Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 31

Słowa kluczowe: inwestycje

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11798 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr VII/126/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 24 września 2019 r. w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Gabriela Boduena w Nowym Dworze Mazowieckim
2019 11399 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr 136/XII/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 września 2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Maksymiliana Marii Kolbe w Ciechanowie
2019 11234 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr 179/2019 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową i garażami wraz z niezbędną infrastrukturą, w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Obrońców Getta i Rotmistrza Witolda Pileckiego.
2019 11165 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr XVII/167/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 18 września 2019 r. odmawiająca ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z garażem podziemnym przy ul. Willowej w Otwocku na działkach nr ew. 39/6, 39/7, 39/9 z obrębu 98, składającego się z trzech budynków wielorodzinnych, wielostanowiskowego garażu podziemnego na samochody osobowe, miejsc parkingowych zewnętrznych zlokalizowanych na terenie inwestycji, altany śmietnikowej, dojść, dróg dojazdowych, placu zabaw, zieleni istniejącej i projektowanej oraz przyłączy technicznych.
2019 10652 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr XVII/420/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
2019 10477 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr X/120/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w Błoniu przy ul. Wiejskiej, na terenie działek ewid. nr 21, 22 obr. 0012.
2019 9713 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr VIII/108/2019 Rady Gminy Wieliszew z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych na terenie Gminy Wieliszew
2019 9633 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr SR.VIII.0007.79.2019 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej na działce o nr ewid. 367/1, obręb Chrośla, gmina Dębe Wielkie
2019 9140 2019-07-23 Uchwała Uchwała nr IX/69/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Józefa Piłsudskiego 59f w Grójcu
2019 9139 2019-07-23 Uchwała Uchwała nr IX/68/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Józefa Piłsudskiego 61 w Grójcu
2019 9138 2019-07-23 Uchwała Uchwała nr IX/67/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Laskowej w Grójcu
2019 8913 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr V/91/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Jarzębinowej 1 w Nowym Dworze Mazowieckim
2019 8879 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr 157/2019 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową i garażami wraz z niezbędną infrastrukturą w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Obrońców Getta / ul. Żwirki i Wigury.
2019 8403 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr VIII/78/2019 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji na podstawie ustawy o ułatwieniu w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących
2019 8310 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr IX/128/2019 Rady Miasta Mława z dnia 25 czerwca 2019 r. o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Łąkowej w Mławie
2019 8082 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr IX/79/2019 Rady Miasta Legionowo z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Zbigniewa Herberta w Legionowie.
2019 7385 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr 83/XI/2019 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej
2019 6952 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VIII/105/2019 Rady Miasta Mława z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych na terenie miasta Mława
2019 6212 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr VI/80/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia lokalnych standardów urbanistycznych na terenie gminy Michałowice
2019 6107 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr VIII/74/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/67/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych na terenie miasta Siedlce
2019 5739 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr 95/VII/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych na terenie miasta Ciechanów
2019 5656 2019-04-25 Uchwała Uchwała nr VII.75.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych na terenie Gminy Halinów
2019 4823 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr VII/67/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych na terenie miasta Siedlce
2019 4109 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr X/81/2019 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Grunwaldzkiej w Płońsku
2019 3129 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr III/40/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Stefana Okrzei w Nowym Dworze Mazowieckim
2019 2951 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/36/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej w Grójcu
2013 13425 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XLV/429/13 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Ożarów Mazowiecki do współpracy w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym i zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Ożarów Mazowiecki a m. st. Warszawa i pozostałymi gminami Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego
2013 12005 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr 276/XXXVI/2013 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 października 2013r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 265/XXXIII/2013 Rady Gminy Gostynin z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Gostynińskiego zadania inwestycyjnego pod nazwą „wykonanie urządzenia wodnego– przebudowa przepustu w drodze powiatowej nr 1404 na rzece Rakutówka w miejscowości Huta Nowa”
2013 1256 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr 471/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 21 stycznia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 165/2011Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 sierpnia 2011r w sprawie udzielenia zwolnienia od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną.
2011 2239 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr 564/31/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 29 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.
2010 3428 2010-07-26 Uchwała Uchwała nr 772/2010 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 czerwca 2010r. zmieniająca Uchwałę nr 244/2007 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 17.12.2007 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Miasta Radomia na lata 2007-2013