Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 1485

Słowa kluczowe: porozumienia pozostałe

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11635 2019-10-08 Porozumienie Porozumienie nr 031.124.2019 Burmistrza Miasta Tłuszcz; Starosty Wołomińskiego z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Tłuszcz zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników
2019 11598 2019-10-08 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 1 Wójta Gminy Leoncin z dnia 8 sierpnia 2019 r. zawarte w dniu 8.08.2019 r. w Leoncinie pomiędzy:
2019 11480 2019-10-03 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Węgrowskiego` z dnia 3 września 2019 r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego, w imieniu którego występują: 1. Ewa Grażyna Besztak - Starosta Węgrowski, 2. Marek Renik - Wicestarosta, przy Kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Anny Pawełas, zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Gostynińskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Gostynińskiego w imieniu którego występują: 1.Arkadiusz Boruszewski - Starosta Gostyniński 2.Maria Wróblewska – Wicestarosta Gostyniński zwanym dalej „Przyjmującym”.
2019 11301 2019-10-01 Porozumienie Porozumienie nr WAO.031.13.2019 Starosty Nowodworskiego z dnia 22 lipca 2019 r. Przedmiotem porozumienia jest przekazanie przez Zarząd Powiatu Nowodworskiego Gminie Pomiechówek realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 2413W Wojszczyce – Janowo – Nowy Modlin w zakresie przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej z drogami gminnymi w m. Nowy Modlin na skrzyżowanie typu rondo oraz budową ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi powiatowej na odc. o dł. 600 m i środków finansowych w wysokości: 800 000,00 zł brutto (słownie: osiemset tysięcy zł), zgodnie z Uchwałą nr VIII/49/2019 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 27 czerwca 2019 r.
2019 11258 2019-09-27 Porozumienie Porozumienie nr D/BU/2019 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 29 marca 2019 r.
2019 11256 2019-09-27 Porozumienie Porozumienie nr 4/2019 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz udzielenia dotacji celowej
2019 10966 2019-09-19 Porozumienie Porozumienie nr ZFZ.031.2.2019.MS3 Rady Powiatu Legionowskiego z dnia 2 września 2019 r. w sprawie powierzenia przez Powiat Legionowski Gminie Serock zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego
2019 10878 2019-09-19 Porozumienie Porozumienie nr Z/BU/2019 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 29 marca 2019 r.
2019 10877 2019-09-19 Porozumienie Porozumienie nr S/BU/2019 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 13 marca 2019 r.
2019 10876 2019-09-19 Porozumienie Porozumienie nr RZ/BU/2019 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 14 marca 2019 r.
2019 10875 2019-09-19 Porozumienie Porozumienie nr B/BU/2019 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 29 marca 2019 r.
2019 10833 2019-09-19 Porozumienie Porozumienie nr 031.123.2019 Burmistrza Miasta Marki; Powiatu Wołomińskiego z dnia 18 czerwca 2019 r. POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO I GMINY MIASTA MARKI w sprawie powierzenia Gminie Miastu Marki zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników
2019 10832 2019-09-19 Porozumienie Porozumienie nr 031.122.2019 Starosty Wołomińskiego; Wójta Gminy Jadów z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Jadów zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej, chodników oraz rowów
2019 10831 2019-09-19 Porozumienie Porozumienie nr 031.121.2019 Powiatu Wołomińskiego; Wójta Gminy Strachówka z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Strachówka zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej, chodników oraz rowów
2019 10830 2019-09-19 Porozumienie Porozumienie nr 031.118.2019 Burmistrza Miasta Zielonka; Powiatu Wołomińskiego z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie powierzenia Miastu Zielonka zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników
2019 10829 2019-09-19 Porozumienie Porozumienie nr 031.116.2019 Starosty Wołomińskiego; Wójta Gminy Poświętne z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Poświętne zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników
2019 10828 2019-09-19 Porozumienie Porozumienie nr 031.115.2019 Starosty Wołomińskiego; Wójta Gminy Klembów z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Klembów zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników
2019 10751 2019-09-17 Porozumienie Porozumienie nr 2 Wójta Gminy Jaktorów; Wójta Gminy Radziejowice z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie organizacji i zasad prowadzenia pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej oraz udziału w kosztach jego funkcjonowania
2019 10649 2019-09-11 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Miasta Grodzisk Mazowiecki; Burmistrza Miasta Mszczonów; Wójta Gminy Radziejowice z dnia 22 lipca 2019 r.
2019 10439 2019-09-05 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 16/2019 Burmistrza Karczewa z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Karczew przez Gminę Góra Kalwaria realizacji zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego
2019 10272 2019-09-02 Porozumienie Porozumienie Starosty z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie przekazania przez Powiat Przasnyski do prowadzenia Gminie Jednorożec zadania własnego w zakresie oświaty, polegającego na prowadzeniu publicznego Zespołu Szkół Powiatowych w Jednorożcu
2019 10081 2019-08-26 Porozumienie Porozumienie nr WAO.031.11.2019 Zarządu Powiatu Nowodworskiego Przedmiotem porozumienia jest przekazanie przez Zarząd Powiatu Nowodworskiego Gminie Nowy Dwór Mazowiecki realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 2431W Nowy Dwór Mazowiecki (ul. Paderewskiego, ul. Morawicza) na odcinku 260 m (ul. Paderewskiego) w związku z budową ścieżek rowerowych na terenie Gminy Nowy Dwór Mazowiecki oraz środków finansowych w wysokości: 150 000,00 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy zł), zgodnie z Uchwałą nr VIII/47/2019 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 27 czerwca 2019r.
2019 10080 2019-08-26 Porozumienie Porozumienie nr 031.120.2019 Starosty Wołomińskiego z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Kobyłka zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników
2019 10079 2019-08-26 Porozumienie Porozumienie nr 031.119.2019 Starosty Wołomińskiego z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Wołomin zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników
2019 10029 2019-08-23 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 400/2019 Burmistrza Gminy Brwinów z dnia 9 lipca 2019 r. Porozumienie międzygminne nr 400/2019 Burmistrza Gminy Brwinów z dnia 9 lipca 2019 r.
2019 10027 2019-08-23 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Gminy Brwinów z dnia 31 lipca 2019 r. Porozumienie Burmistrza Gminy Brwinów z dnia 31 lipca 2019 r.
2019 9962 2019-08-20 Porozumienie Porozumienie nr WAO.031.14.2019 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie zarządzania drogami powiatowymi położonymi na terenie gm. Nasielsk
2019 9781 2019-08-13 Porozumienie Porozumienie nr D.1.2019 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie opracowania dokumentacji projektowej na budowę chodnika dla pieszych oraz zatok autobusowych w ciągu drogi powiatowej nr 3659W w miejscowości Bojmie.
2019 9528 2019-08-05 Porozumienie Porozumienie nr 1/2019 Wójta Gminy Wiśniew; Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie objęcia mieszkańców Gminy Wiśniew opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy typu „A i B” w Tchórzewie, prowadzony przez Gminę Zbuczyn
2019 9187 2019-07-24 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 7 czerwca 2019 r. zawarte w Grodzisku Mazowieckim pomiędzy: Burmistrzem Grodziska Mazowieckiego - Grzegorzem Benedykcińskim, zwanym w dalszej części „Przejmującym” a Zarządem Powiatu Grodziskiego, reprezentowanym przez: 1. Starostę Grodziskiego - Marka Wieżbickiego 2. Wicestarostę Grodziskiego – Krzysztofa Filipiaka przy udziale: Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Grodzisku Mazowieckim – Magdaleny Podleśnej zwanym w dalszej części „ Przekazującym”.
2019 8999 2019-07-19 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Węgrowskiego` z dnia 29 maja 2019 r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego występują: 1)Pani Ewa Besztak - Starosta Węgrowski, 2)Pan Marek Renik - Wicestarosta Węgrowski, przy kontrasygnacie Pani Anny Pawełas – Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Szydłowieckim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego występują: 1) Pan Włodzimierz Górlicki – Starosta Szydłowiecki, 2) Pani Anita Gołosz – Wicestarosta Szydłowiecki, przy kontrasygnacie Pani Doroty Jakubczyk – Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Przyjmującym”
2019 8968 2019-07-18 Porozumienie Porozumienie nr W/OŚ/62/2019 Burmistrza Gminy Brwinów w sprawie powierzenia Gminie Brwinów zadania zarządzania częścią dróg powiatowych
2019 8651 2019-07-10 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 4 lipca 2019 r. Porozumienie międzygminne w sprawie współdziałania Miasta Ostrów Mazowiecka, Gminy Ostrów Mazowiecka i Gminy Zaręby Kościelne w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Zespołu Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie i z powrotem.
2019 8510 2019-07-09 Porozumienie Porozumienie Starosty Ciechanowskiego w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego
2019 8391 2019-07-05 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie powierzenia przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz udzielenia dotacji celowej
2019 8385 2019-07-05 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Pionki z dnia 1 lipca 2019 r. Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Panem prof. dr hab. Piotrem Glińskim, z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 w Warszawie, zwanym dalej „Ministrem”, a
2019 8264 2019-07-04 Porozumienie Porozumienie nr 4/WEK-I/P/97/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2019 r.
2019 8087 2019-07-01 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 1/2019 Wójta Gminy Borkowice z dnia 5 czerwca 2019 r. Porozumienie międzygminne w sprawie rozbudowy sieci wodociągowej i dostaw wody od nieruchomości zlokalizowanych wzdłuż drogi gminnej oznaczonej nr 330112W, nr ewid.dz.61 obręb Ruszkowice.
2019 7915 2019-06-27 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Garwolińskiego z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie
2019 7781 2019-06-24 Porozumienie Porozumienie nr 2/WWS-III/P/55/2019 Gminy Miasto Płock i Powiatu Płockiego z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie dofinansowania ze środków własnych Powiatu Płockiego uczestnictwa dwóch osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami Powiatu Płockiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Płocku.
2019 7780 2019-06-24 Porozumienie Porozumienie nr 1/WWS-III/P/54/2019 Gminy Miasto Płock i Powiatu Płockiego z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie dofinansowania ze środków własnych Gminy Miasto Płock uczestnictwa czterech osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami Płocka w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Mirosławiu oraz pięciu osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami Płocka w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Męczeninie.
2019 7756 2019-06-24 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Węgrowskiego` z dnia 22 maja 2019 r. Porozumienie zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu którego występują: 1)p. Ewa Grażyna Besztak - Starosta Węgrowski, 2)p. Marek Renik - Wicestarosta, przy kontrasygnacie p. Anny Pawełas - Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu, którego występują: 1) p. Antoni Jan Tarczyński - Starosta Miński, 2) p. Witold Stefan Kikolski - Wicestarosta Miński, zwanym dalej „Przyjmującym”
2019 7575 2019-06-17 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 13 czerwca 2019 r. Porozumienie międzygminne w sprawie współdziałania Miasta Ostrów Mazowiecka i Gminy Ostrów Mazowiecka w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zuzeli i z powrotem.
2019 7463 2019-06-14 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Sobienie Jeziory z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Osieck realizacji zadania publicznego polegającego na zapewnieniu kształcenia, wychowania i opieki uczniom zamieszkałym w miejscowości Sewerynów należącej do Gminy Sobienie-Jeziory, w Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Osiecku
2019 7428 2019-06-13 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 1/2019 Wójta Gminy Stary Lubotyń z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie wspólnej realizacji zadania pn.: „Budowa drogi Sulęcin-Kolonia”
2019 7309 2019-06-11 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 29 marca 2019 r.
2019 7304 2019-06-11 Porozumienie Porozumienie nr 27.2019.EZiPP Zarządu Powiatu Grójeckiego z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego.
2019 7233 2019-06-10 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Pilawa z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Osieck realizacji zadania publicznego polegającego na zapewnieniu kształcenia, wychowania i opieki uczniom zamieszkałym w części miejscowości Jaźwiny - Kolonii Jaźwiny należącej do Miasta i Gminy Pilawa, w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Augustówce
2019 7232 2019-06-10 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 9 maja 2019 r. zawarte pomiędzy Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu, którego występują: 1) p. Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński, 2) p. Witold Stefan Kikolski – Wicestarosta, przy kontrasygnacie p. Teresy Bąk – Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu którego występują: 1)p. Ewa Grażyna Besztak - Starosta Węgrowski, 2)p. Marek Renik - Wicestarosta, zwanym dalej „Przyjmującym”
2019 6866 2019-05-30 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 24 maja 2019 r. Burmistrza Miasta Płońsk w sprawie powierzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Płońsku pełnienia funkcji organu doradczego Wójta Gminy Sochocin
2019 6803 2019-05-29 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin; Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Drobin obowiązku utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni oraz przyznania dotacji na ten cel
2019 6801 2019-05-29 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Gminy Kozienice; Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Kozienice obowiązku realizacji prac remontowych, utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni oraz przyznania dotacji na ten cel
2019 6661 2019-05-24 Porozumienie Porozumienie nr 5 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Przytyk realizację zadania własnego Powiatu Radomskiego w zakresie kultury w 2019 roku pod nazwą: „XX Ogólnopolskie Targi Papryki”.
2019 6656 2019-05-24 Porozumienie Porozumienie nr 1/WPT-I/P/61/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie organizacji transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Gminy - Miasto Płock i Gminy Łąck.
2019 6655 2019-05-24 Porozumienie Porozumienie nr 405/2019 Starosty Płockiego z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie dofinansowania ze środków własnych powiatu płockiego uczestnictwa jednej osoby niepełnosprawnej będącej mieszkańcem powiatu płockiego w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Gostyninie ul. Ozdowskiego 1a
2019 6594 2019-05-23 Porozumienie Porozumienie nr 6 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Jedlińsk realizację zadania własnego Powiatu Radomskiego w zakresie kultury w 2019 roku pod nazwą: „Powiatowo-Gminne Dożynki Jedlińsk 2019”.
2019 6522 2019-05-20 Porozumienie Porozumienie nr 1/2019 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie powierzenia przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz udzielenia dotacji celowej
2019 6408 2019-05-16 Porozumienie Porozumienie nr 21/2018 Starosty Sochaczewskiego z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia i zasad finansowania kształcenia klas uczniów wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze
2019 6362 2019-05-15 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Węgrowskiego` z dnia 22 marca 2019 r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego występują: 1)Pani Ewa Besztak - Starosta Węgrowski, 2)Pan Marek Renik - Wicestarosta Węgrowski, przy kontrasygnacie Pani Anny Pawełas – Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Szydłowieckim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego występują: 1) Pan Włodzimierz Górlicki – Starosta Szydłowiecki, 2) Pani Anita Gołosz – Wicestarosta Szydłowiecki, przy kontrasygnacie Pani Doroty Jakubczyk – Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Przyjmującym”
2019 6361 2019-05-15 Porozumienie Porozumienie nr 47/2019 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego
2019 6279 2019-05-11 Porozumienie Porozumienie nr 4 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Wierzbica zadania własnego Powiatu Radomskiego w zakresie kultury w 2019 roku pod nazwą: „Przegląd Dorobku Artystycznego Mieszkańców Powiatu”.
2019 6261 2019-05-11 Porozumienie Porozumienie nr 1 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie przekazania Burmistrzowi Ożarowa Mazowieckiego zadania zarządzania drogą powiatową nr 4117W (ul. Rajdowa i ul. Piwna) położną w m. Konotopa i Jawczyce na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki
2019 6200 2019-05-10 Porozumienie Porozumienie nr 1/2019 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia numerów porządkowych dla budynków istniejących, w trakcie budowy i prognozowanych do wybudowania na nieruchomościach przyległych do ulicy Listopadowej położonej na granicy Gminy Jabłonna i Gminy Miejskiej Legionowo.
2019 6156 2019-05-10 Porozumienie Porozumienie nr RB.031.4.2019.MP Zarządu Powiatu Węgrowskiego` z dnia 1 kwietnia 2019 r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu Węgrowskiego, reprezentowany przez: 1.Ewę Besztak – Starostę Węgrowskiego 2.Marka Renika – Wicestarostę Węgrowskiego za kontrasygnatą Skarbnika Powiatu Węgrowskiego – Anny Pawełas zwanym dalej „Powierzającym” a Gminą Sadowne, w imieniu której działa Wójt Gminy Sadowne – Waldemar Cyran za kontrasygnatą Skarbnika Gminy Sadowne – Anny Rukat zwanym dalej „Przyjmującym”
2019 6155 2019-05-10 Porozumienie Porozumienie nr RB.031.3.2019.MP Zarządu Powiatu Węgrowskiego` z dnia 1 kwietnia 2019 r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu Węgrowskiego, reprezentowany przez: 1.Ewę Besztak – Starostę Węgrowskiego 2.Marka Renika – Wicestarostę Węgrowskiego za kontrasygnatą Skarbnika Powiatu Węgrowskiego – Anny Pawełas zwanym dalej „Powierzającym” a Gminą Stoczek, w imieniu której działa Wójt Gminy Stoczek – Zbigniew Kłusek za kontrasygnatą Skarbnika Gminy Stoczek – Marzeny Chmury zwanym dalej „Przyjmującym”
2019 5988 2019-05-07 Porozumienie Porozumienie nr 2/2019 Starosty Płockiego z dnia 27 marca 2019 r. Powiatu Płockiego i Gminy-Miasto Płock w sprawie powierzenia przez Powiat Miastu w 2019 roku realizacji zadań powiatowej biblioteki publicznej
2019 5963 2019-05-07 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Przasnysz z dnia 11 kwietnia 2019 r.
2019 5930 2019-05-07 Porozumienie Porozumienie nr RB.031.2.2019.MP Zarządu Powiatu Węgrowskiego` z dnia 1 kwietnia 2019 r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu Węgrowskiego, reprezentowany przez: 1.Ewę Besztak – Starostę Węgrowskiego 2.Marka Renika – Wicestarostę Węgrowskiego za kontrasygnatą Skarbnika Powiatu Węgrowskiego – Anny Pawełas zwanym dalej „Powierzającym” a Gminą Grębków, w imieniu której działa Wójt Gminy Grębków – Bogdan Doliński za kontrasygnatą Skarbnika Gminy Grębków – Moniki Roguskiej zwanym dalej „Przyjmującym” na podstawie odpowiednio dla stron:
2019 5929 2019-05-07 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Węgrowskiego` z dnia 18 marca 2019 r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu którego występują: 1) p. Ewa Grażyna Besztak - Starosta Węgrowski, 2)p. Marek Renik - Wicestarosta, przy kontrasygnacie p. Anny Pawełas - Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu, którego występują: 1) p. Antoni Jan Tarczyński - Starosta Miński, 2) p. Witold Stefan Kikolski - Wicestarosta Miński, zwanym dalej „Przyjmującym”
2019 5928 2019-05-07 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Węgrowskiego` z dnia 18 marca 2019 r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego, w imieniu którego występują: 1. Ewa Grażyna Besztak - Starosta Węgrowski, 2. Marek Renik - Wicestarosta, przy Kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Anny Pawełas, zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Gostynińskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Gostynińskiego w imieniu którego występują: 1.Arkadiusz Boruszewski - Starosta Gostyniński 2.Maria Wróblewska – Wicestarosta Gostyniński zwanym dalej „Przyjmującym”.
2019 5875 2019-05-06 Porozumienie Porozumienie Rady Powiatu Mińskiego z dnia 28 marca 2019 r.
2019 5839 2019-05-06 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 26/03/2019 Burmistrza Miasta Karczew; Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Karczew realizacji zadania publicznego Gminy Otwock w zakresie pomocy społecznej polegającej na objęciu mieszkańców Gminy Otwock opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Karczewie, gm. Karczew. pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego Gminą Otwock reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Otwocka Jarosława Tomasza Margielskiego a Gminą Karczew reprezentowaną przez Burmistrza Michała Rudzkiego
2019 5730 2019-04-26 Porozumienie Porozumienie nr ZS-III.8120.5.2.1.2019 Rady Miasta Radom z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad kierowania mieszkańców Gminy Jedlnia-Letnisko do Środowiskowego Domu Samopomocy w Radomiu przy ul. Dzierzkowskiej 9
2019 5432 2019-04-23 Postanowienie Postanowienie nr 75/2019 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 18 kwietnia 2019 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Miasta Ostrołęki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 5365 2019-04-19 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Garwolińskiego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie przekazania zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 1718 W i planowanej drogi dojazdowej niezbędnej do budowy przeprawy mostowej na rzece Wiśle
2019 5344 2019-04-19 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Wyszkowa z dnia 28 lutego 2019 r. zawarte pomiędzy: Gminą Długosiodło z siedzibą: ul. T. Kościuszki 2, 07 – 210 Długosiodło, reprezentowaną przez Stanisława Jastrzębskiego – Wójta Gminy Długosiodło, zwaną dalej „Powierzającym” a Gminą Wyszków z siedzibą: Aleja Róż 2, 07 – 200 Wyszków, reprezentowaną przez Grzegorza Nowosielskiego – Burmistrza Wyszkowa, zwanej dalej „Przyjmującym” w sprawie wykonania zadania w zakresie prowadzenia konsultacji w "Gminnym Punkcie Promocji Zdrowia i Profilaktyki"
2019 5342 2019-04-19 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Wyszkowa z dnia 28 lutego 2019 r. zawarte pomiędzy : Gminą Zabrodzie z siedzibą: ul. Wł. St. Reymonta 51, 07 – 230 Zabrodzie, reprezentowaną przez Krzysztofa Jezierskiego– Wójta Gminy Zabrodzie , zwana dalej „Powierzającym” a Gminą Wyszków z siedzibą: Aleja Róż 2, 07 – 200 Wyszków, reprezentowaną przez Grzegorza Nowosielskiego – Burmistrza Wyszkowa , zwanej dalej „Przyjmującym” w sprawie wykonania zadania w zakresie prowadzenia konsultacji w "Gminnym Punkcie Promocji Zdrowia i Profilaktyki"
2019 5341 2019-04-19 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Wyszkowa z dnia 28 lutego 2019 r. zawarte pomiędzy: Gminą Somianka z siedzibą: Somianka 16B, 07 – 203 Somianka, reprezentowaną przez Andrzeja Żołyńskiego – Wójta Gminy Somianka, zwana dalej „Powierzającym” a Gminą Wyszków z siedzibą: Aleja Róż 2, 07 – 200 Wyszków, reprezentowaną przez Grzegorza Nowosielskiego – Burmistrza Wyszkowa, zwanej dalej „Przyjmującym” w sprawie wykonania zadania w zakresie prowadzenia konsultacji w "Gminnym Punkcie Promocji Zdrowia i Profilaktyki"
2019 5340 2019-04-19 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Wyszkowa z dnia 28 lutego 2019 r. zawarte pomiędzy: Gminą Rząśnik z siedzibą: ul. Jesionowa 3, 07 – 205 Rząśnik, reprezentowaną przez Pawła Kołodziejskiego – Wójta Gminy Rząśnik, zwaną dalej „Powierzającym” a Gminą Wyszków z siedzibą: Aleja Róż 2, 07 – 200 Wyszków, reprezentowaną przez Grzegorza Nowosielskiego – Burmistrza Wyszkowa, zwanej dalej „Przyjmującym” w sprawie wykonania zadania w zakresie prowadzenia konsultacji w "Gminnym Punkcie Promocji Zdrowia i Profilaktyki"
2019 5278 2019-04-18 Porozumienie Porozumienie nr WN.684.2.47.2018 Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 18 marca 2019 r. zawarte w Milanówku pomiędzy: Burmistrzem Miasta Milanówka - Piotrem Remiszewskim z siedzibą w Milanówku przy ul. Kościuszki 45, zwanym w dalszej części „Przejmującym” a Zarządem Powiatu Grodziskiego, z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Kościuszki 30, reprezentowanym przez: 1. Starostę – Marka Wieżbickiego 2. Wicestarostę – Krzysztofa Filipiaka przy udziale: Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Grodzisku Mazowieckim – Magdaleny Podleśnej zwanymi w dalszej części „Przekazującym”
2019 5047 2019-04-17 Porozumienie Porozumienie nr 291/2019 Starosty Płockiego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie dofinansowania ze środków własnych Powiatu Płońskiego uczestnictwa dwóch osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami powiatu płońskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie
2019 4967 2019-04-16 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 1/2019 Wójta Gminy Świercze z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie rozwiązania Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 3 marca 1999 roku zmienionego aneksem nr 1 z dnia 29 marca 2010 roku
2019 4965 2019-04-16 Porozumienie Porozumienie Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie przekazania Wójtowi Gminy Jedlnia - Letnisko zarządzania częścią drogi gminnej nr 530127W – ulicy Porannej w Radomiu oraz prowadzenia zadania pod nazwą „Przebudowa części drogi gminnej nr 530127W – ulicy Porannej w Radomiu w istniejących granicach pasa drogowego urządzonej na części działki o nr 43, ark. 243, obręb 0330 w Radomiu obejmująca budowę chodnika wraz z jego odwodnieniem oraz zapewnieniem odwodnienia istniejącej jezdni”
2019 4884 2019-04-15 Porozumienie Porozumienie nr OIN.031.1.2019 Starosty Kozienickiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie powierzenia przez Powiat Kozienicki Gminie Kozienice zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej
2019 4855 2019-04-15 Porozumienie Porozumienie nr 3 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia Miastu Pionki zadań własnych Powiatu Radomskiego w zakresie kultury w 2019 roku
2019 4812 2019-04-12 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Pilawa z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie
2019 4411 2019-04-04 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Sulejówek z dnia 7 sierpnia 2018 r.
2019 4340 2019-04-03 Porozumienie Porozumienie Starosty Mińskiego z dnia 12 marca 2019 r. zawarte pomiędzy Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu, którego występują: 1) p. Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński, 2) p. Witold Stefan Kikolski – Wicestarosta Miński, przy kontrasygnacie p. Teresy Bąk – Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu którego występują: 1)p. Ewa Grażyna Besztak - Starosta Węgrowski, 2)p. Marek Renik - Wicestarosta, zwanym dalej „Przyjmującym”
2019 4265 2019-04-02 Porozumienie Porozumienie nr 41/2019 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego
2019 4102 2019-03-29 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Miasta Radom zadania Powiatu w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej w 2019 roku
2019 4075 2019-03-28 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Węgrowskiego` z dnia 20 lutego 2019 r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu którego występują: 1)p. Ewa Grażyna Besztak - Starosta Węgrowski, 2)p. Marek Renik - Wicestarosta, przy kontrasygnacie p. Anny Pawełas - Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu, którego występują: 1) p. Antoni Jan Tarczyński - Starosta Miński, 2) p. Witold Stefan Kikolski - Wicestarosta Miński, zwanym dalej „Przyjmującym”
2019 4041 2019-03-27 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 5/2019 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawiepowierza Gminie Brwinów jako Organizatorowi publicznego transportu zbiorowego wykonywanie zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich dotyczących organizacji komunikacji autobusowej łączącej obszar Gminy Brwinów z obszarem Gminy Nadarzyn na linii autobusowej
2019 4002 2019-03-27 Porozumienie Porozumienie nr 1 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Iłża realizacji zadań własnych Powiatu Radomskiego w zakresie kultury
2019 3906 2019-03-25 Porozumienie Porozumienie nr 3/2019 Gminy Karczew z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad współpracy oraz finansowania zadania pn.„Wykonanie robót utrzymaniowych na wale przeciwpowodziowym rzeki Wisły w km wału 1+700 - 16+500 w Gminie Karczew”
2019 3804 2019-03-22 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zawarcia Porozumienia międzygminnego z Gminą Konstancin-Jeziorna, dotyczącego powierzenia przez Gminę Konstancin-Jeziorna Gminie Góra Kalwaria części zadań związanych z lokalnym transportem zbiorowym
2019 3644 2019-03-20 Porozumienie Porozumienie nr 7/2019 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu edukacji publicznej polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez „Powierzającego”.
2019 3383 2019-03-13 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie ZAPEWNIENIA ODPOWIEDNICH WARUNKÓW OCZEKIWANIA NA POŁĄCZENIA AUTOBUSOWE DO CZASU ODDANIA DO UŻYTKOWANIA TYMCZASOWEJ POCZEKALNI AUTOBUSOWEJ
2019 3370 2019-03-12 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Radomia z dnia 8 marca 2019 r. zawarte w Warszawie w dniu 8 marca 2019 r.w sprawie przekazania do prowadzenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Radomiu
2019 3233 2019-03-11 Porozumienie Porozumienie nr ZU-B/2019 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zimowego utrzymania dróg.
2019 3232 2019-03-11 Porozumienie Porozumienie nr ZU-Z/2019 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zimowego utrzymania dróg.
2019 3231 2019-03-11 Porozumienie Porozumienie nr ZU-D/2019 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zimowego utrzymania dróg.
2019 2856 2019-03-04 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 5 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Miasta Radomia zadań Gminy Gózd w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
2019 2855 2019-03-04 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 3 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Miasta Radomia zadań Gminy Kowala w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
2019 2854 2019-03-04 Porozumienie Porozumienie nr ZS-II.3037.2.2019 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie dofinansowania części kosztów utrzymania i funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji w Radomiu - Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych do Wytrzeźwienia
2019 2853 2019-03-04 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 6 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Miasta Radomia zadań Gminy Jastrzębia w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
2019 2852 2019-03-04 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 2 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Miasta Radomia zadań Gminy Jedlnia-Letnisko w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
2019 2820 2019-03-01 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 4 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Miasta Radomia zadań Gminy Skaryszew w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
2019 2819 2019-03-01 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 1 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Miasta Radomia zadań Gminy Zakrzew w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
2019 2617 2019-02-27 Porozumienie Porozumienie nr 2/2019 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu edukacji publicznej polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez “Powierzającego”
2019 2441 2019-02-22 Porozumienie Porozumienie nr 4/ŚGL/2019 Starosty Ostrowskiego z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy Boguty Pianki i Nur.
2019 2440 2019-02-22 Porozumienie Porozumienie nr 3/ŚGL/2019 Starosty Ostrowskiego z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy Brok, Ostrów Mazowiecka, Małkinia Górna, Wąsewo, Stary Lubotyń i Zaręby Kościelne oraz miasta Ostrów Mazowiecka i Brok.
2019 2439 2019-02-22 Porozumienie Porozumienie nr 2/ŚGL/2019 Starosty Ostrowskiego z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy Małkinia Górna.
2019 2438 2019-02-22 Porozumienie Porozumienie nr 1/ŚGL/2019 Starosty Ostrowskiego z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy Andrzejewo, Małkinia Górna, Szulborze Wielkie i Zaręby Kościelne.
2019 2390 2019-02-21 Porozumienie Porozumienie nr 32/2019 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego
2019 2385 2019-02-21 Porozumienie Porozumienie nr 5/2019 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu edukacji publicznej polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez “Powierzającego”
2019 2288 2019-02-19 Porozumienie Porozumienie nr 42/2019 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego
2019 2287 2019-02-19 Porozumienie Porozumienie nr 31/2019 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego
2019 2285 2019-02-19 Porozumienie Porozumienie nr 15.2019.KiT Starosty Grójeckiego z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie przekazania Gminie Mogielnica utrzymania ulic powiatowych na terenie miasta Mogielnica
2019 2284 2019-02-19 Porozumienie Porozumienie nr 14.2019.KiT Starosty Grójeckiego z dnia 22 stycznia 2019 r. Powiatu Grójeckiego w sprawie przekazania Gminie Grójec utrzymania ulic powiatowych na terenie miasta Grójca
2019 2283 2019-02-19 Porozumienie Porozumienie nr 13.2019.KiT Starosty Grójeckiego z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie przekazania Gminie Nowe Miasto nad Pilicą utrzymania ulic powiatowych na terenie miasta Nowe Miasto nad Pilicą
2019 2282 2019-02-19 Porozumienie Porozumienie nr 12.2019.KiT Starosty Grójeckiego z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie przekazania Gminie Warka utrzymania ulic powiatowych na terenie miasta Warka
2019 2273 2019-02-19 Porozumienie Porozumienie nr 1/2019 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu edukacji publicznej polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez “Powierzającego”
2019 2173 2019-02-14 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oswiaty polegających na przeproadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez "Powierzającego"
2019 2172 2019-02-14 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych
2019 2170 2019-02-14 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Węgrowskiego` z dnia 7 stycznia 2019 r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu którego występują: 1)p. Ewa Grażyna Besztak - Starosta Węgrowski, 2)p. Marek Renik - Wicestarosta, przy kontrasygnacie p. Anny Pawełas - Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu, którego występują: 1) p. Antoni Jan Tarczyński - Starosta Miński, 2) p. Witold Stefan Kikolski - Wicestarosta Miński, zwanym dalej „Przyjmującym”
2019 2125 2019-02-13 Porozumienie Porozumienie nr WAO.031.1.2019 Zarządu Powiatu Nowodworskiego w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego
2019 2113 2019-02-13 Porozumienie Porozumienie nr 4/2019 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu edukacji publicznej polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez “Powierzającego”.
2019 2112 2019-02-13 Porozumienie Porozumienie nr 3/2019 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu edukacji publicznej polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez “Powierzającego”
2019 1887 2019-02-07 Porozumienie Porozumienie nr WAO.031.2.2019 Starosty Żuromińskiego; Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 3 stycznia 2019 r.
2019 1704 2019-02-05 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez "Powierzającego"
2019 1085 2019-01-22 Porozumienie Porozumienie Starosty Zwoleńskeigo z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Zwoleńskiemu
2019 1080 2019-01-22 Porozumienie Porozumienie Starosty Zwoleńskeigo z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Zwoleńskiemu
2019 1077 2019-01-22 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Węgrowskiego` z dnia 29 listopada 2018 r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu którego występują: 1)p. Ewa Grażyna Besztak - Starosta Węgrowski, 2)p. Marek Renik - Wicestarosta, przy kontrasygnacie p. Anny Pawełas - Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu, którego występują: 1) p. Antoni Jan Tarczyński - Starosta Miński, 2) p. Witold Stefan Kikolski - Wicestarosta Miński, zwanym dalej „Przyjmującym”
2019 1076 2019-01-22 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Węgrowskiego` z dnia 29 listopada 2018 r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego występują: 1. Ewa Grażyna Besztak - Starosta Węgrowski, 2. Marek Renik - Wicestarosta, przy Kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Anny Pawełas, zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Gostynińskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego występują: 1.Arkadiusz Boruszewski - Starosta Gostyniński 2.Maria Wróblewska - Wicestarosta, zwanym dalej „Przyjmującym”.
2019 442 2019-01-10 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 31 grudnia 2018 r. porozumienie Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 31 grudnia 2018 r.
2019 385 2019-01-09 Porozumienie Porozumienie nr WAO.031.30.2018 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 29 listopada 2018 r.
2019 114 2019-01-04 Porozumienie Porozumienie nr 3/2018 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie powierzenia przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz udzielenia dotacji celowej
2019 40 2019-01-03 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie rozwiązania porozumienia
2019 8 2019-01-02 Porozumienie Porozumienie Starosty Gostynińskiego z dnia 21 sierpnia 2018 r.
2018 13347 2018-12-31 Porozumienie Porozumienie Powiatu Ostrowskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. o powierzeniu prowadzenia zadań publicznych z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych
2018 13346 2018-12-31 Porozumienie Porozumienie Powiatu Ostrowskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. o powierzeniu prowadzenia zadań publicznych z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych
2018 13345 2018-12-31 Porozumienie Porozumienie Powiatu Ostrowskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. o powierzeniu prowadzenia zadań publicznych z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych
2018 13344 2018-12-31 Porozumienie Porozumienie Powiatu Ostrowskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. o powierzeniu prowadzenia zadań publicznych z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych
2018 13343 2018-12-31 Porozumienie Porozumienie Powiatu Ostrowskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. o powierzeniu prowadzenia zadań publicznych z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych
2018 13342 2018-12-31 Porozumienie Porozumienie Powiatu Ostrowskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. o powierzeniu prowadzenia zadań publicznych z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych
2018 12086 2018-12-10 Porozumienie Porozumienie nr 25/2018 Wójta Gminy Huszlew z dnia 5 grudnia 2018 r. O WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ
2018 11696 2018-11-30 Porozumienie Porozumienie nr 031.220.2018 Starosty Wołomińskiego z dnia 14 listopada 2018 r. Województwa Mazowieckiego i Powiatu Wołomińskiego w sprawie powierzenia przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz udzielenia dotacji celowej
2018 11553 2018-11-28 Porozumienie Porozumienie nr D.10.2018 Starosty Siedleckiego z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Skórzec
2018 11465 2018-11-23 Porozumienie Porozumienie nr D.13.2018 Starosty Siedleckiego z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Korczew
2018 11464 2018-11-23 Porozumienie Porozumienie nr D.12.2018 Starosty Siedleckiego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Zbuczyn
2018 11463 2018-11-23 Porozumienie Porozumienie nr D.11.2018 Starosty Siedleckiego z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Suchożebry
2018 11462 2018-11-23 Porozumienie Porozumienie nr D.9.2018 Starosty Siedleckiego z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Paprotnia
2018 11461 2018-11-23 Porozumienie Porozumienie nr D.8.2018 Starosty Siedleckiego z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Kotuń
2018 11460 2018-11-23 Porozumienie Porozumienie nr D.7.2018 Starosty Siedleckiego z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Przesmyki
2018 11459 2018-11-23 Porozumienie Porozumienie nr D.6.2018 Starosty Siedleckiego z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Wiśniew
2018 11458 2018-11-23 Porozumienie Porozumienie nr D.5.2018 Starosty Siedleckiego z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Wodynie
2018 11457 2018-11-23 Porozumienie Porozumienie nr D.4.2018 Starosty Siedleckiego z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Domanice
2018 11397 2018-11-22 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy POROZUMIENIE 14/2018 w sprawie korzystania z usług Środowiskowego Domu Samopomocy „Na Targówku” typ A i B w Warszawie przy ul. Św. Wincentego 85 przez mieszkańców Gminy Stare Babice
2018 11301 2018-11-20 Porozumienie Porozumienie Starosty Mińskiego; Zarządu Powiatu Węgrowskiego` z dnia 6 listopada 2018 r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu którego występują: 1)p. Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski, 2)p. Halina Ulińska - Wicestarosta, przy kontrasygnacie p. Anny Pawełas – Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu, którego występują: 1) p. Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński, 2) p. Krzysztof Płochocki – Wicestarosta Miński, zwanym dalej „Przyjmującym”
2018 11204 2018-11-19 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 13/11/2018 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 13 listopada 2018 r. Porozumienie zawarte w dniu 13 listopada 2018 roku pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego Gminą Otwock reprezentowaną przez Wiceprezydenta Miasta Otwocka Piotra Stefańskiego a Gminą Wiązowna reprezentowaną przez Wójta Janusza Budnego w sprawie powierzenia Gminie Wiązowna realizacji zadania publicznego Gminy Otwock w zakresie pomocy społecznej polegającej na objęciu mieszkańców Gminy Otwock opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Radiówku, gm. Wiązowna.
2018 11187 2018-11-19 Porozumienie Porozumienie nr 8/2018 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 11 października 2018 r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego - Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Mińskim, reprezentowanym przez: 1.Antoniego Jana Tarczyńskiego – Starostę Mińskiego 2.Krzysztofa Płochockiego – Wicestarostę Powiatu Mińskiego zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2018 11186 2018-11-19 Porozumienie Porozumienie nr 7/2018 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 27 września 2018 r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego - Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Mińskim, reprezentowanym przez: 1.Antoniego Jana Tarczyńskiego – Starostę Mińskiego 2.Krzysztofa Płochockiego – Wicestarostę Powiatu Mińskiego zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2018 11182 2018-11-19 Porozumienie Porozumienie nr 6/2018 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 6 czerwca 2018 r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego - Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Mińskim, reprezentowanym przez: 1.Antoniego Jana Tarczyńskiego – Starostę Mińskiego 2.Krzysztofa Płochockiego – Wicestarostę Powiatu Mińskiego zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2018 11177 2018-11-19 Porozumienie Porozumienie nr 4/2018 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 26 kwietnia 2018 r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego - Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Mińskim, reprezentowanym przez: 1.Antoniego Jana Tarczyńskiego – Starostę Mińskiego 2.Krzysztofa Płochockiego – Wicestarostę Powiatu Mińskiego zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2018 11176 2018-11-19 Porozumienie Porozumienie nr 3/2018 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 27 marca 2018 r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego - Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Mińskim, reprezentowanym przez: 1.Antoniego Jana Tarczyńskiego – Starostę Mińskiego 2.Krzysztofa Płochockiego – Wicestarostę Powiatu Mińskiego zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2018 11095 2018-11-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 103/2018 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jednorożec na 2018 rok
2018 11091 2018-11-16 Porozumienie Porozumienie nr 2/2018 Prezydenta Miasta Siedlce; Starosty Mińskiego z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2018 11090 2018-11-16 Porozumienie Porozumienie nr 15/2017 Prezydenta Miasta Siedlce; Starosty Mińskiego z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2018 11089 2018-11-16 Porozumienie Porozumienie nr 14/2017 Prezydenta Miasta Siedlce; Starosty Mińskiego z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2018 11088 2018-11-16 Porozumienie Porozumienie nr 12/2017 Prezydenta Miasta Siedlce; Starosty Mińskiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2018 10726 2018-11-07 Porozumienie Porozumienie Starosty Ostrowskiego; Wójta Gminy Stary Lubotyń z dnia 11 października 2018 r. o powierzeniu prowadzenia zadań publicznych z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych
2018 10725 2018-11-07 Porozumienie Porozumienie Starosty Ostrowskiego; Wójta Gminy Nur z dnia 11 października 2018 r. o powierzeniu prowadzenia zadań publicznych z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych
2018 10724 2018-11-07 Porozumienie Porozumienie Starosty Ostrowskiego; Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 11 października 2018 r. o powierzeniu prowadzenia zadań publicznych z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych
2018 10723 2018-11-07 Porozumienie Porozumienie Starosty Ostrowskiego; Wójta Gminy Wąsewo z dnia 11 października 2018 r. o powierzeniu prowadzenia zadań publicznych z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych
2018 10722 2018-11-07 Porozumienie Porozumienie Starosty Ostrowskiego; Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 11 października 2018 r. o powierzeniu prowadzenia zadań publicznych z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych
2018 10721 2018-11-07 Porozumienie Porozumienie Starosty Ostrowskiego; Wójta Gminy Boguty-Pianki z dnia 11 października 2018 r. o powierzeniu prowadzenia zadań publicznych z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych
2018 10714 2018-11-07 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Węgrowskiego` z dnia 15 października 2018 r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu którego występują: 1)p. Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski, 2)p. Halina Ulińska - Wicestarosta, przy kontrasygnacie p. Anny Pawełas – Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu, którego występują: 1) p. Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński, 2) p. Krzysztof Płochocki – Wicestarosta Miński, zwanym dalej „Przyjmującym”
2018 10605 2018-11-06 Porozumienie Porozumienie nr 3/BRN/P/75/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 września 2018 r. w sprawie dofinansowania ze środków własnych Powiatu Płockiego uczestnictwa jednej osoby niepełnosprawnej będącej mieszkańcem Powiatu Płockiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej mieszczącego się przy Parafii św. Jakuba Apostoła w Płocku.
2018 10491 2018-11-02 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie ustalenia zasad udziału w kosztach nauczania religii w punkcie katechetycznym Kościoła Wolnych Chrześcijaz dnia 17.10.2018r.
2018 10488 2018-11-02 Aneks Aneks Powiatu Ostrowskiego z dnia 20 września 2018 r. do porozumienia zawartego z Powiatem Wyszkowskim na kształcenie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ostrowski.
2018 10353 2018-10-30 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zawarcia Porozumienienia Międzygminnego z Gminą Góra Kalwaria, dotyczącego powierzenia przez Gminę Góra Kalwaria Gminie Konstancin-Jeziorna części zadań związanych z lokalnym transportem zbiorowym
2018 10090 2018-10-25 Porozumienie Porozumienie Starosty Pruszkowskiego; Wójta Gminy Raszyn z dnia 13 czerwca 2016 r.
2018 9975 2018-10-22 Porozumienie Porozumienie Starosty Zwoleńskeigo; Wójta Gminy Tczów z dnia 9 października 2018 r.
2018 9974 2018-10-22 Porozumienie Porozumienie Starosty Zwoleńskeigo; Wójta Gminy Kazanów z dnia 9 października 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Zwoleńskiemu
2018 9973 2018-10-22 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Węgrowskiego` z dnia 14 września 2018 r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu którego występują: 1)p. Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski, 2)p. Andrzej Kruszewski - Członek Zarządu Powiatu, przy kontrasygnacie p. Anny Pawełas – Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu, którego występują: 1) p. Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński, 2) p. Krzysztof Płochocki – Wicestarosta Miński, zwanym dalej „Przyjmującym”
2018 9901 2018-10-18 Porozumienie Porozumienie nr 2/2018 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz udzielenia dotacji celowej
2018 9710 2018-10-12 Porozumienie Porozumienie nr 495/2018 Starosty Płockiego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dofinansowania ze środków własnych powiatu płockiego uczestnictwa jednej osoby niepełnosprawnej będącej mieszkańcami powiatu płockiego w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Gostyninie ul. Ozdowskiego 1a
2018 9636 2018-10-11 Porozumienie Porozumienie nr D.3.2018 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia gminie Przesmyki zadania powiatu z zakresu letniego utrzymania dróg powiatowych.
2018 9635 2018-10-11 Porozumienie Porozumienie Starosty Ostrołęckiego z dnia 22 września 2018 r.
2018 9600 2018-10-10 Porozumienie Porozumienie nr 1/2018 Wójta Gminy Łyse z dnia 4 października 2018 r. w sprawie dowozu ucznia niepełnosprawnego zamieszkałego na terenie Gminy Turośl do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Czarni
2018 9151 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr 423/18 Rady Gminy Celestynów z dnia 26 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Celestynów a Gminami: Kołbiel, Karczew i Wiązowna.
2018 9141 2018-09-28 Porozumienie Porozumienie nr 20/2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 11 lipca 2018 r. zawarte pomiędzy Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad
2018 9007 2018-09-25 Porozumienie Porozumienie nr 1 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie umożliwienia korzystania oraz ustalenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu przy ul. Wyścigowej 16 na rzecz mieszkańców Gminy Kowala.
2018 8750 2018-09-17 Porozumienie Porozumienie nr 2/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 3 września 2018 r. w sprawie współdziałania z Gminą Kazanów w realizacji zadań w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny w Publicznej Szkole Podstawowej im.Wł.St. Reymonta w Odechowie filia w Wólce Twarogowej zawarte w dniu 03.09.2018r. pomiędzy: Gminą Skaryszew z siedzibą w Skaryszewie przy ul.Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew reprezentowaną przez Ireneusza Kumięgę-Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew, a Gminą Kazanów z siedzibą w Kazanowie ul. Partyzantów 28, 26-713 Kazanów reprezentowaną przez Teresę Pancerz-Pyrka - Wójta Gminy Kazanów
2018 8722 2018-09-14 Porozumienie Porozumienie nr 341/2018 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 27 lipca 2018 r. zawarte pomiędzy Wójtem Gminy Wiązowna a Dyrektorem Zarządu Transportu Miejskiego
2018 8635 2018-09-11 Porozumienie Porozumienie nr UM.485/U/2018 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 24 sierpnia 2018 r. zawarte pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa oraz Miastem Kobyłka
2018 8474 2018-09-06 Porozumienie Porozumienie nr 13/2018 Zarządu Powiatu Grójeckiego z dnia 21 maja 2018 r. Powiatu Grójeckiego w sprawie przeprowadzenia i zasad finansowania kształcenia klas uczniów wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w  Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze
2018 8473 2018-09-06 Porozumienie Porozumienie nr 92.2018.EZIPP Zarządu Powiatu Grójeckiego z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego.
2018 8231 2018-08-29 Porozumienie Porozumienie nr GN.6850.3.2018.PO WN.684.2.20.2018 Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie przekazania Burmistrzowi Miasta Milanówka zadania zarządzania częścią drogi powiatowej nr 1511 tj. ulicy Kościuszki, ulicy Kościelnej i ulicy Smoleńskiego na odcinku od ul. Północnej do ul. Piłsudskiego w Milanówku. pomiędzy Zarządem Powiatu Grodziskiego z siedzibą w Grodzisku Maz. przy ul. Kościuszki 30 reprezentowanym przez dwóch członków: 1) Starostę Grodziskiego – Marka Wieżbickiego 2) Wicestarostę Grodziskiego – Zbigniewa Kajaka działającym jako zarządca dróg powiatowych, zwanym w dalszej części porozumienia „Przekazującym”, przy kontrasygnacie Skarbnika Ewy Szadkowskiej a Burmistrzem Miasta Milanówka - Wiesławą Kwiatkowską – z siedzibą w Milanówku przy ul. Kościuszki 45, działającym jako zarządca dróg gminnych, zwanym w dalszej części porozumienia „Przejmującym”, przy kontrasygnacie Skarbnika Bożeny Sehn
2018 8158 2018-08-27 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie określenia zasady współpracy w zakresie organizacji, funkcjonowania i rozliczania oferty „Warszawa+”.
2018 8000 2018-08-21 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Kampinos z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie współpracy w zakresie organizacji, funkcjonowania i rozliczania oferty "Warszawa+"
2018 7969 2018-08-20 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 5 lipca 2018 r. POROZUMIENIE W SPRAWIE REALIZACJI ZADANIA POLEGAJĄCEGO NA BUDOWIE TYMCZASOWEJ POCZEKALNI AUTOBUSOWEJ
2018 7938 2018-08-16 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 1/2018 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 31 lipca 2018 r. Gminy Miejskiej Ciechanów i Gminy Regimin w sprawie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego.
2018 7671 2018-08-02 Porozumienie Porozumienie nr 1/2018 Burmistrza Miasta Pionki; Wójta Gminy Pionki z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie przejęcia do prowadzenia przez Gminę Miasta Pionki zadania publicznego z  zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, będących mieszkańcami Gminy Pionki, w Żłobku Miejskim „Wesoły Pajacyk” w Pionkach.
2018 7487 2018-07-27 Porozumienie Porozumienie Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
2018 7467 2018-07-26 Uchwała Uchwała nr XLVIII.213.2018 Rady Gminy w Promnie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Białobrzeskim dotyczącego założenia i prowadzenia przez Gminę Promna Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej, Publicznej Szkoły Ponadpodstawowej Specjalnej Przysposabiającej do Pracy, Publicznej Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia w Adamowie.
2018 7459 2018-07-26 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr BR/RM/5/2018 Burmistrza Grodziska Mazowieckiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. o współpracy w zakresie zaopatrywania w wodę i odprowadzania ścieków z nieruchomości położonych przy granicy pomiędzy Gminami Grodzisk Mazowiecki i Milanówek
2018 7434 2018-07-25 Porozumienie Porozumienie nr WN.684.2.26.2018 Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 13 czerwca 2018 r. zawarte w Grodzisku Mazowieckim pomiędzy: Burmistrzem Grodziska Mazowieckiego - Grzegorzem Benedykcińskim, zwanym w dalszej części „Przejmującym” a Zarządem Powiatu Grodziskiego, reprezentowanym przez: 1. Starostę Grodziskiego - Marka Wieżbickiego 2. Wicestarostę Grodziskiego - Zbigniewa Kajaka zwanym w dalszej części „ Przekazującym”.
2018 7356 2018-07-23 Porozumienie Porozumienie nr 1 Starosty Nowodworskiego; Wójta Gminy Czosnów z dnia 17 maja 2018 r.
2018 7220 2018-07-16 Porozumienie Porozumienie nr WIOŚ/ 8/ 2018 Wójta Gminy Raszyn z dnia 18 maja 2018 r.
2018 7219 2018-07-16 Porozumienie Porozumienie nr WIOŚ/4/2018 Wójta Gminy Raszyn z dnia 16 kwietnia 2018 r.
2018 7218 2018-07-16 Porozumienie Porozumienie nr WIOŚ/ 3 /2018 Wójta Gminy Raszyn z dnia 16 kwietnia 2018 r.
2018 6964 2018-07-09 Porozumienie Porozumienie nr 1/2018 Burmistrza Zwolenia z dnia 30 maja 2018 r. Gminy Zwoleń Gminy Zwoleń w sprawie zasad finansowania opieki w żłobkach dzieciom w wieku do lat 3 z terenu gminy Policzna uczęszczających do żłobków na terenie gminy Zwoleń
2018 6593 2018-06-28 Porozumienie Porozumienie nr 1/PT-I/P/69/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie organizacji transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Gminy - Miasto Płock i Gminy Łąck.
2018 6572 2018-06-28 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Węgrowskiego` z dnia 21 maja 2018 r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu którego występują: 1)p. Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski, 2)p. Halina Ulińska - Wicestarosta Węgrowski, przy kontrasygnacie p. Anny Pawełas – Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu, którego występują: 1) p. Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński, 2) p. Krzysztof Płochocki – Wicestarosta Miński, zwanym dalej „Przyjmującym”
2018 6570 2018-06-27 Porozumienie Porozumienie nr 1/BRN/P/41/2018 Gminy Miasto Płock i Powiatu Płockiego z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie dofinansowania ze środków własnych Gminy-Miasto Płock uczestnictwa czterech osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami Płocka w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Mirosławiu oraz jednej osoby niepełnosprawnej będącej mieszkańcem Płocka w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Męczeninie.
2018 6397 2018-06-22 Porozumienie Porozumienie nr 13/2018 Starosty Pułtuskiego z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Pułtusk prowadzenia i finansowania zadania publicznego
2018 6352 2018-06-21 Porozumienie Porozumienie nr 11/2018 Wójta Gminy Sochocin z dnia 29 marca 2018 r. o współpracy partnerskiej
2018 6351 2018-06-21 Porozumienie Porozumienie nr 14/2017 Wójta Gminy Sochocin z dnia 25 sierpnia 2017 r. o współpracy partnerskiej
2018 6224 2018-06-15 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Ciechanów; Wójta Gminy Ciechanów z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie ustalania numerów porządkowych nieruchomości w miejscowości Pęchcin, gmina Ciechanów, przyległych do ulicy Bolesława Biegasa, położonej na terenie miasta Ciechanów
2018 5770 2018-06-01 Porozumienie Porozumienie nr S.OS.V.0310.3.2018 Zarządu Powiatu w Otwocku z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Karczew wykonania budowy chodnika z odwodnieniem na drogach powiatowych: nr 2724W w m. Janów i w m. Łukówiec, nr 2730W w m. Kępa Nadbrzeska, nr 2728W w m. Ostrówiec i nr 2729W w m. Glinki
2018 5708 2018-05-30 Porozumienie Porozumienie nr 348/2018 Starosty Płockiego z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie dofinansowania ze środków własnych Powiatu Płońskiego uczestnictwa jednej osoby niepełnosprawnej będącej mieszkańcem powiatu płońskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie
2018 5592 2018-05-24 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 27 kwietnia 2018 r. z Gminą Sochaczew
2018 5441 2018-05-18 Porozumienie Porozumienie Starosty Mińska Mazowieckiego; Starosty Węgrowskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu którego występują: 1)p. Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski, 2)p. Halina Ulińska - Wicestarosta Węgrowski, przy kontrasygnacie p. Anny Pawełas – Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu, którego występują: 1) p. Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński, 2) p. Krzysztof Płochocki – Wicestarosta Miński, zwanym dalej „Przyjmującym”
2018 5338 2018-05-16 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Jedlińsk; Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie przekazania Gminie Jedlińsk zadania własnego polegającego na założeniu i prowadzeniu Branżowej Szkoły I Stopnia
2018 5007 2018-05-09 Porozumienie Porozumienie nr 61/2018 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego
2018 5006 2018-05-09 Porozumienie Porozumienie nr 46/2018 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie przeprowadzenia i zasad finansowania kształcenia klas uczniów wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w  Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze
2018 4922 2018-05-07 Porozumienie Porozumienie Starosty Węgrowskiego z dnia 27 marca 2018 r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu którego występują: 1)p. Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski, 2)p. Halina Ulińska - Wicestarosta Węgrowski, przy kontrasygnacie p. Anny Pawełas – Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu, którego występują: 1) p. Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński, 2) p. Krzysztof Płochocki – Wicestarosta Miński, zwanym dalej „Przyjmującym”
2018 4921 2018-05-07 Porozumienie Porozumienie Starosty Węgrowskiego z dnia 26 marca 2018 r. Powiatu Węgrowskiego zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu którego występują: 1)p. Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski, 2)p. Halina Ulińska - Wicestarosta Węgrowski, przy kontrasygnacie p. Anny Pawełas – Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu, którego występują: 1) p. Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński, 2) p. Krzysztof Płochocki – Wicestarosta Miński, zwanym dalej „Przyjmującym”
2018 4920 2018-05-07 Porozumienie Porozumienie Starosty Węgrowskiego z dnia 15 lutego 2018 r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu którego występują: 1)p. Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski, 2)p. Halina Ulińska - Wicestarosta Węgrowski, przy kontrasygnacie p. Anny Pawełas – Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu, którego występują: 1) p. Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński, 2) p. Krzysztof Płochocki – Wicestarosta Miński, zwanym dalej „Przyjmującym”
2018 4804 2018-04-30 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Węgrowskiego` z dnia 23 lutego 2018 r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego występują: 1. Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski, 2. Halina Ulińska - Wicestarosta, przy Kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Anny Pawełas, zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Gostynińskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego występują: 1.Tomasz Matuszewski - Starosta Gostyniński 2.Jan Kazimierz Krzewicki – Wicestarosta, zwanym dalej „Przyjmującym”.
2018 4736 2018-04-27 Porozumienie Porozumienie nr 1 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie przekazania środków finansowych na rekompensaty pieniężne dla policjantów Komendy Miejskiej Policji w Radomiu
2018 4622 2018-04-25 Porozumienie Porozumienie nr RU/216/2018 Starosty Płockiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia przez Powiat Miastu w 2018 roku realizacji zadań powiatowej biblioteki publicznej.
2018 4621 2018-04-25 Porozumienie Porozumienie nr RU/215/2018 Starosty Płockiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia Województwu zadań Powiatu z zakresu organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli i doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówce oświatowej prowadzonych przez Powiat
2018 4537 2018-04-23 Porozumienie Porozumienie nr RB.031.9.2018.AM Starosty Węgrowskiego; Wójta Gminy Stoczek z dnia 13 kwietnia 2018 r. zawarte pomiędzy: Powiatem Węgrowskim, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu Węgrowskiego, reprezentowany przez: 1.Krzysztofa Fedorczyka – Starostę Węgrowskiego 2.Halinę Ulińską – Wicestarostę Węgrowskiego za kontrasygnatą Skarbnika Powiatu Węgrowskiego – Anny Pawełas, zwanym dalej „Powierzającym” a Gminą Stoczek, reprezentowaną przez: Mieczysława Wójcika – Wójta Gminy Stoczek za kontrasygnatą Skarbnika Gminy Stoczek– Marzeny Chmury zwanym dalej „Przyjmującym”
2018 4536 2018-04-23 Porozumienie Porozumienie nr RB.031.8.2018.AM Starosty Węgrowskiego; Wójta Gminy Sadowne z dnia 13 kwietnia 2018 r. zawarte pomiędzy: Powiatem Węgrowskim, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu Węgrowskiego, reprezentowany przez: 1.Krzysztofa Fedorczyka – Starostę Węgrowskiego 2.Halinę Ulińską – Wicestarostę Węgrowskiego za kontrasygnatą Skarbnika Powiatu Węgrowskiego – Anny Pawełas, zwanym dalej „Powierzającym” a Gminą Sadowne, reprezentowaną przez: Waldemara Cyrana – Wójta Gminy Sadowne za kontrasygnatą Skarbnika Gminy Sadowne – Anny Rukat zwanym dalej „Przyjmującym”
2018 4388 2018-04-18 Porozumienie Porozumienie nr 031.41.2018 Powiatu Wołomińskiego z dnia 8 marca 2018 r. POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO I MIASTA KOBYŁKA w sprawie powierzenia Miastu Kobyłka zadania z zakresu dróg publicznych, dotyczącego budowy ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż ulic Napoleona i Księcia Józefa Poniatowskiego w Kobyłce
2018 4327 2018-04-18 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 16 marca 2018 r.
2018 4139 2018-04-13 Porozumienie Porozumienie nr OIN.031.1.2018 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie powierzenia przez Powiat Kozienicki Gminie Kozienice zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej
2018 3884 2018-04-12 Porozumienie Porozumienie nr 13/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 30 marca 2018 r. O WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ
2018 3879 2018-04-12 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 1 Burmistrza Miasta Gostynin z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie realizacji „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na rok 2018” zawarte pomiędzy:
2018 3396 2018-04-05 Porozumienie Porozumienie nr 5 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Przytyk realizacji zadania Powiatu Radomskiego w zakresie kultury pod nazwą: "XIX Ogólnopolskie Targi Papryki".
2018 3162 2018-03-29 Porozumienie Porozumienie nr 14.11.2017 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 14 listopada 2017 r.
2018 3161 2018-03-29 Porozumienie Porozumienie nr 43/IP/2018 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 27 lutego 2018 r.
2018 2993 2018-03-26 Porozumienie Porozumienie nr 02/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 14 lutego 2018 r. O WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ
2018 2936 2018-03-23 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Wójta Gminy Liw z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie przejęcia zadań z zakresu oświaty
2018 2935 2018-03-23 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Wójta Gminy Liw z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
2018 2927 2018-03-23 Porozumienie Porozumienie nr 6 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Miasta Radom w 2018 roku zadania Powiatu w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej
2018 2919 2018-03-22 Porozumienie Porozumienie Starosty Mińskiego; Starosty Węgrowskiego z dnia 28 lutego 2018 r.
2018 2832 2018-03-20 Porozumienie Porozumienie nr ZS-II.3037.4.2018 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie dofinansowania części kosztów utrzymania i funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji w Radomiu - Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych do Wytrzeźwienia
2018 2708 2018-03-16 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalania numerów porządkowych przy ulicy Marmurowej w m.st. Warszawie i w Gminie Jabłonna
2018 2568 2018-03-14 Porozumienie Porozumienie nr 37/2018 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego
2018 2567 2018-03-14 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia 23 lutego 2018 r.
2018 2566 2018-03-14 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Łomianek z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie rozwiązania porozumienia międzygminnego nr 1/2015 z dnia 31 grudnia 2015 r.
2018 2562 2018-03-14 Porozumienie Porozumienie nr 130/2017 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia i zasad finansowania kształcenia klas uczniów wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w  Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze
2018 2551 2018-03-14 Porozumienie Porozumienie nr 1/2018 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie powierzenia przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz udzielenia dotacji celowej
2018 2550 2018-03-14 Porozumienie Porozumienie nr 4/2017 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie powierzenia przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz udzielenia dotacji celowej
2018 2383 2018-03-08 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria z dnia 15 lutego 2018 r. w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi
2018 2365 2018-03-07 Porozumienie Porozumienie nr 4 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Wolanów realizacji zadania Powiatu Radomskiego w zakresie kultury pod nazwą : "Powiatowo - Gminne Dożynki 2018".
2018 2327 2018-03-06 Porozumienie Porozumienie nr 2 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie powierzenia Miastu Pionki realizacji zadań własnych Powiatu Radomskiego w zakresie kultury
2018 2292 2018-03-06 Porozumienie Porozumienie nr 3 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Wierzbica realizacji zadania Powiatu Radomskiego w zakresie kultury pod nazwą "Przegląd Dorobku Artystycznego Mieszkańców Powiatu".
2018 2291 2018-03-06 Porozumienie Porozumienie nr 1 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Iłża realizacji zadań własnych Powiatu Radomskiego w zakresie kultury
2018 2169 2018-03-01 Porozumienie Porozumienie Starosty Węgrowskiego z dnia 31 stycznia 2018 r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu którego występują: 1)p. Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski, 2)p. Halina Ulińska - Wicestarosta Węgrowski, przy kontrasygnacie p. Anny Pawełas – Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu, którego występują: 1) p. Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński, 2) p. Krzysztof Płochocki – Wicestarosta Miński, zwanym dalej „Przyjmującym”
2018 2168 2018-03-01 Porozumienie Porozumienie nr 3/2018 Starosty Pułtuskiego z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu edukacji publicznej polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez “Powierzającego”.
2018 2108 2018-02-28 Porozumienie Porozumienie nr ZU-R/2018 Wójta Gminy Rząśnik; Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 27 grudnia 2017 r.
2018 2107 2018-02-28 Porozumienie Porozumienie nr ZU-D/2018 Wójta Gminy Długosiodło; Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 29 grudnia 2017 r.
2018 2106 2018-02-28 Porozumienie Porozumienie nr ZU-B/2018 Wójta Gminy Brańszczyk; Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 29 grudnia 2017 r.
2018 2105 2018-02-28 Porozumienie Porozumienie nr ZU-Z/2018 Wójta Gminy Zabrodzie; Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 29 grudnia 2017 r.
2018 1988 2018-02-23 Porozumienie Porozumienie nr 1/2018 Wójta Gminy Jastrząb; Wójta Gminy Orońsko z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie określenia zasad współdziałania stron w wykonaniu zadania publicznego dotyczącego organizacji wspólnych przewozów uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Jastrząb i Gminy Orońsko do Szkoły Podstawowej Specjalnej w Śmiłowie (Gmina Jastrząb).
2018 1986 2018-02-23 Porozumienie Porozumienie nr WAO.031.2.2018 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego.
2018 1938 2018-02-23 Porozumienie Porozumienie nr 3/2017 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie powierzenia przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz udzielenia dotacji celowej
2018 1920 2018-02-22 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 16 stycznia 2018 r.
2018 1872 2018-02-21 Porozumienie Porozumienie nr 1/2018 Wójta Gminy Jastrząb; Wójta Gminy Orońsko z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie określenia zasad współdziałania stron w wykonaniu zadania publicznego dotyczącego organizacji wspólnych przewozów uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Jastrząb i Gminy Orońsko do Szkoły Podstawowej Specjalnej w Śmiłowie (Gmina Jastrząb).
2018 1869 2018-02-21 Porozumienie Porozumienie nr 031.115.2017 Burmistrza Radzymina; Starosty Wołomińskiego z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Radzymin zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników
2018 1817 2018-02-21 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oswiaty polegających na przeproadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez "Powierzającego"
2018 1816 2018-02-21 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez "Powierzającego"
2018 1729 2018-02-16 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Węgrowskiego` z dnia 31 stycznia 2018 r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego występują: 1. Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski, 2. Halina Ulińska - Wicestarosta, przy Kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Anny Pawełas, zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Gostynińskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego występują: 1.Tomasz Matuszewski - Starosta Gostyniński 2.Jan Kazimierz Krzewicki – Wicestarosta, zwanym dalej „Przyjmującym”.
2018 1715 2018-02-16 Porozumienie Porozumienie nr 29/2018 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego
2018 1590 2018-02-15 Porozumienie Porozumienie nr WAO.031.3.2018 Starosty Nowodworskiego
2018 1542 2018-02-15 Porozumienie Porozumienie nr 4/ŚGL/2018 Starosty Ostrowskiego z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy Boguty Pianki i Nur.
2018 1541 2018-02-15 Porozumienie Porozumienie nr 3/ŚGL/2018 Starosty Ostrowskiego z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy Brok, Ostrów Mazowiecka, Małkinia Górna, Wąsewo, Stary Lubotyń i Zaręby Kościelne oraz miasta Ostrów Mazowiecka i Brok.
2018 1540 2018-02-15 Porozumienie Porozumienie nr 2/ŚGL/2018 Starosty Ostrowskiego z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy Małkinia Górna.
2018 1539 2018-02-15 Porozumienie Porozumienie nr 1/ŚGL/2018 Starosty Ostrowskiego z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy Andrzejewo, Małkinia Górna, Szulborze Wielkie i Zaręby Kościelne.
2018 1499 2018-02-14 Porozumienie Porozumienie nr 1/2018 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu edukacji publicznej polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez “Powierzającego”.
2018 1483 2018-02-14 Porozumienie Porozumienie nr WAO.031.1.2018 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego,
2018 1380 2018-02-12 Porozumienie Porozumienie nr 30/2018 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego
2018 1362 2018-02-12 Porozumienie Porozumienie nr 4/2018 Starosty Pułtuskiego z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu edukacji publicznej polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez “Powierzającego”.
2018 1246 2018-02-07 Porozumienie Porozumienie nr 2/2018 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu edukacji publicznej polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez “Powierzającego”.
2018 1065 2018-02-02 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Wójta Gminy Rzekuń z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie powierzenia Miastu Ostrołęka prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Rzekuń.
2018 745 2018-01-19 Porozumienie Porozumienie Starosty z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu Przasnyskiego
2018 610 2018-01-16 Porozumienie Porozumienie Starosty Zwoleńskeigo z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018 609 2018-01-16 Porozumienie Porozumienie Starosty Zwoleńskeigo z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018 608 2018-01-16 Porozumienie Porozumienie Starosty Zwoleńskeigo z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018 607 2018-01-16 Porozumienie Porozumienie Starosty Zwoleńskeigo z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018 602 2018-01-16 Porozumienie Porozumienie Starosty Zwoleńskeigo z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018 579 2018-01-16 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie powierzenia Miastu Mława bieżącego utrzymania dróg powiatowych w obrębie granic Miasta
2018 473 2018-01-12 Porozumienie Porozumienie nr KON/3/2018 Burmistrza Tarczyna; Starosty Piaseczyńskiego z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie realizacji zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.
2018 288 2018-01-10 Porozumienie Porozumienie Starosty Mińska Mazowieckiego; Starosty Węgrowskiego z dnia 29 listopada 2017 r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu którego występują: 1)Pan Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski, 2)Pani Halina Ulińska - Wicestarosta Węgrowski, przy kontrasygnacie Pani Anny Pawełas – Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu, którego występują: 1) Pan Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński, 2) Pan Krzysztof Płochocki – Wicestarosta Miński, zwanym dalej „Przyjmującym”
2018 168 2018-01-05 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Łosickiego z dnia 14 grudnia 2017 r.
2018 73 2018-01-03 Porozumienie Porozumienie nr 6/WEK-I/P/207/2017 Gminy Miasto Płock i Powiatu Żuromińskiego z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego.
2018 7 2018-01-02 Porozumienie Porozumienie nr WAO.031.32.2017 Starosty Nowodworskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie powierzenia zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy Nowy Dwór Mazowiecki.
2017 12572 2017-12-29 Porozumienie Porozumienie nr 4/2017 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. Powiatu Sokołowskiego i Gminy Jabłonna Lacka
2017 12569 2017-12-29 Porozumienie Porozumienie nr 2/2017 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 20 listopada 2017 r. Powiatu Sokołowskiego i Gminy Jabłonna Lacka
2017 12567 2017-12-29 Porozumienie Porozumienie nr 1/2017 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 20 listopada 2017 r. POWIATU SOKOŁOWSKIEGO I GMINY BIELANY
2017 12554 2017-12-29 Porozumienie Porozumienie nr 44/2017 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uregulowanie wzajemnych praw i obowiązków Stron, w związku ze wspólną realizacją rozbudowy drogi krajowej nr 53 w miejscowościach Kadzidło i Dylewo, polegającej na: 1) rozbudowie skrzyżowania z drogą gminną nr 251204W – w km 107+533; 2) budowie z ścieżki pieszo - rowerowej od km 106+560 do km 108+980 (strona prawa);
2017 12552 2017-12-29 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Łosickiego z dnia 1 grudnia 2017 r.
2017 12391 2017-12-22 Porozumienie Porozumienie Rady Miasta Ostrołęka z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie realizacji Regionalnych Inwestycji Terytorialnych subregionu ostrołęckiego województwa mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
2017 12390 2017-12-22 Porozumienie Porozumienie Rady Miasta Ostrołęka z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie realizacji Regionalnych Inwestycji Terytorialnych subregionu ostrołęckiego województwa mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
2017 12349 2017-12-20 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OBL.4424.148.2017 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Czernice Borowe od Gminy Grudusk zadań w zakresie zapewnienia uczniowi niepełnosprawnemu transportu na trasie z miejscowości Mierzanowo do Szkoły Podstawowej w Humięcinie.
2017 12309 2017-12-19 Porozumienie Porozumienie nr 3/2017 Starosty Sokołowskiego z dnia 29 listopada 2017 r.
2017 12281 2017-12-18 Porozumienie Porozumienie nr RU/474/2017 Zarządu Powiatu Płockiego z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie dofinansowania ze środków własnych Gminy - Miasto Płock uczestnictwa czterech osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami Płocka w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Mirosławiu oraz jednej osoby niepełnosprawnej będącej mieszkańcem Płocka w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Męczeninie
2017 11979 2017-12-13 Porozumienie Porozumienie nr RU 373/2017 Starosty Płockiego w sprawie dofinansowania ze środków własnych powiatu płockiego uczestnictwa jednej osoby niepełnosprawnej będącej mieszkańcami powiatu płockiego w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Gostyninie ul. Ozdowskiego 1a
2017 11861 2017-12-12 Porozumienie Porozumienie nr 031.149.2017 Starosty Wołomińskiego z dnia 7 września 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Dąbrówka zadania z zakresu dróg publicznych, dotyczącego budowy chodnika w ul. Tadeusza Kościuszki w miejscowości Dąbrówka
2017 11860 2017-12-12 Porozumienie Porozumienie nr 031.103.2017 Starosty Wołomińskiego z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Jadów zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej, chodników oraz rowów
2017 11776 2017-12-11 Porozumienie Porozumienie nr 40/2017 Wójta Gminy Karniewo z dnia 28 listopada 2017 r.
2017 11707 2017-12-08 Porozumienie Porozumienie Starosty Powiatu Wyszkowskiego; Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 12 listopada 2017 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego
2017 11561 2017-12-07 Porozumienie Porozumienie nr D.15.2017 Starosty Siedleckiego; Wójta Gminy Wiśniew z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Wiśniew
2017 11560 2017-12-07 Porozumienie Porozumienie nr D.14.2017 Starosty Siedleckiego; Wójta Gminy Przesmyki z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Przesmyki
2017 11559 2017-12-07 Porozumienie Porozumienie nr D.6.2017 Starosty Siedleckiego; Wójta Gminy Domanice z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Domanice
2017 11536 2017-12-07 Porozumienie Porozumienie nr D.13.2017 Starosty Siedleckiego; Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Zbuczyn
2017 11535 2017-12-07 Porozumienie Porozumienie nr D.12.2017 Starosty Siedleckiego; Wójta Gminy Skórzec z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Skórzec
2017 11534 2017-12-07 Porozumienie Porozumienie nr D.11.2017 Starosty Siedleckiego; Wójta Gminy Wodynie z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Wodynie
2017 11533 2017-12-07 Porozumienie Porozumienie nr D.10.2017 Starosty Siedleckiego; Wójta Gminy Suchożebry z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Suchożebry
2017 11532 2017-12-07 Porozumienie Porozumienie nr D.9.2017 Starosty Siedleckiego; Wójta Gminy Paprotnia z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Paprotnia
2017 11531 2017-12-07 Porozumienie Porozumienie nr D.8.2017 Starosty Siedleckiego; Wójta Gminy Kotuń z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Kotuń
2017 11530 2017-12-07 Porozumienie Porozumienie nr D.7.2017 Starosty Siedleckiego; Wójta Gminy Korczew z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Korczew
2017 11217 2017-12-05 Porozumienie Porozumienie nr RU/575/2017 Starosty Płockiego; Starosty Płońskiego w sprawie dofinansowania ze środków własnych Powiatu Płońskiego uczestnictwa jednej osoby niepełnosprawnej będącej mieszkańcem powiatu płońskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie.
2017 11207 2017-12-05 Porozumienie Porozumienie nr 4/2017 Starosty Grójeckiego z dnia 11 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia i zasad finansowania kształcenia klas uczniów wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w  Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze
2017 11030 2017-12-01 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Węgrowskiego` z dnia 9 listopada 2017 r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu którego występują: 1)Pan Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski, 2)Pani Halina Ulińska - Wicestarosta Węgrowski, przy kontrasygnacie Pani Anny Pawełas – Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu, którego występują: 1) Pan Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński, 2) Pan Krzysztof Płochocki – Wicestarosta Miński, zwanym dalej „Przyjmującym”
2017 10615 2017-11-21 Porozumienie Porozumienie Starosty Powiatu Kozienickiego; Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 17 listopada 2017 r.
2017 10527 2017-11-20 Porozumienie Porozumienie Starosty Ostrowskiego; Wójta Gminy Stary Lubotyń z dnia 2 listopada 2017 r. o powierzeniu prowadzenia zadań publicznych z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych
2017 10415 2017-11-17 Porozumienie Porozumienie Starosty Ostrowskiego; Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 2 listopada 2017 r. o powierzeniu prowadzenia zadań publicznych z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych
2017 10414 2017-11-17 Porozumienie Porozumienie Starosty Ostrowskiego; Wójta Gminy Wąsewo z dnia 2 listopada 2017 r. o powierzeniu prowadzenia zadań publicznych z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych
2017 10409 2017-11-17 Porozumienie Porozumienie nr D.5.2017 Wójta Gminy Kotuń; Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 7 listopada 2017 r.
2017 10408 2017-11-17 Porozumienie Porozumienie nr D.4.2017 Wójta Gminy Przesmyki; Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 10 października 2017 r.
2017 10407 2017-11-17 Porozumienie Porozumienie nr D.3.2017 Wójta Gminy Korczew; Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 10 października 2017 r.
2017 10406 2017-11-17 Porozumienie Porozumienie nr D.2.2017 Wójta Gminy Paprotnia; Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 10 października 2017 r.
2017 10382 2017-11-16 Porozumienie Porozumienie Powiatu Ostrowskiego; Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 2 listopada 2017 r. o powierzeniu prowadzenia zadań publicznych z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych
2017 10375 2017-11-16 Porozumienie Porozumienie Powiatu Ostrowskiego; Wójta Gminy Nur z dnia 2 listopada 2017 r. o powierzeniu prowadzenia zadań publicznych z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych
2017 10374 2017-11-16 Porozumienie Porozumienie Powiatu Ostrowskiego; Wójta Gminy Boguty-Pianki z dnia 2 listopada 2017 r. o powierzeniu prowadzenia zadań publicznych z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych
2017 10363 2017-11-16 Aneks Aneks nr 1 Starosty Gostynińskiego; Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 16 października 2017 r. do Porozumienia zawartego w dniu 09 stycznia 2017r. pomiędzy Powiatem Mławskim a Powiatem Gostynińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez „Powierzającego”
2017 10362 2017-11-16 Porozumienie Porozumienie Starosty Ciechanowskiego; Starosty Mławskiego z dnia 2 października 2017 r. w sprawie ustalenia zasad prowadzenia punktu katechetycznego Kościoła Wolnych Chrześcijan oraz udziału w kosztach nauczania religii
2017 10360 2017-11-16 Porozumienie Porozumienie nr 2/2017 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 8 września 2017 r. w sprawie powierzenia przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz udzielenia dotacji celowej
2017 10354 2017-11-16 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 2 października 2017 r. w sprawie ustalenia zasad prowadzenia punktu katechetycznego Kościoła Wolnych Chrześcijan oraz udziału w kosztach nauczania religii z dnia 02.10.2017r.
2017 9828 2017-11-06 Porozumienie Porozumienie nr 34/2017 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 27 października 2017 r. o współpracy partnerskiej
2017 9053 2017-10-11 Porozumienie Porozumienie nr 031.40.2017 Starosty Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Strachówka zadania z zakresu dróg publicznych, dotyczącego przebudowy skrzyżowań dróg powiatowych z drogami gminnymi w Gminie Strachówka
2017 9052 2017-10-11 Porozumienie Porozumienie nr 031.99.2017 Starosty Powiatu Wołomińskiego z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Klembów zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników
2017 9049 2017-10-11 Porozumienie Porozumienie nr 27/2017 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie uregulowanie wzajemnych praw i obowiązków Stron, w związku z przedsięwzięciem polegającym na wspólnej realizacji zadań
2017 9031 2017-10-10 Porozumienie Porozumienie Starosty Mińskiego; Starosty Węgrowskiego z dnia 18 września 2017 r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu którego występują: 1)Pan Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski, 2)Pani Halina Ulińska - Wicestarosta Węgrowski, przy kontrasygnacie Pani Anny Pawełas – Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu, którego występują: 1) Pan Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński, 2) Pan Krzysztof Płochocki – Wicestarosta Miński, zwanym dalej „Przyjmującym”
2017 8803 2017-10-09 Porozumienie Porozumienie nr WAO.031.17.2017 Zarządu Powiatu Nowodworskiego w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych
2017 8454 2017-10-02 Porozumienie Porozumienie nr 1 / 2017 Wójta Gminy Łyse z dnia 15 września 2017 r. w sprawie dowozu uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Turośl do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Czarni
2017 8299 2017-09-27 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno; Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 września 2017 r. w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi.
2017 8281 2017-09-27 Porozumienie Porozumienie nr 3/PT-I/P/146/2017 Prezydenta Miasta Płocka; Wójta Gminy Staroźreby z dnia 14 września 2017 r. w sprawie transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Gminy–Miasto Płock i Gminy Staroźreby
2017 8279 2017-09-27 Porozumienie Porozumienie nr 4/BRN/P/139/2017 Gminy Miasto Płock i Powiatu Płockiego z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie dofinansowania ze środków własnych Powiatu Płockiego uczestnictwa jednej osoby niepełnosprawnej będącej mieszkańcem Powiatu Płockiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej mieszczącego się przy Parafii św. Jakuba Apostoła w Płocku.
2017 8091 2017-09-22 Porozumienie Porozumienie Starosty Ostrołęckiego z dnia 11 września 2017 r.
2017 7814 2017-09-19 Porozumienie Porozumienie nr 28/2017 Wójta Gminy Sierpc z dnia 22 sierpnia 2017 r. Przedmiotem niniejszego Porozumienia jest uregulowanie wzajemnych praw i obowiązków Stron, w związku z przedsięwzięciem polegającym na wspólnej realizacji chodnika w pasie drogowym drogi krajowej nr 10 w miejscowości Kisielewo, od km 399+340 do km 399+900.
2017 7792 2017-09-19 Porozumienie Porozumienie nr 29/06 Wójta Gminy Długosiodło; Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 29 czerwca 2017 r. Przekazanie w zarząd drogi powiatowej Nr 2648W na odcinku Stare Bosewo – Chrzczanka Włościańska o długości 2100 m
2017 7786 2017-09-19 Porozumienie Porozumienie nr 29/06/2017 Wójta Gminy Długosiodło; Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 29 czerwca 2017 r. Przekazanie w zarząd drogi powiatowej Nr 4401W w miejscowości Długosiodło o długości 800 m
2017 7765 2017-09-19 Porozumienie Porozumienie nr /1 /2017 Wójta Gminy Puszcza Mariańska; Wójta Gminy Radziejowice z dnia 24 sierpnia 2017 r.
2017 7751 2017-09-18 Porozumienie Porozumienie nr 031.102.2017 Burmistrza Wołomina; Starosty Wołomińskiego z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Wołomin zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników
2017 7750 2017-09-18 Porozumienie Porozumienie nr 031.113.2017 Burmistrza Miasta Marki; Starosty Wołomińskiego z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Marki zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników
2017 7739 2017-09-18 Porozumienie Porozumienie nr 2/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew; Wójta Gminy Kazanów z dnia 1 września 2017 r.
2017 7656 2017-09-13 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Gostynin; Starosty Gostynińskiego zawarte w dniu 31.08.2017r. w sprawie powierzenia Gminie Miasta Gostynina zadania Powiatu Gostynińskiego w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej.
2017 7394 2017-09-08 Porozumienie Porozumienie Powiatu Ostrowskiego w sprawie powierzenia przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz udzielenia dotacji celowej
2017 7244 2017-09-01 Porozumienie Porozumienie nr 031.112.2017 Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie powierzenia Miastu Zielonka zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników
2017 7243 2017-09-01 Porozumienie Porozumienie nr 031.111.2017 Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie powierzenia Miastu Ząbki zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników
2017 7242 2017-09-01 Porozumienie Porozumienie nr 031.100.2017 Powiatu Wołomińskiego z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Tłuszcz zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników
2017 7139 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr 301/17 Rady Gminy Celestynów z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Celestynów a Gminami: Kołbiel, Karczew i Wiązowna.
2017 7101 2017-08-30 Porozumienie Porozumienie nr 032.375.2017 Burmistrza Miasta Marki z dnia 4 lipca 2017 r.
2017 6997 2017-08-25 Porozumienie Porozumienie nr 031.110.2017 Starosty Wołomińskiego z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie powierzenia Miastu Kobyłka zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników
2017 6996 2017-08-25 Porozumienie Porozumienie nr 031.101.2017 Starosty Wołomińskiego z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Poświętne zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników
2017 6995 2017-08-25 Porozumienie Porozumienie nr 031.98.2017 Starosty Wołomińskiego z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Strachówka zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej, chodników oraz rowów
2017 6856 2017-08-21 Porozumienie Porozumienie nr w sprawie rozwiązania Porozumienia Nr 7.2013 z dni Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 16 sierpnia 2017 r.
2017 6855 2017-08-21 Porozumienie Porozumienie nr D.1.2017 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie realizacji przez Gminę Zbuczyn zadania Powiatu Siedleckiego polegającego na realizacji inwestycji pn. „Projekt i budowa chodnika ul. Klonowa w Zbuczynie
2017 6526 2017-08-07 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Góra Kalwaria częściowej realizacji zadania własnego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców we wsi Krępa gmina Prażmów
2017 6360 2017-07-26 Porozumienie Porozumienie nr 2 Prezydenta Miasta Żyrardowa; Starosty Żyrardowskiego z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie „przebudowy drogi powiatowej nr 4729W Wiskitki – Działki – Żyrardów na odcinku ulicy Żeromskiego od ulicy Limanowskiego do ulicy Mokrej w Żyrardowie"
2017 6311 2017-07-24 Porozumienie Porozumienie nr IT.72.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie powierzenia Gminie Lesznowola przez Gminę Piaseczno zadań w zakresie lokalnego transoprtu zbiorowego w roku 2016.
2017 6310 2017-07-24 Porozumienie Porozumienie nr IT.40.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 8 marca 2016 r. zawarte w dniu 08 marca 2016r. w sprawie powierzenia Gminie Lesznowola przez Gminę Piaseczno zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w roku 2016
2017 6190 2017-07-13 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 16 maja 2017 r. zawarte w dniu 16.05.2017 roku w Ciechanowie pomiędzy:Gminą Ciechanów,Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o.,Gminą Miejską Ciechanów
2017 6020 2017-07-10 Porozumienie Porozumienie nr 2/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 13 lutego 2017 r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego - Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Mińskim, reprezentowanym przez: 1. Antoniego Jana Tarczyńskiego – Starostę Mińskiego 2. Krzysztofa Płochockiego – Wicestarostę Powiatu Mińskiego zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2017 6019 2017-07-10 Porozumienie Porozumienie nr 6/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 kwietnia 2017 r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego - Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Mińskim, reprezentowanym przez: 1. Antoniego Jana Tarczyńskiego – Starostę Mińskiego 2. Krzysztofa Płochockiego – Wicestarostę Powiatu Mińskiego zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2017 6018 2017-07-10 Porozumienie Porozumienie nr 9/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 13 czerwca 2017 r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego - Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Mińskim, reprezentowanym przez: 1. Antoniego Jana Tarczyńskiego – Starostę Mińskiego 2. Krzysztofa Płochockiego – Wicestarostę Powiatu Mińskiego zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2017 5770 2017-07-04 Porozumienie Porozumienie nr D/BU/2017 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 15 marca 2017 r. Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Długosiodło w 2017 roku
2017 5769 2017-07-04 Porozumienie Porozumienie nr RZ/BU/2017 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 15 marca 2017 r. Bieżące utrzymaniedróg powiatowych na terenie Gminy Rząśnik w 2017 roku
2017 5768 2017-07-04 Porozumienie Porozumienie nr Z/BU/2017 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 30 marca 2017 r. Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Zabrodzie w 2017 roku
2017 5767 2017-07-04 Porozumienie Porozumienie nr W/BU/2017 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 15 marca 2017 r. Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Wyszków w 2017 roku
2017 5766 2017-07-04 Porozumienie Porozumienie nr B/BU/2017 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 15 marca 2017 r. Zarządu Powiatu Wyszkowskiego Bieżące utrzymanie dróg powiaowych na terenie Gminy Brańszczyk w 2017 roku
2017 5725 2017-07-03 Porozumienie Porozumienie nr 1/2017 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej
2017 5568 2017-06-26 Aneks Aneks nr 5 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy; Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 czerwca 2017 r. do porozumienia w sprawie utworzenia Punktów Paszportowych
2017 5565 2017-06-24 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 1 Burmistrza Miasta Gostynin; Wójta Gminy Gostynin z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie realizacji „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na rok 2017” zawarte pomiędzy:
2017 5515 2017-06-21 Porozumienie Porozumienie Starosty Garwolińskiego; Starosty Węgrowskiego z dnia 9 maja 2017 r. zawarte pomiędzy Powiatem Garwolińskim, w imieniu którego występuje Zarząd Powiatu reprezentowany przez: 1. Marka Chciałowskiego - Starostę Garwolińskiego, 2. Urszulę Zadrożną - Wicestarostę przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Józefa Zająca zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Węgrowskim, w imieniu którego występuje Zarząd Powiatu reprezentowany przez: 1. Krzysztofa Fedorczyka - Starostę Węgrowskiego, 2. Halinę Ulińską - Wicestarostę, zwanym dalej „Przyjmującym”, w sprawie określenie szczegółowych zasad i terminu przekazania dotacji na realizację zadania z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla młodocianych pracowników.
2017 5386 2017-06-14 Porozumienie Porozumienie nr 9/2016 Starosty Sochaczewskiego z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przeprowadzenia i zasad finansowania kształcenia klas uczniów wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze
2017 5306 2017-06-09 Porozumienie Porozumienie nr 032.187.2017 Burmistrza Radzymina z dnia 28 marca 2017 r. 1. Gminą Miasto Marki z siedzibą: Al. Marsz J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, reprezentowanym przez:
2017 5167 2017-06-06 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie powierzenia zadania z zakresu oświaty polegającego na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych - kurs II stopnia w zawodzie elektryk - dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim
2017 5089 2017-06-01 Porozumienie Porozumienie nr 3/ZDP/2017 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 24 maja 2017 r. Zawarte pomiędzy Powiatem Kozienickim z siedzibą w Kozienicach,  ul.Kochanowskiego 28 reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: 1)Starosta-Andrzej Tadeusz Jung, 2)Wicestarosta-Krzystof Stalmach, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani Jadwigi Kręcisz zwanym dalej ,,Powiatem", a Gminą Gniewoszów z siedzibą w Gniewoszowie, ul Lubelska 16, reprezentowaną w osobie: Wójt-Marcin Gac, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Marii Woźniak, zwanym dalej ,,Gminą" w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2017r.
2017 5086 2017-06-01 Porozumienie Porozumienie nr WCH/2017 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 5 kwietnia 2017 r. Chodnik w Leszczydole Starym
2017 5008 2017-05-26 Porozumienie Porozumienie nr 031.46.2017 Starosty Wołomińskiego z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki w Markach na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic miasta Marki”
2017 4915 2017-05-24 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Węgrowskiego` z dnia 27 kwietnia 2017 r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu którego występują: 1)Pan Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski, 2)Pani Halina Ulińska - Wicestarosta Węgrowski, przy kontrasygnacie Pani Anny Pawełas – Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu, którego występują: 1) Pan Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński, 2) Pan Krzysztof Płochocki – Wicestarosta Miński, zwanym dalej „Przyjmującym”
2017 4914 2017-05-24 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Zaręby Kościelne realizacji zadania pn. : " Budowa zatok autobusowych w miejscowości Rawy Gaczkowo w ciągu drogi powiatowej nr 2612W".
2017 4884 2017-05-23 Porozumienie Porozumienie nr 1/2017 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie powierzenia przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz udzielenia dotacji celowej
2017 4836 2017-05-22 Porozumienie Porozumienie nr 1/2017 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 19 stycznia 2017r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego - Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Mińskim, reprezentowanym przez: 1. Antoniego Jana Tarczyńskiego – Starostę Mińskiego 2. Krzysztofa Płochockiego – Wicestarostę Powiatu Mińskiego zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2017 4832 2017-05-22 Porozumienie Porozumienie nr 3/2017 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 24 marca 2017r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego - Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Mińskim, reprezentowanym przez: 1. Antoniego Jana Tarczyńskiego – Starostę Mińskiego 2. Krzysztofa Płochockiego – Wicestarostę Powiatu Mińskiego zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2017 4733 2017-05-17 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zawarcia Porozumienie Międzygminnego z Gminą Konstancin-Jeziorna, dotyczącego powierzenia przez Gminą Konstancin-Jeziorna Gminie Góra Kalwaria części zadań związanych z lokalnym transportem zbiorczym.
2017 4674 2017-05-15 Porozumienie Porozumienie Starosty Węgrowskiego z dnia 16 marca 2017r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu którego występują: 1)Pan Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski, 2)Pani Halina Ulińska - Wicestarosta Węgrowski, przy kontrasygnacie Pani Anny Pawełas – Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu, którego występują: 1) Pan Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński, 2) Pan Krzysztof Płochocki – Wicestarosta Miński, zwanym dalej „Przyjmującym”
2017 4672 2017-05-15 Porozumienie Porozumienie Starosty Makowskiego z dnia 6 marca 2017r.
2017 4667 2017-05-15 Porozumienie Porozumienie nr 2/zdp/2017 Starosty Kozienickiego z dnia 25 kwietnia 2017r. Zawarte pomiędzy Powiatem Kozienickim z siedzibą w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: 1)Starosta-mgr inż. Andrzej Tadeusz Jung, 2)Wicestarosta- dr Krzysztof Stalmach, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani Jadwigi Kręcisz, zwanym dalej,,Powiatem" a Gminą Kozienice z siedzibą w Kozienicach, ul. Parkowa 5, reprezentowaną przez: Burmistrza-dr inż. Tomasza Śmietankę, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani mgr Barbary Galińskiej, zwanym dalej,, Gminą" w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2017r.
2017 4665 2017-05-15 Porozumienie Porozumienie nr 1/ZDP/2017 Zarządu Powiatu w Kozienicach z dnia 24 kwietnia 2017r. Zawarte pomiędzy Powiatem Kozienice z siedzibą w Kozienicach, ul.Kochanowskiego 28 reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: 1)Starosta-mgr inż. Andrzej Tadeusz Jung, 2)Wicestarosta-dr Krzysztof Stalmach, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani mgr Jadwigi Kręcisz, zwanym dalej ,,Powiatem" a Gminą Kozienice z siedzibą w Kozienicach, ul.Parkowa 5, reprezentowaną przez: Burmistrza-dr inż. Tomasza Śmietankę, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani mgr Barbary Galińskiej, zwanym dalej ,,Gminą" w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2017r.
2017 4558 2017-05-12 Porozumienie Porozumienie nr 4 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie powierzenia w 2017 roku Gminie Miasta Radom zadania Powiatu w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej
2017 4557 2017-05-12 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy; Wójta Gminy Jabłonna z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie powierzenia m.st. Warszawie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy typu B na rzecz mieszkańców z terenu gminy Jabłonna
2017 4397 2017-05-08 Porozumienie Porozumienie Starosty Przasnyskiego z dnia 30 stycznia 2017 r.
2017 4396 2017-05-08 Porozumienie Porozumienie Starosty Przasnyskiego z dnia 30 stycznia 2017 r.
2017 4341 2017-05-04 Porozumienie Porozumienie nr 17/2016 Prezydenta Miasta Siedlce; Starosty Mińskiego z dnia 5 grudnia 2016 r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego - Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Mińskim, reprezentowanym przez: 1.Antoniego Jana Tarczyńskiego – Starostę Mińskiego 2.Krzysztofa Płochockiego – Wicestarostę Powiatu Mińskiego zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2017 4340 2017-05-04 Porozumienie Porozumienie nr 16/2016 Prezydenta Miasta Siedlce; Starosty Mińskiego z dnia 1 grudnia 2016 r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego - Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Mińskim, reprezentowanym przez: 1.Antoniego Jana Tarczyńskiego – Starostę Mińskiego 2.Krzysztofa Płochockiego – Wicestarostę Powiatu Mińskiego zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2017 4280 2017-04-28 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Węgrowskiego` z dnia 15 marca 2017 r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego występują: 1. Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski, 2. Halina Ulińska - Wicestarosta, przy Kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Anny Pawełas, zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Gostynińskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego występują: 1.Tomasz Matuszewski - Starosta Gostyniński 2.Jan Kazimierz Krzewicki – Wicestarosta, zwanym dalej „Przyjmującym”.
2017 4129 2017-04-25 Porozumienie Porozumienie nr 031.1.2017 Powiatu Wołomińskiego z dnia 2 stycznia 2017r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wołomiński.
2017 3884 2017-04-18 Porozumienie Porozumienie nr BR/FN/4/2017 Burmistrza Grodziska Mazowieckiego z dnia 28 lutego 2017 r. Gminy Grodzisk Mazowiecki i Powiatu Grodziskiego w sprawie powierzenia Bibliotece Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Grodziskiego
2017 3708 2017-04-13 Porozumienie Porozumienie nr 2/2017 Starosty Płockiego z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie powierzenia Województwu zadań Powiatu z zakresu organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli i doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówce oświatowej prowadzonych przez Powiat
2017 3074 2017-03-30 Porozumienie Porozumienie nr 5/2017 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego
2017 3073 2017-03-30 Porozumienie Porozumienie nr 1/2017 Starosty Białobrzeskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty, polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych, kierowanych przez „Powierzającego”, zawarte w dniu 26 stycznia 2017r. pomiędzy:Powiatem Białobrzeskim, reprezentowanym przez:1. Andrzeja Oziębło – Starostę Białobrzeskiego2. Ireneusza Gumowskiego – Wicestarostę Białobrzeskiegoprzy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Bogdana Głowackiegozwanym dalej "Powierzającym", a Powiatem Żuromińskim, reprezentowanym przez:1. Jerzego Rzymowskiego – Starostę Żuromińskiego 2. Ireneusza Rejmusa – Wicestarostę Żuromińskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Ireny Brejna, zwanym dalej „Przyjmującym”.
2017 3021 2017-03-29 Porozumienie Porozumienie nr 3 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 7 marca 2017r. w sprawie powierzenia Gminie Przytyk realizacji zadania Powiatu Radomskiego w zakresie kultury pod nazwą XVIII Ogólnopolskie Targi Papryki 2017
2017 2995 2017-03-29 Porozumienie Porozumienie nr 1 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie przekazania środków finansowych na rekompensaty pieniężne dla policjantów Komendy Miejskiej Policji w Radomiu
2017 2825 2017-03-23 Porozumienie Porozumienie nr 1/2017 Zarządu Powiatu w Płocku z dnia 22 lutego 2017 r. Powiatu Płockiego i Gminy - Miasto Płock w sprawie powierzenia przez Powiat Miastu w 2017 roku realizacji zadań powiatowej biblioteki publicznej
2017 2783 2017-03-22 Porozumienie Porozumienie nr ZS-II.3037.3.2017 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 25 stycznia 2017r. w sprawie dofinansowania części kosztów utrzymania i funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji w Radomiu - Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych do Wytrzeźwienia
2017 2766 2017-03-22 Porozumienie Porozumienie nr IR.031.1.2017.MJB Zarządu Powiatu Węgrowskiego` z dnia 28 lutego 2017r. zawarte pomiędzy: Powiatem Węgrowskim, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu Węgrowskiego, reprezentowany przez: 1.Krzysztofa Fedorczyka – Starostę Węgrowskiego 2.Halinę Ulińską – Wicestarostę Węgrowskiego za kontrasygnatą Skarbnika Powiatu Węgrowskiego – Anny Pawełas, zwanym dalej „Powierzającym” a Gminą Stoczek, reprezentowaną przez: Mieczysława Wójcika – Wójta Gminy Stoczek za kontrasygnatą Skarbnika Gminy Stoczek– Marzeny Chmury zwanym dalej „Przyjmującym”
2017 2765 2017-03-22 Porozumienie Porozumienie nr IR.031.2.2017.MJB Zarządu Powiatu Węgrowskiego` z dnia 28 lutego 2017r. zawarte pomiędzy: Powiatem Węgrowskim, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu Węgrowskiego, reprezentowany przez: 1.Krzysztofa Fedorczyka – Starostę Węgrowskiego 2.Halinę Ulińską – Wicestarostę Węgrowskiego za kontrasygnatą Skarbnika Powiatu Węgrowskiego – Anny Pawełas, zwanym dalej „Powierzającym” a Gminą Sadowne, reprezentowaną przez: Waldemara Cyrana – Wójta Gminy Sadowne za kontrasygnatą Skarbnika Gminy Sadowne – Anna Rukat zwanym dalej „Przyjmującym”
2017 2706 2017-03-20 Porozumienie Porozumienie nr 1 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Iłża realizacji zadań własnych Powiatu Radomskiego w zakresie kultury w 2017 roku
2017 2674 2017-03-20 Porozumienie Porozumienie nr 3/2016 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zimowego utrzymania nawierzchni dróg kategorii powiatowej w granicach administracyjnych gminy Sokołów Podlaski.
2017 2640 2017-03-17 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Węgrowskiego` z dnia 8 lutego 2017 r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu którego występują: 1)Pan Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski, 2)Pani Halina Ulińska - Wicestarosta Węgrowski, przy kontrasygnacie Pani Anny Pawełas – Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu, którego występują: 1) Pan Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński, 2) Pan Krzysztof Płochocki – Wicestarosta Miński, zwanym dalej „Przyjmującym”
2017 2620 2017-03-17 Porozumienie Porozumienie nr 031.194.2016 Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Wołominie.
2017 2617 2017-03-17 Porozumienie Porozumienie nr 031.169.2016 Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 września 2016r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Wołominie.
2017 2615 2017-03-17 Porozumienie Porozumienie nr 031.40.2016 Powiatu Wołomińskiego z dnia 7 marca 2016r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Wołominie.
2017 2613 2017-03-17 Porozumienie Porozumienie nr 031.24.2017 Województwa Mazowieckiego z dnia 6 lutego 2017r. w sprawie powierzenia przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz udzielenia dotacji celowej.
2017 2594 2017-03-16 Porozumienie Porozumienie nr 25/2017 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 2 lutego 2017r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego
2017 2464 2017-03-13 Porozumienie Porozumienie nr 2 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie powierzenia Miastu Pionki realizacji zadań własnych Powiatu Radomskiego w zakresie kultury w 2017 roku
2017 2359 2017-03-10 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 9 stycznia 2017r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych
2017 2331 2017-03-10 Porozumienie Porozumienie nr oin.031.1.2017 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie powierzenia przez Powiat Kozienicki Gminie Kozienice zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej
2017 2323 2017-03-09 Porozumienie Porozumienie nr 1/2017 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu edukacji publicznej polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez “Powierzającego”.
2017 2180 2017-03-07 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 9 stycznia 2017r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych
2017 2125 2017-03-03 Porozumienie Porozumienie nr 4/2017 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 4 stycznia 2017r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu edukacji publicznej polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez “Powierzającego”.
2017 2122 2017-03-03 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 9 stycznia 2017r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych
2017 2114 2017-03-03 Porozumienie Porozumienie Powiatu Ostrowskiego w sprawie powierzenia przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz udzielenia dotacji celowej
2017 2101 2017-03-03 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie zasad współpracy w zakresie organizacji, funkcjonowania i rozliczania Oferty "Warszawa+"
2017 2051 2017-03-02 Porozumienie Porozumienie nr 3/2017 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 4 stycznia 2017r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu edukacji publicznej polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez “Powierzającego”.
2017 2046 2017-03-02 Porozumienie Porozumienie nr 95/B/2017 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 23 lutego 2017r. zawarte w dniu 23 lutego 2017 roku pomiędzy: Powiatem Pruszkowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, z siedzibą w Pruszkowie, przy ul. Drzymały 30, w imieniu i na rzecz którego działają: 1) Krzysztof Rymuza – Wicestarosta Pruszkowski, 2) Mirosław Chmielewski – Członek Zarządu Powiatu Pruszkowskiego a Gminą Nadarzyn, z siedzibą w Nadarzynie, ul. Mszczonowska 24, w imieniu i na rzecz której działa: Janusz Grzyb – Wójt Gminy Nadarzyn
2017 1868 2017-02-23 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych
2017 1826 2017-02-22 Porozumienie Porozumienie nr 4/2017 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego
2017 1744 2017-02-21 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych
2017 1741 2017-02-21 Porozumienie Porozumienie nr WAO.031.2.2017 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych
2017 1740 2017-02-21 Porozumienie Porozumienie nr WAO.031.1.2017 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych
2017 1739 2017-02-21 Porozumienie Porozumienie nr WAK.031.26.2016 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 4 października 2016 r. w sprawie powierzenia zadania z zakresu zarządzania drogą publiczną powiatową nr 2431W stanowiącą ul. Paderewskiego, ul. Morawicza w Nowym Dworze Mazowieckim, polegającego na budowie zatoki autobusowej w pasie drogi powiatowej.
2017 1672 2017-02-20 Porozumienie Porozumienie nr 2/2017 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 4 stycznia 2017r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu edukacji publicznej polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez “Powierzającego”.
2017 1667 2017-02-20 Porozumienie Porozumienie nr 031.200.2016 Powiatu Wołomińskiego z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wołomiński.
2017 1665 2017-02-20 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Węgrowskiego` z dnia 10 stycznia 2017r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu którego występują: 1)Pan Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski, 2)Pani Halina Ulińska - Wicestarosta Węgrowski, przy kontrasygnacie Pani Anny Pawełas – Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu, którego występują: 1) Pan Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński, 2) Pan Krzysztof Płochocki – Wicestarosta Miński, zwanym dalej „Przyjmującym”
2017 1638 2017-02-20 Porozumienie Porozumienie nr ZU-Z/2017 Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 19 grudnia 2016r.
2017 1637 2017-02-20 Porozumienie Porozumienie nr ZU-R/2017 Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 9 grudnia 2016r.
2017 1628 2017-02-20 Porozumienie Porozumienie nr ZU-D/2017 Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 29 grudnia 2016r. POROZUMIENIE NR ZU-D/2017
2017 1626 2017-02-20 Porozumienie Porozumienie nr ZU-B/2017 Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 30 grudnia 2016r.
2017 1356 2017-02-10 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Halinowa z dnia 6 lutego 2017 r. pomiędzy Gminą Wiązowna, a Gminą Halinów
2017 1335 2017-02-10 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Gminy Brwinów z dnia 20 grudnia 2016r.
2017 1213 2017-02-09 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 1/2017 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 27 stycznia 2017r. Gminą Nowe Miasto reprezentowaną przez: Wójta Gminy Nowe Miasto – Sławomira Dariusza Zalewskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Anny Szczepanek a Gminą Nasielsk reprezentowaną przez: Burmistrza Nasielska – Bogdana Ruszkowskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Rafała Adamskiego,
2017 1139 2017-02-07 Porozumienie Porozumienie Starosty Ostrowskiego z dnia 16 stycznia 2017r.
2017 1001 2017-02-01 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Lesznowola z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie przekazania zarządzania drogami powiatowymi nr 2840W – ul. Nadrzeczną i ul. Ułanów w rejonie skrzyżowania z drogą krajową Nr7 – Al .Krakowską w miejscowości Wólka Kosowska, Jabłonowo, Kolonia Warszawska i Stefanowo, na terenie gminy Lesznowola, powiat piaseczyński ,województwo mazowieckie.
2017 980 2017-02-01 Porozumienie Porozumienie nr 8/2017 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego
2017 912 2017-01-31 Porozumienie Porozumienie nr SKG.3032.47.2015 Wójta Gminy Prażmów z dnia 30 grudnia 2015 r.
2017 851 2017-01-27 Porozumienie Porozumienie nr 4/ŚGL/2017 Starosty Ostrowskiego z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy Boguty Pianki i Nur.
2017 850 2017-01-27 Porozumienie Porozumienie nr 3/ŚGL/2017 Starosty Ostrowskiego z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy Brok, Ostrów Mazowiecka, Małkinia Górna, Wąsewo, Stary Lubotyń i Zaręby Kościelne oraz miasta Ostrów Mazowiecka i Brok.
2017 849 2017-01-27 Porozumienie Porozumienie nr 2/ŚGL/2017 Starosty Ostrowskiego z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy Małkinia Górna.
2017 848 2017-01-27 Porozumienie Porozumienie nr 1/ŚGL/2017 Starosty Ostrowskiego z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy Andrzejewo, Małkinia Górna, Szulborze Wielkie i Zaręby Kościelne.
2017 776 2017-01-25 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Ząbki; Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie korzystania z usług Środowiskowego Domu Samopomocy „Na Targówku” typ A i B w Warszawie przy ul. Św. Wincentego 85 przez mieszkańców Miasta Ząbki
2017 721 2017-01-24 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 1027.2016 Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 20 grudnia 2016r. zawarte w dniu 20 grudnia 2016r. w Brwinowie pomiędzy: Gminą Nadarzyn z siedzibą w Nadarzynie, przy ul. Mszczonowskiej 24 reprezentowaną przez: Janusza Grzyba - Wójta Gminy Nadarzyn a Gminą Brwinów z siedzibą w Brwinowie, ul. Grodziska 12 reprezentowaną przez: Arkadiusza Kosińskiego – Burmistrza Gminy Brwinów
2017 632 2017-01-20 Porozumienie Porozumienie nr 2/2016 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zimowego utrzymania nawierzchni dróg kategorii powiatowej w granicach administracyjnych gminy Jabłonna Lacka
2017 631 2017-01-20 Porozumienie Porozumienie nr 1/2016 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zimowego utrzymania nawierzchni dróg kategorii powiatowej w granicach administracyjnych gminy Bielany
2017 591 2017-01-20 Porozumienie Porozumienie nr KON/4/2016 Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie realizacji zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej
2017 159 2017-01-05 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Węgrowskiego` z dnia 7 grudnia 2016r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu którego występują: 1)Pan Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski, 2)Pani Halina Ulińska - Wicestarosta Węgrowski, przy kontrasygnacie Pani Anny Pawełas – Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu, którego występują: 1) Pan Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński, 2) Pan Krzysztof Płochocki – Wicestarosta Miński, zwanym dalej „Przyjmującym”
2017 85 2017-01-03 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu w Płocku z dnia 13 grudnia 2016r. w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Bulkowo zarządzania drogą powiatową nr 2949W Bulkowo–Osiek–Krubice
2017 10 2017-01-02 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie przejęcia do wykonywania zadań w zakresie zarządzania odcinkiem dróg dojazdowych na terenie obrębu ewidencyjnego Konotopa
2017 8 2017-01-02 Porozumienie Porozumienie nr 1/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 30 września 2016r. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego
2017 7 2017-01-02 Porozumienie Porozumienie Starosty Mławskiego z dnia 3 października 2016r. w sprawie ustalenia zasad prowadzenia punktu katechetycznego Kościoła Wolnych Chrześcijan oraz udziału w kosztach nauczania religii z dnia 3 października 2016 r.
2016 11747 2016-12-23 Porozumienie Porozumienie Starosty Mińskiego z dnia 28 października 2016r. w sprawie powierzenia Miastu Sulejówek zarządzania częścią drogi powiatowej nr 2284W
2016 11628 2016-12-19 Porozumienie Porozumienie Starosty Zwoleńskeigo z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie powierzenie prowadzenia dodatkowych zajęć języka polskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Zwoleniu prowadzonych przez Powiat Zwoleński przybywajacych z zagranicy
2016 11622 2016-12-19 Porozumienie Porozumienie nr 12/2016 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 7 października 2016r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego – Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Gostynińskim reprezentowanym przez: Tomasza Matuszewskiego – Starostę Gostynińskiego Jana Kazimierza Krzewickiego – Wicestarostęzwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2016 11621 2016-12-19 Porozumienie Porozumienie nr 9/2016 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 21 czerwca 2016r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego – Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Gostynińskim reprezentowanym przez: Tomasza Matuszewskiego – Starostę Gostynińskiego Jana Kazimierza Krzewickiego – Wicestarostę zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2016 11541 2016-12-17 Porozumienie Porozumienie nr 9/2016 Zarządu Powiatu w Kozienicach z dnia 9 grudnia 2016r. zawarte pomiędzy Powiatem Kozienickim z siedzibą w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach Starosta- Andrzej Jung, Wicestarosta- Krzysztof Stalmach, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani Jadwigi Kręcisz, zwanym dalej ,,Powiatem" a Gminą Kozienice z siedzibą w Kozienicach ul. Parkowa 5, reprezentowaną przez: Burmistrza Gminy - Tomasza Śmietankę przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Barbary Galińskiej zwana dalej ,,Gminą" w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2016r.
2016 11518 2016-12-17 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Żyrardowskiego z dnia 3 października 2016r. w sprawie wykonania programów funkcjonalno-użytkowych, studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego do projektu pn. „Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gmin: Radziejowice, Mszczonów, Puszcza Mariańska, Wiskitki i Miasta Żyrardowa”
2016 11355 2016-12-14 Porozumienie Porozumienie nr 3/2016 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie powierzenia przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz udzielenia dotacji celowej
2016 11354 2016-12-14 Porozumienie Porozumienie nr 7/2016 Zarządu Powiatu w Kozienicach z dnia 9 grudnia 2016r. Zawarte pomiędzy Powiatem Kozienickim z siedzibą w Kozienicach, ul.Kochanowskiego 28, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach Starosta- mgr inż. Andrzej Jung, Wicestarosta- dr Krzysztof Stalmach, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani mgr Jadwigi Kręcisz, zwanym dalej ,,Powiatem" a Gminą Grabów n/Pilicą siedzibą w Grabowie n/Pilicą ul. K. Pułaskiego 51, reprezentowaną przez: Wójta Gminy - Pana Euzebiusza Strzelczyka, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Bożeny Giezek zwana dalej ,, Gminą" w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2016r.
2016 11250 2016-12-13 Porozumienie Porozumienie nr 13/2016 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 31 października 2016r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego - Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Mińskim, reprezentowanym przez: 1. Antoniego Jana Tarczyńskiego – Starostę Mińskiego 2. Krzysztofa Płochockiego – Wicestarostę Powiatu Mińskiego zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2016 11249 2016-12-13 Porozumienie Porozumienie nr 11/2016 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 21 września 2016r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego - Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Mińskim, reprezentowanym przez: 1. Antoniego Jana Tarczyńskiego – Starostę Mińskiego 2. Krzysztofa Płochockiego – Wicestarostę Powiatu Mińskiego zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2016 11248 2016-12-13 Porozumienie Porozumienie nr 8/2016 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 7 czerwca 2016r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego - Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Mińskim, reprezentowanym przez: 1.Antoniego Jana Tarczyńskiego – Starostę Mińskiego 2.Krzysztofa Płochockiego – Wicestarostę Powiatu Mińskiego zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2016 11230 2016-12-13 Porozumienie Porozumienie nr 031.198.2016 Województwa Mazowieckiego z dnia 2 grudnia 2016r. w sprawie powierzenia przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz udzielenia dotacji celowej.
2016 11229 2016-12-13 Porozumienie Porozumienie nr 031.197.2016 Województwa Mazowieckiego z dnia 2 grudnia 2016r. w sprawie powierzenia przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz udzielenia dotacji celowej.
2016 11228 2016-12-13 Porozumienie Porozumienie nr 031.185.2016 Powiatu Wołomińskiego z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Wołominie.
2016 11227 2016-12-13 Porozumienie Porozumienie nr 031.170.2016 Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 września 2016r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Wołominie.
2016 11226 2016-12-13 Porozumienie Porozumienie nr 031.146.2016 Województwa Mazowieckiego z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie powierzenia przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz udzielenia dotacji celowej.
2016 11225 2016-12-13 Porozumienie Porozumienie nr 031.130.2016 Województwa Mazowieckiego z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie powierzenia przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz udzielenia dotacji celowej.
2016 11224 2016-12-13 Porozumienie Porozumienie nr Nr 031.113.2016 Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Wołominie.
2016 11223 2016-12-13 Porozumienie Porozumienie nr 031.24.2016 Powiatu Wołomińskiego z dnia 15 lutego 2016r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Wołominie.
2016 11149 2016-12-12 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Węgrowskiego` z dnia 15 listopada 2016r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu którego występują: 1)Pan Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski, 2)Pani Halina Ulińska - Wicestarosta Węgrowski, przy kontrasygnacie Pani Anny Pawełas – Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu, którego występują: 1) Pan Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński, 2) Pan Krzysztof Płochocki – Wicestarosta Miński, zwanym dalej „Przyjmującym”
2016 11075 2016-12-09 Porozumienie Porozumienie Powiatu Ostrowskiego z dnia 14 listopada 2016r. o powierzeniu prowadzenia zadań publicznych z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych
2016 11013 2016-12-08 Porozumienie Porozumienie nr 7/2016 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 15 kwietnia 2016r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego – Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym a Powiatem Gostynińskim reprezentowanym przez: Tomasza Matuszewskiego – Starostę Gostynińskiego Jana Kazimierza Krzewickiego – Wicestarostę zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.