Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 3282

Słowa kluczowe: oświata i wychowanie

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11820 2019-10-14 Uchwała Uchwała nr XVI/80/19 Rady Gminy Wilga z dnia 7 października 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIX/200/17 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Wilga przez inne podmioty nie należące do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej pobrania i wykorzystania.
2019 11817 2019-10-14 Uchwała Uchwała nr 198/2019 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 720/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Grodzisk Mazowiecki placówkach wychowania przedszkolnego
2019 11760 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr 80/XVI/2019 Rady Gminy Staroźreby z dnia 30 września 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Staroźreby
2019 11751 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr 67/IX/19 Rady Gminy Bulkowo z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia Lokalnego programu wspierania edukacji dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bulkowo
2019 11745 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr 67/IX/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 27 września 2019 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mała Wieś
2019 11744 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr 66/IX/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 27 września 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Mała Wieś
2019 11703 2019-10-10 Uchwała Uchwała nr 44/VIII/2019 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szulborze Wielkie.
2019 11526 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr XII/81/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 września 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Mordy
2019 11521 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/224/2019 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 września 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, niepublicznych szkół i placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2019 11520 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/221/2019 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały nr 284/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Radomia.
2019 11496 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr VII/53/2019 Rady Gminy Grębków z dnia 17 września 2019 r. w sprawie okreslenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminnym Przedszkolu w Grębkowie i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Grębków
2019 11463 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XI/110/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 27 września 2019 r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrozach do prowadzenia postępowań i załatwiania spraw indywidualnych z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2019 11451 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XII-133/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLIV-508/2018 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i placówek niepublicznych, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2019 11288 2019-09-30 Uchwała Uchwała nr X/66/2019 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. Zygmunta Krasińskiego w Opinogórze Górnej, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Opinogóra Górna
2019 11170 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr VII/89/19 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 18 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości niż określona w art. 17 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych
2019 11107 2019-09-24 Uchwała Uchwała nr XI.85.2019 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 20 września 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych utworzonych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Brańszczyk
2019 11040 2019-09-23 Uchwała Uchwała nr IX/89/2019 Rady Gminy Długosiodło z dnia 6 września 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długosiodle do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Długosiodło
2019 10894 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr XVI/127/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków i form nagradzania uczniów wybitnie uzdolnionych, w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży
2019 10790 2019-09-18 Uchwała Uchwała nr XII/64/2019 Rady Gminy Stupsk z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stupsk
2019 10779 2019-09-18 Uchwała Uchwała nr XI/65/2019 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 11 września 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz w publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Puszcza Mariańska.
2019 10749 2019-09-17 Uchwała Uchwała nr 302/XIII/2019 Rady Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2019 10695 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr IX/69/2019 Rady Gminy Stoczek z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/234/2017 Rady Gminy Stoczek z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Stoczek przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji.
2019 10501 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr XV/114/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Łomianki przez inne niż Gmina Łomianki osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji
2019 10481 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XI/66/19 Rady Gminy w Orońsku z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XXVI/135/05 Rady Gminy w Orońsku z dnia 31  marca 2005 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Orońsko
2019 10458 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XI/39/19 Rady Gminy Czerwin z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Czerwin
2019 10447 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XII/78/2019 Rady Gminy Czosnów z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Czosnów.
2019 10424 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XIII/72/2019 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/248/2014 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 22 września 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w prowadzonych przez Gminę Gołymin - Ośrodek przedszkolach publicznych oraz oddziałach przedszkolnych oraz warunków zwolnienia z tych opłat
2019 10297 2019-09-03 Uchwała Uchwała nr X.95.19 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne w Nowych Osinach i oddziały przedszkolne funkcjonujące w szkołach podstawowych Gminy Mińsk Mazowiecki
2019 10268 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr VIII/87/2019 Rady Gminy Szydłowo z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowie do prowadzenia postępowania w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szydłowo
2019 10258 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr 119/XII/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach.
2019 10043 2019-08-23 Uchwała Uchwała nr VIII.66.2019 Rady Gminy Wąsewo z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości niż określona w art. 26 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych
2019 10025 2019-08-23 Uchwała Uchwała nr 68/IX/2019 Rady Gminy Zatory z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Zatorach do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zatory
2019 10010 2019-08-22 Uchwała Uchwała nr 131/XII/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
2019 9989 2019-08-21 Uchwała Uchwała nr IX.53.2019 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/3/05 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy.
2019 9944 2019-08-20 Uchwała Uchwała nr IX/75/19 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 13 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium Starosty Makowskiego dla uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie Powiatu Makowskiego.
2019 9920 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr 53/XII/2019 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żabia Wola
2019 9880 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr X/74/2019 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Białobrzeskiego dla niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2019 9816 2019-08-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Ząbki z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Ząbki dla placówek wychowania przedszkolnego oraz szkół
2019 9780 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr XII/74/2019 Rady Miasta Garwolina z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Garwolina
2019 9733 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr XI/48/2019 Rady Gminy Nieporęt z dnia 30 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostkom organizacyjnym gminy Nieporęt zaliczanym do sektora finansów publicznych oraz zmiany uchwały w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Gminny Zespół Oświaty w Nieporęcie”
2019 9705 2019-08-08 Uchwała Uchwała nr VI/44/2019 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia kryteriów pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego do Bursy Międzyszkolnej w Zespole Szkół Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim, liczby punktów za każde kryterium oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2019 9698 2019-08-08 Uchwała Uchwała nr XII/90/19 Rady Gminy Izabelin z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Izabelin
2019 9684 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr VIII/71/2019 Rady Gminy Poświętne z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Poświętne
2019 9639 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr 73.IX.2019 Wójta Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Płoniawy-Bramura przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
2019 9635 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr GOPS.VIII.0007.83.2019 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dębe Wielkie
2019 9602 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr XI/64/2019 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ciepielów
2019 9485 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr VII/56/2019 Rady Gminy Gózd z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia zmian w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Gózd
2019 9463 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr IX/78/19 Rady Gminy Wodynie z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wodynie
2019 9437 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr VI/80/19 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Myszyniec oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 9320 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr X/72/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 17 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szydłowiec
2019 9319 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr X/71/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 17 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Szydłowiec.
2019 9305 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr XV/76/2019 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jastrzębia
2019 9304 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr XV/75/2019 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży ze szkół z terenu gminy Jastrzębia oraz określenia zasad i form przyznawania stypendium Wójta Gminy Jastrzębia dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży
2019 9303 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr XIV/67/2019 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Jastrzębia dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2019 9268 2019-07-26 Uchwała Uchwała nr VIII/57/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany do Uchwały Nr VII/47/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu udzielania stypendiów Wójta Gminy Olszanka za wyróżniające osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe uczniów w Gminie Olszanka
2019 9255 2019-07-26 Uchwała Uchwała nr IX.112.2019 Rady Miasta Pruszków z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2019 9240 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr X/65/2019 Rady Gminy Czosnów z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Czosnów.
2019 9012 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr XV/358/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości dla niektórych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i osoby fizyczne
2019 9011 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr XV/357/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2019 8800 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr Nr 87/IX/19 Rady Miasta Milanówka z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 447/XLVI/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Milanówek placówkach wychowania przedszkolnego
2019 8799 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr 86/IX/19 Rady Miasta Milanówka z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia „Programu Stypendialnego Miasta Milanówka”
2019 8798 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr 85/IX/19 Rady Miasta Milanówka z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Miasta Milanówka
2019 8764 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr XI/76/2019 Rady Gminy Sienno z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania, terminu i sposobu rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania, terminu i sposobu wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Sienno dla niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2019 8742 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr 24/VIII/2019 Rady Gminy Zawidz z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie nadania imienia Wł. St. Reymonta Zespołowi Szkół Samorządowych, Liceum Ogółnokształcącemu, Technikum wchodzącym w skład Zespołu Szkół Samorządowych w Zawidzu Kościełnym
2019 8676 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr X/67/2019 Rady Miasta Pionki z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr LVII/400/2018 Rady Miasta Pionki z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Miasta Pionki oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2019 8616 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr X/116/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków, zakresu oraz trybu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Miasta Siedlce
2019 8462 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr VI/71/19 Rady Gminy Osieck z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w odniesieniu do podstawowej kwoty dotacji w wysokości wyższej niż określona w art. 21 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych
2019 8448 2019-07-08 Uchwała Uchwała nr VII/57/2019 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dla uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Andrzejewo
2019 8447 2019-07-08 Uchwała Uchwała nr VII/55/2019 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr V/34/2019 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Andrzejewo
2019 8426 2019-07-08 Uchwała Uchwała nr 80/X/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach.
2019 8254 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr IX/32/2019 Rady Gminy Nieporęt z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niesamorządowych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne na terenie gminy Nieporęt, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2019 8221 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr IX/98/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek prowadzonych na terenie Miasta Siedlce przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego i osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2019 8202 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr 73/VIII/19 Rady Gminy Słupno z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Słupno lub uczęszczających do szkół na terenie Gminy Słupno”
2019 8050 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr IX.92.2019 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 24 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych, prowadzonych na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2019 7899 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr 108/IX/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Ciechanów
2019 7633 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr 106/X/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów ich wyboru na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego. z dnia 6 czerwca 2019 roku
2019 7612 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr XI/55/19 Rady Gminy Wilga z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIX/200/17 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Wilga przez inne podmioty nie należące do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej pobrania i wykorzystania.
2019 7564 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr X/48/2019 Rady Gminy Parysów z dnia 26 kwietnia 2019 r. uchylająca uchwałę Rady Gminy Parysów nr VII/37/2019 z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Parysowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawie opłat za wyżywienie w Publicznym Przedszkolu w Parysowie
2019 7542 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr IX/96/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 maja 2019 r. uchylająca Uchwałę Nr VI/48/2019 w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Miasta Siedlce.
2019 7435 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr X/77/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów za wyniki w nauce i inne osiągnięcia promujące gminę.
2019 7434 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr X/76/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Skaryszew
2019 7317 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr VIII/73/2019 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Długosiodło
2019 7081 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VII/49/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie Olszanka
2019 7063 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr 56.VII.2019 Rady Gminy Płoniawy Bramura z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Płoniawy – Bramura za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia w dziedzinie artystycznej i sporcie dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Płoniawy – Bramura
2019 7033 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr 40/VI/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Mała Wieś dla niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2019 7023 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr IV/58/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 14 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Nowy Dwór Mazowiecki na prowadzenie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, oddziałów wychowania przedszkolnego przy niepublicznych szkołach podstawowych, przedszkoli niepublicznych i niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w tym zakresu danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, terminu przekazania informacji o liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji.
2019 7016 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VII/38/2019 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Krasnosielc.
2019 6968 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr XIII/253/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie stypendiów m.st. Warszawy SAPERE AUSO dla uzdolnionych uczniów
2019 6942 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VIII/59/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVII/287/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad przyznawania uczniom stypendiów Burmistrza Miasta i Gminy Mordy.
2019 6683 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr X/86/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dla niepublicznych przedszkoli oraz kryteriów wyboru ofert
2019 6322 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr VI/93/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego dla dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Błonie
2019 6178 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr IV/55/19 Rady Gminy Osieck z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/233/18 Rady Gminy Osieck z dnia 26 marca 2018r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym , w którym kończą 6 lat, w prowadzonym przez gminę publicznym przedszkolu i oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki
2019 6177 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr IV/51/19 Rady Gminy Osieck z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niebędących przedszkolami specjalnymi i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania
2019 5993 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VIII.92.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII.288.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 4 października 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nadarzyn
2019 5935 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VII/77/2019 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr L/499/2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad przyznawania uczniom Stypendium Wójta Gminy Siedlce
2019 5924 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VII.62.19 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad przyznawania uczniom stypendium naukowego Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki
2019 5802 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VIII/67/2019 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Zakroczymiu
2019 5716 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr 49/VI/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Lesznowola dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.
2019 5452 2019-04-23 Uchwała Uchwała nr V/20/2019 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz publicznych szkół, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki prowadzonych na terenie Miasta Sokołów Podlaski oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
2019 5418 2019-04-23 Uchwała Uchwała nr VII.46.2019 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
2019 5375 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr 51/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych oraz uczniów liceów ogólnokształcących w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2019/2020 w ramach projektu – Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka”
2019 5348 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VI.57.19 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego i szkół na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2019 5347 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VI.56.19 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr V.45.19 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego i szkół na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2019 5189 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 43/VI/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dzieci do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz kandydatów do klas pierwszych na uczniów publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Żuromin, zamieszkałych poza obwodami tych szkół, dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia oraz przyznania określonej liczby punktów
2019 5168 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr SOK.0007.46.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny, prowadzonym na terenie Gminy Jednorożec, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania
2019 4872 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr 48/VI/19 Rady Gminy Załuski z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia " Programu wspierania edukacji uczniów szczególnie uzdolnionych i uczniów osiągających wysokie wyniki w konkursach sportowych, przedmiotowych , literackich i artystycznych i innych konkursach promujących zdobywanie wiedzy ze szkół , dla których organem prowadzącym jest Gmina Załuski , oraz uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Załuski , pobierających naukę w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym nie jest Gmina Załuski ".
2019 4789 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr V/35/2019 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dla uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Andrzejewo
2019 4788 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr V/34/2019 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Andrzejewo
2019 4710 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr IX/81/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pułtusk
2019 4693 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr VI/30/2019 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2019 4433 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/6/46/2019 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonej niepublicznym szkołom i placówkom prowadzonym przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2019 4403 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VIII/43/2019 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 21 marca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/236/2017 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystanej dotacji
2019 4395 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr V/45/2019 Rady Gminy Strachówka z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonym przez Gminę Strachówka oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
2019 4093 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr V.47.19 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży”
2019 4092 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr V.45.19 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego i szkół na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2019 4013 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr IV/29/2019 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/202/2018 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2019 3947 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr V.41.2019 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonym przez Miasto i Gminę Pilawa publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
2019 3875 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr 139/VII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 1401/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Piaseczno.
2019 3801 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr IX/46/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta Mogielnica dla niepublicznych szkól, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2019 3633 2019-03-20 Uchwała Uchwała nr VI.5.2019 Rady Gminy Wieniawa z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie przyjecia Regulaminu przyznawania stypenium Wójta Gminy Wieniawa w ramach Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.
2019 3546 2019-03-18 Uchwała Uchwała nr III/35/19 Rady Gminy Osieck z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Augustówce
2019 3522 2019-03-15 Uchwała Uchwała nr VI.36.2019 Rady Gminy Kowala z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2019/2020 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kowala, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2019 3484 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr VI.38.2019 Rady Gminy Kowala z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kowala dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.
2019 3404 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr 46/VIII/2019 Rady Miasta Józefowa z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 363/VII/2017 Rady Miasta Józefowa w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych, dla których Miasto Józefów jest organem rejestrującym
2019 3007 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VI/48/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Miasta Siedlce.
2019 2996 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr 41/VI/19 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 30/V/19 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Chorzele dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.
2019 2935 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr 45/VI/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Miasto i Gmina Serock na prowadzenie niepublicznych przedszkoli oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2019 2843 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr V/40/2019 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży szkół prowadzonych przez Gminę Legionowo
2019 2714 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/34/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mordach do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Mordy
2019 2682 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr VI/49/2019 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustanowienia stypendium Burmistrza Łochowa oraz przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium dla wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży szkół podstawowych i klas dotychczasowych gimnazjów na terenie Gminy Łochów
2019 2583 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr VII/106/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
2019 2444 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr V/38/2019 Rady Miasta Maków Mazowiecki z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz pierwszych klas szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz niezbędnych dokumentów do ich potwierdzenia
2019 2406 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr V/033/2019 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Białobrzegi oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
2019 1997 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr IV.45.2019 Rada Miasta w Pruszkowie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2019 1981 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr V/34/19 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych, dla których Gmina Tarczyn jest organem rejestrującym
2019 1809 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/20/2019 Rady Gminy Łyse z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2019 1643 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr 30/V/19 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Chorzele dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.
2019 1634 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/233/18 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 27 września 2018 r. w sprawie dowozu dzieci do przedszkoli i szkół, wobec których Gmina Stary Lubotyń nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu.
2019 1499 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz szkół podstawowych, prowadzonych na terenie Gminy Sobolew przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2019 1334 2019-01-25 Uchwała Uchwała nr IV.24.2019 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Mińsk Mazowiecki
2019 1332 2019-01-25 Uchwała Uchwała nr 62/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Piaseczno oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2019 1259 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr II/21/18 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2019 1247 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr IV/22/2018 Rady Gminy Sadowne z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Sadowne przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2019 935 2019-01-17 Uchwała Uchwała nr IV/20/2018 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/218/2018 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Garwolińskiego przez organy prowadzące, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.
2019 871 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr III/15/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/309/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 29 stycznia 2018 roku
2019 713 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr 24/III/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Czerwińsk nad Wisłą przez osoby prawne i osoby fizyczne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2019 641 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr 15/III/18 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, których organem rejestrującym jest Powiat Grodziski oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2019 610 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr II.29.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIIN.353.2018 Rady Miejskiej w  Tłuszczu z  dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Tłuszcz przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i  zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2019 459 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/26/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr LVII/487/2018 Rady Miasta Marki z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Miasto Marki przez inne niż Gmina Miasto Marki osoby prawne i osoby fizyczne, a także w sprawie ustalenia trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania
2019 423 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznego przedszkola w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych
2019 405 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Gminy Stare Babice z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Stare Babice
2018 13338 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Gminy Domanice z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/181/2018 Rady Gminy Domanice z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Domanice dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 13276 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr II/15/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu i oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, których organem prowadzącym jest Gmina Gniewoszów
2018 13004 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/53/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości dla niektórych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i osoby fizyczne
2018 12338 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/14/2018 Rady Gminy Gózd z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania
2018 12023 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/17/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego oraz szkół
2018 11923 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Pułtusk oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 11799 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II/14/2018 Rady Gminy Sienno z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych szkół oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego w wysokości wyższej niż określona w  art.19 ust. 3 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
2018 11385 2018-11-21 Uchwała Uchwała nr LII/483/18 Rady Miasta Kobyłka z dnia 8 października 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIII/402/18 Rady Miasta Kobyłka z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Miasta Kobyłka przez inne niż Miasto Kobyłka osoby prawne i osoby fizyczne oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 11132 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr XLII/290/18 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 29 października 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, placówek prowadzonych na terenie Powiatu Żuromińskiego przez inne niż Powiat Żuromiński osoby prawne i fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 11027 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr XXV/266/2018 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 27 września 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Glinojeck oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 10536 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr 366/LXV/2018 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 30 października 2018 r. w sprawie: Regulaminu stypendium dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych mieszkających na terenie Gminy Lubowidz.
2018 10534 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr 365/LXV/2018 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 30 października 2018 r. w sprawie: przyjęcia gminnego programu wspierania edukacji oraz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Lubowidz
2018 10273 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr 647/XLIX/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów przez inne niż Gmina Miejska Ciechanów osoby prawne lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2018 10268 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/288/2018 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Nowodworskiego dla niepublicznych szkół posiadających uprawnienia szkoły publicznej i niepublicznych placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i  wykorzystania
2018 10126 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/345/2018 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 18 października 2018 r. w sprawie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
2018 10048 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr XLII/221/2018 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 26 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Andrzejewo
2018 9914 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr 844/VII/45/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 5 września 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr 814/VII/46/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna.
2018 9808 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr LV/435/2018 Rady Gminy Czosnów z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/424/2018 Rady Gminy Czosnów z dnia 28 sierpnia 2018r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Czosnów oraz trybu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacji, w tym zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, terminie przekazania informacji o liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2018 9709 2018-10-12 Uchwała Uchwała nr XLI.234.2018 Rady Gminy Słubice z dnia 9 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/159/05 Rady Gminy Słubice z dnia 14 kwietnia 2005 roku, w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2018 9524 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/229/2018 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu, którego organem prowadzącym jest Gmina Gniewoszów
2018 9448 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr LIII/3/18 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie nadania numeru porządkowego i zmiany nazwy Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Cecylii Plater – Zyberkówny w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 20
2018 9327 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XLI/283/18 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, placówek prowadzonych na terenie Powiatu Żuromińskiego przez inne niż Powiat Żuromiński osoby prawne i fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 9320 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XLV/250/2018 Rady Gminy Mirów z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany UCHWAŁY NR XX/117/2016 Rady Gminy Mirów z dnia 8 sierpnia 2016r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mirów
2018 9302 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/58/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 26 września 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/31/2013 w sprawie regulaminu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów ze szkół prowadzonych przez Gminę Jedlińsk
2018 9301 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/53/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 26 września 2018 r. zmieniająca Uchwałę nr V/11/2015 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Jedlińsk
2018 9295 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XLI/269/2018 Rady Gminy Lelis z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zasad przyznawania pomocy stypendialnej w formie Nagrody Edukacyjnej Gminy Lelis
2018 9270 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XLIX/332/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/208/17 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Szydłowiec.
2018 9228 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr LXII/594/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół ponadpodstawowych
2018 9225 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr LXI/587/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół ponadpodstawowych
2018 9201 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr LI/414/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 12 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Nasielsk na prowadzenie niepublicznych przedszkoli, szkół prowadzonych na terenie Gminy Nasielsk oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 9185 2018-10-01 Uchwała Uchwała nr XXIX/204/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 września 2018 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Czarnia.
2018 9167 2018-10-01 Uchwała Uchwała nr XLVIII/422/2018 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów
2018 9153 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr LXXIV/2074/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 września 2018 r. w sprawie stypendiów m.st. Warszawy SAPERE AUSO dla uzdolnionych uczniów
2018 8955 2018-09-21 Uchwała Uchwała nr L.312.2018 Rady Gminy w Kowali z dnia 31 sierpnia 2018 r. W sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowali do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kowala.
2018 8940 2018-09-21 Uchwała Uchwała nr LV/378/2018 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 12 września 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków, zasad oraz trybu wyrównania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży
2018 8926 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr LIII/325/18 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 5 września 2018 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałych na terenie Gminy Iłża
2018 8898 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr XLVII/282/2018 Rady Gminy Policzna z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Policzna
2018 8881 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/255/2018 Rady Gminy Repki z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
2018 8843 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr XLI/280/2018 Rady Gminy w Platerowie z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Platerów
2018 8840 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/330/2018 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 13 września 2018 r. w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pomiechówku do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pomiechówek
2018 8833 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr XLIV/284/2018 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 10 września 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji
2018 8779 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/2028/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości dla niektórych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i osoby fizyczne
2018 8777 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/2026/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 8663 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/276/18 Rady Gminy Osieck z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w odniesieniu do podstawowej kwoty dotacji w wysokości wyższej niż określona w art. 21 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych
2018 8602 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr 252.XLVIII.2018 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Płoniawy-Bramura
2018 8580 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr LIII/424/2018 Rady Gminy Czosnów z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Czosnów oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji, w tym zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, terminu przekazania informacji o liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2018 8458 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/192/2018 Rady Gminy w Broku z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Brok.
2018 8364 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr XL/359/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia "Regulamiu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Skaryszew
2018 8343 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/428/2018 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 1 "Pod Topolą" w Kozienicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawie opłat za wyżywienie
2018 8342 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/427/2018 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. bp. Jana Chrapka w Świerżach Górnych do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawie opłat za wyżywienie
2018 8341 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/426/2018 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Jana Pawła II w Kozienicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawie opłat za wyżywienie
2018 8340 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/425/2018 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Kochanowskiego w Kozienicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawie opłat za wyżywienie.
2018 8339 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/424/2018 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Króla Zygmunta Starego w Kozienicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawie opłat za wyżywienie
2018 8338 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/423/2018 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Urszuli Kochanowskiej w Kozienicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawie opłat za wyżywienie
2018 8337 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/433/2018 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 6 w Świerżach Górnych do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawie opłat za wyżywienie
2018 8336 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/432/2018 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 5 im. Wandy Chotomskiej w Kozienicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawie opłat za wyżywienie
2018 8335 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/431/2018 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 4 w Kozienicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawie opłat za wyżywienie
2018 8334 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/430/2018 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Kozienicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawie opłat za wyżywienie
2018 8333 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/429/2018 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 2 w Kozienicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawie opłat za wyżywienie
2018 8282 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr XLVI/632/2018 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Legionowo dla szkół niepublicznych, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych, niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 8212 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr XLIX/359/18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki
2018 8153 2018-08-27 Uchwała Uchwała nr LV/236/2018 Rady Gminy Tczów z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Tczów.
2018 8105 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr XLIV/287/2018 Rady Gminy Radzanowo z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Radzanowo
2018 8100 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr LXIII/494/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego i szkół, dla których Miasto Otwock jest organem rejestrującym oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 8003 2018-08-21 Uchwała Uchwała nr 814/VII/46/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna
2018 7987 2018-08-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/168/2018 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szreńsk
2018 7947 2018-08-16 Uchwała Uchwała nr 330/LI/2018 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Małkinia Górna
2018 7927 2018-08-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/312/2018 Rady Gminy Jastrząb z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jastrząb
2018 7873 2018-08-13 Uchwała Uchwała nr LIX/570/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w prowadzonych przez Miasto Ząbki placówkach wychowania przedszkolnego oraz warunków zwolnienia z tych opłat
2018 7865 2018-08-13 Uchwała Uchwała nr XL/285/2018 Rady Gminy w Liwie z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Liw.
2018 7804 2018-08-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/179/2018 Rady Gminy Radzanów z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkalych na terenie Gminy Radzanów
2018 7710 2018-08-03 Uchwała Uchwała nr XLIX/310/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Karola Wojtyły w Nowym Mieście nad Pilicą
2018 7709 2018-08-03 Uchwała Uchwała nr XLIX/309/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XLVIII/308/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Karola Wojtyły w Nowym Mieście nad Pilicą
2018 7685 2018-08-03 Uchwała Uchwała nr 650/XLV/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych, gimnazjów oraz przedszkoli i oddziałów przedszkolnych do nowego ustroju szkolnego.
2018 7609 2018-08-01 Uchwała Uchwała nr LII/294/18 Rady Gminy Goworowo z dnia 23 lipca 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Goworowo
2018 7584 2018-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXIX/274/2018 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie założenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Zwoleniu i włączenia do Zespołu Szkół Rolniczo- Technicznych im. Bohaterów Walki z Faszyzmem w Zwoleniu
2018 7567 2018-07-31 Uchwała Uchwała nr L/369/2018 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania tych dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny zastępstw doraźnych dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach dla których organem prowadzącym jest gmina Zakroczym
2018 7553 2018-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXIX/273/2018 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie założenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zwoleniu i włączenia do Zespołu Szkół Rolniczo- Technicznych im. Bohaterów Walki z Faszyzmem w Zwoleniu
2018 7346 2018-07-20 Uchwała Uchwała nr LVIII.517.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
2018 7344 2018-07-20 Uchwała Uchwała nr LX.543.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie reasumpcji uchwały Nr LVIII.517.2018 z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
2018 7237 2018-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/276/2018 Rady Gminy Suchożebry z dnia 4 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/267/2018 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Suchożebry dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 7102 2018-07-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/516/2018 Rady Miasta Mława z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości dla niektórych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Mława przez inne niż Miasto Mława osoby prawne i fizyczne
2018 7101 2018-07-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/515/2018 Rady Miasta Mława z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Mława przez inne niż Miasto Mława osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzania i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji
2018 7093 2018-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/252/2018 Rady Gminy Lelis z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lelis
2018 7080 2018-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/284/2018 Rady Gminy Garwolin z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Garwolin publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
2018 6970 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/308/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Karola Wojtyły w Nowym Mieście nad Pilicą
2018 6966 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr 345/XLVII/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy i Miasta Żuromin przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2018 6948 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XLII/278/2018 Rady Gminy Radzanowo z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzanowie do prowadzenia postępowania, w tym wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Radzanowo
2018 6878 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr LXIV/683/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków zwolnienia z tych opłat w prowadzonych przez Gminę Góra Kalwaria publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
2018 6859 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XLIX/240/2018 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych placówek oświatowych, a także trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2018 6854 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr 799/XLIX/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad wnoszenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Płock.
2018 6835 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XLI/346/2018 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Białobrzegi oraz upoważnienia Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białobrzegach do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2018 6806 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr LII/558/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wyszków.
2018 6755 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/313/2018 Rady Gminy Jadów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego dla których organem prowadzącym jest Gmina Jadów
2018 6739 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr LII/398/2018 Rady Gminy Sońsk z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sońsk
2018 6652 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XLV/393/2018 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych funkcjonujących na terenie Powiatu Pruszkowskiego prowadzonych przez podmioty niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 6639 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr LI/289/18 Rady Gminy Goworowo z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Goworowo
2018 6592 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr LV/325/2018 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXIII/132/2016 Rady Gminy w Zakrzewie, z dnia 22 kwietnia 2016 roku, w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania stypendiów za wyniki w nauce dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zakrzew.
2018 6539 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr 406/LXXIX/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 392/LXXVII/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 maja 2018  r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół, dla których Miasto Gostynin nie jest organem prowadzącym
2018 6511 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXI.393.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 6497 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr 243.XLVI.2018 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Płoniawy-Bramura za wyniki w nauce i szczególnie osiągnięcia w dziedzinie artystycznej i sporcie dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Płoniawy-Bramura.
2018 6486 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr 704/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr 284/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Radomia
2018 6426 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr XLVI/315/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szydłowiec.
2018 6413 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr XLIV.313.2018 Rady Gminy Kotuń z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia „Regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach”.
2018 6409 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/267/2018 Rady Gminy Suchożebry z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Suchożebry dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 6404 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr 594/LI/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie do prowadzenia postępowań, w tym wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Radzymin
2018 6403 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr 593/LI/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Radzymin
2018 6378 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/311/2018 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole, oddziały przedszkolne funkcjonujące w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kołbiel.
2018 6172 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr 244/L/18 Rady Gminy Sierpc z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie: udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Sudragach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących ustalania opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Sudragach oraz udzielania zwolnień z tych opłat.
2018 6171 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr 243/L/18 Rady Gminy Sierpc z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie: udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Goleszynie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących ustalania opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Goleszynie oraz udzielania zwolnień z tych opłat.
2018 6170 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr 242/L/18 Rady Gminy Sierpc z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie: udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Borkowie Kościelnym do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących ustalania opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Borkowie Kościelnym oraz udzielania zwolnień z tych opłat.
2018 6169 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr 241/L/18 Rady Gminy Sierpc z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie: udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Zygmunta Padlewskiego w Bledzewie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących ustalania opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Zygmunta Padlewskiego w Bledzewie oraz udzielania zwolnień z tych opłat.
2018 6139 2018-06-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/194/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/185/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 marca 2018r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji.
2018 6127 2018-06-13 Uchwała Uchwała nr XLIII/39/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Jedlińsk dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 6109 2018-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/246/2018 Rady Gminy Repki z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
2018 6104 2018-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/233/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 5 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu wspierania edukacji uzdolnionych lub uzyskujących bardzo dobre wyniki w nauce uczniów szkół prowadzonych przez Powiat”.
2018 6096 2018-06-11 Uchwała Uchwała nr XL/263/2018 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Radzanowo przez inne niż Gmina Radzanowo osoby prawne i fizyczne oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 6075 2018-06-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/369/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości dla publicznych szkół prowadzonych na terenie gminy Długosiodło przez inne niż Gmina Długosiodło osoby prawne i osoby fizyczne
2018 5890 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr LX/423/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu Stypendialnego Gminy Łochów” dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łochów
2018 5862 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr XLVII-547/2018 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLIV-508/2018 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 stycznia 2018r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i placówek niepublicznych, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2018 5861 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr XLVII-546/2018 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLIV - 507/2018 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych i publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2018 5847 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr 392/LXXVII/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół, dla których Miasto Gostynin nie jest organem prowadzącym
2018 5846 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr 391/LXXVII/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w  prowadzonych przez Miasto Gostynin przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktach przedszkolnych
2018 5843 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr 393/LXXVII/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie dzieciom zamieszkałym na terenie Miasta Gostynina możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert.
2018 5834 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr LXVII/1868/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 24 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości dla niektórych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i osoby fizyczne
2018 5785 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr XLVIII/5/18 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Piaseczyńskiego dla niepublicznych szkół posiadających uprawnienia szkoły publicznej i niepublicznych placówek oraz szkół publicznych prowadzonych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 5742 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr XLIV.540.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów ich wyboru na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego
2018 5729 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr 314/XLVII/2018 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 22 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Podkowa Leśna oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2018 5694 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr 289/XLIII/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 305/XXXVIII/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu Stypendium Gminy Gostynin dla najzdolniejszych uczniów”
2018 5627 2018-05-25 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu programu stypendialnego pn. „Stypendium Gminy Brwinów”, wspierającego wybitne osiągnięcia edukacyjne lub sportowe
2018 5531 2018-05-22 Uchwała Uchwała nr XXX/258/18 Rady Gminy Osieck z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
2018 5469 2018-05-19 Uchwała Uchwała nr LXVI/1821/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zmiany adresu Szkoły Podstawowej nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Monte Cassino w Warszawie, ul. J. Bruna 11
2018 5465 2018-05-19 Uchwała Uchwała nr LXVI/1817/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zmiany adresu Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 1 „SOS” w Warszawie, ul. W. Rzymowskiego 36 oraz szkoły specjalnej wchodzącej w jego skład
2018 5436 2018-05-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/286/2018 Rady Gminy Wiśniew z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Wiśniew
2018 5419 2018-05-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII.0007.273.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Siennica
2018 5328 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/222/2018 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Poświętne dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 5285 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/270/18 Rady Gminy Latowicz z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz form postępowania w tych sprawach.
2018 5277 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/202/2018 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 5216 2018-05-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII / 196 / 2018 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego dla niepublicznych szkół posiadających uprawnienia szkoły publicznej i niepublicznych placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości jej pobrania i wykorzystania
2018 5204 2018-05-14 Uchwała Uchwała nr LI/454/2018 Rady Gminy Jabłonna z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek dla których Gmina Jabłonna jest organem rejestrującym oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 5101 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/321/18 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 5074 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr XLVIII/285/18 Rady Gminy Somianka z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości dla publicznych szkół prowadzonych na terenie gminy Somianka przez inne niż Gmina Somianka osoby prawne i osoby fizyczne
2018 4997 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XLVI.205.2018 Rady Gminy Rybno z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Rybno za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla uczniów szkół dla których organem prowadzącym jest gmina Rybno .
2018 4933 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr 596/XLIII/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Ciechanów
2018 4932 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr 595/XLIII/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia „Regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznym przedszkolu, niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego lub niepublicznej szkole podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny na zasadach obowiązujących w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechanów oraz kryteriów wyboru ofert”
2018 4897 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/201/18 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie dowozu dzieci do przedszkoli i szkół, wobec których Gmina Stary Lubotyń nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu.
2018 4840 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/199/2018 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Przysuskiego dla niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 4824 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr LII/329/2018 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 23 kwietnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 12 lutego 2018 r. nr L/309/2018 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Jedlnia-Letnisko przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 4795 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr LVIII/458/2018 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pułtusk
2018 4717 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr 50/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych, uczniów dotychczasowych gimnazjów i uczniów dotychczasowych trzyletnich liceów ogólnokształcących w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2018/2019 w ramach projektu – Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka”
2018 4715 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr XLV.292.2018 Rady Gminy Kowala z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Kowala.
2018 4678 2018-04-26 Uchwała Uchwała nr L/347/2018 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 23 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Lipsko dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 4676 2018-04-26 Uchwała Uchwała nr 244/XLVIII/2018 Rady Gminy Załuski z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Załuski na prowadzenie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, oddziałów wychowania przedszkolnego przy niepublicznych szkołach podstawowych, przedszkoli niepublicznych i niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w tym zakresu danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, terminu przekazania informacji o liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji.
2018 4497 2018-04-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/261/18 Rady Gminy Latowicz z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonym przez Gminę Latowicz publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
2018 4457 2018-04-19 Uchwała Uchwała nr XLII/281/2018 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żelechów
2018 4431 2018-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/250/2018 Rady Gminy w Platerowie z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Platerów oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 4417 2018-04-19 Uchwała Uchwała nr XLIV/420/18 Rady Miasta Kobyłka z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu  wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
2018 4407 2018-04-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/172/2018 Rady Gminy Czerwonka z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w  oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Czerwonka.
2018 4382 2018-04-18 Uchwała Uchwała nr XLV/227/2018 Rady Gminy Sadowne z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sadowne
2018 4372 2018-04-18 Uchwała Uchwała nr XXX/177/2018 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz publicznych szkół, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki prowadzonych na terenie Miasta Sokołów Podlaski oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2018 4346 2018-04-18 Uchwała Uchwała nr 573/XL/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych i publicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lesznowola przez osoby fizyczne i prawne inne niż Gmina Lesznowola, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2018 4263 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/367/2018 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innej formy wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Kozienice oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
2018 4255 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr XLIII/359/2018 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na zajęcia rozwijające zainteresowania lub uzdolnienia organizowane w placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Pruszkowski, liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2018 4174 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr 213/XXIX/2018 Rady Gminy Zawidz z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych i niepublicznych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Gminy Zawidz
2018 4161 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.254.2018 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonym przez Miasto i Gminę Pilawa publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
2018 4156 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/354/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Długosiodło dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.
2018 4130 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr 245/XXXIII/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Mała Wieś dla niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 4125 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr L-57/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wołomin w 2018 r.
2018 4124 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr L-56/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2018 4113 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.169.2018 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Rzeczniów.
2018 4091 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr L/309/2018 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Jedlnia-Letnisko przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 4078 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/409/2018 Rady Gminy Wieliszew z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Wieliszew na prowadzenie niepublicznych przedszkoli oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 4074 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/234/18 Rady Gminy Osieck z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w odniesieniu do podstawowej kwoty dotacji w wysokości wyższej niż określona w art. 21 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych
2018 4073 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/233/18 Rady Gminy Osieck z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonym przez gminę publicznym przedszkolu i oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki
2018 4062 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr LVII/400/2018 Rady Miasta Pionki z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Miasta Pionki oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2018 4047 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/160/2018 Rady Gminy Młynarze z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziale przedszkolnym prowadzonych przez Gminę Młynarze.
2018 4043 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/227/2018 Rady Gminy Przesmyki z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Przesmyki
2018 3966 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XLV/270/2018 Rady Gminy Leszno z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Leszno dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 3957 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/403/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, oddziałów przedszkolnych prowadzonych w szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Stare Babice przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego osoby prawne i fizyczne oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 3900 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XLIII.188.2018 Rady Gminy w Promnie z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Promna oraz trybu zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2018 3896 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/193/2018 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 23 marca 2018 r. w sprawieustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 3877 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/368/18 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych, niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 3855 2018-04-11 Uchwała Uchwała nr XLVI/292/2018 Rady Gminy Wierzbica z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wierzbica
2018 3811 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/266/2018 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz szkół podstawowych, prowadzonych na terenie Gminy Sobolew przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2018 3778 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr LX/277/18 Rady Gminy Kampinos z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne w Kampinosie prowadzone przez gminę Kampinos.
2018 3746 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/185/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół , przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego , trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji.
2018 3711 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/255/2018 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Sokołów Podlaski dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 3630 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr 314/XLII/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków zwolnienia z tych opłat w prowadzonych przez Gminę i Miasto Żuromin publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2018 3626 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/307/18 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Ostrów Mazowiecka
2018 3607 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLIV.463.2018 Rada Miasta w Pruszkowie z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych oraz kryteriów wyboru ofert.
2018 3603 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLV/225/2018 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Jastrzębia przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 3581 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLIX/384/2018 Rady Gminy Czosnów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
2018 3561 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX.371.2018 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych, prowadzonych na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 3560 2018-04-09 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1w Mińsku Mazowieckim
2018 3535 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/321/2018 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/239/2017 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium na II etapie postepowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz I klas publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Białobrzegi.
2018 3511 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII.255.2018 Rady Gminy Głowaczów z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Głowaczów oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2018 3487 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/190/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Olszanka przez inne niż Gmina Olszanka osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2018 3472 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr LII/5/2018 Rady Gminy Nieporęt z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Nieporęt przez inne niż gmina Nieporęt osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2018 3449 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr 227/XXVIII/2018 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia realizowane w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czerwińsk nad Wisłą
2018 3418 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr LXIII/1747/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
2018 3307 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/194/18 Rady Gminy Rusinów z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rusinów.
2018 3259 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/384/2018 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Mrozy
2018 3250 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XLIX/337/2018 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Lipsko dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 3244 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/232/2018 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zmiany zasad przyznawania Stypendium Starosty Szydłowieckiego.
2018 3229 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr 301/XLIV/2018 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Podkowa Leśna oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2018 3200 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/292/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Szydłowiec oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
2018 3190 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/204/2018 Rady Gminy Jednorożec z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Jednorożec przez inne niż Gmina Jednorożec osoby prawne lub osoby fizyczne oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 3172 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII.338.2018 Rady Gminy Prażmów z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Prażmów publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2018 3170 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/298/2018 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i przedszkolom niepublicznym prowadzonym przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji.
2018 3165 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/269/18 Rady Gminy Dobre z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania .
2018 3157 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI.0007.264.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego oraz doradcy zawodowego, zatrudnionych w przedszkolach i szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Siennica
2018 3145 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr LIV/512/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 22 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Ząbki dla placówek wychowania przedszkolnego oraz szkół
2018 3139 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr LIII/312/2018 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznego przedszkola w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych.
2018 3113 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XLVI /303/ 18 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Olszewo-Borki przez osoby fizyczne lub osoby prawne, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz terminu i sposobu rozliczania i wykorzystania dotacji.
2018 2978 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr XLII/348/2018 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez podmioty nie będące jednostkami samorządu terytorialnego, funkcjonujących na terenie Powiatu Pruszkowskiego oraz kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji
2018 2946 2018-03-23 Uchwała Uchwała nr XLVII/376/18 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XLV/356/2018 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych, prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż gmina Błonie oraz dla niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego, szkół realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2018 2943 2018-03-23 Uchwała Uchwała nr XLV/356/2018 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych, prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż gmina Błonie oraz dla niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego, szkół realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2018 2938 2018-03-23 Uchwała Uchwała nr 27.176.2018 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów potwierdzających ich spełnianie na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych, dla których Gmina Grabów nad Pilicą jest organem prowadzącym
2018 2936 2018-03-23 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Wójta Gminy Liw z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie przejęcia zadań z zakresu oświaty
2018 2888 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr XLIV/219/2018 Rady Gminy Sadowne z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Sadowne z dnia 20 grudnia 2017 r.Nr XLII/207/2017 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Sadowne przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji, zmienianej uchwałą Rady Gminy Sadowne z dnia 29 grudnia 2017 r. Nr XLIII/216/2017
2018 2883 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr 251/XXV/18 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkól, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Czernice Borowe przez inne niż Gmina Czernice Borowe osoby prawne i fizyczne oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji
2018 2861 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/306/18 Rady Gminy Izabelin z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych, dla których Gmina Izabelin jest organem rejestrującym
2018 2855 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr 287/XLIII/2018 Rady Gminy Bodzanów z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 271/XLII/2018 Rady Gminy Bodzanów z dnia 31 stycznia 2018 r. dotyczącej ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Bodzanów przez inne niż Gmina Bodzanów osoby prawne lub fizyczne oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 2852 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/218/2018 Rady Gminy Sienno z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie programu wspierania uzdolnionych uczniów
2018 2826 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr 712/VII/42/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzenia kontroli dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych, dla których gmina Konstancin-Jeziorna jest organem dotującym.
2018 2788 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/231/2018 Rady Gminy Klwów z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/222/2018 rady Gminy Klwów z dnia 31.01.2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Klwów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
2018 2767 2018-03-19 Uchwała Uchwała nr XLVI/273/18 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Iłża dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 2748 2018-03-19 Uchwała Uchwała nr 197/XXXXII/2018 Rady Gminy Świercze z dnia 15 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Świercze
2018 2723 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/274/18 Rady Gminy w Skórcu z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Skórzec, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystanych dotacji
2018 2704 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/255/2018 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Publicznego w Kałuszynie i oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w Szkole Podstawowej w Kałuszynie prowadzonych przez Gminę Kałuszyn dla dzieci w wieku do lat 6
2018 2700 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr 233/XLVII/18 Rady Gminy Sierpc z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie: udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Publicznego Przedszkola w Studzieńcu do załatwiania indywidulanych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących ustalania opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu w Studzieńcu oraz udzielania zwolnień z tych opłat
2018 2673 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XLIV/430/18 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Miasta Zielonka oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2018 2658 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/403/18 Rady Miasta Kobyłka z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kobyłka
2018 2657 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/402/18 Rady Miasta Kobyłka z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Miasta Kobyłka przez inne niż Miasto Kobyłka osoby prawne i osoby fizyczne oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 2584 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XLV/223/2018 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Puszcza Mariańska przez osoby fizyczne i prawne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, a także terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.
2018 2582 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.321.2018 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Wieniawa przez inne niż Gmina Wieniawa osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacji.
2018 2536 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr 735/XLII/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla jednostek oświatowych prowadzonych na terenie miasta Płocka przez inne niż miasto Płock osoby prawne lub fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2018 2480 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr XLV/271/2018 Rady Gminy Łyse z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół i placówek oświatowych, niepublicznych przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego, oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania tych dotacji
2018 2437 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/221/2018 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonym przez Gminę Jastrzębia przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2018 2419 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr XLV/345/2018 Rady Gminy Sońsk z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwałę Nr XLIII/316/2017 Rady Gminy Sońsk z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych i placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Sońsk oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w tym zakresu danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, terminu przekazania informacji o liczbie uczniów oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2018 2417 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr XLV/345/2018 Rady Gminy Sońsk z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwałę Nr XLIII/316/2017 Rady Gminy Sońsk z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych i placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Sońsk oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w tym zakresu danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, terminu przekazania informacji o liczbie uczniów oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2018 2410 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr XLV/267/18 Rady Gminy Somianka z dnia 5 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania dla niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych szkół podstawowych realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki prowadzonych na terenie gminy Somianka przez inne niż Gmina Somianka osoby prawne i fizyczne
2018 2408 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr XLVIII.264.2018 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Brańszczyk dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.
2018 2391 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/296/2018 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w tym zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, terminu przekazania informacji o liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz terminie i sposobie rozliczenia wykorzystania dotacji.
2018 2387 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr XLIV/256/2018 Rady Gminy Leszno z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Leszno dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 2373 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr 543/XLVII/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji
2018 2367 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr LV/306/2018 Rady Miasta Garwolina z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie miasta Garwolina przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Miasto Garwolin a także przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 2333 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/219/2018 Rady Gminy Bielany z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczenia, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Gminy Bielany dla publicznyh i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 2307 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr LVIII/643/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego oraz szkół prowadzonych na terenie Gminy Góra Kalwaria przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i osoby fizyczne
2018 2270 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XL/553/2018 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Legionowo dla szkół niepublicznych, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych, niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 2265 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr LVII/391/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łochów.
2018 2253 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XLIX/284/2018 Rady Gminy Teresin z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Teresin oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2018 2252 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XLIX/283/2018 Rady Gminy Teresin z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmian w Regulaminie przyznawania stypendiów za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Teresin
2018 2226 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XLI.392.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Halinów dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Halinów przez osoby fizyczne i inne niż jednostka samorządu terytorialnego osoby prawne oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 2198 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XXV/242/2018 Rady Gminy Łąck z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania prowadzonych na terenie Gminy Łąck przez osoby prawne lub fizyczne inne niż Gmina Łąck
2018 2183 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr 454/LX/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych na terenie Miasta Ostrołęki przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego organy, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania
2018 2164 2018-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXVI/201/2018 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych działających na terenie Powiatu Sokołowskiego prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego i osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 2154 2018-03-01 Uchwała Uchwała nr 247/XXXII/18 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Otwockiego dla niepublicznych szkół posiadających uprawnienia szkoły publicznej i niepublicznych placówek oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2018 2145 2018-03-01 Uchwała Uchwała nr 169/XXIV/18 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Boguty-Pianki dla publicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Gmina Boguty-Pianki
2018 2133 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr 240/XXXVIII/2018 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad otrzymywania dotacji przez szkolne schroniska młodzieżowe, prowadzone na terenie Powiatu Legionowskiego przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Powiat Legionowski.
2018 1999 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr 312/XXXII/2018 Rady Powiatu w Płocku z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji przyznawanej przez Powiat Płocki niepublicznym szkołom i niepublicznym placówkom funkcjonującym na terenie powiatu.
2018 1997 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr XXXIV/204/2018 Rady Gminy Borkowice z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie w sprawie zmiany w uchwale dotyczącej trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Borkowice przez inne niż Gmina Borkowice osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacji.
2018 1996 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr 271/XLII/2018 Rady Gminy Bodzanów z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Bodzanów przez inne niż Gmina Bodzanów osoby prawne lub fizyczne oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 1990 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr 6.LII.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych i przedszkoli oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji
2018 1974 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr XXX/260/18 Rady Gminy Dobre z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania .
2018 1961 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr XL.499.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2018 1947 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr LVII/487/2018 Rady Miasta Marki z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Miasto Marki przez inne niż Gmina Miasto Marki osoby prawne i osoby fizyczne, a także w sprawie ustalenia trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania
2018 1918 2018-02-22 Uchwała Uchwała nr XLIII.278.2018 Rady Gminy Kowala z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kowala dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 1916 2018-02-22 Uchwała Uchwała nr 241/XXXII/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane w przedszkolu samorządowym prowadzonym przez Gminę Mała Wieś
2018 1915 2018-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXV.0007.262.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonej szkołom i placówkom wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Siennica przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego
2018 1901 2018-02-22 Uchwała Uchwała nr XLVII/287/17 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne na terenie Gminy Zwoleń trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2018 1875 2018-02-22 Uchwała Uchwała nr 394/LI/2018 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół, dla których gmina Miasto Sierpc jest organem rejestrującym.
2018 1820 2018-02-21 Uchwała Uchwała nr XLIX/245/18 Rady Gminy w Orońsku z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, do klas pierwszych szkół podstawowych dla których Gmina Orońsko jest organem prowadzącym na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2018 1810 2018-02-20 Uchwała Uchwała nr XLVI/367/2018 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Zbuczyn oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji.
2018 1775 2018-02-20 Uchwała Uchwała nr LII/386/18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Miasta Żyrardowa przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 1767 2018-02-20 Uchwała Uchwała nr XLIX/455/2018 Rady Gminy Raszyn z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Raszyn przez inne niż Gmina Raszyn osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2018 1766 2018-02-20 Uchwała Uchwała nr 72/VII/18 Rady Gminy Słupno z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby inne niż Gmina Słupno
2018 1756 2018-02-19 Uchwała Uchwała nr XLII/179/2018 Rady Gminy Sabnie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych i placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Sabnie oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2018 1751 2018-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/202/2018 Rady Gminy Jablonna Lacka z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Jabłonna Lacka przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2018 1748 2018-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/271/2018 Rady Gminy Jastrząb z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Jastrząb
2018 1744 2018-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/265/2018 Rady Gminy Jastrząb z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Jastrząb dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 1736 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/465/2018 Rady Miasta Mława z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości dla niektórych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Mława przez inne niż Miasto Mława osoby prawne i fizyczne
2018 1720 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/286/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Szydłowiec.
2018 1713 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XLVIII/328/2018 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Lipsko dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 1707 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XLV/286/18 Rady Miejskiej w Warce z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 1687 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr LIV/424/2018 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Pułtusk oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 1683 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XLII/302/18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki dla niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 1563 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/204/18 Rady Gminy Ciechanów z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie gminy Ciechanów przez inne niż gmina Ciechanów osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2018 1553 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr XLI/309/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 1531 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr 4/XXXII/2018 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Żabia Wola przez inne niż Gmina Żabia Wola osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2018 1530 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr 3/XXXII/2018 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów w przedszkolu publicznym i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żabia Wola
2018 1514 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/321/2018 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych i placówek wychowania przedszkolnego działających na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2018 1497 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/161/2017 Rady Gminy Gzy z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Gzy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2018 1482 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr XLIV/262/18 Rady Gminy Somianka z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania dla niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych szkół podstawowych realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki prowadzonych na terenie gminy Somianka przez inne niż Gmina Somianka osoby prawne i fizyczne
2018 1469 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/218/2018 Rady Gminy Bielany z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny w wysokości wyższej niż określona w art. 19 ust.3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o dofinasowaniu zadań oświatowych
2018 1409 2018-02-13 Uchwała Uchwała nr XLII.433.2018 Rada Miasta w Pruszkowie z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2018 1402 2018-02-13 Uchwała Uchwała nr LI/411/18 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych, dla których Gmina Tarczyn jest organem rejestrującym
2018 1399 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr LIII/509/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Ząbki dla placówek wychowania przedszkolnego oraz szkół
2018 1389 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XLI/306/2018 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Ostrołęckiego dla niepublicznych szkół i niepublicznych placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 1376 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/451/2018 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łomianki oraz warunków zwolnienia z tych opłat
2018 1365 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr LVII/610/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego oraz szkół prowadzonych na terenie Gminy Góra Kalwaria przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i osoby fizyczne
2018 1351 2018-02-09 Uchwała Uchwała nr LIII/303/2018 Rady Miasta Garwolina z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie miasta Garwolina przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Miasto Garwolin, a także przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 1339 2018-02-09 Uchwała Uchwała nr LIX/481/2018 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miasto Płońsk na prowadzenie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, oddziałów wychowania przedszkolnego przy niepublicznych szkołach podstawowych, przedszkoli niepublicznych i niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w tym zakresu danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, terminu przekazania informacji o liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2018 1324 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XLVIII/244/18 Rady Gminy w Orońsku z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2018 1279 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/215/2018 Rady Gminy Sienno z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych szkół oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego w wysokości wyższej niż określona w  art.19 ust. 3 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
2018 1275 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/161/2017 Rady Gminy Gzy z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Gzy oraz trybu i zakresu kontroli prowaidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2018 1268 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/192/18 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie: określania kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnienie kryterium na II etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz I klas publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wyśmierzyce
2018 1255 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/182/2018 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Szelków.
2018 1249 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr 352/18 Rady Gminy Celestynów z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i w punktach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Celestynów
2018 1247 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/236/2017 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystanej dotacji
2018 1241 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XLVII/245/2018 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Solec nad Wisłą.
2018 1238 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XLIX/308/2018 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznym przedszkolu i oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, w publicznej innej formie wychowania przedszkolnego prowadzonym przez Gminę Jedlnia-Letnisko.
2018 1230 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr 286.XLVIII.2018 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 1222 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XLV/355/18 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XXVIII/237/17 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 30 stycznia 2017r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Błonie jest organem prowadzącym
2018 1208 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/333/2018 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych, dla których gmina Zakroczym jest organem rejestrującym
2018 1204 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr XLVIII/310/2018 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 1201 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr XLIV - 508/2018 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i placówek niepublicznych, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2018 1198 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr XLIV – 507/2018 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych i publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2018 1183 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr XLVII/258/2018 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 30 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznej szkoły podstawowej, oddziałów przedszkolnych w niepublicznej szkole podstawowej prowadzonej na terenie Gminy Solec nad Wisłą oraz trybie przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 1173 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XL.376.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Halinów dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Halinów przez osoby fizyczne i inne niż jednostka samorządu terytorialnego osoby prawne oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 1144 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XLII/388/2017 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Wieliszew oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2018 1046 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr XLVIII/411/2017 Rady Miasta Sulejówek z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego i niepublicznych szkół dla których Miasto Sulejówek jest organem rejestrującym
2018 1044 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr 194/LVI/2018 Rady Gminy Sanniki z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie: określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu i oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej prowadzonych przez Miasto i Gminę Sanniki
2018 1010 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XLVII.255.2018 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Brańszczyk dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.
2018 988 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XLIX/516/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i przedszkoli, prowadzonych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki przez inne niż Gmina Ożarów Mazowiecki osoby prawne i fizyczne, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia dotacji
2018 981 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXVI/226/18 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, których organem rejestrującym jest Powiat Żyrardowski oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 946 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr XXIX.211.2018 Rady Gminy Wąsewo z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Wąsewo dla niepublicznej szkoły podstawowej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej, oddziałów przedszkolnych w niepublicznej szkole podstawowej, niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 938 2018-01-29 Uchwała Uchwała nr LII/268/18 Rady Gminy Leoncin z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz określenia dochodu na osobę w rodzinie kandydata
2018 937 2018-01-29 Uchwała Uchwała nr LII/269/18 Rady Gminy Leoncin z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Leoncin przez inne niż Gmina Leoncin osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji
2018 932 2018-01-29 Uchwała Uchwała nr 1290/XLIII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Piaseczno przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych.
2018 931 2018-01-29 Uchwała Uchwała nr 1288/XLIII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Piaseczno oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2018 923 2018-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/198/18 Rady Gminy Ciechanów z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie gminy Ciechanów przez inne niż gmina Ciechanów osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2018 920 2018-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/201/2018 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Garwolińskiego przez organy prowadzące, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.
2018 910 2018-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/243/2018 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy i Miasta Przysucha przez inne niż Gmina i Miasto Przysucha osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacj
2018 869 2018-01-25 Uchwała Uchwała nr XXX/227/2018 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych  prowadzonych przez Gminę Pokrzywnica
2018 855 2018-01-25 Uchwała Uchwała nr LI.452.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2018 813 2018-01-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/440/2018 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Nowy Dwór Mazowiecki na prowadzenie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, oddziałów wychowania przedszkolnego przy niepublicznych szkołach podstawowych, przedszkoli niepublicznych i niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w tym zakresu danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, terminu przekazania informacji o liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji.
2018 811 2018-01-23 Uchwała Uchwała nr XXXIV/203/217 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego oraz  szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Miastków Kościelny oraz trybu kontroli prawidlowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2018 800 2018-01-23 Uchwała Uchwała nr 714/XL/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla jednostek oświatowych prowadzonych na terenie miasta Płocka przez inne niż miasto Płock osoby prawne lub fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2018 726 2018-01-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/199/2018 Rady Gminy Borkowice z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Borkowice przez inne niż Gmina Borkowice osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacji.
2018 661 2018-01-18 Uchwała Uchwała nr XXXV/225/2017 Rady Gminy w Platerowie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/171/2017 Rady Gminy w Platerowie z dnia 17 lutego 2017r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Platerowie (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2017r. poz. 2376)
2018 655 2018-01-18 Uchwała Uchwała nr 379/XLI/17 Rady Miasta Milanówka z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych, prowadzonych na terenie Gminy Milanówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 643 2018-01-18 Uchwała Uchwała nr XXXI/234/2017 Rady Gminy Stoczek z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Stoczek przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji.
2018 631 2018-01-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/185/2017 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego dla niepublicznych szkół posiadających uprawnienia szkoły publicznej i niepublicznych placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości jej pobrania i wykorzystania
2018 611 2018-01-16 Uchwała Uchwała nr 296/XLI/17 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, których organem rejestrującym jest Powiat Grodziski oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2018 577 2018-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/250/2017 Rady Gminy Baranowo z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Baranowo przez osoby fizyczne lub osoby prawne, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji.
2018 573 2018-01-16 Uchwała Uchwała nr XLVI/364/2017 Rady Gminy Czosnów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Czosnów oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji, w tym zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, terminu przekazania informacji o liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2018 564 2018-01-16 Uchwała Uchwała nr XLVI/367/2017 Rady Gminy Czosnów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Czosnów oraz zwolnień od tej opłaty
2018 563 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr XXII/124/2017 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, w prowadzonych przez Miasto Sokołów Podlaski przedszkolach oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki dzieci w wieku do lat 5.