Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 79

Słowa kluczowe: transport drogowy

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 7044 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr LXX/1928/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia granic strefy biletowej 1
2018 5903 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr 388/18 Rady Gminy Celestynów z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie określenia stref cen (stawek taryfowych) obowiązujących przy przewozie osób i ich bagażu taksówkami na terenie gminy Celestynów
2018 5675 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr 1425/XLVII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie określenia strefy cen (stawek taryfowych) obowiązujących przy przewozie osób i ich bagażu taksówkami na terenie miasta i gminy Piaseczno.
2018 3291 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr LIII/481/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego na trasie Karczew – PKP Otwock
2018 3232 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr 271/XXVIII/18 Rady Gminy Stara Biała z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z przystanków oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stara Biała
2017 10020 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr 289/XLV/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 października 2017 r. w sprawie sposobu ustalania w gminnym transporcie zbiorowym wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej.
2017 10019 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr 288/XLV/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych autobusowych przewozach pasażerskich na terenie Gminy Chorzele.
2017 10018 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr 287/XLV/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 października 2017 r. w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Chorzele.
2017 5321 2017-06-12 Porozumienie Porozumienie nr 1/PT-I/P/117/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie organizacji transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Gminy - Miasto Płock i Gminy Łąck.
2017 5079 2017-05-31 Uchwała Uchwała nr XXIX.285.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie ustalenia cen biletów oraz wykazu osób uprawnionych do przejazdów bezpłatnych i ulgowych w komunikacji miejskiej Miasta Mińsk Mazowiecki
2017 3176 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr 915/XXXII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 marca 2017r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 76/V/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 lutego 2015r.w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego zmienionej w części Uchwałą Nr 290/XII/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 września 2015r.
2017 166 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr 250/XXXVII/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich
2016 5719 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XXI/9/16 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Piaseczyńskiego"
2016 3951 2016-04-21 Uchwała Uchwała nr XX.142.2016 Rady Gminy Kotuń z dnia 21 marca 2016r. zmieniająca uchwalę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Kotuń oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2015 11265 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr 100.XV.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia ,,Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Sierpeckiego".
2015 9424 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr XIII/144/2015 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 października 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr X/104/2015 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe o charakterze użyteczności publicznej organizowane przez Miasto Siedlce środkami lokalnego transportu zbiorowego oraz w sprawie ustalenia kategorii osób uprawnionych do przejazdów ulgowych.
2015 2195 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr IV/33/2015 Rady Gminy Czosnów z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, zlokalizowanych na liniach komunikacyjnych na obszarze gminy Czosnów.
2015 312 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr IV/26/2015 Rady Miasta Siedlce z dnia 14 stycznia 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI/675/2013 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe o charakterze użyteczności publicznej organizowane przez Gminę Miasto Siedlce środkami lokalnego transportu zbiorowego oraz w sprawie ustalenia kategorii osób uprawnionych do przejazdów ulgowych.
2014 11823 2014-12-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/281/2014 Rady Gminy Wąsewo z dnia 14 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Wąsewo, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wąsewo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2014 7842 2014-08-18 Uchwała Uchwała nr LIX/467/2014 Rady Miasta Marki z dnia 16 lipca 2014r. w sprawie dopłat do biletów na przejazd środkami lokalnego transportu zbiorowego na trasie z Marek do Warszawy i z Warszawy do Marek oraz na terenie Marek dla osób zamieszkałych na terenie miasta Marki, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym w Wołominie oraz dla dzieci tych osób.
2014 7162 2014-07-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr 14/XXV/2013 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Żabia Wola
2014 5956 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr 335/XXXII/2014 Rady Powiatu w Płocku z dnia 4 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Powiatu Płockiego
2014 5899 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr 611/LXI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 maja 2014r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich
2013 12863 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr LXXI/1843/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem dla osób wykonujących przewozy osób taksówkami
2013 11483 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/ 372/ 2013 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 września 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jabłonna
2013 9255 2013-08-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/368/2013 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/322/2013 z dnia 27 lutego 2013 Rady Gminy Nadarzyn w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Nadarzyn oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2013 5854 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXV/198/2013 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie: określenia stref cen (stawek taryfowych) bowiązujących przy przewozie osób i ich bagażu taksówkami oraz dodatkowych oznaczeń taksówek i określenia przepisów porządkowych związanych z wykonywaniem transportu drogowego taksówką osobową na terenie gminy Pomiechówek
2013 5374 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXII.255.2013 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Tłuszcz.
2013 4429 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/552/2013 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 marca 2013r. w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe o charakterze użyteczności publicznej organizowane przez Gminę Miasto Siedlce środkami lokalnego transportu zbiorowego oraz w sprawie ustalenia kategorii osób uprawnionych do przejazdów ulgowych na wszystkich liniach komunikacyjnych w granicach administracyjnych Miasta Siedlce.
2013 4124 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/120/2013 Rady Gminy Jastrząb z dnia 15 marca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jastrząb, warunków i zasad korzystania z tych obiektów, oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich.
2013 4111 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXII.0007.181.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 21 marca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Siennica oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2012 8541 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXV/495/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/355/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej realizowane na obszarze miasta Siedlce oraz gmin sąsiadujących, które zawarły porozumienie międzygminne z Miastem Siedlce w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego oraz w sprawie ustalenia kategorii osób uprawnionych do przejazdów ze zniżką na wszystkich liniach komunikacji miejskiej (w granicach administracyjnych Miasta Siedlce)
2012 7026 2012-10-19 Uchwała Uchwała nr XXIIII/455/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 września 2012r. zmieniający Uchwałę Nr VIII/172/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Siedlce oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2012 7015 2012-10-19 Uchwała Uchwała nr 180/XVI/2012 Rady Powiatu w Płocku z dnia 26 września 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Płocki
2012 7014 2012-10-19 Uchwała Uchwała nr 179/XVI/2012 Rady Powiatu w Płocku z dnia 26 września 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z nich
2012 6748 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/196/2012 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 13 sierpnia 2012r. w sprawie określenia zasad korzystania i ustalenia wysokości stawki opłat za korzystanie z przystanku komunikacyjnego zlokalizowanego przy ul. Moniuszki w Zwoleniu, którego właścicielem jest Gmina Zwoleń
2012 6313 2012-09-12 Uchwała Uchwała nr XIX/135/2012 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Wąsewo, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wąsewo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2012 6161 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XIX/111/12 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Stary Lubotyń oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2012 5712 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr XX/121/2012 Rady Gminy w Sabniach z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Sabnie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2012 5472 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XX/98/12 Rady Gminy Stupsk z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stupsk, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2012 3916 2012-05-10 Uchwała Uchwała nr XXI/134/2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego
2012 2349 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XVII/355/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej realizowane na obszarze miasta Siedlce oraz gmin sąsiadujących, które zawarły porozumienie międzygminne z Miastem Siedlce w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego oraz w sprawie ustalenia kategorii osób uprawnionych do przejazdów ze zniżką na wszystkich liniach komunikacji miejskiej (w granicach administracyjnych Miasta Siedlce)
2012 1973 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr 227/XX/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 2 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Ostrołęki, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Ostrołęka oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2012 1578 2012-02-21 Porozumienie Porozumienie nr 2/WGM-V/P/8/2012 Gminy Brudzeń Duży i Gminy Miasto Płock z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie organizacji transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Gminy - Miasto Płock i Gminy Brudzeń Duży.
2012 614 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XIV/87/11 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Zbuczyn
2011 8425 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr IX/71/11 Rady Gminy w Skórcu z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Skórzec, udostępnionych dla operatorów i przewoźników publicznego transportu zbiorowego
2011 6366 2011-11-19 Uchwała Uchwała nr 77/XI/2011 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia liczby nowych licencji na wykonanie transportu drogowego taksówkami na terenie Gminy Mała Wieś przeznaczonych do wydania w 2012 roku.
2011 3673 2011-07-04 Uchwała Uchwała nr XVII/341/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia przystanków komunikacyjnych i dworców udostępnionych dla przewoźników oraz zasad korzystania i stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców
2011 3649 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr VIII/62/11 Rady Miasta Zielonka z dnia 30 maja 2011r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr II/4/02 Rady Miasta Zielonka z dnia 21 listopada 2002 r. w sprawie określenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie Miasta Zielonka w roku 2003
2011 3393 2011-06-20 Uchwała Uchwała nr 97/VIII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Ostrołęki, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Ostrołęka oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2011 3204 2011-06-13 Uchwała Uchwała nr VIII/173/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 maja 2011r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Miasto Siedlce.
2011 2891 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr 36/VIII/2011 Rady Gminy Sanniki z dnia 3 marca 2011r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z przystanków autobusowych będących własnością Gminy Sanniki
2011 145 2011-01-14 Uchwała Uchwała nr 17/III/2010 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe transportu zbiorowego na terenie Gminy Lesznowola
2010 7498 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr L/420/10 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 października 2010r. w sprawie: ustalenia do wydania liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką w Żyrardowie na 2011r.
2010 7519 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr 34/2010 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27.10.2008 r. Nr 404/2008 w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych Gminy Miasta Radomia, zmienionej uchwałą nr 818/2010 w przedmiocie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27.10.2008 r. Nr 404/2008 w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych Gminy Miasta Radomia, uchwałą nr 790/2010 w przedmiocie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27.10.2008 r. Nr 404/2008 w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych Gminy Miasta Radomia, uchwałą nr 767/2010 w sprawie zmiany uchwały 404/2008 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27.10.2008r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych Gminy Miasta Radomia, uchwałą nr 705/2010 o zmianie uchwały nr 404/2008 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27.10.2008 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych Gminy Miasta Radomia, uchwałą nr 547/2009 o zmianie uchwały nr 404/2008 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27.10.2008 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych Gminy Miasta Radomia oraz uchwałą nr 525/2009 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27.10.2008r. nr 404/2008 w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych Gminy Miasta Radomia.
2010 7532 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr L/486/10 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie Kobyłki w roku 2011.
2010 7303 2010-12-24 Uchwała Uchwała nr XLVII/331/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania w roku 2011 nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
2010 7190 2010-12-20 Uchwała Uchwała nr LXXIII/352/2010 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 26 października 2010r. w sprawie określenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką przeznaczonych do wydania w roku 2011
2010 7202 2010-12-20 Uchwała Uchwała nr LIII/447/10 Rady Miasta Otwocka z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia limitu wydawania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie miasta Otwocka w roku 2011
2010 6687 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr LXII/892/2010 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 października 2010r. w sprawie liczby przeznaczonych do wydania w 2011 roku nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na obszarze miasta Siedlce
2010 6705 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr LXIV/316/10 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką dla Gminy Tarczyn na rok 2011
2010 6714 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr LI/463/10 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
2010 5977 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XLIX/456/10 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie ustalenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie gminy Mszczonów na 2011 r.
2010 5608 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLII/308/2010 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 27 października 2010r. w sprawie: ustalenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.
2010 5618 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr 831/LVIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 26 października 2010r. w sprawie określenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówkami na terenie Miasta Płocka przeznaczonych do wydania w 2011 roku
2010 5462 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr 267/XXXVI/2010 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 14 października 2010r. w sprawie określenia liczby nowych licencji na wykonanie transportu drogowego taksówkami na terenie Gminy Mała Wieś przeznaczonych do wydania w 2011 roku.
2010 2799 2010-06-28 Uchwała Uchwała nr XXX/209/2010 Rady Gminy Stoczek z dnia 12 marca 2010r. w sprawie określenia kategorii osób uprawnionych do przejazdów ulgowych w komunikacji lokalnej w granicach administracyjnych Gminy Stoczek.
2010 140 2010-01-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/258/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania w roku 2010 nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
2009 7078 2009-12-31 Uchwała Uchwała nr 252/09 Rady Gminy Celestynów z dnia 6 listopada 2009r. w sprawie ustalenia liczby licencji przeznaczonych do wydania w 2010 roku na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie gminy Celestynów
2009 6583 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr 205/XXVII/2009 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie określenia liczby nowych licencji na wykonanie transportu drogowego taksówkami na terenie gminy Mała Wieś przeznaczonych do wydania w 2010 roku
2009 6529 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XLVIII/707/2009 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie liczby przeznaczonych do wydania w 2010 roku nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na obszarze miasta Siedlce
2009 6180 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr 265/XXXI/2009 Rady Gminy Czosnów z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie: określenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką, przeznaczonych do wydania w 2010 roku
2009 6046 2009-12-13 Uchwała Uchwała nr LXVI/2061/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego do wydawania zezwoleń na przewozy regularne, regularne specjalne i dokonywania uzgodnień w sprawie przebiegu linii komunikacyjnych
2009 5635 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XLI/190/2009 Rady Gminy w Pionkach z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
2009 5469 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr XL/269/09 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 października 2009r. w sprawie określenia limitu wydawania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie miasta Otwocka w roku 2010
2009 5265 2009-11-24 Uchwała Uchwała nr 593/XLII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 27 października 2009r. w sprawie określenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówkami na terenie Miasta Płocka przeznaczonych do wydania w 2010 roku
2009 5181 2009-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXVI/353/09 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 października 2009r. w sprawie ustalenia liczby nowych licencji na wykonanie transportu drogowego taksówką na terenie gminy Mszczonów na 2010r.
2009 4940 2009-10-31 Uchwała Uchwała nr 402/V/33/2009 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 28 września 2009r. w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania w 2010 roku nowych licencji na wykonanie transportu drogowego taksówką na terenie gminy Konstancin-Jeziorna
2009 4633 2009-10-06 Uchwała Uchwała nr LXII/1907/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 września 2009r. w sprawie określenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką, przeznaczonych do wydania w 2010 roku