Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 356

Słowa kluczowe: ochrona zabytków

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11576 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr 100/XIV/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami miasta Gostynina na lata 2019 - 2022
2019 10655 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr XVII/428/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze m.st. Warszawy
2019 10377 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr 64/VIII/2019 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2019 – 2022”.
2019 9943 2019-08-20 Uchwała Uchwała nr X/55/2019 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Węgrowa na lata 2019-2022"
2019 9702 2019-08-08 Uchwała Uchwała nr XIII/100/19 Rady Gminy Izabelin z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Izabelin na lata 2019 – 2022
2019 8927 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr 62/VIII/2019 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr 27 /V/07 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 19stycznia 2007 roku w sprawie ustalenia przedmiotu, zakresu oraz zasad udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie gminy Nowy Duninów
2019 8218 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr VIII/63/2019 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych lub znajdujących się na obszarze powiatu ostrowskiego
2019 8022 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr VI/64/19 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu Powiatu Mińskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2019 6383 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr XIII/63/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XII/61/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 12 kwietnia 2019 r w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na obszarze Gminy i Miasta Mogielnica.
2019 5698 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr VII.35.2019 Rady Gminy Baboszewo z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego programu opieki nad zabytkami gminy Baboszewo na lata 2019-2022"
2019 5612 2019-04-25 Uchwała Uchwała nr VI/86/2019 Rady Gminy Teresin z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Teresin
2019 5350 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr XII/61/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na obszarze Gminy i Miasta Mogielnica
2019 5086 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI-25/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wołomin w 2019 r.
2019 5024 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VIII/42/2019 Rady Gminy Parysów z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Parysów
2019 4622 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr 46/VI/2019 Rady Gminy Rościszewo z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na obszarze Gminy Rościszewo
2019 3728 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr VI/32/2019 Rady Gminy Policzna z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Policzna na lata 2019-2022"
2019 3525 2019-03-15 Uchwała Uchwała nr 25/IV/19 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2018-2021 dla Gminy Dzierzgowo
2019 1502 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr III/26/2018 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, usytuowanych na terenie Gminy Sobolew.
2018 13263 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/16/18 Rady Gminy Kampinos z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Kampinos na lata 2018 – 2021”
2018 13129 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr II.33.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Tłuszcz na lata 2019-2022
2018 12887 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/198/2018 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Gołymin-Ośrodek na lata 2018-2021.
2018 12356 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II-183/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany granic parku kulturowego pod nazwą "Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku"
2018 12088 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr 19/III/2018 Rady Gminy Rościszewo z dnia 6 grudnia 2018 r. uchylająca uchwałę nr 239/XLV/2018 z dnia 9 listopada 2018 roku w sprawie zasad udzielania dotacji i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na obszarze Gminy Rościszewo
2018 11555 2018-11-28 Uchwała Uchwała nr 1597/LII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 października 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno
2018 11420 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr LIV/305/18 Rady Gminy Goworowo z dnia 28 września 2018 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Goworowo na lata 2018-2021"
2018 11343 2018-11-21 Uchwała Uchwała nr XLI.299.2018 Rady Gminy Stromiec z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr.XXXIX.283.2018 Rady Gminy Stromiec z  dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub remonty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w  gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Stromiec
2018 11253 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr 227/XXXVII/2018 Rady Gminy Staroźreby z dnia 26 października 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
2018 11220 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr 239/XLV/2018 Rady Gminy Rościszewo z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na obszarze Gminy Rościszewo
2018 11075 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr 174/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie „Programu opieki nad zabytkami w województwie mazowieckim 2018 – 2021”
2018 10939 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr XI/74/18 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 9 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Chlewiska na lata 2019-2022
2018 10412 2018-10-31 Uchwała Uchwała nr XXXI/375/18 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia „Programu Opieki nad Zabytkami dla Powiatu Mińskiego na lata 2019-2022”
2018 10167 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LXXV/2165/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze m.st. Warszawy
2018 10072 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr XLIV.332.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 24 października 2018 r. w sprawie przyjęcia ,, Gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2018-2021 dla gminy Przytyk
2018 9869 2018-10-17 Uchwała Uchwała nr LXI/624/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2018-2021 dla Gminy Ożarów Mazowiecki
2018 9673 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr XLVIII/308/2018 Rady Gminy Baranowo z dnia 14 września 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie gminy Baranowo.
2018 9584 2018-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/256/2018 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 25 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta i Gminy Bieżuń na lata 2018-2021
2018 9160 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr XXXIX.283.2018 Rady Gminy Stromiec z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub remonty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Stromiec
2018 8928 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr XLVI.302.2018 Rady Gminy Kowala z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2018 - 2021”.
2018 8320 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr XLIX/415/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/388/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Drobin
2018 8301 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr XLIX/355/2018 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Powiatu Ostrołęckiego
2018 8175 2018-08-28 Uchwała Uchwała nr XL/237/2018 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie okreslenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytkow położonych na terenie Gminy Miastków Kościelny
2018 7996 2018-08-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.277.2018 Rady Gminy Stromiec z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub remonty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Stromiec
2018 7734 2018-08-06 Uchwała Uchwała nr XLVIII.579.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII.575.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 11 lipca 2018 r. dotyczącej zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków
2018 7401 2018-07-25 Uchwała Uchwała nr XLVII/346/2018 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Powiatu Ostrołęckiego
2018 7368 2018-07-23 Uchwała Uchwała nr XLVII.575.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków
2018 7338 2018-07-20 Uchwała Uchwała nr XXXIX/291/2018 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, usytuowanych na terenie Gminy Sobolew.
2018 6975 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XLI/22/2018 Rady Gminy Gielniów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków
2018 6867 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/222/18 Rady Gminy Nur z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub remonty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze gminy Nur
2018 6640 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr XLVI/338/2018 Rady Powiatu Ostrołęckiego z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zabytkami dla powiatu ostrołęckiego pn. „Powiatowy Program Opieki nad Zabytkami Powiatu Ostrołęckiego na lata 2018-2021”
2018 6490 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/280/2018 Rady Gminy Baranowo z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie gminy Baranowo.
2018 6459 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII.241.2018 Rady Gminy Raciąż z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.
2018 6001 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/239/18 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Myszyniec na lata 2018-2021
2018 5402 2018-05-18 Uchwała Uchwała nr 207/XXXIV/2018 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 189 /XXXII/2018 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia przedmiotu, zakresu oraz zasad udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie gminy Staroźreby
2018 5116 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XL/217/2018 Rady Gminy Jablonna Lacka z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub remonty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków
2018 5022 2018-05-09 Uchwała Uchwała nr XLVII/388/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Drobin
2018 4046 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/230/2018 Rady Gminy Przesmyki z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Przesmyki
2018 2844 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XXII.178.2017 Rady Gminy w Potworowie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Potworów na lata 2017 - 2020
2018 2780 2018-03-19 Uchwała Uchwała nr 576/XL/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Lesznowola na lata 2018-2022
2018 2497 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr L.235.2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Rząśnik na lata 2018 - 2021
2018 2205 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr 283/XLII/2018 Rady Gminy Bodzanów z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad zabytkami Gminy Bodzanów na lata 2017 - 2020
2018 2144 2018-03-01 Uchwała Uchwała nr 189/XXXII/2018 Rady Gminy Staroźreby z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia przedmiotu, zakresu oraz zasad udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie gminy Staroźreby
2018 1945 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr LV/465/2017 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków
2018 723 2018-01-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/200/2018 Rady Gminy Borkowice z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i znajdujących się na terenie Gminy Borkowice.
2018 615 2018-01-17 Uchwała Uchwała nr 321/XLII/2017 Rady Gminy Mochowo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Mochowo na lata 2017 – 2020
2018 559 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII.0007.250.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI.0007.237.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Siennica
2017 12522 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXX/231/2017 Rady Gminy Sochocin z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Sochocin na lata 2017-2020”
2017 12463 2017-12-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/185/2017 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie określenia trybu i zasadach dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2017 12329 2017-12-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/253/2017 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych lub znajdujących się na obszarze powiatu ostrowskiego
2017 12126 2017-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/413/2017 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2018 - 2021.
2017 11955 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXI.0007.237.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Siennica
2017 10677 2017-11-23 Uchwała Uchwała nr LVII/1492/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze m.st. Warszawy
2017 10631 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/255/2017 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2017 10301 2017-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/355/17 Rady Miasta Kobyłka z dnia 25 września 2017 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego programu opieki nad zabytkami Miasta Kobyłka na lata 2017 - 2020"
2017 10288 2017-11-15 Uchwała Uchwała nr XXV/152/2017 Rady Gminy Miedzna z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na terenie Gminy Miedzna.
2017 10083 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr 619/VII/38/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
2017 9849 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XLI/158/2017 Rady Gminy Łyse z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Łyse
2017 9608 2017-10-30 Uchwała Uchwała nr VII/60/17 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 19 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Chlewiska Nr VI/42/17 z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Chlewiska.
2017 7471 2017-09-09 Uchwała Uchwała nr VI/42/17 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Chlewiska.
2017 7400 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/205/2017 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia "Programu Opieki nad Zabytkami w Powiecie Kozienickim na lata 2017-2020".
2017 7296 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr 521/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Miasta Radomia na lata 2017 - 2020"
2017 6878 2017-08-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/198/2017 Rady Gminy Stoczek z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na terenie gminy Stoczek
2017 6582 2017-08-08 Uchwała Uchwała nr 547/VII/34/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie, lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2017 6098 2017-07-12 Uchwała Uchwała nr 195/XXVIII/2017 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zabytkami dla Miasta i Gminy Gąbin na lata 2018 - 2022".
2017 5916 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr VI.26.2017 Rady Gminy Jasieniec z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Jasieniec na lata 2017-2020.
2017 5870 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XLII/181/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Dla Gminy Mogielnica na lata 2017 – 2020
2017 5824 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/236/2017 Rady Gminy Łyse z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Łyse
2017 5759 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/231/17 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Olszewo-Borki na lata 2017-2020”
2017 5750 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/187/17 Rady Gminy w Liwie z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Liw na lata 2017-2020
2017 5705 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr 997/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do Rejestru Zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno
2017 5671 2017-06-29 Uchwała Uchwała nr 550/2017 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zabytkami dla Gminy Grodzisk Mazowiecki na lata 2017-2020
2017 5647 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/226/2017 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie skreślenia zabytku i wyłączenia karty adresowej z Gminnej Ewidencji Zabytków
2017 5604 2017-06-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/148/17 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Krasnsoielc
2017 5388 2017-06-14 Uchwała Uchwała nr XXV.199.2017 Rady Gminy Stromiec z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Stromiec na lata 2017 - 2020
2017 5247 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XLV/362/2017 Rady Miasta Marki z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Miasta Marki na lata 2017- 2020.
2017 5241 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr 924/XXXIII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Piaseczno na lata 2017 – 2020
2017 5007 2017-05-26 Uchwała Uchwała nr XXXIV/316/2017 Rady Gminy Siedlce z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zabytkami Gminy Siedlce na lata 2017 – 2020.
2017 4840 2017-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/152/2017 Rady Gminy Sadowne z dnia 29 marca 2017r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub remonty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Sadowne
2017 4805 2017-05-19 Uchwała Uchwała nr XLIII/420/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26 kwietnia 2017r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Góra Kalwaria na lata 2017 – 2020
2017 4556 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/203/17 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2017 - 2020 dla Gminy Iłża”
2017 2576 2017-03-15 Uchwała Uchwała nr XXIII.169.2017 Rady Gminy Głowaczów z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Głowaczów na lata 2017-2020”
2017 2575 2017-03-15 Uchwała Uchwała nr XXIII.168.2017 Rady Gminy Głowaczów z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie wyłączenia z Gminnej Ewidencji Zabytków domu drewnianego położonego w Ursynowie
2017 2064 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/183/2017 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami powiatu płońskiego na lata 2017 - 2020”
2017 1821 2017-02-22 Uchwała Uchwała nr 168/XXXV/2017 Rady Gminy Załuski z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Załuski na lata 2016-2020
2017 481 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/67/2016 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Jedlińsk na lata 2017–2020 wraz z Kartami Gminnej Ewidencji Zabytków
2017 449 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/151/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/143/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 7 maja 2012r w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami dla Gminy Mogielnica na lata 2012 – 2016
2017 290 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XX/123/2016 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie utworzenia parku kulturowego o nazwie „Park Kulturowy Kardynała Stefana Wyszyńskiego” w Andrzejewie
2017 219 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXII/166/2016 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauracyjnych lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2017 116 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr 329/XXX/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2016-2019 oraz Gminnej Ewidencji Zabytków.
2017 113 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr 350/XXXI/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 329/XXX/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2016-2019 oraz Gminnej Ewidencji Zabytków
2016 11826 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr 409/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2016 11516 2016-12-17 Uchwała Uchwała nr XXII.267.2016 Rady Gminy Klembów z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI.250.2016 Rady Gminy Klembów z dnia 3 listopada 2016 r.
2016 10369 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XIX/159/2016 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie okreslenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Skaryszew.
2016 10042 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XXI.250.2016 Rady Gminy Klembów z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub remonty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Klembów
2016 9998 2016-11-23 Uchwała Uchwała nr 145.XXVI.2016 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 28 października 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Płoniawy-Bramura na lata 2016-2019
2016 9862 2016-11-21 Uchwała Uchwała nr 105/XIX/2016 Rady Gminy Staroźreby z dnia 20 października 2016r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Staroźreby na lata 2015 - 2018”
2016 9728 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/117/2016 Rady Gminy Pionki z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie: przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Pionki na lata 2016-2020"
2016 8449 2016-09-29 Uchwała Uchwała nr 378/XXI/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2016 8189 2016-09-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/133/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na obszarze Gminy i Miasta Mogielnica
2016 8117 2016-09-15 Uchwała Uchwała nr XVII/134/2016 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2016-2019 dla miasta i gminy Skaryszew
2016 8116 2016-09-15 Uchwała Uchwała nr XVII/135/2016 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie miasta i gminy Skaryszew.
2016 7939 2016-09-08 Uchwała Uchwała nr XIX/165/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 31 sierpnia 2016r. zmieniająca Uchwałę nr XVIII/160/2016 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2016 7849 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr 356/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2016 7759 2016-09-01 Uchwała Uchwała nr XXI/114/2016 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 24 sierpnia 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami dla Gminy Belsk Duży na lata 2016 - 2019
2016 7722 2016-08-29 Uchwała Uchwała nr XX/145/2016 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 8 sierpnia 2016r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2016 7710 2016-08-29 Uchwała Uchwała nr XVI/93/2016 Rady Gminy Radzanów z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Radzanów na lata 2016 – 2019.
2016 7283 2016-08-03 Uchwała Uchwała nr VI/32/2016 Rady Gminy Krasne z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2016 6837 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XIX/159/2016 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 25 maja 2016r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Białobrzegi na lata 2016- 2019
2016 6772 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/104/2016 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 3 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami gminy Kazanów na lata 2016-2019
2016 6690 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/160/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 12 lipca 2016r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2016 5927 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr XXI/140/2016 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na obszarze Gminy Nowe Miasto nad Pilicą
2016 5601 2016-06-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/178/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 19 maja 2016r. w sprawie zmiany Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Żyrardowa na lata 2014-2017
2016 5597 2016-06-28 Uchwała Uchwała nr 160/XXI/16 Rady Miasta Milanówka z dnia 19 maja 2016r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowych na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku położonym w Milanówku, wpisanym do rejestru zabytków
2016 5596 2016-06-28 Uchwała Uchwała nr XIII/103/2016 Rady Gminy Lelis z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie przyjecia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2016-2019"
2016 5546 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/147/2016 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 6 czerwca 2016r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2016 5377 2016-06-16 Uchwała Uchwała nr XX/246/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 maja 2016r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Siedlce na lata 2015 -2018.
2016 5329 2016-06-14 Uchwała Uchwała nr XV/167/16 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 24 maja 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami dla Gminy Miasta Sochaczew na lata 2016-2020”
2016 5316 2016-06-13 Uchwała Uchwała nr XIX/124/2016 Rady Gminy Wierzbica z dnia 10 maja 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Wierzbica na lata 2016 – 2019
2016 5164 2016-06-04 Uchwała Uchwała nr XXII/220/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 maja 2016r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Wyszków na lata 2016 - 2019".
2016 5102 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr 232/XX/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 maja 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Ciechanów na lata 2016-2019
2016 4453 2016-05-09 Uchwała Uchwała nr XVII/130/2016 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2016 3826 2016-04-19 Uchwała Uchwała nr 92/XVI/2016 Rady Gminy Rościszewo z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przyjęcia ,,Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Rościszewo na lata 2016-2019''
2016 3823 2016-04-19 Uchwała Uchwała nr XXI/131/2016 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 4 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2016-2019
2016 3744 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr XV/136/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 5 kwietnia 2016r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2016 3388 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/117/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Miasta i Gminy Zwoleń na lata 2016-2019
2016 3253 2016-04-07 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 marca 2016r. z Burmistrzem Miasta Podkowa Leśna w sprawie powierzenia miastu Podkowa Leśna prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Mazowieckiego, realizowanych przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
2016 3001 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr XXVI/108/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 15 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/143/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 7 maja 2012r w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami dla Gminy Mogielnica na lata 2012 – 2016
2016 2665 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XV/81/2016 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie wyłączenia z Gminnej Ewidencji Zabytków budynku dawnego Urzędu Gminy w Belsku Dużym
2016 2299 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr 123.XVIII.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia ,,Programu opieki nad zabytkami Powiatu Sierpeckiego na lata 2016-2019"
2016 2214 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr XIII/84/2016 Rady Gminy Chynów z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2016-2019
2016 2055 2016-03-02 Uchwała Uchwała nr XV/80/2015 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2015 - 2018 dla Gminy Sokołów Podlaski
2016 2001 2016-02-29 Uchwała Uchwała nr XVII/83/2016 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie: PRZYJĘCIA „PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI POWIATU LIPSKIEGO NA LATA 2016-2019".
2016 1998 2016-02-29 Uchwała Uchwała nr X/87/2016 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 10 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu opieki nad zabytkami Powiatu Przysuskiego na lata 2016 – 2019”
2016 1145 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XI/62/2015 Rady Gminy Szydłowo z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2016 585 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XI/77/2015 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Gminnym Programie Opieki nad Zabytkami na lata 2012-2015 dla miasta i gminy Skaryszew.
2016 541 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XXII/178/2015 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2016 501 2016-01-18 Uchwała Uchwała nr 88/XIII/2015 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2015 – 2018”.
2016 220 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XIV.117.2015 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Halinów na lata 2016 - 2019.
2016 105 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XII /103/2015 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2016 103 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr 89/XI/2015 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia "Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Radomskiego na lata 2016 - 2019"
2015 11306 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII-149/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany granic parku kulturowego pod nazwą „Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku”
2015 11183 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XII/113/2015 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2015-2018 dla Gminy Kozienice".
2015 11180 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/66/2015 Rady Gminy Mirów z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia „ Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Mirów na lata 2016-2019”
2015 10756 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XIII/80/2015 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 28 października 2015r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Węgrowa na lata 2015 – 2018”
2015 9932 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XVI/139/2015 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 26 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę Nr XLIII/498/2006 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 23 czerwca 2006r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2015 9734 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XX/79/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/143/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 07 maja 2012r w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Mogielnica na lata 2012 - 2016
2015 8703 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr 80/XIII/15 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 30 września 2015r. w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy i Miasta Żuromin na lata 2015-2018
2015 8015 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr X/84/15 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 21 września 2015r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Miasto Sochaczew.
2015 7886 2015-09-30 Uchwała Uchwała nr XII/85/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 3 września 2015r. w sprawie zmiany Uchwały nr VI/47/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zabytków dla Miasta i Gminy Drobin
2015 7796 2015-09-25 Uchwała Uchwała nr XIII/72/2015 Rady Gminy Leszno z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na obszarze Gminy Leszno
2015 7053 2015-08-12 Uchwała Uchwała nr X/54/2015 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami dla Powiatu Grójeckiego na lata 2015 – 2018
2015 7050 2015-08-12 Uchwała Uchwała nr VI/25/2015 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Rzeczniów na lata 2015-2018.
2015 6462 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr 86/IX/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2015 6320 2015-07-20 Uchwała Uchwała nr IX/53/2015 Rady Gminy Jednorożec z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Jednorożec na lata 2015 – 2018
2015 6274 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr VIII/55/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Maków Mazowiecki na lata 2015 – 2018”
2015 6207 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr XI/67/2015 Rady Gminy Leszno z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie uchylenia uchwały Nr X/ 55/2015 Rady Gminy Leszno z dnia 27 maja 2015r. w sprawie zasad udzielania dotacji i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na obszarze Gminy Leszno
2015 5709 2015-06-23 Uchwała Uchwała nr X/55/2015 Rady Gminy Leszno z dnia 27 maja 2015r. w sprawie zasad udzielania dotacji i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na obszarze Gminy Leszno
2015 4993 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr VI/42/2015 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 18 maja 2015r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Gminnym Programie Opieki nad Zabytkami na lata 2012-2015 dla Miasta i Gminy Skaryszew.
2015 4885 2015-05-28 Uchwała Uchwała nr VIII/45/2015 Rady Miasta Pionki z dnia 12 maja 2015r. w sprawie: przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami Miasta Pionki na lata 2014-2017
2015 4473 2015-05-14 Uchwała Uchwała nr VII/43/2015 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 31 marca 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Solec nad Wisłą na lata 2015 – 2018
2015 3972 2015-04-24 Uchwała Uchwała nr VI/47/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 marca 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zabytków dla Miasta i Gminy Drobin
2015 3625 2015-04-17 Uchwała Uchwała nr 32/VI/2015 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 19 marca 2015r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2015 3623 2015-04-17 Uchwała Uchwała nr 24/V/2015 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2015 3595 2015-04-17 Uchwała Uchwała nr 52/VI/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2015 3516 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr VII/51/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25 marca 2015r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Łochów na lata 2015-2018"
2015 3462 2015-04-14 Uchwała Uchwała nr VI.59.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 1 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V.46.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 6 marca 2015r. dotyczącej zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
2015 3267 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr V/25/2015 Rady Gminy w Jabłonnie Lackiej z dnia 13 marca 2015r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu opieki nad Zabytkami na lata 2015 -2018”
2015 2882 2015-03-27 Uchwała Uchwała nr V.46.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 6 marca 2015r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
2015 2484 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr IV/23/2015 Rady Gminy w Tczowie z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Tczów na lata 2015 - 2018
2015 1343 2015-02-18 Uchwała Uchwała nr III/9/2014 Rady Gminy Borowie z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami gminy Borowie na lata 2015 – 2018.
2014 11506 2014-12-14 Uchwała Uchwała nr 267/LII/2014 Rady Gminy Iłów z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Iłów na lata 2014-2017
2014 11354 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.279.2013 Rady Gminy Klembów z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2013 – 2016 dla Gminy Klembów”
2014 11282 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr LX/584/14 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2014-2017 dla Gminy Ożarów Mazowiecki
2014 11007 2014-12-03 Uchwała Uchwała nr 293/XLVII/14 Rady Gminy Przyłęk z dnia 30 października 2014r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami dla Gminy Przyłęk na lata 2014 – 2017 wraz z „Kartami Gminnej Ewidencji Zabytków”
2014 10186 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr XL/342/2014 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 24 października 2014r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Pomiechówek na lata 2014–2018
2014 9992 2014-10-31 Uchwała Uchwała nr LII/341/2014 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 27 października 2014r. w sprawie przyjęcia "Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Lipsko na lata 2014-2018"
2014 9825 2014-10-21 Uchwała Uchwała nr XLII/201/2014 Rady Gminy Sienno z dnia 9 października 2014r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami
2014 9501 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr 338/XXXVII/14 Rady Gminy Gozdowo z dnia 5 września 2014r. w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Gozdowo na lata 2014-2017” .
2014 7744 2014-08-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/367/2014 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Gminnym Programie Opieki nad Zabytkami na lata 2012-2015 dla miasta i gminy Skaryszew.
2014 7498 2014-08-01 Uchwała Uchwała nr VII/33/14 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Chlewiska na lata 2014-2018 – Aktualizacja”
2014 7414 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/30/14 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad zabytkami Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2014-2018”
2014 7165 2014-07-28 Uchwała Uchwała nr XLIX/351/14 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Żyrardowa na lata 2014 -2017”
2014 7048 2014-07-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/205/2014 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Sokołów Podlaski na lata 2014-2017”.
2014 6692 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/227/2014 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2014 6691 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/226/2014 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami dla Gminy Opinogóra Górna na lata 2014 - 2018”
2014 6586 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/321/14 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia „Programu Opieki nad Zabytkami dla Powiatu Mińskiego na lata 2014-2018”
2014 6564 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/403/14 Rady Gminy Stare Babice z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Stare Babice na lata 2014–2018
2014 6496 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XL/204/2014 Rady Gminy Mirów z dnia 30 maja 2014r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2014 6433 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr LIV/233/14 Rady Gminy Kampinos z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Kampinos na lata 2014 – 2017”
2014 5921 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr 275/XXXV/14 Rady Gminy w Mochowie z dnia 27 maja 2014r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Mochowo na lata 2013 - 2016"
2014 5847 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/191/2014 Rady Gminy Jastrząb z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2014-2017 dla Gminy Jastrząb.
2014 4288 2014-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXII/291/2014 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na terenie powiatu węgrowskiego
2014 4135 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr XLI/14/2014 Rady Gminy Gielniów z dnia 24 marca 2014r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2014 – 2017 dla gminy Gielniów.
2014 2996 2014-03-24 Uchwała Uchwała nr 330/XXXIV/14 Rady Gminy w Słupnie z dnia 14 marca 2014r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Słupno na lata 2014-2017 .
2014 2290 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr 208/XXXVII/2014 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2014 2073 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr 285.XLVI.2014 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2014 1917 2014-03-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/445/14 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami dla Gminy Miasta Sochaczew na lata 2014-2018”
2014 1630 2014-02-21 Uchwała Uchwała nr 342/XXXVIII/14 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Gminy Chorzele.
2014 1596 2014-02-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/208/2013 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie: przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami dla Gminy Czerwonka na lata 2013 – 2017”
2014 1232 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/190/2013 Rady Gminy Policzna z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2014 1076 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XL/244/13 Rady Gminy Goworowo z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Goworowo na lata 2014 - 2017"
2014 976 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/410/2013 Rady Gminy Długosiodło z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2014 405 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XXI/163/2013 Rady Gminy Odrzywół z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad zabytkami dla Gminy Odrzywół na lata 2013-2016
2014 333 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XXX/162/2013 Rady Gminy Karniewo z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Karniewo na lata 2013-2016.
2013 13509 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XXX/174/13 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2013 12635 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII-110/2013 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie: zmiany granic parku kulturowego pod nazwą "Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku"
2013 12515 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/168/13 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 27 września 2013r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2013 – 2016 dla Gminy Gniewoszów".
2013 11970 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XXII/205/13 Rady Gminy w Troszynie z dnia 26 września 2013r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXI/196/13 Rady Gminy w Troszynie z dnia 10 września 2013 roku
2013 10774 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII/256/2013 Rady Gminy Wierzbica z dnia 27 września 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/193/2012 Rady Gminy Wierzbica z dnia 9 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla gminy Wierzbica na lata 2011-2014.
2013 10480 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/218/13 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 25 września 2013r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Olszewo-Borki na lata 2013-2016"
2013 10060 2013-10-11 Uchwała Uchwała nr XIX/142/2013 Rady Gminy Odrzywół z dnia 16 września 2013r. w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych w do rejestru zabytków , położonych na obszarach Gminy Odrzywół , nie stanowiących jej wyłącznej własności.
2013 10023 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/301/2013 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 5 września 2013r. w sprawie zmiany Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Zwoleń na lata 2011 – 2014
2013 9962 2013-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII.203.2013 Rady Gminy Rząśnik z dnia 12 września 2013r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Rząśnik na lata 2013 - 2016
2013 9935 2013-10-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/199/13 Rady Gminy Ciechanów z dnia 30 września 2013r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami dla Gminy Ciechanów na lata 2013 - 2016”
2013 9904 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXI/196/13 Rady Gminy w Troszynie z dnia 10 września 2013r. zmieniająca uchwałę Nr IV/22/11 Rady Gminy w Troszynie z dnia 22 marca 2011 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
2013 9693 2013-09-18 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/216/2013 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 6 września 2013r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2013 - 2016 dla Gminy Zakrzew.
2013 9625 2013-09-12 Uchwała Uchwała nr XLV/492/2013 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Góra Kalwaria na lata 2013-2016
2013 9580 2013-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/260/2013 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie przyjęcia "Programu Opieki nad Zabytkami w Powiecie Kozienickim na lata 2013 - 2016"
2013 9504 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XXX/142/13 Rady Gminy Czerwin z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Czerwin na lata 2013 - 2016
2013 9376 2013-08-26 Decyzja Decyzja nr 529/13 Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 16 maja 2013r. w sprawie wpisania zabytku do rejestru zabytków
2013 9375 2013-08-26 Decyzja Decyzja nr 389/13 Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 17 kwietnia 2013r. w sprawie wpisania zabytku do rejestru zabytków
2013 9374 2013-08-26 Decyzja Decyzja nr 530/13 Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 16 maja 2013r. w sprawie wpisania zabytku do rejestru zabytków
2013 9373 2013-08-26 Decyzja Decyzja nr 56/13 Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 22 stycznia 2013r. w sprawie wpisania zabytku do rejestru zabytków
2013 9372 2013-08-26 Decyzja Decyzja nr 71/2013 Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie wpisania zabytku do rejestru zabytków
2013 9230 2013-08-12 Uchwała Uchwała nr XXX/239/2013 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/316/10 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Białobrzegi na lata 2010 – 2013.
2013 8842 2013-08-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/21/2013 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Jedlińsk na lata 2010 - 2014
2013 8743 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/233/2013 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLIV/316/10 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Białobrzegi na lata 2010 -2013.
2013 8287 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/229/13 Rady Gminy Somianka z dnia 19 lipca 2013r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Somianka na lata 2013-2016 ”
2013 7751 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/275/13 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu Opieki nad zabytkami Gminy Nasielsk na lata 2013-2016
2013 7632 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr 570/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 1 lipca 2013r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Miasta Radomia na lata 20013 – 2016”
2013 7595 2013-07-08 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Mińskiego z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu Powiatu Mińskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2013 6597 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXV/141/13 Rady Gminy Głowaczów z dnia 15 maja 2013r. w sprawie przyjęcia "Gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2013 - 2016"
2013 6550 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/129 /2013 Rady Gminy Strachówka z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad zabytkami Gminy Strachowka na lata 2013 - 2016
2013 6530 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/275/2013 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Przasnyskiego
2013 6402 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/155/13 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 28 maja 2013r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2013 6174 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XXVII/213/2013 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie : zmiany Uchwały Nr XLIV/316/10 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Białobrzegi na lata 2010 – 2013.
2013 6129 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XXXV/215/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 17 maja 2013r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie gminy Nowe Miasto nad Pilicą.
2013 5687 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXI/135/13 Rady Gminy Nur z dnia 6 marca 2013r. w sprawie uchwalenia Gminnego programu opieki nad zabytkami gminy Nur
2013 5423 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/129/2013 Rady Gminy Stanisławów z dnia 16 kwietnia 2013r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2013-2016 dla Gminy Stanisławów
2013 4533 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr 300/XL/2013 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 27 marca 2013r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2013 4479 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXV/259/2013 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Gminnym Programie Opieki nad Zabytkami na lata 2012-2015 dla miasta i gminy Skaryszew.
2013 4475 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/230/2013 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 27 marca 2013r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami powiatu płońskiego na lata 2013 - 2016”
2013 4409 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXII/160/2013 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 marca 2013r. w sprawie określenia trybu i zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2013 2430 2013-02-26 Uchwała Uchwała nr XXII/117/13 Rady Gminy Rusinów z dnia 11 lutego 2013r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Rusinów
2013 2423 2013-02-26 Uchwała Uchwała nr 218/XXVI/13 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami Powiatu Otwockiego na lata 2013-2017”
2013 2351 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XII/73/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 8 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejstru zabytków
2013 2324 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/149/2013 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 8 lutego 2013r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2013 2305 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/263/2012 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Wieliszew na lata 2012-2015.
2013 2062 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXVII.143.2012 Rady Gminy w Przytyku z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia "Gminnego programu opieki nad zabytakmi na lata 2013-2016 dla gminy Przytyk"
2013 2013 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/259/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia "Gminnego programu opieki nad zabytkami Miasta Kobyłka na lata 2012 - 2015"
2013 1238 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXVI/220/12 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Tarczyn na lata 2012-2016
2013 880 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXVII/193/2012 Rady Gminy Wierzbica z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla gminy Wierzbica na lata 2011 – 2014
2012 10012 2012-12-20 Uchwała Uchwała nr 17.118.2012 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 31 października 2012r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Grabów nad Pilicą na lata 2012-2015
2012 9135 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/120/2012 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2012 8894 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXII/121/2012 Rady Gminy Klwów z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Klwów na lata 2012 – 2016”.
2012 8816 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/209/2012 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmiany Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Zwoleń na lata 2011 – 2014
2012 7589 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XVI/183/12 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 24 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu Powiatu Mińskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2012 7577 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XXI/166/2012 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 26 października 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/316/10 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Białobrzegi na lata 2010 – 2013.
2012 7201 2012-10-30 Uchwała Uchwała nr 160.XXVII.2012 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 19 października 2012r. w sprawie zatwierdzenia ,,Programu opieki nad zabytkami Powiatu Sierpeckiego na lata 2012 - 2015".
2012 7149 2012-10-26 Uchwała Uchwała nr XXII/201/2012 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Kozienice
2012 7096 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XVI/87/2012 Rady Gminy Goszczyn z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Goszczyn na lata 2012-2015
2012 6893 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XXI-234/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII-201/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Powiatu Wołomińskiego, nie stanowiących własności Powiatu
2012 6840 2012-10-15 Uchwała Uchwała nr 196/XXI/2012 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 28 września 2012r. w sprawie Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Radomskiego na lata 2012 - 2015
2012 6815 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XXX/227/12 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 10 września 2012r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy i Miasta Grójec na lata 2012-2015”
2012 6646 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr XXI/107/2012 Rady Gminy Słubice z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2012-2015
2012 6085 2012-09-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/157/2012 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2012-2015 dla Miasta i Gminy Skaryszew
2012 5863 2012-08-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/60/2012 Rady Gminy Nieporęt z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Nieporęt na lata 2012-2015
2012 5719 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr XVIII /116/ 2012 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 23 lipca 2012r. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2012 -2015 dla gminy Stara Błotnica”
2012 5632 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/123/12 Rady Gminy w Orońsku z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Orońsko na lata 2012-2015”.
2012 5053 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/143/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 7 maja 2012r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Mogielnica na lata 2012 - 2016.
2012 4560 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XIII/150/12 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 23 maja 2012r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu Powiatu Mińskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2012 4558 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XVII/115/2012 Rady Gminy Pionki z dnia 9 maja 2012r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Pionki na lata 2012-2015"
2012 4517 2012-06-04 Uchwała Uchwała nr XIX/102/12 Rady Gminy w Promnie z dnia 14 marca 2012r. W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Promna na lata 2011 – 2015.
2012 4512 2012-06-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/143/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 21 maja 2012r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody
2012 4066 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr 104/XVI/12 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Szydłowiec
2012 3566 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXIV/819/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 marca 2012r. w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą „Wilanowski Park Kulturowy”
2012 3296 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XIV/99/2012 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta i Gminy Bieżuń na lata 2012-2016
2012 3219 2012-04-06 Uchwała Uchwała nr XII/114/2012 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Glinojeck na lata 2012-2015
2012 2962 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr 176 / XIV / 2012 Rady Gminy Lesznowola z dnia 9 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Lesznowola na lata 2012-2015
2012 2901 2012-03-26 Uchwała Uchwała nr 42/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 12 marca 2012r. w sprawie „Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2012 - 2015”
2012 2674 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XVI/82/2012 Rady Gminy Klwów z dnia 5 marca 2012r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XI/61/2011 Rady Gminy Klwów z dnia 28 października 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków.
2012 2478 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr XIV/75/2012 Rady Gminy Kowala z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie, rozliczenie i kontroli wykorzystania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, niestanowiących własności gminy.
2012 2360 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/188/2012 Rady Miasta Pionki z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Pionki na lata 2009 - 2013
2012 1200 2012-02-10 Uchwała Uchwała nr XV/80/2012 Rady Gminy Klwów z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XI/61/2011 Rady Gminy Klwów z dnia 28 października 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków.
2012 762 2012-01-31 Uchwała Uchwała nr 138/XVI/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2011-2014 gminy Miasto i Gmina Serock"
2012 428 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XIII/67/2011 Rady Gminy w Borkowicach z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami dla Gminy Borkowice na lata 2010-2013”.
2012 195 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr XI/103/11 Rady Gminy Dobre z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany w uchwale Rady Gminy Dobre Nr X/91/11 z dnia 23 listopada w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2012 186 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr XV.74.2011 Rady Gminy Jasieniec z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Jasieniec na lata 2012-2015
2011 8228 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr XIII/113/2011 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 27 października 2011r. w sprawie uchwalenia :"Gminnego programu opieki nad zabytkamia dla Miasta Pruszkowa na lata 2011-2015"
2011 6179 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr XI/61/2011 Rady Gminy Klwów z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków.
2011 6145 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr 155/XIV/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 6 października 2011r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Ostrołęki na lata 2011-2014
2011 6054 2011-11-03 Uchwała Uchwała nr IX/78/11 Rady Gminy Dobre z dnia 19 października 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2011 5891 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr VIII/62/11 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 28 września 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2011 5827 2011-10-20 Uchwała Uchwała nr IX/57/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie; przyjęcia ,,Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Gózd na lata 2011-2014".
2011 5657 2011-10-10 Decyzja Decyzja nr 1342/10 Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie wpisania zabytku do rejestru zabytków
2011 5658 2011-10-10 Decyzja Decyzja nr 328/11 Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 1 kwietnia 2011r. w sprawie wpisania zabytku do rejestru zabytków
2011 5150 2011-09-08 Uchwała Uchwała nr 170/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia Parku Kulturowego pod nazwą „Park Kulturowy Stary Radom”
2011 5105 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr VII/40/11 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami dla gminy Sieciechów na lata 2011-2014”
2011 4376 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr V/20/2011 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 19 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2011 – 2014
2011 4261 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr XIII/68/11 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2011 3975 2011-07-16 Uchwała Uchwała nr VII/87/2011 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2011 3913 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr VIII/50/2011 Rady Gminy Łyse z dnia 5 lipca 2011r. w sprawie uchwalenia Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Łyse na lata 2011 – 2014
2011 3768 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr XI/72/2011 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Zwoleń na lata 2011 - 2014
2011 3556 2011-06-28 Uchwała Uchwała nr IX/46/2011 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 31 marca 2011r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2011-2014”
2011 2781 2011-05-25 Uchwała Uchwała nr II/12/2010 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Jedlińsk na lata 2010 – 2014.
2011 2504 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr 49/V/2011 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2011 – 2014”.
2011 2340 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr 54/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 kwietnia 2011r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Województwa Mazowieckiego
2011 2186 2011-05-02 Uchwała Uchwała nr 92/VIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 817/LVII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2010 roku określającej zasady udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2011 2043 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr VI/107/2011 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 25 marca 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2011 2042 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr VI/105/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 marca 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej ze środków budżetu miasta przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
2011 1662 2011-04-06 Uchwała Uchwała nr III/16/2010 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia "Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Jastrzębia na lata 2010-2013"
2011 1091 2011-03-12 Decyzja Decyzja nr 987/10 Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 22 września 2010r. w sprawie wpisania zabytku do rejestru zabytków
2011 1092 2011-03-12 Decyzja Decyzja nr 988/10 Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 22 września 2010r. w sprawie wpisania zabytku do rejestru zabytków
2011 1093 2011-03-12 Decyzja Decyzja nr 990/10 Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 22 września 2010r. w sprawie wpisania zabytku do rejestru zabytków
2011 223 2011-01-17 Uchwała Uchwała nr III/10/2010 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 3 stycznia 2011r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2010-2014
2010 7423 2010-12-28 Uchwała Uchwała nr XLVI-349/10 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 września 2010r. w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu opieki nad zabytkami na lata 2010–2013”
2010 7349 2010-12-24 Uchwała Uchwała nr LXVI/330/10 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 11 października 2010r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Iłża na lata 2010 - 2013"
2010 6905 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr 817/LVII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2010r. w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2010 5345 2010-11-21 Uchwała Uchwała nr LII/ 386/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 października 2010r. w sprawie: zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2010 5249 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr LIV/186/10 Rady Gminy Wolanów z dnia 11 sierpnia 2010r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Wolanów na lata 2010-2013
2010 5235 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr XL/293/2010 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie: przyjęcia „Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami dla Gminy i Miasta Przysucha na lata 2010-2013”
2010 4867 2010-10-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/339/2010 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 18 sierpnia 2010r. w sprawie przyjęcia " Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2010-2013".
2010 4426 2010-10-08 Uchwała Uchwała nr LXXXVI/2576/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2010-2014”
2010 4128 2010-09-24 Uchwała Uchwała nr XLVIII/261/10 Rady Gminy Pniewy z dnia 12 lipca 2010r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad zabytkami dla Gminy Pniewy, powiat grójecki – województwo mazowieckie”
2010 3778 2010-08-21 Uchwała Uchwała nr XLIII/554/2010 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Miejskiej Legionowo na lata 2010-2013
2010 3686 2010-08-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/294/10 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia "Programu Opieki nad Zabytkami dla Powiatu Mińskiego na lata 2010 - 2014"
2010 3639 2010-08-14 Uchwała Uchwała nr XLII/254/10 Rady Gminy Stromiec z dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie przyjęcia: „Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Stromiec na lata 2010- 2013"
2010 3590 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/30/10 Rady Gminy Jasieniec z dnia 1 lipca 2010r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2010 3184 2010-07-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/229/2010 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 25 maja 2010r. w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Garwolińskiego na lata 2010-2013”
2010 3144 2010-07-12 Uchwała Uchwała nr LVI/333/10 Rady Miejskiej w Warce z dnia 5 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/280/09 Rady Miejskiej w Warce z dnia 21 sierpnia 2009r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2010 2886 2010-07-01 Uchwała Uchwała nr XLIV/364/10 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 25 marca 2010r. w sprawie przyjęcia " Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Żyrardowa na lata 2010-2013"
2010 2842 2010-06-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/316/10 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 16 czerwca 2010r. przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Białobrzegi na lata 2010 – 2013.
2010 1907 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/193/2010 Rady Gminy Chynów z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2010-2012
2010 1140 2010-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/210/10 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami powiatu makowskiego na lata 2010-2013”
2010 897 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/42/09 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad zabytkami Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2009-2013"
2009 5020 2009-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/317/2009 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 21 października 2009r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami powiatu żuromińskiego na lata 2010 - 2013”
2009 4615 2009-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/201/2009 Rady Gminy Pniewy z dnia 24 września 2009r. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Pniewy”