Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 1042

Słowa kluczowe: mieszkaniowy zasób gminy lub powiatu

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11675 2019-10-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 64/2019 Wójta Gminy Poświętne z dnia 7 października 2019 r. zmieniające Zarządzenie nr 57/2019 Wójta Gminy Poświętne z dnia 12 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Poświętne
2019 11519 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr 7.41.2019 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Grabów nad Pilicą
2019 11242 2019-09-27 Uchwała Uchwała nr 323/XIV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 września 2019 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Piaseczno.
2019 10960 2019-09-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 60/2019 Wójta Gminy Poświętne z dnia 16 września 2019 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu netto za najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Poświętne
2019 10913 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr 85/X/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 13 września 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy i Miasta Żuromin na lata 2019-2023
2019 10835 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr XI/88/2019 Rady Gminy Garwolin z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Garwolin, w tym zasad i kryteriów wynajmowania lokali, których najem jest związany ze stosunkiem pracy
2019 10731 2019-09-16 Uchwała Uchwała nr X.0007.89.2019 Rady Gminy w Siennicy z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX.0007.228.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 9 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Siennica na lata 2018-2022” oraz „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy”
2019 10623 2019-09-10 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 7 Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 września 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa mazowieckiego
2019 10533 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr VIII/52/2019 Rady Gminy Gzy z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2019-2024
2019 10525 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr X/95/19 Rady Miasta Zielonka z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu odpracowania zaległości z tytułu najmu lokalu wchodzącego w skład gminnego zasobu mieszkaniowego Miasta Zielonka”
2019 10418 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XI/99/19 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Olszewo-Borki
2019 10417 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XI/98/2019 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Olszewo-Borki na lata 2019-2023
2019 10334 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr XI/63/2019 Rady Gminy Radzanowo z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie: przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Radzanowo na lata 2019 - 2024
2019 10296 2019-09-03 Uchwała Uchwała nr X.93.19 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mińsk Mazowiecki oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata niewchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2019 10259 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr 120/XII/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Serock.
2019 10167 2019-08-29 Uchwała Uchwała nr 54/VIII/2019 Rady Gminy Pacyna z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę nr 30/IV/2019 Rady Gminy Pacyna z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Pacyna na lata 2019 – 2024”
2019 10161 2019-08-29 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Ząbki z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2019 9964 2019-08-20 Uchwała Uchwała nr X/72/2019 Rady Gminy Repki z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Repki
2019 9719 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr X/70/2019 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie: zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Glinojeck na lata: 2017 — 2021
2019 9385 2019-07-31 Uchwała Uchwała nr X-96/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 23 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Wołomin na lata 2016 – 2021
2019 9051 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr IX/83/2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Ząbki na lata 2019-2023
2019 9014 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr XV/360/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy
2019 8996 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr X.57.2019 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Rzeczniów na lata 2019-2024
2019 8938 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr IX/51/2019 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Huszlew na lata 2019-2023.
2019 8783 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr XIV/123/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/255/09 Rady Miasta Otwocka z dnia 2 września 2009 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Otwock
2019 8706 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr 136/XIII/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta
2019 8332 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr XIV/133/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pułtusk
2019 8286 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr VIII/52/2019 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Krasnosielc na lata 2019 - 2023
2019 7961 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr 132/X/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 17 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Radzymin na lata 2019-2023.
2019 7868 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr V/41/2019 Rady Gminy Miedzna z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Miedzna na lata 2019-2023".
2019 7579 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr VII.36.2019 Rady Gminy Jasieniec z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Jasieniec
2019 7565 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr X/49/2019 Rady Gminy Parysów z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Parysów na lata 2019–2024
2019 7500 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr XIII/295/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zasad restrukturyzacji zadłużenia z tytułu zajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy
2019 7457 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr 76/VIII/2019 Rady Miasta Józefowa z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Józefowa na lata 2019 - 2023
2019 7286 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr VII/52/2019 Rady Gminy Radzanów z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Radzanów na lata 2019-2023.
2019 7284 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr VII/51/2019 Rady Gminy Radzanów z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2019 7032 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr 45/VI/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mała Wieś
2019 6947 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VIII/91/2019 Rady Miasta Mława z dnia 23 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta
2019 6946 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VIII/90/2019 Rady Miasta Mława z dnia 23 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2017-2021
2019 6514 2019-05-20 Uchwała Uchwała nr VII/37/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Baranów.
2019 6264 2019-05-11 Uchwała Uchwała nr V/41/2019 Rady Gminy Maciejowice z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Maciejowice na lata 2019-2023.
2019 6143 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr VIII/61/2019 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Solec nad Wisłą na lata 2019 –2024
2019 6009 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VIII/45/2019 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Różan na lata 2019 – 2023
2019 5828 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VII/52/19 Rady Gminy Skórzec z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Skórzec na lata 2019-2023
2019 5504 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr VII/39/2019 Rady Gminy Parysów z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Parysów na lata 2019 – 2024
2019 5442 2019-04-23 Uchwała Uchwała nr 74/VI/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Radzymin na lata 2019-2023
2019 5421 2019-04-23 Uchwała Uchwała nr VII.49.2019 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 15 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta
2019 5382 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VII/55/2019 Rady Gminy Garwolin z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Garwolin na lata 2019-2024
2019 5269 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VII/67/2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2019 5162 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/34/2019 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Opinogóra Górna na lata 2019 - 2024
2019 5043 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/34/2019 Rady Gminy w Orońsku z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Orońsko na lata 2019-2024.
2019 4940 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr VII/41/19 Rady Gminy Izabelin z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały NR XXII/181/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Izabelin
2019 4809 2019-04-12 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonego na obszarze Gminy Miasto Sochaczew.
2019 4806 2019-04-12 Zestawienie Zestawienie nr GK.7113.3.2019 Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 4 kwietnia 2019 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2018 rok położonych na obszarze miasta Mińsk Mazowiecki
2019 4675 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr 57/VI/2019 Rady Gminy Grudusk z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Grudusk
2019 4674 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr 56/VI/2019 Rady Gminy Grudusk z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Grudusk
2019 4454 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/48/2019 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żelechów na lata 2017-2021
2019 4164 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr 47.VI.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wiązowna
2019 3951 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr 30/IV/2019 Rady Gminy Pacyna z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Pacyna na lata 2019 – 2024”
2019 3911 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr V/59/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/455/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 października 2018 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 2019¬-2023.
2019 3812 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr IV/34/2019 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 19 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wynajmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
2019 3797 2019-03-22 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 4 Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa mazowieckieg
2019 3455 2019-03-14 Zestawienie Zestawienie nr 1/2019 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego Gminy Milanówek za II półrocze 2018 roku
2019 3345 2019-03-12 Informacja Informacja nr 1 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 11 marca 2019 r. Zestawienie danych dotyczących najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2018 położonych na obszarze Radomia
2019 2954 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/55/19 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych na rzecz najemców oraz warunków udzielenia bonifikat od ceny lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Zwoleń
2019 2872 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr IV/27/2019 Rady Gminy Winnica z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Winnica na lata 2019-2023
2019 2692 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr IV/35/2019 Rady Gminy Radzanów z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Radzanów.
2019 2691 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr IV/34/2019 Rady Gminy Radzanów z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Radzanów na lata 2019 - 2024
2019 2294 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr 28/IV/19 Rady Gminy Stara Biała z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Stara Biała na lata 2019 – 2023
2019 2217 2019-02-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2019 Wójta Gminy Pniewy z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie: określenia stawki czynszu regulowanego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu będącego własnością Gminy Pniewy.
2019 2028 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr III/19/18 Rady Gminy Sterdyń z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sterdyń na lata 2019-2023"
2019 2021 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr V/36/2019 Rady Gminy Jastrząb z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2016 – 2021 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2019 1922 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr VI/39/2019 Rady Gminy Raszyn z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia „ Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Raszyn na lata 2019 – 2023”
2019 1806 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr 39/IV/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Radzymin na lata 2019-2023
2019 1763 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr IV.25.18 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stara Błotnica.
2019 1622 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV.34.19 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Mińsk Mazowiecki Nr XLIX/358/18 z dnia 23 sierpnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2018 - 2022 oraz zasad wynajmowania lokali objętych zasobem
2019 1615 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/26/2019 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sobienie-Jeziory na lata 2019 – 2024”
2019 1425 2019-01-29 Uchwała Uchwała nr V/33/2019 Rady Gminy Jadów z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Jadów na lata 2019-2024
2019 1374 2019-01-28 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Miasta Sulejówek z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Sulejówek na lata 2019-2023".
2019 1235 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr III/29/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 13 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/289/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 2014¬-2018
2019 1234 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 13 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/455/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 04 października 2018 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 2019-2023.
2019 1001 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr III/26/2018 Rady Gminy Czerwonka z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Czerwonka na lata 2019-2023.
2019 592 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2019 104 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV/36/2018 Rady Miasta Mława z dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2017-2021
2018 13241 2018-12-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 126/2018 Burmistrza Zakroczymia z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych wchodzących wskład zasobu mieszkaniowego gminy Zakroczym
2018 13115 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Gminy Tczów z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Tczów na lata 2019-2023
2018 13106 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr 8/III/2018 Rady Gminy Grudusk z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2019 – 2024 i zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2018 13041 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr 29/III/2018 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 127/XIV/2015 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 28.10.2015 roku określającej zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Sierpc
2018 13011 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2019 - 2023
2018 12771 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr 15/III/2018 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 13 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Małkinia Górna
2018 12590 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr 13.III.2018 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Płoniawy-Bramura na lata 2019-2023.
2018 12200 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II.15.2018 Rady Gminy Głowaczów z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Głowaczów na lata 2019 - 2023
2018 11907 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/13/18 Rady Gminy Ciechanów z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ciechanów.
2018 11649 2018-11-30 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Zakroczym na lata 2019- 2023
2018 11255 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr 303 /XLI/18 Rady Gminy Bulkowo z dnia 5 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Bulkowo na lata 2017 - 2021
2018 11061 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr 259.L.2018 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 18 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Płoniawy-Bramura na lata 2019-2023.
2018 10913 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/455/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 października 2018 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 2019-2023
2018 10823 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr 878/VII/49/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 10 października 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr 122/IV/9/2003 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Konstancin-Jeziorna
2018 10803 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr LXIV.563.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Brwinów na lata 2018-2022”
2018 10703 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr LXV/463/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LXIV/457/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 1 października 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Łochów na lata 2018 – 2023
2018 10226 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/454/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 października 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/289/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 2014¬-2018.
2018 10208 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XXX/209/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 12 października 2018 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Czarnia na lata 2018-2023.
2018 9500 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr LXIV/457/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 1 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Łochów na lata 2018 – 2023
2018 9481 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/241/18 Rady Gminy w Regiminie z dnia 11 września 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Regimin na lata 2018-2023
2018 9480 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/240/18 Rady Gminy w Regiminie z dnia 11 września 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XLII/236/18 Rady Gminy w Regiminie z dnia 31.07.2018r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miny Regimin na lata 2018-2023
2018 9469 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr XXIX.408.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII.182.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Tłuszcz na lata 2016 - 2020
2018 9407 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr LX/471/18 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tarczyn na lata 2018 – 2023”
2018 9406 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr LX/472/18 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Tarczyn
2018 9392 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/434/2018 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 26 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mrozy
2018 9382 2018-10-04 Zestawienie Zestawienie nr GK.7113.6.2018 Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 1 października 2018 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2017 rok położonych na obszarze miasta Mińsk Mazowiecki
2018 9355 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr LV/628/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/127/2007 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 maja 2007 roku w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Siedlce
2018 9343 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XLV/548/2018 Rady Miasta Mława z dnia 25 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2017-2021
2018 9155 2018-09-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Radomia
2018 9019 2018-09-26 Uchwała Uchwała nr XLVII/284/2018 Rady Gminy Policzna z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Policzna na lata 2018-2023
2018 9017 2018-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/235/18 Rady Gminy Nur z dnia 18 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Nur na lata 2018-2022
2018 9009 2018-09-26 Uchwała Uchwała nr XLIV/235/2018 Rady Gminy Jednorożec z dnia 25 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Jednorożec na lata 2016-2020”
2018 8957 2018-09-21 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 12 Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa mazowieckiego
2018 8931 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr 333/LII/2018 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Małkinia Górna
2018 8715 2018-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXI.191.18 Rady Gminy Pniewy z dnia 11 września 2018 r. w sprawie: uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pniewy.
2018 8657 2018-09-12 Uchwała Uchwała nr LII/260/2018 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Puszcza Mariańska
2018 8531 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/306/2018 Rady Gminy Wiśniew z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/200/2017 Rady Gminy Wiśniew z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Wiśniew na lata 2017-2021.
2018 8402 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr LXIV/472/2018 Rady Miasta Pionki z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXII/451/2018 Rady Miasta Pionki z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr LVI/393/2018 Rady Miasta Pionki z dnia 27 lutego 2018r. w sprawie uchwalenia Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta Pionki na lata 2018-2020.
2018 8258 2018-08-30 Uchwała Uchwała nr XLII/420/2018 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 24 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mrozy
2018 8211 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr XLIX/358/18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2018 - 2022 oraz zasady wynajmowania lokali objętych zasobem
2018 7892 2018-08-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/22/18 Rady Gminy Czerwin z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym zasobem Gminy Czerwin na lata 2018 -2023
2018 7822 2018-08-09 Uchwała Uchwała nr LIX/607/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 7 sierpnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad wynajmowania i sprzedaży nowopowstałych lokali w budynku przy ul. Poznańskiej 171 w Ożarowie Mazowieckim wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ożarów Mazowiecki
2018 7789 2018-08-08 Uchwała Uchwała nr LVIII/558/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2018 7636 2018-08-01 Uchwała Uchwała nr 433/VII/2018 Rady Miasta Józefowa z dnia 19 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę nr 352/V/2010 Rady Miasta Józefowa z dnia 16 września 2010 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Józefowa
2018 7222 2018-07-16 Uchwała Uchwała nr LIV/419/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jaktorów na lata 2018-2022.
2018 7221 2018-07-16 Uchwała Uchwała nr LIV/420/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali komunalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jaktorów.
2018 7198 2018-07-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/201/2018 Rady Gminy Grębków z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Grębków.
2018 7197 2018-07-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/200/2018 Rady Gminy Grębków z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Grębków na lata 2018 – 2023”
2018 7131 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr L/311/18 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Iłży w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Iłża
2018 7126 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr LVII/600/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ożarów Mazowiecki na lata 2018 – 2022”
2018 7110 2018-07-12 Uchwała Uchwała nr LI/410/2018 Rady Gminy Czosnów z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 291/XXXIII/2010 z dnia 9 lutego 2010r.w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Czosnów.
2018 7040 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr LXX/1922/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy
2018 6995 2018-07-10 Uchwała Uchwała nr LXII/451/2018 Rady Miasta Pionki z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie : zmiany załącznika do uchwały nr LVI/393/2018 Rady Miasta Pionki z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie: uchwalenia Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta Pionki na lata 2018-2020.
2018 6933 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr 501/LXVI/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Ostrołęki w latach 2018 – 2022”
2018 6928 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/209/18 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Krasnosielc na lata 2018 - 2022
2018 6856 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr 803/XLIX/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasto Płock w latach 2015-2019.
2018 6632 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr XLVI/196/2018 Rady Gminy Sabnie z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia ,,Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Sabnie na lata 2018 - 2023”
2018 6462 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXII /401/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/289/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 2014­2018.
2018 6417 2018-06-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 584/2018 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne oraz wysokości stawek czynszu za lokale socjalne
2018 6364 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr LXI/481/2018 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pułtusk
2018 6259 2018-06-18 Uchwała Uchwała nr XLII/503/2018 Rady Miasta Mława z dnia 29 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2017-2021
2018 6207 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/330/18 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 23 marca 2018 r. Nr XXXIII/309/18 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Ostrów Mazowiecka na lata 2018-2023
2018 6083 2018-06-11 Uchwała Uchwała nr 369/LIII/18 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Chorzele na lata 2018-2022.
2018 5940 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr XLII/306/2018 Rady Gminy Jadów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/97/2015 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2016-2021
2018 5910 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr LVI/428/18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 24 maja 2018 r. zmieniająca Uchwałę nr LII/371/14 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 października 2014 r. w sprawie: Zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Żyrardowa
2018 5832 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr LXVII/1857/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zasad wynajmowania z zasobu lokalowego m.st. Warszawy pracowni do prowadzenia działalności twórczej w dziedzinie kultury i sztuki i warszawskich historycznych pracowni artystycznych oraz zmiany uchwały w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym podmiotem oraz uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy
2018 5803 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr XLIX/289/18 Rady Gminy Somianka z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Somianka w latach 2018-2022”
2018 5705 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr XLVII/354/2018 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia ,,Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy - Miasta Piastowa na lata 2018 – 2022”
2018 5611 2018-05-25 Uchwała Uchwała nr 722/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę nr 672/2018 Rady Miejskiej z dnia 31 stycznia 2018 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Grodzisk Mazowiecki
2018 5610 2018-05-25 Uchwała Uchwała nr 721/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr 671/2018 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Grodzisk Mazowiecki na lata 2018-2022
2018 5118 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII.25.2018 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 20 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Siemiątkowo na lata 2018-2022
2018 4770 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr XL/430/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego zasobu
2018 4718 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr LIV/279/18 Rady Gminy Leoncin z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Leoncin na lata 2018 -2022
2018 4558 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/218/2018 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Belsk Duży na lata 2018-2022
2018 4540 2018-04-23 Zestawienie Zestawienie nr 1 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 1 lutego 2018 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2017 rok położonych na obszarze Gminy Otwock (nazwa gminy lub dzielnicy lub określenie innej części gminy)
2018 4494 2018-04-20 Uchwała Uchwała nr XXXIX.302.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Przytyk na lata 2018-2022"
2018 4243 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr XLVII/283/18 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 21 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Iłży w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Iłża
2018 4111 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXX/204/2018 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia ,, Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kosów Lacki na lata 2018 - 2023”
2018 4045 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/229/2018 Rady Gminy Przesmyki z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Przesmyki na lata 2018-2023
2018 4044 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/228/2018 Rady Gminy Przesmyki z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Przesmyki
2018 3987 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr 355/LI/18 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Chorzele na lata 2018-2022
2018 3911 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/190/2018 Rady Gminy Wierzbno z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Wierzbno na lata 2018–2023
2018 3856 2018-04-11 Uchwała Uchwała nr XLVI/293/2018 Rady Gminy Wierzbica z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wierzbica na lata 2018 – 2022”
2018 3831 2018-04-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 571/2018 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie publikacji „Zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2017 rok, położonych na obszarze m.st. Warszawy”
2018 3740 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/242/2018 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 22 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Nowa Sucha na lata 2018-2023 oraz Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nowa Sucha na lata 2018-2023
2018 3624 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/309/18 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Ostrów Mazowiecka na lata 2018-2023
2018 3508 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXX/260/2018 Rady Gminy Suchożebry z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Suchożebry na lata 2018 – 2023.
2018 3119 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/259/2018 Rady Gminy Baboszewo z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/245/2014 Rady Gminy Baboszewo z dnia 29 października 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Baboszewo na lata 2015-2020
2018 3118 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/258/2018 Rady Gminy Baboszewo z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/246/2014 Rady Gminy Baboszewo z dnia 29 października 2014 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Baboszewo
2018 3114 2018-03-29 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 6 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa mazowieckiego
2018 3109 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/227/2018 Rady Gminy Stupsk z dnia 22 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stupsk na lata 2017 - 2021
2018 3007 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/453/2018 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/526/06 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 23 października 2006r .
2018 2918 2018-03-22 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1.2018 Wójta Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nie należących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2017 rok położonych na obszarze Gminy Grabów nad Pilicą.
2018 2833 2018-03-20 Informacja Informacja nr 1 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 8 marca 2018 r. Zestawienie danych dotyczących najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2017 położonych na obszarze Radomia
2018 2688 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XLIV/438/2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/63/2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Siedlce na lata 2015 - 2020.
2018 2637 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr xlvi/276/18 Rady Gminy Somianka z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Somianka w latach 2018-2022”
2018 2580 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XLII/262/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Mordy na lata 2018 – 2022”
2018 2560 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/234/2018 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Nowa Sucha na lata 2018-2023 oraz Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nowa Sucha na lata 2018-2023
2018 2495 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr 87/IX/18 Rady Gminy Słupno z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Słupno na lata 2018-2022
2018 2470 2018-03-12 Uchwała Uchwała nr LVI/393/2018 Rady Miasta Pionki z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie: uchwalenia Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta Pionki na lata 2018-2022
2018 2424 2018-03-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 27/2018 Burmistrza Przasnysza z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali, lokali socjalnych oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miasto Przasnysz.
2018 2359 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/393/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2018-2022
2018 2280 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/249/18 Rady Gminy Gozdowo z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gozdowo na lata 2018 – 2022
2018 2272 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XL/555/2018 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Legionowo na lata 2018 - 2022
2018 2244 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XXX/182/18 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 22 lutego 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stary Lubotyń na lata 2018 - 2023.
2018 2218 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/365/2018 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Mrozy na lata 2018 – 2022
2018 2141 2018-03-01 Uchwała Uchwała nr 213/XXXV/2018 Rady Gminy Zatory z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zatory na lata 2018- 2022
2018 2037 2018-02-26 Uchwała Uchwała nr XXXV/249/2018 Rady Gminy w Liwie z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Liw na lata 2018-2023
2018 1977 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr XXX/257/18 Rady Gminy Dobre z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/35/15 Rady Gminy Dobre z dnia 27 maja 2015r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dobre na lata 2015-2020 .
2018 1969 2018-02-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 32/VII/2018 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2017, położonych na obszarze gminy Konstancin-Jeziorna
2018 1959 2018-02-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 16.2018 Wójta Gminy Stromiec z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2017, położonych na obszarze Gminy Stromiec.
2018 1943 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr LIV/446/2017 Rady Miasta Marki z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zasad najmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miasta Marki
2018 1777 2018-02-20 Uchwała Uchwała nr I/1/2018 Rady Gminy Radzanów z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie mieszkaniowego zasobu gminy Radzanów oraz uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Radzanów na lata 2018-2022.
2018 1755 2018-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.281.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zasad wynajmownia lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
2018 1754 2018-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.280.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia ,, Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Przytyk na lata 2018-2022"
2018 1752 2018-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/205/2018 Rady Gminy Jablonna Lacka z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Jabłonna Lacka na lata 2018-2022 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego gminy Jabłonna Lacka
2018 1719 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/285/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Szydłowiec na lata 2018-2022.
2018 1714 2018-02-16 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Burmistrza Gminy i Miasta w Grójcu z dnia 12 lutego 2018 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2017 rok, położonych na obszarze Gminy Grójec
2018 1690 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr LIV/429/2018 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pułtusk
2018 1488 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr 672/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Grodzisk Mazowiecki
2018 1487 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr 671/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Grodzisk Mazowiecki na lata 2018-2022
2018 1477 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr LX/471/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/304/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Otwock na lata 2016 – 2021
2018 1390 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr LI/493/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Ząbki na lata 2018-2022
2018 1385 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/224/18 Rady Gminy w Troszynie z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Troszyn na lata 2018-2022
2018 1383 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr LI/494/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2018 1274 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/157/2017 Rady Gminy Gzy z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/172/14 Rady Gminy Gzy z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2014-2018
2018 1261 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr 259/XL/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Gostynin na lata 2018-2022
2018 1234 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XLIX/307/2018 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jedlnia-Letnisko
2018 1232 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XLIX/306/2018 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2018-2022
2018 1188 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/229/2017 Rady Gminy Jakubów z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Jakubów na lata 2018 - 2022 oraz zasad wynajmowania tych lokali
2018 968 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/283/2018 Rady Gminy Jadów z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/97/2015 Rady Gminy Jadów z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2016-2021
2018 863 2018-01-25 Uchwała Uchwała nr XXXIV/179/2017 Rady Gminy Szczutowo z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Szczutowo na lata 2018-2023
2018 737 2018-01-19 Uchwała Uchwała nr XXIX.49.2017 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Siemiątkowo na lata 2018-2022.
2018 520 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/454/2017 Rady Miasta Mława z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2017-2021
2018 481 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XX/154/2016 Rady Gminy Jadów z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/97/2015 z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2016-2021
2018 480 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XIV/97/2015 Rady Gminy Jadów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2016-2021 roku
2018 463 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr 357/LXX/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta Gostynina na lata 2017 - 2021
2018 453 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/143/2017 Rady Gminy Młynarze z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Młynarze na lata 2017-2022
2018 419 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr LIV/445/2017 Rady Miasta Marki z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/270/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 r., w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Marki na lata 2016-2021
2018 384 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/208/2017 Rady Gminy Wolanów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wolanów
2018 383 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/207/2017 Rady Gminy Wolanów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: przyjęcia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Wolanów na lata 2018- 2022”
2018 276 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XLII.178.2017 Rady Gminy Rybno z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Rybno na lata 2018-2023 oraz Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rybno na lata 2018-2023
2018 158 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/187/17 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wyśmierzyce
2018 152 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/186/17 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: przyjęcia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Wyśmierzyce na lata 2018-2022”
2018 135 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/172/2017 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Wieczfnia Kościelna na lata 2014 – 2020.
2018 27 2018-01-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/141/2017 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Szreńsk
2017 12576 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/333/2017 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Przasnysz
2017 12537 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr 174/XXXVI/2017 Rady Gminy Iłów z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy Iłów oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w składzasobu mieszkaniowego gminy w latach 2018- 2022.
2017 12513 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/256/2017 Rady Gminy Brochów z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Brochów na lata 2018 - 2022
2017 12479 2017-12-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI.338.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 18 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta
2017 12422 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr LIX/1535/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem miasta stołecznego Warszawy na lata 2018-2022
2017 11936 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr 404/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Miasto i Gmina Serock na lata 2018-2022
2017 11581 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/164/17 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stary Lubotyń na lata 2018 - 2023.
2017 11565 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/458/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wyszków na lata  2018-2022.
2017 11389 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/296/2017 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Białobrzegi.
2017 11388 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/295/2017 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Białobrzegi na lata 2018 – 2022.
2017 11198 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr 352/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Józefowa na lata 2014 - 2018
2017 11183 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XL/266/17 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej obowiązujących w mieszkaniowym zasobie gminy Szydłowiec
2017 11157 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXV.294.2017 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Wieniawa na lata 2018-2022
2017 11067 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/224/2017 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Naruszewo.
2017 11032 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr 184/LIII/2017 Rady Gminy Sanniki z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie: Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Sanniki na lata 2018-2022.
2017 10995 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XLII/321/2017 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Miasto Przasnysz na lata 2017-2021
2017 10878 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/338/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 października 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/289/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 2014­2018 .
2017 10692 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr XXX.0007.228.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Siennica na lata 2018-2022" oraz "Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy"
2017 10486 2017-11-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.185.2017 Burmistrza Miasta Marki z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie wysokości czynszu za lokale socjalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2017 10482 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/216/2017 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 12 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale NR XXVII/175/2017 Rady Gminy Sokołów Podlaski z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Sokołów Podlaski na lata 2017-2021
2017 10474 2017-11-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.184.2017 Burmistrza Miasta Marki z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie wysokości czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2017 10347 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII.252.2017 Rady Gminy Kotuń z dnia 25 września 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kotuń w latach 2017-2021.
2017 9971 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr 551/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 października 2017 r. zmieniająca uchwałę nr 279/2003 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24 listopada 2003r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Radomia
2017 9911 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/427/2017 Rady Miasta Mława z dnia 23 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2017-2021
2017 9883 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr LVI/439/2017 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przyjęcia jednorazowego "Programu restrukturyzacji zadłużenia użytkowników lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Płońsk"
2017 9439 2017-10-19 Uchwała Uchwała nr XLVII/337/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przyjęcia i realizacji Programu pomocy w zakresie spłaty zadłużenia za korzystanie z lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Żyrardowa w formie świadczenia niepieniężnego
2017 9386 2017-10-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/284/2017 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 4 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/29/2003 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 1 kwietnia 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta
2017 9191 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/275/2017 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/173/2012 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 30 listopada 2012 r. zmienionej uchwałą Nr XXVI/205/2013 z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Białobrzegi na lata 2013 -2017.
2017 8779 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII.219.2017 Rady Gminy Stromiec z dnia 26 września 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stromiec na lata 2017 – 2021.
2017 8684 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XLI-117/2017 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 7 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Wołomin na lata 2016 – 2021
2017 8401 2017-09-29 Uchwała Uchwała nr LV/1379/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy
2017 8391 2017-09-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Ząbki z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2017 8048 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII.313.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 18 września 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta
2017 7757 2017-09-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa mazowieckiego
2017 7616 2017-09-12 Uchwała Uchwała nr 124.XLVII.2017 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wiązowna
2017 7482 2017-09-09 Uchwała Uchwała nr 219/XII/17 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 4 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Czernice Borowe na lata 2017-2022
2017 7481 2017-09-09 Uchwała Uchwała nr 220/XII/17 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 4 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Czernice Borowe
2017 7478 2017-09-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/209/2017 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany w uchwale w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Przysucha.
2017 7351 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/407/2017 Rady Miasta Mława z dnia 22 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2017-2021
2017 7337 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXV.313.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2014 - 2018
2017 7310 2017-09-04 Uchwała Uchwała nr XXI/158/2017 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Powiatu Przysuskiego
2017 7039 2017-08-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/206/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sobolew, w tym zasad i kryteriów wynajmowania lokali, których najem jest związany ze stosunkiem pracy.
2017 6952 2017-08-23 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1.2017 Wójta Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nie należących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I półrocze 2017 roku położonych na obszarze Gminy Grabów nad Pilicą.
2017 6857 2017-08-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/266/2017 Rady Gminy Sońsk z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXV/273/2014 Rady Gminy Sońsk z dnia 19 września 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Sońsk na lata 2014 – 2020
2017 6599 2017-08-08 Uchwała Uchwała nr XLIV/405/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2017 6477 2017-08-02 Uchwała Uchwała nr XVII/172/2017 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Glinojeck na lata: 2017 — 2021.
2017 6453 2017-08-01 Uchwała Uchwała nr 242/XXXVIII/2017 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta Podkowa Leśna na lata 2017-2021
2017 6449 2017-08-01 Uchwała Uchwała nr XXV/294/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/289/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 2014­2018
2017 6326 2017-07-25 Uchwała Uchwała nr XL.209.2017 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali komunalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Brańszczyk
2017 6323 2017-07-25 Uchwała Uchwała nr XXX/200/2017 Rady Gminy Wiśniew z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Wiśniew na lata 2017-2021
2017 6315 2017-07-24 Uchwała Uchwała nr ZK.XXX.0007.287.2017 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawieprzyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dębe Wielkie na lata 2017-2021.
2017 6061 2017-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/340/17 Rady Miasta Zielonka z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Zielonka
2017 6034 2017-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXI.275.2017 Rady Gminy Prażmów z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Prażmów na lata 2017-2021
2017 5878 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr 127/XXIV/2017 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie: przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Dzierzgowo na lata 2017-2021
2017 5876 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr 126/XXIV/2017 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dzierzgowo
2017 5690 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr 301/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę nr 352/V/2010 Rady Miasta Józefowa z dnia 16 września 2010 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Józefowa
2017 5667 2017-06-29 Uchwała Uchwała nr 540/2017 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 31 maja 2017 r. zmieniająca załącznik do uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Grodzisk Mazowiecki na lata 2013-2017
2017 5637 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/172 /2017 Rady Gminy Sadowne z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sadowne na lata 2017-2021 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sadowne.
2017 5587 2017-06-27 Uchwała Uchwała nr XXV/127/2017 Rady Gminy Lutocin z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lutocin na lata 2017 - 2025.
2017 5578 2017-06-27 Uchwała Uchwała nr 208/XXI/17 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Czernice Borowe na lata 2017-2022
2017 5575 2017-06-27 Uchwała Uchwała nr 209/XXI/17 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Czernice Borowe
2017 5552 2017-06-23 Uchwała Uchwała nr XX/149/17 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Brudzeń Duży na lata 2017 - 2021
2017 5510 2017-06-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 387/2017 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne oraz wysokości stawek czynszu za lokale socjalne
2017 5487 2017-06-21 Uchwała Uchwała nr XXV/209/17 Rady Gminy Dobre z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/35/15 Rady Gminy Dobre z dnia 27 maja 2015r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dobre na lata 2015-2020 .
2017 5352 2017-06-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/272/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 9 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/289/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 2014-2018.
2017 5285 2017-06-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/209/17 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Iłża
2017 5206 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr 152/XXV/17 Rady Gminy Przyłęk z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Przyłęk na lata 2017–2022
2017 5170 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/194/2017 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Przysucha.
2017 5169 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/193/2017 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta Przysucha na lata 2017-2022
2017 5137 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XXX/145/2017 Rady Gminy Baranów z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie: zmiany załącznika do uchwały Nr XLII/222/2014 Rady Gminy Baranów z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Baranów na lata 2014-2020
2017 5132 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XXV/204/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Izabelin na lata 2017 - 2021
2017 4573 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr XL / 172 / 2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2017- 2021
2017 4537 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr IV.20.2017 Rady Gminy Jasieniec z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI.58.2016 Rady Gminy Jasieniec z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Jasieniec
2017 4296 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/293/2017 Rady Gminy Wieliszew z dnia 24 marca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/244/2016 Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wieliszew na lata 2016-2020
2017 4229 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr III/13/2017 Rady Gminy Radzanów z dnia 30 marca 2017r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Radzanów.
2017 3956 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/206/2017 Rady Gminy Sońsk z dnia 31 marca 2017r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXV/273/2014 Rady Gminy Sońsk z dnia 19 września 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Sońsk na lata 2014 – 2020
2017 3917 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr XLI/266/2017 Rady Miasta Pionki z dnia 28 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XI/66/2015 Rady Miasta Pionki z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Miasta Pionki
2017 3873 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/175/2017 Rady Gminy Baranowo z dnia 30 marca 2017r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Baranowo w latach 2017 - 2025.
2017 3593 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/178/2017 Rady Gminy Stoczek z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stoczek na lata 2017-2022
2017 3517 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr 201/XXXVI/2017 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 22 lutego 2017r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubowidz na lata 2017-2021”
2017 3488 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/187/2017 Rady Gminy Leszno z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Leszno na lata 2017 – 2022
2017 3475 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIII.116.17 Rady Gminy Pniewy z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie: uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Pniewy na lata 2017 - 2021.
2017 3419 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/135/2017 Rady Gminy Sypniewo z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie zmiany „Uchwały Nr XXI/111/2016 Rady Gminy Sypniewo z dnia 20 października 2016 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sypniewo
2017 3415 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/381/17 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 28 marca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ożarów Mazowiecki na lata 2013 – 2017”
2017 3258 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/148/2017 Rady Gminy Pionki z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/130/05 Rady Gminy w Pionkach z dnia 18 marca 2005r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pionki.
2017 3206 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XLI/290/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/277/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Łochów
2017 3165 2017-04-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 22/2017 Burmistrza Zwolenia z dnia 8 marca 2017r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy Zwoleń za rok 2016.
2017 3111 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXX/200/2017 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żelechów na lata 2017-2021
2017 3029 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr 403/XXVII/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 9 marca 2017r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lesznowola
2017 3000 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr 77/XV/2016 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Szulborze Wielkie na lata 2017 – 2021
2017 2902 2017-03-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa mazowieckiego.
2017 2730 2017-03-21 Uchwała Uchwała nr 196/XXXIV/2017 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości wchodzących w skład zasobu Gminy Małkinia Górna oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.
2017 2691 2017-03-20 Uchwała Uchwała nr XL/269/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Żyrardów na lata 2017-2021
2017 2636 2017-03-17 Uchwała Uchwała nr 503/XXIX/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 340/XXI/2012 z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy - Miasto Płock.
2017 2609 2017-03-16 Uchwała Uchwała nr XXV/142/2017 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Łaskarzew na lata 2017-2021
2017 2545 2017-03-15 Uchwała Uchwała nr XXII/181/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 8 lutego 2017r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Izabelin
2017 2519 2017-03-14 Uchwała Uchwała nr XXX/171/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2017-2022
2017 2495 2017-03-14 Uchwała Uchwała nr XX/241/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 9 lutego 2017r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/289/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 2014­2018 .
2017 2294 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/175/2017 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Sokołów Podlaski na lata 2017-2021
2017 2186 2017-03-07 Uchwała Uchwała nr 100/XXI/2017 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dzierzgowo
2017 2185 2017-03-07 Uchwała Uchwała nr 99/XXI/2017 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie: przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Dzierzgowo na lata 2017-2021
2017 1955 2017-02-28 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Burmistrza Gminy i Miasta w Grójcu z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2016 rok, położonych na obszarze Gminy Grójec.
2017 1885 2017-02-24 Uchwała Uchwała nr 167/XXIV/2017 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 8 lutego 2017r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2017-2026".
2017 1866 2017-02-23 Uchwała Uchwała nr XXII/146/16 Rady Gminy Gniewoszów z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gniewoszów na lata 2016-2020
2017 1699 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr 166/XXIV/2017 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Gąbin.
2017 1692 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/192/2017 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żelechów na lata 2017-2021.
2017 1653 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XXV.168.2017 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 2 lutego 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Pilawa na lata 2017-2021
2017 1631 2017-02-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 288/2017 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 8 lutego 2017r. w sprawie sporządzenia zestawienia danych dotyczących czynszu najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy Kozienice za rok 2016.
2017 1141 2017-02-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 7.2017 Wójta Gminy Jasieniec z dnia 30 stycznia 2017r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za drugie półrocze 2016r., położonych na obszarze Gminy Jasieniec
2017 1063 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/125/16 Rady Gminy Paprotnia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Paprotnia na lata 2017 – 2021”
2017 1060 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/194/2017 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy na lata 2017 - 2021.
2017 890 2017-01-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/222/2016 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kozienice na lata 2017 -2021.
2017 683 2017-01-23 Uchwała Uchwała nr XXI/111/2016 Rady Gminy Sypniewo z dnia 20 października 2016r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sypniewo
2017 538 2017-01-19 Uchwała Uchwała nr XVIII.138.2016 Rady Gminy Odrzywół z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Odrzywół w latach 2017-2023
2017 536 2017-01-19 Uchwała Uchwała nr XVIII.139.2016 Rady Gminy Odrzywół z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Odrzywół
2017 520 2017-01-18 Uchwała Uchwała nr 16.122.2016 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Grabów nad Pilicą na lata 2017-2021
2017 466 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XI.58.2016 Rady Gminy Jasieniec z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Jasieniec
2017 436 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXV/306/2016 Rady Miasta Mława z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2017 - 2021
2017 244 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/276/2016 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pułtusk na lata 2017 – 2021
2017 182 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/175/16 Rady Gminy Goworowo z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Goworowo na lata 2016-2020"
2017 157 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XVI/97/2016 Rady Gminy Pacyna z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/159/09 Rady Gminy Pacyna z dnia 29 grudnia 2009 roku
2017 154 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/153/2016 Rady Gminy Stupsk z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stupsk na lata 2017- 2021
2017 75 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/244/2016 Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wieliszew na lata 2016-2020
2017 12 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/150/2016 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Zabrodzie
2016 11878 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/270/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Marki na lata 2016-2021
2016 11869 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/239/2016 Rady Gminy Czosnów z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr 291/XXXIII/2010 z dnia 9 lutego 2010 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Czosnów
2016 11868 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/238/2016 Rady Gminy Czosnów z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr X/76/2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czosnów
2016 11791 2016-12-28 Uchwała Uchwała nr XVIII/137/2016 Rady Gminy Winnica z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości Gminy Winnica
2016 11726 2016-12-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/351/2016 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie opracowania wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Góra Kalwaria na lata 2017-2021.
2016 11704 2016-12-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/135/2016 Rady Gminy Bielany z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Bielany na lata 2017-2021
2016 11692 2016-12-23 Uchwała Uchwała nr XXII/100/16 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Wiśniewo na lata 2017 – 2021
2016 11662 2016-12-21 Uchwała Uchwała nr XXV/283/16 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2017-2022
2016 11538 2016-12-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/163/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Sobolew na lata 2016-2020.
2016 11471 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/304/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Otwock na lata 2016-2021.
2016 11397 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIII.146.2016 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Pilawa na lata 2017-2021
2016 11320 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr 118/XX/2016 Rady Gminy Staroźreby z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Staroźreby
2016 10958 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/291/2016 Rady Miasta Mława z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2012-2016
2016 10854 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr 151/XXVI/16 Rady Gminy Sierpc z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sierpc
2016 10751 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIII.102.2016 Rady Gminy Błędów z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy na lata 2016-2021 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład tego zasobu
2016 10432 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/211/2016 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Przasnysz
2016 10425 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/123/2016 Rady Gminy Tczów z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/186/2013 Rady Gminy w Tczowie z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Tczów na lata 2014-2018
2016 10370 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XIX/160/2016 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Skaryszew
2016 10306 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/163/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 25 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Zwoleniu w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Zwoleń
2016 10112 2016-11-25 Uchwała Uchwała nr 107/XVI/16 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Boguty-Pianki na lata 2016-2021
2016 9762 2016-11-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/54/2016 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmian w wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jedlińsk
2016 9716 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/220/16 Rady Gminy Stare Babice z dnia 27 października 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XXI/201/12 z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego zasobu
2016 9645 2016-11-14 Uchwała Uchwała nr XIV/154/16 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 26 października 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Myszyniec na lata 2017-2022
2016 9615 2016-11-10 Uchwała Uchwała nr 708/XXVI/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26 października 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Piaseczno na lata 2017-2021.
2016 9364 2016-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII-146/2016 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 27 października 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Wołomin na lata 2016 – 2021
2016 9282 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XVII/127/2016 Rady Gminy Winnica z dnia 21 października 2016r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Winnica
2016 9114 2016-10-25 Uchwała Uchwała nr XV/124/2016 Rady Gminy Garwolin z dnia 30 września 2016r. w sprawie wydzielenia w zasobie mieszkaniowym Gminy Garwolin lokalu przeznaczonego do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy.
2016 8974 2016-10-18 Uchwała Uchwała nr XV/102/2016 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 3 października 2016r. w sprawie zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Wieczfnia Kościelna na lata 2014 – 2020.
2016 8792 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/300/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/127/2007 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Siedlce
2016 8742 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/191/2016 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Przasnysz
2016 8651 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/149/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Zwoleniu w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Zwoleń
2016 8543 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr XXI/106/2016 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 28 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Szelków na lata 2016-2022.
2016 8466 2016-10-03 Uchwała Uchwała nr 16/XVIII/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie Wieloletniego Gminnego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Żabia Wola w latach 2016 – 2021
2016 8185 2016-09-20 Uchwała Uchwała nr 145/XV/16 Rady Gminy Stara Biała z dnia 8 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr 204/XXVI/13 Rady Gminy Stara Biała z 19 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Stara Biała na lata 2014 – 2018
2016 8175 2016-09-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 września 2016r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa mazowieckiego
2016 8051 2016-09-13 Uchwała Uchwała nr XXV/140/2016 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 5 sierpnia 2016r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XLIII/218/13 z dnia 14 października 2013 roku ustalającej zasady wynajmowania lokali wychodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminnego Iłża.
2016 7971 2016-09-09 Sprawozdanie Sprawozdanie nr GL 7113.1.2016 Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonego na obszarze Gminy Miasto Sochaczew.
2016 7888 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/862/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy
2016 7885 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr XXI/261/2016 Rady Miasta Mława z dnia 23 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2012-2016
2016 7770 2016-09-01 Uchwała Uchwała nr XIII/97/2016 Rady Gminy Ceranów z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Ceranów na lata 2016- 2020
2016 7750 2016-08-31 Uchwała Uchwała nr XIX/ 110 /2016 Rady Gminy Korczew z dnia 6 lipca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/72/2015 Rady Gminy Korczew z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Korczew na lata 2015 – 2020”
2016 7743 2016-08-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/198/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 25 sierpnia 2016r. zmieniająca Uchwałę nr LII/371/14 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Żyrardowa
2016 7732 2016-08-30 Uchwała Uchwała nr 272/XXII/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr 85/X/2001 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 listopada 2001 roku, w sprawie zasad wynajmowania i pięcioletniego programu gospodarowania lokalami, wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności (Dz. Urzędowy Woj. Mazowieckiego z 2001r. Nr 267, poz. 6651 z późn. zm.).
2016 7617 2016-08-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/263/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2016 7433 2016-08-11 Uchwała Uchwała nr XXII/121/2016 Rady Gminy Jednorożec z dnia 9 sierpnia 2016r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Jednorożec na lata 2016-2020
2016 7274 2016-08-03 Uchwała Uchwała nr XX/99/2016 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Szelków
2016 7273 2016-08-03 Uchwała Uchwała nr XX/98/2016 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Szelków na lata 2016-2022
2016 7249 2016-08-02 Uchwała Uchwała nr XVIII / 103 /2016 Rady Gminy Korczew z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/72/2015 Rady Gminy Korczew z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Korczew na lata 2015 – 2020”
2016 7248 2016-08-02 Uchwała Uchwała nr XVIII / 102 /2016 Rady Gminy Korczew z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/123/2008 Rady Gminy Korczew z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Korczew
2016 7170 2016-07-29 Uchwała Uchwała nr XV/167/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/289/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 2014­2018 .
2016 7109 2016-07-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 141/2016 Wójta Gminy Izabelin z dnia 21 lipca 2016r. w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu za jeden metr kwadratowy powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2016 7000 2016-07-21 Uchwała Uchwała nr 84.XXV.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 31 maja 2016r. w sprawie Uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Wiązowna na lata 2016 - 2021
2016 6939 2016-07-19 Uchwała Uchwała nr XV/128/2016 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2016-2020 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2016 6931 2016-07-19 Uchwała Uchwała nr XIX.119.2016 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 12 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Pilawa na lata 2012-2016
2016 6861 2016-07-18 Zestawienie Zestawienie nr GK.7113.4.2016 Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 13 lipca 2016r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2015 rok położonych na obszarze Miasta Mińsk Mazowiecki
2016 6841 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XXI/123/2016 Rady Gminy Sońsk z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXV/273/2014 Rady Gminy Sońsk z dnia 19 września 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Sońsk na lata 2014 – 2020
2016 6819 2016-07-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 242/2016 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 14 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne oraz wysokości stawek czynszu za lokale socjalne
2016 6769 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/198/16 Rady Miasta Zielonka z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych bez przetargu i udzielenie bonifikaty
2016 6761 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/127/2016 Rady Gminy Jastrząb z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2016 – 2021 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
2016 6760 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/126/2016 Rady Gminy Jastrząb z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jastrząb
2016 6737 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XXV/40/2016 Rady Gminy Nieporęt z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nieporęt
2016 6736 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XXV/39/2016 Rady Gminy Nieporęt z dnia 24 maja 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nieporęt na lata 2016 – 2022
2016 6029 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr XIII.182.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Tłuszcz na lata 2016 – 2020
2016 5885 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XXVI/221/2016 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 17 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pułtusk na lata 2011-2016
2016 5862 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XVII.111.2016 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 1 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Pilawa na lata 2012-2016
2016 5819 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr 349/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 23 maja 2016r. zmieniająca załącznik do uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Grodzisk Mazowiecki na lata 2013-2017
2016 5790 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XVI/109/2016 Rady Gminy Obryte z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Obryte
2016 5789 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XVI/108/2016 Rady Gminy Obryte z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Obryte na lata 2016-2020”
2016 5756 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XIX/93/2016 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Szelków.
2016 5755 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XIX/92/2016 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Szelków na lata 2016-2022
2016 5571 2016-06-23 Uchwała Uchwała nr 125/XX/16 Rady Gminy Sierpc z dnia 31 maja 2016r. w sprawie: wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Sierpc
2016 5539 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/140/2016 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 6 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność miasta Maków Mazowiecki
2016 5473 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr XIV/116/2016 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 24 maja 2016r. w sprawie uchwalenia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy i zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy na lata 2016 - 2020
2016 5466 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr 102/XV/2016 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 31 maja 2016r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy w latach 2016-2020
2016 5317 2016-06-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/214/2016 Rady Miasta Mława z dnia 31 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2012-2016
2016 5176 2016-06-06 Uchwała Uchwała nr XIV/93/16 Rady Gminy Rusinów z dnia 19 maja 2016r. w sprawie zasad wynajmowania lokali stanowiących mieszkaniowy zasób gminy Rusinów
2016 5158 2016-06-04 Uchwała Uchwała nr 105/XXVII/2016 Rady Gminy Sanniki z dnia 31 maja 2016r. w sprawie: zmiany uchwały nr 159/XXXV/2012 Rady Gminy Sanniki z dnia 26 września 2012 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sanniki na lata 2013-2017, zmienionej uchwałą Rady Gminy Sanniki z dnia 8 października 2013 r. nr 230/LII/2013 oraz uchwałą Rady Gminy Sanniki z dnia 29 września 2014 r. nr 288/LXVII/2014
2016 5147 2016-06-04 Uchwała Uchwała nr XXI.137.2016 Rady Gminy Kowala z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kowala na lata 2016 – 2026” oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
2016 5135 2016-06-04 Uchwała Uchwała nr 135/XXII/2016 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 12 maja 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Małkinia Górna na lata 2016 – 2020.
2016 5073 2016-06-02 Uchwała Uchwała nr XXI/197/2016 Rady Gminy Jabłonna z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
2016 5051 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/254/16 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 19 maja 2016r. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ożarów Mazowiecki na lata 2013 – 2017”
2016 4973 2016-05-31 Uchwała Uchwała nr XXI/98/2016 Rady Gminy Sabnie z dnia 27 kwietnia 2016r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Sabnie na lata 2012-2017”.
2016 4722 2016-05-18 Uchwała Uchwała nr XVII/95/2016 Rady Gminy Sienno z dnia 18 kwietnia 2016r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Sienno
2016 4718 2016-05-18 Uchwała Uchwała nr XVII/19/2016 Rady Gminy Gielniów z dnia 6 maja 2016r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2016 – 2021.
2016 4512 2016-05-10 Uchwała Uchwała nr XXI.147.2016 Rady Gminy Kotuń z dnia 18 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kotuń w latach 2012-2016.
2016 4497 2016-05-10 Uchwała Uchwała nr XIX/91/2016 Rady Gminy Pionki z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pionki na lata 2016 – 2021.
2016 4314 2016-05-05 Uchwała Uchwała nr XIX/153/2016 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr X/76/2015 z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czosnów
2016 4221 2016-04-29 Uchwała Uchwała nr 111/XIX/2016 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 20 kwietnia 2016r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wyszogród
2016 4220 2016-04-29 Uchwała Uchwała nr 110/XIX/2015 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 20 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy i Miasta Wyszogród na lata 2016-2020
2016 4199 2016-04-28 Uchwała Uchwała nr XIV/104/2016 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 31 marca 2016r. w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zaręby Kościelne na lata 2016-2020”
2016 4183 2016-04-28 Uchwała Uchwała nr 86.XVII.2016 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 18 marca 2016r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
2016 4182 2016-04-28 Uchwała Uchwała nr 85.XVII.2016 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 18 marca 2016r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Lipowiec Kościelny na lata 2016-2020.
2016 3961 2016-04-21 Uchwała Uchwała nr XXV.130.2016 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 31 marca 2016r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2016-2020
2016 3499 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr XII.75.2016 Rady Gminy Mokobody z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/110/2012 Rady Gminy w Mokobodach z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mokobody na lata 2013-2018.
2016 3444 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr XIV/88/2016 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Andrzejewo na lata 2016-2020”
2016 3243 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XX/113/16 Rady Miejskiej w Warce z dnia 31 marca 2016r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Warka na lata 2016 –2020.
2016 3215 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XV/96/2016 Rady Gminy Obryte z dnia 30 marca 2016r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Obryte w latach 2016-2020”
2016 2984 2016-03-31 Informacja Informacja nr 1 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 30 marca 2016r. Zestawienie danych dotyczących najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2015 położonych na obszarze Radomia
2016 2969 2016-03-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/117/2016 Rady Gminy Zakroczym z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Zakroczym na lata 2016-2019
2016 2869 2016-03-23 Zestawienie Zestawienie nr 1 Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha z dnia 14 marca 2016r. Zestawienie danych dotyczących najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2015 rok położonych na obszarze Gminy i Miasta Przysucha
2016 2811 2016-03-21 Zestawienie Zestawienie nr 1 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 11 lutego 2016r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2015 rok położonych na obszarze Gminy Otwock (nazwa gminy lub dzielnicy lub określenie innej części gminy)
2016 2810 2016-03-21 Informacja Informacja nr 1/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 15 marca 2016r. w sprawie danych dotyczących czynszu najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2015 rok położonych na obszarze Miasta Płock.
2016 2808 2016-03-21 Uchwała Uchwała nr 294/XVI/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr 340/XXI/2012 z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Płock.
2016 2782 2016-03-21 Ogłoszenie Ogłoszenie nr WGN.7113.1.2016 Burmistrza Grodziska Mazowieckiego z dnia 11 marca 2016r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszu najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2015 rok
2016 2769 2016-03-21 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 marca 2016r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa mazowieckiego
2016 2734 2016-03-17 Uchwała Uchwała nr XVI/97/16 Rady Gminy Stupsk z dnia 25 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stupsk na lata 2012- 2016
2016 2732 2016-03-17 Uchwała Uchwała nr XVI/95/16 Rady Gminy Stupsk z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Stupsk
2016 2654 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr I.3.2016 Rady Gminy Jasieniec z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Jasieniec
2016 2611 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr X/94/2016 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie : zmiany Zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Glinojeck uchwalonych Uchwałą nr IV/20/2015 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 30 stycznia 2015 r., w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Glinojeck.
2016 1738 2016-02-24 Uchwała Uchwała nr IX/85/2015 Rady Gminy Łąck z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Łąck na lata 2016-2020
2016 1676 2016-02-22 Sprawozdanie Sprawozdanie nr GL 7113.1.2016 Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 16 lutego 2016r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonego na obszarze Gminy Miasto Sochaczew.
2016 1543 2016-02-19 Uchwała Uchwała nr XV/79/2016 Rady Gminy Mirów z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Mirów na lata 2016-2020”.
2016 1407 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr VIII/36/15 Rady Gminy w Promnie z dnia 11 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Promna na lata 2015 - 2019
2016 1365 2016-02-15 Uchwała Uchwała nr XI.87.2015 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2016-2020
2016 1164 2016-02-08 Uchwała Uchwała nr XI/77/15 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2016 – 2020
2016 1147 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XI/65/2015 Rady Gminy Szydłowo z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2016 1146 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XI/64/2015 Rady Gminy Szydłowo z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Szydłowo na lata 2016-2020
2016 1124 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XIII/160/2015 Rady Miasta Mława z dnia 29 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2012-2016
2016 951 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr X/68/2015 Rady Gminy Chynów z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Chynów na lata 2016 - 2020.
2016 911 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr 73/XIII/2015 Rady Gminy Bielsk z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2016 – 2020.
2016 845 2016-01-26 Uchwała Uchwała nr XIV/72/2015 Rady Gminy Korczew z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Korczew na lata 2015-2020"
2016 777 2016-01-25 Uchwała Uchwała nr 112/XV/15 Rady Miasta Milanówka z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Milanówek na lata 2016 – 2020”
2016 730 2016-01-22 Uchwała Uchwała nr XVII/111/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 10 grudnia 2015r. zmieniająca Uchwałę nr LII/371/14 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 października 2014 r. w sprawie: Zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Żyrardowa.
2016 619 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XVIII/130/2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/63/2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Siedlce na lata 2015 - 2020.
2016 543 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XV/176/2015 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Siedlce na lata 2016 – 2020”.
2016 476 2016-01-18 Uchwała Uchwała nr 186/XV/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Radzymin na lata 2016-2021”.
2016 316 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XII/144/2015 Rady Miasta Mława z dnia 1 grudnia 2015r. zmieniająca uchwały Nr VI/56/2015 Rady Miasta Mława z dnia 30 kwietnia 2015r. zmieniającą uchwałę Nr III/16/2014 Rady Miasta Mława z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/134/2011 Rady Miasta Mława z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2012-2016 oraz Uchwałę Nr XXIX/289/2013 Rady Miasta Mława z dnia 28 maja 2013r. zmieniającą uchwałę Nr XIII/134/2011 Rady Miasta Mława z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2012-2016
2016 249 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr 55/207/2015 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr 162/180/2001 Zarządu Powiatu Wyszkowskiego z dnia 13 grudnia 2001 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu dla mieszkaniowego Zasobu Powiatu Wyszkowskiego z późniejszymi zmianami.
2016 67 2016-01-04 Uchwała Uchwała nr XIII/82/15 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Chlewiska na lata 2016 – 2020.
2015 11490 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr 69/2015 Zarządu Powiatu Grójeckiego z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie: zmiany uchwały nr 26/2008 Zarządu Powiatu Grójeckiego z dnia 19 czerwca 2008r w sprawie ustalenia wysokości czynszu dla zasobów mieszkaniowych jednostek organizacyjnych Powiatu Grójeckiego
2015 11487 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XIV/117/2015 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zmiany Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zbuczyn na lata 2015-2019
2015 10334 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XIV/73/15 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 28 października 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zwoleń w latach 2015 -2019
2015 10260 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr IX/53/12 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 23 października 2015r. w sprawie zmian „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Gniewoszów na lata 2011-2016” uchwalonego Uchwałą Nr XII/74/ll Rady Gminy Gniewoszów z dnia 28 grudnia 2011 roku.
2015 10164 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XI/67/2015 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia zasad i kryteriów wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Belsk Duży
2015 10052 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XI/62/2015 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 października 2015r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Olszanka na lata 2016-2023.
2015 9454 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr 225/XII/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 października 2015r. w sprawie: przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasto Płock w latach 2015-2019
2015 9299 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr XII.105.2015 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie: uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2014 - 2018
2015 9168 2015-11-17 Uchwała Uchwała nr 94/15 Rady Gminy Celestynów z dnia 28 października 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Celestynów na lata 2015 – 2019.
2015 9107 2015-11-16 Uchwała Uchwała nr X/49/2015 Rady Gminy Krasne z dnia 1 października 2015r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Krasne
2015 9106 2015-11-16 Uchwała Uchwała nr X/48/2015 Rady Gminy Krasne z dnia 1 października 2015r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
2015 8802 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr X/63/2015 Rady Gminy Wolanów z dnia 24 września 2015r. w sprawie wprowadzenia zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXVI/135/12 Rady Gminy Wolanów z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: przyjęcia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Wolanów na lata 2013- 2017”
2015 8782 2015-11-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 133/2015 Burmistrza Miasta Przasnysz z dnia 15 października 2015r. w sprawie określenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych oraz stawek czynszu za najem lokali socjalnych
2015 8776 2015-11-05 Uchwała Uchwała nr XI.83.2015 Rady Gminy Kotuń z dnia 6 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kotuń w latach 2012-2016.
2015 8323 2015-10-16 Uchwała Uchwała nr XIII/76/2015 Rady Miasta Garwolina z dnia 30 września 2015r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Garwolina na lata 2015 -2020
2015 8271 2015-10-14 Uchwała Uchwała nr XI/57/2015 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 25 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sarnaki na lata 2015-2022
2015 8131 2015-10-09 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 2/2015 Wójta Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie podania do publicznej wiadomości zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nie należących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I półrocze 2015 roku położonych na obszarze Gminy Grabów nad Pilicą.