Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 1222

Słowa kluczowe: wynagrodzenia

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11840 2019-10-14 Uchwała Uchwała nr XII/73/2019 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 4 października 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr II/8/2018 w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Puszcza Mariańska
2019 11839 2019-10-14 Uchwała Uchwała nr XI/61/2019 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 27 września 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Krasnosielc
2019 11811 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr XIII/99/2019 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 19 września 2019 r. w sprawie zmian w regulaminie określającym wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, oraz kryteriów i trybu przyznawania oraz wysokości nagród ze środków funduszu nagród i innych świadczeń, za wyjątkiem świadczeń o charakterze socjalnym dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Węgrowski
2019 11805 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr 187/XIV/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr 604/LII/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Radzymin
2019 11790 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr VII/75/2019 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Warszawski Zachodni
2019 11731 2019-10-10 Uchwała Uchwała nr X/84/2019 Rady Gminy Strachówka z dnia 27 września 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XX/101/09 Rady Gminy Strachówka z dnia 20 marca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Strachówka
2019 11728 2019-10-10 Uchwała Uchwała nr 78/XV/2019 Rady Gminy Iłów z dnia 17 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 117/XXIX/2009 Rady Gminy w Iłowie z dnia 24 marca 2009 ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr 121/XXX/2009 Rady Gminy w Iłowie z dnia 28 kwietnia 2009 roku oraz Uchwałą Nr 156/XXXIII/2017 Rady Gminy w Iłowie z dnia 28 września 2017 roku, Uchwałą nr 186/XL/2018 Rady Gminy Iłów z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Iłów oraz wypłacania dodatku mieszkaniowego.
2019 11631 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr VI/64/2019 Rady Gminy w Broku z dnia 27 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Brok
2019 11620 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr 113/XII/2019 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 17 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, dodatku motywacyjnego, dodatku funkcyjnego, dodatku za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także nagród i dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Małkinia Górna
2019 11611 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XII.74.2019 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 września 2019 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Baboszewo dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz kryteria i tryb przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, a także dodatków o charakterze socjalnym
2019 11605 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr VIII/60/2019 Rady Gminy Czerwonka z dnia 30 września 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Czerwonka
2019 11176 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr IX/86/2019 Rady Gminy Długosiodło z dnia 6 września 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli
2019 11169 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr VII/88/19 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 18 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w Gminie Myszyniec
2019 11166 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr XVII/169/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 18 września 2019 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz określającego wysokości i warunki przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock
2019 10971 2019-09-20 Uchwała Uchwała nr VIII/57/2019 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 4 września 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Sokołowski.
2019 10858 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr XII/61/2019 Rady Gminy Domanice z dnia 30 sierpnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XX/118/2009 Rady Gminy Domanice z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Domanice zmienioną Uchwałą Nr XXXIV/205/2014 Rady Gminy Domanice z dnia 31 marca 2014 roku oraz Uchwałą Nr X/50/2019 Rady Gminy Domanice z dnia 29 maja 2019 roku
2019 10852 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr VIII/67/2019 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 10 września 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pokrzywnica
2019 10846 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr XI/80/2019 Rady Gminy Repki z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i niektórych innych składników wynagrodzenia a także szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Repki
2019 10838 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr X/79/2019 Rady Gminy Sochocin z dnia 6 września 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonym przez Gminę Sochocin
2019 10796 2019-09-18 Uchwała Uchwała nr X/68/2019 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 11 września 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w szkołach prowadzonych przez Powiat Pułtuski
2019 10795 2019-09-18 Uchwała Uchwała nr XIII/86/2019 Rady Gminy Sienno z dnia 16 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w  sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania, obliczania i  wypłacania niektórych składników wynagradzania wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego
2019 10791 2019-09-18 Uchwała Uchwała nr X/63/2019 Rady Gminy Maciejowice z dnia 13 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/149/2009 Rady Gminy Maciejowice z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Maciejowice
2019 10724 2019-09-13 Uchwała Uchwała nr XIII/103/2019 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLVII/308/2018 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 13 września 2018 r. w sprawie regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Żelechów
2019 10723 2019-09-12 Uchwała Uchwała nr XII/101/2019 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 12 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXXIV/185/2009 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 21 kwietnia 2009 roku w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zakrzew.
2019 10721 2019-09-12 Uchwała Uchwała nr XI/61/2019 Rady Gminy Górzno z dnia 10 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Górzno
2019 10130 2019-08-28 Uchwała Uchwała nr X/60/2019r. Rady Powiatu Mławskiego z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany w Regulaminie określającym wysokość i szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli.
2019 10119 2019-08-27 Uchwała Uchwała nr IX/59/2019 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz wysokość i warunki przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród.
2019 10111 2019-08-27 Uchwała Uchwała nr IX/74/19 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania dodatków do wynagrodzeń oraz wysokość nagród nauczycieli
2019 10084 2019-08-26 Uchwała Uchwała nr IX.62.19 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Stara Błotnica.
2019 9991 2019-08-21 Uchwała Uchwała nr IX.55.2019 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 20 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Siemiątkowo
2019 9941 2019-08-20 Uchwała Uchwała nr XII/84/2019 Rady Miasta Pionki z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/193/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 13 września 2016 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasta Pionki
2019 9923 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr XIII/94/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 12 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2019 9913 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr XI/89/2019 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 30 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Solec nad Wisłą
2019 9905 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr XIII/97/19 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/190/2012 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie: ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zwoleń.
2019 9883 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr VIII/54/19 Rady Gminy Nur z dnia 13 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXV/213/18 Rady Gminy Nur z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Nur
2019 9868 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr XII/63/19 Rady Gminy Korytnica z dnia 14 sierpnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLI/254/17 Rady Gminy Korytnica z dnia 14 września 2017 roku w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i niektórych innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom szkół prowadzonych przez Gminę Korytnica
2019 9858 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr VIII/66/2019 Rady Gminy Winnica z dnia 12 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XXXIV/250/2018 Rady Gminy Winnica z dnia 25 września 2018 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, nagród, zasad wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw a także wysokości oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku wiejskiego nauczycielom Gminy Winnica
2019 9851 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr VII/32/2019 Rady Gminy Radzanów z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2019 9839 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr XIV/76/2019 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/217/2016 w sprawie regulaminu wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Lipsko
2019 9824 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr VII/56/2019 Rady Gminy Miedzna z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miedzna.
2019 9802 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr X/60/2019 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej, za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym prze Państwową Straż Pożarną lub gminę.
2019 9696 2019-08-08 Uchwała Uchwała nr XII/88/19 Rady Gminy Izabelin z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Izabelin
2019 9672 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr VIII.66.2019 Rady Gminy Raciąż z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/170/2009 Rady Gminy Raciąż z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach prowadzonych przez Gminę Raciąż
2019 9670 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr XII/92/19 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia , szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród , zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Iłża
2019 9653 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr X-109/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, jednorazowe świadczenie na start, za warunki pracy, oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2019 9637 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr OS.VIII.0007.85.2019 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki przyznawania nagród a także wypłacania innych świadczeń, wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dębe Wielkie
2019 9629 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr VIII.60.2019 Rady Gminy Stromiec z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Stromiec.
2019 9458 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr XI/90/2019 Rady Gminy Policzna z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej z terenu gminy Policzna, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
2019 9249 2019-07-26 Uchwała Uchwała nr X/82/2019 Rady Gminy Garwolin z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnych
2019 9227 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr X.63.2019 Rady Gminy Baboszewo z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie określenia zasad przyznawania i wysokości diet przysługujących Radnym w związku z wykonywaniem mandatu
2019 9214 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr X/91/2019 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania tych dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny zastępstw doraźnych dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach dla których organem prowadzącym jest gmina Zakroczym
2019 9197 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr IX.93.2019 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie reasumpcji uchwały Rady Miejskiej w Brwinowie Nr VII.64.2019 z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Brwinów za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych.
2019 9190 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr VII.64.2019 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Brwinów za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych.
2019 9045 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr IX/57/2019 Rady Gminy Brochów z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie ustalenia diet dla sołtysów
2019 8939 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr IX/52/2019 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie : regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych , dla których organem prowadzącym jest Gmina Huszlew
2019 8924 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr VIII/32/2019 Rady Gminy Sabnie z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie określenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sabnie
2019 8661 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr VI/58/2019 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Warszawski Zachodni
2019 8395 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr VII/67/2019 Rady Gminy Stanisławów z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/47/2019 Rady Gminy Stanisławów z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Stanisławów
2019 8299 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr 65/X/19 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej, za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Chorzele.
2019 8233 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr X/78/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XL/277/2013 Rady Gminy Kadzidło z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia Regulaminu dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego określającego wysokość stawek i  szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw zmienionej uchwałą Nr XXVIII/188/2016 Rady Gminy Kadzidło z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr XL/277/2013 Rady Gminy Kadzidło z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia Regulaminu dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego określającego wysokość stawek i  szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
2019 8198 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr 60/VII/19 Rady Gminy Słupno z dnia 14 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 338/XXXVI/14 Rady Gminy w Słupnie z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany wysokości świadczeń dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych
2019 8152 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr IX/51/19 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia diet dla sołtysów.
2019 8151 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr IX/50/2019 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia diet dla radnych oraz zryczałtowanej diety dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
2019 8090 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr VIII/53/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia diety dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych /sołtysów/
2019 8079 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr VII/59/2019 Rady Gminy Poświętne z dnia 7 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr II/10/2018 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 listopada 2018r.w sprawie ustalenia wysokości diety dla przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy
2019 8058 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr IX/51/2019 Rady Gminy Stupsk z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw nauczycielom publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stupsk
2019 8054 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr VI/50/19 Rady Gminy Dobre z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia zasad, na jakich będzie przysługiwała dieta przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych – sołtysom .
2019 8053 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr VI/49/19 Rady Gminy Dobre z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia diety dla Przewodniczącego Rady Gminy i diet dla radnych .
2019 8020 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr VI/62/19 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia dla nauczycieli
2019 7739 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr ZO.VI.0007.56.2019 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet przewodniczącym organu wykonawczego jednostek pomocniczych Gminy Dębe Wielkie
2019 7653 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr VI/48/2019 Rady Gminy Stanisławów z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie ustalenia diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy Stanisławów
2019 7652 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr VI/47/2019 Rady Gminy Stanisławów z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Stanisławów
2019 7546 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr VII/29/19 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Garbatka-Letnisko za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Garbatka-Letnisko
2019 7240 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr VII/54/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości diet za udział w pracach Rady Miejskiej i jej organów
2019 7209 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VI/48/2019 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie określenia wysokości diety przysługującej Przewodniczącemu Rady Gminy i zasad ich wypłacania.
2019 7208 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VI/47/2019 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia diety dla Przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej.
2019 7207 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VI/46/2019 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie określenia wysokości diet radnych i zasad ich wypłacania
2019 7199 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr V/49/201 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/42/2019 Rady Gminy Pomiechówek, z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet radnym Gminy Pomiechówek
2019 7165 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr VIII/95/2019 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów z tytułu udziału w pracach Rady Gminy Siedlce
2019 7146 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr X/51/19 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu w sprawie wysokości oraz warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego (motywacyjnego, funkcyjnego) oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz wysokości i warunki przyznawania dodatku mieszkaniowego w jednostkach oświatowych działających na terenie Gminy Sieciechów
2019 6999 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr IX/51/2019 Rady Gminy Czosnów z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym zorganizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.
2019 6969 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr XIII/273/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę
2019 6954 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VIII/108/2019 Rady Miasta Mława z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla Radnych Miasta Mława
2019 6812 2019-05-29 Uchwała Uchwała nr VIII/85/2019 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie zasad przyznawania i ustalania diet przysługujących radnym Powiatu Pruszkowskiego
2019 6732 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr VIII.67.2019 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 23 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet radnym, przewodniczącemu Rady Gminy i przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Brańszczyk
2019 6530 2019-05-20 Uchwała Uchwała nr 51/VI/2019 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dzierzążnia
2019 6499 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr 56/VII/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie ustalenia diety dla sołtysów
2019 6446 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr III/28/2018 Rady Gminy Brochów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/20/2018 Rady Gminy Brochów z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia zasad przyznania i określenia wysokości diet przysługujących radnym Rady Gminy Brochów
2019 6427 2019-05-16 Uchwała Uchwała nr VIII/68/2019 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/40/2019 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 15 lutego 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla sołtysów z terenu Gminy Zakrzew.
2019 6378 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr VI.32.2019 Rady Gminy Jasieniec z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Jasieniec za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych
2019 6280 2019-05-11 Uchwała Uchwała nr VIII.39.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie diet dla radnych Rady Gminu Rybno
2019 6267 2019-05-11 Uchwała Uchwała nr VIII.54.2019 Rady Gminy Kotuń z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów.
2019 6226 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr VII/46/2019 Rady Gminy Suchożebry z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych diet dla Przewodniczącego Rady Gminy Suchożebry
2019 6137 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr VI/42/2019 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 17 kwietnia 2019 r. o zmianie uchwały Nr IV/21/2019 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród
2019 5997 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr IX.107.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród
2019 5312 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr IV/25/2019 Rady Gminy Maciejowice z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie ustanowienia zasad, na jakich sołtysowi sołectwa Gminy Maciejowice przysługuje dieta oraz określenia wysokości tej diety.
2019 5243 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VII.48.2019 Rady Gminy Kowala z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Kowala
2019 5060 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/68/2019 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Nowa Sucha
2019 5004 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr VIII/42/19 Rady Gminy Wilga z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości diet dla radnych, sołtysów oraz ryczałtu Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
2019 4995 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr IV/45/2019 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia wysokości diety przysługującej sołtysom
2019 4994 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr IV/44/2019 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia wysokości diet przysługujących radnym
2019 4937 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr VII/36/19 Rady Gminy Izabelin z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie ustanowienia zasad przyznawania diet sołtysom
2019 4894 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr V.39.2019 Rady Gminy Stromiec z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych
2019 4835 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr VII/ 35/ 19 Rady Gminy Chotcza z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian w Regulaminie wynagradzania nauczycieli
2019 4825 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr VIII/55/19 Rady Gminy Magnuszew z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zasad przyznawania diet radnym oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
2019 4721 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr VII/54/2019 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i zespole szkolno-przedszkolnym prowadzonych przez Gminę Stare Babice
2019 4701 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr V/38/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr IV/30/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowej.
2019 4598 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VIII/40/19 Rady Gminy w Regiminie z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia diet dla sołtysów.
2019 4592 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr V/41/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy
2019 4591 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr V/40/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości diet za udział w pracach Rady Miejskiej i jej organów
2019 4568 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr 64/VIII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostyninie
2019 4560 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr 44/V/2019 Rady Gminy Świercze z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych dla członków ochotniczych straży pożarnych
2019 4531 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr V/48/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym zorganizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
2019 4279 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr V/38/2019 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wysokości diet dla radnych rady gminy i zwrotu kosztów podróży
2019 4261 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr IV/42/2019 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet radnym Gminy Pomiechówek
2019 4241 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr V/34/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad na jakich sołtysom będzie przysługiwać dieta
2019 4221 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VIII/49/2019 Rady Gminy Ceranów z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych
2019 4030 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr VII/45/2019 Rady Gminy Rzewnie z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Rzewnie za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych
2019 3873 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr V/26/19 Rady Gminy Paprotnia z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zasad i wysokości przyznawania diet dla sołtysów
2019 3872 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr V/25/19 Rady Gminy Paprotnia z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Paprotnia
2019 3821 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr VII.26.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Rybno
2019 3626 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr IX/167/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę
2019 3553 2019-03-18 Uchwała Uchwała nr VI/32/19 Rady Gminy Goworowo z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pienieżnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Goworowo za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych
2019 3474 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr VII/44/2019 Rady Gminy Ceranów z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie diet dla sołtysów
2019 3473 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr VII/43/2019 Rady Gminy Ceranów z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia diet dla radnych
2019 3444 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr VI/27/2019 Rady Gminy Parysów z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych
2019 3406 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr 50/VIII/2019 Rady Miasta Józefowa z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 211/V/2009 Rady Miasta Józefowa z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli.
2019 3395 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr 27/V/19 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmian w uchwale w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2019 3394 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr 26/V/19 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych
2019 3362 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr 79/2019 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu, określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach wychowania przedszkolnego i szkołach, dla których Gmina Grodzisk Mazowiecki jest organem prowadzącym
2019 3353 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr IV/31/2019 Rady Gminy Karniewo z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych.
2019 3159 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr 12/IV/19 Rady Gminy Wiskitki z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach i w szkołach prowadzonych przez Gminę Wiskitki
2019 3030 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VII/36/2019 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/5/2018 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości diety Przewodniczącemu Rady oraz radnym i przewodniczącym organu wykonawczego jednostki pomocniczej za udział w posiedzeniach
2019 2814 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VII/36/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zwrotu kosztów służbowych dla radych Rady Gminy Jaktórów.
2019 2703 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr 30/V/2019 Rady Gminy Zatory z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia diet organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.
2019 2652 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr V/46/2019 Rady Gminy Sienno z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie diet przysługujących radnym Rady Gminy Sienno
2019 2641 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr VII/33/19 Rady Gminy w Regiminie z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych
2019 2638 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr VI/40/2019 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2019 2449 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr V/45/2019 Rady Miasta Maków Mazowiecki z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia zasad wypłaty i wysokości diet radnych
2019 2431 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr IV/27/19 Rady Gminy Nur z dnia 12 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr II/9/18 Rady Gminy Nur z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych
2019 2396 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr VI/54/2019 Rady Miasta Mława z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia diet dla Przewodniczących Zarządów Osiedli
2019 2291 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr 36.V.2019 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 280.XLIII.2014 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie określenia zasad pobierania diet przez sołtysów
2019 2277 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr IV/21//2019 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród
2019 1935 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr IV/30/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowej.
2019 1934 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr IV/29/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XII/87/15 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie ustanowienia zasad przyznawania sołtysom diet i zwrotu kosztów podróży służbowych.
2019 1925 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr IV/22/2019 Rady Gminy Strzegowo z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Strzegowo
2019 1792 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/45/2019 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych
2019 1782 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/21/2019 Rady Gminy Jabłonna Lacka z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet sołtysom.
2019 1781 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/20/2019 Rady Gminy Jabłonna Lacka z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Jabłonna Lacka
2019 1766 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr V/25/2019 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie diet przysługujących radnym Rady Miejskiej
2019 1709 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/21/2019 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad przyznawania sołtysom i przewodniczącym zarządów osiedli diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej.
2019 1708 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/20/2019 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia wysokości diet radnych i zasad ich przyznawania.
2019 1699 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr V/33/2019 Rady Gminy Baranowo z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
2019 1698 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr V/32/2019 Rady Gminy Baranowo z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych
2019 1659 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr 59/2019 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 41/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2018r.
2019 1658 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr 41/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim
2019 1645 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr VI/33/19 Rady Miejskiej w Warce z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Warka
2019 1636 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/35/2019 Rady Gminy Siedlce z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych członków ochotniczej straży pożarnej
2019 1618 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/30/2019 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych
2019 1574 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr 41/V/2019 Rady Gminy Gostynin z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 145/XXVII/2009 Rady Gminy Gostynin z dnia 3 marca 2009r. o wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
2019 1547 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr IV/21/2019 Rady Gminy Stupsk z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży dla radnych
2019 1545 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr VI/26/2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród.
2019 1422 2019-01-29 Uchwała Uchwała nr III/12/2018 Rady Gminy Maciejowice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diety dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Maciejowice
2019 1023 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr 26/IV/2019 Rady Gminy Zatory z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie diet radnych gminy
2019 923 2019-01-17 Uchwała Uchwała nr IV/22/2018 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości diety dla radnych Rady Miasta Łaskarzew
2019 922 2019-01-17 Uchwała Uchwała nr IV/21/2018 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia diety dla Przewodniczącego Rady Miasta Łaskarzew i dla Wiceprzewodniczącego Rady Miasta
2019 894 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr III/32/2018 Rady Gminy w Liwie z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów i przewodniczących rad sołeckich.
2019 893 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr III/31/2018 Rady Gminy w Liwie z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości diety miesięcznej dla Przewodniczącego Rady Gminy w Liwie.
2019 892 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr III/30/2018 Rady Gminy w Liwie z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych.
2019 712 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr 23/III/2018 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia diet radnym
2019 707 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr III/9/2018 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Miastków Kościelny
2019 669 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr IV/23/2018 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia miesięcznej diety dla radnych
2019 629 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Gminy w Platerowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości diety radnym Rady Gminy
2019 559 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr 34.IV.2018 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diety dla Przewodniczącego Rady Gminy Płoniawy-Bramura
2019 523 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/32/2018 Rady Gminy Czerwonka z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/13/2018 Rady Gminy Czerwonka z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia diet przysługujących radnym, sołtysom i Przewodniczącemu Rady Gminy.
2019 397 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Gminy Obryte z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia diety dla Przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej.
2019 396 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Gminy Obryte z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnym Rady Gminy Obryte
2019 358 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr II/8/18 Rady Gminy Izabelin z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia diet dla radnych
2019 332 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/22/18 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia diet dla radnych gminy Ciechanów.
2019 218 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Gminy Kuczbork- Osada
2019 132 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr 32/III/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zasad,trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych za osiągnięte wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym
2019 96 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/38/18 Rady Gminy Wodynie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie diet dla radnych i sołtysów
2019 12 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr IV/15/2018 Rady Gminy Krasne z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad, na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta za udział w pracach Rady Gminy
2019 11 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr IV/14/2018 Rady Gminy Krasne z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych
2018 13401 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III.20.2018 Rady Gminy Głowaczów z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Głowaczów
2018 13117 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr 26/III/2018 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 24 grudnia 2018 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Lubowidz
2018 13114 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/29/18 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży dla Radnych Powiatu Żuromińskiego
2018 13043 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr II/8/2018 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie zasad przyznawania diet oraz podróży służbowych radnych Powiatu Nowodworskiego
2018 13042 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zasad przyznawania diet oraz podróży służbowych radnych Powiatu Nowodworskiego
2018 12947 2018-12-20 Uchwała Uchwała nr LIII/265/2018 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach ratowniczych.
2018 12823 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr II.12.2018 Rady Gminy Wąsewo z dnia 5 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych i sołtysów
2018 12791 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia diet dla radnych Powiatu Łosickiego
2018 12786 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr III/8/2018 Rady Gminy w Szydłowie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów
2018 12596 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II/9/18 Rady Gminy Nur z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych
2018 12365 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/11/18 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet radnym
2018 12195 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr 15/II/2018 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 29 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2018 11602 2018-11-29 Uchwała Uchwała nr XLIX/241/18 Rady Gminy Wilga z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania.
2018 11294 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/209/2018 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 12 października 2018 r. regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Miasto Sokołów Podlaski.
2018 11041 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr LII.242.2018 Rady Gminy Rybno z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Rybno
2018 10930 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI.158.2018 Rady Gminy Goszczyn z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród
2018 10885 2018-11-09 Uchwała Uchwała nr XLV.294.2018 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 17 października 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXX-158/2009 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, oraz wysokość i warunki wypłacania nagród, a także wysokość i szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto i Gminę Pilawa
2018 10810 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr XLVIII/367/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 8 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych członków ochotniczej straży pożarnej
2018 10730 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr LIII.242.2018 Rady Gminy w Promnie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.
2018 10678 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/329/2018 Rady Gminy Wiśniew z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/155/09 Rady Gminy Wiśniew w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
2018 10603 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr L.571.2018 Rada Miasta w Pruszkowie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe.
2018 10361 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr LVIII-149/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały
2018 10189 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr 225/XXXVI/2018 Rady Gminy Świercze z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Świercze
2018 10144 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LXVII/606/2018 Rady Miasta Marki z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2018 10008 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/231/2018 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną.
2018 9811 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr 370/XLIX/18 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie podwyższenia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych, niepełniących funkcji pogotowia rodzinnego lub rodziny zawodowej specjalistycznej, oraz świadczenia dla rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych oraz małżonków lub osób pełniących funkcję rodziny pomocowej
2018 9631 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/269/2018 Rady Gminy Klwów z dnia 1 października 2018 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Klwów.
2018 9608 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr L.609.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 26 września 2018 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród
2018 9589 2018-10-10 Uchwała Uchwała nr LV/437/2018 Rady Gminy Czosnów z dnia 21 września 2018 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Czosnów.
2018 9488 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/209/2018 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/100/2016 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 27 października 2016r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i niektórych innych składników wynagradzania oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2018 9449 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr LIII/4/18 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian w regulaminie określającym wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.
2018 9236 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr XLI/332/201 Rady Gminy Kołbiel z dnia 13 września 2018 r. w sprawie niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kołbiel
2018 8991 2018-09-25 Uchwała Uchwała nr XLIII/318/2018 Rady Gminy w Brochowie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach ratowniczych
2018 7985 2018-08-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/272/2018 Rady Gminy Stoczek z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Stoczek
2018 7976 2018-08-20 Uchwała Uchwała nr LXVIII/530/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie określenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz określającego wysokości i warunki przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock
2018 7898 2018-08-14 Uchwała Uchwała nr LIV/578/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 9 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/269/09 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia, określenia wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
2018 7785 2018-08-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/390/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nasielsk
2018 7760 2018-08-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/212/2018 Rady Gminy Karniewo z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Karniewo.
2018 7743 2018-08-07 Uchwała Uchwała nr LXII/281/2018 Rady Gminy Sochaczew z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych członków ochotniczej straży pożarnej
2018 7720 2018-08-06 Uchwała Uchwała nr 132/XIV/18 Rady Gminy Słupno z dnia 25 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr 62/V/17 Rady Gminy Słupno z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania
2018 7653 2018-08-02 Uchwała Uchwała nr XLI/264/2018 Rady Gminy w Górznie z dnia 27 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/206/2017 Rady Gminy w Górznie z dnia 13 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w  szkołach placówkach prowadzonych przez Gminę Górzno.
2018 7598 2018-08-01 Uchwała Uchwała nr 604/LII/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Radzymin
2018 7567 2018-07-31 Uchwała Uchwała nr L/369/2018 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania tych dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny zastępstw doraźnych dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach dla których organem prowadzącym jest gmina Zakroczym
2018 7456 2018-07-26 Uchwała Uchwała nr LIV/500/2018 Rady Gminy Raszyn z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/511/08 Rady Gminy Raszyn z dnia 27 listopada 2008 roku dotyczącej określenia w drodze regulaminu wysokości stawek dodatków do wynagrodzenia zasadniczego: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy i szczegółowych zasad ich przyznawania, a także sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy oraz zasad podziału nagród i przyznawania dodatku mieszkaniowego w roku 2009., zmienionej: Uchwałą Nr XXVIII/517/08 Rady Gminy Raszyn z dnia 18 grudnia 2008 r., Uchwałą Nr XL/688/09 Rady Gminy Raszyn z dnia 22 grudnia 2009 r. i Uchwałą Nr VII/61/11 Rady Gminy Raszyn z dnia 28 kwietnia 2011 r.
2018 7336 2018-07-20 Uchwała Uchwała nr XXXIX/286/2018 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie określenia w drodze Regulaminu wysokości stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków; szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw; kryteria i tryb przyznawania nagród – dla nauczycieli zatrudnianych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sobolew.
2018 7231 2018-07-17 Uchwała Uchwała nr 218/XXXIX/18 Rady Gminy Przyłęk z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przyłęk
2018 7203 2018-07-16 Uchwała Uchwała nr 91.LVII.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wiązowna
2018 7161 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr XLII/244/2018 Rady Gminy Bielany z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
2018 7129 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr LXV/700/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie ustanowienia zasad przyznawania diet sołtysom oraz przewodniczącym zarządów osiedli Gminy Góra Kalwaria
2018 7112 2018-07-12 Uchwała Uchwała nr LXIII/248/2018 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/121/09 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.
2018 7026 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr 243/XXX/2018 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość oraz warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Czerwińsk nad Wisłą.
2018 6971 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr 358/XLVI/2018 Rady Gminy Mochowo z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy
2018 6686 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr LVIII/509/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/324/2009 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli
2018 6610 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr LXVIII/520/2018 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 21 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwalę nr XLIX/280/09 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom, zatrudnionym w szkołach i  przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Płońsk
2018 6607 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/497/2018 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/198/2016 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 kwietnia 2016 roku w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łomianki
2018 6443 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr XL/295/2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przasnysz.
2018 6442 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr 171/XXXI/2018 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 20 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego niektóre zasady przyznawania składników wynagrodzenia za pracę oraz dodatków do wynagrodzenia i ich wysokości, a także nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę
2018 6007 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/332/18 Rady Gminy Izabelin z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Izabelin
2018 5524 2018-05-21 Uchwała Uchwała nr 338/ XXXV/ 2018 Rady Powiatu w Płocku z dnia 16 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach prowadzonych przez Powiat Płocki.
2018 5509 2018-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/311/2018 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych członków ochotniczej straży pożarnej
2018 5442 2018-05-19 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Gminy Krasne z dnia 11 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Krasne w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, , funkcyjnego, za warunki pracy, zasady obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Krasne
2018 5340 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr 220/XXX/2018 Rady Gminy Zawidz z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie: Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Zawidz
2018 5334 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr 260/XXXV/18 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Otwocki
2018 5212 2018-05-14 Uchwała Uchwała nr 251/XLVI/2018 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania
2018 5161 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XLVII/343/2018 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkowi ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę Zakroczym
2018 5152 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XLVIII/384/18 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu, określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i warunki przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2018 5111 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/304/2018 Rady Gminy Kołbiel z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie : ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej , który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Kołbiel.
2018 4798 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr LVIII/463/2018 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 19 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznawania stypendiów za osiągnięcia wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym
2018 4781 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr XLIX/331/2018 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia prowadzącym rodzinne domy dziecka
2018 4762 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/189/2018 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Szelków.
2018 4759 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/304/2018 Rady Gminy Płońsk z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/179/09 Rady Gminy Płońsk w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli, określającego zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom i dyrektorom zatrudnionym na terenie Gminy Płońsk dodatków do wynagrodzeń
2018 4630 2018-04-25 Uchwała Uchwała nr XLI/227/2018 Rady Gminy Mirów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym
2018 4626 2018-04-25 Uchwała Uchwała nr 186/XL/2018 Rady Gminy Iłów z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 117/XXIX/2009 Rady Gminy w Iłowie z dnia 24 marca 2009 roku ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr 121/XXX/2009 Rady Gminy w Iłowie z dnia 28 kwietnia 2009 roku oraz Uchwałą Nr 156/XXXIII/2017 Rady Gminy w Iłowie z dnia 28 września 2017 roku w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Iłów oraz wypłacania dodatku mieszkaniowego.
2018 4601 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/238/18 Rady Gminy Osieck z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, nagród oraz niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i w szkołach prowadzonych przez Gminę Osieck
2018 4520 2018-04-23 Uchwała Uchwała nr XLV/223/2018 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVI/137/08 Rady Gminy w Młodzieszynie z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, nagród oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2018 4333 2018-04-18 Uchwała Uchwała nr XLIV/326/2018 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 12 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Ostrołęcki
2018 4246 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr XLV/454/2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych członków ochotniczej straży pożarnej
2018 4205 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/213/18 Rady Gminy Nur z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Nur
2018 3905 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr 302.L.2018 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki
2018 3717 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr 215/LIX/2018 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 167/XXVII/2009 Rady Gminy Sanniki z dnia 24 marca 2009 roku ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr 277/LI/2010 Rady Gminy Sanniki z dnia 10 listopada 2010 roku oraz Uchwałą Nr 69/XV/2011 Rady Gminy Sanniki z dnia 16 sierpnia 2011 roku w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Miasto i Gminę oraz wypłacania dodatku mieszkaniowego.
2018 3381 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr 158/XXIX/2018 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego niektóre zasady przyznawania składników wynagrodzenia za pracę oraz dodatków do wynagrodzenia i ich wysokości, a także nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę
2018 3040 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/213/2018 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 8 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/94/2009 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 23 marca 2009 roku w sprawie Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli
2018 3038 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XLII/258/2018 Rady Gminy Policzna z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych.
2018 2983 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr LI/257/18 Rady Gminy w Orońsku z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie określającym wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania, a także wysokości szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego oraz nagród, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXX/156/09 z dnia 27 marca 2009 roku
2018 2977 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr XLII/347/2018 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 20 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Pruszkowski
2018 2835 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XXX/216/18 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/245/10 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 25 marca 2010r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brudzeń Duży
2018 2834 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XXX/215/18 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Brudzeń Duży za udział w działaniu ratowniczym oraz w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.
2018 2779 2018-03-19 Uchwała Uchwała nr 574/XL/ 2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach ratowniczych
2018 2624 2018-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/230/18 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Żyrardowski
2018 2547 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr 405/LII/2018 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Miasto Sierpc.
2018 2471 2018-03-12 Uchwała Uchwała nr LVI/394/2018 Rady Miasta Pionki z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Pionkach.
2018 2166 2018-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXIX/186/2018 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzeń dla rodzin zastępczych zawodowych, prowadzących rodzinny dom dziecka i rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego.
2018 2082 2018-02-27 Uchwała Uchwała nr XLIII/227/2018 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 22 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli
2018 2075 2018-02-27 Uchwała Uchwała nr 208/XXXIII/2018 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 12/XIX/2016 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 28 września 2016 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowe Miasto
2018 2074 2018-02-27 Uchwała Uchwała nr 206/XXXIII/2018 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych ochotniczej straży pożarnej.
2018 1864 2018-02-21 Uchwała Uchwała nr 332/XLIX/18 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 179/XXVI/16 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 października 2016r. w sprawie: Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Chorzele.
2018 1828 2018-02-21 Uchwała Uchwała nr XXVI.219.2018 Rady Gminy Odrzywół z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie określającym zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Odrzywół, wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania niektórych innych świadczeń, wynikających ze stosunku pracy
2018 1721 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/287/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Szydłowiec.
2018 1705 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XLV/281/18 Rady Miejskiej w Warce z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Warka
2018 1703 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/205/18 Rady Gminy w Regiminie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/80/16 z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania; szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw; wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania
2018 1699 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/304/18 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 5 lutego 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/165/09 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, prowadzonych przez Miasto i Gminę Łosice
2018 1686 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr LIV/423/2018 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 7 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pułtusk
2018 1348 2018-02-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/363/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi
2018 1342 2018-02-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/224/2018 Rady Gminy Klwów z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany w regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Klwów.
2018 1267 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/313/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/185/2009 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
2018 1124 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XL/240/2018 Rady Gminy Policzna z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/134/2009 Rady Gminy Policzna z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Policzna
2018 1056 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr 247/XXXIII/2018 Rady Gminy Grudusk z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu dotyczącego wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Grudusk
2018 948 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/193/17 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla strażaków OSP biorących udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym
2018 860 2018-01-25 Uchwała Uchwała nr 62/V/17 Rady Gminy Słupno z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania
2018 854 2018-01-25 Uchwała Uchwała nr LI.451.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Brwinów
2018 841 2018-01-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII/267/17 Rady Gminy w Skórcu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/154/09 Rady Gminy w Skórcu z dnia 17 kwietnia 2009 r w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zmienionego Uchwałą Nr V/40/15 Rady Gminy w Skórcu z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie zmiany w regulaminie wynagradzania nauczycieli i Uchwałą Nr XXX/215/17 Rady Gminy w Skórcu z dnia 24 kwietnia 2017r. w sprawie zmiany w regulaminie wynagradzania nauczycieli
2018 815 2018-01-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/165/2017 Rady Gminy Miedzna z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/123/2009 Rady Gminy w Miedznie z dnia 21 kwietnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych, publicznych placówkach w Gminie Miedznie.
2018 763 2018-01-22 Uchwała Uchwała nr LX/1586/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania
2018 759 2018-01-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/204/2017 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/94/2009 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 23 marca 2009 roku w sprawie Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli
2018 644 2018-01-18 Uchwała Uchwała nr XXXI/238/2017 Rady Gminy Stoczek z dnia 28 grudnia 2017 r. sprawie zmiany Uchwały Nr IX/51/2015 Rady Gminy Stoczek z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie określenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w  placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Stoczek
2018 250 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XXI/155/2017 Rady Gminy Lutocin z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie: wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.
2017 12538 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/196/2017 Rady Gminy Mirów z dnia 6 października 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których Gmina Mirów jest organem prowadzącym.
2017 12530 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXX.233.2017 Rady Gminy Głowaczów z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego członka Ochotniczej Straży Pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę
2017 12499 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XLVI/382/17 Rady Gminy Cegłów z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/125/09 Rady Gminy Cegłów z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek wynagrodzenia zasadniczego i wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Cegłów dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz dodatków mieszkaniowych
2017 12408 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr XLVI/317/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 18 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Lipsko
2017 12385 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr 624/2017 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych
2017 12344 2017-12-20 Uchwała Uchwała nr XXIX.364.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/225/09 Rady Gminy Klembów z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Klembów
2017 12292 2017-12-18 Uchwała Uchwała nr 183/XXXI/17 Rady Gminy Przyłęk z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w Regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przyłęk
2017 12163 2017-12-16 Uchwała Uchwała nr XLVIII/231/2017 Rady Gminy Radziejowice z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Radziejowice.
2017 11913 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr 49/IV/17 Rady Gminy Słupno z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2017 11126 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/110/2017 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Sobienie-Jeziory
2017 11109 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/505/2017 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Programu Stypendialnego Gminy Legionowo.
2017 10854 2017-11-28 Uchwała Uchwała Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Powiatu Siedleckiego.
2017 10837 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/195/2017 Rady Gminy Winnica z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych członków ochotniczej straży pożarnej
2017 10806 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XLI/302/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XVI/84/2011Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Piastów
2017 10605 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/246/17 Rady Gminy w Skórcu z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.
2017 10571 2017-11-20 Uchwała Uchwała nr XXIII.189.2017 Rady Gminy Odrzywół z dnia 6 października 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Odrzywół, wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania niektórych innych świadczeń, wynikających ze stosunku pracy
2017 9940 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr 188/XXVIII/2017 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wymagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dzierzążnia
2017 9932 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/346/2017 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 września 2017 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu radnym kosztów podróży służbowych
2017 9931 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/345/2017 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia zasad przyznawania sołtysom diet i zwrotu kosztów podróży służbowej
2017 9929 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/336/2017 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie ustanowienia zasad przyznawania sołtysom diet i zwrotu kosztów podróży służbowej
2017 9757 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/178/2017 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/94/2009 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 23 marca 2009 roku w sprawie Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli.
2017 9633 2017-10-31 Uchwała Uchwała nr LIII/235/17 Rady Gminy Kampinos z dnia 23 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagrodzenia.
2017 9570 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXIII/169/17 Rady Gminy Wilga z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
2017 9496 2017-10-24 Uchwała Uchwała nr XXV/198/17 Rady Gminy Osieck z dnia 3 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków: motywującego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Osieck
2017 9493 2017-10-24 Uchwała Uchwała nr 203/XLI/2017 Rady Gminy Załuski z dnia 20 września 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za uczestnictwo w działaniach ratowniczym lub szkoleniach pożarniczym członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Załuski.
2017 9436 2017-10-19 Uchwała Uchwała nr 157.XXXI.2017 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
2017 9415 2017-10-18 Uchwała Uchwała nr XXX/172/17 Rady Gminy Ciechanów z dnia 13 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli i dyrektorów szkół
2017 9324 2017-10-13 Uchwała Uchwała nr 156/XXXIII/2017 Rady Gminy Iłów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 117/XXIX/2009 Rady Gminy w Iłowie z dnia 24 marca 2009 roku ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr 121/XXX/2009 Rady Gminy w Iłowie z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Iłów oraz wypłacania dodatku mieszkaniowego.
2017 9297 2017-10-13 Uchwała Uchwała nr 372/LII/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Ostrołęka
2017 8931 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXVI.169.2017 Rady Gminy Mokobody z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/40/2011 Rady Gminy w Mokobodach z dnia 03 czerwca 2011 r w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagradzania zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli Gminy Mokobody
2017 8716 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/207/2017 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 14 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w publicznych szkołach prowadzonych przez Gminę Krzynowłoga Mała
2017 8468 2017-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/262/2017 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr XV/146/2016 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie: ustalenia regulaminu określajacego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, nagród oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i w szkołach prowadzonych przez Gminę Pomiechówek
2017 8440 2017-09-29 Uchwała Uchwała nr 1118/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 września 2017 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Piaseczno
2017 7106 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/260/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXXV/502/2014 Rady Gminy Długosiodło z dnia 5 września 2014r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli
2017 6988 2017-08-25 Uchwała Uchwała nr 241/XXXVIII/2017 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 11 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, dodatku motywacyjnego, dodatku funkcyjnego, dodatku za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także nagród i dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Małkinia Górna.
2017 6955 2017-08-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/225/17 Rady Gminy Goworowo z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/144/09 Rady Gminy Goworowo z dnia 27 lutego 2009 r w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także określenia wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania dodatku mieszkaniowego.
2017 6614 2017-08-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/166/2017 Rady Gminy Strachówka z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu otrzymywanego przez członków Ochotniczej Straży Pożarnej
2017 6613 2017-08-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/156/2017 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Andrzejewo
2017 6609 2017-08-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/158/2017 Rady Gminy Rzewnie z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie zmian regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania doadtku za wysługe lat. motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastepstw, dodatku mieszkaniowego jak również wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Rzewnie
2017 6596 2017-08-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/159/17 Rady Gminy Ciechanów z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli i dyrektorów szkół
2017 6563 2017-08-08 Uchwała Uchwała nr XXX/352/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/198/2016 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 kwietnia 2016 roku w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łomianki
2017 6338 2017-07-25 Uchwała Uchwała nr 34/XXVII/2017 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek, oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Żabia Wola
2017 6316 2017-07-24 Uchwała Uchwała nr OS.XXX.0007.288.2017 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 22 czerwca 2017 r. zmiany Uchwały Nr V/24/2011 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki przyznawania nagród a także wypłacania innych świadczeń, wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dębe Wielkie (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2011r. nr 87 poz. 2801)
2017 6038 2017-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/159/17 Rady Gminy Wilga z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
2017 5922 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XX.298.2017 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym i szkoleniu pożarniczym członka ochotniczej straży pożarnej
2017 5903 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/153/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet radnym Rady Gminy Olszanka.
2017 5839 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr 224/XXVIII/2017 Rady Gminy Grudusk z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości diet przysługujących przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych za udział w posiedzeniach Rady Gminy
2017 5838 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr 223/XXVIII/2017 Rady Gminy Grudusk z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości diet przysługujących radnym z tytułu udziału w pracach Rady Gminy i jej organów
2017 5411 2017-06-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/364/2017 Rady Miasta Mława z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych
2017 5337 2017-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/223/17 Rady Gminy w Skórcu z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych.
2017 5336 2017-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/222/17 Rady Gminy w Skórcu z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy w Skórcu
2017 5283 2017-06-08 Uchwała Uchwała nr XV/120/2016 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych członków ochotniczej straży pożarnej.
2017 4878 2017-05-23 Uchwała Uchwała nr XXX/215/17 Rady Gminy w Skórcu z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany w regulaminie wynagradzania nauczycieli
2017 4871 2017-05-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/252/2017 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla trenerów sportu prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.
2017 4868 2017-05-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/249/2017 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokości oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Białobrzegi
2017 4684 2017-05-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/210/2017 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości diety dla sołtysów biorących udział w posiedzeniach sesji Rady Miejskiej w Żelechowie.
2017 4631 2017-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/183/2017 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli.
2017 4357 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/171/2017 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w uchwale Nr XIX/94/2016r. Rady Powiatu w Lipsku z dnia 23 marca 2016r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Lipski.
2017 4276 2017-04-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/325/2017 Rady Gminy Jabłonna z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, nagród oraz niektórych innych składników wynagrodzenia a także szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i w szkołach prowadzonych przez Gminę Jabłonna
2017 4236 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/139/17 Rady Gminy Paprotnia z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych
2017 3928 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr 309/XLII/ 2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia diet dla radnych Miasta oraz przewodniczących Zarządów Osiedli
2017 3913 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/209/2017 Rady Gminy Jastrząb z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Jastrząb za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
2017 3481 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XX/257/17 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 29 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych i zasad ich przyznawania
2017 3412 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/243/17 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad na jakich przysługują diety dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych
2017 3121 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/328/17 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/55/11 z dnia 29 marca 2011r. Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim w sprawie Regulaminu Stypendialnego w Gminie Nowy Dwór Mazowiecki.
2017 3108 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/141/17 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla prowadzących rodzinne domy dziecka na terenie powiatu łosickiego
2017 2935 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/154/2017 Rady Gminy Ceranów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie diet sołtysów
2017 2934 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/153/2017 Rady Gminy Ceranów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zasad ustalenia wysokości diet radnych
2017 2823 2017-03-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/162/2017 Rady Gminy Sienno z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych
2017 2694 2017-03-20 Uchwała Uchwała nr XL/272/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 2 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, a także sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2017 2689 2017-03-20 Uchwała Uchwała nr XXI/131/2017 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Huszlew za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Huszlew.
2017 2528 2017-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/256/2017 Rady Miasta Pionki z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zasad zwrotu radnym kosztów podróży służbowych
2017 2465 2017-03-13 Uchwała Uchwała nr XL/172/2017 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Stara Kornica za udział w działaniu ratowniczym , szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
2017 2462 2017-03-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/126/2017 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach oraz szkołach prowadzonych przez Gminę Kazanów.
2017 2218 2017-03-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/204/2017 Rady Gminy Jadów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Jadów za udział w działaniu ratowniczym i w szkoleniu pożarniczym
2017 1988 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/118/2017 Rady Gminy Trojanów z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie przyznania sołtysom prawa do diety oraz zasad jej wypłacania.
2017 968 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr 196/XXV/2017 Rady Gminy Grudusk z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia na 2017 rok Regulaminu dotyczącego wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Grudusk
2017 767 2017-01-25 Uchwała Uchwała nr 103/XXI/2009 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 31 marca 2009r. w sprawie w sprawie ustalenia regulaminów określających niektóre zasady przyznawania składników wynagrodzenia za pracę oraz dodatków do wynagrodzenia i ich wysokości, a także nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę.
2017 473 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXX/263/2016 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych członków ochotniczej straży pożarnej
2017 458 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/175/2016 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Mordy
2017 439 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/244/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Drobin za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Miasto i Gminę Drobin.
2017 131 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/147/2016 Rady Gminy Jednorożec z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej z terenu Gminy Jednorożec za udział w działaniu ratowniczym oraz szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę
2017 13 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/155/2016 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 28 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli
2016 11876 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII.121.2016 Rady Gminy Rybno z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Rybno, za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Rybno.
2016 11866 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/313/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym
2016 11831 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr 204/XX/2016 Rady Powiatu w Płocku z dnia 21 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach prowadzonych przez Powiat Płocki.
2016 11804 2016-12-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/998/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wysokości stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w m.st. Warszawie
2016 11661 2016-12-21 Uchwała Uchwała nr XXV/281/16 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie wypłaty ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
2016 11544 2016-12-17 Uchwała Uchwała nr XXIV.213.2016 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie: określenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Wieniawa oraz zasad jego ustalania
2016 11428 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr 149.XXXII.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz dodatków socjalnych dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wiązowna
2016 11065 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXI/114/2016 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 października 2016r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.
2016 10928 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/279/2016 Rady Miasta Sulejówek z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie ekwiwalentu dla Ochotniczej Straży Pożarnej Sulejówka
2016 10861 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI.117.2016 Rady Gminy Rybno z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Rybno, za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Rybno.
2016 10604 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XX/138/2016 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 25 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie: ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Zwoleński
2016 10456 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXI/126/2016 Rady Gminy Jablonna Lacka z dnia 28 października 2016r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Jabłonna Lacka za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
2016 9840 2016-11-18 Uchwała Uchwała nr 122/XIX/2016 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 28 września 2016r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowe Miasto.
2016 9733 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XV/119/2016 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 25 października 2016r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
2016 9719 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr 179/XXVI/16 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 października 2016r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Chorzele.
2016 9435 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/100/2016 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 27 października 2016r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i niektórych innych składników wynagradzania oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2016 9380 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XVII/141/2016 Rady Gminy Sochocin z dnia 27 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonym przez Gminę Sochocin
2016 9240 2016-10-31 Uchwała Uchwała nr XXX/217/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 24 października 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Lipsko
2016 8716 2016-10-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/116/2016 Rady Gminy Sabnie z dnia 22 września 2016r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych członków Ochotniczych Straży Pożarnych
2016 8519 2016-10-04 Uchwała Uchwała nr XIV/93/2016 Rady Gminy w Broku z dnia 23 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Brok.
2016 8455 2016-09-29 Uchwała Uchwała nr 388/XXI/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr 387/XXIV/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez miasto Płock.
2016 7779 2016-09-01 Uchwała Uchwała nr XXV/141/2016 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 31 sierpnia 2016r. zmieniająca Uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Płoński dodatku za wysługę lat, dodatku motywacyjnego, dodatku funkcyjnego, dodatku za warunki pracy oraz określającego warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2016 7709 2016-08-29 Uchwała Uchwała nr XVI/90/2016 Rady Gminy Radzanów z dnia 25 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Radzanów.
2016 7548 2016-08-17 Uchwała Uchwała nr XXII/208/16 Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kobyłka
2016 7544 2016-08-17 Uchwała Uchwała nr XXII/203/16 Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobyłce
2016 7368 2016-08-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/100/2016 Rady Gminy Rzewnie z dnia 1 sierpnia 2016r. w sprawie zmian regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, dodatku mieszkaniowego jak również wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Rzewnie
2016 7214 2016-08-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/181/2016 Rady Gminy Czosnów z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Czosnów.
2016 7153 2016-07-29 Uchwała Uchwała nr 103/XVI/16 Rady Gminy Przyłęk z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie zmian w Regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przyłęk
2016 7121 2016-07-28 Uchwała Uchwała nr XVI.127.2016 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 4 lipca 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Stara Błotnica
2016 6956 2016-07-21 Uchwała Uchwała nr 141/XXI/16 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych
2016 6938 2016-07-19 Uchwała Uchwała nr XV/127/2016 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2016 6884 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr 12.91.2016 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 17 maja 2016r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w zespołach szkół i szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Grabów nad Pilicą
2016 6768 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/195/16 Rady Miasta Zielonka z dnia 30 czerwca 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII/317/09 Rady Miasta Zielonka z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Miasto Zielonka
2016 5475 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr XIV/120/2016 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 24 maja 2016r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2016 5370 2016-06-16 Uchwała Uchwała nr XVII/147/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 3 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w Miejskim Zespole Szkół oraz w Miejskim Przedszkolu w Raciążu.
2016 5285 2016-06-10 Uchwała Uchwała nr XIX/27/2016 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 25 maja 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2016 5143 2016-06-04 Uchwała Uchwała nr XXI/124/2016 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 25 maja 2016r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Płoński dodatku za wysługę lat, dodatku motywacyjnego, dodatku funkcyjnego, dodatku za warunki pracy oraz określającego warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2016 5029 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XIX/102/2016 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, za pracę w trudnych lub uciążliwych warunkach, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw, podział specjalnego funduszu nagród, wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w Zespołach Oświatowych prowadzonych przez Gminę Sokołów Podlaski
2016 4955 2016-05-25 Uchwała Uchwała nr XVII/95/2016 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 30 marca 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Jastrzębia
2016 4882 2016-05-23 Uchwała Uchwała nr XVI/105/2016 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 9 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Szydłowiecki.
2016 4700 2016-05-17 Uchwała Uchwała nr 148/XVIII/16 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr 195/XXX/09 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Grodziski.
2016 4328 2016-05-05 Uchwała Uchwała nr XIII.83.2016 Rady Gminy w Potworowie z dnia 18 marca 2016r. w sprawie ustalenia zasad i warunków przyznawania dodatków do wynagrodzeń dla nauczycieli.
2016 4266 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XVI/198/2016 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łomianki
2016 4216 2016-04-29 Uchwała Uchwała nr 117/XIX/16 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 18 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Szydłowiec.
2016 4215 2016-04-29 Uchwała Uchwała nr XVI/80/16 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 18 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu w sprawie wysokości oraz warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego (motywacyjnego, funkcyjnego) oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz wysokości i warunki przyznawania dodatku mieszkaniowego w jednostkach oświatowych działających na terenie Gminy Sieciechów.
2016 3824 2016-04-19 Uchwała Uchwała nr 90/XVI/2016 Rady Gminy Rościszewo z dnia 30 marca 2016r. w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Rościszewo
2016 3747 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr XV/85/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 31 marca 2016r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Olszanka za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Olszanka.
2016 3317 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XV/146/2016 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 31 marca 2016r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, nagród oraz niektórych innych składników wynagrodzenia a także szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i w szkołach prowadzonych przez Gminę Pomiechówek
2016 3265 2016-04-08 Uchwała Uchwała nr XIX/94/2016 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 23 marca 2016r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Lipski.
2016 2866 2016-03-23 Uchwała Uchwała nr XV/117/2016 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 10 marca 2016r. w sprawie zmiany w Regulaminie określającym zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Przysucha
2016 2858 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr XIV/97/2016 Rady Gminy Baboszewo z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Baboszewo w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Baboszewo
2016 2724 2016-03-17 Uchwała Uchwała nr XIII/94/16 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych
2016 2717 2016-03-17 Uchwała Uchwała nr XIV/94/2016 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/134/09 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 16 kwietnia 2009 roku w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Siedlecki
2016 2663 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr I/10/16 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczącyzh w działaniach i szkoleniach pożarniczych.
2016 2639 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XVI.207.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.
2016 1144 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XI/61/2015 Rady Gminy Szydłowo z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dla nauczycieli określającego wysokość dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw oraz szczegółowe zasady przyznawania wysokości i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz wiejskiego w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Szydłowo.
2016 669 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr 88.XVI.2015 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Płoniawy-Bramura.
2016 534 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr 400/XV/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr 917/XXXII/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18.02.2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz ustalenia stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Piaseczno.
2016 510 2016-01-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wysokości i szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz utworzenia specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli
2016 431 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr XIII.157.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości ekwiwalentu członkom Ochotniczej Straży Pożarnej w Młochowie oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Nadarzynie, za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.
2016 428 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr XII/108/2015 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla strażaków OSP biorących udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym
2016 312 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr X/70/2015 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 7 grudnia 2015r. zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2016 296 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr X/57/15 Rady Gminy Ciechanów z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków OSP uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych
2016 293 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr V/9/60/2015 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany Regulaminu określającego dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat ciechanowski wysokość stawek dodatku motywacyjnego , funkcyjnego i za wysługę lat, a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
2016 225 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr X/56/2015 Rady Gminy Latowicz z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Latowicz
2016 152 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XII/73/2015 Rady Gminy Wolanów z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wolanów
2016 111 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XIV/90/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego członkowi ochotniczej straży pożarnej.
2015 11564 2015-12-18 Uchwała Uchwała nr XVII/111/2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2015 11356 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr 88/XV/2015 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.
2015 11002 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XII/89/2015 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowa Sucha
2015 10163 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr 234/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę nr 809/2014 z dnia 27 października 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia
2015 9285 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr XII/56/2015 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 29 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2015 9270 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr XV/97/2015 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/201/2009 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin nauczycieli szkół zaocznych i zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym, dodatek mieszkaniowy oraz wysokość i kryteria przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
2015 9183 2015-11-18 Uchwała Uchwała nr 95/XIV/15 Rady Gminy Sierpc z dnia 30 października 2015r. zmieniająca uchwałę Nr 133/XXXI/09 Rady Gminy Sierpc z dnia 27.02.2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Sierpc.
2015 8920 2015-11-09 Uchwała Uchwała nr XIV/133/15 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 8 października 2015r. o zmianie uchwały w sprawie wysokości i szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz utworzenia specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli
2015 8834 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr XI/52/15 Rady Gminy w Regiminie z dnia 30 września 2015r. zmieniająca uchwałę nr XXVIII/139/09 Rady Gminy w Regiminie z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania; szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw; wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.
2015 8797 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr VII/35/2015 Rady Gminy Radzanów z dnia 28 września 2015r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2015 8604 2015-10-29 Uchwała Uchwała nr VII/45/2015 Rady Gminy Ceranów z dnia 22 września 2015r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Ceranów
2015 8570 2015-10-28 Uchwała Uchwała nr X/46/2015 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 18 września 2015r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagradzania nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
2015 8495 2015-10-23 Uchwała Uchwała nr IX/52/2015 Rady Gminy Wiśniew z dnia 31 lipca 2015r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnych z terenu gminy Wiśniew z udział w działaniu ratowniczym lub w szkoleniu.
2015 8386 2015-10-20 Uchwała Uchwała nr XII/57/2015 Rady Gminy Korczew z dnia 28 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/148/2009 Rady Gminy Korczew z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny nadliczbowe i godziny doraźnych zastępstw oraz regulaminu określającego wysokość dodatku mieszkaniowego
2015 8174 2015-10-12 Uchwała Uchwała nr X/44/2015 Rady Gminy w Parysowie z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie: zmian w Regulaminie określającym wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego, dodatku za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz niektórych innych składników wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Parysów
2015 8057 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr 268/XI/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz ustalenia stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Piaseczno.
2015 8047 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr 75/X/15 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr 195/XXX/09 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Grodziski.
2015 7546 2015-09-11 Uchwała Uchwała nr IX/59/15 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 6 sierpnia 2015r. w sprawie: Regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Wyśmierzyce.
2015 7008 2015-08-11 Uchwała Uchwała nr VIII/38/2015 Rady Gminy w Kuczborku Osadzie z dnia 14 lipca 2015r. w sprawie: zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kuczbork - Osada
2015 6986 2015-08-10 Uchwała Uchwała nr XVI/68/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 23 lipca 2015r. w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Zakroczym.
2015 6748 2015-07-30 Uchwała Uchwała nr VI/26/2015 Rady Gminy Wierzbno z dnia 25 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia Regulaminu Wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Wierzbno
2015 6641 2015-07-28 Uchwała Uchwała nr IX.73.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/33/2011 Rady Gminy Klembów z dnia 24 lutego 2011 roku, w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym
2015 6620 2015-07-27 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 16 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/194/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 lutego 2009 r., w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania a także przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Michałowice.
2015 6308 2015-07-20 Uchwała Uchwała nr VI.0007.53.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia 25 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/164/09 Rady Gminy w Siennicy z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu dotyczącego określenia zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Siennica
2015 6197 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr 64/XII/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 maja 2015r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania, wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
2015 6176 2015-07-16 Uchwała Uchwała nr VIII/34/2015 Rady Gminy Szczutowo z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Szczutowo
2015 6042 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr VII/37/15 Rady Gminy Latowicz z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Latowicz.
2015 6013 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr VIII/55/15 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 25 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania dodatków do wynagrodzeń oraz wysokość nagród nauczycieli
2015 6006 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr VII.43.2015 Rady Gminy Raciąż z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXVI/170/2009 Rady Gminy Raciąż z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach prowadzonych przez Gminę Raciąż.
2015 5881 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr X/41/15 Rady Gminy Paprotnia z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli
2015 5718 2015-06-24 Uchwała Uchwała nr 80/IX/15 Rady Gminy Sierpc z dnia 27 maja 2015r. w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Sierpc
2015 5714 2015-06-24 Uchwała Uchwała nr IX/52/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 maja 2015r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, a także sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2015 5555 2015-06-18 Uchwała Uchwała nr IV.16.2015 Rady Gminy w Potworowie z dnia 19 marca 2015r. w sprawie ustalenia diet dla sołtysów
2015 5303 2015-06-11 Uchwała Uchwała nr V.54.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 25 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia dla nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Miasto Mińsk Mazowiecki oraz zmian w Regulaminie określającym tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
2015 5082 2015-06-03 Uchwała Uchwała nr IX/52/2015 Rady Gminy Kowala z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/28/2009 Rady Gminy Kowala z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę KOWALA .
2015 4779 2015-05-25 Uchwała Uchwała nr VI/31/2015 Rady Gminy Sypniewo z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/131/2010 Rady Gminy Sypniewo z dnia 27 stycznia 2010 r w sprawie regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sypniewo.
2015 4650 2015-05-20 Uchwała Uchwała nr VII/34/2015 Rady Gminy Gózd z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za: wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2015 4585 2015-05-19 Uchwała Uchwała nr VIII/35/2015 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/134/09 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Miasto Ostrów Mazowiecka
2015 4047 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr V/30/15 Rady Gminy w Troszynie z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVIII/146/09 Rady Gminy w Troszynie z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
2015 3751 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr VII/38/2015 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 31 marca 2015r. Zmieniająca uchwałę w sprawie: określenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych prze Gminę Solec nad Wisłą
2015 2795 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr V/40/15 Rady Gminy w Skórcu z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie zmiany w regulaminie wynagradzania nauczycieli
2015 1771 2015-03-03 Uchwała Uchwała nr 15/V/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Szydłowiec
2015 1625 2015-02-24 Uchwała Uchwała nr III/23/15 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Olszewo-Borki dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
2015 1070 2015-02-06 Uchwała Uchwała nr 21/IV/2015 Rady Gminy Grudusk z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia na 2015 rok Regulaminu dotyczącego wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Grudusk
2014 11159 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XL/217/2014 Rady Powiatu Siedleckiego z dnia 30 października 2014r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, posiadających licencję zawodnika uprawniającą do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym.
2014 11062 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr LIII/547/14 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 października 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/269/09 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia, określenia wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
2014 11029 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XLIX/516/2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 października 2014r. w sprawie określenia wysokości ekwiwalentu członkom Ochotniczej Straży Pożarnej w Młochowie oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Nadarzynie, za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym w roku 2014.
2014 10255 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr XLI/250/14 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 28 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat makowski
2014 10253 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr XLI/309/2014 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 21 października 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr IV/37/11 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 11 marca 2011 roku w sprawie: ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Zwoleński
2014 10250 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr 809/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 października 2014r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia.