Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 344

Słowa kluczowe: nieruchomości

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11431 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XVII/131/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 20 września 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XLV/381/10 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych
2019 10960 2019-09-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 60/2019 Wójta Gminy Poświętne z dnia 16 września 2019 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu netto za najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Poświętne
2019 10663 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr XVII/440/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości m.st. Warszawy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata
2019 10168 2019-08-29 Uchwała Uchwała nr 55/VIII/2019 Rady Gminy Pacyna z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII/134/2017 Rady Gminy Pacyna z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych
2019 9999 2019-08-21 Uchwała Uchwała nr IX/58/2019 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości
2019 9998 2019-08-21 Uchwała Uchwała nr IX/57/2019 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej
2019 9837 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr IX.0007.82.2019 Rady Gminy w Siennicy z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad nieodpłatnego nabywania na własność Gminy Siennica nieruchomości stanowiących działki pod komunikację ogólnodostępną
2019 9337 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr 61/VIII/19 Rady Gminy Bulkowo z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Bulkowo
2019 9013 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr XV/359/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży garaży w budynkach wielolokalowych
2019 8300 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr VII/56/2019 Rady Gminy Winnica z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Winnica służebnościami gruntowymi i przesyłu
2019 7954 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr XIII/85/19 Rady Gminy Cegłów z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad nieodpłatnego przejmowania na własność Gminy Cegłów nieruchomości stanowiących działki pod komunikację ogólnodostępną
2019 7649 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr VI/41/2019 Rady Gminy Stanisławów z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały NR XIX/151/2016 Rady Gminy Stanisławów z dnia 23 września 2016 roku w sprawie wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości.
2019 6811 2019-05-29 Uchwała Uchwała nr XII/105/2019 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny
2019 6694 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr 78/VIII/6/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Konstancin- - Jeziorna służebnościami przesyłu i służebnościami gruntowymi
2019 6648 2019-05-24 Uchwała Uchwała nr XII/69/19 Wójta Gminy Cegłów z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie ustalenia zasad nieodpłatnego przejmowania na własność Gminy Cegłów nieruchomości stanowiących działki pod komunikację ogólnodostępną
2019 6160 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr VII/54/2019 Rady Gminy Jastrząb z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości stanowiących własność Gminy Jastrząb, oddanych gminnym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd.
2019 5926 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VII.68.19 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mińsk Mazowiecki oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata niewchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2019 5859 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/3/19 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad obciążania nieruchomości wchodzących w skład powiatowego zasobu nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi.
2019 5649 2019-04-25 Uchwała Uchwała nr V/45/2019 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu ustanowienia trwałego zarządu
2019 5624 2019-04-25 Uchwała Uchwała nr VIII/43/2019 Rady Gminy Radziejowice z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zasad ustanawiania służebności gruntowych oraz służebności przesyłu
2019 5023 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VII/41/2019 Rady Gminy Parysów z dnia 14 marca 2019 r. uchylająca uchwałę Rady Gminy Parysów VI/29/2019 z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Parysów
2019 4566 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr 62/VIII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 53/XI/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.
2019 4532 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr V/51/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych oraz zasad udzielania bonifikaty przy sprzedaży tych lokali w budynkach stanowiących współwłasność Gminy Nasielsk na rzecz dotychczasowych najemców
2019 4524 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/36/2019 Rady Gminy Wiśniew z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Wiśniew służebnościami gruntowymi i służebnościami przesyłu.
2019 3720 2019-03-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 9 Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia ustawowych stawek procentowych bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa w prawo własności tych gruntów, położonych na terenie Miasta Stołecznego Warszawy
2019 3575 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr VI/29/2019 Rady Gminy Parysów z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Parysów
2019 3332 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr V/31/2019 Rady Miasta Garwolina z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/24/2019 Rady Miasta Garwolina z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie zasad sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Garwolina
2019 2419 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr 23.V.2019 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 15 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości Powiatu Sierpeckiego oddanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd
2019 1517 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr V/25/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych
2019 978 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr III/37/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2019 767 2019-01-15 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Miasta Pionki z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LXI/427/2018 Rady Miasta Pionki z dnia 23.05.2018r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych na rzecz najemców oraz warunków udzielenia bonifikat od ceny lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Pionki
2019 503 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr II/17/18 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zasad udzielania bonifikaty i jej wysokości od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Garbatka-Letnisko, zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2019 352 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/22/2018 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/162/2017 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 25 stycznia 2017r w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Puszcza Mariańska oraz ich wydzierżawiania, najmu, lub oddawania w użytkowanie na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.
2018 10670 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr LVIII/359/18 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zasad ustanawiania służebności przesyłu oraz służebności gruntowych
2018 10415 2018-10-31 Uchwała Uchwała nr LVI/418/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie warunków udzielenia osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2018 10298 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr 149/XV/18 Rady Gminy Słupno z dnia 18 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Słupno służebnościami gruntowymi i służebnościami przesyłu
2018 9319 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XL.229.2018 Rady Gminy Słubice z dnia 25 września 2018 r. w sprawie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o numerze ewidencyjnym 35/ 7 w obrębie geodezyjnym Juliszew w prawo własności nieruchomości
2018 8819 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/1980/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym podmiotem
2018 7749 2018-08-07 Uchwała Uchwała nr LIII/291/2018 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie warunków udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2018 7648 2018-08-01 Uchwała Uchwała nr LII/420/2018 Rady Gminy Czosnów z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XXXIX/301/2017 Rady Gminy Czosnów z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych, oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony
2018 7249 2018-07-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII / 286 /2018 Rady Gminy Łąck z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zasad wydzierżawiania nieruchomości stanowiących pas drogowy dróg niezakwalifikowanych do żadnej z kategorii dróg publicznych, których zarządcą jest Wójt Gminy Łąck
2018 7248 2018-07-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/285/2018 Rady Gminy Łąck z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Gminy Łąck
2018 7114 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr LVII/431/18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca Uchwałę nr XLV/381/10 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych
2018 6895 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr 266/XLVIII/2018 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla Wyszogrodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej
2018 6756 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/315/2018 Rady Gminy Jadów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawek procentowych przy zbywaniu nieruchomości sprzedawanych jako lokale mieszkalne
2018 6744 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr LXII/341/2018 Rady Miasta Garwolina z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/52/2007 Rady Miasta Garwolin z dnia 28 września 2007 roku w sprawie zasad sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych usytuowanych w budynkach stanowiących własność Miasta Garwolin
2018 6390 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr XXIX / 210 / 2018 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/211/2001 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 września 2001 roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata
2018 6309 2018-06-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Stare Babice z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego zasobu
2018 6063 2018-06-11 Uchwała Uchwała nr 120/XIII/18 Rady Gminy Słupno z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Słupno służebnościami gruntowymi i służebnościami przesyłu
2018 5965 2018-06-07 Uchwała Uchwała nr LXI/427/2018 Rady Miasta Pionki z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnychi użytkowych na rzecz najemców oraz warunków udzielenia bonifikat od ceny lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Pionki.
2018 5661 2018-05-29 Uchwała Uchwała nr LXVII/514/2018 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny
2018 5129 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XLVII/298/2018 Rady Gminy Wierzbica z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży lokali komunalnych
2018 4854 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr LV/405/18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 19 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XLV/381/10 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych
2018 4770 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr XL/430/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego zasobu
2018 4560 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/220/2018 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej, oraz podziału nieruchomości na terenie Gminy Belsk Duży
2018 4201 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr XLV/337/2018 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Piastowa
2018 3013 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XL/465/2018 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 8 marca 2018 r. w sprawieokreślenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Łomianki
2018 2610 2018-03-15 Uchwała Uchwała nr LVI/424/17 Rady Miasta Otwocka z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości gruntowych na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat
2018 2571 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XXX/217/18 Rady Gminy Gniewoszów z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Gniewoszów
2018 2038 2018-02-26 Uchwała Uchwała nr XXXV/250/2018 Rady Gminy w Liwie z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Liw służebnością przesyłu.
2018 1757 2018-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.282.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej.
2018 1491 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr 677/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr 76/2011 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa nabywania, zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych oraz udzielania bonifikaty
2018 1369 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr LVII/618/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości
2018 292 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/134/2017 Rady Gminy Pacyna z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych
2018 239 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/227/2017 Rady Gminy w Orońsku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie warunków udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność gminy Orońsko oraz określania stawki procentowej tej bonifikaty
2017 11286 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XLII/340/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych oraz zasad udzelenia bonifikaty przy sprzedaży tych lokali w budynkach stanowiących współwłasność Gminy Nasielsk na rzecz dotychczasowych najemców
2017 11022 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr 618/VII/38/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 października 2017 r. o zmianie Uchwały Nr 29/VII/5/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych w budynkach wielomieszkaniowych
2017 10983 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr 1232/XL/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej na terenie miasta i gminy Piaseczno z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości
2017 10673 2017-11-23 Uchwała Uchwała nr LVII/1484/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad obrotu lokalami mieszkalnymi m.st. Warszawy
2017 10221 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr XXX/255/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 27 września 2017 r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawek procentowych od pierwszej opłaty i opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu oddanego na cele działalności sakralnej
2017 9765 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr 249/XXXIX/2017 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 29 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej część działki o numerze ewidencyjnym 1961/3, obręb 0013 z przeznaczeniem pod garaż wolnostojący.
2017 9745 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/202/2017 Rady Gminy Strzegowo z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2017 9291 2017-10-13 Uchwała Uchwała nr 365/LII/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2017 8792 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII.223.2017 Rady Gminy Stromiec z dnia 26 września 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłaty adiacenckiej
2017 8296 2017-09-27 Uchwała Uchwała nr LIV/419/2017 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/339/2017 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny.
2017 7728 2017-09-18 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/269/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 29 sierpnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr LXX/346/2006 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Piastowa
2017 7664 2017-09-13 Uchwała Uchwała nr XXII/148/2017 Rady Gminy w Broku z dnia 1 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej komunalnych lokali mieszkalnych oraz ustalenie zasad ich sprzedaży.
2017 7392 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr 218/XXVIII/17 Rady Gminy Bulkowo z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Gminy Bulkowo
2017 7122 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/173/2017 Rady Gminy Jednorożec z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia dla gruntów Gminy Jednorożec wysokości opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału
2017 7121 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/172/2017 Rady Gminy Jednorożec z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej na terenie Gminy Jednorożec
2017 6986 2017-08-25 Uchwała Uchwała nr 231/XXXVIII/2017 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej część działki o numerze ewidencyjnym 1961/3, obręb 0013 z przeznaczeniem pod garaż wolnostojący.
2017 6853 2017-08-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/192/2017 Rady Gminy Strzegowo z dnia 17 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie stosowania stawek czynszu za dzierżawione nieruchomości stanowiąca własność Gminy Strzegowo, bądź będące w samoistnym posiadaniu
2017 6494 2017-08-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/233/2017 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniająca Uchwałę nr XXXVI/289/2014 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania
2017 6286 2017-07-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/153/2017 Rady Gminy Baranów z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych.
2017 6192 2017-07-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/301/2017 Rady Gminy Czosnów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych, oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.
2017 5928 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr 229/XXXVII/2017 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 5 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Małkinia Górna służebnościami przesyłu.
2017 5414 2017-06-19 Uchwała Uchwała nr L/1217/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla osób fizycznych i spółdzielni mieszkaniowych
2017 5298 2017-06-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/241/2017 Rady Gminy Zakroczym z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości
2017 5157 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XXV/279/17 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy zbywaniu na rzecz najemców lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Sochaczew
2017 4978 2017-05-25 Uchwała Uchwała nr XX/89/16 Rady Gminy w Promnie z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłat adiacenckich
2017 4200 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/274/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 24 kwietnia 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania, zamiany i obciążania nieruchomości gruntowych i lokali oraz ich wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż trzy lata
2017 3861 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XLVII/368/17 Rady Miasta Otwocka z dnia 11 kwietnia 2017 r. sprawie ustalenia zasad zbywania nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Otwock, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe oraz na inne cele niż budownictwo mieszkaniowe.
2017 3860 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XLVII/367/17 Rady Miasta Otwocka z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XLIII/328/17 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia zasad zbywania nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Otwock, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe oraz na inne cele niż budownictwo mieszkaniowe.
2017 3702 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr 206/XXXV/2017 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Małkinia Górna służebnościami przesyłu
2017 3671 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr XLII/339/2017 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 30 marca 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny
2017 3330 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XLV/1092/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży garaży w budynkach wielolokalowych
2017 3104 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr 181/XXVIII/2017 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Powiatu Legionowskiego
2017 2730 2017-03-21 Uchwała Uchwała nr 196/XXXIV/2017 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości wchodzących w skład zasobu Gminy Małkinia Górna oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.
2017 2635 2017-03-17 Uchwała Uchwała nr 501/XXIX/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 218/XV/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 27.09.2011 r.
2017 2210 2017-03-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/205/2017 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiacym własność Gminy Jedlnia-Letnisko
2017 1970 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/175/2017 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości oddanych w trwały zarząd przez jednostki organizacyjne Gminy Solec nad Wisłą.
2017 1789 2017-02-22 Uchwała Uchwała nr XX/153/2017 Rady Gminy Winnica z dnia 9 lutego 2017r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII/137/2016 Rady Gminy Winnica z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości Gminy Winnica
2017 1617 2017-02-17 Uchwała Uchwała nr XLIII/328/17 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad zbywania nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Otwock, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe oraz na inne cele niż budownictwo mieszkaniowe
2017 1288 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/273/17 Rady Miasta Zielonka z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie bez przetargu w dzierżawę nieruchomości gminnych na okres sześciu lat
2017 1147 2017-02-07 Uchwała Uchwała nr XXII/157/2016 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania przez powiatowe jednostki organizacyjne z nieruchomości powiatowych będących w trwałym zarządzie
2017 894 2017-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/162/2017 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Puszcza Mariańska oraz ich wydzierżawiania, najmu, lub oddawania w użytkowanie na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.
2017 443 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXV/117/2016 Rady Gminy Baranów z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych.
2017 296 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXV/65/2016 Rady Gminy Gielniów z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Gielniów, oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony
2017 43 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XXII/119/2016 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Garwolińskiego
2016 11341 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XX.0007.148.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 3 listopada 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XIX.0007.141.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 14 września 2016 roku w sprawie ustalenia zasad obciążania nieruchomości, nie będących drogami publicznymi, stanowiących własność Gminy Siennica
2016 11340 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XIX.0007.141.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 14 września 2016r. w sprawie ustalenia zasad obciążania nieruchomości, nie będących drogami publicznymi, stanowiących własność Gminy Siennica
2016 11151 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/222/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Nasielsk służebnościami gruntowymi i przesyłu
2016 9716 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/220/16 Rady Gminy Stare Babice z dnia 27 października 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XXI/201/12 z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego zasobu
2016 9011 2016-10-19 Uchwała Uchwała nr 213/XLIV/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 września 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z budową urządzeń infrastruktury technicznej
2016 9010 2016-10-19 Uchwała Uchwała nr 212/XLIV/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 września 2016r. w sprawieustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości
2016 8881 2016-10-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/175/2016 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 27 września 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr LXX/346/2006 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 29 sierpnia 2006r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Piastowa
2016 8816 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/287/16 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 22 września 2016r. w sprawie zasad ustanawiania służebności gruntowych oraz służebności przesyłu
2016 8766 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr XIX/151/2016 Rady Gminy Stanisławów z dnia 23 września 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości
2016 8434 2016-09-29 Uchwała Uchwała nr XXV/175/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/368/14 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 24 kwietnia 2014 roku
2016 8133 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr 241/XXVI/2016 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 7 września 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
2016 8031 2016-09-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/197/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 25 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych
2016 7855 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/808/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie sprzedaży garaży w budynkach wielolokalowych
2016 7302 2016-08-04 Uchwała Uchwała nr XIX/161/2016 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej.
2016 7301 2016-08-04 Uchwała Uchwała nr XIX/160/2016 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości
2016 6797 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/133/2016 Rady Gminy Maciejowice z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie zasad udzielenia bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych z zasobów komunalnych
2016 5801 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr 106/XIX/2016 Rady Gminy Rościszewo z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i wydzierżawiania nieruchomości na czas dłuższy niż 3 lata i na czas nieoznaczony
2016 5573 2016-06-23 Uchwała Uchwała nr 126/XX/16 Rady Gminy Sierpc z dnia 31 maja 2016r. w sprawie: określenia zasad udzielania bonifikat przy sprzedaży stanowiących własność Gminy Sierpc nieruchomości na cele mieszkaniowe oraz jako lokal mieszkalny.
2016 5539 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/140/2016 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 6 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność miasta Maków Mazowiecki
2016 5249 2016-06-08 Uchwała Uchwała nr XXII/208/2016 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 maja 2016r. w sprawie wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących własność lub będących we władaniu Gminy Jabłonna oraz ustanawiania służebności gruntowych i służebności przesyłu
2016 4889 2016-05-24 Uchwała Uchwała nr XV/138/2016 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 31 marca 2016r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Kozienickiej Gospodarki Komunalnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Kozienicach.
2016 4709 2016-05-17 Uchwała Uchwała nr XVI/89/2016 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie bonifikat przy sprzedaży nieruchomości osobom fizycznym i osobom prawnym, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, na cele niezwiązane z działalnością zarobkową, a także organizacjom pożytku publicznego na cel prowadzonej działalności pożytku publicznego.
2016 4695 2016-05-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/168/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zasad obciążania nieruchomości komunalnych prawem użytkowania
2016 4311 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XIV/108/2016 Rady Gminy Przesmyki z dnia 17 marca 2016r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Przesmyki oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata nie wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2016 4123 2016-04-27 Uchwała Uchwała nr XIV/115/16 Rady Gminy Izabelin z dnia 16 marca 2016r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawek procentowych od pierwszej opłaty i opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu oddanego na cele działalności sakralnej
2016 4051 2016-04-25 Uchwała Uchwała nr XVI/116/16 Rady Gminy w Skórcu z dnia 21 marca 2016r. w sprawie określenia zasad obciążenia służebnościami przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Skórzec
2016 3329 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XIX/189/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania na czas oznaczony, dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.
2016 2634 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XXIII.119.2016 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie ustalenia stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości lub spowodowanym budową urządzeń infrastruktury technicznej
2016 595 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XVI/97/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 24 listopada 2015r. zmieniająca Uchwałę w sprawie ustalenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych.
2016 444 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr XII/72/2015 Rady Gminy Stanisławów z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Stanisławów.
2016 192 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr 60/XI/2015 Rady Gminy Staroźreby z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr 128/XXVII/2009 Rady Gminy Staroźreby z dnia 03 lipca 2009r., w sprawie: zasad gospodarowania mieniem Gminy Staroźreby, zasad nabywania, zbywania, zamiany i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata
2015 11667 2015-12-28 Uchwała Uchwała nr XII/54/2015 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/49/2015 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 28 września 2015r. w sprawie zasad zbywania nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi lub lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kazanów oraz warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikat.
2015 10259 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr IX/52/15 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 23 października 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/71/11 Rady Gminy Gniewoszów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości stanowiących własność gminy przez gminne jednostki organizacyjne
2015 10222 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XIV/105/2015 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości po wybudowaniu urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków publicznych.
2015 10176 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XI/86/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej
2015 10102 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XIV/89/2015 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 17 listopada 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr LXX/346/2006 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Piastowa
2015 9453 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr 221/XII/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 października 2015r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 352/XXIV/08 Rady Miasta Płocka z dnia 27 maja 2008 roku w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy, zmienionej uchwałą Nr 360/XXV/08 Rady Miasta Płocka z dnia 24 czerwca 2008 roku, uchwałą Nr 818/LVII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2010 roku, uchwałą Nr 664/XXXVII/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 27 sierpnia 2013 roku oraz Uchwałą Nr 832/XLIX/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 24 czerwca 2014 roku.
2015 9428 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr 82/XIV/15 Rady Gminy Słupno z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej na skutek wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej: sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i budowy drogi
2015 9297 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr XIV/132/2015 Rady Gminy Jabłonna z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmiany stawki procentowej dla potrzeb ustalenia opłat adiacenckich z tytułu podziału nieruchomości
2015 9296 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr XIV/130/2015 Rady Gminy Jabłonna z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/263/2004 Rady Gminy Jabłonna z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków korzystania z obiektów gminnych basenu i boiska przekazywanych Gminnemu Centrum Kultury i Sportu w Jabłonnie w trwały zarząd
2015 9122 2015-11-16 Uchwała Uchwała nr X/79/2015 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kozienice oraz określenia warunków udzielenia bonifikaty i wysokości jej stawek procentowych od ceny sprzedaży lokali.
2015 8933 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr X/49/2015 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 28 września 2015r. w sprawie zasad zbywania nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi lub lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kazanów oraz warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikat.
2015 8798 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr XVII/88/2015 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 29 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/124/2008 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 21 kwietnia 2008r w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Powiatu Grójeckiego
2015 8613 2015-10-30 Uchwała Uchwała nr 57/VIII/2015 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 29 września 2015r. w sprawie ustalenia zasad i trybu wydzierżawienia nieruchomości stanowiących drogi wewnętrzne i inne nieruchomości gruntowe, będące własnością oraz we władaniu Gminy Nowe Miasto.
2015 8233 2015-10-13 Uchwała Uchwała nr IX.61.2015 Rady Gminy Głowaczów z dnia 9 września 2015r. w sprawie uchylenia uchawały nr III.13.2014 Rady Gminy Głowaczów z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie opłaty adiacenckiej
2015 8199 2015-10-12 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2015 Rady Gminy Suchożebry z dnia 25 września 2015r. w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Suchożebry służebnością przesyłu.
2015 7592 2015-09-15 Uchwała Uchwała nr 179/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej na terenie miasta Radomia
2015 7459 2015-09-04 Uchwała Uchwała nr XIV/78/2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości
2015 7116 2015-08-14 Uchwała Uchwała nr VII/33/2015 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata
2015 6434 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr XIII.64.2015 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Brańszczyk oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2015 6226 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr X-79/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zbycia nieruchomości
2015 6201 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr IX/65/15 Rady Gminy Stare Babice z dnia 24 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego zasobu
2015 6061 2015-07-10 Uchwała Uchwała nr IX/89/2015 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie określenia zasad nabywania nieruchomości stanowiących grunty wspólnot gruntowych w wyniku wykonania prawa pierwokupu.
2015 6035 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr IX/58/2015 Rady Miasta Sulejówek z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie opłat adiacenckich w związku ze wzrostem wartości nieruchomości w wyniku podziału
2015 5210 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr 53/XI/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.
2015 4843 2015-05-26 Uchwała Uchwała nr 38/VIII/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Szydłowiec
2015 4784 2015-05-25 Uchwała Uchwała nr VII.49.2015 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 10 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej
2015 4500 2015-05-14 Uchwała Uchwała nr IX/55/2015 Rady Gminy Kowala z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej.
2015 4295 2015-05-07 Uchwała Uchwała nr IV/19/15 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 26 marca 2015r. o zmianie uchwały w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata.
2015 4271 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VI/16/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 marca 2015r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonych na terenie gminy Jedlińsk w związku z ich podziałem oraz spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej
2015 4181 2015-04-30 Uchwała Uchwała nr 42/X/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr 204/XXXV/06 z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Gostynina zmienionej uchwałą nr 200//XXXII/09 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Gostynina
2015 4141 2015-04-29 Uchwała Uchwała nr VI. 42. 2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości stanowiących własność Miasta oraz zasad ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata.
2015 4078 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr VII/47/2015 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Różan w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców
2015 3609 2015-04-17 Uchwała Uchwała nr 30/V/2015 Rady Gminy Grudusk z dnia 25 marca 2015r. w sprawie bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności nieruchomości
2015 3508 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr VI/32/15 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 marca 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/119/11 z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Wyszków i wysokości stawek procentowych.
2015 3445 2015-04-14 Uchwała Uchwała nr III/24/2015 Rady Gminy Lelis z dnia 27 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2015 3036 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr 45/IV/2015 Rady Powiatu w Płocku z dnia 25 marca 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie Gminie Bodzanów mienia Powiatu Płockiego.
2015 2927 2015-03-30 Uchwała Uchwała nr III.14.2014 Rady Gminy Głowaczów z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie uchylenia uchwały nr VIII/38/11 Rady Gminy Głowaczów z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej.
2015 2900 2015-03-27 Uchwała Uchwała nr III.13.2014 Rady Gminy Głowaczów z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie opłaty adiacenckiej
2015 2654 2015-03-23 Uchwała Uchwała nr III.18.2015 Rady Gminy Wąsewo z dnia 6 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2015 1263 2015-02-13 Uchwała Uchwała nr III / 22 / 2014 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie udzielenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu ustanowienia trwałego zarządu
2015 1230 2015-02-12 Uchwała Uchwała nr IV/18/2015 Rady Gminy w Broku z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości.
2015 1081 2015-02-06 Uchwała Uchwała nr III/10/2014 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej dotyczącej ustalenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości oświatowych.
2015 527 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr III/17/14 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych oraz zasad udzielenia bonifikaty przy sprzedaży tych lokali w budynku znajdującym się na nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Nasielsk na rzecz dotychczasowych najemców
2015 526 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr III/16/14 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych oraz zasad udzielenia bonifikaty przy sprzedaży tych lokali w budynku stanowiącym własność Gminy Nasielsk na rzecz dotychczasowych najemców
2015 336 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr XLVI/513/14 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 28 października 2014r. w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminy przekazanych gminnym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd.
2014 11482 2014-12-13 Uchwała Uchwała nr LII/416/2014 Rady Gminy Prażmów z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Prażmów nr XLIV/334/2014 z dnia 3 lutego 2014 roku w sprawie uchwalenia zasad udostępniania sal sportowych, obiektów sportowych i pomieszczeń szkolnych stanowiących własność Gminy Prażmów i oddanych w trwały zarząd szkołom publicznym z terenu gminy
2014 11133 2014-12-04 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 15/2014 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 października 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty i wysokości jej stawek procentowych przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz ustalenia stopy procentowej rozłożonej na raty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2014 8724 2014-09-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 474 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 września 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na stosowanie innej niż ustawowa stopy procentowej niespłaconej ceny nieruchomości oraz nieuiszczonej części opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa na terenie województwa mazowieckiego
2014 7425 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXVI/289/2014 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania.
2014 7173 2014-07-28 Uchwała Uchwała nr LVII/402/2014 Rady Miasta Sulejówek z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie uchylenia uchwały nr 218/XXII/2000 Rady Miejskiej w Sulejówku z dnia 31 marca 2000r. w sprawie ustalenia stawek podstawowych czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości gminnych wydzierżawianych przez Miasto Sulejówek
2014 7135 2014-07-25 Uchwała Uchwała nr 1472/XLVIII/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 2 lipca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie nr 1092/XXXVII/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie zasad ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach gruntowych nie będących drogami, stanowiących własność Gminy Piaseczno ,
2014 6661 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX-75/2014 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 26 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydzierżawiania nieruchomości stanowiących własność lub będących we władaniu Gminy Wołomin
2014 6555 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr 571/VI/44/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 21 maja 2014r. w sprawie zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych w budynkach wielomieszkaniowych
2014 5180 2014-05-22 Uchwała Uchwała nr LII/368/14 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych oraz zasad udzielenia bonifikaty przy sprzedaży tych lokali w budynkach stanowiących współwłasność Gminy Nasielsk na rzecz dotychczasowych najemców
2014 5059 2014-05-15 Uchwała Uchwała nr 586/LIX/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2014 4554 2014-05-06 Uchwała Uchwała nr XLI/305/2014 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Kozienice nieruchomości położonej w obrębie Holendry gm. Kozienice, z przeznaczeniem pod przepompownię ścieków.
2014 4302 2014-04-24 Uchwała Uchwała nr 244/XLIV/2014 Rady Gminy Iłów z dnia 26 marca 2014r. W sprawie określenia zasad nabywania zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieokreślony.
2014 3524 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr LXXVIII/2008/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 20 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości m.st. Warszawy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata
2014 3351 2014-04-01 Uchwała Uchwała nr XXXI/170/14 Rady Gminy Rusinów z dnia 24 marca 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości.
2014 2941 2014-03-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 117 Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 marca 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących zasób nieruchomości Skarbu Państwa na terenie województwa mazowieckiego.
2014 2807 2014-03-19 Uchwała Uchwała nr LXXVII/1994/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą.
2014 2804 2014-03-19 Uchwała Uchwała nr LXXVII/1985/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad obrotu lokalami mieszkalnymi m.st. Warszawy
2014 1772 2014-02-25 Uchwała Uchwała nr XXVII/187/14 Rady Gminy Sterdyń z dnia 28 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad nabywania, zbywania i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata
2014 1448 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr XXX.0007.238.2014 Rady Gminy w Siennicy z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie zasad wydzierżawiania nieruchomości stanowiących drogi wewnętrzne, będących własnością lub we władaniu Gminy Siennica
2014 1080 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/190/2014 Rady Gminy Klwów z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony.
2014 566 2014-01-21 Uchwała Uchwała nr XLIII/448 /13 Rady Miasta Otwocka z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Otwock, przyznania pierwszeństwa w ich nabyciu oraz ustalenia zasad ich sprzedaży.
2014 395 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr 306/XXXVIII/2013 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zasad wydzierżawiania nieruchomości stanowiących własność Gminy Gostynin lub będących w jej posiadaniu na okres powyżej 3 lat w celu umieszczania urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów budowlanych związanych z infrastrukturą techniczną oraz reklam
2014 19 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/519/2013 Rady Miasta Legionowo z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Legionowo.
2013 13552 2013-12-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/210/2013 Rady Gminy Repki z dnia 13 grudnia 2013r. w sprawie określenia wysokości bonifikaty i warunków jej udzielania
2013 13407 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXXIX/212/2013 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 25 października 2013r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiacych własność gminy oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata
2013 13195 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XLV.463. 2013 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 25 października 2013r. w sprawie określenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych w budynkach wielomieszkaniowych
2013 13013 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr 188/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie zasad gospodarowania mieniem Województwa Mazowieckiego
2013 12993 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/201/13 Rady Gminy Rybno z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Rybno służebnościami gruntowymi i przesyłu.
2013 12292 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XLVII/342/2013 Rady Miasta Sulejówek z dnia 26 września 2013r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od ceny nieruchomości lokalowych mieszkalnych sprzedawanych na rzecz najemców
2013 12031 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/178/2013 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 25 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/42/07 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 25 lipca 2007r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta i Gminy Mordy.
2013 11707 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/199/2013 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 30 października 2013r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony
2013 11679 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/216/2013 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały ustalającej stawki procentowe opłat adiacenckich
2013 10674 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr 223/XXIX/2013 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy i Miasta Wyszogród Nr 206/XXVII/2010 z dnia 29.04.2010 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej na skutek wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej.
2013 10162 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/188/13 Rady Gminy w Skórcu z dnia 20 września 2013r. w sprawie zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością lub we władaniu (posiadaniu) Gminy Skórzec stanowiących drogi wewnętrzne, na czas oznaczony do 30 lat, z przeznaczeniem na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej.
2013 9849 2013-09-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/294/13 Rady Gminy Cegłów z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/109/12 w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własności Gminy Cegłów oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony
2013 9797 2013-09-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/236/2013 Rady Miasta Raciąż z dnia 19 września 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości.
2013 9761 2013-09-20 Uchwała Uchwała nr 1092/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie zasad ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach gruntowych nie będących drogami, stanowiących własność Gminy Piaseczno
2013 9555 2013-09-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/257/13 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zasad obciążania, wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.
2013 9510 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/302/13 Rady Miejskiej w Warce z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zasad sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Warka
2013 9025 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/373/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 25 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/72/11 z dnia 21 lipca 2011 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, użyczania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.
2013 8329 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr XLIII/209/2013 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/41/2007 Rady Miasta w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 26 września 2007 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych na rzecz głównych najemców w drodze bezprzetargowej.
2013 8038 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/350/2013 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 27 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad najmu komunalnych lokali użytkowych i garaży wchodzących w skład zasobu Gminy Kozienice.
2013 8034 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/195/2013 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 4 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców
2013 7458 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/446/2013 Rady Miasta Legionowo z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, lokali mieszkalnych w budynkach, stanowiących własność Gminy Legionowo, na rzecz najemców
2013 6582 2013-06-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/142/2013 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 24 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych.
2013 6518 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XLI/53/2013 Rady Gminy Nieporęt z dnia 23 maja 2013r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny.
2013 6441 2013-06-07 Uchwała Uchwała nr XXI/111/2013 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Osuchów.
2013 6440 2013-06-07 Uchwała Uchwała nr XXI/110/2013 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 266/1 położonej w miejscowości Ostrownica Wieś należącej do Gminy Kazanów oraz ustalenia zasad przyznania bonifikaty.
2013 6246 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXII/130/09 Rady Gminy Sterdyń z dnia 6 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata
2013 6069 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XXIII/134/2013 Rady Gminy Chotcza z dnia 28 marca 2013r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości .
2013 5997 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XX/160/2013 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie zgody na stosowanie innej stopy procentowej dla rozłożonej na raty opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego.
2013 5910 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/200/2013 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali w budynku będącym własnością Miasta Piastów
2013 5653 2013-05-17 Uchwała Uchwała nr 217.XXXV.2013 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości Powiatu Sierpeckiego oddanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd
2013 5643 2013-05-17 Uchwała Uchwała nr 153/XXXII/2013 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie: sprzedaży niezabudowanych działek gminnych w formie nieograniczonego przetargu ustnego oraz uchylenia uchwały.
2013 5615 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXII/132/2013 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 27 marca 2013r. w sprawie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych
2013 5608 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/243/13 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 21 marca 2013r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych
2013 4767 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr 560/XXXIII/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 218/XV/2011 Rady Miasta Płocka z dn. 27.09.2011 r.
2013 4669 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/154/2013 Rady Gminy Raciąż z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek czynszów dzierżawnych gruntów i najmu lokali użytkowych stanowiących mienie komunalne Gminy Raciąż.
2013 4625 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr 109/XVI/2013 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 15 marca 2013r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieokreślony
2013 4557 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr 273/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013r. w sprawie podwyższenia stawki procentowej opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości zabudowanych budynkami garażowymi
2013 4272 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr 364/VI/31/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 7 marca 2013r. w sprawie zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych w budynkach wielomieszkaniowych
2013 4271 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr 363/VI/31/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 7 marca 2013r. w sprawie zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych w budynkach wielomieszkaniowych
2013 4263 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXV/223/13 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 21 marca 2013r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami, stanowiącymi własność Powiatu Żuromińskiego
2013 3264 2013-03-19 Uchwała Uchwała nr LI/1505/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad obrotu lokalami mieszkalnymi m.st. Warszawy
2013 1849 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XV/150/2012 Rady Gminy w Potworowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchylenia uchwały nr XII/107/2012 z dnia 02 sierpnia 2012roku, dotyczącej przekazania w użyczenie nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
2013 1540 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr 173/XXVIII/12 Rady Gminy Przyłęk z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata
2013 1466 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXX/207/12 Rady Gminy Cegłów z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/52/11 w sprawie określenia zasad zarządzania lokalami użytkowymi i nieruchomościami gminnymi stanowiącymi własność komunalną gminy Cegłów oraz określenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za najem tych lokali i nieruchomości.
2013 1359 2013-02-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 45 Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 lutego 2013r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących zasób nieruchomości Skarbu Państwa na terenie województwa mazowieckiego
2013 826 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XXXII/172/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 października 2012r. w sprawie: przekazania w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości i majątku komunalnego dla SPZOZ w Mogielnicy
2013 719 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XVII/97/2012 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 266/1 położonej w miejscowości Ostrownica Wieś należącej do Gminy Kazanów oraz ustalenia zasad przyznania bonifikaty.
2013 603 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr 258/XXXVI/2012 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej.
2012 9893 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/192/2012 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Solec nad Wisłą na czas nieoznaczony, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ten sam lokal.
2012 9829 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XIX/131/2012 Rady Gminy Klembów z dnia 29 marca 2012r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLIX/275/2002 Rady Gminy Klembów z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania i najmu
2012 9734 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXI.319.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 26 października 2012r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Brwinów oraz ich wydzierżawiania, najmu, lub oddawania w użytkowanie na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.
2012 9675 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XIX/134/2012 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty w opłacie rocznej oraz określenia warunków udzielania bonifikaty i stawek procentowych.
2012 9170 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/200/2012 Rady Gminy Wierzbica z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie sprzedaży lokali komunalnych.
2012 8691 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr 121/XXVII/2012 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 28 listopada 2012r. zmiany Uchwały Nr 171/XXXVIII/2005 Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym z dnia 26.10.2005r. dotyczącej określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata .
2012 8649 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVI.219.2012 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 26 września 2012r. w sprawie: zmiany uchwały Nr X.75.2011 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata.
2012 7588 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XXII-243/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 25 października 2012r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Wołomińskiego
2012 7390 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr VI/31/2011 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zasad nabycia, zbycia, obciążania nieruchomości gruntowych, i ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata
2012 7150 2012-10-26 Uchwała Uchwała nr XXII/ 206 /2012 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie udzielenia bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
2012 7146 2012-10-26 Uchwała Uchwała nr 325/XXXI/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 września 2012r. w sprawie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, stanowiących własność Miasta Ostrołęki
2012 6413 2012-09-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/130/2012 Rady Miasta Garwolina z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, stanowiących własność Miasta Garwolin.
2012 5953 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XXII/230/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości gruntowych w wyniku ich podziału, położonych na terenie gminy Nadarzyn.
2012 5773 2012-08-02 Uchwała Uchwała nr XIII/134/2012 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości Powiatu Warszawskiego Zachodniego przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd.
2012 5656 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/189/12 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie sprzedaży udziałów w nieruchomościach, w których gmina Miasto Żyrardów jest współwłaścicielem
2012 5655 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/188/12 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, w których znajduje się do trzech lokali mieszlanych
2012 5582 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr X/95/2012 Rady Gminy w Potworowie z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie nabycia przez Gminę Potworów nieruchomości
2012 5581 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr X/94/2012 Rady Gminy w Potworowie z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie zbycia przez Gminę Potworów nieruchomosci
2012 5558 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr XIX/115/2012 Rady Gminy Winnica z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVI/154/09 Rady Gminy Winnica odnośnie zasad gospodarowania nieruchomościami gminnymi, ustalania pierwszeństwa w nabywaniu tych nieruchomości oraz bonifikat przy sprzedaży nieruchomości gminnych na terenie gminy Winnica w latach 2010-2014
2012 5544 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr 542/XXI/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 maja 2012r. zmieniająca Uchwalę Nr 383/XVI/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zasad ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach gruntowych nie stanowiących dróg, będących własnością Gminy Piaseczno.
2012 4969 2012-06-28 Uchwała Uchwała nr XXI/154/12 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 28 maja 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały N 21/III/98 Rady Miejskiej w Bloniu z dnia 23 kwietnia 1998 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących wlasność Gminy.
2012 4780 2012-06-14 Uchwała Uchwała nr XIX/154/2012 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Siedlce.
2012 4192 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr 167/XIX/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 26 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę Nr 36/VI/11 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 17 marca 2011 roku w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat oraz ich stawek procentowych stosowanych przy sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Chorzele.
2012 3894 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/141/12 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.
2012 3876 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr 327/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 marca 2012r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty i wysokości jej stawek procentowych przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz ustalenia stopy procentowej rozłożonej na raty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2012 3830 2012-05-04 Uchwała Uchwała nr IX/90/2012 Rady Gminy Garwolin z dnia 19 marca 2012r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu na własność garaży znajdujących się w miejscowości Jagodne ich najemcom lub dzierżawcom
2012 3492 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr XXIII /132 / 2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku dokonania jej podziału.
2012 3072 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr XIX/109/12 Rady Gminy Cegłów z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Cegłów oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.
2012 2947 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XII/71/11 Rady Gminy Gniewoszów z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości stanowiących własność gminy przez gminne jednostki organizacyjne
2012 1604 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XXI/173/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2012 1490 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XVI/121/2011 Rady Gminy Wierzbica z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale nr XXIII/236/2001 z dnia 24 kwietnia 2001r. dotyczącej sprzedaży lokali komunalnych
2011 8073 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr X/75/11 Rady Gminy Osieck z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz opłat lokalnych na 2012 rok
2011 7099 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XIV/112/2011 Rady Gminy Wierzbica z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale nr XLVIII/306/2010 z dnia 29 października 2010 r. dotyczącej sprzedaży lokali komunalnych w Agronomówce w Wierzbicy
2011 6422 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr XIII/58/2011 Rady Miasta Piastów z dnia 18 października 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości zbywanej Spółdzielni Mieszkaniowej w Piastowie, będącej jej użytkownikiem wieczystym.
2011 6398 2011-11-21 Uchwała Uchwała nr XI/79/2011 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 30 września 2011r. w sprawie uchylenia Uchwały Rady Miasta i Gminy Białobrzegi Nr XLV/319/10 z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy Miasta i Gminy Białobrzegi.
2011 5803 2011-10-19 Uchwała Uchwała nr 218/XV/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 27 września 2011r. w sprawie: przyjęcia zasad gospodarowania gminnymi lokalami użytkowymi
2011 5609 2011-10-07 Uchwała Uchwała nr XVI/122/11 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 22 września 2011r. w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Płońsk służebnościami gruntowymi i przesyłu
2011 5536 2011-09-30 Uchwała Uchwała nr XI/ 49/ 2011 Rady Gminy Szydłowo z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie: określenia zasad nabywania, zbywania i obciążenia nieruchomości, ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów.
2011 5419 2011-09-23 Uchwała Uchwała nr 76/X/11 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców
2011 5281 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr X/55/2011 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym
2011 5238 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr IX/60/2011 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.
2011 5197 2011-09-10 Uchwała Uchwała nr XIII/64/2011 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 679 położonej w Sadkowicach.
2011 5151 2011-09-08 Uchwała Uchwała nr 171/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały nr 52/2011 w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasta Radomia (miasta na prawach powiatu-Radom).
2011 4640 2011-08-13 Uchwała Uchwała nr XIII/72/11 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, użyczania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2011 4001 2011-07-16 Uchwała Uchwała nr XIII/104/11 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/35/2002 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 11 grudnia 2002 roku.
2011 3827 2011-07-09 Uchwała Uchwała nr XI/69/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 2 czerwca 2011r. w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości będących własnością lub we władaniu (posiadaniu) Gminy Karczew, a znajdujących się pod drogami wewnętrznymi, na czas oznaczony do 10 lat, z przeznaczeniem na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej.
2011 3735 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr VIII/50/11 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 2 czerwca 2011r. sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości
2011 3705 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr VII/66/2011 Rady Gminy Wierzbica z dnia 13 maja 2011r. w sprawie: sprzedaży lokali użytkowych.
2011 3640 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr 146/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie zasad udzielania bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Radomia (miasta na prawach powiatu - Radom), w budynkach przeznaczonych do przekazania aportem do RTBS „Administrator” Spółka z o.o. .
2011 3606 2011-06-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 26/2011 Starosty Nowodworskiego z dnia 11 maja 2011r. w sprawie sprawie przystąpienia do sporządzania planu wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w latach 2011-2013.
2011 3448 2011-06-24 Uchwała Uchwała nr X.75.2011 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 maja 2011r. w sprawie: określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata.
2011 3477 2011-06-24 Uchwała Uchwała nr VII/58/2011 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 12 maja 2011r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia oraz wydzierżawienia na okres dłuższy niż 3 lata nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Skaryszew.
2011 3265 2011-06-15 Uchwała Uchwała nr VII/44/2011 Rady Gminy Rzekuń z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/82/2007 Rady Gminy Rzekuń z dnia 14 grudnia 2007 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2011 3128 2011-06-09 Uchwała Uchwała nr IX/51/2011 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 26 maja 2011r. w sprawie sprawie określenia zasad wynajmowania lokali gminnych
2011 3004 2011-06-04 Uchwała Uchwała nr XV/281/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 maja 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości m.st. Warszawy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata
2011 2964 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr X/56/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 6 maja 2011r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Karczewa upoważnienia do zawierania umów o korzystanie z nieruchomości stanowiących własność Gminy Karczew a znajdujących się pod drogami wewnętrznymi, w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej
2011 2965 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr X/57/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 6 maja 2011r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Karczewa upoważnienia do zawierania umów o korzystanie z nieruchomości będących w samoistnym posiadaniu (władaniu) Gminy Karczew a znajdujących się pod drogami wewnętrznymi w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej
2011 2644 2011-05-20 Uchwała Uchwała nr 31/VII/2011 Rady Gminy Bielsk z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej.
2011 2560 2011-05-18 Uchwała Uchwała nr V/29/2011 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej.
2011 2349 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr V/11/2011 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Siemiątkowo.
2011 2291 2011-05-07 Uchwała Uchwała nr 36/VI/11 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 17 marca 2011r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat oraz ich stawek procentowych stosowanych przy sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Chorzele.
2011 2295 2011-05-07 Uchwała Uchwała nr VI/33/2011 Rady Miasta Sochaczew z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zasad sprzedaży mieszkań komunalnych i lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasto Sochaczew
2011 2256 2011-05-06 Uchwała Uchwała nr 24/VI/2011 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 23 marca 2011r. w sprawie zmiany terminu czasowego obniżenia ceny sprzedaży lokali mieszkalnych i przynależnego do nich gruntu w budynku wielorodzinnym ul. Słoneczna 2 w Szczawinie Kościelnym oraz wykreślenia zapisów w Załączniku Nr 1 do Uchwały nr 188/XL/2002 Rady GminySzczawin Kościelny z dnia 29.05.2002 r.
2011 2236 2011-05-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 20 Starosty Ostrowskiego z dnia 12 kwietnia 2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynajmu i ustalenia stawki bazowej czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa
2011 2195 2011-05-02 Uchwała Uchwała nr IV/20/2011 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 25 marca 2011r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonych na terenie gminy Jedlińsk w związku z ich podziałem oraz spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej
2011 1005 2011-03-08 Uchwała Uchwała nr 22/V/2011 Rady Gminy Załuski z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Załuski na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego
2011 602 2011-02-16 Uchwała Uchwała nr III/27/10 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 30 grudnia 2010r. oddania w trwały zarząd nieruchomości stanowiących mienie powiatu
2011 457 2011-02-04 Uchwała Uchwała nr 52/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasta Radomia (miasta na prawach powiatu-Radom).
2010 3669 2010-08-17 Uchwała Uchwała nr LXXXV/2500/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości m.st. Warszawy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata
2010 3108 2010-07-10 Uchwała Uchwała nr LXXXII/2376/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 maja 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą "Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy"
2010 3109 2010-07-10 Uchwała Uchwała nr LXXXII/2377/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 maja 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego m.st. Warszawy pod nazwą "Zarząd Nieruchomości Komunalnych Warszawa Praga Północ" w jednostkę budżetową m.st. Warszawy pod nazwą "Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy"
2010 3110 2010-07-10 Uchwała Uchwała nr LXXXII/2378/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 maja 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego m.st. Warszawy pod nazwą "Zakład Administrowania Nieruchomościami Dzielnicy Praga Południe w Gminie Warszawa-Centrum" w jednostkę budżetową m.st. Warszawy pod nazwą "Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy"
2010 3105 2010-07-10 Uchwała Uchwała nr LXXXII/2373/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 maja 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego m.st. Warszawy pod nazwą "Zakład Nieruchomości Komunalnych Warszawa-Białołęka" w jednostkę budżetową m.st. pod nazwą "Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy"
2010 3106 2010-07-10 Uchwała Uchwała nr LXXXII/2374/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 maja 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego m.st. Warszawy pod nazwą "Zarząd Budynków Komunalnych Bielany" w jednostkę budżetową m.st. Warszawy pod nazwą "Zarząd Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy"
2010 3107 2010-07-10 Uchwała Uchwała nr LXXXII/2375/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 maja 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego m.st. Warszawy pod nazwą "Zarząd Budynków Komunalnych Warszawa-Mokotów" w jednostkę budżetową m.st. Warszawy pod nazwą "Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy"
2010 3111 2010-07-10 Uchwała Uchwała nr LXXXII/2379/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 maja 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego m.st. Warszawy pod nazwą "Zakład Administracji Mieniem Komunalnym Gminy Warszawa-Rembertów" w jednostkę budżetową m.st. Warszawy pod nazwą "Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy"
2010 3116 2010-07-10 Uchwała Uchwała nr LXXXII/2384/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 maja 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego m.st. Warszawy pod nazwą "Zarząd Budynków Komunalnych Włochy" w jednostkę budżetową m.st. Warszawy pod nazwą "Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy"
2010 3117 2010-07-10 Uchwała Uchwała nr LXXXII/2385/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 maja 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego m.st. Warszawy pod nazwą "Zarząd Budynków Komunalnych Wola" w jednostkę budżetową m.st. Warszawy pod nazwą "Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy"
2010 3118 2010-07-10 Uchwała Uchwała nr LXXXII/2386/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 maja 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego m.st. Warszawy pod nazwą "Zarząd Budynków Komunalnych Żoliborz" w jednostkę budżetową m.st. Warszawy pod nazwą "Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy"
2010 3112 2010-07-10 Uchwała Uchwała nr LXXXII/2380/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 maja 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego m.st. Warszawy pod nazwą "Zarząd Domów Komunalnych" w jednostkę budżetową m.st. Warszawy pod nazwą "Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy"
2010 3113 2010-07-10 Uchwała Uchwała nr LXXXII/2381/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 maja 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie połączenia jednostek budżetowych Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami Nr 1 w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami nr 2 w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy oraz Zakładu Usługowego "Targówek" i nadania nazwy oraz statutu Zakładowi Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
2010 3114 2010-07-10 Uchwała Uchwała nr LXXXII/2382/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 maja 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego m.st. Warszawy pod nazwą "Zarząd Budynków Komunalnych Ursus" w jednostkę budżetową m.st. Warszawy pod nazwą "Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy"
2010 2911 2010-07-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 261 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących zasób nieruchomości Skarbu Państwa na terenie województwa mazowieckiego
2010 1763 2010-05-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/303/10 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie określenia zasad oddawania mienia Powiatu Pruszkowskiego w najem i dzierżawę na okres dłuższy niż 3 lata, nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości i lokali oraz oddawania nieruchomości w użytkowanie wieczyste
2010 379 2010-02-05 Uchwała Uchwała nr 171/XXVIII/2009 Rady Gminy Sanniki z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr 82/XII/2007 Rady Gminy Sanniki z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Sanniki
2009 7006 2009-12-30 Uchwała Uchwała nr LXVII/2105/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości m.st. Warszawy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata
2009 3441 2009-07-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/295/2009 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie udzielenia bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
2009 23 2009-01-14 Uchwała Uchwała nr 148/XXXII/08 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 11 grudnia 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Drobin