Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 392

Słowa kluczowe: przeciwdziałanie alkoholizmowi

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11361 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XII -119/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 19 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Wołominie nr LVII-141/2018 z dnia 5 września 2018 r.
2019 11041 2019-09-23 Uchwała Uchwała nr VIII/72/2019 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia dla terenu gminy Kałuszyn zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2019 8615 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr X/126/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLIX/561/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz wyznaczenia miejsc do spożycia w miejscu sprzedaży, w których za zezwoleniem może być dokonywana sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych na terenie miasta Siedlce.
2019 7856 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr 58/XI/2019 Wójta Gminy Iłów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Iłów
2019 7285 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr VII/57/2019 Rady Gminy Radzanów z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Radzanów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2019 7283 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr VII/56/2019 Rady Gminy Radzanów z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Radzanów maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Radzanów
2019 7061 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr 54.VII.2019 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Płoniawy-Bramura
2019 7060 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr 53.VII.2019 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Płoniawy-Bramura miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2019 6164 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr VIII/44/2019 Rady Gminy Domanice z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Domanice.
2019 6163 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr VIII/43/2019 Rady Gminy Domanice z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych do spożycia w miejscu jak i poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Domanice.
2019 5894 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr 140/VII/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania statutu Izbie Wytrzeźwień w Płocku.
2019 5829 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr V/38/2019 Rady Gminy Miedzna z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/193/2018 Rady Gminy Miedzna z dnia 27 sierpnia 2018r. w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Miedzna.
2019 5683 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr VIII/61/2019 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Żelechów
2019 5682 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr VIII/60/2019 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Żelechów
2019 5506 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr VII/56/19 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie: ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Wyśmierzyce
2019 4786 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr V/30/2019 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży na terenie gminy Andrzejewo.
2019 3324 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr III/9/2018 Rady Gminy Sabnie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Sabnie na rok 2019 ”.
2019 3309 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr IV/43/19 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie miasta Zielonka
2019 3297 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr VI/40/2019 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych na terenie Gminy Stare Babice
2019 3271 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr IV/25/2019 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Szreńsk miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2019 3267 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr II/8/2019 Rady Gminy Radzanów z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Radzanów.
2019 2192 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr IV/20/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” na 2019 rok.
2019 2119 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Szreńsk
2019 1151 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr III/12/2018 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/143/2018 w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Sobienie-Jeziory
2019 763 2019-01-15 Uchwała Uchwała nr V/20/2018 Rady Gminy Gielniów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019.
2019 689 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr III/33/2018 Rady Gminy Jabłonna z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie w sprawie ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych a także zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Jabłonna.
2019 688 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr III/32/2018 Rady Gminy Jabłonna z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych na terenie Gminy Jabłonna.
2019 614 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr 129/XXIV/2018 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Szulborze Wielkie miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2019 613 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr 130/XXIV/2018 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 7 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Szulborze Wielkie.
2019 612 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr 131/XXIV/2018 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 7 września 2018 r. w sprawie odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych  w określonych  miejscach publicznych na terenie gminy Szulborze Wielkie.
2019 235 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Miasta Garwolina z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXIV/350/2018 Rady Miasta Garwolina z dnia 6 września 2018 roku w sprawie ustalenia na terenie Miasta Garwolina maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania oraz odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych
2018 12758 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/14/18 Rady Gminy Gozdowo z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie gminy Gozdowo maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 12737 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Gołymin-Ośrodek
2018 12288 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/13/2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Przasnysz
2018 12063 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/28/2018 Rady Gminy Gielniów z dnia 8 października 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Gielniów
2018 12034 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr 23/II/2018 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Sierpca na 2019 rok
2018 11997 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr LIX/507/2018 Rady Gminy Jabłonna z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych a także zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Jabłonna.
2018 10904 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr L/263/2018 Rady Gminy Sadowne z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Sadowne
2018 10903 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr XLIX/277/2018 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 18 października 2018 r. w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Krzynowłoga Mała.
2018 10900 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr XLVII/270/2018 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Krzynowłoga Mała.
2018 10860 2018-11-09 Uchwała Uchwała nr ZO.XLVI.0007.418.2018 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 11 października 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Dębe Wielkie
2018 10859 2018-11-09 Uchwała Uchwała nr ZO.XLVI.0007.417.2018 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Dębe Wielkie miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 10763 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/190/2018 Rady Gminy Gzy z dnia 17 października 2018 r. w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży, a także określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Gzy.
2018 10762 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr XLV/322/2018 Rady Gminy Wiśniew z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych
2018 10747 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/214/2018 Rady Gminy Szczutowo z dnia 29 października 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Szczutowo
2018 10576 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/232/2018 Rady Gminy Ceranów z dnia 18 października 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Ceranów
2018 10575 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/231/2018 Rady Gminy Ceranów z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Ceranów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 10260 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr LXIII/556/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 19 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 9968 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr XLIV/329/2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 15 października 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Przasnysz
2018 9963 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr LII/339/18 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 5 października 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Olszewo-Borki miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 9962 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr LII/338/18 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 5 października 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Olszewo-Borki
2018 9950 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/200/2018 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 17 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Sokołów Podlaski.
2018 9925 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr XLIX/257/2018 Rady Gminy Sadowne z dnia 6 września 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Sadowne
2018 9922 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr LIV/306/18 Rady Gminy Goworowo z dnia 28 września 2018 r. zmioeniająca uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad ustyuowania na terenie gminy Goworowo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 9864 2018-10-17 Uchwała Uchwała nr 194/XXIX/18 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Boguty-Pianki
2018 9791 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr LXII / 595 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Ząbki
2018 9686 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr 254/XXXI/2018 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 19 września 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Czerwińsk nad Wisłą maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, wprowadzania odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych
2018 9658 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/259/2018 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Pokrzywnica
2018 9657 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/258/2018 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Pokrzywnica
2018 9656 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/257/2018 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Pokrzywnica
2018 9543 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr XLII.405.2018 Rady Gminy Prażmów z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Prażmów
2018 9530 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr LI/259/2018 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 24 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Młodzieszyn.
2018 9508 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr 245/XL/2018 Rady Gminy Zatory z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Zatory
2018 9507 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr 244/XL/2018 Rady Gminy Zatory z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Zatory
2018 9415 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/253/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 6 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych dla terenu gminy Gniewoszów
2018 9365 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/256/2018 Rady Gminy Przesmyki z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Przesmyki
2018 9328 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/323/2018 Rady Gminy Wiśniew z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Wiśniew miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 9322 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr LXI/325/18 Rady Gminy Leoncin z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Leoncin
2018 9309 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr LV.273. 2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży dla terenu Gminy Rząśnik
2018 9190 2018-10-01 Uchwała Uchwała nr LXV/278/2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 5 września 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy i Miasta Mogielnica miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 9189 2018-10-01 Uchwała Uchwała nr LXV/277/2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 5 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy i Miasta Mogielnica.
2018 9108 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/247/2018 RADY GMINY OPINOGÓRA GÓRNA z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Opinogóra Górna miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 9107 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/246/2018 RADY GMINY OPINOGÓRA GÓRNA z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Opinogóra Górna
2018 9067 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr XLV/475/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 6 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Stare Babice
2018 9051 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr XLV/213/2018 z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Joniec miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 9050 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr XLV/212/2018 z dnia 7 września 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Joniec
2018 8995 2018-09-25 Uchwała Uchwała nr LIV/468/18 Rady Gminy Cegłów z dnia 13 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
2018 8976 2018-09-24 Uchwała Uchwała nr L.231.2018 Rady Gminy Rybno z dnia 12 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Rybno
2018 8972 2018-09-24 Uchwała Uchwała nr XLVII/307/2018 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 13 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Żelechów
2018 8971 2018-09-24 Uchwała Uchwała nr XLVII/306/2018 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 13 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Żelechów.
2018 8970 2018-09-24 Uchwała Uchwała nr XLVII/305/2018 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 13 września 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Żelechów
2018 8945 2018-09-21 Uchwała Uchwała nr 111.LIX.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Wiązowna
2018 8944 2018-09-21 Uchwała Uchwała nr 110.LIX.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Wiązowna
2018 8930 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr L.317.2018 Rady Gminy w Kowali z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Kowala oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i warunków sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Kowala.
2018 8921 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr XLVIII/203/18 Rady Gminy Paprotnia z dnia 3 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w określonych miejscach publicznych
2018 8920 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr XLVIII/204/18 Rady Gminy Paprotnia z dnia 3 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Paprotnia oraz zasad usytuowania na terenie gminy Paprotnia miejsc sprzedaży i  podawania napojów alkoholowych
2018 8919 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr XLI/294/2018 Rady Gminy w Liwie z dnia 10 września 2018 r. w sprawie utraty mocy uchwały Nr XL/288/2018 Rady Gminy w Liwie z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Liw.
2018 8905 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr 260/LI/2018 Rady Gminy Załuski z dnia 5 września 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie gminy Załuski maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania, odstępstw od zakazu spożywania oraz ograniczeń sprzedaży napojów alkoholowych.
2018 8903 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr 147/XV/18 Rady Gminy Słupno z dnia 18 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i w sprawie ustalenia zasad usytuowania punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 8902 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr 201.XL.2018 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Lipowiec Kościelny miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 8899 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr XLVII/283/2018 Rady Gminy Policzna z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Policzna oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Policzna
2018 8884 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr XLI/284/2018 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 13 września 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytowania na terenie Gminy i Miasta Przysucha miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 8873 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr XLVI/35/18 Rady Gminy Czerwin z dnia 7 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy Czerwin miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 8857 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr XLIV/245/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Ciepielów
2018 8846 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr LIV/411/2018 Rady Gminy Sońsk z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Sońsk
2018 8845 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr LIV/410/2018 Rady Gminy Sońsk z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Sońsk
2018 8828 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr XLII/243/2018 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie gminy Miastków Kościelny
2018 8827 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr XLII/242/2018 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Miastków Kościelny
2018 8745 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/208/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Olszanka miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 8744 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/207/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Olszanka
2018 8738 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LVII-141/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 5 września 2018 r. w sprawie usytuowania na terenie gminy Wołomin, miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 8737 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LVII-140/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 5 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Wołomin.
2018 8719 2018-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/230/2018 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Łaskarzew
2018 8714 2018-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX.189.18 Rady Gminy Pniewy z dnia 11 września 2018 r. w sprawie: ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Pniewy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 8713 2018-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX.188.18 Rady Gminy Pniewy z dnia 11 września 2018 r. w sprawie: ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Pniewy.
2018 8712 2018-09-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/262/2018 Rady Gminy Stupsk z dnia 6 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Stupsk
2018 8711 2018-09-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/261/2018 Rady Gminy Stupsk z dnia 6 września 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Stupsk miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 8710 2018-09-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/260/2018 Rady Gminy Stupsk z dnia 6 września 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Stupsk maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa, zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
2018 8706 2018-09-14 Uchwała Uchwała nr LVI/525/2018 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Raszyn maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania, odstępstw od zakazu spożywania oraz ograniczeń sprzedaży napojów alkoholowych.
2018 8703 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr IX/65/18 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 11 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Chlewiska
2018 8701 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr XLI/237/18 Rady Gminy Ciechanów z dnia 6 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Ciechanów
2018 8700 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr LIII/262/2018 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Sarnaki miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 8699 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr LIII/263/2018 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Sarnaki
2018 8689 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr XLII.283.2018 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Pilawa
2018 8688 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr XLII.282.2018 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Pilawa miejsc sprzedażyi podawania napojów alkoholowych
2018 8682 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr XXXV.437.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 6 września 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Klembów maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Klembów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 8647 2018-09-12 Uchwała Uchwała nr LXIV/350/2018 Rady Miasta Garwolina z dnia 6 września 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie Miasta Garwolina maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania oraz odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych
2018 8643 2018-09-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/277/18 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 4 września 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 8632 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr 257/XXIX/2018 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie gminy Nowy Duninów.
2018 8631 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr 256/XXIX/2018 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Nowy Duninów.
2018 8618 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr 287/XXXVIII/18 Rady Gminy Bulkowo z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Bulkowo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 8617 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr 288/XXXVIII/18 Rady Gminy Bulkowo z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Bulkowo maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
2018 8614 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XLVI/518/2018 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki
2018 8613 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XLVI/517/2018 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 8612 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XLVI/516/2018 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki
2018 8594 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr 1529/L/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Piaseczno
2018 8577 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr LIII/427/2018 Rady Gminy Czosnów z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Czosnów
2018 8576 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr LIII/428/2018 Rady Gminy Czosnów z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Czosnów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 8575 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr LIII/429/2018 Rady Gminy Czosnów z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Czosnów
2018 8570 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr L/319/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia na terenie miasta i gminy Nowe Miasto nad Pilicą ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
2018 8569 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr L/318/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Nowe Miasto nad Pilicą
2018 8568 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr L/317/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 8559 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr XXXI.253.2018 Rady Gminy Odrzywół z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia dla Gminy Odrzywół maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
2018 8558 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr XXXI.252.2018 Rady Gminy Odrzywół z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Odrzywół, miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 8549 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr VI/34/2018 Rady Gminy Krasne z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie maksymalanej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Krasne
2018 8536 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr XLVI.394.2018 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 7 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Wieniawa
2018 8528 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr XL/229/2018 Rady Gminy Borkowice z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Borkowice
2018 8525 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr LX/54/2018 Rady Gminy Nieporęt z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Nieporęt
2018 8524 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr LX/53/2018 Rady Gminy Nieporęt z dnia 30 sierpnia 2018 r. ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Nieporęt miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 8523 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/243/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w określonych miejscach publicznych na terenie gminy Zaręby Kościelne.
2018 8522 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/242/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Zaręby Kościelne.
2018 8521 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/241/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Zaręby Kościelne miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 8490 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/263/2018 Rady Gminy Klwów z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Klwów oraz ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Klwów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 8485 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr LVII/285/18 Rady Gminy w Orońsku z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Orońsko
2018 8482 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr L/265/2018 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie Gminy Zabrodzie
2018 8477 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr LIII/301/18 Rady Gminy Goworowo z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy Goworowo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 8475 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr XLV/49/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu i piwa, od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) i powyżej 18% alkoholu na terenie gminy Jedlińsk
2018 8472 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/194/2018 Rady Gminy Miedzna z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Miedzna.
2018 8471 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/193/2018 Rady Gminy Miedzna z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Miedzna.
2018 8470 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr 677/XLVII/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Lesznowola miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 8467 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr LII/422/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta Przasnysz miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 8466 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr LII/421/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży
2018 8461 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/256/2018 Rady Gminy Obryte z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Obryte
2018 8460 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/255/2018 Rady Gminy Obryte z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Obryte miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 8454 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/185/2018 Rady Gminy w Broku z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Brok.
2018 8453 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/184/2018 Rady Gminy w Broku z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Brok.
2018 8451 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr 668/XLVI/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Lesznowola miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 8444 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr LX/528/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 8412 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr 385/LVI/18 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Chorzele.
2018 8406 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr 230/XLIII/2018 Rady Gminy Rościszewo z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Rościszewo
2018 8405 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr 240/XXXIX/2018 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie Gminy Nowe Miasto
2018 8404 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr 239/XXXIX/2018 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Nowe Miasto
2018 8403 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr 238/XXXIX/2018 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży
2018 8401 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr LXIV/471/2018 Rady Miasta Pionki z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasta Pionki
2018 8398 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr LVI/416/2018 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Zbuczyn
2018 8397 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr LVI/415/2018 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Zbuczyn miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 8394 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr XLVII.453.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Halinów
2018 8387 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/294/18 Rady Gminy Dobre z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/285/18 Rady Gminy Dobre z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Dobre.
2018 8365 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr LXXI/553/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Otwocka.
2018 8358 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr LII/303/18 Rady Gminy Somianka z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 8357 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr LII/302/18 Rady Gminy Somianka z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Somianka
2018 8355 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/308/2018 Rady Gminy Stanisławów z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia miejsc publicznych, w których dopuszcza się możliwość spożywania napojów alkoholowych na terenie Gminy Stanisławów
2018 8354 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/307/2018 Rady Gminy Stanisławów z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Stanisławów oraz zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Stanisławów
2018 8326 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr XL/362/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 8325 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr XL/361/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia dla terenu Miasta i Gminy Skaryszew maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poz miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
2018 8318 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/280/2018 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Naruszewo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 8317 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/279/2018 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Naruszewo
2018 8307 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr LIV/244/2018 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Jastrzębia.
2018 8306 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr LIV/243/2018 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Jastrzębia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 8304 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr 215/XXXV/2018 Rady Gminy Świercze z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Świercze maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 8303 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr 214/XXXV/2018 Rady Gminy Świercze z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych
2018 8294 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr LXV/314/18 Rady Gminy Kampinos z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Kampinos miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 8293 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr LXV/313/18 Rady Gminy Kampinos z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kampinos
2018 8276 2018-08-30 Uchwała Uchwała nr L/301/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Mordy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 8275 2018-08-30 Uchwała Uchwała nr L/300/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia miejsc publicznych, w których dopuszcza się możliwość spożywania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Mordy.
2018 8177 2018-08-28 Uchwała Uchwała nr XLII/418/2018 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Mrozy
2018 8169 2018-08-28 Uchwała Uchwała nr LVIII/279/2018 Rady Gminy Radziejowice z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Radziejowice
2018 8166 2018-08-28 Uchwała Uchwała nr LVIII/278/2018 Rady Gminy Radziejowice z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Radziejowice
2018 8165 2018-08-28 Uchwała Uchwała nr LVIII/280/2018 Rady Gminy Radziejowice z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie Gminy Radziejowice
2018 8154 2018-08-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/210/2018 Rady Gminy Gózd z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Gózd
2018 8151 2018-08-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/330/2018 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż: poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych, napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Dąbrówka miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 8150 2018-08-27 Uchwała Uchwała nr LIV.269.2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży dla terenu Gminy Rząśnik
2018 8149 2018-08-27 Uchwała Uchwała nr LIV.268.2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Rząśnik miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 8148 2018-08-27 Uchwała Uchwała nr LIV.267.2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Rząśnik
2018 8145 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr XL/281/2018 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy i Miasta Przysucha maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży
2018 8136 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr 232/LXV/2018 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie: ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Sanniki
2018 8125 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr LV/406/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Mszczonów
2018 8121 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/217/2018 Rady Gminy Strachówka z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Strachówka
2018 8120 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/216/2018 Rady Gminy Strachówka z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Strachówka miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 8118 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr XXIX.236.2018 Rady Gminy w Potworowie z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Potworów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 8086 2018-08-23 Uchwała Uchwała nr XXXVI.37.2018 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Siemiątkowo
2018 8081 2018-08-23 Uchwała Uchwała nr LII/258/2018 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Sarnaki
2018 8080 2018-08-23 Uchwała Uchwała nr LII/257/2018 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Sarnaki miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 8047 2018-08-22 Uchwała Uchwała nr 44/XLV/18 Rady Gminy Wiskitki z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Wiskitki
2018 8046 2018-08-22 Uchwała Uchwała nr 43/XLV/18 Rady Gminy Wiskitki z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Wiskitki
2018 8044 2018-08-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/389/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Długosiodło miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 8043 2018-08-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/388/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Długosiodło.
2018 8032 2018-08-21 Uchwała Uchwała nr 324/XLVIII/2018 Rady Gminy Bodzanów z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przyjętego w Gminie Bodzanów na 2018 rok
2018 8028 2018-08-21 Uchwała Uchwała nr XLII/274/2018 Rady Gminy Maciejowice z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz określenie zasad usytuowania na terenie gminy Maciejowice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 8024 2018-08-21 Uchwała Uchwała nr 323/XLVIII/2018 Rady Gminy Bodzanów z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 8023 2018-08-21 Uchwała Uchwała nr 322/XLVIII/2018 Rady Gminy Bodzanów z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Bodzanów
2018 7997 2018-08-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV.244.2018 Rady Gminy Raciąż z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży na terenie gminy Raciąż
2018 7995 2018-08-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.278.2018 Rady Gminy Stromiec z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Stromiec oraz ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Stromiec miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 7960 2018-08-17 Uchwała Uchwała nr LIV.282.2018 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Brańszczyk
2018 7936 2018-08-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/143/2018 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Sobienie-Jeziory
2018 7935 2018-08-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/142/2018 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 7934 2018-08-16 Uchwała Uchwała nr 346/LXI/2018 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy, odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych zawierających: do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa), powyżej 18% zawartości alkoholu, przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży.
2018 7933 2018-08-16 Uchwała Uchwała nr 345/LXI/2018 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz okresu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
2018 7931 2018-08-16 Uchwała Uchwała nr XLV/32/18 Rady Gminy Czerwin z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy Czerwin miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 7929 2018-08-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/249/2018 Rady Gminy Bielany z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Bielany miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 7928 2018-08-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/248/2018 Rady Gminy Bielany z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Bielany
2018 7926 2018-08-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/308/2018 Rady Gminy Jastrząb z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Jastrząb
2018 7893 2018-08-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/189/2018 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych
2018 7890 2018-08-13 Uchwała Uchwała nr 275/XXXVI/2018 Rady Gminy Grudusk z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Grudusk
2018 7882 2018-08-13 Uchwała Uchwała nr LXVII/713/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Góra Kalwaria miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 7881 2018-08-13 Uchwała Uchwała nr LXVII/712/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Góra Kalwaria
2018 7878 2018-08-13 Uchwała Uchwała nr 276/XXXVI/2018 Rady Gminy Grudusk z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Grudusk miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 7877 2018-08-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/218/2018 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Różan
2018 7876 2018-08-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/217/2018 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Różan miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 7868 2018-08-13 Uchwała Uchwała nr XL/288/2018 Rady Gminy w Liwie z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Liw.
2018 7867 2018-08-13 Uchwała Uchwała nr XL/287/2018 Rady Gminy w Liwie z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Liw
2018 7866 2018-08-13 Uchwała Uchwała nr XL/286/2018 Rady Gminy w Liwie z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Liw miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 7351 2018-07-20 Uchwała Uchwała nr 454/XLVI/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Milanówka
2018 7347 2018-07-20 Uchwała Uchwała nr LVIII.520.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie określenia na terenie gminy Brwinów miejsc publicznych, na terenie których nie będzie obowiązywał zakaz spożywania napojów alkoholowych
2018 7345 2018-07-20 Uchwała Uchwała nr LX.544.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie reasumpcji uchwały Nr LVIII.520.2018 z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie określenia na terenie gminy Brwinów miejsc publicznych, na terenie których nie będzie obowiązywał zakaz spożywania napojów alkoholowych
2018 7324 2018-07-19 Uchwała Uchwała nr XLVII .567.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Nadarzyn maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania oraz odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych
2018 7307 2018-07-19 Uchwała Uchwała nr XLVII.533.2018 Rada Miasta w Pruszkowie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Pruszkowa.
2018 7306 2018-07-19 Uchwała Uchwała nr XLVII.532.2018 Rada Miasta w Pruszkowie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Pruszkowa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 7268 2018-07-18 Uchwała Uchwała nr XLI/227/18 Rady Gminy w Regiminie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Regimin
2018 7267 2018-07-18 Uchwała Uchwała nr VI.34.2018 Rady Gminy Jasieniec z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Jasieniec.
2018 7266 2018-07-18 Uchwała Uchwała nr VI.33.2018 Rady Gminy Jasieniec z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Jasieniec
2018 7265 2018-07-17 Uchwała Uchwała nr XLV/217/2018 Rady Gminy Baranów z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym – na terenie nieruchomości gminnych położonych w Cegłowie, oznaczonych nr ewidencyjnymi: 199/2 , 199/3, 199/7 , w Baranowie, oznaczonych nr ewidencyjnymi: 152/1, 154, 42/1, w Kaskach, oznaczonych nr ewidencyjnymi: 344/1, 509, 508 podczas organizowanych przez Gminę imprez plenerowych.
2018 7261 2018-07-17 Uchwała Uchwała nr 215/XXXIX/18 Rady Gminy Przyłęk z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 7246 2018-07-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/273/2018 Rady Gminy Łąck z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Łąck
2018 7245 2018-07-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/272/2018 Rady Gminy Łąck z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 7042 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr LXX/1924/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie m.st. Warszawy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 7041 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr LXX/1923/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie m.st. Warszawy
2018 7011 2018-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/159/18 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Wiśniewo.
2018 6958 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XLIX/486/18 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie miasta Zielonka
2018 6957 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XLIX/485/18 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Zielonka miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 6954 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/265/18 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 6950 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr 326/XLVIII/2018 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia na terenie gminy Miasto Podkowa Leśna ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
2018 6942 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr LIX/573/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Ząbki
2018 6932 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr 497/LXVI/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i  podawania napojów alkoholowych
2018 6927 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/208/18 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Krasnosielc maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych
2018 6926 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/207/18 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstepstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych na terenie Gminy Krasnosielc
2018 6834 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XLI/345/2018 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Białobrzegi odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych.
2018 6833 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XLI/344/2018 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Białobrzegi.
2018 6830 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/176/2018 Rady Gminy Lutocin z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie: maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Lutocin.
2018 6829 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/175/2018 Rady Gminy Lutocin z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Lutocin miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 6823 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/251/2018 Rady Gminy Lelis z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Lelis
2018 6819 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/318/2018 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojw alkoholowych na terenie gminy Pomiechówek
2018 6816 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/219/18 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Stary Lubotyń miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 6815 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/218/18 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Stary Lubotyń.
2018 6765 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr LXII/556/2018 Rady Miasta Marki z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Miasto Marki miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 6762 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr LXII/557/2018 Rady Miasta Marki z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Miasto Marki
2018 6746 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr LII/324/18 Rady Miejskiej w Warce z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Warka
2018 6745 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr LII/323/18 Rady Miejskiej w Warce z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Warka miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 6713 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/406/18 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 27 czerwca 2018 r. w przedmiocie zmiany uchwały Nr XXXIV/383/18 w sprawie ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży, podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasto Sochaczew oraz wprowadzenia ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych
2018 6710 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr 620/XLV/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Ciechanów
2018 6709 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr 619/XLV/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Ciechanów
2018 6669 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/613/2018 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Legionowo
2018 6646 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/231/18 Rady Gminy w Troszynie z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Troszyn.
2018 6571 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr LVII/308/18 Rady Gminy Leoncin z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Leoncin.
2018 6568 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr 287/XXX/18 Rady Gminy Stara Biała z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Stara Biała miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 6555 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr 318/XLIX/2018 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy
2018 6554 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr 317/XLIX/2018 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 6542 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr 409/LXXIX/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Miasta Gostynina
2018 6541 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr 408/LXXIX/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasta Gostynina
2018 6540 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr 407/LXXIX/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasta Gostynina
2018 6489 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/279/2018 Rady Gminy Baranowo z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Baranowo.
2018 6488 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/278/2018 Rady Gminy Baranowo z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Baranowo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 6487 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/277/2018 Rady Gminy Baranowo z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Baranowo maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo, zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
2018 6484 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr 700/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży na terenie miasta Radomia
2018 6483 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr 699/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Radomia
2018 6471 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/240/2018 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania miejsc ich sprzedaży i podawania na terenie gminy Belsk Duży
2018 6467 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/407/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ograniczenia nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Michałowice
2018 6466 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/406/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Michałowice.
2018 6465 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/ 405/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Michałowice.
2018 6464 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/404//2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Michałowice.
2018 6428 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr L/316/18 Rady Miejskiej w Warce z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Warka
2018 6418 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/224/18 Rady Gminy Ciechanów z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Ciechanów
2018 6410 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/268/2018 Rady Gminy Suchożebry z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Suchożebry przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży
2018 6400 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr XXXI.220.2018 Rady Gminy Mokobody z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Mokobody miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 6394 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr XLV.322.2018 Rady Gminy Kotuń z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w określonym miejscu publicznym na terenie Gminy Kotuń.
2018 6386 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr XLII/272/2018 Rady Gminy Baboszewo z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Baboszewo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 6385 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr XLII/271/2018 Rady Gminy Baboszewo z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Baboszewo
2018 6363 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr LXI/480/2018 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Pułtusk
2018 6291 2018-06-18 Uchwała Uchwała nr 336/XLVI/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy i Miasta Żuromin miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 6290 2018-06-18 Uchwała Uchwała nr 335/XLVI/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Żuromin
2018 6270 2018-06-18 Uchwała Uchwała nr XXIX.167.2018 Rady Gminy Młynarze z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Młynarze
2018 6269 2018-06-18 Uchwała Uchwała nr XXIX.168.2018 Rady Gminy Młynarze z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Młynarze miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 6268 2018-06-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/169/2018 Rady Gminy Młynarze z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Młynarze
2018 6196 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/192/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Czarnia.
2018 6178 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr XLVIII/361/2018 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Piastowa
2018 6174 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr 249/LI /2018 Rady Gminy Sierpc z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie: ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Sierpc.
2018 6147 2018-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/286/18 Rady Gminy Dobre z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Dobre.
2018 6146 2018-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/285/18 Rady Gminy Dobre z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaż y i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Dobre.
2018 6123 2018-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/259/2018 Rady Gminy Sochocin z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Sochocin maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 6122 2018-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/260/2018 Rady Gminy Sochocin z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Sochocin
2018 6116 2018-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.220.2018 Rady Gminy Słubice z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Słubice.
2018 6102 2018-06-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/189/2018 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Wieczfnia Kościelna
2018 6101 2018-06-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/190/2018 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Wieczfnia Kościelna miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 6073 2018-06-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/360/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Długosiodło.
2018 5949 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr ZO.XLI.0007.374.2018 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych
2018 5883 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr L/575/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie miasta Siedlce.
2018 5866 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/204/18 Rady Gminy Rusinów z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Rusinów.
2018 5863 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr XXV/152/2018 Rady Gminy Pacyna z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 5777 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr LI/534/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Wyszków maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Wyszków miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 5703 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI.174.18 Rady Gminy Pniewy z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie: odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym.
2018 5616 2018-05-25 Uchwała Uchwała nr XL.390.2018 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ograniczenia godzin sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie miasta Mińska Mazowieckiego
2018 5565 2018-05-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/227/2018 Rady Gminy Sienno z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania, spożywania i wnoszenia napojów alkoholowych
2018 5564 2018-05-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/226/2018 Rady Gminy Sienno z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych
2018 5563 2018-05-23 Uchwała Uchwała nr XLII/204/2018 Rady Gminy Baranów z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Baranów.
2018 5562 2018-05-23 Uchwała Uchwała nr XLII/203/2018 Rady Gminy Baranów z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Baranów
2018 5488 2018-05-19 Uchwała Uchwała nr XL/264/2018 Rady Gminy Baboszewo z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie Gminy Baboszewo
2018 5423 2018-05-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII.0007.277.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Siennica
2018 5422 2018-05-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII.0007.276.2018 Wójta Gminy Siennica z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Siennica
2018 5421 2018-05-18 Uchwała Uchwała nr XXVII.0007.275.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Siennica
2018 5385 2018-05-17 Uchwała Uchwała nr XLIX/562/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych do spożycia w miejscu jak i poza miejscem sprzedaży na terenie miasta Siedlce.
2018 5384 2018-05-17 Uchwała Uchwała nr XLIX/561/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz wyznaczenia miejsc do spożycia w miejscu sprzedaży, w których za zezwoleniem może być dokonywana sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych na terenie miasta Siedlce.
2018 5308 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr XLII/480/2018 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie Gminy Łomianki
2018 5281 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/383/18 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży, podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasto Sochaczew oraz wprowadzenia ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych
2018 5136 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XXXV.259.2018 Rady Gminy Stromiec z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Stromiec
2018 4948 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/216/2018 Rady Gminy Jednorożec z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy
2018 4702 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr LXV/1778/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie m.st. Warszawy
2018 4656 2018-04-26 Uchwała Uchwała nr XLIV/337/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w  miejscach publicznych na terenie gminy Grójec
2018 4426 2018-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/243/2018 Rady Gminy w Platerowie z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie określenia miejsc publicznych, w których dopuszcza się możliwość spożywania napojów alkoholowych na terenie Gminy Platerów
2018 4425 2018-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/242/2018 Rady Gminy w Platerowie z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Platerów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 4406 2018-04-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/171/2018 Rady Gminy Czerwonka z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Czerwonka
2018 3518 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr 743/XLIII/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień w Płocku.
2018 3415 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr LXIII/1734/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie m.st. Warszawy
2018 1981 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr LXI/1635/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie m.st. Warszawy liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
2018 298 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/49/2017 Rady Gminy Gielniów z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018.
2017 12403 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr XXIV.351.2017 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2017 11715 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr 378/XLVIII/2017 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Sierpca na 2018 rok.
2017 10450 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXV/298/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXVII/98/93 Rady Gminy Długosiodło z dnia 22 czerwca 1993 roku.
2017 6011 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/331/17 Rady Gminy Stare Babice z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych na terenie Gminy Stare Babice
2017 5307 2017-06-09 Uchwała Uchwała nr XXV.200.2017 Rady Gminy Stromiec z dnia 25 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Stromiec.
2017 4091 2017-04-24 Uchwała Uchwała nr 512/XXX/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień w Płocku
2017 3334 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XLV/1104/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie wysokości opłat związanych z pobytem w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych
2017 2782 2017-03-22 Informacja Informacja nr ADM-5110-2/17 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 16 marca 2017r. w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Warszawie. LISTA BIEGŁYCH W PRZEDMIOCIE UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Warszawie
2017 1201 2017-02-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/ 138/ 2016 Rady Gminy Jablonna Lacka z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2017rok.
2017 297 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXV/ 67/2016 Rady Gminy Gielniów z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017.
2017 237 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/177/2016 Rady Gminy Radzanowo z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie regulaminu korzystania z boisk sportowych w miejscowościach Radzanowo, Ciółkowo, Rogozino gm. Radzanowo
2016 11443 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/176/2016 Rady Gminy Latowicz z dnia 2 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia na terenie gminy Latowicz liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.
2016 10831 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIX-178/2016 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 24 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Wołominie Nr IV-11/2003 z dnia 6 lutego 2003 roku
2016 9476 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr 139/XVII/2016 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 26 października 2016r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Czerwińsk nad Wisłą.
2016 7822 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XVIII/102/2016 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 5 września 2016r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Ojrzeń liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
2016 4942 2016-05-25 Uchwała Uchwała nr 204/XXII/2016 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 18 maja 2016r. w sprawie zmiany w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Sierpca na 2016 rok.
2016 4914 2016-05-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/698/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 maja 2016r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych na terenie plaży nad Jeziorkiem Czerniakowskim
2016 4176 2016-04-28 Uchwała Uchwała nr 306/XVII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień w Płocku
2016 4093 2016-04-26 Uchwała Uchwała nr 42/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 kwietnia 2016r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2016 w województwie mazowieckim
2016 1584 2016-02-19 Uchwała Uchwała nr 169/XVII/2016 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych praz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Sierpca na 2016 rok.
2016 1292 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XVII/107/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Nowe Miasto nad Pilicą na 2016 rok
2016 1172 2016-02-09 Uchwała Uchwała nr XIII/91/15 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Olszewo-Borki
2016 599 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XIII/48/2015 Rady Gminy Gielniów z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016.
2015 4335 2015-05-08 Uchwała Uchwała nr 86/VI/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2015r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień w Płocku.
2015 4334 2015-05-08 Uchwała Uchwała nr 85/VI/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 285/XIV/99 Rady Miasta Płocka z dnia 1 czerwca 1999 r. w sprawie przekształcenia Zakładu Budżetowego – Izba Wytrzeźwień w Płocku w jednostkę budżetową - Izba Wytrzeźwień w Płocku, zmienionej Uchwałami: Nr 90/VII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2003 r., Nr 44/IV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2006 r., Nr 751/LIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 29 czerwca 2010 r., Nr 143/X/2011 z dnia 31 maja 2011 r., Nr 735/XLIV/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 25 lutego 2014 r.
2015 2514 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr 36/VI/2015 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie: przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Sierpca na 2015 rok.
2015 932 2015-02-03 Uchwała Uchwała nr 17/III/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok
2015 921 2015-02-02 Uchwała Uchwała nr III/10/2014 Rady Gminy Gielniów z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015.
2014 9066 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XLVI/349/2014 Rady Miasta Pionki z dnia 23 września 2014r. w sprawie: określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży tych napojów oraz zasad ich usytuowania na terenie Gminy Miasta Pionki
2014 8100 2014-08-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/213/2014 Rady Gminy Suchożebry z dnia 14 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie powszechnego udostępnienia obiektu centrum edukacyjno- turystyczno-rekreacyjnego w miejscowości Suchożebry zlokalizowanego przy Zespole Szkół Publicznych im. H. Sienkiewicza w Suchożebrach
2014 5951 2014-06-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 298 Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt w jednostce Policji
2014 4295 2014-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/339/2014 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) dla terenu Gminy Zbuczyn.
2014 2806 2014-03-19 Uchwała Uchwała nr LXXVII/1993/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 marca 2014r. w sprawie wysokości opłat związanych z pobytem w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych
2014 2028 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr 736/XLIV/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień w Płocku.
2014 1477 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr LII/467/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych
2014 207 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/172/13 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie ustalenia dla terenu gminy Łaskarzew liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2013 12126 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/224/2013 Rady Gminy Stoczek z dnia 21 października 2013r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Stoczek.
2013 4638 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr II/4/2013 Rady Gminy Radzanów z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie zatwierdzenia i realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Radzanów na lata 2013-2015.
2012 8302 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr 55/XIII/2012 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy Szulborze Wielkie miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2012 7802 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/267/2012 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 30 października 2012r. w sprawiew zatwierdzenia regulaminu targowisk na terenie Gminy Miasta Sochaczewa
2012 5526 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr XXI/104/2012 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Pokrzywnica
2012 5450 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr 246/XX/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Ciechanów
2012 3436 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XV/88/12 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 29 marca 2012r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Stary Lubotyń.
2012 336 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XV/77/2011 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania na terenie miasta Piastowa miejsc sprzedaży napojów alkoholowych
2011 2701 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr VII/164/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 kwietnia 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr V/36/2003 Rady Miasta Siedlce z dnia23 stycznia 2003 roku w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Siedlce.
2011 2702 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr VII/165/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 kwietnia 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/595/2001 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 sierpnia 2001 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Siedlce.
2009 9 2009-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/245/2008 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad usytuowania punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Zwoleń
2009 11 2009-01-14 Uchwała Uchwała nr XXV-162/2008 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 18 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Wołominie Nr IV-11/2003 z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zasad usytuowania i warunków sprzedaży tych napojów oraz zakazu sprzedaży, spożywania i podawania