Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 1541

Słowa kluczowe: nauczyciele

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11840 2019-10-14 Uchwała Uchwała nr XII/73/2019 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 4 października 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr II/8/2018 w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Puszcza Mariańska
2019 11839 2019-10-14 Uchwała Uchwała nr XI/61/2019 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 27 września 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Krasnosielc
2019 11811 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr XIII/99/2019 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 19 września 2019 r. w sprawie zmian w regulaminie określającym wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, oraz kryteriów i trybu przyznawania oraz wysokości nagród ze środków funduszu nagród i innych świadczeń, za wyjątkiem świadczeń o charakterze socjalnym dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Węgrowski
2019 11810 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr XIII/98/2019 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 19 września 2019 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu
2019 11805 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr 187/XIV/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr 604/LII/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Radzymin
2019 11793 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr XII/72/19 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 30 września 2019 r. w sprawie: tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wyśmierzyce
2019 11792 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr VII/77/2019 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/42/2019 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 kwietnia 2019 roku, w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Warszawski Zachodni
2019 11791 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr VII/76/2019 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/207/2018 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Warszawski Zachodni
2019 11790 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr VII/75/2019 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Warszawski Zachodni
2019 11731 2019-10-10 Uchwała Uchwała nr X/84/2019 Rady Gminy Strachówka z dnia 27 września 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XX/101/09 Rady Gminy Strachówka z dnia 20 marca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Strachówka
2019 11728 2019-10-10 Uchwała Uchwała nr 78/XV/2019 Rady Gminy Iłów z dnia 17 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 117/XXIX/2009 Rady Gminy w Iłowie z dnia 24 marca 2009 ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr 121/XXX/2009 Rady Gminy w Iłowie z dnia 28 kwietnia 2009 roku oraz Uchwałą Nr 156/XXXIII/2017 Rady Gminy w Iłowie z dnia 28 września 2017 roku, Uchwałą nr 186/XL/2018 Rady Gminy Iłów z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Iłów oraz wypłacania dodatku mieszkaniowego.
2019 11631 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr VI/64/2019 Rady Gminy w Broku z dnia 27 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Brok
2019 11620 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr 113/XII/2019 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 17 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, dodatku motywacyjnego, dodatku funkcyjnego, dodatku za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także nagród i dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Małkinia Górna
2019 11611 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XII.74.2019 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 września 2019 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Baboszewo dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz kryteria i tryb przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, a także dodatków o charakterze socjalnym
2019 11605 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr VIII/60/2019 Rady Gminy Czerwonka z dnia 30 września 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Czerwonka
2019 11581 2019-10-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-S.4131.7.2019.MR Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 października 2019 r. Rada Miasta Siedlce
2019 11176 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr IX/86/2019 Rady Gminy Długosiodło z dnia 6 września 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli
2019 11169 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr VII/88/19 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 18 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w Gminie Myszyniec
2019 11166 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr XVII/169/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 18 września 2019 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz określającego wysokości i warunki przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock
2019 10971 2019-09-20 Uchwała Uchwała nr VIII/57/2019 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 4 września 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Sokołowski.
2019 10970 2019-09-20 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2019 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 4 września 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Sokołowski.
2019 10969 2019-09-20 Uchwała Uchwała nr VIII/55/2019 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 4 września 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu.
2019 10863 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr XII/52/2019 Rady Gminy Sońsk z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sońsk
2019 10858 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr XII/61/2019 Rady Gminy Domanice z dnia 30 sierpnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XX/118/2009 Rady Gminy Domanice z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Domanice zmienioną Uchwałą Nr XXXIV/205/2014 Rady Gminy Domanice z dnia 31 marca 2014 roku oraz Uchwałą Nr X/50/2019 Rady Gminy Domanice z dnia 29 maja 2019 roku
2019 10852 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr VIII/67/2019 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 10 września 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pokrzywnica
2019 10846 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr XI/80/2019 Rady Gminy Repki z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i niektórych innych składników wynagrodzenia a także szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Repki
2019 10845 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr XI/79/2019 Rady Gminy Repki z dnia 5 września 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pracujących z grupami dzieci 6-letnich i dzieci młodszych, zatrudnionych w przedszkolach i oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Repki
2019 10838 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr X/79/2019 Rady Gminy Sochocin z dnia 6 września 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonym przez Gminę Sochocin
2019 10796 2019-09-18 Uchwała Uchwała nr X/68/2019 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 11 września 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w szkołach prowadzonych przez Powiat Pułtuski
2019 10795 2019-09-18 Uchwała Uchwała nr XIII/86/2019 Rady Gminy Sienno z dnia 16 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w  sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania, obliczania i  wypłacania niektórych składników wynagradzania wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego
2019 10791 2019-09-18 Uchwała Uchwała nr X/63/2019 Rady Gminy Maciejowice z dnia 13 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/149/2009 Rady Gminy Maciejowice z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Maciejowice
2019 10783 2019-09-18 Uchwała Uchwała nr XIV/108/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 9 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XL/277/2013 Rady Gminy Kadzidło z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia Regulaminu dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego określającego wysokość stawek i  szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
2019 10781 2019-09-18 Uchwała Uchwała Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/134/09 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 16 kwietnia 2009 roku w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Siedlecki
2019 10724 2019-09-13 Uchwała Uchwała nr XIII/103/2019 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLVII/308/2018 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 13 września 2018 r. w sprawie regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Żelechów
2019 10723 2019-09-12 Uchwała Uchwała nr XII/101/2019 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 12 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXXIV/185/2009 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 21 kwietnia 2009 roku w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zakrzew.
2019 10721 2019-09-12 Uchwała Uchwała nr XI/61/2019 Rady Gminy Górzno z dnia 10 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Górzno
2019 10131 2019-08-28 Uchwała Uchwała nr X/61/2019r. Rady Powiatu Mławskiego z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie: zmiany ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz zasad zaliczania do obowiązkowego wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym.
2019 10130 2019-08-28 Uchwała Uchwała nr X/60/2019r. Rady Powiatu Mławskiego z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany w Regulaminie określającym wysokość i szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli.
2019 10129 2019-08-28 Uchwała Uchwała nr X/59/2019r. Rady Powiatu Mławskiego z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mławski.
2019 10124 2019-08-27 Uchwała Uchwała nr VII/50/2019 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 10119 2019-08-27 Uchwała Uchwała nr IX/59/2019 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz wysokość i warunki przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród.
2019 10112 2019-08-27 Uchwała Uchwała nr IX/75/19 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Żuromiński
2019 10111 2019-08-27 Uchwała Uchwała nr IX/74/19 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania dodatków do wynagrodzeń oraz wysokość nagród nauczycieli
2019 10084 2019-08-26 Uchwała Uchwała nr IX.62.19 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Stara Błotnica.
2019 9991 2019-08-21 Uchwała Uchwała nr IX.55.2019 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 20 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Siemiątkowo
2019 9945 2019-08-20 Uchwała Uchwała nr IX/76/19 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 13 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania nauczycielom opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie, specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
2019 9941 2019-08-20 Uchwała Uchwała nr XII/84/2019 Rady Miasta Pionki z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/193/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 13 września 2016 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasta Pionki
2019 9923 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr XIII/94/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 12 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2019 9913 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr XI/89/2019 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 30 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Solec nad Wisłą
2019 9905 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr XIII/97/19 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/190/2012 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie: ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zwoleń.
2019 9883 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr VIII/54/19 Rady Gminy Nur z dnia 13 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXV/213/18 Rady Gminy Nur z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Nur
2019 9877 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr IX/67/19 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci sześcioletnie i młodsze zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mszczonów
2019 9871 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr VII/61/19 Rady Gminy Gniewoszów z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie określenia planu doskonalenia nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Gniewoszów w roku 2019.
2019 9868 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr XII/63/19 Rady Gminy Korytnica z dnia 14 sierpnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLI/254/17 Rady Gminy Korytnica z dnia 14 września 2017 roku w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i niektórych innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom szkół prowadzonych przez Gminę Korytnica
2019 9867 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr XII/62/19 Rady Gminy Korytnica z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 letnie i młodsze, dla których organem prowadzącym jest Gmina Korytnica
2019 9859 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr VIII/67/2019 Rady Gminy Winnica z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia pensum dla nauczycieli wychowania przedszkolnego pracujących w grupach obejmujących dzieci 6-letnie i młodsze
2019 9858 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr VIII/66/2019 Rady Gminy Winnica z dnia 12 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XXXIV/250/2018 Rady Gminy Winnica z dnia 25 września 2018 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, nagród, zasad wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw a także wysokości oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku wiejskiego nauczycielom Gminy Winnica
2019 9851 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr VII/32/2019 Rady Gminy Radzanów z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2019 9839 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr XIV/76/2019 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/217/2016 w sprawie regulaminu wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Lipsko
2019 9824 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr VII/56/2019 Rady Gminy Miedzna z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miedzna.
2019 9823 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr VII/55/2019 Rady Gminy Miedzna z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miedzna oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych niektórych nauczycieli.
2019 9819 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr XI/93/2019 Rady Miasta Kobyłka z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli prowadzących zajęcia w grupie obejmującej dzieci 6-letnie i młodsze
2019 9757 2019-08-12 Uchwała Uchwała nr XI/72/2019 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 31 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Zwoleński
2019 9697 2019-08-08 Uchwała Uchwała nr XII/89/19 Rady Gminy Izabelin z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/328/18 Rady Gminy Izabelin z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkole i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Izabelin
2019 9696 2019-08-08 Uchwała Uchwała nr XII/88/19 Rady Gminy Izabelin z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Izabelin
2019 9672 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr VIII.66.2019 Rady Gminy Raciąż z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/170/2009 Rady Gminy Raciąż z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach prowadzonych przez Gminę Raciąż
2019 9671 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr VIII.65.2019 Rady Gminy Raciąż z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli wychowania przedszkolnego, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci 5-letnie w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych
2019 9670 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr XII/92/19 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia , szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród , zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Iłża
2019 9669 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr XII/90/19 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 9666 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr X/94/19 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/439/18 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w przedszkolu i w szkołach prowadzonych przez Gminę Tarczyn, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego
2019 9653 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr X-109/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, jednorazowe świadczenie na start, za warunki pracy, oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2019 9652 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr X-108/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli i specjalistów, zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz zasad zaliczania do obowiązkowego wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym, obowiązujących w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wołomiński
2019 9638 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr OS.VIII.0007.86.2019 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, a także nauczycielom, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Dębe Wielkie
2019 9637 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr OS.VIII.0007.85.2019 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki przyznawania nagród a także wypłacania innych świadczeń, wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dębe Wielkie
2019 9629 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr VIII.60.2019 Rady Gminy Stromiec z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Stromiec.
2019 9607 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr XIII/91/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze
2019 9606 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr XIII/90/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Przasnysz
2019 9558 2019-08-05 Uchwała Uchwała nr VII/65/2019 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/55/2019 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, w tym nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wieczfnia Kościelna.
2019 9476 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr XI/66/19 Rady Gminy Kampinos z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wychowania przedszkolnego pracujących z grupami obejmującymi dzieci sześcioletnie i dzieci młodsze zatrudnionych w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Kampinos
2019 9318 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr X/70/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 17 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych i innych nauczycieli specjalistów oraz nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Szydłowiec oraz określenia trybu, warunków i przypadków, w których nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin.
2019 9308 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr XI.45.2019 Rady Gminy w Promnie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci sześcioletnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Promna.
2019 9307 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr XI.44.2019 Rady Gminy w Promnie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Promna
2019 9306 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr XI.43.2019 Rady Gminy w Promnie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Gmina Promna.
2019 9254 2019-07-26 Uchwała Uchwała nr IX.111.2019 Rady Miasta Pruszków z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVIII.542.201 Rady Miasta Pruszkowa z  dnia 30 sierpnia 2018r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i terapeutów pedagogicznych, w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Pruszków.
2019 9247 2019-07-26 Uchwała Uchwała nr IX/76/2019 Rady Gminy Garwolin z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 9219 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr XI/65/19 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 9214 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr X/91/2019 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania tych dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny zastępstw doraźnych dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach dla których organem prowadzącym jest gmina Zakroczym
2019 9206 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr VII/45/2019 Rady Gminy Wierzbno z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 letnie i dzieci młodsze, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wierzbno
2019 9204 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr VII/43/2019 Rady Gminy Wierzbno z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Wierzbno
2019 9044 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr IX/54/2019 Rady Gminy Brochów z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 9009 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr XV/354/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli
2019 8986 2019-07-18 Uchwała Uchwała nr X/90/19 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz wysokości tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których Miasto Sochaczew jest organem prowadzącym
2019 8976 2019-07-18 Uchwała Uchwała nr VIII/97/2019 Rady Gminy Wieliszew z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 8939 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr IX/52/2019 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie : regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych , dla których organem prowadzącym jest Gmina Huszlew
2019 8924 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr VIII/32/2019 Rady Gminy Sabnie z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie określenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sabnie
2019 8921 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr IX/113/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale Nr XLVI/361/18 Rady Miejskie w Błoniu z dnia 12 lutego 2018r. w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych zmienionej uchwałą Nr XLIX/396/18 z dnia 28 maja 2018r. w sprawie: zmiany w uchwale Nr XLVI/361/18 Rady Miejskie w Błoniu z dnia 12 lutego 2018r. w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych.
2019 8899 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr VII/32/19 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Garbatka-Letnisko
2019 8723 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr IX/28/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane na rok 2019 w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jedlińsk
2019 8712 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr 92/XIII/2019 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zasad udzielania obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze w szkole lub w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Miasto Sierpc
2019 8711 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr X/78/2019 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze
2019 8693 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr XII/56/2019 Rady Gminy Bielany z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bielany
2019 8669 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr XII/73/2019 Rady Gminy Leszno z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, których organem prowadzącym jest Gmina Leszno
2019 8661 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr VI/58/2019 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Warszawski Zachodni
2019 8660 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr VI/57/2019 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego kryteria, zasady oraz tryb przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Warszawski Zachodni ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze.
2019 8659 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr X/57/2019 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych gminy Ciepielów oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art.42 ust.3 ustawy – Karta Nauczyciela
2019 8441 2019-07-08 Uchwała Uchwała nr X/70/19 Rady Gminy Jadów z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach, oddziałach przedszkolnych w szkołach, przedszkolach i publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jadów
2019 8280 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr VIII/73/2019 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
2019 8233 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr X/78/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XL/277/2013 Rady Gminy Kadzidło z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia Regulaminu dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego określającego wysokość stawek i  szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw zmienionej uchwałą Nr XXVIII/188/2016 Rady Gminy Kadzidło z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr XL/277/2013 Rady Gminy Kadzidło z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia Regulaminu dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego określającego wysokość stawek i  szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
2019 8232 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr X/77/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Kadzidło
2019 8076 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/9/68/2019 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/55/451/05 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 26 września 2005 roku
2019 8058 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr IX/51/2019 Rady Gminy Stupsk z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw nauczycielom publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stupsk
2019 8024 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr VIII/85/2019 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowa Sucha
2019 8020 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr VI/62/19 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia dla nauczycieli
2019 7931 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr VIII/63/2019 Rady Gminy Jastrząb z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 7866 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr V/39/2019 Rady Gminy Miedzna z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
2019 7736 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr IX/48/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze zatrudnionym w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Baranów jest organem prowadzącym.
2019 7667 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr VII.0007.60.2019 Rady Gminy w Siennicy z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze
2019 7645 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr VII/49/2019 Rady Gminy w Platerowie z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom i wicedyrektorom szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Platerów
2019 7643 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr VII/47/2019 Rady Gminy w Platerowie z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w  placówkach oświatowych, których organem prowadzącym jest Gmina Platerów
2019 7637 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr VI/52/2019 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawi ustalenia pensum dla nauczycieli wychowania przedszkolnego pracujących w grupach obejmujących dzieci 6-letnie i młodsze
2019 7603 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr 51/VI/19 Rady Gminy Bulkowo z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bulkowo.
2019 7534 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr VIII/055/2019 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Białobrzegi
2019 7526 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr VIII.82.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Halinów pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 7437 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr VIII / 54 / 2019 Rady Miasta Pionki z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/278/2017 Rady Miasta Pionki z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze oraz nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Pionki
2019 7414 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr IV/36/2019 Rady Gminy w Broku z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania w 2019 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w gminnych jednostkach oświatowych.
2019 7413 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr IV/35/2019 Rady Gminy w Broku z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobów ich przyznawania dla nauczycieli szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Brok.
2019 7395 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr 55.VIII.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów, logopedów, psychologów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze zatrudnionych w jednostkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Wiązowna
2019 7381 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr VI/64/2019 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 31 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli w szkołach, dla których Powiat Ostrołęcki jest organem prowadzącym
2019 7375 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr VIII/47/2019 Rady Gminy Pionki z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dla niektórych stanowisk nauczycieli.
2019 7168 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr VII.46.2019 Rady Gminy Prażmów z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Prażmów, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
2019 7160 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr V/45/2019 Rady Gminy Borkowice z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
2019 7146 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr X/51/19 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu w sprawie wysokości oraz warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego (motywacyjnego, funkcyjnego) oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz wysokości i warunki przyznawania dodatku mieszkaniowego w jednostkach oświatowych działających na terenie Gminy Sieciechów
2019 7145 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr X/50/19 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół i przedszkoli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela prowadzonych przez Gminę Sieciechów
2019 7144 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr X/49/19 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad obniżenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sieciechów
2019 7105 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr IV/57/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki.
2019 6969 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr XIII/273/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę
2019 6724 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr X/71/2019 Rady Miasta Maków Mazowiecki z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 6589 2019-05-23 Uchwała Uchwała nr 102/IX/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli prowadzonych przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane
2019 6578 2019-05-22 Uchwała Uchwała nr ZO.VI.0007.59.2019 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki przyznawania nagród a także wypłacania innych świadczeń, wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dębe Wielkie
2019 6531 2019-05-20 Uchwała Uchwała nr 52/VI/2019 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dzierzążnia
2019 6530 2019-05-20 Uchwała Uchwała nr 51/VI/2019 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dzierzążnia
2019 6529 2019-05-20 Uchwała Uchwała nr 50/VI/2019 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dzierzążnia
2019 6520 2019-05-20 Uchwała Uchwała nr IX /40 /19 Rady Gminy Chotcza z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego wymiaru zajęć nauczycieli w prowadzonych przez Gminę Chotcza oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmujące dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 6494 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr VI/36/2019 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, pobieranych przez uczelnie oraz specjalnosci i form kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie w 2019r. będzie przyznawane nauczycielom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Szydłowiecki.
2019 6461 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr VII/52/2019 Rady Gminy Stoczek z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 6447 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr VIII/23/19 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Chlewiska.
2019 6425 2019-05-16 Uchwała Uchwała nr VIII/65/2019 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr LIV/320/2018 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 9 maja 2018 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć prowadzonych przez nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 43 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela.
2019 6371 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr IX/50/2019 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznane w 2019 roku
2019 6354 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr VIII.37.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 – letnie i dzieci młodsze
2019 6309 2019-05-13 Uchwała Uchwała nr VI/60/2019 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
2019 6272 2019-05-11 Uchwała Uchwała nr IX.45.2019 Rady Gminy Rząśnik z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 6271 2019-05-11 Uchwała Uchwała nr IX.44.2019 Rady Gminy Rząśnik z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane na rok 2019 w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rząśnik
2019 6262 2019-05-11 Uchwała Uchwała nr V/38/2019 Rady Gminy Maciejowice z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze oraz pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Maciejowice
2019 6254 2019-05-11 Uchwała Uchwała nr VII/61/2019 Rady Miasta Sulejówek z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych
2019 6204 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr VI/62/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Michałowice.
2019 6137 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr VI/42/2019 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 17 kwietnia 2019 r. o zmianie uchwały Nr IV/21/2019 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród
2019 6066 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr V/47/19 Rady Gminy Szelków z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2019 r.
2019 5997 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr IX.107.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród
2019 5825 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VII/48/19 Rady Gminy Skórzec z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 5804 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VIII/69/2019 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Zakroczym
2019 5803 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VIII/68/2019 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz wysokości tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 oraz nauczycieli, o których mowa w art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. c ustawy Karta Nauczyciela, zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych, dla których gmina Zakroczym jest organem prowadzącym
2019 5791 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VI.50.2019 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Brwinów
2019 5787 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VIII / 77 / 2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniącym inne stanowisko kierownicze w szkole oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 5647 2019-04-25 Uchwała Uchwała nr V/42/2019 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Warszawski Zachodni
2019 5576 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr VIII/60/2019 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin na stanowiskach kierowniczych oraz pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych i  innych nauczycieli ustalenia tygodniowego pensum dla nauczycieli prowadzących zajęcia o różnym wymiarze godzin zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jedlnia - Letnisko.
2019 5296 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/48/2019 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr LI/336/2018 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ostrów Mazowiecka
2019 5243 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VII.48.2019 Rady Gminy Kowala z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Kowala
2019 5230 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 40/VI/19 Rady Gminy Sierpc z dnia 29 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i  nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Sierpc
2019 5224 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr V/50/2019 Rady Gminy Długosiodło z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz specjalności i formy kształcenia nauczycieli , na które dofinansowanie jest przyznawane.
2019 5217 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr V/31/2019 Rady Gminy Suchożebry z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 5190 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 44/VI/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019r. za kształcenie nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę i Miasto Żuromin
2019 5177 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 44/XI/2019 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci sześcioletnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Sanniki
2019 5101 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/49/2019 Rady Gminy Sochocin z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie oraz ustalenia specjalności i form kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2019 roku dla nauczycieli szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Sochocin
2019 5098 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VII.47.2019 Rady Gminy Kowala z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowiska o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
2019 4991 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr IV/38/2019 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2019 roku
2019 4983 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr VIII/47/2019 Rady Gminy Leszno z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Leszno
2019 4851 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr 49/VI/19 Rady Gminy Załuski z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Załuski.
2019 4835 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr VII/ 35/ 19 Rady Gminy Chotcza z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian w Regulaminie wynagradzania nauczycieli
2019 4722 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr VII.34.2019 Rady Gminy Baboszewo z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów, pedagogicznych, doradców zawodowych w szkołach, przedszkolu i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Baboszewo
2019 4721 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr VII/54/2019 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i zespole szkolno-przedszkolnym prowadzonych przez Gminę Stare Babice
2019 4711 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr IX/84/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, obowiązujących w szkołach prowadzonych przez Gminę Pułtusk
2019 4665 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VI/11/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego wymiaru zajęć nauczycieli w prowadzonych przez Gminę Jedlińsk publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
2019 4657 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr V/37/2019 Rady Gminy Rzekuń z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania w 2019 roku opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rzekuń
2019 4656 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr V/36/2019 Rady Gminy Rzekuń z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmujacymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 4650 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VI.46.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2019 rok oraz ustalenie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe lub placówki doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach Gminy Przytyk
2019 4565 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr 61/VIII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Gostynin.
2019 4564 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr 60/VIII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w 2019 roku, specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz zasad dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto Gostynin
2019 4549 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VIII.40.2019 Rady Gminy Rząśnik z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Rząśnik
2019 4548 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VIII.39.2019 Rady Gminy Rząśnik z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zwolnienia z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rząśniku na rok szkolny 2019/2020
2019 4429 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr IX/51/19 Rady Gminy Cegłów z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustalenia na 2019 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznane.
2019 4422 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/70/19 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, prowadzonych przez Gminę Wyszków, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane w roku 2019.
2019 4360 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VIII/59/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kadzidło
2019 4359 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VIII/54/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Kadzidło
2019 4346 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr V/32/2019 Rady Gminy Przesmyki z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 4271 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VII/56/2019 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wyszkowski.
2019 4263 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr IX/40/2019 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu funduszu zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łosicki
2019 4244 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VI/58/19 Rady Gminy Wodynie z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 4210 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr 26/IV/2019 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie ustalenia na rok 2019 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane dla nauczycieli szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Nowe Miasto
2019 4145 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr 33/V/2019 Rady Gminy Bielsk z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych i nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, a także nauczycielom, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bielsk.
2019 4057 2019-03-28 Uchwała Uchwała nr VI/50/2019 Rady Gminy Sochocin z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6- letnie i dzieci młodsze
2019 4017 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr V/ 45/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Michałowice oraz przyjęcia regulaminu gospodarowania tymi środkami.
2019 4012 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr 18/V/19 Rady Gminy Wiskitki z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wiskitki
2019 3821 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr VII.26.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Rybno
2019 3756 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr VI/60/2019 Rady Gminy Policzna z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których Gmina Policzna jest organem prowadzącym
2019 3694 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr IV/46/2019 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty na dofinansowanie opłat w 2019 r. za kształcenie nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli prowadzonych przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane, dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Ostrołęcki oraz w Poradniach Psychologiczno – Pedagogicznych w Czerwinie i w Myszyńcu
2019 3685 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/48/2019 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
2019 3626 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr IX/167/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę
2019 3593 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr V.43.2019 Rady Gminy Kotuń z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
2019 3565 2019-03-18 Uchwała Uchwała nr VI/42/2019 Rady Gminy Przasnysz z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu dofinasowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinasowania w 2019 roku opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przasnysz.
2019 3471 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr 24.V.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wiązowna oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz specjalności, form kształcenia i doskonalenia, na które dofinansowanie jest przyznane w 2019 r.
2019 3406 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr 50/VIII/2019 Rady Miasta Józefowa z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 211/V/2009 Rady Miasta Józefowa z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli.
2019 3395 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr 27/V/19 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmian w uchwale w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2019 3362 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr 79/2019 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu, określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach wychowania przedszkolnego i szkołach, dla których Gmina Grodzisk Mazowiecki jest organem prowadzącym
2019 3159 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr 12/IV/19 Rady Gminy Wiskitki z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach i w szkołach prowadzonych przez Gminę Wiskitki
2019 3061 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr 70/VII/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli prowadzonych przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane
2019 2983 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/52/2019 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów ze szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pruszkowski
2019 2875 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr IV/33/2019 Rady Gminy Winnica z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Winnica, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane na rok 2019
2019 2813 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VII/31/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Jaktorów.
2019 2638 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr VI/40/2019 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2019 2446 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr V/40/2019 Rady Miasta Maków Mazowiecki z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki na rok 2019
2019 2445 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr V/39/2019 Rady Miasta Maków Mazowiecki z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Maków Mazowiecki
2019 2277 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr IV/21//2019 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród
2019 1897 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr III.27.2019 Rady Gminy Odrzywół z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie ustalenia tygodniowego pensum dla nauczycieli realizujących etat łączony
2019 1545 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr VI/26/2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród.
2019 190 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr IV/22/2018 Rady Miasta Maków Mazowiecki z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Maków Mazowiecki
2019 13 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr IV/013/2018 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Białobrzegi.
2018 13117 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr 26/III/2018 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 24 grudnia 2018 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Lubowidz
2018 12226 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II.13.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
2018 12196 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr 16/II/2018 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 29 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zatrudnionych w przedszkolu, szkole podstawowej i gimnazjum, dla których miasto Podkowa Leśna jest organem prowadzącym
2018 12195 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr 15/II/2018 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 29 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2018 11602 2018-11-29 Uchwała Uchwała nr XLIX/241/18 Rady Gminy Wilga z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania.
2018 11601 2018-11-29 Uchwała Uchwała nr XLIX/240/18 Rady Gminy Wilga z dnia 17 października 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wilga.
2018 11552 2018-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/233/2018 Rady Gminy Strachówka z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obwiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Strachówka
2018 11495 2018-11-26 Uchwała Uchwała nr XLV/317/2018 Rady Gminy Wiśniew z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/155/09 Rady Gminy Wiśniew w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
2018 11484 2018-11-23 Uchwała Uchwała nr XLVI/368/2018 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/313/2018 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Białobrzegi.
2018 11349 2018-11-21 Uchwała Uchwała nr LXXVII/595/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 13 listopada 2018 r. zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Otwocka Nr LXXIV/584/18 z dnia 11.10.2018 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zasad udzielania i rozmiaru obniżek, o których mowa w art. 42 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela.
2018 11294 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/209/2018 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 12 października 2018 r. regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Miasto Sokołów Podlaski.
2018 11154 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr XLIV/299/2018 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/290/2018 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 27 września 2018 roku w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowodworski
2018 11041 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr LII.242.2018 Rady Gminy Rybno z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Rybno
2018 11001 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI.258.2018 Rady Gminy Raciąż z dnia 15 października 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXI.217.2018 Rady Gminy Raciąż z dnia 9 marca 2018r.  sprawie ustalenia planu dofinansowania zawodowego nauczycieli w 2018 roku i maksymalnej kwoty opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli
2018 10956 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/247/18 Rady Gminy w Troszynie z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XIV/140/12 Rady Gminy w Troszynie z dnia 18 września 2012 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli specjalistów prowadzących zajęcia dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze, związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz pomocą psychologiczno - pedagogiczną oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym, obowiązkowym wymiarze godzin, zmienionej Uchwałą nr XX/164/17 Rady Gminy w Troszynie z dnia 29 marca 2017 r.
2018 10930 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI.158.2018 Rady Gminy Goszczyn z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród
2018 10885 2018-11-09 Uchwała Uchwała nr XLV.294.2018 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 17 października 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXX-158/2009 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, oraz wysokość i warunki wypłacania nagród, a także wysokość i szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto i Gminę Pilawa
2018 10730 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr LIII.242.2018 Rady Gminy w Promnie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.
2018 10678 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/329/2018 Rady Gminy Wiśniew z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/155/09 Rady Gminy Wiśniew w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
2018 10676 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/311/2018 Rady Gminy Wiśniew z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w jednostkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest gmina Wiśniew
2018 10394 2018-10-31 Uchwała Uchwała nr LVII/251/2018 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/152/2016 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
2018 10189 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr 225/XXXVI/2018 Rady Gminy Świercze z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Świercze
2018 10144 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LXVII/606/2018 Rady Miasta Marki z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2018 10097 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII.261.2018 Rady Gminy Odrzywół z dnia 15 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie ustalenia tygodniowego pensum dla nauczycieli realizujących etat łączony
2018 10095 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LXXIV/584/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 11 października 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zasad udzielania i rozmiaru obniżek, o których mowa w art. 42 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela.
2018 10089 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LXIX/272/2018 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 5 października 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII/191/2013 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 24 września 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Stara Kornica
2018 10062 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr XXXI/376/18 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2018 10020 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr XLVII/226/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 25 września 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Borowie
2018 9805 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr XLIV/291/2018 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach, przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sokołów Podlaski
2018 9754 2018-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/275/2018 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 września 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowa Sucha
2018 9631 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/269/2018 Rady Gminy Klwów z dnia 1 października 2018 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Klwów.
2018 9608 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr L.609.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 26 września 2018 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród
2018 9589 2018-10-10 Uchwała Uchwała nr LV/437/2018 Rady Gminy Czosnów z dnia 21 września 2018 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Czosnów.
2018 9488 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/209/2018 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/100/2016 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 27 października 2016r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i niektórych innych składników wynagradzania oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2018 9450 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr LIII/5/18 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz obniżenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat piaseczyński.
2018 9449 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr LIII/4/18 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian w regulaminie określającym wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.
2018 9402 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr 238/LXVI/2018 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 28 września 2018 r. w sprawie: Zmiany Uchwały Nr 231/LXV/2018 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 24 sierpnia 2018 roku w sprawie ustalenia zniżek godzin dla dyrektorów szkół i innych nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych na terenie Miasta i Gminy Sanniki.
2018 9261 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr L/214/2018 Rady Gminy Sabnie z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sabnie
2018 9236 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr XLI/332/201 Rady Gminy Kołbiel z dnia 13 września 2018 r. w sprawie niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kołbiel
2018 9140 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr 182/XXXIII/2018 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Dzierzgowo
2018 9138 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr LIII/300/2018 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 26 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Płoński.
2018 8987 2018-09-25 Uchwała Uchwała nr 297/XXXIX/18 Rady Gminy Bulkowo z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 204/XXVII/17 Rady Gminy Bulkowo z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkole, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42, ust. 3 Karta Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2018 8107 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV.151.2018 Rady Gminy Goszczyn z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Goszczyn
2018 8092 2018-08-23 Uchwała Uchwała nr XL/328/2018 Rady Gminy Kołbiel z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pomocy Zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kołbiel.
2018 8068 2018-08-23 Uchwała Uchwała nr LV/264/2018 Rady Gminy Radziejowice z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć : pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radziejowice
2018 7986 2018-08-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/167/2018 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagogów, logopedów, doradców zawodowych i nauczycieli wspomagających zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Szreńsk.
2018 7985 2018-08-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/272/2018 Rady Gminy Stoczek z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Stoczek
2018 7976 2018-08-20 Uchwała Uchwała nr LXVIII/530/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie określenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz określającego wysokości i warunki przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock
2018 7922 2018-08-14 Uchwała Uchwała nr XLII/227/2018 Rady Gminy Rzewnie z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego w szkole i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Rzewnie
2018 7898 2018-08-14 Uchwała Uchwała nr LIV/578/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 9 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/269/09 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia, określenia wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
2018 7897 2018-08-14 Uchwała Uchwała nr LIV/577/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, terapeutów pedagogicznych, logopedów, doradców zawodowych oraz innych nauczycieli.
2018 7841 2018-08-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/177/2018 Rady Gminy Radzanów z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć psychologów, pedagogów i logopedów zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Radzanów.
2018 7785 2018-08-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/390/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nasielsk
2018 7760 2018-08-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/212/2018 Rady Gminy Karniewo z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Karniewo.
2018 7738 2018-08-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/195/2018 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/80/2016 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowegowymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, w tym nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wieczfnia Kościelna.
2018 7733 2018-08-06 Uchwała Uchwała nr XLI/204/2018 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szelków.
2018 7732 2018-08-06 Uchwała Uchwała nr XLI/203/2018 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Szelków.
2018 7723 2018-08-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/273/2018 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 25 czerwca 2018 r. sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych.
2018 7720 2018-08-06 Uchwała Uchwała nr 132/XIV/18 Rady Gminy Słupno z dnia 25 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr 62/V/17 Rady Gminy Słupno z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania
2018 7698 2018-08-03 Uchwała Uchwała nr L/248/2018 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XLIX/239/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/56/2011 Rady powiatu w Lipsku z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad rozliczania, obniżania i zwalniania z obowiązkowego jego realizacji nauczycieli, a także osób, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole/placówce.
2018 7686 2018-08-03 Uchwała Uchwała nr 651/XLV/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lesznowola.
2018 7662 2018-08-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/243/2018 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art.42 ust.3 ustawy Karta Nauczyciela.
2018 7660 2018-08-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/423/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 czerwca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXII/402/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Michałowice.
2018 7654 2018-08-02 Uchwała Uchwała nr XLI/265/2018 Rady Gminy Górzno z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i  rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w  szkołach i  placówkach prowadzonych przez Gminę Górzno.
2018 7653 2018-08-02 Uchwała Uchwała nr XLI/264/2018 Rady Gminy w Górznie z dnia 27 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/206/2017 Rady Gminy w Górznie z dnia 13 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w  szkołach placówkach prowadzonych przez Gminę Górzno.
2018 7642 2018-08-01 Uchwała Uchwała nr 447/VII/2018 Rady Miasta Józefowa z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie uchylająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedmiotów o różnym wymiarze godzin, zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Józefów
2018 7641 2018-08-01 Uchwała Uchwała nr 446/VII/2018 Rady Miasta Józefowa z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych
2018 7599 2018-08-01 Uchwała Uchwała nr 605/LII/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Radzymin
2018 7598 2018-08-01 Uchwała Uchwała nr 604/LII/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Radzymin
2018 7568 2018-07-31 Uchwała Uchwała nr L/370/2018 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz wysokości tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych, dla których gmina Zakroczym jest organem prowadzącym
2018 7562 2018-07-31 Uchwała Uchwała nr XLVII/451/2018 Rady Gminy Wieliszew z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wieliszew
2018 7504 2018-07-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/328/2018 Rady Gminy Jadów z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/312/2018 Rady Gminy Jadów z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jadów
2018 7476 2018-07-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/189/2018 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, dla których wymiar ten nie został określony w Karcie Nauczyciela, obowiązujących w przedszkolach i szkołach podstawowych, prowadzonych przez Miasto Sokołów Podlaski
2018 7456 2018-07-26 Uchwała Uchwała nr LIV/500/2018 Rady Gminy Raszyn z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/511/08 Rady Gminy Raszyn z dnia 27 listopada 2008 roku dotyczącej określenia w drodze regulaminu wysokości stawek dodatków do wynagrodzenia zasadniczego: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy i szczegółowych zasad ich przyznawania, a także sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy oraz zasad podziału nagród i przyznawania dodatku mieszkaniowego w roku 2009., zmienionej: Uchwałą Nr XXVIII/517/08 Rady Gminy Raszyn z dnia 18 grudnia 2008 r., Uchwałą Nr XL/688/09 Rady Gminy Raszyn z dnia 22 grudnia 2009 r. i Uchwałą Nr VII/61/11 Rady Gminy Raszyn z dnia 28 kwietnia 2011 r.
2018 7455 2018-07-26 Uchwała Uchwała nr LIV/499/2018 Rady Gminy Raszyn z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Raszyn
2018 7397 2018-07-25 Uchwała Uchwała nr XLIII/231/2018 Rady Gminy Jablonna Lacka z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, logopedów, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Jabłonna Lacka
2018 7390 2018-07-24 Uchwała Uchwała nr 196.XXXIX.2018 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Lipowiec Kościelny.
2018 7361 2018-07-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/211/2018 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych
2018 7336 2018-07-20 Uchwała Uchwała nr XXXIX/286/2018 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie określenia w drodze Regulaminu wysokości stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków; szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw; kryteria i tryb przyznawania nagród – dla nauczycieli zatrudnianych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sobolew.
2018 7278 2018-07-18 Uchwała Uchwała nr XL/219/2018 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych.
2018 7242 2018-07-17 Uchwała Uchwała nr XL.197.2018 Rady Gminy Błędów z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach oraz szkołach, dla których Gmina Błędów jest organem prowadzącym.
2018 7231 2018-07-17 Uchwała Uchwała nr 218/XXXIX/18 Rady Gminy Przyłęk z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przyłęk
2018 7203 2018-07-16 Uchwała Uchwała nr 91.LVII.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wiązowna
2018 7201 2018-07-16 Uchwała Uchwała nr XLVII/321/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 10 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych i nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Szydłowiec oraz określenia trybu, warunków i przypadków, w których nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin.
2018 7199 2018-07-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/202/2018 Rady Gminy Grębków z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Grębków.
2018 7161 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr XLII/244/2018 Rady Gminy Bielany z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
2018 7159 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr XLII/242/2018 Rady Gminy Bielany z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów. logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bielany.
2018 7121 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr XXII/239/2018 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolu i szkołach oraz wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Glinojeck.
2018 7113 2018-07-12 Uchwała Uchwała nr LXIII/249/2018 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Stara Kornica
2018 7112 2018-07-12 Uchwała Uchwała nr LXIII/248/2018 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/121/09 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.
2018 7108 2018-07-12 Uchwała Uchwała nr LI/408/2018 Rady Gminy Czosnów z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze, doradcy metodycznego oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Czosnów
2018 7100 2018-07-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/514/2018 Rady Miasta Mława z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Miasto Mława
2018 7070 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/277/2018 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć doradców zawodowych w szkołach prowadzonych przez Gminę Sobolew.
2018 7069 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/276/2018 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 19 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze; określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz pedagogów, psychologów i logopedów - w szkołach prowadzonych przez Gminę Sobolew.
2018 7026 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr 243/XXX/2018 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość oraz warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Czerwińsk nad Wisłą.
2018 7025 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr 242/XXX/2018 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzonym jest Gmina Czerwińsk nad Wisłą
2018 6992 2018-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/243/2018 Rady Gminy Przesmyki z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela
2018 6971 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr 358/XLVI/2018 Rady Gminy Mochowo z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy
2018 6900 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr 354/XLVII/18 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wymienionych w art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. b ustawy Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Grodziski.
2018 6871 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr 269/XLII/2018 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć a także określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Legionowski.
2018 6700 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XLVII/345/18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla logopedów, pedagogów, psychologów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Mińsk Mazowiecki
2018 6687 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr LVIII/510/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie Regulaminu przyznawania środków finansowych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2018 6686 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr LVIII/509/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/324/2009 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli
2018 6685 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr LVIII/508/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zasad udzielania i rozmiaru obniżek, o których mowa w art. 42 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć,o których mowa w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
2018 6631 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr LII/282/2018 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 26 czerwca 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli w ramach łączenia pensum
2018 6610 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr LXVIII/520/2018 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 21 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwalę nr XLIX/280/09 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom, zatrudnionym w szkołach i  przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Płońsk
2018 6607 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/497/2018 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/198/2016 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 kwietnia 2016 roku w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łomianki
2018 6606 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/496/2018 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łomianki
2018 6531 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr XLIX/396/18 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie: zmiany w uchwale Nr XLVI/361/18 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych.
2018 6444 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr XL/296/2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych
2018 6443 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr XL/295/2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przasnysz.
2018 6442 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr 171/XXXI/2018 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 20 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego niektóre zasady przyznawania składników wynagrodzenia za pracę oraz dodatków do wynagrodzenia i ich wysokości, a także nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę
2018 6441 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr 170/XXXI/2018 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Dzierzgowo.
2018 6007 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/332/18 Rady Gminy Izabelin z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Izabelin
2018 6003 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/328/18 Rady Gminy Izabelin z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkole i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Izabelin
2018 5998 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr LV.493.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Brwinów
2018 5983 2018-06-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/233/2018 Rady Gminy Winnica z dnia 29 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Winnica, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane na rok 2018
2018 5967 2018-06-07 Uchwała Uchwała nr 441/LVII/2018 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina Miasto Sierpc
2018 5966 2018-06-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/243/2018 Rady Gminy Stupsk z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Stupsk
2018 5916 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr L/269/2018 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla kadry kierowniczej, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Solec nad Wisłą
2018 5913 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr XLIX/390/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/377/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto Przasnysz
2018 5898 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr 244/XXXVI/2018 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dzierzążnia
2018 5551 2018-05-22 Uchwała Uchwała nr 116/XXII/2018 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Szulborze Wielkie i maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane na rok 2018
2018 5550 2018-05-22 Uchwała Uchwała nr 115/XXII/2018 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów i nauczycieli wspomagających w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Szulborze Wielkie.
2018 5524 2018-05-21 Uchwała Uchwała nr 338/ XXXV/ 2018 Rady Powiatu w Płocku z dnia 16 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach prowadzonych przez Powiat Płocki.
2018 5444 2018-05-19 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Gminy Krasne z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów , psychologów , logopedów , terapeutów pedagogicznych , doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Krasne
2018 5443 2018-05-19 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Gminy Krasne z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Krasne
2018 5442 2018-05-19 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Gminy Krasne z dnia 11 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Krasne w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, , funkcyjnego, za warunki pracy, zasady obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Krasne
2018 5341 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr 221/XXX/2018 Rady Gminy Zawidz z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie: określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru obniżek godzin dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wymienionych w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela
2018 5340 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr 220/XXX/2018 Rady Gminy Zawidz z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie: Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Zawidz
2018 5336 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr 262/XXXV/18 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów, nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej
2018 5335 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr 261/XXXV/18 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Otwocki
2018 5334 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr 260/XXXV/18 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Otwocki
2018 5255 2018-05-15 Uchwała Uchwała nr L/269/2018 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla kadry kierowniczej, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Solec nad Wisłą
2018 5246 2018-05-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII.230.2018 Rady Gminy Odrzywół z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego pensum dla nauczycieli realizujących etat łączony
2018 5212 2018-05-14 Uchwała Uchwała nr 251/XLVI/2018 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania
2018 5205 2018-05-14 Uchwała Uchwała nr LI/455/2018 Rady Gminy Jabłonna z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/296/2017 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz przez nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych.
2018 5163 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XLVII/346/2018 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 28 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez gminę Zakroczym
2018 5156 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XLI/493/2018 Rady Miasta Mława z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Mława
2018 5152 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XLVIII/384/18 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu, określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i warunki przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2018 5146 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr LII/399/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jaktorów.
2018 5145 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr LII/398 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jaktorów
2018 5095 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/255/2018 Rady Gminy Jakubów z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego
2018 4917 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr 1401/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Piaseczno
2018 4896 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/199/18 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych na stanowisku pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego oraz doradcy zawodowego.
2018 4874 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/271/18 Rady Gminy Gozdowo z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, obowiązkowej tygodniowej liczby godzin dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych oraz zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
2018 4869 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/247/18 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat żuromiński
2018 4867 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XL.347.2018 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w zespołach, przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wieniawa
2018 4862 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr 111/XII/18 Rady Gminy Słupno z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w stosunku do nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzących zajęcia w grupach mieszanych obejmujących dzieci sześcioletnie i inne grupy wiekowe
2018 4859 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr LV/415/18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Żyrardów
2018 4858 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr LV/414/18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Żyrardów
2018 4857 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr LV/413/18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Żyrardów
2018 4780 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr XLIX/330/2018 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie zmieniany uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kształcenia na odległość, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat przasnyski
2018 4778 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/234/2018 Rady Gminy Chynów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego
2018 4762 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/189/2018 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Szelków.
2018 4759 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/304/2018 Rady Gminy Płońsk z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/179/09 Rady Gminy Płońsk w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli, określającego zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom i dyrektorom zatrudnionym na terenie Gminy Płońsk dodatków do wynagrodzeń
2018 4758 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/303/2018 Rady Gminy Płońsk z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego
2018 4747 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/341/18 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli, zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze
2018 4729 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr 315/XXXIII/2018 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat radomski
2018 4727 2018-04-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu w Radomiu z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Międzypowiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu z siedzibą w Iłży
2018 4627 2018-04-25 Uchwała Uchwała nr 191/XL/2018 Rady Gminy Iłów z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Iłów.
2018 4626 2018-04-25 Uchwała Uchwała nr 186/XL/2018 Rady Gminy Iłów z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 117/XXIX/2009 Rady Gminy w Iłowie z dnia 24 marca 2009 roku ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr 121/XXX/2009 Rady Gminy w Iłowie z dnia 28 kwietnia 2009 roku oraz Uchwałą Nr 156/XXXIII/2017 Rady Gminy w Iłowie z dnia 28 września 2017 roku w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Iłów oraz wypłacania dodatku mieszkaniowego.
2018 4605 2018-04-25 Uchwała Uchwała nr XLVI/229/2018 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jastrzębia.
2018 4601 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/238/18 Rady Gminy Osieck z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, nagród oraz niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i w szkołach prowadzonych przez Gminę Osieck
2018 4593 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr 695/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz wysokości tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zatrudnionych w placówkach wychowania przedszkolnego i szkołach, dla których Gmina Grodzisk Mazowiecki jest organem prowadzącym
2018 4585 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXI/231/2018 Rady Gminy Gniewoszów z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych
2018 4521 2018-04-23 Uchwała Uchwała nr XLV/224/2018 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie: tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych oraz rozmiaru zniżek godzin dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół.
2018 4520 2018-04-23 Uchwała Uchwała nr XLV/223/2018 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVI/137/08 Rady Gminy w Młodzieszynie z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, nagród oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2018 4341 2018-04-18 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/236/18 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 16 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego; zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze; tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Żyrardowski
2018 4333 2018-04-18 Uchwała Uchwała nr XLIV/326/2018 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 12 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Ostrołęcki
2018 4323 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/207/2018 Rady Gminy Korczew z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla doradcy zawodowego prowadzącego zajęcia w publicznych szkołach prowadzonych przez gminę Korczew.
2018 4209 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr XLII/185/18 Rady Gminy Paprotnia z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli , którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole, zespole szkolno- przedszkolnym oraz szczegółowych zasad zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych , wychowawczych i opiekuńczych w szkołach , zespołach szkolno- przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Paprotnia .
2018 4205 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/213/18 Rady Gminy Nur z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Nur
2018 3929 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr LX/653/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w zespołach, przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Góra Kalwaria.
2018 3928 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr LX/652/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Góra Kalwaria.
2018 3923 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/319/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych w szkołach, przedszkolu i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Skaryszew.
2018 3905 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr 302.L.2018 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki
2018 3868 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr 346/XLIV/2018 Rady Gminy Mochowo z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie: ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mochowo
2018 3743 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr 301.L.2018 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru obniżek godzin dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wymienionych w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela
2018 3718 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr 216/LIX/2018 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela pedagoga, psychologa, logopedy, terapeutów pedagogicznych i doradcy zawodowego
2018 3717 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr 215/LIX/2018 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 167/XXVII/2009 Rady Gminy Sanniki z dnia 24 marca 2009 roku ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr 277/LI/2010 Rady Gminy Sanniki z dnia 10 listopada 2010 roku oraz Uchwałą Nr 69/XV/2011 Rady Gminy Sanniki z dnia 16 sierpnia 2011 roku w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Miasto i Gminę oraz wypłacania dodatku mieszkaniowego.
2018 3713 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/258/2018 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sokołów Podlaski
2018 3704 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XLIV/317/2018 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki na rok 2018 oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznane
2018 3703 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XLIV/316/2018 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki
2018 3690 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr 303.L.2018 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki
2018 3686 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XLIV/317/18 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Miasto i Gminę Łosice
2018 3653 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/208/2018 Rady Gminy Tczów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Tczów
2018 3649 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLI/234/18 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat makowski
2018 3557 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr 454/XLII/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock.
2018 3526 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr 13/XLI/18 Rady Gminy Wiskitki z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wiskitki
2018 3524 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr 11/XLI/18 Rady Gminy Wiskitki z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz rodzajów świadczeń, warunków i sposobu ich przyznawania
2018 3402 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr 280/XXXVII/2018 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielani i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli , którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach , dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Gąbin.
2018 3381 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr 158/XXIX/2018 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego niektóre zasady przyznawania składników wynagrodzenia za pracę oraz dodatków do wynagrodzenia i ich wysokości, a także nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę
2018 3377 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/233/2018 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pokrzywnica
2018 3376 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/232/2018 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego w szkołach i  przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pokrzywnica
2018 3375 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/231/2018 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania, opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2018r.
2018 3369 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXV/162/2018 Rady Gminy w Broku z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobów ich przyznawania dla nauczycieli szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Brok.
2018 3342 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XLII.503.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli prowadzących zajęcia z zakresu pomocy psychologicznej i pedagogicznej.
2018 3339 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr 640/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę nr 304/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia
2018 3199 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/291/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych i nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Szydłowiec oraz określenia trybu, warunków i przypadków, w których nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin.
2018 3094 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/234/2018 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie:ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz zasad zaliczania do obowiązkowego wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym
2018 3040 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/213/2018 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 8 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/94/2009 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 23 marca 2009 roku w sprawie Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli
2018 3003 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/448/2018 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych.
2018 2983 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr LI/257/18 Rady Gminy w Orońsku z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie określającym wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania, a także wysokości szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego oraz nagród, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXX/156/09 z dnia 27 marca 2009 roku
2018 2982 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr LI/256/18 Rady Gminy w Orońsku z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmian określenia zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Orońsko
2018 2977 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr XLII/347/2018 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 20 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Pruszkowski
2018 2968 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/214/2018 Rady Gminy Wolanów z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielenia i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz szczegółowych zasad zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wolanów.
2018 2835 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XXX/216/18 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/245/10 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 25 marca 2010r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brudzeń Duży
2018 2776 2018-03-19 Uchwała Uchwała nr XLII.302.2018 Rady Gminy Kotuń z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla logopedów, pedagogów szkolnych i doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Kotuń.
2018 2763 2018-03-19 Uchwała Uchwała nr XLIII/316/2018 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli w szkołach, dla których Powiat Ostrołęcki jest organem prowadzącym
2018 2759 2018-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXV.207.2018 Rady Gminy Słubice z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/99/2012 Rady Gminy Słubice z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu, szkołach podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słubice
2018 2624 2018-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/230/18 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Żyrardowski
2018 2554 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XLI/252/2018 Rady Gminy Policzna z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze, stanowisko doradcy metodycznego oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli: pedagoga i logopedy zatrudnionych w  placówkach szkolnych prowadzonych przez Gminę Policzna
2018 2553 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XLI/251/2018 Rady Gminy Policzna z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli doradztwa zawodowego zatrudnionych w placówkach szkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Policzna
2018 2547 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr 405/LII/2018 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Miasto Sierpc.
2018 2535 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr 734/XLII/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 374/XXI/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, a także warunków i sposobów ich przyznawania.
2018 2498 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr L.238.2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie planowania w budżecie Gminy Rząśnik środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, a także przyjęcia regulaminu udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Rząśnik
2018 2286 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr 328/XLIII/2018 Rady Gminy Mochowo z dnia 20 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz pedagogów, psychologów i logopedów
2018 2131 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr LX/484/2018 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Płońsk
2018 2082 2018-02-27 Uchwała Uchwała nr XLIII/227/2018 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 22 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli
2018 2075 2018-02-27 Uchwała Uchwała nr 208/XXXIII/2018 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 12/XIX/2016 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 28 września 2016 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowe Miasto
2018 1864 2018-02-21 Uchwała Uchwała nr 332/XLIX/18 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 179/XXVI/16 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 października 2016r. w sprawie: Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Chorzele.
2018 1828 2018-02-21 Uchwała Uchwała nr XXVI.219.2018 Rady Gminy Odrzywół z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie określającym zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Odrzywół, wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania niektórych innych świadczeń, wynikających ze stosunku pracy
2018 1722 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/288/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2018 r.
2018 1721 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/287/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Szydłowiec.
2018 1705 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XLV/281/18 Rady Miejskiej w Warce z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Warka
2018 1703 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/205/18 Rady Gminy w Regiminie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/80/16 z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania; szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw; wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania
2018 1699 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/304/18 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 5 lutego 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/165/09 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, prowadzonych przez Miasto i Gminę Łosice
2018 1686 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr LIV/423/2018 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 7 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pułtusk
2018 1342 2018-02-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/224/2018 Rady Gminy Klwów z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany w regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Klwów.
2018 1267 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/313/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/185/2009 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
2018 1124 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XL/240/2018 Rady Gminy Policzna z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/134/2009 Rady Gminy Policzna z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Policzna
2018 1056 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr 247/XXXIII/2018 Rady Gminy Grudusk z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu dotyczącego wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Grudusk
2018 979 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/231/2017 Rady Gminy Jakubów z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Jakubów
2018 860 2018-01-25 Uchwała Uchwała nr 62/V/17 Rady Gminy Słupno z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania
2018 854 2018-01-25 Uchwała Uchwała nr LI.451.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Brwinów
2018 841 2018-01-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII/267/17 Rady Gminy w Skórcu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/154/09 Rady Gminy w Skórcu z dnia 17 kwietnia 2009 r w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zmienionego Uchwałą Nr V/40/15 Rady Gminy w Skórcu z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie zmiany w regulaminie wynagradzania nauczycieli i Uchwałą Nr XXX/215/17 Rady Gminy w Skórcu z dnia 24 kwietnia 2017r. w sprawie zmiany w regulaminie wynagradzania nauczycieli
2018 815 2018-01-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/165/2017 Rady Gminy Miedzna z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/123/2009 Rady Gminy w Miedznie z dnia 21 kwietnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych, publicznych placówkach w Gminie Miedznie.
2018 759 2018-01-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/204/2017 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/94/2009 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 23 marca 2009 roku w sprawie Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli
2018 644 2018-01-18 Uchwała Uchwała nr XXXI/238/2017 Rady Gminy Stoczek z dnia 28 grudnia 2017 r. sprawie zmiany Uchwały Nr IX/51/2015 Rady Gminy Stoczek z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie określenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w  placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Stoczek
2017 12538 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/196/2017 Rady Gminy Mirów z dnia 6 października 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których Gmina Mirów jest organem prowadzącym.
2017 12499 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XLVI/382/17 Rady Gminy Cegłów z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/125/09 Rady Gminy Cegłów z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek wynagrodzenia zasadniczego i wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Cegłów dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz dodatków mieszkaniowych
2017 12487 2017-12-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia dla nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Miasto Mińsk Mazowiecki oraz zmian w Regulaminie określającym tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
2017 12408 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr XLVI/317/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 18 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Lipsko
2017 12344 2017-12-20 Uchwała Uchwała nr XXIX.364.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/225/09 Rady Gminy Klembów z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Klembów
2017 12292 2017-12-18 Uchwała Uchwała nr 183/XXXI/17 Rady Gminy Przyłęk z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w Regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przyłęk
2017 12183 2017-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/191/17 Rady Gminy Wilga z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie przyznawania nagród Wójta ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, prowadzonych przez Gminę Wilga.
2017 11995 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/52/2017 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkołach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Jedlińsk
2017 11914 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr 50/IV/17 Rady Gminy Słupno z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie zwolnień z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Słupno
2017 11913 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr 49/IV/17 Rady Gminy Słupno z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2017 11127 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/111/2017 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w punktach przedszkolnych , przedszkolu i szkołach na terenie gminy Sobienie-Jeziory
2017 11126 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/110/2017 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Sobienie-Jeziory
2017 11015 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr 582/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu
2017 10999 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/168/2017 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć doradców zawodowych, nauczycieli wspomagających i nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno – wychowawcze, korekcyjno – kompensacyjne, socjoterapeutyczne i inne o charakterze terapeutycznym zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Szelków.
2017 10880 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/340/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 października 2017 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
2017 10806 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XLI/302/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XVI/84/2011Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Piastów
2017 10640 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XLIV/378/2017 Rady Miasta Sulejówek z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/312/2013 Rady Miasta Sulejówek w sprawie określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych kategorii nauczycieli, rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru zajęć dla stanowisk kierowniczych i zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli dla których plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.
2017 10571 2017-11-20 Uchwała Uchwała nr XXIII.189.2017 Rady Gminy Odrzywół z dnia 6 października 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Odrzywół, wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania niektórych innych świadczeń, wynikających ze stosunku pracy
2017 10425 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr 217/XXXVI/2017 Rady Gminy Gostynin z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli realizujących obowiązki z różnych wymiarów zajęć w szkołach i punktach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Gostynin.
2017 10271 2017-11-14 Uchwała Uchwała nr 229/XXV/17 Rady Gminy Stara Biała z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz dyrektorom, wicedyrektorom szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stara Biała
2017 9940 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr 188/XXVIII/2017 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wymagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dzierzążnia
2017 9881 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/284/2017 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/209/2016 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2017 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Białobrzegi.
2017 9757 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/178/2017 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/94/2009 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 23 marca 2009 roku w sprawie Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli.
2017 9756 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/175/2017 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 28 września 2017 r. w sprawie w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Miastków Kościelny oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących zajęcia o różnym tygodniowym wymiarze godzin nie ujętych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela
2017 9633 2017-10-31 Uchwała Uchwała nr LIII/235/17 Rady Gminy Kampinos z dnia 23 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagrodzenia.
2017 9571 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXIII/170/17 Rady Gminy Wilga z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów placówek oświatowych na terenie gminy Wilga.
2017 9570 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXIII/169/17 Rady Gminy Wilga z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
2017 9531 2017-10-25 Uchwała Uchwała nr XXXI/169/2017 Rady Gminy Rzewnie z dnia 19 października 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego w szkole i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rzewnie
2017 9496 2017-10-24 Uchwała Uchwała nr XXV/198/17 Rady Gminy Osieck z dnia 3 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków: motywującego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Osieck
2017 9495 2017-10-24 Uchwała Uchwała nr XXV/197/17 Rady Gminy Osieck z dnia 3 października 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze, określania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karty Nauczyciela, zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Osieck
2017 9436 2017-10-19 Uchwała Uchwała nr 157.XXXI.2017 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
2017 9415 2017-10-18 Uchwała Uchwała nr XXX/172/17 Rady Gminy Ciechanów z dnia 13 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli i dyrektorów szkół
2017 9324 2017-10-13 Uchwała Uchwała nr 156/XXXIII/2017 Rady Gminy Iłów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 117/XXIX/2009 Rady Gminy w Iłowie z dnia 24 marca 2009 roku ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr 121/XXX/2009 Rady Gminy w Iłowie z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Iłów oraz wypłacania dodatku mieszkaniowego.
2017 9309 2017-10-13 Uchwała Uchwała nr XXVII.183.2017 Rady Gminy Raciąż z dnia 29 września 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych, nauczycieli „wspomagających” posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych oraz nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno- wychowawcze zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Raciąż.