Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Kwiecień 2019

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 4173 2019-04-01 Uchwała Uchwała nr X/78/2019 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Płońsk oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 4174 2019-04-01 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1 Rady Miasta Pruszków z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XVI.158.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie: wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej.
2019 4175 2019-04-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 111/2019 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Legionowo za 2018 rok
2019 4176 2019-04-01 Uchwała Uchwała nr IV.61.2019 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tłuszcz oraz określenia granic ich obwodów
2019 4177 2019-04-01 Uchwała Uchwała nr IV.62.2019 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XXX.413.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Targowiska „Mój Rynek” w Tłuszczu
2019 4178 2019-04-01 Uchwała Uchwała nr IV.64.2019 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tłuszcz
2019 4179 2019-04-01 Uchwała Uchwała nr IV.67.2019 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 4180 2019-04-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.43.2019.AK Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 marca 2019 r. Rada Gminy Łąck
2019 4181 2019-04-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.48.2019.RM Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 marca 2019 r. Rada Gminy Puszcza Mariańska
2019 4182 2019-04-01 Uchwała Uchwała nr 47/VIII/5/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu Gminy Konstancin-Jeziorna
2019 4183 2019-04-01 Uchwała Uchwała nr VI/35/2019 Rady Gminy Sochaczew z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego fragment wsi Żdżarów, gmina Sochaczew
2019 4184 2019-04-01 Uchwała Uchwała nr VIII/69/19 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany w Uchwale nr VII/61/19 z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i  określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 4185 2019-04-01 Uchwała Uchwała nr VIII/70/19 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/62/19 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie określenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso podatku od nieruchomości, podatku leśnego i podatku rolnego oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów.
2019 4186 2019-04-01 Uchwała Uchwała nr IV/33/2019 Rady Gminy Klwów z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości od osób fizycznych w Gminie Klwów, wysokości wynagrodzenia za inkaso i wyznaczenie terminu płatności dla inkasentów.
2019 4187 2019-04-01 Uchwała Uchwała nr IV/35/2019 Rady Gminy Klwów z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy Klwów.
2019 4188 2019-04-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/2019 Starosty Nowodworskiego z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na zlecenie Powiatu Nowodworskiego w 2019 r.
2019 4189 2019-04-01 Uchwała Uchwała nr VII/37/2019 Rady Gminy Wiśniew z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.
2019 4190 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VI/80/2019 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie: zmian w Statucie Gminy Jabłonna
2019 4191 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VI/81/2019 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielania oraz wysokości stawek procentowych bonifikat od wniesienia jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2019 4192 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VI/87/2019 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jabłonna w 2019 roku
2019 4193 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr 33/V/19 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dzierzgowo na 2019 rok
2019 4194 2019-04-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 34.2019 Wójta Gminy Stromiec z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2018, położonych na obszarze Gminy Stromiec.
2019 4195 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VIII/51/2019 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zbuczyn
2019 4196 2019-04-02 Wyrok Wyrok nr VI SA/Wa 90/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 maja 2018 r.
2019 4197 2019-04-02 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 1210/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 września 2018 r.
2019 4198 2019-04-02 Wyrok Wyrok nr VIII SA/Wa 723/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 grudnia 2018 r.
2019 4199 2019-04-02 Wyrok Wyrok nr VIII SA/Wa 640/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 grudnia 2018 r.
2019 4200 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VII/46/2019 Rady Gminy Wolanów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wolanów na 2019 rok”
2019 4201 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VII/47/2019 Rady Gminy Wolanów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Wolanów oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania.
2019 4202 2019-04-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/2019 Burmistrza Zakroczymia z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2019 rok
2019 4203 2019-04-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 30/19 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2019 r.
2019 4204 2019-04-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 35/19 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2019 r.
2019 4205 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr IV.58.2019 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na rok 2019
2019 4206 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VI/49/19 Rady Gminy Leoncin z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2019 rok
2019 4207 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr 16/54/2019 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zmian w planie dochodów i  wydatków w budżecie Powiatu Wyszkowskiego na 2019 r.
2019 4208 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr 17/57/2019 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków w budżecie Powiatu Wyszkowskiego na 2019 r.
2019 4209 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr 17/60/2019 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2018
2019 4210 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr 26/IV/2019 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie ustalenia na rok 2019 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane dla nauczycieli szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Nowe Miasto
2019 4211 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr 27/IV/2019 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Nowe Miasto
2019 4212 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr 29/IV/2019 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 14 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 115/XVII/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście
2019 4213 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr 36/IV/2019 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 4214 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr 37/IV/2019 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 4215 2019-04-02 Decyzja Decyzja nr OPO.4210.3.2019.ASp Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki z dnia 29 marca 2019 r.
2019 4216 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VI/39/19 Rady Gminy Kampinos z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
2019 4217 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VI/42/19 Rady Gminy Kampinos z dnia 25 marca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2019 r.
2019 4218 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VI/44/19 Rady Gminy Kampinos z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmiany statutu Gminy Kampinos
2019 4219 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr SOK.0007.37.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Jednorożec za pomocą innego instrumentu płatniczego
2019 4220 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VIII/48/2019 Rady Gminy Ceranów z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ceranów w 2019 roku.
2019 4221 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VIII/49/2019 Rady Gminy Ceranów z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych
2019 4222 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr 41/V/2019 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2019 rok
2019 4223 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr 49/V/2019 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 14 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola dla którego organem prowadzącym jest Miasto Podkowa Leśna
2019 4224 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr 50/V/2019 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 35/IV/2019 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów dla osób, dzieci i uczniów objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 4225 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr 53/V/2019 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe na terenie Miasta Podkowa Leśna
2019 4226 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr 54/V/2019 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Podkowa Leśna oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2019 4227 2019-04-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 551/2019 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie publikacji „Zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2018 rok, położonych na obszarze m.st. Warszawy”
2019 4228 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr IV/43/2019 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2019 rok
2019 4229 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr IV/45/2019 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia wysokości oraz warunków udzielenia bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2019 4230 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr IV/48/2019 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym położonym w miejscowości Olszewnica Stara gmina Wieliszew
2019 4231 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr IV/49/2019 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Skrzeszew gmina Wieliszew
2019 4232 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr IV/50/2019 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Wieliszew gmina Wieliszew
2019 4233 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr 40/V/19 Rady Gminy Słupno z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ustalania zasad sprawienia pogrzebu na koszt gminy
2019 4234 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr 41/V/19 Rady Gminy Słupno z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr 23/II/18 Rady Gminy Słupno z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 4235 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr 42/V/19 Rady Gminy Słupno z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 24/II/18 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielania wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 4236 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr 46/V/19 Rady Gminy Słupno z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Słupno oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
2019 4237 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr 47/V/19 Rady Gminy Słupno z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola prowadzonego przez Gminę Słupno oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2019 4238 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr 48/V/19 Rady Gminy Słupno z dnia 26 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Słupnie i nadania statutu
2019 4239 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr 49/V/19 Rady Gminy Słupno z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Słupno, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Słupno, udostępnionych operatorom i przewoźnikom, ustalenia warunków i zasad oraz stawki opłat za ich korzystanie
2019 4240 2019-04-02 Zestawienie Zestawienie Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2018 r. położonych na obszarze gminy Ostrów Mazowiecka
2019 4241 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr V/34/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad na jakich sołtysom będzie przysługiwać dieta
2019 4242 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr V/49/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) dla Gminy Michałowice.
2019 4243 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VIII/54/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaktorów w 2019 roku.
2019 4244 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VI/58/19 Rady Gminy Wodynie z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 4245 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VI/59/19 Rady Gminy Wodynie z dnia 15 marca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/192/17 Rady Gminy Wodynie z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie Gminy Wodynie
2019 4246 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VI/60/19 Rady Gminy Wodynie z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XL/291/18 Rady Gminy Wodynie z dnia 28.06.2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Wodynie
2019 4247 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VI/29/2019 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Sokołów Podlaski poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
2019 4248 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VI/30/2019 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sokołów Podlaski oraz ustalenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 4249 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VI/32/2019 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sokołów Podlaski
2019 4250 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VI/34/2019 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie sołectwa Kostki
2019 4251 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr V/45/2019 Rady Miasta Marki z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego położonego w rejonie ul. Okólnej w Markach.
2019 4252 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr 34.VI.2019 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 26 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Siepeckiego na 2019 rok
2019 4253 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr 48/XXXVII/2018 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 25 września 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Żabia Wola
2019 4254 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr 49/XXXVII/2018 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 25 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży na terenie gminy Żabia Wola
2019 4255 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr 47/19 Rady Gminy Celestynów z dnia 26 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu Targowiska „ Mój Rynek” w Celestynowie
2019 4256 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr IV/31/2019 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia dla inkasentów
2019 4257 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr IV/32/2019 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pomiechówek w 2019 roku
2019 4258 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr IV/37/2019 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze gminy Pomiechówek
2019 4259 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr IV/39/2019 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad korzystania z parku dydaktyczno-rekreacyjnego "Dolina Wkry" stanowiącym własność Gminy Pomiechówek
2019 4260 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr IV/40/2019 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia trybu i zasad korzystania z parkingów niestrzeżonych, zlokalizowanych na terenach nie będących drogami publicznymi
2019 4261 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr IV/42/2019 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet radnym Gminy Pomiechówek
2019 4262 2019-04-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2019 Starosty Gostynińskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Powiat Gostyniński w roku 2019
2019 4263 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr IX/40/2019 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu funduszu zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łosicki
2019 4264 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr IX/41/2019 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/11/2018 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek i punktów aptecznych ogólnodostępnych działających na terenie powiatu łosickiego
2019 4265 2019-04-02 Porozumienie Porozumienie nr 41/2019 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego
2019 4266 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr IV/29/2019 Rady Gminy Borkowice z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany lokalizacji prowadzenia zajęć: dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Janusza Łąckiego w Borkowicach oraz Publicznego Gimnazjum w Borkowicach.
2019 4267 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr IV/32/2019 Rady Gminy Borkowice z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 4268 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VIII/44/2019 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Smosarz-Dobki
2019 4269 2019-04-02 Postanowienie Postanowienie nr 26/2019 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Rzewnie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 4270 2019-04-02 Postanowienie Postanowienie nr 80/2019 Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Dębe Wielkie
2019 4271 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VII/56/2019 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wyszkowski.
2019 4272 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VII/65/2019 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr IV/40/2018 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszkowskiego na 2019 r.
2019 4273 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr V/43/2019 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 4274 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VI/45/19 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zasad korzystania z obiektu „Termy Mszczonów” w Mszczonowie, ul. Warszawska 52 i znajdujących się w nim urządzeń oraz sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z tego obiektu i urządzeń
2019 4275 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VI/46/19 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zasad korzystania z obiektu „Hala Sportowa” w Mszczonowie, ul. Szkolna 1 i znajdujących się w nim urządzeń oraz sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z tego obiektu i urządzeń
2019 4276 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VI/52/19 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych Gminy Mszczonów za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.
2019 4277 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr V/34/2019 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sobienie-Jeziory w 2019 roku
2019 4278 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr V/37/2019 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sobienie- Jeziory
2019 4279 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr V/38/2019 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wysokości diet dla radnych rady gminy i zwrotu kosztów podróży
2019 4280 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr V/39/2019 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminów użytkowania placów rekreacji
2019 4281 2019-04-02 Zarządzenie Zarządzenie nr UG.0050.10.2019 Wójta Gminy Troszyn z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy w Troszynie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Ostrołęce sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Troszyn za 2018 rok
2019 4282 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VI/40/2019 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bieżuń na rok 2019.
2019 4283 2019-04-02 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.20.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2019 roku.
2019 4284 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr 66/2019 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2019 Nr III/28/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018 r.
2019 4285 2019-04-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 50/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Lubowidz z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Lubowidz na rok 2019
2019 4286 2019-04-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 52/2019 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jednorożec na 2019 rok
2019 4287 2019-04-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 55/2018 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
2019 4288 2019-04-02 Postanowienie Postanowienie nr 99/2019 Komisarza Wyborczego w Ciechanowie I z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Regimin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 4289 2019-04-02 Postanowienie Postanowienie nr 102/2019 Komisarza Wyborczego w Ciechanowie II z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Strzegowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 4290 2019-04-02 Postanowienie Postanowienie nr 102/2019 Komisarza Wyborczego w Ciechanowie I z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Glinojeck na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 4291 2019-04-02 Postanowienie Postanowienie nr 101/2019 Komisarza Wyborczego w Ciechanowie I z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Miasta Ciechanów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 4292 2019-04-02 Postanowienie Postanowienie nr 101/2019 Komisarza Wyborczego w Ciechanowie II z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Miasta Mława na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 4293 2019-04-02 Postanowienie Postanowienie nr 100/2019 Komisarza Wyborczego w Ciechanowie I z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Ojrzeń na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 4294 2019-04-02 Postanowienie Postanowienie nr 100/2019 Komisarza Wyborczego w Ciechanowie II z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Miasta Przasnysza na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 4295 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/64/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych
2019 4296 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/66/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Ożarów Mazowiecki na rok 2019
2019 4297 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/67/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Ożarowie Mazowieckim
2019 4298 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/72/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki w 2019 roku
2019 4299 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/76/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Bronisze
2019 4300 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/77/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Domaniewek
2019 4301 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/78/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Duchnice
2019 4302 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/79/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Gołaszew
2019 4303 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/80/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Jawczyce
2019 4304 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/81/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Kaputy - Kręczki
2019 4305 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/82/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Konotopa
2019 4306 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/83/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Koprki
2019 4307 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/84/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Macierzysz
2019 4308 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/85/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Michałówek
2019 4309 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/86/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Mory
2019 4310 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/87/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Myszczyn
2019 4311 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/88/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Ołtarzew
2019 4312 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/89/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Orły
2019 4313 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/90/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Ożarów Wieś
2019 4314 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/91/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Pilaszków
2019 4315 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/92/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Piotrkówek Duży
2019 4316 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/93/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Piotrkówek Mały i Strzykuły
2019 4317 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/94/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Płochocin Wieś
2019 4318 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/95/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Pogroszew
2019 4319 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/96/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Pogroszew Kolonia
2019 4320 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/97/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Święcice
2019 4321 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/98/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Umiastów
2019 4322 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/99/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Wieruchów
2019 4323 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/100/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Wolskie
2019 4324 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/101/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Osiedlu Bloki
2019 4325 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/102/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Osiedlu Franciszków
2019 4326 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/103/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Osiedlu Józefów
2019 4327 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/104/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Osiedlu Kabel
2019 4328 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/105/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Osiedlu Mickiewicza
2019 4329 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/106/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Osiedlu Ołtarzew
2019 4330 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/107/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Osiedlu Płochocin Południe
2019 4331 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/108/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Osiedlu Płochocin Północ
2019 4332 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/109/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Osiedlu Szeligi
2019 4333 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/110/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Osiedlu Wolica
2019 4334 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/111/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Osiedlu Zientarówka
2019 4335 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr 62/VII/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2019 roku.
2019 4336 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr 64/VII/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta i Gminy Serock oraz sezonu kąpielowego w 2019 roku.
2019 4337 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr IX/48/19 Rady Gminy Cegłów z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkolnego w Cegłowie do załatwiania indywidulanych spraw z zakresu administracji publicznej
2019 4338 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr IX/49/19 Rady Gminy Cegłów z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad umarzania, odraczania, rozkładania na raty, niedochodzenia należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Cegłów lub jej jednostkom organizacyjnym
2019 4339 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII.34.2019 Rady Gminy Jakubów z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu zapobiegania bezdomności zwierząt oraz opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Jakubów w okresie od 1.04.2019 roku do 31.03.2020 roku”
2019 4340 2019-04-03 Porozumienie Porozumienie Starosty Mińskiego z dnia 12 marca 2019 r. zawarte pomiędzy Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu, którego występują: 1) p. Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński, 2) p. Witold Stefan Kikolski – Wicestarosta Miński, przy kontrasygnacie p. Teresy Bąk – Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu którego występują: 1)p. Ewa Grażyna Besztak - Starosta Węgrowski, 2)p. Marek Renik - Wicestarosta, zwanym dalej „Przyjmującym”
2019 4341 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr IX/44/2019 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycilei zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat lipski oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane, w roku 2019.
2019 4342 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr IV.68.2019 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2019 4343 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr 22.IV.2019 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lipowiec Kościelny
2019 4344 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr 373/33/19 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia Sejmikowi Województwa Mazowieckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za 2018 rok oraz kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2018 rok
2019 4345 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr V/30/2019 Rady Gminy Przesmyki z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przesmyki w 2019 roku
2019 4346 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr V/32/2019 Rady Gminy Przesmyki z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 4347 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr 21/2019 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Sokołowskiego
2019 4348 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr 29/2019 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Sokołowskiego
2019 4349 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr IV/26/2019 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim w trzyletnią Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim
2019 4350 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr IV/28/2019 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 4351 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VI/38/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie dopuszczenia opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Olszanka instrumentem płatniczym
2019 4352 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VI/40/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 4353 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VI/41/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku leśnego, rolnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 4354 2019-04-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2019 Wójta Gminy Czarnia z dnia 29 marca 2019 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Czarnia za 2018 rok
2019 4355 2019-04-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/19 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy, sprawozdania finansowego gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2018
2019 4356 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VIII/49/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Kadzidło.
2019 4357 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VIII/51/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej
2019 4358 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VIII/52/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXX/212/2017 Rady Gminy Kadzidło z dnia 10 lutego 2017 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat , a także trybu ich pobierania zmienionej Uchwałą Nr XLII/302/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 5 lutego 2018 roku
2019 4359 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VIII/54/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Kadzidło
2019 4360 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VIII/59/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kadzidło
2019 4361 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VIII/43/2019 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/192/2013 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 24 września 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stara Kornica
2019 4362 2019-04-03 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 52/VIII/2019 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2018, położonych na obszarze gminy Konstancin-Jeziorna
2019 4363 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr V/29/19 Rady Gminy Nur z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2019 rok
2019 4364 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr V/30/19 Rady Gminy Nur z dnia 25 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/147/16 Rady Gminy Nur z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz w sprawie szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2019 4365 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr V/31/2019 Rady Gminy Nur z dnia 25 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr IV/27/15 Rady Gminy Nur z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Nur
2019 4366 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr V/35/19 Rady Gminy Nur z dnia 25 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XL/242/18 Rady Gminy Nur z dnia 29 października 2018 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2019 4367 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/59/2019 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łochów w 2019 roku
2019 4368 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/60/2019 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikaty od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Łochów
2019 4369 2019-04-03 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.21.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2019 roku.
2019 4370 2019-04-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 46/2019 Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Maków Mazowiecki za 2018 rok
2019 4371 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VIII/37/2019 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji bezpieczeństwa i porządku za 2018 rok
2019 4372 2019-04-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/2019 Wójta Gminy Dobre z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy DOBRE i planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia gminy za 2018rok.
2019 4373 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr V/31/19 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr II/12/2018 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 4374 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr V/33/19 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 4375 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/49/2019 Rady Gminy Sienno z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2019 4376 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/50/2019 Rady Gminy Sienno z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w  Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sienno
2019 4377 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/53/2019 Rady Gminy Sienno z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w uchwale w sprawie poboru podatków stanowiących dochody gminy, określenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz ustalenia terminu wpłaty podatków
2019 4378 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI.73.2019 Rady Gminy Mokobody z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mokobody oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 4379 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI.74.2019 Rady Gminy Mokobody z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mokobody, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 letnie i dzieci młodsze
2019 4380 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/50/2019 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023.
2019 4381 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/51/2019 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia z pomocy społecznej na pomoc w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023.
2019 4382 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/53/2019 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Zakrzewie poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Gulinie.
2019 4383 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/55/2019 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia i sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
2019 4384 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/56/2019 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zakrzew.
2019 4385 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/57/2019 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych.
2019 4386 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/63/2019 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
2019 4387 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/45/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Grójec w 2019 roku
2019 4388 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/49/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 368/6 położonej w Słomczynie gm. Grójec
2019 4389 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/54/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Grójec
2019 4390 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr V/33/19 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 27 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stary Lubotyń
2019 4391 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr V/34/19 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Stary Lubotyń na 2019 rok.
2019 4392 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr V/35/19 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 27 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Stary Lubotyń oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 4393 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr V/37/19 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Lubotyń na rok 2019.
2019 4394 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr V/44/2019 Rady Gminy Strachówka z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Strachówka oraz określenie granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 4395 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr V/45/2019 Rady Gminy Strachówka z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonym przez Gminę Strachówka oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
2019 4396 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr V/47/2019 Rady Gminy Strachówka z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy wewnętrznej w miejscowości Strachówka gm. Strachówka
2019 4397 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr V/48/2019 Rady Gminy Strachówka z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia " Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegani bedomności zwierząt na terenie Gminy Strachówka"
2019 4398 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr V/49/2019 Rady Gminy Strachówka z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty przez mieszkańców Gminy Strachówka
2019 4399 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr V/50/2019 Rady Gminy Strachówka z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem " Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023
2019 4400 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr V/51/2019 Rady Gminy Strachówka z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnoścowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem " Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023
2019 4401 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr 89/2019 Burmistrza Miasta Grodzisk Mazowiecki z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 4402 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr 93/2019 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki w 2019 r.
2019 4403 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VIII/43/2019 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 21 marca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/236/2017 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystanej dotacji
2019 4404 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VIII/44/2019 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych na terenie Powiatu Zwoleńskiego
2019 4405 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/61/2019 Rady Gminy Policzna z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Policzna w 2019 roku
2019 4406 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr IV/31/2019 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kazanów w 2019 roku.’’
2019 4407 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr 116/2019 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na 2019 rok.
2019 4408 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr IX/74/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok
2019 4409 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VIII/16/2019 Rady Gminy Gielniów z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami
2019 4410 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/44/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie planu podziału środków w 2019 roku na dokształcanie i doskonalenie zawodowe dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Naruszewo
2019 4411 2019-04-04 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Sulejówek z dnia 7 sierpnia 2018 r.
2019 4412 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VIII/39/2019 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Ciepielów
2019 4413 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr 49/VII/2019 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 182/XXXII/2009 z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie poboru w formie inkasa: podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości oraz powołania inkasentów.
2019 4414 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/59/19 Rady Gminy Leoncin z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leoncin w 2019 roku
2019 4415 2019-04-04 Wyrok Wyrok nr II SA/Wa 2096/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 maja 2018 r.
2019 4416 2019-04-04 Wyrok Wyrok nr II SA/Wa 2105/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 czerwca 2018 r.
2019 4417 2019-04-04 Wyrok Wyrok nr II SA/Wa 2092/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 maja 2018 r.
2019 4418 2019-04-04 Wyrok Wyrok nr II SA/Wa 2080/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 maja 2018 r.
2019 4419 2019-04-04 Wyrok Wyrok nr II SA/Wa 2117/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 czerwca 2018 r.
2019 4420 2019-04-04 Wyrok Wyrok nr II SA/Wa 2083/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 czerwca 2018 r.
2019 4421 2019-04-04 Wyrok Wyrok nr II SA/Wa 2085/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 czerwca 2018 r.
2019 4422 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/70/19 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, prowadzonych przez Gminę Wyszków, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane w roku 2019.
2019 4423 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/72/19 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wyszków w 2019 r."
2019 4424 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/73/19 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Łosinno.
2019 4425 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/74/19 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/37/2004 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie nadania nazw ulicom.
2019 4426 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/79/19 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2019 rok.
2019 4427 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/41/2019 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 rok
2019 4428 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr IX/50/19 Rady Gminy Cegłów z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie projektu ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Cegłów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019 r.
2019 4429 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr IX/51/19 Rady Gminy Cegłów z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustalenia na 2019 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznane.
2019 4430 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr 47/19 Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w  uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2019 rok
2019 4431 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr 34/V/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty należności stanowiących dochody budżetu Powiatu Otwockiego za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny
2019 4432 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/40/19 Rady Gminy Kampinos z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 4433 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/6/46/2019 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonej niepublicznym szkołom i placówkom prowadzonym przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2019 4434 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/6/49/2019 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Ciechanowskiego
2019 4435 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr 87/2019 Zarządu Powiatu w Ostrołęce z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostrołęckiego za 2018 r.
2019 4436 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/32/19 Rady Gminy Korytnica z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso
2019 4437 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/33/19 Rady Gminy Korytnica z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 4438 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/34/19 Rady Gminy Korytnica z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Korytnica na 2019 rok
2019 4439 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/36/19 Rady Gminy Korytnica z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2019 4440 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/73/2019 Rady Miasta Marki z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Miasto Marki
2019 4441 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/76/2019 Rady Miasta Marki z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/35/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2019 rok
2019 4442 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/78/2019 Rady Miasta Marki z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Marki w 2019 roku
2019 4443 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/79/2019 Rady Miasta Marki z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Marki Nr XLI/318/2017 z dnia 22 lutego 2017 roku
2019 4444 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/80/2019 Rady Miasta Marki z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Marki Nr LXVII/615/2018 z dnia 17 października 2018 r., w sprawie wyrażenia zgody na stosowanie bonifikaty od opłaty za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w stosunku do nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe.
2019 4445 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/81/2019 Rady Miasta Marki z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr LIV/443/2017 Rady Miasta Marki z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie powołania Mareckiej Rady Seniorów i nadania jej Statutu.
2019 4446 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/57/19 Rady Gminy Wodynie z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wodynie oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 4447 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/56/2019 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały nr V/43/2019 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z 29 stycznia 2019 r.
2019 4448 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/57/2019 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Solec nad Wisłą
2019 4449 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/58/2019 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2019 4450 2019-04-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 38/2019 Burmistrza Przasnysza z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2019 rok
2019 4451 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/42/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Naruszewo w 2019 roku.
2019 4452 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/46/2019 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żelechów.
2019 4453 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/47/2019 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żelechów w 2019 roku
2019 4454 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/48/2019 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żelechów na lata 2017-2021
2019 4455 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/49/2019 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 4456 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/50/2019 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 4457 2019-04-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.49.2019.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 kwietnia 2019 r. Rada Gminy Młodzieszyn
2019 4458 2019-04-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.52.2019.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 kwietnia 2019 r. Rada Gminy Młodzieszyn
2019 4459 2019-04-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.53.2019.RM Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 kwietnia 2019 r. Rada Miejska w Piasecznie
2019 4460 2019-04-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.54.2019.RM Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 kwietnia 2019 r. Rada Miejska w Piasecznie
2019 4461 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VI/31/2019 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zabrodzie w 2019 roku
2019 4462 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VI/38/2019 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 26 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę nr V/26/2019 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 26 lutego 2019r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca jej składania przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
2019 4463 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr V.0007.42.2019 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu udzielania dotacji celowych na realizację budowy przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków budżetu Gminy Siennica
2019 4464 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr V.0007.43.2019 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie podziału sołectwa Wojciechówka – Julianów na dwa odrębne sołectwa Wojciechówka i Julianów oraz nadania statutów nowo powstałym sołectwom
2019 4465 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VII/63/19 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie budżetu obywatelskiego Gminy Tarczyn na 2020 rok
2019 4466 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VII/61/19 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Tarczyn na 2019 rok
2019 4467 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VII/59/19 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tarczyn oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 4468 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr 35/2019 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2019 rok
2019 4469 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr 36/2019 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2018 rok, sprawozdania finansowego powiatu oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury w powiecie ciechanowskim za 2018 rok
2019 4470 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr II/12/2019 Rady Gminy Krasne z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/8/2015 Rady Gminy Krasne z dnia 27 marca 2015r. w sprawie określenia wysokości, warunków przyznawania i zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w postaci usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, pomocy rzeczowej, zasiłków okresowych, zasiłków celowych przyznanych pod warunkiem zwrotu
2019 4471 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr II/14/2019 Rady Gminy Krasne z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 4472 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr II/17/2019 Rady Gminy Krasne z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 4473 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr II/13/2019 Rady Gminy Krasne z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krasne w 2019 roku
2019 4474 2019-04-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/2019 Wójta Gminy Krasne z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 4475 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VI/45/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/183/2017 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Mordy, warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2019 4476 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VI/46/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Mordy na 2019 r.
2019 4477 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VII/53/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości
2019 4478 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VII/47/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty
2019 4479 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VII/48/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2019 4480 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr III/22/2019 Rady Gminy w Broku z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.
2019 4481 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr V/36/2019 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok Powiatu Siedleckiego
2019 4482 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr V/44/2019 Rady Gminy w Liwie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Liw.
2019 4483 2019-04-05 Postanowienie Postanowienie nr 81/2019 Komisarza Wyborczego w Siedlcach I z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Miasta Siedlce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 4484 2019-04-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 387/2019 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Miasta Radomia za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
2019 4485 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr IV/33/2019 Rady Gminy Grębków z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, powołania inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.
2019 4486 2019-04-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 12 Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie podwyższenia stawek procentowych bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa w prawo własności tych gruntów, położonych na terenie Miasta Warka
2019 4487 2019-04-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.50.2019.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 kwietnia 2019 r. Rada Gminy Młodzieszyn
2019 4488 2019-04-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.51.2019.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 kwietnia 2019 r. Rada Gminy Młodzieszyn
2019 4489 2019-04-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-R.4131.10.2019.BM Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 kwietnia 2019 r. Rada Miasta Żyrardowa
2019 4490 2019-04-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-R.4131.11.2019.BM Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 kwietnia 2019 r. Rada Miasta Żyrardowa
2019 4491 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/47/2019 Rady Gminy Jadów z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wysokości diet dla radnych i przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych
2019 4492 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/50/2019 Rady Gminy Jadów z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jadów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019r.
2019 4493 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/52/2019 Rady Gminy Jadów z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jadów na 2019r.
2019 4494 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr III/25/2019 Rady Gminy w Broku z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 4495 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr III/27/2019 Rady Gminy w Broku z dnia 29 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr V/25/2015 z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Brok i wysokości stawki procentowej tej bonifikaty
2019 4496 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr III/29/2019 Rady Gminy w Broku z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2019 4497 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr III/30/2019 Rady Gminy w Broku z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany rozporządzenia nr 13 Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu ostrowskiego (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 29, poz. 1069).
2019 4498 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr III/32/2019 Rady Gminy w Broku z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2019 4499 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr V/36/2019 Rady Gminy Winnica z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa
2019 4500 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr V/41/2019 Rady Gminy Winnica z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Winnica oraz określenia granic ich obwodów
2019 4501 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr V/42/2019 Rady Gminy Winnica z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Winnica
2019 4502 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr V/43/2019 Rady Gminy Winnica z dnia 1 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę nr II/13/2014 Rady Gminy Winnica z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Winnica
2019 4503 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr V/44/2019 Rady Gminy Winnica z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Winnica
2019 4504 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr V.43.2019 Rady Gminy Raciąż z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Raciąż oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 4505 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr V.44.2019 Rady Gminy Raciąż z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 4506 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr V.45.2019 Rady Gminy Raciąż z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy są zobowiązani zawrzeć umowę na odbieranie odpadów komunalnych
2019 4507 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr V.47.2019 Rady Gminy Raciąż z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Raciąż w 2019 r.
2019 4508 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/39/2019 Rady Gminy Brochów z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłku oraz świadczenia rzeczowego w ramach programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 4509 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/40/2019 Rady Gminy Brochów z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w ramach programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 4510 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/35/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na 2019 r.
2019 4511 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/39/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olszanka w 2019 r.
2019 4512 2019-04-08 Postanowienie Postanowienie nr 59/2019 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Ostrołęka w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 4513 2019-04-08 Postanowienie Postanowienie nr 61/2019 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Mieście Ostrów Mazowiecka w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 4514 2019-04-08 Postanowienie Postanowienie nr 28/2019 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Gzy w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 4515 2019-04-08 Postanowienie Postanowienie nr 30/2019 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Wyszków w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 4516 2019-04-08 Postanowienie Postanowienie nr 32/2019 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Somianka w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 4517 2019-04-08 Postanowienie Postanowienie nr 60/2019 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Ostrów Mazowiecka w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 4518 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr V/32/19 Rady Gminy Nur z dnia 25 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr VIII/46/15 Rady Gminy Nur z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nur
2019 4519 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr V/43/2019 Rady Gminy Strachówka z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie określenia wzoru dekaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz ustalenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środkó komunikacji elektronicznej
2019 4520 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr 55/VI/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lesznowola
2019 4521 2019-04-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 350/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Lipsko za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia Miasta i Gminy oraz planów finansowych Lipskiego Centrum Kultury oraz Samodzielnego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Lipsku za 2018 rok
2019 4522 2019-04-08 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Makowskiego z dnia 3 kwietnia 2019 r.
2019 4523 2019-04-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 25/2019 Burmistrza Łochowa z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z  wykonania budżetu Gminy Łochów za 2018 rok
2019 4524 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/36/2019 Rady Gminy Wiśniew z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Wiśniew służebnościami gruntowymi i służebnościami przesyłu.
2019 4525 2019-04-08 Aneks Aneks nr 3 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 25 marca 2019 r.
2019 4526 2019-04-08 Wyrok Wyrok nr II SA/Wa 2098/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 maja 2018 r.
2019 4527 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr 29/VIII/4/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Konstancin-Jeziorna – etap 2
2019 4528 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr IV/30/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 22 stycznia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nasielsk na 2019 rok Nr III/18/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 grudnia 2018 roku
2019 4529 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr V/40/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2019 4530 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr V/41/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nasielsk w 2019 roku
2019 4531 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr V/48/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym zorganizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
2019 4532 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr V/51/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych oraz zasad udzielania bonifikaty przy sprzedaży tych lokali w budynkach stanowiących współwłasność Gminy Nasielsk na rzecz dotychczasowych najemców
2019 4533 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/34/2019 Rady Gminy Radziejowice z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie Gminy Radziejowice
2019 4534 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/35/2019 Rady Gminy Radziejowice z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2019 4535 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/36/2019 Rady Gminy Radziejowice z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radziejowice w 2019 roku
2019 4536 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/39/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2019
2019 4537 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/42/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy w 2019 roku”
2019 4538 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/43/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla obszaru Gminy Ciechanów”
2019 4539 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/45/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania, określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 4540 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/54/2019 Rady Gminy Sienno z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
2019 4541 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr 44/V/2019 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Podkowa Leśna”
2019 4542 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr 45/V/2019 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody
2019 4543 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/6/41/2019 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2019 rok
2019 4544 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/32/2019 Rady Gminy Lutocin z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 4545 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/33/2019 Rady Gminy Lutocin z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lutocin".
2019 4546 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/34/2019 Rady Gminy Lutocin z dnia 27 marca 2019 r. określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Lutocin, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Lutocin, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych obiektów
2019 4547 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VIII.37.2019 Rady Gminy Rząśnik z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rząśnik w 2019 roku
2019 4548 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VIII.39.2019 Rady Gminy Rząśnik z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zwolnienia z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rząśniku na rok szkolny 2019/2020
2019 4549 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VIII.40.2019 Rady Gminy Rząśnik z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Rząśnik
2019 4550 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/37/19 Rady Gminy Goworowo z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jedynie przez część roku
2019 4551 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/38/19 Rady Gminy Goworowo z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2019 4552 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/39/19 Rady Gminy Goworowo z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Goworowo od dnia 1 września 2019r.
2019 4553 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr V/39/2019 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr III/22/2018 Rady Gminy Kołbiel z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 4554 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr V/41/2019 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kołbiel w 2019roku.”
2019 4555 2019-04-08 Wyrok Wyrok nr II SA/Wa 2076/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 maja 2018 r.
2019 4556 2019-04-08 Wyrok Wyrok nr II SA/Wa 2115/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 czerwca 2018 r.
2019 4557 2019-04-08 Wyrok Wyrok nr II SA/Wa 2073/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 czerwca 2018 r.
2019 4558 2019-04-08 Wyrok Wyrok nr II SA/Wa 2095/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 czerwca 2018 r.
2019 4559 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr 57/VII/2019 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Wyszogród
2019 4560 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr 44/V/2019 Rady Gminy Świercze z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych dla członków ochotniczych straży pożarnych
2019 4561 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr 49/V/2019 Rady Gminy Świercze z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Świercze
2019 4562 2019-04-08 Postanowienie Postanowienie nr 26/2019 Komisarza Wyborczego w Radomiu II z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Stara Błotnica
2019 4563 2019-04-08 Postanowienie Postanowienie nr 108/2019 Komisarza Wyborczego w Ciechanowie I z dnia 3 kwietnia 2019 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Glinojeck na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 4564 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr 60/VIII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w 2019 roku, specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz zasad dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto Gostynin
2019 4565 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr 61/VIII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Gostynin.
2019 4566 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr 62/VIII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 53/XI/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.
2019 4567 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr 63/VIII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Gostynina na rok 2019
2019 4568 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr 64/VIII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostyninie
2019 4569 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/56/2019 Rady Miasta Mława z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 4570 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/58/2019 Rady Miasta Mława z dnia 26 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Miejski Żłobek w Mławie oraz nadania Statutu
2019 4571 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/59/2019 Rady Miasta Mława z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Mława gminnego Programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny
2019 4572 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/60/2019 Rady Miasta Mława z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia kwot kryteriów dochodowych uprawniających do przyznania zasiłku celowego w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 4573 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/61/2019 Rady Miasta Mława z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2019 4574 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/64/2019 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Mława na rok 2019
2019 4575 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/65/2019 Rady Miasta Mława z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Mława
2019 4576 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/68/2019 Rady Miasta Mława z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Mława
2019 4577 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/73/2019 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2019 4578 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/74/2019 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2019 4579 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/75/2019 Rady Miasta Mława z dnia 26 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Miasta Mława
2019 4580 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr X/64/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Góra Kalwaria
2019 4581 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr X/65/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Góra Kalwaria oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, z wyjątkiem specjalnych, mających siedzibę na obszarze Gminy Góra Kalwaria, od dnia 1 września 2019 r.
2019 4582 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr X/66/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Góra Kalwaria na rok 2019
2019 4583 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr X/67/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Góra Kalwaria i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, częstotliwości odbierania odpadów, ograniczenia ilości odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne przyjmowanych przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz trybu i sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
2019 4584 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr X/69/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, zasad zwrotu tych świadczeń, będących w zakresie zadań własnych Gminy Góra Kalwaria oraz określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2019 4585 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr X/73/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Czersk – rejon Placu Tysiąclecia
2019 4586 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr X/74/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów dla osób fizycznych i spółdzielni mieszkaniowych
2019 4587 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr X/76/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
2019 4588 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr X/79/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Góra Kalwaria, ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, terminu płatności, sposobu poboru opłaty i wynagrodzenia za jej pobór
2019 4589 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr V/36/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Mrozy na rok 2019
2019 4590 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr V/38/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mrozy”
2019 4591 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr V/40/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości diet za udział w pracach Rady Miejskiej i jej organów
2019 4592 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr V/41/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy
2019 4593 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr V/42/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie podjęcia działań prorozwojowych polegających na polepszeniu warunków życiowych wielodzietnych rodzin zamieszkałych na terenie gminy Mrozy – program „Mrozy dla Rodziny 3+”
2019 4594 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/31/2019 Rady Gminy Stupsk z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stupsk w 2019 roku
2019 4595 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/41 /2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Naruszewo
2019 4596 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/45/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Naruszewo.
2019 4597 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/50/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie korzystania z obiektów świetlicowych na terenie Gminy Naruszewo
2019 4598 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VIII/40/19 Rady Gminy w Regiminie z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia diet dla sołtysów.
2019 4599 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr V/51/2019 Rady Gminy Płońsk z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Płońsk oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 4600 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/65/2019 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Brylantowa w miejscowości Białki.
2019 4601 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/66/2019 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2019 r.
2019 4602 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/16/19 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Chlewiska w 2019 roku”.
2019 4603 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/18/19 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Chlewiskach
2019 4604 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/30/2019 Rady Gminy Pionki z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pionki
2019 4605 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/31/2019 Rady Gminy Pionki z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pionki na rok 2019
2019 4606 2019-04-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.24.2019 Wójta Gminy Lelis z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2018 r. , sprawozdania rocznego z  wykonania planu finansowego Centrum Kultury-Biblioteki i Sportu w Lelisie za 2018 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego gminy Lelis
2019 4607 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr 49.VII.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Wiązowna
2019 4608 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VIII/44/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom niektórych oddziałów klasy VI Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Przasnyszu i Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Przasnyszu w roku szkolnym 2019/2020
2019 4609 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VIII/47/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zwolnienia z opłaty od posiadania psów.
2019 4610 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VIII/51/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia planu finansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Przasnysz na rok 2019
2019 4611 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VIII/53/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/275/2006 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 29 czerwca 2006 r. dotyczącej uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu
2019 4612 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VIII/54/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień, biorąc pod uwagę znaczenie danego sportu dla Gminy Miasta Przasnysz oraz osiągnięty wynik sportowy
2019 4613 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VI/32/2019 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Zabrodzie
2019 4614 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VI/35/2019 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na 2019 rok.
2019 4615 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr 32/IV/19 Rady Gminy Bulkowo z dnia 26 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
2019 4616 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr 31/IV/19 Rady Gminy Bulkowo z dnia 26 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2019 4617 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr 27/IV/19 Rady Gminy Bulkowo z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bulkowo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
2019 4618 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr V/36/2019 Rady Gminy Obryte z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/16/2018 Rady Gminy Obryte z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Obryte
2019 4619 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr V/38/2019 Rady Gminy Obryte z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Obryte
2019 4620 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr V/39/2019 Rady Gminy Obryte z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w 2019 roku, określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Obryte
2019 4621 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr V/40/2019 Rady Gminy Obryte z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Obryte za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych
2019 4622 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr 46/VI/2019 Rady Gminy Rościszewo z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na obszarze Gminy Rościszewo
2019 4623 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr 50/VI/2019 Rady Gminy Rościszewo z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rościszewo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 4624 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr 52/VI/2019 Rady Gminy Rościszewo z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rościszewo w 2019 roku”
2019 4625 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr V/34/2019 Rady Gminy Sypniewo z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw na terenie Gminy Sypniewo
2019 4626 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr V/35/2019 Rady Gminy Sypniewo z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sypniewo
2019 4627 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr V/36/2019 Rady Gminy Sypniewo z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Sypniewo
2019 4628 2019-04-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2019 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pokrzywnica, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokrzywnicy
2019 4629 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VII/50/19 Rady Gminy Somianka z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian do Uchwały budżetowej nr III/21/18 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2018 roku
2019 4630 2019-04-09 Zarządzenie Zarządzenie nr FN.27.2019 Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie: przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.
2019 4631 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr 58/VI/19 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Grodziskiego na okres od 1 września 2019 r.
2019 4632 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VIII/46/19 Rady Gminy Gozdowo z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 4633 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr 38/V/19 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Stara Biała w 2019 roku
2019 4634 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr 40/V/19 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stara Biała
2019 4635 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VII/28/2019 Rady Gminy Jabłonna Lacka z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Jabłonna Lacka w 2019 roku
2019 4636 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr IV/33/2019 Rady Gminy Łąck z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łąck w 2019 r.
2019 4637 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr IV/13/2018 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sokołów Podlaski na rok 2019
2019 4638 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr 48/2019 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2019 rok.
2019 4639 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VI.58.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2019 4640 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VI.61.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2019 rok
2019 4641 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VI.65.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Hipolitów, gmina Halinów
2019 4642 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VI.66.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Józefin, gmina Halinów
2019 4643 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VI.67.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wielgolas Brzeziński, gmina Halinów i miejscowości Wielgolas Duchnowski, gmina Halinów
2019 4644 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VI.68.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie: nadania nazw ulicom w miejscowości Wielgolas Duchnowski, gmina Halinów.
2019 4645 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VI.69.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Halinów w 2019 roku
2019 4646 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VI.37.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 marca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr II.3.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023
2019 4647 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VI.38.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 marca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr II.4.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie określania zasad zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia z pomocy społecznej na pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 4648 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VI.39.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przytyk w 2019 roku.
2019 4649 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VI.40.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przytyk
2019 4650 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VI.46.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2019 rok oraz ustalenie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe lub placówki doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach Gminy Przytyk
2019 4651 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VI.47.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przytyk oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 4652 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VII/33/2019 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2019-2024
2019 4653 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VII/34/2019 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2019
2019 4654 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr V/27/2019 Rady Gminy Gzy z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2019
2019 4655 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr V/28/2019 Rady Gminy Gzy z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gzy w 2019 roku.
2019 4656 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr V/36/2019 Rady Gminy Rzekuń z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmujacymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 4657 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr V/37/2019 Rady Gminy Rzekuń z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania w 2019 roku opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rzekuń
2019 4658 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr V/38/2019 Rady Gminy Rzekuń z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2019 4659 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr V/39/2019 Rady Gminy Rzekuń z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rzekuń"
2019 4660 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr IV/26/2019 Rady Gminy Grębków z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grębkóww 2019 roku
2019 4661 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr IV/29/2019 Rady Gminy Grębków z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zabużeniami psychicznymi oraz szczególowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 4662 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr IV/30/2019 Rady Gminy Grębków z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Grębków oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych
2019 4663 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr IV/34/2019 Rady Gminy Grębków z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczania inkasentów oraz wysokości wynagradzania za inkaso.
2019 4664 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VI/10/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jedlińsk.
2019 4665 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VI/11/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego wymiaru zajęć nauczycieli w prowadzonych przez Gminę Jedlińsk publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
2019 4666 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VI/14/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 marca 2019 r. o udzieleniu pomocy de minimis w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości.
2019 4667 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VIII/42/19 Rady Miejskiej w Warce z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Warka pn. „Ciemniewskiego” w obrębie ulic: Ks. Ciemniewskiego i Puławskiej
2019 4668 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VIII/47/19 Rady Miejskiej w Warce z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Rady Miejskiej w Warce Nr VII/38/19 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 4669 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VII/38/2019 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Różan
2019 4670 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VII/39/2019 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Różan w roku 2019
2019 4671 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VII/40/2019 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Różan
2019 4672 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr 51/VI/2019 Rady Gminy Grudusk z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grudusk w 2019 roku”
2019 4673 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr 54/VI/2019 Rady Gminy Grudusk z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Publicznego im. Papieża Jana Pawła II w Grudusku ul. Szkolna 2
2019 4674 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr 56/VI/2019 Rady Gminy Grudusk z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Grudusk
2019 4675 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr 57/VI/2019 Rady Gminy Grudusk z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Grudusk
2019 4676 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr 60/VI/2019 Rady Gminy Grudusk z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
2019 4677 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr 61/VI/2019 Rady Gminy Grudusk z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2019 4678 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VII.48.2019 Rady Gminy Kotuń z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kotuń.
2019 4679 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VII.49.2019 Rady Gminy Kotuń z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
2019 4680 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VII.50.2019 Rady Gminy Kotuń z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kotuń oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku.
2019 4681 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VII.39.2019 Rady Gminy Baboszewo z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie opłaty targowej
2019 4682 2019-04-09 Aneks Aneks nr 3/Ciechanów/2019 Starosty Płońskiego z dnia 2 stycznia 2019 r. do Porozumienia Nr 12/2016 z  dnia 10.02.2016 r. w sprawie powierzenia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, zwanego dalej „Porozumieniem”
2019 4683 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr 40/V/2019 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa oraz ustalenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 4684 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr 39/V/2019 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla sołtysów
2019 4685 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr 37/V/2019 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek procentowych i warunków udzielenia bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Czerwińsk nad Wisłą.
2019 4686 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr VII/35/2019 Rady Gminy Joniec z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Joniec w 2019 roku
2019 4687 2019-04-10 Wyrok Wyrok nr II SA/Wa 2108/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 maja 2018 r.
2019 4688 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr 39/V/19 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stara Biała z wyłączeniem zakresu gospodarki odpadami komunalnymi
2019 4689 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr 48/VII/19 Rady Miasta Milanówka z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Milanówek
2019 4690 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr 49/VII/19 Rady Miasta Milanówka z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 4691 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr VIII/43/19 Rady Gminy Gozdowo z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad sprawiania pogrzebów oraz zwrotu kosztów pogrzebów realizowanych przez Gminę Gozdowo
2019 4692 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr VIII/47/19 Rady Gminy Gozdowo z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie likwidacji publicznej Szkoły Podstawowej w Ostrowach
2019 4693 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr VI/30/2019 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2019 4694 2019-04-10 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Przysuskiego z dnia 28 marca 2019 r. z działalności komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2018 roku
2019 4695 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr III/25/2019 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zwolnienia z odpłatności za pobyt w Dziennym Domu "Senior+" w Borkowicach
2019 4696 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr III/30/2019 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/179/2013 z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Przysusze oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2019 4697 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr III/34/2019 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zaciągnięcia w 2019 roku kredytu długoterminowego
2019 4698 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr V/35/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu targowiska gminnego w Zarębach Kościelnych
2019 4699 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr V/36/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zaręby Kościelne
2019 4700 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr V/37/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie: wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych przy drogach powiatowych Nr 2657 W - Brok – Orło – Daniłowo - Złotoria – Zaręby Kościelne oraz Nr 2656 W – Niegowiec – Żachy Pawły – Daniłowo Parcele – Nowa Złotoria.
2019 4701 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr V/38/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr IV/30/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowej.
2019 4702 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr V/40/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia ”Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Zaręby Kościelne na rok 2019”.
2019 4703 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr V/41/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XIV/102/2016 z dnia 31 marca 2016 roku Rady Gminy Zaręby Kościelne w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Zaręby Kościelne.
2019 4704 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr V/42/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu
2019 4705 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr V/43/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2019-2033
2019 4706 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr V/44/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
2019 4707 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr IX/73/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pułtusk
2019 4708 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr IX/74/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Muzeum Regionalnego w Pułtusku
2019 4709 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr IX/76/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2019
2019 4710 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr IX/81/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pułtusk
2019 4711 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr IX/84/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, obowiązujących w szkołach prowadzonych przez Gminę Pułtusk
2019 4712 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr IX/86/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zasad i trybu udzielania spółkom wodnym dotacji celowej oraz sposobu jej rozliczania
2019 4713 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr IX/89/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pułtusk”
2019 4714 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr IX/90/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody
2019 4715 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr VI/49/19 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Wyśmierzyce
2019 4716 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr VI/50/19 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady finansowania zadań z zakresu usuwania i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wyśmierzyce
2019 4717 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr VI/51/19 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wyśmierzyce w 2019 roku
2019 4718 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr VII/49/2019 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Stare Babice na 2019 rok
2019 4719 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr VII/52/2019 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu Straży Gminnej Gminy Stare Babice
2019 4720 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr VII/53/2019 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare Babice na rok 2019
2019 4721 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr VII/54/2019 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i zespole szkolno-przedszkolnym prowadzonych przez Gminę Stare Babice
2019 4722 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr VII.34.2019 Rady Gminy Baboszewo z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów, pedagogicznych, doradców zawodowych w szkołach, przedszkolu i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Baboszewo
2019 4723 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr IV/27/2019 Rady Gminy Młynarze z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Młynarze w 2019 roku
2019 4724 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr VIII/15/2019 Rady Gminy Gielniów z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gielniów w 2019 roku
2019 4725 2019-04-10 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Kotuń z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Kotuń obowiązku utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni oraz przyznania dotacji na ten cel
2019 4726 2019-04-10 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Magnuszew z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Magnuszew obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2019 4727 2019-04-10 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Nieporęt z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Nieporęt obowiązku utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni oraz przyznania dotacji na ten cel
2019 4728 2019-04-10 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Szydłowo z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Szydłowo obowiązku utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni oraz przyznania dotacji na ten cel
2019 4729 2019-04-10 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Izabelin z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Izabelin obowiązku utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni oraz przyznania dotacji na ten cel
2019 4730 2019-04-10 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Sochocin z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Sochocin obowiązku utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni oraz przyznania dotacji na ten cel
2019 4731 2019-04-10 Porozumienie Porozumienie Starosty Pułtuskiego; Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Pułtuskiemu obowiązku utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni oraz przyznania dotacji na ten cel
2019 4732 2019-04-10 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Troszyn z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Troszyn obowiązku utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni oraz przyznania dotacji na ten cel
2019 4733 2019-04-10 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck; Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Glinojeck obowiązku utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni oraz przyznania dotacji na ten cel
2019 4734 2019-04-10 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Krasne z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Krasne obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2019 4735 2019-04-10 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Garwolin z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Garwolin obowiązku prac remontowych, utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni oraz przyznania dotacji na ten cel
2019 4736 2019-04-10 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Suchożebry z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Suchożebry obowiązku utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni oraz przyznania dotacji na ten cel
2019 4737 2019-04-10 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Radomia; Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie powierzenia Miastu Radom obowiązku utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni oraz przyznania dotacji na ten cel
2019 4738 2019-04-10 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Ostrów Mazowiecki obowiązku utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni oraz przyznania dotacji na ten cel
2019 4739 2019-04-10 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Nowa Sucha obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2019 4740 2019-04-10 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki; Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie powierzenia Miastu Nowy Dwór Mazowiecki obowiązku utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni oraz przyznania dotacji na ten cel
2019 4741 2019-04-10 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Opinogóra Górna z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Opinogóra Górna obowiązku utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni oraz przyznania dotacji na ten cel
2019 4742 2019-04-10 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Płońsk; Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie powierzenia Miastu Płońsk obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2019 4743 2019-04-10 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Latowicz z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Latowicz obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2019 4744 2019-04-10 Aneks Aneks nr 8 Prezydenta Miasta Płocka; Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 lutego 2019 r. do porozumienia z dnia 3 czerwca 2009r. w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2019 4745 2019-04-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 13 Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Stara Błotnica
2019 4746 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr V/34/2019 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Wieczfnia Kościelna za udział w działaniu ratowniczym i w szkoleniu pożarniczym.
2019 4747 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr V/37/ 2019 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr IV/30/2019 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2019 4748 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr V/38/2019 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2019 4749 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr V/39/2019 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 4750 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr V/40/2019 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wieczfnia Kościelna oraz granic ich obwodów
2019 4751 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr V/43/2019 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieczfni Kościelnej
2019 4752 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr V/44/2019 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/18/2018 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 4753 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr V/45/2019 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/19/2018 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 4754 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr VII/50/2019 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Nowe Miasto nad Pilicą instrumentem płatniczym.
2019 4755 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr VII/52/2019 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą
2019 4756 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr VII/56/2019 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie nadania regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich w Gminie Nowe Miasto nad Pilicą
2019 4757 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr VII/58/2019 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/260/2017 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Mieście nad Pilicą w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Mieście nad Pilicą
2019 4758 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr VII/59/2019 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowe Miasto nad Pilicą oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 4759 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr VII/54/19 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa
2019 4760 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr VII/55/19 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie gminy Iłża
2019 4761 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr VII/59/19 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Iłża w 2019 r.
2019 4762 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr VII/60/19 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
2019 4763 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr VII/61/19 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
2019 4764 2019-04-11 Postanowienie Postanowienie nr 27/2019 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 5 kwietnia 2019 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Rzewnie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 4765 2019-04-11 Postanowienie Postanowienie nr 106/2019 Komisarza Wyborczego w Ciechanowie II z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2019 4766 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr V/43/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Raciąż w 2019 roku
2019 4767 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr IV/51/2019 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Wieliszew, gm. Wieliszew (rejon ul. Podgórnej)
2019 4768 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr VI/35/2019 Rady Gminy Lutocin z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie : uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Lutocin
2019 4769 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr SOK.0007.39.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jednorożec oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 4770 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr 71/2019 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2019 Nr III/28/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018 r.
2019 4771 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr 41/VIII/2019 Rady Gminy Staroźreby z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie nadania Statutu dla Zakładu Gospodarczego przy Urzędzie Gminy w Staroźrebach
2019 4772 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr VII.72.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV.31.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego dla osób, dzieci i uczniów objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 4773 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr VII.75.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku Nr 1  „Zaczarowany Ogród” w Ruścu
2019 4774 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr VII.81.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Stara Wieś
2019 4775 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr VII.82.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Stara Wieś
2019 4776 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr VII.83.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nadarzyn w roku 2019
2019 4777 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr 27/VII/2019 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2019 4778 2019-04-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.55.2019.AK Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 kwietnia 2019 r. Rada Gminy Szczawin Kościelny
2019 4779 2019-04-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.57.2019.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 kwietnia 2019 r. Rada Gminy Nieporęt
2019 4780 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr VI/31/2019 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
2019 4781 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr VI/34/2019 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/61/2011.
2019 4782 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr VI/35/2019 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Puszcza Mariańska.
2019 4783 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr VI/36/2019 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 4784 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr VI/37/2019 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 4785 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr VI/39/2019 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Puszczy Mariańskiej.
2019 4786 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr V/30/2019 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży na terenie gminy Andrzejewo.
2019 4787 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr V/33/2019 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 28 marca 2019 r. dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu Gminy Andrzejewo instrumentem płatniczym.
2019 4788 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr V/34/2019 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Andrzejewo
2019 4789 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr V/35/2019 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dla uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Andrzejewo
2019 4790 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr V/36/2019 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu przez Gminę Andrzejewo
2019 4791 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr V/37/2019 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Andrzejewo na 2019 rok.
2019 4792 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr VIII/46/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2019 rok
2019 4793 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr VIII/50/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Przasnysz w 2019 roku
2019 4794 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr 69/2019 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2019
2019 4795 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr 70/2019 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok
2019 4796 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr 50/19 Rady Gminy Celestynów z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, powołania inkasentów oraz określenia terminu płatności i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 4797 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr 51/19 Rady Gminy Celestynów z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Celestynów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
2019 4798 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr 52/19 Rady Gminy Celestynów z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Celestynów w 2019 roku”
2019 4799 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr V/36/2019 Rady Gminy Karniewo z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/30/2019 Rady Gminy Karniewo z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Karniewo.
2019 4800 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr V/35/2019 Rady Gminy Karniewo z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Karniewo w 2019 roku.
2019 4801 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr V/34/2019 Rady Gminy Karniewo z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 r.
2019 4802 2019-04-12 Wyrok Wyrok nr II SA/Wa 2081/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 czerwca 2018 r.
2019 4803 2019-04-12 Postanowienie Postanowienie nr 29/2019 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Maków Mazowiecki w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 4804 2019-04-12 Postanowienie Postanowienie nr 31/2019 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Zabrodzie w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 4805 2019-04-12 Postanowienie Postanowienie nr 34/2019 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Brańszczyk w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 4806 2019-04-12 Zestawienie Zestawienie nr GK.7113.3.2019 Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 4 kwietnia 2019 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2018 rok położonych na obszarze miasta Mińsk Mazowiecki
2019 4807 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr 30/IV/2019 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 4808 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr IX/82/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów naukowych, artystycznych i sportowych
2019 4809 2019-04-12 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonego na obszarze Gminy Miasto Sochaczew.
2019 4810 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr 45/V/2019 Rady Gminy Świercze z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Świerczach ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2019 4811 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr V/42/2019 Rady Gminy Radzanów z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 4812 2019-04-12 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Pilawa z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie
2019 4813 2019-04-12 Aneks Aneks nr 15 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy; Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 kwietnia 2019 r. do porozumienia z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie powierzenia miastu stołecznemu Warszawie organizacji centrum powiadamiania ratunkowego
2019 4814 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr XI/218/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego
2019 4815 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr V/49/19 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2019
2019 4816 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr V/53/19 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 marca 2019 r. określenia sieci publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Zielonka
2019 4817 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr V/55/19 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego na kąpielisku na terenie Miasta Zielonka w 2019 roku
2019 4818 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr V/56/19 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Zielonka na rok 2019
2019 4819 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr VII/61/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 4820 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr VII/62/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
2019 4821 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr VII/64/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Siedlce oraz określenia granic ich obwodów od 1 września 2019 roku
2019 4822 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr VII/65/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Miasta Siedlce, od 1 września 2019 roku
2019 4823 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr VII/67/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych na terenie miasta Siedlce
2019 4824 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr VIII/52/19 Rady Gminy Magnuszew z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
2019 4825 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr VIII/55/19 Rady Gminy Magnuszew z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zasad przyznawania diet radnym oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
2019 4826 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr VIII/60/19 Rady Gminy Magnuszew z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 4827 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr VI/33/2019 Rady Miasta Garwolina z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr L/288/2017 Rady Miasta Garwolina z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia programu „3+ Liczna Rodzina”
2019 4828 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr VI/35/2019 Rady Miasta Garwolina z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Garwolina w 2019 r.
2019 4829 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr VI/36/2019 Rady Miasta Garwolina z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2019 4830 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr VII/56/2019 Rady Miasta Sulejówek z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom niektórych oddziałów klasy III i klasy VI Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.
2019 4831 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr VII/68/2019 Rady Miasta Sulejówek z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie regulaminu nadawania tytułu honorowego „Zasłużony dla Miasta Sulejówek”
2019 4832 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr VIII/62/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego Programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023".
2019 4833 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr VIII/63/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania, dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023 w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub produktów żywnościowych
2019 4834 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr VIII/64/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określania zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 4835 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr VII/ 35/ 19 Rady Gminy Chotcza z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian w Regulaminie wynagradzania nauczycieli
2019 4836 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr VII/ 36/ 19 Rady Gminy Chotcza z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 4837 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr VII/ 37/ 19 Rady Gminy Chotcza z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem osłonowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 4838 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr 31/V/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za zagospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 4839 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr 32/V/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Mała Wieś
2019 4840 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr 34/V/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mała Wieś w 2019 roku”
2019 4841 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr 35/V/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw położonych na terenie Gminy Mała Wieś
2019 4842 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr III/31/2019 Rady Gminy w Broku z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany rozporządzenia nr 13 Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu ostrowskiego (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 29, poz. 1069).
2019 4843 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr VII/47/19 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Szczawin Kościelny Nr V/35/2019 z dnia 28 lutego 2019 r w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości .
2019 4844 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr 28.V.2019 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lipowiec Kościelny.
2019 4845 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr 46/VII/2019 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
2019 4846 2019-04-15 Postanowienie Postanowienie nr 27/2019 Komisarza Wyborczego w Radomiu II z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Białobrzegi na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 4847 2019-04-15 Postanowienie Postanowienie nr 109/2019 Komisarza Wyborczego w Ciechanowie I z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Załuski na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 4848 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr VI/33/2019 Rady Gminy Wierzbno z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Wierzbno
2019 4849 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr VI/34/2019 Rady Gminy Wierzbno z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Wierzbno miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2019 4850 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr VI/35/2019 Rady Gminy Wierzbno z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wierzbno w 2019 roku
2019 4851 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr 49/VI/19 Rady Gminy Załuski z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Załuski.
2019 4852 2019-04-15 Postanowienie Postanowienie nr 82/2019 Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Cegłów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 4853 2019-04-15 Postanowienie Postanowienie nr 83/2019 Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany postanowienia w sprawie podziału Gminy Sobolew na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 4854 2019-04-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 8 kwietnia 2019 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Miastków Kościelny przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2019 r.
2019 4855 2019-04-15 Porozumienie Porozumienie nr 3 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia Miastu Pionki zadań własnych Powiatu Radomskiego w zakresie kultury w 2019 roku
2019 4856 2019-04-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 14 Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie podwyższenia stawek procentowych bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa w prawo własności tych gruntów, położonych na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki
2019 4857 2019-04-15 Zestawienie Zestawienie nr WGL.0644.1.2018 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 4 lutego 2019 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2018 rok położonych na obszarze Gminy Otwock
2019 4858 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr VI/61/2019 Rady Gminy Szczutowo z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia sezonu kapielowego
2019 4859 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr 31/VIII/2019 Rady Gminy Staroźreby z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Staroźreby
2019 4860 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr 32/VIII/2019 Rady Gminy Staroźreby z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Staroźreby na rok 2019”
2019 4861 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr VI/50/2019 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia na rok 2019 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na terenie Powiatu Grójeckiego
2019 4862 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr 55/VI/2019 Rady Gminy Grudusk z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Grudusk oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 4863 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr 63/VI/2019 Rady Gminy Grudusk z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Grudusk
2019 4864 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr XI/80/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Góra Kalwaria oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 4865 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr XI/81/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 8 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości na których zamieszkują rodziny wielodzietne
2019 4866 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr XI/83/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
2019 4867 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr VII/47/2019 Rady Gminy Tczów z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2019 4868 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr VII/48/2019 Rady Gminy Tczów z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Tczów
2019 4869 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr VII/49/2019 Rady Gminy Tczów z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2019 4870 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr 45/VI/19 Rady Gminy Załuski z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Załuski w 2019 roku.
2019 4871 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr 47/VI/19 Rady Gminy Załuski z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie likwidacji Przedszkola w Kroczewie.
2019 4872 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr 48/VI/19 Rady Gminy Załuski z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia " Programu wspierania edukacji uczniów szczególnie uzdolnionych i uczniów osiągających wysokie wyniki w konkursach sportowych, przedmiotowych , literackich i artystycznych i innych konkursach promujących zdobywanie wiedzy ze szkół , dla których organem prowadzącym jest Gmina Załuski , oraz uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Załuski , pobierających naukę w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym nie jest Gmina Załuski ".
2019 4873 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr VIII/45/2019 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Morawy-Kafasy
2019 4874 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr VI/37/19 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXIX/423/18 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie określenia warunków i trybu składania informacji: o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach, o lasach i deklaracji: na podatek od nieruchomości, na podatek rolny, na podatek leśny i na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2019 4875 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr VI/38/19 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Sochaczew na rok 2019
2019 4876 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr 48/V/2019 Rady Gminy Świercze z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świercze w 2019 roku
2019 4877 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr VI.67.2019 Rada Miasta w Pruszkowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody i określenia warunków udzielania bonifikaty od wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
2019 4878 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr VII/44/2019 Rady Gminy Baranowo z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Baranowo na rok 2019
2019 4879 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr VII/45/2019 Rady Gminy Baranowo z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do Gminnego Przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych, dla których Gmina Baranowo jest organem prowadzącym
2019 4880 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr VII/46/2019 Rady Gminy Baranowo z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt”
2019 4881 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr VI/34/2019 Rady Gminy Górzno z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Górzno w 2019 roku.
2019 4882 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr VI/42/2019 Rady Gminy Brochów z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brochów
2019 4883 2019-04-15 Informacja Informacja nr 1/2019 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie danych dotyczących czynszu najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na obszarze gminy Małkinia Górna
2019 4884 2019-04-15 Porozumienie Porozumienie nr OIN.031.1.2019 Starosty Kozienickiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie powierzenia przez Powiat Kozienicki Gminie Kozienice zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej
2019 4885 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr X/97/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wykazu oraz sezonu kąpieliska na 2019 rok na terenie Gminy Pułtusk
2019 4886 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr VIII/53/19 Rady Gminy Magnuszew z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: zmiany Regulaminu targowiska w Magnuszewie „Mój Rynek”
2019 4887 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr IX/52/19 Rady Gminy Cegłów z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2019 r.
2019 4888 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr 49/VII/2019 Rady Gminy Mochowo z dnia 28 marca 2019 r. uchylająca uchwałę w sprawie zasad, trybu postępowania oraz sposobu rozliczania dotacji na rzecz spółek wodnych
2019 4889 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr 35/V/2019 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 22/III/2019 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2019
2019 4890 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr 37/V/2019 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2019 roku.
2019 4891 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr 44/V/2019 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę nr 153/XXIII/2016 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu wspierania rozwoju sportu przez powiat legionowski
2019 4892 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr V.37.2019 Rady Gminy Stromiec z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stromiec
2019 4893 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr V.38.2019 Rady Gminy Stromiec z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stromiec w 2019 r.
2019 4894 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr V.39.2019 Rady Gminy Stromiec z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych
2019 4895 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr V.40.2019 Rady Gminy Stromiec z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stromiec oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 4896 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr 57/19 Rady Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Celestynów oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 4897 2019-04-15 Sprawozdanie Sprawozdanie Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY ZA 2018 ROK
2019 4898 2019-04-15 Wyrok Wyrok nr II SA/Wa 2074/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 maja 2018 r.
2019 4899 2019-04-15 Wyrok Wyrok nr II SA/Wa 2072/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 maja 2018 r.
2019 4900 2019-04-15 Wyrok Wyrok nr II SA/Wa 2118/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 maja 2018 r.
2019 4901 2019-04-15 Wyrok Wyrok nr II SA/Wa 2099/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 maja 2018 r.
2019 4902 2019-04-15 Wyrok Wyrok nr II SA/Wa 2116/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 maja 2018 r.
2019 4903 2019-04-15 Wyrok Wyrok nr II SA/Wa 2089/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 maja 2018 r.
2019 4904 2019-04-15 Wyrok Wyrok nr II SA/Wa 2094/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 maja 2018 r.
2019 4905 2019-04-15 Wyrok Wyrok nr II SA/Wa 2093/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 maja 2018 r.
2019 4906 2019-04-15 Wyrok Wyrok nr II SA/Wa 2084/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 maja 2018 r.
2019 4907 2019-04-15 Wyrok Wyrok nr II SA/Wa 2109/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 maja 2018 r.
2019 4908 2019-04-15 Wyrok Wyrok nr II SA/Wa 2104/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 maja 2018 r.
2019 4909 2019-04-15 Wyrok Wyrok nr II SA/Wa 2103/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 maja 2018 r.
2019 4910 2019-04-15 Wyrok Wyrok nr II SA/Wa 2082/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 maja 2018 r.
2019 4911 2019-04-15 Wyrok Wyrok nr II SA/Wa 2077/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 maja 2018 r.
2019 4912 2019-04-15 Wyrok Wyrok nr II SA/Wa 2078/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 maja 2018 r.
2019 4913 2019-04-15 Wyrok Wyrok nr II SA/Wa 2112/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 maja 2018 r.
2019 4914 2019-04-15 Wyrok Wyrok nr II SA/Wa 2090/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 maja 2018 r.
2019 4915 2019-04-15 Wyrok Wyrok nr II SA/Wa 2100/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 maja 2018 r.
2019 4916 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr X/189/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2019 rok
2019 4917 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr X/197/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej
2019 4918 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr X/198/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Karolówki
2019 4919 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr X/203/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie m.st. Warszawy
2019 4920 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr X/205/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Zarządu Oczyszczania Miasta
2019 4921 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr X/207/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
2019 4922 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr X/208/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
2019 4923 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr X/209/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
2019 4924 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr X/210/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
2019 4925 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr X/211/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
2019 4926 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr X/212/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
2019 4927 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr X/213/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
2019 4928 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr X/214/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany nazwy obiektu miejskiego w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
2019 4929 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr IX/45/2019 Rady Gminy Domanice z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. 11 Listopada 1918 Roku w Domanicach Kolonii
2019 4930 2019-04-15 Informacja Informacja nr 1 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu zawodów, w których może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.
2019 4931 2019-04-15 Aneks Aneks nr 6 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki; Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 kwietnia 2019 r. do porozumienia z dnia 16 września 2013r. w sprawie powierzenia miastu Nowy Dwór Mazowiecki prowadzenia niektórych spraw z zakresu właścowości Wojewody Mazowieckiego, realizowanych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
2019 4932 2019-04-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 15 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Szreńsku
2019 4933 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr VII/46/2019 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Kocewo, Myślin, Dźwierzno, Kobyla Łąka położonych na terenie gminy Bieżuń.
2019 4934 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr VII/49/2019 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Karniszyn, Karniszyn-Parcele, Sadłowo, Sadłowo-Parcele położonych na terenie gminy Bieżuń.
2019 4935 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr VII/52/2019 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Stawiszyn-Zwalewo, Małocin, Trzaski, Wilewo, Pełki,Wieluń-Zalesie położonych na terenie gminy Bieżuń.
2019 4936 2019-04-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 29/2019 Wójta Gminy Izabelin z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Izabelin za 2018 rok, sprawozdania gminnych instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izabelinie za 2018 rok
2019 4937 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr VII/36/19 Rady Gminy Izabelin z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie ustanowienia zasad przyznawania diet sołtysom
2019 4938 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr VII/37/19 Rady Gminy Izabelin z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Izabelin
2019 4939 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr VII/39/19 Rady Gminy Izabelin z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie ustanowienia Izabelińskiej Literackiej Nagrody Roku
2019 4940 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr VII/41/19 Rady Gminy Izabelin z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały NR XXII/181/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Izabelin
2019 4941 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr VIII/46/19 Rady Gminy Izabelin z dnia 30 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 Gminy Izabelin
2019 4942 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr VIII/50/19 Rady Gminy Izabelin z dnia 30 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Izabelin na 2019 rok
2019 4943 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr V/32/2019 Rady Gminy Stanisławów z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/26/2019 Rady Gminy Stanisławów z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Stanisławów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2019 4944 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr V/35/2019 Rady Gminy Stanisławów z dnia 9 kwietnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr IV/29/2019 Rady Gminy Stanisławów z dnia 18 marca 2019r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na 2019r.
2019 4945 2019-04-16 Postanowienie Postanowienie nr 85/2019 Komisarza Wyborczego w Siedlcach I z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Mieście i Gminie Łosice w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 4946 2019-04-16 Postanowienie Postanowienie nr 87/2019 Komisarza Wyborczego w Siedlcach I z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Repki w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 4947 2019-04-16 Postanowienie Postanowienie nr 88/2019 Komisarza Wyborczego w Siedlcach I z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Siedlce w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 4948 2019-04-16 Postanowienie Postanowienie nr 84/2019 Komisarza Wyborczego w Siedlcach I z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Miasta Sokołów Podlaski na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 4949 2019-04-16 Postanowienie Postanowienie nr 86/2019 Komisarza Wyborczego w Siedlcach I z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Mieście Sokołów Podlaski w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 4950 2019-04-16 Postanowienie Postanowienie nr 66/2019 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Rzekuń w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 4951 2019-04-16 Postanowienie Postanowienie nr 74/2019 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Miasta Ostrołęki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 4952 2019-04-16 Postanowienie Postanowienie nr 67/2019 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Łyse na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 4953 2019-04-16 Postanowienie Postanowienie nr 35/2019 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Pułtusk w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 4954 2019-04-16 Postanowienie Postanowienie nr 36/2019 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Czerwonka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 4955 2019-04-16 Postanowienie Postanowienie nr 37/2019 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Miasta Maków Mazowiecki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 4956 2019-04-16 Postanowienie Postanowienie nr 45/2019 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Świercze na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 4957 2019-04-16 Postanowienie Postanowienie nr 46/2019 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Wyszków na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 4958 2019-04-16 Postanowienie Postanowienie nr 73/2019 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Miasta Ostrów Mazowiecka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 4959 2019-04-16 Postanowienie Postanowienie nr 68/2019 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Kadzidło na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 4960 2019-04-16 Postanowienie Postanowienie nr 31/2019 Komisarza Wyborczego w Radomiu I z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Miasta Radom na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 4961 2019-04-16 Postanowienie Postanowienie nr 36/2019 Komisarza Wyborczego w Radomiu I z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej nr 4 w Gminie Rzeczniów
2019 4962 2019-04-16 Postanowienie Postanowienie nr 28/2019 Komisarza Wyborczego w Radomiu II z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Stromiec na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu wyborczym
2019 4963 2019-04-16 Postanowienie Postanowienie nr 29/2019 Komisarza Wyborczego w Radomiu II z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Miasta Grójec na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu wyborczym
2019 4964 2019-04-16 Postanowienie Postanowienie nr 33/2019 Komisarza Wyborczego w Radomiu I z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Orońsko na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu wyborczym
2019 4965 2019-04-16 Porozumienie Porozumienie Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie przekazania Wójtowi Gminy Jedlnia - Letnisko zarządzania częścią drogi gminnej nr 530127W – ulicy Porannej w Radomiu oraz prowadzenia zadania pod nazwą „Przebudowa części drogi gminnej nr 530127W – ulicy Porannej w Radomiu w istniejących granicach pasa drogowego urządzonej na części działki o nr 43, ark. 243, obręb 0330 w Radomiu obejmująca budowę chodnika wraz z jego odwodnieniem oraz zapewnieniem odwodnienia istniejącej jezdni”
2019 4966 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr V/54/19 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej
2019 4967 2019-04-16 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 1/2019 Wójta Gminy Świercze z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie rozwiązania Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 3 marca 1999 roku zmienionego aneksem nr 1 z dnia 29 marca 2010 roku
2019 4968 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr 41/VI/19 Rady Gminy w Załuskach z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie poboru podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2019 4969 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr VI/34/2019 Rady Miasta Garwolina z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Garwolina
2019 4970 2019-04-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-R.4131.12.2019.MN Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 kwietnia 2019 r. Rada Gminy Gielniów
2019 4971 2019-04-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-R.4131.13.2019.MN Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 kwietnia 2019 r. Rada Gminy Gielniów
2019 4972 2019-04-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-R.4131.14.2019.MN Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 kwietnia 2019 r. Rada Gminy Gielniów
2019 4973 2019-04-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.56.2019 Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 kwietnia 2019 r. Rada m.st. Warszawy
2019 4974 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Gminy Radziejowice z dnia 27 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa Gminy Radziejowice na 2019 rok
2019 4975 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr 101/19 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Mińskiego, sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim oraz informacji o stanie mienia Powiatu za 2018r.
2019 4976 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr 37/2019 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2019 rok
2019 4977 2019-04-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.40.2019 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia za rok 2018 sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Ząbki oraz sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego miejskich jednostek organizacyjnych: Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Miejskiej Przychodni Zdrowia, Miejskiego Ośrodka Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej
2019 4978 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr VIII/48/19 Rady Miejskiej w Warce z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 4979 2019-04-16 Postanowienie Postanowienie nr 32/2019 Komisarza Wyborczego w Radomiu I z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Miasta Pionki na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu wyborczym
2019 4980 2019-04-16 Postanowienie Postanowienie nr 34/2019 Komisarza Wyborczego w Radomiu I z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Solec nad Wisłą na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu wyborczym
2019 4981 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr VI/47/2019 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznym placówkom oświatowym prowadzonym na terenie Powiatu Grójeckiego, trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.
2019 4982 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr vii.73.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nadarzyn
2019 4983 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr VIII/47/2019 Rady Gminy Leszno z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Leszno
2019 4984 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr VI/41/2019 Rady Gminy w Platerowie z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Platerów w 2019 roku.
2019 4985 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr V/30/2019 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dąbrówka oraz określenia granic ich obwodów ,od 1 września 2019 r.
2019 4986 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr V/33/2019 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowośći Dąbrówka gmina Dąbrówka
2019 4987 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr IV/14/2019 Wójta Gminy Sabnie z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sabnie na lata 2019-2032
2019 4988 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr VI/9/19 Rady Gminy Czerwin z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Czerwin.
2019 4989 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr IV/36/2019 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pokrzywnica oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 4990 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr IV/37/2019 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pokrzywnica
2019 4991 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr IV/38/2019 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2019 roku
2019 4992 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr IV/39/2019 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pokrzywnica w 2019 roku
2019 4993 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr IV/40/2019 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pokrzywnica
2019 4994 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr IV/44/2019 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia wysokości diet przysługujących radnym
2019 4995 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr IV/45/2019 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia wysokości diety przysługującej sołtysom
2019 4996 2019-04-16 Sprawozdanie Sprawozdanie nr ZK.5511.1.2019 z dnia 4 stycznia 2019 r. z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Żyrardowie w 2018 roku
2019 4997 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr VII/56/19 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Iłża
2019 4998 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr VI/44/2019 Rady Gminy Rzekuń z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Dzbenin.
2019 4999 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr VI/47/2019 Rady Gminy Rzekuń z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2019 rok
2019 5000 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr VI/41/19 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Gorzewo Kolonia gmina Szczawin Kościelny.
2019 5001 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr VI/43/19 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 161/XXVII/2017 z dnia 28.06.2017r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Gmina Szczawin Kościelny
2019 5002 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr VIII/40/19 Rady Gminy Wilga z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Wilga Nr XXIV/132/13 z dnia 6 września 2013r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.
2019 5003 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr VIII/41/19 Rady Gminy Wilga z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Wilga NR XXII/105/2004 z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
2019 5004 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr VIII/42/19 Rady Gminy Wilga z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości diet dla radnych, sołtysów oraz ryczałtu Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
2019 5005 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr V/33/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2019r.
2019 5006 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr V/36/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nasielsku.
2019 5007 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VII/54/2019 Rady Miasta Maków Mazowiecki z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Miasta Maków Mazowiecki w roku 2019
2019 5008 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VII/55/2019 Rady Miasta Maków Mazowiecki z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Makowie Mazowieckim
2019 5009 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VII/56/2019 Rady Miasta Maków Mazowiecki z dnia 11 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz pierwszych klas szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz niezbędnych dokumentów do ich potwierdzenia
2019 5010 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VII/57/2019 Rady Miasta Maków Mazowiecki z dnia 11 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad wypłaty i wysokości diet radnych
2019 5011 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr IV.23.2019 Rady Gminy Jasieniec z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 – letnie i dzieci młodsze
2019 5012 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr IV.28.2019 Rady Gminy Jasieniec z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Jasieniec uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat albo sposobu ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Jasieniec
2019 5013 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr IV.29.2019 Rady Gminy Jasieniec z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placu zabaw i siłowni zewnętrznej zlokalizowanej na terenie Gminy Jasieniec
2019 5014 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VIII/46/2019 Rady Gminy Leszno z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 5015 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/37/2019 Rady Gminy Szydłowo z dnia 9 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę nr V/32/2019 Rady Gminy Szydłowo z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
2019 5016 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/69/2019 Rady Gminy w Szydłowie z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/13/2018 Rady Gminy Szydłowo z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019 – 2023.
2019 5017 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/68/2019 Rady Gminy w Szydłowie z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/12/2018 Rady Gminy Szydłowo z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 5018 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr IX/39/2019 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 5019 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr IX/40/2019 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów, określenia wynagrodzenia za inkaso.
2019 5020 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VII/71/2019 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 2 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2019
2019 5021 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VII/73/2019 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania prowadzonych przez Powiat Pruszkowski
2019 5022 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VII/40/2019 Rady Gminy Parysów z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Parysów w 2019 r.
2019 5023 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VII/41/2019 Rady Gminy Parysów z dnia 14 marca 2019 r. uchylająca uchwałę Rady Gminy Parysów VI/29/2019 z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Parysów
2019 5024 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VIII/42/2019 Rady Gminy Parysów z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Parysów
2019 5025 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr 54/VII/19 Rady Miasta Milanówka z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz wysokości tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Milanówek jest organem prowadzącym.
2019 5026 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr 55/VII/19 Rady Miasta Milanówka z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Milanówek oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 5027 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr 56/VII/19 Rady Miasta Milanówka z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Milanówka w 2019 r.
2019 5028 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V/39/19 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania nauczycielom opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie, specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
2019 5029 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V/43/19 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w  uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2019 rok
2019 5030 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/30/2019 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Krasnosielc w roku 2019
2019 5031 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/32/2019 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/221/18 z dnia 29 października 2018 r. uchwalającej Statut Gminy Krasnosielc
2019 5032 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/43/2019 Rady Gminy Poświętne z dnia 5 marca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr V/31/2019 Rady Gminy Poświętne z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie opłaty targowej
2019 5033 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/44/2019 Rady Gminy Poświętne z dnia 5 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/152/2017 Rady Gminy Poświętne z dnia 24lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem
2019 5034 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/45/2019 Rady Gminy Poświętne z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.
2019 5035 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/46/2019 Rady Gminy Poświętne z dnia 5 marca 2019 r. zmieniająca Uchwałę nr V/29/2015 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od osób fizycznych w drodze inkasa, ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 5036 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/47/2019 Rady Gminy Poświętne z dnia 5 marca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/22/2018 Rady Gminy Poświętne z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Poświętne
2019 5037 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/48/2019 Rady Gminy Poświętne z dnia 5 marca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr V/32/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu targowiska gminnego
2019 5038 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr III/22/2018 Rady Gminy Poświętne z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Poświętne
2019 5039 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/29/2019 Rady Gminy w Orońsku z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 5040 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/30/2019 Rady Gminy w Orońsku z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności
2019 5041 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/32/19 Rady Gminy w Orońsku z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Orońsko w 2019 r.”
2019 5042 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/33/19 Rady Gminy w Orońsku z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Orońsko”
2019 5043 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/34/2019 Rady Gminy w Orońsku z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Orońsko na lata 2019-2024.
2019 5044 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr 37/V/19 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu
2019 5045 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr 76/VIII/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Miasta Ostrołęki w 2019 roku
2019 5046 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VII/43/2019 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żelechów
2019 5047 2019-04-17 Porozumienie Porozumienie nr 291/2019 Starosty Płockiego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie dofinansowania ze środków własnych Powiatu Płońskiego uczestnictwa dwóch osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami powiatu płońskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie
2019 5048 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V/36/2019 Rady Gminy Mirów z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektorów Publicznych Szkół Podstawowych i Przedszkola prowadzonych przez Gminę Mirów do załatwienia indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej.
2019 5049 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI.71.2019 Rady Miasta Pruszków z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Pruszkowa w zakresie budżetu obywatelskiego.
2019 5050 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V/41/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Miasto Raciąż.
2019 5051 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V/35/2019 Rady Gminy Obryte z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Obryte w 2019 roku”
2019 5052 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VIII/46/2019 Rady Gminy Brochów z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 5053 2019-04-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 51/2019 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie sporządzenia zestawienia danych dotyczących czynszu najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy Kozienice za rok 2018.
2019 5054 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr 72/2019 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2019
2019 5055 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr 73/2019 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 9 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok
2019 5056 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VIII/45/2019 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 rok
2019 5057 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/46/2019 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia ” Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Glinojeck” w 2019r.
2019 5058 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V/61/2019 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2019 r.
2019 5059 2019-04-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2019 Wójta Gminy Gzy z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2019
2019 5060 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/68/2019 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Nowa Sucha
2019 5061 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/69/2019 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 - 2021
2019 5062 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/70/2019 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019 – 2024”
2019 5063 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/71/2019 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 5064 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/76/2019 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nowa Sucha
2019 5065 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/77/2019 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2019 roku
2019 5066 2019-04-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nowa Sucha
2019 5067 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr IX/40/2019 Rady Gminy Bielany z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Bielany na 2019 rok
2019 5068 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr IX/43/2019 Rady Gminy Bielany z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Bielany.
2019 5069 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/41/2019 Rady Gminy Brochów z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/29/2011 Rady Gminy Brochów z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Brochowie
2019 5070 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr 52/V/2019 Rady Gminy Bodzanów z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie Statutu Gminy Bodzanów
2019 5071 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/37/2019 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Ostrowskiego od dnia 1 września 2019 r.
2019 5072 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V/27/2019 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kosów Lacki oraz określenia granic ich obwodów.
2019 5073 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V/28/2019 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 5074 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V/29/2019 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kosów Lacki na 2019 rok.
2019 5075 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V/31/2019 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 28 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia inkasenta do poboru opłaty targowej i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 5076 2019-04-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Wa 2086/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 maja 2018 r.
2019 5077 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VII/38/2019 Rady Gminy Sadowne z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sadowne oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 5078 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VII/51/2019 Rady Gminy Garwolin z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 5079 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VII/56/2019 Rady Gminy Garwolin z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Garwolin na rok 2019"
2019 5080 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VII/70/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Siedlce w 2019 roku.
2019 5081 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr 35/IV/2019 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowe Miasto w 2019 roku
2019 5082 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr 127/VII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 418/XVIII/2003 z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna (Zalesie Dolne) obejmującej obszar działki ozn. nr ew. 53 z obrębu 50.
2019 5083 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr 148/VII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1484/XLVIII/2014 z dnia 02.07.2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna w granicach terenu urbanistycznego oznaczonego w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 3UO.
2019 5084 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI-21/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2019
2019 5085 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI-23/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Wołomin
2019 5086 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI-25/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wołomin w 2019 r.
2019 5087 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI-28/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Wołominie pomiędzy ulicami Piłsudskiego, Laskową i Armii Krajowej oraz terenem kolejowym
2019 5088 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI-30/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Wołominie między ulicami 6-go Września, Wileńską, Nowowiejską i Żelazną - część B
2019 5089 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI-32/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2019 5090 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr 5.25.2019 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Grabów nad Pilicą
2019 5091 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr 5.28.2019 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Grabów nad Pilicą w roku 2019
2019 5092 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VII/52/2019 Rady Gminy Repki z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie sposobu poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz ustalenia inkasentów
2019 5093 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VII/53/2019 Rady Gminy Repki z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarownie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 5094 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VII/54/2019 Rady Gminy Repki z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Repki
2019 5095 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VII.43.2019 Rady Gminy Kowala z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III.12.2018 Rady Gminy Kowala z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, Moduł 1 i 2.
2019 5096 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VII.44.2019 Rady Gminy Kowala z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w  formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 5097 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VII.45.2019 Rady Gminy Kowala z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia z pomocy społecznej na pomoc w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 5098 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VII.47.2019 Rady Gminy Kowala z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowiska o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
2019 5099 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VII.52.2019 Rady Gminy Kowala z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 5100 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/46/2019 Rady Gminy Sochocin z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sochocin w 2019 roku
2019 5101 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/49/2019 Rady Gminy Sochocin z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie oraz ustalenia specjalności i form kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2019 roku dla nauczycieli szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Sochocin
2019 5102 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V.28.19 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Stara Błotnica
2019 5103 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V.30.19 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie gminy Stara Błotnica.
2019 5104 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V.31.19 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych na terenie gminy Stara Błotnica
2019 5105 2019-04-17 Postanowienie Postanowienie nr 89/2019 Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Mieście Garwolin w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 5106 2019-04-17 Postanowienie Postanowienie nr 90/2019 Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Górzno w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 5107 2019-04-17 Postanowienie Postanowienie nr 91/2019 Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Mieście Mińsk Mazowiecki w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 5108 2019-04-17 Postanowienie Postanowienie nr 92/2019 Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Cegłów w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 5109 2019-04-17 Postanowienie Postanowienie nr 94/2019 Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Mrozy w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 5110 2019-04-17 Postanowienie Postanowienie nr 96/2019 Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Mieście Węgrów w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 5111 2019-04-17 Postanowienie Postanowienie nr 99/2019 Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Miasta Sulejówek na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 5112 2019-04-17 Postanowienie Postanowienie nr 106/2019 Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Rady Gminy Dębe Wielkie
2019 5113 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V/34/19 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwu Antonie
2019 5114 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V/35/19 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwu Białobrzeg Bliższy
2019 5115 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V/36/19 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwu Białobrzeg Dalszy
2019 5116 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V/37/19 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwu Chojniki
2019 5117 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V/38/19 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwu Dobrołęka
2019 5118 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V/39/19 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwu Drężewo
2019 5119 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V/40/19 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwu Działyń
2019 5120 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V/41/19 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwu Grabowo
2019 5121 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V/42/19 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwu Grabnik
2019 5122 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V/46/19 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwu Kruki
2019 5123 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V/47/19 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwu Łazy
2019 5124 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V/48/19 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwu Mostowo
2019 5125 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V/49/19 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwu Nakły
2019 5126 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V/50/19 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwu Nowa Wieś
2019 5127 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V/52/19 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwu Olszewo-Borki
2019 5128 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V/53/19 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwu Przystań
2019 5129 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V/54/19 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwu Rataje
2019 5130 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V/55/19 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwu Rżaniec
2019 5131 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V/56/19 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwu Stepna-Michałki
2019 5132 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V/57/19 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwu Stepna-Stara
2019 5133 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V/58/19 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwu Wyszel
2019 5134 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V/59/19 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwu Zabiele-Piliki
2019 5135 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V/60/19 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwu Zabiele Wielkie
2019 5136 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V/61/19 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwu Zabrodzie
2019 5137 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V/62/19 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwu Żebry-Ostrowy nr 1
2019 5138 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V/63/19 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwu Żebry-Ostrowy nr 2
2019 5139 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V/64/19 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwu Żebry-Perosy
2019 5140 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V/65/19 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwu Żebry-Stara Wieś
2019 5141 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V/66/19 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwu Żebry-Wierzchlas
2019 5142 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V/67/19 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwu Żebry-Żabin
2019 5143 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V/68/19 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwu Żebry-Chudek
2019 5144 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V/69/19 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwu Żerań Duży
2019 5145 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V/70/19 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwu Żerań Mały
2019 5146 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V/71/19 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwu Żebry-Sławki
2019 5147 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V/72/19 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Olszewo-Borki w 2019 roku
2019 5148 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/41/19 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 5149 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/42/19 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ostrów Mazowiecka oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 5150 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/45/19 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Ostrów Mazowiecka na lata 2019-2021
2019 5151 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr 169/VIII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Piaseczno konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego w Piasecznie jako części budżetu Gminy Piaseczno na rok 2020
2019 5152 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr V/38/2019 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 5153 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr V/39/2019 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 5154 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr V/40/2019 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2019 5155 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr V/41/2019 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
2019 5156 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr V/42/2019 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2019 5157 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr V/43/2019 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2019 5158 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/30/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych w drodze inkasa, określenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz w sprawie zasad, na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego (sołtysowi) jednostek pomocniczych będzie wypłacana dieta.
2019 5159 2019-04-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 16 Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie podwyższenia stawek procentowych bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa w prawo własności tych gruntów, położonych na terenie Gminy Michałowice
2019 5160 2019-04-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/2019 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy, sprawozdania finansowego gminy oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2018 (art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych)
2019 5161 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/30/2019 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla gminy Opinogóra Górna na lata 2019 – 2021
2019 5162 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/34/2019 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Opinogóra Górna na lata 2019 - 2024
2019 5163 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/28/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wysokości tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Baranów jest organem prowadzącym.
2019 5164 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/29/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Baranów”.
2019 5165 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/32/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 27 marca 2019 r. uchylająca uchwałę w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Baranów (Karta Dużej Rodziny)
2019 5166 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/33/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu „ Karty Mieszkańca Gminy Baranów”.
2019 5167 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr SOK.0007.47.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Jednorożec oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
2019 5168 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr SOK.0007.46.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny, prowadzonym na terenie Gminy Jednorożec, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania
2019 5169 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr SOK.0007.48.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Jednorożec pod nazwą Żłobek Samorządowy w Jednorożcu oraz nadania jej statutu
2019 5170 2019-04-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2019 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sypniewo za 2018 rok
2019 5171 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr V/29/2019 Rady Gminy Sypniewo z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
2019 5172 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/2/19 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.
2019 5173 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/3/19 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania tych ulg.
2019 5174 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/4/19 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości środków na realizację budżetu obywatelskiego powiatu piaseczyńskiego.
2019 5175 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 41/XI/2019 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie nadania nowym odcinkom kategorii gminnej drogi publicznej i ustalenia przebiegu tych dróg.
2019 5176 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 42/XI/2019 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Sanniki w 2019 roku
2019 5177 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 44/XI/2019 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci sześcioletnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Sanniki
2019 5178 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 40.VI.2019 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie podziału Sołectwa Stare Zacisze na dwa sołectwa: Sołectwo Stare Zacisze i Sołectwo Popielarka.
2019 5179 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 43.VI.2019 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Płoniawy- Bramura” na rok 2019
2019 5180 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 45.VI.2019 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Płoniawy – Bramura oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych
2019 5181 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 46.VI.2019 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Płoniawy – Bramura.
2019 5182 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 47.VI.2019 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 5183 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 48.VI.2019 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu’’ na lata 2019-2023.
2019 5184 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 34/VI/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg będących w zarządzie Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2019 5185 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 35/VI/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawaniai odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności, jak również trybu ich pobierania
2019 5186 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 36/VI/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 17/III/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia pomocy w zakresie dożywiania dla osób i rodzin w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 5187 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 37/VI/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym położonym w Żurominie
2019 5188 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 38/VI/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym położonym w Żurominie
2019 5189 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 43/VI/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dzieci do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz kandydatów do klas pierwszych na uczniów publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Żuromin, zamieszkałych poza obwodami tych szkół, dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia oraz przyznania określonej liczby punktów
2019 5190 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 44/VI/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019r. za kształcenie nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę i Miasto Żuromin
2019 5191 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 45/VI/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego, i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 5192 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 46/VI/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 169/XXV/16 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie opłaty targowej
2019 5193 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 109/VI/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt Gminy Płock w roku 2019".
2019 5194 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 110/VI/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień w Płocku
2019 5195 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 112/VI/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 397/XXII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 27 września 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Płock zaliczanych do sektora finansów publicznych
2019 5196 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 114/VI/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 182/XIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Płockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
2019 5197 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 119/VI/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Opiekuńczo-Wychowawczemu w Płocku.
2019 5198 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/62/2019 Rady Gminy Szczutowo z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 5199 2019-04-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2019 Wójta Gminy Czarnia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie sporządzenia informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Czarnia za 2018 rok.
2019 5200 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr III/29/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian Uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2019 rok
2019 5201 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr III/30/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Czarni.
2019 5202 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr III/31/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarnia w 2019 roku.
2019 5203 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr III/32/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Czarnia.
2019 5204 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VIII/40/2019 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Piastowa w roku 2019
2019 5205 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VIII/41/2019 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 26 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIV/328/2018 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Piastowa
2019 5206 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VIII/42/2019 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 26 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XLII/314/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 5207 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 27/VIII/4/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2019
2019 5208 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 45/VIII/5/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę
2019 5209 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 46/VIII/5/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna”
2019 5210 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 49/VIII/5/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Konstancin-Jeziorna
2019 5211 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 50/VIII/5/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2019 roku
2019 5212 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 51/VIII/5/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2019 5213 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 52/VIII/5/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania procedury kształtowania budżetu obywatelskiego w gminie Konstancin-Jeziorna
2019 5214 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 62/VIII/5/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2019
2019 5215 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 63/VIII/5/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2019-2023
2019 5216 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr V/30/2019 Rady Gminy Suchożebry z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Suchożebry
2019 5217 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr V/31/2019 Rady Gminy Suchożebry z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 5218 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr V/34/2019 Rady Gminy Suchożebry z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie stypendiów dla uzdolnionych uczniów
2019 5219 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr V/35/2019 Rady Gminy Suchożebry z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.
2019 5220 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr V/36/2019 Rady Gminy Suchożebry z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Suchożebry
2019 5221 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr V/37/2019 Rady Gminy Suchożebry z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suchożebry w 2019 roku
2019 5222 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr V/38/2019 Rady Gminy Suchożebry z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 5223 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr V/42/2019 Rady Gminy Suchożebry z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.
2019 5224 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr V/50/2019 Rady Gminy Długosiodło z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz specjalności i formy kształcenia nauczycieli , na które dofinansowanie jest przyznawane.
2019 5225 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr V/53/2019 Rady Gminy Długosiodło z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości dla publicznych szkół prowadzonych na terenie gminy Długosiodło przez inne niż Gmina Długosiodło osoby prawne i osoby fizyczne
2019 5226 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr V/54/2019 Rady Gminy Długosiodło z dnia 26 marca 2019 r. w przedmiocie wyodrębnienia w budżecie Gminy Długosiodło środków stanowiących fundusz sołecki
2019 5227 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr V/57/2019 Rady Gminy Długosiodło z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/8/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2019 rok
2019 5228 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 38/VI/19 Rady Gminy Sierpc z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Sierpc, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
2019 5229 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 39/VI/19 Rady Gminy Sierpc z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sierpc w 2019 roku
2019 5230 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 40/VI/19 Rady Gminy Sierpc z dnia 29 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i  nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Sierpc
2019 5231 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 41/VI/19 Rady Gminy Sierpc z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sierpc oraz określenia granic obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sierpc od dnia 1 września 2019 r.
2019 5232 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VII/33/2019 Rady Gminy w Kuczborku Osadzie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 5233 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VII/34/2019 Rady Gminy w Kuczborku Osadzie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 5234 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VII/36/2019 Rady Gminy w Kuczborku Osadzie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w miejscowości Zielona
2019 5235 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VII/37/2019 Rady Gminy w Kuczborku Osadzie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kuczbork – Osada w 2019 roku
2019 5236 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr IX/56/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2019
2019 5237 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 47/V/2019 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym
2019 5238 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/31/2019 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Huszlew w 2019 roku.
2019 5239 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr V/42/2019 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród za osiągnięcia wysokich wyników sportowych oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania.
2019 5240 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr IV/26/2019 Rady Gminy Radziejowice z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zaliczenia nowo wybudowanej drogi do kategorii dróg gminnych
2019 5241 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VIII/44/2019 Rady Gminy Radziejowice z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2019 5242 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VII.46.2019 Rady Gminy Kowala z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kowala oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 5243 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VII.48.2019 Rady Gminy Kowala z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Kowala
2019 5244 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VII.49.2019 Rady Gminy Kowala z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Zenonów gm. Kowala.
2019 5245 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VII/48/2019 Rady Gminy Baranowo z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 5246 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VI.46.2019 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2019 rok.
2019 5247 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VI.48.2019 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
2019 5248 2019-04-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2019 Wójta Gminy Rościszewo z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2018, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok 2018
2019 5249 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 93/VIII/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Ostrołęki w 2019 roku”
2019 5250 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 95/VIII/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania
2019 5251 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 96/VIII/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2019 5252 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 2.19.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr IV/17/18 Rady Gminy Wilga z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty od nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2019 5253 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 2.20.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr III/8/18 Rady Gminy Wilga z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019 obowiązujących na terenie Gminy Wilga oraz zwolnień w tym podatku.
2019 5254 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 2.21.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr IV/20/2018 Rady Gminy Wierzbno z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2019 5255 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 2.24.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr II.25.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie opłaty w targowej
2019 5256 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 2.25.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr 14/III/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 5257 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 2.28.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr 16/III/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2019 5258 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 2.29.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr III/22/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 5259 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 2.30.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr III/23/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie planowanej zmiany metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 5260 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 2.31.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr IV/16/18 Rady Gminy Czerwin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym składanej przez właścicieli nieruchomości
2019 5261 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 2.32.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr II/15/18 Rady Gminy Osieck z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
2019 5262 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 3.40.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 31 stycznia 2019 r. dotycząca: orzeczenia nieważności w części uchwały Nr II/21/2018 Rady Gminy w Broku z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XII/86/2016 Rady Gminy w Broku z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
2019 5263 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 3.42.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr III.20.2018 Rady Gminy Stromiec z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz zasad jej poboru i zwolnień.
2019 5264 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 3.48.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 31 stycznia 2019 r. dotycząca orzeczenia nieważności uchwały Nr III/28/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/619/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach budżetu obywatelskiego
2019 5265 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VII/47/2019 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Mak, Władysławowo, Adamowo położonych na terenie gminy Bieżuń.
2019 5266 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VII/48/2019 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Dąbrówki, Stanisławowo, Pozga położonych na terenie gminy Bieżuń.
2019 5267 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VII/50/2019 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Bielawy Gołuskie, Gołuszyn, Zgliczyn Pobodzy położonych na terenie gminy Bieżuń.
2019 5268 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VII/51/2019 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Stawiszyn-Łaziska, Sławęcin położonych na terenie gminy Bieżuń.
2019 5269 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VII/67/2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2019 5270 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VII/69/2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Miasta Ząbki
2019 5271 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VII/70/2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach
2019 5272 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VII/35/2019 Rady Gminy Radzanowo z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 5273 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VII/36/2019 Rady Gminy Radzanowo z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 5274 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VII/37/2019 Rady Gminy Radzanowo z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup żywności lub posiłku w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 5275 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr V/76/2019 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna nieruchomości położonych przy ulicy Modlińskiej w Jabłonnie
2019 5276 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr V/77/2019 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w zakresie działek o nr ewid. 142/1, 143/1, 143/2, 144 we wsi Jabłonna
2019 5277 2019-04-18 Decyzja Decyzja nr DRE.WRC.4210.21.16.2018.32025.I.RWY Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 kwietnia 2019 r.
2019 5278 2019-04-18 Porozumienie Porozumienie nr WN.684.2.47.2018 Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 18 marca 2019 r. zawarte w Milanówku pomiędzy: Burmistrzem Miasta Milanówka - Piotrem Remiszewskim z siedzibą w Milanówku przy ul. Kościuszki 45, zwanym w dalszej części „Przejmującym” a Zarządem Powiatu Grodziskiego, z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Kościuszki 30, reprezentowanym przez: 1. Starostę – Marka Wieżbickiego 2. Wicestarostę – Krzysztofa Filipiaka przy udziale: Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Grodzisku Mazowieckim – Magdaleny Podleśnej zwanymi w dalszej części „Przekazującym”
2019 5279 2019-04-18 Postanowienie Postanowienie nr 95/2019 Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Miasta Józefowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 5280 2019-04-18 Postanowienie Postanowienie nr 96/2019 Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Tarczyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 5281 2019-04-18 Postanowienie Postanowienie nr 105/2019 Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Piaseczno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 5282 2019-04-18 Postanowienie Postanowienie nr 106/2019 Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Miasta Otwocka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 5283 2019-04-18 Postanowienie Postanowienie nr 107/2019 Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Otwock w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 5284 2019-04-18 Postanowienie Postanowienie nr 116/2019 Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Grodzisk Mazowiecki w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 5285 2019-04-18 Postanowienie Postanowienie nr 117/2019 Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Konstancin-Jeziorna w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 5286 2019-04-18 Postanowienie Postanowienie nr 119/2019 Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Pruszków w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 5287 2019-04-18 Postanowienie Postanowienie nr 123/2019 Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Miasta Pruszków na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 5288 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/75/2019 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nowa Sucha na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025"
2019 5289 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr SOK.0007.42.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Jednorożec za pomocą innego instrumentu płatniczego
2019 5290 2019-04-18 Postanowienie Postanowienie nr 93/2019 Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Mińsk Mazowiecki w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 5291 2019-04-18 Postanowienie Postanowienie nr 97/2019 Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Łochów w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 5292 2019-04-18 Postanowienie Postanowienie nr 98/2019 Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Stoczek w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 5293 2019-04-18 Postanowienie Postanowienie nr 95/2019 Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Siennica w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 5294 2019-04-18 Postanowienie Postanowienie nr 100/2019 Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Miasta Garwolina na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 5295 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/42/2019 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 5296 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/48/2019 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr LI/336/2018 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ostrów Mazowiecka
2019 5297 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/49/2019 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2019 5298 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/50/2019 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2019 5299 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/51/2019 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2019 5300 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/52/2019 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Ostrowi Mazowieckiej
2019 5301 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/53/2019 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Domowi Kultury w Ostrowi Mazowieckiej
2019 5302 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/55/2019 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Ostrów Mazowiecka
2019 5303 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/56/2019 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie przedłużenia ulicy na terenie miasta Ostrów Mazowiecka
2019 5304 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/57/2019 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg miasta Ostrów Mazowiecka do kategorii dróg gminnych i  ustalenia ich przebiegu
2019 5305 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr V/44/2019 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, położonej w Glinojecku w obrębie nr 1.
2019 5306 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/46/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru części miasta Grójca uchwalonego uchwałą Nr XLVIII/368/14 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 20 stycznia 2014r.
2019 5307 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/47/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca
2019 5308 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/50/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Józefa Piłsudskiego 61
2019 5309 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 26/1/19 Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu piaseczyńskiego w 2018 roku.
2019 5310 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/9/19 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Piaseczyńskiego.
2019 5311 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr IV/24/2019 Rady Gminy Maciejowice z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/283/2018 Rady Gminy Maciejowice z dnia 5 października 2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Maciejowice.
2019 5312 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr IV/25/2019 Rady Gminy Maciejowice z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie ustanowienia zasad, na jakich sołtysowi sołectwa Gminy Maciejowice przysługuje dieta oraz określenia wysokości tej diety.
2019 5313 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr IV/26/2019 Rady Gminy Maciejowice z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Maciejowice
2019 5314 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr IV/28/2019 Rady Gminy Maciejowice z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Maciejowice
2019 5315 2019-04-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.59.2019.RM Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 kwietnia 2019 r. Rada Gminy Michałowice
2019 5316 2019-04-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.63.2019.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 kwietnia 2019 r. Rada Miasta Stołecznego Warszawy
2019 5317 2019-04-19 Postanowienie Postanowienie nr 113/2019 Komisarza Wyborczego w Warszawie III z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Nasielsk w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 5318 2019-04-19 Postanowienie Postanowienie nr 114/2019 Komisarza Wyborczego w Warszawie III z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Mieście Zielonka w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 5319 2019-04-19 Postanowienie Postanowienie nr 115/2019 Komisarza Wyborczego w Warszawie III z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Mieście Legionowo w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 5320 2019-04-19 Postanowienie Postanowienie nr 98/2019 Komisarza Wyborczego w Warszawie III z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Leszno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych