Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Wrzesień 2018

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 8308 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr 622/LIII/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2018.
2018 8309 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr 626/LIII/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2018 8310 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr 627/LIII/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia w Gminie Radzymin odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyboru Burmistrza oraz dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów oraz sejmików województw, które odbędą się w dniu 21 października 2018 roku.
2018 8311 2018-09-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.111.2018 Burmistrza Radzymina z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu na 2018 r.
2018 8312 2018-09-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 106/2018 Wójta Gminy Michałowice z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 Gminy Michałowice Nr XXIX/362/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r.
2018 8313 2018-09-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 132/2018 Wójta Gminy Michałowice z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 Gminy Michałowice Nr XXIX/362/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r.
2018 8314 2018-09-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 142/2018 Wójta Gminy Michałowice z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 Gminy Michałowice Nr XXIX/362/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r.
2018 8315 2018-09-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 158/2018 Wójta Gminy Michałowice z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 Gminy Michałowice Nr XXIX/362/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r.
2018 8316 2018-09-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 174/2018 Wójta Gminy Michałowice z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 Gminy Michałowice Nr XXIX/362/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r.
2018 8317 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/279/2018 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Naruszewo
2018 8318 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/280/2018 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Naruszewo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 8319 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr LVI/347/18 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie Gminy Zwoleń dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
2018 8320 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr XLIX/415/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/388/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Drobin
2018 8321 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/246/2018 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie przekazania Gminie Promna prowadzenia zadania publicznego w zakresie oświaty polegające na założeniu i prowadzeniu publicznej szkoły podstawowej specjalnej, publicznej szkoły ponadpodstawowej specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz publicznej szkoły specjalnej branżowej I stopnia dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim.
2018 8322 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr XLI/302/2018 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2018 rok
2018 8323 2018-09-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 84/2018 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jednorożec na 2018 rok
2018 8324 2018-09-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 72/18 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 24 sierpnia 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 67/18 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 16 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 8325 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr XL/361/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia dla terenu Miasta i Gminy Skaryszew maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poz miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
2018 8326 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr XL/362/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 8327 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr LII-584/2018 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania imienia Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wołominie oraz zmiany statutu nadanego Uchwałą Nr XXX - 337/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 czerwca 2013 r.
2018 8328 2018-09-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 52/2018 Burmistrza Przasnysza z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2018 rok
2018 8329 2018-09-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 66/2018 Burmistrza Przasnysza z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2018 rok
2018 8330 2018-09-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 75/2018 Burmistrza Przasnysza z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2018 rok
2018 8331 2018-09-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 85/2018 Burmistrza Przasnysza z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2018 rok
2018 8332 2018-09-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 92/2018 Burmistrza Przasnysza z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2018 rok
2018 8333 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/429/2018 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 2 w Kozienicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawie opłat za wyżywienie
2018 8334 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/430/2018 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Kozienicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawie opłat za wyżywienie
2018 8335 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/431/2018 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 4 w Kozienicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawie opłat za wyżywienie
2018 8336 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/432/2018 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 5 im. Wandy Chotomskiej w Kozienicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawie opłat za wyżywienie
2018 8337 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/433/2018 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 6 w Świerżach Górnych do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawie opłat za wyżywienie
2018 8338 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/423/2018 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Urszuli Kochanowskiej w Kozienicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawie opłat za wyżywienie
2018 8339 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/424/2018 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Króla Zygmunta Starego w Kozienicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawie opłat za wyżywienie
2018 8340 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/425/2018 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Kochanowskiego w Kozienicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawie opłat za wyżywienie.
2018 8341 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/426/2018 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Jana Pawła II w Kozienicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawie opłat za wyżywienie
2018 8342 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/427/2018 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. bp. Jana Chrapka w Świerżach Górnych do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawie opłat za wyżywienie
2018 8343 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/428/2018 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 1 "Pod Topolą" w Kozienicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawie opłat za wyżywienie
2018 8344 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr 727/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Potkanów – etap I”.
2018 8345 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr 733/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Miasta Radomia na stałe obwody głosowania.
2018 8346 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr 734/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta Radomia w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
2018 8347 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr 735/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Radomia
2018 8348 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr 736/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Miasta Radomia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2018 8349 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr 737/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia terenu działania poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznej, prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia
2018 8350 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/309/2018 Rady Gminy Stanisławów z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania opłat za ich wykorzystywanie
2018 8351 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/310/2018 Rady Gminy Stanisławów z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Stanisławowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2018 8352 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/312/2018 Rady Gminy Stanisławów z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/120/2013 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Stanisławów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2018 8353 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/313/2018 Rady Gminy Stanisławów z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2021, będących w posiadaniu gminy Stanisławów
2018 8354 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/307/2018 Rady Gminy Stanisławów z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Stanisławów oraz zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Stanisławów
2018 8355 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/308/2018 Rady Gminy Stanisławów z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia miejsc publicznych, w których dopuszcza się możliwość spożywania napojów alkoholowych na terenie Gminy Stanisławów
2018 8356 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr LII/300/18 Rady Gminy Somianka z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie: zmian do Uchwały budżetowej nr XLIII/254/17 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2017 roku
2018 8357 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr LII/302/18 Rady Gminy Somianka z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Somianka
2018 8358 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr LII/303/18 Rady Gminy Somianka z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 8359 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr LII/306/18 Rady Gminy Somianka z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów organów samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 8360 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/200/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na rok 2018
2018 8361 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/202/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2018 8362 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/204/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz określenia szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.
2018 8363 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr XL/358/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Skaryszew w miejscowości Maków Nowy
2018 8364 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr XL/359/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia "Regulamiu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Skaryszew
2018 8365 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr LXXI/553/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Otwocka.
2018 8366 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr LXXI/554/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 8367 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr XXIX.237.2018 Rady Gminy w Potworowie z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale nr IV.18.2015 Rady Gminy w Potworowie z dnia 19 marca 2015roku w sprawie ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli realizujących w ramach etatu zajęcia o różnym tygodniowym wymiarze godzin, a także nauczycieli - psychologów, pedagogów i logopedów
2018 8368 2018-09-04 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.58.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2018 roku.
2018 8369 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr XL/227/2018 Rady Gminy Korczew z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 8370 2018-09-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 26/2018 Wójta Gminy Karniewo z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Karniewo na 2018 r.
2018 8371 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/34/18 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Garbatka-Letnisko na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Garbatka-Letnisko
2018 8372 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr XL.0007.299.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy łączącej miejscowości Dłużew i Lasomin
2018 8373 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr LXI/259/18 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018 r.
2018 8374 2018-09-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.124.2018 Burmistrza Miasta Marki z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2018 rok.
2018 8375 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr 622/2018 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2018 Nr XXXVI/218/2017 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 20 grudnia 2017 r.
2018 8376 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr 221/XXXV/2018 Rady Gminy Świercze z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świercze w 2018 roku
2018 8377 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr 206/703/2018 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków w budżecie Powiatu Wyszkowskiego na 2018 r.
2018 8378 2018-09-04 Aneks Aneks nr 3 Starosty Legionowskiego; Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 sierpnia 2018 r. do porozumienia w sprawie Terenowych Punktów Paszportowych oraz powierzenia prowadzenia spraw z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków paszportowych i wydawania dokumentów paszportowych
2018 8379 2018-09-04 Aneks Aneks nr 12/1/BKZ/P/100/2018 Prezydenta Miasta Płocka; Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 sierpnia 2018 r. do Porozumienia Nr 1/MKZ/P/47/2007 z dnia 3 kwietnia 2007 r. w sprawie powierzenia Gminie Płock prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Mazowieckiego, realizowanych przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
2018 8380 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr LIII/332/18 Rady Miejskiej w Warce z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVI/218/17 Rady Miejskiej w Warce z dnia 8 czerwca 2017 r.
2018 8381 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr LIII/333/18 Rady Miejskiej w Warce z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIX/239/17 Rady Miejskiej w Warce z dnia 28 września 2017 r.
2018 8382 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr LIII/334/18 Rady Miejskiej w Warce z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIX/241/17 Rady Miejskiej w Warce z dnia 28 września 2017 r.
2018 8383 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr LIII/335/18 Rady Miejskiej w Warce z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIX/240/17 Rady Miejskiej w Warce z dnia 28 września 2017 r.
2018 8384 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr LIII/336/18 Rady Miejskiej w Warce z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2018 8385 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr LIII/337/18 Rady Miejskiej w Warce z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 8386 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/292/18 Rady Gminy Dobre z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Dobre oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2018 8387 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/294/18 Rady Gminy Dobre z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/285/18 Rady Gminy Dobre z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Dobre.
2018 8388 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/296/18 Rady Gminy Dobre z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego, psychologa i logopedy, nauczyciela wspomagającego.
2018 8389 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/297/18 Rady Gminy Dobre z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Dobrem , dla którego organem prowadzącym jest Gmina Dobre oraz nadania Statutu .
2018 8390 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/298/18 Rady Gminy Dobre z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie opłat za pobyt dziecka w żłobku , maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat.
2018 8391 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr XLVII.449.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2018 rok
2018 8392 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr XLVII.450.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka Kraina Smyka oraz nadania mu statutu
2018 8393 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr XLVII.452.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych
2018 8394 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr XLVII.453.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Halinów
2018 8395 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr LV/409/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa i okreslenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 8396 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr LV/408/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za odpady komunalne w drodze inkasa i określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 8397 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr LVI/415/2018 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Zbuczyn miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 8398 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr LVI/416/2018 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Zbuczyn
2018 8399 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr LVI/414/2018 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Zbuczyn, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2018 8400 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr LXIV/470/2018 Rady Miasta Pionki z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Miasta Pionki dla przeprowadzenia głosowania w wyborach samorządowych w 2018 r.
2018 8401 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr LXIV/471/2018 Rady Miasta Pionki z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasta Pionki
2018 8402 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr LXIV/472/2018 Rady Miasta Pionki z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXII/451/2018 Rady Miasta Pionki z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr LVI/393/2018 Rady Miasta Pionki z dnia 27 lutego 2018r. w sprawie uchwalenia Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta Pionki na lata 2018-2020.
2018 8403 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr 238/XXXIX/2018 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży
2018 8404 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr 239/XXXIX/2018 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Nowe Miasto
2018 8405 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr 240/XXXIX/2018 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie Gminy Nowe Miasto
2018 8406 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr 230/XLIII/2018 Rady Gminy Rościszewo z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Rościszewo
2018 8407 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr 231/XLIII/2018 Rady Gminy Rościszewo z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rościszewo
2018 8408 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr 232/XLIII/2018 Rady Gminy Rościszewo z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, obowiązującej tygodniowej liczby godzin dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych oraz zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.
2018 8409 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/413/2018 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 25 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2018
2018 8410 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr XLVIII.541.2018 Rada Miasta w Pruszkowie z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXX.317.2017 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 30 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
2018 8411 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr XLVIII.542.2018 Rada Miasta w Pruszkowie z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i terapeutów pedagogicznych, w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Pruszków.
2018 8412 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr 385/LVI/18 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Chorzele.
2018 8413 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr XL/280/18 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad korzystania z Hali Sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie oraz ustalenia wysokości opłat z tego tytułu
2018 8414 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/218/2018 Rady Gminy Strachówka z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi na terenie Gminy Strachówka do katergorii dróg gminnych
2018 8415 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr 770/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
2018 8416 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/297/2018 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 3 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2018
2018 8417 2018-09-05 Zarządzenie Zarządzenie nr OR.0050.6.2018 Wójta Gminy Goszczyn z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za rok 2017
2018 8418 2018-09-05 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 3/2018 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mińsku Mazowieckim z dnia 5 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół
2018 8419 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr LVII/438/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie regulaminu parkingów działającego w systemie Parkuj i Jedź przy stacji kolejowej PKP w Jaktorowie na terenie gminy Jaktorów.
2018 8420 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr LVII/433/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XLV/245/2013 z dnia 24 czerwca 2013 roku w sprawie podjęcia działań zmierzajacych do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Jaktorów.
2018 8421 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr LVII/434/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/190/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 października 2016 roku w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania stypendiów edukacyjnych Gminy Jaktorów.
2018 8422 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr LVII/435/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za uczestnictwo w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Jakotrów.
2018 8423 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr LVII/436/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Jakotrów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, celem wyborów do Rady Gminy Jaktorów.
2018 8424 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr LVII/437/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Jaktorów na stałe obwody głosowania ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 8425 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr LVII/439/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze.
2018 8426 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr LVII/440/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze.
2018 8427 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr LVII/441/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze.
2018 8428 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr LVII/442/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze.
2018 8429 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr LVII/443/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze.
2018 8430 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr LVII/444/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy rondu.
2018 8431 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr 623/XLVI/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania z środków budżetu Gminy Miejskiej Ciechanów dotacji celowych dla rodzinnych ogrodów działkowych.
2018 8432 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr 630/XLVI/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie pomników przyrody na terenie miasta Ciechanowa
2018 8433 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr 631/XLVI/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie użytku ekologicznego „Bagry” w Ciechanowie
2018 8434 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr 632/XLVI/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia na terenie miasta Ciechanów odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw
2018 8435 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr 634/XLVI/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany nazw siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta Ciechanów
2018 8436 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr L/508/2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej dz. nr ew. 1076 w miejscowości Białki i dz. nr ew. 1252/3, 1299/6, 1167, 1299/4, 1300/1, 1252/2, 546/1, 547/1, 1194/12 w miejscowości Ujrzanów do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Siedlce
2018 8437 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr L/499/2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad przyznawania uczniom Stypendium Wójta Gminy Siedlce
2018 8438 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr L/500/2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości oraz zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce, zatrudniających dziennych opiekunów oraz dla dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek na terenie Gminy Siedlce.
2018 8439 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr L/501/2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2018 8440 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr L/506/2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej ul. Sadowej w miejscowości Stok Lacki – Folwark i odcinka drogi dz. nr ew. 1 w miejscowości Joachimów do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Siedlce.
2018 8441 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr L/507/2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zaliczenia odcinka drogi wewnętrznej ul. Seminaryjnej w miejscowości Stare Opole do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Siedlce.
2018 8442 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr LIX/526/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 9 sierpnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2018
2018 8443 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr LX/529/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 sierpnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Rady Miejskiej w Karczewie w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zasad udzielania i rozmiaru obniżek, o których mowa w art. 42 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
2018 8444 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr LX/528/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 8445 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr LX/539/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 sierpnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2018
2018 8446 2018-09-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 78/2018 Burmistrza Zakroczymia z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2018 rok
2018 8447 2018-09-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 90/2018 Burmistrza Zakroczymia z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zakroczym, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury w gminie Zakroczym za I półrocze 2018 roku
2018 8448 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr LXIII/450/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2018 8449 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr LXIII/451/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVII/390/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łochów w 2018 roku
2018 8450 2018-09-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.125.2018 Burmistrza Miasta Marki z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2018 rok.
2018 8451 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr 668/XLVI/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Lesznowola miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 8452 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/183/2018 Rady Gminy w Broku z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Miasta Brok.
2018 8453 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/184/2018 Rady Gminy w Broku z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Brok.
2018 8454 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/185/2018 Rady Gminy w Broku z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Brok.
2018 8455 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/187/2018 Rady Gminy w Broku z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
2018 8456 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/189/2018 Rady Gminy w Broku z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Brok na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018 8457 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/190/2018 Rady Gminy w Broku z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Brok na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 8458 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/192/2018 Rady Gminy w Broku z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Brok.
2018 8459 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/254/2018 Rady Gminy Obryte z dnia 31 sierpnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z terenu przy fontannie oraz z fontanny usytuowanej na Placu Zabaw w Obrytem
2018 8460 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/255/2018 Rady Gminy Obryte z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Obryte miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 8461 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/256/2018 Rady Gminy Obryte z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Obryte
2018 8462 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr VII/35/2018 Rady Gminy Radzanów z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian statutu Gminy Radzanów.
2018 8463 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr VII/36/2018 Rady Gminy Radzanów z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2018 8464 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr VII/38/2018 Rady Gminy Radzanów z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w gminie Radzanów.
2018 8465 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr LII/418/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2018 rok
2018 8466 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr LII/421/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży
2018 8467 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr LII/422/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta Przasnysz miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 8468 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr LII/424/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 8469 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr 649/XLV/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2018
2018 8470 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr 677/XLVII/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Lesznowola miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 8471 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/193/2018 Rady Gminy Miedzna z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Miedzna.
2018 8472 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/194/2018 Rady Gminy Miedzna z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Miedzna.
2018 8473 2018-09-06 Porozumienie Porozumienie nr 92.2018.EZIPP Zarządu Powiatu Grójeckiego z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego.
2018 8474 2018-09-06 Porozumienie Porozumienie nr 13/2018 Zarządu Powiatu Grójeckiego z dnia 21 maja 2018 r. Powiatu Grójeckiego w sprawie przeprowadzenia i zasad finansowania kształcenia klas uczniów wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w  Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze
2018 8475 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr XLV/49/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu i piwa, od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) i powyżej 18% alkoholu na terenie gminy Jedlińsk
2018 8476 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr 355/XLIX/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 4 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania Nr 10 w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz w wyborach Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin
2018 8477 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr LIII/301/18 Rady Gminy Goworowo z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy Goworowo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 8478 2018-09-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 320/2018 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2018
2018 8479 2018-09-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 85/2018 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 5 września 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jednorożec na 2018 rok
2018 8480 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr LXIV/512/2018 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
2018 8481 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr L/263/2018 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na 2018 rok
2018 8482 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr L/265/2018 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie Gminy Zabrodzie
2018 8483 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr L/266/2018 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2018 8484 2018-09-06 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.59.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 3 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2018 roku.
2018 8485 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr LVII/285/18 Rady Gminy w Orońsku z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Orońsko
2018 8486 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/332/2018 Rady Gminy Jadów z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Jadów za udział w działaniu ratowniczym i w szkoleniu pożarniczym
2018 8487 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr LXIV/510/2018 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2018
2018 8488 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr 203/684/2018 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i  wydatków w budżecie Powiatu Wyszkowskiego na 2018 r.
2018 8489 2018-09-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 295/2018 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2018
2018 8490 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/263/2018 Rady Gminy Klwów z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Klwów oraz ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Klwów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 8491 2018-09-06 Decyzja Decyzja nr DRE.WRC.4210.11.9.2018.346.XII.ESz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 września 2018 r.
2018 8492 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr XLII/207/2018 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
2018 8493 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr XLII/209/2018 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Szelków.
2018 8494 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr LXV/581/2018 Rady Miasta Marki z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z systemu rowerowego „KołoMarek”
2018 8495 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr LXV/576/2018 Rady Miasta Marki z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LV/462/2017 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2018 – 2035
2018 8496 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr LXV/577/2018 Rady Miasta Marki z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LV/463/2017 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2018 rok
2018 8497 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr LXVIII/714/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz w wyborach burmistrza w dniu 21 października 2018 roku
2018 8498 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr LXVIII/715/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XLVII/455/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Górze Kalwarii
2018 8499 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr LXVIII/719/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Góra Kalwaria i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, częstotliwości odbierania odpadów, ograniczenia ilości odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne przyjmowanych przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz trybu i sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
2018 8500 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr LXVIII/722/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „BEMA” w Górze Kalwarii
2018 8501 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr LXVIII/723/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łubna
2018 8502 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr LXVIII/727/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
2018 8503 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr LIV/609/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach
2018 8504 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr LIV/612/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/314/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 października 2016 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia przez osoby bezdomne odpłatności za pobyt w schronisku.
2018 8505 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr LIV/616/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie pozbawienia działki nr 279/1 obręb 91oraz działek nr 80/1, 80/2, 80/3, 80/4, 80/5, 80/6, 80/7, 80/8, 80/9, 80/10, 80/11, 80/12 i 80/14 z obrębu 133 stanowiących część pasa drogowego ul. Adama Asnyka w Siedlcach kategorii drogi gminnej i wyłączenia jej z użytkowania
2018 8506 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr LIV/617/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w zakładach opieki zdrowotnej, domu pomocy społecznej oraz zakładzie karnym znajdujących się na terenie miasta Siedlce, w których przeprowadzone będzie głosowanie w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
2018 8507 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr LIV/618/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie należności pieniężnych Miasta Siedlce do rejestru Należności Publicznoprawnych oraz określenia rodzaju należności pieniężnych, które są przekazywane do Rejestru Należności Publicznoprawnych
2018 8508 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr LIV/619/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach budżetu obywatelskiego
2018 8509 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr LIV/622/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2018 rok
2018 8510 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr LIV/610/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/202/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2018 8511 2018-09-07 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 764/XLVI/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy - Miasto Płock na rok 2018.
2018 8512 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr 820/L/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Płocka.
2018 8513 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr 822/L/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 305/XVII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Statutów Osiedli Miasta Płocka.
2018 8514 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr 823/L/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany nazwy Młodzieżowej Rady Gminy Płock.
2018 8515 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr 824/L/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Płocka.
2018 8516 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr 827/L/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 622/XXXVI/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie: wyróżnień i nagród za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
2018 8517 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr 828/L/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 623/XXXVI/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie stypendiów sportowych przyznawanych przez Miasto Płock.
2018 8518 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr 833/L/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zatorze” w Płocku
2018 8519 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr 835/L/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w mieście Płocku.
2018 8520 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr 839/L/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy skwerowi.
2018 8521 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/241/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Zaręby Kościelne miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 8522 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/242/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Zaręby Kościelne.
2018 8523 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/243/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w określonych miejscach publicznych na terenie gminy Zaręby Kościelne.
2018 8524 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr LX/53/2018 Rady Gminy Nieporęt z dnia 30 sierpnia 2018 r. ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Nieporęt miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 8525 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr LX/54/2018 Rady Gminy Nieporęt z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Nieporęt
2018 8526 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr XLIII.411.2018 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 4 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2018
2018 8527 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr XLIII.409.2018 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 4 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Rady Powiatu Mińskiego, Rady Miasta Mińsk Mazowiecki oraz Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 8528 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr XL/229/2018 Rady Gminy Borkowice z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Borkowice
2018 8529 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr XL/234/2018 Rady Gminy Borkowice z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w załączniku do uchwały o podziale Gminy Borkowice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i  liczby wybieranych radnych w każdym okręgu.
2018 8530 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr XLVIII/287/2018 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, określenia numeru i granic obwodu oraz siedziby obwodowej komisji wyborczej
2018 8531 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/306/2018 Rady Gminy Wiśniew z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/200/2017 Rady Gminy Wiśniew z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Wiśniew na lata 2017-2021.
2018 8532 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr 268/XLIX/2018 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy Parkowi Miejskiemu
2018 8533 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr 272/XLIX/2018 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, rad dzielnic m.st.Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
2018 8534 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr LXXII/558/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 6 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu ulic: M. E. Andriollego, Pułaskiego K. i Partyzantów
2018 8535 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr 269/XLIX/2018 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi w Kobylnikach do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
2018 8536 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr XLVI.394.2018 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 7 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Wieniawa
2018 8537 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/315/2018 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów osiedla zabudowy jednorodzinnej Gminy Jastrząb
2018 8538 2018-09-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.96.2018 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2018
2018 8539 2018-09-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.132.2018.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 września 2018 r. Rada Gminy Gozdowo
2018 8540 2018-09-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-R.4131.12.2018.MN Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 września 2018 r. Rada Gminy Grabów nad Pilicą
2018 8541 2018-09-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.131.2018.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 sierpnia 2018 r. Rada Gminy Gozdowo
2018 8542 2018-09-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.128.2018.AK Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 sierpnia 2018 r. Rada Miejska w Radzyminie
2018 8543 2018-09-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-O.4131.17.2018.IK Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 sierpnia 2018 r. Rada Gminy w Troszynie
2018 8544 2018-09-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.129.2018.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 sierpnia 2018 r. Rada Gminy Lesznowola
2018 8545 2018-09-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.133.2018.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 września 2018 r. Rada Gminy Gozdowo
2018 8546 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr 186/2018 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 4 września 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2018
2018 8547 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr 187/2018 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 4 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok
2018 8548 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr VI/33/2018 Rady Gminy Krasne z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/21/2018 Rady Gminy Krasne z dnia 15 czerwca 2018r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia
2018 8549 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr VI/34/2018 Rady Gminy Krasne z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie maksymalanej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Krasne
2018 8550 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr 239/XXXIX/2018 Rady Gminy Zatory z dnia 5 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zatory, obręb geodezyjny Drwały
2018 8551 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr 238/XXXIX/2018 Rady Gminy Zatory z dnia 5 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zatory, obręb geodezyjny Zatory
2018 8552 2018-09-07 Decyzja Decyzja nr DRE.WRC.4210.13.13.2018.158.XV.ARy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 7 września 2018 r.
2018 8553 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr XLIX/190/2018 Rady Gminy Trojanów z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia dodatkowego obwodu głosowania na terenie gminy Trojanów dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyboru wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
2018 8554 2018-09-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 98/2018 Burmistrza Przasnysza z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2018 rok
2018 8555 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/255/18 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w  uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2018 rok
2018 8556 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr 788/2018 Zarządu Powiatu w Ostrołęce z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostrołęckiego za I półrocze 2018 r.
2018 8557 2018-09-07 Aneks Aneks nr 1 Starosty Płockiego; Starosty Płońskiego z dnia 18 lipca 2018 r. Powiatu Płockiego i Powiatu Płońskiego do Porozumienia Nr 348/2018 zawartego w dniu 17 maja 2018 r. w sprawie dofinansowania ze środków własnych powiatu płońskiego uczestnictwa jednej osoby niepełnosprawnej będącej mieszkańcem powiatu płońskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie
2018 8558 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr XXXI.252.2018 Rady Gminy Odrzywół z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Odrzywół, miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 8559 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr XXXI.253.2018 Rady Gminy Odrzywół z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia dla Gminy Odrzywół maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
2018 8560 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr LI/369/2018 Rady Miasta Maków Mazowiecki z dnia 6 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy rondu w Mieście Maków Mazowiecki
2018 8561 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr L/368/2018 Rady Miasta Maków Mazowiecki z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2018 rok
2018 8562 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr LX/51/2018 Rady Gminy Nieporęt z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Nieporęt na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 8563 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr LX/52/2018 Rady Gminy Nieporęt z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Nieporęt na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 8564 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr 678/XLVII/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze
2018 8565 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr LV/507/2018 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Raszyn, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Raszyn oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2018 8566 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr 30.199.2018 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla logopedów, pedagogów, psychologów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolu i szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Grabów nad Pilicą.
2018 8567 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr L/316/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowe Miasto nad Pilicą.
2018 8568 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr L/317/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 8569 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr L/318/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Nowe Miasto nad Pilicą
2018 8570 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr L/319/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia na terenie miasta i gminy Nowe Miasto nad Pilicą ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
2018 8571 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr L/320/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/153/2016 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dzieci i wyżywienie w Żłobku Samorządowym, prowadzonym przez Gminę Nowe Miasto nad Pilicą ze zmianami
2018 8572 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr L/321/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórym nauczycielom, obniżek godzin dla dyrektorów szkół i innych nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze oraz wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących zajęcia z przedmiotów o różnym wymiarze godzin zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowe Miasto nad Pilicą.
2018 8573 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr L/322/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 6 i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w Przedszkolu Samorządowym prowadzonym przez Gminę Nowe Miasto nad Pilicą
2018 8574 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr L/323/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Nowym Mieście nad Pilicą.
2018 8575 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr LIII/429/2018 Rady Gminy Czosnów z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Czosnów
2018 8576 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr LIII/428/2018 Rady Gminy Czosnów z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Czosnów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 8577 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr LIII/427/2018 Rady Gminy Czosnów z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Czosnów
2018 8578 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr LIII/426/2018 Rady Gminy Czosnów z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, drodze wewnętrznej we wsi Izabelin-Dziekanówek
2018 8579 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr LIII/425/2018 Rady Gminy Czosnów z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Czosnów na dofinansowanie kosztów wymiany kotłów centralnego ogrzewania w ramach poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Czosnów
2018 8580 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr LIII/424/2018 Rady Gminy Czosnów z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Czosnów oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji, w tym zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, terminu przekazania informacji o liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2018 8581 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr 1507/L/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 8582 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr 1508/L/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 8583 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr 1509/L/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 8584 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr 1510/L/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 8585 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr 1511/L/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017 r.
2018 8586 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr 1512/L/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 8587 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr 1514/L/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 8588 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr 1515/L/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 8589 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr 1516/L/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 8590 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr 1517/L/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 8591 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr 1525/L/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany statutu Młodzieżowej Rady Gminy Piaseczno
2018 8592 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr 1526/L/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego w Piasecznie.
2018 8593 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr 1528/L/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2018 8594 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr 1529/L/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Piaseczno
2018 8595 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr 1527/L/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia-schronisku dla osób bezdomnych
2018 8596 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr 1530/L/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 459/XVII/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 stycznia 2016 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie inwestycji związanej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Gminie Piaseczno
2018 8597 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr 1534/L/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy GŁÓWNA ulicy położonej we wsi Wólka Kozodawska w gminie Piaseczno
2018 8598 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr 1548/L/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r
2018 8599 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr 1549/L/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia: Obszaru C strefy płatnego parkowania, stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania.
2018 8600 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr 1547/L/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Piaseczno publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2018 8601 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr 251.XLVIII.2018 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Płoniawy-Bramura
2018 8602 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr 252.XLVIII.2018 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Płoniawy-Bramura
2018 8603 2018-09-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.93.2018 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2018
2018 8604 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr XLV/205/2018 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/42/2015 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli określonych w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gostyniński, zmienionej uchwałą Nr XXXVI/158/2017 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 30 listopada 2017 r.
2018 8605 2018-09-10 Postanowienie Postanowienie nr 9/2018 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 7 września 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Brańszczyk
2018 8606 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr LIX/316/18 Rady Gminy Leoncin z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2018 rok
2018 8607 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr LI/333/18 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 8608 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr LX/320/18 Rady Gminy Leoncin z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2018 rok
2018 8609 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XLVIII.545.2018 Rada Miasta w Pruszkowie z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Pruszkowie w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Miasto Pruszków.
2018 8610 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XLIX.594.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/499/2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 24 września 2014 r. w sprawie dopłat do biletów na przejazd środkami lokalnego transportu zbiorowego ZTM na trasie z Nadarzyna do Warszawy i z Warszawy do Nadarzyna oraz na terenie Gminy Nadarzyn dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Nadarzyn, rozliczających podatek w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie i posiadających Kartę Nadarzynianka oraz dla dzieci tych osób
2018 8611 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XLIX.597.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale budżetowej Gminy Nadarzyn na rok 2018, NrXL.501.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.
2018 8612 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XLVI/516/2018 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki
2018 8613 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XLVI/517/2018 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 8614 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XLVI/518/2018 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki
2018 8615 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XLVI/519/2018 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Miejskiej Nowego Dworu Mazowieckiego na okres 2018-2020 roku.
2018 8616 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XLVI/525/2018 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia w mieście Nowy Dwór Mazowiecki odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
2018 8617 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr 288/XXXVIII/18 Rady Gminy Bulkowo z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Bulkowo maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
2018 8618 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr 287/XXXVIII/18 Rady Gminy Bulkowo z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Bulkowo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 8619 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr 285/XXXVIII/18 Rady Gminy Bulkowo z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bulkowo
2018 8620 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr 284/XXXVIII/18 Rady Gminy Bulkowo z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, oraz szczegółowe warunki wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość i warunki przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie Gminy Bulkowo
2018 8621 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr 293/XXXVIII/18 Rady Gminy Bulkowo z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2018 8622 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr 294/XXXVIII/18 Rady Gminy Bulkowo z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
2018 8623 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr 291/XXXVIII/18 Rady Gminy Bulkowo z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2018 8624 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr LIII/365/2018 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 10 września 2018 r. w sprawie utworzenia w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku odrębnego obwodu glosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 8625 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr LIII/366/2018 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 10 września 2018 r. w sprawie Statutu Miasta i Gminy Lipsko
2018 8626 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr LIII/369/2018 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 10 września 2018 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 8627 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr LVI/358/2018 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną w miejscowości Wrzosów gmina Jedlnia-Letnisko - Na Skraju.
2018 8628 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr LVI/357/2018 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną w miejscowości Rajec Szlachecki gmina Jedlnia-Letnisko
2018 8629 2018-09-11 Informacja Informacja nr WGG.6620.23.2.2017 Starosty Wołomińskiego z dnia 3 września 2018 r. o ujawnieniu w ewidencji gruntów i budynków danych zawartych w projekcie operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu 0004 – Mostówka, gmina Wołomin
2018 8630 2018-09-11 Informacja Informacja nr WGG.6620.23.3.2017 Starosty Wołomińskiego z dnia 3 września 2018 r. o ujawnieniu w ewidencji gruntów i budynków danych zawartych w projekcie operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu 0006 – Stare Grabie, gmina Wołomin
2018 8631 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr 256/XXIX/2018 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Nowy Duninów.
2018 8632 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr 257/XXIX/2018 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie gminy Nowy Duninów.
2018 8633 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr 258/XXIX/2018 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
2018 8634 2018-09-11 Informacja Informacja nr DRE.WRC.4110.2.9.22.2017.2018.1262.ESz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10 września 2018 r. o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 31 sierpnia 2018 r. Nr DRE.WRC.4110.2.9.21.2017.2018.1262.ESz oraz z dnia 6 lutego 2018 r. Nr DRE.WRC.4110.2.9.13.2017.2018.1262.ESz w sprawie zmian koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła udzielonej Przedsiębiorcy: PGE Energia Ciepła S.A. z siedzibą w Warszawie
2018 8635 2018-09-11 Porozumienie Porozumienie nr UM.485/U/2018 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 24 sierpnia 2018 r. zawarte pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa oraz Miastem Kobyłka
2018 8636 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XLVII.333.2018 Rady Gminy Kotuń z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Kotuń na rzecz spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania.
2018 8637 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr 364/XLVIII/18 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2018 rok
2018 8638 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr 360/XLVIII/18 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Powiatu Grodziskiego Powiatowego Programu dla rodzin wielodzietnych KARTA DUŻEJ RODZINY.
2018 8639 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr 232/XXXIX/2018 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018 - 2020.
2018 8640 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XLVIII.544.2018 Rada Miasta w Pruszkowie z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia w mieście Pruszków odrębnych obwodów głosowania w szpitalach w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 8641 2018-09-12 Uchwała Uchwała nr XLI.394.2018 Rady Gminy Prażmów z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Ławki – etap I
2018 8642 2018-09-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/271/18 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 4 września 2018 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia dla osób bezdomnych
2018 8643 2018-09-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/277/18 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 4 września 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 8644 2018-09-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/278/18 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 4 września 2018 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Myszyniec
2018 8645 2018-09-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/212/2018 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 5 września 2018 r. w sprawie Statutu Powiatu Przysuskiego
2018 8646 2018-09-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/213/2018 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 5 września 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 8647 2018-09-12 Uchwała Uchwała nr LXIV/350/2018 Rady Miasta Garwolina z dnia 6 września 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie Miasta Garwolina maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania oraz odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych
2018 8648 2018-09-12 Uchwała Uchwała nr LXIV/351/2018 Rady Miasta Garwolina z dnia 6 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
2018 8649 2018-09-12 Uchwała Uchwała nr 320/XLVII/2018 Rady Gminy w Gostyninie z dnia 10 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 8650 2018-09-12 Uchwała Uchwała nr 321/XLVII/2018 Rady Gminy w Gostyninie z dnia 10 września 2018 r. zmieniająca Uchwałę nr 217/XXXVI/2017 Rady Gminy Gostynin z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli realizujących obowiązki z różnych wymiarów zajęć w szkołach i punktach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Gostynin.
2018 8651 2018-09-12 Uchwała Uchwała nr XLIV/434/2018 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 4 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2018 8652 2018-09-12 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 1394/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 grudnia 2015 r.
2018 8653 2018-09-12 Aneks Aneks nr 1/2018 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 11 września 2018 r.
2018 8654 2018-09-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 81/18 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 8655 2018-09-12 Postanowienie Postanowienie nr 233/2018 Komisarza Wyborczego w Płocku II z dnia 11 września 2018 r. w sprawie dokonania podziału miasta i  gminy Sanniki na obwody głosowania
2018 8656 2018-09-12 Uchwała Uchwała nr XLVII/357/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 3 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w  wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21  października 2018  roku
2018 8657 2018-09-12 Uchwała Uchwała nr LII/260/2018 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Puszcza Mariańska
2018 8658 2018-09-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.128.2018 Burmistrza Miasta Marki z dnia 6 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2018 rok.
2018 8659 2018-09-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 87/2018 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 6 września 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jednorożec na 2018 rok
2018 8660 2018-09-12 Uchwała Uchwała nr 625/2018 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 5 września 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2018 Nr XXXVI/218/2017 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 20 grudnia 2017 r.
2018 8661 2018-09-12 Uchwała Uchwała nr XL/283/2018 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 6 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych pracujących w szkołach prowadzonych przez Powiat Zwoleński
2018 8662 2018-09-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.362.2018 Rady Gminy Prażmów z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - części wsi Ustanów – etap 1.
2018 8663 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/276/18 Rady Gminy Osieck z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w odniesieniu do podstawowej kwoty dotacji w wysokości wyższej niż określona w art. 21 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych
2018 8664 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr L/490/18 Rady Miasta Zielonka z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ceny za odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej
2018 8665 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr L/493/18 Rady Miasta Zielonka z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie dopłat do biletów długookresowych imiennych, na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego
2018 8666 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr L/494/18 Rady Miasta Zielonka z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2018
2018 8667 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr L/496/18 Rady Miasta Zielonka z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniącym inne stanowisko kierownicze w szkole oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego
2018 8668 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr L/497/18 Rady Miasta Zielonka z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Zielonka”
2018 8669 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr L/498/18 Rady Miasta Zielonka z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Miasta Zielonka
2018 8670 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr L/499/18 Rady Miasta Zielonka z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie procedury wprowadzenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej przez grupę mieszkańców Miasta Zielonka
2018 8671 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr L/503/18 Rady Miasta Zielonka z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2018 8672 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr LIX/449/18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania imienia hali sportowej przy ul. F.Chopina w Żyrardowie
2018 8673 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr LIX/450/18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania imienia Eko Parkowi w Żyrardowie
2018 8674 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr LIX/453/18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta Żyrardowa dla przeprowadzenia wyborów samorządowych w roku 2018
2018 8675 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr LIX/454/18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/205/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i  zasad korzystania z  przystanków komunikacyjnych na obszarze Miasta Żyrardowa
2018 8676 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr LIX/455/18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym
2018 8677 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr LIX/458/18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Miasta Żyrardowa
2018 8678 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr LIX/459/18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z Eko Parku w Żyrardowie
2018 8679 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr XXXV.433.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028
2018 8680 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr XXXV.435.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 6 września 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXII.404.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Klembów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 8681 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr XXXV.436.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 6 września 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXII.405.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Klembów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 8682 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr XXXV.437.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 6 września 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Klembów maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Klembów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 8683 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr XXXV.439.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII.402.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 27 marca 2018 r.
2018 8684 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr XLI.0007.301.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 6 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siennica, dla obszaru w granicach administracyjnych miejscowości: Pogorzel, Wojciechówka, Julianów, Strugi Krzywickie, Krzywica, Łękawica, Budy Łękawickie, Boża Wola, Swoboda
2018 8685 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr XLI.0007.302.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 6 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siennica, dla obszaru w granicach administracyjnych miejscowości: Siennica, Siennica obręb Stara Wieś, Nowodwór, Gągolina
2018 8686 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr XLI.0007.304.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XXVIII.0007.221.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, zmieniona uchwałą Nr V.0007.42.2015 z dnia 14 maja 2015 roku
2018 8687 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr XLI.0007.308.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zmiany w  uchwałe Nr XXI/164/09 Rady Gminy w Siennicy z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu dotyczącego określenia zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Siennica, zmienionego Uchwałą Nr XXIII./177/09 Rady Gminy w Siennicy z dnia 30 czerwca 2009 roku, zmienionego Uchwałą Nr VI.0007.53.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia 25 czerwca 2015 roku
2018 8688 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr XLII.282.2018 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Pilawa miejsc sprzedażyi podawania napojów alkoholowych
2018 8689 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr XLII.283.2018 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Pilawa
2018 8690 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr XLII.284.2018 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2018 rok.
2018 8691 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr XLIX/453/18 Rady Miasta Kobyłka z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Miasta Kobyłka za 2017 rok
2018 8692 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr XLIX/458/18 Rady Miasta Kobyłka z dnia 25 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na 2018 rok
2018 8693 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr XLIX/460/18 Rady Miasta Kobyłka z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kobyłka
2018 8694 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr LII/358/2018 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu
2018 8695 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr LII/359/2018 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Przasnyskiego
2018 8696 2018-09-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 102/2018 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 3 września 2018 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2018 Nr XXXV/266/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2017 roku.
2018 8697 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr LIX/509/2018 Rady Miasta Sulejówek z dnia 17 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymioraz ustalenia stawki takiej opłaty
2018 8698 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr LIX/508/2018 Rady Miasta Sulejówek z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej
2018 8699 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr LIII/263/2018 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Sarnaki
2018 8700 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr LIII/262/2018 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Sarnaki miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 8701 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr XLI/237/18 Rady Gminy Ciechanów z dnia 6 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Ciechanów
2018 8702 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr LI/305/2018 Rady Gminy Rzekuń z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/281/2018 Rady Gminy Rzekuń z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Rzekuń na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 8703 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr IX/65/18 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 11 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Chlewiska
2018 8704 2018-09-14 Uchwała Uchwała nr LVI/516/2018 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały NR LV/507/2018 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 lipca 2018r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Raszyn, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Raszyn oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2018 8705 2018-09-14 Uchwała Uchwała nr LVI/518/2018 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn
2018 8706 2018-09-14 Uchwała Uchwała nr LVI/525/2018 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Raszyn maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania, odstępstw od zakazu spożywania oraz ograniczeń sprzedaży napojów alkoholowych.
2018 8707 2018-09-14 Uchwała Uchwała nr LVI/526/2018 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 sierpnia 2018 r. uchylająca uchwałę Rady Gminy Raszyn nr XII/114/15 z dnia 13 sierpnia 2015 roku w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania ze Stadionu im. Kazimierza Jedynaka położonego w Raszynie przy ulicy Sportowej 30.
2018 8708 2018-09-14 Uchwała Uchwała nr LVI/527/2018 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany nazwy Gminnego Ośrodka Sportu w Raszynie oraz nadania nowego statutu.
2018 8709 2018-09-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/259/2018 Rady Gminy Stupsk z dnia 6 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Stupsk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019
2018 8710 2018-09-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/260/2018 Rady Gminy Stupsk z dnia 6 września 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Stupsk maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa, zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
2018 8711 2018-09-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/261/2018 Rady Gminy Stupsk z dnia 6 września 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Stupsk miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 8712 2018-09-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/262/2018 Rady Gminy Stupsk z dnia 6 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Stupsk
2018 8713 2018-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX.188.18 Rady Gminy Pniewy z dnia 11 września 2018 r. w sprawie: ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Pniewy.
2018 8714 2018-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX.189.18 Rady Gminy Pniewy z dnia 11 września 2018 r. w sprawie: ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Pniewy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 8715 2018-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXI.191.18 Rady Gminy Pniewy z dnia 11 września 2018 r. w sprawie: uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pniewy.
2018 8716 2018-09-14 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 2895/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 marca 2018 r.
2018 8717 2018-09-14 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 2604/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 marca 2017 r.
2018 8718 2018-09-14 Uchwała Uchwała nr 490/170/2018 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2018 rok
2018 8719 2018-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/230/2018 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Łaskarzew
2018 8720 2018-09-14 Aneks Aneks nr 2/Płońsk/2018 Starosty Płońskiego z dnia 2 stycznia 2018 r. do Porozumienia Nr 10/2016 z dnia 04.01.2016 r. w sprawie powierzenia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, zwanego dalej „Porozumieniem”
2018 8721 2018-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXV.432.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2018 rok
2018 8722 2018-09-14 Porozumienie Porozumienie nr 341/2018 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 27 lipca 2018 r. zawarte pomiędzy Wójtem Gminy Wiązowna a Dyrektorem Zarządu Transportu Miejskiego
2018 8723 2018-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/208/2018 Rady Gminy Grębków z dnia 6 września 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/188/ 2018 Rady Gminy Grębków z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Grębków na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 8724 2018-09-14 Uchwała Uchwała nr XLI/330/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciążu
2018 8725 2018-09-14 Uchwała Uchwała nr LXXIII/1966/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę
2018 8726 2018-09-14 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 371/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2017 r.
2018 8727 2018-09-14 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 23 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 września 2018 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatów radomskiego, zwoleńskiego i kozienickiego
2018 8728 2018-09-14 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 564/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25 maja 2018 r.
2018 8729 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LVII-122/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 5 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2018
2018 8730 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LVII-124/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 5 września 2018 r. w sprawie utworzenia w Gminie Wołomin odrębnego obwodu głosowania
2018 8731 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LVII-125/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 5 września 2018 r. w sprawie korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wołomin
2018 8732 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LVII-126/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 5 września 2018 r. w sprawie rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2018 8733 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LVII-127/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 5 września 2018 r. w sprawie nadania Statutu Wołomińskiej Radzie Seniorów oraz zmiany uchwały w sprawie powołania Wołomińskiej Rady Seniorów
2018 8734 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LVII-128/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 5 września 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Wołomin
2018 8735 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LVII-133/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 5 września 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2018 8736 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LVII-135/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 5 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2018 8737 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LVII-140/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 5 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Wołomin.
2018 8738 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LVII-141/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 5 września 2018 r. w sprawie usytuowania na terenie gminy Wołomin, miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 8739 2018-09-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 34/2018 Wójta Gminy Strachówka z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2018 rok
2018 8740 2018-09-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 37/2018 Wójta Gminy Strachówka z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2018 rok
2018 8741 2018-09-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 39/2018 Wójta Gminy Strachówka z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2018 rok
2018 8742 2018-09-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 42/2018 Wójta Gminy Strachówka z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2018 rok
2018 8743 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/206/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na 2018 r.
2018 8744 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/207/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Olszanka
2018 8745 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/208/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Olszanka miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 8746 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LIV/407/2018 Rady Gminy Sońsk z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/373/2018 Rady Gminy Sońsk z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie podziału gminy Sońsk na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 8747 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LIV/408/2018 Rady Gminy Sońsk z dnia 14 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie gminy Sońsk w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku
2018 8748 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr 426/LXXXIV/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 11 września 2018 r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Miasta Gostynina odrębnychobwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
2018 8749 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr 427/LXXXIV/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 11 września 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka i wyżywienie w Klubie Dziecięcym “Uśmiech Malucha” z siedzibą w Gostyninie
2018 8750 2018-09-17 Porozumienie Porozumienie nr 2/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 3 września 2018 r. w sprawie współdziałania z Gminą Kazanów w realizacji zadań w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny w Publicznej Szkole Podstawowej im.Wł.St. Reymonta w Odechowie filia w Wólce Twarogowej zawarte w dniu 03.09.2018r. pomiędzy: Gminą Skaryszew z siedzibą w Skaryszewie przy ul.Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew reprezentowaną przez Ireneusza Kumięgę-Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew, a Gminą Kazanów z siedzibą w Kazanowie ul. Partyzantów 28, 26-713 Kazanów reprezentowaną przez Teresę Pancerz-Pyrka - Wójta Gminy Kazanów
2018 8751 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr XLVII/335/2018 Rady Gminy Jadów z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2018
2018 8752 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr XL.376.2018 Rady Gminy Prażmów z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi „Prażmów I” - etap II
2018 8753 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX.286.2018 Rady Gminy Głowaczów z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zharmonizowania i ujednolicenia pisowni istniejącej nazwy miejscowości Grabnowola Kolonia w Gminie Głowaczów
2018 8754 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/38/18 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 6 września 2018 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania Nr 6 w Zakładzie Karnym w Żytkowicach
2018 8755 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/2004/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutów żłobkom m.st. Warszawy i zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół
2018 8756 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/2005/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia żłobka i zmieniającą uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół
2018 8757 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/2006/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia żłobka i zmieniającą uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół
2018 8758 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/2007/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia żłobka i zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół
2018 8759 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/2008/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia żłobka i zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół
2018 8760 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/2009/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia żłobka i zmieniającą uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół
2018 8761 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/2010/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia żłobka i zmieniającą uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół
2018 8762 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/2011/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Żłobka nr 50 przy ul. Nowogrodzkiej 75 w Warszawie
2018 8763 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/2012/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Żłobka nr 51 przy ul. Św. Bonifacego 81 w Warszawie
2018 8764 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/2013/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Żłobka nr 52 w Warszawie, ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej 8a
2018 8765 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/2014/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Żłobka nr 53 w Warszawie, ul. Akacjowa 15
2018 8766 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/2015/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Żłobka nr 54 w Warszawie, ul. Kinowa 19
2018 8767 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/2016/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Żłobka nr 55 w Warszawie, ul. S. Fiszera 28
2018 8768 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/2017/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Żłobka nr 56 w Warszawie, ul. Truskawkowa 5
2018 8769 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/2018/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Żłobka nr 57 w Warszawie, ul. Książkowa 2
2018 8770 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/2019/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Żłobka nr 58 w Warszawie, ul. Krzyżówki 24
2018 8771 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/2020/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Żłobka nr 59 w Warszawie, ul. Skarbka z Gór 9
2018 8772 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/2021/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Żłobka nr 60 w Warszawie, ul. Rydygiera 8A
2018 8773 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/2022/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Żłobka nr 61 w Warszawie, ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 1A
2018 8774 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/2023/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia Żłobka nr 62 w Warszawie, ul. Lwa Tołstoja 2
2018 8775 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/2024/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia Żłobka nr 63 w Warszawie, ul. Obrońców Tobruku 9
2018 8776 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/2025/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia Żłobka nr 64 w Warszawie, ul. Trakt Lubelski 89
2018 8777 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/2026/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 8778 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/2027/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Specjalnej nr 123 w Warszawie, ul. Stefana Czarnieckiego 49
2018 8779 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/2028/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości dla niektórych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i osoby fizyczne
2018 8780 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/2029/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej nr 11 im. I Dywizji Kościuszkowskiej w Warszawie, ul. M. Keniga 20
2018 8781 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/2030/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany nazwy LVI Liceum Ogólnokształcącego im. Leona Kruczkowskiego w Warszawie, ul. Dzieci Warszawy 42
2018 8782 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/2031/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie przekształcenia Przedszkola nr 262 w Warszawie, ul. Wilanowska 3 oraz zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m.st. Warszawie
2018 8783 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/2032/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany adresu Przedszkola nr 385 w Warszawie, ul. ZWM 10
2018 8784 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/2033/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany adresu Szkoły Podstawowej nr 319 im. Marii Kann w Warszawie, ul. ZWM 10
2018 8785 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/2034/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany nazwy i adresu Przedszkola nr 430 w Warszawie, ul. Ceramiczna 11
2018 8786 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/2035/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie przekształcenia oraz zmiany nazwy Ogniska Pracy Pozaszkolnej przy Szkole Podstawowej nr 70 w Warszawie, ul. G. Bruna 11
2018 8787 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/2036/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zwolnienia z opłat osób obowiązanych do ubiegania się o wydanie nowego prawa jazdy oraz nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu z powodu zmiany administracyjnej
2018 8788 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/2037/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany statutu Teatru Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego
2018 8789 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/2038/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
2018 8790 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/2039/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy i w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
2018 8791 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/2040/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
2018 8792 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/2041/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
2018 8793 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/2042/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
2018 8794 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/2043/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
2018 8795 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/2044/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
2018 8796 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/2045/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
2018 8797 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/2046/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
2018 8798 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/2047/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
2018 8799 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/2048/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
2018 8800 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/2049/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
2018 8801 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/2050/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
2018 8802 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/2051/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy placowi w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
2018 8803 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/2052/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
2018 8804 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/2053/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
2018 8805 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/2054/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
2018 8806 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/2055/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
2018 8807 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/2056/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
2018 8808 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/2057/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
2018 8809 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/2058/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
2018 8810 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/2059/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
2018 8811 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/2060/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
2018 8812 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/2061/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
2018 8813 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/2064/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Sejmu Czteroletniego
2018 8814 2018-09-17 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 4 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy
2018 8815 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/1968/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2018 rok
2018 8816 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/1969/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału m.st. Warszawy na stałe obwody głosowania
2018 8817 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/1970/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, a także ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku
2018 8818 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/1974/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy operacyjnej na infrastrukturę sportową
2018 8819 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/1980/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym podmiotem
2018 8820 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/1986/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2018 8821 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/1987/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2018 8822 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/1988/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2018 8823 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/1989/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2018 8824 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/1990/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany statutu jednostki budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą Park Kultury w Powsinie
2018 8825 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/1991/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA w celu jego przekształcenia w jednostkę budżetową
2018 8826 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/2003/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zwiększenia środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego w m.st. Warszawie
2018 8827 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr XLII/242/2018 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Miastków Kościelny
2018 8828 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr XLII/243/2018 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie gminy Miastków Kościelny
2018 8829 2018-09-18 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.60.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2018 roku.
2018 8830 2018-09-18 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.61.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2018 roku.
2018 8831 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr XLIV/282/2018 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 10 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Powiatu Kozienickiego
2018 8832 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr XLIV/283/2018 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 10 września 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich
2018 8833 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr XLIV/284/2018 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 10 września 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji
2018 8834 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr LI/378/2018 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad oraz trybu finansowania zadań sprzyjających rozwojowi sportu w Mieście Piastowie
2018 8835 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr LI/380/2018 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi powiatowej do kategorii drogi gminnej
2018 8836 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr LI/382/2018 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Al. Wojska Polskiego – Rondo”.
2018 8837 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/327/2018 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/300/2018 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie: podziału Gminy Pomiechówek na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 8838 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/328/2018 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/301/2018 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie: podziału Gminy Pomiechówek na stałe obwody głosowania, usalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 8839 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/329/2018 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 13 września 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pomiechówek
2018 8840 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/330/2018 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 13 września 2018 r. w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pomiechówku do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pomiechówek
2018 8841 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/335/2018 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 13 września 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/192/2013 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie uchwalenia Stautu Gminy Pomiechówek
2018 8842 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/336/2018 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 13 września 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 8843 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr XLI/280/2018 Rady Gminy w Platerowie z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Platerów
2018 8844 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr XLI/281/2018 Rady Gminy w Platerowie z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Platerowie
2018 8845 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr LIV/410/2018 Rady Gminy Sońsk z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Sońsk
2018 8846 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr LIV/411/2018 Rady Gminy Sońsk z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Sońsk
2018 8847 2018-09-18 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 3135/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 marca 2018 r.
2018 8848 2018-09-18 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 42/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 maja 2018 r.
2018 8849 2018-09-18 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 3286/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 kwietnia 2018 r.
2018 8850 2018-09-18 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 3288/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 marca 2018 r.
2018 8851 2018-09-18 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 1764/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 października 2017 r.
2018 8852 2018-09-18 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 1136/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 czerwca 2018 r.
2018 8853 2018-09-18 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 369/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 kwietnia 2018 r.
2018 8854 2018-09-18 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 3229/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 marca 2018 r.
2018 8855 2018-09-18 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 3433/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 maja 2018 r.
2018 8856 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr XLIV/246/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznania dotacji w ramach programu wymiany kotłów centralnego ogrzewania ze środków budżetowych Gminy Ciepielów – Czyste Powietrze”
2018 8857 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr XLIV/245/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Ciepielów
2018 8858 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr 516/LXIX/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 13 września 2018 r. w sprawie utworzenia w mieście Ostrołęka odrębnych obwodów głosowania
2018 8859 2018-09-18 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 14 września 2018 r. o nieobsadzeniu mandatu radnego Rady Gminy Brańszczyk w okręgu wyborczym Nr 3
2018 8860 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr L/358/2018 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Ostrołęckiego
2018 8861 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr L/359/2018 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 12 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli w szkołach, dla których Powiat Ostrołęcki jest organem prowadzącym
2018 8862 2018-09-18 Decyzja Decyzja nr DRE.WRC.4210.41.18.2017.2018.571.IX.ESz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 września 2018 r.
2018 8863 2018-09-18 Decyzja Decyzja nr DRE.WRC.4210.22.4.2018.434.Xzm.RWy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 września 2018 r.
2018 8864 2018-09-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 63/2018 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy , kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2018 roku.
2018 8865 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr LII/381/18 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 7 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2018 8866 2018-09-18 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Ciechanowie II z dnia 13 września 2018 r. o przyczynach nieprzeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Radzanów.
2018 8867 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr XLIII/351/2018 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 13 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 8868 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/215/2018 Rady Gminy Strachówka z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2018 rok
2018 8869 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr XLVIII/237/18 Rady Gminy Wilga z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLII/218/18 Rady Gminy Wilga z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Wilga na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 8870 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr 355/LXIII/2018 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 11 września 2018 r. w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania Nr 5 w Domu Pomocy Społecznej w Bądzynie w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz w wyborach Wójta Gminy Lubowidz.
2018 8871 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr 357/XLIX/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 4 września 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2018
2018 8872 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr XLV/207/2018 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2018
2018 8873 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr XLVI/35/18 Rady Gminy Czerwin z dnia 7 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy Czerwin miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 8874 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/276/2018 Rady Gminy Stoczek z dnia 10 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Samorządowym Domu Pomocy Społecznej w Starych Lipkach w celu przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
2018 8875 2018-09-18 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 24 Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 września 2018 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu zwoleńskiego i lipskiego
2018 8876 2018-09-18 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 25 Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 września 2018 r. uchylające rozporządzenia w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów: garwolińskiego, mińskiego i otwockiego oraz mińskiego i otwockiego
2018 8877 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr LXXIII/2062/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie al. Bohaterów Września – część I
2018 8878 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr LXXIII/2063/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Ostrobramskiej część III
2018 8879 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr LXXIII/2065/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Siedliskowej część pierwsza
2018 8880 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr LXXIII/1973/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych na terenie miasta stołecznego Warszawy
2018 8881 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/255/2018 Rady Gminy Repki z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
2018 8882 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX/261/2018 Rady Gminy Repki z dnia 5 września 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Repkach
2018 8883 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX/262/2018 Rady Gminy Repki z dnia 5 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2018 8884 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr XLI/284/2018 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 13 września 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytowania na terenie Gminy i Miasta Przysucha miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 8885 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr XLI/285/2018 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 13 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2018 8886 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr XLII/279/2018 Rady Gminy Górzno z dnia 14 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w MEDI-system OSTROWIA Ośrodek opiekuńczo-leczniczy Oddział dla pacjentów z chorobami otępiennymi Wólka Ostrożeńska 15a 08-404 Górzno w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku
2018 8887 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr XLII/277/2018 Rady Gminy Górzno z dnia 14 września 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XLI/265/2018 Rady Gminy w Górznie z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i  rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w  szkołach i  placówkach prowadzonych przez Gminę Górzno.
2018 8888 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr XLII/280/2018 Rady Gminy Górzno z dnia 14 września 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr VI/35/2003 Rady Gminy w Górznie z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy
2018 8889 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr 237/XXXIX/2018 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu działki numer 165/4 w miejscowości Nowe Miasto.
2018 8890 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr LI/376/2018 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 28 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIV/324/2018 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018- 2029.
2018 8891 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr LI/377/2018 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 28 sierpnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Piastowa na 2018 rok
2018 8892 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr L/348/18 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2018 roku
2018 8893 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr LI/353/18 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2018 roku
2018 8894 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr XXVII/159/2018 Rady Gminy Pacyna z dnia 14 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym dla Dorosłych w Skrzeszewach w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
2018 8895 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr XXVII/158/2018 Rady Gminy Pacyna z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych
2018 8896 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/202/2018 Rady Gminy Jednorożec z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie likwidacji Filialnej Szkoły Podstawowej w Ulatowie-Pogorzeli
2018 8897 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/201/2018 Rady Gminy Jednorożec z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie likwidacji Filialnej Szkoły Podstawowej w Drążdżewie Nowym
2018 8898 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr XLVII/282/2018 Rady Gminy Policzna z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Policzna
2018 8899 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr XLVII/283/2018 Rady Gminy Policzna z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Policzna oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Policzna
2018 8900 2018-09-19 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.62.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2018 roku.
2018 8901 2018-09-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.92.18 Wójta Gminy Kampinos z dnia 3 września 2018 r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2018r.
2018 8902 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr 201.XL.2018 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Lipowiec Kościelny miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 8903 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr 147/XV/18 Rady Gminy Słupno z dnia 18 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i w sprawie ustalenia zasad usytuowania punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 8904 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr XLVI/250/2018 Wójta Gminy Parysów z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XIII/88/2012 Rady Gminy w Parysowie z dnia 12 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Parysów
2018 8905 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr 260/LI/2018 Rady Gminy Załuski z dnia 5 września 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie gminy Załuski maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania, odstępstw od zakazu spożywania oraz ograniczeń sprzedaży napojów alkoholowych.
2018 8906 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr LV/584/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
2018 8907 2018-09-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 103/2018 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2018 Nr XXXV/266/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2017 roku.
2018 8908 2018-09-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.130.2018 Burmistrza Miasta Marki z dnia 13 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2018 rok.
2018 8909 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr L/361/2018 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2018 rok
2018 8910 2018-09-19 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 9/2018 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Siedlcach z dnia 19 września 2018 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu siedleckiego
2018 8911 2018-09-19 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 22 Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu mińskiego i otwockiego
2018 8912 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr ZO.XLIII.0007.399.2018 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa , określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 8913 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr ZO.XLIII.0007.398.2018 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów jakim muszą odpowiadać składane projekty
2018 8914 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr ZO.XLIII.0007.397.2018 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Dębe Wielkie
2018 8915 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr KE.XLIII.0007.394.208 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1  do Uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dębe Wielkie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2018 8916 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/360/18 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 14 września 2018 r. w sprawie podziału Gminy Miasto Sochaczew na okręgi wyborcze.
2018 8917 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/415/18 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 14 września 2018 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 1 w Sochaczewie ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 7, 96-500 Sochaczew
2018 8918 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr XLI/293/2018 Rady Gminy w Liwie z dnia 10 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy rondu drogowemu w miejscowości Ruchna
2018 8919 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr XLI/294/2018 Rady Gminy w Liwie z dnia 10 września 2018 r. w sprawie utraty mocy uchwały Nr XL/288/2018 Rady Gminy w Liwie z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Liw.
2018 8920 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr XLVIII/204/18 Rady Gminy Paprotnia z dnia 3 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Paprotnia oraz zasad usytuowania na terenie gminy Paprotnia miejsc sprzedaży i  podawania napojów alkoholowych
2018 8921 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr XLVIII/203/18 Rady Gminy Paprotnia z dnia 3 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w określonych miejscach publicznych
2018 8922 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr XLIII/255/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2018 Nr XXXVI/218/2017 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 20 grudnia 2017 r.
2018 8923 2018-09-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 51/2018 Wójta Gminy Radzanów z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Radzanów, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji jednostek określonych w art.9 pkt 10,13 i 14 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2018 r.
2018 8924 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr 261/LVI/18 Rady Gminy Sierpc z dnia 14 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Sierpc.
2018 8925 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr LX/55/2018 Rady Gminy Nieporęt z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy „100-lecia Niepodległości” trasie rowerowej położonej w Gminie Nieporęt wzdłuż drogi powiatowej Nr 4303W oraz wzdłuż Kanału Żerańskiego
2018 8926 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr LIII/325/18 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 5 września 2018 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałych na terenie Gminy Iłża
2018 8927 2018-09-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 364/2018 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2018
2018 8928 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr XLVI.302.2018 Rady Gminy Kowala z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2018 - 2021”.
2018 8929 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr L.313.2018 Rady Gminy w Kowali z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie: zmiany załącznika nr 1 do Uchwały Nr XXX.181.2016 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i określenia trybu ich pobierania.
2018 8930 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr L.317.2018 Rady Gminy w Kowali z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Kowala oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i warunków sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Kowala.
2018 8931 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr 333/LII/2018 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Małkinia Górna
2018 8932 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr 335/LII/2018 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 8933 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr 336/LII/2018 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 10 września 2018 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej oraz nadania jej statutu
2018 8934 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/179/2018 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagogów, logopedów, doradców zawodowych i nauczycieli wspomagających.
2018 8935 2018-09-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 86/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2018
2018 8936 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr LVII/530/2018 Rady Gminy Raszyn z dnia 14 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dopłat do cen biletów za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez m. st. Warszawa oraz zgody na zawarcie porozumienia w sprawie tych dopłat z m. st. Warszawą
2018 8937 2018-09-20 Aneks Aneks nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria z dnia 27 listopada 2017 r. do Porozumienia z dnia 30 marca 2017 roku
2018 8938 2018-09-21 Uchwała Uchwała nr LV/374/2018 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Ostrów Mazowiecka
2018 8939 2018-09-21 Uchwała Uchwała nr LV/375/2018 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 12 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz burmistrza miasta, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 8940 2018-09-21 Uchwała Uchwała nr LV/378/2018 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 12 września 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków, zasad oraz trybu wyrównania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży
2018 8941 2018-09-21 Uchwała Uchwała nr LV/380/2018 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 12 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Ostrów Mazowiecka
2018 8942 2018-09-21 Uchwała Uchwała nr LV/372/2018 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 8943 2018-09-21 Uchwała Uchwała nr 109.LIX.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 30.LIII.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 lutego 2018 r. ws. podziału gminy Wiązowna na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, celem wyborów do Rady Gminy Wiązowna
2018 8944 2018-09-21 Uchwała Uchwała nr 110.LIX.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Wiązowna
2018 8945 2018-09-21 Uchwała Uchwała nr 111.LIX.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Wiązowna
2018 8946 2018-09-21 Uchwała Uchwała nr 113.LIX.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale nr 55.LIII.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy
2018 8947 2018-09-21 Uchwała Uchwała nr 114.LIX.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 8948 2018-09-21 Uchwała Uchwała nr 116.LIX.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie ustanowienia tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Wiązowna”
2018 8949 2018-09-21 Uchwała Uchwała nr 118.LIX.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany nazwy jednostki organizacyjnej pomocy społecznej oraz nadania jej nowego statutu
2018 8950 2018-09-21 Uchwała Uchwała nr 123.LIX.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2018 8951 2018-09-21 Uchwała Uchwała nr LXI/543/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 11 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 8952 2018-09-21 Uchwała Uchwała nr LXI/545/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 11 września 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2018
2018 8953 2018-09-21 Uchwała Uchwała nr LV.293.2018 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Brańszczyk na 2018 rok
2018 8954 2018-09-21 Uchwała Uchwała nr LV.295.2018 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 13 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 8955 2018-09-21 Uchwała Uchwała nr L.312.2018 Rady Gminy w Kowali z dnia 31 sierpnia 2018 r. W sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowali do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kowala.
2018 8956 2018-09-21 Uchwała Uchwała nr XLVI/222/2018 Rady Gminy Baranów z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Baranów
2018 8957 2018-09-21 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 12 Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa mazowieckiego
2018 8958 2018-09-21 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 26 Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu białobrzeskiego, grójeckiego i kozienickiego
2018 8959 2018-09-21 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 27 Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu mińskiego i węgrowskiego
2018 8960 2018-09-24 Uchwała Uchwała nr XXXVII/337/18 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 8961 2018-09-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/348/18 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 14 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych
2018 8962 2018-09-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/346/18 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 14 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na 21 października 2018 r.
2018 8963 2018-09-24 Uchwała Uchwała nr XXXVII/185/2018 Rady Gminy Gzy z dnia 13 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 8964 2018-09-24 Uchwała Uchwała nr XXXVII/186/2018 Rady Gminy Gzy z dnia 13 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 8965 2018-09-24 Uchwała Uchwała nr XLI.390.2018 Rady Gminy Prażmów z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Wola Prażmowska i Błonie – etap II
2018 8966 2018-09-24 Uchwała Uchwała nr XLI.395.2018 Rady Gminy Prażmów z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XIX.147.2016 Rady Gminy Prażmów z dnia 12 maja 2016r.w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 8967 2018-09-24 Uchwała Uchwała nr LIII-592/2018 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 września 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XL-372/2017 z dnia 21 września 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2018 8968 2018-09-24 Uchwała Uchwała nr LIII-594/2018 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli i specjalistów, zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz zasad zaliczania do obowiązkowego wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym, obowiązujących w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wołomiński
2018 8969 2018-09-24 Uchwała Uchwała nr LIII-595/2018 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2018 8970 2018-09-24 Uchwała Uchwała nr XLVII/305/2018 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 13 września 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Żelechów
2018 8971 2018-09-24 Uchwała Uchwała nr XLVII/306/2018 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 13 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Żelechów.
2018 8972 2018-09-24 Uchwała Uchwała nr XLVII/307/2018 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 13 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Żelechów
2018 8973 2018-09-24 Uchwała Uchwała nr XLVII/308/2018 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 13 września 2018 r. w sprawie regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Żelechów
2018 8974 2018-09-24 Uchwała Uchwała nr XLII/208/2018 Rady Gminy Szczutowo z dnia 14 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2018 8975 2018-09-24 Uchwała Uchwała nr ZO.XLIII.0007.400.2018 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Młodzieżowej Rady Gminy Dębe Wielkie
2018 8976 2018-09-24 Uchwała Uchwała nr L.231.2018 Rady Gminy Rybno z dnia 12 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Rybno
2018 8977 2018-09-24 Uchwała Uchwała nr 386/LVI/18 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Chorzele.
2018 8978 2018-09-24 Uchwała Uchwała nr XXIV.186.2017 Rady Gminy w Potworowie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą Samorządowy Klub dzieciecy
2018 8979 2018-09-25 Uchwała Uchwała nr 14.184.2018 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie orzeczenia o nieważności Uchwały Nr XLV.562.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania spółkom wodnym działającym na terenie Gminy Nadarzyn
2018 8980 2018-09-25 Uchwała Uchwała nr 14.185.2018 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr L/405/18 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Błonie dla rodzinnych ogrodów działkowych działających na terenie gminy Błonie
2018 8981 2018-09-25 Uchwała Uchwała nr 14.188.2018 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr XXXI.226.2018 Rady Gminy Wąsewo z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Wąsewo na rzecz spółki wodnej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2018 8982 2018-09-25 Uchwała Uchwała nr 14.190.2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie orzeczenia o nieważności Uchwały Nr LVIII/517/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na zadania ograniczania niskiej emisji poprzez dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Karczew
2018 8983 2018-09-25 Uchwała Uchwała nr LVIII/286/18 Rady Gminy w Orońsku z dnia 19 września 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”.
2018 8984 2018-09-25 Uchwała Uchwała nr LVIII/287/18 Rady Gminy w Orońsku z dnia 19 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Orońsko
2018 8985 2018-09-25 Uchwała Uchwała nr LVII/425/2018 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 21 września 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/381/2018 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Zbuczyn na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 8986 2018-09-25 Uchwała Uchwała nr XXVII/160/2018 Rady Gminy Pacyna z dnia 14 września 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania i sposobu jej rozliczania
2018 8987 2018-09-25 Uchwała Uchwała nr 297/XXXIX/18 Rady Gminy Bulkowo z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 204/XXVII/17 Rady Gminy Bulkowo z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkole, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42, ust. 3 Karta Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2018 8988 2018-09-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/294/18 Rady Gminy Gozdowo z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu Gozdowo w gminie Gozdowo.
2018 8989 2018-09-25 Uchwała Uchwała nr XLII/302/2018 Rady Gminy w Brochowie z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Brochów Nr XXXIX/289/2018 z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej, Gminnemu Centrum Medyczno-Rehabilitacyjnemu w Brochowie
2018 8990 2018-09-25 Uchwała Uchwała nr XLIII/317/2018 Rady Gminy w Brochowie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem i ochroną dróg, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Brochów
2018 8991 2018-09-25 Uchwała Uchwała nr XLIII/318/2018 Rady Gminy w Brochowie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach ratowniczych
2018 8992 2018-09-25 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/412/18 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 14 września 2018 r. w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/373/18 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 27  kwietnia 2018 roku w sprawie podziału Gminy Miasto Sochaczew na obwody głosowania.
2018 8993 2018-09-25 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/413/18 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 14 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie miasta Sochaczewa w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 8994 2018-09-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII/237/2018 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Nr 4 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi: Chrzanówek, Długołęka, Dzbonie, Elżbiecin, Opinogóra Górna, Opinogóra-Kolonia, Kołaczków, Kołaki-Budzyno, Kotermań, Pomorze, Przedwojewo, Rembówko, Wierzbowo, Władysławowo, Wola Wierzbowska i Zygmuntowo, gmina Opinogóra Górna
2018 8995 2018-09-25 Uchwała Uchwała nr LIV/468/18 Rady Gminy Cegłów z dnia 13 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
2018 8996 2018-09-25 Uchwała Uchwała nr LIV/472/18 Rady Gminy Cegłów z dnia 13 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Józefa Kieliszczyka zlokalizowanej na drodze dojazdowej w strefie zamieszkania położonej w miejscowości Cegłów
2018 8997 2018-09-25 Uchwała Uchwała nr LIV/473/18 Rady Gminy Cegłów z dnia 13 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Nadziei zlokalizowanej na drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Cegłów
2018 8998 2018-09-25 Uchwała Uchwała nr LVI/474/18 Rady Gminy Cegłów z dnia 13 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Pogodnej zlokalizowanej na drodze dojazdowej w strefie zamiesz-kania i drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Cegłów
2018 8999 2018-09-25 Uchwała Uchwała nr LIV/470/18 Rady Gminy Cegłów z dnia 13 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie Gminy Cegłów dla przeprowadzenia wyborów do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa oraz wyborów wójta gminy, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 9000 2018-09-25 Uchwała Uchwała nr XLIV.333.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 21 września 2018 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Przytyku
2018 9001 2018-09-25 Uchwała Uchwała nr XL/233/2018 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 13 września 2018 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej, oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Garwoliński.
2018 9002 2018-09-25 Uchwała Uchwała nr XXXV.251.2018 Rady Gminy Raciąż z dnia 13 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonym na dzień 21 października 2018r.
2018 9003 2018-09-25 Uchwała Uchwała nr XXXV.253.2018 Rady Gminy Raciąż z dnia 13 września 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 9004 2018-09-25 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 24 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2018 9005 2018-09-25 Decyzja Decyzja nr DRE.WRC.4210.18.8.2018.367.XIzm.aRy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 września 2018 r.
2018 9006 2018-09-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/232/18 Rady Gminy Nur z dnia 18 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018 rok
2018 9007 2018-09-25 Porozumienie Porozumienie nr 1 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie umożliwienia korzystania oraz ustalenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu przy ul. Wyścigowej 16 na rzecz mieszkańców Gminy Kowala.
2018 9008 2018-09-26 Uchwała Uchwała nr LIX/456/18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Żyrardowa
2018 9009 2018-09-26 Uchwała Uchwała nr XLIV/235/2018 Rady Gminy Jednorożec z dnia 25 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Jednorożec na lata 2016-2020”
2018 9010 2018-09-26 Postanowienie Postanowienie nr DWW-773-13/18 Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 24 września 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 9011 2018-09-26 Postanowienie Postanowienie nr DWW-773-14/18 Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 24 września 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 9012 2018-09-26 Uchwała Uchwała nr L/340/2018 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji spółkom wodnym działającym na terenie Powiatu Przasnyskiego, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2018 9013 2018-09-26 Uchwała Uchwała nr L/342/2018 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Przasnyskiego
2018 9014 2018-09-26 Uchwała Uchwała nr XLI/259/2018 Rady Gminy Sienno z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmian w statucie Gminy Sienno
2018 9015 2018-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/233/18 Rady Gminy Nur z dnia 18 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Nur
2018 9016 2018-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/234/18 Rady Gminy Nur z dnia 18 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nur
2018 9017 2018-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/235/18 Rady Gminy Nur z dnia 18 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Nur na lata 2018-2022
2018 9018 2018-09-26 Uchwała Uchwała nr XLI.391.2018 Rady Gminy Prażmów z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jeziórko – Ustanówek i Ustanów – rejon PKP – etap II
2018 9019 2018-09-26 Uchwała Uchwała nr XLVII/284/2018 Rady Gminy Policzna z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Policzna na lata 2018-2023
2018 9020 2018-09-26 Uchwała Uchwała nr L/366/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 18 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2018
2018 9021 2018-09-26 Uchwała Uchwała nr L/367/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 18 września 2018 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzew uznanych za pomniki przyrody
2018 9022 2018-09-26 Uchwała Uchwała nr L/368/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 18 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Kadzidło
2018 9023 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr LII/355/18 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 7 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Bialska w Łosicach
2018 9024 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr LII/356/18 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 7 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Międzyrzecka w Łosicach
2018 9025 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr LII/357/18 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 7 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Sienkiewicza w Łosicach
2018 9026 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr LII/358/18 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 7 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Zdrowa w Łosicach
2018 9027 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr LII/359/18 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 7 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Żeromskiego w Łosicach
2018 9028 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr LII/360/18 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 7 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Biernaty Średnie
2018 9029 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr LII/361/18 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 7 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Chotycze
2018 9030 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr LII/362/18 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 7 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Chotycze Kolonia
2018 9031 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr LII/363/18 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 7 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Czuchleby
2018 9032 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr LII/364/18 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 7 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dzięcioły
2018 9033 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr LII/365/18 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 7 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jeziory
2018 9034 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr LII/366/18 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 7 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łuzki
2018 9035 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr LII/367/18 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 7 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Meszki
2018 9036 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr LII/368/18 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 7 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Niemojki Stacja
2018 9037 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr LII/369/18 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 7 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Niemojki Wieś
2018 9038 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr LII/370/18 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 7 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowosielec
2018 9039 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr LII/371/18 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 7 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Patków
2018 9040 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr LII/372/18 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 7 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Patków Prusy
2018 9041 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr LII/373/18 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 7 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rudnik
2018 9042 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr LII/374/18 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 7 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stare Biernaty
2018 9043 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr LII/375/18 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 7 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Szańków Kolonia
2018 9044 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr LII/376/18 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 7 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Szańków Wieś
2018 9045 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr LII/377/18 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 7 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Świniarów
2018 9046 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr LII/378/18 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 7 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Toporów
2018 9047 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr LII/379/18 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 7 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Woźniki
2018 9048 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr LII/380/18 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 7 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zakrze
2018 9049 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr XLV/211/2018 z dnia 7 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2018 9050 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr XLV/212/2018 z dnia 7 września 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Joniec
2018 9051 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr XLV/213/2018 z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Joniec miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 9052 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr 135/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2018 rok
2018 9053 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr 136/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 września 2018 r. zmieniająca rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie Gostynińsko-Gąbińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
2018 9054 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr 137/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 września 2018 r. w sprawie Siedlecko-Węgrowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
2018 9055 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr 138/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 września 2018 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej, w której został przekroczony poziom docelowy ozonu w powietrzu
2018 9056 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr 139/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 września 2018 r. zmieniająca rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Rzeki Jeziorki
2018 9057 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr 140/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023
2018 9058 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr 144/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 września 2018 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej drogi nr 625 stacja kolejowa Zielonka – droga 634 na terenie miasta Zielonka
2018 9059 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr 145/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 września 2018 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej drogi nr 735 stacja kolejowa Ożarów – droga 92 na terenie miasta Ożarów Mazowiecki
2018 9060 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr 148/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Województwa Mazowieckiego
2018 9061 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr XLV/469/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 6 września 2018 r. w sprawie nadania nazw drogom położonym we wsi Blizne Jasińskiego
2018 9062 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr XL/470/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 6 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej we wsi Kwirynów
2018 9063 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr XLV/471/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 6 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej we wsi Klaudyn
2018 9064 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr XLV/472/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zmiany nazwy drogi położonej we wsi Zielonki-Parcela
2018 9065 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr XLV/473/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 6 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej we wsi Stare Babice
2018 9066 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr XLV/474/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Stare Babice
2018 9067 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr XLV/475/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 6 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Stare Babice
2018 9068 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr XLV/477/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 6 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Stare Babice Samorządowego Programu dla Rodzin Wielodzietnych
2018 9069 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr 1571/LI/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Centrum Kultury w Piasecznie
2018 9070 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr 1572/LI/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 września 2018 r. w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą Muzeum Piaseczna (w organizacji)
2018 9071 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr 1573/LI/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 września 2018 r. w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych na terenie Gminy Piaseczno.
2018 9072 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr XLI/246/2018 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 24 września 2018 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej
2018 9073 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr XLI/244/2018 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 24 września 2018 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 rok Powiatu Siedleckiego
2018 9074 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr LIV/418/17 Rady Miasta Otwocka z dnia 12 września 2017 r. w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami osobowymi na terenie Miasta Otwocka.
2018 9075 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/199/2018 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 17 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym w Sokołowie Podlaskim dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz w wyborach burmistrza
2018 9076 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr 122.LIX.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownie
2018 9077 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr XLIV/234/2018 Rady Gminy Jednorożec z dnia 25 września 2018 r. w sprawie ustanowienia zasad przyznawania diet sołtysom Gminy Jednorożec
2018 9078 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr 127/XXIV/2018 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 7 września 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Szulborze Wielkie, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2018 9079 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX//317/2018 Rady Gminy Stanisławów z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/120/2013 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Stanisławów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2018 9080 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr 1553/LI/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 9081 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr 1555/LI/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 9082 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr 1556/LI/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 9083 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr 1557/LI/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 9084 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr 1558/LI/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 9085 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr 1559/LI/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 9086 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr 1560/LI/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017 r.
2018 9087 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr 1561/LI/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 9088 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr 1562/LI/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 9089 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr 1563/LI/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 9090 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr 1564/LI/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 9091 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr 1565/LI/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 9092 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr 1566/LI/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 9093 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr 1567/LI/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 9094 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr 1568/LI/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 9095 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr 1569/LI/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 9096 2018-09-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 57.2018 Wójta Gminy Młodzieszyn z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie: przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Młodzieszyn za pierwsze półrocze 2018 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz samorządowego zakładu budżetowego za pierwsze półrocze 2018 roku
2018 9097 2018-09-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-O.4131.19.2018.LP Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 września 2018 r. Rada Gminy Grudusk
2018 9098 2018-09-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.134.2018.AK Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 września 2018 r. Rada Gminy Lesznowola
2018 9099 2018-09-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.137.2018.AK Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 września 2018 r. Rada Gminy Wiskitki
2018 9100 2018-09-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.139.2018.RM Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 września 2018 r. Rada Miejska Góry Kalwarii
2018 9101 2018-09-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.138.2018.AK Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 września 2018 r. Rada Gminy Wiskitki
2018 9102 2018-09-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.136.2018.MS Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 września 2018 r. Rada Gminy Jabłonna
2018 9103 2018-09-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.135.2018.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 września 2018 r. Rada Miejska w Szydłowcu
2018 9104 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/241/2018 RADY GMINY OPINOGÓRA GÓRNA z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
2018 9105 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/244/2018 RADY GMINY OPINOGÓRA GÓRNA z dnia 27 września 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Opinogóra Górna
2018 9106 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/245/2018 RADY GMINY OPINOGÓRA GÓRNA z dnia 27 września 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2018 9107 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/246/2018 RADY GMINY OPINOGÓRA GÓRNA z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Opinogóra Górna
2018 9108 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/247/2018 RADY GMINY OPINOGÓRA GÓRNA z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Opinogóra Górna miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 9109 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr XLIV.415.2018 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 24 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach i w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Mińsk Mazowiecki
2018 9110 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr XLIV.416.2018 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 24 września 2018 r. w sprawie wykonania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w Mieście Mińsk Mazowiecki
2018 9111 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr XLIV.435.2018 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 24 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Mińsk Mazowiecki
2018 9112 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr XLIV.437.2018 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2018
2018 9113 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr LXI/631/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2018 9114 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr LXII/264/18 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za usunięcie z drogi oraz parkowanie pojazdów
2018 9115 2018-09-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 30/2018 Wójta Gminy Karniewo z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Karniewo na 2018r.
2018 9116 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr XL/217/2018 Rady Gminy Karniewo z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2018 r.
2018 9117 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr XL/218/2018 Rady Gminy Karniewo z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Karniewo.
2018 9118 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr XL/219/2018 Rady Gminy Karniewo z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Karniewo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 9119 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/252/2018 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2018 rok
2018 9120 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr XL/273/2018 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 14 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2018 rok
2018 9121 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr XLI/280/2018 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 23 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2018 rok
2018 9122 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/639/2018 Rady Miasta Legionowo z dnia 26 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2018 r.
2018 9123 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/640/2018 Rady Miasta Legionowo z dnia 26 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podatków i opłat lokalnych
2018 9124 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/644/2018 Rady Miasta Legionowo z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zgłaszania inicjatyw uchwałodawczych przez mieszkańców Gminy Miejskiej Legionowo
2018 9125 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr LVII/339/2018 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 25 września 2018 r. w sprawie nagród za osiągnięte wyniki sportowe.
2018 9126 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr LVII/343/2018 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 25 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Zakrzew.
2018 9127 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr LVII/344/2018 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Zakrzew miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 9128 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr LVII/345/2018 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 25 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania alkoholu w miejscach publicznych na terenie Gminy Zakrzew.
2018 9129 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr XLI.387.2018 Rady Gminy Prażmów z dnia 30 sierpnia 2018 r. sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII.337.2018 Rady Gminy Prażmów z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania , ustalenia ich numerów , granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 9130 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr XLI.389.2018 Rady Gminy Prażmów z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jeziórko-Ustanówek – etap I
2018 9131 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr 192/2018 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 18 września 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2018
2018 9132 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr 193/2018 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 18 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok
2018 9133 2018-09-28 Informacja Informacja nr OŁO.4110.28.2018.MRo Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 września 2018 r.
2018 9134 2018-09-28 Informacja Informacja nr OŁO.4110.29.2018.MRo Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 września 2018 r.
2018 9135 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr XXXIX/293/18 Rady Gminy Gozdowo z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów Gozdowo i Kolonia Przybyszewo w gminie Gozdowo
2018 9136 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/233/2018 Rady Gminy Jednorożec z dnia 25 września 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXV/196/2017 Rady Gminy Jednorożec z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Jednorożec na 2018 rok
2018 9137 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr LIII/297/2018 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 26 września 2018 r. w sprawie Statutu Powiatu Płońskiego
2018 9138 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr LIII/300/2018 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 26 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Płoński.
2018 9139 2018-09-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 53/2018 Wójta Gminy w Gniewoszowie z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I-sze półrocze 2018r oraz przebiegu wykonania planów finansowych Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszów i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie
2018 9140 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr 182/XXXIII/2018 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Dzierzgowo
2018 9141 2018-09-28 Porozumienie Porozumienie nr 20/2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 11 lipca 2018 r. zawarte pomiędzy Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad
2018 9142 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr VII/38/18 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Utrata z dnia 24 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Związku Międzygminnego Utrata na rok 2018
2018 9143 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr LVII/426/2019 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej w miejscowości Jasionka do kategorii dróg gminnych
2018 9144 2018-09-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 88/2018 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 26 września 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jednorożec na 2018 rok
2018 9145 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr XXXIX/292/18 Rady Gminy Gozdowo z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów Bonisław, Gozdowo, Kolonia Przybyszewo, Kozice Smorzewo, Kuskowo Bronoszewice, Lelice, Łysakowo, Ostrowy, Rempin, Rękawczyn, Wilkowo, Zbójno, w gminie Gozdowo.
2018 9146 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr LV/344/2018 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Wyszkowskiego.
2018 9147 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr LV/347/2018 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XLVII/309/2017 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszkowskiego na 2018 r.
2018 9148 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr 420/18 Rady Gminy Celestynów z dnia 26 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Celestynów
2018 9149 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr 421/18 Rady Gminy Celestynów z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody – użytku ekologicznego
2018 9150 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr 422/18 Rady Gminy Celestynów z dnia 26 września 2018 r. zmieniająca uchwałę nr 388/18 Rady Gminy Celestynów z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie określenia stref cen (stawek taryfowych) obowiązujących przy przewozie osób i ich bagażu taksówkami na terenie gminy Celestynów.
2018 9151 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr 423/18 Rady Gminy Celestynów z dnia 26 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Celestynów a Gminami: Kołbiel, Karczew i Wiązowna.
2018 9152 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr XXXV.252.2018 Rady Gminy Raciąż z dnia 13 września 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr VII.38.2015 Rady Gminy Raciąż z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie ustanowienia Gminnego Programu Osłonowego dla Rodzin Wielodzietnych z terenu Gminy Raciąż
2018 9153 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr LXXIV/2074/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 września 2018 r. w sprawie stypendiów m.st. Warszawy SAPERE AUSO dla uzdolnionych uczniów
2018 9154 2018-09-28 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 28 Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika w ośrodku wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie mazowieckim na 2018 r.
2018 9155 2018-09-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Radomia
2018 9156 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr 748/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wośniki”
2018 9157 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr 752/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Radomiu
2018 9158 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr 753/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w mieście Radomiu
2018 9159 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr 755/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24 września 2018 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe osób w autobusach komunikacji miejskiej w Radomiu oraz w sprawie ustalenia wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej.
2018 9160 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr XXXIX.283.2018 Rady Gminy Stromiec z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub remonty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Stromiec
2018 9161 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr XLIX.558.2018 Rada Miasta w Pruszkowie z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIII.351.2017 w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Pruszkowa.