Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Czerwiec 2018

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 5732 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr LVII/499/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/87/2015 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 14 lipca 2015 r., dotyczącej zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Karczewa w przedmiocie Budżetu Partycypacyjnego
2018 5733 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr LVII/500/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Karczew do kategorii dróg gminnych oraz w sprawie ustalenia ich przebiegu
2018 5734 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr LVII/504/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 maja 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr LIII/478/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Karczew
2018 5735 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr LVII/505/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 maja 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr LIII/484/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Karczew w 2018 roku
2018 5736 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr LVII/507/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 maja 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2018
2018 5737 2018-06-01 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.30.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2018 roku.
2018 5738 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr 561/XLVIII/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Cegielnia, na terenie gminy Radzymin - część „A-1”
2018 5739 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr 562/XLVIII/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Słupno - Część 1.
2018 5740 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr XLIX/551/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego po obu stronach ulicy Janowskiej
2018 5741 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr XLIV.532.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 23 maja 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLII/506/2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nadarzyn w roku 2018.
2018 5742 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr XLIV.540.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów ich wyboru na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego
2018 5743 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr XLIV.541.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Kajetany
2018 5744 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr XLIV.542.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Stara Wieś
2018 5745 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr XLVII/247/2018 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie podziału Gminy Zabrodzie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczb radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018 5746 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr XLVII/248/2018 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie podziału Gminy Zabrodzie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 5747 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr XLVII/250/2018 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na 2018 rok.
2018 5748 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr 479/XLIV/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie nadania drodze położonej w Serocku nazwy ul. Wiśniowy Sad.
2018 5749 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr 481/XLIV/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 21 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia „Serockiego bonu żłobkowego”
2018 5750 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr 482/XLIV/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 21 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów oraz ich wysokości oraz określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród oraz wyróżnień za wysokie osiągnięcia w dziedzinie kultury
2018 5751 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr 483/XLIV/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 21 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów nagród oraz wyróżnień za wysokie osiągnięcia w dziedzinie sportu
2018 5752 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr LIII/409/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie nadania nazw drogom
2018 5753 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr LIII/407/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/193/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania , a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
2018 5754 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr LIII/408/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celeowej dla podmiotów prowadzących na terenie Gminy Jaktorów niepubliczne żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów oraz dla dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek.
2018 5755 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr 109/XII/18 Rady Gminy Słupno z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Słupno na okręgi wyborcze
2018 5756 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr 110/XII/18 Rady Gminy Słupno z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Słupno na obwody głosowania
2018 5757 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr 476/LXIII/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Koszarowa” w Ostrołęce
2018 5758 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr 487/LXIII/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 5759 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr 488/LXV/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych i innych nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela
2018 5760 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr 489/LXV/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na rok 2018 na terenie Miasta Ostrołęki
2018 5761 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr 491/LXV/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 5762 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr 492/LXV/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Leśniewo w mieście Ostrołęka
2018 5763 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr XXXVII/266/2018 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia wysokości tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w prowadzonych przez Gminę i Miasto Przysucha szkołach podstawowych, przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
2018 5764 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr XXXVII/267/2018 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zasad udzielania i  rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, w szkołach lub przedszkolach prowadzonych przez Gminę i Miasto Przysucha
2018 5765 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr LVI/295/18 Rady Gminy Leoncin z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody
2018 5766 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr LVI/296/18 Rady Gminy Leoncin z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LIV/282/18 Rady Gminy Leoncin z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leoncin w 2018 roku
2018 5767 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr LVI/294/18 Rady Gminy Leoncin z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za uczestnictwo w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Leoncin .
2018 5768 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr LI/353/2018 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Lipsko
2018 5769 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr XL/334/2018 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kamień.
2018 5770 2018-06-01 Porozumienie Porozumienie nr S.OS.V.0310.3.2018 Zarządu Powiatu w Otwocku z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Karczew wykonania budowy chodnika z odwodnieniem na drogach powiatowych: nr 2724W w m. Janów i w m. Łukówiec, nr 2730W w m. Kępa Nadbrzeska, nr 2728W w m. Ostrówiec i nr 2729W w m. Glinki
2018 5771 2018-06-01 Wyrok Wyrok nr VIII SA/Wa 896/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 marca 2018 r.
2018 5772 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr 425/XLIV/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej, w tym kategorii dzieci oraz zasad jej rozliczania dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki lub kluby dziecięce, zatrudniających dziennych opiekunów oraz dla dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek na terenie Gminy Milanówek
2018 5773 2018-06-01 Informacja Informacja nr DRE.WRC.4110.1.1.7.2018.247.ESZ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 maja 2018 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 22 maja 2018 r. Nr DRE.WRC.4110.1.1.6.2018.247.ESz, w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła udzielonej Przedsiębiorcy: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o. z siedzibą w Ciechanowie
2018 5774 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr 63 / 2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego, informacji o stanie mienia powiatu oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego w Błoniu za 2017 rok
2018 5775 2018-06-01 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 3/2018 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Piasecznie z dnia 20 kwietnia 2018 r. uchylające rozporządzenia w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na części obszaru powiatu piaseczyńskiego
2018 5776 2018-06-01 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 maja 2018 r.
2018 5777 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr LI/534/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Wyszków maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Wyszków miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 5778 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr LI/535/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie nadania nazw rondu i drogom wewnętrznym położonym w miejscowości Wyszków.
2018 5779 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr LI/536/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Kamieńczyk.
2018 5780 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr LI/537/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Rybienko Nowe.
2018 5781 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr LI/538/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Ślubów.
2018 5782 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr LI/539/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej.
2018 5783 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr LI/553/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2018 rok.
2018 5784 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr XLVIII/4/18 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2018 5785 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr XLVIII/5/18 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Piaseczyńskiego dla niepublicznych szkół posiadających uprawnienia szkoły publicznej i niepublicznych placówek oraz szkół publicznych prowadzonych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 5786 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr XVLIII/8/18 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie podziału Powiatu Piaseczyńskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w poszczególnych okręgach.
2018 5787 2018-06-04 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.31.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2018 roku.
2018 5788 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/330/2018 Rady Miasta Maków Mazowiecki z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie nadania nazw ulicom w Mieście Maków Mazowiecki
2018 5789 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/335/2018 Rady Miasta Maków Mazowiecki z dnia 24 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XLIV/317/2018 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki na rok 2018 oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznane
2018 5790 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/336/2018 Rady Miasta Maków Mazowiecki z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Maków Mazowiecki
2018 5791 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/342/2018 Rady Miasta Maków Mazowiecki z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2018 rok
2018 5792 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr 108/2018 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2018
2018 5793 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr 109/2018 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2018
2018 5794 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr 110/2018 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 22 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok
2018 5795 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr LIV/570/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
2018 5796 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr LIV/579/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ożarów Mazowiecki
2018 5797 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr LIV/580/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 5798 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr LXI/536/2018 Rady Miasta Marki z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego ”Marecki Bon Żłobkowy” dla rodzin z dzieckiem w wieku od 1 roku do lat 3.
2018 5799 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr LXI/534/2018 Rady Miasta Marki z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LV/463/2017 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2018 rok
2018 5800 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr LXI/535/2018 Rady Miasta Marki z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIX/517/2018 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu „Marecka Karta Mieszkańca ”
2018 5801 2018-06-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.080.2018 Burmistrza Miasta Marki z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2018 rok.
2018 5802 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr XLIX/288/18 Rady Gminy Somianka z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie: zmian do Uchwały budżetowej nr XLIII/254/17 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2017 roku
2018 5803 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr XLIX/289/18 Rady Gminy Somianka z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Somianka w latach 2018-2022”
2018 5804 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr XLIV.425.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2018 rok
2018 5805 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr XLIV.428.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wielgolas Duchnowski, gmina Halinów
2018 5806 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr XLIV.429.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Krzewina, gmina Halinów
2018 5807 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/253/2018 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 28 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mławskiego na 2018 rok
2018 5808 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/256/2018 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2018
2018 5809 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr XLV/425/2018 Rady Gminy Wieliszew z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Łajski gmina Wieliszew (w rejonie ulic: Suwalnej, Nowodworskiej i Sikorskiego)
2018 5810 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr XLV/426/2018 Rady Gminy Wieliszew z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Łajski gmina Wieliszew (w rejonie ul. Sikorskiego i ul. Akacjowej)
2018 5811 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr XLV/421/2018 Rady Gminy Wieliszew z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Olszewnica Nowa gmina Wieliszew
2018 5812 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr XLV/422/2018 Rady Gminy Wieliszew z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym położonym w miejscowości Olszewnica Stara gmina Wieliszew
2018 5813 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/338/18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2018 rok
2018 5814 2018-06-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/2018 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2017 rok
2018 5815 2018-06-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 186/2018 Wójta Gminy Sabnie z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sabnie za 2017r.
2018 5816 2018-06-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/2018 Wójta Gminy Magnuszew z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Magnuszew oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w Magnuszewie za 2017 rok.
2018 5817 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr LVI/289/18 Rady Gminy Leoncin z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2018 rok
2018 5818 2018-06-04 Wyrok Wyrok nr III SA/Wa 2628/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25 września 2017 r.
2018 5819 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr LIX/259/2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy i Miasta Mogielnica na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib komisji wyborczych.
2018 5820 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr LII/382/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszczonowie
2018 5821 2018-06-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 235/2017 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2018 5822 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr 451/157/2018 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2018 rok
2018 5823 2018-06-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/2018 Wójta Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2017.
2018 5824 2018-06-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-R.4131.3.2018.AW Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 maja 2018 r. Rada Powiatu w Radomiu
2018 5825 2018-06-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.66.2018.MS Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 maja 2018 r. Rada Gminy Kołbiel
2018 5826 2018-06-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.72.2018.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 maja 2018 r. Rada Gminy Prażmów
2018 5827 2018-06-04 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 13 Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 czerwca 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na obszarze powiatów legionowskiego, łosickiego, nowodworskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, siedleckiego, sochaczewskiego, sokołowskiego, warszawskiego zachodniego i wołomińskiego oraz miasta stołecznego Warszawy
2018 5828 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr LXVII/1849/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustalenia zniżek w cenach biletów za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego m.st. Warszawy dla mieszkańców gmin, z którymi zawarto porozumienie w sprawie wysokości dopłat do cen biletów
2018 5829 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr LXVII/1850/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 24 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie
2018 5830 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr LXVII/1851/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 24 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zniżek w cenach biletów za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie dla osób zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych we właściwym urzędzie skarbowym oraz dla dzieci tych osób
2018 5831 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr LXVII/1855/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Cmentarza Powstańców Warszawy
2018 5832 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr LXVII/1857/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zasad wynajmowania z zasobu lokalowego m.st. Warszawy pracowni do prowadzenia działalności twórczej w dziedzinie kultury i sztuki i warszawskich historycznych pracowni artystycznych oraz zmiany uchwały w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym podmiotem oraz uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy
2018 5833 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr LXVII/1861/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 24 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie m.st. Warszawy
2018 5834 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr LXVII/1868/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 24 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości dla niektórych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i osoby fizyczne
2018 5835 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr LXVII/1869/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 24 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m.st. Warszawie
2018 5836 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr LXVII/1870/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 356 w Warszawie, ul. Głębocka 66
2018 5837 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr LXVII/1871/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany nazwy Przedszkola nr 416 w Warszawie, ul. Syta 123
2018 5838 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr LXVII/1872/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie nadania imienia Przedszkolu nr 424 w Warszawie, ul. Prymasa A. Hlonda 20J
2018 5839 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr LXVII/1873/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany nazwy Przedszkola nr 427 w Warszawie, ul. Radosna 11
2018 5840 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr LXVII/1874/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
2018 5841 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr LXVII/1875/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
2018 5842 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr LXVII/1876/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
2018 5843 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr 393/LXXVII/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie dzieciom zamieszkałym na terenie Miasta Gostynina możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert.
2018 5844 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr 394/LXXVII/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu Stypendium Miasta Gostynina dla najzdolniejszych uczniów”
2018 5845 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr 390/LXXVII/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasta Gostynina na zadanie służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych.
2018 5846 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr 391/LXXVII/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w  prowadzonych przez Miasto Gostynin przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktach przedszkolnych
2018 5847 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr 392/LXXVII/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół, dla których Miasto Gostynin nie jest organem prowadzącym
2018 5848 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr 779/VII/44/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Parcela
2018 5849 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr 778/VII/44/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Cieciszew
2018 5850 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr 777/VII/44/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Bielawa
2018 5851 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr 776/VII/44/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Czarnów
2018 5852 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr 774/VII/ 44/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Turowice
2018 5853 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr 770/VII/44/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania drodze wewnętrznej położonej w Bielawie, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 943/7 oraz część działki ewidencyjnej nr 1870/26 z obrębu 0001 Bielawa, nazwy „Rodziny Rossmannów"
2018 5854 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr 769/VII/44/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania drodze wewnętrznej położonej w Czarnowie, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 148/5 z obrębu 0004 Czarnów, nazwy „Magiczna"
2018 5855 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr 768/VII/44/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania skwerowi położonemu w Konstancinie-Jeziornie u zbiegu ulic Anny Walentynowicz i Mirkowskiej, stanowiącemu część działki ewidencyjnej nr 10/46 z obrębu 02-02, nazwy „Skwer im. Rodziny Natansonów"
2018 5856 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr 767/VII/44/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Konstancin-Jeziorna
2018 5857 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr 765/VII/44/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2018-2022
2018 5858 2018-06-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 175/18 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 5859 2018-06-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 176/18 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury, informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2017-2027 r. za 2017 rok.
2018 5860 2018-06-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 181/18 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 5861 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr XLVII-546/2018 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLIV - 507/2018 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych i publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2018 5862 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr XLVII-547/2018 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLIV-508/2018 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 stycznia 2018r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i placówek niepublicznych, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2018 5863 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr XXV/152/2018 Rady Gminy Pacyna z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 5864 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr XXV/151/2018 Rady Gminy Pacyna z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zarządzenia przedterminowych wyborów sołtysa wsi Słomków
2018 5865 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/203/18 Rady Gminy Rusinów z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rusinów.
2018 5866 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/204/18 Rady Gminy Rusinów z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Rusinów.
2018 5867 2018-06-04 Postanowienie Postanowienie nr 18/2018 Komisarza Wyborczego w Płocku II z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie dokonania podziału gminy Wiskitki na obwody głosowania
2018 5868 2018-06-04 Postanowienie Postanowienie nr DRD-5242/34/18 Komisarza Wyborczego w Radomiu II z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie podziału Gminy i Miasta Przysucha na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu wyborczym
2018 5869 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/278/2018 Rady Gminy Wiśniew z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2018 rok
2018 5870 2018-06-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 24/2018 Rady Gminy Bodzanów z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie: przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2017 rok
2018 5871 2018-06-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 95/2018 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2018 r.
2018 5872 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/18/18 Rady Gminy Czerwin z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Czerwin
2018 5873 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr 670/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Radomia
2018 5874 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr 677/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny oraz deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2018 5875 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr 679/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie przyznawania pomocy materialnej dla studentów uczelni wyższych przygotowujących się do podjęcia zatrudnienia na terenie miasta Radomia
2018 5876 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr 680/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Miasta Radomia w 2018 roku
2018 5877 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr 681/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie ustalenia Statutu Żłobka "Radomirek".
2018 5878 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr 682/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” w Radomiu
2018 5879 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr 683/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Radomiu
2018 5880 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr L/579/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2018 rok
2018 5881 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr L/572/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 maja 2018 r. zmieniający Uchwałę Nr X/104/2015 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe o charakterze użyteczności publicznej organizowane przez Miasto Siedlce środkami lokalnego transportu zbiorowego oraz w sprawie ustalenia kategorii osób uprawnionych do przejazdów ulgowych.
2018 5882 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr L/573/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego niektórym uczniom oddziałów klasy III oraz uczniom oddziałów klasy VI w publicznych szkołach podstawowych, powstałych z przekształcenia gimnazjów.
2018 5883 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr L/575/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie miasta Siedlce.
2018 5884 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr L/577/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach
2018 5885 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr LX/413/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łochów w zakresie wsi Nadkole i Łazy
2018 5886 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr LX/414/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łochów w zakresie wsi Jasiorówka, Burakowskie
2018 5887 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr LX/415/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łochów w zakresie wsi Wólka Paplińska i Kalinowiec
2018 5888 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr LX/419/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LIX/407/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łochów
2018 5889 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr LX/420/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LIX/408/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 5890 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr LX/423/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu Stypendialnego Gminy Łochów” dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łochów
2018 5891 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/177/2018 Rady Gminy Gzy z dnia 28 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Gzy na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 5892 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr XLIX/287/2018 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Płońskiego”
2018 5893 2018-06-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 42 /18 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 5894 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.359.2018 Rady Gminy Prażmów z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Prażmów w 2018 roku”
2018 5895 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr XLII/196/2018 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 24 maja 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2018
2018 5896 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr XLVI/339/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2018
2018 5897 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr 243/XXXVI/2018 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży
2018 5898 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr 244/XXXVI/2018 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dzierzążnia
2018 5899 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr FK.XLI.0007.372.2018 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji dla spółek wodnych oraz sposobu ich rozliczania
2018 5900 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr ZO.XLI.0007.374.2018 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych
2018 5901 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr SR.XLI.0007.375.2018 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Bliska w miejscowości Kąty Goździejewskie Pierwsze, gmina Dębe Wielkie
2018 5902 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr 386/18 Rady Gminy Celestynów z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Starej Wsi
2018 5903 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr 388/18 Rady Gminy Celestynów z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie określenia stref cen (stawek taryfowych) obowiązujących przy przewozie osób i ich bagażu taksówkami na terenie gminy Celestynów
2018 5904 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr 389/18 Rady Gminy Celestynów z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek osobowych zarejestrowanych na terenie Gminy Celestynów
2018 5905 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/257/18 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie podziału Powiatu Żuromińskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 5906 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr LII/335/2018 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XLVII/309/2017 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszkowskiego na 2018 r.
2018 5907 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr LVI/419/18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Żyrardowie
2018 5908 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr LVI/426/18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2018 5909 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr LVI/427/18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2018 5910 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr LVI/428/18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 24 maja 2018 r. zmieniająca Uchwałę nr LII/371/14 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 października 2014 r. w sprawie: Zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Żyrardowa
2018 5911 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/241/2018 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie Gminy Ojrzeń.
2018 5912 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr XLIX/386/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2018 rok
2018 5913 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr XLIX/390/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/377/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto Przasnysz
2018 5914 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr XLVI.303.2018 Rady Gminy Kowala z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Kończyce-Kolonia gm. Kowala.
2018 5915 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr XLVIII/354/2018 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Zakroczym na stałe obwody głosowania
2018 5916 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr L/269/2018 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla kadry kierowniczej, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Solec nad Wisłą
2018 5917 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr LI/533/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie likwidacji Przedszkola nr 3 w Wyszkowie
2018 5918 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr 782/XLVIII/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2018 5919 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr 785/XLVIII/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie likwidacji Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 w Płocku – Jednostki Budżetowej.
2018 5920 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr 786/XLVIII/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie likwidacji Rodzinnego Domu Dziecka Nr 4 w Płocku – Jednostki Budżetowej.
2018 5921 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr 787/XLVIII/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Płocka.
2018 5922 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr 788/XLVIII/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Płocka miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania oraz spożywania napojów alkoholowych w miejscach, obiektach lub na określonych obszarach miasta.
2018 5923 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr XLI/293/18 Rady Gminy w Skórcu z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Skórzec na rzecz spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji, tryb postępowania przy ich udzielaniu i sposobu rozliczania dotacji
2018 5924 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr XLI/294/18 Rady Gminy w Skórcu z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
2018 5925 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr XLI/295/18 Rady Gminy w Skórcu z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.
2018 5926 2018-06-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 51/2018 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jednorożec na 2018 rok
2018 5927 2018-06-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 51/2018 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2018 Nr XXXV/266/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2017 roku.
2018 5928 2018-06-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 55/2018 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2018 Nr XXXV/266/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2017 roku.
2018 5929 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr XXX.140.2018 Rady Gminy Goszczyn z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Goszczyn na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 5930 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr XLVI.301.2018 Rady Gminy Kowala z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
2018 5931 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/285/18 Rady Gminy Wodynie z dnia 25 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę NR XIX/133/16 Rady Gminy Wodynie z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakres tej pomocy w tym stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz tryb postępowania w sprawach związanych z realizacją lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów będących mieszkańcami Gminy Wodynie
2018 5932 2018-06-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 31/2018 Burmistrza Tarczyna z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przedłożenia Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Miejskiej w Tarczynie informacji z wykonania budżetu gminy Tarczyn za 2017 r., informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury- Gminnego Ośrodka Kultury w Tarczynie i Gminnej Biblioteki w Tarczynie za 2017 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tarczynie za 2017 r.
2018 5933 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/434/18 Rady Miasta Kobyłka z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/132/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Miasto Kobyłka w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz wysokości cen za te usługi
2018 5934 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/435/18 Rady Miasta Kobyłka z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVII/478/14 Rady Miasta Kobyłka z dnia 1 października 2014 r. w sprawie wyboru ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych i stawki tej opłaty na terenie Miasta Kobyłka
2018 5935 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/438/18 Rady Miasta Kobyłka z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Miasta Kobyłka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 5936 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr XLVII/480/2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2018 5937 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr XLVII/481/2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Gmina Siedlce.
2018 5938 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr XL/263/2018 Rady Gminy Baboszewo z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Baboszewo dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz kryteria i tryb przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
2018 5939 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr XLI/268/2018 Rady Gminy Baboszewo z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XIII/96/2016 Rady Gminy Baboszewo z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Baboszewo
2018 5940 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr XLII/306/2018 Rady Gminy Jadów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/97/2015 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2016-2021
2018 5941 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr XLII/311/2018 Rady Gminy Jadów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2018
2018 5942 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr L/439/18 Rady Gminy Cegłów z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Akacjowej położonej w miejscowości Cegłów
2018 5943 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr L/437/18 Rady Gminy Cegłów z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/292/17 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Cegłów oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów oraz doradców zawodowych realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2018 5944 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr L/440/18 Rady Gminy Cegłów z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Zacisze położonej w miejscowości Cegłów
2018 5945 2018-06-06 Porozumienie Porozumienie nr 1/WEK-I/P/67/2018 Gminy Miasto Płock i Województwa Mazowieckiego z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie powierzenia Województwu Mazowieckiego zadań Gminy - Miasta Płock z zakresu organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę - Miasto Płock.
2018 5946 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr 260/XLI/2018 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zwolnienia z uiszczenia opłat za wydanie prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego dla osób ubiegających się o ich wydanie
2018 5947 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr 193/653/2018 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i  wydatków w budżecie Powiatu Wyszkowskiego na 2018 r.
2018 5948 2018-06-06 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.32.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2018 roku.
2018 5949 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr ZO.XLI.0007.374.2018 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych
2018 5950 2018-06-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 22/2018 Burmistrza Gminy Różan z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2017
2018 5951 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr 387/18 Rady Gminy Celestynów z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na postój taksówek osobowych na terenie gminy Celestynów oraz ustalenia opłat za korzystanie z tych miejsc
2018 5952 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr 217/XXXVI/2018 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Szczawin Kościelny instrumentem płatniczym.
2018 5953 2018-06-06 Rozporządzenie Porządkowe Rozporządzenie porządkowe nr 14 Wojewody Mazowieckiego z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zakazu w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych i ruchu pojazdów nienormatywnych na terenie m. st. Warszawy
2018 5954 2018-06-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/260/2018 Rady Gminy Łąck z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały Rady Gminy Łąck nr IX/80/2015 z dnia 30.12.2015 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów w Gminie Łąck
2018 5955 2018-06-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/261/2018 Rady Gminy Łąck z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Łąck na obwody głosowania
2018 5956 2018-06-07 Wyrok Wyrok nr V SA/Wa 1168/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 marca 2018 r.
2018 5957 2018-06-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/438/2018 Rady Gminy Wieliszew z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Wieliszew w 2018 r.
2018 5958 2018-06-07 Uchwała Uchwała nr 332/XLVI/18 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 29 maja 2018 r. określenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym z budżetu Powiatu Grodziskiego, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
2018 5959 2018-06-07 Uchwała Uchwała nr 335/XLVI/18 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej
2018 5960 2018-06-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/239/2018 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu szydłowieckiego na drugie półrocze 2018 roku, zapewniających dostępność świadczeń w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy.
2018 5961 2018-06-07 Uchwała Uchwała nr LXI/422/2018 Rady Miasta Pionki z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie wydzielenia środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunki i sposób ich przyznawania.
2018 5962 2018-06-07 Uchwała Uchwała nr LXI/423/2018 Rady Miasta Pionki z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zmiany sieci szkół podstawowych i gimnazjów, przyjętej uchwałą Nr XL/265/2017 Rady Miasta Pionki z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe
2018 5963 2018-06-07 Uchwała Uchwała nr LXI/424/2018 Rady Miasta Pionki z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie sprostowania błędu w załączniku do uchwały nr LVII/396/2018 Rady Miasta Pionki z dnia 27.03.2018r. w sprawie podziału Gminy Miasta Pionki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018 5964 2018-06-07 Uchwała Uchwała nr LXI/425/2018 Rady Miasta Pionki z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie sprostowania błędu w załączniku do uchwały nr LVII/401/2018 Rady Miasta Pionki z dnia 27.03.2018r. w sprawie podziału Gminy Miasta Pionki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 5965 2018-06-07 Uchwała Uchwała nr LXI/427/2018 Rady Miasta Pionki z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnychi użytkowych na rzecz najemców oraz warunków udzielenia bonifikat od ceny lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Pionki.
2018 5966 2018-06-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/243/2018 Rady Gminy Stupsk z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Stupsk
2018 5967 2018-06-07 Uchwała Uchwała nr 441/LVII/2018 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina Miasto Sierpc
2018 5968 2018-06-07 Uchwała Uchwała nr 442/LVII/2018 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy nowo powstałej ulicy w Sierpcu
2018 5969 2018-06-07 Uchwała Uchwała nr 446/LVII/2018 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Sierpc
2018 5970 2018-06-07 Uchwała Uchwała nr 447/LVII/2018 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Sierpc
2018 5971 2018-06-07 Uchwała Uchwała nr XLV/338/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/108/15 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 23 listopada 2015 r.
2018 5972 2018-06-07 Uchwała Uchwała nr LII/327/2018 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z nich
2018 5973 2018-06-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/591/2018 Rady Miasta Legionowo z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2018 r.
2018 5974 2018-06-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/594/2018 Rady Miasta Legionowo z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zasad korzystania z Punktu Obsługi Rowerzysty w Arenie Legionowo
2018 5975 2018-06-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/598/2018 Rady Miasta Legionowo z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia "Karty Dużej Rodziny"
2018 5976 2018-06-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 46/2018 Burmistrza Zakroczymia z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2018 rok
2018 5977 2018-06-07 Uchwała Uchwała nr XLIX/393/18 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Błonie za rok 2017 i  sprawozdania finansowego za 2017 rok
2018 5978 2018-06-07 Uchwała Uchwała nr XLIX/394/18 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Błonia
2018 5979 2018-06-07 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 7/2018 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 6 czerwca 2018 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie gminy Nasielsk
2018 5980 2018-06-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/230/2018 Rady Gminy Winnica z dnia 29 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Winnica
2018 5981 2018-06-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/231/2018 Rady Gminy Winnica z dnia 29 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 5982 2018-06-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/232/2018 Rady Gminy Winnica z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Winnica w 2018 roku
2018 5983 2018-06-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/233/2018 Rady Gminy Winnica z dnia 29 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Winnica, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane na rok 2018
2018 5984 2018-06-07 Uchwała Uchwała nr 328/XLIV/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2018
2018 5985 2018-06-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 33/2018 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 240/XXIV/17 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 5986 2018-06-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 39/2018 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 240/XXIV/17 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 5987 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr 222/LXIII/2018 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na Terenie Miasta i Gminy Sanniki
2018 5988 2018-06-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 333/18 Wójta Gminy Korytnica z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok
2018 5989 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/264/2018 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zwoleniu
2018 5990 2018-06-08 Zarządzenie Zarządzenie nr W.0050.5.2018 Wójta Gminy Przesmyki z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Przesmyki za 2017 rok
2018 5991 2018-06-08 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.33.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2018 roku.
2018 5992 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr 226/XXXVII/2018 Rady Gminy w Bielsku z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie nadania nazw ulic w Bielsku oraz przedłużenia ulic.
2018 5993 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr XIX/62/18 Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą "Natura" z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalania Regulaminu utrzymania czystości i porządku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gmin - uczestników Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura”.
2018 5994 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr XIX/65/18 Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą "Natura" z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r. Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura” Nr XVIII /61/17 Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwa „Natura” z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018 5995 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr XIX/66/18 Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą "Natura" z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura” za 2017 rok.
2018 5996 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/264/2018 Rady Gminy w Łącku z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Łąck oraz sezonu kąpielowego w 2018 roku
2018 5997 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr XXX V/312/2018 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania wspólnej nazwy ulicy dla miejscowości Kowalicha i Marianów
2018 5998 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr LV.493.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Brwinów
2018 5999 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr LV.494.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Brwinów
2018 6000 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr LV.499.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr LI.445.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 grudnia 2017 r.
2018 6001 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/239/18 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Myszyniec na lata 2018-2021
2018 6002 2018-06-08 Informacja Informacja nr OŁO.4110.19.2018.EK i OŁO.4110.20.2018.EK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 kwietnia 2018 r.
2018 6003 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/328/18 Rady Gminy Izabelin z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkole i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Izabelin
2018 6004 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/329/18 Rady Gminy Izabelin z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Izabelin
2018 6005 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/330/18 Rady Gminy Izabelin z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2018 6006 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/331/18 Rady Gminy Izabelin z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2018 6007 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/332/18 Rady Gminy Izabelin z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Izabelin
2018 6008 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr XLIII.306.2018 Rady Gminy Kotuń z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Broszków.
2018 6009 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr X.414.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2018 rok
2018 6010 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr X.415.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2027
2018 6011 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII.418.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2018 rok
2018 6012 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII.419.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027
2018 6013 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr 593/XLI/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2018
2018 6014 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr 595/XLII/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2018
2018 6015 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr 603/XLII/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu PGR i Radiostacja Łazy
2018 6016 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr 612/XLIII/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2018
2018 6017 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr 615/XLIII/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Lesznowola
2018 6018 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr 619/XLIII/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Wilcza Góra
2018 6019 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr 629/XLIII/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych na terenie Gminy Lesznowola
2018 6020 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr 630/XLIII/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze
2018 6021 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr 631/XLIII/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze
2018 6022 2018-06-08 Postanowienie Postanowienie nr DRD-773/3/18 Komisarza Wyborczego w Radomiu I z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Zwoleniu
2018 6023 2018-06-08 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 15 Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu zwoleńskiego i lipskiego
2018 6024 2018-06-11 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Szydłowca; Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie powierzenia Miastu Szydłowiec obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2018 6025 2018-06-11 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Radomia; Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie powierzenia Miastu Radom obowiązku utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni oraz przyznania dotacji na ten cel
2018 6026 2018-06-11 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki; Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie powierzenia Miastu Gminie Kosów Lacki obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2018 6027 2018-06-11 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Sochocin z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Sochocin obowiązku utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni oraz przyznania dotacji na ten cel
2018 6028 2018-06-11 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Ostrów Mazowiecka obowiązku utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni oraz przyznania dotacji na ten cel
2018 6029 2018-06-11 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Szydłowo z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Szydłowo obowiązku utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni oraz przyznania dotacji na ten cel
2018 6030 2018-06-11 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Opinogóra Górna z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Opinogóra Górna obowiązku utrzymania porządku i pielęgnacji oraz przyznania dotacji na ten cel
2018 6031 2018-06-11 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Nieporęt z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Nieporęt obowiązku utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni oraz przyznania dotacji na ten cel
2018 6032 2018-06-11 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Izabelin z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Izabelin obowiązku utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni oraz przyznania dotacji na ten cel
2018 6033 2018-06-11 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Huszlew z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Huszlew obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2018 6034 2018-06-11 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Goszczyn z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Goszczyn obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2018 6035 2018-06-11 Aneks Aneks nr 7 Prezydenta Miasta Płocka; Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 marca 2018 r. do porozumienia z dnia 3 czerwca 2009 r. w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 6036 2018-06-11 Porozumienie Porozumienie Starosty Pułtuskiego; Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Pułtuskiemu obowiązku utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni oraz przyznania dotacji na ten cel
2018 6037 2018-06-11 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Warka; Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie powierzenia Miastu Warka obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2018 6038 2018-06-11 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Sierpc; Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie powierzenia Miastu Sierpc obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2018 6039 2018-06-11 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Myszyniec; Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Myszyniec obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2018 6040 2018-06-11 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Gminy Kozienice; Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Kozienice obowiązku utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni oraz przyznania dotacji na ten cel
2018 6041 2018-06-11 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin; Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Drobin obowiązku realizacji prac remontowych, utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni oraz przyznania dotacji na ten cel
2018 6042 2018-06-11 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Wilga z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Wilga obowiązku utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni oraz przyznania dotacji na ten cel
2018 6043 2018-06-11 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Siennica z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Siennica obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2018 6044 2018-06-11 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Rzeczniów obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2018 6045 2018-06-11 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Krasne z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Krasne obowiązku utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni oraz przyznania dotacji na ten cel
2018 6046 2018-06-11 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Czerwin z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Czerwin obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2018 6047 2018-06-11 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Czernice Borowe obowiązku realizacji prac remontowych, utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni oraz przyznania dotacji na ten cel
2018 6048 2018-06-11 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski; Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie powierzenia Miastu Sokołów Podlaski obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2018 6049 2018-06-11 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki; Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie powierzenia Miastu Nowy Dwór Mazowiecki obowiązku utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni oraz przyznania dotacji na ten cel
2018 6050 2018-06-11 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Nasielsk; Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie powierzenia Miastu Nasielsk obowiązku utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni oraz przyznania dotacji na ten cel
2018 6051 2018-06-11 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Mordy; Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Mordy obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2018 6052 2018-06-11 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck; Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Glinojeck obowiązku utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni oraz przyznania dotacji na ten cel
2018 6053 2018-06-11 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Troszyn z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Troszyn obowiązku utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni oraz przyznania dotacji na ten cel
2018 6054 2018-06-11 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Suchożebry z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Suchożebry obowiązku utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni oraz przyznania dotacji na ten cel
2018 6055 2018-06-11 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Olszanka z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Olszanka obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2018 6056 2018-06-11 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Kotuń z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Kotuń obowiązku utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni oraz przyznania dotacji na ten cel
2018 6057 2018-06-11 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Kazanów z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Kazanów obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2018 6058 2018-06-11 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Jednorożec z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Jednorożec obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2018 6059 2018-06-11 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Brańszczyk obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2018 6060 2018-06-11 Uchwała Uchwała nr 114/XIII/18 Rady Gminy Słupno z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie podwyższenia kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku celowego z pomocy społecznej
2018 6061 2018-06-11 Uchwała Uchwała nr 117/XIII/18 Rady Gminy Słupno z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt. „Jestem Europejczykiem – kreatywnym podróżnikiem”, który został dofinansowany ze środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka DL Fundacji „FLZP Młodzi Razem” i Powiatu Płockiego
2018 6062 2018-06-11 Uchwała Uchwała nr 118/XIII/18 Rady Gminy Słupno z dnia 24 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określania przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Słupno, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Słupno, udostępnionych operatorom i przewoźnikom, ustalenia warunków i zasad oraz stawki za ich korzystanie
2018 6063 2018-06-11 Uchwała Uchwała nr 120/XIII/18 Rady Gminy Słupno z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Słupno służebnościami gruntowymi i służebnościami przesyłu
2018 6064 2018-06-11 Uchwała Uchwała nr 121/XIII/18 Rady Gminy Słupno z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Słupno
2018 6065 2018-06-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.354.2018 Rady Gminy Prażmów z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Prażmów za rok 2017
2018 6066 2018-06-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.355.2018 Rady Gminy Prażmów z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Prażmów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok
2018 6067 2018-06-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.361.2018 Rady Gminy Prażmów z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jeziórko – Ustanówek i Ustanów – rejon PKP – etap I
2018 6068 2018-06-11 Uchwała Uchwała nr XLVII/232/2018 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania, najmu, użytkowania oraz użyczenia nieruchomości przekazanych przez powiat lipski Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku w nieodpłatne użytkowanie.
2018 6069 2018-06-11 Uchwała Uchwała nr XLVIII/468/18 Rady Miasta Zielonka z dnia 29 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2018
2018 6070 2018-06-11 Uchwała Uchwała nr XLVIII/471/18 Rady Miasta Zielonka z dnia 29 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2018 6071 2018-06-11 Uchwała Uchwała nr XLVIII/473/18 Rady Miasta Zielonka z dnia 29 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Zielonka
2018 6072 2018-06-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/358/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Długosiodło
2018 6073 2018-06-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/360/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Długosiodło.
2018 6074 2018-06-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/363/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/44/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 6075 2018-06-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/369/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości dla publicznych szkół prowadzonych na terenie gminy Długosiodło przez inne niż Gmina Długosiodło osoby prawne i osoby fizyczne
2018 6076 2018-06-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII.420.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Klembowie
2018 6077 2018-06-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII.421.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII.402.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 27 marca 2018 r.
2018 6078 2018-06-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII.423.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2018 6079 2018-06-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII.424.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Wola Rasztowska , gmina Klembów
2018 6080 2018-06-11 Uchwała Uchwała nr 259/XXXV/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2018 6081 2018-06-11 Uchwała Uchwała nr 268/XXXV/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 246/XXXIII/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze
2018 6082 2018-06-11 Uchwała Uchwała nr 368/LIII/18 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Upowszechniania Kultury w Chorzelach.
2018 6083 2018-06-11 Uchwała Uchwała nr 369/LIII/18 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Chorzele na lata 2018-2022.
2018 6084 2018-06-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/397/2018 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Mrozy na rok 2018
2018 6085 2018-06-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/400/2018 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w gminie Mrozy
2018 6086 2018-06-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/187/2018 Rady Gminy Domanice z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Domanice na 2018 rok
2018 6087 2018-06-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/194/2018 Rady Gminy Domanice z dnia 4 maja 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Domanice.
2018 6088 2018-06-11 Uchwała Uchwała nr 212/XXXIV/2018 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Gminy Nowe Miasto na 2018 rok
2018 6089 2018-06-11 Uchwała Uchwała nr 217/XXXV/2018 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Gminy Nowe Miasto na 2018 rok
2018 6090 2018-06-11 Uchwała Uchwała nr XLVI/437/18 Rady Miasta Kobyłka z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na 2018 rok
2018 6091 2018-06-11 Uchwała Uchwała nr XLVI/433/18 Rady Miasta Kobyłka z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/206/16 Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2018 6092 2018-06-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/2018 Rady Gminy Goworowo z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Goworowo za 2017 rok
2018 6093 2018-06-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/178/2018 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie nadawania tytułów: „Honorowy Obywatel Gminy Łaskarzew” oraz „Zasłużony dla Gminy Łaskarzew”
2018 6099 2018-06-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX.367.2018 Rady Gminy Prażmów z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 6098 2018-06-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 344/2018 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2018
2018 6097 2018-06-11 Uchwała Uchwała nr 263/XXXVI/18 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie podziału Powiatu Otwockiego na okręgi wyborcze i ustalenia ich granic, nadania numerów okręgom wyborczym i określeniu liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym
2018 6096 2018-06-11 Uchwała Uchwała nr XL/263/2018 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Radzanowo przez inne niż Gmina Radzanowo osoby prawne i fizyczne oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 6095 2018-06-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/242/2018 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Rady Powiatu w Szydłowcu na rok 2018.
2018 6094 2018-06-11 Uchwała Uchwała nr 339/XLVI/18 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2018 rok
2018 6100 2018-06-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/240/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia zasad postępowania w sprawach udzielania dotacji celowych, podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego.
2018 6101 2018-06-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/190/2018 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Wieczfnia Kościelna miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 6102 2018-06-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/189/2018 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Wieczfnia Kościelna
2018 6103 2018-06-12 Uchwała Uchwała nr 452/158/2018 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2018 rok
2018 6104 2018-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/233/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 5 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu wspierania edukacji uzdolnionych lub uzyskujących bardzo dobre wyniki w nauce uczniów szkół prowadzonych przez Powiat”.
2018 6105 2018-06-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 18.2018 Rady Gminy Brochów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brochów, sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za rok 2017
2018 6106 2018-06-12 Uchwała Uchwała nr XLII/227/2018 Rady Gminy Pionki z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Oddziale Zewnętrznym w Pionkach Zakładu Karnego w Żytkowicach
2018 6107 2018-06-12 Uchwała Uchwała nr XLVI/235/2018 Rady Gminy Sadowne z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody
2018 6108 2018-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/232/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć.
2018 6109 2018-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/246/2018 Rady Gminy Repki z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
2018 6110 2018-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/231/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie sposobu określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, pedagogów, psychologów logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym w szkołach prowadzonych przez Powiat Pułtuski.
2018 6111 2018-06-12 Uchwała Uchwała nr XLVII/232/2018 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XLV/216/218 z dnia 23.03.2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Młodzieszyn w 2018 roku.
2018 6112 2018-06-12 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 2/2018 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pruszkowie z dnia 1 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie gminy Nadarzyn
2018 6113 2018-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/227/18 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Brudzeń Duży
2018 6114 2018-06-12 Uchwała Uchwała nr XLI/299/2018 Rady Gminy Wiśniew z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2018 rok
2018 6115 2018-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/238/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2018 Nr XXXVI/218/2017 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 20 grudnia 2017 r.
2018 6116 2018-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.220.2018 Rady Gminy Słubice z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Słubice.
2018 6117 2018-06-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 52/2018 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jednorożec na 2018 rok
2018 6118 2018-06-12 Uchwała Uchwała nr 687/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Radomia a Zarządem Powiatu Radomskiego w sprawie przekazania Prezydentowi Miasta Radomia zarządzania częścią drogi powiatowej nr 3528W w oraz prowadzenia zadania pod nazwą „budowa odcinka drogi powiatowej nr 3528W” celu zachowania ciągłości komunikacyjnej, w związku z realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa lotniska Radom”
2018 6119 2018-06-12 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Łochowie
2018 6120 2018-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/257/2018 Rady Gminy Sochocin z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin
2018 6121 2018-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/258/2018 Rady Gminy Sochocin z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2018 rok
2018 6122 2018-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/260/2018 Rady Gminy Sochocin z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Sochocin
2018 6123 2018-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/259/2018 Rady Gminy Sochocin z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Sochocin maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 6124 2018-06-13 Uchwała Uchwała nr 580/L/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Radzymin
2018 6125 2018-06-13 Uchwała Uchwała nr 583/L/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Radzymin
2018 6126 2018-06-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.80.2018 Burmistrza Radzymina z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian planu wydatków budżetu na 2018 r.
2018 6127 2018-06-13 Uchwała Uchwała nr XLIII/39/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Jedlińsk dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 6128 2018-06-13 Uchwała Uchwała nr XLIII/33/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/18/2018 Rady Gminy Jedlińsk z 22 marca 2018 r. dotyczącej podziału gminy Jedlińsk na obwody głosowania i ustalenia numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 6129 2018-06-13 Uchwała Uchwała nr XXX/236/2018 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bieżuń na rok 2018.
2018 6130 2018-06-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Bieżuń z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy, sprawozdania finansowego Miasta i Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za rok 2017.
2018 6131 2018-06-13 Uchwała Uchwała nr XLVIII/354/2018 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie ceny za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych
2018 6132 2018-06-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 56/2018 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2018 Nr XXXV/266/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2017 roku.
2018 6133 2018-06-13 Uchwała Uchwała nr 197/XLII/2018 Rady Gminy Iłów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wysokości diet dla radnych i  Przewodniczącego Rady Gminy w Iłowie oraz sołtysów
2018 6134 2018-06-13 Uchwała Uchwała nr XL/222/2018 Rady Gminy Jednorożec z dnia 8 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXV/196/2017 Rady Gminy Jednorożec z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Jednorożec na 2018 rok
2018 6135 2018-06-13 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.34.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2018 roku.
2018 6136 2018-06-13 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.35.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2018 roku.
2018 6137 2018-06-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/191/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarnia w 2018 r.
2018 6138 2018-06-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/193/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie określenia metody opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
2018 6139 2018-06-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/194/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/185/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 marca 2018r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji.
2018 6140 2018-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/192/2018 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
2018 6141 2018-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/193/2018 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 8 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Szelków.
2018 6142 2018-06-13 Uchwała Uchwała nr LX/335/2018 Rady Miasta Garwolina z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Garwolinie pomiędzy Traktem Lwowskim, ul. Stacyjną i ul. Kościuszki
2018 6143 2018-06-13 Uchwała Uchwała nr LXI/336/2018 Rady Miasta Garwolina z dnia 11 czerwca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2018 Rady Miasta Garwolina Nr LI/296/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku
2018 6144 2018-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/240/2018 Rady Gminy Winnica z dnia 11 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2018 6145 2018-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/284/18 Rady Gminy Dobre z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany opłaty targowej, sposobu jej poboru oraz określenia inkasentów i wysokości pobieranego wynagrodzenia.
2018 6146 2018-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/285/18 Rady Gminy Dobre z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaż y i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Dobre.
2018 6147 2018-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/286/18 Rady Gminy Dobre z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Dobre.
2018 6148 2018-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/212/2018 Rady Gminy Rzewnie z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
2018 6149 2018-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/214/2018 Rady Gminy Rzewnie z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
2018 6150 2018-06-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/2018 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
2018 6151 2018-06-13 Uchwała Uchwała nr XLVIII/3/18 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia programu polityki zdrowotnej pn.: „ Jaskra – podstępny złodziej wzroku”
2018 6152 2018-06-13 Uchwała Uchwała nr 728/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 695/2018 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz wysokości tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zatrudnionych w placówkach wychowania przedszkolnego i szkołach, dla których Gmina Grodzisk Mazowiecki jest organem prowadzącym
2018 6153 2018-06-13 Uchwała Uchwała nr 739/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Natolin w gminie Grodzisk Mazowiecki
2018 6154 2018-06-13 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 8/2018 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie rezerwatu przyrody Zakole Zakroczymskie
2018 6155 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr LXVIII/1878/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Władysława Łokietka
2018 6156 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr LXVIII/1884/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany adresu Szkoły Podstawowej nr 202 im. 34 Pułku Strzelców Budziszyńskich w Warszawie, ul. Janka Bytnara „Rudego” 19
2018 6157 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr LXVIII/1885/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2018 6158 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr LXVIII/1886/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany statutu zakładu budżetowego m. st. Warszawy pod nazwą Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie
2018 6159 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr LXVIII/1887/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie zwolnienia z opłat osób obowiązanych do ubiegania się o wydanie nowego prawa jazdy oraz nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu z powodu zmiany administracyjnej
2018 6160 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr LXVIII/1888/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
2018 6161 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr LXVIII/1889/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
2018 6162 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr LXVIII/1890/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
2018 6163 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr LVI/532/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2018 6164 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr LVI/537/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Miasta Ząbki
2018 6165 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr LVI/527/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2018
2018 6166 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr LVII/540/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2018
2018 6167 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr LV/519/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2018
2018 6168 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr LIV/510/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2018
2018 6169 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr 241/L/18 Rady Gminy Sierpc z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie: udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Zygmunta Padlewskiego w Bledzewie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących ustalania opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Zygmunta Padlewskiego w Bledzewie oraz udzielania zwolnień z tych opłat.
2018 6170 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr 242/L/18 Rady Gminy Sierpc z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie: udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Borkowie Kościelnym do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących ustalania opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Borkowie Kościelnym oraz udzielania zwolnień z tych opłat.
2018 6171 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr 243/L/18 Rady Gminy Sierpc z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie: udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Goleszynie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących ustalania opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Goleszynie oraz udzielania zwolnień z tych opłat.
2018 6172 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr 244/L/18 Rady Gminy Sierpc z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie: udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Sudragach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących ustalania opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Sudragach oraz udzielania zwolnień z tych opłat.
2018 6173 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr 248/LI/18 Rady Gminy Sierpc z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Sierpc w 2018 roku
2018 6174 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr 249/LI /2018 Rady Gminy Sierpc z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie: ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Sierpc.
2018 6175 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr XLVIII/357/2018 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 29 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVII/353/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku
2018 6176 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr XLVIII/359/2018 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 29 maja 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Piastowa na 2018 rok
2018 6177 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr XLVIII/360/2018 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 29 maja 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLIII/201/2008 z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych
2018 6178 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr XLVIII/361/2018 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Piastowa
2018 6179 2018-06-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.41.2018 Burmistrza Tłuszcza z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na 2018 rok
2018 6180 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr XIVN.383.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na rok 2018
2018 6181 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr XIVN.384.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXIV.345.2017 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 12  grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2018 - 2033
2018 6182 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr XIVN.385.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego programu pomocy społecznej dla osób, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów proekologicznych w wyniku realizacji projektu pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Tłuszcz”
2018 6183 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/241/2018 Rady Gminy Lelis z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
2018 6184 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/242/2018 Rady Gminy Lelis z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/228/2018 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Lelis na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 6185 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/245/2018 Rady Gminy Lelis z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Gibałka, gmina Lelis
2018 6186 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/268/2017 Rady Gminy w Brochowie z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XIX/149/2016 Rady Gminy Brochów z dnia 19 sierpnia 2016 roku w sprawie nadania statutu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół w Brochowie
2018 6187 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/286/2018 Rady Gminy w Brochowie z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVII/268/2017 Rady Gminy Brochów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/149/2016 Rady Gminy Brochów z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół w Brochowie
2018 6188 2018-06-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 26/2018 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wieliszew oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za rok 2017
2018 6189 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr XLVI/435/2018 Rady Gminy Wieliszew z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2018 rok
2018 6190 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr XLVI/436/2018 Rady Gminy Wieliszew z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia świadczenia pieniężnego „Bon Malucha” dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3
2018 6191 2018-06-14 Postanowienie Postanowienie nr 20/2018 Komisarza Wyborczego w Płocku II z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Żyrardowa
2018 6192 2018-06-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Płocku II z dnia 12 czerwca 2018 r. o przyczynach nieprzeprowadzania wyborów uzupełniających do Rady Miasta Żyrardowa
2018 6193 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.357.2018 Rady Gminy Prażmów z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 6194 2018-06-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 297/2018 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 6195 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.0007.284.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Siennica
2018 6196 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/192/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Czarnia.
2018 6197 2018-06-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 53/2018 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jednorożec na 2018 rok
2018 6198 2018-06-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 25/2018 Wójta Gminy Gostynin z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2017 rok
2018 6199 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr XLV.516.2018 Rada Miasta w Pruszkowie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Anielin – przy ulicy Kościuszki
2018 6200 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr XL/290/2018 Rady Gminy Wiśniew z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2018 rok
2018 6201 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/491/2018 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 29 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2018 6202 2018-06-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.081.2018 Burmistrza Miasta Marki z dnia 29 maja 2018 r.
2018 6203 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr 590/2018 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2018 Nr XXXVI/218/2017 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 20 grudnia 2017 r.
2018 6204 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/20/18 Rady Gminy Czerwin z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.
2018 6205 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr XLVI/198/2018 Rady Gminy Sabnie z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
2018 6206 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/331/18 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 23 marca 2018 r. Nr XXXIII/312/18 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka
2018 6207 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/330/18 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 23 marca 2018 r. Nr XXXIII/309/18 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Ostrów Mazowiecka na lata 2018-2023
2018 6208 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/328/18 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2018 6209 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/327/18 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 6210 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr 75.LVI.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie dopłat do cen biletów za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez m. st. Warszawę oraz zgody na zawarcie porozumienia w sprawie tych dopłat z m. st. Warszawą
2018 6211 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr 77.LVI.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiązowna
2018 6212 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr 78.LVI.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 99.VIII.2011 Rady Gminy Wiązowna z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Oświata Gminna i nadania jej statutu
2018 6213 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/389/18 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą Plaża Miejska I
2018 6214 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/390/18 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą Plaża Miejska II
2018 6215 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/391/18 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą Plaża Miejska III
2018 6216 2018-06-14 Aneks Aneks nr 6 Marszałka Województwa Mazowieckiego; Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 maja 2018 r.
2018 6217 2018-06-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/2018 Wójta Gminy Rusinów z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rusinów za rok 2017 oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2017.
2018 6218 2018-06-15 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-R.4131.4.2018.MN Wojewody Mazowieckiego z dnia 6 czerwca 2018 r. Rada Gminy Gielniów
2018 6219 2018-06-15 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.71.2018.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 maja 2018 r. Rada Miejska w Radzyminie
2018 6220 2018-06-15 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.73.2018.DK Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 czerwca 2018 r. Rada Powiatu Mińskiego
2018 6221 2018-06-15 Uchwała Uchwała nr XLIV/332/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w miejscowości Chudowola, gmina Grójec
2018 6222 2018-06-15 Wyrok Wyrok nr VIII SA/Wa 924/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 lutego 2018 r.
2018 6223 2018-06-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/273/2018 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2018 6224 2018-06-15 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Ciechanów; Wójta Gminy Ciechanów z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie ustalania numerów porządkowych nieruchomości w miejscowości Pęchcin, gmina Ciechanów, przyległych do ulicy Bolesława Biegasa, położonej na terenie miasta Ciechanów
2018 6225 2018-06-15 Uchwała Uchwała nr 398/LXXVIII/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Miasta Gostynina na 2018 rok.
2018 6226 2018-06-15 Uchwała Uchwała nr 399/LXXVIII/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie zmian opisu granic okręgów wyborczych w uchwale Nr 381/LXXIII/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Miasta Gostynina na okręgi wyborcze
2018 6227 2018-06-15 Uchwała Uchwała nr 400/LXXVIII/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany opisu granic obwodów głosowania oraz adresów obwodowych komisji wyborczych w Uchwale Nr 387/LXXV/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Miasta Gostynina na obwody głosowania
2018 6228 2018-06-15 Uchwała Uchwała nr 322/LVII/2018 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Kozilas, gmina Lubowidz.
2018 6229 2018-06-15 Uchwała Uchwała nr 323/LVII/2018 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Zatorowizna, gmina Lubowidz.
2018 6230 2018-06-15 Uchwała Uchwała nr XLVI/197/2018 Rady Gminy Sabnie z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2030
2018 6231 2018-06-18 Uchwała Uchwała nr LXII/671/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
2018 6232 2018-06-18 Uchwała Uchwała nr LXIII/675/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Góra Kalwaria na rok 2018
2018 6233 2018-06-18 Uchwała Uchwała nr LXIII/679/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Góra Kalwaria
2018 6234 2018-06-18 Uchwała Uchwała nr LXIII/681/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
2018 6235 2018-06-18 Uchwała Uchwała nr 7.117.2018 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XLIII/228/2018 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Zabrodzie przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 6236 2018-06-18 Uchwała Uchwała nr 7.119.2018 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr 293/XLVI/2018 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Małkinia Górna oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2018 6237 2018-06-18 Uchwała Uchwała nr 7.120.2018 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XLVI/303/18 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Olszewo-Borki przez osoby fizyczne lub osoby prawne, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz terminu i sposobu rozliczania i wykorzystania dotacji.
2018 6238 2018-06-18 Uchwała Uchwała nr 7.121.2018 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XLV/271/2018 Rady Gminy Łyse z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół i placówek oświatowych, niepublicznych przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego, oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania tych dotacji.
2018 6239 2018-06-18 Uchwała Uchwała nr 8.124.2018 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XLIV/310/18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2018 6240 2018-06-18 Uchwała Uchwała nr 8.126.2018 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie orzeczenia o nieważności w części Uchwały Nr XXVIII/199/2018 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu spółkom wodnym dotacji z budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadań
2018 6241 2018-06-18 Uchwała Uchwała nr 8.130.2018 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 10 kwietnia 2018 r. dotycząca orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XXXVIII/263/2018 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Nowodworskiego dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania
2018 6242 2018-06-18 Uchwała Uchwała nr LI-67/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2018
2018 6243 2018-06-18 Uchwała Uchwała nr LII-76/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2018
2018 6244 2018-06-18 Uchwała Uchwała nr LII-82/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie połączenia przedszkola i szkoły podstawowej w  zespół szkolno – przedszkolny
2018 6245 2018-06-18 Uchwała Uchwała nr LII-84/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2018 6246 2018-06-18 Uchwała Uchwała nr LII-91/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy rondu
2018 6247 2018-06-18 Uchwała Uchwała nr LII-94/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy rondu
2018 6248 2018-06-18 Uchwała Uchwała nr XLVII/282/2018 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2018 rok
2018 6249 2018-06-18 Uchwała Uchwała nr XLIX/285/2018 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2018 rok
2018 6250 2018-06-18 Uchwała Uchwała nr L/288/2018 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2018 rok
2018 6251 2018-06-18 Uchwała Uchwała nr 73.LVI.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie określenia wzoru informacji i deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2018 6252 2018-06-18 Uchwała Uchwała nr 81.LVI.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geodezyjnym Wiązowna Gminna
2018 6253 2018-06-18 Uchwała Uchwała nr 82.LVI.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geodezyjnym Góraszka
2018 6254 2018-06-18 Uchwała Uchwała nr 87.LVI.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zniesienia ochrony przyrody z drzewa pomnikowego na terenie Gminy Wiązowna
2018 6255 2018-06-18 Uchwała Uchwała nr XXXI /214/2018 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Telakach Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kosowie Lackim.
2018 6256 2018-06-18 Uchwała Uchwała nr XXXI /211/ 2018 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kosów Lacki.
2018 6257 2018-06-18 Uchwała Uchwała nr XXXI /212/2018 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kosów Lacki.
2018 6258 2018-06-18 Uchwała Uchwała nr XLII/501/2018 Rady Miasta Mława z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 6259 2018-06-18 Uchwała Uchwała nr XLII/503/2018 Rady Miasta Mława z dnia 29 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2017-2021
2018 6260 2018-06-18 Uchwała Uchwała nr XLII/507/2018 Rady Miasta Mława z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w południowej części Miasta Mława w rejonie ulic: Płockiej, Olesin, Zabrody, drogi Nr 7, granicy Miasta Mława, linii kolejowej i rzeki Seracz – część 1
2018 6261 2018-06-18 Uchwała Uchwała nr 438/2018 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Nowodworskiego na 2018 rok
2018 6262 2018-06-18 Uchwała Uchwała nr 439/2018 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Nowodworskiego na 2018 rok
2018 6263 2018-06-18 Uchwała Uchwała nr 425/2018 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Nowodworskiego na 2018 rok
2018 6264 2018-06-18 Uchwała Uchwała nr 431/2018 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Nowodworskiego na 2018 rok
2018 6265 2018-06-18 Uchwała Uchwała nr 435/2018 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Nowodworskiego na 2018 rok
2018 6266 2018-06-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/269/2018 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej oraz opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka umieszczonego w zakładzie opiekuńczo -leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej.
2018 6267 2018-06-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/268/2018 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2018 rok
2018 6268 2018-06-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/169/2018 Rady Gminy Młynarze z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Młynarze
2018 6269 2018-06-18 Uchwała Uchwała nr XXIX.168.2018 Rady Gminy Młynarze z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Młynarze miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 6270 2018-06-18 Uchwała Uchwała nr XXIX.167.2018 Rady Gminy Młynarze z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Młynarze
2018 6271 2018-06-18 Uchwała Uchwała nr XLIX/297/2018 Rady Gminy Łyse z dnia 8 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2018
2018 6272 2018-06-18 Uchwała Uchwała nr XLIX/298/2018 Rady Gminy Łyse z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłaty na terenie Gminy Łyse
2018 6273 2018-06-18 Uchwała Uchwała nr XLIX/299/2018 Rady Gminy Łyse z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie zasad powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Łyse i szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2018 6274 2018-06-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2018 Wójta Gminy Lubowidz z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubowidz za rok 2017, sprawozdania z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Lubowidz
2018 6275 2018-06-18 Uchwała Uchwała nr 314/LVII/2018 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok
2018 6276 2018-06-18 Uchwała Uchwała nr 740/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie regulaminu bezpłatnego parkingu typu „parkuj i jedź” („park&ride”) na ul. Żydowskiej w Grodzisku Mazowieckim
2018 6277 2018-06-18 Uchwała Uchwała nr 741/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie bezpłatnego parkingu typu „parkuj i jedź” („park&ride”) na ul. Piaskowej w Grodzisku Mazowieckim
2018 6278 2018-06-18 Uchwała Uchwała nr 795/2018 Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2018 rok
2018 6279 2018-06-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.11.2018 Wójta Gminy Policzna z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok Radzie Gminy Policzna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.
2018 6280 2018-06-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 314/2018 Wójta Gminy Wolanów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie: przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy
2018 6281 2018-06-18 Uchwała Uchwała nr L/383/2018 Rady Gminy Sońsk z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów oraz nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze, w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sońsk
2018 6282 2018-06-18 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.36.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2018 roku.
2018 6283 2018-06-18 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 2/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 marca 2018 r. z wykonania Budżetu Miasta Płocka za 2017 rok.
2018 6284 2018-06-18 Uchwała Uchwała nr XXX/174/2018 Rady Gminy Czerwonka z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
2018 6285 2018-06-18 Uchwała Uchwała nr 455/159/2018 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2018 rok
2018 6286 2018-06-18 Uchwała Uchwała nr XXXIV.29.2018 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Nowa Wieś.
2018 6287 2018-06-18 Uchwała Uchwała nr L/382/2018 Rady Gminy Sońsk z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sońsk na rok 2018
2018 6288 2018-06-18 Uchwała Uchwała nr XXX/206/2018 Rady Gminy Strachówka z dnia 22 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/202/2018 Rady Gminy Strachówka z dnia 16 marca 2018r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strachówka
2018 6289 2018-06-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 27/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi za 2017 rok.
2018 6290 2018-06-18 Uchwała Uchwała nr 335/XLVI/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Żuromin
2018 6291 2018-06-18 Uchwała Uchwała nr 336/XLVI/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy i Miasta Żuromin miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 6292 2018-06-18 Uchwała Uchwała nr 338/XLVI/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 7 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2018
2018 6293 2018-06-18 Uchwała Uchwała nr 339/XLVI/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 7 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2018
2018 6294 2018-06-19 Uchwała Uchwała nr LV/526/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki – rejon centrum miasta
2018 6295 2018-06-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 28/2018 Wójta Gminy Strachówka z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2018 rok
2018 6296 2018-06-19 Uchwała Uchwała nr XXX/205/2018 Rady Gminy Strachówka z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2018 rok
2018 6297 2018-06-19 Uchwała Uchwała nr 757/XLVI/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2018.
2018 6298 2018-06-19 Uchwała Uchwała nr 779/XLVIII/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 24 maja 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2018.
2018 6299 2018-06-19 Uchwała Uchwała nr LV/584/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
2018 6300 2018-06-19 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Ciechanowie I z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu Płońskiego
2018 6301 2018-06-19 Uchwała Uchwała nr 443/18 Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie zmian w  uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2018 rok
2018 6302 2018-06-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 28/18 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Olszewo-Borki za 2017 rok
2018 6303 2018-06-19 Uchwała Uchwała nr 28.188.2018 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych Gminy Grabów nad Pilicą za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny
2018 6304 2018-06-19 Uchwała Uchwała nr XXXI.226.2018 Rady Gminy Wąsewo z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Wąsewo na rzecz spółki wodnej, trybu postepowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2018 6305 2018-06-19 Uchwała Uchwała nr XLIX/303/2018 Rady Gminy Wierzbica z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wierzbica
2018 6306 2018-06-19 Uchwała Uchwała nr XLII/226/2018 Rady Gminy w Parysowie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2018 6307 2018-06-19 Uchwała Uchwała nr VI/35/18 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Chlewiska w 2018 r.
2018 6308 2018-06-19 Uchwała Uchwała nr XLI/432/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Stare Babice na 2018 rok.
2018 6309 2018-06-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Stare Babice z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego zasobu
2018 6310 2018-06-19 Uchwała Uchwała nr XLI/441/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej we wsi Babice Nowe
2018 6311 2018-06-19 Uchwała Uchwała nr XLI/443/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 29 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy drodze położonej we wsi Stare Babice
2018 6312 2018-06-19 Uchwała Uchwała nr XLII/449/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Stare Babice na 2018 rok
2018 6313 2018-06-19 Uchwała Uchwała nr 447/18 Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 443/18 Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie zmian w  uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2018 rok
2018 6314 2018-06-19 Uchwała Uchwała nr 449/18 Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w  uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2018 rok
2018 6315 2018-06-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/172/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na 2018 rok
2018 6316 2018-06-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/173/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na 2017 r.
2018 6317 2018-06-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/178/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i  trybu udzielania stypendiów Wójta Gminy Olszanka za wyróżniające osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe uczniów w Gminie Olszanka.
2018 6318 2018-06-19 Uchwała Uchwała nr XXXII/191/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na 2018 r.
2018 6319 2018-06-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/193/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na 2018 r.
2018 6320 2018-06-19 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie współdziałania Miasta Ostrów Mazowiecka, Gminy Ostrów Mazowiecka, Gminy Wąsewo i Gminy Zaręby Kościelne w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Zespołu Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie i z powrotem.
2018 6321 2018-06-19 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie współdziałania Miasta Ostrów Mazowiecka i Gminy Ostrów Mazowiecka w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zuzeli i z powrotem.
2018 6322 2018-06-19 Uchwała Uchwała nr LVII/239/18 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018 r.
2018 6323 2018-06-19 Uchwała Uchwała nr LIII /266/ 18 Rady Gminy w Orońsku z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części sołectwa Orońsko przy ulicy Brandta i ulicy Dworskiej
2018 6324 2018-06-19 Uchwała Uchwała nr 617/XLIII/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Mroków
2018 6325 2018-06-19 Uchwała Uchwała nr 340/xlvi/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2018
2018 6326 2018-06-19 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie powierzenia Mazowieckiemu Kuratorowi Oświaty zadań wynikających z realizacji programu wieloletniego „Niepodległa” mających na celu wspieranie przedsięwzięć w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży, realizowanych w 2018 r.
2018 6327 2018-06-20 Informacja Informacja nr OŁO.4110.22.2018.EK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 8 czerwca 2018 r.
2018 6328 2018-06-20 Uchwała Uchwała nr 324/XXXIV/2018 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych oraz ustalenia zniżek obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych, dla których powiat radomski jest organem prowadzącym
2018 6329 2018-06-20 Uchwała Uchwała nr 325/XXXIV/2018 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do statutu Międzypowiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu z siedzibą w Iłży
2018 6330 2018-06-20 Uchwała Uchwała nr 326/XXXIV/2018 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie czasowego ograniczenia zakazu używania jednostek pływających o napędzie spalinowym na zbiorniku wodnym pn. Staw Górny w Pionkach, powiat radomski wprowadzonego uchwałą nr 449/XLV/2010 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 21 października 2010r.
2018 6331 2018-06-20 Uchwała Uchwała nr 328/XXXIV/2018 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie podziału Powiatu Radomskiego na okręgi wyborcze w wyborach do rady powiatu.
2018 6332 2018-06-20 Uchwała Uchwała nr 325/2018 Zarządu Powiatu Sokołowa Podlaskiego z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Sokołowskiego
2018 6333 2018-06-20 Uchwała Uchwała nr 322/2018 Zarządu Powiatu Sokołowa Podlaskiego z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Sokołowskiego
2018 6334 2018-06-20 Uchwała Uchwała nr XL/223/2018 Rady Powiatu Sokołowa Podlaskiego z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu
2018 6335 2018-06-20 Uchwała Uchwała nr XXXIX/214/2018 Rady Powiatu Sokołowa Podlaskiego z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu
2018 6336 2018-06-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/212/2018 Rady Powiatu Sokołowa Podlaskiego z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu
2018 6337 2018-06-20 Uchwała Uchwała nr XLVII/389/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLIII/358/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2018-2034
2018 6338 2018-06-20 Uchwała Uchwała nr XLVII/390/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2018 Nr XLIII / 359 / 2017  Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2017 roku
2018 6339 2018-06-20 Uchwała Uchwała nr XLIII.416.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Długa Szlachecka, gmina Halinów
2018 6340 2018-06-20 Uchwała Uchwała nr XLIII.417.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wielgolas Brzeziński – część D, gmina Halinów
2018 6341 2018-06-20 Uchwała Uchwała nr XLI/225/2018 Rady Gminy Jednorożec z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Jednorożec
2018 6342 2018-06-20 Uchwała Uchwała nr LII/400/2018 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Zbuczyn
2018 6343 2018-06-20 Uchwała Uchwała nr 117/2018 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2018
2018 6344 2018-06-20 Uchwała Uchwała nr 118/2018 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 12 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok
2018 6345 2018-06-20 Aneks Aneks Powiatu Ostrowskiego z dnia 10 maja 2018 r. do porozumienia zawartego z Powiatem Żuromińskim na kształcenie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
2018 6346 2018-06-20 Uchwała Uchwała nr XLVIII/235/2018 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jastrzębia stanowiącego załącznik do uchwały nr XXVI/133/2016 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 29 września 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jastrzębia.
2018 6347 2018-06-20 Uchwała Uchwała nr XLVIII/233/2018 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.
2018 6348 2018-06-20 Uchwała Uchwała nr LI/393/2018 Rady Gminy Sońsk z dnia 16 czerwca 2018 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, flagi stolikowej, banneru, sztandaru i pieczęci Gminy Sońsk
2018 6349 2018-06-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/245/2018 Rady Gminy Obryte z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dla dyrektorów i nauczycieli, którym powierzono inne stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, doradcy zawodowego oraz terapeuty pedagogicznego w placówkach oświatowych, których organem prowadzącym jest Gmina Obryte
2018 6350 2018-06-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/246/2018 Rady Gminy Obryte z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z terenu przy fontannie oraz z fontanny usytuowanej na Placu Zabaw w Obrytem
2018 6351 2018-06-21 Porozumienie Porozumienie nr 14/2017 Wójta Gminy Sochocin z dnia 25 sierpnia 2017 r. o współpracy partnerskiej
2018 6352 2018-06-21 Porozumienie Porozumienie nr 11/2018 Wójta Gminy Sochocin z dnia 29 marca 2018 r. o współpracy partnerskiej
2018 6353 2018-06-21 Uchwała Uchwała nr XLVII/349/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 17 czerwca 2018 r. w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowej i sposób jej rozliczania z budżetu Gminy Kadzidło na dofinansowanie inwestycji związanych z ograniczeniem niskiej emisji, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Kadzidło
2018 6354 2018-06-21 Uchwała Uchwała nr XLVII/350/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 17 czerwca 2018 r. w sprawie w sprawie zasad i trybu udzielania ze środków budżetu Gminy Kadzidło dotacji celowych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska oraz sposobu jej rozliczania
2018 6355 2018-06-21 Uchwała Uchwała nr 250/XLIX/2018 Rady Gminy Załuski z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Załuskach
2018 6356 2018-06-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 24.2018 Wójta Gminy Rybno z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2017 rok.
2018 6357 2018-06-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/244/2018 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie organizacji wspólnej kompleksowej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pokrzywnica
2018 6358 2018-06-21 Uchwała Uchwała nr LIII/331/18 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie utworzenia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli
2018 6359 2018-06-21 Uchwała Uchwała nr 1451/XLVIII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017
2018 6360 2018-06-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX.368.2018 Rady Gminy Prażmów z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalwntu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych.
2018 6361 2018-06-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/322/2018 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie likwidacji placówki opiekuńczo – wychowawczej Dom Dziecka „Julin” w Kaliskach
2018 6362 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr LXI/476/2018 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2018
2018 6363 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr LXI/480/2018 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Pułtusk
2018 6364 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr LXI/481/2018 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pułtusk
2018 6365 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr LXI/483/2018 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku
2018 6366 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr LXI/484/2018 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Pułtusk do nowego ustroju szkolnego
2018 6367 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr LXI/485/2018 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 14 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów naukowych, artystycznych i sportowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Pułtusk, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pułtusk
2018 6368 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr LXI/487/2018 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie regulaminu korzystania z fontanny miejskiej położonej przy ulicy Rynek w  Pułtusku
2018 6369 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr LXI/488/2018 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 14 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
2018 6370 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr 1453/XLVIII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 6371 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr 1454/XLVIII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 6372 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr 1455/XLVIII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 6373 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr 1456/XLVIII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 6374 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr 1457/XLVIII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017 r.
2018 6375 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr 1458/XLVIII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 6376 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr 1459/XLVIII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 6377 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr 1461/XLVIII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 6378 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/311/2018 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole, oddziały przedszkolne funkcjonujące w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kołbiel.
2018 6379 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/312/2018 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kołbiel.
2018 6380 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/313/2018 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kołbiel.
2018 6381 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr LXIX/1895/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2018 rok
2018 6382 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr LXIX/1902/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części osiedla Stokłosy – część B
2018 6383 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr 1463/XLVIII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 6384 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr 1464/XLVIII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 6385 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr XLII/271/2018 Rady Gminy Baboszewo z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Baboszewo
2018 6386 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr XLII/272/2018 Rady Gminy Baboszewo z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Baboszewo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 6387 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr XLII/301/2018 Rady Gminy w Brochowie z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie zasad przyznawania Stypendium Wójta Gminy Brochów za wyniki w nauce i inne osiągnięcia uczniów szkół , dla których organem prowadzącym jest Gmina Brochów
2018 6388 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr XLI/297/2018 Rady Gminy w Brochowie z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Brochów
2018 6389 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr XXIX / 207 / 2018 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Warszawski Zachodni
2018 6390 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr XXIX / 210 / 2018 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/211/2001 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 września 2001 roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata
2018 6391 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr XLII/213/2018 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Różan
2018 6392 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr XLII/214/2018 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 19 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Różan na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 6393 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr XLII/215/2018 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 19 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Różan na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 6394 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr XLV.322.2018 Rady Gminy Kotuń z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w określonym miejscu publicznym na terenie Gminy Kotuń.
2018 6395 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr LVI/475/2018 Rady Miasta Sulejówek z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ceny w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Miasta Sulejówek a będące w eksploatacji Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sulejówku
2018 6396 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr LV/469/2018 Rady Miasta Sulejówek z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej
2018 6397 2018-06-22 Porozumienie Porozumienie nr 13/2018 Starosty Pułtuskiego z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Pułtusk prowadzenia i finansowania zadania publicznego
2018 6398 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr 593/2018 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2018 Nr XXXVI/218/2017 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 20 grudnia 2017 r.
2018 6399 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr XL/242/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2018 Nr XXXVI/218/2017 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 20 grudnia 2017 r.
2018 6400 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr XXXI.220.2018 Rady Gminy Mokobody z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Mokobody miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 6401 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr 585/L/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2018
2018 6402 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr 592/LI/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla uczniów szkół
2018 6403 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr 593/LI/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Radzymin
2018 6404 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr 594/LI/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie do prowadzenia postępowań, w tym wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Radzymin
2018 6405 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr 596/LI/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Radzymin.
2018 6406 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr 597/LI/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Radzymin
2018 6407 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr 601/LI/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2018
2018 6408 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr 599/LI/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Radzyminie nr 550/XLVII/2018 z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 25 czerwca 2013 roku nr 315/XXIX/2013 w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Radzymin
2018 6409 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/267/2018 Rady Gminy Suchożebry z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Suchożebry dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 6410 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/268/2018 Rady Gminy Suchożebry z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Suchożebry przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży
2018 6411 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/271/2018 Rady Gminy Suchożebry z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Suchożebry, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
2018 6412 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/273/2018 Rady Gminy Suchożebry z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
2018 6413 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr XLIV.313.2018 Rady Gminy Kotuń z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia „Regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach”.
2018 6414 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr XLIV.316.2018 Rady Gminy Kotuń z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie ustanowienia stypendium naukowego, sportowego i artystycznego uzdolnionym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Kotuń.
2018 6415 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr XLIV/255/2018 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2018 6416 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr XLIV/256/2018 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2018 6417 2018-06-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 584/2018 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne oraz wysokości stawek czynszu za lokale socjalne
2018 6418 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/224/18 Rady Gminy Ciechanów z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Ciechanów
2018 6419 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr 456/160/2018 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2018 rok
2018 6420 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr LI/378/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Marków-Towarzystwo, fragment miejscowości Lublinów oraz fragment miejscowości Czekaj.
2018 6421 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr XLIV/210/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Borowie w 2018 roku
2018 6422 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr XLVI/310/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.
2018 6423 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr XLVI/311/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szydłowiec.
2018 6424 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr XLVI/312/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2018 6425 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr XLVI/313/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie cen za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzenia opadów atmosferycznych stanowiące własność Gminy Szydłowiec.
2018 6426 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr XLVI/315/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szydłowiec.
2018 6427 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr XLVI/316/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Szydłowiec.
2018 6428 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr L/316/18 Rady Miejskiej w Warce z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Warka
2018 6429 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr L/318/18 Rady Miejskiej w Warce z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych na stanowisku pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego.
2018 6430 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr 268/XXXV/2018 Rady Gminy Grudusk z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania
2018 6431 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr 270/XXXV/2018 Rady Gminy Grudusk z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie miejscowości Grudusk
2018 6432 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr XLI/266/2018 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/106/2008 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Naruszewo
2018 6433 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/239/2018 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
2018 6434 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr XXIX.131.2018 Rady Gminy Goszczyn z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkół prowadzonych przez Gminę Goszczyn oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2018 6435 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr XXIX.132.2018 Rady Gminy Goszczyn z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych lub publicznych innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Goszczyn oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2018 6436 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr XXIX.133.2018 Rady Gminy Goszczyn z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Goszczyn oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2018 6437 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr XXIX.135.2018 Rady Gminy Goszczyn z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Goszczyn w 2018 roku”.
2018 6438 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr XXX.139.2018 Rady Gminy Goszczyn z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Goszczyn na lata 2018-2020
2018 6439 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr 168/XXXI/2018 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Dzierzgowo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 6440 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr 169/XXXI/2018 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Dzierzgowo
2018 6441 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr 170/XXXI/2018 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Dzierzgowo.
2018 6442 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr 171/XXXI/2018 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 20 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego niektóre zasady przyznawania składników wynagrodzenia za pracę oraz dodatków do wynagrodzenia i ich wysokości, a także nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę
2018 6443 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr XL/295/2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przasnysz.
2018 6444 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr XL/296/2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych
2018 6445 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr XL/297/2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Przasnysz
2018 6446 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr XL/298/2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Przasnysz
2018 6447 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr XL/299/2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia
2018 6448 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr XL/302/2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2018 Nr XXXV/266/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2017 roku.
2018 6449 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr LIII/310/2018 Rady Gminy Teresin z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Teresin Gaj
2018 6450 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr LIII/311/2018 Rady Gminy Teresin z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy placu w miejscowości Teresin
2018 6451 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr LIII/312/2018 Rady Gminy Teresin z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Teresinie
2018 6452 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr LIII/313/2018 Rady Gminy Teresin z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/285/2018 Rady Gminy Teresin z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie podziału Gminy Teresin na okręgi wyborcze
2018 6453 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr LIII/315/2018 Rady Gminy Teresin z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Teresin
2018 6454 2018-06-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2018 Wójta Gminy Joniec z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2017 rok.
2018 6455 2018-06-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2018 Wójta Gminy Lutocin z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie: przedstawienia Radzie Gminy informacji z wykonania budżetu Gminy Lutocin oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2017 rok i przedstawienia jej Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
2018 6456 2018-06-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 13.2018 Wójta Gminy Grabów nad Pilicą z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok
2018 6457 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII.235.2018 Rady Gminy Raciąż z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XL/281/2010 z dnia 13 października 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kraszewo-Czubaki
2018 6458 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII.236.2018 Rady Gminy Raciąż z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XL/283/2010 z dnia 13 października 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kraszewo-Gaczułty
2018 6459 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII.241.2018 Rady Gminy Raciąż z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.
2018 6460 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/397/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 Gminy Michałowice Nr XXIX/362/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r.
2018 6461 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/398/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Michałowice instrumentem płatniczym.
2018 6462 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXII /401/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/289/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 2014­2018.
2018 6463 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/402/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Michałowice.
2018 6464 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/404//2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Michałowice.
2018 6465 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/ 405/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Michałowice.
2018 6466 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/406/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Michałowice.
2018 6467 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/407/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ograniczenia nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Michałowice
2018 6468 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/416/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Michałowicach-Wsi, w Gminie Michałowice
2018 6469 2018-06-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 62/2018 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2018 Nr XXXV/266/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2017 roku.
2018 6470 2018-06-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/2018 Wójta Gminy Osieck z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznegop z wykonania budżetu Gminy Osieck, sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury i informacji o stanie mienia Gminy Osieck za rok 2017
2018 6471 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/240/2018 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania miejsc ich sprzedaży i podawania na terenie gminy Belsk Duży
2018 6472 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr 196/657/2018 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie częściowego rozdysponowania rezerwy celowej.
2018 6473 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/220/18 Rady Gminy Ciechanów z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Modła i Modełka
2018 6474 2018-06-25 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 16 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 czerwca 2018 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu nowodworskiego, płońskiego i pułtuskiego
2018 6475 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr 95/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2018 rok
2018 6476 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr 99/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie podziału województwa mazowieckiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Mazowieckiego
2018 6477 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr 103/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie konkursu „Edukreator na Mazowszu”
2018 6478 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr 108/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie terminów zakończenia okresów zbiorów poszczególnych gatunków roślin uprawnych na terenie województwa mazowieckiego, dla celów zachowania uprawnień odszkodowawczych za szkody łowieckie, obowiązujących od 2018 roku
2018 6479 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr 693/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej odcinka ulicy Nadrzecznej na terenie miasta Radomia.
2018 6480 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr 696/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 640/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 marca 2018 r. zmieniającej uchwałę nr 304/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia
2018 6481 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr 697/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 18 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznawania pomocy materialnej dla studentów uczelni wyższych przygotowujących się do podjęcia zatrudnienia na terenie miasta Radomia
2018 6482 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr 698/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia zwolnienia z podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną na inwestycję początkową w zakresie nowo wybudowanych budynków biurowych.
2018 6483 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr 699/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Radomia
2018 6484 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr 700/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży na terenie miasta Radomia
2018 6485 2018-06-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Miasta Radomia.
2018 6486 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr 704/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr 284/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Radomia
2018 6487 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/277/2018 Rady Gminy Baranowo z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Baranowo maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo, zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
2018 6488 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/278/2018 Rady Gminy Baranowo z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Baranowo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 6489 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/279/2018 Rady Gminy Baranowo z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Baranowo.
2018 6490 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/280/2018 Rady Gminy Baranowo z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie gminy Baranowo.
2018 6491 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr XLIV/284/2018 Rady Gminy Baranowo z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Baranowo na rok 2018.
2018 6492 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/275/2018 Rady Gminy Baranowo z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Baranowo na rok 2018
2018 6493 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/282/2018 Rady Gminy Baranowo z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Baranowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018 6494 2018-06-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.53.2018 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2018
2018 6495 2018-06-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.42.2018 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2018
2018 6496 2018-06-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.56.2018 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2018
2018 6497 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr 243.XLVI.2018 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Płoniawy-Bramura za wyniki w nauce i szczególnie osiągnięcia w dziedzinie artystycznej i sporcie dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Płoniawy-Bramura.
2018 6498 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr 244.XLVI.2018 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr 222.XLII.2018 Rady Gminy Płoniawy-Bramura w sprawie podziału Gminy Płoniawy-Bramura na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018 6499 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr XXX/222/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia ”Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Zaręby Kościelne na rok 2018”.
2018 6500 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/221/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 6501 2018-06-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2018 Wójta Gminy Poświętne z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
2018 6502 2018-06-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/2018 Wójta Gminy Poświętne z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
2018 6503 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr XLVI/195/2018 Rady Gminy Sabnie z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sabnie
2018 6504 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr XLVII/202/2018 Rady Gminy Sabnie z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
2018 6505 2018-06-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 50/18 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 6506 2018-06-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 345/2018 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2018
2018 6507 2018-06-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 36/2018 Burmistrza Miasta Gostynin z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Gostynina oraz sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2017 rok
2018 6508 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr 456/LVIII/2018 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminów spłaty lub rozkładania na raty oraz niedochodzenia należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Miasto Sierpc lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2018 6509 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr XLVIII/470/18 Rady Miasta Zielonka z dnia 29 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Zielonka
2018 6510 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr XL.268.2018 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2018 rok.
2018 6511 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXI.393.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 6512 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr 327/LVIII/2018 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubowidz.
2018 6513 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr L/317/18 Rady Miejskiej w Warce z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 6514 2018-06-26 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 3/2018 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pruszkowie z dnia 20 czerwca 2018 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie gminy Nadarzyn
2018 6515 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr XLI.397.2018 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, terapeutów pedagogicznych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Mińsk Mazowiecki.
2018 6516 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr XLI.402.2018 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2018
2018 6517 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr XLI.404.2018 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 21 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim
2018 6518 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr XLI.405.2018 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat części wydatków budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2019
2018 6519 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr XLI.407.2018 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych
2018 6520 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr 301/XXXIX/2018 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej obowiązującej na terenie miasta i gminy Gąbin.
2018 6521 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr 302/XXXIX/2018 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2018 6522 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr XLIV/223/18 Rady Gminy Wilga z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie zwolnienia z opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Wilga.
2018 6523 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr LVII/307/18 Rady Gminy Leoncin z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/109/16 Rady Gminy Leoncin z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
2018 6524 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr LVII/309/18 Rady Gminy Leoncin z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Leoncin miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 6525 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr LVII/310/18 Rady Gminy Leoncin z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Leoncin
2018 6526 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr XLVIII/352/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2018
2018 6527 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr XLVIII/356/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie sprawie pozbawienia dróg kategorii gminnych na terenie Gminy Kadzidło poprzez wyłączenie ich z użytkowania jako drogi publiczne
2018 6528 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr XLVII/332/18 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2018 roku
2018 6529 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr XLVIII/334/18 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2018 roku
2018 6530 2018-06-27 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 2/2018 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mińsku Mazowieckim z dnia 26 czerwca 2018 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie gminy Latowicz
2018 6531 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr XLIX/396/18 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie: zmiany w uchwale Nr XLVI/361/18 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych.
2018 6532 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr XLIX/397/18 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznych przedszkolach, prowadzonych przez Gminę Błonie
2018 6533 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/12/18 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018
2018 6534 2018-06-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2018 Starosty Nowodworskiego z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w Placówce opiekuńczo – wychowawczej funkcjonującej na terenie Powiatu Nowodworskiego w 2018 r.
2018 6535 2018-06-27 Protokół Protokół Gminnej Komisji do spraw Referendum w Baranowie z dnia 17 czerwca 2018 r. z ustalenia wyniku referendum gminnego w sprawie lokalizacji Centralnego Portu Komunikacyjnego w Baranowie i planowanych w związku z tą inwestycją regulacji prawnych
2018 6536 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr 403/LXXIX/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 271/LIV/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe
2018 6537 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr 404/LXXIX/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie określenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Gostynin
2018 6538 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr 405/LXXIX/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynina.
2018 6539 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr 406/LXXIX/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 392/LXXVII/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 maja 2018  r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół, dla których Miasto Gostynin nie jest organem prowadzącym
2018 6540 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr 407/LXXIX/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasta Gostynina
2018 6541 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr 408/LXXIX/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasta Gostynina
2018 6542 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr 409/LXXIX/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Miasta Gostynina
2018 6543 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr 414/LXXIX/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasta Gostynina na zadanie służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych
2018 6544 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr XLV.431.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Józefin, gmina Halinów
2018 6545 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr XLV.432.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Michałów, gmina Halinów
2018 6546 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr XLV.433.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wielgolas Brzeziński, gmina Halinów
2018 6547 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr XLV.434.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zagórze, gmina Halinów
2018 6548 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr XLV.437.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2018 rok
2018 6549 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr XLIX/398/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/361/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Nasielsk na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 6550 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr XLIX/397/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/360/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Nasielsk na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 6551 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr XLIX/389/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ronda na terenie miasta Nasielsk
2018 6552 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr XLIX/399/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia "Regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego w Nasielsku" oraz ustalenia opłat za korzystanie ze Stadionu
2018 6553 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr 315/XLIX/2018 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „SENIOR+” w Małkini Górnej
2018 6554 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr 317/XLIX/2018 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 6555 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr 318/XLIX/2018 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy
2018 6556 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr 320/XLIX/2018 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 6557 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr XL/210/2018 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty należności, stanowiących dochody budżetu Gminy Gołymin- Ośrodek instrumentem płatniczym
2018 6558 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr XL/214/2018 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 17 kwietnia 2015 roku nr VI/29/2015 w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Gołyminie-Ośrodku
2018 6559 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr XL/216/2018 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Gołymin – Ośrodek zaliczanych do sektora finansów publicznych
2018 6560 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr XL/215/2018 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gołymin-Ośrodek
2018 6561 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr 125/2018 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2018
2018 6562 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr 126/2018 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 19 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok
2018 6563 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr 418/VII/2018 Rady Miasta Józefowa z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Józefów i jednostkom jej podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2018 6564 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr 421/VII/2018 Rady Miasta Józefowa z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Józefowa dla terenu położonego w rejonie ul. Sikorskiego, Dobrej, Kasprowicza, Wilsona, Bukowej i Matejki - etap A2.
2018 6565 2018-06-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 128/2018 Burmistrza Wołomina z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wołomin za 2017 rok
2018 6566 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/299/2018 Rady Gminy Stanisławów z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, logopedów, psychologów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w Szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Stanisławów
2018 6567 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/205/2018 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Kolonii Szczerbackiej
2018 6568 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr 287/XXX/18 Rady Gminy Stara Biała z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Stara Biała miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 6569 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr XLI/245/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 25 czerwca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XL/242/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2018 Nr XXXVI/218/2017 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 20 grudnia 2017 r.
2018 6570 2018-06-27 Porozumienie Porozumienie nr 1/BRN/P/41/2018 Gminy Miasto Płock i Powiatu Płockiego z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie dofinansowania ze środków własnych Gminy-Miasto Płock uczestnictwa czterech osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami Płocka w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Mirosławiu oraz jednej osoby niepełnosprawnej będącej mieszkańcem Płocka w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Męczeninie.
2018 6571 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr LVII/308/18 Rady Gminy Leoncin z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Leoncin.
2018 6572 2018-06-28 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Węgrowskiego` z dnia 21 maja 2018 r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu którego występują: 1)p. Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski, 2)p. Halina Ulińska - Wicestarosta Węgrowski, przy kontrasygnacie p. Anny Pawełas – Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu, którego występują: 1) p. Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński, 2) p. Krzysztof Płochocki – Wicestarosta Miński, zwanym dalej „Przyjmującym”
2018 6573 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr LI/290/2018 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2018 rok
2018 6574 2018-06-28 Postanowienie Postanowienie nr DWW-773-10/18 Komisarza Wyborczego w Warszawie I z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 6575 2018-06-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.74.2018.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2018 r. Rada Miasta Mława
2018 6576 2018-06-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.76.2018.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2018 r. Rada Miasta Garwolin
2018 6577 2018-06-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-P.4131.8.2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 czerwca 2018 r. Rada Gminy Bielsk
2018 6578 2018-06-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-P.4131.21.2017.PM Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 czerwca 2018 r. Rada Gminy Baboszewo
2018 6579 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXIX/247/2018 Rady Gminy Sienno z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie utworzenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siennie
2018 6580 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXIX/248/2018 Rady Gminy Sienno z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Siennie
2018 6581 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXIX/244/2018 Rady Gminy Sienno z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2018 6582 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/206/2018 Rady Gminy Karniewo z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2018 r.
2018 6583 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/208/2018 Rady Gminy Karniewo z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Karniewo oraz ustalenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych przez nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela, nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych.
2018 6584 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/209/2018 Rady Gminy Karniewo z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Karniewo.
2018 6585 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr XLV.559.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nadarzyn za 2017 rok.
2018 6586 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr XLV.562.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania spółkom wodnym działającym na terenie Gminy Nadarzyn
2018 6587 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr XLVI.565.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 23 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy parkowi położonemu w miejscowości Młochów
2018 6588 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr 638/XLIV/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie Lokalnego Programu Osłonowego dla osób, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania na jeden z systemów ekologicznych w ramach projektu: „Wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Lesznowola”
2018 6589 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr 644/XLIV/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze
2018 6590 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr 645/XLIV/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych, gimnazjów oraz przedszkoli i oddziałów przedszkolnych do nowego ustroju szkolnego.
2018 6591 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr LV/323/2018 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Zakrzew.
2018 6592 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr LV/325/2018 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXIII/132/2016 Rady Gminy w Zakrzewie, z dnia 22 kwietnia 2016 roku, w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania stypendiów za wyniki w nauce dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zakrzew.
2018 6593 2018-06-28 Porozumienie Porozumienie nr 1/PT-I/P/69/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie organizacji transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Gminy - Miasto Płock i Gminy Łąck.
2018 6594 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr 182/XXVII/18 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w Regulaminie korzystania z hali sportowej w Bogutach-Piankach
2018 6595 2018-06-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 296/2018 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wiśniew za 2017 rok oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2017 rok.
2018 6596 2018-06-28 Informacja Informacja nr DRE.WRC.4110.2.1.5.2018.1271.ESZ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 czerwca 2018 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 20 czerwca 2018 r. Nr DRE.WRC.4110.2.1.4.2018.1271.ESz, w sprawie zmiany koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła udzielonej Przedsiębiorcy: ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. z siedzibą w Świerżach Górnych
2018 6597 2018-06-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 27/2018 Wójta Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z  wykonania budżetu Gminy Garbatka-Letnisko za rok 2017
2018 6598 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr XL/250/2018 Rady Gminy Stupsk z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stupsku
2018 6599 2018-06-28 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 8 Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia na terenie województwa mazowieckiego
2018 6600 2018-06-28 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 9 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa na terenie województwa mazowieckiego
2018 6601 2018-06-28 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 11 Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia rejestru domów pomocy społecznej na terenie województwa mazowieckiego
2018 6602 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr 300/XLIV/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 289/XLIII/2018 z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 305/XXXVIII/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu Stypendium Gminy Gostynin dla najzdolniejszych uczniów”.
2018 6603 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr 742/XLIII/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2018.
2018 6604 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr XLII/486/2018 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północnej części sołectwa Dziekanów Nowy - etap I
2018 6605 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr XLII/487/2018 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północnej części sołectwa Dziekanów Polski
2018 6606 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/496/2018 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łomianki
2018 6607 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/497/2018 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/198/2016 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 kwietnia 2016 roku w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łomianki
2018 6608 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/504/2018 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach
2018 6609 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr LXVIII/519/2018 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 21 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę NR XLII/334/2017 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Płońsk do nowego ustroju szkolnego
2018 6610 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr LXVIII/520/2018 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 21 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwalę nr XLIX/280/09 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom, zatrudnionym w szkołach i  przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Płońsk
2018 6611 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr LXVIII/521/2018 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy rondu przy zbiegu ulic: Żołnierzy Wyklętych i Henryka Sienkiewicza
2018 6612 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr XLI/235/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/219/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy Ciepielów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu
2018 6613 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr XLI/237/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/81/2015 z dnia 3 grudnia 2015 roku Rady Gminy w Ciepielowie w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 6614 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr XLI/238/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/82/2015 z dnia 3 grudnia 2015 roku Rady Gminy w Ciepielowie w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów
2018 6615 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr XLI/239/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/53/2011 z dnia 22 czerwca 2011 roku Rady Gminy w Ciepielowie w sprawie poboru podatków stanowiących dochody gminy, określenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz ustalenia terminu wpłaty podatków
2018 6616 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr LII/359/2018 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Miasta i Gminy Lipsko
2018 6617 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr LII/360/2018 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Lipsko
2018 6618 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr LII/361/2018 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Lipsko miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 6619 2018-06-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 56/2018 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jednorożec na 2018 rok
2018 6620 2018-06-29 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.37.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2018 roku.
2018 6621 2018-06-29 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.38.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2018 roku.
2018 6622 2018-06-29 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.39.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2018 roku.
2018 6623 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr LV/471/2018 Rady Miasta Sulejówek z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2018.
2018 6624 2018-06-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.77.2018.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 czerwca 2018 r. Rada Gminy Radziejowice
2018 6625 2018-06-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.78.2018.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 czerwca 2018 r. Rada Gminy w Jedlińsku
2018 6626 2018-06-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LRX-I.4131.80.2018.AK Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 czerwca 2018 r. Rada Miejska w Łochowie
2018 6627 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr 460/LIX/2018 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 411/LIII/2018 dot. okręgów wyborczych
2018 6628 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr 461/LIX/2018 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 419/LVI/2018 dot. obwodów głosowania
2018 6629 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr LVI/451/18 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Tarczyn w 2018 roku
2018 6630 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr LVI/455/18 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/356/17 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 27 września 2017r. w sprawie ustanowienia ograniczeń co do czasu funkcjonowania Strzelnicy w Suchodole, gmina Tarczyn
2018 6631 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr LII/282/2018 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 26 czerwca 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli w ramach łączenia pensum
2018 6632 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr XLVI/196/2018 Rady Gminy Sabnie z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia ,,Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Sabnie na lata 2018 - 2023”
2018 6633 2018-06-29 Aneks Aneks nr 2 Starosty Piaseczyńskiego; Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 maja 2018 r. do porozumienia w sprawie utworzenia Terenowych Punktów Paszportowych oraz powierzenia prowadzenia spraw z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków paszportowych i wydawania dokumentów paszportowych
2018 6634 2018-06-29 Aneks Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Legionowo; Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 maja 2018 r. do porozumienia w sprawie przyjmowania opłat paszportowych od klientów Terenowego Punktu Paszportowego w Legionowie
2018 6635 2018-06-29 Aneks Aneks nr 1 Burmistrza Łomianek; Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 maja 2018 r. do porozumienia w sprawie utworzenia Terenowego Punktu Paszportowego oraz powierzenia prowadzenia spraw z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków paszportowych i wydawania dokumentów paszportowych
2018 6636 2018-06-29 Aneks Aneks nr 4 Starosty Pruszkowskiego; Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 maja 2018 r. do porozumienia w sprawie utworzenia Terenowych Punktów Paszportowych oraz powierzenia prowadzenia spraw z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków paszportowych i wydawania dokumentów paszportowych
2018 6637 2018-06-29 Aneks Aneks nr 7 Marszałka Województwa Mazowieckiego; Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 czerwca 2018 r. do porozumienia z dnia 26 października 2015r. w sprawie przekazywania środków z budżetu państwa na wyprzedające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji które zostaną zgłoszone do finansowania w ramach Pomocy Technicznej objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
2018 6638 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr 302/XLIV/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli we wsi Gorzewo w jeziorze Sumino
2018 6639 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr LI/289/18 Rady Gminy Goworowo z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Goworowo
2018 6640 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr XLVI/338/2018 Rady Powiatu Ostrołęckiego z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zabytkami dla powiatu ostrołęckiego pn. „Powiatowy Program Opieki nad Zabytkami Powiatu Ostrołęckiego na lata 2018-2021”
2018 6641 2018-06-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/2018 Wójta Gminy Gzy z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2017.
2018 6642 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/266/2018 Rady Gminy w Platerowie z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Górkach