Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Grudzień 2018

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 11708 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXI.229.2018 Rady Gminy Wąsewo z dnia 8 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Wąsewo na rok 2018
2018 11709 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII.245.2018 Rady Gminy Wąsewo z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Wąsewo na rok 2018
2018 11710 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr SOK.0007.9.2018 Rady Gminy Jednorożec z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Jednorożec na 2019 rok.
2018 11711 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.254.2018 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2019 rok.
2018 11712 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.255.2018 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2019 rok
2018 11713 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.256.2018 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.
2018 11714 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.257.2018 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok.
2018 11715 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.258.2018 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2018 11716 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.259.2018 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Stara Błotnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.
2018 11717 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr 9/I/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Miejskiej Ciechanów
2018 11718 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr 21/II/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie oraz „Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania”
2018 11719 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr 23/II/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do naliczenia podatku rolnego
2018 11720 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr 25/II/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2018 11721 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr LXV/88/2018 Rady Gminy Nieporęt z dnia 14 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej
2018 11722 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr LXV/89/2018 Rady Gminy Nieporęt z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Nieporęt w roku 2019
2018 11723 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr LXV/91/2018 Rady Gminy Nieporęt z dnia 14 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę o nadaniu statutów jednostkom pomocniczym Gminy Nieporęt
2018 11724 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr 18/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok
2018 11725 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2019 dla ustalenia podatku rolnego
2018 11726 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 11727 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 11728 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/425/18 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok
2018 11729 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr 646/LVI/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Radzymina Etap 4C.
2018 11730 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr 647/LVI/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego działki o numerach ewidencyjnych 3/11, 3/12, 5, 6/1, 6/2, obręb 04-02 na terenie miasta Radzymin
2018 11731 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr 649/LVI/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Nowy Janków, na terenie gminy Radzymin – część „A”.
2018 11732 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr II/4/2018 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2018
2018 11733 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/424/18 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok
2018 11734 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/423/18 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie w sprawie określenia warunków i trybu składania informacji: o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach, o lasach i deklaracji: na podatek od nieruchomości, na podatek rolny, na podatek leśny i na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2018 11735 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/244/18 Rady Gminy w Troszynie z dnia 16 października 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w miejscowości Chrzczony w gminie Troszyn
2018 11736 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/248/18 Rady Gminy w Troszynie z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody stanowiącego wybrane drzewa rosnące w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 627 Ostrołęka – Ostrów Mazowiecka będąc częścią ,,Alei Sosnowej Nr 1” pomnika przyrody ustanowionego Rozporządzeniem Nr 38 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 kwietnia 2005 r.
2018 11737 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr 476/VII/2018 Rady Miasta Józefowa z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
2018 11738 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr 456/VII/2018 Rady Miasta Józefowa z dnia 26 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
2018 11739 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr 463/VII/2018 Rady Miasta Józefowa z dnia 26 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Józefowa dla terenu położonego w rejonie cmentarza, ul. Rolniczej oraz terenu Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii „Jędruś”.
2018 11740 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr 464/VII/2018 Rady Miasta Józefowa z dnia 26 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „WILCZA” w Józefowie.
2018 11741 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr 465/VII/2018 Rady Miasta Józefowa z dnia 26 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „SONATY” w Józefowie.
2018 11742 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie diet dla radnych Gminy Ciepielów na czas VIII kadencji 2018-2023
2018 11743 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr III/11/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2019 dla celów podatku rolnego
2018 11744 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr LI/215/18 Rady Gminy Paprotnia z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019
2018 11745 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr LI/214/18 Rady Gminy Paprotnia z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanego jako podstawa wymiaru podatku leśnego na rok 2019
2018 11746 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr LI/212/18 Rady Gminy Paprotnia z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa wymiaru podatku rolnego na rok 2019
2018 11747 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/59/2018 Zgromadzenia Związku Komunalnego „Paprotnia" z dnia 26 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gmin-członków Związku Komunalnego „Paprotnia”
2018 11748 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr I/7/18 Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą "Natura" z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2018 11749 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/219/2018 Rady Gminy Gózd z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Goździe.
2018 11750 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Gminy Obryte z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego
2018 11751 2018-12-03 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Siedlcach I z dnia 3 grudnia 2018 r. o nieprzeprowadzaniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy Ceranów w okręgu wyborczym nr7 zarządzonych na dzień 20 stycznia 2019 r.
2018 11752 2018-12-03 Postanowienie Postanowienie nr 471/2018 Komisarza Wyborczego w Płocku I z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Płocka w kadencji 2018 - 2023
2018 11753 2018-12-03 Postanowienie Postanowienie nr 472/2018 Komisarza Wyborczego w Płocku I z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Płocka w kadencji 2018 - 2023
2018 11754 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr III/5/18 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę podatku rolnego
2018 11755 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr III/6/18 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień z tego podatku
2018 11756 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr XXX/186/2018 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Szreńsk
2018 11757 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr XXX/187/2018 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 12 października 2018 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szreńsku do prowadzenia postępowania z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szreńsk
2018 11758 2018-12-03 Postanowienie Postanowienie nr 140/2018 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Rząśnik
2018 11759 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr LI/213/18 Rady Gminy Paprotnia z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2019 oraz zwolnień w tym podatku
2018 11760 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/422/18 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych.
2018 11761 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr II.16.2018 Rady Gminy Odrzywół z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka i wyżywienie w Klubie Dziecięcym Maluch Plus „SŁONECZNY KĄCIK” w Odrzywole
2018 11762 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr III/10/2018 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.
2018 11763 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr III/11/2018 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 r.
2018 11764 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr III/12/2018 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty.
2018 11765 2018-12-03 Postanowienie Postanowienie nr DWW-777-7/18 Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Miejskiej w Konstancinie - Jeziornie
2018 11766 2018-12-03 Postanowienie Postanowienie nr DWW-777-10/18 Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Miejskiej w Górze Kalwarii
2018 11767 2018-12-03 Postanowienie Postanowienie nr DWW-777-11/18 Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Miasta Pruszkowa
2018 11768 2018-12-03 Postanowienie Postanowienie nr DWW-773-10/18 Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 11769 2018-12-03 Postanowienie Postanowienie nr DWW-773-14/18 Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 11770 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr III/11/2018 Rady Gminy Policzna z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w gminie Policzna
2018 11771 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr III/12/2018 Rady Gminy Policzna z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego w gminie Policzna
2018 11772 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr III/13/2018 Rady Gminy Policzna z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2018 11773 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Gminy Policzna z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 11774 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr II/6/2018 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku
2018 11775 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w roku 2019
2018 11776 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr 9/2018 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2018 Nr XXXVI/218/2017 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 20 grudnia 2017 r.
2018 11777 2018-12-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 377/2018 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2018
2018 11778 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr 252/2018 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2018
2018 11779 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr 253/2018 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 20 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok
2018 11780 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr 11/II/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 listopada 2018 r. Uchwała Budżetowa na rok 2019
2018 11781 2018-12-04 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.89.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2018 roku.
2018 11782 2018-12-04 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.94.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2018 roku.
2018 11783 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 11784 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2018 11785 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2018 11786 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II/14/2018 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie opłaty targowej
2018 11787 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II/15/2018 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2018 11788 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr XXV/267/2018 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Glinojeck
2018 11789 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II/19/2018 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego zasady korzystania z siłowni zewnętrznej, boiska do siatkówki plażowej oraz boiska do badmintona zlokalizowanych na terenie Miasta Glinojeck
2018 11790 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II/20/2018 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ,, Pomoc Gminy Glinojeck w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023.
2018 11791 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II/21/2018 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem ,, Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 11792 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II/22/2018 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,, Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 11793 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Gminy Sienno z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2019 rok
2018 11794 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Gminy Sienno z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na 2019 rok
2018 11795 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy Sienno z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok
2018 11796 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Gminy Sienno z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok
2018 11797 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II/13/2018 Rady Gminy Sienno z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sienno dla miejscowości Wierzchowiska Pierwsze
2018 11798 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Gminy Sienno z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sienno dla miejscowości Ludwików
2018 11799 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II/14/2018 Rady Gminy Sienno z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych szkół oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego w wysokości wyższej niż określona w  art.19 ust. 3 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
2018 11800 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Gminy Sochocin z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna do celów wymiaru podatku leśnego na rok 2019
2018 11801 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Gminy Sochocin z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2018 rok
2018 11802 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy Sochocin z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin
2018 11803 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Gminy Sochocin z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2019
2018 11804 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr L/263/2018 Rady Gminy w Parysowie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2019 r.
2018 11805 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr L/264/2018 Rady Gminy w Parysowie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów wymiaru podatku leśnego na rok 2019 r.
2018 11806 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr L/265/2018 Rady Gminy w Parysowie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019 obowiązujących na terenie Gminy Parysów
2018 11807 2018-12-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.177.2018 Burmistrza Miasta Marki z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2018 rok.
2018 11808 2018-12-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.178.2018 Burmistrza Miasta Marki z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2018 rok.
2018 11809 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy Pionki z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2018 11810 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Gminy Pionki z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2018 11811 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Gminy Pionki z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2018 11812 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr 17/III/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Gostynina oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2018 11813 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II/7/2018 Rady Gminy Miedzna z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok.
2018 11814 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek i punktów aptecznych ogólnodostępnych działających na terenie powiatu łosickiego
2018 11815 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018 r.
2018 11816 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/417/18 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 11817 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/426/18 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/67/15 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury: Miejskiego Ośrodka Kultury w Sochaczewie i Klubu Nauczyciela w Sochaczewie w jedną instytucję kultury.
2018 11818 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/428/18 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej, w tym kategorii dzieci oraz zasad jej rozliczania dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki lub kluby dziecięce, zatrudniających dziennych opiekunów oraz dla dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek na terenie Gminy Miasto Sochaczew
2018 11819 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/10/18 Rady Gminy Ciechanów z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2018 11820 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/11/18 Rady Gminy Ciechanów z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2019.
2018 11821 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/12/18 Rady Gminy Ciechanów z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Ciechanów.
2018 11822 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/14/18 Rady Gminy Ciechanów z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ciechanów.
2018 11823 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/15/18 Rady Gminy Ciechanów z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.
2018 11824 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr 12/II/2018 Rady Gminy Pacyna z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do ustalenia podatku rolnego na rok 2019
2018 11825 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr 13/II/2018 Rady Gminy Pacyna z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Pacyna
2018 11826 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr 14/II/2018 Rady Gminy Pacyna z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Pacyna oraz zwolnień w tym podatku
2018 11827 2018-12-05 Postanowienie Postanowienie nr 141/2018 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2018 11828 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr 8/II/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2018 11829 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/4/2018 Rady Miasta Sulejówek z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 11830 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/5/2018 Rady Miasta Sulejówek z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2018 11831 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/6/2018 Rady Miasta Sulejówek z dnia 29 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2018 11832 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Gminy Policzna z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021
2018 11833 2018-12-05 Postanowienie Postanowienie nr DRD1 -773/8/O/18 Komisarza Wyborczego w Radomiu I z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Miejskiej w Radomiu
2018 11834 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr LIV/433/18 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
2018 11835 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr LIV/435/18 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Błoniu.
2018 11836 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr 6/II/2018 Rady Gminy Świercze z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 r.
2018 11837 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr 7/II/2018 Rady Gminy Świercze z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 11838 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr XLV/293/2018 Rady Gminy Maciejowice z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019 obowiązujących na terenie gminy Maciejowice
2018 11839 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr XLV/294/2018 Rady Gminy Maciejowice z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do naliczenia podatku rolnego na rok 2019.
2018 11840 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr XLV/295/2018 Rady Gminy Maciejowice z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia i ustalenia wysokości opłaty targowej.
2018 11841 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr XLV/296/2018 Rady Gminy Maciejowice z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Maciejowice.
2018 11842 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/13/2018 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Solec nad Wisłą.
2018 11843 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów wymiaru podatku leśnego na rok 2019.
2018 11844 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2019.
2018 11845 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II.11.2018 Rady Gminy Odrzywół z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku od nieruchomości
2018 11846 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II.12.2018 Rady Gminy Odrzywół z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny 1 q żyta stanowiącą podstawę do obliczania podatku rolnego
2018 11847 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II.13.2018 Rady Gminy Odrzywół z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Odrzywół oraz zwolnień z podatku od środków transportowych
2018 11848 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr XLVI/447/2018 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na rok 2018
2018 11849 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/451/2018 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na rok 2018
2018 11850 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr 142.LXII.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i  odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wiązowna”
2018 11851 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr 146.LXII.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok
2018 11852 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/15/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2018 rok.
2018 11853 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/10/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw utworzonych na terenie Gminy Wyszków na temat zmian w statutach sołectw, w zakresie wydłużenia kadencji organów wykonawczych.
2018 11854 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/11/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
2018 11855 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/12/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Wyszków.
2018 11856 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr III.17.2018 Rady Gminy Kowala z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy w Kowali Nr III/11/05 z dnia 22 kwietnia 2005r. w sprawie zasad wydzierżawiania i obciążania gruntów rolnych.
2018 11857 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr III.18.2018 Rady Gminy Kowala z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa ustalenia podatku rolnego na 2019 rok.
2018 11858 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr III.12.2018 Rady Gminy Kowala z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, Moduł 1 i 2
2018 11859 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/12/18 Rady Gminy Leoncin z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Leoncin
2018 11860 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/257/2018 Rady Gminy Mirów z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2018 11861 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/4/2018 Rady Gminy Stupsk z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 11862 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/5/2018 Rady Gminy Stupsk z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 11863 2018-12-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 95/18 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 11864 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr 1/2018 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Nowodworskiego na 2018 rok
2018 11865 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr 4/2018 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Nowodworskiego na 2018 rok
2018 11866 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr I/9/2018 Rady Gminy Klwów z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na 2019 r.
2018 11867 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr I/10/2018 Rady Gminy Klwów z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na 2019 rok.
2018 11868 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/14/2018 Rady Gminy Wolanów z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego
2018 11869 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr III.20.2018 Rady Gminy Kowala z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2018 11870 2018-12-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 237/2018 Wójta Gminy Sabnie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
2018 11871 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/14/2018 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Solec nad Wisłą.
2018 11872 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/15/2018 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Solec nad Wisłą.
2018 11873 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/19/2018 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Solec nad Wisłą
2018 11874 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/20/2018 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty.
2018 11875 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/21/2018 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 30 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej i określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa
2018 11876 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/3/2018 Rady Miasta Garwolina z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2019
2018 11877 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II.2.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023”, Moduł 1 i 2
2018 11878 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II.3.2018 Rady Gminy w Przytyku z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023
2018 11879 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II.4.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określania zasad zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia z pomocy społecznej na pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 11880 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/417/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/323/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2018 rok
2018 11881 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr LIX/333/2018 Rady Gminy Teresin z dnia 31 października 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Teresin obejmującego działkę nr ew. 8/2 w obrębie SHRO Skotniki
2018 11882 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr LIX/339/2018 Rady Gminy Teresin z dnia 31 października 2018 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej spólkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania
2018 11883 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/17/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w roku 2019.
2018 11884 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/20/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2018 rok
2018 11885 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/292/2018 Rady Gminy Górzno z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie zmian statutów jednostek pomocniczych Gminy Górzno.
2018 11886 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/294/2018 Rady Gminy Górzno z dnia 15 listopada 2018 r. zmieniająca rozporządzenie w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu garwolińskiego.
2018 11887 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/296/2018 Rady Gminy Górzno z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 11888 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/295/2018 Rady Gminy Górzno z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 11889 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2018 11890 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2018 11891 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 11892 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II.13.2018 Rady Gminy Stromiec z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Stromiec.
2018 11893 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II.12.2018 Rady Gminy Stromiec z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
2018 11894 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II.9.2018 Rady Gminy Stromiec z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2018 11895 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II.10.2018 Rady Gminy Stromiec z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2019r. na obszarze Gminy Stromiec
2018 11896 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II.11.2018 Rady Gminy Stromiec z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019
2018 11897 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr 11/III/2018 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2019
2018 11898 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr 12/III/2018 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 r.
2018 11899 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr 13/III/2018 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 r.
2018 11900 2018-12-06 Decyzja Decyzja nr DRE.WRC.4210.33.3.2018.341.XIIzm.ARY Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 4 grudnia 2018 r.
2018 11901 2018-12-06 Decyzja Decyzja nr DRE.WRC.4210.29.5.2018.464.Xzm.ARY Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 4 grudnia 2018 r.
2018 11902 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/13/18 Rady Gminy Leoncin z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie nadania nazwy SPOKOJNA ulicy we wsi Leoncin w gminie Leoncin
2018 11903 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/14/18 Rady Gminy Leoncin z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 11904 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Gminy Młynarze z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019, na obszarze gminy Młynarze
2018 11905 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr III.19.2018 Rady Gminy Kowala z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2018 11906 2018-12-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 144/2018 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2018 Nr XXXV/266/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2017 roku.
2018 11907 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/13/18 Rady Gminy Ciechanów z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ciechanów.
2018 11908 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr LVII/423/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 17 października 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2018 11909 2018-12-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 69/2018 Wójta Gminy Szelków z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
2018 11910 2018-12-06 Decyzja Decyzja nr DRE.WRC.4210.23.11.2018.137.XII.RWY Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 6 grudnia 2018 r.
2018 11911 2018-12-06 Informacja Informacja nr OŁO.4110.45.2018.KK, OŁO.4110.46.2018.KK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 listopada 2018 r.
2018 11912 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II.6.2018 Rady Gminy Wieniawa z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 rok
2018 11913 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II.7.2018 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok
2018 11914 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II.8.2018 Rady Gminy Wieniawa z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2019 rok
2018 11915 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II.9.2018 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie inkasa poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 11916 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II.10.2018 Wójta Gminy Wieniawa z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie opłaty targowej
2018 11917 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II.11.2018 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Wieniawa w 2019 roku.
2018 11918 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2018 rok
2018 11919 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 rok
2018 11920 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr III/22/2018 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie o udzielenie pomocy de minimis w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości
2018 11921 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2018 11922 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr III/24/2018 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2018 11923 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Pułtusk oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 11924 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr III/26/2018 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023
2018 11925 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr III/27/2018 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023
2018 11926 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr III/29/2018 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
2018 11927 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2018 11928 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LIX/408/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 11929 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LIX/407/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łochów
2018 11930 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/14/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/139/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie zwolnienia w części z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 11931 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr III/8/2018 Rady Gminy Baboszewo z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2019
2018 11932 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr III/9/2018 Rady Gminy Baboszewo z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 11933 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/9/18 Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą "Natura" z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r. Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura” Nr XVIII /61/17 Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwa „Natura” z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018 11934 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/7/2018 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
2018 11935 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Wiśniewo, miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 11936 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr 68/L/18 Rady Gminy Wiskitki z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2019
2018 11937 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr 69/L/18 Rady Gminy Wiskitki z dnia 14 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wiskitki na 2018 r.
2018 11938 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr 70/L/18 Rady Gminy Wiskitki z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wiskitki
2018 11939 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/3/2018 Rady Gminy Joniec z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2018 11940 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/4/2018 Rady Gminy Joniec z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 11941 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/5/2018 Rady Gminy Joniec z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku
2018 11942 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Gminy Joniec z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 11943 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Gminy Joniec z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 11944 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/13/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Joniec w zakresie dożywiania w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 11945 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr 7.II.2018 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia zryczałtowanej diety dla Przewodniczącego Rady Gminy Płoniawy-Bramura
2018 11946 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr 8.II.2018 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Płoniawy-Bramura
2018 11947 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr 10.II.2018 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o  uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2018 11948 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Miasta Maków Mazowiecki z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Maków Mazowiecki
2018 11949 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Miasta Maków Mazowiecki z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Miasta Maków Mazowiecki w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat
2018 11950 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/13/2018 Rady Miasta Maków Mazowiecki z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 11951 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/14/2018 Rady Miasta Maków Mazowiecki z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługę komunalną o charakterze użyteczności publicznej w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Miasta Maków Mazowiecki
2018 11952 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/15/2018 Rady Miasta Maków Mazowiecki z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Miasta Maków Mazowiecki na rok 2019
2018 11953 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/18/2018 Rady Miasta Maków Mazowiecki z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2018 rok
2018 11954 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy Płońsk z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego
2018 11955 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Gminy Płońsk z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 11956 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/16/2018 Rady Gminy Płońsk z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty
2018 11957 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/18/2018 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień z tego podatku
2018 11958 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/23/2018 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023”
2018 11959 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/24/2018 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych
2018 11960 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/26/2018 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Miasta Płońska w 2019 roku
2018 11961 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/29/2018 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach gminnych w mieście Płońsku
2018 11962 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/30/2018 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie opłaty targowej
2018 11963 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/31/2018 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2018 11964 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/32/2018 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik na terenie miasta Płońsk
2018 11965 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/4/18 Rady Gminy Dobre z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały NR XXXIV/298 /18 Rady Gminy Dobre z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie opłat za pobyt dziecka w żłobku maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat.
2018 11966 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/3/18 Rady Gminy Dobre z dnia 5 grudnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę w  sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych .
2018 11967 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/10/18 Rady Gminy Kampinos z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Kampinos w 2019 roku
2018 11968 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/11/18 Rady Gminy Kampinos z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Podkampinos
2018 11969 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia stawek w podatku od nieruchomości na 2019 rok
2018 11970 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 rok
2018 11971 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna do celów wymiaru podatku leśnego na 2019 rok.
2018 11972 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok
2018 11973 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2018 11974 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/11/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok
2018 11975 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/12/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Nasielsk w 2019r.
2018 11976 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/13/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 11977 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II.4.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2018 rok
2018 11978 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II.5.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok
2018 11979 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II.6.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie: określenia zwolnień z podatku od nieruchomości na 2019 rok
2018 11980 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II.8.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na 2019 rok
2018 11981 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II.10.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 11982 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II.19.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy Halinów
2018 11983 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Mrozy na rok 2018
2018 11984 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w gminie Mrozy
2018 11985 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr 10/18 Rady Gminy Celestynów z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2018 11986 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr 11/18 Rady Gminy Celestynów z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie opłaty targowej, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 11987 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr 12/18 Rady Gminy Celestynów z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu Targowiska „Mój Rynek” w Celestynowie
2018 11988 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr 13/18 Rady Gminy Celestynów z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 37/11 Rady Gminy Celestynów z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Celestynów.
2018 11989 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy Winnica z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/250/2018 Rady Gminy Winnica z dnia 25 września 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w publicznych szkołach prowadzonych przez Gminę Winnica
2018 11990 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Gminy Winnica z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2018 11991 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr 19/III/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 5 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2018 11992 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr 18/III/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 5 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2018 11993 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr III.13.2018 Rady Gminy Kowala z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 11994 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr III.14.2018 Rady Gminy Kowala z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w  formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 11995 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Gminy Tczów z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obytwatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2018 11996 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr XLII/235/2018 Rady Gminy Korczew z dnia 17 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Korczew
2018 11997 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr LIX/507/2018 Rady Gminy Jabłonna z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych a także zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Jabłonna.
2018 11998 2018-12-07 Informacja Informacja Starosty Zwoleńskeigo z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków
2018 11999 2018-12-07 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.95.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2018 roku.
2018 12000 2018-12-07 Informacja Informacja Starosty Piaseczyńskiego z dnia 7 grudnia 2018 r. modernizacji ewidencji gruntów i budynków
2018 12001 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr III/11/2018 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za niektóre świadczenia pomocy społecznej realizowane w zakresie zadań własnych gminy
2018 12002 2018-12-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 110/2018 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jednorożec na 2018 rok
2018 12003 2018-12-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 112/2018 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jednorożec na 2018 rok
2018 12004 2018-12-07 Wyrok Wyrok nr VIII SA/Wa 243/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 sierpnia 2018 r.
2018 12005 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr V/14/2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.
2018 12006 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr V/15/2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2019 rok.
2018 12007 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr V/16/2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie opłaty targowej na 2019 r.
2018 12008 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr V/17/2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na 2019 rok.
2018 12009 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr V/18/2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok.
2018 12010 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr V/19/2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłat za gospodarowani odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.
2018 12011 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr V/20/2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2018 12012 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr III/10/2018 Rady Miasta Mława z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 12013 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr III/11/2018 Rady Miasta Mława z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019  -2023
2018 12014 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr III/26/2018 Rady Miasta Mława z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2018 12015 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr III/27/2018 Rady Miasta Mława z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Miasta Mława zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2018 12016 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/6/2018 Rady Miasta Legionowo z dnia 5 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2018 r.
2018 12017 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Miasta Legionowo z dnia 5 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w Gminie Miejskiej Legionowo
2018 12018 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/5/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/5/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 12019 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/6/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/4/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 12 stycznia 2018 r., zmienianej uchwałą Nr XL/11/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jedlińsk
2018 12020 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/7/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2019
2018 12021 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019
2018 12022 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019
2018 12023 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/17/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego oraz szkół
2018 12024 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/18/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXII/639/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 4 października 2018 r. w sprawie „Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw”
2018 12025 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/16/18 Rady Gminy Wodynie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2019 r.
2018 12026 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/17/18 Rady Gminy Wodynie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok oraz zwolnień w tym podatku
2018 12027 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/18/18 Rady Gminy Wodynie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia stawek podatku od środków transportowych na 2019 r. oraz zwolnień w tym podatku
2018 12028 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/19/18 Rady Gminy Wodynie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/80/15 Rady Gminy Wodynie z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2018 12029 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/20/18 Rady Gminy Wodynie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2018 12030 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr 18.208.2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25 września 2018 r. w sprawie orzeczenia o nieważności w części Uchwały Nr LVI/487/2018 Rady Gminy Jabłonna z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Jabłonna
2018 12031 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr 18.209.2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25 września 2018 r. w sprawie orzeczenia o nieważności Uchwały Nr LIX/501/2018 Rady Gminy Jabłonna z dnia 22 sierpnia 2018 r. zmieniającej Uchwałę Nr LVI/487/2018 Rady Gminy Jabłonna z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Jabłonna
2018 12032 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr 18.212.2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25 września 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr XXXVIII.277.2018 Rady Gminy Stromiec z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub remonty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Stromiec
2018 12033 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr 18.213.2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25 września 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr XXXIII/249/2018 Rady Gminy Gniewoszów z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasenta, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów
2018 12034 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr 23/II/2018 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Sierpca na 2019 rok
2018 12035 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr 17/II/2018 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2019 rok
2018 12036 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr 18/II/2018 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na 2019 r. na terenie Gminy Miasta Sierpc
2018 12037 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr 19/II/2018 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2019 r. na terenie Gminy Miasta Sierpc
2018 12038 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr 20/II/2018 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019 obowiązujących na terenie Gminy Miasta Sierpc
2018 12039 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr 21/II/2018 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019 obowiązujących na terenie Gminy Miasta Sierpc
2018 12040 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy Szczutowo z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
2018 12041 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Gminy Szczutowo z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2019 rok
2018 12042 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/13/2018 Rady Gminy Szczutowo z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty
2018 12043 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Gminy Szczutowo z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 12044 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/14/18 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie opłaty targowej
2018 12045 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/15/18 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego w roku podatkowym 2019.
2018 12046 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/16/18 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 12047 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/17/18 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2018 12048 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II.10.2018 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok
2018 12049 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II.11.2018 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na 2019 rok
2018 12050 2018-12-10 Postanowienie Postanowienie nr 476/2018 Komisarza Wyborczego w Płocku I z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie wstąpienia kanydata w miejsce wygasłego mandatu radnego Rady Miasta Płocka
2018 12051 2018-12-10 Postanowienie Postanowienie nr 477/2018 Komisarza Wyborczego w Płocku I z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie wstąpienia kanydata w miejsce wygasłego mandatu radnego Rady Miasta Płocka
2018 12052 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/13/18 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok
2018 12053 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/14/18 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2019
2018 12054 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/15/18 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok
2018 12055 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr 9/II/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zwolnienia z opłaty targowej sprzedaży dokonywanej na targowisku gminnym przy ulicy Zwycięstwa w Żurominie
2018 12056 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr 10/II/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego
2018 12057 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr 11/II/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 30 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2018 12058 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr 12/II/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 12059 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LV/463/2017 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2018 rok
2018 12060 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/14/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 12061 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr III/7/2018 Rady Gminy Gielniów z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok.
2018 12062 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr III/6/2018 Rady Gminy Gielniów z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.
2018 12063 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/28/2018 Rady Gminy Gielniów z dnia 8 października 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Gielniów
2018 12064 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Gminy Czerwonka z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czerwonka
2018 12065 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Gminy Czerwonka z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Czerwonka w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 12066 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/15/2018 Rady Gminy Czerwonka z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Czerwonka
2018 12067 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr III/9/2018 Rady Gminy Leszno z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2019 rok
2018 12068 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr III/10/2018 Rady Gminy Leszno z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 12069 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr III/11/2018 Rady Gminy Leszno z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2018 12070 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Gminy Lelis z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie utworzenia Dziennego Domu „Senior+” w Durlasach
2018 12071 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/7/2018 Rady Gminy Lelis z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
2018 12072 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II / 10 /18 Rady Gminy Chotcza z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do bliczenia podatku rolnego na 2019r.
2018 12073 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II / 11 /18 Rady Gminy Chotcza z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2019 r.
2018 12074 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Gminy Brochów z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 12075 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/18/2018 Rady Gminy Brochów z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/83/2004 Rady Gminy Brochów z dnia 18 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Brochów
2018 12076 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Gminy Brochów z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Brochów w 2019 roku
2018 12077 2018-12-10 Informacja Informacja nr OŁO.4110.47.2018.KK, OŁO.4110.52.2018.KK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 listopada 2018 r. Uzasadnienie
2018 12078 2018-12-10 Decyzja Decyzja nr DRE.WRC.4210.28.5.2018.113.XIIzm.ESz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 7 grudnia 2018 r.
2018 12079 2018-12-10 Informacja Informacja nr DRE.WRC.4110.2.5.5.2018.1271.ESZ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 7 grudnia 2018 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 listopada 2018 r. Nr DRE.WRC.4110.2.5.4.2018.1271.ESz, w sprawie zmiany koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła udzielonej Przedsiębiorcy: ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. z siedzibą w Świerżach Górnych
2018 12080 2018-12-10 Informacja Informacja nr 1/2018 Starosty Pułtuskiego z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów Glinice Wielkie i Pawłowo, gmina Winnica
2018 12081 2018-12-10 Wyrok Wyrok nr VIII SA/Wa 14/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 maja 2018 r.
2018 12082 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku
2018 12083 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr 891/VII/49/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 10 października 2018 r. w sprawie ustalenia lokalnych standardów urbanistycznych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna
2018 12084 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/5/18 Rady Gminy Dobre z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/307/18 Rady Gminy Dobre z dnia 17 października 2018 roku zmieniającej uchwałę Nr IV/31/2002 rady Gminy Dobre z dnia 30 grudnia 2002 roku i uchwałę nr XXVII/226/17 Rady Gminy Dobre z dnia 3 października 2017 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Dobre .
2018 12085 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/6/18 Rady Gminy w Regiminie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2018 12086 2018-12-10 Porozumienie Porozumienie nr 25/2018 Wójta Gminy Huszlew z dnia 5 grudnia 2018 r. O WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ
2018 12087 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/13/2018 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kazanów
2018 12088 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr 19/III/2018 Rady Gminy Rościszewo z dnia 6 grudnia 2018 r. uchylająca uchwałę nr 239/XLV/2018 z dnia 9 listopada 2018 roku w sprawie zasad udzielania dotacji i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na obszarze Gminy Rościszewo
2018 12089 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/4/2018 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmian Statucie Gminy i Miasta Przysucha.
2018 12090 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr III/10/2018 Rady Gminy Baboszewo z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 12091 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr 314/XXXIII/18 Rady Gminy Stara Biała z dnia 15 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr 295/XXXI/18 Rady Gminy Stara Biała z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowych dla spółek wodnych z budżetu Gminy Stara Biała
2018 12092 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Skaryszew
2018 12093 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Gminy w Liwie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2019.
2018 12094 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/13/2018 Rady Gminy w Liwie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019 obowiązujących na terenie Gminy Liw oraz zwolnień, w tym podatku
2018 12095 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/14/2018 Rady Gminy w Liwie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019
2018 12096 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/7/18 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2019 na obszarze Miasta i Gminy Łosice
2018 12097 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/8/18 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku
2018 12098 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/9/18 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na rok 2019 oraz zwolnień w tym podatku
2018 12099 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr III/7/2018 Rady Gminy Wierzbno z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok
2018 12100 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 12101 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy Mirów z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2018 12102 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr 8/III/18 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 12103 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na rok 2019 obowiązujących na obszarze Gminy Zbuczyn.
2018 12104 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze Gminy Zbuczyn na rok 2019.
2018 12105 2018-12-10 Wyrok Wyrok nr VIII SA/Wa 396/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 sierpnia 2018 r.
2018 12106 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr 10/II/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody
2018 12107 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr 13/II/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019
2018 12108 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr 14/II/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019 obowiązujących na terenie Gminy Gostynin
2018 12109 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr 15/II/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok oraz zwolnień od tego podatku.
2018 12110 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II.3.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2018 12111 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II.4.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2018 12112 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II.5.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 12113 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II.8.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019  rok
2018 12114 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II.9.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie
2018 12115 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II.10.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2018 12116 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II.15.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Wola Rasztowska, gmina Klembów
2018 12117 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/3/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, dla celów wymiaru podatku leśnego na obszarze Miasta i Gminy Mordy na 2019 rok
2018 12118 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/4/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Miasta i Gminy Mordy na 2019 rok
2018 12119 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019 obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Mordy oraz zwolnień w tym podatku
2018 12120 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia jej stawek i wyznaczenia inkasenta na 2019 rok
2018 12121 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Mordach.
2018 12122 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr LI/196/2018 Rady Gminy Trojanów z dnia 31 października 2018 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Trojanów
2018 12123 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr LII/200/2018 Rady Gminy Trojanów z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2019.
2018 12124 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr LII/201/2018 Rady Gminy Trojanów z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019 obowiązujących na terenie Gminy Trojanów oraz zwolnień, w tym podatku.
2018 12125 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr LII/202/2018 Rady Gminy Trojanów z dnia 15 listopada 2018 r. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019 obowiązujących na terenie Gminy Trojanów.
2018 12126 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr LII/203/2018 Rady Gminy Trojanów z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Trojanów.
2018 12127 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/7/2018 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019 na obszarze Gminy Zbuczyn.
2018 12128 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Zbuczyn na 2019 rok.
2018 12129 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Gminy Mirów z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 12130 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Gminy Mirów z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2013”
2018 12131 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/7/2018 Rady Gminy Mirów z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2018 12132 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/6/2018 Rady Gminy Mirów z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2019 dla ustalenia podatku rolnego.
2018 12133 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Gminy Tczów z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2019
2018 12134 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Gminy Tczów z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2018 12135 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Gminy Tczów z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 12136 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr LV.245.2018 Rady Gminy w Promnie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok
2018 12137 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr LV.246.2018 Rady Gminy w Promnie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Promna na rok 2019.
2018 12138 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr III/12/2018 Rady Gminy Krasne z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy
2018 12139 2018-12-11 Postanowienie Postanowienie nr DRD1-773/9/O/18 Komisarza Wyborczego w Radomiu I z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Miejskiej w Radomiu
2018 12140 2018-12-11 Postanowienie Postanowienie nr 112/2018 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2018 12141 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy Strzegowo z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie zmian statutów jednostek pomocniczych Gminy Strzegowo
2018 12142 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Gminy Strzegowo z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2019r.
2018 12143 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Gminy Strzegowo z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Strzegowo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 12144 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019 na obszarze Gminy Zbuczyn.
2018 12145 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/18/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2018 12146 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr 36/2018 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2018 rok
2018 12147 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr 7 Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2018 rok
2018 12148 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr LI/260/2018 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 24 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Adamowa Góra.
2018 12149 2018-12-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.185.2018 Burmistrza Miasta Marki z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2018 rok.
2018 12150 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr 2/1/2018 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2018 rok
2018 12151 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/9/18 Rady Gminy Latowicz z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2019 r.
2018 12152 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/10/18 Rady Gminy Latowicz z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy Latowicz na 2019 r.
2018 12153 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/11/18 Rady Gminy Latowicz z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019 obowiązujących na terenie Gminy Latowicz.
2018 12154 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/12/18 Rady Gminy Latowicz z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie utworzenia Samorządowego Żłobka w Wielgolesie i ustalenia statutu
2018 12155 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/13/18 Rady Gminy Latowicz z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt oraz wyżywienie dzieci w żłobkach utworzonych przez Gminę Latowicz
2018 12156 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/14/18 Rady Gminy Latowicz z dnia 6 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłat za pojemnik o określonej pojemności
2018 12157 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/19/2018 Rady Gminy Latowicz z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany statutu Gminy Latowicz
2018 12158 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr I/7/2018 Rady Gminy Rzekuń z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego.
2018 12159 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II.7.2018 Rady Gminy Mokobody z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2019
2018 12160 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II.8.2018 Rady Gminy Mokobody z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019 obowiązujących na terenie Gminy Mokobody oraz zwolnień od tego podatku.
2018 12161 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II.9.2018 Rady Gminy Mokobody z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019 obowiązujących na terenie Gminy Mokobody oraz zwolnień od tego podatku.
2018 12162 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II.10.2018 Rady Gminy Mokobody z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia jej stawek i wyznaczenia inkasentów na rok 2019.
2018 12163 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy Garwolin z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2019
2018 12164 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Gminy Garwolin z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu drewna dla celów podatku leśnego
2018 12165 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/13/2018 Rady Gminy Garwolin z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2019 r.
2018 12166 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/15/2018 Rady Gminy Garwolin z dnia 30 listopada 2018 r. zmieniająca rozporządzenie w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu garwolińskiego oraz w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody - drzew z gatunku dąb szypułkowy oraz wiąz górski
2018 12167 2018-12-11 Decyzja Decyzja nr DRE.WRC.4210.34.2.2018.226.XIzm.ARY Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10 grudnia 2018 r.
2018 12168 2018-12-11 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 33 Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na obszarze powiatów garwolińskiego, grójeckiego, legionowskiego, łosickiego, mińskiego, nowodworskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, płońskiego, pruszkowskiego, pułtuskiego, siedleckiego, sochaczewskiego, sokołowskiego, warszawskiego zachodniego, wołomińskiego i wyszkowskiego oraz miasta stołecznego Warszawy
2018 12169 2018-12-11 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 34 Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu mińskiego i otwockiego
2018 12170 2018-12-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 933 Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Stare Babice
2018 12171 2018-12-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 934 Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Rząśnik
2018 12172 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr 10.II.2018 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2018 12173 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr 11.II.2018 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 12174 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/5/18 Rady Gminy Cegłów z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny 1 kwintala żyta przyjmowanego jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Cegłów w roku 2019
2018 12175 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/8/18 Rady Gminy Cegłów z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Cegłów
2018 12176 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Gminy Lutocin z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do ustalenia wymiaru podatku rolnego
2018 12177 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy Lutocin z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2018 12178 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Gminy Gózd z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok
2018 12179 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr 11/II/2018 Rady Gminy Świercze z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Świercze
2018 12180 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III/6/18 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 r.
2018 12181 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr XLII/302/2018 Rady Gminy Wiśniew z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2018 rok
2018 12182 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/314/2018 Rady Gminy Wiśniew z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2018 rok
2018 12183 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr XLV/320/2018 Rady Gminy Wiśniew z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2018 rok
2018 12184 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr XLVI/332/2018 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2018 rok
2018 12185 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr XLVII/339/2018 Rady Gminy Wiśniew z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2018 rok
2018 12186 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr XLVIII/344/2018 Rady Gminy Wiśniew z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2018 rok
2018 12187 2018-12-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.111.18 Wójta Gminy Kampinos z dnia 24 października 2018 r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2018 r.
2018 12188 2018-12-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.121.18 Wójta Gminy Kampinos z dnia 22 listopada 2018 r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2018 r.
2018 12189 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr 14/II/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2018
2018 12190 2018-12-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 1/2018 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2018
2018 12191 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr 10/II/2018 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok
2018 12192 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr 11/II/2018 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 r.
2018 12193 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr 13/II/2018 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2018 rok
2018 12194 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr 14/II/2018 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Podkowa Leśna
2018 12195 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr 15/II/2018 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 29 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2018 12196 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr 16/II/2018 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 29 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zatrudnionych w przedszkolu, szkole podstawowej i gimnazjum, dla których miasto Podkowa Leśna jest organem prowadzącym
2018 12197 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/5/2018 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 12198 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Miasta Ostrów Mazowiecka instrumentem płatniczym
2018 12199 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II.14.2018 Rady Gminy Głowaczów z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego oraz zwolnień w tym podatku
2018 12200 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II.15.2018 Rady Gminy Głowaczów z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Głowaczów na lata 2019 - 2023
2018 12201 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II.18.2019 Rady Gminy Głowaczów z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków częściowego zwolnienia z tych opłat w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Głowaczów
2018 12202 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr L/281/2018 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku.
2018 12203 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr L/282/2018 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 12204 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III/8/2018 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzynowłoga Mała.
2018 12205 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/3/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Miasto Raciąż
2018 12206 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II.6.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2018 rok
2018 12207 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II.7.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028
2018 12208 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II.11.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 12209 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/14/18 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2019 rok.
2018 12210 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/15/18 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Szczawin Kościelny na rok 2019.
2018 12211 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/16/18 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019 obowiązujących na terenie Gminy Szczawin Kościelny.
2018 12212 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/2/2018 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na rok 2018
2018 12213 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/3/2018 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/296/2017 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 26 października 2017 r. sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 12214 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/4/2018 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Kozienice
2018 12215 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr LXIII/538/2018 Rady Miasta Sulejówek z dnia 11 października 2018 r. w sprawie nadania i zmiany nazw ulicom i placom w mieście Sulejówek
2018 12216 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III.8.2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Rząśnik w 2019 roku
2018 12217 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/6/2018 Rady Gminy Domanice z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej, jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Domanice.
2018 12218 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr 5/18 Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zmian w  uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2018 rok
2018 12219 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr LXV.566. 2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, związanych ze zmianą systemu ogrzewania na system ogrzewania ekologicznego”.
2018 12220 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr LXV.567.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę przy obliczaniu podatku rolnego w 2019 roku
2018 12221 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr LXV.568.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok
2018 12222 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr LXV.569.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 6 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XLI.420.2013 z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Brwinów oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2018 12223 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr LXV.573.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr LI.445.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 grudnia 2017 r.
2018 12224 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr 258/2018 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2018
2018 12225 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr 259/2018 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok
2018 12226 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II.13.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
2018 12227 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II.25.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale budżetowej Gminy Nadarzyn na rok 2018, NrXL.501.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.
2018 12228 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III/9/2018 Rady Gminy Rzewnie z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, przyjmowanej jako podstawa do ustalenia podatku rolnego na rok 2019 na obszarze Gminy Rzewnie.
2018 12229 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III/10/2018 Rady Gminy Rzewnie z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej śrdnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 roku, przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Rzewnie na 2019 rok
2018 12230 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III/11/2018 Rady Gminy Rzewnie z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok
2018 12231 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/8/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/259/17 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania, pozbawiania i wysokości okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień za osiągnięcia w działalności sportowej w Gminie Szydłowiec.
2018 12232 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/9/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szydłowiec.
2018 12233 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/10/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobkach wchodzących w skład Miejskiego Zespołu Żłobków w Szydłowcu.
2018 12234 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/12/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Szydłowiec.
2018 12235 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/13/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 r.
2018 12236 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/14/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 12237 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/15/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 12238 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokosci opłat i kosztów zwiazanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów
2018 12239 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr 884/2018 Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2018 rok
2018 12240 2018-12-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 146/2018 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2018 Nr XXXV/266/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2017 roku.
2018 12241 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr L/277/18 Rady Gminy Goworowo z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo
2018 12242 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr LI/284/18 Rady Gminy Goworowo z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2018
2018 12243 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr LIII/298/18 Rady Gminy Goworowo z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2018
2018 12244 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III/ 9 /2018 Rady Gminy Baranowo z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2018 12245 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III/ 11 /2018 Rady Gminy Baranowo z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 rok .
2018 12246 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III.17.2018 Rady Gminy Jasieniec z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od budynków, budowli i gruntów na 2019 rok
2018 12247 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III.18.2018 Rady Gminy Jasieniec z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Jasieniec na rok 2019
2018 12248 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III.19.2018 Rady Gminy Jasieniec z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie opłaty targowej na terenie gminy Jasieniec w 2019 roku
2018 12249 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr XLV/213/18 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 5 października 2018 r. w sprawie: zmiany Statutu Gminy Wyśmierzyce.
2018 12250 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 12251 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstwą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019
2018 12252 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2018 12253 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/3/2018 Rady Gminy Stoczek z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 12254 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III/8/2018 Rady Gminy Wierzbno z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2018 12255 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III/9/2018 Rady Gminy Wierzbno z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wierzbno Nr XVIII/93/2016 z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wierzbno
2018 12256 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III.19.2018 Rady Gminy Słubice z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII.112.2016 Rady Gminy Słubice z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2018 12257 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III.18.2018 Rady Gminy Słubice z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowy i zwolnień od tego podatku
2018 12258 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III.17.2018 Rady Gminy Słubice z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie opłaty targowej
2018 12259 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III.16.2018 Rady Gminy Słubice z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na terenie gminy Słubice
2018 12260 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III.15.2018 Rady Gminy Słubice z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na terenie gminy Słubice na 2019 rok
2018 12261 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III.14.2018 Rady Gminy Słubice z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Słubice
2018 12262 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/2/2018 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów ustalenia podatku rolnego na 2019 rok
2018 12263 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/5/2018 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Jedlnia-Letnisko
2018 12264 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023", Moduł 1 i 2
2018 12265 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 12266 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia z pomocy społecznej na pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 12267 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 12268 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/14/2018 Rady Gminy Strachówka z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku na rok 2019
2018 12269 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/15/2018 Rady Gminy Strachówka z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Strachówka na rok 2019
2018 12270 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/16/2018 Rady Gminy Strachówka z dnia 7 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XV/82/2000 Rady Gminy Strachówka z dnia 29 czerwca 2000r. w sprawie zarządzenia poboru podatku leśnego, od nieruchomości i rolnego od osób fizycznych w drodze inkasa i ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów z tego tytułu
2018 12271 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/17/2018 Rady Gminy Strachówka z dnia 7 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę nr X/63/2015 Rady Gminy Strachówka z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 12272 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III/5/2018 Rady Gminy Korczew z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019 obowiązujących na terenie Gminy Korczew
2018 12273 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III/6/2018 Rady Gminy Korczew z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019 oraz zwolnień w tym podatku
2018 12274 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III/7/2018 Rady Gminy Korczew z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa wymiaru podatku rolnego na 2019 r.
2018 12275 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III/8/2018 Rady Gminy Korczew z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej
2018 12276 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III/22/18 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2019 dla ustalenia podatku rolnego
2018 12277 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III/23/18 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2018 12278 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III/24/18 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 12279 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II.10.2018 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2019 r.
2018 12280 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II.11.2018 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie: wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2018 12281 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II.16.2018 Rady Gminy Błędów z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od roku 2019
2018 12282 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/7/2018 Rady Gminy Baranowo z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Baranowo na rok 2018
2018 12283 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III/ 10 /2018 Rady Gminy Baranowo z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2018 12284 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Gminy Baranowo z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 12285 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Gminy Baranowo z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 12286 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Gminy Baranowo z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 12287 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Przasnysz
2018 12288 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/13/2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Przasnysz
2018 12289 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/14/2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Przasnysz
2018 12290 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/21/2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2018 Nr XXXV/266/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2017 roku.
2018 12291 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr 15/III/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023
2018 12292 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr 16/III/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 12293 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr 17/III/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia pomocy w zakresie dożywiania dla osób i rodzin w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 12294 2018-12-12 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Miasta Żuromin w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Żuromin
2018 12295 2018-12-12 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 2/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 12296 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr 16/III/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Miasta i Gminy Serock.
2018 12297 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr 17/III/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.
2018 12298 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Gminy Gózd z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok oraz zwolnień w tym podatku.
2018 12299 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla określenia podatku rolnego.
2018 12300 2018-12-12 Decyzja Decyzja nr OŁO.4210.16.2018.BG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 6 grudnia 2018 r.
2018 12301 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 listopada 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2018 Nr XLIII / 359 / 2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2017 roku
2018 12302 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2019
2018 12303 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok
2018 12304 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 rok
2018 12305 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/17/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 12306 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II.16.18 Rady Gminy Pniewy z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok
2018 12307 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II.18.18 Rady Gminy Pniewy z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie: zamiany uchwały nr XXII/159/2004 Rady Gminy Pniewy z dnia 13 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pniewy.
2018 12308 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II.17.18 Rady Gminy Pniewy z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2018 12309 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II.21.18 Rady Gminy Pniewy z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie: wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
2018 12310 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr 15/II/18 Rady Gminy Sierpc z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w  2019 roku
2018 12311 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr 16/II/18 Rady Gminy Sierpc z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu drewna jako podstawy do ustalenia podatku leśnego na obszarze gminy Sierpc
2018 12312 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr 17/II/18 Rady Gminy Sierpc z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień w tym podatku, obowiązujących w 2019 roku
2018 12313 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr 18/II/18 Rady Gminy Sierpc z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta przyjmowanej jako podstawa do ustalenia podatku rolnego na obszarze gminy Sierpc
2018 12314 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/17/2018 Rady Gminy Brochów z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/202/2017 z dnia 7 lutego 2017 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z odpłatności oraz trybu ich pobierania
2018 12315 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/14/2018 Rady Gminy Brochów z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2018 12316 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/16/2018 Rady Gminy Brochów z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w ramach programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2018 12317 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/15/2018 Rady Gminy Brochów z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w ramach programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2018 12318 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III/10/2018 Rady Gminy w Kuczborku Osadzie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 12319 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III/11/2018 Rady Gminy w Kuczborku Osadzie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 12320 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III/12/2018 Rady Gminy w Kuczborku Osadzie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2018 12321 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III/13/2018 Rady Gminy w Kuczborku Osadzie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie kreślenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień
2018 12322 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Gminy w Kuczborku Osadzie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości.
2018 12323 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/24/2018 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2018
2018 12324 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/25/2018 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pruszkowskiego
2018 12325 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia możliwości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2018 12326 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia możliwości oraz określenia warunków i trybu składania formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2018 12327 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik na terenie miasta Raciąż
2018 12328 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasto Raciąż
2018 12329 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/15/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej
2018 12330 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/16/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 12331 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/17/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku
2018 12332 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III/10/18 Rady Gminy Czerwin z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2019 rok
2018 12333 2018-12-12 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.96.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2018 roku.
2018 12334 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/6/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019 obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Mordy oraz zwolnień w tym podatku
2018 12335 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Gminy Gzy z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie gminy na 2019 rok
2018 12336 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy Gózd z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2019 rok
2018 12337 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/13/2018 Rady Gminy Gózd z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2019 rok
2018 12338 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/14/2018 Rady Gminy Gózd z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania
2018 12339 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr 14/III/2018 Rady Gminy Rościszewo z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2019 r. obowiązujących na terenie Gminy Rościszewo oraz zwolnień, w tym podatku
2018 12340 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr 15/III/2018 Rady Gminy Rościszewo z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów wymiaru podatku leśnego na obszarze gminy Rościszewo na 2019 rok
2018 12341 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr 16/III/2018 Rady Gminy Rościszewo z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Rościszewo na 2019 rok
2018 12342 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr 17/III/2018 Rady Gminy Rościszewo z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie podatku od środków transportowych na 2019 rok
2018 12343 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III/11/2018 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r. przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Różan na 2019 rok
2018 12344 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III/12/2018 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11  kwartałów przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Różan na 2019 rok
2018 12345 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III/13/2018 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia i ustalenia wysokości opłaty targowej i sposobu jej poboru
2018 12346 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/19/2018 Rady Gminy Jabłonna z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 12347 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/18/2018 Rady Gminy Jabłonna z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 12348 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/6/18 Rady Gminy Cegłów z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku na terenie gminy Cegłów w roku 2019
2018 12349 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr 21/II/2018 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Wodociągi i Kanalizacja Gminy Bodzanów” i nadania jej statutu.
2018 12350 2018-12-12 Postanowienie Postanowienie nr 142/2018 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego
2018 12351 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II.13.2018 Rady Gminy Kotuń z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na rok 2019 na terenie Gminy Kotuń.
2018 12352 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II.14.2018 Rady Gminy Kotuń z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty.
2018 12353 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II.15.2018 Rady Gminy Kotuń z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady.
2018 12354 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II-178/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2018
2018 12355 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II-180/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 30 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu „Wołomińska Karta Mieszkańca”
2018 12356 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II-183/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany granic parku kulturowego pod nazwą "Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku"
2018 12357 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr 7/4/2018 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2018 rok
2018 12358 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr 3/II/18 Rady Gminy w Załuskach z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Załuski w 2019 roku.
2018 12359 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr SOK.0007.12.2018 Rady Gminy Jednorożec z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2018 12360 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2018 12361 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/9/18 Rady Gminy Rusinów z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Rusinów w 2019 roku.
2018 12362 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/10/18 Rady Gminy Rusinów z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy Rusinów w 2019 roku.
2018 12363 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/11/18 Rady Gminy Rusinów z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 12364 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/12/18 Rady Gminy Rusinów z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania wsparcia w ramach programu oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 12365 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/11/18 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet radnym
2018 12366 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/15/18 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w  uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2018 rok
2018 12367 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/7/2018 Rady Gminy Maciejowice z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2018 12368 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr 7/II/2018 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2018 12369 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr I/6/2018 Rady Gminy Rzekuń z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Rzekuń
2018 12370 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Andrzejewo
2018 12371 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/16/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Drobin
2018 12372 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/2/18 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
2018 12373 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr IV/10/2018 Rady Gminy Gielniów z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gielniów wraz z poprawkami .
2018 12374 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr IV/12/2018 Rady Gminy Gielniów z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019 – 2023
2018 12375 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr IV/13/2018 Rady Gminy Gielniów z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 12376 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr IV/14/2018 Rady Gminy Gielniów z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2018 12377 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr III/6/2018 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
2018 12378 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr III/7/2018 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łaskarzew.
2018 12379 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr III/8/2018 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.
2018 12380 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr III/9/2018 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów wymiaru podatku leśnego na rok 2019.
2018 12381 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr III/10/2018 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2019.
2018 12382 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr III/11/2018 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2019 obowiązujących na terenie Gminy Łaskarzew.
2018 12383 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2018 12384 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr III/5/2018 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do naliczenia podatku rolnego na 2019 rok.
2018 12385 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr III/6/2018 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Huszlew na 2019 rok.
2018 12386 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr III/7/2018 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Huszlew.
2018 12387 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr III/9/2018 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu ” na lata 2019 –2023.
2018 12388 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr III/10/2018 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu ” na lata 2019 –2023.
2018 12389 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/13/2018 Rady Gminy Strzegowo z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 12390 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/14/2018 Rady Gminy Strzegowo z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 12391 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/15/2018 Rady Gminy Strzegowo z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 12392 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/7/2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019 obowiązujących na terenie Gminy Siedlce oraz zwolnień w tym podatku.
2018 12393 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego na rok 2019.
2018 12394 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019 obowiązujących na terenie Gminy Siedlce.
2018 12395 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowe Opole.
2018 12396 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Rakowiec.
2018 12397 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Żabokliki.
2018 12398 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/13/2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/34/2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 12399 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/14/2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/33/2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso należności podatkowych pobranych od osób fizycznych
2018 12400 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr IV.8.2018 Rady Gminy Rybno z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącą podstawą do ustalania podatku rolnego na obszarze Gminy Rybno
2018 12401 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr IV.9.2018 Rady Gminy Rybno z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości
2018 12402 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr IV.10.2018 Rady Gminy Rybno z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
2018 12403 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/12/18 Rady Gminy Cegłów z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Cegłów opłaty targowej, określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz wprowadzenia jej poboru w drodze inkasa i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 12404 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/7/18 Rady Gminy Cegłów z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2019
2018 12405 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr 17/II/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gostynin
2018 12406 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr III/9/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego Gminnego programu osłonowego ,, Posiłek w szkole i domu '' na lata 2019-2023.
2018 12407 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr III/10/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego dla osób, dzieci i uczniów objętych wieloletnim rządowym programem ,, Posiłek w szkole i domu'' na lata 2019 -2023.
2018 12408 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr III/25/18 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia „Lokalnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na terenie gminy Iłża na lata 2019 – 2023”
2018 12409 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr III/26/18 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
2018 12410 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr III/27/18 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
2018 12411 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr III/29/18 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Iłża pod nazwą Żłobek Gminny w Iłży oraz nadania jej statutu
2018 12412 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr III/30/18 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dzieci, warunków częściowego zwolnienia z opłat, oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w Żłobku Gminnym w Iłży
2018 12413 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr III/31/18 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 7 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Iłży w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Gminy Iłża- Centrum Usług Wspólnych- pod nazwą Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół w Iłży oraz nadania jej statutu
2018 12414 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr SOK.0007.14.2018 Rady Gminy Jednorożec z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub od innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2018 12415 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr SOK.0007.13.2018 Rady Gminy Jednorożec z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za pojemniki o określonej pojemności
2018 12416 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/4/2018 Rady Gminy Baranowo z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Baranowo.
2018 12417 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/11/18 Rady Gminy Leoncin z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Leoncin
2018 12418 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/15/2018 Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2018 rok
2018 12419 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/16/2018 Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok
2018 12420 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/17/2018 Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 12421 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/18/2018 Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2018 12422 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/21/2018 Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie Regulaminu Domu Wiejskiego w Olszewnicy Starej
2018 12423 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr 6/II/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2019 r.
2018 12424 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr 7/II/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019 obowiązujących na terenie gminy Mała Wieś oraz zwolnień w tym podatku.
2018 12425 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr 8/II/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019 obowiązujących na terenie Gminy Mała Wieś oraz zwolnień w tym podatku.
2018 12426 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr 9/II/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mała Wieś.
2018 12427 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr III/21/18 Rady Gminy Cegłów z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie pomocy w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 12428 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/16/2018 Rady Gminy Jastrząb z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Jastrząb na 2019 rok
2018 12429 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Gminy Radzanów z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 12430 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/17/2018 Rady Gminy Jastrząb z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jastrząb, warunków i zasad korzystania z tych obiektów, oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich
2018 12431 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy Radzanów z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetow inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów jakimi muszą odpowiadać składane projekty.
2018 12432 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr 16/VIII/2018 Rady Miasta Józefowa z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019
2018 12433 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/7/2018 Rady Gminy Radzanów z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych
2018 12434 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr III/20/18 Rady Gminy Cegłów z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 12435 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr 9/II/2018 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego do przyznawania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania oraz odstąpienia od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 na terenie gminy Szulborze Wielkie
2018 12436 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr 137/XXVII/2018 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na realizację inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 2612W granica województwa - Szulborze Wielkie – Zaręby Kościelne – Chmielewo” od km 2+325 do km 6+512.
2018 12437 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr 132/XXV/2018 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
2018 12438 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr 135/XXVI/2018 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
2018 12439 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr 138/XXVII/2018 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Szulborze Wielkie
2018 12440 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr 12/II/2018 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego
2018 12441 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr 13/II/2018 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 12442 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr 14/II/2018 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 12443 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr 15/II/2018 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2018 12444 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr 16/II/2018 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psów
2018 12445 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr 17/II/2018 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr 197/XXIX/2017 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 24 października 2017 roku w  sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 12446 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/14/18 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 r.
2018 12447 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/15/18 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2018 12448 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/16/18 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności
2018 12449 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/7/18 Rady Gminy Korytnica z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku
2018 12450 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Gminy Radzanów z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w statucie Gminy Radzanów
2018 12451 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr 32/VII/2018 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego w granicach administracyjnych Gmin: Bielsk, Brudzeń Duży, Czerwińsk nad Wisłą, Gąbin, Gminy Gostynin, Łąck, Pacyna, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród
2018 12452 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr 8/II/18 Rady Gminy Stara Biała z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków oraz innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Stara Biała za pomocą innego instrumentu płatniczego
2018 12453 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/3/2018 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr LIV/407/2018 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019
2018 12454 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr IV/13/2018 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019
2018 12455 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr IV/14/2018 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia diet radnym
2018 12456 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr IV/15/2018 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 12457 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr IV/16/2018 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie: określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
2018 12458 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr IV/20/2018 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości diet Przewodniczącemu i Wiceprzewodniczącemu Rady Gminy
2018 12459 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Gminy Tczów z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2018 12460 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Gminy Tczów z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie pomocy w formie posiłku w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu " na lata 2019-2023.
2018 12461 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/7/2018 Rady Gminy Wiśniew z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Wiśniew w 2019 r.
2018 12462 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/8/2018 Rady Gminy Wiśniew z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok i zwolnień w tym podatku obowiązujących na obszarze Gminy Wiśniew
2018 12463 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/9/2018 Rady Gminy Wiśniew z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019 obowiązujących na terenie Gminy Wiśniew
2018 12464 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/12/2018 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Gostynińskiego na 2019 rok.
2018 12465 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 7 grudnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2018-2024
2018 12466 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 7 grudnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2018
2018 12467 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/16/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 12 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Szydłowiec.
2018 12468 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/19/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 12469 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/20/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 12470 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/21/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2018 12471 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/22/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie nadania statutu Szydłowieckiemu Centrum Kultury – Zamek
2018 12472 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/9/2018 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2019
2018 12473 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/10/2018 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na rok 2019
2018 12474 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/11/2018 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Żelechów na rok 2019
2018 12475 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/12/2018 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta i gminy Żelechów na rok 2019
2018 12476 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 10 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania
2018 12477 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/308/2018 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 13 września 2018 r. w sprawie regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Żelechów
2018 12478 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr 20/III/2018 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok.
2018 12479 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr 19/III/2018 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie opłaty targowej.
2018 12480 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr 18/III/2018 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia ceny żyta jako podstawy wymiaru podatku rolnego w 2019 roku.
2018 12481 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr 17/III/2018 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.
2018 12482 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/12/18 Rady Gminy Skórzec z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2019 rok
2018 12483 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/13/18 Rady Gminy Skórzec z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek i sposobu poboru podatku od nieruchomości na 2019 r. na terenie Gminy Skórzec oraz zwolnień w tym podatku
2018 12484 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/14/18 Rady Gminy Skórzec z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2019 obowiązujących na terenie Gminy Skórzec oraz zwolnień w tym podatku
2018 12485 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Gminy Sońsk z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Sońsk
2018 12486 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/9/2018 Rady Gminy Sońsk z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2018 12487 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/10/2018 Rady Gminy Sońsk z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 12488 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr 6/II/2018 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Gminy Lubowidz
2018 12489 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr 11/II/2018 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr 216//XXXVIII/2017 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 12490 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr 12/II/2018 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 117/XX/2016 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2018 12491 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr 13/II/2018 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2019 r.
2018 12492 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr 15/II/2018 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Suchy Grunt, gmina Lubowidz.
2018 12493 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr 16/II/2018 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Cieszki, gmina Lubowidz.
2018 12494 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr 18/II/2018 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 12495 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr 19/II/2018 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężne na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowe w postaci produktów żywnościowych przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 12496 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II.0007.5.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2019 rok
2018 12497 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II.0007.6.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów wymiaru podatku leśnego na 2019  rok
2018 12498 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II.0007.7.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 12499 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II.0007.8.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Siennica
2018 12500 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II.0007.11.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub „Senior+” na terenie gminy Siennica
2018 12501 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II.0007.12.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 12502 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II.0007.13.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie pomocy w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 12503 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II.0007.14.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego „Pomoc gminy w formie posiłku” na lata 2019-2023
2018 12504 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2018 12505 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 12506 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2018 12507 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II/17/2018 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 w Gminie Wieczfnia Kościelna
2018 12508 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II/18/2018 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2018 12509 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II/19/2018 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2018 12510 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/46/2015 Rady Gminy z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2018 12511 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2019 i wprowadzenia ulgi w podatku rolnym.
2018 12512 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Zakrzew oraz zwolnień od podatku.
2018 12513 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Zakrzew oraz zwolnień od podatku na rok 2019.
2018 12514 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023.
2018 12515 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia z pomocy społecznej na pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023.
2018 12516 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023, Moduł 1 i 2.
2018 12517 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II/11/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Gniewoszów na 2019 r.
2018 12518 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II/12/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy Gniewoszów w 2019 r.
2018 12519 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II/13/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2018 12520 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr 20/II/2018 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Bodzanów w sprawie zmiany statutów sołectw
2018 12521 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr 22/II/2018 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Bodzanowie
2018 12522 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr 16/II/2018 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2019
2018 12523 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr 15/II/18 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 291/XL/18 w sprawie ustalenia na rok 2019 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu
2018 12524 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II.12.2018 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie: uchwalenia statutu Gminy Rzeczniów
2018 12525 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/9/2018 Rady Miasta Mława z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 12526 2018-12-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 944 Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Nadarzyn
2018 12527 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr 11/II/2018 Rady Powiatu w Płocku z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Płockiego
2018 12528 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr 8/II/2018 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 12529 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr 17/IV/2018 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 13 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 r.
2018 12530 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr 547/LXXIII/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 12531 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Gminy Szczutowo z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty
2018 12532 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II/27/2018 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym.
2018 12533 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II.15.2018 Rady Gminy Goszczyn z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2018 12534 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr 31/VII/2018 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik/worek o określonej pojemności dla nieruchomości położonych na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanej jedynie przez część roku na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego
2018 12535 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr LIII/426/18 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 15 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Błonie.
2018 12536 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II.5.18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego
2018 12537 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II.6.18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 12538 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II.7.18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku
2018 12539 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II.8.18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 12540 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II.9.18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 12541 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II.10.18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie pomocy w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem wspierania finansowego gmin „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 12542 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II.12.18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2018 rok
2018 12543 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II/8/18 Rady Gminy Korytnica z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, świadczenia pieniężne na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 12544 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II/9/18 Rady Gminy Korytnica z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 12545 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/12/2018 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019 obowiązujących na terenie Gminy Stara Kornica i zwolnień w tym podatku
2018 12546 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/13/2018 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2019 r.
2018 12547 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Stara Kornica na rok 2019 oraz zwolnień w tym podatku.
2018 12548 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II/13/2018 Rady Gminy Kołbiel z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Kołbiel
2018 12549 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Miasta Maków Mazowiecki z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2018 12550 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr 33/VII/2018 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gmin - Członków Związku Gmin Regionu Płockiego, w granicach administracyjnych Gmin: Bielsk, Brudzeń Duży, Czerwińsk nad Wisłą, Gąbin, Gostynin, Łąck, Pacyna, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród
2018 12551 2018-12-14 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.98.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2018 roku.
2018 12552 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II/14/18 Rady Gminy Wodynie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wodynie
2018 12553 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr 15/2018 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2018 Nr XXXVI/218/2017 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 20 grudnia 2017 r.
2018 12554 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr 13/II/18 Rady Gminy Wiskitki z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia pomocy w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 12555 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr 12/II/18 Rady Gminy Wiskitki z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 12556 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr 11/II/18 Rady Gminy Wiskitki z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc udzieloną w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 12557 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Nowe Miasto nad Pilicą oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2018 12558 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z warunkami i trybem jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2018 12559 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr IV/22/18 Rady Gminy Cegłów z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2018 12560 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr IV/11/2018 Rady Gminy Raszyn z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjętej za podstawę obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy w 2019 roku.
2018 12561 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr IV/12/2018 Rady Gminy Raszyn z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2019 roku.
2018 12562 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr IV/13/2018 Rady Gminy Raszyn z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Raszyn
2018 12563 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 r. na terenie Gminy Michałowice.
2018 12564 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego w 2019 r.
2018 12565 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 r. na terenie Gminy Michałowice.
2018 12566 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 13 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XLII/365/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 lipca 2006 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Michałowice.
2018 12567 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie zmian statutów jednostek pomocniczych Gminy Michałowice.
2018 12568 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr III/8/2018 Rady Gminy Bielany z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Bielany na 2019 rok.
2018 12569 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr III/9/2018 Rady Gminy Bielany z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na rok 2019.
2018 12570 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr III/10/2018 Rady Gminy Bielany z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie określenia stawek podatków od nieruchomości na 2019 rok oraz zwolnień w tych podatkach.
2018 12571 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr III/11/2018 Rady Gminy Bielany z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2019.
2018 12572 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II/6/2018 Rady Gminy Trojanów z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 12573 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II/7/2018 Rady Gminy Trojanów z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 12574 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Gminy Trojanów z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
2018 12575 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr 13/III/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2018 roku.
2018 12576 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr 14//III/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 10 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Miasta i Gminy Serock na zadania służące ochronie powietrza polegające na wymianie użytkowanych źródeł ciepła na terenie Miasta i Gminy Serock.
2018 12577 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr 15/III/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 10 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Serock.
2018 12578 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr LIV/404/2018 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 13 listopada 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Piastowa na 2018 rok
2018 12579 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr III/32/2018 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XLVII/309/2017 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszkowskiego na 2018 r.
2018 12580 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II.8.2018 Rady Gminy Raciąż z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości
2018 12581 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II.7.2018 Rady Gminy Raciąż z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2018 12582 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II.13.2018 Rady Gminy Raciąż z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu oraz zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.
2018 12583 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr XLIV/328/2018 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2018 rok
2018 12584 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II/10/18 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Stary Lubotyń w 2019 roku.
2018 12585 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II/11/18 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy w 2019 r.
2018 12586 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II/12/18 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stary Lubotyń.
2018 12587 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II/14/18 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 12588 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II/15/18 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
2018 12589 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II/17/18 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Lubotyń na rok 2018.
2018 12590 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr 13.III.2018 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Płoniawy-Bramura na lata 2019-2023.
2018 12591 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr 14.III.2018 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Płoniawy-Bramura
2018 12592 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr 17.III.2018 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Płoniawy-Bramura
2018 12593 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr 18.III.2018 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od podatku na obszarze Gminy Płoniawy-Bramura.
2018 12594 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr 19.III.2018 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2019 rok.
2018 12595 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr 21.III.2018 Wójta Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Płoniawy-Bramura oraz odprowadzanie ścieków z terenu Gminy Krasne
2018 12596 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II/9/18 Rady Gminy Nur z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych
2018 12597 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II/11/18 Rady Gminy Nur z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018 rok
2018 12598 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II/13/18 Rady Gminy Nur z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania pomocy w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 na terenie gminy Nur
2018 12599 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II/14/18 Rady Gminy Nur z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu osłonowego „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019 – 2023
2018 12600 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr LIII/334/2018 Rady Gminy Wierzbica z dnia 25 października 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wierzbica, obejmującego część obszaru w obrębach geodezyjnych: Wierzbica, Polany Kolonia, Polany
2018 12601 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Gminy Wierzbica z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2019 dla ustalenia podatku rolnego.
2018 12602 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Gminy Górzno z dnia 13 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2018 12603 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr 2.5.2018 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Grabów nad Pilicą
2018 12604 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr SOK.0007.17.2018 Rady Gminy Jednorożec z dnia 11 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXV/196/2017 Rady Gminy Jednorożec z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Jednorożec na 2018 rok
2018 12605 2018-12-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 114/2018 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jednorożec na 2018 rok
2018 12606 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr 12/III/2018 Rady Gminy Mochowo z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej
2018 12607 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr 14/III/2018 Rady Gminy Mochowo z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2019
2018 12608 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr 15/III/2018 Rady Gminy Mochowo z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna do celów wymiaru podatku leśnego na rok 2019
2018 12609 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr 16/III/2018 Rady Gminy Mochowo z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok
2018 12610 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr 17/III/2018 Rady Gminy Mochowo z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019
2018 12611 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr 17/II/2018 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 12612 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr 18/II/2018 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych w 2019 roku
2018 12613 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr 21/IV/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 12614 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr 22/IV/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w formie zasiłku celowego dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023.
2018 12615 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr 23/IV/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023.
2018 12616 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr 24/IV/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 409/LXXIX/2018 Rady Miasta Gostynina z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Miasta Gostynina
2018 12617 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr 27/IV/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2018 12618 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr 28/IV/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.
2018 12619 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr 29/IV/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie opłaty od posiadania psów.
2018 12620 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień́ z tego podatku na 2019 r.
2018 12621 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II/13/2018 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok.
2018 12622 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II/14/2018 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
2018 12623 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II.12.2018 Rady Gminy Mokobody z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłków w szkołach i w przedszkolach dla dzieci i młodzieży, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 12624 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II.14.2018 Rady Gminy Mokobody z dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XII.82.2016 Rady Gminy Mokobody z dnia 31 marca 2016r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 12625 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II.16.2018 Rady Gminy Mokobody z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2018 12626 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II.17.2018 Rady Gminy Mokobody z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2018 12627 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr III.19.2018 Rady Gminy Mokobody z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II.8.2018 r. Rady Gminy Mokobody z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019 obowiązujących na terenie Gminy Mokobody oraz zwolnień od tego podatku.
2018 12628 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr III.20.2018 Rady Gminy Mokobody z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II.9.2018 r. Rady Gminy Mokobody z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019 obowiązujących na terenie Gminy Mokobody oraz zwolnień od tego podatku.
2018 12629 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr III/7/2018 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bieżuń na rok 2018.
2018 12630 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr III/8/2018 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2018 12631 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr III/9/2018 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 12632 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr III/10/2018 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 12633 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr III/11/2018 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie opłaty targowej.
2018 12634 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr III/13/2018 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 11 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Bieżuń na rok 2019
2018 12635 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr III/22/2018 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem 'Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-23
2018 12636 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego dla Miasta i Gminy Bieżuń w zakresie dożywiania w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2018 12637 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr III /24/2018 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 12638 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr III/6/18 Rady Gminy w Orońsku z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 rok
2018 12639 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr III/8/18 Rady Gminy w Orońsku z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Orońsko miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 12640 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Gminy Garwolin z dnia 13 grudnia 2018 r. uchylająca uchwałę Nr II/11/2018 Rady Gminy Garwolin z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2019
2018 12641 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Gminy Garwolin z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2019
2018 12642 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr III/22/2018 Rady Gminy Garwolin z dnia 13 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik
2018 12643 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Miasta Sulejówek z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty z tytułu wniesienia jednorazowo opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2018 12644 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Miasta Sulejówek z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty przekształceniowej za dany rok
2018 12645 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr LII.635.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 10 listopada 2018 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale budżetowej Gminy Nadarzyn na rok 2018, NrXL.501.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.
2018 12646 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II/40/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy stacji metra w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
2018 12647 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II/41/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy stacji metra w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
2018 12648 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II/42/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy stacji metra w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
2018 12649 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II/43/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
2018 12650 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II/44/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
2018 12651 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II/45/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie nadania i zniesienia nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
2018 12652 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II/46/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
2018 12653 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II/26/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu miasta stołecznego Warszawy
2018 12654 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II/27/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Burakowskiej
2018 12655 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II/28/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Żelaznej - część północna C
2018 12656 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II/29/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2019
2018 12657 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II/30/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2018 12658 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II/33/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych mających siedzibę na obszarze m.st. Warszawy do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2018 12659 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II/34/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 203 w Warszawie, ul. ks. I. Skorupki 8
2018 12660 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II/35/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany adresu Przedszkola nr 424 im. Królowej Marysieńki w Warszawie, ul. Prymasa A. Hlonda 20J
2018 12661 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II/37/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Historycznej m.st. Warszawy im. Kazimierza Moczarskiego
2018 12662 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II/38/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy stacji metra w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
2018 12663 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II/39/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy stacji metra w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
2018 12664 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr 7/II/2018 Rady Gminy Zatory z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Zatory w 2019 roku
2018 12665 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr 8/II/2018 Rady Gminy Zatory z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 12666 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr 11/II/2018 Rady Gminy Zatory z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2018 12667 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr 12/II/2018 Rady Gminy Zatory z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 12668 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Gminy Jadów z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Biblioteki Publicznej Gminy Jadów
2018 12669 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Gminy Jadów z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2018 12670 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr III/22/2018 Rady Gminy Jadów z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 12671 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 Rady Gminy Jadów z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2018 12672 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr III/24/2018 Rady Gminy Jadów z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2018 12673 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr III/26/2018 Rady Gminy Jadów z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2018
2018 12674 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr III/8/2018 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Sokołów Podlaski oraz zwolnień w tym podatku
2018 12675 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr III/9/2018 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Sokołów Podlaski
2018 12676 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr III/10/18 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
2018 12677 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr III/12/18 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Chlewiska.
2018 12678 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr III/7/18 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Chlewiska.
2018 12679 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mławskiego na 2019 rok
2018 12680 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia na 2019 rok.
2018 12681 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II/15/2018 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2018.
2018 12682 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Gminy Wolanów z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023”, Moduł 1 i 2
2018 12683 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Gminy Wolanów z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023
2018 12684 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Gminy Wolanów z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie określania zasad zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia z pomocy społecznej na pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 12685 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Gminy Wolanów z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Wolanów oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania
2018 12686 2018-12-15 Aneks Aneks nr 2 Starosty Makowskiego z dnia 8 listopada 2018 r.
2018 12687 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr IV/23/18 Rady Gminy Cegłów z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości niezamieszkałych
2018 12688 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II/14/18 Rady Gminy Cegłów z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości niezamieszkałych
2018 12689 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II/15/18 Rady Gminy Cegłów z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2018 12690 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II/5/18 Rady Gminy Sterdyń z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2019 przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na rok 2019 na obszarze Gminy Sterdyń
2018 12691 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Gminy Nieporęt z dnia 13 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2018 12692 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr III/15/18 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2018 12693 2018-12-15 Wyrok Wyrok nr VIII SA/Wa 397/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 sierpnia 2018 r.
2018 12694 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr III/11/2018 Rady Gminy Sońsk z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2018 12695 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II.6.2018 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2018 rok.
2018 12696 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II/16/2018 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XLVII/309/2017 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszkowskiego na 2018 r.
2018 12697 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr III/9/2018 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Białobrzegi.
2018 12698 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Gminy Radzanów z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Radzanów.
2018 12699 2018-12-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.190.2018 Burmistrza Miasta Marki z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2018 rok.
2018 12700 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr 8/II/18 Rady Gminy Bulkowo z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019
2018 12701 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr 7/II/18 Rady Gminy Bulkowo z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości
2018 12702 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr 6/II/18 Rady Gminy Bulkowo z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Bulkowo na 2019 rok
2018 12703 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr 5/II/18 Rady Gminy Bulkowo z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2019 r.
2018 12704 2018-12-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 217/18 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2018 r.
2018 12705 2018-12-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 222/18 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2018 r.
2018 12706 2018-12-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 224/18 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2018 r.
2018 12707 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 10 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa na rok 2019
2018 12708 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr III/24/2018 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 12709 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr LIX/496/2018 Rady Gminy Jabłonna z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2018
2018 12710 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II/15/18 Rady Gminy Latowicz z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej
2018 12711 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Gminy Lutocin z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 12712 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Gminy Lutocin z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 12713 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Gminy Lutocin z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego dla Gminy Lutocin w zakresie dożywiania w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 12714 2018-12-15 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.212.2018.MŁ Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 grudnia 2018 r. Rada Powiatu w Legionowie
2018 12715 2018-12-15 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.206.2018.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 grudnia 2018 r. Rada Miejska w Radzyminie
2018 12716 2018-12-15 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-R.4131.35.2018.MN Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 grudnia 2018 r. Rada Powiatu w Szydłowcu
2018 12717 2018-12-15 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.210.2018.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 grudnia 2018 r. Rada Gminy Radzanowo
2018 12718 2018-12-15 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.209.2018.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 grudnia 2018 r. Rada Gminy Prażmów
2018 12719 2018-12-15 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.207.2018.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 grudnia 2018 r. Rada Gminy Prażmów
2018 12720 2018-12-15 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-4131.208.2018.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 grudnia 2018 r. Rada Gminy Prażmów
2018 12721 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/7/2018 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2019 r.
2018 12722 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/9/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2019 roku.
2018 12723 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/10/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowychw 2019 roku.
2018 12724 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/18/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowychw 2019 roku.
2018 12725 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/17/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/164/15 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia opłaty targowej
2018 12726 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/12/18 Rady Gminy Gozdowo z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2019 rok
2018 12727 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Gminy Jadów z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIII/154/2012 Rady Gminy Jadów z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie określenia regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Jadowie
2018 12728 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Gminy Ceranów z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Ceranów
2018 12729 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/15/2018 Rady Gminy Ceranów z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na obszarze Gminy Ceranów na 2019 rok
2018 12730 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/11/18 Rady Gminy Gozdowo z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Gozdowo na rok 2019 oraz zwolnień w tym podatku
2018 12731 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr 13/II/2018 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2018 12732 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr 14/II/2018 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 12733 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/257/2018 Rady Gminy Repki z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Repkach
2018 12734 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Gminy Repki z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do naliczenia podatku rolnego na rok 2019
2018 12735 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Gminy Repki z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok
2018 12736 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Gminy Repki z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Repki oraz zwolnień w tym podatku na 2019 rok
2018 12737 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Gołymin-Ośrodek
2018 12738 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gołymin-Ośrodek
2018 12739 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/14/2018 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Gołymin – Ośrodek
2018 12740 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 12741 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 12742 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Szreńsk w zakresie dożywiania w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 12743 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/7/2018 Rady Gminy w Szydłowie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Szydłowo
2018 12744 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/11/2018 Rady Gminy w Szydłowie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Szydłowo w zakresie dożywiania w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 12745 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/12/2018 Rady Gminy w Szydłowie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 12746 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/13/2018 Rady Gminy w Szydłowie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 12747 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr 24/IV/2018 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2018 12748 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr 25/IV/2018 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności
2018 12749 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr 26/IV/2018 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
2018 12750 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr 12/II/2018 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 240/XXIV/17 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 12751 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/10/2018 Rady Gminy Jakubów z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 12752 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/11/2018 Rady Gminy Jakubów z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie pomocy w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 12753 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/12/2018 Rady Gminy Jakubów z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego „Pomoc gminy w formie posiłku” na lata 2019-2023
2018 12754 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III.10.2018 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 12755 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/24/18 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2018 12756 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/10/18 Rady Gminy Gozdowo z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2018 12757 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/14/2018 Rady Gminy Radzanów z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Radzanów
2018 12758 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/14/18 Rady Gminy Gozdowo z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie gminy Gozdowo maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 12759 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr FK.II.0007.12.2018 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2018 12760 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr FK.II.0007.13.2018 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 12761 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr FK.II.0007.14.2018 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 12762 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr GOPS.II.0007.20.2018 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „ Posiłek w szkole i w domu " na lata 2019-2023
2018 12763 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr FK.II.0007.15.2018 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2018 12764 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/6/18 Rady Gminy Korytnica z dnia 7 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Korytnica
2018 12765 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/2/18 Rady Gminy Gozdowo z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Gozdowo
2018 12766 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr 10.III.2018 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów za usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym
2018 12767 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr VI/2/12/2018 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2018 12768 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr VI/2/14/2018 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia na 2019 rok wysokości opłat za usuwanie z drogi pojazdów w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz wysokości kosztów usuwania i przechowywania pojazdów na obszarze powiatu ciechanowskiego
2018 12769 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr 13/III/2018 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” w Gminie Małkinia Górna na lata 2019 - 2023
2018 12770 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr 14/III/2018 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” w Gminie Małkinia Górna na lata 2019-2023
2018 12771 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr 15/III/2018 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 13 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Małkinia Górna
2018 12772 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr 16/III/2018 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Małkinia Górna oraz ustalenia stawki tej opłaty
2018 12773 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr 17/III/2018 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2018 12774 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr 20/III/2018 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych z nieruchomości
2018 12775 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr III.15.2018 Rady Gminy Kowala z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w uchwale dot. ustanowienia pomnika przyrody.
2018 12776 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr IV/37/2018 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr II/30/2018 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie opłaty targowej
2018 12777 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr II/4/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2018 12778 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 12779 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 12780 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr XLIII/295/2018 Rady Gminy Jakubów z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Jakubów oraz zwolnień w tym podatku na 2019 rok
2018 12781 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr XLIII/296/2018 Rady Gminy Jakubów z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok
2018 12782 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr IV/17/2018 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2018 12783 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr IV/18/2018 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objetych wieloletnim programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2018 12784 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr IV/19/2019 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2018 12785 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr 3/II/2018 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 30 listopada 2018 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nowy Duninów,
2018 12786 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr III/8/2018 Rady Gminy w Szydłowie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów
2018 12787 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Gminy Suchożebry z dnia 7 grudnia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Suchożebry oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2018 12788 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy Suchożebry z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.
2018 12789 2018-12-18 Decyzja Decyzja nr DRE.WRC.4210.32.7.2018.561.XIIIzm.RK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 grudnia 2018 r.
2018 12790 2018-12-18 Decyzja Decyzja nr DRE.WRC.4210.35.5.2018.367.XIzm2.aRy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 grudnia 2018 r.
2018 12791 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia diet dla radnych Powiatu Łosickiego
2018 12792 2018-12-18 Wyrok Wyrok nr VIII SA/Wa 398/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 sierpnia 2018 r.
2018 12793 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr L/266/2018 Rady Gminy w Parysowie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Parysów w obrębie geodezyjnym Choiny, dla działek nr: 50, 51, 53
2018 12794 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr L/267/2018 Rady Gminy w Parysowie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Parysów w obrębie geodezyjnym Wola Starogrodzka dla działki nr 141/2
2018 12795 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi dodatkowe, świadczone na targowisku miejskim w Łaskarzewie na 2019 rok
2018 12796 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi dodatkowe, świadczone na targowisku miejskim w Łaskarzewie na 2019 rok.
2018 12797 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2019
2018 12798 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr IV/16/2018 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej w Łaskarzewie na 2019 rok
2018 12799 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr IV/18/2018 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Łaskarzewa w 2019 roku oraz zwolnień w tym podatku
2018 12800 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr IV/20/2018 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019 obowiązujących na terenie Miasta Łaskarzew oraz zwolnień w tym podatku.
2018 12801 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr II/17/2018 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Nr XXXII/266/2006 Rady Powiatu w Przysusze z dnia 19 kwietnia 2006 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej – Zakład Obsługi Szkół w Przysusze
2018 12802 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr II/20/2018 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia na rok 2019 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu
2018 12803 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Gminy Sienno z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w statucie Gminy Sienno
2018 12804 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Gminy Repki z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2018 12805 2018-12-18 Postanowienie Postanowienie nr DWW-773-15/18 Komisarza Wyborczego w Warszawie III z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 12806 2018-12-18 Postanowienie Postanowienie nr DWW-773-16/18 Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 12807 2018-12-18 Postanowienie Postanowienie nr DWW-773-17/18 Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 12808 2018-12-18 Postanowienie Postanowienie nr DWW-773-18/18 Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 12809 2018-12-18 Postanowienie Postanowienie nr DWW-773-19/18 Komisarza Wyborczego w Warszawie I z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 12810 2018-12-18 Postanowienie Postanowienie nr DWW-773-20/18 Komisarza Wyborczego w Warszawie I z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 12811 2018-12-18 Postanowienie Postanowienie nr DWW-777-19/18 Komisarza Wyborczego w Warszawie III z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Miasta Legionowo
2018 12812 2018-12-18 Postanowienie Postanowienie nr DWW-777-26/18 Komisarza Wyborczego w Warszawie III z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Miejskiej w Łomiankach
2018 12813 2018-12-18 Postanowienie Postanowienie nr DWW-773-31/18 Komisarza Wyborczego w Warszawie III z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 12814 2018-12-18 Postanowienie Postanowienie nr DWW-773-32/18 Komisarza Wyborczego w Warszawie III z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 12815 2018-12-18 Postanowienie Postanowienie nr DWW-773-33/18 Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 12816 2018-12-18 Postanowienie Postanowienie nr DWW-773-34/18 Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 12817 2018-12-18 Informacja Informacja nr OŁO.4110.19.2018.EK, OŁO.4110.20.2018.EK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 grudnia 2018 r.
2018 12818 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w Powiecie Garwolińskim w 2019 roku.
2018 12819 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat na rok 2019 za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze powiatu garwolińskiego
2018 12820 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr II.8.2018 Rady Gminy Wąsewo z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2019 rok
2018 12821 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr II.9.2018 Rady Gminy Wąsewo z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku
2018 12822 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr II.11.2018 Rady Gminy Wąsewo z dnia 5 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Wąsewo na rok 2018
2018 12823 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr II.12.2018 Rady Gminy Wąsewo z dnia 5 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych i sołtysów
2018 12824 2018-12-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 946 Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Zwoleniu
2018 12825 2018-12-18 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 35 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na obszarze Kampinoskiego Parku Narodowego i jego strefie ochronnej zwierząt łownych
2018 12826 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr II.7.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie: określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2018 12827 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr II.11.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały nr II.7.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2018 12828 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr III/4/2018 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Sokołów Podlaski.
2018 12829 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr III/5/2018 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i  poboru podatku na terenie miasta Sokołów Podlaski
2018 12830 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr III/7/2018 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania osób w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 12831 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr III/8/2018 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego z zakresu pomocy społecznej dla miasta Sokołów Podlaski na lata 2019-2023 „ Posiłek ”.
2018 12832 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr III/35/2018 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik na terenie miasta Płońsk
2018 12833 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr III/36/2018 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Miasta Płońska
2018 12834 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na 2018 r.
2018 12835 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 rok.
2018 12836 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, jako podstawy do obliczenia podatku leśnego na 2019 rok.
2018 12837 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr II/13/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019 obowiązujących na terenie gminy Olszanka.
2018 12838 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr II/14/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2019.
2018 12839 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr 15/III/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 12840 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr 16/III/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017 r.
2018 12841 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr 17/III/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 12842 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr 18/III/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 12843 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr 19/III/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 12844 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr 20/III/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 12845 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr 21/III/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 12846 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr 22/III/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 12847 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr 23/III/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 12848 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr 24/III/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 12849 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr 25/III/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018
2018 12850 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr 28/III/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 887/XXXI/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z  dnia 28.01.2009 r. w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Piaseczno poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2018 12851 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr 34/III/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy JAGÓDKI ulicy położonej we wsi Mieszkowo w gminie Piaseczno
2018 12852 2018-12-19 Postanowienie Postanowienie nr DWW-773-21/18 Komisarza Wyborczego w Warszawie I z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 12853 2018-12-19 Postanowienie Postanowienie nr DWW-773-22/18 Komisarza Wyborczego w Warszawie I z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 12854 2018-12-19 Postanowienie Postanowienie nr DWW-773-23/18 Komisarza Wyborczego w Warszawie I z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 12855 2018-12-19 Postanowienie Postanowienie nr DWW-773-24/18 Komisarza Wyborczego w Warszawie I z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 12856 2018-12-19 Postanowienie Postanowienie nr DWW-773-25/18 Komisarza Wyborczego w Warszawie I z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 12857 2018-12-19 Postanowienie Postanowienie nr DWW-773-26/18 Komisarza Wyborczego w Warszawie I z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 12858 2018-12-19 Postanowienie Postanowienie nr DWW-773-27/18 Komisarza Wyborczego w Warszawie I z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 12859 2018-12-19 Postanowienie Postanowienie nr DWW-773-28/18 Komisarza Wyborczego w Warszawie I z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 12860 2018-12-19 Postanowienie Postanowienie nr DWW-773-29/18 Komisarza Wyborczego w Warszawie I z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 12861 2018-12-19 Postanowienie Postanowienie nr DWW-773-30/18 Komisarza Wyborczego w Warszawie I z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 12862 2018-12-19 Postanowienie Postanowienie nr DWW-773-35/18 Komisarza Wyborczego w Warszawie I z dnia 6 grudnia 2018 r.
2018 12863 2018-12-19 Postanowienie Postanowienie nr DWW-777-25/18 Komisarza Wyborczego w Warszawie I z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Dzielnicy Wesoła
2018 12864 2018-12-19 Postanowienie Postanowienie nr DWW-773-36/18 Komisarza Wyborczego w Warszawie I z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 12865 2018-12-19 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu Ciechanowskiego
2018 12866 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr VI/2/9/2018 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2018 rok
2018 12867 2018-12-19 Informacja Informacja nr OŁO.4110.29.2018.MRo Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 grudnia 2018 r.
2018 12868 2018-12-19 Informacja Informacja nr OŁO.4110.28.2018.MRo Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 grudnia 2018 r.
2018 12869 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr 712/L/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 12870 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr 713/L/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2019 r.
2018 12871 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr 714/L/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 12872 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr 715/L/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze
2018 12873 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr 716/L/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze
2018 12874 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr XLII.408.2018 Rady Gminy Prażmów z dnia 27 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Łoś
2018 12875 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr II/20/2018 Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr L/470/2018 Rady Gminy Wieliszew z dnia 19 października 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wieliszew
2018 12876 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/312/2018 Rady Gminy Łąck z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Łąck.
2018 12877 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/314/2018 Rady Gminy Łąck z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łąck”
2018 12878 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasta Radomia a Gminą Skaryszew w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w  zakresie lokalnego transportu zbiorowego
2018 12879