Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Listopad 2018

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 10484 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr XLIX/538/2018 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim
2018 10485 2018-11-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 94/2018 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 15 października 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jednorożec na 2018 rok
2018 10486 2018-11-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 95/2018 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 19 października 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jednorożec na 2018 rok
2018 10487 2018-11-02 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 8 października 2018 r.
2018 10488 2018-11-02 Aneks Aneks Powiatu Ostrowskiego z dnia 20 września 2018 r. do porozumienia zawartego z Powiatem Wyszkowskim na kształcenie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ostrowski.
2018 10489 2018-11-02 Aneks Aneks Starosty Ostrowskiego; Starosty Żuromińskiego z dnia 1 października 2018 r. Powiatu Ostrowskiego do porozumienia zawartego z Powiatem Żuromińskim na kształcenie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
2018 10490 2018-11-02 Aneks Aneks nr 25 Burmistrza Miasta Halinów z dnia 19 września 2018 r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 30 marca 2004 r.
2018 10491 2018-11-02 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie ustalenia zasad udziału w kosztach nauczania religii w punkcie katechetycznym Kościoła Wolnych Chrześcijaz dnia 17.10.2018r.
2018 10492 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/259/2018 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 18 października 2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Stara Maliszewa
2018 10493 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/260/2018 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 18 października 2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Nowa Wieś
2018 10494 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/262/2018 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 18 października 2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Sągole
2018 10495 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/263/2018 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 18 października 2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Telaki
2018 10496 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/264/2018 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 18 października 2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Tosie
2018 10497 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/265/2018 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 18 października 2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Trzciniec Mały
2018 10498 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/266/2018 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 18 października 2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Trzciniec Duży
2018 10499 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/267/2018 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 18 października 2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Wyszomierz
2018 10500 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/269/2018 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 18 października 2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Wólka Okrąglik
2018 10501 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/272/2018 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 18 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Kosów Lacki
2018 10502 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/261/2018 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 18 października 2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Rytele Święckie
2018 10503 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/268/2018 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 18 października 2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Wólka Dolna
2018 10504 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/270/2018 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 18 października 2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Żochy
2018 10505 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/242/2018 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 18 października 2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Albinów
2018 10506 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/243/2018 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 18 października 2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Bojary
2018 10507 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/244/2018 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 18 października 2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Nowy Buczyn i Buczyn Dworski
2018 10508 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/245/2018 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 18 października 2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Buczyn Szlachecki
2018 10509 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/246/2018 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 18 października 2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Chruszczewka Szlachecka
2018 10510 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/247/2018 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 18 października 2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Chruszczewka Włościańska
2018 10511 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/248/2018 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 18 października 2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Dębe
2018 10512 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/249/2018 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 18 października 2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Dybów
2018 10513 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/250/2018 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 18 października 2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Guty
2018 10514 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/251/2018 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 18 października 2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Grzymały
2018 10515 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/252/2018 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 18 października 2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Henrysin
2018 10516 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/253/2018 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 18 października 2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Jakubiki
2018 10517 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/254/2018 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 18 października 2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Kosów Ruski
2018 10518 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/255/2018 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 18 października 2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Kutyski
2018 10519 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/256/2018 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 18 października 2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Krupy
2018 10520 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/257/2018 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 18 października 2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Łomna
2018 10521 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/258/2018 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 18 października 2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Nowa Maliszewa
2018 10522 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr LVII/596/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 października 2018 r. w sprawie przyjęcia programu „Wyszkowska Karta Seniora”
2018 10523 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr LVII/600/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2018 rok.
2018 10524 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr LII/371/2018 Rady Miasta Maków Mazowiecki z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Maków Mazowiecki dla wybranych terenów, obszar A, B, C, D, E
2018 10525 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr LIII/384/2018 Rady Miasta Maków Mazowiecki z dnia 26 października 2018 r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2018 rok
2018 10526 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr 263/XXX/2018 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 28 września 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkladania na raty należnosci pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadający Gminie Nowy Duninów lub jej jednostkom podleglym oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania tych ulg.
2018 10527 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr 264/XXX/2018 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 28 września 2018 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.
2018 10528 2018-11-02 Postanowienie Postanowienie nr 69/2018 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 31 października 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Czarnia
2018 10529 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr 336/LI/2018 Rady Gminy Bodzanów z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 27/V/2015 Rady Gminy Bodzanów z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego od osób fizycznych
2018 10530 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr LVI/486/18 Rady Gminy Cegłów z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Cegłów
2018 10531 2018-11-02 Postanowienie Postanowienie nr 67/2018 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 31 października 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
2018 10532 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr LXIV/85/2018 Rady Gminy Nieporęt z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Nieporęt
2018 10533 2018-11-02 Aneks Aneks nr 1 Starosty Pułtuskiego; Starosty Żuromińskiego z dnia 1 października 2018 r. do porozumienia nr 4/2018 z dnia 10 stycznia 2018r.
2018 10534 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr 365/LXV/2018 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 30 października 2018 r. w sprawie: przyjęcia gminnego programu wspierania edukacji oraz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Lubowidz
2018 10535 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr VII/317/18 Rady Gminy Magnuszew z dnia 18 października 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla doradcy zawodowego zatrudnionego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Magnuszew.
2018 10536 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr 366/LXV/2018 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 30 października 2018 r. w sprawie: Regulaminu stypendium dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych mieszkających na terenie Gminy Lubowidz.
2018 10537 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/439/2018 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 19 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mrozy
2018 10538 2018-11-02 Postanowienie Postanowienie nr 68/2018 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 31 października 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Rzekuń
2018 10539 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr LI/215/2018 Rady Gminy Sabnie z dnia 15 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sabnie
2018 10540 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr LIII.241.2018 Rady Gminy w Promnie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmian do Statutu Gminy Promna
2018 10541 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr VII/319/18 Rady Gminy Magnuszew z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Magnuszew.
2018 10542 2018-11-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 117/2018 Burmistrza Przasnysza z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2018 rok
2018 10543 2018-11-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 123/2018 Burmistrza Przasnysza z dnia 26 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2018 rok
2018 10544 2018-11-05 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.78.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 24 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2018 roku.
2018 10545 2018-11-05 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.79.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2018 roku.
2018 10546 2018-11-05 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.80.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2018 roku.
2018 10547 2018-11-05 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.81.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2018 roku.
2018 10548 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/148/17 Rady Gminy Sterdyń z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Sterdyń na rok 2017
2018 10549 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/171/18 Rady Gminy Sterdyń z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Sterdyń na rok 2018
2018 10550 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/175/18 Rady Gminy Sterdyń z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na rok 2018
2018 10551 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/191/18 Rady Gminy Sterdyń z dnia 3 października 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Sterdyń na rok 2018
2018 10552 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/204/2018 Rady Gminy Sypniewo z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
2018 10553 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/179/2018 Rady Gminy Sypniewo z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
2018 10554 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr XLI/222/2018 Rady Gminy Sypniewo z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
2018 10555 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr XL/217/2018 Rady Gminy Sypniewo z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
2018 10556 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/214/2018 Rady Gminy Sypniewo z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
2018 10557 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/212/2018 Rady Gminy Sypniewo z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
2018 10558 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr LXII/637/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 4 października 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki dla części wsi Święcice – w rejonie ulic Wiosennej i Kopytowskiej
2018 10559 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr LXII/638/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 4 października 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki dla obszaru Macierzysz – Jawczyce – Mory – część I
2018 10560 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr LIV/395/18 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2018 r.
2018 10561 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr LII/386/18 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2018 roku
2018 10562 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr LIII/387/18 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 8 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2018 10563 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr LIII/393/18 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 8 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2018 roku
2018 10564 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr 857/LIII/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 182/XIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Płockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
2018 10565 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr 861/LIII/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 25 października 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 820/L/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2018 roku.
2018 10566 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr 864/LIII/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 25 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Płocka.
2018 10567 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr 865/LIII/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 25 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Płocka
2018 10568 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr 866/LIII/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 25 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2018 10569 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr 867/LIII/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 25 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy ronda.
2018 10570 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr 868/LIII/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 25 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy ronda.
2018 10571 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr 869/LIII/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 25 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy ronda.
2018 10572 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr 870/LIII/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 25 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2018 10573 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr 871/LIII/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 25 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2018 10574 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/230/2018 Rady Gminy Ceranów z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ceranów
2018 10575 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/231/2018 Rady Gminy Ceranów z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Ceranów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 10576 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/232/2018 Rady Gminy Ceranów z dnia 18 października 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Ceranów
2018 10577 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/216/2018 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
2018 10578 2018-11-05 Postanowienie Postanowienie nr 98/2018 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Winnica
2018 10579 2018-11-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 2 listopada 2018 r. o nieobsadzeniu mandatu radnego Rady Gminy Rząśnik w okręgu wyborczym Nr 10
2018 10580 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/259/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 26 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na obszarze powiatu pułtuskiego na rok 2019.
2018 10581 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/189/2018 Rady Gminy Gzy z dnia 17 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gzy
2018 10582 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/257/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 26 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku i nadania mu Statutu.
2018 10583 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr LVII/353/18 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 28 września 2018 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia dla osób bezdomnych
2018 10584 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr LIII/346/18 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 10585 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/270/2018 Rady Gminy Sochocin z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2018 rok
2018 10586 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr 378/L/18 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2018 rok
2018 10587 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/182/2018 Rady Gminy Lutocin z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Lutocin
2018 10588 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr XLI/270/2018 Rady Gminy Repki z dnia 17 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Repki
2018 10589 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/244/18 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Brudzeń Duży
2018 10590 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr XLII/368/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Skaryszew
2018 10591 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr 52/XXXVII/2018 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Żabia Wola
2018 10592 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/262/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 26 października 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2018 Nr XXXVI/218/2017 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 20 grudnia 2017 r.
2018 10593 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr XL/267/2018 Rady Gminy Baboszewo z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 10594 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/278/2018 Rady Gminy Baboszewo z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 10595 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/280/2018 Rady Gminy Baboszewo z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 10596 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr XLV/285/2018 Rady Gminy Baboszewo z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 10597 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/287/2018 Rady Gminy Baboszewo z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 10598 2018-11-06 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Ciechanowie I z dnia 3 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Gołymin - Ośrodek
2018 10599 2018-11-06 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Ciechanowie II z dnia 3 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Radzanów
2018 10600 2018-11-06 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Ciechanowie II z dnia 3 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Mława
2018 10601 2018-11-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 44/2018 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 24 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
2018 10602 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr 376/L/18 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, na terenie Powiatu Grodziskiego.
2018 10603 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr L.571.2018 Rada Miasta w Pruszkowie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe.
2018 10604 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr L.580.2018 Rada Miasta w Pruszkowie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zasad i trybu nadawania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Pruszkowa.
2018 10605 2018-11-06 Porozumienie Porozumienie nr 3/BRN/P/75/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 września 2018 r. w sprawie dofinansowania ze środków własnych Powiatu Płockiego uczestnictwa jednej osoby niepełnosprawnej będącej mieszkańcem Powiatu Płockiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej mieszczącego się przy Parafii św. Jakuba Apostoła w Płocku.
2018 10606 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr LIII/326/2018 Rady Gminy Łyse z dnia 19 października 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Łyse w części obrębów geodezyjnych: Łyse, Lipniki, Pupkowizna, Serafin
2018 10607 2018-11-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.158.2018 Burmistrza Miasta Marki z dnia 31 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2018 rok.
2018 10608 2018-11-06 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 8 października 2018 r.
2018 10609 2018-11-06 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 8 października 2018 r.
2018 10610 2018-11-06 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Żelechowie
2018 10611 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr 287/XLV/2018 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 26 października 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr 225/XXXVI/2017 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2018
2018 10612 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr 290/XLV/2018 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 26 października 2018 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Legionowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 r.
2018 10613 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr 291/XLV/2018 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 26 października 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Legionowie w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Legionowskiego
2018 10614 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr L/210/2018 Rady Gminy Sabnie z dnia 7 września 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sokołowskiemu
2018 10615 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr L/212/2018 Rady Gminy Sabnie z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
2018 10616 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr LI/217/2018 Rady Gminy Sabnie z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
2018 10617 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr LI/218/2018 Rady Gminy Sabnie z dnia 15 października 2018 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sabnie i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego
2018 10618 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr 315/XLI/2018 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 29 października 2018 r. w sprawie opłaty od posiadania psów.
2018 10619 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr 317/XLI/2018 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 29 października 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2019.
2018 10620 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr XL/262/2018 Rady Gminy Przesmyki z dnia 12 października 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przesmyki
2018 10621 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/324/2018 Rady Gminy Wiśniew z dnia 14 września 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Wiśniew
2018 10622 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr LVII/447/2018 Rady Gminy Czosnów z dnia 19 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Czosnów
2018 10623 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr LVII/448/2018 Rady Gminy Czosnów z dnia 19 października 2018 r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2018 10624 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr LVII/449/2018 Rady Gminy Czosnów z dnia 19 października 2018 r. w sprawie opłaty targowej
2018 10625 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr LVII/450/2018 Rady Gminy Czosnów z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 103/XXIX/05 Rady Gminy Czosnów z dnia 20 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Czosnów
2018 10626 2018-11-06 Aneks Aneks nr 1 Starosty Pułtuskiego z dnia 1 października 2018 r. do porozumienia nr 2/2018 z dnia 10 stycznia 2018r.
2018 10627 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr LV/480/18 Rady Gminy Cegłów z dnia 4 października 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Mienia - Mienia Zachód
2018 10628 2018-11-06 Aneks Aneks Powiatu Ostrowskiego z dnia 1 października 2018 r. do porozumienia zawartego z Powiatem Gostynińskim na kształcenie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
2018 10629 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr 190/XXIX/18 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Boguty-Pianki na rok 2018
2018 10630 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/314/2018 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2018 rok
2018 10631 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI.243.2018 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 28 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stara Błotnica
2018 10632 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr XLIX/289/2018 Rady Gminy Policzna z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Policzna
2018 10633 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/163/2018 Rady Gminy Pacyna z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Pacyna
2018 10634 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/164/2018 Rady Gminy Pacyna z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie występowania mieszkańców Gminy Pacyna z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą
2018 10635 2018-11-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 48/2018 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sypniewo na rok 2018
2018 10636 2018-11-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 40/2018 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sypniewo na rok 2018
2018 10637 2018-11-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 38/2018 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sypniewo na rok 2018
2018 10638 2018-11-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 30/2018 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sypniewo na rok 2018
2018 10639 2018-11-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 28/2018 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sypniewo na rok 2018
2018 10640 2018-11-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 25/2018 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sypniewo na rok 2018
2018 10641 2018-11-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 22/2018 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sypniewo na rok 2018
2018 10642 2018-11-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/2018 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sypniewo na rok 2018
2018 10643 2018-11-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/2018 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 15/2018 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie prowadzenia zmian w budżecie Gminy Sypniewo na rok 2018
2018 10644 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/176/2017 Rady Gminy Sypniewo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Sypniewo na 2018 rok
2018 10645 2018-11-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2018 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sypniewo na rok 2018
2018 10646 2018-11-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/2018 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sypniewo na rok 2018
2018 10647 2018-11-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 63/2018 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sypniewo na rok 2018
2018 10648 2018-11-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 59/2018 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sypniewo na rok 2018
2018 10649 2018-11-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 53/2018 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sypniewo na rok 2018
2018 10650 2018-11-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 50/2018 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sypniewo na rok 2018
2018 10651 2018-11-06 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
2018 10652 2018-11-06 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Wierzbno
2018 10653 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr 316/XLI/2018 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 29 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019 obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Gąbin, oraz zwolnień w tym podatku.
2018 10654 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr XLIX/209/2018 Rady Gminy Sabnie z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
2018 10655 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr XL/263/2018 Rady Gminy Przesmyki z dnia 12 października 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 10656 2018-11-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.169.2018.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 października 2018 r. Rada Gminy Prażmów
2018 10657 2018-11-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-R.4131.19.2018.AW Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 listopada 2018 r. Rada Miejska w Zwoleniu
2018 10658 2018-11-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-R.4131.21.2018.AW Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 listopada 2018 r. Rada Gminy w Przyłęku
2018 10659 2018-11-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-R.4131.24.2018.MN Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 listopada 2018 r. Rada Gminy Stara Błotnica
2018 10660 2018-11-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-O.4131.29.2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 listopada 2018 r. Rada Gminy Boguty Pianki
2018 10661 2018-11-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.180.2018.AK Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 listopada 2018 r. Rada Miejska w Makowie Mazowieckim
2018 10662 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr LIII/395/2018 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 23 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Piastowa
2018 10663 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/342/2018 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 15 października 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Dąbrówka w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Dąbrówka.
2018 10664 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/344/2018 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
2018 10665 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/345/2018 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 15 października 2018 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2018 10666 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/348/2018 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 15 października 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr V/30/2011 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 3 marca 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
2018 10667 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/ 350/2018 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dąbrówka na 2018 rok.
2018 10668 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr XLI/287/2018 Rady Gminy Jakubów z dnia 8 października 2018 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Jakubów
2018 10669 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr LVII/354/2018 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zasad wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, formalnych wymogów, jakimi muszą odpowiadać składane projekty.
2018 10670 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr LVIII/359/18 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zasad ustanawiania służebności przesyłu oraz służebności gruntowych
2018 10671 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr LVII/355/2018 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 28 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zwoleń
2018 10672 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr XLV/510/2018 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Ireny Szewińskiej w Łomiankach, ul. Partyzantów 31
2018 10673 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr XLV/516/2018 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 15 października 2018 r. w sprawie uchwalenia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łomianki”
2018 10674 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr LIV/302/2018 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2018 rok
2018 10675 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr 930/2018 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2018 rok
2018 10676 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/311/2018 Rady Gminy Wiśniew z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w jednostkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest gmina Wiśniew
2018 10677 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/316/2018 Rady Gminy Wiśniew z dnia 15 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wiśniew.
2018 10678 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/329/2018 Rady Gminy Wiśniew z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/155/09 Rady Gminy Wiśniew w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
2018 10679 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/330/2018 Rady Gminy Wiśniew z dnia 14 września 2018 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Wiśniew
2018 10680 2018-11-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 147/18 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2018 r.
2018 10681 2018-11-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 149/18 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2018 r.
2018 10682 2018-11-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 153/18 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2018 r.
2018 10683 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr 337/LIII/2018 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 16 października 2018 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w Żłobku Gminnym w Małkini Górnej, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia z tych opłat
2018 10684 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr 338/LIII/2018 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 16 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Małkinia Górna
2018 10685 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr XIV/266/2018 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 30 października 2018 r. zmieniająca Statut Gminy Puszcza Mariańska przyjęty uchwałą Nr VII/28/2003 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 22 stycznia 2003 roku w sprawie statutu Gminy Puszcza Mariańska.
2018 10686 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr LII.327.2018 Rady Gminy w Kowali z dnia 19 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Kowala
2018 10687 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr 271/LIII/2018 Rady Gminy Załuski z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Załuski
2018 10688 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr 535/LI/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie gminy Miasto i Gmina Serock.
2018 10689 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr 537/LI/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 października 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Miasta i Gminy Serock na zadania służące ochronie powietrza polegające na wymianie użytkowanych źródeł ciepła na terenie Miasta i Gminy Serock.
2018 10690 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr 538/LI/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 października 2018 r. w sprawie określenia zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Serock.
2018 10691 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr 539/LI/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 października 2018 r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Dosin nazwy ul. Migdałowa.
2018 10692 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr 540/LI/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 października 2018 r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Izbica nazwy ul. Sarenki.
2018 10693 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr 541/LI/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 października 2018 r. w sprawie nadania drodze położonej w Serocku nazwy ul. Ponadczasowa.
2018 10694 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr 547/LI/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2018 roku.
2018 10695 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr XLIX/311/2018 Rady Gminy Baranowo z dnia 5 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Baranowo na rok 2018
2018 10696 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr L/315/2018 Rady Gminy Baranowo z dnia 24 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Baranowo na rok 2018
2018 10697 2018-11-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 92 /18 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 24 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 10698 2018-11-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.155.2018 Burmistrza Miasta Marki z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LV/462/2017 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2018 – 2035
2018 10699 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/200/2018 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zasad i trybu udzielania spółkom wodnym dotacji celowej oraz sposobu jej rozliczania
2018 10700 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/202/2018 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 12 października 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Uniszki Gumowskie
2018 10701 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr XLIV.0007.325.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 25 października 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siennica, dla obszaru w granicach administracyjnych miejscowości: Bestwiny, Lasomin, Kąty, Dłużew, Wólka Dłużewska, Majdan, Nowy Starogród, Starogród
2018 10702 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr XLIV.0007.327.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 25 października 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siennica, dla obszaru w granicach administracyjnych miejscowości: Pogorzel, Wojciechówka, Julianów, Strugi Krzywickie, Krzywica, Łękawica, Budy Łękawickie, Boża Wola, Swoboda
2018 10703 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr LXV/463/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LXIV/457/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 1 października 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Łochów na lata 2018 – 2023
2018 10704 2018-11-07 Aneks Aneks nr 4 Prezydenta Miasta Ostrołęki; Starosty Wyszkowskiego z dnia 22 października 2018 r. do Porozumienia Nr 3/2013 z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursów zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5. Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce.
2018 10705 2018-11-07 Postanowienie Postanowienie nr 107/2018 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego
2018 10706 2018-11-07 Postanowienie Postanowienie nr 108/2018 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu Wyszkowskiego
2018 10707 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr 261/XL/2018 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 30 października 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dzierzążnia
2018 10708 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr 283/LI/2018 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 30 października 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich, inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2018 10709 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/297/2018 Rady Gminy Radzanowo z dnia 29 października 2018 r. zmieniająca Statut Gminy Radzanowo
2018 10710 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/298/2018 Rady Gminy Radzanowo z dnia 29 października 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2019
2018 10711 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/299/2018 Rady Gminy Radzanowo z dnia 29 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 10712 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/300/2018 Rady Gminy Radzanowo z dnia 29 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019
2018 10713 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr 642/2018 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 26 października 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2018 Nr XXXVI/218/2017 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 20 grudnia 2017 r.
2018 10714 2018-11-07 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Węgrowskiego` z dnia 15 października 2018 r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu którego występują: 1)p. Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski, 2)p. Halina Ulińska - Wicestarosta, przy kontrasygnacie p. Anny Pawełas – Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu, którego występują: 1) p. Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński, 2) p. Krzysztof Płochocki – Wicestarosta Miński, zwanym dalej „Przyjmującym”
2018 10715 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr LXII/68/2018 Rady Gminy Nieporęt z dnia 20 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy „Na Uboczu” drodze wewnętrznej, położonej we wsi Izabelin gmina Nieporęt stanowiącej działki ewid. o nr nr 3/11 i 4/7
2018 10716 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/258/2018 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bieżuń na rok 2018.
2018 10717 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr LII/511/18 Rady Miasta Zielonka z dnia 25 października 2018 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2018
2018 10718 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr LII/514/18 Rady Miasta Zielonka z dnia 25 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Zielonka”
2018 10719 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr LIX/281/2018 Rady Gminy Radziejowice z dnia 13 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radziejowice, obejmującego fragment wsi Radziejowice (działka o numerze ewidencyjnym 264)
2018 10720 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/447/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 października 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XLII/365/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 lipca 2006 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Michałowice
2018 10721 2018-11-07 Porozumienie Porozumienie Starosty Ostrowskiego; Wójta Gminy Boguty-Pianki z dnia 11 października 2018 r. o powierzeniu prowadzenia zadań publicznych z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych
2018 10722 2018-11-07 Porozumienie Porozumienie Starosty Ostrowskiego; Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 11 października 2018 r. o powierzeniu prowadzenia zadań publicznych z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych
2018 10723 2018-11-07 Porozumienie Porozumienie Starosty Ostrowskiego; Wójta Gminy Wąsewo z dnia 11 października 2018 r. o powierzeniu prowadzenia zadań publicznych z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych
2018 10724 2018-11-07 Porozumienie Porozumienie Starosty Ostrowskiego; Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 11 października 2018 r. o powierzeniu prowadzenia zadań publicznych z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych
2018 10725 2018-11-07 Porozumienie Porozumienie Starosty Ostrowskiego; Wójta Gminy Nur z dnia 11 października 2018 r. o powierzeniu prowadzenia zadań publicznych z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych
2018 10726 2018-11-07 Porozumienie Porozumienie Starosty Ostrowskiego; Wójta Gminy Stary Lubotyń z dnia 11 października 2018 r. o powierzeniu prowadzenia zadań publicznych z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych
2018 10727 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr LIX/338/2018 Rady Gminy Teresin z dnia 31 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Teresin
2018 10728 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr LVI/640/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy ul. Zachodnia.
2018 10729 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr LVI/641/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 października 2018 r. w sprawie nadania ulicy nazwy Karola Lewandowskiego
2018 10730 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr LIII.242.2018 Rady Gminy w Promnie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.
2018 10731 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr 235/XL/2018 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 17 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Szczawin Kościelny
2018 10732 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr 32.209.2018 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Grabów nad Pilicą
2018 10733 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr 32.210.2018 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 31 października 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i  formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2018 10734 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr XL/242/18 Rady Gminy Nur z dnia 29 października 2018 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2018 10735 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr LVII/427/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 17 października 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2018 10736 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/44/18 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/32/15 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2018 10737 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr 509/178/2018 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2018 rok
2018 10738 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI.244.2018 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 28 września 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2018 10739 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr L.567.2018 Rada Miasta w Pruszkowie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2018 rok.
2018 10740 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr L.577.2018 Rada Miasta w Pruszkowie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie regulaminu parkingu działającego w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride) przy ul. Sienkiewicza w Pruszkowie.
2018 10741 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr L.578.2018 Rada Miasta w Pruszkowie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie regulaminu parkingu działającego w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride) przy ul. Waryńskiego w Pruszkowie.
2018 10742 2018-11-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 214/2018 Wójta Gminy Sabnie z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sabnie, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sabniach za I półrocze 2018 roku
2018 10743 2018-11-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 217/2018 Wójta Gminy Sabnie z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
2018 10744 2018-11-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 225/2018 Wójta Gminy Sabnie z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
2018 10745 2018-11-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 226/2018 Wójta Gminy Sabnie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
2018 10746 2018-11-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 232/2018 Wójta Gminy Sabnie z dnia 22 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
2018 10747 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/214/2018 Rady Gminy Szczutowo z dnia 29 października 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Szczutowo
2018 10748 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/215/2018 Rady Gminy Szczutowo z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Szczutowo
2018 10749 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/216/2018 Rady Gminy Szczutowo z dnia 29 października 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych.
2018 10750 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr 282/LI/2018 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 30 października 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy i Miasta Wyszogród
2018 10751 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/162/2018 Rady Gminy Pacyna z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2018 10752 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr LII.326.2018 Rady Gminy w Kowali z dnia 19 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Trablice obręb geodezyjny Trablice, gm. Kowala.
2018 10753 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr XLII/367/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 17 października 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Skaryszew innym instrumentem płatniczym.
2018 10754 2018-11-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 30.2018 Wójta Gminy Mokobody z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mokobody oraz planów finansowych jednostek za 2017 rok
2018 10755 2018-11-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-R.4131.22.2018.MN Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 listopada 2018 r. Rada Miejska w Iłży
2018 10756 2018-11-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-R.4131.23.2018.MN Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 listopada 2018 r. Rada Gminy Borkowice
2018 10757 2018-11-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.172.2018.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 listopada 2018 r. Rada Gminy Mińsk Mazowiecki
2018 10758 2018-11-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.184.2018.RM Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 listopada 2018 r. Rada Gminy w Skórcu
2018 10759 2018-11-07 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 32 Wojewody Mazowieckiego z dnia 6 listopada 2018 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu grójeckiego, piaseczyńskiego, kozienickiego, garwolińskiego, otwockiego
2018 10760 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr XXX.412.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/124/07 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 26 września 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tłuszcz
2018 10761 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr XXX.413.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Targowiska „Mój Rynek” w Tłuszczu
2018 10762 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr XLV/322/2018 Rady Gminy Wiśniew z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych
2018 10763 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/190/2018 Rady Gminy Gzy z dnia 17 października 2018 r. w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży, a także określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Gzy.
2018 10764 2018-11-07 Informacja Informacja nr OŁO.4210.17.2018.BG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 października 2018 r. Uzasadnienie
2018 10765 2018-11-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie I z dnia 5 listopada 2018 r. uzupełniające obwieszczenie z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa mazowieckiego
2018 10766 2018-11-07 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 11/2018 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Siedlcach z dnia 7 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu siedleckiego
2018 10767 2018-11-07 Postanowienie Postanowienie nr 79/2018 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 10768 2018-11-07 Postanowienie Postanowienie nr 80/2018 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 10769 2018-11-07 Postanowienie Postanowienie nr 416/2018 Komisarza Wyborczego w Płocku II z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśniecia mandatu radnego Rady Powiatu w Sochaczewie w kadencji 2018-2023
2018 10770 2018-11-07 Postanowienie Postanowienie nr 417/2018 Komisarza Wyborczego w Płocku I z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Staroźreby w kadencji 2018 - 2023
2018 10771 2018-11-07 Postanowienie Postanowienie nr DRD2-773/1/18 Komisarza Wyborczego w Radomiu II z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Jasieniec
2018 10772 2018-11-07 Postanowienie Postanowienie nr DRD2-773/2/18 Komisarza Wyborczego w Radomiu II z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Kozienicach
2018 10773 2018-11-07 Postanowienie Postanowienie nr DRD2-773/3/18 Komisarza Wyborczego w Radomiu II z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu Białobrzeskiego
2018 10774 2018-11-07 Postanowienie Postanowienie nr DRD2-773/4/18 Komisarza Wyborczego w Radomiu II z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Błędów
2018 10775 2018-11-07 Postanowienie Postanowienie nr DRD1-773/5/18 Komisarza Wyborczego w Radomiu I z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Radomiu
2018 10776 2018-11-07 Postanowienie Postanowienie nr DRD2-773/6/18 Komisarza Wyborczego w Radomiu II z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Grójcu
2018 10777 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr LIV/396/2018 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 6 listopada 2018 r. zmieniająca statut gminy Zakroczym
2018 10778 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr 374/XLIX/2018 Rady Gminy Mochowo z dnia 31 października 2018 r. w sprawie: ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Mochowo
2018 10779 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr 375/XLIX/2018 Rady Gminy Mochowo z dnia 31 października 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zakazu zabudowy w części miejscowości Łukoszyno Biki, Żuki, w gminie Mochowo
2018 10780 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr LX/434/2018 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2018 10781 2018-11-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 159/18 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2018 r.
2018 10782 2018-11-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 173/18 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2018 r.
2018 10783 2018-11-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 174/18 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 18 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2018 r.
2018 10784 2018-11-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 181/18 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2018 r.
2018 10785 2018-11-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 189/18 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2018 r.
2018 10786 2018-11-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 371/2018 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 24 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2018
2018 10787 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr LXVIII/332/18 Rady Gminy Kampinos z dnia 5 listopada 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2018 r.
2018 10788 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/285/18 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 15 października 2018 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Myszyniec
2018 10789 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/286/18 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 15 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia dla osób bezdomnych
2018 10790 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr XL/237/18 Rady Gminy Nur z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018 rok
2018 10791 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr 232/2018 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2018
2018 10792 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr 233/2018 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 30 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok
2018 10793 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr LII/321/2018 Rady Gminy Wierzbica z dnia 27 września 2018 r. w sprawie nadania statutów sołectwom: Błędów, Dąbrówka Warszawska, Łączany, Podgórki, Polany, Polany Kolonia, Pomorzany, Pomorzany Kolonia, Ruda Wielka, Rzeczków , Stanisławów, Suliszka, Wierzbica Osada, Wierzbica Kolonia, Zalesice , Zalesice Kolonia.
2018 10794 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr XLV/525/2018 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 16 października 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kiełpin Poduchowny część B"
2018 10795 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr XLV/526/2018 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 16 października 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Sierakowska Południe" - etap I
2018 10796 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr XLV/527/2018 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 16 października 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru południowej części sołectwa Dziekanów Nowy oraz północnej części sołectwa Sadowa
2018 10797 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr LXIV.555.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 26 września 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XI.103.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, związanych z usuwaniemi unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest”
2018 10798 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr LXIV.556.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie: ustanowienia pomnika przyrody
2018 10799 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr LXIV.558.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Brwinów w 2019 roku
2018 10800 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr LXIV.559.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso w 2019 roku
2018 10801 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr LXIV.560.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów
2018 10802 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr LXIV.561.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, którymi muszą odpowiadać składane projekty
2018 10803 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr LXIV.563.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Brwinów na lata 2018-2022”
2018 10804 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr LXIV.565.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr LI.445.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 grudnia 2017 r.
2018 10805 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr 395/LVIII/18 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 10 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Chorzele.
2018 10806 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/221/18 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 29 października 2018 r. STATUT GMINY KRASNOSIELC
2018 10807 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr LVI/415/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Mszczonów
2018 10808 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr XLVIII/360/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 8 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grójcu
2018 10809 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr XLVIII/364/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 8 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Kobylin gm. Grójec.
2018 10810 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr XLVIII/367/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 8 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych członków ochotniczej straży pożarnej
2018 10839 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr 218/733/2018 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i  wydatków w budżecie Powiatu Wyszkowskiego na 2018 r.
2018 10840 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr 279/LI/2018 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 30 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Wyszogród na rok 2019
2018 10841 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr 281/LI/2018 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 30 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień obowiązujących na terenie gminy Wyszogród na rok 2019
2018 10842 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr 1541/L/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grochowa
2018 10843 2018-11-08 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 30 października 2018 r. do Porozumienia Nr WAO.031.2.2018 zawartego w dniu 3 stycznia 2018 r.
2018 10844 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/256/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 października 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania w Gminie Ciepielów
2018 10845 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr LX/433/2018 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 25 października 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zbuczyn.
2018 10846 2018-11-08 Aneks Aneks nr nr 1 Starosty Pułtuskiego z dnia 1 października 2018 r. do porozumienia nr 1/2018 z dnia 10 stycznia 2018r.
2018 10847 2018-11-08 Decyzja Decyzja nr DRE.WRC.4210.24.10.2018.350.XIzm.RK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 7 listopada 2018 r.
2018 10848 2018-11-09 Uchwała Uchwała nr LXIV/643/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 30 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
2018 10849 2018-11-09 Uchwała Uchwała nr LXIV/644/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 30 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki
2018 10850 2018-11-09 Uchwała Uchwała nr LXIV/645/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 30 października 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na 2019 rok
2018 10851 2018-11-09 Uchwała Uchwała nr LXIV/647/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 30 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Płochocinie
2018 10852 2018-11-09 Uchwała Uchwała nr LXIV/648/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 30 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy drogom położonym w Macierzyszu
2018 10853 2018-11-09 Uchwała Uchwała nr LXIV/649/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 30 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Duchnicach
2018 10854 2018-11-09 Uchwała Uchwała nr LXIV/651/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zaliczenia odcinków dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2018 10855 2018-11-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 133/2018 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2018 Nr XXXV/266/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2017 roku.
2018 10856 2018-11-09 Uchwała Uchwała nr XLV/332/2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Przasnysz na 2019 rok.
2018 10857 2018-11-09 Uchwała Uchwała nr XLV/333/2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 10858 2018-11-09 Uchwała Uchwała nr XLV/335/2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2018 Nr XXXV/266/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2017 roku.
2018 10859 2018-11-09 Uchwała Uchwała nr ZO.XLVI.0007.417.2018 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Dębe Wielkie miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 10860 2018-11-09 Uchwała Uchwała nr ZO.XLVI.0007.418.2018 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 11 października 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Dębe Wielkie
2018 10861 2018-11-09 Uchwała Uchwała nr SR.XLV.0007.408.2018 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 13 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Tulipanowa w miejscowości Chrośla, gmina Dębe Wielkie
2018 10862 2018-11-09 Uchwała Uchwała nr SR.XLIV.0007.401.2018 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Chrośla w gminie Dębe Wielkie
2018 10863 2018-11-09 Uchwała Uchwała nr FK.XLVI.0007.416.2018 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 11 października 2018 r. w sprawie opłaty targowej, ustanowienia inkasentów opłaty targowej oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 10864 2018-11-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/333/2018 Rady Gminy Wiśniew z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/172/2017 Rady Gminy Wiśniew z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Wiśniew
2018 10865 2018-11-09 Uchwała Uchwała nr LXIV.562.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia Systemu Informacji Gminnej w gminie Brwinów
2018 10866 2018-11-09 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 25 października 2018 r. do Porozumienia z dnia 16 marca 2018 r.
2018 10867 2018-11-09 Uchwała Uchwała nr LIII/427/18 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 15 października 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 10868 2018-11-09 Uchwała Uchwała nr 512/179/2018 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2018 rok
2018 10869 2018-11-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/346/2018 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 15 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Trojany gmina Dąbrówka.
2018 10870 2018-11-09 Uchwała Uchwała nr XLIX/232/2018 Rady Gminy Baranów z dnia 17 października 2018 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Baranów"
2018 10871 2018-11-09 Uchwała Uchwała nr 197/XXX/18 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Boguty-Pianki
2018 10872 2018-11-09 Uchwała Uchwała nr LI/434/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Drobin
2018 10873 2018-11-09 Uchwała Uchwała nr V/34/194 /2018 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 24 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego rodzaje świadczeń ze środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunki i sposób ich przyznania
2018 10874 2018-11-09 Informacja Informacja nr 1 Starosty Nowodworskiego z dnia 23 października 2018 r.
2018 10875 2018-11-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/364/2018 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu węgrowskiego na 2019 rok
2018 10876 2018-11-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/368/2018 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg powiatu węgrowskiego i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym w 2019 roku
2018 10877 2018-11-09 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie
2018 10878 2018-11-09 Uchwała Uchwała nr XLV/317/18 Rady Gminy w Skórcu z dnia 24 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skórcu
2018 10879 2018-11-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/278/18 Rady Gminy Osieck z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Osieck
2018 10880 2018-11-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.47.2018 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Siemiątkowo
2018 10881 2018-11-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/324/18 Rady Gminy w Skórcu z dnia 11 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Skórzec
2018 10882 2018-11-09 Uchwała Uchwała nr 181/XXVII/18 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Boguty-Pianki na rok 2018
2018 10883 2018-11-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/252/18 Rady Gminy w Regiminie z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną do celów wymiarowych podatku rolnego na rok 2019
2018 10884 2018-11-09 Uchwała Uchwała nr XLV.292.2018 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 17 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2018 rok.
2018 10885 2018-11-09 Uchwała Uchwała nr XLV.294.2018 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 17 października 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXX-158/2009 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, oraz wysokość i warunki wypłacania nagród, a także wysokość i szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto i Gminę Pilawa
2018 10886 2018-11-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/339/2018 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 18 października 2018 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 10887 2018-11-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.185.2018.AK Wojewody Mazowieckiego z dnia 6 listopada 2018 r. Rada Gminy Chynów
2018 10888 2018-11-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.186.2018.RM Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 listopada 2018 r. Rada Gminy w Skórcu
2018 10889 2018-11-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.187.2018.RM Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 listopada 2018 r. Rada Miejska Góry Kalwarii
2018 10890 2018-11-13 Postanowienie Postanowienie nr 109/2018 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 10891 2018-11-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 97/2018 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 30 października 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jednorożec na 2018 rok
2018 10892 2018-11-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 184/2018 Wójta Gminy Michałowice z dnia 3 września 2018 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 Gminy Michałowice Nr XXIX/362/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r
2018 10893 2018-11-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 187/2018 Wójta Gminy Michałowice z dnia 10 września 2018 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 Gminy Michałowice Nr XXIX/362/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r.
2018 10894 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr L / 262/2018 Rady Gminy Sadowne z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 10895 2018-11-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 213/2018 Wójta Gminy Michałowice z dnia 8 października 2018 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 Gminy Michałowice Nr XXIX/362/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r.
2018 10896 2018-11-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 220/2018 Wójta Gminy Michałowice z dnia 18 października 2018 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 Gminy Michałowice Nr XXIX/362/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r.
2018 10897 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr L/264/2018 Rady Gminy Sadowne z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/254/2018 Rady Gminy Sadowne z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie ustalenia Regulaminu targowiska gminnego Mój Rynek w Sadownem
2018 10898 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr L/265/2018 Rady Gminy Sadowne z dnia 25 października 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XX/137/2012 Rady Gminy Sadowne z dnia 26 listopada 2012 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sadowne
2018 10899 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr L/266 Rady Gminy Sadowne z dnia 25 października 2018 r. w sprawie nadania imienia istniejącemu pomnikowi przyrody
2018 10900 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr XLVII/270/2018 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Krzynowłoga Mała.
2018 10901 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr L/261/2018 Rady Gminy Sadowne z dnia 25 października 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 10902 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr XLIX/276/2018 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Krzynowłoga Mała
2018 10903 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr XLIX/277/2018 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 18 października 2018 r. w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Krzynowłoga Mała.
2018 10904 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr L/263/2018 Rady Gminy Sadowne z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Sadowne
2018 10905 2018-11-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 224/2018 Wójta Gminy Michałowice z dnia 26 października 2018 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 Gminy Michałowice Nr XXIX/362/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r.
2018 10906 2018-11-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 99/2018 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jednorożec na 2018 rok
2018 10907 2018-11-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 35/2018 Wójta Gminy Poświętne z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
2018 10908 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr 280/LI/2018 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 30 października 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Wyszogród na 2019 r
2018 10909 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/449/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 października 2018 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 Gminy Michałowice Nr XXIX/362/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r.
2018 10910 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/451/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 października 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt schronisku dla osób bezdomnych albo schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
2018 10911 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/452/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 października 2018 r. w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Michałowice lub jej jednostkom organizacyjnym
2018 10912 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/453/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 października 2018 r. w sprawie dopłat do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Michałowice
2018 10913 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/455/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 października 2018 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 2019-2023
2018 10914 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr 674/XLVII/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2018
2018 10915 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr 691/XLVIII/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze
2018 10916 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr XLV/237/2018 Rady Gminy Jednorożec z dnia 30 października 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXV/196/2017 Rady Gminy Jednorożec z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Jednorożec na 2018 rok
2018 10917 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/456/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 października 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2018 10811 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/295/2018 Rady Gminy Radzanowo z dnia 29 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części miejscowości Rogozino
2018 10812 2018-11-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 100/2018 Burmistrza Zakroczymia z dnia 8 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2018 rok
2018 10813 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr LIV/397/2018 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 10814 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr 251/XLII/2018 Rady Gminy Zatory z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 242/XL/2018 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
2018 10815 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr 253/XLII/2018 Rady Gminy Zatory z dnia 30 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zatory.
2018 10816 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr 254/XLII/2018 Rady Gminy Zatory z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 244/XL/2018 Rady Gminy Zatory z dnia 27 września 2018 roku w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Zatory
2018 10817 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr 255/XLII/2018 Rady Gminy Zatory z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 120/XX/2016 Rady Gminy Zatory z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zatory
2018 10818 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr LXII/549/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Karczew
2018 10819 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr 834/VII/48/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 5 września 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2018
2018 10820 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr 845/VII/48/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 5 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna.
2018 10821 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr 876/VII/49/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2018
2018 10822 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr 877/VII/49/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2018-2022
2018 10823 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr 878/VII/49/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 10 października 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr 122/IV/9/2003 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Konstancin-Jeziorna
2018 10824 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr 888/VII/49/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 10 października 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 37 i 38 z obrębu 03-16 w Konstancinie-Jeziornie.
2018 10825 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr 889/VII/49/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 10 października 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 98/8, 98/11 i 98/12 z obrębu 03-12 w Konstancinie-Jeziornie
2018 10826 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr 892/VII/49/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 10 października 2018 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których gmina Konstancin-Jeziorna jest organem prowadzącym.
2018 10827 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr 858/LIII/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 25 października 2018 r. w sprawie przyjęcia zaktualizowanego „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Płocka”.
2018 10828 2018-11-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 34/2018 Wójta Gminy Poświętne z dnia 22 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
2018 10829 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr LI.624.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zamian w Statucie Gminy Nadarzyn
2018 10830 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr LI.625.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Stara Wieś
2018 10831 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr LI.626.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Kajetany
2018 10832 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr LI.627.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Młochów
2018 10833 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr LI.628.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 października 2018 r. w sprawie ustalenia stawki podatku rolnego na rok 2019
2018 10834 2018-11-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 98/2018 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jednorożec na 2018 rok
2018 10835 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr 261/XXXII/2018 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku
2018 10836 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr 262/XXXII/2018 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego
2018 10837 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr 263/XXXII/2018 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie opłaty targowej
2018 10838 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr 264/XXXII/2018 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnieńd dotyczących tego podatku na rok 2019
2018 10918 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr XLI/349/2018 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Węgrowskiego na 2018 rok
2018 10919 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr XLIII/361/2018 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Węgrowskiego na 2018 rok
2018 10920 2018-11-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.142.2018 Burmistrza Radzymina z dnia 5 października 2018 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu na 2018 r.
2018 10921 2018-11-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 99/2018 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018.
2018 10922 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr XLVIII/317/2018 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 11 października 2018 r. w sprawie nadania rondu na terenie miasta Żelechów nazwy Rondo 100 – lecia Niepodległości
2018 10923 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr XLII/354/2018 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Węgrowskiego na 2018 rok
2018 10924 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr XLIX /181 /2018 Rady Gminy Chotcza z dnia 28 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Chotcza
2018 10925 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr LI /187 /2018 Rady Gminy Chotcza z dnia 19 października 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 10926 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr LI /188 /2018 Rady Gminy Chotcza z dnia 19 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Chotcza
2018 10927 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXV.154.2018 Rady Gminy Goszczyn z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie Gminy Goszczyn
2018 10928 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI.156.2018 Rady Gminy Goszczyn z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 10929 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI.157.2018 Rady Gminy Goszczyn z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Goszczyn
2018 10930 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI.158.2018 Rady Gminy Goszczyn z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród
2018 10931 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr 198/XXX/18 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Boguty-Pianki na rok 2018
2018 10932 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.45. 2018 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 12 października 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siemiątkowo
2018 10933 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.46 .2018 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 12 października 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 10934 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.48.2018 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 12 października 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Łaszewo.
2018 10935 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.49.2018 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 12 października 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Zaborze Krzeczanowskie oraz części miejscowości Krzeczanowo.
2018 10936 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX.51.2018 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupy żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2019 r.
2018 10937 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr SR.XLV.0007.405.2018 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 13 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Dębe Wielkie, gmina Dębe Wielkie, w rejonie ulic: Leśnej, Pustelnickiej, Pogodnej, Strażackiej, Krótkiej, Szkolnej, Kościelnej, Złotej i Braci Tabiszewskich
2018 10938 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr 871/2018 Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2018 rok
2018 10939 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr XI/74/18 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 9 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Chlewiska na lata 2019-2022
2018 10940 2018-11-13 Decyzja Decyzja nr DRE.WRC.4210.19.8.2018.248.XII.ARY Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 9 listopada 2018 r.
2018 10941 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr XLVI/254 /18 Rady Gminy w Regiminie z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Regimin na rok 2019.
2018 10942 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr 641/LV/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2018.
2018 10943 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr 643/LV/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 29 października 2018 r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2018 10944 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr 690/XLVIII/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 28 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Iwiczna
2018 10945 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr LV/431/2018 Rady Gminy Czosnów z dnia 21 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miejscowości Kazuń Bielany, część miejscowości Kazuń Nowy oraz część miejscowości Jesionka
2018 10946 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/132/2017 Rady Gminy Sypniewo z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
2018 10947 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/208/2018 Rady Gminy Sypniewo z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Sypniewo
2018 10948 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr LI.629.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 października 2018 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych obowiązujących od 2019 roku
2018 10949 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr LI.633.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 października 2018 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale budżetowej Gminy Nadarzyn na rok 2018, NrXL.501.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.
2018 10950 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/237/18 Rady Gminy w Troszynie z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
2018 10951 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/238/18 Rady Gminy w Troszynie z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Troszyn.
2018 10952 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/239/18 Rady Gminy w Troszynie z dnia 26 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXX/227/18 Rady Gminy w Troszynie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Troszyn na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 10953 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/241/18 Rady Gminy w Troszynie z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
2018 10954 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/242/18 Rady Gminy w Troszynie z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Troszyn na 2018 rok.
2018 10955 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/246/18 Rady Gminy w Troszynie z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
2018 10956 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/247/18 Rady Gminy w Troszynie z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XIV/140/12 Rady Gminy w Troszynie z dnia 18 września 2012 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli specjalistów prowadzących zajęcia dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze, związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz pomocą psychologiczno - pedagogiczną oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym, obowiązkowym wymiarze godzin, zmienionej Uchwałą nr XX/164/17 Rady Gminy w Troszynie z dnia 29 marca 2017 r.
2018 10957 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr XLV/250/2018 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 26 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od srodków transportowych na 2019 rok obowiązujących na terenie Gminy Miastków Kościelny
2018 10958 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr XLV/251/2018 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 26 października 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Miastków Kościelny na 2019 rok
2018 10959 2018-11-14 Uchwała Uchwała nr XLIX/541/2018 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 16 października 2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Sukiennej 24
2018 10960 2018-11-14 Uchwała Uchwała nr XLIX/542/2018 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 16 października 2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Sukiennej 24a
2018 10961 2018-11-14 Uchwała Uchwała nr XLIX/544/2018 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 16 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
2018 10962 2018-11-14 Uchwała Uchwała nr 487/2018 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Nowodworskiego na 2018 rok
2018 10963 2018-11-14 Uchwała Uchwała nr 492/2018 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Nowodworskiego na 2018 rok
2018 10964 2018-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/281/18 Rady Gminy Osieck z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 10965 2018-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/282/18 Rady Gminy Osieck z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Osieck
2018 10966 2018-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/283/18 Rady Gminy Osieck z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Osieck
2018 10967 2018-11-14 Uchwała Uchwała nr XLVII/213/2018 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów, oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w roku 2019
2018 10968 2018-11-14 Uchwała Uchwała nr XLVII/214/2018 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie utworzenia mieszkań chronionych w Powiecie Gostynińskim
2018 10969 2018-11-14 Uchwała Uchwała nr XLVII/215/2018 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym w Gostyninie
2018 10970 2018-11-14 Aneks Aneks Wójta Gminy Raszyn z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie powierzenia Gminie Raszyn przez Gminę Michałowice zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w roku 2015
2018 10971 2018-11-14 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Wójta Gminy Raszyn z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie powierzenia Gminie Raszyn przez Gminę Michałowice zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w roku 2015.
2018 10972 2018-11-14 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Wójta Gminy Raszyn z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie powierzenia Gminie Raszyn przez Gminę Michałowice zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w roku 2016.
2018 10973 2018-11-14 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Wójta Gminy Raszyn z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie przejęcia od Gminy Michałowice zadania w zakresie organizacji lokalnego publicznego transportu zbiorowego.
2018 10974 2018-11-14 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Wójta Gminy Raszyn z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przejęcia od Gminy Michałowice zadania w zakresie organizacji lokalnego publicznego transportu zbiorowego
2018 10975 2018-11-14 Uchwała Uchwała nr XLIX/259/2018 Rady Gminy w Parysowie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2019 r. obowiązujących na terenie Gminy Parysów
2018 10976 2018-11-14 Uchwała Uchwała nr XLIX/260/2018 Rady Gminy w Parysowie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy
2018 10977 2018-11-14 Uchwała Uchwała nr XLIX/261/2018 Rady Gminy w Parysowie z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/121/2012 Rady Gminy w Parysowie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 10978 2018-11-14 Wyrok Wyrok nr VIII SA/Wa 273/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2018 r.
2018 10979 2018-11-14 Uchwała Uchwała nr LII/521/2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 października 2018 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Żabokliki.
2018 10980 2018-11-14 Uchwała Uchwała nr L.579.2018 Rada Miasta w Pruszkowie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Pruszkowa w zakresie budżetu obywatelskiego na 2020 rok
2018 10981 2018-11-14 Aneks Aneks nr 1 Starosty Pułtuskiego z dnia 1 października 2018 r.
2018 10982 2018-11-14 Uchwała Uchwała nr XLII.203.2018 Rady Gminy Błędów z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie Gminy Błędów
2018 10983 2018-11-14 Uchwała Uchwała nr XLVII.224.2018 Rady Gminy Błędów z dnia 17 października 2018 r. w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości od roku 2019
2018 10984 2018-11-14 Uchwała Uchwała nr LV/421/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 6 listopada 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXV/275/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nasielsk
2018 10985 2018-11-14 Uchwała Uchwała nr LV/422/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 10986 2018-11-14 Uchwała Uchwała nr LV/423/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 6 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom oddziałów klas III i VI kończących klasę trzecią i szóstą w latach 2016/2017-2018-2019
2018 10987 2018-11-14 Postanowienie Postanowienie nr 107/2018 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 10988 2018-11-14 Postanowienie Postanowienie nr 136/2018 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego
2018 10989 2018-11-14 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Siedlcach I z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Siedlce
2018 10990 2018-11-14 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Siedlcach I z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Rady Gminy Ceranów
2018 10991 2018-11-14 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Ciechanowie II z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Przasnyszu
2018 10992 2018-11-14 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Ciechanowie I z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Miejskiej w Płońsku
2018 10993 2018-11-14 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Ciechanowie I z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Miejskiej w Płońsku
2018 10994 2018-11-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 93 /18 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 10995 2018-11-14 Uchwała Uchwała nr XLIX/340/2018 Rady Gminy Jadów z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Jadów w 2019 roku
2018 10996 2018-11-14 Uchwała Uchwała nr XLIX/343/2018 Rady Gminy Jadów z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2018
2018 10997 2018-11-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.190.2018.RM Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 listopada 2018 r. Rada Gminy Dobre
2018 10998 2018-11-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.191.2018.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 listopada 2018 r. Rada Gminy Chlewiska
2018 10999 2018-11-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-R.4131.25.2018.MN Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 listopada 2018 r. Rada Miejska w Szydłowcu
2018 11000 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI.256.2018 Rady Gminy Raciąż z dnia 15 października 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVIII.190.2017 Rady Gminy Raciąż z dnia 27 października 2017roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Raciąż
2018 11001 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI.258.2018 Rady Gminy Raciąż z dnia 15 października 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXI.217.2018 Rady Gminy Raciąż z dnia 9 marca 2018r.  sprawie ustalenia planu dofinansowania zawodowego nauczycieli w 2018 roku i maksymalnej kwoty opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli
2018 11002 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr XLVI/253/18 Rady Gminy w Regiminie z dnia 7 listopada 2018 r. W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019 obowiązujących na terenie Gminy Regimin.
2018 11003 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr LX/476/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Otwocka" na 2017 rok
2018 11004 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.189.2018 Rady Gminy Błędów z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół prowadzonych na terenie Gminy Błędów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2018 11005 2018-11-15 Postanowienie Postanowienie nr 106/2018 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej
2018 11006 2018-11-15 Postanowienie Postanowienie nr 108/2018 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2018 11007 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr LXIV/272/18 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018 r.
2018 11008 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/199/2018 Rady Gminy Miedzna z dnia 25 października 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Miedzna na rok 2019.
2018 11009 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/200/2018 Rady Gminy Miedzna z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.
2018 11010 2018-11-15 Aneks Aneks nr 13 Starosty Płońskiego; Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 29 października 2018 r.
2018 11011 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr 130.LX.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 31.LIII.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie podziału gminy Wiązowna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 11012 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr XL/283/2018 Rady Gminy w Kuczborku Osadzie z dnia 10 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kuczbork-Osada
2018 11013 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr XLVI/255/18 Rady Gminy w Regiminie z dnia 7 listopada 2018 r. W sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych
2018 11014 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr LI/441/2018 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 6 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Pruszkowskiegow sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2018
2018 11015 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr LI/443/2018 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 6 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2018
2018 11016 2018-11-15 Postanowienie Postanowienie nr 466/2018 Komisarza Wyborczego w Płocku II z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Wiskitki w VII kadencji (2014-2018)
2018 11017 2018-11-15 Postanowienie Postanowienie nr 467/2018 Komisarza Wyborczego w Płocku II z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśniecia mandatu radnego Rady Miasta Żyrardowa w kadencji 2018-2023
2018 11018 2018-11-15 Postanowienie Postanowienie nr 468/2018 Komisarza Wyborczego w Płocku II z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśniecia mandatu radnego Rady Gminy Rybno w kadencji 2018-2023
2018 11019 2018-11-15 Postanowienie Postanowienie nr 469/2018 Komisarza Wyborczego w Płocku II z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśniecia mandatu radnego Rady Miejskiej w Gostyninie w kadencji 2018-2023
2018 11020 2018-11-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Płocku II z dnia 13 listopada 2018 r. o przyczynach nieprzeprowadzania wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wiskitki w VII kadencji 2014-2018
2018 11021 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr XLV/249/2018 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 26 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Miastków Kościelny na rok 2019
2018 11022 2018-11-15 Postanowienie Postanowienie nr DRD1-773/5/O/18 Komisarza Wyborczego w Radomiu I z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Miejskiej w Radomiu
2018 11023 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr 550/2018 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gostynińskiego w 2017 roku.
2018 11024 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr 636/2018 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gostynińskiego oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w pierwszym półroczu 2018 roku.
2018 11025 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr XLVII/217/2018 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 7 listopada 2018 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2018-2024
2018 11026 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr XLVII/218/2018 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 7 listopada 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2018
2018 11027 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr XXV/266/2018 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 27 września 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Glinojeck oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 11028 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr XXV/267/2018 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Glinojeck
2018 11029 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr LIV/436/18 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 11030 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr LIV/437/18 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2019 rok
2018 11031 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr LIV/438/18 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 11032 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr 645/2018 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2018 Nr XXXVI/218/2017 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 20 grudnia 2017 r.
2018 11033 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr XLVI/232/18 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 14 września 2018 r. w sprawie w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 11034 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr LXVI/291/2018 Rady Gminy Sochaczew z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2019
2018 11035 2018-11-15 Aneks Aneks nr 4 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 października 2018 r. do Porozumienia z dnia 16 września 2013 r. w sprawie powierzenia miastu Nowy Dwór Mazowiecki prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Mazowieckiego, realizowanych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zawartego w dniu 16 września 2013 r.
2018 11036 2018-11-15 Aneks Aneks nr 5 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 października 2018 r. do porozumienia z dnia 16 września 2013 r. w sprawie powierzenia Miastu Nowy Dwór Mazowiecki prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Mazowieckiego, realizowanych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
2018 11037 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/310/2018 Rady Gminy Garwolin z dnia 19 października 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Garwolin instrumentem płatniczym
2018 11038 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr XLII/267/2018 Rady Gminy Chynów z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Chynów
2018 11039 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr XLII/268/2018 Rady Gminy Chynów z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy
2018 11040 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr LII.241.2018 Rady Gminy Rybno z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Rybno
2018 11041 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr LII.242.2018 Rady Gminy Rybno z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Rybno
2018 11042 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr XLVI/256/18 Rady Gminy w Regiminie z dnia 7 listopada 2018 r. W sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Regimin
2018 11043 2018-11-15 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.82.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2018 roku.
2018 11044 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr LXVIII/529/2018 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2018
2018 11045 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr 50/XXXVII/2018 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 25 września 2018 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowościach Ojrzanów, Osowiec, Huta Żabiowolska, Lasek
2018 11046 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr LIV/280/2018 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 12 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa ustalenia podatku rolnego
2018 11047 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXII / 232 / 2018 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie zwolnienia z uiszczania opłat związanych ze zmianami administracyjnymi
2018 11048 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/311/18 Rady Gminy Dobre z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego .
2018 11049 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/312/18 Rady Gminy Dobre z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów obliczania podatku leśnego.
2018 11050 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/313/18 Rady Gminy Dobre z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2018 11051 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/314/18 Rady Gminy Dobre z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości .
2018 11052 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr XLVI/226/18 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 14 września 2018 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sieciechów"
2018 11053 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr XLVI/227/18 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 14 września 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 11054 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr LII/386/2018 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 25 września 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIV/324/2018 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018- 2029.
2018 11055 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr LII/387/2018 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 25 września 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Piastowa na 2018 rok
2018 11056 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr LII/389/2018 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 25 września 2018 r. w sprawie ustanowienia tytułu honorowego „Zasłużony dla Miasta Piastowa”
2018 11057 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr LIII/392/2018 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 23 października 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Piastowa na 2018 rok
2018 11058 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr LIII/396/2018 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 23 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały z Nr LII/389/2018 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 25 września 2018 r. w sprawie ustanowienia tytułu honorowego „Zasłużony dla Miasta Piastowa”
2018 11059 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr 254.XLIX.2018 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 27 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Płoniawy-Bramura
2018 11060 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr 258.L.2018 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 18 października 2018 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Płoniawy-Bramura
2018 11061 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr 259.L.2018 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 18 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Płoniawy-Bramura na lata 2019-2023.
2018 11062 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr LV/310/2018 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Płońskiego
2018 11063 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr 377/XL/2018 Rady Powiatu w Płocku z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Płockiego
2018 11064 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/189/2018 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 5 października 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Kazanów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 11065 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/190/2018 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 5 października 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Kazanów.
2018 11066 2018-11-15 Postanowienie Postanowienie nr 109/2018 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2018 11067 2018-11-15 Postanowienie Postanowienie nr 137/2018 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnej
2018 11068 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr LXII/478/18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa
2018 11069 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr LXII/479/18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 8 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Żyrardowa
2018 11070 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI.455.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Klembów
2018 11071 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr 244/XL/2018 Rady Gminy w Bielsku z dnia 3 października 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów obrębu Bielsk oraz fragmentu obrębu Ciachcin Nowy
2018 11072 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr 171/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 13 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2018 rok
2018 11073 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr 172/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 13 listopada 2018 r. zmieniająca rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie Nadbużańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
2018 11074 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr 173/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 13 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych, uczniów dotychczasowych gimnazjów i uczniów dotychczasowych trzyletnich liceów ogólnokształcących w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2018/2019 w ramach projektu – Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka”
2018 11075 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr 174/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie „Programu opieki nad zabytkami w województwie mazowieckim 2018 – 2021”
2018 11076 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr XLV.336.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Przytyk
2018 11077 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr XLV.339.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2019r
2018 11078 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr XLV.340.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Przytyk oraz zwolnień, w tym podatku.
2018 11079 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr XLV.341.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019 obowiązujących na terenie Gminy Przytyk oraz zwolnień w tym podatku
2018 11080 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr XLV.344.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Przytyk
2018 11081 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr 1003/2018 Zarządu Powiatu w Płocku z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Powiatu Płockiego za I półrocze 2018 roku oraz informacji o kształtowaniu sie wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3
2018 11082 2018-11-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 377/2018 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2018 11083 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/247/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 12 października 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały NR XIX/147/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również tryb ich pobierania.
2018 11084 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/248/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2018-2033
2018 11085 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/249/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 11086 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/251/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 12 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych.
2018 11087 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr LXXIV/766/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
2018 11088 2018-11-16 Porozumienie Porozumienie nr 12/2017 Prezydenta Miasta Siedlce; Starosty Mińskiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2018 11089 2018-11-16 Porozumienie Porozumienie nr 14/2017 Prezydenta Miasta Siedlce; Starosty Mińskiego z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2018 11090 2018-11-16 Porozumienie Porozumienie nr 15/2017 Prezydenta Miasta Siedlce; Starosty Mińskiego z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2018 11091 2018-11-16 Porozumienie Porozumienie nr 2/2018 Prezydenta Miasta Siedlce; Starosty Mińskiego z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2018 11092 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr LXII/476/18 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 19 października 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XLVIII/389/17 na rok 2018
2018 11093 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr 893/VII/50/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2019 rok
2018 11094 2018-11-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 100/2018 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jednorożec na 2018 rok
2018 11095 2018-11-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 103/2018 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jednorożec na 2018 rok
2018 11096 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr LVIII/542/2018 Rady Gminy Raszyn z dnia 26 września 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej-wielofunkcyjnej hali sportowej zarządzanej przez Centrum Sportu Raszyn.
2018 11097 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr LXI/548/2018 Rady Gminy Raszyn z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LVIII/542/2018 w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej - wielofunkcyjnej hali sportowej zarządzanej przez Centrum Sportu Raszyn.
2018 11098 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr LXI/552/2018 Rady Gminy Raszyn z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXI/299/2017 z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raszynie
2018 11099 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr 1593/LII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Piaseczno
2018 11100 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr 1594/LII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 1495/XLIX/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2018 11101 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr 1611/LIII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 11102 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr 1613/LIII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 11103 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr 1614/LIII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 11104 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr 1615/LIII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 11105 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr 1616/LIII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 11106 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr 1617/LIII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 11107 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr 1618/LIII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 11108 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr 1619/LIII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017 r.
2018 11109 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr 1623/LIII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 11110 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr 1624/LIII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 11111 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr 1625/LIII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 11112 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr 1626/LIII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 11113 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr 1627/LIII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 11114 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr 1628/LIII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 11115 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr 1629/LIII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 11116 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr XLVI/228/18 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 14 września 2018 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu Funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych”
2018 11117 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr LIV/386/2018 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLV/321/2017 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
2018 11118 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr LIV/387/2018 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2018 rok
2018 11119 2018-11-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 192/18 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2018 r.
2018 11120 2018-11-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 200/18 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2018 r.
2018 11121 2018-11-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 201/18 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2018 r.
2018 11122 2018-11-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 205/108 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2018 r.
2018 11123 2018-11-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 206/18 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2018 r.
2018 11124 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/283/2018 Rady Gminy Górzno z dnia 26 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.
2018 11125 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/284/2018 Rady Gminy Górzno z dnia 26 października 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów wymiaru podatku leśnego na rok 2019.
2018 11126 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/285/2018 Rady Gminy Górzno z dnia 26 października 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2019.
2018 11127 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/286/2018 Rady Gminy Górzno z dnia 26 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019 obowiązujących na terenie Gminy Górzno.
2018 11128 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/288/2018 Rady Gminy Górzno z dnia 26 października 2018 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Publiczny Żłobek w Górznie i ustalenia Statutu Żłobka
2018 11129 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/289/2018 Rady Gminy Górzno z dnia 26 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Górzno oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie
2018 11130 2018-11-16 Postanowienie Postanowienie nr 138/2018 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2018 11131 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/300/2018 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 r.
2018 11132 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr XLII/290/18 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 29 października 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, placówek prowadzonych na terenie Powiatu Żuromińskiego przez inne niż Powiat Żuromiński osoby prawne i fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 11133 2018-11-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 883 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wierzbno
2018 11134 2018-11-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 884 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Żelechowie
2018 11135 2018-11-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 885 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Ceranów
2018 11136 2018-11-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 886 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Stoczek
2018 11137 2018-11-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 887 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Węgrowa
2018 11138 2018-11-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 888 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Jasieniec
2018 11139 2018-11-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 889 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Błędów
2018 11140 2018-11-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 405/2017 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2018 11141 2018-11-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 466/2017 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2018 11142 2018-11-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 33/2018 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie przeniesień środków budżetowych
2018 11143 2018-11-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 66/2018 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmniejszeń oraz przeniesień środków budżetowych
2018 11144 2018-11-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 74/2018 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie publikacji sprawozdania Prezydenta Miasta Siedlce z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2017 r.
2018 11145 2018-11-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 111/2018 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2018 11146 2018-11-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 186/18 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 11147 2018-11-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 191/18 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 11148 2018-11-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 192/18 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2018-2028 za I półrocze 2018 r.
2018 11149 2018-11-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 193/18 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i planu finansowego gminnej instytucji kultury za I półrocze 2018 r.
2018 11150 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/244/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2018-2028
2018 11151 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/245/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 11152 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr XLIV/291/2018 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 25 października 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIII/284/2018 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 11153 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr XLIV/296/2018 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego prowadzonych na zlecenie powiatu nowodworskiego
2018 11154 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr XLIV/299/2018 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/290/2018 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 27 września 2018 roku w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowodworski
2018 11155 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/450/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 października 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Długa” na terenie obrębu geodezyjnego Granica
2018 11156 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr XLII.237.2018 Rady Gminy Słubice z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Słubice
2018 11157 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr LV/309/2018 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2018 rok
2018 11158 2018-11-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 128/2018 Burmistrza Przasnysza z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2018 rok
2018 11159 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr LV/438/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego.
2018 11160 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr LV/443/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2018 11161 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr 380/XL/2018 Rady Powiatu w Płocku z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu powiatu płockiego na rok 2018 uchwalonego uchwałą nr 293/XXX/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku
2018 11162 2018-11-19 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2018 Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie Sprawozdania z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie za 2017 rok
2018 11163 2018-11-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 101/2018 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018.
2018 11164 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX/347/2018 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 15 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Kuligów gmina Dąbrówka.
2018 11165 2018-11-19 Wyrok Wyrok nr VIII SA/Wa 333/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2018 r.
2018 11166 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr 293/XLVI/2018 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 14 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr 225/XXXVI/2017 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2018
2018 11167 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr 244/XL/2018 Rady Gminy Bielsk z dnia 3 października 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów obrębu Bielsk oraz fragmentu obrębu Ciachcin Nowy
2018 11168 2018-11-19 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 30 października 2018 r.
2018 11169 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr 108.2018 Zarządu Związku Gmin “Radomka” z siedzibą w Przytyku z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Gmin "RADOMKA" za 2017 rok Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Zgromadzeniu.
2018 11170 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXII/201/2018 Rady Gminy Miedzna z dnia 25 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miedzna
2018 11171 2018-11-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 194/2017 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2018 11172 2018-11-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 235/2017 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2018 11173 2018-11-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 267/2017 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2018 11174 2018-11-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 314/2017 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2018 11175 2018-11-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 316/2017 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 1 września 2017 r. w sprawie przeniesień środków budżetowych
2018 11176 2018-11-19 Porozumienie Porozumienie nr 3/2018 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 27 marca 2018 r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego - Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Mińskim, reprezentowanym przez: 1.Antoniego Jana Tarczyńskiego – Starostę Mińskiego 2.Krzysztofa Płochockiego – Wicestarostę Powiatu Mińskiego zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2018 11177 2018-11-19 Porozumienie Porozumienie nr 4/2018 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 26 kwietnia 2018 r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego - Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Mińskim, reprezentowanym przez: 1.Antoniego Jana Tarczyńskiego – Starostę Mińskiego 2.Krzysztofa Płochockiego – Wicestarostę Powiatu Mińskiego zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2018 11178 2018-11-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 143/2018 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Miasta Siedlce za 2017 rok
2018 11179 2018-11-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 145/2018 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2018 11180 2018-11-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 158/2018 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie przekazania korekty sprawozdania finansowego Miasta Siedlce za 2017 rok
2018 11181 2018-11-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 181/2018 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2018 11182 2018-11-19 Porozumienie Porozumienie nr 6/2018 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 6 czerwca 2018 r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego - Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Mińskim, reprezentowanym przez: 1.Antoniego Jana Tarczyńskiego – Starostę Mińskiego 2.Krzysztofa Płochockiego – Wicestarostę Powiatu Mińskiego zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2018 11183 2018-11-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 216/2018 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2018 11184 2018-11-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 261/2018 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2018 11185 2018-11-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 293/2018 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2018 11186 2018-11-19 Porozumienie Porozumienie nr 7/2018 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 27 września 2018 r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego - Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Mińskim, reprezentowanym przez: 1.Antoniego Jana Tarczyńskiego – Starostę Mińskiego 2.Krzysztofa Płochockiego – Wicestarostę Powiatu Mińskiego zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2018 11187 2018-11-19 Porozumienie Porozumienie nr 8/2018 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 11 października 2018 r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego - Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Mińskim, reprezentowanym przez: 1.Antoniego Jana Tarczyńskiego – Starostę Mińskiego 2.Krzysztofa Płochockiego – Wicestarostę Powiatu Mińskiego zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2018 11188 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr 448/VII/2018 Rady Miasta Józefowa z dnia 6 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
2018 11189 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr 243/XL/2018 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr 36/V/2003 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nowe Miasto
2018 11190 2018-11-19 Umowa Umowa nr WN.684.2.53.2018 Starosty Grodziskiego; Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 19 października 2018 r. w sprawie pomocy rzeczowej
2018 11191 2018-11-19 Decyzja Decyzja nr DRE.WRC.4210.25.7.2018.336.XIVzm.ESz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 listopada 2018 r.
2018 11192 2018-11-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.109.2018 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 28 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2018
2018 11193 2018-11-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.112.2018 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 15 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2018
2018 11194 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr XXVII/190/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie zmian Uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2018 rok
2018 11195 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/201/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian Uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2018 rok
2018 11196 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/203/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian Uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2018 rok
2018 11197 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr XXX/207/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmian Uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2018 rok
2018 11198 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr 373/XXXIX/2018 Rady Powiatu w Płocku z dnia 24 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu powiatu płockiego na rok 2018 uchwalonego uchwałą nr 293/XXX/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku
2018 11199 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr XLII.195.18 Rady Gminy Pniewy z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok
2018 11200 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr XLII.196.18 Rady Gminy Pniewy z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 rok
2018 11201 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr XLII.197.18 Rady Gminy Pniewy z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2018 11202 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr 238/2018 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2018
2018 11203 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr 239/2018 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 13 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok
2018 11204 2018-11-19 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 13/11/2018 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 13 listopada 2018 r. Porozumienie zawarte w dniu 13 listopada 2018 roku pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego Gminą Otwock reprezentowaną przez Wiceprezydenta Miasta Otwocka Piotra Stefańskiego a Gminą Wiązowna reprezentowaną przez Wójta Janusza Budnego w sprawie powierzenia Gminie Wiązowna realizacji zadania publicznego Gminy Otwock w zakresie pomocy społecznej polegającej na objęciu mieszkańców Gminy Otwock opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Radiówku, gm. Wiązowna.
2018 11205 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr 224/XXXVII/2018 Rady Gminy Staroźreby z dnia 26 października 2018 r. w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania na terenie Gminy Staroźreby miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 11206 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr 225/XXXVII/2018 Rady Gminy Staroźreby z dnia 26 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Staroźreby
2018 11207 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr 226/XXXVII/2018 Rady Gminy Staroźreby z dnia 26 października 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej oraz ustalenie jej przebiegu
2018 11208 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr 233/XXXVIII/2018 Rady Gminy Staroźreby z dnia 14 listopada 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 177/XXX/2017
2018 11209 2018-11-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 199/18 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 11210 2018-11-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 200/18 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 23 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 11211 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr LIII/368/2018 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/233/2017 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Przasnyskiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2018 11212 2018-11-19 Postanowienie Postanowienie nr 139/2018 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2018 11213 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr 518/180/2018 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2018 rok
2018 11214 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr 311/XXXIII/18 Rady Gminy Stara Biała z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019
2018 11215 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr XLV.343.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Przytyk.
2018 11216 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr LIV/329/2018 Rady Gminy Łyse z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Łyse
2018 11217 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr 401/LIX/18 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów jakim muszą odpowiadać składane projekty.
2018 11218 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr 406/LIX/18 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody.
2018 11219 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr 238/XLV/2018 Rady Gminy Rościszewo z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad kierowania i ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2018 11220 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr 239/XLV/2018 Rady Gminy Rościszewo z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na obszarze Gminy Rościszewo
2018 11221 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr XLIV/293/2018 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 25 października 2018 r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2018 rok
2018 11222 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr XLV/302/2018 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 15 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2018 rok
2018 11223 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr XLV/303/2018 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu nowodworskiego
2018 11224 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr XLVI/481/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Stare Babice na 2018 rok
2018 11225 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr XLVI/496/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 11 października 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na różnych obszarach gminy Stare Babice – Etap I
2018 11226 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr XLVI/497/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 11 października 2018 r. w sprawie uchwalenia lokalnych standardów urbanistycznych na terenie gminy Stare Babice
2018 11227 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr XLVII/498/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Stare Babice na 2018 rok.
2018 11228 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr XLVII/501/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 11229 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr XLVII/502/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2018 11230 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr XLVII/503/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Babicach
2018 11231 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr XLVII/505/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 8 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 11232 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr XLVII/506/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 8 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Stare Babice na dofinansowanie zadań mających na celu wymianę przez mieszkańców gminy Stare Babice urządzeń grzewczych opalanych węglem na instalacje o mniejszej emisji zanieczyszczeń do powietrza w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza
2018 11233 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr XLVII/507/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 8 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stare Babice
2018 11234 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr LVI/338/18 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 26 października 2018 r. w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych i w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
2018 11235 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr LX/459/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Statutu Gminy Jaktorów.
2018 11236 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr XLVII.225.2018 Rady Gminy Błędów z dnia 17 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Błędów.
2018 11237 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr LIX/364/18 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2019
2018 11238 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr LIX/365/18 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 11239 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr LIX/367/18 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Zwoleń
2018 11240 2018-11-19 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2018 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu Ostrołęckiego
2018 11241 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr LIII/378/2018 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2019 r. na obszarach wodnych Powiatu Ostrołęckiego
2018 11242 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr LIII/379/2018 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi powiatowej
2018 11243 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr LIII/380/2018 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi powiatowej
2018 11244 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr LIII/381/2018 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2018 11245 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr LV/2/18 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
2018 11246 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr LV/3/18 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie nadania imienia i zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Tarczynie, ul. Ks. Cz. Oszkiela 1.
2018 11247 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr LV/4/18 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.
2018 11248 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr 219/XXXVII/2018 Rady Gminy Staroźreby z dnia 26 października 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2019
2018 11249 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr 220/XXXVII/2018 Rady Gminy Staroźreby z dnia 26 października 2018 r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy na rok 2019
2018 11250 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr 221/XXXVII/2018 Rady Gminy Staroźreby z dnia 26 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku
2018 11251 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr 222/XXXVII/2018 Rady Gminy Staroźreby z dnia 26 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na rok 2019 obowiązujących na terenie Gminy Staroźreby
2018 11252 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr 223/XXXVII/2018 Rady Gminy Staroźreby z dnia 26 października 2018 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków, oraz zasad odczytywania wodomierzy i wykonywania płatności
2018 11253 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr 227/XXXVII/2018 Rady Gminy Staroźreby z dnia 26 października 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
2018 11254 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr 230/XXXVII/2018 Rady Gminy Staroźreby z dnia 26 października 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 177/XXX/2017
2018 11255 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr 303 /XLI/18 Rady Gminy Bulkowo z dnia 5 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Bulkowo na lata 2017 - 2021
2018 11256 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr XLVI/364/2018 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Białobrzegi.
2018 11257 2018-11-19 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 18 października 2018 r. do Porozumienia Nr 37/2018 zawartego w dniu 10 stycznia 2018 r.
2018 11258 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/243/18 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Brudzeń Duży
2018 11259 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr LIII/431/18 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 15 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy skwerowi
2018 11260 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr LIII/432/18 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 15 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy parkowi
2018 11261 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/278/2018 Rady Gminy Stoczek z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stoczek
2018 11262 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/281/2018 Rady Gminy Stoczek z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień
2018 11263 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/285/2018 Rady Gminy Stoczek z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/146/2016 Rady Gminy Stoczek z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stoczek"
2018 11264 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/286/2018 Rady Gminy Stoczek z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019
2018 11265 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr XLV.342.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów geodezyjnych Przytyk, Podgajek Wschodni i Podgajek Zachodni w gminie Przytyk – część B.
2018 11266 2018-11-20 Umowa Umowa nr WAO.032.91.2018 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Miastu Nowy Dwór Mazowiecki
2018 11267 2018-11-20 Informacja Informacja nr G.6620.19.2016.MS Starosty Powiatu Garwolińskiego z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych: JAŹWINY, KALONKA, LIPÓWKI, NIESADNA, PUZNÓWKA, WYGODA, ŻELAZNA położonych w gminie Pilawa, w powiecie garwolińskim, województwa mazowieckiego
2018 11268 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr LIII/366/2018 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 16 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2018.
2018 11269 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr LIII/369/2018 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 16 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2018 11270 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr LIII/371/2018 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 16 października 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów jakim muszą odpowiadać składane projekty
2018 11271 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr LIV/374/2018 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2018.
2018 11272 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr LIV/376/2018 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów usuwania, w przypadku odstąpienia od dyspozycji usunięcia pojazdu
2018 11273 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr LIV/377/2018 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Przasnyskiego
2018 11274 2018-11-20 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Kępa Antonińska
2018 11275 2018-11-20 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Kępa Wykowska
2018 11276 2018-11-20 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Kępa Rakowska
2018 11277 2018-11-20 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Ławice Troszyńskie
2018 11278 2018-11-20 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Wikliny Wiślane
2018 11279 2018-11-20 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Wyspy Białobrzeskie
2018 11280 2018-11-20 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Wyspy Zakrzewskie
2018 11281 2018-11-20 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Zakole Zakroczymskie
2018 11282 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr 459/VII/2018 Rady Miasta Józefowa z dnia 26 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok
2018 11283 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr 460/VII/2018 Rady Miasta Józefowa z dnia 26 października 2018 r. w sprawie opłaty targowej na rok 2019
2018 11284 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr 461/VII/2018 Rady Miasta Józefowa z dnia 26 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i określenia wysokości opłaty od posiadania psów na rok 2019
2018 11285 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/252/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok
2018 11286 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/253/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019.
2018 11287 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/255/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 14 listopada 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XI/64/15 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 16 listopada 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zaręby Kościelne.
2018 11288 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/256/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2018-2033
2018 11289 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/257/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 11290 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr I/8/18 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Makowskiego
2018 11291 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr L/473/2018 Rady Gminy Wieliszew z dnia 19 października 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Sikory (obręb Kępa Kikolska), gm. Wieliszew
2018 11292 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr 651/LVI/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Radzymin
2018 11293 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/205/2018 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Miasta Sokołów Podlaski.
2018 11294 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/209/2018 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 12 października 2018 r. regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Miasto Sokołów Podlaski.
2018 11295 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/210/2018 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 12 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Sokołowie Podlaskim
2018 11296 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/211/2018 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 12 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Sokołowie Podlaskim
2018 11297 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr 312/XXXIII/18 Rady Gminy Stara Biała z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2019 na obszarze gminy Stara Biała
2018 11298 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr LVII/359/18 Rady Miejskiej w Warce z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej stanowiącej ul. Jana Skrzetuskiego do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Warka
2018 11299 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr LVII/366/18 Rady Miejskiej w Warce z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/29/15 Rady Miejskiej w Warce z dnia 5 marca 2015r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 11300 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr LVII/367/18 Rady Miejskiej w Warce z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 11301 2018-11-20 Porozumienie Porozumienie Starosty Mińskiego; Zarządu Powiatu Węgrowskiego` z dnia 6 listopada 2018 r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu którego występują: 1)p. Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski, 2)p. Halina Ulińska - Wicestarosta, przy kontrasygnacie p. Anny Pawełas – Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu, którego występują: 1) p. Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński, 2) p. Krzysztof Płochocki – Wicestarosta Miński, zwanym dalej „Przyjmującym”
2018 11302 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr XLIX/657/2018 Rady Miasta Legionowo z dnia 13 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2018 r.
2018 11303 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr XLIX/658/2018 Rady Miasta Legionowo z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie podatków i opłat lokalnych
2018 11304 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr XLIX/663/2018 Rady Miasta Legionowo z dnia 13 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w  Legionowie
2018 11305 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr XLIX/664/2018 Rady Miasta Legionowo z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za posiłek i pobyt w ośrodku wsparcia – Dziennym Domu „Senior +” w Legionowie
2018 11306 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr LXIV/568/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019
2018 11307 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr LXIV/569/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego na 2019 rok
2018 11308 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr LXIV/570/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na 2019 rok
2018 11309 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr LXIV/572/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXII/549/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Karczew
2018 11310 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr LXIV/574/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej
2018 11311 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr LXIV/575/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej
2018 11312 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr LXIV/577/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 13 listopada 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2018
2018 11313 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr V/34/195/2018 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/27/156/2017 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 27 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej w Ciechanowie w ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie, w Szkołę Policealną w ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie, o której mowa w art. 18  ust. 1 pkt 2  lit. f ustawy – Prawo oświatowe
2018 11314 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr XLI/246/18 Rady Gminy Nur z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018 rok
2018 11315 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr XLI/249/18 Rady Gminy Nur z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Nur na rok 2019
2018 11316 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr XLIII/226/2018 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 16 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gołymin – Ośrodek
2018 11317 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr XLIII/227/2018 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 16 października 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 11318 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/282/2018 Rady Gminy Stoczek z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 11319 2018-11-20 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej Węgrowa
2018 11320 2018-11-20 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Stoczek
2018 11321 2018-11-20 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wstąpienia kandydata na radnego w skład Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
2018 11322 2018-11-20 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Siedlcach I z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wstąpienia kandydata na radnego w skład Rady Miasta Siedlce
2018 11323 2018-11-20 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Ciechanowie II z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Miasta Mława
2018 11324 2018-11-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.195.2018.RM Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 listopada 2018 r. Rada Miejska Góry Kalwarii
2018 11325 2018-11-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.196.2018.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 listopada 2018 r. Rada Miejska w Płóońsku
2018 11326 2018-11-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.197.2018.DK Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 listopada 2018 r. Rada Powiatu Mińskiego
2018 11327 2018-11-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.198.2018.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 listopada 2018 r. Rada Miasta Sulejówek
2018 11328 2018-11-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.193.2018.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 listopada 2018 r. Rada Gminy Strzegowo
2018 11329 2018-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXV.230.2018 Rady Gminy Mokobody z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mokobody
2018 11330 2018-11-21 Uchwała Uchwała nr VII/323/18 Rady Gminy Magnuszew z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Magnuszew i jej jednostkom podległym oraz wskazania organu do tego uprawnionego.
2018 11331 2018-11-21 Uchwała Uchwała nr LIV/278/2018 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 12 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na 2018 rok.
2018 11332 2018-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/225/2018 Rady Gminy Strachówka z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2018 rok
2018 11333 2018-11-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 48/2018 Wójta Gminy Strachówka z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2018 rok
2018 11334 2018-11-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 50/2018 Wójta Gminy Strachówka z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2018 rok
2018 11335 2018-11-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 52/2018 Wójta Gminy Strachówka z dnia 24 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2018 rok
2018 11336 2018-11-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 53/2018 Wójta Gminy Strachówka z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2018 rok
2018 11337 2018-11-21 Aneks Aneks nr 2 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 5 września 2017 r.
2018 11338 2018-11-21 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.83.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2018 roku.
2018 11339 2018-11-21 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.84.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2018 roku.
2018 11340 2018-11-21 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.86.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2018 roku.
2018 11341 2018-11-21 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 1695/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 czerwca 2018 r.
2018 11342 2018-11-21 Aneks Aneks nr 3 Starosty Makowskiego z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursów zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Makowski
2018 11343 2018-11-21 Uchwała Uchwała nr XLI.299.2018 Rady Gminy Stromiec z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr.XXXIX.283.2018 Rady Gminy Stromiec z  dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub remonty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w  gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Stromiec
2018 11344 2018-11-21 Uchwała Uchwała nr I/5/2018 Rady Gminy Garwolin z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie zmian statutów jednostek pomocniczych Gminy Garwolin
2018 11345 2018-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/267/2018 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Pokrzywnica
2018 11346 2018-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/270/2018 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego w 2019 roku
2018 11347 2018-11-21 Uchwała Uchwała nr LXXV/588/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 26 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXXIV/571/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 września 2018 roku w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Otwocku i nadania jej Statutu.
2018 11348 2018-11-21 Uchwała Uchwała nr LXXV/592/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 26 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 rok
2018 11349 2018-11-21 Uchwała Uchwała nr LXXVII/595/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 13 listopada 2018 r. zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Otwocka Nr LXXIV/584/18 z dnia 11.10.2018 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zasad udzielania i rozmiaru obniżek, o których mowa w art. 42 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela.
2018 11350 2018-11-21 Uchwała Uchwała nr L/561/2018 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zmian w  Statucie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
2018 11351 2018-11-21 Postanowienie Postanowienie nr DRD2-773/7/18 Komisarza Wyborczego w Radomiu II z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Gniewoszów
2018 11352 2018-11-21 Postanowienie Postanowienie nr DRD2-773/3/O/18 Komisarza Wyborczego w Radomiu II z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Powiatu Białobrzeskiego
2018 11353 2018-11-21 Postanowienie Postanowienie nr DRD2-773/2/O/18 Komisarza Wyborczego w Radomiu II z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Miejskiej w Kozienicach
2018 11354 2018-11-21 Postanowienie Postanowienie nr DRD1-773/8/18 Komisarza Wyborczego w Radomiu I z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Radomiu
2018 11355 2018-11-21 Postanowienie Postanowienie nr DRD2-773/6/O/18 Komisarza Wyborczego w Radomiu II z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Miejskiej w Grójcu
2018 11356 2018-11-21 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 3446/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 kwietnia 2018 r.
2018 11357 2018-11-21 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 3400/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 czerwca 2018 r.
2018 11358 2018-11-21 Uchwała Uchwała nr XLVI/271/2018 Rady Gminy Stupsk z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Stupsk maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa, zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
2018 11359 2018-11-21 Uchwała Uchwała nr XLVI/272/2018 Rady Gminy Stupsk z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Stupsk miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 11360 2018-11-21 Uchwała Uchwała nr LVI/313/18 Rady Gminy Somianka z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zmian do Uchwały budżetowej nr XLIII/254/17 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2017 roku
2018 11361 2018-11-21 Uchwała Uchwała nr LVI/315/18 Rady Gminy Somianka z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 11362 2018-11-21 Uchwała Uchwała nr LVI/318/18 Rady Gminy Somianka z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku rolnego
2018 11363 2018-11-21 Uchwała Uchwała nr 551/LII//2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie nadania drodze położonej w Serocku nazwy ul. Niepodległości.
2018 11364 2018-11-21 Uchwała Uchwała nr 553/LIII/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Pogodnej w obrębie Wierzbica, gm. Serock.
2018 11365 2018-11-21 Uchwała Uchwała nr 554/LIII/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock - sekcja G1, obejmującego działkę 154/30 w obrębie Wierzbica, gmina Serock.
2018 11366 2018-11-21 Uchwała Uchwała nr 555/LIII/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Miasta i Gminy Serock na 2019 r.
2018 11367 2018-11-21 Uchwała Uchwała nr 557/LIII/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych gminy Miasto i Gmina Serock na lata 2018-2023.
2018 11368 2018-11-21 Uchwała Uchwała nr 33.214.2018 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Grabów nad Pilicą z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.”
2018 11369 2018-11-21 Uchwała Uchwała nr 61/2018 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2018 rok
2018 11370 2018-11-21 Uchwała Uchwała nr 109/2018 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2018 rok
2018 11371 2018-11-21 Uchwała Uchwała nr 114/2018 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2018 rok
2018 11372 2018-11-21 Uchwała Uchwała nr 118/2018 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2018 rok
2018 11373 2018-11-21 Uchwała Uchwała nr XLII/242/2018 Rady Gminy Borkowice z dnia 18 października 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego na 2019 rok.
2018 11374 2018-11-21 Uchwała Uchwała nr 947/2018 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2018 rok
2018 11375 2018-11-21 Uchwała Uchwała nr XLV/298/2018 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2019 na obszarze Gminy Kałuszyn
2018 11376 2018-11-21 Uchwała Uchwała nr XLV/299/2018 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku
2018 11377 2018-11-21 Uchwała Uchwała nr XLV/300/2018 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Kałuszyn
2018 11378 2018-11-21 Uchwała Uchwała nr XLV/302/2018 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 14 listopada 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2018 11379 2018-11-21 Uchwała Uchwała nr XLV/303/2018 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie – Przychodni Opieki Zdrowotnej.
2018 11380 2018-11-21 Uchwała Uchwała nr XLV/304/2018 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Kałuszyn.
2018 11381 2018-11-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 373/2018 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2018
2018 11382 2018-11-21 Uchwała Uchwała nr LII/478/18 Rady Miasta Kobyłka z dnia 8 października 2018 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na 2018 rok
2018 11383 2018-11-21 Uchwała Uchwała nr LII/479/18 Rady Miasta Kobyłka z dnia 8 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019
2018 11384 2018-11-21 Uchwała Uchwała nr LII/480/18 Rady Miasta Kobyłka z dnia 8 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019
2018 11385 2018-11-21 Uchwała Uchwała nr LII/483/18 Rady Miasta Kobyłka z dnia 8 października 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIII/402/18 Rady Miasta Kobyłka z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Miasta Kobyłka przez inne niż Miasto Kobyłka osoby prawne i osoby fizyczne oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 11386 2018-11-21 Uchwała Uchwała nr LII/484/18 Rady Miasta Kobyłka z dnia 8 października 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta Kobyłka miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 11387 2018-11-21 Uchwała Uchwała nr LII/485/18 Rady Miasta Kobyłka z dnia 8 października 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr VI/49/03 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kobyłka
2018 11388 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr XLVI/273/2018 Rady Gminy Stupsk z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Stupsk
2018 11389 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr 221/741/2018 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i  wydatków w budżecie Powiatu Wyszkowskiego na 2018 r.
2018 11390 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr LXI/291/2018 Rady Gminy Radziejowice z dnia 19 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku od nieruchomości
2018 11391 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr LXI/293/2018 Rady Gminy Radziejowice z dnia 19 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2018 11392 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr 322/XLI/2019 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 29 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Gąbin
2018 11393 2018-11-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 325/2018 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2018 11394 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr I/9/18 Rady Gminy Szelków z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
2018 11395 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr XLI/267/2018 Rady Gminy Przesmyki z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2019
2018 11396 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr XLI/269/2018 Rady Gminy Przesmyki z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2019 roku
2018 11397 2018-11-22 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy POROZUMIENIE 14/2018 w sprawie korzystania z usług Środowiskowego Domu Samopomocy „Na Targówku” typ A i B w Warszawie przy ul. Św. Wincentego 85 przez mieszkańców Gminy Stare Babice
2018 11398 2018-11-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 234/2018 Wójta Gminy Sabnie z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
2018 11399 2018-11-22 Informacja Informacja Starosty Sierpeckiego z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia projektu operatu opisowo - kartograficznego opracowanego w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu miasto Sierpc gmina Sierpc powiat Sierpc
2018 11400 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr 241/XXXIV/2018 Rady Gminy Zawidz z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie: opłaty targowej
2018 11401 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr LV/417/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Nasielsk miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 11402 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr XLI.297.2018 Rady Gminy Stromiec z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stromiec
2018 11403 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr 519/181/2018 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2018 rok
2018 11404 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr 476/XLVIII/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 11 października 2018 r. w sprawie Statutu Miasta Milanówka
2018 11405 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr LVI/317/18 Rady Gminy Somianka z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2018 11406 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr XXX/302/2018 Rady Gminy Łąck z dnia 16 października 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 11407 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr XLIV/289/2018 Rady Gminy w Platerowie z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Platerów do ustalenia opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Platerów
2018 11408 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr XLIV/290/2018 Rady Gminy w Platerowie z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2019 rok.
2018 11409 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr XLIV/291/2018 Rady Gminy w Platerowie z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku
2018 11410 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr XLIV/292/2018 Rady Gminy w Platerowie z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie: określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2019 obowiązujących na terenie Gminy Platerów oraz zwolnień w tym podatku.
2018 11411 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr 444/LXXXVII/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 marca 2006 r. Nr 216/XXXVIII/06 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania, odpłatności i zwolnienia od opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
2018 11412 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr 445/LXXXVII/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 101/XXII/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gostyninie.
2018 11413 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr 446/LXXXVII/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń oświatowych oraz sposobu ustalania opłat za korzystanie z nich
2018 11414 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr 447/LXXXVII/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 11415 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr 856/LIII/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 25 października 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2018.
2018 11416 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr 876/LIV/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 15 listopada 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2018.
2018 11417 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr XLI/268/2018 Rady Gminy Przesmyki z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2019 obowiązujących na obszarze Gminy Przesmyki oraz zwolnień w tym podatku
2018 11418 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr XLI/270/2018 Rady Gminy Przesmyki z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Przesmyki
2018 11419 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr I/7/18 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie zmian w  uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2018 rok
2018 11420 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr LIV/305/18 Rady Gminy Goworowo z dnia 28 września 2018 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Goworowo na lata 2018-2021"
2018 11421 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr LVI/316/18 Rady Gminy Goworowo z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy
2018 11422 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr LXVI/294/2018 Rady Gminy Sochaczew z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Sochaczew
2018 11423 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr LXVI/284/2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 24 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru"Teren A" położonego w sołectwie Izabelin, gmina Mogielnica.
2018 11424 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr XLIV/316/2018 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Sobolew.
2018 11425 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr XLIV/317/2018 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r., przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Sobolew.
2018 11426 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr XLIV/318/2018 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sobolew.
2018 11427 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr XLIV/319/2018 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, obowiązujących na terenie Gminy Sobolew.
2018 11428 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr XLIV/320/2018 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sobolew.
2018 11429 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr XLIV/321/2018 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2018 11430 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr XLIV/322/2018 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Sobolew – poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego – od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2018 11431 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr XLIV/323/2018 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie utworzenia i prowadzenia samorządowej jednostki budżetowej o nazwie: Publiczny Żłobek w Sobolewie oraz ustalenia Statutu tej jednostki.
2018 11432 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr XLIV/324/2018 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Publicznym Żłobku utworzonym i prowadzonym przez Gminę Sobolew oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w tym żłobku.
2018 11433 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr XLIV/325/2018 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Sobolew lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionych do udzielenia tych ulg.
2018 11434 2018-11-23 Uchwała Uchwała nr XLIV/222/2018 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 11435 2018-11-23 Uchwała Uchwała nr XLV/234/2018 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 11436 2018-11-23 Uchwała Uchwała nr XLVII/241/2018 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 11437 2018-11-23 Uchwała Uchwała nr XLVIII/242/2018 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 11438 2018-11-23 Uchwała Uchwała nr XLIX/244/2018 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 11439 2018-11-23 Uchwała Uchwała nr L/251/2018 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 11440 2018-11-23 Uchwała Uchwała nr LI/255/2018 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 11441 2018-11-23 Uchwała Uchwała nr LII/256/2018 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 11442 2018-11-23 Uchwała Uchwała nr LIII/260/2018 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 11443 2018-11-23 Uchwała Uchwała nr LIV/264/2018 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 11444 2018-11-23 Uchwała Uchwała nr LV/270/2018 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 11445 2018-11-23 Uchwała Uchwała nr LVII.283.2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwalę w sprawie Statutu Gminy Rząśnik
2018 11446 2018-11-23 Uchwała Uchwała nr LVII.284.2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 13 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 11447 2018-11-23 Uchwała Uchwała nr I/5/2018 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Sochaczewskiego
2018 11448 2018-11-23 Aneks Aneks nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria z dnia 15 lutego 2018 r. do w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi
2018 11449 2018-11-23 Uchwała Uchwała nr LIV/405/2018 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 11450 2018-11-23 Uchwała Uchwała nr LIV/406/2018 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2018 11451 2018-11-23 Uchwała Uchwała nr LIV/407/2018 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019
2018 11452 2018-11-23 Uchwała Uchwała nr LIII/518/18 Rady Miasta Zielonka z dnia 16 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2018
2018 11453 2018-11-23 Uchwała Uchwała nr LIII/520/18 Rady Miasta Zielonka z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok
2018 11454 2018-11-23 Uchwała Uchwała nr LIII/521/18 Rady Miasta Zielonka z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie opłaty targowej na terenie Miasta Zielonka w roku 2019
2018 11455 2018-11-23 Uchwała Uchwała nr LIII/522/18 Rady Miasta Zielonka z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 r.
2018 11456 2018-11-23 Uchwała Uchwała nr LIII/523/18 Rady Miasta Zielonka z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2019
2018 11457 2018-11-23 Porozumienie Porozumienie nr D.4.2018 Starosty Siedleckiego z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Domanice
2018 11458 2018-11-23 Porozumienie Porozumienie nr D.5.2018 Starosty Siedleckiego z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Wodynie
2018 11459 2018-11-23 Porozumienie Porozumienie nr D.6.2018 Starosty Siedleckiego z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Wiśniew
2018 11460 2018-11-23 Porozumienie Porozumienie nr D.7.2018 Starosty Siedleckiego z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Przesmyki
2018 11461 2018-11-23 Porozumienie Porozumienie nr D.8.2018 Starosty Siedleckiego z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Kotuń
2018 11462 2018-11-23 Porozumienie Porozumienie nr D.9.2018 Starosty Siedleckiego z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Paprotnia
2018 11463 2018-11-23 Porozumienie Porozumienie nr D.11.2018 Starosty Siedleckiego z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Suchożebry
2018 11464 2018-11-23 Porozumienie Porozumienie nr D.12.2018 Starosty Siedleckiego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Zbuczyn
2018 11465 2018-11-23 Porozumienie Porozumienie nr D.13.2018 Starosty Siedleckiego z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Korczew
2018 11466 2018-11-23 Uchwała Uchwała nr 652/2018 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2018 Nr XXXVI/218/2017 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 20 grudnia 2017 r.
2018 11467 2018-11-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 36/2018 Wójta Gminy Karniewo z dnia 19 października 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Karniewo na 2018 r.
2018 11468 2018-11-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 38/2018 Wójta Gminy Karniewo z dnia 31 października 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Karniewo na 2018 r.
2018 11469 2018-11-23 Uchwała Uchwała nr LIII/377/2018 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2018 rok
2018 11470 2018-11-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 41/2018 Wójta Gminy Poświętne z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
2018 11471 2018-11-23 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.87.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2018 roku.
2018 11472 2018-11-23 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.88.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2018 roku.
2018 11473 2018-11-23 Uchwała Uchwała nr LXIII/334/18 Rady Gminy Leoncin z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2018 rok
2018 11474 2018-11-23 Uchwała Uchwała nr 238/XXXIV/2018 Rady Gminy Zawidz z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na rok 2019.
2018 11475 2018-11-23 Uchwała Uchwała nr 239/XXXIV/2018 Rady Gminy Zawidz z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z  tego podatku na terenie gminy Zawidz na 2019 rok.
2018 11476 2018-11-23 Uchwała Uchwała nr 240/XXXIV/2018 Rady Gminy Zawidz z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok.
2018 11477 2018-11-23 Uchwała Uchwała nr 242/XXXIV/2018 Rady Gminy Zawidz z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psów.
2018 11478 2018-11-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 46/2018 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
2018 11479 2018-11-23 Uchwała Uchwała nr LVIII/458/2018 Rady Gminy Czosnów z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2018 11480 2018-11-23 Uchwała Uchwała nr 342.LVII.2018 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 16 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpekciego na 2018 rok
2018 11481 2018-11-23 Uchwała Uchwała nr XLVI/365/2018 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2018 11482 2018-11-23 Uchwała Uchwała nr XLVI/366/2018 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 rok.
2018 11483 2018-11-23 Uchwała Uchwała nr XLVI/367/2018 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej.
2018 11484 2018-11-23 Uchwała Uchwała nr XLVI/368/2018 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/313/2018 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Białobrzegi.
2018 11485 2018-11-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-R.4131.26.2018.BM Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 listopada 2018 r. Rada Gminy w Orońsku
2018 11486 2018-11-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-R.4131.27.2018.BM Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 listopada 2018 r. Rada Gminy i Miasta Przysucha
2018 11487 2018-11-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.200.2018.MK Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2018 r. Rada Miejska w Halinowie
2018 11488 2018-11-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-R.4131.28.2018.AW Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 listopada 2018 r. Rada Gminy Gózd
2018 11489 2018-11-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.201.2018.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 listopada 2018 r. Rada Gminy Siemiątkowo
2018 11490 2018-11-26 Uchwała Uchwała nr XLIV/294/2018 Rady Gminy w Platerowie z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Platerów.
2018 11491 2018-11-26 Uchwała Uchwała nr II/28/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Radomia.
2018 11492 2018-11-26 Uchwała Uchwała nr II/29/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Radomiu Nr 768/2018 z dnia 15 października 2018 r. w sprawie procedury wykonywania inicjatywy uchwałodawczej przez grupę mieszkańców.
2018 11493 2018-11-26 Uchwała Uchwała nr XLIV/240/2018 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
2018 11494 2018-11-26 Uchwała Uchwała nr XLIV/243/2018 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu
2018 11495 2018-11-26 Uchwała Uchwała nr XLV/317/2018 Rady Gminy Wiśniew z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/155/09 Rady Gminy Wiśniew w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
2018 11496 2018-11-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 142/2018 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2018 Nr XXXV/266/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2017 roku.
2018 11497 2018-11-26 Aneks Aneks nr 14 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy; Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2018 r. do porozumienia z dnia 12 lipca 2010r. w sprawie powierzenia miastu stołecznemu Warszawie organizacji centrum powiadamiania ratunkowego
2018 11498 2018-11-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 891 Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Gniewoszów
2018 11499 2018-11-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 892 Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Płoniawy-Bramura
2018 11500 2018-11-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 893 Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Nur
2018 11501 2018-11-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 894 Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Olszewo-Borki
2018 11502 2018-11-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 895 Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Gołymin-Ośrodek
2018 11503 2018-11-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 896 Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Radzanów
2018 11504 2018-11-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 897 Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Przasnyszu
2018 11505 2018-11-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-R.4131.29.2018.AW Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 listopada 2018 r.
2018 11506 2018-11-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-R.4131.30.2018.MN Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 listopada 2018 r. Rada Gminy Belsk Duży
2018 11507 2018-11-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-R.4131.31.2018.MN Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 listopada 2018 r. Rada Gminy Policzna
2018 11508 2018-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/416/18 Rady Miasta Sochaczew z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmiany statutu Miasta Sochaczewa
2018 11509 2018-11-26 Uchwała Uchwała nr 66/XLIX/18 Rady Gminy Wiskitki z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wiskitki”
2018 11510 2018-11-27 Uchwała Uchwała nr LII/442/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości tej opłaty
2018 11511 2018-11-27 Uchwała Uchwała nr LII/443/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2018 11512 2018-11-27 Uchwała Uchwała nr LII/444/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2018 11513 2018-11-27 Uchwała Uchwała nr LI/437/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 października 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2018 Nr XLIII/359/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2017 roku
2018 11514 2018-11-27 Uchwała Uchwała nr 496/18 Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zmian w  uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2018 rok
2018 11515 2018-11-27 Uchwała Uchwała nr 493/18 Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 26 października 2018 r. w sprawie zmian w  uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2018 rok
2018 11516 2018-11-27 Uchwała Uchwała nr 486/18 Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmian w  uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2018 rok
2018 11517 2018-11-27 Uchwała Uchwała nr LIX/346/18 Rady Gminy Korytnica z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku
2018 11518 2018-11-27 Uchwała Uchwała nr LIX/348/18 Rady Gminy Korytnica z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2018 11519 2018-11-27 Uchwała Uchwała nr LIX/347/18 Rady Gminy Korytnica z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych
2018 11520 2018-11-27 Uchwała Uchwała nr LXIX/335/18 Rady Gminy Kampinos z dnia 13 listopada 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2018 r.
2018 11521 2018-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/414/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Długosiodło
2018 11522 2018-11-27 Uchwała Uchwała nr XL/360/18 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 16 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Ostrów Mazowiecka oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2018 11523 2018-11-27 Uchwała Uchwała nr XLI.298.2018 Rady Gminy Stromiec z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Stromiec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2019 rok.
2018 11524 2018-11-27 Uchwała Uchwała nr 365/2018 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Sokołowskiego
2018 11525 2018-11-28 Uchwała Uchwała nr 233/XLIV/18 Rady Gminy Przyłęk z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku na rok 2019
2018 11526 2018-11-28 Uchwała Uchwała nr 234/XLIV/18 Rady Gminy Przyłęk z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 11527 2018-11-28 Uchwała Uchwała nr 235/XLIV/18 Rady Gminy Przyłęk z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2019
2018 11528 2018-11-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 143/2018 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2018 Nr XXXV/266/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2017 roku.
2018 11529 2018-11-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 403/2018 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2018
2018 11530 2018-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/238/2018 Rady Gminy Stupsk z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stupsk
2018 11531 2018-11-28 Uchwała Uchwała nr LVI/314/18 Rady Gminy Somianka z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Somianka
2018 11532 2018-11-28 Uchwała Uchwała nr XXV/268/2018 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 27 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Glinojeck
2018 11533 2018-11-28 Uchwała Uchwała nr LX/519/2018 Rady Miasta Sulejówek z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2018.
2018 11534 2018-11-28 Uchwała Uchwała nr LXV/544/2018 Rady Miasta Sulejówek z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Żurawki – część III
2018 11535 2018-11-28 Uchwała Uchwała nr LXIII/362/2018 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia na rok 2019 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na terenie Powiatu Grójeckiego.
2018 11536 2018-11-28 Uchwała Uchwała nr XLVI/369/2018 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Białobrzegi z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.
2018 11537 2018-11-28 Postanowienie Postanowienie nr 473/2018 Komisarza Wyborczego w Płocku II z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu w Sochaczewie w kadencji 2018 - 2023
2018 11538 2018-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/297/2018 Rady Gminy Suchożebry z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2019
2018 11539 2018-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/298/2018 Rady Gminy Suchożebry z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019 obowiązujących na terenie Gminy Suchożebry oraz zwolnień w tym podatku.
2018 11540 2018-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/299/2018 Rady Gminy Suchożebry z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2019 obowiązujących na terenie Gminy Suchożebry oraz zwolnień w tym podatku.
2018 11541 2018-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/301/2018 Rady Gminy Suchożebry z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.
2018 11542 2018-11-28 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Ciechanowie II z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 11543 2018-11-28 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Ciechanowie I z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 11544 2018-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI.446.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2018 rok
2018 11545 2018-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI.447.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028
2018 11546 2018-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI.448.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII.402.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 27 marca 2018 r.
2018 11547 2018-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI.450.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2018 11548 2018-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI.452.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Lipka, gmina Klembów
2018 11549 2018-11-28 Uchwała Uchwała nr XL/359/18 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 11550 2018-11-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.164.2018 Burmistrza Miasta Marki z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2018 rok.
2018 11551 2018-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/229/2018 Rady Gminy Strachówka z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2018 rok
2018 11552 2018-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/233/2018 Rady Gminy Strachówka z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obwiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Strachówka
2018 11553 2018-11-28 Porozumienie Porozumienie nr D.10.2018 Starosty Siedleckiego z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Skórzec
2018 11554 2018-11-28 Uchwała Uchwała nr I/11/2018 Rady Gminy Wieliszew z dnia 23 listopada 2018 r. zmieniająca Uchwałę nr XLVIII/457/2018 Rady Gminy Wieliszew z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła centralnego ogrzewania w ramach poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Wieliszew
2018 11555 2018-11-28 Uchwała Uchwała nr 1597/LII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 października 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno
2018 11556 2018-11-28 Uchwała Uchwała nr 1637/LIII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów, wicedyrektorów i innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Piaseczno.
2018 11557 2018-11-28 Uchwała Uchwała nr 1640/LIII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Piaseczno
2018 11558 2018-11-28 Uchwała Uchwała nr 1641/LIII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 1495/XLIX/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów zmienionej uchwałą nr 1594/LII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17.10.2018 r.
2018 11559 2018-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/280/2018 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2019
2018 11560 2018-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/281/2018 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiazujących w roku 2019
2018 11561 2018-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/282/2018 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2019
2018 11562 2018-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/283/2018 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych
2018 11563 2018-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/286/2018 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVI/271/2018 z dnia 28 września 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 11564 2018-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/287/2018 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 11565 2018-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/288/2018 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Nowa Sucha
2018 11566 2018-11-28 Uchwała Uchwała nr 644/LVI/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Radzymin”
2018 11567 2018-11-28 Uchwała Uchwała nr 654/LVI/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin w obrębie Borki
2018 11568 2018-11-28 Uchwała Uchwała nr 655/LVI/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin w obrębie Sieraków
2018 11569 2018-11-28 Uchwała Uchwała nr 656/LVI/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2018.
2018 11570 2018-11-28 Uchwała Uchwała nr 246/XLI/2018 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na rok 2019
2018 11571 2018-11-28 Uchwała Uchwała nr 247/XLI/2018 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Nowe Miasto instrumentem płatniczym.
2018 11572 2018-11-28 Uchwała Uchwała nr 250/XLI/2018 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Nowe Miasto.
2018 11573 2018-11-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/2018 Wójta Gminy Miastków Kościelny z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miastków Kościelny za 2017 rok, wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej i samorzadowej instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego
2018 11574 2018-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXIX/352/18 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 11575 2018-11-28 Postanowienie Postanowienie nr 112/2018 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego
2018 11576 2018-11-28 Uchwała Uchwała nr 246/XXXIV/2018 Rady Gminy Zawidz z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie: zmieniająca Statut Gminy Zawidz.
2018 11577 2018-11-28 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 4 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia „Wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 30 września 2018 r.”
2018 11578 2018-11-29 Uchwała Uchwała nr I/4/2018 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 11579 2018-11-29 Uchwała Uchwała nr I/6/2018 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/34/2015 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa i wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia dla inkasentów
2018 11580 2018-11-29 Uchwała Uchwała nr XXX.409.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na rok 2018
2018 11581 2018-11-29 Uchwała Uchwała nr XXX.410.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXIV.345.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2018 - 2033
2018 11582 2018-11-29 Uchwała Uchwała nr XXX.411.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2019 rok
2018 11583 2018-11-29 Uchwała Uchwała nr XXX.414.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Tłuszcz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019
2018 11584 2018-11-29 Uchwała Uchwała nr XXX.415.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tłuszcz (obszar pozamiejski) dla części miejscowości Postoliska
2018 11585 2018-11-29 Uchwała Uchwała nr XXX.416.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tłuszcz (obszar pozamiejski) dla części miejscowości Jasienica (droga Jasienica - Pieńki)
2018 11586 2018-11-29 Uchwała Uchwała nr XXX.417.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Tłuszczu
2018 11587 2018-11-29 Uchwała Uchwała nr XXX.418.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Jasienicy
2018 11588 2018-11-29 Uchwała Uchwała nr 249/XLI/2018 Rady Gminy Bielsk z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2019.
2018 11589 2018-11-29 Uchwała Uchwała nr 250/XLI/2018 Rady Gminy Bielsk z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019 obowiązujących na terenie Gminy Bielsk oraz zwolnień w tym podatku.
2018 11590 2018-11-29 Uchwała Uchwała nr 251/XLI/2018 Rady Gminy Bielsk z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019 obowiązujących na terenie Gminy Bielsk oraz zwolnień, w tym podatku.
2018 11591 2018-11-29 Uchwała Uchwała nr 252/XLI/2018 Rady Gminy Bielsk z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie opłaty targowej.
2018 11592 2018-11-29 Uchwała Uchwała nr L/547/2018 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2019 r.
2018 11593 2018-11-29 Uchwała Uchwała nr L/548/2018 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2018 11594 2018-11-29 Uchwała Uchwała nr L/549/2018 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2019 r.
2018 11595 2018-11-29 Uchwała Uchwała nr L/550/2018 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie opłaty targowej
2018 11596 2018-11-29 Uchwała Uchwała nr L/551/2018 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki
2018 11597 2018-11-29 Uchwała Uchwała nr L/552/2018 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
2018 11598 2018-11-29 Uchwała Uchwała nr L/553/2018 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów i przyznania tym kryteriom określonej liczby punktów
2018 11599 2018-11-29 Uchwała Uchwała nr L/555/2018 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nowy Dwór Mazowiecki
2018 11600 2018-11-29 Uchwała Uchwała nr XLIX/239/18 Rady Gminy Wilga z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIX/200/2017 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Wilga przez inne podmioty nie należące do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej pobrania i wykorzystania.
2018 11601 2018-11-29 Uchwała Uchwała nr XLIX/240/18 Rady Gminy Wilga z dnia 17 października 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wilga.
2018 11602 2018-11-29 Uchwała Uchwała nr XLIX/241/18 Rady Gminy Wilga z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania.
2018 11603 2018-11-29 Uchwała Uchwała nr XLIX/249/18 Rady Gminy Wilga z dnia 17 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Wilga.
2018 11604 2018-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/231/2018 Rady Gminy Strachówka z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strachówka
2018 11605 2018-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/232/2018 Rady Gminy Strachówka z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 11606 2018-11-29 Uchwała Uchwała nr L/472/2018 Rady Gminy Wieliszew z dnia 19 października 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Poddębie, gm. Wieliszew
2018 11607 2018-11-29 Uchwała Uchwała nr L/474/2018 Rady Gminy Wieliszew z dnia 19 października 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Topolina, gm. Wieliszew
2018 11608 2018-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII.240.2018 Rady Gminy Wąsewo z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 11609 2018-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII.242.2018 Rady Gminy Wąsewo z dnia 18 października 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wąsewo
2018 11610 2018-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/306/2018 Rady Gminy Łąck z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Łąck na rok 2019.
2018 11611 2018-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/307/2018 Rady Gminy Łąck z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2019 r.
2018 11612 2018-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/308/2018 Rady Gminy Łąck z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek i zwolnień od podatku od środków transportowych na rok 2019
2018 11613 2018-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/309/2018 Rady Gminy Łąck z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na rok 2019
2018 11614 2018-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/310/ 2018 Rady Gminy Łąck z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na rok 2019
2018 11615 2018-11-29 Postanowienie Postanowienie nr DWW-773-11/18 Komisarza Wyborczego w Warszawie I z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 11616 2018-11-29 Postanowienie Postanowienie nr DWW-773-12/18 Komisarza Wyborczego w Warszawie I z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 11617 2018-11-29 Postanowienie Postanowienie nr DWW-773-13/18 Komisarza Wyborczego w Warszawie I z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 11618 2018-11-29 Postanowienie Postanowienie nr DWW-773-1/18 Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 31 października 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów radnych
2018 11619 2018-11-29 Postanowienie Postanowienie nr DWW-777-9/18 Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Miejskiej w Piasecznie
2018 11620 2018-11-29 Postanowienie Postanowienie nr DWW-773-4/18 Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów radnych
2018 11621 2018-11-29 Postanowienie Postanowienie nr DWW-777-2/18 Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Miejskiej w Brwinowie
2018 11622 2018-11-29 Postanowienie Postanowienie nr DWW-777-12/18 Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Miasta Otwocka
2018 11623 2018-11-29 Postanowienie Postanowienie nr DWW-777-15/18 Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Miejskiej w Piastowie
2018 11624 2018-11-29 Postanowienie Postanowienie nr DWW-773-2/18 Komisarza Wyborczego w Warszawie III z dnia 31 października 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów radnych
2018 11625 2018-11-29 Postanowienie Postanowienie nr DWW-773-3/18 Komisarza Wyborczego w Warszawie III z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów radnych
2018 11626 2018-11-29 Postanowienie Postanowienie nr DWW-773-5/18 Komisarza Wyborczego w Warszawie III z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 11627 2018-11-29 Postanowienie Postanowienie nr DWW-773-6/18 Komisarza Wyborczego w Warszawie III z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 11628 2018-11-29 Postanowienie Postanowienie nr DWW-773-7/18 Komisarza Wyborczego w Warszawie III z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 11629 2018-11-29 Postanowienie Postanowienie nr DWW-773-8/18 Komisarza Wyborczego w Warszawie III z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 11630 2018-11-29 Postanowienie Postanowienie nr DWW-773-9/18 Komisarza Wyborczego w Warszawie III z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 11631 2018-11-29 Postanowienie Postanowienie nr DWW-777-1/18 Komisarza Wyborczego w Warszawie III z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Miasta Marki
2018 11632 2018-11-29 Postanowienie Postanowienie nr DWW-777-3/18 Komisarza Wyborczego w Warszawie III z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Miejskiej w Wołominie
2018 11633 2018-11-29 Postanowienie Postanowienie nr DWW-777-4/18 Komisarza Wyborczego w Warszawie III z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
2018 11634 2018-11-29 Postanowienie Postanowienie nr DWW-777-5/18 Komisarza Wyborczego w Warszawie III z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Miasta Ząbki
2018 11635 2018-11-29 Postanowienie Postanowienie nr DWW-777-6/18 Komisarza Wyborczego w Warszawie III z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Miejskiej w Radzyminie
2018 11636 2018-11-29 Postanowienie Postanowienie nr DWW-777-13/18 Komisarza Wyborczego w Warszawie III z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Miejskiej w Łomiankach
2018 11637 2018-11-29 Postanowienie Postanowienie nr DWW-777-14/18 Komisarza Wyborczego w Warszawie III z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Miejskiej w Kobyłce
2018 11638 2018-11-29 Postanowienie Postanowienie nr DWW-777-16/18 Komisarza Wyborczego w Warszawie III z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Miasta Marki
2018 11639 2018-11-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 907 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Staroźreby
2018 11640 2018-11-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 908 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Gostyninie
2018 11641 2018-11-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 909 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Rybno
2018 11642 2018-11-30 Uchwała Uchwała nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLV/321/2017 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
2018 11643 2018-11-30 Uchwała Uchwała nr II/6/2018 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2018 rok
2018 11644 2018-11-30 Uchwała Uchwała nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok
2018 11645 2018-11-30 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych
2018 11646 2018-11-30 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/97/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie opłaty targowej
2018 11647 2018-11-30 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2018 11648 2018-11-30 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 23 listopada 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości
2018 11649 2018-11-30 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Zakroczym na lata 2019- 2023
2018 11650 2018-11-30 Uchwała Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie zasad przyznawania diet radnym oraz zwrotu kosztów podróży służbowych
2018 11651 2018-11-30 Uchwała Uchwała nr 155/XVII/18 Rady Gminy Słupno z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych na rok 2019
2018 11652 2018-11-30 Uchwała Uchwała nr 156/XVII/18 Rady Gminy Słupno z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2019
2018 11653 2018-11-30 Uchwała Uchwała nr 157/XVII/18 Rady Gminy Słupno z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Słupno oraz zwolnień dotyczących tego podatku
2018 11654 2018-11-30 Uchwała Uchwała nr 14/I/18 Rady Gminy Słupno z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie zwolnień z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Słupno
2018 11655 2018-11-30 Uchwała Uchwała nr XLIX/235/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
2018 11656 2018-11-30 Uchwała Uchwała nr XLIX/236/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2018 11657 2018-11-30 Uchwała Uchwała nr XLIX/237/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej
2018 11658 2018-11-30 Uchwała Uchwała nr XLIX/238/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Borowie
2018 11659 2018-11-30 Uchwała Uchwała nr XLIX/239/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Borowie
2018 11660 2018-11-30 Uchwała Uchwała nr XLIX/240/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 11661 2018-11-30 Uchwała Uchwała nr LIX/336/2018 Rady Gminy Teresin z dnia 31 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia na terenie gminy Teresin "Teresińskiej Karty Dużej Rodziny 3+"
2018 11662 2018-11-30 Uchwała Uchwała nr LIX/343/2018 Rady Gminy Teresin z dnia 31 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019
2018 11663 2018-11-30 Uchwała Uchwała nr LIX/344/2018 Rady Gminy Teresin z dnia 31 października 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2019
2018 11664 2018-11-30 Uchwała Uchwała nr LIX/345/2018 Rady Gminy Teresin z dnia 31 października 2018 r. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2019
2018 11665 2018-11-30 Uchwała Uchwała nr 699/XLVIII/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2018
2018 11666 2018-11-30 Uchwała Uchwała nr 704/XLIX/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lesznowola.
2018 11667 2018-11-30 Uchwała Uchwała nr 705/XLIX/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2018 11668 2018-11-30 Uchwała Uchwała nr 708/XLIX/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 18 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze
2018 11669 2018-11-30 Uchwała Uchwała nr 709/XLIX/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 18 października 2018 r. w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych na terenie gminy Lesznowola
2018 11670 2018-11-30 Uchwała Uchwała nr X/53/2018 Rady Gminy Radzanów z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 rok.
2018 11671 2018-11-30 Uchwała Uchwała nr X/54/2018 Rady Gminy Radzanów z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.
2018 11672 2018-11-30 Uchwała Uchwała nr X/55/2018 Rady Gminy Radzanów z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok.
2018 11673 2018-11-30 Postanowienie Postanowienie nr DRD1-773/9/18 Komisarza Wyborczego w Radomiu I z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Radomiu
2018 11674 2018-11-30 Postanowienie Postanowienie nr DRD1-773/11/18 Komisarza Wyborczego w Radomiu I z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Radomiu</