Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Październik 2018

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 9162 2018-10-01 Uchwała Uchwała nr XLV/258/18 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 25 września 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2018 9163 2018-10-01 Uchwała Uchwała nr XLV/259/18 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 25 września 2018 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdów z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2018 9164 2018-10-01 Uchwała Uchwała nr XLV/260/18 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 25 września 2018 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarach wodnych Powiatu Makowskiego w 2019 r.
2018 9165 2018-10-01 Uchwała Uchwała nr XLV/261/18 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Makowskiego
2018 9166 2018-10-01 Uchwała Uchwała nr XLV/262/18 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmian w  uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2018 rok
2018 9167 2018-10-01 Uchwała Uchwała nr XLVIII/422/2018 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów
2018 9168 2018-10-01 Uchwała Uchwała nr XLVIII/416/2018 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 28 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2018
2018 9169 2018-10-01 Uchwała Uchwała nr XLVIII/417/2018 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia spółkom wodnym dotacji celowych z bużetu Powiatu Pruszkowskiego, trybu postępowania w sprawie udzielenia tych dotacji i sposobu ich rozliczenia
2018 9170 2018-10-01 Uchwała Uchwała nr XLVIII/419/2018 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi powiatowej nr 3127W ul. Przejazd w Brwinowie jej dotychczasowej kategorii
2018 9171 2018-10-01 Uchwała Uchwała nr XLVIII/420/2018 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi powiatowej nr 3113W – ul. Targowej w Opaczy Małej, gmina Michałowice jej dotychczasowej kategorii
2018 9172 2018-10-01 Uchwała Uchwała nr 335/XXXV/2018 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Radomskiego
2018 9173 2018-10-01 Uchwała Uchwała nr 337/XXXV/2018 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2018 roku za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym.
2018 9174 2018-10-01 Uchwała Uchwała nr 209/716/2018 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 18 września 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i  wydatków w budżecie Powiatu Wyszkowskiego na 2018 r.
2018 9175 2018-10-01 Uchwała Uchwała nr 210/719/2018 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i  wydatków w budżecie Powiatu Wyszkowskiego na 2018 r.
2018 9176 2018-10-01 Uchwała Uchwała nr XLVIII.457.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2018 rok
2018 9177 2018-10-01 Uchwała Uchwała nr XLVIII.459.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 13 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Halinów
2018 9178 2018-10-01 Uchwała Uchwała nr XLVIII.463.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 13 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Halinów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2018 9179 2018-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXVI/206/2018 Rady Gminy Domanice z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie uchylenia Statutu Samorządu Mieszkańców Wsi.
2018 9180 2018-10-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 52.2018 Wójta Gminy Jasieniec z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie: przyjęcia i przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji z wykonania budżetu gminy, planów finansowych jednostek, dla których jednostka samorządu terytorialnego jest organem założycielskim oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2018r.
2018 9181 2018-10-01 Uchwała Uchwała nr XLV/256/2018 Rady Gminy Bielany z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały określającej przystanki komunikacyjne oraz warunki korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bielany.
2018 9182 2018-10-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.134.2018 Burmistrza Miasta Marki z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2018 rok.
2018 9183 2018-10-01 Uchwała Uchwała nr 332.LV.2018 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 6 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2018 rok
2018 9184 2018-10-01 Uchwała Uchwała nr XLIV/256/2018 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 19 września 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grójeckiemu na remonty dróg powiatowych
2018 9185 2018-10-01 Uchwała Uchwała nr XXIX/204/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 września 2018 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Czarnia.
2018 9186 2018-10-01 Uchwała Uchwała nr 633/2018 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2018 Nr XXXVI/218/2017 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 20 grudnia 2017 r.
2018 9187 2018-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXVII/225/2018 Rady Gminy Domanice z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Domanice
2018 9188 2018-10-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 106/2018 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2018 Nr XXXV/266/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2017 roku.
2018 9189 2018-10-01 Uchwała Uchwała nr LXV/277/2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 5 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy i Miasta Mogielnica.
2018 9190 2018-10-01 Uchwała Uchwała nr LXV/278/2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 5 września 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy i Miasta Mogielnica miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 9191 2018-10-01 Uchwała Uchwała nr LXV/276/2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 5 września 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin na stanowiskach kierowniczych oraz pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych i ustalenia tygodniowego pensum dla nauczycieli prowadzących zajęcia o różnym wymiarze godzin zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mogielnica.
2018 9192 2018-10-01 Uchwała Uchwała nr LXXII/540/2018 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 20 września 2018 r. w sprawie określenia lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Płońsk, których właścicielem jest Gmina Miasto Płońsk
2018 9193 2018-10-01 Uchwała Uchwała nr XLVIII.338.2018 Rady Gminy Kotuń z dnia 20 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy rondu w Żeliszewie Podkościelnym.
2018 9194 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr LXXII/542/2018 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 20 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miasto Płońsk
2018 9195 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr LXXII/544/2018 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/202/2016 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 19 maja 2016 roku w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płońsku, zmienionej Uchwałą Nr XLI/327/2017 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 2 marca 2017 roku
2018 9196 2018-10-02 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 80/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2018 r.
2018 9197 2018-10-02 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.63.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 17 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2018 roku.
2018 9198 2018-10-02 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.64.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2018 roku.
2018 9199 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/303/2018 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Ostrowskiego
2018 9200 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/304/2018 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 28 września 2018 r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi na terenie powiatu ostrowskiego i jego parkowanie na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez Starostę Ostrowskiego oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2018 9201 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr LI/414/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 12 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Nasielsk na prowadzenie niepublicznych przedszkoli, szkół prowadzonych na terenie Gminy Nasielsk oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 9202 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr LI/415/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 12 września 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII/155/16 z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku, prowadzony przez Gminę Nasielsk oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie
2018 9203 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/177/2018 Rady Gminy Młynarze z dnia 26 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Młynarze
2018 9204 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr LVI/521/18 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Falenty Nowe w Gminie Raszyn – rejon ul. Grudzi i ul. Willowej
2018 9205 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr LVII/532/18 Rady Gminy Raszyn z dnia 14 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Jaworowa w Gminie Raszyn - rejon Południowej Obwodnicy Warszawy
2018 9206 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr LVII/534/18 Rady Gminy Raszyn z dnia 14 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Dawidy w Gminie Raszyn –rejon Południowej Obwodnicy Warszawy - część I
2018 9207 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr LVI.302.2018 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Brańszczyk
2018 9208 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/ 340/2018 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dąbrówka na 2018 rok.
2018 9209 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/257/2018 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 19 września 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z Hali Sportowej przy Publicznym Gimnazjum im. Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Belsku Dużym.
2018 9210 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/293/18 Rady Gminy Latowicz z dnia 20 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Latowicz.
2018 9211 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/294/18 Rady Gminy Latowicz z dnia 20 września 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie na terenie gminy Latowicz miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 9212 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr XX/69/18 Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą "Natura" z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r. Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura” Nr XVIII /61/17 Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwa „Natura” z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018 9213 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr XX/71/18 Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą "Natura" z dnia 24 września 2018 r. w sprawie podziału terenu Związku Międzygminnego pod nazwą ,,Natura” na sektory, w celu zorganizowania odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
2018 9214 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr LIII/308/18 Rady Gminy Somianka z dnia 26 września 2018 r. w sprawie : zmian do Uchwały budżetowej nr XLIII/254/17 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2017 roku
2018 9215 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr XLVI/329/2018 Rady Gminy w Brochowie z dnia 5 września 2018 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Brochów maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania oraz wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym
2018 9216 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr XLV/291/2018 Rady Gminy Radzanowo z dnia 26 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Radzanowo
2018 9217 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr LXIX/728/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 19 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Góra Kalwaria
2018 9218 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr LXIX/729/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu wykonywania inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców Gminy Góra Kalwaria
2018 9219 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr LXIX/732/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 19 września 2018 r. w sprawie nadania nazw ulic we wsi Kąty
2018 9220 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr LXIX/733/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Góra Kalwaria – terenów położonych pomiędzy ulicami Grójecką i Wojska Polskiego
2018 9221 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr LXIX/734/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 19 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Łubna – teren przemysłowy – etap I
2018 9222 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr LXIX/740/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
2018 9223 2018-10-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.64.2018 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2018
2018 9224 2018-10-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.65.2018 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2018-2027
2018 9225 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr LXI/587/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół ponadpodstawowych
2018 9226 2018-10-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.98.2018 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Ząbki za pierwsze  półrocze 2018 roku
2018 9227 2018-10-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.104.2018 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2018
2018 9228 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr LXII/594/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół ponadpodstawowych
2018 9229 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr XLIX/328/2018 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2018
2018 9230 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr L/339/2018 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2018
2018 9231 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr LI/349/2018 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2018.
2018 9232 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr LII/354/2018 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2018
2018 9233 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr XLII/255/2018 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Szydłowieckiego.
2018 9234 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr XLII/256/2018 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 września 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
2018 9235 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr XLII/257/2018 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 września 2018 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej
2018 9236 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr XLI/332/201 Rady Gminy Kołbiel z dnia 13 września 2018 r. w sprawie niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kołbiel
2018 9237 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr XLI/333/2018 Rady Gminy Kołbiel z dnia 13 września 2018 r. w sprawie : trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2018 9238 2018-10-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.142.2018.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 września 2018 r. Rada Miejska w Radomiu
2018 9239 2018-10-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.144.2018.RM Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 września 2018 r. Rada Miejska Góry Kalwarii
2018 9240 2018-10-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.147.2018.AK Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 września 2018 r. Rada Gminy Dębe Wielkie
2018 9241 2018-10-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.140.2018.RM Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 września 2018 r. Rada Gminy Prażmów
2018 9242 2018-10-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.148.2018.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 września 2018 r. Rada Miasta Ciechanów
2018 9243 2018-10-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.152.2019.KS Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 października 2018 r. Rada Miejska w Serocku
2018 9244 2018-10-02 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 29 Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 października 2018 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatów zwoleńskiego i lipskiego
2018 9245 2018-10-02 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Młodzieszyn z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Młodzieszyn obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2018 9246 2018-10-02 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Raciąż z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Raciąż obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2018 9247 2018-10-02 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Grudusk z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Grudusk obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2018 9248 2018-10-02 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Przasnysz; Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie powierzenia Miastu Przasnysz obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2018 9249 2018-10-02 Aneks Aneks nr 1 Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Suchożebry z dnia 3 lipca 2018 r. do porozumienia z dnia 16 marca 2018r. w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni oraz przyznania dotacji na ten cel
2018 9250 2018-10-02 Aneks Aneks nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck; Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 lipca 2018 r. do porozumienia z dnia 16 marca 2018r. w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni oraz przyznania dotacji na ten cel
2018 9251 2018-10-02 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Kampinos z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Kampinos obowiązku utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni oraz przyznania dotacji na ten cel
2018 9252 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr 262/LI/2018 Rady Gminy Załuski z dnia 5 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Załuski
2018 9253 2018-10-02 Aneks Aneks nr 2 Starosty Otwockiego; Wojewody Mazowieckiego z dnia 6 września 2018 r. do porozumienia w sprawie utworzenia Terenowych Punktów Paszportowych oraz powierzenia prowadzenia spraw z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków paszportowych i wydawania dokumentów paszportowych
2018 9254 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/255/2018 Rady Gminy Przesmyki z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Przesmyki
2018 9255 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/257/2018 Rady Gminy Przesmyki z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Przesmyki
2018 9256 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr LVIII/427/2018 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 2 października 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr IV/23/2003 Rady Gminy Zbuczyn Poduchowny z dnia 19 lutego 2003 roku w sprawie nadania Statutów jednostkom pomocniczym Gminy Zbuczyn Poduchowny.
2018 9257 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr LII/330/2018 Rady Gminy Wierzbica z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi finansowej jednostkom organizacyjnym Gminy Wierzbica zaliczanym do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wierzbica.
2018 9258 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr LII/331/2018 Rady Gminy Wierzbica z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2018 9259 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr LII/332/2018 Rady Gminy Wierzbica z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Wierzbica
2018 9260 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XLIX/208/2018 Rady Gminy Sabnie z dnia 7 sierpnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2018 9261 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr L/214/2018 Rady Gminy Sabnie z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sabnie
2018 9262 2018-10-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.136.2018 Burmistrza Miasta Marki z dnia 28 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2018 rok.
2018 9263 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr LV/295/2018 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu targowiska gminnego w Solcu nad Wisłą
2018 9264 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr LXI/326/18 Rady Gminy Leoncin z dnia 26 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Leoncin.
2018 9265 2018-10-03 Wyrok Wyrok nr VIII SA/Wa 26/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 maja 2018 r.
2018 9266 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XLI/286/18 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Żuromińskiego
2018 9267 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr 208/2018 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2018
2018 9268 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr 209/2018 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 28 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok
2018 9269 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr LIV/476/18 Rady Gminy Cegłów z dnia 13 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Tyborów
2018 9270 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XLIX/332/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/208/17 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Szydłowiec.
2018 9271 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XLIX/334/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Szydłowieckiej Rady Seniorów stanowiącej załącznik do Uchwały Nr 28/VII/15 Rady Miejskiej z dnia 26 marca 2015 r. oraz przedłużenia trwającej kadencji Szydłowieckiej Rady Seniorów.
2018 9272 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XLIX/336/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 19 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Barak
2018 9273 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XLIX/337/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 19 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Chustki
2018 9274 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XLIX/338/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 19 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ciechostowice
2018 9275 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XLIX/339/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 19 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Hucisko
2018 9276 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XLIX/340/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 19 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jankowice
2018 9277 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XLIX/341/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 19 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Korzyce
2018 9278 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XLIX/342/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 19 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Krzcięcin
2018 9279 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XLIX/343/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 19 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łazy
2018 9280 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XLIX/344/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 19 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Majdów
2018 9281 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XLIX/345/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 19 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Omięcin
2018 9282 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XLIX/346/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 19 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rybianka
2018 9283 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XLIX/347/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 19 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sadek
2018 9284 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XLIX/348/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 19 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Szydłówek I
2018 9285 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XLIX/349/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 19 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Szydłówek II
2018 9286 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XLIX/350/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 19 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Świerczek
2018 9287 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XLIX/351/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 19 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Świniów
2018 9288 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XLIX/352/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 19 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wilcza Wola
2018 9289 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XLIX/353/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 19 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wola Korzeniowa
2018 9290 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XLIX/354/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 19 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wysocko
2018 9291 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XLIX/355/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 19 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wysoka
2018 9292 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XLIX/356/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 19 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zastronie
2018 9293 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XLIX/357/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 19 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zdziechów
2018 9294 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XLI/270/2018 Rady Gminy Lelis z dnia 28 września 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2018 9295 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XLI/269/2018 Rady Gminy Lelis z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zasad przyznawania pomocy stypendialnej w formie Nagrody Edukacyjnej Gminy Lelis
2018 9296 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XLI/267/2018 Rady Gminy Lelis z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
2018 9297 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XL/264/2018 Rady Gminy Lelis z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
2018 9298 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr LI/379/2018 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2018 rok
2018 9299 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr LI/378/2018 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLV/321/2017 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
2018 9300 2018-10-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 83/2018 Burmistrza Zakroczymia z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2018 rok
2018 9301 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/53/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 26 września 2018 r. zmieniająca Uchwałę nr V/11/2015 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Jedlińsk
2018 9302 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/58/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 26 września 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/31/2013 w sprawie regulaminu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów ze szkół prowadzonych przez Gminę Jedlińsk
2018 9303 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr LIV/332/18 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 26 września 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLIV/259/17 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 13 grudnia 2017r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania
2018 9304 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr LIII/324/18 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 5 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2018 9305 2018-10-03 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.65.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2018 roku.
2018 9306 2018-10-03 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.66.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2018 roku.
2018 9307 2018-10-03 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.67.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2018 roku.
2018 9308 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr LV.272.2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji spółkom wodnym działającym na terenie gminy Rząśnik, trybu postępowania w sprawach udzielania dotacji i sposobu jej rozliczenia
2018 9309 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr LV.273. 2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży dla terenu Gminy Rząśnik
2018 9310 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr LV.274.2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 27 września 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rząśnik
2018 9311 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr LXII/262/18 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018 r.
2018 9312 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/249/2018 Rady Gminy Winnica z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/70/2015 Rady Gminy Winnica z dnia 30 listopada 2015 r. (Dz. U. Woj. Maz. z 2015r. poz. 11019) w sprawie określenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz wzorów informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego
2018 9313 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/250/2018 Rady Gminy Winnica z dnia 25 września 2018 r. w sprawie regulaminu określającego wysokości oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, nagród, zasad wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku wiejskiego nauczycielom gminy Winnica
2018 9314 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/251/2018 Rady Gminy Winnica z dnia 25 września 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr X/48/11 Rady Gminy Winnica z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Winnica
2018 9315 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/252/2018 Rady Gminy Winnica z dnia 25 września 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 9316 2018-10-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 333/2018 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2018
2018 9317 2018-10-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 354/2018 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2018
2018 9318 2018-10-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 360/2018 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2018
2018 9319 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XL.229.2018 Rady Gminy Słubice z dnia 25 września 2018 r. w sprawie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o numerze ewidencyjnym 35/ 7 w obrębie geodezyjnym Juliszew w prawo własności nieruchomości
2018 9320 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XLV/250/2018 Rady Gminy Mirów z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany UCHWAŁY NR XX/117/2016 Rady Gminy Mirów z dnia 8 sierpnia 2016r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mirów
2018 9321 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/300/2018 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 28 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2018
2018 9322 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr LXI/325/18 Rady Gminy Leoncin z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Leoncin
2018 9323 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr LVI/529/2018 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Raszyn spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania.
2018 9324 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/305/2018 Rady Gminy Baranowo z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Baranowo na rok 2018.
2018 9325 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr LXII/527/2018 Rady Miasta Sulejówek z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zasad wnoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 9326 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/291/2018 Rady Gminy Łąck z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie ewidencyjnym Łąck, gm. Łąck.
2018 9327 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XLI/283/18 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, placówek prowadzonych na terenie Powiatu Żuromińskiego przez inne niż Powiat Żuromiński osoby prawne i fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 9328 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/323/2018 Rady Gminy Wiśniew z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Wiśniew miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 9329 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr 270/LII/2018 Rady Gminy Załuski z dnia 28 września 2018 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 262/LI/2018 Rady Gminy Załuski z dnia 5 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Załuski.
2018 9330 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr LVI/585/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Kamieńczyk.
2018 9331 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr LVI/586/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Leszczydół-Nowiny.
2018 9332 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr LVI/587/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Ślubów.
2018 9333 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr LVI/588/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr IX/46/2007 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2018 9334 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr LVI/589/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/214/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2018 9335 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr LVI/590/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych na terenie Gminy Wyszków.
2018 9336 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr LVI/591/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVI/473/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wyszków.
2018 9337 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr LVI/594/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2018 rok.
2018 9338 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XLV/551/2018 Rady Miasta Mława z dnia 25 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy
2018 9339 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XLV/552/2018 Rady Miasta Mława z dnia 25 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Miasta Mława
2018 9340 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XLV/553/2018 Rady Miasta Mława z dnia 25 września 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 9341 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XLV/545/2018 Rady Miasta Mława z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 9342 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XLV/547/2018 Rady Miasta Mława z dnia 25 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie
2018 9343 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XLV/548/2018 Rady Miasta Mława z dnia 25 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2017-2021
2018 9344 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr LXVI/514/2018 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2018
2018 9345 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr LXVI/516/2018 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Pułtusk
2018 9346 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/287/2018 Rady Gminy Suchożebry z dnia 25 września 2018 r. zmieniającą uchwałę nr XXXIII/283/2018 w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego w Suchożebrach i nadania statutu.
2018 9347 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/289/2018 Rady Gminy Suchożebry z dnia 25 września 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym w Suchożebrach oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.
2018 9348 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/292/2018 Rady Gminy Suchożebry z dnia 25 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wola Suchożebrska
2018 9349 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/294/2018 Rady Gminy Suchożebry z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.
2018 9350 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/527/2018 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Miejskiej Nowego Dworu Mazowieckiego na okres 2018-2020 roku.
2018 9351 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/532/2018 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 25 września 2018 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowych stowarzyszeniom ogrodowym prowadzącym rodzinne ogrody działkowe na obszarze Gminy Miejskiej Nowego Dworu Mazowieckiego, sposobu rozliczenia tych dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zadań.
2018 9352 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XLII.0007.309.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 27 września 2018 r. w sprawie dokonania zmian w Statucie Gminy Siennica
2018 9353 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XLII.0007.310.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2018 9354 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XLII.0007.312.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII.0007.293.2014 Rady Gminy w Siennicy z dnia 06 listopada 2014 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
2018 9355 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr LV/628/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/127/2007 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 maja 2007 roku w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Siedlce
2018 9356 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr LV/633/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy rondu.
2018 9357 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr LV/634/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w roku 2019
2018 9358 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr LV/639/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały NR LIV/616/2018 Rada Miasta Siedlce z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie pozbawienia działki nr 279/1 obręb 91oraz działek nr 80/1, 80/2, 80/3, 80/4, 80/5, 80/6, 80/7, 80/8, 80/9, 80/10, 80/11, 80/12 i 80/14 z obrębu 133 stanowiących część pasa drogowego ul. Adama Asnyka w Siedlcach kategorii drogi gminnej i wyłączenia jej z użytkowania
2018 9359 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr LV/637/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2018 rok
2018 9360 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr LII/375/2018 Rady Miasta Maków Mazowiecki z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Maków Mazowiecki
2018 9361 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr LII/378/2018 Rady Miasta Maków Mazowiecki z dnia 27 września 2018 r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2018 rok
2018 9362 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/211/2018 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
2018 9363 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/213/2018 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szelków.
2018 9364 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/214/2018 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Szelków.
2018 9365 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/256/2018 Rady Gminy Przesmyki z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Przesmyki
2018 9366 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr L/251/2018 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/153/2017 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Białobrzeski.
2018 9367 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr 521/LXX/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Ostrołęki
2018 9368 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr L/297/2018 Rady Gminy Rzekuń z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w statutach sołectw
2018 9369 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr 324/XLVIII/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 28 września 2018 r. w sprawie uzgodnienia projektu przebudowy sieci energetycznej napowietrznej nN-0,4 KV w miejscowości Białe, gmina Gostynin, zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 202/10, częściowo w odległości mniejszej niż 15 m od istniejącego pomnika przyrody – zabytkowej Alei Lipowej.
2018 9370 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr 224/XLII/18 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 27 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Przyłęk
2018 9371 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr 655/XLVI/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2018
2018 9372 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XLII/263/2018 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Rady Powiatu w Szydłowcu na rok 2018.
2018 9373 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr LIV/475/18 Rady Gminy Cegłów z dnia 13 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Zdrojowej zlokalizowanej na drodze dojazdowej w strefie zamieszkania położonej w miejscowości Cegłów
2018 9374 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII.40.2018 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Gutkowo.
2018 9375 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/357/2018 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 27 września 2018 r. w sprawie nadania Statutu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji – Zakład Budżetowy w Białobrzegach.
2018 9376 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr LXII.550.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr LI.445.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 grudnia 2017 r.
2018 9377 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr LII/294/2018 Rady Gminy Leszno z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2018 9378 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr LII/295/2018 Rady Gminy Leszno z dnia 26 września 2018 r. w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Leszno oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych
2018 9379 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr 286/XXXIX/18 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 11 września 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie obiektów pływających w 2019 r.
2018 9380 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr 830/VII/47/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2018
2018 9381 2018-10-04 Aneks Aneks nr 4 Burmistrza Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 14 września 2018 r. do Porozumienia z dnia 11.12.2014 r.
2018 9382 2018-10-04 Zestawienie Zestawienie nr GK.7113.6.2018 Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 1 października 2018 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2017 rok położonych na obszarze miasta Mińsk Mazowiecki
2018 9383 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/268/2018 Rady Gminy Sochocin z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2018 rok
2018 9384 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr 463/XLVII/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 93/XIII/15 Rady Miasta Milanówka z dnia 22 października 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku
2018 9385 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr 464/XLVII/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 10 września 2018 r. w sprawie trybu i zasad przeprowadzania konsultacji społecznych z Mieszkańcami Miasta Milanówka
2018 9386 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr 629/XLVI/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „SZWANKE” w Ciechanowie
2018 9387 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr LXII/548/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Karczew Programu "Karczewska Karta Dużej Rodziny"
2018 9388 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr LXII/553/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2018
2018 9389 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XLII/417/2018 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Mrozy
2018 9390 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/432/2018 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Mrozy na rok 2018
2018 9391 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/433/2018 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 26 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Mrozy
2018 9392 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/434/2018 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 26 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mrozy
2018 9393 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XLII/256/2018 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzew uznanych za pomniki przyrody.
2018 9394 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr LIII/427/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2018 rok
2018 9395 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr LIII/428/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 27 września 2018 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej przez Urząd Miasta w Przasnyszu
2018 9396 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr LIII/429/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. "PÓŁNOC III".
2018 9397 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr LIII/434/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 9398 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr LIII/435/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Przasnysz
2018 9399 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr 454/VII/2018 Rady Miasta Józefowa z dnia 6 września 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr 445/VII/2018 Rady Miasta Józefowa z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Józefowa
2018 9400 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr 455/VII/2018 Rady Miasta Józefowa z dnia 6 września 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr 368/VII/2018 z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie miasta Józefów, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej polegających na wymianie źródła ciepła
2018 9401 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr 237/LXVI/2018 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 28 września 2018 r. w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia przebiegu drogi publicznej Nr 140429W na terenie Miasta i Gminy Sanniki.
2018 9402 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr 238/LXVI/2018 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 28 września 2018 r. w sprawie: Zmiany Uchwały Nr 231/LXV/2018 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 24 sierpnia 2018 roku w sprawie ustalenia zniżek godzin dla dyrektorów szkół i innych nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych na terenie Miasta i Gminy Sanniki.
2018 9403 2018-10-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 56.2018 Wójta Gminy Młodzieszyn z dnia 16 sierpnia 2018 r. przekazania informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Młodzieszyn na lata 2018-2030
2018 9404 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr LX/474/18 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr LIII/433/18 Rady Miejskiej w Tarczynie w sprawie podziału gminy Tarczyn na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 9405 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr LX/473/18 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/434/18 Rady Miejskiej w Tarczynie w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 9406 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr LX/472/18 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Tarczyn
2018 9407 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr LX/471/18 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tarczyn na lata 2018 – 2023”
2018 9408 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr LX/470/18 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze w obrębie Grzędy w gminie Tarczyn
2018 9409 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr LX/469/18 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie podwyższenia minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli posiadających stopień awansu zawodowego nauczyciela stażysty zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Tarczyn
2018 9410 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XLIX.556.2018 Rada Miasta w Pruszkowie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Tańca Ludowego „Pruszkowiacy”.
2018 9411 2018-10-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.149.2018.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 października 2018 r. Rada Miejska w Piastowie
2018 9412 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/246/18 Rady Gminy Gniewoszów z dnia 6 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Gniewoszów
2018 9413 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/247/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 6 września 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 9414 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/248/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 6 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.
2018 9415 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/253/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 6 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych dla terenu gminy Gniewoszów
2018 9416 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/211/18 Rady Gminy Rusinów z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Rusinów.
2018 9417 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/214/18 Rady Gminy Rusinów z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2018 9418 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/215/18 Rady Gminy Rusinów z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2018 9419 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/216/18 Rady Gminy Rusinów z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2018 9420 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr LXXIV/2104/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok
2018 9421 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr LXXIV/2111/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m.st. Warszawie
2018 9422 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr LXXIV/2112/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m.st. Warszawie
2018 9423 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr LXXIV/2113/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 września 2018 r. w sprawie nadania imienia Przedszkolu nr 385 w Warszawie, ul. A. Romockiego „Morro” 10
2018 9424 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr LXXIV/2114/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany imienia Szkoły Podstawowej nr 81 im. Lucjana Rudnickiego w Warszawie, ul. Puszczyka 6
2018 9425 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr LXXIV/2115/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 września 2018 r. w sprawie założenia Przedszkola nr 440 w Warszawie, ul. Latoszki 24
2018 9426 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr LXXIV/2116/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m.st. Warszawie
2018 9427 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr LXXIV/2117/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zwolnienia z opłat osób obowiązanych do ubiegania się o wydanie nowego prawa jazdy oraz nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu z powodu zmiany administracyjnej
2018 9428 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr LXXIV/2076/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 września 2018 r. w sprawie udzielenia jednorazowego wsparcia rzeczowego „Wyprawka dla Warszawskiego Malucha”
2018 9429 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr LXXIV/2077/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Warszawskiemu Centrum Pomocy Rodzinie
2018 9430 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr LXXIV/2078/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” i likwidacji Zespołu Ognisk Wychowawczych im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” w Warszawie
2018 9431 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr LXXIV/2079/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 września 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych
2018 9432 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr LXXIV/2080/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej realizowane przez m.st. Warszawę w zakresie zadań własnych gminy
2018 9433 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr LXXIV/2089/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ogrodów działkowych w rejonie ul. Kinowej – część I
2018 9434 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr LXXIV/2090/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu nieruchomości przy ul. Samogłoska 9 i 9A
2018 9435 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr LXXIV/2091/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru osiedla Radość po zachodniej stronie ulicy Patriotów – część II
2018 9436 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr LXXIV/2099/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 września 2018 r. w sprawie aktualizacji Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy
2018 9437 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr LXXIV/2101/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zasad przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów w formie stypendiów miasta stołecznego Warszawy
2018 9438 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr LII/267/2018 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 14 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci „Fiszor” w Gaju w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego , zarządzonych na dzień 21 października 2018r. :
2018 9439 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr XL/261/2018 Rady Gminy Chynów z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Chynów
2018 9440 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr 638/2018 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2018 Nr XXXVI/218/2017 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 20 grudnia 2017 r.
2018 9441 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/316/2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zwolnienia rodziców z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przekraczające bezpłatną podstawę programową
2018 9442 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/324/2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2018 Nr XXXV/266/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2017 roku.
2018 9443 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/325/2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przasnysz
2018 9444 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr LXIII.553.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zaliczenia ulicy Przejazd w Brwinowie – dotychczasowej drogi powiatowej - do kategorii dróg gminnych
2018 9445 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr 434/LXXXV/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Klubu Dziecięcego “Uśmiech Malucha” z siedzibą w Gostyninie
2018 9446 2018-10-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 54/2018 Wójta Gminy Szelków z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
2018 9447 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr LIII/2/18 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
2018 9448 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr LIII/3/18 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie nadania numeru porządkowego i zmiany nazwy Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Cecylii Plater – Zyberkówny w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 20
2018 9449 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr LIII/4/18 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian w regulaminie określającym wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.
2018 9450 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr LIII/5/18 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz obniżenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat piaseczyński.
2018 9451 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr LIII/7/18 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia na rok 2019 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2018 9452 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr LIII/263/2018 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 28 września 2018 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2018 9453 2018-10-08 Aneks Aneks nr 2 Starosty Płockiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie dofinansowania ze środków własnych powiatu płońskiego uczestnictwa dwóch osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami powiatu płońskiego w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie
2018 9454 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr LXVI/318/18 Rady Gminy Kampinos z dnia 1 października 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2018 r.
2018 9455 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr LXVI/321/18 Rady Gminy Kampinos z dnia 1 października 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia- Dziennych Domach Pobytu
2018 9456 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX.286.2018 Rady Gminy Stromiec z dnia 27 września 2018 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stromcu
2018 9457 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX.287.2018 Rady Gminy Stromiec z dnia 27 września 2018 r. w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.
2018 9458 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr 465/XLVII/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 10 września 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Milanówka
2018 9459 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr 466/XLVII/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 10 września 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami oraz trybu i sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
2018 9460 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr 467/XLVII/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 10 września 2018 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody
2018 9461 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr LVI/327/2018 Rady Gminy Teresin z dnia 24 sierpnia 2018 r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY TERESIN OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT OBRĘBU SEROKI PARCELA W ZAKRESIE DZIAŁEK NR 89/7, 89/8, 89/9, 89/10, 89/11, 88/4 ORAZ CZĘŚCI DZIAŁEK NR 89/6 i 88/3
2018 9462 2018-10-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.58.2018 Burmistrza Tłuszcza z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na 2018 rok
2018 9463 2018-10-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.62.2018 Burmistrza Tłuszcza z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na 2018 rok
2018 9464 2018-10-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.68.2018 Burmistrza Tłuszcza z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na 2018 rok
2018 9465 2018-10-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.70.2018 Burmistrza Tłuszcza z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na 2018 rok
2018 9466 2018-10-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.73.2018 Burmistrza Tłuszcza z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie: przedstawienia informacji o  przebiegu wykonania budżetu Gminy Tłuszcz, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o  przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2018 roku
2018 9467 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr XXIX.402.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na rok 2018
2018 9468 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr XXIX.403.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXIV.345.2017 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2018 - 2033
2018 9469 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr XXIX.408.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII.182.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Tłuszcz na lata 2016 - 2020
2018 9470 2018-10-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.76.2018 Burmistrza Tłuszcza z dnia 18 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na 2018 rok
2018 9471 2018-10-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.77.2018 Burmistrza Tłuszcza z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na 2018 rok
2018 9472 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr L/360/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 3 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szydłowiec
2018 9473 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr L/361/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 3 października 2018 r. w sprawie zasad i trybu zgłaszania projektów uchwał w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
2018 9474 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr L/362/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 3 października 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Szydłowiec.
2018 9475 2018-10-08 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 10/2018 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Siedlcach z dnia 4 października 2018 r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie powiatu siedleckiego
2018 9476 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr 429/LXXXV/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Gostynina
2018 9477 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr 672/XLVII/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Lesznowola i części obrębu Kolonia Lesznowola
2018 9478 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr 330/XLIX/2018 Rady Gminy Bodzanów z dnia 14 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2018 9479 2018-10-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.140.2018 Burmistrza Miasta Marki z dnia 4 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2018 rok.
2018 9480 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/240/18 Rady Gminy w Regiminie z dnia 11 września 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XLII/236/18 Rady Gminy w Regiminie z dnia 31.07.2018r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miny Regimin na lata 2018-2023
2018 9481 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/241/18 Rady Gminy w Regiminie z dnia 11 września 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Regimin na lata 2018-2023
2018 9482 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/242/18 Rady Gminy w Regiminie z dnia 11 września 2018 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali komunalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Regimin.
2018 9483 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr 134/XXV/2018 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Szulborze Wielkie
2018 9484 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr 498/175/2018 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 3 października 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2018 rok
2018 9485 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/182/2017 Rady Gminy Gózd z dnia 28 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa na rok 2018
2018 9486 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr LII/376/2018 Rady Miasta Maków Mazowiecki z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 9487 2018-10-08 Wyrok Wyrok nr VIII SA/Wa 879/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 maja 2018 r.
2018 9488 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/209/2018 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/100/2016 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 27 października 2016r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i niektórych innych składników wynagradzania oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2018 9489 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/211/2018 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Gostynińskiego
2018 9490 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/300/2018 Rady Gminy Garwolin z dnia 26 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Garwolin
2018 9491 2018-10-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 84 /18 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 9492 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr LII/312/2018 Rady Gminy Łyse z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2018
2018 9493 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr LII/315/2018 Rady Gminy Łyse z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolu publicznym i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łyse.
2018 9494 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr LII/317/2018 Rady Gminy Łyse z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Łyse
2018 9495 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr LII/318/2018 Rady Gminy Łyse z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Łyse miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 9496 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr LII/319/2018 Rady Gminy Łyse z dnia 27 września 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i  zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i  zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnym
2018 9497 2018-10-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.145.2018.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 października 2018 r. Rada Miasta Sulejówek
2018 9498 2018-10-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.153.2018.RM Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 października 2018 r. Rada Miasta Stołecznego Warszawy
2018 9499 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr LXIV/455/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 1 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/191/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łochów
2018 9500 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr LXIV/457/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 1 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Łochów na lata 2018 – 2023
2018 9501 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr LXI/628/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 27 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Szeligach
2018 9502 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr LXI/629/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 27 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Ożarowie Mazowieckim
2018 9503 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr LXI/630/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 27 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy drogom położonym w Duchnicach
2018 9504 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr LXI/633/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego wymiaru zajęć nauczyciela pedagoga, psychologa, logopedy, terapeutów pedagogicznych i doradcy zawodowego
2018 9505 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr 242/XL/2018 Rady Gminy Zatory z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 9506 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr 243/XL/2018 Rady Gminy Zatory z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 120/XX/2016 Rady Gminy Zatory z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zatory.
2018 9507 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr 244/XL/2018 Rady Gminy Zatory z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Zatory
2018 9508 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr 245/XL/2018 Rady Gminy Zatory z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Zatory
2018 9509 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/216/2018 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie przyjęcia statutu Powiatu Warszawskiego Zachodniego
2018 9510 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/217/2018 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 9511 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/218/2018 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu
2018 9512 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/221/2018 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Publicznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych (wchodzącej w skład CKU) w Zespole Szkół Nr 1 im. M. Wańkowicza w Błoniu, w Publiczną Szkołę Policealną dla Dorosłych (wchodzącą w skład CKU) w Zespole Szkół Nr 1 im. M. Wańkowicza w Błoniu
2018 9513 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/222/2018 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. płk. J. Strzałkowskiego w Lesznie, w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. płk. J. Strzałkowskiego w Lesznie
2018 9514 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr XLII/297/18 Rady Gminy Wodynie z dnia 14 września 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wodynie
2018 9515 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr XLII/298/18 Rady Gminy Wodynie z dnia 14 września 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
2018 9516 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/183/2018 Rady Gminy Czerwonka z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Czerwonka
2018 9517 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/191/2018 Rady Gminy Czerwonka z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Czerwonka
2018 9518 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/192/2018 Rady Gminy Czerwonka z dnia 19 września 2018 r. wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 9519 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr 845/LI/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty za posiadanie psów
2018 9520 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr 846/LI/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka.
2018 9521 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr XLIX.554.2018 Rada Miasta w Pruszkowie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy budynkowi Centrum Dziedzictwa Kulturowego.
2018 9522 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr XLIX.555.2018 Rada Miasta w Pruszkowie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury im. Aleksandra Kamińskiego „Kamyka” w Pruszkowie.
2018 9523 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr XLIX.551.2018 Rada Miasta w Pruszkowie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2018 rok.
2018 9524 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/229/2018 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu, którego organem prowadzącym jest Gmina Gniewoszów
2018 9525 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/244/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 6 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2018 r Nr XXIX/204/17 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 21 grudnia 2017r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok.
2018 9526 2018-10-09 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.68.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2018 roku.
2018 9527 2018-10-09 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.69.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 2 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2018 roku.
2018 9528 2018-10-09 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.70.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 4 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2018 roku.
2018 9529 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr LI/258/2018 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 24 września 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLVIII/244/2018 z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Młodzieszyn.
2018 9530 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr LI/259/2018 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 24 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Młodzieszyn.
2018 9531 2018-10-09 Decyzja Decyzja nr OGD.4210.43.25.2017.2018.1737.XII.DJ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 października 2018 r.
2018 9532 2018-10-09 Decyzja Decyzja nr OPO.4210.15.2018.ASp Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki z dnia 5 października 2018 r.
2018 9533 2018-10-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.052.2018 Burmistrza Miasta Marki z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2018 rok.
2018 9534 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr LXVI/592/2018 Rady Miasta Marki z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LV/463/2017 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2018 rok
2018 9535 2018-10-09 Wyrok Wyrok nr VIII SA/Wa 31/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 maja 2018 r.
2018 9536 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr LXI/323/18 Rady Gminy Leoncin z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2018 rok
2018 9537 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr LXI/330/18 Rady Gminy Leoncin z dnia 26 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Nowe Grochale w gminie Leoncin
2018 9538 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/301/2018 Rady Gminy Garwolin z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ustalenia diet dla sołtysów
2018 9539 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr XL/263/2018 Rady Gminy Chynów z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment wsi Nowe Grobice
2018 9540 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr 265/LII/2018 Rady Gminy Załuski z dnia 28 września 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Załuski
2018 9541 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr 528/XLIX/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2018 roku
2018 9542 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr 278/XLIV/2018 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 28 września 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr 225/XXXVI/2017 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2018
2018 9543 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr XLII.405.2018 Rady Gminy Prażmów z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Prażmów
2018 9544 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr LXI/475/18 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 2 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tarczyn.
2018 9545 2018-10-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 109/2018 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2018 Nr XXXV/266/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2017 roku.
2018 9546 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr LI/327/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uznania za park miejski terenu położonego w Nowym Mieście nad Pilica w rejonie ulic: Tomaszowska, Mostowa i Góra
2018 9547 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr LI/328/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 27 września 2018 r. w sprawie: Regulaminu korzystania z Parku Miejskiego w Nowym Mieście nad Pilicą
2018 9548 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr LI/330/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 27 września 2018 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Pilicą
2018 9549 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr 517/LXX/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia nazwy ronda
2018 9550 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr 519/LXX/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie Miasta Ostrołęki i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2018 9551 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr 523/LXX/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Bohaterów Warszawy” w Ostrołęce
2018 9552 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr 524/LXX/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „KEN” w Ostrołęce
2018 9553 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr 529/LXX/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 9554 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/229/18 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 14 września 2018 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2018 9555 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/233/18 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 14 września 2018 r. w sprawie naniesienia zmian w Uchwale Rady Gminy w Sieciechowie Nr V/23/15 z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagradzania za inkaso
2018 9556 2018-10-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.6.2018 Wójta Gminy Klembów z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2018r.
2018 9557 2018-10-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.8.2018 Wójta Gminy Klembów z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2018 r.
2018 9558 2018-10-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.19.2018 Wójta Gminy Klembów z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2018r.
2018 9559 2018-10-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.25.2018 Wójta Gminy Klembów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Klembów za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Klembów
2018 9560 2018-10-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.26.2018 Wójta Gminy Klembów z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2018r.
2018 9561 2018-10-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.33.2018 Wójta Gminy Klembów z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027
2018 9562 2018-10-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.34.2018 Wójta Gminy Klembów z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2018 r.
2018 9563 2018-10-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.37.2018 Wójta Gminy Klembów z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2018 r.
2018 9564 2018-10-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.44.2018 Wójta Gminy Klembów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2018 r.
2018 9565 2018-10-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.45.2018 Wójta Gminy Klembów z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2018 r.
2018 9566 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/227/2018 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 5 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych
2018 9567 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr LI/504/18 Rady Miasta Zielonka z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonce
2018 9568 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr LI/507/18 Rady Miasta Zielonka z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2018
2018 9569 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr LI/509/18 Rady Miasta Zielonka z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zaliczenia do kategorii drogi gminnej ulicy Kolejowej w Zielonce, w związku z pozbawieniem jej kategorii drogi wojewódzkiej
2018 9570 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr XLII/239/18 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Ciechanów
2018 9571 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr XLIX.557.2018 Rada Miasta w Pruszkowie z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Pruszkowa i nadania jej Statutu
2018 9572 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/267/2018 Rady Gminy Sochocin z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin
2018 9573 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr LI/465/18 Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na 2018 rok
2018 9574 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr LI/466/18 Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ulicy Orląt Lwowskich w Kobyłce
2018 9575 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr LI/470/18 Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Kobyłka
2018 9576 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr LI/471/18 Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta Kobyłka miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 9577 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr LI/472/18 Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr VI/49/03 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kobyłka
2018 9578 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr L/363/18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2018 rok
2018 9579 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr L/366/18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mińsk Mazowiecki
2018 9580 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr L/368/18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/305/18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia gminnego bonu żłobkowego
2018 9581 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr L/375/18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2018 9582 2018-10-10 Informacja Informacja nr G.6620.19.2017.MS Starosty Powiatu Garwolińskiego z dnia 8 października 2018 r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Parcele Rębków, gminy Garwolin, powiatu garwolińskiego
2018 9583 2018-10-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/212/2018 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2018
2018 9584 2018-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/256/2018 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 25 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta i Gminy Bieżuń na lata 2018-2021
2018 9585 2018-10-10 Uchwała Uchwała nr 262/LVI/18 Rady Gminy Sierpc z dnia 14 września 2018 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Sierpc.
2018 9586 2018-10-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 366/2018 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 364/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2018
2018 9587 2018-10-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 368/2018 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2018
2018 9588 2018-10-10 Uchwała Uchwała nr LV/436/2018 Rady Gminy Czosnów z dnia 21 września 2018 r. zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Nr XIII/88/2015 z dnia 29 września 2015 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej
2018 9589 2018-10-10 Uchwała Uchwała nr LV/437/2018 Rady Gminy Czosnów z dnia 21 września 2018 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Czosnów.
2018 9590 2018-10-10 Uchwała Uchwała nr LV/438/2018 Rady Gminy Czosnów z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 103/XXIX/05 Rady Gminy Czosnów z dnia 20 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Czosnów
2018 9591 2018-10-10 Uchwała Uchwała nr LV/440/2018 Rady Gminy Czosnów z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/385/2018 Rady Gminy Czosnów z dnia 27 marca 2018 r. określającej „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt” na terenie Gminy Czosnów w 2018 r.
2018 9592 2018-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/213/2018 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania.
2018 9593 2018-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/214/2018 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Ceranów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 9594 2018-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/215/2018 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie uchwały zmieniającej rozporządzenie w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu sokołowskiego.
2018 9595 2018-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/216/2018 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody rosnących w „Alei drzew” na działce nr 1977, 884 w pasie drogi krajowej nr 63 Godlewo Wielkie - Sokołów Podlaski na terenie Gminy Ceranów
2018 9596 2018-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/217/2018 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody rosnących na terenie Gminy Ceranów w obrębie: Ceranów, Rytele-Olechny, Długie Kamieńskie, Długie Grodzieckie, Długie Grzymki, Olszew, Wszebory.
2018 9597 2018-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/218/2018 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Rozporządzenia w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu sokołowskiego
2018 9598 2018-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/228/2018 Rady Gminy Ceranów z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniająca rozporządzenie w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu sokołowskiego
2018 9599 2018-10-10 Uchwała Uchwała nr XLV/251/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie przyjęcia statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciepielowie
2018 9600 2018-10-10 Porozumienie Porozumienie nr 1/2018 Wójta Gminy Łyse z dnia 4 października 2018 r. w sprawie dowozu ucznia niepełnosprawnego zamieszkałego na terenie Gminy Turośl do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Czarni
2018 9601 2018-10-10 Uchwała Uchwała nr LIII/295/2018 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2018 rok
2018 9602 2018-10-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/246/2018 Rady Gminy Jablonna Lacka z dnia 21 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Jabłonna Lacka
2018 9603 2018-10-10 Uchwała Uchwała nr 766/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 9604 2018-10-10 Uchwała Uchwała nr 780/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 września 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu występowania z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą
2018 9605 2018-10-10 Uchwała Uchwała nr 784/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 września 2018 r. w sprawie regulaminu bezpłatnego parkingu typu „parkuj i jedź”(„park&ride”) na ul. Piaskowej w Grodzisku Mazowieckim.
2018 9606 2018-10-10 Uchwała Uchwała nr 785/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 września 2018 r. w sprawie regulaminu bezpłatnego parkingu typu „parkuj i jedź”(„park&ride”) na ul. Żydowskiej w Grodzisku Mazowieckim.
2018 9607 2018-10-10 Uchwała Uchwała nr 789/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 września 2018 r. w sprawie regulaminu użytkowania rowerów z fotelikami dziecięcymi w systemie Grodziski Rower Miejski (GRM)
2018 9608 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr L.609.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 26 września 2018 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród
2018 9609 2018-10-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 129.681.2018 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie informacji Wójta Gminy Wiązowna o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wiązowna oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2018 roku
2018 9610 2018-10-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.136.2018 Burmistrza Radzymina z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu na 2018 r.
2018 9611 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr 629/LIV/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 1 października 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2018 9612 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr 630/LIV/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 1 października 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2018 9613 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr 631/LIV/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 1 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 43/V/2003 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 14 marca 2003 r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie gminy Radzymin.
2018 9614 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr 638/LIV/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 1 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2018.
2018 9615 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr 640/LIV/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 1 października 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2018 9616 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr LI/517/2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przejęcia i zaliczenia do kategorii dróg gminnych dotychczasowej drogi powiatowej nr 3609W.
2018 9617 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr XLIII.285.2018 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 1 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2018 rok.
2018 9618 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr XLIII.290.2018 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 1 października 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Miasta i Gminy Pilawa
2018 9619 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr LIII/390/18 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 8 października 2018 r. w sprawie zmian w statucie Miasta i Gminy Łosice
2018 9620 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr LIII/391/18 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 8 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/96/15 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Łosice
2018 9621 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr 277/XXXVII/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 14 września 2018 r. w sprawie utworzenia na terenie gminy Mała Wieś odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 9622 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr 278/XXXVII/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym
2018 9623 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr 279/XXXVII/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Mała Wieś.
2018 9624 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr LI/331/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/295/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 26 kwietnia 2018 r. sprawie podziału Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na stałe obwody głosowania
2018 9625 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr LXVI/595/2018 Rady Miasta Marki z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu na terenie miasta Marki.
2018 9626 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr XLVI/249/2018 Rady Gminy Wolanów z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/93/12 Rady Gminy Wolanów z dnia 13 lutego 2012 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wolanów.
2018 9627 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/161/18 Rady Gminy Wiśniewo z dnia 28 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Wiśniewo
2018 9628 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/162/18 Rady Gminy Wiśniewo z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Wiśniewo, miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 9629 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/163/18 Rady Gminy Wiśniewo z dnia 28 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Wisniewo.
2018 9630 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/268/2018 Rady Gminy Klwów z dnia 1 października 2018 r. w sprawie zmian w uchwale w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego wykonania tablicy pamiątkowej
2018 9631 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/269/2018 Rady Gminy Klwów z dnia 1 października 2018 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Klwów.
2018 9632 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr Nr XXXVII/270/2018 Rady Gminy Klwów z dnia 1 października 2018 r. w sprawie zmian w statucie Gminy Klwów
2018 9633 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr 470/LXII/2018 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 26 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Sierpca
2018 9634 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr LVIII/343/18 Rady Gminy Korytnica z dnia 5 października 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Korytnica
2018 9635 2018-10-11 Porozumienie Porozumienie Starosty Ostrołęckiego z dnia 22 września 2018 r.
2018 9636 2018-10-11 Porozumienie Porozumienie nr D.3.2018 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia gminie Przesmyki zadania powiatu z zakresu letniego utrzymania dróg powiatowych.
2018 9637 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr LV/340/18 Rady Miejskiej w Warce z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej stanowiącej ul. Karola Dickensa do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Warka
2018 9638 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr LV/341/18 Rady Miejskiej w Warce z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej stanowiącej ul. Andrzeja Kmicica do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Warka
2018 9639 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr LV/342/18 Rady Miejskiej w Warce z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej stanowiącej ul. Michała Wołodyjowskiego do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Warka
2018 9640 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr LV/343/18 Rady Miejskiej w Warce z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej stanowiącej ul. Oleńki Billewiczówny do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Warka
2018 9641 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr LV/344/18 Rady Miejskiej w Warce z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej stanowiącej ul. Onufrego Zagłoby do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Warka
2018 9642 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr LV/345/18 Rady Miejskiej w Warce z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej stanowiącej ul. Jana Chryzostoma Paska do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Warka
2018 9643 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr LV/346/18 Rady Miejskiej w Warce z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej stanowiącej ul. Dereniową do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Warka
2018 9644 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr LV/351/18 Rady Miejskiej w Warce z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 9645 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/251/2018 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bieżuń na rok 2018.
2018 9646 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/252/2018 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Bieżuń.
2018 9647 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/257/2018 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 25 września 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
2018 9648 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr LVI/238/2018 Rady Gminy Tczów z dnia 28 września 2018 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tczów"
2018 9649 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr XLIII/408/2018 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na rok 2018
2018 9650 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr XLV/438/2018 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na rok 2018
2018 9651 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr XLV/439/2018 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy instrumentem płatniczym
2018 9652 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr XLV/440/2018 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 20 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kozienice
2018 9653 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr XLV/441/2018 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 20 września 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami zmian Statutów Sołectw i Osiedli Gminy Kozienice
2018 9654 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr XLV/442/2018 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 20 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutów sołectw i osiedli Gminy Kozienice
2018 9655 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr XLV/445/2018 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2018 9656 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/257/2018 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Pokrzywnica
2018 9657 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/258/2018 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Pokrzywnica
2018 9658 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/259/2018 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Pokrzywnica
2018 9659 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/260/2018 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pokrzywnica
2018 9660 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr XLI.386.2018 Rady Gminy Prażmów z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 9661 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr XLII.401.2018 Rady Gminy Prażmów z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 9662 2018-10-11 Wyrok Wyrok nr VIII SA/Wa 946/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 maja 2018 r.
2018 9663 2018-10-11 Wyrok Wyrok nr VIII SA/Wa 981/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 maja 2018 r.
2018 9664 2018-10-11 Wyrok Wyrok nr VIII SA/Wa 83/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 maja 2018 r.
2018 9665 2018-10-11 Wyrok Wyrok nr VIII SA/Wa 119/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 czerwca 2018 r.
2018 9666 2018-10-11 Wyrok Wyrok nr VIII SA/Wa 32/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 maja 2018 r.
2018 9667 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr IX.46.2018 Rady Gminy Jasieniec z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Jasieniec
2018 9668 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr IX.47.2018 Rady Gminy Jasieniec z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2018 9669 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr IX.48.2018 Rady Gminy Jasieniec z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Jasieniec i jej jednostkom podleglym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2018 9670 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/237/2018 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 27 września 2018 r. o zmianie uchwały w  sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Kosów Lacki, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kosów Lacki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2018 9671 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/238/2018 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 27 września 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2018 9672 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/239/2018 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Kosów Lacki
2018 9673 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr XLVIII/308/2018 Rady Gminy Baranowo z dnia 14 września 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie gminy Baranowo.
2018 9674 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr 332/L/2018 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2018 rok
2018 9675 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr XLVI/253/2018 Rady Gminy Mirów z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mirów.
2018 9676 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr XLVI/254 Rady Gminy Mirów z dnia 10 października 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 9677 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr XLI/206/2018 Rady Gminy Wierzbno z dnia 5 października 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego, w którym kończą 6 lat w publicznych przedszkolach, w oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i w innych publicznych formach wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez Gminę Wierzbno
2018 9678 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr XLI/207/2018 Rady Gminy Wierzbno z dnia 5 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wierzbno
2018 9679 2018-10-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 89/2018 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 26 września 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jednorożec na 2018 rok
2018 9680 2018-10-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 90/2018 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 28 września 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jednorożec na 2018 rok
2018 9681 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr L/373/18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 27 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Mińsk Mazowiecki obejmującego etap „A2” – tereny położone w miejscowościach: Grębiszew, Józefów
2018 9682 2018-10-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 107/2018 Burmistrza Przasnysza z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2018 rok
2018 9683 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr LII/320/2018 Rady Gminy Wierzbica z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Wierzbica
2018 9684 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr 241/XL/2018 Rady Gminy Zatory z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 25/V/03 Rady Gminy w Zatorach z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy.
2018 9685 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr 255. XLIX.2018 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2018 9686 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr 254/XXXI/2018 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 19 września 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Czerwińsk nad Wisłą maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, wprowadzania odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych
2018 9687 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr LII/270/2018 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na 2018 rok.
2018 9688 2018-10-11 Postanowienie Postanowienie nr OGD.4210.43.28.2017.2018.1737.XII.DJ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10 października 2018 r.
2018 9689 2018-10-12 Uchwała Uchwała nr 341/2018 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Sokołowskiego
2018 9690 2018-10-12 Uchwała Uchwała nr 338/2018 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Sokołowskiego
2018 9691 2018-10-12 Uchwała Uchwała nr 334/2018 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Sokołowskiego
2018 9692 2018-10-12 Uchwała Uchwała nr 329/2018 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Sokołowskiego
2018 9693 2018-10-12 Uchwała Uchwała nr XLI/230/2018 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu
2018 9694 2018-10-12 Uchwała Uchwała nr XL/223/2018 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu
2018 9695 2018-10-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/238/2018 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 24 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu
2018 9696 2018-10-12 Uchwała Uchwała nr 347/2018 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Sokołowskiego
2018 9697 2018-10-12 Uchwała Uchwała nr 349/2018 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Sokołowskiego
2018 9698 2018-10-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 44/2018 Wójta Gminy Strachówka z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2018 rok
2018 9699 2018-10-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/223/2018 Rady Gminy Strachówka z dnia 17 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2018 rok
2018 9700 2018-10-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 46/2018 Wójta Gminy Strachówka z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2018 rok
2018 9701 2018-10-12 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 9 października 2018 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Borowiec
2018 9702 2018-10-12 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 9 października 2018 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bagna Celestynowskie PLH140022
2018 9703 2018-10-12 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 9 października 2018 r. w sprawie rezerwatu przyrody Skarpa Mołożewska
2018 9704 2018-10-12 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 9 października 2018 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Skarpa Mołożewska"
2018 9705 2018-10-12 Uchwała Uchwała nr LI/412/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 12 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2018 9706 2018-10-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/267/2018 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 5 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/193/2017 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie zasad przyznawania nagród dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym
2018 9707 2018-10-12 Uchwała Uchwała nr 252/XXXI/2018 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 19 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Czerwińsk nad Wisłą
2018 9708 2018-10-12 Uchwała Uchwała nr 13/V/2018 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 10 października 2018 r. w sprawie podziału terenu Związku Gmin Regionu Płockiego w granicach administracyjnych Gmin: Bielsk, Brudzeń Duży, Czerwińsk nad Wisłą, Gąbin, Gminy Gostynin, Łąck, Pacyna, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród na sektory
2018 9709 2018-10-12 Uchwała Uchwała nr XLI.234.2018 Rady Gminy Słubice z dnia 9 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/159/05 Rady Gminy Słubice z dnia 14 kwietnia 2005 roku, w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2018 9710 2018-10-12 Porozumienie Porozumienie nr 495/2018 Starosty Płockiego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dofinansowania ze środków własnych powiatu płockiego uczestnictwa jednej osoby niepełnosprawnej będącej mieszkańcami powiatu płockiego w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Gostyninie ul. Ozdowskiego 1a
2018 9711 2018-10-12 Uchwała Uchwała nr 331/XLIX/2018 Rady Gminy Bodzanów z dnia 14 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Bodzanów
2018 9712 2018-10-12 Uchwała Uchwała nr LI/420/18 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/234/17 r., Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 9 stycznia 2017 r., w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2018 9713 2018-10-12 Uchwała Uchwała nr LV/482/18 Rady Gminy Cegłów z dnia 4 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Cegłów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2018 9714 2018-10-12 Uchwała Uchwała nr L.614.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 26 września 2018 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale budżetowej Gminy Nadarzyn na rok 2018, NrXL.501.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.
2018 9715 2018-10-12 Uchwała Uchwała nr LI/305/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 września 2018 r. zmieniająca uchwałę XXI/111/2012 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 17 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Statutu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mordach
2018 9716 2018-10-12 Uchwała Uchwała nr LI/307/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Mordy.
2018 9717 2018-10-12 Uchwała Uchwała nr XII.444.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2018 rok
2018 9718 2018-10-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 88/18 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 9719 2018-10-12 Uchwała Uchwała nr XLII/232/2018 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu
2018 9720 2018-10-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.143.2018 Burmistrza Miasta Marki z dnia 8 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2018 rok.
2018 9721 2018-10-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.144.2018 Burmistrza Miasta Marki z dnia 9 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2018 rok.
2018 9722 2018-10-12 Uchwała Uchwała nr XLVIII.540.2018 Rada Miasta w Pruszkowie z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa - Szmaragdowa
2018 9723 2018-10-12 Uchwała Uchwała nr LVI/348/2018 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 10 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu wyszkowskiego w 2019 roku.
2018 9724 2018-10-12 Uchwała Uchwała nr LVI/349/2018 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 10 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokość kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w roku 2019.
2018 9725 2018-10-12 Uchwała Uchwała nr 180/XXXIII/2018 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 21 września 2018 r. w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu
2018 9726 2018-10-12 Uchwała Uchwała nr XLI/218/2018 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 21 września 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Huszlew
2018 9727 2018-10-12 Uchwała Uchwała nr XLI/219/2018 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Huszlew miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 9728 2018-10-12 Uchwała Uchwała nr XLI/221/2018 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 21 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Huszlew ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
2018 9729 2018-10-12 Uchwała Uchwała nr XLIV/282/2018 Rady Gminy Maciejowice z dnia 5 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Maciejowicach.
2018 9730 2018-10-12 Uchwała Uchwała nr XLIV/283/2018 Rady Gminy Maciejowice z dnia 5 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Maciejowice.
2018 9731 2018-10-12 Uchwała Uchwała nr XLIV/284/2018 Rady Gminy Maciejowice z dnia 5 października 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
2018 9732 2018-10-12 Uchwała Uchwała nr XLIV/285/2018 Rady Gminy Maciejowice z dnia 5 października 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Maciejowice
2018 9733 2018-10-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.154.2018.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 października 2018 r. Rada Gminy w Siennicy
2018 9734 2018-10-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.155.2018.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 października 2018 r. Rada Gminy w Siennicy
2018 9735 2018-10-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-!.4131.156.2018.AK Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 października 2018 r. Rada Gminy Dębe Wielkie
2018 9736 2018-10-15 Uchwała Uchwała nr 455/2018 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Nowodworskiego na 2018 rok
2018 9737 2018-10-15 Uchwała Uchwała nr 457/2018 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Nowodworskiego na 2018 rok
2018 9738 2018-10-15 Uchwała Uchwała nr 460/2018 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Nowodworskiego na 2018 rok
2018 9739 2018-10-15 Uchwała Uchwała nr LXII/634/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 4 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Bibliotece Publicznej w Ożarowie Mazowieckim
2018 9740 2018-10-15 Uchwała Uchwała nr LXII/639/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 4 października 2018 r. w sprawie „Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw”
2018 9741 2018-10-15 Uchwała Uchwała nr XLIII/236/2018 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Sokołowski oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć.
2018 9742 2018-10-15 Uchwała Uchwała nr L/402/18 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 23 stycznia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XLVIII/389/17 na rok 2018
2018 9743 2018-10-15 Uchwała Uchwała nr LI/404/18 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 8 lutego 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XLVIII/389/17 na rok 2018
2018 9744 2018-10-15 Uchwała Uchwała nr LIII/418/18 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 22 marca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XLVIII/389/17 na rok 2018
2018 9745 2018-10-15 Uchwała Uchwała nr LVI/449/18 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 21 czerwca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XLVIII/389/17 na rok 2018
2018 9746 2018-10-15 Uchwała Uchwała nr LVII/456/18 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 25 lipca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XLVIII/389/17 na rok 2018
2018 9747 2018-10-15 Uchwała Uchwała nr LVIII/458/18 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 14 sierpnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XLVIII/389/17 na rok 2018
2018 9748 2018-10-15 Uchwała Uchwała nr LX/465/18 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 26 września 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XLVIII/389/17 na rok 2018
2018 9749 2018-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/270/2018 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany statutu Gminy Nowa Sucha
2018 9750 2018-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/271/2018 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 września 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 9751 2018-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/272/2018 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 września 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Nowa Sucha miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 9752 2018-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/273/2018 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 września 2018 r. w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Nowa Sucha
2018 9753 2018-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/274/2018 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 września 2018 r. w sprawie określenia na terenie Gminy Nowa Sucha odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w określonym miejscu publicznym
2018 9754 2018-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/275/2018 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 września 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowa Sucha
2018 9755 2018-10-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/165/2018 Rady Gminy Czerwonka z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
2018 9756 2018-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/175/2018 Rady Gminy Czerwonka z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
2018 9757 2018-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/180/2018 Rady Gminy Czerwonka z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
2018 9758 2018-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/185/2018 Rady Gminy Czerwonka z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
2018 9759 2018-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/186/2018 Rady Gminy Czerwonka z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
2018 9760 2018-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/190/2018 Rady Gminy Czerwonka z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
2018 9761 2018-10-15 Uchwała Uchwała nr LXI/622/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
2018 9762 2018-10-15 Uchwała Uchwała nr LXII/635/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 4 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ożarów Mazowiecki
2018 9763 2018-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/36/18 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 6 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży
2018 9764 2018-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/37/18 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Garbatka-Letnisko miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 9765 2018-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/40/18 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 6 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Garbatka-Letnisko
2018 9766 2018-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/41/18 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 6 września 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 9767 2018-10-15 Uchwała Uchwała nr XLI/235/2018 Rady Gminy Borkowice z dnia 26 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Borkowice.
2018 9768 2018-10-15 Uchwała Uchwała nr XLI/236/2018 Rady Gminy Borkowice z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany Załącznika do uchwały o podziale Gminy Borkowice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i  liczby wybieranych radnych w każdym okręgu.
2018 9769 2018-10-15 Uchwała Uchwała nr L/254/2018 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnicy m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
2018 9770 2018-10-15 Wyrok Wyrok nr VIII SA/Wa 196/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 maja 2018 r.
2018 9771 2018-10-15 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-O.4131.24.2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 października 2018 r. Rada Gminy Stupsk
2018 9772 2018-10-15 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-O.4131.25.2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 października 2018 r. Rada Gminy Stupsk
2018 9773 2018-10-15 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.157.2018.DK Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 października 2018 r. Rada Gminy w Konstancinie-Jeziornej
2018 9774 2018-10-15 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.159.2018.RM Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 października 2018 r. Rada Gminy Lesznowola
2018 9775 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr 777/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 9776 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr 779/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Grodzisk Mazowiecki
2018 9777 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr 215/2018 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 9 października 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2018
2018 9778 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr 216/2018 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 9 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok
2018 9779 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr L/405/18 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Błonie dla rodzinnych ogrodów działkowych działających na terenie gminy Błonie.
2018 9780 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr LI/417/18 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Błoniu Nr L/405/18 z dnia 25 czerwca 2018r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Błonie dla rodzinnych ogrodów działkowych działających na terenie gminy Błonie.
2018 9781 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr 468/2018 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Nowodworskiego na 2018 rok
2018 9782 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr 471/2018 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 4 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Nowodworskiego na 2018 rok
2018 9783 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr 478/2018 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Nowodworskiego na 2018 rok
2018 9784 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr LXVI/482/2018 Rady Miasta Pionki z dnia 2 października 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 9785 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr LXVI/483/2018 Rady Miasta Pionki z dnia 2 października 2018 r. w sprawie zmiany "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Pionki".
2018 9786 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr LXVI/490/2018 Rady Miasta Pionki z dnia 2 października 2018 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Pionkach przy ulicy Kozienickiej oraz ustalenia stawek opłat obowiązujących na Cmentarzu Komunalnym w Pionkach przy ulicy Kozienickiej.
2018 9787 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr LXVI/492/2018 Rady Miasta Pionki z dnia 2 października 2018 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Miasta Pionki
2018 9788 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr XLVII/176/2018 Rady Gminy Chotcza z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Chotcza na rok 2018
2018 9789 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr XLVIII/177/2018 Rady Gminy Chotcza z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Chotcza na rok 2018
2018 9790 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr XLVIII /178/2018 Rady Gminy Chotcza z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie: organizacji usług opiekuńczych nad chorym w domu w gminie Chotcza oraz zasad odpłatności i zwolnień
2018 9791 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr LXII / 595 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Ząbki
2018 9792 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr LXII/600/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Ząbki
2018 9793 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr LVI/352/2018 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 10 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XLVII/309/2017 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszkowskiego na 2018 r.
2018 9794 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr 215/723/2018 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 9 października 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków w budżecie Powiatu Wyszkowskiego na 2018 r.
2018 9795 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr LX/468/18 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Tarczyn dla obszaru ograniczonego ulicami: Grójecką, Aleją Krakowską oraz dla działek nr ew. 102, 103, 104, 105 obręb Komorniki
2018 9796 2018-10-16 Aneks Aneks nr 13 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 5 września 2018 r. do Porozumienia z dnia 12 grudnia 2012 roku
2018 9797 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr LIV/310/2018 Rady Gminy Somianka z dnia 9 października 2018 r. w sprawie: zmian do Uchwały budżetowej nr XLIII/254/17 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2017 roku
2018 9798 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr 504/176/2018 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2018 rok
2018 9799 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr XLVIII/337/2018 Rady Gminy Jadów z dnia 3 października 2018 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Jadów, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania
2018 9800 2018-10-16 Ogłoszenie Ogłoszenie nr G.I.3037.5.67.2016/2018 Starosty Ciechanowskiego z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia projektu operatu opisowo- kartograficznego ewidencji gruntów i budynków dla obszaru gmin: Gołymin-Ośrodek, Opinogóra Górna i Sońsk
2018 9801 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr LIV/436/18 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 24 kwietnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XLVIII/389/17 na rok 2018
2018 9802 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr LV/442/18 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 11 maja 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XLVIII/389/17 na rok 2018
2018 9803 2018-10-16 Wyrok Wyrok nr II SA/Wa 1636/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 kwietnia 2018 r.
2018 9804 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr XLIV/286/2018 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 14 września 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Sokołów Podlaski za pomocą innego instrumentu płatniczego
2018 9805 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr XLIV/291/2018 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach, przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sokołów Podlaski
2018 9806 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr LII/341/18 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 5 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulic na terenie gminy Olszewo-Borki w miejscowości Kruki i Łazy
2018 9807 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr LII/342/18 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 5 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy dla terenu położonego w miejscowości Olszewo-Borki, gmina Olszewo-Borki
2018 9808 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr LV/435/2018 Rady Gminy Czosnów z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/424/2018 Rady Gminy Czosnów z dnia 28 sierpnia 2018r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Czosnów oraz trybu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacji, w tym zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, terminie przekazania informacji o liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2018 9809 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr 367/XLIX/18 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2018 9810 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr 368/XLIX/18 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Specjalistycznemu Szpitalowi Zachodniemu im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim
2018 9811 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr 370/XLIX/18 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie podwyższenia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych, niepełniących funkcji pogotowia rodzinnego lub rodziny zawodowej specjalistycznej, oraz świadczenia dla rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych oraz małżonków lub osób pełniących funkcję rodziny pomocowej
2018 9812 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr 374/XLIX/18 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2018 rok
2018 9813 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/445/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 Gminy Michałowice Nr XXIX/362/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r.
2018 9814 2018-10-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.51.2018 Wójta Gminy Klembów z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2018 r.
2018 9815 2018-10-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.52.2018 Wójta Gminy Klembów z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028
2018 9816 2018-10-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.55.2018 Wójta Gminy Klembów z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2018 r.
2018 9817 2018-10-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.56.2018 Wójta Gminy Klembów z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028
2018 9818 2018-10-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.66.2018 Wójta Gminy Klembów z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2018 r.
2018 9819 2018-10-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.74.2018 Wójta Gminy Klembów z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2018 r.
2018 9820 2018-10-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.80.2018 Wójta Gminy Klembów z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2018 r.
2018 9821 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr XLIII.0007.314.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 11 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennicy
2018 9822 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr XLIII.0007.315.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII.0007.246.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28.12.2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania
2018 9823 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr XLIII.0007.317.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 11 października 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siennica dla obszaru w granicach administracyjnych miejscowości: Grzebowilk, Nowa Pogorzel, Dąbrowa, Borówek, Nowe Zalesie, Chełst, Zalesie, Kośminy
2018 9824 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr XLIII.0007.319.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 11 października 2018 r. w sprawie określenia stawek i zwolnień w  podatku od nieruchomości oraz sposobu jego poboru w 2019 roku
2018 9825 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/305/2018 Rady Gminy Garwolin z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/209/2010 Rady Gminy Garwolin z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Garwolin oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów do tego uprawnionych
2018 9826 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr 481/2018 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Nowodworskiego na 2018 rok
2018 9827 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr 485/2018 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 4 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Nowodworskiego na 2018 rok
2018 9828 2018-10-16 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.71.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 9 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2018 roku.
2018 9829 2018-10-16 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.72.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2018 roku.
2018 9830 2018-10-16 Wyrok Wyrok nr II SA/Wa 1090/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 marca 2018 r.
2018 9831 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX.288.2018 Rady Gminy Głowaczów z dnia 12 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwolen na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Głowaczów
2018 9832 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX.289.2018 Rady Gminy Głowaczów z dnia 12 września 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Głowaczów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 9833 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr XL.291.2018 Rady Gminy Głowaczów z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr X/63/03 Rady Gminy Głowaczów z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Głowaczów
2018 9834 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr XL.292.2018 Rady Gminy Głowaczów z dnia 11 października 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2018 9835 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/229/2018 Rady Gminy Ceranów z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniająca rozporządzenie w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu sokołowskiego
2018 9836 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr 255/XXXIX/2018 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 8 października 2018 r. w sprawie w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
2018 9837 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr 257/XXXIX/2018 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 8 października 2018 r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy Dzierzążnia
2018 9838 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr LIX/452/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 8 października 2018 r. w sprawie nadania nazw drogom.
2018 9839 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr LIX/453/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 8 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze.
2018 9840 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr LIX/454/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 8 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze.
2018 9841 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr LIX/455/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 8 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze.
2018 9842 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr LIX/456/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 8 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze.
2018 9843 2018-10-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.161.2018.MS Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 października 2018 r. Rada Gminy Stare Babice
2018 9844 2018-10-17 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Raszyn z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie
2018 9845 2018-10-17 Aneks Aneks nr 1 Wójta Gminy Raszyn z dnia 26 września 2018 r. do Porozumienia zawartego w dniu 29.08.2018 roku
2018 9846 2018-10-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/246/2018 Rady Gminy Poświętne z dnia 7 września 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXX/236/2018 Rady Gminy Poświętne z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości
2018 9847 2018-10-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/243/2018 Rady Gminy Poświętne z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
2018 9848 2018-10-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 33/2018 Wójta Gminy Poświętne z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
2018 9849 2018-10-17 Uchwała Uchwała nr XXX/236/2018 Rady Gminy Poświętne z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości
2018 9850 2018-10-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 30/2018 Wójta Gminy Poświętne z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
2018 9851 2018-10-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 32/2018 Wójta Gminy Poświętne z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
2018 9852 2018-10-17 Uchwała Uchwała nr 367/XLVIII/2018 Rady Gminy Mochowo z dnia 20 września 2018 r. w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
2018 9853 2018-10-17 Uchwała Uchwała nr 369/XLVIII/2018 Rady Gminy Mochowo z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zasad, trybu postępowania oraz sposobu rozliczania dotacji na rzecz spółek wodnych
2018 9854 2018-10-17 Uchwała Uchwała nr 370/XLVIII/2018 Rady Gminy Mochowo z dnia 20 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Mochowo
2018 9855 2018-10-17 Uchwała Uchwała nr 371/XLVIII/2018 Rady Gminy Mochowo z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis w związku z tworzeniem nowych podmiotów gospodarczych na terenie Gminy Mochowo
2018 9856 2018-10-17 Uchwała Uchwała nr XLV/317/2018 Rady Gminy Jastrząb z dnia 3 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Jastrząb
2018 9857 2018-10-17 Uchwała Uchwała nr XLV/318/2018 Rady Gminy Jastrząb z dnia 3 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu
2018 9858 2018-10-17 Uchwała Uchwała nr XLV/319/2018 Rady Gminy Jastrząb z dnia 3 października 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 9859 2018-10-17 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 1880/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 lutego 2016 r.
2018 9860 2018-10-17 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 3267/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 maja 2018 r.
2018 9861 2018-10-17 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 3275/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 czerwca 2018 r.
2018 9862 2018-10-17 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 268/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 czerwca 2018 r.
2018 9863 2018-10-17 Uchwała Uchwała nr 193/XXIX/18 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 27 września 2018 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Boguty-Pianki zaliczonych do sektora finansów publicznych
2018 9864 2018-10-17 Uchwała Uchwała nr 194/XXIX/18 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Boguty-Pianki
2018 9865 2018-10-17 Uchwała Uchwała nr 196/XXIX/18 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Boguty-Pianki
2018 9866 2018-10-17 Uchwała Uchwała nr 276/L/2018 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 28 września 2018 r. w sprawie przyjęcia zmian w  Statucie Gminy i Miasta Wyszogród
2018 9867 2018-10-17 Uchwała Uchwała nr 366/XLIX/18 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Grodziskiego
2018 9868 2018-10-17 Uchwała Uchwała nr LVI/416/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mszczonów
2018 9869 2018-10-17 Uchwała Uchwała nr LXI/624/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2018-2021 dla Gminy Ożarów Mazowiecki
2018 9870 2018-10-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 368/2018 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2018
2018 9871 2018-10-17 Uchwała Uchwała nr LII/365/2018 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 15 października 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 9872 2018-10-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/173/18 Rady Gminy Sterdyń z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Sterdyń na rok 2018
2018 9873 2018-10-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/276/2018 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 5 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2018.
2018 9874 2018-10-17 Decyzja Decyzja nr DRE.WRC.4210.20.6.2018.1425.XI.ESz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 października 2018 r.
2018 9875 2018-10-17 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 30 Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa mazowieckiego
2018 9876 2018-10-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 października 2018 r.
2018 9877 2018-10-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.160.2018.Mo Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 października 2018 r. Rada Miejska w Mogielnicy
2018 9878 2018-10-18 Uchwała Uchwała nr XLIII.0007.318.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 11 października 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siennica, dla obszaru w granicach administracyjnych miejscowości: Nowy Zglechów, Zglechów, Siodło, Świętochy, Żaków, Nowodzielnik, Żakówek, Kulki, Dzielnik, Drożdżówka, Ptaki
2018 9879 2018-10-18 Uchwała Uchwała nr XLI/268/2018 Rady Gminy Lelis z dnia 28 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Lelis
2018 9880 2018-10-18 Uchwała Uchwała nr XLII/272/2018 Rady Gminy Lelis z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
2018 9881 2018-10-18 Uchwała Uchwała nr XLII/274/2018 Rady Gminy Lelis z dnia 12 października 2018 r. w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Lelis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
2018 9882 2018-10-18 Uchwała Uchwała nr XLII/275/2018 Rady Gminy Lelis z dnia 12 października 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 9883 2018-10-18 Uchwała Uchwała nr LII/255/2018 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 16 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Powiatu Lipskiego.
2018 9884 2018-10-18 Uchwała Uchwała nr LXVII/521/2018 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2018
2018 9885 2018-10-18 Uchwała Uchwała nr XLIV/328/2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 15 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Przasnysz
2018 9886 2018-10-18 Uchwała Uchwała nr XXV/126/17 Rady Gminy Sterdyń z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Sterdyń na rok 2017
2018 9887 2018-10-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/139/17 Rady Gminy Sterdyń z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Sterdyń na rok 2017
2018 9888 2018-10-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/143/17 Rady Gminy Sterdyń z dnia 5 września 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Sterdyń na rok 2017
2018 9889 2018-10-18 Uchwała Uchwała nr XXXII.158.17 Rady Gminy Pniewy z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie: zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2018 9890 2018-10-18 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 445/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 czerwca 2018 r.
2018 9891 2018-10-18 Aneks Aneks nr 2 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 11 czerwca 2018 r. do Porozumienia Nr 4/2013 z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursów zajęć z  teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5. Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce zawartego pomiędzy Miastem Ostrołęka a Powiatem Gostynińskim
2018 9892 2018-10-18 Uchwała Uchwała nr LV/425/2018 Rady Gminy Sońsk z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Sońsk
2018 9893 2018-10-18 Uchwała Uchwała nr XLII/306/2018 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 21 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Sobolew.
2018 9894 2018-10-18 Uchwała Uchwała nr XLII/307/2018 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 21 września 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Sobolew miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 9895 2018-10-18 Uchwała Uchwała nr XLII/308/2018 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 21 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Sobolewie.
2018 9896 2018-10-18 Uchwała Uchwała nr XLII/311/2018 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2018 rok
2018 9897 2018-10-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 41/2018 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
2018 9898 2018-10-18 Uchwała Uchwała nr 284/XXXVIII/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 12 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Mała Wieś
2018 9899 2018-10-18 Uchwała Uchwała nr 285/XXXVIII/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 12 października 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 9900 2018-10-18 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 497/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 czerwca 2018 r.
2018 9901 2018-10-18 Porozumienie Porozumienie nr 2/2018 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz udzielenia dotacji celowej
2018 9902 2018-10-18 Uchwała Uchwała nr LXVII/328/18 Rady Gminy Kampinos z dnia 9 października 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Kampinos
2018 9903 2018-10-18 Uchwała Uchwała nr XLV.447.2018 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 15 października 2018 r. w sprawie udzielania bonifikat w przypadku wnoszenia opłat jednorazowych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2018 9904 2018-10-18 Uchwała Uchwała nr XLV.449.2018 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 15 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
2018 9905 2018-10-18 Uchwała Uchwała nr XLV.450.2018 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2018
2018 9906 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/211/2018 Rady Gminy Grębków z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/208/ 2018 Rady Gminy Grębków z dnia 6 września 2018 r. zmieniającej Uchwałę Nr XXVIII/188/2018 Rady Gminy Grębków z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Grębków na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 9907 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr V/34/191/2018 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2018 rok
2018 9908 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr V/34/192/2018 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Ciechanowskiego
2018 9909 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr XLII/218/2018 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 26 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Andrzejewo
2018 9910 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr XLII/220/2018 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrzejewie
2018 9911 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr LVI.278.2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 11 października 2018 r. zmieniająca uchwalę w sprawie opłaty targowej
2018 9912 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr LVI.279.2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 11 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Rząśnik
2018 9913 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr LVI.280.2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 11 października 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 9914 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr 844/VII/45/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 5 września 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr 814/VII/46/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna.
2018 9915 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr 842/VII/48/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 5 września 2018 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Konstancin-Jeziorna
2018 9916 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr 836/VII/48/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 5 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborow wójtow, burmistrzów i  prezydentow miast.
2018 9917 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr 835/VII/48/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 5 września 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2018-2022
2018 9918 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr 797/XLIX/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2018.
2018 9919 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr 819/L/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2018.
2018 9920 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr 841/LI/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2018.
2018 9921 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr LIV/304/18 Rady Gminy Goworowo z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu udzielania ze środków budżetu Gminy Goworowo dotacji celowych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska oraz sposobu jej rozliczania
2018 9922 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr LIV/306/18 Rady Gminy Goworowo z dnia 28 września 2018 r. zmioeniająca uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad ustyuowania na terenie gminy Goworowo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 9923 2018-10-19 Aneks Aneks nr 1/2018 Starosty Ostrołęckiego z dnia 12 października 2018 r. do porozumienia Powiatu Ostrołęckiego i Gminy Goworowo z dnia 22 września 2018 r.
2018 9924 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr XLIX/260/2018 Rady Gminy Sadowne z dnia 6 września 2018 r. w sprawie nadania imienia istniejącemu pomnikowi przyrody
2018 9925 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr XLIX/257/2018 Rady Gminy Sadowne z dnia 6 września 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Sadowne
2018 9926 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr XLVIII/254/2018 Rady Gminy Sadowne z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu targowiska gminnego Mój Rynek w Sadownem
2018 9927 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr LXXI/743/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
2018 9928 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr LIV/303/2018 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie wykonywania inicjatywy uchwałodawczej przez mieszkańców Powiatu Płońskiego
2018 9929 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr LIV/304/2018 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Płońsku i nadania mu statutu
2018 9930 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr LIV/305/2018 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 17 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Płoński.
2018 9931 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr LIV/307/2018 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w roku 2019.
2018 9932 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr LXVI/589/2018 Rady Miasta Marki z dnia 26 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu „Cmentarz Bandurskiego” w Markach
2018 9933 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr LII/370/2018 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 15 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych
2018 9934 2018-10-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.111.2018 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 10 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2018
2018 9935 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr XLV.442.2018 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 15 października 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mińsk Mazowiecki
2018 9936 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr XLVIII/313/2018 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Żelechów
2018 9937 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr XLVIII/314/2018 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 11 października 2018 r. W sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2018 9938 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr XLVIII/315/2018 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 11 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żelechów
2018 9939 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr XLVIII/316/2018 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 11 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2018 9940 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr XLVIII/318/2018 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 11 października 2018 r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania.
2018 9941 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr 762/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 395/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz ustalania wysokości stypendiów sportowych
2018 9942 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr 764/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 231/2015 z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia lokalizacji targowisk i ich regulaminów na terenie Gminy Miasta Radomia
2018 9943 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr 768/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 15 października 2018 r. w sprawie procedury wykonywania inicjatywy uchwałodawczej przez grupę mieszkańców.
2018 9944 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr 769/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Radomia.
2018 9945 2018-10-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 325/2018 Wójta Gminy Izabelin z dnia 4 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2018 r.
2018 9946 2018-10-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 321/2018 Wójta Gminy Izabelin z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2018 r.
2018 9947 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr XL/360/18 Rady Gminy Izabelin z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Gminy Izabelin
2018 9948 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr XLI/378/18 Rady Gminy Izabelin z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Izabelin
2018 9949 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/201/2018 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 17 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/189/2018 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 21 czerwca 2018r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, dla których wymiar ten nie został określony w Karcie Nauczyciela, obowiązujących w przedszkolach i szkołach podstawowych, prowadzonych przez Miasto Sokołów Podlaski.
2018 9950 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/200/2018 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 17 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Sokołów Podlaski.
2018 9951 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr 791/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Grodzisk Mazowiecki
2018 9952 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr 792/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały 780/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 września 2018r. w sprawie określenia zasad i trybu występowania z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą
2018 9953 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr 224/2018 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2018
2018 9954 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr 225/2018 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 16 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok
2018 9955 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr 782/VII/45/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2018
2018 9956 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr 810/VII/46/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2018
2018 9957 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr 764/VII/44/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2018
2018 9958 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr 730/VII/43/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2018
2018 9959 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr LII/335/18 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 5 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 9960 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr LII/336/18 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 5 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Olszewo-Borki
2018 9961 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr LII/337/18 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 5 października 2018 r. Akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Olszewie-Borkach
2018 9962 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr LII/338/18 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 5 października 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Olszewo-Borki
2018 9963 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr LII/339/18 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 5 października 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Olszewo-Borki miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 9964 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/260/2018 Rady Gminy Obryte z dnia 16 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Obryte
2018 9965 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/261/2018 Rady Gminy Obryte z dnia 16 października 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 9966 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr LXII/593/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Ząbki dotyczących Ząbkowskiego Budżetu Obywatelskiego
2018 9967 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr XLIV/327/2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 15 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2018 9968 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr XLIV/329/2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 15 października 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Przasnysz
2018 9969 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr LIX/451/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 8 października 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów.
2018 9970 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr LIX/457/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 8 października 2018 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących na terenie Gminy Jaktorów niepubliczne żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów oraz dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek.
2018 9971 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr 1539/L/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kamionka - etap I
2018 9972 2018-10-22 Aneks Aneks Powiatu Ostrowskiego z dnia 1 października 2018 r. do porozumienia zawartego z Miastem Ostrołęka na kształcenie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ostrowski.
2018 9973 2018-10-22 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Węgrowskiego` z dnia 14 września 2018 r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu którego występują: 1)p. Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski, 2)p. Andrzej Kruszewski - Członek Zarządu Powiatu, przy kontrasygnacie p. Anny Pawełas – Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu, którego występują: 1) p. Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński, 2) p. Krzysztof Płochocki – Wicestarosta Miński, zwanym dalej „Przyjmującym”
2018 9974 2018-10-22 Porozumienie Porozumienie Starosty Zwoleńskeigo; Wójta Gminy Kazanów z dnia 9 października 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Zwoleńskiemu
2018 9975 2018-10-22 Porozumienie Porozumienie Starosty Zwoleńskeigo; Wójta Gminy Tczów z dnia 9 października 2018 r.
2018 9976 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr 334.LVI.2018 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 16 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Powiatu Sierpeckiego
2018 9977 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr 341.LVI.2018 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 16 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2018 rok
2018 9978 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr XLIV/245/18 Rady Gminy w Regiminie z dnia 5 października 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w Regiminie Nr XIII/62/11 z dnia 30 września 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Regimin
2018 9979 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr XXXIV/185/2018 Rady Gminy Radzanów z dnia 5 października 2018 r. uchylająca Uchwałę Rady Gminy Radzanów w sprawie uchwalenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Radzanów.
2018 9980 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr LXXIV/548/2018 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 11 października 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych obszarów miasta Płońsk, położonych w strefach: północno-centralnej, wschodniej i przemysłowej
2018 9981 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr XLII/290/2018 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmian Statucie Gminy i Miasta Przysucha.
2018 9982 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr LVI/353/18 Rady Miejskiej w Warce z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Warka
2018 9983 2018-10-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.147.2018 Burmistrza Miasta Marki z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2018 rok.
2018 9984 2018-10-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2B/2018 Wójta Gminy w Goździe z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy, oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z  wykonania budżetu gminy za 2017 rok wraz z załącznikami i informacją o stanie mienia komunalnego.
2018 9985 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr XLVIII/535/2018 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 5 października 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i w zespołach prowadzonych przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki
2018 9986 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr LXII/66/2018 Rady Gminy Nieporęt z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu na terenie gminy Nieporęt
2018 9987 2018-10-22 Informacja Informacja nr 1 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 października 2018 r. w sprawie danych ewidencji gruntów i budynków gminy Ożarów Mazowiecki, obręb Jawczyce, Konotopa, Mory oraz miasta Łomianki, obręb 0021, 0022, 0023, 0024 objętych modernizacją
2018 9988 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/210/2018 Rady Gminy Grębków z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany statutu Gminy Grębków
2018 9989 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr 186/XXXIV/2018 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 16 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Dzierzgowo
2018 9990 2018-10-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 369/2018 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2018
2018 9991 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr LII/308/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/93/2015 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo – księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla samorządowych jednostek oświatowych Miasta i Gminy Mordy
2018 9992 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr 359/L/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 17 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy i Miasta Żuromin
2018 9993 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr 363/LXIV/ 2018 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Lubowidz
2018 9994 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr XLV/249/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Witosa w Ciepielowie
2018 9995 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr XLV/250/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2018 9996 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr LIV/329/18 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 26 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Iłża
2018 9997 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr LIV/330/18 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 26 września 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 9998 2018-10-23 Decyzja Decyzja nr DRE.WRC.4210.26.7.2018.247.XIIzm2.aRy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 22 października 2018 r.
2018 9999 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr 506/177/2018 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2018 rok
2018 10000 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr 301/XXXII/18 Rady Gminy Stara Biała z dnia 11 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Stara Biała w roku 2019
2018 10001 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr XL/319/2018 Rady Gminy Stanisławów z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/120/2013 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Stanisławów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2018 10002 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr XL/320/2018 Rady Gminy Stanisławów z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/125/2016 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Stanisławów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 10003 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr XL/321/2018 Rady Gminy Stanisławów z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2018
2018 10004 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr XL/323/2018 Rady Gminy Stanisławów z dnia 16 października 2018 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2019 i zwolnień w tym podatku
2018 10005 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr XL/325/2018 Rady Gminy Stanisławów z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Stanisławów
2018 10006 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr 156/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2018 rok
2018 10007 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr 162/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 października 2018 r. zmieniająca rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie Zieluńsko – Rzęgnowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
2018 10008 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/231/2018 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną.
2018 10009 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr 251/XXXIX/2018 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 8 października 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr 144/XX/2016 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 29 listopada 2016 roku, w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej i administracyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Dzierzążnia zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dzierzążnia
2018 10010 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr 258/XXXIX/2018 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 8 października 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2018 10011 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr 289/XXVIII/18 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 240/XXIV/17 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 10012 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr 291/XXVIII/18 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 12 października 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr 281/XXVII/18 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Czernice Borowe
2018 10013 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr 292/XXVIII/18 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 12 października 2018 r. w sprawie ustanowienia Medalu Honorowego Gminy Czernice Borowe oraz zasad i trybu jego nadawania i wręczania
2018 10014 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr 294/XXVIII/18 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 12 października 2018 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania
2018 10015 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr 298/XXVIII/18 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 12 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Centrum Informacji w Czernicach Borowych i nadania statutu.
2018 10016 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr LII/367/2018 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2018 rok
2018 10017 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr LXXIV/552/2018 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 11 października 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 10018 2018-10-23 Postanowienie Postanowienie nr 91/2018 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 19 października 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Rząśnik
2018 10019 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr XLVII/225/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 25 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy
2018 10020 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr XLVII/226/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 25 września 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Borowie
2018 10021 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr XLVII/230/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Borowiu
2018 10022 2018-10-23 Aneks Aneks nr 16 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy; Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 grudnia 2017 r. do Porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Stołecznemu Warszawie obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 10023 2018-10-23 Aneks Aneks nr 4 Starosty Grodziskiego; Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 września 2018 r. do porozumienia z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń
2018 10024 2018-10-23 Aneks Aneks nr 4 Starosty Mińskiego; Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 września 2018 r. do porozumienia z dnia 12 września 2014 r. w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń
2018 10025 2018-10-23 Aneks Aneks nr 4 Starosty Grójeckiego; Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 września 2018 r. do porozumienia z dnia 12 września 2014 r. w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń
2018 10026 2018-10-23 Aneks Aneks nr 4 Starosty Otwockiego; Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 września 2018 r. do porozumienia z dnia 12 września 2014 r. w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń
2018 10027 2018-10-23 Aneks Aneks nr 4 Starosty Wołomińskiego; Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 września 2018 r. do porozumienia z dnia 20 października 2014 r. w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń
2018 10028 2018-10-23 Aneks Aneks nr 4 Starosty Warszawskiego Zachodniego; Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 września 2018 r. do porozumienia z dnia 12 września 2014 r. w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń
2018 10029 2018-10-23 Aneks Aneks nr 4 Starosty Pruszkowskiego; Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 września 2018 r. do porozumienia z dnia 12 września 2014 r. w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń
2018 10030 2018-10-23 Aneks Aneks nr 4 Starosty Legionowskiego; Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 września 2018 r. do porozumienia z dnia 19 września 2014 r. w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń
2018 10031 2018-10-23 Aneks Aneks nr 4 Starosty Piaseczyńskiego; Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 września 2018 r. do porozumienia z dnia 9 października 2014 r. w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń
2018 10032 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr XLIV /241/ 2018 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie Statutu Powiatu Sokołowskiego.
2018 10033 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr LI/366/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 109/XVIII/16 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych, określenia inkasentów, terminu płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2018 10034 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr LI/367/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 17 października 2018 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Żłobek Miejski w Szydłowcu oraz utworzenia jednostki budżetowej Miejski Zespół Żłobków w Szydłowcu i nadania jej statutu.
2018 10035 2018-10-24 Uchwała Uchwała Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 19 października 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu siedleckiego, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2018 10036 2018-10-24 Uchwała Uchwała Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 19 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2019 rok
2018 10037 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr XLII/250/2018 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 19 października 2018 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 rok Powiatu Siedleckiego
2018 10038 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr L/425/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Drobin
2018 10039 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr L/426/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/310/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 10040 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr XL/211/2018 Rady Gminy w Szydłowie z dnia 12 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Szydłowo
2018 10041 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr XL/214/2018 Rady Gminy w Szydłowie z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zasad i trybu udzielania spółkom wodnym dotacji celowej oraz sposobu jej rozliczania
2018 10042 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr XLIV/287/2018 Rady Gminy Maciejowice z dnia 5 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/125/2016 Rady Gminy Maciejowice z dnia 14 czerwca 2016 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2018 10043 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr XLIV/288/2018 Rady Gminy Maciejowice z dnia 5 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/77/2015 Rady Gminy Maciejowice z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, zmienionej Uchwałą Nr XX/142/2016 Rady Gminy Maciejowice z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/77/2015 Rady Gminy Maciejowice z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
2018 10044 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr XLVI/219/2018 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 15 października 2018 r. zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Różan
2018 10045 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr XLVI/220/2018 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 15 października 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 10046 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr LVI/298/2018 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały: w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2018 10047 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr NR LVI/302/2018 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 16 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Solec nad Wisłą
2018 10048 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr XLII/221/2018 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 26 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Andrzejewo
2018 10049 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr XLIV/331/2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2018 Nr XXXV/266/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2017 roku.
2018 10050 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr XLIII/366/2018 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Węgrowskiego
2018 10051 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr XLVII/227/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 25 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Borowie
2018 10052 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr 361/LXIV/2018 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 16 października 2018 r. w sprawie: Regulaminu stypendium dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych uczęszczających do szkół na terenie Gminy Lubowidz.
2018 10053 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr LIX/290/18 Rady Gminy w Orońsku z dnia 17 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Orońsko stanowiącym załącznik do uchwały Nr VI/34/03 Rady Gminy w Orońsku z dnia 24 marca 2003 roku
2018 10054 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/198/2018 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Wieczfnia Kościelna
2018 10055 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr L/313/2018 Rady Gminy Baranowo z dnia 24 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania ze środków budżetu Gminy Baranowo dotacji celowych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz sposobu jej rozliczania.
2018 10056 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr XXXV/301/18 Rady Gminy Dobre z dnia 17 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Dobrem , dla którego organem prowadzącym jest Gmina Dobre oraz nadania Statutu .
2018 10057 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr XXXV/302/18 Rady Gminy Dobre z dnia 17 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Dobre Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
2018 10058 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr XXXV/304/18 Rady Gminy Dobre z dnia 17 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Dobre oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2018 10059 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr XXXV/307/18 Rady Gminy Dobre z dnia 17 października 2018 r. zmieniająca uchwałę nr IV/31/2002 Rady Gminy Dobre z dnia 30 grudnia 2002 r i uchwałę nr XXVII/226/17 Rady Gminy Dobre z dnia 3 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Dobre .
2018 10060 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr XLIII/260/2018 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 15 października 2018 r. Statut Gminy Ojrzeń
2018 10061 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr XLIII/247/2018 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 28 września 2018 r. Statut Gminy Miastków Kościelny
2018 10062 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr XXXI/376/18 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2018 10063 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr XXXI/379/18 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie obowiązujących w 2019 roku wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2018 10064 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr XXXI/380/18 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Miński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2018 10065 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr XXXI/382/18 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Mińskiego
2018 10066 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr XXXI/383/18 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu mińskiego
2018 10067 2018-10-24 Informacja Informacja nr 1 Starosty Przasnyskiego z dnia 22 października 2018 r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków następujących jednostek ewidencyjnych: miasto Przasnysz, miasto Chorzele, gmina Chorzele, gmina Przasnysz, gmina Jednorożec, gmina Krzynowłoga Mała, gmina Czernice Borowe, gmina Krasne.
2018 10068 2018-10-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-O.4131.23.2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 października 2018 r. Rada Miasta Ostrów Mazowiecka
2018 10069 2018-10-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.162.2018.MS Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 października 2018 r. Rada Gminy Sochaczew
2018 10070 2018-10-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.165.2018.DK Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 października 2018 r. Rada Gminy Wieliszew
2018 10071 2018-10-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.166.2018.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 października 2018 r. Rada Gminy Siemiątkowo
2018 10072 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr XLIV.332.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 24 października 2018 r. w sprawie przyjęcia ,, Gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2018-2021 dla gminy Przytyk
2018 10073 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/306/18 Rady Gminy Dobre z dnia 17 października 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Dobre, Gmina Dobre.
2018 10074 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr 55/XLVI/18 Rady Gminy Wiskitki z dnia 20 sierpnia 2018 r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WISKITKI OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT MIEJSCOWOŚCI MIEDNIEWICE
2018 10075 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr 56/XLVI/18 Rady Gminy Wiskitki z dnia 20 sierpnia 2018 r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WISKITKI w obszarze działki o nr ew. 639 w MIEDNIEWICACH
2018 10076 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr 57/XLVI/18 Rady Gminy Wiskitki z dnia 20 sierpnia 2018 r. W SPRAWIE ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WISKITKI W OBSZARZE DZIAŁEK O NR EW.: 512, 517/1, 517/2, 521/2, 547 W MIEDNIEWICACH
2018 10077 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LIV/437/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2018 rok
2018 10078 2018-10-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 56/2018 Wójta Gminy Szelków z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
2018 10079 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr XLI/239/2018 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 5 października 2018 r. zmieniająca Statut Powiatu Garwolińskiego.
2018 10080 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII.241.2018 Rady Gminy Wąsewo z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości niż określona w art. 26 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dla niepublicznej szkoły podstawowej mającej uprawnienia szkoły publicznej dla której Gmina Wąsewo jest organem rejestrującym
2018 10081 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr XLV/324/2018 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 3 października 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Gąsawy Rządowe, gmina Jastrząb – część nr 1
2018 10082 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr L/339/2018 Rady Gminy Płońsk z dnia 12 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Płońsk
2018 10083 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr XL.292.2018 Rady Gminy Stromiec z dnia 17 października 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2018 10084 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LII.233.2018 Rady Gminy w Promnie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Promna.
2018 10085 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LII.234.2018 Rady Gminy w Promnie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży na terenie gminy Promna.
2018 10086 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr VIII/43/2018 Rady Gminy Krasne z dnia 18 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Krasne
2018 10087 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr XLIV/291/2018 Rady Gminy Maciejowice z dnia 5 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Maciejowicach
2018 10088 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LXVI/261/2018 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia miejsc publicznych, w których dopuszcza się możliwość spożywania napojów alkoholowych na terenie Gminy Stara Kornica
2018 10089 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LXIX/272/2018 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 5 października 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII/191/2013 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 24 września 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Stara Kornica
2018 10090 2018-10-25 Porozumienie Porozumienie Starosty Pruszkowskiego; Wójta Gminy Raszyn z dnia 13 czerwca 2016 r.
2018 10091 2018-10-25 Aneks Aneks Starosty Pruszkowskiego; Wójta Gminy Raszyn z dnia 4 września 2018 r.
2018 10092 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr 436/LXXXVI/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr 287/LVII/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie przyjęcia Programu „Gostynińska Karta Seniora”
2018 10093 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LIII/273/2018 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 24 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na 2018 rok.
2018 10094 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr XL/281/2018 Rady Gminy Jakubów z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych w 2019 roku
2018 10095 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LXXIV/584/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 11 października 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zasad udzielania i rozmiaru obniżek, o których mowa w art. 42 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela.
2018 10096 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr XLI.388.2018 Rady Gminy Prażmów z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewidencyjny 108/1 we wsi Ustanów
2018 10097 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII.261.2018 Rady Gminy Odrzywół z dnia 15 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie ustalenia tygodniowego pensum dla nauczycieli realizujących etat łączony
2018 10098 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII.262.2018 Rady Gminy Odrzywół z dnia 15 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Odrzywół w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2018 10099 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII.263.2018 Rady Gminy Odrzywół z dnia 15 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Odrzywół
2018 10100 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII.264.2018 Rady Gminy Odrzywół z dnia 15 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Rady Gminy Odrzywół w sprawie utworzenia Dziennego Domu "Senior-WIGOR" w Odrzywole
2018 10101 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII.265.2018 Rady Gminy Odrzywół z dnia 15 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Odrzywół
2018 10102 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr 855/2018 Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2018 rok
2018 10103 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/182/18 Rady Gminy Sterdyń z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Sterdyń na rok 2018
2018 10104 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII/187/18 Rady Gminy Sterdyń z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Sterdyń na rok 2018
2018 10105 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/189/18 Rady Gminy Sterdyń z dnia 3 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sterdyń
2018 10106 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr XXXIV/ 224 /2018 Rady Gminy Strachówka z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr VIII/40/2003 Rady Gminy Strachówka z dnia 8 lipca 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Strachówka
2018 10107 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr 362/LXIV/2018 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 16 października 2018 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Lubowidz.
2018 10108 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LIX/284/2018 Rady Gminy Radziejowice z dnia 13 września 2018 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Tartaku Brzózki do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na 21 października 2018r.
2018 10109 2018-10-25 Wyrok Wyrok nr VII SA/Wa 2705/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25 lipca 2018 r.
2018 10110 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr XLVI/264/18 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 17 października 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 10111 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr XLVI/265/18 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmian w  uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2018 rok
2018 10112 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LVIII/349/2018 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 17 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zakrzew.
2018 10113 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LXXIV/563/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Obręb 32”
2018 10114 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LXXIV/572/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
2018 10115 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LXXIV/580/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 września 2018 r. w sprawie nadania mostowi drogowemu nazwy: „100-lecia Odzyskania Niepodległości”
2018 10116 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr XLI/223/2018 Rady Gminy Sypniewo z dnia 10 października 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Sypniewo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 10117 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr XLI/224/2018 Rady Gminy Sypniewo z dnia 10 października 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Sypniewo
2018 10118 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr 216/725/2018 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie Powiatu Wyszkowskiego na 2018 r.
2018 10119 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LIII/300/2018 Rady Gminy Leszno z dnia 16 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu targowiska gminnego „Mój Rynek” przy ulicy Szkolnej w Lesznie
2018 10120 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr XL/282/2018 Rady Gminy Jakubów z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Jakubów
2018 10121 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LII/370/2018 Rady Miasta Maków Mazowiecki z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Miasta Maków Mazowiecki - w obrębie sektora D
2018 10122 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LII/372/2018 Rady Miasta Maków Mazowiecki z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Maków Mazowiecki dla wybranych terenów
2018 10123 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/340/2018 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/34/2015 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa i wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia dla inkasentów.
2018 10124 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/341/2018 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/83/2003 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 19 marca 2003 r. w sprawie przkształcenia i nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Pomiechówku
2018 10125 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/342/2018 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/192/2013 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pomiechówek, zmienionej Uchwałą Nr XXXVIII/335/2018 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 13 września 2018 r.
2018 10126 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/345/2018 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 18 października 2018 r. w sprawie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
2018 10127 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr XLII/290/2018 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych z budżetu gminy zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe.
2018 10128 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LVIII.306.2018 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Brańszczyk
2018 10129 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LXXIV/571/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 września 2018 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Otwocku i nadania jej Statutu
2018 10130 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr XLII/295/2018 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 28 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Zwoleńskiego
2018 10131 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr XLII/296/2018 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 28 września 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 10132 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LVIII/538/2018 Rady Gminy Raszyn z dnia 26 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn
2018 10133 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LVIII/539/2018 Rady Gminy Raszyn z dnia 26 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn
2018 10134 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LVIII/540/2018 Rady Gminy Raszyn z dnia 26 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn
2018 10135 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LVIII/541/2018 Rady Gminy Raszyn z dnia 26 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn
2018 10136 2018-10-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 92/2018 Burmistrza Zakroczymia z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2018 rok
2018 10137 2018-10-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 95/2018 Burmistrza Zakroczymia z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2018 rok
2018 10138 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LII/383/2018 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 17 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLV/321/2017 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
2018 10139 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LII/384/2018 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 17 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2018 rok
2018 10140 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LIII/385/2018 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2018 rok
2018 10141 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII/298/2018 Rady Gminy Latowicz z dnia 9 października 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Latowicz
2018 10142 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LXVII/604/2018 Rady Miasta Marki z dnia 17 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy placowi publicznemu na terenie miasta Marki
2018 10143 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LXVII/605/2018 Rady Miasta Marki z dnia 17 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku
2018 10144 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LXVII/606/2018 Rady Miasta Marki z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2018 10145 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LXVII/609/2018 Rady Miasta Marki z dnia 17 października 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Marki na dofinansowanie zadania polegającego na ograniczeniu emisji zanieczyszczeń poprzez trwałą zmianę istniejącego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Marki
2018 10146 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LXVII/610/2018 Rady Miasta Marki z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Marki
2018 10147 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LXVII/614/2018 Rady Miasta Marki z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LV/463/2017 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2018 rok
2018 10148 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LVI/356/18 Rady Miejskiej w Warce z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 10149 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LIV-599/2018 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie ustaleniaobowiązującej w 2019 r. wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2018 10150 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LIV-604/2018 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie obowiązujących w 2019 roku, wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na terenie powiatu wołomińskiego
2018 10151 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LIV/267/2018 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 26 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sarnaki
2018 10152 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LIV/268/2018 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ustalenia opłaty za wprowadzanie nieczystości ciekłych dostarczanych pojazdami asenizacyjnymi do punktów zlewnych gminnych oczyszczalni ścieków w Sarnakach i Serpelicach
2018 10153 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LIII/274/2018 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 19 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Zabrodzie
2018 10154 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr 256/XXXI/2018 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 19 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Czerwińsk nad Wisłą
2018 10155 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LXXV/2127/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2018 rok
2018 10156 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LXXV/2128/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2018 10157 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LXXV/2129/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Winnicy Północnej – część I
2018 10158 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LXXV/2143/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej
2018 10159 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LXXV/2144/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie
2018 10160 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LXXV/2152/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie utworzenia Żłobka nr 65 w Warszawie, ul. Spartańska 2
2018 10161 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LXXV/2157/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej „Dom przy Chełmżyńskiej”
2018 10162 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LXXV/2158/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej „Bezpieczny Dom”
2018 10163 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LXXV/2159/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej „Bezpieczna Wyspa”
2018 10164 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LXXV/2160/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej „Zielona Sąsiedzka”
2018 10165 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LXXV/2161/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3 oraz zmiany statutów placówek opiekuńczo-wychowawczych
2018 10166 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LXXV/2163/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany imienia Szkoły Podstawowej nr 168 im. Wiktora Gomulickiego w Warszawie, ul. Zwycięzców 44
2018 10167 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LXXV/2165/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze m.st. Warszawy
2018 10168 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LXXV/2166/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zwolnienia z opłat osób obowiązanych do ubiegania się o wydanie nowego prawa jazdy oraz nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu z powodu zmiany administracyjnej
2018 10169 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LXXV/2167/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
2018 10170 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LXXV/2168/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
2018 10171 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LXXV/2169/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
2018 10172 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LXXV/2170/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu ulic w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
2018 10173 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LXXV/2171/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
2018 10174 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LXXV/2172/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
2018 10175 2018-10-26 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.73.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2018 roku.
2018 10176 2018-10-26 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.74.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2018 roku.
2018 10177 2018-10-26 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.75.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2018 roku.
2018 10178 2018-10-26 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.76.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 23 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2018 roku.
2018 10179 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XLII/282/2018 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 6 września 2018 r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2018 rok
2018 10180 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/284/2018 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2018 rok
2018 10181 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/286/2018 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywania na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2019 roku.
2018 10182 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr 362/L/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2018
2018 10183 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr LXII/69/2018 Rady Gminy Nieporęt z dnia 20 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy „Malownicza” drodze wewnętrznej, położonej we wsi Izabelin gmina Nieporęt stanowiącej działki ewid. o nr nr 92/1, 92/3, 93/1 i 93/3
2018 10184 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr LXIII/77/2018 Rady Gminy Nieporęt z dnia 4 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej
2018 10185 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/265/2018 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Rady Powiatu w Szydłowcu na rok 2018.
2018 10186 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr 293/XXVIII/18 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 12 października 2018 r. zmieniająca uchwałę nr 284/XXVII/18 Rady Gminy z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Czernice Borowe
2018 10187 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr 371/XXXIX/2018 Rady Powiatu w Płocku z dnia 24 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Płockiego
2018 10188 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr 224/XXXVI/2018 Rady Gminy Świercze z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Świercze
2018 10189 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr 225/XXXVI/2018 Rady Gminy Świercze z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Świercze
2018 10190 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/348/2018 Rady Gminy Kołbiel z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Kołbiel
2018 10191 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XLVIII/646/2018 Rady Miasta Legionowo z dnia 24 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2018 r.
2018 10192 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XLVIII/647/2018 Rady Miasta Legionowo z dnia 24 października 2018 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2018 10193 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XLVIII/654/2018 Rady Miasta Legionowo z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miejskiej Legionowo
2018 10194 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr LXVIII/265/2018 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/192/2013 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 24 września 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stara Kornica.
2018 10195 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr 1580/LII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 10196 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr 1581/LII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 10197 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr 1582/LII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 10198 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr 1583/LII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 10199 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr 1584/LII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 10200 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr 1585/LII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 10201 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr 1586/LII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 10202 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr 1588/LII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 10203 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr 1589/LII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 10204 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr 1591/LII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2018 10205 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr 1587/LII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 10206 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr LIX/282/2018 Rady Gminy Radziejowice z dnia 13 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Radziejowice Gmina Radziejowice
2018 10207 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XXX/208/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 12 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Czarnia.
2018 10208 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XXX/209/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 12 października 2018 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Czarnia na lata 2018-2023.
2018 10209 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XLVI/252/2018 Rady Gminy Pionki z dnia 19 października 2018 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
2018 10210 2018-10-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 73/2018 Wójta Gminy Gostynin z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym informacji o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2018 roku.
2018 10211 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr 328/XLIX/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zniesienia formy ochrony drzew uznanych za pomnik przyrody
2018 10212 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr 329/XLIX/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 17 października 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 10213 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr 330/XLIX/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 17 października 2018 r. zmieniająca Statut Gminy Gostynin
2018 10214 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr LXVII/322/18 Rady Gminy Kampinos z dnia 9 października 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Komorów w gminie Kampinos
2018 10215 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr LXVII/323/18 Rady Gminy Kampinos z dnia 9 października 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kampinos dla fragmentu wsi Budki Żelazowskie
2018 10216 2018-10-26 Wyrok Wyrok nr VII SA/Wa 1703/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 września 2017 r.
2018 10217 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XLVII/220/2018 z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Joniec.
2018 10218 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr LXII/331/18 Rady Gminy Leoncin z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2018 rok
2018 10219 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr LXII/333/18 Rady Gminy Leoncin z dnia 17 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Leoncin
2018 10220 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr 430/18 Rady Gminy Celestynów z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Dąbrówka i części miejscowości Stara Wieś
2018 10221 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr 31.204.2018 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 4 października 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Grabów nad Pilicą miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 10222 2018-10-26 Aneks Aneks Powiatu Ostrowskiego z dnia 28 września 2018 r. do porozumienia w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Ostrowi Mazowieckiej zadań powiatowej biblioteki dla Powiatu Ostrowskiego, zawartego w dniu 24 marca 2009 r.
2018 10223 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XLII/291/2018 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 28 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą- Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych na terenie Powiatu Zwoleńskiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2018 10224 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XLII/297/2018 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 28 września 2018 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Powiatu Zwoleńskiego
2018 10225 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/307/2018 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 19 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu w roku 2019
2018 10226 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/454/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 października 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/289/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 2014¬-2018.
2018 10227 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XLIX/417/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 10 sierpnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2018 Nr XLIII/359/2017  Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2017 roku
2018 10228 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr L/432/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 września 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2018 Nr XLIII / 359 / 2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2017 roku
2018 10229 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr 217/728/2018 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 23 października 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i  wydatków w budżecie Powiatu Wyszkowskiego na 2018 r.
2018 10230 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/215/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na 2018 r.
2018 10231 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr 185/XXXIV/2018 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 16 października 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów akim muszą odpowiadać składane projekty
2018 10232 2018-10-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.150.2018 Burmistrza Miasta Marki z dnia 23 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2018 rok.
2018 10233 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXVII/224/2018 Rady Gminy Domanice z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku.
2018 10234 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/240/2018 Rady Gminy Domanice z dnia 8 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Czachy
2018 10235 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/241/2018 Rady Gminy Domanice z dnia 8 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Domanice
2018 10236 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/242/2018 Rady Gminy Domanice z dnia 8 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Domanice-Kolonia
2018 10237 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/243/2018 Rady Gminy Domanice z dnia 8 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Emilianówka
2018 10238 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/244/2018 Rady Gminy Domanice z dnia 8 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kopcie
2018 10239 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/245/2018 Rady Gminy Domanice z dnia 8 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Olszyc Szlachecki
2018 10240 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/246/2018 Rady Gminy Domanice z dnia 8 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Olszyc Włościański
2018 10241 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/247/2018 Rady Gminy Domanice z dnia 8 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Olszyc-Folwark
2018 10242 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/248/2018 Rady Gminy Domanice z dnia 8 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pieńki
2018 10243 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/249/2018 Rady Gminy Domanice z dnia 8 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Podzdrój
2018 10244 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/250/2018 Rady Gminy Domanice z dnia 8 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Przywory Duże
2018 10245 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/251/2018 Rady Gminy Domanice z dnia 8 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Przywory Małe
2018 10246 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/252/2018 Rady Gminy Domanice z dnia 8 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Śmiary-Kolonia
2018 10247 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/253/2018 Rady Gminy Domanice z dnia 8 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zażelazna
2018 10248 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/390/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXI/389/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Długosiodło miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 10249 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/407/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/323/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2018 rok
2018 10250 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/408/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku
2018 10251 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/409/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Długosiodło
2018 10252 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/410/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 października 2018 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Przedszkola Samorządowego w Długosiodle do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2018 10253 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/411/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 października 2018 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół w Starym Bosewie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2018 10254 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/412/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi Stare Bosewo - Przetycz Włościańska do kategorii dróg gminnych.
2018 10255 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/413/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi Stare Bosewo - Budy Przetycz – Chrzczanka Włościańska do kategorii dróg gminnych.
2018 10256 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr LXIII/562/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2019
2018 10257 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr LXIII/565/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 19 października 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2018
2018 10258 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr LXIII/561/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 19 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019
2018 10259 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr LXIII/560/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 19 października 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu położonego na zachód od ul. Wyszyńskiego pomiędzy osiedlem Warszawska a zabudową usługowo-produkcyjną na działce nr ewid. 41 obr. 3 w Karczewie
2018 10260 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr LXIII/556/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 19 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 10261 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr LXIII/555/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 19 października 2018 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2018 10262 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr LXIII/554/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczewie
2018 10263 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr 525/LXX/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Pileckiego 2” w Ostrołęce
2018 10264 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr 536/LXXI/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 18 października 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów jakim muszą odpowiadać składane projekty
2018 10265 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr 537/LXXI/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 18 października 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Geodetów” w Ostrołęce
2018 10266 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr 542/LXXI/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 10267 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/287/2018 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Powiecie Nowodworskim
2018 10268 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/288/2018 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Nowodworskiego dla niepublicznych szkół posiadających uprawnienia szkoły publicznej i niepublicznych placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i  wykorzystania
2018 10269 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/290/2018 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowodworski
2018 10270 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XLIV/438/2018 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Mrozy na rok 2018
2018 10271 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XLIV/441/2018 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 19 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w gminie Mrozy
2018 10272 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr LXIII/266/18 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 16 października 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 10273 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr 647/XLIX/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów przez inne niż Gmina Miejska Ciechanów osoby prawne lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2018 10274 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr LX/432/2018 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 25 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zbuczyn
2018 10275 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr 226/XXXVI/2018 Rady Gminy Świercze z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkole, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga, logopedy i nauczyciela wspomagającego oraz warunków i trybu obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć
2018 10276 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr 356/XXXVII/2018 Rady Powiatu w Płocku z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budzetu powiatu płockiego na rok 2018 uchwalonego uchwałą nr 293/XXX/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku
2018 10277 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr 362/XXXVIII/2018 Rady Powiatu w Płocku z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu powiatu płockiego na rok 2018 uchwalonego uchwałą nr 293/XXX/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku
2018 10278 2018-10-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 121/2018 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2018 Nr XXXV/266/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2017 roku.
2018 10279 2018-10-29 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 1214/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 2 lipca 2018 r.
2018 10280 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr LXIII/265/18 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/114/16 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Łosickiego
2018 10281 2018-10-29 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.77.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 24 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2018 roku.
2018 10282 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr 205.XLI.2018 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 12 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Lipowiec Kościelny
2018 10283 2018-10-29 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa mazowieckiego
2018 10284 2018-10-29 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie I z dnia 25 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa mazowieckiego
2018 10285 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XLV/261/2018 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 18 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na 2019 rok
2018 10286 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XLV/262/2018 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 18 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości na 2019 rok.
2018 10287 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XLV/263/2018 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 18 października 2018 r. w sprawie ustalenia opłaty targowej
2018 10288 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XLV/265/2018 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 18 października 2018 r. o zmianie uchwały nr VII/32/03 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Belsk Duży
2018 10289 2018-10-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 333/2018 Wójta Gminy Izabelin z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2018 r.
2018 10290 2018-10-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 336/2018 Wójta Gminy Izabelin z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2018 r.
2018 10291 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XL/365/18 Rady Gminy Izabelin z dnia 19 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie
2018 10292 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XL/366/18 Rady Gminy Izabelin z dnia 19 września 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w  Dziennym Domu Senior + w Izabelinie
2018 10293 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XLIX.466.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2018 rok
2018 10294 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XLIX.467.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XLVII.450.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie: utworzenia Gminnego Żłobka Kraina Smyka oraz nadania mu statutu
2018 10295 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XLIX.468.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku prowadzonym Gminę Halinów
2018 10296 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XLIX.469.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchylenia Uchwały nr XLVIII.459.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 13 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Halinów
2018 10297 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XLIX.470.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Halinów
2018 10298 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr 149/XV/18 Rady Gminy Słupno z dnia 18 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Słupno służebnościami gruntowymi i służebnościami przesyłu
2018 10299 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr L/470/2018 Rady Gminy Wieliszew z dnia 19 października 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/337/17 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wieliszew
2018 10300 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr L/471/2018 Rady Gminy Wieliszew z dnia 19 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliszewie
2018 10301 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XXX/194/2018 Rady Gminy w Broku z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
2018 10302 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XXX/196/2018 Rady Gminy w Broku z dnia 16 października 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/108/2010 w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Broku
2018 10303 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XXX/198/2018 Rady Gminy w Broku z dnia 16 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Brok.
2018 10304 2018-10-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.107.18 Wójta Gminy Kampinos z dnia 12 października 2018 r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2018 r.
2018 10305 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr 206.XLI.2018 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 22 października 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Lipowiec Kościelny, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lipowiec Kościelny i zasad korzystania z tych przystnków
2018 10306 2018-10-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 35/2018 Wójta Gminy Karniewo z dnia 28 września 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Karniewo na 2018 r.
2018 10307 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XLI/222/2018 Rady Gminy Karniewo z dnia 17 października 2018 r. w sprawie sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2018 r.
2018 10308 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XLI/223/2018 Rady Gminy Karniewo z dnia 17 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2018 10309 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XLI/224/2018 Rady Gminy Karniewo z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2018 10310 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XLI/225/2018 Rady Gminy Karniewo z dnia 17 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy drogom wewnętrznym Gminy Karniewo.
2018 10311 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XLI/226/2018 Rady Gminy Karniewo z dnia 17 października 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/137/2013 Rady Gminy Karniewo z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie Statutu Gminy Karniewo.
2018 10312 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XLI/227/2018 Rady Gminy Karniewo z dnia 17 października 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
2018 10313 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr LXIII/267/18 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018 r.
2018 10314 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr LXIII/269/18 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXII/264/18 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za usunięcie z drogi oraz parkowanie pojazdów
2018 10315 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XLII/287/2018 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kałuszyn.
2018 10316 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr LXVI/280/2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 24 września 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Mogielnica.
2018 10317 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr LIV-600/2018 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wołomińskiego
2018 10318 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/306/18 Rady Gminy Wodynie z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Wodynie
2018 10319 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/215/2018 Rady Gminy Gózd z dnia 12 września 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania
2018 10320 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/216/2018 Rady Gminy Gózd z dnia 12 września 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w samorządowym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gózd.
2018 10321 2018-10-29 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 31 Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 października 2018 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu zwoleńskiego i radomskiego
2018 10322 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr 64/XLIX/18 Rady Gminy Wiskitki z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Wiskitki
2018 10323 2018-10-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-R.4131.18.2018.AW Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 października 2018 r. Rada Gminy Sieciechów
2018 10324 2018-10-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.158.2018.RM Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 października 2018 r. Rada Miejska w Piasecznie
2018 10325 2018-10-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.163.2018.AK Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 października 2018 r. Rada Gminy Czosnów
2018 10326 2018-10-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.164.2018.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 października 2018 r. Rada Miejska w Radomiu
2018 10327 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/183/2018 Rady Gminy Lutocin z dnia 16 października 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
2018 10328 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/185/2018 Rady Gminy Lutocin z dnia 16 października 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVI/80/2016 Rady Gminy Lutocin z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lutocin
2018 10329 2018-10-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 69/2018 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018.
2018 10330 2018-10-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 83/2018 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018.
2018 10331 2018-10-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 86/2018 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018.
2018 10332 2018-10-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 89/2018 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 4 października 2018 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 83/2018 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018
2018 10333 2018-10-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 90/2018 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 4 października 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 86/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018
2018 10334 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/181/2018 Rady Gminy Sypniewo z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
2018 10335 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/193/2018 Rady Gminy Sypniewo z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
2018 10336 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr LX/515/2018 Rady Miasta Sulejówek z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Żurawki – część I
2018 10337 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr XLVI/488/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Stare Babice
2018 10338 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr XVLI/491/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 11 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej we wsi Mariew
2018 10339 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr XLVI/492/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 11 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej we wsi Borzęcin Duży
2018 10340 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr XLVI/493/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 11 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej we wsi Koczargi Stare
2018 10341 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr 275/L/2018 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2018 10342 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/391/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Długosiodło.