Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Styczeń 2018

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 1 2018-01-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/225/17 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Żyrardowskiego dla niepublicznych szkół posiadających uprawnienia szkoły publicznej i niepublicznych placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 2 2018-01-02 Uchwała Uchwała nr XLIII/317/2017 Rady Gminy Sońsk z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty
2018 3 2018-01-02 Uchwała Uchwała nr 1208/XL/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chylice
2018 4 2018-01-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/221/2017 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 9 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2017 rok
2018 5 2018-01-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/223/2017 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu nowodworskiego
2018 6 2018-01-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/245/2017 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu nowodworskiego
2018 7 2018-01-02 Porozumienie Porozumienie nr WAO.031.32.2017 Starosty Nowodworskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie powierzenia zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy Nowy Dwór Mazowiecki.
2018 8 2018-01-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/212/17 Rady Gminy Gniewoszów z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/64/15 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny obowiązujących w Gminie Gniewoszów.
2018 9 2018-01-02 Uchwała Uchwała nr XLVII/489/17 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
2018 10 2018-01-02 Uchwała Uchwała nr XLVIII/358/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Jaktorów przez osoby prawne i osoby fizyczne a także trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystwania.
2018 11 2018-01-02 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XLVII/493/17 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 grudnia 2017 r.
2018 12 2018-01-02 Uchwała Uchwała nr 1210/XL/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wólka Kozodawska
2018 13 2018-01-02 Uchwała Uchwała nr XLV/284/2017 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Jedlnia-Letnisko
2018 14 2018-01-02 Uchwała Uchwała nr XXIII.328.2017 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na rok 2017
2018 15 2018-01-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/211/2017 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bieżuń na rok 2017
2018 16 2018-01-02 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XXVI/214/2017 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 12 grudnia 2017 r. na rok 2018
2018 17 2018-01-02 Uchwała Uchwała nr XLVII/303/2017 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Powiatu Wyszkowskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Wyszkowski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2017 r. poz.2136 ), w związku z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), Rada Powiatu w Wyszkowie uchwala co następuje:
2018 18 2018-01-02 Uchwała Uchwała nr XLVII/307/2017 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 27 grudnia 2017 r. sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXII/214/2016 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszkowskiego na 2017 r.
2018 19 2018-01-02 Uchwała Uchwała nr XLVI/425/17 Rady Gminy Raszyn z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Janki w Gminie Raszyn – rejon ul. Sokołowskiej i ul. Wspólnej – część I
2018 20 2018-01-02 Uchwała Uchwała nr 355/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Józefowa na 2018 rok
2018 21 2018-01-02 Uchwała Uchwała nr XXIX.142.17 Rady Gminy Pniewy z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie: nadania nazw ulic drogom gminnym na terenie wsi Kocerany.
2018 22 2018-01-02 Aneks Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Ostrołęki; Starosty Mińska Mazowieckiego z dnia 15 listopada 2017 r. do Porozumienia Nr 6/2013 z dnia 23 września 2013 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursów zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5. Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce.
2018 23 2018-01-02 Aneks Aneks nr 3 Prezydenta Miasta Ostrołęki; Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 15 listopada 2017 r. do Porozumienia Nr 3/2013 z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursów zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5. Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce.
2018 24 2018-01-02 Uchwała Uchwała nr LII/412/2017 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2017
2018 25 2018-01-02 Uchwała Uchwała nr LII/418/2017 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 22 grudnia 2017 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY PUŁTUSK NA ROK 2018
2018 26 2018-01-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/139/2017 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2018 r.
2018 27 2018-01-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/141/2017 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Szreńsk
2018 28 2018-01-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/142/2017 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Szreńsk
2018 29 2018-01-02 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 451/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 kwietnia 2015 r.
2018 30 2018-01-02 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 2389/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 września 2015 r.
2018 31 2018-01-02 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 2148/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2017 r.
2018 32 2018-01-02 Uchwała Uchwała nr XLIII/271/17 Rady Miejskiej w Warce z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Warka na 2018 rok.
2018 33 2018-01-02 Uchwała Uchwała nr XLVIII/495/17 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
2018 34 2018-01-02 Uchwała Uchwała nr XLVIII/504/17 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 28 grudnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania
2018 35 2018-01-02 Uchwała Uchwała nr XLVIII/505/17 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 28 grudnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebu na koszt gminy i określania zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu
2018 36 2018-01-02 Uchwała Uchwała nr XLVIII/506/17 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 28 grudnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2018 37 2018-01-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/191/17 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 38 2018-01-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/193/17 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2018 39 2018-01-02 Aneks Aneks nr 1.2017 Starosty Siedleckiego z dnia 10 października 2017 r.
2018 40 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/265/2017 Rady Gminy Teresin z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Gminy Teresin oraz nadania jej statutu
2018 41 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/193/2017 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2018 42 2018-01-03 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 10 listopada 2017 r. do porozumienia nr 1/2017 z dnia 4 stycznia 2017r.
2018 43 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/190/17 Rady Gminy w Regiminie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2018 44 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXV.151.2017 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
2018 45 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXI.236.2017 Rady Gminy Stromiec z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2018 46 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr XL/289/17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2018 rok
2018 47 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr XL/291/17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2017 rok
2018 48 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/426/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 14 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Łomianki na rok 2018
2018 49 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr XLII/401/17 Rady Miasta Zielonka z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2017
2018 50 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr XLII/404/17 Rady Miasta Zielonka z dnia 20 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa na rok 2018
2018 51 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/289/17 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2018 52 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/291/17 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Ostrów Mazowiecka na 2018 rok
2018 53 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/2/17 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
2018 54 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr XL/2/17 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. uchwała budżetowa powiatu piaseczyńskiego na 2018 rok
2018 55 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr 417/XXXIX/2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 18 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udziału w kosztach budowy wodociągów i kanalizacji na terenie gminy Miasto i Gmina Serock
2018 56 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr 420/XXXIX/2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku
2018 57 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr 422/XXXIX/2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2018-2027
2018 58 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr 423/XXXIX/2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 18 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Serock na rok 2018
2018 59 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/232/17 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2018 60 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/305/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 61 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/277/2017 Rady Gminy Jadów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Jadowie
2018 62 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr XXIV.348.2017 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, i podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2018 63 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr XLI/362/17 Rady Miasta Kobyłka z dnia 13 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na 2017 rok
2018 64 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr XLI/368/17 Rady Miasta Kobyłka z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2018 65 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr XLI/370/17 Rady Miasta Kobyłka z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kobyłka, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2018 66 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr XLI/371/17 Rady Miasta Kobyłka z dnia 13 listopada 2017 r. uchylająca uchwałę Nr XXVIII/298/09 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 14 stycznia 2009r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz dalszego postępowania z tymi zwierzętami na terenie Gminy Kobyłka
2018 67 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr XLI/372/17 Rady Miasta Kobyłka z dnia 13 listopada 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XV/139/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kobyłka
2018 68 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr XLI/373/17 Rady Miasta Kobyłka z dnia 13 listopada 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XIII/118/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 26 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości z terenu Miasta Kobyłka i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 69 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr LIX/453/17 Rady Miasta Otwocka z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2018 70 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr LIX/458/17 Rady Miasta Otwocka z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej w Otwocku
2018 71 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr 1207/XL/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna i części wsi Żabieniec zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1120/XXXVIII/2013 z dnia 25.09.2013r. dla obszaru ograniczonego ulicami: ul. Sportową, Asfaltową, rzeką Jeziorką, granicą administracyjną wsi Siedliska, granicą wyznaczoną w odległości ok. 100 m. od ul. Łąkowej oraz ul. Rybacką i Świętojańską (DZ. URZ. WOJ.MAZ. poz. 11725 z dnia 13 .11. 2013 r) dla terenów urbanistycznych oznaczonych w obowiązującym mpzp symbolami 1UST i 2UST.
2018 72 2018-01-03 Aneks Aneks nr 3/16/WZS/P/190/2017 Prezydenta Miasta Płocka; Starosty Płockiego z dnia 29 listopada 2017 r. do Porozumienia nr 24/WZS/P/204/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie wykonywania zadań w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, wydawania legitymacji i kart parkingowych osobom niepełnosprawnym przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Płocku
2018 73 2018-01-03 Porozumienie Porozumienie nr 6/WEK-I/P/207/2017 Gminy Miasto Płock i Powiatu Żuromińskiego z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego.
2018 74 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr XLI/298/2017 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Miasta Maków Mazowiecki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 75 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr XLI/299/2017 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Miasta Maków Mazowiecki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 76 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr XLI/300/2017 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Maków Mazowiecki dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego, oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 77 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr XLI/302/2017 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2017 rok
2018 78 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr NR XLVI/237/2017 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznej szkoły podstawowej, oddziałów przedszkolnych w niepublicznej szkole podstawowej prowadzonej na terenie Gminy Solec nad Wisłą oraz trybie przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 79 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr Nr XLVI/238/2017 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Solec nad Wisłą w 2018 roku
2018 80 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/271/17 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2018 81 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr 246/XXVII/17 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie oraz niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Stara Biała lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2018 82 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr 248/XXVII/17 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Stara Biała
2018 83 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr 272/XLII/2017 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 r.
2018 84 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/196/2017 Rady Gminy Strachówka z dnia 29 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XV/82/2000 Rady Gminy Strachówka z dnia 29 czerwca 2000r. w sprawie zarządzenia poboru podatku leśnego, od nieruchomości i rolnego od osób fizycznych w drodze inkasa i ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów z tego tytułu
2018 85 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/197/2017 Rady Gminy Strachówka z dnia 29 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę nr X/63/2015 Rady Gminy Strachówka z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 86 2018-01-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-S.4131.23.2017.MR Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 grudnia 2017 r. Rada Gminy Suchożebry
2018 87 2018-01-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-P.4131.22.2017.MRM Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 grudnia 2017 r. Rada Miasta Płocka
2018 88 2018-01-03 Rozporządzenie Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 29 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Środkowej Wisły
2018 89 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/252/17 Rady Gminy Dobre z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy DOBRE na rok 2018
2018 90 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/227/2017 Rady Gminy Górzno z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIV/219/2017 Rady Gminy w Górznie z dnia 17 listopada 2017 roku w sprawie utworzenia Przedszkola w Uninie
2018 91 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/353/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 11 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa na rok 2018.
2018 92 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XLVIII/433/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Karczew, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2018 93 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XLVIII/441/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2017
2018 94 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XLVIII/439/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017
2018 95 2018-01-04 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XLVIII/444/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 grudnia 2017 r.
2018 96 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/175/2017 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2017
2018 97 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/176/2017 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2018 – 2024
2018 98 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XLI/287/2017 Rady Gminy Kadzidło z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2018
2018 99 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/177/2017 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa
2018 100 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/174/2017 z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Joniec na 2018 rok
2018 101 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr 542/XXXVII/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 538/XXXVI/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 25 października 2017 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych
2018 102 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr LIV/585/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Moczydłów – część II
2018 103 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr LV/595/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
2018 104 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/513/2017 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2017 r.
2018 105 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/518/2017 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2018 r.
2018 106 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/525/2017 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Legionowo dla szkół niepublicznych, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych, niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 107 2018-01-04 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XXXII/233/2017 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 21 grudnia 2017 r.
2018 108 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/235/2017 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.
2018 109 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/236/2017 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie: uchwalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi położonymi na obszarze Gminy i Miasta Przysucha.
2018 110 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/341/17 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody.
2018 111 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/349/17 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 20 grudnia 2017 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY MSZCZONÓW NA 2018 ROK
2018 112 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr 234/XXX/17 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów II etapu rekrutacji na zajęcia rozwijające zainteresowania lub uzdolnienia prowadzone w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku przy ul. Poniatowskiego 10
2018 113 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/218/2017 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku
2018 114 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/181/2017 Rady Gminy Karniewo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Karniewo przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2018 115 2018-01-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.152.17 Wójta Gminy Kampinos z dnia 13 grudnia 2017 r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2017r.
2018 116 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XLVI/314/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 18 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa na rok 2018
2018 117 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXIV.344.2017 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 12 grudnia 2017 r. uchwała budżetowa Gminy Tłuszcz na rok 2018
2018 118 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/220/2017 Rady Gminy Obryte z dnia 28 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Obryte na rok 2018
2018 119 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/205/17 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu makowskiego na 2018 rok
2018 120 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/221/2017 Rady Gminy Obryte z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia tygodniowego pensum dla nauczycieli realizujących etat łączony
2018 121 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/211/17 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w  uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2017 rok
2018 122 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI.335.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2017
2018 123 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI.342.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2018
2018 124 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/223/2017 Rady Gminy Obryte z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 125 2018-01-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 91/2017 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jednorożec na 2017 rok
2018 126 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII.203.2017 Rady Gminy Wąsewo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Wąsewo
2018 127 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr LIX/1537/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2017 rok
2018 128 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr 230/XXXVI/2017 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
2018 129 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/319/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/212/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2017 rok
2018 130 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr LIX/1540/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 rok
2018 131 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr 225/XXXVI/2017 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2018
2018 132 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr 397/138/2017 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2017 rok
2018 133 2018-01-05 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr LII/373/2017 Rady Miasta Pionki z dnia 15 grudnia 2017 r.
2018 134 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr 222/XXXVI/2017 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr 160/XXIV/2016 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2017
2018 135 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/172/2017 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Wieczfnia Kościelna na lata 2014 – 2020.
2018 136 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr 193/LV/2017 Rady Gminy Sanniki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Sanniki dla terenów w granicach wyznaczonych w obrębach Lwówek i Krubin
2018 137 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr 186/LIV/2017 Rady Gminy Sanniki z dnia 28 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Sanniki na rok 2018
2018 138 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/251/2017 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w roku 2018
2018 139 2018-01-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 76/2017 Burmistrza Przasnysza z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2017 rok
2018 140 2018-01-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 82/2017 Burmistrza Przasnysza z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2017 rok
2018 141 2018-01-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 85/2017 Burmistrza Przasnysza z dnia 11 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2017 rok
2018 142 2018-01-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 88/2017 Burmistrza Przasnysza z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2017 rok
2018 143 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/319/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2017
2018 144 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr L/288/2017 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia i sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
2018 145 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr L/289/2017 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2018 146 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr L/290/2017 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zakrzewie.
2018 147 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XL/299/2017 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Uchwały Budżetowej na 2018 rok
2018 148 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XL/304/2017 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2017 rok
2018 149 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/323/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2018 rok
2018 150 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/309/2017 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszkowskiego na 2018 r.
2018 151 2018-01-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 96/2017 Burmistrza Przasnysza z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2017 rok
2018 152 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/186/17 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: przyjęcia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Wyśmierzyce na lata 2018-2022”
2018 153 2018-01-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 101/2017 Burmistrza Przasnysza z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2017 rok
2018 154 2018-01-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 115/2017 Burmistrza Przasnysza z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2017 rok
2018 155 2018-01-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 191/2017 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
2018 156 2018-01-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 116/2017 Burmistrza Przasnysza z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2017 rok
2018 157 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/61/17 Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą "Natura" z dnia 28 grudnia 2017 r. Uchwała budżetowa Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura” na 2018 r.
2018 158 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/187/17 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wyśmierzyce
2018 159 2018-01-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 170/2017 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
2018 160 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/282/2017 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych , dla których Gmina Miasto Raciąż jest organem rejestrującym oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji .
2018 161 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/512/2017 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2017 - 2022
2018 162 2018-01-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 183/2017 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
2018 163 2018-01-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 199/2017 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
2018 164 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/517/2017 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2018 - 2022 r.
2018 165 2018-01-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 183A/2017 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
2018 166 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XLI/218/ 2017 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na 2017 rok.
2018 167 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XLI/220/2017 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na rok 2018
2018 168 2018-01-05 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Łosickiego z dnia 14 grudnia 2017 r.
2018 169 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr 65/XXXVIII/17 Rady Gminy Wiskitki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Wiskitki przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2018 170 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr 296/XL/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 22 grudnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę i Miasto Żuromin oraz inne organy prowadzące
2018 171 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr 298/XL/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2017
2018 172 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr 299/XL/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 22 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy i Miasta Żuromin na rok 2018
2018 173 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/157/2017 Rady Gminy Radzanów z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.
2018 174 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr 190/XXXI/2017 Rady Gminy Świercze z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Świercze oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2018 175 2018-01-05 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 3/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z obiektów sportowo-rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Góra Kalwaria
2018 176 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr 333/17 Rady Gminy Celestynów z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Celestynów
2018 177 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr 334/17 Rady Gminy Celestynów z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Celestynów przez inne niż Gmina Celestynów osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji
2018 178 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr 335/17 Rady Gminy Celestynów z dnia 19 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa na 2018 rok
2018 179 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr 338/17 Rady Gminy Celestynów z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 212/06 Rady Gminy Celestynów z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków”
2018 180 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr 339/17 Rady Gminy Celestynów z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 225/06 Rady Gminy Celestynów z dnia 26 września 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Celestynowie
2018 181 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr 266/XLI/2017 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2018 182 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr 268/XLII/2017 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „Senior +” w Małkini Górnej
2018 183 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr 273/XLII/2017 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2018 184 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr xxxi/182/2017 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego
2018 185 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/183/2017 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 29 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Powiatu Sochaczewskiego na rok 2018
2018 186 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XLII/345/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 15 grudnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/240/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2017-2034
2018 187 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XLII/346/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 15 grudnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2017 Nr XXIX/ 241/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016 roku
2018 188 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/254/17 Rady Gminy Wodynie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok
2018 189 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/255/17 Rady Gminy Wodynie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodyniach do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wodynie
2018 190 2018-01-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-4131.356.2017.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 stycznia 2018 r. Rada Miasta Stołecznego Warszawy
2018 191 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/275/17 Rady Miejskiej w Warce z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2018 192 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/280/17 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2018 193 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr 236/XXIV/17 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 172/XVII/16 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2017 rok.
2018 194 2018-01-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 50/2017 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
2018 195 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XLII/243/2017 Rady Gminy Leszno z dnia 20 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Leszno na rok 2018
2018 196 2018-01-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.206.2017 Burmistrza Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2017 rok.
2018 197 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XLII/247/2017 Rady Gminy Leszno z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zaborówek, gmina Leszno
2018 198 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/216/2017 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2017 Nr XXV/148/2016 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2016 r.
2018 199 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/178/2017 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 23 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Andrzejewo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 200 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/176/2017 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej.
2018 201 2018-01-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 114/2017 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2017 Nr XXII/178/2016 Rady Gminy Przasnysz z dnia 21 grudnia 2016 roku.
2018 202 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr 271/XLII/2017 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2017 rok
2018 203 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr 276/XLII/2017 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 204 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr 280/XLIII/2017 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2017 rok
2018 205 2018-01-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 253/2017 Wójta Gminy Izabelin z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2017 r.
2018 206 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr 285/XLIII/2017 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
2018 207 2018-01-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 89/2017 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jednorożec na 2017 rok
2018 208 2018-01-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 250/2017 Wójta Gminy Izabelin z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2017 r.
2018 209 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr LVIII/470/2017 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 21 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Miasta Płońsk na rok 2018
2018 210 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr LVI/252/17 Rady Gminy Kampinos z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2017r.
2018 211 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/291/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/272/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 Gminy Izabelin
2018 212 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr LVI/254/17 Rady Gminy Kampinos z dnia 20 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Kampinos na rok 2018
2018 213 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/290/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 13 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa na rok 2018 Gminy Izabelin
2018 214 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/228/2017 Rady Gminy w Orońsku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła
2018 215 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/306/2017 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Białobrzegi oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
2018 216 2018-01-08 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Piaseczno na rok 2018
2018 217 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr xxxvi/310/2017 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 28 grudnia 2017 r. UCHWAŁA BUDżETOWA NA ROK 2018
2018 218 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XLIII - 484/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2018 rok
2018 219 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XLII/305/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/197/ 2016 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017- 2023.
2018 220 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXX.368.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2017 rok
2018 221 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXX.376.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XLVIII/381/2010 z dnia 30 września 2010 roku w sprawie ustalenia stawek opłat oraz zasad korzystania z niektórych obiektów użyteczności publicznej w Gminie Klembów
2018 222 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXX.377.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV.159.2016 r. Rady Gminy Klembów z dnia 28 stycznia 2016 r.
2018 223 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXX.381.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wola Rasztowska, gmina Klembów
2018 224 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXX.372.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027
2018 225 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/206/17 Rady Gminy w Troszynie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVIII/177/13 Rady Gminy w Troszynie z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie – jednostki budżetowej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2018 226 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/209/17 Rady Gminy w Troszynie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
2018 227 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/211/17 Rady Gminy w Troszynie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
2018 228 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXX.371.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2018
2018 229 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/213/17 Rady Gminy w Troszynie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2018
2018 230 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXX.369.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027
2018 231 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/215/17 Rady Gminy w Troszynie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2018 r.
2018 232 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXX.370.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017
2018 233 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXX.375.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2018 234 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXX.379.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2018 235 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/158/2017 Rady Gminy Miedzna z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2018 236 2018-01-08 Wyrok Wyrok nr VIII SA/Wa 35/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 września 2017 r.
2018 237 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/252/17 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: zmian do Uchwały budżetowej nr XXX/177/16 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2016 roku
2018 238 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/254/17 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa na 2018 rok Gminy Somianka
2018 239 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/227/2017 Rady Gminy w Orońsku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie warunków udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność gminy Orońsko oraz określania stawki procentowej tej bonifikaty
2018 240 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/257/2017 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Żelechów innym instrumentem płatniczym
2018 241 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/259/2017 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 14 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem bądź zarządzającym jest Gmina Żelechów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2018 242 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/239/2017 Rady Gminy Radzanowo z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za pobieraną wodę i odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Radzanowo
2018 243 2018-01-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 294/2017 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2017
2018 244 2018-01-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.207.2017 Burmistrza Miasta Marki z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2017 rok.
2018 245 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr 230/XXX/17 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 21 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2018 rok
2018 246 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/37/17 Rady Gminy Czerwin z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie ustalania regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach powadzonych przez Gminę Czerwin
2018 247 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XLI.424.2017 Rada Miasta w Pruszkowie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Pruszkowa w zakresie budżetu obywatelskiego na 2019 rok
2018 248 2018-01-09 Postanowienie Postanowienie nr DWW-773-1/18 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 249 2018-01-09 Postanowienie Postanowienie nr DWW-773-2/18 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 250 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XXI/155/2017 Rady Gminy Lutocin z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie: wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.
2018 251 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/263/2017 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Stanisławów przez inne podmioty nie należące do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej pobrania i wykorzystania
2018 252 2018-01-09 Aneks Aneks nr 1/2018 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 3 stycznia 2018 r. do porozumienia z dnia 9 lipca 2001 roku w sprawie powierzenia Miastu Siedlce wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej na obszarze Powiatu Siedleckiego,zawarty pomiędzy:
2018 253 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/216/2017 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 29 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIV/140/2012 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, zmienionej uchwałą Nr XXVIII/177/2013 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 25 kwietnia 2013 r., uchwałą Nr XXIX/182/2013 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 24 maja 2013 r. i uchwałą Nr XXI/118/2016 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 25 listopada 2016 r.
2018 254 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/217/2017 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 29 grudnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXI/120/2016 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Ojrzeń, oraz Uchwałę Nr XXII/131/2016 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Ojrzeń
2018 255 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XLII/223/2017 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Wyszków prowadzenia zadania publicznego w zakresie konsultacji rozwiązywania problemów uzależnień, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ochrony ofiar przed przemocą oraz udzielenia na ten cel dotacji w 2018 roku.
2018 256 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XLII/224/ 2017 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.
2018 257 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XLII/226/2017 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na 2017 rok.
2018 258 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XLVII/480/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i przedszkoli, prowadzonych na terenie Gminy Wyszków przez inne niż Gmina Wyszków osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania pobranej dotacji.
2018 259 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XLVII/481/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2018 260 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XLVII/483/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2017 rok.
2018 261 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XLVII/485/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Wyszków na 2018 rok.
2018 262 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/345/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Nasielsk na 2018 rok
2018 263 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/348/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2018 264 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/351/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2017r.
2018 265 2018-01-09 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1/2018 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Otwocku z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na części obszaru powiatu otwockiego
2018 266 2018-01-09 Decyzja Decyzja nr DRE.WRC.4210.35.2017.2018.510.XIIIzm.RWy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 stycznia 2018 r.
2018 267 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XLII /209/2017 Rady Gminy Sadowne z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok.
2018 268 2018-01-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 173/2017 Bumistrza Miasta i GMiny Chorzele z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
2018 269 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX / 199 / 2017 Rady Gminy Sadowne z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy na 2017 rok.
2018 270 2018-01-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 184/2017 Bumistrza Miasta i GMiny Chorzele z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
2018 271 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XLII /211/ 2017 Rady Gminy Sadowne z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy na 2017 rok.
2018 272 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XLI / 205 / 2017 Rady Gminy Sadowne z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy na 2017 rok.
2018 273 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI.302.2017 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniająca regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wieniawa
2018 274 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI.303.2017 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 275 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI.309.2017 Rady Gminy Wieniawa z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu w Wieniawie prowadzonym przez Gminę Wieniawa.
2018 276 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XLII.178.2017 Rady Gminy Rybno z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Rybno na lata 2018-2023 oraz Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rybno na lata 2018-2023
2018 277 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XLII.179.2017 Rady Gminy Rybno z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Rybno oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2018 278 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr 272.XLVI.2017 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu
2018 279 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr LVI/429/17 Rady Miasta Otwocka z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Świderską, Szkolną, Przewoską, Batorego i Wiejską w Otwocku
2018 280 2018-01-09 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 8 stycznia 2018 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miasta i Gminy w Białobrzegach przeprowadzonych w dniu 7 stycznia 2018 r.
2018 281 2018-01-10 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XXXIV/200/2017 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 20 grudnia 2017 r.
2018 282 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XLI.415.2017 Rada Miasta w Pruszkowie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2017 rok.
2018 283 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV199/2017 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Belsk Duży
2018 284 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XLI.419.2017 Rada Miasta w Pruszkowie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Pruszkowa na 2018 rok.
2018 285 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/203/2017 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Belsk Duży.
2018 286 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr 219/XXVII/2017 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Czerwińsk nad Wisłą przez inne niż Gmina Czerwińsk nad Wisłą osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2018 287 2018-01-10 Wyrok Wyrok nr VIII SA/Wa 157/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 września 2017 r.
2018 288 2018-01-10 Porozumienie Porozumienie Starosty Mińska Mazowieckiego; Starosty Węgrowskiego z dnia 29 listopada 2017 r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu którego występują: 1)Pan Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski, 2)Pani Halina Ulińska - Wicestarosta Węgrowski, przy kontrasygnacie Pani Anny Pawełas – Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu, którego występują: 1) Pan Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński, 2) Pan Krzysztof Płochocki – Wicestarosta Miński, zwanym dalej „Przyjmującym”
2018 289 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/131/2017 Rady Gminy Pacyna z dnia 29 grudnia 2017 r. Budżet Gminy Pacyna na rok 2018
2018 290 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr 218/XXVII/2017 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie podziału Gminy Czerwińsk nad Wisłą na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 291 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/132/2017 Rady Gminy Pacyna z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie odpłatności osób bezdomnych za pobyt w schronisku
2018 292 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/134/2017 Rady Gminy Pacyna z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych
2018 293 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/266/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2018
2018 294 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/268/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 295 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/264/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2017 Nr XXII/178/2016 Rady Gminy Przasnysz z dnia 21 grudnia 2016 roku.
2018 296 2018-01-10 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XXXI.242.2017 Rady Gminy Stromiec z dnia 27 grudnia 2017 r.
2018 297 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXI.241.2017 Rady Gminy Stromiec z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stromiec na lata 2018-2022
2018 298 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/49/2017 Rady Gminy Gielniów z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018.
2018 299 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/50/2017 Rady Gminy Gielniów z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorow formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2018 300 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/19/17 Rady Gminy Czerwin z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowe na 2017 rok
2018 301 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/27/17 Rady Gminy Czerwin z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2018 302 2018-01-10 Wyrok Wyrok nr VIII SA/Wa 180/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 4 października 2017 r.
2018 303 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX.365.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2017 rok.
2018 304 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX.367.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2018 rok.
2018 305 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX.373.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XXXIII.294.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 1 czerwca 2017r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń oświatowych
2018 306 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.352.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wielgolas Brzeziński – część E, gmina Halinów
2018 307 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/30/17 Rady Gminy Czerwin z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmianie uchwały budżetowej na 2017 rok
2018 308 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXX.374.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2018 309 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/31/17 Rady Gminy Czerwin z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Piskach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Piskach
2018 310 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/32/17 Rady Gminy Czerwin z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Publicznych w Czerwinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Czerwinie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
2018 311 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/36/17 Rady Gminy Czerwin z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2018 312 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr 183/XXXI/2017 Rady Gminy Staroźreby z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2018 313 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/241/2017 Rady Gminy Maciejowice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/149/2009 Rady Gminy Maciejowice z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Maciejowice
2018 314 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/189/2017 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg miejskich na terenie Miasta Łaskarzew na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
2018 315 2018-01-10 Wyrok Wyrok nr VIII SA/Wa 205/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 października 2017 r.
2018 316 2018-01-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.355.2017.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 stycznia 2018 r. Rada Miasta Łaskarzew
2018 317 2018-01-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.357.2017.AK Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 stycznia 2018 r. Rada Miejska w Halinowie
2018 318 2018-01-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-4131.362.2017.AK Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 stycznia 2018 r. Rada Miejska w Halinowie
2018 319 2018-01-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.367.2017.RM Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 stycznia 2018 r. Rada Gminy Raszyn
2018 320 2018-01-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.369.2017.MZ Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 stycznia 2018 r. Rada Powiatu Pruszkowskiego
2018 321 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/285/17 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2018 322 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/208/2017 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok Powiatu Siedleckiego
2018 323 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XXX/221/2017 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 29 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Powiatu Mławskiego na rok 2018
2018 324 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr 641/XXXVII/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 24 października 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2017.
2018 325 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr 217/XXIV/2017 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, nagród i za warunki pracy oraz niektóre inne skladniki wynagrodzenia w Szkole Podstawowej im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Duninowie.
2018 326 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr 653/XXXIX/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 listopada 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2017.
2018 327 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XXX/224/2017 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół niebędących szkołami specjalnymi, prowadzonymi przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne, a także dla szkół niepublicznych, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki oraz niepublicznych szkół, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2018 328 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr 1262/XLI/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 821/XXIX/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2016r.
2018 329 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XXX/227/2017 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2017
2018 330 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XLIII/314/2017 Rady Gminy Sońsk z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sońsk na rok 2017
2018 331 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XLVI.416.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 8 września 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr XXXV.313.2016 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 28 grudnia 2016 r.
2018 332 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr 1263/XLI/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 821/XXIX/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2016r.
2018 333 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr 1264/XLI/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr 821/XXIX/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2016 r.
2018 334 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XLIII/316/2017 Rady Gminy Sońsk z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych i placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Sońsk oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w tym zakresu danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, terminu przekazania informacji o liczbie uczniów oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2018 335 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XLVII.417.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr XXXV.313.2016 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 28 grudnia 2016 r.
2018 336 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr 1265/XLI/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 821/XXIX/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2016r.
2018 337 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr V/28/163/2017 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w spraie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2018
2018 338 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr V/28/165/2017 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2017 rok
2018 339 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr V/28/167/2017 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia na 2018 rok wysokości opłat za usuwanie z drogi pojazdów w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz wysokości kosztów usuwania i przechowywania pojazdów na obszarze powiatu ciechanowskiego
2018 340 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr V/28/168/2017 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w powiecie ciechanowskim
2018 341 2018-01-11 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy w Sobolewie
2018 342 2018-01-11 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu Ciechanowskiego
2018 343 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XLVIII.421.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 12 października 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr XXXV.313.2016 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 28 grudnia 2016 r.
2018 344 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr 1266/XLI/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 821/XXIX/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2016r.
2018 345 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr V/28/172/2017 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonej niepublicznym szkołom i placówkom prowadzonym przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 346 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr 1267/XLI/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 821/XXIX/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2016r.
2018 347 2018-01-11 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 8 stycznia 2018 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Górzno przeprowadzonych w dniu 7 stycznia 2018 r.
2018 348 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr 1268/XLI/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017
2018 349 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XLIX/256/17 Rady Gminy Leoncin z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2017 rok
2018 350 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/216/2017 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Powiatu Szydłowieckiego na rok 2018
2018 351 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/220/2017 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu obowiązująca w 2018 roku.
2018 352 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/221/2017 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu szydłowieckiego w pierwszym półroczu 2018 roku, zapewniających dostępność świadczeń w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy.
2018 353 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/223/2017 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i  rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych placówek oświatowych, a także trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2018 354 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/225/2017 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Rady Powiatu w Szydłowcu na rok 2017
2018 355 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/144/2017 Rady Gminy Młynarze z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
2018 356 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/145/2017 Rady Gminy Młynarze z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.
2018 357 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/172/2017 Rady Gminy Szydłowo z dnia 29 grudnia 2017 r. Uchwała budżetowa Gminy Szydłowo na rok 2018
2018 358 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/177/2017 Rady Gminy Szydłowo z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionych, w tym osobom bezdomnym.
2018 359 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/353/2017 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Mrozy na rok 2017
2018 360 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/354/2017 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mrozy na rok 2018
2018 361 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/356/2017 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2018 362 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/358/2017 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Mrozy
2018 363 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr LVI/599/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania spółkom wodnym działającym na terenie Gminy Góra Kalwaria
2018 364 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr LVI/597/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXV/386/2013 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Góry Kalwarii dla uczniów/studentów szczególnie uzdolnionych
2018 365 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr LVI/598/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/310/2016 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 28 września 2016 r. w sprawie określenia Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Górze Kalwarii jako jednostki obsługującej jednostki oświatowe gminy zaliczane do sektora finansów publicznych oraz zmiany statutu Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Górze Kalwarii
2018 366 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr LVI/607/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
2018 367 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr LVI/609/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok
2018 368 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XLI/248/2017 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Mordy na 2018 rok.
2018 369 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/240/2017 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kałuszyn na rok 2018
2018 370 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XLI/254/2017 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/184/2017 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Mordy.
2018 371 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/246/2017 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
2018 372 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/247/2017 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie Gminy Kałuszyn.
2018 373 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/248/2017 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów.
2018 374 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr 395/137/2017 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2017 rok
2018 375 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XLIII/352/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Drobin oraz określenia szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2018 376 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XLIII/353/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Drobin
2018 377 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XLIII/360/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 174/XXXV/09 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz uchwalenia Regulaminu określającego wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.
2018 378 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr 164/XXIX/2017 Rady Gminy Staroźreby z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Staroźreby
2018 379 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XLII/337/17 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Błonie.
2018 380 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr L/258/17 Rady Gminy Leoncin z dnia 29 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa
2018 381 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr 185.L.2017 Rady Gminy Wiązowna z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Wiązowna – Centrum” obszar planistyczny „A”
2018 382 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/202/2017 Rady Gminy Wolanów z dnia 28 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa na rok 2018 Gminy Wolanów
2018 383 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/207/2017 Rady Gminy Wolanów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: przyjęcia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Wolanów na lata 2018- 2022”
2018 384 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/208/2017 Rady Gminy Wolanów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wolanów
2018 385 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/209/2017 Rady Gminy Wolanów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wolanów
2018 386 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/210/2017 Rady Gminy Wolanów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2018 387 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/300/2017 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2017 rok
2018 388 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/301/2017 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
2018 389 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/302/2017 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie trybu i zasad udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym, przypadających gminie Zakroczym lub jej jednostkom organizacyjnym
2018 390 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/303/2017 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/97/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie opłaty targowej
2018 391 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/304/2017 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy obejmującego działki o nr ew. 278/5, 278/6 i 281/1 położonych w miejscowości Janowo
2018 392 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/305/2017 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zakroczym obejmującego obręb ewidencyjny 0004 01-04 oraz działki ewidencyjne nr 21/2, 23/1, 23/2, 26, 27/3, 28, 30 i 34 w obrębie ewidencyjnym 0003 01-03, działkę ewidencyjną nr 20/28 w obrębie ewidencyjnym 0006 01-06, działkę ewidencyjną nr 33/3 w obrębie ewidencyjnym 0009 01-09, działki ewidencyjne 103/2, 103/3 w obrębie ewidencyjnym 0026 02 -17
2018 393 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/306/2017 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zakroczym obejmującego obręb ewidencyjny 0024 02-15
2018 394 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/307/2017 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zakroczym obejmującego obręb ewidencyjny 0005 01-05
2018 395 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/310/2017 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Pomnik Wdzięczności w Zakroczymiu wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Zakroczymiu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Pomnik Wdzięczności w Zakroczymiu wchodząca w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Zakroczymiu
2018 396 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/311/2017 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Wojszczycach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Fryderyka Chopina w Wojszczycach
2018 397 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/312/2017 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Emolinku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w Emolinku
2018 398 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/313/2017 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2018 399 2018-01-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 166/2017 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2017 rok
2018 400 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XLVI-186/2017 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2018
2018 401 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XLVI-187/2017 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2017
2018 402 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XLVI-190/2017 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Wołomin oraz jej jednostkom organizacyjnym.
2018 403 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XLVI-191/2017 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2018 404 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XLVII-198/2017 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2017
2018 405 2018-01-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.370.2017.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 stycznia 2018 r. Rada Gminy Zakroczym
2018 406 2018-01-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.372.2017.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 stycznia 2018 r. Rada Gminy Zakroczym
2018 407 2018-01-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.373.2017.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 stycznia 2018 r. Rada Gminy Zakroczym
2018 408 2018-01-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.374.2017.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 stycznia 2018 r. Rada Gminy Zakroczym
2018 409 2018-01-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.365.2017.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 stycznia 2018 r. Rada Miasta Stołecznego Warszawy
2018 410 2018-01-11 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2018 411 2018-01-12 Aneks Aneks nr 1 Starosty Makowskiego z dnia 30 listopada 2017 r.
2018 412 2018-01-12 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwał Rady Gminy Ojrzeń w sprawie podziału Gminy na obwody głosowania oraz podziału Gminy na okręgi wyborcze
2018 413 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/177/2017 Rady Gminy Sypniewo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Sypniewo instrumentem płatniczym
2018 414 2018-01-12 Wyrok Wyrok nr VIII SA/Wa 206/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 października 2017 r.
2018 415 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/243/2017 Rady Gminy w Liwie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Liw.
2018 416 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/442/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Łomianki przez inne niż Gmina Łomianki osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji
2018 417 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/242/2017 Rady Gminy w Liwie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/37/15 Rady Gminy w Liwie z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Liw.
2018 418 2018-01-12 Wyrok Wyrok nr VIII SA/Wa 221/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 4 października 2017 r.
2018 419 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr LIV/445/2017 Rady Miasta Marki z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/270/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 r., w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Marki na lata 2016-2021
2018 420 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr LV/463/2017 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2018 rok
2018 421 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr 221/XXIV/2017 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Nowy Duninów za udział w działaniu ratowniczym oraz w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.
2018 422 2018-01-12 Postanowienie Postanowienie nr 1/2018 Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 423 2018-01-12 Decyzja Decyzja nr DRE.WRC.4210.21.2016.2018.464.X.ARy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 11 stycznia 2018 r.
2018 424 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr 320/XLII/2017 Rady Gminy Mochowo z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
2018 425 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/175/2017 Rady Gminy Wierzbno z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/94/09 Rady Gminy Wierzbno z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
2018 426 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/178/2017 Rady Gminy Wierzbno z dnia 29 grudnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Wierzbno oraz warunków jego funkcjonowania
2018 427 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XLII/264/2017 Rady Gminy Rzekuń z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Czarnowiec
2018 428 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr 274/XLII/2017 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna
2018 429 2018-01-12 Aneks Aneks nr 3 Starosty Pruszkowskiego; Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 grudnia 2017 r. do porozumienia w sprawie utworzenia Terenowego Punktu Paszportowego oraz powierzenia prowadzenia spraw z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków paszportowych i wydawania dokumentów paszportowych
2018 430 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/274/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa
2018 431 2018-01-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie wyznaczenia ośrodka adopcyjnego właściwego do prowadzenia banku danych o dzieciach z terenu województwa mazowieckiego oczekujących na przysposobienie
2018 432 2018-01-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.361.2017.RM Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 stycznia 2018 r. Rada Miasta Pruszkowa
2018 433 2018-01-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.375.2017.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 stycznia 2018 r. Rada Gminy Zatory
2018 434 2018-01-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.377.2017.MS Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 stycznia 2018 r. Rada Miasta Milanówka
2018 435 2018-01-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-R.4131.1.2018.MN Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 stycznia 2018 r. Rada Gminy Głowaczów
2018 436 2018-01-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.366.2017.AK Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 stycznia 2018 r. Rada Miejska w Glinojecku
2018 437 2018-01-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.376.2017.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 stycznia 2018 r. Rada Miejska Góry Kalwarii
2018 438 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXX.205.2017 Rady Gminy Raciąż z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie Uchwała Budżetowa Gminy Raciąż na rok 2018
2018 439 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/201/17 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 29 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Brudzeń Duży na rok 2018
2018 440 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXX.206.2017 Rady Gminy Raciąż z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVI/170/2009 Rady Gminy Raciąż z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w publicznych szkołach prowadzonych przez Gminę Raciąż zmienionej Uchwałą Nr XXIV/132/2012. Rady Gminy Raciąż z dnia 20 listopada 2012 r. , Uchwałą Nr VII.43.2015 Rady Gminy Raciąż z dnia 10 czerwca 2015 r. i Uchwałą Nr XXVIII.191.2017 Rady Gminy Raciąż z dnia 27 października 2017 r.
2018 441 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/192/2017 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej Specjalnej w Trzciance.
2018 442 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/194/2017 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/167/2017 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 19 października 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Garwoliński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2018 443 2018-01-12 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XXXIV/221/2017 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 29 grudnia 2017 r.
2018 444 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr 200/XXXIV/2017 Rady Gminy Zatory z dnia 28 grudnia 2017 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ZATORY NA ROK 2018
2018 445 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/264/2017 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2017
2018 446 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/266/2017 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Uchwały budżetowej Gminy Stanisławów na 2018 rok
2018 447 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr LI/215/17 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu powiatu łosickiego na 2018 rok
2018 448 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI.228.2017 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2017 rok.
2018 449 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI.233.2017 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze publicznej
2018 450 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI.235.2017 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Pilawa oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 451 2018-01-12 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XLII/280/17 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018 452 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XLII/278/17 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Szydłowiec dla rodzinnych ogrodów działkowych działających na terenie gminy Szydłowiec.
2018 453 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/143/2017 Rady Gminy Młynarze z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Młynarze na lata 2017-2022
2018 454 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII.190.2017 Rady Gminy Mokobody z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mokobody.
2018 455 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/222/17 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Gminnej Administracji Placówek Oświatowych
2018 456 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII.191.2017 Rady Gminy Mokobody z dnia 27 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XII.82.2016 Rady Gminy Mokobody z dnia 31 marca 2016r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 457 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/223/17 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 458 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII.192.2017 Rady Gminy Mokobody z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr VI/38/2007 Rady Gminy w Mokobodach z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dodatków mieszkaniowych nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych gminy Mokobody.
2018 459 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/226/17 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2018 460 2018-01-12 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr 188/XXXI/2017 Rady Gminy Świercze z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018 461 2018-01-12 Postanowienie Postanowienie nr 1/2018 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Rady Gminy Goworowo
2018 462 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr 356/LXX/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie
2018 463 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr 357/LXX/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta Gostynina na lata 2017 - 2021
2018 464 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr 360/LXX/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy
2018 465 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XLVII/438/17 Rady Gminy Raszyn z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Raszyn oraz liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2018 466 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XLVII/439/17 Rady Gminy Raszyn z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Raszyn, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów
2018 467 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/197/2017 Rady Gminy w Parysowie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Parysów na rok 2018
2018 468 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/200/2017 Rady Gminy w Parysowie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2018 469 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XLIV/519/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek prowadzonych na terenie Miasta Siedlce przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego i osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2018 470 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI.330.2017 Rady Gminy Prażmów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji.
2018 471 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI.331.2017 Rady Gminy Prażmów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wysokości wyższej niż określona w art. 20 ust 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, dla publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne
2018 472 2018-01-12 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Żuromińskiego z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2017 roku
2018 473 2018-01-12 Porozumienie Porozumienie nr KON/3/2018 Burmistrza Tarczyna; Starosty Piaseczyńskiego z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie realizacji zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.
2018 474 2018-01-12 Informacja Informacja nr G.6620.20.2017.MS Starosty Powiatu Garwolińskiego z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Stary Puznów, gminy Garwolin, powiatu garwolińskiego
2018 475 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XLII/263/2017 Rady Gminy Rzekuń z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ławy
2018 476 2018-01-12 Decyzja Decyzja nr DRE.WRC.4210.31.12.2017.2018.432.XV.RWy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10 stycznia 2018 r.
2018 477 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XLVIII/304/2017 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznym placówkom oświatowym prowadzonym na terenie Powiatu Grójeckiego, trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.
2018 478 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XLVIII/303/2017 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą
2018 479 2018-01-12 Decyzja Decyzja nr DRE.WRC.4210.38.3.2017.2018.113.XIzm2.ESz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10 stycznia 2018 r.
2018 480 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XIV/97/2015 Rady Gminy Jadów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2016-2021 roku
2018 481 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XX/154/2016 Rady Gminy Jadów z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/97/2015 z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2016-2021
2018 482 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XLIX/401/17 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze w obrębie Kotorydz.
2018 483 2018-01-12 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu siedleckiego i sokołowskiego.
2018 484 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/229/17 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU ŻUROMIŃSKIEGO NA ROK 2018
2018 485 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr XLVII/290/2017 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedlni-Letnisko
2018 486 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr XLVI.244.2017 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brańszczyk
2018 487 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr XLIV/258/2017 Rady Gminy Łyse z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2018
2018 488 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr XLVI.251.2017 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Brańszczyk na rok 2018
2018 489 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/254/2017 Rady Gminy Garwolin z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2018 490 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr XLIV/260/2017 Rady Gminy Łyse z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2017
2018 491 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr XLVI.252.2017 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości ceny za te usługi
2018 492 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/255/2017 Rady Gminy Garwolin z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2018 493 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr XLIII/156/2017 Rady Gminy Trojanów z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2018 494 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr LI/377/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasto Żyrardów, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe
2018 495 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr LI/376/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z fontann na terenie Miasta Żyrardowa
2018 496 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr IX/83/17 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chlewiskach
2018 497 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr 313/XLVIII/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
2018 498 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr 317/XLVIII/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Chorzele.
2018 499 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr 321/XLVIII/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat albo sposobu ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Chorzele.
2018 500 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr 323/XLVIII/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 26/V/15 Rady miejskiej w Chorzelach z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2018 501 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr 324/XLVIII/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 201/XXII/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 27 września 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne i ustaleniu stawki opłaty za pojemnik.
2018 502 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr XLVI/192/2017 Rady Gminy Tczów z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tczów
2018 503 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/218/2017 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 20 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Powiatu Pułtuskiego na rok 2018
2018 504 2018-01-15 Informacja Informacja Starosty Żuromińskiego z dnia 9 stycznia 2018 r. o operacie opisowo-kartograficznym obrębu Dębsk jedn. ew. Żuromin, powiat żuromiński, woj. mazowieckie.
2018 505 2018-01-15 Informacja Informacja Starosty Żuromińskiego z dnia 9 stycznia 2018 r. o operacie opisowo – kartograficznym obrębu Krzeczanowo w jednostce ewidencyjnej Siemiątkowo pow.żuromiński woj.mazowieckie.
2018 506 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/248/2017 Rady Gminy Garwolin z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niebędących przedszkolami specjalnymi i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2018 507 2018-01-15 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.379.2017.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 stycznia 2018 r. Rada Gminy Sochaczew
2018 508 2018-01-15 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.380.2017.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 stycznia 2018 r. Rada Gminy Sochaczew
2018 509 2018-01-15 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.381.2017.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 stycznia 2018 r. Rada Gminy Wiązowna
2018 510 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr XLVI/262/2017 Rady Gminy Teresin z dnia 14 grudnia 2017 r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY TERESIN OBEJMUJĄCEGO CZĘŚĆ OBRĘBÓW GEODEZYJNYCH TERESIN GAJ ORAZ TOPOŁOWA
2018 511 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/174/17 Rady Gminy Rusinów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rusinów na lata 2018 - 2022.
2018 512 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr XL/263/2017 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2018-2025
2018 513 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/175/17 Rady Gminy Rusinów z dnia 28 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa na rok 2018 Gminy Rusinów
2018 514 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr XL/264/2017 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 28 grudnia 2017 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2018
2018 515 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr 21.136.2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieistotnego naruszenia prawa w uchwale Nr XXVII/224/17 Rady Gminy Dobre z dnia 3 października 2017 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa i określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości na terenie gminy Dobre.
2018 516 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr XL/266/2017 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso od opłat targowych
2018 517 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/449/2017 Rady Miasta Mława z dnia 28 grudnia 2017 r. uchwała budżetowa
2018 518 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr LV/374/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Łochów na 2018 rok
2018 519 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/451/2017 Rady Miasta Mława z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2018 520 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/454/2017 Rady Miasta Mława z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2017-2021
2018 521 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr 385/XLIX/2017 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta Sierpc na rok 2018 rok.
2018 522 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr 390/L/2017 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2018 523 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII.266.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Przytyk.
2018 524 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII.277.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad, na podstawie których sołtysom będzie przysługiwać dieta.
2018 525 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII.268.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy ,, Akacjowa" dla drogi polożonej w miejscowości Przytyk
2018 526 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII.275.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2018 – 2033.
2018 527 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr 21.137.2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 października 2017 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XXXIX/236/17 Rady Gminy Somianka z dnia 27 września 2017 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli niepublicznych oraz publicznych prowadzonych na terenie Gminy Somianka przez inne niż Gmina Somianka osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji
2018 528 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr 21.138.2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 października 2017 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XXII/164/17 Rady Gminy w Rusinowie z dnia 28 września 2017 roku w sprawie: określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Rusinów dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania
2018 529 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr 21.139.2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 października 2017 r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr XLII/209/2017 Rady Gminy w Orońsku z dnia 28 września 2017 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła
2018 530 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr 21.141.2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 października 2017 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XXX/246/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/12/06 Rady Gminy Izabelin z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów opłaty skarbowej i określenia wynagrodzenia za inkaso
2018 531 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr 21.142.2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 października 2017 r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr XLVI/78/2017 Rady Gminy Nieporęt z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła centralnego ogrzewania w ramach poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Nieporęt
2018 532 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII.357.2018 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 12 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2018 533 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr LI.456.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi położonej w Mosznie-Parceli i Mosznie-Wsi do kategorii dróg gminnych.
2018 534 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr 431/LVIII/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2018 535 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr 433/LIX/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy w mieście Ostrołęka
2018 536 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr 435/LIX/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 537 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr 318/XLVIII/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Żłobka Miejskiego w Chorzelach nadanego uchwałą nr 72/XIII/15 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 września 2015 roku.
2018 538 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr 436/LIX/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ostrołęki
2018 539 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr 320/XLVIII/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w Klubie Dziecięcym w Chorzelach oraz warunków częściowego zwolnienia z opłat.
2018 540 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr 437/LIX/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału obszaru Miasta Ostrołęki na sektory odbioru odpadów
2018 541 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr 329/XLVIII/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków, form i zakresu udzielania pomocy dzieciom i młodzieży ze szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chorzele oraz trybu postępowania w tych sprawach w ramach ,,Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Miasta i Gminy Chorzele”
2018 542 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr 438/LIX/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2018 543 2018-01-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 194/2017 Bumistrza Miasta i GMiny Chorzele z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
2018 544 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr 444/LIX/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2018 545 2018-01-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 206/2017 Bumistrza Miasta i GMiny Chorzele z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
2018 546 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr 446/LIX/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 547 2018-01-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 207/2017 Bumistrza Miasta i GMiny Chorzele z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
2018 548 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/227/2017 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Zwoleński
2018 549 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr XIIN.353.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Tłuszcz przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 550 2018-01-15 Informacja Informacja Starosty Siedleckiego z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie danych ewidencji gruntów i budynków obrębów: Głuchów, Klimonty, Kolonia Mordy, Krzymosze, Olędy, Ostoje, Pieńki, Pióry Wielkie, Ptaszki, Radzików-Kornica, Radzików-Oczki, Radzików-Stopki, Radzików Wielki, Sosenki-Jajki, Stok Ruski, Wólka Soseńska, Wyczółki, Płosodrza, Rogóziec, Stara Wieś, Suchodołek, Suchodół Wielki, Wojnów, Wólka Biernaty gminy Mordy, powiatu siedleckiego, województwa mazowieckiego.
2018 551 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/171/2017 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 28 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Gołymin-Ośrodek na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 552 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr XLIX/238/2017 Rady Gminy Radziejowice z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Radziejowice przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2018 553 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/172/2017 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 28 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Gołymin-Ośrodek na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 554 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr 204.LI.2017 Rady Gminy Wiązowna z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych
2018 555 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/174/2017 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Smosarz-Dobki w sprawie podziału sołectwa na dwa sołectwa: Sołectwo Smosarz-Dobki i Sołectwo Morawy-Kafasy
2018 556 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII.0007.243.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2018- 2025
2018 557 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII.0007.244.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018 r.
2018 558 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII.0007.246.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania
2018 559 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII.0007.250.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI.0007.237.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Siennica
2018 560 2018-01-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 625 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 listopada 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Mazowieckiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Warszawie
2018 561 2018-01-15 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1/2018 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Warszawie z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na części obszaru powiatu wołomińskiego
2018 562 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr XXII/123/2017 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej na terenie Miasta Sokołów Podlaski
2018 563 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr XXII/124/2017 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, w prowadzonych przez Miasto Sokołów Podlaski przedszkolach oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki dzieci w wieku do lat 5.
2018 564 2018-01-16 Uchwała Uchwała nr XLVI/367/2017 Rady Gminy Czosnów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Czosnów oraz zwolnień od tej opłaty
2018 565 2018-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/307/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Skaryszew w miejscowości Maków Nowy
2018 566 2018-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/308/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie Gminy Skaryszew w miejscowości Maków Nowy
2018 567 2018-01-16 Uchwała Uchwała nr XL/281/17 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2017 roku
2018 568 2018-01-16 Uchwała Uchwała nr XLI/287/17 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2017 roku
2018 569 2018-01-16 Uchwała Uchwała nr XLII/292/17 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2017 roku
2018 570 2018-01-16 Uchwała Uchwała nr XLII/299/17 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 29 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXII/192/12 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 14 listopada 2012 r. w  sprawie podziału Miasta i Gminy Łosice na stałe obwody głosowania.
2018 571 2018-01-16 Uchwała Uchwała nr XLII/300/17 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 29 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXX/180/12 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 25 września 2012 r. w  sprawie podziału Miasta i Gminy Łosice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu.
2018 572 2018-01-16 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 28 listopada 2017 r. do porozumienia Nr 5/2016 z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie utworzenia i prowadzenia przez Powiat Legionowski przedszkola specjalnego
2018 573 2018-01-16 Uchwała Uchwała nr XLVI/364/2017 Rady Gminy Czosnów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Czosnów oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji, w tym zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, terminu przekazania informacji o liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2018 574 2018-01-16 Uchwała Uchwała nr XLVI/361/2017 Rady Gminy Czosnów z dnia 28 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Czosnów na rok 2018
2018 575 2018-01-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/159/2017 Rady Gminy w Broku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brok na rok 2018.
2018 576 2018-01-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/161/2017 Rady Gminy w Broku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
2018 577 2018-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/250/2017 Rady Gminy Baranowo z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Baranowo przez osoby fizyczne lub osoby prawne, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji.
2018 578 2018-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/229/2017 Rady Powiatu w Kozienicach z dnia 28 grudnia 2017 r. uchwała budżetowa na 2018 rok.
2018 579 2018-01-16 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie powierzenia Miastu Mława bieżącego utrzymania dróg powiatowych w obrębie granic Miasta
2018 580 2018-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/236/17 Rady Gminy Gozdowo z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym prowadzonym przez gminę Gozdowo i wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony pobyt dziecka w Klubie, a także maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
2018 581 2018-01-16 Uchwała Uchwała nr XXX/206/2017 Rady Gminy Lelis z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
2018 582 2018-01-16 Uchwała Uchwała nr 179/XXXI/17 Rady Gminy Przyłęk z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie: Uchwała Budżetowa na rok 2018
2018 583 2018-01-16 Uchwała Uchwała nr 217/XXVII/2017 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie podziału Gminy Czerwińsk nad Wisłą na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 584 2018-01-16 Uchwała Uchwała nr 191/XXVII/2017 Rady Gminy Zawidz z dnia 29 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa
2018 585 2018-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/213/2017 Rady Gminy Lelis z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2018
2018 586 2018-01-16 Uchwała Uchwała nr 198/XXVII/2017 Rady Gminy Zawidz z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Zawidz za udział w  działaniach i w szkoleniu pożarniczym.
2018 587 2018-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/215/2017 Rady Gminy Lelis z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
2018 588 2018-01-16 Uchwała Uchwała nr 199/XXVII/2017 Rady Gminy w Zawidzu z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2018 589 2018-01-16 Uchwała Uchwała nr XLVI/285/17 Rady Gminy Korytnica z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2021
2018 590 2018-01-16 Uchwała Uchwała nr 214/XXVII/2017 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 28 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Czerwińsk nad Wisłą na rok 2018
2018 591 2018-01-16 Aneks Aneks nr 7 .. z dnia 2 stycznia 2018 r.
2018 592 2018-01-16 Aneks Aneks nr 2 Starosty Żuromińskiego z dnia 12 stycznia 2018 r. do Porozumienia z dnia 15 stycznia 2016 r. zmienionego Aneksem Nr 1 z dnia 12.01.2017 r.
2018 593 2018-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/206/2017 Rady Gminy Sienno z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sienno na 2018 rok
2018 594 2018-01-16 Uchwała Uchwała nr XLIV/361/2018 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zbuczyn na rok 2018.
2018 595 2018-01-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.378.2017.RM Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 stycznia 2018 r. Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim
2018 596 2018-01-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.383.2017.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 stycznia 2018 r. Rada Gminy w Lubowidzu
2018 597 2018-01-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-O.4131.1.2018.LP Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 stycznia 2018 r. Rada Gminy Strzegowo
2018 598 2018-01-16 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Sońsk z dnia 9 listopada 2017 r. Rady Gminy Sońsk z dnia 9 listopada 2017 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sońsk
2018 599 2018-01-16 Uchwała Uchwała nr 16/IV/2017 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 20 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Związku Gmin Regionu Płockiego na rok 2018
2018 600 2018-01-16 Uchwała Uchwała nr XLVI/286/17 Rady Gminy Korytnica z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018
2018 601 2018-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/243/17 Rady Gminy Gozdowo z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gozdowo
2018 602 2018-01-16 Porozumienie Porozumienie Starosty Zwoleńskeigo z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018 603 2018-01-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/345/17 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXI/166/12 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie: nadania Statutu Samodzielnemu Gminnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Błoniu.
2018 604 2018-01-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/347/17 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XXXI/258/17 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 13 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego (ogłoszonej w Dz.Urz.Woj.Maz. dnia 12 kwietnia 2017r., poz. 3658).
2018 605 2018-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/237/17 Rady Gminy Gozdowo z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/207/17 Rady Gminy Gozdowo z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego „Radosna Kraina” w Gozdowie i ustalenia Statutu.
2018 606 2018-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/238/176 Rady Gminy Gozdowo z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 227/XXIV/13 Rady Gminy Gozdowo z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego „KUBUSIOWY RAJ” w Lelicach i ustalenia Statutu.
2018 607 2018-01-16 Porozumienie Porozumienie Starosty Zwoleńskeigo z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018 608 2018-01-16 Porozumienie Porozumienie Starosty Zwoleńskeigo z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018 609 2018-01-16 Porozumienie Porozumienie Starosty Zwoleńskeigo z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018 610 2018-01-16 Porozumienie Porozumienie Starosty Zwoleńskeigo z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018 611 2018-01-16 Uchwała Uchwała nr 296/XLI/17 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, których organem rejestrującym jest Powiat Grodziski oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2018 612 2018-01-17 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Zarządu Związku Międzygminnego Utrata z dnia 12 grudnia 2017 r.
2018 613 2018-01-17 Uchwała Uchwała nr 319/XLII/2017 Rady Gminy Mochowo z dnia 28 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Mochowo na 2018 rok
2018 614 2018-01-17 Uchwała Uchwała nr 178/XXXI/17 Rady Gminy Przyłęk z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2025
2018 615 2018-01-17 Uchwała Uchwała nr 321/XLII/2017 Rady Gminy Mochowo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Mochowo na lata 2017 – 2020
2018 616 2018-01-17 Uchwała Uchwała nr VII/30/17 Zarządu Związku Międzygminnego Utrata z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Związku Międzygminnego Utrata na rok 2017
2018 617 2018-01-17 Uchwała Uchwała nr 322/XLII/2017 Rady Gminy Mochowo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad kierowania i ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2018 618 2018-01-17 Uchwała Uchwała nr XLI/332/2017 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2017
2018 619 2018-01-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/182/2017 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadań
2018 620 2018-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/201/2017 Rady Gminy w Parysowie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego, zasiłku okresowego i pomocy rzeczowej przyznane pod warunkiem zwrotu
2018 621 2018-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/205/2018 Rady Gminy w Parysowie z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy w Parysowie nr XXXVIII/200/2017 z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2018 622 2018-01-17 Uchwała Uchwała nr XLI/334/2017 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2018
2018 623 2018-01-17 Uchwała Uchwała nr XLI/335/2017 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pruszkowskiego
2018 624 2018-01-17 Uchwała Uchwała nr XL/294/17 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Trzyletniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny i Opieki nad Dzieckiem w  Gminie Grójec na lata 2018 - 2020
2018 625 2018-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/176/2017 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r. przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Różan na 2018 rok
2018 626 2018-01-17 Uchwała Uchwała nr XL/295/17 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Grójeckiego Ośrodka Kultury w Grójcu
2018 627 2018-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/177/2017 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11  kwartałów przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Różan na 2018 rok
2018 628 2018-01-17 Uchwała Uchwała nr LVI/602/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Góra Kalwaria zatwierdzonego uchwałą nr 42/VI/94 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 15 listopada 1994 r. i miejscowego planu ogólnego zagospodarowania zespołu wsi Baniocha-Łubna-Solec-Szymanów zatwierdzonego uchwałą nr 211/XLI/93 z dnia 25 listopada 1993 r.
2018 629 2018-01-17 Uchwała Uchwała nr XLI/175/2017 Rady Gminy Sabnie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2018 630 2018-01-17 Uchwała Uchwała nr LVI/603/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Tomice.
2018 631 2018-01-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/185/2017 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego dla niepublicznych szkół posiadających uprawnienia szkoły publicznej i niepublicznych placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości jej pobrania i wykorzystania
2018 632 2018-01-17 Uchwała Uchwała nr 270/XXX/2017 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach.
2018 633 2018-01-17 Uchwała Uchwała nr 271/XXX/2017 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej - Szpital w Iłży.
2018 634 2018-01-17 Uchwała Uchwała nr 275/XXX/2017 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018
2018 635 2018-01-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 15 Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Sobolewie
2018 636 2018-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/221/18 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Makowskiego dla niepublicznych szkół posiadających uprawnienia szkoły publicznej i niepublicznych placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 637 2018-01-17 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1/2018 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łosicach z dnia 17 stycznia 2018 r. uchylające rozporządzenia w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu łosickiego
2018 638 2018-01-17 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 2 Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 stycznia 2018 r. o sprostowaniu błędu
2018 639 2018-01-17 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 2 Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 stycznia 2018 r. uchylające rozporządzenia w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów legionowskiego, nowodworskiego, wołomińskiego, warszawskiego zachodniego i sochaczewskiego
2018 640 2018-01-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/236/2017 Rady Gminy w Liwie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Liw na rok 2018.
2018 641 2018-01-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/240/2017 Rady Gminy w Liwie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej.
2018 642 2018-01-18 Uchwała Uchwała nr XXXI/233/2017 Rady Gminy Stoczek z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej
2018 643 2018-01-18 Uchwała Uchwała nr XXXI/234/2017 Rady Gminy Stoczek z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Stoczek przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji.
2018 644 2018-01-18 Uchwała Uchwała nr XXXI/238/2017 Rady Gminy Stoczek z dnia 28 grudnia 2017 r. sprawie zmiany Uchwały Nr IX/51/2015 Rady Gminy Stoczek z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie określenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w  placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Stoczek
2018 645 2018-01-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/175/2017 Rady Gminy Baranów z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/172/2017 w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Baranów i jej jednostkom organizacyjnym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2018 646 2018-01-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/177/2017 Rady Gminy Baranów z dnia 29 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Baranów na rok 2018
2018 647 2018-01-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/180/2017 Rady Gminy Baranów z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi opłat od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Baranów
2018 648 2018-01-18 Uchwała Uchwała nr 252/XXXV/2017 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku w  Nowym Grabiu, prowadzonym przez Miasto i Gminę Gąbin oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie.
2018 649 2018-01-18 Uchwała Uchwała nr XLII/407/2017 Rady Gminy Siedlce z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Żabokliki.
2018 650 2018-01-18 Uchwała Uchwała nr XLII/412/2017 Rady Gminy Siedlce z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017
2018 651 2018-01-18 Uchwała Uchwała nr XLII/415/2017 Rady Gminy Siedlce z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Siedlce na 2018 rok
2018 652 2018-01-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/202/17 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIX/147/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również tryb ich pobierania.
2018 653 2018-01-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/206/17 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2017-2027
2018 654 2018-01-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/207/17 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2018 655 2018-01-18 Uchwała Uchwała nr 379/XLI/17 Rady Miasta Milanówka z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych, prowadzonych na terenie Gminy Milanówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 656 2018-01-18 Uchwała Uchwała nr XLIII/316/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy „Park Niepodległości” parkowi miejskiemu w Piastowie
2018 657 2018-01-18 Uchwała Uchwała nr XLIII/317/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/197/ 2016 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017- 2023.
2018 658 2018-01-18 Uchwała Uchwała nr XLIII/318/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok Miasta Piastowa
2018 659 2018-01-18 Uchwała Uchwała nr XLIII/320/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Piastowa na lata 2018 - 2029 r.
2018 660 2018-01-18 Uchwała Uchwała nr XLIII/321/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 28 grudnia 2017 r. Uchwala Budżetowa na 2018 rok
2018 661 2018-01-18 Uchwała Uchwała nr XXXV/225/2017 Rady Gminy w Platerowie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/171/2017 Rady Gminy w Platerowie z dnia 17 lutego 2017r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Platerowie (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2017r. poz. 2376)
2018 662 2018-01-18 Uchwała Uchwała nr XXXIV/168/2017 Rady Gminy Szczutowo z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/163/2017 Rady Gminy Szczutowo z dnia 20 listopada 2017 r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomosci oraz zwolnień od tego podaku.
2018 663 2018-01-18 Uchwała Uchwała nr XXXIV/178/2017 Rady Gminy Szczutowo z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych.
2018 664 2018-01-18 Uchwała Uchwała nr XLII.265.2017 Rady Gminy Kowala z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze w miejscowości Walentynów, obręb geodezyjny Romanów gm. Kowala.
2018 665 2018-01-18 Uchwała Uchwała nr XLII.266.2017 Rady Gminy Kowala z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazw ulicom na drogach w miejscowości Maliszów obręb geodezyjny Maliszów, gm. Kowala.
2018 666 2018-01-18 Uchwała Uchwała nr XLII.267.2017 Rady Gminy Kowala z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Zenonów gm. Kowala.
2018 667 2018-01-18 Uchwała Uchwała nr XLII.268.2017 Rady Gminy Kowala z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kowala.
2018 668 2018-01-18 Uchwała Uchwała nr XLVI-192/2017 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego pod usługi sakralne - cmentarz we wsi Nowe Grabie
2018 669 2018-01-18 Uchwała Uchwała nr XLVI-193/2017 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Wołominie między ulicami Legionów, Wileńską, 6-go Września i Żelazną
2018 670 2018-01-18 Uchwała Uchwała nr XLVI-194/2017 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Wołominie między ulicami 6-go Września, Wileńską, Nowowiejską i Żelazną
2018 671 2018-01-18 Uchwała Uchwała nr 185/XXVII/2017 Rady Gminy Zawidz z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zawidz na lata 2017 – 2020 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2021 - 2024” .
2018 672 2018-01-18 Uchwała Uchwała nr 266/XLI/2017 Rady Gminy Bodzanów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody dla drzewa uznanego za pomnik przyrody rosnącego w miejscowości Gąsewo
2018 673 2018-01-18 Uchwała Uchwała nr 267/XLI/2017 Rady Gminy Bodzanów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody rosnącego w miejscowości Cieśle
2018 674 2018-01-18 Uchwała Uchwała nr XL/278/2017 Rady Gminy Płońsk z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych, udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym z terenu Gminy Płońsk
2018 675 2018-01-18 Uchwała Uchwała nr XL/279/2017 Rady Gminy Płońsk z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty
2018 676 2018-01-18 Uchwała Uchwała nr 192/XXXII/2017 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie: Uchwała Budżetowa Gminy Szczawin Kościelny na rok 2018
2018 677 2018-01-18 Uchwała Uchwała nr 198/XXXII/2017 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przedłużenia na rok 2018 Uchwały Nr 202/XLIII/2014 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 15 stycznia 2014 roku odnośnie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2018 678 2018-01-18 Uchwała Uchwała nr 199/XXXII/2017 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przedłużenia na rok 2018 Uchwały Nr 205/XLIV/2014 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 21 lutego 2014r w sprawie przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2018 679 2018-01-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/166/17 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmian Uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2017 rok
2018 680 2018-01-18 Uchwała Uchwała nr XXV/171/17 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian Uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2017 rok.
2018 681 2018-01-18 Uchwała Uchwała nr XXV/173/17 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Czarnia na rok 2018
2018 682 2018-01-18 Uchwała Uchwała nr XXV/176/17 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową , przebudową , utrzymaniem i ochroną dróg będących w zarządzie Gminy Czarnia.
2018 683 2018-01-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 36/2017 Wójta Gminy Czarnia z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2017.
2018 684 2018-01-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 39/2017 Wójta Gminy Czarnia z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2017.
2018 685 2018-01-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 40/2017 Wójta Gminy Czarnia z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2017
2018 686 2018-01-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 44/2017 Wójta Gminy Czarnia z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2017
2018 687 2018-01-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.382.2017.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 stycznia 2018 r. Rada Gminy Leoncin
2018 688 2018-01-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.386.2017.AJS Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 stycznia 2018 r. Rada Miejska w Brwinowie
2018 689 2018-01-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 19 Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Goworowo
2018 690 2018-01-19 Uchwała Uchwała nr XLIII/319/2017 Rady Gminy Sońsk z dnia 28 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Sońsk na rok 2018
2018 691 2018-01-19 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018 692 2018-01-19 Uchwała Uchwała nr XXIX.0007.212.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 września 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siennica, dla obszaru w granicach administracyjnych miejscowości: Bestwiny, Lasomin, Kąty, Dłużew, Wólka Dłużewska, Majdan, Nowy Starogród, Starogród
2018 693 2018-01-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI.231.2017 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Pilawa na rok 2018.
2018 694 2018-01-19 Uchwała Uchwała nr XXIX.0007.213.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 września 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siennica dla obszaru w granicach administracyjnych miejscowości: Grzebowilk, Nowa Pogorzel, Dąbrowa, Borówek, Nowe Zalesie, Chełst, Zalesie, Kośminy
2018 695 2018-01-19 Uchwała Uchwała nr XXVII/217/17 Rady Gminy Osieck z dnia 19 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa na rok 2018 Gminy Osieck
2018 696 2018-01-19 Uchwała Uchwała nr XXV.209.2017 Rady Gminy Odrzywół z dnia 28 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Odrzywół na rok 2018
2018 697 2018-01-19 Uchwała Uchwała nr XXIX.0007.214.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 września 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siennica, dla obszaru w granicach administracyjnych miejscowości: Nowy Zglechów, Zglechów, Siodło, Świętochy, Żaków, Nowodzielnik, Żakówek, Kulki, Dzielnik, Drożdżówka, Ptaki
2018 698 2018-01-19 Uchwała Uchwała nr 283/XLIII/2017 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej miasta na 2018 rok
2018 699 2018-01-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/204/2017 Rady Gminy Przesmyki z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przesmyki na 2018 rok
2018 700 2018-01-19 Uchwała Uchwała nr 278.XLVI.2017 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2018 rok
2018 701 2018-01-19 Uchwała Uchwała nr 666/VII/40/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Klarysew- Gawroniec - etap 1.
2018 702 2018-01-19 Uchwała Uchwała nr 676/VII/41/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2017
2018 703 2018-01-19 Wyrok Wyrok nr VIII SA/Wa 214/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 4 października 2017 r.
2018 704 2018-01-19 Uchwała Uchwała nr 677/VII/41/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2017-2022
2018 705 2018-01-19 Uchwała Uchwała nr 265/XLI/2017 Rady Gminy Bodzanów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym
2018 706 2018-01-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/239/2017 Rady Gminy Garwolin z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Garwolin na 2018 rok
2018 707 2018-01-19 Uchwała Uchwała nr XXVII/208/17 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2018-2028
2018 708 2018-01-19 Uchwała Uchwała nr 680/VII/41/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 20 grudnia 2017 r. o zmianie uchwały Nr 635/VI/47/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w sprawie przyjęcia Programu "Konstancińska Karta Mieszkańca"
2018 709 2018-01-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2018 Starosty Pułtuskiego z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej powiatu pułtuskiego w 2018 r.
2018 710 2018-01-19 Uchwała Uchwała nr 695/VII/41/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr 672/VII/40/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna"
2018 711 2018-01-19 Uchwała Uchwała nr 679/VII/41/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2018
2018 712 2018-01-19 Uchwała Uchwała nr 681/VII/41/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finanasowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2018-2022
2018 713 2018-01-19 Uchwała Uchwała nr XLVI/473/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wyszków.
2018 714 2018-01-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/234/2017 Rady Gminy Policzna z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Policzna
2018 715 2018-01-19 Uchwała Uchwała nr 211.XL.2017 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2018
2018 716 2018-01-19 Uchwała Uchwała nr LIII/235/2017 Rady Gminy Sochaczew z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sochaczew – fragment wsi Nowe Mostki.
2018 717 2018-01-19 Uchwała Uchwała nr LIII/232/2017 Rady Gminy Sochaczew z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej Gminy Sochaczew
2018 718 2018-01-19 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr LIV/237/2017 Rady Gminy Sochaczew z dnia 27 grudnia 2017 r.
2018 719 2018-01-19 Uchwała Uchwała nr 238/XXVI/17 Rady Gminy Stara Biała z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Nowa Biała
2018 720 2018-01-19 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Płońskiego z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego – w Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Płońsku na 2018 rok
2018 721 2018-01-19 Uchwała Uchwała nr 231/XXX/17 Rady Gminy Bulkowo z dnia 27 października 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 54, część 204, część 176 (droga), 55/1, 55/3, 55/4 położonych w miejscowości Sochocino - Praga w obrębie geodezyjnym 0028 Sąchocino Praga i działek nr ewid. 1, 3, 4, część 5 (droga), część 121 położonych w miejscowości Sochocino - Czyżewo w obrębie geodezyjnym 0027 Sąchocino Czyżewo w gminie Bulkowo
2018 722 2018-01-19 Uchwała Uchwała nr L/372/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 21 grudnia 2017 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA ŻYRARDOWA NA ROK 2018
2018 723 2018-01-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/200/2018 Rady Gminy Borkowice z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i znajdujących się na terenie Gminy Borkowice.
2018 724 2018-01-19 Uchwała Uchwała nr XXXV/185/17 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Wyśmierzye na 2018 rok
2018 725 2018-01-19 Uchwała Uchwała nr XLII/243/2017 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 14 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Powiatu Płońskiego na rok 2018
2018 726 2018-01-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/199/2018 Rady Gminy Borkowice z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Borkowice przez inne niż Gmina Borkowice osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacji.
2018 727 2018-01-19 Wyrok Wyrok nr VIII SA/Wa 227/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 4 października 2017 r.
2018 728 2018-01-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2018 Starosty Zwoleńskeigo z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia w 2018 roku miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Gródku
2018 729 2018-01-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/120/2017 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobienie-Jeziory na lata 2018-2021
2018 730 2018-01-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/205/17 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody.
2018 731 2018-01-19 Uchwała Uchwała nr XLVI/381/17 Rady Gminy Cegłów z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Cegłów na 2018 rok.
2018 732 2018-01-19 Uchwała Uchwała nr 148/XXVIII/2017 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 28 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Dzierzgowo na rok 2018
2018 733 2018-01-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/168/2017 Rady Gminy Grębków z dnia 28 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa na rok 2018
2018 734 2018-01-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX/222/18 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 16 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat makowski
2018 735 2018-01-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX/224/18 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w  uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2018 rok
2018 736 2018-01-19 Uchwała Uchwała nr XXIX.48.2017 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/4/06 Rady Gminy Siemiątkowo z  dnia 4 kwietnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Siemiątkowie
2018 737 2018-01-19 Uchwała Uchwała nr XXIX.49.2017 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Siemiątkowo na lata 2018-2022.
2018 738 2018-01-19 Uchwała Uchwała nr XXIX.55.2017 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.
2018 739 2018-01-19 Uchwała Uchwała nr XXIX.58.2017 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Siemiątkowo.
2018 740 2018-01-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/47/2017 Rady Gminy Gielniów z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie Uchwała Budżetowa na rok 2018
2018 741 2018-01-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.350.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Chobot – część B, gmina Halinów
2018 742 2018-01-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.351.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wielgolas Brzeziński – część D, gmina Halinów
2018 743 2018-01-19 Uchwała Uchwała nr XXX/156/2017 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/59/12 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli, wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia i wypłacania dodatku mieszkaniowego oraz Regulaminu przyznawania nagród Wójta ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Łaskarzew
2018 744 2018-01-19 Uchwała Uchwała nr XXX/157/2017 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych
2018 745 2018-01-19 Porozumienie Porozumienie Starosty z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu Przasnyskiego
2018 746 2018-01-19 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Płockiego z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej w roku 2018.
2018 747 2018-01-19 Uchwała Uchwała nr XLII/214/2017 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior+” w Nowych Hołowczycach
2018 748 2018-01-19 Uchwała Uchwała nr 204/XXXII/2017 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 28 grudnia 2017 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA Gminy Nowe Miasto na rok 2018
2018 749 2018-01-19 Uchwała Uchwała nr 177/XXX/2017 Rady Gminy Staroźreby z dnia 19 grudnia 2017 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2018
2018 750 2018-01-19 Uchwała Uchwała nr XXVII/209/17 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Zaręby Kościelne na rok 2018
2018 751 2018-01-19 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XXXII/190/2017 Rady Gminy Borkowice z dnia 20 grudnia 2017 r.
2018 752 2018-01-19 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XXXVII/265/2017 Rady Gminy Brochów z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018 753 2018-01-19 Uchwała Uchwała nr XXXV.313.2017 Rady Gminy Prażmów z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Ustanów
2018 754 2018-01-19 Uchwała Uchwała nr XXXV.314.2017 Rady Gminy Prażmów z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Krupia Wólka
2018 755 2018-01-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/235/2017 Rady Gminy Radzanowo z dnia 29 grudnia 2017 r. Uchwala Budżetowa Gminy Radzanowo na rok 2018
2018 756 2018-01-19 Uchwała Uchwała nr XLII/267/2017 Rady Gminy Rzekuń z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 757 2018-01-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/199/2017 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2017
2018 758 2018-01-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/201/2017 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Miastków Kościelny na rok 2018
2018 759 2018-01-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/204/2017 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/94/2009 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 23 marca 2009 roku w sprawie Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli
2018 760 2018-01-22 Uchwała Uchwała nr LX/1578/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
2018 761 2018-01-22 Uchwała Uchwała nr LX/1584/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie m.st. Warszawy w 2018 roku
2018 762 2018-01-22 Uchwała Uchwała nr LX/1585/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2018 763 2018-01-22 Uchwała Uchwała nr LX/1586/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania
2018 764 2018-01-22 Uchwała Uchwała nr LX/1589/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2018 765 2018-01-22 Uchwała Uchwała nr LX/1590/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia przystanków komunikacyjnych i dworców udostępnionych dla przewoźników oraz zasad korzystania i stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców
2018 766 2018-01-22 Uchwała Uchwała nr LX/1592/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2018 767 2018-01-22 Uchwała Uchwała nr LX/1597/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie przekształcenia Przedszkola nr 194 w Warszawie, ul. W. Sławka 7 oraz zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m.st. Warszawie
2018 768 2018-01-22 Uchwała Uchwała nr LX/1603/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany statutu Biblioteki Publicznej im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
2018 769 2018-01-22 Uchwała Uchwała nr LX/1604/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu ulic w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
2018 770 2018-01-22 Uchwała Uchwała nr LX/1605/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
2018 771 2018-01-22 Uchwała Uchwała nr LX/1606/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
2018 772 2018-01-22 Uchwała Uchwała nr LX/1607/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
2018 773 2018-01-22 Uchwała Uchwała nr LX/1608/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
2018 774 2018-01-22 Uchwała Uchwała nr LX/1609/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
2018 775 2018-01-22 Uchwała Uchwała nr LX/1610/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie zniesienia nazwy ulicy w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
2018 776 2018-01-22 Uchwała Uchwała nr 160/XXIII/17 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Boguty-Pianki na 2018 rok
2018 777 2018-01-22 Uchwała Uchwała nr XLII/296/17 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łosice na rok 2018
2018 778 2018-01-22 Uchwała Uchwała nr XLII/301/17 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2018 roku
2018 779 2018-01-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII.182.2017 Rady Gminy Mokobody z dnia 27 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa na rok 2018 Gminy Mokobody
2018 780 2018-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/206/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Ciepielów na rok 2018
2018 781 2018-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/205/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018 - 2027
2018 782 2018-01-22 Uchwała Uchwała nr 305/XLI/17 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. Uchwała budżetowa Powiatu Grodziskiego na 2018 rok
2018 783 2018-01-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/152/2017 Rady Gminy Radzanów z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017r.
2018 784 2018-01-22 Uchwała Uchwała nr L.438.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty oraz określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie gminy Brwinów
2018 785 2018-01-22 Uchwała Uchwała nr XLVIII/299/2017 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grójeckiego na 2018 rok
2018 786 2018-01-22 Uchwała Uchwała nr L.439.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na terenie Gminy Brwinów oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2018 787 2018-01-22 Uchwała Uchwała nr L.441.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr XXXV.313.2016 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 28 grudnia 2016 r.
2018 788 2018-01-22 Uchwała Uchwała nr 90/XXXI/2017 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 19 grudnia 2017 r. Budżetowa Gminy Żabia Wola na rok 2018
2018 789 2018-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/227/2017 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do statutu Gminy Nowa Sucha
2018 790 2018-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/228/2017 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowej Suchej i nadania jednostce nowego statutu
2018 791 2018-01-22 Zarządzenie Zarządzenie nr KS.120.2.2018 Starosty Szydłowieckiego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach gm. Orońsko
2018 792 2018-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII.276.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 grudnia 2017 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA
2018 793 2018-01-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.385.2017.AK Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 stycznia 2018 r. Rada Miejska w Wołominie
2018 794 2018-01-23 Uchwała Uchwała nr XXXIX/5/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 795 2018-01-23 Uchwała Uchwała nr XXXIV/179/2017 Rady Gminy Karniewo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 r.
2018 796 2018-01-23 Uchwała Uchwała nr XLI/176/2017 Rady Gminy Sabnie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sabnie na lata 2018-2030
2018 797 2018-01-23 Uchwała Uchwała nr XXXIX/4/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jedlińsk
2018 798 2018-01-23 Uchwała Uchwała nr XXXIV/178/2017 Rady Gminy Karniewo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Uchwały Budżetowej na 2018 r.
2018 799 2018-01-23 Uchwała Uchwała nr XLI/177/2017 Rady Gminy Sabnie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sabnie na rok 2018
2018 800 2018-01-23 Uchwała Uchwała nr 714/XL/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla jednostek oświatowych prowadzonych na terenie miasta Płocka przez inne niż miasto Płock osoby prawne lub fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2018 801 2018-01-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 44/2017 Wójta Gminy Karniewo z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Karniewo na 2017 r.
2018 802 2018-01-23 Uchwała Uchwała nr 187/XXXIV/2017 Rady Gminy Rościszewo z dnia 28 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Rościszewo na 2018 rok
2018 803 2018-01-23 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XXXIV/279/2017 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 grudnia 2017 r. na rok 2018
2018 804 2018-01-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 45/2017 Wójta Gminy Karniewo z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Karniewo na 2017 r.
2018 805 2018-01-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/217/2017 Rady Gminy Strzegowo z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Strzegowo
2018 806 2018-01-23 Uchwała Uchwała nr 383/XLI/17 Rady Miasta Milanówka z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta Milanówka na rok 2018
2018 807 2018-01-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 48/2017 Wójta Gminy Karniewo z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Karniewo na 2017 r.
2018 808 2018-01-23 Zarządzenie Zarządzenie nr KS.120.3.2018 Starosty Szydłowieckiego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w Placówce Opiekuńczo - wychowawczej w Łaziskach w 2018 roku
2018 809 2018-01-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/218/2017 Rady Gminy Strzegowo z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2018 810 2018-01-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/166/2017 Rady Gminy Miedzna z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej.
2018 811 2018-01-23 Uchwała Uchwała nr XXXIV/203/217 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego oraz  szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Miastków Kościelny oraz trybu kontroli prawidlowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2018 812 2018-01-23 Aneks Aneks nr 1/2018 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 3 stycznia 2018 r. do porozumienia zawartego w dniu 26 stycznia 2007 roku w sprawie wysokości, terminu i zasad przekazywania dotacji celowej na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach.
2018 813 2018-01-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/440/2018 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Nowy Dwór Mazowiecki na prowadzenie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, oddziałów wychowania przedszkolnego przy niepublicznych szkołach podstawowych, przedszkoli niepublicznych i niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w tym zakresu danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, terminu przekazania informacji o liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji.
2018 814 2018-01-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/249/2018 Rady Gminy Baboszewo z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolu publicznym i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Baboszewo
2018 815 2018-01-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/165/2017 Rady Gminy Miedzna z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/123/2009 Rady Gminy w Miedznie z dnia 21 kwietnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych, publicznych placówkach w Gminie Miedznie.
2018 816 2018-01-23 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy Suchożebry
2018 817 2018-01-23 Uchwała Uchwała nr XVI.103.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej
2018 818 2018-01-23 Uchwała Uchwała nr XL/272/2017 Rady Gminy Płońsk z dnia 28 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Płońsk na 2018 rok
2018 819 2018-01-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/190/2017 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2018 820 2018-01-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/193/2017 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kosów Lacki na rok 2018
2018 821 2018-01-23 Uchwała Uchwała nr XLIII/269/2018 Rady Gminy Rzekuń z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2018 822 2018-01-23 Uchwała Uchwała nr XLIII/270/2018 Rady Gminy Rzekuń z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2018 823 2018-01-23 Uchwała Uchwała nr XLIII/271/2018 Rady Gminy Rzekuń z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2018 824 2018-01-23 Uchwała Uchwała nr XLIII/274/2018 Rady Gminy Rzekuń z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Teodorowo
2018 825 2018-01-23 Uchwała Uchwała nr XXXIX.490.2017 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Nr XXV.338.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 grudnia 2016 r.
2018 826 2018-01-23 Uchwała Uchwała nr 530/XXXVI/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2017
2018 827 2018-01-23 Uchwała Uchwała nr 540/XXXVII/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2017
2018 828 2018-01-23 Uchwała Uchwała nr 547/XXXVII/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Władysławów
2018 829 2018-01-23 Uchwała Uchwała nr 176.XXXIV.2017 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 28 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Lipowiec Kościelny na rok 2018
2018 830 2018-01-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/196/2017 Rady Gminy Jednorożec z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Jednorożec na 2018 rok
2018 831 2018-01-23 Uchwała Uchwała nr XLIII/209/2017 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa na rok 2018
2018 832 2018-01-23 Uchwała Uchwała nr X/52/2017 Rady Gminy Radzanów z dnia 19 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa na rok 2018 Gminy Radzanów.
2018 833 2018-01-23 Uchwała Uchwała nr XI/53/2017 Rady Gminy Radzanów z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Radzanowie.
2018 834 2018-01-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/198/2017 Rady Gminy Jablonna Lacka z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 r.
2018 835 2018-01-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/222/2017 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu gminy Pokrzywnica na rok 2018
2018 836 2018-01-24 Uchwała Uchwała nr 167/XXIII/16 Rady Gminy Bulkowo z dnia 28 grudnia 2016 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY BULKOWO NA ROK 2017
2018 837 2018-01-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/191/2017 Rady Gminy Strachówka z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 838 2018-01-24 Uchwała Uchwała nr 247/XXXVIII/2017 Rady Gminy Gostynin z dnia 18 grudnia 2017 r. Uchwała budżetowa Gminy Gostynin na rok 2018
2018 839 2018-01-24 Uchwała Uchwała nr 248/XXXVIII/2017 Rady Gminy Gostynin z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym
2018 840 2018-01-25 Uchwała Uchwała nr 319/XLVIII/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Klubu Dziecięcego w Chorzelach nadanego uchwałą Nr 73/XIII/15 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 września 2015 roku.
2018 841 2018-01-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII/267/17 Rady Gminy w Skórcu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/154/09 Rady Gminy w Skórcu z dnia 17 kwietnia 2009 r w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zmienionego Uchwałą Nr V/40/15 Rady Gminy w Skórcu z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie zmiany w regulaminie wynagradzania nauczycieli i Uchwałą Nr XXX/215/17 Rady Gminy w Skórcu z dnia 24 kwietnia 2017r. w sprawie zmiany w regulaminie wynagradzania nauczycieli
2018 842 2018-01-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII/268/17 Rady Gminy w Skórcu z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skórzec
2018 843 2018-01-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII/269/17 Rady Gminy w Skórcu z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
2018 844 2018-01-25 Uchwała Uchwała nr XLII/266/2017 Rady Gminy Wierzbica z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Wierzbica
2018 845 2018-01-25 Uchwała Uchwała nr XLIII/270/2017 Rady Gminy Wierzbica z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Wierzbica na obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 846 2018-01-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2018 Starosty Siedleckiego z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia w 2018 roku średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy dla Osób z Chorobą Alzheimera w Ptaszkach gm. Mordy z filią w Kukawkach gm. Przesmyki
2018 847 2018-01-25 Uchwała Uchwała nr XL.406.2017 Rada Miasta w Pruszkowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Gąsin Mieszkaniowy” w Pruszkowie – Obszar IV
2018 848 2018-01-25 Uchwała Uchwała nr XL.407.2017 Rada Miasta w Pruszkowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa – Żbików II etap 2 - Baczyńskiego
2018 849 2018-01-25 Postanowienie Postanowienie nr DWW-773-4/18 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 850 2018-01-25 Uchwała Uchwała nr XLVI/466/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zieleni nieurządzonej przy ulicy Jana Matejki, dla działek nr 3558/1, 5628 położonych przy ulicy Pułtuskiej oraz dla działek nr 3434, 3001/3, 3478/1, 3478/4 położonych przy ulicy I Armii Wojska Polskiego.
2018 851 2018-01-25 Uchwała Uchwała nr XLVI/469/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń.
2018 852 2018-01-25 Uchwała Uchwała nr LI.449.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brwinowie.
2018 853 2018-01-25 Uchwała Uchwała nr LI.450.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia mieszkańców Gminy Brwinów.
2018 854 2018-01-25 Uchwała Uchwała nr LI.451.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Brwinów
2018 855 2018-01-25 Uchwała Uchwała nr LI.452.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2018 856 2018-01-25 Uchwała Uchwała nr XII.80.2017 Rady Gminy Jasieniec z dnia 27 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Jasieniec na rok 2018
2018 857 2018-01-25 Uchwała Uchwała nr 57/V/17 Rady Gminy Słupno z dnia 19 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Słupno na 2018 rok
2018 858 2018-01-25 Uchwała Uchwała nr 56/V/17 Rady Gminy Słupno z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2018 - 2029
2018 859 2018-01-25 Uchwała Uchwała nr 60/V/17 Rady Gminy Słupno z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określania przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Słupno, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Słupno, udostępnionych operatorom i przewoźnikom, ustalenia warunków i zasad oraz stawki za ich korzystanie
2018 860 2018-01-25 Uchwała Uchwała nr 62/V/17 Rady Gminy Słupno z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania
2018 861 2018-01-25 Uchwała Uchwała nr XLIII/347/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/275/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nasielsk.
2018 862 2018-01-25 Uchwała Uchwała nr XLIV/354/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2018r.
2018 863 2018-01-25 Uchwała Uchwała nr XXXIV/179/2017 Rady Gminy Szczutowo z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Szczutowo na lata 2018-2023
2018 864 2018-01-25 Uchwała Uchwała nr XXXIV/180/2017 Rady Gminy Szczutowo z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Szczutowo
2018 865 2018-01-25 Uchwała Uchwała nr 237/XXXI/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Mała Wieś na rok 2018
2018 866 2018-01-25 Uchwała Uchwała nr 239/XXXI/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2018 867 2018-01-25 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 2/2018 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Warszawie z dnia 23 stycznia 2018 r. uchylające rozporządzenia w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie m.st. Warszawy
2018 868 2018-01-25 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1/2018 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie gminy Serock
2018 869 2018-01-25 Uchwała Uchwała nr XXX/227/2018 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych  prowadzonych przez Gminę Pokrzywnica
2018 870 2018-01-25 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/280/2017 Rady Gminy Jadów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2017
2018 871 2018-01-25 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/282/2017 Rady Gminy Jadów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2018
2018 872 2018-01-25 Uchwała Uchwała nr 23.148.2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XXXVII.338.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 października 2017 roku w sprawie określenia zwolnień z podatku od nieruchomości na 2018 rok
2018 873 2018-01-25 Uchwała Uchwała nr 23.149.2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr XXXVII.339.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Halinów opłaty targowej, określenia wysokości tej opłaty oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa
2018 874 2018-01-25 Uchwała Uchwała nr 23.151.2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie orzeczenia o nieważności Uchwały Nr XXVII/148/17 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Krasnosielc
2018 875 2018-01-25 Uchwała Uchwała nr 23.153.2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr 538/XXXVI/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 25 października 2017 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych oraz wskazania naruszenia prawa w tej Uchwale
2018 876 2018-01-25 Uchwała Uchwała nr 23.154.2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr 610/2017 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 października 2017 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2018 877 2018-01-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/184/2017 Rady Gminy Borowie z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów
2018 878 2018-01-25 Uchwała Uchwała nr XXXIV/285/2017 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Pmiechówek na rok 2018
2018 879 2018-01-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.106.2017 Wójta Gminy Klembów z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027
2018 880 2018-01-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/187/2017 Rady Gminy Borowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borowie na 2018 rok
2018 881 2018-01-25 Uchwała Uchwała nr 200.LI.2017 Rady Gminy Wiązowna z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Wiązowna na 2018 rok
2018 882 2018-01-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.109.2017 Wójta Gminy Klembów z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2017 r.
2018 883 2018-01-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/218/2018 Rady Gminy Lelis z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
2018 884 2018-01-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.113.2017 Wójta Gminy Klembów z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2017 r.
2018 885 2018-01-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/219/2018 Rady Gminy Lelis z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2018 886 2018-01-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.114.2017 Wójta Gminy Klembów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2017 r.
2018 887 2018-01-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.119.2017 Wójta Gminy Klembów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2017 r.
2018 888 2018-01-25 Uchwała Uchwała nr XLII.273.2017 Rady Gminy Kowala z dnia 28 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Kowala
2018 889 2018-01-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/292/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Izabelin na dofinansowanie kosztów inwestycji służącej ochronie powietrza, polegającej na trwałej zmianie ogrzewania na proekologiczne
2018 890 2018-01-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/293/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą Gminny Ośrodek Sportu, Rekreacji i Utrzymania Terenów Zielonych Izabelin.
2018 891 2018-01-25 Uchwała Uchwała nr XL/2/18 Rady Gminy Czerwin z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Czerwin
2018 892 2018-01-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.384.2017.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 stycznia 2018 r. Rada Miejska w Szydłowcu
2018 893 2018-01-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.1.2018.RM Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 stycznia 2018 r. Rada Gminy Chynów
2018 894 2018-01-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 26 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miasta i Gminy Gąbin
2018 895 2018-01-26 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XLVII/238/18 Rady Gminy w Orońsku z dnia 10 stycznia 2018 r.
2018 896 2018-01-26 Uchwała Uchwała nr XLII/207/2017 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 21 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa na rok 2018
2018 897 2018-01-26 Uchwała Uchwała nr XLI/209/2017 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 15 grudnia 2017 r. Uchwała budżetowa Gminy Jastrzębia na rok 2018.
2018 898 2018-01-26 Uchwała Uchwała nr XXX/342/17 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 28 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Miasto Sochaczew na rok 2018
2018 899 2018-01-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/290/2017 Rady Gminy Zakroczym z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/196/2016 Rady Gminy Zakroczym z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
2018 900 2018-01-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/193/2017 Rady Gminy Ceranów z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok
2018 901 2018-01-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/291/2017 Rady Gminy Zakroczym z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2017 rok
2018 902 2018-01-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 159/2017 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2017 rok
2018 903 2018-01-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 160/2017 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2017 rok
2018 904 2018-01-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/119/2017 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 28 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa na rok 2018 Gminy Sobienie-Jeziory
2018 905 2018-01-26 Uchwała Uchwała nr XXXIV/218/2017 Rady Gminy w Platerowie z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2029
2018 906 2018-01-26 Uchwała Uchwała nr XXXIV/219/2017 Rady Gminy w Platerowie z dnia 15 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa na rok 2018 Gminy Platerów
2018 907 2018-01-26 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na obszarze Kampinoskiego Parku Narodowego i jego strefie ochronnej zwierząt łownych
2018 908 2018-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/241/2018 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji, ich wartości punktowych oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Przysucha
2018 909 2018-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/242/2018 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów i ich wartości na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Przysucha oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2018 910 2018-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/243/2018 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy i Miasta Przysucha przez inne niż Gmina i Miasto Przysucha osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacj
2018 911 2018-01-29 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Starosty Grodziskiego z dnia 12 stycznia 2018 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Grodziskiego za rok 2017
2018 912 2018-01-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2018 Starosty Grodziskiego z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży „Inspiracja” w Grodzisku Mazowieckim
2018 913 2018-01-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/145/2017 Rady Gminy Czerwonka z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Czerwonka
2018 914 2018-01-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/146/2017 Rady Gminy Czerwonka z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 915 2018-01-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/153/2017 Rady Gminy Czerwonka z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Czerwonka lub jej podległym jednostkom oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania ulg
2018 916 2018-01-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/162/2017 Rady Gminy Czerwonka z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVII/148 /2017 Rady Gminy Czerwonka z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Czerwonka.
2018 917 2018-01-29 Uchwała Uchwała nr I/6/18 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Chlewiska na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 918 2018-01-29 Uchwała Uchwała nr XXIX.53.2017 Budżetowa Gminy Siemiątkowo na rok 20 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 20 grudnia 2017 r.
2018 919 2018-01-29 Sprawozdanie Sprawozdanie nr SO. 5511.2.2018 Starosty Garwolińskiego z dnia 5 stycznia 2018 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za rok 2017.
2018 920 2018-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/201/2018 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Garwolińskiego przez organy prowadzące, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.
2018 921 2018-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/195/18 Rady Gminy Ciechanów z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze gminy Ciechanów
2018 922 2018-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/197/18 Rady Gminy Ciechanów z dnia 24 stycznia 2018 r. Uchwała Budżetowa Gminy Ciechanów na rok 2018
2018 923 2018-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/198/18 Rady Gminy Ciechanów z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie gminy Ciechanów przez inne niż gmina Ciechanów osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2018 924 2018-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/220/2017 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku
2018 925 2018-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 926 2018-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/219/2017 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2018 927 2018-01-29 Uchwała Uchwała nr 1287/XLIII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna teren śródmieścia etap I zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w  Piasecznie Nr 365/XVI/2003 z dnia 20.11.2003r. zmienionego uchwałami Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 766/XXVII/2008 z dnia 15.10.2008r i Nr 1418/XLVI/2014 z dnia 14.05.2014, w granicach obejmujących obszary oznaczone w obowiązującym planie symbolami 7UA, 14M/UA, 8UA .
2018 928 2018-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/224/2017 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku
2018 929 2018-01-29 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2018 Starosty Grójeckiego z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie uzupełnienia składu Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
2018 930 2018-01-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2018 Starosty Grójeckiego z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej w powiecie grójeckim w roku 2018
2018 931 2018-01-29 Uchwała Uchwała nr 1288/XLIII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Piaseczno oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2018 932 2018-01-29 Uchwała Uchwała nr 1290/XLIII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Piaseczno przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych.
2018 933 2018-01-29 Uchwała Uchwała nr 1291/XLIII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 292/XII/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Piaseczno zmienionej Uchwałą nr 508/XIX/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie
2018 934 2018-01-29 Uchwała Uchwała nr 1294/XLIII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1053/XXXVI/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia: strefy płatnego parkowania, stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania.
2018 935 2018-01-29 Uchwała Uchwała nr LII/270/18 Rady Gminy Leoncin z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2018 936 2018-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/200/18 Rady Gminy Ciechanów z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2018 937 2018-01-29 Uchwała Uchwała nr LII/269/18 Rady Gminy Leoncin z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Leoncin przez inne niż Gmina Leoncin osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji
2018 938 2018-01-29 Uchwała Uchwała nr LII/268/18 Rady Gminy Leoncin z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz określenia dochodu na osobę w rodzinie kandydata
2018 939 2018-01-29 Uchwała Uchwała nr LIII/378/2018 Rady Miasta Pionki z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały nr VI/74/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 10.02.2011 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Miasta Pionki.
2018 940 2018-01-29 Uchwała Uchwała nr LIII/379/2018 Rady Miasta Pionki z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Pionki
2018 941 2018-01-29 Uchwała Uchwała nr LIII/380/2018 Rady Miasta Pionki z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Pionki
2018 942 2018-01-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.387.2017.AK Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 stycznia 2018 r.
2018 943 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/356/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/240/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2017-2034
2018 944 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/357/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2017 Nr XXIX/241/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016 roku
2018 945 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr XXIX.210.2018 Rady Gminy Wąsewo z dnia 25 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Wąsewo
2018 946 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr XXIX.211.2018 Rady Gminy Wąsewo z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Wąsewo dla niepublicznej szkoły podstawowej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej, oddziałów przedszkolnych w niepublicznej szkole podstawowej, niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 947 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr XXIX.212.2018 Rady Gminy Wąsewo z dnia 25 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Wąsewo na rok 2018
2018 948 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/193/17 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla strażaków OSP biorących udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym
2018 949 2018-01-30 Aneks Aneks nr 3 Starosty Żuromińskiego z dnia 26 stycznia 2018 r. do Porozumienia z dnia 15 stycznia 2016 r., zmienionego Aneksem nr 1 z dnia 12.01.2017 r. i Aneksem nr 2 z dnia 15.01.2018 r.
2018 950 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr 305/XLVII/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Rapaty Sulimy i części obrębu geodezyjnego Bogdany Wielkie
2018 951 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/253/2017 Rady Gminy Garwolin z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Garwolin
2018 952 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr XXX/259/2018 Rady Gminy Garwolin z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niebędących przedszkolami specjalnymi i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu kontoli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2018 953 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/268/2017 Rady Gminy Wierzbica z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2018
2018 954 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/269/2017 Rady Gminy Wierzbica z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbica na lata 2016 - 2018
2018 955 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/162/2017 Rady Gminy Miedzna z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Miedzna na 2018 rok.
2018 956 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr 214/XXXII/2017 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 29 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Dzierzążnia na rok 2018
2018 957 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/176/2017 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Uchwalenia Budżetu Gminy Huszlew na rok 2018
2018 958 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/257/17 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Iłży
2018 959 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/258/17 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Gminy Iłża
2018 960 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/376/17 Rady Gminy Stare Babice z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Stare Babice na 2017 rok
2018 961 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/377/17 Rady Gminy Stare Babice z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty i rozkładania na raty oraz niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Stare Babice lub jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej
2018 962 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/379/17 Rady Gminy Stare Babice z dnia 21 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Stare Babice na 2018 rok
2018 963 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/230/2017 Rady Gminy Stoczek z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Stoczek na 2018 rok
2018 964 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/217/2017 Rady Gminy Repki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Uchwały Budżetowej na rok 2018
2018 965 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/206/2017 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2018 ROK POWIATU BIAŁOBRZESKIEGO
2018 966 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/195/2017 Rady Gminy Pionki z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Pionki
2018 967 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr 159/XXIII/17 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Boguty-Pianki na rok 2018
2018 968 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/283/2018 Rady Gminy Jadów z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/97/2015 Rady Gminy Jadów z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2016-2021
2018 969 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr 201/XXXII/2017 Rady Gminy Bielsk z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym
2018 970 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/284/2018 Rady Gminy Jadów z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/194/2017 Rady Gminy Jadów z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i tryb ich pobierania
2018 971 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr 202/XXXII/2017 Rady Gminy Bielsk z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.
2018 972 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/285/2018 Rady Gminy Jadów z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne za pobyt w noclegowniach i schroniskach dla osób bezdomnych
2018 973 2018-01-30 Postanowienie Postanowienie nr DWW-773-3/18 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 974 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/290/2018 Rady Gminy Jadów z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2018
2018 975 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/286/2018 Rady Gminy Jadów z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/136/2012 Rady Gminy Jadów z dnia 16 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Jadów na stałe obwody głosowania ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 976 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/287/2018 Rady Gminy Jadów z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XX/131/08 Rady Gminy Jadów z dnia 12 listopada 2008r w sprawie ustalenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania
2018 977 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/230/2017 Rady Gminy Jakubów z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w gminie Jakubów na rok 2018
2018 978 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/344/17 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 grudnia 2017 r.
2018 979 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/231/2017 Rady Gminy Jakubów z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Jakubów
2018 980 2018-01-31 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Żyrardowskiego z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Żyrardowie w 2017 roku
2018 981 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXVI/226/18 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, których organem rejestrującym jest Powiat Żyrardowski oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 982 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XLVI.223.2017 Rady Gminy Rząśnik z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Rząśniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. ks.Jana Twardowskiego w Rząśniku
2018 983 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XLVIII.230.2017 Rady Gminy Rząśnik z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnik na lata 2018 – 2023
2018 984 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XLIX/508/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
2018 985 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XLIX/509/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Ożarowie Mazowieckim
2018 986 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XLIX/513/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg publicznych kategorii gminnej na obszarze miasta Ożarów Mazowiecki
2018 987 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XLIX/514/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg publicznych kategorii gminnej na obszarze gminy Ożarów Mazowiecki
2018 988 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XLIX/516/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i przedszkoli, prowadzonych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki przez inne niż Gmina Ożarów Mazowiecki osoby prawne i fizyczne, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia dotacji
2018 989 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XLVII/291/18 Rady Gminy Korytnica z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym , w którym kończą 6 lat w przedszkolu publicznym, oddziałach przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Korytnica.
2018 990 2018-01-31 Informacja Informacja nr OŁO.4110.1.2018.BG, OŁO.4110.2.2018.BG, OŁO.4110.3 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 stycznia 2018 r.
2018 991 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XLIII/354/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście i Gminie Drobin
2018 992 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XXV/145/2017 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 20 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Szreńsk na rok 2018
2018 993 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XXV/147/2017 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Szreńsku Nr XXIII/136/2017 z dnia 29 września 2017 r.
2018 994 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XXV/149/2017 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym z terenu Gminy Szreńsk.
2018 995 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XLVI/241/2017 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 29 grudnia 2017 r. Budżetowa na rok 2018
2018 996 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXIX/1/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 997 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr 646/2017 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2018 998 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr 648/2017 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 999 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXIV/189/2017 Rady Gminy Rzewnie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Uchwały Budżetowej Gminy Rzewnie na 2018 rok
2018 1000 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXIV/191/2017 Rady Gminy Rzewnie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
2018 1001 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXIV/187/2017 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Andrzejewo na rok 2018
2018 1002 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XXVIII/154/2017 Rady Gminy Radzanów z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radzanów na rok 2018
2018 1003 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/167/2017 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta na rok 2018.
2018 1004 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr LI/296/2017 Rady Miasta Garwolina z dnia 28 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa na rok 2018
2018 1005 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XXIV/170/2017 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 28 grudnia 2017 r. uchwała budżetowa Rady Gminy Wieczfnia Kościelna na 2018 r.
2018 1006 2018-01-31 Rozporządzenie Porządkowe Rozporządzenie porządkowe nr 4 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zakazu poruszania się na określonym obszarze w m. st. Warszawa
2018 1007 2018-01-31 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Legionowskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. Z DZIAŁALNOSCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU ZA ROK 2017
2018 1008 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXVI.318.2017 Rady Gminy Prażmów z dnia 28 grudnia 2017 r. Uchwała budżetowa na rok 2018 Gminy Prażmów
2018 1009 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XLVII.254.2018 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetoewj gminy Brańszczyk na 2018 rok.
2018 1010 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XLVII.255.2018 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Brańszczyk dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.
2018 1011 2018-01-31 Decyzja Decyzja nr DRE.WRC.4210.13.13.2016.2018.350.XI.RK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 stycznia 2018 r.
2018 1012 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXVII/208/2018 Rady Gminy Pionki z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie: ustalenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Pionki.
2018 1013 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXVII/209/2018 Rady Gminy Pionki z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia kryteriów na drugim etapie rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pionki.
2018 1014 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXVII/210/2018 Rady Gminy Pionki z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat.
2018 1015 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXVII/260/18 Rady Gminy Wodynie z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonym przez Gminę Wodynie publicznym przedszkolu i oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki
2018 1016 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XLVIII.231.2017 Rady Gminy Rząśnik z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Rząśnik na rok 2018
2018 1017 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr 195/XXXII/2017 Rady Gminy Bielsk z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Uchwała Budżetowa na rok 2018
2018 1018 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XXVI/315/17 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mińskiego na 2018r.
2018 1019 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXVII/254/2017 Rady Gminy Jastrząb z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 r.
2018 1020 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXVII/259/2017 Rady Gminy Jastrząb z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jastrząb
2018 1021 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXVII/260/2017 Rady Gminy Jastrząb z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 1022 2018-01-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/2017 Wójta Gminy Szulborze Wielkie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2018 1023 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr 98/XX/2017 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
2018 1024 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr 100/XX/2017 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2018.
2018 1025 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr 101/XX/2017 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na realizację inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 2618W Szulborze Wielkie – Uścianek-Dębianka – do drogi krajowej nr 63”.
2018 1026 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr 102/XX/2017 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania oraz odstąpienia od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2018 1027 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr 104/XX/2017 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Szulborze Wielkie na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 1028 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr L/294/2017 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Uchwała Budżetowa na rok 2018.
2018 1029 2018-01-31 Aneks Aneks nr 3 Starosty Żuromińskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. do Porozumienia z dnia 15 stycznia 2016 r. zmienionego Aneksem Nr 1 z dnia 12.01.2017 r. i Aneksem nr 2 z dnia 12.01.2018 r.
2018 1030 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XLVII/406/2017 Rady Miasta Sulejówek z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Miasta Sulejówek
2018 1031 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XLVII/409/2017 Rady Miasta Sulejówek z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2017.
2018 1032 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXV/246/2018 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części zapisów we wzorach niektórych formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2018 1033 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr 281/XXXI/2018 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Radomskiego za 2017 rok
2018 1034 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXV/227/2018 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych placówek oświatowych, a także trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2018 1035 2018-01-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 6 Starosty Żuromińskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Bądzynie w 2018 roku
2018 1036 2018-01-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2017 Wójta Gminy Magnuszew z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Magnuszew oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w Magnuszewie za 2016 rok.
2018 1037 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XLI/341/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/240/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2017-2034
2018 1038 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XLI/342/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2017 Nr XXIX/241/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016 roku