Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Wrzesień 2017

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2017 7232 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr XXX/249/2017 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Raciąż
2017 7233 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr XXX/250/2017 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Miasto Raciąż oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny
2017 7234 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr XXX/253/2017 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/226/2017 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie określenia jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi
2017 7235 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr XXX/254/2017 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę nr IX/55/2011 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 19 sierpnia 2011 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Miejskie Przedszkole w Raciążu zmienioną uchwałami nr XXXIV/230/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 roku oraz nr XXIV/208/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r.
2017 7236 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr XXX/255/2017 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXV/237/2013 z dnia 19 września 2013 roku w sprawie utworzenia wyodrębnionego rachunku dochodów
2017 7237 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr XXX/256/2017 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr IV/29/2003 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 7 marca 2003 w sprawie Statutu Gminy Miasta Raciąż.
2017 7238 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr XXX/260/2017 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania stypendiów naukowych dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Stanisława Konarskiego w Raciążu.
2017 7239 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr XXXVI/261/17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia nazw ulic we wsi Karolina
2017 7240 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr 232/XXXVII/2017 Rady Gminy Bodzanów z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2017 7241 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr LIV/1332/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie stypendiów m.st. Warszawy SAPERE AUSO dla uzdolnionych uczniów
2017 7242 2017-09-01 Porozumienie Porozumienie nr 031.100.2017 Powiatu Wołomińskiego z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Tłuszcz zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników
2017 7243 2017-09-01 Porozumienie Porozumienie nr 031.111.2017 Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie powierzenia Miastu Ząbki zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników
2017 7244 2017-09-01 Porozumienie Porozumienie nr 031.112.2017 Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie powierzenia Miastu Zielonka zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników
2017 7245 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr XXXIV/214/2017 Rady Gminy Baranowo z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w  Statucie Gminy Baranowo.
2017 7246 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr XXXVI/246/2017 Rady Gminy Płońsk z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Edwarda Gierka w msc. Strachówko
2017 7247 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr XXXVI/247/2017 Rady Gminy Płońsk z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy 19 Stycznia na ulicę Pułtuską w msc. Poświętne
2017 7248 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr XXXIII/173/17 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat makowski
2017 7249 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr 172/XX/2017 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowy Duninów
2017 7250 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr XXVII.209.2017 Rady Gminy Głowaczów z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
2017 7251 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr XXVII.210.2017 Rady Gminy Głowaczów z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 170201 W
2017 7252 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr XXVII.211.2017 Rady Gminy Głowaczów z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 7253 2017-09-01 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 13 Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 września 2017 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu siedleckiego, łosickiego i sokołowskiego
2017 7254 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr 8/2017 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2017 rok
2017 7255 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr 20/2017 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2017 rok
2017 7256 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr 270/2017 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Nowodworskiego na 2017 rok
2017 7257 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr 105/2016 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2016 rok
2017 7258 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr 111/2016 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu przasnyskiego na 2016 rok
2017 7259 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr 273/2017 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Nowodworskiego na 2017 rok
2017 7260 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr 288/2017 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Nowodworskiego na 2017 rok
2017 7261 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr 291/2017 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Nowodworskiego na 2017 rok
2017 7262 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr 293/2017 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 9 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr 288/2017 z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Nowodworskiego na 2017 rok
2017 7263 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr 294/2017 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Nowodworskiego na 2017 rok
2017 7264 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr XXXII/188/17 Rady Gminy Somianka z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie: zmian do Uchwały budżetowej nr XXX/177/16 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2016 roku
2017 7265 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr 128/473/2017 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie zmian w planie wydatków w budżecie Powiatu Wyszkowskiego na 2017 r.
2017 7266 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr XXV/271/2017 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Mrozy na rok 2017
2017 7267 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr 177/XXVIII/2017 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 24 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr 160/XXIV/2016 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2017
2017 7268 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/160/17 Rady Gminy Nur z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017 rok
2017 7269 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/171/2017 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2017.
2017 7270 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr 479/2017 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 7271 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/305/2017 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2017
2017 7272 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr XXXIV/286/17 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 2 lutego 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XXXII/273/16 na rok 2017
2017 7273 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr XXXVI/296/17 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 2 marca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XXXII/273/16 na rok 2017
2017 7274 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr 120/XIX/17 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Boguty-Pianki na rok 2017
2017 7275 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr 885/XXXII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 7276 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr 886/XXXII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 7277 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr XXX.367.2017 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XXV.338.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 grudnia 2016 r.
2017 7278 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr 887/XXXII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 7279 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr 888/XXXII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 7280 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr 889/XXXII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 7281 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr 890/XXXII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 7282 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr XXXVI/375/17 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
2017 7283 2017-09-01 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.14.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2017 roku
2017 7284 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr 893/XXXII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 7285 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr XXVI/183/2017 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2017 rok
2017 7286 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr 894/XXXII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały 865/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 8 lutego 2017 r.
2017 7287 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr 895/XXXII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 7288 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr 896/XXXII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 7289 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr XXXIX/146/17 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 r.
2017 7290 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr 897/XXXII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 7291 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr XXVI/162/2017 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok Powiatu Siedleckiego
2017 7292 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr 130/480/2017 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmian w planie wydatków w budżecie Powiatu Wyszkowskiego na 2017 r.
2017 7293 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr 210.XXXIV.2017 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok
2017 7294 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr XXI/260/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017 Gminy Michałowice
2017 7295 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr XXXVII/305/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 lipca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/240/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2017-2030
2017 7296 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr 521/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Miasta Radomia na lata 2017 - 2020"
2017 7297 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr 524/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w mieście Radomiu
2017 7298 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr 525/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w mieście Radomiu
2017 7299 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr 526/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w mieście Radomiu
2017 7300 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr 527/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w mieście Radomiu
2017 7301 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr 528/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w mieście Radomiu
2017 7302 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr 529/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w mieście Radomiu
2017 7303 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr 530/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w mieście Radomiu
2017 7304 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr 531/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w mieście Radomiu
2017 7305 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr 532/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy dla placu położonego w Radomiu
2017 7306 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr 533/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w mieście Radomiu
2017 7307 2017-09-04 Uchwała Uchwała nr 562/2017 Zarządu Powiatu w Ostrołęce z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostrołęckiego za I półrocze 2017 r.
2017 7308 2017-09-04 Informacja Informacja nr 2 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wykazu zawodów, w których może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.
2017 7309 2017-09-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/257/17 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grójcu
2017 7310 2017-09-04 Uchwała Uchwała nr XXI/158/2017 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Powiatu Przysuskiego
2017 7311 2017-09-04 Uchwała Uchwała nr XXX.199.2017 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie zmiany dotychczasowej nazwy ulicy Jedności Narodu na Jasna
2017 7312 2017-09-04 Uchwała Uchwała nr 243.XL.2017 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu
2017 7313 2017-09-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/180/17 Rady Gminy w Troszynie z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/160/06 Rady Gminy w Troszynie z dnia 17 lutego 2006 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Troszyn, zmienionej uchwałą nr V/44/11 Rady Gminy w Troszynie z dnia 20 maja 2011r.
2017 7314 2017-09-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/181/17 Rady Gminy w Troszynie z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/146/09 Rady Gminy w Troszynie z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego, zmienionej Uchwałą Nr V/36/11 Rady Gminy w Troszynie z dnia 20 maja 2011 r.
2017 7315 2017-09-04 Uchwała Uchwała nr 490/XXXIV/2017 Rady Miasta Ciechanów z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Ciechanów
2017 7316 2017-09-04 Uchwała Uchwała nr 491/XXXIV/2017 Rady Miasta Ciechanów z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Ciechanów
2017 7317 2017-09-04 Uchwała Uchwała nr 492/XXXIV/2017 Rady Miasta Ciechanów z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Ciechanów
2017 7318 2017-09-04 Uchwała Uchwała nr 493/XXXIV/2017 Rady Miasta Ciechanów z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Ciechanów
2017 7319 2017-09-04 Uchwała Uchwała nr 494/XXXIV/2017 Rady Miasta Ciechanów z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Ciechanów
2017 7320 2017-09-04 Uchwała Uchwała nr 495/XXXIV/2017 Rady Miasta Ciechanów z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Ciechanów
2017 7321 2017-09-04 Uchwała Uchwała nr 496/XXXIV/2017 Rady Miasta Ciechanów z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Ciechanów
2017 7322 2017-09-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/192/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze.
2017 7323 2017-09-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/196/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/90/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia statutu Gminy Ciepielów
2017 7324 2017-09-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.233.2017.RM Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 sierpnia 2017 r. Rada Miejska w Łomiankach
2017 7325 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr VI/46/17 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany imienia Publicznej Szkoły Podstawowej w Skłobach
2017 7326 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII.294.2017 Rady Gminy Prażmów z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Prażmów kartą płatniczą
2017 7327 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr XLV/177/17 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Nr 2 w Łosicach i likwidacji III Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki
2017 7328 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr XLV/178/17 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Nr 2 w Łosicach i likwidacji Technikum Uzupełniającego
2017 7329 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr XLV/179/17 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Nr 3 RCKU w Łosicach i likwidacji II Liceum Ogólnokształcącego
2017 7330 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/317/2017 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 24 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i przedszkoli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, określenia zasad rozliczenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz przypadków, w jakich można nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć oraz warunków i trybu tego obniżenia.
2017 7331 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/324/2017 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy dla parku w Mrozach
2017 7332 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/170/2017 RADY GMINY OPINOGÓRA GÓRNA z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Opinogóra Górna
2017 7333 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/176/2017 RADY GMINY OPINOGÓRA GÓRNA z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Opinogóra Górna
2017 7334 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/190/2017 Rady Gminy Obryte z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Obryte
2017 7335 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/196/2017 Rady Gminy Obryte z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych
2017 7336 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr 127/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 29 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2017 rok
2017 7337 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXV.313.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2014 - 2018
2017 7338 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXV.315.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Okuniew, gmina Halinów.
2017 7339 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr 130/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinków dawnej drogi krajowej nr 50 i nr 8 położonych na terenie gminy Ostrów Mazowiecka
2017 7340 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXV.316.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Okuniew, gmina Halinów.
2017 7341 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr 134/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy samorządowej instytucji kultury pod nazwą: „Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie” oraz nowego brzmienia jej statutu
2017 7342 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXV.317.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Józefin, gmina Halinów.
2017 7343 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXV.318.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Wielgolas Duchnowski, gmina Halinów.
2017 7344 2017-09-05 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 14/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łosicach z dnia 5 września 2017 r. uchylające rozporzadzenia w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu łosickiego
2017 7345 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/438/2017 Rady Miasta Legionowo z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2017 - 2022
2017 7346 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/442/2017 Rady Miasta Legionowo z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Legionowo na prowadzenie szkół niepublicznych, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych, niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 7347 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/444/2017 Rady Miasta Legionowo z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Legionowo.
2017 7348 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/403/2017 Rady Miasta Mława z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 7349 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/404/2017 Rady Miasta Mława z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie zaliczenia istniejących dróg na obszarze Miasta Mława do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2017 7350 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/405/2017 Rady Miasta Mława z dnia 22 sierpnia 2017 r. zmieniająca Uchwały w sprawie ustalenia przebiegu i zaliczenia istniejących dróg na obszarze Miasta Mława do kategorii dróg gminnych
2017 7351 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/407/2017 Rady Miasta Mława z dnia 22 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2017-2021
2017 7352 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/408/2017 Rady Miasta Mława z dnia 22 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Bolesława Prusa w Mławie.
2017 7353 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr LIII/401/2017 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Związku Walki Młodych w Płońsku
2017 7354 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr LIII/402/2017 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Róży Luxemburg w Płońsku
2017 7355 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr LIII/403/2017 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Gen. Zygmunta Berlinga w Płońsku
2017 7356 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr LIII/404/2017 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Adolfa Warskiego w Płońsku
2017 7357 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr LIII/405/2017 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Bronisława, Bronisławy i Władysława Wieczorków w Płońsku
2017 7358 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr LIII/406/2017 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy 40-lecia PRL w Płońsku
2017 7359 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr LIII/407/2017 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy 19-tego Stycznia w Płońsku
2017 7360 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr LIII/408/2017 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Janka Krasickiego w Płońsku
2017 7361 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr LIII/409/2017 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Gen. Aleksandra Zawadzkiego w Płońsku
2017 7362 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr LIII/410/2017 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu Miasta Płońsk instrumentem płatniczym
2017 7363 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/185/17 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/20/2015 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2017 7364 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/239/17 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 171/XXVI/16 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla samorządowych jednostek budżetowych Gminy Szydłowiec oraz zmiany statutu Zespołu Edukacji i Finansów Oświaty w Szydłowcu.
2017 7365 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/240/17 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany załącznika Nr 4 do Statutu Gminy Szydłowiec.
2017 7366 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/189/17 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy ze względu na zmianę adresu spowodowaną nadaniem nazw ulicom w sołectwach Nowe Budy, Kuranów, Kamionka w gminie Radziejowice
2017 7367 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/207/2017 Rady Gminy Sochocin z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin
2017 7368 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/185/2017 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grójeckiemu na organizację dożynek
2017 7369 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XLV/180/17 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/189/17 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie określenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli
2017 7370 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/159/2017 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Szelków.
2017 7371 2017-09-06 Postanowienie Postanowienie nr DWW-773-17/17 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 4 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2017 7372 2017-09-06 Postanowienie Postanowienie nr DWW-773-18/17 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 4 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2017 7373 2017-09-06 Postanowienie Postanowienie nr DWW-773-19/17 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 5 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2017 7374 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/444/17 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej i ustalenia jej przebiegu
2017 7375 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/445/17 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
2017 7376 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/448/17 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 31 sierpnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki
2017 7377 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/451/17 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze serwisowej położonej w Konotopie
2017 7378 2017-09-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/126/2017 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Łaskarzew do nowego ustroju szkolnego
2017 7379 2017-09-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/337/2017 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wieliszew
2017 7380 2017-09-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/127/2017 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów i ich wartości na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Łaskarzew oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 7381 2017-09-07 Uchwała Uchwała nr 470/XXXIII/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lesznowola
2017 7382 2017-09-07 Uchwała Uchwała nr 471/XXXIII/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 7383 2017-09-07 Uchwała Uchwała nr 486/XXXIV/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy drogi „Marii Skłodowskiej-Curie” w Lesznowoli
2017 7384 2017-09-07 Uchwała Uchwała nr 492/XXXIV/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lesznowola.
2017 7385 2017-09-07 Uchwała Uchwała nr 493/XXXIV/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017-2020
2017 7386 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/446/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy
2017 7387 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/447/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zaliczenia ulicy Ks. Józefa Obrębskiego i ulicy Zbigniewa Herberta w Siedlcach do kategorii dróg gminnych
2017 7388 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/179/17 Rady Gminy Nur z dnia 6 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nur
2017 7389 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XL.186.2017 Rady Gminy Rząśnik z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad obciążania nieruchomości Gminy Rząśnik służebnościami przesyłu ustanawianymi na rzecz przedsiębiorców
2017 7390 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XL.188.2017 Rady Gminy Rząśnik z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy
2017 7391 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr 213/XXVIII/17 Rady Gminy Bulkowo z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 7392 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr 218/XXVIII/17 Rady Gminy Bulkowo z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Gminy Bulkowo
2017 7393 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr 204/XXVII//17 Rady Gminy Bulkowo z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkole, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42, ust. 3 Karta Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2017 7394 2017-09-08 Porozumienie Porozumienie Powiatu Ostrowskiego w sprawie powierzenia przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz udzielenia dotacji celowej
2017 7395 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/259/17 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu zasad udzielania dotacji celowej na zadania ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Grójec
2017 7396 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XLIV/259/2017 Rady Miasta Garwolina z dnia 5 września 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Młodzieżowej Rady Miasta Garwolina
2017 7397 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr 194/XXXIX/17 Rady Gminy Sierpc z dnia 24 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Sierpc
2017 7398 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/378/2017 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 29 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 7399 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/380/2017 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 29 sierpnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXII/369/2017 z dnia 30 czerwca 2017r. w sprawie przyjęcia cennika korzystania z pływalni Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Dworze Mazowieckim
2017 7400 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/205/2017 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia "Programu Opieki nad Zabytkami w Powiecie Kozienickim na lata 2017-2020".
2017 7401 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr 275/XXXVII/17 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Grodziskiego
2017 7402 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/406/2017 Rady Miasta Mława z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Mława
2017 7403 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/197/2017 Rady Gminy Stupsk z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2017 7404 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/198/2017 Rady Gminy Stupsk z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy
2017 7405 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXV/138/2017 Rady Gminy Czerwonka z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Czerwonka lub jej podległym jednostkom oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania ulg
2017 7406 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXX/164/2017 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Łaskarzew
2017 7407 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/318/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/198/12 Rady Miasta Żyrardowa z  dnia 27 września 2012 r. w  sprawie ustalenia cen urzędowych i opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego na terenie Miasta Żyrardowa, Korytowa i  Międzyborowa (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 7119).
2017 7408 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr 464/XLI/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zaliczenia ul. Wodnej, Cichej i Klubowej do kategorii dróg gminnych
2017 7409 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr 331/XXXVII/17 Rady Miasta Milanówka z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej szkoły podstawowej oraz zespołów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Milanówek w ośmioletnie szkoły podstawowe
2017 7410 2017-09-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2017 Burmistrza Błonia z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Błoniu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok , informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2016 rok oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Błoniu, Biblioteki Publicznej Gminy Błonie i Centrum Kultury w Błoniu
2017 7411 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr 6/2017 Zarządu Związku Międzygminnego pod nazwą Natura z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie przekazania informacji z przebiegu wykonania budżetu Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura” w Grójcu za pierwsze półrocze 2017 r.
2017 7412 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr LI/230/17 Rady Gminy Kampinos z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kampinos”.
2017 7413 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr LI/231/17 Rady Gminy Kampinos z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalania regulaminu korzystania z placów zabaw stanowiących własność Gminy Kampinos.
2017 7414 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr 1307/269/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie przedłożenia Sejmikowi Województwa Mazowieckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informacji z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za I półrocze 2017 roku
2017 7415 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr 1308/269/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie przedłożenia Sejmikowi Województwa Mazowieckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2039, za I półrocze 2017 roku
2017 7416 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr 333/XXXVII/17 Rady Miasta Milanówka z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ronda u zbiegu ulic Kazimierzowskiej, Brwinowskiej i Średniej w Milanówku
2017 7417 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr 322/XXXVII/17 Rady Miasta Milanówka z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 349/XXX/09 Rady Miasta Milanówka z dnia 27 października 2009 r.
2017 7418 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/281/2017 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Ks. Jana Twardowskiego w Pruszkowie w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy
2017 7419 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/280/2017 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Podstawowej Specjalnej, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Ks. Jana Twardowskiego w Pruszkowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną
2017 7420 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/282/2017 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Ks. Jana Twardowskiego w Pruszkowie w Branżowa Szkołę I stopnia Specjalną
2017 7421 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/283/2017 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Pruszkowie w Branżową Szkołę I stopnia
2017 7422 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/284/2017 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Pruszkowie w Szkołę Policealną dla Dorosłych
2017 7423 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/286/2017 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Miastu Przasnysz oraz jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowiła pomoc publiczną, a także wskazania organów do tego uprawnionych.
2017 7424 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/294/2017 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 7425 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/295/2017 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Miasta Przasnysz
2017 7426 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/297/2017 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wysokości opłaty za wpis w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych
2017 7427 2017-09-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 218/2017 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2017
2017 7428 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXI/128/2017 Rady Gminy Miedzna z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Miedzna na 2017 rok.
2017 7429 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/220/17 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 7430 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXII/144/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmian w  uchwale budżetowej Gminy Olszanka na 2017 rok.
2017 7431 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/313/2017 Rady Gminy Jabłonna z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2017
2017 7432 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/137/2017 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 10 kwietnia 2017 r. zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
2017 7433 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/351/2017 Rady Miasta Marki z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/281/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2017 rok
2017 7434 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/401/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2017 rok
2017 7435 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XIX/152/2017 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bieżuń na rok 2017
2017 7436 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXX/234/2017 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmian do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2017
2017 7437 2017-09-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 62/2017 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2017 rok
2017 7438 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/198/2017 Rady Gminy Sońsk z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sońsk na rok 2017
2017 7439 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/187/2017 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 rok
2017 7440 2017-09-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 57/2017 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2017 rok
2017 7441 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXI/243/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/212/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2017 rok
2017 7442 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/202/17 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 7443 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr 271/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
2017 7444 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/235/2017 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 7445 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXV/119/2016 Rady Gminy Bielany z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Bielany na 2016 rok.
2017 7446 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXII/142/16 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2016 r. Nr XI/70/15 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok
2017 7447 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/164/2017 Rady Gminy Baranowo z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
2017 7448 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/168/2017 Rady Gminy Baranowo z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
2017 7449 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/310/2017 Rady Gminy Jabłonna z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2017
2017 7450 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/174/2017 Rady Gminy Baranowo z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 7451 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/130/2017 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2017
2017 7452 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/ 219 / 2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok Miasta Piastowa.
2017 7453 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr 945/XXXIII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 7454 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/225/2017 Rady Gminy Łyse z dnia 21 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2017
2017 7455 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr 393/2017 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2017 Nr XXV/148/2016 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2016 r.
2017 7456 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/187/2017 Rady Gminy Wiśniew z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2017 rok
2017 7457 2017-09-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 26/17 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 7458 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr 946/XXXIII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 7459 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXX.255.2017 Rady Gminy Prażmów z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 7460 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr 947/XXXIII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 7461 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr 948/XXXIII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 7462 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr 950/XXXIII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 7463 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/237/2017 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na rok 2017
2017 7464 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXV/149/2017 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2017
2017 7465 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XX/123/2017 Rady Gminy Czerwonka z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
2017 7466 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XIX/116/2017 Rady Gminy Czerwonka z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
2017 7467 2017-09-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 33/2017 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jednorożec na 2017 rok
2017 7468 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr 944/XXXIII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 7469 2017-09-08 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Grójcu z dnia 7 września 2017 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania zgnilca zmerykańskiego pszczół na terenie powiatu grójeckiego
2017 7470 2017-09-09 Uchwała Uchwała nr VI/45/17 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Chlewiska uprawnień w zakresie ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
2017 7471 2017-09-09 Uchwała Uchwała nr VI/42/17 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Chlewiska.
2017 7472 2017-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/355/17 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy
2017 7473 2017-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/356/17 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy
2017 7474 2017-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/145/2017 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do Statutu Powiatu Gostynińskiego pn. Wykaz jednostek organizacyjnych Powiatu Gostynińskiego
2017 7475 2017-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/357/17 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zniesienia ochrony pomnika przyrody ustanowionego rozporządzeniem nr 27 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu wołomińskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 124, poz. 3642 z późn. zm.)
2017 7476 2017-09-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/247/2017 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 4 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy w Zakrzewie przyjętego Uchwałą Nr XII/102/2003 z dnia 14 października 2003 roku.
2017 7477 2017-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/371/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 4 września 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy 9 Maja w mieście Łomianki
2017 7478 2017-09-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/209/2017 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany w uchwale w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Przysucha.
2017 7479 2017-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/372/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 4 września 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Pionierów w mieście Łomianki
2017 7480 2017-09-09 Uchwała Uchwała nr 233/XLIII/2017 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, baneru, sztandaru, łańcuchów i pieczęci Gminy Lubowidz oraz zasad ich używania.
2017 7481 2017-09-09 Uchwała Uchwała nr 220/XII/17 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 4 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Czernice Borowe
2017 7482 2017-09-09 Uchwała Uchwała nr 219/XII/17 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 4 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Czernice Borowe na lata 2017-2022
2017 7483 2017-09-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/275/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/44/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 7484 2017-09-09 Uchwała Uchwała nr XLI.215.2017 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w uchwale Nr XIX/84/08 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie Statutu Gminy Brańszczyk
2017 7485 2017-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/373/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 4 września 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy I Armii Wojska Polskiego w mieście Łomianki
2017 7486 2017-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/374/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 4 września 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Gwardii Ludowej w mieście Łomianki
2017 7487 2017-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/375/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 4 września 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy gen. Zygmunta Berlinga w mieście Łomianki
2017 7488 2017-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/376/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 4 września 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego w Łomiankach
2017 7489 2017-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/958/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2016 rok
2017 7490 2017-09-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/218/2017 Rady Gminy Jadów z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2017
2017 7491 2017-09-09 Uchwała Uchwała nr 327/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku
2017 7492 2017-09-09 Uchwała Uchwała nr XXIV.290.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2017 rok
2017 7493 2017-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/286/17 Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na 2017 rok
2017 7494 2017-09-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/17 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2017 r.
2017 7495 2017-09-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/17 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2017 r.
2017 7496 2017-09-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 27/17 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2017 r.
2017 7497 2017-09-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.124.2016 Wójta Gminy Klembów z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2016 r.
2017 7498 2017-09-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 46/17 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2017 rok.
2017 7499 2017-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/317/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 marca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2017
2017 7500 2017-09-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/286/17 Rady Gminy Stare Babice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Stare Babice na 2017 rok
2017 7501 2017-09-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.127.2016 Wójta Gminy Klembów z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2016 r.
2017 7502 2017-09-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.128.2016 Wójta Gminy Klembów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2016 r.
2017 7503 2017-09-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.133.2016 Wójta Gminy Klembów z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2016 r.
2017 7504 2017-09-09 Uchwała Uchwała nr XX/161/17 Rady Gminy w Troszynie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2017
2017 7505 2017-09-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.80.2016 Wójta Gminy Klembów z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2016 r.
2017 7506 2017-09-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.81.2016 Wójta Gminy Klembów z dnia 8 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2016 r.
2017 7507 2017-09-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.90.2016 Wójta Gminy Klembów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2016 r.
2017 7508 2017-09-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.92.2016 Wójta Gminy Klembów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2016 r.
2017 7509 2017-09-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.97.2016 Wójta Gminy Klembów z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2016 r.
2017 7510 2017-09-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.121.2016 Wójta Gminy Klembów z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2016 r.
2017 7511 2017-09-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.I.4131.234.2017.JJ Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 września 2017 r. Rada Miasta Marki
2017 7512 2017-09-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 527 Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 września 2017 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miasta Legionowo
2017 7513 2017-09-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 528 Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 września 2017 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Strachówka
2017 7514 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/335/2017 Rady Miasta Mława z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 7515 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/238/2017 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXII/214/2016 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszkowskiego na 2017 r.
2017 7516 2017-09-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 23/2017 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2017 Nr XXII/178/2016 Rady Gminy Przasnysz z dnia 21 grudnia 2016 roku.
2017 7517 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/144/2017 Rady Gminy Rzewnie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
2017 7518 2017-09-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 25/2017 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2017 Nr XXII/178/2016 Rady Gminy Przasnysz z dnia 21 grudnia 2016 roku.
2017 7519 2017-09-11 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.13.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2017 roku
2017 7520 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/143/17 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu powiatu n 2017 r.
2017 7521 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/140/2017 Rady Gminy Karniewo z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 r.
2017 7522 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/176/2017 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Rady Powiatu w Szydłowcu na rok 2017.
2017 7523 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/216/2017 Rady Gminy Jadów z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2017
2017 7524 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr 242/XXXI/17 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2017 rok
2017 7525 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr 160.XXX.2017 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2017
2017 7526 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XLV/198/17 Rady Gminy Kampinos z dnia 5 kwietnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2017r.
2017 7527 2017-09-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2017 Wójta Gminy Poświętne z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
2017 7528 2017-09-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2017 Wójta Gminy Szelków z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
2017 7529 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XXII/180/2017 Rady Gminy Sochocin z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2017 rok
2017 7530 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/132/2017 Rady Gminy Domanice z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Domanice na 2017 rok
2017 7531 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XXIX /115 /2017 Rady Gminy Chotcza z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Chotcza na rok 2017
2017 7532 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr 401/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2017
2017 7533 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/239/17 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2017 roku
2017 7534 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/355/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2017
2017 7535 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XXI/170/17 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 7536 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/174/2017 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2017
2017 7537 2017-09-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.36.2017 Burmistrza Miasta Marki z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2017 rok.
2017 7538 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/374/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2017 rok.
2017 7539 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/177/2017 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2017
2017 7540 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XXII/195/2017 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2017
2017 7541 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr 382/2017 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2017 Nr XXV/148/2016 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2016 r.
2017 7542 2017-09-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2017 Wójta Gminy Poświętne z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
2017 7543 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr 218/2017 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie przeniesień środków budżetowych
2017 7544 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/128/17 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasnosielc na 2017 r.
2017 7545 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr 227/2017 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przeniesień środków budżetowych
2017 7546 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XXV/142/17 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasnosielc na 2017 r.
2017 7547 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XIX/131/2017 Rady Gminy w Broku z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
2017 7548 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/245/2017 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2017 rok
2017 7549 2017-09-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.35.2017 Burmistrza Miasta Marki z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2017 rok.
2017 7550 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XXII/120/16 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasnosielc na 2016 r.
2017 7551 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XXI/115/16 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasnosielc na 2016 r
2017 7552 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XX/109/16 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasnsoielc na 2016 r.
2017 7553 2017-09-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 29/2017 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jednorożec na 2017 rok
2017 7554 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XIX/103/16 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 13 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasnosielc na 2016 r.
2017 7555 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr 211/XXXV/2017 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
2017 7556 2017-09-11 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.15.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2017 roku
2017 7557 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XVIII.263.2017 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na rok 2017
2017 7558 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XXX/2/17 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
2017 7559 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr 189/XIX/17 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 172/XVII/16 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2017 rok.
2017 7560 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr 294/106/2017 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2017 rok
2017 7561 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XXV/164/17 Rady Gminy Nur z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017 rok
2017 7562 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/307/2017 Rady Miasta Sulejówek z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2017.
2017 7563 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/146/2017 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
2017 7564 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XXV/178/2017 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2017.
2017 7565 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XIX/154/2017 Rady Gminy Poświętne z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
2017 7566 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XXI/144/2017 Rady Gminy Lelis z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
2017 7567 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XXII/156/2017 Rady Gminy Lelis z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
2017 7568 2017-09-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.39.2017 Burmistrza Miasta Marki z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2017 rok.
2017 7569 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/123/2017 Rady Gminy Chotcza z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Chotcza na rok 2017
2017 7570 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/311/17 Rady Miasta Kobyłka z dnia 10 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na 2017 rok
2017 7571 2017-09-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 27/2017 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jednorożec na 2017 rok
2017 7572 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XLII/340/2017 Rady Miasta Marki z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/281/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2017 rok
2017 7573 2017-09-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/2017 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 172/XVII/16 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2017 rok.
2017 7574 2017-09-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 27/2017 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 172/XVII/16 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2017 rok.
2017 7575 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/286/2017 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Mrozy na rok 2017
2017 7576 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/234/2017 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2017 rok
2017 7577 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr 389/2017 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2017 Nr XXV/148/2016 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2016 r.
2017 7578 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/296/17 Rady Miasta Zielonka z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2017
2017 7579 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/238/2017 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2017 rok
2017 7580 2017-09-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 23/2017 Wójta Gminy Michałowice z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017 Gminy Michałowice
2017 7581 2017-09-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 134/2017 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2017
2017 7582 2017-09-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 31/2017 Wójta Gminy Michałowice z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017 Gminy Michałowice
2017 7583 2017-09-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 39/2017 Wójta Gminy Michałowice z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017 Gminy Michałowice
2017 7584 2017-09-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 57/2017 Wójta Gminy Michałowice z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017 Gminy Michałowice
2017 7585 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr 200/XX/17 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 172/XVII/16 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2017 rok.
2017 7586 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/217/17 Rady Miejskiej w Warce z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 7587 2017-09-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2017 Wójta Gminy Czerwonka z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
2017 7588 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/269/2017 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Ostrów Mazowiecka
2017 7589 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr 190/XXI/2017 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Nowy Duninów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2017 7590 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr 177/XX/2017 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w miejscowości Brwilno Dolne
2017 7591 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/241/17 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 48/X/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Szydłowcu.
2017 7592 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XL.187.2017 Rady Gminy Rząśnik z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej w miejscowości Wólka Folwark do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Rząśnik
2017 7593 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/193/2017 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody 2 użytków ekologicznych
2017 7594 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XLIX/400/2017 Rady Miasta Marki z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/280/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2017 – 2032
2017 7595 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr 178/XX/2017 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Stary Duninów
2017 7596 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/264/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Miejsko-Gminnego Osrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie
2017 7597 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XVI/107/2012 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego fragmentu miasta Raciąż, w granicach, obejmujących tereny w otoczeniu "łącznika" ulicy Konarskiego z ulicą Warszawską oznaczone symbolem obszaru T zgodnie z załącznikiem do uchwały Rady Miejskiej w Raciąż nr XVII/98/2008 z dnia 24 czerwca 2008r. : Obszar T [o pow. ok. 1,5 ha] - po wschodniej stronie ulicy Warszawskiej ograniczony wschodnią linią rozgraniczającą ulicy Warszawską, północną granicą działek o nr ew. 1594 i 1585, wschodnią granicą działek 1585, 1602, 1604, 1605/2, 1605/1, 1606, 1607/2, do północnej granicy działki nr 1608, aż do wschodniej linii rozgraniczającej ulicy Warszawskiej.
2017 7598 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/265/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg gminnych oraz ustaleniu ich przebiegu
2017 7599 2017-09-11 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 18/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 czerwca 2017 r.
2017 7600 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/173/17 Rady Gminy w Regiminie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w Gminie Regimin na rok 2017
2017 7601 2017-09-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 144/2017 Wójta Gminy Sabnie z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sabnie, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sabniach za I półrocze 2017 roku
2017 7602 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/196/2017 Rady Gminy Stupsk z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy XL – lecia PRL na ulicę Handlową w Konopkach
2017 7603 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/195/2017 Rady Gminy Stupsk z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Stupsk
2017 7604 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/168/17 Rady Gminy w Regiminie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w statucie Gminy Regimin
2017 7605 2017-09-11 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 2589/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25 stycznia 2017 r.
2017 7606 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XLVI/324/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Żyrardowie
2017 7607 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XLVI/325/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Żyrardowie
2017 7608 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XLVI/326/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Żyrardowie
2017 7609 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XLVI/327/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Żyrardowie
2017 7610 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XLVI/328/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Żyrardowie
2017 7611 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XLVI/329/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Żyrardowie
2017 7612 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XLVI/330/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Żyrardowie
2017 7613 2017-09-12 Uchwała Uchwała nr 136.XLVII.2017 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geodezyjnym Wiązowna Kościelna
2017 7614 2017-09-12 Uchwała Uchwała nr 137.XLVII.2017 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geodezyjnym Glinianka
2017 7615 2017-09-12 Uchwała Uchwała nr 139.XLVII.2017 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geodezyjnym Boryszew, we wsi Stefanówka
2017 7616 2017-09-12 Uchwała Uchwała nr 124.XLVII.2017 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wiązowna
2017 7617 2017-09-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/265/2017 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunki i sposób ich przyznania.
2017 7618 2017-09-12 Uchwała Uchwała nr XL/245/2017 Rady Gminy Łyse z dnia 5 września 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2017 7619 2017-09-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 27/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia Miasta i Gminy.
2017 7620 2017-09-12 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 7 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Kotuń
2017 7621 2017-09-12 Uchwała Uchwała nr 132.XLVII.2017 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 99.VIII.2011 Rady Gminy Wiązowna z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Oświata Gminna i nadania jej statutu
2017 7622 2017-09-12 Uchwała Uchwała nr 138.XLVII.2017 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej Gminy Wiązowna
2017 7623 2017-09-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/206/2017 Rady Gminy w Liwie z dnia 7 września 2017 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Liw.
2017 7624 2017-09-12 Uchwała Uchwała nr 185/XXIV/2017 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy „19 Stycznia” na ulicę „Sielecką” w Czerwińsku nad Wisłą
2017 7625 2017-09-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/191/2017 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Nowa Sucha za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny
2017 7626 2017-09-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/193/2017 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Nowa Sucha
2017 7627 2017-09-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 11 września 2017 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wodynie przeprowadzonych w dniu 10 września 2017 r.
2017 7628 2017-09-12 Aneks Aneks nr 24 Burmistrza Halinowa z dnia 20 lipca 2017 r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 30 marca 2004 r.
2017 7629 2017-09-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/320/2017 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectw: Mrozy, Kruki, Wola Paprotnia, Gójszcz, Wola Rafałowska, Rudka, Guzew i Jeruzal
2017 7630 2017-09-12 Uchwała Uchwała nr 341/XLIII/2017 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Miasto Sierpc
2017 7631 2017-09-12 Uchwała Uchwała nr 342/XLIII/2017 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w mieście Sierpcu
2017 7632 2017-09-12 Uchwała Uchwała nr 343/XLIII/2017 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy nowo powstałej ulicy w Sierpcu
2017 7633 2017-09-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/238/2017 Rady Gminy Stanisławów z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XXV/138/09 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2017 7634 2017-09-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 533 Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Piastowie
2017 7635 2017-09-12 Uchwała Uchwała nr 220/XXXVI/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 7636 2017-09-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 43/2017 Bumistrza Miasta i GMiny Chorzele z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
2017 7637 2017-09-12 Uchwała Uchwała nr 60/2017 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 11 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok
2017 7638 2017-09-12 Uchwała Uchwała nr 69/2017 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2017
2017 7639 2017-09-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/394/17 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
2017 7640 2017-09-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/194/2017 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 rok
2017 7641 2017-09-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 34/2017 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jednorożec na 2017 rok
2017 7642 2017-09-13 Uchwała Uchwała nr 2/I/2017 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 19 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę budżetową Związku Gmin Regionu Płockiego na 2017 rok
2017 7643 2017-09-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/158/17 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w  uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2017 rok
2017 7644 2017-09-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/165/2017 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2017 Nr XXV/148/2016 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2016 r.
2017 7645 2017-09-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/150/2017 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gołymin-Ośrodek oraz warunków i zasad korzystania z nich
2017 7646 2017-09-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/149/2017 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gołymin-Ośrodek w 2017 roku
2017 7647 2017-09-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/186/17 Rady Gminy w Troszynie z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XV/121/16 Rady Gminy w Troszynie z dnia 12 września 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej i finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Troszyn.
2017 7648 2017-09-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/187/17 Rady Gminy w Troszynie z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę
2017 7649 2017-09-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/188/17 Rady Gminy w Troszynie z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2017 7650 2017-09-13 Uchwała Uchwała nr XXI.306.2017 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVII.251.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2017 - 2030
2017 7651 2017-09-13 Uchwała Uchwała nr XXI.311.2017 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 7652 2017-09-13 Uchwała Uchwała nr XXI.312.2017 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2017 7653 2017-09-13 Uchwała Uchwała nr XXI.313.2017 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych
2017 7654 2017-09-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 30/2017 Wójta Gminy Ojrzeń z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Ojrzeń oraz wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2017 roku
2017 7655 2017-09-13 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 2005/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 września 2016 r.
2017 7656 2017-09-13 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Gostynin; Starosty Gostynińskiego zawarte w dniu 31.08.2017r. w sprawie powierzenia Gminie Miasta Gostynina zadania Powiatu Gostynińskiego w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej.
2017 7657 2017-09-13 Uchwała Uchwała nr XXI.317.2017 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Tłuszcza
2017 7658 2017-09-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/179/2017 Rady Gminy Bielany z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bielany.
2017 7659 2017-09-13 Uchwała Uchwała nr XVII/186/2017 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicom, położonym w Glinojecku w obrębie nr 1.
2017 7660 2017-09-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/264/17 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie: wprowadzenia „Regulaminu miejsca wykorzystywanego do kąpieli na Zalewie Łosickim”
2017 7661 2017-09-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/266/17 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/90/15 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Łosice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 7662 2017-09-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/267/17 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/89/15 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Łosice
2017 7663 2017-09-13 Uchwała Uchwała nr XXII/147/2017 Rady Gminy w Broku z dnia 1 września 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych, nauczycieli „wspomagających” posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych oraz nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brok.
2017 7664 2017-09-13 Uchwała Uchwała nr XXII/148/2017 Rady Gminy w Broku z dnia 1 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej komunalnych lokali mieszkalnych oraz ustalenie zasad ich sprzedaży.
2017 7665 2017-09-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/222/2017 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/14/2011 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie inkasa oraz wynagradzania sołtysów za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego, podatków leśnego i od nieruchomości
2017 7666 2017-09-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/163/17 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2017 7667 2017-09-13 Uchwała Uchwała nr NR XLVIII/2052017 Rady Gminy Sochaczew z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci do lat 5
2017 7668 2017-09-14 Uchwała Uchwała nr XLII/415/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
2017 7669 2017-09-14 Uchwała Uchwała nr XXX/389/2017 Rady Miasta Legionowo z dnia 26 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2017 r.
2017 7670 2017-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/280/2017 Rady Gminy Wieliszew z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2017 rok
2017 7671 2017-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/273/2017 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2018 r. na obszarach wodnych Powiatu Ostrołęckiego
2017 7672 2017-09-14 Uchwała Uchwała nr 345/XLIII/2017 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej publicznej części drogi numer 370413W – ul. Bobrowa w Sierpcu na odcinku przebiegającym po działkach o numerach ewidencyjnych 208/5 i 208/6 w Sierpcu.
2017 7673 2017-09-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/251/17 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Ostrowi Mazowieckiej z siedzibą w Nagoszewie
2017 7674 2017-09-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/155/2017 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie wyłączenia Liceum Profilowanego w Garwolinie i Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 1 w Garwolinie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie oraz ich likwidacji.
2017 7675 2017-09-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/156/2017 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 2 w Garwolinie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Centrum Kształcenia Praktycznego im. Tadeusza Kościuszki w Garwolinie oraz jego likwidacji.
2017 7676 2017-09-14 Uchwała Uchwała nr 12.87.2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XXXI.333.2017 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu miasta Pruszkowa na zadanie służące ochronie powietrza, związane z wymianą kotłów lub palenisk węglowych na źródła ciepła o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła
2017 7677 2017-09-14 Uchwała Uchwała nr 13.90.2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr XXIX.286.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2017 7678 2017-09-14 Uchwała Uchwała nr 14.100.2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XXXV/208/17 Rady Gminy Somianka z dnia 2 czerwca 2017r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli niepublicznych oraz publicznych prowadzonych na terenie Gminy Somianka przez inne niż Gmina Somianka osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji
2017 7679 2017-09-14 Uchwała Uchwała nr 15.104.2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie wskazania naruszenia prawa w Uchwale Nr XLI/397/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/314/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i przedszkoli, prowadzonych na terenie Gminy Wyszków przez inne niż Gmina Wyszków osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji
2017 7680 2017-09-14 Uchwała Uchwała nr 1083/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy CZEREŚNI ulicy położonej we wsi Bobrowiec w gminie Piaseczno
2017 7681 2017-09-14 Uchwała Uchwała nr 1061/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1053/XXXVI/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 5 lipca 2017r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2017 r. poz. 6256) w sprawie ustalenia: strefy płatnego parkowania, stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania.
2017 7682 2017-09-14 Uchwała Uchwała nr 1055/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 912/XXXII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Piaseczno oraz inny organ niż Gmina Piaseczno, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe.
2017 7683 2017-09-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 97.489.2017 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie informacji Wójta Gminy Wiązowna o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wiązowna oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2017 roku
2017 7684 2017-09-14 Uchwała Uchwała nr 610/XXXV/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy.
2017 7685 2017-09-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr V/24/2015 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2017 7686 2017-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/270/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie wzniesienia pomnika Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki
2017 7687 2017-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/171/17 Rady Gminy w Regiminie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/80/16 z dnia 10 marca 2016r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania; szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw; wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania
2017 7688 2017-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/35/2017 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 8 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/40/2014 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 6 października 2014 r. w sprawie Statutu Gminy Jedlińsk
2017 7689 2017-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/39/2017 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 8 września 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2017 7690 2017-09-14 Uchwała Uchwała nr 374/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Dębinki nazwy ul. Paproci
2017 7691 2017-09-14 Uchwała Uchwała nr 375/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Marynino gm. Serock nazwy ul. Waniliowa
2017 7692 2017-09-14 Uchwała Uchwała nr 376/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Marynino nazwy ul. Leśny Zakątek
2017 7693 2017-09-14 Uchwała Uchwała nr 377/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Skubianka nazwy ul. Przylesie
2017 7694 2017-09-14 Uchwała Uchwała nr 378/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania drodze położonej w Serocku nazwy ul. Nefrytowa
2017 7695 2017-09-14 Uchwała Uchwała nr 379/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Dosin gm. Serock nazwy ul. Rozalii
2017 7696 2017-09-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/181/17 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2017-2027
2017 7697 2017-09-14 Uchwała Uchwała nr 380/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Wola Smolana gm. Serock nazwy ul. Zagajnik
2017 7698 2017-09-14 Uchwała Uchwała nr 384/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, opłaty targowej, opłaty miejscowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 7699 2017-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/261/2017 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 7 września 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Maków Mazowiecki
2017 7700 2017-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/262/2017 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 7 września 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 7701 2017-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/263/2017 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 7 września 2017 r. w sprawie określenia wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2017 7702 2017-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/264/2017 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 7 września 2017 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2017 7703 2017-09-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/163/2013 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 30 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Andrzejewo
2017 7704 2017-09-14 Informacja Informacja nr DRE.WRC.4110.1.3.9.2017.226.ESz i DRE.WRC.2.6.9.20 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 września 2017 r. o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 7 września 2017 r. Nr DRE.WRC.4110.1.3.8.2017.226.ESz i Nr DRE.WRC.4110.2.6.8.2017.226.ESz, w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła udzielonej Przedsiębiorcy: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "Żyrardów" Sp. z o.o. z siedzibą w Żyrardowie
2017 7705 2017-09-14 Uchwała Uchwała nr 262/XXXVII/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 7 września 2017 r. uchylająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy i Miasta Żuromin na 2017 rok
2017 7706 2017-09-14 Decyzja Decyzja nr DRE.WRC.4210.10.12.2017.RK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „Legionowo" Sp. z o.o. z siedzibą w Legionowie
2017 7707 2017-09-14 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 14 Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu siedleckiego i sokołowskiego
2017 7708 2017-09-15 Uchwała Uchwała nr 24/2017 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu przasnyskiego na 2017 rok
2017 7709 2017-09-15 Uchwała Uchwała nr 29/2017 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2017 rok
2017 7710 2017-09-15 Uchwała Uchwała nr 32/2017 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2017 rok
2017 7711 2017-09-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/230/2017 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2017 rok
2017 7712 2017-09-15 Uchwała Uchwała nr XLIV/389/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
2017 7713 2017-09-15 Uchwała Uchwała nr XLIV/390/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 14 września 2017 r. w sprawie określenia nowego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2017 7714 2017-09-15 Uchwała Uchwała nr XLIV/388/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 14 września 2017 r. w sprawie sposobu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Karczew, na których zamieszkują mieszkańcy w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 7715 2017-09-15 Uchwała Uchwała nr XLIV/387/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 14 września 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Karczew
2017 7716 2017-09-18 Uchwała Uchwała nr 166/XXVIII/2017 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 1 września 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Małkowskiego w Szczawinie Kościelnym i Gimnazjum im. gen. Józefa Hallera w Szczawinie Kościelnym w ośmioletnią szkołę podstawową.
2017 7717 2017-09-18 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/262/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 29 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/197/ 2016 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017- 2023 ze zmianami.
2017 7718 2017-09-18 Uchwała Uchwała nr 167/XXVIII/2017 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 1 września 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Trębkach w ośmioletnią szkołę podstawową.
2017 7719 2017-09-18 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/265/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 29 sierpnia 2017 r. Zmieniająca uchwałę Nr XXXI/220/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 7720 2017-09-18 Uchwała Uchwała nr 168/XXVIII/2017 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 1 września 2017 r. w sprawie:włączenia Samorządowego Przedszkola do Zespołu Placówek Oświatowych w Szczawinie Kościelnym.
2017 7721 2017-09-18 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/266/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/211/2013 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Piastowa oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2017 7722 2017-09-18 Uchwała Uchwała nr 260/XXXVII/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Żuromin
2017 7723 2017-09-18 Uchwała Uchwała nr 263/XXXVII/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy i Miasta Żuromin na 2017 rok
2017 7724 2017-09-18 Uchwała Uchwała nr 172/XXVIII/2017 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 1 września 2017 r. w sprawie:zmiany uchwały Nr 129/XXI/2016 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie wysokości opłat za wodę pobieraną z urządzeń wodociągowych na terenie Gminy Szczawin Kościelny i opłat za oczyszczanie nieczystości przez gminną oczyszczalnię ścieków na 2017 rok.
2017 7725 2017-09-18 Uchwała Uchwała nr 567/2017 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 433/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 7726 2017-09-18 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/267/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Piastowa „J. Poniatowskiego”
2017 7727 2017-09-18 Uchwała Uchwała nr 572/2017 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie utworzenia mieszkań chronionych oraz określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym
2017 7728 2017-09-18 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/269/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 29 sierpnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr LXX/346/2006 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Piastowa
2017 7729 2017-09-18 Uchwała Uchwała nr 573/2017 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w gminie Grodzisk Mazowiecki
2017 7730 2017-09-18 Uchwała Uchwała nr 574/2017 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Grodzisku Mazowieckim
2017 7731 2017-09-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/204/2017 Rady Gminy Stoczek z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/194/2017 Rady Gminy Stoczek z dnia 12 czerwca 2017r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2017 7732 2017-09-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/203/2017 Rady Gminy Stoczek z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Stoczek instrumentem płatniczym
2017 7733 2017-09-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/205/2017 Rady Gminy Stoczek z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoczku.
2017 7734 2017-09-18 Uchwała Uchwała nr XLIX/399/2017 Rady Miasta Marki z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku
2017 7735 2017-09-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/189/2017 Rady Gminy Mirów z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mirowie.
2017 7736 2017-09-18 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/300/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2017 7737 2017-09-18 Uchwała Uchwała nr XLI/239/17 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 13 sierpnia 2012r. nr XXIX/196/2012 w sprawie określenia zasad korzystania i ustalenia wysokości stawki opłat za korzystanie z przystanku komunikacyjnego zlokalizowanego przy ul. Moniuszki w Zwoleniu, którego właścicielem jest Gmina Zwoleń
2017 7738 2017-09-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/154/2017 Rady Gminy Szydłowo z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Szydłowo, gm. Szydłowo
2017 7739 2017-09-18 Porozumienie Porozumienie nr 2/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew; Wójta Gminy Kazanów z dnia 1 września 2017 r.
2017 7740 2017-09-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/155/2017 Rady Gminy Szydłowo z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szydłowo
2017 7741 2017-09-18 Uchwała Uchwała nr XLVIII/325/2017 Rady Miasta Pionki z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 1465/10, nr 1465/9 i części działki nr 1465/11, położonych w Pionkach przy ul. Polnej
2017 7742 2017-09-18 Uchwała Uchwała nr XLVIII/326/2017 Rady Miasta Pionki z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmiany załącznika Nr 4 do uchwały Nr VI/64/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Miasta Pionki.
2017 7743 2017-09-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/42/17 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Garbatka-Letnisko stanowiącym załącznik do Uchwały Nr V/3/12 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Garbatka-Letnisko.
2017 7744 2017-09-18 Uchwała Uchwała nr XLVI/361/2017 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Pułtusk
2017 7745 2017-09-18 Uchwała Uchwała nr XLVI/367/2017 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 7 września 2017 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Pułtusk
2017 7746 2017-09-18 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 2396/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2017 r.
2017 7747 2017-09-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/135/2017 Rady Gminy Lutocin z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2017 7748 2017-09-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/137/2017 Rady Gminy Lutocin z dnia 12 września 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym należności stanowiących dochody budżetu Gminy Lutocin
2017 7749 2017-09-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/138/2017 Rady Gminy Lutocin z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Lutocin
2017 7750 2017-09-18 Porozumienie Porozumienie nr 031.113.2017 Burmistrza Miasta Marki; Starosty Wołomińskiego z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Marki zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników
2017 7751 2017-09-18 Porozumienie Porozumienie nr 031.102.2017 Burmistrza Wołomina; Starosty Wołomińskiego z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Wołomin zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników
2017 7752 2017-09-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.238.2017.RM Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 września 2017 r. Rada Gminy Jaktorów
2017 7753 2017-09-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.239.2017.RM Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 września 2017 r. Rada Gminy Jaktorów
2017 7754 2017-09-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.240.2017.RM Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 września 2017 r. Rada Gminy Jaktorów
2017 7755 2017-09-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.241.2017.RM Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 września 2017 r. Rada Gminy Jaktorów
2017 7756 2017-09-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.232.2017.KS Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 września 2017 r. Rada Gminy Klembów
2017 7757 2017-09-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa mazowieckiego
2017 7758 2017-09-19 Uchwała Uchwała nr LIV/1314/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej z jednoczesnym zaliczeniem jej do kategorii dróg gminnych oraz pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej z wyłączeniem jej z użytkowania
2017 7759 2017-09-19 Uchwała Uchwała nr LIV/1315/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej
2017 7760 2017-09-19 Uchwała Uchwała nr LIV/1319/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany statutu jednostki budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą „Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt” w Warszawie
2017 7761 2017-09-19 Uchwała Uchwała nr LIV/1321/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2017 7762 2017-09-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 51/2017 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2017 roku
2017 7763 2017-09-19 Uchwała Uchwała nr LIV/1322/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
2017 7764 2017-09-19 Uchwała Uchwała nr LIV/1323/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście
2017 7765 2017-09-19 Porozumienie Porozumienie nr /1 /2017 Wójta Gminy Puszcza Mariańska; Wójta Gminy Radziejowice z dnia 24 sierpnia 2017 r.
2017 7766 2017-09-19 Uchwała Uchwała nr LIV/1327/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zwolnienia z opłat osób obowiązanych do ubiegania się o wydanie nowego prawa jazdy oraz nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu z powodu zmiany administracyjnej
2017 7767 2017-09-19 Uchwała Uchwała nr 630/2017 Zarządu Powiatu w Płocku z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania Budżetu Powiatu Płockiego za 2016 rok
2017 7768 2017-09-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/252/17 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/164/16 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 9 września 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Ostrów Mazowiecka oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2017 7769 2017-09-19 Uchwała Uchwała nr LIV/1328/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych szkół specjalnych prowadzonych przez m.st. Warszawę.
2017 7770 2017-09-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/250/17 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie likwidacji Wioski internetowej w Nagoszewie, będącej w strukturze Gminnej Biblioteki Publicznej w Ostrowi Mazowieckiej z siedzibą w Nagoszewie
2017 7771 2017-09-19 Uchwała Uchwała nr LIV/1329/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych przez m.st. Warszawę w branżowe szkoły I stopnia
2017 7772 2017-09-19 Uchwała Uchwała nr XXXV/156/2017 Rady Gminy Sabnie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2030
2017 7773 2017-09-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.104.2017 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Ząbki za I półrocze 2017 roku
2017 7774 2017-09-19 Uchwała Uchwała nr XLV/264/2017 Rady Miasta Garwolina z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zaliczenia ulicy bez nazwy do kategorii dróg gminnych
2017 7775 2017-09-19 Uchwała Uchwała nr LIV/1330/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych szkół policealnych, prowadzonych przez m.st. Warszawę, w szkoły policealne, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy – Prawo oświatowe
2017 7776 2017-09-19 Uchwała Uchwała nr 620/XXXV/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania Statutu Straży Miejskiej w Płocku
2017 7777 2017-09-19 Uchwała Uchwała nr LIV/1333/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta stołecznego Warszawy
2017 7778 2017-09-19 Uchwała Uchwała nr 621/XXXV/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Płocku
2017 7779 2017-09-19 Uchwała Uchwała nr LIV/1334/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i osoby fizyczne oraz dla innych niż m.st. Warszawa osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 7780 2017-09-19 Uchwała Uchwała nr LIV/1335/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 301 im. gen. Zygmunta Berlinga w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Warszawie, ul. Brygadzistów 18
2017 7781 2017-09-19 Uchwała Uchwała nr LIV/1336/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 358 w Warszawie, przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 10
2017 7782 2017-09-19 Uchwała Uchwała nr LIV/1338/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m.st. Warszawie
2017 7783 2017-09-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/212/2017 Rady Gminy Baranowo z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad i trybu udzielania ze środków budżetu Gminy Baranowo dotacji celowych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz sposobu jej rozliczania.
2017 7784 2017-09-19 Uchwała Uchwała nr XXXV/221/2017 Rady Gminy Baranowo z dnia 12 września 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Baranowo instrumentem płatniczym.
2017 7785 2017-09-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/205/2017 Rady Gminy Baranowo z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych przy zespołach szkół w Baranowie.
2017 7786 2017-09-19 Porozumienie Porozumienie nr 29/06/2017 Wójta Gminy Długosiodło; Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 29 czerwca 2017 r. Przekazanie w zarząd drogi powiatowej Nr 4401W w miejscowości Długosiodło o długości 800 m
2017 7787 2017-09-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/204/2017 Rady Gminy Baranowo z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Baranowo.
2017 7788 2017-09-19 Uchwała Uchwała nr LIV/1343/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania i zniesienia nazw ulic w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
2017 7789 2017-09-19 Uchwała Uchwała nr XXXII/191/2017 Rady Gminy Baranowo z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Baranowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.
2017 7790 2017-09-19 Uchwała Uchwała nr LIV/1344/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania i zniesienia nazwy ulicy w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
2017 7791 2017-09-19 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 15/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łosicach z dnia 19 września 2017 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powaitu łosickiego
2017 7792 2017-09-19 Porozumienie Porozumienie nr 29/06 Wójta Gminy Długosiodło; Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 29 czerwca 2017 r. Przekazanie w zarząd drogi powiatowej Nr 2648W na odcinku Stare Bosewo – Chrzczanka Włościańska o długości 2100 m
2017 7793 2017-09-19 Uchwała Uchwała nr LIV/1345/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu ulic w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
2017 7794 2017-09-19 Uchwała Uchwała nr LIV/1346/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zniesienia nazwy ulicy w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
2017 7795 2017-09-19 Uchwała Uchwała nr LIV/1347/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
2017 7796 2017-09-19 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 7 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta i Gminy w Białobrzegach
2017 7797 2017-09-19 Uchwała Uchwała nr LIV/1348/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
2017 7798 2017-09-19 Uchwała Uchwała nr LIV/1349/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
2017 7799 2017-09-19 Uchwała Uchwała nr LIV/1350/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
2017 7800 2017-09-19 Uchwała Uchwała nr LIV/1351/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
2017 7801 2017-09-19 Uchwała Uchwała nr LIV/1352/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zniesienia nazwy ulicy w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
2017 7802 2017-09-19 Uchwała Uchwała nr LIV/1353/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
2017 7803 2017-09-19 Uchwała Uchwała nr LIV/1354/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
2017 7804 2017-09-19 Uchwała Uchwała nr LIV/1355/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
2017 7805 2017-09-19 Uchwała Uchwała nr LIV/1356/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
2017 7806 2017-09-19 Uchwała Uchwała nr LIV/1357/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
2017 7807 2017-09-19 Uchwała Uchwała nr LIV/1358/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie nazwy ulicy w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
2017 7808 2017-09-19 Uchwała Uchwała nr LIV/1359/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
2017 7809 2017-09-19 Uchwała Uchwała nr LIV/1360/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
2017 7810 2017-09-19 Uchwała Uchwała nr LIV/1361/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
2017 7811 2017-09-19 Uchwała Uchwała nr LIV/1362/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
2017 7812 2017-09-19 Uchwała Uchwała nr LIV/1363/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
2017 7813 2017-09-19 Uchwała Uchwała nr LIV/1364/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
2017 7814 2017-09-19 Porozumienie Porozumienie nr 28/2017 Wójta Gminy Sierpc z dnia 22 sierpnia 2017 r. Przedmiotem niniejszego Porozumienia jest uregulowanie wzajemnych praw i obowiązków Stron, w związku z przedsięwzięciem polegającym na wspólnej realizacji chodnika w pasie drogowym drogi krajowej nr 10 w miejscowości Kisielewo, od km 399+340 do km 399+900.
2017 7815 2017-09-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.243.2017.MK Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 września 2017 r. Rada Gminy Latowicz
2017 7816 2017-09-20 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 2 Powiatowego Lekarza Weterynarii z dnia 19 września 2017 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół
2017 7817 2017-09-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI.380.2017 Rady Miasta Pruszków z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie trybu i zasad występowania przez grupę osób posiadających czynne prawo wyborcze z inicjatywą podjęcia uchwały przez Radę Miasta Pruszkowa
2017 7818 2017-09-20 Uchwała Uchwała nr XLII/292/17 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 16 sierpnia 2017 r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MSZCZONÓW OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT MIASTA MSZCZONOWA
2017 7819 2017-09-20 Uchwała Uchwała nr 319/LXVI/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 13 września 2017 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Gostynina konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2018 rok
2017 7820 2017-09-20 Uchwała Uchwała nr 318/LXVI/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały 74/XV/2015 z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej
2017 7821 2017-09-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/31/2017 Rady Gminy Gielniów z dnia 15 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Gielniów.
2017 7822 2017-09-20 Uchwała Uchwała nr 197/XL/17 Rady Gminy Sierpc z dnia 12 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Sierpc.
2017 7823 2017-09-20 Uchwała Uchwała nr 599/XXXV/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez Miasto Płock.
2017 7824 2017-09-20 Uchwała Uchwała nr 604/XXXV/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 553/XXXII/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie określenia kryteriów organu prowadzącego, które będą brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do Bursy Płockiej, określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, a także przyznania kryteriom branym pod uwagę w rekrutacji określonej liczby punktów
2017 7825 2017-09-20 Uchwała Uchwała nr 605/XXXV/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 554/XXXII/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w placówkach oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez Gminę Miasto Płock, liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2017 7826 2017-09-20 Uchwała Uchwała nr 608/XXXV/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 29 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stref taryfowych na obszarze objętym usługami przewozowymi środkami lokalnego transportu zbiorowego świadczonymi przez Komunikację Miejską Płock Sp z o.o. z siedzibą w Płocku na liniach komunikacyjnych objętych porozumieniami międzygminnymi, których realizację powierzono Gminie-Miasto Płock na mocy porozumień międzygminnych.
2017 7827 2017-09-20 Uchwała Uchwała nr 612/XXXV/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie ustanowienia na pierwszym podobszarze rewitalizacji miasta Płocka Specjalnej Strefy Rewitalizacji
2017 7828 2017-09-20 Uchwała Uchwała nr 619/XXXV/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie: szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty lub rozkładania na raty spłaty oraz niedochodzenia należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie - Miasto Płock lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów i osób do tego uprawnionych.
2017 7829 2017-09-20 Informacja Informacja nr DRE.WRC.4110.1.1.13.2017.13859.ESz i DRE.WRC.2.2.1 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 19 września 2017 r. o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 września 2017 r. Nr DRE.WRC.4110.1.1.12.2017.13859.ESz i Nr DRE.WRC.4110.2.2.12.2017.13859.ESz, w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła udzielonej Przedsiębiorcy: Zespół Zarządców Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
2017 7830 2017-09-20 Uchwała Uchwała nr 201/XXXIV/2017 Rady Gminy Gostynin z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Nagodów, gmina Gostynin
2017 7831 2017-09-20 Uchwała Uchwała nr XLV/73/2017 Rady Gminy Nieporęt z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie „Regulaminu przyznawania i wypłacania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom”
2017 7832 2017-09-20 Uchwała Uchwała nr XLII/343/17 Rady Gminy Cegłów z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia parkingu płatnego niestrzeżonego oraz wysokości opłaty za parkowanie
2017 7833 2017-09-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.11.2017 Wójta Gminy Klembów z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2017 r.
2017 7834 2017-09-20 Uchwała Uchwała nr 135/488/2017 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i  wydatków w budżecie Powiatu Wyszkowskiego na 2017 r.
2017 7835 2017-09-20 Uchwała Uchwała nr XLI/376/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2017
2017 7836 2017-09-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.14.2017 Wójta Gminy Klembów z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2017 r.
2017 7837 2017-09-20 Uchwała Uchwała nr XLVI/203/17 Rady Gminy Kampinos z dnia 24 kwietnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2017r.
2017 7838 2017-09-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.15.2017 Wójta Gminy Klembów z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2017 r.
2017 7839 2017-09-20 Uchwała Uchwała nr XL/367/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2017
2017 7840 2017-09-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.21.2017 Wójta Gminy Klembów z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2017 r.
2017 7841 2017-09-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.24.2017 Wójta Gminy Klembów z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2017 r.
2017 7842 2017-09-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.30.2017 Wójta Gminy Klembów z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2017 r.
2017 7843 2017-09-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2017 Burmistrza Przasnysza z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2017 rok
2017 7844 2017-09-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2017 Burmistrza Przasnysza z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2017 rok
2017 7845 2017-09-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2017 Burmistrza Przasnysza z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2017 rok
2017 7846 2017-09-20 Uchwała Uchwała nr XXIII/119/17 Rady Gminy Sterdyń z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Sterdyń na rok 2017
2017 7847 2017-09-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/228/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok Miasta Piastowa.
2017 7848 2017-09-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 66/2017 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2017 rok
2017 7849 2017-09-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/335/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2017
2017 7850 2017-09-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 35/17 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rokv
2017 7851 2017-09-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 82/16 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2017 7852 2017-09-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 83/16 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2017 7853 2017-09-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 86/16 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2017 7854 2017-09-20 Uchwała Uchwała nr XX/166/2017 Rady Gminy Poświętne z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
2017 7855 2017-09-20 Uchwała Uchwała nr 245/XXXII/17 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2017 rok
2017 7856 2017-09-20 Uchwała Uchwała nr 398/2017 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2017 Nr XXV/148/2016 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2016 r.
2017 7857 2017-09-20 Uchwała Uchwała nr XXIII/165/2017 Rady Gminy Lelis z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
2017 7858 2017-09-20 Uchwała Uchwała nr XX/97/2016 Rady Gminy Bielany z dnia 4 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Bielany na 2016 rok.
2017 7859 2017-09-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 52/17 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2017 r.
2017 7860 2017-09-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 61/17 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2017 r.
2017 7861 2017-09-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 71/17 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2017 r.
2017 7862 2017-09-20 Uchwała Uchwała nr XXII/108/2016 Rady Gminy Bielany z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Bielany na 2016 rok.
2017 7863 2017-09-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/123/2016 Rady Gminy Bielany z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Bielany na 2016 rok.
2017 7864 2017-09-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/145/2016 Rady Gminy Bielany z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Bielany na 2016 rok.
2017 7865 2017-09-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/152/2017 Rady Gminy Bielany z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Bielany na 2017 rok.
2017 7866 2017-09-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 208/2017 Wójta Gminy Izabelin z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2017 r.
2017 7867 2017-09-20 Uchwała Uchwała nr XXIII/188/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 Gminy Izabelin
2017 7868 2017-09-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.55.2017 Burmistrza Miasta Marki z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2017 rok.
2017 7869 2017-09-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 33/2017 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 rok.
2017 7870 2017-09-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/247/17 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2017 roku.
2017 7871 2017-09-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 70/2017 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2017 7872 2017-09-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 213/2017 Wójta Gminy Izabelin z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2017 r.
2017 7873 2017-09-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 120/2017 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2017 7874 2017-09-20 Uchwała Uchwała nr XXV/199/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 Gminy Izabelin
2017 7875 2017-09-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2017 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017.
2017 7876 2017-09-20 Uchwała Uchwała nr XXV.304.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2017 rok
2017 7877 2017-09-20 Uchwała Uchwała nr 228/XXXVII/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
2017 7878 2017-09-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 39/17 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 7879 2017-09-20 Uchwała Uchwała nr 496/XXIX/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 lutego 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2017.
2017 7880 2017-09-20 Uchwała Uchwała nr 508/XXX/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2017.
2017 7881 2017-09-20 Uchwała Uchwała nr 535/XXXI/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2017.
2017 7882 2017-09-20 Uchwała Uchwała nr XLI/334/2017 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2017
2017 7883 2017-09-20 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.16.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2017 roku
2017 7884 2017-09-20 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.17.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2017 roku
2017 7885 2017-09-20 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.18.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2017 roku
2017 7886 2017-09-20 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.19.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2017 roku
2017 7887 2017-09-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/234/2017 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2017 rok
2017 7888 2017-09-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 59/2017 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
2017 7889 2017-09-20 Uchwała Uchwała nr V/23/129 /2017 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2017 rok
2017 7890 2017-09-20 Uchwała Uchwała nr 87/2017 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2017
2017 7891 2017-09-20 Uchwała Uchwała nr 88/2017 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 9 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok
2017 7892 2017-09-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/139/2017 Rady Gminy Sabnie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok
2017 7893 2017-09-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/246/2017 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXII/214/2016 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszkowskiego na 2017 r.
2017 7894 2017-09-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/191/2017 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2017 rok
2017 7895 2017-09-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 137/2017 Wójta Gminy Sabnie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok
2017 7896 2017-09-20 Uchwała Uchwała nr XXV/137/2017 Rady Gminy Domanice z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Domanice na 2017 rok
2017 7897 2017-09-20 Uchwała Uchwała nr XXIII/148/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na 2017 rok.
2017 7898 2017-09-20 Uchwała Uchwała nr XXX/344/2017 Rady Miasta Mława z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 7899 2017-09-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/192/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2017 rok
2017 7900 2017-09-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2017 Wójta Gminy Szelków z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
2017 7901 2017-09-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/251/2017 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na rok 2017
2017 7902 2017-09-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2017 Wójta Gminy Czerwonka z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
2017 7903 2017-09-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.53.2017 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2017
2017 7904 2017-09-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.51.2017 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2017
2017 7905 2017-09-20 Uchwała Uchwała nr XXI.165.2017 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Wąsewo na rok 2017
2017 7906 2017-09-20 Uchwała Uchwała nr XLIII/433/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
2017 7907 2017-09-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/245/2017 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2017 rok
2017 7908 2017-09-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/379/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2017 rok.
2017 7909 2017-09-20 Uchwała Uchwała nr 138/499/2017 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie zmian w planie wydatków w budżecie Powiatu Wyszkowskiego na 2017 r.
2017 7910 2017-09-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 78/17 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2017 r.
2017 7911 2017-09-20 Uchwała Uchwała nr 217/XXXVI/2017 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
2017 7912 2017-09-20 Uchwała Uchwała nr XXXVII/229/2017 Rady Gminy Łyse z dnia 16 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2017
2017 7913 2017-09-20 Uchwała Uchwała nr XXIX / 130 / 2016 Rady Gminy Sadowne z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy na 2016 rok.
2017 7914 2017-09-20 Uchwała Uchwała nr XXXII / 145 / 2017 Rady Gminy Sadowne z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy na 2017 rok.
2017 7915 2017-09-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/2/17 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
2017 7916 2017-09-20 Uchwała Uchwała nr XXX/17/17 Rady Gminy Czerwin z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 7917 2017-09-21 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 września 2017 r. w sprawie powierzenia Mazowieckiemu Kuratorowi Oświaty zadań wynikających z Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2017r.
2017 7918 2017-09-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 36/2017 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2017 rok
2017 7919 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/220/2017 Rady Gminy Zakroczym z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2017 rok
2017 7920 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/179/2017 Rady Gminy Baboszewo z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 rok.
2017 7921 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr XLV/1078/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2017 rok
2017 7922 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII / 163 / 2017 Rady Gminy Sadowne z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy na 2017 rok.
2017 7923 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr XXXI / 135 / 2017 Rady Gminy Sadowne z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy na 2017 rok.
2017 7924 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr 409/XXXVI/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2017.
2017 7925 2017-09-21 Zarządzenie Zarządzenie nr Nr 0050.30.2017 Burmistrza Radzymina z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu na 2017 r.
2017 7926 2017-09-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 33/2017 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2017 Nr XXII/178/2016 Rady Gminy Przasnysz z dnia 21 grudnia 2016 roku.
2017 7927 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/217/2017 Rady Gminy Rzekuń z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2017 rok
2017 7928 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr 304/108/2017 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2017 rok
2017 7929 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr 138/XXIV/2017 Rady Gminy Staroźreby z dnia 23 marca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 127/XXI/2016
2017 7930 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/190/2017 Rady Gminy Baboszewo z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 rok.
2017 7931 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr XXX/205/2017 Rady Gminy Rzekuń z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2017 rok
2017 7932 2017-09-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.45.2017 Burmistrza Miasta Marki z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2017 rok.
2017 7933 2017-09-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.49.2017 Burmistrza Miasta Marki z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2017 rok.
2017 7934 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr 171.XXXII.2017 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2017
2017 7935 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/229/2017 Rady Gminy Kadzidło z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2017
2017 7936 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr 187/XXX/2017 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 26 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr 160/XXIV/2016 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2017
2017 7937 2017-09-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 65/2017 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
2017 7938 2017-09-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 39/2017 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jednorożec na 2017 rok
2017 7939 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr 282/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
2017 7940 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/201/2017 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2017 rok
2017 7941 2017-09-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 230/2017 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2017
2017 7942 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr XVI/132/2016 Rady Gminy Rzekuń z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń
2017 7943 2017-09-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2017 Wójta Gminy Czarnia z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2017
2017 7944 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr XLVIII/1167/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2017 rok
2017 7945 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/223/17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2017 rok
2017 7946 2017-09-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2017 Wójta Gminy Czarnia z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2017
2017 7947 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr XXV/221/2017 Rady Gminy Stanisławów z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2017.
2017 7948 2017-09-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.57.2017 Burmistrza Miasta Marki z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2017 rok.
2017 7949 2017-09-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.60.2017 Burmistrza Miasta Marki z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.49.2017 z dnia 19 kwietnia 2017 roku.
2017 7950 2017-09-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.63.2017 Burmistrza Miasta Marki z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.55.2017 z dnia 08 maja 2017 roku.
2017 7951 2017-09-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.64.2017 Burmistrza Miasta Marki z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.57.2017 z dnia 15 maja 2017 roku.
2017 7952 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/201/17 Rady Gminy Somianka z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie: zmian do Uchwały budżetowej nr XXX/177/16 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2016 roku
2017 7953 2017-09-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.72.2017 Burmistrza Miasta Marki z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2017 rok.
2017 7954 2017-09-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 64/2017 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2017 rok
2017 7955 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr XXI/166/17 Rady Gminy w Troszynie z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2017
2017 7956 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV / 242 / 2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok Miasta Piastowa.
2017 7957 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/222/2017 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2017 rok
2017 7958 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr XXIX.278.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2017
2017 7959 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr XVII/139/2016 Rady Gminy Rzekuń z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2016 rok
2017 7960 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr XXI/171/2016 Rady Gminy Rzekuń z dnia 9 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2016 rok
2017 7961 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/173/2016 Rady Gminy Rzekuń z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2016 rok
2017 7962 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/204/2017 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 25 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2017
2017 7963 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr 184/XXIX/2017 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 28 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr 160/XXIV/2016 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2017
2017 7964 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr XL/404/17 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
2017 7965 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/167/2017 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok Powiatu Siedleckiego
2017 7966 2017-09-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 36/2017 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jednorożec na 2017 rok
2017 7967 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/9/17 Rady Gminy Czerwin z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 7968 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr XL/323/2017 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2017
2017 7969 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr XLII/336/2017 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2017
2017 7970 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr 215.XXXV.2017 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok
2017 7971 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr XXI/128/2017 Rady Gminy Czerwonka z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
2017 7972 2017-09-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 226/2017 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2017
2017 7973 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr 220/XXXV/2017 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2017 rok
2017 7974 2017-09-21 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.24.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2017 roku
2017 7975 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr XXXI.323.2017 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2017 rok.
2017 7976 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/297/2017 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Mrozy na rok 2017
2017 7977 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr XXIII.184.2016 Rady Gminy Prażmów z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2017 7978 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr 346/XXXIII/2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku
2017 7979 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr 139/502/2017 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i  wydatków w budżecie Powiatu Wyszkowskiego na 2017 r.
2017 7980 2017-09-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/2017 Wójta Gminy Czarnia z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2017
2017 7981 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr XXX/230/2017 Rady Gminy Jadów z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2017
2017 7982 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr XIX.282.2017 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na rok 2017
2017 7983 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr 314/110/2017 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2017 rok
2017 7984 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/321/2017 Rady Miasta Sulejówek z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2017.
2017 7985 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr XII/61/2015 Rady Gminy Karniewo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2015 r.
2017 7986 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr XL/149/17 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 r.
2017 7987 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr X/51/2015 Rady Gminy Karniewo z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2015 r.
2017 7988 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr V/25/2015 Rady Gminy Karniewo z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2015 r.
2017 7989 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr IV/17/2015 Rady Gminy Karniewo z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2015 r.
2017 7990 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/170/2017 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok Powiatu Siedleckiego
2017 7991 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr 479/VII/31/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2017
2017 7992 2017-09-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.55.2017 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2017
2017 7993 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/225/2017 Rady Gminy Sońsk z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sońsk na rok 2017.
2017 7994 2017-09-21 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.20.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2017 roku
2017 7995 2017-09-21 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.21.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie zmian budżegu Gminy Piaseczno w 2017 roku
2017 7996 2017-09-21 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.22.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2017 roku
2017 7997 2017-09-21 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.23.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2017 roku
2017 7998 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr 307/17 Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie zmian w  uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2017 rok
2017 7999 2017-09-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 164/2017 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2017
2017 8000 2017-09-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 35/2017 Wójta Gminy Radzanów z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Radzanów, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji jednostek określonych w art.9 pkt 10,13 i 14 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2017 r.
2017 8001 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr 176/XXVIII/2017 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Nowe Miasto.
2017 8002 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/303/17 Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na 2017 rok
2017 8003 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XXXIV/404/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2017 rok
2017 8004 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XXXIV/296/2017 Rady Gminy Wieliszew z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2017 rok
2017 8005 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/184/2017 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2017
2017 8006 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XXV/142/2017 Rady Gminy Korczew z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 8007 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XXVI/147/2017 Rady Gminy Korczew z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 8008 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XXXIV/276/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2017  Nr XXIX/241/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016 roku
2017 8009 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/151/2017 Rady Gminy Korczew z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 8010 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr 953/2N/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej.
2017 8011 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/270/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2017  Nr XXIX/ 241/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016 roku
2017 8012 2017-09-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.67.2017 Burmistrza Miasta Marki z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2017 rok.
2017 8013 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/2/17 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
2017 8014 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/148/17 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017.
2017 8015 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XXXIV/306/17 Rady Miasta Zielonka z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2017
2017 8016 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XXXI.385.2017 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XXV.338.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 grudnia 2016 r.
2017 8017 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XXXV/318/17 Rady Miasta Zielonka z dnia 31 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2017
2017 8018 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/140/2017 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
2017 8019 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XLV/366/2017 Rady Miasta Marki z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/281/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2017 rok
2017 8020 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XLVII/211/17 Rady Gminy Kampinos z dnia 29 maja 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2017r.
2017 8021 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/144/2017 Rady Gminy Miedzna z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/84/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Miedzna.
2017 8022 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XXXV/264/2017 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2017 rok
2017 8023 2017-09-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 75/2017 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2017 rok
2017 8024 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr 524/2017 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 8025 2017-09-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 202/2017 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2017
2017 8026 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/251/17 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2017 roku.
2017 8027 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/404/2017 Rady Miasta Legionowo z dnia 31 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2017 r.
2017 8028 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/216/17 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 8029 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XLIV/359/2017 Rady Miasta Marki z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/281/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2017 rok
2017 8030 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/11/17 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2017
2017 8031 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/15/17 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2017
2017 8032 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr 90/2017 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2017
2017 8033 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr 91/2017 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 30 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok
2017 8034 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr 407/2017 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2017 Nr XXV/148/2016 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2016 r.
2017 8035 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XXXI.271.2017 Rady Gminy Prażmów z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 8036 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr 604/2017 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 rok
2017 8037 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr L/522/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z obiektów sportowo-rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Góra Kalwaria.
2017 8038 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/203/17 Rady Gminy Leoncin z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2017 rok
2017 8039 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr L/523/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Góra Kalwaria
2017 8040 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr L/526/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/310/2016 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 28 września 2016 r. w sprawie określenia Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Górze Kalwarii jako jednostki obsługującej jednostki oświatowe gminy zaliczane do sektora finansów publicznych oraz zmiany statutu Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Górze Kalwarii
2017 8041 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr L/528/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej
2017 8042 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/187/2017 Rady Gminy Winnica z dnia 15 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Winnica lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2017 8043 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/205/17 Rady Gminy Leoncin z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2017 rok
2017 8044 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/222/17 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 8045 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XXXIV/188/2017 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na 2017 rok.
2017 8046 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII.312.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 18 września 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za postój pojazdów samochodowych, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi oraz wysokości opłaty dodatkowej i określenia sposobu pobierania tych opłat
2017 8047 2017-09-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.73.2017 Burmistrza Miasta Marki z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2017 rok.
2017 8048 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII.313.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 18 września 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta
2017 8049 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII.314.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 18 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Mińsk Mazowiecki
2017 8050 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XXXII.279.2017 Rady Gminy Prażmów z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 8051 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XXX/290/17 Rady Gminy Stare Babice z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Stare Babice na 2017 rok
2017 8052 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr 22.152.2017 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy i nauczyciela wspomagającego oraz doradcy zawodowego zatrudnionych w przedszkolu i szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Grabów nad Pilicą.
2017 8053 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/304/2017 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Mrozy na rok 2017
2017 8054 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XXX/136/2017 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 25 maja 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2017
2017 8055 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr 240/XXXVIII/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
2017 8056 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII.315.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 18 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 8057 2017-09-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 22/2017 Wójta Gminy Strachówka z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2017 rok
2017 8058 2017-09-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 217/2017 Wójta Gminy Izabelin z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2017 r.
2017 8059 2017-09-22 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 18 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłat
2017 8060 2017-09-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 25/2017 Wójta Gminy Strachówka z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2017 rok
2017 8061 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr 954/XXXIV/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 8062 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII.310.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 18 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis
2017 8063 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/257/2017 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2017 rok
2017 8064 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr 955/XXXIV/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 8065 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XXII/245/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/212/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2017 rok
2017 8066 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XXXV/234/2017 Rady Gminy Kadzidło z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2017
2017 8067 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/265/2017 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na rok 2017
2017 8068 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/268/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017 Gminy Michałowice Nr XIX/229/2016.
2017 8069 2017-09-22 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 18 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia zasad korzystania z niestrzeżonego parkingu miejskiego przy ul. Kościuszki oraz wysokości opłat za parkowanie
2017 8070 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr 956/XXXIV/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 8071 2017-09-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 232/2017 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2017
2017 8072 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr 22.153.2017 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy finansowej w usuwaniu wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Grabów nad Pilicą”
2017 8073 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/196/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2017 rok
2017 8074 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr 957/XXXIV/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały 894/XXXII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 marca 2017 r.
2017 8075 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr 22.154.2017 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2017 8076 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/252/2017 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXII/214/2016 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszkowskiego na 2017 r.
2017 8077 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr 959/XXXIV/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 8078 2017-09-22 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.25.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2017 roku
2017 8079 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr 960/XXXIV/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 8080 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/191/2017 Rady Gminy Wiśniew z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2017 rok
2017 8081 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr 233/2017 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie przeniesień środków budżetowych
2017 8082 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr 236/2017 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Sokołowskiego
2017 8083 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/214/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2017 Nr XXII/178/2016 Rady Gminy Przasnysz z dnia 21 grudnia 2016 roku.
2017 8084 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/172/2017 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2017 Nr XXV/148/2016 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2016 r.
2017 8085 2017-09-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 44/2017 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2017 Nr XXII/178/2016 Rady Gminy Przasnysz z dnia 21 grudnia 2016 roku.
2017 8086 2017-09-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 89/2017 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2017 rok
2017 8087 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/186/2017 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Rady Powiatu w Szydłowcu na rok 2017.
2017 8088 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII.298.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2017 rok.
2017 8089 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr 426/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2017
2017 8090 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr 252/XXXIII/17 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2017 rok
2017 8091 2017-09-22 Porozumienie Porozumienie Starosty Ostrołęckiego z dnia 11 września 2017 r.
2017 8092 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/180/17 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Zaręby Kościelne dla terenów położonych w obrębie wsi Zaręby Kościelne i Nienałty Brewki
2017 8093 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr VI/49/17 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów usług turystyki i rekreacji w sołectwie Huta – etap 1
2017 8094 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XLI/254/17 Rady Gminy Korytnica z dnia 14 września 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i niektórych innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom szkół prowadzonych przez Gminę Korytnica
2017 8095 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/246/2017 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 6 września 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg powiatu węgrowskiego i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi w 2018 roku
2017 8096 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XLIII/195/2017 Rady Gminy Radziejowice z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 8097 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XLIII/194/2017 Rady Gminy Radziejowice z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody.
2017 8098 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XXXV/454/2017 Rady Miasta Legionowo z dnia 15 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2017 - 2022
2017 8099 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XXXV/466/2017 Rady Miasta Legionowo z dnia 15 września 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez Gminę Miejską Legionowo przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
2017 8100 2017-09-22 Decyzja Decyzja nr DRE.WRC.4210.4.14.2017.13859.VI.RWy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 18 września 2017 r.
2017 8101 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XXXV/468/2017 Rady Miasta Legionowo z dnia 15 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2017 8102 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XXXIV/349/17 Rady Gminy Stare Babice z dnia 14 września 2017 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego
2017 8103 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XXXIV/345/17 Rady Gminy Stare Babice z dnia 14 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej we wsi Latchorzew
2017 8104 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XXXIV/338/17 Rady Gminy Stare Babice z dnia 14 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa oraz wynagrodzenia sołtysów za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego, podatków: leśnego, rolnego i od nieruchomości
2017 8105 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr 237/XXXIII/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2017
2017 8106 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/330/2017 Rady Gminy Jabłonna z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2017
2017 8107 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XXV/157/2017 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Huszlew instrumentem płatniczym
2017 8108 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/328/2017 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zbuczyn.
2017 8109 2017-09-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 552 Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 września 2017 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kotuń
2017 8110 2017-09-25 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.28.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2017 roku
2017 8111 2017-09-25 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.29.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2017 roku
2017 8112 2017-09-25 Uchwała Uchwała nr XXXVI/425/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2017 rok
2017 8113 2017-09-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/168/2017 Rady Gminy Lelis z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
2017 8114 2017-09-25 Uchwała Uchwała nr 223.XXXVI.2017 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok
2017 8115 2017-09-25 Uchwała Uchwała nr XLIV/435/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
2017 8116 2017-09-25 Uchwała Uchwała nr XXVII/162/2017 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu
2017 8117 2017-09-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/2017 Wójta Gminy Czarnia z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2017
2017 8118 2017-09-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/249/2017 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 8119 2017-09-25 Uchwała Uchwała nr XLII/156/17 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu powiatu 2017 r.
2017 8120 2017-09-25 Uchwała Uchwała nr XXX.290.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2017
2017 8121 2017-09-25 Uchwała Uchwała nr 142/509/2017 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i  wydatków w budżecie Powiatu Wyszkowskiego na 2017 r.
2017 8122 2017-09-25 Uchwała Uchwała nr XXXVI/199/2017 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 rok
2017 8123 2017-09-25 Uchwała Uchwała nr XLVI/450/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
2017 8124 2017-09-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/309/17 Rady Gminy Stare Babice z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Stare Babice na 2017 rok
2017 8125 2017-09-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII/204/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2017 rok
2017 8126 2017-09-25 Uchwała Uchwała nr 136/XX/17 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Boguty-Pianki na rok 2017
2017 8127 2017-09-25 Uchwała Uchwała nr XXVI.312.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2017 rok
2017 8128 2017-09-25 Uchwała Uchwała nr XXX/149/2017 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
2017 8129 2017-09-25 Uchwała Uchwała nr XX/136/2017 Rady Gminy w Broku z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
2017 8130 2017-09-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/199/2017 Rady Gminy Suchożebry z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
2017 8131 2017-09-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 212/2017 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2017
2017 8132 2017-09-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 43/2017 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jednorożec na 2017 rok
2017 8133 2017-09-25 Uchwała Uchwała nr 238/2017 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Sokołowskiego
2017 8134 2017-09-25 Uchwała Uchwała nr 241/2017 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Sokołowskiego
2017 8135 2017-09-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.76.2017 Burmistrza Miasta Marki z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2017 rok.
2017 8136 2017-09-25 Uchwała Uchwała nr XXX/224/2017 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2017 rok
2017 8137 2017-09-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 48/2017 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2017 Nr XXII/178/2016 Rady Gminy Przasnysz z dnia 21 grudnia 2016 roku.
2017 8138 2017-09-25 Uchwała Uchwała nr XXI/172/2017 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
2017 8139 2017-09-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/2017 Wójta Gminy Poświętne z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
2017 8140 2017-09-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/246/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok Miasta Piastowa.
2017 8141 2017-09-25 Uchwała Uchwała nr 143/514/2017 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w planie wydatków w budżecie Powiatu Wyszkowskiego na 2017 r.
2017 8142 2017-09-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/238/2017 Rady Gminy Jadów z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2017
2017 8143 2017-09-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII.186.2017 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawiew sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2017 rok.
2017 8144 2017-09-25 Uchwała Uchwała nr 226.XXXVII.2017 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 19 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok
2017 8145 2017-09-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/227/17 Rady Gminy Wodynie z dnia 15 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały NR XVIII/126/16 Rady Gminy Wodynie z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wodynie
2017 8146 2017-09-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 27/2017 Wójta Gminy Rościszewo z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej w Rościszewie, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rościszewie za I półrocze 2017r.
2017 8147 2017-09-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/276/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 18 września 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVIII/265/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 29 sierpnia 2017 r. zmieniającej uchwałę Nr XXXI/220/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 8148 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr 1451/274/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 19 września 2017 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 1.27) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
2017 8149 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr XXX/211/2017 Rady Gminy Maciejowice z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVI/260/2014 Rady Gminy Maciejowice z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia zasad i trybu korzystania z Gminnej Hali Sportowej w Maciejowicach.
2017 8150 2017-09-26 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 22 września 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Dąbrowy Seroczyńskie
2017 8151 2017-09-26 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 22 września 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Dolina Wkry
2017 8152 2017-09-26 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 22 września 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Łęgi Czarnej Strugi
2017 8153 2017-09-26 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 22 września 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody Sikórz
2017 8154 2017-09-26 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 22 września 2017 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Sikórz
2017 8155 2017-09-26 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 22 września 2017 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bagna Orońskie PLH140023
2017 8156 2017-09-26 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 22 września 2017 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Łąki Kazuńskie PLH140048
2017 8157 2017-09-26 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 22 września 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Wydmy Lucynowsko-Mostowieckie PLH140013
2017 8158 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr 179.XXXIII.2017 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2017
2017 8159 2017-09-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.57.2017 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2017
2017 8160 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr 182.XXXIV.2017 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2017
2017 8161 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr 204/XXI/17 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 172/XVII/16 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 8162 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr 323/17 Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w  uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2017 rok
2017 8163 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII-82/2017 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2017
2017 8164 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr XXX/167/2017 Rady Gminy Jednorożec z dnia 14 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/143/2016 Rady Gminy Jednorożec z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie "Budżetu Gminy Jednorożec na rok 2017"
2017 8165 2017-09-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.80.2017 Burmistrza Miasta Marki z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2017 rok.
2017 8166 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr XXX/192/2017 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 15 września 2017 r. w sprawie zmian w  regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Szydłowiecki.
2017 8167 2017-09-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 45/2017 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jednorożec na 2017 rok
2017 8168 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr XXX/194/2017 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 15 września 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
2017 8169 2017-09-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 236/2017 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 16 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2017
2017 8170 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr XXI/154/2017 Rady Gminy Strachówka z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2017 rok
2017 8171 2017-09-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/2017 Wójta Gminy Strachówka z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2017 rok
2017 8172 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXIV/259/2017 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2017 rok
2017 8173 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXV/211/17 Rady Gminy Somianka z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie: zmian do Uchwały budżetowej nr XXX/177/16 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2016 roku
2017 8174 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr 501/VII/32/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2017
2017 8175 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXIII.346.2017 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budzecie Miasta Pruszkowa na 2017 rok.
2017 8176 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr 158.2017 Zgromadzenia Związku Gmin “Radomka” z siedzibą w Przytyku z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Związku Gmin "RADOMKA" na rok 2017 r.
2017 8177 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/228/17 Rady Miejskiej w Warce z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
2017 8178 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/191/17 Rady Gminy Goworowo z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2017
2017 8179 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr XXX/181/2017 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2017 Nr XXV/148/2016 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2016 r.
2017 8180 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/150/2017 Rady Gminy Rzewnie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
2017 8181 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/197/17 Rady Gminy Goworowo z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2017
2017 8182 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/145/17 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasnosielc na 2017 r.
2017 8183 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/154/2017 Rady Gminy Rzewnie z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w  budżecie gminy na rok 2017
2017 8184 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/153/17 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasnosielc na 2017 r.
2017 8185 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr 538/2017 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 8186 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr 293/VII/20017 Rady Miasta Józefowa z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
2017 8187 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr XL/212/17 Rady Gminy Leoncin z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2017 rok
2017 8188 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/216/17 Rady Gminy Somianka z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie: zmian do Uchwały budżetowej nr XXX/177/16 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2016 roku
2017 8189 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr XXV/19/17 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2017
2017 8190 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr 418/2017 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2017 Nr XXV/148/2016 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2016 r.
2017 8191 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/338/2017 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2017
2017 8192 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/242/2017 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2017
2017 8193 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/245/2017 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmian do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2017
2017 8194 2017-09-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 238/2017 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2017
2017 8195 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXIV/207/17 Rady Gminy Goworowo z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2017
2017 8196 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXV/252/2017 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2017 rok
2017 8197 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr 455/VII/28/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2017
2017 8198 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr VII.320.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2017 rok
2017 8199 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr 315/2017 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Nowodworskiego na 2017 rok
2017 8200 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr 100.2017 Zarządu Związku Gmin “Radomka” z siedzibą w Przytyku z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Związku Gmin "RADOMKA" na 2017 rok.
2017 8201 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXV/230/17 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 8202 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr 318/2017 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Nowodworskiego na 2017 rok
2017 8203 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/359/2017 Rady Miasta Mława z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 8204 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr XXVII /173 /17 Rady Gminy Nur z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017 rok
2017 8205 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/142/2017 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2017
2017 8206 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr 108/2017 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2017
2017 8207 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/376/2017 Rady Miasta Mława z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 8208 2017-09-26 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.26.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2017 roku
2017 8209 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr 109/2017 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok
2017 8210 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr 411/2017 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2017 Nr XXV/148/2016 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2016 r.
2017 8211 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXIV/238/17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2017 rok
2017 8212 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXV/192/2017 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na rok 2017
2017 8213 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr 318/17 Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmian w  uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2017 rok
2017 8214 2017-09-26 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.27.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2017 roku.
2017 8215 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr 298/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
2017 8216 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/178/2017 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok Powiatu Siedleckiego
2017 8217 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/229/2017 Rady Gminy Stanisławów z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2017
2017 8218 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXVII/323/2017 Rady Miasta Sulejówek z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2017.
2017 8219 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXVII/251/2017 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2017.
2017 8220 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/241/2017 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2017.
2017 8221 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/308/2017 Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2017 rok
2017 8222 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr XLI/400/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2017 rok.
2017 8223 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXII.403.2017 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XXV.338.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 grudnia 2016 r.
2017 8224 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr 317/XLV/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 8225 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr 330/XLVII/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 8226 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr XLVIII/213/17 Rady Gminy Kampinos z dnia 12 czerwca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2017r.
2017 8227 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr LI/1244/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2017 rok
2017 8228 2017-09-27 Uchwała Uchwała nr XL/271/2017 Rady Gminy Zakroczym z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/196/2016 Rady Gminy Zakroczym z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
2017 8229 2017-09-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 120/2017 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zakroczym, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury w gminie Zakroczym za I półrocze 2017 roku
2017 8230 2017-09-27 Uchwała Uchwała nr 1005/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 8231 2017-09-27 Uchwała Uchwała nr 1006/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 8232 2017-09-27 Uchwała Uchwała nr 1007/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 8233 2017-09-27 Uchwała Uchwała nr 1008/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 8234 2017-09-27 Uchwała Uchwała nr 1009/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 8235 2017-09-27 Uchwała Uchwała nr 1010/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały 957/XXXIV/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24 maja 2017 r.
2017 8236 2017-09-27 Uchwała Uchwała nr 1012/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 8237 2017-09-27 Uchwała Uchwała nr 1013/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 8238 2017-09-27 Uchwała Uchwała nr 1014/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 8239 2017-09-27 Uchwała Uchwała nr 1015/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 8240 2017-09-27 Uchwała Uchwała nr 1016/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 8241 2017-09-27 Uchwała Uchwała nr 1017/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 8242 2017-09-27 Uchwała Uchwała nr 1018/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 8243 2017-09-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/4/17 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
2017 8244 2017-09-27 Uchwała Uchwała nr 1019/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 8245 2017-09-27 Uchwała Uchwała nr 1020/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 8246 2017-09-27 Uchwała Uchwała nr 1022/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 8247 2017-09-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/232/17 Rady Miejskiej w Warce z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
2017 8248 2017-09-27 Uchwała Uchwała nr 7/II/2017 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 21 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę budżetową Związku Gmin Regionu Płockiego na 2017 rok
2017 8249 2017-09-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/183/2017 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2017 Nr XXV/148/2016 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2016 r.
2017 8250 2017-09-27 Uchwała Uchwała nr XLIII/161/17 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 r.
2017 8251 2017-09-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.82.2017 Burmistrza Miasta Marki z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2017 rok.
2017 8252 2017-09-27 Uchwała Uchwała nr XL/259/2017 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXII/214/2016 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszkowskiego na 2017 r.
2017 8253 2017-09-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/2017 Wójta Gminy Szelków z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
2017 8254 2017-09-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 50/2017 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2017 Nr XXII/178/2016 Rady Gminy Przasnysz z dnia 21 grudnia 2016 roku.
2017 8255 2017-09-27 Uchwała Uchwała nr 234.XXXVIII.2017 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok
2017 8256 2017-09-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 81/2017 Wójta Gminy Michałowice z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w  Uchwale Budżetowej na rok 2017 Gminy Michałowice Nr XIX/229/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r.
2017 8257 2017-09-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 92/2017 Wójta Gminy Michałowice z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie dokonania zmian w  Uchwale Budżetowej na rok 2017 Gminy Michałowice Nr XIX/229/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r.
2017 8258 2017-09-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 106/2017 Wójta Gminy Michałowice z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w  Uchwale Budżetowej na rok 2017 Gminy Michałowice Nr XIX/229/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r.
2017 8259 2017-09-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 132/2017 Wójta Gminy Michałowice z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w  Uchwale Budżetowej na rok 2017 Gminy Michałowice Nr XIX/229/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r.
2017 8260 2017-09-27 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.30.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2017 roku.
2017 8261 2017-09-27 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.31.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2017 roku.
2017 8262 2017-09-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/216/2017 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2017
2017 8263 2017-09-27 Uchwała Uchwała nr 238/XXXIV/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2017
2017 8264 2017-09-27 Uchwała Uchwała nr XXX/199/2017 Rady Gminy Baboszewo z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/179/2017 Rady Gminy Baboszewo z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 rok.
2017 8265 2017-09-27 Uchwała Uchwała nr XXX/200/2017 Rady Gminy Baboszewo z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/190/2017 Rady Gminy Baboszewo z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 rok.
2017 8266 2017-09-27 Uchwała Uchwała nr XXX/203/2017 Rady Gminy Baboszewo z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 rok.
2017 8267 2017-09-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/212/2017 Rady Gminy Baboszewo z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 rok.
2017 8268 2017-09-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/2017 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie dokonania zmain w budzecie gminy na rok 2017
2017 8269 2017-09-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/169/2017 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 22 września 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu i oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Różan
2017 8270 2017-09-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/171/2017 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 22 września 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Różan
2017 8271 2017-09-27 Uchwała Uchwała nr XXIX.168.2017 Rady Gminy Słubice z dnia 19 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI.155.2017 Rady Gminy Słubice z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez gminę oddziałach przedszkolnych w Szkołach Podstawowych oraz w Przedszkolu Samorządowym w Słubicach
2017 8272 2017-09-27 Uchwała Uchwała nr XL-372/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 21 września 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2017 8273 2017-09-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/272/2017 Rady Gminy Sońsk z dnia 18 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sońsk na rok 2017
2017 8274 2017-09-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/273/2017 Rady Gminy Sońsk z dnia 18 września 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Sońsk
2017 8275 2017-09-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII.0007.205.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXIV.0007.196.2013 Rady Gminy w Siennicy dotyczącej ustalenia opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Siennica
2017 8276 2017-09-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII.0007.206.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XII.0007.96.2016 z dnia 18 lutego 2016 r. Rady Gminy w Siennicy dotyczącej powołania i nadania statutu Młodzieżowej Rady Gminy w Siennicy
2017 8277 2017-09-27 Uchwała Uchwała nr 578/2017 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 7 września 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka A11
2017 8278 2017-09-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/312/17 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 4 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy rondu.
2017 8279 2017-09-27 Porozumienie Porozumienie nr 4/BRN/P/139/2017 Gminy Miasto Płock i Powiatu Płockiego z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie dofinansowania ze środków własnych Powiatu Płockiego uczestnictwa jednej osoby niepełnosprawnej będącej mieszkańcem Powiatu Płockiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej mieszczącego się przy Parafii św. Jakuba Apostoła w Płocku.
2017 8280 2017-09-27 Aneks Aneks nr 1/4/PT-I/P/148/2017 Prezydenta Miasta Płocka; Wójta Gminy Radzanowo z dnia 22 września 2017 r. do Porozumienia nr 10/PT-I/P/242/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.
2017 8281 2017-09-27 Porozumienie Porozumienie nr 3/PT-I/P/146/2017 Prezydenta Miasta Płocka; Wójta Gminy Staroźreby z dnia 14 września 2017 r. w sprawie transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Gminy–Miasto Płock i Gminy Staroźreby
2017 8282 2017-09-27 Decyzja Decyzja nr DRE.WRC.4210.26.4.2017.409.XIzm.ESz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 26 września 2017 r.
2017 8283 2017-09-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/316/17 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 września 2017 r. w sprawie nadania Statutu Muzeum Ziemi Błońskiej (w organizacji).
2017 8284 2017-09-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/320/17 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 września 2017 r. w sprawie: zmian w Uchwale Nr XIII/105/15 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie nadania Statutu Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Błoniu, ul. 3-go Maja 10.
2017 8285 2017-09-27 Uchwała Uchwała nr 193/XXII/2017 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 22 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia zespołu szkół, w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowa szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum w ośmioletnią szkołę podstawową.
2017 8286 2017-09-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/252/2017 Rady Gminy Kadzidło z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kadzidło
2017 8287 2017-09-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/253/2017 Rady Gminy Kadzidło z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów.
2017 8288 2017-09-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/261/2017 Rady Gminy Kadzidło z dnia 17 września 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu na terenie Gminy Kadzidło
2017 8289 2017-09-27 Umowa Umowa nr 0131/339/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 1 września 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na usuwanie skutków nawałnicy z sierpnia 2017 roku na terenie Gminy Sośno
2017 8290 2017-09-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/224/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 22 września 2017 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych
2017 8291 2017-09-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/225/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/82/2011 Rady Gminy Przasnysz w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przasnysz
2017 8292 2017-09-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/226/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zwolnienia rodziców z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przekraczające bezpłatną podstawę programową
2017 8293 2017-09-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/227/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określonych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela w szkołach prowadzonych przez Gminę Przasnysz.
2017 8294 2017-09-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/228/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 22 września 2017 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2017 8295 2017-09-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/229/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 22 września 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Przasnysz instrumentem płatniczym.
2017 8296 2017-09-27 Uchwała Uchwała nr LIV/419/2017 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/339/2017 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny.
2017 8297 2017-09-27 Uchwała Uchwała nr LIV/427/2017 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 21 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Zespołowi Obsługi Placówek Oświatowych w Płońsku
2017 8298 2017-09-27 Uchwała Uchwała nr LIV/428/2017 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/186/2012 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miasto Płońsk
2017 8299 2017-09-27 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno; Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 września 2017 r. w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi.
2017 8300 2017-09-27 Uchwała Uchwała nr XLI/254/2017 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jedlnia-Letnisko stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXV/156/2016 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jedlnia-Letnisko
2017 8301 2017-09-27 Uchwała Uchwała nr XLI/255/2017 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/157/2016 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Jedlnia-Letnisko i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 8302 2017-09-27 Uchwała Uchwała nr 543/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 55/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie nadania Statutu Radomskiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr Tytusa Chałubińskiego.
2017 8303 2017-09-27 Wyrok Wyrok nr VIII SA/Wa 914/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 maja 2017 r.
2017 8304 2017-09-27 Wyrok Wyrok nr VIII SA/Wa 966/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 maja 2017 r.
2017 8305 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr 145/520/2017 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w planie wydatków w budżecie Powiatu Wyszkowskiego na 2017 r.
2017 8306 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XXI/174/2017 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bieżuń na rok 2017.
2017 8307 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr 192/XXXI/2017 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 30 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr 160/XXIV/2016 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2017
2017 8308 2017-09-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 84/17 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2017 r.
2017 8309 2017-09-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 112/17 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2017 r.
2017 8310 2017-09-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 118/17 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2017 r.
2017 8311 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/145/2017 Rady Gminy Sabnie z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok
2017 8312 2017-09-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.87.2017 Burmistrza Miasta Marki z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2017 rok.
2017 8313 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XXX/307/2017 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Mrozy na rok 2017
2017 8314 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/298/17 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 14 marca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XXXII/273/16 na rok 2017
2017 8315 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/299/17 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 23 marca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XXXII/273/16 na rok 2017
2017 8316 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XXXIX/309/17 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 10 kwietnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XXXII/273/16 na rok 2017
2017 8317 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XL/313/17 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 7 czerwca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XXXII/273/16 na rok 2017
2017 8318 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XLI/326/17 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XXXII/273/16 na rok 2017
2017 8319 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr 144/XXV/2017 Rady Gminy Staroźreby z dnia 28 kwietnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 127/XXI/2016
2017 8320 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr 424/2017 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2017 Nr XXV/148/2016 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2016 r.
2017 8321 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr 263/ XXVII/2017 Rady Powiatu w Płocku z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Płockiego.
2017 8322 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/195/2017 Rady Gminy Repki z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie sposobu poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz ustalenia inkasentów
2017 8323 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/196/2017 Rady Gminy Repki z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 8324 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/244/17 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 18 września 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Szydłowiec instrumentem płatniczym.
2017 8325 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/245/17 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 18 września 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2017 8326 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/246/17 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 18 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/232/17 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Szydłowiec.
2017 8327 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr VI/34/2017 Rady Gminy Krasne z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, zasady obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Krasne
2017 8328 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/206/2017 Rady Gminy Kołbiel z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Antoninek
2017 8329 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/207/2017 Rady Gminy Kołbiel z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bocian
2017 8330 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/208/2017 Rady Gminy Kołbiel z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Borków
2017 8331 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/209/2017 Rady Gminy Kołbiel z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Chrosna
2017 8332 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/210/2017 Rady Gminy Kołbiel z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Chrząszczówka
2017 8333 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/211/2017 Rady Gminy Kołbiel z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Człekówka
2017 8334 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/212/2017 Rady Gminy Kołbiel z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dobrzyniec
2017 8335 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/213/2017 Rady Gminy Kołbiel z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gadka
2017 8336 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/214/2017 Rady Gminy Kołbiel z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Głupianka
2017 8337 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/215/21017 Rady Gminy Kołbiel z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gózd
2017 8338 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/216/2017 Rady Gminy Kołbiel z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Karpiska
2017 8339 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/217/2017 Rady Gminy Kołbiel z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kąty
2017 8340 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/218/2017 Rady Gminy Kołbiel z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kołbiel
2017 8341 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/219/2017 Rady Gminy Kołbiel z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lubice
2017 8342 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/220/2017 Rady Gminy Kołbiel z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lubice 2
2017 8343 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/221/2017 Rady Gminy Kołbiel z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowa Wieś
2017 8344 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/222/2017 Rady Gminy Kołbiel z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Oleksin
2017 8345 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/223/2017 Rady Gminy Kołbiel z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Podgórzno
2017 8346 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/224/2017 Rady Gminy Kołbiel z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Radachówka
2017 8347 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/225/2017 Rady Gminy Kołbiel z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rudno
2017 8348 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/226/2017 Rady Gminy Kołbiel z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rudzienko
2017 8349 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/227/2017 Rady Gminy Kołbiel z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sępochów
2017 8350 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/228/2017 Rady Gminy Kołbiel z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Siwianka
2017 8351 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/229/2017 Rady Gminy Kołbiel z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Skorupy
2017 8352 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/230/2017 Rady Gminy Kołbiel z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stara Wieś Druga
2017 8353 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/231/2017 Rady Gminy Kołbiel z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sufczyn
2017 8354 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/232/2017 Rady Gminy Kołbiel z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Teresin
2017 8355 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/233/2017 Rady Gminy Kołbiel z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Władzin
2017 8356 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/234/2017 Rady Gminy Kołbiel z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wola Sufczyńska
2017 8357 2017-09-28 Aneks Aneks nr 3 Starosty Grodziskiego; Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 lipca 2017 r. do porozumienia z dnia 26 listopada 2014r. w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń
2017 8358 2017-09-28 Aneks Aneks nr 3 Starosty Mińskiego; Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 lipca 2017 r. do porozumienia z dnia 12 września 2014r. w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń
2017 8359 2017-09-28 Aneks Aneks nr 3 Starosty Piaseczyńskiego; Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 lipca 2017 r. do porozumienia z dnia 9 października 2014r. w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń
2017 8360 2017-09-28 Aneks Aneks nr 3 Starosty Otwockiego; Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 lipca 2017 r. do porozumienia z dnia 12 września 2014r. w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń
2017 8361 2017-09-28 Aneks Aneks nr 3 Starosty Grójeckiego; Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 lipca 2017 r. do porozumienia z dnia 12 września 2014r. w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń
2017 8362 2017-09-28 Aneks Aneks nr 3 Starosty Legionowskiego; Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 lipca 2017 r. do porozumienia z dnia 19 września 2014r. w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń
2017 8363 2017-09-28 Aneks Aneks nr 3 Starosty Warszawskiego Zachodniego; Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 sierpnia 2017 r. do porozumienia z dnia 12 września 2014r. w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzociemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń
2017 8364 2017-09-28 Aneks Aneks nr 3 Starosty Wołomińskiego; Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 sierpnia 2017 r. do porozumienia z dnia 20 października 2014r. w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń
2017 8365 2017-09-28 Aneks Aneks nr 3 Starosty Pruszkowskiego; Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 sierpnia 2017 r. do porozumienia z dnia 12 września 2014r. w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń
2017 8366 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr 166/XXVIII/2017 Rady Gminy Bielsk z dnia 1 września 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulic: Rewolucji Październikowej i Marcelego Nowotki w Bielsku.
2017 8367 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI.378.2017 Rady Miasta Pruszków z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Pruszkowie.
2017 8368 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr 167/XXVIII/2017 Rady Gminy Bielsk z dnia 1 września 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulic: Karola Świerczewskiego i 22 Lipca w Bielsku.
2017 8369 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr 168/XXVIII/2017 Rady Gminy Bielsk z dnia 1 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 131/XXIII/2016 Rady Gminy Bielsk z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bielsk.
2017 8370 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/315/17 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 22 września 2017 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2017 8371 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/238/17 Rady Gminy Leoncin z dnia 20 września 2017 r. w sprawie ogólnego i bezpłatnego udostępniania placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Głusku z siedzibą w Nowych Grochalach realizowanego w ramach projektu pn. „Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w gminie Leoncin”.
2017 8372 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/168/2017 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 22 września 2017 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2017 8373 2017-09-28 Wyrok Wyrok nr VIII SA/Wa 914/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2017 r.
2017 8374 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr 171/2017 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 26 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok
2017 8375 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XXXIX/137/2017 Rady Gminy Trojanów z dnia 5 września 2017 r. w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Korytnicy z Filią w Damianowie z oddziałami przedszkolnymi.
2017 8376 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XXXIX/138/2017 Rady Gminy Trojanów z dnia 5 września 2017 r. w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Podebłociu z oddziałami przedszkolnymi
2017 8377 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr 465/XLII/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 18 września 2017 r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
2017 8378 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr 466/XLII/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 18 września 2017 r. w sprawie regulaminu parkingów działających w systemie typu Parkuj i Jedź przy ul. Al. Jana Pawła II w Radzyminie, przy ul. Wyszyńskiego w Radzyminie oraz przy ul. Żeromskiego w Słupnie.
2017 8379 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr 468/XLII/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 18 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin w obrębie Łosie
2017 8380 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr 469/XLII/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 18 września 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin w obrębie Sieraków
2017 8381 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr 470/XLII/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 18 września 2017 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 304/XXVII/2016 z dnia 26 września 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin we wsi Arciechów.
2017 8382 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr 471/XLII/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 18 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Radzymin i obrębu Ruda
2017 8383 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr 472/XLII/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 18 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Radzymin
2017 8384 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr 473/XLII/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 18 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin w obrębie Arciechów
2017 8385 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr 474/XLII/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 18 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin w obrębie Słupno
2017 8386 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr 475/XLII/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 18 września 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr 361/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawiepoboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2017 8387 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/184 /17 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2017-2027
2017 8388 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XLVI/440/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 8389 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XLVI/442/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
2017 8390 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XLVI/437/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2017-2024
2017 8391 2017-09-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Ząbki z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2017 8392 2017-09-29 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.08.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2017 roku
2017 8393 2017-09-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 28/2017 Wójta Gminy Strachówka z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2017 rok
2017 8394 2017-09-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 29/2017 Wójta Gminy Strachówka z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2017 rok
2017 8395 2017-09-29 Uchwała Uchwała nr LV/1372/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
2017 8396 2017-09-29 Uchwała Uchwała nr LV/1373/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia zespołów szkół, prowadzonych przez m.st. Warszawę, w skład których wchodzi sześcioletnia szkoła podstawowa i gimnazjum w ośmioletnie szkoły podstawowe
2017 8397 2017-09-29 Uchwała Uchwała nr LV/1374/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych sześcioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę w ośmioletnie szkoły podstawowe
2017 8398 2017-09-29 Uchwała Uchwała nr LV/1375/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 września 2017 r. w sprawie likwidacji Centrum Administracyjnego Nr 1 do obsługi placówek opiekuńczo-wychowawczych, utworzenia Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1 oraz zmiany statutów placówek opiekuńczo-wychowawczych
2017 8399 2017-09-29 Uchwała Uchwała nr LV/1376/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 września 2017 r. w sprawie utworzenia Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 2 oraz zmiany statutów placówek opiekuńczo-wychowawczych
2017 8400 2017-09-29 Uchwała Uchwała nr LV/1377/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 września 2017 r. w sprawie utworzenia Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3 oraz zmiany statutów placówek opiekuńczo-wychowawczych
2017 8401 2017-09-29 Uchwała Uchwała nr LV/1379/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy
2017 8402 2017-09-29 Uchwała Uchwała nr LV/1383/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 września 2017 r. w sprawie nazewnictwa obiektów miejskich
2017 8403 2017-09-29 Uchwała Uchwała nr LV/1384/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
2017 8404 2017-09-29 Uchwała Uchwała nr LV/1385/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 września 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wysokości stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w m.st. Warszawie
2017 8405 2017-09-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 44/17 Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Gąbin, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2017 roku.
2017 8406 2017-09-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 22/2017 Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2016 r., sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury za 2016 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego
2017 8407 2017-09-29 Uchwała Uchwała nr 147/525/2017 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i  wydatków w budżecie Powiatu Wyszkowskiego na 2017 r.
2017 8408 2017-09-29 Uchwała Uchwała nr XXX/179/2017 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi w m. Bronisławie do kategorii dróg gminnych
2017 8409 2017-09-29 Uchwała Uchwała nr XXX/180/2017 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zaliczenia odcinka drogi w m. Ojrzeń ul. Przedszkolna do kategorii dróg gminnych
2017 8410 2017-09-29 Uchwała Uchwała nr XXX/181/2017 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/146/2017 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 8411 2017-09-29 Uchwała Uchwała nr XXX/182/2017 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/247/2014 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin nauczycieli
2017 8412 2017-09-29 Uchwała Uchwała nr XXX/183/2017 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 22 września 2017 r. w sprawie podziału Gminy Ojrzeń na stałe obwody głosowania
2017 8413 2017-09-29 Uchwała Uchwała nr XXX/184/2017 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 22 września 2017 r. w sprawie podziału Gminy Ojrzeń na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2017 8414 2017-09-29 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.33.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2017 roku
2017 8415 2017-09-29 Uchwała Uchwała nr XXi/147/17 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmian Uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2017 rok.
2017 8416 2017-09-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 229/2017 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2017
2017 8417 2017-09-29 Uchwała Uchwała nr XXIII.171.2017 Rady Gminy Wąsewo z dnia 2 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Wąsewo na rok 2017
2017 8418 2017-09-29 Uchwała Uchwała nr 334/116/2017 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2017 rok
2017 8419 2017-09-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/160/2017 Rady Gminy Korczew z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 8420 2017-09-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/201/2017 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 rok
2017 8421 2017-09-29 Uchwała Uchwała nr 247/2017 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Sokołowskiego
2017 8422 2017-09-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 38/2017 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy na rok 2017.
2017 8423 2017-09-29 Uchwała Uchwała nr XXIX.192.2017 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2017 rok.
2017 8424 2017-09-29 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.32.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2017 roku
2017 8425 2017-09-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX-92/2017 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2017
2017 8426 2017-09-29 Uchwała Uchwała nr XL - 105/2017 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2017
2017 8427 2017-09-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 94/2017 Burmistrza Miasta Gostynin z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Gostynina za I półrocze 2017 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2017 roku
2017 8428 2017-09-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 89/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2017
2017 8429 2017-09-29 Uchwała Uchwała nr 264/2017 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Sokołowskiego
2017 8430 2017-09-29