Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Lipiec 2017

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2017 5708 2017-07-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/174/17 Rady Gminy Nur z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli prowadzących zajęcia w oddziałach przedszkolnych w grupach mieszanych obejmujących dzieci sześcioletnie i młodsze
2017 5709 2017-07-03 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sierpcu z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia choroby zakaźnej zwierząt – zgnilca amerykańskiego pszczół
2017 5710 2017-07-03 Uchwała Uchwała nr 206/XXI/17 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 14 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr 264/XXIV/13 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów, określenia wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów
2017 5711 2017-07-03 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 2387/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 lutego 2015 r.
2017 5712 2017-07-03 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 1719/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 2 grudnia 2016 r.
2017 5713 2017-07-03 Wyrok Wyrok nr III SA/Wa 1380/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 lipca 2016 r.
2017 5714 2017-07-03 Wyrok Wyrok nr III SA/Wa 1486/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 stycznia 2017 r.
2017 5715 2017-07-03 Wyrok Wyrok nr III SA/Wa 2929/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 grudnia 2016 r.
2017 5716 2017-07-03 Wyrok Wyrok nr III SA/Wa 967/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 marca 2017 r.
2017 5717 2017-07-03 Wyrok Wyrok nr III SA/Wa 1147/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 lipca 2016 r.
2017 5718 2017-07-03 Uchwała Uchwała nr LI/1246/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy obiektu miejskiego w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
2017 5719 2017-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/228/2017 Rady Gminy Rzekuń z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dzbenin
2017 5720 2017-07-03 Uchwała Uchwała nr XLV/306/2017 Rady Miasta Pionki z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim "Wesoły Pajacyk" w Pionkach oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka
2017 5721 2017-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/164/17 Rady Gminy w Regiminie z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
2017 5722 2017-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/247/2017 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Makowa Mazowieckiego
2017 5723 2017-07-03 Uchwała Uchwała nr XXX/226/2017 Rady Gminy Jastrząb z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Jastrząb.
2017 5724 2017-07-03 Uchwała Uchwała nr 161/XXVII/2017 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie:ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Gmina Szczawin Kościelny
2017 5725 2017-07-03 Porozumienie Porozumienie nr 1/2017 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej
2017 5726 2017-07-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/296/17 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew dla terenu położonego przy ulicy Olimpijskiej
2017 5727 2017-07-03 Uchwała Uchwała nr XXX/154/17 Rady Gminy Wilga z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla logopedów, pedagogów i psychologów zatrudnionych w Gimnazjum, szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wilga.
2017 5728 2017-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/224/2017 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Żelechów
2017 5729 2017-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/225/2017 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Żelechów
2017 5730 2017-07-03 Uchwała Uchwała nr XLI/396/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr VIII/73/15 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia programu „Wyszkowska Karta Rodziny”.
2017 5731 2017-07-03 Uchwała Uchwała nr XLI/397/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/314/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i przedszkoli, prowadzonych na terenie Gminy Wyszków przez inne niż Gmina Wyszków osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji.
2017 5732 2017-07-03 Uchwała Uchwała nr XXIII /158/ 2017 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miasta i Gminy Kosów Lacki
2017 5733 2017-07-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/159/2017 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 31 maja 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z Hali Sportowej przy Zespole Szkół w Kosowie Lackim.
2017 5734 2017-07-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/198/2017 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ustanowienia stref wolnych od dymu tytoniowego, pary z papierosów elektronicznych i substancji uwalnianych za pomocą nowatorskiego wyrobu tytoniowego.
2017 5735 2017-07-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/199/2017 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis na wspieranie nowych inwestycji
2017 5736 2017-07-03 Uchwała Uchwała nr XXI/157/17 Rady Gminy Osieck z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy i zasad zwrotu kosztów podróży
2017 5737 2017-07-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/182/17 Rady Gminy Osieck z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy i zasad zwrotu kosztów podróży
2017 5738 2017-07-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/181/17 Rady Gminy Osieck z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia wysokości diety dla Przewodniczącego Rady Gminy
2017 5739 2017-07-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/377/2017 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miasto Płońsk
2017 5740 2017-07-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/384/2017 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 5741 2017-07-03 Uchwała Uchwała nr XLII/422/17 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze serwisowej położonej w Jawczycach
2017 5742 2017-07-03 Uchwała Uchwała nr XLII/423/17 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze serwisowej położonej w Jawczycach
2017 5743 2017-07-03 Uchwała Uchwała nr XLII/424/17 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze serwisowej położonej w Konotopie
2017 5744 2017-07-03 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 3 lipca 2017 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Zwoleniu przeprowadzonych w dniu 2 lipca 2017 r.
2017 5745 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr 459/XXXIII/2017 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 86/VIII/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 maja 2011r. w sprawie określenia: 1)Zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz zwolnienia z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz – dla dyrektorów i wicedyrektorów w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechanów, 2)Zasad ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, 3)Tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, zmienionej Uchwałą Nr 117/IX/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 czerwca 2011r.,Uchwałą Nr 241/XX/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 86/VIII/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 maja 2011 roku.
2017 5746 2017-07-04 Wyrok Wyrok nr III SA/Wa 1485/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 stycznia 2017 r.
2017 5747 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr VII.321.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027
2017 5748 2017-07-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/17 Wójta Gminy Wodynie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za rok 2016
2017 5749 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/184/2017 Rady Gminy w Liwie z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/116/2016 Rady Gminy w Liwie z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Liw.
2017 5750 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/187/17 Rady Gminy w Liwie z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Liw na lata 2017-2020
2017 5751 2017-07-04 Uchwała Uchwała Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu siedleckiego
2017 5752 2017-07-04 Uchwała Uchwała Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/134/09 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 16 kwietnia 2009 roku w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Siedlecki
2017 5753 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XLI/225/2017 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za udzielone schronienie osobom i rodzinom tego pozbawionym.
2017 5754 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XLI/233/2017 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazw ulicom położonym we wsi Janiszew w gminie Zakrzew.
2017 5755 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr Nr XXXII/190/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie likwidacji Filii Biblioteki Publicznej Gminy Ciepielów w Antoniowie oraz dokonania zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciepielowie
2017 5756 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/189/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Ciepielowie
2017 5757 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/380/2017 Rady Miasta Mława z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen biletów oraz wykazu osób uprawnionych do przejazdów bezpłatnych i ulgowych w komunikacji miejskiej Miasta Mława
2017 5758 2017-07-04 Ustawa Ustawa nr XXXII/378/2017 Rady Miasta Mława z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Mława
2017 5759 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/231/17 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Olszewo-Borki na lata 2017-2020”
2017 5760 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/232/17 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zapłaty podatków i opłat za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny
2017 5761 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/312/2017 Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliszewie
2017 5762 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/313/2017 Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wieliszew
2017 5763 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/314/2017 Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/221/12 Rady Gminy Wieliszew z dnia 13 września 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2017 5764 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/318/2017 Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym położonym w miejscowości Krubin gmina Wieliszew
2017 5765 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/319/2017 Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym położonym w miejscowości Olszewnica Stara gmina Wieliszew
2017 5766 2017-07-04 Porozumienie Porozumienie nr B/BU/2017 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 15 marca 2017 r. Zarządu Powiatu Wyszkowskiego Bieżące utrzymanie dróg powiaowych na terenie Gminy Brańszczyk w 2017 roku
2017 5767 2017-07-04 Porozumienie Porozumienie nr W/BU/2017 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 15 marca 2017 r. Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Wyszków w 2017 roku
2017 5768 2017-07-04 Porozumienie Porozumienie nr Z/BU/2017 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 30 marca 2017 r. Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Zabrodzie w 2017 roku
2017 5769 2017-07-04 Porozumienie Porozumienie nr RZ/BU/2017 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 15 marca 2017 r. Bieżące utrzymaniedróg powiatowych na terenie Gminy Rząśnik w 2017 roku
2017 5770 2017-07-04 Porozumienie Porozumienie nr D/BU/2017 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 15 marca 2017 r. Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Długosiodło w 2017 roku
2017 5771 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/205/2017 Rady Gminy Radzanowo z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zasad sprawiania pogrzebu przez Gminę Radzanowo oraz zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu
2017 5772 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/207/2017 Rady Gminy Radzanowo z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Radzanowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2017 5773 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/208/2017 Rady Gminy Radzanowo z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 5774 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/209/2017 Rady Gminy Radzanowo z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radzanowo
2017 5775 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/210/2017 Rady Gminy Radzanowo z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Radzanowo, gmina Radzanowo.
2017 5776 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXI.295.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy rondu zlokalizowanemu u zbiegu ulic Topolowej i Juliana Tuwima w Mińsku Mazowieckim
2017 5777 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXI.296.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy rondu zlokalizowanemu u zbiegu ulic Mariana Langiewicza, Łąkowej i Stanisława Wyspiańskiego w Mińsku Mazowieckim
2017 5778 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXI.297.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy gen. Stanisława Popławskiego na ulicę Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim
2017 5779 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXI.300.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy gen. Zygmunta Berlinga na ulicę Miasto-Ogród w Mińsku Mazowieckim
2017 5780 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXI.301.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Rodziny Nalazków na ulicę Szkolną w Mińsku Mazowieckim
2017 5781 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXI.298.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Armii Ludowej na ulicę Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim
2017 5782 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXI.299.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Adama Rapackiego na ulicę Janka Paruzela w Mińsku Mazowieckim
2017 5783 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr 499/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat w żłobkach utworzonych przez Gminę Miasta Radomia.
2017 5784 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr 501/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Radomiu stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 161/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 3 sierpnia 2015 roku w sprawie utworzenia Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Radomiu ul. Rwańska 7.
2017 5785 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr 502/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr 171/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior-WIGOR” w Radomiu ul. Rwańska 7, zmienionej Uchwałą Nr 387/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 7 listopada 2016 r.
2017 5786 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr 503/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Radomia w 2017 r.''
2017 5787 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr 504/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 czerwca 2017 r. uchylająca uchwałę nr 423/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30  stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów
2017 5788 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr 505/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy dla placu położonego w Radomiu
2017 5789 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr 506/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w mieście Radomiu
2017 5790 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr 507/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę nr 411/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, niepublicznych szkół i placówek o uprawnieniach szkół i placówek publicznych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 5791 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr 337/XLVIII/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia nazw ulic w mieście Ostrołęka
2017 5792 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr 338/XLVIII/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia nazw ulic i placów w mieście Ostrołęka
2017 5793 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr 339/XLVIII/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia nazw ulic i placów w mieście Ostrołęka
2017 5794 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr 340/XLVIII/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia nazw ulic i placów w mieście Ostrołęka
2017 5795 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr 341/XLVIII/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy w mieście Ostrołęka
2017 5796 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr 342/XLVIII/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia nazw ulic i placów w mieście Ostrołęka
2017 5797 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr 343/XLVIII/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia nazw ulic i placów w mieście Ostrołęka
2017 5798 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr 344/XLVIII/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia nazw ulic i placów w mieście Ostrołęka
2017 5799 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr 345/XLVIII/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia nazw ulic i placów w mieście Ostrołęka
2017 5800 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr 346/XLVIII/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia nazw ulic i placów w mieście Ostrołęka
2017 5801 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr 347/XLVIII/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia nazw ulic i placów w mieście Ostrołęka
2017 5802 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr 348/XLVIII/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia nazw ulic i placów w mieście Ostrołęka
2017 5803 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr 349/XLVIII/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia nazw ulic i placów w mieście Ostrołęka
2017 5804 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr 350/XLVIII/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia nazw ulic i placów w mieście Ostrołęka
2017 5805 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/282/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
2017 5806 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/285/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Nasielsk w 2017 roku
2017 5807 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/288/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia "Regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego w Nasielsku" oraz ustalenia opłat za korzystanie ze Stadionu
2017 5808 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXII/271/17 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 21 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych i zasad ich przyznawania
2017 5809 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXII/274/17 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 21 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Miński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2017 5810 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXII/275/17 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych drogi gminnej nr 221214W na odcinku od drogi powiatowej nr 2216W do granicy powiatu mińskiego
2017 5811 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXII/276/17 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 2216W na odcinku od skrzyżowania z droga gminną nr 221214W do granicy powiatu mińskiego
2017 5812 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXII/277/17 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinków drogi powiatowej położonych w miejscowości Stojadła i zaliczenia ich do kategorii drogi gminnej
2017 5813 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXII/281/17 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 21 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu mińskiego
2017 5814 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXII/268/17 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów uczniom i studentom
2017 5815 2017-07-04 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Mińskiego z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim
2017 5816 2017-07-04 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Mińskiego z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Domu Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni
2017 5817 2017-07-04 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Mińskiego z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Domu Dziecka w Falbogach
2017 5818 2017-07-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.185.2017.AK Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 czerwca 2017 r. Rada Miejska w Łochowie
2017 5819 2017-07-04 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia „Wykazu spółek wodnych i związków spółek wodnych z terenu województwa mazowieckiego, którym przyznano dotację podmiotową z budżetu państwa oraz dotację z rezerwy celowej budżetu państwa w 2017 r.”
2017 5820 2017-07-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 368 Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Gołymin - Ośrodek
2017 5821 2017-07-04 Rozporządzenie Porządkowe Rozporządzenie porządkowe nr 8 Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zakazu w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych i ruchu pojazdów nienormatywnych na terenie m. st. Warszawy
2017 5822 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/234/2017 Rady Gminy Łyse z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłaty na terenie Gminy Łyse
2017 5823 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/235/ 2017 Rady Gminy Łyse z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia nazw ulic w miejscowości Łyse
2017 5824 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/236/2017 Rady Gminy Łyse z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Łyse
2017 5825 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/191/2017 Rady Gminy Kołbiel z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie powołania dla Bocian inkasenta podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2017 5826 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/194/2017 Rady Gminy Kołbiel z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kołbiel w 2017 roku.
2017 5827 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/189/2017 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą "Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowej Suchej"
2017 5828 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr 884/250/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 1.25) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
2017 5829 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/414/2017 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2017 - 2022
2017 5830 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/415/2017 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2017 r.
2017 5831 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/426/2017 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Programu Stypendialnego Gminy Legionowo.
2017 5832 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XXX/246/2017 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/34/2015 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa i wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia dla inkasentów
2017 5833 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XXX/250/2017 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy drogom w miejscowości Wymysły, Cegielnia-Kosewo i Kosewo
2017 5834 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XXX/251/2017 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Pomiechówek
2017 5835 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/257/2017 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmian w Statucie i ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu
2017 5836 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/259/2017 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Przasnyskiego
2017 5837 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr 222/XXVIII/2017 Rady Gminy Grudusk z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grudusk w 2017 roku
2017 5838 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr 223/XXVIII/2017 Rady Gminy Grudusk z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości diet przysługujących radnym z tytułu udziału w pracach Rady Gminy i jej organów
2017 5839 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr 224/XXVIII/2017 Rady Gminy Grudusk z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości diet przysługujących przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych za udział w posiedzeniach Rady Gminy
2017 5840 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/195/2017 Rady Gminy Sochocin z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin
2017 5841 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/201/2017 Rady Gminy Sochocin z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Sochocin instrumentem płatniczym.
2017 5842 2017-07-05 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wstąpienia kandydata na radnego w skład Rady Powiatu Łosickiego
2017 5843 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/177/2017 Rady Gminy Chynów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy sołectwa
2017 5844 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/286/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie nadania imienia Przedszkolu Gminnemu w Jaktorowie.
2017 5845 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr 557/2017 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
2017 5846 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/219/2017 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów za każde kryterium oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ostrowski
2017 5847 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/242/2017 Rady Gminy Sońsk z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/200/2017 Rady Gminy Sońsk z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sońsk w 2017 roku
2017 5848 2017-07-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 3 lipca 2017 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Celestynów przeprowadzonych w dniu 2 lipca 2017 r.
2017 5849 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XLIX/214/17 Rady Gminy Kampinos z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Kampinos i nadania jej statutu.
2017 5850 2017-07-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2017 Wójta Gminy Rzeczniów z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz planów finansowych instytucji kultury i ZOZ.
2017 5851 2017-07-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.27.2017 Wójta Gminy Klembów z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Klembów za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Klembów
2017 5852 2017-07-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 45/2017 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 10 kwietnia 2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr 37/2017 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2016 rok
2017 5853 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/ 248 / 2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 19 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/ 243/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 23 maja 2017  roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017- 2023 ze zmianami.
2017 5854 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/294/17 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy.
2017 5855 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/ 252 / 2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 19 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/197/ 2016 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017- 2023 ze zmianami.
2017 5856 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/255/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej Nr 5 im. Zbigniewa Gęsickiego „Juno” w Piastowie
2017 5857 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/257/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 19 czerwca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr IX/39/2003 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Piastowa
2017 5858 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/219/17 Rady Gminy Wodynie z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych, ustalenia przebiegu dróg gminnych oraz wyłączenia dróg z użytkowania na terenie gminy Wodynie
2017 5859 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr 431/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego „Bon Malucha”dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3
2017 5860 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr 434/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzymin w 2017 roku
2017 5861 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr 435/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 392/XXXV/2017 z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu „Radzymińska Karta Mieszkańca”.
2017 5862 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/240/2017 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik na terenie miasta Raciąż
2017 5863 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/247/2017 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2017 5864 2017-07-05 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1 Powiatowego LEkarza Weterynarii w Przysusze z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół
2017 5865 2017-07-05 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 9/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łosicach z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu łosickiego
2017 5866 2017-07-06 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia informacji o wykreśleniu z rejestru związków międzygminnych Związku Gmin Północnego Mazowsza z siedzibą w Sierpcu
2017 5867 2017-07-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.162.2017.AK Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 czerwca 2017 r. Rada Miasta Józefów
2017 5868 2017-07-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 20.2017 Wójta Gminy Kowala z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz planów finansowych instytucji kultury i ZOZ.
2017 5869 2017-07-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2017 Wójta Gminy Suchożebry z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu Gminy Suchożebry za rok 2016, informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Suchożebry na dzień 31 grudnia 2016 roku, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Krześlinie za rok 2016 oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Suchożebrach za rok 2016.
2017 5870 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XLII/181/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Dla Gminy Mogielnica na lata 2017 – 2020
2017 5871 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII-350/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej z siedzibą w Wołominie, ul. Legionów 85 poprzez przeniesienie jego siedziby
2017 5872 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XLII/182/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Mogielnica.
2017 5873 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/140/17 Rady Gminy w Regiminie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
2017 5874 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XLII/ 184 /2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Kilińskiego w Mogielnicy.
2017 5875 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/212/2017 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie: wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na drodze powiatowej w m. Wąsy
2017 5876 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr 126/XXIV/2017 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dzierzgowo
2017 5877 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/295/17 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach na stanowiskach niewymiennych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Sochaczew
2017 5878 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr 127/XXIV/2017 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie: przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Dzierzgowo na lata 2017-2021
2017 5879 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/211/2017 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2017 5880 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr 155/XXII/2017 Rady Gminy Zawidz z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela
2017 5881 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/210/2017 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie – Przychodni Opieki Zdrowotnej.
2017 5882 2017-07-06 Informacja Informacja nr 3/2017 Starosty Pułtuskiego z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Dzbanice, gmina Pokrzywnica
2017 5883 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/429/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie nadania oraz zmiany nazw ulic, placów i rond w mieście Siedlce
2017 5884 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/192/2017 Rady Gminy w Platerowie z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Platerowie
2017 5885 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/427/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/139/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Miasto Siedlce oraz określenia warunków częściowego zwolnienia od ich ponoszenia.
2017 5886 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/162/2017 Rady Gminy Tczów z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć doradców zawodowych
2017 5887 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/164/2017 Rady Gminy Tczów z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie określenia jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi
2017 5888 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr 229/XXVI/2017 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie ograniczenia zakazu używania jednostek pływających o napędzie spalinowym na zbiorniku wodnym Siczki, gm. Jedlnia Letnisko, powiat radomski wprowadzonego uchwałą nr 111/XIII/2016 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 29 stycznia 2016r.
2017 5889 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/193/2017 Rady Gminy w Platerowie z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie
2017 5890 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/194/2017 Rady Gminy w Platerowie z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych Gminy Platerów biorących udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
2017 5891 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr 232/XXVI/2017 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zaliczenia odcinka południowej obwodnicy Radomia, na terenie gminy Kowala do kategorii dróg powiatowych
2017 5892 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr 233/XXVI/2017 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Jedlance
2017 5893 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII.146.2017 Rady Gminy w Promnie z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Promnie.
2017 5894 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XLI/247/2017 Rady Miasta Garwolina z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Garwolińska Karta Weterana
2017 5895 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XX/153/2017 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg powiatowych oraz umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.
2017 5896 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/195/2017 Rady Gminy Policzna z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Policzna absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2016 rok.
2017 5897 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr 232.XXXVIII.2017 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych prowadzonych przez inne niż Powiat Sierpecki osoby prawne lub osoby fizyczne oraz niepublicznych szkół i placówek, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji
2017 5898 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/273/17 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa obejmującego działki o nr ewid. 854, 855, 918/5 w ich granicach ewidencyjnych.
2017 5899 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/276/17 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Grabce-Towarzystwo i Grabce Wręckie - Obszar I.
2017 5900 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/214/2017 Rady Gminy Leszno z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Leszno
2017 5901 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/215/2017 Rady Gminy Leszno z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, których organem prowadzącym jest Gmina Leszno
2017 5902 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/218/2017 Rady Gminy Leszno z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Leszno instrumentem płatniczym
2017 5903 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/153/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet radnym Rady Gminy Olszanka.
2017 5904 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr 305/XXXVI/17 Rady Miasta Milanówka z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 248/XXX/17 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi dla jednostek organizacyjnych Miasta Milanówka
2017 5905 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr 306/XXXVI/17 Rady Miasta Milanówka z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Milanówek w 2017 roku na zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne
2017 5906 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV.310.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Wielgolas Duchnowski, gmina Halinów.
2017 5907 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII.224.2017 Rady Gminy Kowala z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za udzielone schronienie osobom
2017 5908 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/215/2017 Rady Gminy Brochów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brochów w 2017 roku
2017 5909 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr 150/XXVI/2017 Rady Gminy Staroźreby z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Staroźreby
2017 5910 2017-07-07 Decyzja Decyzja nr DRE.WRC.4210.9.10.2017.1425.X.ESz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 6 lipca 2017 r.
2017 5911 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XLI/333/17 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Tarczyn Nr XL/382/02 z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie ustalenia oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom
2017 5912 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/222/2017 Rady Gminy Teresin z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/214/2017 Rady Gminy Teresin z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Teresin oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2017 5913 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr V/41/17 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany w statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Chlewiskach
2017 5914 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/188/2017 Rady Gminy Baranowo z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2017 5915 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/196/2017 Rady Gminy Baranowo z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych przy zespołach szkół w Baranowie.
2017 5916 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr VI.26.2017 Rady Gminy Jasieniec z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Jasieniec na lata 2017-2020.
2017 5917 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr VI.28.2017 Rady Gminy Jasieniec z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasieńcu
2017 5918 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/284/17 Rady Gminy Stare Babice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych w Gminie Stare Babice, we wsiach: Borzęcin Duży, Wojcieszyn, Koczargi Stare, Lipków, Stare Babice, Babice Nowe, Latchorzew, Lubiczów, Blizne Jasińskiego i Blizne Łaszczyńskiego
2017 5919 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XX.295.2017 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVII.251.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2017 - 2030
2017 5920 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XX.296.2017 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV.224.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 25 października 2016 r. w sprawie nadania nazw drogom publicznym i drogom wewnętrznym w miejscowości Jaźwie
2017 5921 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XX.297.2017 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazw ulic będących drogami publicznymi w miejscowości Jarzębia Łąka
2017 5922 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XX.298.2017 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym i szkoleniu pożarniczym członka ochotniczej straży pożarnej
2017 5923 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XX.299.2017 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV.232.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczuz dnia 25 października 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz zagospodarowania tych odpadów
2017 5924 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XX.300.2017 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletnich szkół podstawowych oraz zespołu szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tłuszcz w ośmioletnie szkoły podstawowe
2017 5925 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr 219/XXXVII/2017 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok.
2017 5926 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr 223/XXXVII/2017 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 5 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
2017 5927 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr 224/XXXVII/2017 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2017 5928 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr 229/XXXVII/2017 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 5 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Małkinia Górna służebnościami przesyłu.
2017 5929 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII.351.2017 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Pruszkowa.
2017 5930 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV.355.2017 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów i nauczycieli wspomagających w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Pruszków.
2017 5931 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr 123/2017 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 30 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok
2017 5932 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXX/259/2017 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Białobrzegi.
2017 5933 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/225/2017 Rady Gminy Wierzbica z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Wierzbica
2017 5934 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr 253/XL/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzelach.
2017 5935 2017-07-07 Wyrok Wyrok nr III SA/Wa 1079/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 lipca 2016 r.
2017 5936 2017-07-07 Wyrok Wyrok nr III SA/Wa 1063/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 lipca 2016 r.
2017 5937 2017-07-07 Wyrok Wyrok nr III SA/Wa 1148/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 lipca 2016 r.
2017 5938 2017-07-07 Postanowienie Postanowienie nr DWW-773-11/17 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2017 5939 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/388/2017 Rady Miasta Mława z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazw ulic
2017 5940 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/123/17 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wiśniewo.
2017 5941 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XL/214/17 Rady Gminy Leoncin z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały NR XXXII/164/16 Rady Gminy Leoncin z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Leoncin
2017 5942 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/242/2017 Rady Gminy Jadów z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jadów
2017 5943 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/152/2017 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Garwolinie
2017 5944 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXV/177/17 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie określenia innego sposobu udokumentowania wykonania obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych
2017 5945 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/245/17 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grójcu
2017 5946 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/154/2017 Rady Gminy Domanice z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli niewymienionych w art.42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Domanice.
2017 5947 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/158/2017 Rady Gminy Borowie z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Borowie innym instrumentem płatniczym
2017 5948 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/164/17 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu makowskiego
2017 5949 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/296/17 Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kobyłka w 2017 roku
2017 5950 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/322/17 Rady Miasta Kobyłka z dnia 22 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXII/291/17 Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 lutego 2017r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Miasto Kobyłka
2017 5951 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr 283/17 Rady Gminy Celestynów z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Celestynów składanej przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.
2017 5952 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr 284/17 Rady Gminy Celestynów z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dąbrówka.
2017 5953 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/192/2017 Rady Gminy Stoczek z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/25/2015 Rady Gminy Stoczek z dnia 2 marca 2015r. w sprawie zasad poboru podatków i wynagrodzenia inkasentów
2017 5954 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/193/2017 Rady Gminy Stoczek z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/35/2015 Rady Gminy Stoczek z dnia 2 marca 2015r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2017 5955 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/194/2017 Rady Gminy Stoczek z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2017 5956 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/353/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy „Mariana Buczka” na ulicę „Mikołaja Kopernika” w mieście Karczew
2017 5957 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/361/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Karczew, jak również gminnym jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu lub osoby uprawnionych do udzielania tych ulg
2017 5958 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/362/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/87/2015 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 14 lipca 2015 r. dotyczącej zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Karczewa w przedmiocie Budżetu Partycypacyjnego
2017 5959 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/346/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/302/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
2017 5960 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/345/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy „Generała Zygmunta Berlinga” na ulicę „ Gen. Stanisława Maczka” w mieście Karczew
2017 5961 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr 94/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy miasto Radom, w której zostały przekroczone poziomy dopuszczalne pyłu zawieszonego PM10 oraz PM2,5 w powietrzu
2017 5962 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr 95/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy miasto Płock, w której zostały przekroczone poziomy dopuszczalne pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu
2017 5963 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr 96/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracja warszawska, w której zostały przekroczone poziomy dopuszczalne pyłu zawieszonego PM10 i dwutlenku azotu w powietrzu
2017 5964 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr 97/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracja warszawska, w której został przekroczony poziom dopuszczalny dla pyłu zawieszonego PM2,5
2017 5965 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr 98/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej, w której zostały przekroczone poziomy dopuszczalne pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu
2017 5966 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr 99/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie programu ochrony powietrza dla stref województwa mazowieckiego, w których został przekroczony poziom docelowy benzo(a)pirenu w powietrzu
2017 5967 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXI/172/2017 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr V/24/2015 z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2017 5968 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXI/176/2017 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności, jak również trybu ich pobierania.
2017 5969 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXI/177/2017 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.
2017 5970 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXI/183/2017 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieżuniu do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bieżuń.
2017 5971 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr 86/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2017 rok
2017 5972 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr 93/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Mława oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Mława
2017 5973 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr 103/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej w wojewódzkim publicznym transporcie zbiorowym
2017 5974 2017-07-10 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie powierzenia Miastu Przasnysz obowiązku realizacji prac remontowych na grobach i cmentarzach wojennych oraz przyznania dotacji na ten cel
2017 5975 2017-07-10 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Czernice Borowe obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2017 5976 2017-07-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.188.2017.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 lipca 2017 r. Rada Gniny Brudzeń Duży
2017 5977 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/148/2017 Rady Gminy Sabnie z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2030
2017 5978 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr 564/XXXIII/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy.
2017 5979 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/246/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długosiodle.
2017 5980 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr 565/XXXIII/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy.
2017 5981 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/247/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/231/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Długosiodło
2017 5982 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr 566/XXXIII/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy.
2017 5983 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/252/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Sieczychy do kategorii dróg gminnych
2017 5984 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr 567/XXXIII/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy.
2017 5985 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/253/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Stare Bosewo - ul. Wąska do kategorii dróg gminnych
2017 5986 2017-07-10 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 2815/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 lutego 2016 r.
2017 5987 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr 253/XXXVI/2017 Rady Gminy w Mochowie z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Mochowo instrumentem płatniczym
2017 5988 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr 568/XXXIII/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy.
2017 5989 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr 257/XXXVI/2017 Rady Gminy w Mochowie z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Mochowie
2017 5990 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr 569/XXXIII/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy.
2017 5991 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/237/2017 Rady Gminy Zakroczym z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/196/2016 Rady Gminy Zakroczym z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
2017 5992 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr 570/XXXIII/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy.
2017 5993 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr 571/XXXIII/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy.
2017 5994 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/279/2017 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/171/2012 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 25 września 2012 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Przasnysz
2017 5995 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr 572/XXXIII/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy.
2017 5996 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr 573/XXXIII/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy.
2017 5997 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr 574/XXXIII/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy.
2017 5998 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr 575/XXXIII/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy.
2017 5999 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr 584/XXXIII/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka.
2017 6000 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/255/2017 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji dla Miasta Ostrów Mazowiecka
2017 6001 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr 588/XXXIII/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Systemu Informacji Miejskiej na terenie Gminy Miasto - Płock.
2017 6002 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/257/2017 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg miasta Ostrów Mazowiecka do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2017 6003 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr 589/XXXIII/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad korzystania z parków, skwerów i placów miejskich zlokalizowanych na terenie Gminy – Miasto Płock
2017 6004 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/258/2017 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg miasta Ostrów Mazowiecka do kategorii dróg gminnych i  ustalenia ich przebiegu
2017 6005 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/259/2017 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych
2017 6006 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/260/2017 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie statutu Środowiskowego Domu Samopomocy typu „A i B” w Ostrowi Mazowieckiej
2017 6007 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/262/2017 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany opisu granic okręgów wyborczych w Mieście Ostrów Mazowiecka.
2017 6008 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/263/2017 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany opisu granic obwodów głosowania w Mieście Ostrów Mazowiecka
2017 6009 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/324/17 Rady Gminy Stare Babice z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zaliczenia istniejących dróg na obszarze Gminy Stare Babice do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2017 6010 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/330/17 Rady Gminy Stare Babice z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 6011 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/331/17 Rady Gminy Stare Babice z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych na terenie Gminy Stare Babice
2017 6012 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/333/17 Rady Gminy Stare Babice z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Szkoły Podstawowej w Zielonkach Parcele
2017 6013 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/334/17 Rady Gminy Stare Babice z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 6014 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/154/2017 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Szelków.
2017 6015 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr 590/XXXIII/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad korzystania z placów zabaw, siłowni zewnętrznych, boisk sportowych, fontann miejskich oraz molo spacerowego zlokalizowanych na terenie Gminy – Miasto Płock
2017 6016 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/170/2017 Rady Gminy Ceranów z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2017 6017 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/167/2017 Rady Gminy Ceranów z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sokołowskiemu na realizację zadań pod nazwą "Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3903W w miejscowości Noski" i "Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3904W w miejscowości Długie Grzymki"
2017 6018 2017-07-10 Porozumienie Porozumienie nr 9/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 13 czerwca 2017 r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego - Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Mińskim, reprezentowanym przez: 1. Antoniego Jana Tarczyńskiego – Starostę Mińskiego 2. Krzysztofa Płochockiego – Wicestarostę Powiatu Mińskiego zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2017 6019 2017-07-10 Porozumienie Porozumienie nr 6/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 kwietnia 2017 r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego - Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Mińskim, reprezentowanym przez: 1. Antoniego Jana Tarczyńskiego – Starostę Mińskiego 2. Krzysztofa Płochockiego – Wicestarostę Powiatu Mińskiego zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2017 6020 2017-07-10 Porozumienie Porozumienie nr 2/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 13 lutego 2017 r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego - Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Mińskim, reprezentowanym przez: 1. Antoniego Jana Tarczyńskiego – Starostę Mińskiego 2. Krzysztofa Płochockiego – Wicestarostę Powiatu Mińskiego zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2017 6021 2017-07-11 Uchwała Uchwała nr XXIX.134.2017 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Rzeczniowie.
2017 6022 2017-07-11 Uchwała Uchwała nr L/390/2017 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Płońsk dla terenu położonego przy ul. Żołnierzy Wyklętych
2017 6023 2017-07-11 Uchwała Uchwała nr L/391/2017 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Płońsk dla terenów położonych w obrębie ulic: Związku Walki Młodych, Warszawskiej, Prostej i Wyszogrodzkiej oraz w obrębie ulic: Płockiej, Warszawskiej, Związku Walki Młodych i 1 – Maja
2017 6024 2017-07-11 Uchwała Uchwała nr L/392/2017 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Płońsk dla terenu położonego przy ul. Klonowej
2017 6025 2017-07-11 Uchwała Uchwała nr 56/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie : sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego, informacji o stanie mienia powiatu oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego w Błoniu za 2016 rok
2017 6026 2017-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/182/2017 Rady Gminy Mirów z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których Gmina Mirów jest organem prowadzącym
2017 6027 2017-07-11 Uchwała Uchwała nr 499/VII/32/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 15/13, 15/17 i 15/18 z obrębu 0010 (Kawęczynek-Borowina) w gminie Konstancin-Jeziorna.
2017 6028 2017-07-11 Uchwała Uchwała nr 502/VII/32/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2017-2020
2017 6029 2017-07-11 Uchwała Uchwała nr 535/VII/34/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie nadania publicznej drodze gminnej położonej w Konstancinie-Jeziornie, biegnącej wzdłuż rzeki Jeziorki, od mostu na rzece w rejonie Parku Zdrojowego do ulicy Szpitalnej nazwy ulica „Bulwar im. prof. Jana Haftka"
2017 6030 2017-07-11 Uchwała Uchwała nr XXVI.207.2017 Rady Gminy Stromiec z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stromiec.
2017 6031 2017-07-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/2017 Wójta Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
2017 6032 2017-07-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 130/2017 Wójta Gminy Sabnie z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sabnie za 2016r.
2017 6033 2017-07-11 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Powiatu Ciechanowskiego
2017 6034 2017-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXI.275.2017 Rady Gminy Prażmów z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Prażmów na lata 2017-2021
2017 6035 2017-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXI.287.2017 Rady Gminy Prażmów z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Błonie
2017 6036 2017-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXII.288.2017 Rady Gminy Prażmów z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowe Wągrodno
2017 6037 2017-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/157/17 Rady Gminy Wilga z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Wildze
2017 6038 2017-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/159/17 Rady Gminy Wilga z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
2017 6039 2017-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/160/17 Rady Gminy Wilga z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów placówek oświatowych na terenie gminy Wilga.
2017 6040 2017-07-11 Uchwała Uchwała nr XXV/175/2017 Rady Gminy Lelis z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Białobiel
2017 6041 2017-07-11 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Rzeczniowie.
2017 6042 2017-07-11 Uchwała Uchwała nr XLI /253 /2017 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie przekazania Gminie Chynów drogi powiatowej, (byłej drogi wojewódzkiej), na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 50 w m. Drwalew do skrzyżowania z drogą krajową nr 50 w m. Chynów, w granicach Powiatu Grójeckiego.
2017 6043 2017-07-11 Uchwała Uchwała nr XXV/192/2017 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za ścieki dowożone do Oczyszczalni Ścieków w Pokrzywnicy
2017 6044 2017-07-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/188/2017 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zasad przyznawania Stypendium Starosty Szydłowieckiego.
2017 6045 2017-07-11 Uchwała Uchwała nr 304/LXI/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Miasta Gostynina.
2017 6046 2017-07-11 Uchwała Uchwała nr LI/390/17 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie Regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
2017 6047 2017-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/383/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszkowa dla wybranych terenów położonych w miejscowości Wyszków.
2017 6048 2017-07-11 Uchwała Uchwała nr XXII/164/17 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w miejscowości Murzynowo- dz. Nr ewid. 99
2017 6049 2017-07-11 Uchwała Uchwała nr 998/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Bobrowiec
2017 6050 2017-07-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2017 Wójta Gminy Gzy z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2016.
2017 6051 2017-07-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 48/2017 Wójta Gminy Celestynów z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Celestynów oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Celestynów za 2016 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2016 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2016 rok
2017 6052 2017-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/335/17 Rady Miasta Zielonka z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zielonka – w rejonie ul. Wyszyńskiego - obszar IV
2017 6053 2017-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/336/17 Rady Miasta Zielonka z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zielonka – w rejonie bocznicy kolejowej - obszar V
2017 6054 2017-07-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/2017 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pokrzywnica, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokrzywnicy
2017 6055 2017-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/337/17 Rady Miasta Zielonka z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zielonka – w rejonie od ul. Leśnej do ul. Wojska Polskiego - obszar VI
2017 6056 2017-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/338/17 Rady Miasta Zielonka z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zielonka w rejonie poniżej ul. Bankowej - obszar VII
2017 6057 2017-07-12 Uchwała Uchwała nr 563/2017 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka D3
2017 6058 2017-07-12 Uchwała Uchwała nr 7. 51.2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XXXV/265/2017 Rady Gminy Czosnów z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie określenia opłaty prolongacyjnej
2017 6059 2017-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/339/17 Rady Miasta Zielonka z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 6060 2017-07-12 Uchwała Uchwała nr 564/2017 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Marynin po północnej stronie ul. Gospodarczej w Gminie Grodzisk Mazowiecki – obszar I
2017 6061 2017-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/340/17 Rady Miasta Zielonka z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Zielonka
2017 6062 2017-07-12 Uchwała Uchwała nr 9.60.2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr 127/XIX/17 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Boguty-Pianki dla publicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Gmina Boguty-Pianki.
2017 6063 2017-07-12 Uchwała Uchwała nr 9.63.2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XXXIII/152/2017 Rady Gminy Sadowne z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub remonty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Sadowne
2017 6064 2017-07-12 Uchwała Uchwała nr 10.66.2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr XXIV.182.2017 Rady Gminy Głowaczów z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół prowadzonych na terenie Gminy Głowaczów przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego organy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystywania
2017 6065 2017-07-12 Uchwała Uchwała nr 10.67.2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr XXXII/211/17 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Szydłowiec
2017 6066 2017-07-12 Uchwała Uchwała nr 10.71.2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie orzeczenia o nieważności Uchwały Nr 267/XXXII/17 Rady Miasta Milanówka z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy Milanówek na zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne
2017 6067 2017-07-12 Uchwała Uchwała nr 10.72.2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Rady Miasta Milanówka Nr 268/XXXII/17 z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Milanówka
2017 6068 2017-07-12 Uchwała Uchwała nr LII/1251/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie wyboru sposobu i formy wykonywania zadania własnego m.st. Warszawy polegającego na zagospodarowaniu odpadów komunalnych
2017 6069 2017-07-12 Uchwała Uchwała nr LII/1260/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie utworzenia Żłobka nr 56 w Warszawie, ul. Truskawkowa 5
2017 6070 2017-07-12 Uchwała Uchwała nr LII/1261/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie utworzenia Żłobka nr 57 w Warszawie, ul. Książkowa 2
2017 6071 2017-07-12 Uchwała Uchwała nr LII/1262/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie utworzenia Żłobka nr 58 w Warszawie, ul. Krzyżówki 24
2017 6072 2017-07-12 Uchwała Uchwała nr LII/1263/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie utworzenia Żłobka nr 59 w Warszawie, ul. Skarbka z Gór 9
2017 6073 2017-07-12 Uchwała Uchwała nr LII/1264/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie utworzenia Żłobka nr 60 w Warszawie, ul. Rydygiera 8A
2017 6074 2017-07-12 Uchwała Uchwała nr LII/1265/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Żłobka nr 53 w Warszawie, ul. Akacjowa 15
2017 6075 2017-07-12 Uchwała Uchwała nr LII/1266/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół
2017 6076 2017-07-12 Uchwała Uchwała nr LII/1267/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej m.st. Warszawy - Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie” i likwidacji Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej "Ośrodek Nowolipie"
2017 6077 2017-07-12 Uchwała Uchwała nr LII/1269/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i osoby fizyczne oraz dla innych niż m.st. Warszawa osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 6078 2017-07-12 Uchwała Uchwała nr LII/1270/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego Biura Finansów Oświaty m.st. Warszawy oraz niektórych dzielnicowych biur finansów oświaty m.st. Warszawy, a także zmiany nazw i statutów niektórych jednostek obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek oświatowych
2017 6079 2017-07-12 Uchwała Uchwała nr LII/1271/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy
2017 6080 2017-07-12 Uchwała Uchwała nr LII/1275/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Warszawie, ul. gen. K. Ziemskiego "Wachnowskiego" 22, podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej nr 217 z Oddziałami Integracyjnymi im. "Obrońców Radiostacji AK w Rembertowie" w Warszawie, ul. I. Paderewskiego 45
2017 6081 2017-07-12 Uchwała Uchwała nr LII/1276/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m.st. Warszawie
2017 6082 2017-07-12 Uchwała Uchwała nr LII/1277/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie inwestycji początkowych na rzecz nowej działalności gospodarczej na terenie m.st. Warszawy
2017 6083 2017-07-12 Uchwała Uchwała nr LII/1278/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Foksal
2017 6084 2017-07-12 Uchwała Uchwała nr LII/1279/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości położonej przy ulicy Tanecznej 74
2017 6085 2017-07-12 Uchwała Uchwała nr LII/1280/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie zmiany statutu jednostki budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie
2017 6086 2017-07-12 Uchwała Uchwała nr LII/1281/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2017 6087 2017-07-12 Uchwała Uchwała nr LII/1282/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
2017 6088 2017-07-12 Uchwała Uchwała nr LII/1283/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie niektórych pomników przyrody położonych na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
2017 6089 2017-07-12 Uchwała Uchwała nr LII/1288/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2017 6090 2017-07-12 Uchwała Uchwała nr LII/1289/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zniżek w cenach biletów za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie dla osób zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych we właściwym urzędzie skarbowym oraz dla dzieci tych osób
2017 6091 2017-07-12 Uchwała Uchwała nr LII/1290/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów
2017 6092 2017-07-12 Uchwała Uchwała nr LII/1297/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie zwolnienia z opłat osób obowiązanych do ubiegania się o wydanie nowego prawa jazdy oraz nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu z powodu zmiany administracyjnej
2017 6093 2017-07-12 Uchwała Uchwała nr LII/1299/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie zniesienia nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
2017 6094 2017-07-12 Uchwała Uchwała nr LII/1300/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
2017 6095 2017-07-12 Uchwała Uchwała nr LII/1301/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie nadania i zniesienia nazw ulic w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
2017 6096 2017-07-12 Uchwała Uchwała nr LII/1302/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
2017 6097 2017-07-12 Uchwała Uchwała nr LII/1303/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
2017 6098 2017-07-12 Uchwała Uchwała nr 195/XXVIII/2017 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zabytkami dla Miasta i Gminy Gąbin na lata 2018 - 2022".
2017 6099 2017-07-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Wyszogród z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2016
2017 6100 2017-07-12 Uchwała Uchwała nr 532/17 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Mińskiego, sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim oraz informacji o stanie mienia Powiatu za 2016r.
2017 6101 2017-07-12 Postanowienie Postanowienie nr DWW-773-12/17 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2017 6102 2017-07-12 Postanowienie Postanowienie nr DWW-773-13/17 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2017 6103 2017-07-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/218/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsiach Hornówek i Truskaw
2017 6104 2017-07-12 Uchwała Uchwała nr LI/402/17 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Otwocka konsultacji społecznych w sprawie ustalenia części wydatków z budżetu miasta Otwocka na rok 2018.
2017 6105 2017-07-13 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.70.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2016 roku
2017 6106 2017-07-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 54/2016 Wójta Gminy Poświętne z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.
2017 6107 2017-07-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/177/16 Rady Gminy Leoncin z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2016 rok
2017 6108 2017-07-13 Uchwała Uchwała nr XXII/176/2016 Rady Gminy Przasnysz z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2016 Nr XIII/100/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 19 grudnia 2015 roku.
2017 6109 2017-07-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.189.2016 Burmistrza Miasta Marki z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2016 rok.
2017 6110 2017-07-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/136/16 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2016 rok
2017 6111 2017-07-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.200.2016 Burmistrza Miasta Marki z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2016 rok.
2017 6112 2017-07-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/161/2016 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2016 r. zmiany Uchwały Budżetowej Rady Powiatu w Szydłowcu na rok 2016.
2017 6113 2017-07-13 Uchwała Uchwała nr XXI/142/16 Rady Gminy Nur z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016 rok
2017 6114 2017-07-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/210/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/127/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2016 rok
2017 6115 2017-07-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 130/2016 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2016 Nr XIII/100/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 19 grudnia 2015 roku.
2017 6116 2017-07-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.208.2016 Burmistrza Miasta Marki z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2016 rok.
2017 6117 2017-07-13 Uchwała Uchwała nr LIV/2/2016 Zgromadzenia Związku Gmin Północnego Mazowsza w likwidacji z dnia 28 grudnia 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Północnego Mazowsza na rok 2016
2017 6118 2017-07-13 Uchwała Uchwała nr 88/2016 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2016 rok
2017 6119 2017-07-13 Uchwała Uchwała nr XX/163/2016 Rady Gminy Suchożebry z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016.
2017 6120 2017-07-13 Uchwała Uchwała nr 100/2016 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2016 rok
2017 6121 2017-07-13 Uchwała Uchwała nr 431/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2017 6122 2017-07-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 128/2016 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2016 Nr XIII/100/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 19 grudnia 2015 roku.
2017 6123 2017-07-13 Uchwała Uchwała nr XX/57/16 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016
2017 6124 2017-07-13 Uchwała Uchwała nr 108/2016 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2016 rok
2017 6125 2017-07-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/152/2016 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na 2016 rok.
2017 6126 2017-07-13 Uchwała Uchwała nr 228/2016 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na 2016 r.
2017 6127 2017-07-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/207/2016 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2016 rok
2017 6128 2017-07-13 Uchwała Uchwała nr 229/2016 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 27 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
2017 6129 2017-07-13 Uchwała Uchwała nr 230/2016 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok
2017 6130 2017-07-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/139/2016 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok Powiatu Siedleckiego
2017 6131 2017-07-13 Uchwała Uchwała nr 77/2016 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2016 rok
2017 6132 2017-07-13 Uchwała Uchwała nr XVI/110/2016 Rady Gminy w Broku z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.
2017 6133 2017-07-13 Uchwała Uchwała nr 93/2016 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 19 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2016 rok
2017 6134 2017-07-13 Uchwała Uchwała nr 117/2016 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2016 rok
2017 6135 2017-07-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 201/2016 Wójta Gminy Michałowice z dnia 24 października 2016 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016 Gminy Michałowice Nr XII/118/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r.
2017 6136 2017-07-13 Uchwała Uchwała nr XXV/327/2016 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2016 r.
2017 6137 2017-07-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 208/2016 Wójta Gminy Michałowice z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016 Gminy Michałowice Nr XII/118/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r.
2017 6138 2017-07-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/182/16 Rady Miejskiej w Warce z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.
2017 6139 2017-07-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 219/2016 Wójta Gminy Michałowice z dnia 25 października 2016 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016 Gminy Michałowice Nr XII/118/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r.
2017 6140 2017-07-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 232/2016 Wójta Gminy Michałowice z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016 Gminy Michałowice Nr XII/118/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r.
2017 6141 2017-07-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 238/2016 Wójta Gminy Michałowice z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016 Gminy Michałowice Nr XII/118/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r.
2017 6142 2017-07-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/281/2016 Rady Gminy Jabłonna z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2016
2017 6143 2017-07-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/130/2016 Rady Gminy Rzewnie z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016.
2017 6144 2017-07-13 Uchwała Uchwała nr XXI/122/2016 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2016 rok
2017 6145 2017-07-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 193/2016 Wójta Gminy Michałowice z dnia 3 października 2016 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016 Gminy Michałowice Nr XII/118/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r.
2017 6146 2017-07-13 Uchwała Uchwała nr V/18/97/2016 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2016 rok
2017 6147 2017-07-13 Uchwała Uchwała nr V/19/105/2016 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2016 rok
2017 6148 2017-07-13 Uchwała Uchwała nr XXII/120/2016 Rady Gminy Rzewnie z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016.
2017 6149 2017-07-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 195/2016 Wójta Gminy Michałowice z dnia 14 października 2016 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016 Gminy Michałowice Nr XII/118/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r.
2017 6150 2017-07-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 186/2016 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2016
2017 6151 2017-07-13 Uchwała Uchwała nr 150.2016 Zgromadzenia Związku Gmin “Radomka” z siedzibą w Przytyku z dnia 14 września 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Związku Gmin "RADOMKA" na 2016 rok
2017 6152 2017-07-13 Uchwała Uchwała nr 97.2016 Zarządu Związku Gmin “Radomka” z siedzibą w Przytyku z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Związku Gmin "Radomka" na 2016 rok
2017 6153 2017-07-13 Uchwała Uchwała nr XXV/240/16 Rady Gminy Stare Babice z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Stare Babice na 2016 rok.
2017 6154 2017-07-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.127.2016 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2016
2017 6155 2017-07-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.140.2016 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2016
2017 6156 2017-07-13 Uchwała Uchwała nr 121/2016 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2016 rok
2017 6157 2017-07-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/158/2016 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na 2016 rok.
2017 6158 2017-07-13 Uchwała Uchwała nr 154.2016 Zgromadzenia Związku Gmin “Radomka” z siedzibą w Przytyku z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Związku Gmin "Radomka" na 2016 r.
2017 6159 2017-07-13 Uchwała Uchwała nr 152.2016 Zgromadzenia Związku Gmin “Radomka” z siedzibą w Przytyku z dnia 2 października 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Związku Gmin "Radomka" na 2016 rok
2017 6160 2017-07-13 Uchwała Uchwała nr XXII/157/16 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2016
2017 6161 2017-07-13 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.72.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2016 roku
2017 6162 2017-07-13 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.73.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2016 roku
2017 6163 2017-07-13 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.74.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2016 roku
2017 6164 2017-07-13 Uchwała Uchwała nr 93.2016 Zarządu Związku Gmin “Radomka” z siedzibą w Przytyku z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2016 rok.
2017 6165 2017-07-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/103/2016 Rady Gminy Chotcza z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016
2017 6166 2017-07-13 Uchwała Uchwała nr V/29/2015 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Węgrowskiego na 2015 rok
2017 6167 2017-07-13 Uchwała Uchwała nr VI/42/2015 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Węgrowskiego na 2015 rok
2017 6168 2017-07-13 Uchwała Uchwała nr VII/63/2015 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Węgrowskiego na 2015 rok
2017 6169 2017-07-13 Uchwała Uchwała nr XXX/249/16 Rady Miasta Zielonka z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2016
2017 6170 2017-07-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.15.2017 Wójta Gminy Sanniki z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2016
2017 6171 2017-07-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.14.2017 Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Zabrodzie za 2016 rok.
2017 6172 2017-07-13 Uchwała Uchwała nr XX/139/17 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
2017 6173 2017-07-13 Uchwała Uchwała nr XXI/148/17 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Czarni w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Czarni.
2017 6174 2017-07-13 Uchwała Uchwała nr XXI/149/17 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Surowem w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Brata Zenona Żebrowskiego w Surowem.
2017 6175 2017-07-13 Uchwała Uchwała nr XXI/153/17 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Czarnia.
2017 6176 2017-07-13 Uchwała Uchwała nr XXI/154/17 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia stawek kosztów eksploatacji pomieszczeń wykorzystywanych w calu realizacji zadań e-klubu w ramach projektu "E-kompetencje bez barier" nr POPC.03.01.00-00-0007/16
2017 6177 2017-07-13 Postanowienie Postanowienie nr 6/2017 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu Przasnyskiego
2017 6178 2017-07-13 Uchwała Uchwała nr 1006/257/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 4 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Wykazu Projektów Pozakonkursowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
2017 6179 2017-07-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/31/2017 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Jedlińsk przez inne niż Gmina Jedlińsk osoby prawne i osoby fizyczne oraz dla, innych niż prowadzonych przez Gminę Jedlińsk, osób prawnych i fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2017 6180 2017-07-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/188/2017 Rady Gminy Jakubów z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Jakubów
2017 6181 2017-07-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/2017 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Rzekuń, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz informację o stanie mienia komunalnego za 2016 rok
2017 6182 2017-07-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 31/2017 Wójta Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z  wykonania budżetu Gminy Garbatka-Letnisko za rok 2016
2017 6183 2017-07-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2017 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie:przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szczawin Kościelny za 2016 rok, sprawozdania z wykonania planu fuinansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Szczawin Kościelny za 2016 rok.
2017 6184 2017-07-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 200/2017 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Wiśniew za 2016 rok
2017 6185 2017-07-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/2017 Burmistrza Łochowa z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z  wykonania budżetu Gminy Łochów za 2016 rok
2017 6186 2017-07-13 Uchwała Uchwała nr XL/313/2017 Rady Gminy Cegłów z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze powiatowej położonej w miejscowości Rudnik
2017 6187 2017-07-13 Uchwała Uchwała nr XL/314/2017 Rady Gminy Cegłów z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze publicznej położonej w miejscowości Cegłów
2017 6188 2017-07-13 Uchwała Uchwała nr XXV/202/2017 Rady Gminy Sochocin z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin
2017 6189 2017-07-13 Uchwała Uchwała nr XXV/204/ 2017 Rady Gminy Sochocin z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulic XXX-lecia PRL i 40-lecia PRL w Sochocinie
2017 6190 2017-07-13 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 16 maja 2017 r. zawarte w dniu 16.05.2017 roku w Ciechanowie pomiędzy:Gminą Ciechanów,Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o.,Gminą Miejską Ciechanów
2017 6191 2017-07-14 Uchwała Uchwała nr LII/406/17 Rady Miasta Otwocka z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LI/402/17 z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Otwocka konsultacji społecznych w sprawie ustalenia części wydatków z budżetu miasta Otwocka na rok 2018.
2017 6192 2017-07-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/301/2017 Rady Gminy Czosnów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych, oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.
2017 6193 2017-07-14 Uchwała Uchwała nr XLVII/454/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego w Górze Kalwarii i nadania mu statutu
2017 6194 2017-07-14 Uchwała Uchwała nr XLVII/455/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Górze Kalwarii
2017 6195 2017-07-14 Uchwała Uchwała nr XLII/342/2017 Rady Miasta Marki z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku
2017 6196 2017-07-14 Zarządzenie Zarządzenie nr OR.0050.12.2017 Wójta Gminy Goszczyn z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za rok 2016
2017 6197 2017-07-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/2017 Wójta Gminy Winnica z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Winnica, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2016 rok
2017 6198 2017-07-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/2017 Wójta Gminy Sochocin z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy, sprawozdania finansowego gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2016 .
2017 6199 2017-07-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 41/B/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Serock oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku za rok 2016
2017 6200 2017-07-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 10.2017 Wójta Gminy Siemiątkowo z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego jednostek kultury za rok 2016.
2017 6201 2017-07-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/2017 Wójta Gminy Iłów z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2016.
2017 6202 2017-07-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 191/2017 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wiśniew za 2016 rok oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2016 rok.
2017 6203 2017-07-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 207/2017 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 200/2017 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 7 kwietnia 2017 roku w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Wiśniew za 2016 rok
2017 6204 2017-07-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-P.4131.12.2017.MRM Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 lipca 2017 r. Rada Miejska w Gostyninie
2017 6205 2017-07-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.192.2017.JZ Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 lipca 2017 r. Rada Gminy Wieliszew
2017 6206 2017-07-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.157.2017.AJS Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 lipca 2017 r. Rada Gminy Dębe Wielkie
2017 6207 2017-07-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.189.2017.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 lipca 2017 r. Rada Gminy Brudzeń Duży
2017 6208 2017-07-17 Uchwała Uchwała nr XL/344/2017 Rady Miasta Sulejówek z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2017 6209 2017-07-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.191.2017.RM Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 lipca 2017 r. Rada Miejska w Łomiankach
2017 6210 2017-07-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.193.2017.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 lipca 2017 r. Rada Miasta Sulejówek
2017 6211 2017-07-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.196.2017.MPZ Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 lipca 2017 r. Rada Miasta Ciechanów
2017 6212 2017-07-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.195.2017.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 lipca 2017 r. Rada Miejska Góry Kalwarii
2017 6213 2017-07-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2017 Rady Gminy Górzno z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok i sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Górznie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Górznie jako samorządowej instytucji kultury za 2016 rok oraz informacji o stanie mienia.
2017 6214 2017-07-17 Uchwała Uchwała nr 99.2017 Zarządu Związku Gmin “Radomka” z siedzibą w Przytyku z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Gmin "RADOMKA" za 2016 rok Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Zgromadzeniu
2017 6215 2017-07-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/2017 Wójta Gminy Gostynin z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2016 rok
2017 6216 2017-07-17 Uchwała Uchwała nr 264/V/17 Zarządu Powiatu Żyrardowskiego z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu za 2016 rok oraz z wykonania planu finansowego Muzeum Mazowsza Zachodniego za 2016 rok
2017 6217 2017-07-17 Uchwała Uchwała nr 1/III/2017 Zarządu Związku Międzygminnego "Kampinos" z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Związku za 2016 rok
2017 6218 2017-07-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 133/17 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury, informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2016-2026 r. za 2016 rok.
2017 6219 2017-07-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 24.2017 Wójta Gminy Mokobody z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mokobody oraz planów finansowych jednostek za 2016 rok
2017 6220 2017-07-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 27/2017 Burmistrza Mrozów z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Mrozy za 2016 rok
2017 6221 2017-07-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/2017 Burmistrza Tarczyna z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie przedłożenia Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Miejskiej w Tarczynie informacji z wykonania budżetu gminy Tarczyn za 2016 roku, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury- Gminnego Ośrodka Kultury w Tarczynie i Gminnej Biblioteki w Tarczynie za 2016 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tarczynie za 2016 roku.
2017 6222 2017-07-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/185/2017 Rady Gminy Stupsk z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu Gminy Stupsk instrumentem płatniczym
2017 6223 2017-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/225/17 Rady Gminy w Skórcu z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
2017 6224 2017-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/228/17 Rady Gminy w Skórcu z dnia 30 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skórcu
2017 6225 2017-07-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/2017 Wójta Gminy Gniewoszów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 r.
2017 6226 2017-07-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/2017 Wójta Gminy Teresin z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2016
2017 6227 2017-07-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 42/17 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Olszewo-Borki za 2016 rok
2017 6228 2017-07-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 34 Wójta Gminy Wiskitki z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wiskitki oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury.
2017 6229 2017-07-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.12.2017 Wójta Gminy Policzna z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok, wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2016 rok, wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Policznie za 2016 rok i informacji o stanie mienia komunalnego za 2016 rok Radzie Gminy Policzna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.
2017 6230 2017-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXI/194 /2017 Rady Gminy Policzna z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta z wykonania budżetu Gminy Policzna za 2016 rok i sprawozdania finansowego Gminy Policzna za 2016 rok.
2017 6231 2017-07-18 Uchwała Uchwała nr XXII/172/17 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie: zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarębach Kościelnych
2017 6232 2017-07-18 Uchwała Uchwała nr XXII/177/17 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2017-2027
2017 6233 2017-07-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/141/2017 Rady Gminy Miedzna z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Miedzna liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.
2017 6234 2017-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/258/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 10 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/ 252/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 19 czerwca 2017 roku zmieniającą uchwałę Nr XXVIII/197/2016 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017- 2023 ze zmianami.
2017 6235 2017-07-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/156/2017 Rady Gminy Gózd z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych sześcioletnich szkół podstawowych oraz zespołów szkół, w skład których wchodzą sześcioletnie szkoły podstawowe i gimnazja w ośmioletnie szkoły podstawowe.
2017 6236 2017-07-18 Uchwała Uchwała nr XLII/431/17 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, terminów i miejscu składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2017 6237 2017-07-18 Uchwała Uchwała nr XLII/432/17 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki
2017 6238 2017-07-18 Uchwała Uchwała nr 147.XXVII.2016 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2016
2017 6239 2017-07-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/113/2016 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
2017 6240 2017-07-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/239/2016 Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2016 rok
2017 6241 2017-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXIV/123/16 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 r.
2017 6242 2017-07-18 Uchwała Uchwała nr XX/131/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na 2016 rok.
2017 6243 2017-07-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 165/2016 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
2017 6244 2017-07-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 286/2016 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2016
2017 6245 2017-07-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 290/2016 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2016
2017 6246 2017-07-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/149/2016 Rady Gminy Wiśniew z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2016 rok.
2017 6247 2017-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/212/2016 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XVII/120/2015 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszkowskiego na 2016 r.
2017 6248 2017-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/337/16 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
2017 6249 2017-07-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/139/16 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
2017 6250 2017-07-18 Uchwała Uchwała nr 258/98/2016 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2016 rok
2017 6251 2017-07-18 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 9 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatów nowodworskiego, płońskiego i sochaczewskiego
2017 6252 2017-07-19 Uchwała Uchwała nr 1045/XXXVI/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie nadania nazwy STAROCHYLICKA ulicy położonej we wsi Chylice-Pólko w gminie Piaseczno
2017 6253 2017-07-19 Uchwała Uchwała nr 1048/XXXVI/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania stypendiów twórczych osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami
2017 6254 2017-07-19 Uchwała Uchwała nr 1049/XXXVI/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Statutu Centrum Kultury w Piasecznie zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie nr 941/XXXIII/2017 z dnia 19 kwietnia 2017 r.
2017 6255 2017-07-19 Uchwała Uchwała nr 1051/XXXVI/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Piaseczno publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2017 6256 2017-07-19 Uchwała Uchwała nr 1053/XXXVI/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia: strefy płatnego parkowania, stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania.
2017 6257 2017-07-19 Uchwała Uchwała nr XXXII/21/17 Rady Gminy Czerwin z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy „Karola Świerczewskiego” na ulica „Mazowiecka”
2017 6258 2017-07-19 Uchwała Uchwała nr 93.XLIV.2017 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2017 6259 2017-07-19 Uchwała Uchwała nr 95.XLIV.2017 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w uchwale nr 85.XLIII.2017 Rady Gminy Wiązowna z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie określenia zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w których realizowane są zadania własne gminy w zakresie oświaty
2017 6260 2017-07-19 Uchwała Uchwała nr 98.XLIV.2017 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 88.XLIII.2017 Rady Gminy Wiązowna z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą publiczną, położona w obrębie geodezyjnym Izabela
2017 6261 2017-07-19 Uchwała Uchwała nr 105.XLIV.2017 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geodezyjnym Zakręt
2017 6262 2017-07-19 Uchwała Uchwała nr 111.XLV.2017 Rady Gminy Wiązowna z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geodezyjnym Malcanów
2017 6263 2017-07-19 Uchwała Uchwała nr XLIII.379.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 31 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XLV/483/2005 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 31 października 2005 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2017 6264 2017-07-19 Uchwała Uchwała nr 170/XXVI/2017 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie usuwania drzew i krzewów oraz określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów na terenie Gminy Nowe Miasto
2017 6265 2017-07-19 Uchwała Uchwała nr 254/XL/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta i Gminy Chorzele.
2017 6266 2017-07-19 Uchwała Uchwała nr 255/XL/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Chorzele.
2017 6267 2017-07-19 Uchwała Uchwała nr 256/XL/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Targowiska Miejskiego "Mój Rynek" w Chorzelach.
2017 6268 2017-07-19 Uchwała Uchwała nr XXX.260.2017 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIX. 247. 2017r., Rady Gminy w Wieniawie z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Wieniawa.
2017 6269 2017-07-19 Uchwała Uchwała nr XXX.263.2017 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie : zniesienia formy ochrony przyrody drzewa z gatunku lipa
2017 6270 2017-07-19 Uchwała Uchwała nr 110/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie stypendiów wojewódzkich dla studentów uczelni artystycznych zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami
2017 6271 2017-07-19 Uchwała Uchwała nr 111/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Zespołowi Ludowemu Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego w Karolinie
2017 6272 2017-07-19 Uchwała Uchwała nr 112/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie nadania statutu Teatrowi Polskiemu im. Arnolda Szyfmana w Warszawie
2017 6273 2017-07-19 Uchwała Uchwała nr 113/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie konkursu „Edukreator na Mazowszu”
2017 6274 2017-07-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/184/17 Rady Gminy Osieck z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia projektu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Osieck
2017 6275 2017-07-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/186/17 Rady Gminy Osieck z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych Gminy Osieck, niepublicznych przedszkolach, o których mowa w art. 90 ust. 1b ustawy o systemie oświaty oraz niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 90 ust. 1c ustawy o systemie oświaty
2017 6276 2017-07-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/187/17 Rady Gminy Osieck z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Osieck przez inne niż Gmina Osieck osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji
2017 6277 2017-07-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/189/17 Rady Gminy Osieck z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Osieck
2017 6278 2017-07-19 Uchwała Uchwała nr XXXII/368/2017 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim
2017 6279 2017-07-19 Uchwała Uchwała nr XXXII/369/2017 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia cennika korzystania z pływalni Nowodworskiego Ośrodka Sportui Rekreacji w Nowym Dworze Mazowieckim
2017 6280 2017-07-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/196/17 Rady Gminy w Orońsku z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie: dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Orońsko instrumentem płatniczym
2017 6281 2017-07-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/203/2017 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmianw Statucie Miasta
2017 6282 2017-07-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/204/2017 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Młodzieżowej Rady
2017 6283 2017-07-20 Uchwała Uchwała nr NrXXXVI/284/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie: nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku.
2017 6284 2017-07-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/275/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nasielsk.
2017 6285 2017-07-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/290/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/275/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nasielsk
2017 6286 2017-07-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/153/2017 Rady Gminy Baranów z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych.
2017 6287 2017-07-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/154/2017 Rady Gminy Baranów z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/125/2017 Rady Gminy Baranów z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, udzielających schronienia osobom bezdomnym.
2017 6288 2017-07-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/155/2017 Rady Gminy Baranów z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie: zmiany załącznika do uchwały Nr XX/93/2016 Rady Gminy Baranów z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na obszarze gminy Baranów.
2017 6289 2017-07-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/187/2017 Rady Gminy Jakubów z dnia 30 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dniai 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2019 roku
2017 6290 2017-07-20 Postanowienie Postanowienie nr DWW-773-14/17 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2017 6291 2017-07-20 Uchwała Uchwała nr 88/XVII/2017 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szulborze Wielkie na rok 2017
2017 6292 2017-07-20 Uchwała Uchwała nr 91/XVIII/2017 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
2017 6293 2017-07-20 Uchwała Uchwała nr 92/XVIII/2017 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych i klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szulborze Wielkie.
2017 6294 2017-07-20 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 30 czerwca 2017 r. do porozumienia Nr 4/2016 z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie założenia i prowadzenia przez Powiat Legionowski Przedszkola specjalnego
2017 6295 2017-07-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 25/2017 Wójta Gminy Borowie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Borowie za 2016 rok, przedłożenia sprawozdania z wykonania planu finansowego samorzadowej instytucji kultury i samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej oraz informacji o stanie mienia gminy Borowie
2017 6296 2017-07-20 Uchwała Uchwała nr 200/XXIII/17 Rady Gminy Stara Biała z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Stara Biała za 2016 rok
2017 6297 2017-07-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/260/17 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Partycypacyjnego 2018 w Mieście i Gminie Łosice
2017 6298 2017-07-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/297/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 8 czerwca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/240/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2017-2030
2017 6299 2017-07-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/184/2017 Rady Gminy Strzegowo z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Marysinek, gmina Strzegowo
2017 6300 2017-07-21 Uchwała Uchwała nr XL/284/17 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mszczonów
2017 6301 2017-07-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/328/17 Rady Miasta Kobyłka z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Nadarzyn w Kobyłce
2017 6302 2017-07-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/145/2017 Rady Gminy Szczutowo z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania ze środków budżetu Gminy Szczutowo dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz sposobu jej rozliczania.
2017 6303 2017-07-21 Uchwała Uchwała nr GOPS.XXIX.0007.267.2017 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dębem Wielkim
2017 6304 2017-07-21 Uchwała Uchwała nr GOPS.XXIX.0007.269.2017 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku osób bezdomnych
2017 6305 2017-07-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/236/17 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 9 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIV/227/17 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 31 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacyjnych, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz rodzajów dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełniania kryterium w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ostrów Mazowiecka
2017 6306 2017-07-21 Uchwała Uchwała nr 96.XLIV.2017 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Góraszka wschodnia – obszar planistyczny »B«”
2017 6307 2017-07-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-O.4131.20.2017.LP Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 lipca 2017 r. Rada Gminy Świercze
2017 6308 2017-07-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.200.2017.JZ Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 lipca 2017 r. Rada Miejska Sochaczew
2017 6309 2017-07-24 Zarządzenie Zarządzenie nr OK.0050.17.2017 Wójta Gminy Siennica z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Siennica za 2016 r. oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury /Biblioteka/ za 2016 r.
2017 6310 2017-07-24 Porozumienie Porozumienie nr IT.40.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 8 marca 2016 r. zawarte w dniu 08 marca 2016r. w sprawie powierzenia Gminie Lesznowola przez Gminę Piaseczno zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w roku 2016
2017 6311 2017-07-24 Porozumienie Porozumienie nr IT.72.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie powierzenia Gminie Lesznowola przez Gminę Piaseczno zadań w zakresie lokalnego transoprtu zbiorowego w roku 2016.
2017 6312 2017-07-24 Aneks Aneks nr Nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 15 grudnia 2016 r. do porozumienia zawartego w dniu 01.06.2016.r w sprawie powierzenia Gminie Lesznowola przez Gminę Piaseczno zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w roku 2016.
2017 6313 2017-07-24 Decyzja Decyzja nr DRE.WRC.4210.8.10.2017.137.XI.ARy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 20 lipca 2017 r.
2017 6314 2017-07-24 Uchwała Uchwała nr GOPS.XXX.0007.285.2017 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały NR GOPS.XXIX.0007.269.2017 RADY GMINY DĘBE WIELKIE z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku osób bezdomnych
2017 6315 2017-07-24 Uchwała Uchwała nr ZK.XXX.0007.287.2017 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawieprzyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dębe Wielkie na lata 2017-2021.
2017 6316 2017-07-24 Uchwała Uchwała nr OS.XXX.0007.288.2017 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 22 czerwca 2017 r. zmiany Uchwały Nr V/24/2011 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki przyznawania nagród a także wypłacania innych świadczeń, wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dębe Wielkie (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2011r. nr 87 poz. 2801)
2017 6317 2017-07-24 Uchwała Uchwała nr XXI/140/2017 Rady Gminy w Broku z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Miasta Brok.
2017 6318 2017-07-24 Uchwała Uchwała nr XXI/141/2017 Rady Gminy w Broku z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia przebiegu i zaliczenia drogi na obszarze Miasta Brok do kategorii dróg gminnych
2017 6319 2017-07-24 Wyrok Wyrok nr V SA/Wa 2990/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 marca 2017 r.
2017 6320 2017-07-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII.125.2017 Rady Gminy Błędów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 6321 2017-07-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII.130.2017 Rady Gminy Błędów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Wilkowie
2017 6322 2017-07-25 Uchwała Uchwała nr V/25/133/2017 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Ciechanowskiego Nr II/55/451/05 z dnia 26 września 2005 roku w sprawie określenia: - zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego; - zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, dyrektora i wicedyrektora szkoły oraz nauczyciela pełniącego inne stanowisko kierownicze w szkole w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy, a także nauczyciela, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze; - tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy- Karta Nauczyciela, nauczycieli szkół zaocznych, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym.
2017 6323 2017-07-25 Uchwała Uchwała nr XXX/200/2017 Rady Gminy Wiśniew z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Wiśniew na lata 2017-2021
2017 6324 2017-07-25 Uchwała Uchwała nr 558/2017 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 781/2014 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 13 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia programu działań zmierzających do polepszenia warunków życia mieszkańców gminy Grodzisk Mazowiecki
2017 6325 2017-07-25 Uchwała Uchwała nr XXX.265.2017 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2017 6326 2017-07-25 Uchwała Uchwała nr XL.209.2017 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali komunalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Brańszczyk
2017 6327 2017-07-25 Uchwała Uchwała nr XL.211.2017 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazw ulicom
2017 6328 2017-07-25 Uchwała Uchwała nr XLVII/383/2017 Rady Miasta Marki z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Marki „Pustelnik Wschodni”
2017 6329 2017-07-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 34/2017 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wieliszew oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej za rok 2016
2017 6330 2017-07-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII/324/2017 Rady Gminy Wieliszew z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały XXXI/317/2013 w sprawie Programu Stypendialnego w  Gminie Wieliszew
2017 6331 2017-07-25 Uchwała Uchwała nr XXXII.226.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów geodezyjnych Przytyk, Podgajek Wschodni i Podgajek Zachodni w gminie Przytyk – część B.
2017 6332 2017-07-25 Uchwała Uchwała nr XXXII.227.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Oblas
2017 6333 2017-07-25 Uchwała Uchwała nr XLIV/56/2017 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy „Dzwonkowa” drodze wewnętrznej, położonej we wsi Wólka Radzymińska gmina Nieporęt stanowiącej działki ewid. o nr nr 170/1, 171/21 i 171/23
2017 6334 2017-07-25 Uchwała Uchwała nr XLIV/57/2017 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy „Olimpijska” drodze wewnętrznej, położonej we wsi Józefów gmina Nieporęt stanowiącej działkę ewid. o nr 398/12
2017 6335 2017-07-25 Uchwała Uchwała nr XXXIV/262/2017 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 19 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia "Regulaminu przewozu osób niepełnosprawnych przystosowanym do tego celu samochodem typu mikrobus na terenie powiatu ostrołęckiego"
2017 6336 2017-07-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII/258/17 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/229/17 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto i Gminę Łosice do nowego ustroju szkolnego
2017 6337 2017-07-25 Uchwała Uchwała nr XXVII/203/2017 Rady Gminy Maciejowice z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Maciejowice
2017 6338 2017-07-25 Uchwała Uchwała nr 34/XXVII/2017 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek, oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Żabia Wola
2017 6339 2017-07-25 Uchwała Uchwała nr 35/XXVII/2017 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 13 czerwca 2017 r. o zmianie uchwały Nr 31/XIX/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Gminie Żabia Wola i utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Gminie Żabia Wola oraz nadania mu Statutu
2017 6340 2017-07-25 Uchwała Uchwała nr 36/XXVII/2017 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie zasad udzielania i wielkości tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Żabia Wola
2017 6341 2017-07-25 Uchwała Uchwała nr 39/XXVII/2017 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 6342 2017-07-25 Uchwała Uchwała nr 40/XXVII/2017 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żabia Wola
2017 6343 2017-07-25 Uchwała Uchwała nr 41/XXVII/2017 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zaręby
2017 6344 2017-07-25 Uchwała Uchwała nr 46/XXVII/2017 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Żabia Wola absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Żabia Wola za 2016 rok
2017 6345 2017-07-26 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 10 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów łosickiego i siedleckiego
2017 6346 2017-07-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/32/17 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy placowi położonemu w miejscowości Garbatka-Letnisko
2017 6347 2017-07-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/33/17 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej w miejscowości Garbatka-Letnisko
2017 6348 2017-07-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/35/17 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Samorządowych w Garbatce-Letnisko w Publiczną Szkołę Podstawową im. Królowej Jadwigi w Garbatce-Letnisko
2017 6349 2017-07-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/37/17 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej i wyłączenia drogi z użytkowania
2017 6350 2017-07-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/166/2017 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/105/2016 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 29 lipca 2016 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porzadku na terenie gminy Miastków Kościelny
2017 6351 2017-07-26 Uchwała Uchwała nr XXX/191/2017 Rady Gminy Stupsk z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie przekształcenia Zeapołu Szkół w Stupsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Stupsku
2017 6352 2017-07-26 Postanowienie Postanowienie nr 7/2017 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie wstąpienia w skład Rady Powiatu Przasnyskiego
2017 6353 2017-07-26 Wyrok Wyrok nr VIII SA/Wa 247/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 kwietnia 2016 r.
2017 6354 2017-07-26 Wyrok Wyrok nr VIII SA/Wa 998/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2017 r.
2017 6355 2017-07-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/142/2017 Rady Gminy Wierzbno z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/138/2017 Rady Gminy Wierzbno z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i punktu przedszkolnego, dla których Gmina Wierzbno jest organem prowadzącym
2017 6356 2017-07-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/143/2017 Rady Gminy Wierzbno z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/139/2017 Rady Gminy Wierzbno z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wierzbno, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
2017 6357 2017-07-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/145/2017 Rady Gminy Wierzbno z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Wierzbno
2017 6358 2017-07-26 Uchwała Uchwała nr XN.304.2017 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVII.251.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2017 - 2030
2017 6359 2017-07-26 Uchwała Uchwała nr 264/XXXVII/2017 Rady Gminy Mochowo z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mochowo
2017 6360 2017-07-26 Porozumienie Porozumienie nr 2 Prezydenta Miasta Żyrardowa; Starosty Żyrardowskiego z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie „przebudowy drogi powiatowej nr 4729W Wiskitki – Działki – Żyrardów na odcinku ulicy Żeromskiego od ulicy Limanowskiego do ulicy Mokrej w Żyrardowie"
2017 6361 2017-07-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.24.2017 Wójta Gminy Siedlce z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok
2017 6362 2017-07-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/336/2017 Rady Gminy Siedlce z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajduja się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2017 6363 2017-07-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/337/2017 Rady Gminy Siedlce z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Żabokliki.
2017 6364 2017-07-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/338/2017 Rady Gminy Siedlce z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy dla ronda, usytuowanego w miejscowości Białki na skrzyżowaniu drogi krajowej A2 z drogą krajową nr 63 oraz drogą powiatową 3686W
2017 6365 2017-07-27 Uchwała Uchwała nr 238.XXXIX.2017 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne niż Powiat Sierpecki osoby prawne lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawodłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji
2017 6366 2017-07-27 Uchwała Uchwała nr XLI/289/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie zasad korzystania z przystanków i ustalenia wysokości stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Lipsko
2017 6367 2017-07-27 Uchwała Uchwała nr XLI/290/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia " Regulaminu korzystania z rynku w Lipsku"
2017 6368 2017-07-27 Uchwała Uchwała nr 153/XXVII/2017 Rady Gminy Staroźreby z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie przeznaczenia mienia włączanych gimnazjów
2017 6369 2017-07-27 Uchwała Uchwała nr 154/XXVII/2017 Rady Gminy Staroźreby z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie sprawie przekształcenia sześcioletnich szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Staroźreby w ośmioletnie szkoły podstawowe
2017 6370 2017-07-27 Uchwała Uchwała nr 155/XXVII/2017 Rady Gminy Staroźreby z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć doradców zawodowych i nauczycieli wspomagających zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Staroźreby
2017 6371 2017-07-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/229/2017 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Żelechów
2017 6372 2017-07-27 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Świetliste dąbrowy i grądy w Jabłonnej PLH140045
2017 6373 2017-07-27 Uchwała Uchwała nr VII/221/17 Rady Gminy Magnuszew z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia sieci przedszkoli i  oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Magnuszew.
2017 6374 2017-07-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.36.2017 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie w sprawie przedstawienia za rok 2016 sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Ząbki oraz sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego miejskich jednostek organizacyjnych: Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Miejskiej Przychodni Zdrowia, Miejskiego Ośrodka Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej
2017 6375 2017-07-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.49.2017 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmieniające w sprawie przedstawienia za rok 2016 sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Ząbki oraz sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego miejskich jednostek organizacyjnych: Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Miejskiej Przychodni Zdrowia, Miejskiego Ośrodka Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej
2017 6376 2017-07-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Bieżuń z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy, sprawozdania finansowego Miasta i Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za rok 2016.
2017 6377 2017-07-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/452/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Góra Kalwaria
2017 6378 2017-07-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/453/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Góra Kalwaria i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, częstotliwości odbierania odpadów, ograniczenia ilości odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne przyjmowanych przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz trybu i sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
2017 6379 2017-07-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/460/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Łubna
2017 6380 2017-07-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/461/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Góra Kalwaria - osiedle Marianki, rejon ul. Wiejskiej
2017 6381 2017-07-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/462/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów wsi Solec i Baniocha – rejon drogi krajowej nr 79
2017 6382 2017-07-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/463/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Brześce – rejon ulicy Mikołaja Reja – część 2 – etap I
2017 6383 2017-07-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/467/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie statutu Sołectwa Baniocha - wieś
2017 6384 2017-07-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/468/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie statutu Sołectwa Baniocha - osiedle
2017 6385 2017-07-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/469/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie statutu Sołectwa Brześce
2017 6386 2017-07-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/470/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie statutu Sołectwa Brzumin
2017 6387 2017-07-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/471/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie statutu Sołectwa Buczynów
2017 6388 2017-07-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/472/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie statutu Sołectwa Cendrowice
2017 6389 2017-07-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/473/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie statutu Sołectwa Coniew
2017 6390 2017-07-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/474/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie statutu Sołectwa Czachówek
2017 6391 2017-07-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/475/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie statutu Sołectwa Czaplin
2017 6392 2017-07-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/476/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie statutu Sołectwa Czaplinek
2017 6393 2017-07-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/477/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie statutu Sołectwa Czarny Las
2017 6394 2017-07-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/478/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie statutu Sołectwa Czersk
2017 6395 2017-07-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/479/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie statutu Sołectwa Dębówka
2017 6396 2017-07-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/480/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie statutu Sołectwa Dobiesz
2017 6397 2017-07-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/481/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie statutu Sołectwa Karolina
2017 6398 2017-07-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/482/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie statutu Sołectwa Kąty
2017 6399 2017-07-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/483/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie statutu Sołectwa Królewski Las
2017 6400 2017-07-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/484/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie statutu Sołectwa Krzaki Czaplinkowskie
2017 6401 2017-07-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/485/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie statutu Sołectwa Linin
2017 6402 2017-07-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/486/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie statutu Sołectwa Łubna
2017 6403 2017-07-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/487/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie statutu Sołectwa Mikówiec
2017 6404 2017-07-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/488/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie statutu Sołectwa Moczydłów
2017 6405 2017-07-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/489/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie statutu sołectwa Obręb
2017 6406 2017-07-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/490/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie statutu Sołectwa Pęcław
2017 6407 2017-07-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/491/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie statutu Sołectwa Podgóra
2017 6408 2017-07-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/492/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie statutu Sołectwa Podłęcze
2017 6409 2017-07-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/493/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie statutu Sołectwa Podosowa
2017 6410 2017-07-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/494/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie statutu Sołectwa Potycz
2017 6411 2017-07-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/495/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie statutu Sołectwa Sierzchów
2017 6412 2017-07-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/496/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie statutu Sołectwa Sobików
2017 6413 2017-07-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/497/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie statutu Sołectwa Solec
2017 6414 2017-07-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/498/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie statutu Sołectwa Szymanów
2017 6415 2017-07-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/499/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie statutu Sołectwa Tomice
2017 6416 2017-07-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/500/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie statutu Sołectwa Wincentów
2017 6417 2017-07-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/501/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie statutu Sołectwa Wojciechowice
2017 6418 2017-07-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/502/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie statutu Sołectwa Wólka Dworska
2017 6419 2017-07-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/503/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie statutu Sołectwa Wólka Załęska
2017 6420 2017-07-28 Uchwała Uchwała nr 458/XL/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 431/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego „ Bon Malucha” dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3
2017 6421 2017-07-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/174/2017 Rady Gminy Ceranów z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ceranowie
2017 6422 2017-07-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/175/2017 Rady Gminy Ceranów z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ceranów
2017 6423 2017-07-28 Uchwała Uchwała nr VII.48.2017 Rady Gminy Jasieniec z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy Jasieniec miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2017 6424 2017-07-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/167/2017 Rady Gminy Pionki z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej
2017 6425 2017-07-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.209.2017.MSI Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 lipca 2017 r. Rada Gminy Nowy Duninów
2017 6426 2017-07-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-O.4131.21.2017.LP Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 lipca 2017 r. Rada Miejska w Pułtusku
2017 6427 2017-07-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.198.2017.MR Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 lipca 2017 r. Rada Powiatu Mińskiego
2017 6428 2017-07-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.202.2017.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 lipca 2017 r. Rada Miasta w Markach
2017 6429 2017-07-31 Uchwała Uchwała nr XXX.197.2017 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie zmiany dotychczasowej nazwy ulicy Dąbrowszczaków na Generała Henryka Dąbrowskiego.
2017 6430 2017-07-31 Uchwała Uchwała nr XXX.198.2017 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie zmiany dotychczasowej nazwy ulicy Hanki Sawickiej na Sierpniowa
2017 6431 2017-07-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/168/2017 Rady Gminy Jablonna Lacka z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy „ Świerczewskiego” na ulicę Świerkową w miejscowości Stara Jabłonna
2017 6432 2017-07-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/169/2017 Rady Gminy Jablonna Lacka z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonnie Lackiej.
2017 6433 2017-07-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 35/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi za 2016 rok.
2017 6434 2017-07-31 Uchwała Uchwała nr XL/299/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie zmiany nazw ulic
2017 6435 2017-07-31 Uchwała Uchwała nr XXV/176/2017 Rady Gminy Raciąż z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia przebiegu dla dróg gminnych na obszarze Gminy Raciąż
2017 6437 2017-07-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.194.2017.BB Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 lipca 2017 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego
2017 6436 2017-07-31 Rozporządzenie Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 25 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia obwodów rybackich