Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Czerwiec 2017

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2017 5083 2017-06-01 Uchwała Uchwała nr 196/XXII/17 Rady Gminy Stara Biała z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym
2017 5084 2017-06-01 Uchwała Uchwała nr XXI.94.2017 Rady Gminy Goszczyn z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goszczynie
2017 5085 2017-06-01 Aneks Aneks nr 1 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 31 marca 2017 r. do Porozumienia W/BU/2017 z dnia 15 marca 2017 r.
2017 5086 2017-06-01 Porozumienie Porozumienie nr WCH/2017 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 5 kwietnia 2017 r. Chodnik w Leszczydole Starym
2017 5087 2017-06-01 Uchwała Uchwała nr 156/XXV/17 Rady Gminy Przyłęk z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów oraz określenia wysokości prowizji za inkaso
2017 5088 2017-06-01 Uchwała Uchwała nr 157/XXV/17 Rady Gminy Przyłęk z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie zmiany  uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów i określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 5089 2017-06-01 Porozumienie Porozumienie nr 3/ZDP/2017 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 24 maja 2017 r. Zawarte pomiędzy Powiatem Kozienickim z siedzibą w Kozienicach,  ul.Kochanowskiego 28 reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: 1)Starosta-Andrzej Tadeusz Jung, 2)Wicestarosta-Krzystof Stalmach, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani Jadwigi Kręcisz zwanym dalej ,,Powiatem", a Gminą Gniewoszów z siedzibą w Gniewoszowie, ul Lubelska 16, reprezentowaną w osobie: Wójt-Marcin Gac, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Marii Woźniak, zwanym dalej ,,Gminą" w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2017r.
2017 5090 2017-06-01 Uchwała Uchwała nr 138/XXVIII/2017 Rady Gminy Iłów z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Iłów w 2017 roku.
2017 5091 2017-06-01 Uchwała Uchwała nr XXXIX/207/2017 Rady Gminy Leoncin z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/109/16 Rady Gminy Leoncin z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
2017 5092 2017-06-01 Uchwała Uchwała nr XXXIX/209/2017 Rady Gminy Leoncin z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/202/17 Rady Gminy Leoncin z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze świadczeń udzielanych przez przedszkola prowadzone przez Gminę Leoncin
2017 5093 2017-06-01 Uchwała Uchwała nr KE.XXVIII.0007.260.2017 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dębe Wielkie w 2017 roku.
2017 5094 2017-06-01 Uchwała Uchwała nr SR.XXVIII.0007.262.2017 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Biesiadna w miejscowości Dębe Wielkie, gmina Dębe Wielkie
2017 5095 2017-06-01 Uchwała Uchwała nr XXXIV/241/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXII/227/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego
2017 5096 2017-06-01 Uchwała Uchwała nr 135/XXVII/2017 Rady Gminy Iłów z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 164/XXXI/2004 Rady Gminy Iłów z dnia 08.12.2014r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Iłów.
2017 5097 2017-06-01 Uchwała Uchwała nr XXVI/147/2017 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie Regulaminu korzystania ze Stadionu Sportowego w Łaskarzewie.
2017 5098 2017-06-01 Postanowienie Postanowienie nr DWW-777-4/17 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady m. st. Warszawy
2017 5099 2017-06-01 Postanowienie Postanowienie nr DWW-773-6/17 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2017 5100 2017-06-01 Uchwała Uchwała nr OS.XXVIII.0007.256.2017 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
2017 5101 2017-06-01 Uchwała Uchwała nr SO.XXVIII.0007.257.2017 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Dębe Wielkie, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2017 5102 2017-06-01 Uchwała Uchwała nr SO.XXVIII.0007.258.2017 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą przyznanych punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Dębe Wielkie.
2017 5103 2017-06-01 Uchwała Uchwała nr SR.XXVIII.0007.265.2017 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Bursztynowa w miejscowości Dębe Wielkie, gmina Dębe Wielkie
2017 5104 2017-06-01 Uchwała Uchwała nr SR.XXVIII.0007.261.2017 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Radosna w miejscowości Dębe Wielkie, gmina Dębe Wielkie
2017 5105 2017-06-01 Uchwała Uchwała nr SR.XXVIII.0007.263.2017 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 30 marca 2017 r. nadania nazwy ulicy Zdrojowa w miejscowości Dębe Wielkie, gmina Dębe Wielkie
2017 5106 2017-06-01 Uchwała Uchwała nr ZO.XXVIII.0007.259.2017 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Programu nauki języka angielskiego dla dzieci na terenie Gminy Dębe Wielkie
2017 5107 2017-06-02 Uchwała Uchwała nr XIX/169/2016 Rady Gminy Sochocin z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2016 rok
2017 5108 2017-06-02 Uchwała Uchwała nr XIII/48/16 Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą "Natura" z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura” na 2016 r.
2017 5109 2017-06-02 Uchwała Uchwała nr XXVI.276.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie : wydatków budżetowych, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.
2017 5110 2017-06-02 Uchwała Uchwała nr 156/XXIV/2016 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 19 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr 87/XIII/2015 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2016
2017 5111 2017-06-02 Uchwała Uchwała nr XXVI.274.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2016 rok.
2017 5112 2017-06-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 960/2017 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości świadczeń dla osób pełniących funkcję rodziny pomocowej
2017 5113 2017-06-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/ 243/ 2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 23 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/197/ 2016 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017- 2023 ze zmianami.
2017 5114 2017-06-02 Uchwała Uchwała nr 155/XLIII/2017 Rady Gminy Sanniki z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 250/XXXIV/2006 z dnia 24.02.2006 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych.
2017 5115 2017-06-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/245/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wskazania uczniom niektórych oddziałów klas trzecich i szóstych szkół podstawowych miejsca realizacji obowiązku szkolnego w szkołach podstawowych powstałych z przekształcenia gimnazjów
2017 5116 2017-06-02 Uchwała Uchwała nr 424/XXX/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie nadania nazw drogom
2017 5117 2017-06-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/193/2017 Rady Gminy Wiśniew z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad ustalania i wysokości diet radnych Rady Gminy Wiśniew.
2017 5118 2017-06-02 Uchwała Uchwała nr 191/2017 Zarządu Powiatu w Kozienicach z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie określenia stawki czynszu za lokale mieszkalne stanowiące własność Powiatu Kozienickiego.
2017 5119 2017-06-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/150/2017 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, nauczycieli kształcenia na odległość, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość
2017 5120 2017-06-02 Uchwała Uchwała nr 225/XXV/2017 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie czasowego ograniczenia zakazu używania jednostek pływających o napędzie spalinowym na zbiorniku wodnym pn. Staw Górny w Pionkach, powiat radomski wprowadzonego uchwałą nr 449/XLV/2010 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 21 października 2010r.
2017 5121 2017-06-02 Uchwała Uchwała nr 350/XXXIII/2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2017 5122 2017-06-02 Uchwała Uchwała nr 351/XXXIII/2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Wierzbica nazwy ul. Kaliny
2017 5123 2017-06-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.142.2017.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 maja 2017 r. Rada Miasta Zielonka
2017 5124 2017-06-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.134.2017.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 maja 2017 r. Rada Miejska w Radomiu
2017 5125 2017-06-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.146.2017.AK Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 maja 2017 r. Rada Miejska w Łochowie
2017 5126 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr 451/XXXI/2017 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Ciechanów konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2018r.
2017 5127 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr 452/XXXI/2017 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Miejskiej Ciechanów
2017 5128 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/143/17 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 25 maja 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stary Lubotyń dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium
2017 5129 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XXV/200/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów na terenie Gminy Izabelin
2017 5130 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XXV/201/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia dodatkowych zwolnień z obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości
2017 5131 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/206/17 Rady Gminy Kampinos z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Kampinos.
2017 5132 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XXV/204/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Izabelin na lata 2017 - 2021
2017 5133 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XXX/144/2017 Rady Gminy Baranów z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Baranów.
2017 5134 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/207/17 Rady Gminy Kampinos z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie uchwalania regulaminu korzystania z placów zabaw stanowiących własność Gminy Kampinos.
2017 5135 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XXV/205/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
2017 5136 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XLV/363/2017 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/41/2004 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 23 czerwca 2004r. w sprawie sieci publicznych przedszkoli na terenie Gminy Miasto Płońsk zmienionej uchwałą Nr XXIX/222/2016 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 23 czerwca 2016r. oraz uchwałą Nr XLII/334/2017 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 30 marca 2017r.
2017 5137 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XXX/145/2017 Rady Gminy Baranów z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie: zmiany załącznika do uchwały Nr XLII/222/2014 Rady Gminy Baranów z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Baranów na lata 2014-2020
2017 5138 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr 164/XIX/2017 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Soczewka gm. Nowy Duninów
2017 5139 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XXV/207/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Izabelin
2017 5140 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/278/17 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie przekształcenia sześcioletnich szkół podstawowych oraz zespołu szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Błonie w ośmioletnie szkoły podstawowe.
2017 5141 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/279/17 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie wskazania uczniom niektórych oddziałów klas III i VI szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Błonie, miejsca realizacji obowiązku szkolnego od roku szkolnego 2017/2018 w publicznych szkołach podstawowych, powstałych z przekształcenia gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Błonie
2017 5142 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XXX/213/17 Rady Gminy Wodynie z dnia 26 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/133/16 Rady Gminy Wodynie z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakres tej pomocy w tym stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz tryb postępowania w sprawach związanych z realizacją lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, będących mieszkańcami Gminy Wodynie (Dz. U. Woj. Maz. 2016.5648)
2017 5143 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XXV/208/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2017 5144 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/205/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie wymagań jakie poeinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Skaryszew.
2017 5145 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/206/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegajacy się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2017 5146 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/210/2017 Rady Miasta Skaryszew z dnia 19 maja 2017 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Miejsko-Gminnego Osrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie
2017 5147 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/213/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie przyjecia regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza miasta i Gminy Skaryszew dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów za wyniki w nauce i inne osiagnięcia promujace gminę.
2017 5148 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/207/2017 Rady Gminy Leszno z dnia 24 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Leszno”.
2017 5149 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/208/2017 Rady Gminy Leszno z dnia 24 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 5150 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XXX/193/2017 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 5151 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/201/2017 Rady Gminy Radzanowo z dnia 24 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 5152 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XLIX/1203/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2017 5153 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XLIX/1204/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych
2017 5154 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XLIX/1205/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
2017 5155 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr 155/XXVI/2017 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie: zamiaru włączenia Samorządowego Przedszkola do Zespołu Placówek Oświatowych w Szczawinie Kościelnym.
2017 5156 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XXV/276/17 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/179/16 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Sochaczewa oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania.
2017 5157 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XXV/279/17 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy zbywaniu na rzecz najemców lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Sochaczew
2017 5158 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XXV/282/17 Rady Miasta Sochaczew z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy.
2017 5159 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XXV/286/17 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sochaczewie
2017 5160 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XXV/287/17 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie miasta Sochaczew w sprawie budżetu Gminy Miasto Sochaczew na rok 2018
2017 5161 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XXV/288/17 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Sochaczew
2017 5162 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/226/2017 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie określenia jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi
2017 5163 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/232/2017 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji imienia Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu
2017 5164 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XXIII.167.2017 Rady Gminy Wąsewo z dnia 2 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Wąsewo
2017 5165 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr 224/XXXII/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości: Młudzyn, Stare Nadratowo, Rozwozin, Sadowo, Wólka Kliczewska oraz dla części miejscowości Będzymin, Dębsk, Kliczewo Duże, Kliczewo Małe, Kosewo, Kruszewo, Nowe Nadratowo, Raczyny, Tadajówka
2017 5166 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/306/17 Rady Gminy Stare Babice z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie odwołania przeprowadzenia referendum gminnego
2017 5167 2017-06-06 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie powierzenia zadania z zakresu oświaty polegającego na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych - kurs II stopnia w zawodzie elektryk - dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim
2017 5168 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr XVIII/116/2016 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 2429W Siennica – Mogowo przebiegającej na terenie Powiatu Nowodworskiego w Gminie Nasielsk.
2017 5169 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/193/2017 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta Przysucha na lata 2017-2022
2017 5170 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/194/2017 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Przysucha.
2017 5171 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/267/2017 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom niektórych oddziałów klasy III Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Przasnyszu w roku szkolnym 2017/2018
2017 5172 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/268/2017 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom niektórych oddziałów klasy VI Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Przasnyszu w roku szkolnym 2017/2018
2017 5173 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr XXX/297/17 Rady Gminy Stare Babice z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej we wsi Lipków
2017 5174 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr XXX/298/17 Rady Gminy Stare Babice z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej we wsi Stare Babice
2017 5175 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/151/17 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie: zmiany załącznika nr 3 do Statutu Gminy Wyśmierzyce, przyjętego Uchwałą Nr XVI/98/16 w dniu 16 czerwca 2016 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Wyśmierzyce.
2017 5176 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/149/17 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wyśmierzyce.
2017 5177 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/403/2017 Rady Miasta Legionowo z dnia 31 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2017 - 2022
2017 5178 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/405/2017 Rady Miasta Legionowo z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej
2017 5179 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/407/2017 Rady Miasta Legionowo z dnia 31 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Stołecznym Warszawą w sprawie dopłat do cen biletów ze zniżką na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego na trasie z Legionowa do Warszawy i z Warszawy do Legionowa oraz na terenie Legionowa dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Legionowo, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Legionowie oraz dla dzieci tych osób oraz warunków uprawniających do nabycia biletów ze zniżką.
2017 5180 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr 158/XIX/2017 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Nowy Duninów przez inne niż Gmina Nowy Duninów osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji.
2017 5181 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr 159/XIX/2017 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez gminę Nowy Duninów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez gminę Nowy Duninów oraz liczby punktów za poszczególne kryteria, a także dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 5182 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr 160/XIX/2017 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez gminę Nowy Duninów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczby punktów za poszczególne kryteria przy rekrutacji.
2017 5183 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/164/2017 Rady Gminy Gniewoszów z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów i ich wartości punktowej w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Gniewoszów
2017 5184 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/165/17 Rady Gminy Gniewoszów z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów i ich wartości punktowej w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gniewoszów
2017 5185 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/166/17 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/138/16 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gniewoszów”
2017 5186 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/167/17 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gniewoszów w roku 2017”
2017 5187 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXI.371.2017 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego w Nadarzynie, ul. Żółwińska 41
2017 5188 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXI.372.2017 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z obiektów sportowych użyteczności publicznej Gminy Nadarzyn znajdujących się pod administracją Gminnego Ośrodka Sportu w Nadarzynie
2017 5189 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXI.373.2017 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Kajetany
2017 5190 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXI.374.2017 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Parole
2017 5191 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr 269/17 Rady Gminy Celestynów z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Celestynów oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2017 5192 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr 273/17 Rady Gminy Celestynów z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Starej Wsi
2017 5193 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr 274/17 Rady Gminy Celestynów z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Celestynowie
2017 5194 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr 275/17 Rady Gminy Celestynów z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 31/15 Rady Gminy Celestynów z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie powołania inkasentów podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 5195 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr 276/17 Rady Gminy Celestynów z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 252/17 Rady Gminy Celestynów z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Celestynów
2017 5196 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/150/2017 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 31 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XV/85/2016 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, trybu ich pobierania
2017 5197 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/152/2017 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej
2017 5198 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/153/2017 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2017 5199 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/154/2017 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej o nazwie "ul. Topolowa w m. Władysławowo" i numerze "120747W"
2017 5200 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/155/2017 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na drodze wewnętrznej w miejscowości Opinogóra Górna gm. Opinogóra Górna.
2017 5201 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/158/2017 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Opinogóra Górna instrumentem płatniczym
2017 5202 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/156/2017 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie nadania nazw ulicom na drogach wewnętrznych i publicznych w miejscowości Kołaczków gm. Opinogóra Górna.
2017 5203 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr 481/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu
2017 5204 2017-06-06 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 28 kwietnia 2017 r. do porozumienia Nr 3/2016 z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie utworzenia i prowadzenia przez Powiat Legionowski przedszkola specjalnego
2017 5205 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr 221.XXXVI.2017 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w powiatowym ośrodku wsparcia - Dziennym Domu „Senior – WIGOR” w Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie
2017 5206 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr 152/XXV/17 Rady Gminy Przyłęk z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Przyłęk na lata 2017–2022
2017 5207 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr XXV.190.2017 Rady Gminy Głowaczów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2017 5208 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr XXV.191.2017 Rady Gminy Głowaczów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
2017 5209 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr XXV.193.2017 Rady Gminy Głowaczów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2017 5210 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr 552/XXXII/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka.
2017 5211 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr 553/XXXII/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie określenia kryteriów organu prowadzącego, które będą brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do Bursy Płockiej, określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, a także przyznania kryteriom branym pod uwagę w rekrutacji określonej liczby punktów.
2017 5212 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr 554/XXXII/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w placówkach oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez Gminę Miasto Płock, liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2017 5213 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr 558/XXXII/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przepisów porządkowych dla gminnego transportu zbiorowego.
2017 5214 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr 560/XXXII/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2017 5215 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/188/2017 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Pokrzywnica i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2017 5216 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr 963/XXXIV/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie Gminy Piaseczno
2017 5217 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr 964/XXXIV/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie nadania nazwy ŚPIEW SKOWRONKA ulicy położonej we wsi Jazgarzew w gminie Piaseczno
2017 5218 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr XXX/143/2017 z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jońcu
2017 5219 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/269/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/240/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2017-2030
2017 5220 2017-06-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.138.2017.JZ Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 maja 2017 r. Rada Miasta Ciechanów
2017 5221 2017-06-06 Protokół Protokół Miejskiej Komisji do spraw Referendum w Podkowie Leśnej z dnia 5 czerwca 2017 r. Ustalenie wyniku referendum gminnego w sprawach istotnych dla wspólnoty lokalnej
2017 5222 2017-06-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 288 Wojewody Mazowieckiego z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miasta Otwock
2017 5223 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/156/16 Rady Gminy Leoncin z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2016 rok
2017 5224 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr 255/97/2016 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2016 rok
2017 5225 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XXV/185/2016 Rady Gminy Jadów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2016
2017 5226 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/143/16 Rady Gminy Goworowo z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2016
2017 5227 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/153/16 Rady Gminy Goworowo z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2016
2017 5228 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XXV/157/16 Rady Gminy Goworowo z dnia 12 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2016
2017 5229 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/279/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/168/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2016 rok
2017 5230 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr 340/2016 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2016 Nr XIII/77/2015 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 22 grudnia 2015 r.
2017 5231 2017-06-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 663/189/17 Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki za rok 2016, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2016 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta
2017 5232 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/328/17 Rady Gminy Raszyn z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Wypędy w Gminie Raszyn – Obszar II
2017 5233 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XXX.260.2017 Rady Gminy Prażmów z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – dla części wsi Piskórka gmina Prażmów – etap 1
2017 5234 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/267/17 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Konstantów gm. Błonie - etap I.
2017 5235 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/268/17 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części obszaru wsi Bieniewice, którego granice wyznacza: zachodnia linia rozgraniczająca ul. Purzyckiego, teren PKP, zachodnia granica administracyjna wsi Bieniewice (na odcinku od PKP do ul. Strażackiej), północna linia rozgraniczająca ul. Strażackiej i ul. Błońskiej (do ul. Purzyckiego).
2017 5236 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/141/2017 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Szelków.
2017 5237 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/142/2017 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 30 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Szelków.
2017 5238 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/143/2017 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szelków.
2017 5239 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/144/2017 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 5240 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/145/2017 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zapłaty podatków i opłat za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.
2017 5241 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr 924/XXXIII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Piaseczno na lata 2017 – 2020
2017 5242 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/184/2017 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 25 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabrodziu
2017 5243 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/274/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Drobin
2017 5244 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/275/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/240/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2017-2030
2017 5245 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/282/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Drobin
2017 5246 2017-06-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.I.4131.152.2017.RM Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 maja 2017 r. Rada Miejska w Drobinie
2017 5247 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XLV/362/2017 Rady Miasta Marki z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Miasta Marki na lata 2017- 2020.
2017 5248 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XXII/169/17 Rady Gminy Osieck z dnia 24 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2017 5249 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/189/2017 Rady Gminy Baranowo z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Baranowo.
2017 5250 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XXX/174/2017 Rady Gminy Mirów z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Mirów
2017 5251 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/167/2017 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku i nadania mu Statutu.
2017 5252 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/192/2017 Rady Gminy Wiśniew z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/44/2011 Rady Gminy Wiśniew z dnia 14 września 2011 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz dla pedagoga, psychologa, logopedy
2017 5253 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XX/146/17 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brudzeniu Dużym
2017 5254 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XX/152/17 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r.
2017 5255 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/227/2017 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów naboru do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jedlnia-Letnisko dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów na rok szkolny 2017/2018
2017 5256 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr 285/XXXV/17 Rady Miasta Milanówka z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie ustalenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 5257 2017-06-07 Ogłoszenie Ogłoszenie Gminnej Komisji do spraw Referendum w Wieliszewie z dnia 5 czerwca 2017 r.
2017 5258 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/150/17 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie: przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wyśmierzyce w 2017 r.”
2017 5259 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/125/2017 Rady Gminy Trojanów z dnia 9 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 5260 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr 517/2017 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka A5
2017 5261 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/338/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczewie
2017 5262 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/306/17 Rady Gminy Cegłów z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie: zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/288/17 z dnia 23 marca 2017r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2017 r.
2017 5263 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr 422/XXIX/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego
2017 5264 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr 425/XXX/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie uchylenia Uchwały Rady Gminy Lesznowola Nr 422/XXIX/2017 z dnia 26 kwietnia 2017r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego
2017 5265 2017-06-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-R.4131.15.2017.MN Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 maja 2017 r. Rada Miejska w Kozienicach
2017 5266 2017-06-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.147.2017.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 czerwca 2017 r. Rada Miejska w Żurominie
2017 5267 2017-06-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.I.4131.150.2017.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 maja 2017 r. Rada Miejska w Żurominie
2017 5268 2017-06-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.156.2017.RM Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 maja 2017 r. Rada Miejska w Ożarowie Mazowieckim
2017 5269 2017-06-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 120/2017 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Odrzywół wraz z informacja o stanie mienia komunalnego oraz informacje o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2016 rok.
2017 5270 2017-06-08 Uchwała Uchwała nr XX.157.2017 Rady Gminy Odrzywół z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkoły podstawowej i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
2017 5271 2017-06-08 Uchwała Uchwała nr XXI.166.2017 Rady Gminy Odrzywół z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2016 rok i sprawozdania finansowego
2017 5272 2017-06-08 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Skaryszewie.
2017 5273 2017-06-08 Uchwała Uchwała nr XXI.167.2017 Rady Gminy Odrzywół z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Odrzywół absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2016 rok
2017 5274 2017-06-08 Uchwała Uchwała nr 176/XXXII/2017 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 121/XXI/2016 z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów, wicedyrektorów i innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę i Miasto Wyszogród
2017 5275 2017-06-08 Uchwała Uchwała nr 177/XXXII/2017 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ustalenia tygodniowego pensum dla nauczycieli realizujących etat łączony
2017 5276 2017-06-08 Uchwała Uchwała nr 178/XXXII/2017 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.
2017 5277 2017-06-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/178/2017 Rady Gminy Strzegowo z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzegowo na 2017 rok
2017 5278 2017-06-08 Uchwała Uchwała nr XXXI.268.2017 Rady Gminy Prażmów z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Prażmów za rok 2016
2017 5279 2017-06-08 Uchwała Uchwała nr XXXI.269.2017 Rady Gminy Prażmów z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Prażmów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok
2017 5280 2017-06-08 Uchwała Uchwała nr 28/XXVI/2017 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowościach Wycinki Osowskie i Żabia Wola
2017 5281 2017-06-08 Uchwała Uchwała nr 242/XXXVIII/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie przedłużenia funkcjonowania w miejscowości Łaz oddziału zamiejscowego Przedszkola Samorządowego w Chorzelach.
2017 5282 2017-06-08 Informacja Informacja nr DRE.WRC.4110.1.2.9.2017.ESz i Nr DRE.WRC.4110.2.3. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 7 czerwca 2017 r. o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 maja 2017 r. Nr DRE.WRC.4110.1.2.8.2017.ESz i Nr DRE.WRC.4110.2.3.8.2017.ESz, w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła udzielonej Przedsiębiorcy: Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "RADPEC„ S.A. z siedzibą w Radomiu.
2017 5283 2017-06-08 Uchwała Uchwała nr XV/120/2016 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych członków ochotniczej straży pożarnej.
2017 5284 2017-06-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/337/2017 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego
2017 5285 2017-06-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/209/17 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Iłża
2017 5286 2017-06-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/119/2017 Rady Gminy Lutocin z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci do lat 5 w prowadzonym przez gminę publicznym przedszkolu lub innej publicznej formie wychowania przedszkolnego.
2017 5287 2017-06-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/120 / 2017 Rady Gminy Lutocin z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Lutocin
2017 5288 2017-06-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/121/2017 Rady Gminy Lutocin z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami
2017 5289 2017-06-08 Uchwała Uchwała nr 180.XXXIII.2017 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 26 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr 176.XXXII.2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Płoniawy-Bramura jest organem prowadzącym
2017 5290 2017-06-08 Uchwała Uchwała nr XXX/135/2017 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 25 maja 2017 r.
2017 5291 2017-06-08 Protokół Protokół Miejskiej Komisji do spraw Referendum w Ożarowie Mazowieckim z dnia 4 czerwca 2017 r. Protokół ustalenia wyniku referendum gminnego sporządzony przez Miejską Komisję do spraw Referendum w Ożarowie Mazowieckim
2017 5292 2017-06-08 Aneks Aneks nr 2 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 24 kwietnia 2017 r. do Porozumienia z dnia 11.12.2014 r.
2017 5293 2017-06-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/266/2017 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice.
2017 5294 2017-06-08 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej
2017 5295 2017-06-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/212/2017 Rady Gminy Teresin z dnia 21 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XXXVI/270/2013 Rady Gminy Teresin z dnia 30 października 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Teresin obejmującego część wsi Seroki Parcela.
2017 5296 2017-06-08 Uchwała Uchwała nr XXX.261.2017 Rady Gminy Prażmów z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Prażmów w 2017 roku
2017 5297 2017-06-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/240/2017 Rady Gminy Zakroczym z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Duchowizna w obrębie ewidencyjnym 0027 02-18 w Zakroczymiu
2017 5298 2017-06-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/241/2017 Rady Gminy Zakroczym z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości
2017 5299 2017-06-08 Uchwała Uchwała nr 456/XXXII/2017 Rady Miasta Ciechanów z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na prowadzenie niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert.
2017 5300 2017-06-08 Uchwała Uchwała nr 457/XXXII/2017 Rady Miasta Ciechanów z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów.
2017 5301 2017-06-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.153.2017.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 czerwca 2017 r. Rada Miejska w Żurominie
2017 5302 2017-06-09 Uchwała Uchwała nr 415/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Radzymińskiego Ośrodka Kultury i Sportu
2017 5303 2017-06-09 Uchwała Uchwała nr 420/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Radzymin
2017 5304 2017-06-09 Uchwała Uchwała nr 421/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin w obrębie Słupno
2017 5305 2017-06-09 Uchwała Uchwała nr 422/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin w obrębie Sieraków
2017 5306 2017-06-09 Porozumienie Porozumienie nr 032.187.2017 Burmistrza Radzymina z dnia 28 marca 2017 r. 1. Gminą Miasto Marki z siedzibą: Al. Marsz J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, reprezentowanym przez:
2017 5307 2017-06-09 Uchwała Uchwała nr XXV.200.2017 Rady Gminy Stromiec z dnia 25 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Stromiec.
2017 5308 2017-06-12 Uchwała Uchwała nr 785/246/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 1.24) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
2017 5309 2017-06-12 Uchwała Uchwała nr XXX/160/17 Rady Gminy w Regiminie z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Regimin i  zagospodarowania tych odpadów, w  zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 5310 2017-06-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/160/17 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2017 r Nr XXII/144/116 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 28 grudnia 2016r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok
2017 5311 2017-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/418/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/277/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 października 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Miasta Siedlce.
2017 5312 2017-06-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/163/17 Rady Gminy Gniewoszów z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 5313 2017-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/417/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/339/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie stypendiów sportowych
2017 5314 2017-06-12 Uchwała Uchwała nr XXX/159/17 Rady Gminy w Regiminie z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Regimin
2017 5315 2017-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/416/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach
2017 5316 2017-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII.294.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń oświatowych
2017 5317 2017-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII.295.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Desno, gmina Halinów.
2017 5318 2017-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/ 334/2017 Rady Gminy Jabłonna z dnia 26 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Jabłonna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2017 5319 2017-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/332/2017 Rady Gminy Jabłonna z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu Gminy Jabłonna za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny
2017 5320 2017-06-12 Uchwała Uchwała nr 228/XXXIII/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Żuromin konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2018 r.
2017 5321 2017-06-12 Porozumienie Porozumienie nr 1/PT-I/P/117/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie organizacji transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Gminy - Miasto Płock i Gminy Łąck.
2017 5322 2017-06-12 Aneks Aneks nr 4/4/WZS/P/80/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 5 maja 2017 r. do porozumienia nr 1/WZS/P/3/2013 zawartego w dniu 17 stycznia 2013 r.
2017 5323 2017-06-12 Aneks Aneks nr 3/3/WZS/P/79/2017 Gminy-Miasto Płock i Gminy Zawidz z dnia 5 maja 2017 r. do porozumienia nr 5/WZS/P/58/2013 zawartego w dniu 6 marca 2013 r.
2017 5324 2017-06-12 Uchwała Uchwała nr XLV/316/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, opieki i wychowania przedszkolnego oraz ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolu, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łochów
2017 5325 2017-06-12 Uchwała Uchwała nr XLV/317/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej w Łochowie z 22 Lipca na 11 Listopada
2017 5326 2017-06-12 Uchwała Uchwała nr XLV/318/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej w Łochowie z Janka Krasickiego na Ignacego Krasickiego
2017 5327 2017-06-12 Uchwała Uchwała nr XLV/319/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XLI/297/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łochów w zakresie wsi Jasiorówka, Burakowskie.
2017 5328 2017-06-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.155.2017.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 6 czerwca 2017 r. Rada Miejska w Żurominie
2017 5329 2017-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/222/2017 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Rzekuń
2017 5330 2017-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/224/2017 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowościch: Rzekuń, Dzbenin, Ławy.
2017 5331 2017-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/186/2017 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie ustalenia ceny za wprowadzanie nieczystości ciekłych do stacji zlewnej gminnej oczyszczalni ścieków w Zabrodziu
2017 5332 2017-06-13 Uchwała Uchwała nr XL/315/17 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tarczyn w 2017 roku
2017 5333 2017-06-13 Uchwała Uchwała nr XL/322/17 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 7 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIV/188/16 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Tarczyn miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2017 5334 2017-06-13 Uchwała Uchwała nr XIX/111/2017 Rady Gminy Pacyna z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacynie
2017 5335 2017-06-13 Uchwała Uchwała nr XIX/113/2017 Rady Gminy Pacyna z dnia 8 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych
2017 5336 2017-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/222/17 Rady Gminy w Skórcu z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy w Skórcu
2017 5337 2017-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/223/17 Rady Gminy w Skórcu z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych.
2017 5338 2017-06-13 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta i Gminy Drobin
2017 5339 2017-06-13 Uchwała Uchwała nr 75.XLII.2017 Rady Gminy Wiązowna z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 71.XXXIX.2017 Rady Gminy Wiązowna z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego
2017 5340 2017-06-13 Uchwała Uchwała nr 83.XLIII.2017 Rady Gminy Wiązowna z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2017 5341 2017-06-13 Uchwała Uchwała nr 85.XLIII.2017 Rady Gminy Wiązowna z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w których realizowane są zadania własne gminy w zakresie oświaty
2017 5342 2017-06-13 Uchwała Uchwała nr 86.XLIII.2017 Rady Gminy Wiązowna z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Wiązowna do określenia cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w których realizowane są zadania własne gminy w zakresie oświaty
2017 5343 2017-06-13 Uchwała Uchwała nr 88.XLIII.2017 Rady Gminy Wiązowna z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą publiczną, położoną w obrębie geodezyjnym Izabela
2017 5344 2017-06-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/189/17 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 7 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Żuromińskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Żuromiński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2017 5345 2017-06-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/190/17 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty należności stanowiących dochody budżetu Powiatu Żuromińskiego instrumentem płatniczym.
2017 5346 2017-06-13 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Mińskiego z dnia 24 stycznia 2017 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2016 roku
2017 5347 2017-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/273/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2017 5348 2017-06-13 Uchwała Uchwała nr XXV/140/2017 Rady Gminy Szydłowo z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szydłowo
2017 5349 2017-06-13 Uchwała Uchwała nr XXV/141/2017 Rady Gminy Szydłowo z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 5350 2017-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/253/17 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 19 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/232/17 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru uczniów do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Łosice zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
2017 5351 2017-06-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/270/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 9 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XX/240/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Michałowice.
2017 5352 2017-06-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/272/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 9 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/289/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 2014-2018.
2017 5353 2017-06-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/285/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 9 maja 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/208/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 października 2016 r. w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice.
2017 5354 2017-06-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/286/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Pęcicach Małych, w Gminie Michałowice
2017 5355 2017-06-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/287/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie nadania nazwy placowi położonemu w Komorowie, w gminie Michałowice
2017 5356 2017-06-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/288/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały nr X/56/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 czerwca 2007 r., uchylenia w części uchwały nr VI/28/89 Gminnej Rady Narodowej w Michałowicach z dnia 10 marca 1989 r. oraz nadania nazwy ulicy położonej w Regułach, w gminie Michałowice
2017 5357 2017-06-14 Uchwała Uchwała nr XLII/45/2017 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej
2017 5358 2017-06-14 Uchwała Uchwała nr XLII/42/2017 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki komunalnej w zakresie kultury fizycznej i turystyki
2017 5359 2017-06-14 Uchwała Uchwała nr XLII/43/2017 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Centrum Rekreacji Nieporęt"
2017 5360 2017-06-14 Uchwała Uchwała nr XLII/44/2017 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie nadania Statutu Centrum Rekreacji Nieporęt
2017 5361 2017-06-14 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 3/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łosicach z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu łosickiego
2017 5362 2017-06-14 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 4/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łosicach z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu łosickiego
2017 5363 2017-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/163/2017 Rady Gminy Pionki z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały V/23/2015 Rady Gminy Pionki z dnia 30 marca 2015 r w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej im. Ks. Józefa Gackiego w Jedlni
2017 5364 2017-06-14 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu Łosickiego
2017 5365 2017-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI.216.2017 Rady Gminy Kowala z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kowala
2017 5366 2017-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI.217.2017 Rady Gminy Kowala z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kowala w 2017r.”
2017 5367 2017-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/218/17 Rady Miejskiej w Warce z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej w miejscowości Michalczew do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Warka.
2017 5368 2017-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/223/17 Rady Miejskiej w Warce z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2017 5369 2017-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/202/17 Rady Gminy Somianka z dnia 2 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej oraz poboru opłaty targowej w drodze inkasa
2017 5370 2017-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/203/17 Rady Gminy Somianka z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie niedochodzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Somianka lub jej jednostkom organizacyjnym, których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100 zł
2017 5371 2017-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/204/17 Rady Gminy Somianka z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych z nieczystości ciekłych z terenu gminy Somianka
2017 5372 2017-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/205/17 Rady Gminy Somianka z dnia 2 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
2017 5373 2017-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/208/17 Rady Gminy Somianka z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli niepublicznych oraz publicznych prowadzonych na terenie Gminy Somianka przez inne niż Gmina Somianka osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji
2017 5374 2017-06-14 Uchwała Uchwała nr XLIV/283/2017 Rady Miasta Pionki z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2017 5375 2017-06-14 Uchwała Uchwała nr XLIV/284/2017 Rady Miasta Pionki z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Pionki”.
2017 5376 2017-06-14 Uchwała Uchwała nr XLIV/285/2017 Rady Miasta Pionki z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie: nadania nazwy “Poziomkowa” ulicy położonej w północno-zachodniej części miasta Pionki, oznaczonej numerem ewidencyjnym 1398
2017 5377 2017-06-14 Uchwała Uchwała nr XLIV/291/2017 Rady Miasta Pionki z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zasad przyznawania Stypendium Burmistrza Miasta Pionki za osiągane wyniki w zakresie obowiązujących zajęć edukacyjnych i inne wysokie osiągnięcia w dyscyplinach wiedzy, uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Pionki
2017 5378 2017-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/215/17 Rady Gminy Goworowo z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Goworowo
2017 5379 2017-06-14 Uchwała Uchwała nr XXVII.117.2017 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
2017 5380 2017-06-14 Uchwała Uchwała nr XXVII.121.2017 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rzeczniów.
2017 5381 2017-06-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/128/2017 Rady Gminy Gzy z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/115/2017 Rady Gminy Gzy z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gzy, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2017 5382 2017-06-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/129/2017 Rady Gminy Gzy z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/116/2017 Rady Gminy Gzy z dnia 30 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gzy oraz określenie dokumentów do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 5383 2017-06-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/156/17 Rady Gminy w Regiminie z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie nadania nazw drogom publicznym na terenie miejscowości Regimin
2017 5384 2017-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/168/2017 Rady Gminy Bielany z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
2017 5385 2017-06-14 Uchwała Uchwała nr XLII/154/17 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za usunięcie z drogi oraz parkowanie pojazdów
2017 5386 2017-06-14 Porozumienie Porozumienie nr 9/2016 Starosty Sochaczewskiego z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przeprowadzenia i zasad finansowania kształcenia klas uczniów wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze
2017 5387 2017-06-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 12 czerwca 2017 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Jaktorów przeprowadzonych w dniu 11 czerwca 2017 r.
2017 5388 2017-06-14 Uchwała Uchwała nr XXV.199.2017 Rady Gminy Stromiec z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Stromiec na lata 2017 - 2020
2017 5389 2017-06-14 Uchwała Uchwała nr 506/VII/32/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Obory.
2017 5390 2017-06-14 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 2/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sokołowie Podlaskim z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu sokołowskiego
2017 5391 2017-06-14 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 5/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łosicach z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu łosickiego
2017 5392 2017-06-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.161.2017.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 czerwca 2017 r. Rada Miejska w Wyszkowie
2017 5393 2017-06-14 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 4/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Siedlcach z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu siedleckiego
2017 5394 2017-06-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII-67/2017 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały dotyczącej programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wołomin w 2017 r.
2017 5395 2017-06-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII-84/2017 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2017 5396 2017-06-19 Uchwała Uchwała nr XXXV-49/2017 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wołomin w 2017 r.
2017 5397 2017-06-19 Uchwała Uchwała nr 90/XVIII/2016 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gostynin
2017 5398 2017-06-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/148/17 Rady Gminy Ciechanów z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Ciechanów instrumentem płatniczym
2017 5399 2017-06-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/149/17 Rady Gminy Ciechanów z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów szkół na terenie gminy
2017 5400 2017-06-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/150/17 Rady Gminy Ciechanów z dnia 2 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
2017 5401 2017-06-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/151/17 Rady Gminy Ciechanów z dnia 2 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2017 5402 2017-06-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV.149.2017 Rady Gminy Rybno z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania,odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2017 5403 2017-06-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV.150.2017 Rady Gminy Rybno z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnienie tych kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych i punktu przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Rybno
2017 5404 2017-06-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV.151.2017 Rady Gminy Rybno z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Rybno, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 5405 2017-06-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV.152.2017 Rady Gminy Rybno z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rybno.
2017 5406 2017-06-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV.153 . 2017 Rady Gminy Rybno z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 5407 2017-06-19 Uchwała Uchwała nr 440/XXXI/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Łoziska
2017 5408 2017-06-19 Uchwała Uchwała nr 441/XXXI/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Iwiczna
2017 5409 2017-06-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/178/2017 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2017 5410 2017-06-19 Uchwała Uchwała nr XXXI.330.2017 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa – Staszica II
2017 5411 2017-06-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/364/2017 Rady Miasta Mława z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych
2017 5412 2017-06-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/365/2017 Rady Miasta Mława z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie opłaty targowej
2017 5413 2017-06-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/368/2017 Rady Miasta Mława z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Mława do roku 2022
2017 5414 2017-06-19 Uchwała Uchwała nr L/1217/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla osób fizycznych i spółdzielni mieszkaniowych
2017 5415 2017-06-19 Uchwała Uchwała nr L/1218/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości przy ul. Fundamentowej 38/42
2017 5416 2017-06-19 Uchwała Uchwała nr L/1219/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości przy ul. Międzyborskiej 64/70
2017 5417 2017-06-19 Uchwała Uchwała nr L/1223/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie opłat za korzystanie z rowerów w ramach systemu Warszawski Rower Publiczny w m.st. Warszawie
2017 5418 2017-06-19 Uchwała Uchwała nr L/1227/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie warszawskiego bonu żłobkowego
2017 5419 2017-06-19 Uchwała Uchwała nr L/1228/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie odpłatności za korzystanie z nauki i kształcenia przez osoby niebędące obywatelami polskimi w szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę
2017 5420 2017-06-19 Uchwała Uchwała nr L/1229/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy Państwowego Ogniska Artystycznego w Warszawie, ul. Nowolipki 9b
2017 5421 2017-06-19 Uchwała Uchwała nr L/1230/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie nadania imienia Przedszkolu nr 415 przy ul. Obrońców Tobruku 23 lok. 112 w Warszawie
2017 5422 2017-06-19 Uchwała Uchwała nr L/1231/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie założenia Przedszkola nr 435 w Warszawie, przy ul. gen. T. Pełczyńskiego 24
2017 5423 2017-06-19 Uchwała Uchwała nr L/1232/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie założenia Przedszkola nr 433 w Warszawie, ul. Ludwika Rydygiera 8A
2017 5424 2017-06-19 Uchwała Uchwała nr L/1233/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie założenia Przedszkola nr 428 w Warszawie, ul. Myśliborska 35
2017 5425 2017-06-19 Uchwała Uchwała nr L/1234/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie założenia Przedszkola nr 429 w Warszawie, ul. Skarbka z Gór 9A
2017 5426 2017-06-19 Uchwała Uchwała nr L/1235/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie założenia Przedszkola nr 430 w Warszawie, ul. Ceramiczna 11
2017 5427 2017-06-19 Uchwała Uchwała nr L/1236/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie założenia Przedszkola nr 431 w Warszawie, ul. Głębocka 66
2017 5428 2017-06-19 Uchwała Uchwała nr L/1237/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II dla uczniów i studentów.
2017 5429 2017-06-19 Uchwała Uchwała nr L/1238/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
2017 5430 2017-06-19 Uchwała Uchwała nr L/1239/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
2017 5431 2017-06-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.158.2017.RM Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 czerwca 2017 r. Rada Miejska w Wyszkowie
2017 5432 2017-06-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 337 Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wodynie
2017 5433 2017-06-20 Rozporządzenie Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 31 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia obwodów rybackich na publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych płynących
2017 5434 2017-06-20 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mińsku Mazowieckim z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół
2017 5435 2017-06-20 Uchwała Uchwała nr 38/IX/2015 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Szulborze Wielkie.
2017 5436 2017-06-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/214/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Antoniów w Gminie Skaryszew
2017 5437 2017-06-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/215/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Anielin w Gminie Skaryszew
2017 5438 2017-06-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/216/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Bujak w Gminie Skaryszew
2017 5439 2017-06-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/217/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Bogusławice w Gminie Skaryszew
2017 5440 2017-06-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/218/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Chomentów Puszcz w Gminie Skaryszew
2017 5441 2017-06-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/219/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Chomentów Szczygieł w Gminie Skaryszew
2017 5442 2017-06-20 Uchwała Uchwała nr XXIII/188/2017 Rady Gminy Suchożebry z dnia 26 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XI/65/2012 Rady Gminy Suchożebry w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz dla psychologa, pedagoga, logopedy i nauczyciela wspomagającego w szkołach prowadzonych przez Gminę Suchożebry
2017 5443 2017-06-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/220/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Chomentów Socha w Gminie Skaryszew
2017 5444 2017-06-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/221/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Dzierzkówek Stary w Gminie Skaryszew
2017 5445 2017-06-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/222/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Dzierzkówek Nowy w Gminie Skaryszew
2017 5446 2017-06-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/223/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Edwardów w Gminie Skaryszew
2017 5447 2017-06-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/224/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Grabina w Gminie Skaryszew
2017 5448 2017-06-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/225/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Gębarzów w Gminie Skaryszew
2017 5449 2017-06-20 Uchwała Uchwała nr XX.152.2017 Rady Gminy w Potworowie z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zwolnienia od obowiązku uzyskania zezwolenia na usuniecie drzew i krzwów
2017 5450 2017-06-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/226/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Gębarzów Kolonia w Gminie Skaryszew
2017 5451 2017-06-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/227/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Huta Skaryszewska w Gminie Skaryszew
2017 5452 2017-06-20 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 6/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łosicach z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu łosickiego
2017 5453 2017-06-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/228/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Janów w Gminie Skaryszew
2017 5454 2017-06-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/229/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Kobylany w Gminie Skaryszew
2017 5455 2017-06-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/230/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Kazimierówka w Gminie Skaryszew
2017 5456 2017-06-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/231/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Kłonowiec Kurek w Gminie Skaryszew
2017 5457 2017-06-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/233/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Makowiec w Gminie Skaryszew
2017 5458 2017-06-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/232/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Kłonowiec Koracz w Gminie Skaryszew
2017 5459 2017-06-20 Uchwała Uchwała nr XXIII/197/2017 Rady Gminy Suchożebry z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Krześlinie.
2017 5460 2017-06-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/234/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Maków w Gminie Skaryszew
2017 5461 2017-06-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/235/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Miasteczko w Gminie Skaryszew
2017 5462 2017-06-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/236/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Modrzejowice w Gminie Skaryszew
2017 5463 2017-06-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/237/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Niwa Odechowska w Gminie Skaryszew
2017 5464 2017-06-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/238/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Odechów w Gminie Skaryszew
2017 5465 2017-06-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/239/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Odechowiec w Gminie Skaryszew
2017 5466 2017-06-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/240/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Podsuliszka w Gminie Skaryszew
2017 5467 2017-06-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/241/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Sołtyków w Gminie Skaryszew
2017 5468 2017-06-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/242/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Tomaszów w Gminie Skaryszew
2017 5469 2017-06-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/243/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Wólka Twarogowa w Gminie Skaryszew
2017 5470 2017-06-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/244/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Wilczna w Gminie Skaryszew
2017 5471 2017-06-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/245/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Wymysłów w Gminie Skaryszew
2017 5472 2017-06-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/246/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Maków Nowy w Gminie Skaryszew
2017 5473 2017-06-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/247/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Zalesie w Gminie Skaryszew
2017 5474 2017-06-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/248/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Statutu Osiedla Centrum w Skaryszewie
2017 5475 2017-06-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/249/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Statutu Osiedla Gaj w Skaryszewie
2017 5476 2017-06-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/250/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Statutu Osiedla Wincentów w Skaryszewie
2017 5477 2017-06-21 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 3/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sokołowie Podlaskim z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół
2017 5478 2017-06-21 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Rady Gminy Wodynie
2017 5479 2017-06-21 Uchwała Uchwała nr 379/2017 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za rok 2016 wraz z informacją o stanie mienia powiatu
2017 5480 2017-06-21 Uchwała Uchwała nr V-45/2016 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego za rok 2015
2017 5481 2017-06-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 26/2017 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Baboszewo oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Baboszewie za 2016 rok (art. 265 pkt 2 uofp)
2017 5482 2017-06-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.32.17 Wójta Gminy Kampinos z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2016r.
2017 5483 2017-06-21 Uchwała Uchwała nr XXV/205/17 Rady Gminy Dobre z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dobrem.
2017 5484 2017-06-21 Uchwała Uchwała nr XXV /206/17 Rady Gminy Dobre z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Dobrem .
2017 5485 2017-06-21 Uchwała Uchwała nr XXV/207/17 Rady Gminy Dobre z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie opłaty targowej, sposobu jej poboru oraz określenia inkasentów i wysokości pobieranego wynagrodzenia.
2017 5486 2017-06-21 Uchwała Uchwała nr XXV/208/17 Rady Gminy Dobre z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia „Programu zapobiegania bezdomności oraz opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Dobre”
2017 5487 2017-06-21 Uchwała Uchwała nr XXV/209/17 Rady Gminy Dobre z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/35/15 Rady Gminy Dobre z dnia 27 maja 2015r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dobre na lata 2015-2020 .
2017 5488 2017-06-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/323/2017 Rady Gminy Siedlce z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Siedlce
2017 5489 2017-06-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/324/2017 Rady Gminy Siedlce z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Siedlce oraz nadania mu statutu
2017 5490 2017-06-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 29/17 Wójta Gminy Gozdowo z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie przekazania sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego jednostek za 2016 rok
2017 5491 2017-06-21 Uchwała Uchwała nr XLV/447/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 24 maja 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Góra Kalwaria
2017 5492 2017-06-21 Uchwała Uchwała nr 223/XXXVII/17 Rady Gminy Słupno z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie, nadanego uchwałą Rady Gminy Słupno Nr 227/XXV/2013 z dnia 1 marca 2013 r.
2017 5493 2017-06-21 Uchwała Uchwała nr 221/XXXVII/17 Rady Gminy Słupno z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie
2017 5494 2017-06-21 Uchwała Uchwała nr 220/XXXVII/17 Rady Gminy Słupno z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Słupno gm. Słupno
2017 5495 2017-06-21 Uchwała Uchwała nr 219/XXXVII/17 Rady Gminy Słupno z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Szeligi gm. Słupno
2017 5496 2017-06-21 Uchwała Uchwała nr XXV/210/17 Rady Gminy Dobre z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobre wraz z liczbą punktów przyznanych każdemu kryterium oraz określenie dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 5497 2017-06-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/187/2017 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/33/2011 z dnia 23 marca 2011 r.
2017 5498 2017-06-21 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie współdziałania Miasta Ostrów Mazowiecka, Gminy Ostrów Mazowiecka, Gminy Wąsewo i Gminy Zaręby Kościelne w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Zespołu Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie i z powrotem.
2017 5499 2017-06-21 Uchwała Uchwała nr XXX/150/2017 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szelków.
2017 5500 2017-06-21 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie współdziałania Miasta Ostrów Mazowiecka, Gminy Ostrów Mazowiecka i Gminy Małkinia Górna w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zuzeli i z powrotem.
2017 5501 2017-06-21 Uchwała Uchwała nr XXX/151/2017 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 5502 2017-06-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/311/17 Rady Gminy Stare Babice z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Starych Babicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2017 5503 2017-06-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/315/17 Rady Gminy Stare Babice z dnia 31 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare Babice na rok 2017
2017 5504 2017-06-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/317/17 Rady Gminy Stare Babice z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie ustalenia zasad otrzymywania diet dla sołtysów
2017 5505 2017-06-21 Uchwała Uchwała nr XX/138/2017 Rady Gminy w Broku z dnia 9 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Brok i zagospodarowania tych odpadów.
2017 5506 2017-06-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/348/17 Rady Gminy Raszyn z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Raszyn i jej jednostkom organizacyjnym
2017 5507 2017-06-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/344/17 Rady Gminy Raszyn z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie założenia Przedszkola Nr 3 w Raszynie, przy ul. Poniatowskiego 18
2017 5508 2017-06-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/341/2017 Rady Gminy Raszyn z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Falenty w Gminie Raszyn – rejon ul. Poniatowskiego
2017 5509 2017-06-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/338/17 Rady Gminy Raszyn z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn
2017 5510 2017-06-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 387/2017 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne oraz wysokości stawek czynszu za lokale socjalne
2017 5511 2017-06-21 Uchwała Uchwała nr 167/XXVIII/2017 Rady Gminy Zatory z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
2017 5512 2017-06-21 Uchwała Uchwała nr 168/XXVIII/2017 Rady Gminy Zatory z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Zatory, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane na rok 2017.
2017 5513 2017-06-21 Uchwała Uchwała nr XLIII/180/2017 Rady Gminy Sochaczew z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sochaczew w 2017 roku.
2017 5514 2017-06-21 Uchwała Uchwała nr XLV/191/2017 Rady Gminy Sochaczew z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/180/2017 Rady Gminy Sochaczew z dnia 29 marca 2017 roku
2017 5515 2017-06-21 Porozumienie Porozumienie Starosty Garwolińskiego; Starosty Węgrowskiego z dnia 9 maja 2017 r. zawarte pomiędzy Powiatem Garwolińskim, w imieniu którego występuje Zarząd Powiatu reprezentowany przez: 1. Marka Chciałowskiego - Starostę Garwolińskiego, 2. Urszulę Zadrożną - Wicestarostę przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Józefa Zająca zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Węgrowskim, w imieniu którego występuje Zarząd Powiatu reprezentowany przez: 1. Krzysztofa Fedorczyka - Starostę Węgrowskiego, 2. Halinę Ulińską - Wicestarostę, zwanym dalej „Przyjmującym”, w sprawie określenie szczegółowych zasad i terminu przekazania dotacji na realizację zadania z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla młodocianych pracowników.
2017 5516 2017-06-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2017 Wójta Gminy Stoczek z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Stoczek za 2016 rok
2017 5517 2017-06-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/2017 Wójta Gminy Lutocin z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lutocin oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej za rok 2016.
2017 5518 2017-06-22 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 marca 2017 r. z wykonania Budżetu Miasta Płocka za 2016 r.
2017 5519 2017-06-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/246/17 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/108/15 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 23 listopada 2015 r.
2017 5520 2017-06-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 22/2017 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy Żabia Wola za 2016 rok
2017 5521 2017-06-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/251/17 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca - działki nr 1729 i 1730 przy ul. POW.
2017 5522 2017-06-22 Uchwała Uchwała nr XXVI/180/2017 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Mławskiego za 2016 rok.
2017 5523 2017-06-22 Uchwała Uchwała nr 20/2017 Zarządu Powiatu Grójeckiego z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok 2016
2017 5524 2017-06-22 Uchwała Uchwała nr 294/LVIII/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Gostynina konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2018 rok
2017 5525 2017-06-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/2017 Wójta Gminy Osieck z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Osieck, sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury i informacji o stanie mienia Gminy Osieck za rok 2016
2017 5526 2017-06-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 27/2017 Rady Gminy Osieck z dnia 18 kwietnia 2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr 21/2017 Wójta Gminy Osieck z dnia 30 marca 2017r.w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Osieck, sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury i informacji o stanie mienia Gminy Osieck za rok 2016
2017 5527 2017-06-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 34/2017 Burmistrza Miasta Gostynin z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Gostynina oraz sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2016 rok
2017 5528 2017-06-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 22.2017 Wójta Gminy Prażmów z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2016 rok
2017 5529 2017-06-22 Uchwała Uchwała nr 488/2017 Zarządu Powiatu w Ostrołęce z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostrołęckeigo za 2016 r.
2017 5530 2017-06-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII.189.2017 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilawie do załatwiania spraw pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2017 5531 2017-06-22 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr 21/VIII/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Kampinos" z dnia 14 grudnia 2016 r.
2017 5532 2017-06-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.206.2016 Burmistrza Miasta Marki z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2016 rok.
2017 5533 2017-06-22 Uchwała Uchwała nr XXX/179/2016 Rady Gminy Zakroczym z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2016 rok
2017 5534 2017-06-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/165/2016 Rady Gminy Zakroczym z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2016 rok
2017 5535 2017-06-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 131/2016 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2016 rok
2017 5536 2017-06-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 140/2016 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 12 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2016 rok
2017 5537 2017-06-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 152/2016 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2016 rok
2017 5538 2017-06-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 158/2016 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2016 rok
2017 5539 2017-06-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 175/2016 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2016 rok
2017 5540 2017-06-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 180/2016 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2016 rok
2017 5541 2017-06-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 187/2016 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2016 rok
2017 5542 2017-06-22 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 6 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów łosickiego i siedleckiego
2017 5543 2017-06-23 Uchwała Uchwała nr XXIV.170.2017 Rady Gminy Raciąż z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2017 5544 2017-06-23 Uchwała Uchwała nr 185.XXXIV.2017 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Płoniawy-Bramura lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg
2017 5545 2017-06-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/223/17 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
2017 5546 2017-06-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/224/17 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 82/XIV/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 października 2015 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Szydłowiec pod nazwą Żłobek Miejski w Szydłowcu oraz nadania jej statutu.
2017 5547 2017-06-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/2017 Wójta Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2016.
2017 5548 2017-06-23 Uchwała Uchwała nr XXI/169/2017 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Poświętne na rok szkolny 2017/2018
2017 5549 2017-06-23 Uchwała Uchwała nr III/17/2017 Rady Gminy Krasne z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 5550 2017-06-23 Uchwała Uchwała nr III/22/2017 Rady Gminy Krasne z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m² pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2017 5551 2017-06-23 Uchwała Uchwała nr XXV/163/2017 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 19 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII/140/2017 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
2017 5552 2017-06-23 Uchwała Uchwała nr XX/149/17 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Brudzeń Duży na lata 2017 - 2021
2017 5553 2017-06-23 Uchwała Uchwała nr XXVI.313.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027
2017 5554 2017-06-23 Uchwała Uchwała nr XXVI.316.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Klembowie
2017 5555 2017-06-23 Uchwała Uchwała nr XXVI.317.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie uchwały Nr XXIV.289.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 30 marca 2017 r.
2017 5556 2017-06-23 Uchwała Uchwała nr XXVI.318.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 8 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Wola Rasztowska
2017 5557 2017-06-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-R.4131.16.2017.MN Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 czerwca 2017 r. Rada Gminy Borkowice
2017 5558 2017-06-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-R.4131.17.2017.MN Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 czerwca 2017 r. Rada Gminy Borkowice
2017 5559 2017-06-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.177.2017.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 czerwca 2017 r. Rada Miejska w Grójcu
2017 5560 2017-06-24 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 7/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łosicach z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu łosickiego
2017 5561 2017-06-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.160.2017.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 czerwca 2017 r. Rada Miejska w Wyszkowie
2017 5562 2017-06-24 Uchwała Uchwała nr XXII/188/2017 Rady Gminy Garwolin z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Michałówka, gm. Garwolin
2017 5563 2017-06-24 Uchwała Uchwała nr XXXI.212.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przytyk w 2017 roku.
2017 5564 2017-06-24 Uchwała Uchwała nr XXXI.213.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmiany regulaminu Targowiska ,,Mój Rynek " w Przytyku
2017 5565 2017-06-24 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 1 Burmistrza Miasta Gostynin; Wójta Gminy Gostynin z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie realizacji „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na rok 2017” zawarte pomiędzy:
2017 5566 2017-06-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.163.2017.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 czerwca 2017 r. Rada Gminy Strzegowo
2017 5567 2017-06-26 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie powierzenia Mazowieckiemu Kuratorowi Oświaty zadań wynikających z Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2016 r.
2017 5568 2017-06-26 Aneks Aneks nr 5 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy; Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 czerwca 2017 r. do porozumienia w sprawie utworzenia Punktów Paszportowych
2017 5569 2017-06-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 26 czerwca 2017 r. o wynikach wyborów przedterminowych Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck przeprowadzonych w dniu 11 czerwca 2017 r. oraz w dniu 25 czerwca 2017 r.
2017 5570 2017-06-26 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Gołymin - Ośrodek
2017 5571 2017-06-26 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 8/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łosicach z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu łosickiego
2017 5572 2017-06-27 Uchwała Uchwała nr XXX/206/2017 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty należności stanowiących dochody budżetu Powiatu Nowodworskiego instrumentem płatniczym
2017 5573 2017-06-27 Uchwała Uchwała nr 226/XL/2017 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 68/X/2011 Rady Gminy Lubowidz z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, oraz uchylenia uchwały Nr 81/XIII/2011 Rady Gminy Lubowidz z dnia 21 września 2011 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych,
2017 5574 2017-06-27 Uchwała Uchwała nr 211/XXI/17 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą- Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 5575 2017-06-27 Uchwała Uchwała nr 209/XXI/17 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Czernice Borowe
2017 5576 2017-06-27 Uchwała Uchwała nr 212/XXI/17 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, logopedów, psychologów, nauczycieli wspomagających i doradców zawodowych oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Czernice Borowe
2017 5577 2017-06-27 Uchwała Uchwała nr 207/XXI/17 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Czernice Borowe lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania tych ulg
2017 5578 2017-06-27 Uchwała Uchwała nr 208/XXI/17 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Czernice Borowe na lata 2017-2022
2017 5579 2017-06-27 Uchwała Uchwała nr IV/27/2017 Rady Gminy Krasne z dnia 18 czerwca 2017 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, baneru, sztandaru, pieczęci, łańcuchów Wójta Gminy Krasne i Przewodniczącego Rady Gminy w Krasnem, oraz regulaminu używania symboli
2017 5580 2017-06-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 38/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2016
2017 5581 2017-06-27 Uchwała Uchwała nr XXII/124/2017 Rady Gminy Radzanów z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki przez przedszkola dla których organem prowadzącym jest Gmina Radzanów.
2017 5582 2017-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/179/2017 Rady Gminy Radziejowice z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie „Karty Dużej Rodziny 3+”
2017 5583 2017-06-27 Uchwała Uchwała nr XXII/125/2017 Rady Gminy Radzanów z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia opłaty za przyjęcie i oczyszczenie ścieków dowożonych pojazdami asenizacyjnymi do gminnej oczyszczalni ścieków.
2017 5584 2017-06-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2017 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2016.
2017 5585 2017-06-27 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Wyszkowskiego z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członka Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Wyszkowskim.
2017 5586 2017-06-27 Uchwała Uchwała nr xxv/126/2017 Rady Gminy Lutocin z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2017 5587 2017-06-27 Uchwała Uchwała nr XXV/127/2017 Rady Gminy Lutocin z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lutocin na lata 2017 - 2025.
2017 5588 2017-06-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 140/2017 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wołomin za 2016 rok
2017 5589 2017-06-27 Uchwała Uchwała nr 580/2017 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Płońskiego za 2016 rok, sprawozdania finansowego Powiatu Płońskiego za 2016 rok, informacji o stanie mienia Powiatu Płońskiego na dzień 31.12.2016 roku oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku za 2016 rok.
2017 5590 2017-06-27 Uchwała Uchwała nr XLV/365/2017 Rady Miasta Marki z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/280/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2017 – 2028
2017 5591 2017-06-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2017 Wójta Gminy Ojrzeń z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2016
2017 5592 2017-06-27 Aneks Aneks nr 1 Starosty Legionowskiego; Wójta Gminy Jabłonna z dnia 10 maja 2017 r. do porozumienia Nr 2/2016 z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia i prowadzenia przez Powiat Legionowski przedszkola specjalnego
2017 5593 2017-06-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/184/2017 Rady Gminy Obryte z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżki tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Obryte
2017 5594 2017-06-27 Uchwała Uchwała nr 322/114/2017 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2017 rok
2017 5595 2017-06-27 Aneks Aneks nr 1 Starosty Legionowskiego; Wójta Gminy Wieliszew z dnia 17 maja 2017 r. do porozumienia Nr 1/2016 z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia i prowadzenia przez Powiat Legionowski przedszkola specjalnego
2017 5596 2017-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/232/17 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Szydłowiec.
2017 5597 2017-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/198/2017 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach.
2017 5598 2017-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/233/17 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Szydłowiec
2017 5599 2017-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/225/2017 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2017 5600 2017-06-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/215/2017 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dąbrówka przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ, trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia dotacji.
2017 5601 2017-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXI.333.2017 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu miasta Pruszkowa na zadanie służące ochronie powietrza, związane z wymianą kotłów lub palenisk węglowych na źródła ciepła o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła.
2017 5602 2017-06-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.62.2017 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2017-2024
2017 5603 2017-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/159/2017 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Młodzieszyn w 2017 roku.
2017 5604 2017-06-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/148/17 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Krasnsoielc
2017 5605 2017-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/160/2017 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 5606 2017-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/161/2017 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Młodzieszyn jest organem prowadzącym.
2017 5607 2017-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/162/2017 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Młodzieszyn dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej
2017 5608 2017-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/164/2017 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów we wsi Kamion
2017 5609 2017-06-27 Ogłoszenie Ogłoszenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie Protokołów ustalenia wyniku referendum sporządzonych przez Gminną Komisję do spraw referendum w Raszynie
2017 5610 2017-06-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/193/2017 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 12 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Naruszewo Nr XIX/126/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania
2017 5611 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr XXV/312/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wschodniej części sołectwa Łomianki Dolne oraz północnej części osiedla Buraków
2017 5612 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/332/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie założenia Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Dziekanowie Leśnym, ul. por. Francisa Akinsa 8
2017 5613 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/345/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/323/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 5614 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/344/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach
2017 5615 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/334/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/211/2016 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej gminnych jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych
2017 5616 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/333/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego w Łomiankach
2017 5617 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr 456/VII/28/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2017-2020
2017 5618 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr 458/VII/28/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą- Prawo oświatowe.
2017 5619 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr 461/VII/28/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2017 roku
2017 5620 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr 468/VII/28/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Czarnów, gm. Konstancin-Jeziorna
2017 5651 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/182/2017 Rady Gminy Repki z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Repki w 2017 roku”
2017 5650 2017-06-28 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu Ciechanowskiego
2017 5649 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXV.313.2016 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brwinów na rok 2017
2017 5648 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr CCCXXX/132/17 Zarządu Powiatu w Otwocku z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Otwockiego za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Otwockiego
2017 5647 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/226/2017 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie skreślenia zabytku i wyłączenia karty adresowej z Gminnej Ewidencji Zabytków
2017 5646 2017-06-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 7 Wójta Gminy Liw z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Liw oraz planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Biblioteki za 2016r
2017 5645 2017-06-28 Postanowienie Postanowienie nr DWW-773-10/17 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2017 5644 2017-06-28 Postanowienie Postanowienie nr DWW-773-9/17 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2017 5643 2017-06-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 142/2017 Burmistrza Wołomina z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej
2017 5642 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/134/2017 Rady Gminy Radzanów z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diety dla sołtysów Gminy Radzanów.
2017 5641 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/133/2017 Rady Gminy Radzanów z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia diet dla radnych Gminy Radzanów.
2017 5640 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/132/2017 Rady Gminy Radzanów z dnia 14 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Radzanów w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu rekrutacji, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich określenia w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radzanów.
2017 5639 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/171/2017 Rady Gminy Sadowne z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Grabinach
2017 5638 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/168/2017 Rady Gminy Sadowne z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2017 5637 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/172 /2017 Rady Gminy Sadowne z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sadowne na lata 2017-2021 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sadowne.
2017 5636 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/169/2017 Rady Gminy Sadowne z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnym
2017 5635 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/200/2017 Rady Gminy w Kuczborku Osadzie z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
2017 5634 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/197/2017 Rady Gminy w Kuczborku Osadzie z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy ,,Karola Świerczewskiego” na ulicę Świerkową w miejscowości Kuczbork – Osada
2017 5633 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/196/2017 Rady Gminy w Kuczborku Osadzie z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w miejscowości Kuczbork
2017 5632 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/195/2017 Rady Gminy w Kuczborku Osadzie z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w miejscowości Kuczbork
2017 5631 2017-06-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/2017 Wójta Gminy Rusinów z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rusinów za rok 2016 oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2016.
2017 5630 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr XXI/157/17 Rady Gminy Rusinów z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Rusinów.
2017 5629 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr XXI/155/17 Rady Gminy Rusinów z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.
2017 5628 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr XXI/154/17 Rady Gminy Rusinów z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rusinów za 2016 rok.
2017 5627 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr 495/VII/31/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna – etap 1.
2017 5626 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr 494/VII/31/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu „Hugonówki” w Konstancinie-Jeziornie
2017 5625 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr 493/VII/31/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Nowe Wierzbno – rejon ulicy Granicznej (m. Konstancin-Jeziorna)
2017 5624 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr 508/VII/32/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 31 maja 2017 r. o zmianie uchwały nr 178/VII/14/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie niepublicznych: szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2017 5623 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr 507/VII/32/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 31 maja 2017 r. o zmianie uchwały nr 226/VI/22/2012 Rady Miejskiej Konstancin- Jeziorna w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół niewymienionych w art.42 ust.3 ustawy -Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz socjoterapeutów, reedukatorów, pedagogów, psychologów, logopedów.
2017 5622 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr 471/VII/28/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna nr 411/VI/33/2013 z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Konstancin-Jeziorna oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2017 5621 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr 469/VII/28/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Borowina, gm. Konstancin-Jeziorna
2017 5652 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr XXIV.20.2017 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie utraty mocy Uchwały Nr XIII.5.2016 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do Publicznych Przedszkoli, dla których Gmina Siemiątkowo jest organem prowadzącym.
2017 5653 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/284/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2017 5654 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/165/2017 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 23 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola samorządowego i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Różan oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 5655 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/285/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/157/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych miasta i gminy Drobin
2017 5656 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/183/2017 Rady Gminy Klwów z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie: przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego do Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego KWP w Radomiu.
2017 5657 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr 157.2017 Zgromadzenia Związku Gmin “Radomka” z siedzibą w Przytyku z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku Gmin "RADOMKA" na lata 2017-2020
2017 5658 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr XXX/192/2017 Rady Gminy Górzno z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/179/2017 Rady Gminy Górzno z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad przyznawania diet oraz wysokości diet dla radnych, członków stałych i doraźnych komisji oraz dla Przewodniczącego Rady Gminy i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
2017 5659 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr XXX/190/2017 Rady Gminy w Górznie z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminów korzystania z obiektów sportowych w Górznie
2017 5660 2017-06-28 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 7 Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 czerwca 2017 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatów sierpeckiego, żuromińskiego i płońskiego
2017 5661 2017-06-29 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia rejestru domów pomocy społecznej na terenie województwa mazowieckiego
2017 5662 2017-06-29 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia województwa mazowieckiego
2017 5663 2017-06-29 Uchwała Uchwała nr XXV/27/17 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/32/15 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2017 5664 2017-06-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/274/17 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mszczonów w roku 2017
2017 5665 2017-06-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2017 Wójta Gminy Młynarze z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Młynarze za 2016 rok
2017 5666 2017-06-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/2017 Wójta Gminy Solec nad Wisłą z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy.
2017 5667 2017-06-29 Uchwała Uchwała nr 540/2017 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 31 maja 2017 r. zmieniająca załącznik do uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Grodzisk Mazowiecki na lata 2013-2017
2017 5668 2017-06-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 232/17 Wójta Gminy Korytnica z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok
2017 5669 2017-06-29 Uchwała Uchwała nr 548/2017 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w Grodzisku Mazowieckim
2017 5670 2017-06-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/2017 Wójta Gminy Strachówka z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Strachówka za 2016 rok
2017 5671 2017-06-29 Uchwała Uchwała nr 550/2017 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zabytkami dla Gminy Grodzisk Mazowiecki na lata 2017-2020
2017 5672 2017-06-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/354/17 Rady Gminy Raszyn z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn
2017 5673 2017-06-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/356/17 Rady Gminy Raszyn z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/95/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Raszyn
2017 5674 2017-06-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/359/17 Rady Gminy Raszyn z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/348/17 Rady Gminy Raszyn z dnia 24 maja 2017r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Raszyn i jej jednostkom organizacyjnym.
2017 5675 2017-06-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/351/2017 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Pułtusk
2017 5676 2017-06-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/350/2017 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Pułtusk
2017 5677 2017-06-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/349/2017 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie targowisk na terenie gminy Pułtusk
2017 5678 2017-06-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/342/2017 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z obiektów sportowych Gminy Pułtusk
2017 5679 2017-06-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/341/2017 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu ogólnego pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pułtusku
2017 5680 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/141/2017 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 22 czerwca 2017 r.
2017 5681 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/288/17 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych, prowadzonych przez Gminę Błonie, w roku szkolnym 2017/2018
2017 5682 2017-06-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Prażmów z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XX.157.2016 Rady Gminy Prażmów z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prażmów
2017 5683 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XXXII.283.2017 Rady Gminy Prażmów z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonym przez Gminę Prażmów przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2017 5684 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/289/17 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie zmian w uchwale Nr VIII/66/15 Rady Miejskiej w Błoniu z dn. 18 maja 2015r. w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Błonie.
2017 5685 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/297/17 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Błonie za rok 2016 i  sprawozdania finansowego za 2016 rok.
2017 5686 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/298/17 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Błonia.
2017 5687 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/242/17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki instrumentem płatniczym
2017 5688 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/251/17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2017 5689 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr 222.XXXVI.2017 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Powiatu Sierpeckiego instrumentem płatniczym
2017 5690 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr 301/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę nr 352/V/2010 Rady Miasta Józefowa z dnia 16 września 2010 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Józefowa
2017 5691 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XL/283/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie Programu Stypendialnego i Nagród wspierających edukację dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Lipsko.
2017 5692 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr 1004/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Piaseczno w 2017 r.”
2017 5693 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr 1002/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacji zbiorowej dla których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Piaseczno oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2017 5694 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr 159.2017 Zgromadzenia Związku Gmin “Radomka” z siedzibą w Przytyku z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Związku Gmin "RADOMKA" wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok
2017 5695 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr 1000/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy JERZYKA ulicy położonej we wsi Józefosław w gminie Piaseczno
2017 5696 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr 160.2017 Zgromadzenia Związku Gmin “Radomka” z siedzibą w Przytyku z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Związku absolutorium z tytułu wykonaia budżetu za 2016 rok
2017 5697 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr 999/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy Gen. JAKUBA JASIŃSKIEGO ulicy położonej w Piasecznie
2017 5698 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/248/2017 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 30 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.
2017 5699 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/228/2017 Rady Gminy Stanisławów z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Choiny
2017 5700 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/231/2017 Rady Gminy Stanisławów z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Stanisławów instrumentem płatniczym
2017 5701 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/234/2017 Rady Gminy Stanisławów z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Stanisławów
2017 5702 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XXXII.393.2017 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Krakowiany
2017 5703 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XXXII.394.2017 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Stara Wieś
2017 5704 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XXXII.395.2017 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Wola Krakowiańska
2017 5705 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr 997/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do Rejestru Zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno
2017 5706 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XXXII.400.2017 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie absolutorium Wójtowi Gminy Nadarzyn za 2016 rok
2017 5707 2017-06-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa województwa mazowieckiego