Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Maj 2017

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2017 4289 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/181/17 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Żuromińskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Żuromiński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2017 4290 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/396/17 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie utworzenia w Gminie Ożarów Mazowiecki odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia referendum gminnego w Domu Opiekuńczo - Leczniczym w Pilaszkowie
2017 4291 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/398/17 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ustanowienia tytułu: Honorowy Obywatel Gminy Ożarów Mazowiecki oraz przyjęcia Regulaminu zasad i trybu jego nadawania
2017 4292 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/400/17 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
2017 4293 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/284/2017 Rady Gminy Wieliszew z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe - na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 4294 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/285/2017 Rady Gminy Wieliszew z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom oddziałów klas VI w latach szkolnych 2016/2017 – 2021/2022
2017 4295 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/290/2017 Rady Gminy Wieliszew z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wieliszew w 2017 r.
2017 4296 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/293/2017 Rady Gminy Wieliszew z dnia 24 marca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/244/2016 Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wieliszew na lata 2016-2020
2017 4297 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr Nr XXXV/189/2017 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 4298 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/191/2017 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Solec nad Wisłą.
2017 4299 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr XXV/186/2017 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przysusze
2017 4300 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII.231.2017 Rady Gminy Kotuń z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Broszków.
2017 4301 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII.232.2017 Rady Gminy Kotuń z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Armii Ludowej w miejscowości Kotuń.
2017 4302 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/158/2017 Rady Gminy Ceranów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 4303 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/159/2017 Rady Gminy Ceranów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Ceranów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 4304 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr XXV/165/2017 Rady Gminy Ceranów z dnia 21 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIV/158/2017 Rady Gminy Ceranów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 4305 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr XXV/166/2017 Rady Gminy Ceranów z dnia 21 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XXIV/159/2017 Rady Gminy Ceranów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Ceranów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 4306 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/213/17 Rady Miejskiej w Warce z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warce stanowiącym załącznik do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXV/249/13 z dnia 22 marca 2013 r.
2017 4307 2017-05-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/2017 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz planów finansowych instytucji kultury i SP ZOZ
2017 4308 2017-05-04 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2017 Starosty Piaseczyńskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Piaseczyńskim w 2016 roku
2017 4309 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/212/2016 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmian do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2016
2017 4310 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/152/2016 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016.
2017 4311 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/271/2016 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 listopada 2016r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2016
2017 4312 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/163/16 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2017 4313 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr 419/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2017 4314 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr 181/XXX/2016 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2016 rok
2017 4315 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr XXII/121/2016 Rady Gminy Domanice z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Domanice na 2016 rok
2017 4316 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr 185/XXXI/2016 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2016 rok
2017 4317 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr 252/95/2016 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2016 rok
2017 4318 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/153/2016 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2016.
2017 4319 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/182/2016 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 12 września 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2016.
2017 4320 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/190/2016 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 6 października 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2016.
2017 4321 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/197/2016 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 28 października 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2016.
2017 4322 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/171/2016 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 3 sierpnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2016.
2017 4323 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr XXI/120/2016 Rady Gminy Domanice z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Domanice na 2016 rok
2017 4324 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr XVI/113/16 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016.
2017 4325 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr 250/94/2016 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2016 rok
2017 4326 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr XVII/115/16 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok.
2017 4327 2017-05-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 103/2016 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 23 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr 130/XII/15 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2016 rok
2017 4328 2017-05-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 105/2016 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr 130/XII/15 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2016 rok
2017 4329 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr 312/XXI/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 13 lipca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2016
2017 4330 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr 173/XXX/2016 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
2017 4331 2017-05-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 110/2016 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 24 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr 130/XII/15 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2016 rok.
2017 4332 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr 343/XXII/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2016
2017 4333 2017-05-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 115/2016 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 31 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr 130/XII/15 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2016 rok.
2017 4334 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr 355/XXIII/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 20 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2016
2017 4335 2017-05-04 Zarządzenie Zarządzenie nr ROA.0050.42.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria z dnia 23 marca 2017r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2016 wraz z informacją o stanie mienia gminnego, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok 2016
2017 4336 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr XXX/388/2017 Rady Miasta Legionowo z dnia 26 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2017 - 2022
2017 4337 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr XXX/396/2017 Rady Miasta Legionowo z dnia 26 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu targowisk na terenie Gminy Miejskiej Legionowo
2017 4338 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr XXX/397/2017 Rady Miasta Legionowo z dnia 26 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu targowiska miejskiego Nr 1 położonego przy ul. Jana III Sobieskiego (ograniczonego ulicami Piotra Wysockiego i marsz. J. Piłsudskiego w Legionowie na terenie działki nr ew. 380/3  w obr. 65 o pow. 2.997,80 m²
2017 4339 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr XXX/398/2017 Rady Miasta Legionowo z dnia 26 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków oraz wsparcia finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej Legionowo.
2017 4340 2017-05-04 Porozumienie Porozumienie nr 16/2016 Prezydenta Miasta Siedlce; Starosty Mińskiego z dnia 1 grudnia 2016 r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego - Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Mińskim, reprezentowanym przez: 1.Antoniego Jana Tarczyńskiego – Starostę Mińskiego 2.Krzysztofa Płochockiego – Wicestarostę Powiatu Mińskiego zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2017 4341 2017-05-04 Porozumienie Porozumienie nr 17/2016 Prezydenta Miasta Siedlce; Starosty Mińskiego z dnia 5 grudnia 2016 r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego - Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Mińskim, reprezentowanym przez: 1.Antoniego Jana Tarczyńskiego – Starostę Mińskiego 2.Krzysztofa Płochockiego – Wicestarostę Powiatu Mińskiego zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2017 4342 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr XXI/261/17 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu mińskiego
2017 4343 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr 13/XXIX/17 Rady Gminy Wiskitki z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie Programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wiskitki na 2017r.
2017 4344 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr 14/XXIX/17 Rady Gminy Wiskitki z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 4345 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/205/17 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 4346 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/210/17 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym dla poszczególnych kryteriów do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zwoleń oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 4347 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/211/17 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zwoleń, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2017 4348 2017-05-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 24/2017 Burmistrza Zwolenia z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Zwoleniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zwoleń za 2016 rok, sprawozdań z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2016rok, oraz informacji o stanie mienia komunalnego gminy Zwoleń.
2017 4349 2017-05-05 Postanowienie Postanowienie nr DWW-778-5/17 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2017 r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Rady Gminy Raszyn i Wójta Gminy Raszyn
2017 4350 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr 359/XXVI/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie określenia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów w 2017 r.
2017 4351 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr 443/XXX/2017 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr 359/XXVI/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie określenia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów w 2017 r.
2017 4352 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr 444/XXX/2017 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 194/XVII/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie powołania Ciechanowskiej Rady Seniorów i nadania jej Statutu.
2017 4353 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr 446/XXX/2017 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie
2017 4354 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr 448/XXX/2017 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 228/XIX/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.
2017 4355 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXII/144/16 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok
2017 4356 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/171/17 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zarządzenia poboru łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych w drodze inkasa przez sołtysów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 4357 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/171/2017 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w uchwale Nr XIX/94/2016r. Rady Powiatu w Lipsku z dnia 23 marca 2016r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Lipski.
2017 4358 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XLI/176/2017 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych, gimnazjum, przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych do nowego ustroju szkolnego
2017 4359 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/205/17 Rady Gminy Goworowo z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2017 4360 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/208/17 Rady Gminy Goworowo z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 4361 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr 197/XXXV/17 Rady Gminy Słupno z dnia 20 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Słupnie i nadania statutu
2017 4362 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr 210/XXXV/17 Rady Gminy Słupno z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 4363 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/189/2017 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 4364 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr 209/XXXIV/2017 Rady Gminy Bodzanów z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie: zmiany nazwy ulicy w miejscowości Bodzanów
2017 4365 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/132/2017 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany do Uchwały nr XXIII/172/2013 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 15 marca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na drogach kategorii powiatowej na terenie Powiatu Gostynińskiego oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2017 4366 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/147/17 Rady Gminy w Regiminie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Regimin w 2017 r.
2017 4367 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/179/2017 Rady Gminy Wiśniew z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, prowadzonych przez Gminę Wiśniew, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 4368 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/155/17 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu makowskiego
2017 4369 2017-05-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2017 Wójta Gminy Świercze z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2016
2017 4370 2017-05-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 263/2017 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Miejskiego Centrum Kultury i Sztuki, Pułtuskiej Biblioteki Publicznej i Muzeum Regionalnego w Pułtusku za rok 2016
2017 4371 2017-05-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 15 Wójta Gminy Sienno z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Sienno za 2016 rok, informacji o stanie mienia Gminy oraz sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych instytucji kultury
2017 4372 2017-05-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2017 Wójta Gminy Lubowidz z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie: przekazania sprawozdania wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z  wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2016
2017 4373 2017-05-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2017 Wójta Gminy Kazanów z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i planie finansowym instytucji kultury.
2017 4374 2017-05-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/17 Wójta Gminy w Regiminie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok oraz sprawozdania o którym mowa w art. 265 pkt 2.
2017 4375 2017-05-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 46/2017 Burmistrza Karczewa z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Karczew za 2016 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie za 2016 rok, informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Karczew
2017 4376 2017-05-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.11.2017 Wójta Gminy Lelis z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2016 r., sprawozdania rocznego z  wykonania planu finansowego Centrum Kultury-Biblioteki i Sportu w Lelisie za 2016 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego gminy Lelis.
2017 4377 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr 41/2017 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2016 rok, sprawozdania finansowego powiatu oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury w powiecie ciechanowskim za 2016 rok
2017 4378 2017-05-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2017 Wójta Gminy Czerwonka z dnia 27 marca 2017 r. W sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Czerwonka za 2016 rok.
2017 4379 2017-05-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2017 Wójta Gminy Czerwonka z dnia 27 marca 2017 r. W sprawie: przedstawienia Radzie Gminy Czerwonka sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych za 2016 rok samorządowych instytucji kultury w Czerwonce.
2017 4380 2017-05-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.13.2017 Wójta Gminy Słubice z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządoweji instytucjii kultury za rok 2016.
2017 4381 2017-05-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2017 Wójta Gminy Rościszewo z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2016, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok 2016.
2017 4382 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr 128/2017 Zarządu Powiatu w Zwoleniu z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Zwoleniu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2016 rok
2017 4383 2017-05-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 25/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta za 2016 rok.
2017 4384 2017-05-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 23/2017 Wójta Gminy Bodzanów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie: przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2016 rok
2017 4385 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr 148/1/17 Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu piaseczyńskiego
2017 4386 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr 61/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2017 rok
2017 4387 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr 64/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej – drogi wojewódzkiej nr 621 na odcinku Warszawa – Sękocin Nowy, drogi wojewódzkiej nr 665 na odcinku Janki – droga wojewódzka nr 621 oraz drogi wojewódzkiej (dawnej drogi krajowej nr 7) na odcinku przebiegającym na terenie m. st. Warszawy od węzła Al. Krakowska do granicy m. st. Warszawy
2017 4388 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr 65/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Pruszków oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Pruszków
2017 4389 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr 66/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Ożarów Mazowiecki oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Ożarów Mazowiecki
2017 4390 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr 67/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Wiskitki oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Wiskitki
2017 4391 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr 68/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów dotychczasowych gimnazjów, klas dotychczasowych gimnazjów w ośmioletnich szkołach podstawowych, dotychczasowych trzyletnich liceach ogólnokształcących, dotychczasowych czteroletnich technikach i branżowych szkołach I stopnia i uczniów dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2017/2018, w ramach projektu – Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka”
2017 4392 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr 69/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2017/2018 w ramach projektu „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych””
2017 4393 2017-05-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/180/2017 Rady Gminy Wiśniew z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 4394 2017-05-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/181/2017 Rady Gminy Wiśniew z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, prowadzonych przez Gminę Wiśniew, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 4395 2017-05-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/182/2017 Rady Gminy Wiśniew z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiśniew, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 4396 2017-05-08 Porozumienie Porozumienie Starosty Przasnyskiego z dnia 30 stycznia 2017 r.
2017 4397 2017-05-08 Porozumienie Porozumienie Starosty Przasnyskiego z dnia 30 stycznia 2017 r.
2017 4398 2017-05-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.9.2017 Wójta Gminy Pacyna z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pacyna i sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacynie za rok 2016
2017 4399 2017-05-08 Zarządzenie Zarządzenie nr W.0050.10.2017 Wójta Gminy Przesmyki z dnia 24 marca 2017 r. W sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Przesmyki za 2016 rok
2017 4400 2017-05-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2017 Wójta Gminy Czarnia z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Czarnia za 2016 rok
2017 4401 2017-05-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2017 Wójta Gminy Czarnia z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie sporządzenia informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Czarnia za 2016 rok
2017 4402 2017-05-08 Uchwała Uchwała nr 496.94.2017 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania Budżetu Powiatu i z wykonania planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu oraz Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu za 2016 rok.
2017 4403 2017-05-08 Uchwała Uchwała nr 1/2017 Zarządu Związku Międzygminnego Utrata z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Związku Międzygminnego Utrata za 2016 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Zgromadzeniu Związku Międzygminnego Utrata i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie
2017 4404 2017-05-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 30/2017 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Czernice Borowe za 2016 rok.
2017 4405 2017-05-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 31/2017 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia gminy Czernice Borowe na dzień 31 grudnia 2016 r.
2017 4406 2017-05-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 32/2017 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za 2016 rok
2017 4407 2017-05-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 5.2017 Wójta Gminy Tczów z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie : przedłożenia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tczów za rok 2016 oraz informacji o stanie mienia komunalnego.
2017 4408 2017-05-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 18.2017 Wójta Gminy Stromiec z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie: przedstawienia za 2016 rok sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Stromiec i planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stromcu i Gminnej Biblioteki Publiczn w Stromcu oraz przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy Stromiec.
2017 4409 2017-05-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/168/2017 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z dzialalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2016 rok
2017 4410 2017-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/332/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego
2017 4411 2017-05-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.97.2017.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 kwietnia 2017 r. Rada Gminy w Kuczborku - Osadzie
2017 4412 2017-05-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.98.2017.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 kwietnia 2017 r. Rada Gminy w Kuczborku - Osadzie
2017 4413 2017-05-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-S.4131.5.207.MR Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 kwietnia 2017 r. Rada Gminy Stara Kornica
2017 4414 2017-05-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.89.2017.AK Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. Rada Miejska w Łochowie
2017 4415 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr 505/2017 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz rodzajów świadczeń, warunków i sposobu ich przyznawania
2017 4416 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr 506/2017 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Grodzisk Mazowiecki jest organem prowadzącym
2017 4417 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr 507/2017 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Grodzisk Mazowiecki do nowego ustroju szkolnego
2017 4418 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr 509/2017 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki w 2017 r.
2017 4419 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr 510/2017 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zniesienia ochrony z pomnika przyrody – drzewa gatunku lipa drobnolistna, zlokalizowanego na terenie działki o nr ew. 153, obręb Opypy
2017 4420 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr 511/2017 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zniesienia ochrony z części obiektu poddanego ochronie – drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na działce o nr ew. 41/10, obręb Wężyk, gmina Grodzisk Mazowiecki
2017 4421 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr 512/2017 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zniesienia ochrony z pomnika przyrody – drzewa gatunku jesion wyniosły, rosnącego przy kościele rzymsko – katolickim pw. Św. Michała Archanioła w Izdebnie Kościelnym
2017 4422 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr 518/2017 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Odrano Wola w rejonie ul. Barwnej i ul. Lazurowej w Gminie Grodzisk Mazowiecki
2017 4423 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr XXV/141/2017 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnegow Punkcie Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Andrzejewie prowadzonym przez Gminę Andrzejewo
2017 4424 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr XXV/142/2017 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do punktu przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których Gmina Andrzejewo jest organem prowadzącym, a także dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz liczby punktów przypisanych tym kryteriom w postępowaniu rekrutacyjnym
2017 4425 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr XXV/143/2017 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkół podstawowych dla których Gmina Andrzejewo jest organem prowadzącym, a także dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz liczby punktów przypisanych tym kryteriom w postępowaniu rekrutacyjnym.
2017 4426 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr XXV/144/2017 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 4427 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr 404/XXXVI/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Nadma, na terenie gminy Radzymin – część A-1a
2017 4428 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr 405/XXXVI/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego oraz uprawnień do ulg i przejazdów bezpłatnych w środkach komunikacji na terenie gminy Radzymin
2017 4429 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/201/2017 Rady Gminy Leszno z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leszno w 2017 roku
2017 4430 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/202/2017 Rady Gminy Leszno z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wólka, gm. Leszno
2017 4431 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/203/2017 Rady Gminy Leszno z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wilkowa Wieś, gmina Leszno
2017 4432 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/170/2017 Rady Gminy Mirów z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 4433 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/171/2017 Rady Gminy Mirów z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium w postepowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mirów.
2017 4434 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr XXV/182/2017 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą-Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych na terenie Powiatu Zwoleńskiego na okres od dnia 1 wrzesnie 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 4435 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr XXV/187/2017 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 29 marca 2017 r. zmieniająca Statut Samodzelnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu
2017 4436 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr XIV.94.2016 Rady Gminy w Potworowie z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 4437 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr XIX.137.2017 Rady Gminy w Potworowie z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie zmian w uchwale nr V.26.2015 Rady Gminy w Potworowie z dnia 7 maja 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa i wyznaczenia inkasentów.
2017 4438 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr XX.150.2017 Rady Gminy w Potworowie z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
2017 4439 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/142/17 Rady Gminy Wilga z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Wilga Nr XXIV/132/13 z dnia 6 września 2013 r. zmienionej Uchwałą nr XXVIII/139/17 Rady Gminy Wilga z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Wilga Nr XXIV/132/13 z dnia 6 września 2013 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.
2017 4440 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/143/17 Rady Gminy Wilga z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Wilga NR XXII/105/2004 z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości zmienionej Uchwałą NR XXVIII/138/17 Rady Gminy Wilga z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Wildze NR XXII/105/2004 dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
2017 4441 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/147/17 Rady Gminy Wilga z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 4442 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/229/17 Rady Gminy Korytnica z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie utraty mocy uchwały nr XXXIII/221/17 Rady Gminy Korytnica z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Korytnica
2017 4443 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/231/17 Rady Gminy Korytnica z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Korytnica
2017 4444 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr XIX/112/2017 Rady Gminy Młynarze z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 4445 2017-05-09 Uchwała Uchwała Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu siedleckiego
2017 4446 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/163/2017 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg powiatowych
2017 4447 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXI.280.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wielgolas Brzeziński – część A i część C, gmina Halinów
2017 4448 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXII.290.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Okuniew, gmina Halinów
2017 4449 2017-05-09 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody Ponty Dęby
2017 4450 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr 221/XXXV/2017 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Podkowa Leśna
2017 4451 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr 222/XXXV/2017 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Podkowa Leśna w 2017 roku”
2017 4452 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr 223/XXXV/2017 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i miejscu składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Podkowa Leśna oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2017 4453 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr 225/XXXV/2017 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolu prowadzonym przez Miasto Podkowa Leśna
2017 4454 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr 226/XXXV/2017 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 4455 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr 227/XXXV/2017 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Miasto Podkowa Leśna
2017 4456 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr 228/XXXV/2017 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola dla którego organem prowadzącym jest Miasto Podkowa Leśna
2017 4457 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/221/2017 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/196/2016 Rady Gminy Zakroczym z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
2017 4458 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/223/2017 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Zakroczymiu
2017 4459 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/224/2017 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Zakroczymiu
2017 4460 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/225/2017 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy 18 stycznia na ulicę Kościelną w Zakroczymiu
2017 4461 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/226/2017 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Rady Narodowej na ulicę Spacerową w Zakroczymiu
2017 4462 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/227/2017 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 4463 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/228/2017 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2017 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Zakroczym
2017 4464 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/235/2017 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zakroczym
2017 4465 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/352/2017 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2017 4466 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr XL/327/2017 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Pułtusk i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 4467 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr XL/328/2017 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pułtusk
2017 4468 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr 144/XX/2017 Rady Gminy Zawidz z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz odpłatności za posiłki.
2017 4469 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXV/315/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania Statutu Integracyjnemu Centrum Dydaktyczno Sportowemu w Łomiankach
2017 4470 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXV/316/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej w Łomiankach
2017 4471 2017-05-10 Obwieszczenie Obwieszczenie nr XXV/317/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Centrum Kultury w Łomiankach
2017 4472 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXV/318/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łomianki
2017 4473 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXV/319/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 4474 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXV/320/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Łomianki oraz warunków zwolnienia z tych opłat
2017 4475 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXV/321/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
2017 4476 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXV/323/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 4477 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXV/324/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jadwigi i Romana Kobendzów w Sadowej
2017 4478 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XIX/134/2017 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia statutu Powiatu Warszawskiego Zachodniego
2017 4479 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/232/17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia nazw ulic we wsi Stara Niedziałka
2017 4480 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/233/17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia nazw ulic we wsi Stojadła
2017 4481 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/143/17 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących obowiązki z różnych wymiarów zajęć oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów i logopedów zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Krasnosielc.
2017 4482 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/306/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej w Ostrówku z XXX-lecia PRL na Św. Jana Pawła II
2017 4483 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/307/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łochów w zakresie działki nr ew. 405/29, położonej w obrębie wsi Kaliska
2017 4484 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/406/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Siedlce w 2017 roku.
2017 4485 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/409/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego niektórym uczniom oddziałów klasy III oraz uczniom oddziałów klasy VI w publicznych szkołach podstawowych, powstałych z przekształcenia gimnazjów.
2017 4486 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/410/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2017 4487 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/411/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2017 4488 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/414/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Siedlce.
2017 4489 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/21/2017 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedlińsku
2017 4490 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/212/2017 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą
2017 4491 2017-05-10 Postanowienie Postanowienie nr 24/2017 Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy Wiskitki
2017 4492 2017-05-10 Postanowienie Postanowienie nr DWW-777-3/17 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady m. st. Warszawy
2017 4493 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/189/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
2017 4494 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/190/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe
2017 4495 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/191/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Izabelin oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2017 4496 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/193/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Izabelin na 2017 rok
2017 4497 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr 266/17 Rady Gminy Celestynów z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Celestynowie.
2017 4498 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr 267/17 Rady Gminy Celestynów z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie likwidacji Technikum w Celestynowie.
2017 4499 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr 268/17 Rady Gminy Celestynów z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie likwidacji Szkoły Zawodowej w Celestynowie wraz z przynależnymi do niej warsztatami szkolnymi.
2017 4500 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/299/2017 Rady Gminy Wieliszew z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wieliszew, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 4501 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/184/2017 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Pokrzywnica instrumentem płatniczym.
2017 4502 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr 209/XXXV/17 Rady Gminy Słupno z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie zmiany opisu granic okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Słupno
2017 4503 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/260/2017 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn.: "Waliszewo".
2017 4504 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/262/2017 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich określenia w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Przasnysz.
2017 4505 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXII/151/2017 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli oraz publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kosów Lacki w postępowaniu rekrutacyjnym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.
2017 4506 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXII/152/2017 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 4507 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/231/2017 Rady Gminy Płońsk z dnia 28 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XXXII/226/2017 Rady Gminy Płońsk z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2017 4508 2017-05-10 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 8 maja 2017 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Mała Wieś przeprowadzonych w dniu 7 maja 2017 r.
2017 4509 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr 26/2017 Zarządu Powiatu w Przysusze z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu przysuskiego za 2016 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego powiatu przysuskiego.
2017 4510 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XIX/147/2017 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Przysuskiego za 2016 rok.
2017 4511 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XIX/148/2017 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Przysusze z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.
2017 4512 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr 209/XXXVIII/2017 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Lubowidz, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe
2017 4513 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr 212/XXXVIII/2017 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych
2017 4514 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr 213/XXXVIII/2017 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2017 4515 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr 214/XXXVIII/2017 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 4516 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr 215/XXXVIII/2017 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubowidz
2017 4517 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr 216/XXXVIII/2017 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 4518 2017-05-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2017 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Rzewnie za 2016 rok
2017 4519 2017-05-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/217/17 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2017 4520 2017-05-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/219/17 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach
2017 4521 2017-05-11 Uchwała Uchwała nr XLII/316/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane dla dzieci w wieku do lat 5 przez publiczne przedszkola i punkty przedszkolne prowadzone przez Gminę Otwock.
2017 4522 2017-05-11 Uchwała Uchwała nr XLVI/347/17 Rady Miasta Otwocka z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Otwocku
2017 4523 2017-05-11 Uchwała Uchwała nr XLVII/364/17 Rady Miasta Otwocka z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Otwock, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2017 4524 2017-05-11 Uchwała Uchwała nr XLVII/365/17 Rady Miasta Otwocka z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych dla kandydatów spoza obwodu szkół prowadzonych przez Miasto Otwock, liczbę punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2017 4525 2017-05-11 Uchwała Uchwała nr XLVIII/374/17 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Otwock.
2017 4526 2017-05-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-P.4131.11.2017.MRM Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 kwietnia 2017 r. Rada Miasta Płocka
2017 4527 2017-05-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.99.2017.BŁ Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 kwietnia 2017 r. Rada Gminy Raszyn
2017 4528 2017-05-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.103.2017.BŁ Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 kwietnia 2017 r. Rada Miejska w Piasecznie
2017 4529 2017-05-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.104.2017.BŁ Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 kwietnia 2017 r. Rada Miejska w Piasecznie
2017 4530 2017-05-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.106.2017.RM Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 kwietnia 2017 r. Rada Miasta Pionki
2017 4531 2017-05-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.107.2017.BŁ Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 kwietnia 2017 r. Rada Miejska w Grójcu
2017 4532 2017-05-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.113.2017.BB Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 kwietnia 2017 r. Rada Miejska w Karczewie
2017 4533 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/140/2017 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z nieruchomości
2017 4534 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/142/2017 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
2017 4535 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/143/2017 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej oraz publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Gołymin-Ośrodek
2017 4536 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/145/2017 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gołymin-Ośrodek oraz warunków i zasad korzystania z nich
2017 4537 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr IV.20.2017 Rady Gminy Jasieniec z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI.58.2016 Rady Gminy Jasieniec z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Jasieniec
2017 4538 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr 536/XXXI/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka.
2017 4539 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr 540/XXXI/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta Płocka.
2017 4540 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/132/2017 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Miasto Sokołów Podlaski, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017r. do 31 sierpnia 2019r.
2017 4541 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/133/2017 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Sokołów Podlaski w roku 2017.
2017 4542 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/14/2017 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez gminę Nieporęt do nowego ustroju szkolnego
2017 4543 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/15/2017 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych, prowadzonych przez gminę Nieporęt, oraz przyznania określonej liczby punktów tym kryteriom i określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 4544 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/16/2017 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nieporęt w 2017 roku
2017 4545 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/21/2017 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy „Legionów Polskich” rondu położonemu na skrzyżowaniu ulicy Wojska Polskiego z ulicą Wczasową we wsi Białobrzegi gmina Nieporęt
2017 4546 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/267/2017 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów i przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz określenia niezbędnych dokumentów do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w publicznej placówce oświatowo - wychowawczej Ognisko Pracy Pozaszkolnej „Ogród Jordanowski” w Kozienicach, prowadzonej przez Gminę Kozienice
2017 4547 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr 225/XXXII/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Brudnicach
2017 4548 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr 145/XXV/2017 Rady Gminy Świercze z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr 242/XXXII/2014 Rady Gminy Świercze z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia przekraczające wymiar zajęć objętych bezpłatnym nauczaniem, wychowaniem i opieką w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świercze
2017 4549 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/154/2017 Rady Gminy Korczew z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 4550 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/155/2017 Rady Gminy Korczew z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest gmina Korczew.
2017 4551 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/156/2017 Rady Gminy Korczew z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Korczew, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.
2017 4552 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/197/17 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 4553 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/198/17 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Iłża ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2017 4554 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/199/17 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Iłża , branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego , określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 4555 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/200/17 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych , wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych nie  wymienionych w art. 42 ust.3 Karty Nauczyciela prowadzących zajęcia w grupach mieszanych.
2017 4556 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/203/17 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2017 - 2020 dla Gminy Iłża”
2017 4557 2017-05-12 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy; Wójta Gminy Jabłonna z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie powierzenia m.st. Warszawie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy typu B na rzecz mieszkańców z terenu gminy Jabłonna
2017 4558 2017-05-12 Porozumienie Porozumienie nr 4 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie powierzenia w 2017 roku Gminie Miasta Radom zadania Powiatu w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej
2017 4559 2017-05-12 Decyzja Decyzja nr DRE.WRC.4210.12.4.2017.RK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10 maja 2017 r.
2017 4560 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr 952/2N/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie nr 921/XXXIII/2017 z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego
2017 4561 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/232/2017 Rady Gminy Kadzidło z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy placowi położonemu na terenie wsi Kadzidło
2017 4562 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/218/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nasielsku.
2017 4563 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/141/17 Rady Gminy w Regiminie z dnia 31 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
2017 4564 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/304/17 Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 4565 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr XXV/145/2017 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie: zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrzejewie
2017 4566 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr 535/2017 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 528/2017 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 kwietnia 2017r.
2017 4567 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr 536/2017 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 529/2017 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 kwietnia 2017r.
2017 4568 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr 141/XXV/2017 Rady Gminy Staroźreby z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2017 4569 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr XLIV/358/2017 Rady Miasta Marki z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/280/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2017 – 2028
2017 4570 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr XLIV/360/2017 Rady Miasta Marki z dnia 26 kwietnia 2017 r. W sprawie ustalenia zasad i trybu realizowania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Marki dotyczących Mareckiego Budżetu Obywatelskiego
2017 4571 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr XLIV/361/2017 Rady Miasta Marki z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu realizowania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Marki dotyczących Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego Miasta Marki
2017 4572 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr XL/170/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mogielnica
2017 4573 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr XL / 172 / 2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2017- 2021
2017 4574 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr XL/175/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum, prowadzonych przez Gminę Mogielnica do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo Oświatowe.
2017 4575 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/310/17 Rady Miasta Zielonka z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Centrum Miasta Zielonka
2017 4576 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/311/17 Rady Miasta Zielonka z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania przejściu podziemnemu nazwy „Zielonka Letnisko”
2017 4577 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/312/17 Rady Miasta Zielonka z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Zielonka
2017 4578 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/253/2016 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Mrozy na rok 2016
2017 4579 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/182/2016 Rady Gminy Kadzidło z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2016
2017 4580 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr 171/XXV/16 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2016
2017 4581 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr 184/XXVII/16 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.
2017 4582 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/327/16 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
2017 4583 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr XXII/153/2016 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie : zmiany Uchwały Budżetowej Rady Powiatu w Szydłowcu na rok 2016.
2017 4584 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr XXX/185/2016 Rady Gminy Łyse z dnia 9 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2016
2017 4585 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/261/2016 Rady Miasta Marki z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/168/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2016 rok
2017 4586 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/130/2016 Rady Gminy Lelis z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
2017 4587 2017-05-12 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.67.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 13 grudnia 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2016 roku
2017 4588 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr XXI/147/2016 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 19 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2016
2017 4589 2017-05-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 271/2016 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2016
2017 4590 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/153/2016 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2016 rok
2017 4591 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr XX/158/16 Rady Gminy Izabelin z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 Gminy Izabelin
2017 4592 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/156/2016 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2016
2017 4593 2017-05-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 171/2016 Wójta Gminy Izabelin z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2016 r.
2017 4594 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr 327/2016 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2016 Nr XIII/77/2015 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 22 grudnia 2015 r.
2017 4595 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/129/2016 Rady Gminy Strachówka z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2016 rok
2017 4596 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr 752/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 4597 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr 221/2016 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 8 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
2017 4598 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr 753/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 4599 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr XXV.262.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2016 rok.
2017 4600 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr 754/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 4601 2017-05-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 125/2016 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2016 Nr XIII/100/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 19 grudnia 2015 roku.
2017 4602 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr 755/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 4603 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr 756/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 4604 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr 757/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016
2017 4605 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr 761/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 4606 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr 763/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 4607 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr 765/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 4608 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr 766/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały 720/XXVI/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26 października 2016 r.
2017 4609 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr 767/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 4610 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr 768/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 4611 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr 769/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 4612 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr 177.XXIX.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 8 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok
2017 4613 2017-05-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 152/2016 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
2017 4614 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr 208/2016 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na 2016 r.
2017 4615 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr 209/2016 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 6 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
2017 4616 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/192/2016 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2016 rok
2017 4617 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr XXX/264/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 września 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2016
2017 4618 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr XXV.204.2016 Rady Gminy Prażmów z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2017 4619 2017-05-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.119.2016 Burmistrza Radzymina z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie zmian planu wydatków budżetu na 2016 r.
2017 4620 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr XX/138/16 Rady Gminy Nur z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016 rok
2017 4621 2017-05-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.125.2016 Burmistrza Radzymina z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu na 2016 r.
2017 4622 2017-05-12 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.66.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2016 roku
2017 4623 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr XXIV.195.2016 Rady Gminy Prażmów z dnia 6 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2017 4624 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr XVI/124/2016 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bieżuń na rok 2016.
2017 4625 2017-05-13 Uchwała Uchwała nr 230/XXXVII/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Miasta i Gminy Chorzele na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodiwych komisji wyborczych.
2017 4626 2017-05-13 Uchwała Uchwała nr 231/XXXVII/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Miasta i Gminy Chorzele na okregi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2017 4627 2017-05-13 Uchwała Uchwała nr 234/XXXVII/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 224/XXXVI/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola samorządowego i oddziałów przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Chorzele oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwej do uzyskania za poszczególne kryteria.
2017 4628 2017-05-13 Uchwała Uchwała nr 235/XXXVII/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 225/XXXVI/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chorzele zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwej do uzyskania za poszczególne kryteria.
2017 4629 2017-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/179/2017 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia zasad zwrotu niektórych wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych.
2017 4630 2017-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/182/2017 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 uczęszczających do publicznych przedszkoli i innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Zabrodzie
2017 4631 2017-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/183/2017 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli.
2017 4632 2017-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/231/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania uczniom niektórych oddziałów klas trzecich i szóstych szkół podstawowych miejsca realizacji obowiązku szkolnego w szkołach podstawowych powstałych z przekształcenia gimnazjów
2017 4633 2017-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/234/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 24 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/104/2016 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 19 stycznia 2016 roku w sprawie opłaty targowej
2017 4634 2017-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/235/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Piastowa w roku 2017
2017 4635 2017-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/236/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 24 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta Piastowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2017 4636 2017-05-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/201/2017 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kuligów-cmentarz” na nieruchomości stanowiącej działkę numer 346 w obrębie 0022, Teodorów-Sokołówek, położonej w miejscowości Sokołówek, gm. Dąbrówka
2017 4637 2017-05-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/186/2017 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie określenia kryteriów naboru do punktu przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z terenu gminy na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów oraz określenia dochodu na osobę w rodzinie kandydata
2017 4638 2017-05-13 Uchwała Uchwała nr XLII/278/2017 Rady Miasta Pionki z dnia 25 kwietnia 2017r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze oraz nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Pionki
2017 4639 2017-05-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/194/2017 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 30 marca 2017r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Powiecie Nowodworskim
2017 4640 2017-05-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/196/2017 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 30 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych.
2017 4641 2017-05-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2017 Starosty Nowodworskiego z dnia 28 marca 2017r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych funkcjonujących na zlecenie Powiatu Nowodworskiego w 2017 r.
2017 4642 2017-05-13 Uchwała Uchwała nr II/8/2017 Rady Gminy Krasne z dnia 30 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Krasne oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzania ich spełniania
2017 4643 2017-05-13 Uchwała Uchwała nr II/9/2017 Rady Gminy Krasne z dnia 30 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczba punktów obowiązujących w postepowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkujących poza obwodem wybranej szkoły podstawowej Gminy Krasne oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzania ich spełniania.
2017 4644 2017-05-13 Uchwała Uchwała nr XLII/290/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 27 kwietnia 2017r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia płatnej strefy reklamowo – informacyjnej na słupach ogłoszeniowych, wysokości stawek za korzystanie ze strefy
2017 4645 2017-05-13 Uchwała Uchwała nr XLII/291/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie miasta Żyrardowa
2017 4646 2017-05-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/211/2017 Rady Gminy Brochów z dnia 30 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i klas dotychczasowego publicznego gimnazjum prowadzonych w szkole podstawowej do nowego ustroju szkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brochów
2017 4647 2017-05-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/212/2017 Rady Gminy Brochów z dnia 30 marca 2017r. w sprawie ustalenia planu sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Brochów
2017 4648 2017-05-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/213/2017 Rady Gminy Brochów z dnia 30 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brochów, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 4649 2017-05-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.110.2017.MR Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 maja 2017 r. Rada Powiatu Mińskiego
2017 4650 2017-05-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-4131.112.2017.KS Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 maja 2017 r. Rada Miasta Otwocka
2017 4651 2017-05-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.121.2017.BŁ Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 maja 2017 r. Rada Gminy Chynów
2017 4652 2017-05-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-O.4131.13.2017.LP Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 maja 2017 r. Rada Gminy Dzierzgowo
2017 4653 2017-05-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.115.2017.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 maja 2017 r. Rada Gminy Bulkowo
2017 4654 2017-05-13 Uchwała Uchwała nr XXV/122/17 Rady Gminy Sterdyń z dnia 30 marca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 4655 2017-05-13 Uchwała Uchwała nr XXV/123/17 Rady Gminy Sterdyń z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą- Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 4656 2017-05-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/202/2017 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą-Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 4657 2017-05-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/203/2017 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrówka, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2017 4658 2017-05-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/204/2017 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów oraz liczby punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dąbrówka oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 4659 2017-05-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/205/2017 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 31 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XVI/107/2004 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie gminy Dąbrówka
2017 4660 2017-05-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/206/2017 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2017 4661 2017-05-13 Wyrok Wyrok nr V SA/Wa 24/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 października 2014 r.
2017 4662 2017-05-13 Uchwała Uchwała nr XXI.158.2017 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe
2017 4663 2017-05-13 Uchwała Uchwała nr XXI.163.2017 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg zlokalizowanych na terenie miejscowości Przyborowie i Rząśnik Włościański do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2017 4664 2017-05-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 184/2016 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2016
2017 4665 2017-05-15 Porozumienie Porozumienie nr 1/ZDP/2017 Zarządu Powiatu w Kozienicach z dnia 24 kwietnia 2017r. Zawarte pomiędzy Powiatem Kozienice z siedzibą w Kozienicach, ul.Kochanowskiego 28 reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: 1)Starosta-mgr inż. Andrzej Tadeusz Jung, 2)Wicestarosta-dr Krzysztof Stalmach, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani mgr Jadwigi Kręcisz, zwanym dalej ,,Powiatem" a Gminą Kozienice z siedzibą w Kozienicach, ul.Parkowa 5, reprezentowaną przez: Burmistrza-dr inż. Tomasza Śmietankę, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani mgr Barbary Galińskiej, zwanym dalej ,,Gminą" w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2017r.
2017 4666 2017-05-15 Uchwała Uchwała nr XXXV.212.2017 Rady Gminy Kowala z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie nadania nazw ulicom na drogach wewnętrznych w miejscowości Zenonów gm. Kowala.
2017 4667 2017-05-15 Porozumienie Porozumienie nr 2/zdp/2017 Starosty Kozienickiego z dnia 25 kwietnia 2017r. Zawarte pomiędzy Powiatem Kozienickim z siedzibą w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: 1)Starosta-mgr inż. Andrzej Tadeusz Jung, 2)Wicestarosta- dr Krzysztof Stalmach, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani Jadwigi Kręcisz, zwanym dalej,,Powiatem" a Gminą Kozienice z siedzibą w Kozienicach, ul. Parkowa 5, reprezentowaną przez: Burmistrza-dr inż. Tomasza Śmietankę, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani mgr Barbary Galińskiej, zwanym dalej,, Gminą" w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2017r.
2017 4668 2017-05-15 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 27 marca 2017r. do porozumienia z dnia 30.12.2014r. o współpracy powiatów w zakresie orzekania o niepełnosprawności
2017 4669 2017-05-15 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 29 marca 2017r. do porozumienia z dnia 25 listopada 2015r. o współpracy powiatów w zakresie orzekania o niepełnosprawności
2017 4670 2017-05-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/314/2017 Rady Miasta Sulejówek z dnia 30 marca 2017r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów z terenu Miasta Sulejówek.
2017 4671 2017-05-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/315/2017 Rady Miasta Sulejówek z dnia 30 marca 2017r. w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla miasta Sulejówek na 2017 rok”
2017 4672 2017-05-15 Porozumienie Porozumienie Starosty Makowskiego z dnia 6 marca 2017r.
2017 4673 2017-05-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/147/2017 Rady Gminy Karniewo z dnia 29 marca 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karniewo, części wsi Słoniawy
2017 4674 2017-05-15 Porozumienie Porozumienie Starosty Węgrowskiego z dnia 16 marca 2017r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu którego występują: 1)Pan Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski, 2)Pani Halina Ulińska - Wicestarosta Węgrowski, przy kontrasygnacie Pani Anny Pawełas – Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu, którego występują: 1) Pan Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński, 2) Pan Krzysztof Płochocki – Wicestarosta Miński, zwanym dalej „Przyjmującym”
2017 4675 2017-05-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/263/17 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 29 marca 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment miasta Mszczonowa.
2017 4676 2017-05-15 Uchwała Uchwała nr XXV/185/2017 Rady Gminy Stoczek z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz w sprawie sposobu określania obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, zatrudnionych w zespołach oświatowych prowadzonych przez Gminę Stoczek
2017 4677 2017-05-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/203/17 Rady Gminy w Skórcu z dnia 20 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 4678 2017-05-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/210/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 10 maja 2017r. w sprawie odwołania referendum gminnego
2017 4679 2017-05-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/207/17 Rady Gminy w Skórcu z dnia 20 marca 2017r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Skórzec
2017 4680 2017-05-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/211/17 Rady Gminy w Skórcu z dnia 20 marca 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do Rady Gminy
2017 4681 2017-05-15 Uchwała Uchwała nr 127/XIX/17 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 30 marca 2017r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Boguty-Pianki dla publicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Gmina Boguty-Pianki
2017 4682 2017-05-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/208/2017 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żelechów.
2017 4683 2017-05-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/209/2017 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
2017 4684 2017-05-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/210/2017 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości diety dla sołtysów biorących udział w posiedzeniach sesji Rady Miejskiej w Żelechowie.
2017 4685 2017-05-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/204/17 Rady Gminy w Skórcu z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Skórzec
2017 4686 2017-05-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/205/17 Rady Gminy w Skórcu z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Skórzec oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 4687 2017-05-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/206/17 Rady Gminy w Skórcu z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Skórzec oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 4688 2017-05-15 Uchwała Uchwała nr XXIX.241.2017 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w Gminie Wieniawa
2017 4689 2017-05-15 Uchwała Uchwała nr XXIX.243.2017 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wieniawa w 2017 roku.
2017 4690 2017-05-15 Uchwała Uchwała nr XXIX.244.2017 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w Gminie Wieniawa.
2017 4691 2017-05-15 Uchwała Uchwała nr XXIX.245.2017 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów i ich wartości na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wieniawa oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 4692 2017-05-15 Uchwała Uchwała nr XXIX.246.2017 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji, ich wartości punktowych oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wieniawa
2017 4693 2017-05-15 Uchwała Uchwała nr XXIX.247.2017 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV.212.2016r., Rady Gminy w Wieniawie z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Wieniawa
2017 4694 2017-05-15 Uchwała Uchwała nr XXI/113/2017 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmian w uchwale w sprawie sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów
2017 4695 2017-05-15 Uchwała Uchwała nr XXI/114/2017 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 28 marca 2017 r.
2017 4696 2017-05-15 Uchwała Uchwała nr XXI/115/2017 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu samorządowym i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szreńsk
2017 4697 2017-05-15 Uchwała Uchwała nr XXI/118/2017 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szreńsku
2017 4698 2017-05-15 Uchwała Uchwała nr XXI/120/2017 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie gminy Szreńsk
2017 4699 2017-05-15 Uchwała Uchwała nr XXI/121/2017 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów
2017 4700 2017-05-15 Protokół Protokół Gminnej Komisji do spraw Referendum w Nieporęcie z dnia 14 maja 2017 r.
2017 4701 2017-05-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.105.2017.AJS Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 maja 2017 r. Rada Miejska w Wyszkowie
2017 4702 2017-05-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.124.2017.BŁ Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 maja 2017 r. Rada Miasta Józefowa
2017 4703 2017-05-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.122.2017.MR Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 maja 2017 r. Rada Gminy Jakubów
2017 4704 2017-05-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.123.2017.MSI Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 maja 2017 r. Rada Gminy i Miasta Wyszogród
2017 4705 2017-05-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.125.2017.RM Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 maja 2017 r. Rada Miejska w Błoniu
2017 4706 2017-05-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.126.2017.RM Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 maja 2017 r. Rada Miejska w Błoniu
2017 4707 2017-05-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.129.2017.RM Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 maja 2017 r. Rada Miejska w Drobinie
2017 4708 2017-05-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/336/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 10 maja 2017r. uchylająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego
2017 4709 2017-05-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/158/2017 Rady Gminy Sadowne z dnia 29 marca 2017r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sadowne w 2017 roku.
2017 4710 2017-05-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/159/2017 Rady Gminy Sadowne z dnia 29 marca 2017r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Sadowne w sprawie określenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Sadowne oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
2017 4711 2017-05-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/160/2017 Rady Gminy Sadowne z dnia 29 marca 2017r. sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 4712 2017-05-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/161/2017 Rady Gminy Sadowne z dnia 29 marca 2017r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady korzystania z targowiska
2017 4713 2017-05-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/136/2017 Rady Gminy Baranów z dnia 29 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
2017 4714 2017-05-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/139/2017 Rady Gminy Baranów z dnia 29 marca 2017r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów i nagród sportowych Gminy Baranów.
2017 4715 2017-05-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/140/2017 Rady Gminy Baranów z dnia 29 marca 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/236/2014 Rady Gminy Baranów z dnia 15 października 2014 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych przez nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina Baranów.
2017 4716 2017-05-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/226/2017 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 kwietnia 2017r. w sprawie uchwalenia Statutu Domu Dziecka „Julin” w Kaliskach
2017 4717 2017-05-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/229/2017 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 kwietnia 2017r. w sprawie zmian w  uchwale w  sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych.
2017 4718 2017-05-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/231/2017 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 kwietnia 2017r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie
2017 4719 2017-05-16 Uchwała Uchwała nr XL.353.2017 Rady Gminy Brwinów z dnia 29 marca 2017r. zmieniająca uchwałę nr XLI.420.2013 z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Brwinów oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2017 4720 2017-05-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/187/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 30 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 4721 2017-05-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/142/17 Rady Gminy w Regiminie z dnia 31 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Regimin na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 4722 2017-05-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/143/17 Rady Gminy w Regiminie z dnia 31 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Regimin
2017 4723 2017-05-16 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 2440/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 grudnia 2016r.
2017 4724 2017-05-16 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 1539/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 stycznia 2017r.
2017 4725 2017-05-16 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 2430/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 stycznia 2017r.
2017 4726 2017-05-17 Uchwała Uchwała nr 648/240/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 9 maja 2017r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 1.22) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
2017 4727 2017-05-17 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2017 Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 10 maja 2017r. w sprawie Sprawozdania z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie za 2016 rok
2017 4728 2017-05-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/251/2017 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 20 stycznia 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Borki-Wyrki i części wsi Ługi-Rętki gm. Zbuczyn - część „C”
2017 4729 2017-05-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/252/2017 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 20 stycznia 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Borki-Wyrki i części wsi Ługi-Rętki gm. Zbuczyn - część „D”
2017 4730 2017-05-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/253/2017 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 20 stycznia 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Borki-Wyrki i części wsi Ługi-Rętki gm. Zbuczyn - część „E”
2017 4731 2017-05-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/255/2017 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 20 stycznia 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Borki-Wyrki i części wsi Ługi-Rętki gm. Zbuczyn - część „G”
2017 4732 2017-05-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/254/2017 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 20 stycznia 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Borki-Wyrki i części wsi Ługi-Rętki gm. Zbuczyn - część „F”
2017 4733 2017-05-17 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zawarcia Porozumienie Międzygminnego z Gminą Konstancin-Jeziorna, dotyczącego powierzenia przez Gminą Konstancin-Jeziorna Gminie Góra Kalwaria części zadań związanych z lokalnym transportem zbiorczym.
2017 4734 2017-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/268/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr XXXII/254/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaktorów w 2017 roku.
2017 4735 2017-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/269/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/239/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 06 lutego 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściecieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2017 4736 2017-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/270/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/241/2107 Rady Gminy Jaktorów z dnia 06 lutego 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porzadku na terenie Gminy Jaktorów.
2017 4737 2017-05-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/135/2017 Rady Gminy Baranów z dnia 6 marca 2017 r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BARANÓW OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT MIEJSCOWOŚCI BOŻA WOLA – OBSZAR I.
2017 4738 2017-05-17 Uchwała Uchwała nr XLVII/355/17 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 marca 2017r. w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji dla przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Otwocka przez inne niż Miasto Otwock osoby prawne i osoby fizyczne.
2017 4739 2017-05-18 Uchwała Uchwała nr XXXIV/231/2017 Rady Gminy Kadzidło z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie nadania nazwy placowi położonemu na terenie wsi Kadzidło
2017 4740 2017-05-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin z dnia 23 marca 2017r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Gąbin i sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2016.
2017 4741 2017-05-18 Uchwała Uchwała nr 57.XXXIX.2017 Rady Gminy Wiązowna z dnia 24 kwietnia 2017r. w sprawie ustanowienia tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Wiązowna”
2017 4742 2017-05-18 Uchwała Uchwała nr 61.XXXIX.2017 Rady Gminy Wiązowna z dnia 24 kwietnia 2017r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geodezyjnym Zakręt
2017 4743 2017-05-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/167/2017 Rady Gminy Lelis z dnia 28 kwietnia 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie tych kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w  publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Lelis
2017 4744 2017-05-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/295/17 Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 lutego 2017r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Kobyłka
2017 4745 2017-05-18 Uchwała Uchwała nr 15/XXIX/17 Rady Gminy Wiskitki z dnia 31 marca 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wiskitki obejmującego fragment miejscowości Guzów (w części obrębów geodezyjnych Guzów Cukrownia, Guzów PGR i Guzów) OBSZAR III
2017 4746 2017-05-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/257/2017 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 30 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 4747 2017-05-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/258/2017 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 30 marca 2017r. w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom oddziałów klasy VI w szkołach podstawowych, powstałych z przekształcenia gimnazjów prowadzonych przez Gminę Kozienice na lata szkolne 2017/2018 - 2018/2019
2017 4748 2017-05-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/259/2017 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 30 marca 2017r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Kozienice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2017 4749 2017-05-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/261/2017 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 30 marca 2017r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/189/2016 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 20 września 2016r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kozienice”.
2017 4750 2017-05-18 Uchwała Uchwała nr XXIV.179.2017 Rady Gminy Głowaczów z dnia 31 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe
2017 4752 2017-05-18 Uchwała Uchwała nr XX/157/2017 Rady Gminy Poświętne z dnia 31 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 4753 2017-05-18 Uchwała Uchwała nr XXIV.183.2017 Rady Gminy Głowaczów z dnia 31 marca 2017r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust 3 ustawy Karty Nauczyciela, zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Głowaczów
2017 4754 2017-05-18 Uchwała Uchwała nr XX/161/2017 Rady Gminy Poświętne z dnia 31 marca 2017r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poświętne”
2017 4755 2017-05-18 Uchwała Uchwała nr XX/162/2017 Rady Gminy Poświętne z dnia 31 marca 2017r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Poświętne
2017 4756 2017-05-18 Uchwała Uchwała nr XX/163/2017 Rady Gminy Poświętne z dnia 31 marca 2017r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów z terenu Gminy Poświętne, na których zamieszkują mieszkańcy
2017 4757 2017-05-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/214/2017 Rady Gminy Jastrząb z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII/129/2016 z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu korzystania z niestrzeżonego gminnego parkingu w Jastrzębiu zlokalizowanego poza pasem drogowym oraz powierzenia Wójtowi Gminy Jastrząb uprawnienia ustalenia opłat na tym parkingu
2017 4758 2017-05-18 Uchwała Uchwała nr XXV.306.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2017 4759 2017-05-18 Uchwała Uchwała nr XXV.307.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 27 kwietnia 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Dobczyn
2017 4760 2017-05-18 Uchwała Uchwała nr XXV.308.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 27 kwietnia 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Michałów
2017 4761 2017-05-18 Uchwała Uchwała nr XXXIV/277/17 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 8 maja 2017r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXII/263/17 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 10 kwietnia 2017 r.
2017 4762 2017-05-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/ 229 / 2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 24 kwietnia 2017r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/197/ 2016 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017- 2023 ze zmianami.
2017 4763 2017-05-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/237/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 24 kwietnia 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta Piastowa na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2017 4764 2017-05-18 Aneks Aneks nr 15 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy; Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 stycznia 2017 r. do porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Stołecznemu Warszawie obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2017 4765 2017-05-18 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Gminy Brwinów; Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Brwinów obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2017 4766 2017-05-18 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Kampinos z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Kampinos obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2017 4767 2017-05-18 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki; Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie powierzenia Miastu Mińsk Mazowiecki obowiązku pielęgnacji zieleni i utrzymania porządku na grobach i cmentarzach wojennych oraz przyznania dotacji na ten cel
2017 4768 2017-05-18 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Teresin z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Teresin obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2017 4769 2017-05-18 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Pruszkowa; Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie powierzenia Miastu Pruszków obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2017 4770 2017-05-18 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki; Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie powierzenia Miastu Nowy Dwór Mazowiecki obowiązku pielęgnacji i utrzymania porządku na grobach i cmentarzach wojennych oraz przyznania dotacji na ten cel
2017 4771 2017-05-18 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Młodzieszyn z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Młodzieszyn obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2017 4772 2017-05-18 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Nieporęt z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Nieporęt obowiązku pielęgnacji zieleni i utrzymania porządku na grobach i cmentarzach wojennych oraz przyznania dotacji na ten cel
2017 4773 2017-05-18 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Izabelin z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Izabelin obowiązku pielęgnacji zieleni i utrzymania porządku na grobach i cmentarzach wojennych oraz przyznania dotacji na ten cel
2017 4774 2017-05-18 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Gminy Kozienice; Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Kozienice obowiązku realizacji prac remontowych oraz pielęgnacji zieleni i utrzymania porządku na grobach i cmentarzach wojennych oraz przyznania dotacji na ten cel
2017 4775 2017-05-18 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Szydłowca; Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie powierzenia Miastu Szydłowiec obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2017 4776 2017-05-18 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Magnuszew z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Magnuszew obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2017 4777 2017-05-18 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Radomia; Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie powierzenia Miastu Radom obowiązku pielęgnacji zieleni i utrzymania porządku na grobach i cmentarzach wojennych oraz przyznania dotacji na ten cel
2017 4778 2017-05-18 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Opinogóra Górna z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Opinogóra Górna obowiązku pielęgnacji zieleni i utrzymania porządku na grobach i cmentarzach wojennych oraz przyznania dotacji na ten cel
2017 4779 2017-05-18 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Sochocin z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Sochocin obowiązku pielęgnacji zieleni i utrzymania porządku na grobach i cmentarzach wojennych oraz przyznania dotacji na ten cel
2017 4780 2017-05-18 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Troszyn z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Troszyn obowiązku pielęgnacji zieleni i utrzymania porządku na grobach i cmentarzach wojennych oraz przyznania dotacji na ten cel
2017 4781 2017-05-18 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Goworowo z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Goworowo obowiązku realizacji prac remontowych oraz pielęgnacji zieleni i utrzymania porządku na grobach i cmentarzach wojennych oraz przyznania dotacji na ten cel
2017 4782 2017-05-18 Porozumienie Porozumienie Starosty Pułtuskiego; Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Pułtuskiemu obowiązku pielęgnacji zieleni i utrzymania porządku na grobach i cmentarzach wojennych oraz przyznania dotacji na ten cel
2017 4783 2017-05-18 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Radzanów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Radzanów obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2017 4784 2017-05-18 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck; Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Glinojeck obowiązku pielęgnacji zieleni i utrzymania porządku na grobach i cmentarzach wojennych oraz przyznania dotacji na ten cel
2017 4785 2017-05-18 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Szydłowo z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Szydłowo obowiązku pielęgnacji zieleni i utrzymania porządku na grobach i cmentarzach wojennych oraz przyznania dotacji na ten cel
2017 4786 2017-05-18 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Garwolin z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Garwolin obowiązku realizacji prac remontowych, pielęgnacji zieleni i utrzymania porządku na grobach i cmentarzach wojennych oraz przyznania dotacji na ten cel
2017 4787 2017-05-18 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Kotuń z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Kotuń obowiązku pielęgnacji zieleni i utrzymania porządku na grobach i cmentarzach wojennych oraz przyznania dotacji na ten cel
2017 4788 2017-05-18 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Mordy; Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Mordy obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2017 4789 2017-05-18 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Karniewo z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Karniewo obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2017 4790 2017-05-18 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Czernice Borowe obowiązku pielęgnacji zieleni i utrzymania porządku na grobach i cmentarzach wojennych oraz przyznania dotacji na ten cel
2017 4791 2017-05-18 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Ostrów Mazowiecka obowiązku pielęgnacji zieleni i utrzymania porządku na grobach i cmentarzach wojennych oraz przyznania dotacji na ten cel
2017 4792 2017-05-18 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Suchożebry z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Suchożebry obowiązku pielęgnacji zieleni i utrzymania porządku na grobach i cmentarzach wojennych oraz przyznania dotacji na ten cel
2017 4793 2017-05-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 15 maja 2017r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sochaczew przeprowadzonych w dniu 14 maja 2017 r.
2017 4794 2017-05-19 Uchwała Uchwała nr XXVII/167/17 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 15 maja 2017r. w sprawie czasu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Żyrardowskiego w 2017 roku
2017 4795 2017-05-19 Uchwała Uchwała nr XXVII/166/17 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 15 maja 2017r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Powiatu Żyrardowskiego instrumentem płatniczym
2017 4796 2017-05-19 Uchwała Uchwała nr 221/XXXII/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 4 maja 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości: Wiadrowo i Dąbrowa
2017 4797 2017-05-19 Uchwała Uchwała nr XXVII/168/17 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 15 maja 2017r. w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Żyrardowie przy ul. Limanowskiego 32 B.
2017 4798 2017-05-19 Uchwała Uchwała nr XLII.361.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 10 maja 2017r. uchylająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego
2017 4799 2017-05-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/236/2017 Rady Miasta Garwolina z dnia 26 kwietnia 2017r. w sprawie przyjęcia Programu Garwolińska Karta Seniora
2017 4800 2017-05-19 Uchwała Uchwała nr XXV.0007.197.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 11 maja 2017r. zmieniająca uchwałę Nr XXII.0007.181.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Siennica oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, zmienioną uchwałą Nr IX.0007.75.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia 5 listopada 2015 roku
2017 4801 2017-05-19 Uchwała Uchwała nr XLIII/417/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26 kwietnia 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół podstawowych, przedszkoli publicznych oraz innych publicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne lub osoby fizyczne na terenie Gminy Góra Kalwaria inne niż jednostka samorządu terytorialnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2017 4802 2017-05-19 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2017 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 28 marca 2017r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr 40/2006 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabiej Woli
2017 4803 2017-05-19 Uchwała Uchwała nr XLIII/418/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26 kwietnia 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla przedszkoli niepublicznych oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne lub osoby fizyczne na terenie Gminy Góra Kalwaria, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 4804 2017-05-19 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 2/2017 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 28 marca 2017r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr 24/XVIII/2012 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych
2017 4805 2017-05-19 Uchwała Uchwała nr XLIII/420/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26 kwietnia 2017r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Góra Kalwaria na lata 2017 – 2020
2017 4806 2017-05-19 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 3/2017 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 28 marca 2017r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr V/25/90 Rady Gminy w Żabiej Woli z dnia 25 października 1990 r. w sprawie utworzenia sołectw na terenie gminy Żabia Wola
2017 4807 2017-05-19 Uchwała Uchwała nr 13/XXV/2017 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 28 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 4808 2017-05-19 Uchwała Uchwała nr 14/XXV/2017 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 28 marca 2017r. w sprawie wprowadzania programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żabia Wola
2017 4809 2017-05-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/269/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 9 maja 2017r. uchylająca uchwałę Nr XXII/262/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego.
2017 4810 2017-05-19 Uchwała Uchwała nr 215/XXXVI/2017 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Zawisty Nadbużne.
2017 4811 2017-05-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/175/2017 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2017 4812 2017-05-19 Uchwała Uchwała nr XXV.305.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027
2017 4813 2017-05-19 Uchwała Uchwała nr XXI/159/17 Rady Gminy Osieck z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych Gminy Osieck oraz niepublicznych przedszkolach, o których mowa w art. 90 ust. 1b ustawy o systemie oświaty
2017 4814 2017-05-19 Uchwała Uchwała nr XXI/160/17 Rady Gminy Osieck z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie utworzenia Publicznego Przedszkola w Sobienkach
2017 4815 2017-05-19 Uchwała Uchwała nr XXI/161/17 Rady Gminy Osieck z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Osieck
2017 4816 2017-05-19 Uchwała Uchwała nr XXI/162/17 Rady Gminy Osieck z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie ustalenia projektu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Osieck
2017 4817 2017-05-19 Uchwała Uchwała nr XXI/163/17 Rady Gminy Osieck z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 4818 2017-05-19 Uchwała Uchwała nr XXII/143/2017 Rady Gminy Gózd z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 4819 2017-05-19 Uchwała Uchwała nr XXII/144/2017 Rady Gminy Gózd z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2017
2017 4820 2017-05-19 Uchwała Uchwała nr XXII/146/2017 Rady Gminy Gózd z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gózd w  2017r ”
2017 4821 2017-05-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/171/2017 Rady Gminy Łąck z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających ich spełnienie w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łąck dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.
2017 4822 2017-05-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/172/2017 Rady Gminy w Łącku z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punków oraz dokumentów potwierdzających ich spełnienie na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Łąck.
2017 4823 2017-05-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/173/2017 Rady Gminy Łąck z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę nr IV/34/2011 z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łąck.
2017 4824 2017-05-19 Uchwała Uchwała nr XXXII/138/2017 Rady Gminy Sabnie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2030
2017 4825 2017-05-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.130.2017.BŁ Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 maja 2017 r. Rada Miejska w Grójcu
2017 4826 2017-05-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.135.2017.MSI Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 maja 2017 r. Rada Miasta Kobyłka
2017 4827 2017-05-22 Uchwała Uchwała nr XXII/165/2017 Rady Gminy Jakubów z dnia 30 stycznia 2017r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jakubowie
2017 4828 2017-05-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/174/2017 Rady Gminy Jakubów z dnia 31 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku
2017 4829 2017-05-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/178/2017 Rady Gminy Górzno z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie ustanowienia zasad przyznawania diet sołtysom za udział w sesjach Rady Gminy oraz naradach sołtysów oraz ustalenia wysokości tych diet.
2017 4830 2017-05-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/179/2017 Rady Gminy Jakubów z dnia 31 marca 2017r. w sprawie przyjęcia "Programu zapobiegania bezdomności zwierząt oraz opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Jakubów w okresie od 01.04.2017 roku do 31.03.2017 roku"
2017 4831 2017-05-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/179/2017 Rady Gminy Górzno z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie zasad przyznawania diet oraz wysokości diet dla radnych, członków stałych i doraźnych komisji oraz dla Przewodniczącego Rady Gminy i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
2017 4832 2017-05-22 Porozumienie Porozumienie nr 3/2017 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 24 marca 2017r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego - Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Mińskim, reprezentowanym przez: 1. Antoniego Jana Tarczyńskiego – Starostę Mińskiego 2. Krzysztofa Płochockiego – Wicestarostę Powiatu Mińskiego zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2017 4833 2017-05-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/181/2017 Rady Gminy w Górznie z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/171/2017 Rady Gminy w Górznie z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Górzno.
2017 4834 2017-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/228/2017 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 18 kwietnia 2017r. w sprawie: uchylenia Uchwały nr XXXIV/218/2017 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Grójeckiego dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu rozliczenia dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania i jej zmiany.
2017 4835 2017-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/178/2017 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 24 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 4836 2017-05-22 Porozumienie Porozumienie nr 1/2017 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 19 stycznia 2017r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego - Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Mińskim, reprezentowanym przez: 1. Antoniego Jana Tarczyńskiego – Starostę Mińskiego 2. Krzysztofa Płochockiego – Wicestarostę Powiatu Mińskiego zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2017 4837 2017-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/235/2017 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 12 maja 2017r. w sprawie zmiany załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/198/2016 z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych na obszarze Powiatu Grójeckiego w 2017 r.
2017 4838 2017-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/273/17 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 10 kwietnia 2017r. w sprawie zmiany nazw ulic w Błoniu
2017 4839 2017-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/261/17 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 13 marca 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części wsi Bieniewice – część południowo-wschodnia wsi Bieniewice.
2017 4840 2017-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/152/2017 Rady Gminy Sadowne z dnia 29 marca 2017r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub remonty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Sadowne
2017 4841 2017-05-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/128/2016 Rady Gminy Sadowne z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok.
2017 4842 2017-05-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/182/2017 Rady Gminy w Górznie z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/172/2017 Rady Gminy w Górznie z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Górzno.
2017 4843 2017-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/226/2017 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 4844 2017-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXIV/243/2017 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 11 maja 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 4845 2017-05-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 305/2017 Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 24 marca 2017r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Maków Mazowiecki za 2016 rok
2017 4846 2017-05-22 Uchwała Uchwała nr XXX.320.2017 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Żbików-Bąki w Pruszkowie – Obszar III
2017 4847 2017-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXI.327.2017 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego.
2017 4848 2017-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXI.329.2017 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie utworzenia w mieście Pruszków odrębnych obwodów głosowania w szpitalach w związku z przeprowadzeniem referendum gminnego.
2017 4849 2017-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXI.334.2017 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2017 4850 2017-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXII.339.2017 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI.327.2017 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 27 kwietnia 2017 r.
2017 4851 2017-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXII.340.2017 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI.329.2017 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 27 kwietnia 2017 r.
2017 4852 2017-05-22 Uchwała Uchwała nr 284/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Józefowa dla terenu położonego w rejonie ul. Sikorskiego, Dobrej, Kasprowicza, Wilsona, Bukowej i Matejki – etap A
2017 4853 2017-05-22 Uchwała Uchwała nr 285/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom klas VI Szkoły Podstawowej nr 1 im. Olofa Palmego w Józefowie oraz Szkoły Podstawowej nr 2 im. Romualda Traugutta w Józefowie.
2017 4854 2017-05-22 Uchwała Uchwała nr 286/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 342/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 25 października 2013 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
2017 4855 2017-05-22 Uchwała Uchwała nr 287/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego
2017 4856 2017-05-22 Protokół Protokół Gminnej Komisji do spraw Referendum w Słupnie z dnia 22 maja 2017 r. ustalenia wyniku referendum gminnego w sprawie odwołania Rady Gminy Słupno
2017 4857 2017-05-23 Uchwała Uchwała nr 139/XXVIII/2017 Rady Gminy Iłów z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do prowadzonych przez Gminę Iłów przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 4858 2017-05-23 Uchwała Uchwała nr 140/XXVIII/2017 Rady Gminy Iłów z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Iłów, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 4859 2017-05-23 Uchwała Uchwała nr 141/XXVIII/2017 Rady Gminy Iłów z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 133/XXVII/2017 Rady Gminy Iłówz dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne przy publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Iłów
2017 4860 2017-05-23 Uchwała Uchwała nr 142/XXVIII/2017 Rady Gminy Iłów z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 4861 2017-05-23 Uchwała Uchwała nr 143/XXIX/2017 Rady Gminy Iłów z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Iłów.
2017 4862 2017-05-23 Uchwała Uchwała nr 144/XXIX/2017 Rady Gminy Iłów z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze i nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w zastępstwie w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Iłów oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
2017 4863 2017-05-23 Uchwała Uchwała nr 222/XXXII/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Dąbrowice
2017 4864 2017-05-23 Uchwała Uchwała nr 223/XXXII/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Rzężawy
2017 4865 2017-05-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/245/2017 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Białobrzegi przez osoby prawne inne niż Gmina Białobrzegi i osoby fizyczne oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2017 4866 2017-05-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/246/2017 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie utworzenia Publicznego Żłobka „ KRASNAL” w Białobrzegach.
2017 4867 2017-05-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/247/2017 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie ustalenia statutu Publicznego Żłobka „ KRASNAL” w Białobrzegach.
2017 4868 2017-05-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/249/2017 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokości oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Białobrzegi
2017 4869 2017-05-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/250/2017 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXIV/199/2016 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Białobrzegi z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.
2017 4870 2017-05-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/251/2017 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr VII/048/2015 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie ogłoszenia zasad postępowania w sprawach udzielania dotacji celowych, o których mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.
2017 4871 2017-05-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/252/2017 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla trenerów sportu prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.
2017 4872 2017-05-23 Informacja Informacja nr WGG.6620.23.4.2016 Starosty Wołomińskiego z dnia 9 maja 2017 r. o ujawnieniu w ewidencji gruntów i budynków danych zawartych w operacie opisowo-kartograficznym modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu 0001 – Helenów, gmina Wołomin
2017 4873 2017-05-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/117/17 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
2017 4874 2017-05-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/118/17 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie wskazania uczniom klas VI realizacji obowiązku szkolnego od klasy VII- VIII.
2017 4875 2017-05-23 Uchwała Uchwała nr 286/LVII/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 250/XLVIII/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 5 grudnia 2016 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych jednorodzinnych ogrzewanych wyłącznie olejem opałowym, gazem, biomasą, energią elektryczną, poprzez pompy ciepła lub przyłącze do miejskiej sieci ciepłowniczej.
2017 4876 2017-05-23 Decyzja Decyzja nr DRE.WRC.4210.6.2017.RWy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 18 maja 2017 r.
2017 4877 2017-05-23 Uchwała Uchwała nr 165/XXV/2017 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 4878 2017-05-23 Uchwała Uchwała nr XXX/215/17 Rady Gminy w Skórcu z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany w regulaminie wynagradzania nauczycieli
2017 4879 2017-05-23 Uchwała Uchwała nr XXX/216/17 Rady Gminy w Skórcu z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów, wicedyrektorów i innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez gminę Skórzec
2017 4880 2017-05-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/290/2017 Rady Gminy Czosnów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/186/2016 Rady Gminy Czosnów z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczania inkasentów, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów
2017 4881 2017-05-23 Uchwała Uchwała nr XXXVI/243/2017 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2017 4882 2017-05-23 Uchwała Uchwała nr XXXII/196/2017 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Węgrowie
2017 4883 2017-05-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII/298/2017 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 12 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mrozy oraz zasad i warunków korzystania z tych przystanków
2017 4884 2017-05-23 Porozumienie Porozumienie nr 1/2017 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie powierzenia przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz udzielenia dotacji celowej
2017 4885 2017-05-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/162/2017 Rady Gminy Borkowice z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Borkowicach.
2017 4886 2017-05-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/163/2017 Rady Gminy Borkowice z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Borkowicach.
2017 4887 2017-05-23 Uchwała Uchwała nr XXV/186/2017 Rady Gminy Maciejowice z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Maciejowice do nowego ustroju szkolnego
2017 4888 2017-05-23 Uchwała Uchwała nr XXV/187/2017 Rady Gminy Maciejowice z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/182/2017 Rady Gminy Maciejowice z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów i ich wartości na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Maciejowice, oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 4889 2017-05-23 Uchwała Uchwała nr XXV/189/2017 Rady Gminy Maciejowice z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Maciejowice na 2017 rok
2017 4890 2017-05-23 Uchwała Uchwała nr 144.XXVII.2017 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Lipowiec Kościelny
2017 4891 2017-05-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/146/2017 Rady Gminy Karniewo z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karniewo, części wsi Słoniawy
2017 4892 2017-05-23 Uchwała Uchwała nr XXX/10/17 Rady Gminy Czerwin z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
2017 4893 2017-05-23 Uchwała Uchwała nr XXX/11/17 Rady Gminy Czerwin z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem i ochroną drogi
2017 4894 2017-05-23 Uchwała Uchwała nr XXX/12/17 Rady Gminy Czerwin z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 4895 2017-05-23 Uchwała Uchwała nr XXX/14/17 Rady Gminy Czerwin z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
2017 4896 2017-05-23 Uchwała Uchwała nr XLVIII/1168/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej
2017 4897 2017-05-23 Uchwała Uchwała nr XLVIII/1169/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia na terenie m.st. Warszawy poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 4898 2017-05-23 Uchwała Uchwała nr XLVIII/1170/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie utworzenia i prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury pod nazwą „Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie”
2017 4899 2017-05-23 Uchwała Uchwała nr XLVIII/1171/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości m.st. Warszawy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata
2017 4900 2017-05-23 Uchwała Uchwała nr XLVIII/1176/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2017 4901 2017-05-23 Uchwała Uchwała nr XLVIII/1179/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych na terenie plaży nad Jeziorkiem Czerniakowskim
2017 4902 2017-05-23 Uchwała Uchwała nr XLVIII/1180/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie założenia Przedszkola nr 434 w Warszawie, przy ul. 1 Praskiego Pułku 116
2017 4903 2017-05-23 Uchwała Uchwała nr XLVIII/1183/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie zwolnienia z opłat osób obowiązanych do ubiegania się o wydanie nowego prawa jazdy oraz nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu z powodu zmiany administracyjnej
2017 4904 2017-05-23 Uchwała Uchwała nr XLVIII/1185/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
2017 4905 2017-05-23 Uchwała Uchwała nr XLVIII/1186/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
2017 4906 2017-05-23 Uchwała Uchwała nr XLVIII/1187/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
2017 4907 2017-05-23 Uchwała Uchwała nr XLVIII/1188/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
2017 4908 2017-05-23 Uchwała Uchwała nr XLVIII/1189/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
2017 4909 2017-05-23 Uchwała Uchwała nr XLVIII/1190/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu ulic w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
2017 4910 2017-05-23 Uchwała Uchwała nr XLVIII/1191/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
2017 4911 2017-05-23 Uchwała Uchwała nr XLVIII/1192/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
2017 4912 2017-05-23 Uchwała Uchwała nr XLVIII/1193/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
2017 4913 2017-05-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/174/2017 Rady Gminy Stupsk z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Stupsk
2017 4914 2017-05-24 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Zaręby Kościelne realizacji zadania pn. : " Budowa zatok autobusowych w miejscowości Rawy Gaczkowo w ciągu drogi powiatowej nr 2612W".
2017 4915 2017-05-24 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Węgrowskiego` z dnia 27 kwietnia 2017 r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu którego występują: 1)Pan Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski, 2)Pani Halina Ulińska - Wicestarosta Węgrowski, przy kontrasygnacie Pani Anny Pawełas – Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu, którego występują: 1) Pan Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński, 2) Pan Krzysztof Płochocki – Wicestarosta Miński, zwanym dalej „Przyjmującym”
2017 4916 2017-05-24 Uchwała Uchwała nr 212/XXXV/2017 Rady Gminy Bodzanów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bodzanów w 2017 roku
2017 4917 2017-05-24 Uchwała Uchwała nr 213/XXXV/2017 Rady Gminy Bodzanów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie: wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2017 4918 2017-05-24 Uchwała Uchwała nr 214/XXXV/2017 Rady Gminy Bodzanów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie: określenia innych sposobów udokumentowania wykonania obowiązków pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych
2017 4919 2017-05-24 Uchwała Uchwała nr 216/XXXV/2017 Rady Gminy Bodzanów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej w Cieślach
2017 4920 2017-05-24 Uchwała Uchwała nr XIX.283.2017 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVII.251.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2017 - 2030
2017 4921 2017-05-24 Uchwała Uchwała nr XIX.285.2017 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III.43.2015 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 5 lutego 2015r. w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2017 4922 2017-05-24 Uchwała Uchwała nr XIX.286.2017 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie ustalenia metody i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie gminy Tłuszcz
2017 4923 2017-05-24 Uchwała Uchwała nr XIX.287.2017 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych
2017 4924 2017-05-24 Uchwała Uchwała nr XIX.288.2017 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży dla terenu gminy Tłuszcz
2017 4925 2017-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXV/214/17 Rady Gminy Goworowo z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/168/16 Rady Gminy Goworowo z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Goworowo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2017 4926 2017-05-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2017 Wójta Gminy Olszanka z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Olszanka za 2016 rok.
2017 4927 2017-05-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 21.2017 Wójta Gminy Jastrzębia z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia za 2016 rok sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Jastrzębia i planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębi oraz przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy Jastrzębia.
2017 4928 2017-05-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.137.2017.BŁ Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 maja 2017 r. Rada Miejskiej w Grójcu
2017 4929 2017-05-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.140.2017.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 maja 2017 r. Rada Gminy Olszanka
2017 4930 2017-05-24 Aneks Aneks nr 27 Rady Gminy Lesznowola z dnia 20 kwietnia 2017 r. do Porozumienia z dnia 9 grudnia 2010 roku
2017 4931 2017-05-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/177/16 Rady Miejskiej w Warce z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.
2017 4932 2017-05-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 53/2016 Wójta Gminy Miedzna z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Miedzna na 2016 rok
2017 4933 2017-05-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/114/2016 Rady Gminy Miedzna z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Miedzna na 2016 rok.
2017 4934 2017-05-24 Uchwała Uchwała nr VII/21/16 Zarządu Związku Międzygminnego Utrata z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Związku Międzygminnego Utrata na rok 2016
2017 4935 2017-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXVII/355/2016 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
2017 4936 2017-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXI/113/16 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 r.
2017 4937 2017-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/122/16 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 r.
2017 4938 2017-05-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/190/2016 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok Miasta Piastowa.
2017 4939 2017-05-24 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.68.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr KB.0050.66.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 08.12.2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2016 roku.
2017 4940 2017-05-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 208/2016 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok Miasta Piastowa.
2017 4941 2017-05-24 Uchwała Uchwała nr XXVI.215.2016 Rady Gminy Prażmów z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2017 4942 2017-05-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 222/2016 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok Miasta Piastowa.
2017 4943 2017-05-24 Uchwała Uchwała nr 225/VII/2016 Rady Miasta Józefowa z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
2017 4944 2017-05-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 224/2016 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok Miasta Piastowa.
2017 4945 2017-05-24 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.69.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2016 roku
2017 4946 2017-05-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/234/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 25 listopada 2016 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2016 Nr XVI/130/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 roku
2017 4947 2017-05-24 Uchwała Uchwała nr 223/2016 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na 2016 r.
2017 4948 2017-05-24 Uchwała Uchwała nr 224/2016 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 19 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
2017 4949 2017-05-24 Uchwała Uchwała nr 333/2016 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2016 Nr XIII/77/2015 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 22 grudnia 2015 r.
2017 4950 2017-05-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 112/2016 Wójta Gminy Sabnie z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok
2017 4951 2017-05-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 115/2016 Wójta Gminy Sabnie z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok
2017 4952 2017-05-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/197/2016 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Pomiechówek na rok 2017
2017 4953 2017-05-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/219/2016 Rady Gminy Jabłonna z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2016
2017 4954 2017-05-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/2017 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2016 rok
2017 4955 2017-05-24 Uchwała Uchwała nr 223/2017 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sokołowskiego za 2016 rok oraz informacji o stanie mienia Powiatu Sokołowskiego
2017 4956 2017-05-24 Uchwała Uchwała nr 230/2017 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2017 4957 2017-05-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/172/16 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2017 4958 2017-05-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 53/2016 Wójta Gminy Poświętne z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.
2017 4959 2017-05-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/126/2016 Rady Gminy Sabnie z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok
2017 4960 2017-05-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.25.2017 Wójta Gminy Repki z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Repki za 2016r.
2017 4961 2017-05-25 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 4/2017 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstów jednolitych uchwał w sprawie Statutów Sołectw: Bartoszówka, Bieniewiec, Bolesławek, Bukówka, Ciepłe, Grzegorzewice, Grzymek, Huta Żabiowolska, Jastrzębnik, Kaleń, Kaleń-Towarzystwo, Lasek, Musuły, Oddział, Ojrzanów, Ojrzanów-Towarzystwo, Osowiec, Osowiec Parcela, Petrykozy, Pieńki Słubickie, Pieńki Zarębskie, Piotrkowice, Siestrzeń, Skuły, Słubica A, Słubica B, Słubica-Wieś, Władysławów, Wycinki Osowskie, Zaręby, Żabia Wola, Żelechów
2017 4962 2017-05-25 Uchwała Uchwała nr XXXVI/313/2017 Rady Miasta Sulejówek z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Sulejówek.
2017 4963 2017-05-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/241/2016 Rady Gminy Jabłonna z dnia 28 września 2016 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2016
2017 4964 2017-05-25 Uchwała Uchwała nr XX/116/2016 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu
2017 4965 2017-05-25 Uchwała Uchwała nr 172/2016 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 13 października 2016 r. w sprawie zmniejszeń oraz przeniesień środków budżetowych
2017 4966 2017-05-25 Uchwała Uchwała nr 176/2016 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 13 października 2016 r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2017 4967 2017-05-25 Uchwała Uchwała nr 186/2016 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2017 4968 2017-05-25 Uchwała Uchwała nr 189/2016 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przeniesień środków budżetowych
2017 4969 2017-05-25 Uchwała Uchwała nr XXVII/189/16 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2016 rok
2017 4970 2017-05-25 Uchwała Uchwała nr XXVII/218/2016 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2016 rok
2017 4971 2017-05-25 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Powiatu Łosickiego z dnia 17 maja 2017 r.
2017 4972 2017-05-25 Uchwała Uchwała nr 691/242/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 1.23) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
2017 4973 2017-05-25 Uchwała Uchwała nr 320/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie: nadania nazwy nowo powstałej ulicy w Sierpcu.
2017 4974 2017-05-25 Uchwała Uchwała nr 321/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie : nadania nazwy nowo powstałej ulicy w Sierpcu.
2017 4975 2017-05-25 Uchwała Uchwała nr XXX/155/2017 Rady Gminy Pionki z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVIII/139/2017 Rady Gminy Pionki z dnia 28 marca 2017r. w sprawie zmiany Uchwały V/23/2015 Rady Gminy Pionki z dnia 30 marca 2015r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej im. Ks. Józefa Gackiego w Jedlni.
2017 4976 2017-05-25 Uchwała Uchwała nr XXXVI/226/2017 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie: ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jedlnia-Letnisko, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium
2017 4977 2017-05-25 Uchwała Uchwała nr XXXIV/226/2017 Rady Gminy Sońsk z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sońsku
2017 4978 2017-05-25 Uchwała Uchwała nr XX/89/16 Rady Gminy w Promnie z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłat adiacenckich
2017 4979 2017-05-25 Uchwała Uchwała nr 930/XXXIII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chojnów
2017 4980 2017-05-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/180/2017 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/24/2015 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie inkasa opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2015 r. poz. 3223
2017 4981 2017-05-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/181/2017 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/26/2015 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2015 r. poz. 3224
2017 4982 2017-05-25 Uchwała Uchwała nr 238/XXXVII/2017 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 8 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Podkowa Leśna
2017 4983 2017-05-25 Sprawozdanie Sprawozdanie Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 31 marca 2017 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY ZA 2016 ROK
2017 4984 2017-05-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 119/2017 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Legionowo za 2016 rok
2017 4985 2017-05-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 34.426.2017 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wiązowna za 2016  rok
2017 4986 2017-05-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 2111/2017 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Radomia za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
2017 4987 2017-05-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/2017 Wójta Gminy Ciepielów z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy.
2017 4988 2017-05-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/Fn/16 Wójta Gminy Somianka z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie: sprawozdania z  wykonania budżetu gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego GOK w Somiance za 2016 rok
2017 4989 2017-05-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 39/Fn/2017 Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Podkowa Leśna oraz o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2016 rok
2017 4990 2017-05-26 Uchwała Uchwała nr I/2017 Zarządu Związku Gmin nad Iłżanką z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Gmin nad Iłżanką za 2016 rok.
2017 4991 2017-05-26 Uchwała Uchwała nr VIII/2016 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN NAD IŁŻANKĄ z dnia 16 grudnia 2016 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2017
2017 4992 2017-05-26 Uchwała Uchwała nr 45/2017 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Legionowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Legionowskiego za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie za 2016 rok oraz informacją o stanie mienia Powiatu Legionowskiego
2017 4993 2017-05-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2017 Wójta Gminy Sobienie-Jeziory z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Sobienie- Jeziory za 2016 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sobieniach-Jeziorach i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sobieniach-Jeziorach za 2016 rok, informacji o stanie mienia Gminy Sobienie-Jeziory
2017 4994 2017-05-26 Uchwała Uchwała nr 56/2017 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2017
2017 4995 2017-05-26 Uchwała Uchwała nr 57/2017 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 28 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok
2017 4996 2017-05-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 16.2017 Wójta Gminy Jasieniec z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz planów finansowych Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Samorządowej Instytucji Kultury oraz informację o stanie mienia komunalnego gminy za 2016 rok
2017 4997 2017-05-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 173 /2017 Wójta Gminy Sadowne z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie: opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sadowne za 2016 rok .
2017 4998 2017-05-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 27/2017 Wójta Gminy Miastków Kościelny z dnia 24 marca 2017 r. w sprawiesprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miastków Kościelny za 2016 rok wykonania budżetu Gminy Miastków Kościelny za 2016 rok, wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej i samorzadowej instytucji kulturyoraz informacji o stanie mienia komunalnego
2017 4999 2017-05-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2017 Wójta Gminy Obryte z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie: przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Obryte, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem za rok 2016.
2017 5000 2017-05-26 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia „Wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 marca 2017 r.”
2017 5001 2017-05-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/147/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Olszanka w obrębach Pietrusy i Nowe Łepki.
2017 5002 2017-05-26 Uchwała Uchwała nr 528/XXX/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Żyzna - południe" w Płocku.
2017 5003 2017-05-26 Uchwała Uchwała nr 184/XXV/17 Rady Gminy Bulkowo z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe
2017 5004 2017-05-26 Uchwała Uchwała nr 185/XXV/17 Rady Gminy Bulkowo z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bulkowo, liczby punktów przyznawanych każdemu kryterium oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 5005 2017-05-26 Uchwała Uchwała nr 186/XXV/17 Rady Gminy Bulkowo z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, przyznania liczby punktów za każde kryterium oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów
2017 5006 2017-05-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/207/17 Rady Gminy Wodynie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wodynie
2017 5007 2017-05-26 Uchwała Uchwała nr XXXIV/316/2017 Rady Gminy Siedlce z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zabytkami Gminy Siedlce na lata 2017 – 2020.
2017 5008 2017-05-26 Porozumienie Porozumienie nr 031.46.2017 Starosty Wołomińskiego z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki w Markach na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic miasta Marki”
2017 5009 2017-05-29 Uchwała Uchwała nr 322/2017 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego sprawozdania z wykonania budżetu powiatu radomskiego za 2016 rok
2017 5010 2017-05-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 54/2017 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury w gminie Zakroczym za rok 2016
2017 5011 2017-05-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/381/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym położonym w miejscowości Kamieńczyk.
2017 5012 2017-05-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/382/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Gulczewo.
2017 5013 2017-05-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/386/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 18 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/273/09 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy Wyszków miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2017 5014 2017-05-29 Uchwała Uchwała nr XXI/168/17 Rady Gminy w Troszynie z dnia 24 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę NR XVII/171/12 Rady Gminy w Troszynie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Troszyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2017 5015 2017-05-29 Uchwała Uchwała nr XXI/169/17 Rady Gminy w Troszynie z dnia 24 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę NR XV/147/12 Rady Gminy w Troszynie z dnia 29 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Troszyn na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2017 5016 2017-05-29 Uchwała Uchwała nr 414/XXVIII/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu KPGO Mysiadło
2017 5017 2017-05-29 Uchwała Uchwała nr 423/XXX/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 419/XXVIII/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na II etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 5018 2017-05-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/233/2017 Rady Gminy Jadów z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały X/58/2015 Rady Gminy Jadów z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Jadów
2017 5019 2017-05-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/167/17 Rady Gminy Nur z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nurze
2017 5020 2017-05-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/169/17 Rady Gminy Nur z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Nur dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów zamieszkujących na terenie gminy Nur
2017 5021 2017-05-29 Uchwała Uchwała nr 275/XXXIII/17 Rady Miasta Milanówka z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego
2017 5022 2017-05-29 Uchwała Uchwała nr 276/XXXIV/17 Rady Miasta Milanówka z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 275/XXXIII/17 Rady Miasta Milanówka z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie: przeprowadzenia referendum gminnego
2017 5023 2017-05-29 Uchwała Uchwała nr 126/237/2017 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia „Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego za 2016 rok”
2017 5024 2017-05-29 Rozporządzenie Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód zlewni rzeki Radomki
2017 5025 2017-05-30 Uchwała Uchwała nr 337/2016 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2016 Nr XIII/77/2015 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 22 grudnia 2015 r.
2017 5026 2017-05-30 Uchwała Uchwała nr 801/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 5027 2017-05-30 Uchwała Uchwała nr 802/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej.
2017 5028 2017-05-30 Uchwała Uchwała nr 803/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 5029 2017-05-30 Uchwała Uchwała nr 804/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały 766/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 listopada 2016 r.
2017 5030 2017-05-30 Uchwała Uchwała nr 805/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 5031 2017-05-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/167/2016 Rady Gminy Sońsk z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sońsk na rok 2016
2017 5032 2017-05-30 Uchwała Uchwała nr 231/VII/2016 Rady Miasta Józefowa z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
2017 5033 2017-05-30 Uchwała Uchwała nr 806/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej.
2017 5034 2017-05-30 Uchwała Uchwała nr 807/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej.
2017 5035 2017-05-30 Uchwała Uchwała nr 808/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej.
2017 5036 2017-05-30 Uchwała Uchwała nr 811/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 5037 2017-05-30 Uchwała Uchwała nr 812/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej.
2017 5038 2017-05-30 Uchwała Uchwała nr 813/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej.
2017 5039 2017-05-30 Uchwała Uchwała nr 814/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej.
2017 5040 2017-05-30 Uchwała Uchwała nr XXIII.219.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2016
2017 5041 2017-05-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/210/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016 Gminy Michałowice Nr XII/118/2015.
2017 5042 2017-05-30 Uchwała Uchwała nr 815/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej.
2017 5043 2017-05-30 Uchwała Uchwała nr 79/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 23 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2017 rok
2017 5044 2017-05-30 Uchwała Uchwała nr 81/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie Nagrody Twórczej za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
2017 5045 2017-05-30 Uchwała Uchwała nr 82/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów za każde kryterium oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryterióww postępowaniu rekrutacyjnym do Bursy Regionalnej w Ostrołęce
2017 5046 2017-05-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 212/2017 Wójta Gminy Wolanów z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie: przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy
2017 5047 2017-05-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 213/2017 Wójta Gminy Wolanów z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie : przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego SP ZOZ i samorządowych instytucji kultury za 2016 rok
2017 5048 2017-05-31 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 28 września 2016 r. do porozumienia WAK.031.14.2016 z 1 czerwca 2016r.
2017 5049 2017-05-31 Uchwała Uchwała nr 5.36.2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr XX/190/2017 Rady Gminy Latowicz z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Latowicz dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2017 5050 2017-05-31 Uchwała Uchwała nr XXXV/327/17 Rady Gminy Raszyn z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/743/10 Rady Gminy Raszyn z dnia 25 marca 2010 w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z obiektów urządzeń użyteczności publicznej należących do Gminy Raszyn.
2017 5051 2017-05-31 Uchwała Uchwała nr 5.38.2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XXVIII/250/2016 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Karczew przez inne niż Gmina Karczew osoby prawne i osoby fizyczne a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2017 5052 2017-05-31 Uchwała Uchwała nr XXV/224/2017 Rady Gminy Stanisławów z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej nr 221214W na odcinku od drogi powiatowej nr 2216W do granicy powiatu mińskiego
2017 5053 2017-05-31 Uchwała Uchwała nr 5.39.2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XXXI/282/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Karczew przez inne niż Gmina Karczew osoby prawne i osoby fizyczne a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2017 5054 2017-05-31 Uchwała Uchwała nr XXV/225/2017 Rady Gminy Stanisławów z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zaliczenia do kategorii drogi gminnej drogi powiatowej nr 2216W na odcinku od skrzyżowania z droga gminną nr 221214W do granicy powiatu mińskiego
2017 5055 2017-05-31 Uchwała Uchwała nr 5.40.2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XXV.243.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz terminu i sposobu rozliczenia dotacji przez publiczne i niepubliczne jednostki oświatowe prowadzone na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego
2017 5056 2017-05-31 Uchwała Uchwała nr XXV/226/2017 Rady Gminy Stanisławów z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIV/208/2017 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie wprowadzenia „ Programu zapobiegania bezdomności oraz opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Stanisławów".
2017 5057 2017-05-31 Uchwała Uchwała nr 6.43.2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr 482/2017 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 433/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 5058 2017-05-31 Uchwała Uchwała nr 453/VII/27/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy „A” uzdrowiska i terenów przyległych – etap I – dla działek o nr ew. 8/1, 8/2, 8/3 i 8/4 z obrębu 03-22 w Konstancinie-Jeziornie.
2017 5059 2017-05-31 Uchwała Uchwała nr XXXII/198/2017 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
2017 5060 2017-05-31 Uchwała Uchwała nr 6.44.2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XXXIV/218/2017 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Grójeckiego dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu rozliczenia dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania
2017 5061 2017-05-31 Uchwała Uchwała nr 480/VII/31/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2017-2020
2017 5062 2017-05-31 Uchwała Uchwała nr 483/VII/31/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie ustanowienia zasad przyznawania diet sołtysom oraz przewodniczącym zarządów osiedli Gminy Konstancin-Jeziorna.
2017 5063 2017-05-31 Uchwała Uchwała nr 6.45.2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XXVI/257/17 Rady Gminy Stare Babice z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Stare Babice przez osoby prawne i fizyczne, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2017 5064 2017-05-31 Uchwała Uchwała nr XXIX.279.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2017 5065 2017-05-31 Uchwała Uchwała nr XXVII/142/17 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/173/10 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieciechowie
2017 5066 2017-05-31 Uchwała Uchwała nr XXIX.280.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania
2017 5067 2017-05-31 Uchwała Uchwała nr 174/XXII/2017 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwińsku nad Wisłą
2017 5068 2017-05-31 Uchwała Uchwała nr XXVII/144/17 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 5069 2017-05-31 Porozumienie Porozumienie nr WAO.031.34.2016 Starosty Nowodworskiego w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych
2017 5070 2017-05-31 Uchwała Uchwała nr XXVIII/149/17 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów obowiazujących na terenie Gminy Sieciechów
2017 5071 2017-05-31 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 28 maja 2017 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miasta i Gminy Łosice przeprowadzonych w dniu 28 maja 2017 r.
2017 5072 2017-05-31 Uchwała Uchwała nr XXVIII/150/17 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2017 5073 2017-05-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/203/2017 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu nowodworskiego
2017 5074 2017-05-31 Uchwała Uchwała nr XLIII / 282 / 2017 Rady Miasta Pionki z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Żłobek Miejski „Wesoły Pajacyk” w Pionkach
2017 5075 2017-05-31 Uchwała Uchwała nr XL/410/17 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz zasad uiszczania opłaty przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2017 5076 2017-05-31 Uchwała Uchwała nr XL/411/17 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i innych nieruchomości o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym, terminów i miejscu składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2017 5077 2017-05-31 Uchwała Uchwała nr XXiX.281.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie zasad korzystania z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
2017 5078 2017-05-31 Uchwała Uchwała nr XXIX.284.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za postój pojazdów samochodowych, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi oraz wysokości opłaty dodatkowej i określenia sposobu pobierania tych opłat
2017 5079 2017-05-31 Uchwała Uchwała nr XXIX.285.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie ustalenia cen biletów oraz wykazu osób uprawnionych do przejazdów bezpłatnych i ulgowych w komunikacji miejskiej Miasta Mińsk Mazowiecki
2017 5080 2017-05-31 Uchwała Uchwała nr XL/412/17 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi kategorii drogi gminnej
2017 5081 2017-05-31 Uchwała Uchwała nr XXIX.286.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2017 5082 2017-05-31 Ogłoszenie Ogłoszenie Przewodniczącego Gminnej Komisji do spraw Referendum z dnia 28 maja 2017 r. Ogłoszenie wyników referendum gminnego w sprawie objęcia Gminy Konstancin-Jeziorna przez m.st. Warszawę w związku z zamiarem utworzenia metropolitalnej jednostki samorządu terytorialnego zarządzonego na 28 maja 2017 r.
2017 4751 2017-05-18 Uchwała Uchwała nr XXIV.182.2017 Rady Gminy Głowaczów z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół prowadzonych na terenie Gminy Głowaczów przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego organy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystywania