Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Marzec 2017

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2017 1995 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr XXV/159/16 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2017 1996 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII/229/16 Rady Miasta Zielonka z dnia 27 października 2016r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2016
2017 1997 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr XXIII.252.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 września 2016r. w sprawie: wprawadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2016 rok.
2017 1998 2017-03-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 92.2016 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 7 września 2016r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2016 rok.
2017 1999 2017-03-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 95.2016 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 14 września 2016r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2016 rok.
2017 2000 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr XXIX/294/16 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 27 października 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
2017 2001 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/148/2016 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 28 września 2016r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2016 rok
2017 2002 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/182/2016 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 27 października 2016r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2016 rok
2017 2003 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr XXII/134/2016 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 28 października 2016r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok Powiatu Siedleckiego
2017 2004 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/248/2016 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 października 2016r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2016
2017 2005 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr XXV/164/2016 Rady Gminy Wiśniew z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 roku
2017 2006 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr XXV/166/2016 Rady Gminy Wiśniew z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wiśniew na 2017 rok
2017 2007 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII/139/2016 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy na rok 2017
2017 2008 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr XXII/127/2017 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Opinogóra Górna
2017 2009 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr XXII/128/2017 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opinogóra Górna w 2017 r.
2017 2010 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr XXII/129/2017 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Opinogóra Górna oraz warunków i zasad korzystania z przystanków
2017 2011 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXI/179/2017 Rady Gminy Leszno z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej
2017 2012 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXI/180/2017 Rady Gminy Leszno z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Leszno z udziałem kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
2017 2013 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXI/181/2017 Rady Gminy Leszno z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach publicznych, których organem prowadzącym jest Gmina Leszno
2017 2014 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXV/372/17 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu rekrutacji, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich określenia w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ożarów Mazowiecki
2017 2015 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXV/373/17 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 23 lutego 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia opłat w żłobku Miejskim w Ożarowie Mazowieckim
2017 2016 2017-03-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/PCPR/2017 Starosty Piaseczyńskiego z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych kosztów utrzymania mieszkańcaw domach pomocy społecznej Powiatu Piaseczyńskiego w 2017 roku
2017 2017 2017-03-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/PCPR/2017 Starosty Piaseczyńskiego z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej typu interwencyjnego „Dom Dzieci Nr 1” z siedzibą w Pęcherach, ul. Bolesława Chrobrego 85D, 05-502 Piaseczno, na rok 2017
2017 2018 2017-03-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/PCPR/2017 Starosty Piaseczyńskiego z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dzieckaw placówce opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego „Dom Dzieci Nr 2” z siedzibą w Pęcherach, ul. Bolesława Chrobrego 85C, 05-502 Piaseczno, na rok 2017
2017 2019 2017-03-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/PCPR/2017 Starosty Piaseczyńskiego z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dzieckaw placówce opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego „Dom Dzieci Nr 3” z siedzibą w Pęcherach, ul. Bolesława Chrobrego 85B, 05-502 Piaseczno, na rok 2017
2017 2020 2017-03-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/PCPR/2017 Starosty Piaseczyńskiego z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dzieckaw placówce opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego „Dom Dzieci Nr 4” z siedzibą w Pęcherach, ul. Bolesława Chrobrego 85A, 05-502 Piaseczno, na rok 2017
2017 2021 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr 186/XXII/2017 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Radomskiego za 2016 rok.
2017 2022 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXII/198/2017 Rady Gminy Wierzbica z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulic w miejscowości Ruda Wielka
2017 2023 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr 226/XXII/2017 Rady Powiatu w Płocku z dnia 22 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę nr 179/XVI/2012 Rady Powiatu w Płocku z dnia 26 września 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z nich
2017 2024 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXVI.183.2017 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Brańszczyk przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2017 2025 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr XXV.169.2017 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze publicznej
2017 2026 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr XVII/101/2017 Rady Gminy Pacyna z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pacyna w 2017 roku”
2017 2027 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr XXVI/189/2017 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kałuszyn w obszarze B.
2017 2028 2017-03-01 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 3/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 1 marca 2017 r. uchylające rozporządzenie w sprawie określenia obszarów zagrożenia wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt wysoce zjadliwej grypy ptaków wywołanej przez wirus grypy podtyp H5N8, sposobu oznakowania tych obszarów oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tych obszarach
2017 2029 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/347/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
2017 2030 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr 153/XXIV/2017 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Nowe Miasto
2017 2031 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr 155/XXIV/2017 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Nowe Miasto, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego.
2017 2032 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr 156/XXIV/2017 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Nowe Miasto zamieszkałych poza jej obwodem.
2017 2033 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr 422/VII/27/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2017-2020
2017 2034 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr 442/VII/27/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zasad odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
2017 2035 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr 445/VII/27/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których gmina Konstancin-Jeziorna jest organem prowadzącym
2017 2036 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr 446/VII/27/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Konstancin- Jeziorna
2017 2037 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr 447/VII/27/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci do lat 5 w prowadzonych przez gminę Konstancin-Jeziorna publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w czasie przekraczającym wymiar bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.
2017 2038 2017-03-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 134/2016 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 26 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
2017 2039 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr XXVI.210.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 października 2016r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2016 rok.
2017 2040 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/255/2016 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2016
2017 2041 2017-03-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 108/2016 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 2 listopada 2016r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2016 Nr XIII/100/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 19 grudnia 2015 roku.
2017 2042 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/125/16 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2016 rok
2017 2043 2017-03-02 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.51.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 26 października 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2016 roku.
2017 2044 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr I/1/17 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 26 stycznia 2017r. Uchwała Budżetowa Gminy Chlewiska na 2017 rok
2017 2045 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr 227/XXVII/16 Rady Miasta Milanówka z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie budżetu Miasta Milanówka na rok 2017
2017 2046 2017-03-02 Porozumienie Porozumienie nr 95/B/2017 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 23 lutego 2017r. zawarte w dniu 23 lutego 2017 roku pomiędzy: Powiatem Pruszkowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, z siedzibą w Pruszkowie, przy ul. Drzymały 30, w imieniu i na rzecz którego działają: 1) Krzysztof Rymuza – Wicestarosta Pruszkowski, 2) Mirosław Chmielewski – Członek Zarządu Powiatu Pruszkowskiego a Gminą Nadarzyn, z siedzibą w Nadarzynie, ul. Mszczonowska 24, w imieniu i na rzecz której działa: Janusz Grzyb – Wójt Gminy Nadarzyn
2017 2047 2017-03-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 39/2014 Wójta Gminy Karniewo z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Karniewo na 2014 r.
2017 2048 2017-03-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 40/2014 Wójta Gminy Karniewo z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 39/2014 Wójta Gminy Karniewo z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Karniewo na 2014 r.
2017 2049 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/136/2016 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Miastków Kościelny na rok 2017
2017 2050 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr XXV/127/2017 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 24 stycznia 2017r. Uchwała Budżetowa Gminy Gołymin-Ośrodek na rok 2017
2017 2051 2017-03-02 Porozumienie Porozumienie nr 3/2017 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 4 stycznia 2017r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu edukacji publicznej polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez “Powierzającego”.
2017 2052 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr XXI/127/2017 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 24 lutego 2017r. w sprawie poboru podatków : od nieruchomości ,rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa
2017 2053 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr XXI/128/2017 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 24 lutego 2017r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa,określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso .
2017 2054 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV.177.2016 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Brańszczyk na rok 2017
2017 2084 2017-03-03 Uchwała Uchwała nr XXX/184/16 Rady Gminy Goworowo z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goworowo na rok 2017
2017 2085 2017-03-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/199/17 Rady Gminy Goworowo z dnia 13 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2017 2086 2017-03-03 Uchwała Uchwała nr UCHWAŁA Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2017 2087 2017-03-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/153/2017 Rady Gminy Bielany z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Bielany oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji.
2017 2088 2017-03-03 Uchwała Uchwała nr XXXI-307/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 lutego 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XIII - 146/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 2089 2017-03-03 Uchwała Uchwała nr XXXI-308/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 lutego 2017 r. zmieniającej Uchwałę Nr XXVIII-290/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych i publicznych placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 2090 2017-03-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/228/2017 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Pomiechówek i zagospodaowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 2091 2017-03-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/229/2017 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pomiechówek
2017 2092 2017-03-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/230/2017 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pomiechówek w 2017 roku
2017 2093 2017-03-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/234/2017 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których gmina Pomiechówek jest organem prowadzącym
2017 2094 2017-03-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/235/2017 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru uczniów zamieszkałych poza obwodem szkolnym do klas pierwszych publiczych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pomiechówek
2017 2095 2017-03-03 Uchwała Uchwała nr XXV/131/17 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt"
2017 2096 2017-03-03 Uchwała Uchwała nr XXV/132/17 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 27 stycznia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w publicznym przedszkolu, prowadzonym przez Gminę Sieciechów w Zespole Placówek Oświatowych w Sieciechowie
2017 2097 2017-03-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 3038/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku w 2017 roku.
2017 2098 2017-03-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/175/2017 Rady Gminy Baboszewo z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Baboszewo.
2017 2099 2017-03-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/176/2017 Rady Gminy Baboszewo z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie trybu i zasad korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej w Gminie Baboszewo.
2017 2100 2017-03-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/177/2017 Rady Gminy Baboszewo z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Baboszewo w 2017 roku”
2017 2101 2017-03-03 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie zasad współpracy w zakresie organizacji, funkcjonowania i rozliczania Oferty "Warszawa+"
2017 2102 2017-03-03 Aneks Aneks nr 1 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 18 grudnia 2015 r. do porozumienia z dnia 11.12.2014 r.
2017 2103 2017-03-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/194/17 Rady Gminy Leoncin z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leoncin w 2017 roku
2017 2104 2017-03-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/195/17 Rady Gminy Leoncin z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów oraz określenia dochodu na osobę w rodzinie kandydata
2017 2105 2017-03-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/198/17 Rady Gminy Leoncin z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/173/16 Rady Gminy Leoncin z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w  Domu Dziennego Pobytu „Senior-WIGOR” w Leoncinie.
2017 2106 2017-03-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/186/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Skaryszew
2017 2107 2017-03-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/187/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Skaryszew.
2017 2108 2017-03-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/188/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Skaryszew dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły podstawowej.
2017 2109 2017-03-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/127/2017 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieczfni Kościelnej
2017 2110 2017-03-03 Aneks Aneks nr 1 Burmistrza Gminy Brwinów z dnia 22 grudnia 2016 r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 18 lipca 2016 r.
2017 2111 2017-03-03 Komunikat Komunikat nr 1.2017 Starosty Sierpeckiego z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie na 2017 rok
2017 2112 2017-03-03 Uchwała Uchwała nr XXX.273.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XXXII.288.2013 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie podziału Gminy Halinów na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2017 2113 2017-03-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/222/17 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu Miasta i Gminy Łosice
2017 2114 2017-03-03 Porozumienie Porozumienie Powiatu Ostrowskiego w sprawie powierzenia przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz udzielenia dotacji celowej
2017 2115 2017-03-03 Uchwała Uchwała nr XIX/130/2016 Rady Gminy Gózd z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy za usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Gózd.
2017 2116 2017-03-03 Uchwała Uchwała nr XX/225/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 24 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Długosiodło
2017 2117 2017-03-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/227/2016 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 29 grudnia 2016r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY KOZIENICE NA 2017 ROK
2017 2118 2017-03-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/194/2017 Rady Gminy Stanisławów z dnia 15 lutego 2017r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Stanisławów przez inne podmioty nie należące do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej pobrania i wykorzystania
2017 2119 2017-03-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/221/16 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mińskiego na 2017r.
2017 2120 2017-03-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/203/2017 Rady Gminy Stanisławów z dnia 15 lutego 2017r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stanisławów
2017 2121 2017-03-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/170/2016 Rady Gminy Maciejowice z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Maciejowice na 2017 rok
2017 2122 2017-03-03 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 9 stycznia 2017r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych
2017 2123 2017-03-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/258/17 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 22 lutego 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za odpady komunalne w drodze inkasa i określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 2124 2017-03-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/257/17 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 22 lutego 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa i okreslenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 2125 2017-03-03 Porozumienie Porozumienie nr 4/2017 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 4 stycznia 2017r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu edukacji publicznej polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez “Powierzającego”.
2017 2126 2017-03-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/221/2017 Rady Miasta Garwolina z dnia 27 lutego 2017r. w sprawie zaliczenia ulicy bez nazwy do kategorii dróg gminnych
2017 2127 2017-03-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/222/2017 Rady Miasta Garwolina z dnia 27 lutego 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/167/2016 Rady Miasta Garwolina z dnia 27 lipca 2016 roku zmieniającej Uchwałę Rady Miasta Garwolina Nr XXIV/159/2016 z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne
2017 2128 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XVII/121/2016 Rady Gminy Strachówka z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2016 rok
2017 2129 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XV/85/2016 Rady Gminy Młynarze z dnia 14 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Młynarze na rok 2016
2017 2130 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XIX/126/16 Rady Gminy Nur z dnia 24 października 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016 rok
2017 2131 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/183/2016 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 25 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2017 2132 2017-03-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 46/2016 Wójta Gminy Poświętne z dnia 11 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.
2017 2133 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr 229/XXXII/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2017 2134 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XXI/179/2016 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 20 września 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na rok 2016
2017 2135 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XV/124/2016 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.
2017 2136 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XVI/192/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016 Gminy Michałowice Nr XII/118/2015.
2017 2137 2017-03-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2016 Wójta Gminy Młynarze z dnia 16 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Młynarze na 2016 ro
2017 2138 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XVI/125/16 Rady Gminy w Troszynie z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2016
2017 2139 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XVII/126/2016 Rady Gminy Lelis z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
2017 2140 2017-03-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 63/16 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2017 2141 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XVIII/155/2016 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 4 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2016
2017 2142 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/280/2016 Rady Miasta Mława z dnia 25 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2017 2143 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XXI/106/2016 Rady Gminy Karniewo z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2016 r.
2017 2144 2017-03-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 47/2016 Wójta Gminy Poświętne z dnia 25 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.
2017 2145 2017-03-06 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.52.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2016 roku
2017 2146 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr 158/XVI/16 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr 130/XII/15 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2016 rok.
2017 2147 2017-03-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.175.2016 Burmistrza Miasta Marki z dnia 28 października 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2016 rok.
2017 2148 2017-03-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.176.2016 Burmistrza Miasta Marki z dnia 31 października 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2016 rok.
2017 2149 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/353/2017 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 lutego 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2017 - 2022
2017 2150 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/365/2017 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Legionowo, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 2151 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/366/2017 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Legionowo, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 2152 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/367/2017 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 lutego 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie
2017 2153 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/368/2017 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 lutego 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia Domu Dziennego Pobytu w Legionowie
2017 2154 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr 315/XXX/2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 21 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Miasto i Gmina Serock, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
2017 2155 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr 318/XXX/2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 21 lutego 2017r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody 1 drzewa uznanego za pomnik przyrody
2017 2156 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr 319/XXX/2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 21 lutego 2017r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2017 2055 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr XXI/137/16 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmiany statutu Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszów
2017 2056 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr XXI/89/2017 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sobienie-Jeziory oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 2057 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr XXI/90/2017 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w  postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Sobienie-Jeziory
2017 2058 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr XIX/110/2016 Rady Gminy Grębków z dnia 29 grudnia 2016 r. Uchwała Budżetowa na rok 2017
2017 2059 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr XIX/116/2016 Rady Gminy Grębków z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci do lat 5 w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Grębkowie i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Grębków
2017 2060 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/218/2017 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Grójeckiego dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu rozliczenia dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
2017 2061 2017-03-02 Aneks Aneks nr 1/Ciechanów/2017 Starosty Płońskiego z dnia 3 stycznia 2017 r. do Porozumienia Nr 12/2016 z  dnia 10.02.2016 r. w sprawie powierzenia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, zwanego dalej „Porozumieniem”
2017 2062 2017-03-02 Aneks Aneks nr 1/Płock/2017 Starosty Płońskiego z dnia 3 stycznia 2017 r. do Porozumienia Nr 11/2016 z  dnia 04.01.2016 r. w sprawie powierzenia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, zwanego dalej „Porozumieniem”
2017 2063 2017-03-02 Aneks Aneks nr 1/Płońsk/2017 Starosty Płońskiego z dnia 3 stycznia 2017 r. do Porozumienia Nr 10/2016 z dnia 04.01.2016 r. w sprawie powierzenia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, zwanego dalej „Porozumieniem”
2017 2064 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/183/2017 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami powiatu płońskiego na lata 2017 - 2020”
2017 2065 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/184/2017 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Płoński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2017 2066 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/293/2017 Rady Gminy Siedlce z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Siedlce
2017 2067 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/294/2017 Rady Gminy Siedlce z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Siedlce, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.
2017 2068 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr 157/XXVIII/2017 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolu samorządowym i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę i Miasto Wyszogród
2017 2069 2017-03-02 Aneks Aneks nr 2 Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 20 lutego 2017 r. do Porozumienia Nr 4 z dnia 3 marca 2016 r.
2017 2070 2017-03-02 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 1538/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 listopada 2014 r.
2017 2071 2017-03-02 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 502/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 maja 2016 r.
2017 2072 2017-03-02 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 793/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 maja 2016 r.
2017 2073 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr XXV/145/2017 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIV/142/2016 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2017 2074 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/364/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Góra Kalwaria oraz warunków zwolnienia z tej opłaty
2017 2075 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/366/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Góra Kalwaria oraz fragmentu wsi Moczydłów – rejon ul. Lipkowskiej
2017 2076 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/367/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Wojciechowice – część północna
2017 2077 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/369/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Czachówek – część wschodnia
2017 2078 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/371/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Potycz
2017 2079 2017-03-02 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Gminy Góra Kalwaria
2017 2080 2017-03-02 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 2/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, reedukatorów, nauczycieli prowadzących gimnastykę korekcyjną zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Góra Kalwaria
2017 2081 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/147/2017 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie udzielania dotacji na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bieżuń.
2017 2082 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/150/2017 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole prowadzone przez Gminę Bieżuń.
2017 2083 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/182/2017 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kałuszyn na 2017 r.
2017 2157 2017-03-06 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 2/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Siedlcach z dnia 3 marca 2017 r. uchylające rozporządzenie w sprawie określenia obszarów zagrożenia wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt wysoce zjadliwej grypy ptaków wywołanej przez wirus grypy ptaków podtyp H5N8, sposobu oznakowania tych obszarów oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tych obszarach
2017 2158 2017-03-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.29.2017.BŁ Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 lutego 2017 r. Rada Miejska w Wyszkowie
2017 2159 2017-03-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.39.2017.BŁ Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 lutego 2017 r. Rada Miejska w Wyszkowie
2017 2160 2017-03-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.43.2017.BŁ Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 lutego 2017 r. Rada Miasta w Wyszkowie
2017 2161 2017-03-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.33.2017.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 lutego 2017 r. Rada Gminy Zbuczyn
2017 2162 2017-03-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.35.2017.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 lutego 2017 r. Rada Gminy Zbuczyn
2017 2163 2017-03-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.36.2017.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 lutego 2017 r. Rada Gminy Zbuczyn
2017 2164 2017-03-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.37.2017.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 lutego 2017 r. Rada Gminy Zbuczyn
2017 2165 2017-03-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.31.2017.MS Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 lutego 2017 r. Rada Gminy Izabelin
2017 2166 2017-03-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.40.2017.BŁ Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 lutego 2017 r. Rada Gminy Raszyn
2017 2167 2017-03-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.38.2017.AJS Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 lutego 2017 r. Rada Gminy Dębe Wielkie
2017 2168 2017-03-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/245/2016 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zbuczyn na rok 2017.
2017 2169 2017-03-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2016 Burmistrza Gminy Brok z dnia 22 marca 2016r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z  wykonania budżetu gminy za 2015 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego.
2017 2170 2017-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/157/2016 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 28 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa Gminy Puszcza Mariańska na rok 2017
2017 2171 2017-03-07 Uchwała Uchwała nr XXV/162/2016 Rady Gminy Wiśniew z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniew na lata 2016 - 2023
2017 2172 2017-03-07 Uchwała Uchwała nr XIX/ 101 / 2016 Rady Gminy Radzanów z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radzanów na 2017 rok.
2017 2173 2017-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/149/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa na rok 2017
2017 2174 2017-03-07 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XXVII.223.2016 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 30 grudnia 2016r. GMINY WIENIAWA
2017 2175 2017-03-07 Uchwała Uchwała nr 447/XXVII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa Miasta Płocka na rok 2017
2017 2176 2017-03-07 Uchwała Uchwała nr XXV/165/2016 Rady Gminy Wiśniew z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniew na lata 2017- 2024
2017 2177 2017-03-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/131/2017 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 27 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Szelków.
2017 2178 2017-03-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/132/2017 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 27 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szelków, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2017 2179 2017-03-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/133/2017 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 27 lutego 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2017 r.
2017 2180 2017-03-07 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 9 stycznia 2017r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych
2017 2181 2017-03-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/139/2017 Rady Gminy Borowie z dnia 3 lutego 2017r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci do lat 5 w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez gminę Borowie
2017 2182 2017-03-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/173/2017 Rady Gminy Wiśniew z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniew na lata 2017- 2024
2017 2183 2017-03-07 Uchwała Uchwała nr 130/XXI/16 Rady Gminy Przyłęk z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie: Uchwała Budżetowa na rok 2017
2017 2184 2017-03-07 Uchwała Uchwała nr XIV/36/2016 Zgromadzenia Związku Komunalnego "Paprotnia" z dnia 13 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2017
2017 2185 2017-03-07 Uchwała Uchwała nr 99/XXI/2017 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie: przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Dzierzgowo na lata 2017-2021
2017 2186 2017-03-07 Uchwała Uchwała nr 100/XXI/2017 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dzierzgowo
2017 2187 2017-03-07 Uchwała Uchwała nr 102/XXI/2017 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr 45/IX/2015 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie opłaty targowej
2017 2188 2017-03-07 Rozporządzenie Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 1 marca 2017r. w sprawie określenia wód powierzchniowych i podziemnych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszaru szczególnie narażonego, z którego odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć w regionie wodnym Dolnej Wisły
2017 2189 2017-03-07 Uchwała Uchwała nr XX/136/2016 Rady Gminy Gózd z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie Uchwała Budżetowa na rok 2017
2017 2190 2017-03-07 Informacja Informacja nr WGG.6620.23.3.2016 Starosty Wołomińskiego z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu 0003 – Klembów, gmina Klembów
2017 2191 2017-03-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/53/16 Rady Gminy Czerwin z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 2192 2017-03-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/3/17 Rady Gminy Czerwin z dnia 3 lutego 2017r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czerwin
2017 2193 2017-03-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/4/17 Rady Gminy Czerwin z dnia 3 lutego 2017r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwinie
2017 2194 2017-03-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 32.2017 Starosty Wołomińskiego z dnia 22 lutego 2017r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej o zasięgu powiatowym na rok 2017
2017 2195 2017-03-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 33.2017 Starosty Wołomińskiego z dnia 22 lutego 2017r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Wołomińskiego w roku 2017
2017 2196 2017-03-07 Uchwała Uchwała nr XXI/133/2012 Rady Gminy Ceranów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania
2017 2197 2017-03-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.28.2017.RM Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 marca 2017 r. Rada Gminy Jabłonna
2017 2198 2017-03-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-4131.25.2017.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 marca 2017 r. Rada Gminy Leoncin
2017 2199 2017-03-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.27.2017.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 marca 2017 r. Rada Gminy Leoncin
2017 2200 2017-03-07 Uchwała Uchwała nr XXVII.252.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 2201 2017-03-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.50.2017.BŁ Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 marca 2017 r. Rada Miejska w Brwinowie
2017 2202 2017-03-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.32.2017.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 marca 2017 r. Rada Miasta Żyrardowa
2017 2203 2017-03-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-P.4131.1.2017.MRM Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 marca 2017 r. Rada Gminy Słupno
2017 2204 2017-03-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 53 Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miasta i Gminy Łosice
2017 2205 2017-03-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/248/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”na lata 2014-2020.
2017 2206 2017-03-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/249/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ”Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014- 2020.
2017 2207 2017-03-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/250/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 2208 2017-03-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/252/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie utworzenia Spółdzielni Socjalnej „NASIELSZCZANIE”.
2017 2209 2017-03-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/204/2017 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie zmiany nazw ulic: 15 Grudnia i Hanki Sawickiej, położonych w miejscowości Jedlnia-Letnisko gmina Jedlnia-Letnisko
2017 2210 2017-03-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/205/2017 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiacym własność Gminy Jedlnia-Letnisko
2017 2211 2017-03-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/123/2017 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/106/2016 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów, oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2017 2212 2017-03-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/126/2017 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 28 lutego 2017 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2017-2024
2017 2213 2017-03-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/199/2017 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn.,, Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracji Nowe Miasto nad Pilicą,, oraz studium wykonalności.
2017 2214 2017-03-08 Uchwała Uchwała nr XXI.6.2017 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 15 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr V.32.2015 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2017 2215 2017-03-08 Uchwała Uchwała nr XXI.7.2017 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 15 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XVI.20.2016 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2017 2216 2017-03-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/197/2017 Rady Gminy Jadów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Jadów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 2217 2017-03-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/198/2017 Rady Gminy Jadów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru uczniów zamieszkałych poza obwodem szkolnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jadów, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 2218 2017-03-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/204/2017 Rady Gminy Jadów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Jadów za udział w działaniu ratowniczym i w szkoleniu pożarniczym
2017 2219 2017-03-08 Uchwała Uchwała nr XXX/381/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów
2017 2220 2017-03-08 Uchwała Uchwała nr XXX/382/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/253/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce
2017 2221 2017-03-08 Uchwała Uchwała nr XXX/383/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, świadczone w miejscu zamieszkania osób, które wymagają takiej pomocy oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 2222 2017-03-08 Uchwała Uchwała nr VII/183/17 Rady Gminy Magnuszew z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci w wieku do lat 5w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych których organem prowadzącym jest Gmina Magnuszew.
2017 2223 2017-03-08 Uchwała Uchwała nr VII/184/17 Rady Gminy Magnuszew z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych w Gminie Magnuszew.
2017 2224 2017-03-08 Uchwała Uchwała nr 181/XVIII/17 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2017 2225 2017-03-08 Uchwała Uchwała nr 183/XVIII/17 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2017 2226 2017-03-08 Uchwała Uchwała nr 185/XVIII/17 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Czernice Borowe
2017 2227 2017-03-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/179/17 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie wyznaczenia targowiska do prowadzenia działalności handlowej na terenie gminy Iłża oraz zatwierdzenie zasad korzystania z targowiska
2017 2228 2017-03-08 Uchwała Uchwała nr XXII /109 / 2017 Rady Gminy Lutocin z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami
2017 2229 2017-03-08 Uchwała Uchwała nr XXII/110/2017 Rady Gminy Lutocin z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lutocin".
2017 2230 2017-03-08 Uchwała Uchwała nr 17/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2017 rok
2017 2231 2017-03-08 Uchwała Uchwała nr 22/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie likwidacji aglomeracji Stoczek
2017 2232 2017-03-08 Uchwała Uchwała nr 23/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Siedlce oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Siedlce
2017 2233 2017-03-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/213/2017 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Miasto Raciąż, zamieszkałych poza obwodami tych szkół
2017 2234 2017-03-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/214/2017 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Miasto Raciąż oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 2235 2017-03-08 Uchwała Uchwała nr 153/XXVII/2016 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 29 grudnia 2016 r. Uchwała Budżetowa Gminy i Miasta Wyszogród na rok 2017
2017 2236 2017-03-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/107/2016 Rady Gminy Chotcza z dnia 29 grudnia 2016 r. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017-2022
2017 2237 2017-03-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/108/2016 Rady Gminy Chotcza z dnia 29 grudnia 2016 r. Uchwała Budżetowa na rok 2017
2017 2238 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr 318/VII/21/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2016
2017 2239 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr XXV/331/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2016 rok
2017 2240 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr IX/51/2015 Rady Gminy Młynarze z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Młynarze na rok 2015
2017 2241 2017-03-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 168/2016 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2016
2017 2242 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/221/16 Rady Gminy Stare Babice z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Stare Babice na 2016 rok.
2017 2243 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/150/2016 Rady Gminy Suchożebry z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016.
2017 2244 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr 179/2016 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na 2016 r.
2017 2245 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr 180/2016 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 8 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
2017 2246 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr XVII/106/2016 Rady Gminy Miedzna z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmian uhwały budżetowej gminy Miedzna na 2016 rok.
2017 2247 2017-03-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 29/2016 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2017 2248 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr XV/108/16 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016.
2017 2249 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/169/2016 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 27 września 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII/158/2016 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok Miasta Piastowa.
2017 2250 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/171/2016 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 27 września 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok Miasta Piastowa
2017 2251 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr XXV/178/2016 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 25 października 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok Miasta Piastowa
2017 2252 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr XXI.207.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2016
2017 2253 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr 142.XXVI.2016 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 28 października 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2016
2017 2254 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr XXII/146/2016 Rady Gminy Baboszewo z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016.
2017 2255 2017-03-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 94/16 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
2017 2256 2017-03-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 106/16 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 18 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.
2017 2257 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr 714/XXVI/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 2258 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr 715/XXVI/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 2259 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr 716/XXVI/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 2260 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr 717/XXVI/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 2261 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr 324/XXIX/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2016.
2017 2262 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr 718/XXVI/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 2263 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/252/2016 Rady Miasta Marki z dnia 26 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/168/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2016 rok
2017 2264 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr 719/XXVI/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 2265 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr XIX/116/16 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 7 września 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2016r.Nr XI/70/15 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 29 grudnia 2015r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016rok
2017 2266 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr XIX/117/16 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 7 września 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2016 rNr XI/70/15 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 29 grudnia 2015r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016rok
2017 2267 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr 720/XXVI/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26 października 2016r. w sprawie zmiany Uchwały 679/XXV/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 września 2016 r.
2017 2268 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr XIX/118/16 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 7 września 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2016 rNr XI/70/15 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 29 grudnia 2015r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016rok
2017 2269 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr VII/46/2015 Rady Gminy Młynarze z dnia 13 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Młynarze na rok 2015
2017 2270 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr 722/XXVI/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 2271 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr 723/XXVI/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 2272 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr 724/XXVI/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 2273 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr 726/XXVI/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 2274 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr 727/XXVI/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 2275 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr XX/113/2016 Rady Gminy Domanice z dnia 28 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Domanice na 2016 rok
2017 2276 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr 175/XXVI/16 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.
2017 2277 2017-03-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 161/2016 Bumistrza Miasta i GMiny Chorzele z dnia 17 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.
2017 2278 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr 170/XXIX/2016 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 11 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2016 rok
2017 2279 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr 728/XXVI/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 2280 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr 729/XXVI/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 2281 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr 730/XXVI/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 2282 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr 34/VI/2016 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie zmieniająca uchwałę budżetową Związku Gmin Regionu Płockiego na 2016 rok
2017 2283 2017-03-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 217/2016 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2016
2017 2284 2017-03-09 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.53.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2016 roku
2017 2285 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr 213/VII/2016 Rady Miasta Józefowa z dnia 28 października 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
2017 2286 2017-03-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 43/2016 Wójta Gminy Czerwonka z dnia 24 października 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
2017 2287 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr 198/XXV/16 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2016 rok
2017 2288 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr XV/116/2016 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 25 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bieżuń na rok 2016.
2017 2289 2017-03-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 112/2016 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2016 Nr XIII/100/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 19 grudnia 2015 roku.
2017 2290 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr XIX/157/17 Rady Gminy w Troszynie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa
2017 2291 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr XIX/158/17 Rady Gminy w Troszynie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały nr V/28/15 Rady gminy w Troszynie z dnia 27 marca 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria stosowane w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Troszyn
2017 2292 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/172/2017 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Sokołów Podlaski oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji
2017 2293 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/173/2017 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Sokołów Podlaski, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 2294 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/175/2017 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Sokołów Podlaski na lata 2017-2021
2017 2295 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/176/2017 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie zmian Statutu Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych w Sokołowie Podlaskim
2017 2296 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/178/2017 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sokołów Podlaski na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 2297 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr II.10.2017 Rady Gminy Jasieniec z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jasieniec.
2017 2298 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr II.11.2017 Rady Gminy Jasieniec z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jasieniec
2017 2299 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr XIX/243/17 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 28 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu mińskiego
2017 2300 2017-03-09 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Mińskiego z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Miński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2017 2301 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr 217/XXXI/2017 Rady Gminy w Mochowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I publicznej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Mochowo
2017 2302 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr 218/XXXI/2017 Rady Gminy w Mochowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mochowo
2017 2303 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr 219/XXXI/2017 Rady Gminy w Mochowie z dnia 24 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego organizowanego w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mochowo
2017 2304 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr 220/XXXI/2017 Rady Gminy w Mochowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w gminie Mochowo
2017 2305 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr 221/XXXI/2017 Rady Gminy w Mochowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowościach: Mochowo, Mochowo Nowe i Mochowo Parcele
2017 2306 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr 222/XXXI/2017 Rady Gminy w Mochowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowościach: Bożewo i Bożewo Nowe
2017 2307 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr 223/XXXI/2017 Rady Gminy w Mochowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości: Ligowo
2017 2308 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr XLI/311/2017 Rady Miasta Marki z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/280/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2017 – 2028
2017 2309 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr XLI/313/2017 Rady Miasta Marki z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Marki, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów i określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 2310 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr XLI/318/2017 Rady Miasta Marki z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Miasta Marki oraz warunków i zasad korzystania z przystanków.
2017 2311 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/185/2017 Rady Gminy Radzanowo z dnia 24 lutego 2017 r. zmieniająca regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radzanowo
2017 2312 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/186/2017 Rady Gminy Radzanowo z dnia 24 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 2313 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/187/2017 Rady Gminy Radzanowo z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radzanowo
2017 2314 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/188/2017 Rady Gminy Radzanowo z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radzanowo
2017 2315 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/189/2017 Rady Gminy Radzanowo z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
2017 2316 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/231/2017 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie zmiany statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach.
2017 2317 2017-03-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 292/2017 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne oraz wysokości stawek czynszu za lokale socjalne.
2017 2318 2017-03-09 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 6 marca 2017 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Płońsku przeprowadzonych w dniu 5 marca 2017 r.
2017 2319 2017-03-09 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Powiatu Ciechanowskiego
2017 2320 2017-03-09 Postanowienie Postanowienie nr DWW-773-2/17 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego
2017 2321 2017-03-09 Decyzja Decyzja nr DRE.WRC.4210.3.4.2017.RK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 6 marca 2017 r.
2017 2322 2017-03-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2017 Starosty Powiatu Kozienickiego z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej im. Kazimiery Gruszczyńskiej w Kozienicach w 2017r.
2017 2323 2017-03-09 Porozumienie Porozumienie nr 1/2017 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu edukacji publicznej polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez “Powierzającego”.
2017 2324 2017-03-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.16.2017.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 lutego 2017 r. Rada Miejska w Żurominie
2017 2325 2017-03-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.17.2017.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 lutego 2017 r. Rada Miejska w Żurominie
2017 2326 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/206/2017 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/97/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie opłaty targowej
2017 2327 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/210/2017 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Zakroczym
2017 2328 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/211/2017 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Zakroczym
2017 2329 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/212/2017 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 2330 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/164/2017 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2016 rok.
2017 2331 2017-03-10 Porozumienie Porozumienie nr oin.031.1.2017 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie powierzenia przez Powiat Kozienicki Gminie Kozienice zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej
2017 2332 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/295/2017 Rady Gminy Raszyn z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Dawidy Bankowe w Gminie Raszyn – rejon ul. Warszawskiej
2017 2333 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/307/17 Rady Gminy Raszyn z dnia 16 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2017 2334 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr XXIX.252.2017 Rady Gminy Prażmów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przyznania liczby punktów za każde z kryteriów oraz określenie dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2017 2335 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr XXIX.253.2017 Rady Gminy Prażmów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, przyznania liczby punktów za każde kryterium oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów.
2017 2336 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII.352.2017 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nadarzyn
2017 2337 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII.353.2017 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Rusiec
2017 2338 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr 175/XXVII/2017 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 24 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole specjalne prowadzone przez Powiat Legionowski.
2017 2339 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr XXII/9/17 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów
2017 2340 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr XXX/259/2017 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2017 2341 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr XXX/260/2017 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zbuczyn.
2017 2342 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr XXX/261/2017 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 2343 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr XXX/262/2017 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne.
2017 2344 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/153/2017 Rady Gminy Chynów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/216/2014 Rady Gminy Chynów z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Chynów
2017 2345 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr XXX/219/17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mińsk Mazowiecki na rok szkolny 2017/2018
2017 2346 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr 226/XXX/17 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 2 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Specjalistycznemu Szpitalowi Zachodniemu im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim
2017 2347 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/274/2017 Rady Gminy Wieliszew z dnia 10 lutego 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXX/254/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Wieliszew przez inne niż Gmina Wieliszew osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji
2017 2348 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/275/2017 Rady Gminy Wieliszew z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały XXXI/317/2013 w sprawie Programu Stypendialnego w Gminie Wieliszew
2017 2349 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/254/17 Rady Gminy Stare Babice z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów na terenie Gminy Stare Babice
2017 2350 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/255/17 Rady Gminy Stare Babice z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie założenia Szkoły Podstawowej w Zielonkach Parcele
2017 2351 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI.324.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy kredytu i zaciągnięcie zobowiązania.
2017 2352 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII.326.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Falęcin.
2017 2353 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII.330.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Brwinów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły
2017 2354 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII.331.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Brwinów
2017 2355 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr XXV/211/17 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/110/15 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2017 2356 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr XXX/264/2017 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 2357 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/164/2017 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 27 stycznia 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Zwoleńskiego
2017 2358 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr XXX/263/2017 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 2359 2017-03-10 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 9 stycznia 2017r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych
2017 2360 2017-03-10 Ogłoszenie Ogłoszenie STAROSTY POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO z dnia 2 marca 2017r. o możliwości zgłaszania kandydatów na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Żyrardowskim w celu uzupełnienia jej składu
2017 2361 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr VI.286.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 27 lutego 2017r. w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu oraz punkcie przedszkolnym, dla których organem prowadzącym jest Gmina Klembów
2017 2362 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr VI.287.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 27 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, punktu przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Klembów, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów
2017 2363 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr 25.234.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie orzeczenia o nieważności w części Uchwały Nr XXVII/194/2016 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta Ostrów Mazowiecka dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego organy prowadzące oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2017 2364 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr 25.238.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr XXI.216.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz terminu i sposobu rozliczenia dotacji przez publiczne i niepubliczne jednostki oświatowe prowadzone na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego
2017 2365 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/284/17 Rady Miasta Zielonka z dnia 23 lutego 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego w Zielonce
2017 2366 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/287/17 Rady Miasta Zielonka z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXI/263/17 Rady Miasta Zielonka z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniającą Uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Zielonka
2017 2367 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/300/2017 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 2 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy Pułtusk oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia ich spełniania
2017 2368 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/301/2017 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 2 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkujących poza obwodem wybranej szkoły podstawowej Gminy Pułtusk oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia ich spełniania
2017 2369 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/303/2017 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 2 marca 2017r. w sprawie określenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Pułtusk
2017 2370 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr 26.XXXVII.2017 Rady Gminy Wiązowna z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geodezyjnym Glinianka
2017 2371 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr 27.XXXVII.2017 Rady Gminy Wiązowna z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geodezyjnym Malcanów
2017 2372 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr 28.XXXVII.2017 Rady Gminy Wiązowna z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geodezyjnym Glinianka
2017 2373 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr 5/XXIV/2017 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żabia Wola
2017 2374 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr 6/XXIV/2017 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żabia Wola.
2017 2375 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr 9/XXIV/2017 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Osowiec
2017 2376 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/171/2017 Rady Gminy w Platerowie z dnia 17 lutego 2017r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnegio Szkół w Platerowie
2017 2377 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/172/2017 Rady Gminy w Platerowie z dnia 17 lutego 2017r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Platerów
2017 2378 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/177/2017 Rady Gminy w Platerowie z dnia 17 lutego 2017r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Platerów w 2017 roku.
2017 2379 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr XXV/137/2017 Rady Gminy Karniewo z dnia 16 lutego 2017r. w sprawie określenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Karniewo oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
2017 2380 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr XXV/131/2017 Rady Gminy Karniewo z dnia 16 lutego 2017r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci do lat 5 w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Karniewo.
2017 2381 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr XXV/138/2017 Rady Gminy Karniewo z dnia 16 lutego 2017r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Karniewo w 2017 roku
2017 2382 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr XXV/134/2017 Rady Gminy Karniewo z dnia 16 lutego 2017r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, udzielających schronienia osobom bezdomnym
2017 2383 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr XX.227.2016 Rady Gminy Klembów z dnia 7 września 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023
2017 2384 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr XXI.238.2016 Rady Gminy Klembów z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023
2017 2385 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr XXII.256.2016 Rady Gminy Klembów z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2023
2017 2386 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr XXII.258.2016 Rady Gminy Klembów z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2017
2017 2387 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr XXII.259.2016 Rady Gminy Klembów z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027
2017 2388 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr 209/XXXIV/2017 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 7 lutego 2017r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna
2017 2389 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr 210/XXXIV/2017 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 7 lutego 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Podkowa Leśna
2017 2390 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr 211/XXXIV/2017 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 7 lutego 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Miejskiego Ośrodka Kultury w Podkowie Leśnej z Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej i utworzenia Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej
2017 2391 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr 212/XXXIV/2017 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 7 lutego 2017r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 2392 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr 213/XXXIV/2017 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 7 lutego 2017r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2017 2393 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr 215/XXXIV/2017 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 7 lutego 2017r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolu prowadzonym przez Miasto Podkowa Leśna
2017 2394 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/199/2017 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zakrzew dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium.
2017 2395 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/200/2017 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, do publicznego przedszkola i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Zakrzew jest organem prowadzącym.
2017 2396 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/201/2017 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Wacynie poprzez przeniesienie jej siedziby.
2017 2397 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/202/2017 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Janiszewie.
2017 2398 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/204/2017 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXIV/140/2016 z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zakrzew.
2017 2399 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/206/2017 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXIV/142/2016 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2017 2400 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/210/2017 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zakrzew.
2017 2401 2017-03-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.45.2017 Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 marca 2017 r. Rada miasta stołecznego Warszawy
2017 2402 2017-03-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.46.2017 Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 marca 2017 r. Rada Miasta Podkowa Leśna
2017 2403 2017-03-10 Decyzja Decyzja nr DRE.WRC.4210.1.8.2017.1271.XV.ARy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10 marca 2017 r.
2017 2404 2017-03-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/172/16 Rady Miejskiej w Warce z dnia 15 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.
2017 2405 2017-03-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/136/2016 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok Powiatu Siedleckiego
2017 2406 2017-03-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/149/2016 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 26 października 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2016 rok
2017 2407 2017-03-13 Uchwała Uchwała nr 187/2016 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 15 listopada 2016r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na 2016 r.
2017 2408 2017-03-13 Uchwała Uchwała nr 244/91/2016 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2016 rok
2017 2409 2017-03-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 47/2016 Wójta Gminy Strachówka z dnia 6 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2016 rok
2017 2410 2017-03-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 138/2016 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 2 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
2017 2411 2017-03-13 Uchwała Uchwała nr 153/XXVI/2016 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 18 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
2017 2412 2017-03-13 Uchwała Uchwała nr 159/XXVII/2016 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
2017 2413 2017-03-13 Uchwała Uchwała nr 167/XXIX/2016 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
2017 2414 2017-03-13 Uchwała Uchwała nr XXII/134/2016 Rady Gminy Wiśniew z dnia 4 października 2016r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2016 rok.
2017 2415 2017-03-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/95/2016 Rady Gminy Chotcza z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016
2017 2416 2017-03-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/168/16 Rady Gminy Kampinos z dnia 14 listopada 2016r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2016r.
2017 2417 2017-03-13 Uchwała Uchwała nr XXII/240/2016 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Mrozy na rok 2016
2017 2418 2017-03-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.112.2016 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 28 października 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2016
2017 2419 2017-03-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.114.2016 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2016
2017 2420 2017-03-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2015 Wójta Gminy Karniewo z dnia 4 lutego 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Karniewo na 2015 r.
2017 2421 2017-03-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2015 Wójta Gminy Karniewo z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Karniewo na 2015 r.
2017 2422 2017-03-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 41/2014 Wójta Gminy Karniewo z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Karniewo na 2014r.
2017 2423 2017-03-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/138/2016 Rady Gminy Baranowo z dnia 7 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.
2017 2424 2017-03-13 Uchwała Uchwała nr XVII/131/16 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
2017 2425 2017-03-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/162/2016 Rady Gminy Sońsk z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sońsk na rok 2016
2017 2426 2017-03-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 105/16 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 14 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2016 r.
2017 2427 2017-03-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 120/16 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2016 r.
2017 2428 2017-03-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 128/16 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 19 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2016 r.
2017 2429 2017-03-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 132/16 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 31 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2016r.
2017 2430 2017-03-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/202/2016 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2016 rok
2017 2431 2017-03-13 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.55.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2016 roku
2017 2432 2017-03-13 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.56.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2016 roku
2017 2433 2017-03-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/109/2016 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
2017 2434 2017-03-13 Uchwała Uchwała nr 315/2016 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2016 Nr XIII/77/2015 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 22 grudnia 2015 r.
2017 2435 2017-03-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 228/2016 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2016
2017 2436 2017-03-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 178/2016 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2016
2017 2437 2017-03-13 Uchwała Uchwała nr XXI/116/2016 Rady Gminy Korczew z dnia 28 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2017 2438 2017-03-13 Uchwała Uchwała nr XXII/120/2016 Rady Gminy Korczew z dnia 13 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2017 2439 2017-03-13 Uchwała Uchwała nr XXV/98/2016 Rady Gminy Chotcza z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016
2017 2440 2017-03-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/145/2016 Rady Gminy Sońsk z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sońsk na rok 2016
2017 2441 2017-03-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 349/2016 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 31 października 2016r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2017 2442 2017-03-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 328/2016 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 30 września 2016r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2017 2443 2017-03-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 274/2016 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2017 2444 2017-03-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 241/2016 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2017 2445 2017-03-13 Uchwała Uchwała nr XLI/171/2017 Rady Gminy Sochaczew z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/254/2014 z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Sochaczew "Karty Dużej Rodziny"
2017 2446 2017-03-13 Uchwała Uchwała nr XLI/172/2017 Rady Gminy Sochaczew z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci do lat 5
2017 2447 2017-03-13 Uchwała Uchwała nr XLI/173/2017 Rady Gminy Sochaczew z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/37/2015 Rady Gminy Sochaczew z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2017 2448 2017-03-13 Uchwała Uchwała nr XLI/389/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 22 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z obiektów sportowo-rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Góra Kalwaria.
2017 2449 2017-03-13 Uchwała Uchwała nr XLI/390/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszych klas szkół podstawowych i oddziałów integracyjnych klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Góra Kalwaria, które będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia ich spełnienia
2017 2450 2017-03-13 Uchwała Uchwała nr XLI/391/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Góra Kalwaria, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 2451 2017-03-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2017 Starosty Węgrowskiego z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Samorządowym Domu Pomocy Społecznej „Pogodnej Starości” w Ostrówku, ul. Zaciszna 8, Gmina Łochów, Powiat Węgrowski w 2017 roku
2017 2452 2017-03-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2017 Starosty Węgrowskiego z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu pobytu w Hostelu Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Węgrowie w 2017 roku
2017 2453 2017-03-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2017 Starosty Węgrowskiego z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Domu Dziecka „Julin” w Kaliskach, Gmina Łochów, Powiat Węgrowski w 2017 roku
2017 2454 2017-03-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/215 /2017 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie wyłączenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem oraz jego likwidacji
2017 2455 2017-03-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/216 /2017 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie wyłączenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie oraz jego likwidacji
2017 2456 2017-03-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 2073/2017 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia działającą na prawach powiatu.
2017 2457 2017-03-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 2074/2017 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia działającą na prawach powiatu.
2017 2458 2017-03-13 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 13 marca 2017 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Winnica przeprowadzonych w dniu 12 marca 2017 r.
2017 2459 2017-03-13 Uchwała Uchwała nr XXI/147/2017 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 27 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2017 2460 2017-03-13 Uchwała Uchwała nr 291/XLI/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów
2017 2461 2017-03-13 Uchwała Uchwała nr 176/XXV/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 168/XXIII/2016 Rady Gminy Mała Wieśz dnia29 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane w przedszkolu samorządowym prowadzonym przez Gminę Mała Wieś
2017 2462 2017-03-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/126/2017 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach oraz szkołach prowadzonych przez Gminę Kazanów.
2017 2463 2017-03-13 Uchwała Uchwała nr VII/189/17 Rady Gminy Magnuszew z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenie referendum lokalnego w istotnych sprawach dotyczących mieszkańców gminy Magnuszew.
2017 2464 2017-03-13 Porozumienie Porozumienie nr 2 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie powierzenia Miastu Pionki realizacji zadań własnych Powiatu Radomskiego w zakresie kultury w 2017 roku
2017 2465 2017-03-13 Uchwała Uchwała nr XL/172/2017 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Stara Kornica za udział w działaniu ratowniczym , szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
2017 2466 2017-03-13 Uchwała Uchwała nr XXII/152/2017 Rady Gminy Ceranów z dnia 31 stycznia 2017 r. zmieniająca Uchwałę nr XXI/133/2012 Rady Gminy Ceranów z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania
2017 2467 2017-03-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 105/2016 Burmistrza Przasnysza z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2016 rok
2017 2468 2017-03-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 107/2016 Burmistrza Przasnysza z dnia 12 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2016 rok
2017 2469 2017-03-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 109/2016 Burmistrza Przasnysza z dnia 26 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2016 rok
2017 2470 2017-03-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 112/2016 Burmistrza Przasnysza z dnia 31 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2016 rok
2017 2471 2017-03-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 119/2016 Burmistrza Przasnysza z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2016 rok
2017 2472 2017-03-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/179/2016 Rady Gminy Jadów z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2016
2017 2473 2017-03-14 Uchwała Uchwała nr 221/VII/2016 Rady Miasta Józefowa z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
2017 2474 2017-03-14 Uchwała Uchwała nr 254/XXX/17 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów, wartości punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Milanówek
2017 2475 2017-03-14 Uchwała Uchwała nr XXX/309/16 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
2017 2476 2017-03-14 Uchwała Uchwała nr 378/XXV/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 20 grudnia 2016r. Uchwała budżetowa Gminy Lesznowola na rok 2017
2017 2477 2017-03-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/129/2016 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2017.
2017 2478 2017-03-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/155/2016 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Sucha na rok 2017
2017 2479 2017-03-14 Uchwała Uchwała nr 248/XXX/17 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi dla jednostek organizacyjnych Miasta Milanówka
2017 2480 2017-03-14 Uchwała Uchwała nr 253/XXX/17 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Milanówek dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów
2017 2481 2017-03-14 Uchwała Uchwała nr 255/XXX/17 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 2482 2017-03-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/2015 Wójta Gminy Karniewo z dnia 22 maja 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Karniewo na 2015 r.
2017 2483 2017-03-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/2015 Wójta Gminy Karniewo z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Karniewo na 2015 r.
2017 2484 2017-03-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/2015 Wójta Gminy Karniewo z dnia 27 marca 2015r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Karniewo za 2014 r.
2017 2485 2017-03-14 Uchwała Uchwała nr XXII/149/2017 Rady Gminy Ceranów z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok
2017 2486 2017-03-14 Uchwała Uchwała nr XXIX.190.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie zmiany regulaminu Targowiska ,,Mój Rynek" w Przytyku
2017 2487 2017-03-14 Uchwała Uchwała nr XXIX.198.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przytyk – Rada Gminy Przytyk uchwala co następuje:
2017 2488 2017-03-14 Uchwała Uchwała nr XXIX.199.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV.159.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 26 września 2016r. w sprawie wprowadzenia regulaminu funkcjonowania Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego w Słowikowie.
2017 2489 2017-03-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII.187.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 20 stycznia 2017r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gmine Przytyk oraz zwolnienia z tych opłat.
2017 2490 2017-03-14 Uchwała Uchwała nr XXI.150.2016 Rady Gminy Głowaczów z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 170222 W
2017 2491 2017-03-14 Uchwała Uchwała nr XXI.151.2016 Rady Gminy Głowaczów z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Głowaczów.
2017 2492 2017-03-14 Uchwała Uchwała nr XXI.152.2016 Rady Gminy Głowaczów z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Głowaczów.
2017 2493 2017-03-14 Uchwała Uchwała nr XXII.157.2016 Rady Gminy Głowaczów z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego członka Ochotniczej Straży Pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.
2017 2494 2017-03-14 Uchwała Uchwała nr XXII.160.2016 Rady Gminy Głowaczów z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/51/2011 Rady Gminy Głowaczów z dnia 22 sierpnia 2011 roku w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Głowaczów
2017 2495 2017-03-14 Uchwała Uchwała nr XX/241/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 9 lutego 2017r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/289/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 2014­2018 .
2017 2496 2017-03-14 Uchwała Uchwała nr XX/242/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 9 lutego 2017r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Michałowice.
2017 2497 2017-03-14 Uchwała Uchwała nr XLI/326/2017 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 2 marca 2017r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów
2017 2498 2017-03-14 Uchwała Uchwała nr XLI/327/2017 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 2 marca 2017r. w sprawie zmiany Uchwały NR XXVIII/202/2016 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 19 maja 2016 roku w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płońsku
2017 2499 2017-03-14 Uchwała Uchwała nr XLI/328/2017 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 2 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Płońsk i określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 2500 2017-03-14 Uchwała Uchwała nr XLI/329/2017 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 2 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miasto Płońsk, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium
2017 2501 2017-03-14 Uchwała Uchwała nr XLI/330/2017 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 2 marca 2017r. zmieniająca uchwałę nr XXVII/189/2016 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Płońska oraz nadania jej statutu
2017 2502 2017-03-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/119/2017 Rady Gminy w Broku z dnia 9 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Brok, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium.
2017 2503 2017-03-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/120/2017 Rady Gminy w Broku z dnia 9 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brok dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium.
2017 2504 2017-03-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/121/2017 Rady Gminy w Broku z dnia 9 marca 2017r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
2017 2505 2017-03-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/122/2017 Rady Gminy w Broku z dnia 9 marca 2017r. zmieniająca uchwałę Nr XII/86/2016 Rady Gminy w Broku z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.
2017 2506 2017-03-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/123/2017 Rady Gminy w Broku z dnia 9 marca 2017r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi , terminu i miejsca jej składania przez właścicieli nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2017 2507 2017-03-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/157/17 Rady Gminy Nur z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nur - Etap I
2017 2508 2017-03-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Mirów z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie podziału Gminy Mirów na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczy.
2017 2509 2017-03-14 Uchwała Uchwała nr XXI/157/2016 Rady Gminy w Liwie z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Liw
2017 2510 2017-03-14 Uchwała Uchwała nr XXII/175/2017 Rady Gminy Suchożebry z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku.
2017 2511 2017-03-14 Uchwała Uchwała nr XXII/176/2017 Rady Gminy Suchożebry z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów przyjęcia do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego
2017 2512 2017-03-14 Uchwała Uchwała nr XXII/177/2017 Rady Gminy Suchożebry z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów przyjęcia do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Suchożebry dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej.
2017 2513 2017-03-14 Uchwała Uchwała nr XXII/179/2017 Rady Gminy Suchożebry z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suchożebry w 2017 roku.
2017 2514 2017-03-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2017 Starosty Makowskiego z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim
2017 2515 2017-03-14 Uchwała Uchwała nr XX/123/2017 Rady Gminy Miedzna z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Miedzna w 2017 roku".
2017 2516 2017-03-14 Uchwała Uchwała nr XXV.153.2017 Rady Gminy Słubice z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Słubice, powiat płocki, woj. mazowieckie
2017 2517 2017-03-14 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta i Gminy Łosice
2017 2518 2017-03-14 Uchwała Uchwała nr XXX/167/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciepielowie
2017 2519 2017-03-14 Uchwała Uchwała nr XXX/171/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2017-2022
2017 2520 2017-03-14 Uchwała Uchwała nr XXX/172/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Ciepielów.
2017 2521 2017-03-14 Uchwała Uchwała nr XXX/173/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, dla którego Gmina Ciepielów jest organem prowadzącym
2017 2522 2017-03-14 Uchwała Uchwała nr XXX/174/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, które brane będą pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkoły podstawowej w przypadku dzieci i młodzieży zamieszkałych poza obwodem szkół prowadzonych przez Gminę Ciepielów, ustalenia liczby punktów dla poszczególnych kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2017 2523 2017-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/172/17 Rady Gminy w Orońsku z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 2524 2017-03-14 Aneks Aneks nr 1 Marszałka Województwa Mazowieckiego; Wojewody Mazowieckiego z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie przekazywania środków z budżetu państwa na finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację zadań wynikających z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 10 lipca 2015r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach priorytetu 4 Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze"
2017 2525 2017-03-14 Aneks Aneks nr 2 Marszałka Województwa Mazowieckiego; Wojewody Mazowieckiego z dnia 6 lutego 2017 r. do porozumienia z dnia 26 października 2015r. w sprawie przekazywania środków z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji które zostaną zgłoszone do finansowania w ramach Pomocy Technicznej objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
2017 2526 2017-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/254/2017 Rady Miasta Pionki z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Radomskiego
2017 2527 2017-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/255/2017 Rady Miasta Pionki z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Radomskiego
2017 2528 2017-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/256/2017 Rady Miasta Pionki z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zasad zwrotu radnym kosztów podróży służbowych
2017 2529 2017-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/257/2017 Rady Miasta Pionki z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie: przyjęcia od Powiatu Radomskiego zadań w zakresie kultury na 2017 rok.
2017 2530 2017-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/260/2017 Rady Miasta Pionki z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dofinansowania kosztów usuwania wyrobów azbestowych z terenu Pionek z zastosowaniem finansowania z budżetu miasta i środków zewnętrznych.
2017 2531 2017-03-14 Uchwała Uchwała nr 258/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za usuwanie drzew z terenu Miasta Józefowa
2017 2532 2017-03-14 Uchwała Uchwała nr 259/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie wyłączenia naliczania opłat za usuwanie drzew lub krzewów.
2017 2533 2017-03-14 Uchwała Uchwała nr 260/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Józefowa dla terenu zawierającego się w kwartale ulic Wyszyńskiego, Parkowa, Sosnowa, Świderska
2017 2534 2017-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII.196.2017 Rady Gminy Kowala z dnia 24 lutego 2017r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej Kowali
2017 2535 2017-03-15 Uchwała Uchwała nr XXII/178/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 24 stycznia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok.
2017 2536 2017-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 343/17 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 13 marca 2017r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym w roku 2017
2017 2537 2017-03-15 Uchwała Uchwała nr XXII/179/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 25 stycznia 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017-2024
2017 2538 2017-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/291/2016 Rady Miasta Sulejówek z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Sulejówek składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2017 2539 2017-03-15 Uchwała Uchwała nr XXII/175/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 8 lutego 2017r. w sprawie Statutu Gminy Izabelin
2017 2540 2017-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII.199.2017 Rady Gminy Kowala z dnia 24 lutego 2017r. w sprawie określania kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kowala i określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 2541 2017-03-15 Uchwała Uchwała nr XXII/179/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 8 lutego 2017r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/140/2016 Rady Gminy Izabelin z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie przekształcenia Biura Obsługi Finansowej w Izabelinie w Centrum Usług Wspólnych Izabelin
2017 2542 2017-03-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/326/2017 Rady Miasta Mława z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie zaliczenia istniejących dróg na obszarze Miasta Mława do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2017 2543 2017-03-15 Uchwała Uchwała nr XXII/180/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 8 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Izabelin
2017 2544 2017-03-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/329/2017 Rady Miasta Mława z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dzieci do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz kandydatów do klas pierwszych na uczniów publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Mława, zamieszkałych poza obwodami tych szkół, dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia oraz przyznania określonej liczby punktów
2017 2545 2017-03-15 Uchwała Uchwała nr XXII/181/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 8 lutego 2017r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Izabelin
2017 2546 2017-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII.198 2017 Rady Gminy Kowala z dnia 24 lutego 2017r. w sprawie określania kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kowala
2017 2547 2017-03-15 Uchwała Uchwała nr XXII/182/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 8 lutego 2017r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2017 2548 2017-03-15 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.47.2017.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 marca 2017 r. Rada Miasta Stołecznego Warszawy
2017 2549 2017-03-15 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.48.2017.RM Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 marca 2017 r. Rada Miasta Mińsk Mazowiecki
2017 2550 2017-03-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu w Legionowie z dnia 24 lutego 2017r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Legionowskiego
2017 2551 2017-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/306/2017 Rady Gminy Jabłonna z dnia 22 lutego 2017r. w sprawie: nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Chotomów gminie Jabłonna
2017 2552 2017-03-15 Uchwała Uchwała nr XX/157/17 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 15 lutego 2017r. w sprawie: zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarębach Kościelnych
2017 2553 2017-03-15 Uchwała Uchwała nr XX/158/17 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 15 lutego 2017r. w sprawie: zmiany uchwały NR XIX/147/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również tryb ich pobierania.
2017 2554 2017-03-15 Uchwała Uchwała nr XX/160/17 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 15 lutego 2017r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2017 2555 2017-03-15 Uchwała Uchwała nr XX/161/17 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 15 lutego 2017r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2017-2027
2017 2556 2017-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/305/2017 Rady Gminy Jabłonna z dnia 22 lutego 2017r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Chotomów w gminie Jabłonna
2017 2557 2017-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/303/2017 Rady Gminy Jabłonna z dnia 22 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jabłonna, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde kryterium i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2017 2558 2017-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/302/2017 Rady Gminy Jabłonna z dnia 22 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jabłonna dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej wraz z liczbą punktów przyznaną tym kryteriom oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia poszczególnych kryteriów
2017 2559 2017-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/301/2017 Rady Gminy Jabłonna z dnia 22 lutego 2017r. w sprawie określenia stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów na terenie gminy Jabłonna
2017 2560 2017-03-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII.237.2017 Rady Gminy Prażmów z dnia 9 lutego 2017r. w sprawie zmian w uchwale Nr. XX.156.2016 Rady Gminy Prażmów z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów
2017 2561 2017-03-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII.238.2017 Rady Gminy Prażmów z dnia 9 lutego 2017r. w sprawie zmian w uchwale nr XX.157.2016 Rady Gminy Prażmów z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prażmów
2017 2562 2017-03-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII.239.2017 Rady Gminy Prażmów z dnia 9 lutego 2017r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Prażmów
2017 2563 2017-03-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII.240.2017 Rady Gminy Prażmów z dnia 9 lutego 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/385/2014 Rady Gminy Prażmów z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania
2017 2564 2017-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/273/17 Rady Miasta Kobyłka z dnia 30 stycznia 2017r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 2565 2017-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/279/17 Rady Miasta Kobyłka z dnia 30 stycznia 2017r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/132/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Miasto Kobyłka w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz wysokości cen za te usługi
2017 2566 2017-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/280/17 Rady Miasta Kobyłka z dnia 30 stycznia 2017r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Kobyłka na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych na terenie Miasta Kobyłka.
2017 2567 2017-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/281/17 Rady Miasta Kobyłka z dnia 30 stycznia 2017r. w sprawie stawek opłat za usuwanie drzew i krzewów na rok 2017
2017 2568 2017-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/170/2017 Rady Gminy Radziejowice z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacyjnych do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych dla których organem prowadzącym jest Gmina Radziejowice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 2569 2017-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/169/2017 Rady Gminy Radziejowice z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacyjnych, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radziejowice
2017 2570 2017-03-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/267/17 Rady Gminy Stare Babice z dnia 14 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Stare Babice, branych pod uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
2017 2571 2017-03-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/268/17 Rady Gminy Stare Babice z dnia 14 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stare Babice dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
2017 2572 2017-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV-22/2017 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 2 marca 2017r. zmieniająca Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wołomin
2017 2573 2017-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV-28/2017 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 2 marca 2017r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Wołomin przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2017 2574 2017-03-15 Uchwała Uchwała nr XXIII.167.2017 Rady Gminy Głowaczów z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Głowaczów
2017 2575 2017-03-15 Uchwała Uchwała nr XXIII.168.2017 Rady Gminy Głowaczów z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie wyłączenia z Gminnej Ewidencji Zabytków domu drewnianego położonego w Ursynowie
2017 2576 2017-03-15 Uchwała Uchwała nr XXIII.169.2017 Rady Gminy Głowaczów z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Głowaczów na lata 2017-2020”
2017 2577 2017-03-15 Uchwała Uchwała nr XXIII.174.2017 Rady Gminy Głowaczów z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Głowaczów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 2578 2017-03-15 Uchwała Uchwała nr 311/XXXV/2017 Rady Miasta Sulejówek z dnia 7 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, na terenie Miasta Sulejówek, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 2579 2017-03-15 Aneks Aneks nr 21 Burmistrza Miasta Sulejówek z dnia 13 lutego 2017 r. do Porozumienia z dnia 21 kwietnia 2011 r.
2017 2580 2017-03-15 Uchwała Uchwała nr 3/XXVII/17 Rady Gminy Wiskitki z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacyjnych, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiskitki
2017 2581 2017-03-15 Uchwała Uchwała nr 5/XXVII/17 Rady Gminy Wiskitki z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
2017 2582 2017-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/276/17 Rady Miasta Kobyłka z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu południowej części Miasta Kobyłka
2017 2583 2017-03-16 Uchwała Uchwała nr 258/XXIV/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 września 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2016 roku
2017 2584 2017-03-16 Uchwała Uchwała nr 268/XXV/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2016 roku
2017 2585 2017-03-16 Uchwała Uchwała nr XXI/151/16 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2016
2017 2586 2017-03-16 Uchwała Uchwała nr XXII.138.2016 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2016 rok.
2017 2587 2017-03-16 Uchwała Uchwała nr XIX/171/16 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2017 2588 2017-03-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/151/2016 Rady Gminy Sochocin z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2016 rok
2017 2589 2017-03-16 Uchwała Uchwała nr 363/VII/24/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 26 października 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2016
2017 2590 2017-03-16 Uchwała Uchwała nr 394/VII/25/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2016
2017 2591 2017-03-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/263/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie przyjęcia zmian do Statutu Miasta i Gminy Drobin
2017 2592 2017-03-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2017 Starosty Pruszkowskiego z dnia 9 marca 2017r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych na zlecenie Powiatu Pruszkowskiego w 2017 roku
2017 2593 2017-03-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/264/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2017 2594 2017-03-16 Porozumienie Porozumienie nr 25/2017 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 2 lutego 2017r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego
2017 2595 2017-03-16 Uchwała Uchwała nr XXI/120/2017 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łaskarzew, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 2596 2017-03-16 Uchwała Uchwała nr XXI/123/2017 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów i ich wartości na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Łaskarzew, oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 2597 2017-03-16 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sokołowie Podlaskim z dnia 16 marca 2017r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu sokołowskiego
2017 2598 2017-03-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/130/17 Rady Gminy Wilga z dnia 16 lutego 2017r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Wilga.
2017 2599 2017-03-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/133/17 Rady Gminy Wilga z dnia 16 lutego 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności oraz zwolnień świadczeniobiorcy od opłaty za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi świadczone przez opiekunkę domową.
2017 2600 2017-03-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 9 /2017 Starosty Pruszkowskiego z dnia 22 lutego 2017r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej w powiecie pruszkowskim
2017 2601 2017-03-16 Uchwała Uchwała nr XXVI.175.2017 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru uczniów zamieszkałych poza obwodem szkolnym do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Pilawa, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 2602 2017-03-16 Uchwała Uchwała nr XXVI.176.2017 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Pilawa na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 2603 2017-03-16 Uchwała Uchwała nr 143/XXIV/2017 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie: projektu włączenia Samorządowego Przedszkola do Zespołu Placówek Oświatowych w Szczawinie Kościelnym.
2017 2604 2017-03-16 Uchwała Uchwała nr 144/XXIV/2017 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie:przedłużenia na rok 2017 Uchwały Nr 202/XLIII/2014 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 15 stycznia 2014 roku odnośnie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2017 2605 2017-03-16 Uchwała Uchwała nr 145/XXIV/2017 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie: przedłużenia na rok 2017 Uchwały Nr 205/XLIV/2014 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania " Pomoc państwa w zakresie dożywiania " na lata 2014 - 2020.
2017 2606 2017-03-16 Uchwała Uchwała nr 373/XXXIV/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 29/V/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie.
2017 2607 2017-03-16 Uchwała Uchwała nr 379/XXXIV/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin w obrębie Arciechów.
2017 2608 2017-03-16 Uchwała Uchwała nr 380/XXXIV/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Radzymin.
2017 2609 2017-03-16 Uchwała Uchwała nr XXV/142/2017 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Łaskarzew na lata 2017-2021
2017 2610 2017-03-16 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 3/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Siedlcach z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu siedleckiego
2017 2611 2017-03-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/223/16 Rady Miasta Kobyłka z dnia 10 października 2016r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na 2016 rok
2017 2612 2017-03-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/204/2016 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 25 października 2016r. w sprawie zmian do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2016
2017 2613 2017-03-17 Porozumienie Porozumienie nr 031.24.2017 Województwa Mazowieckiego z dnia 6 lutego 2017r. w sprawie powierzenia przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz udzielenia dotacji celowej.
2017 2614 2017-03-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/154/2017 Rady Gminy Jednorożec z dnia 10 marca 2017r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/143/2016 Rady Gminy Jednorożec z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie "Budżetu Gminy Jednorożec na rok 2017"
2017 2615 2017-03-17 Porozumienie Porozumienie nr 031.40.2016 Powiatu Wołomińskiego z dnia 7 marca 2016r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Wołominie.
2017 2616 2017-03-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/156/2017 Rady Gminy Jednorożec z dnia 10 marca 2017r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg na drogach gminnych
2017 2617 2017-03-17 Porozumienie Porozumienie nr 031.169.2016 Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 września 2016r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Wołominie.
2017 2618 2017-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII.325.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 30 stycznia 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu wsi Moszna i Moszna Parcele - Etap I - fragment zgodnie z uchwałą nr LII.559.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 9 maja 2014 r.
2017 2619 2017-03-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/157/2017 Rady Gminy Jednorożec z dnia 10 marca 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jednorożec”
2017 2620 2017-03-17 Porozumienie Porozumienie nr 031.194.2016 Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Wołominie.
2017 2621 2017-03-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/158/2017 Rady Gminy Jednorożec z dnia 10 marca 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 2622 2017-03-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/161/2017 Rady Gminy Jednorożec z dnia 10 marca 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/151/2017 Rady Gminy Jednorożec z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Jednorożec przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Jednorożec oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2017 2623 2017-03-17 Uchwała Uchwała nr SO.XXVI.0007.235.2017 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5, w prowadzonych przez Gminę Dębe Wielkie publicznych przedszkolach w czasie przekraczającym wymiar zajęć 5 godzin oraz w prowadzonych przez Gminę Dębe Wielkie publicznych innych formach wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony dla przedszkoli publicznych 5 godzin
2017 2624 2017-03-17 Uchwała Uchwała nr SR.XXVI.0007.238.2017 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie nadania nazwy ulicy Nowa w miejscowości Ruda, gmina Dębe Wielkie
2017 2625 2017-03-17 Uchwała Uchwała nr SR.XXVI.0007.239.2017 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie nadania nazwy ulicy Sasankowa w miejscowości Chrośla, gmina Dębe Wielkie
2017 2626 2017-03-17 Uchwała Uchwała nr SR.XXVI.0007.240.2017 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie nadania nazwy ulicy Przyjazna w miejscowości Cyganka, gmina Dębe Wielkie
2017 2627 2017-03-17 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 2/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łosicach z dnia 17 marca 2017r. w sprawie odstrzału sanitrnego dzików na terenie powiatu łosickiego
2017 2628 2017-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/192/17 Rady Gminy Leoncin z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowa Mała Wieś gmina Leoncin.
2017 2629 2017-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/193/17 Rady Gminy Leoncin z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mała Wieś przy Drodze gmina Leoncin.
2017 2630 2017-03-17 Uchwała Uchwała nr 147/XL/2017 Rady Gminy Sanniki z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów naboru do Przedszkola Samorządowego w Sannikach oraz oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Osmolinie na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 2631 2017-03-17 Uchwała Uchwała nr 149/XL/2017 Rady Gminy Sanniki z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sanniki w 2017 roku
2017 2632 2017-03-17 Uchwała Uchwała nr 39/2017 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2017
2017 2633 2017-03-17 Uchwała Uchwała nr 40/2017 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 14 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok
2017 2634 2017-03-17 Uchwała Uchwała nr 498/XXIX/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka.
2017 2635 2017-03-17 Uchwała Uchwała nr 501/XXIX/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 218/XV/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 27.09.2011 r.
2017 2636 2017-03-17 Uchwała Uchwała nr 503/XXIX/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 340/XXI/2012 z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy - Miasto Płock.
2017 2637 2017-03-17 Informacja Informacja nr 1/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie danych dotyczących czynszu najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2016 rok położonych na obszarze Miasta Płock.
2017 2638 2017-03-17 Uchwała Uchwała nr XX/149/17 Rady Gminy Osieck z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych Gminy Osieck oraz niepublicznych przedszkolach, o których mowa w art. 90 ust. 1b ustawy o systemie oświaty
2017 2639 2017-03-17 Uchwała Uchwała nr XX/152/17 Rady Gminy Osieck z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osieck na 2017 rok
2017 2640 2017-03-17 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Węgrowskiego` z dnia 8 lutego 2017 r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu którego występują: 1)Pan Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski, 2)Pani Halina Ulińska - Wicestarosta Węgrowski, przy kontrasygnacie Pani Anny Pawełas – Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu, którego występują: 1) Pan Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński, 2) Pan Krzysztof Płochocki – Wicestarosta Miński, zwanym dalej „Przyjmującym”
2017 2641 2017-03-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/2017 Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Wyszkowski w 2017 roku.
2017 2642 2017-03-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/135/2017 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szelkowie.
2017 2643 2017-03-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/154/2017 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu, którego organem prowadzącym jest Gmina Gniewoszów
2017 2644 2017-03-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/155/17 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od tych opłat, a także trybu ich pobierania
2017 2645 2017-03-17 Aneks Aneks nr 2 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 18 lipca 2013 r. do Porozumienia z dnia 12 grudnia 2012 roku
2017 2646 2017-03-17 Aneks Aneks nr 3 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 5 listopada 2013 r. do Porozumienia z dnia 12 grudnia 2012 roku
2017 2647 2017-03-17 Aneks Aneks nr 4 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 18 lutego 2014 r. do Porozumienia z dnia 12 grudnia 2012 roku
2017 2648 2017-03-17 Aneks Aneks nr 5 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 18 września 2014 r. do Porozumienia z dnia 12 grudnia 2012 roku
2017 2649 2017-03-17 Aneks Aneks nr 6 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 12 stycznia 2015 r. do Porozumienia z dnia 12 grudnia 2012 roku
2017 2650 2017-03-17 Aneks Aneks nr 7 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 3 sierpnia 2015 r. do Porozumienia z dnia 12 grudnia 2012 roku
2017 2651 2017-03-17 Aneks Aneks nr 8 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 14 grudnia 2015 r. do Porozumienia z dnia 12 grudnia 2012 roku
2017 2652 2017-03-17 Aneks Aneks nr 9 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 6 września 2016 r. Aneks nr 9 do Porozumienia z dnia 12 grudnia 2012 roku
2017 2653 2017-03-17 Aneks Aneks nr 11 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 13 lutego 2017 r. do Porozumienia z dnia 12 grudnia 2012 roku
2017 2654 2017-03-17 Uchwała Uchwała nr XL/263/2017 Rady Miasta Pionki z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Pionki
2017 2655 2017-03-17 Uchwała Uchwała nr XL/264/2017 Rady Miasta Pionki z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasta Pionki
2017 2656 2017-03-17 Uchwała Uchwała nr XL / 265 / 2017 Rady Miasta Pionki z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe.
2017 2657 2017-03-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.54.2017.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 marca 2017 r. Rada Miejskaj Konstancin - Jeziorna
2017 2658 2017-03-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.62.2017.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 marca 2017 r. Rada Miejska w Żelechowie
2017 2659 2017-03-20 Uchwała Uchwała nr XXII.243.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 1 września 2016r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2016 rok.
2017 2660 2017-03-20 Uchwała Uchwała nr XXIV.256.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 27 października 2016r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2016 rok.
2017 2661 2017-03-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 112.2016 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 18 października 2016r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2016 rok.
2017 2662 2017-03-20 Uchwała Uchwała nr 51/2016 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 8 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2016 rok
2017 2663 2017-03-20 Uchwała Uchwała nr 54/2016 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2016 rok
2017 2664 2017-03-20 Uchwała Uchwała nr 60/2016 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 18 lipca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2016 rok
2017 2665 2017-03-20 Uchwała Uchwała nr 72/2016 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 1 września 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2016 rok
2017 2666 2017-03-20 Uchwała Uchwała nr 74/2016 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 13 września 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2016
2017 2667 2017-03-20 Uchwała Uchwała nr 75/2016 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 20 września 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2016 rok.
2017 2668 2017-03-20 Uchwała Uchwała nr 45/2016 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 23 maja 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2016 rok
2017 2669 2017-03-20 Uchwała Uchwała nr 62/2016 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 25 lipca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2016 rok
2017 2670 2017-03-20 Uchwała Uchwała nr 77/2016 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 27 września 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2016 rok
2017 2671 2017-03-20 Uchwała Uchwała nr 83/2016 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 19 października 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2016 rok
2017 2672 2017-03-20 Uchwała Uchwała nr 88/2016 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2016 rok
2017 2673 2017-03-20 Uchwała Uchwała nr XXVII.294.2017 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa - Stalowa
2017 2674 2017-03-20 Porozumienie Porozumienie nr 3/2016 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zimowego utrzymania nawierzchni dróg kategorii powiatowej w granicach administracyjnych gminy Sokołów Podlaski.
2017 2675 2017-03-20 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XXIX/168/16 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 21 grudnia 2016r. na rok 2017
2017 2676 2017-03-20 Uchwała Uchwała nr XXVII.295.2017 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa - Akacjowa
2017 2677 2017-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/180/16 Rady Gminy Leoncin z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowe Grochale gmina Leoncin.
2017 2678 2017-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/181/16 Rady Gminy Leoncin z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Głusk gmina Leoncin.
2017 2679 2017-03-20 Uchwała Uchwała nr 12/2017 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 26 stycznia 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023
2017 2680 2017-03-20 Uchwała Uchwała nr XXIV/299/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2017
2017 2681 2017-03-20 Uchwała Uchwała nr XXIV/302/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dzieci do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów oraz określenia kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata
2017 2682 2017-03-20 Uchwała Uchwała nr XXIV/303/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łomianki, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 2683 2017-03-20 Uchwała Uchwała nr XXIV/305/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/67/2011 z dnia 21 lipca 2011 roku w sprawie ustalenia ceny za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego oraz regulaminu przewozu osób i bagażu środkami „Komunikacji Miejskiej Łomianki” Sp. z o.o. wraz z załącznikami z późniejszymi zmianami
2017 2684 2017-03-20 Uchwała Uchwała nr XXIV/306/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 2685 2017-03-20 Uchwała Uchwała nr XXIV/307/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Łomianki do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe
2017 2686 2017-03-20 Uchwała Uchwała nr XXX/199/2017 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta i gminy Żelechów miejsc sprzedaży napojów alkoholowych
2017 2687 2017-03-20 Uchwała Uchwała nr XX/124/2017 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu .
2017 2688 2017-03-20 Uchwała Uchwała nr XXI/126/2017 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Huszlew w 2017 roku
2017 2689 2017-03-20 Uchwała Uchwała nr XXI/131/2017 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Huszlew za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Huszlew.
2017 2690 2017-03-20 Uchwała Uchwała nr XL/268/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 2691 2017-03-20 Uchwała Uchwała nr XL/269/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Żyrardów na lata 2017-2021
2017 2692 2017-03-20 Uchwała Uchwała nr XL/270/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Żyrardów
2017 2693 2017-03-20 Uchwała Uchwała nr XL/271/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Żyrardów
2017 2694 2017-03-20 Uchwała Uchwała nr XL/272/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 2 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, a także sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2017 2695 2017-03-20 Uchwała Uchwała nr XL/274/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 2696 2017-03-20 Uchwała Uchwała nr XL/275/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2017 2697 2017-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/198/17 Rady Miejskiej w Warce z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 2698 2017-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/199/17 Rady Miejskiej w Warce z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Warka, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 2699 2017-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/200/17 Rady Miejskiej w Warce z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie w sprawie ustalenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Warka dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 2700 2017-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/257/17 Rady Gminy Cegłów z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Cegłów
2017 2701 2017-03-20 Uchwała Uchwała nr FK.XXVII.0007.249.2017 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa , określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 2702 2017-03-20 Uchwała Uchwała nr KE.XXVII.0007.250.2017 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2017 2703 2017-03-20 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Siedleckiego z dnia 16 marca 2017 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Siedleckiego za 2016 rok
2017 2704 2017-03-20 Protokół Protokół Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 20 marca 2017 r.
2017 2705 2017-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/173/2017 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia i realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Sarnaki na lata 2017 – 2020
2017 2706 2017-03-20 Porozumienie Porozumienie nr 1 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Iłża realizacji zadań własnych Powiatu Radomskiego w zakresie kultury w 2017 roku
2017 2707 2017-03-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/2017 Starosty Radomskiego z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej w powiecie radomskim
2017 2708 2017-03-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/2017 Starosty Radomskiego z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej
2017 2709 2017-03-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-O.4131.7.2017.EB Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 marca 2017 r. Rada Gminy Rzekuń
2017 2710 2017-03-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.60.2017.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 marca 2017 r. Rada Miejska Konstancin - Jeziorna
2017 2711 2017-03-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.53.2017.MPZ Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 marca 2017 r. Rada Gminy Mińsk Mazowiecki
2017 2712 2017-03-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-O.4131.6.2017.LP Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 marca 2017 r. Rada Gminy Winnica
2017 2713 2017-03-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 57 Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Jaktorów
2017 2714 2017-03-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 119/2016 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2016 Nr XIII/100/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 19 grudnia 2015 roku.
2017 2715 2017-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/171/16 Rady Gminy Kampinos z dnia 28 listopada 2016r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2016r.
2017 2716 2017-03-21 Uchwała Uchwała nr XXV/2/2016 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
2017 2717 2017-03-21 Uchwała Uchwała nr XXI/146/2016 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Rady Powiatu w Szydłowcu na rok 2016.
2017 2718 2017-03-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/220/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 października 2016r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2016 Nr XVI/130/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 roku
2017 2719 2017-03-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/144/2016 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na 2016 rok.
2017 2720 2017-03-21 Uchwała Uchwała nr 101/XVI/16 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Boguty-Pianki na rok 2016
2017 2721 2017-03-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.52.2017.MSI Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 marca 2017 r. Rada Miejska w Radzyminie
2017 2722 2017-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/334/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wyszków dla obrębów geodezyjnych Olszanka, Sitno, Kręgi Nowe.
2017 2723 2017-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/335/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszkowa dla obszaru między ulicami: Żytnią i Sikorskiego - etap I.
2017 2724 2017-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/336/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszkowa dla zabudowy wielorodzinnej przy ul. Tadeusza Kościuszki i ul. Stefana Okrzei dla działek nr 4696/9, 4696/8, 4697/1, 4697/2, 4697/3, 4697/4, 4696/11, 4712/3, 4712/1, 4712/2, 4713/7, 4713/10, 4713/11, 4713/9, 4714/1, 4714/4 oraz dla części działki nr 4696/10.
2017 2725 2017-03-21 Uchwała Uchwała nr 187/XXXIII/2017 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy 11 Listopada w miejscowości Małkinia Górna.
2017 2726 2017-03-21 Uchwała Uchwała nr 188/XXXIII/2017 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie określenia czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w  szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Małkinia Górna.
2017 2727 2017-03-21 Uchwała Uchwała nr 193/XXXIV/2017 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Małkini Górnej.
2017 2728 2017-03-21 Uchwała Uchwała nr 194/XXXIV/2017 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2017 2729 2017-03-21 Uchwała Uchwała nr 195/XXXIV/2017 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 27 lutego 2017 r. w spawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
2017 2730 2017-03-21 Uchwała Uchwała nr 196/XXXIV/2017 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości wchodzących w skład zasobu Gminy Małkinia Górna oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.
2017 2731 2017-03-21 Uchwała Uchwała nr 197/XXXIV/2017 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 27 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasady przyznawania nagród i wyróżnień sportowych.
2017 2732 2017-03-21 Uchwała Uchwała nr 200/XXXIV/2017 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Małkinia Górna.
2017 2733 2017-03-21 Uchwała Uchwała nr 202/XXXIV/2017 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Samorządowego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Małkinia Górna, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2017 2734 2017-03-21 Uchwała Uchwała nr 203/XXXIV/2017 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Małkinia Górna, w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.
2017 2735 2017-03-21 Uchwała Uchwała nr XX/118/2017 Rady Gminy Grębków z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Gmina Grębków jest organem prowadzącym.
2017 2736 2017-03-21 Uchwała Uchwała nr XX/119/2017 Rady Gminy Grębków z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Grębków, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.
2017 2737 2017-03-21 Uchwała Uchwała nr 135/XXIII/2017 Rady Gminy Świercze z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych oraz kryteriów rekrutacji do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Świercze,
2017 2738 2017-03-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/17 Starosty Mińskiego z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej ,,Jedlina” w Mieni
2017 2739 2017-03-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/17 Starosty Mińskiego z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Kątach
2017 2740 2017-03-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/17 Starosty Mińskiego z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni
2017 2741 2017-03-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/2017 Starosty Mławskiego z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „ZDROWA JESIEŃ” dla osób przewlekle psychicznie chorych w Bogurzynie w 2017 roku
2017 2742 2017-03-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/201/17 Rady Gminy Wodynie z dnia 17 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę NR IV/32/15 Rady Gminy Wodynie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat (Dz. U. Woj. Maz. 2015, 1686) zmienioną uchwałą NR V/39/15 Rady Gminy Wodynie z dnia 13 marca 2015 r. (Dz. U. Woj. Maz. 2015, 2941) i uchwałą Nr XVIII/125/16 Rady Gminy Wodynie z dnia 25 maja 2016 r. (Dz. U. Woj. Maz. 2016, 5194) i uchwałą Nr XXIII/161/16 Rady Gminy Wodynie z dnia 28 października 2016 r. (Dz. U. Woj. Maz. 2016, 9452)
2017 2743 2017-03-21 Decyzja Decyzja nr DRE.WRC.4210.11.10.2016.2017.265.XIV.ARy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 20 marca 2017 r.
2017 2744 2017-03-21 Uchwała Uchwała nr 1.1.2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XXI/134/2016 Rady Gminy Borkowice z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2017 2745 2017-03-21 Uchwała Uchwała nr 1.2.2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XXI/131/2016 Rady Gminy Borkowice z dnia 7 grudnia 2016 roku w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Borkowice dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu rozliczenia dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
2017 2746 2017-03-21 Uchwała Uchwała nr 1.4.2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XXIX/200/2016 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2017 2747 2017-03-21 Uchwała Uchwała nr 1.7.2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr XXXIII/288/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie warunków i trybu wspierania sportu w Mieście Ząbki
2017 2748 2017-03-21 Uchwała Uchwała nr 1.8.2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie orzeczenia o nieważności Uchwały Nr XXVI/169/16 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na zadania pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Olszewo-Borki
2017 2749 2017-03-21 Uchwała Uchwała nr 2.10.2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XXII.263.2016 Rady Gminy Klembów z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 2750 2017-03-21 Uchwała Uchwała nr 2.12.2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 17 stycznia 2017 r. orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr 439/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnego obiektu Targowiska Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Montwiłła
2017 2751 2017-03-21 Uchwała Uchwała nr 26.242.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr XXIV/51/2016 Rady Gminy Gielniów z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2017 2752 2017-03-21 Uchwała Uchwała nr 26.243.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XXIV/173/2016 Rady Gminy Jadów z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 2753 2017-03-21 Uchwała Uchwała nr XV/154/2017 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Glinojeck oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.
2017 2754 2017-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/200/2017 Rady Gminy Teresin z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Teresin w 2017 roku"
2017 2755 2017-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/204/2017 Rady Gminy Teresin z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 2756 2017-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/205/2017 Rady Gminy Teresin z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium w postepowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Teresin jest organem prowadzącym
2017 2757 2017-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/206/2017 Rady Gminy Teresin z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Teresin przez inne niż Gmina Teresin osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji
2017 2758 2017-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXV.165.2017 Rady Gminy Rząśnik z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rząśnik oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami szkół
2017 2759 2017-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXV.166.2017 Rady Gminy Rząśnik z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do samorządowego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rząśnik oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 2760 2017-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXV.167.2017 Rady Gminy Rząśnik z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 2761 2017-03-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/203/16 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2016 roku
2017 2762 2017-03-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/192/16 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 21 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2016 roku
2017 2763 2017-03-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/241/16 Rady Miasta Zielonka z dnia 24 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2016
2017 2764 2017-03-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/238/16 Rady Gminy Stare Babice z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Stare Babice na 2016 rok
2017 2765 2017-03-22 Porozumienie Porozumienie nr IR.031.2.2017.MJB Zarządu Powiatu Węgrowskiego` z dnia 28 lutego 2017r. zawarte pomiędzy: Powiatem Węgrowskim, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu Węgrowskiego, reprezentowany przez: 1.Krzysztofa Fedorczyka – Starostę Węgrowskiego 2.Halinę Ulińską – Wicestarostę Węgrowskiego za kontrasygnatą Skarbnika Powiatu Węgrowskiego – Anny Pawełas, zwanym dalej „Powierzającym” a Gminą Sadowne, reprezentowaną przez: Waldemara Cyrana – Wójta Gminy Sadowne za kontrasygnatą Skarbnika Gminy Sadowne – Anna Rukat zwanym dalej „Przyjmującym”
2017 2766 2017-03-22 Porozumienie Porozumienie nr IR.031.1.2017.MJB Zarządu Powiatu Węgrowskiego` z dnia 28 lutego 2017r. zawarte pomiędzy: Powiatem Węgrowskim, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu Węgrowskiego, reprezentowany przez: 1.Krzysztofa Fedorczyka – Starostę Węgrowskiego 2.Halinę Ulińską – Wicestarostę Węgrowskiego za kontrasygnatą Skarbnika Powiatu Węgrowskiego – Anny Pawełas, zwanym dalej „Powierzającym” a Gminą Stoczek, reprezentowaną przez: Mieczysława Wójcika – Wójta Gminy Stoczek za kontrasygnatą Skarbnika Gminy Stoczek– Marzeny Chmury zwanym dalej „Przyjmującym”
2017 2767 2017-03-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/189/17 Rady Gminy Somianka z dnia 10 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 2768 2017-03-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/190/17 Rady Gminy Somianka z dnia 10 marca 2017r. w sprawie ustalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Somianka
2017 2769 2017-03-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/193/17 Rady Gminy Somianka z dnia 10 marca 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej oraz poboru opłaty targowej w drodze inkasa
2017 2770 2017-03-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/194/17 Rady Gminy Somianka z dnia 10 marca 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu przez Gminę Somianka
2017 2771 2017-03-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/196/17 Rady Gminy Somianka z dnia 10 marca 2017r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Somianka w 2017 roku”
2017 2772 2017-03-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/199/17 Rady Gminy Somianka z dnia 10 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Somianka jest organem prowadzącym
2017 2773 2017-03-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/200/17 Rady Gminy Somianka z dnia 10 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Somianka oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
2017 2774 2017-03-22 Uchwała Uchwała nr XLII/175/2017 Rady Gminy Sochaczew z dnia 8 marca 2017r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Planu Rewitalizacji dla Gminy Sochaczew na lata 2017-2023
2017 2775 2017-03-22 Uchwała Uchwała nr XXX/212/2016 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 20 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/132/2000 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 6 października 2000 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Przasnyski zmienioną uchwałą Nr XXXIV/220/02 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 23 kwietnia 2002 roku, uchwałą Nr IX/66/03 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 29 sierpnia 2003 roku oraz uchwałą Nr XXI/206/2012 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 28 sierpnia 2012 r.
2017 2776 2017-03-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/215/2016 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu przasnyskiego na rok 2017
2017 2777 2017-03-22 Uchwała Uchwała nr 293/XLI/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 2 marca 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Galeria Bursztynowa” w Ostrołęce
2017 2778 2017-03-22 Uchwała Uchwała nr XXVI/284/2017 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 8 marca 2017r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mrozy”
2017 2779 2017-03-22 Uchwała Uchwała nr XXXV/253/17 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 22 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacyjnych, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz rodzajów dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełniania kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Mszczonów
2017 2780 2017-03-22 Uchwała Uchwała nr XXXV/254/17 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 22 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacyjnych, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz rodzajów dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełniania kryterium w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Mszczonów
2017 2781 2017-03-22 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/255/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie nadania nazw ulicom w Żyrardowie
2017 2782 2017-03-22 Informacja Informacja nr ADM-5110-2/17 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 16 marca 2017r. w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Warszawie. LISTA BIEGŁYCH W PRZEDMIOCIE UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Warszawie
2017 2783 2017-03-22 Porozumienie Porozumienie nr ZS-II.3037.3.2017 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 25 stycznia 2017r. w sprawie dofinansowania części kosztów utrzymania i funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji w Radomiu - Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych do Wytrzeźwienia
2017 2784 2017-03-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2017 Starosty Lipskiego z dnia 20 marca 2017r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w Powiatowym Zespole Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie - Socjalizacyjna placówka opiekuńczo-wychowawcza w Siennie z mieszkaniem usamodzielnienia w Lipie Miklas.
2017 2785 2017-03-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2017 Starosty Lipskiego z dnia 20 marca 2017r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Lipsku dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.
2017 2786 2017-03-22 Uchwała Uchwała nr 270/LIV/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 15 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych prowadzonych przez Miasto Gostynin na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 2787 2017-03-22 Uchwała Uchwała nr 271/LIV/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 15 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe
2017 2788 2017-03-22 Uchwała Uchwała nr 272/LIV/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 15 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Gostynin
2017 2789 2017-03-22 Uchwała Uchwała nr XX.155.2017 Rady Gminy Wąsewo z dnia 9 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Wąsewo
2017 2790 2017-03-22 Uchwała Uchwała nr XX.156.2017 Rady Gminy Wąsewo z dnia 9 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wąsewo
2017 2791 2017-03-22 Uchwała Uchwała nr XX.157.2017 Rady Gminy Wąsewo z dnia 9 lutego 2017r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 2792 2017-03-22 Uchwała Uchwała nr XXV/173/2017 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zielona 2, gmina Kuczbork-Osada
2017 2793 2017-03-22 Uchwała Uchwała nr XXV/176/2017 Rady Gminy w Kuczborku Osadzie z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kuczbork – Osada w 2017 roku
2017 2794 2017-03-22 Uchwała Uchwała nr ZO.XXIV.0007.226.2016 Rady Gminy w Dębem Wielkim z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Dębe Wielkie przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Dębe Wielkie oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2017 2795 2017-03-22 Uchwała Uchwała nr FK.XXV.0007.230.2016 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębe Wielkie na rok 2017
2017 2796 2017-03-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/186/2016 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków budżetowych, ktore nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016
2017 2797 2017-03-22 Uchwała Uchwała nr XXV/199/2017 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie nadania nazw ulicy w miejscowości Ślężany
2017 2798 2017-03-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/202/2017 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
2017 2799 2017-03-22 Uchwała Uchwała nr XXI/137/2017 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosowie Lackim
2017 2800 2017-03-22 Uchwała Uchwała nr XXI /138/2017 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.
2017 2801 2017-03-22 Uchwała Uchwała nr XXI/140/2017 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z Hali Sportowej przy Zespole Szkół w Kosowie Lackim.
2017 2802 2017-03-22 Uchwała Uchwała nr XXI/141/2017 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z Hali Sportowej przy Zespole Szkół w Kosowie Lackim.
2017 2803 2017-03-22 Uchwała Uchwała nr XXI/144/2017 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2017 2804 2017-03-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/127/2017 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zmiany nazwy Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Sokołowie Podlaskim.
2017 2805 2017-03-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/129/2017 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Sokołów Podlaski oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 2806 2017-03-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/130/2017 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów przyjmowania dzieci do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Sokołów Podlaski oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 2807 2017-03-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/386/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 2808 2017-03-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/387/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Miasta Siedlce, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 2809 2017-03-22 Sprawozdanie Sprawozdanie nr ZK.5511.2.1.2017 Starosty Łosickiego z dnia 31 stycznia 2017 r. Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W 2016 ROKU
2017 2810 2017-03-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/333/2017 Rady Miasta Mława z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 2811 2017-03-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/2017 Burmistrza Miasta Raciąż z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Raciąż, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji, Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2016
2017 2812 2017-03-22 Uchwała Uchwała nr XVII/101/2016 Rady Gminy Młynarze z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Młynarze na rok 2017
2017 2813 2017-03-23 Uchwała Uchwała nr XXX/151/2017 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie: zniesienia formy ochrony przyrody - użytku ekologicznego
2017 2814 2017-03-23 Uchwała Uchwała nr XXX/154/2017 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów działek Nr ewid. 801/22, 505/9, 506/10 w miejscowości Juliopol
2017 2815 2017-03-23 Uchwała Uchwała nr 145/XXIV/17 Rady Gminy Przyłęk z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 2816 2017-03-23 Uchwała Uchwała nr XXX/210/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 28 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/197/ 2016 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017- 2023 ze zmianami.
2017 2817 2017-03-23 Uchwała Uchwała nr XXX/217/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie powołania Piastowskiego Archiwum Miejskiego w Piastowie i nadania Statutu
2017 2818 2017-03-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/156/2017 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2016.
2017 2819 2017-03-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/158/2017 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu pułtuskiego, na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r.
2017 2820 2017-03-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/155/2017 Rady Gminy Sienno z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2017 – 2021
2017 2821 2017-03-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/156/2017 Rady Gminy Sienno z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017-2019
2017 2822 2017-03-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/161/2017 Rady Gminy Sienno z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 2823 2017-03-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/162/2017 Rady Gminy Sienno z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych
2017 2824 2017-03-23 Aneks Aneks nr 10 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 25 października 2016 r. do Porozumienia z dnia 12 grudnia 2012 roku
2017 2825 2017-03-23 Porozumienie Porozumienie nr 1/2017 Zarządu Powiatu w Płocku z dnia 22 lutego 2017 r. Powiatu Płockiego i Gminy - Miasto Płock w sprawie powierzenia przez Powiat Miastu w 2017 roku realizacji zadań powiatowej biblioteki publicznej
2017 2826 2017-03-23 Uchwała Uchwała nr 150/XXV/2017 Rady Gminy Zatory z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Zatory.
2017 2827 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr XIX/170/2016 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 24 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2016
2017 2828 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr 242/XXXV/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2017 2829 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr XVII/202/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/127/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2016 rok
2017 2830 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/165/16 Rady Gminy Somianka z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie: zmian do Uchwały budżetowej nr XVII/95/15 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2015 roku
2017 2831 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr XVII/194/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 października 2016r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016 Gminy Michałowice Nr XII/118/2015.
2017 2832 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr XXI/171/2016 Rady Gminy Stanisławów z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2016
2017 2833 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr XIX/134/2016 Rady Gminy Strachówka z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmian w  budżecie Gminy Strachówka na 2016 rok.
2017 2834 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXI N/186/17 Rady Gminy Somianka z dnia 3 lutego 2017r. w sprawie: zmian do Uchwały budżetowej nr XXX/177/16 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2016 roku
2017 2835 2017-03-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 23/2015 Wójta Gminy Karniewo z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Karniewo na 2015 r.
2017 2836 2017-03-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 28/2015 Wójta Gminy Karniewo z dnia 9 lipca 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Karniewo na 2015 r.
2017 2837 2017-03-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 34/2015 Wójta Gminy Karniewo z dnia 31 lipca 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Karniewo na 2015 r.
2017 2838 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr XXI / 110 /2016 Rady Gminy Sypniewo z dnia 20 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
2017 2839 2017-03-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/2016 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016.
2017 2840 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/119/2016 Rady Gminy Sypniewo z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
2017 2841 2017-03-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/2016 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
2017 2842 2017-03-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 22/2016 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 21 lipca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
2017 2843 2017-03-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 25/2016 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
2017 2844 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr XIX.149.2016 Rady Gminy Wąsewo z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Wąsewo na rok 2016
2017 2845 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr XXI/135/16 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2016 r. Nr XI/70/15 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok
2017 2846 2017-03-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 47/2015 Wójta Gminy Karniewo z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Karniewo na 2015 r.
2017 2847 2017-03-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2017 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 8 lutego 2017r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2017 Nr XXII/178/2016 Rady Gminy Przasnysz z dnia 21 grudnia 2016 roku.
2017 2848 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/110/2016 Rady Gminy Czerwonka z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
2017 2849 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr XXI/104/16 Rady Gminy Sterdyń z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Sterdyń na rok 2016
2017 2850 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr xxii/115/16 Rady Gminy Sterdyń z dnia 27 grudnia 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Sterdyń na rok 2016
2017 2851 2017-03-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 39/2015 Wójta Gminy Karniewo z dnia 17 sierpnia 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Karniewo na 2015 r.
2017 2852 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXI/249/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok
2017 2853 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/360/2016 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
2017 2854 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr XXV/163/2016 Rady Gminy Wiśniew z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2016 rok.
2017 2855 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/265/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 24 sierpnia 2016r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok
2017 2856 2017-03-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/2017 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2017 rok
2017 2857 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/194/2016 Rady Gminy Zakroczym z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2016 rok
2017 2858 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/223/16 Rady Miasta Zielonka z dnia 29 września 2016r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2016
2017 2859 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/266/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 6 września 2016r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok
2017 2860 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr 130/XXII/2016 Rady Gminy Staroźreby z dnia 30 grudnia 2016r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 62/XII/2015
2017 2861 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/192/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 17 lutego 2017r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2017 Nr XXII/178/2016 Rady Gminy Przasnysz z dnia 21 grudnia 2016 roku.
2017 2862 2017-03-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 1/2016 Burmistrza Gminy Brok z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 r.
2017 2863 2017-03-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2016 Burmistrza Gminy Brok z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 r.
2017 2864 2017-03-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2016 Burmistrza Gminy Brok z dnia 31 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 r.
2017 2865 2017-03-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2016 Burmistrza Gminy Brok z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 r.
2017 2866 2017-03-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2016 Burmistrza Gminy Brok z dnia 12 maja 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 r.
2017 2867 2017-03-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/2016 Burmistrza Gminy Brok z dnia 18 maja 2016r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 12/2016 Burmistrza Gminy Brok z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 r.
2017 2868 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr 376/XXV/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2016
2017 2869 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr V.236.2016 Rady Gminy Klembów z dnia 18 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2016 rok
2017 2870 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr 385/XXVI/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2016
2017 2871 2017-03-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 22/2016 Burmistrza Gminy Brok z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 r.
2017 2872 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXI/248/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XXX/240/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 4 lipca 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok
2017 2873 2017-03-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 25/2016 Burmistrza Gminy Brok z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 r.
2017 2874 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr XX.226.2016 Rady Gminy Klembów z dnia 7 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2016 rok
2017 2875 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr XXI.237.2016 Rady Gminy Klembów z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2016 rok
2017 2876 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr XXII.255.2016 Rady Gminy Klembów z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2016 rok
2017 2877 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr XX/236/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 9 lutego 2017r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017 Gminy Michałowice Nr XIX/229/2016.
2017 2878 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr XXII.257.2016 Rady Gminy Klembów z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016
2017 2879 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/134/2016 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2016
2017 2880 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/138/2016 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2017
2017 2881 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/131/2016 Rady Gminy Korczew z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2017 2882 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr 38/VII/2016 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 8 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę budżetową Związku Gmin Regionu Płockiego na 2016 rok
2017 2883 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/228/2016 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na rok 2016
2017 2884 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/106/2016 Rady Gminy Chotcza z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016
2017 2885 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/235/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 9 czerwca 2016r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok
2017 2886 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr XXX/240/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 4 lipca 2016r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok
2017 2887 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr XX/147/2017 Rady Gminy Strachówka z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strachówka, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
2017 2888 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr XX/148/2017 Rady Gminy Strachówka z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Strachówka dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
2017 2889 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr XX/151/2017 Rady Gminy Strachówka z dnia 3 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 2890 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr XL/279/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 2 marca 2017 r. zmieniająca Statut Miasta Żyrardowa.
2017 2891 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr XXX.134.2017 Rady Gminy w Promnie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określania szczegółowych warunków przyznawania oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2017 2892 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/220/2017 Rady Gminy Kadzidło z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/139/04 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 21 września 2004roku ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli niewymienionych w art.42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela na terenie Gminy Kadzidło
2017 2893 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/221/2017 Rady Gminy Kadzidło z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonego przez Gminę Kadzidło na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
2017 2894 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/222/2017 Rady Gminy Kadzidło z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Kadzidło.
2017 2895 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/223/2017 Rady Gminy Kadzidło z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r.
2017 2896 2017-03-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2017 Starosty Powiatu Garwolińskiego z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków rzeznaczonych na utrzymanie dziecka w  Ośrodku Pomocy Dziecku Zielone Izdebno w 2017 roku.
2017 2897 2017-03-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2017 Starosty Białobrzeskiego z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu.
2017 2898 2017-03-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2017 z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Żyrardowski w roku 2017
2017 2899 2017-03-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.58.2017.AK Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 marca 2017 r. Rada Miejska w Łochowie
2017 2900 2017-03-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-P.4131.3.PC Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 marca 2017 r. Rada Miejska w Bieżuniu
2017 2901 2017-03-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.66.2017.BŁ Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 marca 2017 r. Rada Gminy Czosnów
2017 2902 2017-03-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa mazowieckiego.
2017 2903 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr XXIV.148.2016 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2016 rok.
2017 2904 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr XXIV.154.2016 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2017 rok.
2017 2905 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr XXII/183/2016 Rady Gminy Stanisławów z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2016
2017 2906 2017-03-27 Wyrok Wyrok nr VII SA/Wa 353/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 stycznia 2017r.
2017 2907 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr XIX/151/16 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
2017 2908 2017-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 126/2016 Burmistrza Przasnysza z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2016 rok
2017 2909 2017-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 142/2016 Burmistrza Przasnysza z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2016 rok
2017 2910 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr 266/XXXVII/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2017 2911 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr 198/XXXIII/2016 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2016 rok
2017 2912 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/255/16 Rady Miasta Kobyłka z dnia 12 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na 2016 rok
2017 2913 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr 178/XXXI/2016 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
2017 2914 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr 180/XXXII/2016 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
2017 2915 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr XVII/138/2016 Rady Gminy Poświętne z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.
2017 2916 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr XXX/250/2016 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2016 rok
2017 2917 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXV/299/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2016
2017 2918 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/315/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząki na rok 2016
2017 2919 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/296/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2016
2017 2920 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr XXV/171/2017 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 17 marca 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Kozielsk I, gmina Kuczbork-Osada
2017 2921 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr XXV/172/2017 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 17 marca 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zielona 1, gmina Kuczbork-Osada
2017 2922 2017-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 25/2017 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 21 marca 2017r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jednorożec za 2016 rok
2017 2923 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr XXV/170/2017 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 17 marca 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w rejonie miejscowości Kuczbork-Osada, gmina Kuczbork-Osada
2017 2924 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/229/2017 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Miastu Ostrów Mazowiecka lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2017 2925 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/230/2017 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów przyznanych kryteriom oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych lub innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Ostrów Mazowiecka.
2017 2926 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/231/2017 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów przyznanych kryteriom oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów, branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ostrów Mazowiecka, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół.
2017 2927 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/232/2017 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 2928 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/233/2017 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie miasta Ostrów Mazowiecka
2017 2929 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr 210/XXX/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 2930 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr 211/XXX/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dzieci do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz kandydatów do klas pierwszych na uczniów publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Żuromin, zamieszkałych poza obwodami tych szkół, dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia oraz przyznania określonej liczby punktów
2017 2931 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr 212/XXX/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje na terenie Gminy i Miasta Żuromin w ramach pomocy de minimis
2017 2932 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/301/2017 Rady Miasta Sulejówek z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów, na drugim etapie rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 2933 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/302/2017 Rady Miasta Sulejówek z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Sulejówek, dla uczniów zamieszkałych poza obwodem
2017 2934 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/153/2017 Rady Gminy Ceranów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zasad ustalenia wysokości diet radnych
2017 2935 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/154/2017 Rady Gminy Ceranów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie diet sołtysów
2017 2936 2017-03-27 Ogłoszenie Ogłoszenie nr WGN.7113.1.2017 Burmistrza Grodziska Mazowieckiego z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszu najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2016 rok
2017 2937 2017-03-27 Komunikat Komunikat nr 2.2017 Starosty Sierpeckiego z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie za 2017 rok
2017 2938 2017-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2017 Starosty Legionowskiego z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie, ul. Jagiellońska 71
2017 2939 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/149/2017 Rady Gminy Wolanów z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wolanów na 2017r.”
2017 2940 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/150/2017 Rady Gminy Wolanów z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 2941 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/151/2017 Rady Gminy Wolanów z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium w postepowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wolanów.
2017 2942 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/152/2017 Rady Gminy Wolanów z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXV/185/13 Rady Gminy Wolanów z dnia 28 października 2013 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia opłat za niektóre świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest gmina Wolanów.
2017 2943 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/153/2017 Rady Gminy Wolanów z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXV/186/13 Rady Gminy Wolanów z dnia 28 października 2013 roku w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli.
2017 2944 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/197/17 Rady Gminy Wodynie z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 2945 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/198/17 Rady Gminy Wodynie z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru dla drugiego etapu do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Wodynie
2017 2946 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/199/17 Rady Gminy Wodynie z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wodynie, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
2017 2947 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/260/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/240/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2017-2030
2017 2948 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr XXIX.308.2017 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Pruszków, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2017 2949 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr XXIX.309.2017 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w  szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Pruszków na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania.
2017 2950 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr XXIX. 313. 2017 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 2 marca 2017 r. o zmianie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszkowie.
2017 2951 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr XXIX.314.2017 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Pruszkowa na 2017 r.
2017 2952 2017-03-27 Zestawienie Zestawienie nr 1 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 9 lutego 2017 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2016 rok położonych na obszarze Gminy Otwock (nazwa gminy lub dzielnicy lub określenie innej części gminy)
2017 2953 2017-03-27 Informacja Informacja Starosty Żuromińskiego z dnia 22 marca 2017 r. o operacie opisowo - kartograficznym obrębu Gradzanowo w jednostce ewidencyjnej Siemiątkowo pow. żuromiński woj. mazowieckie
2017 2954 2017-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 575/2017 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie m.st. Warszawy w 2017 roku
2017 2955 2017-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 576/2017 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w 2017 roku w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez m.st. Warszawę oraz na zlecenie m.st. Warszawy
2017 2956 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXV.315.2016 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w  przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Brwinów
2017 2957 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/131/2017 Rady Gminy Wierzbno z dnia 24 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 2958 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr XXIX.356.2017 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego w Nadarzynie, ul. Żółwińska 41
2017 2959 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr 253/L/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2016 r. Uchwała Budżetowa Miasta Gostynina na rok 2017
2017 2960 2017-03-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.68.2017.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 marca 2017 r. Rada Gminy Siemiątkowo
2017 2961 2017-03-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.70.2017.AK Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 marca 2017 r. Rada Miejska w Mszczonowie
2017 2962 2017-03-27 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 4 Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 marca 2017 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów białobrzeskiego i grójeckiego
2017 2963 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/230/2016 Rady Gminy Wieliszew z dnia 26 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2016 rok
2017 2964 2017-03-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 58/2016 Wójta Gminy Szelków z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
2017 2965 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/205/2016 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2016 rok
2017 2966 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr XXIX-170/2016 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2016
2017 2967 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr 203/XXVI/16 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2016 rok
2017 2968 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/217/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2016r.
2017 2969 2017-03-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.34.2017.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 lutego 2017 r. Rada Gminy Zbuczyn
2017 2970 2017-03-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.2.2017.MRM Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 marca 2017 r. Rada Miasta i Gminy Gąbin
2017 2971 2017-03-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.5.2017.BM Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 marca 2017 r. Rada Powiatu w Lipsku
2017 2972 2017-03-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.72.2017.RM Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 marca 2017 r. Rada Miasta Ostrołęka
2017 2973 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr XXI/162/2017 Rady Gminy Winnica z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 2974 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr XXI/163/2017 Rady Gminy Winnica z dnia 16 marca 2017 r. sprawie określenia: kryteriów rekrutacji do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej, prowadzonych przez Gminę Winnica oraz określenie dokumentów do potwierdzenia tych kryteriów
2017 2975 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr XXI/164/2017 Rady Gminy Winnica z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie określenia: kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Winnica, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2017 2976 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr 134/XXIV/2017 Rady Gminy Staroźreby z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Staroźreby jest organem prowadzącym
2017 2977 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr 135/XXIV/2017 Rady Gminy Staroźreby z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Staroźreby
2017 2978 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr 136/XXIV/2017 Rady Gminy Staroźreby z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 2979 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/169/2017 Rady Gminy Wiśniew z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia uprawnień Wójtowi Gminy
2017 2980 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/171/2017 Rady Gminy Wiśniew z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso należności podatkowych pobranych od osób fizycznych
2017 2981 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr 168/XXIV/2017 Rady Gminy w Liwie z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Liw w 2017 roku”.
2017 2982 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/171/2017 Rady Gminy w Liwie z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Liw oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami szkół.
2017 2983 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/172/2017 Rady Gminy w Liwie z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Liw
2017 2984 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr XVII/165/2017 Rady Gminy Łąck z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku
2017 2985 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr XVII/166/2017 Rady Gminy Łąck z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawach dotyczących dodatków energetycznych.
2017 2986 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr XVII/167/2017 Rady Gminy Łąck z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Łąck
2017 2987 2017-03-28 Obwieszczenie Obwieszczenie nr AZ-SL.7113.1.2017.KL Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2016 położonych na obszarze gminy lub jej części
2017 2988 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr 282/105/2017 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2016.
2017 2989 2017-03-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2017 Wójta Gminy Szelków z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szelków za 2016 rok.
2017 2990 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr VII/193/17 Rady Gminy Magnuszew z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 2991 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr VII/194/17 Rady Gminy Magnuszew z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie określenia stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów na terenie gminy Magnuszew.
2017 2992 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr VII/198/17 Rady Gminy Magnuszew z dnia 20 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę nr VII/189/17 z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia referendum lokalnego w istotnych sprawach dotyczących mieszkańców gminy Magnuszew.
2017 2993 2017-03-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 12 Starosty Białobrzeskiego z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 9/2017 Starosty Białobrzeskiego z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu
2017 2994 2017-03-28 Informacja Informacja nr 1 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie wykazu zawodów, w których może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę za wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.
2017 2995 2017-03-29 Porozumienie Porozumienie nr 1 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie przekazania środków finansowych na rekompensaty pieniężne dla policjantów Komendy Miejskiej Policji w Radomiu
2017 2996 2017-03-29 Informacja Informacja nr 1 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 28 marca 2017 r.
2017 2997 2017-03-29 Decyzja Decyzja nr DRE.WRC.4210.9.14.2016.2017.RK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 marca 2017r.
2017 2998 2017-03-29 Decyzja Decyzja nr OŁO-4210-55(33)/2014-2017/XI/346/DSS/BG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 marca 2017r.
2017 2999 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XX/106/2017 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody
2017 3000 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr 77/XV/2016 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Szulborze Wielkie na lata 2017 – 2021
2017 3001 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr 76/XV/2016 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2017
2017 3002 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/352/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej
2017 3003 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/351/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
2017 3004 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/332/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 stycznia 2017r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2017-2024
2017 3005 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/343/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 lutego 2017r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2017-2024
2017 3006 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/354/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 lutego 2017r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Miasta Ząbki
2017 3007 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/220/17 Rady Gminy Korytnica z dnia 17 marca 2017r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Korytnica na 2017 rok
2017 3008 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/221/17 Rady Gminy Korytnica z dnia 17 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych prz Gminę Korytnica
2017 3009 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/222/17 Rady Gminy Korytnica z dnia 17 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gminy Korytnica, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
2017 3010 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/223/17 Rady Gminy Korytnica z dnia 17 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Korytnica do nowego ustroju szkolnego
2017 3011 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/224/17 Rady Gminy Korytnica z dnia 17 marca 2017r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dla niektórych stanowisk nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela
2017 3012 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XLIV/189/17 Rady Gminy Kampinos z dnia 20 marca 2017r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
2017 3013 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XLIV/190/17 Rady Gminy Kampinos z dnia 20 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznego przedszkola i publicznej szkoły podstawowej prowadzonych przez Gminę Kampinos, w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 3014 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XLIV/191/17 Rady Gminy Kampinos z dnia 20 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na obszarze Gminy Kampinos do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r.
2017 3015 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/200/17 Rady Gminy Goworowo z dnia 10 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Goworowo jest organem prowadzącym oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 3016 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/201/17 Rady Gminy Goworowo z dnia 10 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów obwiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla której Gmina Goworowo jest organem prowadzącym oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 3017 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/204/17 Rady Gminy Goworowo z dnia 10 marca 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2017 3018 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr 36.XXXVIII.2017 Rady Gminy Wiązowna z dnia 28 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Wiązowna, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 3019 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr 37.XXXVIII.2017 Rady Gminy Wiązowna z dnia 28 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiązowna, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 3020 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr 38.XXXVIII.2017 Rady Gminy Wiązowna z dnia 28 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 3021 2017-03-29 Porozumienie Porozumienie nr 3 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 7 marca 2017r. w sprawie powierzenia Gminie Przytyk realizacji zadania Powiatu Radomskiego w zakresie kultury pod nazwą XVIII Ogólnopolskie Targi Papryki 2017
2017 3022 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr I/2/2017 Rady Gminy Krasne z dnia 16 lutego 2017r. w sprawie zmian w uchwale Nr X/56/2016 Rady Gminy Krasne z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnem
2017 3023 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXI/130/16 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Wyśmierzye na 2017 rok
2017 3024 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXII/133/17 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 9 lutego 2017r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXI/139/13 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 4 października 2013 r. w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2017 3025 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXII/137/17 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 9 lutego 2017r. w sprawie: nadania Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyśmierzycach.
2017 3026 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXII/138/17 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 9 lutego 2017r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wyśmierzyce.
2017 3027 2017-03-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2017 Starosty Grodziskiego z dnia 21 marca 2017r. w sprawie ogłoszenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Domu Dziecka Sióstr Rodziny Maryi w Kostowcu
2017 3028 2017-03-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/2017 Starosty Grodziskiego z dnia 21 marca 2017r. w sprawie ogłoszenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Izdebnie Kościelnym z filią w Grodzisku Mazowieckim i w Domu Rehabilitacyjno – Opiekuńczym Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej w Milanówku
2017 3029 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr 403/XXVII/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 9 marca 2017r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lesznowola
2017 3030 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/284/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 2 lutego 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jeziorna”
2017 3031 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr 404/XXII/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 9 marca 2017r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych, gimnazjów oraz przedszkoli i oddziałów przedszkolnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.
2017 3032 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr 405/XXVII/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 9 marca 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr 331/XXIV/09 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Lesznowola (DZ. U. Woj. Maz. z 2009 r., Nr 54, poz. 1340).
2017 3033 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr 406/XXVII/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 9 marca 2017r. w sprawie nadania nazwy drodze
2017 3034 2017-03-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 52/2015 Wójta Gminy Karniewo z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Karniewo na 2015 r.
2017 3035 2017-03-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 55/2015 Wójta Gminy Karniewo z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Karniewo na 2015 r.
2017 3036 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/202/2017 Rady Gminy Jastrząb z dnia 13 marca 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 360, 361, 362/1 oraz 363 w obrębie Jastrząb, gmina Jastrząb
2017 3037 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/237/2017 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 24 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 3038 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr XXX/195/2017 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 17 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 3039 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr XXV/152/2017 Rady Gminy Borkowice z dnia 22 marca 2017r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Borkowice na 2017 r.
2017 3040 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr XXV/156/2017 Rady Gminy Borkowice z dnia 22 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów i ich wartości na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Borkowice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 3041 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr XXX/203/2017 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 17 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żelechów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 3042 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr XXV/154/2017 Rady Gminy Borkowice z dnia 22 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w Gminie Borkowice.
2017 3043 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr XXV/155/2017 Rady Gminy Borkowice z dnia 22 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji, ich wartości punktowych oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Borkowice.
2017 3044 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/201/17 Rady Gminy Leoncin z dnia 22 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 3045 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/202/17 Rady Gminy Leoncin z dnia 22 marca 2017r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze świadczeń udzielanych przez przedszkola prowadzone przez Gminę Leoncin
2017 3046 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr XLI/297/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 22 marca 2017r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łochów w zakresie wsi Jasiorówka, Burakowskie
2017 3047 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr XLI/298/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 22 marca 2017r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łochów w zakresie wsi Kamionna, Dąbrowa, Zambrzyniec, Matały
2017 3048 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/303/17 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 23 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą-Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 3049 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr 133/XXVII/2017 Rady Gminy Iłów z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne przy publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Iłów.
2017 3050 2017-03-30 Postanowienie Postanowienie nr DWW-773-3/17 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 28 marca 2017r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2017 3051 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/142/17 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 27 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Łosickiego, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 3052 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII.256.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Mińsk Mazowiecki, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 3053 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII.265.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Mińsku Mazowieckim na 2017 rok
2017 3054 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII.273.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy rondu zlokalizowanemu u zbiegu ulic Kościelnej i Przemysłowej w Mińsku Mazowieckim
2017 3055 2017-03-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/2017 Starosty Gostynińskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Powiat Gostyniński w roku 2017
2017 3056 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/191/17 Rady Gminy Dobre z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego .
2017 3057 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/201/17 Rady Gminy Dobre z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zmiany opłaty targowej, sposobu jej poboru oraz określenia inkasentów i wysokości pobieranego wynagrodzenia.
2017 3058 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr 151/XXV/2017 Rady Gminy Bielsk z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 200/XXX/2013 Rady Gminy Bielsk z dnia 27 września 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Bielsk.
2017 3059 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/170/2017 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zabrodzie w 2017 roku
2017 3060 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/171/2017 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie nadania nazw ulic drogom w miejscowości Dębinki gm. Zabrodzie
2017 3061 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/172/2017 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 23 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulic drogom publicznym we wsi Wysychy
2017 3062 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/173/2017 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 23 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulic drogom w miejscowości Choszczowe gm. Zabrodzie
2017 3063 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr XXI/133/17 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Stary Lubotyń.
2017 3064 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr XXI/134/17 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego systemu ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe.
2017 3065 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr XXI/135/17 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów za te kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i  oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Stary Lubotyń.
2017 3066 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr XXI/136/17 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stary Lubotyń dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium.
2017 3067 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr XLI/285/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych wraz z oddziałami przedszkolnymi i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 3068 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr XLI/286/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji, liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łochów
2017 3069 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr XLI/287/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Łochów
2017 3070 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr XLI/291/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej w Łochowie z 30-lecia PRL na ks. P. Jelinka
2017 3071 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr XLI/294/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Samorządowego Domu Pomocy Społecznej ,,Pogodnej Starości” w Ostrówku
2017 3072 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr XLI /296/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/250/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Łochów oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2017 3073 2017-03-30 Porozumienie Porozumienie nr 1/2017 Starosty Białobrzeskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty, polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych, kierowanych przez „Powierzającego”, zawarte w dniu 26 stycznia 2017r. pomiędzy:Powiatem Białobrzeskim, reprezentowanym przez:1. Andrzeja Oziębło – Starostę Białobrzeskiego2. Ireneusza Gumowskiego – Wicestarostę Białobrzeskiegoprzy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Bogdana Głowackiegozwanym dalej "Powierzającym", a Powiatem Żuromińskim, reprezentowanym przez:1. Jerzego Rzymowskiego – Starostę Żuromińskiego 2. Ireneusza Rejmusa – Wicestarostę Żuromińskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Ireny Brejna, zwanym dalej „Przyjmującym”.
2017 3074 2017-03-30 Porozumienie Porozumienie nr 5/2017 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego
2017 3075 2017-03-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/2017 Wójta Gminy Opinogóra Górna z dnia 24 marca 2017r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy, sprawozdania finansowego gminy oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2016 (art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych)
2017 3076 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXIII/142/2017 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 28 marca 2017r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/128/2017 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opinogóra Górna w 2017 r.
2017 3077 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXXV/246/17 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 22 lutego 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Badowo-Dańki.
2017 3078 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXV/198/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 23 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe
2017 3079 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXI/199/17 Rady Gminy Latowicz z dnia 22 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 3080 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXI/200/17 Rady Gminy Latowicz z dnia 22 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Latowicz na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
2017 3081 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXIII/139/2017 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 28 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Opinogóra Górna oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 3082 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXIII/138/2017 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 28 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkujących poza obwodem wybranej szkoły podstawowej Gminy Opinogóra Górna oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia ich spełniania
2017 3083 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXIII/134/2017 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 28 marca 2017r. w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w gminie Opinogóra Górna na rok 2017
2017 3084 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXI/201/17 Rady Gminy Latowicz z dnia 22 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów naboru uczniów zamieszkałych poza obwodem szkolnym do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej prowadzonych przez gminę Latowicz, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 3085 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXXVII/216/2017 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku.
2017 3086 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXXVII/217/2017 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zakrzew.
2017 3087 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały Nr XXIV/140/2016 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zakrzew.
2017 3088 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXXV/225/2017 Rady Miasta Garwolina z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, liczby punktów przyznanych każdemu kryterium oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 3089 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXXV/226/2017 Rady Miasta Garwolina z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Garwolin, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów przez kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
2017 3090 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXXV/227/2017 Rady Miasta Garwolina z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku
2017 3091 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXXV/229/2017 Rady Miasta Garwolina z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 3092 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXXIV/205/17 Rady Miejskiej w Warce z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy nowo utworzonej ulicy w m. Warka
2017 3093 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXXIV/206/17 Rady Miejskiej w Warce z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy nowo utworzonej ulicy na drodze wewnętrznej w m. Warka
2017 3094 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXXII/247/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etaoie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Jaktorów, przyznawania tym kryteriów liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów.
2017 3095 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXXII/248/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podsawowych, dla których Gmina Jaktorów jest organem prowadzącycm dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów .
2017 3096 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXXII/249/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
2017 3097 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXVII/180/2017 Rady Gminy Baboszewo z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe
2017 3098 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXVII/181/2017 Rady Gminy Baboszewo z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Baboszewo.
2017 3099 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXVII/182 /2017 Rady Gminy Baboszewo z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, dla kandydatów zamieszkujących poza obwodem wybranej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Baboszewo oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia ich spełnienia.
2017 3100 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXV/131/17 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Krasnosielc
2017 3101 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXV/132/17 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klasy I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krasnosielc oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 3102 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXV/134/17 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełniać przesiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Krasnosielc
2017 3103 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXV/137/17 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krasnosielc oraz określenie granic ich obwodów
2017 3104 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr 181/XXVIII/2017 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Powiatu Legionowskiego
2017 3105 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr 182/XXVIII/2017 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie ustanowienia tytułu „Honorowy Obywatel Powiatu Legionowskiego” i przyjęcia Regulaminu zasad nadawania, trybu i sposobu wręczania tytułu „Honorowy Obywatel Powiatu Legionowskiego"
2017 3106 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr 183/XXVIII/2017 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i  specjalnych, na okres od dnia 1  września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 3107 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXX/150/17 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych prowadzonych przez Powiat Makowski
2017 3108 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/141/17 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla prowadzących rodzinne domy dziecka na terenie powiatu łosickiego
2017 3109 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXVIII/141/17 Rady Gminy Wilga z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Trzciance.
2017 3110 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XIV/175/2017 Rady Gminy w Liwie z dnia 20 marca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/115/2016 Rady Gminy w Liwie z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Liw z siedzibą w Węgrowie.
2017 3111 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXX/200/2017 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żelechów na lata 2017-2021
2017 3112 2017-03-31 Aneks Aneks nr 23 Burmistrza Miasta Halinów z dnia 9 marca 2017 r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 30 marca 2004 r.
2017 3113 2017-03-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2017 Wójta Gminy Karniewo z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Karniewo za 2016 r.
2017 3114 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/313/17 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów i przyznania tym kryteriom określonej liczby punktów
2017 3115 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/314/17 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki
2017 3116 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/315/17 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 3117 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/318/17 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki w 2017 roku
2017 3118 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/319/17 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 14 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
2017 3119 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/320/17 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
2017 3120 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/324/17 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki
2017 3121 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/328/17 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/55/11 z dnia 29 marca 2011r. Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim w sprawie Regulaminu Stypendialnego w Gminie Nowy Dwór Mazowiecki.
2017 3122 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/330/17 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie zmiany statutu Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Nowym Dworze Mazowieckim
2017 3123 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXX/332/17 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej i zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2017 3124 2017-03-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-P.4131.4.2016.PC Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 marca 2017 r. Rada Gminy Siemiątkowo
2017 3125 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXXVII.191.2017 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brańszczyku
2017 3126 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXXVII.196.2017 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brańszczyk”
2017 3127 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXXVII.197.2017 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.
2017 3128 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXXVII.198.2017 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brańszczyk oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.
2017 3129 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXXVII.199.2017 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych , dla których Gmina Brańszczyk jest organem prowadzącym
2017 3130 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXXVI/266/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Lipsko w 2017 r.
2017 3131 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXXVI/267/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych w przypadku dzieci zamieszkałych poza obwodem szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Lipsko oraz liczby punktów dla poszczególnych kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 3132 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXXV/268/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gminazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 3133 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXXVI/269/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej
2017 3134 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXVI/250/17 Rady Gminy Stare Babice z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
2017 3135 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXVI/257/17 Rady Gminy Stare Babice z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Stare Babice przez osoby prawne i fizyczne, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2017 3136 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr 457/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia
2017 3137 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr 458/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe
2017 3138 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr 459/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 marca 2017 r. uchylająca uchwałę nr 260/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i placówek prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium
2017 3139 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr 460/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 3140 2017-03-31 Uchwała