Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Luty 2017

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2017 973 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr XXIX/236/2017 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Przasnysz
2017 974 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXIII/214/2017 Rady Miasta Garwolina z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany w Uchwale nr XXXI/195/2016 Rady Miasta Garwolina z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 975 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXIII/215/2017 Rady Miasta Garwolina z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Garwolina nr XXXI/193/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Garwolinie
2017 976 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXIII/216/2017 Rady Miasta Garwolina z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/212/2016 Rady Miasta Garwolina z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, określenia inkasenta, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz terminu płatności dla inkasentów
2017 977 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXI/189/2017 Rady Gminy Wierzbica z dnia 17 stycznia 2017 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2017
2017 978 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXI/191/2017 Rady Gminy Wierzbica z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w publicznych przedszkolach, publicznych innych formach wychowania przedszkolnego dla których organem prowadzącym jest Gmina Wierzbica oraz warunków zwalniania z tych opłat
2017 979 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr 194.XXXII.2017 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych
2017 980 2017-02-01 Porozumienie Porozumienie nr 8/2017 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego
2017 981 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr 201/XXXIII/2016 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Podkowa Leśna
2017 982 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr 203/XXXIII/2016 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej miasta na 2017 rok
2017 983 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr XXX/262/2016 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Łajski gmina Wieliszew (działka o nr ewid. 389/5)
2017 984 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr XXX/263/2016 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Wieliszew (działka o nr ewid. 835/2)
2017 985 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr XXX/182/2016 Rady Gminy Teresin z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę nr XI/81/2011 Rady Gminy Teresin z dnia 16 września 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Teresin obejmującego część obrębu geodezyjnego Teresin Gaj
2017 986 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr XXX/188/2016 Rady Gminy Teresin z dnia 29 grudnia 2016 r. Uchwała Budżetowa Gminy Teresin na rok 2017
2017 987 2017-02-01 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 5 stycznia 2017 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Wyszkowie za rok 2016.
2017 988 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr XXI.140.2017 Rady Gminy Mokobody z dnia 20 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XII.82.2016 Rady Gminy Mokobody z dnia 31 marca 2016r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2017 989 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/358/2016 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Góra Kalwaria – rejon ulicy Polnej
2017 990 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/363/2016 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok
2017 991 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/126/2017 Rady Gminy Karniewo z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany rozporządzenia nr 15 Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 lutego 2008 roku w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu makowskiego.
2017 992 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr XIX/118/2016 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji
2017 993 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr XXI/158/2017 Rady Gminy Repki z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Repki
2017 994 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr XXI/159/2017 Rady Gminy Repki z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 995 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/152/2017 Rady Gminy Jednorożec z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5
2017 996 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr 91/XXIII/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Jastrzębnik i Żabia Wola
2017 997 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr 98/XXIII/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 20 grudnia 2016 r. Budżetowa Gminy Żabia Wola na rok 2017
2017 998 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr 99/XXIII/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez gminę Żabia Wola oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2017 999 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr 133/XXII/2016 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie Uchwała Budżetowa Gminy Szczawin Kościelny na rok 2017
2017 1000 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr 137/XXII/2016 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 173/XXXV/2013 z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia Publicznego Przedszkola Samorządowego w Szczawinie Kościelnym.
2017 1001 2017-02-01 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Lesznowola z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie przekazania zarządzania drogami powiatowymi nr 2840W – ul. Nadrzeczną i ul. Ułanów w rejonie skrzyżowania z drogą krajową Nr7 – Al .Krakowską w miejscowości Wólka Kosowska, Jabłonowo, Kolonia Warszawska i Stefanowo, na terenie gminy Lesznowola, powiat piaseczyński ,województwo mazowieckie.
2017 1002 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr 160/XXXIV/2016 Rady Gminy w Załuskach z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów działek nr ewid: 70/5 i 70/17 oraz 118, 119 i 120 położonych w miejscowości Załuski, gmina Załuski.
2017 1003 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr XXX/256/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 16 stycznia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/240/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2017-2030
2017 1004 2017-02-01 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XXXII/273/16 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 15 grudnia 2016 r.
2017 1005 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr XXIX/196/2016 Rady Gminy Płońsk z dnia 20 grudnia 2016 r. Uchwała Budżetowa Gminy Płońsk na 2017 rok
2017 1006 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr 133.XXIV.2016 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 27 grudnia 2016 r. Uchwała Budżetowa Gminy Lipowiec Kościelny na rok 2017
2017 1007 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr XIX/81/2016 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobienie-Jeziory na lata 2017 - 2020
2017 1008 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr 127/XXI/2016 Rady Gminy Staroźreby z dnia 20 grudnia 2016 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2017
2017 1009 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr XXII/160/2017 Rady Gminy w Liwie z dnia 24 stycznia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXI/156/2016 Rady Gminy w Liwie z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2017 1010 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr XVII/110/2016 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2016.
2017 1011 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr 2/I/2016 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie zmieniająca uchwałę budżetową Związku Gmin Regionu Płockiego na 2016 rok
2017 1012 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr 6/II/2016 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 23 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę budżetową Związku Gmin Regionu Płockiego na 2016 rok
2017 1013 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr 8/III/2016 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 11 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę budżetową Związku Gmin Regionu Płockiego na 2016 rok
2017 1014 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr 161.XXV.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 9 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok
2017 1015 2017-02-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 98 /2016 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2016 Nr XIII/100/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 19 grudnia 2015 roku.
2017 1016 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr 225/81/2016 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2016 rok
2017 1017 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXIV/242/2016 Rady Miasta Marki z dnia 13 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/168/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2016 rok
2017 1018 2017-02-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.155.2016 Burmistrza Miasta Marki z dnia 19 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2016 rok.
2017 1019 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr 61/X/15 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Boguty-Pianki na rok 2015
2017 1020 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr 71/XI/16 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Boguty-Pianki na rok 2016
2017 1021 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr 80/XIII/16 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Boguty-Pianki na rok 2016
2017 1022 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr 84/XIV/16 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Boguty-Pianki na rok 2016
2017 1023 2017-02-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.263.2016.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 stycznia 2017 r. Rada gminy Siemiątkowo
2017 1024 2017-02-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.5.2017.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 stycznia 2017 r. Rada Gminy Karniewo
2017 1025 2017-02-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.7.2017.BB Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 stycznia 2017 r. Rada Miasta Otwocka
2017 1026 2017-02-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.9.2017.MSI Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 stycznia 2017 r. Rada Gminy Brudzeń Duży
2017 1027 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr XX/139/2016 Rady Gminy Baboszewo z dnia 9 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016.
2017 1028 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr 244/XXIII/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2016 roku
2017 1029 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr 143/XXXVIII/2017 Rady Gminy Sanniki z dnia 1 lutego 2017r. w sprawie: określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci do lat 5
2017 1030 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr 144/XXXVIII/2017 Rady Gminy Sanniki z dnia 1 lutego 2017r. w sprawie: przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Sanniki konsultacji dotyczących wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Sanniki.
2017 1031 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr 373/XXVII/2017 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie w sprawie ustalenia przebiegu i zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2017 1032 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr 374/XXVII/2017 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Ciechanów
2017 1033 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr 378/XXVII/2017 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą: „ Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechanowie ” i utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą: „Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechanowie ”
2017 1034 2017-02-02 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XIX/141/2016 Rady Gminy Winnica z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 1035 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr XIX/143/2016 Rady Gminy Winnica z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonym przez Gminę Winnica Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy oraz oddziałach przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Błędostowie
2017 1036 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr XXV/169/2017 Rady Gminy Baboszewo z dnia 13 stycznia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Baboszewo na rok 2017
2017 1037 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr XXV/171/2017 Rady Gminy Baboszewo z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
2017 1038 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr XXV/158/2016 Rady Gminy Wiśniew z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki nad dzieckiem oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Wiśniew
2017 1039 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/172/2017 Rady Gminy Wiśniew z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Wiśniew.
2017 1040 2017-02-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.15.2017 Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 stycznia 2017 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego
2017 1041 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/327/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze publicznej położonej w miejscowościach Deskurów i Ślubów.
2017 1042 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/328/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Rybno.
2017 1043 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/329/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Kamieńczyk.
2017 1044 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/330/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr IX/37/99 Rady Gminy w Wyszkowie z dnia 27 maja 1999 r. w sprawie nadania nazw ulicom.
2017 1045 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/331/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/257/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 września 2016 r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym położonym w miejscowości Leszczydół-Nowiny.
2017 1046 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/337/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wyszków, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium.
2017 1047 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/338/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Wyszków.
2017 1048 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XVII/132/2016 Rady Gminy Poświętne z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Poświętnem
2017 1049 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XVII/135/2016 Rady Gminy Poświętne z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego z terenu gminy Poświętne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 1050 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XVII/141/2016 Rady Gminy Poświętne z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Poświętne na rok 2017
2017 1051 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/350/17 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Ożarów Mazowiecki
2017 1052 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/351/17 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Ożarowie Mazowieckim
2017 1053 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/352/17 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Ożarowie Mazowieckim
2017 1054 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/353/17 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 26 stycznia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki
2017 1055 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/340/2017 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2017 - 2022
2017 1056 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/343/2017 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez Gminę Miejską Legionowo przedszkolach i oddziałach wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych
2017 1057 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/344/2017 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Legionowo.
2017 1058 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII-290/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznychi publicznych placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 1059 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXII/181/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Skaryszew
2017 1060 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/194/2017 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy na lata 2017 - 2021.
2017 1061 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/168/2017 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Solec nad Wisłą
2017 1062 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr 146/XXIII/2017 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 141/XXV/2013 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Nowe Miasto
2017 1063 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/125/16 Rady Gminy Paprotnia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Paprotnia na lata 2017 – 2021”
2017 1064 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/127/16 Rady Gminy Paprotnia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez Gminę Paprotnia publicznych przedszkolach oraz w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
2017 1065 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/300/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2016-2024
2017 1066 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/297/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2016-2024
2017 1067 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/316/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2016r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2016-2024
2017 1068 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/317/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2016r. uchwała budżetowa Miasta Ząbki na rok 2017
2017 1069 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/318/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2017-2024
2017 1070 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/178/2016 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w czasie przekraczającym bezpłatne podstawy programowe w przedszkolach publicznych w Węgrowie.
2017 1071 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXX/159/2016 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sarnaki
2017 1072 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/175/2016 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsięborca ubiegający sie o uzyskanie zezwolenia w zakresie oprózniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Węgrów.
2017 1073 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/170/2016 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Węgrowa na rok 2017
2017 1074 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/167/2016 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków za pomocą innego instrumentu płatniczego
2017 1075 2017-02-03 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XXX/253/2016 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 grudnia 2016r. na rok 2017
2017 1076 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXX/254/2016 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Wieliszew przez inne niż Gmina Wieliszew osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji
2017 1077 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXX/256/2016 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Wieliszew na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2017 1078 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXX/260/2016 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla kategorii dróg gminnych
2017 1079 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/172/16 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie określenia dworca i przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z dworca i przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Iłża
2017 1080 2017-02-03 Informacja Informacja nr WGG.6620.23.1.2016 Starosty Wołomińskiego z dnia 17 stycznia 2017r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków
2017 1081 2017-02-03 Informacja Informacja nr WGG.6620.23.2.2016 Starosty Wołomińskiego z dnia 17 stycznia 2017r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków
2017 1082 2017-02-03 Sprawozdanie Sprawozdanie nr WZK.5510.1.1.2017 Komisji Bezpieczeństwa i Porządku z dnia 18 stycznia 2017r. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2016
2017 1083 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXVII.174.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2017 – 2030.
2017 1084 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXVII.175.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Przytyk na 2017 rok.
2017 1085 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXVII.178.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku oraz stawki opłaty za pojemnik.
2017 1086 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/3/2017 Rady Gminy Gielniów z dnia 27 stycznia 2017r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w Gminie Gielniów.
2017 1087 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/5/2017 Rady Gminy Gielniów z dnia 27 stycznia 2017r. w sprawie zwolnień w  podatku od nieruchomości.
2017 1088 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XVII/123/2016 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2017 rok
2017 1089 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XVII/124/2016 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych zakładanych i prowadzonych na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2017 1090 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXI/149/2016 Rady Gminy w Liwie z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Liw na rok 2017.
2017 1091 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXII/162/2017 Rady Gminy w Liwie z dnia 24 stycznia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXI/157/2016 Rady Gminy w Liwie z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Liw
2017 1092 2017-02-03 Zarządzenie Zarządzenie nr KS.120.5.2017 Starosty Szydłowieckiego z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta' w Łaziskach gm. Orońsko
2017 1093 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr 167/XXIX/2017 Rady Gminy Gostynin z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 182/XXXII/2009 z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie poboru w formie inkasa: podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości oraz powołania inkasentów.
2017 1094 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/170/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 grudnia 2016 r. zamieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2017 1095 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXVI.280.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszkowa - obszar Żbików IV
2017 1096 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr 280/XXXIII/2017 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia na terenie miasta Sierpca liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2017 1097 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/164/2017 Rady Gminy Radziejowice z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/267/2013 Rady Gminy Radziejowice z dnia 28 listopada 2013r w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Radziejowice, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2017 1098 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr 147/XXIV/2017 Rady Gminy Zatory z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 140/XXIII/2016 Rady Gminy Zatory z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych.
2017 1099 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/151/2017 Rady Gminy Jednorożec z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Jednorożec przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Jednorożec oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2017 1100 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XVII.120.2016 Rady Gminy w Potworowie z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zmiany w uchwale nr XI.70.2015 Rady Gminy w Potworowie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji w sprawach podatku leśnego.
2017 1101 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XIV/35/2016 Zgromadzenia Związku Komunalnego "Paprotnia" z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Komunalnego „Paprotnia” na lata 2017-2020
2017 1102 2017-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/157/16 Rady Gminy Kampinos z dnia 26 września 2016r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2016r.
2017 1103 2017-02-06 Uchwała Uchwała nr 164.XXVI.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok
2017 1104 2017-02-06 Uchwała Uchwała nr XX/141/16 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 28 września 2016r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2016.
2017 1105 2017-02-06 Uchwała Uchwała nr 161/2016 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na 2016 r.
2017 1106 2017-02-06 Uchwała Uchwała nr 162/2016 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 30 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
2017 1107 2017-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/100/16 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 r.
2017 1108 2017-02-06 Uchwała Uchwała nr XXI/143/2016 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016.
2017 1109 2017-02-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 99 /2016 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2016 Nr XIII/100/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 19 grudnia 2015 roku.
2017 1110 2017-02-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/168/16 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2016 rok
2017 1111 2017-02-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/173/2016 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 13 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2017 1112 2017-02-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 192/2016 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 4 października 2016r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2016
2017 1113 2017-02-06 Uchwała Uchwała nr XXII/270/2016 Rady Miasta Mława z dnia 27 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2017 1114 2017-02-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/211/2016 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 10 sierpnia 2016r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2016
2017 1115 2017-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/238/2016 Rady Miasta Sulejówek z dnia 1 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2016.
2017 1116 2017-02-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/174/2016 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 29 września 2016r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2016 rok
2017 1117 2017-02-06 Uchwała Uchwała nr XXI/129/2016 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 30 września 2016r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok Powiatu Siedleckiego
2017 1118 2017-02-06 Uchwała Uchwała nr XVII/142/2016 Rady Gminy Suchożebry z dnia 9 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016.
2017 1119 2017-02-06 Uchwała Uchwała nr XXV/232/2016 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 września 2016r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2016
2017 1120 2017-02-06 Uchwała Uchwała nr 283/2016 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 28 września 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2016 Nr XIII/77/2015 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 22 grudnia 2015 r.
2017 1121 2017-02-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/154/16 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2017 1122 2017-02-06 Uchwała Uchwała nr XXII/120/16 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2016 rok
2017 1123 2017-02-06 Uchwała Uchwała nr 93/XV/16 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 27 września 2016r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Boguty-Pianki na rok 2016
2017 1124 2017-02-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/170/2016 Rady Gminy Jadów z dnia 4 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2016
2017 1125 2017-02-06 Uchwała Uchwała nr XXV/169/2016 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żelechów na 2017 rok
2017 1126 2017-02-06 Uchwała Uchwała nr XXI/126/2016 Rady Gminy Wierzbno z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wierzbno na 2017 rok
2017 1127 2017-02-06 Uchwała Uchwała nr XXX/111/2016 Rady Gminy Trojanów z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Trojanów na 2017 rok.
2017 1128 2017-02-06 Uchwała Uchwała nr XXIV.152.2016 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Pilawa na rok 2017.
2017 1129 2017-02-06 Uchwała Uchwała nr XXX/139/2016 Rady Gminy Tczów z dnia 29 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa na 2017 rok
2017 1130 2017-02-06 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XXXIV/226/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 19 grudnia 2016r.
2017 1131 2017-02-06 Uchwała Uchwała nr XI.57.2016 Rady Gminy Jasieniec z dnia 29 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa Gminy Jasieniec na rok 2017
2017 1132 2017-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/171/2016 Rady Gminy Policzna z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok
2017 1133 2017-02-06 Uchwała Uchwała nr XXX.187.2016 Rady Gminy Kowala z dnia 30 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa na rok 2017
2017 1134 2017-02-06 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Siedlcach z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie określenia obszarów zagrożenia wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt wysoce zjadliwej grypy ptaków wywołanej przez wirus grypy ptaków podtyp H5N8, sposobu oznakowania tych obszarów oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tych obszarach
2017 1135 2017-02-06 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 2/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 6 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia obszarów zagrożenia wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt wysoce zjadliwej grypy ptaków wywołanej przez wirus grypy ptaków podtyp H5N8, sposobu oznakowania tych obszarów oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tych obszarach
2017 1136 2017-02-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 28 Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 lutego 2017r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Mała Wieś
2017 1137 2017-02-07 Rozporządzenie Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 31 stycznia 2017r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia obwodów rybackich na publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych płynących
2017 1138 2017-02-07 Uchwała Uchwała nr XXI/126/2016 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 16 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej Gminy Andrzejewo
2017 1139 2017-02-07 Porozumienie Porozumienie Starosty Ostrowskiego z dnia 16 stycznia 2017r.
2017 1140 2017-02-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/135/2016 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 prowadzonych przez Miasto Łaskarzew
2017 1141 2017-02-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 7.2017 Wójta Gminy Jasieniec z dnia 30 stycznia 2017r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za drugie półrocze 2016r., położonych na obszarze Gminy Jasieniec
2017 1142 2017-02-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/187/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 27 stycznia 2017r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu
2017 1143 2017-02-07 Uchwała Uchwała nr VIII/45/2015 Rady Gminy Kowala z dnia 31 marca 2015r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowiska o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
2017 1144 2017-02-07 Uchwała Uchwała nr VI/37/2015 Rady Gminy Kowala z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw realizowanych w ramach projektu pn. „Budowa placów zabaw na terenie Gminy Kowala”, zgłoszonego do dofinansowania w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
2017 1145 2017-02-07 Uchwała Uchwała nr XXX/270/2016 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Siedlce na 2017 rok
2017 1146 2017-02-07 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XXIII/143/16 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 20 grudnia 2016r.
2017 1147 2017-02-07 Uchwała Uchwała nr XXII/157/2016 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania przez powiatowe jednostki organizacyjne z nieruchomości powiatowych będących w trwałym zarządzie
2017 1148 2017-02-07 Uchwała Uchwała nr XXII/156/2016 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dla kategorii dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg na terenie Powiatu Zwoleńskiego
2017 1149 2017-02-07 Uchwała Uchwała nr XXII/154/2016 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych o uprawnieniach publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 1150 2017-02-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/156/2017 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 27 stycznia 2017r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Mławskiego
2017 1151 2017-02-07 Uchwała Uchwała nr XXII/178/2016 Rady Gminy Stanisławów z dnia 29 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa Gminy Stanisławów na rok 2017.
2017 1152 2017-02-07 Uchwała Uchwała nr XXII/188/2016 Rady Gminy Stanisławów z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 prowadzonych przez Gminę Stanisławów
2017 1153 2017-02-07 Uchwała Uchwała nr XXI/115/2016 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta na rok 2017
2017 1154 2017-02-07 Uchwała Uchwała nr XXI/120/2016 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Sokołowie Podlaskim
2017 1155 2017-02-07 Uchwała Uchwała nr XXI/121/2016 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Sokołowie Podlaskim
2017 1156 2017-02-07 Uchwała Uchwała nr 165/XXV/2017 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 27 stycznia 2017r. zmieniająca uchwałę nr 152/XXIII/2016 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym
2017 1157 2017-02-07 Uchwała Uchwała nr 172/XXV/2017 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 27 stycznia 2017r. w sprawie opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2017 roku.
2017 1158 2017-02-07 Uchwała Uchwała nr 173/XXV/2017 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 27 stycznia 2017r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Legionowie w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Legionowskiego
2017 1159 2017-02-07 Uchwała Uchwała nr XL/291/2017 Rady Miasta Marki z dnia 25 stycznia 2017r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/280/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2017 – 2028
2017 1160 2017-02-07 Uchwała Uchwała nr XL/293/2017 Rady Miasta Marki z dnia 25 stycznia 2017r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Marki w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Miasto Marki
2017 1161 2017-02-07 Uchwała Uchwała nr XL/294/2017 Rady Miasta Marki z dnia 25 stycznia 2017r. w sprawie zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach.
2017 1162 2017-02-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/321/2017 Rady Miasta Mława z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 1163 2017-02-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/322/2017 Rady Miasta Mława z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 1164 2017-02-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/323/2017 Rady Miasta Mława z dnia 26 stycznia 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych w Mławie oraz nadania jej statutu
2017 1165 2017-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/255/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 30 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Lipsko na rok szkolny 2017/2018
2017 1166 2017-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/252/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 30 stycznia 2017r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/241/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie zasad korzystania z przystanków i ustalenia wysokości opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Lipsko
2017 1167 2017-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/260/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 30 stycznia 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Lipsko dla niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Miasto i Gmina Lipsko
2017 1168 2017-02-07 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XXX/279/2016 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 grudnia 2016r. NA ROK 2017
2017 1169 2017-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/282/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 stycznia 2017r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Karczew przez inne niż Gmina Karczew osoby prawne i osoby fizyczne a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania
2017 1170 2017-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/283/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 stycznia 2017r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/250/2016 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Karczew przez inne niż Gmina Karczew osoby prawne i osoby fizyczne a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2017 1171 2017-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/284/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 stycznia 2017r. w sprawie przyjęcia kryteriów rekrutacji dzieci do gminnych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Karczew na rok szkolny 2017/2018
2017 1172 2017-02-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/122/17 Rady Gminy Ciechanów z dnia 27 stycznia 2017r. Uchwała Budżetowa Gminy Ciechanów na rok 2017
2017 1173 2017-02-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/123/17 Rady Gminy Ciechanów z dnia 27 stycznia 2017r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kargoszyn
2017 1174 2017-02-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/124/17 Rady Gminy Ciechanów z dnia 27 stycznia 2017r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017 – 2019
2017 1175 2017-02-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/128/17 Rady Gminy Ciechanów z dnia 27 stycznia 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie gminy Ciechanów przez inne niż gmina Ciechanów osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 1176 2017-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXII-11/2017 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2017 1177 2017-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXII-12/2017 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołomin
2017 1178 2017-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXII-13/2017 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie kryteriów rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wołomin i określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 1179 2017-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXII-14/2017 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie kryteriów rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wołomin i określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 1180 2017-02-07 Uchwała Uchwała nr 1/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 stycznia 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2017 rok
2017 1181 2017-02-07 Uchwała Uchwała nr 4/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 stycznia 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Płoniawy-Bramura
2017 1182 2017-02-07 Uchwała Uchwała nr 5/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 stycznia 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Gostynin oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Gostynin
2017 1183 2017-02-07 Uchwała Uchwała nr 6/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 stycznia 2017r. zmieniająca rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie Nadwkrzańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
2017 1184 2017-02-07 Uchwała Uchwała nr 13/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 stycznia 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Borowie oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Borowie
2017 1185 2017-02-07 Uchwała Uchwała nr 16/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 stycznia 2017r. w sprawie ograniczenia populacji zwierząt
2017 1186 2017-02-07 Uchwała Uchwała nr XXVI.340.2017 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nadarzyn.
2017 1187 2017-02-07 Uchwała Uchwała nr XXVI.341.2017 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV.328.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nadarzyn Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016, poz. 446 ze zm.) oraz art. 20 zf pkt 1 w związku z art. 20 c ust. 4 i 6 ustawy o systemie oświaty (t.j. Dz. U. 2016, poz. 1943 ze zm.), Rada Gminy Nadarzyn uchwala co następuje:
2017 1188 2017-02-07 Uchwała Uchwała nr XXVI.342.2017 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
2017 1189 2017-02-07 Sprawozdanie Sprawozdanie nr S.OS.V.5511.1.2016 Starosty Otwockiego z dnia 31 grudnia 2016 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2016 rok
2017 1190 2017-02-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/145/2016 Rady Gminy Strzegowo z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Strzegowie
2017 1191 2017-02-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/ 146 /2016 Rady Gminy Strzegowo z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/254/2014 Rady Gminy Strzegowo z dnia 20 sierpnia 2014 roku w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Samorządowym Przedszkolu w Strzegowie
2017 1192 2017-02-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/165/2017 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany w  Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuczborku-Osadzie
2017 1193 2017-02-07 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu Mławskiego
2017 1194 2017-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/200/2016 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2017 1195 2017-02-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-O.4131.3.2017.EB Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 stycznia 2017 r. Rada Gminy Rzekuń
2017 1196 2017-02-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.10.2017.RM Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 stycznia 2017 r. Rada Miasta Ostrołęka
2017 1197 2017-02-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.13.2017.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 stycznia 2017 r. Rada Gminy w Kuczborku - Osadzie
2017 1198 2017-02-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.12.2017.AK Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 lutego 2017 r. Rada Gminy w Liwie
2017 1199 2017-02-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-R.4131.3.2017.MN Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 lutego 2017 r. Rada Gminy w Przytyku
2017 1200 2017-02-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.11.2017.RM Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 lutego 2017 r. Rada Miasta Ostrołęka
2017 1201 2017-02-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/ 138/ 2016 Rady Gminy Jablonna Lacka z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2017rok.
2017 1202 2017-02-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/257/16 Rady Miasta Kobyłka z dnia 12 grudnia 2016 r. Uchwała budżetowa Miasta Kobyłka na 2017 rok
2017 1203 2017-02-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/258/16 Rady Miasta Kobyłka z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kobyłka, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 1204 2017-02-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/259/16 Rady Miasta Kobyłka z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Kobyłka dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
2017 1205 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr I.2.2017 Rady Gminy Jasieniec z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jasieniec.
2017 1206 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr I.3.2017 Rady Gminy Jasieniec z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania
2017 1207 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/144/2017 Rady Gminy Wolanów z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie: założenia Samorządowego Publicznego Przedszkola w Wolanowie
2017 1208 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/193/17 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 31 stycznia 2017 r. wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5.
2017 1209 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XXI/144/2016 Rady Gminy Ceranów z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w gminnym przedszkolu dla którego organem prowadzącym jest Gmina Ceranów
2017 1210 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr I/9/17 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr X/74/16 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 8 grudnia 2016  r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 r.
2017 1211 2017-02-09 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 stycznia 2017r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Warszawskim Zachodnim w 2016 roku
2017 1212 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XXX/217/16 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Łosice
2017 1213 2017-02-09 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 1/2017 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 27 stycznia 2017r. Gminą Nowe Miasto reprezentowaną przez: Wójta Gminy Nowe Miasto – Sławomira Dariusza Zalewskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Anny Szczepanek a Gminą Nasielsk reprezentowaną przez: Burmistrza Nasielska – Bogdana Ruszkowskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Rafała Adamskiego,
2017 1214 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/196/17 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 20 stycznia 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia czasu realizacji zajęć bezpłatnego nauczania i wychowania oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Olszewo-Borki
2017 1215 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr 217/XXVIII/17 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, funkcjonujących na terenie Powiatu Grodziskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2017 1216 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr 262/LII/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez Miasto Gostynin przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktach przedszkolnych
2017 1217 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XXV/125/2017 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2017 r.
2017 1218 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XXI/247/2016 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru szpitala dziecięcego w Dziekanowie Leśnym
2017 1219 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/118/2016 Rady Gminy Karniewo z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karniewo, części wsi Chrzanowo-Bronisze, Byszewo, Chełchy Kmiece, Chełchy-Chabdzyno, Czarnostów, Gościejewo, Konarzewo-Bolesty, Łukowo, Obiecanowo, Ośnica, Romanowo, Słoniawy, Szwelice, Szlasy-Złotki, Tłucznice, Zaręby, Zakrzewo, Zelki Dąbrowe, Żabin Karniewski
2017 1220 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr 268/XXXVII/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 1221 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/154/2016 Rady Gminy Radziejowice z dnia 20 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa Gminy Radziejowice na rok 2017
2017 1222 2017-02-09 Aneks Aneks nr 1/2017 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 31 stycznia 2017r. do porozumienia zawartego w dniu 26 stycznia 2007 roku w sprawie wysokości, terminu i zasad przekazywania dotacji celowej na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach
2017 1223 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/175/2016 Rady Gminy Jastrząb z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 r.
2017 1224 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/121/2016 Rady Gminy Sypniewo z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy na rok 2017.
2017 1225 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/123/16 Rady Gminy w Regiminie z dnia 20 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa Gminy Regimin na rok 2017
2017 1226 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/161/2017 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 stycznia 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/26/2015 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2015 r. poz. 3224
2017 1227 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/160/2017 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 stycznia 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/24/2015 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie inkasa opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2015 r. poz. 3223
2017 1228 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/162/2017 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 stycznia 2017r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Naruszewo lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg
2017 1229 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/158/2017 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia wykraczające poza czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Naruszewo.
2017 1230 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/157/2017 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 stycznia 2017r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Naruszewo przez inne podmioty niż ministrowie i jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania tych dotacji
2017 1231 2017-02-09 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 940/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25 czerwca 2014r.
2017 1232 2017-02-09 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Płońskiego z dnia 25 stycznia 2017r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Płońskiego za 2016 rok
2017 1233 2017-02-09 Postanowienie Postanowienie nr 5/2017 Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 6 lutego 2017r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu w Sochaczewie
2017 1234 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr 129/XXI/16 Rady Gminy Przyłęk z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017-2025
2017 1235 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr 176/XXXI/2016 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 21 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych.
2017 1236 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr 182/XXXII/2016 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Małkinia Górna na 2017 rok.
2017 1237 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/191/2017 Rady Gminy Jadów z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Jadów
2017 1238 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/194/2017 Rady Gminy Jadów z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i tryb ich pobierania
2017 1239 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr 271/XXXVIII/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ostrołęka
2017 1240 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr 275/XXXVIII/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania oraz wykorzystania udzielonych dotacji
2017 1241 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/288/17 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 2 lutego 2017r. w sprawie uchylenia uchwały Nr X/62/15 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 22 maja 2015r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków inkasenta na terenie sołectwa Suchostruga
2017 1242 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/289/17 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 2 lutego 2017r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/206/2000 Rady Gminy Tarczyn z dnia 22 listopada 2000 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2017 1243 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/285/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 stycznia 2017r. w sprawie opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Karczew
2017 1244 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/286/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 stycznia 2017r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I-ej publicznych szkół podstawowych posiadających obwód, prowadzonych przez Gminę Karczew oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów na rok szkolny 2017/2018
2017 1245 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XXIX.263.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Długa Szlachecka, gmina Halinów.
2017 1246 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XXIX.264.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowy Konik, gmina Halinów.
2017 1247 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XXIX.265.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 26 stycznia 2017r. zmieniająca uchwałę Nr XXV.206.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 21 września 2016r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów oświatowych
2017 1248 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XXX/258/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 16 stycznia 2017r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Miasta i Gminy Drobin w ramach pomocy de minimis
2017 1249 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XXX/259/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 16 stycznia 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr 289/XXXIX/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i punkty przedszkolne, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Drobin
2017 1250 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XVI/151/2016 Rady Gminy Łąck z dnia 29 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa na rok 2017
2017 1251 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XVI/154/2016 Rady Gminy Łąck z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie ewidencyjnym Łąck, gm. Łąck.
2017 1252 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/298/17 Rady Gminy Raszyn z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LVI/551/14 Rady Gminy Raszyn z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Raszyn
2017 1253 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/299/17 Rady Gminy Raszyn z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raszynie
2017 1254 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XXII/141/2017 Rady Gminy Chynów z dnia 27 stycznia 2017r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Chynów
2017 1255 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XXII/142/2017 Rady Gminy Chynów z dnia 27 stycznia 2017r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Chynów
2017 1256 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XIX/153/16 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Zaręby Kościelne na rok 2017
2017 1257 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XIX/152/16 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2017-2027
2017 1258 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XIX/150/16 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2016-2026
2017 1259 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XIX/146/16 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej.
2017 1260 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XIX/147/16 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również tryb ich pobierania.
2017 1261 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XIX/98/2016 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 22 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa Gminy Szreńsk na rok 2017
2017 1262 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XIX/100/2016 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków stanowiących dochód Gminy Szreńsk
2017 1263 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XIX/101/2016 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Szreńsk do kategorii dróg gminnych.
2017 1264 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr 165/XXIII/2016 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa Gminy Mała Wieś na rok 2017
2017 1265 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr 168/XXIII/2016 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane w przedszkolu samorządowym prowadzonym przez Gminę Mała Wieś
2017 1266 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr 169/XXIII/2016 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Mała Wieś przez inne niż Gmina Mała Wieś osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 1267 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/243/2017 Rady Miasta Pionki z dnia 1 lutego 2017r. w sprawie: nadania nazwy ulicy oznaczonej na mapie ewidencyjnej numerami 296/14, 296/17 i 296/19, położonej w północnej części miasta Pionki, zgodnie z załącznikiem graficznym Nr 1
2017 1268 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/245/2017 Rady Miasta Pionki z dnia 1 lutego 2017r. w sprawie: utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Miasta Pionki dla przeprowadzenia referendum gminnego.
2017 1269 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/248/2017 Rady Miasta Pionki z dnia 1 lutego 2017r. w sprawie: określenia czasu realizacji zajęć bezpłatnego nauczania i wychowania oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Pionki
2017 1270 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/249/2017 Rady Miasta Pionki z dnia 1 lutego 2017r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne na terenie Gminy Miasta Pionki oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 1271 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr 422/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 stycznia 2017r. w sprawie zmiany Uchwały nr 649/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 9 grudnia 2013 roku w sprawie poboru w drodze inkasa opłaty skarbowej
2017 1272 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr 423/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów
2017 1273 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr 424/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 stycznia 2017r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Radomia za 2016 rok
2017 1274 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr 427/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia
2017 1275 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr 22.211.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25 października 2016r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr XXI/192/2016 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 20 września 2016 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Kozienice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2017 1276 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr 23.216.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XXII/199/16 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 10 października 2016 r. w sprawie zapłaty podatków i opłat za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny
2017 1277 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr 23.217.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XVIII/35/16 Rady Gminy Garbatka – Letnisko z dnia 13 października 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 1278 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr 23.219.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XXIII/168/2016 Rady Gminy Jadów z dnia 4 października 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2017 1279 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr 24.224.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XXIII/217/16 Rady Gminy Stare Babice z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 1280 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr 24.225.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie wskazania naruszenia prawa w uchwale Nr XIX/152/16 Rady Gminy Izabelin z dnia 26 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 1281 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr 24.228.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr 344/XXIII/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 20 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 1282 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr 24.231.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XXXVI/330/2016 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26 października 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych oraz wskazania naruszenia prawa w tej Uchwale
2017 1283 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/263/17 Rady Miasta Zielonka z dnia 26 stycznia 2017r. zmieniająca Uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Zielonka
2017 1284 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/267/17 Rady Miasta Zielonka z dnia 26 stycznia 2017r. zmieniająca Uchwałę Nr XLVI/506/14 w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przekraczające realizację bezpłatnej podstawy programowej, udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Zielonka
2017 1285 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/268/17 Rady Miasta Zielonka z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym
2017 1286 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/270/17 Rady Miasta Zielonka z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej
2017 1287 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/271/17 Rady Miasta Zielonka z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 1288 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/273/17 Rady Miasta Zielonka z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie bez przetargu w dzierżawę nieruchomości gminnych na okres sześciu lat
2017 1289 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/201/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 24 stycznia 2017r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/199/2016 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Miasta Piastowa przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i  wykorzystywania dotacji.
2017 1290 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/202/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 24 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzony przez Miasto Piastów
2017 1291 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/203/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 24 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Piastów
2017 1292 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/204/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 24 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Piastów
2017 1293 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/207/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie powołania Piastowskiego Archiwum Miejskiego i nadania Statutu
2017 1294 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/208/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 24 stycznia 2017r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/197/ 2016 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017- 2023 ze zmianami.
2017 1295 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/178/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zwoleń
2017 1296 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/179/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 28 grudnia 2016r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ZWOLEŃ na 2017r.
2017 1297 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/182/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 1298 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/183/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zwoleniu
2017 1299 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/184/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne na terenie Gminy Zwoleń oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2017 1300 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/187/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego ponad podstawę programową dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zwoleń
2017 1301 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XXII/152/17 Rady Gminy Nur z dnia 24 stycznia 2017r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2017 1302 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XXII/153/17 Rady Gminy Nur z dnia 24 stycznia 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz w sprawie szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2017 1303 2017-02-10 Aneks Aneks nr 2 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki; Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 grudnia 2016r. do porozumienia z dnia 16 września 2013r. w sprawie powierzenia miastu Nowy Dwór Mazowiecki prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Mazowieckiego realizowanych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
2017 1304 2017-02-10 Aneks Aneks nr 13 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy; Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 grudnia 2016r. do Porozumienia między Wojewodą Mazowieckim a miastem stołecznym Warszawą z dnia 1 czerwca 2005r. w sprawie powierzenia miastu stołecznemu Warszawie prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Mazowieckiego, realizowanych przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
2017 1305 2017-02-10 Aneks Aneks nr 6 Prezydenta Miasta Płocka; Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 kwietnia 2016r. do porozumienia z dnia 3 czerwca 2009r. w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2017 1306 2017-02-10 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Łomianki; Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 stycznia 2017r. w sprawie utworzenia Terenowego Punktu Paszportowego oraz powierzenia prowadzenia spraw z zakresu administracji rządowej dotyczącej przyjmowania wniosków paszportowych i wydawania dokumentów paszportowych
2017 1307 2017-02-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/185/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie udzielenia pomocy de minimis w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Zwoleń
2017 1308 2017-02-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 4 Starosty Żuromińskiego z dnia 3 lutego 2017r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Bądzynie w 2017 roku.
2017 1309 2017-02-10 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Powiatu Łosickiego z dnia 3 lutego 2017r. w sprawie operatu opisowo-kartograficznych miasta Łosice pow. łosickiego województwa mazowieckiego po wykonaniu II etapu modernizacji ewidencji gruntów i budynków
2017 1310 2017-02-10 Uchwała Uchwała nr XIX/135/17 Rady Gminy Rusinów z dnia 2 lutego 2017r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci do lat 5 w przedszkolu publicznym, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Rusinów
2017 1311 2017-02-10 Uchwała Uchwała nr XXV/135/2016 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 28 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa Gminy Belsk Duży na rok 2017
2017 1312 2017-02-10 Uchwała Uchwała nr XXV/134/2016 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Belsk Duży
2017 1313 2017-02-10 Aneks Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Ostrołęki; Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 listopada 2016r. do porozumienia z dnia 17 marca 2016r. w sprawie powierzenia obowiązku realizacji prac remontowych
2017 1314 2017-02-10 Aneks Aneks nr 1 Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Izabelin z dnia 22 listopada 2016r. do porozumienia z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie powierzenia obowiązku realizacji prac remontowych
2017 1315 2017-02-10 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Przasnysz; Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 września 2016r. w sprawie powierzenia Miastu Przasnysz obowiązku realizacji prac remontowych, konserwacji zieleni i utrzymania porządku oraz przyznania dotacji na ten cel
2017 1316 2017-02-10 Aneks Aneks nr 1 Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Stara Kornica z dnia 7 listopada 2016r. do porozumienia z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie powierzenia obowiązku realizacji prac remontowych
2017 1317 2017-02-10 Aneks Aneks nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew; Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 grudnia 2016r. do porozumienia w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Skaryszew obowiązku przeprowadzenia prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2017 1318 2017-02-10 Aneks Aneks nr 1 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki; Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 listopada 2016r. do porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Nowy Dwór Mazowiecki obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2017 1319 2017-02-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2017 Starosty Sokołowskiego z dnia 27 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie powiatu sokołowskiego w 2017 roku.
2017 1320 2017-02-10 Uchwała Uchwała nr XIX/140/17 Rady Gminy Rusinów z dnia 2 lutego 2017r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Rusinów
2017 1321 2017-02-10 Aneks Aneks nr 1 Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 7 listopada 2016r. do porozumienia z dnia 1 kwietnia 2016r. w sprawie powierzenia obowiązku realizacji prac remontowych
2017 1322 2017-02-10 Aneks Aneks nr 1 Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Sarnaki z dnia 7 listopada 2016r. do porozumienia z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie powierzenia obowiązku realizacji prac remontowych
2017 1323 2017-02-10 Aneks Aneks nr 1 Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Kampinos z dnia 17 października 2016r. do porozumienia w sprawie powierzenia obowiązku realizacji prac remontowych
2017 1324 2017-02-10 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki; Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 września 2016r. w sprawie powierzenia Miastu Maków Mazowiecki obowiązku realizacji prac remontowych, konserwacji zieleni i utrzymania porządku oraz przyznania dotacji na ten cel
2017 1325 2017-02-10 Uchwała Uchwała nr XXII/130/2016 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sokołowskiego na 2017 rok
2017 1326 2017-02-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/203/2016 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grójeckiego na 2017 rok
2017 1327 2017-02-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/208/2016 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie powiatu grójeckiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 1328 2017-02-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/133/2016 Rady Gminy Korczew z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Korczew na rok 2017.
2017 1329 2017-02-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/209/2016 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie pozbawienia odcinka byłej drogi wojewódzkiej nr 707 od km 53+450 do km 54+220 kategorii drogi powiatowej i zaliczenie jej do kategorii drogi gminnej
2017 1330 2017-02-10 Uchwała Uchwała nr XXX/216/2017 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 25 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, za usługi odbioru odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2017 1331 2017-02-10 Uchwała Uchwała nr XXX/212/2017 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 25 stycznia 2017r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Ostrów Mazowiecka
2017 1332 2017-02-10 Uchwała Uchwała nr XXX/210/2017 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 25 stycznia 2017r. w sprawie nadania statutu Muzeum - Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej (w organizacji)
2017 1333 2017-02-10 Uchwała Uchwała nr XXX/208/2017 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 25 stycznia 2017r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 1334 2017-02-10 Aneks Aneks nr 1 Burmistrza Gminy Brwinów z dnia 14 grudnia 2016r. do Porozumienia międzygminnego z dnia 17 czerwca 2016r.
2017 1335 2017-02-10 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Gminy Brwinów z dnia 20 grudnia 2016r.
2017 1336 2017-02-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/126/17 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 20 stycznia 2017r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Krasnosielc
2017 1337 2017-02-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/123/17 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 20 stycznia 2017r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2017 1338 2017-02-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/140/2016 Rady Gminy Korczew z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonym przez Gminę Korczew publicznym przedszkolu
2017 1339 2017-02-10 Uchwała Uchwała nr XIX.147.2016 Rady Gminy Wąsewo z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę
2017 1340 2017-02-10 Uchwała Uchwała nr XIX.151.2016 Rady Gminy Wąsewo z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Wąsewo na rok 2017
2017 1341 2017-02-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/147/2017 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 31 stycznia 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym prowadzonym przez Gminę Różan
2017 1342 2017-02-10 Uchwała Uchwała nr 362/XXXII/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci do lat 5 w prowadzonych przez Gminę Radzymin publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2017 1343 2017-02-10 Uchwała Uchwała nr 363/XXXII/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Ruda, na terenie gminy Radzymin – część A.
2017 1344 2017-02-10 Uchwała Uchwała nr 367/XXXII/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 stycznia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr 361/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawiepoboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2017 1345 2017-02-10 Uchwała Uchwała nr XX.37.2016 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Siemiątkowo Rogalne, gmina Siemiątkowo
2017 1346 2017-02-10 Uchwała Uchwała nr XX.38.2016 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Wola Łaszewska, gmina Siemiątkowo
2017 1347 2017-02-10 Uchwała Uchwała nr XX.39.2016 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Gradzanowo, gmina Siemiątkowo
2017 1348 2017-02-10 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Ciechanowskiego z dnia 17 stycznia 2017 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2016 rok
2017 1349 2017-02-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 1/2017 Starosty Ciechanowskiego z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie powiatu ciechanowskiego w 2017 roku
2017 1350 2017-02-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2017 Starosty Ciechanowskiego z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu ciechanowskiego w 2017 roku
2017 1351 2017-02-10 Uchwała Uchwała nr XXV/209/17 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicom we wsi Lesznowola gm. Grójec.
2017 1352 2017-02-10 Uchwała Uchwała nr XXV/213/17 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/176/16 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 19 września 2016 r.
2017 1353 2017-02-10 Uchwała Uchwała nr 144/XVII/2016 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany opisu granic okręgów wyborczych w gminie Nowy Duninów.
2017 1354 2017-02-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 8 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej w 2017 r.
2017 1355 2017-02-10 Uchwała Uchwała nr 245/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie nadania nazwy rondu
2017 1356 2017-02-10 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Halinowa z dnia 6 lutego 2017 r. pomiędzy Gminą Wiązowna, a Gminą Halinów
2017 1357 2017-02-10 Uchwała Uchwała nr XIX/145/17 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 3 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/264/14 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Brudzeń Duży
2017 1358 2017-02-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/132/2017 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 7 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi powiatowych jednostek organizacyjnych oraz zmiany nazwy powiatowej jednostki organizacyjnej
2017 1359 2017-02-10 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Płockiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2016
2017 1360 2017-02-10 Aneks Aneks nr 6 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 2 stycznia 2017 r. do Porozumienia z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie powierzenia zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Mrozy
2017 1361 2017-02-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/17 Starosty Mińskiego z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w  Domu Dziecka im. Matki Weroniki w Siennicy
2017 1362 2017-02-10 Uchwała Uchwała nr 200/XXXI/2017 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 38/VI/11 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30.03.2011 r. w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola dla których organem prowadzącym jest Gmina Bodzanów
2017 1363 2017-02-10 Uchwała Uchwała nr 201/XXXI/2017 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Bodzanów przez inne niż Gmina Bodzanów osoby prawne lub fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 1364 2017-02-10 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Mławskiego z dnia 27 stycznia 2017 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2016
2017 1365 2017-02-10 Uchwała Uchwała nr XXII/107/16 Rady Gminy Sterdyń z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Sterdyń na rok 2017
2017 1366 2017-02-10 Uchwała Uchwała nr XXII/112/16 Rady Gminy Sterdyń z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sterdyń
2017 1367 2017-02-10 Uchwała Uchwała nr XXII/113/16 Rady Gminy Sterdyń z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody w części dotyczącej 2 szt. lip drobnolistnych stanowiących pomniki przyrody
2017 1368 2017-02-10 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XL/167/2016 Rady Gminy Sochaczew z dnia 28 grudnia 2016 r.
2017 1369 2017-02-10 Postanowienie Postanowienie nr 7/2017 Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Sochaczew
2017 1370 2017-02-10 Uchwała Uchwała nr XLII/1056/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego
2017 1371 2017-02-13 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XXIV/175/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 grudnia 2016r.
2017 1372 2017-02-13 Uchwała Uchwała nr XXX/153/2016 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 30 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa na rok 2017
2017 1373 2017-02-13 Uchwała Uchwała nr 479/XXVIII/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie nadania statutu Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego.
2017 1374 2017-02-13 Uchwała Uchwała nr 480/XXVIII/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie - Miasto Płock lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów i osób do tego uprawnionych.
2017 1375 2017-02-13 Uchwała Uchwała nr 481/XXVIII/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących pomoc operacyjną na infrastrukturę sportową.
2017 1376 2017-02-13 Uchwała Uchwała nr 486/XXVIII/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr 398/XXII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 27 września 2016 r. w sprawie reorganizacji obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek oświatowych oraz opiekuńczo-wychowawczych działających jako jednostki organizacyjne Gminy Miasto Płock zaliczane do sektora finansów publicznych
2017 1377 2017-02-13 Uchwała Uchwała nr 487/XXVIII/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie zmian w Statucie Miasta Płocka.
2017 1378 2017-02-13 Uchwała Uchwała nr 489/XXVIII/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie zmiany uchwały nr 305/XVII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia Statutów Osiedli Miasta Płocka.
2017 1379 2017-02-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/221/2017 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 2 lutego 2017r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/037/2015 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Białobrzegi.
2017 1380 2017-02-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/222/2017 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 2 lutego 2017r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/042/2015 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Miasta i Gminy Białobrzegi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 1381 2017-02-13 Uchwała Uchwała nr 228/17 Rady Gminy Celestynów z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w Gminie Celestynów na rok 2017.
2017 1382 2017-02-13 Uchwała Uchwała nr 230/17 Rady Gminy Celestynów z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz określenia kryteriów wyboru ofert.
2017 1383 2017-02-13 Uchwała Uchwała nr 232/17 Rady Gminy Celestynów z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 226/17 Rady Gminy Celestynów z dnia 5 stycznia 2017 roku w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Celestynów.
2017 1384 2017-02-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/143/2016 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci do lat pięciu wprowadzonych przez Gminę Miastków Kościelny w placówkach przedszkolnych
2017 1385 2017-02-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/193/2017 Rady Gminy Rzekuń z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonych dotacji
2017 1386 2017-02-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/194/2017 Rady Gminy Rzekuń z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach i publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rzekuń.
2017 1387 2017-02-13 Uchwała Uchwała nr XXV/126/2017 Rady Gminy Sypniewo z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Sypniewo
2017 1388 2017-02-13 Uchwała Uchwała nr XXV/125/2017 Rady Gminy Sypniewo z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wspomagających w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sypniewo.
2017 1389 2017-02-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/208/2017 Rady Gminy Łyse z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci do lat 5 w przedszkolu publicznym i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łyse
2017 1390 2017-02-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/209/2017 Rady Gminy Łyse z dnia 3 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 1391 2017-02-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/210/2017 Rady Gminy Łyse z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łysych
2017 1392 2017-02-13 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Makowskiego Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU ZA 2016 ROK
2017 1393 2017-02-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/232/17 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w uchwale Nr XIX/170/16 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 9 maja 2016r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych, prowadzonych przez Gminę Błonie, w roku szkolnym 2016/2017.
2017 1394 2017-02-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/234/17 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 1395 2017-02-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2017 Starosty Siedleckiego z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia w 2017 roku średniego miesięcznego wydatku na utrzymanie dziecka w Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach, gm. Mokobody
2017 1396 2017-02-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/216/2017 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 7 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce
2017 1397 2017-02-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/348/2017 Rady Miasta Legionowo z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego
2017 1398 2017-02-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/349/2017 Rady Miasta Legionowo z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania do przeprowadzenia  referendum gminnego
2017 1399 2017-02-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-R.4131.4.2017.MN Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 lutego 2017 r. Rada Miejskiej w Skaryszewie
2017 1400 2017-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/193/2016 Rady Gminy Zakroczym z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/107/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
2017 1401 2017-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/195/2016 Rady Gminy Zakroczym z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2017 1402 2017-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/196/2016 Rady Gminy Zakroczym z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakroczym
2017 1403 2017-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/197/2016 Rady Gminy Zakroczym z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakroczym na 2017 rok
2017 1404 2017-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/198/2016 Rady Gminy Zakroczym z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zakroczym
2017 1405 2017-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/199/2016 Rady Gminy Zakroczym z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2017 1406 2017-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/201/2016 Rady Gminy Zakroczym z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zakroczym
2017 1407 2017-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/202/2016 Rady Gminy Zakroczym z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 1408 2017-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/203/2016 Rady Gminy Zakroczym z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych
2017 1409 2017-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/217/2017 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zakroczym
2017 1410 2017-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/218/2017 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych
2017 1411 2017-02-14 Uchwała Uchwała nr XXI/188/2017 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 9 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe
2017 1412 2017-02-14 Uchwała Uchwała nr XXI/189/2017 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały
2017 1413 2017-02-14 Uchwała Uchwała nr XXI/191/2017 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Ostrowi Mazowieckiej z działalności w roku 2016.
2017 1414 2017-02-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/183/2017 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane dzieciom w wieku do lat 5 przez Przedszkola prowadzone przez Gminę Radzanowo
2017 1415 2017-02-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/148/2016 Rady Gminy Garwolin z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Garwolin na 2017 rok
2017 1416 2017-02-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/125/16 Rady Gminy Wilga z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wilga na rok 2017.
2017 1417 2017-02-14 Uchwała Uchwała nr XXVI\160\2016 Rady Powiatu w Kozienicach z dnia 28 grudnia 2016r. uchwała budżetowa na 2017 rok.
2017 1418 2017-02-14 Uchwała Uchwała nr XIX/80/2016 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 30 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa na rok 2017 Gminy Sobienie-Jeziory
2017 1419 2017-02-14 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XXII/176/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku Rady Gminy Gozdowo z dnia 28 grudnia 2016r. na rok 2017
2017 1420 2017-02-14 Uchwała Uchwała nr XXI/268/2016 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 1 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa Gminy Łomianki na rok 2017
2017 1421 2017-02-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/122/16 Rady Gminy Paprotnia z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Paprotnia na rok 2017
2017 1422 2017-02-14 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XXIII/137/2016 Rady Gminy Jablonna Lacka z dnia 29 grudnia 2016r.
2017 1423 2017-02-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/144/16 Rady Gminy Osieck z dnia 27 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa na rok 2017 Gminy Osieck
2017 1424 2017-02-14 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2017 Starosty Sochaczewskiego z dnia 24 stycznia 2017r. KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU STAROSTY SOCHACZEWSKIEGO ZA ROK 2016
2017 1425 2017-02-14 Uchwała Uchwała nr XXI/103/2016 Rady Gminy Gzy z dnia 28 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa Gminy Gzy na rok 2017
2017 1426 2017-02-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/287/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 2 lutego 2017r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Kiełpinie
2017 1427 2017-02-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/288/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 2 lutego 2017r. w sprawie założenia Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łomiankach, ul. Partyzantów 31
2017 1428 2017-02-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/292/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 2 lutego 2017r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 1429 2017-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/165/17 Rady Gminy w Orońsku z dnia 3 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych ,do klas I szkół podstawowych dla których Gmina Orońsko jest organem prowadzącym na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
2017 1430 2017-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/164/2017 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 24 stycznia 2017r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę nad dziećmi w wieku do 5 lat w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Stara Kornica
2017 1431 2017-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/166/2017 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 24 stycznia 2017r. Uchwała Budżetowa na rok 2017
2017 1432 2017-02-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2017 Starosty Przasnyskiego z dnia 2 lutego 2017r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Przasnyskiego w 2017 roku
2017 1433 2017-02-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/112/2016 Rady Gminy Czerwonka z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2017 rok.
2017 1434 2017-02-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/133/2016 Rady Gminy Borowie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borowie na 2017 rok
2017 1435 2017-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/186/16 Rady Gminy Leoncin z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi NOWY WILKÓW w gminie LEONCIN
2017 1436 2017-02-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2017 Starosty Otwockiego z dnia 8 lutego 2017r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych kosztów utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Otwockiego w 2017 r.
2017 1437 2017-02-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2017 Starosty Otwockiego z dnia 8 lutego 2017r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Otwockiego w 2017 r.
2017 1438 2017-02-15 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XIX/111/2016 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Huszlew na 2017 rok
2017 1439 2017-02-15 Uchwała Uchwała nr XX/120/2017 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 27 stycznia 2017r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Huszlew .
2017 1440 2017-02-15 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 1710/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 października 2014 r.
2017 1441 2017-02-15 Wyrok Wyrok nr VIII SA/Wa 187/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 3 listopada 2016 r.
2017 1442 2017-02-15 Rozporządzenie Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej „Sokule” dla miasta Żyrardowa
2017 1443 2017-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/293/14 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/291/13 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 30 września 2013 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonym przez Gminę Tarczyn przedszkolu i  oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
2017 1444 2017-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/294/17 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Tarczyn oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1445 2017-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/295/17 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I publicznej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Tarczyn
2017 1446 2017-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/241/17 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2017 1447 2017-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/242/17 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5, w prowadzonych przez Gminę Mszczonów przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego.
2017 1448 2017-02-15 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Starosty Gostynińskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2016.
2017 1449 2017-02-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/125/2017 Rady Gminy Karniewo z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Uchwały Budżetowej na 2017 r.
2017 1450 2017-02-15 Uchwała Uchwała nr XXV/181/16 Rady Gminy w Skórcu z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Skórzec na rok 2017.
2017 1451 2017-02-15 Uchwała Uchwała nr 152/XIX/2016 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 28 grudnia 2016 r. Uchwała Budżetowa Gminy Czerwińsk nad Wisłą na rok 2017
2017 1452 2017-02-15 Uchwała Uchwała nr 146/XXI/2016 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 29 grudnia 2016 r. Uchwała Budżetowa Gminy Dzierzążnia na rok 2017
2017 1453 2017-02-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/197/2017 Rady Gminy Rzekuń z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego z inicjatywy mieszkańców w sprawie przyłączenia części gminy Rzekuń (części sołectw: Nowa Wieś Wschodnia, Ławy, Goworki) do miasta Ostrołęki
2017 1454 2017-02-15 Uchwała Uchwała nr XXII/145/16 Rady Gminy Gniewoszów z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży ze szkół z terenu Gminy Gniewoszów oraz określenia zasad i form przyznawania Stypendium Wójta Gminy Gniewoszów dla uczniów uczęszczających do placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Gniewoszów
2017 1455 2017-02-15 Zarządzenie Zarządzenie nr KS.120.8.2017 Starosty Szydłowieckiego z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzmania w Palcówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Łaziskach w 2017 roku
2017 1456 2017-02-15 Uchwała Uchwała nr XX.146.2016 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Błotnica
2017 1457 2017-02-15 Uchwała Uchwała nr XXX/211/2017 Rady Gminy Kadzidło z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci do lat 5 w publicznym przedszkolu, w publicznej innej formie wychowania przedszkolnego prowadzonym przez Gminę Kadzidło
2017 1458 2017-02-15 Uchwała Uchwała nr XXX/213/2017 Rady Gminy Kadzidło z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 1459 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr 309/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2016.
2017 1460 2017-02-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.102.2016 Burmistrza Radzymina z dnia 12 września 2016r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu na 2016 r.
2017 1461 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr 201/XXVIII/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2017 1462 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr 216/XXX/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2017 1463 2017-02-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.157.2016 Burmistrza Miasta Marki z dnia 29 września 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2016 rok.
2017 1464 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XXV/170/16 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2016 roku
2017 1465 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/163/2016 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 7 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Węgrowskiego na 2016 rok
2017 1466 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/180/16 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 5 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2016 roku
2017 1467 2017-02-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 164/2016 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2016
2017 1468 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/188/16 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 27 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2016 r.
2017 1469 2017-02-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 106/2016 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
2017 1470 2017-02-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 111/2016 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 14 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
2017 1471 2017-02-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.161.2016 Burmistrza Miasta Marki z dnia 3 października 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2016 rok.
2017 1472 2017-02-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 118/2016 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 23 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
2017 1473 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XXII/89/2016 Rady Gminy Chotcza z dnia 19 sierpnia 2016r. zmian w uchwale budżetowej na rok 2016
2017 1474 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr 212/VII/2016 Rady Miasta Józefowa z dnia 30 września 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
2017 1475 2017-02-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 199/2016 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 13 października 2016r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2016
2017 1476 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/158/2016 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok Miasta Piastowa
2017 1477 2017-02-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 123/2016 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 11 lipca 2016r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok Miasta Piastowa.
2017 1478 2017-02-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 126/2016 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 18 lipca 2016r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok Miasta Piastowa.
2017 1479 2017-02-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 141/2016 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 1 września 2016r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok Miasta Piastowa.
2017 1480 2017-02-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 148/2016 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 1 września 2016r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok Miasta Piastowa.
2017 1481 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XV.123.2016 Rady Gminy Wąsewo z dnia 31 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Wąsewo na rok 2016
2017 1482 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/138/2016 Rady Gminy Sońsk z dnia 23 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sońsk na rok 2016
2017 1483 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/92/2016 Rady Gminy Chotcza z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016
2017 1484 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/245/2016 Rady Miasta Marki z dnia 28 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/168/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2016 rok
2017 1485 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr 192/XXIV/16 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmiany uchwaly budżetowej Powiatu Grodziskiego Na 2016 rok
2017 1486 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XIX/149/2016 Rady Gminy Stanisławów z dnia 23 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2016
2017 1487 2017-02-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 152/2016 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 12 września 2016r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok Miasta Piastowa.
2017 1488 2017-02-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 60/16 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2017 1489 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XV/117/16 Rady Gminy w Troszynie z dnia 12 września 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2016
2017 1490 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/311/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2016 rok
2017 1491 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XVI/188/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 23 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/127/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2016 rok
2017 1492 2017-02-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 27/2016 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2017 1493 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XVI/105/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmian Uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2016 rok
2017 1494 2017-02-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/2016 Wójta Gminy Czarnia z dnia 25 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2016
2017 1495 2017-02-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/2016 Wójta Gminy Czarnia z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2016
2017 1496 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr 159/2016 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2017 1497 2017-02-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 24/2016 Wójta Gminy Czarnia z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budzecie gminy Czarnia na rok 2016
2017 1498 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr 168/2016 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 30 września 2016r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2017 1499 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XIX/113/2016 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 26 września 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu
2017 1500 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/103/2016 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 22 sierpnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu
2017 1501 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr 430/2016 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 28 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2016 rok
2017 1502 2017-02-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 25/2016 Wójta Gminy Czarnia z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2016
2017 1503 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XXII/97/2016 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 22 września 2016r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2016
2017 1504 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XVII/158/2016 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 3 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Węgrowskiego na 2016 rok
2017 1505 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XXI/96/2016 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 25 sierpnia 2016r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2016
2017 1506 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr xxv/159/16 Rady Miejskiej w Warce z dnia 13 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2017 1507 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XX/93/2016 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 23 czerwca 2016r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2016
2017 1508 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XXII.289.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 4 października 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XIV.185.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 grudnia 2015 r.
2017 1509 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XIX/84/2016 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 25 maja 2016r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2016
2017 1510 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XIX/110/2016 Rady Gminy Rzewnie z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2017 1511 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XXV/175/2016 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 5 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2017 1512 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XXV/187/2016 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2016 rok
2017 1513 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr 166/XXV/16 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.
2017 1514 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/234/2016 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 11 października 2016r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2016
2017 1515 2017-02-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 39/2016 Wójta Gminy Strachówka z dnia 5 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka
2017 1516 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/158/16 Rady Gminy Kampinos z dnia 17 października 2016r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2016r.
2017 1517 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XXII/125/2016 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 7 października 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2016 Nr XIII/77/2015 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 22 grudnia 2015 r.
2017 1518 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr 161/XXIV/16 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 10 października 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2016
2017 1519 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XXII/199/16 Rady Gminy Stare Babice z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Stare Babice na 2016 rok.
2017 1520 2017-02-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 42/2016 Wójta Gminy Strachówka z dnia 15 września 2016r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 39/2016 Wójta Gminy Strachówka z dnia 05 września 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2016 rok
2017 1521 2017-02-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 102/2016 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 17 października 2016r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2016 Nr XIII/100/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 19 grudnia 2015 roku.
2017 1522 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr 393/XXII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 27 września 2016r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2016.
2017 1523 2017-02-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 43/2016 Wójta Gminy Strachówka z dnia 21 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2016 rok
2017 1524 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XXV/192/2016 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 27 września 2016r. w sprawie zmian do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2016
2017 1525 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XXX/242/2016 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2016
2017 1526 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XVI/93/2016 Rady Gminy Czerwonka z dnia 22 września 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
2017 1527 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr 289/2016 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 7 października 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2016 Nr XIII/77/2015 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 22 grudnia 2015 r.
2017 1528 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr 227/82/20166 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 12 października 2016r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2016 rok
2017 1529 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XXI.129.2016 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 30 września 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2016 rok.
2017 1530 2017-02-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 153/2016 Wójta Gminy Izabelin z dnia 20 września 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2016 r.
2017 1531 2017-02-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 157/2016 Wójta Gminy Izabelin z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2016 r.
2017 1532 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr 294/2016 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 13 października 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2016 Nr XIII/77/2015 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 22 grudnia 2015 r.
2017 1533 2017-02-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.103.2016 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 7 października 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2016
2017 1534 2017-02-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.98.2016 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 29 września 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2016
2017 1535 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr 163/2016 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 11 października 2016r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na 2016 r.
2017 1536 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/177/2016 Rady Gminy Łyse z dnia 7 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2016
2017 1537 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XXI/132/2016 Rady Gminy Baranowo z dnia 2 września 2016r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2017 1538 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XXII/135/2016 Rady Gminy Baranowo z dnia 13 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2017 1539 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr 227/16 Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 12 października 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2016 rok
2017 1540 2017-02-16 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.49.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 17 października 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2016 roku.
2017 1541 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr 232/83/2016 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 19 października 2016r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2016 rok
2017 1542 2017-02-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 159/2016 Wójta Gminy Izabelin z dnia 10 października 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2016 r.
2017 1543 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr 131/XXI/2016 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 30 września 2016r. zmieniająca uchwałę Nr 87/XIII/2015 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2016
2017 1544 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr 170/2016 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 18 października 2016r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na 2016 r.
2017 1545 2017-02-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.106.2016 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 11 października 2016r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2016 r.
2017 1546 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/302/17 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z sali gimnastycznej przy ul. Młodzieżowej 1 w Nowym Dworze Mazowieckim
2017 1547 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/303/17 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie gminy Nowy Dwór Mazowiecki do kategorii dróg gminnych
2017 1548 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/306/17 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki
2017 1549 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/307/17 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie nadania nazwy rondu na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki
2017 1550 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/132/2017 Rady Gminy Pionki z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie : zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiary godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dla niektórych stanowisk nauczycieli.
2017 1551 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/133/2017 Rady Gminy Pionki z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/13/2015 Rady Gminy w Pionkach z dnia 18 lutego 2015 r.dotyczącej zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia Inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2017 1552 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/134/2017 Rady Gminy Pionki z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/14/2015 Rady Gminy w Pionkach z dnia 18 lutego 2015r. dotyczącej zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2017 1553 2017-02-16 Aneks Aneks nr 14 Wójta Gminy Michałowice z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmian do Porozumienia Międzygminnego z dnia 15 października 2007 roku
2017 1554 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr 159/XX/2017 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Czerwińsk nad Wisłą przez inne niż Gmina Czerwińsk nad Wisłą osoby prawne i osoby fizyczne
2017 1555 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr 160/XX/2017 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 8 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia realizowane w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czerwińsk nad Wisłą
2017 1556 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XXI/146/2016 Rady Gminy w Liwie z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Liw w obrębie Jartypory
2017 1557 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/283/2016 Rady Gminy Jabłonna z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w rejonie ulicy Chotomowskiej i cmentarza we wsi Jabłonna
2017 1558 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/153/2017 Rady Gminy Strzegowo z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Ignacewo gmina Strzegowo
2017 1559 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr 287/XXXIV/2017 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie: przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Sierpca na 2017 rok.
2017 1560 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr 288/XXXIV/2017 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie opłaty targowej.
2017 1561 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/271/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 1562 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/272/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Łochowie Nr XXXVI/254/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r. zmieniającej uchwałę Nr XXXIII/242/2016 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z hali sportowej w Łochowie
2017 1563 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/274/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łochów w zakresie wsi Nadkole i Łazy
2017 1564 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/275/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie określenia stawek opłat za usunięcie drzew lub krzewów na terenie gminy Łochów
2017 1565 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/277/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Łochów
2017 1566 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XXI/129/2016 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Andrzejewo na rok 2017
2017 1567 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XX.147.2016 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 29 grudnia 2016 r. Uchwała Budżetowa na rok 2017 Gminy Stara Błotnica
2017 1568 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XIX/137/2016 Rady Gminy Strachówka z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 1569 2017-02-16 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 13 lutego 2017 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miasta Marki przeprowadzonych w dniu 12 lutego 2017 r.
2017 1570 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr 171/2016 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 18 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
2017 1571 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr 205/XXXIV/2017 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego
2017 1572 2017-02-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 124/2015 Bumistrza Miasta i GMiny Chorzele z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.
2017 1573 2017-02-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 131/2015 Bumistrza Miasta i GMiny Chorzele z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.
2017 1574 2017-02-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 11A/2016 Bumistrza Miasta i GMiny Chorzele z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.
2017 1575 2017-02-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/2016 Bumistrza Miasta i GMiny Chorzele z dnia 5 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.
2017 1576 2017-02-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 24/2016 Bumistrza Miasta i GMiny Chorzele z dnia 12 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.
2017 1577 2017-02-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 65/2016 Bumistrza Miasta i GMiny Chorzele z dnia 12 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.
2017 1578 2017-02-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 68/2016 Bumistrza Miasta i GMiny Chorzele z dnia 17 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.
2017 1579 2017-02-17 Uchwała Uchwała nr 211/2016 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Nowodworskiego na 2016 rok
2017 1580 2017-02-17 Uchwała Uchwała nr 225/2016 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 15 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Nowodworskiego na 2016 rok
2017 1581 2017-02-17 Uchwała Uchwała nr 227/2016 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 20 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Nowodworskiego na 2016 rok
2017 1582 2017-02-17 Uchwała Uchwała nr 197/2016 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Nowodworskiego na 2016 rok
2017 1583 2017-02-17 Uchwała Uchwała nr 201/2016 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 21 lipca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Nowodworskiego na 2016 rok
2017 1584 2017-02-17 Uchwała Uchwała nr 202/2016 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 4 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Nowodworskiego na 2016 rok
2017 1585 2017-02-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 90/2016 Bumistrza Miasta i GMiny Chorzele z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.
2017 1586 2017-02-17 Uchwała Uchwała nr XVI/98/2016 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 25 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2016 rok
2017 1587 2017-02-17 Uchwała Uchwała nr 670/XXV/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 1588 2017-02-17 Uchwała Uchwała nr 671/XXV/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 1589 2017-02-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 113/2016 Bumistrza Miasta i GMiny Chorzele z dnia 11 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.
2017 1590 2017-02-17 Uchwała Uchwała nr 672/XXV/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 1591 2017-02-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 118/2016 Bumistrza Miasta i GMiny Chorzele z dnia 18 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.
2017 1592 2017-02-17 Uchwała Uchwała nr 673/XXV/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 1593 2017-02-17 Uchwała Uchwała nr 674/XXV/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 1594 2017-02-17 Uchwała Uchwała nr 675/XXV/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 1595 2017-02-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 121/2016 Bumistrza Miasta i GMiny Chorzele z dnia 23 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.
2017 1596 2017-02-17 Uchwała Uchwała nr 676/XXV/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 1597 2017-02-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 123/2016 Bumistrza Miasta i GMiny Chorzele z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.
2017 1598 2017-02-17 Uchwała Uchwała nr 677/XXV/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 1599 2017-02-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 131/2016 Bumistrza Miasta i GMiny Chorzele z dnia 7 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.
2017 1600 2017-02-17 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.43.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 13 września 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2016 roku
2017 1601 2017-02-17 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr 156/XXVIII/16 Rady Gminy Sierpc z dnia 30 grudnia 2016r.
2017 1602 2017-02-17 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.44.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 19 września 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2016 roku.
2017 1603 2017-02-17 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.45.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 20 września 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2016 roku
2017 1604 2017-02-17 Uchwała Uchwała nr 679/XXV/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały 635/XXIV/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 31 sierpnia 2016 r.
2017 1605 2017-02-17 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.46.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2016 roku
2017 1606 2017-02-17 Uchwała Uchwała nr 680/XXV/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 1607 2017-02-17 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.47.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2016 roku.
2017 1608 2017-02-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 142/2016 Bumistrza Miasta i GMiny Chorzele z dnia 14 września 2016r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.
2017 1609 2017-02-17 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.48.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 11 października 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2016 roku
2017 1610 2017-02-17 Uchwała Uchwała nr 302/XXIX/2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 stycznia 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Miasto i Gmina Serock
2017 1611 2017-02-17 Uchwała Uchwała nr 303/XXIX/2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 stycznia 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Miasto i Gmina Serock na prowadzenie niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 1612 2017-02-17 Uchwała Uchwała nr 305/XXIX/2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 stycznia 2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2017-2027
2017 1613 2017-02-17 Uchwała Uchwała nr 306/XXIX/2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 stycznia 2017r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku
2017 1614 2017-02-17 Uchwała Uchwała nr 309/XXIX/2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 stycznia 2017r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Nowa Wieś gm. Serock nazwy ul. Tolka Banana
2017 1615 2017-02-17 Uchwała Uchwała nr 310/XXIX/2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 stycznia 2017r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Kania Nowa gm. Serock nazwy ul. Południowa
2017 1616 2017-02-17 Uchwała Uchwała nr 312/XXIX/2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 stycznia 2017r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Serocku
2017 1617 2017-02-17 Uchwała Uchwała nr XLIII/328/17 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad zbywania nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Otwock, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe oraz na inne cele niż budownictwo mieszkaniowe
2017 1618 2017-02-17 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Otwocku z dnia 16 lutego 2017r. uchylające rozporządzenie w sprawie określenia obszarów zagrożenia wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt wysoce zjadliwej grypy ptaków wywołanej przez wirus grypy ptaków podtyp H5N8, sposobu oznakowania tych obszarów oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tych obszarach
2017 1619 2017-02-17 Uchwała Uchwała nr XXV.240.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 30 stycznia 2017r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
2017 1620 2017-02-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.20.2017.RM Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 lutego 2017 r. Rada Gminy Wieliszew
2017 1621 2017-02-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.14.2017.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 lutego 2017 r. Rada Miejska w Żurominie
2017 1622 2017-02-17 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 2/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pułtusku z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie określenia obszarów zagrożenia wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt wysoce zjadliwej grypy ptaków wywołanej przez wirus grypy ptaków podtyp H5N8, sposobu oznakowania tych obszarów oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tych obszarach
2017 1623 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XXV.237.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 30 stycznia 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mińsk Mazowiecki
2017 1624 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/272/2016 Rady Gminy Jabłonna z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/371/2013 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/335/2013 Rady Gminy Jabłonna z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie podjęcia działań promujących rodziny wielodzietne w Gminie Jabłonna
2017 1625 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XXV.243.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 30 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz terminu i sposobu rozliczenia dotacji przez publiczne i niepubliczne jednostki oświatowe prowadzone na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego
2017 1626 2017-02-20 Porozumienie Porozumienie nr ZU-B/2017 Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 30 grudnia 2016r.
2017 1627 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XXV.244.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 30 stycznia 2017r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Mińsk Mazowiecki
2017 1628 2017-02-20 Porozumienie Porozumienie nr ZU-D/2017 Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 29 grudnia 2016r. POROZUMIENIE NR ZU-D/2017
2017 1629 2017-02-20 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr 68/XXVI/16 Rady Gminy Wiskitki z dnia 29 grudnia 2016r.
2017 1630 2017-02-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2016 Wójta Gminy Radziejowice z dnia 21 marca 2016r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Radziejowice, informacji o stanie mienia Gminy Radziejowice oraz sprawozdania o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2015 r.
2017 1631 2017-02-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 288/2017 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 8 lutego 2017r. w sprawie sporządzenia zestawienia danych dotyczących czynszu najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy Kozienice za rok 2016.
2017 1632 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/153/2017 Rady Gminy Sienno z dnia 6 lutego 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, niepublicznych przedszkoli oraz dla innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Sienno oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2017 1633 2017-02-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2017 Starosty Grójeckiego z dnia 2 lutego 2017r. w sprawie uzupełnienia składu Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Grójcu
2017 1634 2017-02-20 Aneks Aneks nr 20/2017 Zarządu Powiatu Grójeckiego z dnia 25 stycznia 2017r. do Porozumienia zawartego w dniu 2 kwietnia 1998 r. pomiędzy byłym Wojewodą Radomskim (obecnie Zarząd Powiatu Grójeckiego) a Burmistrzem Miasta i Gminy w Nowym Mieście n/Pilicą
2017 1635 2017-02-20 Aneks Aneks nr 20/2017 Zarządu Powiatu Grójeckiego z dnia 25 stycznia 2017r. do Porozumienia zawartego w dniu 7 kwietnia 1998r pomiędzy byłym Wojewodą Radomskim (obecnie Zarząd Powiatu Grójeckiego) a Burmistrzem Gminy i Miasta Grójec
2017 1636 2017-02-20 Aneks Aneks nr 7/2017 Zarządu Powiatu Grójeckiego z dnia 25 stycznia 2017r. do Porozumienia zawartego w dniu 1 kwietnia 2011r pomiędzy Zarządem Powiatu Grójeckiego a Burmistrzem Miasta i Gminy Warka
2017 1637 2017-02-20 Porozumienie Porozumienie nr ZU-R/2017 Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 9 grudnia 2016r.
2017 1638 2017-02-20 Porozumienie Porozumienie nr ZU-Z/2017 Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 19 grudnia 2016r.
2017 1639 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr 368/XXIV/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Iwiczna i części obrębu Zgorzała
2017 1640 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr 369/XXIV/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Magdalenka
2017 1641 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XLI/1057/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 lutego 2017r. w sprawie założenia CLXI Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie, ul. Smocza 19
2017 1642 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/294/2017 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 8 lutego 2017r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów
2017 1643 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XLI/1060/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 1644 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XLI/1061/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 1645 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XLI/1062/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 lutego 2017r. w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę
2017 1646 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/289/2017 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 8 lutego 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Pułtuskiej Bibliotece Publicznej im. Joachima Lelewela w Pułtusku
2017 1647 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XLI/1063/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 lutego 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości przy ul. Langiewicza 1/3
2017 1648 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XLI/1070/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 lutego 2017r. w sprawie zmiany statutu Biblioteki Publicznej im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
2017 1649 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII.250.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Królewskie Brzeziny – część B, gmina Halinów
2017 1650 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XLI/1071/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 lutego 2017r. w sprawie zmian do Umowy o utworzeniu instytucji kultury pod nazwą Muzeum Historii Żydów Polskich oraz ustalenia brzmienia statutu tego Muzeum
2017 1651 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII.251.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Krzewina, gmina Halinów
2017 1652 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XLI/1072/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 lutego 2017r. w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
2017 1653 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XXV.168.2017 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 2 lutego 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Pilawa na lata 2017-2021
2017 1654 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XXII/248/17 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 1655 2017-02-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 26/2017 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 8 lutego 2017r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej w Ostrołęce
2017 1656 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr 433/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 10 lutego 2017r. w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Radomia w 2017 r.’’
2017 1657 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr 434/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 10 lutego 2017r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu.
2017 1658 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/254/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 stycznia 2017r. zmieniająca uchwałę Nr XLIX/346/14 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzone przez gminę – Miasto Żyrardów
2017 1659 2017-02-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 27/2017 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 8 lutego 2017r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Placówce Pieczy Zastępczej "Korczakówka" w Ostrołęce
2017 1660 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/192/17 Rady Gminy Wodynie z dnia 3 lutego 2017r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie Gminy Wodynie
2017 1661 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XVII/114/2017 Rady Gminy w Broku z dnia 9 lutego 2017r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/131/2013 Rady Gminy w Broku z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
2017 1662 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XVII/115/2017 Rady Gminy w Broku z dnia 9 lutego 2017r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca jej składania przez właścicieli nieruchomości
2017 1663 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XVII/116/2017 Rady Gminy w Broku z dnia 9 lutego 2017r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolu publicznym oraz w punkcie przedszkolnym prowadzonym przez Gminę Brok.
2017 1664 2017-02-20 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Węgrowskiego z dnia 25 stycznia 2017r. z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2016
2017 1665 2017-02-20 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Węgrowskiego` z dnia 10 stycznia 2017r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu którego występują: 1)Pan Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski, 2)Pani Halina Ulińska - Wicestarosta Węgrowski, przy kontrasygnacie Pani Anny Pawełas – Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu, którego występują: 1) Pan Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński, 2) Pan Krzysztof Płochocki – Wicestarosta Miński, zwanym dalej „Przyjmującym”
2017 1666 2017-02-20 Informacja Informacja nr ADM- 0132-448/16 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 10 lutego 2017r. w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Warszawie. LISTA BIEGŁYCH W PRZEDMIOCIE UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Warszawie na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (Dz.U. Nr 25, poz. 1883) stan na dzień 10.02.2017 r.
2017 1667 2017-02-20 Porozumienie Porozumienie nr 031.200.2016 Powiatu Wołomińskiego z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wołomiński.
2017 1668 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XXX/283/2016 Rady Miasta Sulejówek z dnia 13 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Sulejówek.
2017 1669 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XXIII/168/2017 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 9 lutego 2017r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i  innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy i Miasta Przysucha oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli pobierania i wykorzystania udzielonej dotacji.
2017 1670 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XXIII/169/2017 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 9 lutego 2017r. w sprawie zmiany w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przysusze
2017 1671 2017-02-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 9 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 8 lutego 2017r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej w roku 2017
2017 1672 2017-02-20 Porozumienie Porozumienie nr 2/2017 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 4 stycznia 2017r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu edukacji publicznej polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez “Powierzającego”.
2017 1673 2017-02-20 Aneks Aneks nr 1/2017 Starosty Ciechanowskiego z dnia 24 stycznia 2017r. do Porozumienia zawartego w dniu 25 stycznia 2011 roku pomiędzy: Starostą Ciechanowskim – Panem Sławomirem Morawskim zwanym w dalszej części Aneksu do Porozumienia „POWIERZAJĄCYM”, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Ciechanowskiego – Pani Elżbiety Kwiatkowskiej a Nadleśniczym Nadleśnictwa Przasnysz – Panem Stanisławem Czarzastym zwanym w dalszej części Aneksu do Porozumienia „PRZEJMUJĄCYM”, w sprawie powierzenia na podstawie art. 5 ust. 3 w związku z ust. 1 pkt 2 i 3a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2100 ze zm.) spraw z zakresu nadzoru Starosty nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, w tym wydawania decyzji administracyjnych w pierwszej instancji.
2017 1674 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/215/17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 9 lutego 2017r. w sprawie ustalenia diet przysługujących radnym Rady Gminy Mińsk Mazowiecki oraz sołtysom sołectw w Gminie Mińsk Mazowiecki
2017 1675 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr 242/XXVIII/17 Rady Miasta Milanówka z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5, w prowadzonych przez Gminę Milanówek przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego
2017 1676 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XXX/208/2017 Rady Gminy Płońsk z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Płońsk przez inne niż Gmina Płońsk osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 1677 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XXX/209/2017 Rady Gminy Płońsk z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli wspomagających w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Płońsk
2017 1678 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XXIV/142/2016 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2017 1679 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XXIII.102.2017 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 3 lutego 2017r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeczniowie.
2017 1680 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XXIV/181/2017 Rady Gminy Maciejowice z dnia 10 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów naboru, ich wartości oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Maciejowice
2017 1681 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XXIV/182/2017 Rady Gminy Maciejowice z dnia 10 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów i ich wartości na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Maciejowice, oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1682 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XXI/4/17 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 10 stycznia 2017r. w sprawie opłaty za świadczenia usług wykraczających poza realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym „Pod Sosnową Szyszką” prowadzonym przez Gminę Garbatka - Letnisko
2017 1683 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/148/2017 Rady Gminy Sadowne z dnia 10 lutego 2017r. w sprawie określenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Sadowne oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
2017 1684 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/149/2017 Rady Gminy Sadowne z dnia 10 lutego 2017r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Sadowne.
2017 1685 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/146/2017 Rady Gminy Sadowne z dnia 10 lutego 2017r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sadowne
2017 1686 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXII.193.2017 Rady Gminy Kowala z dnia 3 lutego 2017r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/197/2013 Rady Gminy Kowala z dnia 11 września 2013 r. w sprawie opłaty za dodatkową usługę świadczoną w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Kowala.
2017 1687 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XXX/175/16 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego ponad podstawę programową dzieci w wieku do lat 5 w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Iłża
2017 1688 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XXX/212/2017 Rady Gminy Kadzidło z dnia 10 lutego 2017r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2017 1689 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XXX/294/2017 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Jabłonna w gminie Jabłonna
2017 1690 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XXX/296/2017 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami, albo na ich rzecz przez nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych
2017 1691 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/186/2017 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego miasta Żelechów oraz dla części obrębów geodezyjnych: Wola Żelechowska, Huta Żelechowska i Kotłówka w gminie Żelechów
2017 1692 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/192/2017 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żelechów na lata 2017-2021.
2017 1693 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XXIII/179/17 Rady Gminy Dobre z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/172/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie określenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na terenie Gminy Dobre .
2017 1694 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XXIII/180/17 Rady Gminy Dobre z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego .
2017 1695 2017-02-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 10.2017 Wójta Gminy Stromiec z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2016, położonych na obszarze Gminy Stromiec
2017 1696 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXII.192.2017 Rady Gminy Kowala z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu korzystania z siłowni na świeżym powietrzu na terenie gminy Kowala”.
2017 1697 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXI.132.2017 Rady Gminy Rybno z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Rybno za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla uczniów szkół dla których organem prowadzącym jest gmina Rybno .
2017 1698 2017-02-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 335/17 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w regionalnym domu pomocy społecznej na terenie Województwa Mazowieckiego
2017 1699 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr 166/XXIV/2017 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Gąbin.
2017 1700 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr 169/XXIV/2017 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia zasd i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli na terenie Miasta i Gminy Gąbin.
2017 1701 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr 170/XXIV/2017 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz określenia warunków zwolnienia z tej opłaty.
2017 1702 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/191/2017 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą
2017 1703 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/192/2017 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowe Miasto nad Pilicą w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie, dla dzieci do lat 5-ciu.
2017 1704 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/196/2017 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej.
2017 1705 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/197/2017 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVII/110/2007 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 7 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia miejsc i zasad funkcjonowania targowisk miejskich
2017 1706 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/198/2017 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXVI/187/2016 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso od opłat targowych
2017 1707 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr 10.XXXV.2017 Rady Gminy Wiązowna z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geodezyjnym Glinianka
2017 1708 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr 11.XXXV.2017 Rady Gminy Wiązowna z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 142.LXI.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 października 2014 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Kąck
2017 1709 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr 12.XXXV.2017 Rady Gminy Wiązowna z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zniesienia ochrony przyrody z drzewa pomnikowego na terenie Gminy Wiązowna
2017 1710 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr 13.XXXV.2017 Rady Gminy Wiązowna z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach, których organem prowadzącym jest Gmina Wiązowna
2017 1711 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XXI/189/2016 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 20 września 2016 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kozienice”.
2017 1712 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XV/140/2017 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 25 stycznia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Glinojeck na 2017 rok
2017 1713 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XV/144/2017 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w  Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w  Glinojecku.
2017 1714 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XV/145/2017 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w  Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Glinojecku.
2017 1715 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XV/146/2017 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Strzeszewo
2017 1716 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XV/147/2017 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Glinojecku
2017 1717 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XV/148/2017 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w publicznym przedszkolu i punkcie przedszkolnym prowadzonych przez Gminę Glinojeck.
2017 1718 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XV/149/2017 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2017 1719 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XV/150/2017 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 1720 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XV/151/2017 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 1721 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XXX/227/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi na terenie Gminy Jaktorów do kategorii dróg gminnych
2017 1722 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XXX/231/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze
2017 1723 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XXX/232/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze
2017 1724 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XXX.233.2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze
2017 1725 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XXX.234.2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze
2017 1726 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XXX/235/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze
2017 1727 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XXX/236/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze
2017 1728 2017-02-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 3011/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych funkcjonujących na terenie Miasta Płocka w 2017 roku.
2017 1729 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/195/17 Rady Miejskiej w Warce z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół nr 1 w Warce
2017 1730 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr XX/156/2017 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej i administracyjnej jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pokrzywnica
2017 1731 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/158/2016 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sokołów Podlaski na rok 2017
2017 1732 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/168/2016 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokołowie Podlaskim
2017 1733 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/169/2016 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki nad dzieckiem oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia przekraczające wymiar zajęć objętych bezpłatnym nauczaniem i opieką nad dzieckiem w wieku do lat 5 w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sokołów Podlaski
2017 1734 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/153/2017 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Białobrzeski.
2017 1735 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/154/2017 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
2017 1736 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/197/17 Rady Gminy w Skórcu z dnia 13 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego oraz podatku od nieruchomości w formie inkasa oraz zasad wynagrodzenia za inkaso na terenie sołectw Gminy Skórzec
2017 1737 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/257/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa.
2017 1738 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/258/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa.
2017 1739 2017-02-21 Porozumienie Porozumienie nr WAK.031.26.2016 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 4 października 2016 r. w sprawie powierzenia zadania z zakresu zarządzania drogą publiczną powiatową nr 2431W stanowiącą ul. Paderewskiego, ul. Morawicza w Nowym Dworze Mazowieckim, polegającego na budowie zatoki autobusowej w pasie drogi powiatowej.
2017 1740 2017-02-21 Porozumienie Porozumienie nr WAO.031.1.2017 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych
2017 1741 2017-02-21 Porozumienie Porozumienie nr WAO.031.2.2017 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych
2017 1742 2017-02-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2017 Starosty Nowodworskiego z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania Mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Nasielsku na rok 2017
2017 1743 2017-02-21 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Starosty Nowodworskiego z dnia 16 lutego 2017 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2016 roku w powiecie nowodworskim
2017 1744 2017-02-21 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych
2017 1745 2017-02-21 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia „Wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł w okresie od dnia 1  stycznia 2016 r. do dnia 31  grudnia 2016 r.”
2017 1746 2017-02-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 49/2016 Wójta Gminy Szelków z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
2017 1747 2017-02-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 104/2016 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 19 października 2016r. w sprawie zmiany Zarządzenie Nr 102/2016 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 17 października 2016 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2016 Nr XIII/100/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 19 grudnia 2015 roku.
2017 1748 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr XXI/129/2016 Rady Gminy Wiśniew z dnia 20 lipca 2016r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2016 rok.
2017 1749 2017-02-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 129/2016 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 11 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
2017 1750 2017-02-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 132/2016 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 18 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
2017 1751 2017-02-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 101/2016 Wójta Gminy Sabnie z dnia 3 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok
2017 1752 2017-02-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 102/2016 Wójta Gminy Sabnie z dnia 10 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok
2017 1753 2017-02-21 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.50.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 21 października 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2016 roku.
2017 1754 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXII.282.2016 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr XIX.175.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 grudnia 2015 r.
2017 1755 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/216/16 Rady Miasta Kobyłka z dnia 29 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na 2016 rok
2017 1756 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr 40/VII/2016 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 8 grudnia 2016r. Uchwała budżetowa Związku Gmin Regionu Płockiego na rok 2017
2017 1757 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr XXX/151/2016 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastrzębia na rok 2017
2017 1758 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr VII/168/16 Rady Gminy Magnuszew z dnia 19 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa na rok 2017.
2017 1759 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr 192/XXX/2016 Rady Gminy Bodzanów z dnia 29 grudnia 2016r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY BODZANÓW NA ROK 2017
2017 1760 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr 163/XXIII/2016 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok.
2017 1761 2017-02-22 Uchwała Uchwała nr 297/2016 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 19 października 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2016 Nr XIII/77/2015 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 22 grudnia 2015 r.
2017 1762 2017-02-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/105/16 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 24 października 2016r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 r.
2017 1763 2017-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.167.2016 Burmistrza Miasta Marki z dnia 12 października 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2016 rok.
2017 1764 2017-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.170.2016 Burmistrza Miasta Marki z dnia 18 października 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2016 rok.
2017 1765 2017-02-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/239/17 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 30 stycznia 2017r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Błonie, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystankó.
2017 1766 2017-02-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/237/17 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 30 stycznia 2017r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Błonie jest organem prowadzącym.
2017 1767 2017-02-22 Uchwała Uchwała nr XXX/251/17 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 13 lutego 2017r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXVIII/239/17 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Błonie, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2017 1768 2017-02-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/238/17 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 30 stycznia 2017r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Błonie.
2017 1769 2017-02-22 Uchwała Uchwała nr XX/237/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 9 lutego 2017r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Michałowice.
2017 1770 2017-02-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/241/17 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 30 stycznia 2017r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew lub krzewów występujących na terenie Gminy Błonie.
2017 1771 2017-02-22 Uchwała Uchwała nr XIX/216/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 9 lutego 2017r. w sprawie zwrotu wydatków na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznawane pod warunkiem zwrotu
2017 1772 2017-02-22 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 2306/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 grudnia 2016r.
2017 1773 2017-02-22 Uchwała Uchwała nr XX/239/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 9 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Gmina Michałowice jest organem prowadzącym.
2017 1774 2017-02-22 Uchwała Uchwała nr XXX/239/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 6 lutego 2017r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 1775 2017-02-22 Uchwała Uchwała nr XX/240/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 9 lutego 2017r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Michałowice.
2017 1776 2017-02-22 Uchwała Uchwała nr XXX/241/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 6 lutego 2017r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porzadku na terenie GminyJaktorów
2017 1777 2017-02-22 Uchwała Uchwała nr XIX/217/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 9 lutego 2017r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
2017 1778 2017-02-22 Uchwała Uchwała nr 129/XXVI/2016 Rady Gminy Iłów z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr 217/XLI/2002 z dnia 07.10.2002r. w sprawie zaliczenia do dróg gminnych, dróg o znaczeniu lokalnym na terenie Gminy Iłów
2017 1779 2017-02-22 Uchwała Uchwała nr XXX/237/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 6 lutego 2017r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jaktorów nr XIII/85/2015 z dnia 19 października 2015 roku w sprawie nadania nazw drogom.
2017 1780 2017-02-22 Uchwała Uchwała nr XX/150/2017 Rady Gminy Winnica z dnia 9 lutego 2017r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Winnica, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane na rok 2017.
2017 1781 2017-02-22 Uchwała Uchwała nr XXVI/123/2017 z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2017 1782 2017-02-22 Uchwała Uchwała nr XX/152/2017 Rady Gminy Winnica z dnia 9 lutego 2017r. w sprawie ustalenia zasad i trybu dzierżawienia nieruchomości stanowiących drogi wewnętrzne będące własnością Gminy Winnica
2017 1783 2017-02-22 Uchwała Uchwała nr XXVI/128/2017 z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art.42 ust.3 ustawy-Karta Nauczyciela
2017 1784 2017-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/237/17 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 4 stycznia 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Ciemno - Gnojna.
2017 1785 2017-02-22 Uchwała Uchwała nr XIX/219/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 9 lutego 2017r. w przedmiocie wyodrębnienia w budżecie Gminy Długosiodło środków stanowiących fundusz sołecki
2017 1786 2017-02-22 Uchwała Uchwała nr XIX/220/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 9 lutego 2017r. zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/208/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Długosiodło przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie oraz w sprawie trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji
2017 1787 2017-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/203/17 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 15 lutego 2017r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i  trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej.
2017 1788 2017-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 43/2014 Wójta Gminy Karniewo z dnia 31 grudnia 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Karniewo na 2014r.
2017 1789 2017-02-22 Uchwała Uchwała nr XX/153/2017 Rady Gminy Winnica z dnia 9 lutego 2017r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII/137/2016 Rady Gminy Winnica z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości Gminy Winnica
2017 1790 2017-02-22 Uchwała Uchwała nr XX/155/2017 Rady Gminy Winnica z dnia 9 lutego 2017r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów
2017 1791 2017-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/268/2017 Rady Gminy Wieliszew z dnia 13 stycznia 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/349/2013 Rady Gminy Wieliszew z dnia 5 września 2013 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wieliszew
2017 1792 2017-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/269/2017 Rady Gminy Wieliszew z dnia 13 stycznia 2017r. w sprawie zmian w statucie Centrum Usług Wspólnych w Wieliszewie
2017 1793 2017-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/270/2017 Rady Gminy Wieliszew z dnia 13 stycznia 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Skrzeszew gmina Wieliszew (w rejonie ul. Polnej)
2017 1794 2017-02-22 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 886/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 września 2014r.
2017 1795 2017-02-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/168/2016 Rady Gminy Radzanowo z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki Nr ewid. 227/1 w miejscowości Boryszewo Nowe
2017 1796 2017-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/180/2017 Rady Gminy Sońsk z dnia 13 lutego 2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sońsk na rok 2017
2017 1797 2017-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/183/2017 Rady Gminy Sońsk z dnia 13 lutego 2017r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sońsk
2017 1798 2017-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/193/2017 Rady Gminy Sońsk z dnia 13 lutego 2017r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą gminną położoną we wsi Cichawy, gmina Sońsk
2017 1799 2017-02-22 Uchwała Uchwała nr 122/XXV/2016 Rady Gminy Iłów z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2017 1800 2017-02-22 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 1178/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 września 2014r.
2017 1801 2017-02-22 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 20 lutego 2017r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu Ciechanowskiego
2017 1802 2017-02-22 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 20 lutego 2017r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Powiatu Mławskiego
2017 1803 2017-02-22 Uchwała Uchwała nr 228/219/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 14 lutego 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Wykazu Projektów Pozakonkursowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
2017 1804 2017-02-22 Uchwała Uchwała nr 229/219/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 1.19) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
2017 1805 2017-02-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.18.2017.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 lutego 2017 r. Rada Miejska w Żurominie
2017 1806 2017-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 40 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sochaczew
2017 1807 2017-02-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/165/2017 Rady Gminy Stoczek z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/25/2015 Rady Gminy Stoczek z dnia 2 marca 2015r. w sprawie zasad poboru podatków i wynagrodzenia inkasentów
2017 1808 2017-02-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/164/2017 Rady Gminy Stoczek z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/35/2015 Rady Gminy Stoczek z dnia 2 marca 2015r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.
2017 1809 2017-02-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/166/2017 Rady Gminy Stoczek z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 1810 2017-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2017 Wójta Gminy Stoczek z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Samorządowym Domu Pomocy Społecznej w Starych Lipkach, Gmina Stoczek, powiat węgrowski w 2017 roku.
2017 1811 2017-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/296/2017 Rady Gminy Raszyn z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Dawidy Bankowe w Gminie Raszyn – rejon ul. Starzyńskiego i ul. Kwiatów Polnych
2017 1812 2017-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/297/2017 Rady Gminy Raszyn z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Wypędy w Gminie Raszyn – Obszar III
2017 1813 2017-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr KS.120.9.2017 Starosty Szydłowieckiego z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Palcówce Opiekuńczo - Wychowawczej typu rodzinnego w Wysokiej w 2017 roku
2017 1814 2017-02-22 Uchwała Uchwała nr XXVI/202/2017 Rady Gminy Brochów z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności oraz trybu ich pobierania
2017 1815 2017-02-22 Uchwała Uchwała nr 173/XXIV/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Mała Wieś przez inne niż Gmina Mała Wieś osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 1816 2017-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/VII/2017 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2016, położonych na obszarze gminy Konstancin-Jeziorna
2017 1817 2017-02-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/145/2017 Rady Gminy Klwów z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 1818 2017-02-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/154/2017 Rady Gminy Klwów z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie: zaliczenia dróg gminnych do kategorii dróg publicznych przebiegających po terenie Gminy Klwów.
2017 1819 2017-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2017 Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie powiatu wyszkowskiego w 2017 roku.
2017 1820 2017-02-22 Uchwała Uchwała nr 167/XXXV/2017 Rady Gminy Załuski z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w obszarze odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w  zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
2017 1821 2017-02-22 Uchwała Uchwała nr 168/XXXV/2017 Rady Gminy Załuski z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Załuski na lata 2016-2020
2017 1822 2017-02-22 Aneks Aneks nr 1/2017 Starosty Ciechanowskiego z dnia 24 stycznia 2017 r. do Porozumienia zawartego w dniu 25 stycznia 2011 roku pomiędzy: Starostą Ciechanowskim – Panem Sławomirem Morawskim zwanym w dalszej części Aneksu do Porozumienia „POWIERZAJĄCYM”, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Ciechanowskiego – Pani Elżbiety Kwiatkowskiej a Nadleśniczym Nadleśnictwa Ciechanów – Panem Wojciechem Kamińskim zwanym w dalszej części Aneksu do Porozumienia „PRZEJMUJĄCYM”, w sprawie powierzenia na podstawie art. 5 ust. 3 w związku z ust. 1 pkt 2 i 3a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2100 ze zm.) spraw z zakresu nadzoru Starosty nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, w tym wydawania decyzji administracyjnych w pierwszej instancji.
2017 1823 2017-02-22 Aneks Aneks nr 1/2017 Starosty Ciechanowskiego z dnia 24 stycznia 2017 r. do Porozumienia zawartego w dniu 18 stycznia 2010 roku pomiędzy: Starostą Ciechanowskim – Panem Sławomirem Morawskim zwanym w dalszej części Aneksu do Porozumienia Powierzającym przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Ciechanowskiego – Pani Elżbiety Kwiatkowskiej a Nadleśniczym Nadleśnictwa Ciechanów – Panem Wojciechem Kamińskim zwanym w dalszej części Aneksu do Porozumienia Przejmującym, w sprawie powierzenia dokonania oceny udatności upraw leśnych na gruntach rolnych objętych zalesieniem na podstawie art. 14 ust. 8 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2100 ze zm.).
2017 1824 2017-02-22 Aneks Aneks nr 1/2017 Starosty Ciechanowskiego z dnia 24 stycznia 2017 r. do Porozumienia zawartego w dniu 25 stycznia 2011 roku pomiędzy: Starostą Ciechanowskim – Panem Sławomirem Morawskim zwanym w dalszej części Aneksu do Porozumienia „POWIERZAJĄCYM”, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Ciechanowskiego – Pani Elżbiety Kwiatkowskiej a Nadleśniczym Nadleśnictwa Płońsk – Panem Tomaszem Józwiakiem zwanym w dalszej części Aneksu do Porozumienia „PRZEJMUJĄCYM”, w sprawie powierzenia na podstawie art. 5 ust. 3 w związku z ust. 1 pkt 2 i 3a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2100 ze zm.) spraw z zakresu nadzoru Starosty nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, w tym wydawania decyzji administracyjnych w pierwszej instancji.
2017 1825 2017-02-22 Aneks Aneks nr 1/2017 Starosty Ciechanowskiego z dnia 24 stycznia 2017 r. do Porozumienia zawartego w dniu 29 stycznia 2013 roku pomiędzy: Starostą Ciechanowskim – Panem Sławomirem Morawskim zwanym w dalszej części Aneksu do Porozumienia Powierzającym przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Ciechanowskiego – Pani Elżbiety Kwiatkowskiej a Nadleśniczym Nadleśnictwa Płońsk – Panem Tomaszem Józwiakiem zwanym w dalszej części Aneksu do Porozumienia Przejmującym, w sprawie powierzenia dokonania oceny udatności upraw leśnych na gruntach rolnych objętych zalesieniem na podstawie art. 14 ust. 8 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2100 ze zm.).
2017 1826 2017-02-22 Porozumienie Porozumienie nr 4/2017 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego
2017 1827 2017-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2017 Starosty Płońskiego z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Karolinowie dla osób przewlekle somatycznie chorych w 2017r.
2017 1828 2017-02-22 Uchwała Uchwała nr 842/XXX/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jesówka (uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 130/VII/2007 z dnia 14.03.2007 r.)
2017 1829 2017-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 54/2017 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w „Domu nad Stawami” Domu Pomocy Społecznej w Siedlcach.
2017 1830 2017-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 55/2017 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w „Domu pod Kasztanami” Domu Dziecka w Siedlcach.
2017 1831 2017-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 56/2017 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych na terenie Miasta Siedlce przez Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce.
2017 1832 2017-02-22 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 2 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 lutego 2017 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów żyrardowskiego i sochaczewskiego
2017 1833 2017-02-22 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów białobrzeskiego i grójeckiego
2017 1834 2017-02-23 Uchwała Uchwała nr XXII/122/16 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krasnosielc na 2017 r.
2017 1835 2017-02-23 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XXII/162/2016 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 28 grudnia 2016r. na rok 2017
2017 1836 2017-02-23 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XXV/210/2017 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 27 stycznia 2017r. na rok 2017
2017 1837 2017-02-23 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XXXI/285/2016 Rady Miasta Sulejówek z dnia 29 grudnia 2016r.
2017 1838 2017-02-23 Uchwała Uchwała nr XXII/151/2016 Rady Gminy Stoczek z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Stoczek na 2017 rok
2017 1839 2017-02-23 Uchwała Uchwała nr XX.43.2016 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 20 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa Gminy Siemiątkowo na rok 2017
2017 1840 2017-02-23 Uchwała Uchwała nr XVI.124.2016 Rady Gminy Wąsewo z dnia 19 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Wąsewo na rok 2016
2017 1841 2017-02-23 Uchwała Uchwała nr XX/163/2016 Rady Gminy Przasnysz z dnia 25 października 2016r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2016 Nr XIII/100/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 19 grudnia 2015 roku.
2017 1842 2017-02-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/174/2016 Rady Gminy Kadzidło z dnia 18 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2016
2017 1843 2017-02-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 105/2016 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2016 Nr XIII/100/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 19 grudnia 2015 roku.
2017 1844 2017-02-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 208/2016 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2016
2017 1845 2017-02-23 Uchwała Uchwała nr XXXIV/317/2016 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 28 września 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
2017 1846 2017-02-23 Uchwała Uchwała nr XXV/193/2016 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 20 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2016 rok
2017 1847 2017-02-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 165/2016 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 11 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2016
2017 1848 2017-02-23 Uchwała Uchwała nr XXIV/2/16 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 20 października 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
2017 1849 2017-02-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.107.2016 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 13 października 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2016
2017 1850 2017-02-23 Uchwała Uchwała nr XXXVI/163/16 Rady Gminy Kampinos z dnia 24 października 2016r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2016r.
2017 1851 2017-02-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/211/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 września 2016r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2016 Nr XVI / 130 / 2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 roku
2017 1852 2017-02-23 Uchwała Uchwała nr 28/2016 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 24 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2016 rok
2017 1853 2017-02-23 Uchwała Uchwała nr 19/2016 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 3 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2016 rok
2017 1854 2017-02-23 Uchwała Uchwała nr 39/2016 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2016 rok
2017 1855 2017-02-23 Uchwała Uchwała nr XX/140/2016 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 20 października 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Rady Powiatu w Szydłowcu na rok 2016.
2017 1856 2017-02-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/217/2016 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2016 rok
2017 1857 2017-02-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/17 Starosty Mińskiego z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w  Domu Dziecka w Falbogach
2017 1858 2017-02-23 Uchwała Uchwała nr 166.XXX.2017 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 14 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr 157.XXIX.2016 Rady Gminy Płoniawy-Bramura w sprawie zasad odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Płoniawy-Bramura oddziałach przedszkolnych
2017 1859 2017-02-23 Uchwała Uchwała nr 136.XXV.2017 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zmian w  Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipowcu Kościelnym
2017 1860 2017-02-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/1/2017 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowychi do klasy I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jedlińsk, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium.
2017 1861 2017-02-23 Uchwała Uchwała nr XXIV/194/2016 Rady Gminy Brochów z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zasad przyznawania Stypendium Wójta Gminy Brochów za wyniki w nauce i inne osiągnięcia uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brochów
2017 1862 2017-02-23 Uchwała Uchwała nr XXX/162/2017 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Zabrodzie oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 1863 2017-02-23 Uchwała Uchwała nr 282/XL/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ostrołęka oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania
2017 1864 2017-02-23 Uchwała Uchwała nr XXIII.0007.174.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Siennica w 2017 roku”
2017 1865 2017-02-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII/198/17 Rady Gminy w Skórcu z dnia 13 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 1866 2017-02-23 Uchwała Uchwała nr XXII/146/16 Rady Gminy Gniewoszów z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gniewoszów na lata 2016-2020
2017 1867 2017-02-23 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 31 stycznia 2017 r. do Porozumienia zawartego w dniu 03.10.2016r. pomiędzy Powiatem Mławskim a Powiatem Ciechanowskim w sprawie ustalenia zasad prowadzenia punktu katechetycznego Kościoła Wolnych Chrześcijan oraz udziału w kosztach nauczania religii.
2017 1868 2017-02-23 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych
2017 1869 2017-02-24 Uchwała Uchwała nr XXII/107/2016 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
2017 1870 2017-02-24 Uchwała Uchwała nr XXVII N/163/16 Rady Gminy Somianka z dnia 20 października 2016r. w sprawie: zmian do Uchwały budżetowej nr XVII/95/15 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2015 roku
2017 1871 2017-02-24 Uchwała Uchwała nr 215/XX/2016 Rady Powiatu w Płocku z dnia 21 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa Powiatu Płockiego na rok 2017
2017 1872 2017-02-24 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XXVIII.125.2016 Rady Gminy w Promnie z dnia 29 grudnia 2016r. GMINY PROMNA
2017 1873 2017-02-24 Uchwała Uchwała nr XXV/123/2017 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Szelków na rok 2017.
2017 1874 2017-02-24 Uchwała Uchwała nr 186/XXV/2017 Rady Gminy Grudusk z dnia 25 stycznia 2017r. Uchwała Budżetowa na 2017 rok
2017 1875 2017-02-24 Uchwała Uchwała nr 136/XXII/2016 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 30 grudnia 2016r. UCHWAŁA BUDŻETOWA Gminy Nowe Miasto na rok 2017
2017 1876 2017-02-24 Uchwała Uchwała nr 855/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 8 lutego 2017r. w sprawie usunięcia nazwy FRANKA ZUBRZYCKIEGO ulicy położonej we wsi Chylice w gminie Piaseczno i nadania tej ulicy nazwy MARKA GRECHUTY
2017 1877 2017-02-24 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr 138/XVII/2016 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 29 grudnia 2016r.
2017 1878 2017-02-24 Uchwała Uchwała nr 856/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 8 lutego 2017r. w sprawie nadania nazwy PRZYTULNA ulicy położonej we wsi Julianów w gminie Piaseczno
2017 1879 2017-02-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/159/2016 Rady Gminy Stupsk z dnia 28 grudnia 2016r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY STUPSK NA ROK 2017
2017 1880 2017-02-24 Uchwała Uchwała nr 861/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 8 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, przyznania liczby punktów za każde kryterium oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów
2017 1881 2017-02-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/183/2017 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 13 lutego 2017r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Mordy, warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2017 1882 2017-02-24 Uchwała Uchwała nr 862/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 8 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przyznania liczby punktów za każde z  kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2017 1883 2017-02-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/184/2017 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 13 lutego 2017r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Mordy
2017 1884 2017-02-24 Uchwała Uchwała nr 860/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 8 lutego 2017r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2017 1885 2017-02-24 Uchwała Uchwała nr 167/XXIV/2017 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 8 lutego 2017r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2017-2026".
2017 1886 2017-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/214/17 Rady Gminy Korytnica z dnia 17 lutego 2017r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadmi komunalnymi
2017 1887 2017-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/215/17 Rady Gminy Korytnica z dnia 17 lutego 2017r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Korytnica
2017 1888 2017-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/217/17 Rady Gminy Korytnica z dnia 17 lutego 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/56/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 1889 2017-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/218/17 Rady Gminy Korytnica z dnia 17 lutego 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/173/16 Rady Gminy Korytnica z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarownie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów oraz określenie wynagrodzenia za inkaso
2017 1890 2017-02-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII.126.2016 Rady Gminy Rybno z dnia 28 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa Gminy Rybno na rok 2017
2017 1891 2017-02-24 Uchwała Uchwała nr XIX/120/17 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 16 lutego 2017r. o zmianie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej.
2017 1892 2017-02-24 Uchwała Uchwała nr XIX/122/17 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 16 lutego 2017r. o zmianie uchwały w sprawie podziału Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji i utworzenia wyodrębnionej jednostki organizacyjnej - Gminnej Biblioteki Publicznej.
2017 1893 2017-02-24 Uchwała Uchwała nr 187/XXXIII/17 Rady Gminy Słupno z dnia 27 stycznia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2017
2017 1894 2017-02-24 Uchwała Uchwała nr 180/XXXIII/17 Rady Gminy Słupno z dnia 27 stycznia 2017r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Słupno oraz warunków zwolnienia z tych opłat
2017 1895 2017-02-24 Uchwała Uchwała nr 181/XXXIII/17 Rady Gminy Słupno z dnia 27 stycznia 2017r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby inne niż Gmina Słupno
2017 1896 2017-02-24 Uchwała Uchwała nr XXVII.292.2017 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach publicznych prowadzonych przez miasto Pruszków.
2017 1897 2017-02-24 Uchwała Uchwała nr XXI/176/2017 Rady Gminy Sochocin z dnia 20 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do samorządowego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sochocin na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 1898 2017-02-24 Uchwała Uchwała nr XXI/175/2017 Rady Gminy Sochocin z dnia 20 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Sochocin
2017 1899 2017-02-24 Uchwała Uchwała nr 239/17 Rady Gminy Celestynów z dnia 15 lutego 2017r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbami przyznawanych punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Celestynów
2017 1900 2017-02-24 Sprawozdanie Sprawozdanie nr ZK.5511.1.2017 z dnia 30 stycznia 2017r. z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Żyrardowie w 2016 roku
2017 1901 2017-02-24 Uchwała Uchwała nr XXX/132/2017 Rady Gminy Sabnie z dnia 30 stycznia 2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2030
2017 1902 2017-02-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/191/17 Rady Gminy w Skórcu z dnia 30 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przekraczające wymiar zajęć objętych bezpłatnym nauczaniem, wychowaniem i opieką w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Skórzec
2017 1903 2017-02-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/193/17 Rady Gminy w Skórcu z dnia 30 stycznia 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, dla przedszkoli niepublicznych oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne lub osoby fizyczne na terenie Gminy Skórzec, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 1904 2017-02-24 Uchwała Uchwała nr 240/17 Rady Gminy Celestynów z dnia 15 lutego 2017r. w sprawie ustalenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Celestynów wraz z liczbami przyznawanych punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
2017 1905 2017-02-24 Uchwała Uchwała nr XXII/156/2017 Rady Gminy Obryte z dnia 17 lutego 2017r. w sprawie przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrytem
2017 1906 2017-02-24 Uchwała Uchwała nr XXII/158/2017 Rady Gminy Obryte z dnia 17 lutego 2017r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania oraz zasady zwrotu
2017 1907 2017-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/298/2017 Rady Miasta Sulejówek z dnia 26 stycznia 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Sulejówek składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2017 1908 2017-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXI/289/2016 Rady Miasta Sulejówek z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Sulejówek w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Sulejówek”
2017 1909 2017-02-24 Sprawozdanie Sprawozdanie nr SO.5511.2.2017 Starosty Garwolińskiego z dnia 16 stycznia 2017r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za rok 2016
2017 1910 2017-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXI/290/2016 Rady Miasta Sulejówek z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 1911 2017-02-24 Uchwała Uchwała nr XXV/132/2017 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 24 stycznia 2017r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/248/2014 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 22 września 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w prowadzonych przez Gminę Gołymin - Ośrodek przedszkolach publicznych oraz oddziałach przedszkolnych oraz warunków zwolnienia z tych opłat
2017 1912 2017-02-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/125/2016 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 28 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gołymin-Ośrodek
2017 1913 2017-02-24 Uchwała Uchwała nr 184/XXXIII/17 Rady Gminy Słupno z dnia 27 stycznia 2017r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Słupno w sprawie podziału sołectwa Ramutowo
2017 1914 2017-02-24 Uchwała Uchwała nr 186/XXXIII/17 Rady Gminy Słupno z dnia 27 stycznia 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2017 - 2024
2017 1915 2017-02-24 Uchwała Uchwała nr XXV/189/2017 Rady Gminy Jastrząb z dnia 6 lutego 2017r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jastrząb, warunków i zasad korzystania z tych obiektów, oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich.
2017 1916 2017-02-24 Uchwała Uchwała nr XXV/192/2017 Rady Gminy Jastrząb z dnia 6 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnienie kryterium na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Jastrząb.
2017 1917 2017-02-24 Uchwała Uchwała nr XXV/193/2017 Rady Gminy Jastrząb z dnia 6 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnienie kryterium na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Jastrząb.
2017 1918 2017-02-24 Uchwała Uchwała nr XXV/194/2017 Rady Gminy Jastrząb z dnia 6 lutego 2017r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2017 1919 2017-02-24 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2017 Starosty Przysuskiego z dnia 15 lutego 2017r. z działalności komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2016 roku
2017 1920 2017-02-24 Uchwała Uchwała nr XVII/138/2017 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 15 lutego 2017r. zmieniająca Uchwałę Rady Powiatu w Przysusze Nr XXVII/242/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg powiatowych Powiatu Przysuskiego
2017 1921 2017-02-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2017 Starosty Powiatu Garwolińskiego z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej na terenie Powiatu Garwolińskiego w roku 2017
2017 1922 2017-02-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 90/2016 Wójta Gminy Sabnie z dnia 8 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok
2017 1923 2017-02-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 104/2016 Wójta Gminy Sabnie z dnia 26 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok
2017 1924 2017-02-27 Uchwała Uchwała nr XVII/143/2016 Rady Gminy Sochocin z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2016 rok
2017 1925 2017-02-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/118/2016 Rady Gminy Sabnie z dnia 22 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok
2017 1926 2017-02-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/180/2016 Rady Gminy Łyse z dnia 4 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2016
2017 1927 2017-02-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/121/2016 Rady Gminy Sabnie z dnia 21 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok
2017 1928 2017-02-27 Uchwała Uchwała nr 321/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 24 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2016.
2017 1929 2017-02-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/103/2016 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 27 października 2016r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2016
2017 1930 2017-02-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 219/2016 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2017 1931 2017-02-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 175/2016 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2017 1932 2017-02-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 141/2016 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2017 1933 2017-02-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/305/2016 Rady Miasta Legionowo z dnia 26 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2016 r.
2017 1934 2017-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/273/2017 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego korzystania z wychowania przedszkolnego przez dzieci w wieku do lat 5  oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia przekraczające wymiar zajęć objętych bezpłatnym nauczaniem, wychowaniem i opieką w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstwowych prowadzonych przez Gminę Siedlce
2017 1935 2017-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/281/2017 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siedlce
2017 1936 2017-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/282/2017 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 1937 2017-02-27 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Płockiego z dnia 23 lutego 2017 r. o możliwości zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych
2017 1938 2017-02-27 Uchwała Uchwała nr XVII/102/2017 Rady Gminy Pacyna z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym i oddziale przedszkolnym prowadzonych przez Gminę Pacyna
2017 1939 2017-02-27 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 31 stycznia 2017 r. do Porozumienia zawartego w dniu 03.10.2016r. pomiędzy Powiatem Mławskim a Powiatem Działdowskim w sprawie ustalenia zasad prowadzenia punktu katechetycznego Kościoła Wolnych Chrześcijan oraz udziału w kosztach nauczania religii.
2017 1940 2017-02-27 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Ostrołęckiego z dnia 31 stycznia 2017 r. Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU MIASTA OSTROŁĘKI I POWIATU OSTROŁĘCKIEGO W 2016 ROKU
2017 1941 2017-02-27 Uchwała Uchwała nr XXIII.271.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027
2017 1942 2017-02-27 Uchwała Uchwała nr XXIII.275.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
2017 1943 2017-02-27 Uchwała Uchwała nr XXIII.276.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V.28.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowych dla spółek wodnych
2017 1944 2017-02-27 Postanowienie Postanowienie nr 12/2017 Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce wygasłego mandatu radnego Rady Powiatu w Sochaczewie
2017 1945 2017-02-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2017 Starosty Otwockiego z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 5/2017 Starosty Otwockiego z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych kosztów utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Otwockiego w 2017 r.
2017 1946 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr XV.220.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 25 października 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na rok 2016
2017 1947 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/132/2016 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2016 Nr XIII/77/2015 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 22 grudnia 2015 r.
2017 1948 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr XXV/138/2016 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na 2016 rok.
2017 1949 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/191/2016 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 26 października 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XVII/120/2015 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszkowskiego na 2016 r.
2017 1950 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr XXV/175/16 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2016 rok
2017 1951 2017-02-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 167/2016 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 24 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2016
2017 1952 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/125/2017 Rady Gminy Baranów z dnia 15 lutego 2017r. w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, udzielających schronienia osobom bezdomnym.
2017 1953 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/128/2017 Rady Gminy Baranów z dnia 15 lutego 2017r. w sprawie ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Baranów”.
2017 1954 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/129/2017 Rady Gminy Baranów z dnia 15 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do gminnego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Baranów.
2017 1955 2017-02-28 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Burmistrza Gminy i Miasta w Grójcu z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2016 rok, położonych na obszarze Gminy Grójec.
2017 1956 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/284/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2016 rok.
2017 1957 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr 177/2016 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na 2016 r.
2017 1958 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr 178/2016 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 28 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
2017 1959 2017-02-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 167/2016 Wójta Gminy Izabelin z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2016 r.
2017 1960 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr XIX/151/16 Rady Gminy Izabelin z dnia 26 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 Gminy Izabelin
2017 1961 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr 399/XXVII/2017 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pobytu zwanym Dziennym Domem Seniora
2017 1962 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr 403/XXVIII/2017 Rady Miasta Ciechanów z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów przyjęć obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do samorządowych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Ciechanów, wraz z liczbą punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 1963 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr 404/XXVIII/2017 Rady Miasta Ciechanów z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 255/XXI/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie opłaty reklamowej
2017 1964 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr 405/XXVIII/2017 Rady Miasta Ciechanów z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 256/XXI/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie obowiązku składania deklaracji na opłatę reklamową oraz określenia wzoru deklaracji na opłatę reklamową
2017 1965 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr 412/XXVIII/2017 Rady Miasta Ciechanów z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu Bazaru Osiedlowego BLOKI w Ciechanowie przy ul. Sienkiewicza 77 i Targowiska Miejskiego w Ciechanowie przy ul. Płońskiej 28
2017 1966 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr 414/XXVIII/2017 Rady Miasta Ciechanów z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pobytu zwanym Dziennym Domem Seniora
2017 1967 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/169/2017 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1968 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/170/2017 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Solec nad Wisłą
2017 1969 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/171/2017 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Solec nad Wisłą
2017 1970 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/175/2017 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości oddanych w trwały zarząd przez jednostki organizacyjne Gminy Solec nad Wisłą.
2017 1971 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/176/2017 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Solec nad Wisłą w 2017 roku
2017 1972 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/228/2017 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły I stopnia i włączenia jej do Zespołu Szkół im. Fridtjofa Nansena w Piastowie
2017 1973 2017-02-28 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2016 r., położonych na obszarze miasta i gminy Lipsko
2017 1974 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/206/2017 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w uchwale w sprawie czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu specjalnym prowadzonym przez Powiat Węgrowski oraz warunków zwolnienia z tych opłat
2017 1975 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr 86/XXIII/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Żabia Wola przez inne niż Gmina Żabia Wola osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 1976 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr 2/XXIV/2017 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 86/XXIII/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Żabia Wola przez inne niż Gmina Żabia Wola osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2017 1977 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr 3/XXIV/2017 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Żabia Wola przez inne niż Gmina Żabia Wola osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 1978 2017-02-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 3.2017 Starosty Sochaczewskiego z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednego wychowanka w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Giżycach z filią "Mały Domek" w Giżycach w 2017 roku.
2017 1979 2017-02-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 4.2017 Starosty Sochaczewskiego z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie w 2017 roku.
2017 1980 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr 473/2017 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Czarny Las w rejonie ul. Cedrowej w gminie Grodzisk Mazowiecki
2017 1981 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr 475/2017 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu wsi Janinów w Gminie Grodzisk Mazowiecki – obszar IV
2017 1982 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/146/2017 Rady Gminy w Parysowie z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego należnych od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 1983 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/147/2017 Rady Gminy w Parysowie z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Parysów
2017 1984 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/113/2017 Rady Gminy Trojanów z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trojanów
2017 1985 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/114/2017 Rady Gminy Trojanów z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 1986 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/115/2017 Rady Gminy Trojanów z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2017 1987 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/116/2017 Rady Gminy Trojanów z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości wraz z informacją o terminach i miejscu składania deklaracji
2017 1988 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/118/2017 Rady Gminy Trojanów z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie przyznania sołtysom prawa do diety oraz zasad jej wypłacania.
2017 1989 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr XIX.150.2017 Rady Gminy Odrzywół z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zamiaru likwidacji Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Odrzywole – Filia w Myślakowicach
2017 1990 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/175/2017 Rady Gminy Kołbiel z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie: określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę nad dziećmi w wieku do lat 5 w przedszkolu publicznym w Kołbieli oraz oddziałach przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kołbiel.
2017 1991 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr 173/XIX/17 Rady Gminy Stara Biała z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Stara Biała przez inne niż Gmina Stara Biała osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania
2017 1992 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr XXV/136/2017 Rady Gminy Karniewo z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karniewo, wsi Karniewo
2017 1993 2017-02-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.19.2017.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 lutego 2017 r. Rada Miasta Stołecznego Warszawy
2017 1994 2017-02-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Lex-I.4131.23.2017.MS1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 lutego 2017 r. Rada Miasta Kobyłka