Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Grudzień 2017

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2017 11017 2017-12-01 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 16/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łosicach z dnia 30 listopada 2017 r. uchylające rozporządzenia w sprawie zwlaczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu łosickiego
2017 11018 2017-12-01 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 5/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 30 listopada 2017 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie powiatu legionowskiego
2017 11019 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr XXIX/184/2017 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego
2017 11020 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr 613/VII/38/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2017
2017 11021 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr 614/VII/38/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2017-2022
2017 11022 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr 618/VII/38/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 października 2017 r. o zmianie Uchwały Nr 29/VII/5/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych w budynkach wielomieszkaniowych
2017 11023 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr 620/VII/38/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 562/VII/37/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 6 września 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Słomczyn.
2017 11024 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr 621/VII/38/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 561/VII/37/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 6 września 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Piaski.
2017 11025 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr 622/VII/38/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 560/VII/37/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 6 września 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Okrzeszyn.
2017 11026 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr XLV/386/2017 Rady Miasta Sulejówek z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sulejówku
2017 11027 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr XLV/393/2017 Rady Miasta Sulejówek z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2017.
2017 11028 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr XLV/394/2017 Rady Miasta Sulejówek z dnia 26 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy skwerowi na teranie Sulejówek
2017 11029 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXIX/297/2017 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2017 r.
2017 11030 2017-12-01 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Węgrowskiego` z dnia 9 listopada 2017 r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu którego występują: 1)Pan Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski, 2)Pani Halina Ulińska - Wicestarosta Węgrowski, przy kontrasygnacie Pani Anny Pawełas – Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu, którego występują: 1) Pan Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński, 2) Pan Krzysztof Płochocki – Wicestarosta Miński, zwanym dalej „Przyjmującym”
2017 11031 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXV.302.2017 Rady Gminy Prażmów z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 11032 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr 184/LIII/2017 Rady Gminy Sanniki z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie: Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Sanniki na lata 2018-2022.
2017 11033 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr 178/LIII/2017 Rady Gminy Sanniki z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
2017 11034 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr 173/LIII/2017 Rady Gminy Sanniki z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2018
2017 11035 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXIV.298.2017 Rady Gminy Prażmów z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 11036 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/191/2017 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. płk Ludwika Głowackiego w Janowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. płk Ludwika Głowackiego w Janowie
2017 11037 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/192/2017 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. gen. Stanisława Grzmota-Skotnickiego w Młodzieszynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. gen. Stanisława Grzmota-Skotnickiego w Młodzieszynie.
2017 11038 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/193/2017 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. gen. bryg. Franciszka Włada w Kamionie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. gen. bryg. Franciszka Włada w Kamionie.
2017 11039 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXIX/196/2017 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości.
2017 11040 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr 623/VII/38/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 559/VII/37/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 6 września 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Obórki.
2017 11041 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr 624/VII/38/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 558/VII/37/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 6 września 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Kawęczyn.
2017 11042 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr 625/VII/38/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 557/VII/37/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 6 września 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Kępa Oborska.
2017 11043 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr 175/LIII/2017 Rady Gminy Sanniki z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 r.
2017 11044 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr 626/VII/38/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 556/VII/37/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 6 września 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Dębówka.
2017 11045 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr 627/VII/38/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały NR 555/VII/37/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 6 września 2017 w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Czernidła.
2017 11046 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr 176/LIII/2017 Rady Gminy Sanniki z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 r.
2017 11047 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr 628/VII/38/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 554/VII/37/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 6 września 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Ciszyca.
2017 11048 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr 174/LIII/2017 Rady Gminy Sanniki z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie: wprowadzenia opłaty targowej i określenia wysokości stawek opłaty targowej
2017 11049 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr 638/VII/38/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna nr 411/VI/33/2013 z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Konstancin-Jeziorna oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2017 11050 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr 181/LIII/2017 Rady Gminy Sanniki z dnia 27 listopada 2017 r. W przedmiocie zmiany Uchwały numer 112/XXVIII/2016 Rady Gminy Sanniki z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty
2017 11051 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr 183/LIII/2017 Rady Gminy Sanniki z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie: w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Fryderyka Chopina w Sannikach
2017 11052 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr 182/LIII/2017 Rady Gminy Sanniki z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Osmolinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Osmolinie
2017 11053 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr XLII/503/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg publicznych położonych w granicach Miasta Siedlce, których zarządcą jest Prezydent Miasta Siedlce na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
2017 11054 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr XLII/482/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 24 listopada 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIX/535/2009 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zmienioną Uchwałą Nr XLVII/681/2009 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 października 2009 roku oraz Uchwałą Nr XV/323/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 grudnia 2011 roku.
2017 11055 2017-12-01 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 687/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 czerwca 2017 r.
2017 11056 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/106/2017 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Sobienie-Jeziory w 2018 roku.
2017 11057 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/107/2017 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Sobienie-Jeziory na rok 2018
2017 11058 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/108/2017 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Sobienie-Jeziory na rok 2018
2017 11059 2017-12-01 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.76.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2017 roku
2017 11060 2017-12-04 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Piasecznie z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na części obszaru powiatu piaseczyńskiego
2017 11061 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/137/2017 Rady Gminy Chotcza z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lta 2017-2022
2017 11062 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/138/2017 Rady Gminy Chotcza z dnia 30 października 2017 r. w sprawie : zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Chotcza na rok 2017
2017 11063 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/139/2017 Rady Gminy Chotcza z dnia 30 października 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chotcza .
2017 11064 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/140/2017 Rady Gminy Chotcza z dnia 30 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Chotcza i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 11065 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/352/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 października 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/255/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice.
2017 11066 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/220/2017 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu Gminy Naruszewo instrumentem płatniczym
2017 11067 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/224/2017 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Naruszewo.
2017 11068 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/225/2017 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Naruszewo
2017 11069 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/423/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie sprawie zmiany uchwały Nr LX/348/2014 z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie gminy Łomianki
2017 11070 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr 179/XXIX/2017 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na rok 2018
2017 11071 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr 180/XXIX/2017 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2017 11072 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr 183/XXIX/2017 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Nowe Miasto.
2017 11073 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr 184/XXIX/2017 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe Miasto.
2017 11074 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr 185/XXIX/2017 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 11075 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr 188/XXIX/2017 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Nowe Miasto.
2017 11076 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXX/130/17 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
2017 11077 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXX/136/17 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionych, w tym osobom bezdomnym.
2017 11078 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XLV/362/17 Rady Gminy Cegłów z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2018
2017 11079 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr LV/249/17 Rady Gminy Kampinos z dnia 27 listopada 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2017r.
2017 11080 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr IX.365.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027
2017 11081 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr IX.366.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2017 11082 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr IX.367.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 11083 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXX/173/2017 Rady Gminy Domanice z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku.
2017 11084 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXX/186/2017 Rady Gminy Ceranów z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na obszarze Gminy Ceranów na 2018 rok.
2017 11085 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/178/2017 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 31 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Łaskarzewa w 2018 roku oraz zwolnień w tym podatku
2017 11086 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/179/2017 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 31 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018 obowiązujących na terenie Miasta Łaskarzew oraz zwolnień w tym podatku.
2017 11087 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/181/2017 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 31 października 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi dodatkowe, świadczone na targowisku miejskim w Łaskarzewie na 2018 rok
2017 11088 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/182/2017 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 31 października 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi dodatkowe, świadczone na targowisku miejskim w Łaskarzewie na 2018 rok.
2017 11089 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/183/2017 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 31 października 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łaskarzew
2017 11090 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/187/2017 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej w Łaskarzewie na 2018 rok
2017 11091 2017-12-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 161/17 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 11092 2017-12-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 164/17 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 11093 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/330/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 października 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Michałowice-Wieś część II”
2017 11094 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/353/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Granicy, w Gminie Michałowice
2017 11095 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/179/17 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie: powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wyśmierzycach i nadania jej statutu
2017 11096 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/238/17 Rady Gminy Dobre z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego .
2017 11097 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/239/17 Rady Gminy Dobre z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów obliczania podatku leśnego.
2017 11098 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/240/17 Rady Gminy Dobre z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2017 11099 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/241/17 Rady Gminy Dobre z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa i określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości na terenie gminy Dobre.
2017 11100 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/242/17 Rady Gminy Dobre z dnia 28 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Dobre oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2017 11101 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/246/17 Rady Gminy Dobre z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty należności, stanowiących dochód budżetu Gminy Dobre instrumentem płatniczym.
2017 11102 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/492/2017 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2017 - 2022
2017 11103 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/494/2017 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2017 r.
2017 11104 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/495/2017 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie podatków i opłat lokalnych
2017 11105 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/497/2017 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wprowadzenia możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2017 11106 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/501/2017 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2017 11107 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/502/2017 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Legionowo
2017 11108 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/503/2017 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Legionowo, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 11109 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/505/2017 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Programu Stypendialnego Gminy Legionowo.
2017 11110 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/508/2017 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych
2017 11111 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/509/2017 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania
2017 11112 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/168/17 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Czarnia.
2017 11113 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/169/17 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2017 11114 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr 139/XXVII/2017 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2017 11115 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr 140/XXVII/2017 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie w sprawie opłaty targowej
2017 11116 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr 141/XXVII/2017 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody w granicach administracyjnych Gminy Dzierzgowo
2017 11117 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/377/17 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXI/401/14 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 6 października 2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów Burmistrza Tarczyna dla uczniów szczególnie uzdolnionych
2017 11118 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/379/17 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarczyn
2017 11119 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/380/17 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w Gminie Tarczyn
2017 11120 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/381/17 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie w sprawie opłaty targowej
2017 11121 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/382/17 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego w roku podatkowym 2018.
2017 11122 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/383/17 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku podatkowym 2018
2017 11123 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/384/17 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku podatkowym 2018.
2017 11124 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr 174/XXX/17 Rady Gminy Przyłęk z dnia 31 października 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przyłęk
2017 11125 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr 175/XXX/17 Rady Gminy Przyłęk z dnia 31 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
2017 11126 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/110/2017 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Sobienie-Jeziory
2017 11127 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/111/2017 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w punktach przedszkolnych , przedszkolu i szkołach na terenie gminy Sobienie-Jeziory
2017 11128 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/117/2017 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobieniach-Jeziorach
2017 11129 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/33/17 Rady Gminy Czerwin z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2018 rok.
2017 11130 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/34/17 Rady Gminy Czerwin z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2017 11131 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XLI/150/2017 Rady Gminy Trojanów z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2018.
2017 11132 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XLI/151/2017 Rady Gminy Trojanów z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018 obowiązujących na terenie Gminy Trojanów oraz zwolnień, w tym podatku.
2017 11133 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XLI/152/2017 Rady Gminy Trojanów z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018 obowiązujących na terenie Gminy Trojanów.
2017 11134 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XLV/281/2017 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Matki Wincenty Jadwigi Jaroszewskiej w Jurkach w Branżową Szkołę Specjalną I Stopnia w Jurkach w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Matki Wincenty Jadwigi Jaroszewskiej w Jurkach
2017 11135 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XLV/282/2017 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Świętego Franciszka z Asyżu w Nowym Mieście nad Pilicą w Branżową Szkołę Specjalną I Stopnia w Nowym Mieście nad Pilicą w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Świętego Franciszka z Asyżu w Nowym Mieście nad Pilicą
2017 11136 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/173/2017 Rady Gminy Rzewnie z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, przyjmowanej jako podstawa do ustalenia podatku rolnego na rok 2018 na obszarze Gminy Rzewnie
2017 11137 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/174/2017 Rady Gminy Rzewnie z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 roku,przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Rzewnie na 2018 rok
2017 11138 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/175/2017 Rady Gminy Rzewnie z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
2017 11139 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/184/2017 Rady Gminy Rzewnie z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
2017 11140 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/374/17 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jeziorzany dla obszaru ograniczonego ulicą Spacerową, granicą obrębu Jeziorzany oraz ulicą Spokojną, obręb Rembertów
2017 11141 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr LVII/454/2017 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach gminnych w mieście Płońsku
2017 11142 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr LVII/455/2017 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 23 listopada 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XV/21/93 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 28 kwietnia 1993 roku w sprawie nadania nazw ulicom w mieście Płońsku
2017 11143 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr LVII/458/2017 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym
2017 11144 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr LVII/459/2017 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku
2017 11145 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr LVII/461/2017 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Walerego Jędrzejewicza w Płońsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Jana Walerego Jędrzejewicza w Płońsku
2017 11146 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr LVII/462/2017 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Stanisława Wyspiańskiego w Płońsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 im. Stanisława Wyspiańskiego w Płońsku
2017 11147 2017-12-04 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Gminy Opinogóra Górna
2017 11148 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XLV/360/17 Rady Gminy Cegłów z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny 1 kwintala żyta przyjmowanego jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Cegłów w roku 2018
2017 11149 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XLV/361/17 Rady Gminy Cegłów z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku na terenie gminy Cegłów w roku 2018
2017 11150 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XLV/365/17 Rady Gminy Cegłów z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Cegłów
2017 11151 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXV.288.2017 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2018 rok
2017 11152 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXV.289.2017 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie opłaty targowej.
2017 11153 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXV.290.2017 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
2017 11154 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXV.291.2017 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2018 rok
2017 11155 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXV.292.2017 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie inkasa poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 11156 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXV.293.2017 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Wieniawa w 2018 roku.
2017 11157 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXV.294.2017 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Wieniawa na lata 2018-2022
2017 11158 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXV.295.2017 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu w Wieniawie prowadzonym przez Gminę Wieniawa.
2017 11159 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXV.296.2017 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wieniawie z siedzibą w Wieniawie, ul. Szkolna 6  w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową z klasami sportowymi im. Jana Kochanowskiego w Wieniawie ul. Szkolna 6 z oddziałami przedszkolnymi.
2017 11160 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXV.297.2017 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej o strukturze organizacyjnej I-III z oddziałami przedszkolnymi z siedzibą w Sokolnikach Mokrych 65 prowadzonej przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Sokolniki Mokre „VIRIBUS UNITIS” w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową o strukturze organizacyjnej I-III z oddziałami przedszkolnymi z siedzibą w Sokolnikach Mokrych 65 prowadzoną przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Sokolniki Mokre „VIRIBUS UNITIS”
2017 11161 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr 61/XXIX/2017 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 31 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Józefinie im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Józefinie im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
2017 11162 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr 62/XXIX/2017 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 31 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Ojrzanowie im. Stefanii Dziewulskiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Ojrzanowie im. Stefanii Dziewulskiej
2017 11163 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr 63/XXIX/2017 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Skułach im. Marii Kownackiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Skułach im. Marii Kownackiej
2017 11164 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr 64/XXIX/2017 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 31 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Huta Żabiowolska
2017 11165 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIX.220.2017 Rady Gminy Głowaczów z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2017 11166 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIX.221.2017 Rady Gminy Głowaczów z dnia 26 października 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2018 r. oraz zwolnień, w tym podatku
2017 11167 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIX.223.2017 Rady Gminy Głowaczów z dnia 26 października 2017 r. w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej Gminy Głowaczów
2017 11168 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr 183/XXXI/2017 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2018 r.
2017 11169 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr 184/XXXI/2017 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Szczawin Kościelny na rok 2018.
2017 11170 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr 185/XXXI/2017 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018 obowiązujących na terenie Gminy Szczawin Kościelny.
2017 11171 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr 186/XXXI/2017 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie wysokości opłat za wodę pobieraną z urządzeń wodociągowych na terenie Gminy Szczawin Kościelny i opłat za oczyszczanie nieczystości przez gminną oczyszczalnię ścieków na 2018 rok.
2017 11172 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr 188/XXXI/2017 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczawinie Kościelnym.
2017 11173 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XL/204/2017 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2018 r.
2017 11174 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XL/205/2017 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
2017 11175 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XL/206/2017 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad korzystania z placów zabaw, siłowni, boisk sportowych oraz terenów rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Jastrzębia.
2017 11176 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XLI/395/2017 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018 obowiązujących na terenie Gminy Siedlce oraz zwolnień w tym podatku.
2017 11177 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XLI/396/2017 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego na rok 2018.
2017 11178 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XLI/397/2017 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2018 obowiązujących na terenie Gminy Siedlce.
2017 11179 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XLI/400/2017 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Golice
2017 11180 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XL/261/17 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2017 11181 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XL/262/17 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2017 11182 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XL/263/17 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2018 r.
2017 11183 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XL/266/17 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej obowiązujących w mieszkaniowym zasobie gminy Szydłowiec
2017 11184 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XL/267/17 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i  trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej.
2017 11185 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.356.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVII.337.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 października 2017r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok.
2017 11186 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.357.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie: określenia wysokości stawek oraz zwolnień od podatku od środków transportowych na 2018 rok.
2017 11187 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.358.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie: wprowadzenia na terenie gminy Halinów opłaty targowej, określenia wysokości tej opłaty oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa.
2017 11188 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.359.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie: określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2017 11189 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/247/2017 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi na terenie powiatu ostrowskiego i jego parkowanie na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez Starostę Ostrowskiego oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2017 11190 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII.44.2017 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2018 r.
2017 11191 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr 339/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
2017 11192 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr 342/VII/217 Rady Miasta Józefowa z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
2017 11193 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr 343/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018
2017 11194 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr 344/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i określenia wysokości opłaty od posiadania psów na rok 2018
2017 11195 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr 345/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie opłaty targowej na rok 2018
2017 11196 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr 346/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzoru informacji i deklaracji w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym
2017 11197 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr 351/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Miejska w Józefowie
2017 11198 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr 352/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Józefowa na lata 2014 - 2018
2017 11199 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/188/2017 Rady Gminy Borkowice z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2017 11200 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/331/17 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsiach Długowizna i  Grabce Wręckie
2017 11201 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/332/17 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsiach Zbiroża i Pieńki Strzyże
2017 11202 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/333/17 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicom we wsiach Marków Towarzystwo, Czekaj i Lublinów
2017 11203 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr 52/XXXVII/17 Rady Gminy Wiskitki z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego
2017 11204 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr 54/XXXVII/17 Rady Gminy Wiskitki z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty, ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2017 11205 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr 55/XXXVII/17 Rady Gminy Wiskitki z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zwolnienia w części z  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 11206 2017-12-05 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr 324/XXV/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 24 listopada 2016 r. na rok 2017
2017 11207 2017-12-05 Porozumienie Porozumienie nr 4/2017 Starosty Grójeckiego z dnia 11 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia i zasad finansowania kształcenia klas uczniów wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w  Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze
2017 11208 2017-12-05 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Grójeckiego; Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 23 października 2017 r. do Porozumienia Nr 25/2017 z dnia 02.02.2017 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego
2017 11209 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/228/2017 Rady Gminy Suchożebry z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Suchożebry
2017 11210 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/229/2017 Rady Gminy Suchożebry z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2018
2017 11211 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/230/2017 Rady Gminy Suchożebry z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018 obowiązujących na terenie Gminy Suchożebry oraz zwolnień w tym podatku.
2017 11212 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/231/2017 Rady Gminy Suchożebry z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2018 obowiązujących na terenie Gminy Suchożebry oraz zwolnień w tym podatku.
2017 11213 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/236/2017 Rady Gminy Suchożebry z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017.
2017 11214 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr 224/XXXIV/2017 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2017 11215 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr 226/XXXIV/2017 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Miasta i Gminy Gąbin działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2017 11216 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr 235/XXXIV/2017 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie utworzenia Żłobka Samorządowego w Nowym Grabiu i nadania statutu.
2017 11217 2017-12-05 Porozumienie Porozumienie nr RU/575/2017 Starosty Płockiego; Starosty Płońskiego w sprawie dofinansowania ze środków własnych Powiatu Płońskiego uczestnictwa jednej osoby niepełnosprawnej będącej mieszkańcem powiatu płońskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie.
2017 11218 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIX.138.17 Rady Gminy Pniewy z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok.
2017 11219 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIX.139.17 Rady Gminy Pniewy z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2018 rok
2017 11220 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIX.140.17 Rady Gminy Pniewy z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2017 11221 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIX.141.17 Rady Gminy Pniewy z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie:określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2017 11222 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/196/2017 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ojrzeniu
2017 11223 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/197/2017 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu "Senior+" w Ojrzeniu.
2017 11224 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/198/2017 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Młocku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopniciek w Młocku.
2017 11225 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/199/2017 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Ojrzeniu w ośmioletnią Szkołe Podstawową w Ojrzeniu.
2017 11226 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/200/2017 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Kraszewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Wacława Kozińskiego w Kraszewie
2017 11227 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/201/2017 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2017 11228 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/202/2017 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 11229 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr 255/XXIX/2017 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Radomskiego na 2018 rok.
2017 11230 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/361/17 Rady Gminy Stare Babice z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Stare Babice na 2017 rok
2017 11231 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/362/17 Rady Gminy Stare Babice z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2017 11232 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/363/17 Rady Gminy Stare Babice z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego
2017 11233 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/372/17 Rady Gminy Stare Babice z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stare Babice
2017 11234 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XLI/230/2017 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wysokości opłat na rok 2018 za usunięcie z drogi i przechowywanie pojazdu na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na obszarze powiatu płońskiego.
2017 11235 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/222/2017 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/24/2015 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie inkasa opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 11236 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/221/2017 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/26/2015 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2017 11237 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/215/2017 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie czasu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Żyrardowskiego w 2018 roku
2017 11238 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/258/2017 Rady Gminy Płońsk z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 11239 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/259/2017 Rady Gminy Płońsk z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 11240 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/260/2017 Rady Gminy Płońsk z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2017 11241 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/261/2017 Rady Gminy Płońsk z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2017 11242 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/373/17 Rady Gminy Stare Babice z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty
2017 11243 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XLVIII/100/2017 Rady Gminy Nieporęt z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Nieporęt w roku 2018
2017 11244 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XLVIII/101/2017 Rady Gminy Nieporęt z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości
2017 11245 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XLVIII/102/2017 Rady Gminy Nieporęt z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2017 11246 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XLVIII/103/2017 Rady Gminy Nieporęt z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy „Agawy drodze wewnętrznej, położonej we wsi i gminie Nieporęt stanowiącej działki ewid. o nr nr 515/4 i 515/10
2017 11247 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XLVI.217.2017 Rady Gminy Rząśnik z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy
2017 11248 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XLVI.220.2017 Rady Gminy Rząśnik z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Rząśnik w 2018 roku.
2017 11249 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/218/2017 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Naruszewo
2017 11250 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/219/2017 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2017 11251 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XLII/249/17 Rady Miejskiej w Warce z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warce
2017 11252 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XLII/253/17 Rady Miejskiej w Warce z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Ostrołęce w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Stefana Czarnieckiego w Ostrołęce
2017 11253 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XLII/254/17 Rady Miejskiej w Warce z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Powstania Styczniowego 1863 r. w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Bohaterów Powstania Styczniowego 1863 r. w Nowej Wsi
2017 11254 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XLII/255/17 Rady Miejskiej w Warce z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego we Wrociszewie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego we Wrociszewie
2017 11255 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XLII/256/17 Rady Miejskiej w Warce z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Michałowie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Michałowie
2017 11256 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XLII/257/17 Rady Miejskiej w Warce z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Zygmunta Nowickiego w Konarach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Zygmunta Nowickiego w Konarach
2017 11257 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XLII/258/17 Rady Miejskiej w Warce z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kazimierza Pułaskiego w Warce w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kazimierza Pułaskiego w Warce
2017 11258 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XLII/259/17 Rady Miejskiej w Warce z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół nr 1 w Warce w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Piotra Wysockiego w Warce
2017 11259 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XLIX/356/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Żyrardowa
2017 11260 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XLII/327/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
2017 11261 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XLII/328/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Nasielsk w 2018 r.
2017 11262 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XLII/329/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 11263 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XLII/332/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty i rozkładania na raty oraz niedochodzenia należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających gminie Nasielsk lub jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej.
2017 11264 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XLII/333/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na niektóre świadczenia z pomocy społecznej realizowane w zakresie zadań własnych gminy -pomoc rzeczowa, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe, zasiłki celowe przyznawane pod warunkiem zwrotu
2017 11265 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XLII/334/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, w tym w schroniskach dla osób bezdomnych.
2017 11266 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XLII/335/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za uczestnictwo w zajęciach organizowanych w Klubie Senior + w Nasielsku, ul. Warszawska 52.
2017 11267 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XLII/331/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2017r.
2017 11268 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XLII/336/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2017 11269 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr 71/XXX/2017 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Żabia Wola przez inne niż Gmina Żabia Wola osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 11270 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr 76/XXX/2017 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia zwolnień z podatku od nieruchomości
2017 11271 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr 77/XXX/2017 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 11272 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr 78/XXX/2017 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2017 11273 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr 79/XXX/2017 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 67/XXIII/2012 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Żabia Wola oraz wysokości stawki opłaty
2017 11274 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr 80/XXX/2017 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1 /XXIV/2013 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik, wykorzystywany w celu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2017 11275 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr 81/XXX/2017 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 113/XIII/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 października 2015 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe wykorzystywanych jedynie przez część roku
2017 11276 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXI.181.2017 Rady Gminy Słubice z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Słubice
2017 11277 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXI.182.2017 Rady Gminy Słubice z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na terenie gminy Słubice na 2018 rok.
2017 11278 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXI.183.2017 Rady Gminy Słubice z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na terenie gminy Słubice.
2017 11279 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXI.184.2017 Rady Gminy Słubice z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od tego podatku .
2017 11280 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXI.185.2017 Rady Gminy Słubice z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie opłaty targowej.
2017 11281 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXI.186.2017 Rady Gminy Słubice z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2017 11282 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXI.190.2017 Rady Gminy Słubice z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/86/2008 Rady Gminy Słubice z dnia 18 kwietnia 2008 roku, w sprawie utworzenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.
2017 11283 2017-12-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 4 grudnia 2017 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miasta Legionowo przeprowadzonych w dniu 3 grudnia 2017 r.
2017 11284 2017-12-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 4 grudnia 2017 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Piastowie przeprowadzonych w dniu 3 grudnia 2017 r.
2017 11285 2017-12-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 4 grudnia 2017 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Strachówka przeprowadzonych w dniu 3 grudnia 2017 r.
2017 11286 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XLII/340/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych oraz zasad udzelenia bonifikaty przy sprzedaży tych lokali w budynkach stanowiących współwłasność Gminy Nasielsk na rzecz dotychczasowych najemców
2017 11287 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/256/2017 Rady Gminy Łyse z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2017
2017 11288 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/239/2017 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2017
2017 11289 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/212/2017 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2017 Nr XXV/148/2016 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2016 r.
2017 11290 2017-12-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.193.2017 Burmistrza Miasta Marki z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2017 rok.
2017 11291 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr 269.XLIV.2017 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok
2017 11292 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/167/2017 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
2017 11293 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/159/2017 Rady Gminy Joniec z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2017 11294 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/160/2017 Rady Gminy Joniec z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 11295 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/161/2017 Rady Gminy Joniec z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku
2017 11296 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/169/2017 Rady Gminy Joniec z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2017 11297 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr SR.XXXV.0007.318.2017 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Chabrowa” w miejscowości Choszczówka Stojecka, gmina Dębe Wielkie
2017 11298 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr OS.XXXVI.0007.322.2017 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji oświatowej w listopadzie 2017 roku dla niepublicznych przedszkoli oraz osób prowadzących wychowanie przedszkolne w niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego na obszarze Gminy Dębe Wielkie
2017 11299 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr FK.XXXVI.0007.323.2017 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2017 11300 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr FK.XXXVI.0007.324.2017 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniający uchwałę w  sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2017 11301 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr OS.XXXXVI.0007.325.2017 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
2017 11302 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr SR.XXXVI.0007.330.2017 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Podleśna” w miejscowości Kąty Goździejewskie Pierwsze, gmina Dębe Wielkie
2017 11303 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr LIII/355/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie niedochodzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Łochów lub jej jednostkom organizacyjnym, których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100 złotych
2017 11304 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr LIII/360/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Łochów instrumentem płatniczym
2017 11305 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr LIII/363/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Publicznego Gimnazjum w Łochowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 w Łochowie
2017 11306 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr LIII/368/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi publicznej gminnej dotychczasowej kategorii poprzez jej wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej
2017 11307 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XLI/330/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym funkcjonującym na terenie Miasta i Gminy Drobin oraz wysokości opłaty za wyżywienie
2017 11308 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XLI/331/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drobinie w Branżową Szkołę I Stopnia wchodzącą w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drobinie
2017 11309 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XLI/332/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Drobinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Drobinie
2017 11310 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XLI/333/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Łęgu Probostwie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Łęgu Probostwie
2017 11311 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XLI/334/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej w Cieszewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej w Cieszewie
2017 11312 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XLI/335/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. prof. arch. Stanisława Marzyńskiego w Rogotwórsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. prof. arch. Stanisława Marzyńskiego w Rogotwórsku
2017 11313 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXII/123/2017 Rady Gminy Pacyna z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Pacyna oraz zwolnień w tym podatku
2017 11314 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXII/124/2017 Rady Gminy Pacyna z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa ustalenia podatku rolnego na rok 2018
2017 11315 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXII/125/2017 Rady Gminy Pacyna z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Pacyna
2017 11316 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr Nr XXXX/290/2017 Rady Gminy Sońsk z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sońsk na 2017r.
2017 11317 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XLII/310/2017 Rady Gminy Sońsk z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sońsk na rok 2017
2017 11318 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XLII/311/2017 Rady Gminy Sońsk z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2017 11319 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XLII/312/2017 Rady Gminy Sońsk z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sońsk
2017 11320 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXV.111.2017 Rady Gminy Goszczyn z dnia 20 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Publicznych w Goszczynie w którego skład wchodzą sześcioletnia szkoła podstawowa i gimnazjum w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Goszczynie
2017 11321 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXV.112.2017 Rady Gminy Goszczyn z dnia 20 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Sielcu w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Sielcu
2017 11322 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXV.113.2017 Rady Gminy Goszczyn z dnia 20 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Bądkowie o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I-III w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Władysława Broniewskiego w Bądkowie o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I-III
2017 11323 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXV.114.2017 Rady Gminy Goszczyn z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII.79.2016 Rady Gminy Goszczyn z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych przez Urząd Gminy Goszczyn
2017 11324 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVI.118.2017 Rady Gminy Goszczyn z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 11325 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XLII/259/2017 Rady Gminy Wierzbica z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2018 dla ustalenia podatku rolnego.
2017 11326 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XLII/260/2017 Rady Gminy Wierzbica z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2017 11327 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XLII/261/2017 Rady Gminy Wierzbica z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
2017 11328 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr VIII/66/17 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę dla obliczenia podatku rolnego na 2018 r. na terenie Gminy Chlewiska.
2017 11329 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr VIII/67/17 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz stosowania zwolnień na 2018 rok
2017 11330 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr VIII/68/17 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 r.
2017 11331 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr LII/217/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok.
2017 11332 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr LII/218/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2018 rok.
2017 11333 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr LII/219/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie opłaty targowej na 2018 r.
2017 11334 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr LII/220/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na 2018 rok.
2017 11335 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr LII/221/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok.
2017 11336 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr LII/230/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia cen i stawek dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, które obowiązywać będą na terenie Gminy i Miasta Mogielnica w okresie od 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
2017 11337 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XLI/205/2017 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie utworzenia Dziennego Domu "Senior+"
2017 11338 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/150/2017 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 11339 2017-12-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 150/2017 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2017 rok
2017 11340 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/151/2017 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 11341 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/179/2017 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 11342 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/152/2017 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018
2017 11343 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XLII/283/2017 Rady Gminy Zakroczym z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/196/2016 Rady Gminy Zakroczym z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
2017 11344 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/153/2017 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i  leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2017 11345 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/222/2017 Rady Gminy Radzanowo z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie poboru od osób fizycznych podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczeniu inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 11346 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/180/2017 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty i opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2017 11347 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr 174/XXX/2017 Rady Gminy Bielsk z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2018.
2017 11348 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/223/2017 Rady Gminy Radzanowo z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2018.
2017 11349 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr 175/XXX/2017 Rady Gminy Bielsk z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018 obowiązujących na terenie Gminy Bielsk oraz zwolnień w tym podatku.
2017 11350 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr 177/XXX/2017 Rady Gminy Bielsk z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie opłaty targowej.
2017 11351 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/224/2017 Rady Gminy Radzanowo z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018
2017 11352 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/225/2017 Rady Gminy Radzanowo z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
2017 11353 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XLII/284/2017 Rady Gminy Zakroczym z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2017 rok
2017 11354 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/181/2017 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe
2017 11355 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/292/2017 Rady Gminy Zakroczym z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu gminy Zakroczym
2017 11356 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/314/2017 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2017 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Zakroczym
2017 11357 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/230/2017 Rady Gminy Radzanowo z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały XXVI/162/2016 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30.11.2016 r.
2017 11358 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/182/2017 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie terminu, częstotliwości oraz trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Różan
2017 11359 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/183/2017 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2017 11360 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr 265.XLIV.2017 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów za usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym
2017 11361 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/173/2017 Rady Gminy Karniewo z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Karniewo
2017 11362 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XLII/234/17 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 26 października 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Iłży w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Iłży
2017 11363 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XLVII/385/17 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2017 11364 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/209/2017 Rady Gminy Obryte z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego
2017 11365 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/210/2017 Rady Gminy Obryte z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość, warunki przyznawania, obliczania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz dodatku mieszkaniowego, wiejskiego i nagród
2017 11366 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XLII/235/17 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 26 października 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. II Brygady AL. „Świt” w Jasieńcu Iłżeckim w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. II Brygady AL. „Świt” w Jasieńcu Iłżeckim
2017 11367 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/174/2017 Rady Gminy Karniewo z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Karniewo w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 11368 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XLII/236/17 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 26 października 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Dąbka „Bukowego” w Błazinach Dolnych w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Władysława Dąbka „Bukowego” w Błazinach Dolnych
2017 11369 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/167/17 Rady Gminy Rusinów z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Rusinów w 2018 roku.
2017 11370 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XLII/237/17 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 26 października 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Pakosławiu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Pakosławiu
2017 11371 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/168/17 Rady Gminy Rusinów z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy Rusinów w 2018 roku.
2017 11372 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XLII/238/17 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 26 października 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Seredzicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Seredzicach
2017 11373 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/169/17 Rady Gminy Rusinów z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na 2018 rok.
2017 11374 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/170/17 Rady Gminy Rusinów z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Rusinowie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Jana Kochanowskiego w Rusinowie z oddziałami gimnazjalnymi i oddziałami przedszkolnymi.
2017 11375 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/171/17 Rady Gminy Rusinów z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Rusinów.
2017 11376 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr 323/17 Rady Gminy Celestynów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustanowienia tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Celestynów” oraz przyjęcia Regulaminu nadawania tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Celestynów”.
2017 11377 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr 218/XXXV/2017 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 24 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr 160/XXIV/2016 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2017
2017 11378 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/245/17 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, ustalenie wysokości dziennej stawki opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 11379 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr 221/XXXV/2017 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Legionowie
2017 11380 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/246/17 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie wyznaczenia targowisk do prowadzenia działalności handlowej, usługowej i gastronomicznej na terenie miasta Iłża oraz uchwalenia zasad korzystania z targowisk
2017 11381 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/244/17 Rady Gminy Wodynie z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Wodynie
2017 11382 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/245/17 Rady Gminy Wodynie z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie określenia zasad konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji i podmiotów
2017 11383 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/247/17 Rady Gminy Wodynie z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2018 r.
2017 11384 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXX.232.2017 Rady Gminy Stromiec z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2018r. w obszarze Gminy Stromiec
2017 11385 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/248/17 Rady Gminy Wodynie z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok oraz zwolnień w tym podatku
2017 11386 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/249/17 Rady Gminy Wodynie z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia stawek podatku od środków transportowych na 2018 r. oraz zwolnień w tym podatku
2017 11387 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/250/17 Rady Gminy Wodynie z dnia 21 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2017 11388 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/295/2017 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Białobrzegi na lata 2018 – 2022.
2017 11389 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/296/2017 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Białobrzegi.
2017 11390 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/298/2017 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Białobrzegi z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.
2017 11391 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr L/288/2017 Rady Miasta Garwolina z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia programu „3+ Liczna Rodzina”
2017 11392 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr L/290/2017 Rady Miasta Garwolina z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zaliczenia ulicy Jana Piesiewicza ps. „Czarny” do kategorii dróg gminnych
2017 11393 2017-12-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.329.2017.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 listopada 2017 r. Rada Miejska w Łomiankach
2017 11394 2017-12-06 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Warszawie z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na części obszaru m.st. Warszawy
2017 11395 2017-12-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 105/2017 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 172/XVII/16 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 11396 2017-12-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 114/2017 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 172/XVII/16 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 11397 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr 224/XXIII/17 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 172/XVII/16 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 11398 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr 225/XXIII/17 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia miesięcznych stawek czynszu za najem lokali użytkowych
2017 11399 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr 230/XXIII/17 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustanowienia tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Czernice Borowe” i uchwalenia Regulaminu jego nadawania
2017 11400 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr 231/XXIII/17 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2017 11401 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr 232/XXIII/17 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 11402 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/193/2017 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednego mieszkańca
2017 11403 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/194/2017 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku na 2018 r.
2017 11404 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/195/2017 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok.
2017 11405 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/196/2017 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Poświętne oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2017 11406 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/197/2017 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
2017 11407 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/234/2017 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, dla celów wymiaru podatku leśnego na obszarze Miasta i Gminy Mordy na 2018 rok
2017 11408 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/235/2017 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do podstawy obliczenia podatku rolnego na obszarze Miasta i Gminy Mordy na 2018 rok
2017 11409 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/236/2017 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od tego podatku na 2018 rok
2017 11410 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/237/2017 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2018
2017 11411 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/238/2017 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia jej stawek i wyznaczenia inkasenta na 2018 rok
2017 11412 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/241/2017 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Radzikowie Wielkim w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Ks. Kan. Kazimierza Dymitrowicza w Radzikowie Wielkim
2017 11413 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/242/2017 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Waleriana Łukasińskiego w Mordach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Waleriana Łukasińskiego w Mordach
2017 11414 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/149/2017 Rady Gminy Radzanów z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 11415 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/281/17 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2017 11416 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/282/17 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 11417 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/283/17 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/154/12 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji
2017 11418 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXV.147.2017 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2018 r.
2017 11419 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr L/400/2017 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2017
2017 11420 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr L/402/2017 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2018 rok
2017 11421 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr L/403/2017 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzanie danych do Rejestru Należności Publicznoprawnych w zakresie należności pieniężnych, podlegających egzekucji administracyjnej
2017 11422 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XLI/282/17 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2018 na obszarze Miasta i Gminy Łosice
2017 11423 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XLI/283/17 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku
2017 11424 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XLI/284/17 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na rok 2018 oraz zwolnień w tym podatku
2017 11425 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/189/2017 Rady Gminy Pionki z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Pionki instrumentem płatniczym
2017 11426 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/190/2017 Rady Gminy Pionki z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2017 11427 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/192/2017 Rady Gminy Pionki z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2017 11428 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr 70/XXIX/2017 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmiany statutu Gminy Żabia Wola
2017 11429 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XL.170.2017 Rady Gminy w Promnie z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
2017 11430 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XL.171.2017 Rady Gminy w Promnie z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Promna na rok 2018.
2017 11431 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr 176/XXX/2017 Rady Gminy Bielsk z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018 obowiązujących na terenie Gminy Bielsk oraz zwolnień, w tym podatku.
2017 11432 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XLVII/418/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie nadania nowego brzmienia statutowi Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie
2017 11433 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XLVII/420/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej obejmujące usługi, pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu
2017 11434 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XLVII/427/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 listopada 2017 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2017 11435 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XLVII/431/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 listopada 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2017
2017 11436 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/248/2017 Rady Gminy Jastrząb z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podaktu rolnego na obszarze Gminy Jastrząb na 2018 r.
2017 11437 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/279/2017 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/273/2017 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie okrelenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 11438 2017-12-07 Aneks Aneks nr 22 Burmistrza Miasta Sulejówek z dnia 18 października 2017 r. do porozumienia z dnia 21 kwietnia 2011
2017 11439 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/184/17 Rady Gminy w Regiminie z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną do celów wymiarowych podatku rolnego na rok 2018
2017 11440 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXV/133/2017 Rady Gminy Młynarze z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018, na obszarze gminy Młynarze
2017 11441 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/45/17 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 26 października 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody Gminy Garbatka - Letnisko instrumentem płatniczym
2017 11442 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/169/2017 Rady Gminy Domanice z dnia 25 października 2017 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Domanicach
2017 11443 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XL/213/2017 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, udzielających schronienia osobom bezdomnym.
2017 11444 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XL/215/ 2017 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na 2017 rok.
2017 11445 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXX/171/17 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Krasnosielc
2017 11446 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXX/172/17 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2018 na obszarze gminy Krasnosielc
2017 11447 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/229/2017 Rady Gminy w Liwie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie: uchwalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Liw oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2017 11448 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/223/2017 Rady Gminy w Liwie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2018.
2017 11449 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/224/2017 Rady Gminy w Liwie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018 obowiązujących na terenie Gminy Liw oraz zwolnień, w tym podatku
2017 11450 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/225/2017 Rady Gminy w Liwie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018.
2017 11451 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/205/2017 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia na 2018 rok.
2017 11452 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/207/2017 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mławskiego na 2018 rok
2017 11453 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/219/2017 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2017
2017 11454 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XL/235/2017 Rady Gminy Leszno z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Łubiec i Kępiaste w Gminie Leszno – etap I
2017 11455 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XL/239/2017 Rady Gminy Leszno z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i tryb ich pobierania
2017 11456 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XL/240/2017 Rady Gminy Leszno z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu parkingu działającego w systemie „Parkuj i Jedź” we wsi Zaborów
2017 11457 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/200/17 Rady Gminy w Troszynie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Troszyn.
2017 11458 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/201/17 Rady Gminy w Troszynie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy Troszyn
2017 11459 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/202/17 Rady Gminy w Troszynie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 11460 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/203/17 Rady Gminy w Troszynie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
2017 11461 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIV.202.2017 Rady Gminy Odrzywół z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie podziału Gminy Odrzywół na stałe obwody głosowania
2017 11462 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIV.199.2017 Rady Gminy Odrzywół z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Odrzywół oraz zwolnień z podatku od środków transportowych
2017 11463 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIV.198.2017 Rady Gminy Odrzywół z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny 1 m3 drewna stanowiącą podstawę do obliczania podatku leśnego
2017 11464 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIV.197.2017 Rady Gminy Odrzywół z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny 1 q żyta stanowiącą podstawę do obliczania podatku rolnego
2017 11465 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIV.196.2017 Rady Gminy Odrzywół z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku od nieruchomości
2017 11466 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVII.194.2017 Rady Gminy Wąsewo z dnia 22 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wąsewo
2017 11467 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVII.195.2017 Rady Gminy Wąsewo z dnia 22 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pobytu ,,Senior-WIGOR” w Wąsewie
2017 11468 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVII.196.2017 Rady Gminy Wąsewo z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku
2017 11469 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVII.197.2017 Rady Gminy Wąsewo z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2018 rok
2017 11470 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVII.200.2017 Rady Gminy Wąsewo z dnia 22 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Wąsewo na rok 2017
2017 11471 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr NR XLIV/219/2017 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Samorządowych w Pawłowicach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Pawłowicach
2017 11472 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr NR XLIV/220/2017 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Samorządowych w Solcu nad Wisłą w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Solcu nad Wisłą
2017 11473 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr NR XLIV/221/2017 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla kadry kierowniczej, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli: pedagogów, logopedów, doradztwa zawodowego oraz prowadzących zajęcia rewalidacyjne
2017 11474 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/223/2017 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2018.
2017 11475 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/224/2017 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów wymiaru podatku leśnego na rok 2018.
2017 11476 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/225/2017 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Solec nad Wisłą.
2017 11477 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/226/2017 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Solec nad Wisłą.
2017 11478 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/227/2017 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty prolongacyjnej
2017 11479 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/230/2017 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości prowizji za inkaso
2017 11480 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr 339/LXIX/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 marca 2006 r. Nr 216/XXXVIII/06 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania, odpłatności i zwolnienia od opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
2017 11481 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr 340/LXIX/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna
2017 11482 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr 341/LXIX/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
2017 11483 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr 342/LXIX/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu oraz zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu
2017 11484 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr 343/LXIX/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2017 11485 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr 344/LXIX/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie.
2017 11486 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr 345/LXIX/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 94/XIX/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 września 2015 r. w  sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Gostynina
2017 11487 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr 350/LXIX/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2017 11488 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr 518/XXXVIII/2017 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 listopada 2017 r. Uchwała budżetowa na rok 2018
2017 11489 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr 521/XXXVIII/2017 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do naliczenia podatku rolnego
2017 11490 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr 522/XXXVIII/2017 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 419/XXIX/2017 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechanów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r.
2017 11491 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr 529/XXXVIII/2017 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów artystycznych dla uczniów oraz określenia ich wysokości.
2017 11492 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr 540/XXXVIII/2017 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków przyjętego Uchwałą Nr 423/XXXVII/2006 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 stycznia 2006 r.
2017 11493 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXX/203/2017 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie trasy NAPOWIETRZNEJ LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ WN 110 KV SOCHACZEW - ŁOWICZ 1
2017 11494 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXX/217/2017 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Kozłowie Biskupim w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w Kozłowie Biskupim
2017 11495 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXX/216/2017 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Kozłowie Szlacheckim w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Bohaterów Bitwy nad Bzurą w Kozłowie Szlacheckim
2017 11496 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXX/214/2017 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Kurdwanowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. ks. Jana Twardowskiego w Kurdwanowie
2017 11497 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXX/208/2017 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia górnych stawek ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych określonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowej Suchej.
2017 11498 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXX/215/2017 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Nowej Suchej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jakuba Kopacza w Nowej Suchej
2017 11499 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXX/204/2017 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2018.
2017 11500 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXX/205/2017 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w roku 2018.
2017 11501 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXX/206/2017 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2018.
2017 11502 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/287/2017 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wyszkowskiego w roku 2018.
2017 11503 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/302/2017 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXII/214/2016 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszkowskiego na 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXII/214/2016 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszkowskiego na 2017 r.
2017 11504 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXV.166.2017 Rady Gminy Błędów z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości od roku 2018
2017 11505 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/277/17 Rady Gminy Korytnica z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku
2017 11506 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/278/17 Rady Gminy Korytnica z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/173/16 Rady Gminy Korytnica z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso
2017 11507 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/279/17 Rady Gminy Korytnica z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/56/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 11508 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr 297/XL/2017 Rady Gminy Mochowo z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2018
2017 11509 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr 298/XL/2017 Rady Gminy Mochowo z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna do celów wymiaru podatku leśnego na rok 2018
2017 11510 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr 299/XL/2017 Rady Gminy Mochowo z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
2017 11511 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr 300/XL/2017 Rady Gminy Mochowo z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018
2017 11512 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr 308/XL/2017 Rady Gminy Mochowo z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2017 11513 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/182/2017 Rady Gminy w Parysowie z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2018 r.
2017 11514 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/183/2017 Rady Gminy w Parysowie z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy w 2018 r.
2017 11515 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/184/2017 Rady Gminy w Parysowie z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2018 r. obowiązujących na terenie Gminy Parysów
2017 11516 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/185/2017 Rady Gminy w Parysowie z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018 obowiązujących na terenie Gminy Parysów
2017 11517 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/188/2017 Rady Gminy w Parysowie z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/140/2016 Rady Gminy w Parysowie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu prowadzonym przez gminę Parysów
2017 11518 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/187/2017 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Miastków Kościelny na rok 2018
2017 11519 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/188/2017 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok obowiązujących na terenie Gminy Miastków Kościelny
2017 11520 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/189/2017 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Miastków Kościelny na 2018 rok
2017 11521 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/294/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zapewnienia właściwej organizacji Skaryszewskiego Jarmarku Końskiego zwanego "Wstępami" odbywającego się corocznie w pierwszy poniedziałek i wtorek Wielkiego Postu
2017 11522 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/301/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/212/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2017 rok
2017 11523 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/230/2017 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2017 11524 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/234/2017 Rady Gminy w Kuczborku Osadzie z dnia 29 listopada 2017 r. Uchwała budżetowa Gminy Kuczbork-Osada na rok 2018
2017 11525 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/214/2017 Rady Gminy Jakubów z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Jakubów oraz zwolnień w tym podatku na 2018 rok
2017 11526 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/215/2017 Rady Gminy Jakubów z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
2017 11527 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/216/2017 Rady Gminy Jakubów z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2017 11528 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/343/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jaktorów.
2017 11529 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/344/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2017 11530 2017-12-07 Porozumienie Porozumienie nr D.7.2017 Starosty Siedleckiego; Wójta Gminy Korczew z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Korczew
2017 11531 2017-12-07 Porozumienie Porozumienie nr D.8.2017 Starosty Siedleckiego; Wójta Gminy Kotuń z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Kotuń
2017 11532 2017-12-07 Porozumienie Porozumienie nr D.9.2017 Starosty Siedleckiego; Wójta Gminy Paprotnia z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Paprotnia
2017 11533 2017-12-07 Porozumienie Porozumienie nr D.10.2017 Starosty Siedleckiego; Wójta Gminy Suchożebry z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Suchożebry
2017 11534 2017-12-07 Porozumienie Porozumienie nr D.11.2017 Starosty Siedleckiego; Wójta Gminy Wodynie z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Wodynie
2017 11535 2017-12-07 Porozumienie Porozumienie nr D.12.2017 Starosty Siedleckiego; Wójta Gminy Skórzec z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Skórzec
2017 11536 2017-12-07 Porozumienie Porozumienie nr D.13.2017 Starosty Siedleckiego; Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Zbuczyn
2017 11537 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr 242/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 4 grudnia 2017 r. zmieniająca rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Iłża - Makowiec
2017 11538 2017-12-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Czosnów
2017 11539 2017-12-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Gąbin
2017 11540 2017-12-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Płoniawy-Bramura
2017 11541 2017-12-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Trąbki
2017 11542 2017-12-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Otwock oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Otwock
2017 11543 2017-12-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nasielsk
2017 11544 2017-12-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Serock
2017 11545 2017-12-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Maków Mazowiecki
2017 11546 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/395/2017 Rady Miasta Sulejówek z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2017 11547 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/398/2017 Rady Miasta Sulejówek z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 11548 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/399/2017 Rady Miasta Sulejówek z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 11549 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/400/2017 Rady Miasta Sulejówek z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2017 11550 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/212/2017 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze.
2017 11551 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/214/2017 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
2017 11552 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/215/2017 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/141/2012 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 30 października 2012 roku w sprawie podziału Miasta na stałe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych w każdym okręgu
2017 11553 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/216/2017 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXV/165/2012 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie podziału Miasta na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic, numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2017 11554 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/219/2017 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 26 października 2017 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Węgrowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2017 11555 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/223/2017 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze.
2017 11556 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr 188/XXXIII/2017 Rady Gminy Zatory z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Zatory w 2018 roku
2017 11557 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr 193/XXXIII/2017 Rady Gminy Zatory z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zatory, część wsi Pniewo.
2017 11558 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/152/2017 Rady Gminy Czerwonka z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Czerwonka
2017 11559 2017-12-07 Porozumienie Porozumienie nr D.6.2017 Starosty Siedleckiego; Wójta Gminy Domanice z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Domanice
2017 11560 2017-12-07 Porozumienie Porozumienie nr D.14.2017 Starosty Siedleckiego; Wójta Gminy Przesmyki z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Przesmyki
2017 11561 2017-12-07 Porozumienie Porozumienie nr D.15.2017 Starosty Siedleckiego; Wójta Gminy Wiśniew z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Wiśniew
2017 11562 2017-12-07 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.77.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2017 roku
2017 11563 2017-12-07 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.78.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2017 roku
2017 11564 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr 166/2017 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2017 rok
2017 11565 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/458/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wyszków na lata  2018-2022.
2017 11566 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/460/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Sitno.
2017 11567 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/461/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Kręgi Nowe.
2017 11568 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/462/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Ślubów.
2017 11569 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/472/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Osiedla nr 12 utworzonego w mieście Wyszków na temat projektu statutu Osiedla.
2017 11570 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/474/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2017 11571 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/475/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 11572 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/476/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Wyszków.
2017 11573 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/478/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2017 rok.
2017 11574 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr IX/37/2017 Rady Gminy Radzanów z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2018 rok.
2017 11575 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr IX/38/2017 Rady Gminy Radzanów z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok.
2017 11576 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr IX/39/2017 Rady Gminy Radzanów z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok.
2017 11577 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr IX/43/2017 Rady Gminy Radzanów z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmian stautu gminy Radzanów.
2017 11578 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/161/17 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Stary Lubotyń w 2018 roku.
2017 11579 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/162/17 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy w 2018 r.
2017 11580 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/163/17 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2017 11581 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/164/17 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stary Lubotyń na lata 2018 - 2023.
2017 11582 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/167/17 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II - Papieża Polaka w Starym Lubotyniu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II - Papieża Polaka w Starym Lubotyniu.
2017 11583 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/168/17 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Sulęcinie Szlacheckim w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Sulęcinie Szlacheckim.
2017 11584 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/169/17 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Gniazdowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Gniazdowie.
2017 11585 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/173/17 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
2017 11586 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr V/27/143/2017 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2017 rok
2017 11587 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr V/27/150/2017 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ciechanowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ciechanowie
2017 11588 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr V/27/151/2017 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w ramach Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie, w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 1 w Ciechanowie w ramach Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie
2017 11589 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr V/27/152/2017 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w ramach Zespołu Szkół Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie, w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 2 w Ciechanowie w ramach Zespołu Szkół Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie.
2017 11590 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr V/27/153/2017 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 w ramach Zespołu Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie, w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 3 w Ciechanowie w ramach Zespołu Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie.
2017 11591 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr V/27/154/2017 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Ciechanowie ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ciechanowie, w Branżową Szkołę I Stopnia Specjalną w Ciechanowie w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ciechanowie.
2017 11592 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr V/27/155/2017 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Ciechanowie ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ciechanowie, w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ciechanowie, stanowiącą szkołę o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt. 2 lit. d ustawy – Prawo oświatowe
2017 11593 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr V/27/156/2017 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej w Ciechanowie ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie, w Szkołę Policealną w ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt. 2 lit. f ustawy – Prawo oświatowe
2017 11594 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr V/27/157/2017 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie: zmiany Statutu Powiatu Ciechanowskiego.
2017 11595 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr V/27/161/2017 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 4 w ramach Zespołu Szkół Technicznych im. Stanisława Płoskiego w Ciechanowie, w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 4 w Ciechanowie w ramach Zespołu Szkół Technicznych im. Stanisława Płoskiego w Ciechanowie
2017 11596 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXX/225/2017 Rady Gminy Stoczek z dnia 20 listopada 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/183/2012 Rady Gminy Stoczek z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Stoczek na obwody głosowania ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2017 11597 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr 1202/XL/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Piaseczno instrumentem płatniczym
2017 11598 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/144/2017 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018
2017 11599 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/145/2017 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny drewna, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na rok 2018
2017 11600 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/146/2017 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2018
2017 11601 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/147/2017 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok obowiązujących na terenie Gminy Łaskarzew
2017 11602 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/148/2017 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Starym Pilczynie im. Marii Dąbrowskiej wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Starym Pilczynie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Starym Pilczynie im. Marii Dąbrowskiej
2017 11603 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/149/2017 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Pamięci Wanat w Dąbrowie z siedzibą w Woli Łaskarzewskiej w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Pamięci Wanat w Dąbrowie z siedzibą w Woli Łaskarzewskiej
2017 11604 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/150/2017 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Izdebnie wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Izdebnie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Izdebnie
2017 11605 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/151/2017 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Krzywdzie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Krzywdzie
2017 11606 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr xli/195/2017 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie: rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu lipskiego.
2017 11607 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/195/2017 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Białobrzeskiego
2017 11608 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr 198/XXVI/2017 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku
2017 11609 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr 199/XXVI/2017 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego
2017 11610 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr 200/XXVI/2017 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie opłaty targowej
2017 11611 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr 201/XXVI/2017 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień dotyczących tego podatku na rok 2018
2017 11612 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr 205/XXVI/2017 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Czerwińsku nad Wisłą oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2017 11613 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XLIV/272/2017 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 11614 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XLIV/277/2017 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej drogę wewnetrzną w miejscowości Siczki gmina Jedlnia-Letnisko
2017 11615 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/163/2017 Rady Gminy Wierzbno z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Wierzbno oraz warunków jego funkcjonowania
2017 11616 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/166/2017 Rady Gminy Wierzbno z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i organizacji punktu przedszkolnego w Wierzbnie
2017 11617 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/193/2017 Rady Gminy Wolanów z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2017 11618 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/194/2017 Rady Gminy Wolanów z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego
2017 11619 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/195/2017 Rady Gminy Wolanów z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 11620 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/196/2017 Rady Gminy Wolanów z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Wolanów
2017 11621 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr 155/XXII/17 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Spacerowa”w miejscowości Boguty- Pianki
2017 11622 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr 179/XXXIII/2017 Rady Gminy Rościszewo z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2018 r. obowiązujących na terenie Gminy Rościszewo oraz zwolnień, w tym podatku.
2017 11623 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr 180/XXXIII/2017 Rady Gminy Rościszewo z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów wymiaru podatku leśnego na obszarze gminy Rościszewo na 2018 rok.
2017 11624 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr 181/XXXIII/2017 Rady Gminy Rościszewo z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Rościszewo na 2018 rok.
2017 11625 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr 182/XXXIII/2017 Rady Gminy Rościszewo z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie podatku od środków transportowych na 2018 rok.
2017 11626 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/386/2017 Rady Gminy Raszyn z dnia 28 września 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Wypędy w Gminie Raszyn – Obszar I
2017 11627 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/387/17 Rady Gminy Raszyn z dnia 28 września 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Falenty Nowe w Gminie Raszyn – rejon ul. Grudzi i ul. Willowej
2017 11628 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/389/17 Rady Gminy Raszyn z dnia 28 września 2017 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Wypędy w Gminie Raszyn – Obszar IV
2017 11629 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/390/17 Rady Gminy Raszyn z dnia 28 września 2017 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Dawidy Bankowe w Gminie Raszyn – rejon ul. Kmicica
2017 11630 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/391/17 Rady Gminy Raszyn z dnia 28 września 2017 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Falenty w Gminie Raszyn – rejon Al. Krakowskiej
2017 11631 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr 1187/XL/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr 821/XXIX/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2016 r.
2017 11632 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr 1188/XL/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej nr 821/XXIX/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2016 r.
2017 11633 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr 1189/XL/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr 821/XXIX/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2016 r.
2017 11634 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr 1190/XL/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr 821/XXIX/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2016 r.
2017 11635 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr 1191/XL/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr 821/XIX/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2016 r.
2017 11636 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr 1192/XL/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr 821/XXIX/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2016 r.
2017 11637 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr 95/XIX/2017 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 19 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
2017 11638 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XL/172/2017 Rady Gminy Sabnie z dnia 5 grudnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2017 11639 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/185/17 Rady Gminy w Regiminie z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018 obowiązujących na terenie Gminy Regimin
2017 11640 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr 1193/XL/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr 821/XXIX/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2016 r.
2017 11641 2017-12-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/2017 Wójta Gminy Szulborze Wielkie z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 11642 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr 1194/XL/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 821/XXIX/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2016r.
2017 11643 2017-12-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/2017 Wójta Gminy Szulborze Wielkie z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 11644 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr 1195/XL/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 821/XXIX/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2016r.
2017 11645 2017-12-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/2017 Wójta Gminy Szulborze Wielkie z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 11646 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr 1196/XL/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 821/XXIX/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2016r.
2017 11647 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr 388/135/2017 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2017 rok
2017 11648 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr 1197/XL/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017
2017 11649 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/150/2017 Rady Gminy Radzanów z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017r.
2017 11650 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr 1198/XL/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr 821/XXIX/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2016 r.
2017 11651 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/174/2017 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Statutu Powiatowej Biblioteki Publicznej w Przysusze.
2017 11652 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr 1199/XL/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 821/XXIX/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2016r.
2017 11653 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr IX/51/2017 Rady Gminy Krasne z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Krasne
2017 11654 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr IX/54/2017 Rady Gminy Krasne z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy
2017 11655 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/294/2017 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na rok 2017
2017 11656 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/296/2017 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 11657 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/315/2017 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kozienice"
2017 11658 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/316/2017 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 26 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 11659 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/321/2017 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Kozienice
2017 11660 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/322/2017 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2017 11661 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/228/2017 Rady Gminy Baranowo z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Baranowo
2017 11662 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/229/2017 Rady Gminy Baranowo z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Baranowo i zagospodarowania tych odpadów.
2017 11663 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII /230/2017 Rady Gminy Baranowo z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych na terenie Gminy Baranowo oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2017 11664 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII / 231 /2017 Rady Gminy Baranowo z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2017 11665 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/ 232 /2017 Rady Gminy Baranowo z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2018 rok .
2017 11666 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/233/2017 Rady Gminy Baranowo z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2017 11667 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/228/2017 Rady Gminy Maciejowice z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018 obowiązujących na terenie gminy Maciejowice
2017 11668 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/229/2017 Rady Gminy Maciejowice z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do naliczenia podatku rolnego na rok 2018.
2017 11669 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/230/2017 Rady Gminy Maciejowice z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia i ustalenia wysokości opłaty targowej.
2017 11670 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/231/2017 Rady Gminy Maciejowice z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Maciejowice.
2017 11671 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XXII/216/2017 Rady Gminy Łąck z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Łąck na rok 2018.
2017 11672 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XXII/217/2017 Rady Gminy Łąck z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2018 r.
2017 11673 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XXII/218/2017 Rady Gminy Łąck z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek i zwolnień od podatku od środków transportowych na rok 2018
2017 11674 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XXII/219/2017 Rady Gminy Łąck z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na rok 2018
2017 11675 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XXII/220/2017 Rady Gminy Łąck z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na rok 2018
2017 11676 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/233/2017 Rady Gminy Baboszewo z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2018
2017 11677 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/235/2017 Rady Gminy Baboszewo z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 11678 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr 148/XXII/17 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018
2017 11679 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XLI/195/2017 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2018
2017 11680 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XLI/196/2017 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 11681 2017-12-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.194.2017 Burmistrza Miasta Marki z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2017 rok.
2017 11682 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XLI/199/2017 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 24 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Sarnaki
2017 11683 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XLI/203/2017 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 24 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatku motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2017 11684 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XXII/221/2017 Rady Gminy Łąck z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2017 11685 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XLI/387/17 Rady Miasta Zielonka z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2017
2017 11686 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XLI/389/17 Rady Miasta Zielonka z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2018
2017 11687 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XLI/390/17 Rady Miasta Zielonka z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 r.
2017 11688 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XLI/391/17 Rady Miasta Zielonka z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie opłaty targowej na terenie Miasta Zielonka w roku 2018
2017 11689 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XLI/392/17 Rady Miasta Zielonka z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2017 11690 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XLI/393/17 Rady Miasta Zielonka z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Zielonka
2017 11691 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXV.167.2017 Rady Gminy Błędów z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od roku 2018
2017 11692 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXV.173.2017 Rady Gminy Błędów z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Błędów, zamieszkałych poza obwodami tych szkół, liczby punktów przyznawanych za poszczególne z kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 11693 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXI.146.2017 Rady Gminy Błędów z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 - 2021
2017 11694 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXII.150.2017 Rady Gminy Błędów z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Ogrodniczej w Błędowie
2017 11695 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII.157.2017 Rady Gminy Błędów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 11696 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr 370/XLVIII/2017 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok obowiązujących na terenie Gminy Miasta Sierpc
2017 11697 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr 371/XLVIII/2017 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na 2018 r. na terenie Gminy Miasta Sierpc
2017 11698 2017-12-08 Decyzja Decyzja nr DRE.WRC.4210.34.6.2017.571.RK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 7 grudnia 2017 r.
2017 11699 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/157/2017 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu Gostynińskiego
2017 11700 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr 372/XLVIII/2017 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2018 r. na terenie Gminy Miasta Sierpc
2017 11701 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr 373/XLVIII/2017 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018 obowiązujących na terenie Gminy Miasta Sierpc
2017 11702 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/167/2017 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Gostynińskiego na 2018 rok.
2017 11703 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr 374/XLVIII/2017 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2017 11704 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/158/2017 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/42/2015 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli określonych w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gostyniński
2017 11705 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/170/2017 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie:uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2017-2024
2017 11706 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/171/2017 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2017
2017 11707 2017-12-08 Porozumienie Porozumienie Starosty Powiatu Wyszkowskiego; Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 12 listopada 2017 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego
2017 11708 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XIX/194/2017 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2017 11709 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XIX/200/2017 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 11710 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XIX/201/2017 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym położonym na terenie miejscowości Sadek
2017 11711 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XIX/204/2017 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Glinojeck dla obszaru położonego w obrębie Kondrajec Szlachecki.
2017 11712 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XIX/205/2017 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek nr 164, 165 i 166 oraz części działek nr 179, 180 w Ogonowie.
2017 11713 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XIX/206/2017 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za uczestnictwo w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych członków ochotniczych straży pożarnych z terenu miasta i gminy Glinojeck.
2017 11714 2017-12-08 Obwieszczenie Obwieszczenie nr XIX/207/2017 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XV/155/2012 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 26 września 2012 roku w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Glinojecku
2017 11715 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr 378/XLVIII/2017 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Sierpca na 2018 rok.
2017 11716 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr 379/XLVIII/2017 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie opłaty od posiadania psa na 2018 r.
2017 11717 2017-12-08 Decyzja Decyzja nr DRE.WRC.4210.33.6.2017.1247.RK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 7 grudnia 2017 r.
2017 11718 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XLVII/417/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, opieki i wychowania przedszkolnego oraz ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Karczew
2017 11719 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XLVII/419/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 11720 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XLVII/421/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy mostowi w Gminie Karczew
2017 11721 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XLVII/424/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 listopada 2017 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Karczew, jak również gminnym jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu lub osoby uprawnionych do udzielania tych ulg
2017 11722 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XLVII/425/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018
2017 11723 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XLVII/426/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na 2018 rok
2017 11724 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr 210/XLIII/17 Rady Gminy Sierpc z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Sierpc
2017 11725 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr 212/XLIII/17 Rady Gminy Sierpc z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta przyjmowanej jako podstawa do ustalenia podatku rolnego na obszarze gminy Sierpc
2017 11726 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr 213/XLIII/17 Rady Gminy Sierpc z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień w tym podatku, obowiązujących w 2018 roku
2017 11727 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr 214/XLIII/17 Rady Gminy Sierpc z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w  2018 roku
2017 11728 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr 215/XLIII/17 Rady Gminy Sierpc z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu drewna jako podstawy do ustalenia podatku leśnego na obszarze gminy Sierpc
2017 11729 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr LIV/440/2017 Rady Miasta Marki z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/280/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2017 – 2032
2017 11730 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr LIV/441/2017 Rady Miasta Marki z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/281/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2017 rok
2017 11731 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr LIV/443/2017 Rady Miasta Marki z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie powołania Mareckiej Rady Seniorów i nadania jej Statutu.
2017 11732 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XLI/338/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku na 2018 rok
2017 11733 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XLI/339/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2018
2017 11734 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XLI/340/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/310/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 września 2017 r.  w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 11735 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XLI/343/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2017 11736 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/247/2017 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia stawek w podatku od nieruchomości na 2018 rok
2017 11737 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/248/2017 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna do celów wymiaru podatku leśnego na 2018 rok.
2017 11738 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/249/2017 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2018 rok
2017 11739 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/250/2017 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok.
2017 11740 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/251/2017 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2018 rok
2017 11741 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/170 /17 Rady Gminy Paprotnia z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa wymiaru podatku rolnego na rok 2018
2017 11742 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/252/2017 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
2017 11743 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/253/2017 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2017 11744 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/171/17 Rady Gminy Paprotnia z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa wymiaru podatku leśnego na rok 2018 .
2017 11745 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/256/2017 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Nowe Miasto nad Pilicą na 2018 rok
2017 11746 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/257/2017 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Nowe Miasto nad Pilicą na 2018 rok
2017 11747 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/258/2017 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018
2017 11748 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/259/2017 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bł. Franciszki Siedliskiej w Żdżarach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Bł. Franciszki Siedliskiej w Żdżarach
2017 11749 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/260/2017 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Mieście nad Pilicą w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Mieście nad Pilicą
2017 11750 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XLI/336/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2018 rok
2017 11751 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XLI/337/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia stawki dziennej opłaty targowej na terenie Miasta i Gminy Drobin
2017 11752 2017-12-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.331.2017.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 grudnia 2017 r. Rada Miejska w Radzyminie
2017 11753 2017-12-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.337.2017.RM Wojewody Mazowieckiego z dnia 6 grudnia 2017 r. Rada Gminy Prażmów
2017 11754 2017-12-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-R.4131.1.2017.M.N Wojewody Mazowieckiego z dnia 6 grudnia 2017 r. Rada Gminy Chotcza
2017 11755 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/242/2017 Rady Gminy Wiśniew z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018 obowiązujących na terenie Gminy Wiśniew
2017 11756 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/243/2017 Rady Gminy Wiśniew z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Wiśniew na 2018 r.
2017 11757 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/244/2017 Rady Gminy Wiśniew z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok i zwolnień w tym podatku obowiązujących na obszarze Gminy Wiśniew.
2017 11758 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/206/17 Rady Gminy Osieck z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 11759 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/207/17 Rady Gminy Osieck z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Osieck na 2018 r.
2017 11760 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/208/17 Rady Gminy Osieck z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Osieck na 2018 rok
2017 11761 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/209/17 Rady Gminy Osieck z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2017 11762 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/210/17 Rady Gminy Osieck z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Osieck przez inne niż Gmina Osieck osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji
2017 11763 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/169 /17 Rady Gminy Paprotnia z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018.
2017 11764 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/144/2017 Rady Gminy Gzy z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie gminy na 2018 rok
2017 11765 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/146/2017 Rady Gminy Gzy z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gzy
2017 11766 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/147/2017 Rady Gminy Gzy z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 11767 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.346.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2017 rok.
2017 11768 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/150/2017 Rady Gminy Gzy z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2017 11769 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.347.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2017 11770 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.349.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody na terenie miejscowości Halinów w gminie Halinów
2017 11771 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.353.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Budziska, gmina Halinów.
2017 11772 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.354.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Cisie, gmina Halinów.
2017 11773 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.355.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Długa Kościelna, gmina Halinów.
2017 11774 2017-12-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.350.2017.RM Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 grudnia 2017 r. Rada Gminy Ciechanów
2017 11775 2017-12-11 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie
2017 11776 2017-12-11 Porozumienie Porozumienie nr 40/2017 Wójta Gminy Karniewo z dnia 28 listopada 2017 r.
2017 11777 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr 204/XXIII/2017 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 10 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gminy Nowy Duninów.
2017 11778 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XLV/411/2017 Rady Gminy Jabłonna z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
2017 11779 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XLV/412/2017 Rady Gminy Jabłonna z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok
2017 11780 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XLV/413/2017 Rady Gminy Jabłonna z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2017 11781 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XLV/416/2017 Rady Gminy Jabłonna z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dąbrowa Chotomowska gm. Jabłonna
2017 11782 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XLV/417/2017 Rady Gminy Jabłonna z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Dąbrowa Chotomowska gm. Jabłonna
2017 11783 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XL/320/2017 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w 2018 r.
2017 11784 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XL/324/2017 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych lub szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Pruszkowski
2017 11785 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XLII/269/17 Rady Miejskiej w Warce z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 11786 2017-12-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 104/2017 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2017 Nr XXII/178/2016 Rady Gminy Przasnysz z dnia 21 grudnia 2016 roku.
2017 11787 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr LVIII/1505/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia Południowego w rejonie ul. Poznańskiej
2017 11788 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/245/2017 Rady Gminy Brochów z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 11789 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr LVIII/1506/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Vogla, Rosy, Prętowej i Ruczaj część druga
2017 11790 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr LVIII/1507/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Muzeum Powstania Warszawskiego
2017 11791 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/246/2017 Rady Gminy Brochów z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Brochów w 2018 roku
2017 11792 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr LVIII/1508/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. św. Wincentego
2017 11793 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/52/17 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2017 11794 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr 147/XXII/17 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Boguty-Pianki na rok 2017
2017 11795 2017-12-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 168/2017 Wójta Gminy Sabnie z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok
2017 11796 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr LVIII/1513/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2017 11797 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr LVIII/1514/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
2017 11798 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr LVIII/1518/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat
2017 11799 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr LVIII/1519/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2018
2017 11800 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr LVIII/1520/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2017 11801 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr LVIII/1521/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2017 11802 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr LVIII/1522/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2017 11803 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr LVIII/1523/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2017 11804 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr LVIII/1524/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej
2017 11805 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr LVIII/1525/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej
2017 11806 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr LVIII/1526/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej
2017 11807 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr LVIII/1527/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej
2017 11808 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr LVIII/1528/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia granic strefy biletowej 1
2017 11809 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XL/369/2017 Rady Gminy Wieliszew z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2017 rok
2017 11810 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XL/372/2017 Rady Gminy Wieliszew z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
2017 11811 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XLIX/368/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/345/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Żyrardowa
2017 11812 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/168/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, jako podstawy do obliczenia podatku leśnego i sposobu poboru tego podatku na 2018 rok.
2017 11813 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/169/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Olszanka.
2017 11814 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/170/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.
2017 11815 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/167/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2018 rok.
2017 11816 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/164/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Hadynowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Stefana Żeromskiego w Hadynowie.
2017 11817 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/161/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na 2017 rok.
2017 11818 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/165/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/104/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olszanka.
2017 11819 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/432/2017 Rady Miasta Mława z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie likwidacji Stacji Naukowej im. prof. Stanisława Herbsta w Mławie
2017 11820 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/437/2017 Rady Miasta Mława z dnia 28 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Mława, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2017 11821 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr 200/XXIII/2017 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok.
2017 11822 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr 201/XXIII/2017 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny żyta jako podstawy wymiaru podatku rolnego w 2018 roku.
2017 11823 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr 202/XXIII/2017 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok.
2017 11824 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XLI/260/2017 Rady Gminy Rzekuń z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dzbenin
2017 11825 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XLI/258/2017 Rady Gminy Rzekuń z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rzekuń
2017 11826 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XLI/259/2017 Rady Gminy Rzekuń z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Rzekuń i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 11827 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/244/2017 Rady Gminy Brochów z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 11828 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/166/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/108/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 11829 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/168 /17 Rady Gminy Paprotnia z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2018 oraz zwolnień w tym podatku
2017 11830 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr 240/XXVI/17 Rady Gminy Stara Biała z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowe Proboszczewice
2017 11831 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XXV/149/2017 Rady Gminy Grębków z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2018 rok
2017 11832 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XXV/150/2017 Rady Gminy Grębków z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
2017 11833 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XXV/151/2017 Rady Gminy Grębków z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018
2017 11834 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XXV/152/2017 Rady Gminy Grębków z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, rolny i leśny.
2017 11835 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XXV/161/2017 Rady Gminy Grębków z dnia 23 listopada 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXV/130/2013 Rady Gminy Grębków z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie podziału Gminy Grębków na stałe obwody głosowania
2017 11836 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XXV/163/2017 Rady Gminy Grębków z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2017 11837 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/175/2017 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim
2017 11838 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr 234/XXXI/2017 Rady Gminy Grudusk z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 11839 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr 235/XXXI/2017 Rady Gminy Grudusk z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2017 11840 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr 236/XXXI/2017 Rady Gminy Grudusk z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2017 11841 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/237/2017 Rady Gminy Baboszewo z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy
2017 11842 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr 165/XXIX/2017 Rady Gminy Staroźreby z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2018
2017 11843 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr 166/XXIX/2017 Rady Gminy Staroźreby z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy na rok 2018
2017 11844 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr 167/XXIX/2017 Rady Gminy Staroźreby z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku
2017 11845 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr 168/XXIX/2017 Rady Gminy Staroźreby z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na rok 2018 obowiązujących na terenie Gminy Staroźreby
2017 11846 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr 169/XXIX/2017 Rady Gminy Staroźreby z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf na 2018 r. za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
2017 11847 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.268.2017 Rady Gminy Kotuń z dnia 30 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Kotuń na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2017 11848 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX.274.2017 Rady Gminy Kotuń z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na rok 2018 na terenie Gminy Kotuń.
2017 11849 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX.275.2017 Rady Gminy Kotuń z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Kotuń oraz zwolnień w tym podatku.
2017 11850 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX.278.2017 Rady Gminy Kotuń z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Kotuń za pomocą innego instrumentu płatniczego.
2017 11851 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/278/17 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 11852 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/279/17 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Olszewo-Borki
2017 11853 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/273/17 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie utworzenia Dziennego Domu „Senior+” w Olszewie-Borkach
2017 11854 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/272/17 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 11855 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/149/2017 Rady Gminy w Broku z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Kaczkowie Starym w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Kaczkowie Starym.
2017 11856 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/150/2017 Rady Gminy w Broku z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Broku w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Broku.
2017 11857 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/151/2017 Rady Gminy w Broku z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum w Broku.
2017 11858 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/152/2017 Rady Gminy w Broku z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/140/2002 Rady Gminy w Broku z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie utworzenia Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Broku.
2017 11859 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/156/2017 Rady Gminy w Broku z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
2017 11860 2017-12-12 Porozumienie Porozumienie nr 031.103.2017 Starosty Wołomińskiego z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Jadów zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej, chodników oraz rowów
2017 11861 2017-12-12 Porozumienie Porozumienie nr 031.149.2017 Starosty Wołomińskiego z dnia 7 września 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Dąbrówka zadania z zakresu dróg publicznych, dotyczącego budowy chodnika w ul. Tadeusza Kościuszki w miejscowości Dąbrówka
2017 11862 2017-12-12 Aneks Aneks Powiatu Ostrowskiego z dnia 16 października 2017 r. do porozumienia zawartego z Powiatem Wyszkowskim na kształcenie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ostrowski.
2017 11863 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/431/2017 Rady Miasta Mława z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 11864 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/442/2017 Rady Miasta Mława z dnia 28 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 11865 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/443/2017 Rady Miasta Mława z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazw ulic
2017 11866 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/444/2017 Rady Miasta Mława z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazw ulic
2017 11867 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/445/2017 Rady Miasta Mława z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazw ulic
2017 11868 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/446/2017 Rady Miasta Mława z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy
2017 11869 2017-12-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 633 Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Łaskarzew
2017 11870 2017-12-12 Decyzja Decyzja nr DRE.WRC.4210.15.6.2017.13547.VIII.ESz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 11 grudnia 2017 r.
2017 11871 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XLIX.422.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Brwinów w 2018 roku
2017 11872 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XLIX.423.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok
2017 11873 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XLIX.424.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę przy obliczania podatku rolnego w 2018 roku
2017 11874 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XLIX.425.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso w 2018 roku
2017 11875 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XLIX.426.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie opłaty od posiadania psów w 2018 roku
2017 11876 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XLIX.427.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie: upoważnienia Dyrektora Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brwinowie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Brwinów.
2017 11877 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XLI.252.2017 Rady Gminy Kowala z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa ustalenia podatku rolnego na 2018 rok
2017 11878 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XLI.254.2017 Rady Gminy Kowala z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2017 11879 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XLIX.431.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 3 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XLI.420.2013 z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Brwinów oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2017 11880 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XLIX.436.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr XXXV.313.2016 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 28 grudnia 2016 r.
2017 11881 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XLIX.437.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 3 listopada 2017 r. zmieniająca Statut Gminy Brwinów
2017 11882 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XLI.255.2017 Rady Gminy Kowala z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany nazwy siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej oraz zmiany nazwy granicy obwodu.
2017 11883 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr 418/LVI/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 11884 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr 421/LVII/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ostrołęka
2017 11885 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr 423/LVII/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Miasta Ostrołęki
2017 11886 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr 425/LVII/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior+” w Ostrołęce
2017 11887 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr 427/LVII/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 11888 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/246/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2017 Nr XXII/178/2016 Rady Gminy Przasnysz z dnia 21 grudnia 2016 roku.
2017 11889 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XLV/348/2017 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/268/2017 Rady Gminy Czosnów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 11890 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/254/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu cmentarza komunalnego położonego w miejscowości Sierakowo
2017 11891 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/223/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Sobolew.
2017 11892 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/224/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r., przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Sobolew.
2017 11893 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/225/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sobolew.
2017 11894 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/226/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, obowiązujących na terenie Gminy Sobolew.
2017 11895 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/227/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Sobolew – poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego – od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2017 11896 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/228/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sobolew.
2017 11897 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/239/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2017 rok.
2017 11898 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XLI/204/2017 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 24 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania
2017 11899 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/211/2017 Rady Gminy Stupsk z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym z terenu Gminy Stupsk
2017 11900 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XLVII/428/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, oraz wzoru deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2017 11901 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/345/2017 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Mrozy na rok 2017
2017 11902 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/347/2017 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2017 11903 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/349/2017 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Mrozach
2017 11904 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/350/2017 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 7 grudnia 2017 r. o zmianie Uchwały Nr XXIII/238/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości i zasad ustalenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce na terenie Gminy Mrozy
2017 11905 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr 360/XL/17 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok
2017 11906 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr 363/XL/17 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5, w prowadzonych przez Gminę Milanówek przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego
2017 11907 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr 366/XL/17 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Miasta Milanówka
2017 11908 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr 37/IV/17 Rady Gminy Słupno z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych na rok 2018
2017 11909 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr 38/IV/17 Rady Gminy Słupno z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2018
2017 11910 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr 45/IV/17 Rady Gminy Słupno z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Miszewko Strzałkowskie gm. Słupno
2017 11911 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr 46/IV/17 Rady Gminy Słupno z dnia 9 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określania przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Słupno, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Słupno, udostępnionych operatorom i przewoźnikom, ustalenia warunków i zasad oraz stawki za ich korzystanie
2017 11912 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr 48/IV/17 Rady Gminy Słupno z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie określenia zasad przyznawania stypendiów Wójta Gminy Słupno dla szczególnie uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkół podstawowych z terenu Gminy Słupno
2017 11913 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr 49/IV/17 Rady Gminy Słupno z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2017 11914 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr 50/IV/17 Rady Gminy Słupno z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie zwolnień z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Słupno
2017 11915 2017-12-12 Aneks Aneks Powiatu Ostrowskiego z dnia 6 listopada 2017 r. do porozumienia zawartego z Miastem Ostrołęka na kształcenie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ostrowski.
2017 11916 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XLV/280/2017 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów ustalenia podatku rolnego na 2018 rok
2017 11917 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XLV/281/2017 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 11918 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr 527/XXXVIII/2017 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla bezdomnych
2017 11919 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/39/2017 Rady Gminy Gielniów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok.
2017 11920 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/40/2017 Rady Gminy Gielniów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych  na 2018 rok.
2017 11921 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/41/2017 Rady Gminy Gielniów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi na terenie gminy Gielniów
2017 11922 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/43/2017 Rady Gminy Gielniów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2017 11923 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/42/2017 Rady Gminy Gielniów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Gielniów na okres od 1.01.2018 r. do 31.12. 2018 r.
2017 11924 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/164/2017 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i  poboru podatku na terenie miasta Sokołów Podlaski
2017 11925 2017-12-13 Aneks Aneks nr 11 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 27 października 2017 r.
2017 11926 2017-12-13 Aneks Aneks Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przejęcia do wykonywania zadań w zakresie zarządzania odcinkiem dróg dojazdowych na terenie obrębu ewidencyjnego Konotopa
2017 11927 2017-12-13 Aneks Aneks nr 2 Prezydenta Miasta Ostrołęki; Starosty Makowskiego z dnia 25 października 2017 r. do porozumienia 7/2013 z dnia 25 marca 2013 r.w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursów zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych
2017 11928 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr 9.210.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr 906/IN/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Piaseczno
2017 11929 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr 6.47.2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XXIII/194/2017 Rady Gminy Stanisławów z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Stanisławów przez inne podmioty nie należące do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej pobrania i wykorzystania
2017 11930 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr 288/XXXIX/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Poniatowo, Chamsk, Cierpigórz, Brudnice, Franciszkowo i Olszewo, etap 2, obręb Poniatowo
2017 11931 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr 289/XXXIX/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Poniatowo, Chamsk, Cierpigórz, Brudnice, Franciszkowo i Olszewo, etap 4, obręb Chamsk
2017 11932 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr 290/XXXIX/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Poniatowo, Chamsk, Cierpigórz, Brudnice, Franciszkowo i Olszewo, etap 6, obręb Cierpigórz
2017 11933 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr 291/XXXIX/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Poniatowo, Chamsk, Cierpigórz, Brudnice, Franciszkowo i Olszewo, etap 1, obręb Brudnice
2017 11934 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr 292/XXXIX/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Poniatowo, Chamsk, Cierpigórz, Brudnice, Franciszkowo i Olszewo, etap 3, obręb Franciszkowo
2017 11935 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr 293/XXXIX/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Poniatowo, Chamsk, Cierpigórz, Brudnice, Franciszkowo i Olszewo, etap 5, obręb Olszewo
2017 11936 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr 404/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Miasto i Gmina Serock na lata 2018-2022
2017 11937 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/252/17 Rady Gminy w Skórcu z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek i sposobu poboru podatku od nieruchomości na 2018 r. na terenie Gminy Skórzec oraz zwolnień w tym podatku
2017 11938 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/253/17 Rady Gminy w Skórcu z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2018 obowiązujących na terenie Gminy Skórzec oraz zwolnień w tym podatku
2017 11939 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr 297/XLVII/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
2017 11940 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/255/17 Rady Gminy w Skórcu z dnia 4 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad udzielenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Skórzec.
2017 11941 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr 298/XLVII/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2017 11942 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XL/239/17 Rady Gminy Goworowo z dnia 17 października 2017 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2017 11943 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr 299/XLVII/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale numer 38/VI/15 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkaso oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2017 11944 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XLII/247/17 Rady Gminy Goworowo z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy
2017 11945 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XLII/251/17 Rady Gminy Goworowo z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/146/16 Rady Gminy Goworowo z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również tryb ich pobierania
2017 11946 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XLII/252/17 Rady Gminy Goworowo z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu gminy Goworowo
2017 11947 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr 187.L.2017 Rady Gminy Wiązowna z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
2017 11948 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/201/2017 Rady Gminy Sienno z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w uchwale w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Sienno oraz warunków i zasad korzystania z przystanków
2017 11949 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr 194.L.2017 Rady Gminy Wiązowna z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geodezyjnym Majdan
2017 11950 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr 195.L.2017 Rady Gminy Wiązowna z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geodezyjnym Zakręt
2017 11951 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/202/2017 Rady Gminy Sienno z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok
2017 11952 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/171/2017 Rady Gminy Baranów z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Baranów na rok 2018.
2017 11953 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/172/2017 Rady Gminy Baranów z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Baranów na rok 2018.
2017 11954 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/173/2017 Rady Gminy Baranów z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Baranów i jej jednostkom organizacyjnym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2017 11955 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXI.0007.237.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Siennica
2017 11956 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr 300/XLVII/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale 39/VI/15 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2017 11957 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr 304/XLVII/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Statucie Miejskiego Zespołu Placówek Opieki nad Dziećmi w Gminie Chorzele ustalonego uchwałą Nr 286/XLV/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 października 2017 roku w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Placówek Opieki nad Dziećmi w Gminie Chorzele.
2017 11958 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr 308/XLVII/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 142/XXII/16 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 31 maja 2016r., w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Chorzele oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2017 11959 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr 204/XXX/2017 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącego podstawę do obliczenia podatku rolnego
2017 11960 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr 205/XXX/2017 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 11961 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr 206/XXX/2017 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2017 11962 2017-12-13 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Rady Powiatu Kozienickiego
2017 11963 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XLIX/458/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 7 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 11964 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/202/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2018 dla celów podatku rolnego
2017 11965 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/205/17 Rady Gminy Osieck z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat lokalnych za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny
2017 11966 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr 287/XL/17 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 30 listopada 2017 r. nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Specjalistycznemu Szpitalowi Zachodniemu im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim.
2017 11967 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/205/2017 Rady Gminy Strzegowo z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/199/2017 Rady Gminy Strzegowo z dnia 27 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Kostki w Strzegowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Stanisława Kostki w Strzegowie
2017 11968 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/220/2017 Rady Gminy Garwolin z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2018
2017 11969 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/206/2017 Rady Gminy Strzegowo z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z obiektów i urządzeń jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy Strzegowo, a także w sprawie powierzenia uprawnień do ustalania cen i opłat za ich korzystanie
2017 11970 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/221/2017 Rady Gminy Garwolin z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2018
2017 11971 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/208/2017 Rady Gminy Strzegowo z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2017 11972 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/209/2017 Rady Gminy Strzegowo z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2018r.
2017 11973 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/222/2017 Rady Gminy Garwolin z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny drewna dla celów podatku leśnego na rok 2018
2017 11974 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr 163/XXXV/2017 Rady Gminy Iłów z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018 obowiązujących na terenie Gminy Iłów oraz zwolnień, w tym podatku.
2017 11975 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/210/2017 Rady Gminy Strzegowo z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 11976 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV.240.2017 Rady Gminy Kotuń z dnia 29 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Kotuniu.
2017 11977 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr 162/XXXV/2017 Rady Gminy Iłów z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na rok 2018
2017 11978 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XLIII/253/17 Rady Gminy Goworowo z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jedynie przez część roku
2017 11979 2017-12-13 Porozumienie Porozumienie nr RU 373/2017 Starosty Płockiego w sprawie dofinansowania ze środków własnych powiatu płockiego uczestnictwa jednej osoby niepełnosprawnej będącej mieszkańcami powiatu płockiego w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Gostyninie ul. Ozdowskiego 1a
2017 11980 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/190/2017 Rady Gminy Jednorożec z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jednorożec”
2017 11981 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/191/2017 Rady Gminy Jednorożec z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 11982 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr 324/17 Rady Gminy Celestynów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 173/16 Rady Gminy Celestynów z dnia 7 września 2016 roku w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, organizacyjnej i finansowej jednostek organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Celestynów oraz nadania statutu Zakładu Obsługi Szkół Gminy Celestynów.
2017 11983 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr 326/17 Rady Gminy Celestynów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicom w miejscowości Glina.
2017 11984 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/265/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 25 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia Izabelińskiego bonu żłobkowego
2017 11985 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/266/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/314/14 Rady Gminy Izabelin z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Gminy Izabelin
2017 11986 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/272/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 Gminy Izabelin
2017 11987 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr 661/VII/40/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2017
2017 11988 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr 662/VII/40/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2017-2022
2017 11989 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr 664/VII/40/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2017 11990 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr 161/XXXV/2017 Rady Gminy Iłów z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 11991 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/212/2017 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2017 11992 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr 182/XXVI/2017 Rady Gminy Zawidz z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Zawidz z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok”.
2017 11993 2017-12-13 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 grudnia 2017 r.
2017 11994 2017-12-13 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu Płońskiego
2017 11995 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/52/2017 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkołach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Jedlińsk
2017 11996 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/53/2017 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletnich szkół podstawowych oraz zespołu szkół w ośmioletnie szkoły podstawowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jedlińsk
2017 11997 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr L/404/2017 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior-WIGOR” prowadzonym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w  Pułtusku
2017 11998 2017-12-13 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 11999 2017-12-13 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 12000 2017-12-13 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 12001 2017-12-13 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 12002 2017-12-13 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 12003 2017-12-13 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 12004 2017-12-13 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 12005 2017-12-13 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 12006 2017-12-13 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 12007 2017-12-13 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 12008 2017-12-13 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 12009 2017-12-13 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 12010 2017-12-13 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 12011 2017-12-13 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 12012 2017-12-13 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 12013 2017-12-13 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 12014 2017-12-13 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 12015 2017-12-13 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 12016 2017-12-13 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 12017 2017-12-13 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 12018 2017-12-13 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 12019 2017-12-13 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 12020 2017-12-13 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 12021 2017-12-13 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 12022 2017-12-13 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 12023 2017-12-13 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 12024 2017-12-13 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 12025 2017-12-13 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 12026 2017-12-13 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 12027 2017-12-13 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 12028 2017-12-13 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 12029 2017-12-13 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 12030 2017-12-13 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 12031 2017-12-13 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 12032 2017-12-13 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 12033 2017-12-13 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 12034 2017-12-13 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 12035 2017-12-13 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 12036 2017-12-13 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 12037 2017-12-13 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 12038 2017-12-13 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 12039 2017-12-13 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 12040 2017-12-13 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 12041 2017-12-13 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 12042 2017-12-13 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 12043 2017-12-13 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 12044 2017-12-13 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 12045 2017-12-13 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 12046 2017-12-13 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 12047 2017-12-13 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 12048 2017-12-13 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 12049 2017-12-13 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 12050 2017-12-13 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 12051 2017-12-13 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 12052 2017-12-13 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 12053 2017-12-13 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 12054 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI.464.2017 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Stara Wieś
2017 12055 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI.465.2017 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Stara Wieś
2017 12056 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI.466.2017 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/90/99 Rady Gminy Nadarzyn z dn. 29.04.1999 r. w sprawie nadania nazw ulicom
2017 12057 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI.467.2017 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Parole
2017 12058 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI.468.2017 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Kajetany
2017 12059 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI.477.2017 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie statutu Młodzieżowej Rady Gminy Nadarzyn
2017 12060 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI.481.2017 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XXV.338.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 grudnia 2016 r.
2017 12061 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII.190.2017 Rady Gminy Raciąż z dnia 27 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Raciąż
2017 12062 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIX.195.2017 Rady Gminy Raciąż z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2017 12063 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIX.196.2017 Rady Gminy Raciąż z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości
2017 12064 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIX.200.2017 Rady Gminy Raciąż z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2017 12065 2017-12-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.340.2017.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 6 grudnia 2017 r. Rada Miejska w Żurominie
2017 12066 2017-12-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-4131.341.2017.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 6 grudnia 2017 r. Rada Miejska w Żurominie
2017 12067 2017-12-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.342.2017.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 grudnia 2017 r. Rada Miejska w Żurominie
2017 12068 2017-12-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.343.2017.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 6 grudnia 2017 r. Rada Miejska w Żurominie
2017 12069 2017-12-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.344.2017.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 6 grudnia 2017 r. Rada Miejska w Żurominie
2017 12070 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/273/2017 Rady Gminy Jadów z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
2017 12071 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr 229/2017 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 28 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok
2017 12072 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr 480/XLIII/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Nadma, na terenie gminy Radzymin – część A-1c
2017 12073 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr 228/2017 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2017
2017 12074 2017-12-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.117.2017 Burmistrza Radzymina z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu na 2017 r.
2017 12075 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/167/2017 Rady Gminy Gózd z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2018 rok
2017 12076 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/168/2017 Rady Gminy Gózd z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
2017 12077 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr XXX/169/2017 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do naliczenia podatku rolnego na 2018 rok
2017 12078 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/169/2017 Rady Gminy Gózd z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok oraz zwolnień w tym podatku.
2017 12079 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr XXX/170/2017 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Huszlew na 2018 rok.
2017 12080 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/170/2017 Rady Gminy Gózd z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2018 rok
2017 12081 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr XXX/171/2017 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/85/2016 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Huszlew i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 12082 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr XXX/172/2017 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/83/2016 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 29 czerwca 2016 r w  sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Huszlew
2017 12083 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/171/2017 Rady Gminy Gózd z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gózd stanowiącego załącznik do uchwały Nr XVIII/121/2016 Rady Gminy Gózd z dnia 24 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gózd
2017 12084 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/172/2017 Rady Gminy Gózd z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę.
2017 12085 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/173/2017 Rady Gminy Gózd z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy za usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Gózd
2017 12086 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/174/2017 Rady Gminy Gózd z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie honorowego obywatelstwa gminy Gózd oraz zasad i trybu jego nadania
2017 12087 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/175/2017 Rady Gminy Gózd z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Goździe.
2017 12088 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/177/2017 Rady Gminy Gózd z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Gózd instrumentem płatniczym.
2017 12089 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/199/17 Rady Gminy w Troszynie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/111/16 Rady Gminy w Troszynie z dnia 28 czerwca 2016r w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2017 12090 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr XLII/352/2017 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, jako podstawy do obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Zbuczyn na rok 2018.
2017 12091 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr 656/XXXIX/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka.
2017 12092 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr XLII/353/2017 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na rok 2018 obowiązujących na obszarze Gminy Zbuczyn.
2017 12093 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr 692/XXXIX/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia na 2018 rok wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi na terenie miasta Płocka i przechowywanie go na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od jego usunięcia.
2017 12094 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr XLII/355/2017 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018 na obszarze Gminy Zbuczyn.
2017 12095 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/186/17 Rady Gminy w Regiminie z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Regimin na rok 2018.
2017 12096 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr 693/XXXIX/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stref taryfowych na obszarze objętym usługami przewozowymi środkami lokalnego transportu zbiorowego świadczonymi przez Komunikację Miejską Płock Sp z o.o. z siedzibą w Płocku na liniach komunikacyjnych objętych porozumieniami międzygminnymi, których realizację powierzono Gminie-Miasto Płock na mocy porozumień międzygminnych
2017 12097 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr XXV/139/2017 Rady Gminy Młynarze z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie szczególowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli i zagospodarowania tych odpadów
2017 12098 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr XLII/354/2017 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018 na obszarze Gminy Zbuczyn.
2017 12099 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr XXV/138/2017 Rady Gminy Młynarze z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Młynarze
2017 12100 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr XLIV/254/17 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na ternie Gminy Iłża
2017 12101 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr XXV/134/2017 Rady Gminy Młynarze z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Młynarze
2017 12102 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr XLIV/255/17 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Iłży w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 12103 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr XLIV/259/17 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania
2017 12104 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr XLII/351/2017 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Zbuczyn na 2018 rok.
2017 12105 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/359/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 11 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/194/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 lutego 2009 r., w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania a także przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Michałowice.
2017 12106 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/358/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 12107 2017-12-14 Decyzja Decyzja nr DRE.WRC.4210.20.8.2017.405.XI.ARy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 grudnia 2017 r.
2017 12108 2017-12-14 Decyzja Decyzja nr DRE.WRC.4210.25.6.2017.292.XI.ESz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 grudnia 2017 r.
2017 12109 2017-12-14 Decyzja Decyzja nr DRE.WRC.4210.28.8.2017.341.XII.RWY Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 grudnia 2017 r.
2017 12110 2017-12-14 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 21 Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na obszarze Kampinoskiego Parku Narodowego i jego strefie ochronnej zwierząt łownych
2017 12111 2017-12-15 Uchwała Uchwała nr LVI/436/17 Rady Miasta Otwocka z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2018 roku.
2017 12112 2017-12-15 Uchwała Uchwała nr LVI/437/17 Rady Miasta Otwocka z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/160/15 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości wraz z załącznikami oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych wraz z załącznikami.
2017 12113 2017-12-15 Uchwała Uchwała nr LVI/438/17 Rady Miasta Otwocka z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2018 roku.
2017 12114 2017-12-15 Uchwała Uchwała nr XL/219/2017 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 rok
2017 12115 2017-12-15 Uchwała Uchwała nr 101.2017 Zarządu Związku Gmin “Radomka” z siedzibą w Przytyku z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Związku Gmin „RADOMKA” na 2017 rok
2017 12116 2017-12-15 Uchwała Uchwała nr 103.2017 Zarządu Związku Gmin “Radomka” z siedzibą w Przytyku z dnia 18 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Związku Gmin „RADOMKA” na 2017 rok.
2017 12117 2017-12-15 Uchwała Uchwała nr 108.2017 Zarządu Związku Gmin “Radomka” z siedzibą w Przytyku z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Związku Gmin „RADOMKA” na 2017 rok.
2017 12118 2017-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/178/17 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego
2017 12119 2017-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/180/17 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Słowikach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Styarych Słowikach im. Kazimierza Ośki w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Starych Słowikach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Satrych Słowikach im. Kazimierza Ośki
2017 12120 2017-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/181/17 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Zajezierzu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zajezierzu w ośmiooletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Zajezierzu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zajezierzu
2017 12121 2017-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/182/17 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Sieciechowie w Zespole Placówek Oświatowych w Sieciechowie im. Armii Krajowej w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Sieciechowie w Zespole Placówek Oświatowych w Sieciechowie im. Armii Krajowej
2017 12122 2017-12-15 Uchwała Uchwała nr 162.2017 Zgromadzenia Związku Gmin “Radomka” z siedzibą w Przytyku z dnia 1 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Związku Gmin „RADOMKA” na rok 2017 r.
2017 12123 2017-12-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/235/17 Rady Gminy Latowicz z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2018 r.
2017 12124 2017-12-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/236/17 Rady Gminy Latowicz z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy Latowicz na 2018 r.
2017 12125 2017-12-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/237/17 Rady Gminy Latowicz z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018 obowiązujących na terenie Gminy Latowicz.
2017 12126 2017-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/413/2017 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2018 - 2021.
2017 12127 2017-12-15 Uchwała Uchwała nr XLIX/370/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa
2017 12128 2017-12-15 Aneks Aneks nr 18 Starosty Sochaczewskiego; Starosty Żuromińskiego z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powiat Powierzający
2017 12129 2017-12-15 Uchwała Uchwała nr XLIX/209/17 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek i punktów aptecznych ogólnodostępnych działających na terenie powiatu łosickiego
2017 12130 2017-12-15 Uchwała Uchwała nr LII/229/2017 Rady Gminy Sochaczew z dnia 6 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XXII/102/2008 Rady Gminy w Sochaczewie z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Sochaczew we wsi Kaźmierów
2017 12131 2017-12-15 Uchwała Uchwała nr LII/230/2017 Rady Gminy Sochaczew z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sochaczew – fragmenty wsi Kożuszki Parcel i Janaszówek.
2017 12132 2017-12-15 Uchwała Uchwała nr 207/XL/2017 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2017 12133 2017-12-15 Uchwała Uchwała nr 212/XL/2017 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Wyszogrodzie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. K. K. Baczyńskiego w Wyszogrodzie
2017 12134 2017-12-15 Uchwała Uchwała nr 213/XL/2017 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Rębowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Rębowie.
2017 12135 2017-12-15 Uchwała Uchwała nr 214/XL/2017 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. F. Chopina w Kobylnikach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. F. Chopina w Kobylnikach.
2017 12136 2017-12-15 Uchwała Uchwała nr XLI/348/2017 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 27 października 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Zbuczyn.
2017 12137 2017-12-15 Uchwała Uchwała nr 245/XXXIX/2017 Rady Gminy Bodzanów z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. kpr. Feliksa Ignacego Grabowskiego w Bodzanowie wchodzącej w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Bodzanowie, w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. kpr. Feliksa Ignacego Grabowskiego w Bodzanowie wchodzącą w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Bodzanowie.
2017 12138 2017-12-15 Uchwała Uchwała nr 246/XXXIX/2017 Rady Gminy Bodzanów z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Nowym Miszewie wchodzącej w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Nowym Miszewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Nowym Miszewie wchodzącą w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Nowym Miszewie
2017 12139 2017-12-15 Uchwała Uchwała nr 247/XXXIX/2017 Rady Gminy Bodzanów z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Janiny Jóźwiak w Cieślach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Janiny Jóźwiak w Cieślach.
2017 12140 2017-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/209/2017 Rady Gminy Repki z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zniesienia form ochrony przyrody
2017 12141 2017-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/211/2017 Rady Gminy Repki z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2017 12142 2017-12-15 Uchwała Uchwała nr 268/XLIX/2017 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Wylazłowo, gmina Lubowidz.
2017 12143 2017-12-15 Uchwała Uchwała nr XLIX/283/2017 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Janiszew w Gminie Zakrzew.
2017 12144 2017-12-15 Uchwała Uchwała nr XXVI /178/ 2017 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miasta i Gminy Kosów Lacki
2017 12145 2017-12-15 Uchwała Uchwała nr 196.XXXVIII.2017 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 30 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2017
2017 12146 2017-12-15 Uchwała Uchwała nr 201.XXXIX.2017 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2017
2017 12147 2017-12-15 Uchwała Uchwała nr 207.XXXIX.2017 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Płoniawy-Bramura
2017 12148 2017-12-15 Uchwała Uchwała nr XXIX.199.2017 Rady Gminy Raciąż z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2017 12149 2017-12-15 Uchwała Uchwała nr 429/LVIII/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany nazw ulic
2017 12150 2017-12-16 Decyzja Decyzja nr DRE.WRC.4210.30.6.2017.336.XIV.ESz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 grudnia 2017 r.
2017 12151 2017-12-16 Decyzja Decyzja nr DRE.WRC.4210.17.8.2017.418.XI.RK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Pułtusku Sp. z o.o.
2017 12152 2017-12-16 Decyzja Decyzja nr DRE.WRC.4210.22.9.2017.403.XV.ARy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 grudnia 2017 r.
2017 12153 2017-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/234/2017 Rady Gminy Garwolin z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 12154 2017-12-16 Uchwała Uchwała nr XL/243/2017 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od tego podatku na 2018 rok
2017 12155 2017-12-16 Uchwała Uchwała nr XL/244/2017 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2018 oraz określenia zwolnień w tym podatku
2017 12156 2017-12-16 Uchwała Uchwała nr XL/245/2017 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia jej stawek i wyznaczenia inkasenta na 2018 rok
2017 12157 2017-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/233/2017 Rady Gminy Garwolin z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2018 rok
2017 12158 2017-12-16 Uchwała Uchwała nr 243/XXXIX/2017 Rady Gminy Bodzanów z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 12159 2017-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/232/2017 Rady Gminy Garwolin z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2017 12160 2017-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/185/17 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień z tego podatku
2017 12161 2017-12-16 Uchwała Uchwała nr XLVIII/225/2017 Rady Gminy Radziejowice z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2017 12162 2017-12-16 Uchwała Uchwała nr XLVIII/226/2017 Rady Gminy Radziejowice z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
2017 12163 2017-12-16 Uchwała Uchwała nr XLVIII/231/2017 Rady Gminy Radziejowice z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Radziejowice.
2017 12164 2017-12-16 Informacja Informacja nr OKA.4210.22.2017.291.XIV.CW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez Celsium Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej
2017 12165 2017-12-16 Uchwała Uchwała nr 248/XXXIX/2017 Rady Gminy Bodzanów z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bodzanów
2017 12166 2017-12-16 Uchwała Uchwała nr 250/XXXIX/2017 Rady Gminy Bodzanów z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę nr 212/XXXV/2017 Rady Gminy Bodzanów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bodzanów w 2017 roku
2017 12167 2017-12-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/190/2017 Rady Gminy Lelis z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
2017 12168 2017-12-16 Uchwała Uchwała nr XXX/207/2017 Rady Gminy Lelis z dnia 14 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
2017 12169 2017-12-16 Uchwała Uchwała nr XXX/208/2017 Rady Gminy Lelis z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zapłaty podatków i opłat za pomocą instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny
2017 12170 2017-12-16 Uchwała Uchwała nr XXX/209/2017 Rady Gminy Lelis z dnia 14 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lelis
2017 12171 2017-12-16 Uchwała Uchwała nr XXX/210/2017 Rady Gminy Lelis z dnia 14 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 12172 2017-12-16 Uchwała Uchwała nr XXX/211/2017 Rady Gminy Lelis z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na terenie gminy Lelis Programu "Rodzina Trzy Plus"
2017 12173 2017-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/263/2017 Rady Gminy Kołbiel z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Kołbiel
2017 12174 2017-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/414/2017 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie opłaty targowej
2017 12175 2017-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/415/2017 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 5 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę: Nr XXXV/451/2001 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 08 listopada 2001 roku.
2017 12176 2017-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/421/2017 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
2017 12177 2017-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/422/2017 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
2017 12178 2017-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/425/2017 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki
2017 12179 2017-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/426/2017 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Nowy Dwór Mazowiecki
2017 12180 2