Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Listopad 2017

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2017 9676 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr 1145/XXXIX/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 9677 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr 1146/XXXIX/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 9678 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr 1147/XXXIX/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 9679 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr 1148/XXXIX/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 9680 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr 1149/XXXIX/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 9681 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr 1150/XXXIX/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 9682 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr 1151/XXXIX/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 9683 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr 1152/XXXIX/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 9684 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr 1154/XXXIX/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 9685 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr 1155/XXXIX/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały 1010/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 czerwca 2017 r.
2017 9686 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr 1156/XXXIX/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 9687 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr 1157/XXXIX/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 9688 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr 1158/XXXIX/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 9689 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr 1159/XXXIX/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 9690 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr 1163/XXXIX/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 9691 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr 1162/XXXIX/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 9692 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/312/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 września 2017 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017 Gminy Michałowice Nr XIX/229/2016.
2017 9693 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr 160/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2017 rok
2017 9694 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/180/2017 Rady Gminy Pionki z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 9695 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/181/2017 Rady Gminy Pionki z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2017 9696 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/182/2017 Rady Gminy Pionki z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2017 9697 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/183/2017 Rady Gminy Pionki z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zwolnień w podatku rolnym
2017 9698 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/184/2017 Rady Gminy Pionki z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zwolnień w podatku leśnym
2017 9699 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/185/2017 Rady Gminy Pionki z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pionki”
2017 9700 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr XLII/264/17 Rady Gminy Korytnica z dnia 20 października 2017 r. w sprawie likwidacji filii bibliotecznych Gminnej Biblioteki Publicznej w Korytnicy, znajdujących się w Górkach Grubakach, Sewerynowie i Maksymilianowie oraz wprowadzenia zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Korytnicy
2017 9701 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr XLII/265/17 Rady Gminy Korytnica z dnia 20 października 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku i o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2017 9702 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/266/2017 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Białobrzegi, obejmującego działki 1243/150, 1243/151, 1243/152, 1243/153, 1243/154, 1243/155, 1243/156, 1243/157, 1243/158, 1243/159, 1243/160, 1243/161, 1243/162, 1243/163, 1243/164, 1243/165, 1243/166, 1243/167, 1243/168, 1243/169, 1243/170 położone w Białobrzegach.
2017 9703 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr LII/415/2017 Rady Miasta Marki z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/280/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2017 – 2032
2017 9704 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr LII/416/2017 Rady Miasta Marki z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/281/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2017 rok
2017 9705 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr LII/417/2017 Rady Miasta Marki z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2017 9706 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr LII/418/2017 Rady Miasta Marki z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 9707 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr LII/419/2017 Rady Miasta Marki z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości
2017 9708 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr LII/420/2017 Rady Miasta Marki z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Markach w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Markach
2017 9709 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr LII/421/2017 Rady Miasta Marki z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Żołnierzy AK II Rejonu Celków w Markach w  ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Żołnierzy AK II Rejonu Celków w Markach
2017 9710 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr LII/422/2017 Rady Miasta Marki z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Pomnik Zwycięstwa 1920 roku w Markach w  ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 im. Pomnik Zwycięstwa 1920 roku w Markach
2017 9711 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr LII/424/2017 Rady Miasta Marki z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 5 w Zespole Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach w  ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 5 w Zespole Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach
2017 9712 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr LII/425/2017 Rady Miasta Marki z dnia 25 października 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym
2017 9713 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr LII/426/2017 Rady Miasta Marki z dnia 25 października 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach.
2017 9714 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr LII/428/2017 Rady Miasta Marki z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla zaproszonych repatriantów przez Gminę Miasto Marki do osiedlenia się na terenie Marek.
2017 9715 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr LII/430/2017 Rady Miasta Marki z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/171/2012 Rady Miasta Marki z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie miasta Marki
2017 9716 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/315/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 września 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Skośna” na terenie obrębu geodezyjnego Granica
2017 9717 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/209/2017 Rady Gminy w Liwie z dnia 24 października 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVIII/202/2017 z dnia 07.09.2017r w sprawie zmiany uchwały budżetowej Rady Gminy Liw Nr XXI/149/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Liw na rok 2017.
2017 9718 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/355/17 Rady Gminy Cegłów z dnia 26 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze powiatowej położonej w miejscowości Rudnik
2017 9719 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/160/2017 Rady Gminy Szczutowo z dnia 13 października 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Szczutowo
2017 9720 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/206/2017 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/153/2012 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie podziału Gminy Naruszewo na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2017 9721 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr XXX.176.2017 Rady Gminy Słubice z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/159/05 Rady Gminy Słubice z dnia 14 kwietnia 2005 roku, w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2017 9722 2017-11-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 39/2017 Wójta Gminy Karniewo z dnia 29 września 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Karniewo na 2017 r.
2017 9723 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/167/2017 Rady Gminy Karniewo z dnia 24 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 r.
2017 9724 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/170/2017 Rady Gminy Karniewo z dnia 24 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 9725 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/157/17 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 18 października 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
2017 9726 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/158/17 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 18 października 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krasnosielc
2017 9727 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/159/17 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 18 października 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania, odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2017 9728 2017-11-02 Aneks Aneks Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 7 sierpnia 2017 r. nr 12 do porozumienia z dnia 12 grudnia 2012 roku
2017 9729 2017-11-02 Informacja Informacja nr 1 Starosty Nowodworskiego z dnia 2 października 2017 r.
2017 9730 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr XLIII/250/17 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Zwoleniu nr XLIII/300/2013 z dnia 5 września 2013r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę Zwoleń
2017 9731 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr XLIX/380/2017 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2017
2017 9732 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr XLIX/382/2017 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 9733 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr XLIX/387/2017 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Pułtusk
2017 9734 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr XLIX/396/2017 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2017 9735 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr XLI/312/2017 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2017 rok
2017 9736 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr XLI/316/2017 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Przasnysz, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Przasnysz oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2017 9737 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XLIV/442/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie utworzenia Osiedla nr 12 w Wyszkowie - jednostki pomocniczej na terenie miasta Wyszków.
2017 9738 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XLIV/446/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2017 9739 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XLIV/448/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2017 rok.
2017 9740 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XLIV/449/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia sposobu sprawienia pogrzebu oraz zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.
2017 9741 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/196/2017 Rady Gminy Strzegowo z dnia 23 października 2017 r. w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Strzegowo
2017 9742 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/199/2017 Rady Gminy Strzegowo z dnia 27 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Kostki w Strzegowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Stanisława Kostki w Strzegowie
2017 9743 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/200/2017 Rady Gminy Strzegowo z dnia 27 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dąbrowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Dąbrowie
2017 9744 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/201/2017 Rady Gminy Strzegowo z dnia 27 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Niedzborzu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Władysława Smoleńskiego w Niedzborzu
2017 9745 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/202/2017 Rady Gminy Strzegowo z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2017 9746 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/268/17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2017 rok
2017 9747 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/270/17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok
2017 9748 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/271/17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku na 2018 rok
2017 9749 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/272/17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 26 października 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2018 rok
2017 9750 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/273/17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 26 października 2017 r. w sprawie trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe
2017 9751 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/275/17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zakazu spożywania napojów alkoholowych w niektórych miejscach publicznych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki
2017 9752 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/278/17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ustalenia nazw ulic we wsi Huta Mińska
2017 9753 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/279/17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ustalenia nazw ulic we wsi Karolina
2017 9754 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/280/17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ustalenia nazw ulic we wsi Stare Zakole
2017 9755 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/174/2017 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Miastków Kościelny, który stanowi załącznik do uchwały Nr XLIX/282/2014 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 23 września 2014 roku
2017 9756 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/175/2017 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 28 września 2017 r. w sprawie w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Miastków Kościelny oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących zajęcia o różnym tygodniowym wymiarze godzin nie ujętych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela
2017 9757 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/178/2017 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/94/2009 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 23 marca 2009 roku w sprawie Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli.
2017 9758 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/274/2017 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 5 października 2017 r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2017 rok
2017 9759 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/279/2017 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 października 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg
2017 9760 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/280/2017 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 października 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Miasta Maków Mazowiecki instrumentem płatniczym
2017 9761 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/283/2017 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 października 2017 r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2017 rok
2017 9762 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/200/2017 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusku i nadania mu statutu.
2017 9763 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/204/2017 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 26 października 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty należności stanowiących dochody budżetu Powiatu Pułtuskiego instrumentem płatniczym
2017 9764 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/207/2017 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na obszarze powiatu pułtuskiego na rok 2018
2017 9765 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr 249/XXXIX/2017 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 29 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej część działki o numerze ewidencyjnym 1961/3, obręb 0013 z przeznaczeniem pod garaż wolnostojący.
2017 9766 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr 256/XXXIX/2017 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 9767 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr 258/XL/2017 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Małkinia Górna
2017 9768 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr 264/XL/2017 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 9769 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/213/2016 Rady Miasta Garwolina z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Garwolin.
2017 9770 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/281/2017 Rady Miasta Garwolina z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
2017 9771 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/282/2017 Rady Miasta Garwolina z dnia 25 października 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2018
2017 9772 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/472/2017 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2017 - 2022
2017 9773 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/475/2017 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2017 r.
2017 9774 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/482/2017 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2017 9775 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/483/2017 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2017 9776 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr 213/XXXIV/2017 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 27 października 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr 160/XXIV/2016 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2017
2017 9777 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr 217/XXXIV/2017 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 201/XXXIII/2017 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 22 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia zasad postępowania w sprawach udzielania dotacji celowych, podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego.
2017 9778 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/188/2017 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 6 października 2017 r. w sprawie połączenia Miejsko-Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach z Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach
2017 9779 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr LII/423/2017 Rady Miasta Marki z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Roweckiego „Grota” w Markach w  ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 4 im. Stefana Roweckiego „Grota” w Markach
2017 9780 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXIX.228.2017 Rady Gminy Stromiec z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018
2017 9781 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr 253.XLIII.2017 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4 im. Marii Konopnickiej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sierpcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną Nr 4 im. Marii Konopnickiej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sierpcu
2017 9782 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/167/2017 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 19 października 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Garwoliński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2017 9783 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/168/2017 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 19 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w Powiecie Garwolińskim w 2018 roku.
2017 9784 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/169/2017 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 19 października 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2018 roku.
2017 9785 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/214/2017 Rady Gminy Sochocin z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin
2017 9786 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/215/2017 Rady Gminy Sochocin z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2017 rok
2017 9787 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/216/2017 Rady Gminy Sochocin z dnia 31 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Sochocin
2017 9788 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/217/2017 Rady Gminy Sochocin z dnia 31 października 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2018
2017 9789 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/218/2017 Rady Gminy Sochocin z dnia 31 października 2017 r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna do celów wymiaru podatku leśnego na rok 2018
2017 9790 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/163/2017 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów
2017 9791 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/165/2017 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 30 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie
2017 9792 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/364/17 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/303/17 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą-Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 9793 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/367/17 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze w obrębie Przypki w gminie Tarczyn
2017 9794 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr 210/XXIV/17 Rady Gminy Stara Biała z dnia 21 września 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Stara Biała w roku 2018
2017 9795 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr 254.XLIII.2017 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu w Branżową Szkołę I Stopnia w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu
2017 9796 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr 255.XLIII.2017 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu w Branżową Szkołę I Stopnia w Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu
2017 9797 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr 256.XLIII.2017 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sierpcu w Branżową Szkołę I Stopnia Specjalną w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sierpcu
2017 9798 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr 257.XLIII.2017 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sierpcu w trzyletnią Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy – Prawo oświatowe, w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sierpcu
2017 9799 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr 258.XLIII.2017 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu w Szkołę Policealną dla Dorosłych, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy – Prawo Oświatowe, w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu
2017 9800 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr 259.XLIII.2017 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu w Szkołę Policealną dla Dorosłych, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy – Prawo Oświatowe, w Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu
2017 9801 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr 260.XLIII.2017 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 października 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych
2017 9802 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr 358/2017 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 5 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Nowodworskiego na 2017 rok
2017 9803 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr 360/2017 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 12 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Nowodworskiego na 2017 rok
2017 9804 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr 362/2017 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 16 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Nowodworskiego na 2017 rok
2017 9805 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr 363/2017 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 19 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Nowodworskiego na 2017 rok
2017 9806 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/235/2017 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2017
2017 9807 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XLVII/195/17 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu powiatu 2017 r.
2017 9808 2017-11-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 14.2017 Wójta Gminy Wąsewo z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wąsewo za 2016 rok
2017 9809 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/202/2017 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 25 października 2017 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok Powiatu Siedleckiego
2017 9810 2017-11-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 75/2017 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 30 października 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jednorożec na 2017 rok
2017 9811 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/165/2017 Rady Gminy Sabnie z dnia 19 października 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2030
2017 9812 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/166/2017 Rady Gminy Sabnie z dnia 19 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok
2017 9813 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XLI/247/2017 Rady Miejskiej w Warce z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 9814 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/2/17 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
2017 9815 2017-11-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-S.4131.18.2017.AC Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 października 2017 r. Rada Miejska w Łochowie
2017 9816 2017-11-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.297.2017.MZ Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 października 2017 r. Rada Gminy Pomiechówek
2017 9817 2017-11-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.298.2017.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 października 2017 r. Rada Gminy Gostynin
2017 9818 2017-11-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-O.4131.34.2017.LP Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 października 2017 r. Rada Powiatu Ciechanowskiego
2017 9819 2017-11-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2B/2017 Wójta Gminy w Goździe z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy, oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok wraz z załącznikami i informacją o stanie mienia komunalnego.
2017 9820 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr 252.XLIII.2017 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok
2017 9821 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/159/2017 Rady Gminy Domanice z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Domanice na 2017 rok
2017 9822 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/206/2017 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2017 Nr XXV/148/2016 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2016 r.
2017 9823 2017-11-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.173.2017 Burmistrza Miasta Marki z dnia 27 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2017 rok.
2017 9824 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXV/304/17 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 25 października 2017 r. w sprawie obowiązujących w 2018 roku wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2017 9825 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXV/305/17 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 25 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Miński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2017 9826 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXV/307/17 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 25 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu mińskiego
2017 9827 2017-11-06 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Mińskiego z dnia 25 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Domu Pomocy Społecznej w Kątach
2017 9828 2017-11-06 Porozumienie Porozumienie nr 34/2017 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 27 października 2017 r. o współpracy partnerskiej
2017 9829 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/161/2017 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
2017 9830 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/163/2017 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Szelków.
2017 9831 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/164/2017 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 30 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Szelków.
2017 9832 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/232/17 Rady Gminy Goworowo z dnia 11 września 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Goworowo
2017 9833 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/233/17 Rady Gminy Goworowo z dnia 11 września 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za iuszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 9834 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XL/236/17 Rady Gminy Goworowo z dnia 17 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
2017 9835 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/290/2017 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zmian do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2017
2017 9836 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/293/2017 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 26 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2017
2017 9837 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/296/2017 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 26 września 2017 r. w sprawie Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie
2017 9838 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/297/2017 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 26 września 2017 r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi powiatowej nr 3113W – ul. Targowej w Opaczy Małej, gmina Michałowice jej dotychczasowej kategorii
2017 9839 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/298/2017 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 26 września 2017 r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi powiatowej nr 4118W – ul. Bohaterów Wolności w Piastowie jej dotychczasowej kategorii
2017 9840 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/303/2017 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 4 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2017
2017 9841 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/308/2017 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 24 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2017
2017 9842 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/309/2017 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pruszkowskiego
2017 9843 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/313/2017 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 24 października 2017 r. uchylająca uchwałę w sprawie pozbawienia odcinka drogi powiatowej nr 3113W – ul. Targowej w Opaczy Małej, gmina Michałowice jej dotychczasowej kategorii.
2017 9844 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/314/2017 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 24 października 2017 r. uchylająca uchwałę w sprawie pozbawienia odcinka drogi powiatowej nr 4118W – ul. Bohaterów Wolności w Piastowie jej dotychczasowej kategorii
2017 9845 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr 316/17 Rady Gminy Celestynów z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2017 9846 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr 317/17 Rady Gminy Celestynów z dnia 26 października 2017 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale nr 225/06 Rady Gminy Celestynów z dnia 26 września 2006 r. w sprawie uchwalenia statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Celestynowie.
2017 9847 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XLI/152/2017 Rady Gminy Łyse z dnia 25 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2017
2017 9848 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XLI/157/2017 Rady Gminy Łyse z dnia 25 października 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Lipnikach
2017 9849 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XLI/158/2017 Rady Gminy Łyse z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Łyse
2017 9850 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/193/2017 Rady Gminy Radziejowice z dnia 21 sierpnia 2017 r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADZIEJOWICE OBEJMUJĄCEGO DZIAŁKI NR EWID. 35/2, 35/3, 35/4, 35/5, 47/5 i 47/6 W ICH GRANICACH EWIDENDYJNYCH W  MIEJSCOWOŚCI RADZIEJOWICE PARCEL
2017 9851 2017-11-06 Informacja Informacja nr OŁO.4110.2.2017.KK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 25 października 2017 r.
2017 9852 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXV.450.2017 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Kostowcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. św. Stanisława Kostki w Kostowcu
2017 9853 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXV.451.2017 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Młochowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Młochowie
2017 9854 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXV.452.2017 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Witolda Doroszewskiego w Nadarzynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Witolda Doroszewskiego w Nadarzynie
2017 9855 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXV.453.2017 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Ruścu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Ruścu
2017 9856 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXV.454.2017 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 października 2017 r. w sprawie sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. bł. ks. B. Markiewicza w Woli Krakowiańskiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im.bł. ks. B. Markiewicza w Woli Krakowiańskiej
2017 9857 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXV.458.2017 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 października 2017 r. w sprawie ustalenia stawki podatku rolnego na rok 2018
2017 9858 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXV.459.2017 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od roku 2018
2017 9859 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXX.460.2017 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XXV.338.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 grudnia 2016 r.
2017 9860 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/202/17 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Zespole Szkół w Mszczonowie z siedzibą w Mszczonowie przy ul. Ługowej 13 w Szkołę Policealną w Zespole Szkół w Mszczonowie z siedzibą w Mszczonowie przy ul. Ługowej 13, stanowiącą szkołę o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy - Prawo oświatowe
2017 9861 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/203/17 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Nr 1 z siedzibą w Żyrardowie przy ul. Bohaterów Warszawy 4 w Branżową Szkołę I Stopnia w Zespole Szkół Nr 1 z siedzibą w Żyrardowie przy ul. Bohaterów Warszawy 4
2017 9862 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/204/17 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół w Mszczonowie z siedzibą w Mszczonowie przy ul. Ługowej 13 w Branżową Szkołę I Stopnia w Zespole Szkół w Mszczonowie z siedzibą w Mszczonowie przy ul. Ługowej 13
2017 9863 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/205/17 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. Karola Dittricha w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie z siedzibą w Żyrardowie, ul. Legionów Polskich 54/56 w Branżową Szkołę I Stopnia im. Karola Dittricha w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie z siedzibą w Żyrardowie, ul. Legionów Polskich 54/56
2017 9864 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/206/17 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej z siedzibą w Żyrardowie przy ul. Środkowej 36 w Specjalną Branżową Szkołę I Stopnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej z siedzibą w Żyrardowie przy ul. Środkowej 36
2017 9865 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/207/17 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymiw Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Żyrardowie z siedzibą w Żyrardowie przy ul. Środkowej 36 w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Żyrardowie z siedzibą w Żyrardowie przy ul. Środkowej 36, stanowiącą szkołę o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy - Prawo oświatowe
2017 9866 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/215/2017 Rady Gminy w Kuczborku Osadzie z dnia 27 października 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Łążek 1, gmina Kuczbork-Osada
2017 9867 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XL/373/17 Rady Miasta Zielonka z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków”
2017 9868 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XL/374/17 Rady Miasta Zielonka z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2017
2017 9869 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XL/379/17 Rady Miasta Zielonka z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych
2017 9870 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XL/380/17 Rady Miasta Zielonka z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
2017 9871 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XL/383/17 Rady Miasta Zielonka z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży
2017 9872 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/152/2017 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów, oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w roku 2018.
2017 9873 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/155/2017 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2017
2017 9874 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/305/17 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 27 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Centrum Usług Wspólnych w Mszczonowie” i nadania jej statutu
2017 9875 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXV.181.2017 Rady Gminy Wąsewo z dnia 21 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Wąsewo na rok 2017
2017 9876 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVI.185.2017 Rady Gminy Wąsewo z dnia 6 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Wąsewo na rok 2017
2017 9877 2017-11-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.175.2017 Burmistrza Miasta Marki z dnia 31 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2017 rok.
2017 9878 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XLII/213/2017 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 30 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Solec nad Wisłą
2017 9879 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XLII/214/2017 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 30 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Solec nad Wisłą w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 9880 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XLII/215/2017 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/272/2014r. Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Solec nad Wisłą oraz warunków i zasad korzystania z przystanków
2017 9881 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/284/2017 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/209/2016 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2017 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Białobrzegi.
2017 9882 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr 370/129/2017 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2017 rok
2017 9883 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr LVI/439/2017 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przyjęcia jednorazowego "Programu restrukturyzacji zadłużenia użytkowników lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Płońsk"
2017 9884 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr LVI/440/2017 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Płońsk na lata 2018 - 2022
2017 9885 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr LVI/441/2017 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień z tego podatku
2017 9886 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr LVI/442/2017 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 26 października 2017 r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2017 9887 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr LVI/443/2017 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVIII/114/2015 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2017 9888 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr LVI/444/2017 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 9889 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr LVI/445/2017 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 26 października 2017 r. w sprawie opłaty targowej
2017 9890 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr LVI/448/2017 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę NR XLII/334/2017 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Płońsk do nowego ustroju szkolnego
2017 9891 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr LVI/449/2017 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXV/307/2012 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Miasto Płońsk na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2017 9892 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr LVI/450/2017 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr LIX/505/2014 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 21 sierpnia 2014 roku w sprawie podziału Gminy Miasto Płońsk na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2017 9893 2017-11-06 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Obryte z dnia 27 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Obryte
2017 9894 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/170/2017 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 22 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Andrzejewo, udostępnionych dla operatorów i przewoźników
2017 9895 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/171/2017 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 22 września 2017 r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych z jednoczesnym wyłączeniem z użytkowania, jako drogi publiczne na terenie gminy Andrzejewo
2017 9896 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XLV/334/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze
2017 9897 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XLII/299/2017 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 11 października 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg Przasnyskiej Strefy Gospodarczej Podstrefa Chorzele 1 do kategorii dróg powiatowych i ustalenia ich przebiegu.
2017 9898 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XLII/295/2017 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 11 października 2017 r. w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia prowadzącym rodzinne domy dziecka
2017 9899 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/303/2017 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 28 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2017.
2017 9900 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XLII/292/2017 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 11 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2017.
2017 9901 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XLI/278/2017 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2017.
2017 9902 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/350/17 Rady Gminy Stare Babice z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Stare Babice na 2017 rok
2017 9903 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/355/17 Rady Gminy Stare Babice z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej Grupy Kampinos w Borzęcinie Dużym w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Armii Krajowej Grupy Kampinos w Borzęcinie Dużym
2017 9904 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/356/17 Rady Gminy Stare Babice z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Starych Babicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w Starych Babicach
2017 9905 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/357/17 Rady Gminy Stare Babice z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Stare Babice
2017 9906 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/241/17 Rady Gminy Leoncin z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2017 rok
2017 9907 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/404/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 października 2017 r. w sprawie sprawie dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych na terenie Gminy Łomianki
2017 9908 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/421/2017 Rady Miasta Mława z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 9909 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XL/271/2017 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2017.
2017 9910 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/266/2017 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 1 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2017
2017 9911 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/427/2017 Rady Miasta Mława z dnia 23 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2017-2021
2017 9912 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/411/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2018
2017 9913 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/400/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, opieki i wychowania przedszkolnego oraz ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Karczew
2017 9914 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/405/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 października 2017 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
2017 9915 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/407/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej
2017 9916 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/410/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018
2017 9917 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XXX/255/17 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 6 października 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej
2017 9918 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XLIX/208/2017 Rady Gminy Sochaczew z dnia 27 września 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie trasy NAPOWIETRZNEJ LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ JEDNOTOROWEJ 110 KV SOCHACZEW - ŁOWICZ 1
2017 9919 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/170/17 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie określenia zasad umarzania, odraczania, rozkładania na raty, niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Sieciechów lub jej jednostkom organizacyjnym
2017 9920 2017-11-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 271/2017 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 24 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2017
2017 9921 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII.330.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Wielgolas Brzeziński, gmina Halinów.
2017 9922 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII.331.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Wielgolas Duchnowski, gmina Halinów.
2017 9923 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII.337.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok.
2017 9924 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII.338.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie: określenia zwolnień z podatku od nieruchomości na 2018 rok.
2017 9925 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII.339.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie: wprowadzenia na terenie gminy Halinów opłaty targowej, określenia wysokości jej opłaty oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa.
2017 9926 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII.341.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2017 rok.
2017 9927 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr 283/XXXIX/17 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym
2017 9928 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr 285/XXXIX/17 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2017 rok
2017 9929 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/336/2017 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie ustanowienia zasad przyznawania sołtysom diet i zwrotu kosztów podróży służbowej
2017 9930 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/341/2017 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2017 rok
2017 9931 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/345/2017 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia zasad przyznawania sołtysom diet i zwrotu kosztów podróży służbowej
2017 9932 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/346/2017 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 września 2017 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu radnym kosztów podróży służbowych
2017 9933 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr 223/XXVIII/17 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 24 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 181/XX/12 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo – wychowawczej Domy dla Dzieci w Otwocku
2017 9934 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XL/188/2017 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku.
2017 9935 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/186/2017 Rady Gminy Lelis z dnia 13 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
2017 9936 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/188/2017 Rady Gminy Lelis z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
2017 9937 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr 486/2017 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2017 Nr XXV/148/2016 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2016 r.
2017 9938 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr LII/545/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 września 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Dobiesz – Wola Dobieska - część północna oraz fragmentu wsi Wojciechowice
2017 9939 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr 182/XXVII/2017 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dzierzążnia
2017 9940 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr 188/XXVIII/2017 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wymagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dzierzążnia
2017 9941 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr 196/XXIX/2017 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 24 października 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2017 9942 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr 197/XXIX/2017 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 24 października 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierani
2017 9943 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV.323.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 30 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
2017 9944 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV.324.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 30 października 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2017 9945 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV.325.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2017 9946 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV.328.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 30 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących prowadzenia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Mińsku Mazowieckim
2017 9947 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV.329.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za postój pojazdów samochodowych, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników dróg oraz wysokości opłaty dodatkowej i określenia sposobu pobierania tych opłat.
2017 9948 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV.330.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
2017 9949 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV.332.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2017
2017 9950 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr 478/XLIII/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie
2017 9951 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr 479/XLIII/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 431/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego „ Bon Malucha” dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3
2017 9952 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr 481/XLIII/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie gminy Radzymin w obrębach: Emilianów i Zwierzyniec
2017 9953 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr 489/XLIII/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 466/XLII/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 18 września 2017 roku w sprawie regulaminu parkingów działających w systemie typu Parkuj i Jedź przy ul. Al. Jana Pawła II w Radzyminie, przy ul. Wyszyńskiego w Radzyminie oraz przy ul. Żeromskiego w Słupnie.
2017 9954 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr 490/XLIII/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 października 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr 361/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawiepoboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2017 9955 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr 491/XLIII/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Radzymin na zadanie służące ochronie powietrza, polegającej na trwałej zmianie źródeł ogrzewania na przyjazne środowisku
2017 9956 2017-11-07 Informacja Informacja nr 1 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie danych ewidencji gruntów i budynków gminy Ożarów Mazowiecki obręb Płochocin objętych modernizacją
2017 9957 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr 492/XLIII/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2017
2017 9958 2017-11-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.90.2017 Burmistrza Radzymina z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu na 2017 r.
2017 9959 2017-11-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.98.2017 Burmistrza Radzymina z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu na 2017 r.
2017 9960 2017-11-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.100.2017 Burmistrza Radzymina z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmian planu dochodów budżetu na 2017 r.
2017 9961 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/ 287/2017 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi powiatowej
2017 9962 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XXV/144 /2017 Rady Gminy Radzanów z dnia 15 września 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli.
2017 9963 2017-11-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska miejskiego
2017 9964 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr 197.XXXVIII.2017 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 30 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Płoniawy-Bramura na rok 2018.
2017 9965 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr 199.XXXVIII.2017 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 30 października 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.
2017 9966 2017-11-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 6 listopada 2017 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kołbiel przeprowadzonych w dniu 5 listopada 2017 r.
2017 9967 2017-11-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 6 listopada 2017 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miasta Milanówka przeprowadzonych w dniu 5 listopada 2017 r.
2017 9968 2017-11-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.288.2017.RM Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 października 2017 r. Rada Miejska w Łomiankach
2017 9969 2017-11-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.289.2017.RM Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 października 2017 r. Rada Miejska w Łomiankach
2017 9970 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr 550/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 października 2017 r. w sprawie podziału Gminy Miasta Radomia na 5 sektorów wywozowych do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi
2017 9971 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr 551/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 października 2017 r. zmieniająca uchwałę nr 279/2003 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24 listopada 2003r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Radomia
2017 9972 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr 567/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w m.Radomiu
2017 9973 2017-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/199/2017 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 12 października 2017 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Urząd Gminy Nowa Sucha
2017 9974 2017-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/200/2017 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 12 października 2017 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2017 9975 2017-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/201/2017 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 12 października 2017 r. w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowej Suchej i nadania jednostce nowego statutu
2017 9976 2017-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/202/2017 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 12 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicom w miejscowości Kozłów Biskupi
2017 9977 2017-11-08 Uchwała Uchwała nr XLII/286/2017 Rady Gminy Zakroczym z dnia 26 października 2017 r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Gminy Zakroczym uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat albo sposobu ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej gminy Zakroczym
2017 9978 2017-11-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/212/2017 Rady Gminy Radziejowice z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Radziejowice
2017 9979 2017-11-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/213/2017 Rady Gminy Radziejowice z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 9980 2017-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.168.2017 Rady Gminy Rybno z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Rybnie w ośmioletnią Szkołę Podstawową z Oddziałami Przedszkolnymi im. Zygmunta Pruskiego w Rybnie.
2017 9981 2017-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/254/2017 Rady Gminy Płońsk z dnia 24 października 2017 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej i administracyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Płońsk zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Płońsk
2017 9982 2017-11-08 Uchwała Uchwała nr XL/387/2017 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stok Lacki – Folwark.
2017 9983 2017-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.169.2017 Rady Gminy Rybno z dnia 30 października 2017 r. w sprawie obwodów głosowania
2017 9984 2017-11-08 Uchwała Uchwała nr XL/391/2017 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej w miejscowości Chodów do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Siedlce.
2017 9985 2017-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/255/2017 Rady Gminy Płońsk z dnia 24 października 2017 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Szerominek
2017 9986 2017-11-08 Uchwała Uchwała nr 249/XXVIII/2017 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Wierzbicy
2017 9987 2017-11-08 Uchwała Uchwała nr 251/XXVIII/2017 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Radomskiego
2017 9988 2017-11-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.284.2017.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 października 2017 r. Rada Gminy w Siennicy
2017 9989 2017-11-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.285.2017.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 października 2017 r. Rada Gminy w Siennicy
2017 9990 2017-11-08 Uchwała Uchwała nr 214/XXXII/2017 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018 obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Gąbin, oraz zwolnień w tym podatku.
2017 9991 2017-11-08 Uchwała Uchwała nr 215/XXXII/2017 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 25 października 2017 r. w sprawie opłat od posiadania psów
2017 9992 2017-11-08 Uchwała Uchwała nr 216/XXXII/2017 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 25 października 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2018.
2017 9993 2017-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/167/2017 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 22 września 2017 r. w sprawie określenia przepisów porządkowych w gminnym regularnym przewozie osób
2017 9994 2017-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/169/2017 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 22 września 2017 r. w sprawie cen za usługi przewozowe w gminnych przewozach pasażerskich w publicznym transporcie zbiorowym
2017 9995 2017-11-08 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 16 października 2017 r.
2017 9996 2017-11-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 274/2017 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2017
2017 9997 2017-11-08 Uchwała Uchwała nr XLIV/398/17 Rady Gminy Raszyn z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/787/10 Rady Gminy Raszyn z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie zmiany siedziby Przedszkola Nr 1 „Pod Topolą” w Raszynie
2017 9998 2017-11-08 Uchwała Uchwała nr XLIV/399/17 Rady Gminy Raszyn z dnia 26 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn
2017 9999 2017-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/192/2017 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na 2018 rok
2017 10000 2017-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/193/2017 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości na 2018 rok.
2017 10001 2017-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/195/2017 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Jastrzębia uchwalonego Uchwałą Nr XVII/96/2016 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 30 marca 2016 r.
2017 10002 2017-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/196/2017 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. por. Jana Skrzyszewskiego w Lesiowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. por. Jana Skrzyszewskiego w Lesiowie.
2017 10003 2017-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/197/2017 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Kozłowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Kozłowie.
2017 10004 2017-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/198/2017 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Świętego Jana Pawła II w Woli Goryńskiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Świętego Jana Pawła II w Woli Goryńskiej.
2017 10005 2017-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/199/2017 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Mąkosach Starych w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Mąkosach Starych.
2017 10006 2017-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/200/2017 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dochczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Bartodziejach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Bartodziejach.
2017 10007 2017-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/201/2017 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Mroza w Jastrzębi wchodzącej w skład Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Jastrzębi w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kazimierza Mroza w Jastrzębi.
2017 10008 2017-11-08 Uchwała Uchwała nr XLI/281/2017 Rady Gminy Zakroczym z dnia 4 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/196/2016 Rady Gminy Zakroczym z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
2017 10009 2017-11-08 Uchwała Uchwała nr XLI/282/2017 Rady Gminy Zakroczym z dnia 4 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2017 rok
2017 10010 2017-11-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 134/2017 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2017 rok
2017 10011 2017-11-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 136/2017 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 10 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2017 rok
2017 10012 2017-11-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 138/2017 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 19 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2017 rok
2017 10013 2017-11-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 140/2017 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2017 rok
2017 10014 2017-11-08 Uchwała Uchwała nr XLI/252/2017 Rady Gminy Wierzbica z dnia 24 października 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat, jak również tryb ich pobierania.
2017 10015 2017-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/286/2017 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2017 r.
2017 10016 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr 284/XLV/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej.
2017 10017 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr 286/XLV/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 października 2017 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Placówek Opieki nad Dziećmy w Gminie Chorzele.
2017 10018 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr 287/XLV/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 października 2017 r. w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Chorzele.
2017 10019 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr 288/XLV/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych autobusowych przewozach pasażerskich na terenie Gminy Chorzele.
2017 10020 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr 289/XLV/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 października 2017 r. w sprawie sposobu ustalania w gminnym transporcie zbiorowym wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej.
2017 10021 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr 295/XLVI/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 151/XXIII/16 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Chorzele.
2017 10022 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr 582/2017 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 10023 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr 603/2017 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 10024 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr 606/2017 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 października 2017 r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 10025 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr 607/2017 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
2017 10026 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr 608/2017 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok
2017 10027 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr 609/2017 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 października 2017 r. w sprawie ustalenia podstawy naliczenia podatku rolnego na 2018 rok
2017 10028 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr 610/2017 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2017 10029 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr 612/2017 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały 502/2013 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 lutego 2013r.
2017 10030 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/193/17 Rady Gminy Nur z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2017 10031 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/194/17 Rady Gminy Nur z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze Gminy Nur
2017 10032 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/271/2017 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 6 listopada 2017 r. zmieniająca Uchwałę nr XVII/147/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w Miejskim Zespole Szkół oraz w Miejskim Przedszkolu w Raciążu zmienioną uchwałą Nr XIX/164/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 roku
2017 10033 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr 23/II/17 Rady Gminy w Słupnie z dnia 12 września 2017 r. w sprawie ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Nowym Gulczewie na okres od 1 października 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku
2017 10034 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/216/2017 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 14 września 2017 r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2017 rok
2017 10035 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr 173/XXXII/2017 Rady Gminy Rościszewo z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Samorządowych w Rościszewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Rościszewie.
2017 10036 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr 32/III/17 Rady Gminy Słupno z dnia 9 października 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Słupno
2017 10037 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/219/2017 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 14 września 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywania na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2018 roku
2017 10038 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr 29/III/17 Rady Gminy Słupno z dnia 9 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Słupno oraz zwolnień dotyczących tego podatku
2017 10039 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr 174/XXXII/2017 Rady Gminy Rościszewo z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im.Tadeusza Kościuszki w Łukomiu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im.Tadeusza Kościuszki w Łukomiu
2017 10040 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr XLI/318/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr IX/79/2011 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 09 czerwca 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
2017 10041 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr XL/257/2017 Rady Gminy Rzekuń z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego.
2017 10042 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr 174.XLIX.2017 Rady Gminy Wiązowna z dnia 31 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geodezyjnym Czarnówka
2017 10043 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr 175.XLIX.2017 Rady Gminy Wiązowna z dnia 31 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geodezyjnym Boryszew
2017 10044 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr 171.XLIX.2017 Rady Gminy Wiązowna z dnia 31 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu „Ogólnopolska Karta Seniora – edycja Gmina Wiązowna”
2017 10045 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr 179.XLIX.2017 Rady Gminy Wiązowna z dnia 31 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Wiązownie w Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterskich Lotników Polskich w Wiązownie
2017 10046 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr 180.XLIX.2017 Rady Gminy Wiązowna z dnia 31 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Gliniance w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Wincentego Witosa w Gliniance
2017 10047 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr 181.XLIX.2017 Rady Gminy Wiązowna z dnia 31 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Zakręcie w Szkołę Podstawową im. Cypriana Kamila Norwida w Zakręcie
2017 10048 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr 182.XLIX.2017 Rady Gminy Wiązowna z dnia 31 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Malcanowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Malcanowie
2017 10049 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr 401/LIV/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie Miasta Ostrołęki i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2017 10050 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr 402/LIV/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 października 2017 r. sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Ostrołęka
2017 10051 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr 408/LIV/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 10052 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr XXIX.353.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2017 rok
2017 10053 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr XXIX.354.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027
2017 10054 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr XXIX.358.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ujednolicenia nazw ulic w miejscowości Ostrówek, gmina Klembów
2017 10055 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr XXIX.359.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 26 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ostrówek, gmina Klembów
2017 10056 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr XXIX.363.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
2017 10057 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/259/17 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania, pozbawiania i wysokości okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień za osiągnięcia w działalności sportowej w Gminie Szydłowiec.
2017 10058 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/184/2017 Rady Gminy Jednorożec z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Jednorożec oraz wprowadzenia zwolnień
2017 10059 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr XLI/366/2017 Rady Gminy Jabłonna z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Trzciany w gminie Jabłonna
2017 10060 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr XLI/367/2017 Rady Gminy Jabłonna z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie: nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Dąbrowa Chotomowska gminie Jabłonna
2017 10061 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/383/2017 Rady Gminy Jabłonna z dnia 27 września 2017 r. w sprawie: zmiany nazwy drogi w miejscowości Jabłonna.
2017 10062 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/384/2017 Rady Gminy Jabłonna z dnia 27 września 2017 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Chotomów w gminie Jabłonna
2017 10063 2017-11-09 Decyzja Decyzja nr DRE.WRC.4210.18.8.2017.226.xI.ARy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 9 listopada 2017 r.
2017 10064 2017-11-09 Aneks Aneks nr 14 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy; Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 października 2017 r. do porozumienia między Wojewodą Mazowieckim a miastem stołecznym Warszawą z dnia 1 czerwca 2005r. w sprawie powierzenia miastu stołecznemu Warszawie prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Mazowieckiego, realizowanych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
2017 10065 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr XLI/267/17 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Olszewo – Borki
2017 10066 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr XLI/268/17 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania ze środków budżetu Gminy Olszewo-Borki dotacji celowych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska oraz sposobu jej rozliczania
2017 10067 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr 503/XXXV/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 27 września 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Janczewice i części obrębu Podolszyn
2017 10068 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr 505/XXXV/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 27 września 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Wola
2017 10069 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr 519/XXXVI/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 25 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lesznowola
2017 10070 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr 522/XXXVI/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 25 października 2017 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Mysiadle.
2017 10071 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr 523/XXXVI/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Łazach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Łazach.
2017 10072 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr 524/XXXVI/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Publicznych w Mysiadle, w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Mysiadle.
2017 10073 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr 525/XXXVI/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Publicznych w Mrokowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Mrokowie.
2017 10074 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr 526/XXXVI/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Publicznych, im. Noblistów Polskich w Lesznowoli w Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Noblistów Polskich w Lesznowoli.
2017 10075 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr 527/XXXVI/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Publicznych w Nowej Iwicznej w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Nowej Iwicznej.
2017 10076 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr 528/XXXVI/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 25 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze
2017 10077 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr 535/XXXVI/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 10078 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr 536/XXXVI/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 10079 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr 537/XXXVI/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 25 października 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2018 r.
2017 10080 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr 538/XXXVI/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 25 października 2017 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych
2017 10081 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/276/17 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w mieście Grójec
2017 10082 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr 616/VII/38/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 października 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna instrumentem płatniczym
2017 10083 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr 619/VII/38/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
2017 10084 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr XLI/467/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/172/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 maja 2011 r. sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Siedlce oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2017 10085 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr XLI/471/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zaliczenia ulicy Tadeusza Zieleniewskiego w Siedlcach do kategorii dróg gminnych.
2017 10086 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr XLI/472/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy
2017 10087 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr XLI/473/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zwolnienia z opłat za wydanie nowego prawa jazdy lub nowego dowodu rejestracyjnego w związku ze zmianą nazwy ulicy
2017 10088 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr XLI/475/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 października 2017 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w roku 2018.
2017 10089 2017-11-10 Uchwała Uchwała nr XXX/167/2017 Rady Gminy Rzewnie z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
2017 10090 2017-11-10 Uchwała Uchwała nr XL/358/2017 Rady Gminy Jabłonna z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie „Gminnego programu wspierania dzieci i młodzieży z terenu Gminy Jabłonna poprzez przyznawanie stypendiów sportowych, artystycznych oraz nagród za wysokie wyniki w nauce”.
2017 10091 2017-11-10 Uchwała Uchwała nr 200/XXXVIII/2017 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 27 października 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny obowiązujących na obszarze gminy Wyszogród
2017 10092 2017-11-10 Uchwała Uchwała nr 163/577/2017 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i  wydatków w budżecie Powiatu Wyszkowskiego na 2017 r.
2017 10093 2017-11-10 Uchwała Uchwała nr Uchwała nr 201/XXXVIII/2017 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 27 października 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Wyszogród na 2018r.
2017 10094 2017-11-10 Uchwała Uchwała nr 281/XLV/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
2017 10095 2017-11-10 Uchwała Uchwała nr 290/XLV/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 142/XXII/16 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Chorzele oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2017 10096 2017-11-10 Uchwała Uchwała nr 291/XLV/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Targowiska Miejskiego "MÓJ RYNEK" w Chorzelach.
2017 10097 2017-11-10 Uchwała Uchwała nr 642/XXXVII/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 24 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka.
2017 10098 2017-11-10 Uchwała Uchwała nr 645/XXXVII/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 24 października 2017 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 21 w Płocku
2017 10099 2017-11-10 Uchwała Uchwała nr 648/XXXVII/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 24 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy.
2017 10100 2017-11-10 Uchwała Uchwała nr 650/XXXVII/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 24 października 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
2017 10101 2017-11-10 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 10102 2017-11-10 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 10103 2017-11-10 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 10104 2017-11-10 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 10105 2017-11-10 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 10106 2017-11-10 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 10107 2017-11-10 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 10108 2017-11-10 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 10109 2017-11-10 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 10110 2017-11-10 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 10111 2017-11-10 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 10112 2017-11-10 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 10113 2017-11-10 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 10114 2017-11-10 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 10115 2017-11-10 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 10116 2017-11-10 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 10117 2017-11-10 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 10118 2017-11-10 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 10119 2017-11-10 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 10120 2017-11-10 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 10121 2017-11-10 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 10122 2017-11-10 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 10123 2017-11-10 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 10124 2017-11-10 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 10125 2017-11-10 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 10126 2017-11-10 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 10127 2017-11-10 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 10128 2017-11-10 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 10129 2017-11-10 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 10130 2017-11-10 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 10131 2017-11-10 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 10132 2017-11-10 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 10133 2017-11-10 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 10134 2017-11-10 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 10135 2017-11-10 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 10136 2017-11-10 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 10137 2017-11-10 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 10138 2017-11-10 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 10139 2017-11-10 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 10140 2017-11-10 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 10141 2017-11-10 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 10142 2017-11-10 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 10143 2017-11-10 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 10144 2017-11-10 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 10145 2017-11-10 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 10146 2017-11-10 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 10147 2017-11-10 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 10148 2017-11-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 75/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha z dnia 31 października 2017 r. w sprawie: ustalenia stawki czynszu najmu za lokale mieszkalne
2017 10149 2017-11-10 Uchwała Uchwała nr XLI/474/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 października 2017 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w roku 2018.
2017 10150 2017-11-10 Uchwała Uchwała nr 213/XXIV/17 Rady Gminy Stara Biała z dnia 21 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Maszewo
2017 10151 2017-11-10 Uchwała Uchwała nr XXX/200/2017 Rady Gminy Repki z dnia 26 października 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do naliczenia podatku rolnego na rok 2018
2017 10152 2017-11-10 Uchwała Uchwała nr XXX/201/2017 Rady Gminy Repki z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Repki oraz zwolnień, w tym podatku na 2018 rok
2017 10153 2017-11-10 Uchwała Uchwała nr XXX/202/2017 Rady Gminy Repki z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
2017 10154 2017-11-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/254/2017 Rady Gminy Rzekuń z dnia 31 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dzbenin
2017 10155 2017-11-10 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 16 października 2017 r.
2017 10156 2017-11-10 Aneks Aneks nr 11 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 3 listopada 2017 r.
2017 10157 2017-11-10 Uchwała Uchwała nr XLV/346/17 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Tarczyn dla obszaru ograniczonego ulicami: Błońską, Mszczonowską, Dolną, 1 Maja oraz granicą obrębu Tarczyna
2017 10158 2017-11-10 Uchwała Uchwała nr XLVIII/345/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Żyrardowa
2017 10159 2017-11-10 Uchwała Uchwała nr XLVIII/347/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z Parku Seniora w Żyrardowie
2017 10160 2017-11-10 Uchwała Uchwała nr XLVIII/348/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2017 10161 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/391/2017 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 31 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2018 r.
2017 10162 2017-11-13 Informacja Informacja nr DRE.WRC.4110.2.4.14.2017.248.ESz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10 listopada 2017 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 25 października 2017 r. Nr DRE.WRC.4110.2.4.13.2017.248.ESz, w sprawie zmiany koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła udzielonej Przedsiębiorcy: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Legionowo" Sp. z o.o z siedzibą w Legionowie
2017 10163 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/392/2017 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 31 października 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2017 10164 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/410/2017 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 31 października 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2018 r.
2017 10165 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/48/2017 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 października 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2018
2017 10166 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/47/2017 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 10167 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/46/2017 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 10168 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr 202/XXXVIII/2017 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 27 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Wyszogród na rok 2018
2017 10169 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr 203/XXXVIII/2017 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 27 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień obowiązujących na terenie gminy Wyszogród na rok 2018
2017 10170 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr XLIV.204.2017 Rady Gminy Rząśnik z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Rząśniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. ks.Jana Twardowskiego w Rząśniku
2017 10171 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr XLIV.205.2017 Rady Gminy Rząśnik z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego w Starym Lubielu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego w Starym Lubielu
2017 10172 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr XLIV.208.2017 Rady Gminy Rząśnik z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy
2017 10173 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr XLIV.209.2017 Rady Gminy Rząśnik z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy
2017 10174 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr XLIV.210.2017 Rady Gminy Rząśnik z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy
2017 10175 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr XLIV.201.2017 Rady Gminy Rząśnik z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bielinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Bielinie
2017 10176 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr XLIV.202.2017 Rady Gminy Rząśnik z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Orla Białego w Komorowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Orła Białego w Komorowie
2017 10177 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr XLIV.203.2017 Rady Gminy Rząśnik z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Trzaskomy w Porządziu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. ks. Jana Trzaskomy w Porządziu
2017 10178 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/267/2017 Rady Gminy Sońsk z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sońsk na rok 2017
2017 10179 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr XXIV.177.2017 Rady Gminy Wąsewo z dnia 24 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Wąsewo na rok 2017
2017 10180 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr 155/554/2017 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 5 września 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie Powiatu Wyszkowskiego na 2017 r.
2017 10181 2017-11-13 Aneks Aneks nr 12 Starosty Płońskiego; Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 31 października 2017 r.
2017 10182 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr IX.58.2017 Rady Gminy Jasieniec z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im.Juliana Suskiego w Jasieńcu w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im.Juliana Suskiego w Jasieńcu.
2017 10183 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr IX.59.2017 Rady Gminy Jasieniec z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im.Księdza Czesława Sadłowskiego w Zbroszy Dużej w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im.Księdza Czesława Sadłowskiego
2017 10184 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr IX.60.2017 Rady Gminy Jasieniec z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Jasieniec
2017 10185 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr IX.61.2017 Rady Gminy Jasieniec z dnia 26 października 2017 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jasieniec.
2017 10186 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/156/2017 Rady Gminy Wierzbno z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 10187 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/157/2017 Rady Gminy Wierzbno z dnia 30 października 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2017 10188 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/158/2017 Rady Gminy Wierzbno z dnia 30 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
2017 10189 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/159/2017 Rady Gminy Wierzbno z dnia 30 października 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2017 10190 2017-11-13 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 23 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Biblioteki Publicznej w Brwinowie.
2017 10191 2017-11-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.286.2017.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 listopada 2017 r. Rada Gminy w Siennicy
2017 10192 2017-11-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.316.2017.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 6 listopada 2017 r. Rada Gminy Sochaczew
2017 10193 2017-11-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.300.2017.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 6 listopada 2017 r. Rada Miasta Zielonka
2017 10194 2017-11-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.304.2017.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 listopada 2017 r. Rada Miasta Zielonka
2017 10195 2017-11-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.278.2017.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 listopada 2017 r. Rada Gminy Rybno
2017 10196 2017-11-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-S.4131.19.2017.MD Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 listopada 2017 r. Rada Gminy Miastków Kościelny
2017 10197 2017-11-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-S.4131.20.2017.MD Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 listopada 2017 r. Rada Gminy Miastków Kościelny
2017 10198 2017-11-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.287.2017.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 listopada 2017 r. Rada Miejska Sierpca
2017 10199 2017-11-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.309.2017.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 listopada 2017 r. Rada Miejska w Piasecznie
2017 10200 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr 75/2017 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017 r.
2017 10201 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr 76/2017 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2017 rok
2017 10202 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr XLI/478/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2017 rok
2017 10203 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr 78/2017 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 4 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2017 rok
2017 10204 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr 80/2017 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 13 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2017
2017 10205 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr 81/2017 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 21 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2017 rok
2017 10206 2017-11-13 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie „Południowej Dzielnicy Przemysłowej”
2017 10207 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr 620/2017 Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2017 rok
2017 10208 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/158/2017 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
2017 10209 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr 369/2017 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gostynińskiego w 2016 roku.
2017 10210 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr 419/2017 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gostynińskiego oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w pierwszym półroczu 2017 roku.
2017 10211 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr 365/2017 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Nowodworskiego na 2017 rok
2017 10212 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr 369/2017 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 2 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Nowodworskiego na 2017 rok
2017 10213 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr 85/2017 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 29 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2017 rok
2017 10214 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr 87/2017 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 19 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2017 rok
2017 10215 2017-11-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 236/2017 Wójta Gminy Izabelin z dnia 4 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2017 r.
2017 10216 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr 92/2017 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2017 rok
2017 10217 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr XXX/245/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 Gminy Izabelin
2017 10218 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr XXX/248/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 27 września 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu „Karta Izabelińczyka”
2017 10219 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr XXX/253/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi w obrębie Laski do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
2017 10220 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr XXX/254/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg w obrębie Mościska do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2017 10221 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr XXX/255/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 27 września 2017 r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawek procentowych od pierwszej opłaty i opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu oddanego na cele działalności sakralnej
2017 10222 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr XXX/257/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 27 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Truskaw
2017 10223 2017-11-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 77/17 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 10224 2017-11-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.302.2017.AK Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 listopada 2017 r. Rada Gminy Radziejowice
2017 10225 2017-11-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.303.2017.AK Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 listopada 2017 r.
2017 10226 2017-11-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 36/2017 Wójta Gminy Czerwińsk nad Wisłą z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwińsku nad Wisłą za I półrocze 2017 r.
2017 10227 2017-11-14 Uchwała Uchwała nr 260/XXXV/17 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2017 rok
2017 10228 2017-11-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 88/2017 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2017 Nr XXII/178/2016 Rady Gminy Przasnysz z dnia 21 grudnia 2016 roku.
2017 10229 2017-11-14 Uchwała Uchwała nr 376/17 Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie zmian w  uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2017 rok
2017 10230 2017-11-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 172/17 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 18 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2017 r.
2017 10231 2017-11-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 184/17 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2017 r.
2017 10232 2017-11-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 190/17 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 4 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2017 r.
2017 10233 2017-11-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 193/17 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 9 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2017 r.
2017 10234 2017-11-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 196/17 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 16 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2017 r.
2017 10235 2017-11-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 198/17 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2017 r.
2017 10236 2017-11-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 206/17 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2017 r.
2017 10237 2017-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/271/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla określenia podatku rolnego.
2017 10238 2017-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/272/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.
2017 10239 2017-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/273/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 10240 2017-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/274/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2017 10241 2017-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/275/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Skaryszew
2017 10242 2017-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/278/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Skaryszew
2017 10243 2017-11-14 Uchwała Uchwała nr 531/2017 Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2017 rok
2017 10244 2017-11-14 Uchwała Uchwała nr 559/2017 Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2017 rok
2017 10245 2017-11-14 Uchwała Uchwała nr 634/2017 Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2017 rok
2017 10246 2017-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/279/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2017 10247 2017-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/289/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
2017 10248 2017-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/177/2017 Rady Gminy Jednorożec z dnia 8 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/143/2016 Rady Gminy Jednorożec z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie "Budżetu Gminy Jednorożec na rok 2017"
2017 10249 2017-11-14 Uchwała Uchwała nr XLI/260/17 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 10250 2017-11-14 Uchwała Uchwała nr XLI/261/17 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 października 2017 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, utrzymaniem i ochroną dróg będących w zarządzie Gminy Olszewo-Borki
2017 10251 2017-11-14 Uchwała Uchwała nr 36/2017 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie PowiatuPrzasnyskiego na 2017 rok
2017 10252 2017-11-14 Uchwała Uchwała nr 37/2017 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie przekazanie Radzie Powiatu Przasnyskiego sprawozdania finansowego za 2016 rok
2017 10253 2017-11-14 Uchwała Uchwała nr 46/2017 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2017 rok
2017 10254 2017-11-14 Uchwała Uchwała nr 52/2017 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2017 rok
2017 10255 2017-11-14 Uchwała Uchwała nr 59/2017 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2017 rok.
2017 10256 2017-11-14 Uchwała Uchwała nr 64/2017 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2017 rok
2017 10257 2017-11-14 Uchwała Uchwała nr 70/2017 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2017 rok
2017 10258 2017-11-14 Uchwała Uchwała nr 73/2017 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2017 rok
2017 10259 2017-11-14 Uchwała Uchwała nr 267/XLI/2017 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2017 rok
2017 10260 2017-11-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/275/17 Rady Gminy Korytnica z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Korytnicy oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2017 10261 2017-11-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/200/2017 Rady Gminy Jakubów z dnia 16 października 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty należności, stanowiących dochód budżetu Gminy Jakubów instrumentem płatniczym
2017 10262 2017-11-14 Uchwała Uchwała nr XXX/201/2017 Rady Gminy Jakubów z dnia 30 października 2017 r. w sprawie metody ustalenia oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Jakubów
2017 10263 2017-11-14 Uchwała Uchwała nr XXX/203/2017 Rady Gminy Jakubów z dnia 30 października 2017 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jakubów
2017 10264 2017-11-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 160/2017 Wójta Gminy Sabnie z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok
2017 10265 2017-11-14 Uchwała Uchwała nr 206/2017 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2017
2017 10266 2017-11-14 Uchwała Uchwała nr 207/2017 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 31 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok
2017 10267 2017-11-14 Uchwała Uchwała nr 225/XXV/17 Rady Gminy Stara Biała z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Maszewie Dużym, składającego się z dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Maszewie Dużym i z dotychczasowego Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Maszewie Dużym w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Władysława Stanisława Reymonta w Maszewie Dużym
2017 10268 2017-11-14 Uchwała Uchwała nr 226/XXV/17 Rady Gminy Stara Biała z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej Białej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Starej Białej
2017 10269 2017-11-14 Uchwała Uchwała nr 227/XXV/17 Rady Gminy Stara Biała z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Starych Proboszczewicach, składającego się z dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Starych Proboszczewicach i z dotychczasowego Gimnazjum w Starych Proboszczewicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Starych Proboszczewicach
2017 10270 2017-11-14 Uchwała Uchwała nr 228/XXV/17 Rady Gminy Stara Biała z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Wyszynie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wyszynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w Wyszynie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wyszynie
2017 10271 2017-11-14 Uchwała Uchwała nr 229/XXV/17 Rady Gminy Stara Biała z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz dyrektorom, wicedyrektorom szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stara Biała
2017 10272 2017-11-14 Uchwała Uchwała nr 231/XXV/17 Rady Gminy Stara Biała z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2017 10273 2017-11-14 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 18 Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 listopada 2017 r. uchylające rozporządzenia w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów łosickiego, siedleckiego i sokołowskiego
2017 10274 2017-11-14 Uchwała Uchwała nr XXV/196/2017 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bieżuń na rok 2017
2017 10275 2017-11-14 Uchwała Uchwała nr XXV/201/2017 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 30 października 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Bieżuń instrumentem płatniczym.
2017 10276 2017-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/190/2017 Rady Gminy Sienno z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2018 rok
2017 10277 2017-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/191/2017 Rady Gminy Sienno z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na 2018 rok
2017 10278 2017-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/192/2017 Rady Gminy Sienno z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
2017 10279 2017-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/193/2017 Rady Gminy Sienno z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok
2017 10280 2017-11-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 230/2017 Wójta Gminy Michałowice z dnia 31 października 2017 r. w sprawie dokonania zmian w  Uchwale Budżetowej na rok 2017 Gminy Michałowice Nr XIX/229/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r.
2017 10281 2017-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/195/2017 Rady Gminy Sienno z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zmian w statucie Gminy Sienno
2017 10282 2017-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/196/2017 Rady Gminy Sienno z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie stałych obwodów głosowania w Gminie Sienno
2017 10283 2017-11-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 77/2017 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jednorożec na 2017 rok
2017 10284 2017-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/194/2017 Rady Gminy Sienno z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2017 10285 2017-11-15 Uchwała Uchwała nr XXV/147/2017 Rady Gminy Miedzna z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Miedzna na 2017 rok.
2017 10286 2017-11-15 Uchwała Uchwała nr XXV/149/2017 Rady Gminy Miedzna z dnia 27 października 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu zyta za okres 11 kwartałów będącej podstawa do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018.
2017 10287 2017-11-15 Uchwała Uchwała nr XXV/151/2017 Rady Gminy Miedzna z dnia 27 października 2017 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok.
2017 10288 2017-11-15 Uchwała Uchwała nr XXV/152/2017 Rady Gminy Miedzna z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na terenie Gminy Miedzna.
2017 10289 2017-11-15 Uchwała Uchwała nr XXV/153/2017 Rady Gminy Miedzna z dnia 27 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej na terenie miejscowości Miedzna.
2017 10290 2017-11-15 Uchwała Uchwała nr XXV/154/2017 Rady Gminy Miedzna z dnia 27 października 2017 r. zmieniająca Rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu węgrowskiego.
2017 10291 2017-11-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 37/2017 Wójta Gminy Miedzna z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Miedzna na 2017 rok.
2017 10292 2017-11-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII.191.2017 Rady Gminy Raciąż z dnia 27 października 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVI/170/2009 Rady Gminy Raciąż z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach prowadzonych przez Gminę Raciąż zmienionej Uchwałą Nr XXIV/132/2012 r. Rady Gminy Raciąż z dnia 30 listopada 2012 r. i Uchwałą Nr VII.43.2015 Rady Gminy Raciąż z dnia 10 czerwca 2015 r.
2017 10293 2017-11-15 Uchwała Uchwała nr XL/286/2017 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu sportu przez Miasto Ostrów Mazowiecka
2017 10294 2017-11-15 Uchwała Uchwała nr XL/287/2017 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/188/2016 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz stypendiów lub nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym oraz w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej oraz rodzaju wyróżnień i wysokości nagród pieniężnych.
2017 10295 2017-11-15 Uchwała Uchwała nr XL/288/2017 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z nich
2017 10296 2017-11-15 Uchwała Uchwała nr XL/290/2017 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia sposobu jej poboru, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej na terenie miasta Ostrów Mazowiecka
2017 10297 2017-11-15 Uchwała Uchwała nr XL/292/2017 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Ostrów Mazowiecka.
2017 10298 2017-11-15 Aneks Aneks nr 1 Starosty Mławskiego; Starosty Płońskiego z dnia 23 października 2017 r. do Porozumienia Nr 8/2017 z dnia 02 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego
2017 10299 2017-11-15 Aneks Aneks nr 1 Starosty Płońskiego; Starosty Żuromińskiego z dnia 23 października 2017 r. do Porozumienia Nr 4/2017 z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego
2017 10300 2017-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/354/17 Rady Miasta Kobyłka z dnia 25 września 2017 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na 2017 rok
2017 10301 2017-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/355/17 Rady Miasta Kobyłka z dnia 25 września 2017 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego programu opieki nad zabytkami Miasta Kobyłka na lata 2017 - 2020"
2017 10302 2017-11-15 Uchwała Uchwała nr XLIV/334/2017 Rady Gminy Czosnów z dnia 31 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Czosnów
2017 10303 2017-11-15 Uchwała Uchwała nr Nr XLIV/335/2017 Rady Gminy Czosnów z dnia 31 października 2017 r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2017 10304 2017-11-15 Uchwała Uchwała nr XLIV/336/2017 Rady Gminy Czosnów z dnia 31 października 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2017 10305 2017-11-15 Uchwała Uchwała nr XLIV/337/2017 Rady Gminy Czosnów z dnia 31 października 2017 r. o zmianie uchwały Rady Gminy Czosnów Nr XXXIX/395/2014 z dnia 16 września 2014 roku w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Czosnów
2017 10306 2017-11-15 Uchwała Uchwała nr XLIV/339/2017 Rady Gminy Czosnów z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/322/2017 Rady Gminy Czosnów w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czosnów
2017 10307 2017-11-15 Uchwała Uchwała nr XLIV/340/2017 Rady Gminy Czosnów z dnia 31 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej
2017 10308 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XLIII-135/2017 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej
2017 10309 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XLIII-139/2017 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie Statutu Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 z siedzibą w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 11
2017 10310 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XLIII-140/2017 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie Statutu Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 2 z siedzibą w Wołominie ul. Wileńska 74 z filią w Zagościńcu ul. Kolejowa 17
2017 10311 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XLIII-141/2017 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie statutu Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie, przy ul. Powstańców 12
2017 10312 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XLIII-156/2017 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wołomin
2017 10313 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/363/17 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 września 2017 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zielonka – w rejonie ul. Wolności - obszar VIII
2017 10314 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/364/17 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 września 2017 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zielonka – w rejonie Alei Piłsudskiego i ul. Mareckiej - obszar II
2017 10315 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XLI/291/2017 Rady Gminy Sońsk z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sońsk na rok 2017
2017 10316 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XLI/292/2017 Rady Gminy Sońsk z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu Gminy Sońsk instrumentem płatniczym.
2017 10317 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XLI/295/2017 Rady Gminy Sońsk z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Michała Gwiazdowicza w Bądkowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Michała Gwiazdowicza w Bądkowie
2017 10318 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XLI/296/2017 Rady Gminy Sońsk z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Milewskiego w Gąsocinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Stanisława Milewskiego w Gąsocinie
2017 10319 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XLI/297/2017 Rady Gminy Sońsk z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Szczepana Dobosza w Sońsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Szczepana Dobosza w Sońsku
2017 10320 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXX/217/17 Rady Gminy Gozdowo z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelicach
2017 10321 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/211/2017 Rady Gminy w Platerowie z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2018 rok.
2017 10322 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/212/2017 Rady Gminy w Platerowie z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku
2017 10323 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/213/2017 Rady Gminy w Platerowie z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie: określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2018 obowiązujących na terenie Gminy Platerów oraz zwolnień w tym podatku.
2017 10324 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/214/2017 Rady Gminy w Platerowie z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2017 10325 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/215/2017 Rady Gminy w Platerowie z dnia 3 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Platerów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2017 10326 2017-11-16 Aneks Aneks nr 1 Starosty Gostynińskiego; Starosty Płońskiego z dnia 23 października 2017 r. do Porozumienia Nr 5/2017 z dnia 02.01.2017 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego
2017 10327 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/212/2017 Rady Gminy Suchożebry z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Suchożebrach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Suchożebrach.
2017 10328 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/213/2017 Rady Gminy Suchożebry z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Krześlinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Krześlinie.
2017 10329 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/214/2017 Rady Gminy Suchożebry z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Krynicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Krynicy.
2017 10330 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/215/2017 Rady Gminy Suchożebry z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży.
2017 10331 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/216/2017 Rady Gminy Suchożebry z dnia 30 października 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
2017 10332 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/224/2017 Rady Gminy Suchożebry z dnia 30 października 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu Gminy Suchożebry, instrumentem płatniczym
2017 10333 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/227/2017 Rady Gminy Suchożebry z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmian w budzecie gminy na rok 2017
2017 10334 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/218/2017 Rady Gminy Baboszewo z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 10335 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/223/2017 Rady Gminy Baboszewo z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 10336 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/224/2017 Rady Gminy Baboszewo z dnia 27 października 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty targowej, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 10337 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/225/2017 Rady Gminy Baboszewo z dnia 27 października 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty od posiadania psa, określenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2017 10338 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/226/2017 Rady Gminy Baboszewo z dnia 27 października 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2017 10339 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/227/2017 Rady Gminy Baboszewo z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Baboszewo
2017 10340 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/228/2017 Rady Gminy Baboszewo z dnia 27 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 10341 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr 349/XXXIX/17 Rady Miasta Milanówka z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
2017 10342 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr 353/ XXXIX/17 Rady Miasta Milanówka z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 322/XXXVII/17 Rady Miasta Milanówka z dnia 31 sierpnia 2017 r.
2017 10343 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/229/2017 Rady Gminy Leszno z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2018 rok
2017 10344 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/230/2017 Rady Gminy Leszno z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 10345 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/231/2017 Rady Gminy Leszno z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2017 10346 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/233/2017 Rady Gminy Leszno z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Feliksów, gmina Leszno
2017 10347 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII.252.2017 Rady Gminy Kotuń z dnia 25 września 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kotuń w latach 2017-2021.
2017 10348 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.266.2017 Rady Gminy Kotuń z dnia 30 października 2017 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odbioru ścieków na terenie Gminy Kotuń”.
2017 10349 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXX/160/2017 Rady Gminy Bielany z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Bielany na 2017 rok
2017 10350 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/167/2017 Rady Gminy Bielany z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Bielany na 2017 rok
2017 10351 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/172/2017 Rady Gminy Bielany z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Bielany na 2017 rok
2017 10352 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/177/2017 Rady Gminy Bielany z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Bielany na 2017 rok
2017 10353 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/183/2017 Rady Gminy Bielany z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Bielany na 2017 rok
2017 10354 2017-11-16 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 2 października 2017 r. w sprawie ustalenia zasad prowadzenia punktu katechetycznego Kościoła Wolnych Chrześcijan oraz udziału w kosztach nauczania religii z dnia 02.10.2017r.
2017 10355 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/197/2017 Rady Gminy Sadowne z dnia 31 października 2017 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania na terenie Gminy Sadowne
2017 10356 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/192/2017 Rady Gminy Sadowne z dnia 31 października 2017 r. zmieniająca załącznik uchwały nr XXIII/108/2016 Rady Gminy Sadowne w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sadowne
2017 10357 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/195/2017 Rady Gminy Sadowne z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sadowne oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
2017 10358 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/196/2017 Rady Gminy Sadowne z dnia 31 października 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sadowne
2017 10359 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/191/2017 Rady Gminy Sadowne z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2017 10360 2017-11-16 Porozumienie Porozumienie nr 2/2017 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 8 września 2017 r. w sprawie powierzenia przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz udzielenia dotacji celowej
2017 10361 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/189/2017 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Glinojeck dla działek nr ewid. 315/17, 315/18, 315/19, 315/20, 384/3, 1422/3, 1188 oraz części działek nr ewid. 562, 564, 565, 1181, położonych w obrębie Glinojeck
2017 10362 2017-11-16 Porozumienie Porozumienie Starosty Ciechanowskiego; Starosty Mławskiego z dnia 2 października 2017 r. w sprawie ustalenia zasad prowadzenia punktu katechetycznego Kościoła Wolnych Chrześcijan oraz udziału w kosztach nauczania religii
2017 10363 2017-11-16 Aneks Aneks nr 1 Starosty Gostynińskiego; Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 16 października 2017 r. do Porozumienia zawartego w dniu 09 stycznia 2017r. pomiędzy Powiatem Mławskim a Powiatem Gostynińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez „Powierzającego”
2017 10364 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/210/2017 Rady Gminy Stoczek z dnia 16 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Grygrowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Kochanowskiego w Grygrowie
2017 10365 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXX/218/17 Rady Gminy Gozdowo z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Ostrowach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Ostrowach
2017 10366 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/211/2017 Rady Gminy Stoczek z dnia 16 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Toporze w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Toporze
2017 10367 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/213/2017 Rady Gminy Stoczek z dnia 16 października 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stoczek
2017 10368 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/214/2017 Rady Gminy Stoczek z dnia 16 października 2017 r. w sprawie uchwalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2017 10369 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/215/2017 Rady Gminy Stoczek z dnia 16 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stoczek w  2017 roku
2017 10370 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXX/219/17 Rady Gminy Gozdowo z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gozdowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Gozdowie
2017 10371 2017-11-16 Informacja Informacja nr DRE.WRC.4110.1.6.5.2017.226.ESz i DRE.WRC.2.8.5.20 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 listopada 2017 r. o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 8 listopada 2017 r. Nr DRE.WRC.4110.1.6.4.2017.226.ESz i Nr DRE.WRC.4110.2.8.4.2017.226.ESz, w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła udzielonej Przedsiębiorcy: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "Żyrardów" Sp. z o.o. z siedzibą w Żyrardowie
2017 10372 2017-11-16 Informacja Informacja nr DRE.WRC.4110.1.7.8.2017.554.ESz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 listopada 2017 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10 listopada 2017 r. Nr DRE.WRC.4110.1.7.7.2017.554.ESz, w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła udzielonej Przedsiębiorcy: Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
2017 10373 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/378/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 2 października 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zachodniej części sołectwa Łomianki Dolne – etap I
2017 10374 2017-11-16 Porozumienie Porozumienie Powiatu Ostrowskiego; Wójta Gminy Boguty-Pianki z dnia 2 listopada 2017 r. o powierzeniu prowadzenia zadań publicznych z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych
2017 10375 2017-11-16 Porozumienie Porozumienie Powiatu Ostrowskiego; Wójta Gminy Nur z dnia 2 listopada 2017 r. o powierzeniu prowadzenia zadań publicznych z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych
2017 10376 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/209/2017 Rady Gminy Stoczek z dnia 16 października 2017 r. w sprawie sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Edwarda Szymańskiego w Stoczku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Edwarda Szymańskiego w Stoczku
2017 10377 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/379/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 2 października 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru południowej części osiedla Prochownia oraz południowej części osiedla Buraków - etap II
2017 10378 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/380/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 2 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łomianki
2017 10379 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XLIV/207/2017 Rady Gminy Radziejowice z dnia 9 października 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Radziejowice
2017 10380 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XLIV/208/2017 Rady Gminy Radziejowice z dnia 9 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok oraz zwolnień z podatku od nieruchomości
2017 10381 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XLIV/209/2017 Rady Gminy Radziejowice z dnia 9 października 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2017 10382 2017-11-16 Porozumienie Porozumienie Powiatu Ostrowskiego; Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 2 listopada 2017 r. o powierzeniu prowadzenia zadań publicznych z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych
2017 10383 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/135/2017 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 29 września 2017 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2017 10384 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/136/2017 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany przebiegu dróg gminnych
2017 10385 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XIV/48/2017 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2017 10386 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/186/2017 Rady Gminy Wolanów z dnia 31 października 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 10387 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/187/2017 Rady Gminy Wolanów z dnia 31 października 2017 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości ceny za te usługi.
2017 10388 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXX/220/17 Rady Gminy Gozdowo z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
2017 10389 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXX/221/17 Rady Gminy Gozdowo z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2018 rok
2017 10390 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXX/222/17 Rady Gminy Gozdowo z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Gozdowo na rok 2018 oraz zwolnień w tym podatku
2017 10391 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr LIII/568/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z obiektów sportowo-rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Góra Kalwaria.
2017 10392 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr LIII/570/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
2017 10393 2017-11-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.76.2017 Wójta Gminy Klembów z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2017 r.
2017 10394 2017-11-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.81.2017 Wójta Gminy Klembów z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2017 r.
2017 10395 2017-11-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.82.2017 Wójta Gminy Klembów z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2017 r.
2017 10396 2017-11-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.88.2017 Wójta Gminy Klembów z dnia 5 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2017 r.
2017 10397 2017-11-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.96.2017 Wójta Gminy Klembów z dnia 24 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2017 r.
2017 10398 2017-11-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.98.2017 Wójta Gminy Klembów z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2017 r.
2017 10399 2017-11-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.118.2017 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 12 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2017
2017 10400 2017-11-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.123.2017 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 30 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2017
2017 10401 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/334/2017 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Mrozy na rok 2017
2017 10402 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/335/2017 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w roku 2018
2017 10403 2017-11-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 42/2017 Wójta Gminy Poświętne z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
2017 10404 2017-11-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 44/2017 Wójta Gminy Poświętne z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 42/2017 z dnia 23 października 2017 r w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
2017 10405 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr 491/2017 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2017 Nr XXV/148/2016 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2016 r.
2017 10406 2017-11-17 Porozumienie Porozumienie nr D.2.2017 Wójta Gminy Paprotnia; Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 10 października 2017 r.
2017 10407 2017-11-17 Porozumienie Porozumienie nr D.3.2017 Wójta Gminy Korczew; Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 10 października 2017 r.
2017 10408 2017-11-17 Porozumienie Porozumienie nr D.4.2017 Wójta Gminy Przesmyki; Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 10 października 2017 r.
2017 10409 2017-11-17 Porozumienie Porozumienie nr D.5.2017 Wójta Gminy Kotuń; Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 7 listopada 2017 r.
2017 10410 2017-11-17 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.57.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2017 roku
2017 10411 2017-11-17 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.59.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2017 roku
2017 10412 2017-11-17 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.70.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr KB.0050.57.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2017 roku.
2017 10413 2017-11-17 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.71.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2017 roku.
2017 10414 2017-11-17 Porozumienie Porozumienie Starosty Ostrowskiego; Wójta Gminy Wąsewo z dnia 2 listopada 2017 r. o powierzeniu prowadzenia zadań publicznych z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych
2017 10415 2017-11-17 Porozumienie Porozumienie Starosty Ostrowskiego; Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 2 listopada 2017 r. o powierzeniu prowadzenia zadań publicznych z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych
2017 10416 2017-11-17 Informacja Informacja Starosty Piaseczyńskiego z dnia 14 listopada 2017 r.
2017 10417 2017-11-17 Informacja Informacja Starosty Piaseczyńskiego z dnia 14 listopada 2017 r.
2017 10418 2017-11-17 Informacja Informacja Starosty Piaseczyńskiego z dnia 14 listopada 2017 r.
2017 10419 2017-11-17 Informacja Informacja Starosty Piaseczyńskiego z dnia 14 listopada 2017 r.
2017 10420 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr 281/XXXIX/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Żurominie
2017 10421 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr 284/XXXIX/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego
2017 10422 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr 285/XXXIX/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2017
2017 10423 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr 207/XXXV/2017 Rady Gminy Gostynin z dnia 28 września 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2017 10424 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr 208/XXXV/2017 Rady Gminy Gostynin z dnia 28 września 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2017 10425 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr 217/XXXVI/2017 Rady Gminy Gostynin z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli realizujących obowiązki z różnych wymiarów zajęć w szkołach i punktach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Gostynin.
2017 10426 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/273/2017 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 10427 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/274/2017 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwał od nr XXIX/211/2013 do nr XXIX/236/2013 Rady Gminy Pomiechówek, z dnia 13.08.2013 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectw: Błędowo, Błędówko, Brody, Brody Parcele, Bronisławka, Cegielnia - Kosewo, Czarnowo, Falbogi Borowe, Goławice Drugie, Goławice Pierwsze, Kikoły, Kosewko, Kosewo, Nowe Orzechowo, Nowy Modlin, Pomiechowo, Pomiechówek, Pomocnia, Stanisławowo, Stare Orzechowo, Szczypiorno, Śniadówko, Wola Błędowska, Wójtostwo, Wólka Kikolska, Wymysły, Zapiecki
2017 10428 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/275/2017 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/36/2015 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie określenia zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, stanowiących własność Gminy Pomiechówek.
2017 10429 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/276/2017 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/164/2016 Rady Gminy Pomiechówek, z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie ustalenia zasad korzystania z hali sportowej przy ul. Szkolnej 3 w Pomiechówku.
2017 10430 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXV/277/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Długosiodło
2017 10431 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXV/278/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku
2017 10432 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr 160.XXXII.2017 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 26 października 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2017 10433 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXV/279/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Długosiodło
2017 10434 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXV/280/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów oświatowych stanowiących własność Gminy Długosiodło
2017 10435 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXV/284/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/212/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2017 rok
2017 10436 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXV/286/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/52/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie przedsięwzięć wykorzystujących źródła energii odnawialnej
2017 10437 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXV/287/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/167/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 10 czerwca 2016 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie przedsięwzięć polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Długosiodło
2017 10438 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXV/288/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 10439 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXV/289/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 10440 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr 161.XXXII.2017 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 10441 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXV/290/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 10442 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXV/291/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Długosiodło
2017 10443 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr 164.XXXII.2017 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki tej opłaty.
2017 10444 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXV/292/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Długosiodło
2017 10445 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXV/293/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności
2017 10446 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXV/294/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok dla nieruchomości zabudowanej budynkami letniskowymi lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
2017 10447 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXV/295/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Długosiodło oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacyji elektronicznej
2017 10448 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXV/296/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe wykorzystywanych jedynie przez część roku na terenie gminy Długosiodło oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2017 10449 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXV/297/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 10450 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXV/298/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXVII/98/93 Rady Gminy Długosiodło z dnia 22 czerwca 1993 roku.
2017 10451 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/201/2017 Rady Gminy Klwów z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Klwów.
2017 10452 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/202/2017 Rady Gminy Klwów z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie: zmiany w regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Klwów.
2017 10453 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/205/2017 Rady Gminy Klwów z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XX/126/2016 Rady Gminy Klwów z dnia 17 października 2016 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości od osób fizycznych w Gminie Klwów, określenie inkasentów, wysokość wynagrodzenia za inkaso i wyznaczenie terminu płatności dla inkasentów.
2017 10454 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/206/2017 Rady Gminy Klwów z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie: ustalenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na 2018 r.
2017 10455 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/207/2017 Rady Gminy Klwów z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na 2018 rok.
2017 10456 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/227/2017 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku
2017 10457 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/228/2017 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Kałuszyn
2017 10458 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/229/2017 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2018 na obszarze Gminy Kałuszyn.
2017 10459 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/233/2017 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Kałuszynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Bolesława Prusa w Kałuszynie
2017 10460 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/234/2017 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie – Przychodni Opieki Zdrowotnej.
2017 10461 2017-11-17 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1.2017 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie – Przychodni Opieki Zdrowotnej
2017 10462 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr 386/XXXVI/2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie gminy Miasto i Gmina Serock
2017 10463 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr 387/XXXVI/2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostki obsługującej i jednostek obsługiwanych w gminie Miasto i Gmina Serock oraz zmiany Statutu Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku
2017 10464 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr 390/XXXVI/2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku
2017 10465 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr 391/XXXVI/2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 października 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Miasta i Gminy Serock na 2018r.
2017 10466 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/216/2017 Rady Gminy Policzna z dnia 30 października 2017 r. w sprawie obniżenia ceny żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w gminie Policzna.
2017 10467 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/217/2017 Rady Gminy Policzna z dnia 30 października 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego.
2017 10468 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/240/2017 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2018
2017 10469 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/241/2017 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na rok 2018
2017 10470 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/242/2017 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Żelechów na rok 2018
2017 10471 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/243/2017 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta i gminy Żelechów na rok 2018
2017 10472 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXVII.174.2017 Rady Gminy Mokobody z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2018.
2017 10473 2017-11-17 Wyrok Wyrok nr VII SA/Wa 156/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2017 r.
2017 10474 2017-11-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.184.2017 Burmistrza Miasta Marki z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie wysokości czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2017 10475 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXVII.175.2017 Rady Gminy Mokobody z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018 obowiązujących na terenie Gminy Mokobody oraz zwolnień od tego podatku.
2017 10476 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXVII.176.2017 Rady Gminy Mokobody z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018 obowiązujących na terenie Gminy Mokobody oraz zwolnień od tego podatku.
2017 10477 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXVII.177.2017 Rady Gminy Mokobody z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia jej stawek i wyznaczenia inkasentów na rok 2018.
2017 10478 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXVII.178.2017 Rady Gminy Mokobody z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie sprostowania i ujednolicenia pisowni nazw ulic na terenie Gminy Mokobody.
2017 10479 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXVII.179.2017 Rady Gminy Mokobody z dnia 10 listopada 2017 r. zmieniająca postanowienie Nr 1/2013 Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 7 stycznia 2013.
2017 10480 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXVII.180.2017 Rady Gminy Mokobody z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/135/2013 Rady Gminy w Mokobodach z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie podziału gminy Mokobody na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2017 10481 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV.284.2017 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 13 października 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIV.161.2013 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wieniawa, udostępnionych operatorom i przewoźnikom, ustalenie warunków i zasad oraz stawki korzystania z tych obiektów.
2017 10482 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/216/2017 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 12 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale NR XXVII/175/2017 Rady Gminy Sokołów Podlaski z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Sokołów Podlaski na lata 2017-2021
2017 10483 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr 162.XXXII.2017 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lipowiec Kościelny
2017 10484 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr 163.XXXII.2017 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 10485 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/206/2017 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego w 2018 roku
2017 10486 2017-11-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.185.2017 Burmistrza Miasta Marki z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie wysokości czynszu za lokale socjalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2017 10487 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/208/2017 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2017 10488 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/320/17 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
2017 10489 2017-11-17 Wyrok Wyrok nr III SA/Wa 3873/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2017 r.
2017 10490 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/327/17 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej Nr 1  w Sochaczewie
2017 10491 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr 159/XXVIII/2017 Rady Gminy Staroźreby z dnia 22 września 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 127/XXI/2016
2017 10492 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XLI/206/2017 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 10493 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XLI/207/2017 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2017 10494 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XLI/208/2017 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2018
2017 10495 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/244/2017 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2017 10496 2017-11-17 Wyrok Wyrok nr VIII SA/Wa 265/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 sierpnia 2017 r.
2017 10497 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXV/150/2017 Rady Gminy Miedzna z dnia 27 października 2017 r. w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych na 2018 rok.
2017 10498 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XLIV/183/2017 Rady Gminy Tczów z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2018
2017 10499 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XLIV/184/2017 Rady Gminy Tczów z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
2017 10500 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XLIV/185/2017 Rady Gminy Tczów z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok
2017 10501 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XLIV/188/2017 Rady Gminy Tczów z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tczów
2017 10502 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XLIV/189/2017 Rady Gminy Tczów z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2017 10503 2017-11-17 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Wierzbno
2017 10504 2017-11-17 Postanowienie Postanowienie nr 48/2017 Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Zawidz
2017 10505 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XLI/201/2017 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 8 listopada 2017 r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PUSZCZA MARIAŃSKA OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT WSI RADZIWIŁŁÓW.
2017 10506 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XLI/202/2017 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 8 listopada 2017 r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PUSZCZA MARIAŃSKA DLA FRAGMENTU MIEJSCOWOŚCI BARTNIKI (ZABUDZISKA).
2017 10507 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/223/2017 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2018 r.
2017 10508 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/224/2017 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok oraz zwolnień w tym podatku
2017 10509 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/225/2017 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 r.
2017 10510 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/226/2017 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie: dopuszczenia zapłaty podatków i opłat lokalnych za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.
2017 10511 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/227/2017 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie:zmiany w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy i miasta Przysucha
2017 10512 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XLIII/272/17 Rady Gminy Korytnica z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2017 10513 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XLIII/274/17 Rady Gminy Korytnica z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2017 10514 2017-11-17 Komunikat Komunikat Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 14 listopada 2017 r. o podjęciu przez Radę Powiatu Mińskiego uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Powiatu Mińskiego na lata 2017 - 2020
2017 10515 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/157/2017 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 10516 2017-11-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.301.2017.AK Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 listopada 2017 r. Rada Gminy Radziejowice
2017 10517 2017-11-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 145/2017 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
2017 10518 2017-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII.240.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przytyk i Oblas
2017 10519 2017-11-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.178.2017 Burmistrza Miasta Marki z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2017 rok.
2017 10520 2017-11-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 158/2017 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 13 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
2017 10521 2017-11-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 136/2017 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 8 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
2017 10522 2017-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII.241.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Oblas (osada leśna)
2017 10523 2017-11-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 95/2017 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2017 Nr XXII/178/2016 Rady Gminy Przasnysz z dnia 21 grudnia 2016 roku.
2017 10524 2017-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI.252.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Oblas
2017 10525 2017-11-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 141/2017 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
2017 10526 2017-11-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/243/2017 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2017.
2017 10527 2017-11-20 Porozumienie Porozumienie Starosty Ostrowskiego; Wójta Gminy Stary Lubotyń z dnia 2 listopada 2017 r. o powierzeniu prowadzenia zadań publicznych z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych
2017 10528 2017-11-20 Uchwała Uchwała nr XXX/246/2017 Rady Gminy Stanisławów z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Stanisławów na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Stanisławów
2017 10529 2017-11-20 Uchwała Uchwała nr XXX/247/2017 Rady Gminy Stanisławów z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/25/2015 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie inkasa podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego
2017 10530 2017-11-20 Uchwała Uchwała nr XXX/251/2017 Rady Gminy Stanisławów z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2018 i zwolnień w tym podatku
2017 10531 2017-11-20 Uchwała Uchwała nr XXX/252/2017 Rady Gminy Stanisławów z dnia 9 listopada 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XII/66/2015 Rady Gminy Stanisławów z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Stanisławów
2017 10532 2017-11-20 Uchwała Uchwała nr XXX/253/2017 Rady Gminy Stanisławów z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na rok 2018 i zwolnień z tego podatku
2017 10533 2017-11-20 Uchwała Uchwała nr XXX/254/2017 Rady Gminy Stanisławów z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna jako podstawy obliczenia podatku leśnego na rok 2018
2017 10534 2017-11-20 Uchwała Uchwała nr XXX/255/2017 Rady Gminy Stanisławów z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniu pożarniczym
2017 10535 2017-11-20 Uchwała Uchwała nr XXX/258/2017 Rady Gminy Stanisławów z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2017
2017 10536 2017-11-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 151/2017 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 6 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
2017 10537 2017-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI.256.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Przytyk
2017 10538 2017-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI.257.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie:obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2018r.
2017 10539 2017-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI.258.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości satwek podatku od nieruchomości obowiązujacych na terenie Gminy Przytyk oraz zwolnień, w tym podatku.
2017 10540 2017-11-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 163/2017 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
2017 10541 2017-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI.259.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018 obowiązujących na terenie Gminy Przytyk oraz zwolnień w tym podatku.
2017 10542 2017-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI.260.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie w sprawie udzielenia zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiącego pomoc de minimis dla przedsiębiorców inwestujących w zakup lub budowę nieruchomości na terenie gminy Przytyk kwotę powyżej 1 000 000 zł.
2017 10543 2017-11-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 165/2017 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
2017 10544 2017-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI.261.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie udzielenia zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiącego pomoc de minimis dla przedsiębiorców po raz pierwszy inwestujących na terenie Gminy Przytyk
2017 10545 2017-11-20 Uchwała Uchwała nr 378/131/2017 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2017 rok
2017 10546 2017-11-20 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.74.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2017 roku
2017 10547 2017-11-20 Uchwała Uchwała nr 172/XXV/2017 Rady Gminy Zawidz z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na rok 2018.
2017 10548 2017-11-20 Uchwała Uchwała nr 173/XXV/2017 Rady Gminy Zawidz z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z  tego podatku na terenie gminy Zawidz na 2018 rok.
2017 10549 2017-11-20 Uchwała Uchwała nr XLIX/201/2017 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 31 października 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2018 r.
2017 10550 2017-11-20 Uchwała Uchwała nr 174/XXV/2017 Rady Gminy Zawidz z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok.
2017 10551 2017-11-20 Uchwała Uchwała nr XLIX/202/2017 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 31 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018 obowiązujących na terenie Gminy Stara Kornica i zwolnień w tym podatku
2017 10552 2017-11-20 Uchwała Uchwała nr XLIX/203/2017 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 31 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Stara Kornica na rok 2018 oraz zwolnień w tym podatku
2017 10553 2017-11-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 245/2017 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 10554 2017-11-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 247/2017 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 11 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 10555 2017-11-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/241/2017 Rady Gminy Stanisławów z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2017
2017 10556 2017-11-20 Uchwała Uchwała nr XLV/319/17 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/312/17 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 25 października 2017r. (Dz. U. Woj. Maz. z 2017r. poz. 9628) w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości i informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych.
2017 10557 2017-11-20 Uchwała Uchwała nr XLIX/283/2017 Rady Miasta Garwolina z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
2017 10558 2017-11-20 Uchwała Uchwała nr 276/2017 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Sokołowskiego
2017 10559 2017-11-20 Uchwała Uchwała nr 273/2017 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 10 października 2017 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Sokołowskiego
2017 10560 2017-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/206/2017 Rady Gminy Górzno z dnia 13 października 2017 r. w sprawie sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w  szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Górzno.
2017 10561 2017-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/205/2017 Rady Gminy w Górznie z dnia 13 października 2017 r. w sprawie ustalenia planu sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Górzno.
2017 10562 2017-11-20 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 5/2017 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 19 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr 31/XIX/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Gminie Żabia Wola i utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Gminie Żabia Wola oraz nadania mu Statutu
2017 10563 2017-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/233/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr V/36/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego należnych od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2017 10564 2017-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/235/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2017 Nr XXII/178/2016 Rady Gminy Przasnysz z dnia 21 grudnia 2016 roku.
2017 10565 2017-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/236/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 31 października 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Przasnysz na 2018 rok.
2017 10566 2017-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/237/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 31 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 10567 2017-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/239/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XVII/130/2016 Rady Gminy Przasnysz z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przasnysz
2017 10568 2017-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/240/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XVII/131/2016 Rady Gminy Przasnysz z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 10569 2017-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/241/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 31 października 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2017 10570 2017-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/243/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmiany statutu Gminy Przasnysz
2017 10571 2017-11-20 Uchwała Uchwała nr XXIII.189.2017 Rady Gminy Odrzywół z dnia 6 października 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Odrzywół, wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania niektórych innych świadczeń, wynikających ze stosunku pracy
2017 10572 2017-11-20 Uchwała Uchwała nr XXIII.192.2017 Rady Gminy Odrzywół z dnia 6 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Odrzywół
2017 10573 2017-11-20 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr Tytusa Chałubińskiego
2017 10574 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/219/2017 Rady Gminy Górzno z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie utworzenia Przedszkola w Uninie
2017 10575 2017-11-21 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 20 listopada 2017 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Żurominie przeprowadzonych w dniu 19 listopada 2017 r.
2017 10576 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XLV.229.2017 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XXV/143/05 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 28 lutego 2005r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, nauczycieli prowadzących gimnastykę korekcyjną, w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę.
2017 10577 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XLV.237.2017 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na 2018 rok
2017 10578 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XLV.238.2017 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
2017 10579 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XXI/209/2017 Rady Gminy Łąck z dnia 12 października 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Łąck
2017 10580 2017-11-21 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 20 listopada 2017 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miasta Marki przeprowadzonych w dniu 19 listopada 2017 r.
2017 10581 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XLV.227.2017 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brańszczyk
2017 10582 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/328/17 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej Nr 6 w Sochaczewie.
2017 10583 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/183/2017 Rady Gminy Ceranów z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zniesienia form ochrony przyrody w części dotyczącej 12 szt. lip drobnolistnych stanowiących pomniki przyrody
2017 10584 2017-11-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 276/2017 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2017
2017 10585 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/182/2017 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji przez Powiat Sokołowski
2017 10586 2017-11-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.317.2017.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 listopada 2017 r. Rada Gminy Zbuczyn
2017 10587 2017-11-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.318.2017.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 listopada 2017 r. Rada Gminy Lesznowola
2017 10588 2017-11-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.320.2017.AK Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 listopada 2017 r. Rada Gminy Teresin
2017 10589 2017-11-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.321.2017.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 listopada 2017 r. Rada Miasta Stołecznego Warszawy
2017 10590 2017-11-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.322.2017.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 listopada 2017 r. Rada Miasta Stołecznego Warszawy
2017 10591 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr 216/2017 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2017
2017 10592 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr 217/2017 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok
2017 10593 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XXV/136/2017 Rady Gminy Czerwonka z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
2017 10594 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/141/2017 Rady Gminy Czerwonka z dnia 4 września 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
2017 10595 2017-11-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 26/2017 Wójta Gminy Czerwonka z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
2017 10596 2017-11-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 28/2017 Wójta Gminy Czerwonka z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
2017 10597 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/201/2017 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zabrodzie
2017 10598 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/202/2017 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 10599 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/203/2017 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Ks. Henryka Nowackiego w Adelinie wchodzącej w skład Zespołu Szkolno Przedszkolnego w ośmioletnią Szkołę Podstawową
2017 10600 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/204/2017 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. C. K Norwida w Dębinkach w ośmioletnią Szkołę Podstawową
2017 10601 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/205/2017 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zabrodziu wchodzącej w skład Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Zabrodziu w ośmioletnią Szkołę Podstawową
2017 10602 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/206/2017 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa ustaleniapodatku rolnego
2017 10603 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/208/2017 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na 2017 rok.
2017 10604 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/241/17 Rady Gminy w Skórcu z dnia 30 października 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2018 rok
2017 10605 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/246/17 Rady Gminy w Skórcu z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.
2017 10606 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/247/17 Rady Gminy w Skórcu z dnia 30 października 2017 r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w  Skórcu
2017 10607 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/248/17 Rady Gminy w Skórcu z dnia 30 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Skórzec na stałe obwody głosowania , ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych
2017 10608 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XLVII/272/2017 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujacych na terenie Gminy Zakrzew oraz zwolnień od podatku.
2017 10609 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XLVII/273/2017 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2017 10610 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XLVIII/278/2017 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2018 i wprowadzenia ulgi w podatku rolnym.
2017 10611 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XLVIII/280/2017 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Zakrzew oraz zwolnień od podatku.
2017 10612 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXII.208.2017 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy
2017 10613 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII.210.2017 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2017 rok.
2017 10614 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII.218.2017 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy drogom wewnętrznym
2017 10615 2017-11-21 Porozumienie Porozumienie Starosty Powiatu Kozienickiego; Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 17 listopada 2017 r.
2017 10616 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/321/17 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok
2017 10617 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr 328/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia 27 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
2017 10618 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr 330/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Józefowa, obejmującego jezioro Łacha oraz teren przyległy, położony na zachód i południe od niego - etap A.
2017 10619 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr 336/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia 27 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie „Regulaminu korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego na terenie miasta Józefowa”
2017 10620 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr X.68.2017 Rady Gminy Jasieniec z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od budynków,budowli i gruntów na 2018 rok.
2017 10621 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/217/2017 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 13 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zwoleniu w Branżową Szkołę I Stopnia w Zwoleniu
2017 10622 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr X.69.2017 Rady Gminy Jasieniec z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiazujących na terenie gminy Jasieniec na rok 2018.
2017 10623 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr X.70.2017 Rady Gminy Jasieniec z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie oplaty targowej na terenie gminy Jasieniec w 2018 roku.
2017 10624 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr X.73.2017 Rady Gminy Jasieniec z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie zmian w uchwale Nr XIII.65.2011 Rady Gminy Jasieniec z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2017 10625 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr X.74.2017 Rady Gminy Jasieniec z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odbioru ścieków na terenie Gminy Jasieniec
2017 10626 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/219/2017 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 13 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu w roku 2018
2017 10627 2017-11-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 49/2017 Wójta Gminy Poświętne z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
2017 10628 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXV/28/17 Rady Gminy Czerwin z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2017 10629 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XLI/296/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy miasta Piastów na zadanie „STOP SMOG” polegającego na wymianie pieca węglowego lub pieca gazowego starej generacji na piec gazowy, piec na biomasę lub piec elektryczny
2017 10630 2017-11-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 97/2017 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2017 Nr XXII/178/2016 Rady Gminy Przasnysz z dnia 21 grudnia 2016 roku.
2017 10631 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/255/2017 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2017 10632 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/256/2017 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa ustalania podatku rolnego
2017 10633 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/243/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 Gminy Izabelin
2017 10634 2017-11-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 242/2017 Wójta Gminy Izabelin z dnia 12 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2017 r.
2017 10635 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/260/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 Gminy Izabelin
2017 10636 2017-11-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 245/2017 Wójta Gminy Izabelin z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2017 r.
2017 10637 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XXV/187/2017 Rady Gminy Poświętne z dnia 3 października 2017 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych, z terenu Gminy Poświętne
2017 10638 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XXV/189/2017 Rady Gminy Poświętne z dnia 3 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
2017 10639 2017-11-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.188.2017 Burmistrza Miasta Marki z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2017 rok.
2017 10640 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XLIV/378/2017 Rady Miasta Sulejówek z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/312/2013 Rady Miasta Sulejówek w sprawie określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych kategorii nauczycieli, rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru zajęć dla stanowisk kierowniczych i zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli dla których plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.
2017 10641 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XLIV/382/2017 Rady Miasta Sulejówek z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2017.
2017 10642 2017-11-22 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 3 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia „Wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 września 2017 r.”
2017 10643 2017-11-22 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody Florianów
2017 10644 2017-11-22 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Florianów
2017 10645 2017-11-22 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 19 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów legionowskiego, nowodworskiego i wołomińskiego
2017 10646 2017-11-22 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 13 listopada 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Kantor Stary
2017 10647 2017-11-23 Uchwała Uchwała nr XL/278/2017 Rady Gminy Kadzidło z dnia 15 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/185/2016 Rady Gminy Kadzidło z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wzoru formularzy w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
2017 10648 2017-11-23 Uchwała Uchwała nr XL/282/2017 Rady Gminy Kadzidło z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy placowi położonemu na terenie wsi Kadzidło
2017 10649 2017-11-23 Uchwała Uchwała nr 210/XLII/2017 Rady Gminy w Załuskach z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenu w miejscowości Szczytno, gmina Załuski – część 1
2017 10650 2017-11-23 Uchwała Uchwała nr 211/XLII/2017 Rady Gminy Załuski z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Załuski w  2018 roku
2017 10651 2017-11-23 Uchwała Uchwała nr 215/XLII/2017 Rady Gminy Załuski z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Kamienicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. ks. Jana Twardowskiego w Kamienicy
2017 10652 2017-11-23 Uchwała Uchwała nr 217/XLII/2017 Rady Gminy Załuski z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kroczewie, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kroczewie i Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Kroczewie w Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Kroczewie
2017 10653 2017-11-23 Uchwała Uchwała nr 219/XLII/2017 Rady Gminy Załuski z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 182/XXXVII/2017 Rady Gminy Załuski z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
2017 10654 2017-11-23 Uchwała Uchwała nr 214/XLII/2017 Rady Gminy Załuski z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Stróżewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Władysława Stanisława Reymonta w Stróżewie
2017 10655 2017-11-23 Uchwała Uchwała nr 216/XLII/2017 Rady Gminy Załuski z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Szczytnie, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa im. Juliana Wieczorka w Szczytnie i Publiczne Gimnazjum nr 2 im. św. Stanisława Kostki w Szczytnie w Szkołę Podstawową im. Juliana Wieczorka w Szczytnie
2017 10656 2017-11-23 Uchwała Uchwała nr 253 / XLVII / 2017 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 19 października 2017 r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości
2017 10657 2017-11-23 Uchwała Uchwała nr 259/XLVII/2017 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 19 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Lubowidz na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2017 10658 2017-11-23 Uchwała Uchwała nr LIV/239/17 Rady Gminy Kampinos z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Zygmunta Padlewskiego w Kampinosie w ośmioletnią Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi im. Zygmunta Padlewskiego w Kampinosie.
2017 10659 2017-11-23 Uchwała Uchwała nr LIV/240/17 Rady Gminy Kampinos z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Kampinos w 2018 roku.
2017 10660 2017-11-23 Uchwała Uchwała nr LIV/241/17 Rady Gminy Kampinos z dnia 13 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2017 10661 2017-11-23 Uchwała Uchwała nr LIV/242/17 Rady Gminy Kampinos z dnia 13 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2017 10662 2017-11-23 Uchwała Uchwała nr LIV/244/17 Rady Gminy Kampinos z dnia 13 listopada 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2017 r.
2017 10663 2017-11-23 Uchwała Uchwała nr LIV/245/17 Rady Gminy Kampinos z dnia 13 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej.
2017 10664 2017-11-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII.188.2017 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2018 rok.
2017 10665 2017-11-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII.189.2017 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2018 rok
2017 10666 2017-11-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII.190.2017 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok.
2017 10667 2017-11-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII.191.2017 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok.
2017 10668 2017-11-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII.192.2017 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2017 10669 2017-11-23 Uchwała Uchwała nr 670/VII/40/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Konstancin- Jeziorna w roku 2018
2017 10670 2017-11-23 Uchwała Uchwała nr 671/VII/40/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zamian za uiszczoną opłatę
2017 10671 2017-11-23 Uchwała Uchwała nr 672/VII/40/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna"
2017 10672 2017-11-23 Uchwała Uchwała nr 673/VII/40/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 10673 2017-11-23 Uchwała Uchwała nr LVII/1484/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad obrotu lokalami mieszkalnymi m.st. Warszawy
2017 10674 2017-11-23 Uchwała Uchwała nr LVII/1485/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie nadania imienia Branżowej Szkole I stopnia Specjalnej nr 54 w Warszawie, ul. Długa 9 i Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 1 w Warszawie, ul. Długa 9
2017 10675 2017-11-23 Uchwała Uchwała nr LVII/1488/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie utworzenia Żłobka nr 61 w Warszawie, ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 1A
2017 10676 2017-11-23 Uchwała Uchwała nr LVII/1490/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie podwyższenia kwot kryteriów dochodowych uprawniających do zasiłku celowego w ramach Pilotażowego programu osłonowego dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów ograniczających niską emisję „Zielone wsparcie”
2017 10677 2017-11-23 Uchwała Uchwała nr LVII/1492/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze m.st. Warszawy
2017 10678 2017-11-23 Uchwała Uchwała nr LVII/1494/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie zmiany statutu Teatru Rozmaitości
2017 10679 2017-11-23 Uchwała Uchwała nr LVII/1495/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie zmiany statutu Muzeum Warszawy
2017 10680 2017-11-23 Uchwała Uchwała nr LVII/1496/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie zmiany i zniesienia nazwy ulicy w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
2017 10681 2017-11-23 Uchwała Uchwała nr LVII/1497/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
2017 10682 2017-11-23 Uchwała Uchwała nr LVII/1498/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
2017 10683 2017-11-23 Uchwała Uchwała nr LVII/1499/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie nadania i zniesienia nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
2017 10684 2017-11-23 Uchwała Uchwała nr LVII/1500/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
2017 10685 2017-11-23 Uchwała Uchwała nr LVII/1501/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
2017 10686 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr 52/XXVIII/2017 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 19 września 2017 r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŻABIA WOLAOBEJMUJĄCEGO FRAGMENT MIEJSCOWOŚCI ŻELECHÓW (OBSZAR 1D-1)
2017 10687 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr XL/276/2017 Rady Gminy Kadzidło z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Kadzidło w 2018 roku
2017 10688 2017-11-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 5.2017.FIN Burmistrza Gminy Brwinów z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brwinów za 2016 roku
2017 10689 2017-11-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 49/2017 Wójta Gminy Strachówka z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2017 rok
2017 10690 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/194 /17 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2017-2027
2017 10691 2017-11-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 52/2017 Wójta Gminy Strachówka z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2017 rok
2017 10692 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr XXX.0007.228.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Siennica na lata 2018-2022" oraz "Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy"
2017 10693 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr XXV/188/17 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 11 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.
2017 10694 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr 165/587/2017 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i  wydatków w budżecie Powiatu Wyszkowskiego na 2017 r.
2017 10695 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr XL/272/2017 Rady Gminy Kadzidło z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2017
2017 10696 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr XXX.0007.217.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty płatności należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Siennica lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2017 10697 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr XXX.0007.218.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie dopuszczenia zaplaty instrumentem płatniczym podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Siennica
2017 10698 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr XXX.0007.219.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2018 rok
2017 10699 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr XXX.0007.220.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów wymiaru podatku leśnego na 2018 rok
2017 10700 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr XXX.0007.221.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości oraz sposobu jego poboru w 2018 roku
2017 10701 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr XXX.0007.222.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 10702 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/191/17 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018.
2017 10703 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/190/17 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2017 10704 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/189/17 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
2017 10705 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/195/17 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 10706 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr XLII/327/17 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 10707 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr XLII/328/17 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2018 rok
2017 10708 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr XXXIX / 199 / 2017 Rady Gminy Sadowne z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy na 2017 rok.
2017 10709 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr XLII/329/17 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 10710 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr XXXIX/200/2017 Rady Gminy Sadowne z dnia 31 października 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Sadowne lub jej podległym jednostkom oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania ulg
2017 10711 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr 211/XXIX/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany nazwy jednostki budżetowej pod nazwą Dzienny Dom Senior-WIGOR w Małej Wsi na Dzienny Dom Senior + w Małej Wsi
2017 10712 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr SR.XXXIV.0007.306.2017 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Żurawia” w miejscowości Celinów, gmina Dębe Wielkie
2017 10713 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr 212/XXIX/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 26 października 2017 r. w sprawie nadania Statutu Dziennego Domu Senior + w Małej Wsi
2017 10714 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr FK.XXXV.0007.311.2017 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
2017 10715 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr FK.XXXV.0007.312.2017 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2017 10716 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr FK.XXXV.0007.313.2017 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2017 10717 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr FK.XXXV.0007.314.2017 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 r.
2017 10718 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr ZO.XXXV.0007.319.2017 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Dębe Wielkie Wschód
2017 10719 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr XLII/333/17 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie podziału gminy Błonie na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenie ich granic i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2017 10720 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr XLII/334/17 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie podziału gminy Błonie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2017 10721 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr XLV/411/17 Rady Gminy Raszyn z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
2017 10722 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr XLV/412/17 Rady Gminy Raszyn z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2018 roku.
2017 10723 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr XLV/413/17 Rady Gminy Raszyn z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjętej za podstawę obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy w 2018 roku.
2017 10724 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr XLV/414/17 Rady Gminy Raszyn z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Raszyn
2017 10725 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/222/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2017 rok
2017 10726 2017-11-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 80/2017 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jednorożec na 2017 rok
2017 10727 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr XLII/252/2017 Rady Gminy Łyse z dnia 17 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2017
2017 10728 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr 382/132/2017 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2017 rok
2017 10729 2017-11-24 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu edukacji publicznej polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez “Powierzającego”
2017 10730 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr XXXI/167/2017 Rady Gminy Sypniewo z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sypniewo.
2017 10731 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr XXXI/165/2017 Rady Gminy Sypniewo z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Sypniewo w 2018 roku.
2017 10732 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr XLIV/254/2017 Rady Gminy Teresin z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018
2017 10733 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr XLIV/255/2017 Rady Gminy Teresin z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2018
2017 10734 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr XLIV/256/2017 Rady Gminy Teresin z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2018
2017 10735 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/147/2017 Rady Gminy Lutocin z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do ustalenia wymiaru podatku rolnego
2017 10736 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/242/2017 Rady Gminy Jastrząb z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jastrzębiu.
2017 10737 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr 173/XXIX/2017 Rady Gminy Świercze z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Świercze
2017 10738 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr XLIV/221/17 Rady Gminy w Orońsku z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2018 rok.
2017 10739 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr 170/XXIX/2017 Rady Gminy Świercze z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2018
2017 10740 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr XXV/190/17 Rady Gminy w Troszynie z dnia 20 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
2017 10741 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr XXV/192/17 Rady Gminy w Troszynie z dnia 20 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/149/16 Rady Gminy w Troszynie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2017 r.
2017 10742 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr XXV/196/17 Rady Gminy w Troszynie z dnia 20 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Troszynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kardynała Stefa Wyszyńskiego w Troszynie.
2017 10743 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr XXV/197/17 Rady Gminy w Troszynie z dnia 20 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Kleczkowie ze Szkołą Filialną w Łątczynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Kleczkowie ze Szkołą Filialną w Łątczynie .
2017 10744 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr 640/VII/38/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 października 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Łęg – etap 2.
2017 10745 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr XXXI/223/2017 Rady Gminy Maciejowice z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/134/2016 Rady Gminy Maciejowice z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Maciejowice
2017 10746 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr 642/VII/38/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 października 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego sołectwa Kępa Okrzewska – etap 1.
2017 10747 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr 644/VII/38/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 października 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Kawęczyna Zachodniego – etap 1
2017 10748 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr XL/326/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego „Wesołe Drobinki” w Drobinie i ustalenie Statutu
2017 10749 2017-11-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.191.2017 Burmistrza Miasta Marki z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2017 rok.
2017 10750 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr 1167/XXXIX/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno dla obszaru ograniczonego ulicami: Geodetów, Julianowską, Okulickiego i Puławską zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie 1340/XLIV/2010 z dnia 24 lutego 2010 r.
2017 10751 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr 171/XXIX/2017 Rady Gminy Świercze z dnia 16 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę nr 62/XI/2015 Rady Gminy Świercze z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2017 10752 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr XXXI/166/2017 Rady Gminy Sypniewo z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku na obszarze Gminy Sypniewo na 2018 rok.
2017 10753 2017-11-24 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 20 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na części obszarów powiatów warszawskiego zachodniego, nowodworskiego i sochaczewskiego
2017 10754 2017-11-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Białobrzegi oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Białobrzegi
2017 10755 2017-11-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Grodzisk Mazowiecki oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Grodzisk Mazowiecki
2017 10756 2017-11-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Iłża oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Iłża
2017 10757 2017-11-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Mogielnica oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Mogielnica
2017 10758 2017-11-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Mokobody oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Mokobody
2017 10759 2017-11-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Ostrów Mazowiecka oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Ostrów Mazowiecka
2017 10760 2017-11-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Pilawa oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Pilawa
2017 10761 2017-11-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Radzymin oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Radzymin
2017 10762 2017-11-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Tłuszcz oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Tłuszcz
2017 10763 2017-11-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Siedlce oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Siedlce
2017 10764 2017-11-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Mińsk Mazowiecki oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Mińsk Mazowiecki
2017 10765 2017-11-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Płock oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Płock
2017 10766 2017-11-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Grójec oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Grójec
2017 10767 2017-11-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Wiskitki oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Wiskitki
2017 10768 2017-11-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Garwolin oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Garwolin
2017 10769 2017-11-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Dębe Wielkie oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Dębe Wielkie
2017 10770 2017-11-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Łaskarzew oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Łaskarzew
2017 10771 2017-11-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Cegłów oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Cegłów
2017 10772 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XLIV/199/2017 Rady Gminy Radziejowice z dnia 9 października 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radziejowice obejmującego fragment miejscowości Benenard
2017 10773 2017-11-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Miedzna oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Miedzna
2017 10774 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XLIV/201/2017 Rady Gminy Radziejowice z dnia 9 października 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radziejowice obejmującego fragmenty wsi Budy Mszczonowskie i Radziejowice-Parcel
2017 10775 2017-11-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Borowie oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Borowie
2017 10776 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XLIV/200/2017 Rady Gminy Radziejowice z dnia 9 października 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radziejowice obejmującego fragmenty wsi Budy Mszczonowskie i Tartak Brzózki
2017 10777 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr 201/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Województwa Mazowieckiego
2017 10778 2017-11-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Gostynin oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Gostynin
2017 10779 2017-11-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Stanisławów oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Stanisławów
2017 10780 2017-11-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Puszcza Mariańska oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Puszcza Mariańska
2017 10781 2017-11-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Mszczonów oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Mszczonów
2017 10782 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/218/2017 Rady Gminy Policzna z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Policznie w Zespole Placówek Oświatowych Policzna w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Jana Kochanowskiego w Policznie w Zespole Placówek Oświatowych Policzna
2017 10783 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/219/2017 Rady Gminy Policzna z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Czarnolesie w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Czarnolesie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Jana Kochanowskiego w Czarnolesie w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Czarnolesie
2017 10784 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XLI/240/17 Rady Gminy Somianka z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie: zmian do Uchwały budżetowej nr XXX/177/16 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2016 roku
2017 10785 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XLI/246/17 Rady Gminy Somianka z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku rolnego
2017 10786 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XLI/247/17 Rady Gminy Somianka z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somiance
2017 10787 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII.193.2017 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, obowiązujących na terenie Gminy Stara Błotnica
2017 10788 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII.195.2017 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Stara Błotnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.
2017 10789 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII.197.2017 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stara Błotnica.
2017 10790 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr LI/223/2017 Rady Gminy Sochaczew z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2018.
2017 10791 2017-11-27 Informacja Informacja nr G.6620.21.2017.MS Starosty Powiatu Garwolińskiego z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Stary Żabieniec, gminy Wilga, powiatu garwolińskiego
2017 10792 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/135/2017 Rady Gminy Chotcza z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017-2022
2017 10793 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/136/2017 Rady Gminy Chotcza z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie : zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Chotcza na rok 2017
2017 10794 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/141/2017 Rady Gminy Chotcza z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia zespołu szkół w ośmioletnią szkołę podstawową oraz przekształcenia szkoły filialnej podporządkowanej szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chotcza
2017 10795 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/142/ 2017 Rady Gminy Chotcza z dnia 30 października 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2018 r.
2017 10796 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/143/2017 Rady Gminy Chotcza z dnia 30 października 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2018 r.
2017 10797 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/290/2017 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 24 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu ostrołęckiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 10798 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/293/2017 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie niedochodzenia należności majacych charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Ostrołęckiemu lub jego jednostkom organizacyjnym
2017 10799 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/294/2017 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Ostrołęckiemu lub jego jednostkom organizacyjnym
2017 10800 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/295/2017 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2017 10801 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XLI/292/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/197/ 2016 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017- 2023.
2017 10802 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XLI/293/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok Miasta Piastowa
2017 10803 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XLI/295/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych
2017 10804 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XLI/297/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 10805 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XLI/300/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr IX/39/2003 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Piastowa
2017 10806 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XLI/302/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XVI/84/2011Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Piastów
2017 10807 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XXX/221/2017 Rady Gminy Stoczek z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień
2017 10808 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XXX/222/2017 Rady Gminy Stoczek z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 10809 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XXX/227/2017 Rady Gminy Stoczek z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2017 10810 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XLI/363/17 Rady Miasta Kobyłka z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
2017 10811 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XLI/364/17 Rady Miasta Kobyłka z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018
2017 10812 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXV.304.2017 Rady Gminy Prażmów z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Uwielinach w ośmioletnią szkołę podstawową.
2017 10813 2017-11-28 Postanowienie Postanowienie nr DWW-777-16/17 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady m. st. Warszawy
2017 10814 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXV.308.2017 Rady Gminy Prażmów z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Prażmowie.
2017 10815 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr 172/XXIX/2017 Rady Gminy Bielsk z dnia 25 października 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu Zągoty
2017 10816 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/213/2017 Rady Gminy w Górznie z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2018.
2017 10817 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr 173/XXIX/2017 Rady Gminy Bielsk z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 194/XX/2001 Rady Gminy w Bielsku z dnia 14 marca 2001 roku w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych, dróg położonych na terenie gminy Bielsk.
2017 10818 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/211/2017 Rady Gminy w Górznie z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok.
2017 10819 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr 202/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2017 rok
2017 10820 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/212/2017 Rady Gminy w Górznie z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów wymiaru podatku leśnego na rok 2018.
2017 10821 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XLVI/338/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Jaktów oraz zwolnień w tym podatku.
2017 10822 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr 237/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2017 r. zmieniająca rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie Krośnicko – Kosmowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
2017 10823 2017-11-28 Wyrok Wyrok nr V SA/Wa 1745/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 sierpnia 2016 r.
2017 10824 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XLIII/242/17 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2018 dla ustalenia podatku rolnego
2017 10825 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XLVI/336/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Jakotrów oraz zwolnień, w tym podatku.
2017 10826 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XLVI/337/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2017 10827 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/214/2017 Rady Gminy w Górznie z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018 obowiązujących na terenie Gminy Górzno.
2017 10828 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/260/17 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 30 października 2017 r. w sprawie w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 10829 2017-11-28 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.75.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2017 roku
2017 10830 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XLIII/243/17 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2017 10831 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/262/17 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany nazw siedzib obwodowych komisji wyborczych oraz zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
2017 10832 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XLIII/244/17 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 10833 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/265/17 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 30 października 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2018
2017 10834 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/266/17 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 30 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
2017 10835 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/267/17 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 30 października 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok
2017 10836 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/194/2017 Rady Gminy Winnica z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2017 10837 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/195/2017 Rady Gminy Winnica z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych członków ochotniczej straży pożarnej
2017 10838 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/198/2017 Rady Gminy Winnica z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Winnicy
2017 10839 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/201/2017 Rady Gminy Winnica z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Winnica
2017 10840 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/202/2017 Rady Gminy Winnica z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2017 – 2020
2017 10841 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XLII-458/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie obowiązujących w 2018 roku, wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na terenie powiatu wołomińskiego
2017 10842 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XLII-461/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 23 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIV-320/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 23 marca 2017 r.w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających swoją siedzibę na obszarze Powiatu Wołomińskiego do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych
2017 10843 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr 1791/291/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 1.29) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
2017 10844 2017-11-28 Uchwała