Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Październik 2017

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2017 8449 2017-10-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 69/2017 Wójta Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Garbatka-Letnisko, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2017 r.
2017 8450 2017-10-02 Uchwała Uchwała nr 579/2017 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 7 września 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Mościska po południowej stronie ulicy Pawiej i Słowiczej w gminie Grodzisk Mazowiecki – etap II
2017 8451 2017-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/239/17 Rady Miejskiej w Warce z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej w mieście Warka do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Warka.
2017 8452 2017-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/240/17 Rady Miejskiej w Warce z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej w mieście Warka stanowiącej ul. Armii Krajowej do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Warka
2017 8453 2017-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/241/17 Rady Miejskiej w Warce z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej w miejscowościach Gośniewice i Laski do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Warka.
2017 8454 2017-10-02 Porozumienie Porozumienie nr 1 / 2017 Wójta Gminy Łyse z dnia 15 września 2017 r. w sprawie dowozu uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Turośl do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Czarni
2017 8455 2017-10-02 Uchwała Uchwała nr XLIII/303/17 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mszczonów oraz warunków i  zasad korzystania z przystanków
2017 8456 2017-10-02 Uchwała Uchwała nr XLIII/308/17 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa i okreslenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 8457 2017-10-02 Uchwała Uchwała nr XLII/413/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszkowa dla wybranych obszarów położonych w Wyszkowie - etap II.
2017 8458 2017-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/171/17 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 22 września 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Kostrzynie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Kostrzynie.
2017 8459 2017-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/172/17 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 22 września 2017 r. w sprawie: przekształcenia Zespołu Szkół Samorządowych w Wyśmierzycach w ośmioklasową szkołę podstawową.
2017 8460 2017-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/173/17 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 22 września 2017 r. w sprawie: zmiany załącznika nr 3 do Statutu Gminy Wyśmierzyce.
2017 8461 2017-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/177/17 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 22 września 2017 r. w sprawie: nadania nazwy drodze gminnej ul. Wiosenna, położonej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu Wyśmierzyce numerem 683.
2017 8462 2017-10-02 Uchwała Uchwała nr XLIII/272/2017 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi kategorii drogi powiatowej położonej na terenie Powiatu Wyszkowskiego w Gminie Wyszków.
2017 8463 2017-10-02 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 1 października 2017 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Gołymin - Ośrodek przeprowadzonych w dniu 1 października 2017 r.
2017 8464 2017-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/257/2017 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/34/2015 z dnia 31 marca 2015 . w sprawie: poboru podatków w drod inkasa i wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia dla inkasentów
2017 8465 2017-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/259/2017 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pomiechówek
2017 8466 2017-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/260/2017 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 28 września 2017 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie gminy Pomiechówek
2017 8467 2017-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/261/2017 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2017 8468 2017-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/262/2017 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr XV/146/2016 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie: ustalenia regulaminu określajacego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, nagród oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i w szkołach prowadzonych przez Gminę Pomiechówek
2017 8469 2017-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/263/2017 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wysokości pensum dla dyrektorów szkół i przedszkola
2017 8470 2017-10-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 48/17 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 8471 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr 580/XXXIII/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 27 czerwca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2017.
2017 8472 2017-10-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 240/2017 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2017
2017 8473 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr 366/XXXIV/2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku
2017 8474 2017-10-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.66.2017 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2017
2017 8475 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/156/2017 Rady Gminy Domanice z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Domanice na 2017 rok
2017 8476 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr 127/2017 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2017
2017 8477 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr 128/2017 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 11 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok
2017 8478 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr 327/17 Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie zmian w  uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2017 rok
2017 8479 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/196/2017 Rady Gminy Wiśniew z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2017 rok
2017 8480 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr 300/2017 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Nowodworskiego na 2017 rok
2017 8481 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr 303/2017 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Nowodworskiego na 2017 rok
2017 8482 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr 307/2017 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Nowodworskiego na 2017 rok
2017 8483 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr 310/2017 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Nowodworskiego na 2017 rok
2017 8484 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr 311/2017 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Nowodworskiego na 2017 rok
2017 8485 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr 320/2017 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Nowodworskiego na 2017 rok
2017 8486 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr 323/2017 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Nowodworskiego na 2017 rok
2017 8487 2017-10-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 105/2016 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
2017 8488 2017-10-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 117/2016 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
2017 8489 2017-10-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 120/2016 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
2017 8490 2017-10-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 125/2016 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy.
2017 8491 2017-10-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 132/2016 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
2017 8492 2017-10-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2017 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
2017 8493 2017-10-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2017 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
2017 8494 2017-10-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 29/2017 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
2017 8495 2017-10-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 39/2017 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
2017 8496 2017-10-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 55/2017 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
2017 8497 2017-10-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 63/2017 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
2017 8498 2017-10-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 71/2017 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
2017 8499 2017-10-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 89/2017 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
2017 8500 2017-10-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 96/2017 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
2017 8501 2017-10-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 29/2016 Burmistrza Gminy Brok z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 r.
2017 8502 2017-10-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 33/2016 Burmistrza Gminy Brok z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 r.
2017 8503 2017-10-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 37/2016 Burmistrza Gminy Brok z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 r.
2017 8504 2017-10-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 40/2016 Burmistrza Gminy Brok z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 r.
2017 8505 2017-10-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 42/2016 Burmistrza Gminy Brok z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 r.
2017 8506 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/130/2017 Rady Gminy Chotcza z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Chotcza na rok 2017.
2017 8507 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/131/2017 Rady Gminy Chotcza z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Chotcza na rok 2017
2017 8508 2017-10-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 124/17 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2017 r.
2017 8509 2017-10-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 126/17 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2017 r.
2017 8510 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr 428/2017 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2017 Nr XXV/148/2016 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2016 r.
2017 8511 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr 1024/XXXVI/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 8512 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr 1025/XXXVI/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 8513 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr 1026/XXXVI/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 8514 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr 1027/XXXVI/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 8515 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr 1028/XXXVI/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 8516 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr 1029/XXXVI/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 8517 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr 1030/XXXVI/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 8518 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr 1031/XXXVI/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 8519 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr 1033/XXXVI/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 8520 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr 1034/XXXVI/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 8521 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr 1035/XXXVI/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 8522 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr 1036/XXXVI/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 8523 2017-10-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 54/2017 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2017 Nr XXII/178/2016 Rady Gminy Przasnysz z dnia 21 grudnia 2016 roku.
2017 8524 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/217/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2017 Nr XXII/178/2016 Rady Gminy Przasnysz z dnia 21 grudnia 2016 roku.
2017 8525 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/156/2017 Rady Gminy Karniewo z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 r.
2017 8526 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/152/2017 Rady Gminy Karniewo z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 r.
2017 8527 2017-10-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/2016 Wójta Gminy Karniewo z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Karniewo na 2016 r.
2017 8528 2017-10-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/2016 Wójta Gminy Karniewo z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Karniewo na 2016 r.
2017 8529 2017-10-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 33/2016 Wójta Gminy Karniewo z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Karniewo na 2016 r.
2017 8530 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/245/17 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 8531 2017-10-03 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.35.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2017 roku
2017 8532 2017-10-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 49/2017 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jednorożec na 2017 rok
2017 8533 2017-10-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 247/2017 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2017
2017 8534 2017-10-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 241/2017 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2017
2017 8535 2017-10-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 130/17 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2017 r.
2017 8536 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XLV/71/2017 Rady Gminy Nieporęt z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Nieporęt instrumentem płatniczym
2017 8537 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XLV/72/2017 Rady Gminy Nieporęt z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji osobom prawnym i osobom fizycznym prowadzącym niepubliczne przedszkola i niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Nieporęt oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania udzielonych dotacji
2017 8538 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/157/2017 Rady Gminy Baranów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Baranów
2017 8539 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/158/2017 Rady Gminy Baranów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie wskazania imienia Szkole Podstawowej w Baranowie.
2017 8540 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/159/2017 Rady Gminy Baranów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie wskazania imienia Szkole Podstawowej w Bożej Woli.
2017 8541 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/160/2017 Rady Gminy Baranów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie wskazania imienia Szkole Podstawowej w Kaskach.
2017 8542 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/126/17 Rady Gminy Wiśniewo z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.
2017 8543 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/127 /17 Rady Gminy Wiśniewo z dnia 22 września 2017 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiśniewo.
2017 8544 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XLV/251/2017 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 26 września 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego.
2017 8545 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XLV/252/2017 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 26 września 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2017 8546 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XLV/253/2017 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 26 września 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zakrzew.
2017 8547 2017-10-03 Wyrok Wyrok nr VIII SA/Wa 948/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 czerwca 2017 r.
2017 8548 2017-10-03 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 6 /2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Siedlcach z dnia 2 października 2017 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu siedleckiego
2017 8549 2017-10-03 Aneks Aneks nr 2 Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 września 2017 r. do porozumienia z dnia 24 marca 2016r. w sprawie powierzenia miastu Podkowa Leśna prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Mazowieckiego, realizowanych przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
2017 8550 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/242/17 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 8551 2017-10-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 82/2017 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
2017 8552 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr 339/119/2017 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2017 rok
2017 8553 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr 241/XXXVIII/2017 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2017 rok
2017 8554 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr 444/XXXI/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2017
2017 8555 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/253/2017 Rady Gminy Sońsk z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sońsk na rok 2017
2017 8556 2017-10-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 46/2017 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy na rok 2017.
2017 8557 2017-10-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 35/2017 Wójta Gminy Strachówka z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2017 rok
2017 8558 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/229/2017 Rady Gminy Rzekuń z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2017 rok
2017 8559 2017-10-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 84/2017 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
2017 8560 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XXX/220/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2017 Nr XXII/178/2016 Rady Gminy Przasnysz z dnia 21 grudnia 2016 roku.
2017 8561 2017-10-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 254/2017 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2017
2017 8562 2017-10-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 109/2017 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
2017 8563 2017-10-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 99/2017 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
2017 8564 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/165/2017 Rady Gminy Korczew z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 8565 2017-10-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 57/2017 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2017 Nr XXII/178/2016 Rady Gminy Przasnysz z dnia 21 grudnia 2016 roku.
2017 8566 2017-10-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 110/2017 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
2017 8567 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XXII/157/17 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zmian Uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2017 rok
2017 8568 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr 597/2017 Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2017 rok
2017 8569 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr 338/118/2017 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2017 rok
2017 8570 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/30/17 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2017
2017 8571 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/187/2017 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2017 Nr XXV/148/2016 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2016 r.
2017 8572 2017-10-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 24/2016 Wójta Gminy Karniewo z dnia 30 września 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Karniewo na 2016 r.
2017 8573 2017-10-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 91/2017 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
2017 8574 2017-10-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 54/2017 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jednorożec na 2017 rok
2017 8575 2017-10-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 107/2017 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
2017 8576 2017-10-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 50/17 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 8577 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr 237.XXXIX.2017 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 21 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok
2017 8578 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XLII/209/2017 Rady Gminy w Orońsku z dnia 28 września 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła
2017 8579 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/279/2017 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi powiatowej
2017 8580 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/280/2017 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi gminnej przebiegającej przez teren Gminy Goworowo do kategorii dróg powiatowych
2017 8581 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/281/2017 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Ostrołęckiego
2017 8582 2017-10-03 Decyzja Decyzja nr DRE.WRC.4210.5.14.2017.RK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 2 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego: Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. z siedzibą w Kozienicach
2017 8583 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/211/2017 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym.
2017 8584 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/194/2017 Rady Gminy Mirów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały NR XX/117/2016 Rady Gminy Mirów z dnia 8 sierpnia 2016r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mirów
2017 8585 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/183/17 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/138/16 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gniewoszów”
2017 8586 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/184/17 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/139/16 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 8587 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XLIX/338/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej
2017 8588 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XLIX/339/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie przyjęcia „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej na obszarze Gminy Łochów".
2017 8589 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XXVI.319.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 8 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Wola Rasztowska
2017 8590 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII.339.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027
2017 8591 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII.340.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 21 września 2017 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Klembów
2017 8592 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII.341.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 21 września 2017 r. w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez Gminę Klembów przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego oraz oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych
2017 8593 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII.345.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI.316.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 8 czerwca 2017 r.
2017 8594 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr 357/XLV/2017 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Miasto Sierpc
2017 8595 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr 362/XLV/2017 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 27 września 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Miasta Sierpc instrumentem płatniczym
2017 8596 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr 145/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Klembów oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Klembów
2017 8597 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr 146/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Raszyn oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Raszyn
2017 8598 2017-10-04 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 15 Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 października 2017 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatów nowodworskiego, płońskiego i sochaczewskiego
2017 8599 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr 122/2017 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2017
2017 8600 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/436/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2017 rok
2017 8601 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/367/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 czerwca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2017
2017 8602 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/251/2017 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 8603 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XX.294.2017 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na rok 2017
2017 8604 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/273/2017 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2017 rok
2017 8605 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/191/2017 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Rady Powiatu w Szydłowcu na rok 2017
2017 8606 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/321/17 Rady Gminy Stare Babice z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Stare Babice na 2017 rok
2017 8607 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/316/17 Rady Miasta Kobyłka z dnia 22 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na 2017 rok
2017 8608 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/166/17 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w  uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2017 rok
2017 8609 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/153/2017 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
2017 8610 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/149/2017 Rady Gminy Sabnie z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok
2017 8611 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XXX.194.2017 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2017 rok.
2017 8612 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XLVIII/511/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
2017 8613 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XLII/416/17 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
2017 8614 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV.353.2017 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2017 rok.
2017 8615 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/298/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 8 czerwca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2017 Nr XXIX/ 241/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016 roku
2017 8616 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/258/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/212/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2017 rok
2017 8617 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/235/17 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 8618 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr V/25/132/2017 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2017 rok
2017 8619 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/327/2017 Rady Gminy Wieliszew z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2017 rok
2017 8620 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XXX/180/8017 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok Powiatu Siedleckiego
2017 8621 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/244/2017 Rady Gminy Jadów z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2017
2017 8622 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/436/17 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
2017 8623 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr 456/XL/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2017.
2017 8624 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/156/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na 2017 rok.
2017 8625 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV.303.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2017 rok.
2017 8626 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XXX/202/2017 Rady Gminy Wiśniew z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2017 rok
2017 8627 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr 554/2017 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 8628 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XN.303.2017 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na rok 2017
2017 8629 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XXV/174/2017 Rady Gminy Lelis z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
2017 8630 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/261/17 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2017 roku.
2017 8631 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XXV/203/2017 Rady Gminy Sochocin z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2017 rok
2017 8632 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr 222/XXXVII/2017 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 8633 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XXII/178/17 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 8634 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/332/17 Rady Miasta Zielonka z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2017
2017 8635 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XXV/290/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017 Gminy Michałowice Nr XIX/229/2016.
2017 8636 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/340/2017 Rady Miasta Sulejówek z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2017
2017 8637 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr 250/XL/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
2017 8638 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/23/17 Rady Gminy Czerwin z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
2017 8639 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/239/2017 Rady Gminy Wierzbica z dnia 1 września 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również tryb ich pobierania.
2017 8640 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XXII.323.2017 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVII.251.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2017 - 2030
2017 8641 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XXII.326.2017 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV.231.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 25 października 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tłuszcz
2017 8642 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XXII.327.2017 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI.313.2017 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych
2017 8643 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XL/452/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 września 2017 r. w sprawie nadania imienia istniejącemu rondu u zbiegu ulic: Łukowskiej, Torowej i Składowej w Siedlcach.
2017 8644 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XL/459/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/172/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Siedlce oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2017 8645 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/172/2017 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w publicznych oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w Gminie Młodzieszyn.
2017 8646 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr 210/XXXIII/2017 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 22 września 2017 r. w sprawie ustalenia obowiązujących w 2018 r. stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości stawek w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2017 8647 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr 211/XXXIII/2017 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 22 września 2017 r. zmieniająca uchwałę nr 153/XXIII/2016 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu wspierania rozwoju sportu przez powiat legionowski
2017 8648 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/265/17 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 22 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Lesznowola gm. Grójec
2017 8649 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/266/17 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 22 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Grójec
2017 8650 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/269/17 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy Grójec
2017 8651 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr II/12/2014 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.
2017 8652 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr 227/XXIX/2017 Rady Gminy Grudusk z dnia 27 września 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Grudusk instrumentem płatniczym
2017 8653 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/193/2017 Rady Gminy Klwów z dnia 2 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXVI/192/2014 Rady Gminy Klwów z dnia 28.01.2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2017 8654 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XXX/148/2017 Rady Gminy Szczutowo z dnia 1 września 2017 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiebiorca ubiegający sie o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami .
2017 8655 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/154/2017 Rady Gminy Szczutowo z dnia 22 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gójsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Gójsku
2017 8656 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XXV/229/2017 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie niedochodzenia należności mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Ostrowskiemu oraz jego jednostkom organizacyjnym.
2017 8657 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XXV/230/2017 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Ostrowskiego
2017 8658 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/166/2017 Rady Gminy Sadowne z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy na 2017 rok
2017 8659 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XLIX/216/17 Rady Gminy Kampinos z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2017r.
2017 8660 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/281/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2017r.
2017 8661 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/239/2017 Rady Gminy Sońsk z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sońsk na rok 2017
2017 8662 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/233/2017 Rady Gminy Łyse z dnia 30 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2017
2017 8663 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/196/2017 Rady Gminy Sochocin z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2017 rok
2017 8664 2017-10-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.107.2017 Burmistrza Miasta Marki z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2017 rok.
2017 8665 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/249/2017 Rady Gminy Jadów z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2017
2017 8666 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XLII/226/17 Rady Gminy Leoncin z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2017 rok
2017 8667 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr 621/2017 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 rok
2017 8668 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI.161.2017 Rady Gminy Rybno z dnia 21 września 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny
2017 8669 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI.162.2017 Rady Gminy Rybno z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Rybno
2017 8670 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXII/164/17 Rady Gminy Rusinów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Rusinów dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
2017 8671 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/398/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 marca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXII/446/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału miasta Siedlce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2017 8672 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XLI/252/2017 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 25 września 2017 r. w sprawie określenia zasad ustalenia i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasenta opłaty targowej na terenie Gminy Jedlnia-Letnisko
2017 8673 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XLI/256/2017 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 25 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletnich szkół podstawowych oraz zespołów szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Jedlnia-Letnisko
2017 8674 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/243/2017 Rady Gminy Rzekuń z dnia 27 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Czarnowiec
2017 8675 2017-10-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 43/2017 Burmistrza Błonia z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Błoniu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017r. , informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Błoniu, Biblioteki Publicznej Gminy Błonie i Centrum Kultury w Błoniu
2017 8676 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/238/17 Rady Gminy w Skórcu z dnia 18 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa
2017 8677 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XL/304/2017 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 września 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Przasnyszu
2017 8678 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/178/17 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarach wodnych Powiatu Makowskiego w 2018 r.
2017 8679 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/179/17 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdów z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2017 8680 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr L/406/2017 Rady Miasta Marki z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/280/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2017 – 2032
2017 8681 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/216/2017 Rady Gminy Radzanowo z dnia 20 września 2017 r. zmieniająca Statut Gminy Radzanowo
2017 8682 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/223/2017 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 11 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kałuszyn w obszarze A.
2017 8683 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/224/2017 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 11 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kałuszyn w obszarze B.
2017 8684 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XLI-117/2017 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 7 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Wołomin na lata 2016 – 2021
2017 8685 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XLI-123/2017 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2017 8686 2017-10-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.250.2017.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 września 2017 r. Rada Gminy Zaręby Kościelne
2017 8687 2017-10-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.260.2017.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 września 2017 r. Rada Gminy Lesznowola
2017 8688 2017-10-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.259.2017.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 września 2017 r. Rada Miejska Konstancin - Jeziorna
2017 8689 2017-10-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.262.2017.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 września 2017 r. Rada Miejska Konstancin - Jeziorna
2017 8690 2017-10-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.263.2017.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 września 2017 r. Rada Miejska Konstancin - Jeziorna
2017 8691 2017-10-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 568 Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 października 2017 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miasta i Gminy w Białobrzegach
2017 8692 2017-10-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 54/2017 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rzekuń oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2017 r.
2017 8693 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/242/2017 Rady Gminy Rzekuń z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody stanowiącego wybrane dwa drzewa w miejscowości Goworki oraz jedno drzewo w miejscowości Rzekuń, gm. Rzekuń
2017 8694 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII.167.2017 Rady Gminy Rybno z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie trasy NAPOWIETRZNEJ LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 110 KV SOCHACZEW - ŁOWICZ 1
2017 8695 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr V/26/136/2017 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/55/451/05 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 26 września 2005 roku w sprawie określenia: - zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego; - zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, dyrektora i wicedyrektora szkoły oraz nauczyciela pełniącego inne stanowisko kierownicze w szkole w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy, a także nauczyciela, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze; - tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy- Karta Nauczyciela, nauczycieli szkół zaocznych, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym.
2017 8696 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr V/26/138/2017 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Ciechanowskiego
2017 8697 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr V/26/139/2017 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie ustalenia na 2018 rok wysokości opłat za usuwanie z drogi pojazdów w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz wysokości kosztów usuwania i przechowywania pojazdów na obszarze powiatu ciechanowskiego.
2017 8698 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/199/2017 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/193/2017 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 24 sierpnia 2017r.
2017 8699 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XLV/348/17 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 27 września 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XL/251/05 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 22 marca 2005 roku w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Wólka Jeżewska zmienionej Uchwałą nr LX/360/06 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 24 października 2006 roku
2017 8700 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XLV/352/17 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/230/16 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 2 września 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Tarczyn
2017 8701 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XLV/353/17 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/197/16 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w Gminie Tarczyn
2017 8702 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XLV/356/17 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie ustanowienia ograniczeń co do czasu funkcjonowania Strzelnicy w Suchodole, gmina Tarczyn
2017 8703 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XLV.396.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie przeniesienia pomnika Tadeusza Kościuszki w Brwinowie.
2017 8704 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XLV.398.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XXVIII.261.2016 z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brwinów
2017 8705 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XLV.399.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XIII.115.2015 z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 8706 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XLV.406.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XLI.420.2013 z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Brwinów oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2017 8707 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XLV.407.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XXIII.246.2012 z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej w Brwinowie.
2017 8708 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XLV.408.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XXIV.228.2016 z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
2017 8709 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XLV.413.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIII.441.2013 z dnia 4 września 2013 r. w sprawie ustanowienia programu stypendialnego pn „Stypendium Gminy Brwinów”, wspierającego wybitne osiągnięcia edukacyjne lub sportowe
2017 8710 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr 185/XXXII/2017 Rady Gminy Zatory z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 46/VIII/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego w Gładczynie Rządowym.
2017 8711 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/15/17 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przyznawania świadczeń z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.
2017 8712 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/16/17 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ustalenia na rok 2018 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2017 8713 2017-10-06 Uchwała Uchwała Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 29 września 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2018 rok
2017 8714 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/203/2017 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg na drogach gminnych
2017 8715 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/206/2017 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 14 września 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty targowej i zarządzania jej poboru w drodze inkasa
2017 8716 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/207/2017 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 14 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w publicznych szkołach prowadzonych przez Gminę Krzynowłoga Mała
2017 8717 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/255/17 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zasad i trybu udzielania ze środków budżetu Gminy Olszewo-Borki dotacji celowych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska oraz sposobu jej rozliczania
2017 8718 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/238/2017 Rady Gminy Zakroczym z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2017 rok
2017 8719 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XXX/181/2017 Rady Gminy Baranowo z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 8720 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/247/2017 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2017 rok
2017 8721 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/187/2017 Rady Gminy Baranowo z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 8722 2017-10-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 98/2017 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2017 rok
2017 8723 2017-10-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 100/2017 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2017 rok
2017 8724 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/164/2017 Rady Gminy Strachówka z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2017 rok
2017 8725 2017-10-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.106.2017 Burmistrza Miasta Marki z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2017 rok.
2017 8726 2017-10-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 139/2017 Wójta Gminy Sabnie z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok
2017 8727 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/194/2017 Rady Gminy Baranowo z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 8728 2017-10-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 140/2017 Wójta Gminy Sabnie z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok
2017 8729 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr 437/2017 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2017 Nr XXV/148/2016 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2016 r.
2017 8730 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/249/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok Miasta Piastowa.
2017 8731 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/253/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok Miasta Piastowa.
2017 8732 2017-10-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 83 /2017 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie : dokonania zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Piastowa na 2017 rok Nr XXVIII/ 198/2016 z dnia 22 grudnia 2016 roku.
2017 8733 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr 448/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2017
2017 8734 2017-10-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.35.2017 Burmistrza Radzymina z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu na 2017 r.
2017 8735 2017-10-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.52.2017 Burmistrza Radzymina z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu na 2017 r.
2017 8736 2017-10-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 110/17 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2017 r.
2017 8737 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/144/2017 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 21 lipca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2017
2017 8738 2017-10-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.78.17 Wójta Gminy Kampinos z dnia 14 lipca 2017 r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2017r.
2017 8739 2017-10-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.60.2017 Burmistrza Radzymina z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu na 2017 r.
2017 8740 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XLV/354/2017 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2017
2017 8741 2017-10-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 129/17 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2017 r.
2017 8742 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr 149/528/2017 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i  wydatków w budżecie Powiatu Wyszkowskiego na 2017 r.
2017 8743 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/203/2017 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu węgrowskiego na 2017 rok
2017 8744 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/205/2017 Rady Gminy Suchożebry z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
2017 8745 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/220/2017 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Węgrowskiego na 2017 rok
2017 8746 2017-10-06 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.36.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2017 roku
2017 8747 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/225/2017 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Węgrowskiego na 2017 rok
2017 8748 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/238/2017 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Węgrowskiego na 2017 rok
2017 8749 2017-10-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 242/2017 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2017
2017 8750 2017-10-06 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.37.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2017 roku.
2017 8751 2017-10-06 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.38.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2017 roku.
2017 8752 2017-10-06 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.40.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2017 roku.
2017 8753 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XLI/223/17 Rady Gminy Leoncin z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2017 rok
2017 8754 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr 432/2017 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2017 Nr XXV/148/2016 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2016 r.
2017 8755 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr 56/2017 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2017 rok
2017 8756 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr 66/2017 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2017 rok.
2017 8757 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr 85/2017 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2017 rok
2017 8758 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr 89/2017 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2017 rok
2017 8759 2017-10-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 33/2017 Wójta Gminy Karniewo z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Karniewo na 2017 r.
2017 8760 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr 100/2017 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2017 rok
2017 8761 2017-10-06 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.41.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2017 roku
2017 8762 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXI.201.2017 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2017 rok.
2017 8763 2017-10-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.113.2017 Burmistrza Miasta Marki z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2017 rok.
2017 8764 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr 349/121/2017 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2017 rok
2017 8765 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/251/2017 Rady Gminy Kadzidło z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2017
2017 8766 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr 444/2017 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2017 Nr XXV/148/2016 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2016 r.
2017 8767 2017-10-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 182/2017 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 8768 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/168/17 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 r.
2017 8769 2017-10-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 63/2017 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2017 Nr XXII/178/2016 Rady Gminy Przasnysz z dnia 21 grudnia 2016 roku.
2017 8770 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr 335/17 Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie zmian w  uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2017 rok
2017 8771 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XLI/261/2017 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXII/214/2016 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszkowskiego na 2017 r.
2017 8772 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/249/2017 Rady Gminy Kadzidło z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2017
2017 8773 2017-10-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 281/2017 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2017
2017 8774 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/196/ 2017 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na 2017 rok.
2017 8775 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/171/2017 Rady Gminy Jednorożec z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/143/2016 Rady Gminy Jednorożec z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie "Budżetu Gminy Jednorożec na rok 2017"
2017 8776 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/200/2017 Rady Gminy Baranowo z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 8777 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr 450/2017 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2017 Nr XXV/148/2016 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2016 r.
2017 8778 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/264/2017 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 8779 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII.219.2017 Rady Gminy Stromiec z dnia 26 września 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stromiec na lata 2017 – 2021.
2017 8780 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII.220.2017 Rady Gminy Stromiec z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2017 8781 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XXX/161/2017 Rady Gminy Karniewo z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 r.
2017 8782 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr 644/2017 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 rok
2017 8783 2017-10-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/2017 Wójta Gminy Karniewo z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Karniewo na 2017 r.
2017 8784 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr 151/534/2017 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i  wydatków w budżecie Powiatu Wyszkowskiego na 2017 r.
2017 8785 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr 659/2017 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 rok
2017 8786 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII.293.2017 Rady Gminy Prażmów z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 8787 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/238/2017 Rady Gminy Łyse z dnia 11 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2017
2017 8788 2017-10-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 25/2017 Wójta Gminy Karniewo z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Karniewo na 2017 r.
2017 8789 2017-10-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 27/2017 Wójta Gminy Karniewo z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Karniewo na 2017 r.
2017 8790 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/242/2017 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Żłobka Samorządowego w Nowym Mieście nad Pilicą
2017 8791 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr 352/XLV/2017 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 27 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy nowo powstałej ulicy w Sierpcu
2017 8792 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII.223.2017 Rady Gminy Stromiec z dnia 26 września 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłaty adiacenckiej
2017 8793 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII.224.2017 Rady Gminy Stromiec z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII.128.2016 Rady Gminy Stromiec z  dnia 1 lipca 2016 r. z późn. zm. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 8794 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr 140/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 27 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2017 rok
2017 8795 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr 143/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 27 września 2017 r. zmieniająca rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie Nadwkrzańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
2017 8796 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr 144/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 27 września 2017 r. zmieniająca rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie Zieluńsko-Rzęgnowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
2017 8797 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr 147/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany kategorii niektórych odcinków dróg i ustalenia przebiegu dróg wojewódzkich na terenie miasta Płock
2017 8798 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXV/150/2017 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Huszlewie
2017 8799 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/324/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 2 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze
2017 8800 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/325/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 2 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze
2017 8801 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXX/216/2017 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy i Miasta Przysucha
2017 8802 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/201/2017 Rady Gminy Stupsk z dnia 22 września 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Stupsk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018
2017 8803 2017-10-09 Porozumienie Porozumienie nr WAO.031.17.2017 Zarządu Powiatu Nowodworskiego w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych
2017 8804 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr 194.XXXVII.2017 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2017 8805 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/189/2017 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 19 września 2017 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Sarnakach
2017 8806 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/224/17 Rady Gminy Dobre z dnia 3 października 2017 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa i określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości na terenie gminy Dobre.
2017 8807 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/424/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XLII/404/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 10 sierpnia 2017r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wyszków.
2017 8808 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/426/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2017 8809 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/427/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Kamieńczyk.
2017 8810 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/428/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/243/92 Rady Gminy w Wyszkowie z dnia 3 października 1992 r. w sprawie zmiany nazwy ulic w mieście Wyszków oraz nadania nazw ulicom w miejscowości Leszczydół-Nowiny.
2017 8811 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/440/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVI/65/2003 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 16 października 2003 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej i nadania jej statutu.
2017 8812 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XLI/253/2017 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 25 września 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Targowiska Gminnego w Jedlni-Letnisko
2017 8813 2017-10-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 196/2017 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 8814 2017-10-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 206/2017 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 8815 2017-10-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 136/17 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 8816 2017-10-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 138/17 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 8817 2017-10-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 221/2017 Wójta Gminy Izabelin z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2017 r.
2017 8818 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XVII/133/16 Rady Gminy Izabelin z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 Gminy Izabelin
2017 8819 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/214/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 Gminy Izabelin
2017 8820 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/227/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 Gminy Izabelin
2017 8821 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/259/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok Miasta Piastowa.
2017 8822 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/260/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok Miasta Piastowa.
2017 8823 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/139/2017 Rady Gminy Miedzna z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Miedzna na 2017 rok.
2017 8824 2017-10-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/2017 Wójta Gminy Miedzna z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Miedzna na 2017 rok.
2017 8825 2017-10-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 30/2017 Wójta Gminy Miedzna z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Miedzna na 2017 rok.
2017 8826 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr 83/XVII/2017 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
2017 8827 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr 89/XVIII/2017 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
2017 8828 2017-10-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2017 Wójta Gminy Szulborze Wielkie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 8829 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr 133/2017 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2017
2017 8830 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr 134/2017 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 18 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok
2017 8831 2017-10-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.77.2017 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2017
2017 8832 2017-10-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.75.2017 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2017
2017 8833 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XLII/381/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2017
2017 8834 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/396/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2017
2017 8835 2017-10-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 63/2017 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 172/XVII/16 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 8836 2017-10-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 57/2017 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 172/XVII/16 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2017 rok.
2017 8837 2017-10-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 48/2017 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 172/XVII/16 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 8838 2017-10-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 40/2017 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 172/XVII/16 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2017 rok.
2017 8839 2017-10-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 38/2017 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 172/XVII/16 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2017 rok.
2017 8840 2017-10-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 68/2017 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 172/XVII/16 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 8841 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/185/2017 Rady Gminy Sadowne z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy na 2017 rok.
2017 8842 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/182/2017 Rady Gminy Sadowne z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy na 2017 rok.
2017 8843 2017-10-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 104/2017 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2017 rok
2017 8844 2017-10-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 106/2017 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2017 rok
2017 8845 2017-10-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 109/2017 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2017 rok
2017 8846 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/261/2017 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2017 rok
2017 8847 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/269/2017 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2017 rok
2017 8848 2017-10-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.38.2017 Wójta Gminy Klembów z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2017 r.
2017 8849 2017-10-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.40.2017 Wójta Gminy Klembów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2017 r.
2017 8850 2017-10-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.45.2017 Wójta Gminy Klembów z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2017 r.
2017 8851 2017-10-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.58.2017 Wójta Gminy Klembów z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2017 r.
2017 8852 2017-10-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.61.2017 Wójta Gminy Klembów z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2017 r.
2017 8853 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/131/16 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Iłża na rok 2016
2017 8854 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXV/138/16 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie : zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Iłża na rok 2016
2017 8855 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/144/16 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie: zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Iłża na rok 2016
2017 8856 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/147/16 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 12 października 2016 r. w sprawie: zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Iłża na rok 2016
2017 8857 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/156/16 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie: zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Iłża na rok 2016
2017 8858 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/166/16 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie: zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Iłża na rok 2016
2017 8859 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXX/173/16 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie: zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Iłża na rok 2016
2017 8860 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/178/17 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie: zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Iłża na rok 2017
2017 8861 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/180/17 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie: zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Iłża na rok 2017
2017 8862 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/182/17 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iłża na rok 2017
2017 8863 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/190/17 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iłża na rok 2017
2017 8864 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/193/17 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iłża na rok 2017
2017 8865 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/205/17 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iłża na rok 2017
2017 8866 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/211/17 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iłża na rok 2017
2017 8867 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/215/17 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iłża na rok 2017
2017 8868 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/222/17 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iłża na rok 2017
2017 8869 2017-10-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 34/2017 Burmistrza Przasnysza z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2017 rok
2017 8870 2017-10-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 40/2017 Burmistrza Przasnysza z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2017 rok
2017 8871 2017-10-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 43/2017 Burmistrza Przasnysza z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2017 rok
2017 8872 2017-10-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 52/2017 Burmistrza Przasnysza z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2017 rok
2017 8873 2017-10-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 61/2017 Burmistrza Przasnysza z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2017 rok
2017 8874 2017-10-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 65/2017 Burmistrza Przasnysza z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2017 rok
2017 8875 2017-10-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 72/2017 Burmistrza Przasnysza z dnia 1 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2017 rok
2017 8876 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/205/2017 Rady Gminy Wiśniew z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2017 rok
2017 8877 2017-10-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 241/2017 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 12 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 8878 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XLII/263/2017 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 8 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXII/214/2016 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszkowskiego na 2017 r.
2017 8879 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/247/17 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 8880 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr 167/2017 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 12 września 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2017
2017 8881 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/157/2017 Rady Gminy Sabnie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017r.
2017 8882 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/158/2017 Rady Gminy Sabnie z dnia 4 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok
2017 8883 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/278/2017 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 12 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2017 rok
2017 8884 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/191/2017 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 11 września 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2017 Nr XXV/148/2016 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2016 r.
2017 8885 2017-10-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 71/2017 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 12 września 2017 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2017 Nr XXII/178/2016 Rady Gminy Przasnysz z dnia 21 grudnia 2016 roku.
2017 8886 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XL/369/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 11 lipca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2017
2017 8887 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XLI/372/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 20 lipca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2017
2017 8888 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XLII/384/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 sierpnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2017
2017 8889 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/386/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 7 września 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2017
2017 8890 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/198/ 2017 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 14 września 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na 2017 rok.
2017 8891 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr 211/XX/2016 Rady Powiatu w Płocku z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu płockiego na rok 2016 uchwalonego uchwałą nr 111/XI/2015 z dnia 21 grudnia 2015 roku
2017 8892 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr 222/XXII/2017 Rady Powiatu w Płocku z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zmian budżetu powiatu płockiego na rok 2017 uchwalonego uchwałą nr 215/XX/2016 z dnia 21 grudnia 2016 roku
2017 8893 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr 233/XXIII/2017 Rady Powiatu w Płocku z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu powiatu płockiego na rok 2017 uchwalonego uchwałą nr 215/XX/2016 z dnia 21 grudnia 2016 roku
2017 8894 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr 243/XXIV/2017 Rady Powiatu w Płocku z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu powiatu płockiego na rok 2017 uchwalonego uchwałą nr 215/XX/2016 z dnia 21 grudnia 2016 roku
2017 8895 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr 315/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia 1 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
2017 8896 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/121/17 Rady Gminy Sterdyń z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Sterdyń na rok 2017
2017 8897 2017-10-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 65/2017 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 19 września 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jednorożec na 2017 rok
2017 8898 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr 319/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia 15 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
2017 8899 2017-10-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.135.2017 Burmistrza Miasta Marki z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2017 rok.
2017 8900 2017-10-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.136.2017 Burmistrza Miasta Marki z dnia 15 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2017 rok.
2017 8901 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr VII/28/17 Związku Międzygminnego Utrata z dnia 19 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Związku Międzygminnego Utrata na rok 2017
2017 8902 2017-10-09 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.48.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2017 roku
2017 8903 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/207/2017 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 8 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 rok
2017 8904 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXII.204.2017 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2017 rok.
2017 8905 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/256/2017 Rady Gminy Kadzidło z dnia 17 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2017
2017 8906 2017-10-09 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.49.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2017 roku
2017 8907 2017-10-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 66/17 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 8908 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr 157/559/2017 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 19 września 2017 r. w sprawie zmian w planie wydatków w budżecie Powiatu Wyszkowskiego na 2017 r.
2017 8909 2017-10-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 200/2017 Wójta Gminy Michałowice z dnia 19 września 2017 r. w sprawie dokonania zmian w  Uchwale Budżetowej na rok 2017 Gminy Michałowice Nr XIX/229/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r.
2017 8910 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/232/17 Rady Gminy Leoncin z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2017 rok
2017 8911 2017-10-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 329/2017 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2017
2017 8912 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr 1120/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 8913 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr 1121/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 8914 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr 1122/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 8915 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr 1123/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 8916 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr 1124/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 8917 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr 1126/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 8918 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr 1127/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 8919 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/39/17 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2017
2017 8920 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr L/530/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
2017 8921 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr LI/532/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
2017 8922 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX.236.2017 Rady Gminy Kowala z dnia 29 września 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XLIII/232/2014 Rady Gminy Kowala z dnia 19 lutego 2014 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2017 8923 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX.239.2017 Rady Gminy Kowala z dnia 29 września 2017 r. w sprawie nadania nazw ulicom na drogach w miejscowościach Walentynów, Romanów i Stawki obręb geodezyjny Romanów, gm. Kowala.
2017 8924 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr 195/XXV/2017 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 4 października 2017 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi upoważnionymi podmiotami w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji
2017 8925 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XLIII.196.2017 Rady Gminy Rząśnik z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI.173.2017 Rady Gminy Rząśnik z dnia 28 marca 2017roku w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rząśnik w 2017 roku
2017 8926 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/290/2017 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej w Kozienicach
2017 8927 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXVI.165.2017 Rady Gminy Mokobody z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/168/2013 Rady Gminy Mokobody z dnia 29 listopada 2013 r i Uchwały Nr V/25/2015 Rady Gminy Mokobody z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mokobody, udostępnionych dla operatorów i przewoźników publicznego transportu zbiorowego.
2017 8928 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXVI.166.2017 Rady Gminy Mokobody z dnia 25 września 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli wspomagających i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Mokobody
2017 8929 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXVI.167.2017 Rady Gminy Mokobody z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII.89.2016 Rady Gminy Mokobody z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mokobody.
2017 8930 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXVI.168.2017 Rady Gminy Mokobody z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII.90.2016 z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 8931 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXVI.169.2017 Rady Gminy Mokobody z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/40/2011 Rady Gminy w Mokobodach z dnia 03 czerwca 2011 r w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagradzania zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli Gminy Mokobody
2017 8932 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXVI.170.2017 Rady Gminy Mokobody z dnia 25 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mokobodach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Mokobodach w Zespole Oświatowym w Mokobodach.
2017 8933 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXVI.171.2017 Rady Gminy Mokobody z dnia 25 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Reymonta w Niwiskach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Niwiskach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Władysława Reymonta w Niwiskach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Niwiskach.
2017 8934 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/415/2017 Rady Miasta Mława z dnia 26 września 2017 r. w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Mława
2017 8935 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/417/2017 Rady Miasta Mława z dnia 26 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen biletów oraz wykazu osób uprawnionych do przejazdów bezpłatnych i ulgowych w komunikacji miejskiej Miasta Mława
2017 8936 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/419/2017 Rady Miasta Mława z dnia 26 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy dla parku miejskiego położonego w m. Mława (między ulicami: Żeromskiego, Reymonta, Sienkiewicza i Wyspiańskiego)
2017 8937 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXV/123/2017 Rady Gminy Sypniewo z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2017
2017 8938 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/139/2017 Rady Gminy Sypniewo z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
2017 8939 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/150/2017 Rady Gminy Sypniewo z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
2017 8940 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/155/2017 Rady Gminy Sypniewo z dnia 4 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia nazw ulic w miejscowości Sypniewo
2017 8941 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/236/17 Rady Gminy Somianka z dnia 27 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli niepublicznych oraz publicznych prowadzonych na terenie Gminy Somianka przez inne niż Gmina Somianka osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji
2017 8942 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/200/2017 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 27 września 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pokrzywnica
2017 8943 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/201/2017 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 27 września 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 8944 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/205/2017 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 27 września 2017 r. w sprawie wzniesienia pomnika
2017 8945 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/365/17 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Zielonce
2017 8946 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/367/17 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/271/17 Rady Miasta Zielonka z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 8947 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/371/17 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Miasta Zielonka
2017 8948 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV.437.2017 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI.270.2016 Rady Gminy Nadarzyn w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla szkół i placówek dla których organem prowadzącym jest Gmina Nadarzyn.
2017 8949 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV.438.2017 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Wola Krakowiańska
2017 8950 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV.439.2017 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Parole
2017 8951 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV.440.2017 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Parole
2017 8952 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV.441.2017 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Parole
2017 8953 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV.442.2017 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 września 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu gminy Nadarzyn instrumentem płatniczym
2017 8954 2017-10-09 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 5 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Górzno
2017 8955 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/249/17 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze gminnej na terenie gminy Olszewo-Borki w miejscowości Zabrodzie
2017 8956 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/184/2017 Rady Gminy Poświętne z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr V/29/2015 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 8957 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr 711/2017 Zarządu Powiatu w Płocku z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Powiatu Płockiego oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3, za I półrocze 2017 roku
2017 8958 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XVII/110/2012 Rady Gminy Latowicz z dnia 30 października 2012 r. w sprawie podziału gminy Latowicz na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2017 8959 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/220/2014 Rady Gminy Latowicz z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Latowicz w sprawie podziału gminy Latowicz na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2017 8960 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/221/2014 Rady Gminy Latowicz z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Latowicz w sprawie podziału gminy Latowicz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2017 8961 2017-10-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 151/17 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2017-2027 za I półrocze 2017 r.
2017 8962 2017-10-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 152/17 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i planu finansowego gminnej instytucji kultury za I półrocze 2017r.
2017 8963 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr 239/XXVII/2017 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej - Szpital w Iłży.
2017 8964 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr 241/XXVII/2017 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 29 września 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2018 roku za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym.
2017 8965 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/125/2017 Rady Gminy Chotcza z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Chotcza na rok 2017
2017 8966 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr XXII/188/2017 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bieżuń na rok 2017.
2017 8967 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr XLVIII/396/2017 Rady Miasta Marki z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/281/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2017 rok
2017 8968 2017-10-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 206/2017 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 8969 2017-10-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 219/2017 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 8970 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXII.304.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2017
2017 8971 2017-10-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/2017 Burmistrza Przasnysza z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2017 rok
2017 8972 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr 327/2017 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Nowodworskiego na 2017 rok
2017 8973 2017-10-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 221/2017 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 8974 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr L/228/17 Rady Gminy Kampinos z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2017r.
2017 8975 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr 304/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
2017 8976 2017-10-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 222/2017 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 8977 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr XL/349/2017 Rady Miasta Sulejówek z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2017.
2017 8978 2017-10-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.128.2017 Burmistrza Miasta Marki z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2017 rok.
2017 8979 2017-10-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 257/2017 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2017
2017 8980 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr 242.XL.2017 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok
2017 8981 2017-10-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 25/2017 Burmistrza Przasnysza z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2017 rok
2017 8982 2017-10-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 50/2017 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
2017 8983 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr 217/XXII/17 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 4 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 172/XVII/16 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2017 rok.
2017 8984 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr XXVII.322.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2017 rok
2017 8985 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr XXX/205/2017 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 26 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2017 rok
2017 8986 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/162/2017 Rady Gminy Rzewnie z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
2017 8987 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/209/2017 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2017 rok
2017 8988 2017-10-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 137/17 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2017 r.
2017 8989 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr 184/XVIII/2016 Rady Powiatu w Płocku z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu płockiego na rok 2016 uchwalonego uchwałą nr 111/XI/2015 z dnia 21 grudnia 2015 rok
2017 8990 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr XLV/411/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2017
2017 8991 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr 258/XLI/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
2017 8992 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr 259/XLII/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
2017 8993 2017-10-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 141/17 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka 2017 rok.
2017 8994 2017-10-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 153/17 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2017 r.
2017 8995 2017-10-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 158/17 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2017 rok
2017 8996 2017-10-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 159/17 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2017 r.
2017 8997 2017-10-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 167/17 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 1 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2017 r.
2017 8998 2017-10-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 168/17 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 4 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2017 r.
2017 8999 2017-10-10 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.45.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 12 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2017 roku
2017 9000 2017-10-10 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.46.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 15 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2017 roku
2017 9001 2017-10-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 67/2017 Bumistrza Miasta i GMiny Chorzele z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
2017 9002 2017-10-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 95/2017 Bumistrza Miasta i GMiny Chorzele z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
2017 9003 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr 390/XXVII/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2017
2017 9004 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/227/17 Rady Gminy Somianka z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie: zmian do Uchwały budżetowej nr XXX/177/16 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2016 roku
2017 9005 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/326/17 Rady Miasta Kobyłka z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na 2017 rok
2017 9006 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr 408/XXVIII/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2017
2017 9007 2017-10-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 58/17 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 9008 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/257/2017 Rady Gminy Zakroczym z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2017 rok
2017 9009 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr 199/XIX/2016 Rady Powiatu w Płocku z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu płockiego na rok 2016 uchwalonego uchwałą nr 111/XI/2015 z dnia 21 grudnia 2015 roku
2017 9010 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr 353/122/2017 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 6 września 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2017 rok
2017 9011 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/163/2017 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2017
2017 9012 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr 527/VII/34/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2017
2017 9013 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/159/2017 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmian w budzecie gminy Miastkow Kościelny na rok 2017
2017 9014 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr XXII/173/17 Rady Gminy w Troszynie z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2017
2017 9015 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr XXX/167/2017 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny
2017 9016 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr 196/XXXII/2017 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 28 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr 160/XXIV/2016 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2017
2017 9017 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/263/2017 Rady Gminy Sońsk z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sońsk na rok 2017.
2017 9018 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr XXX/269/2017 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na rok 2017
2017 9019 2017-10-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 125/2017 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
2017 9020 2017-10-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 133/2017 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
2017 9021 2017-10-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.131.2017 Burmistrza Miasta Marki z dnia 5 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2017 rok.
2017 9022 2017-10-10 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.44.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 5 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2017 roku
2017 9023 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr 143/2017 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2017
2017 9024 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/255/17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/238/17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2017 rok
2017 9025 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/256/17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2017 rok
2017 9026 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr 162/2017 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 5 września 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2017
2017 9027 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr 163/2017 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 5 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok
2017 9028 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr XXIX.0007.211.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII.0007.127.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Siennica i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 9029 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr 201/XXXIII/2017 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 22 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia zasad postępowania w sprawach udzielania dotacji celowych, podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego.
2017 9030 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/139/2017 Rady Gminy Radzanów z dnia 4 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XXI/114/2012 Rady Gminy Radzanów z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie podziału Gminy Radzanów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2017 9031 2017-10-10 Porozumienie Porozumienie Starosty Mińskiego; Starosty Węgrowskiego z dnia 18 września 2017 r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu którego występują: 1)Pan Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski, 2)Pani Halina Ulińska - Wicestarosta Węgrowski, przy kontrasygnacie Pani Anny Pawełas – Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu, którego występują: 1) Pan Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński, 2) Pan Krzysztof Płochocki – Wicestarosta Miński, zwanym dalej „Przyjmującym”
2017 9032 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/159/2017 Rady Gminy Sabnie z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2030
2017 9033 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/160/2017 Rady Gminy Sabnie z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok
2017 9034 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr 177/XXIX/2017 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 29 września 2017 r. w sprawie:zmiany uchwały Rady Gminy Szczawin Kościelny Nr 166/XXVIII/2017 z dnia 1 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Małkowskiego w Szczawinie Kościelnym i Gimnazjum im. gen. Józefa Hallera w Szczawinie Kościelnym w ośmioletnią szkołę podstawową.
2017 9035 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr 178/XXIX/2017 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 29 września 2017 r. w sprawie :zmiany uchwały Rady Gminy Szczawin Kościelny Nr 167/XXVIII/2017 z dnia 1 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Trębkach ośmioletnią szkołę podstawową.
2017 9036 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr 180/XXIX/2017 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 29 września 2017 r. w sprawie: sposobu sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.
2017 9037 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/349/17 Rady Gminy Cegłów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/328/17 Rady Gminy Cegłów z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży szkół Gminy Cegłów
2017 9038 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/262/17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2017 rok
2017 9039 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/265/17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 28 września 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Mińsk Mazowiecki obejmującego etap „A1” – tereny położone w miejscowościach: Gamratka, Podrudzie, Zamienie, Maliszew, Prusy, Kluki, Iłówiec, Wólka Iłówiecka, Grabina, Chmielew
2017 9040 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr XXII/150/2017 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 29 września 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna, instrumentem płatniczym
2017 9041 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr XXII/156/2017 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 29 września 2017 r. w sprawie pozbawienia kategorii i wyłączenia z użytkowania części drogi gminnej Nr G230916W
2017 9042 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr xl/242/17 Rady Miejskiej w Warce z dnia 5 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Warka
2017 9043 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr Xl/244/17 Rady Miejskiej w Warce z dnia 5 października 2017 r. w sprawie dopuszczenia do zapłaty instrumentem płatniczym podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Warka
2017 9044 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr Xl/245/17 Rady Miejskiej w Warce z dnia 5 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 9045 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/160/17 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 września 2017 r. w sprawie określenia wymagań , jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności z zakresu ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2017 9046 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/161/17 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania.
2017 9047 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/153/17 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 21 września 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę.
2017 9048 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/154/17 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 21 września 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stary Lubotyń.
2017 9049 2017-10-11 Porozumienie Porozumienie nr 27/2017 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie uregulowanie wzajemnych praw i obowiązków Stron, w związku z przedsięwzięciem polegającym na wspólnej realizacji zadań
2017 9050 2017-10-11 Informacja Informacja nr DRE.WRC.4110.1.4.6.2017.170.ESz, DRE.WRC.2.7.8.201 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10 października 2017 r. o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 września 2017 r. Nr DRE.WRC.4110.1.4.5.2017.170.ESz, Nr DRE.WRC.4110.2.7.7.2017.170.ESz i Nr DRE.WRC.4110.3.2.7.2017.170.ESz, w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję oraz obrót ciepłem udzielonej Przedsiębiorcy: Veolia Energia S.A. z siedzibą w Warszawie
2017 9051 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/266/2017 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 5 października 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Raciąż dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych.
2017 9052 2017-10-11 Porozumienie Porozumienie nr 031.99.2017 Starosty Powiatu Wołomińskiego z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Klembów zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników
2017 9053 2017-10-11 Porozumienie Porozumienie nr 031.40.2017 Starosty Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Strachówka zadania z zakresu dróg publicznych, dotyczącego przebudowy skrzyżowań dróg powiatowych z drogami gminnymi w Gminie Strachówka
2017 9054 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XXX/230/2013 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie podziału gminy Łochów na obwody głosowania
2017 9055 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr 339/XXXVIII/17 Rady Miasta Milanówka z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 337/XXIX/13 Rady Miasta Milanówka z dnia 3 września 2013 roku w sprawie przyjęcia programu działań promujących rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Miasta Milanówka poprzez wspieranie ich warunków życiowych
2017 9056 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr 341/XXXVIII/17 Rady Miasta Milanówka z dnia 27 września 2017 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej oraz wyłączenia z użytkowania części ul. Przyszłości w Milanówku
2017 9057 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr 344/XXXVIII/17 Rady Miasta Milanówka z dnia 27 września 2017 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Milanówku
2017 9058 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr 282/XXXIX/2017 Rady Gminy Mochowo z dnia 29 września 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zakazu zabudowy w części miejscowości Gozdy, Ligowo, Śniechy, Malanowo Nowe, Malanówko, Malanowo Stare, Żółtowo, Żuki, Mochowo Parcele, Sulkowo Bariany, Bożewo, Cieślin, Łukoszyn w gminie Mochowo
2017 9059 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr 257/2017 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Sokołowskiego
2017 9060 2017-10-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 228/2017 Wójta Gminy Izabelin z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2017 r.
2017 9061 2017-10-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 229/2017 Wójta Gminy Izabelin z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2017 r.
2017 9062 2017-10-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 156/2017 Wójta Gminy Michałowice z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w  Uchwale Budżetowej na rok 2017 Gminy Michałowice Nr XIX/229/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r.
2017 9063 2017-10-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 160/2017 Wójta Gminy Michałowice z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w  Uchwale Budżetowej na rok 2017 Gminy Michałowice Nr XIX/229/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r.
2017 9064 2017-10-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 166/2017 Wójta Gminy Michałowice z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w  Uchwale Budżetowej na rok 2017 Gminy Michałowice Nr XIX/229/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r.
2017 9065 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XLII/421/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2017 rok.
2017 9066 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/164/2017 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu
2017 9067 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/438/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2017 rok
2017 9068 2017-10-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 37/2017 Wójta Gminy Strachówka z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2017 rok
2017 9069 2017-10-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 41/2017 Wójta Gminy Strachówka z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2017 rok
2017 9070 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr 352/17 Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w  uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2017 rok
2017 9071 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XXII/180/2017 Rady Gminy Poświętne z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
2017 9072 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/182/2017 Rady Gminy Poświętne z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
2017 9073 2017-10-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 25/2017 Wójta Gminy Poświętne z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
2017 9074 2017-10-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 28/2017 Wójta Gminy Poświętne z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
2017 9075 2017-10-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 29/2017 Wójta Gminy Poświętne z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
2017 9076 2017-10-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 78/2017 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 172/XVII/16 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 9077 2017-10-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 73/2017 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 172/XVII/16 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 9078 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XXII/190/2016 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Węgrowskiego na 2016 rok
2017 9079 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XXX/243/2017 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Węgrowskiego na 2017 rok
2017 9080 2017-10-11 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.42.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2017 roku
2017 9081 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr 247/XXXVIII/2017 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 9082 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr 154/2017 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2017
2017 9083 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/283/2017 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na rok 2017
2017 9084 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/176/17 Rady Gminy Nur z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017 rok
2017 9085 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/210/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2017 rok
2017 9086 2017-10-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.126.2017 Burmistrza Miasta Marki z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2017 rok.
2017 9087 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr 257/XXXVI/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2017
2017 9088 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/197/2017 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2017.
2017 9089 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XLI/361/2017 Rady Miasta Sulejówek z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2017
2017 9090 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XLII/366/2017 Rady Miasta Sulejówek z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2017
2017 9091 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/2/17 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
2017 9092 2017-10-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.80.2017 Burmistrza Radzymina z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian planu wydatków budżetu na 2017 r.
2017 9093 2017-10-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 61/2017 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jednorożec na 2017 rok
2017 9094 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII.421.2017 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XXV.338.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 grudnia 2016 r.
2017 9095 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/258/17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2017 rok
2017 9096 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/306/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 lipca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2017 Nr XXIX/241/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016 roku
2017 9097 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/312/2017 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Mrozy ma rok 2017
2017 9098 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/179/17 Rady Gminy w Troszynie z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2017
2017 9099 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/177/17 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w  uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2017 rok
2017 9100 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXV.320.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2017 rok.
2017 9101 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/208/2017 Rady Gminy Sochocin z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2017 rok
2017 9102 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/439/2017 Rady Miasta Legionowo z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2017 r.
2017 9103 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/393/2017 Rady Miasta Mława z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 9104 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr 452/2017 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2017 Nr XXV/148/2016 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2016 r.
2017 9105 2017-10-11 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.43.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2017 roku
2017 9106 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr 256/XXXIX/2017 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2017 rok
2017 9107 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/237/17 Rady Miejskiej w Warce z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
2017 9108 2017-10-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 69/2017 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2017 Nr XXII/178/2016 Rady Gminy Przasnysz z dnia 21 grudnia 2016 roku.
2017 9109 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr 462/XLI/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2017
2017 9110 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr LI/233/17 Rady Gminy Kampinos z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2017r.
2017 9111 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/335/2017 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2017 rok
2017 9112 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/275/2017 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2017
2017 9113 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/284/2017 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2017 rok
2017 9114 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/450/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2017 rok
2017 9115 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/349/17 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2017
2017 9116 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/273/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/212/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2017 rok
2017 9117 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/149/2017 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2017
2017 9118 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XLIX/401/2017 Rady Miasta Marki z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/281/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2017 rok
2017 9119 2017-10-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 263/2017 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2017
2017 9120 2017-10-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 264/2017 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 1 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2017
2017 9121 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr LIV/1307/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2017 rok
2017 9122 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XL/247/2017 Rady Gminy Łyse z dnia 5 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2017
2017 9123 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/261/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok Miasta Piastowa
2017 9124 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr 274/XXXVII/17 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2017 rok
2017 9125 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr 625/2017 Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2017 rok
2017 9126 2017-10-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 122/2017 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
2017 9127 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/184/17 Rady Gminy w Troszynie z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
2017 9128 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XXII/145/2017 Rady Gminy w Broku z dnia 1 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
2017 9129 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XXI.305.2017 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na rok 2017
2017 9130 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr 334/2017 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Nowodworskiego na 2017 rok
2017 9131 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr 336/2017 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Nowodworskiego na 2017 rok
2017 9132 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr 345/2017 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Nowodworskiego na 2017 rok
2017 9133 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr 188.XXXV.2017 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2017
2017 9134 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr 190.XXXVI.2017 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 4 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2017
2017 9135 2017-10-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 63/2017 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 11 września 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jednorożec na 2017 rok
2017 9136 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr 1090/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 9137 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr 1091/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 9138 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr 1092/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 9139 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr 1093/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 9140 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr 1094/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 9141 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr 1095/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 9142 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr 1096/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 9143 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr 1099/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 9144 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr 1100/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 9145 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr 1102/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 9146 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr 1103/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 9147 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr 1104/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 9148 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/194/2017 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bieżuń na rok 2017
2017 9149 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/271/2017 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 7 września 2017 r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2017 rok
2017 9150 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/182/17 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 9151 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr 382/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku
2017 9152 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/442/17 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
2017 9153 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/298/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2017r.
2017 9154 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr 261/XXXVII/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2017
2017 9155 2017-10-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.106.2017 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2017
2017 9156 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XLVI/359/2017 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2017
2017 9157 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/210/2017 Rady Gminy Baranowo z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 9158 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII.384.2017 Rady Miasta Pruszków z dnia 7 września 2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2017 rok.
2017 9159 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/143/2017 Rady Gminy Miedzna z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Miedzna na 2017 rok.
2017 9160 2017-10-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 33/2017 Wójta Gminy Miedzna z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Miedzna na 2017 rok.
2017 9161 2017-10-11 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.47.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 19 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2017 roku
2017 9162 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII.321.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 18 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2017
2017 9163 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/455/2017 Rady Miasta Legionowo z dnia 15 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2017 r.
2017 9164 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr 357/124/2017 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2017 rok
2017 9165 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/245/2017 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 6 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Węgrowskiego na 2017 rok
2017 9166 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XXV/157/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 5 września 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na 2017 rok.
2017 9167 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/202/2017 Rady Gminy w Liwie z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Rady Gminy Liw Nr XXI/149/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Liw na rok 2017.
2017 9168 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/336/17 Rady Gminy Stare Babice z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Stare Babice na 2017 rok.
2017 9169 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/274/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 18 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok Miasta Piastowa.
2017 9170 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XL/272/2017 Rady Gminy Zakroczym z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2017 rok
2017 9171 2017-10-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 118/2017 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2017 rok
2017 9172 2017-10-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 119/2017 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2017 rok
2017 9173 2017-10-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 121/2017 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 5 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2017 rok
2017 9174 2017-10-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 123/2017 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 8 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2017 rok
2017 9175 2017-10-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 127/2017 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2017 rok
2017 9176 2017-10-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 321/2017 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 8 września 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2017
2017 9177 2017-10-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.143.2017 Burmistrza Miasta Marki z dnia 20 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2017 rok.
2017 9178 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/256/2017 Rady Gminy Jadów z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2017
2017 9179 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/185/17 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 9180 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XXX/200/2017 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 15 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Rady Powiatu w Szydłowcu na rok 2017.
2017 9181 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI.373.2017 Rady Miasta Pruszków z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2017 rok.
2017 9182 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/232/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2017 Nr XXII/178/2016 Rady Gminy Przasnysz z dnia 21 grudnia 2016 roku.
2017 9183 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr 476/XLII/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 18 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2017
2017 9184 2017-10-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.69.2017 Burmistrza Radzymina z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu na 2017 r.
2017 9185 2017-10-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.83.2017 Burmistrza Radzymina z dnia 19 września 2017 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu na 2017 r.
2017 9186 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/175/2017 Rady Gminy Jednorożec z dnia 21 września 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/143/2016 Rady Gminy Jednorożec z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie "Budżetu Gminy Jednorożec na rok 2017"
2017 9187 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr 170/2017 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2017
2017 9188 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XLVI/436/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2017
2017 9189 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XLIII/274/2017 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXII/214/2016 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszkowskiego na 2017 r.
2017 9190 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/273/2017 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Białobrzegi.
2017 9191 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/275/2017 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/173/2012 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 30 listopada 2012 r. zmienionej uchwałą Nr XXVI/205/2013 z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Białobrzegi na lata 2013 -2017.
2017 9192 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/276/2017 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/111/08 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 31 stycznia 2008 r. zmienionej uchwałą Nr XXII/172/2012 z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Białobrzegi na lata 2013 – 2017.
2017 9193 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV.434.2017 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Zespołu Oświatowego w Nadarzynie.
2017 9194 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV.443.2017 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XXV.338.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 grudnia 2016 r.
2017 9195 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr L/407/2017 Rady Miasta Marki z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/281/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2017 rok
2017 9196 2017-10-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 265/2017 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 18 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2017
2017 9197 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XXX/168/2017 Rady Powiatu Sokołowa Podlaskiego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu
2017 9198 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr V/26/135/2017 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2017 rok
2017 9199 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/211/2017 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 rok
2017 9200 2017-10-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 148/17 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.
2017 9201 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr 170/XVII/2016 Rady Powiatu w Płocku z dnia 7 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu płockiego na rok 2016 uchwalonego uchwałą nr 111/XI/2015 z dnia 21 grudnia 2015 roku
2017 9202 2017-10-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2017 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sypniewo na rok 2017
2017 9203 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr 246.XLI.2017 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok
2017 9204 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr 254/XXVI/2017 Rady Powiatu w Płocku z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie zmian budżetu powiatu płockiego na rok 2017  uchwalonego uchwałą nr 215/XX/2016 z dnia 21 grudnia 2016 roku
2017 9205 2017-10-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2017 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sypniewo na rok 2017
2017 9206 2017-10-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 150/17 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 9207 2017-10-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.150.2017 Burmistrza Miasta Marki z dnia 29 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2017 rok.
2017 9208 2017-10-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 23/2017 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 6 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sypniewo na rok 2017
2017 9209 2017-10-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/2017 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sypniewo na rok 2017
2017 9210 2017-10-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/2017 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sypniewo na rok 2017
2017 9211 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr 247/XXV/2017 Rady Powiatu w Płocku z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu powiatu płockiego na rok 2017 uchwalonego uchwałą nr 215/XX/2016 z dnia 21 grudnia 2016 roku
2017 9212 2017-10-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/2017 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sypniewo na rok 2017
2017 9213 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr 365/17 Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmian w  uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2017 rok
2017 9214 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/438/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2017 rok.
2017 9215 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr 278/XXXVIII/17 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2017 rok
2017 9216 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr 260/XL/2017 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2017 rok
2017 9217 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/411/2017 Rady Miasta Mława z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 9218 2017-10-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/2017 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sypniewo na rok 2017
2017 9219 2017-10-12 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.50.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2017 roku
2017 9220 2017-10-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2017 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sypniewo na rok 2017
2017 9221 2017-10-12 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.51.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2017 roku
2017 9222 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr 193.XXXVII.2017 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2017
2017 9223 2017-10-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2017 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sypniewo na rok 2017
2017 9224 2017-10-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 68/2017 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 29 września 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jednorożec na 2017 rok
2017 9225 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/254/17 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 9226 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XLI-113/2017 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2017
2017 9227 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XLII-128/2017 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2017
2017 9228 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XXX/188/2017 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2017
2017 9229 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/194/2017 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2017
2017 9230 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/197/2017 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2017
2017 9231 2017-10-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 45/2017 Wójta Gminy Strachówka z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2017 rok
2017 9232 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr 250.XLII.2017 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 5 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok.
2017 9233 2017-10-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 46/2017 Wójta Gminy Strachówka z dnia 12 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2017 rok
2017 9234 2017-10-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/2017 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sypniewo na rok 2017
2017 9235 2017-10-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 39/2017 Wójta Gminy Poświętne z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
2017 9236 2017-10-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 48/2017 Wójta Gminy Strachówka z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2017 rok
2017 9237 2017-10-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2017 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 3/2017 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sypniewo na rok 2017
2017 9238 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr 182/2017 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 3 października 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2017
2017 9239 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XLV/399/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 4 października 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2017
2017 9240 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/185/2017 Rady Gminy Poświętne z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
2017 9241 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr 183/2017 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 3 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok
2017 9242 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr 202/XXXIII/2017 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 22 września 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr 160/XXIV/2016 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2017
2017 9243 2017-10-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 35/2017 Wójta Gminy Szelków z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
2017 9244 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/235/17 Rady Gminy Somianka z dnia 27 września 2017 r. w sprawie: zmian do Uchwały budżetowej nr XXX/177/16 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2016 roku
2017 9245 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XLV.395.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr XXXV.313.2016 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 28 grudnia 2016 r.
2017 9246 2017-10-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 150/2017 Wójta Gminy Sabnie z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok
2017 9247 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/151/2017 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2017
2017 9248 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/164/2017 Rady Gminy Karniewo z dnia 19 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 r.
2017 9249 2017-10-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 37/2017 Wójta Gminy Karniewo z dnia 7 września 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Karniewo na 2017 r.
2017 9250 2017-10-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 267/2017 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2017
2017 9251 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr LII/234/17 Rady Gminy Kampinos z dnia 6 października 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2017r.
2017 9252 2017-10-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 40/2017 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 12 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 9253 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr 148/XXVI/2017 Rady Gminy Staroźreby z dnia 21 czerwca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 127/XXI/2016
2017 9254 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/200/2017 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2017
2017 9255 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/202/2017 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2017
2017 9256 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/205/2017 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2017
2017 9257 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XL/458/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2017 rok
2017 9258 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/186/2017 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 29 września 2017 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok Powiatu Siedleckiego
2017 9259 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XL/303/2017 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2017 rok
2017 9260 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/179/2017 Rady Gminy Lelis z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
2017 9261 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/248/17 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 9262 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/204/2017 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2017
2017 9263 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr 158/563/2017 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i  wydatków w budżecie Powiatu Wyszkowskiego na 2017 r.
2017 9264 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/2/17 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
2017 9265 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/182/17 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian w  uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2017 rok
2017 9266 2017-10-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 36/2017 Wójta Gminy Poświętne z dnia 15 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
2017 9267 2017-10-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.146.2017 Burmistrza Miasta Marki z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2017 rok.
2017 9268 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII.338.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2017 rok
2017 9269 2017-10-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 76/2017 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2017 Nr XXII/178/2016 Rady Gminy Przasnysz z dnia 21 grudnia 2016 roku.
2017 9270 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr 461/2017 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2017 Nr XXV/148/2016 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2016 r.
2017 9271 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr 465/2017 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2017 Nr XXV/148/2016 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2016 r.
2017 9272 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XXV/226/2017 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2017
2017 9273 2017-10-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 71/2017 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 9 października 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jednorożec na 2017 rok
2017 9274 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/361/17 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2017
2017 9275 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr 143/XXI/17 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Boguty-Pianki
2017 9276 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr 144/XXI/17 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 9277 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XL/321/17 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 27 września 2017 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
2017 9278 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XX/203/2017 Rady Gminy Łąck z dnia 6 września 2017 r. w sprawie nadania nazw ulic w obrębie ewidencyjnym Łąck, gm. Łąck.
2017 9279 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/126/2017 Rady Gminy Młynarze z dnia 11 września 2017 r. uchylająca uchwałę w sprawie utworzenia Straży Gminnej w Młynarzach
2017 9280 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XXX/164/2017 Rady Gminy Rzewnie z dnia 29 września 2017 r. w sprawie okreslenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Rzewnie
2017 9281 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/224/2017 Rady Gminy Leszno z dnia 4 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Publicznych w Lesznie w Szkołę Podstawową im. Stefana Batorego w Lesznie
2017 9282 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/225/2017 Rady Gminy Leszno z dnia 4 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Publicznych w Zaborowie w Szkołę Podstawową im. Powstańców 1863 Roku w Zaborowie
2017 9283 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/228/2017 Rady Gminy Leszno z dnia 4 października 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu parkingu działającego w systemie „Parkuj i Jedź” we wsi Zaborów
2017 9284 2017-10-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 576 Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 października 2017 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Górzno
2017 9285 2017-10-12 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 5/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sokołowie Podlaskim z dnia 12 października 2017 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół
2017 9286 2017-10-13 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 2/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Grójcu z dnia 12 października 2017 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu grójeckiego
2017 9287 2017-10-13 Uchwała Uchwała nr 141/XXI/17 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 28 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Boguty-Pianki na rok 2017
2017 9288 2017-10-13 Uchwała Uchwała nr 354/XLIX/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej 2017 rok
2017 9289 2017-10-13 Uchwała Uchwała nr 361/LI/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 9290 2017-10-13 Uchwała Uchwała nr 362/LII/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zwolnienia z opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego oraz prawa jazdy
2017 9291 2017-10-13 Uchwała Uchwała nr 365/LII/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2017 9292 2017-10-13 Uchwała Uchwała nr 366/LII/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia nazw ulic w mieście Ostrołęka
2017 9293 2017-10-13 Uchwała Uchwała nr 367/LII/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy w mieście Ostrołęka
2017 9294 2017-10-13 Uchwała Uchwała nr 368/LII/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej - ulicy Lawendowej w Ostrołęce
2017 9295 2017-10-13 Uchwała Uchwała nr 369/LII/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg zlokalizowanych na terenie miasta Ostrołęki do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2017 9296 2017-10-13 Uchwała Uchwała nr 370/LII/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi powiatowej - ulicy Rodziny Ulmów w Ostrołęce
2017 9297 2017-10-13 Uchwała Uchwała nr 372/LII/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Ostrołęka
2017 9298 2017-10-13 Uchwała Uchwała nr 374/LII/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 września 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Wilcza 2” w Ostrołęce
2017 9299 2017-10-13 Uchwała Uchwała nr 375/LII/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 września 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Hubalczyków” w Ostrołęce
2017 9300 2017-10-13 Uchwała Uchwała nr 379/LII/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 9301 2017-10-13 Uchwała Uchwała nr 381/LIII/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 5 października 2017 r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich
2017 9302 2017-10-13 Uchwała Uchwała nr 630/XXXVI/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Płocka, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina – Miasto Płock, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2017 9303 2017-10-13 Uchwała Uchwała nr 638/XXXVI/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 26 września 2017 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej - ulicy Traktowej w Płocku
2017 9304 2017-10-13 Uchwała Uchwała nr 639/XXXVI/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych ulicy Medycznej w Płocku.
2017 9305 2017-10-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/383/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 2 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/307/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 9 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Łomianki do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe
2017 9306 2017-10-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/388/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 2 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 9307 2017-10-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/389/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 2 października 2017 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 9308 2017-10-13 Uchwała Uchwała nr XXVII.182.2017 Rady Gminy Raciąż z dnia 29 września 2017 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2017 9309 2017-10-13 Uchwała Uchwała nr XXVII.183.2017 Rady Gminy Raciąż z dnia 29 września 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych, nauczycieli „wspomagających” posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych oraz nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno- wychowawcze zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Raciąż.
2017 9310 2017-10-13 Uchwała Uchwała nr 552/VII/37/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 6 września 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2017-2022
2017 9311 2017-10-13 Uchwała Uchwała nr 554/VII/37/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 6 września 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Ciszyca.
2017 9312 2017-10-13 Uchwała Uchwała nr 555/VII/37/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 6 września 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Czernidła.
2017 9313 2017-10-13 Uchwała Uchwała nr 556/VII/37/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 6 września 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Dębówka.
2017 9314 2017-10-13 Uchwała Uchwała nr 557/VII/37/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 6 września 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Kępa Oborska.
2017 9315 2017-10-13 Uchwała Uchwała nr 558/VII/37/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 6 września 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Kawęczyn.
2017 9316 2017-10-13 Uchwała Uchwała nr 559/VII/37/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 6 września 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Obórki.
2017 9317 2017-10-13 Uchwała Uchwała nr 560/VII/37/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 6 września 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Okrzeszyn.
2017 9318 2017-10-13 Uchwała Uchwała nr 561/VII/37/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 6 września 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Piaski.
2017 9319 2017-10-13 Uchwała Uchwała nr 562/VII/37/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 6 września 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Słomczyn.
2017 9320 2017-10-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 43.2017 Wójta Gminy Jasieniec z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie: przyjęcia i przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji z wykonania budżetu gminy, planów finansowych jednostek, dla których jednostka samorządu terytorialnego jest organem założycielskim oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2017r.
2017 9321 2017-10-13 Uchwała Uchwała nr 164.XLVIII.2017 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmiany nazwy zakładu budżetowego i nadania mu nowego statutu
2017 9322 2017-10-13 Uchwała Uchwała nr 165.XLVIII.2017 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 września 2017 r. w sprawie nadania przestrzeni publicznej w Wiązownie nazwy „Gminny Park Centrum” i wprowadzenia Regulaminu korzystania z ww. Parku
2017 9323 2017-10-13 Uchwała Uchwała nr XXIX.0007.210.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII.0007.126.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie uchwalenia Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siennica
2017 9324 2017-10-13 Uchwała Uchwała nr 156/XXXIII/2017 Rady Gminy Iłów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 117/XXIX/2009 Rady Gminy w Iłowie z dnia 24 marca 2009 roku ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr 121/XXX/2009 Rady Gminy w Iłowie z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Iłów oraz wypłacania dodatku mieszkaniowego.
2017 9325 2017-10-13 Uchwała Uchwała nr LV/433/2017 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 5 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVII/283/2016 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach gminnych w mieście Płońsku
2017 9326 2017-10-13 Uchwała Uchwała nr XLIII/322/2017 Rady Gminy Czosnów z dnia 26 września 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czosnów
2017 9327 2017-10-13 Uchwała Uchwała nr XLIII/323/2017 Rady Gminy Czosnów z dnia 26 września 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Czosnów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 9328 2017-10-13 Uchwała Uchwała nr XLIII/324/2017 Rady Gminy Czosnów z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zaliczenia wybranych dróg do kategorii dróg gminnych
2017 9329 2017-10-13 Uchwała Uchwała nr XLIII/326/2017 Rady Gminy Czosnów z dnia 26 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej.
2017 9330 2017-10-13 Uchwała Uchwała nr XLIII/327/2017 Rady Gminy Czosnów z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 124/XVII/08 Rady Gminy Czosnów z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie nadania nazw ulic we wsiach: Kazuń Bielany, Kazuń Nowy, Palmiry, Sady.
2017 9331 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXV.314.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wielgolas Brzeziński – część B, gmina Halinów
2017 9332 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr 47/XXXV/17 Rady Gminy Wiskitki z dnia 20 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z hali sportowej wraz z zespołem boisk przy Gimnazjum w Wiskitkach i Zespole Szkół Nr 3 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wiskitkach
2017 9333 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI.322.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 5 października 2017 r. w sprawie: zmian w statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie
2017 9334 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI.324.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 5 października 2017 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Okuniew, gmina Halinów.
2017 9335 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI.325.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 5 października 2017 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Okuniew, gmina Halinów.
2017 9336 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI.326.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 5 października 2017 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Okuniew, gmina Halinów.
2017 9337 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI.328.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 5 października 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2017 rok.
2017 9338 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI.329.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 5 października 2017 r. w sprawie: dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Halinów instrumentem płatniczym
2017 9339 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr 237/XXXVIII/2017 Rady Gminy Bodzanów z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zniesienia urzędowej nazwy wsi Budy Borowickie oraz włączenia jej do wsi Białobrzeg
2017 9340 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr 238/XXXVIII/2017 Rady Gminy Bodzanów z dnia 27 września 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Bodzanów oraz warunków i zasad korzystania z nich
2017 9341 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/308/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany nazwy jednostki budżetowej pod nazwą Dzienny Dom "Senior - WIGOR" oraz nadania tej jednostce nowego statutu
2017 9342 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/309/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu płockiego
2017 9343 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/381/2017 Rady Gminy Raszyn z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Raszyn.
2017 9344 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/382/2017 Rady Gminy Raszyn z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/363/2017 Rady Gminy Raszyn z dnia 6 lipca 2017r. dotyczącej zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
2017 9345 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/214/17 Rady Gminy Gozdowo z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
2017 9346 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/187/2017 Rady Gminy Sadowne z dnia 15 września 2017 r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody
2017 9347 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/186/2017 Rady Gminy Sadowne z dnia 15 września 2017 r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody
2017 9348 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr 41/XXXV/17 Rady Gminy Wiskitki z dnia 20 września 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 9349 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr 42/XXXV/17 Rady Gminy Wiskitki z dnia 20 września 2017 r. zmieniająca załącznik do uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wiskitki na 2017r.
2017 9350 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr 43/XXXV/17 Rady Gminy Wiskitki z dnia 20 września 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty płatności należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Wiskitki lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania tych ulg
2017 9351 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr 46/XXXV/17 Rady Gminy Wiskitki z dnia 20 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Gminne Centrum Edukacji w Wiskitkach” oraz nadania jej statutu
2017 9352 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr 202/XXVII/17 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie obiektów pływających w 2018 r.
2017 9353 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr 203/XXVII/17 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ustalenia na rok 2018 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu
2017 9354 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr 205/XXVII/17 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 28 września 2017 r. w sprawie nadania Statutu Ognisku Wychowawczemu „Świder” im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” w Otwocku
2017 9355 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII.277.2017 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 14 września 2017 r. w sprawie : wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw, siłowni zewnętrznych i altan zlokalizowanych na terenie Gminy Wieniawa
2017 9356 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/191/2017 Rady Gminy Sochocin z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2017 rok
2017 9357 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/190/2017 Rady Gminy Sochocin z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin
2017 9358 2017-10-16 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 16 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 października 2017 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu mińskiego i węgrowskiego
2017 9359 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr 548/XXXII/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 30 maja 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2017.
2017 9360 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr 598/XXXIV/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 24 lipca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2017.
2017 9361 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr 602/XXXV/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 29 sierpnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2017.
2017 9362 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr 627/XXXVI/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 26 września 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2017.
2017 9363 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr 271/2017 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Sokołowskiego
2017 9364 2017-10-16 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.52.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 5 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2017 roku
2017 9365 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr 364/126/2017 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 12 października 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2017 rok
2017 9366 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr 550/VII/36/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2017
2017 9367 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr 551/VII/37/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 6 września 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2017
2017 9368 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/200/ 2017 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 10 października 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na 2017 rok.
2017 9369 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr 474/2017 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 11 października 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2017 Nr XXV/148/2016 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2016 r.
2017 9370 2017-10-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 68/17 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 9371 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr 191/2017 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 10 października 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2017
2017 9372 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr 192/2017 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 10 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok
2017 9373 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr XXII.322.2017 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na rok 2017
2017 9374 2017-10-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 79/2017 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 10 października 2017 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2017 Nr XXII/178/2016 Rady Gminy Przasnysz z dnia 21 grudnia 2016 roku.
2017 9375 2017-10-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 50/2017 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 9376 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr XXII/130/2017 Rady Gminy Czerwonka z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
2017 9377 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/131/2017 Rady Gminy Czerwonka z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
2017 9378 2017-10-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/2017 Wójta Gminy Czerwonka z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
2017 9379 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/134/2017 Rady Gminy Czerwonka z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
2017 9380 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr XLVI/89/2017 Rady Gminy Nieporęt z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ”Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru sołectwa Kąty Węgierskie - rejon ulicy Strużańskiej i wschodnia strona ulicy Kościelnej, w gminie Nieporęt”
2017 9381 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/212/2017 Rady Gminy Sochocin z dnia 12 października 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin
2017 9382 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/213/2017 Rady Gminy Sochocin z dnia 12 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2017 rok
2017 9383 2017-10-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/271/2017 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 4 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 9384 2017-10-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/282/2017 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 4 października 2017 r. w sprawie zmiany opisu granic okręgów wyborczych w Mieście Ostrów Mazowiecka.
2017 9385 2017-10-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/283/2017 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 4 października 2017 r. w sprawie zmiany opisu granic obwodów głosowania w Mieście Ostrów Mazowiecka
2017 9386 2017-10-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/284/2017 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 4 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/29/2003 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 1 kwietnia 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta
2017 9387 2017-10-17 Uchwała Uchwała nr 454/XXXII/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2017
2017 9388 2017-10-17 Uchwała Uchwała nr 469/XXXIII/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2017
2017 9389 2017-10-17 Uchwała Uchwała nr 488/XXXIV/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Lesznowola Nr 577/XLII/2010 z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu PGR i Radiostacja Łazy
2017 9390 2017-10-17 Uchwała Uchwała nr 490/XXXIV/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębów: Wola Mrokowska, Kolonia Mrokowska, Warszawianka, Mroków
2017 9391 2017-10-17 Uchwała Uchwała nr 510/XXXV/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 27 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze
2017 9392 2017-10-17 Uchwała Uchwała nr 511/XXXV/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 27 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze
2017 9393 2017-10-17 Uchwała Uchwała nr 512/XXXV/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 27 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze
2017 9394 2017-10-17 Uchwała Uchwała nr 513/XXXV/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 27 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze
2017 9395 2017-10-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/272/2017 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 28 września 2017 r. w sprawie połączenia Miejsko-Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach z Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach.
2017 9396 2017-10-17 Uchwała Uchwała nr XXV.27.2017 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/6/2001 Rady Gminy Siemiątkowo Koziebrodzkie z dnia 29 czerwca 2001r. w sprawie aktu o utworzeniu Gminnej Biblioteki Publicznej w Siemiątkowie Koziebrodzkim, nadaniu jej statutu i przyjęciu Regulaminu Organizacyjnego .
2017 9397 2017-10-17 Uchwała Uchwała nr XLII/317/2017 Rady Gminy Czosnów z dnia 25 września 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego należnego od osób fizycznych, opłaty od posiadania psów, opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów.
2017 9398 2017-10-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/158/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 września 2017 r. w sprawie Statutu Gminy Olszanka.
2017 9399 2017-10-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/268/17 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2017 roku.
2017 9400 2017-10-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/274/17 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2017 roku.
2017 9401 2017-10-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/277/17 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 26 września 2017 r. w sprawie: wprowadzenia „Regulaminu miejsca wykorzystywanego do kąpieli na Zalewie Łosickim”
2017 9402 2017-10-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/278/17 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/89/15 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Łosice
2017 9403 2017-10-17 Uchwała Uchwała nr XLV/454/17 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 12 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
2017 9404 2017-10-17 Uchwała Uchwała nr XLV/460/17 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 12 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w miejscowości Pogroszew Kolonia
2017 9405 2017-10-17 Uchwała Uchwała nr XLV/461/17 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 12 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w miejscowości Pogroszew Kolonia
2017 9406 2017-10-17 Uchwała Uchwała nr XLV/462/17 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 12 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Ożarowie Mazowieckim
2017 9407 2017-10-17 Uchwała Uchwała nr XLV/463/17 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 12 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Ożarowie Mazowieckim
2017 9408 2017-10-17 Uchwała Uchwała nr XXXV /133 /2017 Rady Gminy Chotcza z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017-2022
2017 9409 2017-10-17 Uchwała Uchwała nr XXXV /134 /2017 Rady Gminy Chotcza z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie : zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Chotcza na rok 2017
2017 9410 2017-10-17 Uchwała Uchwała nr 264/XXXVIII/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Miejsko - Gminnym Żłobku w Żurominie, określenia warunków częściowego zwolnienia od ich ponoszenia oraz ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
2017 9411 2017-10-17 Uchwała Uchwała nr 266/XXXVIII/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Żuromin
2017 9412 2017-10-17 Uchwała Uchwała nr 267/XXXVIII/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 9413 2017-10-17 Uchwała Uchwała nr 279/XXXVIII/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2017
2017 9414 2017-10-18 Uchwała Uchwała nr XL/290/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 10 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie Miasta Piastowa
2017 9415 2017-10-18 Uchwała Uchwała nr XXX/172/17 Rady Gminy Ciechanów z dnia 13 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli i dyrektorów szkół
2017 9416 2017-10-18 Uchwała Uchwała nr XXV/186/17 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 11 października 2017 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej Nr 261121W
2017 9417 2017-10-18 Uchwała Uchwała nr 376/LII/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 września 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Kołłątaja” w Ostrołęce
2017 9418 2017-10-18 Uchwała Uchwała nr 365/XLVI/2017 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 4 października 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sierpc dla obszarów położonych wzdłuż rzeki Sierpienicy
2017 9419 2017-10-18 Uchwała Uchwała nr XLIV/276/2017 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 13 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXII/214/2016 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszkowskiego na 2017 r.
2017 9420 2017-10-18 Uchwała Uchwała nr XXX/182/17 Rady Gminy Nur z dnia 10 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017 rok
2017 9421 2017-10-18 Uchwała Uchwała nr XXX/184/17 Rady Gminy Nur z dnia 10 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości
2017 9422 2017-10-18 Uchwała Uchwała nr XXX/185/17 Rady Gminy Nur z dnia 10 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 9423 2017-10-18 Postanowienie Postanowienie nr DWW-777-14/17 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 2 października 2017 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Dzielnicy Ochoty m. st. Warszawy
2017 9424 2017-10-18 Uchwała Uchwała nr XLVI/191/17 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 16 października 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalniości pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej
2017 9425 2017-10-18 Uchwała Uchwała nr XLVI/192/17 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 16 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/38/15 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest powiat łosicki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2017 9426 2017-10-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII.296.2017 Rady Gminy Prażmów z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Biały Ług dla działek o nr ewidencyjnych 37/15, 38/2, 37/16, 38/3
2017 9427 2017-10-18 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.53.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 10 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2017 roku
2017 9428 2017-10-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/195/2017 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 4 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bieżuń na rok 2017.
2017 9429 2017-10-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 214/2017 Wójta Gminy Michałowice z dnia 10 października 2017 r. w sprawie dokonania zmian w  Uchwale Budżetowej na rok 2017 Gminy Michałowice Nr XIX/229/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r.
2017 9430 2017-10-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/122/2016 Rady Gminy Korczew z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2017 9431 2017-10-18 Uchwała Uchwała nr XXX/167/2017 Rady Gminy Korczew z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 9432 2017-10-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/225/17 Rady Gminy Dobre z dnia 3 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/19/15 z dnia 20 lutego 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso oraz terminówpłatności dla inkasentów .
2017 9433 2017-10-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/226/17 Rady Gminy Dobre z dnia 3 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/31/2002 Rady Gminy w Dobrem z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Dobre.
2017 9434 2017-10-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/230/17 Rady Gminy Dobre z dnia 3 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia i podziału gminy Dobre na obwody głosowania , ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2017 9435 2017-10-19 Uchwała Uchwała nr XXX/189/17 Rady Gminy Nur z dnia 10 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Nur na rok 2018
2017 9436 2017-10-19 Uchwała Uchwała nr 157.XXXI.2017 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
2017 9437 2017-10-19 Rozporządzenie Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 16 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej „Sokule” dla miasta Żyrardowa
2017 9438 2017-10-19 Uchwała Uchwała nr XLIX/340/2017 Rady Miasta Pionki z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2017 9439 2017-10-19 Uchwała Uchwała nr XLVII/337/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przyjęcia i realizacji Programu pomocy w zakresie spłaty zadłużenia za korzystanie z lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Żyrardowa w formie świadczenia niepieniężnego
2017 9440 2017-10-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.257.2017.JZ Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 października 2017 r. Rada Miasta Legionowo
2017 9441 2017-10-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/344/17 Rady Miasta Kobyłka z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na 2017 rok
2017 9442 2017-10-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 73/2017 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 19 października 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jednorożec na 2017 rok
2017 9443 2017-10-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.159.2017 Burmistrza Miasta Marki z dnia 16 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2017 rok.
2017 9444 2017-10-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/208/2017 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 12 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Rady Powiatu w Szydłowcu na rok 2017.
2017 9445 2017-10-20 Uchwała Uchwała nr XLVI/189/17 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 16 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 r.
2017 9446 2017-10-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 83/2017 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2017 Nr XXII/178/2016 Rady Gminy Przasnysz z dnia 21 grudnia 2016 roku.
2017 9447 2017-10-20 Wyrok Wyrok nr VII SA/Wa 1354/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 maja 2017 r.
2017 9448 2017-10-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/240/17 Rady Gminy Wodynie z dnia 12 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/184/10 Rady Gminy Wodynie z dnia 29 października 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Wodynie
2017 9449 2017-10-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/166/2017 Rady Gminy Baranów z dnia 25 września 2017 r. w sprawie: dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Baranów instrumentem płatniczym.
2017 9450 2017-10-20 Uchwała Uchwała nr XXII/164/2017 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 11 października 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2017 9451 2017-10-20 Uchwała Uchwała nr 273/XLIV/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
2017 9452 2017-10-20 Uchwała Uchwała nr 274/XLIV/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Chorzele.
2017 9453 2017-10-20 Uchwała Uchwała nr 276/XLIV/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.
2017 9454 2017-10-20 Uchwała Uchwała nr 16.112.2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr 547/VII/34/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2017 9455 2017-10-20 Uchwała Uchwała nr 16.114.2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr XXXVIII/236/2017 Rady Gminy Łyse z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Łyse
2017 9456 2017-10-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 27/2016 Wójta Gminy Czarnia z dnia 24 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2016
2017 9457 2017-10-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 557 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 września 2017 r. w sprawie nadania Statutu Mazowieckiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Warszawie
2017 9458 2017-10-23 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 17 Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 października 2017 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatów mińskiego, węgrowskiego, otwockiego, warszawskiego zachodniego, pruszkowskiego, grodziskiego i żyrardowskiego oraz na terenie miasta stołecznego Warszawy
2017 9459 2017-10-23 Uchwała Uchwała nr XLIII/375/2017 Rady Miasta Sulejówek z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2017.
2017 9460 2017-10-23 Uchwała Uchwała nr XLIII/376/2017 Rady Miasta Sulejówek z dnia 7 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy rondu na terenie Sulejówka
2017 9461 2017-10-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/203/2017 Rady Gminy Garwolin z dnia 29 września 2017 r. w sprawie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
2017 9462 2017-10-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/212/2017 Rady Gminy Garwolin z dnia 29 września 2017 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2017 9463 2017-10-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/213/2017 Rady Gminy Garwolin z dnia 29 września 2017 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2017 9464 2017-10-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/214/207 Rady Gminy Garwolin z dnia 29 września 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Garwolin
2017 9465 2017-10-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/215/2017 Rady Gminy Garwolin z dnia 29 września 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik
2017 9466 2017-10-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/216/2017 Rady Gminy Garwolin z dnia 29 września 2017 r. w sprawie wydzielenia w zasobie mieszkaniowym Gminy Garwolin lokalu przeznaczonego do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy
2017 9467 2017-10-23 Uchwała Uchwała nr 325/LXVII/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 16 października 2017 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na inwestycje początkowe
2017 9468 2017-10-23 Uchwała Uchwała nr 326/LXVII/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 16 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 94/XIX/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 września 2015 r. w  sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Gostynina
2017 9469 2017-10-23 Uchwała Uchwała nr 327/LXVII/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 16 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 95/XIX/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 września 2015 r. w  sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 9470 2017-10-23 Informacja Informacja Starosty Piaseczyńskiego z dnia 16 października 2017 r.
2017 9471 2017-10-23 Informacja Informacja Starosty Piaseczyńskiego z dnia 16 października 2017 r.
2017 9472 2017-10-23 Informacja Informacja Starosty Piaseczyńskiego z dnia 16 października 2017 r.
2017 9473 2017-10-23 Informacja Informacja Starosty Piaseczyńskiego z dnia 16 października 2017 r.
2017 9474 2017-10-23 Informacja Informacja Starosty Piaseczyńskiego z dnia 16 października 2017 r.
2017 9475 2017-10-23 Uchwała Uchwała nr XLVI/256/2017 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 18 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzewie.
2017 9476 2017-10-23 Uchwała Uchwała nr XLVI/267/2017 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 18 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej we wsi Dąbrówka Nagórna w gminie Zakrzew.
2017 9477 2017-10-23 Uchwała Uchwała nr XXV/174/2017 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 29 września 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie wysokości opłat za korzystanie z Hali Sportowej przy Zespole Szkół w Kosowie Lackim.
2017 9478 2017-10-23 Aneks Aneks nr 11/BKZ/P/71/2017 Prezydenta Miasta Płocka; Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 kwietnia 2017 r. do Porozumienia Nr 1/MKZ/P/47/2007
2017 9479 2017-10-23 Informacja Informacja nr 4/2017 Starosty Pułtuskiego z dnia 20 października 2017 r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Żebry Falbogi, gmina Gzy
2017 9480 2017-10-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 33/2016 Wójta Gminy Czarnia z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2016
2017 9481 2017-10-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 25/2017 Wójta Gminy Czarnia z dnia 18 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2017
2017 9482 2017-10-23 Uchwała Uchwała nr XXIII/159/17 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian Uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2017 rok
2017 9483 2017-10-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 26/2017 Wójta Gminy Czarnia z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2017
2017 9484 2017-10-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 27/2017 Wójta Gminy Czarnia z dnia 2 października 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2017
2017 9485 2017-10-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 28/2017 Wójta Gminy Czarnia z dnia 10 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2017
2017 9486 2017-10-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 29/2017 Wójta Gminy Czarnia z dnia 16 października 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2017
2017 9487 2017-10-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.277.2017.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 października 2017 r. Rada Gminy Lesznowola
2017 9488 2017-10-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.279.2017.RM Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 października 2017 r. Rada Gminy Wieliszew
2017 9489 2017-10-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.280.2017.RM Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 października 2017 r. Rada Gminy Wieliszew
2017 9490 2017-10-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.281.2017.RM Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 października 2017 r. Rada Gminy Wieliszew
2017 9491 2017-10-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.275.2017.RM Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 października 2017 r. Rada Miasta Ostrołęki
2017 9492 2017-10-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.265.2017.AK Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 października 2017 r. Rada Gminy Michałowice
2017 9493 2017-10-24 Uchwała Uchwała nr 203/XLI/2017 Rady Gminy Załuski z dnia 20 września 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za uczestnictwo w działaniach ratowniczym lub szkoleniach pożarniczym członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Załuski.
2017 9494 2017-10-24 Uchwała Uchwała nr 204/XLI/2017 Rady Gminy Załuski z dnia 20 września 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2017 9495 2017-10-24 Uchwała Uchwała nr XXV/197/17 Rady Gminy Osieck z dnia 3 października 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze, określania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karty Nauczyciela, zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Osieck
2017 9496 2017-10-24 Uchwała Uchwała nr XXV/198/17 Rady Gminy Osieck z dnia 3 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków: motywującego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Osieck
2017 9497 2017-10-24 Uchwała Uchwała nr XXXIX/264/2017 Rady Gminy Kadzidło z dnia 17 września 2017 r. w sprawie włączenia Publicznego Gimnazjum im. Gen. Aleksandra Krzyżanowskiego >>Wilka<< w Kadzidle do ośmioletniej szkoły podstawowej
2017 9498 2017-10-24 Uchwała Uchwała nr XXXIX/265/2017 Rady Gminy Kadzidło z dnia 17 września 2017 r. w sprawie włączenia Publicznego Gimnazjum w Dylewie do ośmioletniej szkoły podstawowej
2017 9499 2017-10-24 Uchwała Uchwała nr XXXIX/266/2017 Rady Gminy Kadzidło z dnia 17 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej w Dylewie
2017 9500 2017-10-24 Uchwała Uchwała nr XLII/239/2017 Rady Gminy Teresin z dnia 12 października 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Teresin obejmującego działki nr ew. 138/21, 138/31 i 138/32 położone w obrębie Teresin Gaj
2017 9501 2017-10-24 Uchwała Uchwała nr XLII/240/2017 Rady Gminy Teresin z dnia 12 października 2017 r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY TERESIN OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT OBRĘBÓW TERESIN I PAPROTNIA
2017 9502 2017-10-24 Uchwała Uchwała nr XLII/245/2017 Rady Gminy Teresin z dnia 12 października 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania, odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 9503 2017-10-24 Uchwała Uchwała nr XXXI/175/2017 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 22 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Łaskarzew
2017 9504 2017-10-24 Uchwała Uchwała nr LII/538/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 września 2017 r. w sprawie nadania nazw ulic we wsi Kąty
2017 9505 2017-10-24 Uchwała Uchwała nr LII/539/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 września 2017 r. w sprawie nadania nazw ulicy we wsi Czachówek
2017 9506 2017-10-24 Uchwała Uchwała nr LII/546/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 września 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Góra Kalwaria
2017 9507 2017-10-24 Uchwała Uchwała nr LII/547/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 września 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Góra Kalwaria i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, częstotliwości odbierania odpadów, ograniczenia ilości odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne przyjmowanych przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz trybu i sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
2017 9508 2017-10-24 Uchwała Uchwała nr XXXV/235/2017 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 9509 2017-10-24 Wyrok Wyrok nr VII SA/Wa 1796/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 maja 2017 r.
2017 9510 2017-10-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/291/2017 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na rok 2017.
2017 9511 2017-10-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/292/2017 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 14 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Kozienice lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania ulg.
2017 9512 2017-10-24 Uchwała Uchwała nr XXXIX/267/2017 Rady Gminy Kadzidło z dnia 17 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej w Kadzidle
2017 9513 2017-10-24 Uchwała Uchwała nr XXXIX/268/2017 Rady Gminy Kadzidło z dnia 17 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół im. Ks. Jana Twardowskiego w Chudku
2017 9514 2017-10-24 Uchwała Uchwała nr XXXIX/269/2017 Rady Gminy Kadzidło z dnia 17 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Wachu
2017 9515 2017-10-24 Postanowienie Postanowienie nr DWW-773-20/17 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 23 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2017 9516 2017-10-24 Uchwała Uchwała nr XLVI/79/2017 Rady Gminy Nieporęt z dnia 28 września 2017 r. w sprawie dopłat do cen biletów za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez m. st. Warszawę oraz zgody na zawarcie porozumienia w sprawie tych dopłat z m. st. Warszawą
2017 9517 2017-10-24 Uchwała Uchwała nr XLV/345/17 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ew. 57 obręb Suchostruga, gmina Tarczyn
2017 9518 2017-10-24 Uchwała Uchwała nr VII/39/2017 Rady Gminy Krasne z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zwolnienia rodziców z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przekraczające bezpłatną podstawę programową
2017 9519 2017-10-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/370/2017 Rady Gminy Siedlce z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały NR XXVI/231/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Siedlce oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2017 9520 2017-10-25 Aneks Aneks nr 28 Wójta Gminy Lesznowola z dnia 31 sierpnia 2017 r.
2017 9521 2017-10-25 Aneks Aneks nr 2 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 15 marca 2017 r. do porozumienia zawartego w dniu 01.06.2016r. w sprawie powierzenia Gminie Lesznowola przez Gminę Piaseczno zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w roku 2016.
2017 9522 2017-10-25 Aneks Aneks nr 3 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 31 maja 2017 r. do porozumienia z dnia 1 czerwca 2016r.
2017 9523 2017-10-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/155/2017 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 września 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2017 9524 2017-10-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/157/2017 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 września 2017 r. w sprawie utworzenia Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 z siedzibą w Błoniu, w Powiecie Warszawskim Zachodnim i nadania jej statutu
2017 9525 2017-10-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/158/2017 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 września 2017 r. w sprawie utworzenia Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 w Dziakanowie Leśnym, w Powiecie Warszawskim Zachodnim i nadania jej statutu
2017 9526 2017-10-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/159/2017 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. płk. J. Strzałkowskiego w Lesznie w Branżową Szkołę Specjalną I Stopnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. płk. J. Strzałkowskiego w Lesznie.
2017 9527 2017-10-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/160/2017 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. płk. J. Strzałkowskiego w Lesznie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową Specjalną w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. płk. J. Strzałkowskiego w Lesznie
2017 9528 2017-10-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/161/2017 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 im. M. Wańkowicza w Błoniu w Branżową Szkołę I Stopnia w Zespole Szkół Nr 1 im. M. Wańkowicza w Błoniu
2017 9529 2017-10-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/162/2017 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tony Halika w Ożarowie Mazowieckim w Branżową Szkołę I stopnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tony Halika w Ożarowie Mazowieckim
2017 9530 2017-10-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/163/2017 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym w ośmioletnią Szkołę Podstawową przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym
2017 9531 2017-10-25 Uchwała Uchwała nr XXXI/169/2017 Rady Gminy Rzewnie z dnia 19 października 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego w szkole i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rzewnie
2017 9532 2017-10-25 Uchwała Uchwała nr XXXI/170/2017 Rady Gminy Rzewnie z dnia 19 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy
2017 9533 2017-10-25 Uchwała Uchwała nr XXXI/172/2017 Rady Gminy Rzewnie z dnia 19 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
2017 9534 2017-10-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 100/2017 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 17 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 172/XVII/16 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 9535 2017-10-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 94/2017 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 172/XVII/16 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 9536 2017-10-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.160.2017 Burmistrza Miasta Marki z dnia 17 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2017 rok.
2017 9537 2017-10-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 90/2017 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 172/XVII/16 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 9538 2017-10-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 88/2017 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 12 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 172/XVII/16 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 9539 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr 194/2017 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 17 października 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2017
2017 9540 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr 195/2017 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 17 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok
2017 9541 2017-10-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.114.2017 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 29 września 2017 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2017-2026
2017 9542 2017-10-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.112.2017 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 29 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2017
2017 9543 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/214/2017 Rady Gminy Wiśniew z dnia 5 września 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2017 rok
2017 9544 2017-10-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 366/2017 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 10 października 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2017
2017 9545 2017-10-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 371/2017 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 16 października 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2017
2017 9546 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr 480/2017 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2017 Nr XXV/148/2016 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2016 r.
2017 9547 2017-10-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 268/2017 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 11 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2017
2017 9548 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr 161/573/2017 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 17 października 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i  wydatków w budżecie Powiatu Wyszkowskiego na 2017 r.
2017 9549 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr XLIII.219.2017 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 13 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy skansenowi w Brańszczyku
2017 9550 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr XLV/211/2017 Rady Gminy Radziejowice z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIV/161/2017 Rady Gminy Radziejowice z dnia 05.01.2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Radziejowice.
2017 9551 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr VII/235/2017 Rady Gminy Magnuszew z dnia 6 października 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Magnuszew
2017 9552 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr VII/236/2017 Rady Gminy Magnuszew z dnia 6 października 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Magnuszew
2017 9553 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr VII/237/2017 Rady Gminy Magnuszew z dnia 6 października 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Magnuszew
2017 9554 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr VII/238/2017 Rady Gminy Magnuszew z dnia 6 października 2017 r. w sprawie utrzymania dotychczasowej nazwy ulicy w miejscowości Magnuszew – Bohaterów Studzianek
2017 9555 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr XXV/175/2017 Rady Gminy Strachówka z dnia 27 września 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatniści przez osoby bezdomne za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2017 9556 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr 214/XXIV/17 Rady Gminy Stara Biała z dnia 21 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Nowa Biała
2017 9557 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXV/185/17 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 19 października 2017 r. w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Powiatowi Makowskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym
2017 9558 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXV/188/17 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 19 października 2017 r. w sprawie zmian w  uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2017 rok
2017 9559 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/364/2017 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Wieliszew, gm. Wieliszew
2017 9560 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr XL/278/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 10 października 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/197/ 2016 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017- 2023.
2017 9561 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr XL/279/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 10 października 2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok Miasta Piastowa
2017 9562 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr XL/283/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 10 października 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie Miasta Piastowa do kategorii dróg gminnych
2017 9563 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr 1591/282/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 19 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 1.28) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
2017 9564 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/170/2017 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 22 września 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVIII/156/2017 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie opłaty za pobyt dziecka w klubie dziecięcym, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat
2017 9565 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/171/2017 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 22 września 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVIII/155/2017 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie utworzenia i nadania Statutu Klubowi Dziecięcemu z siedzibą w Łaskarzewie
2017 9566 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/173/2017 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 22 września 2017 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Łaskarzew
2017 9567 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/174/2017 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 22 września 2017 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaskarzewie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznawanych na podstawie ustawy o systemie oświaty
2017 9568 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/129/17 Rady Gminy Wilga z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętam bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Wilga na rok 2017”
2017 9569 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXIII/167/17 Rady Gminy Wilga z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Wildze
2017 9570 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXIII/169/17 Rady Gminy Wilga z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
2017 9571 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXIII/170/17 Rady Gminy Wilga z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów placówek oświatowych na terenie gminy Wilga.
2017 9572 2017-10-27 Uchwała Uchwała nr XXV/175/17 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 25 września 2017 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki Nr ewid. 362/6 w miejscowości Bądkowo Kościelne
2017 9573 2017-10-27 Uchwała Uchwała nr XXV/176/17 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 25 września 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
2017 9574 2017-10-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/185/2017 Rady Gminy Jablonna Lacka z dnia 9 października 2017 r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody
2017 9575 2017-10-27 Uchwała Uchwała nr XLVII/340/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 września 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa
2017 9576 2017-10-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/365/2017 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Kałuszyn (przy ulicy Słowackiego)
2017 9577 2017-10-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/366/2017 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Kałuszyn, gm. Wieliszew.
2017 9578 2017-10-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/367/2017 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Kałuszyn gm. Wieliszew
2017 9579 2017-10-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.267.2017.JZ Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 października 2017 r. Rada Gminy Michałowice
2017 9580 2017-10-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.274.2017.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 października 2017 r. Rada Gminy Stara Biała
2017 9581 2017-10-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.283.2017.AK Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 października 2017 r. Rada Miejska w Piasecznie
2017 9582 2017-10-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.291.2017.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 października 2017 r. Rada Gminy Raszyn
2017 9583 2017-10-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.292.2017.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 października 2017 r. Rada Gminy Raszyn
2017 9584 2017-10-27 Uchwała Uchwała nr XXX/217/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2017 rok
2017 9585 2017-10-27 Uchwała Uchwała nr XXV/169/2017 Rady Gminy Strachówka z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2017 rok
2017 9586 2017-10-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 86/2017 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 24 października 2017 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2017 Nr XXII/178/2016 Rady Gminy Przasnysz z dnia 21 grudnia 2016 roku.
2017 9587 2017-10-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/137/17 Rady Gminy Sterdyń z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Sterdyń na rok 2017 r.
2017 9588 2017-10-27 Uchwała Uchwała nr 201/2017 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 24 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok
2017 9589 2017-10-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.387.2017 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2017 rok.
2017 9590 2017-10-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.390.2017 Rada Miasta w Pruszkowie z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Pruszków.
2017 9591 2017-10-27 Uchwała Uchwała nr XL/221/2017 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 25 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia przebiegu dróg powiatowych na obszarze Powiatu Płońskiego
2017 9592 2017-10-27 Uchwała Uchwała nr XL/222/2017 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 25 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2017 9593 2017-10-27 Uchwała Uchwała nr 1165/XXXIX/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy PALMOWA ulicy położonej we wsi Głosków w gminie Piaseczno
2017 9594 2017-10-27 Uchwała Uchwała nr 1166/XXXIX/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy FIŃSKA ulicy położonej we wsi Siedliska w gminie Piaseczno
2017 9595 2017-10-27 Uchwała Uchwała nr 1186/XXXIX/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 października 2017 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe liniami uzupełniającymi L w ramach publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta i Gminy Piaseczno.
2017 9596 2017-10-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/257/2017 Rady Gminy Jadów z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/211/2017 Rady Gminy Jadów z dnia 28 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 9597 2017-10-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/259/2017 Rady Gminy Jadów z dnia 25 października 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Jadów w 2018 roku
2017 9598 2017-10-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/260/2017 Rady Gminy Jadów z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 9599 2017-10-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/263/2017 Rady Gminy Jadów z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2017
2017 9600 2017-10-27 Uchwała Uchwała nr 162/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
2017 9601 2017-10-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.102.2017 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2017
2017 9602 2017-10-30 Uchwała Uchwała nr 348/2017 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Nowodworskiego na 2017 rok
2017 9603 2017-10-30 Uchwała Uchwała nr 352/2017 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Nowodworskiego na 2017 rok
2017 9604 2017-10-30 Uchwała Uchwała nr 356/2017 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Nowodworskiego na 2017 rok
2017 9605 2017-10-30 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.54.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 19 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2017 roku.
2017 9606 2017-10-30 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.55.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 20 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2017 roku
2017 9607 2017-10-30 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.56.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 24 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2017 roku.
2017 9608 2017-10-30 Uchwała Uchwała nr VII/60/17 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 19 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Chlewiska Nr VI/42/17 z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Chlewiska.
2017 9609 2017-10-30 Uchwała Uchwała nr 196/XXXVI/2017 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 22 września 2017 r. w sprawie w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi relacji DK 62-Wilczkowo-Rębowo.
2017 9610 2017-10-30 Uchwała Uchwała nr 197/XXXVII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Wyszogród z dnia 6 października 2017 r. w sprawie podziału samorządowej instytucji kultury „Centrum Kultury „Wisła” w Wyszogrodzie oraz utworzenia instytucji kultury pod nazwą Muzeum Wisły Środkowej i Ziemi Wyszogrodzkiej i nadania jej statutu.
2017 9611 2017-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/261/17 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 22 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2017 9612 2017-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/262/17 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca uchwalonego uchwałą Nr XXXI/228/08 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 8 września 2008 roku, ogłoszoną Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 189, poz.6852
2017 9613 2017-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/263/17 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca uchwalonego uchwałą Nr XXXI/228/08 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 8 września 2008 roku, ogłoszoną Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 189, poz.6852
2017 9614 2017-10-30 Uchwała Uchwała nr 507/XXXVII/2017 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 234/XX/2016 Rady Miasta Ciechanów w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów.
2017 9615 2017-10-30 Uchwała Uchwała nr 508/XXXVII/2017 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 235/XX/2016 Rady Miasta Ciechanów w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2017 9616 2017-10-30 Decyzja Decyzja nr DRE.WRC.4210.29.5.2017.113.XIzm.ESz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 26 października 2017 r.
2017 9617 2017-10-30 Uchwała Uchwała nr XLV/277/2017 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu wyszkowskiego na rok 2018.
2017 9618 2017-10-30 Uchwała Uchwała nr XLV/278/2017 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokość kosztów, w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
2017 9619 2017-10-30 Uchwała Uchwała nr XLV/283/2017 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie niedochodzenia należności mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Wyszkowskiemu oraz jego jednostkom organizacyjnym.
2017 9620 2017-10-30 Uchwała Uchwała nr XLV/284/2017 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXII/214/2016 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszkowskiego na 2017 r.
2017 9621 2017-10-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/357/17 Rady Gminy Cegłów z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą „Gminna Biblioteka Publiczna w Cegłowie”
2017 9622 2017-10-30 Uchwała Uchwała nr XLVII/193/17 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/121/16 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek i punktów aptecznych ogólnodostępnych działających na terenie powiatu łosickiego
2017 9623 2017-10-31 Uchwała Uchwała nr 13/II/17 Rady Gminy Słupno z dnia 12 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określania przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Słupno, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Słupno, udostępnionych operatorom i przewoźnikom, ustalenia warunków i zasad oraz stawki za ich korzystanie
2017 9624 2017-10-31 Uchwała Uchwała nr 15/II/17 Rady Gminy Słupno z dnia 12 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Słupno gm. Słupno
2017 9625 2017-10-31 Uchwała Uchwała nr XLIII/300/17 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Grabce Józefpolskie oraz fragment miejscowości Marków -Towarzystwo – Obszar I
2017 9626 2017-10-31 Uchwała Uchwała nr XLIV/310/17 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek rolny i informacji o gruntach
2017 9627 2017-10-31 Uchwała Uchwała nr XLIV/311/17 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek leśny i informacji o lasach
2017 9628 2017-10-31 Uchwała Uchwała nr XLIV/312/17 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości i informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych
2017 9629 2017-10-31 Uchwała Uchwała nr XLIV/313/17 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2017 9630 2017-10-31 Uchwała Uchwała nr XXVI/151/2017 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 21 września 2017 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Sokołów Podlaski.
2017 9631 2017-10-31 Uchwała Uchwała nr XXVI/152/2017 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XXXV/227/2014 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie ustalenia opłat w Żłobku prowadzonym przez Miasto Sokołów Podlaski oraz warunków częściowego zwolnienia z ponoszonych opłat.
2017 9632 2017-10-31 Uchwała Uchwała nr XXVI/154/2017 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 21 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Sokołowie Podlaskim
2017 9633 2017-10-31 Uchwała Uchwała nr LIII/235/17 Rady Gminy Kampinos z dnia 23 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagrodzenia.
2017 9634 2017-10-31 Uchwała Uchwała nr LIII/238/17 Rady Gminy Kampinos z dnia 23 października 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2017r.
2017 9635 2017-10-31 Uchwała Uchwała nr 281/XXXIX/17 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, na terenie Powiatu Grodziskiego.
2017 9636 2017-10-31 Uchwała Uchwała nr XXX/176/2017 Rady Gminy Borkowice z dnia 25 października 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego na 2018 rok.
2017 9637 2017-10-31 Uchwała Uchwała nr XXX/179/2017 Rady Gminy Borkowice z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 9638 2017-10-31 Uchwała Uchwała nr XXX/180/2017 Rady Gminy Borkowice z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2017 9639 2017-10-31 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/310/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 9640 2017-10-31 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/316/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/240/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2017-2030
2017 9641 2017-10-31 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/317/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2017 Nr XXIX/ 241/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016 roku
2017 9642 2017-10-31 Uchwała Uchwała nr XXVI/314/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 września 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Opacz Mała”
2017 9643 2017-10-31 Uchwała Uchwała nr XXVI/318/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi, w ośmioletnią szkołę podstawową.
2017 9644 2017-10-31 Uchwała Uchwała nr XXVI/319/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Komorowie w ośmioletnią szkołę podstawową.
2017 9645 2017-10-31 Uchwała Uchwała nr XXVI/320/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Michałowicach, w ośmioletnią szkołę podstawową.
2017 9646 2017-10-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.290.2017.MR Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 października 2017 r. Rada Gminy Leoncin <