Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Sierpień 2016

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2016 7193 2016-08-01 Uchwała Uchwała nr XX/246/2016 Rady Miasta Mława z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Mława
2016 7194 2016-08-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.156.2016.BŁ Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 lipca 2016r. Rada Gminy Prażmów
2016 7195 2016-08-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.145.2016.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 lipca 2016r. Rada Gminy Puszcza Mariańska
2016 7196 2016-08-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.144.2016.BŁ Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 lipca 2016r. Rada Miejskiej w Łochowie
2016 7197 2016-08-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.154.2016.AK Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 lipca 2016r. Rada Miejska w Makowie Mazowieckim
2016 7198 2016-08-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.158.2016.MZ Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 lipca 2016r. Rada Gminy Jaktorów
2016 7199 2016-08-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.155.2016.BŁ Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 lipca 2016r. Rada Miejska w Mszczonowie
2016 7200 2016-08-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.161.2016.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 lipca 2016r. Rada Miejska w Pilawie
2016 7201 2016-08-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.152.2016.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 lipca 2016r. Rada Miasta Stołecznego Warszawy
2016 7202 2016-08-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.160.2016.RM Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 lipca 2016r. Rada Miejska w Łomiankach
2016 7203 2016-08-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/151/16 Rady Gminy Kampinos z dnia 25 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg zarządzanych przez Gminę Kampinos.
2016 7204 2016-08-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/93/2016 Rady Gminy Wierzbno z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wierzbno
2016 7205 2016-08-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/95/2016 Rady Gminy Wierzbno z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 7206 2016-08-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/99/2016 Rady Gminy Wierzbno z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 7207 2016-08-02 Uchwała Uchwała nr XXII/151/2016 Rady Gminy Policzna z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 7208 2016-08-02 Postanowienie Postanowienie nr 48/2016 Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 1 sierpnia 2016r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Wiśniewo
2016 7209 2016-08-02 Wyrok Wyrok nr VI SA/Wa 2063/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 marca 2016r.
2016 7210 2016-08-02 Uchwała Uchwała nr XVI/120/2016 Rady Gminy Jakubów z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Jakubów w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości za inkaso
2016 7211 2016-08-02 Uchwała Uchwała nr XVI/122/2016 Rady Gminy Jakubów z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Jakubowie
2016 7212 2016-08-02 Uchwała Uchwała nr 37/XIX/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowościach Osowiec, Słubica B i Żabia Wola
2016 7213 2016-08-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/180/2016 Rady Gminy Czosnów z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia Regulaminu Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Czosnów
2016 7214 2016-08-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/181/2016 Rady Gminy Czosnów z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Czosnów.
2016 7215 2016-08-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/184/2016 Rady Gminy Czosnów z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego należnego od osób fizycznych, opłaty od posiadania psów, opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów.
2016 7216 2016-08-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/185/2016 Rady Gminy Czosnów z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospdoarowanie odpadami komunalnymi.
2016 7217 2016-08-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/186/2016 Rady Gminy Czosnów z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczania inkasentów, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów
2016 7218 2016-08-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/190/2016 Rady Gminy Czosnów z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze publicznej.
2016 7219 2016-08-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2016 Wójta Gminy Iłów z dnia 24 marca 2016r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2015.
2016 7220 2016-08-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 30.2016 Wójta Gminy Rybno z dnia 24 marca 2016r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2015 rok.
2016 7221 2016-08-02 Uchwała Uchwała nr XVII/93/2016 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Sokołowie Podlaskim
2016 7222 2016-08-02 Uchwała Uchwała nr 200/XV/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2015
2016 7223 2016-08-02 Uchwała Uchwała nr XIII/81/2016 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 11 stycznia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu
2016 7224 2016-08-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2016 Wójta Gminy Poświętne z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.
2016 7225 2016-08-02 Uchwała Uchwała nr 150/XXI/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 7226 2016-08-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 1/2016 Wójta Gminy Poświętne z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.
2016 7227 2016-08-02 Uchwała Uchwała nr XIV/84/2016 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu
2016 7228 2016-08-02 Uchwała Uchwała nr 115/2016 Zarządu Powiatu Sokołowa Podlaskiego z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie przeniesień środków budżetowych
2016 7229 2016-08-02 Uchwała Uchwała nr XVI.208.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XIV.185.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 7230 2016-08-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 104/2016 Wójta Gminy Izabelin z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2016 r.
2016 7231 2016-08-02 Uchwała Uchwała nr XIX/119/2016 Rady Gminy Łyse z dnia 4 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2016
2016 7232 2016-08-02 Uchwała Uchwała nr XXV/201/2016 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
2016 7233 2016-08-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/112/2016 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok Miasta Piastowa.
2016 7234 2016-08-02 Uchwała Uchwała nr XX/158/2016 Rady Gminy Wieliszew z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2016 rok
2016 7235 2016-08-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/215/2016 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 2 marca 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
2016 7236 2016-08-02 Uchwała Uchwała nr XV/176/2016 Rady Miasta Mława z dnia 1 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 7237 2016-08-02 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 1 sierpnia 2016r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Kozienicach przeprowadzonych w dniu 31 lipca 2016 r.
2016 7238 2016-08-02 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie ogłoszenia zmiany statutu Związku Gmin Ziemi Kozienickiej
2016 7239 2016-08-02 Zarządzenie Zarządzenie nr Nr 38.2016 Wójta Gminy Jasieniec z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za pierwsze i drugie półrocze 2015r. oraz pierwsze półrocze 2016r., położonych na obszarze Gminy Jasieniec.
2016 7240 2016-08-02 Wyrok Wyrok nr VII SA/Wa 1709/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2016r.
2016 7241 2016-08-02 Uchwała Uchwała nr XVII/119/2016 Rady Gminy Chynów z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chynów.
2016 7242 2016-08-02 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 20 lipca 2016r. w sprawie rezerwatu przyrody Las Kabacki im. Stefana Starzyńskiego
2016 7243 2016-08-02 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 20 lipca 2016r. w sprawie rezerwatu przyrody Baranie Góry
2016 7244 2016-08-02 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 20 lipca 2016r. w sprawie rezerwatu przyrody Dąbrowa Radziejowska
2016 7245 2016-08-02 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 20 lipca 2016r. w sprawie rezerwatu przyrody Dolina Wkry
2016 7246 2016-08-02 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 20 lipca 2016r. w sprawie rezerwatu przyrody Las Bielański
2016 7247 2016-08-02 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 20 lipca 2016r. w sprawie rezerwatu przyrody Łęgi Czarnej Strugi
2016 7248 2016-08-02 Uchwała Uchwała nr XVIII / 102 /2016 Rady Gminy Korczew z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/123/2008 Rady Gminy Korczew z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Korczew
2016 7249 2016-08-02 Uchwała Uchwała nr XVIII / 103 /2016 Rady Gminy Korczew z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/72/2015 Rady Gminy Korczew z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Korczew na lata 2015 – 2020”
2016 7250 2016-08-02 Uchwała Uchwała nr XIX/92/2016 Rady Gminy Joniec z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Joniec
2016 7251 2016-08-02 Uchwała Uchwała nr XIX/93/2016 Rady Gminy Joniec z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 7252 2016-08-02 Uchwała Uchwała nr XIX/94/2016 Rady Gminy Joniec z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2016 7253 2016-08-02 Uchwała Uchwała nr XIX/95/2016 Rady Gminy Joniec z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 7254 2016-08-02 Uchwała Uchwała nr XIX/96/2016 Rady Gminy Joniec z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 7255 2016-08-02 Uchwała Uchwała nr XIX/97/2016 Rady Gminy Joniec z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2016 7256 2016-08-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/154/2016 Rady Gminy Łyse z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłaty na terenie Gminy Łyse
2016 7257 2016-08-02 Uchwała Uchwała nr XXV/161/ 2016 Rady Gminy Łyse z dnia 20 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łyse
2016 7258 2016-08-02 Uchwała Uchwała nr 135.XXIII. 2016 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Płoniawy-Bramura
2016 7259 2016-08-02 Uchwała Uchwała nr 136.XXIII.2016 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Płoniawy-Bramura w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 7260 2016-08-02 Uchwała Uchwała nr 137.XXIII.2016 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Płoniawy-Bramura.
2016 7261 2016-08-02 Uchwała Uchwała nr XV/84/16 Rady Gminy Sterdyń z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 7262 2016-08-02 Uchwała Uchwała nr XV/85/16 Rady Gminy Sterdyń z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 7263 2016-08-02 Uchwała Uchwała nr XV/86/16 Rady Gminy Sterdyń z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sterdyń
2016 7264 2016-08-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/174/16 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Adamowice, fragment miejscowości Gurba i fragment miejscowości Powązki
2016 7265 2016-08-03 Uchwała Uchwała nr XXV/182/16 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie uchylenia Uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Mszczonów oraz sposobu jej rozliczenia i kontroli wykonania zadania.
2016 7266 2016-08-03 Uchwała Uchwała nr XVII/138/16 Rady Gminy Izabelin z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie upoważnienia Zarządu Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2016 7267 2016-08-03 Uchwała Uchwała nr XVII/140/16 Rady Gminy Izabelin z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie przekształcenia Biura Obsługi Finansowej w Izabelinie w Centrum Usług Wspólnych Izabelin
2016 7268 2016-08-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/116/2016 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 29 czerwca 2016r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PUSZCZA MARIAŃSKA OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT WSI RADZIWIŁŁÓW – DZIAŁKI O NR EWID. 38, 39, 40 i 41
2016 7269 2016-08-03 Informacja Informacja nr 1 Starosty Lipskiego z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków
2016 7270 2016-08-03 Uchwała Uchwała nr XIV/82/2016 Rady Gminy Młynarze z dnia 11 lipca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Młynarze
2016 7271 2016-08-03 Uchwała Uchwała nr XX/96/2016 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 27 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szelków.
2016 7272 2016-08-03 Uchwała Uchwała nr XX/97/2016 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 27 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 7273 2016-08-03 Uchwała Uchwała nr XX/98/2016 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Szelków na lata 2016-2022
2016 7274 2016-08-03 Uchwała Uchwała nr XX/99/2016 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Szelków
2016 7275 2016-08-03 Decyzja Decyzja nr DRE-4210-3(7)/2016/X/ARY Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 lipca 2016r.
2016 7276 2016-08-03 Uchwała Uchwała nr XX/137/2016 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.
2016 7277 2016-08-03 Uchwała Uchwała nr XX/138/2016 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 7278 2016-08-03 Uchwała Uchwała nr XX/139/2016 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Żelechów.
2016 7279 2016-08-03 Uchwała Uchwała nr VI/28/2016 Rady Gminy Krasne z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krasne
2016 7280 2016-08-03 Uchwała Uchwała nr VI/29/2016 Rady Gminy Krasne z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 7281 2016-08-03 Uchwała Uchwała nr VI/30/2016 Rady Gminy Krasne z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
2016 7282 2016-08-03 Uchwała Uchwała nr VI/31/2016 Rady Gminy Krasne z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 7283 2016-08-03 Uchwała Uchwała nr VI/32/2016 Rady Gminy Krasne z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2016 7284 2016-08-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 99/2016 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Siedlce za 2015 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim jest miasto Siedlce za 2015 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta Siedlce
2016 7285 2016-08-03 Uchwała Uchwała nr XVII/97/2016 Rady Gminy Szydłowo z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Szydłowo.
2016 7286 2016-08-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/244/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Wyszków.
2016 7287 2016-08-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/245/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Rybienko Stare.
2016 7288 2016-08-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/247/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XX/8/96 Rady Gminy w Wyszkowie z dnia 14 marca 1996 r. w sprawie nadania nazw ulicom, położonym w mieście Wyszków na osiedlach „Zakręzie” i „Na Skarpie”.
2016 7289 2016-08-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/249/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XII/109/15 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 24 września 2015 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wyszków.
2016 7290 2016-08-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/149/2016 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 4 lipca 2016r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Jedlnia-Letnisko publicznych przedszkoli, szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi i gimnazjów oraz określenia granic ich obwodów
2016 7291 2016-08-03 Uchwała Uchwała nr XXV/ 156/2016 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jedlnia-Letnisko
2016 7292 2016-08-03 Uchwała Uchwała nr XXV/157/2016 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Jedlnia-Letnisko i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 7293 2016-08-03 Uchwała Uchwała nr XXV/158/2016 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2016 7294 2016-08-03 Uchwała Uchwała nr XXV/159/2016 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 7295 2016-08-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.21.2016 Wójta Gminy Policzna z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok, wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2015 rok, wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Policznie za 2015 rok i informacji o stanie mienia komunalnego za 2015 rok Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.
2016 7296 2016-08-04 Uchwała Uchwała nr XXII/142/2016 Rady Gminy Policzna z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta z wykonania budżetu Gminy Policzna za 2015 rok i sprawozdania finansowego Gminy Policzna za 2015 rok.
2016 7297 2016-08-04 Uchwała Uchwała nr XXII/143/2016 Rady Gminy Policzna z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Policzna absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2015 rok.
2016 7298 2016-08-04 Uchwała Uchwała nr XXII/150/2016 Rady Gminy Policzna z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Policzna
2016 7299 2016-08-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.12.2016 Wójta Gminy Sanniki z dnia 29 marca 2016r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2015
2016 7300 2016-08-04 Uchwała Uchwała nr XIX/159/2016 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze w miejscowości Goławice Pierwsze
2016 7301 2016-08-04 Uchwała Uchwała nr XIX/160/2016 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości
2016 7302 2016-08-04 Uchwała Uchwała nr XIX/161/2016 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej.
2016 7303 2016-08-04 Uchwała Uchwała nr XIX/164/2016 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z hali sportowej przy ul.Szkolnej 3 w Pomiechówku
2016 7304 2016-08-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/113/2016 Rady Gminy Klwów z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych wraz z warunkami i trybem jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2016 7305 2016-08-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/114/2016 Rady Gminy Klwów z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 7306 2016-08-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/115/2016 Rady Gminy Klwów z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Klwów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 7307 2016-08-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/116/2016 Rady Gminy Klwów z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Klwów.
2016 7308 2016-08-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/117/2016 Rady Gminy Klwów z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/21/2015 Rady Gminy Klwów z dnia 11 marca 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości od osób fizycznych w Gminie Klwów, określenie inkasentów, wysokość wynagrodzenia za inkaso i wyznaczenie terminu płatności dla inkasentów.
2016 7309 2016-08-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/97/2016 Rady Gminy Wierzbno z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 7310 2016-08-04 Uchwała Uchwała nr XXV/207/2016 Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych w Wieliszewie” oraz nadania jej statutu
2016 7311 2016-08-04 Uchwała Uchwała nr XXV/210/2016 Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym położonym w miejscowości Poddębie gmina Wieliszew
2016 7312 2016-08-04 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 2 sierpnia 2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Środkowego Świdra PLH140025
2016 7313 2016-08-04 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 2 sierpnia 2016r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Baranie Góry
2016 7314 2016-08-04 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 2 sierpnia 2016r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Stawy Siedleckie
2016 7315 2016-08-04 Porozumienie Porozumienie nr 032.385.2016 Burmistrza Miasta Marki z dnia 2 czerwca 2016r.
2016 7316 2016-08-04 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 032.361.2016 Burmistrza Miasta Marki z dnia 30 czerwca 2016r.
2016 7317 2016-08-04 Uchwała Uchwała nr VI/49/16 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/40/15 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 19 czerwca 2015 r.w sprawie określenia inkasentów łącznego zobowiązania pieniężnego.
2016 7318 2016-08-04 Uchwała Uchwała nr VI/50/16 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Chlewiska Nr V/33/16 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz zmiany załącznika do tej uchwały.
2016 7319 2016-08-04 Uchwała Uchwała nr VI/51/16 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.
2016 7320 2016-08-04 Uchwała Uchwała nr XV/112/16 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarębach Kościelnych
2016 7321 2016-08-04 Uchwała Uchwała nr XV/114/16 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2016 7322 2016-08-04 Uchwała Uchwała nr XV/119/16 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2016-2026
2016 7323 2016-08-04 Uchwała Uchwała nr XIX/106/2016 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 7324 2016-08-04 Uchwała Uchwała nr XIX/107/2016 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gołymin-Ośrodek
2016 7325 2016-08-04 Uchwała Uchwała nr XIX/108/2016 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 7326 2016-08-04 Uchwała Uchwała nr XXIV.196.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie: nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Halinowie
2016 7327 2016-08-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/145/2016 Rady Gminy Brochów z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Brochów” oraz uchwalenia Regulaminu nadawania tego tytułu
2016 7328 2016-08-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.12.2016 Wójta Gminy Lelis z dnia 23 marca 2016r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2015 r. , sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kulturalno-Oświatowego w Lelisie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Lelisie za 2015 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego gminy Lelis.
2016 7329 2016-08-05 Uchwała Uchwała nr IVN.200.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 20 lipca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII.164.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie założenia Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Kozłach
2016 7330 2016-08-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 29 Wójta Gminy Wiskitki z dnia 21 marca 2016r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wiskitki oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury.
2016 7331 2016-08-05 Decyzja Decyzja nr OŁO-4210-23(18)/2016/39/XII/BG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 3 sierpnia 2016r.
2016 7332 2016-08-05 Decyzja Decyzja nr OŁO-4210-58(22)/2014/2016/13547/VII/ASz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 3 sierpnia 2016r.
2016 7333 2016-08-05 Informacja Informacja nr DRE-4110-9(13)/2016/170/ESz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 3 sierpnia 2016r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 lipca 2016 r. Nr PCC/164-ZTO-E/170/W/DRE/2016/ESz, w sprawie zmiany koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła udzielonej Przedsiębiorcy: Veolia Energia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie.
2016 7334 2016-08-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/93/2016 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 7335 2016-08-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/94/2016 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łaskarzew
2016 7336 2016-08-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/96/2016 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej
2016 7337 2016-08-05 Uchwała Uchwała nr 91/XVIII/2016 Rady Gminy Iłów z dnia 24 maja 2016r. w sprawie trybu i zasad korzystania z gminnych obiektów sportowych w Gminie Iłów
2016 7338 2016-08-05 Uchwała Uchwała nr 92/XVIII/2016 Rady Gminy Iłów z dnia 24 maja 2016r. w sprawie opłaty targowej
2016 7339 2016-08-05 Uchwała Uchwała nr XXII/99/16 Rady Gminy w Promnie z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Promna.
2016 7340 2016-08-05 Uchwała Uchwała nr XVII/99/2016 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 1 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XV/78/2016 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz instytucji kultury, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ojrzeń
2016 7341 2016-08-05 Uchwała Uchwała nr VII.38.2016 Rady Gminy Jasieniec z dnia 21 lipca 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jasieniec
2016 7342 2016-08-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/146/2016 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie zwolnienia rodziców z opłat za świadczenie przekraczające bezpłatną podstawę programową w Oddziałach Przedszkolnych i Punktach Przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Przasnysz.
2016 7343 2016-08-05 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie ,Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnego Bugu PLB140001
2016 7344 2016-08-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.157.2016.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 sierpnia 2016r. Rada Gminy w Liwie
2016 7345 2016-08-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/139/2016 Rady Gminy Brochów z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 7346 2016-08-08 Uchwała Uchwała nr XXII/135/16 Rady Gminy Goworowo z dnia 30 maja 2016r. w sprawie utworzenia Filii Szkoł Podstawowej im. Mikołaja Koprenika w Goworowie z siedzibą w Szczawinie
2016 7347 2016-08-08 Uchwała Uchwała nr XXII/136/16 Rady Gminy Goworowo z dnia 30 maja 2016r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Goworowo oraz granic ich obwodów
2016 7348 2016-08-08 Uchwała Uchwała nr XX/174/16 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 13 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Błonie
2016 7349 2016-08-08 Uchwała Uchwała nr XX/178/16 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 13 czerwca 2016r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Błonie za rok 2015 i sprawozdania finansowego za 2015 rok
2016 7350 2016-08-08 Uchwała Uchwała nr XX/179/16 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 13 czerwca 2016r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Błonia
2016 7351 2016-08-08 Uchwała Uchwała nr XX/181/16 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 13 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 7352 2016-08-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/130/2016 Rady Gminy Sochaczew z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sochaczew.
2016 7353 2016-08-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/131/2016 Rady Gminy Sochaczew z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 7354 2016-08-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/132/2016 Rady Gminy Sochaczew z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 7355 2016-08-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/133/2016 Rady Gminy Sochaczew z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej.
2016 7356 2016-08-08 Aneks Aneks Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 4 sierpnia 2016r. do Porozumienia międzygminnego z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie współdziałania Miasta Ostrów Mazowiecka, Gminy Ostrów Mazowiecka, Gminy Wąsewo i Gminy Zaręby Kościelne w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Zespołu Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie i z powrotem
2016 7357 2016-08-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2016 Wójta Gminy Stoczek z dnia 29 marca 2016r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Stoczek za 2015 rok
2016 7358 2016-08-08 Uchwała Uchwała nr 34/2016 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 8 marca 2016r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na 2016 r.
2016 7359 2016-08-08 Uchwała Uchwała nr 35/2016 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 8 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
2016 7360 2016-08-08 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.11.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 4 marca 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2016 roku
2016 7361 2016-08-08 Uchwała Uchwała nr XX/110/16 Rady Gminy Leoncin z dnia 10 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2016 rok
2016 7362 2016-08-08 Uchwała Uchwała nr XVII/154/16 Rady Miasta Kobyłka z dnia 22 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na 2016 rok
2016 7363 2016-08-08 Uchwała Uchwała nr XIV/98/16 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2016
2016 7364 2016-08-08 Uchwała Uchwała nr XXII.206.2016 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr XIX.175.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 grudnia 2015 r.
2016 7365 2016-08-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 26/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 29 marca 2016r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi za 2015 rok
2016 7366 2016-08-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/97/2016 Rady Gminy Rzewnie z dnia 1 sierpnia 2016r. w sprawie planu sieci szkół publicznych i granic ich obwodów w Gminie Rzewnie
2016 7367 2016-08-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/99/2016 Rady Gminy Rzewnie z dnia 1 sierpnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie bezpłatnego transportu wraz z opieką w czasie przewozu dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum
2016 7368 2016-08-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/100/2016 Rady Gminy Rzewnie z dnia 1 sierpnia 2016r. w sprawie zmian regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, dodatku mieszkaniowego jak również wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Rzewnie
2016 7369 2016-08-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/102/2016 Rady Gminy Rzewnie z dnia 1 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Statutu Ośrodka Pomocy w Rzewniu.
2016 7370 2016-08-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/103/2016 Rady Gminy Rzewnie z dnia 1 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rzewnie
2016 7371 2016-08-09 Uchwała Uchwała nr XXII/149/2016 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 27 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli w szkołach, dla których Powiat Ostrołęcki jest organem prowadzącym
2016 7372 2016-08-09 Uchwała Uchwała nr 155/XXVII/2016 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 13 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Miejskiego Ośrodka Kultury w Podkowie Leśnej z Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej i utworzenia Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej
2016 7373 2016-08-09 Uchwała Uchwała nr 158/XXVII/2016 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 13 lipca 2016r. w sprawie ustanowienia stypendium Burmistrza Miasta Podkowa Leśna za wybitne osiągnięcia edukacyjne, sportowe lub artystyczne dla uczniów i studentów zamieszkałych na terenie Miasta Podkowa Leśna oraz określenia warunków, formy i trybu jego przyznawania
2016 7374 2016-08-09 Uchwała Uchwała nr 159/XXVII/2016 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 13 lipca 2016r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej do przeprowadzania postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Podkowa Leśna
2016 7375 2016-08-09 Uchwała Uchwała nr 160/XXVII/2016 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 13 lipca 2016r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Podkowa Leśna
2016 7376 2016-08-09 Uchwała Uchwała nr 161/XXVII/2016 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 13 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej
2016 7377 2016-08-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2015 Burmistrza Gminy Brok z dnia 25 marca 2015r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego.
2016 7378 2016-08-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.36.2016 Wójta Gminy Klembów z dnia 29 marca 2016r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Klembów za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Klembów
2016 7379 2016-08-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/188/2016 Rady Gminy Czosnów z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu gminy Czosnów
2016 7380 2016-08-09 Uchwała Uchwała nr 381/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Radonie w rejonie ul. Sobolowej w Gminie Grodzisk Mazowiecki
2016 7381 2016-08-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/167/16 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 7382 2016-08-09 Uchwała Uchwała nr XXV/165/2016 Rady Miasta Garwolina z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/157/2016 z dnia 29 czerwca w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Garwolina
2016 7383 2016-08-09 Uchwała Uchwała nr XXV/166/2016 Rady Miasta Garwolina z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Garwolina Nr XXIV/158/2016 z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie określenia sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
2016 7384 2016-08-09 Uchwała Uchwała nr XXV/167/2016 Rady Miasta Garwolina z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Garwolina Nr XXIV/159/2016 z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne
2016 7385 2016-08-09 Uchwała Uchwała nr 300/VII/20/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 1 czerwca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 62/1 i 62/2 z obrębu 03-12 w Konstancinie-Jeziornie.
2016 7386 2016-08-09 Uchwała Uchwała nr 319/VII/21/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2016-2019
2016 7387 2016-08-09 Uchwała Uchwała nr 322/VII/21/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gruntów terenu Klarysewa Zachodniego, Podskarpia, Skolimowa „C” – I etap.
2016 7388 2016-08-09 Uchwała Uchwała nr 323/VII/21/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 52/1, 52/2, 64/23 i 64/24 z obrębu 01-06 w Konstancinie-Jeziornie.
2016 7389 2016-08-09 Uchwała Uchwała nr 324/VII/21/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna składanej przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy
2016 7390 2016-08-09 Uchwała Uchwała nr 328/VII/21/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie likwidacji jednostki pomocniczej - Osiedla Obory oraz utworzenia nowej jednostki pomocniczej - Sołectwa Obory.
2016 7391 2016-08-09 Uchwała Uchwała nr 332/VII/21/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zasad rozpatrywania wniosków o nadanie nazw miejscom publicznym w gminie Konstancin-Jeziorna
2016 7392 2016-08-09 Uchwała Uchwała nr XXII/134/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmiany opisu granic okręgu wyborczego Nr 6 Gminy Zwoleń
2016 7393 2016-08-09 Uchwała Uchwała nr X/48/2015 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 18 września 2015r. w sprawie zmainy uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na rok 2015
2016 7394 2016-08-09 Uchwała Uchwała nr XI/54/2015 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 30 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na rok 2015
2016 7395 2016-08-09 Uchwała Uchwała nr XIII/71/2015 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na rok 2015.
2016 7396 2016-08-09 Uchwała Uchwała nr XVI/109/2016 Rady Gminy Chynów z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment wsi Widok
2016 7397 2016-08-09 Uchwała Uchwała nr XVI/110/2016 Rady Gminy Chynów z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar część wsi Barcice Drwalewskie
2016 7398 2016-08-09 Uchwała Uchwała nr XVI/111/2016 Rady Gminy Chynów z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment wsi Barcice Drwalewskie
2016 7399 2016-08-09 Uchwała Uchwała nr XVI/83/2016 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Gołymin – Ośrodek
2016 7400 2016-08-09 Uchwała Uchwała nr XVI/84/2016 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 30 marca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołyminie – Ośrodku
2016 7401 2016-08-09 Uchwała Uchwała nr XV/82/2016 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 7402 2016-08-09 Uchwała Uchwała nr XV/83/2016 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 7403 2016-08-09 Uchwała Uchwała nr XV/84/2016 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 7404 2016-08-09 Uchwała Uchwała nr XV/85/2016 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szreńsk
2016 7405 2016-08-09 Uchwała Uchwała nr XV/87/2016 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagogów, logopedów i nauczycieli wspomagających zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Szreńsk
2016 7406 2016-08-09 Uchwała Uchwała nr IX/48/2015 Rady Gminy Wiśniew z dnia 31 lipca 2015r. w sprawie zasad udzielenia dotacji na rzecz spółek wodnych, trybu postępowania przy udzieleniu dotacji na rzecz spółek wodnych i sposobu ich rozliczenia.
2016 7407 2016-08-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.41.2016 Burmistrza Miasta Marki z dnia 4 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2016 rok.
2016 7408 2016-08-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/121/16 Rady Gminy Kampinos z dnia 14 marca 2016r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2016 r.
2016 7409 2016-08-10 Uchwała Uchwała nr XVI.163.2016 Rady Gminy Klembów z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2016 rok
2016 7410 2016-08-10 Uchwała Uchwała nr 286/XVI/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 23 lutego 2016r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2016.
2016 7411 2016-08-10 Uchwała Uchwała nr 113/XVII/2016 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dzierzążnia
2016 7412 2016-08-10 Uchwała Uchwała nr 114/XVII/2016 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 7413 2016-08-10 Uchwała Uchwała nr 115/XVII/2016 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dzierzążnia, zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
2016 7414 2016-08-10 Porozumienie Porozumienie nr 19/ES/ED/16/TR Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 5 sierpnia 2016r. w sprawie założenia i prowadzenia przez z Województwo Mazowieckie przedszkola specjalnego w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku
2016 7415 2016-08-10 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 8 sierpnia 2016r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Celestynów przeprowadzonych w dniu 7 sierpnia 2016 r.
2016 7416 2016-08-10 Aneks Aneks nr 1 Powiatu Wołomińskiego z dnia 7 marca 2016r.
2016 7417 2016-08-10 Uchwała Uchwała nr 124/XXII/2016 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 202/8 położonej we wsi Białe gmina Gostynin.
2016 7418 2016-08-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/180/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 8 sierpnia 2016r. w sprawie ustalenia pensum dla nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych oraz w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Łochów
2016 7419 2016-08-10 Uchwała Uchwała nr XV/22/16 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Garbatka-Letnisko
2016 7420 2016-08-10 Uchwała Uchwała nr XV/23/16 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży ze szkół z terenu Gminy Garbatka-Letnisko oraz określenia zasad i form przyznawania Stypendium Wójta Gminy Garbatka-Letnisko dla wybitnie uzdolnionych uczniów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży
2016 7421 2016-08-10 Uchwała Uchwała nr 118/XXV/2016 Rady Gminy Załuski z dnia 9 czerwca 2016r. w sprawie w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Załuski
2016 7422 2016-08-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/232/2016 Rady Miasta Marki z dnia 25 lipca 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/167/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2016 – 2026
2016 7423 2016-08-10 Uchwała Uchwała nr 98.XXVI.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geodezyjnym Wola Ducka
2016 7424 2016-08-10 Uchwała Uchwała nr XIV/83/2016 Rady Gminy Młynarze z dnia 11 lipca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 7425 2016-08-10 Uchwała Uchwała nr XXII.135.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów geodezyjnych Przytyk, Podgajek Wschodni i Podgajek Zachodni w gminie Przytyk – część A
2016 7426 2016-08-10 Uchwała Uchwała nr XIX.116.2016 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 12 lipca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Trąbki, gmina Pilawa dla działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 418/11, 418/16, 418/19, 418/21, 418/26, 232
2016 7427 2016-08-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050. 55.2016 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 6 lipca 2016r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2016-2024
2016 7428 2016-08-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/155/2016 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/107/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
2016 7429 2016-08-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/160/2016 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Zakroczymiu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2016 7430 2016-08-11 Porozumienie Porozumienie nr RCH/2016 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 28 czerwca 2016r.
2016 7431 2016-08-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 11.2016 Wójta Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 23 marca 2016r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok.
2016 7432 2016-08-11 Uchwała Uchwała nr XXII/120/2016 Rady Gminy Jednorożec z dnia 9 sierpnia 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 7433 2016-08-11 Uchwała Uchwała nr XXII/121/2016 Rady Gminy Jednorożec z dnia 9 sierpnia 2016r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Jednorożec na lata 2016-2020
2016 7434 2016-08-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 30/2016 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 marca 2016r. w sprawie : przekazania sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2015 rok
2016 7435 2016-08-11 Uchwała Uchwała nr XIII/116/2016 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli wspomagających zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Glinojeck.
2016 7436 2016-08-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.162.2016.BŁ Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 sierpnia 2016r. Rada Gminy Chynów
2016 7437 2016-08-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.163.2016.BŁ Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 sierpnia 2016r. Rada Gminy Chynów
2016 7438 2016-08-12 Uchwała Uchwała nr XIX.196.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa – przy ulicy Partyzantów
2016 7439 2016-08-12 Uchwała Uchwała nr XX.226.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 9 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa – Żbików-3-go Maja
2016 7440 2016-08-12 Uchwała Uchwała nr XX.228.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 9 czerwca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Ostoja w Pruszkowie
2016 7441 2016-08-12 Uchwała Uchwała nr XXI. 238.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Pruszkowa.
2016 7442 2016-08-12 Uchwała Uchwała nr XX/127/2016 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 11 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłat za pobyt dziecka w żłobku maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat.
2016 7443 2016-08-12 Uchwała Uchwała nr IV.223.2016 Rady Gminy Klembów z dnia 4 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023
2016 7444 2016-08-12 Uchwała Uchwała nr XVIII.117.2016 Rady Gminy Raciąż z dnia 9 sierpnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 7445 2016-08-12 Uchwała Uchwała nr XVIII.118.2016 Rady Gminy Raciąż z dnia 9 sierpnia 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 7446 2016-08-12 Uchwała Uchwała nr XXII/158/2016 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 3 sierpnia 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji dla Miasta Ostrów Mazowiecka
2016 7447 2016-08-12 Uchwała Uchwała nr XXII/162/2016 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 3 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ostrów Mazowiecka
2016 7448 2016-08-12 Uchwała Uchwała nr XXII/163/2016 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 3 sierpnia 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Ostrów Mazowiecka i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 7449 2016-08-12 Uchwała Uchwała nr XXII/164/2016 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 3 sierpnia 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 7450 2016-08-12 Uchwała Uchwała nr XXII/165/2016 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 3 sierpnia 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka
2016 7451 2016-08-12 Uchwała Uchwała nr XXII/166/2016 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 3 sierpnia 2016r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg miasta Ostrów Mazowiecka do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2016 7452 2016-08-12 Uchwała Uchwała nr XXII/110/2016 Rady Gminy Bielany z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2016 7453 2016-08-12 Uchwała Uchwała nr XXII/111/2016 Rady Gminy Bielany z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 7454 2016-08-12 Uchwała Uchwała nr XXII/112/2016 Rady Gminy Bielany z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielany.
2016 7455 2016-08-12 Uchwała Uchwała nr 235/XXV/2016 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 10 sierpnia 2016r. w sprawie przyjęcia do realizacji pilotażowego programu polityki zdrowotnej pn. "Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci urodzonych w 2014 roku w Sierpcu w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom na terenie Miasta Sierpca".
2016 7456 2016-08-12 Uchwała Uchwała nr 236/XXV/2016 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 10 sierpnia 2016r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Miasto Sierpc.
2016 7457 2016-08-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/171/16 Rady Gminy Korytnica z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Korytnica
2016 7458 2016-08-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/172/16 Rady Gminy Korytnica z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/56/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 7459 2016-08-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/173/16 Rady Gminy Korytnica z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie poboru opłaty za gospodarownie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów oraz określenie wynagrodzenia za inkaso
2016 7460 2016-08-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/175/16 Rady Gminy Korytnica z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przynawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
2016 7461 2016-08-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/179/16 Rady Gminy Korytnica z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 7462 2016-08-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/213/2016 Rady Miasta Sulejówek z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Sulejówek”
2016 7463 2016-08-12 Uchwała Uchwała nr XXV/223/2016 Rady Miasta Sulejówek z dnia 15 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia „ Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Sulejówek”
2016 7464 2016-08-12 Uchwała Uchwała nr XXV/224/2016 Rady Miasta Sulejówek z dnia 15 lipca 2016r. w sprawie nadania statutu Młodzieżowej Rady Miasta Sulejówek
2016 7465 2016-08-12 Uchwała Uchwała nr 1231/170/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 4 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Wykazu Projektów Pozakonkursowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
2016 7466 2016-08-12 Uchwała Uchwała nr XVII/102/2016 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokość wynagrodzenia za inkaso.
2016 7467 2016-08-12 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 4 Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 sierpnia 2016r. w sprawie wprowadzenia środków związanych z wystąpieniem zagrożenia afrykańskim pomorem świń na obszarze niektórych powiatów województwa mazowieckiego uznanych za obszar ochronny
2016 7468 2016-08-12 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1/2016 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łosicach z dnia 12 sierpnia 2016r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu łosickiego
2016 7469 2016-08-16 Uchwała Uchwała nr ZO.XV.0007.150.2016 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie: Przyznania jednorazowej zapomogi dla rodzin w których podczas jednego porodu urodziało się troje i więcej dzici.
2016 7470 2016-08-16 Uchwała Uchwała nr XIX/96/2016 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Krzynowłodze Małej oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2016 7471 2016-08-16 Uchwała Uchwała nr XIX/102/2016 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Borowe-Gryki
2016 7472 2016-08-16 Uchwała Uchwała nr XIX/103/2016 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bystre-Chrzany
2016 7473 2016-08-16 Uchwała Uchwała nr XIX/104/2016 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Chmieleń Wielki
2016 7474 2016-08-16 Uchwała Uchwała nr XIX/105/2016 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Chmielonek
2016 7475 2016-08-16 Uchwała Uchwała nr XIX/106/2016 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Cichowo
2016 7476 2016-08-16 Uchwała Uchwała nr XIX/107/2016 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Czaplice-Bąki
2016 7477 2016-08-16 Uchwała Uchwała nr XIX/108/2016 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Czaplice-Kurki
2016 7478 2016-08-16 Uchwała Uchwała nr XIX/109/2016 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gadomiec-Jędryki
2016 7479 2016-08-16 Uchwała Uchwała nr XIX/110/2016 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gadomiec-Wyraki
2016 7480 2016-08-16 Uchwała Uchwała nr XIX/111/2016 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Goski-Wąsosze
2016 7481 2016-08-16 Uchwała Uchwała nr XIX/112/2016 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Grabowo-Rżańce
2016 7482 2016-08-16 Uchwała Uchwała nr XIX/113/2016 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kaki-Mroczki
2016 7483 2016-08-16 Uchwała Uchwała nr XIX/114/2016 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kawieczyno
2016 7484 2016-08-16 Uchwała Uchwała nr XIX/115/2016 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Krajewo-Kłódki
2016 7485 2016-08-16 Uchwała Uchwała nr XIX/116/2016 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Krajewo Wielkie
2016 7486 2016-08-16 Uchwała Uchwała nr XIX/117/2016 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Krzynowłoga Mała
2016 7487 2016-08-16 Uchwała Uchwała nr XIX/118/2016 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łanięta
2016 7488 2016-08-16 Uchwała Uchwała nr XIX/119/2016 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łoje
2016 7489 2016-08-16 Uchwała Uchwała nr XIX/120/2016 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Marianowo
2016 7490 2016-08-16 Uchwała Uchwała nr XIX/121/2016 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Masiak
2016 7491 2016-08-16 Uchwała Uchwała nr XIX/122/2016 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Morawy Wielkie
2016 7492 2016-08-16 Uchwała Uchwała nr XIX/123/2016 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ostrowe-Stańczyki
2016 7493 2016-08-16 Uchwała Uchwała nr XIX/124/2016 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ożumiech
2016 7494 2016-08-16 Uchwała Uchwała nr XIX/125/2016 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Piastowo
2016 7495 2016-08-16 Uchwała Uchwała nr XIX/126/2016 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Plewnik
2016 7496 2016-08-16 Uchwała Uchwała nr XIX/127/2016 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Romany-Fuszki
2016 7497 2016-08-16 Uchwała Uchwała nr XIX/128/2016 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Romany-Janowięta
2016 7498 2016-08-16 Uchwała Uchwała nr XIX/129/2016 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Romany-Sebory
2016 7499 2016-08-16 Uchwała Uchwała nr XIX/130/2016 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Romany-Sędzięta
2016 7500 2016-08-16 Uchwała Uchwała nr XIX/131/2016 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rudno Jeziorowe
2016 7501 2016-08-16 Uchwała Uchwała nr XIX/132/2016 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rudno Kmiece
2016 7502 2016-08-16 Uchwała Uchwała nr XIX/133/2016 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rudno-Kosiły
2016 7503 2016-08-16 Uchwała Uchwała nr XIX/134/2016 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Skierkowizna
2016 7504 2016-08-16 Uchwała Uchwała nr XIX/135/2016 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Świniary
2016 7505 2016-08-16 Uchwała Uchwała nr XIX/136/2016 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ulatowo-Adamy
2016 7506 2016-08-16 Uchwała Uchwała nr XIX/137/2016 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ulatowo-Borzuchy
2016 7507 2016-08-16 Uchwała Uchwała nr XIX/138/2016 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ulatowo-Czerniaki
2016 7508 2016-08-16 Uchwała Uchwała nr XIX/139/2016 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ulatowo-Zalesie
2016 7509 2016-08-16 Uchwała Uchwała nr XIX/140/2016 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ulatowo-Żyły
2016 7510 2016-08-16 Uchwała Uchwała nr XIX/141/2016 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wiktorowo Kolonia
2016 7511 2016-08-16 Uchwała Uchwała nr XIX/142/2016 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wiktorowo Wieś
2016 7512 2016-08-16 Uchwała Uchwała nr XVII/114/2016 Rady Gminy Borkowice z dnia 10 sierpnia 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Borkowice.
2016 7513 2016-08-16 Uchwała Uchwała nr XXI.233.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Pruszkowa i nadania jej Statutu.
2016 7514 2016-08-16 Uchwała Uchwała nr III/9/2015 Rady Gminy Wiśniew z dnia 5 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wiśniew na 2015 rok
2016 7515 2016-08-16 Uchwała Uchwała nr XIV/97/2016 Rady Gminy Wiśniew z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wiśniew na 2016 rok
2016 7516 2016-08-16 Uchwała Uchwała nr XVII/100/2016 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2016 rok
2016 7517 2016-08-16 Uchwała Uchwała nr 202/2016 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 9 marca 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2016 Nr XIII/77/2015 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 22 grudnia 2015 r.
2016 7518 2016-08-16 Uchwała Uchwała nr 204/VII/17/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2016
2016 7519 2016-08-16 Uchwała Uchwała nr VII/50/15 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 24 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok.
2016 7520 2016-08-16 Uchwała Uchwała nr XV/138/15 Rady Miasta Otwock z dnia 3 listopada 2015r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 rok
2016 7521 2016-08-16 Uchwała Uchwała nr XX/172/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 22 stycznia 2016r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok
2016 7522 2016-08-16 Uchwała Uchwała nr 158/VII/2016 Rady Miasta Józefowa z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
2016 7523 2016-08-16 Uchwała Uchwała nr XIX/122/2016 Rady Gminy Baranowo z dnia 12 lipca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Baranowo
2016 7524 2016-08-16 Uchwała Uchwała nr XIX/123/2016 Rady Gminy Baranowo z dnia 12 lipca 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych na terenie Gminy Baranowo.
2016 7525 2016-08-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 35/B/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 29 marca 2016r. w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Serock oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku za rok 2015
2016 7526 2016-08-16 Uchwała Uchwała nr XXI/28/16 Rady Gminy Czerwin z dnia 21 lipca 2016r. w sprawie zmiany do uchwały Nr XIX/92/12 Rady Gminy Czerwin z dnia 31 Lipca 2012 r. w sprawie podziału Gminy Czerwin no okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczy radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2016 7527 2016-08-16 Uchwała Uchwała nr XXI/29/16 Rady Gminy Czerwin z dnia 21 lipca 2016r. w sprawie zmiany do uchwały XX/96/16 Rady Gminy Czerwin z dnia 8września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Czerwin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowej komisji wyborczych.
2016 7528 2016-08-16 Uchwała Uchwała nr XXI-30-16 Rady Gminy Czerwin z dnia 21 lipca 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 7529 2016-08-16 Uchwała Uchwała nr XXI/31/16 Rady Gminy Czerwin z dnia 21 lipca 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 7530 2016-08-16 Uchwała Uchwała nr XXI/32/16 Rady Gminy Czerwin z dnia 21 lipca 2016r. w sprawie przebiegu drogi gminnej Nr 250311W
2016 7531 2016-08-16 Uchwała Uchwała nr XXI/33/16 Rady Gminy Czerwin z dnia 21 lipca 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt i wydłużony pobyt dziecka w Żłobku Gminnym w Czerwinie, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Gminnym w Czerwinie oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszonych opłat.
2016 7532 2016-08-16 Uchwała Uchwała nr 104/XVII/2016 Rady Gminy Świercze z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkole, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga, logopedy i nauczyciela wspomagającego oraz warunków i trybu obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć
2016 7533 2016-08-16 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie korzystania z usług Środowiskowego Domu Samopomocy „Pod Skrzydłami” typ A i B w Warszawie przy ul. Grójeckiej 109 przez mieszkańców gminy Nadarzyn zawarte w dniu 17.06.2016 roku
2016 7534 2016-08-16 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 14 sierpnia 2016r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Olszewo-Borki przeprowadzonych w dniu 14 sierpnia 2016 r.
2016 7535 2016-08-16 Uchwała Uchwała nr XX/149/16 Rady Gminy w Skórcu z dnia 25 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2016 7536 2016-08-16 Uchwała Uchwała nr XX/153/16 Rady Gminy w Skórcu z dnia 25 lipca 2016r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli wspomagających w szkołach prowadzonych przez Gminę Skórzec
2016 7537 2016-08-16 Uchwała Uchwała nr XXI/177/2016 Rady Miasta Sulejówek z dnia 31 marca 2016r. w sprawie ustalenia granic obwodu Gimnazjum Nr 1 im. Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Sulejówku prowadzonego przez Miasto Sulejówek.
2016 7538 2016-08-16 Uchwała Uchwała nr XXI/178/2016 Rady Miasta Sulejówek z dnia 31 marca 2016r. w sprawie ustalenia granic obwodu Gimnazjum Nr 2 im. Janusza Korczaka w Sulejówku prowadzonego przez Miasto Sulejówek.
2016 7539 2016-08-17 Uchwała Uchwała nr 149/XXVI/2016 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości
2016 7540 2016-08-17 Uchwała Uchwała nr 153/XXVI/2016 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Lubowidz.
2016 7541 2016-08-17 Uchwała Uchwała nr 131/XXVI/2016 Rady Gminy w Załuskach z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr 40/XII/2015 Rady Gminy Załuski z dnia 18 maja 2015 roku w sprawie zasad udzielania stypendium motywacyjnego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Załuski za wyniki w nauce, sporcie, osiągnięcia artystyczne i inne szczególne osiągnięcia.
2016 7542 2016-08-17 Uchwała Uchwała nr 132/XXVII/2016 Rady Gminy w Załuskach z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu wspierania edukacji uczniów szczególnie uzdolnionych i uczniów osiągających wysokie wyniki w konkursach sportowych, przedmiotowych, literackich i artystycznych, ze szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Załuski, oraz uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Załuski, pobierających naukę w szkołach podstawowych i gimnazjach, dla których organem prowadzącym nie jest Gmina Załuski”
2016 7543 2016-08-17 Uchwała Uchwała nr XXII/198/16 Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Miasta Kobyłka za 2015 rok
2016 7544 2016-08-17 Uchwała Uchwała nr XXII/203/16 Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobyłce
2016 7545 2016-08-17 Uchwała Uchwała nr XXII/204/16 Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu przy ul. Słowackiego w Kobyłce
2016 7546 2016-08-17 Uchwała Uchwała nr XXII/205/16 Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu przy ul. Wesołej w Kobyłce
2016 7547 2016-08-17 Uchwała Uchwała nr XXII/206/16 Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 7548 2016-08-17 Uchwała Uchwała nr XXII/208/16 Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kobyłka
2016 7549 2016-08-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2016 Wójta Gminy Joniec z dnia 29 marca 2016r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2015 rok.
2016 7550 2016-08-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 450 Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 sierpnia 2016r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Wiśniewie
2016 7551 2016-08-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 17.2016 Wójta Gminy Jastrzębia z dnia 29 marca 2016r. w sprawie przedstawienia za 2015 rok sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jastrzębia i planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jastrzębi i Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębi oraz przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy Jastrzębia
2016 7552 2016-08-17 Uchwała Uchwała nr XXII/107/2016 Rady Gminy Pionki z dnia 8 sierpnia 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pionki.
2016 7553 2016-08-17 Uchwała Uchwała nr 116/XIV/2016 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowy Duninów
2016 7554 2016-08-17 Uchwała Uchwała nr 117/XIV/2016 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowy Duninów
2016 7555 2016-08-17 Uchwała Uchwała nr XIV/111/2016 Rady Gminy Garwolin z dnia 18 lipca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 7556 2016-08-17 Uchwała Uchwała nr XIV/112/2016 Rady Gminy Garwolin z dnia 18 lipca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Garwolin i zagospodarowania tych odpadow
2016 7557 2016-08-17 Uchwała Uchwała nr XIV/113/2016 Rady Gminy Garwolin z dnia 18 lipca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Garwolin
2016 7558 2016-08-17 Uchwała Uchwała nr 148/XXV/2016 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 21 lipca 2016r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, nauczyciela „wspomagającego” posiadającego kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych oraz nauczyciela prowadzącego zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze zatrudnionego w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Małkinia Górna.
2016 7559 2016-08-17 Postanowienie Postanowienie nr DWW-772-23/16 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 16 sierpnia 2016r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2016 7560 2016-08-18 Uchwała Uchwała nr XX/161/2016 Rady Gminy Rzekuń z dnia 12 sierpnia 2016r. w sprawie utworzenia i organizacji punktów przedszkolnych na terenie gminy Rzekuń
2016 7561 2016-08-18 Uchwała Uchwała nr XX/162/2016 Rady Gminy Rzekuń z dnia 12 sierpnia 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 7562 2016-08-18 Uchwała Uchwała nr XX/163/2016 Rady Gminy Rzekuń z dnia 12 sierpnia 2016r. w sprawie ustalenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 7563 2016-08-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 142/2016 Wójta Gminy Izabelin z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Izabelin wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2016 r., informacji o przebiegu wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izabelinie za pierwsze półrocze 2016 r.
2016 7564 2016-08-18 Uchwała Uchwała nr 284/XXI/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 13 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Lesznowola Nr 223/XVIII/2012 z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części wsi Jabłonowo, południowej części wsi Kosów, wschodniej części wsi Wólka Kosowska, części wsi: Mroków, Kolonia Mrokowska, Warszawianka, Stachowo, Marysin z wyłączeniem terenu cmentarza
2016 7565 2016-08-18 Uchwała Uchwała nr 286/XXI/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 13 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Lesznowola Nr 332/XXVI/2013 z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Wola i Zgorzała etap I
2016 7566 2016-08-18 Uchwała Uchwała nr 288/XXI/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 13 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Lesznowola Nr 45/V/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Magdalenka
2016 7567 2016-08-18 Uchwała Uchwała nr XXI/190/2016 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 25 lipca 2016r. zmieniająca rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu siedleckiego
2016 7568 2016-08-18 Zarządzenie Zarządzenie nr Nr 6.2016 Wójta Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 25 marca 2016r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy , sprawozdania finansowego gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego jednostek kultury.
2016 7569 2016-08-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/171/2016 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych, posiadających uprawnienia szkół publicznych i placówek niepublicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Pruszkowskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 7570 2016-08-19 Uchwała Uchwała nr XIX/132/2016 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie zmian do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2016
2016 7571 2016-08-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/96/16 Rady Gminy Leoncin z dnia 18 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2016 rok
2016 7572 2016-08-19 Uchwała Uchwała nr XIX/121/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 stycznia 2016r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2016
2016 7573 2016-08-19 Uchwała Uchwała nr XVIII.153.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 10 marca 2016r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2016 rok.
2016 7574 2016-08-19 Uchwała Uchwała nr 116/XIX/16 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.
2016 7575 2016-08-19 Uchwała Uchwała nr XIX/138/16 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 22 stycznia 2016r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XVII/124/15 na rok 2016
2016 7576 2016-08-19 Uchwała Uchwała nr XX/143/16 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 28 stycznia 2016r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XVII/124/15 na rok 2016
2016 7577 2016-08-19 Uchwała Uchwała nr XXI/145/16 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 11 marca 2016r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XVII/124/15 na rok 2016
2016 7578 2016-08-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2016 Wójta Gminy Strachówka z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2016 rok
2016 7579 2016-08-19 Uchwała Uchwała nr XVI/146/16 Rady Gminy Stare Babice z dnia 17 marca 2016r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Stare Babice na 2016 rok.
2016 7580 2016-08-19 Uchwała Uchwała nr XV/123/2016 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 10 marca 2016r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2016 rok
2016 7581 2016-08-19 Uchwała Uchwała nr XIII/80/2016 Rady Gminy Domanice z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Domanice na 2016 rok
2016 7582 2016-08-19 Uchwała Uchwała nr 138/54/2016 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 16 marca 2016r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2016 rok
2016 7583 2016-08-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 47/2016 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 10 marca 2016r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2016
2016 7584 2016-08-19 Uchwała Uchwała nr XV.158.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2016
2016 7585 2016-08-19 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.12.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 11 marca 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2016 roku
2016 7586 2016-08-19 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.13.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 15 marca 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2016 roku.
2016 7587 2016-08-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.18.2016 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2016 r.
2016 7588 2016-08-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.21.2016 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 7 marca 2016r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2016 r.
2016 7589 2016-08-19 Uchwała Uchwała nr XXV/185/2016 Rady Miasta Marki z dnia 16 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/168/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2016 rok
2016 7590 2016-08-19 Uchwała Uchwała nr XVII/116/2016 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 9 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 7591 2016-08-19 Uchwała Uchwała nr XIII/115/2016 Rady Gminy Sochocin z dnia 17 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2016 rok
2016 7592 2016-08-19 Uchwała Uchwała nr XIV/97/16 Rady Gminy Nur z dnia 9 marca 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016 rok
2016 7593 2016-08-19 Uchwała Uchwała nr XIII/131/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016 Gminy Michałowice Nr XII/118/2015.
2016 7594 2016-08-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 23/2016 Wójta Gminy Baranów z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Baranów oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2015.
2016 7595 2016-08-19 Decyzja Decyzja nr OŁO-4210-14(14)/2016/367/X/ASz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 sierpnia 2016r.
2016 7596 2016-08-19 Uchwała Uchwała nr XX/158/2016 Rady Gminy Rzekuń z dnia 12 sierpnia 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rzekuń
2016 7597 2016-08-19 Uchwała Uchwała nr IVN.196.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 20 lipca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały nr IX.127.2015 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2016 - 2030
2016 7598 2016-08-19 Uchwała Uchwała nr XIV/65/2016 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Sobienie-Jeziory
2016 7599 2016-08-19 Uchwała Uchwała nr XVII/124/2016 Rady Gminy Repki z dnia 10 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Repki
2016 7600 2016-08-19 Uchwała Uchwała nr XVII/125/2016 Rady Gminy Repki z dnia 10 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 7601 2016-08-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-R.4131.29.2016.MN Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 sierpnia 2016r. Rada Gminy Gielniów
2016 7602 2016-08-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-R.4131.32.2016.AW Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 sierpnia 2016r. Rada Gminy Jastrzębia
2016 7603 2016-08-19 Uchwała Uchwała nr 100/XVI/2016 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 18 marca 2016r. zmieniająca uchwałę Nr 87/XIII/2015 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2016
2016 7604 2016-08-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/84/2016 Rady Gminy Sabnie z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok
2016 7605 2016-08-19 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.14.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 21 marca 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piasecznow 2016 roku
2016 7606 2016-08-19 Uchwała Uchwała nr 222/XVII/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2016.
2016 7607 2016-08-19 Uchwała Uchwała nr XIX-32/2016 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2016
2016 7608 2016-08-19 Uchwała Uchwała nr XX-43/2016 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 16 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2016
2016 7609 2016-08-19 Uchwała Uchwała nr XIX/141/2016 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 17 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2016 rok
2016 7610 2016-08-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/120/16 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 22 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2016 rok
2016 7611 2016-08-19 Uchwała Uchwała nr XIII/154/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/127/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2016 rok
2016 7612 2016-08-19 Uchwała Uchwała nr XIV/115/16 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 18 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 7613 2016-08-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/148/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 25 lutego 2016r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2016 Nr XVI/130/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 roku
2016 7614 2016-08-19 Uchwała Uchwała nr XXV/626/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2016 rok
2016 7615 2016-08-22 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 2/2016 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łosicach z dnia 18 sierpnia 2016r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu łosickiego
2016 7616 2016-08-23 Porozumienie Porozumienie nr 1/2016 Wójta Gminy Czosnów z dnia 13 lipca 2016r. w sprawie zarządzania drogami
2016 7617 2016-08-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/263/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2016 7618 2016-08-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/247/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy
2016 7619 2016-08-23 Uchwała Uchwała nr XX/189/16 Rady Gminy Stare Babice z dnia 18 sierpnia 2016r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Stare Babice
2016 7620 2016-08-23 Uchwała Uchwała nr XX/196/16 Rady Gminy Stare Babice z dnia 18 sierpnia 2016r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Babicach do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2016 7621 2016-08-23 Uchwała Uchwała Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 12 sierpnia 2016r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu powiatu siedleckiego na finansowanie lub dofinansowanie działań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
2016 7622 2016-08-23 Porozumienie Porozumienie nr WZT-I.041.5.2016 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 11 czerwca 2016r. porozumienie w sprawie powierzenia Województwu Świętokrzyskiemu przez Województwo Mazowieckie zadania publicznego w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego.
2016 7623 2016-08-23 Uchwała Uchwała nr 1280/172/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 16 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Wykazu Projektów Pozakonkursowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
2016 7624 2016-08-23 Informacja Informacja nr DRE-4110-6(8)/2016/142/ESz, DRE.WRC.4110.2.1.2016. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 19 sierpnia 2016r. o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 19 sierpnia 2016 r. Nr WCC/124-ZTO-L/142/W/DRE/2016/ESz i Nr PCC/130-ZTO-H/142/W/DRE/2016/ESz, w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła udzielonej Przedsiębiorcy: PGNiG TERMIKA S.A. z siedzibą w Warszawie.
2016 7625 2016-08-23 Uchwała Uchwała nr 34/2016 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 30 marca 2016r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2015 rok, sprawozdania finansowego powiatu oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury w powiecie ciechanowskim za 2015 rok
2016 7626 2016-08-23 Uchwała Uchwała nr XXIII/144/2016 Rady Gminy Teresin z dnia 28 czerwca 2016r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY TERESIN OBEJMUJĄCEGO OBRĘB GAJ W ZAKRESIE DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH NR 25/3, 47/3, 47/4, 48/1, 50
2016 7627 2016-08-23 Uchwała Uchwała nr XIX/105/2016 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 7628 2016-08-23 Postanowienie Postanowienie nr 14/16 Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2016 7629 2016-08-23 Uchwała Uchwała nr 144/XXVI/16 Rady Gminy Słupno z dnia 25 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określania przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Słupno, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Słupno, udostępnionych operatorom i przewoźnikom, ustalenia warunków i zasad oraz stawki za ich korzystanie
2016 7630 2016-08-24 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 3/2016 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łosicach z dnia 22 sierpnia 2016r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu łosickiego
2016 7631 2016-08-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 26/2016 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2016 rok
2016 7632 2016-08-24 Uchwała Uchwała nr XVII/210/2016 Rady Miasta Legionowo z dnia 23 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2016 r.
2016 7633 2016-08-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/2016 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2016 rok
2016 7634 2016-08-24 Uchwała Uchwała nr 39/2016 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 22 marca 2016r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na 2016 r.
2016 7635 2016-08-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/117/2016 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 18 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2016 rok
2016 7636 2016-08-24 Uchwała Uchwała nr X/95/2015 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 14 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Węgrowskiego na 2015 rok
2016 7637 2016-08-24 Uchwała Uchwała nr XXII/220/16 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 22 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
2016 7638 2016-08-24 Uchwała Uchwała nr XIII/107/2016 Rady Gminy Suchożebry z dnia 4 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
2016 7639 2016-08-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.23.2016 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 24 marca 2016r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2016 r.
2016 7640 2016-08-24 Uchwała Uchwała nr XXI/71/16 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 7 marca 2016r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 r.
2016 7641 2016-08-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/113/2016 Rady Gminy Zakroczym z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2016 rok
2016 7642 2016-08-24 Uchwała Uchwała nr XIX/64/15 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 r.
2016 7643 2016-08-24 Uchwała Uchwała nr XIX/105/2016 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miastków Kościelny
2016 7644 2016-08-24 Uchwała Uchwała nr XIX/106/2016 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 7645 2016-08-24 Uchwała Uchwała nr XIX/107/2016 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów komunalnych z terenu Gminy Miastków Kościelny
2016 7646 2016-08-24 Uchwała Uchwała nr 201/XLI/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie ul. J. Ozdowskiego 2
2016 7647 2016-08-24 Uchwała Uchwała nr 202/XLI/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie ul. gen. J. Bema 23
2016 7648 2016-08-24 Uchwała Uchwała nr 203/XLI/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynina
2016 7649 2016-08-24 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 5 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 sierpnia 2016r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia środków związanych z wystąpieniem zagrożenia afrykańskim pomorem świń na obszarze niektórych powiatów województwa mazowieckiego uznanych za obszar ochronny
2016 7650 2016-08-25 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 3 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 23 sierpnia 2016r. w sprawie ogłoszenia „Wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 30 czerwca 2016 r.”
2016 7651 2016-08-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 84/2016 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 16 sierpnia 2016r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 roku.
2016 7652 2016-08-25 Uchwała Uchwała nr 118/XIV/2016 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie zmiany opisu granic okręgów wyborczych w gminie Nowy Duninów
2016 7653 2016-08-25 Uchwała Uchwała nr 10.121.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 10 maja 2016r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr XXII/170/2016 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2016 7654 2016-08-25 Uchwała Uchwała nr 11.124.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 maja 2016r. w sprawie orzeczenia o nieważności Uchwały Nr XXIX/250/2016 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych na dofinansowanie z budżetu Gminy Góra Kalwaria, przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska, obejmujących wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego
2016 7655 2016-08-25 Uchwała Uchwała nr 11.125.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 maja 2016r. w sprawie orzeczenia o nieważności Uchwały Nr XVIII/122/16 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2016 7656 2016-08-25 Uchwała Uchwała nr 11.126.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 maja 2016r. w sprawie orzeczenia o nieważności Uchwały Nr XVII/130/2016 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2016 7657 2016-08-25 Uchwała Uchwała nr 13.133.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie orzeczenia o nieważności Uchwały Nr XXVIII/211/2016 Rady Miasta Marki z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na likwidację zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości
2016 7658 2016-08-25 Uchwała Uchwała nr 13.134.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr 210/XXI/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 7659 2016-08-25 Uchwała Uchwała nr 13.135.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XIII/83/2016 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 7660 2016-08-25 Uchwała Uchwała nr 13.136.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr XIII/84/2016 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 7661 2016-08-25 Uchwała Uchwała nr 13.137.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr XXVIII.263.2016 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 3 czerwca 2016 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na terenie Gminy Brwinów
2016 7662 2016-08-25 Uchwała Uchwała nr 15.144.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 lipca 2016r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr 594/XXII/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 381/XIV/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej obowiązującej na terenie Miasta i Gminy Piaseczno
2016 7663 2016-08-26 Uchwała Uchwała nr XXII/176/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 8 lutego 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2016
2016 7664 2016-08-26 Uchwała Uchwała nr XX/116/16 Rady Miejskiej w Warce z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 7665 2016-08-26 Uchwała Uchwała nr XV/98/2016 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 30 marca 2016r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok Powiatu Siedleckiego
2016 7666 2016-08-26 Uchwała Uchwała nr XV/87/2016 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 22 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu
2016 7667 2016-08-26 Uchwała Uchwała nr XI.150.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 22 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na rok 2016
2016 7668 2016-08-26 Uchwała Uchwała nr XX/173/2016 Rady Miasta Sulejówek z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2016.
2016 7669 2016-08-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/128/16 Rady Gminy Kampinos z dnia 29 marca 2016r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2016r.
2016 7670 2016-08-26 Uchwała Uchwała nr XVII.174.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2016 rok.
2016 7671 2016-08-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 24/2016 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 14 marca 2016r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2016 rok.
2016 7672 2016-08-26 Uchwała Uchwała nr 492/XIX/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej.
2016 7673 2016-08-26 Uchwała Uchwała nr 493/XIX/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej.
2016 7674 2016-08-26 Uchwała Uchwała nr 494/XIX/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej.
2016 7675 2016-08-26 Uchwała Uchwała nr 495/XIX/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej.
2016 7676 2016-08-26 Uchwała Uchwała nr 496/XIX/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej.
2016 7677 2016-08-26 Uchwała Uchwała nr XV/74/2016 Rady Gminy Karniewo z dnia 14 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2016r.
2016 7678 2016-08-26 Uchwała Uchwała nr 132.XIX.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 24 marca 2016r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok
2016 7679 2016-08-26 Uchwała Uchwała nr 284/2016 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 15 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2016 rok
2016 7680 2016-08-26 Uchwała Uchwała nr XIII/111/2016 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 30 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2016
2016 7681 2016-08-26 Uchwała Uchwała nr 150/58/2016 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2016 rok
2016 7682 2016-08-26 Uchwała Uchwała nr 144/XVII/16 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 24 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2016 rok
2016 7683 2016-08-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.57.2016 Burmistrza Miasta Marki z dnia 22 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2016 rok.
2016 7684 2016-08-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/235/2016 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 22 sierpnia 2016r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Płońska
2016 7685 2016-08-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/236/2016 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 22 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/186/2012 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miasto Płońsk
2016 7686 2016-08-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/238/2016 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 22 sierpnia 2016r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Płońsk
2016 7687 2016-08-26 Uchwała Uchwała nr XIV/119/2016 Rady Gminy Poświętne z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz w sprawie warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 7688 2016-08-26 Uchwała Uchwała nr XIV/120/2016 Rady Gminy Poświętne z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Poświętne oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2016 7689 2016-08-26 Uchwała Uchwała nr XIV/121/2016 Rady Gminy Poświętne z dnia 28 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Poświętnem
2016 7690 2016-08-26 Uchwała Uchwała nr XIX/106/2016 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 17 czerwca 2016r. o zmianie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Belmed” w Belsku Dużym.
2016 7691 2016-08-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/95/16 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łosicki oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiazku realizacji tygodniowego obowiazkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuczych.
2016 7692 2016-08-26 Uchwała Uchwała nr 355/2016 Zarządu Powiatu w Ostrołęce z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostrołęckiego za I półrocze 2016 r.
2016 7693 2016-08-29 Uchwała Uchwała nr XX/149/2016 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 30 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XVII/120/2015 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszkowskiego na 2016 r.
2016 7694 2016-08-29 Uchwała Uchwała nr XV/98/2016 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2016
2016 7695 2016-08-29 Uchwała Uchwała nr XVII/2/16 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 17 marca 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
2016 7696 2016-08-29 Uchwała Uchwała nr XVII/130/2016 Rady Gminy Jadów z dnia 29 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2016
2016 7697 2016-08-29 Uchwała Uchwała nr XV/122/2016 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 marca 2016r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2016 Nr XIII/100/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 19 grudnia 2015 roku.
2016 7698 2016-08-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 107/2016 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 11 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2016
2016 7699 2016-08-29 Uchwała Uchwała nr XV/80/2016 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 21 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na rok 2016
2016 7700 2016-08-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2016 Wójta Gminy Szelków z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
2016 7701 2016-08-29 Uchwała Uchwała nr XII/87/2016 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 15 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bieżuń na rok 2016.
2016 7702 2016-08-29 Uchwała Uchwała nr XIX/200/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2016 rok.
2016 7703 2016-08-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2016 Wójta Gminy Michałowice z dnia 5 stycznia 2016r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016 Gminy Michałowice Nr XII/118/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r.
2016 7704 2016-08-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 22/2016 Wójta Gminy Michałowice z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016 Gminy Michałowice Nr XII/118/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r.
2016 7705 2016-08-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 43/2016 Wójta Gminy Michałowice z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016 Gminy Michałowice Nr XII/118/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r.
2016 7706 2016-08-29 Uchwała Uchwała nr XV/98/2016 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 marca 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2016 Nr XIII/77/2015 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 22 grudnia 2015 r.
2016 7707 2016-08-29 Uchwała Uchwała nr 216/2016 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2016 Nr XIII/77/2015 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 22 grudnia 2015 r.
2016 7708 2016-08-29 Uchwała Uchwała nr XVII.217.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 23 marca 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XIV.185.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 7709 2016-08-29 Uchwała Uchwała nr XVI/90/2016 Rady Gminy Radzanów z dnia 25 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Radzanów.
2016 7710 2016-08-29 Uchwała Uchwała nr XVI/93/2016 Rady Gminy Radzanów z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Radzanów na lata 2016 – 2019.
2016 7711 2016-08-29 Uchwała Uchwała nr 32/XIX/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 54/XXI/2012 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 30 października 2012 r. w sprawie regulaminu udzielania dla uczniów pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2016 7712 2016-08-29 Uchwała Uchwała nr 33/XIX/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żabia Wola
2016 7713 2016-08-29 Uchwała Uchwała nr 34/XIX/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 7714 2016-08-29 Uchwała Uchwała nr 35/XIX/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 7715 2016-08-29 Uchwała Uchwała nr 36/XIX/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 7716 2016-08-29 Uchwała Uchwała nr XXII/129/2016 Rady Gminy Sońsk z dnia 11 lipca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sońsk
2016 7717 2016-08-29 Uchwała Uchwała nr XXII/130/2016 Rady Gminy Sońsk z dnia 11 lipca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 7718 2016-08-29 Uchwała Uchwała nr XXII/131/2016 Rady Gminy Sońsk z dnia 11 lipca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 7719 2016-08-29 Uchwała Uchwała nr XIV/119/16 Rady Gminy Osieck z dnia 18 lipca 2016r. ustanowienia herbu, flagi, flagi stolikowej, banneru i pieczęci stanowiące symbole Gminy Osieck
2016 7720 2016-08-29 Uchwała Uchwała nr XIV/120/16 Rady Gminy Osieck z dnia 18 lipca 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Augustówka
2016 7721 2016-08-29 Uchwała Uchwała nr XIV/122/16 Rady Gminy Osieck z dnia 18 lipca 2016r. o zmianie Uchwały Nr IV/20/15 z dnia 3 marca 2015 roku w sprawie poboru podatków i opłat, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 7722 2016-08-29 Uchwała Uchwała nr XX/145/2016 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 8 sierpnia 2016r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2016 7723 2016-08-30 Postanowienie Postanowienie nr 26/2016 Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 24 sierpnia 2016r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Bulkowo
2016 7724 2016-08-30 Uchwała Uchwała nr XIX/107/2016 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2016 rok
2016 7725 2016-08-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/274/16 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 23 sierpnia 2016r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Ożarowie Mazowieckim
2016 7726 2016-08-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/276/16 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 23 sierpnia 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w obrębie Koprki
2016 7727 2016-08-30 Uchwała Uchwała nr XXI.101.2016 Rady Gminy Rybno z dnia 19 sierpnia 2016r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Rybno.
2016 7728 2016-08-30 Uchwała Uchwała nr XXV N/151/16 Rady Gminy Somianka z dnia 19 sierpnia 2016r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Somianka
2016 7729 2016-08-30 Uchwała Uchwała nr XXV N/152/16 Rady Gminy Somianka z dnia 19 sierpnia 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 7730 2016-08-30 Uchwała Uchwała nr XXV N/153/16 Rady Gminy Somianka z dnia 19 sierpnia 2016r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadow komunalnych z terenu Gminy Somianka
2016 7731 2016-08-30 Uchwała Uchwała nr 263/XXII/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego prowadzonej w formie opiekuńczej
2016 7732 2016-08-30 Uchwała Uchwała nr 272/XXII/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr 85/X/2001 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 listopada 2001 roku, w sprawie zasad wynajmowania i pięcioletniego programu gospodarowania lokalami, wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności (Dz. Urzędowy Woj. Mazowieckiego z 2001r. Nr 267, poz. 6651 z późn. zm.).
2016 7733 2016-08-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 112/2016 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 23 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2016
2016 7734 2016-08-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 113/2016 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2016
2016 7735 2016-08-31 Uchwała Uchwała nr XVIII/127/2016 Rady Gminy Kadzidło z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2016
2016 7736 2016-08-31 Uchwała Uchwała nr 96.XVIII.2016 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2016
2016 7737 2016-08-31 Uchwała Uchwała nr 108.XIX.2016 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2016
2016 7738 2016-08-31 Uchwała Uchwała nr XXV/172/16 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Łosice
2016 7739 2016-08-31 Uchwała Uchwała nr XXV/173/16 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie określenia obwodu Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łosicach, ul. Bialska 15
2016 7740 2016-08-31 Uchwała Uchwała nr XXV/174/16 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/201/06 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie określenia obwodu Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łosicach, ul. Szkolna 3
2016 7741 2016-08-31 Uchwała Uchwała nr XXII/99/2016 Rady Gminy Borowie z dnia 13 lipca 2016r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg na terenie Gminy Borowie do kategorii dróg gminnych
2016 7742 2016-08-31 Uchwała Uchwała nr XXII.181.2016 Rady Gminy Prażmów z dnia 3 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w statucie Gminy Prażmów
2016 7743 2016-08-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/198/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 25 sierpnia 2016r. zmieniająca Uchwałę nr LII/371/14 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Żyrardowa
2016 7744 2016-08-31 Uchwała Uchwała nr XIII/78/2016 Rady Gminy Radzanów z dnia 14 marca 2016r. w sprawie nadania statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Radzanowie.
2016 7745 2016-08-31 Uchwała Uchwała nr XIV/83/2016 Rady Gminy Radzanów z dnia 28 kwietnia 2016r. zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Radzanów w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Radzanowie.
2016 7746 2016-08-31 Uchwała Uchwała nr XV/87/2016 Rady Gminy Radzanów z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzanowie.
2016 7747 2016-08-31 Uchwała Uchwała nr XXIII - 234/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających swoją siedzibę na obszarze Powiatu Wołomińskiego
2016 7748 2016-08-31 Uchwała Uchwała nr XXIII - 235/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie zaliczenia do kategorii drogi powiatowej drogi położonej na terenie Powiatu Wołomińskiego
2016 7749 2016-08-31 Uchwała Uchwała nr XXIII - 236/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi położonej na terenie Powiatu Wołomińskiego
2016 7750 2016-08-31 Uchwała Uchwała nr XIX/ 110 /2016 Rady Gminy Korczew z dnia 6 lipca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/72/2015 Rady Gminy Korczew z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Korczew na lata 2015 – 2020”
2016 7751 2016-08-31 Uchwała Uchwała nr XIX/111/2016 Rady Gminy Korczew z dnia 6 lipca 2016r. w sprawie zmiany rozporządzenia nr 10 Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 marca 2009 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu siedleckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 36, poz. 864)
2016 7752 2016-08-31 Uchwała Uchwała nr XXIII/183/2016 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Przasnysz