Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Lipiec 2016

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2016 5715 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr 23/IV/2016 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie organizacji i wyznaczenia lokalizacji Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gmin objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi realizowanym przez Związek Gmin Regionu Płockiego
2016 5716 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr 24/IV/2016 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności dla nieruchomości położonych na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego.
2016 5717 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XXII/216/2016 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 maja 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna północnej części wsi Jabłonna w rejonie ronda S3
2016 5718 2016-07-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 23/2016 Wójta Gminy Garwolin z dnia 24 marca 2016r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Garwolin, planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Garwolin za 2015 rok
2016 5719 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XXI/9/16 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Piaseczyńskiego"
2016 5720 2016-07-01 Porozumienie Porozumienie nr 1/2016 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 31 maja 2016r.
2016 5721 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XXV/153/2016 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie zmian w opisie granic okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Zakrzew.
2016 5722 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XVII/90/2016 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie
2016 5723 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XIV/71/2016 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmiany do statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szreńsku
2016 5724 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XX.229.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 9 czerwca 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Pruszkowie
2016 5725 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XX.230.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 9 czerwca 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Pruszkowa oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2016 5726 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/106/16 Rady Gminy Stupsk z dnia 19 maja 2016r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Stupsk
2016 5727 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/110/16 Rady Gminy Stupsk z dnia 19 maja 2016r. w sprawie zasad i trybu udzielania ze środków budżetu Gminy Stupsk dotacji celowych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz sposobu jej rozliczania
2016 5728 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XVII/113/2016 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie zmiany zasad przyznawania Stypendium Starosty Szydłowieckiego.
2016 5729 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XVII/119/2016 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Szydłowieckiego.
2016 5730 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr VI.27.2016 Rady Gminy Jasieniec z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jasieniec.
2016 5731 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr VI.28.2016 Rady Gminy Jasieniec z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Targowiska w Jasieńcu.
2016 5732 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XIII/107/2016 Rady Gminy Garwolin z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 5733 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XIII/108/2016 Rady Gminy Garwolin z dnia 10 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Garwolini zagospodarowania tych odpadów
2016 5734 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XIII/109/2016 Rady Gminy Garwolin z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 5735 2016-07-01 Porozumienie Porozumienie nr WAK.031.15.2016 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 6 czerwca 2016r. w sprawie powierzenia zadania z zakresu bieżącego utrzymania poboczy, skarp nasypów oraz rowów dróg powiatowych na terenie Gminy Zakroczym polegającego na wykaszaniu z ich powierzchni traw i chwastów
2016 5736 2016-07-01 Porozumienie Porozumienie nr WAK.031.16.2016 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 14 czerwca 2016r. w sprawie powierzenia zadania z zakresu bieżącego utrzymania poboczy, skarp nasypów oraz rowów dróg powiatowych na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki polegającego na wykaszaniu z ich powierzchni traw i chwastów.
2016 5737 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/107/2016 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 19 maja 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego
2016 5738 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XV/85/2016 Rady Gminy Czerwonka z dnia 9 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czerwonka
2016 5739 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XV/86/2016 Rady Gminy Czerwonka z dnia 9 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 5740 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XV/87/2016 Rady Gminy Czerwonka z dnia 9 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 5741 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XV/88/2016 Rady Gminy Czerwonka z dnia 9 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Czerwonka
2016 5742 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/223/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 21 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę Nr IX/47/2007 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą "Świetlica Słoneczna".
2016 5743 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/224/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 21 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XX/8/96 Rady Gminy w Wyszkowie z dnia 14 marca 1996 r. w sprawie nadania nazw ulicom, położonym w mieście Wyszków na osiedlach „Zakręzie” i „Na Skarpie”.
2016 5744 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/225/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie nadania nazw ulicom położonym w miejscowości Wyszków.
2016 5745 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/226/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Kamieńczyk.
2016 5746 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/229/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wyszków.
2016 5747 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/230/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 5748 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/231/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wyszków oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2016 5749 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/238/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2016 5750 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XIX/86/2016 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu hali sportowej w Starym Szelkowie.
2016 5751 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XIX/88/2016 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szelków.
2016 5752 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XIX/89/2016 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Szelków.
2016 5753 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XIX/90/2016 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2016 5754 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XIX/91/2016 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 5755 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XIX/92/2016 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Szelków na lata 2016-2022
2016 5756 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XIX/93/2016 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Szelków.
2016 5757 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr 78/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2016 rok
2016 5758 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr 81/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg wojewódzkich nowo wybudowanego odcinka drogi stanowiącego łącznik pomiędzy Rondem Wojska Polskiego, a węzłem „Boryszewo” na terenie miasta Płock
2016 5759 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr 82/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykazu przystanków komunikacyjnych, zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Mazowieckie oraz warunków i zasad korzystania z nich
2016 5760 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr 84/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Wiązowna oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Wiązowna
2016 5761 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr 85/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Przasnysz oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Przasnysz
2016 5762 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr 86/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Sierpc oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Sierpc
2016 5763 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr 87/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Białobrzegi oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Białobrzegi
2016 5764 2016-07-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-R.4131.19.2016.MN Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 czerwca 2016r. Rada Gminy Policzna
2016 5765 2016-07-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.124.2016.BŁ Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 czerwca 2016r. Rada Miejska w Piasecznie
2016 5766 2016-07-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.127.2016.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 czerwca 2016r. Rada Miasta Siedlce
2016 5767 2016-07-01 Uchwała Uchwała Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 3 czerwca 2016r. w sprawie Statutu Powiatu Siedleckiego
2016 5768 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr 131/XXI/16 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie zasad korzystania z obiektów sportowych w Gminie Szydłowiec.
2016 5769 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr 132/XXI/16 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2016 5770 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr 133/XXI/16 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 5771 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr 134/XXI/16 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Szydłowiec.
2016 5772 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr 135/XXI/16 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szydłowiec.
2016 5773 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/ 28/ 2016 Rady Gminy Gielniów z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Gielniów
2016 5774 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/29/2016 Rady Gminy Gielniów z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Gielniów
2016 5775 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/30/2016 Rady Gminy Gielniów z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie sprawie określenia terminu, częstotliwości i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 5776 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/31/2016 Rady Gminy Gielniów z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa raz wyznaczenie inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 5777 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XXI/140/16 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2016 5778 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XXI/141/16 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 5779 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XXI/142/16 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 5780 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XXI/143/16 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Mińsk Mazowiecki i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 5781 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XXI/144/16 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mińsk Mazowiecki
2016 5782 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XXI/146/16 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela zatrudnionych w przedszkolu, szkole podstawowej i gimnazjum dla których organem prowadzącym jest Gmina Mińsk Mazowiecki
2016 5783 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XXI/147/16 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/125/16 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Mińsk Mazowiecki, korzystających z opieki zdrowotnej
2016 5784 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XVI/103/2016 Rady Gminy Obryte z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Obryte
2016 5785 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XVI/104/2016 Rady Gminy Obryte z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2016 5786 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XVI/105/2016 Rady Gminy Obryte z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 5787 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XVI/106/2016 Rady Gminy Obryte z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 5788 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XVI/107/2016 Rady Gminy Obryte z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 5789 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XVI/108/2016 Rady Gminy Obryte z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Obryte na lata 2016-2020”
2016 5790 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XVI/109/2016 Rady Gminy Obryte z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Obryte
2016 5791 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XVI/110/2016 Rady Gminy Obryte z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z terenów rekreacyjno-sportowych w Gminie Obryte
2016 5792 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XVI/112/2016 Rady Gminy Obryte z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Obryte oraz określenia granic ich obwodów
2016 5793 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XXV/266/16 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii drogi gminnej i ustalenia ich przebiegu
2016 5794 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XXV/267/16 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej
2016 5795 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XVII/159/16 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/108/15 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 23 listopada 2015 r.
2016 5796 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XVII/165/16 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie zmiany nazwy ronda
2016 5797 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/164/16 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na terenie miasta i gminy Łosice
2016 5798 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XXI/139/2016 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie określenia zasad, wysokości oraz trybu przyznawania wyróżnień, nagród pieniężnych lub rzeczowych za szczególne osiągnięcia sportowe dla osób fizycznych, trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej
2016 5799 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XXV/131/16 Rady Gminy Leoncin z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, warunków i trybu składania tej deklaracji za pomocą środków elektronicznych
2016 5800 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XXV/132/16 Rady Gminy Leoncin z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Leoncin
2016 5801 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr 106/XIX/2016 Rady Gminy Rościszewo z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i wydzierżawiania nieruchomości na czas dłuższy niż 3 lata i na czas nieoznaczony
2016 5802 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/96/2016 Rady Gminy Tczów z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Tczów.
2016 5803 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/97/2016 Rady Gminy Tczów z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 5804 2016-07-01 Porozumienie Porozumienie nr 2/2016 Zarządu Powiatu Grójeckiego z dnia 3 czerwca 2016r. Powiatu Grójeckiego w sprawie przekazania i przejęcia zarządzania drogą powiatową nr 1686 W granica województwa - Mysłakowice - Różanna - Wysokin na odcinku o długości 2,15 km przebiegającej przez teren Powiatu Grójeckiego
2016 5805 2016-07-01 Ogłoszenie Ogłoszenie nr EiZ.82.8.2016 Starosty Grójeckiego z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie uzupełnienia składu Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
2016 5806 2016-07-01 Porozumienie Porozumienie nr 6/2016 Zarządu Powiatu w Sochaczewie z dnia 2 czerwca 2016r.
2016 5807 2016-07-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.47 .2016 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 9 czerwca 2016r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2016-2024
2016 5808 2016-07-01 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 27 czerwca 2016r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Brudzeń Duży przeprowadzonych w dniu 26 czerwca 2016 r.
2016 5809 2016-07-01 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 27 czerwca 2016r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy i Miasta Przysucha przeprowadzonych w dniu 26 czerwca 2016 r.
2016 5810 2016-07-01 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 27 czerwca 2016r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Tczowie przeprowadzonych w dniu 26 czerwca 2016 r.
2016 5811 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr 981/160/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Wykazu Projektów Pozakonkursowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
2016 5812 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/191/16 Rady Gminy Cegłów z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zasad udzielania stypendium uczniom gimnazjum w Gminie Cegłów
2016 5813 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XIX/95/2016 Rady Gminy Szczutowo z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gójsk gm. Szczutowo.
2016 5814 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/132/2016 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Nr 3 w Płońsku i utworzenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Płońsku
2016 5815 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XXV/43/2016 Rady Gminy Nieporęt z dnia 24 maja 2016r. w sprawie nadania nazwy „Nowa” drodze wewnętrznej, położonej we wsi Wólka Radzymińska gmina Nieporęt stanowiącej działkę ewid. o nr 151/21.
2016 5816 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr 594/XXII/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr 381/XIV/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej obowiązującej na terenie Miasta i Gminy Piaseczno
2016 5817 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr 597/XXII/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie nadania nazwy KURKUMY ulicy położonej we wsi Henryków Urocze w gminie Piaseczno
2016 5818 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr 571/XXII/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 5819 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr 349/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 23 maja 2016r. zmieniająca załącznik do uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Grodzisk Mazowiecki na lata 2013-2017
2016 5820 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr 350/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 23 maja 2016r. w sprawie ustanowienia pomnikiem przyrody drzewa gatunku dąb szypułkowy rosnącego u zbiegu ulicy Choinowej i Kalinowej w miejscowości Czarny Las
2016 5821 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr 351/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 23 maja 2016r. w sprawie ustanowienia pomnikiem przyrody drzewa gatunku dąb szypułkowy rosnącego w miejscowości Czarny Las, przy polnej drodze stanowiącej ul. Platanową
2016 5822 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr 352/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 23 maja 2016r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Sołectwa Zapole
2016 5823 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr 356/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 23 maja 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Grodzisku Mazowieckim
2016 5824 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr 347/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 23 maja 2016r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
2016 5825 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XXIX/184/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie : zmiany w opisie granic stałych obwodów głosowania na terenie Gminy Miasta Pionki
2016 5826 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XXIX/185/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie: zmiany w opisie granic okręgów wyborczych na terenie Gminy Miasta Pionki
2016 5827 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XXIX/186/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie: nadania nazw ulicom położonym na terenie miasta Pionki
2016 5828 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XXIX/188/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 21 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Pionki
2016 5829 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XXIX/190/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie: ustalenia dziennych stawek opłaty targowej
2016 5830 2016-07-01 Aneks Aneks nr 1 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 22 marca 2016r.
2016 5831 2016-07-01 Porozumienie Porozumienie nr B/BU/2016 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 1 kwietnia 2016r.
2016 5832 2016-07-01 Porozumienie Porozumienie nr D/BU/2016 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 17 marca 2016r.
2016 5833 2016-07-01 Porozumienie Porozumienie nr S/BU/2016 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 1 kwietnia 2016r.
2016 5834 2016-07-01 Porozumienie Porozumienie nr W/BU/2016 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 10 marca 2016r.
2016 5835 2016-07-01 Porozumienie Porozumienie nr Z/BU/2016 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 22 marca 2016r.
2016 5836 2016-07-01 Porozumienie Porozumienie nr RZ/BU/2016 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 30 marca 2016r.
2016 5837 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XXX/738/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2016 5838 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XXX/744/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie zasad i trybu występowania przez mieszkańców dzielnicy posiadających czynne prawo wyborcze do rady dzielnicy m.st. Warszawy z inicjatywą podjęcia uchwały lub stanowiska przez radę dzielnicy m.st. Warszawy
2016 5839 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XXX/745/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
2016 5840 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XXX/746/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
2016 5841 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XXX/750/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie m.st. Warszawy
2016 5842 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XXX/758/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie nadania nazwy Przedszkolu nr 259 w Warszawie, Plac Wojska Polskiego 18
2016 5843 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XXX/759/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie zmiany nazwy Przedszkola nr 420 w Warszawie, ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 8
2016 5844 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XXX/762/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz
2016 5845 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XXX/764/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu ulic w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
2016 5846 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XXX/765/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w dzielnicach Włochy m.st. Warszawy i Bemowo m.st. Warszawy
2016 5847 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XXX/766/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu ulic w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
2016 5848 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XXX/767/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
2016 5849 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XXX/768/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
2016 5850 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XXX/769/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
2016 5851 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XXX/770/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie zniesienia nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
2016 5852 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XXX/771/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu ulic w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
2016 5853 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XX/205/16 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie utworzenia Miejskiego Żłobka nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim
2016 5854 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XX/207/16 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z Miejskiego Żłobka nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka.
2016 5855 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XX/208/16 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, reedukatorów, terapeutów, rehabilitantów, doradców zawodowych i nauczycieli wspomagających.
2016 5856 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XX/217/16 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi i pomocy rzeczowej oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, a także trybu ich pobierania
2016 5857 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XX/226/16 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki
2016 5858 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XX/228/16 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 21 czerwca 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr VI/50/2003 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 27 marca 2003r.
2016 5859 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XVII.108.2016 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 1 czerwca 2016r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
2016 5860 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XVII.109.2016 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 1 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 5861 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XVII.110.2016 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 1 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Pilawa
2016 5862 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XVII.111.2016 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 1 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Pilawa na lata 2012-2016
2016 5863 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/110/2016 Rady Gminy Wolanów z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2016 5864 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/111/2016 Rady Gminy Wolanów z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 5865 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr xviii/112/2016 Rady Gminy Wolanów z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 5866 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/113/2016 Rady Gminy Wolanów z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości opłaty za inkaso.
2016 5867 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XXI/131/2016 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 5868 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XXI/136/2016 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych z nieruchomości.
2016 5869 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XVII/126/2016 Rady Gminy Baboszewo z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso.
2016 5870 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XXVI/132/2016 Rady Gminy Zakroczym z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/107/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
2016 5871 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XXVI/136/2016 Rady Gminy Zakroczym z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Zakroczym
2016 5872 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XXVI/137/2016 Rady Gminy Zakroczym z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakroczymiu
2016 5873 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XXVI/140/2016 Rady Gminy Zakroczym z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zakroczym w 2016 roku
2016 5874 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/151/2016 Rady Gminy Zakroczym z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXVI/140/2016 Rady Gminy Zakroczym z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zakroczym w 2016 roku
2016 5875 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/118/2016 Rady Gminy Zakroczym z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie ustalenia Regulaminu Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Zakroczym
2016 5876 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XXV/129/2016 Rady Gminy Zakroczym z dnia 12 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/118/2016 Rady Gminy Zakroczym z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Zakroczym
2016 5877 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/150/2016 Rady Gminy Zakroczym z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/129/2016 Rady Gminy Zakroczym z dnia 12 kwietnia 2016 r.
2016 5878 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/120/2016 Rady Gminy Zakroczym z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/141/2013 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Zakroczymiu
2016 5879 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XXV/130/2016 Rady Gminy Zakroczym z dnia 12 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/120/2016 Rady Gminy Zakroczym z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XX/141/2013 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Zakroczymiu
2016 5880 2016-07-01 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 27 czerwca 2016r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Radzanów przeprowadzonych w dniu 26 czerwca 2016 r.
2016 5881 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/149/2016 Rady Gminy Zakroczym z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/130/2016 Rady Gminy Zakroczym z dnia 12 kwietnia 2016 r.
2016 5882 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XXVI/230/2016 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 5883 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XXVI/229/2016 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 5884 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XXVI/228/2016 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Pułtusk i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 5885 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XXVI/221/2016 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 17 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pułtusk na lata 2011-2016
2016 5886 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XXVI/217/2016 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie zmiany statutu Żłobka Miejskiego w Pułtusku
2016 5887 2016-07-01 Uchwała Uchwała Rady Gminy Ciechanów z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 5888 2016-07-01 Uchwała Uchwała Rady Gminy Ciechanów z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ciechanów”
2016 5889 2016-07-01 Uchwała Uchwała Rady Gminy Ciechanów z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Ciechanów
2016 5890 2016-07-01 Uchwała Uchwała Rady Gminy Ciechanów z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gąski
2016 5891 2016-07-01 Uchwała Uchwała Rady Gminy Ciechanów z dnia 10 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulic w miejscowościach: Chruszczewo, Gąski, Grędzice, Kargoszyn, Kownaty Żędowe, Kownaty Wojnowe, Mieszki-Atle, Niechodzin, Niestum, Pęchcin, Sokołówek
2016 5892 2016-07-01 Uchwała Uchwała Rady Gminy Ciechanów z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 5893 2016-07-01 Aneks Aneks nr 1 Burmistrza Miasta Podkowa Leśna; Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 czerwca 2016r. do Porozumienia między Wojewodą Mazowieckim a Miastem Podkowa Leśna z dnia 24 marca 2016r. w sprawie powierzenia Miastu Podkowa Leśna prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Mazowieckiego, realizowanych przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
2016 5894 2016-07-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.114.2016.RM Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2016r. Rada Gminy Jabłonna
2016 5895 2016-07-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.129.2016.BŁ Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 czerwca 2016r. Rada Miejska w Mszczonowie
2016 5896 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr 104/XVI/16 Rady Gminy Przyłęk z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
2016 5897 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/86/16 Rady Gminy Paprotnia z dnia 30 maja 2016r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2016 5898 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/110/2016 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 13 czerwca 2016r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Stara Kornica
2016 5899 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr XVII/97/2016 Rady Gminy Domanice z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 5900 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr XVI/147/2016 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, zamieszkałych na terenie Powiatu Ostrowskiego.
2016 5901 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr XVI/143/2016 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej
2016 5902 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr XVI/142/2016 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 28 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Powiat Ostrowski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2016 5903 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/191/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lipsku
2016 5904 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr XXII.143.2016 Rady Gminy Kowala z dnia 31 maja 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 5905 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr XXII.144.2016 Rady Gminy Kowala z dnia 31 maja 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 5906 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr XV/98/16 Rady Gminy Rusinów z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień Wójta Gminy Rusinów w kategoriach: edukacja, kultura i sport
2016 5907 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr XVII/95/2016 Rady Gminy Domanice z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na obszarze Gminy Domanice
2016 5908 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr XVII/96/2016 Rady Gminy Domanice z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Domanice i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 5909 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr XVII/98/2016 Rady Gminy Domanice z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2016 5910 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr 90/XIV/16 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 3 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 5911 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr 91/XIV/16 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 3 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innych nieruchomości, wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku
2016 5912 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr XVII/129/2016 Rady Gminy Przasnysz z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu
2016 5913 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr XVII/130/2016 Rady Gminy Przasnysz z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przasnysz
2016 5914 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr XVII/131/2016 Rady Gminy Przasnysz z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 5915 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr XVII/132/2016 Rady Gminy Przasnysz z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 5916 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr XVII/133/2016 Rady Gminy Przasnysz z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 5917 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr XVII/134/2016 Rady Gminy Przasnysz z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2016 5918 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr 29/2016 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 24 marca 2016r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2015 rok
2016 5919 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr 32/2016 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 8 kwietnia 2016r. w sprawie przekazania Radzie Powiatu Przasnyskiego sprawozdania finansowego za 2015 rok
2016 5920 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr XV/176/16 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Mińskiego
2016 5921 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr XV/177/16 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 22 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Domowi Dziecka w Falbogach
2016 5922 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr XV/178/16 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 22 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu mińskiego
2016 5923 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr XVII/109/2016 Rady Gminy Wiśniew z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Siedleckiego
2016 5924 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr XVI/98/16 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Wyśmierzyce.
2016 5925 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr XVI/100/16 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie: uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wyśmierzyce.
2016 5926 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/125/16 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Żuromińskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Żuromiński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2016 5927 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr XXI/140/2016 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na obszarze Gminy Nowe Miasto nad Pilicą
2016 5928 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr XXI/141/2016 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z warunkami i trybem jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 5929 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr XXI/142/2016 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 5930 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr XXI/143/2016 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 5931 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr XXI/144/2016 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą
2016 5932 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr XXI/145/2016 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XX/134/2016 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/175/2005 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie aktu o utworzeniu Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Mieście nad Pilicą i nadania jej Statutu.
2016 5933 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr XXI/146/2016 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXVI/175/2005 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie aktu o utworzeniu Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Mieście nad Pilicą i nadania jej Statutu.
2016 5934 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr XXI/148/2016 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie utworzenia Żłobka Samorządowego, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Nowe Miasto nad Pilicą oraz nadania mu statutu
2016 5935 2016-07-04 Uchwała Uchwała Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie zwolnienia rodziców z opłat za świadczenia udzielane w publicznym przedszkolu prowadzonym przez powiat siedlecki
2016 5936 2016-07-04 Uchwała Uchwała Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu powiatu siedleckiego na finansowanie lub dofinansowanie działań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
2016 5937 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr XXII/135/2016 Rady Gminy Radzanowo z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radzanowo
2016 5938 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr XXII/136/2016 Rady Gminy Radzanowo z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Radzanowo
2016 5939 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr XXII/137/2016 Rady Gminy Radzanowo z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Radzanowo
2016 5940 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr XXII/138/2016 Rady Gminy Radzanowo z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 5941 2016-07-05 Aneks Aneks nr 13 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy; Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 stycznia 2016r. do Porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Stołecznemu Warszawie obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2016 5942 2016-07-05 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Jasieniec z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie powierzenia Gminie Jasieniec obowiązku realizacji prac remonrowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2016 5943 2016-07-05 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Żyrardowa; Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie powierzenia Miastu Żyrardów obowiązku utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni oraz przyznania dotacji na ten cel
2016 5944 2016-07-05 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Stara Kornica z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie powierzenia Gminie Stara Kornica obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2016 5945 2016-07-05 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Izabelin z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie powierzenia Gminie Izabelin obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2016 5946 2016-07-05 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin; Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Gąbin obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2016 5947 2016-07-05 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin; Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Drobin obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2016 5948 2016-07-05 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Gminy Kozienice; Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie powierzenia Gminie Kozienice obowiązku konserwacji zieleni i utrzymania porządku oraz przyznania dotacji na ten cel
2016 5949 2016-07-05 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Wiśniewo z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie powierzenia Gminie Wiśniewo obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2016 5950 2016-07-05 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Łomianek; Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie powierzenia Gminie Łomianki obowiązku konserwacji zieleni i utrzymania porządku oraz przyznania dotacji na ten cel
2016 5951 2016-07-05 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Borkowice z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie powierzenia Gminie Borkowice obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2016 5952 2016-07-05 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Stupsk z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie powierzenia Gminie Stupsk obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2016 5953 2016-07-05 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Kazanów z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie powierzenia Gminie Kazanów obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2016 5954 2016-07-05 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Sobienie Jeziory z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie powierzenia Gminie Sobienie Jeziory obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2016 5955 2016-07-05 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Gminy i Miasta w Grójcu; Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie powierzenia Gminie i Miastu Grójec obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2016 5956 2016-07-05 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski; Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie powierzenia Miastu Sokołów Podlaski obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2016 5957 2016-07-05 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Wyszkowa; Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie powierzenia Gminie Wyszków obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2016 5958 2016-07-05 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Sarnaki z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie powierzenia Gminie Sarnaki obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2016 5959 2016-07-05 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Pacyna z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie powierzenia Gminie Pacyna obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2016 5960 2016-07-05 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Suchożebry z dnia 10 lutego 2016r. w sprawie powierzenia Gminie Suchożebry obowiązku utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni oraz przyznania dotacji na ten cel
2016 5961 2016-07-05 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Wilga z dnia 10 lutego 2016r. w sprawie powierzenia Gminie Wilga obowiązku utrzymania porządku i pielęgnacji zielini oraz przyznania dotacji na ten cel
2016 5962 2016-07-05 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Garwolin z dnia 10 lutego 2016r. w sprawie powierzenia Gminie Garwolin obowiązku utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni oraz przyznania dotacji na ten cel
2016 5963 2016-07-05 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Czerwińsk nad Wisłą z dnia 10 lutego 2016r. w sprawie powierzenia Gminie Czerwińsk nad Wisłą obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2016 5964 2016-07-05 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Mordy; Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 lutego 2016r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Mordy obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2016 5965 2016-07-05 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Troszyn z dnia 10 lutego 2016r. w sprawie powierzenia Gminie Troszyn obowiązku utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni oraz przyznania dotacji na ten cel
2016 5966 2016-07-05 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Szydłowo z dnia 10 lutego 2016r. w sprawie powierzenia Gminie Szydłowo obowiązku utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni oraz przyznania dotacji na ten cel
2016 5967 2016-07-05 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Zatory z dnia 10 lutego 2016r. w sprawie powierzenia Gminie Zatory obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2016 5968 2016-07-05 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Wyśmierzyce; Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 lutego 2016r. w sprawie powierzenia Miastu Wyśmierzyce obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2016 5969 2016-07-05 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 10 lutego 2016r. w sprawie powierzenia Gminie Ostrów Mazowiecka obowiązku utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni oraz przyznania dotacji na ten cel
2016 5970 2016-07-05 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Opinogóra Górna z dnia 10 lutego 2016r. w sprawie powierzenia Gminie Opinogóra Górna obowiązku utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni oraz przyznania dotacji na ten cel
2016 5971 2016-07-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 4 lipca 2016r. o wynikach przedterminowych wyborów Wójta Gminy Gniewoszów przeprowadzonych w dniu 19 czerwca 2016r. oraz w dniu 3 lipca 2016r.
2016 5972 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr 100/XVII/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Borzuchowo-Daćbogi
2016 5973 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr 101/XVII/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Grudusk
2016 5974 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr 102/XVII/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Humięcino
2016 5975 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr 103/XVII/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Humięcino-Andrychy
2016 5976 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr 104/XVII/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Humięcino-Klary
2016 5977 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr 105/XVII/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Humięcino-Koski
2016 5978 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr 106/XVII/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kołaki Wielkie
2016 5979 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr 107/XVII/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Leśniewo Dolne
2016 5980 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr 108/XVII/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Leśniewo Górne
2016 5981 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr 109/XVII/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łysakowo
2016 5982 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr 110/XVII/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mierzanowo
2016 5983 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr 111/XVII/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nieborzyn
2016 5984 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr 112/XVII/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Przywilcz
2016 5985 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr 113/XVII/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pszczółki Górne
2016 5986 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr 114/XVII/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Purzyce-Rozwory
2016 5987 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr 115/XVII/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Purzyce-Trojany
2016 5988 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr 116/XVII/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rąbież Gruduski
2016 5989 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr 117/XVII/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sokołowo
2016 5990 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr 118/XVII/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sokólnik
2016 5991 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr 119/XVII/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stryjewo Wielkie
2016 5992 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr 120/XVII/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Strzelnia
2016 5993 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr 121/XVII/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wiksin
2016 5994 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr 122/XVII/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wiśniewo
2016 5995 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr 123/XVII/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zakrzewo Wielkie
2016 5996 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr 124/XVII/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Żarnowo
2016 5997 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr 128/XVII/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2016 5998 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr 129/XVII/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół i przedszkola realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2016 5999 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr XVII/160/16 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Grójec
2016 6000 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr 112/XVII/2016 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Gmina Szczawin Kościelny
2016 6001 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr 121/XXI/2016 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów, wicedyrektorów i innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Urząd Gminy i Miasta Wyszogród
2016 6002 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr XII/105/2016 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego pod nazwą "Bezpieczne Przysuskie" na lata 2016 – 2018.
2016 6003 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr XII/106/2016 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia obniżonego pensum dydaktycznego dla osób pełniących funkcje kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Przysuskiego
2016 6004 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr XII/107/2016 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 22 czerwca 2016r. zmieniająca załącznik do Uchwały Nr XXXII/266/2006 Rady Powiatu w Przysusze z dnia 19 kwietnia 2006 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej – Zakład Obsługi Szkół w Przysusze
2016 6005 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr 111/XXVIII/2016 Rady Gminy Sanniki z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na Terenie Gminy Sanniki
2016 6006 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr 112/XXVIII/2016 Rady Gminy Sanniki z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie: dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty
2016 6007 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr 113/XXVIII/2016 Rady Gminy Sanniki z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6008 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr 114/XXVIII/2016 Rady Gminy Sanniki z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2016 6009 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr 115/XXVIII/2016 Rady Gminy Sanniki z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie: zarządzenia poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 6010 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/139/2016 Rady Gminy Leszno z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6011 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/140/2016 Rady Gminy Leszno z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6012 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/142/2016 Rady Gminy Leszno z dnia 22 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, których organem prowadzącym jest Gmina Leszno
2016 6013 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/143/2016 Rady Gminy Leszno z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2016 6014 2016-07-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 39/2016 Wójta Gminy Leszno z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2015 rok.
2016 6015 2016-07-06 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 1 lipca 2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Rawki PLH100015
2016 6016 2016-07-06 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 1 lipca 2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Doliny Przysowy i Słudwi PLB100003
2016 6017 2016-07-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.130.2016.BŁ Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 czerwca 2016r. Rada Miejskiej w Mszczonowie
2016 6018 2016-07-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.132.2016.AK Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 czerwca 2016r. Rada Gminy Opinogóra Górna
2016 6019 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr XX/107/2016 Rady Gminy Sienno z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sienno
2016 6020 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr XX/108/2016 Rady Gminy Sienno z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 6021 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr XX/109/2016 Rady Gminy Sienno z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości
2016 6022 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr XX/110/2016 Rady Gminy Sienno z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmian w uchwale w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2016 6023 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr XIX/185/16 Rady Gminy Stare Babice z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych
2016 6024 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr XIX/187/16 Rady Gminy Stare Babice z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Stare Babice
2016 6025 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/186/2016 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 maja 2016r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują sie domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2016 6026 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr XIII.176.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały nr IX.127.2015 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2016 - 2030
2016 6027 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr XIII.177.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Statutu Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu
2016 6028 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr XIII.178.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Statutu Biblioteki Publicznej w Tłuszczu
2016 6029 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr XIII.182.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Tłuszcz na lata 2016 – 2020
2016 6030 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr XIII.183.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tłuszcz
2016 6031 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr XIII.184.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty
2016 6032 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr XIII.185.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów
2016 6033 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr XIII.186.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 6034 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr XIII.187.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6035 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr XIII.188.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych
2016 6036 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr XIII.190.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 21 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Tłuszcz
2016 6037 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr XIII.191.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnego obiektu – Stacja zlewna na oczyszczalni ścieków komunalnych w Tłuszczu
2016 6038 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr 8.104.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2016r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr 102/XXII/2016 Rady Gminy Załuski z dnia 14 marca 2016 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Załuski przez inne niż Gmina Załuski osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 6039 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr 8.105.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2016r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XXVI/208/2016 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 6040 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr 8.108.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2016r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr XIV.72.16 Rady Gminy Pniewy z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Pniewy na realizację zadań związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest pochodzących z terenu gminy Pniewy
2016 6041 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr 8.109.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2016r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr XVIII/157/2016 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie zmiany uchwały ustalającej tryb udzielania i rozliczania oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół, placówek na terenie Gminy Zbuczyn prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż Gmina Zbuczyn
2016 6042 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr 9.113.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr 508/XIX/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 292/XII/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Piaseczno
2016 6043 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr 9.114.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XII/86/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 marca 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych a także wskazania, że uchwała ta została wydana z naruszeniem prawa
2016 6044 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr 9.115.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr XVII/101/2016 Rady Gminy Baranowo z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno–wypoczynkowe, położonych na terenie Gminy Baranowo
2016 6045 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr XIV/62/2016 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sobienie-Jeziory
2016 6046 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr XVI/114/2016 Rady Gminy Chynów z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Chynów"
2016 6047 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr 78/XIII/16 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogutach-Piankach
2016 6048 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/119/2016 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 6049 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/120/2016 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi położonymi na obszarze Gminy Puszcza Mariańska oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 6050 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/121/2016 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6051 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr 22/IV/2016 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego
2016 6052 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr XVIII/201/2016 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 24 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 6053 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr XVIII/202/2016 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia późniejszego terminu płatności dla inkasentów
2016 6054 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr XVIII/209/2016 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mrozy
2016 6055 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr XVIII/210/2016 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Mrozy i zagospodarowania tych odpadów
2016 6056 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr XVIII/211/2016 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi
2016 6057 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr 186/XXXVIII/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
2016 6058 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr 187/XXXVIII/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6059 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr XVIII/111/2016 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej Nr 2369W ulica Graniczna na odcinku od skrzyżowania z ulicą Brukową do skrzyżowania z ulicą Kościelną położonej na terenie Miasta Mława i zaliczenia do kategorii drogi gminnej
2016 6060 2016-07-06 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 lipca 2016r. w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego chorobą zakaźną zgnilcem amerykańskim pszczół, obszaru zagrożonego wystąpieniem tej choroby, sposobu oznakowania tych obszarów oraz nakazów i zakazów obowiązujących w tych obszarach
2016 6061 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XX.245.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Krakowiany
2016 6062 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XX.246.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Krakowiany
2016 6063 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XX.247.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Wolica
2016 6064 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XX.249.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2016 6065 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XX.260.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nadarzyn za 2015 rok.
2016 6066 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XX/92/2016 Rady Gminy w Parysowie z dnia 17 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parysowie
2016 6067 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XX/98/2016 Rady Gminy w Parysowie z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6068 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XX/100/2016 Rady Gminy w Parysowie z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 6069 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XX/101/2016 Rady Gminy w Parysowie z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Parysów
2016 6070 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XIV/113/2016 Rady Gminy Lelis z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposobu jej składania
2016 6071 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XIV/114/2016 Rady Gminy Lelis z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6072 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XIV/115/2016 Rady Gminy Lelis z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6073 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XIV/116/2016 Rady Gminy Lelis z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lelis
2016 6074 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XVIII.0007.126.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siennica
2016 6075 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XVIII.0007.127.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Siennica i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6076 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XVIII.0007.128.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwość i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6077 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XVIII.0007.129.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Siennica
2016 6078 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XVIII.0007.130.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2016 6079 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/212/2016 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach gminnych w mieście Płońsku
2016 6080 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/213/2016 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Płońsk
2016 6081 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/214/2016 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6082 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/215/2016 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6083 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/216/2016 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6084 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/221/2016 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXV/307/2012 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Miasto Płońsk na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2016 6085 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/222/2016 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/41/2004 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie sieci publicznych przedszkoli na terenie Gminy Miasto Płońsk
2016 6086 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/223/2016 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie określenia jednostki obsługującej i jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej
2016 6087 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/226/2016 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/280/2012 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, łańcucha Burmistrza Miasta Płońsk oraz pieczęci miasta Płońska i zasad ich używania
2016 6088 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XX/118/2016 Rady Gminy Górzno z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia inkasa i inkasentów
2016 6089 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XX/120/2016 Rady Gminy Górzno z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2016 6090 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XX/121/2016 Rady Gminy Górzno z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2016 6091 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XVII.174.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6092 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XVII.175.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania tej deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 6093 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XVII.177.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Mińsk Mazowiecki
2016 6094 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XVII.178.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 6095 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XVII.179.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2016 6096 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XVII.182.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 czerwca 2016r. zmianiająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu "Rodzinny Mińsk"
2016 6097 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XVII.183.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Mińsku Mazowieckim i nadania jej Statutu
2016 6098 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XVII.184.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
2016 6099 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XVII.185.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki
2016 6100 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XVII/93/2016 Rady Gminy Rzewnie z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia Regulamimnu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rzewnie
2016 6101 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XVII/94/2016 Rady Gminy Rzewnie z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu z zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Rzewnie i zagospodorowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6102 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XVII/95/2016 Rady Gminy Rzewnie z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzewniu.
2016 6103 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XVII/178/16 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawek opłat za korzystanie z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Sochaczew, a także wyznaczenia operatora publicznego transportu zbiorowego realizującego przewozy na terenie miasta Sochaczew.
2016 6104 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XVII/179/16 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/60/15 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Sochaczewa oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania.
2016 6105 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XVII/180/16 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Sochaczew
2016 6106 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XVII/181/16 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6107 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XVII/182/16 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
2016 6108 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XIV/155/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 6109 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XIV/156/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2016 6110 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XIV/157/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 6111 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XIV/158/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Długosiodło
2016 6112 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XIV/159/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie sposobu świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Długosiodle
2016 6113 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XIV/167/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie przedsięwzięć polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Długosiodło
2016 6114 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XXII.141.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie wyboru metody obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2016 6115 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XXII.142.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przytyk
2016 6116 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XXII.143.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych
2016 6117 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XXII.144.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
2016 6118 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XXII.145.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 6119 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XXI/261/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Spokojnej
2016 6120 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XXI/268/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na danej nieruchomości, składanej przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.
2016 6121 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XXI/270/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 23 czerwca 2016r. zmieniającej Uchwałę Nr X/104/2015 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe o charakterze użyteczności publicznej organizowane przez Miasto Siedlce środkami lokalnego transportu zbiorowego oraz w sprawie ustalenia kategorii osób uprawnionych do przejazdów ulgowych.
2016 6122 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XXI/271/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/172/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Siedlce oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2016 6123 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XVIII.111.2016 Rady Gminy Słubice z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Słubice.
2016 6124 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XVIII.112.2016 Rady Gminy Słubice z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2016 6125 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XVIII.113.2016 Rady Gminy Słubice z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Słubice
2016 6126 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XVIII.114.2016 Rady Gminy Słubice z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2016 6127 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XVIII.115.2016 Rady Gminy Słubice z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2016 6128 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr 233/XXIV/2016 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6129 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr 234/XXIV/2016 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Sierpc
2016 6130 2016-07-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.23.2016 Wójta Gminy Siedlce z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok
2016 6131 2016-07-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.121.2016.AK Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 lipca 2016r. Rada Gminy Zbuczyn
2016 6132 2016-07-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.120.2016.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 czerwca 2016r. Rady Gminy Zbuczyn
2016 6133 2016-07-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.119.2016.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 czerwca 2016r. Rady Gminy Zbuczyn
2016 6134 2016-07-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.125.2016.BŁ Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 czerwca 2016r. Rady Gminy Zbuczyn
2016 6135 2016-07-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.128.2016.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 lipca 2016r. Rada Miasta Siedlce
2016 6136 2016-07-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-O.4131.13.2016.AD Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 lipca 2016r. Rada Miejskiej w Chorzelach
2016 6137 2016-07-08 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Doliny Omulwi i Płodownicy PLB140005
2016 6138 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/159/2016 Rady Gminy Płońsk z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso
2016 6139 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/160/2016 Rady Gminy Płońsk z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Płońsk
2016 6140 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/163/2016 Rady Gminy Płońsk z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płońsku
2016 6141 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/187/16 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ew. 237/1, 176/1, 173 obręb Tarczyn, gmina Tarczyn
2016 6142 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/188/16 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 23 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Tarczyn miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2016 6143 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/194/16 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarczyn
2016 6144 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/195/16 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6145 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/196/16 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Tarczyn
2016 6146 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/197/16 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Tarczyn i zagospodarowania tych odpadów
2016 6147 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/198/16 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne
2016 6148 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr 186/XXVII/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ostrołęki
2016 6149 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr 187/XXVII/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
2016 6150 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr 188/XXVII/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6151 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr 189/XXVII/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6152 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr 190/XXVII/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6153 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr 192/XXVII/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 23 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania
2016 6154 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr 206/XXI/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 23 maja 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2016-2025
2016 6155 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr 208/XXI/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 23 maja 2016r. w sprawie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Miasta i Gminy Serock, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne
2016 6156 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr 209/XXI/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 23 maja 2016r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe
2016 6157 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr 211/XXI/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 23 maja 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Serock oraz zarządzenia poboru opłaty, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 6158 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr 219/XXI/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 23 maja 2016r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Borowa Góra nazwy ul. Dereniowa
2016 6159 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr 221/XXI/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 23 maja 2016r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Skubianka nazwy ul. Nektarynki
2016 6160 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr 222/XXI/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 23 maja 2016r. w sprawie nadania drodze położonej w Serocku nazwy ul. Teraźniejsza
2016 6161 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr 223/XXI/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 23 maja 2016r. w sprawie nadania drodze położonej w Serocku nazwy ul. Serdeczna
2016 6162 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XX/165/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porzadku na terenie Gminy Jaktorów
2016 6163 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XX/166/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od włąścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 6164 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XX/167/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6165 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XX/168/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 6166 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XXI/116/2016 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca jej składania przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
2016 6167 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XXI/117/2016 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/110/2016 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 06 czerwca 2016 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zabrodzie
2016 6168 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XXII/150/2016 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 20 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XVI /96/ 2015 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2023 ze zmianami.
2016 6169 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XXII/152/2016 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Piastowa
2016 6170 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XXII/153/2016 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6171 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XXII/155/2016 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 20 czerwca 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XXI/145/2016 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/130/2012 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Piastowa
2016 6172 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr V/33/16 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 6173 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr V/34/16 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chlewiska
2016 6174 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr V/36/16 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
2016 6175 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr V/37/16 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2016 6176 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr V/38/16 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie określenia elektronicznego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 6177 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr V/39/16 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie likwidacji gminnej jednostki organizacyjnej Gminy Chlewiska pod nazwą Zespół Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Chlewiskach
2016 6178 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr V/40/16 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Gminne Centrum Usług Wspólnych w Chlewiskach oraz nadania jej statutu
2016 6179 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr 280/VII/20/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 1 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2016-2019
2016 6180 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr 281/VII/20/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 1 czerwca 2016r. w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Konstancin-Jeziorna
2016 6181 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr 283/VII/20/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 1 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę Nr 226/VI/22/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół niewymienionych w art.42 ust.3 ustawy -Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz socjoterapeutów, reedukatorów, pedagogów, psychologów, logopedów.
2016 6182 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr 288/VII/20/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 1 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna
2016 6183 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr 290/VII/20/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 1 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę
2016 6184 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr 291/VII/20/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 1 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Konstancin- Jeziorna, na których zamieszkują mieszkańcy
2016 6185 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XVI/80/2016 Rady Gminy Lutocin z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lutocin
2016 6186 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XVI/81/2016 Rady Gminy Lutocin z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 6187 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XVI/82/2016 Rady Gminy Lutocin z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 6188 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XVI/83/2016 Rady Gminy Lutocin z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 6189 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XVI/84/2016 Rady Gminy Lutocin z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie: uchwalenia statutu Gminnej Biblioteki Publicznej
2016 6190 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XXIII.185.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Halinów w 2016 roku
2016 6191 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XXIII.186.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Halinów.
2016 6192 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XXIII.187.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Halinów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6193 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XXIII.188.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie: upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym – stypendiów i zasiłków szkolnych.
2016 6194 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XXIII.189.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2016 6195 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XXIII.190.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowy Konik, gmina Halinów.
2016 6196 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XVII.115.2016 Rady Gminy Stromiec z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie zmian uchwały Nr I/2/98 Rady Gminy Stromiec z dnia 26 lutego 1998 r. w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Stromcu
2016 6197 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XVII.116.2016 Rady Gminy Stromiec z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Stromcu
2016 6198 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XVII.117.2016 Rady Gminy Stromiec z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Stromiec
2016 6199 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XVII.118.2016 Rady Gminy Stromiec z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymannia czystości i porządku na terenie Gminy Stromiec
2016 6200 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XVII.120.2016 Rady Gminy Stromiec z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Stromiec w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela niruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6201 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XVII.121.2016 Rady Gminy Stromiec z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy.
2016 6202 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XVII.122.2016 Rady Gminy Stromiec z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw, siłowni zewnętrznych, boisk sportowych i plażowych na terenie Gminy Stromiec
2016 6203 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr 156/XXV/2016 Rady Gminy Bodzanów z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Bodzanów.
2016 6204 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XVII/99/2016 Rady Gminy Domanice z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 6205 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XIII/63/2015 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015
2016 6206 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XIV/83/2015 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015
2016 6207 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XVI/89/2015 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015
2016 6208 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XVII/92/2015 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian w Budżecie Gminy na rok 2015
2016 6209 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/97/2016 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 5 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 6210 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr 127.XVII.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 25 lutego 2016r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2016r.
2016 6211 2016-07-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2016 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2016 Nr XIII/100/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 19 grudnia 2015 roku.
2016 6212 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XIV/91/2016 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Rady Powiatu w Szydłowcu na rok 2016r.
2016 6213 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XVII/94/2016 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na 2016 rok.
2016 6214 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/170/2016 Rady Miasta Marki z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/168/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2016 rok
2016 6215 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/175/2016 Rady Miasta Marki z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie sprawie zmiany uchwały nr XXII/168/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2016 rok
2016 6216 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XII/1/16 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016
2016 6217 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XV/119/2015 Rady Gminy Wieliszew z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2015 rok
2016 6218 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/144/2015 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2015 rok
2016 6219 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XIX/150/2016 Rady Gminy Wieliszew z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2016 rok
2016 6220 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr 18/2016 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2016 rok.
2016 6221 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XIX/100/16 Rady Gminy Leoncin z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2016 rok
2016 6222 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr 114/XVII/16 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2016
2016 6223 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/188/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2016 rok.
2016 6224 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr 467/XVIII/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2016 6225 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr 468/XVIII/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2016 6226 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr 470/XVIII/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2016 6227 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr 471/XVIII/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2016 6228 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr 472/XVIII/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2016 6229 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr 474/XVIII/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2016 6230 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XVI/123/2016 Rady Gminy Jadów z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2016
2016 6231 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr 105/XVIII/2016 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2016 rok
2016 6232 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XIV/111/2016 Rady Gminy Przasnysz z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2016 Nr XIII/100/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 19 grudnia 2015 roku.
2016 6233 2016-07-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2016 Burmistrza Przasnysza z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2016 rok
2016 6234 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XVI/191/2016 Rady Miasta Legionowo z dnia 24 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2016 r.
2016 6235 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XVII/83/2016 Rady Gminy Sabnie z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok
2016 6236 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr 111/XVIII/16 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 21 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.
2016 6237 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XVI/2/16 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
2016 6238 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr 124/XV/16 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2016 rok
2016 6239 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr IX/57/2015 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 18 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2015 rok
2016 6240 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr X/61/2015 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 26 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2015 rok
2016 6241 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XI/73/2015 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 19 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2015 rok
2016 6242 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XII/79/2015 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2015 rok
2016 6243 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XIII/85/2015 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2015 rok
2016 6244 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XVI/108/16 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2016 rok
2016 6245 2016-07-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.135.2015 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 31 grudnia 2015r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2015 r.
2016 6246 2016-07-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.13.2016 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 10 lutego 2016r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2016 r.
2016 6247 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr 144/XIV/16 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czernice Borowe.
2016 6248 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr 145/XIV/16 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 6249 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/226/2016 Rady Miasta Marki z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/167/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2016 – 2026
2016 6250 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/229/2016 Rady Miasta Marki z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 6251 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/230/2016 Rady Miasta Marki z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu na terenie miasta Marki.
2016 6252 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XIX/98/2016 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzynowłoga Mała
2016 6253 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XIX/99/2016 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6254 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XIX/100/2016 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów, określenia wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów.
2016 6255 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XIX/101/2016 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 6256 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr 220/XXI/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 23 maja 2016r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Nowa Wieś nazwy ul. Dęby
2016 6257 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr 229/XXII/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2016-2025
2016 6258 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr 231/XXII/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 6259 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/167/16 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 1 czerwca 2016r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Mszczonów oraz sposobu jej rozliczenia i kontroli wykonania zadania.
2016 6260 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XIV.112.2016 Rady Gminy Wąsewo z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 6261 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XIV.113.2016 Rady Gminy Wąsewo z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6262 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XIV.97.2016 Rady Gminy Mokobody z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mokobody.
2016 6263 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XIV.98.2016 Rady Gminy Mokobody z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 6264 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XIV.99.2016 Rady Gminy Mokobody z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mokobodach do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mokobody.
2016 6265 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XIX/236/2016 Rady Miasta Mława z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Mława i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6266 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XIX/237/2016 Rady Miasta Mława z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6267 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XIX/238/2016 Rady Miasta Mława z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 6268 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XIX/239/2016 Rady Miasta Mława z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Mława
2016 6269 2016-07-12 Zarządzenie Zarządzenie nr UG.0050.77.2015 Wójta Gminy Troszyn z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015
2016 6270 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XIV/109/16 Rady Gminy w Troszynie z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2016 6271 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XIV/110/16 Rady Gminy w Troszynie z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6272 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XIV/111/16 Rady Gminy w Troszynie z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2016 6273 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XIV/112/16 Rady Gminy w Troszynie z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2016 6274 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XIV/114/16 Rady Gminy w Troszynie z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Troszyn
2016 6275 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XVI/105/2016 Rady Gminy Borkowice z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Borkowice.
2016 6276 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XVI/107/2016 Rady Gminy Borkowice z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Borkowice
2016 6277 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XVI/108/2016 Rady Gminy Borkowice z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 6278 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XVI/109/2016 Rady Gminy Borkowice z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Borkowice.
2016 6279 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XVI/110/2016 Rady Gminy Borkowice z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie określenia elektronicznego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2016 6280 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XVI/113/2016 Rady Gminy Borkowice z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 6281 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr 272/XV/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 26 stycznia 2016r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2016.
2016 6282 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/141/16 Rady Gminy Korytnica z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na rok 2016
2016 6283 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XII/74/2016 Rady Gminy Domanice z dnia 21 stycznia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Domanice na 2016 rok
2016 6284 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XVI/108/2016 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok uchwalonej Uchwałą Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr XV/99/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r.
2016 6285 2016-07-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 8A.2016 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 1 lutego 2016r. w sprawie: wprowadzenia zamin w budżecie Miasta Pruszkowa na 2016 rok.
2016 6286 2016-07-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 16.2016 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 10 lutego 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2016 rok.
2016 6287 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr 12/2016 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na 2016 r.
2016 6288 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr 13/2016 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 26 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
2016 6289 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr 125/51/2016 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 16 lutego 2016r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2016 rok
2016 6290 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr 190/2016 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 10 lutego 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2016 Nr XIII/77/2015 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 22 grudnia 2015 r.
2016 6291 2016-07-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 31/2016 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 10 lutego 2016r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2016
2016 6292 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XV.197.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XIV.185.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 6293 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr 86.XVI.2015 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2015
2016 6294 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr 91.XVII.2015 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2015
2016 6295 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XIII/87/2015 Rady Gminy Wiśniew z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2015 rok
2016 6296 2016-07-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 82/2015 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 16 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015
2016 6297 2016-07-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 85/2015 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 22 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015
2016 6298 2016-07-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 122/2015 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015
2016 6299 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XV/77/2015 Rady Gminy Korczew z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2016 6300 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XVII / 79 / 2016 Rady Gminy Sadowne z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy na 2016 rok.
2016 6301 2016-07-12 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.07.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 5 lutego 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2016 roku
2016 6302 2016-07-12 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.08.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 12 lutego 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2016 roku
2016 6303 2016-07-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 98/2016 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 5 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2016
2016 6304 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XIV/122/15 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Stare Babice na 2016 rok.
2016 6305 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr 25/2016 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 16 lutego 2016r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na 2016 r.
2016 6306 2016-07-12 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.06.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 1 lutego 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2016 roku
2016 6307 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XIV/170/2016 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Mrozy na rok 2016
2016 6308 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XV/146/2016 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 stycznia 2016r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2016
2016 6309 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/198/2016 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
2016 6310 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XVI/94/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 6311 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XVI/100/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczanie urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych.
2016 6312 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XX/121/2016 Rady Gminy Wiśniew z dnia 4 lipca 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wiśniew.
2016 6313 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XX/122/2016 Rady Gminy Wiśniew z dnia 4 lipca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wiśniew oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 6314 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XX/123/2016 Rady Gminy Wiśniew z dnia 4 lipca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 6315 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XX/124/2016 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 4 lipca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wiśniew
2016 6316 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr V/35/16 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 6317 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/152/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Nasielsk.
2016 6318 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/154/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zmiany kategorii drogi powiatowej nr 2429W relacji Siennica – Mogowo przebiegającej na terenie Powiatu Nowodworskiego w Gminie Nasielsk , celem zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych
2016 6319 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/156/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2016 6320 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/157/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nasielsk
2016 6321 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/158/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 6322 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/169/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 4 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nasielsk
2016 6323 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/170/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 4 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2016 6324 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/171/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 4 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 6325 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XX/93/2016 Rady Gminy Baranów z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na obszarze gminy Baranów
2016 6326 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XX/94/2016 Rady Gminy Baranów z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie gminy Baranów
2016 6327 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XX/95/2016 Rady Gminy Baranów z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Baranów.
2016 6328 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XX/97/2016 Rady Gminy Baranów z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 6329 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr ZO.XVIII.0007.167.2016 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Dębe Wielkie i nadania jej Statutu
2016 6330 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr ZO.XVIII.0007.169.2016 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie ustanowienia tytułów „Honorowy Obywatel Gminy Dębe Wielkie” i „Zasłużony dla Gminy Dębe Wielkie” oraz przyjęcia Regulaminu zasad i trybu ich nadawania .
2016 6331 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr KE.XVIII.0007.172.2016 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2016 6332 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr KE.XVIII.0007.171.2016 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dębe Wielkie
2016 6333 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr KE.XVIII.0007.173.2016 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6334 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr KE.XVIII.0007.174.2016 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej
2016 6335 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr KE.XVIII.0007.175.2016 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6336 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XII/118/16 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2016 6337 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XII/119/16 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki
2016 6338 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XII/120/16 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2016 6339 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XII/126/16 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Myszyniec Stary
2016 6340 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XII/127/16 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Myszyniec
2016 6341 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XII/128/16 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6342 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XII/129/16 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Myszyniec
2016 6343 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XII/130/16 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6344 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/138/16 Rady Gminy Somianka z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Popowo – Parcele
2016 6345 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/140/16 Rady Gminy Somianka z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Somianka
2016 6346 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/141/16 Rady Gminy Somianka z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6347 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/142/16 Rady Gminy Somianka z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania stawki takiej opłaty
2016 6348 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/143/16 Rady Gminy Somianka z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6349 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/145/16 Rady Gminy Somianka z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Somianka
2016 6350 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/144/16 Rady Gminy Somianka z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy
2016 6351 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXII/172/2016 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2016 6352 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXII/173/2016 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności
2016 6353 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXII/174/2016 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6354 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXII/175/2016 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6355 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXII/176/2016 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6356 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXII/180/2016 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie regulaminów korzystania z obiektów oraz ustalenia opłat za korzystanie z obiektów sportowych stanowiących własność Gminy Miasta Przasnysz.
2016 6357 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XIV/96/16 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 24 maja 2016r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gniewoszów”
2016 6358 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XIV/97/16 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 24 maja 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości
2016 6359 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XIV/98/16 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 24 maja 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6360 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XIV/99/16 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 24 maja 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 6361 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XIV/100/16 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 24 maja 2016r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 6362 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXIII.114.2016 Rady Gminy Rząśnik z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie szczególowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6363 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXIII.115.2016 Rady Gminy Rząśnik z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rząśnik
2016 6364 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXIII.116.2016 Rady Gminy Rząśnik z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 6365 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXIII.117.2016 Rady Gminy Rząśnik z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i tryby składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 6366 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXI/103/2016 Rady Gminy Pionki z dnia 1 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z boiska sportowego w Suskowoli należącego do Gminy Pionki oraz odpłatności za jego używanie
2016 6367 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXI/104/2016 Rady Gminy Pionki z dnia 1 lipca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Pionki oraz warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
2016 6368 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXX/126/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanieodpadami komunalnymi
2016 6369 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XVII/130/16 Rady Gminy Gozdowo z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2016 6370 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XVII/131/16 Rady Gminy Gozdowo z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6371 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr 155/XXV/2016 Rady Gminy Bodzanów z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bodzanów.
2016 6372 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XVI/106/2016 Rady Gminy Gózd z dnia 13 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6373 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XVI/107/2016 Rady Gminy Gózd z dnia 13 czerwca 2016r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXVI/151/2012 Rady Gminy Gózd z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Gózd
2016 6374 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XVI/108/2016 Rady Gminy Gózd z dnia 13 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę.
2016 6375 2016-07-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 62/2016 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 23 marca 2016r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Odrzywół wraz z informacja o stanie mienia oraz informacje o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2015 rok.
2016 6376 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XIV.100.2016 Rady Gminy Odrzywół z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2015 rok i sprawozdania finansowego
2016 6377 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XIV.101.2016 Rady Gminy Odrzywół z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Odrzywół absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2015 rok
2016 6378 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XIV.104.2016 Rady Gminy Odrzywół z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Odrzywole
2016 6379 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XIV.105.2016 Rady Gminy Odrzywół z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie utworzenia Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Odrzywole
2016 6380 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XIV.106.2016 Rady Gminy Odrzywół z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Odrzywół
2016 6381 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XIV.107.2016 Rady Gminy Odrzywół z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statutach jednostek pomocniczych na terenie Gminy Odrzywół
2016 6382 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XIV.109.2016 Rady Gminy Odrzywół z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Odrzywół w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 6383 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XIV.110.2016 Rady Gminy Odrzywół z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne tj. od domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych jedynie przez część roku na cele rekreacyjno – wypoczynkowe
2016 6384 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XIV.111.2016 Rady Gminy Odrzywół z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 6385 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XIV.112.2016 Rady Gminy Odrzywół z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2016 6386 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XIV.113.2016 Rady Gminy Odrzywół z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 6387 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XVII/81/2016 Rady Gminy Gzy z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gzy
2016 6388 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XVII/82/2016 Rady Gminy Gzy z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6389 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XVII/83/2016 Rady Gminy Gzy z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Gzy
2016 6390 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XVII/84/2016 Rady Gminy Gzy z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty
2016 6391 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XVII/85/2016 Rady Gminy Gzy z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej
2016 6392 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr 116/XXIX/2016 Rady Gminy Sanniki z dnia 6 lipca 2016r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 6393 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XX/258/2016 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2016 - 2022
2016 6394 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XX/264/2016 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Legionowo
2016 6395 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XX/265/2016 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6396 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XX/266/2016 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 6397 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XX/267/2016 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Legionowo, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6398 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XX/274/2016 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2016 6399 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/123/2016 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6400 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/124/2016 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Stara Kornica
2016 6401 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XIX/83/2016 Rady Gminy Chotcza z dnia 31 maja 2016r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chotcza
2016 6402 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XIX/ 84 /2016 Rady Gminy Chotcza z dnia 31 maja 2016r. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2016 6403 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XIII/82/2016 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 5 lipca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wieczfnia Kościelna
2016 6404 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XIII/83/2016 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 5 lipca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6405 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XIII/84/2016 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 5 lipca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
2016 6406 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XIII/85/2016 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 5 lipca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6407 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XIII/86/2016 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 5 lipca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2016 6408 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XVI/91/2016 Rady Gminy Sypniewo z dnia 14 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sypniewo
2016 6409 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XVI/92/2016 Rady Gminy Sypniewo z dnia 14 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 6410 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XVI/93/2016 Rady Gminy Sypniewo z dnia 14 czerwca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 6411 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XVI/94/2016 Rady Gminy Sypniewo z dnia 14 czerwca 2016r. w sprawie określenia elektronicznego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 6412 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XVI/95/2016 Rady Gminy Sypniewo z dnia 14 czerwca 2016r. w sprawie określenia dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi.
2016 6413 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XVI/96/2016 Rady Gminy Sypniewo z dnia 14 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe przez część roku oraz terminu opłaty
2016 6414 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XVI/97/2016 Rady Gminy Sypniewo z dnia 14 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe przez część roku oraz określenia warunków i trybu składania tych deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 6415 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/151/2016 Rady Gminy Łyse z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 6416 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/152/2016 Rady Gminy Łyse z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łyse
2016 6417 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/153/2016 Rady Gminy Łyse z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Łyse
2016 6418 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/155/2016 Rady Gminy Łyse z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6419 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/156/2016 Rady Gminy Łyse z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zaliczenia dróg przebiegających przez teren Gminy Łyse do kategorii dróg gminnych.
2016 6420 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/158/2016 Rady Gminy Łyse z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie upoważnienia do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej
2016 6421 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XIV/ 92/2016 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Kosów Lacki
2016 6422 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XIV/93/2016 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2016 6423 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XIV/94/2016 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6424 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XIV/ 95/2016 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2016 6425 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XIV/96/2016 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 10 czerwca 2016r. o zmianie uchwały w sprawie poboru opłaty skarbowej
2016 6426 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XIV/97/2016 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki.
2016 6427 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XVII/211/2016 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej gminnych jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych
2016 6428 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XVII/212/2016 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Statutu Integracyjnego Centrum Dydaktyczno-Sportowego w Łomiankach nadanego Uchwałą Nr XXIV/168/2008 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie zmiany nazwy Zarządu Zasobami Komunalnymi w Łomiankach oraz zmiany Uchwały Nr XVI/103/2003 z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie powołania gminnej jednostki organizacyjnej Zarząd Zasobami Komunalnymi w Łomiankach
2016 6429 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XVII/213/2016 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Łomianki na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych związanych z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie Gminy Łomianki
2016 6430 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XVII/224/2016 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których gmina jest zarządcą, na obszarze gminy Łomianki
2016 6431 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XVII/215/2016 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Lotników Alianckich”
2016 6432 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XIX/19/16 Rady Gminy Czerwin z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami kamunalnymi
2016 6433 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XIX/20/16 Rady Gminy Czerwin z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6434 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XIX/22/16 Rady Gminy Czerwin z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 6435 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XIX/23/16 Rady Gminy Czerwin z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czerwin
2016 6436 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XIV/77/2015 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 28 października 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2015
2016 6437 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XV/92/2015 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2015.
2016 6438 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XVI/103/2015 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2015.
2016 6439 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XVII/116/2015 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2015.
2016 6440 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XVI/92/2016 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2016 rok
2016 6441 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XVII/109/2016 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 8 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2016 rok
2016 6442 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XV.155.2016 Rady Gminy Klembów z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2016 rok
2016 6443 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXI/166/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 stycznia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2016
2016 6444 2016-07-13 Zarządzenie Zarządzenie nr UG.0050.78.2015 Wójta Gminy Troszyn z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015
2016 6445 2016-07-13 Zarządzenie Zarządzenie nr UG.0050.81.2015 Wójta Gminy Troszyn z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015
2016 6446 2016-07-13 Zarządzenie Zarządzenie nr UG.0050.84.2015 Wójta Gminy Troszyn z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015
2016 6447 2016-07-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2016 Wójta Gminy Strachówka z dnia 19 stycznia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2016 rok.
2016 6448 2016-07-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2016 Wójta Gminy Strachówka z dnia 3 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2016 rok.
2016 6449 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XII/84/2016 Rady Gminy Strachówka z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2016 rok
2016 6450 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/101/16 Rady Gminy Somianka z dnia 9 lutego 2016r. w sprawie: zmian do Uchwały budżetowej nr XVII/95/15 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2015 roku
2016 6451 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XIX/141/16 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2016
2016 6452 2016-07-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.21.2016 Burmistrza Miasta Marki z dnia 1 lutego 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2016 rok.
2016 6453 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XX/193/16 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 4 lutego 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
2016 6454 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr 170/XVII/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2016 roku
2016 6455 2016-07-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2016 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 9 lutego 2016r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2016 Nr XIII/100/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 19 grudnia 2015 roku.
2016 6456 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr 101/2015 Zarządu Powiatu Sokołowa Podlaskiego z dnia 31 grudnia 2015r. w sprawie przeniesień środków budżetowych
2016 6457 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr 67/XIII/2015 Rady Gminy Staroźreby z dnia 30 grudnia 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 8/III/2014
2016 6458 2016-07-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 97/2016 Wójta Gminy Izabelin z dnia 18 stycznia 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2016 r.
2016 6459 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XIII/101/16 Rady Gminy Izabelin z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 Gminy Izabelin
2016 6460 2016-07-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 102/2016 Wójta Gminy Izabelin z dnia 5 lutego 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2016 r.
2016 6461 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XIV/86/16 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 9 lutego 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2016 rok
2016 6462 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XVII-25/2016 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2016
2016 6463 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XVI/116/2016 Rady Gminy Kadzidło z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2016
2016 6464 2016-07-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.9.2016 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2016 r.
2016 6465 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXI/180/2016 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2016
2016 6466 2016-07-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 97/2016 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2016
2016 6467 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr 112/XIX/2016 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 12 stycznia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
2016 6468 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr 121/XX/2016 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
2016 6469 2016-07-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/16 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 21 stycznia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 6470 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XVII/172/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2016 rok.
2016 6471 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XIV/91/2016 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2016 Nr XIII/77/2015 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 22 grudnia 2015 r.
2016 6472 2016-07-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 96/2015 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 5 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015
2016 6473 2016-07-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 104/2015 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 24 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015
2016 6474 2016-07-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 116/2015 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 4 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015
2016 6475 2016-07-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 120/2015 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 21 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015
2016 6476 2016-07-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 130/2015 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 13 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015
2016 6477 2016-07-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 133/2015 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 20 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015
2016 6478 2016-07-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 135/2015 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 22 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015
2016 6479 2016-07-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 137/2015 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 26 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015
2016 6480 2016-07-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 142/2015 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015
2016 6481 2016-07-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 146/2015 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015
2016 6482 2016-07-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 161/2015 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015
2016 6483 2016-07-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 165/2015 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015
2016 6484 2016-07-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 166/2015 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015
2016 6485 2016-07-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 174/2015 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015
2016 6486 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XIX/138/2016 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XVII/120/2015 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszkowskiego na 2016 r.
2016 6487 2016-07-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2016 Wójta Gminy Michałowice z dnia 5 stycznia 2016r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016 Gminy Michałowice Nr XII/118/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r.
2016 6488 2016-07-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 22/2016 Wójta Gminy Michałowice z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016 Gminy Michałowice Nr XII/118/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r.
2016 6489 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr X.134.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 20 stycznia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na rok 2016
2016 6490 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XI/70/2015 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 30 października 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu
2016 6491 2016-07-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 77/2015 Wójta Gminy Szelków z dnia 31 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
2016 6492 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr 7/2016 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 20 stycznia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2016 rok
2016 6493 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr 105/2015 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2015 rok
2016 6494 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr 109/2015 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2015 rok
2016 6495 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XV/64/2015 Rady Gminy Chotcza z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015
2016 6496 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr IX/91/2015 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 16 września 2015r. w sprawiezmian w budżecie Powiatu Węgrowskiego na 2015 rok
2016 6497 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XI/109/2015 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Węgrowskiego na 2015 rok
2016 6498 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XII/115/2015 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Węgrowskiego na 2015 rok
2016 6499 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XIII/127/2016 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 20 stycznia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Węgrowskiego na 2016 rok
2016 6500 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr II/8/14 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014
2016 6501 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr III/15/14 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
2016 6502 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr iv/20/2015 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 28 stycznia 2015r.
2016 6503 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr VI/31/15 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 31 marca 2015r. w sprawie: zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Iłża na rok 2015
2016 6504 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr VII/41/15 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie: zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Iłża na rok 2015
2016 6505 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr VIII/53/15 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 3 czerwca 2015r. w sprawie: zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Iłża na rok 2015
2016 6506 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr IX/56/15 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie: zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Iłża na rok 2015
2016 6507 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr X/65/15 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 16 lipca 2015r. w sprawie: zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Iłża na rok 2015
2016 6508 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XI/68/15 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 24 sierpnia 2015r. w sprawie: zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Iłża na rok 2015
2016 6509 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr xii/73/15 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 30 września 2015r. w sprawie: zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Iłża na rok 2015
2016 6510 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XIII/77/15 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 28 października 2015r. w sprawie: zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Iłża na rok 2015
2016 6511 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XIV/82/15 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie: zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Iłża na rok 2015
2016 6512 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XV/92/15 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie: zmiany w Uchwale Budżetowej na rok 2015
2016 6513 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XVI/97/15 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie: zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Iłża na rok 2015
2016 6514 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr 143/XX/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 6515 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/88/16 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 6516 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/89/16 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Krasnosielc
2016 6517 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/90/16 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2016 6518 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/91/16 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie nadania statutu Publicznej Biblioteki Samorządowej w Krasnosielcu
2016 6519 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XIX/144/16 Rady Gminy w Skórcu z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
2016 6520 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XIX/145/16 Rady Gminy w Skórcu z dnia 20 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na danej nieruchomości, składanej przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy
2016 6521 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr 149/XXIII/16 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzelach
2016 6522 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr 151/XXIII/16 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Chorzele
2016 6523 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr 152/XXIII/16 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
2016 6524 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr 153/XXIII/16 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6525 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr 154/XXIII/16 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 6526 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr 155/XXIII/16 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, położonych na terenie Miasta i Gminy Chorzele
2016 6527 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XVI/126/2016 Rady Gminy Przesmyki z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przesmyki
2016 6528 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XVI/127/2016 Rady Gminy Przesmyki z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6529 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XVI/128/2016 Rady Gminy Przesmyki z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6530 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XVI/129/2016 Rady Gminy Przesmyki z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Przesmyki
2016 6531 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XV/83/2016 Rada Gminy w Huszlewie z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Huszlew
2016 6532 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XV/84/2016 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6533 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XV/85/2016 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 6534 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XV/86/2016 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Huszlew.
2016 6535 2016-07-14 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 7 lipca 2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Liwca PLB140002
2016 6536 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XXI/113/2016 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji.
2016 6537 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr 336/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe osób w autobusach komunikacji miejskiej w Radomiu.
2016 6538 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr 337/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę nr 231/2015 z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia lokalizacji targowisk i ich regulaminów na terenie Gminy Miasta Radomia
2016 6539 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr 338/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę nr 269/2016 z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu poboru i wynagrodzenia za jej pobór
2016 6540 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr 339/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały nr 360/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 22 czerwca 2012 roku zmienioną Uchwałą nr 233/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Radomiu oraz ustalenia cen grobów i płyt, cen usług pogrzebowych i stawek opłat cmentarnych obowiązujących na Cmentarzu Komunalnym w Radomiu
2016 6541 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr 343/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno –opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej.
2016 6542 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr 345/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 147/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz ustalania wysokości stypendiów sportowych i nagród
2016 6543 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XXI/93/2016 Rady Gminy Borowie z dnia 15 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w spawie ustalenia punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Borowie.
2016 6544 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr 130/XXI/16 Rady Gminy Sierpc z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6545 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr 131/XXI/16 Rady Gminy Sierpc z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 6546 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr 133/XXI/16 Rady Gminy Sierpc z dnia 29 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Sierpc.
2016 6547 2016-07-14 Postanowienie Postanowienie nr 44/2016 Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 4 lipca 2016r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Ciechanów
2016 6548 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XII/78/2015 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu
2016 6549 2016-07-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 1/2016 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 12 stycznia 2016r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2016 rok.
2016 6550 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XIX/117/2016 Rady Gminy Stupsk z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stupsk
2016 6551 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XIX/119/2016 Rady Gminy Stupsk z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stupsk
2016 6552 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XIX/120/2016 Rady Gminy Stupsk z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2016 6553 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XIX/121/2016 Rady Gminy Stupsk z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6554 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XIX/122/2016 Rady Gminy Stupsk z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Stupsk i zagospodarowania tych odpadów
2016 6555 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XIX/123/2016 Rady Gminy Stupsk z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy
2016 6556 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/183/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6557 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/184/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 6558 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/185/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Żyrardowa
2016 6559 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XVI/115/2016 Rady Gminy Repki z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Repki
2016 6560 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XVI/116/2016 Rady Gminy Repki z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6561 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XVI/117/2016 Rady Gminy Repki z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6562 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/159/2016 Rady Gminy Kadzidło z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kadzidło.
2016 6563 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/160/2016 Rady Gminy Kadzidło z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów.
2016 6564 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/161/2016 Rady Gminy Kadzidło z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 6565 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XVI/106/2016 Rady Gminy Borkowice z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 6566 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XXI/140/2016 Rady Gminy Wierzbica z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2016 6567 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XXI/141/016 Rady Gminy Wierzbica z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 6568 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XVI/129/2016 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 12 lipca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Skaryszew
2016 6569 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XVI/89/2016 Rady Gminy Szydłowo z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6570 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XVI/90/2016 Rady Gminy Szydłowo z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szydłowo
2016 6571 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XVI/91/2016 Rady Gminy Szydłowo z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6572 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XVI/92/2016 Rady Gminy Szydłowo z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz właścicieli nieruchomości.
2016 6573 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr 96/XIX/2016 Rady Gminy Iłów z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Iłów
2016 6574 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr 97/XIX/2016 Rady Gminy Iłów z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6575 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr 99/XIX/2016 Rady Gminy Iłów z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6576 2016-07-14 Postanowienie Postanowienie nr 14/W/16 Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 4 lipca 2016r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Rady Powiatu Kozienickiego
2016 6577 2016-07-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 4 lipca 2016r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Stanisławów przeprowadzonych w dniu 3 lipca 2016 r.
2016 6578 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/146/16 Rady Gminy Goworowo z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również tryb ich pobierania
2016 6579 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/147/16 Rady Gminy Goworowo z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy
2016 6580 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/148/16 Rady Gminy Goworowo z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 6581 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/149/16 Rady Gminy Goworowo z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystwanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jedynie przez część roku
2016 6582 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/150/16 Rady Gminy Goworowo z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6583 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/151/16 Rady Gminy Goworowo z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Goworowo
2016 6584 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/152/16 Rady Gminy Goworowo z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Goworowo
2016 6585 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr IV/16/2016 Rady Gminy Radzanów z dnia 31 maja 2016r. w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w gminie Radzanów na 2016 rok.
2016 6586 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr V/19/2016 Rady Gminy Radzanów z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty.
2016 6587 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr V/20/2016 Rady Gminy Radzanów z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 6588 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr V/21/2016 Rady Gminy Radzanów z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji.
2016 6589 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr V/22/2016 Rady Gminy Radzanów z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radzanów.
2016 6590 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XIX/94/16 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości
2016 6591 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XIX 95/16 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sieciechów”
2016 6592 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XIX/96/16 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6593 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XX/101/16 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 4 lipca 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 6594 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XX/102/16 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 4 lipca 2016r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 6595 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XIX/103/2016 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Belsk Duży
2016 6596 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XIX/104/2016 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Belsk Duży
2016 6597 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XVI/120/2016 Rady Gminy Suchożebry z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie określenie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 6598 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XVI/121/2016 Rady Gminy Suchożebry z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.
2016 6599 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XV/116/2016 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Statutu Gminy
2016 6600 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XV/123/2016 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Skaryszew
2016 6601 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XV/124/2016 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6602 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XV/125/2016 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie powołania inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia wysokosci wynagrodzenia za inkaso i ustalenia innych niż określone w ordynacji podatkowej terminów wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla inkasentów
2016 6603 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XV/126/2016 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji
2016 6604 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XV/127/2016 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Skaryszew w 2016r."
2016 6605 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/118/2016 Rady Gminy Strzegowo z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6606 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/119/2016 Rady Gminy Strzegowo z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 6607 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/210/2016 Rady Miasta Sulejówek z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6608 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/211/2016 Rady Miasta Sulejówek z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6609 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/118/2016 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 11 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Naruszewo
2016 6610 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/119/2016 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 11 lipca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6611 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/120/2016 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 11 lipca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2016 6612 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/121/2016 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 11 lipca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 6613 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/122/2016 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 11 lipca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6614 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XVII.108.2016 Rady Gminy Raciąż z dnia 1 lipca 2016r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 6615 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XVII.109.2016 Rady Gminy Raciąż z dnia 1 lipca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Raciąż
2016 6616 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XVII.110.2016 Rady Gminy Raciąż z dnia 1 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Raciąż
2016 6617 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XVII.114.2016 Rady Gminy Raciąż z dnia 1 lipca 2016r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Raciąż.
2016 6618 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XVII.115.2016 Rady Gminy Raciąż z dnia 1 lipca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 6619 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr 32/XX/16 Rady Gminy Wiskitki z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr 38/XXXIV/14 Rady Gminy Wiskitki z dnia 11 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiskitki.
2016 6620 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr 33/XX/16 Rady Gminy Wiskitki z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wiskitki
2016 6621 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr 34/XX/16 Rady Gminy Wiskitki z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 6622 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XX/193/16 Rady Miasta Kobyłka z dnia 30 maja 2016r. zmieniająca Uchwałę nr XV/139/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kobyłka
2016 6623 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XX/194/16 Rady Miasta Kobyłka z dnia 30 maja 2016r. w sprawie terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Kobyłka
2016 6624 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XIV.108.2016 Rady Gminy Odrzywół z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Odrzywół
2016 6625 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/157/2016 Rady Miasta Garwolina z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Garwolina
2016 6626 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/158/2016 Rady Miasta Garwolina z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie określenia sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
2016 6627 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/159/2016 Rady Miasta Garwolina z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne
2016 6628 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XIX/90/16 Rady Gminy Paprotnia z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2016 6629 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XIX/91/16 Rady Gminy Paprotnia z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2016 6630 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XIX/92/16 Rady Gminy Paprotnia z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie gminy Paprotnia i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
2016 6631 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XIX/93/16 Rady Gminy Paprotnia z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6632 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XIX/94/16 Rady Gminy Paprotnia z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2016 6633 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XIX/95/16 Rady Gminy Paprotnia z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2016 6634 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/127/2016 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie opłaty targowej
2016 6635 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/128/2016 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Sucha
2016 6636 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/129/2016 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6637 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/130/2016 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 6638 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr 100/XV/2016 Rady Gminy Zawidz z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2016 6639 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr 101/XV/2016 Rady Gminy Zawidz z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 6640 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr 102/XV/2016 Rady Gminy Zawidz z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 6641 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr 103/XV/2016 Rady Gminy Zawidz z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2016 6642 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr 104/XV/2016 Rady Gminy Zawidz z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Zawidz
2016 6643 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr 108/XV/2016 Rady Gminy Zawidz z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawidzu Kościelnym do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego .
2016 6644 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr 110/XV/2016 Rady Gminy Zawidz z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 40/VII/2003 z dnia 30.10.2003 r. w sprawie powołania jednostki organizacyjnej w formie Zakładu Budżetowego.
2016 6645 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr 112/XV/2016 Rady Gminy Zawidz z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zawidz.
2016 6646 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr 113/XV/2016 Rady Gminy Zawidz z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2016 6647 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr 100/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 11 lipca 2016r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinka drogi wojewódzkiej położonego na terenie gminy Wiskitki od km 104+140 – początek węzła autostradowego A-2 do km 108+894 – granica administracyjna gminy Wiskitki
2016 6648 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr 104/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 11 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018 2023
2016 6649 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr 105/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 11 lipca 2016r. uchylająca uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Rybno
2016 6650 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr 106/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 11 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Radzymin oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Radzymin
2016 6651 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr 100.XIX.2016 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 13 czerwca 2016r. sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2016 6652 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr 103.XIX.2016 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 13 czerwca 2016r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz właścicieli nieruchomości
2016 6653 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr 105.XIX.2016 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 13 czerwca 2016r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2016 6654 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/119/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2016 6655 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/120/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym dla klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez gminę Mogielnica dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły, liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2016 6656 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/121/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania.
2016 6657 2016-07-14 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 2894/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 marca 2014r.
2016 6658 2016-07-14 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 1220/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 września 2015r.
2016 6659 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XVII.124.2016 Rady Gminy Stromiec z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII.188.2013 z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stromiec
2016 6660 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XVIII.127.2016 Rady Gminy Stromiec z dnia 1 lipca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Stromiec
2016 6661 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XVIII.128.2016 Rady Gminy Stromiec z dnia 1 lipca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6662 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XVI/92/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olszanka.
2016 6663 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XVI/93/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.
2016 6664 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XVI/95/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2016 6665 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XVI/96/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Olszanka.
2016 6666 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XVI/97/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 6667 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XX/99/16 Rady Gminy Paprotnia z dnia 11 lipca 2016r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XIX/92/16 Rady Gminy Paprotnia z dnia 28 czerwca 2016 r w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie gminy Paprotnia i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
2016 6668 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XX/100/16 Rady Gminy Paprotnia z dnia 11 lipca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie gminy Paprotnia i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
2016 6669 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XX/101/16 Rady Gminy Paprotnia z dnia 11 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia ,,Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Paprotnia”
2016 6670 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XVI/94/2016 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 24 maja 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Andrzejewo
2016 6671 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XVI/95/2016 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 24 maja 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do punktu przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których Gmina Andrzejewo jest organem prowadzącym
2016 6672 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XVI/96/2016 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 24 maja 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkół podstawowych dla których Gmina Andrzejewo jest organem prowadzącym
2016 6673 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XVI/97/2016 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 24 maja 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjum dla którego Gmina Andrzejewo jest organem prowadzącym
2016 6674 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XVI/98/2016 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrzejewie
2016 6675 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XVI/100/2016 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 24 maja 2016r. w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu przez Gminę Andrzejewo
2016 6676 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XXII/145/2016 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie określenia terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6677 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XXI/267/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/410/2012 Rady miasta Siedlce z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie podziału obszaru miasta Siedlce na sektory, w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2016 6678 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XXII/116/16 Rady Gminy w Orońsku z dnia 13 lipca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6679 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XXII/117/16 Rady Gminy w Orońsku z dnia 13 lipca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 6680 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XXII/118/16 Rady Gminy w Orońsku z dnia 13 lipca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Orońsko
2016 6681 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XXII/119/16 Rady Gminy w Orońsku z dnia 13 lipca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 6682 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XV/150/16 Rady Gminy Latowicz z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Latowicz
2016 6683 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XV/151/16 Rady Gminy Latowicz z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6684 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XV/152/16 Rady Gminy Latowicz z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie określenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłat za pojemnik o określonej pojemności
2016 6685 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XV/153/16 Rady Gminy Latowicz z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6686 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XV/154/16 Rady Gminy Latowicz z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej
2016 6687 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/157/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 12 lipca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6688 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/158/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 12 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Raciąż
2016 6689 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/159/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 12 lipca 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasto Raciąż.
2016 6690 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/160/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 12 lipca 2016r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2016 6691 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XIV/95/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Czarnia.
2016 6692 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XIV/96/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/81/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 marca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 6693 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XIV/97/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2016 6694 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XIV/98/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/86/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych.
2016 6695 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XIV/101/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Bandysie w przedmiocie zmiany granic Gminy Czarnia.
2016 6696 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr 50/XII/2016 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szulborze Wielkie.
2016 6697 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr 51/XII/2016 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
2016 6698 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr 52/XII/2016 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2016 6699 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr 53/XII/2016 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6700 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr 54/XII/2016 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6701 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr 56/XII/2016 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do oddziału przedszkolnego, I klas szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których gmina Szulborze Wielkie jest organem prowadzącym.
2016 6702 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr 57/XII/2016 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Szulborze Wielkie i maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane na rok 2016
2016 6703 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr 59/XII/2016 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Szulborzu Wielkim
2016 6704 2016-07-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2016 Wójta Gminy Szulborze Wielkie z dnia 24 marca 2016r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2015 rok
2016 6705 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr 104/2016 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 5 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
2016 6706 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XV/141/16 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 20 maja 2016r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz warunków jego funkcjonowania
2016 6707 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XX/27/16 Rady Gminy Czerwin z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 6708 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/106/2016 Rady Gminy Sabnie z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 6709 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr 115/XVII/2016 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście
2016 6710 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XVII/99/2016 Rady Gminy w Jabłonnie Lackiej z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jabłonna Lacka
2016 6711 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XVII/100/2016 Rady Gminy w Jabłonnie Lackiej z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę
2016 6712 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XVII/101/2016 Rady Gminy w Jabłonnie Lackiej z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości z terenu Gminy Jabłonna Lacka
2016 6713 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XVII/102/2016 Rady Gminy w Jabłonnie Lackiej z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6714 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr 98/XIX/2016 Rady Gminy Iłów z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej.
2016 6715 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XIX/150/2016 Rady Gminy Rzekuń z dnia 11 lipca 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Laskowiec
2016 6716 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XIX/152/2016 Rady Gminy Rzekuń z dnia 11 lipca 2016r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zamieszkałych na terenie Gminy Rzekuń
2016 6717 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XIX/153/2016 Rady Gminy Rzekuń z dnia 11 lipca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczaniu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6718 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XIX/154/2016 Rady Gminy Rzekuń z dnia 11 lipca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2016 6719 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XIX/155/2016 Rady Gminy Rzekuń z dnia 11 lipca 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 6720 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr 173/XXIV/2016 Rady Gminy w Mochowie z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 6721 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/112/2016 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6722 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/113/2016 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6723 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/114/2016 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2016 6724 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/118/2016 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 15 lipca 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Młodzieszyn
2016 6725 2016-07-15 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 3 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy
2016 6726 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/777/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
2016 6727 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/778/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
2016 6728 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/780/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Jelonki część I - rejon ulicy Górczewskiej
2016 6729 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/787/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6730 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/788/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 6731 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/799/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i osoby fizyczne oraz dla innych niż m.st. Warszawa osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 6732 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/800/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie założenia Przedszkola nr 426 w Warszawie, ul. Boguszewska 4
2016 6733 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/801/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie zmiany nazwy Przedszkola nr 330 w Warszawie, Al. Niepodległości 17
2016 6734 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/802/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie zmiany nazwy Przedszkola nr 193 w Warszawie, ul. Odyńca 61
2016 6735 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XXV/36/2016 Rady Gminy Nieporęt z dnia 24 maja 2016r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom i nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Nieporęt
2016 6736 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XXV/39/2016 Rady Gminy Nieporęt z dnia 24 maja 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nieporęt na lata 2016 – 2022
2016 6737 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XXV/40/2016 Rady Gminy Nieporęt z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nieporęt
2016 6738 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr 69/XIV/2016 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Dzierzgowie
2016 6739 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr 160/XVI/2016 Rady Powiatu w Płocku z dnia 1 lipca 2016r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Płockiego.
2016 6740 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XVII/120/2016 Rady Gminy Maciejowice z dnia 14 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/149/2009 Rady Gminy Maciejowice z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Maciejowice
2016 6741 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XVI/154/2016 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 8 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych, szkół specjalnych oraz przedszkola specjalnego na terenie powiatu węgrowskiego
2016 6742 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XIX/98/16 Rady Gminy Paprotnia z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Rozporządzenia Nr 10 Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 marca 2009 roku w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu siedleckiego
2016 6743 2016-07-15 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-R.4131.21.2016.PG Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 lipca 2016r. Zarząd Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura” z
2016 6744 2016-07-15 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.134.2016.MS1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 lipca 2016r. Rady Gminy Brudzeń Duży
2016 6745 2016-07-15 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-R4131.20.2016.AW Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 lipca 2016r. Rada Gminy Gózd
2016 6746 2016-07-15 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-O.4131.14.2016.GSS Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 lipca 2016r. Rada Gminy Sypniewo
2016 6747 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr 150/XXIII/16 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Chorzele w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.
2016 6748 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XXII/131/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ciepielowie
2016 6749 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr 132/XIV/16 Rady Gminy Stara Biała z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz dyrektorom, wicedyrektorom szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stara Biała
2016 6750 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr 149/XXIV/2016 Rady Gminy Bodzanów z dnia 20 maja 2016r. w sprawie: zniesienia formy ochrony przyrody - pomnika przyrody.
2016 6751 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XXI/131/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 31 maja 2016r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym położonym w Zwoleniu
2016 6752 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XV/117/2016 Rady Gminy w Kuczborku Osadzie z dnia 19 maja 2016r. w sprawie: sposobu sprawienia pogrzebu oraz zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu
2016 6753 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr 88/XVII/2016 Rady Gminy Iłów z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przejęcia od Powiatu Sochaczewskiego zadania publicznego z zakresu zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi przy drogach powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Iłów
2016 6754 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr 93/XVIII/2016 Rady Gminy Iłów z dnia 24 maja 2016r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Iłów w 2016 roku.
2016 6755 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XX/169/2016 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie: Akt połączenia samorządowych instytucji kultury Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach i Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Białobrzegach w jedna instytucję kultury o nazwie Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach
2016 6756 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XX/170/2016 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie nadania statutu Miejsko- Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Białobrzegach.
2016 6757 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XX/171/2016 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie: udzielenia Dyrektorowi Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białobrzegach upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Białobrzegi
2016 6758 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XXII/106/2016 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 23 maja 2016r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek Nr ewid. 689/3 i 690 w miejscowości Młodzieszyn
2016 6759 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/117/2016 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Młodzieszyn w 2016 roku.
2016 6760 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/126/2016 Rady Gminy Jastrząb z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jastrząb
2016 6761 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/127/2016 Rady Gminy Jastrząb z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2016 – 2021 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
2016 6762 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/129/2016 Rady Gminy Jastrząb z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie określenia zasad i trybu korzystania z niestrzeżonego gminnego parkingu w Jastrzębiu zlokalizowanego poza pasem drogowym oraz powierzenia Wójtowi Gminy Jastrząb uprawnienia ustalania opłat na tym parkingu
2016 6763 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/130/2016 Rady Gminy Jastrząb z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie założenia Samorządowego Przedszkola Integracyjnego w Gąsawach Plebańskich
2016 6764 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/131/2016 Rady Gminy Jastrząb z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnienie kryterium na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, którego organem prowadzącym jest gmina Jastrząb.
2016 6765 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/132/2016 Rady Gminy Jastrząb z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów, wicedyrektorów przedszkoli oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie, obowiązujących w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest przez Gmina Jastrząb.
2016 6766 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/134/2016 Rady Gminy Jastrząb z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Jastrząb oraz określenia granic ich obwodów.
2016 6767 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/194/16 Rady Miasta Zielonka z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego w Zielonce
2016 6768 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/195/16 Rady Miasta Zielonka z dnia 30 czerwca 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII/317/09 Rady Miasta Zielonka z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Miasto Zielonka
2016 6769 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/198/16 Rady Miasta Zielonka z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych bez przetargu i udzielenie bonifikaty
2016 6770 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/199/16 Rady Miasta Zielonka z dnia 30 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu korzystania z terenu Glinianek, stanowiących część Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
2016 6771 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XXV/200/16 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 1 lipca 2016r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
2016 6772 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/104/2016 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 3 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami gminy Kazanów na lata 2016-2019
2016 6773 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XVII/101/2016 Rady Gminy Domanice z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Domanicach
2016 6774 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XXI/97/2016 Rady Gminy Sadowne z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
2016 6775 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/103/2016 Rady Gminy Sadowne z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6776 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/104/2016 Rady Gminy Sadowne z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sadowne
2016 6777 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/107/2016 Rady Gminy Sadowne z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Sadowne w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6778 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/108/2016 Rady Gminy Sadowne z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sadowne
2016 6779 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XVI.20.2016 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 6780 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XVI.21.2016 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6781 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr 167/XXI/16 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim.
2016 6782 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XXI/114/2016 Rady Gminy Jednorożec z dnia 15 lipca 2016r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 6783 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr Nr XXI/115/2016 Rady Gminy Jednorożec z dnia 15 lipca 2016r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6784 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XXI/116/2016 Rady Gminy Jednorożec z dnia 15 lipca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6785 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XVI/85/2016 Rady Gminy Wierzbno z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6786 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/163/2016 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 25 maja 2016r. w sprawie zmiany statutu Publicznego Żłobka Miejskiego w Kozienicach
2016 6787 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XIX/170/2016 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Kozienice.
2016 6788 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XIX/171/2016 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2016 6789 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XIX/172/2016 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 6790 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XIX/173/2016 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kozienice.
2016 6791 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XIX/174/2016 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także wprowadzenia możliwości złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formie elektronicznej.
2016 6792 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XX/176/2016 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 14 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2016 6793 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XX/177/2016 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kozienice.
2016 6794 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XX/178/2016 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także wprowadzenia możliwości złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formie elektronicznej.
2016 6795 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XVII/125/2016 Rady Gminy Maciejowice z dnia 14 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 6796 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XVII/126/2016 Rady Gminy Maciejowice z dnia 14 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie Gminy Maciejowice.
2016 6797 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/133/2016 Rady Gminy Maciejowice z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie zasad udzielenia bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych z zasobów komunalnych
2016 6798 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/134/2016 Rady Gminy Maciejowice z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Maciejowice
2016 6799 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/135/2016 Rady Gminy Maciejowice z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6800 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/136/2016 Rady Gminy Maciejowice z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/125/2016 Rady Gminy Maciejowice z dnia 14 czerwca 2016 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 6801 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XVII/104/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olszanka.
2016 6802 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XVII/105/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.
2016 6803 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XVII/106/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2016 6804 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XVII/107/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Olszanka.
2016 6805 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XVII/108/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 6806 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr 109.XX.2016 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lipowiec Kościelny
2016 6807 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr 110.XX.2016 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6808 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr 111.XX.2016 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 101.XIX.2016 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 13 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany uchwały określającej termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6809 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr 112.XX.2016 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 102.XIX.2016 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 13 czerwca 2016 roku w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2016 6810 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr 113.XX.2016 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 104.XIX.2016 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 13 czerwca 2016 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych tylko przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 6811 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr 114.XX.2016 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki tej opłaty
2016 6812 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr 115.XX.2016 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr 22.VI.2015 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 30 marca 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6813 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr 116.XX.2016 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
2016 6814 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/144/2016 Rady Gminy Zakroczym z dnia 31 maja 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie Gminy Zakroczym
2016 6815 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/145/2016 Rady Gminy Zakroczym z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach lub placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zakroczym.
2016 6816 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/146/2016 Rady Gminy Zakroczym z dnia 31 maja 2016r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania tych dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny zastępstw doraźnych dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach lub placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zakroczym
2016 6817 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/147/2016 Rady Gminy Zakroczym z dnia 31 maja 2016r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Zakroczym ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
2016 6818 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XIX/126/2016 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie nadania nazw ulicom
2016 6819 2016-07-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 242/2016 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 14 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne oraz wysokości stawek czynszu za lokale socjalne
2016 6820 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XIX/108/2016 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 15 lipca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zarządzenie poboru opłaty w drodze inkasa
2016 6821 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XVII /116/ 2016 Rady Gminy Stoczek z dnia 6 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6822 2016-07-18 Porozumienie Porozumienie nr 8/2016 Zarządu Powiatu w Sochaczewie z dnia 4 lipca 2016r.
2016 6823 2016-07-18 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie współdziałania Miasta Ostrów Mazowiecka, Gminy Ostrów Mazowiecka i Gminy Małkinia Górna w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zuzeli i z powrotem.
2016 6824 2016-07-18 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie współdziałania Miasta Ostrów Mazowiecka, Gminy Ostrów Mazowiecka, Gminy Wąsewo i Gminy Zaręby Kościelne w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Zespołu Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie i z powrotem.
2016 6825 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr 99/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 11 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2016 rok
2016 6826 2016-07-18 Informacja Informacja nr G.6620.55.2015.MS Starosta Powiatu Garwolińskiego z dnia 12 lipca 2016r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków wsi Taluba, gm. Garwolin, powiatu garwolińskiego
2016 6827 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XXII/172/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 maja 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XVI/129/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2016-2025
2016 6828 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/200/2016 Rady Gminy Wieliszew z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zmiany Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wieliszew w 2016 r.
2016 6829 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/201/2016 Rady Gminy Wieliszew z dnia 31 maja 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Skrzeszew gmina Wieliszew
2016 6830 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/163/16 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 1 czerwca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Osuchów
2016 6831 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/172/16 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszczonowie
2016 6832 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XIX/109/2016 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 15 lipca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2016 6833 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XIX/110/2016 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 15 lipca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kazanów.
2016 6834 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/140/2016 Rady Gminy Brochów z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6835 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/141/2016 Rady Gminy Brochów z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6836 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/142/2016 Rady Gminy Brochów z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 6837 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XIX/159/2016 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 25 maja 2016r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Białobrzegi na lata 2016- 2019
2016 6838 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr 615/XXIII/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 6 lipca 2016r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z pomieszczeń i powierzchni w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Piaseczno
2016 6839 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr 621/XXIII/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 6 lipca 2016r. w sprawie nadania nazwy MAGICZNA ulicy położonej we wsi Henryków Urocze w gminie Piaseczno
2016 6840 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XIX/101/2016 Rady Gminy Sońsk z dnia 31 marca 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą gminną położoną we wsi Gołotczyzna, gmina Sońsk
2016 6841 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XXI/123/2016 Rady Gminy Sońsk z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXV/273/2014 Rady Gminy Sońsk z dnia 19 września 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Sońsk na lata 2014 – 2020
2016 6842 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XXI/124/2016 Rady Gminy Sońsk z dnia 31 maja 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą gminną położoną we wsi Damięty-Narwoty, gmina Sońsk
2016 6843 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XXI/125/2016 Rady Gminy Sońsk z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/108/2016 Rady Gminy Sońsk z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sońsk w 2016 roku
2016 6844 2016-07-18 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 18 lipca 2016r. o wynikach przedterminowych wyborów Wójta Gminy Opinogóra Górna przeprowadzonych w dniu 3 lipca 2016 r. oraz w dniu 17 lipca 2016 r.
2016 6845 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XII/113/2016 Rady Gminy Łąck z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie nadania nazw ulic w sołectwie Grabina.
2016 6846 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XII/114/2016 Rady Gminy Łąck z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze prywatnej w sołectwie Grabina.
2016 6847 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XII/115/2016 Rady Gminy Łąck z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze prywatnej w sołectwie Grabina.
2016 6848 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XII/116/2016 Rady Gminy Łąck z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze prywatnej w sołectwie Grabina.
2016 6849 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XII/117/2016 Rady Gminy Łąck z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze prywatnej w sołectwie Grabina.
2016 6850 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XII/118/2016 Rady Gminy Łąck z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze prywatnej w sołectwie Grabina.
2016 6851 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XIII/101/2016 Rady Gminy Poświętne z dnia 31 maja 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/154/2013 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem
2016 6852 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XIII/103/2016 Rady Gminy Poświętne z dnia 31 maja 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poświętne”
2016 6853 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XIII/107/2016 Rady Gminy Poświętne z dnia 31 maja 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 6854 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XIII/108/2016 Rady Gminy Poświętne z dnia 31 maja 2016r. w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednego mieszkańca
2016 6855 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XIII/109/2016 Rady Gminy Poświętne z dnia 31 maja 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6856 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XVII/116/2016 Rady Gminy w Liwie z dnia 5 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Liw
2016 6857 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XVII/117/2016 Rady Gminy w Liwie z dnia 5 lipca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 6858 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XVII/118/2016 Rady Gminy w Liwie z dnia 5 lipca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2016 6859 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XVII/119/2016 Rady Gminy w Liwie z dnia 5 lipca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Liw
2016 6860 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XVII/120/2016 Rady Gminy w Liwie z dnia 5 lipca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2016 6861 2016-07-18 Zestawienie Zestawienie nr GK.7113.4.2016 Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 13 lipca 2016r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2015 rok położonych na obszarze Miasta Mińsk Mazowiecki
2016 6862 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXI/265/2016 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Góra Kalwaria
2016 6863 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXI/266/2016 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie zatwierdzenia „Gminnego programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Góra Kalwaria w latach 2016-2020”
2016 6864 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXI/267/2016 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Góra Kalwaria, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2016 6865 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXI/279/2016 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Baniocha - tereny położone na południowy-wschód od ulicy Wiejskiej - część 2
2016 6866 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XIX/105/16 Rady Miejskiej w Warce z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 6867 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XIV/93/2016 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2016.
2016 6868 2016-07-18 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.09.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2016 roku.
2016 6869 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr 134/XIII/16 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr 130/XII/15 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2016 rok.
2016 6870 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr 195/2016 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2016 Nr XIII/77/2015 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 22 grudnia 2015 r.
2016 6871 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XVII/119/16 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2016 rok
2016 6872 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XII/101/2016 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 25 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2016
2016 6873 2016-07-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.28.2016 Burmistrza Miasta Marki z dnia 16 lutego 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2016 rok.
2016 6874 2016-07-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.36.2016 Burmistrza Miasta Marki z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2016 rok.
2016 6875 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr 95/XV/2016 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 26 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę Nr 87/XIII/2015 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2016
2016 6876 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XVI.117.2016 Rady Gminy Prażmów z dnia 22 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 6877 2016-07-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 106/2016 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2016
2016 6878 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XVII/120/2016 Rady Gminy Kadzidło z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2016
2016 6879 2016-07-18 Uchwała