Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Czerwiec 2016

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2016 4994 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XVII/147/2015 Rady Miasta Sulejówek z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2015.
2016 4995 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr X/62/2015 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 15 października 2015r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2015 rok
2016 4996 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XII/71/2015 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 20 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2015 rok
2016 4997 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XVII/102/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 10 grudnia 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2015
2016 4998 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/116/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 grudnia 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2015
2016 4999 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XII/95/15 Rady Gminy Izabelin z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 Gminy Izabelin
2016 5000 2016-06-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 60/2015 Wójta Gminy Miedzna z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Miedzna na 2015 rok.
2016 5001 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XIV.100.2015 Rady Gminy Prażmów z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2016 5002 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XI/79/2015 Rady Miasta Sulejówek z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2015.
2016 5003 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XV / 69 / 2015 Rady Gminy Sadowne z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy na 2015 rok.
2016 5004 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XIV/77/2015 Rady Gminy Baranowo z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2016 5005 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XIV/83/2015 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2015 rok
2016 5006 2016-06-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 93/2016 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 11 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2016
2016 5007 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XIII/157/2015 Rady Miasta Mława z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2016 5008 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr X/56/2015 Rady Gminy Sypniewo z dnia 27 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015
2016 5009 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XVII/121/2015 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2015
2016 5010 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XIII/83/2015 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 17 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2015 rok
2016 5011 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr 107/XVI/15 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2015
2016 5012 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/122/2015 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2015
2016 5013 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/106/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2015 rok
2016 5014 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/111/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2015 r.
2016 5015 2016-06-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 91/2015 Wójta Gminy Izabelin z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2015 r.
2016 5016 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XII/74/2015 Rady Gminy Rzewnie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015.
2016 5017 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XV.143.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2015 rok.
2016 5018 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XIV/77/2015 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na 2015 rok.
2016 5019 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XII/72/2015 Rady Gminy Sypniewo z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015.
2016 5020 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XV/88/2015 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2015 rok
2016 5021 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XIV/61/2015 Rady Gminy Chotcza z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015
2016 5022 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr IX/43/2015 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 23 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na rok 2015
2016 5023 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XIV/74/2015 Rady Gminy Korczew z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2016 5024 2016-06-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 179/2015 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 31 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2015 rok
2016 5025 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII/201/2016 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 19 maja 2016r. w sprawie nadania Statutu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Płońsku
2016 5026 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII/202/2016 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 19 maja 2016r. w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płońsku
2016 5027 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII/204/2016 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 19 maja 2016r. w sprawie uchylenia uchwały nr XLI/12/2002 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku
2016 5028 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII/206/2016 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 19 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/151/11 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Płońska miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2016 5029 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XIX/102/2016 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, za pracę w trudnych lub uciążliwych warunkach, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw, podział specjalnego funduszu nagród, wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w Zespołach Oświatowych prowadzonych przez Gminę Sokołów Podlaski
2016 5030 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XIX/105/2016 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie zmian Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokołowie Podlaskim
2016 5031 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XIX/108/2016 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany siedziby i nazwy Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonce oraz zmiany statutu
2016 5032 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XII/99/2016 Rady Gminy Garwolin z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidlowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 5033 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr 6.90.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 8 marca 2016r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr XIII/67/2016 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 15 lutego 2016 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 5034 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr 6.91.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 8 marca 2016r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Załącznika do Uchwały Nr XVIII/116/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości wraz z informacją o terminach i miejscu składania deklaracji
2016 5035 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr 7.97.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 marca 2016r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr XVI/96/2016 Rady Gminy Baranowo z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 5036 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr 7.99.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 marca 2016r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XVII.113.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 3 marca 2016 roku w sprawie: poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2016 5037 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr 7.100.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 marca 2016r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały XV/11/2016 Rady Gminy Gielniów z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Gielniów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania a także wskazania, że uchwała ta została wydana z naruszeniem prawa
2016 5038 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr 5.76.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr I/7/16 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Nr XIII/83/15 z dnia 8 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji podatkowych
2016 5039 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr 5.78.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Załącznika do Uchwały Nr 140/XX/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 stycznia 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na finansowanie ochrony środowiska oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji i sposobu jej rozliczania
2016 5040 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr 5.81.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XV/106/16 Rady Gminy w Skórcu z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla przedszkoli niepublicznych oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne lub osoby fizyczne na terenie Gminy Skórzec, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 5041 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XIX.231.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 18 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących gimnastykę korekcyjną oraz udzielających uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę
2016 5042 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XIX.232.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 18 maja 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Krakowiany
2016 5043 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XIX.233.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 18 maja 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Krakowiany
2016 5044 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XIX.234.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 18 maja 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Krakowiany
2016 5045 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XIX.235.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 18 maja 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Krakowiany
2016 5046 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XIX.236.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 18 maja 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Stara Wieś
2016 5047 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XIX.237.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 18 maja 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nadarzyn
2016 5048 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/249/16 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 19 maja 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Strzykuły po północnej stronie ul. Sochaczewskiej
2016 5049 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/252/16 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 19 maja 2016r. w sprawie zmiany nazwy drogi położonej w Ożarowie Mazowieckim
2016 5050 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/253/16 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 19 maja 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Myszczynie
2016 5051 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/254/16 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 19 maja 2016r. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ożarów Mazowiecki na lata 2013 – 2017”
2016 5052 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr 305/XVII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2016r. w sprawie zatwierdzenia Statutów Osiedli Miasta Płocka
2016 5053 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr 324/XVIII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie likwidacji Centrum Kształcenia Ustawicznego w Płocku.
2016 5054 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XXII/138/2016 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 16 maja 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną w miejscowości Wrzosów gmina Jedlnia-Letnisko
2016 5055 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XXII/139/2016 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 16 maja 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną w miejscowości Siczki gmina Jedlnia-Letnisko
2016 5056 2016-06-02 Uchwała Uchwała nr XVII/149/15 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 rok
2016 5057 2016-06-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 35/2015 Wójta Gminy Czarnia z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2015
2016 5058 2016-06-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/155/15 Rady Miasta Otwocka z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 rok
2016 5059 2016-06-02 Uchwała Uchwała nr XI/70/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2015 r.
2016 5060 2016-06-02 Uchwała Uchwała nr 105/XVII/15 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.
2016 5061 2016-06-02 Uchwała Uchwała nr XVII/120/2016 Rady Gminy Jastrząb z dnia 13 maja 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz określenia kryteriów wyboru ofert.
2016 5062 2016-06-02 Uchwała Uchwała nr XVII/121/2016 Rady Gminy Jastrząb z dnia 13 maja 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jastrząb, warunków i zasad korzystania z tych obiektów, oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich
2016 5063 2016-06-02 Porozumienie Porozumienie nr 3/2016 Zarządu Powiatu w Sochaczewie z dnia 26 kwietnia 2016r.
2016 5064 2016-06-02 Porozumienie Porozumienie nr 4/2016 Zarządu Powiatu w Sochaczewie z dnia 26 kwietnia 2016r.
2016 5065 2016-06-02 Uchwała Uchwała nr XV/115/2016 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 19 maja 2016r. w sprawie: zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuczborku - Osadzie
2016 5066 2016-06-02 Uchwała Uchwała nr XV/122/2016 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 19 maja 2016r. w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i nauczycieli pedagogiki specjalnej w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Kuczbork - Osada
2016 5067 2016-06-02 Uchwała Uchwała nr XX/129/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 31 marca 2016r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nasielsk w 2016 roku.
2016 5068 2016-06-02 Uchwała Uchwała nr XX/131/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 31 marca 2016r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne
2016 5069 2016-06-02 Uchwała Uchwała nr XX/132/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 31 marca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nasielsk
2016 5070 2016-06-02 Uchwała Uchwała nr XX/133/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 31 marca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
2016 5071 2016-06-02 Uchwała Uchwała nr XXI/144/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2016 5072 2016-06-02 Uchwała Uchwała nr XXI/196/2016 Rady Gminy Jabłonna z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Jabłonna.
2016 5073 2016-06-02 Uchwała Uchwała nr XXI/197/2016 Rady Gminy Jabłonna z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
2016 5074 2016-06-02 Uchwała Uchwała nr 118/XVIII/2016 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 20 maja 2016r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Legionowie w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Legionowskiego
2016 5075 2016-06-02 Uchwała Uchwała nr XVI/108/2016 Rady Gminy Baboszewo z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baboszewie
2016 5076 2016-06-02 Uchwała Uchwała nr XXI/107/2016 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Sarnaki.
2016 5077 2016-06-02 Uchwała Uchwała nr XXX/108/2016 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis
2016 5078 2016-06-02 Uchwała Uchwała nr XVII/116/2016 Rady Gminy Brochów z dnia 25 maja 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brochów
2016 5079 2016-06-02 Uchwała Uchwała nr XVII/117/2016 Rady Gminy Brochów z dnia 25 maja 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brochów zmieniająca Uchwałę Nr XVI/108/2016 Rady Gminy Brochów z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brochów
2016 5080 2016-06-02 Uchwała Uchwała nr XVII/118/2016 Rady Gminy Brochów z dnia 25 maja 2016r. w sprawie: przyjęcia Programu „Brochowska Karta Rodziny"
2016 5081 2016-06-03 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 25 maja 2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Pilicy PLH140016
2016 5082 2016-06-03 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 25 maja 2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003
2016 5083 2016-06-03 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 30 maja 2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły PLB140004
2016 5084 2016-06-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 136/2015 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
2016 5085 2016-06-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 146/2015 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
2016 5086 2016-06-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 147/2015 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
2016 5087 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr 113/2015 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2015 rok
2016 5088 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr 97/2015 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2015 rok.
2016 5089 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr 105/2015 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2015 rok
2016 5090 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr 124/2015 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2015 rok.
2016 5091 2016-06-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 148/2015 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
2016 5092 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr 94/XVII/2015 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
2016 5093 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr 78/2015 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 17 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2015 rok
2016 5094 2016-06-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 149/2015 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 31 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
2016 5095 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XVI/73/2015 Rady Gminy Sabnie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok
2016 5096 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr 103/XVIII/2015 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
2016 5097 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr 107/XIV/15 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2015 rok
2016 5098 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XV/104/2016 Rady Gminy Wiśniew z dnia 30 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśniewie.
2016 5099 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/83/2016 Rady Gminy Baranów z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Baranowie.
2016 5100 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr 205/XVIII/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 31 marca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Trakt Rzeczkowska” w Ciechanowie
2016 5101 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr 231/XX/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 maja 2016r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Ciechanów konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2017r.
2016 5102 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr 232/XX/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 maja 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Ciechanów na lata 2016-2019
2016 5103 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr 234/XX/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 maja 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów
2016 5104 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr 235/XX/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 maja 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 5105 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XIX.201.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Pruszkowie
2016 5106 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XIX.209.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 5107 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XIX.210.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 5108 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XIII/79/2016 Rady Gminy Miedzna z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedznie.
2016 5109 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XIII/80/2016 Rady Gminy Miedzna z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami , prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierząt i ich części na terenie gminy Miedzna.
2016 5110 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XIII/81/2016 Rady Gminy Miedzna z dnia 28 kwietnia 2016r. zmieniająca rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu węgrowskiego.
2016 5111 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XIII/83/2016 Rady Gminy Miedzna z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie dbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miedzna i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 5112 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XIII/84/2016 Rady Gminy Miedzna z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Miedzna.
2016 5113 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XIII/85/2016 Rady Gminy Miedzna z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 5114 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XIII/86/2016 Rady Gminy Miedzna z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2016 5115 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XIII/87/2016 Rady Gminy Miedzna z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2016 5116 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XVII/99/2016 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 30 maja 2016r. w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Przedwojewo I
2016 5117 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr 105/XVII/2016 Rady Gminy Bielsk z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu Machcinko
2016 5118 2016-06-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 5.2016 Wójta Gminy Tczów z dnia 24 marca 2016r. w sprawie : przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tczów za rok 2015 oraz informacji o stanie mienia komunalnego.
2016 5119 2016-06-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 138/2016 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 24 marca 2016r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za 2015 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2015 rok
2016 5120 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/195/16 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Nowy Dwór Mazowiecki
2016 5121 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XXV.230.2016 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 kwietnia 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w miejscowości Terenia.
2016 5122 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XXV.231.2016 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 kwietnia 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w miejscowości Terenia.
2016 5123 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XXV.236.2016 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Statutu Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brwinowie.
2016 5124 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XXV.237.2016 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII.275.2012 z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Brwinów liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 4,5 % (z wyjątkiem piwa)
2016 5125 2016-06-03 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 30 maja 2016r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Latowicz przeprowadzonych w dniu 29 maja 2016 r.
2016 5126 2016-06-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.98.2016.RM Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 maja 2016r. Rada Miasta Legionowo
2016 5127 2016-06-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I. 4131.105.2016.MZ Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 maja 2016r. Rada Miejska w Grodzisku Mazowieckim
2016 5128 2016-06-04 Uchwała Uchwała nr XXII.175.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 24 maja 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 5129 2016-06-04 Uchwała Uchwała nr XXII.176.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 24 maja 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 5130 2016-06-04 Uchwała Uchwała nr XXII.177.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 24 maja 2016r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Halinów
2016 5131 2016-06-04 Uchwała Uchwała nr XXII.179.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 24 maja 2016r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Długa Kościelna, gmina Halinów.
2016 5132 2016-06-04 Uchwała Uchwała nr 164/XXXIII/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 11 kwietnia 2016r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasta Gostynina.
2016 5133 2016-06-04 Uchwała Uchwała nr 177/XXXVI/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 maja 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla przedszkoli niepublicznych oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Gostynina przez inne niż Miasto Gostynin osoby prawne lub osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2016 5134 2016-06-04 Uchwała Uchwała nr 178/XXXVI/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 maja 2016r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie dzieciom zamieszkałym na terenie Miasta Gostynina możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert.
2016 5135 2016-06-04 Uchwała Uchwała nr 135/XXII/2016 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 12 maja 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Małkinia Górna na lata 2016 – 2020.
2016 5136 2016-06-04 Uchwała Uchwała nr 136/XXII/2016 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 12 maja 2016r. w sprawie ustalenia zasad i warunków używania herbu i barw gminy Małkinia Górna.
2016 5137 2016-06-04 Uchwała Uchwała nr XIX/243/2016 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2016 - 2022
2016 5138 2016-06-04 Uchwała Uchwała nr XIX/247/2016 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 maja 2016r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wprowadzenia możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 5139 2016-06-04 Uchwała Uchwała nr XXII-70/2016 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 19 maja 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 5140 2016-06-04 Uchwała Uchwała nr XXII-72/2016 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 19 maja 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wołomin
2016 5141 2016-06-04 Uchwała Uchwała nr XX/141/2016 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 23 maja 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Ostrów Mazowiecka
2016 5142 2016-06-04 Uchwała Uchwała nr XX/142/2016 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 23 maja 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Ostrów Mazowiecka
2016 5143 2016-06-04 Uchwała Uchwała nr XXI/124/2016 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 25 maja 2016r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Płoński dodatku za wysługę lat, dodatku motywacyjnego, dodatku funkcyjnego, dodatku za warunki pracy oraz określającego warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2016 5144 2016-06-04 Uchwała Uchwała nr XVI/108/2016 Rady Gminy Stoczek z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznejw Stoczku.
2016 5145 2016-06-04 Uchwała Uchwała nr XVII/115/16 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 25 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Żuromińskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Żuromiński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2016 5146 2016-06-04 Uchwała Uchwała nr XX.131.2016 Rady Gminy Kowala z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Kowali
2016 5147 2016-06-04 Uchwała Uchwała nr XXI.137.2016 Rady Gminy Kowala z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kowala na lata 2016 – 2026” oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
2016 5148 2016-06-04 Uchwała Uchwała nr XIX/100/2016 Rady Gminy Sienno z dnia 30 maja 2016r. w sprawie zmiany w uchwale w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na 2016 rok
2016 5149 2016-06-04 Uchwała Uchwała nr 138/V/16 Zarządu Powiatu Żyrardowskiego z dnia 18 maja 2016r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu za 2015 rok oraz z wykonania planu finansowego Muzeum Mazowsza Zachodniego za 2015 rok
2016 5150 2016-06-04 Uchwała Uchwała nr XVII/106/16 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 30 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie czasu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Żyrardowskiego w 2016 roku
2016 5151 2016-06-04 Uchwała Uchwała nr XVII/107/16 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 30 maja 2016r. w sprawie czasu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Żyrardowskiego w 2016 roku
2016 5152 2016-06-04 Uchwała Uchwała nr 200/XX/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 22 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady handlu na targowisku miejskim przy ul. Rynek w Serocku
2016 5153 2016-06-04 Uchwała Uchwała nr 109/XIII/2016 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 15 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr 138/XVII/12 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 28.09.2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Duninowie.
2016 5154 2016-06-04 Uchwała Uchwała nr 110/XIII/2016 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 15 kwietnia 2016r. w sprawie zasad i trybu przeprowdzenia konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Gminy Nowy Duninów w sprawie nadania statutów sołectwom położonym na terenie Gminy Nowy Duninów.
2016 5155 2016-06-04 Uchwała Uchwała nr XIX/119/2016 Rady Gminy Radzanowo z dnia 14 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Rogozino położonej przy drodze wojewódzkiej nr 567 i drodze powiatowej nr 2939W
2016 5156 2016-06-04 Uchwała Uchwała nr XV/77/2015 Rady Gminy Bielany z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bielany na 2016 rok.
2016 5157 2016-06-04 Uchwała Uchwała nr XVII.108.2016 Rady Gminy Słubice z dnia 31 maja 2016r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Słubice w przedmiocie projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Słubice na lata 2016-2025”.
2016 5158 2016-06-04 Uchwała Uchwała nr 105/XXVII/2016 Rady Gminy Sanniki z dnia 31 maja 2016r. w sprawie: zmiany uchwały nr 159/XXXV/2012 Rady Gminy Sanniki z dnia 26 września 2012 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sanniki na lata 2013-2017, zmienionej uchwałą Rady Gminy Sanniki z dnia 8 października 2013 r. nr 230/LII/2013 oraz uchwałą Rady Gminy Sanniki z dnia 29 września 2014 r. nr 288/LXVII/2014
2016 5159 2016-06-04 Uchwała Uchwała nr XXX/255/2016 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 maja 2016r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy w Górze Kalwarii oraz nadania jej statutu
2016 5160 2016-06-04 Uchwała Uchwała nr XXX/256/2016 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 maja 2016r. w sprawie nadania nazw ulic w Górze Kalwarii, obręb ewid. 1-02
2016 5161 2016-06-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/94/2016 Rady Gminy Tczów z dnia 30 maja 2016r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2016 5162 2016-06-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/95/2016 Rady Gminy Tczów z dnia 30 maja 2016r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów.
2016 5163 2016-06-04 Uchwała Uchwała nr XXII/162/2016 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 25 maja 2016r. w sprawie ustalenia zasad używania herbu i flagi Powiatu Wyszkowskiego.
2016 5164 2016-06-04 Uchwała Uchwała nr XXII/220/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 maja 2016r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Wyszków na lata 2016 - 2019".
2016 5165 2016-06-06 Uchwała Uchwała nr XVIII/137/16 Rady Gminy w Skórcu z dnia 23 maja 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakres tej pomocy w tym stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz tryb postępowania w sprawach związanych z realizacją lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, będących mieszkańcami Gminy Skórzec
2016 5166 2016-06-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2016 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 14 stycznia 2016r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2016
2016 5167 2016-06-06 Uchwała Uchwała nr XVI/108/15 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2015 roku.
2016 5168 2016-06-06 Uchwała Uchwała nr XIII/67/2015 Rady Gminy Baranowo z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2016 5169 2016-06-06 Uchwała Uchwała nr XIX/190/16 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 18 stycznia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
2016 5170 2016-06-06 Uchwała Uchwała nr XIV/112/2016 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 15 stycznia 2016r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2016 rok
2016 5171 2016-06-06 Uchwała Uchwała nr XI/66/2015 Rady Gminy Domanice z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Domanice na 2015 rok
2016 5172 2016-06-06 Uchwała Uchwała nr XI/125/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/15/2014 Rady Gminy Długosiodło z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2015 rok
2016 5173 2016-06-06 Uchwała Uchwała nr XII/60/2015 Rady Gminy Baranowo z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2016 5174 2016-06-06 Uchwała Uchwała nr XIV.110.2016 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 8 kwietnia 2016r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Starej Błotnicy
2016 5175 2016-06-06 Uchwała Uchwała nr XIV.113.2016 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 8 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stara Błotnica w 2016 roku
2016 5176 2016-06-06 Uchwała Uchwała nr XIV/93/16 Rady Gminy Rusinów z dnia 19 maja 2016r. w sprawie zasad wynajmowania lokali stanowiących mieszkaniowy zasób gminy Rusinów
2016 5177 2016-06-06 Uchwała Uchwała nr XIV/94/16 Rady Gminy Rusinów z dnia 19 maja 2016r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu w Gminie Rusinów
2016 5178 2016-06-06 Uchwała Uchwała nr 101/XIV/16 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 17 maja 2016r. w sprawie likwidacji Rodzinnego Domu Dziecka w Otwocku
2016 5179 2016-06-06 Uchwała Uchwała nr 162/XXI/2016 Rady Gminy w Mochowie z dnia 27 maja 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mochowo
2016 5180 2016-06-06 Uchwała Uchwała nr 163/XXI/2016 Rady Gminy w Mochowie z dnia 27 maja 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 5181 2016-06-06 Uchwała Uchwała nr 164/XXI/2016 Rady Gminy w Mochowie z dnia 27 maja 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 5182 2016-06-06 Uchwała Uchwała nr XXII/129/16 Rady Gminy Somianka z dnia 27 maja 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy
2016 5183 2016-06-06 Uchwała Uchwała nr XXII/130/16 Rady Gminy Somianka z dnia 27 maja 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somiance
2016 5184 2016-06-06 Uchwała Uchwała nr XXII/135/16 Rady Gminy Somianka z dnia 27 maja 2016r. w sprawie likwidacji Filii Bibliotecznej w Woli Mystkowskiej oraz zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance
2016 5185 2016-06-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 288 Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 czerwca 2016r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Cegłów
2016 5186 2016-06-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2016 Wójta Gminy Baranowo z dnia 29 marca 2016r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Baranowo za 2015 rok
2016 5187 2016-06-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.22.16 Wójta Gminy Kampinos z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2015r.
2016 5188 2016-06-06 Aneks Aneks nr 16 Zarządu Powiatu w Sochaczewie z dnia 17 maja 2016r. do Porozumienia z dnia 29 czerwca 2005r. zawartego pomiędzy Powiatem Sochaczewskim, a Powiatem Żuromińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty
2016 5189 2016-06-07 Uchwała Uchwała nr XVII/152/2016 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie utworzenia oddziałów zamiejscowych Publicznego Przedszkola Nr 5 w Kozienicach
2016 5190 2016-06-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/164/2016 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 25 maja 2016r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu glosowania.
2016 5191 2016-06-07 Uchwała Uchwała nr II/9/2014 Rady Gminy Kołbiel z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych na terenie Gminy Kołbiel
2016 5192 2016-06-07 Uchwała Uchwała nr 88/XVI/2016 Rady Gminy Staroźreby z dnia 12 maja 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie gminy Staroźreby
2016 5193 2016-06-07 Uchwała Uchwała nr XXI/133/16 Rady Miejskiej w Warce z dnia 31 maja 2016r. w sprawie nadania nazwy pasażowi miedzy ul. Piotra Wysockiego i ul. Polną w m. Warka
2016 5194 2016-06-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/125/16 Rady Gminy Wodynie z dnia 25 maja 2016r. zmieniająca uchwałę NR IV/32/15 Rady Gminy Wodynie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat zmienioną uchwałą NR V/39/15 Rady Gminy Wodynie z dnia 13 marca 2015 r.
2016 5195 2016-06-07 Uchwała Uchwała nr 290/2016 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 23 marca 2016r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Płońskiego za 2015 rok, sprawozdania finansowego Powiatu Płońskiego za 2015 rok, informacji o stanie mienia Powiatu Płońskiego na dzień 31.12.2015 roku oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku za 2015 rok.
2016 5196 2016-06-07 Uchwała Uchwała nr 315/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 maja 2016r. w sprawie przyznawania pomocy materialnej dla studentów uczelni wyższych przygotowujących się do podjęcia zatrudnienia na terenie miasta Radomia
2016 5197 2016-06-07 Uchwała Uchwała nr 316/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr 180/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 31 sierpnia 2015r w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat w mieście Radom.
2016 5198 2016-06-07 Uchwała Uchwała nr 317/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 maja 2016r. w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego w Radomiu
2016 5199 2016-06-07 Uchwała Uchwała nr 319/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 maja 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr Tytusa Chałubińskiego.
2016 5200 2016-06-07 Uchwała Uchwała nr 321/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 maja 2016r. w sprawie: połączenia i zmiany lokalizacji filii bibliotecznych oraz wprowadzenia zmian w statucie Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu.
2016 5201 2016-06-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 48/16 Burmistrza Gminy i Miasta w Grójcu z dnia 22 marca 2016r. w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grójec, sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia.
2016 5202 2016-06-07 Uchwała Uchwała nr 334/2016 Zarządu Powiatu w Płocku z dnia 15 marca 2016r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania Budżetu Powiatu Płockiego za 2015 rok
2016 5203 2016-06-07 Uchwała Uchwała nr 801/154/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 31 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie przedstawienia Sejmikowi Województwa Mazowieckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za 2015 rok oraz kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2015 rok
2016 5204 2016-06-08 Uchwała Uchwała nr 325/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 3 czerwca 2016r. w sprawie nadania nazwy alei w Radomiu
2016 5205 2016-06-08 Uchwała Uchwała nr 326/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 3 czerwca 2016r. w sprawie nadania nazw ulic dla obwodnicy południowej miasta Radomia
2016 5206 2016-06-08 Uchwała Uchwała nr 199/XI/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 29 września 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2015.
2016 5207 2016-06-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/139/16 Rady Miasta Zielonka z dnia 19 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2016
2016 5208 2016-06-08 Uchwała Uchwała nr 217/XII/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 października 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2015.
2016 5209 2016-06-08 Uchwała Uchwała nr XII/97/2016 Rady Gminy Suchożebry z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016.
2016 5210 2016-06-08 Uchwała Uchwała nr 86/XVII/2015 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2015 rok
2016 5211 2016-06-08 Uchwała Uchwała nr 104/2015 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 24 września 2015r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2015 rok
2016 5212 2016-06-08 Uchwała Uchwała nr XII/113/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2015 Gminy Michałowice Nr IV/14/2014.
2016 5213 2016-06-08 Uchwała Uchwała nr 110/2015 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 7 października 2015r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2015 rok
2016 5214 2016-06-08 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.03.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 19 stycznia 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2016 roku
2016 5215 2016-06-08 Uchwała Uchwała nr 113/2015 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 20 października 2015r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2015 rok
2016 5216 2016-06-08 Uchwała Uchwała nr 114/2015 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 22 października 2015r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2015 rok
2016 5217 2016-06-08 Uchwała Uchwała nr 117/2015 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 5 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2015 rok
2016 5218 2016-06-08 Uchwała Uchwała nr 121/2015 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 12 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2015 rok
2016 5219 2016-06-08 Uchwała Uchwała nr 125/2015 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 20 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2015 rok
2016 5220 2016-06-08 Uchwała Uchwała nr 88/XVII/2015 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej miasta na 2016 rok
2016 5221 2016-06-08 Uchwała Uchwała nr 130/2015 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 26 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2015 rok
2016 5222 2016-06-08 Uchwała Uchwała nr XX/176/2016 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2016
2016 5223 2016-06-08 Uchwała Uchwała nr 132/2015 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 3 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2015 rok
2016 5224 2016-06-08 Uchwała Uchwała nr XII/115/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015
2016 5225 2016-06-08 Uchwała Uchwała nr 233/XIII/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 24 listopada 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2015.
2016 5226 2016-06-08 Uchwała Uchwała nr XIII.143.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2016
2016 5227 2016-06-08 Uchwała Uchwała nr XX/69/16 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 r.
2016 5228 2016-06-08 Uchwała Uchwała nr XVI/105/2016 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 21 stycznia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2016 rok
2016 5229 2016-06-08 Uchwała Uchwała nr 120/49/2016 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2016 rok
2016 5230 2016-06-08 Uchwała Uchwała nr 250/XIV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2015.
2016 5231 2016-06-08 Uchwała Uchwała nr XIII/93/15 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2015 roku
2016 5232 2016-06-08 Uchwała Uchwała nr 96/2015 Zarządu Powiatu Sokołowa Podlaskiego z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie przeniesień środków budżetowych
2016 5233 2016-06-08 Uchwała Uchwała nr XII/83/15 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
2016 5234 2016-06-08 Uchwała Uchwała nr XI/69/2015 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 26 października 2015r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2015 rok
2016 5235 2016-06-08 Uchwała Uchwała nr XI.89.2015 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Wąsewo na rok 2015
2016 5236 2016-06-08 Uchwała Uchwała nr XV/102/2015 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2015
2016 5237 2016-06-08 Uchwała Uchwała nr XI/67/15 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015
2016 5238 2016-06-08 Uchwała Uchwała nr XIV/86/2015 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 30 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2015 rok
2016 5239 2016-06-08 Uchwała Uchwała nr 105/2016 Zarządu Powiatu Sokołowa Podlaskiego z dnia 19 stycznia 2016r. w sprawie przeniesień środków budżetowych
2016 5240 2016-06-08 Uchwała Uchwała nr 138/2015 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 10 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2015 rok
2016 5241 2016-06-08 Uchwała Uchwała nr 140/2015 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 17 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2015 rok
2016 5242 2016-06-08 Uchwała Uchwała nr XVI/128/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2015 Nr IV/28/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 stycznia 2015 roku
2016 5243 2016-06-08 Uchwała Uchwała nr 145/2015 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 30 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2015 rok
2016 5244 2016-06-08 Uchwała Uchwała nr XXII/132/2016 Rady Gminy Leszno z dnia 25 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Leszno"
2016 5245 2016-06-08 Uchwała Uchwała nr XXII/133/2016 Rady Gminy Leszno z dnia 25 maja 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wyględy, gmina Leszno
2016 5246 2016-06-08 Uchwała Uchwała nr XXII/134/2016 Rady Gminy Leszno z dnia 25 maja 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wyględy, gmina Leszno
2016 5247 2016-06-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2016 Wójta Gminy Czerwonka z dnia 17 marca 2016r. W sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Czerwonka za 2015 rok
2016 5248 2016-06-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2016 Wójta Gminy Czerwonka z dnia 17 marca 2016r. W sprawie: przedstawienia Radzie Gminy Czerwonka sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2015 rok samorządowej instytucji kultury w Czerwonce.
2016 5249 2016-06-08 Uchwała Uchwała nr XXII/208/2016 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 maja 2016r. w sprawie wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących własność lub będących we władaniu Gminy Jabłonna oraz ustanawiania służebności gruntowych i służebności przesyłu
2016 5250 2016-06-08 Uchwała Uchwała nr XIX/128/16 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 maja 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2016 5251 2016-06-08 Uchwała Uchwała nr XIX/130/16 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 maja 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze gminnej na terenie gminy Olszewo-Borki w miejscowości Kordowo.
2016 5252 2016-06-08 Uchwała Uchwała nr XIV/104/2016 Rady Gminy Winnica z dnia 24 maja 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 5253 2016-06-08 Uchwała Uchwała nr XIV/105/2016 Rady Gminy Winnica z dnia 24 maja 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 5254 2016-06-08 Uchwała Uchwała nr XIV/107/2016 Rady Gminy Winnica z dnia 24 maja 2016r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2016 5255 2016-06-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.14.2016 Wójta Gminy Słubice z dnia 17 marca 2016r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2015
2016 5256 2016-06-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2016 Wójta Gminy Młynarze z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Młynarze za 2015 rok
2016 5257 2016-06-08 Uchwała Uchwała nr XXII/124/16 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie: uchwalenia Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży
2016 5258 2016-06-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2016 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 24 marca 2016r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonanai planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej ( art. 265 pkt 2ufp)
2016 5259 2016-06-09 Aneks Aneks nr 2 Zarządu Powiatu Żyrardowskiego z dnia 22 kwietnia 2016r. do porozumienia z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie powierzenia przez Powiat Żyrardowski gminie Miasto Żyrardów zadania własnego w zakresie prowadzenia Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego z siedzibą w Żyrardowie
2016 5260 2016-06-09 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1 z dnia 6 czerwca 2016r. o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Żyrardowskim.
2016 5261 2016-06-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/238/2016 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo dla obszaru, którego granice wyznaczają: od północy - północna granica administracyjna miasta Legionowo, od wschodu - wschodnia granica administracyjna miasta Legionowo, oś ulicy Jana Pawła I, od południa - oś ulicy Olszankowej, zachodnia granica działki o nr ewid. 18 z obrębu ewid. nr 70, południowa granica działki o nr ewid. 5 z obrębu ewid. 70, wschodnia granica działek o nr ewid. 6/1 i 6/2 z obrębu ewid. nr 70, oś ulicy Olszankowej, od zachodu - oś ulicy Suwalnej, zachodnia granica administracyjna miasta Legionowo
2016 5262 2016-06-09 Uchwała Uchwała nr XVI/127/16 Rady Gminy Dobre z dnia 31 maja 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobre .
2016 5263 2016-06-09 Uchwała Uchwała nr XIV/112/16 Rady Gminy Latowicz z dnia 24 maja 2016r. uchwała w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy i nauczyciela wspomagającego oraz doradcy zawodowego, zatrudnionych w przedszkolach i szkołach dla których organem prowadzącym jest gmina Latowicz.
2016 5264 2016-06-09 Uchwała Uchwała nr XIV/119/16 Rady Gminy Latowicz z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Borówek
2016 5265 2016-06-09 Uchwała Uchwała nr XIV/120/16 Rady Gminy Latowicz z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Budy Wielgoleskie
2016 5266 2016-06-09 Uchwała Uchwała nr XIV/121/16 Rady Gminy Latowicz z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Budziska
2016 5267 2016-06-09 Uchwała Uchwała nr XIV/122/16 Rady Gminy Latowicz z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Chyżyny
2016 5268 2016-06-09 Uchwała Uchwała nr XIV/123/16 Rady Gminy Latowicz z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Dąbrówka
2016 5269 2016-06-09 Uchwała Uchwała nr XIV/124/16 Rady Gminy Latowicz z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Dębe Małe
2016 5270 2016-06-09 Uchwała Uchwała nr XIV/125/16 Rady Gminy Latowicz z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Generałowo
2016 5271 2016-06-09 Uchwała Uchwała nr XIV/126/16 Rady Gminy Latowicz z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Gołełąki
2016 5272 2016-06-09 Uchwała Uchwała nr XIV/127/16 Rady Gminy Latowicz z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Kamionka
2016 5273 2016-06-09 Uchwała Uchwała nr XIV/128/16 Rady Gminy Latowicz z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Latowicz Rejon 1
2016 5274 2016-06-09 Uchwała Uchwała nr XIV/129/16 Rady Gminy Latowicz z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Latowicz Rejon 1I
2016 5275 2016-06-09 Uchwała Uchwała nr XIV/130/16 Rady Gminy Latowicz z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Latowicz Rejon 1II
2016 5276 2016-06-09 Uchwała Uchwała nr XIV/131/16 Rady Gminy Latowicz z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Oleksianka
2016 5277 2016-06-09 Uchwała Uchwała nr XIV/132/16 Rady Gminy Latowicz z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Redzyńskie
2016 5278 2016-06-09 Uchwała Uchwała nr XIV/133/16 Rady Gminy Latowicz z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Stawek
2016 5279 2016-06-09 Uchwała Uchwała nr XIV/134/16 Rady Gminy Latowicz z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Strachomin
2016 5280 2016-06-09 Uchwała Uchwała nr XIV/135/16 Rady Gminy Latowicz z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Transbór
2016 5281 2016-06-09 Uchwała Uchwała nr XIV/136/16 Rady Gminy Latowicz z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Waliska
2016 5282 2016-06-09 Uchwała Uchwała nr XIV/137/16 Rady Gminy Latowicz z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Wężyczyn
2016 5283 2016-06-09 Uchwała Uchwała nr XIV/138/16 Rady Gminy Latowicz z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Wielgolas
2016 5284 2016-06-10 Uchwała Uchwała nr XVII/96/16 Rady Gminy w Regiminie z dnia 4 maja 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Regimin i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 5285 2016-06-10 Uchwała Uchwała nr XIX/27/2016 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 25 maja 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2016 5286 2016-06-10 Uchwała Uchwała nr XIX/28/2016 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 25 maja 2016r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Jedlińsku
2016 5287 2016-06-10 Uchwała Uchwała nr XXII/133/2016 Rady Gminy Teresin z dnia 30 maja 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 5288 2016-06-10 Uchwała Uchwała nr XXII/134/2016 Rady Gminy Teresin z dnia 30 maja 2016r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Teresin w 2016 roku"
2016 5289 2016-06-10 Uchwała Uchwała nr 24/XIX/16 Rady Gminy Wiskitki z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
2016 5290 2016-06-10 Uchwała Uchwała nr XXI/99/2016 Rady Gminy Sabnie z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2026
2016 5291 2016-06-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.103.2016.RM Wojewody Mazowieckiego z dnia 6 czerwca 2016r. Rada Miasta Ciechanów
2016 5292 2016-06-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-R.4131.17 .2016.M.N Wojewody Mazowieckiego z dnia 6 czerwca 2016r. Rada Miasta Skaryszew
2016 5293 2016-06-10 Uchwała Uchwała nr XX.225.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 9 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę Nr V/30/2003 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 23 stycznia 2003r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Pruszkowa.
2016 5294 2016-06-13 Uchwała Uchwała nr 168/XXII/2016 Rady Gminy w Mochowie z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2016 5295 2016-06-13 Uchwała Uchwała nr 169/XXII/2016 Rady Gminy w Mochowie z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 5296 2016-06-13 Uchwała Uchwała nr 170/XXII/2016 Rady Gminy w Mochowie z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 5297 2016-06-13 Uchwała Uchwała nr XIX/119/2016 Rady Gminy Wierzbica z dnia 10 maja 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Wierzbica.
2016 5298 2016-06-13 Uchwała Uchwała nr XIX/121/2016 Rady Gminy Wierzbica z dnia 10 maja 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wierzbica w 2016 roku”
2016 5299 2016-06-13 Uchwała Uchwała nr XIX/122/2016 Rady Gminy Wierzbica z dnia 10 maja 2016r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2016 5300 2016-06-13 Uchwała Uchwała nr XIX/123/2016 Rady Gminy Wierzbica z dnia 10 maja 2016r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego
2016 5301 2016-06-13 Uchwała Uchwała nr XX/131/2016 Rady Gminy Wierzbica z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Wierzbica
2016 5302 2016-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/135/16 Rady Gminy Kampinos z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zmiany Statutu Biblioteki Publicznej Gminy Kampinos
2016 5303 2016-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/138/16 Rady Gminy Kampinos z dnia 31 maja 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kampinos, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków.
2016 5304 2016-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/139/16 Rady Gminy Kampinos z dnia 31 maja 2016r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin dla dyrektorów szkół oraz ustalenia sposobu naliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
2016 5305 2016-06-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/189/2016 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejsowości Sikory gmina Wieliszew
2016 5306 2016-06-13 Uchwała Uchwała nr 166/XXII/2016 Rady Gminy w Mochowie z dnia 10 czerwca 2016r. uchylająca uchwałę w sprawie przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2016 5307 2016-06-13 Uchwała Uchwała nr 167/XXII/2016 Rady Gminy w Mochowie z dnia 10 czerwca 2016r. uchylająca uchwałę w sprawie stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2016 5308 2016-06-13 Uchwała Uchwała nr 218/XVI/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania stypendiów Wójta Gminy Lesznowola dla uczniów szczególnie uzdolnionych za osiąganie wysokich wyników sportowych, artystycznych oraz w edukacji szkolnej.
2016 5309 2016-06-13 Uchwała Uchwała nr 232/XVII/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 31 marca 2016r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr 218/XVI/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania stypendiów Wójta Gminy Lesznowola dla uczniów szczególnie uzdolnionych za osiąganie wysokich wyników sportowych, artystycznych oraz edukacji szkolnej.
2016 5310 2016-06-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/173/16 Rady Gminy Stare Babice z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stare Babice
2016 5311 2016-06-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/174/16 Rady Gminy Stare Babice z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 5312 2016-06-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/175/16 Rady Gminy Stare Babice z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Stare Babice.
2016 5313 2016-06-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/180/16 Rady Gminy Stare Babice z dnia 2 czerwca 2016r. zmieniająca Regulamin Straży Gminnej Gminy Stare Babice
2016 5314 2016-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/140/16 Rady Gminy Kampinos z dnia 31 maja 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
2016 5315 2016-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/141/16 Rady Gminy Kampinos z dnia 31 maja 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kampinos.
2016 5316 2016-06-13 Uchwała Uchwała nr XIX/124/2016 Rady Gminy Wierzbica z dnia 10 maja 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Wierzbica na lata 2016 – 2019
2016 5317 2016-06-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/214/2016 Rady Miasta Mława z dnia 31 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2012-2016
2016 5318 2016-06-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/215/2016 Rady Miasta Mława z dnia 31 maja 2016r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej określonej nazwą ul. Brukowa, położonej na terenie Miasta Mława
2016 5319 2016-06-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/216/2016 Rady Miasta Mława z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zaliczenia do kategorii drogi gminnej położonej na terenie Miasta Mława, która dotychczas miała kategorię drogi powiatowej oraz ustalenie jej przebiegu
2016 5320 2016-06-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/224/2016 Rady Miasta Mława z dnia 31 maja 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2016 5321 2016-06-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/225/2016 Rady Miasta Mława z dnia 31 maja 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2016 5322 2016-06-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/226/2016 Rady Miasta Mława z dnia 31 maja 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2016 5323 2016-06-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/227/2016 Rady Miasta Mława z dnia 31 maja 2016r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Mława
2016 5324 2016-06-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/228/2016 Rady Miasta Mława z dnia 31 maja 2016r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Mława konsultacji społecznych dotyczących Mławskiego Budżetu Obywatelskiego
2016 5325 2016-06-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/229/2016 Rady Miasta Mława z dnia 31 maja 2016r. w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Bolesława Prusa w Mławie.
2016 5326 2016-06-14 Uchwała Uchwała nr 758/153/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 24 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Wykazu Projektów Pozakonkursowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
2016 5327 2016-06-14 Uchwała Uchwała nr 759/153/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 24 maja 2016r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 1.10) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
2016 5328 2016-06-14 Uchwała Uchwała nr XV/165/16 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 24 maja 2016r. w przedmiocie zmiany Uchwały Nr LVIII/567/02 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego oraz zasad korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów.
2016 5329 2016-06-14 Uchwała Uchwała nr XV/167/16 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 24 maja 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami dla Gminy Miasta Sochaczew na lata 2016-2020”
2016 5330 2016-06-14 Uchwała Uchwała nr XV/168/16 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizowania imprez sportowych, kulturalnych i rozrywkowych na terenie Gminy Miasta Sochaczew w obiektach i na terenach stanowiących własność miasta, jednostek organizacyjnych miasta lub instytucji kultury oraz regulamin korzystania z gminnych stadionów.
2016 5331 2016-06-14 Uchwała Uchwała nr XV/169/16 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 24 maja 2016r. w sprawie utworzenia jednostki obsługującej jednostki organizacyjne Gminy Miasto Sochaczew oraz nadania jej statutu
2016 5332 2016-06-14 Uchwała Uchwała nr XV/170/16 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 24 maja 2016r. w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej Gminy Miasto Sochaczew pod nazwą Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Sochaczewie
2016 5333 2016-06-14 Uchwała Uchwała nr XV/166/16 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zasad i trybu przeprowdzenia konsultacji społecznych na terenie miasta Sochaczew w sprawie budżetu Gminy Miasto Sochaczew na rok 2017.
2016 5334 2016-06-14 Uchwała Uchwała nr 441/XVII/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2016 5335 2016-06-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/100/16 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 9 czerwca 2016r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu makowskiego
2016 5336 2016-06-14 Uchwała Uchwała nr 72.XXIII.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie ustanowienia tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Wiązowna”
2016 5337 2016-06-14 Uchwała Uchwała nr XVI /103/2016 Rady Gminy w Liwie z dnia 31 maja 2016r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z boisk piłkarskich położonych w Jartyporach, Liwie, Ruchnie i Starejwsi.
2016 5338 2016-06-14 Uchwała Uchwała nr XII/102/2016 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 26 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 5339 2016-06-14 Uchwała Uchwała nr XII/103/2016 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 26 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Glinojecku.
2016 5340 2016-06-14 Uchwała Uchwała nr 260/VII/19/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 13 kwietnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 87/2 z obrębu 0004 (Czarnów) gm. Konstancin-Jeziorna.
2016 5341 2016-06-14 Uchwała Uchwała nr 261/VII/19/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 13 kwietnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 137/7, 137/8 i 138/1 z obrębu 0004 (Czarnów) gm. Konstancin-Jeziorna.
2016 5342 2016-06-14 Uchwała Uchwała nr 262/VII/19/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 13 kwietnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 182, 183/5 i 183/6 z obrębu 0004 (Czarnów) gm. Konstancin-Jeziorna.
2016 5343 2016-06-14 Uchwała Uchwała nr XII/80/2016 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 31 maja 2016r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, w tym nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wieczfnia Kościelna.
2016 5344 2016-06-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/2016 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 29 marca 2016r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy Żabia Wola za 2015 rok
2016 5345 2016-06-14 Uchwała Uchwała nr 24/XVIII/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Osowiec
2016 5346 2016-06-14 Uchwała Uchwała nr XX/101/16 Rady Gminy w Orońsku z dnia 31 maja 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku do uchwały nr V/17/15 Rady Gminy w Orońsku z dnia 27 lutego 2015 roku dotyczącej poboru łącznego zobowiązania pieniężnego podatku: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2016 5347 2016-06-14 Uchwała Uchwała nr 98/XV/16 Rady Gminy Przyłęk z dnia 16 maja 2016r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2016 5348 2016-06-14 Uchwała Uchwała nr 161/XX/16 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 maja 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr 98/XIII/15 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka funkcjonujących na terenie Powiatu Grodziskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2016 5349 2016-06-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 8 czerwca 2016r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Brwinowie przeprowadzonych w dniu 5 czerwca 2016 r.
2016 5350 2016-06-14 Uchwała Uchwała nr XV.121.2016 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów za wybitne osiągnięcia edukacyjne dla uczniów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Stara Błotnica
2016 5351 2016-06-15 Uchwała Uchwała nr 24/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z Mazowiecką Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2016 5352 2016-06-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/727/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie m.st. Warszawy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2016 5353 2016-06-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/728/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia na terenie m.st. Warszawy liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
2016 5354 2016-06-15 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.113.2016.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 czerwca 2016r. Rada Miejska w Piasecznie
2016 5355 2016-06-15 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.111.2016.AK Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 czerwca 2016r. Rada Miejska w Piasecznie
2016 5356 2016-06-15 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.110.2016.RM Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 czerwca 2016r. Rada Gminy Jabłonna
2016 5357 2016-06-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie ogłoszenia "Wykazu spółek wodnych i związków spółek wodnych z terenu województwa mazowieckiego, którym przyznano dotację podmiotową z budżetu państwa w 2016r."
2016 5358 2016-06-16 Uchwała Uchwała nr XX/110/2016 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 6 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zabrodzie
2016 5359 2016-06-16 Uchwała Uchwała nr XX/109/2016 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 6 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 5360 2016-06-16 Uchwała Uchwała nr XXI/148/16 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 23 maja 2016r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 5361 2016-06-16 Uchwała Uchwała nr XXI/149/16 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 23 maja 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 5362 2016-06-16 Uchwała Uchwała nr XXI/156/16 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 23 maja 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 5363 2016-06-16 Uchwała Uchwała nr XIX/29/2016 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 25 maja 2016r. w sprawie w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Opieki Zdrowotnej w Jedlińsku
2016 5364 2016-06-16 Uchwała Uchwała nr XVII/94/16 Rady Gminy w Regiminie z dnia 4 maja 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Regimin w 2016 r.
2016 5365 2016-06-16 Uchwała Uchwała nr 550/XXI/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 11 maja 2016r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie miasta i gminy Piaseczno
2016 5366 2016-06-16 Uchwała Uchwała nr 556/XXI/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 11 maja 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 435/XVI/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 5367 2016-06-16 Uchwała Uchwała nr XIX.211.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2016 5368 2016-06-16 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 9 czerwca 2016r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Chotczy przeprowadzonych w dniu 5 czerwca 2016r.
2016 5369 2016-06-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/166/16 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 1 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego
2016 5370 2016-06-16 Uchwała Uchwała nr XVII/147/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 3 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w Miejskim Zespole Szkół oraz w Miejskim Przedszkolu w Raciążu.
2016 5371 2016-06-16 Uchwała Uchwała nr XVII/148/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 3 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 5372 2016-06-16 Uchwała Uchwała nr XVII/151/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 3 czerwca 2016r. Zmieniająca Uchwałę nr XVI/108/2012 Rady Miejskiej w Raciązu z dnia 04 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciążu.
2016 5373 2016-06-16 Uchwała Uchwała nr XX/240/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 maja 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Sienkiewicza i Świętojańskiej w Siedlcach
2016 5374 2016-06-16 Uchwała Uchwała nr XX/241/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 maja 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Piłsudskiego, Asza, Pułaskiego i Kochanowskiego w Siedlcach
2016 5375 2016-06-16 Uchwała Uchwała nr XX/243/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 maja 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach
2016 5376 2016-06-16 Uchwała Uchwała nr XX/245/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 maja 2016r. w sprawie wyłączenia niektórych szkół z zespołów szkół ponadgimnazjalnych oraz ich likwidacji dla których organem prowadzącym jest Miasto Siedlce
2016 5377 2016-06-16 Uchwała Uchwała nr XX/246/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 maja 2016r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Siedlce na lata 2015 -2018.
2016 5378 2016-06-16 Uchwała Uchwała nr XX/249/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 maja 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2016 5379 2016-06-16 Uchwała Uchwała nr XX/252/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 maja 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki opłaty
2016 5380 2016-06-16 Uchwała Uchwała nr XX/253/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 maja 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce
2016 5381 2016-06-16 Uchwała Uchwała nr XX/254/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 maja 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 5382 2016-06-16 Uchwała Uchwała nr XX/257/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 maja 2016r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Siedlce oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i zakupu
2016 5383 2016-06-16 Uchwała Uchwała nr KE.XVI.0007.151.2016 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 5 maja 2016r. w sprawie: zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Dębe Wielkie na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dębe Wielkie
2016 5384 2016-06-16 Uchwała Uchwała nr ZO.XVII.0007.157.2016 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 25 maja 2016r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Chrośla Północ
2016 5385 2016-06-16 Uchwała Uchwała nr ZO.XVII.0007.158.2016 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 25 maja 2016r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Chrośla Południe
2016 5386 2016-06-16 Uchwała Uchwała nr ZO.XVII.0007.159.2016 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 25 maja 2016r. w sprawie: zmiany uchwały o nadaniu Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dębem Wielkim
2016 5387 2016-06-16 Uchwała Uchwała nr ZO.XVII.0007.160.2016 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 25 maja 2016r. w sprawie:ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dębem Wielkim
2016 5388 2016-06-16 Uchwała Uchwała nr 100/XV/16 Rady Gminy Bulkowo z dnia 30 marca 2016r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodu publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Bulkowo
2016 5389 2016-06-16 Uchwała Uchwała nr 101/XV/2016 Rady Gminy Bulkowo z dnia 30 marca 2016r. w sprawie ustalenia sieci publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bulkowo
2016 5390 2016-06-16 Aneks Aneks nr 2/3/WZS/P/89/2016 Gminy-Miasto Płock i Gminy Zawidz z dnia 6 maja 2016r. do porozumienia Nr 5/WZS/P/58/2013 zawartego w dniu 06.03.2013r.
2016 5391 2016-06-16 Aneks Aneks nr 3/4/WZS/P/90/2016 Gminy-Miasto Płock i Gminy Rościszewo z dnia 6 maja 2016r. do porozumienia Nr 1/WZS/P/3/2013 zawartego w dniu 17.01.2013 r.
2016 5392 2016-06-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/140/2016 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 31 maja 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zakrzew.
2016 5393 2016-06-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/141/2016 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 31 maja 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Zakrzew w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 5394 2016-06-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/142/2016 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 31 maja 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2016 5395 2016-06-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/143/2016 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 31 maja 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia i sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
2016 5396 2016-06-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/144/2016 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 31 maja 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 5397 2016-06-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/145/2016 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.
2016 5398 2016-06-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/207/2016 Rady Miasta Marki z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/167/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2016 – 2026
2016 5399 2016-06-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/211/2016 Rady Miasta Marki z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na likwidację zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości
2016 5400 2016-06-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/212/2016 Rady Miasta Marki z dnia 24 maja 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Szkolna” dla obrębu 5-10 w Markach
2016 5401 2016-06-16 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Węgrowskiego` z dnia 26 kwietnia 2016r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Szydłowieckim , zwanym dalej „Przyjmują w sprawie przyjęcia lub powierzenia zadań publicznych w przedmiocie organizowania nauki zawodu dla uczniów powiatowych szkół ponadgimnazjalnych realizujących kształcenie zawodowe.
2016 5402 2016-06-16 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Węgrowskiego` z dnia 27 kwietnia 2016r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Mińskim zwanym dalej „Przyjmującym w sprawie określenie szczegółowych zasad i terminów przekazywania przez Powierzającego dotacji na realizację przez Przyjmującego zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć w formie turnusu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników I stopnia w zawodzie: fryzjer i kucharz - będących uczniami klas wielozawodowych szkół, dla których organem prowadzącym jest Powierzający.
2016 5403 2016-06-16 Uchwała Uchwała nr XX/116/2016 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 1 czerwca 2016r. w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium za 2015 rok
2016 5404 2016-06-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2016 Wójta Gminy Sobolew z dnia 23 marca 2016r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2015 rok oraz planów finansowych instytucji kultury.
2016 5405 2016-06-16 Uchwała Uchwała nr XX/163/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015
2016 5406 2016-06-16 Uchwała Uchwała nr 86/IX/2015 Rady Powiatu w Płocku z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmian budżetu powiatu płockiego na rok 2015 uchwalonego uchwałą nr 18/III/2015 z dnia 28 stycznia 2015 roku
2016 5407 2016-06-16 Uchwała Uchwała nr XVII/ 103 /2016 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 19 stycznia 2016r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok Miasta Piastowa
2016 5408 2016-06-16 Uchwała Uchwała nr 442/XVII/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2016 5409 2016-06-16 Uchwała Uchwała nr 94/X/2015 Rady Powiatu w Płocku z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zmian budżetu powiatu płockiego na rok 2015 uchwalonego uchwałą nr 18/III/2015 z dnia 28 stycznia 2015 roku
2016 5410 2016-06-16 Uchwała Uchwała nr 103/XI/2015 Rady Powiatu w Płocku z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie zmian budżetu powiatu płockiego na rok 2015 uchwalonego uchwałą nr 18/III/2015 z dnia 28 stycznia 2015 roku
2016 5411 2016-06-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2016 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2016 Nr XIII/100/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 19 grudnia 2015 roku.
2016 5412 2016-06-16 Uchwała Uchwała nr 113.XVII.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 stycznia 2016r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2016
2016 5413 2016-06-16 Uchwała Uchwała nr XV/135/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 17 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na 2015 rok
2016 5414 2016-06-16 Uchwała Uchwała nr XV/181/2016 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2016 r.
2016 5415 2016-06-16 Uchwała Uchwała nr XVI/196/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2016 rok
2016 5416 2016-06-16 Uchwała Uchwała nr 138/VII/2016 Rady Miasta Józefowa z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
2016 5417 2016-06-16 Uchwała Uchwała nr 110/2016 Zarządu Powiatu Sokołowa Podlaskiego z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie przeniesień środków budżetowych
2016 5418 2016-06-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/128/2016 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XVII/120/2015 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszkowskiego na 2016 r.
2016 5419 2016-06-16 Uchwała Uchwała nr XIII/64/15 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasnosielc na 2015 r.
2016 5420 2016-06-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 234/2015 Wójta Gminy Michałowice z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2015 Gminy Michałowice Nr IV/14/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.
2016 5421 2016-06-16 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.05.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2016 roku
2016 5422 2016-06-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 240/2015 Wójta Gminy Michałowice z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2015 Gminy Michałowice Nr IV/14/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.
2016 5423 2016-06-16 Uchwała Uchwała nr XIII/92/16 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2016
2016 5424 2016-06-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 134/2015 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr 49/III/14 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2015 rok.
2016 5425 2016-06-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 140/2015 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr 49/III/14 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2015 rok.
2016 5426 2016-06-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 145/2015 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr 49/III/14 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2015 rok.
2016 5427 2016-06-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 150/2015 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr 49/III/14 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2015 rok.
2016 5428 2016-06-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 154/2015 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 31 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr 49/III/14 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2015 rok.
2016 5429 2016-06-16 Uchwała Uchwała nr XIV/169/2016 Rady Miasta Mława z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 5430 2016-06-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 246/2015 Wójta Gminy Michałowice z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2015 Gminy Michałowice Nr IV/14/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.
2016 5431 2016-06-16 Uchwała Uchwała nr XX/159/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2015
2016 5432 2016-06-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 26/2016 Burmistrza Tarczyna z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przedłożenia Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Miejskiej w Tarczynie informacji z wykonania budżetu gminy Tarczyn za 2015 roku, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury- Gminnego Ośrodka Kultury w Tarczynie i Gminnej Biblioteki w Tarczynie za 2015 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tarczynie za 2015 roku
2016 5433 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/163/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 31 maja 2016r. w sprawie: zasad wykorzystania herbu i barw Gminy Miasta Pionki
2016 5434 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/165/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 31 maja 2016r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Pionki”.
2016 5435 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/166/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 31 maja 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 5436 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/167/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 31 maja 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 5437 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/168/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 31 maja 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Pionki.
2016 5438 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/169/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 31 maja 2016r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2016 5439 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/170/2016 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 31 maja 2016r. w sprawie: ustalenia dziennych stawek opłaty targowej
2016 5440 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr 179/XXVI/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 maja 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie miasta Ostrołęki
2016 5441 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr 180/XXVI/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji dotyczących podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego
2016 5442 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr 135/XXIV/2016 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Podkowa Leśna
2016 5443 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr 136/XXIV/2016 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej
2016 5444 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr 137/XXIV/2016 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 24 maja 2016r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego, zasiłku okresowego i pomocy rzeczowej
2016 5445 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/106/2016 Rady Gminy Baranowo z dnia 23 maja 2016r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Baranowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.
2016 5446 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/113/2016 Rady Gminy Baranowo z dnia 23 maja 2016r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Baranowo.
2016 5447 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr XVII/123/2016 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 maja 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stanisławów
2016 5448 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr XVII/124/2016 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 maja 2016r. w sprawie wyboru metody oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Stanisławów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2016 5449 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr XVII/125/2016 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 maja 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Stanisławów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 5450 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr XVII/126/2016 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 maja 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 5451 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr XVII/127/2016 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 maja 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stanisławów.
2016 5452 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr XVII/128/2016 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 maja 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Stanisławów
2016 5453 2016-06-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Bieżuń z dnia 22 marca 2016r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy, sprawozdania finansowego Miasta i Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za rok 2015
2016 5454 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr XIII/105/2016 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 24 maja 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bieżuń, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych.
2016 5455 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr 105/XVI/2016 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 27 maja 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe Miasto.
2016 5456 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr 106/XVI/2016 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 27 maja 2016r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2016 5457 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr 107/XVI/2016 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 27 maja 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
2016 5458 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr 108/XVI/2016 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 27 maja 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 5459 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr 109/XVI/2016 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 27 maja 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2016 5460 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr 110/XVI/2016 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 27 maja 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 5461 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr XV.14.2016 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 18 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV.10.2016 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w gminie, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Siemiątkowo, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków.
2016 5462 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr XV.16.2016 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 18 maja 2016r. w sprawie sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemiątkowie.
2016 5463 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr XXI/108/2016 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis
2016 5464 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr 77/2016 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 7 czerwca 2016r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na 2016 r.
2016 5465 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr 78/2016 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 7 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
2016 5466 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr 102/XV/2016 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 31 maja 2016r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy w latach 2016-2020
2016 5467 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr XVIII.209.2016 Rady Gminy Klembów z dnia 30 maja 2016r. w sprawie ustalenia przystanków komunikacyjnych, udostępnianych dla przewoźników i operatorów, zasad i warunków korzystania oraz stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.
2016 5468 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr XVIII.211.2016 Rady Gminy Klembów z dnia 30 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII.196.2016 Rady Gminy Klembów z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie określenia warunków oraz wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed zwierzętami bezdomnymi, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2016 5469 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr 123/XX/16 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
2016 5470 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr 128/XX/16 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Szydłowcu stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 48/X/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 1 lipca 2015 r. oraz przedłużenia trwającej kadencji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Szydłowcu.
2016 5471 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr 66.XXIII.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy, będącej drogą wewnętrzną położoną w obrębie geodezyjnym Izabela
2016 5472 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr XIV/114/2016 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 24 maja 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 5473 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr XIV/116/2016 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 24 maja 2016r. w sprawie uchwalenia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy i zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy na lata 2016 - 2020
2016 5474 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr XIV/118/2016 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 24 maja 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokrzywnicy
2016 5475 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr XIV/120/2016 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 24 maja 2016r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2016 5476 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr XIV/115/2016 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów
2016 5477 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr 103/XXIII/2016 Rady Gminy Załuski z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zasad korzystania z obiektów użyteczności publicznej
2016 5478 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr XV/110/2016 Rady Gminy Strachówka z dnia 12 maja 2016r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i tybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charekter należności cywilnoprawnych, przypadających Gminie Strachówka lub jej jednostkom podległym
2016 5479 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr XXII/115/2016 Rada Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 8 czerwca 2016r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów za wyniki w nauce i osignięcia sportowe dla uczniów będących mieszkańcami gminy Puszcza Mariańska
2016 5480 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr 142/XXII/16 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 31 maja 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Chorzele oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2016 5481 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr 144/XXII/16 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 31 maja 2016r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Chorzele.
2016 5482 2016-06-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.112.2016.MS1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 czerwca 2016r. Rada Gminy Radzanowo
2016 5483 2016-06-17 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Wodynie z dnia 1 kwietnia 2016r. w sprawie powierzenia Gminie Wodynie obowiązku wykonania prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2016 5484 2016-06-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 61/15 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
2016 5485 2016-06-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 64/15 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
2016 5486 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr XIII/119/2015 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na rok 2015
2016 5487 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr 203/XVI/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2016.
2016 5488 2016-06-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 65/15 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 10 grudnia 2015r. zmieniające Zarządzenie Nr 61/15 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.
2016 5489 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr XVII/130/2016 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2016 rok
2016 5490 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr XVI.135.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2016 rok.
2016 5491 2016-06-20 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 14 czerwca 2016r. i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Doliny Wkry i Mławki PLB140008
2016 5492 2016-06-20 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 15 czerwca 2016r. uchylające zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Wydmy Lucynowsko-Mostowieckie PLH140013
2016 5493 2016-06-20 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 15 czerwca 2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Biele Chojnowskie"
2016 5494 2016-06-20 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 15 czerwca 2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Las Natoliński"
2016 5495 2016-06-20 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 15 czerwca 2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Morysin"
2016 5496 2016-06-20 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 5 maja 2016r. do Porozumienia Nr 5 z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie powierzenia Gminie Miasta Radomia zadania Powiatu w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej w 2016 roku
2016 5497 2016-06-20 Uchwała Uchwała nr XIII/87/16 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 9 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę.
2016 5498 2016-06-20 Uchwała Uchwała nr XIII/86/16 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 9 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Stary Lubotyń.
2016 5499 2016-06-20 Uchwała Uchwała nr XIII/88/16 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 9 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stary Lubotyń.
2016 5500 2016-06-20 Uchwała Uchwała nr XI.50.2015 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz sposobu świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Rzeczniowie.
2016 5501 2016-06-20 Uchwała Uchwała nr XIII/89/16 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 9 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2016 5502 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/229/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 maja 2016r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2016-2024
2016 5503 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr XXV/220/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 maja 2016r. w sprawie nadania nazw ulic w Ząbkach
2016 5504 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr XXV/221/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 maja 2016r. w sprawie nadania nazw ulic w Ząbkach
2016 5505 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr XXV/217/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 maja 2016r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2016 - 2024
2016 5506 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/235/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 maja 2016r. w sprawie nadania nazw ulic w Ząbkach
2016 5507 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/236/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 maja 2016r. w sprawie nadania nazw ulic w Ząbkach
2016 5508 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/237/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 maja 2016r. w sprawie nadania nazw ulic w Ząbkach
2016 5509 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr XX/127/2016 Rady Gminy Radzanowo z dnia 11 maja 2016r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek Nr ewid. 51/13 i 51/15 w miejscowości Boryszewo Stare
2016 5510 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr XX/95/2016 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 30 marca 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Młodzieszyn oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2016 5511 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr XXII/108/2016 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 23 maja 2016r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2016 5512 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/138/16 Rady Gminy w Skórcu z dnia 23 maja 2016r. w sprawie określenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie Gminy Skórzec
2016 5513 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/139/16 Rady Gminy w Skórcu z dnia 23 maja 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 5514 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr XVII/120/2016 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 30 maja 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2016 5515 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr XVII/121/2016 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 30 maja 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2016 5516 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr XVI/77/2016 Rady Gminy Gzy z dnia 8 czerwca 2016r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gzy.
2016 5517 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr XX/101/2016 Rady Gminy Pionki z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 5518 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/126/16 Rady Gminy Wodynie z dnia 25 maja 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wodynie
2016 5519 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/127/16 Rady Gminy Wodynie z dnia 25 maja 2016r. sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
2016 5520 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/128/16 Rady Gminy Wodynie z dnia 25 maja 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 5521 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/198/2016 Rady Miasta Sulejówek z dnia 19 maja 2016r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sulejówku
2016 5522 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/201/2016 Rady Miasta Sulejówek z dnia 19 maja 2016r. w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla miasta Sulejówek na 2016 rok.”
2016 5523 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr XXII/191/2016 Rady Miasta Sulejówek z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu działki ewidencyjnej nr 73 w obrębie 40 w Sulejówku
2016 5524 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr XXII/194/2016 Rady Miasta Sulejówek z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa pomnikowego dębu szypułkowego rosnącego na terenie Miasta Sulejówek.
2016 5525 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr XIX.143.2016 Rady Gminy Prażmów z dnia 12 maja 2016r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Prażmów za rok 2015
2016 5526 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr XIX.144.2016 Rady Gminy Prażmów z dnia 12 maja 2016r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Prażmów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok
2016 5527 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr XIX.147.2016 Rady Gminy Prażmów z dnia 12 maja 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 5528 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr XXVI.133.2016 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 25 maja 2016r. zmieniająca Uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brańszczyk
2016 5529 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr XXVI.136.2016 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 25 maja 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości oraz trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości
2016 5530 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr XXVI.137.2016 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 25 maja 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 5531 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr XXVI.138.2016 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 25 maja 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty
2016 5532 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr XVII/106/2016 Rady Gminy Strzegowo z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminów korzystania z boisk zlokalizowanych na terenie Gminy
2016 5533 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr XVII/107/2016 Rady Gminy Strzegowo z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z odkrytego basenu w Strzegowie
2016 5534 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr XVII/ 109/2016 Rady Gminy Strzegowo z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie organizowania gminnych przewozów pasażerskich w publicznym transporcie zbiorowym
2016 5535 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/136/2016 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 6 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 5536 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/137/2016 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 6 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 5537 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/139/2016 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 6 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 5538 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/138/2016 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 6 czerwca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Maków Mazowiecki
2016 5539 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/140/2016 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 6 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność miasta Maków Mazowiecki
2016 5540 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr XIX.87.2016 Rady Gminy Rybno z dnia 9 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
2016 5541 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr XIX.89.2016 Rady Gminy Rybno z dnia 9 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 5542 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr XIX.91.2016 Rady Gminy Rybno z dnia 9 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rybno na 2016r.
2016 5543 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/141/2016 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 6 czerwca 2016r. w sprawie wyliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określane dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2016 5544 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr XIX.90.2016 Rady Gminy Rybno z dnia 9 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami.
2016 5545 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr XXII/114/2016 Rada Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 8 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Puszcza Mariańska
2016 5546 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/147/2016 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 6 czerwca 2016r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2016 5547 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/179/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 19 maja 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa.
2016 5548 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/85/16 Rady Gminy Paprotnia z dnia 30 maja 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Paprotni
2016 5549 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr XIX.88.2016 Rady Gminy Rybno z dnia 9 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rybno
2016 5550 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr XXII/113/2016 Rada Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 8 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia sici i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Puszcza Mariańska
2016 5551 2016-06-22 Uchwała Uchwała nr XIX/104/2016 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Jastrzębia oraz określenia zasad i form przyznawania Stypendium Wójta Gminy Jastrzębia dla wybitnie uzdolnionych uczniów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.
2016 5552 2016-06-22 Uchwała Uchwała nr XIX/105/2016 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 24 maja 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2016 5553 2016-06-22 Uchwała Uchwała nr XVIII/145/2016 Rady Gminy Rzekuń z dnia 14 czerwca 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dzbenin
2016 5554 2016-06-22 Uchwała Uchwała nr 255/XXII/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 31 maja 2016r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Radzymin”
2016 5555 2016-06-22 Uchwała Uchwała nr 259/XXII/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 31 maja 2016r. w sprawie nadania nazwy parku na terenie miasta Radzymin
2016 5556 2016-06-22 Uchwała Uchwała nr XV/82/2016 Rady Gminy Szydłowo z dnia 23 maja 2016r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2016 5557 2016-06-22 Uchwała Uchwała nr 141/XXIV/2016 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 25 maja 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 119/XX/2016 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 5558 2016-06-22 Uchwała Uchwała nr 142/XXIV/2016 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 25 maja 2016r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubowidz
2016 5559 2016-06-22 Rozporządzenie Porządkowe Rozporządzenie porządkowe nr 2 Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia zakazu w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych oraz ruchu pojazdów nienormatywnych na terenie m. st. Warszawy
2016 5560 2016-06-23 Uchwała Uchwała nr 241/XVIII/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Nowa Wola i Zgorzała – etap IV – część I
2016 5561 2016-06-23 Uchwała Uchwała nr XIII/85/2015 Rady Gminy Gózd z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie Uchwała Budżetowa na rok 2016
2016 5562 2016-06-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 30/2016 Wójta Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Garbatka-Letnisko za rok 2015
2016 5563 2016-06-23 Uchwała Uchwała nr 248/XVIII//2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 5564 2016-06-23 Uchwała Uchwała nr XIII/74/2016 Rady Gminy Sypniewo z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/61/2015 Rady Gminy Sypniewo z dnia 27 listopada 2015r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku na obszarze Gminy Sypniewo na 2016 rok.
2016 5565 2016-06-23 Uchwała Uchwała nr XXI/155/16 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 23 maja 2016r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Partycypacyjnego 2017 w Mieście i Gminie Łosice
2016 5566 2016-06-23 Uchwała Uchwała nr 257/XX/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 7 czerwca 2016r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z wykonania budżetu gminy za 2015 rok.
2016 5567 2016-06-23 Uchwała Uchwała nr XVI/100/2016 Rady Gminy Sypniewo z dnia 14 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Sypniewie.
2016 5568 2016-06-23 Uchwała Uchwała nr 261/XX/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 7 czerwca 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze
2016 5569 2016-06-23 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr 106/XVI/15 Rady Gminy Sierpc z dnia 21 grudnia 2015r. na rok 2016
2016 5570 2016-06-23 Uchwała Uchwała nr 262/XX/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 7 czerwca 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze
2016 5571 2016-06-23 Uchwała Uchwała nr 125/XX/16 Rady Gminy Sierpc z dnia 31 maja 2016r. w sprawie: wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Sierpc
2016 5572 2016-06-23 Uchwała Uchwała nr 263/XX/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 7 czerwca 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze
2016 5573 2016-06-23 Uchwała Uchwała nr 126/XX/16 Rady Gminy Sierpc z dnia 31 maja 2016r. w sprawie: określenia zasad udzielania bonifikat przy sprzedaży stanowiących własność Gminy Sierpc nieruchomości na cele mieszkaniowe oraz jako lokal mieszkalny.
2016 5574 2016-06-23 Uchwała Uchwała nr XIV/79/16 Rady Gminy Sterdyń z dnia 17 maja 2016r. w sprawie zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sterdyń
2016 5575 2016-06-23 Uchwała Uchwała nr XIX/144/2016 Rady Gminy Jadów z dnia 14 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/170/09 Rady Gminy Jadów z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Jadów publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2016 5576 2016-06-23 Uchwała Uchwała nr XIX/170/16 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 9 maja 2016r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych, prowadzonych przez Gminę Błonie, w roku szkolnym 2016/2017.
2016 5577 2016-06-23 Uchwała Uchwała nr 264/XX/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 7 czerwca 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze
2016 5578 2016-06-23 Uchwała Uchwała nr XV/107/16 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w miejscowości Murzynowo - dz. Nr ewid. 99
2016 5579 2016-06-23 Uchwała Uchwała nr XIV/78/16 Rady Gminy Sterdyń z dnia 17 maja 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 5580 2016-06-23 Uchwała Uchwała nr XV/108/2016 Rady Gminy Jakubów z dnia 9 maja 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie gminy Jakubów
2016 5581 2016-06-23 Uchwała Uchwała nr XIX/145/2016 Rady Gminy Jadów z dnia 14 czerwca 2016r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego przekraczającego podstawę programową w publicznych przedszkolach oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Jadów
2016 5582 2016-06-23 Porozumienie Porozumienie nr 1 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 8 czerwca 2016r. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu
2016 5583 2016-06-23 Uchwała Uchwała nr XVIII/90/16 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 20 maja 2016r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt"
2016 5584 2016-06-23 Komunikat Komunikat nr 1/2016 Wójta Gminy Łąck z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Gminy Łąck pn. "Program Rozwoju Gminy Łąck na lata 2014-2020"
2016 5585 2016-06-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/2016 Starosty Gostynińskiego z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Powiat Gostyniński w roku 2016
2016 5586 2016-06-23 Uchwała Uchwała nr XV/108/16 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Brudzeń Duży
2016 5587 2016-06-23 Uchwała Uchwała nr XV/109/2016 Rady Gminy Jakubów z dnia 9 maja 2016r. w sprawie zasad umieszczania reklam na budynkach i nieruchomościach, wchodzących w skład mienia komunalnego Gminy Jakubów
2016 5588 2016-06-23 Uchwała Uchwała nr XXII.160.2016 Rady Gminy Kotuń z dnia 23 maja 2016r. w sprawie określenia „Regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach”.
2016 5589 2016-06-24 Uchwała Uchwała nr XIV/121/2016 Rady Gminy Sochocin z dnia 17 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sochocin
2016 5590 2016-06-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/237/2016 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo.
2016 5591 2016-06-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.102.2016 Burmistrza Miasta Marki z dnia 8 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/167/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2016 – 2026
2016 5592 2016-06-24 Uchwała Uchwała nr XIV/123/2016 Rady Gminy Sochocin z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin
2016 5593 2016-06-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 czerwca 2016r. w sprawie ogłoszenia rejestru domów pomocy społecznej na terenie województwa mazowieckiego
2016 5594 2016-06-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie ogłoszenia rejestru placówek zapewniających miejsca noclegowe na terenie województwa mazowieckiego
2016 5595 2016-06-28 Uchwała Uchwała nr 158/XXI/16 Rady Miasta Milanówka z dnia 19 maja 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych Miasta Milanówka.
2016 5596 2016-06-28 Uchwała Uchwała nr XIII/103/2016 Rady Gminy Lelis z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie przyjecia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2016-2019"
2016 5597 2016-06-28 Uchwała Uchwała nr 160/XXI/16 Rady Miasta Milanówka z dnia 19 maja 2016r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowych na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku położonym w Milanówku, wpisanym do rejestru zabytków
2016 5598 2016-06-28 Uchwała Uchwała nr XVII/87/2016 Rady Gminy Karniewo z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Karniewo w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 5599 2016-06-28 Aneks Aneks nr do porozumienia z dnia 16 lutego 2016 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 20 kwietnia 2016r.
2016 5600 2016-06-28 Uchwała Uchwała nr XIX/183/16 Rady Miasta Kobyłka z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kobyłce
2016 5601 2016-06-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/178/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 19 maja 2016r. w sprawie zmiany Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Żyrardowa na lata 2014-2017
2016 5602 2016-06-28 Uchwała Uchwała nr XVII/85/2016 Rady Gminy Karniewo z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Karniewo.
2016 5603 2016-06-28 Uchwała Uchwała nr XIX/184/16 Rady Miasta Kobyłka z dnia 25 kwietnia 2016r. zmieniająca Uchwałę nr XV/139/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kobyłka
2016 5604 2016-06-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/2016 Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 22 marca 2016r. przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2015 r., sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury za 2015 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego
2016 5605 2016-06-28 Uchwała Uchwała nr 141/XXV/2016 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 9 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna
2016 5606 2016-06-28 Uchwała Uchwała nr XV/110/2016 Rady Gminy Winnica z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 5607 2016-06-28 Uchwała Uchwała nr 162/XXI/16 Rady Miasta Milanówka z dnia 19 maja 2016r. w sprawie nadania nazwy parkowi miejskiemu położonemu u zbiegu ulic Fiderkiewicza i Krótkiej
2016 5608 2016-06-28 Uchwała Uchwała nr 116/XXIV/2016 Rady Gminy w Załuskach z dnia 24 maja 2016r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Załuski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239) na lata 2016 – 2020
2016 5609 2016-06-28 Informacja Informacja Starosty Sokołowskiego z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie projektu operatów opisowo-kartograficznych
2016 5610 2016-06-28 Uchwała Uchwała nr 143/XXVI/2016 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 25 maja 2016r. w sprawie: zmiany uchwały określającą przystanki komunikacyjne na terenie Gminy Lubowidz oraz warunki i zasady korzystania z tych przystanków
2016 5611 2016-06-28 Postanowienie Postanowienie nr DWW-772-20/16 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2016 5612 2016-06-28 Uchwała Uchwała nr 139/XXIII/2016 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 23 maja 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 117/XX/2016 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 5613 2016-06-28 Uchwała Uchwała nr XXI/141/2016 Rady Gminy Policzna z dnia 23 maja 2016r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Policzna
2016 5614 2016-06-28 Wyrok Wyrok nr VI SA/Wa 2144/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 stycznia 2016r.
2016 5615 2016-06-28 Uchwała Uchwała nr XVII/84/2016 Rady Gminy Karniewo z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Karniewo.
2016 5616 2016-06-28 Uchwała Uchwała nr XV/109/2016 Rady Gminy Repki z dnia 9 czerwca 2016r. w sprawie zmian w Statucie Gminy
2016 5617 2016-06-28 Uchwała Uchwała nr XVI/123/16 Rady Gminy Gozdowo z dnia 30 maja 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gozdowie
2016 5618 2016-06-28 Postanowienie Postanowienie nr DWW-772-21/16 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady m. st. Warszawy
2016 5619 2016-06-28 Decyzja Decyzja nr OŁO-4210-40(31)/2015/2016/434/IX/MGę Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 23 czerwca 2016r.
2016 5620 2016-06-28 Decyzja Decyzja nr OŁO-4210-19(12)/2016/341/XI/DSS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 20 czerwca 2016r.
2016 5621 2016-06-28 Uchwała Uchwała nr 221/XXIII/2016 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 5622 2016-06-28 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Węgrowskiego` z dnia 25 maja 2016r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu którego występują: 1)Pan Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski, 2)Pani Halina Ulińska - Wicestarosta Węgrowski, przy kontrasygnacie Pani Anny Pawełas – Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu, którego występują: 1) Pan Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński, 2) Pan Krzysztof Płochocki – Wicestarosta Miński, zwanym dalej „Przyjmującym”
2016 5623 2016-06-28 Uchwała Uchwała nr XVII/86/2016 Rady Gminy Karniewo z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej.
2016 5624 2016-06-28 Uchwała Uchwała nr XV/137/16 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 20 maja 2016r. uchylająca uchwałę w sprawie zwalczania rośliny z gatunku barszcz Sosnowskiego na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka
2016 5625 2016-06-28 Porozumienie Porozumienie nr 7/2016 Zarządu Powiatu w Sochaczewie z dnia 2 czerwca 2016r.
2016 5626 2016-06-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie ogłoszenia rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa na terenie województwa mazowieckiego
2016 5627 2016-06-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/234/2016 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Pułtusk
2016 5628 2016-06-28 Uchwała Uchwała nr 175/VII/2016 Rady Miasta Józefowa z dnia 24 maja 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie miasta Józefowa.
2016 5629 2016-06-29 Postanowienie Postanowienie nr 12/16 Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 1 czerwca 2016r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Cegłów
2016 5630 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XVII/123/16 Rady Gminy w Skórcu z dnia 10 maja 2016r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Skórzec
2016 5631 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XVII/124/16 Rady Gminy w Skórcu z dnia 10 maja 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
2016 5632 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XVII/125/16 Rady Gminy w Skórcu z dnia 10 maja 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
2016 5633 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XVI/122/16 Rady Gminy Dobre z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/19/15 z dnia 20 lutego 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów .
2016 5634 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XVII/126/16 Rady Gminy w Skórcu z dnia 10 maja 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 5635 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XII/84/2016 Rady Gminy w Broku z dnia 30 maja 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brok.
2016 5636 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr 224/XXIII/2016 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2016 5637 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr 124.XXII.2016 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Płoniawy-Bramura
2016 5638 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XII/85/2016 Rady Gminy w Broku z dnia 30 maja 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Brok i zagospodarowania tych odpadów.
2016 5639 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr 125.XXII.2016 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Płoniawy-Bramura
2016 5640 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr 123/XIX/2016 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie zwolnienia z uiszczenia opłat za wydanie prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego dla osób ubiegających się o ich wydanie
2016 5641 2016-06-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2016 Wójta Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 21 marca 2016r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
2016 5642 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XII/86/2016 Rady Gminy w Broku z dnia 30 maja 2016r. w sprawie uchwalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
2016 5643 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/126/2016 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 31 maja 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy.
2016 5644 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XII/87/2016 Rady Gminy w Broku z dnia 30 maja 2016r. w sprawie ustalania terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 5645 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XII/88/2016 Rady Gminy w Broku z dnia 30 maja 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca jej składania przez właścicieli nieruchomości
2016 5646 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XII/89/2016 Rady Gminy w Broku z dnia 30 maja 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/108/2010 w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Broku
2016 5647 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XXII/123/2016 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie ustanowienia oraz określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości okresowych stypendiów sportowych w Gminie Różan
2016 5648 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XIX/133/16 Rady Gminy Wodynie z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakres tej pomocy w tym stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz tryb postępowania w sprawach związanych z realizacją lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów będących mieszkańcami Gminy Wodynie
2016 5649 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr 126.XXII.2016 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
2016 5650 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XVII/95/2016 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 20 kwietnia 2016r. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gołymin-Ośrodek w 2016 roku
2016 5651 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XVI/123/16 Rady Gminy Dobre z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/21/15 Rady Gminy Dobre z dnia 20 lutego 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa i określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości na terenie Gminy Dobre.
2016 5652 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr 153/XVII/2016 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 17 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Radomski, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2016 5653 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr 546/XXI/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 11 maja 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zalesie Górne - etap I dla obszaru działki nr ew. 261
2016 5654 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr 545/XXI/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 11 maja 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zalesie Górne-etap I dla obszaru działki nr ew. 771.
2016 5655 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr 544/XXI/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 11 maja 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zalesie Górne– etap I , zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 395/XVII/2003 r. z dnia 4 grudnia 2003 r.( Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 20 poz. 672 z dnia 30.01.2004 r. ) dla obszaru działki nr ew. 908.
2016 5656 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr 543/XXI/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 11 maja 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego ulicami: Wschodnią, Kilińskiego, Świętojańską, Al. Kalin, Czajewicza, Gerbera i od zachodu granicą Cmentarza (obszar A21) zatwierdzonego uchwałą Nr 1441/XLVIII/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16.06.2010 r.
2016 5657 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XIX/134/16 Rady Gminy Wodynie z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2016 5658 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr 336/XIX/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 31 maja 2016r. w sprawie: zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku
2016 5659 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XVI.74.2016 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Rzeczniowie.
2016 5660 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr 542/XXI/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 11 maja 2016r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części wsi Chylice dla działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 60 i 63
2016 5661 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XVI.75.2016 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 5662 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr 337/XIX/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka.
2016 5663 2016-06-29 Porozumienie Porozumienie nr 73/2016 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie przeprowadzenia i zasad finansowania kształcenia klas uczniów wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze
2016 5664 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XIX/125/2016 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 21 marca 2016r. w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Stanisława Staszica przy ul. Józefa Brandta 22 w Piastowie
2016 5665 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr 338/XIX/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego świadczone przez Komunikację Miejską – Płock Sp. z o. o. z siedzibą w Płocku oraz w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej
2016 5666 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr 339/XIX/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przepisów porządkowych dla gminnego transportu zbiorowego.
2016 5667 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr 340/XIX/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Płocka, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina – Miasto Płock, udostępnionych dla ope-ratorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2016 5668 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XIX/135/16 Rady Gminy Wodynie z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2016 5669 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XXI/142/2016 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 24 maja 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 5670 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XXI/145/2016 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 24 maja 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/130/2012 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Piastowa
2016 5671 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XIX.148.2016 Rady Gminy Prażmów z dnia 12 maja 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Prażmów w 2016 roku”
2016 5672 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/98/2016 Rady Gminy Tczów z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tczów
2016 5673 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr 263.56.2016 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23 marca 2016r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania Budżetu Powiatu i z wykonania planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu oraz Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu za 2015 rok.
2016 5674 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XX/128/2016 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 26 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XIX /122/ 2016 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 21 marca 2016 roku zmieniającą uchwałę Nr XVI/96/2015 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2023.
2016 5675 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr 218/XXIII/2016 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania i jej Regulaminu na terenie Gminy Miasto Sierpc.
2016 5676 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XIX/136/16 Rady Gminy Wodynie z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na danej nieruchomości, składanej przez właściciela nieruchomości
2016 5677 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr 343/XIX/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 31 maja 2016r. w sprawie: Pozbawienia kategorii dróg gminnych: ulicy Grodzkiej oraz odcinka ulicy Tumskiej od skrzyżowania z ul. Mostową do Bazyliki Katedralnej, poprzez wyłączenie ich z użytkowania jako dróg publicznych.
2016 5678 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr 154/XVII/2016 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie czasowego ograniczenia zakazu używania jednostek pływających o napędzie spalinowym, na zbiorniku wodnym pn. Staw Górny w Pionkach wprowadzonego uchwałą nr 449/XLV/2010 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 21 października 2010 r.
2016 5679 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr 219/XXIII/2016 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie ustalenie terminu, częstotoliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 5680 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XVI.76.2016 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Rzeczniów.
2016 5681 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/99/2016 Rady Gminy Tczów z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 5682 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/127/2016 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 31 maja 2016r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 5683 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr 345/XIX/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 31 maja 2016r. w sprawie: upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej obejmujących przyznawanie dodatku energetycznego
2016 5684 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr 541/XXI/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 11 maja 2016r. w sprawie nadania nazwy KORZYSTNA ulicy położonej we wsi Józefosław w gminie Piaseczno
2016 5685 2016-06-29 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Wierzbno z dnia 24 maja 2016r. w sprawie przejęcia przez Gminę Wierzbno zadań dotyczących zamknięcia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, zlokalizowanego w miejscowości Wierzbno
2016 5686 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr 220/XXIII/2016 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasta Sierpc
2016 5687 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr 127.XXII.2016 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Płoniawy-Bramura w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 5688 2016-06-29 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Wyszkowa z dnia 4 stycznia 2016r. z siedzibą: Somianka 16B, 07 – 203 Somianka, reprezentowaną przez Andrzeja Żołyńskiego – Wójta Gminy Somianka, zwana dalej „Powierzającym” a Gminą „B” – Gminą Wyszków z siedzibą: Aleja Róż 2, 07 – 200 Wyszków, reprezentowaną przez Grzegorza Nowosielskiego – Burmistrza Wyszkowa , zwanej dalej „Przyjmującym”
2016 5689 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XXI/141/2016 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 24 maja 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Piastowa
2016 5690 2016-06-29 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew; Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 marca 2016r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Skaryszew obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2016 5691 2016-06-29 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Nieporęt z dnia 1 kwietnia 2016r. w sprawie powierzenia Gminie Nieporęt obowiązku utrzymania porządku i konserwacji zieleni oraz przyznania dotacji na cen cel
2016 5692 2016-06-29 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Wąsewo z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie powierzenia Gminie Wąsewo obowiązku przeprowadzenia prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2016 5693 2016-06-29 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Maciejowice z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie powierzenia Gminie Maciejowice obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2016 5694 2016-06-29 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Kotuń z dnia 13 kwietnia 2016r. w sprawie powierzenia Gminie Kotuń obowiązku wykonania prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2016 5695 2016-06-29 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Kampinos z dnia 1 kwietnia 2016r. w sprawie powierzenia Gminie Kampinos obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2016 5696 2016-06-29 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Sochocin z dnia 1 kwietnia 2016r. w sprawie powierzenia Gminie Sochocin obowiązku utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni oraz przyznania dotacji na ten cel
2016 5697 2016-06-29 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck; Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 kwietnia 2016r. w sprawie powierzenia Gminie Glinojeck obowiązku utrzymania porządku i konserwacji zieleni oraz przyznania dotacji na ten cel
2016 5698 2016-06-29 Aneks Aneks nr 6 Prezydenta Miasta Płocka; Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 kwietnia 2016r. do porozumienia z dnia 3 czerwca 2009r. w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2016 5699 2016-06-29 Porozumienie Porozumienie Starosty Pułtuskiego; Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 marca 2016r. w sprawie powierzenia Powiatowi Pułtuskiemu obowiązku utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni oraz przyznania dotacji na ten cel
2016 5700 2016-06-29 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Ostrołęki; Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 marca 2016r. w sprawie powierzenia Miastu Ostrołęka obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2016 5701 2016-06-29 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Sochaczew; Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 marca 2016r. w sprawie powierzenia Miastu Sochaczew obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2016 5702 2016-06-29 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Kałuszyn; Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie powierzenia Miasto Kałuszyn obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2016 5703 2016-06-29 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Krasne z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie powierzenia Gminie Krasne obowiązku konserwacji zieleni i utrzymania porządku oraz przyznania dotacji na ten cel
2016 5704 2016-06-29 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Kadzidło z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie powierzenia Gminie Kadzidło obowiązku konserwacji zieleni i utrzymania porządku oraz przyznania dotacji na ten cel
2016 5705 2016-06-29 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Pacyna z dnia 10 lutego 2016r. w sprawie powierzenia Gminie Pacyna obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2016 5706 2016-06-29 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki; Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 lutego 2016r. w sprawie powierzenia Miastu Nowy Dwór Mazowiecki obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2016 5707 2016-06-29 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 1 kwietnia 2016r. w sprawie powierzenia Gminie Czernice Borowe obowiązku wykonania prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2016 5708 2016-06-29 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Gostynina; Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 lutego 2016r. w sprawie powierzenia Miastu Gostynin obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2016 5709 2016-06-29 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Korytnica z dnia 1 kwietnia 2016r. w sprawie powierzenia Gminie Korytnica obowiązku wykonania prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2016 5710 2016-06-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.115.2016.AK Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 czerwca 2016r. Rada Miejska w Piasecznie
2016 5711 2016-06-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.116.2016.RM Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2016r. Rada Gminy Młodzieszyn
2016 5712 2016-06-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.117.2016.AJS Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2016r. Rada Miejska w Piastowie
2016 5713 2016-06-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.123.2016.BŁ Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 czerwca 2016r. Rada Miejska w Piasecznie
2016 5714 2016-06-30 Uchwała Uchwała Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie powiatu siedleckiego przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.