Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Kwiecień 2016

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2016 3042 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr XIV /137/2016 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 9 marca 2016r. w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie oraz jego likwidacji
2016 3043 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr XIII/145/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum dla których organem prowadzącym jest Gmina Długosiodło dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2016 3044 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr XIV/139/2016 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 9 marca 2016r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunki i sposób ich przyznawania
2016 3045 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr XIII/146/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 marca 2016r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Długosiodło
2016 3046 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr XIII/73/15 Rady Gminy Wilga z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wilga.
2016 3047 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr XIV/140/2016 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 9 marca 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu węgrowskiego w ciągach dróg powiatowych udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Węgrowski
2016 3048 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr XIII/148/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 marca 2016r. w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Długosiodło do kategorii dróg gminnych
2016 3049 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr XIII/149/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długosiodle.
2016 3050 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr XIII/152/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/44/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 3051 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr XIII/74/15 Rady Gminy Wilga z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2019
2016 3052 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr XXVI/104/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 15 marca 2016r. w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej w Mogielnicy
2016 3053 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr 95/XIV/2016 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 14 marca 2016r. w sprawie :przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szczawin Kościelny
2016 3054 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr 9/XVII/16 Rady Gminy Wiskitki z dnia 9 marca 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg publicznych
2016 3055 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr XIX/124/2016 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 17 marca 2016r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVIII/117/2016 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli pobierania i wykorzystania udzielonej dotacji.
2016 3056 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr XVI/73/2016 Rady Gminy Joniec z dnia 21 marca 2016r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jońcu
2016 3057 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr 11/XVII/16 Rady Gminy Wiskitki z dnia 9 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z hali sportowej wraz z zespołem boisk przy Gimnazjum w Wiskitkach i Zespole Szkół Nr 3 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wiskitkach
2016 3058 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr XIX/124/2016 Rady Gminy Teresin z dnia 18 marca 2016r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Teresin w 2016 roku"
2016 3059 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr 100/XIV/2016 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 14 marca 2016r. w sprawie: zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publlicznej w Szczawinie Kościelnym
2016 3060 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr XX.102.2016 Rady Gminy Rząśnik z dnia 17 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX.94.2016 z dnia 16 lutego 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII.81.2015 Rady Gminy Rząśnik z dnia 08 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatków od środków transportowych na terenie gminy Rząśnik
2016 3061 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr 11.79.2016 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Gmina Grabów nad Pilicą jest organem prowadzącym.
2016 3062 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr XIII/102/2016 Rady Gminy Suchożebry z dnia 4 marca 2016r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Suchożebry publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.
2016 3063 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr XIX/128/2016 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 17 marca 2016r. zmiany Statutu Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą
2016 3064 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr XIX.135.2016 Rady Gminy Kotuń z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, udzielania innych ulg i określenia właściwych organów.
2016 3065 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr XX.104.2016 Rady Gminy Rząśnik z dnia 17 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/84/2011 Rady Gminy Rząśnik z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie poboru podatków w drodze inkaso, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia dla inkasentów
2016 3066 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr XV/75/2016 Rady Gminy Karniewo z dnia 14 marca 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Karniewo przez inne niż Gmina Karniewo osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji.
2016 3067 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr 102/XIV/2016 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 14 marca 2016r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015 - 2017
2016 3068 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr XIII/104/2016 Rady Gminy Suchożebry z dnia 4 marca 2016r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Suchożebrach do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Suchożebry.
2016 3069 2016-04-01 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 18 marca 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu Ostrołęckiego
2016 3070 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr 94/XIII/16 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 17 marca 2016r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Otwocku przy ul. Filipowicza 9 i likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Otwocku
2016 3071 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr XIII/75/15 Rady Gminy Wilga z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wilga na rok 2016
2016 3072 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr XIV/79/16 Rady Gminy Wilga z dnia 11 stycznia 2016r. w sprawie zaliczenia dwóch dróg położonych w miejscowościach Nowy Żabieniec i Trzcianka do kategorii dróg gminnych.
2016 3073 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr XIV/75/2015 Rady Gminy Jednorożec z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia stawek opłat za pojemniki o określonej pojemności
2016 3074 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr XIV/76/2015 Rady Gminy Jednorożec z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2016 3075 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr XIV/77/2015 Rady Gminy Jednorożec z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 3076 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr XVII/207/2016 Rady Miasta Legionowo z dnia 23 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2016 - 2022
2016 3077 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr XVII/222/2016 Rady Miasta Legionowo z dnia 23 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Legionowo
2016 3078 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr XVII/225/2016 Rady Miasta Legionowo z dnia 23 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie
2016 3079 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr XXII/223/16 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 22 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki w 2016 roku
2016 3080 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr 38/2016 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 22 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu Powiatu Legionowskiego
2016 3081 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr 40/2016 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 22 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
2016 3082 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr XXI/176/16 Rady Gminy Cegłów z dnia 23 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/167/16 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2016 r.
2016 3083 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr XXI/177/16 Rady Gminy Cegłów z dnia 23 marca 2016r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Cegłów oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2016 3084 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr XXI/113/2016 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 23 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Solec nad Wisłą w 2016 roku .
2016 3085 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr XXI/119/16 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 23 marca 2016r. w sprawie o uchyleniu uchwały w sprawie przedmiotowego zwolnienia podatkowego
2016 3086 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr XVI.97.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2016-2024
2016 3087 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr XVII.109.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 3 marca 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierzat na terenie Gminy Przytyk w 2016 roku.
2016 3088 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr 313/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr 43/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę Grodzisk Mazowiecki
2016 3089 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr XXV/627/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów w m.st. Warszawie oraz określenia granic ich obwodów oraz zmieniająca akty założycielskie gimnazjów w dzielnicy Bemowo
2016 3090 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr XXV/639/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 marca 2016r. w sprawie zwolnienia z opłat osób obowiązanych do ubiegania się o wydanie nowego prawa jazdy oraz nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu z powodu zmiany administracyjnej
2016 3091 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr XXV/641/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 marca 2016r. w sprawie wysokości opłat związanych z pobytem w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych
2016 3092 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr XXV/642/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania Dorocznej Nagrody m.st. Warszawy w zawodach WARSAW CHALLENGE - Otwartych Mistrzostwach Warszawy w Breakdance
2016 3093 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr XXV/645/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 marca 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
2016 3094 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr XXV/646/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 marca 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
2016 3095 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr XXV/647/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 marca 2016r. w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez m.st. Warszawę
2016 3096 2016-04-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 374/2016 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 24 marca 2016r. w sprawie publikacji „Zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2015 rok, położonych na obszarze m.st. Warszawy”
2016 3097 2016-04-04 Uchwała Uchwała nr XVII/197/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Osiedle Ułanów”
2016 3098 2016-04-04 Uchwała Uchwała nr XVII/198/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar zawarty pomiędzy ulicami: Garwolińską, Unitów Podlaskich, Niepodległości i Romanówką w Siedlcach
2016 3099 2016-04-04 Uchwała Uchwała nr XVII/202/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg na terenie miasta Siedlce i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym.
2016 3100 2016-04-04 Uchwała Uchwała nr XVII/203/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie pozbawienia ulicy Juliana Tuwima w Siedlcach kategorii drogi gminnej.
2016 3101 2016-04-04 Uchwała Uchwała nr XVII/207/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie ustanowienia trzech drzew pomnikami przyrody
2016 3102 2016-04-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.48.2016 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 marca 2016r. Rada miasta stołecznego Warszawy
2016 3103 2016-04-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.49.2016.MK Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 marca 2016r. Rada Gminy Leoncin
2016 3104 2016-04-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 148 Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 kwietnia 2016r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy i Miasta Przysucha
2016 3105 2016-04-04 Porozumienie Porozumienie nr 3 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie powierzenia Gminie Gózd realizacji zadania Powiatu Radomskiego w zakresie kultury pod nazwą Powiatowo - Gminne Dożynki 2016
2016 3106 2016-04-04 Uchwała Uchwała nr XII/100/2016 Rady Gminy Lelis z dnia 30 marca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2016 3107 2016-04-04 Uchwała Uchwała nr 137/XVII/16 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 24 marca 2016r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim
2016 3108 2016-04-04 Uchwała Uchwała nr 138/XVII/16 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 24 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr 98/XIII/15 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka funkcjonujących na terenie Powiatu Grodziskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2016 3109 2016-04-04 Uchwała Uchwała nr 143/XVII/16 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 24 marca 2016r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej.
2016 3110 2016-04-04 Uchwała Uchwała nr XVI/92/15 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zwoleń
2016 3111 2016-04-04 Uchwała Uchwała nr XVII.124.2016 Rady Gminy Prażmów z dnia 3 marca 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej lub pierwszej klasy publicznego gimnazjum, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Prażmów.
2016 3112 2016-04-04 Uchwała Uchwała nr 508/XIX/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 292/XII/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Piaseczno
2016 3113 2016-04-04 Uchwała Uchwała nr 509/XIX/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr 464/XVII/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych gimnazjów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranego gimnazjum, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdego kryterium.
2016 3114 2016-04-04 Uchwała Uchwała nr XX/153/2016 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Siedlcach z siedzibą w Chodowie
2016 3115 2016-04-04 Uchwała Uchwała nr XX/156/2016 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stok Lacki-Folwark
2016 3116 2016-04-04 Uchwała Uchwała nr XVI/89/16 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 22 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Zespołu Zakładów w Makowie Mazowieckim
2016 3117 2016-04-04 Uchwała Uchwała nr XXV/186/2016 Rady Miasta Marki z dnia 16 marca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach
2016 3118 2016-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/121/16 Rady Gminy Magnuszew z dnia 14 marca 2016r. w sprawie uchylenia uchwały Nr V/79/07 Rady Gminy Magnuszew z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2016 3119 2016-04-04 Uchwała Uchwała nr XV/71/16 Rady Gminy w Promnie z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia zasad zbywania, oddania w dzierżawę, najem, użytkowania oraz użyczania aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Promnie z siedzibą w Falęcicach.
2016 3120 2016-04-04 Uchwała Uchwała nr XVII/181/16 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 8 marca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w rejonie ulicy Przemysłowej
2016 3121 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr XVII/199/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Piaski Starowiejskie i Św. Faustyny Kowalskiej w Siedlcach
2016 3122 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr 27.XX.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie Statutu Sołectwa Glinianka I
2016 3123 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr 28.XX.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie Statutu Sołectwa Glinianka II
2016 3124 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr 21.XX.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie uchylenia uchwały nr 245.XXVI.2000 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 maja 2000 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw i osiedli oraz uchwały nr 141/XVIII/08 z dnia 5 lutego 2008 roku w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Rudka
2016 3125 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr 29.XX.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie Statutu Sołectwa Góraszka
2016 3126 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr 22.XX.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie Statutu Sołectwa Bolesławów
2016 3127 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr 23.XX.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie Statutu Sołectwa Boryszew
2016 3128 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr 17.XX.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownie
2016 3129 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr 24.XX.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie Statutu Sołectwa Czarnówka
2016 3130 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr 32.XX.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie Statutu Sołectwa Kopki
2016 3131 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr 33.XX.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie Statutu Sołectwa Kruszówiec
2016 3132 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr 34.XX.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie Statutu Sołectwa Lipowo
2016 3133 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr 25.XX.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie Statutu Sołectwa Duchnów
2016 3134 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr 26.XX.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie Statutu Sołectwa Dziechciniec
2016 3135 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr 37.XX.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie Statutu Sołectwa Michałówek
2016 3136 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr 38.XX.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie Statutu Osiedla Emów
2016 3137 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr 39.XX.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie Statutu Osiedla Parkowego
2016 3138 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr 35.XX.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie Statutu Sołectwa Majdan
2016 3139 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr 36.XX.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie Statutu Sołectwa Malcanów
2016 3140 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr 18.XX.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą publiczną ogólnie dostępną, położoną w obrębie geodezyjnym Glinianka
2016 3141 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr 42.XX.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie Statutu Sołectwa Pęclin
2016 3142 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr 43.XX.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie Statutu Sołectwa Poręby
2016 3143 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr 47.XX.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie Statutu Sołectwa Wiązowna Kościelna
2016 3144 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr 44.XX.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie Statutu Sołectwa Rzakta
2016 3145 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr 48.XX.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie Statutu Sołectwa Wola Ducka
2016 3146 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr 49.XX.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie Statutu Sołectwa Wola Karczewska
2016 3147 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr 30.XX.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie Statutu Sołectwa Izabela
2016 3148 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr 45.XX.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie Statutu Sołectwa Stefanówka
2016 3149 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr 46.XX.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie Statutu Sołectwa Wiązowna Gminna
2016 3150 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr 31.XX.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie Statutu Sołectwa Kąck
2016 3151 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr 50.XX.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie Statutu Sołectwa Zakręt
2016 3152 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr 40.XX.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie Statutu Osiedla Radiówek
2016 3153 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr VI/20/2015 Zgromadzenia Związku Komunalnego "Paprotnia" z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok
2016 3154 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr XIII/69/2016 Rady Gminy Wierzbno z dnia 17 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wierzbno, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
2016 3155 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr XVI/82/16 Rady Gminy w Regiminie z dnia 10 marca 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Regiminie
2016 3156 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr 20.XX.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 3157 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr 51.XX.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie Statutu Sołectwa Żanęcin
2016 3158 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr 41.XX.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie Statutu Osiedla Rudka
2016 3159 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr XIII/68/2016 Rady Gminy Wierzbno z dnia 17 marca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2016 3160 2016-04-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.47.2016.RM Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 marca 2016r. Rada Gminy Młodzieszyn
2016 3161 2016-04-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.35.2016.RM Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 marca 2016r. Rada Gminy Nieporęt
2016 3162 2016-04-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-R.4131.10.2016.MN Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 kwietnia 2016r. Rada Gminy Rusinów
2016 3163 2016-04-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 150 Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 kwietnia 2016r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Brudzeń Duży
2016 3164 2016-04-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 151 Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 kwietnia 2016r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Tczowie
2016 3165 2016-04-05 Postanowienie Postanowienie nr 7/W/16 Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 4 kwietnia 2016r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu wójta gminy Gniewoszów
2016 3166 2016-04-06 Sprawozdanie Sprawozdanie Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY ZA 2014 ROK
2016 3167 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XVII/135/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 14 marca 2016r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaktorowie
2016 3168 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XII/85/2016 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia planu uchwały budżetowej na rok 2016.
2016 3169 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XVII/121/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 14 marca 2016r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2016 3170 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XVII/122/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 14 marca 2016r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2016 3171 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XVII/123/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 14 marca 2016r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2016 3172 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XVII/126/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 14 marca 2016r. w sprawie ustanowienia pomnika pzyrody
2016 3173 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XVII/127/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 14 marca 2016r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2016 3174 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XVII/128/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 14 marca 2016r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2016 3175 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XVII/129/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 14 marca 2016r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2016 3176 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XVII/132/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 14 marca 2016r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2016 3177 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XX/166/2016 Rady Miasta Sulejówek z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2016 3178 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XVII/133/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 14 marca 2016r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2016 3179 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XVII/130/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 14 marca 2016r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2016 3180 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XVII/124/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 14 marca 2016r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2016 3181 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XVII/141/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 14 marca 2016r. w sprawie nadana nazwy drodze
2016 3182 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XIV/101/2016 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 21 marca 2016r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Naruszewie
2016 3183 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XVII/134/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 14 marca 2016r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2016 3184 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XX/167/2016 Rady Miasta Sulejówek z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
2016 3185 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XVII/125/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 14 marca 2016r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2016 3186 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XVII/131/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 14 marca 2016r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2016 3187 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XVII/142/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 14 marca 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze
2016 3188 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XVI.78.2016 Rady Gminy Rybno z dnia 22 marca 2016r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rybno w 2016 roku.
2016 3189 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XIII/112/2016 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ostrowski.
2016 3190 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr 144/56/2016 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 22 marca 2016r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2015
2016 3191 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr X/67/2016 Rady Gminy Pacyna z dnia 30 marca 2016r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola oraz szkoły podstawowej i gimnazjum, dla których gmina Pacyna jest organem prowadzącym
2016 3192 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XVII/124/2016 Rady Gminy Jadów z dnia 29 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/44/07 Rady Gminy Jadów z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jadowie
2016 3193 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XVII/126/2016 Rady Gminy Jadów z dnia 29 marca 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Jadów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 3194 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XIII/95/2016 Rady Gminy Kołbiel z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postepowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej i pierwszej klasy gimnazjum, dla której organem prowadzącym jest Gmina Kołbiel , określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2016 3195 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XIV/107/2016 Rady Gminy Kołbiel z dnia 15 marca 2016r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kołbiel
2016 3196 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XVII.176.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie przyznania jednorazowej zapomogi dla rodzin, w których podczas jednego porodu urodziło się troje i więcej dzieci.
2016 3197 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XVII.177.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Miasta Pruszkowa instrumentem płatniczym
2016 3198 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XVII.179.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 25 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom podstawowym i gimnazjom znajdującym się na terenie Miasta Pruszków, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2016 3199 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XVII.180.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
2016 3200 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XVII.183.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w komunikacji miejskiej na terenie miasta Pruszkowa.
2016 3201 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XVII.184.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2016 3202 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XI.151.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 22 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały nr IX.127.2015 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2016 - 2030
2016 3203 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XI.154.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 22 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Tłuszcz oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
2016 3204 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XI.155.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 22 marca 2016r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tłuszcz
2016 3205 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/124/16 Rady Gminy Kampinos z dnia 29 marca 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
2016 3206 2016-04-06 Informacja Informacja nr 1 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie z dnia 30 marca 2016r. w sprawie wykazu zawodów, w których może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.
2016 3207 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/127/16 Rady Gminy Kampinos z dnia 29 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kampinosie.
2016 3208 2016-04-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.45.2016.BŁ Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 kwietnia 2016r. Rada Gminy Sabnie
2016 3209 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XIII/93/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żelechów na 2016 rok
2016 3210 2016-04-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/2016 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 22 marca 2016r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jednorożec za 2015 rok
2016 3211 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XII/76/15 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Wyśmierzyce na 2016 rok.
2016 3212 2016-04-07 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XVIII/151/2015 Rady Miasta Sulejówek z dnia 30 grudnia 2015r.
2016 3213 2016-04-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 57/2016 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Legionowo za 2015 rok
2016 3214 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr 157/16 Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 8 marca 2016r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu makowskiego za 2015 rok
2016 3215 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XV/96/2016 Rady Gminy Obryte z dnia 30 marca 2016r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Obryte w latach 2016-2020”
2016 3216 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XV/97/2016 Rady Gminy Obryte z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Obryte .
2016 3217 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XV/98/2016 Rady Gminy Obryte z dnia 30 marca 2016r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w 2016 roku, określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Obryte.
2016 3218 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XV/99/2016 Rady Gminy Obryte z dnia 30 marca 2016r. w sprawie likwidacji Filii Publicznej Szkoły Podstawowej w Obrytem z siedzibą w Psarach wchodzącej w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Obrytem
2016 3219 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XV/102/16 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 31 marca 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/251/13 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Żuromińskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Żuromiński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2016 3220 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XV/85/2016 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 30 marca 2016r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, trybu ich pobierania.
2016 3221 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XV/87/2016 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/76/2016 z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opinogóra Górna w 2016 r.
2016 3222 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XV/88/2016 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 30 marca 2016r. w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie opiekuńczej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej.
2016 3223 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XV/89/2016 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 30 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
2016 3224 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XIII/93/2016 Rady Miasta Skaryszew z dnia 16 marca 2016r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Skaryszew
2016 3225 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XIII/94/2016 Rady Miasta Skaryszew z dnia 16 marca 2016r. w sprawie nadania Statutu dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Skaryszewie
2016 3226 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XIII/95/2016 Rady Miasta Skaryszew z dnia 16 marca 2016r. w sprawie nadania Statutu dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Skaryszewie
2016 3227 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XIII/96/2016 Rady Miasta Skaryszew z dnia 16 marca 2016r. w sprawie uchylenia uchwały Nr V/25/2015 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 18 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów o funkcji mieszkaniowej i usługowej w obrębie działek nt ewid. 284/11, 284/12 i 284/13 w sołectwie Makowiec.
2016 3228 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XIII/87/16 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 29 marca 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczba punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Gniewoszów
2016 3229 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XIII/88/16 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 29 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i publicznego gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniewoszów i ich wartości punktowej na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 3230 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XIII/89/16 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 29 marca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewoszowie
2016 3231 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr 206/XVIII/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr 107/X/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 sierpnia 2015 roku.
2016 3232 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr 207/XVIII/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 31 marca 2016r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa ) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
2016 3233 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr 209/XVIII/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 31 marca 2016r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa
2016 3234 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr I/1/2016 Rady Gminy Radzanów z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych i gimnazjalnych dla których Gmina Radzanów jest organem prowadzącym.
2016 3235 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr I/3/2016 Rady Gminy Radzanów z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej.
2016 3236 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr I/4/2016 Rady Gminy Radzanów z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
2016 3237 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XIV.10.2016 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w gminie, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Siemiątkowo, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków.
2016 3238 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XXI/149/16 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 31 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów rekrutacyjnych, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz rodzajów dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełniania kryterium w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Mszczonów.
2016 3239 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XI/ 76/ 2016 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Rytelach Święckich Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kosowie Lackim
2016 3240 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XV.92.2016 Rady Gminy Raciąż z dnia 18 marca 2016r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Raciąż.
2016 3241 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XX/106/16 Rady Miejskiej w Warce z dnia 31 marca 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr IV/20/11 Rady Miejskiej w Warce z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze oraz ustalenia szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat oraz trybu ich pobierania
2016 3242 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XX/107/16 Rady Miejskiej w Warce z dnia 31 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warce stanowiącym załącznik do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXV/249/13 z dnia 22 marca 2013 r.
2016 3243 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XX/113/16 Rady Miejskiej w Warce z dnia 31 marca 2016r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Warka na lata 2016 –2020.
2016 3244 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XX/114/16 Rady Miejskiej w Warce z dnia 31 marca 2016r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Warka.
2016 3245 2016-04-07 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 marca 2016r.
2016 3246 2016-04-07 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 marca 2016r.
2016 3247 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XIX/104/16 Rady Gminy Leoncin z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowe Grochale gmina Leoncin.
2016 3248 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XIX/105/16 Rady Gminy Leoncin z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Głusk gmina Leoncin.
2016 3249 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XIV/106/2016 Rady Gminy Kołbiel z dnia 15 marca 2016r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kołbiel.
2016 3250 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XIV.94.2016 Rady Gminy Słubice z dnia 16 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia: Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu we wsi Grabowiec
2016 3251 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/148/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 23 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/379/2006 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łochowie
2016 3252 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/152/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 23 marca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów Alei Łochowskiej i PKP w mieście Łochów
2016 3253 2016-04-07 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 marca 2016r. z Burmistrzem Miasta Podkowa Leśna w sprawie powierzenia miastu Podkowa Leśna prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Mazowieckiego, realizowanych przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
2016 3254 2016-04-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 160 Wojewody Mazowieckiego z dnia 6 kwietnia 2016r. w sprawie wyborów zuzpełniających uzupełniających do Rady Gminy Radzanów
2016 3255 2016-04-08 Uchwała Uchwała nr 114/XV/2016 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 14 marca 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mała Wieś w 2016 roku”
2016 3256 2016-04-08 Uchwała Uchwała nr XVII/7/16 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 17 marca 2016r. w sprawie zwolnienia z opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz prawa jazdy
2016 3257 2016-04-08 Uchwała Uchwała nr XIX/109/16 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Iłża dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne na terenie Gminy Iłża oraz trybu i zakresu kontrli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2016 3258 2016-04-08 Uchwała Uchwała nr XIV/124/16 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych i publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych na terenie Gminy Stare Babice przez inne niż Gmina Stare Babice osoby prawne i fizyczne, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2016 3259 2016-04-08 Uchwała Uchwała nr 113/XV/2016 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 14 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Mała Wieś oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 3260 2016-04-08 Uchwała Uchwała nr XVII.212.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 23 marca 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nadarzyn w roku 2016.
2016 3261 2016-04-08 Uchwała Uchwała nr XVII.214.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 23 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/430/2010 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nadarzynie.
2016 3262 2016-04-08 Uchwała Uchwała Rady Gminy Ciechanów z dnia 30 marca 2016r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe
2016 3263 2016-04-08 Uchwała Uchwała Rady Gminy Ciechanów z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy w 2016 roku”
2016 3264 2016-04-08 Uchwała Uchwała nr XIX/93/2016 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 23 marca 2016r. w sprawie likwidacji Ogniska Muzycznego w Siennie.
2016 3265 2016-04-08 Uchwała Uchwała nr XIX/94/2016 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 23 marca 2016r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Lipski.
2016 3266 2016-04-08 Uchwała Uchwała nr 84/XIV/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grudusk w 2016 roku”
2016 3267 2016-04-08 Uchwała Uchwała nr 87/XIV/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 30 marca 2016r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2016 3268 2016-04-08 Uchwała Uchwała nr II/18/16 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 24 marca 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Chlewiska w 2016 r.”
2016 3269 2016-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXXI/145/16 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 31 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszczonowie
2016 3270 2016-04-08 Uchwała Uchwała nr 258/2016 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 22 marca 2016r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2015.
2016 3271 2016-04-08 Uchwała Uchwała nr 117/2016 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 22 marca 2016r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sokołowskiego za 2015 rok oraz informacji o stanie mienia Powiatu Sokołowskiego
2016 3272 2016-04-08 Uchwała Uchwała nr 114/XXII/16 Rady Gminy Słupno z dnia 29 marca 2016r. w sprawie określenia zasad przyznawania stypendiów Wójta Gminy Słupno dla szczególnie uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych z terenu Gminy Słupno
2016 3273 2016-04-08 Uchwała Uchwała nr 115/XXII/16 Rady Gminy Słupno z dnia 29 marca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie
2016 3274 2016-04-08 Uchwała Uchwała nr 28.266.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XIII-146/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 3275 2016-04-08 Uchwała Uchwała nr 28.268.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr VIII/79/15 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 25 listopada 2015 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Myszyniec
2016 3276 2016-04-08 Uchwała Uchwała nr 28.269.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XIII/68/2015 Rady Gminy Krasne z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 3277 2016-04-08 Uchwała Uchwała nr 28.270.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XI/61/2015 Rady Gminy Sypniewo z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku na obszarze Gminy Sypniewo na 2016 rok
2016 3278 2016-04-08 Uchwała Uchwała nr 28.271.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr X/66/2015 Rady Gminy Strachówka z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie: ustalenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 3279 2016-04-08 Uchwała Uchwała nr 28.272.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr VIII.114.2015 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej i zasad jej poboru
2016 3280 2016-04-08 Uchwała Uchwała nr 28.273.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr VIII.116.2015 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Tłuszcz przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 3281 2016-04-08 Uchwała Uchwała nr 28.274.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr VIII.111.2015 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji oraz informacji w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym
2016 3282 2016-04-08 Uchwała Uchwała nr 28.275.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr IX/60/2015 Rady Gminy Chynów z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Chynów na rok 2016
2016 3283 2016-04-08 Uchwała Uchwała nr 28.276.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr IX/64/2015 Rady Gminy Chynów z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej oraz określenia zasad jej ustalania i poboru
2016 3284 2016-04-08 Uchwała Uchwała nr 28.277.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie orzeczenia o nieważności Uchwały Nr XIII.122.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2016 3285 2016-04-08 Uchwała Uchwała nr 28.278.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr XXI/151/2015 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Góra Kalwaria
2016 3286 2016-04-08 Uchwała Uchwała nr 28.279.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XIV/99/2015 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej, określenia sposobu jej pobierania oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2016 3287 2016-04-08 Uchwała Uchwała nr 28.280.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XII.95.2015 Rady Gminy i Miasta w Przysusze z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie opłaty targowej
2016 3288 2016-04-08 Uchwała Uchwała nr 28.281.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XVI/108/2015 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2016 3289 2016-04-08 Uchwała Uchwała nr 28.282.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr XIII/84/15 Rady Gminy w Skórcu z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla przedszkoli niepublicznych oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne lub osoby fizyczne na terenie Gminy Skórzec, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 3290 2016-04-08 Uchwała Uchwała nr 28.283.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie orzeczenia o nieważności w części Uchwały Nr X/60/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych.
2016 3291 2016-04-08 Uchwała Uchwała nr 28.285.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr X/66/2015 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 7 grudnia 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2016 3292 2016-04-08 Uchwała Uchwała nr 28.286.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr X/65/2015 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 7 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 3293 2016-04-08 Uchwała Uchwała nr 28.287.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr X/69/2015 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 7 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia opłaty i określenia wysokości stawek opłaty targowej
2016 3294 2016-04-08 Uchwała Uchwała nr 28.288.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr 232/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu poboru i wynagrodzenia za jej pobór
2016 3295 2016-04-08 Uchwała Uchwała nr 28.292.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr 89/XVI/15 Rady Gminy Słupno z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych
2016 3296 2016-04-08 Uchwała Uchwała nr 28.293.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XII/79/2015 Rady Gminy w Maciejowicach z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Maciejowice
2016 3297 2016-04-08 Uchwała Uchwała nr 28.294.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XI.79.2015 Rady Gminy Głowaczów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy
2016 3298 2016-04-08 Uchwała Uchwała nr 28.295.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XI.80.2015 Rady Gminy Głowaczów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 3299 2016-04-08 Uchwała Uchwała nr 28.296.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XIII/91/15 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Łosice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2016 3300 2016-04-08 Uchwała Uchwała nr 28.297.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XIV/118/2015 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczenia oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół, placówek na terenie Gminy Zbuczyn prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż Gmina Zbuczyn
2016 3301 2016-04-08 Uchwała Uchwała nr 28.298.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XVI/125/2015 Rady Miasta Sulejówek z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2016 3302 2016-04-08 Uchwała Uchwała nr 28.299.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr 98/XIII/15 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka funkcjonujących na terenie Powiatu Grodziskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 3303 2016-04-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-R.4131.11.2016.M.N Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 kwietnia 2016r. Rada Gminy Gielniów
2016 3304 2016-04-08 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr 73/XII/2015 Rady Gminy Świercze z dnia 29 grudnia 2015r.
2016 3305 2016-04-08 Decyzja Decyzja nr OŁO-4210-9(5)/2016/543/IX/DSS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 31 marca 2016r.
2016 3306 2016-04-08 Informacja Informacja nr DRE-4110-3(5)/2016/170/ESz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 6 kwietnia 2016r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 4 kwietnia 2016 r. Nr WCC/155-ZTO-O/170/W/DRE/2016/ESz, w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła udzielonej Przedsiębiorcy: Veolia Energia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie.
2016 3307 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XIII/83/16 Rady Gminy Rusinów z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały XII/77/16 Rady Gminy Rusinów z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Rusinów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 3308 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XXI/157/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 31 marca 2016r. w sprawie utworzenia Spółki pod nazwą Centrum Obsługi Mieszkańców Kantor „Żyrardów” Sp. z o.o. oraz powierzenia Spółce obowiązkowych zadań własnych gminy na terytorium Miasta Żyrardowa
2016 3309 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr 121/XIII/2016 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 30 marca 2016r. w sprawie określenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Czerwińsk nad Wisłą uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.
2016 3310 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XIV/90/2016 Rady Gminy Borkowice z dnia 30 marca 2016r. w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Rzucowie.
2016 3311 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XIV/91/2016 Rady Gminy Borkowice z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmian w uchwale dotyczącej trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Borkowice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2016 3312 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XXI/162/2016 Rady Gminy Siedlce z dnia 31 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Siedlce, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.
2016 3313 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XXI/163/2016 Rady Gminy Siedlce z dnia 31 marca 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Grabianów.
2016 3314 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XV/133/2016 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Pomiechówku
2016 3315 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XV/138/2016 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 31 marca 2016r. w sprawie nadania nazw drogom w miejscowości Nowy Modlin
2016 3316 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XV/145/2016 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 31 marca 2016r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z budynków świetlic w miejscowościach Pomiechowo i Stanisławowo w gminie Pomiechówek
2016 3317 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XV/146/2016 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 31 marca 2016r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, nagród oraz niektórych innych składników wynagrodzenia a także szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i w szkołach prowadzonych przez Gminę Pomiechówek
2016 3318 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XV/147/2016 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 31 marca 2016r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pomiechówek
2016 3319 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XIV/110/16 Rady Gminy Dobre z dnia 31 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia „Programu zapobiegania bezdomności oraz opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Dobre”
2016 3320 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XIV/111/16 Rady Gminy Dobre z dnia 31 marca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobre .
2016 3321 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XIV/112/16 Rady Gminy Dobre z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej, sposobu jej poboru oraz określenia inkasentów i wysokości pobieranego wynagrodzenia.
2016 3322 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XIV/113/16 Rady Gminy Dobre z dnia 31 marca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Dobre od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2016 3323 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XIV/114/16 Rady Gminy Dobre z dnia 31 marca 2016r. w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.
2016 3324 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XIV/115/16 Rady Gminy Dobre z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020.
2016 3325 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XIV/116/16 Rady Gminy Dobre z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu wspierania rodziny na lata 2016-2018.
2016 3326 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XIV/117/16 Rady Gminy Dobre z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Dobre na lata 2016-2022 .
2016 3327 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XIX/111/2016 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu wspierania edukacji uczniów uzdolnionych i uczniów osiągających wysokie wyniki sportowe ze szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Płoński”
2016 3328 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XV/94/2016 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mławskiego na 2016 rok
2016 3329 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XIX/189/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania na czas oznaczony, dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.
2016 3330 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XIX/190/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Wyszków.
2016 3331 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XIX/191/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Leszczydół-Nowiny.
2016 3332 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XVII/99/2016 Rady Gminy Jednorożec z dnia 30 marca 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stegna
2016 3333 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr 150/XIX/2016 Rady Gminy w Mochowie z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mochowie
2016 3334 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr III.16.2016 Rady Gminy Jasieniec z dnia 24 marca 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w gminie Jasieniec.
2016 3335 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr III.18.2016 Rady Gminy Jasieniec z dnia 24 marca 2016r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiacych fundusz sołecki
2016 3336 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/94/16 Rady Gminy w Orońsku z dnia 30 marca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orońsku
2016 3337 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/95/16 Rady Gminy w Orońsku z dnia 30 marca 2016r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Orońsko w 2016 r.”
2016 3338 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XXI/116/16 Rady Gminy Leoncin z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmiany szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
2016 3339 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XIII/99/16 Rady Gminy w Troszynie z dnia 16 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały NR XII/88/15 Rady Gminy w Troszynie z dnia 30 grudnia 2015 r w sprawie opłaty targowej
2016 3340 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XIII/100/16 Rady Gminy w Troszynie z dnia 16 marca 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 3341 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XIII/84/16 Rady Gminy Rusinów z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rusinów na rok 2016
2016 3342 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/215/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach
2016 3343 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/217/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Statucie Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce
2016 3344 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/218/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach
2016 3345 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/219/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Statucie Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach
2016 3346 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/224/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie Miasta Siedlce
2016 3347 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/189/2016 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku
2016 3348 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/190/2016 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 31 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2016 3349 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/197/2016 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/164/2015 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie opłat za przewozy osób autobusami komunikacji miejskiej w Pułtusku oraz ustalenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów
2016 3350 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/198/2016 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 31 marca 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XIII/128/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 19 listopada 2003 r. w sprawie określenia wysokości opłat za rezerwację stanowisk i parkowanie pojazdów na potrzeby handlu na targowiskach miejskich przy ulicach Rynek i Traugutta
2016 3351 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr 118.XX.2016 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 30 marca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Płoniawach-Bramurze
2016 3352 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/95/2016 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabrodziu.
2016 3353 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/96/2016 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zabrodzie w 2016 roku
2016 3354 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/97/2016 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2016 3355 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XV/6/16 Rady Gminy Czerwin z dnia 15 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2016
2016 3356 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XVII/9/16 Rady Gminy Czerwin z dnia 3 marca 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2016 3357 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XVII/154/2016 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 marca 2016r. w sprawie Regulaminu przyznawania środków finansowych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2016 3358 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XVII/157/2016 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 marca 2016r. w sprawie nadania nazwy drogi wewnętrznej
2016 3359 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XVII/160/2016 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 marca 2016r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej na terenie Gminy Karczew
2016 3360 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XVII/113/16 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 marca 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze gminnej na terenie gminy Olszewo-Borki w miejscowości Olszewo-Borki
2016 3361 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XVII/114/16 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 marca 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy drogom gminnym na terenie gminy Olszewo-Borki w miejscowości Dobrołęka
2016 3362 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XVII/116/16 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach
2016 3363 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XVII/118/16 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 marca 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2016 3364 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr 107/XVIII/16 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 14 marca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru sołectwa Zdziechów i części obszaru sołectwa Świerczek Gmina Szydłowiec, część nr 1.
2016 3365 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr 108/XVI/2016 Rady Gminy Zatory z dnia 16 marca 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zatory, część wsi Zatory: działki o numerach ewidencyjnych 3693/2, 3693/8 i 3693/12.
2016 3366 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr 112/XXII/16 Rady Gminy Słupno z dnia 29 marca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupno
2016 3367 2016-04-11 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 15 marca 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XVII/123/2012 Rady Miejskiej w Bieżuniu w sprawie podziału Miasta i Gminy Bieżuń na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2016 3368 2016-04-11 Porozumienie Porozumienie Powiatu Ostrowskiego z dnia 16 marca 2016r. na kształcenie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
2016 3369 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XVI/80/16 Rady Gminy w Regiminie z dnia 10 marca 2016r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania; szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw; wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.
2016 3370 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XIV/146/16 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 22 marca 2016r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Sochaczew na rok 2016
2016 3371 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XIV/147/16 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 22 marca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2016 3372 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XIV/148/16 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 22 marca 2016r. w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych lub dotowanych przez Gminę Miasto Sochaczew
2016 3373 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XIV/149/16 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 22 marca 2016r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
2016 3374 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XVII.125.2016 Rady Gminy Prażmów z dnia 3 marca 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Prażmów przez osoby fizyczne i prawne inne niż Gmina Prażmów, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2016 3375 2016-04-11 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 16 lutego 2016r.
2016 3376 2016-04-11 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy; Wójta Gminy Jabłonna z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie korzystania z usług Środowiskowego Domu Samopomocy „Na Targówku” typ A i B w Warszawie przy ul. Św. Wincentego 85 przez mieszkańców Gminy Jabłonna
2016 3377 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XVI.99.2016 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 17 marca 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2016 3378 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/108/2016 Rady Gminy Wierzbica z dnia 14 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina W i e r z b i c a
2016 3379 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XII/92/2016 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 15 marca 2016r. w sprawie udzielania dotacji na dofnansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest.
2016 3380 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XV/76/2016 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 21 marca 2016r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ojrzeń.
2016 3381 2016-04-11 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Łosickiego z dnia 5 kwietnia 2016r.
2016 3382 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XVI.100.2016 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 17 marca 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2016 3383 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XII/99/2016 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 15 marca 2016r. w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieżuniu.
2016 3384 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr 11.77.2016 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie utworzenia Publicznego Przedszkola w Grabowie nad Pilicą
2016 3385 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/109/2016 Rady Gminy Wierzbica z dnia 14 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych gimnazjów dla których organem prowadzącym jest Gmina Wierzbica
2016 3386 2016-04-11 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr 14/IV/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Kampinos" z dnia 15 grudnia 2015r.
2016 3387 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XV/78/2016 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 21 marca 2016r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz instytucji kultury, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ojrzeń.
2016 3388 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/117/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Miasta i Gminy Zwoleń na lata 2016-2019
2016 3389 2016-04-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 161 Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 kwietnia 2016r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Stanisławów
2016 3390 2016-04-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/111/2016 Rady Gminy Radziejowice z dnia 11 kwietnia 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Radziejowice
2016 3391 2016-04-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/112/2016 Rady Gminy Radziejowice z dnia 11 kwietnia 2016r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.
2016 3392 2016-04-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/113/2016 Rady Gminy Radziejowice z dnia 11 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.
2016 3393 2016-04-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/114/2016 Rady Gminy Radziejowice z dnia 11 kwietnia 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.
2016 3394 2016-04-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/115/2016 Rady Gminy Radziejowice z dnia 11 kwietnia 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminów i miejscu składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 3395 2016-04-12 Uchwała Uchwała nr XX.159.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmian w statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie
2016 3396 2016-04-12 Uchwała Uchwała nr XX.161.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Halinów w 2016 roku
2016 3397 2016-04-12 Uchwała Uchwała nr XX.163.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 31 marca 2016r. zmieniająca uchwałę nr XVII.146.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Halinów oraz określenia granic ich obwodów.
2016 3398 2016-04-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/220/2016 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Góra Kalwaria
2016 3399 2016-04-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/225/2016 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 30 marca 2016r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Góra Kalwaria
2016 3400 2016-04-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 373/106/16 Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 21 marca 2016r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budzetu Miasta Mińsk Mazowieckiza rok 2015,sprawozdań rocznych z wykonania planówfinansowych samorządowych instytucji kultury za 2015 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta
2016 3401 2016-04-12 Uchwała Uchwała nr XX/141/2016 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 30 marca 2016r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Wyszkowski oraz inne organy prowadzące.
2016 3402 2016-04-12 Uchwała Uchwała nr XVI/101/16 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 6 kwietnia 2016r. w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego
2016 3403 2016-04-12 Uchwała Uchwała nr 92/XIV/2016 Rady Gminy Zawidz z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zawidz” w 2016r.
2016 3404 2016-04-12 Uchwała Uchwała nr 97/XIV/2016 Rady Gminy Zawidz z dnia 30 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawidzu Kościelnym stanowiącym załącznik do uchwały Nr 71/XII/2015 Rady Gminy Zawidz z dnia 30.12.2015 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Zawidzu Kościelnym.
2016 3405 2016-04-12 Postanowienie Postanowienie nr 9/16 Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 6 kwietnia 2016r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2016 3406 2016-04-12 Uchwała Uchwała nr XII/68/2016 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 21 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola Samorządowego w Huszlewie , Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Huszlewie i Gimnazjum im Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Huszlewie w Zespole Szkolno - Wychowawczym w Huszlewie prowadzonych przez Gminę Huszlew oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 3407 2016-04-12 Aneks Aneks nr 20/2016 Zarządu Powiatu Grójeckiego z dnia 5 stycznia 2016r. do Porozumienia zawartego w dniu 25 marca 1998 r. pomiędzy byłym Wojewodą Radomskim (obecnie Zarząd Powiatu Grójeckiego), a Burmistrzem Gminy i Miasta Mogielnicy
2016 3408 2016-04-12 Uchwała Uchwała nr XIV/100/2016 Rady Gminy Strachówka z dnia 30 marca 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XVI/77/2012 Rady Gminy Strachówka z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strachówce
2016 3409 2016-04-12 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 marca 2016r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Warszawskim Zachodnim w 2015 roku.
2016 3410 2016-04-12 Uchwała Uchwała nr 187/XX/2016 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 30 marca 2016r. w sprawie Statutu Miasta Sierpca
2016 3411 2016-04-12 Uchwała Uchwała nr 191/XX/2016 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 30 marca 2016r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Sierpc na rok 2016”
2016 3412 2016-04-12 Uchwała Uchwała nr 197/XX/2016 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 30 marca 2016r. w sprawie ustalenia cen za usługi świadczone w ramach transportu zbiorowego w transporcie drogowym
2016 3413 2016-04-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 474/2016 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w 2016 roku w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez m.st. Warszawę oraz na zlecenie m.st. Warszawy
2016 3414 2016-04-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.57.2016.RM Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 kwietnia 2016r. Rada Gminy Kołbiel
2016 3415 2016-04-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131. 60 .2016.MZ Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 kwietnia 2016r. Rada Gminy Teresin
2016 3416 2016-04-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131. 62 .2016.MS Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 kwietnia 2016r. Rada Gminy Nadarzyn
2016 3417 2016-04-13 Uchwała Uchwała nr XIII/87/2016 Rady Gminy Latowicz z dnia 17 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej i gimnazjum posiadających obwód, dla których organem prowadzącym jest gmina Latowicz, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenie dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2016 3418 2016-04-13 Uchwała Uchwała nr XIII/89/16 Rady Gminy Latowicz z dnia 17 marca 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 3419 2016-04-13 Uchwała Uchwała nr XIII/91/2016 Rady Gminy Latowicz z dnia 17 marca 2016r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Borówek
2016 3420 2016-04-13 Uchwała Uchwała nr XIII/92/2016 Rady Gminy Latowicz z dnia 17 marca 2016r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Budy Wielgoleskie
2016 3421 2016-04-13 Uchwała Uchwała nr XIII/93/2016 Rady Gminy Latowicz z dnia 17 marca 2016r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Budziska
2016 3422 2016-04-13 Uchwała Uchwała nr XIII/94/2016 Rady Gminy Latowicz z dnia 17 marca 2016r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Chyżyny
2016 3423 2016-04-13 Uchwała Uchwała nr XIII/95/2016 Rady Gminy Latowicz z dnia 17 marca 2016r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Dąbrówka
2016 3424 2016-04-13 Uchwała Uchwała nr XIII/96/2016 Rady Gminy Latowicz z dnia 17 marca 2016r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Dębe Małe
2016 3425 2016-04-13 Uchwała Uchwała nr XIII/97/2016 Rady Gminy Latowicz z dnia 17 marca 2016r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Generałowo
2016 3426 2016-04-13 Uchwała Uchwała nr XIII/98/2016 Rady Gminy Latowicz z dnia 17 marca 2016r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Gołełąki
2016 3427 2016-04-13 Uchwała Uchwała nr XIII/99/2016 Rady Gminy Latowicz z dnia 17 marca 2016r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kamionka
2016 3428 2016-04-13 Uchwała Uchwała nr XIII/100/2016 Rady Gminy Latowicz z dnia 17 marca 2016r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Latowicz Rejon I
2016 3429 2016-04-13 Uchwała Uchwała nr XIII/101/2016 Rady Gminy Latowicz z dnia 17 marca 2016r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Latowicz Rejon II
2016 3430 2016-04-13 Uchwała Uchwała nr XIII/102/2016 Rady Gminy Latowicz z dnia 17 marca 2016r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Latowicz Rejon III
2016 3431 2016-04-13 Uchwała Uchwała nr XIII/103/2016 Rady Gminy Latowicz z dnia 17 marca 2016r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Oleksianka
2016 3432 2016-04-13 Uchwała Uchwała nr XIII/104/2016 Rady Gminy Latowicz z dnia 17 marca 2016r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Redzyńskie
2016 3433 2016-04-13 Uchwała Uchwała nr XIII/105/2016 Rady Gminy Latowicz z dnia 17 marca 2016r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Stawek
2016 3434 2016-04-13 Uchwała Uchwała nr XIII/106/2016 Rady Gminy Latowicz z dnia 17 marca 2016r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Strachomin
2016 3435 2016-04-13 Uchwała Uchwała nr XIII/107/2016 Rady Gminy Latowicz z dnia 17 marca 2016r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Transbór
2016 3436 2016-04-13 Uchwała Uchwała nr XIII/108/2016 Rady Gminy Latowicz z dnia 17 marca 2016r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Waliska
2016 3437 2016-04-13 Uchwała Uchwała nr XIII/109/2016 Rady Gminy Latowicz z dnia 17 marca 2016r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wężyczyn
2016 3438 2016-04-13 Uchwała Uchwała nr XIII/110/2016 Rady Gminy Latowicz z dnia 17 marca 2016r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wielgolas
2016 3439 2016-04-13 Uchwała Uchwała nr XV/134/2016 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 31 marca 2016r. w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej Gminy Pomiechówek
2016 3440 2016-04-13 Uchwała Uchwała nr XV/144/2016 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 31 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bzdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pomiechówek w 2016 roku
2016 3441 2016-04-13 Uchwała Uchwała nr XIV/95/2016 Rady Gminy Chynów z dnia 5 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chynów w 2016 roku
2016 3442 2016-04-13 Uchwała Uchwała nr XX/120/2016 Rady Gminy Leszno z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leszno w 2016 roku
2016 3443 2016-04-13 Postanowienie Postanowienie nr 19/2016 Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 11 kwietnia 2016r. zmieniające postanowienie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Brudzeń Duży
2016 3444 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr XIV/88/2016 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Andrzejewo na lata 2016-2020”
2016 3445 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr XIII/97/2016 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/86/2015 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych
2016 3446 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr XIII/98/2016 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2015 rok
2016 3447 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr XVI/189/2016 Rady Miasta Mława z dnia 29 marca 2016r. zmieniająca Uchwałę w sprawie opłaty targowej
2016 3448 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr XVI/191/2016 Rady Miasta Mława z dnia 29 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie
2016 3449 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr XVI/194/2016 Rady Miasta Mława z dnia 29 marca 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2016 3450 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr XX/119/16 Rady Gminy Somianka z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Somianka w 2016 roku
2016 3451 2016-04-14 Postanowienie Postanowienie nr DWW-772-8/16 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 22 marca 2016r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2016 3452 2016-04-14 Postanowienie Postanowienie nr DWW-772-9/16 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 22 marca 2016r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2016 3453 2016-04-14 Postanowienie Postanowienie nr DWW-772-10/16 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 5 kwietnia 2016r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2016 3454 2016-04-14 Postanowienie Postanowienie nr DWW-772-11/16 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 5 kwietnia 2016r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy
2016 3455 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/118/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie: przyjęcia od Powiatu Radomskiego zadań w zakresie kultury na 2016 rok
2016 3456 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/124/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Miasto Pionki oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2016 3457 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr XII.86.2016 Rady Gminy Mokobody z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mokobodach
2016 3458 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr XVI/84/2016 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 29 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Belsk Duży w 2016 roku
2016 3459 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr 154/XXIII/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Statutu Muzeum Żołnierzy Wyklętych (w organizacji)
2016 3460 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr 156/XXIII/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 31 marca 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie Miasta Ostrołęki i ich umieszczanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu
2016 3461 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr XXI/171/16 Rady Miasta Zielonka z dnia 31 marca 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Zielonka
2016 3462 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr 189/XIX/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2016-2025
2016 3463 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr 193/XIX/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto i Gmina Serock
2016 3464 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr 194/XIX/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 marca 2016r. zmieniajaca uchwałę w sprawie ustalenia osób uprawnionych do korzystania z ulgowych oraz bezpłatnych przejazdów autobusami komunikacji miejskiej na terenie Miasta i Gminy Serock
2016 3465 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr 195/XIX/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie gminy Miasto i Gmina Serock
2016 3466 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr XXI/114/16 Rady Gminy Leoncin z dnia 30 marca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2016 3467 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr 110/XX/2016 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 23 marca 2016r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi położonej na terenie Miasta Podkowa Leśna (ulica Parkowa) oraz ustalenia przebiegu tej drogi
2016 3468 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr 114/XX/2016 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 23 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej
2016 3469 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr 115/XX/2016 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 23 marca 2016r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Podkowa Leśna
2016 3470 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr 117/XX/2016 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 23 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Podkowa Leśna
2016 3471 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr 118/XX/2016 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 23 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum prowadzonych przez Miasto Podkowa Leśna
2016 3472 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr XX/104/2016 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 23 marca 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Puszcza Mariańska
2016 3473 2016-04-14 Porozumienie Porozumienie Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej i Gminy Ostrów Mazowiecka.
2016 3474 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr XI/72/2016 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieczfni Kościelnej
2016 3475 2016-04-14 Porozumienie Porozumienie nr 66/2016 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 30 marca 2016r. w sprawie założenia i prowadzenia przez Powiat Płoński przedszkola specjalnego w Płońsku
2016 3476 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr XIII/64/2016 Rady Gminy Lutocin z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lutocin”.
2016 3477 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/100/2016 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Zabrodzie oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
2016 3478 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr 119/XIII/2016 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 30 marca 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia realizowane w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czerwińsk nad Wisłą
2016 3479 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr 120/XIII/2016 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 30 marca 2016r. zmieniająca Uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Czerwińsku nad Wisłą
2016 3480 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr XVI/193/2016 Rady Miasta Mława z dnia 29 marca 2016r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Mława
2016 3481 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr XIV.71.16 Rady Gminy Pniewy z dnia 16 marca 2016r. w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pniewy w 2016 roku.
2016 3482 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr XVII/112/16 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 marca 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze gminnej na terenie gminy Olszewo-Borki w miejscowości Działyń
2016 3483 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr XXII/177/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 8 lutego 2016r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2016 - 2024
2016 3484 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/182/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 marca 2016r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2016-2024
2016 3485 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/183/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku od nieruchomości
2016 3486 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/184/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 marca 2016r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
2016 3487 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/201/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 marca 2016r. w sprawie nadania nazw ulic w Ząbkach
2016 3488 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/204/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 marca 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki - rejon ulicy Radzymińskiej
2016 3489 2016-04-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Ząbki z dnia 17 marca 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu placów zabaw stanowiących własność Miasta Ząbki
2016 3490 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr XVI/97/2016 Rady Gminy w Górznie z dnia 15 marca 2016r. w sprawie Regulaminu gospodarowania środkami finansowymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Górzno.
2016 3491 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr XVI/98/2016 Rady Gminy Górzno z dnia 15 marca 2016r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górznie
2016 3492 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr XXII/73/16 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 21 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/113/2001 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 5 października 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Łosickiego
2016 3493 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr XV/101/2016 Rady Gminy Stoczek z dnia 14 marca 2016r. w sprawie ustalenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2016 3494 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr XV/102/2016 Rady Gminy Stoczek z dnia 14 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stoczek w 2016 roku.
2016 3495 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr XV/103/2016 Rady Gminy Stoczek z dnia 14 marca 2016r. w sprawie określenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stoczek oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.
2016 3496 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr XIX/126/16 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 18 marca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2016 3497 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr XIX/127/16 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 18 marca 2016r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 3498 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr XII.72.2016 Rady Gminy Mokobody z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Mokobody miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2016 3499 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr XII.75.2016 Rady Gminy Mokobody z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/110/2012 Rady Gminy w Mokobodach z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mokobody na lata 2013-2018.
2016 3500 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr XII.79.2016 Rady Gminy Mokobody z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/60/2015 Rady Gminy Mokobody z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w stosunku do należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających gminie Mokobody lub jednostkom podległym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
2016 3501 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr XII.80.2016 Rady Gminy Mokobody z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/54/2015 Rady Gminy Mokobody z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia jej stawek i wyznaczenia inkasentów na rok 2016.
2016 3502 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr XII.82.2016 Rady Gminy Mokobody z dnia 31 marca 2016r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2016 3503 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr XII.84.2016 Rady Gminy Mokobody z dnia 31 marca 2016r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Mokobodach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2016 3504 2016-04-14 Porozumienie Porozumienie nr 4/2016 Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 3 marca 2016r. w sprawie powierzenia Miastu Maków Mazowiecki wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej
2016 3505 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr XIX/122/2016 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 21 marca 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XVI/96/2015 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2023.
2016 3506 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr XIX/124/2016 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 21 marca 2016r. w sprawie założenia Szkoły Podstawowej Nr 3 w Piastowie, Al. Tysiąclecia 5
2016 3507 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr XIX/126/2016 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 21 marca 2016r. zmieniająca uchwałę Nr VIII/46/2015 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie powołania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piastowie i nadania Statutu.
2016 3508 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr XIX/127/2016 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 21 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Piastowa w roku 2016
2016 3509 2016-04-14 Sprawozdanie Sprawozdanie Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY ZA 2015 ROK
2016 3510 2016-04-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 206 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 kwietnia 2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Brudzeń Duży
2016 3511 2016-04-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.52.2016.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 kwietnia 2016r. Rada Gminy Lesznowola
2016 3512 2016-04-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.50.2016.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 kwietnia 2016r. Rada Gminy Lesznowola
2016 3513 2016-04-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.61.2016.RM Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 kwietnia 2016r. Rada Miejska w Błoniu
2016 3514 2016-04-15 Zarządzenie Zarządzenie nr ROA.0050.46.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria z dnia 24 marca 2016r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2015 wraz z informacją o stanie mienia gminnego, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok 2015
2016 3515 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XV/72/16 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 21 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Krasnosielc oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2016 3516 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XV/74/16 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 21 marca 2016r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu przyznawania Stypendium Wójta Gminy Krasnosielc za wysokie wyniki w nauce, osiągnięcia w zakresie kultury i sportu dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum"
2016 3517 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XV/77/16 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 21 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwaly Nr XXXI/167/2013 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 27 września 2013 r.w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej
2016 3518 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XVI/81/16 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 3519 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr 121/XVIII/16 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 21 marca 2016r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z szaletów miejskich na terenie miasta Żuromin
2016 3520 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XXI/137/2016 Rady Miasta Garwolina z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/50/2015 Rady Miasta Garwolina z dnia 12 czerwca 2015 roku w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty
2016 3521 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XV/115/16 Rady Gminy Gozdowo z dnia 21 marca 2016r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat i trybu ich pobierania
2016 3522 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XXII/127/2016 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 12 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zakrzew.
2016 3523 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XIII.104.2016 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych i gimnazjalnych dla których Gmina Stara Błotnica jest organem prowadzącym
2016 3524 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XXIII.210.2016 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 2 marca 2016r. w sprawie ustalenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
2016 3525 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr 165/2016 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego sprawozdania z wykonania budżetu powiatu radomskiego za 2015 rok
2016 3526 2016-04-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/2016 Burmistrza Miasta Raciąż z dnia 18 marca 2016r. w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Raciąż, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji, Gminnej Biblioteki Publicznej i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za rok 2015
2016 3527 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XI/69/15 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2016-2020
2016 3528 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XI/70/15 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok
2016 3529 2016-04-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/2016 Wójta Gminy Opinogóra Górna z dnia 25 marca 2016r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy, sprawozdania finansowego gminy oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2015 (art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych)
2016 3530 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr 230/XIX/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 21 marca 2016r. w sprawie ustalenia Regulaminu Targowiska Miejskiego przy ul. Ogrodowej w Radzyminie
2016 3531 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr 238/XIX/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 21 marca 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Radzymin
2016 3532 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr 239/XIX/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 21 marca 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin
2016 3533 2016-04-15 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 8 kwietnia 2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Czarnej PLH260015
2016 3534 2016-04-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 71/15 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2016 3535 2016-04-15 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.42.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 1 października 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2015 roku
2016 3536 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XVII/104/2015 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 11 września 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 r.
2016 3537 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr 122/VII/11/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 9 września 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2015
2016 3538 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr 101/IX/15 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr 49/III/14 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2015 rok.
2016 3539 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/122/2015 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 r.
2016 3540 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr X/106/2015 Rady Miasta Mława z dnia 29 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2016 3541 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XII/83/2015 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 29 września 2015r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2015
2016 3542 2016-04-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 72/2015 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie przeniesień środków budżetowych
2016 3543 2016-04-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 34/2015 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2016 3544 2016-04-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 542/2014 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 31 grudnia 2014r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2016 3545 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr 94/XIV/15 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2015
2016 3546 2016-04-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.99.2015 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 30 września 2015r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2015 r.
2016 3547 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr IX/49/2015 Rady Gminy Baranowo z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2016 3548 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr V/31/2015 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 19 marca 2015r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2015 rok
2016 3549 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr 58/2015 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 3 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2015 rok
2016 3550 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr 66/2015 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 3 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2015 rok
2016 3551 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr 28.VI.2015 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 4 lutego 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2015
2016 3552 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr 70/2015 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 9 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2015 rok
2016 3553 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr 72/2015 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 15 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2015 rok
2016 3554 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XIII/109/2015 Rady Gminy Jabłonna z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2015
2016 3555 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr VIII/53/2015 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 7 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2015 rok
2016 3556 2016-04-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 170/2015 Wójta Gminy Michałowice z dnia 1 września 2015r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2015 Gminy Michałowice Nr IV/14/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.
2016 3557 2016-04-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 52/2015 Wójta Gminy Sabnie z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok
2016 3558 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr 74/2015 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 30 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2015 rok
2016 3559 2016-04-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 190/2015 Wójta Gminy Michałowice z dnia 21 września 2015r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2015 Gminy Michałowice Nr IV/14/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.
2016 3560 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr 42.VIII.2015 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 18 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2015
2016 3561 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr 91/2015 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 27 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2015 rok
2016 3562 2016-04-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 202/2015 Wójta Gminy Michałowice z dnia 5 października 2015r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2015 Gminy Michałowice Nr IV/14/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.
2016 3563 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr 97/2015 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 3 września 2015r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2015 rok
2016 3564 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr 51.IX.2015 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2015
2016 3565 2016-04-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 214/2015 Wójta Gminy Michałowice z dnia 21 października 2015r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2015 Gminy Michałowice Nr IV/14/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.
2016 3566 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr 99/2015 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 10 września 2015r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2015 rok
2016 3567 2016-04-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 122.2015 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 30 września 2015r. w sprawie: wprowadzenie zamin w budżecie Miasta Pruszkowa na 2015 rok.
2016 3568 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr 100/2015 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 14 września 2015r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2015 rok
2016 3569 2016-04-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 222/2015 Wójta Gminy Michałowice z dnia 30 października 2015r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2015 Gminy Michałowice Nr IV/14/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.
2016 3570 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr 64.XII.2015 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 29 lipca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2015
2016 3571 2016-04-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 121/2015 Burmistrza Przasnysza z dnia 22 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2015 rok
2016 3572 2016-04-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 354/2015 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 30 października 2015r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2015
2016 3573 2016-04-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 136.2015 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 14 października 2015r. w sprawie: wprowadzenie zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2015 rok.
2016 3574 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XI.140.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr III.19.2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 grudnia 2014 r.
2016 3575 2016-04-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 126/2015 Burmistrza Przasnysza z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2015 rok
2016 3576 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XII/73/2015 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 7 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok uchwalonej Uchwałą Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr IV/12/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.
2016 3577 2016-04-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 141.2015 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 20 października 2015r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2015 rok.
2016 3578 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr IX/56/2015 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 24 września 2015r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2015 rok
2016 3579 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr VIII/50/2015 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 29 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bieżuń na rok 2015
2016 3580 2016-04-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 130/2015 Burmistrza Przasnysza z dnia 12 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2015 rok
2016 3581 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr 67/2015 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 7 września 2015r. w sprawie przeniesień środków budżetowych
2016 3582 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr 72/2015 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 30 września 2015r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2016 3583 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr 191/2015 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 3 listopada 2015r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na 2015 r.
2016 3584 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XVI.146.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 5 października 2015r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr III.11.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 27 grudnia 2014r.
2016 3585 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XIV/83/2015 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 rok Miasta Piastowa.
2016 3586 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr X/76/2015 Rady Gminy Suchożebry z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015
2016 3587 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XIII/91/2015 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 27 października 2015r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2015
2016 3588 2016-04-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 125/2015 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2015 Nr III/17/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2014 roku.
2016 3589 2016-04-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 176/2015 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 15 października 2015r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 rok Miasta Piastowa.
2016 3590 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr X.116.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 26 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2015
2016 3591 2016-04-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 185/2015 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 21 października 2015r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 rok Miasta Piastowa.
2016 3592 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr 77/2015 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 22 października 2015r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2016 3593 2016-04-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 57/2015 Wójta Gminy Poświętne z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.
2016 3594 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr 80/2015 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 30 października 2015r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2016 3595 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XIII/103/2015 Rady Gminy Wieliszew z dnia 14 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2015 rok
2016 3596 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr 153/VII/12/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 23 września 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2015
2016 3597 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr 79.XV.2015 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2015
2016 3598 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XII/104/15 Rady Gminy Stare Babice z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Stare Babice na 2015 rok
2016 3599 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XIII.107.2015 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2015 rok.
2016 3600 2016-04-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 156.2015 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 30 października 2015r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2015 rok.
2016 3601 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XII/2/15 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 24 września 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
2016 3602 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr X/78/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 września 2015r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2015 Gminy Michałowice Nr IV/14/2014.
2016 3603 2016-04-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 122/2015 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2015 Nr III/17/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2014 roku.
2016 3604 2016-04-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 193/2015 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 rok Miasta Piastowa.
2016 3605 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr IX/93/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 18 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/15/2014 Rady Gminy Długosiodło z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2015 rok
2016 3606 2016-04-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 70/2015 Wójta Gminy Izabelin z dnia 9 października 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2015 r.
2016 3607 2016-04-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 26/2014 Wójta Gminy Karniewo z dnia 26 września 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Karniewo na 2014 r.
2016 3608 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XIII/94/2015 Rady Gminy Jadów z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2015
2016 3609 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr 74.XIV.2015 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 4 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2015
2016 3610 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XV/54/15 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 13 października 2015r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 r.
2016 3611 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr 129/2015 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 21 października 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2015 Nr III/22/2014 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2014 r.
2016 3612 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr IX/63/2015 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 października 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Rady Powiatu w Szydłowcu na rok 2015.
2016 3613 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XV/105/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/9/2015 Rady Miasta Marki z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Marki na 2015 rok
2016 3614 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr VII/45/2015 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 12 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2015 rok
2016 3615 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XII/67/2015 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2015 Nr III/22/2014 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2014 r.
2016 3616 2016-04-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.100.2015 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 30 września 2015r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2015 r.
2016 3617 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XI.107.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 24 września 2015r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2015 rok.
2016 3618 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr 105/VII/2015 Rady Miasta Józefowa z dnia 23 października 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
2016 3619 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr 120/XVIII/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2016 3620 2016-04-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 78/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 23 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2015 rok
2016 3621 2016-04-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 136/2015 Burmistrza Przasnysza z dnia 22 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2015 rok
2016 3622 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XV/98/15 Rady Miasta Zielonka z dnia 29 października 2015r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2015
2016 3623 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XII/87/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2015 rok
2016 3624 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr 261/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2016 3625 2016-04-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 53/2015 Wójta Gminy Poświętne z dnia 27 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.
2016 3626 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr 96/XII/15 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2015 rok
2016 3627 2016-04-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 491/2014 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie zmniejszeń oraz przeniesień środków budżetowych
2016 3628 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr X/67/2015 Rady Gminy Poświętne z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.
2016 3629 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XII/57/2015 Rady Gminy Sabnie z dnia 15 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok
2016 3630 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XVI/137/2015 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2015
2016 3631 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XII.115.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 października 2015r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2015 rok.
2016 3632 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr 90/VII/2015 Rady Miasta Józefowa z dnia 25 września 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
2016 3633 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XIV/79/15 Rady Miejskiej w Warce z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.
2016 3634 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr 87/2015 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2016 3635 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XIV/106/2015 Rady Miasta Sulejówek z dnia 1 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2015.
2016 3636 2016-04-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 138/2015 Burmistrza Przasnysza z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2015 rok
2016 3637 2016-04-15 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.50.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2015 roku
2016 3638 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XVI/111/2015 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr III/21/2014 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszkowskiego na 2015 r.
2016 3639 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XIII/142/2015 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2015 r.
2016 3640 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XI/56/2015 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2015
2016 3641 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr X/51/2015 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 30 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2015
2016 3642 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr IX/46/2015 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 18 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2015
2016 3643 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XI/93/15 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2016 3644 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XVII/58/15 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 r.
2016 3645 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr IX/66/15 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015.
2016 3646 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr IX/47/2015 Rady Gminy Domanice z dnia 14 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Domanice na 2015 rok
2016 3647 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XIV/101/2015 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 4 listopada 2015r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2015
2016 3648 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr X/66/15 Rady Gminy w Troszynie z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2015
2016 3649 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr VIII/40/2015 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 22 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2015
2016 3650 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XVII/158/16 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 14 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/133/04 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Błonie przedszkoli publicznych.
2016 3651 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XVII/159/16 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 14 marca 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Błonie przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2016 3652 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XVII/160/16 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 14 marca 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Błonie
2016 3653 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XVII/162/16 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 14 marca 2016r. w sprawie nadania Statutu Osiedlu Nr 4
2016 3654 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XVII/164/16 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 14 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/44/11 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Błoniu.
2016 3655 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XXI/133/2016 Rady Miasta Garwolina z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/52/2007 Rady Miasta Garwolina z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zasad sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych usytuowanych w budynkach stanowiących własność Miasta Garwolina
2016 3656 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XXI/134/2016 Rady Miasta Garwolina z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/20/2015 Rady Miasta Garwolina z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie określenia sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
2016 3657 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XXI/135/2016 Rady Miasta Garwolina z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zwiany Uchwały Nr IV/21/2015 Rady Miasta Garwolina z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za pojemniki na odpady komunalne dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość zamieszkałą a w części niezamieszkałą, a powstają odpady komunalne
2016 3658 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XXI/136/2016 Rady Miasta Garwolina z dnia 30 marca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 3659 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XXI/138/2016 Rady Miasta Garwolina z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasenta, ustalenia terminów rozliczenia się z opłaty targowej i wysokości wynagrodzenia za inkaso na targowisku przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Garwolinie
2016 3660 2016-04-15 Porozumienie Porozumienie nr 031.23.2016 Powiatu Wołomińskiego z dnia 15 lutego 2016r. w sprawie w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Wołominie.
2016 3661 2016-04-15 Informacja Informacja nr WGG.6620.23.2.2015 Starosty Wołomińskiego z dnia 16 marca 2016r.
2016 3662 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XXIV.123.2016 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 16 marca 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 3663 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XXIV.124.2016 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 16 marca 2016r. zmieniająca w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Brańszczyk oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
2016 3664 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XXIV.125.2016 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 16 marca 2016r. zmieniająca w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których Gmina Brańszczyk jest organem prowadzącym
2016 3665 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/144/2016 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 18 marca 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zbuczyn
2016 3666 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/146/2016 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 18 marca 2016r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbuczynie
2016 3667 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/1582016 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 18 marca 2016r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Gminy Zbuczyn
2016 3668 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XIV/90/2016 Rady Gminy w Kuczborku Osadzie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kuczbork - Osada w 2016 roku
2016 3669 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XIV/97/2016 Rady Gminy w Kuczborku Osadzie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie: Statut Sołectwa Bagienice Duże
2016 3670 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XIV/98/2016 Rady Gminy w Kuczborku Osadzie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie: Statut Sołectwa Bagienice Małe
2016 3671 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XIV/99/2016 Rady Gminy w Kuczborku Osadzie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie: Statut Sołectwa Bagienice Nowe
2016 3672 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XIV/100/2016 Rady Gminy w Kuczborku Osadzie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie: Statut Sołectwa Chojnowo
2016 3673 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XIV/101/2016 Rady Gminy w Kuczborku Osadzie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie: Statut Sołectwa Gościszka
2016 3674 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XIV/102/2016 Rady Gminy w Kuczborku Osadzie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie: Statutu Sołectwa Kuczbork - Osada
2016 3675 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XIV/103/2016 Rady Gminy w Kuczborku Osadzie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie: Statut Sołectwa Kuczbork - Wieś
2016 3676 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XIV/104/2016 Rady Gminy w Kuczborku Osadzie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie: Statut Sołectwa Krzywki Bratki
2016 3677 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XIV/105/2016 Rady Gminy w Kuczborku Osadzie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie: Statut Sołectwa Łążek
2016 3678 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XIV/106/2016 Rady Gminy w Kuczborku Osadzie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie: Statut Sołectwa Nowa Wieś
2016 3679 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XIV/107/2016 Rady Gminy w Kuczborku Osadzie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie: Statut Sołectwa Nidzgora
2016 3680 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XIV/108/2016 Rady Gminy w Kuczborku Osadzie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie: Statut Sołectwa Olszewko
2016 3681 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XIV/109/2016 Rady Gminy w Kuczborku Osadzie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie: Statut Sołectwa Osowa - Mianowo
2016 3682 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XIV/110/2016 Rady Gminy w Kuczborku Osadzie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie: Statut Sołectwa Sarnowo
2016 3683 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XIV/111/2016 Rady Gminy w Kuczborku Osadzie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie: Statut Sołectwa Szronka
2016 3684 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XIV/112/2016 Rady Gminy w Kuczborku Osadzie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie: Statut Sołectwa Zielona
2016 3685 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XX/5/2016 Rady Gminy Nieporęt z dnia 28 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
2016 3686 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/140/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 31 marca 2016r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych z nieruchomości.
2016 3687 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XXVI /142 /2016 Rady Miasta Pionki z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Miasto Pionki
2016 3688 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/143/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 31 marca 2016r. w sprawie: nadania nazw ulicom położonym na terenie miasta Pionki
2016 3689 2016-04-15 Postanowienie Postanowienie nr 18/2016 Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 13 kwietnia 2016r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Powiatu Ciechanowskiego
2016 3690 2016-04-15 Postanowienie Postanowienie nr 19/2016 Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 13 kwietnia 2016r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu wójta Gminy Opinogóra Górna
2016 3691 2016-04-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/2016 Wójta Gminy Dobre z dnia 25 marca 2016r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy DOBRE i planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia gminy za 2015rok.
2016 3692 2016-04-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 189/2016 Burmistrza Grodziska Mazowieckiego z dnia 23 marca 2016r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok.
2016 3693 2016-04-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/16 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Olszewo-Borki za 2015 rok
2016 3694 2016-04-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/16 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 25 marca 2016r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy, sprawozdania finansowego gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2015
2016 3695 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr 207/XVI/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 24 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę Nr 179/XIV/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych i publicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lesznowola przez osoby fizyczne i prawne inne niż Gmina Lesznowola, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2016 3696 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr 212/XVI/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Kolonia Lesznowola i części obrębu Lesznowola
2016 3697 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr 213/XVI/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Wola
2016 3698 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr 229/XVII/216 Rady Gminy Lesznowola z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznowoli.
2016 3699 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr XIX/156/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 marca 2016r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Drobin
2016 3700 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr XIX/165/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych i gimnazjów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów i przyznania tym kryteriom określonej liczby punktów
2016 3701 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr XIX/166/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów i przyznania tym kryteriom określonej liczby punktów
2016 3702 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr XII/80/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 marca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czarnia.
2016 3703 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr XII/81/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 marca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 3704 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr XII/82/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 marca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 3705 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr 95/XIV/2016 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 24 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia obwodu Publicznego Gimnazjum w Nowym Mieście
2016 3706 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr 96/XIV/2016 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 24 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Mieście
2016 3707 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr 97/XIV/2016 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 24 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej w Gościminie Wielkim.
2016 3708 2016-04-18 Porozumienie Porozumienie nr ZU-R/2015 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 30 grudnia 2014r. Zarządu Powiatu Wyszkowskiego w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych
2016 3709 2016-04-18 Porozumienie Porozumienie nr ZU-B/2014 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 30 grudnia 2014r. Zarządu Powiatu Wyszkowskiego w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych
2016 3710 2016-04-18 Porozumienie Porozumienie nr Z/BU/2015 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 1 kwietnia 2015r. Zarządu Powiatu Wyszkowskiego w sprawie bierzącego utrzymania dróg powiatowych
2016 3711 2016-04-18 Porozumienie Porozumienie nr ZU-R/2016 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 1 grudnia 2015r.
2016 3712 2016-04-18 Porozumienie Porozumienie Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 2 grudnia 2015r. Zarządu Powiatu Wyszkowskiego
2016 3713 2016-04-18 Porozumienie Porozumienie nr ZU-Z/2016 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 15 grudnia 2015r.
2016 3714 2016-04-18 Aneks Aneks nr 1 do Porozumienia ZU-B/2015 z dnia 30 grudnia 2014 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 23 grudnia 2015r. Zarządu Powiatu Wyszkowskiego
2016 3715 2016-04-18 Porozumienie Porozumienie nr ZU-B/2016 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 30 grudnia 2015r. Zarządu Powiatu Wyszkowskiego
2016 3716 2016-04-18 Porozumienie Porozumienie nr ZU-D/2016 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 30 grudnia 2015r.
2016 3717 2016-04-18 Porozumienie Porozumienie nr ZU-Z/2016 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 15 grudnia 2015r.
2016 3718 2016-04-18 Aneks Aneks nr 1 do Porozumienia ZU-B/2016 z dnia 30 grudnia 2015 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 15 lutego 2016r. Zarządu Powiatu Wyszkowskiego
2016 3719 2016-04-18 Aneks Aneks nr 1 do Porozumienia ZU-R/2016 z dnia 01 grudnia 201 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 15 lutego 2016r.
2016 3720 2016-04-18 Porozumienie Porozumienie nr WCH/2016 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 15 lutego 2016r.
2016 3721 2016-04-18 Aneks Aneks nr 1 do Porozumienia ZU-Z/2016 z dnia 15 grudnia 2015 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 15 lutego 2016r.
2016 3722 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr XVII/78/2016 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 31 marca 2016r. zmieniająca Uchwałę w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2016-2024
2016 3723 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr XVIII.134.2016 Rady Gminy Prażmów z dnia 31 marca 2016r. w sprawie warunków i trybu wspierania sportu w Gminie Prażmów
2016 3724 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr XVIII.136.2016 Rady Gminy Prażmów z dnia 31 marca 2016r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Uwielinach.
2016 3725 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr XX/132/2016 Rady Gminy Łyse z dnia 31 marca 2016r. w sprawie uchylenia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Łyse
2016 3726 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr XX/127/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 31 marca 2016r. w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku.
2016 3727 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr XX/135/16 Burmistrza Nasielska z dnia 31 marca 2016r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w Gminie Nasielsk.
2016 3728 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr XX/136/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 31 marca 2016r. w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego w Nasielsku
2016 3729 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr XX/137/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 31 marca 2016r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w 2016 roku, a także określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nasielsk
2016 3730 2016-04-18 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Gozdowo z dnia 21 marca 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Gozdowie
2016 3731 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr XIII/96/2016 Rady Gminy Winnica z dnia 8 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie GminyWinnica
2016 3732 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr XIII/98/2016 Rady Gminy Winnica z dnia 8 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Winnicy
2016 3733 2016-04-18 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 11 kwietnia 2016r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Nadarzyn przeprowadzonych w dniu 10 kwietnia 2016 r.
2016 3734 2016-04-18 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 11 kwietnia 2016r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miasta Podkowa Leśna przeprowadzonych w dniu 10 kwietnia 2016 r.
2016 3735 2016-04-18 Postanowienie Postanowienie nr DWW-772-12/16 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2016r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2016 3736 2016-04-18 Postanowienie Postanowienie nr DWW-772-13/16 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2016r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2016 3737 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr XIV/87/2016 Rady Gminy Gózd z dnia 21 marca 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gózd w 2016r ”
2016 3738 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr XIV/90/2016 Rady Gminy Gózd z dnia 21 marca 2016r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Gózd
2016 3739 2016-04-18 Porozumienie Porozumienie nr 5 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 1 marca 2016r. w sprawie powierzenia Gminie Miasta Radom zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej
2016 3740 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr XVII/97/2016 Rady Gminy Mirów z dnia 22 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/146/2013 Rady Gminy Mirów z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Mirów których zarządcą lub właścicielem jest Gmina Mirów udostępnionych przewoźnikom oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2016 3741 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr XVII/98/2016 Rady Gminy Mirów z dnia 22 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/91/2016 Rady Gminy Mirów z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2016 3742 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr XVII/99/2016 Rady Gminy Mirów z dnia 22 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/92/2016 Rady Gminy Mirów z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie określenia elektronicznego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez włąścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz okreslenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 3743 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr XIV/107/2016 Rady Gminy Przesmyki z dnia 17 marca 2016r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Przesmykach
2016 3744 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr XV/136/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 5 kwietnia 2016r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2016 3745 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr XV/80/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie Olszanka.
2016 3746 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr XV/81/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 31 marca 2016r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu udzielania stypendiów Wójta Gminy Olszanka za wyróżniające osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe uczniów w Gminie Olszanka.
2016 3747 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr XV/85/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 31 marca 2016r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Olszanka za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Olszanka.
2016 3748 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr XIV/99/2016 Rady Gminy Repki z dnia 30 marca 2016r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Repkach do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Repki
2016 3749 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr XIV/100/2016 Rady Gminy Repki z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Repki
2016 3750 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr XIV/101/2016 Rady Gminy Repki z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Repki w 2016 roku
2016 3751 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr 51/2015 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 14 lipca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu przasnyskiego na 2015 rok
2016 3752 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr VII/42/2015 Rady Gminy Bielany z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Bielany na 2015 rok.
2016 3753 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr IX/48/15 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015
2016 3754 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr 71/2015 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 12 sierpnia 2015r. w sprawie informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2015 roku
2016 3755 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr 73/2015 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu przasnyskiego na 2015 rok
2016 3756 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr 89/2015 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 19 października 2015r. w sprawie worowadzenia zmian w budżecie powiatu przasnyskiego na 2015 rok
2016 3757 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr XI/63/2015 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 23 lipca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu przasnyskiego na rok 2015
2016 3758 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr 312/XIII/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 21 października 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 309/XII/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 września 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2016 3759 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr 313/XIII/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 21 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2016 3760 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr 314/XIII/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 21 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2016 3761 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr IX/48/2015 Rady Gminy Bielany z dnia 29 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Bielany na 2015 rok.
2016 3762 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr 315/XIII/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 21 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2016 3763 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr X/51/2015 Rady Gminy Bielany z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Bielany na 2015 rok.
2016 3764 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr 316/XIII/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 21 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2016 3765 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr 202/2015 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na 2015 r.
2016 3766 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr VIII/46/2015 Rady Gminy Bielany z dnia 9 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Bielany na 2015 rok.
2016 3767 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr 317/XIII/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 21 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2016 3768 2016-04-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 124/2015 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 30 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
2016 3769 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr XI/54/2015 Rady Gminy Bielany z dnia 11 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Bielany na 2015 rok.
2016 3770 2016-04-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 26/2015 Wójta Gminy Czarnia z dnia 4 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2015
2016 3771 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr 26/VII/2015 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015
2016 3772 2016-04-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/2015 Wójta Gminy Szulborze Wielkie z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2016 3773 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr 318/XIII/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 21 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2016 3774 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr 319/XIII/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 21 października 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 239/XI/2015 z dnia 26 sierpnia 2015 r.
2016 3775 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr 320/XIII/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 21 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2016 3776 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr 321/XIII/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 21 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2016 3777 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr XV/85/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 października 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2015
2016 3778 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr XI/75/15 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
2016 3779 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr 322/XIII/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 21 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2016 3780 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr 143/2015 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2015 Nr III/22/2014 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2014 r.
2016 3781 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr 324/XIII/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 21 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2016 3782 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr 325/XIII/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 21 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2016 3783 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr XV/140/15 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
2016 3784 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr XX/148/2015 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 r.
2016 3785 2016-04-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/1/2015 Wójta Gminy Szulborze Wielkie z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2016 3786 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr XIV/100/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 października 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2015 Nr IV / 28 / 2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 stycznia 2015 roku
2016 3787 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr XIII/71/2015 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 11 września 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu przasnyskiego na rok 2015
2016 3788 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr XII/109/15 Rady Miasta Otwocka z dnia 11 września 2015r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 rok
2016 3789 2016-04-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 30/2015 Wójta Gminy Czarnia z dnia 26 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2015
2016 3790 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr XIII/75/2015 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na 2015 rok.
2016 3791 2016-04-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.156.2015 Burmistrza Miasta Marki z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2015 rok.
2016 3792 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr XII/61/2015 Rady Gminy Bielany z dnia 18 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Bielany na 2015 rok.
2016 3793 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr 90/XV/2015 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2016 3794 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr XII/84/2015 Rady Miasta Sulejówek z dnia 16 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2015.
2016 3795 2016-04-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 83/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2015 rok
2016 3796 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr XIII/82/2015 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 4 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok uchwalonej Uchwałą Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr IV/12/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.
2016 3797 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr 148/2015 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2015 Nr III/22/2014 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2014 r.
2016 3798 2016-04-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 133/2015 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
2016 3799 2016-04-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 69/2015 Wójta Gminy Szelków z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
2016 3800 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr XII/81/15 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2015 rok
2016 3801 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr XIV/135/15 Rady Miasta Otwocka z dnia 13 października 2015r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 rok
2016 3802 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr XI/59/2015 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na 2015 rok.
2016 3803 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr 127/XII/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 11 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2015
2016 3804 2016-04-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 23/2015 Wójta Gminy Szulborze Wielkie z dnia 30 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2016 3805 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr 203/2015 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 17 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
2016 3806 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr XIX/139/2015 Rady Miasta Marki z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/9/2015 Rady Miasta Marki z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Marki na 2015 rok
2016 3807 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr XIX/454/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2015 rok
2016 3808 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr X/81/2015 Rady Gminy Sochocin z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2015 rok
2016 3809 2016-04-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/2016 Wójta Gminy Stupsk z dnia 30 marca 2016r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Stupsk
2016 3810 2016-04-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2016 Wójta Gminy Szelków z dnia 29 marca 2016r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szelków za 2015 rok
2016 3811 2016-04-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 18.2016 Wójta Gminy Prażmów z dnia 11 marca 2016r. w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2015 rok
2016 3812 2016-04-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/2016 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 15 marca 2016r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2015 r.
2016 3813 2016-04-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.10.2016 Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 29 marca 2016r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Zabrodzie za 2015 rok
2016 3814 2016-04-19 Uchwała Uchwała nr CXCII/71/16 Zarządu Powiatu w Otwocku z dnia 23 marca 2016r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Otwockiego za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Otwockiego
2016 3815 2016-04-19 Uchwała Uchwała nr XVII.183.2016 Rady Gminy Klembów z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023
2016 3816 2016-04-19 Uchwała Uchwała nr XVII.185.2016 Rady Gminy Klembów z dnia 31 marca 2016r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej, zatrudnionych w celu współorganizowania kształcenia uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Klembów
2016 3817 2016-04-19 Uchwała Uchwała nr XVII.186.2016 Rady Gminy Klembów z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Klembów w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie
2016 3818 2016-04-19 Uchwała Uchwała nr XVII.187.2016 Rady Gminy Klembów z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII.53.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Klembów
2016 3819 2016-04-19 Uchwała Uchwała nr XVII.188.2016 Rady Gminy Klembów z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII.57.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 3820 2016-04-19 Uchwała Uchwała nr XVII.196.2016 Rady Gminy Klembów z dnia 31 marca 2016r. w sprawie określenia warunków oraz wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed zwierzętami bezdomnymi, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2016 3821 2016-04-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/2016 Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Jedlnia-Letnisko sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu gminy za rok 2015 oraz sprawozdania o przebiegu wykonania planów finansowych Gminnej Biblioteki Publicznej i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedlni-Letnisko
2016 3822 2016-04-19 Uchwała Uchwała nr XXI/129/2016 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 4 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jedlnia-Letnisko
2016 3823 2016-04-19 Uchwała Uchwała nr XXI/131/2016 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 4 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2016-2019
2016 3824 2016-04-19 Uchwała Uchwała nr 90/XVI/2016 Rady Gminy Rościszewo z dnia 30 marca 2016r. w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Rościszewo
2016 3825 2016-04-19 Uchwała Uchwała nr 91/xvi/2016 Rady Gminy Rościszewo z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rościszewo w 2016 roku''
2016 3826 2016-04-19 Uchwała Uchwała nr 92/XVI/2016 Rady Gminy Rościszewo z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przyjęcia ,,Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Rościszewo na lata 2016-2019''
2016 3827 2016-04-19 Uchwała Uchwała nr 93/XVI/2016 Rady Gminy Rościszewo z dnia 30 marca 2016r. w sprawie określania wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 3828 2016-04-19 Uchwała Uchwała nr XIII/97/2016 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 29 marca 2016r. w sprawie założenia Samorządowego Przedszkola w Pokrzywnicy
2016 3829 2016-04-19 Uchwała Uchwała nr XIII/98/2016 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 29 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/73/2015 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Pokrzywnica
2016 3830 2016-04-19 Uchwała Uchwała nr XIII/101/2016 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 29 marca 2016r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pokrzywnica
2016 3831 2016-04-19 Uchwała Uchwała nr XIII/102/2016 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 29 marca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 3832 2016-04-19 Uchwała Uchwała nr XIII/103/2016 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 29 marca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 3833 2016-04-19 Uchwała Uchwała nr XV.112.2015 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok.
2016 3834 2016-04-19 Uchwała Uchwała nr 2/2016 Zarządu Związku Międzygminnego Utrata z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Międzygminnego Utrata za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Związku Międzygminnego Utrata
2016 3835 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr XIX/89/2016 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 3836 2016-04-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/2016 Burmistrza Łochowa z dnia 25 marca 2016r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Łochów za 2015 rok
2016 3837 2016-04-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 111/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 25 marca 2016r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Lipsko za 2015 r. wraz z informacją o stanie mienia Miasta i Gminy oraz planów finansowych Lipskiego Centrum Kultury oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Lipsku za rok 2015
2016 3838 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr XIII/101/2015 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015.
2016 3839 2016-04-20 Postanowienie Postanowienie nr 13/2016 Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 4 kwietnia 2016r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu Ciechanowskiego
2016 3840 2016-04-20 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 18 kwietnia 2016r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Czerwińsk nad Wisłą przeprowadzonych w dniu 17 kwietnia 2016 r.
2016 3841 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr XII/71/2016 Rady Gminy Grębków z dnia 31 marca 2016r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Grębków
2016 3842 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr XVI.102.2016 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 17 marca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilawie
2016 3843 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr XV/79/2016 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 8 kwietnia 2016r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Garwolińskiego
2016 3844 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr XV/80/2016 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 8 kwietnia 2016r. w sprawie wysokosci stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
2016 3845 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr XXII/83/15 Rady Gminy Kampinos z dnia 13 listopada 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2015r.
2016 3846 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr XII/67/2015 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmiania zmian w budżecie powiatu przasnyskiego na rok 2015
2016 3847 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr X/67/2015 Rady Gminy Wiśniew z dnia 24 września 2015r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2015 rok.
2016 3848 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr X/68/2015 Rady Gminy Wiśniew z dnia 24 września 2015r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2015 rok.
2016 3849 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr 111/X/15 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr 49/III/14 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2015 rok.
2016 3850 2016-04-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 117/2015 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 21 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr 49/III/14 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2015 rok.
2016 3851 2016-04-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 122/2015 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 30 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr 49/III/14 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2015 rok.
2016 3852 2016-04-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 192/2015 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 29 maja 2015r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2016 3853 2016-04-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 143/2015 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2016 3854 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr 43/IX/2015 Rady Gminy Staroźreby z dnia 18 września 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 8/III/2014
2016 3855 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr 195/2015 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2015 rok
2016 3856 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr XIV/101/2015 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2015 rok
2016 3857 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr 201/2015 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2015 rok
2016 3858 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr 88/2015 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 14 października 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu przasnyskiego na 2015 r
2016 3859 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr 213/2015 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na 2015 r.
2016 3860 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr 84/2015 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 21 września 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2015 rok
2016 3861 2016-04-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 105/2015 Bumistrza Miasta i GMiny Chorzele z dnia 30 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.
2016 3862 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr XII/78/15 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2016 3863 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr XI/75/2015 Rady Gminy Wiśniew z dnia 30 października 2015r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2015 rok.
2016 3864 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr 85/2015 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 29 września 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu przasnyskiego na 2015 rok
2016 3865 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr XIV/142/15 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2015 rok.
2016 3866 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr X/63/15 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 23 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
2016 3867 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr 133/XIII/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26 października 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2015 roku
2016 3868 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr 173/XIV/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2015.
2016 3869 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr 117/VII/2015 Rady Miasta Józefowa z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
2016 3870 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr VII/46/2015 Rady Gminy Rzekuń z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2015 rok
2016 3871 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr XVI/116/15 Rady Miasta Zielonka z dnia 25 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2015
2016 3872 2016-04-20 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.53.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2015 roku
2016 3873 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2015 Rady Gminy Rzekuń z dnia 22 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2015 rok
2016 3874 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr 145/XV/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2015 roku
2016 3875 2016-04-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2015 Burmistrza Gminy Różan z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015.
2016 3876 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr IX/63/2015 Rady Gminy Rzekuń z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2015 rok
2016 3877 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr XX/80/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 7 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na rok 2015
2016 3878 2016-04-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2015 Burmistrza Gminy Różan z dnia 23 marca 2015r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014.
2016 3879 2016-04-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 137/2015 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 23 października 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2015 rok
2016 3880 2016-04-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2015 Burmistrza Gminy Różan z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015.
2016 3881 2016-04-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/2015 Burmistrza Gminy Różan z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015.
2016 3882 2016-04-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 107/2015 Bumistrza Miasta i GMiny Chorzele z dnia 30 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.
2016 3883 2016-04-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/2015 Burmistrza Gminy Różan z dnia 22 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015.
2016 3884 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr XI/70/15 Rady Gminy Nur z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok
2016 3885 2016-04-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 35/2015 Burmistrza Gminy Różan z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015.
2016 3886 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr XVII.161.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 29 października 2015r. w sprawie reasumpcji uchwały nr XVI.146.2015 z dnia 5 października 2015 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr III.11.2014 z dnia 27 grudnia 2014 r.
2016 3887 2016-04-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 43/2015 Burmistrza Gminy Różan z dnia 4 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015.
2016 3888 2016-04-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 45/2015 Burmistrza Gminy Różan z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015.
2016 3889 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr 214/2015 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 1 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
2016 3890 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr X.80.2015 Rady Gminy Wąsewo z dnia 23 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Wąsewo na rok 2015
2016 3891 2016-04-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 128/2015 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 29 września 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2015 rok
2016 3892 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr 119/15 Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2015 rok.
2016 3893 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr XI/65/15 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2015 rok
2016 3894 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr XVII.163.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr III.11.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 27 grudnia 2014r.
2016 3895 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr 99/XVI/15 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.
2016 3896 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr XV/138/2015 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zmian w budzecie Gminy Jabłonna na rok 2015
2016 3897 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr VIII/57/2015 Rady Gminy w Broku z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.
2016 3898 2016-04-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.151.2015 Burmistrza Miasta Marki z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2015 rok.
2016 3899 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr XV/66/15 Rady Gminy Somianka z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie: zmian do Uchwały budżetowej nr III/10/14 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2014 roku
2016 3900 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr 82/XIV/15 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.
2016 3901 2016-04-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 148/2015 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2015 rok
2016 3902 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr X/44/2015 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.
2016 3903 2016-04-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 85/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2015 rok
2016 3904 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr 47/X/2015 Rady Gminy Staroźreby z dnia 28 października 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 8/III/2014
2016 3905 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr XIII/58/2015 Rady Gminy Chotcza z dnia 18 listopada 2015r. sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015.
2016 3906 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr X/51/2015 Rady Gminy Domanice z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Domanice na 2015 rok
2016 3907 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr XXI/166/2015 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 r.
2016 3908 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr XIII/58/2015 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 26 listopada 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2015
2016 3909 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr XIV/90/2015 Rady Gminy Łyse z dnia 30 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2015
2016 3910 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr 152/XV/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia regulaminu określajacego zasady handlu na targowisku miejskim przy ul. Rynek w Serocku
2016 3911 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr 364/XIV/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2016 3912 2016-04-20 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.56.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2015 roku
2016 3913 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr 104/XIII/15 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2015 rok
2016 3914 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr 365/XIV/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2016 3915 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr XXIII/90/15 Rady Gminy Kampinos z dnia 30 listopada 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2015r.
2016 3916 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr XV/86/15 Rady Miejskiej w Warce z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2016 3917 2016-04-20 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.55.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2015 roku
2016 3918 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr 95/41/2015 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2015 rok
2016 3919 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr 366/XIV/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 319/XIII/2015 z dnia 21 października 2015 r.
2016 3920 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr 367/XIV/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2016 3921 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr 368/XIV/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2016 3922 2016-04-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 107/2015 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2016 3923 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr 369/XIV/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2016 3924 2016-04-20 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.52.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2015 roku
2016 3925 2016-04-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 118/2015 Bumistrza Miasta i GMiny Chorzele z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.
2016 3926 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr X/76/15 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2015
2016 3927 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr XI/83/2015 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na rok 2015
2016 3928 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr XIII/2/15 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
2016 3929 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr IX/59/2015 Rady Gminy Poświętne z dnia 16 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.
2016 3930 2016-04-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 80/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2015 rok
2016 3931 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr XIV/173/2015 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2015 rok
2016 3932 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr XIII.169.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr.III.19.2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 grudnia 2014 r.
2016 3933 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr 370/XIV/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2016 3934 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr 371/XIV/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015
2016 3935 2016-04-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 58/2015 Burmistrza Gminy Różan z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015.
2016 3936 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr 185/VII/15/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2015
2016 3937 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr 169/VII/14/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2015
2016 3938 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr 375/XIV/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2016 3939 2016-04-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 72/2015 Wójta Gminy Izabelin z dnia 19 października 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2015 r.
2016 3940 2016-04-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 74/2015 Wójta Gminy Izabelin z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2015 r.
2016 3941 2016-04-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 79/2015 Wójta Gminy Izabelin z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2015 r.
2016 3942 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr X/72/15 Rady Gminy Izabelin z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 Gminy Izabelin
2016 3943 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr XI/89/2015 Rady Gminy Wieliszew z dnia 2 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2015 rok
2016 3944 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr IX/60/15 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 23 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
2016 3945 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr 90/2015 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2016 3946 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr 123/XI/15 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr 49/III/14 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2015 rok.
2016 3947 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr XII/79/2015 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2015
2016 3948 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr XI/75/2015 Rady Gminy Rzekuń z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2015 rok
2016 3949 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr X.70.2015 Rady Gminy Prażmów z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2016 3950 2016-04-20 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 5/2016 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 18 kwietnia 2016r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia obwodów rybackich na publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych płynących
2016 3951 2016-04-21 Uchwała Uchwała nr XX.142.2016 Rady Gminy Kotuń z dnia 21 marca 2016r. zmieniająca uchwalę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Kotuń oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2016 3952 2016-04-21 Uchwała Uchwała nr 231/VII/18/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2016-2020
2016 3953 2016-04-21 Uchwała Uchwała nr 232/VII/18/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna
2016 3954 2016-04-21 Uchwała Uchwała nr 236/VII/18/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 12/1, 12/2, 14/1 i 14/2 z obrębu 03-10, położonych w mieście Konstancin-Jeziorna.
2016 3955 2016-04-21 Uchwała Uchwała nr XIII/101/16 Rady Gminy w Troszynie z dnia 16 marca 2016r.
2016 3956 2016-04-21 Uchwała Uchwała nr XIV/108/2016 Rady Gminy Suchożebry z dnia 18 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016 obowiązujących na terenie Gminy Suchożebry oraz zwolnień w tym podatku.
2016 3957 2016-04-21 Uchwała Uchwała nr 211/2016 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 16 marca 2016r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za rok 2015 wraz z informacją o stanie mienia powiatu
2016 3958 2016-04-21 Porozumienie Porozumienie nr 4 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie powierzenia Gminie Przytyk realizacji zadania Powiatu Radomskiego w zakresie kultury pod nazwą: XVII Ogólnopolskie Targi Papryki 2016.
2016 3959 2016-04-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 75/2016 Wójta Gminy Sabnie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2026
2016 3960 2016-04-21 Uchwała Uchwała nr XXV.128.2016 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brańszczyk”
2016 3961 2016-04-21 Uchwała Uchwała nr XXV.130.2016 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 31 marca 2016r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2016-2020
2016 3962 2016-04-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/147/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 31 marca 2016r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Miasto Pionki przez inne niż Gmina Miasto Pionki osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 3963 2016-04-22 Uchwała Uchwała nr 102/XVII/2016 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Wyszogród
2016 3964 2016-04-22 Uchwała Uchwała nr 131/XVIII/16 Rady Miasta Milanówka z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 101/XIV/15 Rady Miasta Milanówka z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego tryb udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakres i tryb kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania
2016 3965 2016-04-22 Uchwała Uchwała nr 132/XVIII/16 Rady Miasta Milanówka z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zwolnienia właścicieli nieruchomości w części z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz posiadających Kartę Dużej Rodziny
2016 3966 2016-04-22 Uchwała Uchwała nr 135/XVIII/16 Rady Miasta Milanówka z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr 93/XIII/15 Rady Miasta Milanówka z dnia 22 października 2015 w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku
2016 3967 2016-04-22 Uchwała Uchwała nr XIX/157/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 marca 2016r. w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych miasta i gminy Drobin
2016 3968 2016-04-22 Uchwała Uchwała nr 45/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 kwietnia 2016r. uchylająca uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Sadowne
2016 3969 2016-04-22 Uchwała Uchwała nr XX/127/2016 Rady Gminy Teresin z dnia 11 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Teresinie
2016 3970 2016-04-22 Uchwała Uchwała nr XX/128/2016 Rady Gminy Teresin z dnia 11 kwietnia 2016r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Teresinie
2016 3971 2016-04-22 Uchwała Uchwała nr XIV/97/2016 Rady Gminy Strachówka z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strachówka"
2016 3972 2016-04-22 Uchwała Uchwała nr 94/XIV/2016 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 24 marca 2016r. w sprawie zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasady udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin i określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć: pedagoga, pedagoga specjalnego, psychologa, logopedy, doradcy zawodowego prowadzącego zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, w jednostkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowe Miasto.
2016 3973 2016-04-22 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Piastów; Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 października 2015r. dotyczy korzystania z usług Środowiskowego „Słoneczny Dom” typ A przy ul. Prawniczej 54 w Warszawie przez mieszkańców Miasta Piastów
2016 3974 2016-04-22 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Grodzisk Mazowiecki; Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 października 2015r. dotyczy korzystania z usług Środowiskowego „Słoneczny Dom” typ A przy ul. Prawniczej 54 w Warszawie przez mieszkańców Miasta Grodzisk Mazowiecki
2016 3975 2016-04-22 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy
2016 3976 2016-04-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.29.2016 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 30 marca 2016r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2016-2024
2016 3977 2016-04-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2016 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 21 marca 2016r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonanai budżwetu gminy Rzewnie za 2015 rok
2016 3978 2016-04-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2016 Wójta Gminy Górzno z dnia 14 marca 2016r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok i sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Górznie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Górznie jako samorządowej instytucji kultury za 2015 rok oraz informacji o stanie mienia.
2016 3979 2016-04-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/2016 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 21 marca 2016r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz planów finansowych instytucji kultury i SP ZOZ
2016 3980 2016-04-22 Uchwała Uchwała nr 122/2016 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przyjęcia korekty sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sokołowskiego za 2015 rok
2016 3981 2016-04-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/2016 Wójta Gminy Świercze z dnia 29 marca 2016r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2015
2016 3982 2016-04-22 Uchwała Uchwała nr 1/III/2016 Zarządu Związku Międzygminnego "Kampinos" z dnia 22 marca 2016r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Związku za 2015 rok
2016 3983 2016-04-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 13.2016 Wójta Gminy Jasieniec z dnia 23 marca 2016r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz planów finansowych Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Samorządowej Instytucji Kultury oraz informację o stanie mienia komunalnego gminy za 2015 rok.
2016 3984 2016-04-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 45.2016 Burmistrza Halinowa z dnia 30 marca 2016r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Halinów za 2015 rok, przedstawienia sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury za 2015 rok oraz przedstawienia informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Halinów za 2015 rok.
2016 3985 2016-04-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 15 Wójta Gminy Sienno z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Sienno za 2015 rok, informacji o stanie mienia Gminy oraz sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych instytucji kultury
2016 3986 2016-04-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/2016 Wójta Gminy Ciepielów z dnia 29 marca 2016r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy.
2016 3987 2016-04-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 125/2016 Wójta Gminy Wolanów z dnia 30 marca 2016r. w sprawie: przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy.
2016 3988 2016-04-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 111/2016 Wójta Gminy Izabelin z dnia 24 marca 2016r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Izabelin za 2015 rok, sprawozdania gminnych instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izabelinie za 2015 rok
2016 3989 2016-04-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2016 Wójta Gminy Miedzna z dnia 22 marca 2016r. w sprawie przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Miedzna za 2015 rok.
2016 3990 2016-04-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 109/2016 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 17 marca 2016r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kadzidło za 2015 rok
2016 3991 2016-04-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2016 Wójta Gminy Obryte z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Obryte, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem za rok 2015.
2016 3992 2016-04-22 Uchwała Uchwała nr 83/3/16 Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 30 marca 2016r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu piaseczyńskiego w 2015 roku
2016 3993 2016-04-22 Uchwała Uchwała nr 269/2016 Zarządu Powiatu w Ostrołęce z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostrołęckiego za 2015 r.
2016 3994 2016-04-22 Uchwała Uchwała nr 304/128/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 1.7) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
2016 3995 2016-04-22 Uchwała Uchwała nr 314/130/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 1 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 (Uszczegółowienie RPO WM)
2016 3996 2016-04-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131. 64 .2016.MS Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 kwietnia 2016r. Rada Gminy Izabelin
2016 3997 2016-04-25 Uchwała Uchwała nr XXI/131/16 Rady Gminy Goworowo z dnia 11 kwietnia 2016r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Szczawinie
2016 3998 2016-04-25 Uchwała Uchwała nr 530/XX/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 kwietnia 2016r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie Gminy Piaseczno
2016 3999 2016-04-25 Postanowienie Postanowienie nr 9/W/16 Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 22 kwietnia 2016r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Kozienicach
2016 4000 2016-04-25 Uchwała Uchwała nr 126/XX/16 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chorzele.
2016 4001 2016-04-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 27/2016 Burmistrza Mrozów z dnia 24 marca 2016r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Mrozy za 2015 rok
2016 4002 2016-04-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 27/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha z dnia 24 marca 2016r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta za 2015 rok.
2016 4003 2016-04-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/16 Wójta Gminy w Regiminie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie: przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok oraz sprawozdania o którym mowa w art. 265 pkt 2.
2016 4004 2016-04-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 29/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Miejsko –Gminnej Biblioteki Publicznej, Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury oraz Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej za rok 2015
2016 4005 2016-04-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2016 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 25 marca 2016r. w sprawie:przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szczawin Kościelny za 2015 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Szczawin Kościelny za 2015 rok
2016 4006 2016-04-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-O.4131.7.2016.LP Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 kwietnia 2016r. Rada Gminy Lipowiec Kościelny
2016 4007 2016-04-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.58.2016.BŁ Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 kwietnia 2016r. Rada Miejska w Grójcu
2016 4008 2016-04-25 Uchwała Uchwała nr XVII/127/15 Rady Miasta Zielonka z dnia 21 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2015
2016 4009 2016-04-25 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.62.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2015 roku
2016 4010 2016-04-25 Uchwała Uchwała nr 102.XV.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 7 grudnia 2015r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2015 rok
2016 4011 2016-04-25 Uchwała Uchwała nr XII/64/2015 Rady Gminy Olszanka z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na 2015 rok.
2016 4012 2016-04-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.161.2015 Burmistrza Miasta Marki z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2015 rok.
2016 4013 2016-04-25 Uchwała Uchwała nr 238/2015 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na 2015 r.
2016 4014 2016-04-25 Uchwała Uchwała nr X/66/2015 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bieżuń na rok 2015.
2016 4015 2016-04-25 Uchwała Uchwała nr 101/42/2015 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2015 rok
2016 4016 2016-04-25 Uchwała Uchwała nr XIX/158/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2015
2016 4017 2016-04-25 Uchwała Uchwała nr 239/2015 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 29 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
2016 4018 2016-04-25 Uchwała Uchwała nr XVII/154/2015 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2015
2016 4019 2016-04-25 Uchwała Uchwała nr XVII/90/15 Rady Miejskiej w Warce z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2016 4020 2016-04-25 Uchwała Uchwała nr XI/63/2015 Rady Gminy Rzewnie z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2016 4021 2016-04-25 Uchwała Uchwała nr XV/116/2015 Rady Miasta Sulejówek z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2015.
2016 4022 2016-04-25 Uchwała Uchwała nr 78/XII/2015 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 27 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę Nr 19/III/2015 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2015
2016 4023 2016-04-25 Uchwała Uchwała nr VI.93.2015 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 8 września 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na rok 2015
2016 4024 2016-04-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 132/2015 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 12 października 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2015 rok.
2016 4025 2016-04-25 Uchwała Uchwała nr 128/15 Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2015 rok
2016 4026 2016-04-25 Uchwała Uchwała nr 151/2015 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 25 listopada 2015r. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2015 Nr III/22/2014 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2014 r.
2016 4027 2016-04-25 Uchwała Uchwała nr XI.119.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki
2016 4028 2016-04-25 Uchwała Uchwała nr 132/13 Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie w sprawie zmian w uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2015 rok
2016 4029 2016-04-25 Uchwała Uchwała nr XII/155/2015 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Mrozy na rok 2015
2016 4030 2016-04-25 Uchwała Uchwała nr 155/2015 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2015 Nr III/22/2014 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2014 r
2016 4031 2016-04-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 59/2015 Wójta Gminy Strachówka z dnia 23 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2015 rok.
2016 4032 2016-04-25 Uchwała Uchwała nr XI/68/15 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 29 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2015 roku
2016 4033 2016-04-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 60/2015 Wójta Gminy Strachówka z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2015 rok
2016 4034 2016-04-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 61/2015 Wójta Gminy Strachówka z dnia 30 października 2015r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 58/2015 Wójta Gminy Strachówka z dnia 19 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2015 rok
2016 4035 2016-04-25 Uchwała Uchwała nr 98/XV/15 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2015.
2016 4036 2016-04-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 131/2015 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2015 Nr III/17/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2014 roku.
2016 4037 2016-04-25 Uchwała Uchwała nr XII/78/15 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 19 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2015 roku
2016 4038 2016-04-25 Uchwała Uchwała nr XVII/143/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2015
2016 4039 2016-04-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/149/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2015
2016 4040 2016-04-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 127/2015 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2015 Nr III/17/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2014 roku.
2016 4041 2016-04-25 Uchwała Uchwała nr XIV/124/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 23 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na 2015 rok
2016 4042 2016-04-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 62/2015 Wójta Gminy Strachówka z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2015 rok.
2016 4043 2016-04-25 Uchwała Uchwała nr XIV/99/15 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2015 roku
2016 4044 2016-04-25 Uchwała Uchwała nr XIII/74/2015 Rady Gminy Olszanka z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na 2015 rok.
2016 4045 2016-04-25 Uchwała Uchwała nr XIII/110/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 26 października 2015r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na 2015 rok
2016 4046 2016-04-25 Porozumienie Porozumienie nr OiN.031.5.2016 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 18 kwietnia 2016r. w sprawie powierzenia przez Powiat Kozienicki Gminie Kozienice zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej
2016 4047 2016-04-25 Uchwała Uchwała nr XIII/77/2016 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 31 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjum dla którego organem prowadzącym jest Gmina Czerwonka.
2016 4048 2016-04-25 Uchwała Uchwała nr XIII/78/2016 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 31 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Czerwonka.
2016 4049 2016-04-25 Uchwała Uchwała nr XIV/75/2016 Rady Gminy Szydłowo z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowie
2016 4050 2016-04-25 Uchwała Uchwała nr XXI/152/16 Rady Gminy Korytnica z dnia 14 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 4051 2016-04-25 Uchwała Uchwała nr XVI/116/16 Rady Gminy w Skórcu z dnia 21 marca 2016r. w sprawie określenia zasad obciążenia służebnościami przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Skórzec
2016 4052 2016-04-25 Uchwała Uchwała nr XXI/137/2016 Rady Gminy Łyse z dnia 15 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łyse
2016 4053 2016-04-25 Uchwała Uchwała nr XXI/138/2016 Rady Gminy Łyse z dnia 15 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola i innych form wychowania przedszkolnego
2016 4054 2016-04-25 Uchwała Uchwała nr XVII/81/2016 Rady Gminy w Parysowie z dnia 15 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjum dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Parysów
2016 4055 2016-04-25 Uchwała Uchwała nr XVII/82/2016 Rady Gminy w Parysowie z dnia 15 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszych klas szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, dla których organem prowadzącym jest Gmina Parysów
2016 4056 2016-04-25 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Żuromińskiego z dnia 20 kwietnia 2016r. w sprawie uzupełnienia składu Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych Powiatu Żuromińskiego
2016 4057 2016-04-25 Uchwała Uchwała nr XIX/122/2016 Rady Gminy Radzanowo z dnia 14 kwietnia 2016r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2016 4058 2016-04-25 Uchwała Uchwała nr XIX/124/2016 Rady Gminy Radzanowo z dnia 14 kwietnia 2016r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Radzanowo, gmina Radzanowo.
2016 4059 2016-04-25 Uchwała Uchwała nr XL/175/13 Rady Gminy Kampinos z dnia 11 lipca 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Biblioteki Gminy Kampinos
2016 4060 2016-04-25 Uchwała Uchwała nr 200/XXI/2016 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 19 kwietnia 2016r. w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla zamieszkujących w Sierpcu uczniów szkół i słuchaczy kolegiów.
2016 4061 2016-04-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/87/2016 Rady Gminy Szczutowo z dnia 8 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej
2016 4062 2016-04-25 Uchwała Uchwała nr 271/64/2016 Zarządu Powiatu Garwolińskiego z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Garwolińskiego za rok 2015.
2016 4063 2016-04-25 Zarządzenie Zarządzenie nr UG.0050.14.2016 Wójta Gminy Troszyn z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy w Troszynie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Ostrołęce sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Troszyn za 2015 rok
2016 4064 2016-04-25 Uchwała Uchwała nr XV/111/2016 Rady Gminy Suchożebry z dnia 24 marca 2016r. w sprawie zmiany brzmienia nazwy zadania inwestycyjnego ujętego w Uchwale Budżetowej na rok 2016 Rady Gminy Suchożebry Nr XI/81/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. z późniejszymi zmianami
2016 4065 2016-04-25 Uchwała Uchwała nr XIX/86/2016 Rady Gminy Sabnie z dnia 3 marca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru powiązanego ze zbiornikiem głównym Niewiadoma w miejscowościach Kupientyn, Kupientyn – Kolonia, Nieciecz Włościańska i Niewiadoma
2016 4066 2016-04-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/2016 Wójta Gminy Osieck z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Osieck, sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury i informacji o stanie mienia Gminy Osieck za rok 2015
2016 4067 2016-04-25 Uchwała Uchwała nr 55/X/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 16 grudnia 2015r. Uchwała budżetowa Związku Gmin Regionu Płockiego na rok 2016
2016 4068 2016-04-25 Uchwała Uchwała nr XIV.58.2016 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 31 marca 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych
2016 4069 2016-04-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.P.4131.15.2016.PM Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 kwietnia 2016r. Rada Miejska w Płońsku
2016 4070 2016-04-26 Uchwała Uchwała nr XV/140/2016 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 31 marca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowaia przestrzennego gminy Pomiechówek dla części wsi Stare Orzechowo
2016 4071 2016-04-26 Uchwała Uchwała nr XV/141/2016 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 31 marca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pomiechówek dla części wsi Kikoły
2016 4072 2016-04-26 Uchwała Uchwała nr 293/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 18 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr 688/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 17 marca 2014 roku w sprawie Systemu Informacji Miejskiej w Radomiu.
2016 4073 2016-04-26 Uchwała Uchwała nr 294/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 18 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr 330/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 maja 2012 roku w sprawie podziału Radomia na obszary Systemu Informacji Miejskiej.
2016 4074 2016-04-26 Uchwała Uchwała nr 296/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 18 kwietnia 2016r. w sprawie podziału Gminy Miasta Radomia na 5 sektorów wywozowych do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi
2016 4075 2016-04-26 Uchwała Uchwała nr 297/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 18 kwietnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Miasta Radomia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 4076 2016-04-26 Uchwała Uchwała nr 298/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 18 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Radomia w 2016 r.’’
2016 4077 2016-04-26 Uchwała Uchwała nr 299/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 18 kwietnia 2016r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody „Fastigiata”
2016 4078 2016-04-26 Uchwała Uchwała nr 300/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 18 kwietnia 2016r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody ,,Korkowiec"
2016 4079 2016-04-26 Uchwała Uchwała nr 302/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 18 kwietnia 2016r. w sprawie: ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Radomia na rok 2016.
2016 4080 2016-04-26 Uchwała Uchwała nr 303/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 18 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych o uprawnieniach szkół i placówek publicznych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 4081 2016-04-26 Uchwała Uchwała nr 304/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 18 kwietnia 2016r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia
2016 4082 2016-04-26 Uchwała Uchwała nr 306/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 18 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 322/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzeń dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka
2016 4083 2016-04-26 Uchwała Uchwała nr VIII/33/16 Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą "Natura" z dnia 30 marca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 4084 2016-04-26 Uchwała Uchwała nr VIII/34/16 Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą "Natura" z dnia 30 marca 2016r. w sprawie uchylenia uchwały Nr II/12/13 Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura”.
2016 4085 2016-04-26 Uchwała Uchwała nr XIX/159/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 marca 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XVI/129/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2016-2025
2016 4086 2016-04-26 Uchwała Uchwała nr XIX/161/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 marca 2016r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2016 4087 2016-04-26 Uchwała Uchwała nr SZAS.XIV.0007.138.2016 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie: ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dębe Wielkie
2016 4088 2016-04-26 Uchwała Uchwała nr ZO.XIV.0007.140.2016 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej Chrośla oraz utworzenia dwóch jednostek pomocniczych Chrośla Północ i Chrośla Południe z określenia ich granic.
2016 4089 2016-04-26 Uchwała Uchwała nr KE.XV.0007.147.2016 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dębe Wielkie w 2016 roku.
2016 4090 2016-04-26 Uchwała Uchwała nr XIII/8/16 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 22 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Garbatka-Letnisko
2016 4091 2016-04-26 Uchwała Uchwała nr XIII/9/16 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 22 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Garbatka-Letnisko
2016 4092 2016-04-26 Uchwała Uchwała nr XIII/15/16 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 22 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/33/05 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 8 lipca 2005r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Garbatce-Letnisko
2016 4093 2016-04-26 Uchwała Uchwała nr 42/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 kwietnia 2016r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2016 w województwie mazowieckim
2016 4094 2016-04-26 Uchwała Uchwała nr 55/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 kwietnia 2016r. uchylająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Bulkowo oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Bulkowo
2016 4095 2016-04-26 Uchwała Uchwała nr 56/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Mokobody oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Mokobody
2016 4096 2016-04-26 Uchwała Uchwała nr 57/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 kwietnia 2016r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Halinów oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Halinów
2016 4097 2016-04-26 Uchwała Uchwała nr XIX/124/16 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 14 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim
2016 4098 2016-04-26 Uchwała Uchwała nr XIX/125/16 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 14 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Mińsk Mazowiecki, korzystających z opieki zdrowotnej
2016 4099 2016-04-26 Uchwała Uchwała nr XIX/127/16 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 14 kwietnia 2016r. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2016 4100 2016-04-26 Uchwała Uchwała nr XIX/128/16 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 14 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2016 4101 2016-04-26 Uchwała Uchwała nr XIX/129/16 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 14 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki”
2016 4102 2016-04-26 Uchwała Uchwała nr XIX/132/16 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 14 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia nazw ulic we wsi Targówka
2016 4103 2016-04-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/2016 Wójta Gminy Winnica z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budzetu Gminy Winnica, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2015 rok
2016 4104 2016-04-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.73.2016.BB Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 kwietnia 2016r. Rada Miasta Otwocka
2016 4105 2016-04-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.68.2016.RM Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 kwietnia 2016r. Rada Gminy w Troszynie
2016 4106 2016-04-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.63.2016.BŁ Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 kwietnia 2016r. Rada Gminy Zatory
2016 4107 2016-04-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.76.2016.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 kwietnia 2016r. Rada Gminy Pomiechówek
2016 4108 2016-04-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.81.2016.MK Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 kwietnia 2016r. Rada Gminy Dobre
2016 4109 2016-04-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131. 65 .2016.MS Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 kwietnia 2016r. Rada Miejska w Ożarowie Mazowieckim
2016 4110 2016-04-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.75.2016.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 kwietnia 2016r. Rada Gminy Pomiechówek
2016 4111 2016-04-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.70.2016.MZ Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 kwietnia 2016r. Rada Gminy Lesznowola
2016 4112 2016-04-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.84.2016.MK Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 kwietnia 2016r. Rada Gminy Leoncin
2016 4113 2016-04-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.83.2016.MK Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 kwietnia 2016r. Rada Miasta Kobyłka
2016 4114 2016-04-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.77.2016.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 kwietnia 2016r. Rada Gminy Pomiechówek
2016 4115 2016-04-27 Uchwała Uchwała nr XIV/76/2016 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Łaskarzew
2016 4116 2016-04-27 Uchwała Uchwała nr XV/80/2016 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 30 marca 2016r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, nauczycieli wspomagających zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Łaskarzew
2016 4117 2016-04-27 Uchwała Uchwała nr XV/81/2016 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 30 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i do oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łaskarzew oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 4118 2016-04-27 Uchwała Uchwała nr XV/82/2016 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 30 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów dla których organem prowadzącym jest Miasto Łaskarzew do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
2016 4119 2016-04-27 Uchwała Uchwała nr XV/83/2016 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 30 marca 2016r. W sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest miasto Łaskarzew na rok 2016.
2016 4120 2016-04-27 Porozumienie Porozumienie nr 13/WEK/P/51/2016 Gminy Miasto Płock i Województwa Mazowieckiego z dnia 17 marca 2016r. w sprawie powierzenia Województwu zadań Miasta z zakresu organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto.
2016 4121 2016-04-27 Uchwała Uchwała nr XIV/112/16 Rady Gminy Izabelin z dnia 16 marca 2016r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Izabelinie
2016 4122 2016-04-27 Uchwała Uchwała nr XIV/114/16 Rady Gminy Izabelin z dnia 16 marca 2016r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
2016 4123 2016-04-27 Uchwała Uchwała nr XIV/115/16 Rady Gminy Izabelin z dnia 16 marca 2016r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawek procentowych od pierwszej opłaty i opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu oddanego na cele działalności sakralnej
2016 4124 2016-04-27 Uchwała Uchwała nr XVI/90/2016 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 22 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Kazanów jest organem prowadzącym
2016 4125 2016-04-27 Uchwała Uchwała nr 87/XVII/2016 Rady Gminy Iłów z dnia 31 marca 2016r. w sprawie nadania nazwy urzędowej skwerowi w Brzozowie Starym
2016 4126 2016-04-27 Uchwała Uchwała nr XIV/117/2016 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 21 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Powiat Ostrowski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2016 4127 2016-04-27 Uchwała Uchwała nr XIV/118/2016 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe
2016 4128 2016-04-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/665/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie ustanowienia oraz warunków i trybu przyznawania dorocznej nagrody GREEN WARSAW AWARD podczas festiwalu filmowego DOCS AGAINST GRAVITY FILM FESTIVAL
2016 4129 2016-04-27 Uchwała Uchwała nr XVII/78/2016 Rady Gminy Baranów z dnia 23 marca 2016r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Baranowie
2016 4130 2016-04-27 Uchwała Uchwała nr XVII/80/2016 Rady Gminy Baranów z dnia 23 marca 2016r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - pomnika przyrody
2016 4131 2016-04-27 Uchwała Uchwała nr XVII/81/2016 Rady Gminy Baranów z dnia 23 marca 2016r. w sprawie ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Baranów”
2016 4132 2016-04-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 34/2016 Wójta Gminy Celestynów z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Celestynów oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Celestynów za 2015 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2015 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2015 rok
2016 4133 2016-04-27 Uchwała Uchwała nr 56/2016 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 29 marca 2016r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Legionowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Legionowskiego i planu finansowego Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie za 2015 rok oraz informacji o stanie mienia Powiatu Legionowskiego
2016 4134 2016-04-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 33/2016 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Czernice Borowe za 2015 rok .
2016 4135 2016-04-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 34/2016 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia gminy Czernice Borowe na dzień 31 grudnia 2015 r.
2016 4136 2016-04-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 35/2016 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za 2015 rok.
2016 4137 2016-04-27 Uchwała Uchwała nr 56/2016 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 marca 2016r. w sprawie sprawozdania w wykonania budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego, sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego w Błoniu oraz informacji o stanie mienia Powiatu za 2015 rok
2016 4138 2016-04-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2016 Wójta Gminy Karniewo z dnia 29 marca 2016r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Karniewo za 2015 r.
2016 4139 2016-04-27 Uchwała Uchwała nr XII/104/2015 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 4140 2016-04-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 20.2016 Wójta Gminy Stromiec z dnia 30 marca 2016r. w sprawie: przedstawienia za 2015 rok sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Stromiec i planów finansowych samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stromcu i Gminnej Biblioteki Publicznej w Stromcu oraz przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy Stromiec.
2016 4141 2016-04-27 Uchwała Uchwała nr XVI/93/15 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Zwoleń
2016 4142 2016-04-27 Uchwała Uchwała nr V/21/2015 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015
2016 4143 2016-04-27 Uchwała Uchwała nr VI/37/2015 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015
2016 4144 2016-04-27 Uchwała Uchwała nr VII/43/2015 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015
2016 4145 2016-04-27 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2015 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015
2016 4146 2016-04-27 Uchwała Uchwała nr XI/63/2015 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015
2016 4147 2016-04-27 Uchwała Uchwała nr XII/74/2015 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 28 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015
2016 4148 2016-04-27 Uchwała Uchwała nr XIV/80/2015 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 30 października 2015r. w sprawie zmiani w budżecie gminy na rok 2015
2016 4149 2016-04-27 Uchwała Uchwała nr XI/89/2015 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 17 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2015
2016 4150 2016-04-27 Uchwała Uchwała nr 215/2015 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na 2015 r.
2016 4151 2016-04-27 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.63.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2015 roku
2016 4152 2016-04-27 Uchwała Uchwała nr VIII/47/2015 Rady Gminy Miedzna z dnia 22 października 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Miedzna na 2015 rok.
2016 4153 2016-04-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 56/2015 Wójta Gminy Miedzna z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Miedzna na 2015 rok.
2016 4154 2016-04-27 Uchwała Uchwała nr 190/VII/16/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2015
2016 4155 2016-04-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 148/2015 Burmistrza Przasnysza z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2015 rok
2016 4156 2016-04-27 Uchwała Uchwała nr XI/70/2015 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Rady Powiatu w Szydłowcu na rok 2015.
2016 4157 2016-04-27 Uchwała Uchwała nr X/58/2015 Rady Gminy Miedzna z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Miedzna na 2015 rok.
2016 4158 2016-04-27 Uchwała Uchwała nr 216/2015 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 8 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
2016 4159 2016-04-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 67/2015 Burmistrza Gminy Różan z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015
2016 4160 2016-04-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 384/2015 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2015
2016 4161 2016-04-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/96/15 Rady Gminy Kampinos z dnia 11 grudnia 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2015r.
2016 4162 2016-04-27 Uchwała Uchwała nr XII/73/2015 Rady Gminy Stanisławów z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2015.
2016 4163 2016-04-27 Uchwała Uchwała nr XII/91/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2015 Nr III/17/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2014 roku.
2016 4164 2016-04-27 Uchwała Uchwała nr XV/91/2015 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 rok Miasta Piastowa
2016 4165 2016-04-27 Uchwała Uchwała nr XV/121/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 listopada 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2015 Nr IV/28/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 stycznia 2015 roku
2016 4166 2016-04-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 44/2015 Wójta Gminy Czerwonka z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.
2016 4167 2016-04-27 Uchwała Uchwała nr VII.100.2015 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 13 października 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na rok 2015
2016 4168 2016-04-27 Uchwała Uchwała nr 447/137/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 29 marca 2016r. w sprawie przedstawienia Sejmikowi Województwa Mazowieckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za 2015 rok oraz kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2015 rok
2016 4169 2016-04-27 Uchwała Uchwała nr XI/95/2016 Rady Gminy Łąck z dnia 21 marca 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/131/2009 Rady Gminy Łąck z dnia 27.03.2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łąck
2016 4170 2016-04-27 Uchwała Uchwała nr XI/96/2016 Rady Gminy Łąck z dnia 21 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających ich spełnienie w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Łąck dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.
2016 4171 2016-04-27 Uchwała Uchwała nr XVI/113/2016 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 24 marca 2016r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowa Sucha w 2016 roku
2016 4172 2016-04-27 Uchwała Uchwała nr XIX/119/2016 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 31 marca 2016r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, nauczycieli pedagogiki specjalnej, doradców zawodowych oraz sposobu ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach etatu zajęcia o różnym wymiarze godzin zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Mordy
2016 4173 2016-04-27 Protokół Protokół Gminnej Komisji do Spraw Referendum w Bodzanowie z dnia 24 kwietnia 2016r. ustalenia wyniku referendum gminnego w sprawie odwołania Rady Gminy Bodzanów
2016 4174 2016-04-27 Protokół Protokół Gminnej Komisji do Spraw Referendum w Bodzanowie z dnia 24 kwietnia 2016r. ustalenia wyniku referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Bodzanów
2016 4175 2016-04-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 245 Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie powtórzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Platerów
2016 4176 2016-04-28 Uchwała Uchwała nr 306/XVII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień w Płocku
2016 4177 2016-04-28 Uchwała Uchwała nr 307/XVII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2016r. w sprawie: zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku.
2016 4178 2016-04-28 Uchwała Uchwała nr 308/XVII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2016r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina – Miasto Płock, udostępnionych dla operatorów i przewoźników.
2016 4179 2016-04-28 Uchwała Uchwała nr 312/XVII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka.
2016 4180 2016-04-28 Uchwała Uchwała nr 315/XVII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2016r. w sprawie ulg dla weteranów i weteranów poszkodowanych za korzystanie z usług w jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Płock.
2016 4181 2016-04-28 Uchwała Uchwała nr 82.XVII.2016 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 18 marca 2016r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipowcu Kościelnym
2016 4182 2016-04-28 Uchwała Uchwała nr 85.XVII.2016 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 18 marca 2016r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Lipowiec Kościelny na lata 2016-2020.
2016 4183 2016-04-28 Uchwała Uchwała nr 86.XVII.2016 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 18 marca 2016r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
2016 4184 2016-04-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.73.2016 Burmistrza Miasta Marki z dnia 11 kwietnia 2016r. w sprawie sprawie zmiany uchwały nr XXII/167/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2016 – 2026
2016 4185 2016-04-28 Uchwała Uchwała nr XXI/146/16 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mszczonów w roku 2016
2016 4186 2016-04-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/132/2016 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 22 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznania stypendiów za wyniki w nauce dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zakrzew.
2016 4187 2016-04-28 Uchwała Uchwała nr XX/127/16 Rady Gminy Goworowo z dnia 21 marca 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/175/09 Rady Gminy Goworowo z dnia 30 września 2009 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2016 4188 2016-04-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2016 Wójta Gminy Lutocin z dnia 24 marca 2016r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lutocin oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej za rok 2015.
2016 4189 2016-04-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.25.2016 Wójta Gminy Repki z dnia 29 marca 2016r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Repki za 2015 rok
2016 4190 2016-04-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2016 Wójta Gminy Rościszewo z dnia 11 marca 2016r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorzadowych instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok 2015.
2016 4191 2016-04-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 35/2016 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 17 marca 2016r. w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Gostynina oraz sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2015 rok
2016 4192 2016-04-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin z dnia 17 marca 2016r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budzetu Miasta i Gminy Gąbin i sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2015.
2016 4193 2016-04-28 Uchwała Uchwała nr XVII/86/2015 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie Uchwały Budżetowej na 2016 rok
2016 4194 2016-04-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 95.2016 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 29 marca 2016r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rząśnik za 2015 rok
2016 4195 2016-04-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 70/2016 Wójta Gminy Sabnie z dnia 14 marca 2016r. w sprawie sprawozdania z wykonania budzetu Gminy Sabnie za 2015r.
2016 4196 2016-04-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 165/2016 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Miejskiego Centrum Kultury i Sztuki, Pułtuskiej Biblioteki Publicznej i Muzeum Regionalnego w Pułtusku za rok 2015 /art.265 pkt 2 ufp/
2016 4197 2016-04-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.8.2016 Wójta Gminy Pacyna z dnia 21 marca 2016r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pacyna i sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacynie za rok 2015
2016 4198 2016-04-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 15.2016 Wójta Gminy Raciąż z dnia 29 marca 2016r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej /art. 265 pkt 2 ufp/
2016 4199 2016-04-28 Uchwała Uchwała nr XIV/104/2016 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 31 marca 2016r. w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zaręby Kościelne na lata 2016-2020”
2016 4200 2016-04-28 Uchwała Uchwała nr XXIV.228.2016 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 16 marca 2016r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
2016 4201 2016-04-28 Uchwała Uchwała nr XV/139/2016 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 31 marca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pomiechówek dla części wsi Nowe Orzechowo
2016 4202 2016-04-28 Uchwała Uchwała nr XV/143/2016 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 31 marca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pomiechówek dla części wsi Czarnowo
2016 4203 2016-04-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 104/15 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 31 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2015 r.
2016 4204 2016-04-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 131/15 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 15 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2015 r.
2016 4205 2016-04-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 142/15 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2015r.
2016 4206 2016-04-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 155/15 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 9 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2015r.
2016 4207 2016-04-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 161/15 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 20 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2015r.
2016 4208 2016-04-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 163/15 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 21 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2015r.
2016 4209 2016-04-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 164/15 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 21 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2015 r.
2016 4210 2016-04-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 173/15 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 30 października 2015r. w sprawie zmian w budzecie Miasta Zielonka na 2015r.
2016 4211 2016-04-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 181/15 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2015 r.
2016 4212 2016-04-29 Uchwała Uchwała nr VII/11/15 Zgromadzenia Związku Komunalnego Brwinów z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Związku Komunalnego Brwinów na 2015r.
2016 4213 2016-04-29 Uchwała Uchwała nr XIII/160/16 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 6 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Mińskiego”
2016 4214 2016-04-29 Uchwała Uchwała nr XVI/107/16 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 22 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu żuromińskiego
2016 4215 2016-04-29 Uchwała Uchwała nr XVI/80/16 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 18 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu w sprawie wysokości oraz warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego (motywacyjnego, funkcyjnego) oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz wysokości i warunki przyznawania dodatku mieszkaniowego w jednostkach oświatowych działających na terenie Gminy Sieciechów.
2016 4216 2016-04-29 Uchwała Uchwała nr 117/XIX/16 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 18 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Szydłowiec.
2016 4217 2016-04-29 Uchwała Uchwała nr 118/XIX/16 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 18 kwietnia 2016r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego.
2016 4218 2016-04-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/118/2016 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 18 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany: Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach przyjętego Uchwałą Nr XIX/166/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 27 czerwca 2012r. z późn. zm., w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach.
2016 4219 2016-04-29 Uchwała Uchwała nr 304/XVII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Płocka.
2016 4220 2016-04-29 Uchwała Uchwała nr 110/XIX/2015 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 20 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy i Miasta Wyszogród na lata 2016-2020
2016 4221 2016-04-29 Uchwała Uchwała nr 111/XIX/2016 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 20 kwietnia 2016r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wyszogród
2016 4222 2016-04-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/2016 Wójta Gminy Kowala z dnia 29 marca 2016r. przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz planów finansowych instytucji kultury i ZOZ.
2016 4223 2016-04-29 Uchwała Uchwała nr XIX/90/2016 Rady Gminy Sabnie z dnia 3 marca 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2026
2016 4224 2016-04-29 Uchwała Uchwała nr XX/94/2016 Rady Gminy Sabnie z dnia 16 marca 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2026
2016 4225 2016-04-29 Uchwała Uchwała nr 175/319/2014 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 31 marca 2014r. w sprawie przedstawienia „ Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego za 2013 rok ”
2016 4226 2016-04-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.66.2016.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 kwietnia 2016r. Rada Miejska w Szydłowcu
2016 4227 2016-04-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.74.2016.BB Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 kwietnia 2016r. Rada Miasta Zielonka
2016 4228 2016-04-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.87.2016.MK Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 kwietnia 2016r. Rada Gminy Iłów
2016 4229 2016-04-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.79.2016.MK Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 kwietnia 2016r. Rada Gminy Młodzieszyn
2016 4230 2016-04-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.85.2016.BŁ Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 kwietnia 2016r. Rada Gminy Pomiechówek
2016 4231 2016-04-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze