Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Marzec 2016

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2016 2016 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/139/16 Rady Gminy Korytnica z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/43/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarownie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso
2016 2017 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/140/16 Rady Gminy Korytnica z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/56/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 2018 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr XII/64/2015 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 29 września 2015r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta
2016 2019 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr XV/104/2015 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Węgrowa na rok 2016
2016 2020 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr XV/107/2015 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2016 2021 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr XV/108/2015 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany w uchwale w sprawie powołania Mlodzieżowej Rady Miasta
2016 2022 2016-03-01 Porozumienie Porozumienie nr 3/2016 Zarządu Powiatu w Kozienicach z dnia 19 lutego 2016r. zawarte pomiędzy Powiatem Kozienickim z siedzibą w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach Starosta- mgr inż. Andrzej Jung, Wicestarosta- dr Krzysztof Stalmach, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani mgrJadwigi Kręcisz, zwanym dalej ,,Powiatem" a Gminą Gniewoszów z siedzibą w Gniewoszowie, ul. Lubelska 16 reprezentowanym przez: Zastępcę Wójta Gminy- Pana Bogdana Przychodzeń przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Marii Woźniak zwanej dalej ,,Gminą" w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2016r.
2016 2023 2016-03-01 Postanowienie Postanowienie nr 5/16 Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2016 2024 2016-03-01 Aneks Aneks nr 13 Wójta Gminy Michałowice z dnia 20 stycznia 2016r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 15 października 2007 roku
2016 2025 2016-03-01 Aneks Aneks nr 18 Wójta Gminy Michałowice z dnia 22 stycznia 2016r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 30 kwietnia 2004 roku
2016 2026 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr 56/XVI/2015 Rady Gminy Trojanów z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Trojanowie.
2016 2027 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr XVI/58/2015 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Trojanów na 2016 rok.
2016 2028 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr IX/49/2015 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 24 września 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2015 rok
2016 2029 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr 85.XIII.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 24 września 2015r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2015 rok
2016 2030 2016-03-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 74/2015 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 23 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr 49/III/14 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2015 rok.
2016 2031 2016-03-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 79/2015 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 10 sierpnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czernice Borowe na 2015 rok.
2016 2032 2016-03-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 85/2015 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr 49/III/14 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2015 rok.
2016 2033 2016-03-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 88/2015 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr 49/III/14 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2015 rok.
2016 2034 2016-03-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 92/2015 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 7 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr 49/III/14 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2015 rok.
2016 2035 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr XI/45/2015 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
2016 2036 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr XI/73/2015 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 25 września 2015r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 rok Powiatu Siedleckiego
2016 2037 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr IX/69/2015 Rady Gminy Sochocin z dnia 29 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/65/2015 Rady Gminy Sochocin z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2015 rok
2016 2038 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr IX/74/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 23 września 2015r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2015 Nr III/17/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2014 roku.
2016 2039 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr XII/87/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 3 września 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2015 Nr IV / 28 / 2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 stycznia 2015 roku
2016 2040 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr X/101/2015 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 18 września 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2015
2016 2041 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr 120/2015 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 23 września 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2015 Nr III/22/2014 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2014 r
2016 2042 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr XII/103/15 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 24 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2015 rok.
2016 2043 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr XIII/67/15 Rady Miejskiej w Warce z dnia 24 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2016 2044 2016-03-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 51/2015 Wójta Gminy Strachówka z dnia 4 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2015 rok.
2016 2045 2016-03-01 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.41.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 29 września 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2015 roku
2016 2046 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr IX/71/2015 Rady Gminy Sochocin z dnia 29 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2015 rok
2016 2047 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr XI/111/2015 Rady Miasta Legionowo z dnia 30 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2015 r.
2016 2048 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr XIII/109/2015 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 24 września 2015r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2015
2016 2049 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr XII/142/2015 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2015 rok
2016 2050 2016-03-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 41/2015 Wójta Gminy Karniewo z dnia 1 września 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Karniewo na 2015 r.
2016 2051 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr XIII/89/15 Rady Miasta Zielonka z dnia 29 września 2015r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2015
2016 2052 2016-03-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.21.2016.RM Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 lutego 2016r. Rada Miejska w Tarczynie
2016 2053 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr XXI/107/2016 Rady Gminy Radziejowice z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacyjnych do przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Radziejowice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2016 2054 2016-03-02 Uchwała Uchwała nr XV/76/2015 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sokołów Podlaski na rok 2016
2016 2055 2016-03-02 Uchwała Uchwała nr XV/80/2015 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2015 - 2018 dla Gminy Sokołów Podlaski
2016 2056 2016-03-02 Uchwała Uchwała nr XV/84/2015 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem, branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnego do szkoły podstawowej i gimnazjum posiadających obwód, prowadzonych przez gminę Sokołów Podlaski oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 2057 2016-03-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/104/16 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych oraz klas pierwszych Publicznego Gimnazjum Gminnego prowadzonych przez Gminę Iłża, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2016 2058 2016-03-02 Uchwała Uchwała nr XIX/103/2016 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Solec nad Wisłą w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 2059 2016-03-02 Uchwała Uchwała nr XIX/104/2016 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Solec nad Wisłą
2016 2060 2016-03-02 Uchwała Uchwała nr XIX/109/2016 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu nad Wisłą do załatwiania spraw pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2016 2061 2016-03-02 Uchwała Uchwała nr XIII/70/16 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 22 stycznia 2016r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych.
2016 2062 2016-03-02 Uchwała Uchwała nr 127/XV/16 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Grodziskiego
2016 2063 2016-03-02 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2015 r., położonych na obszarze miasta i gminy Lipsko
2016 2064 2016-03-02 Uchwała Uchwała nr 98/XV/2016 Rady Gminy Zatory z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zatory.
2016 2065 2016-03-02 Uchwała Uchwała nr 99/XV/2016 Rady Gminy Zatory z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych i gimnazjów posiadających obwód, prowadzonych przez gminę Zatory oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 2066 2016-03-02 Uchwała Uchwała nr XV/ 69 /16 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru dzieci do publicznych placówek wychowania przedszkolnego oraz kandydatów na uczniów klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wiśniewo zamieszkałych poza obwodami tych szkół, dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia oraz przyznania określonej liczby punktów.
2016 2067 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr 301/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie określenia trybu konsultacji dotyczącej utworzenia jednostki pomocniczej Zapole
2016 2068 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XVI/3/2016 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Jedlińsk, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium
2016 2069 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XVII/139/2015 Rady Gminy Wieliszew z dnia 17 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Wieliszew przez inne niż Gmina Wieliszew osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania udzielonej dotacji
2016 2070 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/145/2015 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Wieliszew przez inne niż Gmina Wieliszew osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania udzielonej dotacji
2016 2071 2016-03-03 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XVIII/147/2015 na rok 2016 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 grudnia 2015r.
2016 2072 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XIX/152/2016 Rady Gminy Wieliszew z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie gminy Wieliszew
2016 2073 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XII/81/15 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy Zaręby Kościelne, obejmującego części wsi: Kępiste-Borowe, Rostki-Daćbogi, Niemiry, Kańkowo-Piecki, Stara Złotoria, Nowa Złotoria
2016 2074 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XIII.67.2015 Rady Gminy Rybno z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno
2016 2075 2016-03-03 Porozumienie Porozumienie nr 2/2016 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu edukacji publicznej polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez “Powierzającego”
2016 2076 2016-03-03 Protokół Protokół Miejskiej Komisji do Spraw Referendum w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 28 lutego 2016r. Protokół ustalenia wyniku referendum gminnego sporządzony przez Miejską Komisję do spraw referendum w Nowym Dworze Mazowieckim
2016 2077 2016-03-03 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 29 lutego 2016r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Sochaczewie przeprowadzonych w dniu 28 lutego 2016 r.
2016 2078 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XIV/75/2016 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 8 lutego 2016r. w sprawie zmian w uchwale Nr XIII/64/2015 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Garwolińskiego przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania dotacji i ich wykorzystywania.
2016 2079 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr 136/XXVI/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie Uchwała Budżetowa Miasta Gostynina na rok 2016
2016 2080 2016-03-03 Porozumienie Porozumienie Powiatu Ostrowskiego w sprawie powierzenia przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz udzielenia dotacji celowej
2016 2081 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XII/5/16 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie zmiany załącznika Nr 1 i załącznika Nr 2 do uchwały Nr XI/73/15 z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Garbatka-Letnisko.
2016 2082 2016-03-03 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Siedleckiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Siedleckiego za 2015 rok
2016 2083 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XII/68/2016 Rady Gminy Szydłowo z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Szydłowo.
2016 2084 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XII/69/2016 Rady Gminy Szydłowo z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjum dla którego organem prowadzącym jest Gmina Szydłowo.
2016 2085 2016-03-03 Postanowienie Postanowienie nr DWW-772-6/16 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 1 marca 2016r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2016 2086 2016-03-03 Porozumienie Porozumienie nr D/BU/2015 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 16 marca 2015r. w sprawie bieżącego utrzymania dróg powiatowych
2016 2087 2016-03-03 Porozumienie Porozumienie nr B/BU/2015 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 20 marca 2015r. Zarządu Powiatu Wyszkowskiego w sprawie bieżącego utrzymania dróg powiatowych
2016 2088 2016-03-03 Porozumienie Porozumienie nr RZ/BU/2015 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 26 marca 2015r. Zarządu Powiatu Wyszkowskiego w sprawie bierzącego utrzymania dróg powiatowych
2016 2089 2016-03-03 Porozumienie Porozumienie nr S/BU/2015 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 31 marca 2015r. Zarządu Powiatu Wyszkowskiego w sprawie bieżącego utrzymania dróg
2016 2090 2016-03-03 Porozumienie Porozumienie nr ZU-D/2015 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 31 grudnia 2014r. w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych
2016 2091 2016-03-03 Porozumienie Porozumienie nr W/BU/2015 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 1 kwietnia 2015r. w sprawie bieżącego utrzymania dróg powiatowych
2016 2092 2016-03-03 Porozumienie Porozumienie nr WCH/2015 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 3 czerwca 2015r. pomiędzy Zarządem Powiatu Wyszkowskiego reprezentowanym przez: 1. Bogdana Mirosława Pągowskiego – Starostę Powiatu Wyszkowskiego 2. Adama Mroza – Wicestarostę Powiatu Wyszkowskiego przy kontrasygnacie Anny Anuszewskiej – Skarbnika Powiatu Wyszkowskiego zwanym w dalszej części Porozumienia „Zarządem Powiatu” a Burmistrzem Wyszkowa – Grzegorzem Nowosielskim, zwanym w dalszej części Porozumienia „Burmistrzem”.
2016 2093 2016-03-03 Porozumienie Porozumienie nr 133/IP/2015 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 6 lipca 2015r. w sprawie przekazania w zarząd drogi powiatowej
2016 2094 2016-03-03 Porozumienie Porozumienie nr 193/IP/2015 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 25 września 2015r. w sprawie przekazania zarządu drogą powiatową Nr 4408W na odcinku Długosiodło – Chorchosy o długości 1.500 m w celu wykonania inwestycji w 2016 r. (przebudowa ścieżki pieszo – rowerowej).
2016 2095 2016-03-03 Porozumienie Porozumienie nr ZU-S/2015 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 10 września 2015r. Zarządu Powiatu Wyszkowskiego w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych
2016 2096 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XIX/130/2016 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XVI/108/2015 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2016 2097 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr 49/X/2015 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 15 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
2016 2098 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr 53/XI/2015 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 16 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
2016 2099 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XI-85/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 17 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2015
2016 2100 2016-03-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 104/2015 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2015 Nr III/17/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2014 roku.
2016 2101 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr VIII.73.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 21 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2015
2016 2102 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr 60/XII/2015 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
2016 2103 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XIX/71/15 Rady Gminy Kampinos z dnia 7 września 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2015r.
2016 2104 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XIII/46/15 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 r.
2016 2105 2016-03-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.128.2015 Burmistrza Miasta Marki z dnia 21 września 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2015 rok.
2016 2106 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XI/134/2015 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2015 rok
2016 2107 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XIV/52/15 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 4 września 2015r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 r.
2016 2108 2016-03-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 71/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2015 rok
2016 2109 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr 70/XIII/2015 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 28 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
2016 2110 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr 67/X/2015 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 25 września 2015r. zmieniająca uchwałę Nr 19/III/2015 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2015
2016 2111 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr 79/31/2015 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2015 rok
2016 2112 2016-03-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 70/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 23 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2015 rok
2016 2113 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr IX/71/15 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 28 września 2015r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2015
2016 2114 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr VIII/73/15 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 25 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.
2016 2115 2016-03-03 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 29 lutego 2016r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Kazanowie przeprowadzonych w dniu 28 lutego 2016r.
2016 2116 2016-03-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/596/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie połączenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy ul. Dalibora 1 w Warszawie, Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy ul. 6-go Sierpnia 1/5 w Warszawie i Specjalistycznej Poradni Rodzinnej ds. Przeciwdziałania Przemocy przy ul. Belgijskiej 4 w Warszawie
2016 2117 2016-03-04 Uchwała Uchwała nr XIII/86/2016 Rady Gminy Obryte z dnia 5 lutego 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrytem
2016 2118 2016-03-04 Uchwała Uchwała nr XVII/95/2016 Rady Gminy Wierzbica z dnia 28 stycznia 2016r. Uchwała Budzetowa na 2016 rok
2016 2119 2016-03-04 Uchwała Uchwała nr XVII/96/2016 Rady Gminy Wierzbica z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016– 2019.
2016 2120 2016-03-04 Uchwała Uchwała nr XVII/99/2016 Rady Gminy Wierzbica z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej sołectwo „Wierzbica Osiedle” w Wierzbicy oraz określenia zakresu jej działania
2016 2121 2016-03-04 Uchwała Uchwała nr 175/XVIII/2016 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie: uchwalenia aneksu do wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki „EMPEGEK” w Sierpcu
2016 2122 2016-03-04 Uchwała Uchwała nr 176/XVIII/2016 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie zmiany Uchwały nr 134/XV/2015 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie realizacji Miejskiego Programu „Sierpecka Karta Dużej Rodziny”
2016 2123 2016-03-04 Uchwała Uchwała nr 80/XV/2016 Rady Gminy Rościszewo z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rościszewo, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.
2016 2124 2016-03-04 Uchwała Uchwała nr 81/XV/2016 Rady Gminy Rościszewo z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru do oddziałów przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rościszewo
2016 2125 2016-03-04 Uchwała Uchwała nr 126/XIII/2016 Rady Powiatu w Płocku z dnia 24 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę nr 179/XVI/2012 Rady Powiatu w Płocku z dnia 26 września 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z nich
2016 2126 2016-03-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 80 Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 marca 2016r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Latowicz
2016 2127 2016-03-04 Uchwała Uchwała nr 126/51/2016 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 16 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia minimalnych stawek czynszu z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Powiatu Ostrowskiego
2016 2128 2016-03-04 Uchwała Uchwała nr XVII/131/2016 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. "Stokrotka".
2016 2129 2016-03-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.22.2016.RM Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 lutego 2016r. Rada Miejska w Przasnyszu
2016 2130 2016-03-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 99/2015 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
2016 2131 2016-03-04 Uchwała Uchwała nr X/63/15 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 29 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2015 rok.
2016 2132 2016-03-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 45/2015 Wójta Gminy Izabelin z dnia 21 lipca 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2015 r.
2016 2133 2016-03-04 Uchwała Uchwała nr VII/48/2015 Rady Gminy w Broku z dnia 25 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.
2016 2134 2016-03-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 49/2015 Wójta Gminy Izabelin z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2015 r.
2016 2135 2016-03-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 58/2015 Wójta Gminy Izabelin z dnia 24 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2015 r.
2016 2136 2016-03-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 57/2015 Wójta Gminy Szelków z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
2016 2137 2016-03-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 103/2015 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 1 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
2016 2138 2016-03-04 Uchwała Uchwała nr VII/34/15 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015
2016 2139 2016-03-04 Uchwała Uchwała nr V/28/2015 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2015
2016 2140 2016-03-04 Uchwała Uchwała nr XX/72/15 Rady Gminy Kampinos z dnia 28 września 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2015r.
2016 2141 2016-03-04 Uchwała Uchwała nr XI.80.2015 Rady Gminy Głowaczów z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi .
2016 2142 2016-03-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 59/2015 Wójta Gminy Izabelin z dnia 2 września 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2015 r.
2016 2143 2016-03-04 Uchwała Uchwała nr VI/36/2015 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 8 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2015
2016 2144 2016-03-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 64/2015 Wójta Gminy Izabelin z dnia 28 września 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2015 r.
2016 2145 2016-03-04 Uchwała Uchwała nr IX/60/15 Rady Gminy Izabelin z dnia 16 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 Gminy Izabelin
2016 2146 2016-03-04 Uchwała Uchwała nr XI.92.2015 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2015 rok.
2016 2147 2016-03-04 Uchwała Uchwała nr XI.79.2015 Rady Gminy Głowaczów z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.
2016 2148 2016-03-04 Uchwała Uchwała nr VIII/63/2015 Rady Gminy Suchożebry z dnia 25 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015
2016 2149 2016-03-04 Uchwała Uchwała nr X/58/2015 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 września 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na 2015 rok.
2016 2150 2016-03-04 Uchwała Uchwała nr VII/42/2015 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2015
2016 2151 2016-03-04 Uchwała Uchwała nr XIV/117/2015 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 1 października 2015r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2015
2016 2152 2016-03-04 Uchwała Uchwała nr XI.78.2015 Rady Gminy Głowaczów z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2016 2153 2016-03-04 Uchwała Uchwała nr XI/62/2015 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2015 rok
2016 2154 2016-03-04 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.43.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 8 października 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2015 roku
2016 2155 2016-03-04 Uchwała Uchwała nr IX/57/15 Rady Gminy w Troszynie z dnia 22 września 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2015
2016 2156 2016-03-04 Uchwała Uchwała nr X/57/15 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 22 maja 2015r. w sprawie zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr IV/26/14 na rok 2015
2016 2157 2016-03-04 Uchwała Uchwała nr 88/XI/15 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 7 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2015 rok
2016 2158 2016-03-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 50/2015 Wójta Gminy Poświętne z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.
2016 2159 2016-03-04 Uchwała Uchwała nr XII/68/2015 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 22 września 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 rok Miasta Piastowa
2016 2160 2016-03-04 Uchwała Uchwała nr VIII/40/15 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 10 września 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015
2016 2161 2016-03-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 115/2015 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 29 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
2016 2162 2016-03-04 Uchwała Uchwała nr 124/2015 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2015 Nr III/22/2014 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2014 r.
2016 2163 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr 298/XII/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2016 2164 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr 299/XII/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2016 2165 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr 300/XII/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2016 2166 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr 301/XII/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2016 2167 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr 303/XII/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2016 2168 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr 304/XII/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2016 2169 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr 305/XII/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2016 2170 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr 306/XII/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2016 2171 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr 307/XII/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2016 2172 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr 309/XII/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2016 2173 2016-03-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 32/2014 Wójta Gminy Karniewo z dnia 27 października 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Karniewo na 2014 r.
2016 2174 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr 229/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 23 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2016 2175 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr 310/XII/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2016 2176 2016-03-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 29/2014 Wójta Gminy Karniewo z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 26/2014 Wójta Gminy Karniewo z dnia 26 września 2014 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Karniewo na 2014 r.
2016 2177 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr VI/32/2015 Rady Gminy Karniewo z dnia 16 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2015 r.
2016 2178 2016-03-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 335/2015 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 13 października 2015r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2015
2016 2179 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr XII /47/ 2015 Rady Gminy Sadowne z dnia 28 września 2015r. w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy na 2015 rok.
2016 2180 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr IX/48/2015 Rady Gminy Rzewnie z dnia 16 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015.
2016 2181 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr XII/77/2015 Rady Gminy Łyse z dnia 14 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2015
2016 2182 2016-03-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 25/2015 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
2016 2183 2016-03-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 333/2015 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 7 października 2015r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2015
2016 2184 2016-03-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 113/2015 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 14 października 2015r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2015 Nr III/17/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2014 roku.
2016 2185 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr 101/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 5 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2015 rok
2016 2186 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr XI/62/2015 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 12 października 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2015 Nr III/22/2014 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2014 r.
2016 2187 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr XI/75/2015 Rady Gminy Jadów z dnia 7 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2015
2016 2188 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/205/2014 Rady Gminy Karniewo z dnia 10 października 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 r.
2016 2189 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr XV/141/16 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Błonie jest organem prowadzącym.
2016 2190 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr XV/142/16 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Błonie
2016 2191 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr XV/143/16 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjum, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Błonie
2016 2192 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr XIX/ 114 /2016 Rady Gminy Leszno z dnia 24 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej, dla których Gmina Leszno jest organem prowadzącym
2016 2193 2016-03-07 Porozumienie Porozumienie nr 031.5.2016 Powiatu Wołomińskiego z dnia 15 stycznia 2016r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie turnusu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Wołominie.
2016 2194 2016-03-07 Porozumienie Porozumienie nr 031.9.2016 Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 stycznia 2016r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wołomiński.
2016 2195 2016-03-07 Aneks Aneks nr 1/2016 Starosty Ciechanowskiego z dnia 21 stycznia 2016r. do Porozumienia zawartego w dniu 29 stycznia 2013 roku pomiędzy: Starostą Ciechanowskim – Panem Sławomirem Morawskim zwanym w dalszej części Aneksu do Porozumienia Powierzającym przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Ciechanowskiego – Pani Elżbiety Kwiatkowskiej a Nadleśniczym Nadleśnictwa Płońsk – Panem Tomaszem Józwiakiem zwanym w dalszej części Aneksu do Porozumienia Przejmującym, w sprawie powierzenia dokonania oceny udatności upraw leśnych na gruntach rolnych objętych zalesieniem na podstawie art. 14 ust. 8 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2100).
2016 2196 2016-03-07 Aneks Aneks nr 1/2016 Starosty Ciechanowskiego z dnia 21 stycznia 2016r. do Porozumienia zawartego w dniu 25 stycznia 2011 roku pomiędzy: Starostą Ciechanowskim – Panem Sławomirem Morawskim zwanym w dalszej części Aneksu do Porozumienia „POWIERZAJĄCYM”, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Ciechanowskiego – Pani Elżbiety Kwiatkowskiej a Nadleśniczym Nadleśnictwa Przasnysz – Panem Stanisławem Czarzastym zwanym w dalszej części Aneksu do Porozumienia „PRZEJMUJĄCYM”, w sprawie powierzenia na podstawie art. 5 ust. 3 w związku z ust. 1 pkt 2 i 3a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2100) niektórych spraw z zakresu nadzoru Starosty nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, w tym wydawania decyzji administracyjnych w pierwszej instancji.
2016 2197 2016-03-07 Aneks Aneks nr 1/2016 Starosty Ciechanowskiego z dnia 21 stycznia 2016r. do Porozumienia zawartego w dniu 25 stycznia 2011 roku pomiędzy: Starostą Ciechanowskim – Panem Sławomirem Morawskim zwanym w dalszej części Aneksu do Porozumienia „POWIERZAJĄCYM”, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Ciechanowskiego – Pani Elżbiety Kwiatkowskiej a Nadleśniczym Nadleśnictwa Ciechanów w zastępstwie, którego działa Pan Tomasz Dróżdż zwanym w dalszej części Aneksu do Porozumienia „PRZEJMUJĄCYM”, w sprawie powierzenia na podstawie art. 5 ust. 3 w związku z ust. 1 pkt 2 i 3a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2100) niektórych spraw z zakresu nadzoru Starosty nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, w tym wydawania decyzji administracyjnych w pierwszej instancji.
2016 2198 2016-03-07 Aneks Aneks nr 1/2016 Starosty Ciechanowskiego z dnia 21 stycznia 2016r. do Porozumienia zawartego w dniu 18 stycznia 2010 roku pomiędzy: Starostą Ciechanowskim – Panem Sławomirem Morawskim zwanym w dalszej części Aneksu do Porozumienia Powierzającym przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Ciechanowskiego – Pani Elżbiety Kwiatkowskiej a Nadleśniczym Nadleśnictwa Ciechanów w zastępstwie, którego działa Pan Tomasz Dróżdż zwanym w dalszej części Aneksu do Porozumienia Przejmującym, w sprawie powierzenia dokonania oceny udatności upraw leśnych na gruntach rolnych objętych zalesieniem na podstawie art. 14 ust. 8 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2100).
2016 2199 2016-03-07 Aneks Aneks nr 1/2016 Starosty Ciechanowskiego z dnia 21 stycznia 2016r. do Porozumienia zawartego w dniu 25 stycznia 2011 roku pomiędzy: Starostą Ciechanowskim – Panem Sławomirem Morawskim zwanym w dalszej części Aneksu do Porozumienia „POWIERZAJĄCYM”, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Ciechanowskiego – Pani Elżbiety Kwiatkowskiej a Nadleśniczym Nadleśnictwa Płońsk – Panem Tomaszem Józwiakiem zwanym w dalszej części Aneksu do Porozumienia „PRZEJMUJĄCYM”, w sprawie powierzenia na podstawie art. 5 ust. 3 w związku z ust. 1 pkt 2 i 3a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2100) niektórych spraw z zakresu nadzoru Starosty nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, w tym wydawania decyzji administracyjnych w pierwszej instancji.
2016 2200 2016-03-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 1757/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku w 2016 roku.
2016 2201 2016-03-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 268/2016 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 1 marca 2016r. w sprawie ogłoszenia o możliwości zgłaszania kandydatów do Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w m.st. Warszawie
2016 2202 2016-03-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 30/VII/2016 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2015, położonych na obszarze gminy Konstancin-Jeziorna
2016 2203 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr 93/XIII/2016 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 26 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę Nr 72/X/2015 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2016 2204 2016-03-07 Porozumienie Porozumienie nr 1 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Iłża realizacji zadań własnych Powiatu Radomskiego w zakresie kultury
2016 2205 2016-03-07 Porozumienie Porozumienie nr 5/2016 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu edukacji publicznej polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez “Powierzającego”.
2016 2206 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr XVI/95/2016 Rady Gminy Baranowo z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty.
2016 2207 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr XVI/96/2016 Rady Gminy Baranowo z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 2208 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr XVI/7/2016 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedlińsku
2016 2209 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr XIX/101/16 Rady Miejskiej w Warce z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zasad i trybu korzystania ze stadionu sportowego przy ul. Mostowa -Nowy Zjazd w Warce .
2016 2210 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/131/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie: określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Pionki.
2016 2211 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/132/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie: określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Miasta Pionki, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tej szkoły oraz przyznania im określonej liczby punktów.
2016 2212 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/133/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie: określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasta Pionki, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum oraz przyznania im określonej liczby punktów.
2016 2213 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr XXI/165/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie sprostowania i ujednolicenia pisowni nazwy ulicy na terenie miasta Lipsko
2016 2214 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr XIII/84/2016 Rady Gminy Chynów z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2016-2019
2016 2215 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr 94/XV/2016 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zopobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Wyszogród
2016 2216 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr 22/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2016 rok
2016 2217 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr 23/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018 2023
2016 2218 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr 29/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie wskazania miasta, w którym może być przeprowadzany egzamin państwowy w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1 lub B
2016 2219 2016-03-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.28.2016.MS1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 marca 2016r. Rada Gminy Wiązowna
2016 2220 2016-03-08 Uchwała Uchwała nr 100/XVII/16 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Szydłowiec.
2016 2221 2016-03-08 Uchwała Uchwała nr XIII/82/2016 Rady Gminy Domanice z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/30/2015 Rady Gminy Domanice z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 2222 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XIV/102/2016 Rady Gminy Przasnysz z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Przasnysz na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2016 2223 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XIV/103/2016 Rady Gminy Przasnysz z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej oraz do klasy pierwszej publicznego gimnazjum dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły , dla których Gmina Przasnysz jest organem prowadzącym.
2016 2224 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr X/63/2016 Rady Gminy w Broku z dnia 5 lutego 2016r. w sprawie rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobów ich przyznawania dla nauczycieli szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Brok.
2016 2225 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr X/70/2016 Rady Gminy w Broku z dnia 5 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brok, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowaniarekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2016 2226 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr X/71/2016 Rady Gminy w Broku z dnia 5 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów dla potrzeb przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brok oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tych szkół.
2016 2227 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr X/72/2016 Rady Gminy w Broku z dnia 5 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/140/2002 Rady Gminy w Broku z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie utworzenia Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Broku.
2016 2228 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr X/73/2016 Rady Gminy w Broku z dnia 5 lutego 2016r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Kaczkowie Starym.
2016 2229 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XVI/106/2016 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Ostrów Mazowiecka i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 2230 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XVI/114/2016 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka.
2016 2231 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XIII/77/2016 Rady Gminy Rzewnie z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacajmi pozarządowymi i podmiotami wymienonymi w art.3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczacych dziłalności statutowej tych organizacji
2016 2232 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XVII/104/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie zmian w podziale Gminy Zwoleń na obwody głosowania
2016 2233 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XVII/109/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej przedłużenie ulicy Prostej
2016 2234 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XVII/112/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych oraz klas pierwszych publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Zwoleń, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2016 2235 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XII/106/2016 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Ostrowi Mazowieckiej z działalności w roku 2015.
2016 2236 2016-03-09 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr I/1/16 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 26 stycznia 2016r.
2016 2237 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr I/2/16 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 26 stycznia 2016r. W sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Chlewiska na lata 2016-2029
2016 2238 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XIII/86/16 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie: ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Wyśmierzyce.
2016 2239 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XVI.119.2016 Rady Gminy Prażmów z dnia 22 stycznia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łoś.
2016 2240 2016-03-09 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Siedleckiego z dnia 1 marca 2016r. w sprawie zgłoszenia kandydata do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
2016 2241 2016-03-09 Informacja Informacja nr I/2016 Burmistrza Miasta Iłża z dnia 2 marca 2016r. w sprawie:zestawienia danych dotyczących czynszów namiu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2015 rok położonych na obszarze Gminy Iłża
2016 2242 2016-03-09 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Starosty Mińskiego z dnia 26 stycznia 2016r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2015 roku
2016 2243 2016-03-09 Sprawozdanie Sprawozdanie nr WZK.5510.1.2016 Komisji Bezpieczeństwa i Porządku z dnia 15 stycznia 2016r. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za rok 2015
2016 2244 2016-03-09 Informacja Informacja nr WGG.6620.23.1.2015 Starosty Wołomińskiego z dnia 23 lutego 2016r.
2016 2245 2016-03-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 120.39.2016 Starosty Wołomińskiego z dnia 1 marca 2016r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Wołomińskiego w roku 2016
2016 2246 2016-03-09 Porozumienie Porozumienie nr 3/2016 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 2 marca 2016r. w sprawie utworzenia i prowadzenia przez Powiat Legionowski przedszkola specjalnego zawarte pomiędzy Gminą Miejską Legionowo reprezentowaną przez Romana Smogorzewskiego - Prezydenta Miasta Legionowo, a Powiatem Legionowskim reprezentowanym przez Jerzego Zaborowskiego - Wicestarostę Legionowskiego i Michała Kobrzyńskiego - Członka Zarządu Powiatu w Legionowie.
2016 2247 2016-03-09 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Starosty Grodziskiego z dnia 28 stycznia 2016r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Grodziskiego za rok 2015
2016 2248 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XI/81/2015 Rady Gminy Poświętne z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Poświętne na rok 2016
2016 2249 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XI/83/2015 Rady Gminy Poświętne z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Poświętne niewygasających z upływem roku budżetowego 2015
2016 2250 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XI/85/2015 Rady Gminy Poświętne z dnia 29 grudnia 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr X/69/2015 z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku na 2016 r.
2016 2251 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr X/52/2015 Rady Gminy Baranowo z dnia 15 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2016 2252 2016-03-09 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.44.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 16 października 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2015 roku.
2016 2253 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XI/55/2015 Rady Gminy Baranowo z dnia 9 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2016 2254 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XI/48/2015 Rady Gminy Sabnie z dnia 28 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok
2016 2255 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr IX/40/2015 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 29 września 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.
2016 2256 2016-03-09 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.45.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 20 października 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2015 roku
2016 2257 2016-03-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.123.2015 Burmistrza Radzymina z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu na 2015 r.
2016 2258 2016-03-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 53/2015 Wójta Gminy Strachówka z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2015rok.
2016 2259 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr VIII/66/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 maja 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2015
2016 2260 2016-03-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 58/2015 Wójta Gminy Strachówka z dnia 19 października 2015r. w sprawie zmian w budzecie Gminy Strachówka na 2015 rok.
2016 2261 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr Nr X/46/2015 Rady Gminy Chotcza z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015
2016 2262 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XI/90/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 31 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na 2015 rok
2016 2263 2016-03-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 52/15 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.
2016 2264 2016-03-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 97/2015 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 14 września 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czernice Borowe na 2015 rok.
2016 2265 2016-03-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 47/15 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 4 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
2016 2266 2016-03-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 116/2015 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 20 października 2015r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2015 Nr III/17/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2014 roku.
2016 2267 2016-03-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 101/2015 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 17 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr 49/III/14 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2015 rok.
2016 2268 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr VI/56/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2015
2016 2269 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr VII/62/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2015
2016 2270 2016-03-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 107/2015 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr 49/III/14 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2015 rok.
2016 2271 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr X/58/2015 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 28 września 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu
2016 2272 2016-03-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.131.2015 Burmistrza Radzymina z dnia 13 października 2015r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu na 2015 r.
2016 2273 2016-03-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 42/2015 Wójta Gminy Sabnie z dnia 4 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok
2016 2274 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XI/48/2015 Rady Gminy Chotcza z dnia 28 września 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015
2016 2275 2016-03-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 79/15 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 14 października 2015r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2016 2276 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr 81/32/2015 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 13 października 2015r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2015 rok
2016 2277 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XIII/74/2015 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 13 października 2015r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 rok Miasta Piastowa.
2016 2278 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr IX/56/2015 Rady Gminy Wiśniew z dnia 31 lipca 2015r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2015 rok.
2016 2279 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr 116/XII/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 września 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2015 roku
2016 2280 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XVI/57/15 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 22 października 2015r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 r.
2016 2281 2016-03-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 77/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 15 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2015 rok
2016 2282 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XI/55/2015 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 29 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na 2015 rok.
2016 2283 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr VI/27/15 Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą "Natura" z dnia 8 października 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Związku Międzygminnego pod nazwą ,,Natura" na 2015 r.
2016 2284 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XIV/62/15 Rady Gminy Somianka z dnia 19 października 2015r. w sprawie: zmian do Uchwały budżetowej nr III/10/14 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2014 roku
2016 2285 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/208/2014 Rady Gminy Karniewo z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 r.
2016 2286 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XIX/124/2015 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 9 października 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 r.
2016 2287 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XIV/82/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 8 października 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2015
2016 2288 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XII/94/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 28 września 2015r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na 2015 rok
2016 2289 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XI/74/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 19 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2015 rok
2016 2290 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr IX/52/2015 Rady Gminy Strachówka z dnia 29 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2015 rok
2016 2291 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr 106/15 Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 12 października 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2015 rok
2016 2292 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XV.135.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 4 września 2015r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr III.11.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 27 grudnia 2014r
2016 2293 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XIII/111/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2015
2016 2294 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr VIII/55/ 2015 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 września 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Rady Powiatu w Szydłowcu na rok 2015.
2016 2295 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XIV/119/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 września 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2015
2016 2296 2016-03-09 Postanowienie Postanowienie nr 4/16 Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 7 marca 2016r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy w Chotczy
2016 2297 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr XV/85/2016 Rady Gminy Sienno z dnia 8 lutego 2016r. w sprawie zmian w statucie Gminy Sienno
2016 2298 2016-03-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-R.4131.7.2016.MN Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 marca 2016r. Rada Gminy Sienno
2016 2299 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr 123.XVIII.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia ,,Programu opieki nad zabytkami Powiatu Sierpeckiego na lata 2016-2019"
2016 2300 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr 111/XVII/16 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Brudnicach
2016 2301 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr 113/XVII/16 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie opłaty targowej
2016 2302 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr XIV/119/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, w tym nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych przez Gminę Miasto Raciąż
2016 2303 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr XIV/120/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Miasto Raciąż, zamieszkałych poza obwodami tych szkół
2016 2304 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr XIV/121/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Miasto Raciąż oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 2305 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr XIV/128/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji imienia Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu
2016 2306 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr XIV/129/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie zaliczenia drogi lokalnej ul. Jesionowej do kategorii dróg gminnych
2016 2307 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr XVI/76/2016 Rady Gminy Szczutowo z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szczutowo.
2016 2308 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr XVI/77/2016 Rady Gminy Szczutowo z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szczutowo, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.
2016 2309 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr XVI/78/2016 Rady Gminy Szczutowo z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
2016 2310 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr XVI/79/2016 Rady Gminy Szczutowo z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej będącą w zakresie zadań własnych gminy.
2016 2311 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr XIX.136.2016 Rady Gminy Kotuń z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kotuń.
2016 2312 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr XIX.137.2016 Rady Gminy Kotuń z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kotuń.
2016 2313 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr XIX.138.2016 Rady Gminy Kotuń z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla logopedów i pedagogów szkolnych zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kotuń.
2016 2314 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/118/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 10 lutego 2016r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2016 2315 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr 73/XI/16 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Boguty-Pianki, przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów
2016 2316 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr 74/XI/16 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej i do publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Boguty-Pianki na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów
2016 2317 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr 75/XI/16 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie określenia granic obwodu publicznej Szkoły Podstawowej im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Bogutach-Piankach
2016 2318 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr XVII/123/2016 Rady Gminy Kadzidło z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie: zmiany uchwały nr XVII/83/08 Rady Gminy Kadzidło z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat , a także trybu ich pobierania
2016 2319 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr XVII/124/2016 Rady Gminy Kadzidło z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/187/2013 z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kadzidle
2016 2320 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr XVI/105/16 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze gminnej na terenie gminy Olszewo-Borki w miejscowości Łazy
2016 2321 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr XX/110/2016 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie nadania nazw ulicom położonym we wsi Wacyn w gminie Zakrzew.
2016 2322 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr XX/114/2016 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, do publicznego przedszkola i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Zakrzew jest organem prowadzącym.
2016 2323 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr XX/115/2016 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i klas pierwszych publicznego gimnazjum prowadzonych przez Gminę Zakrzew dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium.
2016 2324 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr XXI/205/16 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 25 lutego 2016r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych
2016 2325 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr XXI/208/16 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Szkolna 2
2016 2326 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr XXI/209/16 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Obrońców Warszawy w Ożarowie Mazowieckim ul. Lipowa 11
2016 2327 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr XXI/210/16 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Umiastowie ul. Umiastowska 74
2016 2328 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr XXI/211/16 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Płochocinie, ul. Lipowa 3
2016 2329 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr XXI/212/16 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Święcicach, ul. Poznańska 541
2016 2330 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr XXI/214/16 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Duchnicach
2016 2331 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/120/2016 Rady Gminy Kampinos z dnia 29 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz terminu płatności dla inkasentów
2016 2332 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr 80/XII/15 Rady Gminy Bulkowo z dnia 30 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Bulkowo na rok 2016
2016 2333 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr 81/XII/15 Rady Gminy Bulkowo z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Bulkowo
2016 2334 2016-03-10 Sprawozdanie Sprawozdanie nr SO.5511.2.2016 Starosty Powiatu Garwolińskiego z dnia 14 stycznia 2016r. w działalnosci Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za rok 2015.
2016 2335 2016-03-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2016 Starosty Powiatu Garwolińskiego z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej na terenie Powiatu Garwolińskiego w roku 2016
2016 2336 2016-03-10 Postanowienie Postanowienie nr 7/2016 Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 4 marca 2016r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Bodzanów i Rady Gminy Bodzanów przed upływem kadencji
2016 2337 2016-03-10 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Mławskiego z dnia 24 lutego 2016r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2015
2016 2338 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr XVII/100/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, dla którego Gmina Ciepielów jest organem prowadzącym.
2016 2339 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr XVII/101/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów, które brane będą pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum w przypadku dzieci i młodzieży zamieszkałych poza obwodem szkół prowadzonych przez Gminę Ciepielów, ustalenia liczby punktów dla poszczególnych kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2016 2340 2016-03-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 5.2016 Starosty Sochaczewskiego z dnia 4 marca 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie w 2016 roku.
2016 2341 2016-03-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 6.2016 Starosty Sochaczewskiego z dnia 4 marca 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednego wychowanka w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Giżycach z filią "Mały Domek" w Giżycach w 2016 roku.
2016 2342 2016-03-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2016 Starosty Otwockiego z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Otwockiego w 2016 r.
2016 2343 2016-03-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/2016 Starosty Otwockiego z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych kosztów utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Otwockiego w 2016 r.
2016 2344 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr XIII.96.2016 Rady Gminy Głowaczów z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2016 2345 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr XIII.98.2016 Rady Gminy Głowaczów z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII.179.2014 Rady Gminy Głowaczów z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2016 2346 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr XIV.101.2016 Rady Gminy Głowaczów z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Głowaczów
2016 2347 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr 14.XIX.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego p.n. ”Wiązowna Kościelna – Parafia”
2016 2348 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr XI/96/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 lipca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2015
2016 2349 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr XI.75.2015 Rady Gminy Prażmów z dnia 24 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2016 2350 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr XV/133/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 16 października 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2015
2016 2351 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr 161/2015 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 29 września 2015r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na 2015 r.
2016 2352 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr 162/2015 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 29 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
2016 2353 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr 170/2015 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 6 października 2015r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na 2015 r.
2016 2354 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr 67/XII/15 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 20 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.
2016 2355 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr 175/2015 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 13 października 2015r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na 2015 r.
2016 2356 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr XI/68/15 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 22 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2015 rok
2016 2357 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr 176/2015 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 13 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
2016 2358 2016-03-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 52/2015 Wójta Gminy Poświętne z dnia 20 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.
2016 2359 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr XXI/77/15 Rady Gminy Kampinos z dnia 26 października 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2015r.
2016 2360 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr XIII/71/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 21 września 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2015
2016 2361 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr 71/XIII/15 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.
2016 2362 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr IX/51/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2015 rok.
2016 2363 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr XII.83.2015 Rady Gminy Prażmów z dnia 8 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2016 2364 2016-03-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/110/ 2016 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 22 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Piastowie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2023.
2016 2365 2016-03-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/111/2016 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Piastowie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2023.
2016 2366 2016-03-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/114/2016 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 2367 2016-03-11 Uchwała Uchwała nr 5.XIX.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjum, dla której organem prowadzącym jest Gmina Wiązowna, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2016 2368 2016-03-11 Uchwała Uchwała nr 6.XIX.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiązowna, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2016 2369 2016-03-11 Uchwała Uchwała nr 7.XIX.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Wiązowna, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2016 2370 2016-03-11 Uchwała Uchwała nr 13.XIX.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 161.XVIII.2015 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji
2016 2371 2016-03-11 Uchwała Uchwała nr 4.XIX.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Wiązowna „Gminnego programu dla rodzin wielodzietnych (KARTA DUŻEJ RODZINY)”
2016 2372 2016-03-11 Uchwała Uchwała nr XIII/106/16 Rady Gminy Izabelin z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, określenia zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz ustalania wysokości stypendiów sportowych w Gminie Izabelin
2016 2373 2016-03-11 Uchwała Uchwała nr 145/XXI/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Pileckiego” w Ostrołęce
2016 2374 2016-03-11 Uchwała Uchwała nr XV/89/2016 Rady Gminy Strzegowo z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2016 2375 2016-03-11 Informacja Informacja nr OŁO-4110-34(14)/2015/2016/248/MGG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 2 marca 2016r.
2016 2376 2016-03-11 Uchwała Uchwała nr 189/XIV/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Łazy
2016 2377 2016-03-11 Uchwała Uchwała nr 190/XIV/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Mroków.
2016 2378 2016-03-11 Uchwała Uchwała nr 191/XIV/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Władysławów
2016 2379 2016-03-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/16 Starosty Mińskiego z dnia 7 marca 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Kątach
2016 2380 2016-03-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/16 Starosty Mińskiego z dnia 7 marca 2016r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w Domu Dziecka w Falbogach
2016 2381 2016-03-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/16 Starosty Mińskiego z dnia 8 marca 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni
2016 2382 2016-03-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 84 Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 marca 2016r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Brwinowie
2016 2383 2016-03-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 85 Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 marca 2016r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Chotczy
2016 2384 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr XIII/119/2015 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Pomiechówek na rok 2016
2016 2385 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr 171/2015 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 7 października 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2015 rok
2016 2386 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr X/50/2015 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2015.
2016 2387 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr IX/63/15 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2016 2388 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr XV/103/2015 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 28 października 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr III/21/2014 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszkowskiego na 2015 r.
2016 2389 2016-03-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 43/2015 Wójta Gminy Miedzna z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Miedzna na 2015 rok.
2016 2390 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr X/70/15 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 23 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2016 2391 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr VIII/41/2015 Rady Gminy Domanice z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Domanice na 2015 rok
2016 2392 2016-03-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 47/2015 Wójta Gminy Miedzna z dnia 16 października 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Miedzna na 2015 rok.
2016 2393 2016-03-14 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.46.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 26 października 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2015 roku
2016 2394 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr 155/VII/13/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 21 października 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2015
2016 2395 2016-03-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 48/2015 Wójta Gminy Miedzna z dnia 30 października 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Miedzna na 2015 rok.
2016 2396 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr XI/87/15 Rady Gminy Stare Babice z dnia 15 października 2015r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Stare Babice na 2015 rok.
2016 2397 2016-03-14 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.48.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 30 października 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2015 roku
2016 2398 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr VII.57.2015 Rady Gminy Wąsewo z dnia 29 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Wąsewo na rok 2015
2016 2399 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr V/26/15 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 18 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasnosielc na 2015 r.
2016 2400 2016-03-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 42/2015 Wójta Gminy Karniewo z dnia 30 września 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Karniewo na 2015 r.
2016 2401 2016-03-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 32/2015 Wójta Gminy Czerwonka z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.
2016 2402 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr XIII/156/2015 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2015 rok
2016 2403 2016-03-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 38/2015 Wójta Gminy Czerwonka z dnia 22 października 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.
2016 2404 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr 136/2015 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2015 Nr III/22/2014 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2014 r.
2016 2405 2016-03-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.139.2015 Burmistrza Miasta Marki z dnia 15 października 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2015 rok.
2016 2406 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr XII/63/2015 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na 2015 rok.
2016 2407 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr X/120/2015 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 30 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Mrozy na rok 2015
2016 2408 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr 181/2015 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 20 października 2015r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na 2015 r.
2016 2409 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr VII/37/2015 Rady Gminy Karniewo z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2015 r.
2016 2410 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr 182/2015 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 20 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
2016 2411 2016-03-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.142.2015 Burmistrza Miasta Marki z dnia 21 października 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2015 rok.
2016 2412 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr XII/79/2015 Rady Gminy Jadów z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2015
2016 2413 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr XI/110/2015 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 października 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2015
2016 2414 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr XIII/80/2015 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2015 rok
2016 2415 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr XII/130/2015 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2015 r.
2016 2416 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr XII/46/2015 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
2016 2417 2016-03-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.148.2015 Burmistrza Miasta Marki z dnia 30 października 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2015 rok.
2016 2418 2016-03-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 66/2015 Wójta Gminy Szelków z dnia 23 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
2016 2419 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr XII/76/2015 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 30 października 2015r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 rok Powiatu Siedleckiego
2016 2420 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr 94.XIV.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 października 2015r. zmieniająca uchwałe w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2015 rok
2016 2421 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr XIII/127/15 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2015 rok.
2016 2422 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr 87/36/2015 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 30 października 2015r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2015 rok
2016 2423 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr XV/121/2015 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2015
2016 2424 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr XII/73/2015 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2015 rok
2016 2425 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr X/57/15 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 27 października 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2015 rok
2016 2426 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr XI/72/2015 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2015.
2016 2427 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr IX/47/2015 Rady Gminy Karniewo z dnia 27 października 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2015 r.
2016 2428 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr XII.100.2015 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 października 2015r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2015 rok.
2016 2429 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr XVI/120/2015 Rady Miasta Marki z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/9/2015 Rady Miasta Marki z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Marki na 2015 rok
2016 2430 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr X/81/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2015 Nr III/17/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2014 roku.
2016 2431 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr 187/2015 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 27 października 2015r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na 2015 r.
2016 2432 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr IX/66/2015 Rady Gminy Suchożebry z dnia 26 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015.
2016 2433 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr XII.60.2015 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 21 października 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2015 rok.
2016 2434 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr XIV.149.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie ustalenia planu sieci prowadzonych przez Miasto Mińsk Mazowiecki publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2016 2435 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr XII/96/2015 Rady Gminy Wieliszew z dnia 1 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2015 rok
2016 2436 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr 69/VIII/2015 Rady Powiatu w Płocku z dnia 16 września 2015r. w sprawie zmian budżetu powiatu płockiego na rok 2015 uchwalonego uchwałą nr 18/III/2015 z dnia 28 stycznia 2015 roku
2016 2437 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr XII/87/2015 Rady Gminy Baboszewo z dnia 22 grudnia 2015r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY BABOSZEWO na rok 2016
2016 2438 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr X/61/15 Rady Gminy Nur z dnia 30 października 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok
2016 2439 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr IV/21/15 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasnosielc na 2015 r.
2016 2440 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr VIII/42/15 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasnosielc na 2015 r.
2016 2441 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr IX/45/15 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 14 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasnosielc na 2015 r.
2016 2442 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr X/47/15 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasnosielc na 2015 r.
2016 2443 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr VII/110/16 Rady Gminy Magnuszew z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Magnuszew.
2016 2444 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr VII/113/16 Rady Gminy Magnuszew z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2016 2445 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr XI/86/2016 Rady Gminy Lelis z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łęg Przedmiejski
2016 2446 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr XI/87/2016 Rady Gminy Lelis z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zmian w statucie gminy Lelis
2016 2447 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr XI/89/2016 Rady Gminy Lelis z dnia 25 lutego 2016r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku
2016 2448 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr XI/90/2016 Rady Gminy Lelis z dnia 25 lutego 2016r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku
2016 2449 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr XI/95/2016 Rady Gminy Lelis z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru do szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Lelis dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania kryteriów
2016 2450 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr XI/69/2016 Rady Gminy Grębków z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Grębków oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 2451 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr XI/70/2016 Rady Gminy Grębków z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Grębków, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.
2016 2452 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr 122.XVIII.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 25 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w powiatowym ośrodku wsparcia - Dziennym Domu ,,Senior - WIGOR" w Szczutowie
2016 2453 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr 108/XIX/2016 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie: określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
2016 2454 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr 110/XIX /2016 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie: uchwalenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubowidzu.
2016 2455 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr XIII/87/16 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 25 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XII/77/15 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brudzeń Duży
2016 2456 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr XIII/88/16 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie: nadania nazwy rondu w miejscowości Brudzeń Duży
2016 2457 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr XIII/95/16 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Brudzeń Duży oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 2458 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr XIII/96/16 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Brudzeń Duży oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 2459 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr 85/XX/2016 Rady Gminy Załuski z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi lokalnej, znajdującej się na terenie gminy Załuski
2016 2460 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr XII/132/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 2461 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr XII/133/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum dla których organem prowadzącym jest Gmina Długosiodło dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2016 2462 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr XII/138/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/44/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 2463 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr XII/139/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 19 lutego 2016r. w przedmiocie wyodrębnienia w budżecie Gminy Długosiodło środków stanowiących fundusz sołecki
2016 2464 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr XII/144/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/127/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2016 rok
2016 2465 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr XIII/103/16 Rady Gminy Izabelin z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Izabelinie
2016 2466 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr XIII/110/16 Rady Gminy Izabelin z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznej szkoły podstawowej i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Izabelin
2016 2467 2016-03-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2016 Starosty Lipskiego z dnia 4 marca 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w Powiatowym Zespole Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie - Socjalizacyjna placówka opiekuńczo-wychowawcza w Siennie z mieszkaniem usamodzielnienia w Lipie Miklas.
2016 2468 2016-03-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2016 Starosty Lipskiego z dnia 4 marca 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Lipsku dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.
2016 2469 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr XI.54.2015 Rady Gminy Goszczyn z dnia 29 grudnia 2015r. Budżetowa Gminy Goszczyn na rok 2016
2016 2470 2016-03-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2016 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 2 marca 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej w roku 2016
2016 2471 2016-03-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 11 /2016 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 4 marca 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej w 2016 roku
2016 2472 2016-03-14 Porozumienie Porozumienie nr 2/2016 Zarządu Powiatu w Kozienicach z dnia 15 lutego 2016r. zawarte pomiędzy Powiatem Kozienickim z siedzibą w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach Starosta- mgr inż. Andrzej Jung, Wicestarosta- dr Krzysztof Stalmach, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani mgr Jadwigi Kręcisz, zwanym dalej ,,Powiatem" a Gminą Grabów n/Pilicą z siedzibą w Grabowie n/Pilicą ul. K.Pułaskiego 51, reprezentowaną przez: Wójta Gminy -Pana Euzebiusza Strzelczyka, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Bożeny Giezek zwana dalej ,,Gminą" w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2016r.
2016 2473 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr XV/177/2016 Rady Miasta Mława z dnia 1 marca 2016r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Miasta Mława instrumentem płatniczym
2016 2474 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr XVIII.124.2016 Rady Gminy Kowala z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkól, niepublicznych przedszkoli oraz dla innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Kowala oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2016 2475 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr XX/136/2016 Rady Gminy Płońsk z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 2476 2016-03-14 Zarządzenie Zarządzenie nr KS.120.7.2016 Starosty Szydłowieckiego z dnia 8 marca 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" gm. Orońsko
2016 2477 2016-03-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2016 Starosty Mławskiego z dnia 8 marca 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „ZDROWA JESIEŃ” dla osób przewlekle psychicznie chorych w Bogurzynie w 2016 roku
2016 2478 2016-03-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2016 Starosty Siedleckiego z dnia 9 marca 2016r. w sprawie ustalenia w 2016 roku średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy dla Osób z Chorobą Alzheimera w Ptaszkach gm. Mordy z filią w Kukawkach gm. Przesmyki
2016 2479 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr XIV.84.2016 Rady Gminy Raciąż z dnia 5 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych innych form wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Raciąż, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego.
2016 2480 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr XIV.85.2016 Rady Gminy Raciąż z dnia 5 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Raciąż, zamieszkałych poza obwodami tych szkół
2016 2481 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr 94/XIX/2016 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Gostynin
2016 2482 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr 96/XV/2016 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie warunków i trybu udzielania wspierania i rozwoju sportu w Mieście i Gminie Gąbin.
2016 2483 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr 97/XV/2016 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w Mieście i Gminie Gąbin.
2016 2484 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr 98/XV/2016 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr 87/XIV/2015 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Gąbin.
2016 2485 2016-03-14 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Węgrowskiego` z dnia 22 stycznia 2016r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu którego występują: 1)Pan Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski, 2)Pani Halina Ulińska - Wicestarosta Węgrowski, przy kontrasygnacie Pani Anny Pawełas – Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu, którego występują: 1) Pan Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński, 2) Pan Krzysztof Płochocki – Wicestarosta Miński, zwanym dalej „Przyjmującym”
2016 2486 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/177/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Świniotop.
2016 2487 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/178/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 25 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/41/2000 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 24 sierpnia 2000 r.w sprawie nadania nazw ulicom.
2016 2488 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/184/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 25 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/167/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Wyszków, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium.
2016 2489 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/185/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 25 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/168/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postepowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wyszków dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium.
2016 2490 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr 181/XVIII/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Serocku
2016 2491 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr 187/XVIII/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Karolino nazwy ul. Zorzy
2016 2492 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr 188/XVIII/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Marynino nazwy ul. Cynamonowa
2016 2493 2016-03-14 Porozumienie Porozumienie nr 1/16 Powiatu Makowskiego z dnia 1 lutego 2016r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursów zajęć z teorertycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Makowski.
2016 2494 2016-03-14 Zarządzenie Zarządzenie nr UG.0050.53.2015 Wójta Gminy Troszyn z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015
2016 2495 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr VIII/67/2015 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na rok 2015
2016 2496 2016-03-14 Zarządzenie Zarządzenie nr UG.0050.63.2015 Wójta Gminy Troszyn z dnia 2 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015
2016 2497 2016-03-14 Zarządzenie Zarządzenie nr UG.0050.66.2015 Wójta Gminy Troszyn z dnia 21 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015
2016 2498 2016-03-14 Zarządzenie Zarządzenie nr UG.0050.70.2015 Wójta Gminy Troszyn z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015
2016 2499 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr 93/XIV/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2016 2500 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr 109/XV/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2016 2501 2016-03-14 Zarządzenie Zarządzenie nr UG.0050.73.2015 Wójta Gminy Troszyn z dnia 22 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015
2016 2502 2016-03-14 Zarządzenie Zarządzenie nr UG.0050.74.2015 Wójta Gminy Troszyn z dnia 30 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015
2016 2503 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr IX/71/2015 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 6 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na rok 2015
2016 2504 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr XII/53/2015 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 29 października 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2015
2016 2505 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr XII.155.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr III.19.2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 grudnia 2014 r.
2016 2506 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr XI/121/2015 Rady Miasta Mława z dnia 27 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2016 2507 2016-03-14 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.49.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 4 listopada 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2015 roku.
2016 2508 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr X/73/2015 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na rok 2015
2016 2509 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr XII/103/2015 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie sołectwa Janów zwanego „Janów II”
2016 2510 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr XIV/76/2016 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 8 lutego 2016r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Powiatowe Centrum Kultury i Promocji w Miętnem.
2016 2511 2016-03-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-S.4131.3.2016.DG Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 marca 2016r. Rada Powiatu Garwolińskiego
2016 2512 2016-03-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-O.4131.4.2016.LP Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 marca 2016r. Rada Gminy Brok
2016 2513 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XI/74/15 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2016 2514 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XI/87/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 14 listopada 2015r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2015 Nr III/17/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2014 roku.
2016 2515 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr VIII/56/15 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015.
2016 2516 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr 158/XIII/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2015.
2016 2517 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XII.112.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2015 rok
2016 2518 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr 75/XIV/2015 Rady Gminy Iłów z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Iłów
2016 2519 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XVI/127/2016 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 7 marca 2016r. w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
2016 2520 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XVII/156/16 Rady Miasta Kobyłka z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
2016 2521 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XVII/157/16 Rady Miasta Kobyłka z dnia 22 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/128/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej na terenie Miasta Kobyłka
2016 2522 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XVII/158/16 Rady Miasta Kobyłka z dnia 22 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę Nr IV/40/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kobyłka, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2016 2523 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XVII/159/16 Rady Miasta Kobyłka z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych i klas pierwszych gimnazjów prowadzonych przez Miasto Kobyłka dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
2016 2524 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XVII/160/16 Rady Miasta Kobyłka z dnia 22 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XV/138/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 17 grudnia 2015r.w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Kobyłka przez inne niż Miasto Kobyłka osoby prawne i osoby fizyczne oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 2525 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XXII.196.2016 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Parzniew.
2016 2526 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XXII.198.2016 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 29 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę nr XVI.141.2015 z dnia 5 października 2015 roku Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie zarządzenia poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso w 2016 roku
2016 2527 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XXII.203.2016 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 29 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr LX/539/2009 z dnia 26 marca 2010 r., w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Brwinów.
2016 2528 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XXII.204.2016 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 29 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę nr IV.30.2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Brwinów
2016 2529 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XXII.207.2016 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy kredytu i zaciągnięcie zobowiązania.
2016 2530 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/146/2016 Rady Gminy Czosnów z dnia 16 lutego 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego należnego od osób fizycznych, opłaty od posiadania psów, opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów.
2016 2531 2016-03-15 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 11 marca 2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Nadliwiecka PLH140032
2016 2532 2016-03-15 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 11 marca 2016r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Gołobórz PLH140028
2016 2533 2016-03-15 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 11 marca 2016r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Łękawica PLH140030
2016 2534 2016-03-15 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 11 marca 2016r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Torfowiska Czernik PLH140037
2016 2535 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XIII/89/16 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca jej składania przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Zaręby Kościelne
2016 2536 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XIII/92/16 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Zaręby Kościelne
2016 2537 2016-03-15 Porozumienie Porozumienie nr 14/2015 Powiatu Makowskiego z dnia 28 października 2015r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursów zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Makowski
2016 2538 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/87/2016 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Młodzieszyn
2016 2539 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/114/2016 Rady Gminy Kampinos z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego tryb oraz szczegółowe zasady i warunki przyznawania świadczeń ze środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zwany dalej Funduszem Zdrowotnym
2016 2540 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/115/2016 Rady Gminy Kampinos z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kampinos
2016 2541 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/118/2016 Rady Gminy Kampinos z dnia 29 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Kampinos
2016 2542 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XIX/109/16 Rady Gminy Leoncin z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
2016 2543 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XIX.94.2016 Rady Gminy Rząśnik z dnia 16 lutego 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII.81.2015 Rady Gminy Rząśnik z dnia 08 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatków od środków transportowych na terenie gminy Rząśnik
2016 2544 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XIX.97.2016 Rady Gminy Rząśnik z dnia 16 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Rząśnik oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami szkół
2016 2545 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XIX.98.2016 Rady Gminy Rząśnik z dnia 16 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rząśnik oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami szkół
2016 2546 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XIV/166/2016 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/148/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących na terenie Gminy Łomianki
2016 2547 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XIV/168/2016 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach
2016 2548 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XIV/169/2016 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach
2016 2549 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XIV/170/2016 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017
2016 2550 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XIV/171/2016 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów oraz określenia kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata
2016 2551 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XIV/172/2016 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łomianki
2016 2552 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XIV/181/2016 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 lutego 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr X/67/2011 z dnia 21 lipca 2011 roku w sprawie ustalenia ceny za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego oraz regulaminu przewozu osób i bagażu środkami „Komunikacji Miejskiej Łomianki” Sp. z o.o. z późniejszymi zmianami
2016 2553 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XV/176/2016 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 2554 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XV/177/2016 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mrozy”
2016 2555 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XV/182/2016 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrozach
2016 2556 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XX/160/16 Rady Miasta Zielonka z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Zielonka w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów
2016 2557 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XX/162/16 Rady Miasta Zielonka z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie nadania nazwy rondu
2016 2558 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XVII.146.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Halinów oraz określenia granic ich obwodów.
2016 2559 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XVII.147.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Halinów oraz określenia granic ich obwodów.
2016 2560 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XVII.148.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów oświatowych na rok 2016
2016 2561 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XVII.150.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Józefin, gmina Halinów.
2016 2562 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr 82/XII/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie zmiany w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Grudusku
2016 2563 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/121/2016 Rady Gminy Teresin z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2016 2564 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/122/2016 Rady Gminy Teresin z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie określenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych, do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Teresin na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
2016 2565 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/123/2016 Rady Gminy Teresin z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Teresin przez inne niż Gmina Teresin osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 2566 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XIX/108/16 Rady Gminy Leoncin z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru do punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów oraz określenia dochodu na osobę w rodzinie kandydata
2016 2567 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XVI.165.2016 Rady Gminy Klembów z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Klembów, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Klembów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2016 2568 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XII/140/16 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 24 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni
2016 2569 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XII/144/16 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wyłączenia niektórych Szkół z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim oraz ich likwidacji
2016 2570 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XII/145/16 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wyłączenia Liceum Profilowanego z Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w Mińsku Mazowieckim oraz jego likwidacji
2016 2571 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XII/146/16 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wyłączenia Liceum Profilowanego z Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Mińsku Mazowieckim oraz jego likwidacji
2016 2572 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XII/147/16 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wyłączenia Liceum Profilowanego z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim oraz jego likwidacji
2016 2573 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XII/148/16 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wyłączenia Liceum Profilowanego z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim oraz jego likwidacji
2016 2574 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XII/149/16 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej z Zespołu Szkół Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim oraz jej likwidacji
2016 2575 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XII/152/16 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 24 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu mińskiego
2016 2576 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XII/156/16 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 24 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych prowadzonych przez inne niż Powiat Miński osoby prawne lub osoby fizyczne oraz niepublicznych szkół i placówek, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania tych dotacji
2016 2577 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XXI/167/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 stycznia 2016r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2016 - 2024
2016 2578 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XXII/178/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 8 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto Ząbki
2016 2579 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XXII/179/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 8 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej gimnazjum prowadzonego przez Miasto Ząbki
2016 2580 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XXII/180/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 8 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/498/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 kwietnia 2014 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2016 2581 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr 484/XVIII/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie nadania nazwy PRZYTULNA ulicy położonej we wsi Grochowa w gminie Piaseczno
2016 2582 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr 486/XVIII/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości na których zamieszkują rodziny wielodzietne
2016 2583 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr 487/XVIII/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr 54/V/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2016 2584 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr 488/XVIII/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr 402/XV/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego w Piasecznie
2016 2585 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XIV/76/2016 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opinogóra Górna w 2016 r.
2016 2586 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XIV/77/2016 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej.
2016 2587 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XIV/78/2016 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie opiekuńczej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej.
2016 2588 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XIV/79/2016 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w gminie Opinogóra Górna na rok 2016
2016 2589 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XIV/81/2016 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Opinogóra Górna
2016 2590 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr 194/XVII/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie powołania Ciechanowskiej Rady Seniorów i nadania jej Statutu
2016 2591 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XIII.68.2015 Rady Gminy Rybno z dnia 29 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Rybno na rok 2016
2016 2592 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XV.70.2016 Rady Gminy Rybno z dnia 16 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli i punktów przedszkolnych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 2593 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XV.71.2016 Rady Gminy Rybno z dnia 16 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rybno, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum oraz liczby punktów przyznanych poszczególnym kryteriom i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów.
2016 2594 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XV.72.2016 Rady Gminy Rybno z dnia 16 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rybno, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej oraz liczby punktów przyznanych poszczególnym kryteriom i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów.
2016 2595 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XVI/111/16 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/73/15 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 22 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu „Rodzinna Gmina Mińsk Mazowiecki”
2016 2596 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XVI/113/16 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki”
2016 2597 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XVI/116/16 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie ustalenia nazw ulic we wsi Stare Zakole
2016 2598 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XX/168/16 Rady Gminy Cegłów z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Cegłów, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2016 2599 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XX/169/16 Rady Gminy Cegłów z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie uchylenia uchwały nr IX/54/03 Rady Gminy Cegłów z dnia 4 września 2003 r. w sprawie określenia zasad zarządzania lokalami użytkowymi i nieruchomościami gminnymi stanowiącymi własność komunalną gminy Cegłów oraz określenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za najem tych lokali i nieruchomości
2016 2600 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XX/171/16 Rady Gminy Cegłów z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cegłowie
2016 2601 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XVI/190/2016 Rady Miasta Legionowo z dnia 24 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2016 - 2022
2016 2602 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XVI/192/2016 Rady Miasta Legionowo z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie ustalenia opłaty prolongacyjnej
2016 2603 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XVI/193/2016 Rady Miasta Legionowo z dnia 24 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Legionowo
2016 2604 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XVI/194/2016 Rady Miasta Legionowo z dnia 24 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie połączenia Filii nr 2 i Punktu Bibliotecznego oraz zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Legionowie
2016 2605 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XVI/195/2016 Rady Miasta Legionowo z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie nadania nazwy Szwajcarska ulicy w Legionowie.
2016 2606 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XVi/199/2016 Rady Miasta Legionowo z dnia 24 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Stołecznym Warszawą w sprawie dopłat do cen biletów ze zniżką na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego na trasie z Legionowa do Warszawy i z Warszawy do Legionowa oraz na terenie Legionowa dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Legionowo, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Legionowie oraz dla dzieci tych osób oraz warunków uprawniających do nabycia biletów ze zniżką.
2016 2607 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XVI/200/2016 Rady Miasta Legionowo z dnia 24 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu targowisk na terenie Gminy Miejskiej Legionowo
2016 2608 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr 97/XV/2016 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 26 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć a także określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Legionowski.
2016 2609 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr X/91/2016 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 27 stycznia 2016r. Uchwała Budżetowa Gminy Glinojeck na 2016 rok
2016 2610 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr X/92/2016 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr IX/81/2015 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 9 grudnia 2015 w sprawie opłaty targowej.
2016 2611 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr X/94/2016 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie : zmiany Zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Glinojeck uchwalonych Uchwałą nr IV/20/2015 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 30 stycznia 2015 r., w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Glinojeck.
2016 2612 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XVI/147/2016 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XVI/123//2004 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 kwietnia 2004 roku w sprawie określenia granic obwodu Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte w Karczewie ul. Otwocka 13
2016 2613 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XVI/148/2016 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych i gimnazjów posiadających obwód, prowadzonych przez Gminę Karczew oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 2614 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr 129/XVI/16 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr 155/XIX/12 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych, zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Grodziski.
2016 2615 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/595/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie m.st. Warszawy w 2016 roku
2016 2616 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/597/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Specjalnych nr 103 w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym - Filii w Warszawie, ul. Działdowska 1 oraz likwidacji szkół wchodzących w skład tego Zespołu
2016 2617 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/599/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie założenia Szkoły Podstawowej nr 359 w Warszawie, ul. Promienista 12a i włączenia jej do Zespołu Szkół nr 17 im. Zawiszaków Proporca „Victoria” w Warszawie, ul. Promienista 12a oraz zmiany obwodu Szkoły Podstawowej nr 66 im. ks. Juliana Chrościckiego w Warszawie, ul. Przepiórki 16/18
2016 2618 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/600/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie połączenia Gimnazjum nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie, ul. Malownicza 31a i Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 im. 7 PP AK „Garłuch” w Warszawie, ul. Malownicza 31 w Zespół Szkół nr 126 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie, ul. Malownicza 31 oraz zmiany obwodów tych szkół
2016 2619 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/602/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie nadania imienia CXXXVII Liceum Ogólnokształcącemu z Oddziałami Dwujęzycznymi w Warszawie, ul. Olgierda 35/41
2016 2620 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/604/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2016 2621 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/605/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
2016 2622 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/606/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
2016 2623 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/607/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zniesienia nazwy ulicy w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
2016 2624 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/608/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
2016 2625 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/609/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
2016 2626 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/610/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
2016 2627 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/611/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
2016 2628 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/612/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie nadania i zniesienia nazw ulic w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
2016 2629 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/613/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
2016 2630 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XV/71/2016 Rady Gminy Baranów z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do gminnego przedszkola, do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych i gimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest Gmina Baranów
2016 2631 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XVI/75/2016 Rady Gminy Baranów z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/71/2016 Rady Gminy Baranów z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do gminnego przedszkola, do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych i gimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest Gmina Baranów
2016 2632 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XXIII.112.2016 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Brańszczyk oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
2016 2633 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XXIII.113.2016 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których Gmina Brańszczyk jest organem prowadzącym
2016 2634 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XXIII.119.2016 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie ustalenia stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości lub spowodowanym budową urządzeń infrastruktury technicznej
2016 2635 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/178/2016 Rady Miasta Marki z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Markach
2016 2636 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr IIIN.148.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 1 marca 2016r. w sprawie zaopiniowania obszaru i granic aglomeracji Tłuszcz
2016 2637 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XVI.205.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nadarzyn.
2016 2638 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XVI.206.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli w ramach specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze oraz realizację innych zadań statutowych.
2016 2639 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XVI.207.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.
2016 2640 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/118/2016 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach będących własnością Miasta Piastów
2016 2641 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/119/2016 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Miasta Piastowa
2016 2642 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XX/164/2016 Rady Gminy Wieliszew z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2016 2643 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XX/165/2016 Rady Gminy Wieliszew z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Gminy Wieliszew
2016 2644 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XX/167/2016 Rady Gminy Wieliszew z dnia 25 lutego 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI/370/2013 Rady Gminy Wieliszew z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia „Karty Dużej Rodziny”
2016 2645 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XX/168/2016 Rady Gminy Wieliszew z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2016 2646 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/206/2016 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 2 marca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Góra Kalwaria
2016 2647 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/207/2016 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 2 marca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Góra Kalwaria i zagospodarowania tych odpadów, częstotliwości odbierania odpadów oraz trybu i sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
2016 2648 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/208/2016 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 2 marca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 2649 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/209/2016 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 2 marca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości
2016 2650 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/210/2016 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 2 marca 2016r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości na których zamieszkują rodziny wielodzietne
2016 2651 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XIX-34/2016 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2016 2652 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XIX-40/2016 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zaliczenia ul. Grabicznej w Ossowie do kategorii dróg gminnych
2016 2653 2016-03-16 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Podebłocie PLH140033
2016 2654 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr I.3.2016 Rady Gminy Jasieniec z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Jasieniec
2016 2655 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr I.4.2016 Rady Gminy Jasieniec z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr I.4.2015 Rady Gminy Jasieniec z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2016 2656 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XIV/108/2016 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie pozbawienia kategorii części drogi gminnej Nr 330959W zlokalizowanej na terenie wsi Janów gmina Przysucha poprzez wyłączenie jej z użytkowania.
2016 2657 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XIV/110/2016 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół podstawowych i gimnazjum, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz określenia kryterium dochodu na osobę w rodzinie
2016 2658 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XIV/111/2016 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zmian w uchwale w sprawie trybu udzielania i rozdzielania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy i Miasta Przysucha oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli pobierania i wykorzystywania udzielonej dotacji.
2016 2659 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XIV/112/2016 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy i Miasta Przysucha
2016 2660 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XIV/113/2016 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej opłaty targowej
2016 2661 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XV/86/2016 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kazanów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły, liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2016 2662 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XV/87/2016 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Kazanów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danego gimnazjum, liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 2663 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr I/10/16 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczącyzh w działaniach i szkoleniach pożarniczych.
2016 2664 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XX/111/2016 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 8 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Solec nad Wisłą i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz o przyznaniu każdemu kryterium określonej liczby punktów
2016 2665 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XV/81/2016 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie wyłączenia z Gminnej Ewidencji Zabytków budynku dawnego Urzędu Gminy w Belsku Dużym
2016 2666 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr 277/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr 75/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie miasta Radomia.
2016 2667 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr 279/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości Oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego Na Lata 2015-2018" za 2015 rok
2016 2668 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr 281/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Radomia w 2016 r.’’
2016 2669 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr 283/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr 55/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 19 stycznia 2015r. w sprawie nadania Statutu Radomskiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr Tytusa Chałubińskiego.
2016 2670 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XV/93/16 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 29 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie czasu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Żyrardowskiego w 2016 roku
2016 2671 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XV/94/16 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie utworzenia Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żyrardowie oraz nadania statutu.
2016 2672 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XV/95/16 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów przyjęcia dzieci do Przedszkola Specjalnego Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żyrardowie prowadzonym przez Powiat Żyrardowski, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.
2016 2673 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XV/97/16 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z hali sportowej wraz z zespołem boisk przy Gimnazjum w Wiskitkach i Zespole Szkół Nr 3 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wiskitkach.
2016 2674 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XV/8/2016 Rady Gminy Gielniów z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gielniów w 2016 roku
2016 2675 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XV/11/2016 Rady Gminy Gielniów z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Gielniów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2016 2676 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XIX/99/2016 Rada Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych oraz do publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Puszcza Mariańska.
2016 2677 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XIX/100/2016 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacynych, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Puszcza Mariańska.
2016 2678 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XX/111/2016 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zakrzew.
2016 2679 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XIX/119/2016 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Jedlnia-Letnisko
2016 2680 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XIX/107/16 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 2681 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XIX/108/16 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie: zmian w Uchwale Nr XXXV/177/13 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 15 marca 2013 r.w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Iłża
2016 2682 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XX/140/16 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie ustalenia lokalizacji oraz regulaminów targowisk gminnych
2016 2683 2016-03-16 Porozumienie Porozumienie nr 1 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 9 marca 2016r. w sprawie przekazania środków finansowych na rekompensaty pieniężne dla policjantów Komendy Miejskiej Policji w Radomiu
2016 2684 2016-03-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 1186/2016 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 10 marca 2016r. w sprawie ustalenia miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia działającą na prawach powiatu
2016 2685 2016-03-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 1187/2016 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 10 marca 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia działającą na prawach powiatu
2016 2686 2016-03-17 Uchwała Uchwała nr XI/84/2015 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 29 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Naruszewo na rok 2016
2016 2687 2016-03-17 Uchwała Uchwała nr 109/XIV/15 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 17 grudnia 2015r. Uchwała budżetowa Powiatu Grodziskiego na 2016 rok
2016 2688 2016-03-17 Uchwała Uchwała nr XI/68/15 Rady Gminy Rusinów z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Rusinów na rok 2016
2016 2689 2016-03-17 Uchwała Uchwała nr 76.XV.2016 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 15 stycznia 2016r. uchwała budżetowa gminy Lipowiec Kościelny na rok 2016
2016 2690 2016-03-17 Uchwała Uchwała nr XV/65/2015 Rady Gminy Chotcza z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016-2021
2016 2691 2016-03-17 Uchwała Uchwała nr XIII/69/2016 Rady Gminy Karniewo z dnia 11 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia Uchwały Budżetowej na 2016r.
2016 2692 2016-03-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2015 Wójta Gminy Radziejowice z dnia 23 marca 2015r. w sprawie przedstawienia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Radziejowice, sprawozdania o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, informacji o stanie mienia Gminy Radziejowice oraz sprawozdania o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2014 r.
2016 2693 2016-03-17 Uchwała Uchwała nr XV/66/2015 Rady Gminy Chotcza z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie: Uchwała Budżetowa na rok 2016
2016 2694 2016-03-17 Uchwała Uchwała nr XI/58/15 Rady Gminy Sterdyń z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Sterdyń na rok 2016
2016 2695 2016-03-17 Uchwała Uchwała nr 96/X/15 Rady Gminy Stara Biała z dnia 30 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Stara Biała na 2016 rok
2016 2696 2016-03-17 Uchwała Uchwała nr Budżetowa XVII/114/2015 Rady Gminy Policzna z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2016
2016 2697 2016-03-17 Uchwała Uchwała nr XVII/90/2015 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Budżetu na rok 2016
2016 2698 2016-03-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/81/2015 Rady Gminy Tczów z dnia 29 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Tczów na 2016 rok
2016 2699 2016-03-17 Uchwała Uchwała nr XIV/74/2015 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 31 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Ojrzeń na rok 2016
2016 2700 2016-03-17 Uchwała Uchwała nr XIV/72/2016 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 20 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Belsk Duży
2016 2701 2016-03-17 Uchwała Uchwała nr 93/XIV/2015 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Gąbin na 2016 rok.
2016 2702 2016-03-17 Uchwała Uchwała nr 114/XII/2016 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Czerwińsk nad Wisłą oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
2016 2703 2016-03-17 Uchwała Uchwała nr 128/XX/2016 Rady Gminy Bodzanów z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których gmina Bodzanów jest organem prowadzącym oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2016 2704 2016-03-17 Uchwała Uchwała nr 129/XX/2016 Rady Gminy Bodzanów z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji dla kandydatów spoza obwodu w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów, dla których gmina Bodzanów jest organem prowadzącym oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2016 2705 2016-03-17 Uchwała Uchwała nr 81/XXI/2015 Rady Gminy Sanniki z dnia 29 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Sanniki na rok 2016
2016 2706 2016-03-17 Uchwała Uchwała nr 89/XXIII/2016 Rady Gminy Sanniki z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sanniki w 2016 roku
2016 2707 2016-03-17 Uchwała Uchwała nr 90/XXIII/2016 Rady Gminy Sanniki z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru do Przedszkola Samorządowego w Sannikach oraz oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Osmolinie na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2016 2708 2016-03-17 Uchwała Uchwała nr 91/XXIII/2016 Rady Gminy Sanniki z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie: zmiany Uchwały 157/XXXV/2012 Rady Gminy Sanniki z dnia 26 września 2012 roku w sprawie podziału gminy Sanniki na stałe obwody głosowania
2016 2709 2016-03-17 Uchwała Uchwała nr 93/XXIII/2016 Rady Gminy Sanniki z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie: określenia kryteriów naboru do klasy pierwszej szkoły podstawowej oraz do klasy pierwszej gimnazjum.
2016 2710 2016-03-17 Uchwała Uchwała nr 62/XI/2015 Rady Gminy Zawidz z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zawidz.
2016 2711 2016-03-17 Uchwała Uchwała nr XIII/92/2016 Rady Gminy Repki z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2712 2016-03-17 Uchwała Uchwała nr XIII/93/2016 Rady Gminy Repki z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Repki
2016 2713 2016-03-17 Uchwała Uchwała nr XIII/94/2016 Rady Gminy Repki z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia samorządowego programu przyznającego uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych w Gminie Repki
2016 2714 2016-03-17 Uchwała Uchwała nr XIII/96/2016 Rady Gminy Repki z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Repki w 2016 roku
2016 2715 2016-03-17 Uchwała Uchwała nr XX/127/2016 Rady Miasta Garwolina z dnia 24 lutego 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/80/2011 Rady Miasta Garwolina z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie miasta Garwolina
2016 2716 2016-03-17 Uchwała Uchwała nr XX/128/2016 Rady Miasta Garwolina z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z niestrzeżonego parkingu miejskiego oraz wysokości opłat za parkowanie
2016 2717 2016-03-17 Uchwała Uchwała nr XIV/94/2016 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/134/09 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 16 kwietnia 2009 roku w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Siedlecki
2016 2718 2016-03-17 Uchwała Uchwała nr XIV/96/2016 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/117/08 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, rozmiaru i zasad udzielania zniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym.
2016 2719 2016-03-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/116/2016 Rady Gminy Łyse z dnia 28 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Łyse
2016 2720 2016-03-17 Uchwała Uchwała nr XIX/121/2016 Rady Gminy Łyse z dnia 4 marca 2016r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Łyse
2016 2721 2016-03-17 Uchwała Uchwała nr XIII/90/16 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zaręby Kościelne
2016 2722 2016-03-17 Uchwała Uchwała nr XIII/91/16 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 2723 2016-03-17 Uchwała Uchwała nr XIII/93/16 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Zaręby Kościelne
2016 2724 2016-03-17 Uchwała Uchwała nr XIII/94/16 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych
2016 2725 2016-03-17 Uchwała Uchwała nr XIII/96/16 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw oraz regulaminów korzystania z boisk sportowych i terenów rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Zaręby Kościelne
2016 2726 2016-03-17 Uchwała Uchwała nr XXII/184/2016 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pułtusk dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów przypisanych każdemu kryterium
2016 2727 2016-03-17 Uchwała Uchwała nr XXII/185/2016 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Pułtusk dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranego gimnazjum, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów przypisanych każdemu kryterium.
2016 2728 2016-03-17 Uchwała Uchwała nr IX/90/15 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Myszyniec
2016 2729 2016-03-17 Uchwała Uchwała nr XIII/114/2015 Rady Gminy Rzekuń z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w dziedzinie nauki, sportu i kultury oraz zasad przyznawania nagród Wójta Gminy Rzekuń w tym zakresie dla szczególnie uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie gminy Rzekuń
2016 2730 2016-03-17 Uchwała Uchwała nr XIII/115/2015 Rady Gminy Rzekuń z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie Regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej zamieszkałych na terenie Gminy Rzekuń.
2016 2731 2016-03-17 Uchwała Uchwała nr XVI/94/16 Rady Gminy Stupsk z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stupsk w 2016 roku
2016 2732 2016-03-17 Uchwała Uchwała nr XVI/95/16 Rady Gminy Stupsk z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Stupsk
2016 2733 2016-03-17 Uchwała Uchwała nr XVI/96/16 Rady Gminy Stupsk z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie udzielenia bonifikaty oraz warunków jej stosowania przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Stupsk, na rzecz dotychczasowych najemców
2016 2734 2016-03-17 Uchwała Uchwała nr XVI/97/16 Rady Gminy Stupsk z dnia 25 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stupsk na lata 2012- 2016
2016 2735 2016-03-17 Uchwała Uchwała nr 104/XIX/2016 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 202/17, 202/18, 202/19 położonych we wsi Białe gmina Gostynin.
2016 2736 2016-03-17 Uchwała Uchwała nr XII/60/2016 Rady Gminy Lutocin z dnia 1 marca 2016r. zmieniającą Uchwałę Nr XXIX/158/2013 Rady Gminy Lutocin z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
2016 2737 2016-03-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/169/2016 Rady Miasta Marki z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/167/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2016 – 2026
2016 2738 2016-03-18 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XII.60.15 Rady Gminy Pniewy z dnia 30 grudnia 2015r.
2016 2739 2016-03-18 Uchwała Uchwała nr XIV/2015 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN NAD IŁŻANKĄ z dnia 18 grudnia 2015r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2016 ROK
2016 2740 2016-03-18 Uchwała Uchwała nr XV/74/2016 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 12 stycznia 2016r. Uchwała Budżetowa Gminy Gołymin-Ośrodek na rok 2016
2016 2741 2016-03-18 Uchwała Uchwała nr XX/112/16 Rady Gminy Leoncin z dnia 10 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017
2016 2742 2016-03-18 Uchwała Uchwała nr XII/89/2016 Rady Gminy Winnica z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/48/11 Rady Gminy Winnica z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Winnica
2016 2743 2016-03-18 Porozumienie Porozumienie nr 1/2016 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 5 stycznia 2016r. w sprawie wspólnej realizacji inwestycji drogowej na terenie Gminy Głowaczów zwane dalej ,,Porozumieniem" zawarte w Kozienicach dnia 05 stycznia 2016r. pomiędzy: Powiatem Kozienickim z siedzibą w Kozienicach ul. Kochanowskiego 28, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach:: Pana Andrzeja Junga- Starostę Pana Krzysztofa Stalmacha- Wicestarostę przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu- Jadwigi Kręcisz zwanym dalej ,,Powiatem" a Gminą Głowaczów, z siedzibą w Głowaczowie ul. Rynek 35, reprezentowanym przez: 1. Pana Józefa Grzegorza Małaśnickiego- Wójta Gminy przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy- Grażyny Rybarczyk zwaną dalej ,,Gminą" o następującej treści: Strony celem realizacji kompleksowego rozwiązania w ramach lokalnej infrastruktury drogowej postanawiają:
2016 2744 2016-03-18 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2016 Starosty Powiatu Kozienickiego z dnia 1 marca 2016r. w sprawie sprostowania błędu
2016 2745 2016-03-18 Aneks Aneks nr 1/2016 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 11 marca 2016r. do Porozumienia nr 2/2016 z dnia 05.01.2016r. w sprawie wspólnej realizacji drogowej na terenie Gminy Głowaczów zawarty w Kozienicach pomiędzy: Powiatem Kozienickim z siedzibą w Kozienicach ul. J.Kochanowskiego 28 reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: Pana Andrzeja Junga- Starostę Pana Krzysztofa Stalmacha- Wicestarostę przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Jadwigi Kręcisz zwanym dalej ,,Powiatem" a Gminą Głowaczów, z siedzibą w Głowaczowie ul Rynek 35 reprezentowaną przez Pana Józefa Grzegorza Małaśnickiego- Wójta Gminy przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Grażyny Rybarczyk zwaną dalej ,,Gminą" o następującej treści:
2016 2746 2016-03-18 Uchwała Uchwała nr 220/XVI/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze
2016 2747 2016-03-18 Uchwała Uchwała nr 221/XVI/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze
2016 2748 2016-03-18 Uchwała Uchwała nr 222/XVI/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze
2016 2749 2016-03-18 Uchwała Uchwała nr XIX/156/2016 Rady Miasta Sulejówek z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Sulejówek oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 2750 2016-03-18 Uchwała Uchwała nr XIX/157/2016 Rady Miasta Sulejówek z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów w drugim etapie rekrutacji, dla uczniów zamieszkałych poza obwodem, do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Sulejówek
2016 2751 2016-03-18 Uchwała Uchwała nr XIX/158/2016 Rady Miasta Sulejówek z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów w drugim etapie rekrutacji, dla uczniów zamieszkałych poza obwodem, do klas pierwszych gimnazjów prowadzonych przez Miasto Sulejówek
2016 2752 2016-03-18 Uchwała Uchwała nr XXII/137/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 9 marca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2016 2753 2016-03-18 Uchwała Uchwała nr XXII/138/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 9 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/88/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 16 września 2015 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2754 2016-03-18 Uchwała Uchwała nr XXII/139/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 9 marca 2016r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2755 2016-03-18 Uchwała Uchwała nr XXII/140/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 9 marca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 2756 2016-03-18 Uchwała Uchwała nr XXII/141/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 9 marca 2016r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2016 2757 2016-03-18 Uchwała Uchwała nr XII/53/2016 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 10 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Sobienie-Jeziory oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 2758 2016-03-18 Decyzja Decyzja nr DRE-4210-2(5)/2016/21986/III/ARy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 11 marca 2016r.
2016 2759 2016-03-18 Porozumienie Porozumienie nr 2 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie powierzenia Miastu Pionki realizacji zadań własnych Powiatu Radomskiego w zakresie kultury
2016 2760 2016-03-18 Uchwała Uchwała nr XII/78/16 Rady Gminy Rusinów z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zmian w Statucie Zakładu Obsługi Placówek Oświatowych w Rusinowie
2016 2761 2016-03-18 Uchwała Uchwała nr XII/79/16 Rady Gminy Rusinów z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Rusinowie
2016 2762 2016-03-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2016 Starosty Powiatu Garwolińskiego z dnia 9 marca 2016r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Ośrodku Pomocy Dziecku Zielone Izdebno
2016 2763 2016-03-18 Uchwała Uchwała nr XIII.118.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ostrówek i Lipka w gminie Klembów
2016 2764 2016-03-18 Uchwała Uchwała nr XVI.164.2016 Rady Gminy Klembów z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023
2016 2765 2016-03-18 Uchwała Uchwała nr XVI.167.2016 Rady Gminy Klembów z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Pasek, gmina Klembów
2016 2766 2016-03-18 Uchwała Uchwała nr XVI.179.2016 Rady Gminy Klembów z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XIV/82/07 Rady Gminy Klembów z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie powołania Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Placówek Oświatowych w Klembowie
2016 2767 2016-03-18 Uchwała Uchwała nr XIV/82/2016 Rady Gminy Rzewnie z dnia 15 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjum dla którego organem prowadzącym jest Gmina Rzewnie
2016 2768 2016-03-18 Uchwała Uchwała nr XIV/83/2016 Rady Gminy Rzewnie z dnia 15 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Rzewnie
2016 2769 2016-03-21 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 marca 2016r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa mazowieckiego
2016 2770 2016-03-21 Uchwała Uchwała nr XV/114/2016 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrówka, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły i gimnazjum oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2016 2771 2016-03-21 Uchwała Uchwała nr XV/115/2016 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów oraz liczby punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dąbrówka oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2016 2772 2016-03-21 Uchwała Uchwała nr XV/117/2016 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie nadania nazw ulicy w miejscowości Kowalicha
2016 2773 2016-03-21 Uchwała Uchwała nr XVII /162/2016 Rady Gminy Jabłonna z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych do publicznych szkół podstawowych i publicznego gimnazjum, prowadzonych przez Gminę Jabłonna, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej lub poza obwodem gimnazjum, wraz z liczbą punktów przyznaną tym kryteriom oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia poszczególnych kryteriów
2016 2774 2016-03-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/170/2016 Rady Gminy Jabłonna z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII /162/2016 Rady Gminy Jabłonna z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych do publicznych szkół podstawowych i publicznego gimnazjum, prowadzonych przez Gminę Jabłonna, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej lub poza obwodem gimnazjum, wraz z liczbą punktów przyznaną tym kryteriom oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia poszczególnych kryteriów
2016 2775 2016-03-21 Uchwała Uchwała nr 110/XIV/2016 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 9 lutego 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr 20/V/2015 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Gmina Mała Wieś
2016 2776 2016-03-21 Uchwała Uchwała nr 165/XVII/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock- obszar B, powiat legionowski, woj. mazowieckie
2016 2777 2016-03-21 Postanowienie Postanowienie nr 8/2016 Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 14 marca 2016r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Brudzeń Duży
2016 2778 2016-03-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 330/2016 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 marca 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie m.st. Warszawy w 2016 roku
2016 2779 2016-03-21 Uchwała Uchwała nr XIV/94/2016 Rady Gminy w Liwie z dnia 9 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/68/11 Rady Gminy w Liwie z dnia 14.10.2011r. w sprawie inkasa oraz wynagradzania sołtysów za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego, podatków: leśnego i od nieruchomości
2016 2780 2016-03-21 Uchwała Uchwała nr 482/XVIII/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jazgarzew dla fragmentu terenu położonego pomiędzy ulicami Główną i Leśną
2016 2781 2016-03-21 Postanowienie Postanowienie nr DWW-772/16 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 15 marca 2016r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy
2016 2782 2016-03-21 Ogłoszenie Ogłoszenie nr WGN.7113.1.2016 Burmistrza Grodziska Mazowieckiego z dnia 11 marca 2016r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszu najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2015 rok
2016 2783 2016-03-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/16 Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 14 marca 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie powiatu wyszkowskiego w 2016 roku.
2016 2784 2016-03-21 Uchwała Uchwała nr 111/XIV/2016 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 9 lutego 2016r. w sprawie ustanowienia inkasenta opłaty targowej
2016 2785 2016-03-21 Uchwała Uchwała nr XVI/87/2016 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów w postepowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jastrzębia, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdego kryterium.
2016 2786 2016-03-21 Uchwała Uchwała nr XVI/89/2016 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Jastrzębia w 2016 r.
2016 2787 2016-03-21 Uchwała Uchwała nr XIII/75/2016 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 5 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasto Sokołów Podlaski oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 2788 2016-03-21 Uchwała Uchwała nr XVII/174/16 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 8 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki
2016 2789 2016-03-21 Uchwała Uchwała nr 287/XVI/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Mazowieckiego
2016 2790 2016-03-21 Uchwała Uchwała nr 288/XVI/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka.
2016 2791 2016-03-21 Porozumienie Porozumienie nr 2/2016 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 5 stycznia 2016r. w sprawie wspólnej realizacji inwestycji drogowej na terenie Gminy Głowaczów zawarte w dniu 5 stycznia 2016r. w Kozienicach pomiędzy: Powiatem Kozienickim z siedzibą w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: 1) Pana Andrzeja Junga - Starostę 2) Pana Krzysztofa Stalmacha- Wicestarostę przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu- Jadwigi Kręcisz zwanym dalej ,,Powiatem" a Gminą Głowaczów reprezentowaną przez: Pana Józefa Grzegorza Małaśnickiego- Wójta Gminy przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Grażyny Rybarczyk zwaną dalej ,,Gminą"
2016 2792 2016-03-21 Uchwała Uchwała nr 2/XVI/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Osowiec
2016 2793 2016-03-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 47.2016 Starosty Wołomińskiego z dnia 10 marca 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej o zasięgu powiatowym na rok 2016
2016 2794 2016-03-21 Uchwała Uchwała nr XV.95.2016 Rady Gminy Stromiec z dnia 4 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2016 2795 2016-03-21 Uchwała Uchwała nr XV/78/2016 Rady Gminy Klwów z dnia 10 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczba punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół podstawowych i gimnazjum, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz określenia kryterium dochodu na osobę w rodzinie.
2016 2796 2016-03-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/16 Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 14 marca 2016r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Dębinkach w 2016 roku.
2016 2797 2016-03-21 Uchwała Uchwała nr XVII/90/2015 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Puszcza Mariańska ( fragmenty wsi Budy Kałki, Michałów, Wola Polska, Długokąty, Puszcza Mariańska).
2016 2798 2016-03-21 Aneks Aneks nr 1/2016 Zarządu Powiatu w Kozienicach z dnia 11 marca 2016r. do Porozumienia nr 1/2016 z dnia 05.01.2016r. w sprawie wspólnej realizacji drogowej na terenie Gminy Głowaczów zawarty w Kozienicach pomiędzy: Powiatem Kozienickim z siedzibą w Kozienicach ul. J.Kochanowskiego 28 reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: Pana Andrzeja Junga- Starostę Pana Krzysztofa Stalmacha- Wicestarostę przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Jadwigi Kręcisz zwanym dalej ,,Powiatem" a Gminą Głowaczów, z siedzibą w Głowaczowie ul Rynek 35 reprezentowaną przez Pana Józefa Grzegorza Małaśnickiego- Wójta Gminy przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Grażyny Rybarczyk zwaną dalej ,,Gminą" o następującej treści:
2016 2799 2016-03-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/171/2016 Rady Gminy Jabłonna z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie: : nadania nazwy skwerowi położonemu w miejscowości Jabłonna w gminie Jabłonna
2016 2800 2016-03-21 Uchwała Uchwała nr 290/XVI/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących pomoc operacyjną na infrastrukturę sportową.
2016 2801 2016-03-21 Uchwała Uchwała nr XV/79/2016 Rady Gminy Klwów z dnia 10 marca 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Klwów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2016 2802 2016-03-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/151/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Drobinie i nadania jej Statutu
2016 2803 2016-03-21 Uchwała Uchwała nr 101/XII/2016 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 12 lutego 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości
2016 2804 2016-03-21 Uchwała Uchwała nr XVII/176/16 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 8 marca 2016r. w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim.
2016 2805 2016-03-21 Uchwała Uchwała nr XVII/178/16 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 8 marca 2016r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki w 2016 roku
2016 2806 2016-03-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/172/2016 Rady Gminy Jabłonna z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Jabłonna w gminie Jabłonna
2016 2807 2016-03-21 Uchwała Uchwała nr XV.96.2016 Rady Gminy Stromiec z dnia 4 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 2808 2016-03-21 Uchwała Uchwała nr 294/XVI/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr 340/XXI/2012 z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Płock.
2016 2809 2016-03-21 Uchwała Uchwała nr XV/85/2016 Rady Gminy Klwów z dnia 10 marca 2016r. w sprawie przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy Klwów.
2016 2810 2016-03-21 Informacja Informacja nr 1/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 15 marca 2016r. w sprawie danych dotyczących czynszu najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2015 rok położonych na obszarze Miasta Płock.
2016 2811 2016-03-21 Zestawienie Zestawienie nr 1 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 11 lutego 2016r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2015 rok położonych na obszarze Gminy Otwock (nazwa gminy lub dzielnicy lub określenie innej części gminy)
2016 2812 2016-03-21 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Makowskiego z dnia 18 marca 2016r. w sprawie naboru kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Makowie Mazowieckim
2016 2813 2016-03-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.40.2016.MPZ Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 marca 2016r. Rada Gminy Mińsk Mazowiecki
2016 2814 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr 205/VII/17/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2016-2020
2016 2815 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr 206/VII/17/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Konstancin-Jeziorna, a Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Piasecznie w sprawie przejęcia od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Piasecznie zadań administracji rządowej z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2816 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr 209/VII/17/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których gmina Konstancin-Jeziorna jest organem prowadzącym
2016 2817 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr 210/VII/17/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla którego organem prowadzącym jest gmina Konstancin- Jeziorna
2016 2818 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr 211/VII/17/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjum dla którego organem prowadzącym jest gmina Konstancin-Jeziorna
2016 2819 2016-03-22 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 1429/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 września 2015r.
2016 2820 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr XVI/86/2016 Rady Gminy Mirów z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mirów
2016 2821 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr XVI/89/2016 Rady Gminy Mirów z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2016 2822 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr XVI/90/2016 Rady Gminy Mirów z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2016 2823 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr XVI/91/2016 Rady Gminy Mirów z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 2824 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr XVI/92/016 Rady Gminy Mirów z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie określenia elektronicznego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 2825 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr XIII/87/16 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie: ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum, dla których Gmina Wyśmierzyce jest organem prowadzącym.
2016 2826 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr XIV/85/2016 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Powiatu
2016 2827 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr XII/88/2016 Rady Gminy Winnica z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Winnica, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane na rok 2016
2016 2828 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr XII.0007.96.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie powołania i nadania statutu Młodzieżowej Radzie Gminy w Siennicy
2016 2829 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr XII.0007.97.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Siennica
2016 2830 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr XII.0007.98.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Siennica w 2016 roku"
2016 2831 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr XII.0007.99.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie zniesienia ochrony prawnej pomnika przyrody ustanowionego Rozporządzeniem Nr 25 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009 roku w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu mińskiego – lp. 81 według załącznika do w/w rozporządzenia (Dz. Urz. Woj. Maz. Z 2009 r., Nr 124, poz.3640)
2016 2832 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr XII.0007.100.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Siennica
2016 2833 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr XII.0007.101.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Siennica
2016 2834 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr XII.0007.102.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjum dla którego organem prowadzącym jest Gmina Siennica
2016 2835 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr XII.0007.104.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2016 2836 2016-03-22 Informacja Informacja nr 2 Starosty Mińskiego z dnia 14 marca 2016r. o zakończeniu modernizacji ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Latowicz, z wyłączeniem obrębu Latowicz, pow. miński.
2016 2837 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr XIX/167/15 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie: uchwalenia budżetu miasta na 2016 rok.
2016 2838 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr XX/191/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 22 stycznia 2016r. w sprawie lokalizacji targowisk miejskich w Otwocku
2016 2839 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr XXI/192/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez inne niż Miasto Otwock osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2016 2840 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr XXI/193/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2016 2841 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr XXI/194/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock
2016 2842 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr XXI/195/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych gimnazjów prowadzonych przez Miasto Otwock, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły, ustalenia punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2016 2843 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr XXII/198/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 15 lutego 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez inne niż Miasto Otwock osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2016 2844 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr XXII/199/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 15 lutego 2016r. w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych gimnazjów prowadzonych przez Miasto Otwock, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły, ustalenia punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2016 2845 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr XII/60/2016 Rady Gminy Wierzbno z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wierzbno na 2016 rok
2016 2846 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr XIII/76/2016 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 5 lutego 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/12/2015 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 10 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów przyjmowania dzieci do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Sokołów Podlaski oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2016 2847 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr XX/191/16 Rady Gminy Raszyn z dnia 10 marca 2016r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Raszyn w 2016 roku
2016 2848 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr 97/XXIV/2016 Rady Gminy Sanniki z dnia 11 marca 2016r. w sprawie: przyjęcia regulaminu korzystania ze stadionu sportowego położonego w Sannikach
2016 2849 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr II.13.2016 Rady Gminy Jasieniec z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Jasieniec na lata 2016-2018.
2016 2850 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr VII/45/15 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 24 września 2015r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Stary Lubotyń.
2016 2851 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr XX/112/2016 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 8 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych i gimnazjum w Zespołach Szkół Samorządowych prowadzonych przez Gminę Solec nad Wisłą dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły i określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów.
2016 2852 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr X/101/16 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Myszyniec
2016 2853 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr XVII/70/2016 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 14 marca 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szelkowie.
2016 2854 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr XVII/77/2016 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 14 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Szelków.
2016 2855 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr XVII/78/2016 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 14 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Szelków.
2016 2856 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr XVII/79/2016 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 14 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznego gimnazjum, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Szelków.
2016 2857 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr XX/167/16 Rady Gminy Cegłów z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2016 r.
2016 2858 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr XIV/97/2016 Rady Gminy Baboszewo z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Baboszewo w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Baboszewo
2016 2859 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr XXI/147/16 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 11 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXI/401/14 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 6 października 2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów Burmistrza Tarczyna dla uczniów szczególnie uzdolnionych
2016 2860 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr XXI/148/16 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 11 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/127/15 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Tarczyn oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 2861 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr XXI/153/11 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 11 marca 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze w obrębie Tarczyn
2016 2862 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr XXI/154/16 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 11 marca 2016r. zmieniająca uchwałę Nr L/324/13 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie nadania nazw drogom we wsi Many
2016 2863 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr XVIII/116/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 10 lutego 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości wraz z informacją o terminach i miejscu składania deklaracji.
2016 2864 2016-03-23 Porozumienie Porozumienie nr 4/2016 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu edukacji publicznej polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez “Powierzającego”.
2016 2865 2016-03-23 Porozumienie Porozumienie nr 4/2016 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 7 marca 2016r. zawarte pomiędzy Powiatem Kozienickim z siedzibą w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach Starosta - mgr inż. Andrzej Jung, Wicestarosta - dr Krzysztof Stalmach, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu mgr Jadwigi Kręcisz, zwanym dalej ,,Powiatem" a Gminą Magnuszew z siedzibą w Magnuszewie, ul Saperów 24 reprezentowanym przez: Wójta Gminy - mgr inż. Marka Drapałę przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Agnieszką Szaraniec zwana dalej ,, Gminą" w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2016r.
2016 2866 2016-03-23 Uchwała Uchwała nr XV/117/2016 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 10 marca 2016r. w sprawie zmiany w Regulaminie określającym zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Przysucha
2016 2867 2016-03-23 Uchwała Uchwała nr XV/119/2016 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 10 marca 2016r. w sprawie: zmiany w Statucie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przysusze
2016 2868 2016-03-23 Uchwała Uchwała nr XV/124/2016 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 10 marca 2016r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały określającej przystanki komunikacyjne udostępnione dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina i Miasto Przysucha, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich.
2016 2869 2016-03-23 Zestawienie Zestawienie nr 1 Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha z dnia 14 marca 2016r. Zestawienie danych dotyczących najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2015 rok położonych na obszarze Gminy i Miasta Przysucha
2016 2870 2016-03-23 Uchwała Uchwała nr XV/109/2016 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Nowa Sucha oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 2871 2016-03-23 Komunikat Komunikat nr 1.2016 Starosty Sierpeckiego z dnia 17 marca 2016r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie za 2016 rok
2016 2872 2016-03-23 Komunikat Komunikat nr 2.2016 Starosty Sierpeckiego z dnia 17 marca 2016r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie na 2016 rok
2016 2873 2016-03-23 Uchwała Uchwała nr XIII.5.2016 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 9 lutego 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do Publicznych Przedszkoli, dla których Gmina Siemiątkowo jest organem prowadzącym.
2016 2874 2016-03-23 Porozumienie Porozumienie nr 4/2016 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 10 marca 2016r. w sprawie założenia i prowadzenia przez Powiat Legionowski Przedszkola specjalnego zawarte pomiędzy: 1) Gminą Nieporęt reprezentowaną przez Sławomira Macieja Mazura - Wójta Gminy Nieporęt, a 2) Powiatem Legionowskim reprezentowanym przez Jerzego Zaborowskiego - Wicestarostę Legionowskiego i Michała Kobrzyńskiego - Członka Zarządu Powiatu w Legionowie.
2016 2875 2016-03-23 Porozumienie Porozumienie nr 5/2016 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 10 marca 2016r. w sprawie utworzenia i prowadzenia przez Powiat Legionowski przedszkola specjalnego zawarte pomiędzy Gminą Miasto i Gmina Serock reprezentowaną przez Sylwestra Sokolnickiego - Burmistrza Miasta i Gminy Serock, przy kontrasygnacie Moniki Ordak - Skarbnika Miasta i Gminy Serock a Powiatem Legionowskim reprezentowanym przez Jerzego Zaborowskiego - Wicestarostę Legionowskiego i Michała Kobrzyńskiego - Członka Zarządu Powiatu w Legionowie, przy kontrasygnacie Doroty Łyszkowskiej - Skarbnika Powiatu Legionowskiego.
2016 2876 2016-03-23 Uchwała Uchwała nr 138/16 Rady Gminy Celestynów z dnia 9 marca 2016r. w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Celestynów w 2016 roku”
2016 2877 2016-03-23 Uchwała Uchwała nr XIX/82/2016 Rady Gminy Tczów z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tczów, dla kandydatów , którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły podstawowej innej niż szkoła , w obwodzie której zamieszkują oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2016 2878 2016-03-23 Uchwała Uchwała nr XIX/83/2016 Rady Gminy Tczów z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru do gimnazjum, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Tczów , dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
2016 2879 2016-03-23 Porozumienie Porozumienie nr 3/2015 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie powierzenia zadania z zakresu oświaty polegającego na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Mińsku Mazowieckim
2016 2880 2016-03-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 180/16 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 14 marca 2016r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym w roku 2016
2016 2881 2016-03-23 Uchwała Uchwała nr XII/125/2015 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Węgrowskiego na rok 2016.
2016 2882 2016-03-23 Uchwała Uchwała nr XII.90.2016 Rady Gminy Odrzywół z dnia 14 marca 2016r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy typu „A i B” w Myślakowicach
2016 2883 2016-03-23 Uchwała Uchwała nr XIV/117/2016 Rady Gminy Rzekuń z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2016 2884 2016-03-23 Uchwała Uchwała nr XIV/118/2016 Rady Gminy Rzekuń z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania
2016 2885 2016-03-23 Uchwała Uchwała nr XIV/119/2016 Rady Gminy Rzekuń z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowościch: Rzekuń, Dzbenin, Tobolice.
2016 2886 2016-03-23 Uchwała Uchwała nr X/90/2015 Rady Gminy Ceranów z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Ceranów na 2016 rok
2016 2887 2016-03-23 Uchwała Uchwała nr 3/I/2016 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 13 stycznia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego
2016 2888 2016-03-23 Uchwała Uchwała nr 76/XII/16 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 18 marca 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 2889 2016-03-23 Uchwała Uchwała nr XX/138/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Żyrardowa
2016 2890 2016-03-23 Uchwała Uchwała nr XII/77/16 Rady Gminy Rusinów z dnia 25 marca 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Rusinów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 2891 2016-03-23 Uchwała Uchwała nr XI/87/16 Rady Gminy Osieck z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osieck
2016 2892 2016-03-23 Uchwała Uchwała nr XI/88/16 Rady Gminy Osieck z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osieck na 2016 rok
2016 2893 2016-03-23 Uchwała Uchwała nr XI/89/16 Rady Gminy Osieck z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie gminy Osieck
2016 2894 2016-03-23 Uchwała Uchwała nr XIX/109/2016 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 14 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru do pierwszej klasy szkoły podstawowej i pierwszej klasy gimnazjum prowadzonych przez Gminę Różan dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania kryteriów
2016 2895 2016-03-23 Uchwała Uchwała nr XIX/113/2016 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 14 marca 2016r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy w mieście Różan
2016 2896 2016-03-23 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2016 Wójta Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie podania do publicznej wiadomości zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nie należących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2015 rok położonych na obszarze Gminy Grabów nad Pilicą.
2016 2897 2016-03-23 Uchwała Uchwała nr 11.74.2016 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Grabów nad Pilicą w 2016 r.”.
2016 2898 2016-03-23 Uchwała Uchwała nr 11.75.2016 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Grabów nad Pilicą publicznych przedszkoli.
2016 2899 2016-03-23 Uchwała Uchwała nr 11.80.2016 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Grabów nad Pilicą
2016 2900 2016-03-23 Uchwała Uchwała nr 11.81.2016 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości
2016 2901 2016-03-23 Uchwała Uchwała nr XV/117/2016 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 10 marca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Domu Kultury w Makowie Mazowieckim
2016 2902 2016-03-23 Uchwała Uchwała nr XV/118/2016 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 10 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacyjnych, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz rodzajów dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełnienia kryterium w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego: do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego oraz pierwszych klas szkół podstawowychi gimnazjum zamieszkałych poza obwodami szkół, prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki
2016 2903 2016-03-23 Uchwała Uchwała nr XIX/129/2016 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie założenia Szkoły Mistrzostwa Sportowego Liceum Ogólnokształcącego i włączenia jej do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie
2016 2904 2016-03-23 Ogłoszenie Ogłoszenie Wójta Gminy Michałowice z dnia 15 marca 2016r. Wójt Gminy Michałowice ogłasza zestawienie wysokości czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2015 rok.
2016 2905 2016-03-23 Uchwała Uchwała nr XV/123/2016 Rady Gminy Rzekuń z dnia 9 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rzekuń.
2016 2906 2016-03-23 Uchwała Uchwała nr XV/124/2016 Rady Gminy Rzekuń z dnia 9 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Rzekuń.
2016 2907 2016-03-23 Uchwała Uchwała nr XV/125/2016 Rady Gminy Rzekuń z dnia 9 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjum, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Rzekuń.
2016 2908 2016-03-23 Uchwała Uchwała nr XV/126/2016 Rady Gminy Rzekuń z dnia 9 marca 2016r. w sprawie ustalenia programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w dziedzinie nauki, sportu i działalności artystycznej, określenia w nim szczegółowych warunków, form i zakresu pomocy udzielanej uzdolnionym uczniom, trybu postępowania w tych sprawach oraz określenia zasad przyznawania nagród Wójta Gminy Rzekuń, dla szczególnie uzdolnionych uczniów, zamieszkałych na terenie Gminy Rzekuń.
2016 2909 2016-03-23 Uchwała Uchwała nr XV/127/2016 Rady Gminy Rzekuń z dnia 9 marca 2016r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród Wójta Gminy Rzekuń oraz rodzajów wyróżnień i wysokości nagród pieniężnych dla zawodników za osiągnięcie wysokich wyników sportowych, dla trenerów i innych osób fizycznych wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej, zamieszkałych na terenie Gminy Rzekuń.
2016 2910 2016-03-23 Uchwała Uchwała nr XV/128/2016 Rady Gminy Rzekuń z dnia 9 marca 2016r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Czarnowiec
2016 2911 2016-03-23 Postanowienie Postanowienie nr 5/W/16 Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 21 marca 2016r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy w Tczowie
2016 2912 2016-03-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.33.2016.BŁ Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 marca 2016r. Rada Miejska w Piasecznie
2016 2913 2016-03-25 Uchwała Uchwała nr XV.96.2016 Rady Gminy Słubice z dnia 18 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/121/04 Rady Gminy Słubice z dnia 29 września 2004 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach.
2016 2914 2016-03-25 Uchwała Uchwała nr XV.98.2016 Rady Gminy Słubice z dnia 18 marca 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Słubice, powiat płocki, woj. mazowieckie
2016 2915 2016-03-25 Uchwała Uchwała nr XV.99.2016 Rady Gminy Słubice z dnia 18 marca 2016r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
2016 2916 2016-03-25 Uchwała Uchwała nr XXV/184/2016 Rady Miasta Marki z dnia 16 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/167/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2016 – 2026
2016 2917 2016-03-25 Uchwała Uchwała nr XIII/79/2016 Rady Gminy Domanice z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Domanice na lata 2016-2020
2016 2918 2016-03-25 Uchwała Uchwała nr XV/93/2016 Rady Gminy Stanisławów z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Stanisławów wraz z liczbą punktów przyznanych każdemu kryterium oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 2919 2016-03-25 Uchwała Uchwała nr XV/94/2016 Rady Gminy Stanisławów z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych gimnazjów dla których organem prowadzącym jest Gmina Stanisławów wraz z liczbą punktów przyznanych każdemu kryterium oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 2920 2016-03-25 Uchwała Uchwała nr XXI/124/2016 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 15 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy w Zakrzewie przyjętego Uchwałą Nr XII/102/2003 z dnia 14 października 2003 roku.
2016 2921 2016-03-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/112/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 17 marca 2016r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXX/172/2013 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 marca 2013 roku w sprawie zasad udzielenia i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć lekcyjnych dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w zespole szkół i szkole oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
2016 2922 2016-03-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2016 Starosty Grodziskiego z dnia 14 marca 2016r. w sprawie ogłoszenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Domu Dziecka Sióstr Rodziny Maryi w Kostowcu
2016 2923 2016-03-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2016 Starosty Grodziskiego z dnia 14 marca 2016r. w sprawie ogłoszenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Izdebnie Kościelnym z filią w Grodzisku Mazowieckim i w Domu Rehabilitacyjno – Opiekuńczym Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej w Milanówku
2016 2924 2016-03-25 Uchwała Uchwała nr 158/XXX/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 8 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr 95/XIX/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 września 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 2925 2016-03-25 Uchwała Uchwała nr XIII/107/2016 Rady Gminy Sochocin z dnia 17 marca 2016r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochocinie
2016 2926 2016-03-25 Uchwała Uchwała nr XIII/109/2016 Rady Gminy Sochocin z dnia 17 marca 2016r. w sprawie ustalenia na 2016 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form doskonalenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane dla nauczycieli szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Sochocin.
2016 2927 2016-03-25 Uchwała Uchwała nr XIII/114/2016 Rady Gminy Sochocin z dnia 17 marca 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin
2016 2928 2016-03-25 Uchwała Uchwała nr XV.152.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 marca 2016r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Mińsku Mazowieckim na 2016 rok
2016 2929 2016-03-25 Uchwała Uchwała nr XV.153.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 marca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego
2016 2930 2016-03-25 Uchwała Uchwała nr XV.154.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 marca 2016r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 2931 2016-03-25 Uchwała Uchwała nr XV.157.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Mińsk Mazowiecki
2016 2932 2016-03-25 Uchwała Uchwała nr 126/XIV/2016 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 18 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 91/XI//2015 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 27 listopada 2015 roku dotyczącej ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Radomskiego na 2016 rok
2016 2933 2016-03-25 Uchwała Uchwała nr 129/XIV/2016 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 18 marca 2016r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu
2016 2934 2016-03-25 Uchwała Uchwała nr 115/XX/2016 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2016 2935 2016-03-25 Uchwała Uchwała nr 116/XX/2016 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2936 2016-03-25 Uchwała Uchwała nr 117/XX/2016 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 2937 2016-03-25 Uchwała Uchwała nr 118/XX/2016 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubowidz
2016 2938 2016-03-25 Uchwała Uchwała nr 119/XX/2016 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 2939 2016-03-25 Decyzja Decyzja nr DRE-4210-20(8)/2015/2016/137/X/RWy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 22 marca 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, dla Przedsiębiorstwa Energetycznego w Siedlcach Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach
2016 2940 2016-03-25 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 marca 2016r. w sprawie ogłoszenia informacji o wykreśleniu z Rejestru Związków Międzygminnych Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego z siedzibą w Ciechanowie
2016 2941 2016-03-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/16 Starosty Mińskiego z dnia 17 marca 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej ,,Jedlina” w Mieni
2016 2942 2016-03-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2016 Starosty Pruszkowskiego z dnia 2 marca 2016r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w 2016 r. w placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych na zlecenie Powiatu Pruszkowskiego
2016 2943 2016-03-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2016 Starosty Pruszkowskiego z dnia 1 marca 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej w Powiecie Pruszkowskim
2016 2944 2016-03-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2016 Starosty Radomskiego z dnia 22 marca 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej w powiecie radomskim
2016 2945 2016-03-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2016 Starosty Radomskiego z dnia 22 marca 2016r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej
2016 2946 2016-03-29 Uchwała Uchwała nr XVI.122.2016 Rady Gminy Wieniawa z dnia 12 lutego 2016r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior WIGOR” w Komorowie.
2016 2947 2016-03-29 Uchwała Uchwała nr 126/XX/2016 Rady Gminy Bodzanów z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bodzanów.
2016 2948 2016-03-29 Uchwała Uchwała nr XVI.130.2016 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 12 lutego 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Wieniawa
2016 2949 2016-03-29 Postanowienie Postanowienie nr 12/2016 Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 23 marca 2016r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Radzanów
2016 2950 2016-03-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2016 Starosty Gostynińskiego z dnia 22 marca 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie w roku 2016.
2016 2951 2016-03-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2016 z dnia 23 marca 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Żyrardowski w roku 2016
2016 2952 2016-03-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.36.2016.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 marca 2016r. Rada Gminy Szulborze Wielkie
2016 2953 2016-03-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-R.4131.8.2016.M.N Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 marca 2016r. Rada Miejska w Mszczonowie
2016 2954 2016-03-30 Uchwała Uchwała nr XV/105/2016 Rady Gminy Maciejowice z dnia 10 marca 2016r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Maciejowicach
2016 2955 2016-03-30 Uchwała Uchwała nr XIV/98/16 Rady Gminy Nur z dnia 9 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Nur na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2016 2956 2016-03-30 Uchwała Uchwała nr XIV/100/16 Rady Gminy Nur z dnia 9 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Nur oraz warunków korzystania z tych obiektów
2016 2957 2016-03-30 Uchwała Uchwała nr XIV/102/16 Rady Gminy Nur z dnia 9 marca 2016r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2016 2958 2016-03-30 Uchwała Uchwała nr XIV/116/16 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 18 marca 2016r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo - księgowej i organizacyjnej dla jednostek organizacyjnych Gminy Ostrów Mazowiecka
2016 2959 2016-03-30 Uchwała Uchwała nr XIV/119/16 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 18 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Ostrów Mazowiecka
2016 2960 2016-03-30 Uchwała Uchwała nr XIV/125/16 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 18 marca 2016r. w sprawie zwalczania rośliny z gatunku barszcz Sosnowskiego na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka
2016 2961 2016-03-30 Uchwała Uchwała nr XV/94/2016 Rady Gminy Wolanów z dnia 4 marca 2016r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Wolanów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2016 2962 2016-03-30 Porozumienie Porozumienie Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej w sprawie przekazania Gminie Małkinia Górna obowiązków zarządcy drogi powiatowej
2016 2963 2016-03-30 Aneks Aneks Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 22 marca 2016r. do porozumienia z dnia 05.01.2016 r.
2016 2964 2016-03-30 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2016 Starosty Szydłowieckiego z dnia 25 lutego 2016r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Szydłowieckiego za 2015 rok.
2016 2965 2016-03-30 Uchwała Uchwała nr VI/44/2015 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Glinojeck dla obszarów położonych w obrębach: Dukt-Krusz, Kondrajec Szlachecki, Żeleźnia.
2016 2966 2016-03-30 Uchwała Uchwała nr XV/114/2016 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 10 marca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Maków Mazowiecki – obszar działek nr ewid. 183/2, 184/1, 184/2, 895
2016 2967 2016-03-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/112/2016 Rady Gminy Zakroczym z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/107/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
2016 2968 2016-03-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/115/2016 Rady Gminy Zakroczym z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Zakroczym oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 2969 2016-03-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/117/2016 Rady Gminy Zakroczym z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Zakroczym na lata 2016-2019
2016 2970 2016-03-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/119/2016 Rady Gminy Zakroczym z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakroczymiu upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym i wydawania decyzji administracyjnych
2016 2971 2016-03-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/121/2016 Rady Gminy Zakroczym z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego w formie Gminnej Świetlicy Środowiskowej "Przyjaciel" w Zakroczymiu
2016 2972 2016-03-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2016 Starosty Legionowskiego z dnia 17 marca 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie, ul. Jagiellońska 71
2016 2973 2016-03-30 Uchwała Uchwała nr XVII/119/2016 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 9 marca 2016r. w sprawie utworzenia miejskiej instytucji kultury pod nazwą Muzeum - Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej (w organizacji)
2016 2974 2016-03-30 Uchwała Uchwała nr XVII/122/2016 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 9 marca 2016r. w sprawie zasad i warunków używania herbu Miasta Ostrów Mazowiecka
2016 2975 2016-03-30 Uchwała Uchwała nr XVII/123/2016 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 9 marca 2016r. w sprawie wyznaczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego
2016 2976 2016-03-30 Uchwała Uchwała nr XVII/124/2016 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 9 marca 2016r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących dodatku energetycznego
2016 2977 2016-03-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/147/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 25 lutego 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XVI/129/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2016-2025
2016 2978 2016-03-30 Uchwała Uchwała nr XIX/147/2016 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 17 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/275/2006 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 29 czerwca 2006 r. dotyczącej uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu
2016 2979 2016-03-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.38.2014.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 marca 2016r. Rada Gminy Lesznowola
2016 2980 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr XVI/107/2016 Rady Gminy Brochów z dnia 18 marca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brochowie
2016 2981 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr XVI/108/2016 Rady Gminy Brochów z dnia 18 marca 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brochów
2016 2982 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr XVI/109/2016 Rady Gminy Brochów z dnia 18 marca 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem i ochroną dróg, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Brochów
2016 2983 2016-03-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/16 Starosty Mińskiego z dnia 29 marca 2016r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w Domu Dziecka im. Matki Weroniki w Siennicy
2016 2984 2016-03-31 Informacja Informacja nr 1 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 30 marca 2016r. Zestawienie danych dotyczących najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2015 położonych na obszarze Radomia
2016 2985 2016-03-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/2016 Starosty Makowskiego z dnia 22 marca 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim
2016 2986 2016-03-31 Wyrok Wyrok nr VIII SA/Wa 319/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 listopada 2015r.
2016 2987 2016-03-31 Wyrok Wyrok nr VIII SA/Wa 175/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 3 grudnia 2015r.
2016 2988 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr XI/66/2015 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2016 2989 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr XIII/80/2016 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 29 stycznia 2016r. uchylająca uchwałę Nr XXIII/123/2012 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Andrzejewo
2016 2990 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr XIII/81/2016 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/66/2015 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 14 grudnia 2015 roku dotyczącej ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2016 2991 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr XIII.0007.108.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 14 marca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siennicy
2016 2992 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr XVI/134/2016 Rady Gminy Rzekuń z dnia 17 marca 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Susk Stary
2016 2993 2016-03-31 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Wójta Gminy Rzekuń z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie wspólnego wykonywania przez Miasto Ostrołęka i Gminę Rzekuń zadań z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
2016 2994 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr 81/XIII/2016 Rady Gminy Świercze z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjum, prowadzonych przez Gminę Świercze, które będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym; liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2016 2995 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr XII/74/2016 Rady Gminy Miedzna z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/44/2015 Rady Gminy w Miedznie z dnia 24 sierpnia 2015 roku w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego na cele nie związne z budową, przebudową, remontem i ochroną dróg, dla których zarządcą jest Gmina Miedzna.
2016 2996 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr XV/142/16 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 14 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Grójec w 2016 roku
2016 2997 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr XV/144/16 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 14 marca 2016r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy i Miasta Grójec
2016 2998 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr XV/145/16 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 14 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/154/12 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji, zmienionej uchwałą Nr XII/109/15 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 23 listopada 2015 r.
2016 2999 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr XV/150/16 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 14 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i publicznego gimnazjum, dla których gmina Grójec jest organem prowadzącym oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 3000 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr XV/92/2016 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kałuszyn na rok 2016 r.
2016 3001 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr XXVI/108/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 15 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/143/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 7 maja 2012r w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami dla Gminy Mogielnica na lata 2012 – 2016
2016 3002 2016-03-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 22/2016 Wójta Gminy Chynów z dnia 21 marca 2016r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok
2016 3003 2016-03-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 23/2016 Wójta Gminy Chynów z dnia 21 marca 2016r. w sprawie informacji o stanie mienia komunalnego
2016 3004 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr XIX/87/2016 Rady Gminy Sabnie z dnia 3 marca 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Sabnie, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Sabnie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2016 3005 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr XIX/88/2016 Rady Gminy Sabnie z dnia 3 marca 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Sabnie
2016 3006 2016-03-31 Informacja Informacja Starosty Przysuskiego z dnia 23 marca 2016r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków
2016 3007 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr XIII/111/2016 Rady Gminy Sochocin z dnia 17 marca 2016r. w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2016 3008 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr XIII/116/2016 Rady Gminy Sochocin z dnia 17 marca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 3009 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr XIII.7.2016 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 9 lutego 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 3010 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr XV/104/2016 Rady Gminy Jastrząb z dnia 3 marca 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jastrząb na rok 2016r.
2016 3011 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr XV/108/2016 Rady Gminy Jastrząb z dnia 3 marca 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 3012 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr 33/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2016 rok
2016 3013 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr 34/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 marca 2016r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Bodzanów oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Bodzanów
2016 3014 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr 35/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Tłuszcz oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Tłuszcz
2016 3015 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr XIII/138/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Michałowice.
2016 3016 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr XIII/144/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 lutego 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIX/272/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
2016 3017 2016-03-31 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Stare Babice z dnia 17 marca 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Gminy Stare Babice
2016 3018 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr 103/XVI/2016 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 18 marca 2016r. w sprawie opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2016 roku.
2016 3019 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr 104/XVI/2016 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 18 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do pierwszej klasy Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi prowadzonego przez Powiat Legionowski
2016 3020 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr XX-45/2016 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 16 marca 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów oświatowych stanowiących własność Gminy Wołomin
2016 3021 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr 216/XVII/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 198/XVI/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach Gminy Radzymin, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2016 3022 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr 217/XVII/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 199/XVI/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radzymin, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2016 3023 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr 220/XVII/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2016 3024 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr 221/XVII/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 24 lutego 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr 361/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2016 3025 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr 225/XVII/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr 206/XVI/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Radzymin oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2016 3026 2016-03-31 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XIV/73/2016 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 20 stycznia 2016r.
2016 3027 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr 134/XXII/2016 Rady Gminy Bodzanów z dnia 21 marca 2016r. w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2016 3028 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr 135/XXII/2016 Rady Gminy Bodzanów z dnia 23 marca 2016r. w sprawie: nadania nazw ulic w miejscowościach Miszewo Murowane i Kłaczkowo.
2016 3029 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr XXV/163/2016 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 17 marca 2016r. w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Płońska miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2016 3030 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr XXV/166/2016 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 17 marca 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2016 3031 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr 18.2016 Wójta Gminy Stromiec z dnia 24 marca 2016r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2015, położonych na obszarze Gminy Stromiec.
2016 3032 2016-03-31 Obwieszczenie Obwieszczenie nr AZ-SL.7113.1.2016.KL Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 23 marca 2016r. w sprawie ogłoszenia zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2015 położonych na obszarze gminy lub jej części
2016 3033 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr 108/XVIII/16 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 14 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr 47/X/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 1 lipca 2015 roku w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe, a także osób fizycznych wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.
2016 3034 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr 109/XVIII/16 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 14 marca 2016r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych, określenia inkasentów, terminu płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2016 3035 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr 110/XVIII/16 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 14 marca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowcu.
2016 3036 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr X/44/2015 Rady Gminy Radziejowice z dnia 18 czerwca 2015r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADZIEJOWICE OBEJMUJĄCEGO DZIAŁKI NR EW. 73 I 74 W ICH GRANICACH EWIDENCYJNYCH W MIEJSCOWOŚCI STARE BUDY RADZIEJOWSKIE
2016 3037 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr XIX/141/16 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 22 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ew. 303 oraz części działek nr ew. 221 i 304/21 obręb Kotorydz
2016 3038 2016-03-31 Ogłoszenie Ogłoszenie nr KS.7113.1.2016 Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 10 marca 2016r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2015 rok położonych na obszarze Miasta Garwolina
2016 3039 2016-03-31 Decyzja Decyzja nr DRE-4210-19(9)/2015/2016/248/X/ESz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 25 marca 2016r.
2016 3040 2016-03-31 Postanowienie Postanowienie nr 6/W/16 Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 29 marca 2016r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy i Miasta Przysucha
2016 3041 2016-03-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 7 Starosty Białobrzeskiego z dnia 14 marca 2016r.