Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Grudzień 2016

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2016 10311 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XX/136/2016 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 20 października 2016r. w sprawie przyjęcia statutu Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Typu Rodzinnego w Wysokiej.
2016 10312 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XIX/176/2016 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 kwietnia 2016r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2016
2016 10313 2016-12-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 183/15 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2015 r.
2016 10314 2016-12-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 198/15 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2015 r.
2016 10315 2016-12-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 203/15 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2015 r.
2016 10316 2016-12-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 205/15 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2015 r.
2016 10317 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr 244/XX/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 15 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2016.
2016 10318 2016-12-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.60.2016 Burmistrza Radzymina z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu na 2016 r.
2016 10319 2016-12-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 53/16 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2016 r.
2016 10320 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/195/2016 Rady Gminy Wieliszew z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2016 rok
2016 10321 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr 198/71/2016 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2016 rok
2016 10322 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXI/276/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2016 rok
2016 10323 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr 153/XV/16 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 21 lipca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr 130/XII/15 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2016 rok.
2016 10324 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXVI/141/16 Rady Gminy Leoncin z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2016 rok
2016 10325 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XX/110/16 Rady Gminy Leoncin z dnia 10 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2016 rok
2016 10326 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXII/120/16 Rady Gminy Leoncin z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2016 rok
2016 10327 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXII/233/2016 Rady Miasta Marki z dnia 25 lipca 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/168/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2016 rok
2016 10328 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/122/16 Rady Gminy Leoncin z dnia 18 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2016 rok
2016 10329 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr 110/2016 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 19 lipca 2016r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na 2016 r.
2016 10330 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr 111/2016 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 19 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
2016 10331 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XX/95/2016 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
2016 10332 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XVI/114/2016 Rady Gminy Strachówka z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2016 rok
2016 10333 2016-12-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 24/2016 Wójta Gminy Strachówka z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2016 rok.
2016 10334 2016-12-01 Informacja Informacja Starosty Sierpeckiego z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zatwierdzenia projektu operatu opisowo - kartograficznego opracowanego w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Dąbrówki gm. Sierpc
2016 10335 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXIX/142/2016 Rady Gminy Radziejowice z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok oraz zwolnień z podatku od nieruchomości
2016 10336 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXII/113/2016 Rady Gminy Sypniewo z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2016 10337 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXII/114/2016 Rady Gminy Sypniewo z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku na obszarze Gminy Sypniewo na 2017 rok.
2016 10338 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXII/115/2016 Rady Gminy Sypniewo z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Sypniewo w 2017 roku.
2016 10339 2016-12-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 29.2016 Wójta Gminy Młodzieszyn z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie: przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Młodzieszyn za pierwsze półrocze 2016 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz samorządowego zakładu budżetowego za pierwsze półrocze 2016 roku
2016 10340 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXV/126/2016 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 30 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2016 10341 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXVI/130/2016 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 28 października 2016r. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 10342 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/171/2016 Rady Gminy Wodynie z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2017 r.
2016 10343 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/172/16 Rady Gminy Wodynie z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok oraz zwolnień w tym podatku
2016 10344 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/173/16 Rady Gminy Wodynie z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia stawek podatku od środków transportowych na 2017 r. oraz zwolnień w tym podatku
2016 10345 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/174/16 Rady Gminy Wodynie z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy NR XXVIII/185/98 w Wodyniach z dnia 24 marca 1998 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
2016 10346 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr 599/XXII/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 czerwca 2016r. W sprawie określenia organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Piaseczno oraz trybu powoływania jej członków
2016 10347 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr 758/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości obowiązujących ne terenie Miasta i Gminy Piaseczno
2016 10348 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr 759/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie Gminy Piaseczno
2016 10349 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr 772/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
2016 10350 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr 774/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr 599/XXII/2016 z dnia 15 czerwca 2016r.
2016 10351 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXIX/194/16 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2017 na obszarze Miasta i Gminy Łosice
2016 10352 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXIX/195/16 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku
2016 10353 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXIX/196/16 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na rok 2017 oraz zwolnień w tym podatku
2016 10354 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXIX/197/16 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/49/15 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 10355 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXII.141.2016 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2016 10356 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXX/245/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 4 lipca 2016r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej ul. Jana Pawła II na odcinku od ul. Majowej do granicy miasta Otwocka
2016 10357 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXI/259/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie nadania nazwy terenowi położonemu w Otwocku pomiędzy ul. Michała Andriollego i ul. Świderską
2016 10358 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXIV/272/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 6 września 2016r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych dotychczasowej drogi powiatowej ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Powstańców Warszawy do ul. Filipowicza w Otwocku
2016 10359 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXVI/276/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 września 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Otwocku
2016 10360 2016-12-01 Porozumienie Porozumienie nr 2/2016 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 22 stycznia 2016r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego - Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Mińskim, reprezentowanym przez: 1. Antoniego Jana Tarczyńskiego – Starostę Mińskiego 2. Krzysztofa Płochockiego – Wicestarostę Powiatu Mińskiego zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2016 10361 2016-12-01 Porozumienie Porozumienie nr 4/2016 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 29 lutego 2016r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego - Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Mińskim, reprezentowanym przez: 1. Antoniego Jana Tarczyńskiego – Starostę Mińskiego 2. Krzysztofa Płochockiego – Wicestarostę Powiatu Mińskiego zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla ucznia klasy wielozawodowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2016 10362 2016-12-01 Porozumienie Porozumienie nr 5/2016 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 5 kwietnia 2016r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego - Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Mińskim, reprezentowanym przez: 1. Antoniego Jana Tarczyńskiego – Starostę Mińskiego 2. Krzysztofa Płochockiego – Wicestarostę Powiatu Mińskiego zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2016 10363 2016-12-01 Porozumienie Porozumienie nr 6/2016 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 27 kwietnia 2016r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego - Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Mińskim, reprezentowanym przez: 1. Antoniego Jana Tarczyńskiego – Starostę Mińskiego 2. Krzysztofa Płochockiego – Wicestarostę Powiatu Mińskiego zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2016 10364 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XIX/151/2016 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla określenia podatku rolnego.
2016 10365 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XIX/152/2016 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 10366 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XIX/153/2016 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2016 10367 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XIX/157/2016 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Skaryszew.
2016 10368 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XIX/158/2016 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia i wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Skaryszew na lata 2016-2020
2016 10369 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XIX/159/2016 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie okreslenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Skaryszew.
2016 10370 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XIX/160/2016 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Skaryszew
2016 10371 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr 328/XXV/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zwolnień w opłacie od posiadania psów
2016 10372 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr 329/XXV/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 24 listopada 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr 159/XIV/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej
2016 10373 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr 331/XXV/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów przez inne niż Gmina Miejska Ciechanów osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 10374 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXII/122/2016 Rady Gminy Domanice z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 10375 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr 170/XX/2016 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Radomskiego na 2017 rok.
2016 10376 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr X.49.2016 Rady Gminy Jasieniec z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jasieniec
2016 10377 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr X.52.2016 Rady Gminy Jasieniec z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od budynków, budowli i gruntów na 2017 rok.
2016 10378 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr X.53.2016 Rady Gminy Jasieniec z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Jasieniec na rok 2017.
2016 10379 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr X.54.2016 Rady Gminy Jasieniec z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie opłaty targowej na terenie gminy Jasieniec w 2017 roku.
2016 10380 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXII/135/16 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie czasu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Żyrardowskiego w 2017 roku
2016 10381 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII/159/16 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2017 dla ustalenia podatku rolnego
2016 10382 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII/160/16 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2016 10383 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII/161/16 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 10384 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr 102/XVI/16 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wspomagających zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Boguty-Pianki
2016 10385 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/229/16 Rady Gminy Stare Babice z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2016 10386 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/230/16 Rady Gminy Stare Babice z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego
2016 10387 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/231/16 Rady Gminy Stare Babice z dnia 24 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 10388 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/233/16 Rady Gminy Stare Babice z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmiany nazwy ulicy we wsi Blizne Jasińskiego
2016 10389 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/236/16 Rady Gminy Stare Babice z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody stanowiącego drzewo w miejscowości Koczargi Stare
2016 10390 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/237/16 Rady Gminy Stare Babice z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty
2016 10391 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXVI/328/2016 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26 października 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Wólka Załęska i fragmentu wsi Tomice - etap I
2016 10392 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XX.89/2016 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie: wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2016 10393 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/219/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 października 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XVI/129/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2016-2025
2016 10394 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/146/2016 Rady Gminy Sochocin z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Sochocin
2016 10395 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/147/2016 Rady Gminy Sochocin z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości
2016 10396 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/148/2016 Rady Gminy Sochocin z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2017
2016 10397 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/149/2016 Rady Gminy Sochocin z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna do celów wymiaru podatku leśnego na rok 2017
2016 10398 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/150/2016 Rady Gminy Sochocin z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin
2016 10399 2016-12-01 Decyzja Decyzja nr OLO.4210.25.2016.MGę Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 listopada 2016r.
2016 10400 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXVI/139/2016 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 24 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 10401 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXVI/140/2016 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 24 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zabrodzie
2016 10402 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XX/154/2016 Rady Gminy Kołbiel z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w podatku od nieruchomości
2016 10403 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XX/155/2016 Rady Gminy Kołbiel z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie: wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Kołbiel
2016 10404 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXI/148/2016 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów o funkcji sportowo-rekreacyjnej w sołectwie Beźnik
2016 10405 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXI/149/2016 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok oraz zwolnień w tym podatku
2016 10406 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXI/150/2016 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2017 r.
2016 10407 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXI/151/2016 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 r.
2016 10408 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXI/152/2016 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.
2016 10409 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXI/153/2016 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie: uchwalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi położonymi na obszarze Gminy i Miasta Przysucha.
2016 10410 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XIX/108/2016 Rady Gminy Wierzbno z dnia 31 października 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej od podatku lub zaległości podatkowej
2016 10411 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XIX/109/2016 Rady Gminy Wierzbno z dnia 31 października 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2016 10412 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XIX/110/2016 Rady Gminy Wierzbno z dnia 31 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok
2016 10413 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XIX/111/2016 Rady Gminy Wierzbno z dnia 31 października 2016r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2016 10414 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XX/116/2016 Rady Gminy Wierzbno z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie likwidacji Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Wierzbnie
2016 10415 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr 176/XXX/2016 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej "Centrum Usług Wspólnych Miasta Podkowa Leśna" oraz nadania jej statutu
2016 10416 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/134/2016 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 25 października 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stara Kornica
2016 10417 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/135/2016 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 25 października 2016r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne na terenie Gminy Stara Kornica
2016 10418 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/140/2016 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2017 r.
2016 10419 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/141/2016 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2017 obowiązujących na terenie Gminy Stara Kornica i zwolnień w tym podatku
2016 10420 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/142/2016 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Stara Kornica na rok 2017 oraz zwolnień, w tym podatku.
2016 10421 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/143/2016 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2016 10422 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/120/2016 Rady Gminy Tczów z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2017
2016 10423 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/121/2016 Rady Gminy Tczów z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok
2016 10424 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/122/2016 Rady Gminy Tczów z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok
2016 10425 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/123/2016 Rady Gminy Tczów z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/186/2013 Rady Gminy w Tczowie z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Tczów na lata 2014-2018
2016 10426 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/128/2016 Rady Gminy Tczów z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujących na terenie gminy Tczów.
2016 10427 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/244/16 Rady Miasta Zielonka z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 r.
2016 10428 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/245/16 Rady Miasta Zielonka z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2017
2016 10429 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/247/16 Rady Miasta Zielonka z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Żłobek Miejski w Zielonce
2016 10430 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/206/2016 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego
2016 10431 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/207/2016 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. "WALISZEWO".
2016 10432 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/211/2016 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Przasnysz
2016 10433 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/212/2016 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 10434 2016-12-02 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Nur; Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 14 listopada 2016r. o powierzeniu prowadzenia zadań publicznych z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych
2016 10435 2016-12-02 Porozumienie Porozumienie Starosty Mińskiego; Starosty Żuromińskiego z dnia 18 sierpnia 2016r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego
2016 10436 2016-12-02 Porozumienie Porozumienie nr D.5.2016 Starosty Siedleckiego z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie powierzenia realizacji zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Domanice
2016 10437 2016-12-02 Porozumienie Porozumienie nr D.6.2016 Starosty Siedleckiego z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie powierzenia realizacji zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Korczew
2016 10438 2016-12-02 Porozumienie Porozumienie nr D.7.2016 Starosty Siedleckiego z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie powierzenia realizacji zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Kotuń
2016 10439 2016-12-02 Porozumienie Porozumienie nr D.8.2016 Starosty Siedleckiego z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie powierzenia realizacji zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Wodynie
2016 10440 2016-12-02 Porozumienie Porozumienie nr D.9.2016 Starosty Siedleckiego z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie powierzenia realizacji zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Paprotnia
2016 10441 2016-12-02 Porozumienie Porozumienie nr D.10.2016 Starosty Siedleckiego z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie powierzenia realizacji zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Przesmyki
2016 10442 2016-12-02 Porozumienie Porozumienie nr D.11.2016 Starosty Siedleckiego z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie powierzenia realizacji zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Skórzec
2016 10443 2016-12-02 Porozumienie Porozumienie nr D.12.2016 Starosty Siedleckiego z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie powierzenia realizacji zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Wiśniew
2016 10444 2016-12-02 Porozumienie Porozumienie nr D.13.2016 Starosty Siedleckiego z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie powierzenia realizacji zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Zbuczyn
2016 10445 2016-12-02 Porozumienie Porozumienie nr D.14.2016 Starosty Siedleckiego z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie powierzenia realizacji zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Suchożebry
2016 10446 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXI/162/2016 Rady Gminy Stanisławów z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2017 i zwolnień w tym podatku
2016 10447 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXI/163/2016 Rady Gminy Stanisławów z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na rok 2017 i zwolnień z tego podatku.
2016 10448 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXI/164/2016 Rady Gminy Stanisławów z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna jako podstawy obliczenia podatku leśnego na rok 2017.
2016 10449 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXI/166/2016 Rady Gminy Stanisławów z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmiany statutu Gminy Stanisławów
2016 10450 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXI/167/2016 Rady Gminy Stanisławów z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowo-księgowej i organizacyjnej dla szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stanisławów
2016 10451 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XX/227/16 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 14 listopada 2016r. w przedmiocie zmiany Uchwały Nr X/79/15 w sprawie przyjęcia Programu „Sochaczewska Karta Rodziny”.
2016 10452 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XX/228/16 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 14 listopada 2016r. w przedmiocie zmiany Uchwały Nr X/80/15 w sprawie przyjęcia Programu „Sochaczewska Karta Seniora”.
2016 10453 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XX/229/16 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 14 listopada 2016r. w przedmiocie zmiany Uchwały Nr X/81/15 w sprawie przyjęcia Programu „Sochaczew Weteranom”.
2016 10454 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XX/230/16 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 14 listopada 2016r. w przedmiocie zmiany Uchwały Nr X/82/15 w sprawie przyjęcia Programu „Sochaczewska Karta Mieszkańca”.
2016 10455 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XX/231/16 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 14 listopada 2016r. w przedmiocie zmiany Uchwały Nr X/83/15 w sprawie przyjęcia Programu „Sochaczew Honorowym Dawcom Krwi”.
2016 10456 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXI/126/2016 Rady Gminy Jablonna Lacka z dnia 28 października 2016r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Jabłonna Lacka za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
2016 10457 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXI.129.2016 Rady Gminy Jablonna Lacka z dnia 28 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Jabłonna Lacka
2016 10458 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XVII/189/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/186/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 23 września 2016 roku w sprawie sposobu świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Długosiodle
2016 10459 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XVII/190/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2016 10460 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XVII/191/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2016 10461 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XVII/192/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2016 10462 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XVII/193/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku
2016 10463 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XVII/194/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Długosiodło
2016 10464 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XVII/195/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Długosiodło
2016 10465 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XVII/196/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2016 10466 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XVII/199/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 10467 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XIX/134/2016 Rady Gminy w Liwie z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2017
2016 10468 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XIX/135/2016 Rady Gminy w Liwie z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2017 obowiązujących na terenie Gminy Liw oraz zwolnień, w tym podatku
2016 10469 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XIX/136/2016 Rady Gminy w Liwie z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017
2016 10470 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XIX/141/2016 Rady Gminy w Liwie z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2016 10471 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XIX/142/2016 Rady Gminy w Liwie z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2016 10472 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr 120/XVII/2016 Rady Gminy Zawidz z dnia 15 listopada 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół, placówek na terenie Gminy Zawidz prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż Gmina Zawidz
2016 10473 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/114/16 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Łosickiego
2016 10474 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr 122/XX/2016 Rady Gminy Świercze z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Świercze a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2016 10475 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXII/120/2016 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 26 października 2016r. w sprawie zniesienia statusu pomników przyrody
2016 10476 2016-12-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.128.2016 Burmistrza Miasta Marki z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2016 rok.
2016 10477 2016-12-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 154/2016 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2016
2016 10478 2016-12-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.130.2016 Burmistrza Miasta Marki z dnia 4 sierpnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2016 rok.
2016 10479 2016-12-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 40/16 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 21 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 10480 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/251/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2016 rok.
2016 10481 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr 153.XXIII.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok
2016 10482 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr 385/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 18 lipca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 10483 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr 266/2016 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2016 Nr XIII/77/2015 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 22 grudnia 2015 r.
2016 10484 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr IV.222.2016 Rady Gminy Klembów z dnia 4 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2016 rok
2016 10485 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXII/123/2016 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 2 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na 2016 rok.
2016 10486 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/91/2016 Rady Gminy Karniewo z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2016 r.
2016 10487 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XV/120/16 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.
2016 10488 2016-12-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 141/2016 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2016
2016 10489 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XVIII.191.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2016
2016 10490 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr 134.XXIII.2016 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2016
2016 10491 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr IVN.195.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 20 lipca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na rok 2016
2016 10492 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/148/2016 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2016 Nr XIII/100/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 19 grudnia 2015 roku.
2016 10493 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXV/160/2016 Rady Gminy Łyse z dnia 20 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2016
2016 10494 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXIV.192.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2016 rok.
2016 10495 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/166/16 Rady Gminy Somianka z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 10496 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/167/16 Rady Gminy Somianka z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 10497 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/168/16 Rady Gminy Somianka z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku rolnego
2016 10498 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/169/16 Rady Gminy Somianka z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Popowo – Parcele
2016 10499 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/194/2016 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie ustalenia na rok 2017 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu
2016 10500 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/197/2016 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą.
2016 10501 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/198/2016 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie ustalenia harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych na obszarze Powiatu Grójeckiego w 2017 r.
2016 10502 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/153/2016 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2017
2016 10503 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/281/2016 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Obsługi Placówek Oświatowych w Płońsku
2016 10504 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/282/2016 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/87/2015 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 17 września 2015 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku
2016 10505 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/283/2016 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach gminnych w mieście Płońsku
2016 10506 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XVII/74/2016 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2017 r.
2016 10507 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr 128/XXXIV/2016 Rady Gminy Sanniki z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2017
2016 10508 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr 129/XXXIV/2016 Rady Gminy Sanniki z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 r.
2016 10509 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr 130/XXXIV/2016 Rady Gminy Sanniki z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 r.
2016 10510 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XVI/90/2016 Rady Gminy Młynarze z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017, na obszarze gminy Młynarze
2016 10511 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XVI/91/2016 Rady Gminy Młynarze z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 10512 2016-12-02 Porozumienie Porozumienie Powiatu Ostrowskiego z dnia 14 listopada 2016r. o powierzeniu prowadzenia zadań publicznych z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych
2016 10513 2016-12-02 Porozumienie Porozumienie Powiatu Ostrowskiego z dnia 14 listopada 2016r. o powierzeniu prowadzenia zadań publicznych z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych
2016 10514 2016-12-02 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 14 listopada 2016r. o powierzeniu prowadzenia zadań publicznych z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych
2016 10515 2016-12-02 Porozumienie Porozumienie Powiatu Ostrowskiego z dnia 14 listopada 2016r. o powierzeniu prowadzenia zadań publicznych z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych
2016 10516 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XX/211/16 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/387/13 Rady Miasta Sochaczew z dnia 25 października 2013 r. w sprawie likwidacji w celu przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Sochaczewie w jednostkę budżetową - Zakład Gospodarki Komunalnej w Sochaczewie oraz nadania jej statutu.
2016 10517 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XX/214/16 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/86/15 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 21 września 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Sochaczewie
2016 10518 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XX/219/16 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie nadania statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sochaczewie
2016 10519 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XX/221/16 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie ustanowienia nagród i wyróżnień Burmistrza Miasta Sochaczew dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej.
2016 10520 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XX/222/16 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie nadania statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie
2016 10521 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/221/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 10522 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/222/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2016 10523 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/223/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2017 dla ustalenia podatku rolnego
2016 10524 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/224/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 10525 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/225/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości
2016 10526 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/226/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
2016 10527 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/228/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Lipsko
2016 10528 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/229/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli szkół i przedszkoli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, pedagogów, logopedów, nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Lipsko
2016 10529 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/235/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/184/2016 z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie wyznaczenia na terenie Miasta i Gminy Lipsko obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2016 10530 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr 254/XXX/2016 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2017 obowiązujących na terenie Gminy Miasta Sierpc
2016 10531 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr 255/XXX/2016 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017 obowiązujących na terenie Gminy Miasta Sierpc
2016 10532 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr 256/XXX/2016 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2017r. na terenie Gminy Miasta Sierpc
2016 10533 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr 257/XXX/2016 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na 2017r. na terenie Gminy Miasta Sierpc
2016 10534 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr 258/XXX/2016 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2017 rok.
2016 10535 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr 260/XXX/2016 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 393/LV/2013 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez miasto publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2016 10536 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XVII/197/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 października 2016r. w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie wspierania osób z niepełnosprawnością w dostępie do edukacji poprzez zapewnienie usług transportowych na lata 2016- 2020
2016 10537 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XVII/200/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 października 2016r. w sprawie zmiany opisu granic okręgów wyborczych w Gminie Michałowice
2016 10538 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XVII/201/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 października 2016r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie gminy Michałowice
2016 10539 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XVII/208/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 października 2016r. w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice
2016 10540 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXII/139/2016 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2017
2016 10541 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXII/140/2016 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla obliczania podatku leśnego na rok 2017.
2016 10542 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXII/141/2016 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w roku 2017.
2016 10543 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXII/142/2016 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2017
2016 10544 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXII/144/2016 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie opłaty targowej
2016 10545 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXII/145/2016 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Urząd Gminy Nowa Sucha
2016 10546 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXII/150/2016 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Nowa Sucha
2016 10547 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXII/152/2016 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 9 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Sucha
2016 10548 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXII/153/2016 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2016 10549 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXII/108/2016 Rady Gminy Szczutowo z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/177/2012 Rady Gminy Szczutowo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2016 10550 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXII/109/2016 Rady Gminy Szczutowo z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
2016 10551 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXII/112/2016 Rady Gminy Szczutowo z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2017 rok
2016 10552 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr 202/XXVI/16 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Powiecie Grodziskim”, nadania jej statutu oraz organizacji wspólnej obsługi finansowej
2016 10553 2016-12-02 Postanowienie Postanowienie nr 20/W/16 Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu Grójeckiego
2016 10554 2016-12-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.212.2016.BŁ Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 listopada 2016r. Rada Miejska w Łochowie
2016 10555 2016-12-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.223.2016.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 listopada 2016r. Rada Gminy Opinogóra Górna
2016 10556 2016-12-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.224.2016.RM Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 listopada 2016r. Rada Gminy w Krasnosielcu
2016 10557 2016-12-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.230.2016.RM Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 grudnia 2016r. Rada Gminy Wieliszew
2016 10558 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr 236/XXXV/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Spiro” w Ostrołęce
2016 10559 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr 237/XXXV/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "11 Listopada" w Ostrołęce
2016 10560 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr 238/XXXV/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Ulmów” w Ostrołęce
2016 10561 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr 240/XXXV/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Ostrołęki
2016 10562 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIV.197.2016 Rady Gminy Prażmów z dnia 6 października 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Nowe Wągrodno
2016 10563 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXII/131/2016 Rady Gminy Strzegowo z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzegowo
2016 10564 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXII/133/2016 Rady Gminy Strzegowo z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 10565 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XV/85/2016 Rady Gminy Pacyna z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2017
2016 10566 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XV/88/2016 Rady Gminy Pacyna z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017r. obowiązujących na terenie Gminy Pacyna oraz zwolnień w tym podatku w 2017 roku
2016 10567 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XV/89/2016 Rady Gminy Pacyna z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na rok 2017 obowiązujących na terenie Gminy Pacyna
2016 10568 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XV/90/2016 Rady Gminy Pacyna z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Pacyna
2016 10569 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/156/2016 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w roku 2017
2016 10570 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/157/2016 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów wynikających z wydania dyspozycji usunięcia pojazdu na terenie powiatu płońskiego na rok 2017
2016 10571 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/158/2016 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Płoński
2016 10572 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXI/105/2016 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 października 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej w Łaskarzewie
2016 10573 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXI/111/2016 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 października 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2016 10574 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXI/113/2016 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 października 2016r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo – księgowej i organizacyjnej dla jednostek organizacyjnych Miasta Łaskarzew
2016 10575 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXI/115/2016 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łaskarzew
2016 10576 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXI/116/2016 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 10577 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXI/117/2016 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 października 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2016 10578 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXII/120/2016 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Łaskarzew w 2017 roku oraz zwolnień w tym podatku
2016 10579 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXII/121/2016 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Łaskarzew w 2017 roku
2016 10580 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXII/122/2016 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie ustalenia opłat za usługi dodatkowe, świadczone na targowisku miejskim w Łaskarzewie na 2017 rok.
2016 10581 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXII/123/2016 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie ustalenia opłat za usługi dodatkowe, świadczone na targowisku miejskim w Łaskarzewie na 2017 rok.
2016 10582 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/235/2016 Rady Gminy Wieliszew z dnia 26 października 2016r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym położonym w miejscowości Łajski gmina Wieliszew
2016 10583 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XVI/110/16 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Stary Lubotyń w 2017 roku.
2016 10584 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XVI/111/16 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy w 2017 r.
2016 10585 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/214/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok
2016 10586 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/215/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Nasielsk w 2017 r.
2016 10587 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/216/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 10588 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/263/16 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XLVII/301/05 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych
2016 10589 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/264/16 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie opłaty targowej
2016 10590 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/265/16 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie podatku od nieruchomości w roku podatkowym 2017
2016 10591 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/266/16 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku podatkowym 2017.
2016 10592 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/267/16 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego w roku podatkowym 2017.
2016 10593 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/268/16 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
2016 10594 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/269/16 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2016 10595 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr X/56/2016 Rady Gminy Krasne z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnem
2016 10596 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr X/60/2016 Rady Gminy Krasne z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m² pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2016 10597 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr X/61/2016 Rady Gminy Krasne z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Krasne, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Krasne oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2016 10598 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr X/62/2016 Rady Gminy Krasne z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy
2016 10599 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr X/63/2016 Rady Gminy Krasne z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 10600 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/162/2016 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Zespołowi Ekonomiczno-Adminstracyjnemu Szkół w Radzanowie
2016 10601 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/164/2016 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Radzanowo przez inne niż Gmina Radzanowo osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2016 10602 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/166/2016 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie sprostowania oczywistego błędu pisarskiego w uchwale Nr XXV/154/2016 Rady Gminy Radzanowo z dnia 28 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 10603 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/167/2016 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie sprostowania oczywistego błędu pisarskiego w uchwale Nr XXV/156/2016 Rady Gminy Radzanowo z dnia 28 października 2016 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2017
2016 10604 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XX/138/2016 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 25 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie: ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Zwoleński
2016 10605 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XX/130/2016 Rady Gminy Chynów z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Chynów na rok 2017.
2016 10606 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XX/131/2016 Rady Gminy Chynów z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Chynów na rok 2017.
2016 10607 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/192/2016 Rady Gminy Kadzidło z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Generała Zawadzkiego na ulicę Tadeusza Zawadzkiego
2016 10608 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/193/2016 Rady Gminy Kadzidło z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Kadzidło
2016 10609 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XIX/151/2016 Rady Gminy Suchożebry z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Suchożebry
2016 10610 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XIX/152/2016 Rady Gminy Suchożebry z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2017.
2016 10611 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XIX/153/2016 Rady Gminy Suchożebry z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2017 obowiązujących na terenie Gminy Suchożebry oraz zwolnień w tym podatku.
2016 10612 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XIX/154/2016 Rady Gminy Suchożebry z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2017 obowiązujących na terenie Gminy Suchożebry oraz zwolnień w tym podatku.
2016 10613 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XIX/155/2016 Rady Gminy Suchożebry z dnia 28 listopada 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr X/71/2015 Rady Gminy Suchożebry z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
2016 10614 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XIX/156/2016 Rady Gminy Suchożebry z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie ustalenia zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania.
2016 10615 2016-12-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 61.2016 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2016 rok.
2016 10616 2016-12-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 72.2016 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 13 lipca 2016r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2016 rok.
2016 10617 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr 154/XXVII/2016 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 13 lipca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2016 rok
2016 10618 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XIX.117.2016 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 12 lipca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2016 rok.
2016 10619 2016-12-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 87/16 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
2016 10620 2016-12-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.5.2016 Wójta Gminy Klembów z dnia 15 stycznia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2016 r.
2016 10621 2016-12-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.7.2016 Wójta Gminy Klembów z dnia 21 stycznia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2016 r.
2016 10622 2016-12-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 90/16 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.
2016 10623 2016-12-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.9.2016 Wójta Gminy Klembów z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2016 r.
2016 10624 2016-12-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 93/16 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 21 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
2016 10625 2016-12-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.19.2016 Wójta Gminy Klembów z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2016 r.
2016 10626 2016-12-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.28.2016 Wójta Gminy Klembów z dnia 8 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2016 r.
2016 10627 2016-12-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.33.2016 Wójta Gminy Klembów z dnia 21 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2016 r.
2016 10628 2016-12-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.41.2016 Wójta Gminy Klembów z dnia 12 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2016 r.
2016 10629 2016-12-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.47.2016 Wójta Gminy Klembów z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2016 r.
2016 10630 2016-12-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.52.2016 Wójta Gminy Klembów z dnia 10 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2016 r.
2016 10631 2016-12-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.53.2016 Wójta Gminy Klembów z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2016 r.
2016 10632 2016-12-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.57.2016 Wójta Gminy Klembów z dnia 1 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2016 r.
2016 10633 2016-12-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.62.2016 Wójta Gminy Klembów z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2016 r.
2016 10634 2016-12-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.67.2016 Wójta Gminy Klembów z dnia 18 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2016 r.
2016 10635 2016-12-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.70.2016 Wójta Gminy Klembów z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2016 r.
2016 10636 2016-12-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.77.2016 Wójta Gminy Klembów z dnia 2 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2016 r.
2016 10637 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXI/112/2016 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały nr XV/76/2016 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ojrzeń
2016 10638 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXI/113/2016 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2016 10639 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXI/114/2016 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 10640 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXI/115/2016 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 10641 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXI/116/2016 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach
2016 10642 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXI/117/2016 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
2016 10643 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXI/118/2016 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 25 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XXIV/140/2012 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, zmienionej uchwałą Nr XXVIII/177/2013 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 25 kwietnia 2013 r. i uchwałą Nr XXIX/182/2013 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 24 maja 2013 r.
2016 10644 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXI/119/2016 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 10645 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXI/120/2016 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Ojrzeń
2016 10646 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XVI.239.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt na terenie gminy Tłuszcz
2016 10647 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XVI.240.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Tłuszcz
2016 10648 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/225/16 Rady Miasta Kobyłka z dnia 10 października 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Nadmeńskiej i Wygonowej w Kobyłce
2016 10649 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/226/16 Rady Miasta Kobyłka z dnia 10 października 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Wygonowej w Kobyłce
2016 10650 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XVII/115/16 Rady Gminy Rusinów z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą "Gminny Ośrodek Kultury" w Rusinowie
2016 10651 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XVII/116/16 Rady Gminy Rusinów z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na 2017 rok
2016 10652 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XVII/117/16 Rady Gminy Rusinów z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na terenie Gminy Rusinów w 2017 roku
2016 10653 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XVII/118/16 Rady Gminy Rusinów z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Rusinów w 2017 roku
2016 10654 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XVII/119/16 Rady Gminy Rusinów z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy Rusinów w 2017 roku
2016 10655 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XVII/120/16 Rady Gminy Rusinów z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 10656 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XV/136/2016 Rady Gminy Łąck z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Łąck na rok 2017.
2016 10657 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XV/137/2016 Rady Gminy Łąck z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2017 r.
2016 10658 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XV/138/2016 Rady Gminy Łąck z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2016 10659 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XV/139/2016 Rady Gminy Łąck z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek i zwolnień od podatku od środków transportowych na rok 2017
2016 10660 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XV/140/2016 Rady Gminy Łąck z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie opłaty od posiadania psów na rok 2017
2016 10661 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XV/141/2016 Rady Gminy Łąck z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na rok 2017
2016 10662 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr 205/74/2016 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 11 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2016 rok
2016 10663 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr Nr XVII/96/2016 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 12 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2016.
2016 10664 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr Nr XVIII/103/2016 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2016.
2016 10665 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XIV/70/2015 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2016.
2016 10666 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XV/82/2016 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 12 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2016.
2016 10667 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXII/154/2016 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 3 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 10668 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXV/222/2016 Rady Miasta Sulejówek z dnia 15 lipca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2016
2016 10669 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XVII/87/2016 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2016
2016 10670 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XIX/94/2016 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2016
2016 10671 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/104/2016 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Gostynińskiego na 2017 rok.
2016 10672 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/106/2016 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów, oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2016 10673 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/109/2016 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 24 listopada 2016r. zmieniająca Uchwałę w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2016-2024
2016 10674 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr 204/XXVIII/2016 Rady Gminy w Mochowie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017
2016 10675 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr 205/XXVIII/2016 Rady Gminy w Mochowie z dnia 30 listopada 2016r. zmieniająca Uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 10676 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXII /184/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej.
2016 10677 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXII/188/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku
2016 10678 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXII/189/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 10679 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXII/190/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej w Gminie Miasto Raciąż
2016 10680 2016-12-06 Informacja Informacja nr 1 Starosty Grójeckiego z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie operatu opisowo –kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków następujących obrębów ewidencyjnych: Bończa, Branków, Budy Michałowskie, Michałów Dolny, Michałów Górny, Michałów-Parcele
2016 10681 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/124/2016 Rady Gminy Tczów z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017-2019.
2016 10682 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/125/2016 Rady Gminy Tczów z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020.
2016 10683 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/106/2016 Rady Gminy Joniec z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2016 10684 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/107/2016 Rady Gminy Joniec z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 10685 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/108/2016 Rady Gminy Joniec z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku
2016 10686 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XVII/116/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Czarnia.
2016 10687 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XVII/117/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2016 10688 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XVII/120/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/107/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 września 2016 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2016 10689 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XX/239/2016 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 13 października 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Łomianki Prochownia"
2016 10690 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XX/241/2016 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 13 października 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Centrum Handlowego Auchan
2016 10691 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr 136.XXXI.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 25 października 2016r. w sprawie zmiany Uchwały nr 4.XIX.2016 z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Wiązowna „Gminnego programu dla rodzin wielodzietnych (KARTA DUŻEJ RODZINY)”
2016 10692 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr 140.XXXI.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 25 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok
2016 10693 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr 141.XXXI.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 25 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr 128.XXIX.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zapłaty podatków za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny
2016 10694 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr 143.XXXI.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 25 października 2016r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2016 10695 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/183/2016 Rady Gminy Kadzidło z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 10696 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/184/2016 Rady Gminy Kadzidło z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie opłaty targowej
2016 10697 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/185/2016 Rady Gminy Kadzidło z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wzoru formularzy w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2016 10698 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/186/2016 Rady Gminy Kadzidło z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Kadzidło w 2017 roku
2016 10699 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XVI/115/2016 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu
2016 10700 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXI/165/2016 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Przasnysz w 2017 roku.
2016 10701 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr 282/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, opłaty targowej, opłaty miejscowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 10702 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XX/139/2016 Rady Gminy Obryte z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego
2016 10703 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XX/140/2016 Rady Gminy Obryte z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 10704 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XX/141/2016 Rady Gminy Obryte z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2016 10705 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XX/142/2016 Rady Gminy Obryte z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 10706 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XIX/115/2016 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kosów Lacki.
2016 10707 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XIX/121/2016 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Kosów Lacki
2016 10708 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XX/140/2016 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 25 października 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu w roku 2017
2016 10709 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXI/128/2016 Rady Gminy Jablonna Lacka z dnia 28 października 2016r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Jabłonna Lacka
2016 10710 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/162/2016 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
2016 10711 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/163/2016 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2017 rok.
2016 10712 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/164/2016 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna do celów wymiaru podatku leśnego na 2017 rok.
2016 10713 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/165/2016 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie ustalenia stawek w podatku od nieruchomości na 2017 rok.
2016 10714 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/166/2016 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2016 10715 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/167/2016 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok.
2016 10716 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/168/2016 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych
2016 10717 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/169/2016 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2017 rok
2016 10718 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/170/2016 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr V/22/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 19 lutego 2015roku w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso od podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2016 10719 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/171/2016 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr V/23/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 19 lutego 2015roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2016 10720 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/172/2016 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Nowe Miasto nad Pilicą na 2017 rok
2016 10721 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/173/2016 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Nowe Miasto nad Pilicą na 2017 rok
2016 10722 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/174/2016 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017
2016 10723 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/195/2016 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu wyszkowskiego na rok 2017.
2016 10724 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XVII/121/16 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2017
2016 10725 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XVII/122/16 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze Gminy Brudzeń Duży na 2017 rok
2016 10726 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XVII/123/16 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie uchylenia uchwały nr XI/63/15 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej
2016 10727 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XVII/124/16 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie uchylenia uchwały nr XI/65/15 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie zwolnień od opłaty targowej
2016 10728 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XVII/125/16 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok
2016 10729 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XVII/126/16 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie określenia, w odniesieniu do oświatowych jednostek organizacyjnych gminy zaliczanych do sektora finansów publicznych, jednostki obsługującej, jednostki obsługiwane oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi.
2016 10730 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/190/2016 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2017 r.
2016 10731 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/191/2016 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie uchylenia opłaty prolongacyjnej.
2016 10732 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/193/2016 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Brzeźce.
2016 10733 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/198/2016 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, ochroną i utrzymaniem dróg, których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Białobrzegi.
2016 10734 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/199/2016 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Białobrzegi z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.
2016 10735 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/200/2016 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotne, rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunki i sposób ich przyznania.
2016 10736 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/162/16 Rady Gminy Leoncin z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2016 10737 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr SR.XXII.0007.204.2016 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 6 października 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Dębe Wielkie w gminie Dębe Wielkie
2016 10738 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr 151/XXIII/2016 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania, pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe
2016 10739 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr 152/XXIII/2016 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym
2016 10740 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr 153/XXIII/2016 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu wspierania rozwoju sportu przez powiat legionowski
2016 10741 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr 154/XXIII/2016 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Powiatu Legionowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 r.
2016 10742 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr 175/XXII/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od podatku
2016 10743 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/159/16 Rady Gminy Leoncin z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 10744 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/160/16 Rady Gminy Leoncin z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2016 10745 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/161/16 Rady Gminy Leoncin z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie opłaty targowej
2016 10746 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XV/101/2016 Rady Gminy w Broku z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych w Broku.
2016 10747 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XV/102/2016 Rady Gminy w Broku z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie ustalenia przebiegu i zaliczenia istniejących dróg na obszarze Miasta Brok do kategorii dróg gminnych
2016 10748 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XV/104/2016 Rady Gminy w Broku z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz sposobu poboru podatku od nieruchomości.
2016 10749 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIII.100.2016 Rady Gminy Błędów z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości od roku 2017
2016 10750 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIII.101.2016 Rady Gminy Błędów z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od roku 2017
2016 10751 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIII.102.2016 Rady Gminy Błędów z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy na lata 2016-2021 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład tego zasobu
2016 10752 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXII/144/2016 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Naruszewo.
2016 10753 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXII/145/2016 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2016 10754 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/932/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulicy Jerzego Zaruby
2016 10755 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/942/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i osoby fizyczne oraz dla innych niż m.st. Warszawa osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 10756 2016-12-06 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 5 grudnia 2016r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sienno przeprowadzonych w dniu 4 grudnia 2016r.
2016 10757 2016-12-06 Postanowienie Postanowienie nr 21/16 Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie sprostowania omyłki w obwieszczeniu Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 5 grudnia 2016r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sienno przeprowadzonych w dniu 4 grudnia 2016r.
2016 10758 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr 326/XXX/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej niektórych jednostek organizacyjnych Gminy Radzymin oraz zmiany nazwy i statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Radzyminie
2016 10759 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr 327/XXX/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół oraz publicznych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne niebędące jednostką samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji
2016 10760 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr 328/XXX/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 548/XXXVIII/2010 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 maja 2010 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również ich trybu pobierania
2016 10761 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr 331/XXX/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 21 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 10762 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr 344/XXX/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 10763 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr 143/XVIII/2016 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku
2016 10764 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr 144/XVIII/2016 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego
2016 10765 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr 145/XVIII/2016 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie opłaty targowej
2016 10766 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr 146/XVIII/2016 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień dotyczących tego podatku na rok 2017
2016 10767 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/310/2016 Rady Miasta Legionowo z dnia 30 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2016 - 2022
2016 10768 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/312/2016 Rady Miasta Legionowo z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2017 rok
2016 10769 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/317/2016 Rady Miasta Legionowo z dnia 30 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków oraz wsparcia finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej Legionowo.
2016 10770 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/318/2016 Rady Miasta Legionowo z dnia 30 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Legionowo na prowadzenie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, oddziałów wychowania przedszkolnego w niepublicznych szkołach podstawowych, przedszkoli niepublicznych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 10771 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/319/2016 Rady Miasta Legionowo z dnia 30 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2016 10772 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/148/16 Rady Gminy w Orońsku z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2017 rok.
2016 10773 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/149/16 Rady Gminy w Orońsku z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 10774 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/150/16 Rady Gminy w Orońsku z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 10775 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/153/16 Rady Gminy w Orońsku z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2016 10776 2016-12-07 Postanowienie Postanowienie nr 76/2016 Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Winnica
2016 10777 2016-12-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 5 grudnia 2016r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bulkowo przeprowadzonych w dniu 4 grudnia 2016 r.
2016 10778 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXII/171/2016 Rady Gminy Brochów z dnia 15 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok
2016 10779 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXII/172/2016 Rady Gminy Brochów z dnia 15 listopada 2016r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2016 10780 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXII/173/2016 Rady Gminy Brochów z dnia 15 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 r.
2016 10781 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXII/174/2016 Rady Gminy Brochów z dnia 15 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Brochów w 2017 roku
2016 10782 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXII/175/2016 Rady Gminy Brochów z dnia 15 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2016 10783 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXI.127.2016 Rady Gminy Słubice z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Słubice
2016 10784 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXI.128.2016 Rady Gminy Słubice z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Słubice
2016 10785 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXI.129.2016 Rady Gminy Słubice z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na terenie gminy Słubice na 2017 rok
2016 10786 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXI.130.2016 Rady Gminy Słubice z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na terenie gminy Słubice
2016 10787 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXI.131.2016 Rady Gminy Słubice z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od tego podatku
2016 10788 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXI.132.2016 Rady Gminy Słubice z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie opłaty targowej
2016 10789 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXX/290/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Świetlicy „Słonecznej” w Wyszkowie.
2016 10790 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXX/291/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym położonym w miejscowości Kamieńczyk.
2016 10791 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXX/292/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym położonym w miejscowości Rybienko Nowe.
2016 10792 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXX/293/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie nadania nazw rondom położonym w miejscowości Wyszków.
2016 10793 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXX/305/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Wyszków.
2016 10794 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXX/306/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2016 10795 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/261/2016 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 10796 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/262/2016 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2017 rok
2016 10797 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/263/2016 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
2016 10798 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/264/2016 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2016 10799 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/189/2016 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok.
2016 10800 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXI/91/16 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
2016 10801 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXI/94/16 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wiśniewo
2016 10802 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXI/95/16 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 10803 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/157/2016 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2017
2016 10804 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/158/2016 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na rok 2017
2016 10805 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/159/16 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Żelechów na rok 2017
2016 10806 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/160/2016 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta i gminy Żelechów na rok 2017
2016 10807 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/162/2016 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Żelechów
2016 10808 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/165/2016 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żelechów
2016 10809 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/166/16 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 23 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 10810 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/167/2016 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem bądź zarządzającym jest Gmina Żelechów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2016 10811 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXX.139.2016 Rady Gminy Rząśnik z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień w tym podatku
2016 10812 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXX.140.2016 Rady Gminy Rząśnik z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Rząśnik w 2017 roku.
2016 10813 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/164/2016 Rady Gminy Leszno z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2017 rok
2016 10814 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/165/2016 Rady Gminy Leszno z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 10815 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/167/2016 Rady Gminy Leszno z dnia 29 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz dla osób prawnych i osób fizycznych prowadzących niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2016 10816 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XIII.63.2016 Rady Gminy Goszczyn z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goszczynie
2016 10817 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XV.72.2016 Rady Gminy Goszczyn z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Goszczyn
2016 10818 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr 145/XXVI/2016 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Gmina i Miasto Wyszogród
2016 10819 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/119/2016 Rady Gminy w Parysowie z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2017 r.
2016 10820 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/120/2016 Rady Gminy w Parysowie z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy w 2017 r.
2016 10821 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/121/2016 Rady Gminy w Parysowie z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2017 r.
2016 10822 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/122/2016 Rady Gminy w Parysowie z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Parysów w 2017 r.
2016 10823 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIX-157/2016 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 24 listopada 2016r. uchylająca uchwałę w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu przez Gminę Wołomin.
2016 10824 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIX-160/2016 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie ustanowienia i finansowania okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, a także nagród i wyróżnień dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.
2016 10825 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIX-161/2016 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie
2016 10826 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIX-163/2016 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie opłaty targowej
2016 10827 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIX-164/2016 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 24 listopada 2016r. zmieniająca regulamin parkingu typu Parkuj i Jedź w Wołominie.
2016 10828 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIX-167/2016 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2016 10829 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIX-168/2016 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2016 10830 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIX-169/2016 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Wołomin.
2016 10831 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIX-178/2016 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 24 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Wołominie Nr IV-11/2003 z dnia 6 lutego 2003 roku
2016 10832 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr 140/XIX/16 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie nadania Statutu Oświacie Powiatowej w Otwocku
2016 10833 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr 139/XIX/16 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowo – księgowej i organizacyjnej szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Otwocki
2016 10834 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XVII/198/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 października 2016r. w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice oraz nadania mu statutu.
2016 10835 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XVII/199/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 października 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XLII/365/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 lipca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Michałowice.
2016 10836 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXI/114/2016 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Kazanów oraz zwolnień w tym podatku.
2016 10837 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXI/116/2016 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2017 dla celów podatku rolnego
2016 10838 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXI/115/2016 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 10839 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIX.177.2016 Rady Gminy Kowala z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 10840 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIX.178.2016 Rady Gminy Kowala z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2016 10841 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIX.176.2016 Rady Gminy Kowala z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa ustalenia podatku rolnego na 2017 rok.
2016 10842 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/191/2016 Rady Gminy Kadzidło z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Generała Świerczewskiego na ulicę Karola Wojtyły
2016 10843 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/194/2016 Rady Gminy Kadzidło z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie nadania nazwę placowi położonemu na terenie wsi Kadzidło
2016 10844 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/195/2016 Rady Gminy Kadzidło z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Kadzidło
2016 10845 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/197/2016 Rady Gminy Kadzidło z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie nadania nazwy placowi położonemu na terenie wsi Kadzidło
2016 10846 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXI/112/2016 Rady Gminy Rzewnie z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, przyjmowanej jako podstawa do ustalenia podatku rolnego na rok 2017 na obszarze Gminy Rzewnie
2016 10847 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXI/113/2016 Rady Gminy Rzewnie z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 roku, przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Rzewnie na 2017 rok.
2016 10848 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXI/114/2016 Rady Gminy Rzewnie z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok
2016 10849 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/117/2016 Rady Gminy Sadowne z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami gruntowymi.
2016 10850 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr 146/XXVI/16 Rady Gminy Sierpc z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta przyjmowanej jako podstawa do ustalenia podatku rolnego na obszarze gminy Sierpc
2016 10851 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr 147/XXVI/16 Rady Gminy Sierpc z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu drewna jako podstawy do ustalenia podatku leśnego na obszarze gminy Sierpc
2016 10852 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr 148/XXVI/16 Rady Gminy Sierpc z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień w tym podatku
2016 10853 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr 149/XXVI/16 Rady Gminy Sierpc z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2017 roku
2016 10854 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr 151/XXVI/16 Rady Gminy Sierpc z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sierpc
2016 10855 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XVII/103/2016 Rady Gminy Czerwonka z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Czerwonka
2016 10856 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr 157/XVII/16 Rady Gminy Stara Biała z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2017 na obszarze gminy Stara Biała
2016 10857 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI.112.2016 Rady Gminy Rybno z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącą podstawą do ustalania podatku rolnego na obszarze Gminy Rybno
2016 10858 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI.113.2016 Rady Gminy Rybno z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości
2016 10859 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI.114.2016 Rady Gminy Rybno z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2016 10860 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI.115.2016 Rady Gminy Rybno z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
2016 10861 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI.117.2016 Rady Gminy Rybno z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Rybno, za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Rybno.
2016 10862 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXII/191/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Raciąż"
2016 10863 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/211/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 r. na terenie Gminy Michałowice.
2016 10864 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/212/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego w 2017 r.
2016 10865 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/213/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 r. na terenie Gminy Michałowice.
2016 10866 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/214/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
2016 10867 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/215/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych oraz niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż Gmina Michałowice a także dla osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, na terenie Gminy Michałowice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2016 10868 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XVI/108/2016 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/43/2015 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 3 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 10869 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XVI/109/2016 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2016 10870 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XVI/112/2016 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/49/2015 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Wieczfnia Kościelna oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2016 10871 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XIV/130/2016 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2016 10872 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XIV/131/2016 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 10873 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XIV/132/2016 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi
2016 10874 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XIV/133/2016 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, prowadzonych na terenie Gminy Glinojeck a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2016 10875 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/129/2016 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 28 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 10876 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/158/2016 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku
2016 10877 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/159/2016 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2016 10878 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/160/2016 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Kałuszyn
2016 10879 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/161/2016 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2017 na obszarze Gminy Kałuszyn.
2016 10880 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/162/2016 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, gruntach i lasach oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny.
2016 10881 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr 125/XXIII/2016 Rady Gminy Bielsk z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2017
2016 10882 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr 126/ XXIII /2016 Rady Gminy Bielsk z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2017 obowiązujących na terenie Gminy Bielsk oraz zwolnień w tym podatku.
2016 10883 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr 127/XXIII/2016 Rady Gminy Bielsk z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017 obowiązujących na terenie Gminy Bielsk oraz zwolnień w tym podatku.
2016 10884 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr 128/XXIII/2016 Rady Gminy Bielsk z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie opłaty targowej.
2016 10885 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr 130/XXIII/2016 Rady Gminy Bielsk z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów wymiaru podatku leśnego na rok 2017.
2016 10886 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr 131/XXIII/2016 Rady Gminy Bielsk z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bielsk.
2016 10887 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI.168.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmiany regulaminu Targowiska ,,Mój Rynek" w Przytyku
2016 10888 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr xxvi.169.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2017r.
2016 10889 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI.170.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Przytyk oraz zwolnień, w tym podatku.
2016 10890 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI.171.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017 obowiązujących na terenie Gminy Przytyk oraz zwolnień w tym podatku
2016 10891 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/193/2016 Rady Miasta Garwolina z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Garwolinie.
2016 10892 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/195/2016 Rady Miasta Garwolina z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2016 10893 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/200/2016 Rady Miasta Garwolina z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zaliczenia ulicy Bp. Ignacego Krasickiego do kategorii dróg gminnych.
2016 10894 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr 147/XXXII/2016 Rady Gminy Załuski z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Załuski w 2017 roku
2016 10895 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr 148/XXXII/2016 Rady Gminy Załuski z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 10896 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr 149/XXXII/2016 Rady Gminy Załuski z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 10897 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXI/187/2016 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu Węgrowskiego
2016 10898 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/145/2016 Rady Gminy Wiśniew z dnia 28 października 2016r. w sprawie pozbawienia działek z obrębu geodezyjnego 0031 Wólka Wołyniecka o numerach 168/3, 168/2, kategorii drogi gminnej.
2016 10899 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/122/2016 Rady Gminy Gózd z dnia 24 października 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Małęczyn.
2016 10900 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/154/2016 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od tego podatku na 2017 rok
2016 10901 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/155/2016 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2017
2016 10902 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/156/2016 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia jej stawek i wyznaczenia inkasenta na 2017 rok.
2016 10903 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/157/2016 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, dla celów wymiaru podatku leśnego na obszarze Miasta i Gminy Mordy na 2017 rok
2016 10904 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/158/2016 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do podstawy obliczenia podatku rolnego na obszarze Miasta i Gminy Mordy na 2017 rok
2016 10905 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/159/2016 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2016 10906 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIII.202.2016 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 28 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wieniawa
2016 10907 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIII.204.2016 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 28 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wieniawa
2016 10908 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIV.206.2016 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok
2016 10909 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIV.207.2016 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2017 rok
2016 10910 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIV.208.2016 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie opłaty targowej
2016 10911 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIV.209.2016 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Wieniawa w 2017roku.
2016 10912 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIV.210.2016 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie inkasa poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 10913 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXV.214.2016 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2017 rok
2016 10914 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr 193/16 Rady Gminy Celestynów z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie nadanie nazwy ulicy w miejscowości Celestynów.
2016 10915 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr 194/16 Rady Gminy Celestynów z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie nadanie nazwy ulicy w miejscowości Zabieżki.
2016 10916 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr 200/16 Rady Gminy Celestynów z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych i nagród dla osób fizycznych i trenerów oraz nagród pieniężnych dla innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej
2016 10917 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/201/16 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla działek położonych w Łosicach przy ul. Siedleckiej
2016 10918 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/236/16 Rady Miasta Kobyłka z dnia 19 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2017
2016 10919 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/237/16 Rady Miasta Kobyłka z dnia 19 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017
2016 10920 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/138/2016 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2017 r.
2016 10921 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/139/2016 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok
2016 10922 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/140/2016 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty.
2016 10923 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/185/2016 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 1 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XVI /96/ 2015 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2023 ze zmianami.
2016 10924 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXII/185/16 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 10925 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXII/186/16 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 10926 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/272/2016 Rady Miasta Sulejówek z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 10927 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/273/2016 Rady Miasta Sulejówek z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2016 10928 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/279/2016 Rady Miasta Sulejówek z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie ekwiwalentu dla Ochotniczej Straży Pożarnej Sulejówka
2016 10929 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/248/2016 Rady Miasta Sulejówek z dnia 27 października 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów, na drugim etapie rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 10930 2016-12-07 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Łosickiego z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie powierzenia Gminnej Bibliotece Publicznej w Sarnakach zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu łosickiego
2016 10931 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr 379/VII/24/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 26 października 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 53/31 z obrębu 03-16 w Konstancinie-Jeziornie.
2016 10932 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXI/130/2016 Rady Gminy Klwów z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie ustalenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na 2017 rok.
2016 10933 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXI/131/2016 Rady Gminy Klwów z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie ustalenia stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na 2017 rok.
2016 10934 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr 277/XXV/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock- sekcja C2 część obrębu Jachranka
2016 10935 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XIX/123/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2017 rok.
2016 10936 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XIX/124/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, jako podstawy do obliczenia podatku leśnego i sposobu poboru tego podatku na 2017 rok.
2016 10937 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XIX/125/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Olszanka.
2016 10938 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XIX/126/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.
2016 10939 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XIX/127/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2016 10940 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXX/149/2016 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów wymiaru podatku leśnego na rok 2017.
2016 10941 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXX/150/2016 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2017 obowiązujących na terenie Gminy Solec nad Wisłą.
2016 10942 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXX/151/2016 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2017.
2016 10943 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXX/152/2016 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa
2016 10944 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXX/153/2016 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określania szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2016 10945 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/133/2016 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 28 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 10946 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/134/2016 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 28 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Różan
2016 10947 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/135/2016 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Różan
2016 10948 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/136/2016 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Różan, na 2017 rok
2016 10949 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/137/2016 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r. przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Różan, na 2017 rok
2016 10950 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/164/16 Rady Gminy Leoncin z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Leoncin
2016 10951 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/163/16 Rady Gminy Leoncin z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
2016 10952 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/165/16 Rady Gminy Leoncin z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Leoncin
2016 10953 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XVI/116/2016 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie zmiany statutu placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego - Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w Wiktorowie
2016 10954 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr FK.XXIII.0007.210.2016 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 r.
2016 10955 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr FK.XXIII.0007.208.2016 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok
2016 10956 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr Nr XXI/137/2016 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie ustalenia godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mławskiego na 2017 rok
2016 10957 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXI/138/2016 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia na 2017 rok.
2016 10958 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/291/2016 Rady Miasta Mława z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2012-2016
2016 10959 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/293/2016 Rady Miasta Mława z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2016 10960 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/296/2016 Rady Miasta Mława z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2016 10961 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr 122/XXIII/2016 Rady Gminy Rościszewo z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2017 r. obowiązujących na terenie Gminy Rościszewo oraz zwolnień, w tym podatku.
2016 10962 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr 123/XXIII/2016 Rady Gminy Rościszewo z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów wymiaru podatku leśnego na obszarze gminy Rościszewo na 2017 rok.
2016 10963 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr 124/XXIII/2016 Rady Gminy Rościszewo z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Rościszewo na 2017 rok.
2016 10964 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr 125/XXIII/2016 Rady Gminy Rościszewo z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie podatku od środków transportowych na 2017 rok.
2016 10965 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/244/2016 Rady Gminy Siedlce z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2017 na obszarze Gminy Siedlce oraz zwolnień w tym podatku.
2016 10966 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/245/2016 Rady Gminy Siedlce z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego na rok 2017.
2016 10967 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/246/2016 Rady Gminy Siedlce z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2017 obowiązujących na terenie Gminy Siedlce
2016 10968 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/247/2016 Rady Gminy Siedlce z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty
2016 10969 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/251/2016 Rady Gminy Siedlce z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Grabianów w rejonie ulicy Cytrynowej
2016 10970 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/253/2016 Rady Gminy Siedlce z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały NR XXVI/231/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Siedlce oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2016 10971 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/255/2016 Rady Gminy Siedlce z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Siedlce
2016 10972 2016-12-08 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 5 grudnia 2016r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Poświętne przeprowadzonych w dniu 4 grudnia 2016 r.
2016 10973 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr 124/XX/16 Rady Gminy Przyłęk z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Przyłęk
2016 10974 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/90/2016 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostkom organizacyjnym gminy Nieporęt zaliczanym do sektora finansów publicznych oraz zmiany uchwały w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Gminny Zespół Oświaty w Nieporęcie”
2016 10975 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/91/2016 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Nieporęt w roku 2017
2016 10976 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/92/2016 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie stawek podatku od nieruchomości
2016 10977 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/184/2016 Rady Gminy Płońsk z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 10978 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/185/2016 Rady Gminy Płońsk z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 10979 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/186/2016 Rady Gminy Płońsk z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2016 10980 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr 131/XX/2016 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiące podstawę do obliczenia podatku rolnego
2016 10981 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr 132/XX/2016 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 10982 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr 133/XX/2016 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 10983 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr 134/XX/2016 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Dzierzążnia oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2016 10984 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr 144/XX/2016 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej i administracyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Dzierzążnia zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dzierzążnia
2016 10985 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXV.107.2016 Rady Gminy w Promnie z dnia 28 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok
2016 10986 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXV.108.2016 Rady Gminy w Promnie z dnia 28 października 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Promna na rok 2017.
2016 10987 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XX.131.2016 Rady Gminy Raciąż z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2016 10988 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XX.132.2016 Rady Gminy Raciąż z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości
2016 10989 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXII/ 46/2016 Rady Gminy Gielniów z dnia 29 września 2016r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w Uchwale Nr XXI/42/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie likwidacji samorządowej jednostki organizacyjnej Gminy Gielniów pod nazwą Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Gielniowie, utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum Usług Wspólnych w Gielniowie oraz nadania jej statutu
2016 10990 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/50/2016 Rady Gminy Gielniów z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gielniów
2016 10991 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/51/2016 Rady Gminy Gielniów z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2016 10992 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/52/2016 Rady Gminy Gielniów z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok.
2016 10993 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/53/2016 Rady Gminy Gielniów z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok.
2016 10994 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/54/2016 Rady Gminy Gielniów z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie ustalenia opłat za ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi na terenie gminy Gielniów
2016 10995 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/55/2016 Rady Gminy Gielniów z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Gielniów od 01. 01 . 2017 r. do 31. 12. 2017 r.
2016 10996 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/56/2016 Rady Gminy Gielniów z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gielniowie.
2016 10997 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/57/2016 Rady Gminy Gielniów z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi finansowej jednostce organizacyjnej gminy- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gielniowie
2016 10998 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XVII.127.2016 Rady Gminy Wąsewo z dnia 27 października 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2016 10999 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XVII.128.2016 Rady Gminy Wąsewo z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku
2016 11000 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr 432/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały nr 421/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 października 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok
2016 11001 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr 433/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 11002 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr 440/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej
2016 11003 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/164/16 Rady Gminy Goworowo z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy
2016 11004 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/165/16 Rady Gminy Goworowo z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok
2016 11005 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/166/16 Rady Gminy Goworowo z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Goworowo
2016 11006 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/194/2016 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 6 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
2016 11007 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/198/2016 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 28 października 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów usuwania, w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2016 11008 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/113/16 Rady Gminy Wilga z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2017 obowiązujących na terenie Gminy Wilga oraz zwolnień w tym podatku.
2016 11009 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/114/16 Rady Gminy Wilga z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy do wymiaru podatku rolnego na rok 2017
2016 11010 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXI/112/16 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchmości na terenie gminy Krasnosielc
2016 11011 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXI/113/16 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2017 na obszarze gminy Krasnosielc
2016 11012 2016-12-08 Porozumienie Porozumienie nr 3/2016 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 29 lutego 2016r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego – Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Gostynińskim reprezentowanym przez: Tomasza Matuszewskiego – Starostę Gostynińskiego Jana Kazimierza Krzewickiego – Wicestarostę zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2016 11013 2016-12-08 Porozumienie Porozumienie nr 7/2016 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 15 kwietnia 2016r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego – Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym a Powiatem Gostynińskim reprezentowanym przez: Tomasza Matuszewskiego – Starostę Gostynińskiego Jana Kazimierza Krzewickiego – Wicestarostę zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2016 11014 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr 237/XLVII/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynina
2016 11015 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr 245/XLVII/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Gostyninie Nr 215/XLIV/2016 z dnia 29 września 2016r. w sprawie przyjęcia programu „Gostynińska Karta Seniora”
2016 11016 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr 248/XLVIII/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 marca 2006 r. Nr 216/XXXVIII/06 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania, odpłatności i zwolnienia od opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
2016 11017 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr 249/XLVIII/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 maja 2015 r. Nr 64/XII/2015 w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania, wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie, zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Gostyninie Nr 137/XXVI/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 11018 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr 250/XLVIII/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych jednorodzinnych ogrzewanych wyłącznie olejem opałowym, gazem, biomasą, energią elektryczną, poprzez pompy ciepła lub przyłącze do miejskiej sieci ciepłowniczej.
2016 11019 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/141/2016 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji.
2016 11020 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr 333/XXV/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Ciechanów.
2016 11021 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XVI/128/2016 Rady Gminy Poświętne z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017
2016 11022 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XVI/129/2016 Rady Gminy Poświętne z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku na 2017 rok
2016 11023 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/170/2016 Rady Gminy Wierzbica z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały nr XXXIV/257/2006 Rady Gminy Wierzbica z dnia 09 czerwca 2006 roku w sprawie zasad i trybu umarzania oraz uzgadniania w sprawach wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Wierzbica z tytułu należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ordynacja podatkowa.
2016 11024 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/173/2016 Rady Gminy Wierzbica z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2017 dla ustalenia podatku rolnego.
2016 11025 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/174/2016 Rady Gminy Wierzbica z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 11026 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/175/2016 Rady Gminy Wierzbica z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości .
2016 11027 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/176/2016 Rady Gminy Wierzbica z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2016 11028 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/177/2016 Rady Gminy Wierzbica z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2016 11029 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/178/2016 Rady Gminy Wierzbica z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie stawek opłaty targowej
2016 11030 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXII/121/2016 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 2 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 11031 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XX/135/2016 Rady Gminy Jakubów z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Jakubów oraz zwolnień w tym podatku na 2017 rok
2016 11032 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XX/136/2016 Rady Gminy Jakubów z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok
2016 11033 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XX/137/2016 Rady Gminy Jakubów z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2016 11034 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XX/141/2016 Rady Gminy Jakubów z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej pn. „Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół w Jakubowie”
2016 11035 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII.182.2016 Rady Gminy Kotuń z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na rok 2017 na terenie Gminy Kotuń.
2016 11036 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII.183.2016 Rady Gminy Kotuń z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Kotuń oraz zwolnień w tym podatku.
2016 11037 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII.187.2016 Rady Gminy Kotuń z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Broszków.
2016 11038 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII.188.2016 Rady Gminy Kotuń z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kotuń.
2016 11039 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/123/2016 Rady Gminy Korczew z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017 obowiązujących na terenie Gminy Korczew
2016 11040 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/124/2016 Rady Gminy Korczew z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa wymiaru podatku rolnego na 2017 r.
2016 11041 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/125/2016 Rady Gminy Korczew z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej
2016 11042 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/126/2016 Rady Gminy Korczew z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2017 oraz zwolnień w tym podatku
2016 11043 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/127/2016 Rady Gminy Korczew z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2016 11044 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XIX/50/16 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (na 2017r.)
2016 11045 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XIX/52/16 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 r.
2016 11046 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXIII.149.2016 Rady Gminy Kowala z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 11047 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXIII.150.2016 Rady Gminy Kowala z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kowala
2016 11048 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr 53/XXV/16 Rady Gminy Wiskitki z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego
2016 11049 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr 54/XXV/16 Rady Gminy Wiskitki z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień
2016 11050 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr 55/XXV/16 Rady Gminy Wiskitki z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 11051 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/183/2016 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów ustalenia podatku rolnego
2016 11052 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/184/2016 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 11053 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/185/2016 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 11054 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/236/2016 Rady Gminy Wieliszew z dnia 26 października 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Skrzeszew (w rejonie ulicy Polnej i Nowodworskiej)
2016 11055 2016-12-09 Informacja Informacja Starosty Węgrowskiego z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zakończenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Jasiorówka, Łopianka, Ostrówek gm. Łochów, pow. węgrowski, woj. mazowieckie
2016 11056 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXIV.293.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Sportu w Nadarzynie
2016 11057 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXIV.295.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany statutu Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury.
2016 11058 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXIV.296.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Zespołu Oświatowego w Nadarzynie.
2016 11059 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXIV.299.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez. mieszkańców gminy i zagospodarowania tych odpadów
2016 11060 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXIV.300.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie ustalenia stawki podatku rolnego na rok 2017
2016 11061 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXIV.301.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od 2017 rok
2016 11062 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr 129/XXI/2016 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na rok 2017
2016 11063 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXI/107/2016 Rady Gminy Szydłowo z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 11064 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXI/108/2016 Rady Gminy Szydłowo z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 11065 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXI/114/2016 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 października 2016r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.
2016 11066 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr FK.XXIII.0007.209.2016 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości
2016 11067 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/157/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Sobolew.
2016 11068 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/158/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r., przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Sobolew.
2016 11069 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/159/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sobolew.
2016 11070 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/160/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, obowiązujących na terenie Gminy Sobolew.
2016 11071 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/161/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Sobolew – poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego – od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2016 11072 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/162/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sobolew.
2016 11073 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/123/2016 Rady Gminy Sabnie z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Sabnie oraz zwolnień w tym podatku
2016 11074 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/124/2016 Rady Gminy Sabnie z dnia 25 listopada 2016r. o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2016 11075 2016-12-09 Porozumienie Porozumienie Powiatu Ostrowskiego z dnia 14 listopada 2016r. o powierzeniu prowadzenia zadań publicznych z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych
2016 11076 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/119/16 Rady Gminy w Regiminie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie utworzenia Gminnego Zakładu Komunalnego w Regiminie
2016 11077 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XIX/141/2016 Rady Gminy Przesmyki z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2017
2016 11078 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XIX/142/2016 Rady Gminy Przesmyki z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2017 obowiązujących na obszarze Gminy Przesmyki oraz zwolnień w tym podatku
2016 11079 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XIX/143/2016 Rady Gminy Przesmyki z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017
2016 11080 2016-12-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.228.2016.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 grudnia 2016r. Rada MIejskia Góry Kalwarii
2016 11081 2016-12-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.229.2016.BŁ Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 grudnia 2016r. Rada Miejska w Serocku
2016 11082 2016-12-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.225.2016.BŁ Wojewody Mazowieckiego z dnia 6 grudnia 2016r. Rada Gminy Młodzieszyn
2016 11083 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXI.141.2016 Rady Gminy Stromiec z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2017 r. na obszarze Gminy Stromiec
2016 11084 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXI.142.2016 Rady Gminy Stromiec z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stromiec
2016 11085 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr 426/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 października 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Chrzanów Mały gmina Grodzisk Mazowiecki
2016 11086 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr 170/XXX/2016 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, nauczycieli „wspomagających” posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych oraz nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Małkinia Górna.
2016 11087 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr 171/XXX/2016 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia lokalizacji przystanków komunikacyjnych oraz określenia warunków i zasad korzystania z przystanków na terenie gminy Małkinia Górna.
2016 11088 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXVII.225.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie: ustalenia zasad przyznawania usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, ich odpłatności, ceny 1 godziny świadczonej usługi opiekuńczej, w tym specjalistycznej oraz zwrotu wydatków za niektóre świadczenia z pomocy społecznej
2016 11089 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXVII.226.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody na terenie miejscowości Halinów w gminie Halinów
2016 11090 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXVII.230.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w gminie Halinów
2016 11091 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXVII.231.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie: zmiany uchwały z dnia 12 listopada 2015r. Nr XIII.112.2015 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2016 11092 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXVII.235.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Halinów dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Halinów przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego organy prowadzące oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2016 11093 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/170/2016 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu zyta przyjmowanej jako podstawa ustalenia podatku rolnego
2016 11094 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/171/2016 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 11095 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXX/148/2016 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Solec nad Wisłą na rok 2017.
2016 11096 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/113/2016 Rady Gminy Szczutowo z dnia 2 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/109/2016 Rady Gminy Szczutowo z dnia 18 listopada 2016r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.
2016 11097 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXII/156/2016 Rady Gminy Jastrząb z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Jastrząb na 2017 rok.
2016 11098 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXII/158/2016 Rady Gminy Jastrząb z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 11099 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXI/168/2016 Rady Gminy Stanisławów z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Stanisławów
2016 11100 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr 1839/200/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 1.15) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
2016 11101 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr 1872/201/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 24 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 (Uszczegółowienie RPO WM)
2016 11102 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/249/2016 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
2016 11103 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/250/2016 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Karczew przez inne niż Gmina Karczew osoby prawne i osoby fizyczne a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2016 11104 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/251/2016 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia kryteriów rekrutacji dzieci do gminnych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Karczew na rok szkolny 2017/2018
2016 11105 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/252/2016 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/401/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 3 września 2013 roku w sprawie opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Karczew
2016 11106 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/257/2016 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej
2016 11107 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/258/2016 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej
2016 11108 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/268/2016 Burmistrza Karczewa z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na 2017 rok
2016 11109 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/269/2016 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017
2016 11110 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XIX/51/16 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2016 11111 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/119/2016 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 11112 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/120/2016 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej
2016 11113 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXI/248/2016 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Łomianki za pomocą instrumentów płatniczych
2016 11114 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXI/252/2016 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/24/2002 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 20 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu i zasad usytuowania na ternie Miasta i Gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych
2016 11115 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXI/255/2016 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Statutu Integracyjnego Centrum Dydaktyczno-Sportowego w Łomiankach nadanego Uchwałą Nr XXIV/168/2008 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie zmiany nazwy Zarządu Zasobami Komunalnymi w Łomiankach oraz zmiany UchwałyNr XVI/103/2003 z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie powołania gminnej jednostki organizacyjnej Zarząd Zasobami Komunalnymi w Łomiankach
2016 11116 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXI/261/2016 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/213/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Łomianki na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych związanych z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie Gminy Łomianki
2016 11117 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXI/262/2016 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Łomianki przez inne niż Gmina Łomianki osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji
2016 11118 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/149/2016 Rady Gminy Sochaczew z dnia 2 listopada 2016r. w sprawie utworzenia jednostki obsługującej jednostki organizacyjne Gminy Sochaczew oraz nadanie jej statutu
2016 11119 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/159/2016 Rady Gminy Sochaczew z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/149/2016 Rady Gminy Sochaczew z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia jednostki obsługującej jednostki organizacyjne Gminy Sochaczew oraz nadanie jej statutu
2016 11120 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XX/145/2016 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości.
2016 11121 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XX/149/2016 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w rejonie miejscowości Olszewko, Mianowo, Nidzgora, gmina Kuczbork-Osada
2016 11122 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XX/150/2016 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w rejonie miejscowości Sarnowo i Chodubka, gmina Kuczbork-Osada
2016 11123 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XX/151/2016 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w rejonie miejscowości Gościszka, Bagienice Małe oraz Bagienice Duże, gmina Kuczbork-Osada
2016 11124 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XX/154/2016 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2016 11125 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XX/155/2016 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień
2016 11126 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr VII/166/2016 Rady Gminy Magnuszew z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/91/2015 z dnia 21 grudnia 2015r. zmieniającej uchwałę Nr VI/108/11 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2016 11127 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XIX/134/2016 Rady Gminy Repki z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Repki
2016 11128 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XIX/135/2016 Rady Gminy Repki z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 11129 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XIX/136/2016 Rady Gminy Repki z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do naliczenia podatku rolnego na rok 2017
2016 11130 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XIX/137/2016 Rady Gminy Repki z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Repki oraz zwolnień, w tym podatku na 2017 r.
2016 11131 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XIX/138/2016 Rady Gminy Repki z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 r.
2016 11132 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XIX/139/2016 Rady Gminy Repki z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2016 11133 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XIX/140/2016 Rady Gminy Repki z dnia 21 listopada 2016r. w sprawieokreślenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2016 11134 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XIX/141/2016 Rady Gminy Repki z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie opłaty prolongacyjnej na terenie Gminy Repki
2016 11135 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XIX/142/2016 Rady Gminy Repki z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2016 11136 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr 15.108.2016 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 11.81.2016 w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości
2016 11137 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr 15.109.2016 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 11138 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/213/2016 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat na rok 2017 za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku wydania dyspozycji odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2016 11139 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/214/2016 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pruszkowskiego
2016 11140 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/216/2016 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie wspólnej obsługi finansowo-księgowej dla placówek oświatowych, których organem prowadzącym jest Powiat Pruszkowski
2016 11141 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/139/2016 Rady Gminy Górzno z dnia 6 października 2016r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Górzno”
2016 11142 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/140/2016 Rady Gminy Górzno z dnia 6 października 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów
2016 11143 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr 175/XXX/2016 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 r.
2016 11144 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/103/2016 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do naliczenia podatku rolnego na 2017 rok.
2016 11145 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/104/2016 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Huszlew na 2017 rok.
2016 11146 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/105/2016 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Huszlew.
2016 11147 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XVI.108.2016 Rady Gminy w Potworowie z dnia 13 października 2016r. w sprawie podatku od nieruchomości.
2016 11148 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XVI.113.2016 Rady Gminy w Potworowie z dnia 13 października 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2016 11149 2016-12-12 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Węgrowskiego` z dnia 15 listopada 2016r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu którego występują: 1)Pan Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski, 2)Pani Halina Ulińska - Wicestarosta Węgrowski, przy kontrasygnacie Pani Anny Pawełas – Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu, którego występują: 1) Pan Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński, 2) Pan Krzysztof Płochocki – Wicestarosta Miński, zwanym dalej „Przyjmującym”
2016 11150 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXI/185/2016 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie
2016 11151 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/222/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Nasielsk służebnościami gruntowymi i przesyłu
2016 11152 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/223/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2016 11153 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/164/16 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy oraz wprowadzenia zwolnień
2016 11154 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/169/16 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na zadania pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Olszewo-Borki
2016 11155 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXII/154/2016 Rady Gminy Maciejowice z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2017 obowiązujących na terenie gminy Maciejowice
2016 11156 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXII/155/2016 Rady Gminy Maciejowice z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do naliczenia podatku rolnego na rok 2017.
2016 11157 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXII/157/2016 Rady Gminy Maciejowice z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Maciejowice.
2016 11158 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXII/158/2016 Rady Gminy Maciejowice z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2016 11159 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/208/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Jaktorów oraz zwolnień, w tym podatku.
2016 11160 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/213/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Jaktorów oraz zwolnień w tym podatku.
2016 11161 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXX/220/2016 Rady Gminy Czosnów z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Czosnów, zakresu i trybu kontroli ich pobrania i wykorzystywania oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji
2016 11162 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXX/221/2016 Rady Gminy Czosnów z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie niepublicznym przedszkolom dotacji z budżetu gminy
2016 11163 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXX/222/2016 Rady Gminy Czosnów z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Czosnów
2016 11164 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXX/223/2016 Rady Gminy Czosnów z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Czosnów.
2016 11165 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXX/224/2016 Rady Gminy Czosnów z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie opłaty targowej
2016 11166 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXX/225/2016 Rady Gminy Czosnów z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2016 11167 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXX/228/2016 Rady Gminy Czosnów z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu gminy Czosnów
2016 11168 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXI/143/2016 Rady Gminy Stoczek z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień.
2016 11169 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXI/144/2016 Rady Gminy Stoczek z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 11170 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXI/146/2016 Rady Gminy Stoczek z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania pomocy materialnej ocharakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stoczek"
2016 11171 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXI/125/2016 Rady Gminy Wolanów z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zatwierdzenia "Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wolanów na lata 2016 - 2021"
2016 11172 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXI/127/2016 Rady Gminy Wolanów z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wolanów
2016 11173 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXI/128/2016 Rady Gminy Wolanów z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2017 rok
2016 11174 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXI/129/2016 Rady Gminy Wolanów z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok
2016 11175 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXI/130/2016 Rady Gminy Wolanów z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017 obowiązujących na terenie Gminy Wolanów
2016 11176 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXV/181/2016 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 25 października 2016r. w sprawie utworzenia Centrum Usług Oświatowych Miasta Piastowa oraz nadania mu statutu
2016 11177 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXI/131/2016 Rady Gminy Borkowice z dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzieleniu dotacji z budżetu Gminy Borkowice dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
2016 11178 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXI/134/2016 Rady Gminy Borkowice z dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2016 11179 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXI/136/2016 Rady Gminy Borkowice z dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały wyznaczającej obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji.
2016 11180 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XVII/100/2016 Rady Gminy Grębków z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2017.
2016 11181 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XVII/101/2016 Rady Gminy Grębków z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok
2016 11182 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XVII/102/2016 Rady Gminy Grębków z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017
2016 11183 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XVII/103/2016 Rady Gminy Grębków z dnia 8 listopada 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XVI/ 93/2016 Rady Gminy Grębków z dnia 29 września 2016 r w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 11184 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/107/2016 Rady Gminy Grębków z dnia 2 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości stawki podatku od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji na 2017 rok.
2016 11185 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr 357XXIV/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę Nr 344/XXIII/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 20 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 11186 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr 364/XXIV/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Lesznowola na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2016 11187 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr 366/XXIV/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmiany w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Lesznowoli.
2016 11188 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/150/2016 Rady Gminy Wiśniew z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017 obowiązujących na terenie Gminy Wiśniew
2016 11189 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/151/2016 Rady Gminy Wiśniew z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok i zwolnień w tym podatku obowiązujących na obszarze Gminy Wiśniew.
2016 11190 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/152/2016 Rady Gminy Wiśniew z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Wiśniew na 2017 r.
2016 11191 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/163/16 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Iłża dla przedszkoli, i innych form wychowania przedszkolnego, szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne na terenie Gminy Iłża oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2016 11192 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XVII/114/16 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 9 grudnia 2016r. o zmianie uchwały w sprawie podziału Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji i utworzenia wyodrębnionej jednostki organizacyjnej - Gminnej Biblioteki Publicznej
2016 11193 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr 1891/202/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 1.16) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
2016 11194 2016-12-13 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 12 grudnia 2016r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Olszewo–Borki przeprowadzonych w dniu 11 grudnia 2016 r.
2016 11195 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XX/95/2016 Rady Gminy Gzy z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie gminy na 2017 rok
2016 11196 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XX/96/2016 Rady Gminy Gzy z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 11197 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XX/97/2016 Rady Gminy Gzy z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 11198 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XX/98/2016 Rady Gminy Gzy z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2016 11199 2016-12-13 Ogłoszenie Ogłoszenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie Protokołu ustalenia wyniku referendum sporządzonym przez Miejską Komisję do spraw referendum w Otwocku
2016 11200 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/124/2016 Rady Gminy Bielany z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Bielany na 2017 rok.
2016 11201 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/125/2016 Rady Gminy Bielany z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na rok 2017.
2016 11202 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/126/2016 Rady Gminy Bielany z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia stawek podatków od nieruchomości na 2017 rok oraz zwolnień w tych podatkach.
2016 11203 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/127/2016 Rady Gminy Bielany z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2017.
2016 11204 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/206/2016 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 12 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 11205 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/207/2016 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 12 grudnia 2016r. zmieniająca uchwalę w sprawie opłaty targowej.
2016 11206 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/208/2016 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Kozienice
2016 11207 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XIX.30.2016 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2017 r.
2016 11208 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXV/114/16 Rady Gminy Paprotnia z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2016 11209 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXV/116/16 Rady Gminy Paprotnia z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa wymiaru podatku rolnego na rok 2017
2016 11210 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXV/117/16 Rady Gminy Paprotnia z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2017 oraz zwolnień w tym podatku
2016 11211 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXV/118/16 Rady Gminy Paprotnia z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017.
2016 11212 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XIX/134/2016 Rady Gminy Obryte z dnia 28 października 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Obryte
2016 11213 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/166/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2017
2016 11214 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/167/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok
2016 11215 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/168/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok
2016 11216 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIV.304.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Stara Wieś
2016 11217 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIV.305.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Strzeniówka
2016 11218 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIV.306.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Szamoty
2016 11219 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIV.307.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie nadania nazw ulic we wsi Walendów
2016 11220 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIV.308.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Wolica
2016 11221 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIV.316.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej, poprzez wyłączenie z użytkowania, jako drogi publicznej, odcinka drogi o nr: 311658W stanowiącej dz. nr ew. 845/8 położonej w miejscowości i gminie Nadarzyn
2016 11222 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIV.317.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części wsi Strzeniówka w gminie Nadarzyn- obszar II
2016 11223 2016-12-13 Porozumienie Porozumienie nr 031.24.2016 Powiatu Wołomińskiego z dnia 15 lutego 2016r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Wołominie.
2016 11224 2016-12-13 Porozumienie Porozumienie nr Nr 031.113.2016 Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Wołominie.
2016 11225 2016-12-13 Porozumienie Porozumienie nr 031.130.2016 Województwa Mazowieckiego z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie powierzenia przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz udzielenia dotacji celowej.
2016 11226 2016-12-13 Porozumienie Porozumienie nr 031.146.2016 Województwa Mazowieckiego z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie powierzenia przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz udzielenia dotacji celowej.
2016 11227 2016-12-13 Porozumienie Porozumienie nr 031.170.2016 Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 września 2016r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Wołominie.
2016 11228 2016-12-13 Porozumienie Porozumienie nr 031.185.2016 Powiatu Wołomińskiego z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Wołominie.
2016 11229 2016-12-13 Porozumienie Porozumienie nr 031.197.2016 Województwa Mazowieckiego z dnia 2 grudnia 2016r. w sprawie powierzenia przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz udzielenia dotacji celowej.
2016 11230 2016-12-13 Porozumienie Porozumienie nr 031.198.2016 Województwa Mazowieckiego z dnia 2 grudnia 2016r. w sprawie powierzenia przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz udzielenia dotacji celowej.
2016 11231 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXII/147/2016 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu szydłowieckiego na rok 2017.
2016 11232 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXII/150/2016 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu obowiązująca w 2017r.
2016 11233 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr 168/XXV/16 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego
2016 11234 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr 169/XXV/16 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie opłaty targowej
2016 11235 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr 170/XXV/16 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 11236 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XVII.74.2016 Rady Gminy Goszczyn z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 11237 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XVII.79.2016 Rady Gminy Goszczyn z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych przez Urząd Gminy Goszczyn
2016 11238 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr 167/XXX/2016 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku
2016 11239 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr 168/XXX/2016 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie: zwolnień z podatku od nieruchomości
2016 11240 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr 169/XXX/2016 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2017 r.
2016 11241 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII.285.2016 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 26 października 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę przy obliczaniu podatku rolnego w 2017 roku
2016 11242 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII.287.2016 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 26 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok
2016 11243 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII.288.2016 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 26 października 2016r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
2016 11244 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII.290.2016 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 26 października 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2016 11245 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII.291.2016 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 26 października 2016r. w sprawie zarządzenia poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso w 2017 roku
2016 11246 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII.296.2016 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 26 października 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Brwinów przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 11247 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII.298.2016 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 26 października 2016r. zmieniająca uchwałę nr XLI.420.2013 z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Brwinów oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2016 11248 2016-12-13 Porozumienie Porozumienie nr 8/2016 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 7 czerwca 2016r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego - Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Mińskim, reprezentowanym przez: 1.Antoniego Jana Tarczyńskiego – Starostę Mińskiego 2.Krzysztofa Płochockiego – Wicestarostę Powiatu Mińskiego zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2016 11249 2016-12-13 Porozumienie Porozumienie nr 11/2016 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 21 września 2016r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego - Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Mińskim, reprezentowanym przez: 1. Antoniego Jana Tarczyńskiego – Starostę Mińskiego 2. Krzysztofa Płochockiego – Wicestarostę Powiatu Mińskiego zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2016 11250 2016-12-13 Porozumienie Porozumienie nr 13/2016 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 31 października 2016r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego - Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Mińskim, reprezentowanym przez: 1. Antoniego Jana Tarczyńskiego – Starostę Mińskiego 2. Krzysztofa Płochockiego – Wicestarostę Powiatu Mińskiego zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2016 11251 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr 175.XXIX.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów za usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym
2016 11252 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/134/2016 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2017
2016 11253 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/135/2016 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 11254 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/137/2016 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sarnaki
2016 11255 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/138/2016 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 11256 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/224/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2017 r.
2016 11257 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/225/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia stawki dziennej opłaty targowej na terenie Miasta i Gminy Drobin
2016 11258 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/226/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 r. oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku na 2017 r.
2016 11259 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/227/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Miasta i Gminy Drobin w ramach pomocy de minimis
2016 11260 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/228/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2017
2016 11261 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/254/2016 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 9 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 11262 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/258/2016 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2016 11263 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/259/2016 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 11264 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/225/16 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie uchylenia uchwały nr XLII/310/06 z dnia 28 marca 2006r. w sprawie warunków przyznawania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka
2016 11265 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/248/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIII/241/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 26 października 2016 r. w sprawie uchwalenia regulaminu targowisk na terenie Gminy Łochów
2016 11266 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/249/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIII/240/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 26 października 2016 r. w sprawie ustalenia lokalizacji targowisk na terenie Gminy Łochów
2016 11267 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/250/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Łochów oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2016 11268 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/252/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Łochowie Nr XXXIII/243/2016 z dnia 26 października 2016 r w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z hali sportowej przy ulicy Wyspiańskiego 20 w Łochowie oraz sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Marii Konopnickiej w Łochowie
2016 11269 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/254/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Łochowie Nr XXXIII/242/2016 z dnia 26 października 2016 r w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z hali sportowej w Łochowie
2016 11270 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXII/128/2016 Rady Gminy Strzegowo z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2017r
2016 11271 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXII/129/2016 Rady Gminy Strzegowo z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2017r
2016 11272 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXII/130/2016 Rady Gminy Strzegowo z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 11273 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXII/135/2016 Rady Gminy Strzegowo z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących obowiązki określone na stanowisku nauczyciela wspomagającego w przedszkolu i w szkołach prowadzonych przez Gminę Strzegowo
2016 11274 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXI/113/16 Rady Gminy Ciechanów z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Ciechanów
2016 11275 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXII/197/2016 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 19 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości .
2016 11276 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/260/2016 Rady Miasta Marki z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/167/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2016 – 2026
2016 11277 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/263/2016 Rady Miasta Marki z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Marki
2016 11278 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/264/2016 Rady Miasta Marki z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmian w podziale Gminy Miasta Marki na stałe obwody głosowania, ustalenie ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2016 11279 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XX.140.2016 Rady Gminy Głowaczów z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głowaczów
2016 11280 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XX.144.2016 Rady Gminy Głowaczów z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2016 11281 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/235/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie opłaty targowej
2016 11282 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/236/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Miasta Żyrardowa przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 11283 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XIII/34/2016 Zgromadzenia Związku Komunalnego "Paprotnia" z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie zmian uchwały Nr XIII/33/2012 w sprawie określenia szczególnych zasad, sposobu i trybu umorzenia, odroczenia lub rozkładania na raty należności pieniężnych mający charakter cywilnoprawny, przypadających Związkowi Komunalnemu „Paprotnia”, do których nie stosuje się przypisów ustawy Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2016 11284 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXII/156/2016 Rady Gminy Maciejowice z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia i ustalenia wysokości opłaty targowej.
2016 11285 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/117/16 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego
2016 11286 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr 332/XXX/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin w obrębie Słupno.
2016 11287 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XVII/133/16 Rady Gminy Osieck z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok
2016 11288 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XVII/134/16 Rady Gminy Osieck z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Osieck na 2017 rok
2016 11289 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XVII/135/16 Rady Gminy Osieck z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Osieck na 2017 rok
2016 11290 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII.286.2016 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 26 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Brwinów w 2017 roku
2016 11291 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII.289.2016 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 26 października 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów w 2017 roku
2016 11292 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXV/42/16 Rady Gminy Czerwin z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 11293 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXV/43/16 Rady Gminy Czerwin z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2017 rok
2016 11294 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr 178/XXIII/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 11295 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr 179/XXIII/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2016 11296 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXV/159/2016 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 26 października 2016r. w sprawie zmian w podziale Miasta na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic, numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2016 11297 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/163/2016 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2016 11298 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/261/2016 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie ustalenia nowego przebiegu istniejącej drogi gminnej na terenie miasta Karczewa
2016 11299 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/262/2016 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie ustalenia nowego przebiegu istniejącej drogi gminnej na terenie miasta Karczewa
2016 11300 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/263/2016 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie Miasta i Gminy Karczew do kategorii dróg gminnych oraz w sprawie ustalenia ich przebiegu
2016 11301 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XX/133/2016 Rady Gminy Ceranów z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na obszarze Gminy Ceranów na 2017 roku
2016 11302 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XX / 134 / 2016 Rady Gminy Ceranów z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ceranów oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku
2016 11303 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXV.205.2016 Rady Gminy Prażmów z dnia 27 października 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Ławki
2016 11304 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXV.206.2016 Rady Gminy Prażmów z dnia 27 października 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewidencyjny 1/6 we wsi Koryta
2016 11305 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXV.207.2016 Rady Gminy Prażmów z dnia 27 października 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kolonia Gościeńczyce działka nr ewidencyjny 52/2
2016 11306 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXV.208.2016 Rady Gminy Prażmów z dnia 27 października 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewidencyjnych: 285/12, 285/13 we wsi Ustanów
2016 11307 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XVI/125/2016 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2016 11308 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XVI/126/2016 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 11309 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XVI/127/2016 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVIII/142/1998 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 25 marca 1998 roku w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków stanowiących dochody gminy.
2016 11310 2016-12-14 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XVI/129/2016 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 29 listopada 2016r. na rok 2017
2016 11311 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr 109/XX/2016 Rady Gminy Staroźreby z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2017
2016 11312 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr 110/XX/2016 Rady Gminy Staroźreby z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy na rok 2017
2016 11313 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr 111/XX//2016 Rady Gminy Staroźreby z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku
2016 11314 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr 112/XX/2016 Rady Gminy Staroźreby z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na rok 2017 obowiązujących na terenie Gminy Staroźreby
2016 11315 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr 113/XX/2016 Rady Gminy Staroźreby z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryf na 2017 r. za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
2016 11316 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr 114/XX/2016 Rady Gminy Staroźreby z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie gminy Staroźreby
2016 11317 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr 115/XX/2016 Rady Gminy Staroźreby z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
2016 11318 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr 116/XX/2016 Rady Gminy Staroźreby z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr 171/XXVII/2013 Rady Gminy Staroźreby z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania
2016 11319 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr 117/XX/2016 Rady Gminy Staroźreby z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 11320 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr 118/XX/2016 Rady Gminy Staroźreby z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Staroźreby
2016 11321 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr 121/XX/2016 Rady Gminy Staroźreby z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Staroźreby
2016 11322 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr 125/XX/2016 Rady Gminy Staroźreby z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2016 11323 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/117/2016 Rady Gminy Borowie z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
2016 11324 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/118/2016 Rady Gminy Borowie z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Borwoie
2016 11325 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/119/2016 Rady Gminy Borowie z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Borowie
2016 11326 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/120/2016 Rady Gminy Borowie z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2016 11327 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/121/2016 Rady Gminy Borowie z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej
2016 11328 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/122/2016 Rady Gminy Borowie z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 11329 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XVII.126.2016 Rady Gminy Odrzywół z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok oraz zwolnień z podatku od nieruchomości
2016 11330 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XVII.127.2016 Rady Gminy Odrzywół z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny 1 q żyta stanowiącą podstawę do obliczania podatku rolnego na 2017 rok
2016 11331 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XVII.128.2016 Rady Gminy Odrzywół z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny 1 m3 drewna stanowiącą podstawę do obliczania podatku leśnego na 2017 rok
2016 11332 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XVII.129. 2016 Rady Gminy Odrzywół z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Odrzywół na 2017 rok oraz zwolnień z podatku od środków transportowych
2016 11333 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XVII.130.2016 Rady Gminy Odrzywół z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Rady Gminy Odrzywół w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości od osób fizycznych w Gminie Odrzywół w drodze inkasa oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso w/w podatków
2016 11334 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XVII.131.2016 Rady Gminy Odrzywół z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Odrzywół lub jej jednostkom organizacyjnym
2016 11335 2016-12-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Ząbki z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Ząbki
2016 11336 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/292/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu używania herbu Miasta Ząbki
2016 11337 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr 186/XXVII/16 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 11338 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr 189/XXVII/16 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2016 11339 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr 190/XXVII/16 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i tryb ich pobierania.
2016 11340 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XIX.0007.141.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 14 września 2016r. w sprawie ustalenia zasad obciążania nieruchomości, nie będących drogami publicznymi, stanowiących własność Gminy Siennica
2016 11341 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XX.0007.148.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 3 listopada 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XIX.0007.141.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 14 września 2016 roku w sprawie ustalenia zasad obciążania nieruchomości, nie będących drogami publicznymi, stanowiących własność Gminy Siennica
2016 11342 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXI.0007.157.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącycm jest Gmina Siennica
2016 11343 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/138/2016 Rady Gminy Sienno z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok
2016 11344 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XX/122/16 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie: określenia zasad przekazywania jednostkom pomocniczym Gminy Wyśmierzyce składników mienia do korzystania.
2016 11345 2016-12-14 Postanowienie Postanowienie nr DWW-772-33/16 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 13 grudnia 2016r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2016 11346 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/134/2016 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie: rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu lipskiego.
2016 11347 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXI/164/2016 Rady Gminy Brochów z dnia 7 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brochów
2016 11348 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/118/16 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku.
2016 11349 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/225/2016 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu zyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Zbuczyn na 2017 rok.
2016 11350 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/226/2016 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, jako podstawy do obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Zbuczyn na rok 2017.
2016 11351 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/227/2016 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2017 na obszarze Gminy Zbuczyn.
2016 11352 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/228/2016 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017 na obszarze Gminy Zbuczyn.
2016 11353 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/229/2016 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na rok 2017 obowiązujących na obszarze Gminy Zbuczyn.
2016 11354 2016-12-14 Porozumienie Porozumienie nr 7/2016 Zarządu Powiatu w Kozienicach z dnia 9 grudnia 2016r. Zawarte pomiędzy Powiatem Kozienickim z siedzibą w Kozienicach, ul.Kochanowskiego 28, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach Starosta- mgr inż. Andrzej Jung, Wicestarosta- dr Krzysztof Stalmach, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani mgr Jadwigi Kręcisz, zwanym dalej ,,Powiatem" a Gminą Grabów n/Pilicą siedzibą w Grabowie n/Pilicą ul. K. Pułaskiego 51, reprezentowaną przez: Wójta Gminy - Pana Euzebiusza Strzelczyka, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Bożeny Giezek zwana dalej ,, Gminą" w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2016r.
2016 11355 2016-12-14 Porozumienie Porozumienie nr 3/2016 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie powierzenia przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz udzielenia dotacji celowej
2016 11356 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XX/206/16 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok
2016 11357 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XX/208/16 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok
2016 11358 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XX/209/16 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/180/16 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Sochaczew
2016 11359 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XX/212/16 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/178/16 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawek opłat za korzystanie z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Sochaczew, a także wyznaczenia operatora publicznego transportu zbiorowego realizującego przewozy na terenie miasta Sochaczew.
2016 11360 2016-12-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 85/2016 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2016 Nr XIII/100/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 19 grudnia 2015 roku.
2016 11361 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/91/16 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie zmian budżetu powiatu 2016
2016 11362 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXV/176/2016 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 24 sierpnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XVII/120/2015 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszkowskiego na 2016 r.
2016 11363 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XX/193/16 Rady Gminy Stare Babice z dnia 18 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Stare Babice na 2016 rok
2016 11364 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XIV/116/2016 Rady Gminy Poświętne z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.
2016 11365 2016-12-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 45/16 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 10 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 11366 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXI/176/2016 Rady Miasta Sulejówek z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2016.
2016 11367 2016-12-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 31/2016 Wójta Gminy Poświętne z dnia 2 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.
2016 11368 2016-12-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.142.2016 Burmistrza Miasta Marki z dnia 22 sierpnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2016 rok.
2016 11369 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/115/16 Rady Gminy Wilga z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty od nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2016 11370 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr 151/XXII/16 Rady Gminy Bulkowo z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2017 rok
2016 11371 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr 153/XXII/16 Rady Gminy Bulkowo z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Bulkowo na rok 2017
2016 11372 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr 154/XXII/16 Rady Gminy Bulkowo z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości
2016 11373 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr 152/XXII/16 Rady Gminy Bulkowo z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017
2016 11374 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/119/2016 Rady Gminy Sadowne z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
2016 11375 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/120/2016 Rady Gminy Sadowne z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIV/57/2015 Rady Gminy Sadowne z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia zwolnień w tym podatku
2016 11376 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXX/145/2016 Rada Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 26 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2016 11377 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVII /151 /2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2016 11378 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/149/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ciepielów
2016 11379 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/150/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2017 dla celów podatku rolnego
2016 11380 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/152/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/90/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia statutu Gminy Ciepielów
2016 11381 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr 155/XXII/16 Rady Gminy Bulkowo z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2016 11382 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr 157/XXII/16 Rady Gminy Bulkowo z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe
2016 11383 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr 158/XXII/16 Rady Gminy Bulkowo z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 11384 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr 159/XXII/16 Rady Gminy Bulkowo z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
2016 11385 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/163/2016 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok
2016 11386 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/164/2016 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku
2016 11387 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXV.265.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom podstawowym i gimnazjom znajdującym się na terenie Miasta Pruszków, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2016 11388 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/230/2016 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Zbuczyn
2016 11389 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/232/2016 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2016 11390 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/115/2016 Rady Gminy Borowie z dnia 28 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borowiu
2016 11391 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/303/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 11392 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXV/176/16 Rady Gminy Wodynie z dnia 14 grudnia 2016r. zmieniająca Uchwałę NR XXIV/172/16 Rady Gminy Wodynie z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok oraz zwolnień w tym podatku
2016 11393 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XIX/107/2016 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/97/2016 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 19 września 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sokołów Podlaski
2016 11394 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XIX/108/2016 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 11395 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIII.144.2016 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Pilawa
2016 11396 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIII.145.2016 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 11397 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIII.146.2016 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Pilawa na lata 2017-2021
2016 11398 2016-12-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/2016 z dnia 23 marca 2016r. w sprawie: przekazania sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok
2016 11399 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XVII/105/16 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu za 2015 rok.
2016 11400 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XVII/108/16 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Wyśmierzyc absolutorium z wykonania budżetu za 2015 rok
2016 11401 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XIX/115/16 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 31 października 2016r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wyśmierzycach.
2016 11402 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XX/119/16 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok.
2016 11403 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXV.267.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pn. Centrum Usług Wspólnych w Pruszkowie oraz nadania jej statutu.
2016 11404 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXV.268.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 1 grudnia 2016r. o zmianie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszkowie.
2016 11405 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/214/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Jaktorów przez osoby prawne i fizyczne a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2016 11406 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XVII/137/2016 Rady Gminy Garwolin z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2017
2016 11407 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XVII/138/2016 Rady Gminy Garwolin z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2017
2016 11408 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XVII/139/2016 Rady Gminy Garwolin z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny drewna dla celów podatku leśnego na rok 2017
2016 11409 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XVII/140/2016 Rady Gminy Garwolin z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2017 rok
2016 11410 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XVII/142/2016 Rady Gminy Garwolin z dnia 16 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 11411 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XVII/143/2016 Rady Gminy Garwolin z dnia 16 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
2016 11412 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/329/16 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Kaputach
2016 11413 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/334/16 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki
2016 11414 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/335/16 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych
2016 11415 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXX/186/2016 Rady Gminy Łyse z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego i osoby fizyczne, niepublicznych przedszkoli i niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji
2016 11416 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXI/160/2016 Rady Gminy Kołbiel z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie: organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, organizacyjnej i finansowej jednostek organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kołbiel.
2016 11417 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXI/161/2016 Rady Gminy Kołbiel z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie: nadania Statutu Gminnemu Zespołowi Ekonomiczno Administracyjnemu Szkół w Kołbieli.
2016 11418 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/189/2016 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Mieście Maków Mazowiecki
2016 11419 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/195/2016 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2017 rok
2016 11420 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/125/2016 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie średniej ceny skupu żyta, dla celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Miastków Kościelny na 2017 rok
2016 11421 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/127/2016 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Miastków Kościelny na rok 2017
2016 11422 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/129/2016 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastkowie Kościelnym
2016 11423 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XIX/126/2016 Rady Gminy Gózd z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2017r.
2016 11424 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XIX/127/2016 Rady Gminy Gózd z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2017
2016 11425 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XIX/128/2016 Rady Gminy Gózd z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok oraz zwolnień w tym podatku.
2016 11426 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XIX/129/2016 Rady Gminy Gózd z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2017r
2016 11427 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/177/2016 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie do prowadzenia postępowań z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zakrzew.
2016 11428 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr 149.XXXII.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz dodatków socjalnych dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wiązowna
2016 11429 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr 152.XXXII.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geodezyjnym Michałówek
2016 11430 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr 156.XXXII.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr 21.V.2015 z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownie
2016 11431 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXI.164.2016 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok
2016 11432 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXI.165.2016 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na 2017 rok
2016 11433 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XXI/130/16 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Gniewoszów na 2017 r.
2016 11434 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XIX/152/16 Rady Gminy Izabelin z dnia 26 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 11435 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XXI/131/16 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy Gniewoszów w 2017 r.
2016 11436 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XIX/155/16 Rady Gminy Izabelin z dnia 26 października 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/106/16 Rady Gminy Izabelin z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, określenia zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz ustalania wysokości stypendiów sportowych w Gminie Izabelin
2016 11437 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XX/159/16 Rady Gminy Izabelin z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/152/16 Rady Gminy Izabelin z dnia 26 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 11438 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XXI/132/16 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Gniewoszów
2016 11439 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XX/160/16 Rady Gminy Izabelin z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2016 11440 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/172/16 Rady Gminy Latowicz z dnia 2 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017 obowiązujących na terenie Gminy Latowicz.
2016 11441 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XXI/133/16 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Gniewoszów
2016 11442 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/173/16 Rady Gminy Latowicz z dnia 2 grudnia 2016r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
2016 11443 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/176/2016 Rady Gminy Latowicz z dnia 2 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia na terenie gminy Latowicz liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.
2016 11444 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/170/16 Rady Gminy Latowicz z dnia 2 grudnia 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2017 r.
2016 11445 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/171/16 Rady Gminy Latowicz z dnia 2 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy Latowicz na 2017 r.
2016 11446 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr 166/XXX/16 Rady Gminy Słupno z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie likwidacji Gminnego Zespołu Oświaty w Słupnie, utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „ Centrum Usług Wspólnych w Słupnie” oraz nadania jej statutu
2016 11447 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XXI/134/16 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia dziennej stawki opłaty targowej
2016 11448 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XXI/138/16 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gniewoszów”
2016 11449 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XXI/139/16 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 11450 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr 162/XXX/16 Rady Gminy Słupno z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Słupno oraz zwolnień w tym podatku na rok 2017
2016 11451 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr 164/XXX/16 Rady Gminy Słupno z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2017
2016 11452 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr 163/XXX/16 Rady Gminy Słupno z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych na rok 2017
2016 11453 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/126/2016 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok obowiązujących na terenie gminy Miastków Kościelny
2016 11454 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XX/99/16 Rady Gminy Sterdyń z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Sterdyń
2016 11455 2016-12-15 Informacja Informacja nr 1 Starosty Pruszkowskiego z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków miasta Piastowa, gminy Nadarzyn i gminy Michałowice w zakresie budynków i użytków gruntowych, na podstawie dokumentacji geodezyjnej znajdującej się w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym
2016 11456 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr 211/XXVI/16 Rady Miasta Milanówka z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok
2016 11457 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr 212/XXVI/16 Rady Miasta Milanówka z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia inkasenta oraz wysokości stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru, terminów płatności, zarządzenia poboru w drodze inkasa
2016 11458 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr 213/XXVI/16 Rady Miasta Milanówka z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakres i tryb kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2016 11459 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr 217/XXVI/16 Rady Miasta Milanówka z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie o zmianie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Milanówek
2016 11460 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr 157/XXII/2016 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2017 obowiązujących na terenie gminy Mała Wieś oraz zwolnień w tym podatku.
2016 11461 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr 158/XXII/2016 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2017 r.
2016 11462 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr 159/XXII/2016 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017 obowiązujących na terenie Gminy Mała Wieś oraz zwolnień w tym podatku.
2016 11463 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr 161/XXII/2016 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 151/XXI/2016 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 24 października 2016 roku w sprawie likwidacji Gminnego Zespołu Oświaty w Małej Wsi
2016 11464 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XXV.210.2016 Rady Gminy Prażmów z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/205/2012 Rady Gminy Prażmów z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2016 11465 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XXV.211.2016 Rady Gminy Prażmów z dnia 27 października 2016r. W SPRAWIE OKREŚLENIA WZORÓW FORMULARZY INFORMACJI I DEKLARACJI PODATKOWYCH
2016 11466 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/244/16 Rady Gminy Cegłów z dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Cegłów opłaty targowej, określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz wprowadzenia jej poboru w drodze inkasa i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 11467 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/246/16 Rady Gminy Cegłów z dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2017
2016 11468 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr 82/XXII/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia zwolnień z podatku od nieruchomości
2016 11469 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr 83/XXII/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 124/XIV/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2016 11470 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XXI/122/2016 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 11471 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/304/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Otwock na lata 2016-2021.
2016 11472 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/305/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2017 roku.
2016 11473 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/306/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2017 roku.
2016 11474 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/307/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie opłaty prolongacyjnej.
2016 11475 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/152/2016 Rady Gminy w Platerowie z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2017 rok.
2016 11476 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/153/2016 Rady Gminy w Platerowie z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku.
2016 11477 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/154/2016 Rady Gminy w Platerowie z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2017, obowiązujących na terenie Gminy Platerów oraz zwolnień w tym podatku.
2016 11478 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/155/2016 Rady Gminy w Platerowie z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2016 11479 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/159/2016 Rady Gminy w Platerowie z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 11480 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XX/143/2016 Rady Gminy w Liwie z dnia 14 grudnia 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XIX/135/2016 Rady Gminy w Liwie z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2017 obowiązujących na terenie Gminy Liw oraz zwolnień, w tym podatku.
2016 11481 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XX/144/2016 Rady Gminy w Liwie z dnia 14 grudnia 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XIX/136/2016 Rady Gminy w Liwie z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017.
2016 11482 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XX/145/2016 Rady Gminy w Liwie z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci do lat 5 w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Liw.
2016 11483 2016-12-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 589 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Płońsku
2016 11484 2016-12-16 Uchwała Uchwała nr 130/XVI/2016 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę Nowy Duninów publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2016 11485 2016-12-16 Uchwała Uchwała nr 131/XVI/2016 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok
2016 11486 2016-12-16 Uchwała Uchwała nr 132/XVI/2016 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie w sprawie obniżenia ceny żyta jako podstawy wymiaru podatku rolnego w 2017 roku.
2016 11487 2016-12-16 Uchwała Uchwała nr 133/XVI/2016 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie opłaty targowej
2016 11488 2016-12-16 Uchwała Uchwała nr 134/XVI/2016 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok.