Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Listopad 2016

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2016 9265 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/160/16 Rady Gminy Kampinos z dnia 24 października 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości.
2016 9266 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/161/16 Rady Gminy Kampinos z dnia 24 października 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny.
2016 9267 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/162/16 Rady Gminy Kampinos z dnia 24 października 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny.
2016 9268 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/178/2016 Rady Gminy Kadzidło z dnia 18 października 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Brzozówka
2016 9269 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/179/2016 Rady Gminy Kadzidło z dnia 18 października 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Dylewo
2016 9270 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XX/112/2016 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 21 października 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów
2016 9271 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/127/2016 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 21 października 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 9272 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/128/2016 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 21 października 2016r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Różan
2016 9273 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XXII/157/12 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 26 września 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2016 9274 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XI.84.2015 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wąsewo
2016 9275 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XX/161/2016 Rady Gminy Przasnysz z dnia 25 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 9276 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/210/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 września 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XVI/129/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2016-2025
2016 9277 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/143/2016 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 25 października 2016r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Solec nad Wisłą
2016 9278 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XXI/132/16 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 24 października 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie.
2016 9279 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/189/2016 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 26 października 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów, w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
2016 9280 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr 151/XVI/16 Rady Gminy Stara Biała z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017
2016 9281 2016-11-02 Informacja Informacja nr G.6620.54.2015.MS Starosty Powiatu Garwolińskiego z dnia 24 października 2016r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków wsi Ruda Talubska, gm. Garwolin, powiatu garwolińskiego
2016 9282 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XVII/127/2016 Rady Gminy Winnica z dnia 21 października 2016r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Winnica
2016 9283 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XVII/126/2016 Rady Gminy Strachówka z dnia 30 września 2016r. w sprawie ustalenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 9284 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XVII/127/2016 Rady Gminy Strachówka z dnia 30 września 2016r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie oprożniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomosci, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy
2016 9285 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr 394/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie likwidacji Biura Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Oświaty w Grodzisku Mazowieckim i utworzenia Biura Oświaty Gminy Grodzisk Mazowiecki
2016 9286 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr 395/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie nadania statutu Biuru Oświaty Gminy Grodzisk Mazowiecki
2016 9287 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr 402/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie nadania statutu sołectwu Zapole
2016 9288 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr 406/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 września 2016r. w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki
2016 9289 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr 407/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 września 2016r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych z jednoczesnym wyłączeniem z użytkowania jako drogi publicznej na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki
2016 9290 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr 408/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 września 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 9291 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr 413/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 września 2016r. w sprawie likwidacji Biura Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Oświaty w Grodzisku Mazowieckim i utworzenia Biura Oświaty Gminy Grodzisk Mazowiecki oraz nadania mu Statutu
2016 9292 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr 414/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 września 2016r. w sprawie nadania statutu sołectwu Zapole
2016 9293 2016-11-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.193.2016.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 października 2016r. Rada Gminy Pomiechówek
2016 9294 2016-11-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.200.2016.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 października 2016r. Rada Gminy Teresin
2016 9295 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/226/2016 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 września 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Wieliszew – rejon ul. Podgórnej gm. Wieliszew
2016 9296 2016-11-02 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 5/2016 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łosicach z dnia 2 listopada 2016r. w sprawie uchylenia rozporządzenia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łosicach Nr 4/2016
2016 9297 2016-11-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-O.4131.26.2016.AD Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 listopada 2016r. Rada Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
2016 9299 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 138/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023
2016 9300 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 140/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Sokołów Podlaski oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Sokołów Podlaski
2016 9301 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 141/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Brochów oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Brochów
2016 9302 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 142/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Łomianki
2016 9303 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 143/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Drobin oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Drobin
2016 9304 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 144/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Grójec oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Grójec
2016 9305 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 145/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Lipsko oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Lipsko
2016 9306 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 146/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Mszczonów oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Mszczonów
2016 9307 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 147/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nasielsk
2016 9308 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 148/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Stanisławów oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Stanisławów
2016 9309 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 149/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Sułkowice oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Sułkowice
2016 9310 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 150/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinka drogi wojewódzkiej położonego na terenie gminy Mszczonów – odcinek dawnej drogi krajowej nr 50
2016 9311 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 151/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinka drogi wojewódzkiej położonego na terenie gminy Radziejowice od km 114+060 do km 116+026 – odcinek dawnej drogi krajowej nr 50
2016 9312 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 152/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinka drogi wojewódzkiej położonego na terenie gminy Gostynin od km 0+000 do km 3+117 – odcinek dawnej drogi krajowej nr 60 od km 48+547 do km 51+664
2016 9313 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 167/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Potworów oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Potworów
2016 9314 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 168/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Kotuń oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Kotuń
2016 9315 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 169/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Trzcianka oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Trzcianka
2016 9316 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 170/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Wyszogród oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Wyszogród
2016 9317 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 171/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Płock oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Płock
2016 9318 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 172/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Góra Kalwaria oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Góra Kalwaria
2016 9319 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 173/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Latowicz
2016 9320 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 174/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Ostrołęka oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Ostrołęka
2016 9321 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 175/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Miedzna oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Miedzna
2016 9322 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 176/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Mińsk Mazowiecki oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Mińsk Mazowiecki
2016 9323 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 177/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Cegłów oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Cegłów
2016 9324 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 178/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Stare Babice oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Stare Babice
2016 9325 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 179/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Gąbin
2016 9326 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 180/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Dębe Wielkie oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Dębe Wielkie
2016 9327 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 181/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Żyrardów oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Żyrardów
2016 9328 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 182/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Kozienice oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Kozienice
2016 9329 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 183/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Słupno oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Słupno
2016 9330 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 184/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Łaskarzew oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Łaskarzew
2016 9331 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 185/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Wola Rębkowska oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Wola Rębkowska
2016 9332 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 186/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Wołomin oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Wołomin
2016 9333 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 187/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Nadarzyn oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Nadarzyn
2016 9334 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 188/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Paprotnia oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Paprotnia
2016 9335 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 189/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Garwolin oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Garwolin
2016 9336 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 190/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Sypniewo
2016 9337 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 191/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Przysucha oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Przysucha
2016 9338 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 192/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Małkinia Górna oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Małkinia Górna
2016 9339 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 193/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Dąbrówka
2016 9340 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 194/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kiełczew
2016 9341 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 195/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Puszcza Mariańska oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Puszcza Mariańska
2016 9342 2016-11-07 Uchwała Uchwała nr 341/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 23 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 9343 2016-11-07 Uchwała Uchwała nr XVI/140/2016 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 28 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2016
2016 9344 2016-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/232/2016 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2016
2016 9345 2016-11-07 Uchwała Uchwała nr XXV/257/16 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
2016 9346 2016-11-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/114/2016 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok Powiatu Siedleckiego
2016 9347 2016-11-07 Uchwała Uchwała nr XVII/123/2016 Rady Gminy Baboszewo z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016.
2016 9348 2016-11-07 Uchwała Uchwała nr XVII.106.2016 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 1 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2016 rok.
2016 9349 2016-11-07 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.26.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2016 roku
2016 9350 2016-11-07 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.27.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2016 roku
2016 9351 2016-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/151/2016 Rady Gminy Kadzidło z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2016
2016 9352 2016-11-07 Uchwała Uchwała nr XVIII.115 .2016 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 3 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2016 rok.
2016 9353 2016-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/133/2016 Rady Gminy Zakroczym z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2016 rok
2016 9354 2016-11-07 Uchwała Uchwała nr XV/88/2016 Rady Gminy Domanice z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Domanice na 2016 rok
2016 9355 2016-11-07 Uchwała Uchwała nr XVII/110/2016 Rady Gminy Wiśniew z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2016 rok.
2016 9356 2016-11-07 Uchwała Uchwała nr XIII.175.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na rok 2016
2016 9357 2016-11-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 132/2016 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2016
2016 9358 2016-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVI-120/2016 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 22 września 2016r. w sprawie Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie
2016 9359 2016-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII-132/2016 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 27 października 2016r. w sprawie ponoszenia odpłatności za świadczenia realizowane w formie pobytu w Dziennym Domu "Senior – WIGOR" w Wołominie
2016 9360 2016-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII-135/2016 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 27 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie
2016 9361 2016-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII-136/2016 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 9362 2016-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII-138/2016 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 27 października 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 9363 2016-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII-139/2016 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 27 października 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 9364 2016-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII-146/2016 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 27 października 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Wołomin na lata 2016 – 2021
2016 9365 2016-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII-147/2016 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 27 października 2016r. w sprawie dotacji celowych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych
2016 9366 2016-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII-150/2016 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmiany Uchwały dotyczącej Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wołomin
2016 9367 2016-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII-151/2016 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 27 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 9368 2016-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII-152/2016 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 9369 2016-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII-153/2016 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 27 października 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki opłaty oraz stawki za pojemnik
2016 9370 2016-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII-154/2016 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 9371 2016-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII-155/2016 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 27 października 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 9372 2016-11-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/96/2016 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 19 września 2016r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Sokołów Podlaski.
2016 9373 2016-11-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/97/2016 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 19 września 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sokołów Podlaski
2016 9374 2016-11-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/100/2016 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 19 września 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji Miasta Sokołów Podlaski
2016 9298 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/885/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 20 października 2016r. w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
2016 9375 2016-11-08 Uchwała Uchwała Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 28 października 2016r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Siedleckiemu oraz jego jednostkom podległym
2016 9376 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/303/2016 Rady Miasta Legionowo z dnia 26 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2016 - 2022
2016 9377 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/308/2016 Rady Miasta Legionowo z dnia 26 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Legionowo
2016 9378 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XVII/137/2016 Rady Gminy Sochocin z dnia 27 października 2016r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie gminy Sochocin do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2016 9379 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XVII/140/2016 Rady Gminy Sochocin z dnia 27 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu gminy
2016 9380 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XVII/141/2016 Rady Gminy Sochocin z dnia 27 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonym przez Gminę Sochocin
2016 9381 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XVII/142/2016 Rady Gminy Sochocin z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin
2016 9382 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/251/16 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 20 października 2016r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na obszarze Gminy Tarczyn
2016 9383 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr 132/XXV/2016 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 28 października 2016r. w sprawie wprowadzenia stałego zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych nie wymienionych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
2016 9384 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr 133/XXV/2016 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmiany Uchwały nr 84/IX/2004 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 03.02.2004r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz uchwalenia zasad usytuowania punktów i warunków wydawania zezwoleń
2016 9385 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/128/2016 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 27 października 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów na obszarze powiatu pułtuskiego na rok 2017
2016 9386 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr 421/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok
2016 9387 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr 422/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok
2016 9388 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr 423/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 października 2016r. w sprawie ustalenia podstawy naliczenia podatku rolnego na 2017 rok
2016 9389 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/168/2016 Rady Gminy Teresin z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2017
2016 9390 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/169/2016 Rady Gminy Teresin z dnia 27 października 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2017
2016 9391 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/170/2016 Rady Gminy Teresin z dnia 27 października 2016r. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2017
2016 9392 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/171/2016 Rady Gminy Teresin z dnia 27 października 2016r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Teresin za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny
2016 9393 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/155/2016 Rady Gminy Leszno z dnia 26 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2016 9394 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/156/2016 Rady Gminy Leszno z dnia 26 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2016 9395 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/157/2016 Rady Gminy Leszno z dnia 26 października 2016r. w sprawie ustanowienia okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień Gminy Leszno dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
2016 9396 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/158/2016 Rady Gminy Leszno z dnia 26 października 2016r. w sprawie określania szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Leszno lub jej jednostkom podległym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg
2016 9397 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/208/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 25 października 2016r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz wysokości cen za te usługi świadczonych przez Gminę Miasta Pionki w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
2016 9398 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/210/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 25 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 9399 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXII / 211 / 2016 Rady Miasta Pionki z dnia 25 października 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej.
2016 9400 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXII /220 /2016 Rady Miasta Pionki z dnia 25 października 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 9401 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXII / 221 / 2016 Rady Miasta Pionki z dnia 25 października 2016r. w sprawie: ustanowienia pieczęci Miasta Pionki
2016 9402 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr 1671/192/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 25 października 2016r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 1.14) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
2016 9403 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr 1717/193/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 26 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013
2016 9404 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr 135/2016 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie przeniesień środków budżetowych
2016 9405 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr 137/2016 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2016 9406 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/199/2016 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Mrozy na rok 2016
2016 9407 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XX.257.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XIV.185.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 9408 2016-11-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 58/2016 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 19 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2016 rok
2016 9409 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/116/2016 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2016.
2016 9410 2016-11-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2016 Wójta Gminy Strachówka z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2016 rok
2016 9411 2016-11-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/2016 Wójta Gminy Strachówka z dnia 20 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2016 rok.
2016 9412 2016-11-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/2016 Wójta Gminy Strachówka z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2016 rok
2016 9413 2016-11-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/2016 Wójta Gminy Strachówka z dnia 16 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2016 rok
2016 9414 2016-11-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 22/2016 Wójta Gminy Strachówka z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2016 rok
2016 9415 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XV/104/2016 Rady Gminy Strachówka z dnia 12 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2016 rok
2016 9416 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXX/146/2016 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 26 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 9417 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXX/147/2016 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 26 października 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2017
2016 9418 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXI/112/16 Rady Gminy w Regiminie z dnia 28 października 2016r. w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego o nazwie „Gminny Zakład Komunalny w Regiminie”.
2016 9419 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr 189/XVIII/2016 Rady Powiatu w Płocku z dnia 26 października 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów
2016 9420 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/235/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 26 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w tym podatku
2016 9421 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/236/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 26 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 9422 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/237/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 26 października 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2016 9423 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/239/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 26 października 2016r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łochów w zakresie wsi Ogrodniki, Zagrodniki
2016 9424 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/240/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 26 października 2016r. w sprawie ustalenia lokalizacji targowisk na terenie Gminy Łochów
2016 9425 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/241/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 26 października 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu targowisk na terenie Gminy Łochów
2016 9426 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/242/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 26 października 2016r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z hali sportowej w Łochowie
2016 9427 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/243/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 26 października 2016r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z hali sportowej przy ulicy Wyspiańskiego 20 w Łochowie oraz sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Marii Konopnickiej w Łochowie
2016 9428 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr 49/XXIII/16 Rady Gminy Wiskitki z dnia 5 października 2016r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Gminne Centrum Edukacji w Wiskitkach” oraz nadania jej statutu
2016 9429 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr 312/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 24 października 2016r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 237/XX/2004 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 października 2004 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Radzyminie.
2016 9430 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr 313/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 24 października 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 295/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 września 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 63/IX/2011Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Radzymin publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2016 9431 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr 317/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 24 października 2016r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 303/XXVII/2016 z dnia 26 września 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin w obrębie Ruda
2016 9432 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr 318/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 24 października 2016r. w sprawie sprostowania i ujednolicenia nazwy ulicy na terenie miasta Radzymin.
2016 9433 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr 319/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 24 października 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych oraz ustalenia stawki tej opłaty
2016 9434 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr 320/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 24 października 2016r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.
2016 9435 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/100/2016 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 27 października 2016r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i niektórych innych składników wynagradzania oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2016 9436 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXV/177/16 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku na 2017 rok
2016 9437 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXV/178/16 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 27 października 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2017 rok
2016 9438 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXV/179/16 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok
2016 9439 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXV/181/16 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 27 października 2016r. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2016 9440 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/275/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 27 października 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Natalin.
2016 9441 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/276/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 27 października 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Skuszew.
2016 9442 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/277/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 27 października 2016r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym położonym w miejscowości Leszczydół-Nowiny.
2016 9443 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/278/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 27 października 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/257/09 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Świniotop.
2016 9444 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/282/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 9445 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/286/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 27 października 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/266/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 września 2016r. w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Wyszkowie oraz nadania statutu.
2016 9446 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/147/2016 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 24 października 2016r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym.
2016 9447 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr 165/XIX/2016 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 28 października 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym obowiązujących w 2017 roku
2016 9448 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XX/122/2016 Rady Gminy Borkowice z dnia 26 października 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
2016 9449 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XX/124/2016 Rady Gminy Borkowice z dnia 26 października 2016r. w sprawie powierzenia samorządowej jednostce organizacyjnej pn. „Gminny Zespół Oświaty w Borkowicach" prowadzenia wspólnej obsługi gminnych jednostek organizacyjnych oraz nadania jej statutu.
2016 9450 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XX/127/2016 Rady Gminy Borkowice z dnia 26 października 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego na 2017 rok.
2016 9451 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XVII/128/2016 Rady Gminy Strachówka z dnia 30 września 2016r. w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
2016 9452 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/161/16 Rady Gminy Wodynie z dnia 28 października 2016r. zmieniająca uchwałę NR IV/32/15 Rady Gminy Wodynie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat zmienioną uchwałą NR V/39/15 Rady Gminy Wodynie z dnia 13 marca 2015 r. i uchwałą Nr XVIII/125/16 Rady Gminy Wodynie z dnia 25 maja 2016 r.
2016 9453 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXI/104/16 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 27 września 2016r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z boisk sportowych na terenie Gminy Sieciechów
2016 9454 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXI/113/16 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 27 września 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 9455 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXV/323/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 października 2016r. w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie miasta Siedlce.
2016 9456 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/149/2016 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 29 września 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2016 9457 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/152/2016 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 29 września 2016r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Węgrowa
2016 9458 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/153/2016 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 29 września 2016r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2016 9459 2016-11-08 Porozumienie Porozumienie nr 2/2016 Wójta Gminy Jastrząb z dnia 15 września 2016r. pomiędzy: 1.Gminą Jastrząb pl. Niepodległości 5, 26-502 Jastrząb, reprezentowaną przez Wójta Gminy Jastrząb: - Pana Andrzeja Brachę, a 2. Gminą Orońsko ul. Szkolna 8, 26-505 Orońsko, reprezentowaną przez Wójta Gminy Orońsko: - Pana Henryka Nosowskiego
2016 9460 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr IX.47.2016 Rady Gminy Jasieniec z dnia 6 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV.17.2013 Rady Gminy Jasieniec z dnia 18 kwietnia 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jasieniec.
2016 9461 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/105/2016 Rady Gminy Borowie z dnia 30 września 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Borowie
2016 9462 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/106/2016 Rady Gminy Borowie z dnia 30 września 2016r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu gminy Borowie
2016 9463 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/107/2016 Rady Gminy Borowie z dnia 30 września 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty.
2016 9464 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/108/2016 Rady Gminy Borowie z dnia 30 września 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 9465 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/124/2016 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 19 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości na 2017 rok.
2016 9466 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/125/2016 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 19 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na 2017 rok
2016 9467 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/127/2016 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 19 października 2016r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostkom organizacyjnym gminy Belsk Duży zaliczanym do sektora finansów publicznych, zmiany nazwy i statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół w Belsku Dużym
2016 9468 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr 110/XXIII/2016 Rady Gminy Iłów z dnia 17 października 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymioraz ustalenia stawki takiej opłaty
2016 9469 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr 100/XX/2016 Rady Gminy Iłów z dnia 23 sierpnia 2016r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Urząd Gminy Iłów
2016 9470 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/143/2016 Rady Gminy Radzanowo z dnia 21 września 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ew. 1073/1, 1073/2, 1073/3 położonych w miejscowości Stróżewko gmina Radzanowo
2016 9471 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/127/2016 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 27 października 2016r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu pułtuskiego.
2016 9472 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr 145/XXII/2016 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 28 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i nadania statutu Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie.
2016 9473 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr 136/XVII/2016 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 26 października 2016r. w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwińsku nad Wisłą do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2016 9474 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr 137/XVII/2016 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 26 października 2016r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Czerwińsk nad Wisłą
2016 9475 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr 138/XVII/2016 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 26 października 2016r. zmieniająca Uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Czerwińsku nad Wisłą
2016 9476 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr 139/XVII/2016 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 26 października 2016r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Czerwińsk nad Wisłą.
2016 9477 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr 168/XX/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 31 października 2016r. w sprawie dokonania zmiany w Uchwale Nr 162/XIX/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 28 września 2016 r. dotyczącej zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania
2016 9478 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XIX.121.2016 Rady Gminy Słubice z dnia 27 września 2016r. w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowościach Wiączemin Polski i Alfonsów
2016 9479 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XX.124.2016 Rady Gminy Słubice z dnia 26 października 2016r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w Gminie Słubice
2016 9480 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/295/16 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 27 października 2016r. w sprawie likwidacji Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Ożarowie Mazowieckim i utworzenia Biura Oświaty Gminy Ożarów Mazowiecki
2016 9481 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/298/16 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 27 października 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Ołtarzewie
2016 9482 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/299/16 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 27 października 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w obrębie SHR Płochocin
2016 9483 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXV/160/16 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 października 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze gminnej na terenie gminy Olszewo-Borki w miejscowości Łazy
2016 9484 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXV/161/16 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 października 2016r. w sprawie likwidacji nazwy ulicy na terenie gminy Olszewo-Borki w miejscowości Grabowo
2016 9485 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/133/2016 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 28 października 2016r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2016 9486 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/134/2016 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 28 października 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa ustalenia podatku rolnego
2016 9487 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/135/2016 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 28 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 9488 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/244/2016 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2017
2016 9489 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/242/2016 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 października 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród nauczycielom ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze i opiekuńcze
2016 9490 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/246/2016 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 października 2016r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2017
2016 9491 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/245/2016 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 października 2016r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
2016 9492 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/149/2016 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 28 września 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywania na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2017 roku.
2016 9493 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/151/2016 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 28 września 2016r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 2412W Szczypiorno – do drogi (Wojszczyce – Janowo – Nowy Modlin) na odcinku 950 m od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2411W do granicy gm. Pomiechówek przebiegającej na terenie powiatu nowodworskiego w gm. Pomiechówek
2016 9494 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/152/2016 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 28 września 2016r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 2415W Wola Błędowska – Falbogi Borowe na odcinku 1500 m położonym na terenie gm. Pomiechówek, przebiegającej na terenie powiatu nowodworskiego w gm. Pomiechówek
2016 9495 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/153/2016 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 28 września 2016r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych - drogi nr 2407W Czarnowo – Kikoły – Nowe Orzechowo oraz drogi nr 2408W Wólka Kikolska – Nowe Orzechowo przebiegających na terenie powiatu nowodworskiego w gm. Pomiechówek
2016 9496 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/231/16 Rady Miasta Zielonka z dnia 27 października 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok
2016 9497 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/232/16 Rady Miasta Zielonka z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/100/15 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych
2016 9498 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/233/16 Rady Miasta Zielonka z dnia 27 października 2016r. w sprawie opłaty targowej na terenie Miasta Zielonka w roku 2017
2016 9499 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/234/16 Rady Miasta Zielonka z dnia 27 października 2016r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
2016 9500 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/237/16 Rady Miasta Zielonka z dnia 27 października 2016r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych w Zielonce” oraz nadania jej statutu
2016 9501 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr 344/XXIII/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 20 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 9502 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr 345/XXIII/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 20 października 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2017 r.
2016 9503 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr 346/XXIII/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 20 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 9504 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr 348/XXIII/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 20 października 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze
2016 9505 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr 349/XXIII/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 20 października 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze
2016 9506 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr 350/XXIII/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 20 października 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr 120/XI/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z pomieszczeń i powierzchni w obiekcie oświatowym w Mysiadle, ul. Kwiatowa 28.
2016 9507 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr 311/XXIV/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 października 2016r. w sprawie uaktualnienia wykazu ulic w granicach obwodów głosowania na terenie miasta Ciechanów oraz zmiany siedziby obwodowych komisji wyborczych
2016 9508 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr 312/XXIV/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 października 2016r. w sprawie uaktualnienia wykazu ulic w granicach okręgów wyborczych na terenie miasta Ciechanów
2016 9509 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr 315/XXIV/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 października 2016r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu Miasta Ciechanów instrumentem płatniczym
2016 9510 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr 316/XXIV/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 października 2016r. w sprawie w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Ciechanowie
2016 9511 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr 319/XXIV/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr 158/XIV/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie oraz „Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania” zmienionej uchwałą nr 193/XVI/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany „Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania”
2016 9512 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr 305/XXIV/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 9513 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr 306/XXIV/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2016 9514 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr 307/XXIV/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 października 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do naliczenia podatku rolnego
2016 9515 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr 310/XXIV/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie
2016 9516 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XXII.180.2016 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 27 września 2016r. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Przysusze
2016 9517 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XXII.181.2016 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 27 września 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Wieniawa
2016 9518 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XXII.183.2016 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 27 września 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wieniawa
2016 9519 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XX/116/2016 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 28 października 2016r. w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Opinogóra Górna dla fragmentu miejscowości Opinogóra Dolna
2016 9520 2016-11-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 147/2016 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 9 maja 2016r. w sprawie przyjęcia korekty sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Siedlce za 2015 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim jest miasto Siedlce za 2015 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta Siedlce za 2015 rok
2016 9521 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XXII.184.2016 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 27 września 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 9522 2016-11-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 143/2016 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Miasta Siedlce za 2015 rok
2016 9523 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XXII.185.2016 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 27 września 2016r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wieniawa
2016 9524 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XV.221.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 25 października 2016r. w sprawie zmiany Uchwały nr IX.127.2015 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2016 - 2030
2016 9525 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XV.224.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 25 października 2016r. w sprawie nadania nazw drogom publicznym i drogom wewnętrznym w miejscowości Jaźwie
2016 9526 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XV.226.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 25 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr III.43.2015 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 5 lutego 2015r. w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2016 9527 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XV.228.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 25 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych
2016 9528 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XV.229.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 25 października 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2017 rok
2016 9529 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XV.230.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 25 października 2016r. w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Tłuszcz, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2016 9530 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XV.231.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 25 października 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tłuszcz
2016 9531 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XXV/318/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/660/2013 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone w "Domu nad Stawami" Domu Pomocy Społecznej w Siedlcach
2016 9532 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr 143.XXVI.2016 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 28 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Płoniawy-Bramura na rok 2017.
2016 9533 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XXV/314/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 października 2016r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia przez osoby bezdomne odpłatności za pobyt w schronisku
2016 9534 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr 144.XXVI.2016 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 28 października 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od podatku na obszarze Gminy Płoniawy-Bramura.
2016 9535 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XXV/326/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 października 2016r. w sprawie formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym.
2016 9536 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XXI/107/2016 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 28 października 2016r. ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w Powiecie Garwolińskim w 2017 roku.
2016 9537 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XXV/327/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 października 2016r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w roku 2017.
2016 9538 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XXII.250.216 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 września 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Pruszków.
2016 9539 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XXIII.254.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmiany nazwy części ulicy w Pruszkowie.
2016 9540 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XXII.186.2016 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 27 września 2016r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2016 9541 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XV.232.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 25 października 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz zagospodarowania tych odpadów
2016 9542 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XXII.187.2016 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 27 września 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 9543 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XXV/328/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 października 2016r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w roku 2017.
2016 9544 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XXII.188.2016 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 27 września 2016r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemniki z odpadami komunalnymi
2016 9545 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XV.233.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 25 października 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 9546 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XXII.190.2016 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 27 września 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 9547 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XXV/315/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/277/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 października 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Miasta Siedlce.
2016 9548 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XXVI.211.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 października 2016r. w sprawie: zmian w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2016 9549 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XXVI.212.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 października 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XXV.206.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 21 września 2016r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów oświatowych
2016 9550 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XXVI.216.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 października 2016r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Mrowiska, gmina Halinów.
2016 9551 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XXVI.217.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 października 2016r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Okuniew, gmina Halinów.
2016 9552 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XXVI.218.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 października 2016r. w sprawie: zmiany nazwy ulicy 3-go Maja w miejscowości Halinów.
2016 9553 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr 219/XXXII/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 października 2016r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy w mieście Ostrołęka
2016 9554 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr 223/XXXII/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 9555 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/126/2016 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 19 października 2016r. w sprawie ustalenia opłaty targowej
2016 9556 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XXVI.219.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 października 2016r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok.
2016 9557 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XXVI.220.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 października 2016r. w sprawie: określenia zwolnień z podatku od nieruchomości na 2017 rok.
2016 9558 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XXVI.221.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 października 2016r. w sprawie: określenia wysokości stawek oraz zwolnień od podatku od środków transportowych na 2017 rok.
2016 9559 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XXVI.222.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 października 2016r. w sprawie: opłaty prolongacyjnej
2016 9560 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XIX/129/16 Rady Gminy Nur z dnia 24 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Nur oraz warunków korzystania z tych przystanków
2016 9561 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XIX/133/16 Rady Gminy Nur z dnia 24 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku
2016 9562 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XIX/134/16 Rady Gminy Nur z dnia 24 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Nur
2016 9563 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XIX/135/16 Rady Gminy Nur z dnia 24 października 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2016 9564 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XIX/136/16 Rady Gminy Nur z dnia 24 października 2016r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze Gminy Nur
2016 9565 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr IX/71/16 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/55/15 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 4 września 2015 r. w sprawie określenia inkasentów łącznego zobowiązania pieniężnego.
2016 9566 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XXII/199/16 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 10 października 2016r. w sprawie zapłaty podatków i opłat za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.
2016 9567 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr IX/69/16 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 27 października 2016r. w sprawie ustalenia opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzyumaniem i ochroną dróg
2016 9568 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr IX/67/16 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 27 października 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chlewiska
2016 9569 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/179/2016 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 27 października 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Mieście Maków Mazowiecki
2016 9570 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/183/2016 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Miasta Maków Mazowiecki na rok 2017
2016 9571 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/184/2016 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Miasta Maków Mazowiecki na rok 2017
2016 9572 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/185/2016 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2016 9573 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/256/2016 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 28 października 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w mieście Pułtusk
2016 9574 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/253/2016 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 28 października 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Gminy Pułtusk
2016 9575 2016-11-09 Decyzja Decyzja nr DRE.WRC.4210.7.4.2016.ARY Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 4 listopada 2016r.
2016 9576 2016-11-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.204.2016.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 listopada 2016r. Rada Gminy Puszcza Mariańska
2016 9577 2016-11-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-O.4131.25.2016.AD Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 listopada 2016r. Rada Gminy Zaręby Kościelne
2016 9578 2016-11-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/158/2016 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 4 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Powiat Ostrowski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2016 9579 2016-11-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/161/2016 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi na terenie powiatu ostrowskiego i jego parkowanie na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez Starostę Ostrowskiego oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2016 9580 2016-11-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/154/2016 Rady Gminy Sochaczew z dnia 2 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2016 9581 2016-11-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/153/2016 Rady Gminy Sochaczew z dnia 2 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości.
2016 9582 2016-11-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/152/2016 Rady Gminy Sochaczew z dnia 2 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2017
2016 9583 2016-11-10 Uchwała Uchwała nr IX/70/16 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 27 października 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Chlewiska
2016 9584 2016-11-10 Uchwała Uchwała nr XIX/176/16 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 19 września 2016r. w sprawie wprowadzenia Strefy Płatnego Parkowania oraz wysokości i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na terenie miasta Grójec
2016 9585 2016-11-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/187/2016 Rady Miasta Garwolina z dnia 26 października 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2017
2016 9586 2016-11-10 Uchwała Uchwała nr XXI/184/2016 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 20 września 2016r. zmieniająca uchwalę w sprawie ustalenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso, oraz ustalenia terminu płatności podatku dla inkasentów.
2016 9587 2016-11-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/209/2016 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 28 września 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zbuczyn
2016 9588 2016-11-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/188/2016 Rady Miasta Garwolina z dnia 26 października 2016r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2016 9589 2016-11-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/186/2016 Rady Miasta Garwolina z dnia 26 października 2016r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok
2016 9590 2016-11-10 Uchwała Uchwała nr XXI/185/2016 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 20 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kozienice.
2016 9591 2016-11-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/164/2016 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu ostrowskiego
2016 9592 2016-11-10 Uchwała Uchwała nr XXI/187/2016 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 20 września 2016r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
2016 9593 2016-11-10 Uchwała Uchwała nr XXI/190/2016 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 20 września 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Łuczynów gmina Kozienice
2016 9594 2016-11-10 Uchwała Uchwała nr 245/XXVII/2016 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 26 października 2016r. w sprawie nadania nazwy parkowi sportowo-rekreacyjnemu przy ul. Władysława Hermana w Sierpcu.
2016 9595 2016-11-10 Uchwała Uchwała nr KE.XXIII.0007.211.2016 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie: zmiany zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Dębe Wielkie na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dębe Wielkie
2016 9596 2016-11-10 Uchwała Uchwała nr 249/XXVII/2016 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 26 października 2016r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Miasta Sierpc z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”
2016 9597 2016-11-10 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 7 listopada 2016r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Wiśniewie przeprowadzonych w dniu 6 listopada 2016 r.
2016 9598 2016-11-10 Uchwała Uchwała nr 161/XXV/16 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 października 2016r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2016 9599 2016-11-10 Uchwała Uchwała nr 162/XXV/16 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 9600 2016-11-10 Postanowienie Postanowienie nr 73/2016 Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu wójta Gminy Dzierzgowo
2016 9601 2016-11-10 Uchwała Uchwała nr 163/XXV/16 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 9602 2016-11-10 Uchwała Uchwała nr 164/XXV/16 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 października 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2017 r.
2016 9603 2016-11-10 Uchwała Uchwała nr 165/XXV/16 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr 109/XVIII/16 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych, określenia inkasentów, terminu płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2016 9604 2016-11-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/281/2016 Rady Miasta Mława z dnia 25 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 9605 2016-11-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/282/2016 Rady Miasta Mława z dnia 25 października 2016r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych w Mławie oraz nadania jej statutu
2016 9606 2016-11-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/283/2016 Rady Miasta Mława z dnia 25 października 2016r. w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Miasta Mława
2016 9607 2016-11-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/284/2016 Rady Miasta Mława z dnia 25 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Miasta Mława – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie
2016 9608 2016-11-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/285/2016 Rady Miasta Mława z dnia 25 października 2016r. w sprawie powołania Mławskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu
2016 9609 2016-11-10 Uchwała Uchwała nr 160/XVI/16 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 28 października 2016r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
2016 9610 2016-11-10 Uchwała Uchwała nr 161/XVI/16 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 28 października 2016r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.
2016 9611 2016-11-10 Uchwała Uchwała nr 163 /XVI/16 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 28 października 2016r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicach Borowych.
2016 9612 2016-11-10 Uchwała Uchwała nr 731/XXVI/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26 października 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 887/XXXI/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28.01.2009 r. w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Piaseczno poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2016 9613 2016-11-10 Uchwała Uchwała nr 706/XXVI/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26 października 2016r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za osiągnięcia naukowe dla uczniów, którzy osiągnęli wysokie wyniki w olimpiadach i konkursach przedmiotowych
2016 9614 2016-11-10 Uchwała Uchwała nr 707/XXVI/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26 października 2016r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz dla logopedów, pedagogów, psychologów, reedukatorów, rewalidatorów, doradców zawodowych, socjoterapeutów, nauczycieli gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej nauczycieli zajęć z integracji sensorycznej, nauczycieli wspomagających w szkołach prowadzonych przez Gminę Piaseczno
2016 9615 2016-11-10 Uchwała Uchwała nr 708/XXVI/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26 października 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Piaseczno na lata 2017-2021.
2016 9616 2016-11-10 Uchwała Uchwała nr 98/XV/16 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 27 września 2016r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z Alei Wierzbowej uznanej za pomnik przyrody
2016 9617 2016-11-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/321/2016 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26 października 2016r. w sprawie zmiany siedziby Samorządowego Przedszkola Integracyjnego w Górze Kalwarii
2016 9618 2016-11-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/322/2016 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26 października 2016r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Góra Kalwaria
2016 9619 2016-11-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/329/2016 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26 października 2016r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 9620 2016-11-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/330/2016 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26 października 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2016 9621 2016-11-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/137/16 Rady Gminy w Orońsku z dnia 24 października 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2016 9622 2016-11-14 Uchwała Uchwała nr XXIII.189.2016 Rady Gminy Prażmów z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – dla obszaru części wsi Nowy Prażmów – etap I
2016 9623 2016-11-14 Uchwała Uchwała nr XXIII.190.2016 Rady Gminy Prażmów z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - dla obszaru części wsi Nowy Prażmów – etap II
2016 9624 2016-11-14 Uchwała Uchwała nr XXV.207.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 21 września 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Michałów, gmina Halinów
2016 9625 2016-11-14 Uchwała Uchwała nr XXII/144/2016 Rady Gminy Baboszewo z dnia 28 października 2016r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Baboszewo oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2016 9626 2016-11-14 Uchwała Uchwała nr 228/XLV/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości.
2016 9627 2016-11-14 Uchwała Uchwała nr XXII/147/2016 Rady Gminy Baboszewo z dnia 28 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 9628 2016-11-14 Uchwała Uchwała nr 224/XLV/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 maja 2015 r. Nr 64/XII/2015 w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania, wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
2016 9629 2016-11-14 Uchwała Uchwała nr 186/XXIV/16 Rady Miasta Milanówka z dnia 14 września 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Milanówek
2016 9630 2016-11-14 Uchwała Uchwała nr XV/86/2016 Rady Gminy Młynarze z dnia 14 października 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 9631 2016-11-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/206/16 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 października 2016r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowościach Badowo-Dańki i Sosnowica
2016 9632 2016-11-14 Uchwała Uchwała nr XXIV.105.2016 Rady Gminy Rybno z dnia 27 października 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rybno.
2016 9633 2016-11-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/207/16 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 października 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowy Dworek
2016 9634 2016-11-14 Uchwała Uchwała nr XXIX.106.2016 Rady Gminy Rybno z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rybno na 2016r.
2016 9635 2016-11-14 Uchwała Uchwała nr XVII/127/2016 Rady Gminy Lelis z dnia 28 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku
2016 9636 2016-11-14 Uchwała Uchwała nr XV/87/2016 Rady Gminy Młynarze z dnia 14 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Młynarze
2016 9637 2016-11-14 Uchwała Uchwała nr XVII/128/2016 Rady Gminy Lelis z dnia 28 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku
2016 9638 2016-11-14 Uchwała Uchwała nr XIX.84.2016 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie zmian w uchwale Nr X/40/2015 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2016 9639 2016-11-14 Uchwała Uchwała nr XIX.83.2016 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2017 rok .
2016 9640 2016-11-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/132/2016 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 14 października 2016r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Sarnaki instrumentem płatniczym
2016 9641 2016-11-14 Uchwała Uchwała nr XIV/141/16 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 26 października 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 9642 2016-11-14 Uchwała Uchwała nr XIV/144/16 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 26 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania i poboru, terminu płatności i stawek opłaty targowej oraz poboru tej opłaty w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 9643 2016-11-14 Uchwała Uchwała nr XIV/149/16 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 26 października 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminy
2016 9644 2016-11-14 Uchwała Uchwała nr XIV/152/16 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 26 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Myszyniec oraz wprowadzenia zwolnień
2016 9645 2016-11-14 Uchwała Uchwała nr XIV/154/16 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 26 października 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Myszyniec na lata 2017-2022
2016 9646 2016-11-14 Uchwała Uchwała nr 1745/194/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 2 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Wykazu Projektów Pozakonkursowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
2016 9647 2016-11-14 Uchwała Uchwała nr 1759/196/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie całkowitego zakazu uprawiania amatorskiego połowu ryb w wybranych akwenach portów rzecznych
2016 9648 2016-11-14 Uchwała Uchwała nr XVI/126/16 Rady Gminy w Troszynie z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/86/15 Rady Gminy w Troszynie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2016 r.
2016 9649 2016-11-14 Uchwała Uchwała nr XVI/128/16 Rady Gminy w Troszynie z dnia 28 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 9650 2016-11-14 Uchwała Uchwała nr XVI/129/16 Rady Gminy w Troszynie z dnia 28 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy Troszyn
2016 9651 2016-11-14 Uchwała Uchwała nr XVI/130/16 Rady Gminy w Troszynie z dnia 28 października 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Troszyn
2016 9652 2016-11-14 Uchwała Uchwała nr XVI/131/16 Rady Gminy w Troszynie z dnia 28 października 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Troszyn
2016 9653 2016-11-14 Uchwała Uchwała nr XVI/132/16 Rady Gminy w Troszynie z dnia 28 października 2016r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Troszynie.
2016 9654 2016-11-14 Uchwała Uchwała nr XVI/133/16 Rady Gminy w Troszynie z dnia 28 października 2016r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Troszyn liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2016 9655 2016-11-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/139/2016 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 28 września 2016r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Sokołów Podlaski za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
2016 9656 2016-11-14 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Węgrowskiego` z dnia 13 października 2016r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu którego występują: 1)Pan Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski, 2)Pani Halina Ulińska - Wicestarosta Węgrowski, przy kontrasygnacie Pani Anny Pawełas – Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu, którego występują: 1) Pan Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński, 2) Pan Krzysztof Płochocki – Wicestarosta Miński, zwanym dalej „Przyjmującym”
2016 9657 2016-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/228/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2016 9658 2016-11-14 Uchwała Uchwała nr XXI/107/2016 Rady Gminy Karniewo z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 9659 2016-11-14 Uchwała Uchwała nr XXII/157/16 Rady Gminy Wodynie z dnia 30 września 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wodynie
2016 9660 2016-11-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.P.4131.30.2016.PC Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 listopada 2016r. Rada Miejskiej w Raciążu
2016 9661 2016-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/890/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 20 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia na terenie m.st. Warszawy poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 9662 2016-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/891/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 20 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok
2016 9663 2016-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/892/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 20 października 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu nieruchomości przy ul. Drewnianej 8
2016 9664 2016-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/893/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 20 października 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Żelaznej – część południowa
2016 9665 2016-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/894/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 20 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Chrzanów 2”
2016 9666 2016-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/901/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 20 października 2016r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół nr 48 im. Armii Krajowej w Warszawie, ul. K. Irzykowskiego 1a oraz likwidacji Gimnazjum nr 85 w Warszawie, ul. K. Irzykowskiego 1a
2016 9667 2016-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/904/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 20 października 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
2016 9668 2016-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/905/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 20 października 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
2016 9669 2016-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/906/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 20 października 2016r. w sprawie zniesienia nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
2016 9670 2016-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/907/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 20 października 2016r. w sprawie nadania i zniesienia nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
2016 9671 2016-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/908/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 20 października 2016r. w sprawie nadania, zmiany i zniesienia nazw ulic w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
2016 9672 2016-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/909/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 20 października 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
2016 9673 2016-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/910/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 20 października 2016r. w sprawie nadania i zniesienia nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
2016 9674 2016-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/912/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 20 października 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
2016 9675 2016-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/913/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 20 października 2016r. w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
2016 9676 2016-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/914/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 20 października 2016r. w sprawie zwolnienia z opłat osób obowiązanych do ubiegania się o wydanie nowego prawa jazdy oraz nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu z powodu zmiany administracyjnej
2016 9677 2016-11-14 Uchwała Uchwała nr XVIII.87.16 Rady Gminy Pniewy z dnia 28 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli udzielających uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz prowadzących gimnastykę korekcyjną w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Pniewy.
2016 9678 2016-11-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/153/2016 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 października 2016r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta i Gminy Mordy oraz nadania jej statutu.
2016 9679 2016-11-14 Postanowienie Postanowienie nr DWW-772-31/16 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy
2016 9680 2016-11-14 Uchwała Uchwała nr XV/104/16 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 27 października 2016r. o zmianie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Stary Lubotyń oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2016 9681 2016-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/251/2016 Rady Miasta Marki z dnia 26 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/167/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2016 – 2026
2016 9682 2016-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/253/2016 Rady Miasta Marki z dnia 26 października 2016r. o uchyleniu uchwały nr LIX/467/2014 Rady Miasta Marki z dnia 16 lipca 2014 roku w sprawie dopłat do biletów na przejazd środkami lokalnego transportu zbiorowego na trasie z Marek do Warszawy i z Warszawy do Marek oraz na terenie Marek dla osób zamieszkałych na terenie miasta Marki, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym w Wołominie oraz dla dzieci tych osób
2016 9683 2016-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/255/16 Rady Miasta Marki z dnia 26 października 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze publicznej stanowiącej własność Gminy Miasto Marki
2016 9684 2016-11-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 95/16 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2016-2026 za I półrocze 2016 r.
2016 9685 2016-11-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 96/16 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i planu finansowego gminnej instytucji kultury za I półrocze 2016 r.
2016 9686 2016-11-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/136/2016 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 30 września 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Puszcza Mariańska obejmującego fragmenty: Budy Zaklasztorne, Stary Karolinów, Nowy Karolinów, Huta Partacka.
2016 9687 2016-11-14 Uchwała Uchwała nr XV.222.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 25 października 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Jasienica - Obszar I -
2016 9688 2016-11-14 Uchwała Uchwała nr 188/16 Rady Gminy Celestynów z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2016 9689 2016-11-14 Uchwała Uchwała nr 190/16 Rady Gminy Celestynów z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury i nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Sportu
2016 9690 2016-11-14 Uchwała Uchwała nr 191/16 Rady Gminy Celestynów z dnia 27 października 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
2016 9691 2016-11-14 Uchwała Uchwała nr XXV/153/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 30 września 2016r. w sprawie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Zwoleń
2016 9692 2016-11-14 Uchwała Uchwała nr XXV/156/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 30 września 2016r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Zwoleń publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
2016 9693 2016-11-14 Uchwała Uchwała nr XXV/157/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały o ustaleniu opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego ponad podstawę programową w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Zwoleń
2016 9694 2016-11-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/148/16 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 12 października 2016r. w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej Gminy Iłża pod nazwą Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Iłży
2016 9695 2016-11-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/149/16 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 12 października 2016r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Gminy Iłża- Centrum Usług Wspólnych- pod nazwą Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Iłzy oraz nadania jej statutu.
2016 9696 2016-11-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 62.2016 Wójta Gminy Rybno z dnia 18 sierpnia 2016r. w sprawie: przekazania informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno
2016 9697 2016-11-14 Porozumienie Porozumienie nr 465/2016 Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie obowiązków wojewody w zakresie finansowania i utrzymywania przejść granicznych, przejść turystycznych, miejsc przekraczania granicy na szlakach turystycznych oraz punktów nocnego postoju na rzekach granicznych, ich wyposażenia w sprzęt, a także organów właściwych do osadzania i utrzymywania znaków granicznych na morskich wodach wewnętrznych
2016 9698 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/911/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 20 października 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
2016 9699 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/155/2016 Rady Gminy Teresin z dnia 29 września 2016r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY TERESIN OBEJMUJĄCEGO DZIAŁKĘ OZNACZONĄ NUMEREM 36 W OBRĘBIE SEROKI WIEŚ
2016 9700 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr 382/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wysokości kosztów oraz opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym obowiązujących w 2017 r.
2016 9701 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr 383/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr 55/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie nadania Statutu Radomskiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr Tytusa Chałubińskiego.
2016 9702 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr 387/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 171/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior-WIGOR” w Radomiu ul. Rwańska 7
2016 9703 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr 390/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody ,,Aleja nad Sadkówką"
2016 9704 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr 391/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2016 9705 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr 392/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miasta Radomia.
2016 9706 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr 393/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe osób w autobusach komunikacji miejskiej w Radomiu oraz w sprawie ustalenia wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej.
2016 9707 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr 394/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących w autobusach komunikacji miejskiej w Radomiu.
2016 9708 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XIX/121/16 Rady Gminy Gniewoszów z dnia 7 września 2016r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć psychologa zatrudnionego w placówkach oświatowych gminy Gniewoszów.
2016 9709 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr 123/XV/2016 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 16 września 2016r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Brwilno Dolne Gmina Nowy Duninów
2016 9710 2016-11-15 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 906/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 czerwca 2014r.
2016 9711 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XV.227.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 25 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII.110.2015 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości
2016 9712 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/215/16 Rady Gminy Stare Babice z dnia 27 października 2016r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
2016 9713 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/216/16 Rady Gminy Stare Babice z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2016 9714 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/217/16 Rady Gminy Stare Babice z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 9715 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/218/16 Rady Gminy Stare Babice z dnia 27 października 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stanisławów
2016 9716 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/220/16 Rady Gminy Stare Babice z dnia 27 października 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XXI/201/12 z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego zasobu
2016 9717 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XX/137/2016 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 20 października 2016r. w sprawie zasad przyjęcia i odpłatności za pobyt w hostelu w Zespole Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Łaziskach.
2016 9718 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr 178/XXVI/16 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 października 2016r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Chorzelach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2016 9719 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr 179/XXVI/16 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 października 2016r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Chorzele.
2016 9720 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/266/16 Rady Gminy Raszyn z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Wypędy w Gminie Raszyn – Obszar II
2016 9721 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/271/16 Rady Gminy Raszyn z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2017 roku.
2016 9722 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/272/16 Rady Gminy Raszyn z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjętej za podstawę obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy w 2017 roku.
2016 9723 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/273/16 Rady Gminy Raszyn z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Raszyn
2016 9724 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/274/16 Rady Gminy Raszyn z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2016 9725 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/212/2016 Rady Gminy Czosnów z dnia 4 października 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu gminy Czosnów – etap I
2016 9726 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/217/2016 Rady Gminy Czosnów z dnia 4 października 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej.
2016 9727 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/112/2016 Rady Gminy Pionki z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 9728 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/117/2016 Rady Gminy Pionki z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie: przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Pionki na lata 2016-2020"
2016 9729 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XIX/146/2016 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28 października 2016r. w sprawie: powołania dla Sołectwa Wola Sufczyńska inkasenta podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2016 9730 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XIX/149/2016 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28 października 2016r. w sprawie : uchylenia uchwały Rady Gminy Kołbiel NrXVIII/138/2016 z dnia 30 września 2016r.
2016 9731 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XV/117/2016 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 25 października 2016r. w sprawie ustanowienia i określenia zasad przyznawania honorowego tytułu " Zasłużony dla Miasta i Gminy Bieżuń"
2016 9732 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XV/118/2016 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 25 października 2016r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta i Gminy Bieżuń.
2016 9733 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XV/119/2016 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 25 października 2016r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
2016 9734 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XV/123/2016 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 25 października 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bieżuń, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych
2016 9735 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr 46/XX/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 września 2016r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Woli
2016 9736 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr 47/XX/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 września 2016r. w sprawie: Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żabia Wola
2016 9737 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr 48/XX/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 września 2016r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Woli do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żabia Wola
2016 9738 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr 52/XX/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 września 2016r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Huta Żabiowolska i Ojrzanów
2016 9739 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr 216/VII/2016 Rady Miasta Józefowa z dnia 28 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok
2016 9740 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr 217/VII/2016 Rady Miasta Józefowa z dnia 28 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017
2016 9741 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr 218/VII/2016 Rady Miasta Józefowa z dnia 28 października 2016r. w sprawie opłaty targowej.
2016 9742 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr 219/VII/2016 Rady Miasta Józefowa z dnia 28 października 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i określenia wysokości opłaty od posiadania psów na rok 2017
2016 9743 2016-11-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/260/16 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 25 października 2016r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 9744 2016-11-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/261/16 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 25 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2017 r.
2016 9745 2016-11-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/262/16 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 25 października 2016r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2017 r.
2016 9746 2016-11-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/263/16 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 25 października 2016r. w sprawie opłaty targowej
2016 9747 2016-11-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/264/16 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 25 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, reedukatorów, terapeutów, rehabilitantów, doradców zawodowych, nauczycieli wspomagających
2016 9748 2016-11-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/265/16 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 25 października 2016r. w sprawie zmiany statutu Miejskiego Żłobka nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim
2016 9749 2016-11-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/117/2016 Rady Gminy Sabnie z dnia 22 września 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2026
2016 9750 2016-11-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/120/2016 Rady Gminy Sabnie z dnia 21 października 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2026
2016 9751 2016-11-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/266/16 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 25 października 2016r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Nowy Dwór Mazowiecki na prowadzenie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, oddziałów wychowania przedszkolnego przy niepublicznych szkołach podstawowych , przedszkoli niepublicznych i niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2016 9752 2016-11-16 Uchwała Uchwała nr 395/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 15 listopada 2016r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz ustalania wysokości stypendiów sportowych
2016 9753 2016-11-16 Uchwała Uchwała nr 398/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 15 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia
2016 9754 2016-11-16 Uchwała Uchwała nr XXI/116/2016 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie nadania statutu Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Giżycach z filią „Mały Domek” w Giżycach
2016 9755 2016-11-16 Uchwała Uchwała nr XXI/150/2016 Rady Gminy Jastrząb z dnia 28 października 2016r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Jastrząb pod nazwą Żłobek Gminny w Gąsawach Plebańskich oraz nadania jej statutu.
2016 9756 2016-11-16 Uchwała Uchwała nr XXI/152/2016 Rady Gminy Jastrząb z dnia 28 października 2016r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej z wyłączeniem jej z użytkowania jako drogi publicznej.
2016 9757 2016-11-16 Uchwała Uchwała nr 35/VI/2016 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie uchylenia uchwały nr XVI/2011 z dnia 9 września 2011 r. Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego oraz ustalenia wysokości składki członkowskiej Gminy – członka Związku Gmin Regionu Płockiego.
2016 9758 2016-11-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/238/2016 Rady Gminy Siedlce z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/48/2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie regulaminu udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2016 9759 2016-11-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/49/2016 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 9760 2016-11-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/50/2016 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 9761 2016-11-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/51/2016 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 października 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2017
2016 9762 2016-11-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/54/2016 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmian w wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jedlińsk
2016 9763 2016-11-16 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 6/2016 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łosicach z dnia 15 listopada 2016r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu łosickiego
2016 9764 2016-11-16 Uchwała Uchwała nr 171/XXIX/2016 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 11 października 2016r. w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej
2016 9765 2016-11-16 Uchwała Uchwała nr XXII/135/2016 Rady Gminy Wiśniew z dnia 4 października 2016r. w sprawie określenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso należności podatkowych pobranych od osób fizycznych
2016 9766 2016-11-16 Uchwała Uchwała nr XXII/140/2016 Rady Gminy Wiśniew z dnia 4 października 2016r. w sprawie pozbawienia działek z obrębu geodezyjnego 0016 Okniny o numerach 1594/4, 15945/5, 1594/6, 1594/7, 1594/8, 1594/9, 1594/10, 1594/11, 1594/12, 15945/13, 1594/14, 1594/15, 1594/17 kategorii drogi gminnej.
2016 9767 2016-11-16 Uchwała Uchwała nr XX/207/16 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie Gminy Miasto Sochaczew
2016 9768 2016-11-16 Uchwała Uchwała nr 137/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2016 rok
2016 9769 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr 192/XXVII/2016 Rady Gminy w Mochowie z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2017
2016 9770 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr 193/XXVII/2016 Rady Gminy w Mochowie z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna do celów wymiaru podatku leśnego na rok 2017
2016 9771 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr 194/XXVII/2016 Rady Gminy w Mochowie z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok
2016 9772 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr 195/XXVII/2016 Rady Gminy w Mochowie z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017
2016 9773 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr 199/XXVII/2016 Rady Gminy w Mochowie z dnia 9 listopada 2016r. uchylająca uchwałę w sprawie statutów sołectw Gminy Mochowo
2016 9774 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr 118/XIX/16 Rady Gminy Przyłęk z dnia 25 października 2016r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 9775 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr 119/XIX/16 Rady Gminy Przyłęk z dnia 25 października 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2017
2016 9776 2016-11-17 Decyzja Decyzja nr OŁO-4210-10(18)/2016/9183/X/MGę Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 listopada 2016r.
2016 9777 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XIII/128/2016 Rady Gminy Łąck z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łąck dla części terenu wsi Łąck.
2016 9778 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XX.0007.142.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości oraz sposobu jego poboru w 2017 roku
2016 9779 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XX.0007.143.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2017 rok
2016 9780 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XX.0007.144.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów obliczenia podatku leśnego na 2017 rok
2016 9781 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XX.0007.146.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 3 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę Nr IX.0007.80.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych
2016 9782 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XVI.124.2016 Rady Gminy Odrzywół z dnia 21 października 2016r. w sprawie utworzenia Dziennego Domu „Senior-WIGOR" w Odrzywole
2016 9783 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XV.118.2016 Rady Gminy Odrzywół z dnia 12 września 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Rady Gminy Odrzywół w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2016 9784 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XVI.125.2016 Rady Gminy Odrzywół z dnia 21 października 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Odrzywół
2016 9785 2016-11-17 Porozumienie Porozumienie Starosty Zwoleńskeigo z dnia 24 października 2016r. z Burmistrzem Gminy Zwoleń w sprawie realizacji przez Powiat zadania z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej
2016 9786 2016-11-17 Porozumienie Porozumienie Starosty Zwoleńskeigo z dnia 24 października 2016r. z Wójtem Gminy Tczów w sprawie realizacji przez Powiat zadania z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej
2016 9787 2016-11-17 Porozumienie Porozumienie Starosty Zwoleńskeigo z dnia 24 października 2016r. z Wójtem Gminy Policzna w sprawie realizacji przez Powiat zadania z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej
2016 9788 2016-11-17 Porozumienie Porozumienie Starosty Zwoleńskeigo z dnia 24 października 2016r. z Wójtem Gminy Przyłęk w sprawie realizacji przez Powiat zadania z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej
2016 9789 2016-11-17 Porozumienie Porozumienie Starosty Zwoleńskeigo z dnia 24 października 2016r. z Wójtem Gminy Kazanów w sprawie realizacji przez Powiat zadania z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej
2016 9790 2016-11-17 Umowa partnerstwa Umowa partnerstwa nr 1/OZE/2016 Wójta Gminy Radziejowice z dnia 7 października 2016r. w sprawie wspólnego przygotowania i realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gmin: Radziejowice, Mszczonów, Puszcza Mariańska, Wiskitki i Miasta Żyrardowa”.
2016 9791 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XXII/138/2016 Rady Gminy Stupsk z dnia 28 października 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stupsk
2016 9792 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XXII/140/2016 Rady Gminy Stupsk z dnia 28 października 2016r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Stupsk
2016 9793 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/189/16 Rady Gminy Korytnica z dnia 28 października 2016r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego rodzaj świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunki i sposób ich przyznawania nauczycielom szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Korytnica
2016 9794 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/127/2016 Rady Gminy Sienno z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2017 rok
2016 9795 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/128/2016 Rady Gminy Sienno z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na 2017 rok
2016 9796 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/129/2016 Rady Gminy Sienno z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok
2016 9797 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/130/2016 Rady Gminy Sienno z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok
2016 9798 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/131/2016 Rady Gminy Sienno z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na 2017 rok
2016 9799 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/132/2016 Rady Gminy Sienno z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania, spożywania i wnoszenia napojów alkoholowych
2016 9800 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XIX/173/16 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 28 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 9801 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XIX/174/16 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 28 października 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2016 9802 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XIX/179/16 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 28 października 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Ugniewo
2016 9803 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XIX/180/16 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 28 października 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Ugniewo
2016 9804 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XXII/115/16 Rady Gminy w Regiminie z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną do celów wymiarowych podatku rolnego na rok 2017
2016 9805 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr 231/XLV/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 października 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Gostynina
2016 9806 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XX/157/2016 Rady Gminy Stanisławów z dnia 27 października 2016r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Stanisławów na lata 2016-2021.
2016 9807 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XIX/158/2016 Rady Gminy Stanisławów z dnia 27 października 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 – 2018
2016 9808 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XX/160/2016 Rady Gminy Stanisławów z dnia 27 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Stanisławów przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej pobrania i wykorzystania
2016 9809 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XX/161/2016 Rady Gminy Stanisławów z dnia 27 października 2016r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody 1 drzewa uznanego za pomnik przyrody.
2016 9810 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XVII/207/16 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 26 października 2016r. w sprawie obowiązujących w 2017 roku wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2016 9811 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XVII/209/16 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 26 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu mińskiego
2016 9812 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XVII/213/16 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 26 października 2016r. uchylająca uchwałę w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 2216W na odcinku od skrzyżowania z droga gminną nr 221214W do granicy powiatu mińskiego
2016 9813 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XVII/214/16 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 26 października 2016r. uchylająca uchwałę w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych drogi gminnej nr 221214W na odcinku od drogi powiatowej nr 2216W do granicy powiatu mińskiego
2016 9814 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XIX/92/2016 Rady Gminy Lutocin z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 9815 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XIX/93/2016 Rady Gminy Lutocin z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 9816 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XIX/94/2016 Rady Gminy Lutocin z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do ustalenia wymiaru podatku rolnego
2016 9817 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/193/16 Rady Gminy Korytnica z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2016 9818 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/194/16 Rady Gminy Korytnica z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku
2016 9819 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/195/16 Rady Gminy Korytnica z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2016 9820 2016-11-18 Aneks Aneks nr 22 Burmistrza Miasta Halinów z dnia 19 października 2016r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 30 marca 2004 r.
2016 9821 2016-11-18 Porozumienie Porozumienie nr rej. 401/B/2016 Burmistrza Gminy Brwinów; Starosty Pruszkowskiego z dnia 30 września 2016r.
2016 9822 2016-11-18 Porozumienie Porozumienie Starosty Mławskiego w sprawie ustalenia zasad prowadzenia punktu katechetycznego Kościoła Wolnych Chrześcijan oraz udziału w kosztach nauczania religii
2016 9823 2016-11-18 Porozumienie Porozumienie nr 112/2016 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 24 października 2016r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego
2016 9824 2016-11-18 Uchwała Uchwała nr XXI.209.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
2016 9825 2016-11-18 Uchwała Uchwała nr XXI.211.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 7 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu „Rodzinny Mińsk”
2016 9826 2016-11-18 Uchwała Uchwała nr XXI.213.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 7 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Mińsk Mazowiecki
2016 9827 2016-11-18 Uchwała Uchwała nr XXI.216.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz terminu i sposobu rozliczenia dotacji przez publiczne i niepubliczne jednostki oświatowe prowadzone na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego
2016 9828 2016-11-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/170/2016 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 27 września 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XVI /96/ 2015 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2023 ze zmianami.
2016 9829 2016-11-18 Uchwała Uchwała nr XXV/177/ 2016 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 25 października 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XVI /96/ 2015 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2023 ze zmianami.
2016 9830 2016-11-18 Uchwała Uchwała nr XXV/180/2016 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 25 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 9831 2016-11-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.207.2016.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 listopada 2016r. Rada Miasta Kobyłka
2016 9832 2016-11-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/165/2016 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2017 i wprowadzenia ulgi w podatku rolnym.
2016 9833 2016-11-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/166/2016 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Zakrzew oraz zwolnień od podatku.
2016 9834 2016-11-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/167/2016 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Zakrzew oraz zwolnień od podatku.
2016 9835 2016-11-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/168/2016 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXII/127/2016 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zakrzew.
2016 9836 2016-11-18 Uchwała Uchwała nr 148/XXI/2016 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 24 października 2016r. w sprawie stawek opłaty targowej na terenie Gminy Mała Wieś
2016 9837 2016-11-18 Uchwała Uchwała nr 149/XXI/2016 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 24 października 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2016 9838 2016-11-18 Uchwała Uchwała nr 151/XXI/2016 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 24 października 2016r. w sprawie likwidacji Gminnego Zespołu Oświaty w Małej Wsi
2016 9839 2016-11-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/217/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 października 2016r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kostery
2016 9840 2016-11-18 Uchwała Uchwała nr 122/XIX/2016 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 28 września 2016r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowe Miasto.
2016 9841 2016-11-18 Uchwała Uchwała nr XXVI/194/2016 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2016 9842 2016-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXV/138/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok.
2016 9843 2016-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXV/139/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2017 rok.
2016 9844 2016-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXV/141/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie opłaty targowej na 2017 r.
2016 9845 2016-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXV/142/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok.
2016 9846 2016-11-18 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 7 Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 listopada 2016r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia środków związanych z wystąpieniem zagrożenia afrykańskim pomorem świń na obszarze niektórych powiatów województwa mazowieckiego uznanych za obszar ochronny
2016 9847 2016-11-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 568 Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miasta Marki
2016 9848 2016-11-21 Uchwała Uchwała nr XXII/139/2016 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zarządzania poboru tego podatku w drodze inkasa oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku
2016 9849 2016-11-21 Uchwała Uchwała nr XXII/140/2016 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Kałuszyn
2016 9850 2016-11-21 Uchwała Uchwała nr XXII/141/2016 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2017 na obszarze Gminy Kałuszyn.
2016 9851 2016-11-21 Uchwała Uchwała nr XXII/142/2016 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów informacji podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny.
2016 9852 2016-11-21 Uchwała Uchwała nr 424/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 października 2016r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy Grodzisk Mazowiecki na zadanie służące ochronie powietrza, polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne
2016 9853 2016-11-21 Uchwała Uchwała nr XVII/108/2016 Rady Gminy Miedzna z dnia 27 października 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Miedzna na rok 2017.
2016 9854 2016-11-21 Uchwała Uchwała nr XVII/109/2016 Rady Gminy Miedzna z dnia 27 października 2016r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok.
2016 9855 2016-11-21 Uchwała Uchwała nr XVII/110/2016 Rady Gminy Miedzna z dnia 27 października 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od tego podatku na 2017 rok.
2016 9856 2016-11-21 Uchwała Uchwała nr XXII/116/16 Rady Gminy w Regiminie z dnia 10 listopada 2016r. sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2017 obowiązujących na terenie Gminy Regimin.
2016 9857 2016-11-21 Uchwała Uchwała nr XXII/117/16 Rady Gminy w Regiminie z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Regimin na rok 2017.
2016 9858 2016-11-21 Uchwała Uchwała nr XX.0007.145.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 9859 2016-11-21 Uchwała Uchwała nr XXV/111/2016 Rady Gminy Borowie z dnia 18 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty
2016 9860 2016-11-21 Uchwała Uchwała nr 102/XIX/2016 Rady Gminy Staroźreby z dnia 20 października 2016r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Staroźreby
2016 9861 2016-11-21 Uchwała Uchwała nr 103/XIX/2016 Rady Gminy Staroźreby z dnia 20 października 2016r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Obsługi Szkół Samorządowych w Staroźrebach
2016 9862 2016-11-21 Uchwała Uchwała nr 105/XIX/2016 Rady Gminy Staroźreby z dnia 20 października 2016r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Staroźreby na lata 2015 - 2018”
2016 9863 2016-11-21 Uchwała Uchwała nr 106/XIX/2016 Rady Gminy Staroźreby z dnia 20 października 2016r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Staroźreby instrumentem płatniczym
2016 9864 2016-11-21 Uchwała Uchwała nr 134/XXV/2016 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 28 października 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Wyszogród na 2017 rok
2016 9865 2016-11-21 Uchwała Uchwała nr 135/XXV/2016 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 28 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień obowiązujących na terenie gminy Wyszogród na rok 2017
2016 9866 2016-11-21 Uchwała Uchwała nr 136/XXV/2016 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 28 października 2016r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Wyszogród na rok 2017
2016 9867 2016-11-21 Uchwała Uchwała nr 150/XVI/16 Rady Gminy Stara Biała z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Stara Biała w roku 2017
2016 9868 2016-11-21 Postanowienie Postanowienie nr DWW-772-32/16 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2016 9869 2016-11-21 Uchwała Uchwała nr XXI/151/2016 Rady Gminy Jastrząb z dnia 28 października 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dzieci, warunków częściowego zwolnienia z opłat, oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w Żłobku Gminnym w Gąsawach Plebańskich.
2016 9870 2016-11-21 Uchwała Uchwała nr 164/XXIX/2016 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 9871 2016-11-21 Uchwała Uchwała nr XVIII.132.2016 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 27 października 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2017 rok.
2016 9872 2016-11-21 Uchwała Uchwała nr XVIII.133.2016 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 27 października 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2017 rok
2016 9873 2016-11-21 Uchwała Uchwała nr XVIII.134.2016 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok.
2016 9874 2016-11-21 Uchwała Uchwała nr XVIII.135.2016 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok.
2016 9875 2016-11-21 Uchwała Uchwała nr XVIII.136.2016 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 27 października 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stara Błotnica
2016 9876 2016-11-21 Uchwała Uchwała nr XVIII.137.2016 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 27 października 2016r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Stara Błotnica
2016 9877 2016-11-21 Uchwała Uchwała nr XVIII.138.2016 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 27 października 2016r. w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie Gminy Stara Błotnica.
2016 9878 2016-11-21 Uchwała Uchwała nr XVIII.139.2016 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 27 października 2016r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Stara Błotnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.
2016 9879 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr 194/XXVII/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 9880 2016-11-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 133/2016 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2016
2016 9881 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XIV/165/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/127/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2016 rok
2016 9882 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/139/16 Rady Miejskiej w Warce z dnia 1 lipca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 9883 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr 95/XV/16 Rady Gminy Bulkowo z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2016 rok Nr 80/XII/15 Rady Gminy Bulkowo z dnia 30 grudnia 2015 roku
2016 9884 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XXI/121/2016 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na 2016 rok.
2016 9885 2016-11-22 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.28.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2016 roku.
2016 9886 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr 279/VII/20/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 1 czerwca 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2016
2016 9887 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr 149.XXII.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2016 rok
2016 9888 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr 207/XXI/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 23 maja 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2016 roku
2016 9889 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/170/2016 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XVII/120/2015 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszkowskiego na 2016 r.
2016 9890 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr 194/16 Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2016 rok
2016 9891 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XX/262/2016 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2016 r.
2016 9892 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr 278/XXIII/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2016.
2016 9893 2016-11-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.115.2016 Burmistrza Miasta Marki z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2016 rok.
2016 9894 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XVIII/129/16 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2016
2016 9895 2016-11-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.107.2016 Burmistrza Miasta Marki z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2016 rok.
2016 9896 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XXII/278/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 4 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2016 rok
2016 9897 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XIX/183/16 Rady Gminy Stare Babice z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Stare Babice na 2016 rok.
2016 9898 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/150/16 Rady Gminy Kampinos z dnia 27 czerwca 2016r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2016r.
2016 9899 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XXI/191/2016 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 2 czerwca 2016r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2016
2016 9900 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr 255/2016 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2016 Nr XIII/77/2015 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 22 grudnia 2015 r.
2016 9901 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XVIII/77/2016 Rady Gminy Chotcza z dnia 29 kwietnia 2016r. zmian w uchwale budżetowej na rok 2016
2016 9902 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XIX/82/2016 Rady Gminy Chotcza z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016
2016 9903 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XVII/139/2016 Rady Gminy Przasnysz z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2016 Nr XIII/100/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 19 grudnia 2015 roku.
2016 9904 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr 86/2016 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na 2016 r.
2016 9905 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr 90/2016 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na 2016 r.
2016 9906 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/244/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2016
2016 9907 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XV/132/16 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 20 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 9908 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr 91/2016 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 28 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
2016 9909 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XV/87/2016 Rady Gminy Rzewnie z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
2016 9910 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XVI/89/2016 Rady Gminy Rzewnie z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
2016 9911 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr 189/69/2016 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2016 rok
2016 9912 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XX/137/16 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 9913 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/286/2016 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
2016 9914 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XVIII/113/2016 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2016 Nr XIII/77/2015 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 22 grudnia 2015 r.
2016 9915 2016-11-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 62/2016 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2016 Nr XIII/100/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 19 grudnia 2015 roku.
2016 9916 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr X/82/2016 Rady Gminy Lelis z dnia 8 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
2016 9917 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XI/85/2016 Rady Gminy Lelis z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
2016 9918 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XXII/163/2016 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2016 rok
2016 9919 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XIII/102/2016 Rady Gminy Lelis z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
2016 9920 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XXII/206/2016 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 czerwca 2016r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2016
2016 9921 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XXII/151/2016 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok Miasta Piastowa
2016 9922 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr III.212.2016 Rady Gminy Klembów z dnia 13 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2016 rok
2016 9923 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XXIII.181.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2016 rok.
2016 9924 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr 250/XVIII/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2016
2016 9925 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/82/16 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 13 czerwca 2016r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 r.
2016 9926 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XIV.115.2016 Rady Gminy Wąsewo z dnia 21 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Wąsewo na rok 2016
2016 9927 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XXV/90/16 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 r.
2016 9928 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr 145/XXVI/2016 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2016 rok
2016 9929 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XIX.217.2016 Rady Gminy Klembów z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2016 rok
2016 9930 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/137/16 Rady Gminy Somianka z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie: zmian do Uchwały budżetowej nr XVII/95/15 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2015 roku
2016 9931 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/195/16 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 5 października 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Sosnowica
2016 9932 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/200/16 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 5 października 2016r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Centrum Usług Wspólnych w Mszczonowie” i nadania jej statutu.
2016 9933 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr 139/XXI/2016 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 26 października 2016r. w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2017 obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Gąbin oraz zwolnień w tym podatku.
2016 9934 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr 140/XXI/2016 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 26 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017 obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Gąbin oraz zwolnień w tym podatku
2016 9935 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr 141/XXI/2016 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 26 października 2016r. w sprawie opłaty od posiadania psów.
2016 9936 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr 142/XXI/2016 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 26 października 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2017.
2016 9937 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr 144/XXI/2016 Rady Miasta i Gminy w Gąbinie z dnia 26 października 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej obowiązującej na terenie miasta i gminy Gąbin.
2016 9938 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/110/16 Rady Gminy Paprotnia z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2016 9939 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr 80/XVII/2016 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2016 9940 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr 81/XVII/2016 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 9941 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr 83/XVII/2016 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie: zasad przekazywania jednostkom pomocniczym Gminy Dzierzgowo składników mienia komunalnego do korzystania
2016 9942 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr 85/XVII/2016 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały o utworzeniu Punktu Przedszkolnego w Dzierzgowie
2016 9943 2016-11-22 Postanowienie Postanowienie nr 74/2016 Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck.
2016 9944 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XXV/154/2016 Rady Gminy Radzanowo z dnia 28 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 9945 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XXV/155/2016 Rady Gminy Radzanowo z dnia 28 października 2016r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017
2016 9946 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XXV/156/2016 Rady Gminy Radzanowo z dnia 28 października 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2017
2016 9947 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XVIII/139/2016 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 26 października 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego w 2017 roku
2016 9948 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XVIII/140/2016 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 26 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 9949 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XVIII/141/2016 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 26 października 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2016 9950 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr 139/XXV/2016 Rady Gminy Gostynin z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
2016 9951 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr 144/XXV/2016 Rady Gminy Gostynin z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2017
2016 9952 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr 145/XXV/2016 Rady Gminy Gostynin z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2017 obowiązujących na terenie Gminy Gostynin
2016 9953 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr 146/XXV/2016 Rady Gminy Gostynin z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok oraz zwolnień od tego podatku.
2016 9954 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr VII/30/2016 Rady Gminy Radzanów z dnia 28 października 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2017 rok.
2016 9955 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr VII/31/2016 Rady Gminy Radzanów z dnia 28 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok.
2016 9956 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr VII/32/2016 Rady Gminy Radzanów z dnia 28 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok.
2016 9957 2016-11-22 Porozumienie Porozumienie nr ZS-II.3037.28.2016 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie dofinansowania części kosztów utrzymania i funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji w Radomiu - Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych do Wytrzeźwienia
2016 9958 2016-11-22 Porozumienie Porozumienie nr 3 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie przekazania środków finansowych na częściowe pokrycie kosztów zakupu samochodów dla Komendy Miejskiej Policji w Radomiu
2016 9959 2016-11-22 Porozumienie Porozumienie nr PS/B/VI/3/8/330/2016. Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 października 2016r. w sprawie powierzenia Powiatowi Pułtuskiemu prowadzenia niektórych zadań m.st. Warszawy z zakresu pomocy społecznej.
2016 9960 2016-11-22 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Pionki; Wójta Gminy Pionki z dnia 15 listopada 2016r. w sprawie przejęcia do prowadzenia przez Gminę Miasta Pionki zadania publicznego z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, będących mieszkańcami Gminy Pionki, w oddziałach żłobkowych funkcjonujących przy miejskich przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Pionki
2016 9961 2016-11-22 Porozumienie Porozumienie Starosty Wyszkowskiego z dnia 2 marca 2016r. w sprawie przekazania na czas nieokreślony Wójtowi Gminy Długosiodło w zarząd odcinka drogi powiatowej Nr 4408W w miejscowości Przetycz Włościańska,
2016 9962 2016-11-22 Aneks Aneks nr 1 Starosty Wyszkowskiego z dnia 28 września 2016r. do P O R O Z U M I E N I A RCH / 2016 z dnia 28 czerwca 2016 r.
2016 9963 2016-11-22 Aneks Aneks nr 1 Starosty Wyszkowskiego z dnia 28 września 2016r. do POROZUMIENIA WCH / 2016 z dnia 15 lutego 2016 r.
2016 9964 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XXII/184/2016 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowaia przestrzennego gminy Pomiechówek dla wsi Nowy Modlin
2016 9965 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XXII/187/2016 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 9966 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XXII/189/2016 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pomiechówek
2016 9967 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XXII/190/2016 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie wysokości pensum dla dyrektorów szkół i przedszkola
2016 9968 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XXII/192/2016 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przwozach pasażerskich na terenie gminy Pomiechówek
2016 9969 2016-11-23 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.29.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2016 roku
2016 9970 2016-11-23 Uchwała Uchwała nr XXIV/192/16 Rady Miasta Zielonka z dnia 30 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2016
2016 9971 2016-11-23 Uchwała Uchwała nr XXIII-77/2016 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2016
2016 9972 2016-11-23 Uchwała Uchwała nr XXXI/227/2016 Rady Miasta Marki z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/168/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2016 rok
2016 9973 2016-11-23 Uchwała Uchwała nr XIV/105/16 Rady Gminy w Troszynie z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2016
2016 9974 2016-11-23 Uchwała Uchwała nr XVI/99/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na 2016 rok.
2016 9975 2016-11-23 Uchwała Uchwała nr 230/XXII/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2016 roku
2016 9976 2016-11-23 Uchwała Uchwała nr XII/71/16 Rady Gminy Sterdyń z dnia 8 marca 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Sterdyń na rok 2016
2016 9977 2016-11-23 Uchwała Uchwała nr XIII/76/16 Rady Gminy Sterdyń z dnia 22 marca 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Sterdyń na rok 2016
2016 9978 2016-11-23 Uchwała Uchwała nr XIV/81/16 Rady Gminy Sterdyń z dnia 17 maja 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Sterdyń na rok 2016
2016 9979 2016-11-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.52.2016 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2016
2016 9980 2016-11-23 Uchwała Uchwała nr 140/XIV/16 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr 130/XII/15 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2016 rok.
2016 9981 2016-11-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 134/2016 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2016
2016 9982 2016-11-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 136/2016 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2016 rok
2016 9983 2016-11-23 Uchwała Uchwała nr XVIII/98/16 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasnosielc na 2016 r.
2016 9984 2016-11-23 Uchwała Uchwała nr 103/2016 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 5 lipca 2016r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na 2016 r.
2016 9985 2016-11-23 Uchwała Uchwała nr XVI/128/2016 Rady Gminy Suchożebry z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016.
2016 9986 2016-11-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/146/2016 Rady Gminy Sońsk z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2016 9987 2016-11-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/147/2016 Rady Gminy Sońsk z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 9988 2016-11-23 Uchwała Uchwała nr XIX.90.16 Rady Gminy Pniewy z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok.
2016 9989 2016-11-23 Uchwała Uchwała nr XIX.91.16 Rady Gminy Pniewy z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2017 rok.
2016 9990 2016-11-23 Uchwała Uchwała nr XIX.92.16 Rady Gminy Pniewy z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2016 9991 2016-11-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/140/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na 2017 rok.
2016 9992 2016-11-23 Uchwała Uchwała nr XXV/ 97/2016 Rady Gminy Chotcza z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016-2021
2016 9993 2016-11-23 Uchwała Uchwała nr XXV / 99 / 2016 Rady Gminy Chotcza z dnia 28 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 9994 2016-11-23 Uchwała Uchwała nr XXV / 100 / 2016 Rady Gminy Chotcza z dnia 28 października 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2017 r.
2016 9995 2016-11-23 Uchwała Uchwała nr XXV / 101 /2016 Rady Gminy Chotcza z dnia 28 października 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2017 r.
2016 9996 2016-11-23 Uchwała Uchwała nr XXV / 102 / 2016 Rady Gminy Chotcza z dnia 28 października 2016r. w sprawie opłaty prolongacyjnej.
2016 9997 2016-11-23 Uchwała Uchwała nr 14/2016 Zarządu Powiatu Grójeckiego z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok 2015
2016 9998 2016-11-23 Uchwała Uchwała nr 145.XXVI.2016 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 28 października 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Płoniawy-Bramura na lata 2016-2019
2016 9999 2016-11-23 Uchwała Uchwała nr XXII/241/2016 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku
2016 10000 2016-11-23 Uchwała Uchwała nr XXII/242/2016 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w roku 2017
2016 10001 2016-11-23 Uchwała Uchwała nr XXII/243/2016 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 14 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Mrozy oraz zwolnień w tym podatku
2016 10002 2016-11-23 Uchwała Uchwała nr XXII/245/2016 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mrozy oraz zasad i warunków korzystania z tych przystanków
2016 10003 2016-11-23 Uchwała Uchwała nr XXII/247/2016 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w gminie Mrozy
2016 10004 2016-11-23 Uchwała Uchwała nr XXII/251/2016 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w gminie Mrozy
2016 10005 2016-11-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/164/16 Rady Gminy Kampinos z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 10006 2016-11-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/165/16 Rady Gminy Kampinos z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Kampinos w 2017 roku.
2016 10007 2016-11-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/166/16 Rady Gminy Kampinos z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
2016 10008 2016-11-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/188/2016 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz stypendiów lub nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym oraz w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej oraz rodzaju wyróżnień i wysokości nagród pieniężnych
2016 10009 2016-11-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/189/2016 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie określania warunków i trybu finansowania zadań z zakresu sportu przez Miasto Ostrów Mazowiecka
2016 10010 2016-11-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/193/2016 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg miasta Ostrów Mazowiecka do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2016 10011 2016-11-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/194/2016 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta Ostrów Mazowiecka dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego organy prowadzące oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2016 10012 2016-11-23 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 7/2016 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 16 listopada 2016r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Wisły
2016 10013 2016-11-23 Uchwała Uchwała nr XVIII/143/2016 Rady Gminy Suchożebry z dnia 28 października 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2016 10014 2016-11-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/2016 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 10015 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XXI.172.2016 Rady Gminy Prażmów z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 10016 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XIV/110/2016 Rady Gminy Lelis z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
2016 10017 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XX.155.2016 Rady Gminy Prażmów z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 10018 2016-11-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 37/16 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 10019 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XIX/173/2016 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 25 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Zbuczyn
2016 10020 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/132/2016 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 29 września 2016r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z nieruchomości
2016 10021 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XX/105/16 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 28 października 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krasnosielc
2016 10022 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XX/106/16 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 28 października 2016r. w sprawie ustalenia sczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
2016 10023 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XX/107/16 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 28 października 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krasnosielc dla terenu położonego w granicach administracyjnych gminy Krasnosielc
2016 10024 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XXV/162/2016 Rady Gminy Policzna z dnia 28 października 2016r. w sprawie obniżenia ceny żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w gminie Policzna.
2016 10025 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XXV/163/2016 Rady Gminy Policzna z dnia 28 października 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego.
2016 10026 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/166/2016 Rady Gminy Policzna z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 10027 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr IX/46/2016 Rady Gminy Krasne z dnia 14 października 2016r. w sprawie zasad udzielania stypendium za wyniki w nauce i inne osiągnięcia oraz określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości okresowych stypendiów sportowych dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów, zamieszkujących na terenie gminy Krasne.
2016 10028 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr IX/47/2016 Rady Gminy Krasne z dnia 14 października 2016r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Krasne instrumentem płatniczym
2016 10029 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/121/2016 Rady Gminy Gózd z dnia 24 października 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Gózd
2016 10030 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/125/2016 Rady Gminy Gózd z dnia 24 października 2016r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XVI/108/2016 Rady Gminy Gózd z dnia 13.06.2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę.
2016 10031 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XXV/138/2016 Rady Gminy Jednorożec z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Jednorożec oraz wprowadzenia zwolnień
2016 10032 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XXV/139/2016 Rady Gminy Jednorożec z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Jednorożec
2016 10033 2016-11-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-O.4131.29.2016.AD Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 listopada 2016r. Rada Gminy Andrzejewo
2016 10034 2016-11-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.205.2016.RM Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 listopada 2016r. Rada Miejska w Łomiankach
2016 10035 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/110/2016 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 10036 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XXI.240.2016 Rady Gminy Klembów z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok
2016 10037 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XXI.241.2016 Rady Gminy Klembów z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 10038 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XXI.242.2016 Rady Gminy Klembów z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2016 10039 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XXI.244.2016 Rady Gminy Klembów z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu gminy Klembów za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny
2016 10040 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XXI.246.2016 Rady Gminy Klembów z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży”
2016 10041 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XXI.247.2016 Rady Gminy Klembów z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Tuł, gmina Klembów
2016 10042 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XXI.250.2016 Rady Gminy Klembów z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub remonty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Klembów
2016 10043 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XXV/141/2016 Rady Gminy Górzno z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów wymiaru podatku leśnego na rok 2017.
2016 10044 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XXV/142/2016 Rady Gminy Górzno z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2017.
2016 10045 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XXV/143/2016 Rady Gminy Górzno z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok.
2016 10046 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XXV/144/2016 Rady Gminy Górzno z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017 obowiązujących na terenie Gminy Górzno.
2016 10047 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XX/147/16 Rady Gminy Gozdowo z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie przebiegu oraz nadania nazw ulicom we wsi Bonisław , gminy Gozdowo
2016 10048 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XX/148/16 Rady Gminy Gozdowo z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie przebiegu oraz nadania nazwy ulicom we wsi Gozdowo, gminy Gozdowo
2016 10049 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XX/149/16 Rady Gminy Gozdowo z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie przebiegu oraz nadania nazwy ulicy we wsi Lelice , gminy Gozdowo
2016 10050 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XX/153/16 Rady Gminy Gozdowo z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2016 10051 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XX/154/16 Rady Gminy Gozdowo z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2017 rok
2016 10052 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XX /155 /16 Rady Gminy Gozdowo z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Gozdowo na rok 2017 oraz zwolnień w tym podatku
2016 10053 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/175/2016 Rady Gminy Rzekuń z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego.
2016 10054 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/177/2016 Rady Gminy Rzekuń z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Borawe
2016 10055 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XXV.164.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 24 października 2016r. w sprawie: wprowadzenia i ustalenia wysokości stawek i zasad poboru opłaty targowej.
2016 10056 2016-11-24 Aneks Aneks nr 10 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 23 września 2016r. do Porozumienia zawartego w dniu 11 czerwca 2007r. pomiędzy Powiatem Żuromińskim, a Powiatem Gostynińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty
2016 10057 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr 121.XXII.2016 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 28 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 10058 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr 122.XXII.2016 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 28 października 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2016 10059 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XIX/97/2016 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2017
2016 10060 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XIX/98/2016 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny drewna, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na rok 2017
2016 10061 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XIX/99/2016 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2017
2016 10062 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XIX/100/2016 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok obowiązujących na terenie Gminy Łaskarzew
2016 10063 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XIX/102/2016 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 17 listopada 2016r. sprawie zasad udzielania dotacji na rzecz spółek wodnych, trybu postępowania przy udzieleniu dotacji i sposobu jej rozliczania
2016 10064 2016-11-25 Uchwała Uchwała nr 146/XXIII/16 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.
2016 10065 2016-11-25 Uchwała Uchwała nr XX/189/16 Rady Miasta Kobyłka z dnia 30 maja 2016r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na 2016 rok
2016 10066 2016-11-25 Uchwała Uchwała nr XIII/90/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 13 czerwca 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2016 r.
2016 10067 2016-11-25 Uchwała Uchwała nr 261/2016 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2016 Nr XIII/77/2015 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 22 grudnia 2015 r.
2016 10068 2016-11-25 Uchwała Uchwała nr XIV/94/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2016 rok
2016 10069 2016-11-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/2016 Wójta Gminy Czarnia z dnia 18 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2016
2016 10070 2016-11-25 Uchwała Uchwała nr XXVII.254.2016 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 23 maja 2016r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr XIX.175.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 grudnia 2015 r.
2016 10071 2016-11-25 Uchwała Uchwała nr 114/XVI/16 Rady Gminy Bulkowo z dnia 10 maja 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2016 rok Nr 80/XII/15 Rady Gminy Bulkowo z dnia 30 grudnia 2015 roku
2016 10072 2016-11-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/127/2016 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2016 rok
2016 10073 2016-11-25 Uchwała Uchwała nr 130.XXII.2016 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2016
2016 10074 2016-11-25 Uchwała Uchwała nr XVII/85/16 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 10 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasnosielc na 2016 r.
2016 10075 2016-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXI/774/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2016 rok
2016 10076 2016-11-25 Uchwała Uchwała nr XXVII/143/2016 Rady Gminy Zakroczym z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2016 rok
2016 10077 2016-11-25 Uchwała Uchwała nr XV/127/2016 Rady Gminy Sochocin z dnia 13 lipca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2016 rok
2016 10078 2016-11-25 Uchwała Uchwała nr XX/157/2016 Rady Gminy Jadów z dnia 12 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2016
2016 10079 2016-11-25 Uchwała Uchwała nr 193/2016 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Nowodworskiego na 2016 rok
2016 10080 2016-11-25 Uchwała Uchwała nr 194/2016 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Nowodworskiego na 2016 rok
2016 10081 2016-11-25 Uchwała Uchwała nr XIII/106/2016 Rady Gminy Poświętne z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.
2016 10082 2016-11-25 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 4 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 25 listopada 2016r. Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w sprawie ogłoszenia „Wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 30 września 2016 r.”
2016 10083 2016-11-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.213.2016.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 listopada 2016r. Rada Miasta Stołecznego Warszawy
2016 10084 2016-11-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.214.2016.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 listopada 2016r. Rada Miasta Stołecznego Warszawy
2016 10085 2016-11-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.215.2016.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 listopada 2016r. Rada Miasta Stołecznego Warszawy
2016 10086 2016-11-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.222.2016.RM Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 listopada 2016r. Rada Miejska w Przasnyszu
2016 10087 2016-11-25 Uchwała Uchwała nr VIII/39/2016 Rady Gminy Radzanów z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/32/2016 z dnia 28 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok.
2016 10088 2016-11-25 Uchwała Uchwała nr 116/XVII/2016 Rady Gminy Zawidz z dnia 15 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na rok 2017.
2016 10089 2016-11-25 Uchwała Uchwała nr 117/XVII/2016 Rady Gminy Zawidz z dnia 15 listopada 2016r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku na terenie gminy Zawidz na 2017 rok.
2016 10090 2016-11-25 Uchwała Uchwała nr 118/XVII/2016 Rady Gminy Zawidz z dnia 15 listopada 2016r. W sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok.
2016 10091 2016-11-25 Uchwała Uchwała nr XXI/145/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom szkół i nauczycielom pełniącym inne funkcje kierownicze.
2016 10092 2016-11-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/155/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku, prowadzony przez Gminę Nasielsk oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie
2016 10093 2016-11-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/206/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 22 września 2016r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych w Nasielsku ” oraz nadania jej statutu
2016 10094 2016-11-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/207/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 22 września 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nasielsku oraz nadania statutu.
2016 10095 2016-11-25 Uchwała Uchwała nr XVIII.125.2016 Rady Gminy Mokobody z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2017.
2016 10096 2016-11-25 Uchwała Uchwała nr XVIII.126.2016 Rady Gminy Mokobody z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2017 obowiązujących na terenie Gminy Mokobody oraz zwolnień od tego podatku.
2016 10097 2016-11-25 Uchwała Uchwała nr XVIII.127.2016 Rady Gminy Mokobody z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017 obowiązujących na terenie Gminy Mokobody oraz zwolnień od tego podatku
2016 10098 2016-11-25 Uchwała Uchwała nr XVIII.128.2016 Rady Gminy Mokobody z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia jej stawek i wyznaczenia inkasentów na rok 2017.
2016 10099 2016-11-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/ 142 /2016 Rady Gminy Baranowo z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 10100 2016-11-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/143/2016 Rady Gminy Baranowo z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2017 rok.
2016 10101 2016-11-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/145/2016 Rady Gminy Baranowo z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Baranowo i zagospodarowania tych odpadów.
2016 10102 2016-11-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 117/2016 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Gostynina za I półrocze 2016 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2016 roku.
2016 10103 2016-11-25 Uchwała Uchwała nr XVII/130/16 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2016-2026
2016 10104 2016-11-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/133/16 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok
2016 10105 2016-11-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/134/16 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na 2017 rok
2016 10106 2016-11-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/135/16 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017
2016 10107 2016-11-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/137/16 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 9 listopada 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/88/04 z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w sprawie inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej.
2016 10108 2016-11-25 Uchwała Uchwała nr XXII/188/2016 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/115/2015 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2016 10109 2016-11-25 Uchwała Uchwała nr 103/XVI/16 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 10110 2016-11-25 Uchwała Uchwała nr 104/XVI/16 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2016 10111 2016-11-25 Uchwała Uchwała nr 105/XVI/16 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na budowę przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości
2016 10112 2016-11-25 Uchwała Uchwała nr 107/XVI/16 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Boguty-Pianki na lata 2016-2021
2016 10113 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XIX/233/2016 Rady Miasta Mława z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 10114 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XXI/147/2016 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 10115 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XVIII/157/2016 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 25 maja 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na rok 2016
2016 10116 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XVII/94/2016 Rady Gminy Domanice z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Domanice na 2016 rok
2016 10117 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr 600/XXIII/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 6 lipca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2016 10118 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr 601/XXIII/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 6 lipca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2016 10119 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr 602/XXIII/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 6 lipca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2016 10120 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr 603/XXIII/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 6 lipca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2016 10121 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr 604/XXIII/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 6 lipca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2016 10122 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr 605/XXIII/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 6 lipca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2016 10123 2016-11-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/2016 Wójta Gminy Poświętne z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.
2016 10124 2016-11-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 23/2016 Wójta Gminy Poświętne z dnia 1 lipca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.
2016 10125 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XVII.171.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2016
2016 10126 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr 606/XXIII/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 6 lipca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2016 10127 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr 171/XXI/16 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2016 rok
2016 10128 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr 607/XXIII/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 6 lipca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2016 10129 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XVII/113/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na 2016 rok.
2016 10130 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr 608/XXIII/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 6 lipca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2016 10131 2016-11-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 64/2016 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2016 Nr XIII/100/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 19 grudnia 2015 roku.
2016 10132 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr 609/XXIII/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 6 lipca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2016 10133 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr 610/XXIII/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 6 lipca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały 592/XXII/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 czerwca 2016 r.
2016 10134 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr 611/XXIII/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 6 lipca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2016 10135 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr 612/XXIII/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 6 lipca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2016 10136 2016-11-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 22/2016 Wójta Gminy Poświętne z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 19/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.
2016 10137 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr 202/16 Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 13 lipca 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2016 rok
2016 10138 2016-11-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 139/2016 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 12 lipca 2016r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2016
2016 10139 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr 66/XXI/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 25 października 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Żelechów
2016 10140 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr 71/XXI/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 25 października 2016r. o zmianie uchwały Nr 33/XIX/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żabia Wola
2016 10141 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr 72/XXI/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 25 października 2016r. w sprawie zaliczenia dróg o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych
2016 10142 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/108/2016 Rady Gminy Baranów z dnia 25 października 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Baranów na rok 2017.
2016 10143 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/109/2016 Rady Gminy Baranów z dnia 25 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Baranów na rok 2017.
2016 10144 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr 202/XXV/16 Rady Miasta Milanówka z dnia 20 października 2016r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego
2016 10145 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr 203/XXV/16 Rady Miasta Milanówka z dnia 20 października 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 452/XXXIX/10 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 października 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Milanówek lub jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2016 10146 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr 215/XXVI/16 Rady Miasta Milanówka z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Milanówka
2016 10147 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XX/135/2016 Rady Gminy Stoczek z dnia 25 października 2016r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli wspomagających, zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stoczek.
2016 10148 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XX/136/2016 Rady Gminy Stoczek z dnia 25 października 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/35/2015 Rady Gminy Stoczek z dnia 2 marca 2015r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2016 10149 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XX/137/2016 Rady Gminy Stoczek z dnia 25 października 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/25/2015 Rady Gminy Stoczek z dnia 2 marca 2015r. w sprawie zasad poboru podatków i wynagrodzenia inkasentów
2016 10150 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XX/139/2016 Rady Gminy Stoczek z dnia 25 października 2016r. w sprawie w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoczku do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2016 10151 2016-11-28 Decyzja Decyzja nr OLO.4210.29.2016.DSS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 listopada 2016r.
2016 10152 2016-11-28 Porozumienie Porozumienie nr 1/2016 Wójta Gminy Łyse z dnia 27 października 2016r. w sprawie dowozu uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Turośl do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Czarni
2016 10153 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/208/16 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok.
2016 10154 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/209/16 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2017 rok.
2016 10155 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/210/16 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok.
2016 10156 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/211/16 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2016 10157 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/215/16 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej - Centrum Sportu i Rekreacji w Błoniu.
2016 10158 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/216/16 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie ustanowienia nagród i wyróżnień sportowych oraz trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych w Gminie Błonie.
2016 10159 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/208/2016 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2016 10160 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/209/2016 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2016 10161 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/210/2016 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2016 10162 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr 198/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2016 rok
2016 10163 2016-11-28 Aneks Aneks nr 11 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 16 listopada 2016r. do Porozumienia zawartego w dniu 3 stycznia 2005r. pomiędzy Powiatem Żuromińskim, a Powiatem Płońskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty
2016 10164 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XXX/310/16 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki
2016 10165 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XXX/311/16 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok 2017
2016 10166 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XXX/312/16 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki
2016 10167 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XXX/313/16 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych
2016 10168 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XXX/321/16 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w obrębie SHR Wolica
2016 10169 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XXX/324/16 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki dla części wsi Święcice – w rejonie ul. Księżycowej i ul. Zaborowskiej – obszar II
2016 10170 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr 65/2016 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 9 sierpnia 2016r. w sprawie informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2016 roku
2016 10171 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr 66/2016 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 9 sierpnia 2016r. w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016
2016 10172 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr 93/2016 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 3 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu za lokale mieszkalne
2016 10173 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr 257/XXIV/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2016-2025
2016 10174 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr 260/XXIV/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 września 2016r. w sprawie określenia jednostki obsługującej i jednostek obsługiwanych w gminie Miasto i Gmina Serock oraz zmiany Statutu Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku
2016 10175 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr 264/XXV/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów oraz ich wysokości oraz określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród oraz wyróżnień za wysokie osiągnięcia w dziedzinie kultury
2016 10176 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr 265/XXV/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów nagród oraz wyróżnień za wysokie osiągnięcia w dziedzinie sportu
2016 10177 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr 267/XXV/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2016-2025
2016 10178 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr 270/XXV/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i inkasa
2016 10179 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr 271/XXV/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Miasta i Gminy Serock na 2017r.
2016 10180 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr 272/XXV/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 7 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę Nr 149/XV/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie opłaty miejscowej
2016 10181 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr 273/XXV/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 7 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę Nr 148/XV/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej
2016 10182 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr 274/XXV/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2016 10183 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr 275/XXV/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
2016 10184 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr 278/XXV/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 7 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę Nr 204/XXIX/2000 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29.04.2000 r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Gąsiorowo
2016 10185 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr 279/XXV/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Święcienica nazwy ul. Pasieki
2016 10186 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XX/100/16 Rady Gminy Ciechanów z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2017
2016 10187 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XX/101/16 Rady Gminy Ciechanów z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2017
2016 10188 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XX/103/16 Rady Gminy Ciechanów z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie gminy Ciechanów przez inne niż gmina Ciechanów osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 10189 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XX/104/16 Rady Gminy Ciechanów z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ciechanów”
2016 10190 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XX/105/16 Rady Gminy Ciechanów z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 10191 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XX/110/16 Rady Gminy Ciechanów z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
2016 10192 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/145/2016 Rady Gminy Stupsk z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 10193 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XVIII.132.2016 Rady Gminy Wąsewo z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Wąsewo
2016 10194 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XIII/74/2016 Rady Gminy Młynarze z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Młynarze na rok 2016
2016 10195 2016-11-29 Zarządzenie Zarządzenie nr WGM.0050.2.2016 Wójta Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2016
2016 10196 2016-11-29 Zarządzenie Zarządzenie nr WGM.0050.5.2016 Wójta Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2016
2016 10197 2016-11-29 Zarządzenie Zarządzenie nr WGM.0050.8.2016 Wójta Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 8 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2016
2016 10198 2016-11-29 Zarządzenie Zarządzenie nr WGM.0050.21.2016 Wójta Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2016
2016 10199 2016-11-29 Zarządzenie Zarządzenie nr WGM.0050.16.2016 Wójta Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2016
2016 10200 2016-11-29 Zarządzenie Zarządzenie nr WGM.0050.24.2016 Wójta Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 9 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2016
2016 10201 2016-11-29 Zarządzenie Zarządzenie nr WGM.0050.28.2016 Wójta Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 30 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2016
2016 10202 2016-11-29 Zarządzenie Zarządzenie nr WGM.0050.82.2015 Wójta Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2015
2016 10203 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XII/61/2015 Rady Gminy Korczew z dnia 28 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2016 10204 2016-11-29 Zarządzenie Zarządzenie nr WGM.0050.85.2015 Wójta Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2015
2016 10205 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XIII/63/2015 Rady Gminy Korczew z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2016 10206 2016-11-29 Zarządzenie Zarządzenie nr WGM.0050.89.2015 Wójta Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 31 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2015
2016 10207 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XVII/96/2016 Rady Gminy Korczew z dnia 13 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 10208 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XXII/101/2016 Rady Gminy Sabnie z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok
2016 10209 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr 350/XX/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2016r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2016.
2016 10210 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/105/2016 Rady Gminy Sabnie z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok
2016 10211 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/100/2016 Rady Gminy Korczew z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 10212 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/158/2016 Rady Gminy Kadzidło z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2016
2016 10213 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XXI/160/16 Rady Gminy Dobre z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dobre.
2016 10214 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XXI/162/16 Rady Gminy Dobre z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2016 10215 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XXI/163/16 Rady Gminy Dobre z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego .
2016 10216 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XXI/164/16 Rady Gminy Dobre z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów obliczania podatku leśnego .
2016 10217 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XXI/165/16 Rady Gminy Dobre z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości .
2016 10218 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/172/2016 Rady Gminy Jadów z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Jadów w 2017 roku
2016 10219 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/173/2016 Rady Gminy Jadów z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 10220 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/174/2016 Rady Gminy Jadów z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych
2016 10221 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/175/2016 Rady Gminy Jadów z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2016 10222 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/112/2016 Rady Gminy w Parysowie z dnia 28 października 2016r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2016 10223 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr 171/XXVI/16 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla samorządowych jednostek budżetowych Gminy Szydłowiec oraz zmiany statutu Zespołu Edukacji i Finansów Oświaty w Szydłowcu.
2016 10224 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr 386/XXI/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miodowa-Łukasiewicza” w Płocku
2016 10225 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr 421/XXIV/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 25 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 10226 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/213/16 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych
2016 10227 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/214/16 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2016 10228 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/130/2016 Rady Gminy Mirów z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2017 dla ustalenia podatku rolnego.
2016 10229 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/131/2016 Rady Gminy Mirów z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2016 10230 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/132/2016 Rady Gminy Mirów z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2016 10231 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/133/2016 Rady Gminy Mirów z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/64/2015 Rady Gminy Mirów z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia wzoru formularzy deklaracji i informacji podatkowych.
2016 10232 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr 114/XX/2016 Rady Gminy Świercze z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2016 10233 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr 115/XX/2016 Rady Gminy Świercze z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 10234 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr 116/XX/2016 Rady Gminy Świercze z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Świercze
2016 10235 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr 118/XX/2016 Rady Gminy Świercze z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świercze
2016 10236 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr 119/XX/2016 Rady Gminy Świercze z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 10237 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XIX/113/2016 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 12 października 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/83/12 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego
2016 10238 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XIX/116/2016 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 12 października 2016r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 10239 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XIX/117/2016 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 12 października 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Andrzejewo, udostępnionych dla operatorów i przewoźników.
2016 10240 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XIX/118/2016 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 12 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku
2016 10241 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/288/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie warunków i trybu wspierania sportu w Mieście Ząbki
2016 10242 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/239/2016 Rady Miasta Sulejówek z dnia 29 września 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2016 10243 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/240/2016 Rady Miasta Sulejówek z dnia 29 września 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2016 10244 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/242/2016 Rady Miasta Sulejówek z dnia 29 września 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Miasta Sulejówek
2016 10245 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr 20.197.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 20 września 2016r. w sprawie orzeczenia o nieważności w części Uchwały Nr XXXIII/306/2016 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 24 sierpnia 2016 roku w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych na dofinansowanie z budżetu Gminy Góra Kalwaria, przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska, obejmujących wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego
2016 10246 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr 21.199.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 października 2016r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr XVII/134/2016 Rady Gminy Suchożebry z dnia 9 września 2016 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy
2016 10247 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr 437/XXV/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr 357/XX/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych na zmianę ogrzewania na ekologiczne źródła ciepła.
2016 10248 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XV/163/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016 Gminy Michałowice Nr XII/118/2015.
2016 10249 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/235/2016 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 18 lipca 2016r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2016
2016 10250 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XIX/108/16 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 25 lipca 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2016 rok
2016 10251 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/165/2016 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 28 czerwca 2016r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2016
2016 10252 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/125/2016 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 13 lipca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Rady Powiatu w Szydłowcu na rok 2016.
2016 10253 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/153/16 Rady Gminy Kampinos z dnia 25 lipca 2016r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2016r.
2016 10254 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr 145/XXI/16 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2016
2016 10255 2016-11-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.126.2016 Burmistrza Miasta Marki z dnia 15 lipca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2016 rok.
2016 10256 2016-11-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 147/2016 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 25 lipca 2016r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2016
2016 10257 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XIX/105/16 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie: zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Iłża na rok 2016
2016 10258 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XVII/101/16 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 14 stycznia 2016r. w sprawie: zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Iłża na rok 2016
2016 10259 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/103/16 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie: zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Iłża na rok 2016
2016 10260 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XIV/91/2016 Rady Gminy Miedzna z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Miedzna na 2016 rok.
2016 10261 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr xxi/115/16 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 14 marca 2016r. w sprawie: zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Iłża na rok 2016
2016 10262 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXII/121/16 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie: zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Iłża na rok 2016
2016 10263 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/112/2016 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 12 maja 2016r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2016 rok.
2016 10264 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr X/38/16 Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą "Natura" z dnia 19 lipca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura” na 2016 r.
2016 10265 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XVI/148/16 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 10266 2016-11-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 138/2016 Wójta Gminy Izabelin z dnia 13 lipca 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2016 r.
2016 10267 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/125/16 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 25 maja 2016r. w sprawie: zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Iłża na rok 2016
2016 10268 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr 280/XXIV/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 13 lipca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2016.
2016 10269 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXIV N/148/16 Rady Gminy Somianka z dnia 19 lipca 2016r. w sprawie: zmian do Uchwały budżetowej nr XVII/95/15 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2015 roku
2016 10270 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr 368/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 10271 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/920/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
2016 10272 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/921/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
2016 10273 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/922/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
2016 10274 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/923/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
2016 10275 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/924/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
2016 10276 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/925/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu ulic w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
2016 10277 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/938/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych
2016 10278 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/939/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2016 10279 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/940/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2017
2016 10280 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/943/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego Biura Finansów Oświaty m.st. Warszawy oraz niektórych dzielnicowych biur finansów oświaty m.st. Warszawy, a także zmiany nazw i statutów niektórych jednostek obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek oświatowych
2016 10281 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/944/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy
2016 10282 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/947/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie utworzenia Żłobka nr 55 w Warszawie, ul. S. Fiszera 28
2016 10283 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/131/2016 Rady Gminy Strachówka z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku
2016 10284 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/132/2016 Rady Gminy Strachówka z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Strachówka
2016 10285 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr 129/XXII/2016 Rady Gminy Zatory z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Zatory w 2017 roku
2016 10286 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr 130/XXII/2016 Rady Gminy Zatory z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 10287 2016-11-30 Postanowienie Postanowienie nr 75/2016 Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Płońsku
2016 10288 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXX/224/16 Rady Gminy Cegłów z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny 1 kwintala żyta przyjmowanego jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Cegłów w roku 2017
2016 10289 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXX/225/16 Rady Gminy Cegłów z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku na terenie gminy Cegłów w roku 2017
2016 10290 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXX/226/16 Rady Gminy Cegłów z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2017
2016 10291 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXX/232/16 Rady Gminy Cegłów z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Cegłów opłaty targowej, określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz wprowadzenia jej poboru w drodze inkasa i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 10292 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXX/241/16 Rady Gminy Cegłów z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Cegłów
2016 10293 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/230/16 Rady Miasta Kobyłka z dnia 10 października 2016r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Kobyłka w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kobyłka w 2016 roku
2016 10294 2016-11-30 Porozumienie Porozumienie nr 3/WRM-V/P/166/2016 Gminy Miasto Płock i Powiatu Płockiego z dnia 28 września 2016r. w sprawie powierzenia zarządzania drogą powiatową nr 5205W na odcinku od km 2+050 do km 2+306 oraz powierzenie realizacji inwestycji budowy odcinka nowej drogi włączającej do nowego odcinka ulicy Przemysłowej w Płocku, a będącej na terenie Powiatu Płockiego
2016 10295 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr 364/VII/24/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 26 października 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2016-2019
2016 10296 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr 395/VII/25/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2016-2019
2016 10297 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr 396/VII/25/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 10298 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr 397/VII/25/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Konstancin- Jeziorna w roku 2017
2016 10299 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr SR.XXII.0007.201.2016 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 6 października 2016r. w sprawie: nadania nazwy ulicy Autostradowa w miejscowości Olesin, gmina Dębe Wielkie
2016 10300 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr SR.XXII.0007.202.2016 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 6 października 2016r. w sprawie: nadania nazwy ulicy Dworska w miejscowości Olesin, gmina Dębe Wielkie
2016 10301 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr FK.XXIII.0007.207.2016 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie:obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2016 10302 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr ZO.XXIII.0007.212.2016 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 10303 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr ZO.XXIII.0007.216.2016 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Dębe Wielkie na obwody głosowania i ustalania ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2016 10304 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr ZO.XXIII.0007.217.2016 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Dębe Wielkie na okręgi wyborcze oraz ustalania ich numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2016 10305 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/162/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 25 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zwoleń w latach 2015-2019
2016 10306 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/163/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 25 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Zwoleniu w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Zwoleń
2016 10307 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXI/142/2016 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych placówek oświatowych, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2016 10308 2016-11-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.210.2016.BŁ Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 listopada 2016r. Rada Gminy Prażmów.
2016 10309 2016-11-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.211.2016.BŁ Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 listopada 2016r. Rada Gminy Raszyn
2016 10310 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXV/190/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 października 2016r. w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania stypendiów edukacyjnych Gminy Jaktorów.