Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Sierpień 2015

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2015 6818 2015-08-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.166.2015.BŁ Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2015r. Rada Miejska w Glinojecku
2015 6819 2015-08-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.168.2015.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2015r. Rada Miejska w Glinojecku
2015 6820 2015-08-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.167.2015.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 lipca 2015r. Rada Miejska w Glinojecku
2015 6821 2015-08-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.160.2015.BŁ Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 lipca 2015r. Rada Miejska w Pruszkowie
2015 6822 2015-08-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.164.2015.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 lipca 2015r. Rada Gminy Radziejowice
2015 6823 2015-08-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.159.2015.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 lipca 2015r. Rada Miejska Góry Kalwarii
2015 6824 2015-08-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.177.2015.MS1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2015r. Rada Gminy Słubice
2015 6825 2015-08-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.175.2015.MK Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2015r. Rada Miejska w Kałuszynie
2015 6826 2015-08-03 Uchwała Uchwała nr V.26.2015 Rady Gminy w Potworowie z dnia 7 maja 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa i wyznaczenia inkasentów.
2015 6827 2015-08-03 Uchwała Uchwała nr VI.33.2015 Rady Gminy w Potworowie z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potworowie.
2015 6828 2015-08-03 Uchwała Uchwała nr VI.34.2015 Rady Gminy w Potworowie z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potworowie do prowadzenia postępowania w sprawach o świadczenia z tytułu pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2015 6829 2015-08-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/2015 Wójta Gminy Teresin z dnia 23 marca 2015r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2014
2015 6830 2015-08-03 Uchwała Uchwała nr XI/79/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 13 lipca 2015r. w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Drobinie, Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie oraz Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury
2015 6831 2015-08-03 Uchwała Uchwała nr 42 /IX /2015 Rady Gminy Bielsk z dnia 13 lipca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Goślicach.
2015 6832 2015-08-03 Uchwała Uchwała nr X/43/2015 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej Kornicy
2015 6833 2015-08-03 Uchwała Uchwała nr VIII/35/15 Rady Gminy w Promnie z dnia 11 czerwca 2015r. w sprawie zmian do Uchwały Rady Gminy w Promnie Nr II/11/14 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji przez niepubliczne przedszkola działające na terenie gminy Promna.
2015 6834 2015-08-03 Uchwała Uchwała nr X/100/2015 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 9 lipca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Pułtusk w referendum ogólnokrajowym w dniu 6 września 2015 r.
2015 6835 2015-08-03 Uchwała Uchwała nr X/101/2015 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 9 lipca 2015r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Pułtusk
2015 6836 2015-08-03 Uchwała Uchwała nr X/80/2015 Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia w Mazowieckim Szpitalu Onkologicznym w Wieliszewie odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku
2015 6837 2015-08-03 Uchwała Uchwała nr X/85/2015 Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia zasad i trybu dzierżawienia nieruchomości stanowiących drogi wewnętrzne i inne nieruchomości gruntowe, będące własnością oraz we władaniu Gminy Wieliszew
2015 6838 2015-08-03 Uchwała Uchwała nr ZO.VIII.0007.82.2015 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 6839 2015-08-03 Uchwała Uchwała nr ZO.VIII.0007.83.2015 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie określenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na terenie Gminy Dębe Wielkie
2015 6840 2015-08-03 Uchwała Uchwała nr V/38/2015 Rady Gminy Sochocin z dnia 31 marca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Gmina Sochocin - Zachód" dla terenów położonych we wsiach: Baraki, Budy Gutarzewskie, Ciemniewo, Gutarzewo, Kępa, Koliszewo, Podsmardzewo i Smardzewo.
2015 6841 2015-08-04 Uchwała Uchwała nr 161/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 3 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Radomiu ul. Rwańska 7.
2015 6842 2015-08-04 Uchwała Uchwała nr VI.25.2015 Rady Gminy Prażmów z dnia 15 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 6843 2015-08-04 Uchwała Uchwała nr V/33/15 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok.
2015 6844 2015-08-04 Uchwała Uchwała nr VII.31.2015 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2015 rok.
2015 6845 2015-08-04 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.10.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 15 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr KB.0050.07.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 27.03.2015 w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2015 roku.
2015 6846 2015-08-04 Uchwała Uchwała nr II/5/14 Rady Gminy w Troszynie z dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2014
2015 6847 2015-08-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/251/14 Rady Gminy w Troszynie z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2014
2015 6848 2015-08-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/258/14 Rady Gminy w Troszynie z dnia 2 lipca 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2014
2015 6849 2015-08-04 Uchwała Uchwała nr XXX/265/14 Rady Gminy w Troszynie z dnia 17 lipca 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2014
2015 6850 2015-08-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/270/14 Rady Gminy w Troszynie z dnia 17 września 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2014
2015 6851 2015-08-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/277/14 Rady Gminy w Troszynie z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2014
2015 6852 2015-08-04 Uchwała Uchwała nr III/8/14 Rady Gminy w Troszynie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2015
2015 6853 2015-08-04 Uchwała Uchwała nr III/10/14 Rady Gminy w Troszynie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2015 r.
2015 6854 2015-08-04 Uchwała Uchwała nr III/11/14 Rady Gminy w Troszynie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zaciągnięcia pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2015 roku
2015 6855 2015-08-04 Uchwała Uchwała nr III/13/14 Rady Gminy w Troszynie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2014
2015 6856 2015-08-04 Uchwała Uchwała nr IV/18/15 Rady Gminy w Troszynie z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2015
2015 6857 2015-08-04 Uchwała Uchwała nr V/23/15 Rady Gminy w Troszynie z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2015
2015 6858 2015-08-04 Uchwała Uchwała nr 31/2015 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 14 kwietnia 2015r. w sprawie przeniesień środków budżetowych
2015 6859 2015-08-04 Uchwała Uchwała nr 45/15/2015 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2015 rok
2015 6860 2015-08-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 34/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 16 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2015 rok
2015 6861 2015-08-04 Uchwała Uchwała nr V/20/2015 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bieżuń na rok 2015.
2015 6862 2015-08-04 Uchwała Uchwała nr V/29/2015 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Rady Powiatu w Szydłowcu na rok 2015.
2015 6863 2015-08-04 Uchwała Uchwała nr V/22/2015 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.
2015 6864 2015-08-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 23/15 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 13 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 6865 2015-08-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 26/2015 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 9 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 22/2015 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2015 Nr III/17/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2014 roku.
2015 6866 2015-08-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 27/2015 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 15 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2015 Nr III/17/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2014 roku.
2015 6867 2015-08-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.33.2015 Burmistrza Miasta Marki z dnia 31 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2015 rok.
2015 6868 2015-08-04 Uchwała Uchwała nr VI/22/2015 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 24 marca 2015r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 rok Miasta Piastowa.
2015 6869 2015-08-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 170/2015 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 10 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2015
2015 6870 2015-08-04 Uchwała Uchwała nr VI/31/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2015 r.
2015 6871 2015-08-04 Uchwała Uchwała nr V/27/2015 Rady Gminy Rzewnie z dnia 17 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015
2015 6872 2015-08-04 Uchwała Uchwała nr IX/57/2015 Rady Gminy Płońsk z dnia 22 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę Nr VIII/54/2015 Rady Gminy Płońsk z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg publicznych gminnych
2015 6873 2015-08-04 Uchwała Uchwała nr X/77/2015 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Zbuczyn na lata 2015-2019
2015 6874 2015-08-04 Uchwała Uchwała nr X/78/2015 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Zbuczyn.
2015 6875 2015-08-04 Uchwała Uchwała nr VII/56/2015 Rady Gminy Brochów z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Brochów
2015 6876 2015-08-04 Uchwała Uchwała nr X/71/2015 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie Regulaminu korzystania z obiektu sportowego w Czosnowie.
2015 6877 2015-08-04 Uchwała Uchwała nr X/74/2015 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czosnów
2015 6878 2015-08-04 Uchwała Uchwała nr X/75/2015 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Czosnów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 6879 2015-08-04 Uchwała Uchwała nr X/76/2015 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czosnów
2015 6880 2015-08-04 Uchwała Uchwała nr X/78/2015 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze publicznej.
2015 6881 2015-08-04 Uchwała Uchwała nr VIII/37/2015 Rady Gminy Sabnie z dnia 14 lipca 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2022
2015 6882 2015-08-04 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Węgrowskiego z dnia 31 lipca 2015r. w sprawie zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Węgrowie na kadencję 2015-2019
2015 6883 2015-08-04 Uchwała Uchwała nr 74/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 27 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2015 rok
2015 6884 2015-08-04 Uchwała Uchwała nr 76/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 27 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Maków Mazowiecki
2015 6885 2015-08-04 Uchwała Uchwała nr 77/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 27 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Grodzisk Mazowiecki oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Grodzisk Mazowiecki
2015 6886 2015-08-04 Uchwała Uchwała nr 78/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie wskazania miast, w których może być przeprowadzany egzamin państwowy w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1 lub B
2015 6887 2015-08-05 Uchwała Uchwała nr II.5.2014 Rady Gminy Klembów z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2014 rok
2015 6888 2015-08-05 Uchwała Uchwała nr III.8.2014 Rady Gminy Klembów z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2014 rok
2015 6889 2015-08-05 Uchwała Uchwała nr VI.36.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2015 rok
2015 6890 2015-08-05 Uchwała Uchwała nr V.25.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2015 rok
2015 6891 2015-08-05 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.11.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2015 roku
2015 6892 2015-08-05 Uchwała Uchwała nr III.7.2014 Rady Gminy Klembów z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014
2015 6893 2015-08-05 Uchwała Uchwała nr I/7/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2014
2015 6894 2015-08-05 Uchwała Uchwała nr III/15/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2014
2015 6895 2015-08-05 Uchwała Uchwała nr II/9/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2014
2015 6896 2015-08-05 Uchwała Uchwała nr V/31/15 Rady Gminy Nur z dnia 29 marca 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2015 rok
2015 6897 2015-08-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 23/2015 Wójta Gminy Miedzna z dnia 9 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 18/2015 Wójta Gminy Miedzna z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Miedzna na 2015 r.
2015 6898 2015-08-05 Uchwała Uchwała nr 21/V/2015 Rady Gminy Staroźreby z dnia 27 marca 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 8/III/2014
2015 6899 2015-08-05 Uchwała Uchwała nr 21/IV/ 2015 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 16 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2015 rok
2015 6900 2015-08-05 Uchwała Uchwała nr IX/42/15 Rady Miejskiej w Warce z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 6901 2015-08-05 Uchwała Uchwała nr VII/55/2015 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr III/21/2014 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszkowskiego na 2015 r.
2015 6902 2015-08-05 Uchwała Uchwała nr VI/45/2015 Rady Gminy Lelis z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łęg Przedmiejski
2015 6903 2015-08-05 Uchwała Uchwała nr VI/48/2015 Rady Gminy Lelis z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2015 6904 2015-08-05 Uchwała Uchwała nr IX/80/15 Rady Miasta Otwocka z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Otwocka konsultacji społecznych dotyczących ustalenia części wydatków z budżetu Miasta Otwocka na rok 2016.
2015 6905 2015-08-05 Uchwała Uchwała nr VIII/38/2015 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 23 lipca 2015r. w sprawie przekształcenia Punktu Przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zabrodziu w Samorządowe Przedszkole w Zabrodziu oraz utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabrodziu
2015 6906 2015-08-05 Uchwała Uchwała nr VIII/41/2015 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie utworzenia w Gminie Zabrodzie odrębnego obwodu głosowania w ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015r.
2015 6907 2015-08-05 Uchwała Uchwała nr VII/53/15 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów i logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wyśmierzyce.
2015 6908 2015-08-05 Uchwała Uchwała nr IX/39/2015 Rady Gminy Sienno z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 6909 2015-08-05 Uchwała Uchwała nr IX/40/2015 Rady Gminy Sienno z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2015 6910 2015-08-05 Uchwała Uchwała nr VII/47/15 Rady Gminy Izabelin z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i organów prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Izabelin oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2015 6911 2015-08-05 Uchwała Uchwała nr VII / 55 / 15 Rady Gminy Izabelin z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Izabelin C, działka Nr 1033
2015 6912 2015-08-05 Uchwała Uchwała nr VII / 56 / 15 Rady Gminy Izabelin z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Truskaw i Truskaw – Helenówek, tzw. Etap IV
2015 6913 2015-08-05 Uchwała Uchwała nr VIII/57/15 Rady Gminy Izabelin z dnia 3 lipca 2015r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Izabelin na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
2015 6914 2015-08-06 Uchwała Uchwała nr V/18/15 Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą "Natura" z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura” na 2015 r.
2015 6915 2015-08-06 Uchwała Uchwała nr V/21/15 Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą "Natura" z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2015 6916 2015-08-06 Uchwała Uchwała nr V/23/15 Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą "Natura" z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/12/15 Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura” z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 6917 2015-08-06 Uchwała Uchwała nr V/24/15 Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą "Natura" z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/17/15 Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura” z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie wyznaczenia w sektorze II i III inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 6918 2015-08-06 Uchwała Uchwała nr V/25/15 Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą "Natura" z dnia 25 maja 2015r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura” za 2014 rok
2015 6919 2015-08-06 Uchwała Uchwała nr IX/54/2015 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie upoważnienia kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej do prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących świadczeń materialnych o charakterze socjalnym przyznawanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).
2015 6920 2015-08-06 Uchwała Uchwała nr X/58/2015 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 20 lipca 2015r. w sprawie zmiany opisu granic obwodów głosowania w Mieście Ostrów Mazowiecka
2015 6921 2015-08-06 Uchwała Uchwała nr X/59/2015 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 20 lipca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej w referendum ogólnokrajowym wyznaczonym na dzień 6 września 2015r.
2015 6922 2015-08-06 Uchwała Uchwała nr X/61/2015 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 20 lipca 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2015 6923 2015-08-06 Uchwała Uchwała nr VII/40/2015 Rady Gminy w Platerowie z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
2015 6924 2015-08-06 Uchwała Uchwała nr VII/44/2015 Rady Gminy w Platerowie z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Platerowie
2015 6925 2015-08-06 Uchwała Uchwała nr VI/41/15 Rady Gminy Osieck z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/242/14 Rady Gminy Osieck z dnia 30 czerwca 2014r. dotyczącej trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji
2015 6926 2015-08-06 Uchwała Uchwała nr X/95/15 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Osiedla nr 9 utworzonego w mieście Wyszków na temat projektu statutu Osiedla.
2015 6927 2015-08-06 Uchwała Uchwała nr X/98/15 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej .
2015 6928 2015-08-06 Uchwała Uchwała nr 86.XIII.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 4.XXXV.2013 Rady Gminy Wiązowna z dnia 23 stycznia 2013 r. wsprawie podziału gminy Wiązowna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczychz późna. zm.
2015 6929 2015-08-06 Uchwała Uchwała nr V/35/2015 Rady Gminy Brochów z dnia 13 marca 2015r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowościach Lasocin, Olszowiec i Wólka Smolana
2015 6930 2015-08-06 Uchwała Uchwała nr VIII/38/15 Rady Gminy w Regiminie z dnia 20 maja 2015r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego.
2015 6931 2015-08-06 Uchwała Uchwała nr IX/41/15 Rady Gminy w Regiminie z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2015 6932 2015-08-06 Uchwała Uchwała nr VI/43/2015 Rady Gminy Radzanów z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie zasad udzielenia i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Radzanów.
2015 6933 2015-08-06 Uchwała Uchwała nr XIII/58/2015 Rady Gminy Sochaczew z dnia 15 lipca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2015 6934 2015-08-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2015 Wójta Gminy Czerwińsk nad Wisłą z dnia 19 marca 2015r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2014
2015 6935 2015-08-07 Uchwała Uchwała nr VIII/45/2015 Rady Gminy Sypniewo z dnia 29 lipca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/117/2013 Rady Gminy Sypniewo z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 6936 2015-08-07 Uchwała Uchwała nr VIII/46/2015 Rady Gminy Sypniewo z dnia 29 lipca 2015r. w sprawie określenia elektronicznego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2015 6937 2015-08-07 Uchwała Uchwała nr 42/VIII/2015 Rady Gminy Świercze z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie w określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 6938 2015-08-07 Uchwała Uchwała nr 43/VIII/2015 Rady Gminy Świercze z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 6939 2015-08-07 Uchwała Uchwała nr 44/VIII/2015 Rady Gminy Świercze z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2015 6940 2015-08-07 Uchwała Uchwała nr 45/VIII/2015 Rady Gminy Świercze z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy
2015 6941 2015-08-07 Uchwała Uchwała nr 46/VIII/2015 Rady Gminy Świercze z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 6942 2015-08-07 Uchwała Uchwała nr 118/2015 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 28 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
2015 6943 2015-08-07 Uchwała Uchwała nr XIII/88/2015 Rady Miasta Marki z dnia 15 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/8/2015 Rady Miasta Marki z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marki na lata 2015-2032
2015 6944 2015-08-07 Uchwała Uchwała nr III-18/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2015 rok
2015 6945 2015-08-07 Uchwała Uchwała nr IX/42/15 Rady Gminy w Regiminie z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie określenia terminu , częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 6946 2015-08-07 Uchwała Uchwała nr 88/XVII/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr 78/XV/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek i zasad poboru opłaty targowej na terenie Miasta Gostynina.
2015 6947 2015-08-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.176.2015.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 sierpnia 2015r. Rada Miejska w Glinojecku
2015 6948 2015-08-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.I.4131.179 .2015.GH Wojewody Mazowieckiego z dnia 6 sierpnia 2015r. Rada Gminy Lesznowola
2015 6949 2015-08-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.I.4131. 181 .2015.GH Wojewody Mazowieckiego z dnia 6 sierpnia 2015r. Rada Gminy Lesznowola
2015 6950 2015-08-07 Uchwała Uchwała nr VIII/75/2015 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 15 lipca 2015r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg powiatowych
2015 6951 2015-08-07 Uchwała Uchwała nr VIII/79/2015 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 15 lipca 2015r. w sprawie utworzenia Przedszkola Specjalnego i włączenia go do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgrowie
2015 6952 2015-08-07 Uchwała Uchwała nr VIII/80/2015 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 15 lipca 2015r. w sprawie czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu specjalnym prowadzonym przez Powiat Węgrowski oraz warunków zwolnienia z tych opłat
2015 6953 2015-08-07 Uchwała Uchwała nr VIII/81/2015 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 15 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Specjalnych w Węgrowie w Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie
2015 6954 2015-08-07 Uchwała Uchwała nr VIII/82/2015 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 15 lipca 2015r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych, szkół specjalnych oraz przedszkola specjalnego na terenie powiatu węgrowskiego
2015 6955 2015-08-10 Uchwała Uchwała nr VI/48/2015 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 rok Powiatu Siedleckiego
2015 6956 2015-08-10 Uchwała Uchwała nr 51/VII/15 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 15 kwietnia 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2015.
2015 6957 2015-08-10 Uchwała Uchwała nr VII/64/2015 Rady Miasta Legionowo z dnia 22 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2015 r.
2015 6958 2015-08-10 Uchwała Uchwała nr V/26/2015 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na 2015 rok.
2015 6959 2015-08-10 Uchwała Uchwała nr VI/36/15 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2015 rok.
2015 6960 2015-08-10 Uchwała Uchwała nr 39/VII/6/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 marca 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2015
2015 6961 2015-08-10 Uchwała Uchwała nr IX/55/15 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
2015 6962 2015-08-10 Uchwała Uchwała nr VI/44/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2015 Nr III/17/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2014 roku.
2015 6963 2015-08-10 Uchwała Uchwała nr VII/40/2015 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2015 rok
2015 6964 2015-08-10 Uchwała Uchwała nr VI/36/15 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2015 rok
2015 6965 2015-08-10 Uchwała Uchwała nr VII/83/2015 Rady Miasta Siedlce z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2015 rok
2015 6966 2015-08-10 Uchwała Uchwała nr 40/IV/2015 Rady Powiatu w Płocku z dnia 25 marca 2015r. w sprawie zmian budżetu powiatu płockiego na rok 2015 uchwalonego uchwałą nr 18/III/2015 z dnia 28 stycznia 2015 roku
2015 6967 2015-08-10 Uchwała Uchwała nr VII/46/2015 Rady Gminy Łyse z dnia 24 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2015
2015 6968 2015-08-10 Uchwała Uchwała nr V/29/2015 Rady Gminy Strachówka z dnia 23 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2015 rok
2015 6969 2015-08-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 29/15 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 9 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2015 r.
2015 6970 2015-08-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 32/15 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 17 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2015r.
2015 6971 2015-08-10 Zarządzenie Zarządzenie nr WGM.0050.20.2015 Wójta Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2015
2015 6972 2015-08-10 Zarządzenie Zarządzenie nr WGM.0050.21.2015 Wójta Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 13 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2015
2015 6973 2015-08-10 Uchwała Uchwała nr V/32/15 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2015 roku
2015 6974 2015-08-10 Uchwała Uchwała nr VI/40/15 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2015 roku
2015 6975 2015-08-10 Uchwała Uchwała nr VII/42/15 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 16 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2015 roku
2015 6976 2015-08-10 Uchwała Uchwała nr IX/62/15 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych prowadzonych przez niektórych nauczycieli.
2015 6977 2015-08-10 Uchwała Uchwała nr IX/63/15 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania w referendum ogólnokrajowym.
2015 6978 2015-08-10 Uchwała Uchwała nr VIII/36/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Jedlińsk.
2015 6979 2015-08-10 Uchwała Uchwała nr VIII/42/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jedlińsk
2015 6980 2015-08-10 Uchwała Uchwała nr IX.85.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia opłat w żłobkach prowadzonych przez Miasto Pruszków.
2015 6981 2015-08-10 Uchwała Uchwała nr IX.87.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia w mieście Pruszków odrębnych obwodów głosowania w szpitalach w związku z referendum ogólnokrajowym.
2015 6982 2015-08-10 Uchwała Uchwała nr IX.88.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 25 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/264/2012 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie podziału miasta Pruszków na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2015 6983 2015-08-10 Uchwała Uchwała nr IX.91.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego oraz uprawnień do ulg i przejazdów bezpłatnych w środkach komunikacji miejskiej Miasta Pruszkowa.
2015 6984 2015-08-10 Uchwała Uchwała nr 111/VII/9/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazwy rondu u zbiegu ulic Mirkowskiej i Bielawskiej imienia Majora Włodzimierza Kozakiewicza "Barry'ego".
2015 6985 2015-08-10 Uchwała Uchwała nr 115/VII/10/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów glosowania w referendum ogólnokrajowym wyznaczonym na dzień 6 września 2015 r.
2015 6986 2015-08-10 Uchwała Uchwała nr XVI/68/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 23 lipca 2015r. w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Zakroczym.
2015 6987 2015-08-10 Uchwała Uchwała nr XVI/69/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 23 lipca 2015r. w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach lub placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Zakroczym oraz ustalenia liczby wicedyrektorów.
2015 6988 2015-08-10 Uchwała Uchwała nr 88/X/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Borowa Góra nazwy ul. Skośna
2015 6989 2015-08-10 Uchwała Uchwała nr 89/X/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Stasi Las nazwy ul. Helenki
2015 6990 2015-08-10 Uchwała Uchwała nr 90/X/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie nadania drodze położonej w Serocku nazwy ul. Pod Sosnami
2015 6991 2015-08-10 Uchwała Uchwała nr 91/X/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie nadania drodze położonej w Serocku nazwy ul. Bławatkowa
2015 6992 2015-08-10 Uchwała Uchwała nr 93/X/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2015-2023
2015 6993 2015-08-10 Uchwała Uchwała nr 96/X/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody 2 drzew uznanych za pomniki przyrody
2015 6994 2015-08-10 Uchwała Uchwała nr 97/X/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę Nr 467/LI/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie określenia zasad dofinansowania wymiany sytemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie gminy Miasto i Gmina Serock
2015 6995 2015-08-10 Uchwała Uchwała nr 57/IX/2015 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 27 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydzielonych rachunków dochodów
2015 6996 2015-08-10 Uchwała Uchwała nr 58/IX/2015 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 27 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę Nr 19/III/2015 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2015
2015 6997 2015-08-10 Uchwała Uchwała nr 60/IX/2015 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Legionowskiego
2015 6998 2015-08-10 Uchwała Uchwała nr XI/73/2015 Rady Miasta Sulejówek z dnia 25 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych kategorii nauczycieli, rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru zajęć dla stanowisk kierowniczych i zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli dla których plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.
2015 6999 2015-08-10 Uchwała Uchwała nr X/91/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Mazowieckim Centrum Psychiatrii DREWNICA Sp. z o. o. w Ząbkach w związku z referendum ogólnokrajowym
2015 7000 2015-08-10 Uchwała Uchwała nr X/94/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach
2015 7001 2015-08-10 Uchwała Uchwała nr X/95/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków: przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za te usługi, jak również trybu pobierania tych opłat.
2015 7002 2015-08-10 Uchwała Uchwała nr 50/VIII/2015 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie:przyjęcia Regulaminu korzystania ze Stadionu Sportowego w Szczawinie Kościelnym.
2015 7003 2015-08-10 Uchwała Uchwała nr 51/XIII/2015 Rady Gminy Sanniki z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Sannikach w celu przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na 06 września 2015r.
2015 7004 2015-08-10 Uchwała Uchwała nr 54/XIII/2015 Rady Gminy Sanniki z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie: określenia zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz warunków i trybu przyznawania nagród pieniężnych i ich wysokości dla trenerów.
2015 7005 2015-08-11 Uchwała Uchwała nr 76/XV/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie rozwiązania jednostki pn. Straż Miejska w Gostyninie.
2015 7006 2015-08-11 Uchwała Uchwała nr VIII.50.2015 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 20 czerwca 2015r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Siemiątkowo oraz zasad ich używania.
2015 7007 2015-08-11 Uchwała Uchwała nr VIII/37/2015 Rady Gminy w Kuczborku Osadzie z dnia 14 lipca 2015r. w sprawie: ustalenia "Regulaminu korzystania ze Stadionu sportowego w Kuczborku - Osadzie"
2015 7008 2015-08-11 Uchwała Uchwała nr VIII/38/2015 Rady Gminy w Kuczborku Osadzie z dnia 14 lipca 2015r. w sprawie: zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kuczbork - Osada
2015 7009 2015-08-11 Uchwała Uchwała nr VIII/43/2015 Rady Gminy Joniec z dnia 20 lipca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2015 7010 2015-08-11 Uchwała Uchwała nr XII/78/2015 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 23 lipca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku
2015 7011 2015-08-11 Uchwała Uchwała nr VIII/46/2015 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym i działalności na rzecz rozwoju kultury fizycznej.
2015 7012 2015-08-11 Uchwała Uchwała nr VI/41/2015 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie : zmiany Zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Glinojeck uchwalonych Uchwałą Nr IV/20/2015 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Glinojeck.
2015 7013 2015-08-11 Uchwała Uchwała nr XI/107/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 lipca 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania tych dotacji
2015 7014 2015-08-11 Uchwała Uchwała nr XI/108/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 lipca 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne nie będące jednostką samorządu terytorialnego oraz dla osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania tych dotacji
2015 7015 2015-08-11 Uchwała Uchwała nr IX/71/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Miasta Kobyłka za 2014 rok
2015 7016 2015-08-11 Uchwała Uchwała nr IX/74/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 29 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę Nr XLIII/449/14 Rady Miasta Kobyłka z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli udzielających pomocy psychologicznej i pedagogicznej w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Kobyłka
2015 7017 2015-08-11 Uchwała Uchwała nr IX/79/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 29 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę Nr V/53/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kobyłka w 2015 roku
2015 7018 2015-08-11 Uchwała Uchwała nr 65/IX/15 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 25 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Specjalistycznemu Szpitalowi Zachodniemu im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim.
2015 7019 2015-08-11 Sprawozdanie Sprawozdanie nr GL 7114.1.2015 Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 6 sierpnia 2015r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonego na obszarze Gminy Miasto Sochaczew.
2015 7020 2015-08-11 Uchwała Uchwała nr IX/40/15 Rady Gminy w Regiminie z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 7021 2015-08-11 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 2799/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 maja 2013r.
2015 7022 2015-08-11 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 614/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 czerwca 2013r.
2015 7023 2015-08-11 Uchwała Uchwała nr VIII/59/15 Rady Gminy Gozdowo z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie przebiegu oraz nadania nazw ulicom i placom we wsi Lelice , gmina Gozdowo
2015 7024 2015-08-11 Uchwała Uchwała nr VI.36.2015 Rady Gminy Wąsewo z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wąsewo
2015 7025 2015-08-11 Uchwała Uchwała nr VI.39.2015 Rady Gminy Wąsewo z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wąsewo
2015 7026 2015-08-11 Uchwała Uchwała nr VI.40.2015 Rady Gminy Wąsewo z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 7027 2015-08-11 Uchwała Uchwała nr VI.41.2015 Rady Gminy Wąsewo z dnia 29 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2015 7028 2015-08-11 Uchwała Uchwała nr VIII/57/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 9 lipca 2015r. w sprawie nadania Statutu Klubowi Dziecięcemu w Pluszowym Misiu z siedzibą w Żelechowie.
2015 7029 2015-08-11 Uchwała Uchwała nr VIII/58/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 9 lipca 2015r. w sprawie opłaty za pobyt dziecka w klubie dziecięcym, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat.
2015 7030 2015-08-11 Uchwała Uchwała nr VIII/59/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 9 lipca 2015r. w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2015 7031 2015-08-11 Uchwała Uchwała nr VIII/60/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 9 lipca 2015r. w sprawie: tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
2015 7032 2015-08-11 Uchwała Uchwała nr VIII/58/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/48/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Przasnysz.
2015 7033 2015-08-11 Uchwała Uchwała nr VIII/59/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/49/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Przasnysz.
2015 7034 2015-08-11 Uchwała Uchwała nr 95/VIII/15 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 30 lipca 2015r. uchylająca Uchwałę Nr 126/XII/04 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz granic ich obwodów.
2015 7035 2015-08-11 Uchwała Uchwała nr VII/39/2015 Rady Gminy Mokobody z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2015 7036 2015-08-11 Uchwała Uchwała nr V/32/2015 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 22 lipca 2015r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieczfni Kościelnej
2015 7037 2015-08-11 Uchwała Uchwała nr XI.37.2015 Rady Gminy Błędów z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie likwidacji szkoły filialnej wraz z oddziałem przedszkolnym w Zalesiu- Filii Publicznej Szkoły Podstawowej w Wilkowie.
2015 7038 2015-08-11 Uchwała Uchwała nr X.27.2015 Rady Gminy Błędów z dnia 27 maja 2015r. w sprawie: zmiany Statutu Gminy Błędów
2015 7039 2015-08-11 Uchwała Uchwała nr VI / 59 / 2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki – rejon Szpitala Drewnica II
2015 7040 2015-08-11 Uchwała Uchwała nr IX/48/15 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 maja 2015r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MSZCZONÓW OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT MIASTA MSZCZONOWA
2015 7041 2015-08-11 Uchwała Uchwała nr IX.72.2015 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 15 czerwca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Cisie – część A, gmina Halinów
2015 7042 2015-08-11 Uchwała Uchwała nr XIV/83/2015 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Czachówek - część wschodnia I
2015 7043 2015-08-11 Uchwała Uchwała nr XIV/84/215 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Karolina – rejon drogi krajowej nr 50.
2015 7044 2015-08-12 Uchwała Uchwała nr VII/36/15 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zwolonień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis dla przedsiebirców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Garbatka-Letnisko
2015 7045 2015-08-12 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 3 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 7 sierpnia 2015r. w sprawie ogłoszenia ’’Wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł w okresie od dnia 1 stycznia 2015r.do dnia 30 czerwca 2015r.’’
2015 7046 2015-08-12 Uchwała Uchwała nr XI/65/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta Żyrardowa dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego
2015 7047 2015-08-12 Uchwała Uchwała nr XVII/62/15 Rady Gminy Kampinos z dnia 6 sierpnia 2015r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2015 7048 2015-08-12 Uchwała Uchwała nr VII.72.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 3 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku
2015 7049 2015-08-12 Uchwała Uchwała nr IV/20/2015 Rady Gminy Radzanów z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w gminie Radzanów na 2015 rok.
2015 7050 2015-08-12 Uchwała Uchwała nr VI/25/2015 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Rzeczniów na lata 2015-2018.
2015 7051 2015-08-12 Uchwała Uchwała nr VIII/46/15 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej przy Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego sp. z o. o. w Żyrardowie
2015 7052 2015-08-12 Uchwała Uchwała nr VIII/47/15 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 30 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie czasu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Żyrardowskiego w 2015 roku
2015 7053 2015-08-12 Uchwała Uchwała nr X/54/2015 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami dla Powiatu Grójeckiego na lata 2015 – 2018
2015 7054 2015-08-12 Uchwała Uchwała nr X/57/2015 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie zwalczania rośliny z gatunku barszcz Sosnowskiego z terenu Gminy Zakrzew.
2015 7055 2015-08-12 Uchwała Uchwała nr XIII/78/2015 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obowodu głosowania w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku dla przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
2015 7056 2015-08-12 Uchwała Uchwała nr VIII/35/15 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie dokonania zmiany § 9 w załączniku do uchwały Nr V/24/15 Rady Gminy Sieciechów z dnia 24 marca 2015r.w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sieciechów na rok 2015.
2015 7057 2015-08-12 Uchwała Uchwała nr VII.49.2015 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Białobrzeskiego na realizację projektu „Uruchomienie Geoportalu Powiatu Białobrzeskiego”
2015 7058 2015-08-12 Uchwała Uchwała nr VII.50.2015 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy.
2015 7059 2015-08-12 Porozumienie Porozumienie nr 1 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 28 lipca 2015r. przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu
2015 7060 2015-08-12 Aneks Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 29 lipca 2015r. do Porozumienia Nr 1 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie dofinansowania części kosztów utrzymania i funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji w Radomiu – Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych do Wytrzeźwienia
2015 7061 2015-08-12 Porozumienie Porozumienie nr IDR.273.10.2015.MM4 Powiatu Legionowskiego z dnia 10 marca 2015r. zawarte pomiędzy:Zarządem Powiatu w Legionowie a Wójtem Gminy Nieporę
2015 7062 2015-08-12 Porozumienie Porozumienie nr D.7.2015 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 6 sierpnia 2015r. w sprawie powierzenia gminie Kotuń zadań powiatu z zakresu dróg powiatowych
2015 7063 2015-08-12 Aneks Aneks nr 2/2015 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 24 czerwca 2015r. do porozumienia z dnia 30 grudnia 2014 r. o współpracy powiatów w zakresie orzekania o niepełnosprawności
2015 7064 2015-08-13 Uchwała Uchwała nr VI.38.2015 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 19 maja 2015r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Białobrzeskiego w 2015 roku.
2015 7065 2015-08-13 Uchwała Uchwała nr I/8/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2014-2021
2015 7066 2015-08-13 Uchwała Uchwała nr IX/76/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 czerwca 2015r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2015-2024
2015 7067 2015-08-13 Uchwała Uchwała nr IX/78/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 czerwca 2015r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2015-2024
2015 7068 2015-08-13 Uchwała Uchwała nr X/88/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2015-2024
2015 7069 2015-08-13 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 1973/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 lutego 2015r.
2015 7070 2015-08-13 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 254/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2015r.
2015 7071 2015-08-13 Porozumienie Porozumienie nr 2004.178.2015 Starosty Sierpckiego z dnia 4 sierpnia 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Sierpc porozumienia z Powiatem Sierpeckim dotyczącego utworzenia i prowadzenia przez Powiat Sierpecki przedszkola specjalnego.
2015 7072 2015-08-13 Uchwała Uchwała nr 934/57/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 14 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 (Uszczegółowienie RPO WM)
2015 7073 2015-08-13 Uchwała Uchwała nr 982/59/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 21 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013
2015 7074 2015-08-13 Uchwała Uchwała nr 131/2015 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 4 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
2015 7075 2015-08-13 Uchwała Uchwała nr IX/43/2015 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 10 sierpnia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2015 7076 2015-08-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.180.2015.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 sierpnia 2015r. Rada Miejska w Piasecznie
2015 7077 2015-08-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.182.2015.AJS Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 sierpnia 2015r. Rada Gminy Regimin
2015 7078 2015-08-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 566 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 sierpnia 2015r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Iłży
2015 7079 2015-08-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 567 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 sierpnia 2015r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
2015 7080 2015-08-14 Uchwała Uchwała nr 33/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2015 rok
2015 7081 2015-08-14 Uchwała Uchwała nr 45/VI/2015 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 24 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę Nr 19/III/2015 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2015
2015 7082 2015-08-14 Uchwała Uchwała nr 55/VII/15 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2015 rok
2015 7083 2015-08-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 37/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2015 rok
2015 7084 2015-08-14 Uchwała Uchwała nr VIII/55/2015 Rady Gminy Łyse z dnia 4 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2015
2015 7085 2015-08-14 Uchwała Uchwała nr VI/48/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2015 rok
2015 7086 2015-08-14 Uchwała Uchwała nr VII/49/15 Rady Gminy Stare Babice z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Stare Babice na 2015 rok.
2015 7087 2015-08-14 Uchwała Uchwała nr VII.62.2015 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2015 rok.
2015 7088 2015-08-14 Uchwała Uchwała nr VII/61/2015 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2015.
2015 7089 2015-08-14 Uchwała Uchwała nr VI/53/2015 Rady Miasta Mława z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 7090 2015-08-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 37/2015 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2015 Nr III/17/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2014 roku.
2015 7091 2015-08-14 Uchwała Uchwała nr 50.VII.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2015 rok
2015 7092 2015-08-14 Uchwała Uchwała nr V/49/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 30 marca 2015r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na 2015 rok
2015 7093 2015-08-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 198/2015 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 6 maja 2015r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2015
2015 7094 2015-08-14 Uchwała Uchwała nr VI/35/2015 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 5 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2015 rok
2015 7095 2015-08-14 Uchwała Uchwała nr XI/56/2015 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 r.
2015 7096 2015-08-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.39.2015 Burmistrza Miasta Marki z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2015 rok.
2015 7097 2015-08-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.35.2015 Burmistrza Miasta Marki z dnia 15 kwietnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2015 rok.
2015 7098 2015-08-14 Uchwała Uchwała nr 71/2015 Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 15 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2015 rok
2015 7099 2015-08-14 Uchwała Uchwała nr 80/2015 Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 6 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2015 rok
2015 7100 2015-08-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050. 33 .2015 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2015 r.
2015 7101 2015-08-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.39.2015 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2015 r.
2015 7102 2015-08-14 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.15.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2015 roku.
2015 7103 2015-08-14 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.16.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 6 maja 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2015 roku
2015 7104 2015-08-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 27/2015 Wójta Gminy Michałowice z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2015 Gminy Michałowice Nr IV/14/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.
2015 7105 2015-08-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 55/2015 Wójta Gminy Michałowice z dnia 30 marca 2015r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2015 Gminy Michałowice Nr IV/14/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.
2015 7106 2015-08-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 75/2015 Wójta Gminy Michałowice z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2015 Gminy Michałowice Nr IV/14/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.
2015 7107 2015-08-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 81/2015 Wójta Gminy Michałowice z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2015 Gminy Michałowice Nr IV/14/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.
2015 7108 2015-08-14 Uchwała Uchwała nr 6/II/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 19 grudnia 2014r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2014.
2015 7109 2015-08-14 Uchwała Uchwała nr 35/III/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2014r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2014.
2015 7110 2015-08-14 Uchwała Uchwała nr 53/V/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 24 lutego 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2015.
2015 7111 2015-08-14 Uchwała Uchwała nr 78/VI/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2015.
2015 7112 2015-08-14 Uchwała Uchwała nr 57/XI/15 Rady Gminy Słupno z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w Gminnym Żłobku w Słupnie.
2015 7113 2015-08-14 Uchwała Uchwała nr X/58/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 16 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/43/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 7 maja 2015 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu/z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów i warunków sprzedaży tych napojów
2015 7114 2015-08-14 Uchwała Uchwała nr X/59/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 16 lipca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosławskiej przy ul. Bielińskiego w Nowym Mieście nad Pilicą dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego.
2015 7115 2015-08-14 Uchwała Uchwała nr X/60/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 16 lipca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego.
2015 7116 2015-08-14 Uchwała Uchwała nr VII/33/2015 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata
2015 7117 2015-08-14 Uchwała Uchwała nr VII/37/2015 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym w Sokołowie Podlaskim dla przeprowadzenia głosowania w ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015r.
2015 7118 2015-08-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/15 Wójta Gminy Gzy z dnia 25 marca 2015r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2014.
2015 7119 2015-08-17 Uchwała Uchwała nr IX/47/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 4 sierpnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Jedlińsk przez inne niż Gmina Jedlińsk osoby prawne i osoby fizyczne oraz dla, innych niż prowadzonych przez Gminę Jedlińsk, osób prawnych i fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2015 7120 2015-08-17 Uchwała Uchwała nr IX/64/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 21 lipca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Kadzidło
2015 7121 2015-08-17 Uchwała Uchwała nr IX/65/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 21 lipca 2015r. w sprawie zmiany opisu granic obwodów wyborczych w Gminie Kadzidło
2015 7122 2015-08-17 Uchwała Uchwała nr IX/66/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 21 lipca 2015r. w sprawie zmiany opisu granic okręgów wyborczych w Gminie Kadzidło
2015 7123 2015-08-17 Uchwała Uchwała nr 57/XI/2015 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 23 lipca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania Nr 5 w Domu Pomocy Społecznej w Bądzynie w ogólnokrajowym referendum, zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku.
2015 7124 2015-08-17 Uchwała Uchwała nr X.85.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2023
2015 7125 2015-08-17 Uchwała Uchwała nr X.87.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII.278.2013 Rady Gminy Klembów z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Klembów
2015 7126 2015-08-17 Uchwała Uchwała nr X.88.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej
2015 7127 2015-08-17 Uchwała Uchwała nr XI/76/15 Rady Miasta Zielonka z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody rosnącego w pasie drogowym ul. Literackiej w Zielonce
2015 7128 2015-08-17 Uchwała Uchwała nr XIV/59/2015 Rady Gminy Sochaczew z dnia 31 lipca 2015r. w sprawie nadania statutu sołectwu Janaszówek
2015 7129 2015-08-17 Uchwała Uchwała nr XIV/60/2015 Rady Gminy Sochaczew z dnia 31 lipca 2015r. w sprawie nadania statutu sołectwu Wyjazd
2015 7130 2015-08-17 Uchwała Uchwała nr V/39/2015 Rady Gminy Sochocin z dnia 31 marca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ Gmina Sochocin – Sochocin ” dla terenów położonych we wsiach: Sochocin i Kolonia Sochocin.
2015 7131 2015-08-17 Uchwała Uchwała nr XI/63/2015 Rady Gminy Nieporęt z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru sołectwa Izabelin, w gminie Nieporęt
2015 7132 2015-08-17 Uchwała Uchwała nr XII/114/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 13 sierpnia 2015r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania ze Stadionu im. Kazimierza Jedynaka położonego w Raszynie przy ul. Sportowej 30.
2015 7133 2015-08-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 31/15 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 7134 2015-08-17 Uchwała Uchwała nr VII N/32/15 Rady Gminy Somianka z dnia 7 maja 2015r. w sprawie: zmian do Uchwały budżetowej nr III/10/14 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2014 roku
2015 7135 2015-08-17 Uchwała Uchwała nr VII/29/2015 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 rok Miasta Piastowa
2015 7136 2015-08-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2015 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015
2015 7137 2015-08-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2015 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 9 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015
2015 7138 2015-08-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/2015 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015
2015 7139 2015-08-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/2015 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 19 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015
2015 7140 2015-08-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 24/2015 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015
2015 7141 2015-08-17 Uchwała Uchwała nr VIII/33/2015 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok uchwalonej Uchwałą Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr IV/12/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.
2015 7142 2015-08-17 Uchwała Uchwała nr VII/60/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Leśnej, Nadarzyńskiej i Ręczajskiej w Kobyłce – obszar B
2015 7143 2015-08-17 Uchwała Uchwała nr VII/61/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki ew. nr 327 obręb 27 położonej przy ul. Załuskiego oraz terenu obejmującego działki ew. nr 178/1 i 179 obręb 31 położonego przy ul. Nowej w Kobyłce
2015 7144 2015-08-17 Uchwała Uchwała nr 131/X/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 20 lipca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Sieraków.
2015 7145 2015-08-17 Uchwała Uchwała nr XIV/81/2015 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Góra Kalwaria – tereny dawnej jednostki wojskowej - etap I.
2015 7146 2015-08-17 Aneks Aneks nr 1 Starosty Kozienickiego z dnia 13 lipca 2015r. do Porozumienia zawartego w Kozienicach dnia 9 lutego 2015 roku pomiędzy Powiatem Kozienickim a Gminą Kozienice
2015 7147 2015-08-18 Uchwała Uchwała nr VII/54/15 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie: utworzenia Zespołu Szkół Samorządowych w Wyśmierzycach i nadania mu Statutu.
2015 7148 2015-08-18 Uchwała Uchwała nr IX/57/15 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 6 sierpnia 2015r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałych stale i nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
2015 7149 2015-08-18 Uchwała Uchwała nr 1071/64/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 11 sierpnia 2015r. w sprawie przyjęcia Wytycznych programowych w zakresie wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020
2015 7150 2015-08-18 Zarządzenie Zarządzenie Starosty Mławskiego z dnia 13 sierpnia 2015r. w sprawie ogłoszenia naboru zgłoszeń kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Mławskim
2015 7151 2015-08-18 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1/2015 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Otwocku z dnia 13 sierpnia 2015r. w sprawie uchylenia rozporządzenia nr.1 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Otwocku z dnia 12 sierpnia 2014r w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu otwockiego
2015 7152 2015-08-18 Decyzja Decyzja nr DRE-4210-24(13)/2014/ 2015/1247/XIII/ARy/ESz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 sierpnia 2015r.
2015 7153 2015-08-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 14.2015 Wójta Gminy Wąsewo z dnia 23 marca 2015r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wąsewo za 2014 rok
2015 7154 2015-08-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2015 Wójta Gminy Sabnie z dnia 17 marca 2015r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sabnie za 2014r.
2015 7155 2015-08-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2015 Wójta Gminy Puszcza Mariańska z dnia 20 marca 2015r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2014 roku.
2015 7156 2015-08-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 26.2015 Wójta Gminy Rybno z dnia 27 marca 2015r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2014 rok.
2015 7157 2015-08-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/2015 Wójta Gminy Gostynin z dnia 30 marca 2015r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2014 rok
2015 7158 2015-08-18 Uchwała Uchwała nr V/40/2015 Rady Gminy Sochocin z dnia 31 marca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ Gmina Sochocin – Wschód ” dla terenów położonych we wsiach: Bolęcin, Idzikowice, Jędrzejewo, Kondrajec, Kuchary Żydowskie i Rzy.
2015 7159 2015-08-18 Uchwała Uchwała nr V/41/2015 Rady Gminy Sochocin z dnia 31 marca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gmina Sochocin – Południe” dla terenów położonych we wsiach: Biele, Drożdżyn, Gromadzyn, Kołoząb, Milewo, Niewikla, Ślepowrony, Wierzbówiec i Żelechy.
2015 7160 2015-08-18 Uchwała Uchwała nr VIII/58/15 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 18 maja 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Błonie części obszaru wsi Błonie Wieś
2015 7161 2015-08-18 Uchwała Uchwała nr IX.81.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa – Gąsin Przemysłowy – obszar II
2015 7162 2015-08-19 Uchwała Uchwała nr VII/51/2015 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 4 sierpnia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Naruszewo
2015 7163 2015-08-19 Uchwała Uchwała nr VII/52/2015 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 4 sierpnia 2015r. w sprawie zaliczenia dróg lokalnych, znajdujących się na terenie gminy Naruszewo do kategorii dróg gminnych.
2015 7164 2015-08-19 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2015 Rady Gminy Górzno z dnia 23 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Górzno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 7165 2015-08-19 Uchwała Uchwała nr VIII/57/2015 Rady Gminy Górzno z dnia 23 lipca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie gminy Górzno dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego, zarządzonego na dzień 6 września 2015r.
2015 7166 2015-08-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2015 Wójta Gminy Olszanka z dnia 27 marca 2015r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Olszanka za 2014 rok.
2015 7167 2015-08-19 Uchwała Uchwała nr 20/1/15 Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 30 marca 2015r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu piaseczyńskiego w 2014 roku
2015 7168 2015-08-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2B/2015 Wójta Gminy w Goździe z dnia 24 marca 2015r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy, oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok wraz z załącznikami i informacją o stanie mienia komunalnego.
2015 7169 2015-08-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.20.2015 Wójta Gminy Słubice z dnia 24 marca 2015r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2014
2015 7170 2015-08-19 Uchwała Uchwała nr XII/71/2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Ujrzanów w kierunku zachodnim od stacji elektroenergetycznej 400/110 kV
2015 7171 2015-08-19 Uchwała Uchwała nr VI/29/2015 Rady Gminy Chotcza z dnia 31 marca 2015r. W sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015
2015 7172 2015-08-19 Uchwała Uchwała nr 34/2015 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie przeniesień środków budżetowych
2015 7173 2015-08-19 Uchwała Uchwała nr VI/36/15 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 7174 2015-08-19 Uchwała Uchwała nr VI/36/2015 Rady Gminy Sypniewo z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015
2015 7175 2015-08-19 Uchwała Uchwała nr IV/24/2015 Rady Gminy Chotcza z dnia 18 lutego 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015
2015 7176 2015-08-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 56/2014 Wójta Gminy Szelków z dnia 24 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2015 7177 2015-08-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/15 Wójta Gminy Szelków z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.
2015 7178 2015-08-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 67/2014 Wójta Gminy Szelków z dnia 31 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2015 7179 2015-08-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 52/2014 Wójta Gminy Szelków z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2015 7180 2015-08-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/15 Wójta Gminy Szelków z dnia 8 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
2015 7181 2015-08-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 41/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 8 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2015 rok
2015 7182 2015-08-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2015 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015.
2015 7183 2015-08-19 Uchwała Uchwała nr V/47/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/15/2014 Rady Gminy Długosiodło z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2015 rok
2015 7184 2015-08-19 Uchwała Uchwała nr 55/17/2015 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 13 maja 2015r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2015 rok
2015 7185 2015-08-19 Uchwała Uchwała nr VI / 22 / 2015 Rady Gminy Sadowne z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy na 2015 rok.
2015 7186 2015-08-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.48.2015 Burmistrza Miasta Marki z dnia 6 maja 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2015 rok.
2015 7187 2015-08-19 Uchwała Uchwała nr VII/57/2015 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 kwietnia 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2015
2015 7188 2015-08-19 Uchwała Uchwała nr VII.68.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr III.19.2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 grudnia 2014 r.
2015 7189 2015-08-19 Uchwała Uchwała nr VI/33/2015 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 4 maja 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu
2015 7190 2015-08-19 Uchwała Uchwała nr IV/42/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 23 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/15/2014 Rady Gminy Długosiodło z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2015 rok
2015 7191 2015-08-20 Uchwała Uchwała nr XIII.115.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2015 7192 2015-08-20 Uchwała Uchwała nr XIII.125.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy kredytu i zaciągnięcie zobowiązania.
2015 7193 2015-08-20 Uchwała Uchwała nr VI.0007.50.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Siennica
2015 7194 2015-08-20 Uchwała Uchwała nr XII / 116 / 15 Rady Gminy Raszyn z dnia 13 sierpnia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn
2015 7195 2015-08-20 Uchwała Uchwała nr XII / 117 / 15 Rady Gminy Raszyn z dnia 13 sierpnia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn
2015 7196 2015-08-20 Uchwała Uchwała nr XII/122/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 13 sierpnia 2015r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, nauczycieli pedagogiki specjalnej i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Raszyn
2015 7197 2015-08-20 Uchwała Uchwała nr XII/123/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 13 sierpnia 2015r. w sprawie połączenia samorządowej instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Raszynie z samorządową instytucją kultury Centrum Kultury Raszyn w Raszynie w jedną instytucję pn. „Centrum Kultury Raszyn” w Raszynie
2015 7198 2015-08-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.24.2015 Burmistrza Miasta Tłuszcz z dnia 30 marca 2015r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tłuszcz za 2014 rok
2015 7199 2015-08-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 26 Wójta Gminy Mochowo z dnia 27 marca 2015r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mochowo za rok 2014 oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2014
2015 7200 2015-08-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 31/2015 Wójta Gminy Mokobody z dnia 20 marca 2015r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykoniania budżetu Gminy Mokobody oraz planów finansowych jednostek za 2014 rok.
2015 7201 2015-08-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2015 Wójta Gminy Joniec z dnia 31 marca 2015r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2014 rok.
2015 7202 2015-08-20 Uchwała Uchwała nr IV.20.2015 Rady Gminy Wąsewo z dnia 31 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Wąsewo na rok 2015
2015 7203 2015-08-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 40/2015 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 8 maja 2015r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2015 Nr III/17/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2014 roku.
2015 7204 2015-08-20 Uchwała Uchwała nr VI/34/2015 Rady Gminy Poświętne z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.
2015 7205 2015-08-20 Uchwała Uchwała nr VIII/46/15 Rady Miasta Zielonka z dnia 29 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2015
2015 7206 2015-08-20 Uchwała Uchwała nr 79/VII/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2015.
2015 7207 2015-08-20 Uchwała Uchwała nr VII/34/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 marca 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2015
2015 7208 2015-08-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.42.2015 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 5 maja 2015r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2015 r.
2015 7209 2015-08-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2015 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 13 marca 2015r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3/2015 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015.
2015 7210 2015-08-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2015 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 10 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015.
2015 7211 2015-08-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2015 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015.
2015 7212 2015-08-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2015 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 13 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015.
2015 7213 2015-08-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2015 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 7 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015.
2015 7214 2015-08-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2015 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Zarządzenie Nr 9/2015 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015.
2015 7215 2015-08-20 Uchwała Uchwała nr IX/63/2015 Rady Gminy Łyse z dnia 15 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2015
2015 7216 2015-08-20 Uchwała Uchwała nr VII/44/2015 Rady Gminy Jadów z dnia 12 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2015
2015 7217 2015-08-20 Uchwała Uchwała nr 72/2015 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 19 maja 2015r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na 2015 r.
2015 7218 2015-08-20 Uchwała Uchwała nr 73/2015 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 19 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
2015 7219 2015-08-21 Uchwała Uchwała nr XL/437/13 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raszynie
2015 7220 2015-08-21 Uchwała Uchwała nr VIII/54/2015 Rady Gminy Maciejowice z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie zaliczenia dróg (ulic) zlokalizowanych na terenie Maciejowic do kategorii dróg publicznych - gminnych oraz ustalenie ich przebiegu
2015 7221 2015-08-21 Ogłoszenie Ogłoszenie nr ZS1 Starosty Pruszkowskiego z dnia 31 lipca 2015r. Ogłoszenie o naborze na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
2015 7222 2015-08-21 Uchwała Uchwała nr VIII.48.2015 Rady Gminy Słubice z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Leonów
2015 7223 2015-08-21 Uchwała Uchwała nr 34/16/2015 Zarządu Powiatu Węgrowskiego` z dnia 24 marca 2015r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2014 r.
2015 7224 2015-08-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 26/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 30 marca 2015r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia Miasta i Gminy.
2015 7225 2015-08-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/2015 Burmistrza Miasta Wyśmierzyce z dnia 24 marca 2015r. w sprawie: przekazania sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok
2015 7226 2015-08-21 Uchwała Uchwała nr VII/51/15 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie:udzielenia Burmistrzowi Wyśmierzyc absolutorium z wykonania budżetu za 2014 rok
2015 7227 2015-08-21 Uchwała Uchwała nr VI/33/2015 Rady Gminy Ceranów z dnia 16 czerwca 2015r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finasowego za 2014 rok.
2015 7228 2015-08-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2014 Wójta Gminy Puszcza Mariańska z dnia 25 marca 2014r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2013 rok.
2015 7229 2015-08-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/Fn/15 Wójta Gminy Somianka z dnia 26 marca 2015r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego GOK w Somiance za 2014 rok
2015 7230 2015-08-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2015 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 26 marca 2015r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2014 rok
2015 7231 2015-08-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 6.2015 Wójta Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 26 marca 2015r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy, sprawozdania finansowego gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego jednostek kultury.
2015 7232 2015-08-24 Uchwała Uchwała nr VII/57/2015 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2015
2015 7233 2015-08-24 Uchwała Uchwała nr VI.36.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26 marca 2015r. w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2015 rok.
2015 7234 2015-08-24 Uchwała Uchwała nr VII.48.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2015 rok.
2015 7235 2015-08-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 29.2015 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 14 kwietnia 2015r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2015 rok.
2015 7236 2015-08-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 46.2015 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 7 maja 2015r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2015 rok.
2015 7237 2015-08-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 36/15 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2015 r.
2015 7238 2015-08-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 36A/15 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2015 r
2015 7239 2015-08-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 43/15 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 10 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2015 r.
2015 7240 2015-08-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 47/15 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 16 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2015 r.
2015 7241 2015-08-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 52/15 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2015r.
2015 7242 2015-08-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2015 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 6 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015.
2015 7243 2015-08-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2015 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 14 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015.
2015 7244 2015-08-24 Uchwała Uchwała nr V/24/2015 Rady Gminy Miedzna z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Miedzna na 2015 rok.
2015 7245 2015-08-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 26/2015 Wójta Gminy Miedzna z dnia 7 maja 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Miedzna na 2015 rok.
2015 7246 2015-08-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 218/2015 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 19 maja 2015r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2015
2015 7247 2015-08-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 35/15 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 12 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 7248 2015-08-24 Uchwała Uchwała nr VIII/50/2015 Rady Gminy Jabłonna z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmian wbudżecie Gminy Jabłonna na rok 2015
2015 7249 2015-08-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 23/2015 Wójta Gminy Szelków z dnia 20 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
2015 7250 2015-08-24 Uchwała Uchwała nr VIII/42/2015 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie założenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Trzciance
2015 7251 2015-08-24 Uchwała Uchwała nr IX/50/2015 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 10 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie założenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Trzciance.
2015 7252 2015-08-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/2015 Wójta Gminy Osieck z dnia 31 marca 2015r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Osieck, sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury i informacji o stanie mienia Gminy Osieck za rok 2014
2015 7253 2015-08-24 Postanowienie Postanowienie nr DWW-772-40/15 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Powiatu Otwockiego
2015 7254 2015-08-25 Uchwała Uchwała nr 135/XI/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 10 sierpnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2015 7255 2015-08-25 Uchwała Uchwała nr IX/86/15 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 7 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia w mieście Nowy Dwór Mazowiecki odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r.
2015 7256 2015-08-25 Uchwała Uchwała nr IX/88/15 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 7 sierpnia 2015r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
2015 7257 2015-08-25 Uchwała Uchwała nr VIII/53/2015 Rady Gminy Rzekuń z dnia 22 lipca 2015r. w sprawie określenia szczegółowych zasad sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Rzekuń lub jej jednostkom podległym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów i osób do tego uprawnionych.
2015 7258 2015-08-25 Uchwała Uchwała nr VIII/57/2015 Rady Gminy Rzekuń z dnia 22 lipca 2015r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowościach Rzekuń i Laskowiec.
2015 7259 2015-08-25 Uchwała Uchwała nr 61/X/2015 Rady Gminy Zatory z dnia 17 sierpnia 2015r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 53/IX/2015 Rady Gminy Zatory z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
2015 7260 2015-08-25 Uchwała Uchwała nr 62/X/2015 Rady Gminy Zatory z dnia 17 sierpnia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
2015 7261 2015-08-25 Uchwała Uchwała nr VIII/38/2015 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 23 lipca 2015r. w sprawie w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą „Gminny Ośrodek Kultury w Czerwonce”
2015 7262 2015-08-25 Uchwała Uchwała nr 48/IX/2015 Rady Gminy Gostynin z dnia 13 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
2015 7263 2015-08-25 Uchwała Uchwała nr 50/IX/2015 Rady Gminy Gostynin z dnia 13 sierpnia 2015r. w sprawie regulaminu korzystania z boiska sportowego zlokalizowanego na działce o nr ewid. 18/3 w miejscowości Lucień Gmina Gostynin.
2015 7264 2015-08-25 Uchwała Uchwała nr 1093/67/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 18 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013
2015 7265 2015-08-25 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1 Starosty Mińskiego z dnia 20 sierpnia 2015r.
2015 7266 2015-08-25 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Żuromińskiego z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych Powiatu Żuromińskiego
2015 7267 2015-08-25 Uchwała Uchwała nr VII/51/2015 Rady Gminy Suchożebry z dnia 3 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchożebrach.
2015 7268 2015-08-26 Uchwała Uchwała nr X/69/15 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 20 maja 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
2015 7269 2015-08-26 Uchwała Uchwała nr 45/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2015 rok
2015 7270 2015-08-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 37/2015 Burmistrza Przasnysza z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2015 rok
2015 7271 2015-08-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 41/2015 Burmistrza Przasnysza z dnia 14 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2015 rok
2015 7272 2015-08-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 52/2015 Burmistrza Przasnysza z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2015 r.
2015 7273 2015-08-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 56/2015 Burmistrza Przasnysza z dnia 7 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2015 rok
2015 7274 2015-08-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 60/2015 Burmistrza Przasnysza z dnia 19 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2015 rok
2015 7275 2015-08-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 44/2015 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 19 maja 2015r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2015 Nr III/17/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2014 roku.
2015 7276 2015-08-26 Uchwała Uchwała nr VI/43/2015 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 21 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2015
2015 7277 2015-08-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2015 Wójta Gminy Poświętne z dnia 8 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.
2015 7278 2015-08-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2015 Wójta Gminy Poświętne z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.
2015 7279 2015-08-26 Uchwała Uchwała nr V/76/2015 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 15 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Mrozy na rok 2015
2015 7280 2015-08-26 Uchwała Uchwała nr 31/V/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2015
2015 7281 2015-08-26 Uchwała Uchwała nr 59/VI/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2015
2015 7282 2015-08-26 Uchwała Uchwała nr IX/87/2015 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 14 lipca 2015r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Karczewa w przedmiocie Budżetu Partycypacyjnego
2015 7283 2015-08-26 Uchwała Uchwała nr V/22/15 Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą "Natura" z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/37/14 Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą ,,Natura” w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 7284 2015-08-26 Uchwała Uchwała nr 66.13.2015 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 26 marca 2015r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania Budżetu Powiatu i z wykonania planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu oraz Powiatowej Bi blioteki Publicznej w Sierpcu za 2014 rok
2015 7285 2015-08-26 Uchwała Uchwała nr IX/81/2015 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 14 lipca 2015r. w sprawie nadania nazwy drogi wewnętrznej
2015 7286 2015-08-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/2015 Wójta Gminy Poświętne z dnia 21 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.
2015 7287 2015-08-27 Uchwała Uchwała nr 1591/LIII/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2015 7288 2015-08-27 Uchwała Uchwała nr 1592/LIII/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2015 7289 2015-08-27 Uchwała Uchwała nr 1593/LIII/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2015 7290 2015-08-27 Uchwała Uchwała nr VIII/2/15 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
2015 7291 2015-08-27 Uchwała Uchwała nr 54/15 Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 15 maja 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2015 rok
2015 7292 2015-08-27 Uchwała Uchwała nr VI/40/2015 Rady Gminy Suchożebry z dnia 20 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015
2015 7293 2015-08-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 45/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 22 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2015 rok.
2015 7294 2015-08-27 Uchwała Uchwała nr 45/VII/15 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.
2015 7295 2015-08-27 Uchwała Uchwała nr VII/47/2015 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2015 rok
2015 7296 2015-08-27 Uchwała Uchwała nr V/34/2015 Rady Gminy Wiśniew z dnia 10 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wiśniew Nr IV/23/2015 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2015 rok.
2015 7297 2015-08-27 Uchwała Uchwała nr V/35/2015 Rady Gminy Wiśniew z dnia 10 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2015 rok.
2015 7298 2015-08-27 Uchwała Uchwała nr 113/VII/10/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2015-2020
2015 7299 2015-08-27 Uchwała Uchwała nr 39.X.2015 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 23 lipca 2015r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Lipowiec Kościelny
2015 7300 2015-08-27 Postanowienie Postanowienie nr 258/15 Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Dzierzążnia
2015 7301 2015-08-27 Uchwała Uchwała nr VIII/58/2015 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 11 sierpnia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2015 7302 2015-08-27 Uchwała Uchwała nr VIII/57/2015 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 11 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Gminny Żłobek w Kałuszynie i ustalenia Statutu Żłobka.
2015 7303 2015-08-27 Uchwała Uchwała nr XIII/74/2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 7 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały NR XXVI/231/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Siedlce oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2015 7304 2015-08-27 Uchwała Uchwała nr IX/96/2015 Rady Miasta Legionowo z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo dla terenu oznaczonego symbolem 21U w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętej uchwałą nr XXIII/291/2008 Rady Miasta Legionowo z dnia 3 września 2008 r.
2015 7305 2015-08-27 Uchwała Uchwała nr VII/33/2015 Rady Gminy w Jabłonnie Lackiej z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulic w Jabłonnie Lackiej
2015 7306 2015-08-27 Uchwała Uchwała nr VIII/39/2015 Rady Gminy w Jabłonnie Lackiej z dnia 22 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały NR VII/33/2015 Rady Gminy Jabłonna Lacka z dnia 26 czerwca 2015 w sprawie nadania nazw ulic w Jabłonnie Lackiej
2015 7307 2015-08-28 Uchwała Uchwała nr XII/66/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Adampol
2015 7308 2015-08-28 Uchwała Uchwała nr XII/67/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bednarze
2015 7309 2015-08-28 Uchwała Uchwała nr XII/68/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Chmielew
2015 7310 2015-08-28 Uchwała Uchwała nr XII/69/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Czaple
2015 7311 2015-08-28 Uchwała Uchwała nr XII/70/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dąbrowa
2015 7312 2015-08-28 Uchwała Uchwała nr XII/71/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Decie
2015 7313 2015-08-28 Uchwała Uchwała nr XII/72/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Górki Borze
2015 7314 2015-08-28 Uchwała Uchwała nr XII/73/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Górki-Grubaki
2015 7315 2015-08-28 Uchwała Uchwała nr XII/74/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Górki Średnie
2015 7316 2015-08-28 Uchwała Uchwała nr XII/75/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jaczew
2015 7317 2015-08-28 Uchwała Uchwała nr XII/76/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jugi
2015 7318 2015-08-28 Uchwała Uchwała nr XII/77/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kąty
2015 7319 2015-08-28 Uchwała Uchwała nr XII/78/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Komory
2015 7320 2015-08-28 Uchwała Uchwała nr XII/79/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Korytnica
2015 7321 2015-08-28 Uchwała Uchwała nr XII/80/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kruszew
2015 7322 2015-08-28 Uchwała Uchwała nr XII/81/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kupce
2015 7323 2015-08-28 Uchwała Uchwała nr XII/82/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Leśniki
2015 7324 2015-08-28 Uchwała Uchwała nr XII/83/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lipniki
2015 7325 2015-08-28 Uchwała Uchwała nr XII/84/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Maksymilianów
2015 7326 2015-08-28 Uchwała Uchwała nr XII/85/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nojszew
2015 7327 2015-08-28 Uchwała Uchwała nr XII/86/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowy Świętochów
2015 7328 2015-08-28 Uchwała Uchwała nr XII/87/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Paplin
2015 7329 2015-08-28 Uchwała Uchwała nr XII/88/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pniewnik
2015 7330 2015-08-28 Uchwała Uchwała nr XII/89/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Połazie Świętochowskie
2015 7331 2015-08-28 Uchwała Uchwała nr XII/90/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rabiany
2015 7332 2015-08-28 Uchwała Uchwała nr XII/91/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rąbież
2015 7333 2015-08-28 Uchwała Uchwała nr XII/92/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Roguszyn
2015 7334 2015-08-28 Uchwała Uchwała nr XII/93/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rowiska
2015 7335 2015-08-28 Uchwała Uchwała nr XII/94/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sekłak
2015 7336 2015-08-28 Uchwała Uchwała nr XII/95/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sewerynów
2015 7337 2015-08-28 Uchwała Uchwała nr XII/96/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stary Świętochów
2015 7338 2015-08-28 Uchwała Uchwała nr XII/97/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Szczurów
2015 7339 2015-08-28 Uchwała Uchwała nr XII/98/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Trawy
2015 7340 2015-08-28 Uchwała Uchwała nr XII/99/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Turna
2015 7341 2015-08-28 Uchwała Uchwała nr XII/100/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wielądki
2015 7342 2015-08-28 Uchwała Uchwała nr XII/101/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wola Korytnicka
2015 7343 2015-08-28 Uchwała Uchwała nr XII/102/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wypychy
2015 7344 2015-08-28 Uchwała Uchwała nr XII/103/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zakrzew
2015 7345 2015-08-28 Uchwała Uchwała nr XII/104/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zalesie
2015 7346 2015-08-28 Uchwała Uchwała nr XII/105/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Żabokliki
2015 7347 2015-08-28 Uchwała Uchwała nr XII/106/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Żelazów
2015 7348 2015-08-31 Uchwała Uchwała nr VIII/065/2015 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 29 czerwca 2015r. Statut Miasta i Gminy BIAŁOBRZEGI
2015 7349 2015-08-31 Uchwała Uchwała nr 1074/66/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 14 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 (Uszczegółowienie RPO WM)
2015 7350 2015-08-31 Uchwała Uchwała nr IX/75/2015 Rady Gminy Policzna z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta z wykonania budżetu Gminy Policzna za 2014 rok i sprawozdania finansowego Gminy Policzna za 2014 rok.
2015 7351 2015-08-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/III/2015 Wójta Gminy Płońsk z dnia 18 marca 2015r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2014 rok.
2015 7352 2015-08-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2015 Wójta Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 marca 2015r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego sprawozdania z wykonania budzetu Gminy Gniewoszów za 2014r.
2015 7353 2015-08-31 Uchwała Uchwała nr VIII/075/2015 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 29 czerwca 2015r. Statut Sołectwa SZCZYTY
2015 7354 2015-08-31 Uchwała Uchwała nr VIII/074/2015 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 29 czerwca 2015r. Statut Sołectwa SUCHA
2015 7355 2015-08-31 Uchwała Uchwała nr VIII/073/2015 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 29 czerwca 2015r. Statut Sołectwa STAWISZYN
2015 7356 2015-08-31 Uchwała Uchwała nr VIII/072/2015 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 29 czerwca 2015r. Statut Sołectwa OKRĄGLIK
2015 7357 2015-08-31 Uchwała Uchwała nr VIII/071/2015 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 29 czerwca 2015r. Statut Sołectwa MIKÓWKA
2015 7358 2015-08-31 Uchwała Uchwała nr VIII/070/2015 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 29 czerwca 2015r. Statut Sołectwa KAMIEŃ
2015 7359 2015-08-31 Uchwała Uchwała nr VIII/069/2015 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 29 czerwca 2015r. Statut Sołectwa JASIONNA
2015 7360 2015-08-31 Uchwała Uchwała nr VIII/068/2015 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 29 czerwca 2015r. Statut Sołectwa BUDY BRANKOWSKIE
2015 7361 2015-08-31 Uchwała Uchwała nr VII/49/2015 Rady Gminy Suchożebry z dnia 3 sierpnia 2015r. Akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Suchożebrach
2015 7362 2015-08-31 Uchwała Uchwała nr VIII/067/2015 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 29 czerwca 2015r. Statut Sołectwa BRZEŹCE
2015 7363 2015-08-31 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 17 sierpnia 2015r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wierzbno przeprowadzonych w dniu 16 sierpnia 2015 r.
2015 7364 2015-08-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-S.4131.17.2015.MR Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 sierpnia 2015r. Rada Gminy Suchożebry
2015 7365 2015-08-31 Uchwała Uchwała nr VIII/066/2015 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 29 czerwca 2015r. Statut Sołectwa BRZESKA WOLA
2015 7366 2015-08-31 Uchwała Uchwała nr 67/25/2015 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 12 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia minimalnych stawek czynszu z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiacych własnoścć Powiatu Ostrowskiego.
2015 7367 2015-08-31 Postanowienie Postanowienie nr DWW-772-41/15 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy
2015 7368 2015-08-31 Uchwała Uchwała nr VII/41/2015 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w gminie Opinogóra Górna na rok 2015