Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Kwiecień 2015

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2015 3010 2015-04-01 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 marca 2015r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa mazowieckiego
2015 3011 2015-04-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 156 Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 kwietnia 2015r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Słupno
2015 3012 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr VI/35/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łochów w zakresie wsi Łosiewice, Jerzyska, Łojki.
2015 3013 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr V/38/2015 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Biskupa Świrskiego obejmującego obszar działek nr geod.: 50; 51 i 175/2 w obrębie 41 położonych przy ul. Czerwonego Krzyża i obszar działki nr geod. 56/1 w obrębie 41 położonej przy ul. Biskupa Świrskiego
2015 3014 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr V/33/2015 Rady Gminy Płońsk z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Siedlinie Filia w Arcelinie
2015 3015 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr V/36/2015 Rady Gminy Płońsk z dnia 27 lutego 2015r. zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Płońsk w sprawie obwodów głosowania, ustalenia granic, numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 3016 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr 27/IV/15 Rady Gminy Stara Biała z dnia 19 marca 2015r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa w sprawie podziału Sołectwa Nowe Proboszczewice
2015 3017 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr 30/IV/15 Rady Gminy Stara Biała z dnia 19 marca 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 3018 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr 32/IV/15 Rady Gminy Stara Biała z dnia 19 marca 2015r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Stara Biała publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2015 3019 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr 33/IV/15 Rady Gminy Stara Biała z dnia 19 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie w celu przeprowadzenia wyborów
2015 3020 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr 34/IV/15 Rady Gminy Stara Biała z dnia 19 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr 13/III/14 Rady Gminy Stara Biała z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia nazewnictwa ulic we wsi BRWILNO gmina Stara Biała
2015 3021 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr 27/V/2015 Rady Gminy Bodzanów z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie: wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego od osób fizycznych.
2015 3022 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr 28/V/2015 Rady Gminy Bodzanów z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty
2015 3023 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr 30/V/2015 Rady Gminy Bodzanów z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Bodzanów oraz jednostkom jej podległym, a także wskazania organu uprawnionego do udzielania ulg
2015 3024 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr V/51/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 10 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu placów zabaw stanowiących własność Miasta Ząbki
2015 3025 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr V/53/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 10 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Mazowieckim Centrum Psychiatrii DREWNICA Sp. z o. o. w Ząbkach w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2015 3026 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr IV/15/2015 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 18 marca 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w gminie Sobienie-Jeziory
2015 3027 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr V/27/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 16 marca 2015r. w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej funkcjonujących na terenie Gminy Jaktorów.
2015 3028 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr VIII.39.2015 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 13 marca 2015r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brańszczyk".
2015 3029 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr V/36/2015 Rady Gminy Wieliszew z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wieliszew
2015 3030 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr V/37/2015 Rady Gminy Wieliszew z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2015 3031 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr V/26/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 16 marca 2015r. w sprawie Uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaktorowie
2015 3032 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr V/28/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 16 marca 2015r. w sprawie nadania nazwy drodze
2015 3033 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr 21/V/15 Rady Miasta Milanówka z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy /Jeżynowa/
2015 3034 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr IV/15/14 Rady Gminy Goworowo z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goworowo na rok 2015
2015 3035 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr VI/22/15 Rady Gminy Goworowo z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
2015 3036 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr 45/IV/2015 Rady Powiatu w Płocku z dnia 25 marca 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie Gminie Bodzanów mienia Powiatu Płockiego.
2015 3037 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr V/28/2015 Rady Gminy Radzanowo z dnia 6 marca 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Radzanowo nr IV/23/2015r. z dnia 11 lutego 2015r.
2015 3038 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr V/29/2015 Rady Gminy Radzanowo z dnia 6 marca 2015r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody ,,Altana lipowa"
2015 3039 2015-04-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/2015 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 marca 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej w roku 2015
2015 3040 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr V.25.2015 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 6 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Pilawa na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 3041 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr V/27/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 4 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelechowie.
2015 3042 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr V/27/2015 Rady Gminy Jastrząb z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów.
2015 3043 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr V/30/2015 Rady Gminy Jastrząb z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Śmiłowie.
2015 3044 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr V/31/2015 Rady Gminy Jastrząb z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze.
2015 3045 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr VI/29/2015 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Solec nad Wisłą w 2015 roku .
2015 3046 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr VI/34/2015r Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych
2015 3047 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr V/26/2015 Rady Gminy Kowala z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę Kowala
2015 3048 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr 24/2015 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 3 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
2015 3049 2015-04-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/2015 Wójta Gminy Chynów z dnia 18 marca 2015r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014
2015 3050 2015-04-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/2015 Wójta Gminy Chynów z dnia 18 marca 2015r. w sprawie informacji o stanie mienia komunalnego
2015 3051 2015-04-03 Uchwała Uchwała nr 23/VII/2015 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
2015 3052 2015-04-03 Uchwała Uchwała nr 24/VII/2015 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małkinia Górna (obręb geodezyjny Zawisty Podleśne, działki nr ewid. 617/1 i 617/2).
2015 3053 2015-04-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.52.2015.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 kwietnia 2015r. Rada Gminy Małkinia Górna
2015 3054 2015-04-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-R.4131.4.2015.MN Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 kwietnia 2015r. Rada Gminy Borkowice
2015 3055 2015-04-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX. I. 4131.53.2015.JJ Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 kwietnia 2015r. Rada Miejska w Wołominie
2015 3056 2015-04-03 Uchwała Uchwała nr 353/29/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 24 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013
2015 3057 2015-04-03 Uchwała Uchwała nr V / 50 / 2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 12 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LX/340/2014 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
2015 3058 2015-04-03 Uchwała Uchwała nr V / 51 /2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 12 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łomianki na lata 2014 – 2018
2015 3059 2015-04-03 Uchwała Uchwała nr 26/VI/2015 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 16 marca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia tej opłaty
2015 3060 2015-04-03 Uchwała Uchwała nr 27/VI/2015 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 16 marca 2015r. w sprawie zmian we wzorze deklaracji przyjętm Uchwałą Nr 128/XVIII/2012 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz określenia elektronicznego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej prze właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2015 3061 2015-04-03 Uchwała Uchwała nr 30/VI/2015 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 16 marca 2015r. w sprawie zasad korzystania z gminnych objektów użyteczności publicznej
2015 3062 2015-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/31/2015 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 23 marca 2015r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2015 3063 2015-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/33/2015 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 23 marca 2015r. w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Lipsko na lata 2015-2019"
2015 3064 2015-04-03 Uchwała Uchwała nr 19/V/15 Rady Miasta Milanówka z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Milanówek
2015 3065 2015-04-03 Uchwała Uchwała nr IV/20/15 Rady Gminy Osieck z dnia 3 marca 2015r. w sprawie poboru podatków i opłat, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 3066 2015-04-03 Uchwała Uchwała nr VI/27/15 Rady Gminy Paprotnia z dnia 20 marca 2015r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2015 3067 2015-04-03 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Burmistrza Gminy i Miasta w Grójcu z dnia 23 marca 2015r. w sprawie: czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2014 rok, położonych na obszarze Gminy Grójec
2015 3068 2015-04-03 Uchwała Uchwała nr 27/IV/2015 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 13 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2015 3069 2015-04-03 Uchwała Uchwała nr 28/IV/2015 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 13 lutego 2015r. w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności
2015 3070 2015-04-03 Uchwała Uchwała nr 32/2015 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 17 marca 2015r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na 2015 r.
2015 3071 2015-04-03 Uchwała Uchwała nr 33/2015 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 17 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
2015 3072 2015-04-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/15 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 25 marca 2015r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy, sprawozdania finansowego gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2014
2015 3073 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr V/28/2015 Rady Gminy Radziejowice z dnia 6 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/25/2015 z dnia 12.02.2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacyjnych do przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Radziejowice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2015 3074 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr VI/20/15 Rady Miejskiej w Warce z dnia 5 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Warka na stałe obwody głosowania
2015 3075 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr VI/27/15 Rady Miejskiej w Warce z dnia 5 marca 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów obowiązujących w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez gminę Warka, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 3076 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr VI/29/15 Rady Miejskiej w Warce z dnia 5 marca 2015r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 3077 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr IV/23/2015 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 18 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Belsk Duży oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 3078 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr VI/48/2015 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2015 - 2022
2015 3079 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr VI/55/2015 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uporządkowania handlu na terenie miasta Legionowo
2015 3080 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr VI/57/2015 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 r.
2015 3081 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr V/20/15 Rady Gminy w Promnie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Promnie z siedzibą w Falęcicach
2015 3082 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr V/21/15 Rady Gminy w Promnie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Promna na 2015 r.”
2015 3083 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr V/22/15 Rady Gminy w Promnie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Promna
2015 3084 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr V/24/15 Rady Gminy w Promnie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
2015 3085 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr IV/23/2015 Rady Gminy Szydłowo z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szydłowie przy szkole Podstawowej im. 49 Pułku Piechoty
2015 3086 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr IV/24/2015 Rady Gminy Szydłowo z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Dębsku przy szkole Podstawowej
2015 3087 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr IV/25/2015 Rady Gminy Szydłowo z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Nosarzewie Borowym przy szkole Podstawowej im. Wojciecha Piechowskiego
2015 3088 2015-04-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-O.4131.12.2015.LP Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 kwietnia 2015r. Rada Gminy Szydłowo
2015 3089 2015-04-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-O.4131.13.2015.LP Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 kwietnia 2015r. Rada Gminy Szydłowo
2015 3090 2015-04-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-O.4131.14.2015.LP Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 kwietnia 2015r. Rada Gminy Szydłowo
2015 3091 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr V.49.2015 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Grabina – część A, gmina Halinów
2015 3092 2015-04-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.58.2015.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 kwietnia 2015r. Rada Miejska w Halinowie
2015 3093 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr IV/15/2015 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 11 marca 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pokrzywnica i określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania ustalonych kryteriów
2015 3094 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr IV/16/2015 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 11 marca 2015r. w sprawie zasad udzielania stypendium Wójta Gminy Pokrzywnica dla najzdolniejszych uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Pokrzywnica
2015 3095 2015-04-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX- I.4131.54.2015. MPZ Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 kwietnia 2015r. Rada Miasta Ciechanów
2015 3096 2015-04-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-O.4131.17.2015.LP Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 kwietnia 2015r. Rada Miejska w Chorzelach
2015 3097 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr 1581/LI/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2015 3098 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr 1582/LI/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Nr 1558/VN/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26 września 2014 r.
2015 3099 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr 1583/LI/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2015 3100 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr 1575/LI/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2015 3101 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr 1576/LI/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2015 3102 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr 1578/LI/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2015 3103 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr 1579/LI/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2015 3104 2015-04-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 91/2014 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie przeniesień środków budżetowych
2015 3105 2015-04-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 130/2014 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2015 3106 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/222/2014 Rady Gminy Korczew z dnia 29 lipca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2015 3107 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/233/2014 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 9 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na 2014 rok.
2015 3108 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr XLVII.450.2014 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2014 rok.
2015 3109 2015-04-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 175/2014 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2015 3110 2015-04-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 152/14 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 3 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2014r.
2015 3111 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr 1573/LI/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2015 3112 2015-04-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2014 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 13 stycznia 2014r. w sprawie zwiększenia środków budżetowych
2015 3113 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/249/2014 Rady Gminy Sochocin z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2014 rok
2015 3114 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr 1574/LI/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2015 3115 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr XLVII/323/2014 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 23 października 2014r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2014 rok
2015 3116 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/233/2014 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmian w uchwale budzetowej na rok 2014.
2015 3117 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/458/14 Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na rok 2014
2015 3118 2015-04-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 110/2014 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 21 października 2014r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2014 Nr XXXI/236/2013 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 grudnia 2013 roku.
2015 3119 2015-04-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 159/14 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 19 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2014r.
2015 3120 2015-04-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 218/2014 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 10 października 2014r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2014
2015 3121 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr XLIX/271/2014 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 20 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2014 rok
2015 3122 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr IV/34/219/2014 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2014 rok
2015 3123 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr 439/VI/2014 Rady Miasta Józefowa z dnia 30 września 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
2015 3124 2015-04-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 42/2014 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie przeniesień środków budżetowych
2015 3125 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/319/2014 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 9 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Węgrowskiego na 2014 rok
2015 3126 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr 787/2014 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 2 października 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 rok
2015 3127 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr 1584/LI/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2015 3128 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr XL/38/14 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2014
2015 3129 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr LI.478.2014 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 16 października 2014r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2014 rok.
2015 3130 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr LXI/256/14 Rady Gminy Kampinos z dnia 16 października 2014r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2014r.
2015 3131 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/256/2014 Rady Gminy Sochocin z dnia 22 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2014 rok
2015 3132 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr 26/15 Rady Gminy Celestynów z dnia 24 marca 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Celestynów przez inne niż Gmina Celestynów osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji
2015 3133 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr 31/15 Rady Gminy Celestynów z dnia 24 marca 2015r. w sprawie powołania inkasentów podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 3134 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr 32/15 Rady Gminy Celestynów z dnia 24 marca 2015r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - pominka przyrody
2015 3135 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/34/2015 Rady Miasta Pionki z dnia 10 marca 2015r. w sprawie: przyjęcia od Powiatu Radomskiego zadań w zakresie kultury na 2015 rok.
2015 3136 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/36/2015 Rady Miasta Pionki z dnia 10 marca 2015r. w sprawie: utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Miasta Pionki
2015 3137 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/44/2015 Rady Miasta Pionki z dnia 10 marca 2015r. w sprawie: wprowadzenia zmiany w załączniku Nr 4 do uchwały Nr VI/64/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Miasta Pionki.
2015 3138 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr V/20/2015 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 30 stycznia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Kozienice na 2015 rok
2015 3139 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/32/2015 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 13 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2015 3140 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr V/29/15 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Łosice na drugi etap postępowania rekrutacyjnego, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenie dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2015 3141 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr V/32/2015 Rady Gminy Stoczek z dnia 2 marca 2015r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Stoczek.
2015 3142 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr 18/IV/2015 Rady Gminy Bielsk z dnia 10 lutego 2015r. w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Bielsk na lata 2015 - 2020.
2015 3143 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr 24/VI/15 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 12 marca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Chamsku.
2015 3144 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr 26/VI/15 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 12 marca 2015r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego Zasobu Gminy Żuromin.
2015 3145 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr 30/VI/15 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 12 marca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
2015 3146 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr 34/VI/15 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 12 marca 2015r. w sprawie: ustalenia zasad rekrutacji do przedszkoli, publicznych punktów przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz I klas szkół prowadzonych przez Gminę i Miasto Żuromin
2015 3147 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr 37/VI/15 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 12 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy i Miasta Żuromin na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komijsi wyborczych.
2015 3148 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr 38/VI/15 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 12 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania Nr 10 w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2015 3149 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr 69/V/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie: zmiany uchwały nr 737/XLIV/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 25 lutego 2014 roku w sprawie zmiany statutu Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego w Płocku.
2015 3150 2015-04-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 100/2014 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 9 października 2014r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2014 Nr XXXI/236/2013 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 grudnia 2013 roku.
2015 3151 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr 659/LXV/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2015 3152 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr L/398/2014 Rady Gminy Prażmów z dnia 23 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2015 3153 2015-04-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 39/2014 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 1 września 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2014 r.
2015 3154 2015-04-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 40/2014 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 25 września 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2014 r.
2015 3155 2015-04-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 42/2014 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 30 września 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2014 r.
2015 3156 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr LII/347/2014 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 7 października 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XLI/275/2013 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszkowskiego na 2014 r.
2015 3157 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/303/2014 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Węgrowskiego na 2014 rok
2015 3158 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr XLI/232/14 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 19 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasnosielc na 2014r.
2015 3159 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr LVII/564/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 września 2014r. o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2014
2015 3160 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr LVI/552/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 11 września 2014r. o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2014
2015 3161 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr L.470.2014 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 7 października 2014r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2014 rok.
2015 3162 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/312/2014 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 24 lipca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Węgrowskiego na 2014 rok
2015 3163 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr 105/VI/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 marca 2015r. w sprawie zmian w uchwale nr 842/XXX/2013 z dnia 23 stycznia 2013 roku w sprawie podziału Gminy Piaseczno na stałe obwody głosowania
2015 3164 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/314/2014 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 11 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Węgrowskiego na 2014 rok
2015 3165 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr 794/2014 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2015 3166 2015-04-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 106/2014 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 14 października 2014r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2014 Nr XXXI/236/2013 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 grudnia 2013 roku.
2015 3167 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr 616/VI/47/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 10 września 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2014
2015 3168 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr XLVII/318/2014 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2014 rok
2015 3169 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr 497/LIV/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 września 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2014r.
2015 3170 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr XLVIII/323/2014 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 9 października 2014r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2014 rok
2015 3171 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr 566/2014 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 9 października 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2014 Nr XL/244/2013 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2013 r.
2015 3172 2015-04-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 43/2014 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 30 września 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2014 r.
2015 3173 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr XLIX.304.2014 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 8 października 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2014 rok.
2015 3174 2015-04-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2014 Wójta Gminy Czerwonka z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok.
2015 3175 2015-04-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 33/2014 Wójta Gminy Czerwonka z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok.
2015 3176 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/383/2014 Rady Gminy Prażmów z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2015 3177 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/260/2014 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bieżuń na rok 2014.
2015 3178 2015-04-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 302/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 13 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2014 rok
2015 3179 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr 440/VI/2014 Rady Miasta Józefowa z dnia 30 września 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
2015 3180 2015-04-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 56/2014 Wójta Gminy Strachówka z dnia 11 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2014 rok.
2015 3181 2015-04-08 Zarządzenie Zarządzenie nr WGM.0050.67.2014 Wójta Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 9 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2014
2015 3182 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/246/2014 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 7 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok.
2015 3183 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr 289.XLV.2014 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 9 października 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2014
2015 3184 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/25/15 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 4 marca 2015r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MSZCZONÓW OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT MIEJSCOWOŚCI MARKÓW-ŚWINICE, WRĘCZA, ŚWINICE, DŁUGOWIZNA, LUBLINÓW, CZEKAJ, GRABCE JÓZEFPOLSKIE – OBSZAR Ia
2015 3185 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr IV/32/15 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 27 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ostrów Mazowiecka oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2015 3186 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr 12/VII/3/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 7/1 i 7/2 z obrębu 03-05 w Konstancinie-Jeziornie.
2015 3187 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr IV/29/15 Rady Gminy Wodynie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod linię elektroenergetyczną 400 kV "Kozienice - Siedlce Ujrzanów„ dla części obrębu geodezyjnego Helenów, gm. Wodynie
2015 3188 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr 59/V/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno dla obszaru ograniczonego ulicami: Energetyczną, Puławską, Okulickiego i Mleczarską-etap I
2015 3189 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr 106/VI/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku
2015 3190 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr V.55.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie nadania nazwy rondu u zbiegu ulic 36 P.P. Legii Akademickiej i Przyszłości w miejscowości Parzniew.
2015 3191 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr V.56.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w miejscowości Parzniew.
2015 3192 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr V.58.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 11 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę nr LVII.628.2014 z dnia 28 października 2014 roku w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso w 2015 roku
2015 3193 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr V.62.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
2015 3194 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr V.63.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Brwinów za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną w Pruszkowie lub przez Gminę Brwinów
2015 3195 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr VIII/52/15 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 24 marca 2015r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki
2015 3196 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr VIII/53/15 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 24 marca 2015r. w sprawie utworzenia w Gminie Ożarów Mazowiecki odrębnego obwodu głosowania w Domu Opiekuńczo - Leczniczym w Pilaszkowie
2015 3197 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr IV/21/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 5 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę nr LIV/409/2010 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 17 września 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kiełpin Poduchowny”
2015 3198 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr V/20/2015 Rady Gminy Sabnie z dnia 5 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 3199 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr V/22/2015 Rady Gminy Sabnie z dnia 5 marca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2015 3200 2015-04-08 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 2/2015 Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 31 marca 2015r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Strzegowo przeprowadzonych w dniu 29 marca 2015 r.
2015 3201 2015-04-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/2015 Burmistrza Łochowa z dnia 25 marca 2015r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Łochów za 2014 rok.
2015 3202 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr V/50/2015 Rady Miasta Mława z dnia 24 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Miasta Mława na stałe obwody głosowania
2015 3203 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr V/51/2015 Rady Miasta Mława z dnia 24 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Mławie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
2015 3204 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr 85/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 marca 2015r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miasta Radomia lub jej jednostkom podległym.
2015 3205 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr 88/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 marca 2015r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Radomia w 2015r."
2015 3206 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr 89/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 marca 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych o uprawnieniach szkół i placówek publicznych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2015 3207 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr 94/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 marca 2015r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Radomia na rok 2015
2015 3208 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr 96/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta Radomia w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i wyborach do Sejmu i Senatu zarządzonych na 2015r.
2015 3209 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr 97/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2015 3210 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr 98/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 marca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Radomiu
2015 3211 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr 99/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 marca 2015r. w sprawie nadania nazwy dla placu w m. Radomiu
2015 3212 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr 100/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 marca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy/placu w Radomiu
2015 3213 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr 101/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 marca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Radomiu
2015 3214 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr 102/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 marca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Radomiu
2015 3215 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr 104/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały 758/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w autobusach komunikacji miejskiej w Radomiu.
2015 3216 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr 105/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały 759/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie określenia Regulaminów przewozu osób i rzeczy autobusami komunikacji miejskiej w Radomiu.
2015 3217 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr V/18/2015 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod linię elektroenergetyczną 110 kV „Kozienice – Garwolin” dla części obrębów geodezyjnych Wola Rowska, Stary Pilczyn, Kacprówek, Melanów, Zygmunty, gmina Łaskarzew
2015 3218 2015-04-09 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 876/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 listopada 2012r.
2015 3219 2015-04-09 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 2327/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 lutego 2013r.
2015 3220 2015-04-09 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 2127/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 stycznia 2015r.
2015 3221 2015-04-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 35/2015 Burmistrza Grodziska Mazowieckiego z dnia 26 marca 2015r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok.
2015 3222 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr V/36/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego należnych od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 3223 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr V/24/2015 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 31 marca 2015r. w sprawie inkasa opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 3224 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr V/26/2015 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 31 marca 2015r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 3225 2015-04-09 Porozumienie Porozumienie nr 1.2015 Zarządu Powiatu Siedleckiego z dnia 10 marca 2015r. w sprawie powierzenia Gminie Mokobody zadań z zakresu dróg powiatowych
2015 3226 2015-04-09 Porozumienie Porozumienie nr 2.2015 Zarządu Powiatu Siedleckiego z dnia 17 marca 2015r. w sprawie powierzenia Gminie Suchożebry zadań z zakresu dróg powiatowych
2015 3227 2015-04-09 Porozumienie Porozumienie nr 3.2015 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 23 marca 2015r. w sprawie powierzenia Gminie Kotuń zadań powiatu z zakresu dróg powiatowych.
2015 3228 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr 840/L/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 26 sierpnia 2014r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2014.
2015 3229 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr 84.2014 Zarządu Związku Gmin “Radomka” z siedzibą w Przytyku z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Związku Gmin "RADOMKA" na 2014 r.
2015 3230 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr 398/XLV/14 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.
2015 3231 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr LIX/582/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 7 listopada 2014r. o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2014
2015 3232 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr LXII/260/14 Rady Gminy Kampinos z dnia 13 listopada 2014r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2014 r.
2015 3233 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr 865/LI/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 30 września 2014r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2014.
2015 3234 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr 877/LII/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 28 października 2014r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2014.
2015 3235 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr XXX/208/2014 Rady Gminy w Broku z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r.
2015 3236 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr 890/LIII/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 20 listopada 2014r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2014.
2015 3237 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr 346/XXXIV/2014 Rady Powiatu w Płocku z dnia 23 września 2014r. w sprawie zmian budżetu powiatu płockiego na rok 2014 uchwalonego uchwałą nr 295/XXVII/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku
2015 3238 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr LIX/272/2014 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok uchwalonej Uchwałą Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr XLVIII/230/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.
2015 3239 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr 96/2014 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2014 rok
2015 3240 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/648/2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 19 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2014 r.
2015 3241 2015-04-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 92/2014 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 31 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014
2015 3242 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr 679/LXVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2015 3243 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/246/2014 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2014.
2015 3244 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/200/14 Rady Gminy Nur z dnia 9 października 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok
2015 3245 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr LVIII/572/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 października 2014r. o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2014
2015 3246 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr LI/357/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2014 rok.
2015 3247 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/353/14 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.
2015 3248 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/336/14 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.
2015 3249 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr XLVII/637/2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2014 r.
2015 3250 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr LI.311.2014 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2014 rok.
2015 3251 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII.427.2014 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na rok 2014
2015 3252 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr LXI/586/14 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
2015 3253 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr 330.LIV.2014 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 7 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2014 rok
2015 3254 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr LV/226/14 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2014 r.
2015 3255 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr XLI/2/14 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
2015 3256 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr 355/XXXV/2014 Rady Powiatu w Płocku z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie zmian budżetu powiatu płockiego na rok 2014 uchwalonego uchwałą nr 295/XXVII/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku
2015 3257 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr 81.2014 Zarządu Związku Gmin “Radomka” z siedzibą w Przytyku z dnia 30 września 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Związku Gmin "RADOMKA" na 2014 r.
2015 3258 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr XLI/302/2014 Rady Gminy Jadów z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2014
2015 3259 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/342/2014 Rady Gminy Baranowo z dnia 27 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2015 3260 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr 404/XLVI/14 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 roku.
2015 3261 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr 126.2014 Zgromadzenia Związku Gmin “Radomka” z siedzibą w Przytyku z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Związku Gmin "RADOMKA" na 2014 r.
2015 3262 2015-04-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 58/2014 Wójta Gminy Poświętne z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r.
2015 3263 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr VIII/39/2015 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 19 marca 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie podziału Gminy Miasto Płońsk na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 3264 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr VIII/40/2015 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 19 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Areszcie Śledczym, Szpitalu i Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym w Płońsku w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku
2015 3265 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr I/5/2015 Rady Gminy Radzanów z dnia 4 marca 2015r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.
2015 3266 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr V/20/2015 Rady Gminy Jabłonna Lacka z dnia 13 marca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2015 3267 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr V/25/2015 Rady Gminy w Jabłonnie Lackiej z dnia 13 marca 2015r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu opieki nad Zabytkami na lata 2015 -2018”
2015 3268 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr III/13/14 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krasnosielc na 2015 r.
2015 3269 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr V/24/15 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 18 marca 2015r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierajacych powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i do spożycia w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych
2015 3270 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr V/28/15 Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 2 lutego 2015r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Tygodnik „Ziemia Sochaczewska”
2015 3271 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr VI/35/15 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 20 marca 2015r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Sochaczew na rok 2015
2015 3272 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr VI/37/15 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 20 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały nr V/28/15 Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie likwidacji jednostki budżetowej tygodnik „Ziemia Sochaczewska”
2015 3273 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr VI/38/15 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 20 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2015 3274 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr VI/41/15 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 20 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie miasta Sochaczewa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
2015 3275 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr 23/V/2015 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola prowadzonego przez Miasto Podkowa Leśna
2015 3276 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr VI/24/2015 Rady Miasta Sulejówek z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenie pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2015 3277 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr VI/25/2015 Rady Miasta Sulejówek z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2015 3278 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr VI/27/2015 Rady Miasta Sulejówek z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie miasta Sulejówek
2015 3279 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr VII/32/2015 Rady Miasta Sulejówek z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2015 3280 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr VII/34/2015 Rady Miasta Sulejówek z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie miasta Sulejówek
2015 3281 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr VI/61/2015 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 marca 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Siedlce.
2015 3282 2015-04-09 Porozumienie Porozumienie nr 1 Powiatu Radomskiego z Gminą i Miastem Iłża z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Iłża zadań w zakresie kultury w 2015 r.
2015 3283 2015-04-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131. 51 .2015.MS Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 kwietnia 2015r. Rada Gminy Nadarzyn
2015 3284 2015-04-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.59.2015.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 kwietnia 2015r. Rady Gminy Olszanka
2015 3285 2015-04-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-R.4131.5.2015.AW Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 kwietnia 2015r. Rada Gminy Wiskitki
2015 3286 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr 367/14 Rady Gminy Celestynów z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Celestynów na 2014 rok
2015 3287 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr 381/14 Rady Gminy Celestynów z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Celestynów na 2014 rok
2015 3288 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr 388/14 Rady Gminy Celestynów z dnia 13 maja 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Celestynów na 2014 rok
2015 3289 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr 392/14 Rady Gminy Celestynów z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Celestynów na 2014 rok
2015 3290 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr 399/14 Rady Gminy Celestynów z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Celestynów na 2014 rok
2015 3291 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr 405/14 Rady Gminy Celestynów z dnia 9 lipca 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Celestynów na 2014 rok
2015 3292 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr 408/14 Rady Gminy Celestynów z dnia 20 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Celestynów na 2014 rok
2015 3293 2015-04-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 241/2014 Wójta Gminy Michałowice z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2014 Gminy Michałowice Nr XXXIV/305/2013.
2015 3294 2015-04-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 237/2014 Wójta Gminy Michałowice z dnia 31 października 2014r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2014 Gminy Michałowice Nr XXXIV/305/2013.
2015 3295 2015-04-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 225/2014 Wójta Gminy Michałowice z dnia 27 października 2014r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2014 Gminy Michałowice Nr XXXIV/305/2013.
2015 3296 2015-04-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 206/2014 Wójta Gminy Michałowice z dnia 1 października 2014r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2014 Gminy Michałowice Nr XXXIV/305/2013.
2015 3297 2015-04-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 202/2014 Wójta Gminy Michałowice z dnia 29 września 2014r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2014 Gminy Michałowice Nr XXXIV/305/2013.
2015 3298 2015-04-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 188/2014 Wójta Gminy Michałowice z dnia 10 września 2014r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2014 Gminy Michałowice Nr XXXIV/305/2013.
2015 3299 2015-04-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 178/2014 Wójta Gminy Michałowice z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2014 Gminy Michałowice Nr XXXIV/305/2013.
2015 3300 2015-04-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 153/2014 Wójta Gminy Michałowice z dnia 7 sierpnia 2014r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2014 Gminy Michałowice Nr XXXIV/305/2013.
2015 3301 2015-04-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 146/2014 Wójta Gminy Michałowice z dnia 24 lipca 2014r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2014 Gminy Michałowice Nr XXXIV/305/2013.
2015 3302 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr 333/XXXII/2014 Rady Powiatu w Płocku z dnia 4 czerwca 2014r. w sprawie zmiany budżetu powiatu płockiego na rok 2014 uchwalonego uchwałą nr 295/XXVII/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku
2015 3303 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr 418/14 Rady Gminy Celestynów z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Celestynów na 2014 rok
2015 3304 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr XLV/214/14 Rady Gminy Olszanka z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na 2014 rok.
2015 3305 2015-04-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 137/2014 Wójta Gminy Michałowice z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2014 Gminy Michałowice Nr XXXIV/305/2013.
2015 3306 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/341/14 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 31 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.
2015 3307 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr 329/XXX/2014 Rady Powiatu w Płocku z dnia 7 maja 2014r. w sprawie zmian budżetu powiatu płockiego na rok 2014 uchwalonego uchwałą nr 295/XXVII/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku
2015 3308 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr 428/14 Rady Gminy Celestynów z dnia 21 października 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Celestynów na 2014 rok
2015 3309 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr 803/2014 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 rok
2015 3310 2015-04-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 115/2014 Wójta Gminy Michałowice z dnia 11 czerwca 2014r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2014 Gminy Michałowice Nr XXXIV/305/2013.
2015 3311 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/432/14 Rady Gminy Stare Babice z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Stare Babice na 2014 rok
2015 3312 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr 352/XLIV/14 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 9 października 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2014.
2015 3313 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/215/14 Rady Gminy Olszanka z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na 2014 rok.
2015 3314 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr 208 / XLVI / 2014 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 28 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2014 rok
2015 3315 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr LXII/493/2014 Rady Miasta Marki z dnia 29 października 2014r. zmieniająca uchwałę nr LVI/444/2014 Rady Miasta Marki z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta Marki na rok 2014.
2015 3316 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr 360/XLVI/14 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2014.
2015 3317 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr 28/V/2015 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 marca 2015r. w sprawie: utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
2015 3318 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr V/20/15 Rady Gminy Rusinów z dnia 26 marca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2015 3319 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr V/21/15 Rady Gminy Rusinów z dnia 26 marca 2015r. w sprawie odbierania i wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z terenu nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub z innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
2015 3320 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr V/47/2015 Rady Miasta Mława z dnia 24 marca 2015r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Mławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
2015 3321 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr V/26/15 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 11 marca 2015r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Zaręby Kościelne.
2015 3322 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr IV/17/2015 Rady Gminy Wiśniew z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiśniew
2015 3323 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr IV/19/2015 Rady Gminy Wiśniew z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/123/2012r. z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wiśniew, udostępnionych dla operatorów i przewoźników publicznego transportu zbiorowego
2015 3324 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr V/1/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2015 3325 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr V/2/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2015 3326 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr VII/34/2015 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 23 marca 2015r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Lipsko
2015 3327 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr V/26/2015 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych oraz do publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Puszcza Mariańska
2015 3328 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr IV/34/15 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 9 lutego 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Faszczyce i Błonie Wieś -Bieniewicka
2015 3329 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr IV/35/15 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 9 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Błonie.
2015 3330 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr IV/15/2015 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.
2015 3331 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr 43/V/2015 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 27 marca 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2015 3332 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr VIII/44/2015 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 3 kwietnia 2015r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 3333 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr VIII/45/2015 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 3 kwietnia 2015r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wynzaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 3334 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr IV.38.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 23 marca 2015r. w sprawie przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz określenia kryteriów wyboru ofert
2015 3335 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr IV.39.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 23 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Mińsk Mazowiecki
2015 3336 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr IV.40.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 23 marca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłat
2015 3337 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr IV.43.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 23 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2015 3338 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr IV.46.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 23 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
2015 3339 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr IV.47.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 23 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad korzystania z niestrzeżonego parkingu miejskiego przy ul. Kościuszki oraz wysokości opłat za parkowanie
2015 3340 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr V-21/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wołomin
2015 3341 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr 34/IV/15 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 19 marca 2015r. w sprawie likwidacji Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 5 w Józefowie przy ul. Ks. Malinowskiego 7
2015 3342 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr V/29/2015 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2015 3343 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr V/31/2015 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Glinojeck oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2015 3344 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr 93/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych na 2015 rok z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz rodzajów świadczeń, warunków i sposobu ich przyznawania
2015 3345 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr 133/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka A4
2015 3346 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr V.28.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie przekształcenia oddziałów żłobkowych w Przedszkolu Miejskim Nr 13 w Pruszkowie w Żłobek Miejski nr 2 oraz nadania mu statutu.
2015 3347 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr V.31.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
2015 3348 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr V/34/2015 Burmistrza Miasta Raciąż z dnia 11 marca 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Raciąż w 2015 roku
2015 3349 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr V/29/2015 Rady Gminy w Liwie z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/68/11 Rady Gminy w Liwie z dnia 14.10.2011r. w sprawie inkasa oraz wynagradzania sołtysów za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego, podatków: leśnego i od nieruchomości
2015 3350 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr VI/33/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 6 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Korytnica
2015 3351 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr VI/36/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 6 marca 2015r. w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy na lata 2015-2020
2015 3352 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr VI/37/2015 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 26 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
2015 3353 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr VI/38/2015 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Przasnysza
2015 3354 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr V/22/2015 Rady Gminy Rzewnie z dnia 17 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji kandydatów do Publicznego Przedszkola Samorządowego w Rzewniu, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, dokumentów do ich potwierdzania oraz liczbę punktów przyznanych każdemu z kryteriów
2015 3355 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr V/23/2015 Rady Gminy Rzewnie z dnia 17 marca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi , ustalenia stawki takiej opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2015 3356 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr V/25/2015 Rady Gminy Rzewnie z dnia 17 marca 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez włascicieli nieruchomości
2015 3357 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr V.19.2015 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 31 marca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2015 3358 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr VII/35/2015 Rady Gminy Strzegowo z dnia 31 marca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2015 3359 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr VII/33/2015 Rady Miasta Marki z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu na terenie miasta Marki.
2015 3360 2015-04-13 Uchwała Uchwała nr L/485/2014 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2014 rok
2015 3361 2015-04-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/2014 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 24 lipca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014
2015 3362 2015-04-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/2014 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 8 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014
2015 3363 2015-04-13 Uchwała Uchwała nr LI/278/2014 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołeckiego na 2014 rok
2015 3364 2015-04-13 Uchwała Uchwała nr LI/306/2014 Rady Gminy Sabnie z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok
2015 3365 2015-04-13 Uchwała Uchwała nr 592/2014 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 19 listopada 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2014 zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2014
2015 3366 2015-04-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 121/2014 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 19 listopada 2014r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2014 Nr XXXI/236/2013 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 grudnia 2013 roku.
2015 3367 2015-04-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 24/2014 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 30 września 2014r. w sprawie zminy uchwały budżetowej na rok 2014
2015 3368 2015-04-13 Uchwała Uchwała nr L/354/14 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2014
2015 3369 2015-04-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 101/2014 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014
2015 3370 2015-04-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 229/2014 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 31 października 2014r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2014
2015 3371 2015-04-13 Uchwała Uchwała nr 566/XLIV/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2014
2015 3372 2015-04-13 Uchwała Uchwała nr III/13/2014 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 30 grudnia 2014r. Uchwała budżetowa na rok 2015
2015 3373 2015-04-13 Uchwała Uchwała nr 16/2015 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 19 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
2015 3374 2015-04-13 Uchwała Uchwała nr III/17/2014 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2015 r. z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu nowodworskiego
2015 3375 2015-04-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2015 Starosty Nowodworskiego z dnia 31 marca 2015r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez powiat nowodworski w roku 2015.
2015 3376 2015-04-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2015 Starosty Nowodworskiego z dnia 31 marca 2015r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych na zlecenie powiatu nowodworskiego w roku 2015.
2015 3377 2015-04-13 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2015 Starosty Nowodworskiego z dnia 4 lutego 2015r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2014 r. w powiecie nowodworskim
2015 3378 2015-04-13 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 10/2015 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 9 kwietnia 2015r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej dla ujęcia wód podziemnych na terenie Browaru Kasztelan w Sierpcu
2015 3379 2015-04-13 Uchwała Uchwała nr VII/29/2015 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 26 marca 2015r. zmieniająca Uchwałę w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2015-2024
2015 3380 2015-04-13 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 26 marca 2015r.
2015 3381 2015-04-13 Postanowienie Postanowienie nr 136/2015 Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 31 marca 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2015 3382 2015-04-13 Uchwała Uchwała nr V/16/2015 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 30 marca 2015r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa
2015 3383 2015-04-13 Uchwała Uchwała nr 60/2015 Zarządu Powiatu w Ostrołęce z dnia 30 marca 2015r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostrołeckiego za 2014 r.
2015 3384 2015-04-13 Uchwała Uchwała nr III.10.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 27 grudnia 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2015-2023
2015 3385 2015-04-13 Uchwała Uchwała nr III.11.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 27 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brwinów na rok 2015
2015 3386 2015-04-13 Uchwała Uchwała nr IV.43.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr III.10.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 27 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2015-2023
2015 3387 2015-04-13 Uchwała Uchwała nr IV/12/2015 Rady Gminy Wiśniew z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.
2015 3388 2015-04-13 Uchwała Uchwała nr IV/27/2015 Rady Gminy Strachówka z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
2015 3389 2015-04-13 Uchwała Uchwała nr 23/VII/5/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2015-2020
2015 3390 2015-04-13 Uchwała Uchwała nr 28/VII/5/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie ustalenia Regulaminu Funduszu Zdrowotnego dla Nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Konstancin-Jeziorna
2015 3391 2015-04-13 Uchwała Uchwała nr 29/VII/5/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych w budynkach wielomieszkaniowych
2015 3392 2015-04-13 Uchwała Uchwała nr 31/VII/5/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za korzystanie z obiektów sportowych administrowanych przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie.
2015 3393 2015-04-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/2015 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 24 marca 2015r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 r.
2015 3394 2015-04-13 Uchwała Uchwała nr 39/2015 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego sprawozdania z wykonania budżetu powiatu radomskiego za 2014 rok
2015 3395 2015-04-13 Uchwała Uchwała nr 17/54/2015 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 24 marca 2015r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2014 r.
2015 3396 2015-04-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 31/31/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 27 marca 2015r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Lipsko za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy oraz planów finansowych Lipskiego Centrum Kultury oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Lipsku za 2014 rok
2015 3397 2015-04-13 Uchwała Uchwała nr 1/15 Zarządu Związku Komunalnego Brwinów z dnia 27 marca 2015r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Związku Komunalnego Brwinów za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Zgromadzeniu Związku Komunalnego Brwinów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie
2015 3398 2015-04-13 Uchwała Uchwała nr II/8/14 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 3399 2015-04-13 Uchwała Uchwała nr III/12/2014 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Belsk Duży
2015 3400 2015-04-13 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr III/13/2014 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 30 grudnia 2014r.
2015 3401 2015-04-13 Uchwała Uchwała nr V/17/2015 Rady Gminy Mirów z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mirów.
2015 3402 2015-04-13 Uchwała Uchwała nr V/18/2015 Rady Gminy Mirów z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2015 3403 2015-04-13 Uchwała Uchwała nr V/19/2015 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Łaskarzew, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określania dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów
2015 3404 2015-04-13 Uchwała Uchwała nr VII/39/15 Rady Gminy Leoncin z dnia 25 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów oraz określenia dochodu na osobę w rodzinie kandydata
2015 3405 2015-04-13 Aneks Aneks nr 30 Miasta Stołecznego Warszawa z dnia 9 stycznia 2015r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 26 marca 2004 roku
2015 3406 2015-04-13 Uchwała Uchwała nr V/24/15 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 19 marca 2015r. W sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej Zdrowa Jesień w Bogurzynie.
2015 3407 2015-04-14 Uchwała Uchwała nr VI/18/2015 Rady Gminy Stanisławów z dnia 23 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/112/2012 z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Stanisławów na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 3408 2015-04-14 Uchwała Uchwała nr IV.7.2015 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie nadania statutu Sołectwu ANTONIEWO
2015 3409 2015-04-14 Uchwała Uchwała nr IV.8.2015 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie nadania statutu Sołectwu BUDY KOZIEBRODZKIE
2015 3410 2015-04-14 Uchwała Uchwała nr IV.9.2015 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie nadania statutu Sołectwu DZIECZEWO
2015 3411 2015-04-14 Uchwała Uchwała nr IV.10.2015 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie nadania statutu Sołectwu GOSZCZK
2015 3412 2015-04-14 Uchwała Uchwała nr IV.11.2015 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie nadania statutu Sołectwu GRADZANOWO KOŚCIELNE
2015 3413 2015-04-14 Uchwała Uchwała nr IV.12.2015 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie nadania statutu Sołectwu GUTKOWO.
2015 3414 2015-04-14 Uchwała Uchwała nr IV.13.2015 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie nadania statutu Sołectwu KRZECZANOWO
2015 3415 2015-04-14 Uchwała Uchwała nr IV.14.2015 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie nadania statutu Sołectwu ŁASZEWO
2015 3416 2015-04-14 Uchwała Uchwała nr IV.15.2015 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie nadania statutu Sołectwu NOWA WIEŚ
2015 3417 2015-04-14 Uchwała Uchwała nr IV.16.2015 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie nadania statutu Sołectwu NOWE BUDY OSIECKIE
2015 3418 2015-04-14 Uchwała Uchwała nr IV.17.2015 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie nadania statutu Sołectwu NOWOPOLE
2015 3419 2015-04-14 Uchwała Uchwała nr IV.18.2015 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie nadania statutu Sołectwu OSOWA
2015 3420 2015-04-14 Uchwała Uchwała nr IV.19.2015 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie nadania statutu Sołectwu PIJAWNIA
2015 3421 2015-04-14 Uchwała Uchwała nr IV.20.2015 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie nadania statutu Sołectwu ROSTOWA
2015 3422 2015-04-14 Uchwała Uchwała nr IV.21.2015 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie nadania statutu Sołectwu SICIARZ
2015 3423 2015-04-14 Uchwała Uchwała nr IV.22.2015 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie nadania statutu Sołectwu SIEMIĄTKOWO
2015 3424 2015-04-14 Uchwała Uchwała nr IV.23.2015 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie nadania statutu Sołectwu SIEMIĄTKOWO-ROGALE
2015 3425 2015-04-14 Uchwała Uchwała nr IV.24.2015 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie nadania statutu Sołectwu SOKOŁOWY KĄT
2015 3426 2015-04-14 Uchwała Uchwała nr IV.25.2015 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie nadania statutu Sołectwu STARE BUDY OSIECKIE
2015 3427 2015-04-14 Uchwała Uchwała nr IV.26.2015 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie nadania statutu Sołectwu SUWAKI
2015 3428 2015-04-14 Uchwała Uchwała nr IV.27.2015 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie nadania statutu Sołectwu WOJCIECHOWO
2015 3429 2015-04-14 Uchwała Uchwała nr IV.28.2015 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie nadania statutu Sołectwu WOLA ŁASZEWSKA
2015 3430 2015-04-14 Uchwała Uchwała nr IV.29.2015 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie nadania statutu Sołectwu ZIEMIANY
2015 3431 2015-04-14 Uchwała Uchwała nr V/26/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 18 marca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DLA DWUTOROWEJ LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ NN 400 KV OSTROŁĘKA - OLSZTYN MĄTKI NA TERENIE GMINY CZARNIA
2015 3432 2015-04-14 Uchwała Uchwała nr V/27/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 18 marca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DLA FRAGMENTU PRZEBIEGU DWUTOROWEJ LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ NN 400 KV OSTROŁĘKA – OLSZTYN MĄTKI NA TERENIE GMINY CZARNIA
2015 3433 2015-04-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.66.2015.MK Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 kwietnia 2015r. Rada Gminy Brochów
2015 3434 2015-04-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.61.2015.MK Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 kwietnia 2015r. Rada Gminy Brochów
2015 3435 2015-04-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.64.2015.MS Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 kwietnia 2015r. Rada Gminy Jakubów
2015 3436 2015-04-14 Uchwała Uchwała nr 5.IV.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 3 lutego 2015r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Wiązowna.
2015 3437 2015-04-14 Uchwała Uchwała nr 21.V.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownie.
2015 3438 2015-04-14 Uchwała Uchwała nr 22.V.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr 142.LXI.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 października 2014 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Kąck.
2015 3439 2015-04-14 Uchwała Uchwała nr 23.V.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geodezyjnym Izabela.
2015 3440 2015-04-14 Uchwała Uchwała nr 24.V.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Wiązowna.
2015 3441 2015-04-14 Uchwała Uchwała nr 25.V.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 3442 2015-04-14 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 8 kwietnia 2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Wydmy Lucynowsko-Mostowieckie PLH140013
2015 3443 2015-04-14 Uchwała Uchwała nr VI.46.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26 marca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Pruszkowie
2015 3444 2015-04-14 Uchwała Uchwała nr III/23/2015 Rady Gminy Lelis z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego,zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie Gminy Lelis
2015 3445 2015-04-14 Uchwała Uchwała nr III/24/2015 Rady Gminy Lelis z dnia 27 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2015 3446 2015-04-14 Uchwała Uchwała nr V/41/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 10 marca 2015r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2015-2021
2015 3447 2015-04-14 Uchwała Uchwała nr V/42/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 10 marca 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3448 2015-04-14 Postanowienie Postanowienie nr DWW-772-34/15 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 7 kwietnia 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2015 3449 2015-04-14 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 5/2015 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Środkowej Wisły
2015 3450 2015-04-14 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.55.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2014 roku
2015 3451 2015-04-14 Uchwała Uchwała nr LXI/397/14 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 6 października 2014r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr L/320/13 na rok
2015 3452 2015-04-14 Uchwała Uchwała nr XLIX.466.2014 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 16 października 2014r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2014 rok.
2015 3453 2015-04-14 Uchwała Uchwała nr LXII/403/14 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 23 października 2014r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr L/320/13 na rok 2014
2015 3454 2015-04-14 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.58.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 20 listopada 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2014 roku
2015 3455 2015-04-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 110.2014 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 22 października 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2014 rok
2015 3456 2015-04-14 Uchwała Uchwała nr 510/XLIII/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2014.
2015 3457 2015-04-14 Uchwała Uchwała nr LXIII/405/14 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 14 listopada 2014r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr L/320/13 na rok 2014
2015 3458 2015-04-14 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.59.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 24 listopada 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2014 roku
2015 3459 2015-04-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 113.2014 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 29 października 2014r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2014 rok.
2015 3460 2015-04-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/530/2014 Rady Gminy Długosiodło z dnia 31 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/444/2013 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2014 rok
2015 3461 2015-04-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/335/2014 Rady Gminy Baranowo z dnia 26 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2015 3462 2015-04-14 Uchwała Uchwała nr VI.59.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 1 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V.46.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 6 marca 2015r. dotyczącej zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
2015 3463 2015-04-14 Uchwała Uchwała nr IV/35/2015 Rady Gminy Czosnów z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie niepublicznym przedszkolom dotacji z budżetu gminy
2015 3464 2015-04-15 Uchwała Uchwała nr IV.26.2015 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie zmian w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2015 3465 2015-04-15 Uchwała Uchwała nr IV.24.2015 Rady Gminy Stromiec z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 3466 2015-04-15 Uchwała Uchwała nr IV.26.2015 Rady Gminy Stromiec z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych
2015 3467 2015-04-15 Uchwała Uchwała nr VI/36/2015 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 13 marca 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Kozienice
2015 3468 2015-04-15 Uchwała Uchwała nr VI/30/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta Żyrardowa dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2015 3469 2015-04-15 Uchwała Uchwała nr VII/39/2015 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 23 marca 2015r. w sprawie utworzenia w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
2015 3470 2015-04-15 Uchwała Uchwała nr III/21/2015 Rady Gminy Chynów z dnia 24 marca 2015r. w sprawie zmiany nazwy sołectwa
2015 3471 2015-04-15 Uchwała Uchwała nr III/22/2015 Rady Gminy Chynów z dnia 24 marca 2015r. w sprawie zmian w podziale Gminy Chynów na stałe obwody głosowania
2015 3472 2015-04-15 Uchwała Uchwała nr III/25/2015 Rady Gminy Chynów z dnia 24 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/216/10 Rady Gminy Chynów z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Chynów
2015 3473 2015-04-15 Uchwała Uchwała nr 26/V/2015 Rady Gminy Grudusk z dnia 25 marca 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 3474 2015-04-15 Porozumienie Porozumienie Powiatu Płockiego i Gminy Łąck z dnia 8 kwietnia 2015r. w sprawie powierzenia Gminie zadań Powiatu z zakresu prowadzenia placówki oświatowo–wychowawczej realizującej zadania pozaszkolne
2015 3475 2015-04-15 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 16 marca 2015r. w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej.
2015 3476 2015-04-15 Uchwała Uchwała nr ZO.IV.0007.26.2015 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Choszczówka Stojecka
2015 3477 2015-04-15 Uchwała Uchwała nr ZO.IV.0007.27.2015 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Chrośla
2015 3478 2015-04-15 Uchwała Uchwała nr SR.IV.0007.30.2015 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy Kolorowa w miejscowości Dębe Wielkie, gmina Dębe Wielkie
2015 3479 2015-04-15 Uchwała Uchwała nr SR.IV.0007.31.2015 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy Gwiaździsta w miejscowości Kobierne i Dębe Wielkie, w gminie Debe Wielkie
2015 3480 2015-04-15 Uchwała Uchwała nr SR.IV.0007.32.2015 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie przedłużenia zasięgu istniejącej nazwy ulicy Sosnowa w kierunku zachodnim w miejscowości Chrośla, gmina Dębe Wielkie
2015 3481 2015-04-15 Uchwała Uchwała nr SR.IV.0007.33.2015 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie: przedłużenia zasięgu istniejącej nazwy ulicy Złota w kierunku wschodnim w miejscowości Dębe Wielkie, gmina Dębe Wielkie
2015 3482 2015-04-15 Uchwała Uchwała nr 30/VII/5/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania
2015 3483 2015-04-15 Uchwała Uchwała nr IV/29/2015 Rady Gminy Górzno z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Górzno.
2015 3484 2015-04-15 Uchwała Uchwała nr IV/32/2015 Rady Gminy Górzno z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górznie
2015 3485 2015-04-15 Uchwała Uchwała nr V/42/2015 Rady Gminy Górzno z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie gminy Górzno dla przeprowadzenia wyborów na Prezydenta RP, zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.
2015 3486 2015-04-15 Uchwała Uchwała nr VII/41/2015 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/14/2011 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie inkasa oraz wynagradzania sołtysów za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego, podatków leśnego i od nieruchomości
2015 3487 2015-04-15 Uchwała Uchwała nr IV/20/2015 Rady Gminy Miedzna z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmian w Uchwale Nr III/15/2002 Rady Gminy w Miedznie z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miedzna.
2015 3488 2015-04-15 Uchwała Uchwała nr IV/22/2015 Rady Gminy Miedzna z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Miedzna.
2015 3489 2015-04-15 Uchwała Uchwała nr IV/13/2015 Rady Gminy Wiśniew z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 3490 2015-04-15 Uchwała Uchwała nr VI/26/ 2015 Rady Gminy Łyse z dnia 17 marca 2015r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Stacha Konwy w Dębach
2015 3491 2015-04-15 Uchwała Uchwała nr VI/27/2015 Rady Gminy Łyse z dnia 17 marca 2015r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Stanisława Krupki w Łączkach
2015 3492 2015-04-15 Uchwała Uchwała nr VI/28/2015 Rady Gminy Łyse z dnia 17 marca 2015r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Szafrankach
2015 3493 2015-04-15 Uchwała Uchwała nr VI/29/2015 Rady Gminy Łyse z dnia 17 marca 2015r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Warmiaku
2015 3494 2015-04-15 Uchwała Uchwała nr VI/30/2015 Rady Gminy Łyse z dnia 17 marca 2015r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Wejdzie
2015 3495 2015-04-15 Uchwała Uchwała nr VI/31/2015 Rady Gminy Łyse z dnia 17 marca 2015r. w sprawie planu sieci Publicznych Szkół Podstawowych w Gminie Łyse oraz granic ich obwodów
2015 3496 2015-04-15 Uchwała Uchwała nr VI/35/2015 Rady Gminy Łyse z dnia 17 marca 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół i placówek oświatowych, niepublicznych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji.
2015 3497 2015-04-15 Uchwała Uchwała nr VI/36/2015 Rady Gminy Łyse z dnia 17 marca 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Łyse na lata 2015 – 2019
2015 3498 2015-04-15 Uchwała Uchwała nr VI/37/2015 Rady Gminy Łyse z dnia 17 marca 2015r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2015 3499 2015-04-15 Porozumienie Porozumienie nr 13/2014 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 25 listopada 2014r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego - Prezydenta Miasta Siedlce a Gminą Zbuczyn, reprezentowaną przez: Tomasza Hapunowicza – Wójta Gminy Zbuczyn w sprawie rozwiązania porozumienia w sprawie przejęcia prowadzenia przez Miasto Siedlce realizacji zadań z zakresu oświaty dotyczących doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych Gminy Zbuczyn zawartego w dniu 1 kwietnia 2004 r. pomiędzy Gminą Zbuczyn, a Miastem Siedlce.
2015 3500 2015-04-15 Aneks Aneks nr 8/Ciechanów Starosty Płońskiego z dnia 17 stycznia 2014r. do Porozumienia zawartego w dniu 03.01.2005 r. w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, w tym wydawania decyzji administracyjnych w pierwszej instancji
2015 3501 2015-04-15 Aneks Aneks nr 9/Ciechanów Starosty Płońskiego z dnia 3 lutego 2015r. do Porozumienia zawartego w dniu 03.01.2005 r. pomiędzy Starostą Płońskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Ciechanów w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, w tym wydawania decyzji administracyjnych w pierwszej instancji
2015 3502 2015-04-15 Porozumienie Porozumienie nr 1/WEK/P/51/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 marca 2015r. w sprawie powierzenia Województwu zadań Miasta z zakresu organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto.
2015 3503 2015-04-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 170 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 kwietnia 2015r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Sieciechowie
2015 3504 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr VI/27/15 Rady Gminy Somianka z dnia 27 marca 2015r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Somianka w 2015 roku
2015 3505 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr VI/28/15 Rady Gminy Somianka z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów tych podatków i wynagrodzenia za inkaso
2015 3506 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr VI/29/15 Rady Gminy Somianka z dnia 27 marca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Popowo – Parcele
2015 3507 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr V/27/2015 Rady Gminy Teresin z dnia 27 marca 2015r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Teresin w 2015 roku"
2015 3508 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr VI/32/15 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 marca 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/119/11 z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Wyszków i wysokości stawek procentowych.
2015 3509 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr VI/36/15 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 marca 2015r. zmieniająca uchwałę Nr XLV/41/2002 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 września 2002r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2015 3510 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr VI/37/15 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 marca 2015r. zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/495/14 w sprawie ustalenia opłat za świadczenie udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Wyszków.
2015 3511 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr VI/38/15 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego.
2015 3512 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr VI/39/15 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 marca 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Wyszków przez inne niż Gmina Wyszków osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.
2015 3513 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr VI/40/15 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 marca 2015r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
2015 3514 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr 43/VII/2015 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 25 marca 2015r. w sprawie: uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Sierpc na rok 2015”
2015 3515 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr VII/45/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/94/2011 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 26 października 2011 roku.
2015 3516 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr VII/51/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25 marca 2015r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Łochów na lata 2015-2018"
2015 3517 2015-04-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX- I.4131.71.2015.MZ Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 kwietnia 2015r. Rada Gminy Brańszczyk
2015 3518 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr V/4/29/2015 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2015
2015 3519 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr V/4/33/2015 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 30 marca 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego rodzaje świadczeń ze środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunki i sposób ich przyznania
2015 3520 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr 53/VI/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 marca 2015r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Dębe nazwy ul. Krokusowa
2015 3521 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr 54/VI/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 marca 2015r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Kania Polska nazwy ul. Wypoczynkowa
2015 3522 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr 58/VI/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2015-2023
2015 3523 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr 60/VI/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 marca 2015r. zmieniająca uchwałę Nr 93/X/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów, nagród oraz wyróżnień za wysokie osiągnięcia w dziedzinie kultury
2015 3524 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr 61/VI/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 marca 2015r. zmieniająca uchwałę Nr 94/X/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów, nagród oraz wyróżnień za wysokie osiągnięcia w dziedzinie sportu
2015 3525 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr 52/VI/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 27 marca 2015r. w sprawie utworzenia w Gminie Radzymin odrębnego obwodu głosowania.
2015 3526 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr 56/VI/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 27 marca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Radzymina.
2015 3527 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr 57/VI/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 27 marca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin.
2015 3528 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr 58/VI/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 27 marca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin.
2015 3529 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr V/29/15 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 31 marca 2015r. w sprawie utworzenia w mieście Nowy Dwór Mazowiecki odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczonych na dzień 10 maja 2015r.
2015 3530 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr V/30/15 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/55/11 z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie Regulaminu Stypendialnego w Gminie Nowy Dwór Mazowiecki
2015 3531 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr V/31/15 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 31 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów i przyznania tym kryteriom określonej liczby punktów
2015 3532 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr V/32/15 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 31 marca 2015r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z parku miejskiego im. Józefa Wybickiego położonego w granicach ulic Warszawska, Sukienna, Kościuszki, Wybickiego oraz terenu zielonego położonego w granicach ulic Daszyńskiego, Warszawska, Zakroczymska w tym na skwerach: Dobrogosta, Nałęcza, Solidarności
2015 3533 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr IV/25/2015 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Opinogóra Górna
2015 3534 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr VI.53.2015 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
2015 3535 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr VI.60.2015 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 26 marca 2015r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Wielgolas Brzeziński. gmina Halinów.
2015 3536 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr VII/28/15 Rady Gminy Kampinos z dnia 30 marca 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
2015 3537 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr VII-32/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmian w uchwale Rady Miejskiej w Wołominie Nr XXIII-4/2013 z dnia 23 stycznia 2013 roku w sprawie podziału Gminy Wołomin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 3538 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr VII-33/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 26 marca 2015r. w sprawie utworzenia w Gminie Wołomin odrębnego obwodu głosowania
2015 3539 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr IX/42/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany w Statucie Nasielskiego Ośrodka Kultury.
2015 3540 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr IX/43/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.
2015 3541 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr IX/44/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Nasielsk
2015 3542 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr IX/47/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 marca 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Nasielsk w 2015 roku
2015 3543 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr V/26/15 Rady Gminy Dobre z dnia 30 marca 2015r. w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, hurtowego, zakładów gastronomicznych i usługowych dla ludności położonych na terenie gminy Dobre.
2015 3544 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr V/27/15 Rady Gminy Dobre z dnia 30 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia „Programu zapobiegania bezdomności oraz opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Dobre”.
2015 3545 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr VIII/31/2015 Rady Gminy Leszno z dnia 25 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej, dla których Gmina Leszno jest organem prowadzącym
2015 3546 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr VIII/33/2015 Rady Gminy Leszno z dnia 25 marca 2015r. w sprawie uchwalenia regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
2015 3547 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr VIII/34/2015 Rady Gminy Leszno z dnia 25 marca 2015r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Leszno”
2015 3548 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr VIII/35/2015 Rady Gminy Leszno z dnia 25 marca 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 3549 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr IV/64/2015 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 27 marca 2015r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mrozy”
2015 3550 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr IV/65/2015 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 27 marca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Mrozy na lata 2013 – 2017
2015 3551 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr IV/69/2015 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 31 marca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2015 3552 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr IV/70/2015 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 27 marca 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Mrozy
2015 3553 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr IV/71/2015 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 27 marca 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 3554 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr IV/72/2015 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 27 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów organu prowadzącego dot. rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Mrozy, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2015 3555 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr IV/74/2015 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 27 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie gminy Mrozy
2015 3556 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr 33/15 Rady Gminy Celestynów z dnia 24 marca 2015r. w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Celestynów w 2015 roku”
2015 3557 2015-04-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 31/2014 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014
2015 3558 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr 569 /2014 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 11 września 2014r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2014 rok
2015 3559 2015-04-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 32/2014 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 21 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2015 3560 2015-04-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 33/2014 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 32/2014 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 21 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014.
2015 3561 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr 571/2014 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 17 września 2014r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2014 rok
2015 3562 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr 577/2014 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 24 września 2014r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2014 rok
2015 3563 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr 580/2014 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 1 października 2014r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2014 rok
2015 3564 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr 583/2014 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 8 października 2014r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2014 rok
2015 3565 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr 586/2014 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 15 października 2014r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2014 rok
2015 3566 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr 588/2014 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 30 października 2014r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2014 rok
2015 3567 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr 591/2014 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 5 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2014 rok
2015 3568 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr 596/2014 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 19 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2014 rok
2015 3569 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr 603/2014 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 26 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2014 rok
2015 3570 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr LI/409/2014 Rady Gminy Prażmów z dnia 21 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2015 3571 2015-04-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 117/2014 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2014 rok.
2015 3572 2015-04-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 207/2014 Wójta Gminy Sabnie z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok
2015 3573 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr 1590/LIII/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2015 3574 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr LIV/565/14 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 20 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2014 rok.
2015 3575 2015-04-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 105/2014 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 25 listopada 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014
2015 3576 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr LII/415/2014 Rady Gminy Prażmów z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2015 3577 2015-04-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 309/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 21 listopada 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2014 rok
2015 3578 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr 1594/LIII/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2015 3579 2015-04-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 208/2014 Wójta Gminy Sabnie z dnia 19 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok
2015 3580 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr L.474.2014 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2014 rok.
2015 3581 2015-04-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 235/2014 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2014
2015 3582 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr XLVII/474/14 Rady Miasta Kobyłka z dnia 1 października 2014r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na rok 2014
2015 3583 2015-04-16 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 31 marca 2015r. w sprawie wniosku o udzielenie koncesji na wytwarzanie oraz przesyłanie i dystrybucję ciepła dla przedsiębiorcy działającego pod firmą Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Garwolinie przy ul. Polnej 77.
2015 3584 2015-04-16 Decyzja Decyzja nr OŁO-4210-42(26)/2014/2015/464/MGę Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10 kwietnia 2015r.
2015 3585 2015-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/218/2014 Rady Gminy Zakroczym z dnia 25 września 2014r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w Zakroczymiu
2015 3586 2015-04-17 Uchwała Uchwała nr VII/21/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Zakroczymiu
2015 3587 2015-04-17 Uchwała Uchwała nr VII/22/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie w sprawie nadania nazwy i logo Gminnemu Przedszkolu Publicznemu w Zakroczymiu przy ul. Warszawskiej 25
2015 3588 2015-04-17 Uchwała Uchwała nr VII/23/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 46/VII/2003 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 kwietnia 2003r. - w sprawie uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Gminy Zakroczym i ustalenia tekstu jednolitego.
2015 3589 2015-04-17 Uchwała Uchwała nr VIII/25/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury w Zakroczymiu oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakroczymiu.
2015 3590 2015-04-17 Uchwała Uchwała nr VII/19/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie trybu i zasad udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym przypadającym Gminie Zakroczym i jej jednostkom podległym
2015 3591 2015-04-17 Uchwała Uchwała nr 47/VI/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 marca 2015r. w sprawie uaktualnienia wykazu ulic w granicach okręgów wyborczych na terenie miasta Ciechanów
2015 3592 2015-04-17 Uchwała Uchwała nr 48/VI/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 marca 2015r. w sprawie uaktualnienia wykazu ulic w granicach obwodów głosowania na terenie miasta Ciechanów oraz zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
2015 3593 2015-04-17 Uchwała Uchwała nr 49/VI/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 marca 2015r. w sprawie utworzenia na terenie miasta Ciechanów odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
2015 3594 2015-04-17 Uchwała Uchwała nr 51/VI/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 marca 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Ciechanowie a Gminą Miejską Ciechanów w sprawie przejęcia od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ciechanowie zadań administracji rządowej z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 3595 2015-04-17 Uchwała Uchwała nr 52/VI/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2015 3596 2015-04-17 Uchwała Uchwała nr 56/VI/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 marca 2015r. w sprawie dokonania zmian oraz ogłoszenia jednolitego tekstu wykazu osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów autobusami komunikacji miejskiej w Ciechanowie.
2015 3597 2015-04-17 Uchwała Uchwała nr IX/35/2015 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 marca 2015r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Góra Kalwaria
2015 3598 2015-04-17 Uchwała Uchwała nr IX/36/2015 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2015 r.
2015 3599 2015-04-17 Uchwała Uchwała nr IX/38/2015 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 marca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Czersk
2015 3600 2015-04-17 Uchwała Uchwała nr IX/39/2015 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 marca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Góra Kalwaria oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2015 3601 2015-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/34/2015 Rady Gminy Jadów z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/25/2015 Rady Gminy Jadów z dnia 3 marca 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Jadów
2015 3602 2015-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/19/2015 Rady Gminy Sońsk z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sońsk
2015 3603 2015-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/25/2015 Rady Gminy Sońsk z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sońsku
2015 3604 2015-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/27/2015 Rady Gminy Sońsk z dnia 27 marca 2015r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty
2015 3605 2015-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/28/2015 Rady Gminy Sońsk z dnia 27 marca 2015r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sońsk w 2015 roku
2015 3606 2015-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/32/2015 Rady Gminy Sońsk z dnia 27 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Niepublicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej „Palium” w Sońsku, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.
2015 3607 2015-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/53/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/231/2013 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 24 stycznia 2013 roku
2015 3608 2015-04-17 Uchwała Uchwała nr 29/V/2015 Rady Gminy Grudusk z dnia 25 marca 2015r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grudusk w 2015 roku”
2015 3609 2015-04-17 Uchwała Uchwała nr 30/V/2015 Rady Gminy Grudusk z dnia 25 marca 2015r. w sprawie bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności nieruchomości
2015 3610 2015-04-17 Uchwała Uchwała nr VIII/34/15 Rady Miejskiej w Warce z dnia 31 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warce
2015 3611 2015-04-17 Uchwała Uchwała nr V/42/15 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 23 marca 2015r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Grójec w 2015 roku
2015 3612 2015-04-17 Uchwała Uchwała nr V/43/15 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 23 marca 2015r. w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grójcu
2015 3613 2015-04-17 Uchwała Uchwała nr V/49/15 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 23 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach prezydenckich i wyborach parlamentarnych, które odbędą się w 2015 roku
2015 3614 2015-04-17 Uchwała Uchwała nr V/50/15 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 23 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, dla których gmina Grójec jest organem prowadzącym oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 3615 2015-04-17 Uchwała Uchwała nr VI.30.2015 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 31 marca 2015r. zmieniająca uchwałę Nr V.25.2015 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Pilawa na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 3616 2015-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/26/2015 Rady Gminy Borowie z dnia 23 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Borowie na obwody głosowania, ustalania ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 3617 2015-04-17 Uchwała Uchwała nr 34/VII/15 Rady Gminy w Słupnie z dnia 30 marca 2015r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, prowadzenia ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Słupno
2015 3618 2015-04-17 Uchwała Uchwała nr 35/VII/15 Rady Gminy w Słupnie z dnia 30 marca 2015r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Słupno
2015 3619 2015-04-17 Uchwała Uchwała nr 36/VII/15 Rady Gminy w Słupnie z dnia 30 marca 2015r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2015 3620 2015-04-17 Uchwała Uchwała nr IV/26/2015 Rady Gminy Pacyna z dnia 31 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym dla Dorosłych w Skrzeszewach w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2015 3621 2015-04-17 Uchwała Uchwała nr IV/30/2015 Rady Gminy Pacyna z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/159/09 Rady Gminy Pacyna z dnia 29 grudnia 2009r.
2015 3622 2015-04-17 Uchwała Uchwała nr 36/VI/2015 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 17 marca 2015r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Miasta i Gminy Gąbin, trybu powstępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
2015 3623 2015-04-17 Uchwała Uchwała nr 24/V/2015 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2015 3624 2015-04-17 Uchwała Uchwała nr 27/V/2015 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Bądzynie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2015 3625 2015-04-17 Uchwała Uchwała nr 32/VI/2015 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 19 marca 2015r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2015 3626 2015-04-17 Uchwała Uchwała nr 34/VI/2015 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 19 marca 2015r. w sprawie uchwalenia kryteriów rekrutacji do samorządowych przedszkoli oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Lubowidz.
2015 3627 2015-04-17 Uchwała Uchwała nr 61/V/2015 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 25 marca 2015r. w sprawie sprawie ustalenia planu sieci i określenia granic obwodów publicznego gimnazjum publicznych szkół podstawowych oraz publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Czerwińsk nad Wisłą.
2015 3628 2015-04-17 Uchwała Uchwała nr 62/V/2015 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 25 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2015 3629 2015-04-17 Uchwała Uchwała nr VII/44/2015 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 7 kwietnia 2015r. w sprawie utworzenia w Gminie Dąbrówka odrębnego obwodu głosowania.
2015 3630 2015-04-17 Uchwała Uchwała nr V/22/15 Rady Gminy Ciechanów z dnia 31 marca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2015 3631 2015-04-17 Uchwała Uchwała nr V/24/15 Rady Gminy Ciechanów z dnia 31 marca 2015r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie
2015 3632 2015-04-17 Uchwała Uchwała nr V/26/15 Rady Gminy Ciechanów z dnia 31 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Ciechanów
2015 3633 2015-04-17 Uchwała Uchwała nr VIII / 25 / 2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 24 marca 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Mogielnica.
2015 3634 2015-04-17 Uchwała Uchwała nr VIII / 26/ 2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 24 marca 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Mogielnica.
2015 3635 2015-04-17 Uchwała Uchwała nr VIII / 27 /2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 24 marca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.
2015 3636 2015-04-17 Uchwała Uchwała nr VIII/28 /2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 24 marca 2015r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.
2015 3637 2015-04-17 Uchwała Uchwała nr VII/27/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 26 marca 2015r. w sprawie przyznawania Nagród Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
2015 3638 2015-04-17 Uchwała Uchwała nr VII/28/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 26 marca 2015r. w sprawie wyróżnień i nagród za wysokie wyniki szkoleniowe i osiągnięcia w działalności sportowej
2015 3639 2015-04-17 Uchwała Uchwała nr VII/31/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 26 marca 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego w Nowym Mieście nad Pilicą
2015 3640 2015-04-17 Uchwała Uchwała nr VII/32/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 26 marca 2015r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
2015 3641 2015-04-17 Decyzja Decyzja nr OŁO-4210-54(18)/2014/2015/350/X/DSS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 marca 2015r.
2015 3642 2015-04-17 Uchwała Uchwała nr VII/36/15 Rady Miasta Zielonka z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2015 3643 2015-04-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 175 Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie przeprowadzenia wyborów ponownych do Rady Miasta Mława
2015 3644 2015-04-20 Uchwała Uchwała nr V/23/15 Rady Gminy w Promnie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
2015 3645 2015-04-20 Uchwała Uchwała nr V/25/15 Rady Gminy w Promnie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie uchylenia § 7 pkt 2 uchwały Nr LI/254/14 Rady Gminy Promna z dnia 17 września 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Promna
2015 3646 2015-04-20 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Liw z dnia 5 lutego 2015r. w sprawie powierzenia Gminie Liw obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2015 3647 2015-04-20 Uchwała Uchwała nr 26.291.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 października 2014r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr LIV/318/2014 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 23 września 2014 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2015 3648 2015-04-20 Uchwała Uchwała nr 26.295.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 października 2014r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr XLVII/476/14 Rady Miasta Kobyłka z dnia 1 października 2014 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 3649 2015-04-20 Uchwała Uchwała nr 26.297.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 października 2014r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr LXII/667/2014 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 30 września 2014 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej na sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobkach, klubach dziecięcych i przez dziennych opiekunów na terenie gminy Góry Kalwarii.
2015 3650 2015-04-20 Uchwała Uchwała nr 27.299.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr LIX/583/14 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 października 2014 roku w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym, osobom prawnym oraz przedsiębiorcom na dofinasowanie z budżetu Miasta Otwocka, ze środków pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska, przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, obejmujących wymianę źródeł ciepła w budkach i lokalach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego.
2015 3651 2015-04-20 Uchwała Uchwała nr 27.301.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie orzeczenia o nieważności Uchwały Nr XLIV/276/2014 Rady Gminy Jakubów z dnia 27 października 2014 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2015 rok w części § 1 ust. 1 lit. c.
2015 3652 2015-04-20 Uchwała Uchwała nr 27.304.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Rady Miasta i Gminy Łosice Nr LX/356/14 z dnia 28 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015.
2015 3653 2015-04-20 Uchwała Uchwała nr 27.305.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie orzeczenia o nieważności Uchwały Nr XLI/282/2014 Rady Gminy Kotuń z dnia 27 października 2014r. w sprawie ustalenia zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania.
2015 3654 2015-04-20 Uchwała Uchwała nr 28.312.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 grudnia 2014r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr XXXIII.431.2014 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Nr X/104/2011 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Tłuszcz
2015 3655 2015-04-20 Uchwała Uchwała nr 28.313.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 grudnia 2014r. w sprawie orzeczenia nieważności w części § 2 Uchwały Nr XLVIII/398/14 Rady Gminy Cegłów z dnia 30 października 2014 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku na terenie gminy Cegłów w roku 2015.
2015 3656 2015-04-20 Uchwała Uchwała nr 28.314.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 grudnia 2014r. w sprawie orzeczenia o nieważności Uchwały Nr XLIX/328/2014 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Miasta Maków Mazowiecki oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2015 3657 2015-04-20 Uchwała Uchwała nr 28.315.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 grudnia 2014r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr LI/292/14 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 29 października 2014 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy oraz wprowadzenia zwolnień.
2015 3658 2015-04-20 Uchwała Uchwała nr 28.316.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 grudnia 2014r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr LIII/348/2014 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 października 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i przedszkolom niepublicznym prowadzonym przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji.
2015 3659 2015-04-20 Uchwała Uchwała nr 28.318.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 grudnia 2014r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr XLIX.439.2014 Rady Gminy Klembów z dnia 30 października 2014 roku w sprawie określenia zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowych dla spółek wodnych
2015 3660 2015-04-20 Uchwała Uchwała nr 28.320.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 grudnia 2014r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XXXVIII/223/2014 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2015 i zwolnień w tym podatku.
2015 3661 2015-04-20 Uchwała Uchwała nr 28.321.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 grudnia 2014r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr L/475/2014 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 3662 2015-04-20 Uchwała Uchwała nr 28.322.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 grudnia 2014r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr LII/483/2014 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie określenia zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2015
2015 3663 2015-04-20 Uchwała Uchwała nr 28.323.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 grudnia 2014r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr LII.485.2014 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na rok 2015 oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa.
2015 3664 2015-04-20 Uchwała Uchwała nr 28.324.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 grudnia 2014r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XXXIV/240/2014 Rady Gminy Chynów z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2015
2015 3665 2015-04-20 Uchwała Uchwała nr 28.325.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 grudnia 2014r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr FK.XLIX.0007.387.2014 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2015 3666 2015-04-20 Uchwała Uchwała nr 28.326.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 grudnia 2014r. w sprawie orzeczenia nieważności § 2 Uchwały Nr LIX/289/14 Rady Gminy Korytnica z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2015 3667 2015-04-20 Uchwała Uchwała nr 28.327.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 grudnia 2014r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr XXXIX.260.2014 Rady Gminy Stromiec z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne na terenie Gminy Stromiec a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2015 3668 2015-04-20 Uchwała Uchwała nr 29.338.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 grudnia 2014r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr L/398/14 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, zakładanych i prowadzonych przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na terenie Gminy Błonie oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania
2015 3669 2015-04-20 Uchwała Uchwała nr XXXIX/192/2014 Rady Gminy Rzewnie z dnia 24 lipca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.
2015 3670 2015-04-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.134.2014 Burmistrza Radzymina z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu na 2014 r.
2015 3671 2015-04-20 Uchwała Uchwała nr XL/286/2014 Rady Gminy Wiśniew z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2014 rok.
2015 3672 2015-04-20 Uchwała Uchwała nr XLI/291/2014 Rady Gminy Wiśniew z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2014 rok.
2015 3673 2015-04-20 Uchwała Uchwała nr XLII/302/2014 Rady Gminy Wiśniew z dnia 24 lipca 2014r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2014 rok.
2015 3674 2015-04-20 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.60.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2014 roku
2015 3675 2015-04-20 Uchwała Uchwała nr 457/183/14 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 27 listopada 2014r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2014 rok
2015 3676 2015-04-20 Uchwała Uchwała nr XLIII/306/2014 Rady Gminy Wiśniew z dnia 12 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Wiśniew Nr XLII/302/2014 z dnia 24 lipca 2014r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2014 rok.
2015 3677 2015-04-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 23/2014 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014
2015 3678 2015-04-20 Uchwała Uchwała nr XLII/206/2014 Rady Gminy Rzewnie z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2015 3679 2015-04-20 Uchwała Uchwała nr 465/VI/2014 Rady Miasta Józefowa z dnia 20 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
2015 3680 2015-04-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.114.2014 Burmistrza Miasta Marki z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2014 rok.
2015 3681 2015-04-20 Uchwała Uchwała nr XLI/201/2014 Rady Gminy Rzewnie z dnia 18 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.
2015 3682 2015-04-20 Uchwała Uchwała nr LIX/578/14 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 października 2014r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2014 rok
2015 3683 2015-04-20 Uchwała Uchwała nr XLIV/325/2014 Rady Gminy Wiśniew z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2014 rok.
2015 3684 2015-04-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 310/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 21 listopada 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2014 rok
2015 3685 2015-04-20 Uchwała Uchwała nr XXXVII/223/2014 Rady Gminy Strachówka z dnia 15 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2014 rok.
2015 3686 2015-04-20 Uchwała Uchwała nr XLII/407/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2014 Gminy Michałowice Nr XXXIV/305/2013.
2015 3687 2015-04-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/259/2014 Rady Gminy Sochocin z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2014 rok
2015 3688 2015-04-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.117.2014 Burmistrza Miasta Marki z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2014 rok.
2015 3689 2015-04-20 Uchwała Uchwała nr XXX/232/14 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.
2015 3690 2015-04-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/215/2014 Rady Gminy Sadowne z dnia 20 marca 2014r. w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy na 2014 rok.
2015 3691 2015-04-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 107/2014 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 3 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014
2015 3692 2015-04-20 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.61.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2014 roku
2015 3693 2015-04-20 Uchwała Uchwała nr LVIII/339/14 Rady Gminy Somianka z dnia 20 listopada 2014r. w sprawie zmian do Uchwały budżetowej XLV/271/13 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2013 roku
2015 3694 2015-04-20 Uchwała Uchwała nr VIII/137/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 marca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Tynkarskiej - część I
2015 3695 2015-04-20 Uchwała Uchwała nr VIII/146/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
2015 3696 2015-04-20 Uchwała Uchwała nr VIII/148/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 marca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
2015 3697 2015-04-20 Uchwała Uchwała nr VIII/149/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 marca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
2015 3698 2015-04-20 Uchwała Uchwała nr VIII/150/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 marca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
2015 3699 2015-04-20 Uchwała Uchwała nr VIII/151/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 marca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
2015 3700 2015-04-20 Uchwała Uchwała nr VIII/152/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 marca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
2015 3701 2015-04-20 Uchwała Uchwała nr VIII/153/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 marca 2015r. w sprawie nadania nazwy placowi w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
2015 3702 2015-04-20 Uchwała Uchwała nr VIII/154/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 marca 2015r. w sprawie nadania, zmiany i zniesienia nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
2015 3703 2015-04-20 Uchwała Uchwała nr VIII/155/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zniesienia nazwy ulicy w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
2015 3704 2015-04-20 Uchwała Uchwała nr VIII/156/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zniesienia nazwy ulicy w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
2015 3705 2015-04-20 Uchwała Uchwała nr VIII/157/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zniesienia nazwy ulicy w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
2015 3706 2015-04-20 Uchwała Uchwała nr VIII/158/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zniesienia nazwy ulicy w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
2015 3707 2015-04-20 Uchwała Uchwała nr VIII/159/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 marca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicom w dzielnicach Ursus m.st. Warszawy i Włochy m.st. Warszawy
2015 3708 2015-04-20 Uchwała Uchwała nr VIII/160/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 marca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicom w dzielnicach Włochy m.st. Warszawy i Ursynów m.st. Warszawy
2015 3709 2015-04-20 Uchwała Uchwała nr VIII/161/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 marca 2015r. w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
2015 3710 2015-04-20 Uchwała Uchwała nr VIII/162/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 marca 2015r. w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
2015 3711 2015-04-20 Uchwała Uchwała nr VIII/163/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 marca 2015r. w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
2015 3712 2015-04-20 Uchwała Uchwała nr VIII/164/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 marca 2015r. w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
2015 3713 2015-04-20 Uchwała Uchwała nr VIII/165/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału m.st. Warszawy na stałe obwody głosowania
2015 3714 2015-04-20 Uchwała Uchwała nr VIII/166/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, a także ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku
2015 3715 2015-04-20 Uchwała Uchwała nr VII/38/2015 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 30 marca 2015r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe
2015 3716 2015-04-20 Uchwała Uchwała nr VII/39/2015 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 30 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, wykorzystywanej jedynie przez część roku
2015 3717 2015-04-20 Uchwała Uchwała nr VII/42/2015 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 30 marca 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jedlnia-Letnisko
2015 3718 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr 46/V/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Iwiczna, zatwierdzonego uchwałą Nr 261/XXXIV/05 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 września 2005 r.
2015 3719 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr VI/22/15 Rady Gminy w Regiminie z dnia 13 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest gmina Regimin.
2015 3720 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr V/22/2015 Rady Gminy Baranów z dnia 25 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Baranów
2015 3721 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr V/24/2015 Rady Gminy Baranów z dnia 25 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.
2015 3722 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr V/26/2015 Rady Gminy Baranów z dnia 25 marca 2015r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie gminy Baranów.
2015 3724 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr IV.62.2015 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XX.218.2012 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 3725 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr IV.66.2015 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 31 marca 2015r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tłuszcz
2015 3726 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr 3.27.2015 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie zmiany w uchwale Nr 21.163.2013 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Grabów nad Pilicą na prowadzenie niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania, prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego
2015 3727 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr 4.28.2015 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 23 marca 2015r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej Komisji wyborczej
2015 3728 2015-04-21 Postanowienie Postanowienie nr 7/W/15 Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 31 marca 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy w Sieciechowie
2015 3729 2015-04-21 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 3/2015 Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 13 kwietnia 2015r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sońsk przeprowadzonych w dniu 12 kwietnia 2015 r.
2015 3730 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr VII/29/2015 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 18 marca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Ostrów Mazowiecka
2015 3731 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr VII/30/2015 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 18 marca 2015r. w sprawie zmiany opisu granic obwodów głosowania w Mieście Ostrów Mazowiecka
2015 3732 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr VII/31/2015 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 18 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.
2015 3733 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr V/27/15 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 11 marca 2015r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjum, dla których Gmina Zaręby Kościelne jest organem prowadzącym
2015 3734 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr III/25/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 2 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kadzidło na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
2015 3735 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr V/38/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kadzidło nr XXVI/158/2012 z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wzoru formularzy w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2015 3736 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr VI/31/2015 Rady Gminy Strzegowo z dnia 9 marca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2015 3737 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr III/17/2015 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 9 marca 2015r. w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród za osiągnięcia wysokich wyników sportowych oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania.
2015 3738 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr V/24/15 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 26 marca 2015r. uchylająca uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu makowskiego
2015 3739 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr V/26/15 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 26 marca 2015r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej - Zespołowi Zakładów w Makowie Mazowieckim
2015 3740 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr 45.VIII.2015 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 18 marca 2015r. zmieniająca uchwałę Nr 145/XXVII/09 Rady Gminy Płoniawy-Bramura w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Płoniawy-Bramura.
2015 3741 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr VI/27/2015 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szelkowie.
2015 3742 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr NR IV/ 25 /2015 Rady Gminy Chotcza z dnia 18 lutego 2015r. W sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2015 3743 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr VI.34.2015 Rady Gminy Głowaczów z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości ich wynagrodzenia za inkaso.
2015 3744 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr VI.37.2015 Rady Gminy Głowaczów z dnia 30 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli , dla których organem prowadzącym jest Gmina Głowaczów
2015 3745 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr VI.38.2015 Rady Gminy Głowaczów z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust 3 ustawy Karta Nauczyciela , zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Głowaczów
2015 3746 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr V/39//2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2015 3747 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr V/21/2015 Rady Gminy Pionki z dnia 30 marca 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Pionki
2015 3748 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr V/22/2015 Rady Gminy Pionki z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zasad korzystania z obiektów sportowych i placówek oświatowych w Gminie Pionki, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie
2015 3749 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr V/23/2015 Rady Gminy Pionki z dnia 30 marca 2015r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej im. Ks. Józefa Gackiego w Jedlni.
2015 3750 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr V/26/2014 Rady Gminy Pionki z dnia 30 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania Nr 9 w Oddziale Zewnętrznym w Pionkach Zakładu Karnego w Żytkowicach.
2015 3751 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr VII/38/2015 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 31 marca 2015r. Zmieniająca uchwałę w sprawie: określenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych prze Gminę Solec nad Wisłą
2015 3752 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr VII/39/2015 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 31 marca 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 3753 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr VII/40/2015 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 31 marca 2015r. w sprawie uchwały Nr XXXVII/217/2013 z dnia 21 marca 2013 roku
2015 3754 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr VII/41/2015 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 31 marca 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu, miejsca i sposobów składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach obszaru Gminy Solec nad Wisłą.
2015 3755 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr VII/42/2015 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 31 marca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty.
2015 3723 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr IV.56.2015 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały nr II.21.2014 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2015 - 2024
2015 3756 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr VI/27/2015 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 2 marca 2015r. w sprawie ustalenia zwolnień w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi nieruchomości zamieszkanych.
2015 3757 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr VI/28/2015 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 16 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty za gospodarowanie odopadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkanych.
2015 3758 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr VI/29/2015 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 2 marca 2015r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 3759 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr VI/31/2015 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 2 marca 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkanych.
2015 3760 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr VI/36/2015 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 2 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Dąbrówka jest organem prowadzącym.
2015 3761 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr V/44/2015 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pruszkowie, przy ul. Daszyńskiego 6
2015 3762 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr 26/VI/15 Rady Miasta Milanówka z dnia 20 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr 19/V/15 Rady Miasta Milanówka z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Milanówek.
2015 3763 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr V/23/2015 Rady Gminy Nieporęt z dnia 26 lutego 2015r. zmianiejąca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 3764 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr V/24/2015 Rady Gminy Nieporęt z dnia 26 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę nr XLVIII/108/2013 Rady Gminy Nieporęt w sprawie Gminnego programu „ Nieporęcka Karta Rodziny 3 +”
2015 3765 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr IV/22/2015 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej
2015 3766 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr V/17/2015 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 30 marca 2015r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
2015 3767 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr VI/23/15 Rady Gminy w Regiminie z dnia 13 marca 2015r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2015 3768 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr V/25/2015 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zatwierdzenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Pomiechówku
2015 3769 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr V/28/2015 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 31 marca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2015 3770 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr V/29/2015 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 31 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 3771 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr V/30/2015 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 31 marca 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 3772 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr V/31/2015 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 31 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pomiechówek
2015 3773 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr V/34/2015 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 31 marca 2015r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczeniu inkasentów oraz określenia wynagrodzenia dla inkasentów
2015 3774 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr V/36/2015 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 31 marca 2015r. w sprawie określenia zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, stanowiących własność Gminy Pomiechówek
2015 3775 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr 60/V/2015 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 25 marca 2015r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Radzikowie.
2015 3776 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr VI/21/2015 Rady Gminy Szczutowo z dnia 24 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania .
2015 3777 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr VI.25.2015 Rady Gminy Raciąż z dnia 27 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.
2015 3778 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr VI.27.2015 Rady Gminy Raciąż z dnia 27 marca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2015 3779 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr VI.28.2015 Rady Gminy Raciąż z dnia 27 marca 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2015 3780 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr 17/IV/15 Rady Gminy Bulkowo z dnia 3 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2015 3781 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr V.32.2015 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 31 marca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2015 3782 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr V.33.2015 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 31 marca 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 3783 2015-04-21 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 14 kwietnia 2015r. o wynikach wyborów ponownych do Rady Miasta Zielonka przeprowadzonych w dniu 12 kwietnia 2015 r.
2015 3784 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr 26/V/2015 Rady Gminy Bielsk z dnia 16 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Goślicach.
2015 3785 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr 28/VI/2015 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 16 marca 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dzierzążnia w 2015 roku
2015 3786 2015-04-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.P.4131.9.2015.PM Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 kwietnia 2015r. Rada Gminy w Dzierzążni
2015 3787 2015-04-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.69.2015.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 kwietnia 2015r. Rada Gminy Brochów
2015 3788 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr III/18/2015 Rady Gminy Garwolin z dnia 24 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli i oddziałow przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Garwolin na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 3789 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr III/21/2015 Rady Gminy Garwolin z dnia 24 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/117/2009 Rady Gminy Garwolin z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
2015 3790 2015-04-22 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2015r. i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Grabinka PLH140044
2015 3791 2015-04-22 Uchwała Uchwała nr VI/37/2015 Rady Gminy Wolanów z dnia 31 marca 2015r. w sprawie uchylenia uchwały Nr V/32/2015 Rady Gminy Wolanów w sprawie poboru podatków w drodze inkasa.
2015 3792 2015-04-22 Uchwała Uchwała nr VI/38/2015 Rady Gminy Wolanów z dnia 31 marca 2015r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
2015 3793 2015-04-22 Uchwała Uchwała nr VI/39/2015 Rady Gminy Wolanów z dnia 31 marca 2015r. w sprawie: uchylenia uchwały Nr V/33/2015 Rady Gminy Wolanów w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości opłaty za inkaso.
2015 3794 2015-04-22 Uchwała Uchwała nr VI/40/2015 Rady Gminy Wolanów z dnia 31 marca 2015r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości opłaty za inkaso.
2015 3795 2015-04-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 34/2015 Wójta Gminy Wolanów z dnia 30 marca 2015r. w sprawie: przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy
2015 3796 2015-04-22 Uchwała Uchwała nr V/32/2015 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela tj. nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów.
2015 3797 2015-04-22 Uchwała Uchwała nr V/33/2015 Rady Gminy Radzanów z dnia 23 marca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
2015 3798 2015-04-22 Uchwała Uchwała nr V/34/2015 Rady Gminy Radzanów z dnia 23 marca 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 3799 2015-04-22 Uchwała Uchwała nr V/36/2015 Rady Gminy Radzanów z dnia 23 marca 2015r. uchylająca uchwałę Rady Gminy Radzanów w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Radzanów .
2015 3800 2015-04-22 Uchwała Uchwała nr V/37/2015 Rady Gminy Radzanów z dnia 23 marca 2015r. uchylająca uchwałę Rady Gminy Radzanów w sprawie Regulaminów przyznawania uczniom stypendium naukowego Wójta Gminy Radzanów za wybitne osiągnięcia w nauce.
2015 3801 2015-04-22 Uchwała Uchwała nr V/39/2015 Rady Gminy Radzanów z dnia 23 marca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Radzanów.
2015 3802 2015-04-22 Uchwała Uchwała nr VI/66/2015 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w zakładach opieki zdrowotnej, domu pomocy społecznej oraz zakładzie karnym znajdujących się na terenie miasta Siedlce, w których przeprowadzone będzie głosowanie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
2015 3803 2015-04-22 Uchwała Uchwała nr IV/21/2015 Rady Gminy Maciejowice z dnia 4 marca 2015r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz określenie zasad usytuowania na terenie gminy Maciejowice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2015 3804 2015-04-22 Uchwała Uchwała nr IV/24/2015 Rady Gminy Maciejowice z dnia 4 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/307/2014 Rady Gminy Maciejowice z dnia 6 listopada 2014 roku w sprawie poboru podatków w drodze inkasa.
2015 3805 2015-04-22 Uchwała Uchwała nr IV/25/2015 Rady Gminy Maciejowice z dnia 4 marca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2015 3806 2015-04-22 Uchwała Uchwała nr IV/26/2015 Rady Gminy Maciejowice z dnia 4 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/161/2012 Rady Gminy Maciejowice z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 3807 2015-04-22 Uchwała Uchwała nr VIII/32/2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 marca 2015r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Siedlce.
2015 3808 2015-04-22 Uchwała Uchwała nr VIII/33/2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso należności podatkowych pobranych od osób fizycznych
2015 3809 2015-04-22 Uchwała Uchwała nr VIII/34/2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 3810 2015-04-22 Uchwała Uchwała nr VIII/38/2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 marca 2015r. w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym w miejscowości Żelków-Kolonia
2015 3811 2015-04-22 Uchwała Uchwała nr IV/12/2015 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 10 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów przyjmowania dzieci do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Sokołów Podlaski oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 3812 2015-04-22 Uchwała Uchwała nr Nr IV/13/2015 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 10 marca 2015r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z zakresu zadań własnych gminy
2015 3813 2015-04-22 Uchwała Uchwała nr IV/14/2015 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 10 marca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 3814 2015-04-22 Uchwała Uchwała nr IV/15/2015 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 10 marca 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie miasta Sokołów Podlaski
2015 3815 2015-04-22 Uchwała Uchwała nr IV/16/2015 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 10 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Sokołów Podlaski w roku 2015.
2015 3816 2015-04-22 Uchwała Uchwała nr IV/17/2015 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 10 marca 2015r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody oraz zmianie Uchwały Nr XXXIV/196/2001 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 21 czerwca 2001 r. w sprawie uznania drzew za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 179, poz. 2938).
2015 3817 2015-04-22 Uchwała Uchwała nr IV/20/2015 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 10 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym w Sokołowie Podlaskim dla przeprowadzenia głosowania w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.
2015 3818 2015-04-22 Uchwała Uchwała nr V/25/2015 Rady Gminy Repki z dnia 25 marca 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Repki w 2015 roku
2015 3819 2015-04-22 Uchwała Uchwała nr V/26/2015 Rady Gminy Repki z dnia 25 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2015 3820 2015-04-22 Uchwała Uchwała nr V/27/2015 Rady Gminy Repki z dnia 25 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji, liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziału przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Repki
2015 3821 2015-04-22 Uchwała Uchwała nr V/28/2015 Rady Gminy Repki z dnia 25 marca 2015r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i miejsc podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Repki
2015 3822 2015-04-22 Uchwała Uchwała nr V/24/2015 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 27 lutego 2015r. W sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Łaskarzew na rok 2015.
2015 3823 2015-04-22 Uchwała Uchwała nr VI/30/2015 Rady Miasta Garwolina z dnia 25 marca 2015r. w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie miasta Garwolina
2015 3824 2015-04-22 Uchwała Uchwała nr VI/32/2015 Rady Miasta Garwolina z dnia 25 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2015 3825 2015-04-22 Uchwała Uchwała nr VI/33/2015 Rady Miasta Garwolina z dnia 25 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2015 3826 2015-04-22 Uchwała Uchwała nr V/23/15 Rady Gminy Rusinów z dnia 26 marca 2015r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rusinów
2015 3827 2015-04-22 Uchwała Uchwała nr VI/45/15 Rady Gminy w Skórcu z dnia 12 marca 2015r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego oraz podatku od nieruchomości w formie inkasa oraz zasad wynagrodzenia za inkaso na terenie sołectw Gminy Skórzec
2015 3828 2015-04-22 Uchwała Uchwała nr VI/46/15 Rady Gminy w Skórcu z dnia 12 marca 2015r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 3829 2015-04-22 Uchwała Uchwała nr V.17.2015 Rady Gminy Przytyk z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2015 – 2023.
2015 3830 2015-04-22 Uchwała Uchwała nr V.18.2015 Rady Gminy Przytyk z dnia 5 marca 2015r. UCHWAŁA BUDŻETOWA
2015 3831 2015-04-22 Uchwała Uchwała nr VI/34/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/111/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 3832 2015-04-22 Uchwała Uchwała nr V/12/2015 Rady Gminy Lutocin z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych.
2015 3833 2015-04-22 Uchwała Uchwała nr V/16/2015 Rady Gminy Lutocin z dnia 30 marca 2015r. w sprawie inkasa podatków; rolnego, leśnego i od nieruchomości.
2015 3834 2015-04-22 Uchwała Uchwała nr IV/22/15 Rady Gminy Nur z dnia 25 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Nur
2015 3835 2015-04-22 Uchwała Uchwała nr IV/27/15 Rady Gminy Nur z dnia 25 marca 2015r. w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Nur
2015 3836 2015-04-22 Uchwała Uchwała nr IV/29/15 Rady Gminy Nur z dnia 25 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nurze
2015 3837 2015-04-22 Uchwała Uchwała nr V/32/2015 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 marca 2015r. w sprawie zwolnienia z uiszczania opłat związanych ze zmianami administracyjnymi
2015 3838 2015-04-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 208/14 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2014r.
2015 3839 2015-04-22 Uchwała Uchwała nr XXXIV/224/2014 Rady Gminy Sadowne z dnia 8 maja 2014r. w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy na 2014 rok.
2015 3840 2015-04-22 Uchwała Uchwała nr XXXV/234/2014 Rady Gminy Sadowne z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy na 2014 rok.
2015 3841 2015-04-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 209/14 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 19 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2014r.
2015 3842 2015-04-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 216/14 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 27 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2014r
2015 3843 2015-04-22 Uchwała Uchwała nr 241/2014 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 27 listopada 2014r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2015 3844 2015-04-22 Uchwała Uchwała nr 3/2/2014 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2014 rok
2015 3845 2015-04-22 Uchwała Uchwała nr LIII/382/14 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 13 listopada 2014r. zmieniajaca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2014
2015 3846 2015-04-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/241/2014 Rady Gminy Sadowne z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy na 2014 rok
2015 3847 2015-04-22 Uchwała Uchwała nr 318/XLIV/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 13 listopada 2014r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2014 Nr 272/XXXVI/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 stycznia 2014 roku
2015 3848 2015-04-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/237/14 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2015 3849 2015-04-22 Uchwała Uchwała nr III/3/14 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 11 grudnia 2014r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2014
2015 3850 2015-04-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 220/14 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2014r.
2015 3851 2015-04-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 126/2014 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2014 Nr XXXI/236/2013 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 grudnia 2013 roku.
2015 3852 2015-04-22 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/250/2014 Rady Gminy Sadowne z dnia 3 października 2014r. w sprawie zmian w Uchwle budżetowej gminy na 2014 rok
2015 3853 2015-04-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 128/2014 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2014 Nr XXXI/236/2013 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 grudnia 2013 roku.
2015 3854 2015-04-22 Uchwała Uchwała nr IV/15/14 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmieniajaca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2014
2015 3855 2015-04-22 Uchwała Uchwała nr XLI/236/2014 Rady Gminy Domanice z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Domanice na 2014 rok
2015 3856 2015-04-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 3 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2014 rok
2015 3857 2015-04-22 Uchwała Uchwała nr II/5/14 Rady Gminy Somianka z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie: zmian do Uchwały budżetowej XLV/271/13 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2013 roku
2015 3858 2015-04-22 Uchwała Uchwała nr II/11/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2014 Nr XXXI/236/2013 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 grudnia 2013 roku.
2015 3859 2015-04-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.118.2014 Burmistrza Miasta Marki z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2014 rok.
2015 3860 2015-04-22 Uchwała Uchwała nr II/10/2014 Rady Gminy Olszanka z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na 2014 rok.
2015 3861 2015-04-22 Uchwała Uchwała nr III/9/2014 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sokołów Podlaski na rok 2015.
2015 3862 2015-04-22 Uchwała Uchwała nr 20/III/2014 Rady Gminy Iłów z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenie budżetu gminy na 2015 rok.
2015 3863 2015-04-22 Uchwała Uchwała nr 24/V/2015 Rady Gminy Bielsk z dnia 16 marca 2015r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Śmiłowie.
2015 3864 2015-04-23 Uchwała Uchwała nr VI/031/2015 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 27 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia w 2015 roku wyborów Prezydenta RP i wyborów do Sejmu RP i Senatu RP
2015 3865 2015-04-23 Uchwała Uchwała nr 138/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 marca 2015r. w sprawie zmiany w podziale gminy Grodzisk Mazowiecki na stałe obwody głosowania oraz zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania
2015 3866 2015-04-23 Uchwała Uchwała nr 139/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
2015 3867 2015-04-23 Uchwała Uchwała nr 141/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 marca 2015r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
2015 3868 2015-04-23 Uchwała Uchwała nr 143/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 marca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2015 3869 2015-04-23 Uchwała Uchwała nr 144/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 marca 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 3870 2015-04-23 Uchwała Uchwała nr 146/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 marca 2015r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki
2015 3871 2015-04-23 Uchwała Uchwała nr 147/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 marca 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2015 3872 2015-04-23 Uchwała Uchwała nr 154/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 marca 2015r. w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu dróg publicznych na terenie miasta Grodzisk Mazowiecki
2015 3873 2015-04-23 Uchwała Uchwała nr 155/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 marca 2015r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej z jednoczesnym wyłączeniem z użytkowania jako drogi publicznej na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki
2015 3874 2015-04-23 Uchwała Uchwała nr 156/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 marca 2015r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej z jednoczesnym wyłączeniem z użytkowania jako drogi publicznej na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki
2015 3875 2015-04-23 Uchwała Uchwała nr VI/52/2015 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 12 marca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ewidencyjnych numer; 82,83,84,85,86,87,88/1,88/2,89,135/1,135/2,137/1,137/2,137/4,137/5,139,150 oraz częściowo działki o numerze ewidencyjnym 81 z obrębu Nowy Kozłów Pierwszy, jednostka ewidencyjna Nowa Sucha
2015 3876 2015-04-23 Uchwała Uchwała nr VI/54/2015 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 12 marca 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2015 3877 2015-04-23 Uchwała Uchwała nr VI/55/2015 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 12 marca 2015r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowa Sucha w 2015 roku
2015 3878 2015-04-23 Uchwała Uchwała nr 25/2015 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2015 3879 2015-04-23 Uchwała Uchwała nr V/30/2015 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2015-2029
2015 3880 2015-04-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/2015 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu i Gminnej Biblioteki Publicznej za 2014 rok.
2015 3881 2015-04-23 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 10 marca 2015r. w sprawie wspólnego wykonywania przez Miasto Ostrołęka i Gminę Olszewo-Borki zadań z zakresu zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków .
2015 3882 2015-04-23 Uchwała Uchwała nr 47/IV/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na likwidację niskiej emisji w Piasecznie
2015 3883 2015-04-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 23/2015 Wójta Gminy Izabelin z dnia 26 marca 2015r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Izabelin za 2014 rok, sprawozdania gminnych instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izabelinie za 2014 rok
2015 3884 2015-04-23 Uchwała Uchwała nr V/32/2015 Rady Gminy Młynarze z dnia 30 marca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
2015 3885 2015-04-23 Uchwała Uchwała nr V/33/2015 Rady Gminy Młynarze z dnia 30 marca 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 3886 2015-04-23 Uchwała Uchwała nr V/34/2015 Rady Gminy Młynarze z dnia 30 marca 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 3887 2015-04-23 Uchwała Uchwała nr V/35/2015 Rady Gminy Młynarze z dnia 30 marca 2015r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok oddomku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.
2015 3888 2015-04-23 Uchwała Uchwała nr III/11/2014 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 grudnia 2014r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY BABOSZEWO na rok 2015
2015 3889 2015-04-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 11 marca 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Węgrowskiego
2015 3890 2015-04-23 Porozumienie Porozumienie nr 1/2015 Zarządu Powiatu Węgrowskiego` z dnia 17 lutego 2015r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Mińskim zwanym dalej „Przyjmującym” w sprawie określenia szczegółowych zasad i terminów przekazywania przez Powierzającego dotacji na realizację przez Przyjmującego zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć w formie turnusu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników II stopień w zawodzie cukiernik, będących uczniami klas wielozawodowych szkół, dla których organem prowadzącym jest Powierzający.
2015 3891 2015-04-23 Porozumienie Porozumienie nr 3/2015 Zarządu Powiatu Węgrowskiego` z dnia 9 marca 2015r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Mińskim zwanym dalej „Przyjmującym” w sprawie określenia szczegółowych zasad i terminów przekazywania przez Powierzającego dotacji na realizację przez Przyjmującego zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć w formie turnusu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników II stopień w zawodzie piekarz oraz stolarz, będących uczniami klas wielozawodowych szkół, dla których organem prowadzącym jest Powierzający.
2015 3892 2015-04-23 Uchwała Uchwała nr 83/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 4 lutego 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Opypy w rejonie ul. Polnej Róży w Gminie Grodzisk Mazowiecki
2015 3893 2015-04-23 Uchwała Uchwała nr 103/VI/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 3894 2015-04-23 Uchwała Uchwała nr 434/32/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 7 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013
2015 3895 2015-04-23 Uchwała Uchwała nr VIII/41/2015 Rady Miasta Marki z dnia 25 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/8/2015 Rady Miasta Marki z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marki na lata 2015-2032
2015 3896 2015-04-23 Uchwała Uchwała nr VIII/43/2015 Rady Miasta Marki z dnia 25 marca 2015r. zmieniająca uchwałę nr VII/31/2015 z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Marki
2015 3897 2015-04-23 Uchwała Uchwała nr VIII/49/15 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/191/12 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 26 października 2012 r. w sprawie podziału gminy Tarczyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 3898 2015-04-23 Uchwała Uchwała nr VIII/50/15 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/190/12 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 26 października 2012 r. w sprawie podziału gminy Tarczyn na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2015 3899 2015-04-23 Uchwała Uchwała nr VIII/53/15 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 30 marca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Tarczyn oraz ustalenia wysokości wstawki opłaty
2015 3900 2015-04-23 Uchwała Uchwała nr VIII/54/15 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 30 marca 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 3901 2015-04-23 Uchwała Uchwała nr VIII/55/15 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2015 3902 2015-04-23 Uchwała Uchwała nr III/12/2015 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 27 stycznia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Gołymin-Ośrodek na rok 2015
2015 3903 2015-04-23 Uchwała Uchwała nr IV/20/2015 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie nadania nazwy placowi położonemu na terenie miejscowości Gołymin-Ośrodek, gm. Gołymin-Ośrodek
2015 3904 2015-04-23 Uchwała Uchwała nr VII/43/2015 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 30 marca 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jedlnia-Letnisko
2015 3905 2015-04-23 Uchwała Uchwała nr VII/44/2015 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 30 marca 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Jedlnia-Letnisko w sprawie podziału Gminy Jedlnia-Letnisko na obwody głosowania
2015 3906 2015-04-23 Uchwała Uchwała nr VII/45/2015 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 30 marca 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Jedlnia-Letnisko w sprawie podziału Gminy Jedlnia-Letnisko na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2015 3907 2015-04-23 Uchwała Uchwała nr VII/21/15 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 marca 2015r. w sprawie utworzenia obwodu odrębnego dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i wyborów posłów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2015r. na terenie Gminy Zwoleń
2015 3908 2015-04-23 Uchwała Uchwała nr VII/22/15 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 9 w Jasieńcu - Kolonii
2015 3909 2015-04-23 Uchwała Uchwała nr VII/25/15 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmian w uchwale Nr XLI/291/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. Rady Miejskiej w Zwoleniu w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 3910 2015-04-23 Uchwała Uchwała nr III/10/14 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok
2015 3911 2015-04-23 Uchwała Uchwała nr V/24/2015 Rady Gminy Rzewnie z dnia 17 marca 2015r. w sprawie terminu i częstotliwości uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Rzewnie.
2015 3912 2015-04-23 Uchwała Uchwała nr VI/28/2015 Rady Gminy Strzegowo z dnia 9 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
2015 3913 2015-04-23 Uchwała Uchwała nr 29/V/2015 Rady Gminy Bodzanów z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie określenia zasad umieszczania reklam i tablic informacyjnych na obiektach lub terenach będących własnością Gminy Bodzanów.
2015 3914 2015-04-23 Uchwała Uchwała nr 39/VI/2015 Rady Gminy Bodzanów z dnia 18 marca 2015r. w sprawie: określenia na terenie Gminy Bodzanów liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
2015 3915 2015-04-23 Uchwała Uchwała nr 42/VI/2015 Rady Gminy Bodzanów z dnia 18 marca 2015r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty
2015 3916 2015-04-23 Uchwała Uchwała nr 43/VI/2015 Rady Gminy Bodzanów z dnia 18 marca 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 27/V/2015 z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego od osób fizycznych.
2015 3917 2015-04-23 Uchwała Uchwała nr V/44/2015 Rady Gminy Sochocin z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin
2015 3918 2015-04-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 13 kwietnia 2015r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą przeprowadzonych w dniu 12 kwietnia 2015 r.
2015 3919 2015-04-23 Uchwała Uchwała nr V/27/2015 Rady Gminy w Tczowie z dnia 23 marca 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi skladanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Tczów
2015 3920 2015-04-23 Uchwała Uchwała nr II/10/2014 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2015 3921 2015-04-23 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu w Płocku z dnia 30 marca 2015r. w sprawie powierzenia Województwu zadań Powiatu z zakresu organizacji i doskonalenia zawodowego nauczycieli i doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat.
2015 3922 2015-04-23 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 września 2014r. zawarte z Mazowieckim Kuratorem Oświaty w sprawie powierzenia Mazowieckiemu Kuratorowi Oświaty zadań wynikających z Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”
2015 3923 2015-04-24 Uchwała Uchwała nr II/10/2014 Rady Gminy Domanice z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Domanice na 2015 rok
2015 3924 2015-04-24 Uchwała Uchwała nr III/12/2014 Rady Gminy Domanice z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Domanice na 2014 rok
2015 3925 2015-04-24 Uchwała Uchwała nr III/14/2014 Rady Gminy Domanice z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Domanice na 2015 rok
2015 3926 2015-04-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 110/2014 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014
2015 3927 2015-04-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 113/2014 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014
2015 3928 2015-04-24 Uchwała Uchwała nr 12/4/2014 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 31 grudnia 2014r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2014 rok
2015 3929 2015-04-24 Uchwała Uchwała nr 11/3/2014 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2014 rok
2015 3930 2015-04-24 Uchwała Uchwała nr IV/10/2014 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok uchwalonej Uchwałą Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr XLVIII/230/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.
2015 3931 2015-04-24 Uchwała Uchwała nr II/8/14 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.
2015 3932 2015-04-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 116/2014 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 31 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014
2015 3933 2015-04-24 Uchwała Uchwała nr VII.33.2015 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
2015 3934 2015-04-24 Uchwała Uchwała nr VII/36/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 marca 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 3935 2015-04-24 Uchwała Uchwała nr VII/37/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/246/13 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Żyrardowa
2015 3936 2015-04-24 Uchwała Uchwała nr V/26/15 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 6 marca 2015r. w sprawie: ustalenie wysokości dziennej opłaty targowej i poboru opłaty w drodze inkasa.
2015 3937 2015-04-24 Uchwała Uchwała nr v/29/15 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 6 marca 2015r. w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2015 3938 2015-04-24 Uchwała Uchwała nr V/30/15 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 6 marca 2015r. w sprawie : określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Iłża.
2015 3939 2015-04-24 Uchwała Uchwała nr V/25/2015 Rady Gminy Sochocin z dnia 31 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do samorządowego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sochocin na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2015 3940 2015-04-24 Uchwała Uchwała nr V/28/2015 Rady Gminy Sochocin z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej.
2015 3941 2015-04-24 Uchwała Uchwała nr V/32/2015 Rady Gminy Sochocin z dnia 31 marca 2015r. w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Sochocin za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2015 3942 2015-04-24 Uchwała Uchwała nr IV/24/2015 Rady Gminy Joniec z dnia 30 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2015 3943 2015-04-24 Uchwała Uchwała nr IV/26/2015 Rady Gminy Joniec z dnia 30 marca 2015r. w sprawie regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę w Jońcu
2015 3944 2015-04-24 Uchwała Uchwała nr VI/27/2015 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzynowłodze Małej.
2015 3945 2015-04-24 Uchwała Uchwała nr VI/29/2015 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 27 marca 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2015
2015 3946 2015-04-24 Porozumienie Porozumienie nr 1/2014 Wójta Gminy Paprotnia z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie objęcia mieszkańców Gminy Paprotnia opieką i usługami świadczonymi przez środowiskowe domy samopomocy funkcjonujące na terenie Miasta Siedlce
2015 3947 2015-04-24 Aneks Aneks nr 1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 kwietnia 2015r. zawarty pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem st. Warszawą, zwanym dalej „Miastem” do porozumienia z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Mazowieckiego
2015 3948 2015-04-24 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 15 kwietnia 2015r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Aleja Pachnicowa PLH140054
2015 3949 2015-04-24 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 15 kwietnia 2015r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Białe Błota PLH140038
2015 3950 2015-04-24 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 15 kwietnia 2015r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bory Chrobotkowe Karaska PLH140047
2015 3951 2015-04-24 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 15 kwietnia 2015r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dzwonecznik w Kisielanach PLH140026
2015 3952 2015-04-24 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 15 kwietnia 2015r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Gołe Łąki PLH140027
2015 3953 2015-04-24 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 15 kwietnia 2015r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Nowodworska PLH140043
2015 3954 2015-04-24 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 15 kwietnia 2015r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Rogoźnica PLH140036
2015 3955 2015-04-24 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 15 kwietnia 2015r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Strzebla Błotna w Zielonce PLH140040
2015 3956 2015-04-24 Informacja Informacja nr 2 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 kwietnia 2015r. w sprawie danych ewidencji gruntów i budynków miasta i gminy Ożarów Mazowiecki, gminy Stare Babice objętych modernizacją
2015 3957 2015-04-24 Uchwała Uchwała nr V/25/2015 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 27 marca 2015r. w sprawie poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa
2015 3958 2015-04-24 Uchwała Uchwała nr V/26/2015 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 27 marca 2015r. w sprawie :zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 3959 2015-04-24 Uchwała Uchwała nr VI/21/2015 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 24 marca 2015r. w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2021.
2015 3960 2015-04-24 Uchwała Uchwała nr 51/2015 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na 2015 r.
2015 3961 2015-04-24 Uchwała Uchwała nr 52/2015 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 31 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
2015 3962 2015-04-24 Uchwała Uchwała nr 53/2015 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 31 marca 2015r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Legionowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Legionowskiego za 2014 r. oraz informacji o stanie mienia
2015 3963 2015-04-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 39/2015 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 30 marca 2015r. w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Piastowa oraz sprawozdania z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piastowa za 2014 rok.
2015 3964 2015-04-24 Uchwała Uchwała nr 24\2015 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 31 marca 2015r. w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu Kozienickiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu kozienickiego za 2014 rok
2015 3965 2015-04-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 86/22/15 Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 25 marca 2015r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki za rok 2014, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta
2015 3966 2015-04-24 Uchwała Uchwała nr IV/30/2015 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 27 marca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
2015 3967 2015-04-24 Postanowienie Postanowienie nr 182/2015 Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce wygasłego mandatu radnego
2015 3968 2015-04-24 Uchwała Uchwała nr VII/38/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 marca 2015r. w sprawie: przyjęcia i realizacji programu „Żyrardowska Karta Seniora”.
2015 3969 2015-04-24 Uchwała Uchwała nr VII/39/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 marca 2015r. w sprawie: przyjęcia i realizacji programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych, mającego na celu promocję, rozwój i ochronę rodzin wielodzietnych na terenie Miasta Żyrardowa pod nazwą „Żyrardowska Karta Dużej Rodziny"
2015 3970 2015-04-24 Uchwała Uchwała nr VII/41/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Filipa de Girarda oraz Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Filipa de Girarda w Żyrardowie
2015 3971 2015-04-24 Uchwała Uchwała nr VI/28/2015 Rady Gminy Wierzbica z dnia 25 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do gminnych przedszkoli publicznych na terenie Gminy Wierzbica, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby pkt dla poszczególnych kryteriów .
2015 3972 2015-04-24 Uchwała Uchwała nr VI/47/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 marca 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zabytków dla Miasta i Gminy Drobin
2015 3973 2015-04-24 Uchwała Uchwała nr VI/44/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 marca 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr IV/27/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2015-2025
2015 3974 2015-04-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX- I.4131.76.2015.MZ Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 kwietnia 2015r. Rada Gminy Dobre
2015 3975 2015-04-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.79.2015.MK Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 kwietnia 2015r. Rada Miejska w Halinowie
2015 3976 2015-04-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.78 .2015.BB Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 kwietnia 2015r. Rada Miejska w Karczewie
2015 3977 2015-04-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.80.2015.MK Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 kwietnia 2015r. Rada Gminy Młodzieszyn
2015 3978 2015-04-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-R.4131.7.2015.M.N Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 kwietnia 2015r. Rada Gminy Rusinów
2015 3979 2015-04-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131. 72 .2015.MS Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 kwietnia 2015r. Rada Miejska w Ożarowie Mazowieckim
2015 3980 2015-04-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.75.2015.RM Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 kwietnia 2015r. Rada Gminy Załuski
2015 3981 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr VIII/35/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 31 marca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod linię elektroenergetyczną 110 kV „Kozienice – Garwolin” dla części obrębów geodezyjnych Sobolew i Przyłęk gmina Sobolew
2015 3982 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr VIII/36/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 31 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sobolew, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów.
2015 3983 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr 46/X/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 31 marca 2015r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Miasta Gostynina odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2015 3984 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr 28/VII/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 marca 2015r. w sprawie powołania Szydłowieckiej Rady Seniorów
2015 3985 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr VI/42/2015 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 marca 2015r. w sprawie: nadania nazw ulicom we wsi Chotomów gminie Jabłonna
2015 3986 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr IV/22/2015 Rady Gminy Jabłonna z dnia 28 stycznia 2015r. Uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na 2015 rok
2015 3987 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr IV/26/2015 Rady Gminy Jabłonna z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi i gminie Jabłonna
2015 3988 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr V/32/2015 Rady Gminy Strachówka z dnia 23 marca 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr XXI/112/09 Rady Gminy Strachówka z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu otrzymywanego przez członków Ochotniczej Straży Pożarnej.
2015 3989 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr VI/24/2015 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 26 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
2015 3990 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr VI/46/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 7 kwietnia 2015r. w sprawie nadania nazwy drodze
2015 3991 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr 20/IV/2015 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w Gminie Lubowidz
2015 3992 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr VII/22/2015 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 26 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie gminy Trojanów, dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
2015 3993 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr 29.V.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie zmiany granic obwodu Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterskich Lotników Polskich w Wiązownie, ul. Kościelna 20, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Wiązownie.
2015 3994 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr 30.V.2015. Rady Gminy Wiązowna z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie zmiany granic obwodu Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Gliniance, ul. Napoleońska 1.
2015 3995 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr 52.VII.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr 29.V.2015 w/s zmiany granic obwodu Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterskich Lotników Polskich w Wiązownie, ul. Kościelna 20, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Wiązownie oraz zmiany uchwały Nr 30.V.2015 w/s zmiany granic obwodu Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Gliniance, ul. Napoleońska 1
2015 3996 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr V/28/2015 Rady Gminy Młynarze z dnia 30 marca 2015r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2015 3997 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr V/36/2015 Rady Gminy Młynarze z dnia 30 marca 2015r. w sprawie stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego
2015 3998 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr V/38/2015 Rady Gminy Młynarze z dnia 30 marca 2015r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2015 3999 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr IV.16.2014 Rady Gminy Głowaczów z dnia 30 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa na rok 2015
2015 4000 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr VI.39.2015 Rady Gminy Głowaczów z dnia 30 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Głowaczów
2015 4001 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr VI.40.2015 Rady Gminy Głowaczów z dnia 30 marca 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Głowaczów a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania na prowadzenie szkół publicznych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego
2015 4002 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr VI.41.2015 Rady Gminy Głowaczów z dnia 30 marca 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez inne niż Gmina Głowaczów osoby prawne i osoby fizyczne
2015 4003 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr V/23/2015 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 10 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli lub publicznych innych form wychowania przedszkolnego, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów.
2015 4004 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr V/25/2015 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 10 marca 2015r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki nad dzieckiem oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia przekraczające wymiar zajęć objętych bezpłatnym nauczaniem, wychowaniem i opieką nad dzieckiem w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sokołów Podlaski.
2015 4005 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr V/27/2015 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 10 marca 2015r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz ustalenia inkasentów
2015 4006 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr V/29/2015 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 10 marca 2015r. w sprawie poboru opłaty w drodze inkasa za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sokołów Podlaski oraz ustalenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 4007 2015-04-27 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr III/9/2015 Rady Gminy Baranów z dnia 28 stycznia 2015r.
2015 4008 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr IV/18/2015 Rady Gminy Baranów z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wsparcia edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczących się w placówkach dla których organem prowadzącym jest Gmina Baranów”
2015 4009 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr V/23/2015 Rady Gminy Baranów z dnia 26 marca 2015r. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczących się w placówkach dla których organem prowadzącym jest Gmina Baranów”
2015 4010 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr IV.63.2015 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 31 marca 2015r. w sprawie przekształcenia Punktu Przedszkolnego w Zespole Szkół im. Władysława Podkowińskiego w Mokrej Wsi w Przedszkole Samorządowe w Mokrej Wsi
2015 4011 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr V/29/2015 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 4012 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr V/30/2015 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 lutego 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr IV/21/2015 Rady Gminy Poświętne z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Poświętnem
2015 4013 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr V/33/2015 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie ustanowienia: herbu, pieczęci, weksyliów i odznaki honorowej Gminy Poświętne oraz zasad i warunków ich używania.
2015 4014 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr IX/48 /15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Nasielsk.
2015 4015 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr VI.35.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V.28.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowych dla spółek wodnych
2015 4016 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr VI.37.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2023.
2015 4017 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr VI.40.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 26 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
2015 4018 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr VI.45.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 26 marca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Dobczyn, gmina Klembów
2015 4019 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr III.9.2014 Rady Gminy Klembów z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2023.
2015 4020 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr IV.16.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2015
2015 4021 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr IV.18.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2023.
2015 4022 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr IV.22.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie Systemu Informacji Wizualnej na terenie Gminy Klembów
2015 4023 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr IV.23.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII.423.2014 Rady Gminy Klembów z dnia 18 września 2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Pasek, gmina Klembów
2015 4024 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr V.26.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2023.
2015 4025 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr V.28.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowych dla spółek wodnych
2015 4026 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr V.29.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, punktu przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Klembów, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów
2015 4027 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr V.30.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Klembów
2015 4028 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr VI/41/2015 Rady Gminy Wieliszew z dnia 26 marca 2015r. w sprawie utworzenia w Mazowieckim Szpitalu Onkologicznym w Wieliszewie odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku
2015 4029 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr 38/VI/2015 Rady Gminy Iłów z dnia 31 marca 2015r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
2015 4030 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr VIII/39/2015 Rady Miasta Marki z dnia 25 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/307/2013 z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie podziału miasta Marki na stałe obwody głosowania, ustalenie ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 4031 2015-04-27 Porozumienie Porozumienie nr 1/2015 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 18 lutego 2015r. w sprawie powierzenia zadania z zakresu oświaty polegającego na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Mińsku Mazowieckim
2015 4032 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr VI/23/2015 Rady Gminy Sońsk z dnia 27 marca 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Sońsk przez osoby prawne lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2015 4033 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr VI/25/2015 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 13 marca 2015r. w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Kozienice.
2015 4034 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr VI/26/2015 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 13 marca 2015r. w sprawie w statucie Gminy Kozienice.
2015 4035 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr VI/33/2015 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 13 marca 2015r. w sprawie ustalenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso, oraz ustalenia terminu płatności podatku dla inkasentów
2015 4036 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr VI/34/2015 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 13 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kozienice.
2015 4037 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr VI/37/2015 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 13 marca 2015r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kozienice.
2015 4038 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr VI/38/2015 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 13 marca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Wilczkowice Górne, Michałówka, Świerże Górne, gmina Kozienice
2015 4039 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr VI/39/2015 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 13 marca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Kozienice
2015 4040 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr VI/41/2015 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 13 marca 2015r. w sprawie zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także wprowadzenia możliwości złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formie elektronicznej
2015 4041 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr V.59.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Gminie Brwinów część obszaru wsi Żółwin – działki nr ew. 22/3 i 22/4 uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Brwinowie nr 173-III z dnia 2 czerwca 2000 r.
2015 4042 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr V/24/15 Rady Gminy w Troszynie z dnia 27 marca 2015r. w sprawie określenia planu sieci szkół podstawowych w gminie Troszyn
2015 4043 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr V/25/15 Rady Gminy w Troszynie z dnia 27 marca 2015r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Łątczynie
2015 4044 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr V/27/15 Rady Gminy w Troszynie z dnia 27 marca 2015r. w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej w Kleczkowie ul. Bielawska 2 ze szkołą Filialną w Łątczynie.
2015 4045 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr V/28/15 Rady Gminy w Troszynie z dnia 27 marca 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria stosowane w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Troszyn.
2015 4046 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr V/29/15 Rady Gminy w Troszynie z dnia 27 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Ekonomiczno- Administracyjnej Szkół i Przedszkola w Troszynie
2015 4047 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr V/30/15 Rady Gminy w Troszynie z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVIII/146/09 Rady Gminy w Troszynie z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
2015 4048 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr V/34/15 Rady Gminy w Troszynie z dnia 31 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa
2015 4049 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr 19/V/2015 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 27 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2015 4050 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr 20/V/2015 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 27 marca 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat zajęcie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Gmina Mała Wieś
2015 4051 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr 24/V/2015 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 27 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Mała Wieś
2015 4052 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr 25/V/2015 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 27 marca 2015r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2015 4053 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr 27/V/2015 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 27 marca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2015 4054 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr 28/V/2015 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 27 marca 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 4055 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr 29/V/2015 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Mała Wieś oraz jej jednostkom organizacyjnym.
2015 4056 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr 32/V/2015 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 27 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mała Wieś.
2015 4057 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr VI.59.2015 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 26 marca 2015r. w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Halinów w 2015 roku
2015 4058 2015-04-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 47.2015 Wójta Gminy Głowaczów z dnia 17 marca 2015r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014
2015 4059 2015-04-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.13.2015 Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 26 marca 2015r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Zabrodzie za 2014 rok.
2015 4060 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr VI/28/2015 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 25 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie gminy Puszcza Mariańska
2015 4061 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr 19/VI/15 Rady Gminy Wiskitki z dnia 6 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr 6/V/15 Rady Gminy Wiskitki z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacyjnych, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wiskitki
2015 4062 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr V/30/2015 Rady Gminy Radziejowice z dnia 6 marca 2015r. w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Radziejowice
2015 4063 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr VII/39/2015 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 13 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej opłaty targowej
2015 4064 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr VII/40/2015 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 13 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 4065 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr VII/43/2015 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 13 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zbuczyn na drugi etap postępowania rekrutacyjnego, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenie dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 4066 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr VII/44/2015 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 13 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Zbuczyn dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły i określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2015 4067 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr VII/45/2015 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 13 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkól prowadzonych przez Gminę Zbuczyn.
2015 4068 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr VI.32.2015 Rady Gminy Kotuń z dnia 16 marca 2015r. w sprawie ustalenia zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej,trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania.
2015 4069 2015-04-28 Informacja Informacja nr DRE-4110-7(4)/2015/170/ARy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 23 kwietnia 2015r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 kwietnia 2015 r. Nr WCC/155-ZTO-M/170/W/DRE/2015/ARy, w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła udzielonej Przedsiębiorcy: Veolia Energia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie.
2015 4070 2015-04-28 Informacja Informacja nr DRE-4110-8(4)/2015/158/ESz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 23 kwietnia 2015r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 kwietnia 2015 r. Nr WCC/44-ZTO-C/158/W/DRE/2015/ESz, w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła udzielonej Przedsiębiorcy: Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” S.A. z siedzibą w Radomiu.
2015 4071 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr IV/23/2015 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2015 4072 2015-04-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 38/2015 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 26 marca 2015r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2014 rok
2015 4073 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr V/25/15 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2015 4074 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr V/26/15 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 26 marca 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wyśmierzyce w 2015 roku .
2015 4075 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr VI/30/2015 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 26 marca 2015r. w sprawie: zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie oraz zasad ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli realizujących obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
2015 4076 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr VI/35/2015 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 26 marca 2015r. w sprawie: ustanowienia zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunlanymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2015 4077 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr VII/46/2015 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 27 marca 2015r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Różan
2015 4078 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr VII/47/2015 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Różan w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców
2015 4079 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr VI/33/15 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 4 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 4080 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr VI/34/15 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 4 marca 2015r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za odpady komunalne w drodze inkasa i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 4081 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr VII/37/15 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 25 marca 2015r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mszczonów w roku 2015
2015 4082 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr V/26/2015 Rady Gminy Stupsk z dnia 30 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Krajowym Ośrodku Mieszkalno-Rehabilitacyjnym dla Osób Chorych na SM w Dąbku w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
2015 4083 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr V/27/2015 Rady Gminy Stupsk z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stupsku.
2015 4084 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr V/28/2015 Rady Gminy Stupsk z dnia 30 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stupsk w 2015 roku
2015 4085 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr 35/VI/2015 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 19 marca 2015r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wymianą pokryć dachowych zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Lubowidz
2015 4086 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr 36/VII /2015 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 10 kwietnia 2015r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości
2015 4087 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr 37/VII/2015 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 10 kwietnia 2015r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w Gminie Lubowidz
2015 4088 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr V/24/2015 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 marca 2015r. w sprawie: założenia Publicznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Szydłowcu.
2015 4089 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr V/25/2015 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 marca 2015r. w sprawie nadania statutu Publicznej Szkole Policealnej dla Dorosłych w Szydłowcu.
2015 4090 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr V/26/2015 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu.
2015 4091 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr V/17/2015 Rady Gminy Gzy z dnia 30 marca 2015r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach
2015 4092 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr V/22/2015 Rady Gminy Gzy z dnia 30 marca 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gzy w 2015 roku
2015 4093 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr V/23/2015 Rady Gminy Gzy z dnia 30 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
2015 4094 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr V/24/2015 Rady Gminy Gzy z dnia 30 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
2015 4095 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr 40/VII/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 marca 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie Miasta Ostrołęki i ich umieszczanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu
2015 4096 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr 41/VII/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 marca 2015r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych
2015 4097 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr 44/VII/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 marca 2015r. w sprawie utworzenia w mieście Ostrołęka odrębnych obwodów głosowania
2015 4098 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr 47/VII/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 marca 2015r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu miasta Ostrołęki instrumentem płatniczym
2015 4099 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr V/21/2015 Rady Gminy Mokobody z dnia 25 marca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2015 4100 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr V/25/2015 Rady Gminy Mokobody z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/168/2013 Rady Gminy Mokobody z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mokobody, udostępnionych dla operatorów i przewoźników publicznego transportu zbiorowego
2015 4101 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr V/27/2015 Rady Gminy Mokobody z dnia 25 marca 2015r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Mokobodach
2015 4102 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr V/28/2015 Rady Gminy Mokobody z dnia 25 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/16/2015 w sprawie ustalenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mokobody.
2015 4103 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr V/24/2015 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 31 marca 2015r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2015 4104 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr V/28/2015 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 31 marca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Bieżuń.
2015 4105 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr V/32/2015 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 31 marca 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola, dla którego Gmina Bieżuń jest organem prowadzącym
2015 4106 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr V/35/2015 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieżuniu.
2015 4107 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr VI/42/2015 Rady Gminy Czosnów z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmiany nazwy i nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Czosnowie.
2015 4108 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr VI/43/2015 Rady Gminy Czosnów z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Czosnów
2015 4109 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr VI/47/2015 Rady Gminy Czosnów z dnia 31 marca 2015r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania, rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej.
2015 4110 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr VI/49/2015 Rady Gminy Czosnów z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 33/X/03 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 grudnia 2003r. dotyczącej nadania nazw ulic we wsiach Sowia Wola i Cybulice Małe.
2015 4111 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr VI/50/2015 Rady Gminy Czosnów z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/326/2013 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczania inkasentów, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów
2015 4112 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr VII/51/2015 Rady Gminy Czosnów z dnia 14 kwietnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów przyjęć do przedszkoli publicznych w Gminie Czosnów branych pod uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
2015 4113 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr VI/52/2015 Rady Gminy Czosnów z dnia 14 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego należnego od osób fizycznych, opłaty od posiadania psów, opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów.
2015 4114 2015-04-28 Postanowienie Postanowienie nr 9/W/15 Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy w Sieciechowie
2015 4115 2015-04-28 Postanowienie Postanowienie nr 10/W15 Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Radomiu
2015 4116 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr 4/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą "Natura" z dnia 30 marca 2015r. w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Międzygminnego pod nazwą „NATURA” za 2014 r.
2015 4117 2015-04-28 Zarządzenie Zarządzenie nr FN.6.2015 Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 26 marca 2015r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok
2015 4118 2015-04-28 Zarządzenie Zarządzenie nr ROA.0050.47.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria z dnia 27 marca 2015r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2014 wraz z informacją o stanie mienia gminnego, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok 2014
2015 4119 2015-04-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 29/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 23 marca 2015r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kadzidło za 2014 rok
2015 4120 2015-04-28 Aneks Aneks nr 1 Powiatu Makowskiego z dnia 25 lutego 2015r. do Porozumienia Nr 1 z dnia 16 stycznia 2014 r.
2015 4121 2015-04-28 Aneks Aneks nr 9 Prezydenta Miasta Płocka; Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 kwietnia 2015r. do Porozumienia Nr 1/MKZ/P/47/2007 z dnia 3 kwietnia 2007r. w sprawie powierzenia Gminie Płock prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
2015 4122 2015-04-29 Uchwała Uchwała nr VI/37/15 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 26 marca 2015r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie
2015 4123 2015-04-29 Uchwała Uchwała nr V/31/2015 Rady Gminy Strachówka z dnia 23 marca 2015r. w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strachówka"
2015 4124 2015-04-29 Uchwała Uchwała nr 34/V/2015 Rady Gminy Zatory z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej.
2015 4125 2015-04-29 Uchwała Uchwała nr VI/28/15 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 16 kwietnia 2015r. uchylająca uchwałę w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
2015 4126 2015-04-29 Uchwała Uchwała nr VI/20/2015 Rady Gminy Sadowne z dnia 26 marca 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Sadowne.
2015 4127 2015-04-29 Uchwała Uchwała nr KE.V.0007.39.2015 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 26 marca 2015r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dębe Wielkie w 2015 roku.
2015 4128 2015-04-29 Uchwała Uchwała nr SZAS V.0007.37.2015 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dębe Wielkie, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenie liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2015 4129 2015-04-29 Uchwała Uchwała nr V/28/2015 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 18 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych, gimnazjum prowadzonych przez Gminę Skaryszew.
2015 4130 2015-04-29 Uchwała Uchwała nr V/29/2015 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 18 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Skaryszew.
2015 4131 2015-04-29 Uchwała Uchwała nr 21/IV/2014 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 grudnia 2014r. Uchwała budżetowa Gminy Bodzanów na rok 2015
2015 4132 2015-04-29 Uchwała Uchwała nr 40/VI/2015 Rady Gminy Bodzanów z dnia 18 marca 2015r. W sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2015 4133 2015-04-29 Uchwała Uchwała nr IV/19/2015 Rady Gminy Karniewo z dnia 31 marca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
2015 4134 2015-04-29 Uchwała Uchwała nr IV/22/2015 Rady Gminy Karniewo z dnia 31 marca 2015r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Karniewo
2015 4135 2015-04-29 Uchwała Uchwała nr VII/45/2015 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 7 kwietnia 2015r. w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu przez Gminę Dąbrówka.
2015 4136 2015-04-29 Uchwała Uchwała nr VII/47/2015 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 7 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystapienia do programu Powiatowej Karty Rodziny TAKrodzina.pl
2015 4137 2015-04-29 Uchwała Uchwała nr VI/36/2015 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 marca 2015r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2015 4138 2015-04-29 Uchwała Uchwała nr VI/42/2015 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 marca 2015r. w sprawie pomników przyrody położonych w miejscowości Otwock Wielki na terenie Gminy Karczew
2015 4139 2015-04-29 Uchwała Uchwała nr VI.39.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie programu gospodarowania zasobami lokalowymi i mieszkaniowym zasobem Gminy-Miasto Pruszków na lata 2010-2020.
2015 4140 2015-04-29 Uchwała Uchwała nr VI.40.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Miasto Pruszków.
2015 4141 2015-04-29 Uchwała Uchwała nr VI. 42. 2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości stanowiących własność Miasta oraz zasad ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata.
2015 4142 2015-04-29 Uchwała Uchwała nr VI.43.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26 marca 2015r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Pruszkowa.
2015 4143 2015-04-29 Uchwała Uchwała nr VI.45.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26 marca 2015r. w sprawie utworzenia w mieście Pruszków odrębnych obwodów głosowania w szpitalach w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
2015 4144 2015-04-29 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 30 grudnia 2014r. o współpracy powiatów w zakresie orzekania o niepełnosprawności
2015 4145 2015-04-29 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 30 grudnia 2014r. o współpracy powiatów w zakresie orzekania o niepełnosprawności
2015 4146 2015-04-29 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 30 grudnia 2014r. o współpracy powiatów w zakresie orzekania o niepełnosprawności
2015 4147 2015-04-29 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Radomskiego do porozumienia z dnia 30 grudnia 2014 roku o współpracy powiatów w zakresie orzekania o niepełnosprawności
2015 4148 2015-04-29 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Radomskiego do porozumienia z dnia 30 grudnia 2014 roku o współpracy powiatów w zakresie orzekania o niepełnosprawności
2015 4149 2015-04-29 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 20 lutego 2015r. do porozumienia z dnia 30 grudnia 2014 roku o współpracy powiatów w zakresie orzekania o niepełnosprawności
2015 4150 2015-04-29 Uchwała Uchwała nr VII/65/2015 Rady Miasta Legionowo z dnia 22 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2015 4151 2015-04-29 Uchwała Uchwała nr V/28/2015 Rady Gminy Olszanka z dnia 10 marca 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Olszanka w obrębie Bolesty.
2015 4152 2015-04-29 Uchwała Uchwała nr V/36/2015 Rady Gminy Jabłonna z dnia 18 lutego 2015r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna części południowej wsi Skierdy.
2015 4153 2015-04-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.89.2015.MPZ Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 kwietnia 2015r. Rada Miasta Legionowo
2015 4154 2015-04-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.74.2015.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 kwietnia 2015r. Rada Miasta Stołecznego Warszawy
2015 4155 2015-04-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.70.2015.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 kwietnia 2015r. Rada Gminy Załuski
2015 4156 2015-04-30 Uchwała Uchwała nr V/26/2015 Rady Gminy Miedzna z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie inkasa oraz wynagrodzenia za inkaso za pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 4157 2015-04-30 Uchwała Uchwała nr V/27/2015 Rady Gminy Miedzna z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie inkasa oraz wynagrodzenia za inkaso podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych.
2015 4158 2015-04-30 Uchwała Uchwała nr V.34.2015 Rady Gminy Stromiec z dnia 24 marca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2015 4159 2015-04-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 35.2015 Wójta Gminy Stromiec z dnia 25 marca 2015r. w sprawie przedstawienia za 2014 rok sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Stromiec i planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stromcu i Gminnej Biblioteki Publicznej w Stromcu oraz przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy Stromiec.
2015 4160 2015-04-30 Uchwała Uchwała nr V/20/2015 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 31 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zabrodzie na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
2015 4161 2015-04-30 Uchwała Uchwała nr IV/19/2015 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Wróblewko w sprawie podziału sołectwa na dwa sołectwa: Wróblewko i Wróblewo
2015 4162 2015-04-30 Uchwała Uchwała nr 13/V/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Lasek, Ojrzanów, Huta Żabiowolska
2015 4163 2015-04-30 Uchwała Uchwała nr VI/46/2015 Rady Gminy Czosnów z dnia 31 marca 2015r. w sprawie ustanowienia i określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinach artystycznych, twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
2015 4164 2015-04-30 Uchwała Uchwała nr VI/44/15 Rady Gminy Wodynie z dnia 7 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany do Uchwały NR V/37/15 z dnia 13 marca 2015r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Wodynie na rzecz spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania
2015 4165 2015-04-30 Porozumienie Porozumienie nr 2/WZS/P/41/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 10 marca 2015r. w sprawie powierzenia Miastu przez Powiat realizacji zadania z zakresu przeprowadzenia szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej z terenu Powiatu Sochaczewskiego.
2015 4166 2015-04-30 Uchwała Uchwała nr 30/IX/2015 Rady Gminy Sanniki z dnia 23 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały 157/XXXV/2012 Rady Gminy Sanniki z dnia 26 września 2012 roku w sprawie podziału gminy Sanniki na stałe obwody głosowania
2015 4167 2015-04-30 Uchwała Uchwała nr 27/VIII/2015 Rady Gminy Sanniki z dnia 6 marca 2015r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sanniki w 2015 roku
2015 4168 2015-04-30 Uchwała Uchwała nr 33/X/2015 Rady Gminy Sanniki z dnia 30 marca 2015r. w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Sannikach w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
2015 4169 2015-04-30 Uchwała Uchwała nr 36/X/2015 Rady Gminy Sanniki z dnia 30 marca 2015r. w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Sanniki na 2016 r. środków stanowiących fundusz sołecki.
2015 4170 2015-04-30 Uchwała Uchwała nr 37/X/2015 Rady Gminy Sanniki z dnia 30 marca 2015r. w sprawie: określenia kryteriów naboru do klasy pierwszej szkoły podstawowej oraz do klasy pierwszej gimnazjum.
2015 4171 2015-04-30 Uchwała Uchwała nr 38/X/2015 Rady Gminy Sanniki z dnia 30 marca 2015r. w sprawie: określenia kryteriów naboru do Przedszkola Samorządowego w Sannikach, oraz oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Osmolinie na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
2015 4172 2015-04-30 Uchwała Uchwała nr 29/V/2015 Rady Gminy Staroźreby z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr 13/2011 Rady Gminy Staroźreby z dnia 04 lutego 2011 r. – w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Staroźreby
2015 4173 2015-04-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2015 Wójta Gminy Opinogóra Górna z dnia 30 marca 2015r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy, sprawozdania finansowego gminy oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2014 (art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych)
2015 4174 2015-04-30 Uchwała Uchwała nr IV/24/2015 Rady Gminy Domanice z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2015 4175 2015-04-30 Uchwała Uchwała nr V/30/2015 Rady Gminy Domanice z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 4176 2015-04-30 Uchwała Uchwała nr VI.36.2015 Rady Gminy Słubice z dnia 24 marca 2015r. w sprawie: przyjęcia regulaminu korzystania z obiektu pn. „Galeria pod chmurką”
2015 4177 2015-04-30 Uchwała Uchwała nr VI.37.2015 Rady Gminy Słubice z dnia 24 marca 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Słubice, powiat płocki, woj. mazowieckie
2015