Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Luty 2015

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2015 920 2015-02-02 Uchwała Uchwała nr III/20/2014 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów wynikających z wydania dyspozycji usunięcia pojazdu na terenie powiatu płońskiego na rok 2015
2015 921 2015-02-02 Uchwała Uchwała nr III/10/2014 Rady Gminy Gielniów z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015.
2015 922 2015-02-02 Uchwała Uchwała nr 13/III/2014 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie Statutu Sołectwa Chociszewo
2015 923 2015-02-02 Uchwała Uchwała nr 14/III/2014 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie Statutu Sołectwa Czerwińsk nad Wisłą
2015 924 2015-02-02 Uchwała Uchwała nr III/11/14 Rady Gminy Stupsk z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/90/12 Rady Gminy Stupsk z dnia 21 marca 2012 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stupsk na lata 2012- 2016
2015 925 2015-02-02 Uchwała Uchwała nr III/16/14 Rady Gminy Stupsk z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie budżetu Gminy Stupsk na rok 2015
2015 926 2015-02-02 Uchwała Uchwała nr II/9/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2015
2015 927 2015-02-02 Uchwała Uchwała nr II/13/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Kadzidło
2015 928 2015-02-02 Uchwała Uchwała nr 19/III/2015 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 14 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2015
2015 929 2015-02-02 Uchwała Uchwała nr 22/III/2015 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 14 stycznia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych i nagród za osiągnięte wyniki sportowe.
2015 930 2015-02-02 Uchwała Uchwała nr 12/III/2014 Rady Gminy Zawidz z dnia 31 grudnia 2014r. w sprawie stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2015 931 2015-02-02 Uchwała Uchwała nr 13/III/2014 Rady Gminy Zawidz z dnia 31 grudnia 2014r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz ustalenia stawki tej opłaty.
2015 932 2015-02-03 Uchwała Uchwała nr 17/III/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok
2015 933 2015-02-03 Uchwała Uchwała nr II/8/2014 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 15 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa Gminy Naruszewo na rok 2015
2015 934 2015-02-03 Uchwała Uchwała nr 11/IV/2014 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 30 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa Gminy Dzierzążnia na rok 2015
2015 935 2015-02-03 Uchwała Uchwała nr III.14.2014 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Błotnica.
2015 936 2015-02-03 Uchwała Uchwała nr III.15.2014 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie: Uchwała Budżetowa na rok 2015
2015 937 2015-02-03 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Wyszkowa z dnia 31 grudnia 2014r. zawarte pomiędzy: Gminą „A” - Gminą Długosiodło , zwaną dalej „Powierzającym”, a Gminą „B” - Gminą Wyszków „Przyjmującym” w zakresie prowadzenia konsultacji w „Gminnym Punkcie Promocji Zdrowia i Profilaktyki”
2015 938 2015-02-03 Uchwała Uchwała nr LVII/355/2014 Rady Gminy Radziejowice z dnia 7 listopada 2014r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADZIEJOWICE OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT WSI KUKLÓWKA RADZIEJOWICKA
2015 939 2015-02-03 Uchwała Uchwała nr II/10/2014 Rady Gminy Czosnów z dnia 16 grudnia 2014r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego należnego od osób fizycznych, opłaty od posiadania psów, opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów.
2015 940 2015-02-03 Uchwała Uchwała nr II/11/2014 Rady Gminy Czosnów z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/315/2013 Rady Gminy Czosnów z dnia 3 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia cen biletów komunikacji lokalnej
2015 941 2015-02-03 Uchwała Uchwała nr Nr Nr L/475/2014 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2015 942 2015-02-03 Uchwała Uchwała nr L/476/2014 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie ustanowienia dopłaty dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy posiadający Pruszkowską Kartę Dużej Rodziny do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 943 2015-02-03 Uchwała Uchwała nr IV/10/15 Rady Gminy Izabelin z dnia 14 stycznia 2015r. Uchwała Budżetowa na rok 2015 Gminy Izabelin
2015 944 2015-02-03 Uchwała Uchwała nr IV/13/15 Rady Gminy Izabelin z dnia 14 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Izabelin
2015 945 2015-02-03 Uchwała Uchwała nr III.20.2014 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie określenia statutów sołectw w Gminie Wieniawa
2015 946 2015-02-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/264/2014 Rady Gminy Sońsk z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie: nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Sońsk
2015 947 2015-02-03 Uchwała Uchwała nr LXVI/281/2014 Rady Gminy Sońsk z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 948 2015-02-03 Uchwała Uchwała nr LXVII/281A/2014 Rady Gminy Sońsk z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sońsk
2015 949 2015-02-03 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2015 Starosty Pułtuskiego z dnia 19 stycznia 2015r. w sprawie zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Pułtusku
2015 950 2015-02-03 Porozumienie Porozumienie nr 9/2014 Powiatu Mińskiego z dnia 29 października 2014r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Mińskim zwanym dalej „Przyjmującym” w sprawie przeprowadzeniu zajęć w formie turnusu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników III stopień w zawodzie kucharz, będących uczniami klas wielozawodowych szkół, dla których organem prowadzącym jest Powierzający
2015 951 2015-02-03 Porozumienie Porozumienie nr 11/2014 Powiatu Mińskiego z dnia 26 listopada 2014r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Mińskim zwanym dalej „Przyjmującym” w sprawieprzeprowadzeniu zajęć w formie turnusu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników II stopień w zawodzie fryzjer i ślusarz oraz III stopień w zawodzie cukiernik, będących uczniami klas wielozawodowych szkół, dla których organem prowadzącym jest Powierzający.
2015 952 2015-02-03 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr 10/III/2014 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 29 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą na 2015 rok.
2015 953 2015-02-03 Uchwała Uchwała nr IV/18/2015 Rady Gminy Jadów z dnia 20 stycznia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/257/2014 Rady Gminy Jadów z dnia 13 marca 2014r. w sprawie poboru opłaty targowej w Gminie Jadów
2015 954 2015-02-03 Uchwała Uchwała nr IV/24/2015 Rady Gminy Jadów z dnia 20 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2015
2015 955 2015-02-03 Uchwała Uchwała nr III.9.2014 Rady Gminy Raciąż z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie Uchwała Budżetowa Gminy Raciąż na rok 2015
2015 956 2015-02-03 Uchwała Uchwała nr 12/IV/14 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 30 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa Gminy i Miasta Żuromin na rok 2015.
2015 957 2015-02-03 Uchwała Uchwała nr III/14/2014 Rady Gminy Grębków z dnia 29 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa na rok 2015 Gminy Grębków
2015 958 2015-02-03 Uchwała Uchwała nr III/20/2014 Rady Gminy Grębków z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
2015 959 2015-02-03 Uchwała Uchwała nr 12/III/2014 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 30 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa Gminy Nowy Duninów na rok 2015
2015 960 2015-02-03 Uchwała Uchwała nr 23/III/2014 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z ogólnodostępnego terenu wypoczynku i rekreacji w m. Soczewka gm. Nowy Duninów.
2015 961 2015-02-03 Uchwała Uchwała nr 528/XLII/14 Rady Miasta Milanówka z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu "Śródmieście" w Milanówku
2015 962 2015-02-04 Uchwała Uchwała nr II/14/14 Rady Gminy Raszyn z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych we wsi Raszyn po zachodniej stronie Alei Krakowskiej – część I
2015 963 2015-02-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.4.2015.BŁ Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 lutego 2015r. Rada Gminy Raszyn
2015 964 2015-02-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.2.2015.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 lutego 2015r. Rada Gminy w Borowiu
2015 965 2015-02-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.3.2015.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 lutego 2015r. Rada Gminy w Borowiu
2015 966 2015-02-04 Uchwała Uchwała nr III/10/14 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 29 grudnia 2014r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY GRÓJEC NA ROK 2015
2015 967 2015-02-04 Uchwała Uchwała nr III/14/14 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2015 968 2015-02-04 Uchwała Uchwała nr 7/II/2014 Rady Gminy Świercze z dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerczach
2015 969 2015-02-04 Uchwała Uchwała nr 14/II/2014 Rady Gminy Zatory z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Zatorach
2015 970 2015-02-04 Uchwała Uchwała nr 19/IV/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Ostrołęka
2015 971 2015-02-04 Uchwała Uchwała nr 22/IV/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji i informacji na podatki : od nieruchomości, rolny, leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wprowadzenia możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2015 972 2015-02-04 Uchwała Uchwała nr 23/IV/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2015 973 2015-02-04 Uchwała Uchwała nr 24/IV/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Ostrołęki
2015 974 2015-02-04 Uchwała Uchwała nr 25/IV/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę określającą wzory formularzy informacji i deklaracji w sprawach podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 975 2015-02-04 Uchwała Uchwała nr 30/IV/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 976 2015-02-04 Uchwała Uchwała nr II/10/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kadzidło.
2015 977 2015-02-04 Uchwała Uchwała nr II/11/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów.
2015 978 2015-02-04 Uchwała Uchwała nr II/9/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicom w miejscowości Łęg Przedmiejski
2015 979 2015-02-04 Uchwała Uchwała nr II/10/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Siemnocha
2015 980 2015-02-04 Uchwała Uchwała nr III/9/14 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 12 grudnia 2014r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MSZCZONÓW OBEJMUJĄCEGO FRAGMENTY MIEJSCOWOŚCI CZEKAJ ORAZ MARKÓW-TOWARZYSTWO
2015 981 2015-02-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 37 Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 lutego 2015r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Siedlce
2015 982 2015-02-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 38 Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 lutego 2015r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bodzanów
2015 983 2015-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/327/14 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2014
2015 984 2015-02-04 Uchwała Uchwała nr XLII/281/2014 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 27 marca 2014r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2014 rok
2015 985 2015-02-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/292/2014 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 10 kwietnia 2014r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2014 rok
2015 986 2015-02-04 Uchwała Uchwała nr 398/14 Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 22 maja 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2014 rok
2015 987 2015-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/32/205/2014 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 26 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2014 rok.
2015 988 2015-02-04 Uchwała Uchwała nr 358/XLI/14 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.
2015 989 2015-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/490/2014 Rady Gminy Długosiodło z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/444/2013 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2014 rok
2015 990 2015-02-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.44.2014 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 16 maja 2014r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2014 r.
2015 991 2015-02-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.49.2014 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 23 maja 2014r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2014 r.
2015 992 2015-02-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.79.2014 Burmistrza Radzymina z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu na 2014 r.
2015 993 2015-02-04 Uchwała Uchwała nr XLV/309/2014 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 30 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2014 rok
2015 994 2015-02-04 Uchwała Uchwała nr 540/2014 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 26 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2014 rok
2015 995 2015-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/295/2014 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2014.
2015 996 2015-02-04 Uchwała Uchwała nr LI/308/14 Rady Gminy Somianka z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmian do Uchwały budżetowej XLV/271/13 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2013 roku
2015 997 2015-02-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/2014 Wójta Gminy Michałowice z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2014 Gminy Michałowice Nr XXXIV/305/2013.
2015 998 2015-02-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 36/2014 Wójta Gminy Michałowice z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2014 Gminy Michałowice Nr XXXIV/305/2013.
2015 999 2015-02-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 52/2014 Wójta Gminy Michałowice z dnia 20 marca 2014r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2014 Gminy Michałowice Nr XXXIV/305/2013.
2015 1000 2015-02-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 85/2014 Wójta Gminy Michałowice z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2014 Gminy Michałowice Nr XXXIV/305/2013.
2015 1001 2015-02-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 91/2014 Wójta Gminy Michałowice z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2014 Gminy Michałowice Nr XXXIV/305/2013.
2015 1002 2015-02-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 102/2014 Wójta Gminy Michałowice z dnia 22 maja 2014r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2014 Gminy Michałowice Nr XXXIV/305/2013.
2015 1003 2015-02-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 77/14 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 12 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2014r.
2015 1004 2015-02-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 80/14 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 20 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2014r.
2015 1005 2015-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/203/2014 Rady Gminy Strachówka z dnia 22 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2014 r.
2015 1006 2015-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII-54/2014 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2014
2015 1007 2015-02-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 47/2014 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 26 maja 2014r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2014 Nr XXXI/236/2013 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 grudnia 2013 roku.
2015 1008 2015-02-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 52/2014 Burmistrza Przasnysza z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2014 rok
2015 1009 2015-02-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 58/2014 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2014 Nr XXXI/236/2013 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 grudnia 2013 roku.
2015 1010 2015-02-04 Uchwała Uchwała nr 208/XXXII/2014 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 9 maja 2014r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 170/XXVII/2013
2015 1011 2015-02-04 Uchwała Uchwała nr 209/XXXII/2014 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 9 maja 2014r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 170/XXVII/2013
2015 1012 2015-02-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/309/2014 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 16 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2014 rok.
2015 1013 2015-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/234/14 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 22 maja 2014r. w sprawie zmian w budżetu Gminy Stary Lubotyń na rok 2014.
2015 1014 2015-02-04 Uchwała Uchwała nr 1435/XLVII/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 11 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2015 1015 2015-02-04 Uchwała Uchwała nr 1436/XLVII/214 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 11 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2015 1016 2015-02-04 Uchwała Uchwała nr 1437/XLVII/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 11 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2015 1017 2015-02-04 Uchwała Uchwała nr 1438/XLVII/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 11 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2015 1018 2015-02-04 Uchwała Uchwała nr 1439/XLVII/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 11 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2015 1019 2015-02-04 Uchwała Uchwała nr 1440/XLVII/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 11 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2014 Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1283/XLII/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
2015 1020 2015-02-04 Uchwała Uchwała nr 1441/XLVII/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 11 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2015 1021 2015-02-04 Uchwała Uchwała nr 1442/XLVII/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 11 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2015 1022 2015-02-04 Uchwała Uchwała nr 1443/XLVII/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 11 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2015 1023 2015-02-04 Uchwała Uchwała nr 1444/XLVII/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 11 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2015 1024 2015-02-04 Uchwała Uchwała nr 1445/XLVII/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 11 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2015 1025 2015-02-04 Uchwała Uchwała nr 6/II/2014 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 11 kwietnia 2014r. w sprawie zmieniająca uchwałę budżetową Związku Gmin Regionu Płockiego na 2014 rok
2015 1026 2015-02-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 39 Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 lutego 2015r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Piasecznie
2015 1027 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr 53/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 19 stycznia 2015r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Radomia za 2014 rok
2015 1028 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr 55/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 19 stycznia 2015r. w sprawie nadania Statutu Radomskiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr Tytusa Chałubińskiego.
2015 1029 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr 56/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 19 stycznia 2015r. w sprawie nadania Statutu Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu.
2015 1030 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr III/13/2014 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Ławy
2015 1031 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr 10/III/14 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objetych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2015 1032 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr XLVIII/319/2014 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 9 października 2014r. w sprawie utworzenia w Mieście Maków Mazowiecki odrębnych obwodów głosowania
2015 1033 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr 11/IV/14 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Szydłowiec w 2015 r.
2015 1034 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr III.21.2014 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.
2015 1035 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr LV.200.2014 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 29 października 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego.
2015 1036 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/1/2015 Rady Gminy Nieporęt z dnia 15 stycznia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso
2015 1037 2015-02-05 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Płockiego z dnia 23 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo–wychowawczej w roku 2015
2015 1038 2015-02-05 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Płockiego z dnia 23 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej w roku 2015
2015 1039 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr III/16/2014 Rady Gminy Radzanów z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie Uchwała Budżetowa na rok 2015 Gminy Radzanów.
2015 1040 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr Nr Nr III/6/2014 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Huszlew na rok 2015.
2015 1041 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr IV\29\2015 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 12 stycznia 2015r. uchwała budżetowa na 2015 rok
2015 1042 2015-02-05 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr V/19/2014 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 30 grudnia 2014r.
2015 1043 2015-02-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2015 Starosty Powiatu Kozienickiego z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w Placówce Socjalizacyjnej "PANDA" w Kozienicach
2015 1044 2015-02-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2015 Starosty Sochaczewskiego z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie w 2015 roku.
2015 1045 2015-02-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2015 Starosty Sochaczewskiego z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednego wychowanka w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Giżycach z filią "Mały Domek" w Giżycach w 2015 roku.
2015 1046 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr IV.16.2014 Rady Gminy Rząśnik z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014
2015 1047 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr IV.17.2014 Rady Gminy Rząśnik z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnik na lata 2015 - 2018
2015 1048 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr IV.18.2014 Rady Gminy Rząśnik z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Rząśnik na rok 2015
2015 1049 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr 265/XXXIV/14 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 5 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 252/XXXII/14 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 9 maja 2014 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Nowym Duninowie
2015 1050 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr LIV/595/2014 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 14 marca 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 r.
2015 1051 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr LV/610/2014 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 r.
2015 1052 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/405/13 Rady Miasta Otwocka z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2013 rok
2015 1053 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr III/12/14 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grójcu
2015 1054 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr 18/IV/2014 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku, prowadzonym przez Miasto i Gminę Gąbin oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie.
2015 1055 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr III/22/2015 Rady Gminy Przesmyki z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązującego w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Przesmyki
2015 1056 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr III/13/2014 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom i przedszkolom na terenie Gminy Sokołów Podlaski oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2015 1057 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr III/13/2015 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 19 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Uchwały Budżetowej na 2015 rok
2015 1058 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr III/16/2015 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 19 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia "Regulaminu przewozu osób niepełnosprawnych przystosowanym do tego celu samochodem typu mikrobus na terenie powiatu ostrołęckiego"
2015 1059 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr III/17/2015 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 19 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia cen i opłat za przewóz osób niepełnosprawnych samochodem typu mikrobus na terenie powiatu ostrołęckiego
2015 1060 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr II/15/2015 Rady Gminy Chynów z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Chynów
2015 1061 2015-02-06 Uchwała Uchwała nr II/14/2015 Rady Gminy Chynów z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Chynów
2015 1062 2015-02-06 Uchwała Uchwała nr 19/II/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 2 lutego 2015r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gmin Członkowskich Związku Gmin Regionu Płockiego
2015 1063 2015-02-06 Uchwała Uchwała nr II/7/2014 Rady Gminy Domanice z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domanice na lata 2015 - 2019
2015 1064 2015-02-06 Uchwała Uchwała nr II/8/2014 Rady Gminy Domanice z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domanice na rok 2015
2015 1065 2015-02-06 Uchwała Uchwała nr II/9/2014 Rady Gminy Domanice z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Domanice na lata 2015-2019
2015 1066 2015-02-06 Uchwała Uchwała nr III/13/2014 Rady Gminy Domanice z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Domanice na lata 2015-2019
2015 1067 2015-02-06 Aneks Aneks nr 15 Burmistrza Miasta Sulejówek z dnia 20 października 2014r. do Porozumienia z dnia 21 kwietnia 2011 r.
2015 1068 2015-02-06 Uchwała Uchwała nr 30/VII/2015 Rady Miasta Józefowa z dnia 23 stycznia 2015r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych z obszaru Miasta Józefowa, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów
2015 1069 2015-02-06 Uchwała Uchwała nr 18/IV/2015 Rady Gminy Grudusk z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2015 1070 2015-02-06 Uchwała Uchwała nr 21/IV/2015 Rady Gminy Grudusk z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia na 2015 rok Regulaminu dotyczącego wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Grudusk
2015 1071 2015-02-06 Uchwała Uchwała nr III/8/2014 Rady Gminy Sońsk z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2015 1072 2015-02-06 Uchwała Uchwała nr III/24/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą ,,Centrum Kultury Raszyn” w Raszynie.
2015 1073 2015-02-06 Uchwała Uchwała nr 605/XLV/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 24 września 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Garbatka
2015 1074 2015-02-06 Uchwała Uchwała nr 620/XLVI/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 22 października 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Warszawianka obszar I
2015 1075 2015-02-06 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Węgrowskiego z dnia 14 stycznia 2015r. z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2014.
2015 1076 2015-02-06 Decyzja Decyzja nr OŁO-4210-1(4)/2015/341/X/DSS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 stycznia 2015r.
2015 1077 2015-02-06 Uchwała Uchwała nr 5/2015 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 20 stycznia 2015r. w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
2015 1078 2015-02-06 Uchwała Uchwała nr 18/III/14 Rady Gminy Stara Biała z dnia 30 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa Gminy Stara Biała na 2015 rok
2015 1079 2015-02-06 Uchwała Uchwała nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 22 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej.
2015 1080 2015-02-06 Uchwała Uchwała nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie zapewnienia właściwej organizacji Skaryszewskiego Jarmarku Końskiego zwanego "Wstępami" odbywającego się corocznie w pierwszy poniedziałek Wielkiego Postu.
2015 1081 2015-02-06 Uchwała Uchwała nr III/10/2014 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej dotyczącej ustalenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości oświatowych.
2015 1082 2015-02-06 Uchwała Uchwała nr III/11/2014 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, inne formy wychowania przedszkolnego oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Skaryszew.
2015 1083 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr 15/III/2014 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie Statutu Sołectwa Garwolewo
2015 1084 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr 16/III/2014 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie Statutu Sołectwa Gawarzec Dolny
2015 1085 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr 17/III/2014 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie Statutu Sołectwa Gawarzec Górny
2015 1086 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr 18/III/2014 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie Statutu Sołectwa Goławin
2015 1087 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr 19/III/2014 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie Statutu Sołectwa Goworowo
2015 1088 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr 20/III/2014 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie Statutu Sołectwa Grodziec
2015 1089 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr 21/III/2014 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie Statutu Sołectwa Janikowo
2015 1090 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr 22/III/2014 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie Statutu Sołectwa Karnkowo
2015 1091 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr 23/III/2014 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie Statutu Sołectwa Komsin
2015 1092 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr 24/III/2014 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie Statutu Sołectwa Kuchary - Skotniki
2015 1093 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr 25/III/2014 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie Statutu Sołectwa Łbowo
2015 1094 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr 26/III/2014 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie Statutu Sołectwa Miączyn
2015 1095 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr 27/III/2014 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie Statutu Sołectwa Miączynek
2015 1096 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr 28/III/2014 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie Statutu Sołectwa Nieborzyn
2015 1097 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr 29/III/2014 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie Statutu Sołectwa Nowe Przybojewo
2015 1098 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr 30/III/2014 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie Statutu Sołectwa Nowe Radzikowo
2015 1099 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr 31/III/2014 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie Statutu Sołectwa Nowy Boguszyn
2015 1100 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr 32/III/2014 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie Statutu Sołectwa Osiek
2015 1101 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr 33/III/2014 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie Statutu Sołectwa Parlin
2015 1102 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr 34/III/2014 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie Statutu Sołectwa Radzikowo Scalone
2015 1103 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr 35/III/2014 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie Statutu Sołectwa Raszewo Dworskie
2015 1104 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr 36/III/2014 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie Statutu Sołectwa Raszewo Włościańskie
2015 1105 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr 37/III/2014 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie Statutu Sołectwa Roguszyn
2015 1106 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr 38/III/2014 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie Statutu Sołectwa Sielec
2015 1107 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr 39/III/2014 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie Statutu Sołectwa Stare Przybojewo
2015 1108 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr 40/III/2014 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie Statutu Sołectwa Stare Radzikowo
2015 1109 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr 41/III/2014 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie Statutu Sołectwa Stary Boguszyn
2015 1110 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr 42/III/2014 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie Statutu Sołectwa Stobiecin
2015 1111 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr 43/III/2014 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie Statutu Sołectwa Wilkowuje
2015 1112 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr 44/III/2014 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie Statutu Sołectwa Wilkówiec
2015 1113 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr 45/III/2014 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie Statutu Sołectwa Wola
2015 1114 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr 46/III/2014 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie Statutu Sołectwa Wólka Przybójewska
2015 1115 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr 47/III/2014 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie Statutu Sołectwa Wychódźc
2015 1116 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr 48/III/2014 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie Statutu Sołectwa Zarębin
2015 1117 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr 49/III/2014 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie Statutu Sołectwa Zdziarka
2015 1118 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr III.19.2014 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 30 grudnia 2014r. przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Stara Błotnica.
2015 1119 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr III/16/2014 Rady Gminy Radzanów z dnia 30 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Radzanów w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2015 1120 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr III/19/2014 Rady Gminy Radzanów z dnia 30 grudnia 2014r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY RADZANÓW NA ROK 2015
2015 1121 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr III/23/2014 Rady Gminy Radzanów z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzanowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawach przyznawania dodatku energetycznego.
2015 1122 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr III/25/2014 Rady Gminy Radzanów z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Radzanów
2015 1123 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr IV/54/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez m.st. Warszawę
2015 1124 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr IV/55/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2015 1125 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr IV/62/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2015 1126 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr IV/65/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
2015 1127 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr IV/66/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
2015 1128 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr IV/67/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
2015 1129 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr IV/68/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
2015 1130 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr IV/69/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
2015 1131 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr IV/70/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie zmiany i zniesienia nazwy ulicy w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
2015 1132 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr IV/71/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
2015 1133 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr IV/72/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie zniesienia nazwy ulicy w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
2015 1134 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr IV/73/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie nadania i zniesienia nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
2015 1135 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr IV/74/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
2015 1136 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr IV/75/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
2015 1137 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr IV/76/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
2015 1138 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr IV/77/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu ulic w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
2015 1139 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr IV/78/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
2015 1140 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr IV/79/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu ulic w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
2015 1141 2015-02-10 Uchwała Uchwała nr 20/III/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr 540/XLV/2014 z dnia 27 sierpnia 2014r. wprowadzającej zmiany w uchwale nr 469/XXXIX/2014 z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie dokonania zmiany opłat za przewozy autobusami komunikacji miejskiej w Ciechanowie.
2015 1142 2015-02-10 Postanowienie Postanowienie nr DWW-772-23/15 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy
2015 1143 2015-02-10 Postanowienie Postanowienie nr DWW-772-24/15 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 2 lutego 2015r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy
2015 1144 2015-02-10 Postanowienie Postanowienie nr DWW-772-25/15 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 2 lutego 2015r. w sprawie obsadzenia mandatów radnych Rady Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy
2015 1145 2015-02-10 Postanowienie Postanowienie nr DWW-772-26/15 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 2 lutego 2015r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy
2015 1146 2015-02-10 Postanowienie Postanowienie nr DWW-772-27/15 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 2 lutego 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2015 1147 2015-02-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/2015 Starosty Przasnyskiego z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Przasnyskiego w 2015 roku
2015 1148 2015-02-10 Uchwała Uchwała nr IV/27/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
2015 1149 2015-02-10 Uchwała Uchwała nr III/11/2014 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2015
2015 1150 2015-02-10 Uchwała Uchwała nr III/12/2014 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mławskiego na 2015 rok
2015 1151 2015-02-10 Uchwała Uchwała nr III/13/2014 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie porozumienia z Miastem Mława dotyczącego bieżącego utrzymania dróg powiatowych w obrębie granic Miasta.
2015 1152 2015-02-10 Uchwała Uchwała nr III/14/2014 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia na 2015 rok.
2015 1153 2015-02-10 Uchwała Uchwała nr IV/19/2015 Rady Gminy Jednorożec z dnia 23 stycznia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Jednorożec
2015 1154 2015-02-10 Uchwała Uchwała nr I/5/2014 Rady Gminy Korczew z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Korczew
2015 1155 2015-02-10 Uchwała Uchwała nr III/9/2014 Rady Miasta Mława z dnia 30 grudnia 2014r. uchwała budżetowa
2015 1156 2015-02-10 Uchwała Uchwała nr III/16/2014 Rady Miasta Mława z dnia 30 grudnia 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XIII/134/2011 Rady Miasta Mława z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2012-2016
2015 1157 2015-02-10 Uchwała Uchwała nr III/21/2014 Rady Miasta Mława z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2015 1158 2015-02-10 Uchwała Uchwała nr III/22/2014 Rady Miasta Mława z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2015 1159 2015-02-10 Uchwała Uchwała nr III/23/2014 Rady Miasta Mława z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2015 1160 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr III/12/14 Rady Gminy Paprotnia z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia podatku od nieruchomości na rok 2015 oraz zwolnień w tym podatku.
2015 1161 2015-02-11 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Płockiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2014 rok
2015 1162 2015-02-11 Porozumienie Porozumienie nr 3262/UAG/15/2014 Rady Gminy Izabelin z dnia 7 kwietnia 2014r. z Gminą Łomianki, w sprawie ustalenie numerów porządkowych dla budynków wybudowanych, w trakcie budowy lub prognozowanych do wybudowania na nieruchomościach zlokalizowanych w gminie Łomianki oraz miejscowości Laski – Dąbrowa (gmina Izabelin).
2015 1163 2015-02-11 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2015 Starosty Gostynińskiego z dnia 29 stycznia 2015r. Sprawozdanie Starosty Gostynińskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2014.
2015 1164 2015-02-11 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Ostrołęckiego z dnia 30 stycznia 2015r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Ostrołęki i Powiatu Ostrołęckiego za 2014 rok
2015 1165 2015-02-11 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr III.13.2014 Rady Gminy Goszczyn z dnia 30 grudnia 2014r. GMINY GOSZCZYN NA ROK 2015
2015 1166 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 26 stycznia 2015r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2015
2015 1167 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/19/2015 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Miastu i Gminie Lipsko lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania ulg
2015 1168 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr III.19.2014 budżetowa Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 grudnia 2014r.
2015 1169 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr 15/III/14 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 18 grudnia 2014r. Uchwała budżetowa Powiatu Grodziskiego
2015 1170 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr II/12/2014 Rady Gminy Joniec z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Joniec na 2015 rok.
2015 1171 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/12/2014 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 1172 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr III/20/14 Rady Gminy Nur z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Nur na rok 2015
2015 1173 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr 12/IV/2015 Rady Gminy Grudusk z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grudusk na 2015 rok
2015 1174 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr 9/III/14 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 1175 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr III/8/2014 Rady Gminy Miedzna z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Miedzna na 2015 rok.
2015 1176 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/25/2015 Rady Gminy Odrzywół z dnia 27 stycznia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Odrzywół na rok 2015
2015 1177 2015-02-11 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr V/14/2014 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 30 grudnia 2014r. na rok 2015
2015 1178 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr III/18/2015 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 22 stycznia 2015r. Uchwała Budżetowa na rok 2015
2015 1179 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr I/1/15 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 20 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Chlewiska na rok 2015
2015 1180 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr I/2/15 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 20 stycznia 2015r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Chlewiska na lata 2015-2029
2015 1181 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr III.17.2014 Rady Gminy Stromiec z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stromiec na lata 2015 - 2022
2015 1182 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/15/2014 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy na rok 2015
2015 1183 2015-02-11 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr III/13/2014 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30 grudnia 2014r. na rok 2015
2015 1184 2015-02-11 Porozumienie Porozumienie nr 1/ROŚ/2015 Starosty Ostrowskiego z dnia 2 stycznia 2015r. w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy Andrzejewo, Małkinia Górna, Szulborze Wielkie i Zaręby Kościelne.
2015 1185 2015-02-11 Porozumienie Porozumienie nr 3/ROŚ/2015 Starosty Ostrowskiego z dnia 2 stycznia 2015r. w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy Brok, Ostrów Mazowiecka, Małkinia Górna, Wąsewo, Stary Lubotyń i Zaręby Kościelne oraz miasta Ostrów Mazowiecka i Brok.
2015 1186 2015-02-11 Porozumienie Porozumienie nr 4/ROŚ/2015 Starosty Ostrowskiego z dnia 2 stycznia 2015r. w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy Boguty Pianki i Nur.
2015 1187 2015-02-11 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Legionowskiego z dnia 29 stycznia 2015r. z działalności „Komisji Bezpieczeństwa i Porządku” za rok 2014
2015 1188 2015-02-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2015 Starosty Sokołowskiego z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie powiatu sokołowskiego w 2015 roku
2015 1189 2015-02-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/15 Starosty Mińskiego z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w Domu Dziecka w Falbogach
2015 1190 2015-02-11 Aneks Aneks nr 9 Zarządu Powiatu w Kozienicach z dnia 22 stycznia 2015r. do Porozumienia w sprawie realizowania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Kozienickiego przez Bibliotekę Publiczną Gminy Kozienice im. ks. Franciszka Siarczyńskiego w Kozienicach z dnia 30 marca 2007 r.
2015 1191 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/16/15 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 19 stycznia 2015r. w sprawie zmian w podziale Gminy Zwoleń na okręgi wyborcze
2015 1192 2015-02-11 Aneks Aneks nr 13 Burmistrza Miasta Sulejówek z dnia 22 listopada 2013r. do Porozumienia z dnia 21 kwietnia 2011 r.
2015 1193 2015-02-11 Aneks Aneks nr 14 Burmistrza Miasta Sulejówek z dnia 18 lutego 2014r. do Porozumienia z dnia 21 kwietnia 2011 r.
2015 1194 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr III/11/2015 Rady Gminy Borkowice z dnia 14 stycznia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy BORKOWICE na lata 2015-2018.
2015 1195 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr III/8/14 Rady Gminy Rusinów z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2015
2015 1196 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr III/15/14 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łosice na rok 2015.
2015 1197 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr III/17/2014 Rady Gminy Winnica z dnia 29 grudnia 2014r. Uchwała budżetowa na 2015 rok
2015 1198 2015-02-11 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 28 stycznia 2015r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Wyszkowie za rok 2014.
2015 1199 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr III/20/2014 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 30 grudnia 2014r. Uchwała Budzetowa na rok 2015
2015 1200 2015-02-11 Wyrok Wyrok nr VIII SA/Wa 943/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 marca 2014r.
2015 1201 2015-02-11 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 722/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 2 października 2014r.
2015 1202 2015-02-11 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 1371/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 2 października 2014r.
2015 1203 2015-02-11 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 1537/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 października 2014r.
2015 1204 2015-02-11 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 1499/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 października 2014r.
2015 1205 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr LIII/352/2014 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. "WALISZEWO".
2015 1206 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/21/2015 Rady Gminy Wolanów z dnia 26 stycznia 2015r. Uchwała Budżetowa na rok 2015 Gminy Wolanów
2015 1207 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/25/2015 Rady Gminy Wolanów z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wolanów
2015 1208 2015-02-11 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1 Wójta Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 4 lutego 2015r.
2015 1209 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr V.18.2015 Rady Gminy Prażmów z dnia 5 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Prażmów jest organem prowadzącym.
2015 1210 2015-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/236/2014 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 października 2014r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu obowiązującaw 2015r.
2015 1211 2015-02-12 Uchwała Uchwała nr V/25/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/263/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Łochów oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2015 1212 2015-02-12 Uchwała Uchwała nr IV/12/2014 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwały Budżetu na rok 2015
2015 1213 2015-02-12 Uchwała Uchwała nr IV/13/2014 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sarnaki na lata 2015-2025
2015 1214 2015-02-12 Uchwała Uchwała nr IV/13/2015 Rady Gminy Szczutowo z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie nadania ulic w miejscowości Szczutowo gm. Szczutowo.
2015 1215 2015-02-12 Uchwała Uchwała nr IV/27/2015 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu płońskiego
2015 1216 2015-02-12 Uchwała Uchwała nr IV/20/2015 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy za usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Naruszewo.
2015 1217 2015-02-12 Uchwała Uchwała nr II/2/14 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie czasu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Żyrardowskiego w 2015 roku
2015 1218 2015-02-12 Uchwała Uchwała nr IV/18/14 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 30 grudnia 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVI/154/09 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 18 lutego 2009r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego
2015 1219 2015-02-12 Uchwała Uchwała nr IV/19/14 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2015 1220 2015-02-12 Uchwała Uchwała nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/193/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zasad udzielania i rozmiaru obniżek, o których mowa w art. 42 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.
2015 1221 2015-02-12 Uchwała Uchwała nr V/16/15 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie budżetu gminy Mszczonów na 2015 rok
2015 1222 2015-02-12 Uchwała Uchwała nr V/19/15 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacyjnych, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz rodzajów dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełniania kryterium w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Mszczonów
2015 1223 2015-02-12 Uchwała Uchwała nr IV/22/2015 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 stycznia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2015 - 2022
2015 1224 2015-02-12 Uchwała Uchwała nr IV/24/2015 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2015 r.
2015 1225 2015-02-12 Uchwała Uchwała nr IV/26/2015 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów oraz ich punktacji w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę miejską Legionowo
2015 1226 2015-02-12 Uchwała Uchwała nr IV/28/2015 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 stycznia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Legionowo, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 1227 2015-02-12 Uchwała Uchwała nr IV/29/2015 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 stycznia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Legionowo
2015 1228 2015-02-12 Uchwała Uchwała nr IV/26/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Ciepielowie Nr XXXII/186/2013 z dnia 7 czerwca 2013 roku w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
2015 1229 2015-02-12 Uchwała Uchwała nr IV/12/2015 Rady Gminy w Broku z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brok na rok 2015.
2015 1230 2015-02-12 Uchwała Uchwała nr IV/18/2015 Rady Gminy w Broku z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości.
2015 1231 2015-02-12 Uchwała Uchwała nr IV/19/2015 Rady Gminy w Broku z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku budowy urządzeń infrastruktury technicznej.
2015 1232 2015-02-12 Uchwała Uchwała nr III/23/2015 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Przysuskiego na rok 2015
2015 1233 2015-02-12 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Przysuskiego z dnia 22 stycznia 2015r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2014 roku
2015 1234 2015-02-12 Uchwała Uchwała nr V/27/15 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Wyszków na 2015 rok.
2015 1235 2015-02-12 Uchwała Uchwała nr 27/VII/2015 Rady Gminy w Załuskach z dnia 14 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Załuski na rok 2015
2015 1236 2015-02-12 Uchwała Uchwała nr IV/20/14 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie budżetu powiatu łosickiego na 2015 rok
2015 1237 2015-02-12 Uchwała Uchwała nr 27/IV/2015 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok.
2015 1238 2015-02-12 Uchwała Uchwała nr 30/IV/2015 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach
2015 1239 2015-02-12 Uchwała Uchwała nr 35/IV/2015 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Radomskiego za 2014 rok.
2015 1240 2015-02-12 Uchwała Uchwała nr IV/16/15 Rady Gminy Ciechanów z dnia 29 stycznia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Ciechanów na rok 2015
2015 1241 2015-02-12 Uchwała Uchwała nr III/5/2014 Rady Gminy Pionki z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie Uchwały Budżetowej na 2015 rok Gminy Pionki
2015 1242 2015-02-12 Uchwała Uchwała nr IV/14/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 16 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015
2015 1243 2015-02-12 Uchwała Uchwała nr IV/15/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 16 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015 - 2019
2015 1244 2015-02-12 Uchwała Uchwała nr 8/III/2014 Rady Gminy Bielsk z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie Uchwała Budżetowa
2015 1245 2015-02-12 Uchwała Uchwała nr 9/II/2014 Rady Gminy Zatory z dnia 30 grudnia 2014r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ZATORY NA ROK 2015
2015 1246 2015-02-12 Uchwała Uchwała nr III/11/2014 Rady Gminy Stoczek z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Stoczek na 2015 rok
2015 1247 2015-02-12 Uchwała Uchwała nr II/ 14 /2014 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2015 r. za usuwanie pojazdów z drogi, wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi.
2015 1248 2015-02-13 Uchwała Uchwała nr III/11/14 Rady Gminy Goworowo z dnia 18 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2015 1249 2015-02-13 Uchwała Uchwała nr III/10/2015 Rady Gminy Klwów z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2022.
2015 1250 2015-02-13 Uchwała Uchwała nr III/11/2015 Rady Gminy Klwów z dnia 27 stycznia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Klwów na rok 2015
2015 1251 2015-02-13 Uchwała Uchwała nr IV/17/14 Rady Gminy Leoncin z dnia 30 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa 2015
2015 1252 2015-02-13 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr IV/12/15 Rady Gminy w Orońsku z dnia 27 stycznia 2015r.
2015 1253 2015-02-13 Postanowienie Postanowienie nr 9/2015 Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 9 lutego 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu Płońskiego.
2015 1254 2015-02-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 3 Starosty Żuromińskiego z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Bądzynie w 2015 roku.
2015 1255 2015-02-13 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr IV/19/2014 Rady Gminy Gózd z dnia 29 grudnia 2014r.
2015 1256 2015-02-13 Uchwała Uchwała nr III/10/2014 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opinogóra Górna na rok 2015
2015 1257 2015-02-13 Uchwała Uchwała nr III/6/2014 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta na rok 2015.
2015 1258 2015-02-13 Uchwała Uchwała nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie nadania nazwy ronda w Sokołowie Podlaskim
2015 1259 2015-02-13 Uchwała Uchwała nr IV/46/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ewidencyjnych nr 244/1, 244/3, 244/4, 245/1, 255, 256, 257, 258 oraz części działki ewid. 259 z obrębu Kozłow Biskupi w Gminie Nowa Sucha
2015 1260 2015-02-13 Uchwała Uchwała nr IV/47/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ewidencyjnych nr 239/2, 239/3, 246 i części działki nr ew. 243 z obrębu Kozłów Biskupi w Gminie Nowa Sucha
2015 1261 2015-02-13 Uchwała Uchwała nr V/21/2015 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie uchylenia uchwały Nr IV/16/2014 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty.
2015 1262 2015-02-13 Uchwała Uchwała nr III/25/2014 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów usuwania, w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
2015 1263 2015-02-13 Uchwała Uchwała nr III / 22 / 2014 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie udzielenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu ustanowienia trwałego zarządu
2015 1264 2015-02-13 Uchwała Uchwała nr III/23/2014 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych, mających swoją siedzibę na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego
2015 1265 2015-02-13 Uchwała Uchwała nr 23/IV/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miasta Ciechanów
2015 1266 2015-02-13 Uchwała Uchwała nr III/19/2014 Rady Gminy Strachówka z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 1267 2015-02-13 Uchwała Uchwała nr III/19/2014 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Andrzejewo na rok 2015
2015 1268 2015-02-13 Uchwała Uchwała nr V/2/9 /2014 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie budżetu na 2015 rok.
2015 1269 2015-02-13 Uchwała Uchwała nr V/3/21/2015 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 26 stycznia 2015r. zmieniająca uchwałę Nr IV/30/194/2014 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w powiecie ciechanowskim
2015 1270 2015-02-13 Uchwała Uchwała nr V/3/22/2015 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie: przyjęcia programu zdrowotnego pn. „Edukacja przyszłych rodziców w Szkole Rodzenia"
2015 1271 2015-02-13 Uchwała Uchwała nr IV/14/14 Rady Gminy w Regiminie z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Regimin
2015 1272 2015-02-13 Uchwała Uchwała nr III / 16 / 2014 Rady Gminy Radziejowice z dnia 22 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa Gminy Radziejowice na rok 2015
2015 1273 2015-02-13 Uchwała Uchwała nr V. 27.2015 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie inkasa poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, jak i poboru zaległości w podatku od nieruchomości, w podatku rolnym i w podatku leśnym oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 1274 2015-02-13 Uchwała Uchwała nr V/27/2015 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2015 1275 2015-02-13 Uchwała Uchwała nr 45/IV/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Piaseczno na rok 2015
2015 1276 2015-02-13 Uchwała Uchwała nr XLII/423/14 Rady Gminy Stare Babice z dnia 23 października 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części wsi Klaudyn
2015 1277 2015-02-13 Uchwała Uchwała nr V/85/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2015 1278 2015-02-13 Uchwała Uchwała nr V/89/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
2015 1279 2015-02-16 Uchwała Uchwała nr 328/L/2014 Rady Gminy Bodzanów z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bodzanów obejmującego teren wsi Białobrzegi – część wschodnia
2015 1280 2015-02-16 Uchwała Uchwała nr 320/XLIII/2014 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 7 grudnia 2014r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Wyszogrodzie między ulicami Warszawską i Zamieście
2015 1281 2015-02-16 Uchwała Uchwała nr 4/III/14 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno-wschodniej części miasta Szydłowca obejmującej obszar działek nr 1380/15, 1380/4, 1381/15, 1381/4, 1382/12, 1383/14, 1383/15, 1380/11, 1381/1, 1382/1 w mieście Szydłowcu
2015 1282 2015-02-16 Uchwała Uchwała nr III/17/2014 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łochów w zakresie wsi Wólka Paplińska i Kalinowiec.
2015 1283 2015-02-16 Uchwała Uchwała nr III.20.2014 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Halinów – część A i część C, gmina Halinów
2015 1284 2015-02-16 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/15 Starosty Otwockiego z dnia 7 stycznia 2015r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2014 rok
2015 1285 2015-02-16 Uchwała Uchwała nr 8/III/2014 Rady Gminy Staroźreby z dnia 30 grudnia 2014r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2015
2015 1286 2015-02-16 Uchwała Uchwała nr III/12/2015 Rady Gminy Borkowice z dnia 14 stycznia 2015r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY BORKOWICE NA ROK 2015
2015 1287 2015-02-16 Uchwała Uchwała nr IV/11/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 22 stycznia 2015r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2015
2015 1288 2015-02-16 Uchwała Uchwała nr IV/15/2015 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Szelków na rok 2015.
2015 1289 2015-02-16 Uchwała Uchwała nr IV/14/2015 Rady Gminy Sienno z dnia 19 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sienno na 2015 rok
2015 1290 2015-02-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 22/2015 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 2 lutego 2015r. w sprawie sporządzenia zestawienia danych dotyczących czynszu najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy Kozienice za rok 2014
2015 1291 2015-02-16 Uchwała Uchwała nr IV.10.2014 Rady Gminy Prażmów z dnia 30 grudnia 2014r. uchwała budżetowa na 2015 rok
2015 1292 2015-02-16 Uchwała Uchwała nr IV.12.2014 Rady Gminy Prażmów z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ewidencyjnej nr 292/25 położonej we wsi Łoś w gminie Prażmów.
2015 1293 2015-02-16 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 10 lutego 2015r. w sprawie uznania rezerwatu przyrody Barania Ruda
2015 1294 2015-02-16 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 10 lutego 2015r. w sprawie uznania rezerwatu przyrody Klimonty
2015 1295 2015-02-16 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 10 lutego 2015r. w sprawie uznania rezerwatu przyrody Las Jaworski
2015 1296 2015-02-16 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 10 lutego 2015r. w sprawie uznania rezerwatu przyrody Turzyniec
2015 1297 2015-02-16 Postanowienie Postanowienie nr 2/15 Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 5 stycznia 2015r. w sprawie wstąpienia kandydata na radnego w skład Rady Miasta Siedlce
2015 1298 2015-02-16 Postanowienie Postanowienie nr 3/15 Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 7 stycznia 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2015 1299 2015-02-16 Postanowienie Postanowienie nr 4/15 Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 23 stycznia 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2015 1300 2015-02-16 Postanowienie Postanowienie nr 30/14 Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie wstąpienia kandydata na radnego w skład Rady Miasta Siedlce
2015 1301 2015-02-16 Postanowienie Postanowienie nr 31/14 Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie wstąpienia kandydata na radnego w skład Rady Powiatu Mińskiego
2015 1302 2015-02-16 Postanowienie Postanowienie nr 32/14 Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie wygaszenia mandatu radnego
2015 1303 2015-02-17 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bialymstoku z dnia 10 lutego 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Narwi PLB140014
2015 1304 2015-02-17 Uchwała Uchwała nr V/20/2015 Rady Gminy Łyse z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2015
2015 1305 2015-02-17 Uchwała Uchwała nr V/21/2015 Rady Gminy Łyse z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji.
2015 1306 2015-02-17 Uchwała Uchwała nr V/22/2015 Rady Gminy Łyse z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2015 1307 2015-02-17 Uchwała Uchwała nr IV/23/2015 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 23 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na obszarze Powiatu Grójeckiego w 2015 r.
2015 1308 2015-02-17 Uchwała Uchwała nr III/8/2014 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2015-2020 w formie rzeczowej i pieniężnej oraz w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2015-2020.
2015 1309 2015-02-17 Uchwała Uchwała nr IV/18/2015 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom, przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Sokołów Podlaski oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2015 1310 2015-02-17 Uchwała Uchwała nr 19/VII/2014 Rady Miasta Józefowa z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego.
2015 1311 2015-02-17 Uchwała Uchwała nr 20/VII/2014 Rady Miasta Józefowa z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie zwolnienia z podatku leśnego
2015 1312 2015-02-17 Uchwała Uchwała nr IV/17/14 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa Miasta Żyrardowa na rok 2015
2015 1313 2015-02-17 Uchwała Uchwała nr IV-2/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2015
2015 1314 2015-02-17 Uchwała Uchwała nr IV-12/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów naukowych dla wybitnie uzdolnionych studentów oraz uczestników studiów doktoranckich, zamieszkałych na terenie Gminy Wołomin
2015 1315 2015-02-17 Uchwała Uchwała nr IV.13.2014 Rady Gminy Prażmów z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/260/2013 Rady Gminy Prażmów z dnia 10 maja 2013r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Ławki
2015 1316 2015-02-17 Uchwała Uchwała nr II/5/2015 Rady Gminy Chynów z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015
2015 1317 2015-02-17 Uchwała Uchwała nr II/6/2015 Rady Gminy Chynów z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 -2023
2015 1318 2015-02-17 Uchwała Uchwała nr III/12/2014 Rady Gminy Jakubów z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Jakubów
2015 1319 2015-02-17 Uchwała Uchwała nr IV/13/2015 Rady Gminy Jakubów z dnia 19 stycznia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jakubów na lata 2015-2020
2015 1320 2015-02-17 Uchwała Uchwała nr IV/14/2015 Rady Gminy Jakubów z dnia 19 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jakubów na rok 2015
2015 1321 2015-02-17 Uchwała Uchwała nr III/11/2014 Rady Gminy w Jabłonnie Lackiej z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jabłonna Lacka na 2015 rok.
2015 1322 2015-02-17 Uchwała Uchwała nr IV/14/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa na rok 2015
2015 1323 2015-02-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2015 Starosty Powiatu Garwolińskiego z dnia 9 lutego 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej na terenie Powiatu Garwolińskiego w roku 2015
2015 1324 2015-02-17 Uchwała Uchwała nr 2/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2015 rok
2015 1325 2015-02-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.9.2015.BŁ Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 lutego 2015r. Rada Gminy Opinogóra Górna
2015 1326 2015-02-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 68 Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miasta i Gminy w Łosicach
2015 1327 2015-02-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 69 Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie przeprowadzenia wyborów ponownych do Rady Gminy Sobolew w okręgu wyborczym nr 1
2015 1328 2015-02-17 Uchwała Uchwała nr IV/29/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą ,,Centrum Kultury Raszyn” w Raszynie.
2015 1329 2015-02-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/2015 Wójta Gminy Stoczek z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Samorządowym Domu Pomocy Społecznej w Starych Lipkach, Gmina Stoczek, Powiat Węgrowski w 2015 roku.
2015 1330 2015-02-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 120.13.2015 Starosty Wołomińskiego z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej o zasięgu powiatowym na rok 2015
2015 1331 2015-02-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 120.14.2015 Starosty Wołomińskiego z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Wołomińskiego w roku 2015
2015 1332 2015-02-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2015 Starosty Płońskiego z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Karolinowie dla osób przewlekle somatycznie chorych w 2015 roku.
2015 1333 2015-02-17 Postanowienie Postanowienie nr DWW-772-28/15 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 10 lutego 2015r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy
2015 1334 2015-02-17 Postanowienie Postanowienie nr DWW-772-29/15 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 10 lutego 2015r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy
2015 1335 2015-02-17 Wyrok Wyrok nr VII SA/Wa 563/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 maja 2014r.
2015 1336 2015-02-17 Uchwała Uchwała nr 26/VI/15 Rady Gminy Sierpc z dnia 23 stycznia 2015r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Sierpc.
2015 1337 2015-02-17 Uchwała Uchwała nr IV.30.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Brwinów.
2015 1338 2015-02-18 Uchwała Uchwała nr IV/32/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 4 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2015 1339 2015-02-18 Uchwała Uchwała nr IV/33/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 4 lutego 2015r. w sprawie nadania nazwy rondu
2015 1340 2015-02-18 Uchwała Uchwała nr 19/VII/4/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 14 stycznia 2015r. w sprawie określenia kryteriów przyjęcia dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez gminę Konstancin-Jeziorna oraz określenia wartości punktowej poszczególnych kryteriów.
2015 1341 2015-02-18 Uchwała Uchwała nr 12/II/14 Rady Gminy Przyłęk z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015-2025
2015 1342 2015-02-18 Uchwała Uchwała nr II/4/2014 Rady Gminy Borowie z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Borowie
2015 1343 2015-02-18 Uchwała Uchwała nr III/9/2014 Rady Gminy Borowie z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami gminy Borowie na lata 2015 – 2018.
2015 1344 2015-02-18 Uchwała Uchwała nr III/13/2014 Rady Gminy Borowie z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borowie na 2015 rok
2015 1345 2015-02-18 Uchwała Uchwała nr II/15/14 Rady Miasta Kobyłka z dnia 18 grudnia 2014r. Uchwała budżetowa Miasta Kobyłka na 2015 rok
2015 1346 2015-02-18 Uchwała Uchwała nr II/17/14 Rady Miasta Kobyłka z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie opłaty od posiadania psów w roku 2015
2015 1347 2015-02-18 Uchwała Uchwała nr II/18/14 Rady Miasta Kobyłka z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Mieszka I w Kobyłce
2015 1348 2015-02-18 Uchwała Uchwała nr 1287/XLIII/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej
2015 1349 2015-02-18 Uchwała Uchwała nr 1288/XLIII/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2015 1350 2015-02-18 Uchwała Uchwała nr 1289/XLIII/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2015 1351 2015-02-18 Uchwała Uchwała nr 1290/XLIII/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2015 1352 2015-02-18 Uchwała Uchwała nr 1291/XLIII/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2014 Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1283/XLII/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
2015 1353 2015-02-18 Uchwała Uchwała nr 1293/XLIII/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2015 1354 2015-02-18 Uchwała Uchwała nr 1296/XLIII/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2015 1355 2015-02-18 Uchwała Uchwała nr XL/445/14 Rady Miasta Zielonka z dnia 20 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2014
2015 1356 2015-02-18 Uchwała Uchwała nr 1294/XLIII/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2015 1357 2015-02-18 Uchwała Uchwała nr 369/146/14 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2014 rok
2015 1358 2015-02-18 Uchwała Uchwała nr XLII/245/14 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2015 1359 2015-02-18 Uchwała Uchwała nr XXXIV/290/14 Rady Gminy Izabelin z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 Gminy Izabelin
2015 1360 2015-02-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2014 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2014 Nr XXXI/236/2013 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 grudnia 2013 roku.
2015 1361 2015-02-18 Uchwała Uchwała nr 119/XXVIII/2014 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014
2015 1362 2015-02-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/194/2014 Rady Gminy Domanice z dnia 4 lutego 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Domanice na 2014 rok
2015 1363 2015-02-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.14.2014 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2014 r.
2015 1364 2015-02-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 41/2013 Burmistrza Gminy Brok z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2013 r.
2015 1365 2015-02-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 32/2013 Burmistrza Gminy Brok z dnia 28 października 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2013 r.
2015 1366 2015-02-18 Uchwała Uchwała nr XLIV/283/2013 Rady Gminy Rzekuń z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2013 rok
2015 1367 2015-02-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 29/2013 Burmistrza Gminy Brok z dnia 30 września 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2013 r.
2015 1368 2015-02-18 Uchwała Uchwała nr XLI/238/14 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2015 1369 2015-02-18 Uchwała Uchwała nr 368/14 Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 17 marca 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2014 rok
2015 1370 2015-02-18 Uchwała Uchwała nr 375/14 Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 25 marca 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2014 rok
2015 1371 2015-02-18 Uchwała Uchwała nr 541/VI/43/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2014
2015 1372 2015-02-18 Uchwała Uchwała nr 738/2014 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2015 1373 2015-02-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2014 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 12 marca 2014r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2014 Nr XXXI/236/2013 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 grudnia 2013 roku.
2015 1374 2015-02-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 38/2013 Burmistrza Gminy Brok z dnia 9 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2013 r.
2015 1375 2015-02-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 90/2014 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 12 marca 2014r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Nieporęt na 2014 rok
2015 1376 2015-02-18 Postanowienie Postanowienie nr 6/W/15 Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu w Przysusze
2015 1377 2015-02-18 Postanowienie Postanowienie nr DWW-772-30/15 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2015 1378 2015-02-18 Sprawozdanie Sprawozdanie nr WZK.5510.1.1.2015 Komisji Bezpieczeństwa i Porządku z dnia 19 stycznia 2015r. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2014
2015 1379 2015-02-18 Ogłoszenie Ogłoszenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 30 stycznia 2015r. W SPRAWIE UZUPEŁNIENIA SKŁADU WOJEWÓDZKIEJ SPOŁECZNEJ RADY DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
2015 1380 2015-02-18 Wyrok Wyrok nr VI SA/Wa 1401/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 października 2014r.
2015 1381 2015-02-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2015 Starosty Otwockiego z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych kosztów utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Otwockiego w 2015 r.
2015 1382 2015-02-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2015 Starosty Otwockiego z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Otwockiego w 2015 r.
2015 1383 2015-02-18 Uchwała Uchwała nr IV/24/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2015 rok
2015 1384 2015-02-18 Uchwała Uchwała nr IV/29/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z Siłowni Miejskiej przy ulicy Admirała Rickovera w Makowie Mazowieckim
2015 1385 2015-02-18 Uchwała Uchwała nr IV/9/2014 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 1386 2015-02-18 Uchwała Uchwała nr IV/10/2014 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2015 – 2019
2015 1387 2015-02-18 Uchwała Uchwała nr IV/11/2014 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2014 – 2019
2015 1388 2015-02-18 Uchwała Uchwała nr IV/14/2015 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 29 stycznia 2015r.
2015 1389 2015-02-18 Uchwała Uchwała nr IV/19/2015 Rady Miasta Garwolina z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie przejęcia obowiązków odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2015 1390 2015-02-18 Uchwała Uchwała nr IV/20/2014 Rady Miasta Garwolina z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/166/2012 Rady Miasta Garwolina z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie określenia sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
2015 1391 2015-02-18 Uchwała Uchwała nr IV/21/2015 Rady Miasta Garwolina z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia stawek opłat za pojemniki na odpady komunalne dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość zamieszkałą a w części niezamieszkałą, a powstają odpady komunalne.
2015 1392 2015-02-18 Uchwała Uchwała nr IV/22/2015 Rady Miasta Garwolina z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują, a powstają odpady komunalne.
2015 1393 2015-02-18 Uchwała Uchwała nr IV/23/2015 Rady Miasta Garwolina z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/199/2013 Rady Miasta Garwolina z dnia 27 maja 2013 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Garwolin.
2015 1394 2015-02-18 Uchwała Uchwała nr VI/18/2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Siedlce
2015 1395 2015-02-18 Uchwała Uchwała nr 6/V/15 Rady Gminy Wiskitki z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacyjnych, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wiskitki
2015 1396 2015-02-18 Uchwała Uchwała nr V/16/2015 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 16 stycznia 2015r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowaadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Dabrówka.
2015 1397 2015-02-18 Uchwała Uchwała nr V/17/2015 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 16 stycznia 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2015 1398 2015-02-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 70 Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie przeprowadzenia wyborów ponownych do Rady Gminy Potworów
2015 1399 2015-02-18 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr IV/23/2015 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 22 stycznia 2015r.
2015 1400 2015-02-18 Uchwała Uchwała nr IV/26/2015 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Pułtusk
2015 1401 2015-02-18 Uchwała Uchwała nr 549/2014 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 2 września 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2014 Nr XL/244/2013 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2013 r.
2015 1402 2015-02-18 Uchwała Uchwała nr IV/28/2015 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grabówiec, gm. Pułtusk oraz części obrębu 30 miasta Pułtusk
2015 1403 2015-02-18 Uchwała Uchwała nr IV/18/2015 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2015 1404 2015-02-18 Uchwała Uchwała nr IV/11/2015 Rady Gminy Gzy z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty
2015 1405 2015-02-18 Uchwała Uchwała nr IV/12/2015 Rady Gminy Gzy z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej
2015 1406 2015-02-18 Uchwała Uchwała nr IV/15/2015 Rady Gminy Gzy z dnia 21 stycznia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Gzy na rok 2015
2015 1407 2015-02-18 Uchwała Uchwała nr 21/V/15 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Żuromin konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2016r.
2015 1408 2015-02-18 Uchwała Uchwała nr IV/17/2015 Rady Gminy w Platerowie z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Platerowie
2015 1409 2015-02-18 Uchwała Uchwała nr IV/18/2015 Rady Gminy w Platerowie z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
2015 1410 2015-02-18 Uchwała Uchwała nr V/22/15 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 4 lutego 2015r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek i punktów aptecznych ogólnodostęnych działających na terenie Powiatu Łosickiego
2015 1411 2015-02-18 Uchwała Uchwała nr V/24/15 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 4 lutego 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/113/2001 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 5 października 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Łosickiego
2015 1412 2015-02-18 Uchwała Uchwała nr IV/9/2015 Rady Gminy Mirów z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie zatwierdzenia budżetu gminy na 2015r.
2015 1413 2015-02-18 Uchwała Uchwała nr IV/12/2015 Rady Gminy Mirów z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/170/2013 z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2015 1414 2015-02-18 Uchwała Uchwała nr IV/20/2015 Rady Gminy Poświętne z dnia 7 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Poświętne na rok 2015
2015 1415 2015-02-18 Uchwała Uchwała nr IV/21/2015 Rady Gminy Poświętne z dnia 7 stycznia 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Poświętnem
2015 1416 2015-02-19 Uchwała Uchwała nr 8/VII/3/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2014-2019
2015 1417 2015-02-19 Uchwała Uchwała nr 11/VII/3/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kawęczynek.
2015 1418 2015-02-19 Uchwała Uchwała nr 15/VII/4/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 14 stycznia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2015
2015 1419 2015-02-19 Uchwała Uchwała nr 16/VII/4/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 14 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finanasowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2015-2020
2015 1420 2015-02-19 Uchwała Uchwała nr IV/21/2014 Rady Gminy Kowala z dnia 29 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa na rok 2015
2015 1421 2015-02-19 Uchwała Uchwała nr IV/40/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowa Sucha na rok 2015
2015 1422 2015-02-19 Uchwała Uchwała nr V/19/2015 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 20 stycznia 2015r. Uchwała Budżetowa
2015 1423 2015-02-19 Uchwała Uchwała nr V/20/2015 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 20 stycznia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kazanów na lata 2015-2018
2015 1424 2015-02-19 Uchwała Uchwała nr IV/18/2015 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 stycznia 2015r. Uchwała Budżetowa na rok 2015
2015 1425 2015-02-19 Uchwała Uchwała nr III.19.2014 Rady Gminy Rybno z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno.
2015 1426 2015-02-19 Uchwała Uchwała nr III.20.2014 Rady Gminy Rybno z dnia 30 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa Gminy Rybno na rok 2015
2015 1427 2015-02-19 Uchwała Uchwała nr III/22/2014 Rady Gminy Płońsk z dnia 30 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa Gminy Płońsk na 2015 rok
2015 1428 2015-02-19 Uchwała Uchwała nr 13/II/14 Rady Gminy Przyłęk z dnia 30 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa na rok 2015
2015 1429 2015-02-19 Uchwała Uchwała nr 41/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2015-2029
2015 1430 2015-02-19 Uchwała Uchwała nr 42/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa na rok 2015.
2015 1431 2015-02-19 Porozumienie Porozumienie nr 12.2014 Zarządu Powiatu Siedleckiego z dnia 31 października 2014r. w sprawie powierzenia realizacji zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Zbuczyn
2015 1432 2015-02-19 Porozumienie Porozumienie nr 3/2015 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 14 stycznia 2015r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu edukacji publicznej polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez “Powierzającego”.
2015 1433 2015-02-19 Porozumienie Porozumienie nr 5/2015 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 14 stycznia 2015r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu edukacji publicznej polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez “Powierzającego”.
2015 1434 2015-02-19 Uchwała Uchwała nr XLIX/219/14 Rady Gminy Kampinos z dnia 12 marca 2014r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2014r.
2015 1435 2015-02-19 Uchwała Uchwała nr LII/227/14 Rady Gminy Kampinos z dnia 30 kwietnia 2014r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2014r.
2015 1436 2015-02-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.34.2014 Burmistrza Miasta Marki z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2014 rok.
2015 1437 2015-02-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/2014 Wójta Gminy Poświętne z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r.
2015 1438 2015-02-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 261/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2014 rok
2015 1439 2015-02-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 166/14 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.
2015 1440 2015-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/218/2013 Rady Gminy Bielany z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Bielany na 2013 rok.
2015 1441 2015-02-19 Uchwała Uchwała nr XXX/204/2013 Rady Gminy Bielany z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Bielany na 2013 rok.
2015 1442 2015-02-19 Uchwała Uchwała nr XLII\308\2014 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 28 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kozienickiego na 2014 rok
2015 1443 2015-02-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 35.2014 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 13 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2014 rok.
2015 1444 2015-02-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 175/2014 Wójta Gminy Sabnie z dnia 22 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok
2015 1445 2015-02-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 176/2014 Wójta Gminy Sabnie z dnia 23 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok
2015 1446 2015-02-19 Uchwała Uchwała nr XLVI/251/2014 Rady Gminy w Sabniach z dnia 15 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok
2015 1447 2015-02-19 Uchwała Uchwała nr 123/XXIX/2014 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 9 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014
2015 1448 2015-02-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 6 Wójta Gminy Szulborze Wielkie z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2015 1449 2015-02-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 269/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 23 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2014 rok
2015 1450 2015-02-19 Uchwała Uchwała nr LVI/616/2014 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 r.
2015 1451 2015-02-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2013 Burmistrza Gminy Brok z dnia 10 maja 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2013 r.
2015 1452 2015-02-19 Uchwała Uchwała nr XLVIII/500/14 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2014 rok.
2015 1453 2015-02-19 Uchwała Uchwała nr 271/XLI/2014 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 28 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2014
2015 1454 2015-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII.185.2014 Rady Gminy Głowaczów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
2015 1455 2015-02-19 Uchwała Uchwała nr 535/2014 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 29 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
2015 1456 2015-02-19 Uchwała Uchwała nr XLV/372/2014 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 16 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2014.
2015 1457 2015-02-19 Uchwała Uchwała nr XLIX/323/2014 Rady Gminy Rzekuń z dnia 13 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2014 rok
2015 1458 2015-02-19 Uchwała Uchwała nr XL/207/2014 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2015 1459 2015-02-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 172/14 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 19 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2015 1460 2015-02-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2014 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 20 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014
2015 1461 2015-02-19 Uchwała Uchwała nr L/326/2014 Rady Gminy Rzekuń z dnia 27 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2014 rok
2015 1462 2015-02-19 Uchwała Uchwała nr XLIV/449/2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nadarzyn na rok 2014.
2015 1463 2015-02-19 Uchwała Uchwała nr 745/2014 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2015 1464 2015-02-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2014 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 15 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014
2015 1465 2015-02-19 Uchwała Uchwała nr V/23/15 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 2 lutego 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/90/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 26 lipca 2011 r. dotyczącej warunków i trybu finansowania zadań z zakresu sportu w Gminie Miasto Sochaczew
2015 1466 2015-02-19 Uchwała Uchwała nr IV/25/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Maków Mazowiecki – sektor C
2015 1467 2015-02-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.10.2015.RM Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 lutego 2015r. Rada Miejska w Makowie Mazowieckim
2015 1468 2015-02-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.217.2014.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 lutego 2015r. Rada Miejska w Szydłowcu
2015 1469 2015-02-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.12.2015.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 lutego 2015r. Rada Gminy Strzegowo
2015 1470 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr 325.LIV.2014 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
2015 1471 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr II.7.2014 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2015 1472 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr II.8.2014 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2015 1473 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr II.10.2014 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Wąsewo na rok 2015
2015 1475 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr II.16.2014 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie wykazu wydatków budżetowych gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014
2015 1476 2015-02-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/VII/2015 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 9 lutego 2015r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2014, położonych na obszarze gminy Konstanin-Jeziorna.
2015 1477 2015-02-20 Postanowienie Postanowienie nr 13/2015 Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Powiatu Płońskiego
2015 1478 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr 24/IV/2014 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Gąbin na 2015 rok.
2015 1479 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr 20/III/15 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2015
2015 1480 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr III/10/2014 Rady Gminy Wierzbno z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wierzbno na 2015 rok
2015 1481 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr III/13/2014 Rady Gminy Sypniewo z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy na rok 2015.
2015 1482 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr IV/2/2015 Rady Gminy Gielniów z dnia 23 stycznia 2015r. Uchwała Budżetowa na rok 2015.
2015 1483 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr III/5/2014 Rady Miasta w Piastowie z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie: dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2019.
2015 1484 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr IV/9/2015 Rady Miasta w Piastowie z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2021.
2015 1485 2015-02-20 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr IV/10/2015 Rady Miasta w Piastowie z dnia 27 stycznia 2015r.
2015 1486 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr III/15/2014 Rady Gminy Krasne z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia uchwały budzetowej na rok 2015
2015 1487 2015-02-20 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr II /20/ 14 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 18 grudnia 2014r. Gminy Garbatka –Letnisko
2015 1488 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr 206/20/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 17 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013
2015 1489 2015-02-20 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Makowskiego z dnia 26 stycznia 2015r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU ZA 2014 ROK
2015 1490 2015-02-20 Porozumienie Porozumienie nr 1/2015 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 19 stycznia 2015r. w sprawie powierzenia przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz udzielenia dotacji celowej zawarte pomiędzy Województwem Mazowieckim - określonym dalej jako „Zleceniobiorca”, a Miastem Ostrołęka ,,Zleceniodawca’’.
2015 1491 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr IV/21/2015 Rady Gminy Obryte z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie podziału Gminy Obryte na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2015 1492 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr IV/22/2015 Rady Gminy Obryte z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie podziału Gminy Obryte na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2015 1493 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr IV.21.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie: zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów opłaty skarbowej oraz okreslenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 1494 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr IV.25.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Pruszkowie
2015 1495 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr III/20/2015 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu Sokołowskiego
2015 1496 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr III/13/14 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łosice w obrębie Szańków, gmina Łosice
2015 1497 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr IV.25.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Rozalin
2015 1498 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr IV.26.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Nadarzyn
2015 1499 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr IV.27.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 6 lutego 2015r. nadania nazwy ulicy we wsi Walendów
2015 1500 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr IV.32.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/359/2003 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 września 2003r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw.
2015 1501 2015-02-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 210/2013 Wójta Gminy Michałowice z dnia 19 listopada 2013r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2013 Gminy Michałowice Nr XXIV/222/2012.
2015 1502 2015-02-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 22/2013 Burmistrza Gminy Brok z dnia 19 lipca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2013 r.
2015 1503 2015-02-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 223/2013 Wójta Gminy Michałowice z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2013 Gminy Michałowice Nr XXIV/222/2012.
2015 1504 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr XLVI/296/2014 Rady Gminy Rzekuń z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2014 rok
2015 1505 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr 536/2014 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 4 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2014 rok
2015 1506 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr XLII/319/14 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 26 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2014
2015 1507 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr XLVI/248/2014 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2014 rok
2015 1508 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr XLI/187/14 Rady Gminy Olszanka z dnia 3 czerwca 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na rok 2014.
2015 1509 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/178/2014 Rady Gminy Sypniewo z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014
2015 1510 2015-02-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2014 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 19 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/175/2014 Rady Gminy Sypniewo z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014.
2015 1511 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr 525/2014 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 10 czerwca 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2014 Nr XL/244/2013 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2013 r.
2015 1512 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/210/14 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 4 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasnosielc na 2014 r.
2015 1513 2015-02-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.53.2014 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2014 r.
2015 1514 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr XLII/414/14 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2014
2015 1515 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr XLV/241/2014 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 8 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2014 rok
2015 1516 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr XLIV/305/2014 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 12 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2014 rok
2015 1517 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr LIV.600.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr XLVII.494.2013 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 grudnia 2013r.
2015 1518 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr XLVI.435.2014 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2014rok.
2015 1519 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr LVII/623/2014 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 3 czerwca 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 r.
2015 1520 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr LIV/525/14 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
2015 1521 2015-02-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 272/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 2 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2014 rok
2015 1522 2015-02-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 70.2014 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2014 rok.
2015 1523 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr 469/LI/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2014r.
2015 1524 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr 124.2014 Zgromadzenia Związku Gmin “Radomka” z siedzibą w Przytyku z dnia 10 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Związku Gmin "Radomka" na 2014 r.
2015 1525 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr 275/XLII//2014 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2014
2015 1526 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr XLVIII/244/2014 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 30 czerwca 2014r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2014
2015 1527 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr LVI/396/14 Rady Miejskiej w Warce z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2015 1528 2015-02-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 38/14 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2015 1529 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr LIV/387/14 Rady Miejskiej w Warce z dnia 9 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2015 1530 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXIX/219/14 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasnosielc na 2014 r.
2015 1531 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXVII/205/2014 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2014 rok Powiatu Siedleckiego
2015 1532 2015-02-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 180/14 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.
2015 1533 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr 631/LXIII/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2015 1534 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr 538/2014 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 4 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
2015 1535 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr XLVI.285.2014 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2014 rok.
2015 1536 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr XLIV/601/2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2014 r.
2015 1537 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXIX/350/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 czerwca 2014r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2014 Gminy Michałowice Nr XXXIV/305/2013.
2015 1474 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr II.14.2014 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wąsewo w zakresie fragmentu sołectwa Zastawie
2015 1538 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr 14/III/2014 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Żabia Wola
2015 1539 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr V/34/15 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli oraz do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Mińsk Mazowiecki.
2015 1540 2015-02-23 Uchwała Uchwała nr IV/21/2015 Rady Miasta Pionki z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie: określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Pionki
2015 1541 2015-02-23 Uchwała Uchwała nr IV/22/2015 Rady Miasta Pionki z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2015 1542 2015-02-23 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr IV/29/2015 Rady Miasta Pionki z dnia 29 stycznia 2015r. Gminy Miasto Pionki
2015 1543 2015-02-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.54.2014 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2014 r.
2015 1544 2015-02-23 Uchwała Uchwała nr XXXIX/326/14 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2014 rok.
2015 1545 2015-02-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 52/2014 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 9 czerwca 2014r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2014 Nr XXXI/236/2013 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 grudnia 2013 roku.
2015 1546 2015-02-23 Uchwała Uchwała nr XXXII/ 244/ 2014 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 10 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bieżuń na rok 2014.
2015 1547 2015-02-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.52.2014 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 9 czerwca 2014r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2014 r.
2015 1548 2015-02-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/196/2014 Rady Gminy Łyse z dnia 30 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2014
2015 1549 2015-02-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 97/14 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2014r.
2015 1550 2015-02-23 Uchwała Uchwała nr XLVI/377/2014 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 3 czerwca 2014r. w sprawie sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2014.
2015 1551 2015-02-23 Uchwała Uchwała nr XLVIII/374/2014 Rady Gminy Prażmów z dnia 13 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej n a 2014 rok
2015 1552 2015-02-23 Uchwała Uchwała nr XLV/453/2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nadarzyn na rok 2014.
2015 1553 2015-02-23 Uchwała Uchwała nr 321/XXXI/14 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr 304/XXVIII/13 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2014 rok.
2015 1554 2015-02-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/279/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2014 Nr XXXI/236/2013 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 grudnia 2013 roku.
2015 1555 2015-02-23 Uchwała Uchwała nr 481/LII/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2014r.
2015 1556 2015-02-23 Uchwała Uchwała nr LV/381/14 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 24 lipca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2014 r.
2015 1557 2015-02-23 Uchwała Uchwała nr 124/2014 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na 2014 r.
2015 1558 2015-02-23 Uchwała Uchwała nr XLVII/363/2014 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 15 lipca 2014r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2014
2015 1559 2015-02-23 Uchwała Uchwała nr XXXI/194/14 Rady Gminy Nur z dnia 23 lipca 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok
2015 1560 2015-02-23 Uchwała Uchwała nr XLVI/471/2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 lipca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nadarzyn na rok 2014.
2015 1561 2015-02-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/226/2014 Rady Gminy Domanice z dnia 4 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Domanice na 2014 rok
2015 1562 2015-02-23 Uchwała Uchwała nr XXXIX/34/14 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 13 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2014
2015 1563 2015-02-23 Uchwała Uchwała nr LI/530/14 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 21 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2014 rok.
2015 1564 2015-02-23 Uchwała Uchwała nr XL/384/2014 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2014
2015 1565 2015-02-23 Uchwała Uchwała nr LVIII/248/14 Rady Gminy Kampinos z dnia 27 sierpnia 2014r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2014r.
2015 1566 2015-02-23 Uchwała Uchwała nr XLII/413/2014 Rady Miasta Mława z dnia 20 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2015 1567 2015-02-23 Uchwała Uchwała nr XLIX.459.2014 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2014 rok.
2015 1568 2015-02-23 Uchwała Uchwała nr XLIX/251/2014 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 29 sierpnia 2014r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2014
2015 1569 2015-02-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 187/2014 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2014
2015 1570 2015-02-23 Uchwała Uchwała nr XXXVI/268/2014 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 19 sierpnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu
2015 1571 2015-02-23 Uchwała Uchwała nr 78.2014 Zarządu Związku Gmin “Radomka” z siedzibą w Przytyku z dnia 15 lipca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do budzetu Związku Gmion "Radomka" na 2014 r.
2015 1572 2015-02-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 191/2014 Wójta Gminy Sabnie z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 r.
2015 1573 2015-02-23 Uchwała Uchwała nr XLIV/238/2014 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 11 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2014
2015 1574 2015-02-23 Uchwała Uchwała nr LX/650/2014 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 r.
2015 1575 2015-02-23 Uchwała Uchwała nr 779/2014 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 13 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2015 1576 2015-02-23 Uchwała Uchwała nr XLIX/274/2014 Rady Gminy Sabnie z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok
2015 1577 2015-02-23 Uchwała Uchwała nr 566 /2014 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 2 września 2014r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2014 rok
2015 1578 2015-02-23 Uchwała Uchwała nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 5 lutego 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
2015 1579 2015-02-23 Uchwała Uchwała nr IV/19/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 5 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/158/2008 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 1580 2015-02-23 Uchwała Uchwała nr IV/20/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 5 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów oraz określenia kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata
2015 1581 2015-02-24 Porozumienie Porozumienie nr 2/2015 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 14 stycznia 2015r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu edukacji publicznej polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez “Powierzającego”.
2015 1582 2015-02-24 Aneks Aneks nr 1/2015 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 26 stycznia 2015r. do porozumienia z dnia 9 lipca 2001 roku w sprawie powierzenia Miastu Siedlce wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej na obszarze Powiatu Siedleckiego
2015 1583 2015-02-24 Aneks Aneks nr 11 Starosty Żuromińskiego z dnia 13 stycznia 2015r. DO POROZUMIENIA Z DNIA 19 STYCZNIA 2005 r.
2015 1584 2015-02-24 Uchwała Uchwała nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kałuszyn na rok 2015
2015 1585 2015-02-24 Uchwała Uchwała nr VI/8/2015 Rady Miasta Marki z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marki na lata 2015-2032
2015 1586 2015-02-24 Uchwała Uchwała nr VI/9/2015 Rady Miasta Marki z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Marki na 2015 rok
2015 1587 2015-02-24 Postanowienie Postanowienie nr 5/15 Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 13 lutego 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2015 1588 2015-02-24 Uchwała Uchwała nr III/15/2015 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sokołowskiego na 2015 rok
2015 1589 2015-02-24 Uchwała Uchwała nr III/21/2014 Rady Gminy Policzna z dnia 30 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa na rok 2015
2015 1590 2015-02-24 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Starosty Szydłowieckiego z dnia 30 stycznia 2015r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Szydłowieckiego za 2014 rok.
2015 1591 2015-02-24 Porozumienie Porozumienie nr 031.2.2015 Powiatu Wołomińskiego z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wołomiński.
2015 1592 2015-02-24 Uchwała Uchwała nr V/12/15 Budżetowa na rok 2015 Miasta Zielonka Rady Miasta Zielonka z dnia 22 stycznia 2015r.
2015 1593 2015-02-24 Uchwała Uchwała nr III/11/2014 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2015.
2015 1594 2015-02-24 Uchwała Uchwała nr IV/7/2015 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 stycznia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Stanisławów na rok 2015.
2015 1595 2015-02-24 Uchwała Uchwała nr III/18/2014 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2015 rok
2015 1596 2015-02-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2015 Starosty Legionowskiego z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo wychowawczej typu socjalizacyjnego z grupą interwencyjną - Dom Dziecka im. Ojca Świętego Piusa XI w Chotomowie, ul. Piusa XI 69 na rok 2015
2015 1597 2015-02-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2015 Starosty Legionowskiego z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Samotnej Matki i Dziecka w Legionowie w 2015 r.
2015 1598 2015-02-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2015 Starosty Legionowskiego z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie ogłoszenia naboru zgłoszeń kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
2015 1599 2015-02-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/15 Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie powiatu wyszkowskiego w 2015 roku.
2015 1600 2015-02-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/15 Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Dębinkach w 2015 roku.
2015 1601 2015-02-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2015 Starosty Szydłowieckiego z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie ogłoszenia miesięcznego kosztu utrzymani dziecka w Rodzinnym Domu Dziecka w Wysokiej w 2015 roku
2015 1602 2015-02-24 Uchwała Uchwała nr IV/25/2015 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2014.
2015 1603 2015-02-24 Uchwała Uchwała nr IV/28/2015 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg powiatowych na terenie Powiatu Pułtuskiego.
2015 1604 2015-02-24 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr III/ 25 /14 Rady Gminy Gozdowo z dnia 29 grudnia 2014r.
2015 1605 2015-02-24 Uchwała Uchwała nr III/8/2015 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 29 stycznia 2015r. Uchwała Budżetowa na rok 2015 Gminy Sobienie-Jeziory
2015 1606 2015-02-24 Uchwała Uchwała nr IV/13/2015 Rady Gminy Sochocin z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin
2015 1607 2015-02-24 Uchwała Uchwała nr IV/14/2015 Rady Gminy Sochocin z dnia 29 stycznia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Sochocin na rok 2015
2015 1608 2015-02-24 Uchwała Uchwała nr 14.IV.2015 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 15 stycznia 2015r. uchwała budżetowa na 2015 r.
2015 1609 2015-02-24 Uchwała Uchwała nr 10/III/2014 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 23 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa Gminy Lubowidz na rok 2015
2015 1610 2015-02-24 Uchwała Uchwała nr 12/III/2014 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa Gminy Mała Wieś na rok 2015
2015 1611 2015-02-24 Uchwała Uchwała nr II/6/2014 Rady Gminy Garwolin z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Garwolin na 2015 rok
2015 1612 2015-02-24 Uchwała Uchwała nr 10/III/2014 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 grudnia 2014r. Uchwała budżetowa Gminy Gostynin na rok 2015
2015 1613 2015-02-24 Uchwała Uchwała nr IV/16/2014 Rady Gminy Sochaczew z dnia 31 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa Gminy Sochaczew na rok 2015
2015 1614 2015-02-24 Uchwała Uchwała nr II/10/2014 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 29 grudnia 2014r. Budżet Gminy Wieczfnia Kościelna na rok 2015
2015 1615 2015-02-24 Uchwała Uchwała nr IV/12/2015 Rady Gminy Rzewnie z dnia 23 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Uchwały Budżetowej Gminy Rzewnie na 2015 rok
2015 1616 2015-02-24 Uchwała Uchwała nr 17/2015 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 17 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
2015 1617 2015-02-24 Uchwała Uchwała nr 11/II/2015 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 22 stycznia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Dzierzgowo na rok 2015
2015 1618 2015-02-24 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Mazowieckiego, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Prezydentem Miasta Stołecznego Warszawy
2015 1619 2015-02-24 Uchwała Uchwała nr IV/ 15 /15 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 5 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłaty
2015 1620 2015-02-24 Postanowienie Postanowienie nr DWW-772-31/15 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Powiatu Grodziskiego
2015 1621 2015-02-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/15 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w regionalnym domu pomocy społecznej na terenie Województwa Mazowieckiego
2015 1622 2015-02-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 23 lutego 2015r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Wieniawie przeprowadzonych w dniu 22 lutego 2015 r.
2015 1623 2015-02-24 Uchwała Uchwała nr VI/38/15 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 13 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Tarczyn oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 1624 2015-02-24 Uchwała Uchwała nr VI/39/15 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 13 lutego 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 1625 2015-02-24 Uchwała Uchwała nr III/23/15 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Olszewo-Borki dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
2015 1626 2015-02-25 Uchwała Uchwała nr III.28.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli oraz do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Mińsk Mazowiecki, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów
2015 1627 2015-02-25 Uchwała Uchwała nr I/7/15 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Mazowsze Zachodnie" z siedzibą w Mszczonowie z dnia 20 stycznia 2015r. Uchwała Budżetowa
2015 1628 2015-02-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.15.2015.RM Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 lutego 2015r. Rada Miasta Legionowo
2015 1629 2015-02-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.11.2015.RM Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 lutego 2015r. Rada Miejska w Pułtusku
2015 1630 2015-02-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.13.2015.BB Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 lutego 2015r. Rada Gminy Wieliszew
2015 1631 2015-02-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 90 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miasta Milanówek
2015 1632 2015-02-25 Uchwała Uchwała nr 1/2015 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 14 stycznia 2015r. w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ciechanowskiemu w 2015 roku
2015 1633 2015-02-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2015 Starosty Ciechanowskiego z dnia 9 lutego 2015r. w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie powiatu ciechanowskiego w 2015 roku.
2015 1634 2015-02-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2015 Starosty Ciechanowskiego z dnia 9 lutego 2015r. w sprawie: ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu ciechanowskiego w 2015 roku.
2015 1635 2015-02-25 Uchwała Uchwała nr IV/18/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 5 lutego 2015r. w sprawie nadania nazwy drodze
2015 1636 2015-02-25 Uchwała Uchwała nr IV/22 /2015 Rady Gminy w Przasnyszu z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2015 1637 2015-02-25 Uchwała Uchwała nr IV/18/2015 Rady Gminy Klwów z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty.
2015 1638 2015-02-25 Porozumienie Porozumienie nr 1/2015 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 14 stycznia 2015r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu edukacji publicznej polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez “Powierzającego”.
2015 1639 2015-02-25 Sprawozdanie Sprawozdanie nr SO.5511.2.2015 Starosty Powiatu Garwolińskiego z dnia 19 stycznia 2015r. z działalności Komisji bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za rok 2014.
2015 1640 2015-02-25 Uchwała Uchwała nr V.22.2015 Rady Gminy Prażmów z dnia 5 lutego 2015r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Prażmów
2015 1641 2015-02-25 Uchwała Uchwała nr IV/20/2015 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie : Zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Glinojeck.
2015 1642 2015-02-25 Uchwała Uchwała nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XXII/ 236/2013 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia z dnia 7 listopada 2013 roku w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Glinojeck.
2015 1643 2015-02-25 Uchwała Uchwała nr 8/I/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego z dnia 20 stycznia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego na lata 2015-2018
2015 1644 2015-02-25 Uchwała Uchwała nr 9/I/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego z dnia 20 stycznia 2015r. Uchwała Budżetowa na rok 2015
2015 1645 2015-02-25 Uchwała Uchwała nr 29/IV/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 2 lutego 2015r. w sprawie nadania drodze położonej w Serocku nazwę ul. Przytulna
2015 1646 2015-02-25 Uchwała Uchwała nr 30/IV/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 2 lutego 2015r. w sprawie nadania drodze położonej w Serocku nazwy ul. Grzybowa
2015 1647 2015-02-25 Uchwała Uchwała nr 31/IV/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 2 lutego 2015r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Stasi Las nazwy ul. Ułańska
2015 1648 2015-02-25 Uchwała Uchwała nr 32/IV/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 2 lutego 2015r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Zabłocie nazwę ul. Plenerowa
2015 1649 2015-02-25 Uchwała Uchwała nr IV.35.2015 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Długa Szlachecka, gmina Halinów.
2015 1650 2015-02-25 Uchwała Uchwała nr IV/16/2015 Rady Gminy Sochocin z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2015 1651 2015-02-25 Uchwała Uchwała nr IV/17/2015 Rady Gminy Sochocin z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności
2015 1652 2015-02-25 Uchwała Uchwała nr IV/18/2015 Rady Gminy Sochocin z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2015 1653 2015-02-25 Uchwała Uchwała nr IV/19/2015 Rady Gminy Sochocin z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 1654 2015-02-25 Uchwała Uchwała nr IV/21/2015 Rady Gminy Sochocin z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 1655 2015-02-25 Uchwała Uchwała nr III.43.2015 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 5 lutego 2015r. w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2015 1656 2015-02-25 Uchwała Uchwała nr III.44.2015 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 5 lutego 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 118/XVII/96 Rady Gminy Tłuszcz z dnia 30 kwietnia 1996 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej i zasad poboru opłat
2015 1657 2015-02-25 Uchwała Uchwała nr IV/20/15 Rady Gminy Stare Babice z dnia 5 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów przyjęć do przedszkoli publicznych w Gminie Stare Babice branych pod uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
2015 1658 2015-02-25 Uchwała Uchwała nr IV.22.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/373/2013 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 19.12.2013r w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom, punktom przedszkolnym, zespołom wychowania przedszkolnego, szkołom podstawowym i gimnazjom znajdującym się na terenie Miasta Pruszków, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2015 1659 2015-02-25 Uchwała Uchwała nr III/56/2015 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 6 lutego 2015r. zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Mrozy Nr III/23/11 z dnia 1 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Mrozy przez osoby prawne i osoby fizyczne oraz w sprawie trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji
2015 1660 2015-02-25 Uchwała Uchwała nr III/58/2015 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie podjęcia działań prorozwojowych polegających na polepszeniu warunków życiowych wielodzietnych rodzin zamieszkałych na terenie gminy Mrozy – program „Mrozy dla Rodziny 3+”
2015 1661 2015-02-25 Uchwała Uchwała nr III/59/2015 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie nadania nazw ulic w gminie Mrozy
2015 1662 2015-02-25 Uchwała Uchwała nr IV / 15 / 2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 5 lutego 2015r. w sprawie nadania nazwy drodze
2015 1663 2015-02-25 Uchwała Uchwała nr IV / 16 / 2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 5 lutego 2015r. w sprawie nadania nazwy drodze
2015 1664 2015-02-25 Uchwała Uchwała nr IV/17/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 5 lutego 2015r. w sprawie nadania nazwy drodze
2015 1665 2015-02-25 Uchwała Uchwała nr IV/19/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 5 lutego 2015r. w sprawie nadania nazwy drogom
2015 1666 2015-02-25 Uchwała Uchwała nr IV/20/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 5 lutego 2015r. w sprawie nadania nazwy drodze
2015 1667 2015-02-25 Uchwała Uchwała nr IV/21/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 5 lutego 2015r. w sprawie nadania nazwy drodze
2015 1668 2015-02-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 58/2015 Rady Miasta Siedlce z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w „Domu pod Kasztanami” Domu Dziecka w Siedlcach
2015 1669 2015-02-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 59/2015 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w „Domu nad Stawami” Domu Pomocy Społecznej w Siedlcach.
2015 1670 2015-02-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 60/2015 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Wiosce Dziecięcej SOS w Siedlcach.
2015 1671 2015-02-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2015 Starosty Węgrowskiego z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu pobytu w Hostelu Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Węgrowie w 2015 roku
2015 1672 2015-02-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2015 Starosty Węgrowskiego z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie ogłoszenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Domu Dziecka „Julin” w Kaliskach, Gmina Łochów, Powiat Węgrowski w 2015 roku
2015 1673 2015-02-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2015 Starosty Węgrowskiego z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Samorządowym Domu Pomocy Społecznej „Pogodnej Starości” w Ostrówku przy ul. Zaciszna 8, Gmina Łochów, Powiat Węgrowski w 2015 roku
2015 1674 2015-02-25 Uchwała Uchwała nr 15/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych i nadania jej statutu
2015 1675 2015-02-26 Uchwała Uchwała nr IV/20/2015 Rady Gminy Sochocin z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie zmian Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sochocin
2015 1676 2015-02-26 Uchwała Uchwała nr 16/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie „Podziału Województwa Mazowieckiego na obwody łowieckie”
2015 1677 2015-02-26 Uchwała Uchwała nr IV/25/2015 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Ostrowi Mazowieckiej z działalności w roku 2014
2015 1678 2015-02-26 Uchwała Uchwała nr 45/XIX/2014 Związku Międzygminnego "Kampinos" z dnia 18 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa na rok 2015
2015 1679 2015-02-26 Uchwała Uchwała nr V/16/2015 Rady Gminy Sienno z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie poboru podatków stanowiących dochody gminy, określenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz ustalenia terminu wpłaty podatków
2015 1680 2015-02-26 Uchwała Uchwała nr IV/17/15 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 19 stycznia 2015r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej we wsi Podzagajnik, w gminie Zwoleń
2015 1681 2015-02-26 Uchwała Uchwała nr IV/20/2015 Rady Gminy w Tczowie z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 1682 2015-02-26 Uchwała Uchwała nr IV/21/2015 Rady Gminy w Tczowie z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów
2015 1683 2015-02-26 Uchwała Uchwała nr IV/20/2015 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 8 stycznia 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 1684 2015-02-27 Uchwała Uchwała nr IV/21/2015 Rady Gminy Szydłowo z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
2015 1685 2015-02-27 Uchwała Uchwała nr IV/31/15 Rady Gminy Wodynie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru dla drugiego etapu do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Wodynie
2015 1686 2015-02-27 Uchwała Uchwała nr IV/32/15 Rady Gminy Wodynie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie wyznaczenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat
2015 1687 2015-02-27 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie ogłoszenia ’’Wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł w okresie od dnia 1 stycznia 2014r. do dnia 31 grudnia 2014r.’’
2015 1688 2015-02-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2014 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2015 1689 2015-02-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2014 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2015 1690 2015-02-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2014 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014
2015 1691 2015-02-27 Uchwała Uchwała nr 472/2014 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 15 stycznia 2014r. w sprawie zmian w budżecie powiatu nowodworskiego na rok 2014
2015 1692 2015-02-27 Uchwała Uchwała nr 479 /2014 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie zmian w budżecie powiatu nowodworskiego na rok 2014
2015 1693 2015-02-27 Uchwała Uchwała nr 482/2014 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu nowodworskiego na rok 2014
2015 1694 2015-02-27 Zarządzenie Zarządzenie nr UG.0050.2.2014 Wójta Gminy Troszyn z dnia 10 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014
2015 1695 2015-02-27 Uchwała Uchwała nr 487 /2014 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu nowodworskiego na rok 2014
2015 1696 2015-02-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2014 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014
2015 1697 2015-02-27 Zarządzenie Zarządzenie nr UG.0050.11.2014 Wójta Gminy Troszyn z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014
2015 1698 2015-02-27 Uchwała Uchwała nr XLVII/482/14 Rady Miasta Otwocka z dnia 4 lutego 2014r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2014 rok
2015 1699 2015-02-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/2014 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Nieporęt na 2014 rok
2015 1700 2015-02-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2014 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 17 stycznia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2015 1701 2015-02-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/2014 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 4 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014
2015 1702 2015-02-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 23/2014 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 17 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014
2015 1703 2015-02-27 Uchwała Uchwała nr 490/2014 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 5 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu nowodworskiego na rok 2014
2015 1704 2015-02-27 Zarządzenie Zarządzenie nr UG.0050.14.2014 Wójta Gminy Troszyn z dnia 6 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014
2015 1705 2015-02-27 Zarządzenie Zarządzenie nr UG.0050.17.2014 Wójta Gminy Troszyn z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014
2015 1706 2015-02-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 28/2014 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014
2015 1707 2015-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/185/14 Rady Gminy Olszanka z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na rok 2014.
2015 1708 2015-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/189/2014 Rady Gminy Strachówka z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2014 rok
2015 1709 2015-02-27 Uchwała Uchwała nr XLI/279/2014 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 6 marca 2014r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2014 rok
2015 1710 2015-02-27 Uchwała Uchwała nr 496/2014 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 12 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu nowodworskiego na rok 2014
2015 1711 2015-02-27 Uchwała Uchwała nr XLIV/243/2014 Rady Gminy w Sabniach z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok
2015 1712 2015-02-27 Uchwała Uchwała nr 500/2014 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu nowodworskiego na rok 2014
2015 1713 2015-02-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/2014 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2015 1714 2015-02-27 Uchwała Uchwała nr 292.XLVII.2014 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2014 rok.
2015 1715 2015-02-27 Uchwała Uchwała nr 4/I/2014 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 7 marca 2014r. w sprawie zmieniajaca uchwałę budżetową Związku Gmin Regionu Płockiego na 2014 rok
2015 1716 2015-02-27 Uchwała Uchwała nr 202/XXXI/2014 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 8 kwietnia 2014r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 170/XXVII/2013
2015 1717 2015-02-27 Uchwała Uchwała nr 204/XXXI/2014 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 8 kwietnia 2014r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 170/XXVII/2013
2015 1718 2015-02-27 Zarządzenie Zarządzenie nr UG.0050.21.2014 Wójta Gminy Troszyn z dnia 2 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014
2015 1719 2015-02-27 Uchwała Uchwała nr 205/XXXI/2014 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 8 kwietnia 2014r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 170/XXVII/2013
2015 1720 2015-02-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 67/2014 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 10 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2014
2015 1721 2015-02-27 Uchwała Uchwała nr XLVI/313/2014 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XLI/275/2013 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszkowskiego na 2014 r.
2015 1722 2015-02-27 Uchwała Uchwała nr XLIII/304/2014 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2014 rok.
2015 1723 2015-02-27 Zarządzenie Zarządzenie nr UG.0050.23.2014 Wójta Gminy Troszyn z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014
2015 1724 2015-02-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 36/2014 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014
2015 1725 2015-02-27 Uchwała Uchwała nr XLV/472/13 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2013 rok
2015 1726 2015-02-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 148/2014 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.
2015 1727 2015-02-27 Uchwała Uchwała nr LII/363/14 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2014 r.
2015 1728 2015-02-27 Uchwała Uchwała nr 393/155/14 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 9 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2014 rok
2015 1729 2015-02-27 Uchwała Uchwała nr XLIV/255/14 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2015 1730 2015-02-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.39.2014 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2014 r.
2015 1731 2015-02-27 Uchwała Uchwała nr XLV/248/2014 Rady Gminy w Sabniach z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok
2015 1732 2015-02-27 Uchwała Uchwała nr LII.581.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 9 maja 2014r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr XLVII.494.2013 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 grudnia 2013r.
2015 1733 2015-02-27 Uchwała Uchwała nr 446/XXXVIII/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2014.
2015 1734 2015-02-27 Uchwała Uchwała nr IV/17/14 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 29 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa Gminy Miasto Sochaczew na rok 2015
2015 1735 2015-02-27 Uchwała Uchwała nr IV/20/2015 Rady Gminy Sypniewo z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/117/2013 Rady Gminy Sypniewo z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2015 1736 2015-02-27 Komunikat Komunikat nr 1.2015 Starosty Sierpeckiego z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie za 2015 rok
2015 1737 2015-02-27 Uchwała Uchwała nr 10/III/2014 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwały budżetowej miasta na 2015 rok
2015 1738 2015-02-27 Uchwała Uchwała nr IV/22/2015 Rady Gminy Rzekuń z dnia 10 lutego 2015r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa.
2015 1739 2015-02-27 Uchwała Uchwała nr IV/28/2015 Rady Gminy Rzekuń z dnia 10 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2015 1740 2015-02-27 Uchwała Uchwała nr IV/13/2015 Rady Gminy Pionki z dnia 18 lutego 2015r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia Inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 1741 2015-02-27 Uchwała Uchwała nr IV/14/2015 Rady Gminy Pionki z dnia 18 lutego 2015r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 1742 2015-02-27 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2015 Starosty Łosickiego z dnia 22 stycznia 2015r. Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU STAROSTY ŁOSICKIEGO W 2014 ROKU
2015 1743 2015-02-27 Uchwała Uchwała nr VII.26.2015 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz jej poboru w drodze inkasa
2015 1744 2015-02-27 Uchwała Uchwała nr V/21/15 Rady Gminy Paprotnia z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie okreslenia terminu, czestotliwosci i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komanalnymi.
2015 1745 2015-02-27 Uchwała Uchwała nr III/13/14 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Myszyniec na 2015 rok.
2015 1746 2015-02-27 Uchwała Uchwała nr VI/17/2015 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.