Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Grudzień 2015

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2015 9773 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XIV/98/2015 Rady Gminy Policzna z dnia 28 października 2015r. w sprawie obniżenia ceny żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w gminie Policzna.
2015 9774 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XIV/99/2015 Rady Gminy Policzna z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015 9775 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XIV/100/2015 Rady Gminy Policzna z dnia 28 października 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego.
2015 9776 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr VIII/37/2015 Rady Gminy Radzanów z dnia 30 października 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2016 rok.
2015 9777 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr VIII/38/2015 Rady Gminy Radzanów z dnia 30 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.
2015 9778 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr VIII/39/2015 Rady Gminy Radzanów z dnia 30 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok.
2015 9779 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr VIII/40/2015 Rady Gminy Radzanów z dnia 30 października 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2015 9780 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XV/85/15 Rady Gminy Leoncin z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 9781 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XI/85/15 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2015 9782 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XI/86/15 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 9783 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XI/87/15 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 9784 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XI/88/15 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 9785 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XI/89/15 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 9786 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XI/90/15 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz określenia terminów płatności dla inkasentów
2015 9787 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr X/50/2015 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej.
2015 9788 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XV/69/2015 Rada Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 9789 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XV/70/2015 Rada Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2015 9790 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XV/72/2015 Rada Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 9791 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XV/73/2015 Rada Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2016
2015 9792 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XII/88/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2015 9793 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XII/89/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 9794 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XII/90/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Kadzidło w 2016 roku
2015 9795 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XIII/91/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie określenia wzoru formularzy w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2015 9796 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XII/92/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/75/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 19 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 9797 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XIV/125/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016
2015 9798 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XIV/126/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 9799 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XIV/127/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2016
2015 9800 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XIV/128/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej na terenie miasta Kobyłka
2015 9801 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr IX/71/15 Rady Gminy Gozdowo z dnia 24 września 2015r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw na terenie gminy Gozdowo
2015 9802 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr X/53/2015 Rady Gminy w Jabłonnie Lackiej z dnia 28 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 9803 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr X/69/2015 Rady Gminy Poświętne z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku na 2016 r.
2015 9804 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XII/63/2015 Rady Gminy Gózd z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2016r.
2015 9805 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XII/64/2015 Rady Gminy Gózd z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2016
2015 9806 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XII/65/2015 Rady Gminy Gózd z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok oraz zwolnień w tym podatku
2015 9807 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XII/66/2015 Rady Gminy Gózd z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2016r.
2015 9808 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr X/70/2015 Rady Gminy Poświętne z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 9809 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr X/71/2015 Rady Gminy Poświętne z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 9810 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr IX/64/2015 Rady Gminy Chynów z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej oraz określenia zasad jej ustalania i poboru
2015 9811 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr IX/60/2015 Rady Gminy Chynów z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Chynów na rok 2016.
2015 9812 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr IX/61/2015 Rady Gminy Chynów z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Chynów na rok 2016.
2015 9813 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr IX/62/2015 Rady Gminy Chynów z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2015 9814 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr IX/63/2015 Rady Gminy Chynów z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów informacji o przedmiotach opodatkowania oraz deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości.
2015 9815 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr VIII/60/2015 Rady Gminy Łąck z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Łąck na rok 2016.
2015 9816 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr VIII/61/2015 Rady Gminy Łąck z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2016 r.
2015 9817 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr VIII/62/2015 Rady Gminy Łąck z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek i zwolnień podatku od środków transportowych na rok 2016
2015 9818 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr VIII/63/2015 Rady Gminy Łąck z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2015 9819 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr IX/48/15 Rady Gminy Ciechanów z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2016
2015 9820 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr IX/49/15 Rady Gminy Ciechanów z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 9821 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr IX/49/2015 Rady Gminy Mokobody z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016.
2015 9822 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr IX/50/2015 Rady Gminy Mokobody z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od tego podatku na 2016 rok.
2015 9823 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr IX/51/2015 Rady Gminy Mokobody z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2016.
2015 9824 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr VIII/64/2015 Rady Gminy Łąck z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie opłaty od posiadania psów na rok 2016.
2015 9825 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr IX/50/15 Rady Gminy Ciechanów z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 9826 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr IX/52/2015 Rady Gminy Mokobody z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów informacji podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny.
2015 9827 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XII/67/2015 Rady Gminy Gózd z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej na 2016 rok
2015 9828 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr VIII/65/2015 Rady Gminy Łąck z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na rok 2016.
2015 9829 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr IX/51/15 Rady Gminy Ciechanów z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016
2015 9830 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr IX/54/2015 Rady Gminy Mokobody z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia jej stawek i wyznaczenia inkasentów na rok 2016.
2015 9831 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr X/36/2015 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2015 9832 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr X/37/2015 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 9833 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr X/40/2015 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/17/2015 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 30 marca 2015r. sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
2015 9834 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr X/41/2015 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2016 r.
2015 9835 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr X/42/2015 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Sobienie-Jeziory na rok 2016
2015 9836 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr X/43/2015 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Sobienie-Jeziory na rok 2016.
2015 9837 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr X/44/2015 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie określenia wzoru informacji o gruntach, lasach, nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2015 9838 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr 81/XIV/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 października 2015r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2015 9839 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr 82/XIV/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 października 2015r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Szydłowiec pod nazwą Żłobek Miejski w Szydłowcu oraz nadania jej statutu.
2015 9840 2015-12-01 Porozumienie Porozumienie nr 1/2015 Burmistrza Miasta Pionki; Wójta Gminy Pionki z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie przejęcia do prowadzenia przez Gminę Miasta Pionki zadania publicznego z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, będących mieszkańcami Gminy Pionki, w oddziałach żłobkowych funkcjonujących przy miejskich przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Pionki
2015 9841 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr 65/XII/2015 Rady Gminy Bielsk z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Bielsk.
2015 9842 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr X/58/15 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 5 października 2015r. w sprawie określenia lokalizacji przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Brudzeń Dużym oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2015 9843 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr 131.XVI.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 30 października 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geodezyjnym Wiązowna Gminna
2015 9844 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr X.63.2015 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 29 października 2015r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Białobrzeskiego w 2015 roku.
2015 9845 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr X.64.2015 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 29 października 2015r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Białobrzeskiego w 2015 roku.
2015 9846 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XIII/64/2015 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, przedszkoli niepublicznych i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2015 9847 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr 74/XIV/2015 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Małkinia Górna oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2015 9848 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr 75/XIV/2015 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 29 października 2015r. w sprawie ustalania terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 9849 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr 76/XIV/2015 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 29 października 2015r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych z nieruchomości.
2015 9850 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr 79/XIV/2015 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 29 października 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Małkinia Górna przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2015 9851 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr 93/XVI/2015 Rady Gminy Bodzanów z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie utworzenia Dziennego Domu Pobytu "Senior-WIGOR" w Stanowie.
2015 9852 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/430/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2015 9853 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/432/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym podmiotem
2015 9854 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/433/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
2015 9855 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/434/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie nadania imienia Gimnazjum Specjalnemu nr 64 w Warszawie, ul. J. Brożka 26
2015 9856 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/435/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie zmiany nazwy Bursy Szkolnej nr 8 wchodzącej w skład Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Warszawie, ul. W. Reymonta 16.
2015 9857 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/436/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych w m.st. Warszawie oraz określenia granic ich obwodów oraz zmieniająca akty założycielskie niektórych szkół podstawowych w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
2015 9858 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/437/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów w m.st. Warszawie oraz określenia granic ich obwodów oraz zmieniająca akty założycielskie niektórych gimnazjów w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
2015 9859 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/438/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie założenia Szkoły Podstawowej nr 358 w Warszawie, ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 10
2015 9860 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/439/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie zmiany statutu Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
2015 9861 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/440/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie zmiany statutu Białołęckiego Ośrodka Kultury
2015 9862 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/441/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie nadania statutu Dzielnicowemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
2015 9863 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/442/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
2015 9864 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/443/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie zmiany, nadania i zniesienia nazw ulic w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
2015 9865 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/444/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
2015 9866 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/445/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
2015 9867 2015-12-02 Decyzja Decyzja nr DRE-4210-15(8)/2015/265/XIII/ARy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 listopada 2015r.
2015 9868 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr 53/IX/2015 Rady Gminy Grudusk z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 9869 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr 54/IX/2015 Rady Gminy Grudusk z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2015 9870 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr 55/IX/2015 Rady Gminy Grudusk z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od podatku
2015 9871 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr 57/IX/2015 Rady Gminy Grudusk z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 9872 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIII.82.2015 Rady Gminy Przytyk z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2016.
2015 9873 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIII.83.2015 Rady Gminy Przytyk z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2016 obowiązujących na terenie Gminy Przytyk oraz zwolnień w tym podatku
2015 9874 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIII.84.2015 Rady Gminy Przytyk z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Przytyk oraz zwolnień, w tym podatku.
2015 9875 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIII.85.2015 Rady Gminy Przytyk z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie : poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2015 9876 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIII.86.2015 Rady Gminy Przytyk z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 9877 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIII.87.2015 Rady Gminy Przytyk z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek i zasad poboru opłaty targowej.
2015 9878 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr X/68/2015 Rady Gminy Suchożebry z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2016.
2015 9879 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr X/69/2015 Rady Gminy Suchożebry z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016 obowiązujących na terenie Gminy Suchożebry oraz zwolnień w tym podatku.
2015 9880 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr X/70/2015 Rady Gminy Suchożebry z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2016 obowiązujących na terenie Gminy Suchożebry oraz zwolnień w tym podatku.
2015 9881 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr X/72/2015 Rady Gminy Suchożebry z dnia 18 listopada 2015r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów oraz zwolnień od tego podatku
2015 9882 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr X/74/2015 Rady Gminy Suchożebry z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
2015 9883 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr IX/44/2015 Rady Gminy Wierzbno z dnia 28 października 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2015 9884 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr IX/45/2015 Rady Gminy Wierzbno z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 9885 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr IX/46/2015 Rady Gminy Wierzbno z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2015 9886 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XII/57/15 Rady Gminy w Regiminie z dnia 17 listopada 2015r. sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016 obowiązujących na terenie Gminy Regimin.
2015 9887 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XII/58/15 Rady Gminy w Regiminie z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Regimin na rok 2016.
2015 9888 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr 80.XV.2015 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od podatku na obszarze Gminy Płoniawy-Bramura.
2015 9889 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr 81.XV.2015 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 27 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę Nr 76.XIV.2015 z dnia 04 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Płoniawy-Bramura.
2015 9890 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr 82.XV.2015 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2015 9891 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr 116/XVIII/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania oraz wykorzystania udzielonych dotacji
2015 9892 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr 117/XVIII/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Ostrołęki opłaty targowej, określenia zasad jej ustalania i poboru, terminów płatności, wysokości stawek oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, określenia inkasenta i wynagrodzenia za inkaso
2015 9893 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr 118/XVIII/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji dotyczących podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 9894 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XVIII.94.2015 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2015 9895 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XVIII.95.2015 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 9896 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XVIII.97.2015 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Brańszczyk przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2015 9897 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XI/71/2015 Rady Gminy w Górznie z dnia 16 października 2015r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Górzno, obręb Górzno Kolonia
2015 9898 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr X/64/2015 Rady Gminy w Górznie z dnia 16 września 2015r. zmieniająca rozporządzenie w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu garwolińskiego.
2015 9899 2015-12-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.257.2015.BB Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 listopada 2015r. Rada Gminy Osieck
2015 9900 2015-12-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.254.2015.BŁ Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 listopada 2015r. Rada Miejska w Wyszkowie
2015 9901 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/115/2015 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 30 września 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu rejonu publicznej drogi dojazdowej - dz. nr ew. 98 we wsi Łubna
2015 9902 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr VIII/59/2015 Rady Gminy Łąck z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania prowadzonych na terenie Gminy Łąck przez osoby prawne lub fizyczne inne niż Gmina Łąck.
2015 9903 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr 79/X/2015 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 29 października 2015r. w sprawie aktualizacji Planu zrównoważonego rozwoju transportu publicznego dla Powiatu Radomskiego (Plan Transportowy)
2015 9904 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr 80/X/2015 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 29 października 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym obowiązujących w 2016 roku.
2015 9905 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XI/69/2015 Rady Gminy Wolanów z dnia 30 października 2015r. w sprawie: uchwalenia regulaminu określającego zasady korzystania z gminnego obiektu sportowego położonego w Mniszku
2015 9906 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XI/70/2015 Rady Gminy Wolanów z dnia 30 października 2015r. w sprawie: uchwalenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Wolanów na lata 2015 -2020”
2015 9907 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr IX/50/2015 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 28 października 2015r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy w Huszlewie
2015 9908 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr X/73/2015 Rady Gminy Suchożebry z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie ustanowienia tytułu: „Zasłużony dla Gminy Suchożebry”
2015 9909 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr VIII/36/2015 Rady Gminy Radzanów z dnia 30 października 2015r. w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Zakład Gospodarki Komunalnej w Radzanowie.
2015 9910 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr 113/XIII/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 października 2015r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe wykorzystywanych jedynie przez część roku
2015 9911 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr 114/XIII/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 października 2015r. w sprawie ustalenia wzoru i terminu składania deklaracji o wysokości opłaty ryczałtowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wykorzystywanych jedynie przez część roku
2015 9912 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr 115/XIII/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 października 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 68/XXIII/2012 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 9913 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XVI/164/15 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki
2015 9914 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIII/141/2015 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2015 - 2022
2015 9915 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIII/144/2015 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2016 rok
2015 9916 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XV/84/2015 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Różan
2015 9917 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XV/85/2015 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Różan na 2016 rok.
2015 9918 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XV/86/2015 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r. przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Różan na 2016 r.
2015 9919 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XV/87/2015 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji w sprawie podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego
2015 9920 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XV/88/2015 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 9921 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XV/89/2015 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej
2015 9922 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XII/51/2015 Rady Gminy w Chotczy z dnia 30 października 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015-2019
2015 9923 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIII/53/2015 Rady Gminy w Chotczy z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 9924 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIII/54/2015 Rady Gminy w Chotczy z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2016 r.
2015 9925 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIII/55/2015 Rady Gminy w Chotczy z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2016 r.
2015 9926 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIII/56/2015 Rady Gminy w Chotczy z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2015 9927 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIII/57//2015. Rady Gminy w Chotczy z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015 9928 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr IX/47/2015 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 18 września 2015r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 9929 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XII/59/2015 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku
2015 9930 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XII/60/2015 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 9931 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XII/61/2015 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 9932 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XVI/139/2015 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 26 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę Nr XLIII/498/2006 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 23 czerwca 2006r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2015 9933 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XVI/140/2015 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 9934 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XVI/141/2015 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2015 9935 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XVI/142/2015 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 9936 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XVI/143/2015 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2016 rok
2015 9937 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XVI/145/2015 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/283/2008 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 24 października 2008r. w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową
2015 9938 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XVI/146/2015 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 9939 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XVI/147/2015 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie o udzielenie pomocy de minimis w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości
2015 9940 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XVI/148/2015 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Pułtusk i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2015 9941 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XII/110/2015 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok
2015 9942 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XII/111/2015 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.
2015 9943 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XII/112/2015 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2016 r.
2015 9944 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XII/113/2015 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 9945 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XII/114/2015 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej.
2015 9946 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XII/115/2015 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie ustalenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasenta oraz wynagrodzenia za inkaso.
2015 9947 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr X/97/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 października 2015r. w sprawie obniżenia ceny 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Długosiodło
2015 9948 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr X/98/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku
2015 9949 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr X/99/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 października 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Długosiodło
2015 9950 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr X/100/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 października 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 9951 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr X/101/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 października 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 9952 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr X/102/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/299/2010 Rady Gminy Długosiodło z dnia 25 maja 2010 roku w sprawie ustalenia regulaminu targowiska gminnego
2015 9953 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIII/131/15 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Nowy Dwór Mazowiecki
2015 9954 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr 155/XIV/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do naliczenia podatku rolnego
2015 9955 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIX/141/2015 Rady Miasta Marki z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 9956 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIX/142/2015 Rady Miasta Marki z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 9957 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIX/143/2015 Rady Miasta Marki z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2015 9958 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIX/140/2015 Rady Miasta Marki z dnia 18 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 9959 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XI/60/15 Rady Gminy Wilga z dnia 28 października 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy do wymiaru podatku rolnego na rok 2016
2015 9960 2015-12-03 Postanowienie Postanowienie nr DWW-772-56/15 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego
2015 9961 2015-12-03 Postanowienie Postanowienie nr DWW-772-57/15 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Powiatu Legionowskiego
2015 9962 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr 159/XIV/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 9963 2015-12-03 Postanowienie Postanowienie nr DWW-772-58/15 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy
2015 9964 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIII/55/2015 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 9965 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIII/56/2015 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2015 9966 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIII/57/2015 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 9967 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIII/58/2015 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 9968 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIII/59/2015 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 9969 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIX/464/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i osoby fizyczne oraz dla innych niż m.st. Warszawa osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2015 9970 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIX/468/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie zwolnienia z opłat osób obowiązanych do ubiegania się o wydanie nowego prawa jazdy oraz nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu z powodu zmiany administracyjnej
2015 9971 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIX/477/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia statutu jednostki budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą ,,Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt”
2015 9972 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIX/478/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Warszawskiemu Centrum Pomocy Rodzinie
2015 9973 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIX/479/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
2015 9974 2015-12-03 Postanowienie Postanowienie nr 25/15 Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie wstąpienia kandydata na radnego w skład Rady Powiatu Mińskiego
2015 9975 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr X/91/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 września 2015r. w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice
2015 9976 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XI/61/2015 Rady Gminy Stanisławów z dnia 29 października 2015r. w sprawie wysokości opłat za wpis w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych
2015 9977 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr 132.XVI.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 30 października 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2015 9978 2015-12-03 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2015 Starosty Sochaczewskiego z dnia 1 grudnia 2015r. o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
2015 9979 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XII/58/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 października 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2015 9980 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr 126/XIII/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26 października 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock- sekcja H1, powiat legionowski, woj. mazowieckie
2015 9981 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr 127/XIII/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26 października 2015r. w sprawie nadania drodze położonej w Serocku nazwy ul. Arkadii
2015 9982 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr 132/XIII/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26 października 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2015-2023
2015 9983 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIII/86/2015 Rady Gminy Nieporęt z dnia 21 października 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji osobom prawnym i osobom fizycznym prowadzącym niepubliczne przedszkola i niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Nieporęt oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania udzielonych dotacji
2015 9984 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIII/95/2015 Rady Gminy Nieporęt z dnia 21 października 2015r. w sprawie nadania nazwy „Wakacyjna” drodze wewnętrznej, położonej we wsi Beniaminów gmina Nieporęt stanowiącej działkę ewid. o nr 110/7.
2015 9985 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIII/96/2015 Rady Gminy Nieporęt z dnia 21 października 2015r. w sprawie: nadania nazwy „Gwiaździsta” drodze wewnętrznej, położonej we wsi Józefów gmina Nieporęt stanowiącej działkę ewid. o nr 232/2.
2015 9986 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr X/38/2015 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonych na terenie Gminy Sobienie-Jeziory oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2015 9987 2015-12-03 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 30 listopada 2015r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Dzierzążni przeprowadzonych w dniu 29 listopada 2015 r.
2015 9988 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr X/81/2015 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu ostrowskiego dla szkół niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2015 9989 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr IX/55/2015 Rady Gminy Miedzna z dnia 28 października 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i ustalenia jej stawek.
2015 9990 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr X/59/2015 Rady Gminy Miedzna z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/54/2015 Rady Gminy w Miedznie z dnia 28 października 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od tego podatku na 2016 rok.
2015 9991 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr X/60/2015 Rady Gminy Miedzna z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i ustalenia wysokości tej opłaty oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 9992 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr X/61/2015 Rady Gminy Miedzna z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2015 9993 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr X/69/15 Rady Gminy Dobre z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego .
2015 9994 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr X/70/15 Rady Gminy Dobre z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów obliczania podatku leśnego.
2015 9995 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr X/71/15 Rady Gminy Dobre z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości .
2015 9996 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr X/73/15 Rady Gminy Dobre z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych.
2015 9997 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr X/74/15 Rady Gminy Dobre z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2015 9998 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr X/75/15 Rady Gminy Dobre z dnia 26 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Dobre oraz trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej .
2015 9999 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XII/93/15 Rady Gminy Stare Babice z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 10000 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XII/94/15 Rady Gminy Stare Babice z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2015 10001 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XII/95/15 Rady Gminy Stare Babice z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2015 10002 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XII/96/15 Rady Gminy Stare Babice z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego
2015 10003 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XII/97/15 Rady Gminy Stare Babice z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 10004 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XII/98/15 Rady Gminy Stare Babice z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty
2015 10005 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIII/88/2015 Rady Gminy Jadów z dnia 24 listopada 2015r. w spawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 10006 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIII/89/2015 Rady Gminy Jadów z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Jadów w 2016 roku
2015 10007 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIII/90/2015 Rady Gminy Jadów z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych
2015 10008 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIII/91/2015 Rady Gminy Jadów z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 10009 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIII/92/2015 Rady Gminy Jadów z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie gminy Jadów, wyznaczenia terminu płatności, wprowadzenia zwolnień z opłaty targowej oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenie inkasenta oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 10010 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr IX/57/15 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 10011 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr IX/58/15 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Stary Lubotyń w 2016 roku.
2015 10012 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr IX/59/15 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy w 2016 r.
2015 10013 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr IX/60/15 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015 10014 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr IX/61/15 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej.
2015 10015 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr IX/63/15 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stary Lubotyń.
2015 10016 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr IX/64/15 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 26 listopada 2015r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych.
2015 10017 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIV/82/2015 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 17 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę Nr IV/ 9/ 2015 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2023.
2015 10018 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIV/84/2015 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 17 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę Nr XIII/75/2015 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 13 października 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 10019 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIV/86/2015 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 10020 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr X.70.2015 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 29 października 2015r. w sprawie : zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Stara Błotnica.
2015 10021 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr X.71.2015 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 29 października 2015r. w sprawie zwolnień z podatku od środków transportowych na terenie Gminy Stara Błotnica.
2015 10022 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr X.72.2015 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 29 października 2015r. w sprawie zwolnień w podatku leśnym na terenie Gminy Stara Błotnica
2015 10023 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr X.73.2015 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 29 października 2015r. w sprawie zwolnień w podatku rolnym na terenie Gminy Stara Błotnica
2015 10024 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XI.83.2015 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie uchylenia Uchwał Rady Gminy Stara Błotnica.
2015 10025 2015-12-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 1174 Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
2015 10026 2015-12-03 Zarządzenie Zarządzenie nr WGM.0050.16.2015 Wójta Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 30 marca 2015r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 r.
2015 10027 2015-12-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 106/2015 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 31 marca 2015r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Siedlce za 2014 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim jest miasto Siedlce za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta Siedlce
2015 10028 2015-12-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 142/2015 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Miasta Siedlce za 2014 rok
2015 10029 2015-12-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 188/2015 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 28 maja 2015r. w sprawie przekazania korekty sprawozdania finansowego Miasta Siedlce za 2014 rok
2015 10030 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr X/87/15 Rady Gminy Gozdowo z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Gozdowo na rok 2016 oraz zwolnień w tym podatku
2015 10031 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XI/62/15 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium Starosty Makowskiego dla uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie Powiatu Makowskiego
2015 10032 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XV/59/2015 Rady Gminy Tczów z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok 2016
2015 10033 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XV/60/2015 Rady Gminy Tczów z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 10034 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XV/61/2015 Rady Gminy Tczów z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok
2015 10035 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XV/64/2015 Rady Gminy Tczów z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 10036 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XV/97/15 Rady Gminy Goworowo z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych
2015 10037 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XV/98/15 Rady Gminy Goworowo z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy
2015 10038 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XV/99/15 Rady Gminy Goworowo z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 10039 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XV/100/15 Rady Gminy Goworowo z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Goworowo na rok podatkowy 2016
2015 10040 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XV/102/15 Rady Gminy Goworowo z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 10041 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XI.67.2015 Rady Gminy Słubice z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujacych na terenie gminy Słubice
2015 10042 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XI.68.2015 Rady Gminy Słubice z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2015 10043 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XI.69.2015 Rady Gminy Słubice z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na terenie gminy Słubice
2015 10044 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XI.70.2015 Rady Gminy Słubice z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od tego podatku
2015 10045 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XI.71.2015 Rady Gminy Słubice z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 10046 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XI.72.2015 Rady Gminy Słubice z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 10047 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XII/65/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 października 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2016 rok
2015 10048 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XVI/96/2015 Rady Gminy Leszno z dnia 25 listopada 2015r. zmianiająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 10049 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XVI/97/2015 Rady Gminy Leszno z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 10050 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr 262/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały nr 243/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 października 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 10051 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr 263/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały nr 248/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 października 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 10052 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XI/62/2015 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 października 2015r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Olszanka na lata 2016-2023.
2015 10053 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr 66/XI/2015 Rady Gminy Rościszewo z dnia 30 października 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.
2015 10054 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr 74/XI/2015 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 października 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Święcicach.
2015 10055 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr 76/XI/2015 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Mała Wieś
2015 10056 2015-12-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.258.2015.KS Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 grudnia 2015r. Rada Gminy Cegłów
2015 10057 2015-12-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.268.2015.BŁ Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 grudnia 2015r. Rada Miejska w Piasecznie
2015 10058 2015-12-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.261.2015.MS Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 grudnia 2015r. Rada Gminy Jakubów
2015 10059 2015-12-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.259.2015.MS Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 grudnia 2015r. Rada Gminy Jakubów
2015 10060 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XV/142/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2016 roku.
2015 10061 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XV/143/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjętej za podstawę obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy w 2016 roku.
2015 10062 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XV/144/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 10063 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XV/145/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Raszyn
2015 10064 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XV/146/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2015 10065 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XV/147/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/214/11 Rady Gminy Raszyn z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok (Dz. Urzęd. Woj. Maz. z 2011r. Nr 224, poz. 6977)
2015 10066 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr 106.XV.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 września 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego p.n. „Mienia- Etap III”
2015 10067 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr 108.XV.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 września 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego p.n. ”Duchnów – Centrum Handlowe”
2015 10068 2015-12-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 1173 Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Sochaczewie
2015 10069 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XII/56/2015 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej
2015 10070 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XII/57/2015 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2015 10071 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XII/58/2015 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 10072 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XII/59/2015 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015 10073 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XII/60/2015 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2015 10074 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XVII/107/2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2016 obowiązujących na terenie Gminy Siedlce
2015 10075 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XVII/108/2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016 na obszarze Gminy Siedlce oraz zwolnień w tym podatku.
2015 10076 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XVII/109/2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego na rok 2016.
2015 10077 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr 151/XIV/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 10078 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr 152/XIV/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr 133/XVI/07 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 listopada 2007 roku
2015 10079 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr 153/XIV/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 10080 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr 154/XIV/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 10081 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr 156/XIV/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2015 10082 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XI/71/15 Rady Gminy Nur z dnia 26 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku
2015 10083 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XI/72/15 Rady Gminy Nur z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego
2015 10084 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XI/73/15 Rady Gminy Nur z dnia 26 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Nur na rok podatkowy 2016
2015 10085 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XI/74/15 Rady Gminy Nur z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawek opłaty targowej, terminów jej płatności, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2015 10086 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr IX/61/2015 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Kosów Lacki
2015 10087 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr IX/62/ 2015 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Kosów Lacki
2015 10088 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr IX/63/2015 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego obowiązujących na terenie gminy Kosów Lacki
2015 10089 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr IX/64/2015 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia stawek tej opłaty oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa
2015 10090 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr IX/65/2015 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 17 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
2015 10091 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr X/71/2015 Rady Gminy Suchożebry z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
2015 10092 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XI/55/15 Rady Gminy Wilga z dnia 28 października 2015r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty od nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2015 10093 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XI/56/15 Rady Gminy Wilga z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy
2015 10094 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XI/62/15 Rady Gminy Wilga z dnia 28 października 2015r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wilga
2015 10095 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XI/63/15 Rady Gminy Wilga z dnia 28 października 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów
2015 10096 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XI/64/15 Rady Gminy Wilga z dnia 28 października 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2015 10097 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XIV/73/15 Rady Miejskiej w Warce z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie nadania nazwy nowo utworzonej ulicy w m. Warka
2015 10098 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr 47/IX/2015 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Dzierzgowo.
2015 10099 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr VII/49/2015 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 3 listopada 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Wieczfnia Kościelna oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2015 10100 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XIV/87/2015 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Piastowa na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Miasta Piastowa
2015 10101 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XIV/88/2015 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/211/2013 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Piastowa oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2015 10102 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XIV/89/2015 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 17 listopada 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr LXX/346/2006 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Piastowa
2015 10103 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr X/49/2015 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 22 września 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wróblewo
2015 10104 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XIII/60/2015 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 10 listopada 2015r. zmieniająca uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw
2015 10105 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr 68/XII/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 września 2015r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
2015 10106 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr X/63/2015 Rady Gminy Domanice z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Domanice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania oraz termin i sposób rozliczania dotacji
2015 10107 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XVI/144/2015 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie opłaty miejscowej
2015 10108 2015-12-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.P.4131.37.2015.PM Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 grudnia 2015r. Rada Miejska w Płońsku
2015 10109 2015-12-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.278.2015.BŁ Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 grudnia 2015r. Rada Gminy Raszyn
2015 10110 2015-12-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.270.2015.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 grudnia 2015r. Rada Gminy Sierpc
2015 10111 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr IX.62.2015 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 października 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 10112 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr X/72/15 Rady Gminy Dobre z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2015 10113 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr 83/XV/2015 Rady Gminy w Mochowie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2016
2015 10114 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr 84/XV/2015 Rady Gminy w Mochowie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna do celów wymiaru podatku leśnego na rok 2016
2015 10115 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr 85/XV/2015 Rady Gminy w Mochowie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 10116 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr 86/XV/2015 Rady Gminy w Mochowie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2016
2015 10117 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr X.72.2015 Rady Gminy Wąsewo z dnia 23 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2015 10118 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr X.74.2015 Rady Gminy Wąsewo z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku
2015 10119 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr 175/XIV/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 10120 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr X.75.2015 Rady Gminy Wąsewo z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych
2015 10121 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr 177/XIV/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.
2015 10122 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XI/66/15 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawek opłaty targowej i terminów jej płatności.
2015 10123 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr 176/XIV/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015 10124 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XIII/88/2015 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 10125 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XIII/89/2015 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów ustalenia podatku rolnego
2015 10126 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XIII/90/2015 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 10127 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr X.76.2015 Rady Gminy Wąsewo z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek leśny oraz informacji o lasach
2015 10128 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XIII/91/2015 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie określenia zasad usalenia i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasenta opłaty targowej na terenie Gminy Jedlnia-Letnisko
2015 10129 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr VIII/52/2015 Rady Gminy Pacyna z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016r. obowiązujących na terenie Gminy Pacyna oraz zwolnień w tym podatku w 2016 roku
2015 10130 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XVI/126/2015 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 10131 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr VIII/53/2015 Rady Gminy Pacyna z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2016 obowiązujących na terenie Gminy Pacyna oraz zwolnień w tym podatku w 2016 roku
2015 10132 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr VIII/57/2015 Rady Gminy Pacyna z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek leśny
2015 10133 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XVI/127/2015 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2016 dla ustalenia podatku rolnego
2015 10134 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XVI/128/2015 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 10135 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr 96/XVI/2015 Rady Gminy Bodzanów z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej
2015 10136 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr 87/XV/2015 Rady Gminy w Mochowie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 10137 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XVI/129/2015 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz ustalenia zasad poboru opłaty targowej
2015 10138 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr VIII/58/2015 Rady Gminy Pacyna z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek rolny
2015 10139 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XVI/130/2015 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości
2015 10140 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XIII/92/2015 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 10141 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr X.77.2015 Rady Gminy Wąsewo z dnia 23 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Wąsewo oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od tego podatku
2015 10142 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XII/82/2015 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Rzekuń oraz wprowadzenia zwolnień.
2015 10143 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XII/106/15 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 10144 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XII/83/2015 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Rzekuń oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku.
2015 10145 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XII/107/15 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 10146 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XII/108/15 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 10147 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XII/109/15 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/154/12 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 26 marca 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji.
2015 10148 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XII/84/2015 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego.
2015 10149 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XV/101/2015 Rady Gminy Nieporęt z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXIX/108/2008 Rady Gminy Nieporęt z dnia 14 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia wykazu miejscowości położonych na terenie Gminy Nieporęt, w których pobiera się opłatę miejscową
2015 10150 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XV/102/2015 Rady Gminy Nieporęt z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie w sprawie uchylenia uchwały nr XXXIII/110/2012 Rady Gminy Nieporęt z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie opłaty miejscowej
2015 10151 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XV/103/2015 Rady Gminy Nieporęt z dnia 19 listopada 2015r. uchylająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
2015 10152 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XII/110/15 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 10153 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XV/104/2015 Rady Gminy Nieporęt z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Nieporęt w roku 2016
2015 10154 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XV/105/2015 Rady Gminy Nieporęt z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości
2015 10155 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr 101/XVI/15 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy: informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacji o gruntach, informacji o lasach oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.
2015 10156 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XII/85/2015 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2015 10157 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XV/106/2015 Rady Gminy Nieporęt z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 10158 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr 224/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Miasta Radomia
2015 10159 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr 225/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miasta Radomia
2015 10160 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr 226/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie utraty mocy uchwały nr 529/2004 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 13 grudnia 2004 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2015 10161 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr 227/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 10162 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr 232/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu poboru i wynagrodzenia za jej pobór
2015 10163 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr 234/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę nr 809/2014 z dnia 27 października 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia
2015 10164 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XI/67/2015 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia zasad i kryteriów wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Belsk Duży
2015 10165 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XI/56/2015 Rady Gminy Rzewnie z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, przyjmowanej jako podstawa do ustalenia podatku rolnego na rok 2016 na obszarze Gminy Rzewnie
2015 10166 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XI/57/2015 Rady Gminy Rzewnie z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 roku, przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Rzewnie na 2016 rok
2015 10167 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XI/58/2015 Rady Gminy Rzewnie z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 10168 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XI/59/2015 Rady Gminy Rzewnie z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie podatku od środków transportowych na terenie Gminy Rzewnie
2015 10169 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XI/60/2015 Rady Gminy Rzewnie z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie okreslenia wzoru formularzy deklaracji na podatek lesny, podatek rolny i od nieruchomości oraz informacji o lasach, nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz gruntach, niezbędnych do wymiaru i poboru tych podatków
2015 10170 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr X/52/2015 Rady Gminy Jakubów z dnia 26 października 2015r. w sprawie metody ustalenia oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Jakubów
2015 10171 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr X/53/2015 Rady Gminy Jakubów z dnia 26 października 2015r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 10172 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr X/55/2015 Rady Gminy Jakubów z dnia 26 października 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2015 10173 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr X/57/2015 Rady Gminy Jakubów z dnia 26 października 2015r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2015 10174 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr X/52/2015 Rady Gminy w Jabłonnie Lackiej z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej poboru opłaty w drodze inkasa za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jabłonna Lacka oraz ustalenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia inkaso.
2015 10175 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr 107.XV.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 września 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegop.n. „Wiązowna Kościelna – Gródek bis”
2015 10176 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XI/86/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej
2015 10177 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XI/87/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Miasta Maków Mazowiecki na rok 2016
2015 10178 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XI/88/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Miasta Maków Mazowiecki na rok 2016
2015 10179 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XI/89/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 10180 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XI/90/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Miasta Maków Mazowiecki niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania oraz terminu i sposobu ich rozliczenia
2015 10181 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XV/94/2015 Rady Miasta Garwolina z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie miasta Garwolina przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Miasto Garwolin, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2015 10182 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XV/96/2015 Rady Miasta Garwolina z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Garwolina opłaty targowej oraz ustalenia wysokości stawek tej opłaty
2015 10183 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XV/99/2015 Rady Miasta Garwolina z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/84/2015 Rady Miasta Garwolina z dnia 27 października 2015 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 10184 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XV/100/2015 Rady Miasta Garwolina z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/86/2015 Rady Miasta Garwolina z dnia 27 października 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 10185 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XVI/86/2015 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od tego podatku na 2016 rok
2015 10186 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XVI/87/2015 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2016
2015 10187 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XVI/88/2015 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia jej stawek i wyznaczenia inkasenta na 2016 rok.
2015 10188 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XVI/89/2015 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, dla celów wymiaru podatku leśnego na obszarze Miasta i Gminy Mordy na 2016 rok
2015 10189 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XVI/90/2015 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do podstawy obliczenia podatku rolnego na obszarze Miasta i Gminy Mordy na 2016 rok
2015 10190 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XVI/93/2015 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo - księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla samorządowych jednostek oświatowych Miasta i Gminy Mordy
2015 10191 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XVI/94/2015 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 10192 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XIII.159.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych placówek na terenie Gminy Nadarzyn przez podmioty inne niż Gmina Nadarzyn z zakresu danych zawartych we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania oraz terminie i sposobie rozliczenia dotacji.
2015 10193 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XIII.165.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/288/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 listopada 2012r w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od 01.01.2013r.
2015 10194 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XIII.166.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 10195 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XIII.167.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej.
2015 10196 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XIII.168.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie ustalenia stawki podatku rolnego na rok 2016.
2015 10197 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XII/76/15 Rady Gminy Wodynie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2016 r.
2015 10198 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XII/77/15 Rady Gminy Wodynie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok oraz zwolnień w tym podatku
2015 10199 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XII/78/15 Rady Gminy Wodynie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia stawek podatku od środków transportowych na 2016 r. oraz zwolnień w tym podatku
2015 10200 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XII/79/15 Rady Gminy Wodynie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 10201 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XII/80/15 Rady Gminy Wodynie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 10202 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XX/84/2015 Rady Gminy Sochaczew z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/77/2015 Rady Gminy Sochaczew z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Sochaczew.
2015 10203 2015-12-08 Zarządzenie Zarządzenie nr RB.V.53.2015 Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne wchodzące w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Brańszczyk
2015 10204 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XV/141/2015 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 10205 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XV/142/2015 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok
2015 10206 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XV/143/2015 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/341/2009 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2015 10207 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XV/145/2015 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Jabłonna na prowadzenie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, oddziałów wychowania przedszkolnego w niepublicznych szkołach podstawowych, przedszkoli niepublicznych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2015 10208 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr 68/XI/2015 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2016 r.
2015 10209 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr 69/XI/2015 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie:określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Szczawin Kościelny na rok 2016
2015 10210 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr 70/XI/2015 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie: wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Szczawin Kościelny.
2015 10211 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr 72/XI/2015 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2016 obowiązujących na terenie Gminy Szczawin Kościelny.
2015 10212 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr 73/XI/2015 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie: wprowadzenia opłaty targowej i określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności , wysokości opłaty targowej na terenie Gminy Szczawin Kościelny.
2015 10213 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr 74/XI/2015 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie: wysokości opłat za wodę pobieraną z urządzeń wodociągowych na terenie Gminy Szczawin Kościelny i opłat za oczyszczanie nieczystości przez gminną oczyszczalnię ścieków na 2016 rok.
2015 10214 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr IX/59/15 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 23 września 2015r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2015-2023
2015 10215 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr X/62/15 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 23 października 2015r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2015-2023
2015 10216 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr I.108.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 15 października 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2023
2015 10217 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XII.113.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2023
2015 10218 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XII.114.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 10219 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XIV/102/2015 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany w uchwale w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od tego podatku
2015 10220 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XIV/103/2015 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 10221 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XIV/104/2015 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 10222 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XIV/105/2015 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości po wybudowaniu urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków publicznych.
2015 10223 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XII/64/2015 Rady Gminy Krasne z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy
2015 10224 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XII/65/2015 Rady Gminy Krasne z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2015 10225 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr X/73/15 Rady Gminy Izabelin z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 10226 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr X/74/15 Rady Gminy Izabelin z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 10227 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr X/75/15 Rady Gminy Izabelin z dnia 28 października 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 10228 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr X/76/15 Rady Gminy Izabelin z dnia 28 października 2015r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2015 10229 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XX/85/2015 Rady Gminy Sochaczew z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 10230 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XI/39/15 Rady Gminy Czerwin z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2016 rok
2015 10231 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XI/40/15 Rady Gminy Czerwin z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 10232 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XI/41/15 Rady Gminy Czerwin z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku
2015 10233 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XI/42/15 Rady Gminy Czerwin z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2015 10234 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XIII/64/2015 Rady Gminy Mirów z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2015 10235 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XIII/73/2015 Rady Gminy Sienno z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie zmiany w uchwale w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 10236 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XIII/75/2015 Rady Gminy Sienno z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych
2015 10237 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XIII/76/2015 Rady Gminy Sienno z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, niepublicznych przedszkoli oraz dla innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Sienno oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2015 10238 2015-12-08 Aneks Aneks nr 1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 września 2015r. do porozumienia z dnia 12 września 2014r. w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przymowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń
2015 10239 2015-12-08 Aneks Aneks nr 1 Starosty Legionowskiego; Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 września 2015r. do porozumienia z dnia 19 września 2014r. w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń
2015 10240 2015-12-08 Aneks Aneks nr 12 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy; Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 listopada 2015r. do porozumienia między Wojewodą Mazowieckim a miastem stołecznym Warszawą z dnia 1 czerwca 2005r. w sprawie powierzenia miastu stołecznemu Warszawie prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Mazowieckiego, realizowanych przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
2015 10241 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XII.70.2015 Rady Gminy Stromiec z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz zasad jej poboru i zwolnień.
2015 10242 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XII.72.2015 Rady Gminy Stromiec z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2015 10243 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XII.73.2015 Rady Gminy Stromiec z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji i informacji podatkowych
2015 10244 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XIV/61/2015 Rady Gminy Radziejowice z dnia 18 września 2015r. w sprawie MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADZIEJOWICE OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT MIEJSCOWOŚCI KUKLÓWKA RADZIEJOWICKA I BUDY JÓZEFOWSKIE
2015 10245 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr 95/XVI/2015 Rady Gminy Bodzanów z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 10246 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr X/58/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Czarnia.
2015 10247 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr X/59/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015 10248 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr X/60/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych.
2015 10249 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr X/66/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2015 10250 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr 102/15 Rady Gminy Celestynów z dnia 25 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę Nr 90/15 Rady Gminy Celestynów z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
2015 10251 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr 103/15 Rady Gminy Celestynów z dnia 25 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę Nr 93/2015 z dnia 28 października w sprawie określenia wzoru informacji o gruntach, lasach, nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.
2015 10252 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XI/64/15 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zaręby Kościelne
2015 10253 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XII/111/15 Rady Miasta Otwocka z dnia 11 września 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Otwocka Nr XXX/329/13 z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie podziału miasta Otwocka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 10254 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XII/112/15 Rady Miasta Otwocka z dnia 11 września 2015r. w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela; określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek, o których mowa w art. 42 ust. 6 Ustawy Karta Nauczyciela oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 3 Ustawy Karta Nauczyciela.
2015 10255 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XII/122/15 Rady Miasta Otwocka z dnia 11 września 2015r. w sprawie zaliczenia drogi na osiedlu Ługi Południowe do kategorii dróg gminnych
2015 10256 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XIII/126/15 Rady Miasta Otwocka z dnia 5 października 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Otwocku
2015 10257 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XVI/119/2015 Rady Miasta Marki z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/8/2015 Rady Miasta Marki z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marki na lata 2015-2032
2015 10258 2015-12-08 Informacja Informacja nr 1 Starosty Piaseczyńskiego z dnia 24 listopada 2015r.
2015 10259 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr IX/52/15 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 23 października 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/71/11 Rady Gminy Gniewoszów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości stanowiących własność gminy przez gminne jednostki organizacyjne
2015 10260 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr IX/53/12 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 23 października 2015r. w sprawie zmian „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Gniewoszów na lata 2011-2016” uchwalonego Uchwałą Nr XII/74/ll Rady Gminy Gniewoszów z dnia 28 grudnia 2011 roku.
2015 10261 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr IX/55/15 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 23 października 2015r. w sprawie zmiany statutu Gminy Gniewoszów
2015 10262 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr IX/56/15 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 23 października 2015r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedy zatrudnionego w placówkach oświatowych gminy Gniewoszów.
2015 10263 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XII/78/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Żelechów na rok 2016
2015 10264 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XII/79/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2016 rok
2015 10265 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XII/80/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na rok 2016 na terenie gminy Żelechów
2015 10266 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XII/81/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok
2015 10267 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XII/86/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej
2015 10268 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XII/87/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej, określenia inkasenta oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 10269 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XV/100/2015 Rady Gminy Płońsk z dnia 13 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/93/2015 Rady Gminy Płońsk z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 10270 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XI/77/2015 Rady Gminy Kołbiel z dnia 27 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę Nr VI/33/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie: powołania inkasentów podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 10271 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XI/78/2015 Rady Gminy Kołbiel z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Kołbiel
2015 10272 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr X.51.2015 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do naliczenia podatku rolnego na 2016 rok.
2015 10273 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr X.52.2015 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.
2015 10274 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr X.53.2015 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 10275 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr X.55.2015 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej
2015 10276 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XI/59/2015 Rady Gminy Sypniewo z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Sypniewo w 2016 roku.
2015 10277 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XI/60/2015 Rady Gminy Sypniewo z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.
2015 10278 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XI/61/2015 Rady Gminy Sypniewo z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku na obszarze Gminy Sypniewo na 2016 rok.
2015 10279 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XI/62/2015 Rady Gminy Sypniewo z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 10280 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XXI/83/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.
2015 10281 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XXI/84/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2016 rok.
2015 10282 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XXI/85/20015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na 2016 rok.
2015 10283 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XXI/86/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej na 2016r.
2015 10284 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XXI/87/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok.
2015 10285 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XXI/88/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji, deklaracji i załączników na podatek rolny od nieruchomości i leśny .
2015 10286 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XIV/54/2015 Rady Gminy Sadowne z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia, ustalenia wysokości stawek oraz wyznaczenia inkasentów poboru opłaty targowej
2015 10287 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XIV/57/2015 Rady Gminy Sadowne z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia zwolnień w tym podatku.
2015 10288 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XIV/ 58 /2015 Rady Gminy Sadowne z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 10289 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XIV/61/2015 Rady Gminy Sadowne z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Sadowne przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresukontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2015 10290 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XIV/47/2015 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji, udzielonych niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego, działającym na terenie Gminy Trojanów.
2015 10291 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XIV/48/2015 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2016
2015 10292 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XIV/50/2015 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2016 obowiązujących na terenie Gminy Trojanów oraz zwolnień, w tym podatku
2015 10293 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XI.84.2015 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Stara Błotnica oraz o utracie mocy obowiązującej niektórych uchwał.
2015 10294 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XI.89.2015 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zmiany w Uchwałach Rady Gminy Stara Błotnica
2015 10295 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr 77/XIII/2015 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, oraz zwolnień z tego podatku.
2015 10296 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr 78/XIII/2015 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie opłaty od posiadania psów.
2015 10297 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr 79/XIII/2015 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2016 rok.
2015 10298 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr 80/XIII/2015 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanego do ustalenia podatku rolnego.
2015 10299 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XVI/107/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 10300 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XVI/108/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w tym podatku
2015 10301 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr 117/XIII/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 10302 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr VIII/66/2015 Rady Gminy Łąck z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie wyznaczenia inkasentów w Gminie Łąck.
2015 10303 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr 72/XII/2015 Rady Gminy Rościszewo z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok obowiązujących na terenie Gminy Rościszewo oraz zwolnień, w tym podatku.
2015 10304 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr 73/XII/2015 Rady Gminy Rościszewo z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2015 10305 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr 125/XI/15 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr 316/XXX/14 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 31.03.2014r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych niezbędnych do wymiaru i poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
2015 10306 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XIII.86.2015 Rady Gminy Prażmów z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2015 10307 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XIII.87.2015 Rady Gminy Prażmów z dnia 19 listopada 2015r. W SPRAWIE STAWEK PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
2015 10308 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XIII.88.2015 Rady Gminy Prażmów z dnia 19 listopada 2015r. W SPRAWIE STAWEK PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
2015 10309 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr X/54/2015 Rady Gminy Młynarze z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016, na obszarze gminy Młynarze
2015 10310 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr X/55/2015 Rady Gminy Młynarze z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 10311 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr X/56/2015 Rady Gminy Młynarze z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie podatku od środków transportowych na terenie Gminy Młynarze
2015 10312 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr X/67/2015 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 10313 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr X/68/2015 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Naruszewo.
2015 10314 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr X/69/2015 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2015 10315 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr X/70/2015 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 10316 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr 100/XV/15 Rady Gminy Sierpc z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta przyjmowanej jako podstawa do ustalenia podatku rolnego na obszarze gminy Sierpc
2015 10317 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr 101/XV/15 Rady Gminy Sierpc z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień w tym podatku
2015 10318 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr 102/XV/15 Rady Gminy Sierpc z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2016 roku
2015 10319 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr 103/XV/15 Rady Gminy Sierpc z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu drewna jako podstawy do ustalenia podatku leśnego na obszarze gminy Sierpc
2015 10320 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XIII/61/2015 Rady Gminy Mirów z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2015 10321 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XIII/60/2015 Rady Gminy Mirów z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2016 dla ustalenia podatku rolnego.
2015 10322 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XIII/63/2015 Rady Gminy Mirów z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 10323 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr 104/XV/15 Rady Gminy Sierpc z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 10324 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XIII/62/2015 Rady Gminy Mirów z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2015 10325 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XIII/90/2015 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę Nr XII/80/2015 Rady Gminy Radzanowo z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 10326 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XIII/91/2015 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 10327 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XI/97/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę nr XXIV/170/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2015 10328 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XI/98/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru deklaracji na podatek leśny.
2015 10329 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XI/99/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego w 2016 r.
2015 10330 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XI/100/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 r. na terenie Gminy Michałowice.
2015 10331 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr X.71.2015 Rady Gminy Wąsewo z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Wąsewo
2015 10332 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XVI/118/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/263/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Łochów oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów, zmienionej uchwałą Nr XLIV/360/2014 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 maja 2014 r. oraz uchwałą Nr V/25/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 stycznia 2015 r.
2015 10333 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XV/97/2015 Rady Gminy Płońsk z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Arcelin, gmina Płońsk
2015 10334 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XIV/73/15 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 28 października 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zwoleń w latach 2015 -2019
2015 10335 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XIV/76/15 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 28 października 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2015 10336 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XIV/77/15 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2015 10337 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XVI/134/2015 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/25/2015 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zasad korzystania z przystanków i ustalenia wysokości opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Lipsko
2015 10338 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XVI/135/2015 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 10339 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XVI/136/2015 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2015 10340 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XVI/138/2015 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez inne niż Miasto i Gminę Lipsko osoby prawne i osoby fizyczne
2015 10341 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XIV/101/2015 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Jedlni-Letnisku i nadania jej statutu
2015 10342 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XII/82/15 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania, częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz tryb ich pobierania.
2015 10343 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XII/83/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Żelechów
2015 10344 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XII/85/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Żelechowie.
2015 10345 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XI/71/2015 Rady Gminy Obryte z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi , oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania oraz zasady zwrotu
2015 10346 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr IX.67.2015 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna w Wąsewie
2015 10347 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XI/67/2015 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 29 października 2015r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia na 2016 rok
2015 10348 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XI/70/2015 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Mławskiego
2015 10349 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XII/97/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie nadania nazwy placowi położonemu na terenie wsi Kadzidło
2015 10350 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XII/98/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Dylewo
2015 10351 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XII/99/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Dylewo
2015 10352 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XIII/122/2015 Rady Gminy Jabłonna z dnia 30 września 2015r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w rejonie ulic Jaśminowej i Mazowieckiej we wsi Rajszew
2015 10353 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XIII/123/2015 Rady Gminy Jabłonna z dnia 30 września 2015r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w rejonie ulicy Leśnej we wsi Jabłonna
2015 10354 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XIII/126/2015 Rady Gminy Jabłonna z dnia 30 września 2015r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w rejonie ulicy Szkolnej i obwodnicy Jabłonna we wsi Jabłonna w zakresie części I
2015 10355 2015-12-09 Postanowienie Postanowienie nr 282/2015 Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Powiatu Ciechanowskiego
2015 10356 2015-12-09 Aneks Aneks nr 1 Burmistrza Miasta Przasnysz; Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 listopada 2015r. do porozumienia z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie powierzenia Miastu Przasnysz obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2015 10357 2015-12-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 1176 Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Kazanowie
2015 10358 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr 231/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia lokalizacji targowisk i ich regulaminów na terenie Gminy Miasta Radomia
2015 10359 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr 233/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały nr 360/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Radomiu oraz ustalenia cen grobów i płyt, cen usług pogrzebowych i stawek opłat cmentarnych obowiązujących na Cmentarzu Komunalnym w Radomiu
2015 10360 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr 239/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w m. Radomiu
2015 10361 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr 241/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia na rok 2016 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu
2015 10362 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XI/61/2015 Rady Gminy Przesmyki z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2016
2015 10363 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XI/62/2015 Rady Gminy Przesmyki z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2016 obowiązujących na obszarze Gminy Przesmyki oraz zwolnień w tym podatku
2015 10364 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XIII/56/15 Rady Gminy w Orońsku z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku do uchwały nr V/17/15 Rady Gminy w Orońsku z dnia 27 lutego 2015 roku dotyczącej poboru łącznego zobowiązania pieniężnego podatku: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2015 10365 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XI/66/2015 Rady Gminy Repki z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do naliczenia podatku rolnego na rok 2016
2015 10366 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XV/77/2015 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2016 r.
2015 10367 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XIII/57/15 Rady Gminy w Orońsku z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2016 rok.
2015 10368 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XI/67/2015 Rady Gminy Repki z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Repki oraz zwolnień, w tym podatku na 2016r.
2015 10369 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XIII/58/15 Rady Gminy w Orońsku z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku i zwolnień od środków transportowych
2015 10370 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XI/68/2015 Rady Gminy Repki z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016r.
2015 10371 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XI/63/2015 Rady Gminy Przesmyki z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2015 10372 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XIII/61/15 Rady Gminy w Orońsku z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 10373 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XI/69/2015 Rady Gminy Repki z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2015 10374 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XV/78/2015 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2016 r.
2015 10375 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XII.93.2015 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzoru informacji i deklaracji podatkowych
2015 10376 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XII.92.2015 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie inkasa poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 10377 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XII.91.2015 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Wieniawa w 2016 roku.
2015 10378 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XII.90.2015 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 10379 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XV/76/2015 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Solec nad Wisłą
2015 10380 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XI/64/2015 Rady Gminy Przesmyki z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku leśnym, od nieruchomości i rolnym
2015 10381 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XII.88.2015 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 10382 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XII.89.2015 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 10383 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XIII/63/15 Rady Gminy w Regiminie z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 10384 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XV/79/2015 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Solec nad Wisłą na rok 2016.
2015 10385 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XIII/62/15 Rady Gminy w Orońsku z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz określenia terminu płatności i sposobu jej poboru.
2015 10386 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XV/81/2015 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
2015 10387 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XII.87.2015 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2016 rok
2015 10388 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XI/70/2015 Rady Gminy Repki z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 10389 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr X.58.2015 Rady Gminy Jasieniec z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od budynków, budowli i gruntów na 2016 rok.
2015 10390 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr X.59.2015 Rady Gminy Jasieniec z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Jasieniec na rok 2016.
2015 10391 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr X.60.2015 Rady Gminy Jasieniec z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej i ustalenia inkasa na terenie gminy Jasieniec na 2016 rok
2015 10392 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr X.61.2015 Rady Gminy Jasieniec z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów informacji o przedmiotach opodatkowania oraz deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości
2015 10393 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XI/63/2015 Rady Gminy Sypniewo z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Sypniewo Nr XXVI/123/2009 z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie określenia stawek opłaty targowej
2015 10394 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XII/79/15 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy oraz wprowadzenia zwolnień
2015 10395 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XII/80/15 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy
2015 10396 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr VIII/52/2015 Rady Gminy w Broku z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej.
2015 10397 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr VIII/54/2015 Rady Gminy w Broku z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz sposobu poboru podatku od nieruchomości.
2015 10398 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr VIII/55/2015 Rady Gminy w Broku z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 10399 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2015 Rady Gminy w Broku z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 10400 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XV/67/15 Rady Gminy Somianka z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 10401 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XV/68/15 Rady Gminy Somianka z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 10402 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XV/69/15 Rady Gminy Somianka z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego
2015 10403 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XV/70/15 Rady Gminy Somianka z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 10404 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XV/71/15 Rady Gminy Somianka z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej oraz poboru opłaty targowej w drodze inkasa
2015 10405 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XI/66/15 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.
2015 10406 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XI /67/15 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok.
2015 10407 2015-12-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.277.2015.MK Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 grudnia 2015r. Rada Gminy Cegłów
2015 10408 2015-12-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.273.2015.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 grudnia 2015r. Rada Gminy Lesznowola
2015 10409 2015-12-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.271.2015.RM Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 grudnia 2015r. Rada Gminy Płońsk
2015 10410 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XIV/91/2015 Rady Gminy Łyse z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku
2015 10411 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XIV/92/2015 Rady Gminy Łyse z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Łyse oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku
2015 10412 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XIV/93/2015 Rady Gminy Łyse z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 10413 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XIV/94/2015 Rady Gminy Łyse z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzoru formularzy do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego
2015 10414 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XII/111/2015 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/34/2015 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa i wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia dla inkasentów.
2015 10415 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XII/112/2015 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 10416 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XII/113/2015 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 10417 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XII/114/2015 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 10418 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XII/115/2015 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 10419 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XIV.50.2015 Rady Gminy Błędów z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości od roku 2016
2015 10420 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XIV.51.2015 Rady Gminy Błędów z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od roku 2016
2015 10421 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XIV.52.2015 Rady Gminy Błędów z dnia 25 listopada 2015r. W sprawie zatwierdzenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny.
2015 10422 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XV/71/2015 Rada Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 10423 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr 71/XI/2015 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie:określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 10424 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/91/15 Rady Gminy Kampinos z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy tj. informacji w sprawie podatku leśnego i deklaracji na podatek leśny.
2015 10425 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/92/15 Rady Gminy Kampinos z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy tj. informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz deklaracji na podatek od nieruchomości.
2015 10426 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/93/15 Rady Gminy Kampinos z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy tj. informacji w sprawie podatku rolnego i deklaracji na podatek rolny.
2015 10427 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XIII/61/2015 Rady Gminy Baranowo z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 10428 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XIII/62/2015 Rady Gminy Baranowo z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2015 10429 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XIII/ 63/2015 Rady Gminy Baranowo z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2016 rok .
2015 10430 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XIII/64/2015 Rady Gminy Baranowo z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie opłaty targowej.
2015 10431 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XIII /65/2015 Rady Gminy Baranowo z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny, wzoru informacji w sprawie podatku leśnego i wzoru deklaracji na podatek rolny, wzoru informacji w sprawie podatku rolnego oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości i wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości.
2015 10432 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr X/48/2015 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 29 października 2015r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Sokołów Podlaski.
2015 10433 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr X/49/2015 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr X/53/2011 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i poboru podatku terenie Miasta Sokołowa Podlaskiego.
2015 10434 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr X/50/2015 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 29 października 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta
2015 10435 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XI/56/2015 Rady Gminy w Liwie z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016 obowiązujących na terenie Gminy Liw oraz zwolnień, w tym podatku
2015 10436 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XI/57/2015 Rady Gminy w Liwie z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2016.
2015 10437 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XI/58/2015 Rady Gminy w Liwie z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2016
2015 10438 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XI/59/2015 Rady Gminy w Liwie z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2015 10439 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XI/69/2015 Rady Gminy w Liwie z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół prowadzonych na terenie Gminy Liw oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2015 10440 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XV/102/2015 Rady Gminy Czosnów z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 10441 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XV/103/2015 Rady Gminy Czosnów z dnia 1 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Czosnów w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Czosnów
2015 10442 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XV/104/2015 Rady Gminy Czosnów z dnia 1 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego należnego od osób fizycznych, opłaty od posiadania psów, opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów.
2015 10443 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XV/105/2015 Rady Gminy Czosnów z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Czosnów , zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji
2015 10444 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XV/111/2015 Rady Gminy Czosnów z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2015 10445 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr 96/XV/15 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 26 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 10446 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr 97/XV/15 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 26 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 10447 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr X/54/15 Rady Gminy Rusinów z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych w 2016 r.
2015 10448 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XI/96/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 r. na terenie Gminy Michałowice.
2015 10449 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr 83/IX/15 Rady Gminy Stara Biała z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Stara Biała na rok 2016
2015 10450 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr 84/IX/15 Rady Gminy Stara Biała z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2016 na obszarze gminy Stara Biała
2015 10451 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr 85/IX/15 Rady Gminy Stara Biała z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2015 10452 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr 86/IX/15 Rady Gminy Stara Biała z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2016
2015 10453 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XVII/155/2015 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie zmiany statutu Żłobka Miejskiego w Pułtusku
2015 10454 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XIV/59/2015 Rady Gminy Borowie z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Borowie
2015 10455 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XIV/55/2015 Rady Gminy Borowie z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 10456 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr 144/XV/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2015-2025
2015 10457 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XIV/56/2015 Rady Gminy Borowie z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2015 10458 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr 90/X/2015 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku
2015 10459 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr 33/VIII/2015 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015 10460 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr 31/VIII/2015 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy: deklaracji i informacji podatkowych.
2015 10461 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XIV/58/2015 Rady Gminy Borowie z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Borowie
2015 10462 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr 91/X/2015 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego
2015 10463 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XIV/54/2015 Rady Gminy Borowie z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
2015 10464 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr 32/VIII/2015 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień przedmiotowych w tym podatku.
2015 10465 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr 170/VII/14/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2015-2019
2015 10466 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr 146/XV/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i inkasa
2015 10467 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr 147/XV/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 10468 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr X.45.2015 Rady Gminy Goszczyn z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 10469 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr 148/XV/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 10470 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr 149/XV/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie opłaty miejscowej
2015 10471 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr 96/X/2015 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 10472 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr 150/XV/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Miasta i Gminy Serock na 2016r.
2015 10473 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr X/53/2015 Rady Gminy Domanice z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Domanice.
2015 10474 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XVII.152.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 29 października 2015r. obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę przy obliczania podatku rolnego w 2016 roku
2015 10475 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr 93/X/2015 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień dotyczących tego podatku na rok 2016
2015 10476 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr 92/X/2015 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 10477 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr X.46.2015 Rady Gminy Goszczyn z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2015 10478 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr X.47.2015 Rady Gminy Goszczyn z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 10479 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr X/52/2015 Rady Gminy Domanice z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku.
2015 10480 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr 151/XV/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2015 10481 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr X.48.2015 Rady Gminy Goszczyn z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 10482 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr 171/VII/14/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Konstancin-Jeziorna w roku 2016
2015 10483 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr 172/VII/14/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Konstancin- Jeziorna Nr 166/VI/18/2011 z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 10484 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr 177/VII/14/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych dotyczących podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji i informacji , za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2015 10485 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr 178/VII/14/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie niepublicznych: szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2015 10486 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr 188/VII/15/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 170/VII/14/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2015-2019
2015 10487 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XII.71.2015 Rady Gminy Stromiec z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI.64.2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.
2015 10488 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr X/54/2015 Rady Gminy Domanice z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku leśnego na obszarze Gminy Domanice.
2015 10489 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr 189/VII/15/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2015-2019
2015 10490 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XI.121.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 10491 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XI.122.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 10492 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XI.123.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 10493 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XI.124.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 30 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 10494 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XI.128.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2015 10495 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XI.129.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i innych placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2015 10496 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr 52/XI/2015 Rady Gminy Staroźreby z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2016
2015 10497 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr 53/XI/2015 Rady Gminy Staroźreby z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy na rok 2016
2015 10498 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr 54/XI//2015 Rady Gminy Staroźreby z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku
2015 10499 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr 55/XI/2015 Rady Gminy Staroźreby z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2016 rok
2015 10500 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr 56/XI/2015 Rady Gminy Staroźreby z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryf na 2016 r. za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
2015 10501 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XII.51.2015 Rady Gminy Rybno z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącą podstawą do ustalania podatku rolnego na obszarze Gminy Rybno
2015 10502 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XII.52.2015 Rady Gminy Rybno z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 10503 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XII.53.2015 Rady Gminy Rybno z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny
2015 10504 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XII.54.2015 Rady Gminy Rybno z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny
2015 10505 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XII.56.2015 Rady Gminy Rybno z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 10506 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XII.57.2015 Rady Gminy Rybno z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie w sprawie opłaty targowej
2015 10507 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XII.55.2015 Rady Gminy Rybno z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych i deklaracji na podatek od nieruchomości
2015 10508 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XVI.97.2015 Rady Gminy Kowala z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 10509 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XVI.98.2015 Rady Gminy Kowala z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015 10510 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XVI.99.2015 Rady Gminy Kowala z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości.
2015 10511 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XIII/84/2015 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 10512 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XIV.109.2015 Rady Gminy Prażmów z dnia 3 grudnia 2015r. W SPRAWIE STAWEK PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
2015 10513 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XII/87/2015 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 10514 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XII/74/2015 Rady Gminy Wolanów z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego
2015 10515 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XII/75/2015 Rady Gminy Wolanów z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.
2015 10516 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XII/76/2015 Rady Gminy Wolanów z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2016 obowiązujących na terenie Gminy Wolanów
2015 10517 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XII/77/2015 Rady Gminy Wolanów z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 10518 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XII/78/2015 Rady Gminy Wolanów z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej
2015 10519 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XV/148/15 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie zaliczenia odcinków dróg do kategorii dróg gminnych
2015 10520 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XV/152/15 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłków albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2015 10521 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XV/156/15 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki dla części obrębu PGR Szeligi – teren przy ul. Sosnowej
2015 10522 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XV/157/15 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz zasad uiszczania opłaty przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe
2015 10523 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XV/158/15 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym
2015 10524 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr X/57/15 Rady Gminy Rusinów z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Rusinów w 2016 roku.
2015 10525 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr X/53/15 Rady Gminy Rusinów z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na 2016 r.
2015 10526 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr X/54/2015 Rady Gminy Karniewo z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2015 10527 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XIV/63/2015 Rady Gminy Sabnie z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Sabnie oraz zwolnień w podatku od nieruchomości
2015 10528 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XIV/65/2015 Rady Gminy Sabnie z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych na podatek rolny, od nieruchomości i leśny obowiązujących na terenie gminy Sabnie.
2015 10529 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XIV/64/2015 Rady Gminy Sabnie z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Sabnie.
2015 10530 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XI/58/2015 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 10531 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XIII/58/2015 Rady Gminy w Parysowie z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenie na terenie Gminy Parysów opłaty targowej, ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 10532 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XI/70/2015 Rady Gminy Wiśniew z dnia 30 października 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Wiśniew na 2016 r.
2015 10533 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr 92/XVI/15 Rady Gminy Słupno z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych oraz załączników do informacji – dane o nieruchomościach i zwolnieniach podatkowych
2015 10534 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr 90/XVI/15 Rady Gminy Słupno z dnia 30 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień dotyczących tego podatku
2015 10535 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr 89/XVI/15 Rady Gminy Słupno z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych
2015 10536 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr 88/XVI/15 Rady Gminy Słupno z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na rok 2016
2015 10537 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XI/63/2015 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2015 10538 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XI/65/2015 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień
2015 10539 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XIV/91/2015 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 10540 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XIV/92/2015 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej
2015 10541 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr VIII/47/2015 Rady Gminy Ceranów z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2015 10542 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr VIII/49/2015 Rady Gminy Ceranów z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ceranów oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku
2015 10543 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XIV/168/2015 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w roku 2016
2015 10544 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XIV/169/2015 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w roku 2016.
2015 10545 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XIV/170/2015 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie Miasta Siedlce
2015 10546 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XIV/80/2015 Rady Gminy Wierzbica z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2016 dla ustalenia podatku rolnego.
2015 10547 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XIV/81/2015 Rady Gminy Wierzbica z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 10548 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XIV/82/2015 Rady Gminy Wierzbica z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości .
2015 10549 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XIV/83/15 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2016 dla ustalenia podatku rolnego.
2015 10550 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XIV/84/15 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2015 10551 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XIV/85/15 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015 10552 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XVI.104.2015 Rady Gminy Kotuń z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego na rok 2016 na terenie Gminy Kotuń.
2015 10553 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XVI.105.2015 Rady Gminy Kotuń z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Kotuń oraz zwolnień w tym podatku.
2015 10554 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XVI.106.2015 Rady Gminy Kotuń z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Kotuń
2015 10555 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XVI.107.2015 Rady Gminy Kotuń z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 10556 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XII/74/2015 Rady Gminy Maciejowice z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Maciejowice
2015 10557 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XII/75/2015 Rady Gminy Maciejowice z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do naliczenia podatku rolnego na rok 2016.
2015 10558 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XII/76/2015 Rady Gminy Maciejowice z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia i ustalenia wysokości opłaty targowej
2015 10559 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XII/77/2015 Rady Gminy Maciejowice z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
2015 10560 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XII/78/2015 Rady Gminy Maciejowice z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 10561 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XII/79/2015 Rady Gminy Maciejowice z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Maciejowice.
2015 10562 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr 85/XIV/15 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 10563 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr 86/XIV/15 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych
2015 10564 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr 87/XIV/15 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy: informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacji o gruntach, informacji o lasach oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.
2015 10565 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr 88/XIV/15 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej.
2015 10566 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XIV/100/2015 Rady Gminy Teresin z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2016
2015 10567 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XIV/97/2015 Rady Gminy Teresin z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 10568 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XIV/98/2015 Rady Gminy Teresin z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016
2015 10569 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XIV/99/2015 Rady Gminy Teresin z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2016
2015 10570 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XIII/53/2015 Rady Gminy w Parysowie z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2016 r.
2015 10571 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XIII/54/2015 Rady Gminy w Parysowie z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy w 2016r.
2015 10572 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XIII/55/2015 Rady Gminy w Parysowie z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2016 r.
2015 10573 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XIII/56/2015 Rady Gminy w Parysowie z dnia 17 listopada 2015r. w sprawieokreślenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Parysów w 2016 r.
2015 10574 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XII/80/2015 Rady Gminy Jastrząb z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Jastrząb na 2016 rok.
2015 10575 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XII/81/2015 Rady Gminy Jastrząb z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 10576 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XII/82/2015 Rady Gminy Jastrząb z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 10577 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XII/54/2015 Rady Gminy w Jońcu z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2015 10578 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XII/55/2015 Rady Gminy w Jońcu z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 10579 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XII/56/2015 Rady Gminy w Jońcu z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku
2015 10580 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XII/57/2015 Rady Gminy w Jońcu z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 10581 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XVI/115/15 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 10582 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XVI/116/15 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie podatku od nieruchomości w roku podatkowym 2016
2015 10583 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XVI/117/15 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku podatkowym 2016.
2015 10584 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XVI/118/15 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego w roku podatkowym 2016.
2015 10585 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XVI/119/15 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie opłaty od posiadania psów w roku podatkowym 2016
2015 10586 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XVI/120/15 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 10587 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XIII-139/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 10588 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XIII-143/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 26 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 10589 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XIII-144/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 10590 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XIII-145/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 10591 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XIII-146/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 10592 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XII/38/2015 Rady Gminy Gielniów z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok
2015 10593 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XII/39/2015 Rady Gminy Gielniów z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.
2015 10594 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XII/40/2015 Rady Gminy Gielniów z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2016 rok
2015 10595 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XII/41/2015 Rady Gminy Gielniów z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie uchylenia uchwały ustalającej dzienne stawki opłaty targowej
2015 10596 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XII/42/2015 Rady Gminy Gielniów z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2015 10597 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XI/62/2015 Rady Gminy Jakubów z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Jakubów na 2016 rok
2015 10598 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XI/63/2015 Rady Gminy Jakubów z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia jej wysokości oraz zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa
2015 10599 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XI/64/2015 Rady Gminy Jakubów z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 10600 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XI/65/2015 Rady Gminy Jakubów z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 10601 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XI/66/2015 Rady Gminy Jakubów z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 10602 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XI/67/2015 Rady Gminy Jakubów z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku
2015 10603 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr X/57/2015 Rady Gminy Strachówka z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku
2015 10604 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr X/58/2015 Rady Gminy Strachówka z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 10605 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr X/59/2015 Rady Gminy Strachówka z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Strachówka w 2016 r.
2015 10606 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr X/60/2015 Rady Gminy Strachówka z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Strachówka
2015 10607 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr X/62/2015 Rady Gminy Strachówka z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2015 10608 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr X/63/2015 Rady Gminy Strachówka z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie: ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 10609 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr X/65/2015 Rady Gminy Strachówka z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Strachówka
2015 10610 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr X/66/2015 Rady Gminy Strachówka z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2015 10611 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr IX.56.2015 Rady Gminy Odrzywół z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok oraz zwolnień z podatku od nieruchomości
2015 10612 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr IX.57.2015 Rady Gminy Odrzywół z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny 1 q żyta stanowiącą podstawę do obliczania podatku rolnego na 2016 rok
2015 10613 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr IX.58.2015 Rady Gminy Odrzywół z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny 1 m3 drewna stanowiącą podstawę do obliczania podatku leśnego na 2016 rok
2015 10614 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr IX.59.2015 Rady Gminy Odrzywół z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Odrzywół na 2016 rok
2015 10615 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr IX.60.2015 Rady Gminy Odrzywół z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie zatwierdzenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2015 10616 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr 60/IX/2015 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na rok 2016
2015 10617 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr 61/IX/2015 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Nowe Miasto.
2015 10618 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr 62/IX/2015 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku.
2015 10619 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr 63/IX/2015 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2015 10620 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr 64/IX/2015 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 10621 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr FK.XI.0007.102.2015 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.
2015 10622 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr FK.XI.0007.103.2015 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości
2015 10623 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr FK.XI.0007.104.2015 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2015 10624 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr FK.XI.0007.105.2015 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 r.
2015 10625 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr FK.XI.0007.106.2015 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 10626 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr KE.XI.0007.112.2015 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dębe Wielkie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2015 10627 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XI/59/2015 Rady Gminy w Jabłonnie Lackiej z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Jabłonna Lacka
2015 10628 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XI/60/2015 Rady Gminy w Jabłonnie Lackiej z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Jabłonna Lacka
2015 10629 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XI/61/2015 Rady Gminy w Jabłonnie Lackiej z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 10630 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XI/62/2015 Rady Gminy w Jabłonnie Lackiej z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie : trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2015 10631 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XI/51/15 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 10632 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XI/53/15 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Krasnosielc
2015 10633 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XI/54/15 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2016 na obszarze gminy Krasnosielc
2015 10634 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XI/55/15 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek leśny
2015 10635 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XI/56/15 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek rolny
2015 10636 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XI/57/15 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości
2015 10637 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XIV/81/2015 Rady Gminy Jednorożec z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania, poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa
2015 10638 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XIV/82/2015 Rady Gminy Jednorożec z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Jednorożec oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku.
2015 10639 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XIV/83/2015 Rady Gminy Jednorożec z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Jednorożec oraz wprowadzenia zwolnień
2015 10640 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XIV/84/2015 Rady Gminy Jednorożec z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 10641 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr VIII/71/15 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania i poboru, terminu płatności i stawek opłaty targowej oraz poboru tej opłaty w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 10642 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr VIII/72/15 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Myszyniec oraz wprowadzenia zwolnień na rok podatkowy 2016
2015 10643 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr VIII/73/15 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Myszyniec
2015 10644 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr VIII/74/15 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2015 10645 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XIX/68/2015 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2016 r.
2015 10646 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XIX/69/2015 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016 obowiązujących na terenie Gminy Stara Kornica i zwolnień w tym podatku
2015 10647 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XIX/70/2015 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Stara Kornica na rok 2016 oraz zwolnień w tym podatku
2015 10648 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XIX/71/2015 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 10649 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XI/59/15 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2016
2015 10650 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XI/60/15 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze Gminy Brudzeń Duży na 2016 rok
2015 10651 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XI/61/15 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 10652 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XI/62/15 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2015 10653 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XI/63/15 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 10654 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XI/64/15 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie uchylenia uchwały nr XIX/128/04 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 03 grudnia 2004 roku w sprawie zwolnień od opłaty targowej
2015 10655 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XI/65/15 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zwolnień od opłaty targowej
2015 10656 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XI/66/15 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 10657 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XI/67/15 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok
2015 10658 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XVI.96.2015 Rady Gminy Kowala z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa ustalenia podatku rolnego na 2016 rok.
2015 10659 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XVI/121/15 Rady Miasta Zielonka z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016r.
2015 10660 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XVI/122/15 Rady Miasta Zielonka z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej na terenie Miasta Zielonka
2015 10661 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XVI/123/15 Rady Miasta Zielonka z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2016
2015 10662 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XVI/126/15 Rady Miasta Zielonka z dnia 25 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 10663 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XV/101/2015 Rady Gminy Płońsk z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 10664 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr 66/XII/2015 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Wyszogród na rok 2016.
2015 10665 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr 68/XII/2015 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa i wyznaczenia inkasentów.
2015 10666 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr 69/XII/2015 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej.
2015 10667 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr 70/XII/2015 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku rolnego na terenie gminy Wyszogród
2015 10668 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr 71/XII/2015 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień obowiązujących na terenie gminy Wyszogród na rok 2016
2015 10669 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr 77/XIII/2015 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Wyszogród na 2016r.
2015 10670 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr 78/XIII/2015 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i określenia zasad i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty i zarządzania jej poboru w drodze inkasa
2015 10671 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr X/52/2015 Rady Gminy Karniewo z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 10672 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr X/53/2015 Rady Gminy Karniewo z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2015 10673 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XI/63/2015 Rady Gminy w Liwie z dnia 24 listopada 2015r. sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Liw.
2015 10674 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr X/58/15 Rady Gminy Rusinów z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna do celów wymiaru podatku leśnego na obszarze gminy Rusinów w 2016 roku.
2015 10675 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XIV/57/2015 Rady Gminy Borowie z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej
2015 10676 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XVII/110/2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz warunków i trybu składania deklaracji i informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2015 10677 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr X/59/15 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Gniewoszów na 2016r.
2015 10678 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr X/60/15 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy Gniewoszów na 2016r.
2015 10679 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr X/61/15 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Gniewoszów
2015 10680 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr X/62/15 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Gniewoszów
2015 10681 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr X/63/15 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie gminy Gniewoszów
2015 10682 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr X/64/15 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny obowiązujących w Gminie Gniewoszów.
2015 10683 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr X/65/15 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia dziennej stawki opłaty targowej
2015 10684 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr X/71/2015 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 10685 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XII.66.2015 Rady Gminy Raciąż z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2015 10686 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XII.67.2015 Rady Gminy Raciąż z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości
2015 10687 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XII.68.2015 Rady Gminy Raciąż z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia stawek w podatku od środków transportowych
2015 10688 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XII.69.2015 Rady Gminy Raciąż z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 10689 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XXI/510/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 10690 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XXI/511/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy oraz wzoru formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych
2015 10691 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XIII/82/15 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2016 na obszarze Miasta i Gminy Łosice
2015 10692 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XIII/83/15 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku
2015 10693 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XIII/84/15 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na rok 2016 oraz zwolnień w tym podatku
2015 10694 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XIII/85/15 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 10695 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XIII/91/15 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Łosice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2015 10696 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XII/90/2015 Rady Gminy w Platerowie z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku
2015 10697 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XII/91/2015 Rady Gminy w Platerowie z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2016 r.
2015 10698 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XII/92/2015 Rady Gminy w Platerowie z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2016 obowiązujących na terenie Gminy Platerów oraz zwolnień w tym podatku.
2015 10699 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XII/93/2015 Rady Gminy w Platerowie z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2015 10700 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XII/94/2015 Rady Gminy w Platerowie z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2015 10701 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XII/95/2015 Rady Gminy w Platerowie z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2015 10702 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XII/96/2015 Rady Gminy w Platerowie z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności, wysokości stawek opłaty i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa
2015 10703 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XIV/ 56 /2015 Rady Gminy Sadowne z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
2015 10704 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XV/107/2015 Rady Gminy Nieporęt z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 10705 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XVI/81/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2016 rok.
2015 10706 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XVI/82/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji w sprawie podatku rolnego
2015 10707 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XVI/83/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna do celów wymiaru podatku leśnego na 2016 rok.
2015 10708 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XVI/85/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie ustalenia stawek w podatku od nieruchomości na 2016 rok.
2015 10709 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XVI/86/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości
2015 10710 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XVI/87/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2016 rok.
2015 10711 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XVI/88/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok.
2015 10712 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XVI/89/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych na 2016 rok.
2015 10713 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XVI/90/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2016 rok
2015 10714 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XVI/91/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
2015 10715 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XVI/92/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 10716 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XII/91/2015 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy i Miasta Przysucha oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli pobierania i wykorzystania udzielonej dotacji.
2015 10717 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XII/92/2015 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2016 r.
2015 10718 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XII/93/2015 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 r.
2015 10719 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XII/94/2015 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 10720 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XII/95/2015 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 10721 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XII/96/2015 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 10722 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr X/60/2015 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego w 2016 roku
2015 10723 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr X/61/2015 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 10724 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr X/62/2015 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych oraz wprowadzenia innych zwolnień
2015 10725 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr X/63/2015 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 10726 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr X/64/2015 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 10727 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XIII/68/15 Rady Gminy Stupsk z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Stupsk w 2016 roku.
2015 10728 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XIII/69/15 Rady Gminy Stupsk z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 10729 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XIII/70/15 Rady Gminy Stupsk z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015 10730 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XIII/71/15 Rady Gminy Stupsk z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 10731 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XIII/72/15 Rady Gminy Stupsk z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 10732 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr X.42.2015 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2015 10733 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr X.38.2015 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2016 rok .
2015 10734 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr X.39/2015 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie: wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015 10735 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr X.40.2015 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2015 10736 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr X.41.2015 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej
2015 10737 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XXI/151/2015 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Góra Kalwaria.
2015 10738 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XXI/156/2015 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 10739 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XXI/157/2015 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 10740 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XIV/78/2015 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2015 10741 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XIII/112/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 26 października 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Parkowej w Kobyłce
2015 10742 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XIII/116/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 26 października 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2015 10743 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XIII/118/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 26 października 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości z terenu Miasta Kobyłka i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 10744 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XIII/111/15 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie nadania Statutu Osiedlu Nr 3.
2015 10745 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XIII/112/15 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie nadania Statutu Osiedlu Nr 5.
2015 10746 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XIII/109/15 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie nadania Statutu Osiedlu Nr 1.
2015 10747 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XIII/113/15 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie nadania Statutu Osiedlu Nr 6.
2015 10748 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XIII/110/15 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie nadania Statutu Osiedlu Nr 2.
2015 10749 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XIII/105/15 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie nadania Statutu Dziennego Domu "Senior-WIGOR" w Błoniu, ul. 3-go Maja 10.
2015 10750 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XIII/106/15 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu "Senior-WIGOR" w Błoniu, ul. 3-go Maja 10.
2015 10751 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XIII/107/15 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie zmiany w uchwale Nr VIII/65/15 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Błonie przez osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania (Dz.Urz.Woj.Maz. z dnia 23 lipca 2015, poz. 6510)
2015 10752 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr X/48/2015 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 22 września 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wróblewko
2015 10753 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr X/74/2015 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Naruszewo na prowadzenie niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2015 10754 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr VIII /54/ 2015 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Kosów Lacki, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kosów Lacki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2015 10755 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr VIII /57/2015 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 29 października 2015r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki
2015 10756 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XIII/80/2015 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 28 października 2015r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Węgrowa na lata 2015 – 2018”
2015 10757 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XIII/82/2015 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 28 października 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 10758 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XIII/83/2015 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 28 października 2015r. uchylająca uchwałę w sprawie pozbawienia dróg na terenie miasta Węgrów kategorii dróg publicznych gminnych.
2015 10759 2015-12-11 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 1 grudnia 2015r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kołbiel przeprowadzonych w dniu 29 listopada 2015 r.
2015 10760 2015-12-11 Postanowienie Postanowienie nr DWW-772-59/15 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego
2015 10761 2015-12-11 Postanowienie Postanowienie nr DWW-772-60-15 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego
2015 10762 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr 363/XIV/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr 940/XXXIV/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Piaseczno przez inne niż Gmina Piaseczno osoby prawne lub fizyczne oraz dla innych niż Gmina Piaseczno, osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2015 10763 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr 98/X/2015 Rady Powiatu w Płocku z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów
2015 10764 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr VIII/56/15 Rady Gminy Osieck z dnia 30 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2015 10765 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr VIII/57/15 Rady Gminy Osieck z dnia 30 października 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 10766 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr VIII/58/15 Rady Gminy Osieck z dnia 30 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 10767 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr VIII/59/15 Rady Gminy Osieck z dnia 30 października 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2015 10768 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr VIII/61/15 Rady Gminy Osieck z dnia 30 października 2015r. w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zabudowanych domkami letniskowymi lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych na terenie gminy Osieck.
2015 10769 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr VIII/62/15 Rady Gminy Osieck z dnia 30 października 2015r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
2015 10770 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XV/85/15 Rady Miejskiej w Warce z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania
2015 10771 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XII/83/15 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne, dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie gminy Olszewo-Borki oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2015 10772 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/113/2015 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień z tego podatku
2015 10773 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XII/66/2015 Rady Gminy Olszanka z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, jako podstawy do obliczenia podatku leśnego i sposobu poboru tego podatku na 2016 rok.
2015 10774 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XII/67/2015 Rady Gminy Olszanka z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Olszanka.
2015 10775 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XII/68/2015 Rady Gminy Olszanka z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.
2015 10776 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XII/69/2015 Rady Gminy Olszanka z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2015 10777 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XVI/84/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek leśny
2015 10778 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XII/94/2015 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie opłaty targowej.
2015 10779 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XII/95/2015 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015 10780 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XII/96/2015 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie wysokości podatku rolnego
2015 10781 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XII/97/2015 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 10782 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XII/98/2015 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Kozienice.
2015 10783 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XII/99/2015 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Kozienice.
2015 10784 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XIV/89/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Jaktorów przez inne niż Gmina Jaktorów osoby prawne i fizyczne, a tekże trybu i zakresu kontroki prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2015 10785 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XII/71/2015 Rady Gminy Olszanka z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Olszanka oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2015 10786 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XI/74/2015 Rady Gminy Kołbiel z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w podatku od nieruchomości
2015 10787 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XIV/91/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2015 10788 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XI/75/2015 Rady Gminy Kołbiel z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2015 10789 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XIV/92/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Jaktorów oraz zwolnień, w tym podatku.
2015 10790 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr 65/XIII/2015 Rady Gminy Iłów z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień dotyczących tego podatku na 2016 rok.
2015 10791 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XIV/93/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Jaktorów oraz zwolnień w tym podatku.
2015 10792 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XII/100/2015 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 10793 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/114/2015 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 10794 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XIV/94/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 10795 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XI/76/2015 Rady Gminy Kołbiel z dnia 27 listopada 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr XII/70/2011 w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych
2015 10796 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr 66/XIII/2015 Rady Gminy Iłów z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na rok 2016
2015 10797 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XII/65/2015 Rady Gminy Olszanka z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2016 rok.
2015 10798 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr 89/XVI/2015 Rady Gminy Bodzanów z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2016
2015 10799 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr 90/XVI/2015 Rady Gminy Bodzanów z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 10800 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr 91/XVI/2015 Rady Gminy Bodzanów z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
2015 10801 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr 92/XVI/2015 Rady Gminy Bodzanów z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny
2015 10802 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XV/97/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sobolew.
2015 10803 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XV/98/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie określenia zasad ustalenia i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso – od sprzedaży dokonywanej na targowiskach usytuowanych na terenie Gminy Sobolew.
2015 10804 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XIII/102/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały nr XII/89/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 10805 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XIII/103/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2015 10806 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XIII/105/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty oraz terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 10807 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XI/58/2015 Rady Gminy Karniewo z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Karniewo oraz zwolnień w tym podatku.
2015 10808 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr X/56/2015 Rady Gminy Domanice z dnia 12 listopada 2015r. uchylająca uchwałę w sprawie wprowadzenia oraz określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów.
2015 10809 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr X/57/2015 Rady Gminy Domanice z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia oraz określenia wysokości stawek opłaty targowej.
2015 10810 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr X/58/2015 Rady Gminy Domanice z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej .
2015 10811 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr X/52/15 Rady Gminy Sterdyń z dnia 25 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Sterdyń
2015 10812 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr X/53/15 Rady Gminy Sterdyń z dnia 25 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 10813 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr X / 57 / 2015 Rady Gminy Radzanów z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2015 10814 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr X /58 /2015 Rady Gminy Radzanów z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i ustalenia wysokości.
2015 10815 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr X / 59 / 2015 Rady Gminy Radzanów z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych.
2015 10816 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr X/60/2015 Rady Gminy Radzanów z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 10817 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr X /61 /2015 Rady Gminy Radzanów z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2015 10818 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr VIII/53/2015 Rady Gminy w Broku z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015 10819 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XI/64/2015 Rady Gminy w Kuczborku Osadzie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 10820 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XIX/127/2015 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 10821 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XIX/129/2015 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 10822 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr X/44/2015 Rady Gminy Lutocin z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 10823 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr X/45/2015 Rady Gminy Lutocin z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 10824 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr X/46/2015 Rady Gminy Lutocin z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do ustalenia podatku rolnego
2015 10825 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr X/47/2015 Rady Gminy Lutocin z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 10826 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XVI/138/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 10827 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XVI/139/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 10828 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XVII/145/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 10829 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr VIII.109.2015 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały nr II.21.2014 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2015 - 2024
2015 10830 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr VIII.110.2015 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości
2015 10831 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr VIII.111.2015 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji oraz informacji w podatku od nieruchomości,rolnym i leśnym
2015 10832 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr VIII.112.2015 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych
2015 10833 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr VIII.113.2015 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2016 rok
2015 10834 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr VIII.114.2015 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej i zasad jej poboru
2015 10835 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr VIII.116.2015 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Tłuszcz przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2015 10836 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XII/134/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/90/2011 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 10837 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XII/135/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/101/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 22 października 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Łomianki
2015 10838 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr X.54.2015 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Huszlew.
2015 10839 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XI/71/2015 Rady Gminy Borkowice z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 10840 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XI/72/2015 Rady Gminy Borkowice z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2015 10841 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr 70/XVI/2015 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr 250/XXXII/2013 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 maja 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, udostępnianych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2015 10842 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr 71/XVI/2015 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2016
2015 10843 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr 72/XVI/2015 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016 obowiązujących na terenie Gminy Gostynin
2015 10844 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr 73/XVI/2015 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Gostynin
2015 10845 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr 74/XVI/2015 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok oraz zwolnień od tego podatku.
2015 10846 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr 75/XVI/2015 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 10847 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr 76/XVI/2015 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 10848 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XIII/59/15 Rady Gminy w Orońsku z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 10849 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XIII/60/15 Rady Gminy w Orońsku z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.
2015 10850 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XII/90/15 Rady Gminy Gozdowo z dnia 30 listopada 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr X/87/15 Rady Gminy Gozdowo z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Gozdowo na rok 2016 oraz zwolnień w tym podatku
2015 10851 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XII/91/15 Rady Gminy Gozdowo z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 10852 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XI/52/15 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 10853 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr 84/XVI/2015 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2016 r.
2015 10854 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr 86 / XVI / 2015 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 10855 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr 87/XVI/2015 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 10856 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr 88/XVI/2015 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 20 listopada 2015r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia stawek opłaty targowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkaso
2015 10857 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XV/110/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XII/88/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 3 września 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 28/VIII/90 Rady Gminy Drobin z dnia 28 grudnia 1990 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa i utworzenia sołectw na terenie gminy Drobin, Uchwały Nr 149/XXII/97 z dnia 27 lutego 1997 r. i Uchwały Nr 183/XXVII/97 Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie utworzenia sołectw
2015 10858 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XV/113/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie ustalenia Regulaminu Targowiska Miejsko - Gminnego w Drobinie
2015 10859 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XV/114/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia stawki dziennej opłaty targowej na terenie Miasta i Gminy Drobin na 2016 rok
2015 10860 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XV/115/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku na 2016 rok
2015 10861 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XV/116/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok
2015 10862 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XV/120/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 listopada 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr IV/27/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2015-2025
2015 10863 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XII/63/2015 Rady Gminy Stanisławów z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2016 i zwolnień w tym podatku.
2015 10864 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XII/64/2015 Rady Gminy Stanisławów z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na rok 2016 i zwolnień z tego podatku.
2015 10865 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XII/65/2015 Rady Gminy Stanisławów z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna jako podstawy obliczenia podatku leśnego na rok 2016.
2015 10866 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XII/66/2015 Rady Gminy Stanisławów z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Stanisławów.
2015 10867 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XII/67/2015 Rady Gminy Stanisławów z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2015 10868 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XIi/68/2015 Rady Gminy Stanisławów z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej, sposobu jej poboru oraz określenia inkasentów i wysokości pobieranego wynagrodzenia
2015 10869 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XVI.109.2015 Rady Gminy Kotuń z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Gręzów
2015 10870 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XVI.111.2015 Rady Gminy Kotuń z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla przedszkoli niepublicznych oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne lub osoby fizyczne na terenie Gminy Kotuń, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2015 10871 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr 88/XV/2015 Rady Gminy w Mochowie z dnia 30 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2015 10872 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr 89/XV/2015 Rady Gminy w Mochowie z dnia 30 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2015 10873 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XII/50/2015 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 29 października 2015r. w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy w Powiecie Gostynińskim na lata 2014-2020.
2015 10874 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XII/52/2015 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 29 października 2015r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2015-2024
2015 10875 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XII/54/2015 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 29 października 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów.
2015 10876 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XVI/105/2015 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/186/2012 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miasto Płońsk
2015 10877 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XVI/107/2015 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 29 października 2015r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest” z terenu nieruchomości położonych w granicach miasta Płońsk.
2015 10878 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XVI/108/2015 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasto Płońsk lub jej jednostkom podległym
2015 10879 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr 105/XV/15 Rady Gminy Sierpc z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2015 10880 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr 90/XI/2015 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających o napędzie silnikowym na zbiorniku wodnym Jagodno, gm. Przytyk
2015 10881 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr 91/XI/2015 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Radomskiego na 2016 rok.
2015 10882 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XI.85.2015 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, obowiązujących na terenie Gminy Stara Błotnica
2015 10883 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XII/117/15 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie podziału sołectwa Wola Krobowska i utworzenia dwóch odrębnych sołectw
2015 10884 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XII/119/15 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Grójec przez inne niż Gmina Grójec osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2015 10885 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr X.49.2015 Rady Gminy Goszczyn z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/5/2003 Rady Gminy Goszczyn z dnia 4 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Goszczyn
2015 10886 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr 57/X/15 Rady Gminy Przyłęk z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przyłęk
2015 10887 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr 63/X/15 Rady Gminy Przyłęk z dnia 20 października 2015r. w sprawie ustalenia opłat za wodę dostarczaną z gminnych urządzeń wodociągowych i wprowadzenie ścieków do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych
2015 10888 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XI/93/2015 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie trybu udzielania dotacji i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie Miasto Raciąż przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostka terytorialnego
2015 10889 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr X/79/2015 Rady Gminy Sochocin z dnia 19 listopada 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr X/82/2008 Rady Gminy Sochocin z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z sali gimnastyczno – sportowej przy Publicznym Zespole Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie.
2015 10890 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XIII/55/2015 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Gostynińskiego na 2016 rok.
2015 10891 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XIII/57/2015 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 26 listopada 2015r. zmieniająca Uchwałę w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2015-2024
2015 10892 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XIII/118/15 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 października 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszkowa dla wybranych obszarów położonych w Wyszkowie - etap I.
2015 10893 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XIV/109/2015 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Zbuczyn na 2016 rok.
2015 10894 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XIV/110/2015 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, jako podstawy do obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Zbuczyn na rok 2016.
2015 10895 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XIV/111/ 2015 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016 na obszarze Gminy Zbuczyn.
2015 10896 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XIV/112/2015 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2016 na obszarze Gminy Zbuczyn.
2015 10897 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XIII/60/2015 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 10898 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XIII/61/2015 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2015 10899 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XIII/62/2015 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej na terenie gminy Młodzieszyn.
2015 10900 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XIII/63/2015 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny i podatek leśny.
2015 10901 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XIII/64/2015 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015 10902 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr VIII/72/2015 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 10 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Glinojeck
2015 10903 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr IX/78/2015 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 10904 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr IX/79/2015 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015 10905 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr IX/80/2015 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2015 10906 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr IX/81/2015 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 10907 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr IX/82/2015 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 10908 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr X/43/2015 Rady Gminy Szydłowo z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 10909 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr X/44/2015 Rady Gminy Szydłowo z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2015 10910 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr X/45/2015 Rady Gminy Szydłowo z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 10911 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr X/46/2015 Rady Gminy Szydłowo z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 10912 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr X/49/2015 Rady Gminy Szydłowo z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki tej opłaty
2015 10913 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XI/140/2015 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 30 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku
2015 10914 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XI/141/2015 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 10915 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XI/142/2015 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 30 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Mrozy przez osoby prawne i osoby fizyczne oraz w sprawie trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji
2015 10916 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr X.0007.78.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Siennica przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji
2015 10917 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr X.0007.81.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX.0007.67.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia 05 listopada 2015r. w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości oraz sposobu jego poboru w 2016 roku
2015 10918 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XXII/81/15 Rady Gminy Kampinos z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia i realizacji gminnego programu działań na rzecz poprawy życia rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy Kampinos
2015 10919 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XV/150/15 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii drogi gminnej i ustalenia ich przebiegu
2015 10920 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XIX/75/2015 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 20 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej i nadania jej statutu
2015 10921 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr VIII/75/2015 Rady Gminy Ceranów z dnia 10 listopada 2015r. zmieniająca rozporządzenie w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu sokołowskiego
2015 10922 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XI/101/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych oraz niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż Gmina Michałowice a także dla osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, na terenie Gminy Michałowice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2015 10923 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr 146/XIV/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2015 10924 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XII/101/15 Rady Gminy Stare Babice z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej we wsi Zielonki Wieś
2015 10925 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XII/103/15 Rady Gminy Stare Babice z dnia 19 listopada 2015r. zmieniająca Statut Gminy Stare Babice
2015 10926 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr 8.56.2015 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr 11.61.2011 w sprawie uchwalenia stawek podatku od nieruchomości
2015 10927 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XI/70/2015 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 10928 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XI/71/2015 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 10929 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XI/72/2015 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2015 10930 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XI/73/2015 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 10931 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XI/76/2015 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 10932 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XI/74/15 Rady Gminy w Troszynie z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/167/12 Rady Gminy w Troszynie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2015 10933 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XI/75/15 Rady Gminy w Troszynie z dnia 7 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 10934 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XI/76/15 Rady Gminy w Troszynie z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy Troszyn
2015 10935 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XI/77/15 Rady Gminy w Troszynie z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 10936 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XIII/58/15 Rady Gminy Wiśniewo z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Wiśniewo na 2016 rok.
2015 10937 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XIII/59/15 Rady Gminy Wiśniewo z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
2015 10938 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XIII/60/ 15 Rady Gminy Wiśniewo z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 10939 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XIII/61/15 Rady Gminy Wiśniewo z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2015 10940 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XIII/71/2015 Rady Gminy Baranowo z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Baranowo przez osoby fizyczne lub osoby prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2015 10941 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr 154/XIII/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 10942 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr 155/XIII/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 10943 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr 157/XIII/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2016 r.
2015 10944 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr 158/XIII/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 13/III/06 Rady Gminy Lesznowola z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej
2015 10945 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XII/58/15 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 10946 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XII/59/15 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 10947 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/95/15 Rady Gminy Kampinos z dnia 11 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2015 10948 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/97/15 Rady Gminy Kampinos z dnia 11 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy tj. informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz deklaracji na podatek od nieruchomości
2015 10949 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr IX.52.2015 Rady Gminy w Potworowie z dnia 29 października 2015r. w sprawie opłaty targowej.
2015 10950 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr IX.53.2015 Rady Gminy w Potworowie z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie podatku od nieruchomości.
2015 10951 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr IX.54.2015 Rady Gminy w Potworowie z dnia 29 października 2015r. w sprawie podatku od środków transportu
2015 10952 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XIII/58/2015 Rady Gminy Szczutowo z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 10953 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XIII/59/2015 Rady Gminy Szczutowo z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
2015 10954 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XIII/60/2015 Rady Gminy Szczutowo z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 10955 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XIII/63/2015 Rady Gminy Szczutowo z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2016 rok
2015 10956 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XIV/171/2015 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym
2015 10957 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XI/59/2015 Rady Gminy Karniewo z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie opłaty targowej.
2015 10958 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr 67/XII/2015 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 10959 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr 62/XI/15 Rady Gminy Bulkowo z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2016 r.
2015 10960 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr 63/XI/15 Rady Gminy Bulkowo z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na rok 2016
2015 10961 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr 64/XI/15 Rady Gminy Bulkowo z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Bulkowo na rok 2016
2015 10962 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr 65/XI/15 Rady Gminy Bulkowo z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości
2015 10963 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr 67/XI/15 Rady Gminy Bulkowo z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 10964 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XIII/73/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 10965 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XIII/74/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/64/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości