Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Styczeń 2015

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2015 1 2015-01-02 Uchwała Uchwała nr XLV/275/2014 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ma rok 2015
2015 2 2015-01-02 Uchwała Uchwała nr XLV/276/2014 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3 2015-01-02 Uchwała Uchwała nr XLV/277/2014 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego w miejscowości Korabiewice
2015 4 2015-01-02 Uchwała Uchwała nr 6/III/14 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2015 5 2015-01-02 Uchwała Uchwała nr III/17/2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 30 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2014 - 2022
2015 6 2015-01-02 Uchwała Uchwała nr III/20/2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2015 - 2022 r.
2015 7 2015-01-02 Uchwała Uchwała nr III/14/2014 Rady Gminy Obryte z dnia 29 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa Gminy Obryte na rok 2015
2015 8 2015-01-02 Uchwała Uchwała nr III/7/2014 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 16 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Bieżuń na rok 2015
2015 9 2015-01-02 Porozumienie Porozumienie nr 031.1.13.2014 Zarządu Powiatu Szydłowieckiego z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie turnusu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze
2015 10 2015-01-02 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr II/10/2014 Rady Gminy Przesmyki z dnia 12 grudnia 2014r. na rok 2015
2015 11 2015-01-02 Porozumienie Porozumienie nr 6/2014 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 21 marca 2014r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce a Powiatem Mińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach
2015 12 2015-01-02 Porozumienie Porozumienie nr 8/2014 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 13 maja 2014r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce a Powiatem Mińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach
2015 13 2015-01-02 Porozumienie Porozumienie nr 9/2014 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 28 maja 2014r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce a Powiatem Mińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach
2015 14 2015-01-02 Uchwała Uchwała nr IV/12/2014 Rady Gminy Sońsk z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty
2015 15 2015-01-02 Uchwała Uchwała nr IV/13/2014 Rady Gminy Sońsk z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Sońsk.
2015 16 2015-01-02 Decyzja Decyzja nr DRE-4210-22(5)/2014/137/IX/ARy/RWy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 31 grudnia 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, dla Przedsiębiorstwa Energetycznego w Siedlcach Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach
2015 17 2015-01-02 Uchwała Uchwała nr VI/18/2014 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności
2015 18 2015-01-02 Postanowienie Postanowienie nr DWW-772-13/14 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy
2015 19 2015-01-02 Postanowienie Postanowienie nr DWW-772-14/14 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy
2015 20 2015-01-02 Postanowienie Postanowienie nr DWW-772-15/14 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2015 21 2015-01-02 Postanowienie Postanowienie nr DWW-772-16/14 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2015 22 2015-01-02 Postanowienie Postanowienie nr DWW-772-17/14 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Powiatu Wołomińskiego
2015 23 2015-01-02 Postanowienie Postanowienie nr DWW-772-18/14 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Powiatu Wołomińskiego
2015 24 2015-01-02 Postanowienie Postanowienie nr DWW-772-19/14 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Powiatu Legionowskiego
2015 25 2015-01-02 Postanowienie Postanowienie nr DWW-772-20/14 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2015 26 2015-01-02 Postanowienie Postanowienie nr DWW-772-21/14 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów radnych
2015 27 2015-01-02 Postanowienie Postanowienie nr DWW-772-22/14 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2015 28 2015-01-02 Postanowienie Postanowienie nr DWW-772-23/14 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów radnych
2015 29 2015-01-02 Postanowienie Postanowienie nr DWW-772-24/14 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Powiatu Wołomińskiego
2015 30 2015-01-02 Postanowienie Postanowienie nr DWW-772-25/14 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Powiatu Wołomińskiego
2015 31 2015-01-02 Postanowienie Postanowienie nr DWW-772-26/14 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Powiatu Wołomińskiego
2015 32 2015-01-02 Postanowienie Postanowienie nr DWW-772-27/14 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2015 33 2015-01-02 Postanowienie Postanowienie nr DWW-772-28/14 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Powiatu Piaseczyńskiego
2015 34 2015-01-02 Postanowienie Postanowienie nr DWW-772-29/14 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego
2015 35 2015-01-02 Postanowienie Postanowienie nr DWW-772-30/14 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów radnych
2015 36 2015-01-02 Postanowienie Postanowienie nr DWW-772-31/14 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Powiatu Pruszkowskiego
2015 37 2015-01-02 Postanowienie Postanowienie nr DWW-772-32/14 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Powiatu Pruszkowskiego
2015 38 2015-01-05 Uchwała Uchwała nr 638/XLVII/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu KPGO Mysiadło.
2015 39 2015-01-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/394/14 Rady Gminy Cegłów z dnia 25 września 2014r. w sprawie zwalczania rośliny z gatunku barszcz Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi) z terenu gminy Cegłów
2015 40 2015-01-05 Uchwała Uchwała nr XLVIII/403/14 Rady Gminy Cegłów z dnia 30 października 2014r. w sprawie podziału sołectwa Cegłów na dwa odrębne sołectwa Cegłów 1 i Cegłów 2
2015 41 2015-01-05 Uchwała Uchwała nr LXIX/408/14 Rady Gminy Cegłów z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie nadania nazwy rondu na terenie miejscowości Cegłów
2015 42 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr II/7/2014 Rady Gminy Mokobody z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
2015 43 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXXVI/215/2014 Rady Gminy Mokobody z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mokobody na lata 2013-2018
2015 44 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII.428.2014 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXVII.329.2013 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2014 - 2023
2015 45 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII.436.2014 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Tłuszcz.
2015 46 2015-01-07 Aneks Aneks nr 1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 grudnia 2014r. zawarty pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Nowy Dwór Mazowiecki do Porozumienia w sprawie powierzenia miastu Nowy Dwór Mazowiecki prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Mazowieckiego, realizowanych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zawartego 16 września 2013r.
2015 47 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr II/6/2014 Rady Gminy Sabnie z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2022
2015 48 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr IV/13/2014 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok
2015 49 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr III/12/2014 Rady Gminy Jednorożec z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Jednorożec na 2015 rok
2015 50 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr 19.III.2014 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2015 rok.
2015 51 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr 462/VI/2014 Rady Miasta Józefowa z dnia 30 października 2014r. w sprawie „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla Miasta Józefów”
2015 52 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr 79.2014 Zarządu Związku Gmin “Radomka” z siedzibą w Przytyku z dnia 19 sierpnia 2014r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku Gmin "RADOMKA" oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2014 roku
2015 53 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr 127.2014 Zgromadzenia Związku Gmin “Radomka” z siedzibą w Przytyku z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin "Radomka" na lata 2015-2018.
2015 54 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr 128.2014 Zgromadzenia Związku Gmin “Radomka” z siedzibą w Przytyku z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin "RADOMKA" na 2015 r.
2015 55 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr 1554/398/14 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 25 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013
2015 56 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr 1555/398/14 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 25 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 (Uszczegółowienie RPO WM)
2015 57 2015-01-07 Porozumienie Porozumienie nr 031.108.2014 Powiatu Wołomińskiego z dnia 3 grudnia 2014r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Wołominie.
2015 58 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr IV/13/14 Rady Gminy Kampinos z dnia 29 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa Gminy Kampinos na rok 2015
2015 59 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr II/5/2014 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok.
2015 60 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr III/15/14 Rady Gminy Dobre z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy DOBRE na rok 2015.
2015 61 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr 21/2014 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały nr 811/2014 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 października 2014 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok.
2015 62 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/270/2014 Rady Gminy Wąsewo z dnia 14 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wąsewo
2015 63 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr III/7/14 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XIV/66/14 Rady Gminy Chlewiska z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2015 64 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr III/8/14 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XIV/67/14 Rady Gminy Chlewiska z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności, dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2015 65 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr III/9/14 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XIV/68/14 Rady Gminy Chlewiska z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2015 66 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr 319/XL/14 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 20 listopada 2014r. sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych, mających siedzibę na obszarze Powiatu Otwockiego
2015 67 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr LV/288/2014 Rady Gminy w Jabłonnie Lackiej z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gródek Gminy Jabłonna Lacka
2015 68 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr LV/289/2014 Rady Gminy w Jabłonnie Lackiej z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bujały-Mikosze Gminy Jabłonna Lacka
2015 69 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr LV/290/2014 Rady Gminy w Jabłonnie Lackiej z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wierzbice-Guzy Gminy Jabłonna Lacka
2015 70 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr LV/291/2014 Rady Gminy w Jabłonnie Lackiej z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bujały-Gniewosze Gminy Jabłonna Lacka
2015 71 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr LV/292/2014 Rady Gminy w Jabłonnie Lackiej z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wierzbice-Strupki Gminy Jabłonna Lacka
2015 72 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr LV/293/2014 Rady Gminy w Jabłonnie Lackiej z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Czekanów Gminy Jabłonna Lacka
2015 73 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr LV/294/2014 Rady Gminy w Jabłonnie Lackiej z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Władysławów Gminy Jabłonna Lacka
2015 74 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr LV/295/2014 Rady Gminy w Jabłonnie Lackiej z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łuzki Gminy Jabłonna Lacka
2015 75 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr LV/296/2014 Rady Gminy w Jabłonnie Lackiej z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łuzki-Kolonia Gminy Jabłonna Lacka
2015 76 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr LV/297/2014 Rady Gminy w Jabłonnie Lackiej z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dzierzby Szlacheckie Gminy Jabłonna Lacka
2015 77 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr LV/298/2014 Rady Gminy w Jabłonnie Lackiej z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Toczyski Podborne Gminy Jabłonna Lacka
2015 78 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr LV/299/2014 Rady Gminy w Jabłonnie Lackiej z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dzierzby Włościańskie Gminy Jabłonna Lacka
2015 79 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr LV/300/2014 Rady Gminy w Jabłonnie Lackiej z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Krzemień-Wieś Gminy Jabłonna Lacka
2015 80 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr LV/301/2014 Rady Gminy w Jabłonnie Lackiej z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Krzemień-Zagacie Gminy Jabłonna Lacka
2015 81 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr LV/302/2014 Rady Gminy w Jabłonnie Lackiej z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wieska-Wieś Gminy Jabłonna Lacka
2015 82 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr LV/303/2014 Rady Gminy w Jabłonnie Lackiej z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gródek-Dwór Gminy Jabłonna Lacka
2015 83 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr LV/304/2014 Rady Gminy w Jabłonnie Lackiej z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mołożew-Wieś Gminy Jabłonna Lacka
2015 84 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr LV/305/2014 Rady Gminy w Jabłonnie Lackiej z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jabłonna Średnia Gminy Jabłonna Lacka
2015 85 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr LV/306/2014 Rady Gminy w Jabłonnie Lackiej z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Teofilówka Gminy Jabłonna Lacka
2015 86 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr LV/307/2014 Rady Gminy w Jabłonnie Lackiej z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Tończa Gminy Jabłonna Lacka
2015 87 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr LV/308/2014 Rady Gminy w Jabłonnie Lackiej z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Toczyski Średnie Gminy Jabłonna Lacka
2015 88 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr LV/309/2014 Rady Gminy w Jabłonnie Lackiej z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jabłonna Lacka Gminy Jabłonna Lacka
2015 89 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr LV/310/2014 Rady Gminy w Jabłonnie Lackiej z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Niemirki Gminy Jabłonna Lacka
2015 90 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr LV/311/2014 Rady Gminy w Jabłonnie Lackiej z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stara Jabłonna Gminy Jabłonna Lacka
2015 91 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr LV/312/2014 Rady Gminy w Jabłonnie Lackiej z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jabłonna Lacka Kolonia Gminy Jabłonna Lacka
2015 92 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr LV/313/2014 Rady Gminy w Jabłonnie Lackiej z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Morszków Gminy Jabłonna Lacka
2015 93 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr LV/314/2014 Rady Gminy w Jabłonnie Lackiej z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowomodna Gminy Jabłonna Lacka
2015 94 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr LV/315/2014 Rady Gminy w Jabłonnie Lackiej z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wirów Gminy Jabłonna Lacka
2015 95 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr LXI/420/2014 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 października 2014r. w sprawie nadania Statutu sołectwu Atalin w Gminie Zwoleń
2015 96 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr LXI/421/2014 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 października 2014r. w sprawie nadania Statutu sołectwu Barycz w Gminie Zwoleń
2015 97 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr LXI/422/2014 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 października 2014r. w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Filipinów w Gminie Zwoleń
2015 98 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr LXI/423/2014 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 października 2014r. w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Helenówka w Gminie Zwoleń
2015 99 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr LXI/424/2014 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 października 2014r. w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Jasieniec – Kolonia w Gminie Zwoleń
2015 100 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr LXI/425/2014 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 października 2014r. w sprawie w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Jasieniec – Solecki w Gminie Zwoleń
2015 101 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr LXI/426/2014 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 października 2014r. w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Jedlanka w Gminie Zwoleń
2015 102 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr LXI/427/2014 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 października 2014r. w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Józefów w Gminie Zwoleń
2015 103 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr LXI/428/2014 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 października 2014r. w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Karolin w Gminie Zwoleń
2015 104 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr LXI/429/2014 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 października 2014r. w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Koszary w Gminie Zwoleń
2015 105 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr LXI/430/2014 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 października 2014r. w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Linów w Gminie Zwoleń
2015 106 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr LXI/431/2014 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 października 2014r. w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Ługi w Gminie Zwoleń
2015 107 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr LXI/432/2014 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 października 2014r. w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Męciszów w Gminie Zwoleń
2015 108 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr LXI/433/2014 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 października 2014r. w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Mieczysławów w Gminie Zwoleń
2015 109 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr LXI/434/2014 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 października 2014r. w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Mostki w Gminie Zwoleń
2015 110 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr LXI/435/2014 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 października 2014r. w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Niwki w Gminie Zwoleń
2015 111 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr LXI/436/2014 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 października 2014r. w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Osiny w Gminie Zwoleń
2015 112 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr LXI/437/2014 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 października 2014r. w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Paciorkowa Wola Nowa w Gminie Zwoleń
2015 113 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr LXI/438/2014 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 października 2014r. w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Paciorkowa Wola Stara w Gminie Zwoleń
2015 114 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr LXI/439/2014 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 października 2014r. w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Podzagajnik w Gminie Zwoleń
2015 115 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr LXI/440/2014 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 października 2014r. w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Strykowice Błotne w Gminie Zwoleń
2015 116 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr LXI/441/2014 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 października 2014r. w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Strykowice Górne w Gminie Zwoleń
2015 117 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr LXI/442/2014 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 października 2014r. w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Strykowice Podleśne w Gminie Zwoleń
2015 118 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr LXI/443/2014 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 października 2014r. w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Sycyna w Gminie Zwoleń
2015 119 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr LXI/444/2014 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 października 2014r. w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Sydół w Gminie Zwoleń
2015 120 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr LXI/445/2014 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 października 2014r. w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Wólka Szelężna w Gminie Zwoleń
2015 121 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr LXI/446/2014 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 października 2014r. w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Zielonka Nowa w Gminie Zwoleń
2015 122 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr LXI/447/2014 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 października 2014r. w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Zielonka Stara w Gminie Zwoleń
2015 123 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/270/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DLA DWUTOROWEJ LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ NN 400 KV OSTROŁĘKA – OLSZTYN MĄTKI NA TERENIE GMINY LELIS
2015 124 2015-01-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 stycznia 2015r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Strzegowo
2015 125 2015-01-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 2 Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 stycznia 2015r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Solec nad Wisłą
2015 126 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr II/11/2014 Rady Gminy Radziejowice z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2015 127 2015-01-08 Porozumienie Porozumienie Powiatu Ostrowskiego; Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 7 listopada 2014r. o powierzeniu prowadzenia zadań publicznych z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych
2015 128 2015-01-08 Porozumienie Porozumienie Powiatu Ostrowskiego; Wójta Gminy Boguty-Pianki z dnia 7 listopada 2014r. o powierzeniu prowadzenia zadań publicznych z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych
2015 129 2015-01-08 Porozumienie Porozumienie Powiatu Ostrowskiego; Wójta Gminy Nur z dnia 7 listopada 2014r. o powierzeniu prowadzenia zadań publicznych z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych
2015 130 2015-01-08 Porozumienie Porozumienie Powiatu Ostrowskiego; Wójta Gminy Stary Lubotyń z dnia 7 listopada 2014r. o powierzeniu prowadzenia zadań publicznych z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych
2015 131 2015-01-08 Porozumienie Porozumienie Powiatu Ostrowskiego; Wójta Gminy Wąsewo z dnia 7 listopada 2014r. o powierzeniu prowadzenia zadań publicznych z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych
2015 132 2015-01-08 Porozumienie Porozumienie Powiatu Ostrowskiego; Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 7 listopada 2014r. o powierzeniu prowadzenia zadań publicznych z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych
2015 133 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr XLVIII/493/14 Rady Miasta Kobyłka z dnia 29 października 2014r. w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Ks. M. Załuskiego, Ks. W. Rosłana i Powstańców w Kobyłce
2015 134 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr XLVIII/498/14 Rady Miasta Kobyłka z dnia 29 października 2014r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
2015 135 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/235/14 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu stanowiącego części obrębu Zgleczewo Szlacheckie
2015 136 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr 574/XLIX/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Sady Gostkowskie III” w Ciechanowie
2015 137 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr 575/XLIX/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „KOLONIJNA” w Ciechanowie
2015 138 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr 319/XLIII/2014 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Zamieście i drogi Nr 50 w m. Wyszogród
2015 139 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr LVIII/406/14 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Nasielsk dot. wsi Dębinki, Miękoszyn-Miękoszynek, Studzianki
2015 140 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr 12/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2014 rok
2015 141 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr 16/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Łochów oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Łochów
2015 142 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr 17/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Mława oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Mława
2015 143 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr 18/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Mogielnica oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Mogielnica
2015 144 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr 19/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Sońsk oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Sońsk
2015 145 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr 20/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Stanisławów oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Stanisławów
2015 146 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr 21/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Węgrów oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Węgrów
2015 147 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr 22/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie likwidacji aglomeracji Świercze
2015 148 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr 298/XLV/14 Rady Gminy Bodzanów z dnia 26 maja 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Bodzanów dla obszarów rozmieszczenia elektrowni wiatrowych w miejscowości Gromice - I
2015 149 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Różan
2015 150 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr III/10/2014 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Różan na 2015 rok.
2015 151 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr III/11/2014 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r. przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Różan na 2015 r.
2015 152 2015-01-08 Aneks Aneks nr 2 do Porozumienia ZU-Z/2014 z dnia 11 grudnia 201 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 15 września 2014r. Zarządu Powiatu Wyszkowskiego zawarty w Wyszkowie pomiędzy Zarządem Powiatu Wyszkowskiego reprezentowanym przez: 1. Bogdana Mirosława Pągowskiego - Starostę Powiatu Wyszkowskiego 2. Zdzisława Damiana Bociana- Wicestarostę Powiatu przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Wyszkowskiego – Anny Anuszewskiej, zwanym w dalszej części Porozumienia „Zarządem Powiatu” a Wójtem Gminy Zabrodzie Tadeuszem Michalikiem zwanym w dalszej części „Wójtem Gminy”.
2015 153 2015-01-08 Porozumienie Porozumienie nr ZU-Z/2014 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 11 grudnia 2013r. Zarządu Powiatu Wyszkowskiego zawarte w Wyszkowie pomiędzy Zarządem Powiatu Wyszkowskiego reprezentowanym przez:1.Bogdana Mirosława Pągowskiego- Starostę Powiatu 2.Zdzisława Damiana Bociana - Wicestarostę Powiatu zwanym w dalszej części porozumienia „Zarządem Powiatu” a Wójtem Gminy Zabrodzie Tadeuszem Michalikiem zwanym w dalszej części „Wójtem Gminy”.
2015 154 2015-01-08 Aneks Aneks nr 1 do Porozumienia ZU-D/2014 z dnia 18 grudnia 201 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 28 lutego 2014r. zawarty w Wyszkowie pomiędzy Zarządem Powiatu Wyszkowskiego reprezentowanym przez: 1. Bogdana Mirosława Pągowskiego - Starostę Powiatu Wyszkowskiego 2. Zdzisława Damiana Bociana - Wicestarostę Powiatu przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Wyszkowskiego – Anny Anuszewskiej, zwanym w dalszej części Porozumienia „Zarządem Powiatu” a Wójtem Gminy Długosiodło Stanisławem Jastrzębskim zwanym w dalszej części „Wójtem Gminy”.
2015 155 2015-01-08 Aneks Aneks nr 2 do Porozumienia ZU-D/2014 z dnia 18 grudnia 201 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 15 września 2014r. zawarty w Wyszkowie pomiędzy Zarządem Powiatu Wyszkowskiego reprezentowanym przez:1. Bogdana Mirosława Pągowskiego - Starostę Powiatu Wyszkowskiego2. Zdzisława Damiana Bociana - Wicestarostę Powiatuprzy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Wyszkowskiego – Anny Anuszewskiej,zwanym w dalszej części Porozumienia „Zarządem Powiatu”aWójtem Gminy Długosiodło Stanisławem Jastrzębskim zwanym w dalszej części „Wójtem Gminy”.
2015 156 2015-01-08 Porozumienie Porozumienie nr ZU-D/2014 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 18 grudnia 2013r. zawarte w Wyszkowie pomiędzy Zarządem Powiatu Wyszkowskiego reprezentowanym przez: 1.Bogdana Mirosława Pągowskiego - Starostę Powiatu 2.Zdzisława Damiana Bociana - Wicestarostę Powiatu zwanym w dalszej części porozumienia „Zarządem Powiatu” a Wójtem Gminy Długosiodło Stanisławem Jastrzębskim zwanym w dalszej części „Wójtem Gminy”.
2015 157 2015-01-08 Porozumienie Porozumienie nr Z/BU/2014 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 31 marca 2014r. Zarządu Powiatu Wyszkowskiego zawarte w Wyszkowie pomiędzy Zarządem Powiatu Wyszkowskiego reprezentowanym przez: 1.Bogdana Mirosława Pągowskiego - Starostę Powiatu 2.Zdzisława Damiana Bociana - Wicestarostę Powiatu przy kontrasygnacie Anny Anuszewskiej - Skarbnika Powiatu zwanym w dalszej części porozumienia ,,Zarządem Powiatu” a Wójtem Gminy Zabrodzie – Tadeuszem Michalikiem zwanym w dalszej części porozumienia „Wójtem Gminy”.
2015 158 2015-01-08 Porozumienie Porozumienie nr D/BU/2014 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 3 listopada 2014r. zawarte w Wyszkowie pomiędzy Zarządem Powiatu Wyszkowskiego reprezentowanym przez: 1.Bogdana Mirosława Pągowskiego - Starostę Powiatu 2. Zdzisława Damiana Bociana - Wicestarostę Powiatu przy kontrasygnacie Anny Anuszewskiej - Skarbnika Powiatu zwanym w dalszej części porozumienia ,,Zarządem Powiatu” a Wójtem Gminy Długosiodło – Stanisławem Jastrzębskim zwanym w dalszej części porozumienia „Wójtem Gminy”.
2015 159 2015-01-08 Porozumienie Porozumienie nr DCH/1/IP/2014 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 30 września 2014r. zawarte w Wyszkowie pomiędzy Zarządem Powiatu Wyszkowskiego reprezentowanym przez: 1. Bogdana Mirosława Pągowskiego – Starostę Powiatu Wyszkowskiego 2. Krystiana Pędzich – Członka Zarządu zwanym w dalszej części Porozumienia „Zarządem Powiatu” a Wójtem Gminy Długosiodło – Stanisławem Jastrzębskim, zwanym w dalszej części Porozumienia „Wójtem Gminy”.
2015 160 2015-01-08 Porozumienie Porozumienie nr DCH/3/IP/2014 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 30 września 2014r. zawarte w Wyszkowie pomiędzy Zarządem Powiatu Wyszkowskiego reprezentowanym przez: 1. Bogdana Mirosława Pągowskiego – Starostę Powiatu Wyszkowskiego 2. Krystiana Pędzich– Członka Zarządu zwanym w dalszej części Porozumienia „Zarządem Powiatu” a Wójtem Gminy Długosiodło – Stanisławem Jastrzębskim, zwanym w dalszej części Porozumienia „Wójtem Gminy”.
2015 161 2015-01-08 Porozumienie Porozumienie nr DCH/4/IP/2014 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 30 września 2014r. zawarte w Wyszkowie pomiędzy Zarządem Powiatu Wyszkowskiego reprezentowanym przez: 1. Bogdana Mirosława Pągowskiego – Starostę Powiatu Wyszkowskiego 2. Krystiana Pędzich– Członka Zarządu zwanym w dalszej części Porozumienia „Zarządem Powiatu” a Wójtem Gminy Długosiodło – Stanisławem Jastrzębskim, zwanym w dalszej części Porozumienia „Wójtem Gminy”.
2015 162 2015-01-08 Porozumienie Porozumienie nr ZCH/1/2014 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 14 lipca 2014r. Zarządu Powiatu Wyszkowskiego zawarte w Wyszkowie pomiędzy Zarządem Powiatu Wyszkowskiego reprezentowanym przez: 1.Bogdana Mirosława Pągowskiego– Starostę Powiatu Wyszkowskiego 2.Zdzisława Damiana Bociana– Wicestarostę Powiatu Wyszkowskiego przy kontrasygnacie Anny Anuszewskiej – Skarbnika Powiatu Wyszkowskiego zwanym w dalszej części Porozumienia „Zarządem Powiatu” a Wójtem Gminy Zabrodzie – Tadeuszem Michalikiem, zwanym w dalszej części Porozumienia „Wójtem Gminy”.
2015 163 2015-01-08 Porozumienie Porozumienie nr RZ CH/2014 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 4 lipca 2014r. Zarządu Powiatu Wyszkowskiego zawarte w Wyszkowie pomiędzy Zarządem Powiatu Wyszkowskiego reprezentowanym przez: 1.Bogdana Mirosława Pągowskiego- Starostę Powiatu 2.Zdzisława Damiana Bociana - Wicestarostę Powiatu przy kontrasygnacie Anny Anuszewskiej - Skarbnika Powiatu zwanym w dalszej części porozumienia ,,Zarządem Powiatu” a Wójtem Gminy Rząśnik – Pawłem Kołodziejskim zwanym w dalszej części porozumienia „Wójtem Gminy”.
2015 164 2015-01-08 Aneks Aneks nr 1 do Porozumienia ZU-R/2014 z dnia 03 grudnia 201 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 28 lutego 2014r. Zarządu Powiatu Wyszkowskiego zawarty w Wyszkowie pomiędzy Zarządem Powiatu Wyszkowskiego reprezentowanym przez: 1.Bogdana Mirosława Pągowskiego - Starostę Powiatu 2.Zdzisława Damiana Bociana - Wicestarostę Powiatu zwanym w dalszej części porozumienia „Zarządem Powiatu” a Wójtem Gminy Rząśnik Pawłem Kołodziejskim zwanym w dalszej części „Wójtem Gminy”.
2015 165 2015-01-08 Aneks Aneks nr 2 do Porozumienia ZU-R/2014 z dnia 03 grudnia 201 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 15 września 2014r. Zarządu Powiatu Wyszkowskiego zawarty w Wyszkowie pomiędzy Zarządem Powiatu Wyszkowskiego reprezentowanym przez: 1.Bogdana Mirosława Pągowskiego - Starostę Powiatu 2.Zdzisława Damiana Bociana - Wicestarostę Powiatu zwanym w dalszej części porozumienia „Zarządem Powiatu” a Wójtem Gminy Rząśnik Pawłem Kołodziejskim zwanym w dalszej części „Wójtem Gminy”.
2015 166 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr 124.LXI.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 października 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Góraszka - Centrum Handlowe”
2015 167 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr 125.LXI.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 października 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę ewidencyjną 409 w obrębie geodezyjnym Rzakta
2015 168 2015-01-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 29/Fn/14 Wójta Gminy Sierpc z dnia 21 sierpnia 2014r. w sprawie: przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym informacji o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2014 roku
2015 169 2015-01-08 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr III/13/2014 Rady Gminy Suchożebry z dnia 30 grudnia 2014r.
2015 170 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr III/20/2014 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego
2015 171 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr III/22/2014 Rady Gminy Pacyna z dnia 30 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015 obowiązujących na terenie Gminy Pacyna oraz zwolnień w tym podatku
2015 172 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr VI/17/2014 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie budżetu na 2015 rok.
2015 173 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr II/18/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 4 grudnia 2014r. zmieniajaca Uchwałę Nr 271/XXXVI/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2014-2025
2015 174 2015-01-08 Postanowienie Postanowienie nr 51/O/14 Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 31 grudnia 2014r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Powiatu Kozienickiego
2015 175 2015-01-08 Postanowienie Postanowienie nr 2/W/15 Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 7 stycznia 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą
2015 176 2015-01-09 Uchwała Uchwała nr XLII/236/2014 Rady Gminy Borowie z dnia 10 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty.
2015 177 2015-01-09 Uchwała Uchwała nr XLII/237/2014 Rady Gminy Borowie z dnia 10 listopada 2014r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2015 178 2015-01-09 Uchwała Uchwała nr II/5/2014 Rady Gminy Borowie z dnia 17 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2015 179 2015-01-09 Uchwała Uchwała nr 22.262.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 września 2014r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr XLVI/468/2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Nadarzyn Nr XIII/117/2011 z dnia 26 października 2011 w sprawie powołania inkasenta do opłat targowych
2015 180 2015-01-09 Uchwała Uchwała nr 22.263.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 września 2014r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr XXXVI/244/14 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 lipca 2014 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wymianą pokryć dachowych zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Ciechanów
2015 181 2015-01-09 Uchwała Uchwała nr 22.264.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 września 2014r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr XLVII.414.2014 Rady Gminy Klembów z dnia 31 lipca 2014 roku w sprawie zasad, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowych dla spółek wodnych.
2015 182 2015-01-09 Uchwała Uchwała nr 23.266.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 16 września 2014r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr 102.LIX.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia 14 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 112.XIX.2011 Rady Gminy Wiązowna z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji spółkom wodnym działającym na terenie Gminy Wiązowna oraz sposobu ich rozliczania.
2015 183 2015-01-09 Uchwała Uchwała nr 24.269.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30 września 2014r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr 857/L/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 26 sierpnia 2014 roku w sprawie: częściowego uchylenia uchwały Nr 788/XLVI/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis
2015 184 2015-01-09 Uchwała Uchwała nr 24.270.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30 września 2014r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr 618/VI/47/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 10 września 2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr 577/VI/44/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 21 maja 2014 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli wykorzystania dotacji.
2015 185 2015-01-09 Uchwała Uchwała nr 24.271.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30 września 2014r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr XLVII/456/2014 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28.08.2014 r. w sprawie ustanowienia dopłaty dla właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy posiadający Pruszkowską Kartę Dużej Rodziny do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 186 2015-01-09 Uchwała Uchwała nr 25.282.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 października 2014r. w sprawie orzeczenia o nieważności Uchwały Nr LIV N/325/14 Rady Gminy Somianka z dnia 24 września 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla innych niż Gmina Somianka osób fizycznych i prawnych prowadzących niepubliczne przedszkola, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2015 187 2015-01-09 Uchwała Uchwała nr 25.288.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 października 2014r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr 483/XLI/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 9 września 2014 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2015 188 2015-01-09 Uchwała Uchwała nr II/9/2014 Rady Gminy Rzekuń z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Laskowiec
2015 189 2015-01-09 Uchwała Uchwała nr II/12/2014 Rady Gminy Winnica z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Winnica w latach 2014-2018
2015 190 2015-01-09 Uchwała Uchwała nr II/13/2014 Rady Gminy Winnica z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Winnica
2015 191 2015-01-09 Uchwała Uchwała nr III/15/2014 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 31 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2015
2015 192 2015-01-09 Uchwała Uchwała nr III/7/2014 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu węgrowskiego na 2015 rok
2015 193 2015-01-09 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 stycznia 2015r. w sprawie "Wykazu spółek wodnych i związków spółek wodnych z terenu województwa mazowieckiego, którym przyznano dotację podmiotową z budżetu państwa w 2014r."
2015 194 2015-01-12 Uchwała Uchwała nr LXI/564/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 września 2014r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2014 – 2021
2015 195 2015-01-12 Uchwała Uchwała nr LXIII/591/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2014 – 2021
2015 196 2015-01-12 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr III/21/14 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 22 grudnia 2014r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU ŻUROMIŃSKIEGO NA ROK 2015
2015 197 2015-01-12 Uchwała Uchwała nr III/11/2014 Rady Gminy Repki z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie Uchwały Budżetowej na rok 2015
2015 198 2015-01-12 Uchwała Uchwała nr IV/24/14 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 29 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa na rok 2015
2015 199 2015-01-12 Uchwała Uchwała nr 49/III/14 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2015 rok.
2015 200 2015-01-12 Uchwała Uchwała nr III/17/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2015
2015 201 2015-01-12 Uchwała Uchwała nr III/22/2014 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa Powiatu Pułtuskiego na rok 2015
2015 202 2015-01-12 Uchwała Uchwała nr III/16/2014 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2014
2015 203 2015-01-12 Uchwała Uchwała nr III/16/14 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Wyśmierzyce na 2015 rok
2015 204 2015-01-12 Uchwała Uchwała nr III/14/2014 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 29 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa Powiatu Sochaczewskiego na rok 2015
2015 205 2015-01-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 344/2014 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Siedlce, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim jest miasto Siedlce za I półrocze 2014 roku
2015 206 2015-01-12 Porozumienie Porozumienie nr SCH / 2014 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 3 września 2014r. Zarządu Powiatu Wyszkowskiego zawarte w Wyszkowie pomiędzy Zarządem Powiatu Wyszkowskiego reprezentowanym przez:1.Bogdana Mirosława Pągowskiego –Starostę Powiatu Wyszkowskiego 2. dzisława Damiana Bociana– Wicestarostę Powiatu Wyszkowskiego zwanym w dalszej części Porozumienia „Zarządem Powiatu” a Wójtem Gminy Somianka reprezentowanym przez Agnieszkę Salwin – Zastępcę Wójta, zwanym w dalszej części „Wójtem Gminy”.
2015 207 2015-01-12 Porozumienie Porozumienie nr RZ /BU/2014 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 31 marca 2014r. zawarte w Wyszkowie pomiędzy Zarządem Powiatu Wyszkowskiego reprezentowanym przez:1.Bogdana Mirosława Pągowskiego - Starostę Powiatu 2. Zdzisława Damiana Bociana - Wicestarostę Powiatu przy kontrasygnacie Anny Anuszewskiej - Skarbnika Powiatu zwanym w dalszej części porozumienia ,,Zarządem Powiatu” a Wójtem Gminy Rząśnik – Pawłem Kołodziejskim zwanym w dalszej części porozumienia „Wójtem Gminy”.
2015 208 2015-01-12 Porozumienie Porozumienie nr ZCH/2/2014 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 14 lipca 2014r. zawarte w Wyszkowie pomiędzy Zarządem Powiatu Wyszkowskiego reprezentowanym przez: 1. Bogdana Mirosława Pągowskiego – Starostę Powiatu Wyszkowskiego 2. Zdzisława Damiana Bociana – Wicestarostę Powiatu Wyszkowskiego przy kontrasygnacie Anny Anuszewskiej – Skarbnika Powiatu Wyszkowskiego zwanym w dalszej części Porozumienia „Zarządem Powiatu” a Wójtem Gminy Zabrodzie – Tadeuszem Michalikiem, zwanym w dalszej części Porozumienia „Wójtem Gminy”.
2015 209 2015-01-12 Porozumienie Porozumienie nr ZU-R/2014 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 3 grudnia 2013r. zawarte w Wyszkowie pomiędzy Zarządem Powiatu Wyszkowskiego reprezentowanym przez:1.Bogdana Mirosława Pągowskiego - Starostę Powiatu 2. Zdzisława Damiana Bociana - Wicestarostę Powiatu zwanym w dalszej części porozumienia „Zarządem Powiatu” a Wójtem Gminy Rząśnik Pawłem Kołodziejskim zwanym w dalszej części „Wójtem Gminy”.
2015 210 2015-01-12 Porozumienie Porozumienie nr ZU-S/2014 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 7 stycznia 2014r. Zarządu Powiatu Wyszkowskiego zawarte w Wyszkowie pomiędzy Zarządem Powiatu Wyszkowskiego reprezentowanym przez:1.Bogdana Mirosława Pągowskiego - Starostę Powiatu 2. Zdzisława Damiana Bociana - Wicestarostę Powiatu zwanym w dalszej części porozumienia „Zarządem Powiatu” a Wójtem Gminy Somianka reprezentowanym przez Agnieszkę Salwin - Zastępcę Wójta zwanym w dalszej części „Wójtem Gminy”.
2015 211 2015-01-12 Aneks Aneks nr 1 do Porozumienia ZU-Z/2014 z dnia 11 grudnia 20 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 28 lutego 2014r. zawarty w Wyszkowie pomiędzy Zarządem Powiatu Wyszkowskiego reprezentowanym przez: 1. Bogdana Mirosława Pągowskiego - Starostę Powiatu Wyszkowskiego 2. Zdzisława Damiana Bociana - Wicestarostę Powiatu przy nkontrasygnacie Skarbnika Powiatu Wyszkowskiego – Anny Anuszewskiej, zwanym w dalszej części Porozumienia „Zarządem Powiatu” a Wójtem Gminy Zabrodzie Tadeuszem Michalikiem zwanym w dalszej części „Wójtem Gminy”.
2015 212 2015-01-12 Aneks Aneks nr 2 do Porozumienia ZU-S/2014 z dnia 7 stycznia 201 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 15 września 2014r. Zarządu Powiatu Wyszkowskiego zawarty w Wyszkowie pomiędzy Zarządem Powiatu Wyszkowskiego reprezentowanym przez: 1. Bogdana Mirosława Pągowskiego - Starostę Powiatu Wyszkowskiego 2. Zdzisława Damiana Bociana- Wicestarostę Powiatu przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Wyszkowskiego – Anny Anuszewskiej, zwanym w dalszej części Porozumienia „Zarządem Powiatu” a Wójtem Gminy Somianka reprezentowanym przez Agnieszkę Salwin – Zastępcę Wójta, zwanym w dalszej części „Wójtem Gminy”.
2015 213 2015-01-12 Uchwała Uchwała nr LXI/571/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z ogólnodostępnych miejskich obiektów sportowych
2015 214 2015-01-12 Uchwała Uchwała nr 32/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody 2 drzew uznanych za pomnik przyrody
2015 215 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/394/2014 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zbuczyn.
2015 216 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/396/2014 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 13 listopada 2014r. zmieniająca rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu siedleckiego
2015 217 2015-01-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 4 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 stycznia 2015r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Iłży
2015 218 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr III/14/2014 Rady Gminy Baranowo z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i innych placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Baranowo przez osoby fizyczne lub osoby prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2015 219 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr II/ 9 /2014 Rady Gminy Radzanowo z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia opłat za pobieraną wodę i odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Radzanowo
2015 220 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr II/10/2014 Rady Gminy Radzanowo z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2015 221 2015-01-14 Postanowienie Postanowienie nr 1/2015 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 8 stycznia 2015r. w sprawie wstąpienia w skład Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej Pana Krzysztofa Listwon
2015 222 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr II/8/14 Rady Gminy Leoncin z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie opłaty targowej
2015 223 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr II/9/14 Rady Gminy Leoncin z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015 224 2015-01-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 1/2015 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 5 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej im. Wandy Olędzkiej, ul. Stefana Okrzei 5 w Legionowie w 2015 roku
2015 225 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr IV/14/2014 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec nad Wisłą na lata 2015-2027
2015 226 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr IV/15/2014 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 30 grudnia 2010r. Uchwała Budżetowa na rok 2015
2015 227 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr IV/16/2014 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty.
2015 228 2015-01-14 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr 13/III/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 grudnia 2014r.
2015 229 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr III/13/14 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu makowskiego na 2015 rok
2015 230 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr III/8/2014 Rady Gminy Lutocin z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok
2015 231 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr 18/III/2014 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 30 grudnia 2014r. Uchwała budżetowa Gminy Nowe Miasto na rok 2015
2015 232 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr III/11/14 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 16 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2015
2015 233 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr III/10/14 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/375/14 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 października 2014 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2015 234 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr 14.III.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązowna na lata 2015 - 2029
2015 235 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr 15.III.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia 22 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa Gminy Wiązowna na 2015 rok
2015 236 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr III/10/2014 Rady Gminy Mokobody z dnia 30 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa na rok 2015 Gminy Mokobody
2015 237 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr IV/14/14 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2015 rok.
2015 238 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr III/14/14 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Lubotyń na lata 2015 - 2020.
2015 239 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr III/15/14 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Lubotyń na rok 2015.
2015 240 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr II/12/2014 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2014-2029
2015 241 2015-01-14 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 31 października 2014r. w sprawie określenia warunków przekazania Gminie przez Powiat zadania z zakresu inwestycji na drogach kategorii powiatowej na terenie gminy Bielany.
2015 242 2015-01-14 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 15 grudnia 2014r. do Porozumienia z dnia 31 października 2014r.
2015 243 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr XLIV/274/2014 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 8 października 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/73/2011 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 1 grudnia 2011 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 244 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr IV/17/2014 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 29 grudnia 2014r. zmieniająca Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2014-2024
2015 245 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr IV/18/2014 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2015-2024
2015 246 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr IV/19/2014 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 29 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa na rok 2015
2015 247 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr 17/III/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2014-2021
2015 248 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr 19/III/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2015-2023
2015 249 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr 20/III/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 22 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Serock na rok 2015
2015 250 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr III/21/14 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Tarczyna
2015 251 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr 10/III/14 Rady Gminy Stara Biała z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Stara Biała
2015 252 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr 13/III/14 Rady Gminy Stara Biała z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia nazewnictwa ulic we wsi BRWILNO gmina Stara Biała
2015 253 2015-01-15 Uchwała Uchwała nr III.9.2014 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 23 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności
2015 254 2015-01-15 Uchwała Uchwała nr III.11.2014 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Pilawa na rok 2015.
2015 255 2015-01-15 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Łomianek z dnia 22 sierpnia 2014r. w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
2015 256 2015-01-15 Uchwała Uchwała nr III/15/2014 Rady Gminy w Kuczborku Osadzie z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie: Uchwała budżetowa Gminy Kuczbork - Osada
2015 257 2015-01-15 Uchwała Uchwała nr IV/11/2014 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 30 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa Gminy Ojrzeń na rok 2015
2015 258 2015-01-15 Postanowienie Postanowienie nr 1/2015 Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 5 stycznia 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Sońsk
2015 259 2015-01-15 Postanowienie Postanowienie nr 3/2015 Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 12 stycznia 2015r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Powiatu Żuromińskiego
2015 260 2015-01-15 Uchwała Uchwała nr IV/14/2014 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie likwidacji niektórych gminnych jednostek organizacyjnych.
2015 261 2015-01-15 Uchwała Uchwała nr III/12/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie pozbawienia działek nr 67/2, 67/3, 67/4, 67/5, 67/6, 67/7, 67/8, 67/9, 67/10, 67/11, 67/12, 67/13 z obrębu 43 stanowiących część pasa drogowego ul.Nowy Świat w Siedlcach kategorii drogi gminnej i wyłączenia jej z użytkowania
2015 262 2015-01-15 Uchwała Uchwała nr III/18/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Siedlce na 2015 rok
2015 263 2015-01-15 Uchwała Uchwała nr 11.III.2014 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Sierpeckiego dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania przyznanej dotacji
2015 264 2015-01-15 Uchwała Uchwała nr 1.4.2014 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy Grabów nad Pilicą
2015 265 2015-01-15 Uchwała Uchwała nr I/5/2014 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gołymin-Ośrodek.
2015 266 2015-01-15 Uchwała Uchwała nr II/8/2014 Rady Gminy Repki z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Repki w 2014 roku
2015 267 2015-01-15 Uchwała Uchwała nr II/13/2014 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2015 268 2015-01-15 Uchwała Uchwała nr 26/III/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014
2015 269 2015-01-15 Uchwała Uchwała nr II/9/2014 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Stara Kornica
2015 270 2015-01-15 Uchwała Uchwała nr III-131/2014 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy Wołomin
2015 271 2015-01-15 Uchwała Uchwała nr II.3.2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/519/2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 października 2014r. w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Ruścu i nadania statutu.
2015 272 2015-01-15 Uchwała Uchwała nr LX/71/2014 Rady Gminy Nieporęt z dnia 25 września 2014r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Kultury
2015 273 2015-01-15 Uchwała Uchwała nr LX/72/2014 Rady Gminy Nieporęt z dnia 25 września 2014r. w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej Gminy Nieporęt
2015 274 2015-01-15 Uchwała Uchwała nr LX/73/2014 Rady Gminy Nieporęt z dnia 25 września 2014r. w sprawie: nadania nazwy „Słowicza” gminnej drodze wewnętrznej, położonej we wsi Wola Aleksandra gmina Nieporęt stanowiącej działkę ewid. o nr 58/10.
2015 275 2015-01-15 Uchwała Uchwała nr XLIV/334/2014 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 21 marca 2014r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2014
2015 276 2015-01-15 Uchwała Uchwała nr 481/2014 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2014 Nr XL/244/2013 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2013 r.
2015 277 2015-01-15 Uchwała Uchwała nr 491/2014 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 12 marca 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2014 Nr XL/244/2013 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2013 r.
2015 278 2015-01-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/182/14 Rady Gminy Nur z dnia 25 marca 2014r. w sprawie zmian  budżetu na 2014 rok
2015 279 2015-01-15 Uchwała Uchwała nr XL/282/2014 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2015 280 2015-01-15 Uchwała Uchwała nr XLII/287/2014 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 24 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2015 281 2015-01-15 Uchwała Uchwała nr XLIII/295/2014 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 24 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2014 rok
2015 282 2015-01-15 Uchwała Uchwała nr XLVI/280/2014 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2015 283 2015-01-15 Uchwała Uchwała nr XLI/411/2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nadarzyn na rok 2014.
2015 284 2015-01-15 Uchwała Uchwała nr LII/21/2014 Rady Gminy Nieporęt z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2014 Gminy Nieporęt
2015 285 2015-01-15 Uchwała Uchwała nr 526/XLII/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2014
2015 286 2015-01-15 Uchwała Uchwała nr XXX/236/2014 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok.
2015 287 2015-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/239/2014 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok.
2015 288 2015-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/245/2014 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok.
2015 289 2015-01-15 Uchwała Uchwała nr XLIII.356.2014 Rady Gminy Klembów z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2014 rok
2015 290 2015-01-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 33/2014 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 18 lipca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2014 r.
2015 291 2015-01-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/220/2014 Rady Gminy Suchożebry z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014
2015 292 2015-01-15 Uchwała Uchwała nr LVIII/404/14 Rady Miejskiej w Warce z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2015 293 2015-01-15 Uchwała Uchwała nr LIII/319/14 Rady Gminy Somianka z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie zmian do Uchwały budżetowej XLV/271/13 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2013 roku
2015 294 2015-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/252/2014 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 20 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu
2015 295 2015-01-15 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.20.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 4 czerwca 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2014 roku
2015 296 2015-01-15 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.24.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2014 roku.
2015 297 2015-01-15 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.25.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2014 roku.
2015 298 2015-01-15 Uchwała Uchwała nr XLV/491/14 Rady Miasta Zielonka z dnia 24 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2014
2015 299 2015-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/342/14 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2014
2015 300 2015-01-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 32/2014 Wójta Gminy Poświętne z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r.
2015 301 2015-01-15 Uchwała Uchwała nr 312.L.2014 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 27 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałe w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2014 rok
2015 302 2015-01-15 Uchwała Uchwała nr XLVIII.445.2014 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2014 rok.
2015 303 2015-01-15 Uchwała Uchwała nr LIV/239/14 Rady Gminy Kampinos z dnia 25 czerwca 2014r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2014r.
2015 304 2015-01-15 Uchwała Uchwała nr LII/470/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2014
2015 305 2015-01-15 Uchwała Uchwała nr VI/287/14 Rady Gminy Magnuszew z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie zasad i trybu korzystania z obiektu społeczno-kulturalnego w Przewozie Tarnowskim.
2015 306 2015-01-15 Uchwała Uchwała nr VI/294/14 Rady Gminy Magnuszew z dnia 31 lipca 2014r. zmieniająca uchwałę Nr VI/233/13 Rady Gminy Magnuszew z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie wyłączenia Przedszkola Samorządowego z Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Magnuszewie.
2015 307 2015-01-15 Uchwała Uchwała nr VI/299/2014 Rady Gminy Magnuszew z dnia 20 października 2014r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2014-2024.
2015 308 2015-01-15 Uchwała Uchwała nr LI/352/2014 Rady Gminy Teresin z dnia 31 października 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Elżbietów, gmina Teresin
2015 309 2015-01-15 Uchwała Uchwała nr LI/353/2014 Rady Gminy Teresin z dnia 31 października 2014r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY TERESIN OBEJMUJĄCEGO CZĘŚĆ OBRĘBU TERESIN (dz. nr ew. 328/1, 329/2, 332, 333/2, 335/2, 340/1, 340/2, 344/1, 344/4, 343, 342/3, 342/4, 342/5, 342/1, 341/3, 341/1, 341/2).
2015 310 2015-01-15 Uchwała Uchwała nr XLVIII/494/14 Rady Miasta Kobyłka z dnia 29 października 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Leśnej, Nadarzyńskiej i Ręczajskiej w Kobyłce – obszar A
2015 311 2015-01-15 Uchwała Uchwała nr XLV/278/2014 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 5 listopada 2014r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PUSZCZA MARIAŃSKA OBEJMUJĄCEGO IEJSCOWOŚĆ WALERIANY – OBSZAR B, DZIAŁKI NR EWID. 16/2, 16/3, 16/4, 176/1, 176/2 i 177
2015 312 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr IV/26/2015 Rady Miasta Siedlce z dnia 14 stycznia 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI/675/2013 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe o charakterze użyteczności publicznej organizowane przez Gminę Miasto Siedlce środkami lokalnego transportu zbiorowego oraz w sprawie ustalenia kategorii osób uprawnionych do przejazdów ulgowych.
2015 313 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr IV/27/2015 Rady Miasta Siedlce z dnia 14 stycznia 2015r. w sprawie zmiany Statutu Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce.
2015 314 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr II.11.2014 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 17 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XX/47/2012 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek tej opłaty
2015 315 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr II.12.2014 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 17 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXII.10.2013 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 316 2015-01-16 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Wyszkowa z dnia 31 grudnia 2014r. zawarte pomiędzy: Gminą „A” – Gminą Brańszczyk „Powierzającym”, a Gminą „B” – Gminą Wyszków „Przyjmującym” w sprawie wykonania zadania w zakresie prowadzenia konsultacji w „Gminnym Punkcie Promocji Zdrowia i Profilaktyki”
2015 317 2015-01-16 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Wyszkowa z dnia 31 grudnia 2014r. zawarte pomiędzy: Gminą „A” - Gminą Rząśnik „Powierzającym”, a Gminą „B” - Gminą Wyszków „Przyjmującym” w sprawie wykonania zadania w zakresie prowadzenia konsultacji w „Gminnym Punkcie Promocji Zdrowia i Profilaktyki”
2015 318 2015-01-16 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Wyszkowa z dnia 31 grudnia 2014r. zawarte pomiędzy: Gminą ,,A” – Gminą Somiankaj „Powierzającym”, a Gminą „B” – Gminą Wyszków „Przyjmującym” w sprawie wykonania zadania w zakresie prowadzenia konsultacji w „Gminnym Punkcie Promocji Zdrowia i Profilaktyki”
2015 319 2015-01-16 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Wyszkowa z dnia 31 grudnia 2014r. zawarte pomiędzy: Gminą ,,A” – Gminą Zabrodzie „Powierzającym”, a Gminą „B” – Gminą Wyszków „Przyjmującym” w sprawie wykonania zadania w zakresie prowadzenia konsultacji w „Gminnym Punkcie Promocji Zdrowia i Profilaktyki”
2015 320 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr III/18/2014 Rady Gminy Młynarze z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Młynarze na rok 2015
2015 321 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr III/18/2014 Rady Gminy Suchożebry z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014.
2015 322 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr III/10/14 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2014r. Uchwała budżetowa na 2015 r.
2015 323 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr IV/19/14 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa Gminy Nasielsk na 2015 rok
2015 324 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr III/19/2014 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 grudnia 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015 - 2021
2015 325 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr III/20/2014 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa na rok 2015
2015 326 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr III.27.2014 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2015 rok.
2015 327 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr V.16.2014 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Brańszczyk na rok 2015
2015 328 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr III/24/14 Rady Gminy Wodynie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok
2015 329 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr III/25/14 Rady Gminy Wodynie z dnia 30 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę NR XI/64/11 z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie opłaty targowej
2015 330 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr III/26/14 Rady Gminy Wodynie z dnia 30 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII/139/13 Rady Gminy Wodynie z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat
2015 331 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr III/16/2014 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 30 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa Powiatu Płońskiego na rok 2015
2015 332 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr III/18/2014 Rady Gminy Olszanka z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na 2015 rok.
2015 333 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr II/5/14 Rady Gminy Latowicz z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie określenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednego mieszkańca
2015 334 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr II/6/14 Rady Gminy Latowicz z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej
2015 335 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr III.12.2014 Rady Gminy Słubice z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Słubice na rok 2015
2015 336 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr XLVI/513/14 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 28 października 2014r. w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminy przekazanych gminnym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd.
2015 337 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr LVIII/637/2014 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 r.
2015 338 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr XLI/399/2014 Rady Miasta Mława z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2015 339 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/286/2014 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2014.
2015 340 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr 212/2014 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2015 341 2015-01-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2014 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 28 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2014 r.
2015 342 2015-01-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 29/2014 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2014 r.
2015 343 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/209/2014 Rady Gminy Domanice z dnia 2 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Domanice na 2014 rok
2015 344 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr 507/XL/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2014
2015 345 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr LIII/475/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 7 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2014
2015 346 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr LIV/490/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 kwietnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2014
2015 347 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr LV/507/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2014
2015 348 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/258/2013 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2013 rok.
2015 349 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/272/2014 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2014 rok.
2015 350 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/277/2014 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2014 rok.
2015 351 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr 390/14 Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 14 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2014 rok
2015 352 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr 279/XXXVII/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 marca 2014r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2014 Nr 272/XXXVI/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 stycznia 2014 roku
2015 353 2015-01-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 27/14 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2015 354 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr XLIV/366/2014 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2014.
2015 355 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr XXX/194/2014 Rady Gminy Poświętne z dnia 31 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2015 356 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr XLV/307/2014 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 26 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XLI/275/2013 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszkowskiego na 2014 r.
2015 357 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr XLVI/231/2014 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 21 marca 2014r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2014
2015 358 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/210/2014 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok.
2015 359 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr XL/296/2014 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 26 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kozienickiego na 2014 rok
2015 360 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/289/2014 Rady Gminy Baranowo z dnia 21 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2015 361 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/299/2014 Rady Gminy Baranowo z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2015 362 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/5/14 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 13 marca 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2014
2015 363 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/12/14 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 10 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2014
2015 364 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr LVI/444/2014 Rady Miasta Marki z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Marki na rok 2014
2015 365 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/328/14 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.
2015 366 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr XL/312/14 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 29 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2014
2015 367 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr XLV/257/14 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 21 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2015 368 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr IV/17/2015 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 16 stycznia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty
2015 369 2015-01-19 Uchwała Uchwała nr II/7/2014 Rady Gminy Górzno z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Górzno na rok 2015.
2015 370 2015-01-19 Uchwała Uchwała nr II/10/2014 Rady Gminy Górzno z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2015 371 2015-01-19 Uchwała Uchwała nr II/11/2014 Rady Gminy Górzno z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 372 2015-01-19 Uchwała Uchwała nr III/13/2014 Rady Miasta Garwolina z dnia 29 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa na 2015 rok
2015 373 2015-01-19 Informacja Informacja Starosty Węgrowskiego z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie zakończenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Bojewo, gm. Sadowne, pow. węgrowski, woj. mazowieckie
2015 374 2015-01-19 Uchwała Uchwała nr III/7/2014 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty
2015 375 2015-01-19 Uchwała Uchwała nr IV/14/2014 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Siedlce na rok 2015
2015 376 2015-01-19 Uchwała Uchwała nr 229/2014 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 22 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
2015 377 2015-01-19 Uchwała Uchwała nr 251/2014 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 30 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
2015 378 2015-01-19 Aneks Aneks nr 10 Starosty Żuromińskiego z dnia 13 stycznia 2015r. DO POROZUMIENIA Z DNIA 19 STYCZNIA 2005 r. zmienionego aneksami nr 1/05 z dnia 28-12-2005 r. , nr 2 z dnia 04-01-2007 r., nr 3 z dnia 09-01-2008 r., nr 4 z dnia 12-01-2009 r. , nr 5 z dnia 11-01-2010 r., nr 6 z dnia 14-01-2011 r., nr 7 z dnia 10-01-2012 r. , nr 8 z dnia 15-01-2013 r. i nr 9 z dnia 14-01-2014 r. zawarty w dniu 13- 01-2015 r. pomiędzy Starostą Żuromińskim - Jerzym Rzymowskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Lidzbark – Jackiem Folborskim
2015 379 2015-01-19 Uchwała Uchwała nr III/21/2014 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszkowskiego na 2015 r.
2015 380 2015-01-19 Uchwała Uchwała nr IV/22/14 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Zaręby Kościelne na rok 2015
2015 381 2015-01-19 Uchwała Uchwała nr 18/III/2014 Rady Gminy Rościszewo z dnia 30 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa Gminy Rościszewo na 2015rok.
2015 382 2015-01-19 Uchwała Uchwała nr II/11/14 Rady Gminy w Promnie z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji przez niepubliczne przedszkola działające na terenie gminy Promna.
2015 383 2015-01-19 Uchwała Uchwała nr III/16/14 Rady Gminy w Promnie z dnia 29 grudnia 2014r. Uchwała budżetowa na rok 2015 Gminy Promna
2015 384 2015-01-19 Postanowienie Postanowienie nr 10/2015 Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 9 stycznia 2015r. w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce wygasłego mandatu radnego
2015 385 2015-01-19 Postanowienie Postanowienie nr 11/2015 Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 9 stycznia 2015r. w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce wygasłego mandatu radnego
2015 386 2015-01-19 Uchwała Uchwała nr 70/XL/2014 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 28 października 2014r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŻABIA WOLA OBEJMUJĄCEGO MIEJSCOWOŚĆ STARA BUKÓWKA
2015 387 2015-01-19 Uchwała Uchwała nr 71/XL/2014 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 28 października 2014r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŻABIA WOLA OBEJMUJĄCEGO MIEJSCOWOŚĆ PIOTRKOWICE
2015 388 2015-01-19 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach; Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi; Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 31 grudnia 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Czarnej PLH260015
2015 389 2015-01-19 Uchwała Uchwała nr 559/LVII/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 6 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2015 390 2015-01-19 Uchwała Uchwała nr XLIX.522.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr XLVII.494.2013 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 grudnia 2013r.
2015 391 2015-01-19 Uchwała Uchwała nr XLIV.272.2014 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 31 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2014 rok.
2015 392 2015-01-19 Uchwała Uchwała nr 444/XLVIII/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2014r.
2015 393 2015-01-19 Uchwała Uchwała nr 497/2014 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 25 marca 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2014 Nr XL/244/2013 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2013 r.
2015 394 2015-01-19 Uchwała Uchwała nr 1317/XLIV/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2015 395 2015-01-19 Uchwała Uchwała nr 1318/XLIV/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2015 396 2015-01-19 Uchwała Uchwała nr 1319/XLIV/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2015 397 2015-01-19 Uchwała Uchwała nr 1320/XLIV/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2015 398 2015-01-19 Uchwała Uchwała nr 1321/XLIV/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2015 399 2015-01-19 Uchwała Uchwała nr 1322/XLIV/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1283/XLII/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15.01.2014
2015 400 2015-01-19 Uchwała Uchwała nr 1323/XLIV/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 marca 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej
2015 401 2015-01-19 Uchwała Uchwała nr 1324/XLIV/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2015 402 2015-01-19 Uchwała Uchwała nr 1325/XLIV/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2015 403 2015-01-19 Uchwała Uchwała nr 1326/XLIV/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2015 404 2015-01-19 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.5.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2014 roku
2015 405 2015-01-19 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.6.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 10 marca 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2014 roku
2015 406 2015-01-19 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.7.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 11 marca 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2014 roku
2015 407 2015-01-19 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.8.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 17 marca 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2014 roku
2015 408 2015-01-19 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.10.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2014 roku
2015 409 2015-01-19 Uchwała Uchwała nr XLVIII/ 264 / 2014 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 11 lutego 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2014 rok Miasta Piastowa.
2015 410 2015-01-19 Uchwała Uchwała nr L/495/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 31 marca 2014r. o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2014
2015 411 2015-01-19 Uchwała Uchwała nr LIV/352/14 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 28 marca 2014r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr L/320/13 na rok 2014
2015 412 2015-01-19 Uchwała Uchwała nr XLVII/283/14 Rady Gminy Somianka z dnia 27 marca 2014r. w sprawie: zmian do Uchwały budżetowej XLV/271/13 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2013 roku
2015 413 2015-01-19 Uchwała Uchwała nr XLVI/477/14 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2014 rok.
2015 414 2015-01-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/186/2014 Rady Gminy Stanisławów z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2014.
2015 415 2015-01-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/358/2014 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2014
2015 416 2015-01-19 Uchwała Uchwała nr 349/XL/14 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.
2015 417 2015-01-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX/390/14 Rady Miasta Kobyłka z dnia 5 marca 2014r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na rok 2014
2015 418 2015-01-19 Uchwała Uchwała nr XLVI.426.2014 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2014 rok.
2015 419 2015-01-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/308/14 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 17 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2014 rok.
2015 420 2015-01-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/312/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 13 marca 2014r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2014 Gminy Michałowice Nr XXXIV/305/2013.
2015 421 2015-01-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 132/14 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 25 lipca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2014r.
2015 422 2015-01-19 Uchwała Uchwała nr 515/XLI/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2014
2015 423 2015-01-19 Uchwała Uchwała nr XLVII/337/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 25 lipca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2014 rok.
2015 424 2015-01-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/227/14 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Lubotyń na 2014 rok.
2015 425 2015-01-19 Uchwała Uchwała nr XL/228/2014 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na 2014 rok
2015 426 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr 22/III/2014 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Radomskiego na 2015 rok
2015 427 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr II/12/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 333/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 r w sprawie nadania statutu sołectwu Antoniew
2015 428 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr II/13/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 334/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Borzymówka
2015 429 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr II/14/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 335/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie nadania statutu solectwu Braki
2015 430 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr II/15/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 336/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Glinki
2015 431 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr II/16/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 337/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Kolonia Gradowska
2015 432 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr II/17/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 338/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 r.w sprawie nadania statutu sołectwu Kornelin-Leonów
2015 433 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr II/18/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej r 339/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 r.w sprawie nadania statutu sołectwu Kościelna Góra
2015 434 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr II/19/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 340/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 r.w sprawie nadania statutu sołectwu Kozłów Biskupi
2015 435 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr II/20/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 341/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 r.w sprawie nadania statutu sołectwu Kozłów Szlachecki
2015 436 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr II/21/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 342/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 r.w sprawie nadania statutu sołectwu Kurdwanów
2015 437 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr II/22/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 343/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 r.w sprawie nadania statutu sołectwu Marysinek
2015 438 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr II/23/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 344/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 r.w sprawie nadania statutu sołectwu Mizerka-Stary Żylin
2015 439 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr II/24/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 345/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 r.w sprawie nadania statutu sołectwu Nowa Sucha
2015 440 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr II/25/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 346/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 r.w sprawie nadania statutu sołectwu Nowy Białynin
2015 441 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr II/26/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 347/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 r.w sprawie nadania statutu sołectwu Nowy Dębsk
2015 442 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr II/27/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 348/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 r.w sprawie nadania statutu sołectwu Nowy Kozłów Drugi-Szeligi
2015 443 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr II/28/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 349/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 r.w sprawie nadania statutu sołectwu Nowy Kozłów Pierwszy
2015 444 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr II/29/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 350/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 r.w sprawie nadania statutu sołectwu Okopy
2015 445 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr II/30/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 351/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 r.w sprawie nadania statutu sołectwu Orłów
2015 446 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr II/31/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 352/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 r.w sprawie nadania statutu sołectwu Rokotów
2015 447 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr II/32/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 353/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 r.w sprawie nadania statutu sołectwu Roztropna
2015 448 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr II/33/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 354/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 r.w sprawie nadania statutu sołectwu Stara Sucha-Nowy Żylin
2015 449 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr II/34/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 355/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 r.w sprawie nadania statutu sołectwu Stary Białynin
2015 450 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr II/35/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 356/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 r.w sprawie nadania statutu sołectwu Stary Dębsk
2015 451 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr II/36/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 357/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Wikcinek
2015 452 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr II/37/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 358/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 r.w sprawie nadania statutu sołectwu Zakrzew
2015 453 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr 9/II/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka.
2015 454 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr 38/III/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Płocka.
2015 455 2015-01-20 Aneks Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 10 grudnia 2014r. do Porozumienia nr 2 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu
2015 456 2015-01-20 Porozumienie Porozumienie nr 1 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu
2015 457 2015-01-20 Aneks Aneks nr 3 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 2 stycznia 2015r. do Porozumienia z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie powierzenia zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Mrozy zawarty pomiędzy Zarządem Powiatu Mińskiego a Burmistrzem Mrozów
2015 458 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr LVI/344/2014 Rady Gminy Radziejowice z dnia 23 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr LI/325/2014 Rady Gminy Radziejowice z dnia 17.06.2014r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminie Radziejowice.
2015 459 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr III/16/14 Rady Gminy w Skórcu z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Skórzec na 2015.
2015 460 2015-01-20 Postanowienie Postanowienie nr DWW-772-34/14 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2015 461 2015-01-20 Postanowienie Postanowienie nr DWW-772-1/15 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 5 stycznia 2015r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy
2015 462 2015-01-20 Postanowienie Postanowienie nr DWW-772-2/15 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 5 stycznia 2015r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Dzielnicy Wola m. st. Warszawy
2015 463 2015-01-20 Postanowienie Postanowienie nr DWW-772-3/15 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 5 stycznia 2015r. w sprawie obsadzenia mandatów radnych Rady Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy
2015 464 2015-01-20 Postanowienie Postanowienie nr DWW-772-4/15 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 12 stycznia 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów radnych
2015 465 2015-01-20 Postanowienie Postanowienie nr DWW-772-5/15 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 12 stycznia 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2015 466 2015-01-20 Postanowienie Postanowienie nr DWW-772-6/15 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 12 stycznia 2015r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Powiatu Nowodworskiego
2015 467 2015-01-20 Postanowienie Postanowienie nr DWW-772-7/15 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 12 stycznia 2015r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Powiatu Legionowskiego
2015 468 2015-01-20 Postanowienie Postanowienie nr DWW-772-8/15 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 12 stycznia 2015r. w sprawie obsadzenia mandatów radnych Rady Powiatu Piaseczyńskiego
2015 469 2015-01-20 Postanowienie Postanowienie nr DWW-772-9/15 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 12 stycznia 2015r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy
2015 470 2015-01-20 Postanowienie Postanowienie nr DWW-772-10/15 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 12 stycznia 2015r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Powiatu Pruszkowskiego
2015 471 2015-01-20 Postanowienie Postanowienie nr DWW-772-11/15 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 12 stycznia 2015r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Powiatu Otwockiego
2015 472 2015-01-20 Postanowienie Postanowienie nr DWW-772-12/15 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 12 stycznia 2015r. w sprawie obsadzenia mandatów radnych Rady Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy
2015 473 2015-01-20 Postanowienie Postanowienie nr DWW-772-13/15 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 12 stycznia 2015r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy
2015 474 2015-01-20 Postanowienie Postanowienie nr DWW-772-15/14 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 12 stycznia 2015r. w sprawie obsadzenia mandatów radnych Rady Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy
2015 475 2015-01-20 Postanowienie Postanowienie nr DWW-772-15/16 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 13 stycznia 2015r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady m. st. Warszawy
2015 476 2015-01-20 Postanowienie Postanowienie nr DWW-772-16/15 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 13 stycznia 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2015 477 2015-01-20 Postanowienie Postanowienie nr DWW-772-17/15 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 13 stycznia 2015r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego
2015 478 2015-01-20 Postanowienie Postanowienie nr DWW-772-18/15 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 16 stycznia 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2015 479 2015-01-20 Postanowienie Postanowienie nr DWW-772-19-15 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 16 stycznia 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2015 480 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr III/20/2014 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Węgrowskiego
2015 481 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/216/14 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2015 482 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/235/2014 Rady Gminy Sochocin z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2014 rok
2015 483 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr VI.389.2014 Rady Gminy Klembów z dnia 10 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2014 rok
2015 484 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr XLV.392.2014 Rady Gminy Klembów z dnia 22 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2014 rok
2015 485 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr XLVI.401.2014 Rady Gminy Klembów z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2014 rok
2015 486 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI-16/2014 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 12 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2014
2015 487 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr XXXVII-35/2014 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 9 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2014
2015 488 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr XLVIII/312/2014 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 11 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2014 rok
2015 489 2015-01-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 197/2014 Wójta Gminy Izabelin z dnia 15 stycznia 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2014 r.
2015 490 2015-01-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 204/2014 Wójta Gminy Izabelin z dnia 21 marca 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2014 r.
2015 491 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/303/14 Rady Gminy Izabelin z dnia 9 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 Gminy Izabelin
2015 492 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr 201/XXXIV/2014 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2015 493 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr XXX/314/14 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.
2015 494 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr 272/XXXIX/2014 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 24 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę Nr 238/XXXV/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2014
2015 495 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr XLI/416 /2014 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na rok 2014
2015 496 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr 591/LIX/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2015 497 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr LIII/384/14 Rady Miejskiej w Warce z dnia 22 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2015 498 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr 435/170/14 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 6 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2014 rok
2015 499 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr LVI/245/14 Rady Gminy Kampinos z dnia 16 lipca 2014r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2014 r.
2015 500 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/219/2014 Rady Gminy Korczew z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2015 501 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/176/2014 Rady Gminy Miedzna z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Miedzna na 2014 rok.
2015 502 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr XLIII/796/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2014 rok
2015 503 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr 382/XLIII/14 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.
2015 504 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/197/2014 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2014 rok Powiatu Siedleckiego
2015 505 2015-01-20 Zarządzenie Zarządzenie nr WGM.0050.28.2014 Wójta Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2014
2015 506 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr XLVII/240/2014 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 28 kwietnia 2014r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2014
2015 507 2015-01-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 45/14 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 14 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2014 r.
2015 508 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/202/14 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 18 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasnosielc na 2014 r.
2015 509 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr XLIII/237/2014 Rady Gminy w Sabniach z dnia 5 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok
2015 510 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr III/11/2014 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2015
2015 511 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr III/13/2014 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu ostrowskiego
2015 512 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr II/15/14 Rady Gminy Raszyn z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych we wsi Raszyn po wschodniej stronie Alei Krakowskiej
2015 513 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr II/21/14 Rady Gminy Raszyn z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr LXII/598/2014 Rady Gminy Raszyn z dnia 14.11.2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2015 514 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr 1598/LIII/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna zatwierdzonego uchwałą Nr 216/X/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 6.07.2011r (DZ. URZ. WOJ. MAZ. Nr 156 z dnia 29.08.2011 Poz. 4957) dla obszaru wyznaczonego granicami działek 49, 48, 81, 45/1, 45/3, 45/4 z obrębu 45
2015 515 2015-01-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.210.2014.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 stycznia 2015r. Rada Miasta Płocka
2015 516 2015-01-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 13 Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 stycznia 2015r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sońsk
2015 517 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr III/30/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
2015 518 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr II/12/2014 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2015 rok.
2015 519 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr II/13/2014 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Przasnysz, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Przasnysz oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2015 520 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr III/8/14 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XLIII/445/13 z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2015 521 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr III/10/14 Rady Gminy Dobre z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie przedłużenia zasięgu istniejącej ulicy Lazurowa na działkę o numerach ewidencyjnych 943/2, w miejscowości Dobre gm. Dobre.
2015 522 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr II/9/2014 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 18 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Sochaczewskiego
2015 523 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr II/12/2014 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów
2015 524 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr II/5/2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 18 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2014 - 2022
2015 525 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr II/13/2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie uchylenia uchwały nr XLVI/629/2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 24 września 2014 r. w sprawie pozbawienia niektórych dróg gminnych dotychczasowej kategorii oraz zaliczenia niektórych dróg na terenie miasta Legionowo do kategorii dróg gminnych
2015 526 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr III/16/14 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych oraz zasad udzielenia bonifikaty przy sprzedaży tych lokali w budynku stanowiącym własność Gminy Nasielsk na rzecz dotychczasowych najemców
2015 527 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr III/17/14 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych oraz zasad udzielenia bonifikaty przy sprzedaży tych lokali w budynku znajdującym się na nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Nasielsk na rzecz dotychczasowych najemców
2015 528 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr III.17.2014 Rady Gminy Odrzywół z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr II.7.2014 z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok oraz zwolnień z podatku od nieruchomości
2015 529 2015-01-21 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Biele Chojnowskie”
2015 530 2015-01-21 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Las Natoliński”
2015 531 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr II.0007.8.2014 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2015 - 2024
2015 532 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr II.0007.9.2014 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok
2015 533 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr II.0007.10.2014 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII.0007.285.2014 Rady Gminy w Siennicy z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości oraz sposobu jego poboru w 2015 roku
2015 534 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr LIII/304/2014 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Piastowa „Al. Krakowska – południe”.
2015 535 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr LIII/305/2014 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Piastowa „Al. Krakowska – północ”
2015 536 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr LIII/306/2014 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Piastowa „Wojska Polskiego – północ”.
2015 537 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr LIV/313/2014 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 23 września 2014r. w sprawie: zmiany w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Piastowa „Zachód II”.
2015 538 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr III/13/2014 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie: zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa - świerk pospolity uznanego za pomnik przyrody
2015 539 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr II.8.2014 Rady Gminy Słubice z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Słubice
2015 540 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr III/12/2014 Rady Gminy Sochaczew z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/254/2014 Rady Gminy Sochaczew z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenie na terenie Gminy Sochaczew „Karty Dużej Rodziny”
2015 541 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr III/13/2014 Rady Gminy Sochaczew z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/255/2014 Rady Gminy Sochaczew z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia programu „Karta Seniora”
2015 542 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr II/15/2014 Rady Gminy Wieliszew z dnia 12 grudnia 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI/370/2013 Rady Gminy Wieliszew z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia "Karty Dużej Rodziny".
2015 543 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr III/11/14 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie: uchylenia uchwały Nr XLV/364/14 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej na organizację opieki nad dzieckiem do lat 3 w żłobku lub klubie dziecięcym lub przez dziennego opiekuna na terenie Gminy Błonie.
2015 544 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr III/18/14 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie: nadania nazwy drodze wewnętrznej.
2015 545 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr 19.IV.2014 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2015
2015 546 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr 22/III/2014 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie: Uchwała Budżetowa Gminy Szczawin Kościelny na rok 2015
2015 547 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr 20/V/2014 Rady Gminy w Mochowie z dnia 30 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa Gminy Mochowo na 2015 rok
2015 548 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr III/10/2014 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 22 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa Gminy Glinojeck na 2015 rok
2015 549 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr III/13/2014 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, prowadzonych na terenie Gminy Glinojeck a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2015 550 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr III/14/2014 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Glinojecku.
2015 551 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr IV/005/2014 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 30 grudnia 2014r. UCHWAŁA BUDŻETOWA na rok 2015
2015 552 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr 526/XLII/14 Rady Miasta Milanówka z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
2015 553 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr II/25/2014 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie
2015 554 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr II/26/2014 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Zespołu Ośrodków Wsparcia w Piastowie
2015 555 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr 17/2014 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 556 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr 23/2014 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki
2015 557 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr 30/2014 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie nadania nazwy niepublicznej drodze wewnętrznej w miejscowości Chrzanów Mały gmina Grodzisk Mazowiecki
2015 558 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr 31/2014 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie nadania nazwy niepublicznej drodze wewnętrznej w miejscowości Chrzanów Mały gmina Grodzisk Mazowiecki
2015 559 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr 32/2014 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie nadania nazwy gminnej drodze wewnętrznej w miejscowości Marynin gmina Grodzisk Mazowiecki
2015 560 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr 33/2014 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie nadania nazwy gminnej drodze wewnętrznej w miejscowości Marynin gmina Grodzisk Mazowiecki
2015 561 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr 34/2014 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie nadania nazwy drodze publicznej na terenie miasta Grodzisk Mazowiecki
2015 562 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr III/11/2014 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Pomiechówek na rok 2015
2015 563 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr III/17/2014 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/127/03 Rady Gminy w Pomiechówku z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie tworzenia zakładu budżetowego oraz nadania mu statutu
2015 564 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr II/18/2014 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów
2015 565 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr IV/11/2014 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobolewie.
2015 566 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr LI/366/14 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 września 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Żelechów
2015 567 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr III/18/14 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 17 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Miński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2015 568 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr III/19/14 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 17 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu mińskiego
2015 569 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr III/18/14 Rady Gminy Gozdowo z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmiany statutu sołectw
2015 570 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr 234/XLIII/2014 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 20 października 2014r. w sprawie określenia zasad korzystania z targowiska gminnego w Nowym Mieście
2015 571 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr III/10/2014 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 22 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa Gminy Młodzieszyn na rok 2015
2015 572 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr III/13/2014 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 22 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy Młodzieszyn
2015 573 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr II/6/2014 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mrozy na rok 2015
2015 574 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr III/14/2014 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Łochów na rok 2015.
2015 575 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr III/21/2014 Gminy Karczew z dnia 30 grudnia 2014r. budżet na rok 2015
2015 576 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr XLIX/264/2014 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 27 października 2014r. w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy Młodzieszyn
2015 577 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr XL/397/14 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2014
2015 578 2015-01-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 250/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 17 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2014 rok
2015 579 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr XLII/288/2014 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 20 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2014 rok.
2015 580 2015-01-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/2014 Wójta Gminy Poświętne z dnia 9 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r.
2015 581 2015-01-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 152/2014 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Nieporęt na 2014 rok
2015 582 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr XLV/348/2014 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 8 maja 2014r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2014
2015 583 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr 542/2014 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 24 lipca 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2014 Nr XL/244/2013 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2013 r.
2015 584 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr XLII/469/14 Rady Miasta Zielonka z dnia 24 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2014
2015 585 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr XLVII/255/2014 Rady Gminy w Sabniach z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok
2015 586 2015-01-21 Zarządzenie Zarządzenie nr WGM.0050.48.2014 Wójta Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 28 lipca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2014
2015 587 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr IX/33/14 Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą "Natura" z dnia 16 maja 2014r. zmieniająca uchwałę budżetową Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura” na 2014 r.
2015 588 2015-01-21 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.14.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2014 roku
2015 589 2015-01-21 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.15.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 6 maja 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2014 roku
2015 590 2015-01-21 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.16.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 19 maja 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2014 roku
2015 591 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr 1493/IVN/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 lipca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2014 Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1283/XLII/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
2015 592 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr 1494/IVN/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 lipca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej.
2015 593 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr 1495/IVN/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 lipca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej.
2015 594 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr XLIII\311\2014 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kozienickiego na 2014 rok
2015 595 2015-01-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 157/2014 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 24 lipca 2014r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2014
2015 596 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr 314.LI.2014 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 21 lipca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2014 rok
2015 597 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr 461/XXXIX/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2014.
2015 598 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr XLV/449/2014 Rady Gminy Wieliszew z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2014 rok
2015 599 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr XLVII.291.2014 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 24 lipca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2014 rok.
2015 600 2015-01-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.72.2014 Burmistrza Miasta Marki z dnia 28 lipca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2014 rok.
2015 601 2015-01-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 25 Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą
2015 602 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr LXII/258/14 Rady Gminy Kampinos z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Komorów w gminie Kampinos
2015 603 2015-01-22 Informacja Informacja nr OKA-4210-68(10)/2014/2015/291/XII/RZ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 stycznia 2015r. w sprawie decyzji zatwierdzającej taryfę dla ciepła CELSIUM Sp. z o. o. z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej
2015 604 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr II/20/14 Rady Gminy Raszyn z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zniesienia ochrony pomnika przyrody ustanowionego rozporządzeniem nr 19 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009r w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu pruszkowskiego ( Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 124, poz. 3634 z późń.zm.)
2015 605 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr III/14/14 Rady Gminy Stare Babice z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Władysława Sikorskiego w Janowie
2015 606 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr III/16/14 Rady Gminy Stare Babice z dnia 30 grudnia 2014r. Budżet Gminy Stare Babice na 2015 rok
2015 607 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr I.10.2014 Rady Gminy Jasieniec z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie zatwierdzenia zarządzenia nr 50.2014 Wójta Gminy Jasieniec z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie czasowego zakazu sprzedaży alkoholu.
2015 608 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr II.19.2014 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXVII.329.2013 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2014 - 2023
2015 609 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr II.20.2014 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 30 grudnia 2014r. uchwała budżetowa Gminy Tłuszcz na rok 2015
2015 610 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr II.21.2014 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2015 – 2024
2015 611 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr II.24.2014 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/104/2011 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Tłuszcz
2015 612 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr II.28.2014 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Postoliska.
2015 613 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr II/10/14 Rady Gminy Leoncin z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2015 614 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr I/16/14 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu korzystania z wielofunkcyjnego boiska sportowego przy PSP w Bogucinie”
2015 615 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr 20.IV.2014 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 30 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę Nr 196/XXVII/2013 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Płoniawy-Bramura
2015 616 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr 21.IV.2014 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 30 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę Nr 195/XXVIII/2013 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 617 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr 17/III/14 Rady Gminy w Słupnie z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji z budżetu Gminy Słupno dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby inne niż Gmina Słupno
2015 618 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr 19/III/14 Rady Gminy w Słupnie z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Cekanowo gm. Słupno
2015 619 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr III/21/2014 Rada Gminy Pacyna z dnia 30 grudnia 2014r. Budżet Gminy Pacyna na rok 2015
2015 620 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr III/24/2014 Rady Gminy Pacyna z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Pacyna
2015 621 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr III/23/2014 Rady Gminy Policzna z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Policzna dotyczących nadania statutów solectwom Gminy Policzna
2015 622 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr III/17/2014 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wyszkowskiego w roku 2015.
2015 623 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr II.10.2014 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2015
2015 624 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr II.13.2014 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 29 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2015 625 2015-01-22 Informacja Informacja nr 1 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 stycznia 2015r. w sprawie danych ewidencji gruntów i budynków miasta i gminy Błonie objętych modernizacją
2015 626 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr III/14/2014 Rady Gminy Sabnie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sabnie na lata 2015-2022
2015 627 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr III/15/2014 Rady Gminy Sabnie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sabnie na 2015 rok
2015 628 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr III/19/2014 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 629 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr III/25/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 grudnia 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr 271/XXXVI/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2014-2025
2015 630 2015-01-22 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr III/21/2014 Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 grudnia 2014r.
2015 631 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr III/14/14 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mińskiego na 2015r.
2015 632 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr III/11/2014 Rady Gminy Szydłowo z dnia 30 grudnia 2014r. Uchwała budżetowa Gminy Szydłowo na rok 2015
2015 633 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr 14/IV/14 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Boguty-Pianki na rok 2015
2015 634 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr II.6.2014 Rady Gminy w Platerowie z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2025
2015 635 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr II.7.2014 Rady Gminy w Platerowie z dnia 12 grudnia 2014r. Uchwala Budżetowa na rok 2015 Gminy Platerów
2015 636 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr III/14/14 Rady Gminy Cegłów z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Cegłów na 2015 rok.
2015 637 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr IV/14/2014 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Gostynińskiego na 2015 rok.
2015 638 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr IV/12/14 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę Nr 12/III/78 Miejskiej Rady Narodowej w Wyszkowie z dnia 24 maja 1978 r. w sprawie nadania nazw ulicom i placom na terenie miasta.
2015 639 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr IV/13/14 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XV/87/86 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Wyszkowie z dnia 19 grudnia 1986 r. w sprawie ustalenia nazw ulic w mieście Wyszkowie na osiedlu Komisji Edukacji Narodowej.
2015 640 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr IV/14/14 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę Nr III/14/2002 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie nadania nazw ulicom.
2015 641 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr IV/15/14 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Wyszkowie.
2015 642 2015-01-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 50/2014 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 13 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014
2015 643 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr X/38/14 Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą "Natura" z dnia 30 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę budżetową Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura” na 2014 r.
2015 644 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr XLIV/240/2014 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na 2014 rok.
2015 645 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/1/13 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok
2015 646 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/2/14 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
2015 647 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXIV/2/14 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 20 marca 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
2015 648 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXV/5/14 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 10 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
2015 649 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/2/14 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
2015 650 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/4/14 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
2015 651 2015-01-22 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.26.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 10 lipca 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2014 roku.
2015 652 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr 402/VI/2014 Rady Miasta Józefowa z dnia 23 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
2015 653 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr 419/VI/2014 Rady Miasta Józefowa z dnia 25 lipca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
2015 654 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr 618/LXI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2015 655 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr XLIX/319/2014 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2014 rok
2015 656 2015-01-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 66/2014 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 21 lipca 2014r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2014 Nr XXXI/236/2013 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 grudnia 2013 roku.
2015 657 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr 33/2014 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 9 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2014 rok
2015 658 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr 40/2014 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 18 lipca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu przasnyskiego na 2014 rok
2015 659 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr 563/VI/44/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 21 maja 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2014
2015 660 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr 596/VI/45/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 11 czerwca 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2014
2015 661 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr 612/VI/46/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2014
2015 662 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/284/2014 Rady Gminy Jadów z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2014
2015 663 2015-01-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 280/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 7 lipca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2014 rok
2015 664 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr LVII/397/14 Rady Miejskiej w Warce z dnia 10 lipca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r.
2015 665 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr 532/2014 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 9 lipca 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2014 Nr XL/244/2013 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2013 r.
2015 666 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr 420/165/14 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2014 rok
2015 667 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr 432/169/14 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 16 lipca 2014r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2014 rok
2015 668 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr 288/XLIII/2014 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 31 lipca 2014r. zmieniająca uchwałę Nr 238/XXXV/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2014
2015 669 2015-01-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 146/2014 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 11 lipca 2014r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2014
2015 670 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr 706/2014 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2015 671 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr 708/2014 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały nr 687/2014 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2015 672 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXV/264/2014 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 11 lipca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu
2015 673 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr XLIX/215/14 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 29 lipca 2014r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2014 r.
2015 674 2015-01-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 32/2014 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2014 r.
2015 675 2015-01-23 Uchwała Uchwała nr I/7/14 Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą "Natura" z dnia 30 grudnia 2014r. Uchwała budżetowa Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura” na 2015 r.
2015 676 2015-01-23 Uchwała Uchwała nr III/8/2014 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 677 2015-01-23 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr III/11/2014 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 30 grudnia 2014r.
2015 678 2015-01-23 Uchwała Uchwała nr IV/18/14 Rady Gminy Leoncin z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2015-2024
2015 679 2015-01-23 Uchwała Uchwała nr III.14.2014 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Pruszkowa na 2015 rok.
2015 680 2015-01-23 Uchwała Uchwała nr III/13/2014 Rady Gminy Baranowo z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Baranowo na rok 2015
2015 681 2015-01-23 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr II.15.2014 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 17 grudnia 2014r.
2015 682 2015-01-23 Decyzja Decyzja nr OŁO-4210-50(15)/2014/2015/39/XI/BG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 19 stycznia 2015r.
2015 683 2015-01-23 Uchwała Uchwała nr II/9/15 Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą "Natura" z dnia 14 stycznia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura” w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2015 684 2015-01-23 Uchwała Uchwała nr LII/419/2014 Rady Gminy Prażmów z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z boiska sportowego piłkarskiego przy Szkole Podstawowej w Uwielinach
2015 685 2015-01-23 Uchwała Uchwała nr 316/XLIV/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 262/XXXVI/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzenengo terenów w obrębach geodezyjnych Chudzyno, Kolonia Chudzyno i Chudzynek.
2015 686 2015-01-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2015 Starosty Ostrołęckiego z dnia 20 stycznia 2015r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego na terenie Powiatu Ostrołęckiego w 2015 roku
2015 687 2015-01-23 Uchwała Uchwała nr XLII/249/2014 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa dróg powiatowych Powiatu Białobrzeskiego
2015 688 2015-01-23 Uchwała Uchwała nr LXII/98/2014 Rady Gminy Nieporęt z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru sołectwa Wólka Radzymińska – od południowej granicy wsi do terenów w rejonie linii kolejowej, w gminie Nieporęt – część A.
2015 689 2015-01-23 Uchwała Uchwała nr III/10/2014 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na rok 2015
2015 690 2015-01-23 Postanowienie Postanowienie nr 12/2015 Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 9 stycznia 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2015 691 2015-01-23 Postanowienie Postanowienie nr 14/2015 Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 14 stycznia 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2015 692 2015-01-23 Informacja Informacja Starosty Przasnyskiego z dnia 7 stycznia 2015r. w sprawie w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Czarzaste Małe gmina Chorzele
2015 693 2015-01-23 Informacja Informacja Starosty Przasnyskiego z dnia 7 stycznia 2015r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębów: Borkowo Falenta, Borkowo Boksy, Chrostowo Wielkie, Chrostowo Zalesie, Dzielin, Jastrzębiec, Kadzielnia, Kosmowo i Nart, Kuskowo i Jabłonowo, Olszewiec, Pawłowo Kościelne, Pawłówko, Pierzchały, Smoleń Poluby, Węgra, Zberoż, Zembrzus Wielki, Żebry gmina Czernice Borowe
2015 694 2015-01-23 Uchwała Uchwała nr III/7/14 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zwoleń
2015 695 2015-01-23 Uchwała Uchwała nr III/8/14 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 30 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa Gminy Zwoleń na 2015r.
2015 696 2015-01-23 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr III.18.2014 Rady Gminy Stromiec z dnia 29 grudnia 2014r.
2015 697 2015-01-23 Uchwała Uchwała nr IV/8/2014 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Mordy na 2015 rok
2015 698 2015-01-23 Uchwała Uchwała nr III/15/2014 Rady Gminy Teresin z dnia 30 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa Gminy Teresin na rok 2015
2015 699 2015-01-26 Uchwała Uchwała nr II/9/2014 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa MROZY
2015 700 2015-01-26 Uchwała Uchwała nr II/10/2014 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa MROZY WOLA
2015 701 2015-01-26 Uchwała Uchwała nr II/11/2014 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa MROZY POŁUDNIOWE
2015 702 2015-01-26 Uchwała Uchwała nr II/12/2014 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa BORKI
2015 703 2015-01-26 Uchwała Uchwała nr II/13/2014 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa CHOSZCZE
2015 704 2015-01-26 Uchwała Uchwała nr II/14/2014 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa DĄBROWA
2015 705 2015-01-26 Uchwała Uchwała nr II/15/2014 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa DĘBOWCE
2015 706 2015-01-26 Uchwała Uchwała nr II/16/2014 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa GÓJSZCZ
2015 707 2015-01-26 Uchwała Uchwała nr II/17/2014 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa GRODZISK
2015 708 2015-01-26 Uchwała Uchwała nr II/18/2014 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa GUZEW
2015 709 2015-01-26 Uchwała Uchwała nr II/19/2014 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa JERUZAL
2015 710 2015-01-26 Uchwała Uchwała nr II/20/2014 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa KOŁACZ
2015 711 2015-01-26 Uchwała Uchwała nr II/21/2014 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa KRUKI
2015 712 2015-01-26 Uchwała Uchwała nr II/22/2014 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa KUFLEW
2015 713 2015-01-26 Uchwała Uchwała nr II/23/2014 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa LIPINY
2015 714 2015-01-26 Uchwała Uchwała nr II/24/2014 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa LUBOMIN
2015 715 2015-01-26 Uchwała Uchwała nr II/25/2014 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa ŁUKÓWIEC
2015 716 2015-01-26 Uchwała Uchwała nr II/26/2014 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa MAŁA WIEŚ
2015 717 2015-01-26 Uchwała Uchwała nr II/27/2014 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa NATOLIN
2015 718 2015-01-26 Uchwała Uchwała nr II/28/2014 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa PŁOMIENIEC
2015 719 2015-01-26 Uchwała Uchwała nr II/29/2014 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa PORZEWNICA
2015 720 2015-01-26 Uchwała Uchwała nr II/30/2014 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa RUDKA
2015 721 2015-01-26 Uchwała Uchwała nr II/31/2014 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa SKRUDA
2015 722 2015-01-26 Uchwała Uchwała nr II/32/2014 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalania Statutu Sołectwa SOKOLNIK
2015 723 2015-01-26 Uchwała Uchwała nr II/33/2014 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa TOPÓR
2015 724 2015-01-26 Uchwała Uchwała nr II/34/2014 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa TROJANÓW
2015 725 2015-01-26 Uchwała Uchwała nr II/35/2014 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa WOLA PAPROTNIA
2015 726 2015-01-26 Uchwała Uchwała nr II/36/2014 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa WOLA RAFAŁOWSKA
2015 727 2015-01-26 Uchwała Uchwała nr II/10/14 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Ostrów Mazowiecka na 2015 rok.
2015 728 2015-01-26 Uchwała Uchwała nr II/19/14 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/319/14 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Ostrów Mazowiecka oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków i ustalenia stawek opłat za korzystanie z tych przystanków.
2015 729 2015-01-26 Uchwała Uchwała nr II/21/14 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz zmiany uchwały nr XVII/114/08 Rady Gminy Ostów Mazowiecka z dnia 25 kwietnia 2008r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej, ustalenie przebiegu oraz aktualnego wykazu dróg gminnych.
2015 730 2015-01-26 Uchwała Uchwała nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 grudnia 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XXV/161/2012 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik na terenie miasta Raciąż
2015 731 2015-01-26 Uchwała Uchwała nr III/10/14 Rady Gminy Rusinów z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmiany w Regulaminie dostarczania wody na terenie Gminy Rusinów
2015 732 2015-01-26 Uchwała Uchwała nr III/10/2014 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu szydłowieckiego na rok 2015.
2015 733 2015-01-26 Uchwała Uchwała nr LXI/573/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminów korzystania z Centrum Turystyczno-Rekreacyjno-Sportowego – Krytej Pływalni w Ząbkach
2015 734 2015-01-26 Uchwała Uchwała nr LXII/589/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2015 735 2015-01-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Ząbki z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie sposobu ustalania opłat za korzystanie z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz powierzenia Burmistrzowi Miasta Ząbki uprawnienia do ustalenia ich wysokości
2015 736 2015-01-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.214.2014.MZ1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 stycznia 2015r. Rada Gminy Lesznowola
2015 737 2015-01-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.215.2014.MZ1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 stycznia 2015r. Rada Gminy Lesznowola
2015 738 2015-01-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-O.4131.2.2015.AD Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 stycznia 2015r. Rada Gminy Nur
2015 739 2015-01-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 16 Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 stycznia 2015r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Garwolin
2015 740 2015-01-27 Uchwała Uchwała nr III/17/2014 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zatwierdzenia i realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Stara Kornica na lata 2015-2017
2015 741 2015-01-27 Uchwała Uchwała nr 11.III.2014 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie zmian w Statucie Gminy.
2015 742 2015-01-27 Uchwała Uchwała nr II/4/2014 Rady Gminy Długosiodło z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2015 743 2015-01-27 Uchwała Uchwała nr II/17/2014 Rady Gminy Długosiodło z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie uchylenia w części uchwały Rady Gminy Długosiodło w sprawie nazewnictwa ulic w miejscowości Blochy
2015 744 2015-01-27 Uchwała Uchwała nr 12/III/14 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 18 grudnia 2014r. Zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim.
2015 745 2015-01-27 Uchwała Uchwała nr 10/III/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 18 grudnia 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr 436/XXXIII/2006 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw
2015 746 2015-01-27 Uchwała Uchwała nr III / 7 /2014 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 18 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa Gminy Łomianki na rok 2015
2015 747 2015-01-27 Uchwała Uchwała nr III / 9 / 2014 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łomianki na lata 2014 – 2018
2015 748 2015-01-27 Postanowienie Postanowienie nr DWW-772-20/15 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 20 stycznia 2015r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego
2015 749 2015-01-27 Postanowienie Postanowienie nr DWW-772-21/15 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2015 750 2015-01-28 Uchwała Uchwała nr 25/V/2015 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 14 stycznia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały nr 376/LIII/2013 Rady Miejskiej w Sierpcu z dnia 04 grudnia 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014 obowiązujących na terenie Miasta Sierpc
2015 751 2015-01-28 Uchwała Uchwała nr LVIII/292/2014 Rady Gminy Sochaczew z dnia 29 października 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sochaczew – fragment wsi Rozlazłów
2015 752 2015-01-28 Uchwała Uchwała nr 543/2014 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 2 lipca 2014r. z dnia 2 lipca 2014 r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2014 rok
2015 753 2015-01-28 Uchwała Uchwała nr 556/2014 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 20 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2014 rok
2015 754 2015-01-28 Uchwała Uchwała nr 545/2014 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 18 sierpnia 2014r. w sprawie mian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2014 Nr XL/244/2013 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2013 r.
2015 755 2015-01-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/276/2014 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 18 sierpnia 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2014 Nr XL/244/2013 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2013 r.
2015 756 2015-01-28 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.21.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2014 roku
2015 757 2015-01-28 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.22.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2014 roku
2015 758 2015-01-28 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.23.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2014 roku
2015 759 2015-01-28 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.33.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 18 sierpnia 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2014 roku
2015 760 2015-01-28 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.34.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 20 sierpnia 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2014 roku
2015 761 2015-01-28 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.35.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2014 roku
2015 762 2015-01-28 Uchwała Uchwała nr 1396/XLIV/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2015 763 2015-01-28 Uchwała Uchwała nr 1397/XLVI/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2015 764 2015-01-28 Uchwała Uchwała nr 1398/XLVI/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2015 765 2015-01-28 Uchwała Uchwała nr 1399/XLVI/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2015 766 2015-01-28 Uchwała Uchwała nr 1400/XLVI/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2015 767 2015-01-28 Uchwała Uchwała nr 1401/XLVI/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2015 768 2015-01-28 Uchwała Uchwała nr 1408/XLVI/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 maja 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej
2015 769 2015-01-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/479/14 Rady Miasta Zielonka z dnia 29 maja 2014r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2014
2015 770 2015-01-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/512/14 Rady Miasta Zielonka z dnia 14 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2014
2015 771 2015-01-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 42/2014 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 19 maja 2014r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2014 Nr XXXI/236/2013 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 grudnia 2013 roku.
2015 772 2015-01-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 46/2014 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 23 maja 2014r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2014 Nr XXXI/236/2013 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 grudnia 2013 roku.
2015 773 2015-01-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 82/2014 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2014 Nr XXXI/236/2013 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 grudnia 2013 roku.
2015 774 2015-01-28 Uchwała Uchwała nr 469 /XL/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 11 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2014.
2015 775 2015-01-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.86.2014 Burmistrza Radzymina z dnia 29 lipca 2014r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu na 2014 r.
2015 776 2015-01-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.94.2014 Burmistrza Radzymina z dnia 19 sierpnia 2014r. w sprawie zmian planu wydatków budżetu na 2014 r.
2015 777 2015-01-28 Uchwała Uchwała nr 410/161/14 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 21 maja 2014r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2014 rok
2015 778 2015-01-28 Uchwała Uchwała nr 438/172/14 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2014 rok
2015 779 2015-01-28 Uchwała Uchwała nr 546/2014 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 17 lipca 2014r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2014 rok
2015 780 2015-01-28 Uchwała Uchwała nr 561/2014 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 27 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2014 rok
2015 781 2015-01-28 Uchwała Uchwała nr 87/2014 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 6 maja 2014r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na 2014 r.
2015 782 2015-01-28 Uchwała Uchwała nr 88/2014 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 20 maja 2014r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na 2014 r.
2015 783 2015-01-28 Uchwała Uchwała nr 89/2014 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 20 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
2015 784 2015-01-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 85/2014 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 9 maja 2014r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2014
2015 785 2015-01-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 104/2014 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 22 maja 2014r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2014
2015 786 2015-01-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 170/2014 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 11 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2014
2015 787 2015-01-28 Uchwała Uchwała nr 283/XLI/2014 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 26 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę Nr 238/XXXV/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2014
2015 788 2015-01-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 1/2015 Starosty Zwoleńskeigo z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia w 2015 roku miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Gródku
2015 789 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr XIX.121.2012 Rady Gminy Błędów z dnia 27 września 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Trzylatków Duży
2015 790 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr XIX.122.2012 Rady Gminy Błędów z dnia 12 września 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Annopol
2015 791 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr XIX.123.2012 Rady Gminy Błędów z dnia 27 września 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bielany
2015 792 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr XIX.124.2012 Rady Gminy Błędów z dnia 27 września 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowy Błędów
2015 793 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr XIX.125.2012 Rady Gminy Błędów z dnia 27 września 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Błogosław
2015 794 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr XIX.128.2012 Rady Gminy Błędów z dnia 27 września 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bronisławów
2015 795 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr XIX.129.2012 Rady Gminy Błędów z dnia 7 września 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Cesinów - Las
2015 796 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr XIX.130.2012 Rady Gminy Błędów z dnia 27 września 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Czesławin
2015 797 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr XIX.131.2012 Rady Gminy Błędów z dnia 27 września 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dańków
2015 798 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr XIX.132.2012 Rady Gminy Błędów z dnia 27 września 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dąbrówka Nowa
2015 799 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr XIX.133.2012 Rady Gminy Błędów z dnia 27 września 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dąbrówka Stara
2015 800 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr XIX.134.2012 Rady Gminy Błędów z dnia 27 września 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Fabianów
2015 801 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr XIX.135.2012 Rady Gminy Błędów z dnia 27 września 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Głudna
2015 802 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr XIX.136.2012 Rady Gminy Błędów z dnia 27 września 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Golianki
2015 803 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr XIX.137.2012 Rady Gminy Błędów z dnia 27 września 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Goliany
2015 804 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr XIX.138.2012 Rady Gminy Błędów z dnia 27 września 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gołosze
2015 805 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr XIX.139.2012 Rady Gminy Błędów z dnia 27 września 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Huta Błędowska
2015 806 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr XIX.140.2012 Rady Gminy Błędów z dnia 27 września 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ignaców
2015 807 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr XIX.141.2012 Rady Gminy Błędów z dnia 27 września 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jadwigów
2015 808 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr XIX.142.2012 Rady Gminy Błędów z dnia 27 września 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jakubów
2015 809 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr XIX.143.2012 Rady Gminy Błędów z dnia 27 września 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Janki
2015 810 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr XIX.144.2012 Rady Gminy Błędów z dnia 27 września 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Julianów
2015 811 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr XIX.145.2012 Rady Gminy Błędów z dnia 27 września 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kacperówka
2015 812 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr XIX.146.2012 Rady Gminy Błędów z dnia 27 września 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Katarzynów
2015 813 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr XIX.147.2012 Rady Gminy Błędów z dnia 27 września 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kazimierki
2015 814 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr XIX.148.2012 Rady Gminy Błędów z dnia 27 września 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lipie
2015 815 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr XIX.149.2012 Rady Gminy Błędów z dnia 27 września 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łaszczyn
2015 816 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr XIX.150.2012 Rady Gminy Błędów z dnia 27 września 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Machnatka
2015 817 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr XIX.151.2012 Rady Gminy Błędów z dnia 27 września 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Machnatka - Parcela
2015 818 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr XIX.152.2012 Rady Gminy Błędów z dnia 27 września 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Oleśnik
2015 819 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr XIX.153.2012 Rady Gminy Błędów z dnia 27 września 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pelinów
2015 820 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr XIX.154.2012 Rady Gminy Błędów z dnia 27 września 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Roztworów
2015 821 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr XIX.155.2012 Rady Gminy Błędów z dnia 27 września 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sadurki
2015 822 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr XIX.156.2012 Rady Gminy Błędów z dnia 27 września 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Śmiechówek
2015 823 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr XIX.157.2012 Rady Gminy Błędów z dnia 27 września 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Trzylatków Mały
2015 824 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr XIX.158.2012 Rady Gminy Błędów z dnia 27 września 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Trzylatków - Parcela
2015 825 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr XIX.159.2012 Rady Gminy Błędów z dnia 27 września 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Tomczyce
2015 826 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr XIX.160.2012 Rady Gminy Błędów z dnia 27 września 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wilcze Średnie
2015 827 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr XIX.161.2012 Rady Gminy Błędów z dnia 27 września 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wilhelmów
2015 828 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr XIX.162.2012 Rady Gminy Błędów z dnia 27 września 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wilkonice
2015 829 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr XIX.163.2012 Rady Gminy Błędów z dnia 27 września 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wilków Pierwszy
2015 830 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr XIX.164.2012 Rady Gminy Błędów z dnia 27 września 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wilków Drugi
2015 831 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr XIX.165.2012 Rady Gminy Błędów z dnia 27 września 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wólka Dańkowska
2015 832 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr XIX.166.2012 Rady Gminy Błędów z dnia 27 września 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wólka Gołoska
2015 833 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr XIX.167.2012 Rady Gminy Błędów z dnia 27 września 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wólka Kurdybanowska
2015 834 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr XIX.168.2012 Rady Gminy Błędów z dnia 27 września 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zalesie
2015 835 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr XIX.169.2012 Rady Gminy Błędów z dnia 27 września 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Załuski
2015 836 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr XIX.170.2012 Rady Gminy Błędów z dnia 27 września 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ziemięcin
2015 837 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr XIX.171.2012 Rady Gminy Błędów z dnia 27 września 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zofiówka
2015 838 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr XIX.172.2012 Rady Gminy Błędów z dnia 27 września 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Błędów
2015 839 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr LIV/376/14 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2014 r.
2015 840 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr LV/243/14 Rady Gminy Kampinos z dnia 3 lipca 2014r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2014r.
2015 841 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr XLII/214/13 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok
2015 842 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/216/13 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 14 października 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok
2015 843 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr XLIV/226/13 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok
2015 844 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr XLV/236/13 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok
2015 845 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr XLVI/237/13 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok
2015 846 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr XLVIII/252/14 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 27 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
2015 847 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr XLIX/299/14 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 10 kwietnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
2015 848 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr l/303/14 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 16 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
2015 849 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr LI/308/14 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 6 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
2015 850 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr 57/2014 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na 2014 r.
2015 851 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr 67/2014 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na 2014 r.
2015 852 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr 427/XXXVII/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2014.
2015 853 2015-01-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/2014 Wójta Gminy Miedzna z dnia 23 maja 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Miedzna na 2014 rok.
2015 854 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/388/14 Rady Gminy Stare Babice z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Stare Babice na 2014 rok
2015 855 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/438/2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nadarzyn na rok 2014.
2015 856 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr 387/VI/2014 Rady Miasta Józefowa z dnia 9 kwietnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
2015 857 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr 414/VI/2014 Rady Miasta Józefowa z dnia 6 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
2015 858 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr XL/237/14 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 2 lipca 2014r. w sprawie zmian w budżetu Gminy na rok 2014.
2015 859 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr LII/506/14 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 15 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
2015 860 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr L/330/2014 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2014 rok
2015 861 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/321/14 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2014 rok.
2015 862 2015-01-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 24/2014 Wójta Gminy Poświętne z dnia 23 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r.
2015 863 2015-01-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 29/2014 Wójta Gminy Poświętne z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r.
2015 864 2015-01-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.46.2014 Burmistrza Miasta Marki z dnia 30 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2014 rok
2015 865 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr 10/III/2014 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 30 maja 2014r. w sprawie zmieniająca uchwałę budżetową Związku Gmin Regionu Płockiego na 2014 rok
2015 866 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr 20/VII/4/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 14 stycznia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr 532/VI/41/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania osób i rodzin w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania’’ na lata 2014-2020 i określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia w formie posiłku.
2015 867 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr III/11/2014 Rady Gminy Domanice z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod linię 400 kV „Kozienice–Siedlce Ujrzanów” dla części wsi Śmiary-Kolonia, Domanice, Zażelazna, Kopcie, Czachy, Olszyc Szlachecki, Olszyc Włościański, Olszyc-Folwark gm. Domanice
2015 868 2015-01-30 Uchwała Uchwała nr XLII/433/14 Rady Miasta Kobyłka z dnia 19 maja 2014r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na rok 2014
2015 869 2015-01-30 Uchwała Uchwała nr XLI/420/14 Rady Miasta Kobyłka z dnia 14 maja 2014r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na rok 2014
2015 870 2015-01-30 Uchwała Uchwała nr XL/224/2014 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 20 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasnosielc na 2014 r.
2015 871 2015-01-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/2014 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2014 r.
2015 872 2015-01-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/2014 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 5 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2014 r.
2015 873 2015-01-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 23/2014 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 19 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2014 r.
2015 874 2015-01-30 Uchwała Uchwała nr 504/2014 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 11 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2014 Nr XL/244/2013 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2013 r.
2015 875 2015-01-30 Zarządzenie Zarządzenie nr WGM.0050.36.2014 Wójta Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 20 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2014
2015 876 2015-01-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 30/14 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 14 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2015 877 2015-01-30 Uchwała Uchwała nr XLVI/201/14 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 20 maja 2014r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2014 r.
2015 878 2015-01-30 Uchwała Uchwała nr 215/2014 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 27 maja 2014r. w sprawie przeniesień środków budżetowych
2015 879 2015-01-30 Uchwała Uchwała nr 404/14 Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 6 czerwca 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2014 rok
2015 880 2015-01-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 27/2014 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2015 881 2015-01-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 35/2014 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 19 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2015 882 2015-01-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 41/2014 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2015 883 2015-01-30 Uchwała Uchwała nr 205/XXXV/2014 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2015 884 2015-01-30 Uchwała Uchwała nr 210/XXXVI/2014 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2015 885 2015-01-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 277/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2014 rok
2015 886 2015-01-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 266/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 14 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2014 rok
2015 887 2015-01-30 Uchwała Uchwała nr XLVI/328/14 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 22 maja 2014r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2014
2015 888 2015-01-30 Uchwała Uchwała nr XLVII/308/2014 Rady Gminy Rzekuń z dnia 17 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2014 rok
2015 889 2015-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/185/2014 Rady Gminy Rzewnie z dnia 14 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.
2015 890 2015-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/190/2014 Rady Gminy Rzewnie z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.
2015 891 2015-01-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2014 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014.
2015 892 2015-01-30 Uchwała Uchwała nr L/519/14 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2014 rok.
2015 893 2015-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX-69/2014 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2014
2015 894 2015-01-30 Uchwała Uchwała nr 484/XXXIX/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2014
2015 895 2015-01-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.53a.2014 Burmistrza Radzymina z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu na 2014 r.
2015 896 2015-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXI.391.2014 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na rok 2014
2015 897 2015-01-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/237/2014 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 6 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2014 rok
2015 898 2015-01-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 9 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 stycznia 2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Mazowieckiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Warszawie
2015 899 2015-01-30 Uchwała Uchwała nr IV.25.2015 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 30 stycznia 2015r. obniżenia ceny skupu żyta do obliczenia podatku rolnego na 2015 rok.
2015 900 2015-01-30 Informacja Informacja nr OKA-4210-68(12)/2014/2015/291/XII/RZ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 20 stycznia 2015r. w sprawie postanowienia o sprostowaniu z urzędu, w decyzji zatwierdzającej taryfę dla ciepła CELSIUM Sp. z o. o. z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, oczywistej omyłki pisarskiej
2015 901 2015-01-30 Uchwała Uchwała nr VII/6/15 Zgromadzenia Związku Komunalnego Brwinów z dnia 20 stycznia 2015r. Uchwała Budżetowa na rok 2015 Związku Komunalnego Brwinów
2015 902 2015-01-30 Uchwała Uchwała nr III/17/2014 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Miastków Kościelny na rok 2015
2015 903 2015-01-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2015 Starosty Pułtuskiego z dnia 14 stycznia 2015r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej powiatu pułtuskiego w 2015 roku
2015 904 2015-01-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/15 Starosty Mińskiego z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w Domu Dziecka im. Matki Weroniki w Siennicy
2015 905 2015-01-30 Decyzja Decyzja nr OŁO-4210-28(28)/2014/2015/9183/IX/MGę Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 23 stycznia 2015r.
2015 906 2015-01-30 Postanowienie Postanowienie nr DWW-772-22/15 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy
2015 907 2015-01-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2015 Starosty Szydłowieckiego z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej w Łaziskach w 2015 roku
2015 908 2015-01-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2015 Starosty Szydłowieckiego z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społeczej "Dom Kombatanta" gm. Orońsko
2015 909 2015-01-30 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 26 stycznia 2015r.
2015 910 2015-01-30 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Płońskiego z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Płońskim
2015 911 2015-01-30 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Żuromińskiego z dnia 9 stycznia 2015r. w sprawie działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2014 roku
2015 912 2015-01-30 Uchwała Uchwała nr 24/III/2014 Rady Gminy Iłów z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2015 913 2015-01-30 Uchwała Uchwała nr 39/13/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 20 stycznia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013
2015 914 2015-01-30 Informacja Informacja nr 1/2015 Starosty Pułtuskiego z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Śliski gmina Zatory
2015 915 2015-01-30 Informacja Informacja nr 2/2015 Starosty Pułtuskiego z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Łęcino gmina Zatory
2015 916 2015-01-30 Uchwała Uchwała nr III/14/14 Rady Gminy Gozdowo z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek oplaty targowej
2015 917 2015-01-30 Uchwała Uchwała nr III/15/14 Rady Gminy Gozdowo z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2015 918 2015-01-30 Uchwała Uchwała nr III/16/14 Rady Gminy Gozdowo z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zarządzenia poboru podatków stanowiących dochody gminy w drodze inkasa, określenia inkasentów tych podatków oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 919 2015-01-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2015 Starosty Grójeckiego z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej w powiecie grójeckim