Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Wrzesień 2014

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2014 8174 2014-09-01 Uchwała Uchwała nr LIII/322/14 Rady Gminy Somianka z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie ustanowienia inkasenta podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku rolnego oraz podatku leśnego należnego od osób fizycznych i prawnych
2014 8175 2014-09-01 Uchwała Uchwała nr LIII/323/14 Rady Gminy Somianka z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
2014 8176 2014-09-01 Uchwała Uchwała nr XLVI/463/2014 Rady Gminy Wieliszew z dnia 11 lipca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Wieliszew – rejon ul. Podgórnej gm. Wieliszew.
2014 8177 2014-09-01 Uchwała Uchwała nr XXXIV/206/2014 Rady Gminy Mokobody z dnia 20 sierpnia 2014r. zmieniająca postanowienie Nr 1/2013 Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 7 lipca 2013.
2014 8178 2014-09-01 Uchwała Uchwała nr VII/23/14 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów kontynuacji i rozwoju zabudowy w granicach sołectw: Pawłów, Stanisławów i Koszorów - Etap I
2014 8179 2014-09-01 Uchwała Uchwała nr XL/268/14 Rady Gminy Bielany z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych i przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Bielany, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia dotacji.
2014 8180 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr 324/126/13 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 13 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2013 rok
2014 8181 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/273/13 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 5 sierpnia 2013r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2013
2014 8182 2014-09-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.42.13 Wójta Gminy Kampinos z dnia 5 sierpnia 2013r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2013r.
2014 8183 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/148/13 Rady Gminy Olszanka z dnia 12 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na rok 2013.
2014 8184 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/210/2013 Rady Gminy Jadów z dnia 16 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2013
2014 8185 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/200/2013 Rady Gminy Przasnysz z dnia 5 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2013 Nr XXII/161/2012 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2012 roku.
2014 8186 2014-09-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 67/2013 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 23 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XXII/161/2012 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2012 roku.
2014 8187 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr 1058/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2014 8188 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/208/2013 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2013 Nr XXII/161/2012 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2012 roku.
2014 8189 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/190/2013 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 13 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na 2013 rok
2014 8190 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr 70.2013 Zarządu Związku Gmin “Radomka” z siedzibą w Przytyku z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian do budzetu Związku Gmin ,,RADOMKA'' na 2013r.
2014 8191 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/229/2013 Rady Gminy Wiśniew z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2013 rok.
2014 8192 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr 138/2013 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu  Powiatu Legionowskiego na 2013 r.
2014 8193 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr 139/2013 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 27 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań  z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
2014 8194 2014-09-02 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.29.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 19 sierpnia 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2013 roku
2014 8195 2014-09-02 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.30.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2013 roku
2014 8196 2014-09-02 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.31.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2013 roku
2014 8197 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/327/2013 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2013 rok.
2014 8198 2014-09-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 62/2013 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 24 lipca 2013r. w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2013 rok.
2014 8199 2014-09-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 68/2013 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2013 rok.
2014 8200 2014-09-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 72/2013 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 4 września 2013r. w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2013 rok.
2014 8201 2014-09-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 74/2013 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 17 września 2013r. w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2013 rok.
2014 8202 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr 166/XXIX/2013 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 22 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2014 8203 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr 163/XXVIII/2013 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2014 8204 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr LVIII / 551 / 2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 22 lipca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2014 8205 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr LVIII/399/14 Rady Miejskiej w Warce z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
2014 8206 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr XIX.127.2012 Rady Gminy Błędów z dnia 27 września 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Borzęcin
2014 8207 2014-09-02 Sprawozdanie Sprawozdanie nr GL 7114.1.2014 Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 19 sierpnia 2014r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonego na obszarze Gminy Miasto Sochaczew.
2014 8208 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr XLI/232/2014 Rady Gminy Górzno z dnia 6 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górznie
2014 8209 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr XLII/235/2014 Rady Gminy Górzno z dnia 19 lipca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie Gminy Górzno dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu RP
2014 8210 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr XLIII/240/2014 Rady Gminy Górzno z dnia 8 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Górzno na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów
2014 8211 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr XLVIII/344/2014 Rady Gminy Teresin z dnia 12 sierpnia 2014r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości
2014 8212 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr XLIX/348/2014 Rady Gminy Teresin z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie określenia zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Teresin, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2014 8213 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr 1052/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2014 8214 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr 1053/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2014 8215 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr 1054/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 1050/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 3 lipca 2013 r.
2014 8216 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr 1055/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2014 8217 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr 1056/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2014 8218 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr 1057/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2014 8219 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr 1059/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2014 8220 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr 1060/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2014 8221 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr 1061/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2014 8222 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr 1062/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2014 8223 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr 1063/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2014 8224 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr 1064/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2014 8225 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr 1066/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2014 8226 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr 1067/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 985/XXXV/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 12.06.2013 r.
2014 8227 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr 1068/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2014 8228 2014-09-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.92.2013 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 20 sierpnia 2013r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2013 r.
2014 8229 2014-09-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.95.2013 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2013 r.
2014 8230 2014-09-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 44/13 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 9 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2014 8231 2014-09-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 49/13 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2014 8232 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/179/13 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2013 r.
2014 8233 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/309/2013 Rady Miasta Mława z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
2014 8234 2014-09-03 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.32.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2013 roku
2014 8235 2014-09-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 78/2013 Burmistrza Miasta Przasnysz z dnia 14 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2013 rok
2014 8236 2014-09-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 61/2013 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 12 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XXII/161/2012 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2012 roku.
2014 8237 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/374/13 Rady Miasta Zielonka z dnia 29 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2013
2014 8238 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/274/13 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 sierpnia 2013r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2013
2014 8239 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr XXI/178/13 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r.
2014 8240 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr XXV/218/13 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Myszyniec na 2013 rok.
2014 8241 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr XL/387/13 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 2 sierpnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok
2014 8242 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/191/2013 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 5 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Małaj na rok 2013.
2014 8243 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/191/2013 Rady Gminy Sochocin z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2013 rok
2014 8244 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr XXX/239/2013 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2013.
2014 8245 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/389/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2013 rok.
2014 8246 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.339.2013 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2013 rok
2014 8247 2014-09-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.87.2013 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 12 sierpnia 2013r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2013 r.
2014 8248 2014-09-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.81.2013 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 5 sierpnia 2013r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2013 r.
2014 8249 2014-09-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 29/2013 Wójta Gminy Poświętne z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 r.
2014 8250 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/453/2013 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2013 r.
2014 8251 2014-09-04 Uchwała Uchwała nr XL/339/14 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne w Nowych Osinach i oddziały przedszkolne funkcjonujące w szkołach podstawowych Gminy Mińsk Mazowiecki.
2014 8252 2014-09-04 Uchwała Uchwała nr XLV/612/2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2014 - 2022
2014 8253 2014-09-04 Uchwała Uchwała nr LIV/325/2014 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Płoński.
2014 8254 2014-09-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/222/2014 Rady Gminy Policzna z dnia 22 sierpnia 2014r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2014 8255 2014-09-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/276/14 Rady Gminy Goworowo z dnia 2 września 2014r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2014 8256 2014-09-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/278/14 Rady Gminy Goworowo z dnia 2 września 2014r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
2014 8257 2014-09-04 Uchwała Uchwała nr 252/XLII/14 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 3 września 2014r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr 133/XX/12 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 19 października 2012 r. w sprawie podziału gminy Szydłowiec na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2014 8258 2014-09-04 Uchwała Uchwała nr 253/XLII/14 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 3 września 2014r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr 165/XXV/13 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie podziału Gminy Szydłowiec na stałe obwody głosowania, zmienionej uchwałą Nr 231/XXXVII/14 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Szydłowcu.
2014 8259 2014-09-04 Uchwała Uchwała nr 102.LIX.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 112.XIX.2011 Rady Gminy Wiązowna z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji spółkom wodnym działającym na terenie Gminy Wiązowna oraz sposobu ich rozliczania.
2014 8260 2014-09-04 Postanowienie Postanowienie nr 11/2014 Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie dokonania podziału gminy Sanniki na okręgi wyborcze
2014 8261 2014-09-05 Uchwała Uchwała nr XLVIII/372/2014 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (w zakresie działek o numerach ewidencyjnych 158/1 i 158/2 w obrębie 10 miasta Pułtusk}
2014 8262 2014-09-05 Uchwała Uchwała nr 270/XXXI/13 Rady Gminy Bulkowo z dnia 30 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Bulkowo na rok 2014
2014 8263 2014-09-05 Zarządzenie Zarządzenie nr WGM.0050.57.2014 Wójta Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 r.
2014 8264 2014-09-05 Uchwała Uchwała nr XLVI/437/2014 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszkowa – część obszaru Żbików IV.
2014 8265 2014-09-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/454/2014 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 28 maja 2014r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kozienice
2014 8266 2014-09-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/464/2014 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kozienice.
2014 8267 2014-09-05 Uchwała Uchwała nr LI/311/14 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 6 czerwca 2014r. w sprawie: uchwalenia statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży
2014 8268 2014-09-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/221/2014 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 27 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie pozbawienia dróg gminnych dotychczasowej kategorii celem zaliczenia ich do kategorii dróg powiatowych.
2014 8269 2014-09-05 Uchwała Uchwała nr LVI/387/14 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nasielsk.
2014 8270 2014-09-05 Uchwała Uchwała nr LVI/390/14 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Nasielsk
2014 8271 2014-09-05 Uchwała Uchwała nr LVI/391/14 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nasielsku oraz nadania statutu.
2014 8272 2014-09-05 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 3 września 2014r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Morysin”
2014 8273 2014-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/227/2014 Rady Gminy Domanice z dnia 4 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Domanice
2014 8274 2014-09-05 Uchwała Uchwała nr LVIII/249/14 Rady Gminy Kampinos z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Kampinos
2014 8275 2014-09-05 Uchwała Uchwała nr LXXXIX/2308/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
2014 8276 2014-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/190/14 Rady Gminy Rusinów z dnia 28 lipca 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Rusinów, obejmującej część sołectwa Krzesławice
2014 8277 2014-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/191/14 Rady Gminy Rusinów z dnia 28 lipca 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rusinów, obejmującej teren działek o numerach ewidencyjnych: 1151 -1193 w miejscowości Zychorzyn
2014 8278 2014-09-05 Uchwała Uchwała nr 330/XXXVI/14 Rady Gminy Gozdowo z dnia 7 sierpnia 2014r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Gozdowo w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Gozdowo".
2014 8279 2014-09-05 Uchwała Uchwała nr 332/XXXV/14 Rady Gminy Gozdowo z dnia 7 sierpnia 2014r. w sprawie przebiegu oraz nadania nazwy ulicy we wsi Lelice Gminy Gozdowo.
2014 8280 2014-09-05 Uchwała Uchwała nr 333/XXXV/14 Rady Gminy Gozdowo z dnia 7 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Gozdowo Nr 261/XXVII/13 z dnia 07 listopada 2013 roku w sprawie opłaty targowej.
2014 8281 2014-09-05 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 16 maja 2014r. do Porozumienia z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie przekazywania zadania z zakresu oświaty polegającego na założeniu prowadzeniu zasadniczej szkoły zawodowej.
2014 8282 2014-09-05 Porozumienie Porozumienie nr 1.2014 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 25 kwietnia 2014r. W sprawie przekazania zadania z zakresu oświaty polegającego na założeniu i prowadzeniu zasadniczej szkoły zawodowej.
2014 8283 2014-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/450/2014 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 29 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i przedszkoli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, określenia zasad rozliczenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz przypadków, w jakich można nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć oraz warunków i trybu tego obniżenia
2014 8284 2014-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/451/2014 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 29 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Mrozy
2014 8285 2014-09-05 Uchwała Uchwała nr XLI/256/2014 Rady Gminy Obryte z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Obryte oraz warunków zwolnienia z tych opłat.
2014 8286 2014-09-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 88/2014 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 1 września 2014r. w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Jednorożec za I półrocze 2014 roku
2014 8287 2014-09-05 Uchwała Uchwała nr 1223/374/14 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 2 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013
2014 8288 2014-09-08 Uchwała Uchwała nr XLIV/800/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 sierpnia 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XLIII/782/2014 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Siedlce przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2014 8289 2014-09-08 Uchwała Uchwała nr XLIV/802/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/172/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Siedlce oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2014 8290 2014-09-08 Uchwała Uchwała nr XLIV/803/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 sierpnia 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XXI/419/2012 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Siedlce oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej.
2014 8291 2014-09-08 Uchwała Uchwała nr XLIV/809/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 sierpnia 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XXII/445/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału miasta Siedlce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu
2014 8292 2014-09-08 Uchwała Uchwała nr XLIV/810/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/446/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału miasta Siedlce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2014 8293 2014-09-08 Uchwała Uchwała nr LI/323/2014 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 22 sierpnia 2014r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z pomostu do cumowania kajaków przy rzece Pilicy w Nowym Mieście nad Pilicą
2014 8294 2014-09-08 Uchwała Uchwała nr LI/324/2014 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 22 sierpnia 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą.
2014 8295 2014-09-08 Uchwała Uchwała nr LX/647/2014 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Góra Kalwaria i zagospodarowania tych odpadów.
2014 8296 2014-09-08 Uchwała Uchwała nr LX/648/2014 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Góra Kalwaria
2014 8297 2014-09-08 Uchwała Uchwała nr LX/651/2014 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2014 8298 2014-09-08 Uchwała Uchwała nr LX/652/2014 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie ogólnego udostępnienia boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kątach mieszkańcom Gminy Góra Kalwaria.
2014 8299 2014-09-09 Uchwała Uchwała nr 781/2014 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 13 sierpnia 2014r. w sprawie przyjęcia programu działań zmierzających do poprawy warunków życia mieszkańców gminy Grodzisk Mazowiecki
2014 8300 2014-09-09 Uchwała Uchwała nr 784/2014 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 13 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w podziale gminy Grodzisk Mazowiecki na stałe obwody głosowania oraz zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania
2014 8301 2014-09-09 Uchwała Uchwała nr 12.172.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr XXIV.224.2014 Rady Gminy w Potworowie z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczenia dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Potworów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2014 8302 2014-09-09 Uchwała Uchwała nr 12.179.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr XLII/356/14 Rady Gminy Cegłów z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Cegłów przez osoby prawne lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2014 8303 2014-09-09 Uchwała Uchwała nr 12.180.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr LIV/357/14 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Tarczyn oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2014 8304 2014-09-09 Uchwała Uchwała nr 14.198.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 maja 2014r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr 788/XLVI/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis
2014 8305 2014-09-09 Uchwała Uchwała nr 14.199.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 maja 2014r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr XLVII/480/14 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej.
2014 8306 2014-09-09 Uchwała Uchwała nr 18.217.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr XLVIII/282/14 Rady Gminy Orońsko z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości.
2014 8307 2014-09-09 Uchwała Uchwała nr LXXXIX/2235/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy
2014 8308 2014-09-09 Uchwała Uchwała nr LXXXIX/2254/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zwolnienia z opłat osób obowiązanych do ubiegania się o wydanie nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu z powodu zmiany administracyjnej
2014 8309 2014-09-09 Uchwała Uchwała nr LXXXIX/2260/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2014 8310 2014-09-09 Uchwała Uchwała nr LXXXIX/2263/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwalę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół specjalnych w m.st. Warszawie
2014 8311 2014-09-09 Uchwała Uchwała nr LXXXIX/2265/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół nr 68 w Warszawie, ul. Hoża 11/15, likwidacji Szkoły Podstawowej nr 40 im. Andrzeja Grubby w Warszawie, ul. Hoża 11/15 oraz zmiany obwodu Szkoły Podstawowej nr 203 w Warszawie, ul ks. I. Skorupki 8
2014 8312 2014-09-09 Uchwała Uchwała nr LXXXIX/2266/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów w m.st. Warszawie oraz określenia granic ich obwodów oraz zmieniająca akty założycielskie niektórych gimnazjów
2014 8313 2014-09-09 Uchwała Uchwała nr LXXXIX/2267/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie nadania imienia Gimnazjum Dwujęzycznemu nr 42 w Warszawie, ul. Twarda 8/12
2014 8314 2014-09-09 Uchwała Uchwała nr LXXXIX/2268/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie przekształcenia VI Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 42 w Warszawie, ul. Dzieci Warszawy 42
2014 8315 2014-09-09 Uchwała Uchwała nr LXXXIX/2269/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego nr 23 w Warszawie, ul. Objazdowa 3 z Zespołu Szkół nr 40 w Warszawie, ul. Objazdowa 3 i jego likwidacji
2014 8316 2014-09-09 Uchwała Uchwała nr LXXXIX/2270/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany nazwy Przedszkola nr 294 w Warszawie, ul. Czerniakowska 50a
2014 8317 2014-09-09 Uchwała Uchwała nr LXXXIX/2271/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie przekształcenia Technikum Uzupełniającego nr 30 dla Dorosłych w Warszawie, ul. W. Rzymowskiego 38
2014 8318 2014-09-09 Uchwała Uchwała nr LXXXIX/2272/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie przekształcenia Technikum Uzupełniającego nr 21 w Warszawie, ul. Bełska 1/3
2014 8319 2014-09-09 Uchwała Uchwała nr LXXXIX/2273/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 58 dla Dorosłych w Warszawie, ul. Kazimierzowska 60
2014 8320 2014-09-09 Uchwała Uchwała nr LXXXIX/2275/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutów domom pomocy społecznej prowadzonym przez m. st. Warszawę
2014 8321 2014-09-09 Uchwała Uchwała nr LXXXIX/2276/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia żłobka i zmieniającą uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół
2014 8322 2014-09-09 Uchwała Uchwała nr LXXXIX/2277/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia żłobka i zmieniającą uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół
2014 8323 2014-09-09 Uchwała Uchwała nr LXXXIX/2278/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia żłobka i zmieniającą uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół
2014 8324 2014-09-09 Uchwała Uchwała nr LXXXIX/2279/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia żłobka i zmieniającą uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół
2014 8325 2014-09-09 Uchwała Uchwała nr LXXXIX/2280/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia żłobka i zmieniającą uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół
2014 8326 2014-09-09 Uchwała Uchwała nr LXXXIX/2281/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia żłobka i zmieniającą uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół
2014 8327 2014-09-09 Uchwała Uchwała nr LXXXIX/2282/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Żłobka nr 50 przy ul. Nowogrodzkiej 75 w Warszawie
2014 8328 2014-09-09 Uchwała Uchwała nr LXXXIX/2283/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Żłobka nr 51 przy ul. Św. Bonifacego 81 w Warszawie
2014 8329 2014-09-09 Uchwała Uchwała nr LXXXIX/2284/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutów żłobkom m.st. Warszawy i zmieniającą uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół
2014 8330 2014-09-09 Uchwała Uchwała nr LXXXIX/2288/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany statutu Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
2014 8331 2014-09-09 Uchwała Uchwała nr LXXXIX/2289/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie przekształcenia Technikum Uzupełniającego nr 26 w Warszawie, ul. gen. J. Zajączka 7
2014 8332 2014-09-09 Uchwała Uchwała nr LXXXIX/2290/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie przekształcenia Technikum Uzupełniającego nr 27 w Warszawie, ul. Włościańska 35
2014 8333 2014-09-09 Uchwała Uchwała nr LXXXIX/2291/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie wyłączenia niektórych szkół z Zespołu Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego w Warszawie, ul. A. Felińskiego 13 oraz ich likwidacji
2014 8334 2014-09-09 Uchwała Uchwała nr LXXXIX/2292/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie wyłączenia niektórych szkół z Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie, ul. gen. J. Zajączka 7 oraz ich likwidacji
2014 8335 2014-09-09 Uchwała Uchwała nr LXXXIX/2293/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie wyłączenia z zespołu szkół oraz likwidacji LXXI Liceum Ogólnokształcącego im. Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie, ul. Włościańska 35
2014 8336 2014-09-09 Uchwała Uchwała nr LXXXIX/2295/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zniesienia nazw niektórych ulic w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
2014 8337 2014-09-09 Uchwała Uchwała nr LXXXIX/2296/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
2014 8338 2014-09-09 Uchwała Uchwała nr LXXXIX/2297/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
2014 8339 2014-09-09 Uchwała Uchwała nr LXXXIX/2298/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
2014 8340 2014-09-09 Uchwała Uchwała nr LXXXIX/2299/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
2014 8341 2014-09-09 Uchwała Uchwała nr LXXXIX/2300/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu ulic w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
2014 8342 2014-09-09 Uchwała Uchwała nr LXXXIX/2301/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
2014 8343 2014-09-09 Uchwała Uchwała nr LXXXIX/2302/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
2014 8344 2014-09-09 Uchwała Uchwała nr LXXXIX/2303/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
2014 8345 2014-09-09 Uchwała Uchwała nr LXXXIX/2304/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie nadania i zniesienia nazwy ulicy w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
2014 8346 2014-09-09 Uchwała Uchwała nr LXXXIX/2305/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zniesienia nazwy ulicy w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
2014 8347 2014-09-09 Uchwała Uchwała nr LXXXIX/2306/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zniesienia niektórych nazw ulic w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
2014 8348 2014-09-09 Uchwała Uchwała nr LXXXIX/2307/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
2014 8349 2014-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/221/2013 Rady Gminy Bielany z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014.
2014 8350 2014-09-09 Uchwała Uchwała nr 77.2014 Zarządu Związku Gmin “Radomka” z siedzibą w Przytyku z dnia 21 marca 2014r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Gmin „RADOMKA” za 2013 rok Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Zgromadzeniu.
2014 8351 2014-09-09 Uchwała Uchwała nr LI/338/2014 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Przasnysz spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2014 8352 2014-09-09 Uchwała Uchwała nr LI/339/2014 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Przasnysz
2014 8353 2014-09-09 Uchwała Uchwała nr LI/340/2014 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie nadania nazwy rondu
2014 8354 2014-09-10 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Ząbki z dnia 22 lipca 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji
2014 8355 2014-09-10 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Ząbki z dnia 22 lipca 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2014 8356 2014-09-10 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Ząbki z dnia 22 lipca 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Ząbki
2014 8357 2014-09-10 Uchwała Uchwała nr 1499/XLIX/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego.
2014 8358 2014-09-10 Uchwała Uchwała nr 843/L/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie: likwidacji Internatu III Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej
2014 8359 2014-09-10 Uchwała Uchwała nr 844/L/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie: likwidacji Internatu Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. Stanisława Małachowskiego
2014 8360 2014-09-10 Uchwała Uchwała nr 845/L/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr 279/XVIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów miejskich dla uczniów szkół prowadzonych lub dotowanych przez Miasto Płock zameldowanych na terenie miasta Płocka
2014 8361 2014-09-10 Uchwała Uchwała nr 848/L/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Miasta Płocka
2014 8362 2014-09-10 Uchwała Uchwała nr LII/299/2014 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedlni-Letnisko
2014 8363 2014-09-10 Uchwała Uchwała nr LII/300/2014 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną w miejscowości Rajec Poduchowny gmina Jedlnia-Letnisko
2014 8364 2014-09-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/305/13 Rady Miejskiej w Warce z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
2014 8365 2014-09-10 Uchwała Uchwała nr 298/XXXIII/13 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 23 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 r.
2014 8366 2014-09-10 Uchwała Uchwała nr VI/228/2013 Rady Gminy Magnuszew z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2013.
2014 8367 2014-09-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 74/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz zmian w planie finansowym dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2013 rok.
2014 8368 2014-09-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 26/2013 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 8 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2014 8369 2014-09-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 24/2013 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013rok.
2014 8370 2014-09-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 190.2013 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale r. XXVII.164.2012 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Rząśnik na rok 2013
2014 8371 2014-09-10 Uchwała Uchwała nr XXX/177/13 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 22 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2013 rok
2014 8372 2014-09-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/176/13 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 19 lipca 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2013 rok
2014 8373 2014-09-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 205/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 9 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2013 r.
2014 8374 2014-09-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 206/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 16 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2013 r.
2014 8375 2014-09-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 213/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2013 r.
2014 8376 2014-09-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 215/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 7 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2013 r.
2014 8377 2014-09-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 222/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 19 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2013 r.
2014 8378 2014-09-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 226/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2013 r.
2014 8379 2014-09-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/149/2013 Rady Gminy Strachówka z dnia 9 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strachówka na 2013 rok.
2014 8380 2014-09-10 Uchwała Uchwała nr XXXI-74/2013 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2013
2014 8381 2014-09-10 Uchwała Uchwała nr 587/2013 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
2014 8382 2014-09-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 129/2013 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2013
2014 8383 2014-09-10 Uchwała Uchwała nr 238.XXXIX.2013 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 lipca 2013r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2013 rok
2014 8384 2014-09-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 112/2013 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 8 lipca 2013r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2013
2014 8385 2014-09-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/227/13 Rady Gminy Somianka z dnia 19 lipca 2013r. w sprawie: zmian do Uchwały budżetowej XXXI/176/12 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2012 roku
2014 8386 2014-09-10 Uchwała Uchwała nr XLIV/244/2014 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/133/2012 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 17 września 2012 roku w sprawie podziału Gminy Ciepielów na obwody do głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 8387 2014-09-10 Uchwała Uchwała nr XLIX/393/14 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 2 września 2014r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej.
2014 8388 2014-09-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/236/2014 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Powiatu Białobrzeskiego
2014 8389 2014-09-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/440/2014 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa – osiedle Bolesława Prusa.
2014 8390 2014-09-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/379/14 Rady Gminy Cegłów z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/353/14 w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2014r.
2014 8391 2014-09-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/380/14 Rady Gminy Cegłów z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Cegłów
2014 8392 2014-09-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/383/14 Rady Gminy Cegłów z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Cegłów w sprawie podziału sołectwa.
2014 8393 2014-09-11 Uchwała Uchwała nr 209/XXXI/2013 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 25 lipca 2013r. zmieniająca uchwałę Nr 170/XXIV/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r.  w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2013
2014 8394 2014-09-11 Uchwała Uchwała nr XXX/239/2013 Rady Gminy Baranowo z dnia 19 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
2014 8395 2014-09-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 85/13 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 14 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2013 r.
2014 8396 2014-09-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 86/13 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 20 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2013 r.
2014 8397 2014-09-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 94/13 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 11 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2013 r.
2014 8398 2014-09-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 95/13 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 17 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2013 r.
2014 8399 2014-09-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 103/13 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2013 r.
2014 8400 2014-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/175/13 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 12 lipca 2013r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2013 r.
2014 8401 2014-09-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.40.13 Wójta Gminy Kampinos z dnia 18 lipca 2013r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2013r.
2014 8402 2014-09-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 135/2013 Wójta Gminy Sabnie z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok
2014 8403 2014-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/190/2013 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2013 rok
2014 8404 2014-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/182/2013 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 5 lipca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2013 rok
2014 8405 2014-09-11 Uchwała Uchwała nr 476/XLVIII/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
2014 8406 2014-09-11 Uchwała Uchwała nr 492/XLIX/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
2014 8407 2014-09-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 60/2013 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2014 8408 2014-09-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 67/2013 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2014 8409 2014-09-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 69/2013 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 25 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2014 8410 2014-09-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 74/2013 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2014 8411 2014-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/218/2013 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 18 lipca 2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2013 rok Miasta Piastowa.
2014 8412 2014-09-11 Uchwała Uchwała nr XL/219/2013 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2013 rok Miasta Piastowa.
2014 8413 2014-09-11 Uchwała Uchwała nr XLI/226/2013 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 24 września 2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2013 rok Miasta Piastowa.
2014 8414 2014-09-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/250/13 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2013 rok.
2014 8415 2014-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/266/2013 Rady Gminy Rzekuń z dnia 22 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2013 rok
2014 8416 2014-09-11 Uchwała Uchwała nr XXV/380/2013 Rady Gminy Długosiodło z dnia 2 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/323/2012 Rady Gminy Długosiodło z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2013 rok
2014 8417 2014-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII.217.2013 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 9 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2013 rok
2014 8418 2014-09-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.77.2013 Burmistrza Miasta Marki z dnia 22 sierpnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2013 rok.
2014 8419 2014-09-11 Uchwała Uchwała nr XLI/256/2013 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2013 rok
2014 8420 2014-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/221/13 Rady Gminy Goworowo z dnia 8 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2013 r.
2014 8421 2014-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/236/2013 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXVIII/193/2012 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu wyszkowskiego na rok 2013.
2014 8422 2014-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/377/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 25 lipca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2013 rok.
2014 8423 2014-09-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.65.2013 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 15 lipca 2013r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2013 r.
2014 8424 2014-09-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 54/2013 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 18 lipca 2013r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XXII/161/2012 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2012 roku.
2014 8425 2014-09-11 Uchwała Uchwała nr 1038/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 3 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2014 8426 2014-09-11 Uchwała Uchwała nr 1045/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 3 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2014 8427 2014-09-11 Uchwała Uchwała nr XXII/137/2013 Rady Gminy Sypniewo z dnia 26 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/132/2013 Rady Gminy Sypniewo z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013
2014 8428 2014-09-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.119.2014.MZ1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 września 2014r. Rada Miejska w Piasecznie
2014 8429 2014-09-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.120.2014.BŁ Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 września 2014r. Rada Miejska w Serocku
2014 8430 2014-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/291/2014 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 28 lipca 2014r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i innych placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Dąbrówka przez osoby fizyczne lub osoby prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2014 8431 2014-09-11 Uchwała Uchwała nr LIX/66/2014 Rady Gminy Nieporęt z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru sołectwa Rembelszczyzna - rejon po zachodniej stronie Kanału Żerańskiego, w gminie Nieporęt.
2014 8432 2014-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/35/14 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 13 sierpnia 2014r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Garbatka-Letnisko
2014 8433 2014-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/36/14 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 13 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/18/11 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 24 lutego 2011r w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2011 – 2015
2014 8434 2014-09-11 Uchwała Uchwała nr 236.XXXVIII.2013 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 4 lipca 2013r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2013 rok
2014 8435 2014-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/314/13 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 22 lipca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2013
2014 8436 2014-09-11 Uchwała Uchwała nr Uchwała Nr 251/XXXII/13 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 2 lipca 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2013
2014 8437 2014-09-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 61/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2013 rok.
2014 8438 2014-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/370/2013 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nadarzyn na rok 2013.
2014 8439 2014-09-11 Uchwała Uchwała nr XXX/142/2013 Rady Gminy Rzewnie z dnia 24 lipca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzewnie na rok 2013.
2014 8440 2014-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/160/2013 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2014 8441 2014-09-11 Uchwała Uchwała nr XXX/300/2013 Rady Miasta Mława z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
2014 8442 2014-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/256/2013 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kozienickiego na 2013 rok
2014 8443 2014-09-11 Uchwała Uchwała nr XLIII/476/2013 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 9 lipca 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 r.
2014 8444 2014-09-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/489/2013 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 r.
2014 8445 2014-09-11 Uchwała Uchwała nr XLv/495/2013 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2013 r.
2014 8446 2014-09-11 Uchwała Uchwała nr XLII/462/2013 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2013 r.
2014 8447 2014-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/202/2013 Rady Gminy w Sabniach z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok
2014 8448 2014-09-11 Uchwała Uchwała nr XXX/177/13 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 22 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2014 8449 2014-09-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/290/2013 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 20 sierpnia 2013r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2013
2014 8450 2014-09-11 Uchwała Uchwała nr XXIV.280.2013 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na rok 2013
2014 8451 2014-09-11 Uchwała Uchwała nr 244.XL.2013 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 sierpnia 2013r. zmieniająca Uchwałe w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2013 rok.
2014 8452 2014-09-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 58/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 16 lipca 2013r. w sprawie częściowego podziału środków z rezerwy celowej, zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz zmian w planie finansowym dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2013 rok.
2014 8453 2014-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/220/2013 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2013 rok.
2014 8454 2014-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/257/2013 Rady Gminy Rzekuń z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2013 rok
2014 8455 2014-09-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 108A/2013 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2013
2014 8456 2014-09-11 Uchwała Uchwała nr XXV/201/2013 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 27 września 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.
2014 8457 2014-09-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/193/2013 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok
2014 8458 2014-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/609/2013 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2013 rok
2014 8459 2014-09-11 Uchwała Uchwała nr 392/XXXI/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2013.
2014 8460 2014-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/229/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 9 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2014 8461 2014-09-11 Uchwała Uchwała nr 263/XXXIII/13 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2013
2014 8462 2014-09-11 Uchwała Uchwała nr 304/XXXV/14 Rady Gminy Bulkowo z dnia 3 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Bulkowo dla obszarów rozmieszczenia elektrowni wiatrowych w miejscowości Rogowo
2014 8463 2014-09-11 Uchwała Uchwała nr 305/XXXV/14 Rady Gminy Bulkowo z dnia 3 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Bulkowo dla obszarów rozmieszczenia elektrowni wiatrowych w miejscowości Krubice
2014 8464 2014-09-11 Uchwała Uchwała nr 306/XXXV/14 Rady Gminy Bulkowo z dnia 3 czerwca 2014r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Bulkowo dla obszarów rozmieszczenia elektrowni wiatrowych w miejscowościach Nowy Podleck i Gocłowo
2014 8465 2014-09-11 Uchwała Uchwała nr 307/XXV/14 Rady Gminy Bulkowo z dnia 3 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Bulkowo dla obszarów rozmieszczenia elektrowni wiatrowych w miejscowości Krzykosy
2014 8466 2014-09-11 Uchwała Uchwała nr 308/XXXV/14 Rady Gminy Bulkowo z dnia 3 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Bulkowo dla obszarów rozmieszczenia elektrowni wiatrowych w miejscowościach Nowy Podleck i Rogowo Nowe
2014 8467 2014-09-11 Uchwała Uchwała nr 310/XXXV/14 Rady Gminy Bulkowo z dnia 3 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Bulkowo dla obszarów rozmieszczenia elektrowni wiatrowych w miejscowościach Dobra, Krubice Nowe
2014 8468 2014-09-11 Uchwała Uchwała nr 318/XXXVI/14 Rady Gminy Bulkowo z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Bulkowo
2014 8469 2014-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/272/2014 Rady Gminy Kotuń z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty.
2014 8470 2014-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/273/2014 Rady Gminy Kotuń z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady.
2014 8471 2014-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/274/2014 Rady Gminy Kotuń z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na danej nieruchomości, składanej przez właściciela nieruchomości.
2014 8472 2014-09-11 Porozumienie Porozumienie nr 17/2014 Burmistrza Radzymina; Wójta Gminy Nieporęt z dnia 3 września 2014r. w sprawie przekazania Gminie Nieporęt mienia Gminy Radzymin w związku ze zmianą granic gmin na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany siedziby władz gminy (Dz. U. z 2013 r. poz. 869)
2014 8473 2014-09-12 Uchwała Uchwała nr LX/560/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w publicznych przedszkolach oraz wysokości opłat za niektóre świadczenia z zakresu wychowania przedszkolnego udzielane przez te przedszkola
2014 8474 2014-09-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/298/2014 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie utworzenia w Gminie Dąbrówka odrębnego obwodu głosowania.
2014 8475 2014-09-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 189/2014 Wójta Gminy Sabnie z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sabnie, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sabniach za I półrocze 2014 roku
2014 8476 2014-09-12 Uchwała Uchwała nr 391/XLIV/2014 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 5 września 2014r. w sprawie założenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Pionkach
2014 8477 2014-09-12 Uchwała Uchwała nr 392/XLIV/2014 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 5 września 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku do uchwały Nr 447/XL/2006 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 25 sierpnia 2006 roku w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Wierzbicy, zmienionym uchwałą Nr 368/XXXVI/2009 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku do uchwały Nr 447/XL/2006 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 25 sierpnia 2006 roku w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Wierzbicy.
2014 8478 2014-09-12 Uchwała Uchwała nr 393/XLIV/2014 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 5 września 2014r. w sprawie zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach.
2014 8479 2014-09-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/191/14 Rady Gminy Wodynie z dnia 9 września 2014r. zmieniającej uchwałę Nr XIX/105/12 Rady Gminy Wodynie z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2014 8480 2014-09-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/192/14 Rady Gminy Wodynie z dnia 9 września 2014r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wodynie składanej przez właściciela nieruchomości
2014 8481 2014-09-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/193/14 Rady Gminy Wodynie z dnia 9 września 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII/139/13 Rady Gminy Wodynie z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat
2014 8482 2014-09-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/195/14 Rady Gminy Wodynie z dnia 9 września 2014r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych z wyjątkiem piwa
2014 8483 2014-09-12 Uchwała Uchwała nr XIX/186/2013 Rady Gminy w Potworowie z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2013
2014 8484 2014-09-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/280/13 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 17 lipca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2013 r.
2014 8485 2014-09-12 Uchwała Uchwała nr XLI/289/2013 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2013 r.
2014 8486 2014-09-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/221/2013 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 18 lipca 2013r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2013 rok
2014 8487 2014-09-12 Uchwała Uchwała nr XL/177/13 Rady Gminy Kampinos z dnia 11 lipca 2013r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2013r
2014 8488 2014-09-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI.214.2013 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 17 lipca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2013 rok
2014 8489 2014-09-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.67.2013 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 22 lipca 2013r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2013 r.
2014 8490 2014-09-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/242/13 Rady Gminy Izabelin z dnia 3 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013 Gminy Izabelin
2014 8491 2014-09-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 149/2013 Wójta Gminy Izabelin z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2013 r.
2014 8492 2014-09-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 49/2013 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 12 lipca 2013r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XXII/161/2012 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2012 roku.
2014 8493 2014-09-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/259/2013 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kozienickiego na 2013 rok
2014 8494 2014-09-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/272/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 11 lipca 2013r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2013 Gminy Michałowice Nr XXIV/222/2012.
2014 8495 2014-09-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/141/2013 Rady Gminy Stanisławów z dnia 23 lipca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2013.
2014 8496 2014-09-12 Uchwała Uchwała nr XXV/190/12 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 sierpnia 2012r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2012
2014 8497 2014-09-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 105.586.2014 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie informacji Wójta Gminy Wiązowna o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wiązowna oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2014 roku.
2014 8498 2014-09-12 Uchwała Uchwała nr XLVIII/518/14 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2014 8499 2014-09-12 Uchwała Uchwała nr LVIII/61/2014 Rady Gminy Nieporęt z dnia 18 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Nieporęt na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2014 8500 2014-09-12 Uchwała Uchwała nr L/365/2014 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żelechów.
2014 8501 2014-09-12 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 233/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 czerwca 2014r.
2014 8502 2014-09-12 Porozumienie Porozumienie nr 7/2014 Zarządu Powiatu Węgrowskiego` z dnia 30 maja 2014r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu którego występują: 1)Pan Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski, 2)Pani Ewa Besztak - Wicestarosta Węgrowski, przy kontrasygnacie Pani Anny Bali – Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu, którego występują: 1) Pan Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński, 2) Pan Krzysztof Płochocki – Wicestarosta Miński, zwanym dalej „Przyjmującym”
2014 8503 2014-09-12 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 29 sierpnia 2014r. Zarządu Powiatu Sokołowskiego w sprawie przekazania przez Powiat, zadania wykonania koszenia jednokrotnego kosiarka bijakową trawy, chwastów oraz odrostów drzew i krzaków na drogach kategorii powiatowej w granicach administracyjnych gminy Sabnie
2014 8504 2014-09-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/377/2014 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej nr XXVI/268/2013 z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2014 8505 2014-09-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/378/2014 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej nr XXXI/305/2013 z dnia 30 października 2013 roku w sprawie powołania inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso i ustalenia innych niż określone w ordynacji podatkowej terminów wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla inkasentów.
2014 8506 2014-09-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/380/2014 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Skaryszew w miejscowości Sołtyków.
2014 8507 2014-09-12 Uchwała Uchwała nr LX/468/2014 Rady Miasta Marki z dnia 3 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr LVI/443/2014 Rady Miasta Marki z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marki na lata 2014-2029
2014 8508 2014-09-12 Uchwała Uchwała nr LX/471/2014 Rady Miasta Marki z dnia 3 września 2014r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XL/308/2013 Rady Miasta Marki z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych w związku z zaliczeniem do kategorii dróg powiatowych ulic na terenie miasta Marki.
2014 8509 2014-09-12 Uchwała Uchwała nr LX/473/2014 Rady Miasta Marki z dnia 3 września 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach
2014 8510 2014-09-12 Uchwała Uchwała nr ZO.XLVIII. 0007.367.2014 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 4 września 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dębe Wielkie Wschód
2014 8511 2014-09-12 Uchwała Uchwała nr ZO. XLVIII.0007.368.2014 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 4 września 2014r. w sprawie uchwalenia statutu Dębe Wielkie Centrum
2014 8512 2014-09-12 Uchwała Uchwała nr ZO. XLVIII.0007.369.2014 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 4 września 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Dębe Wielkie Południe
2014 8513 2014-09-12 Uchwała Uchwała nr XLIX/279/14 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze gminnej na terenie gminy Olszewo-Borki w miejscowości Antonie
2014 8514 2014-09-12 Uchwała Uchwała nr XLIX/280/14 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej na terenie Gminy Olszewo-Borki w miejscowości Łazy
2014 8515 2014-09-12 Uchwała Uchwała nr XLIX/281/14 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze gminnej na terenie gminy Olszewo-Borki w miejscowości Kruki
2014 8516 2014-09-15 Uchwała Uchwała nr 1039/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 3 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2014 8517 2014-09-15 Uchwała Uchwała nr 1040/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 3 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2014 8518 2014-09-15 Uchwała Uchwała nr 1041/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 3 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2014 8519 2014-09-15 Uchwała Uchwała nr 1042/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 3 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2014 8520 2014-09-15 Uchwała Uchwała nr 1043/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 3 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2014 8521 2014-09-15 Uchwała Uchwała nr 1044/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 3 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2014 8522 2014-09-15 Uchwała Uchwała nr 1046/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 3 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2014 8523 2014-09-15 Uchwała Uchwała nr 1048/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 3 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2014 8524 2014-09-15 Uchwała Uchwała nr 1050/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 3 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2014 8525 2014-09-15 Uchwała Uchwała nr 49/2013 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 18 lipca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu przasnyskiego na 2013 rok
2014 8526 2014-09-15 Uchwała Uchwała nr 66/2013 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2013 rok
2014 8527 2014-09-15 Uchwała Uchwała nr 67/2013 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 17 września 2013r. w sprawie wprowadzenia zmianw budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2013
2014 8528 2014-09-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/300/2013 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2013.
2014 8529 2014-09-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/291/2013 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 8 lipca 2013r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2013
2014 8530 2014-09-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/224/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 5 lipca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2014 8531 2014-09-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.64.2013 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 4 lipca 2013r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2013 r.
2014 8532 2014-09-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/188/2013 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 26 lipca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2013 rok
2014 8533 2014-09-15 Uchwała Uchwała nr XLI/298/13 Rady Miejskiej w Warce z dnia 8 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
2014 8534 2014-09-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/2013 Wójta Gminy Czarnia z dnia 25 lipca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2013
2014 8535 2014-09-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/2013 Wójta Gminy Czarnia z dnia 5 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2013
2014 8536 2014-09-15 Uchwała Uchwała nr 216/XXIX/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 11 lipca 2013r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2013 Nr 171 / XXII / 2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 20 grudnia 2012 roku
2014 8537 2014-09-15 Uchwała Uchwała nr 384/XXX/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 16 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2013.
2014 8538 2014-09-15 Uchwała Uchwała nr XLVII/484/2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 3 września 2014r. w sprawie sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nadarzyn
2014 8539 2014-09-15 Uchwała Uchwała nr XLVII/485/2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 3 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/271/2012Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nadarzyn.
2014 8540 2014-09-15 Uchwała Uchwała nr XLVII/486/2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 3 września 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nadarzyn.
2014 8541 2014-09-15 Uchwała Uchwała nr XLVII/487/2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 3 września 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Urzut
2014 8542 2014-09-15 Uchwała Uchwała nr XLVII/491/2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 3 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/239/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, zmienionej Uchwałą Nr XXVI/268/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 października 2012 r. oraz Uchwałą Nr XLII/413/2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 26 marca 2014 r.
2014 8543 2014-09-15 Uchwała Uchwała nr XLVII/492/2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 3 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/240/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, zmienionej Uchwałą Nr XXVI/269/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 października 2012 r. oraz Uchwałą Nr XLII/414/2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 26 marca 2014 r.
2014 8544 2014-09-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/224/14 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2014 8545 2014-09-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/225/14 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXII/ 132/09 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 23 czerwca 2009 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Zaręby Kościelne.
2014 8546 2014-09-15 Uchwała Uchwała nr XXXII.406.2014 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 2 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXVII.329.2013 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2014 - 2023
2014 8547 2014-09-15 Uchwała Uchwała nr XXXII.416.2014 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 2 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII.189.2012 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 29 października 2012 r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w danym okręgu
2014 8548 2014-09-15 Uchwała Uchwała nr XXXII.417.2014 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 2 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XX.218.2012 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 8549 2014-09-15 Uchwała Uchwała nr 364/XXXIX/14 Rady Gminy w Słupnie z dnia 5 września 2014r. w sprawie utworzenia funduszu zdrowotnego z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Słupno
2014 8550 2014-09-15 Uchwała Uchwała nr 365/XXXIX/14 Rady Gminy w Słupnie z dnia 5 września 2014r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Słupno”
2014 8551 2014-09-15 Uchwała Uchwała nr 371/XXXIX/14 Rady Gminy w Słupnie z dnia 5 września 2014r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz zmiany przebiegu istniejących dróg gminnych
2014 8552 2014-09-15 Porozumienie Porozumienie nr 10/2014 Zarządu Powiatu w Kozienicach z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie udzielenia Powiatowi Kozienickiemu pomocy finansowej w roku 2014, zwane dalej "Porozumieniem", zawarte w Kozienicach dnia 26 sierpnia 2014 r. pomiędzy: Powiatem Kozienickim z siedzibą w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: 1) Starosta – mgr Janusz Stąpór, 2) Wicestarosta – mgr Józef Grzegorz Małaśnicki, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani mgr Jadwigi Kręcisz zwanym dalej w treści porozumienia „Powiatem” a Gminą Sieciechów z siedzibą w Sieciechowie, ul. Rynek 16, reprezentowaną przez: 1) Wójt Gminy Sieciechów – mgr Kazimierz Pochylski, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy mgr Iwony Czerskiej, zwaną dalej w treści porozumienia, „Gminą”,
2014 8553 2014-09-15 Porozumienie Porozumienie nr 11/2014 Zarządu Powiatu w Kozienicach z dnia 9 września 2014r. zawarte pomiędzy Powiatem Kozienickim z siedzibą w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: 1) Starosta – mgr Janusz Stąpór, 2) Wicestarosta – mgr Józef Grzegorz Małaśnicki, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani mgr Jadwigi Kręcisz, zwanym dalej „Powiatem”, a Gminą Grabów n/Pilicą z siedzibą w Grabowie n/Pilicą, ul. Kazimierza Pułaskiego 51, reprezentowaną przez: 1) Wójta Gminy Grabów n/Pilicą – Pana Euzebiusza Strzelczyka, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Bożeny Giezek, zwaną dalej ,,Gminą” w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2014 r.
2014 8554 2014-09-15 Uchwała Uchwała nr XLIV/444/2014 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Żelków-Kolonia
2014 8555 2014-09-15 Uchwała Uchwała nr 299/XXXVIII/14 Rady Gminy w Mochowie z dnia 5 września 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Mochowo
2014 8556 2014-09-15 Uchwała Uchwała nr XII/44/14 Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą "Natura" z dnia 5 września 2014r. zmieniająca uchwałę budżetową Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura” na 2014 r.
2014 8557 2014-09-15 Uchwała Uchwała nr XII/45/14 Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą "Natura" z dnia 5 września 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura” na lata 2014 -2017
2014 8558 2014-09-15 Uchwała Uchwała nr 85.LVII.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji.
2014 8559 2014-09-15 Uchwała Uchwała nr 541/XLII/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Wola Mrokowska
2014 8560 2014-09-15 Uchwała Uchwała nr 542/XLII/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Mroków część I
2014 8561 2014-09-15 Uchwała Uchwała nr 562/XLIII/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 lipca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Stefanowo
2014 8562 2014-09-15 Uchwała Uchwała nr 563/XLIII/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 lipca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Władysławów
2014 8563 2014-09-15 Uchwała Uchwała nr 570/XLIV/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych i publicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lesznowola przez osoby fizyczne i prawne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2014 8564 2014-09-15 Uchwała Uchwała nr 582/XLIV/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie nadania nazwy drodze
2014 8565 2014-09-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/339/2013 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26 września 2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2013r.
2014 8566 2014-09-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/156/2013 Rady Gminy Strachówka z dnia 27 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strachówka na 2013 rok
2014 8567 2014-09-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/175/2013 Rady Gminy Korczew z dnia 25 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2014 8568 2014-09-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/208/13 Rady Gminy w Troszynie z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2013
2014 8569 2014-09-16 Uchwała Uchwała nr XXX/43/13 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 24 września 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2013
2014 8570 2014-09-16 Uchwała Uchwała nr XL/249/2013 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 25 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2013 rok
2014 8571 2014-09-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 159/2013 Wójta Gminy Izabelin z dnia 23 lipca 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2013 r.
2014 8572 2014-09-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.68.2013 Burmistrza Radzymina z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu na 2013 r.
2014 8573 2014-09-16 Uchwała Uchwała nr 263/XXXIII/2013 Rady Gminy Gostynin z dnia 4 lipca 2013r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na rok 2013
2014 8574 2014-09-16 Uchwała Uchwała nr 269/XXXIV/2013 Rady Gminy Gostynin z dnia 5 września 2013r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na rok 2013
2014 8575 2014-09-16 Uchwała Uchwała nr 272/XXXV/2013 Rady Gminy Gostynin z dnia 27 września 2013r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na rok 2013
2014 8576 2014-09-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/188/13 Rady Gminy Kampinos z dnia 4 listopada 2013r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2013r.
2014 8577 2014-09-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 187/2013 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2013
2014 8578 2014-09-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/191/13 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 13 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
2014 8579 2014-09-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 27/2013 Wójta Gminy Poświętne z dnia 25 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 r.
2014 8580 2014-09-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 28/2013 Wójta Gminy Poświętne z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 r.
2014 8581 2014-09-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 38/2013 Wójta Gminy Poświętne z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 r.
2014 8582 2014-09-16 Uchwała Uchwała nr XLIV/417/13 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok
2014 8583 2014-09-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 227/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 16 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2013 r.
2014 8584 2014-09-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 235/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2013 r.
2014 8585 2014-09-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 236/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2013 r.
2014 8586 2014-09-16 Uchwała Uchwała nr XLI/420/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 19 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2013 rok.
2014 8587 2014-09-16 Uchwała Uchwała nr 325/13 Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2013 rok
2014 8588 2014-09-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/613/2013 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2013 rok
2014 8589 2014-09-16 Uchwała Uchwała nr 326/XXX/2013 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 6 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2013.
2014 8590 2014-09-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/238/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 6 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2014 8591 2014-09-16 Uchwała Uchwała nr 215/XXXI/2013 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 4 września 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2013
2014 8592 2014-09-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/410/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 3 września 2013r. o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2013
2014 8593 2014-09-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/181/13 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 13 września 2013r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2013 r.
2014 8594 2014-09-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/147/2013 Rady Gminy w Broku z dnia 16 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 r.
2014 8595 2014-09-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.100.2013 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 16 września 2013r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2013 r.
2014 8596 2014-09-16 Uchwała Uchwała nr 472/LII/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock- sekcja B, powiat legionowski, woj. mazowieckie
2014 8597 2014-09-16 Uchwała Uchwała nr 483/LIII/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 18 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2014-2021
2014 8598 2014-09-16 Uchwała Uchwała nr XLIV/204/14 Rady Gminy Olszanka z dnia 21 sierpnia 2014r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dyrektorom oraz nauczycielom, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkołach prowadzonych przez gminę Olszanka, a także określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela przedmiotów o różnym wymiarze godzin.
2014 8599 2014-09-16 Uchwała Uchwała nr XLIX/391/2014 Rady Gminy Prażmów z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie wprowadzenia programu wspierającego rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Prażmów
2014 8600 2014-09-16 Uchwała Uchwała nr LIV/234/14 Rady Gminy Kampinos z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej
2014 8601 2014-09-16 Uchwała Uchwała nr 192/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Góra Kalwaria oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Góra Kalwaria
2014 8602 2014-09-16 Uchwała Uchwała nr 193/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2014r. w sprawie likwidacji aglomeracji Orońsko
2014 8603 2014-09-16 Uchwała Uchwała nr 194/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2014r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Raciąż oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Raciąż
2014 8604 2014-09-16 Uchwała Uchwała nr 195/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Otwock oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Otwock
2014 8605 2014-09-18 Uchwała Uchwała nr 319/XLIV/2014 Rady Miasta i Gminy w Gąbinie z dnia 3 września 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2014 8606 2014-09-18 Uchwała Uchwała nr 322/XLIV/2014 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 3 września 2014r. w sprawie uszczegółowienia opisu dotychczasowych stałych obwodów głosowania.
2014 8607 2014-09-18 Uchwała Uchwała nr 321/XLIV/2014 Rady Miasta i Gminy w Gąbinie z dnia 3 września 2014r. w sprawie zmiany w podziale na okręgi wyborcze.
2014 8608 2014-09-18 Uchwała Uchwała nr 341/XLIII/14 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie nadania nazwy rondu położonemu w Żurominie na skrzyżowaniu ulicy Jana Pawła II i ulicy Wyzwolenia.
2014 8609 2014-09-18 Uchwała Uchwała nr 342/XLIII/14 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie nadania nazwy rondu położonemu w Żurominie na skrzyżowaniu ulicy Jana Pawła II i ulicy Warszawskiej.
2014 8610 2014-09-18 Uchwała Uchwała nr 343/XLIII/14 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania Nr 10 w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz w wyborach Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin.
2014 8611 2014-09-18 Uchwała Uchwała nr LVI/386/14 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku
2014 8612 2014-09-18 Uchwała Uchwała nr XL/406/14 Rady Gminy Stare Babice z dnia 4 września 2014r. w sprawie zmiany siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Starych Babicach i podania tej informacji do publicznej wiadomości
2014 8613 2014-09-18 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OK.031.4.2014 Wójta Gminy Borowie z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie przyjęcia i powierzenia wykonania zadania w zakresie budowy sieci kanalizacji wraz z przyłączami w miejscowości Puznów stary
2014 8614 2014-09-18 Porozumienie Porozumienie nr 9/2014 Burmistrza Miasta Kozienice; Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie dofinansowania budowy pełnowymiarowej płyty boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół Nr 1 w Kozienicach
2014 8615 2014-09-18 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.33.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 9 września 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2013 roku
2014 8616 2014-09-18 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.34.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 16 września 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2013 roku
2014 8617 2014-09-18 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.35.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 17 września 2013r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr KB.0050.30.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 21.08.2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2013 roku
2014 8618 2014-09-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/293/2013 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 13 września 2013r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2013
2014 8619 2014-09-18 Uchwała Uchwała nr XXXVI/219/2013 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 3 września 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2013 Nr XXX/180/2012 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2012 r.
2014 8620 2014-09-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/256/2013 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 6 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Węgrowskiego na 2013 rok
2014 8621 2014-09-18 Uchwała Uchwała nr 270/XXV/13 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 5 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 225/XXI/13 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2013 rok.
2014 8622 2014-09-18 Uchwała Uchwała nr XLIV/306/13 Rady Miejskiej w Warce z dnia 12 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
2014 8623 2014-09-18 Uchwała Uchwała nr XXII/138/2013 Rady Gminy Miedzna z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Miedzna na 2013 rok.
2014 8624 2014-09-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 33/2013 Wójta Gminy Miedzna z dnia 22 lipca 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Miedzna na 2013 rok.
2014 8625 2014-09-18 Uchwała Uchwała nr XXXI/193/2013 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 19 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na rok 2013
2014 8626 2014-09-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/197/2013 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na rok 2013
2014 8627 2014-09-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/2013 Wójta Gminy Czerwonka z dnia 18 lipca 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.
2014 8628 2014-09-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 22/2013 Wójta Gminy Czerwonka z dnia 19 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.
2014 8629 2014-09-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 182.2013 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale r. XXVII.164.2012 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Rząśnik na rok 2013
2014 8630 2014-09-18 Uchwała Uchwała nr 307/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 19 lipca 2013r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej miasta Józefowa na 2013 rok.
2014 8631 2014-09-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/198/2013 Rady Gminy Wąsewo z dnia 24 lipca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsewo na rok 2013
2014 8632 2014-09-18 Uchwała Uchwała nr 151/XXIV/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 24 lipca 2013r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 119/XVIII/2012
2014 8633 2014-09-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/252/2014 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 9 września 2014r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2014 8634 2014-09-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/254/2014 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 9 września 2014r. w sprawie zmiany statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieżuniu.
2014 8635 2014-09-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/257/2014 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 9 września 2014r. w sprawie w sprawie udzielania dotacji na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bieżuń.
2014 8636 2014-09-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/237/2014 Rady Gminy Latowicz z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Latowicz
2014 8637 2014-09-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/238/2014 Rady Gminy Latowicz z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz określenie warunków całkowitego zwolnienia z opłat w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Latowicz
2014 8638 2014-09-18 Uchwała Uchwała nr L/357/14 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie: uchwalenia Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żyrardowie
2014 8639 2014-09-18 Porozumienie Porozumienie Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 maja 2014r. w sprawie przekazania przez Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego zarządzania drogą powiatową na której prowadzona będzie inwestycja pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 4123W (ul. Kosmowska) na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 580 do granicy Gminy Stare Babice" oraz ustalenia zasad jej finansowania.
2014 8640 2014-09-18 Uchwała Uchwała nr 253/LI/2014 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 2 września 2014r. w sprawie:zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Szczawin Kościelny.
2014 8641 2014-09-18 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 17/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 4 września 2014r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej miejskiego ujęcia wody podziemnej „EMPEGEK” w Sierpcu
2014 8642 2014-09-19 Uchwała Uchwała nr XLII/226/2014 Rady Gminy Klwów z dnia 12 września 2014r. w sprawie: zmiany w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Klwów.
2014 8643 2014-09-19 Uchwała Uchwała nr LXXXIX/2239/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ul. Poleczki
2014 8644 2014-09-22 Uchwała Uchwała nr XXXV/277/2013 Rady Gminy Baranowo z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Baranowo na rok 2014
2014 8645 2014-09-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/338/14 Rady Gminy Izabelin z dnia 10 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/248/13 z dnia 3 lipca 2013 r. o nadaniu nazwy ulicy we wsi Truskaw
2014 8646 2014-09-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/339/14 Rady Gminy Izabelin z dnia 10 września 2014r. w sprawie nadania nazwy skwerowi we wsi Izabelin C
2014 8647 2014-09-22 Uchwała Uchwała nr L/316/2014 Rady Gminy Radzanowo z dnia 11 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Samorzadowe Przedszkole w Radzanowie prowadzone przez Gminę Radzanowo.
2014 8648 2014-09-22 Uchwała Uchwała nr L/317/2014 Rady Gminy Radzanowo z dnia 11 września 2014r. w sprawie ustalenia uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji lokalnej na trasie Białkowo – Rogozino – Płock
2014 8649 2014-09-22 Uchwała Uchwała nr XLVII/481/2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 3 września 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Parole w Gminie Nadarzyn – etap II.
2014 8650 2014-09-22 Uchwała Uchwała nr XLVII/483/2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 3 września 2014r. w sprawie zmiany siedziby Szkoły Podstawowej w Ruścu
2014 8651 2014-09-22 Uchwała Uchwała nr XLV/233/2014 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 8 września 2014r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej
2014 8652 2014-09-22 Uchwała Uchwała nr XLV/234/2014 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 8 września 2014r. w sprawie zmiany rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu siedleckiego.
2014 8653 2014-09-22 Uchwała Uchwała nr 281/2014 Zarządu Powiatu w Kozienicach z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu, planów finansowych SPZZOZ w Kozienicach, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2014 roku
2014 8654 2014-09-22 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 5 września 2014r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Nadbużańska PLH140011
2014 8655 2014-09-22 Uchwała Uchwała nr XC/2311/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 września 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Morelowej i Kowalczyka
2014 8656 2014-09-22 Uchwała Uchwała nr XC/2317/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 września 2014r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
2014 8657 2014-09-22 Uchwała Uchwała nr XC/2318/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 września 2014r. w sprawie zniesienia nazw niektórych ulic w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
2014 8658 2014-09-23 Informacja Informacja Starosty Przasnyskiego z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Dzierzęga Nadbory, gmina Chorzele.
2014 8659 2014-09-23 Informacja Informacja Starosty Przasnyskiego z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Kwiatkowo k/Krzynowłogi, gmina Chorzele.
2014 8660 2014-09-23 Informacja Informacja Starosty Przasnyskiego z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Liwki, gmina Chorzele.
2014 8661 2014-09-23 Informacja Informacja Starosty Przasnyskiego z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Rapaty Sulimy, gmina Chorzele.
2014 8662 2014-09-23 Uchwała Uchwała nr 46/2014 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 28 lipca 2014r. w sprawie informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2014 roku.
2014 8663 2014-09-23 Uchwała Uchwała nr 47/2014 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 28 lipca 2014r. w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2014 r.
2014 8664 2014-09-23 Uchwała Uchwała nr 453/LXIV/2014 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 17 września 2014r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym w Sierpcu w celu przeprowadzenia wyborów samorządowych.
2014 8665 2014-09-23 Uchwała Uchwała nr 454/LXIV/2014 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 17 września 2014r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami osiedli w sprawie wzorów statutów osiedli na terenie Miasta Sierpca
2014 8666 2014-09-23 Uchwała Uchwała nr 455/LXIV/2014 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 17 września 2014r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Sierpca na temat lokalnego dokumentu Planu Rozwoju Lokalnego dla miasta Sierpca na lata 2014-2020
2014 8667 2014-09-23 Uchwała Uchwała nr XLV/256/2014 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Sokołów Podlaski
2014 8668 2014-09-23 Uchwała Uchwała nr 418/2013 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 19 września 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2013 Nr XXX/180/2012 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2012 r.
2014 8669 2014-09-23 Uchwała Uchwała nr 423/2013 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 25 września 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2013 Nr XXX/180/2012 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2012 r.
2014 8670 2014-09-23 Uchwała Uchwała nr 333/130/13 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 25 września 2013r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2013 rok
2014 8671 2014-09-23 Uchwała Uchwała nr XXIV/263/13 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 27 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok.
2014 8672 2014-09-23 Uchwała Uchwała nr XLIV/214/2013 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 18 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok uchwalonej Uchwałą Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr XXXIX/61/2013 z dnia 31 stycznia 2013
2014 8673 2014-09-23 Uchwała Uchwała nr XL/184/13 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2013 r.
2014 8674 2014-09-23 Uchwała Uchwała nr XLII/266/13 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 9 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2013 roku.
2014 8675 2014-09-23 Uchwała Uchwała nr XLIII/270/13 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 8 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2013 roku.
2014 8676 2014-09-23 Uchwała Uchwała nr XLIV/275/13 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2013 roku.
2014 8677 2014-09-23 Uchwała Uchwała nr XLV/277/13 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2013 roku.
2014 8678 2014-09-23 Uchwała Uchwała nr XLVI/284/13 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2013 roku
2014 8679 2014-09-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 145/13 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2013 r.
2014 8680 2014-09-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 152/13 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2013 r.
2014 8681 2014-09-23 Uchwała Uchwała nr XXXII/239/2013 Rady Gminy Wiśniew z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2013 rok.
2014 8682 2014-09-23 Uchwała Uchwała nr LI/365/2013 Rady Miasta Sulejówek z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2013.
2014 8683 2014-09-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 95/2014 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2014 rok Miasta Piastowa.
2014 8684 2014-09-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 114/2014 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 17 lipca 2014r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2014 rok Miasta Piastowa.
2014 8685 2014-09-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 119/2014 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 25 lipca 2014r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2014 rok Miasta Piastowa.
2014 8686 2014-09-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 123/2014 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 29 lipca 2014r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2014 rok Miasta Piastowa.
2014 8687 2014-09-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 139/2014 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 3 września 2014r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2014 rok Miasta Piastowa.
2014 8688 2014-09-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 143/2014 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 15 września 2014r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej na 2014 rok Miasta Piastowa.
2014 8689 2014-09-23 Uchwała Uchwała nr LIII/301/2014 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 - 2019.
2014 8690 2014-09-23 Uchwała Uchwała nr LIII/309/2014 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Piastów.
2014 8691 2014-09-23 Uchwała Uchwała nr Nr 333/13 Rady Gminy Celestynów z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Celestynów na 2013 rok
2014 8692 2014-09-23 Uchwała Uchwała nr 334/13 Rady Gminy Celestynów z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Celestynów na 2013 rok
2014 8693 2014-09-23 Uchwała Uchwała nr VIIN.320.2013 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na rok 2013
2014 8694 2014-09-23 Uchwała Uchwała nr XXXVI/685/2013 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2013 rok
2014 8695 2014-09-23 Uchwała Uchwała nr XXIV/254/ 2013 Rady Gminy Wiśniew z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2013 rok.
2014 8696 2014-09-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/346/2013 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 24 października 2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2013r.
2014 8697 2014-09-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/223/2013 Rady Gminy Przasnysz z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2013 Nr XXII/161/2012 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2012 roku.
2014 8698 2014-09-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 82/2013 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XXII/161/2012 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2012 roku.
2014 8699 2014-09-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 93/2013 Burmistrza Przasnysza z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2013 rok
2014 8700 2014-09-23 Uchwała Uchwała nr XXVI.306.2013 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 13 listopada 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na rok 2013
2014 8701 2014-09-23 Uchwała Uchwała nr XXXI/169/2013 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 27 września 2013r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2013 rok Powiatu Siedleckiego
2014 8702 2014-09-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/258/13 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2013 rok.
2014 8703 2014-09-23 Uchwała Uchwała nr 318/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 20 września 2013r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej miasta Józefowa na 2013 rok.
2014 8704 2014-09-23 Uchwała Uchwała nr XXXIX N/234/13 Rady Gminy Somianka z dnia 5 sierpnia 2013r. w sprawie zmian do Uchwały budżetowej XXXI/176/12 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2012 roku
2014 8705 2014-09-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 266/2012 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 9 lipca 2012r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2014 8706 2014-09-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.85.2013 Burmistrza Miasta Marki z dnia 27 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie miasta Marki na 2013 rok
2014 8707 2014-09-23 Uchwała Uchwała nr XXXIX/405/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2013 rok.
2014 8708 2014-09-23 Uchwała Uchwała nr XXXI/180/13 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
2014 8709 2014-09-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.87.2013 Burmistrza Radzymina z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu na 2013 r.
2014 8710 2014-09-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.91.2013 Burmistrza Radzymina z dnia 25 października 2013r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu na 2013 r.
2014 8711 2014-09-23 Uchwała Uchwała nr XXX/255/13 Rady Gminy Izabelin z dnia 25 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013 Gminy Izabelin
2014 8712 2014-09-23 Uchwała Uchwała nr XXXI/262/13 Rady Gminy Izabelin z dnia 23 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013 Gminy Izabelin
2014 8713 2014-09-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 175/2013 Wójta Gminy Izabelin z dnia 15 października 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2013 r.
2014 8714 2014-09-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 176/2013 Wójta Gminy Izabelin z dnia 29 października 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2013 r.
2014 8715 2014-09-23 Uchwała Uchwała nr XXXII/249/2013 Rady Gminy Baranowo z dnia 24 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
2014 8716 2014-09-23 Uchwała Uchwała nr XXXIII/196/2013 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na 2013 rok.
2014 8717 2014-09-23 Uchwała Uchwała nr XLIII.446.2013 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 4 września 2013r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr XXXIII.363.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 17 grudnia 2012r.
2014 8718 2014-09-23 Uchwała Uchwała nr XXXI/182/13 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 24 września 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2013 rok
2014 8719 2014-09-23 Uchwała Uchwała nr 143/XXII/13 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Boguty-Pianki na rok 2013
2014 8720 2014-09-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/208/2013 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2013 rok
2014 8721 2014-09-23 Uchwała Uchwała nr XXV/152/2013 Rady Gminy w Broku z dnia 19 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 r.
2014 8722 2014-09-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.123.2014.RM Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 września 2014r. Rada Miejska w Pułtusku
2014 8723 2014-09-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.118.2014.MZ1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 września 2014r. Rada Miejska w Piasecznie
2014 8724 2014-09-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 474 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 września 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na stosowanie innej niż ustawowa stopy procentowej niespłaconej ceny nieruchomości oraz nieuiszczonej części opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa na terenie województwa mazowieckiego
2014 8725 2014-09-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 83/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy oraz zmian w planie finansowym wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2013 rok.
2014 8726 2014-09-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 81/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 18 września 2013r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2013 rok.
2014 8727 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr XL/239/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 27 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2014 8728 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr 267/XXXIV/13 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 27 września 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2013.
2014 8729 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr XXIX/284/13 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 24 września 2013r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2013
2014 8730 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr XXX/309/13 Rady Gminy Stare Babice z dnia 5 września 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Stare Babice na 2013 rok
2014 8731 2014-09-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 229/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2013 r.
2014 8732 2014-09-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 237/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2013 r.
2014 8733 2014-09-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 238/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2013 r.
2014 8734 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr XXXIV/639/2013 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2013 rok
2014 8735 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr XLII/260/2013 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2013 rok
2014 8736 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr 78/2013 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu przasnyskiego na 2013 rok
2014 8737 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr 81/2013 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 9 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu przasnyskiego 2013 rok
2014 8738 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/279/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 września 2013r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2013 Gminy Michałowice Nr XXIV/222/2012.
2014 8739 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/282/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2013 Gminy Michałowice Nr XXIV/222/2012.
2014 8740 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr VII/45/13 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 24 września 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2013
2014 8741 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX.344.2013 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2013 rok.
2014 8742 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/164/2013 Rady Gminy Poświętne z dnia 18 września 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2014 8743 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr XXVII/166/2013 Rady Gminy Poświętne z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 r.
2014 8744 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/319/2013 Rady Miasta Mława z dnia 13 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
2014 8745 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr XL N/236/13 Rady Gminy Somianka z dnia 3 września 2013r. w sprawie zmian do Uchwały budżetowej XXXI/176/12 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2012 roku
2014 8746 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr 430/VI/36/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 12 września 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2013
2014 8747 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr 151/2013 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 17 września 2013r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu  Powiatu Legionowskiego na 2013 r.
2014 8748 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr 152/2013 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 17 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań  z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
2014 8749 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr XLIV/421/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 września 2013r. o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2013
2014 8750 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr XXXIV/348/2013 Rady Gminy Wieliszew z dnia 5 września 2013r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2013 rok.
2014 8751 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr XXXV\262\2013 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 30 września 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2013 rok
2014 8752 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII/212/13 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 25 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2014 8753 2014-09-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 52/13 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2014 8754 2014-09-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 35/2013 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na  rok 2013.
2014 8755 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII/172/14 Rady Gminy Gzy z dnia 20 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2014 - 2018
2014 8756 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII/173/14 Rady Gminy Gzy z dnia 20 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2014 8757 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/470/2013 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2013 r.
2014 8758 2014-09-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 70/2013 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 19 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 225/XXI/13 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2013 rok.
2014 8759 2014-09-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 78/2013 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 25 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 225/XXI/13 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2013 rok.
2014 8760 2014-09-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 82/2013 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 225/XXI/13 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2013 rok.
2014 8761 2014-09-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 89/2013 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 10 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 225/XXI/13 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2013 rok.
2014 8762 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr XXV.297.2013 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 24 września 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na rok 2013
2014 8763 2014-09-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.51.13 Wójta Gminy Kampinos z dnia 23 września 2013r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2013r.
2014 8764 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/327/13 Rady Miasta Kobyłka z dnia 4 września 2013r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na rok 2013
2014 8765 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.221.2013 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 24 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2013 rok
2014 8766 2014-09-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 25/2013 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 11 września 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2013 r.
2014 8767 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/181/13 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2013 r.
2014 8768 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr 612/2013 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
2014 8769 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr XX/190/2013 Rady Gminy w Potworowie z dnia 5 września 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2013
2014 8770 2014-09-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 138/2013 Bumistrza Miasta i GMiny Chorzele z dnia 13 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok.
2014 8771 2014-09-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 148/2013 Bumistrza Miasta i GMiny Chorzele z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok.
2014 8772 2014-09-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 158/2013 Bumistrza Miasta i GMiny Chorzele z dnia 15 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok.
2014 8773 2014-09-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 121/13 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 16 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
2014 8774 2014-09-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 123/13 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
2014 8775 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/395/2013 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nadarzyn na rok 2013.
2014 8776 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr XXXVI/379/2013 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 18 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nadarzyn na rok 2013.
2014 8777 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/184/13 Rady Gminy w Skórcu z dnia 20 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok
2014 8778 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/224/13 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Myszyniec na 2013 rok.
2014 8779 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr XXI/161/2013 Rady Gminy Suchożebry z dnia 25 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013.
2014 8780 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr XLII/437/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2013 rok.
2014 8781 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr XXXIV/152/13 Rady Gminy Olszanka z dnia 19 września 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na rok 2013.
2014 8782 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr XLVI/351/2013 Rady Miasta Marki z dnia 25 września 2013r. zmieniająca uchwałę nr XXXVI/273/2013 Rady Miasta Marki z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Marki na 2013 rok.
2014 8783 2014-09-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.106.2013 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 30 września 2013r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2013 r.
2014 8784 2014-09-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.126.2013 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2013 r.
2014 8785 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr XIX/142/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 września 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2013 rok.
2014 8786 2014-09-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/2013 Wójta Gminy Czarnia z dnia 18 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2013
2014 8787 2014-09-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 22/2013 Wójta Gminy Czarnia z dnia 28 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2013
2014 8788 2014-09-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 23/2013 Wójta Gminy Czarnia z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2013.
2014 8789 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr XXXI/231/2013 Rady Gminy Jadów z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2013
2014 8790 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr XXXVI/280/13 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 września 2013r. zmieniajaca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2013
2014 8791 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr 267/XXIV/2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmian budżetu powiatu płockiego na rok 2013 uchwalonego uchwałą nr 200/XIX/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku
2014 8792 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/276/13 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2013 rok.
2014 8793 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr IV/27/181/2013 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2013 rok
2014 8794 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr 330/13 Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2013 rok
2014 8795 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr 350/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej miasta Józefowa na 2013 rok.
2014 8796 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr XLVIII/539/2013 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 r.
2014 8797 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr 449/2013 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2013 Nr XXX/180/2012 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2012 r.
2014 8798 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr XLV/199/13 Rady Gminy Kampinos z dnia 29 listopada 2013r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2013r.
2014 8799 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr XXV/271/13 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok.
2014 8800 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr XLIX/312/13 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 29 listopada 2013r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XXXVI/213/12 na rok 2013
2014 8801 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII/208/2013 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bieżuń na 2013 rok.
2014 8802 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr XXX/192/2013 Rady Gminy Sadowne z dnia 19 listopada 2013r. w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy na 2013 rok.
2014 8803 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr 359/XXXII/2013 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2013.
2014 8804 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr 205/2014 Zarządu Powiatu w Zwoleniu z dnia 18 sierpnia 2014r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Zwoleniu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zwoleńskiego i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2014 roku
2014 8805 2014-09-25 Ogłoszenie Ogłoszenie nr GKN.6620.1366.2013.S Starosty Łosickiego z dnia 15 września 2014r. w sprawie obowiazywania operatu ewidencji gruntów i budynków
2014 8806 2014-09-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 58/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2014
2014 8807 2014-09-25 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 9/2014 Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 19 września 2014r. o wygaśnięciu mandatu radnego i nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy Winnica.
2014 8808 2014-09-25 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 10/2014 Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 19 września 2014r. o wygaśnięciu mandatu radnego i nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy Winnica.
2014 8809 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr XLI/259/2014 Rady Gminy Winnica z dnia 15 września 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie ze świadczeń w prowadzonym przez Gminę Winnica Samorządowym Przedszkolu w Winnicy oraz oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Błędostowie
2014 8810 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr LIX/397/2014 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego ponad podstawę programową w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Zwoleń.
2014 8811 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr LIX/398/2014 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego w Zwoleniu przy ul. Parkowej 1
2014 8812 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr LVII/265/2014 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany opisu granic okręgów wyborczych w mieście Ostrów Mazowiecka.
2014 8813 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr LVII/266/2014 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany opisu granic obwodów głosowania w mieście Ostrów Mazowiecka.
2014 8814 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr XLVI - 521/2014 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 11 września 2014r. w sprawie zaliczenia do kategorii drogi powiatowej dróg - Sosnowa i ul. Tadeusza Kościuszki, położonych na terenie Powiatu Wołomińskiego
2014 8815 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr XLVI - 523/2014 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 11 września 2014r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Wołomiński oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2014 8816 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr 849/L/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 26 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie Systemu Informacji Miejskiej na terenie Gminy Miasto Płock.
2014 8817 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr 857/L/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie częściowego uchylenia uchwały Nr 788/XLVI/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis
2014 8818 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr 859/L/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Cmentarz Komunalny" w Płocku
2014 8819 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr 361/XLVI/14 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym pozostającym w dyspozycji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim
2014 8820 2014-09-25 Wyrok Wyrok nr VI SA/Wa 1436/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 października 2013r.
2014 8821 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr XLVI/241/14 Rady Gminy w Regiminie z dnia 5 września 2014r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Regiminie
2014 8822 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr XXXIV/200/14 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 4 września 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół z terenu Powiatu Żyrardowskiego, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia dotacji.
2014 8823 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr XXXVI/201/2014 Rady Gminy Stanisławów z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Stanisławów
2014 8824 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr 163/2014 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 2 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
2014 8825 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr LVI/533/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 11 września 2014r. w sprawie ustalenia nowego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 8826 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr LVI/534/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 11 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa oraz wyborach burmistrza zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku
2014 8827 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr LVI/548/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 11 września 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części osiedla "Ługi II" w Karczewie
2014 8828 2014-09-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 23 września 2014r. o wygaśnięciu mandatu radnego i nieprzeprowadzaniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy Stary Lubotyń
2014 8829 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.256.2014 Rady Gminy Stromiec z dnia 17 września 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2015
2014 8830 2014-09-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 383/2014 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i planu finansowego gminnej instytucji kultury za I półrocze 2014 r.
2014 8831 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr XLVII/383/14 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 15 września 2014r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXV/191/12 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 17 września 2012 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Błonie.
2014 8832 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr XLVII/384/14 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 15 września 2014r. w sprawie: zmiany uchwały Nr IX/44/11 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Błoniu.
2014 8833 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr XLVII/385/14 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 15 września 2014r. w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Błonie, w roku szkolnym 2014/2015.
2014 8834 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr XLVII/386/14 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 15 września 2014r. w sprawie: zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Błonie na temat Budżetu Gminy Błonie na 2015 r.
2014 8835 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/226/2014 Rady Gminy Garwolin z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Garwolin na lata 2014 - 2019.
2014 8836 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/227/2014 Rady Gminy Garwolin z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Garwolin
2014 8837 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr 285/LXVI/2014 Rady Gminy Sanniki z dnia 18 września 2014r. w sprawie: ustalenia przebiegu oraz zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Sanniki.
2014 8838 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr LI/338/2014 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 22 września 2014r. w sprawie utworzenia w Samodzienym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
2014 8839 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/229/2014 Rady Gminy Chynów z dnia 18 września 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar wsi: Drwalew, Pieczyska, Sułkowice, Chynów, Wola Chynowska, Edwardów i Nowe Grobice
2014 8840 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr 414/14 Rady Gminy Celestynów z dnia 20 sierpnia 2014r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody – pomnika przyrody
2014 8841 2014-09-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 39/2014 Wójta Gminy Radzanów z dnia 11 sierpnia 2014r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Radzanów, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy fionansowej i informacji jednostek określonych w art.9 pkt 10, 13 i 14 ustawy o finansach publicznych za I pólrocze 2014 rok.
2014 8842 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr LVII/267/2014 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Ostrów Mazowiecka, warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2014 8843 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr LX/472/2014 Rady Miasta Marki z dnia 3 września 2014r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych w związku z zaliczeniem do kategorii dróg powiatowych ulic na terenie miasta Marki.
2014 8844 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr LX/407/2014 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 24 września 2014r. utworzenia obwodu odrębnego dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na terenie Gminy Zwoleń
2014 8845 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr 229/XLI/2014 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 14 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście
2014 8846 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr XLII/235/2013 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 22 października 2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2013 rok Miasta Piastowa.
2014 8847 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr 433/2013 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 22 października 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2013 Nr XXX/180/2012 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2012 r.
2014 8848 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr 427/2013 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 8 października 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2013 Nr XXX/180/2012 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2012 r.
2014 8849 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr 459/VI/37/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 17 października 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2013
2014 8850 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXIII/321/2013 Rady Miasta Mława z dnia 22 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
2014 8851 2014-09-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.115.2013 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 18 października 2013r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2013 r.
2014 8852 2014-09-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.90.2013 Burmistrza Miasta Marki z dnia 7 października 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2013 rok
2014 8853 2014-09-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.91.2013 Burmistrza Miasta Marki z dnia 11 października 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2013 rok
2014 8854 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr 342/133/13 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 9 października 2013r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2013 rok
2014 8855 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr 250.XLI.2013 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 4 października 2013r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2013 rok.
2014 8856 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/205/2013 Rady Gminy Wąsewo z dnia 20 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsewo na rok 2013
2014 8857 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr XXX/214/2013 Rady Gminy Wąsewo z dnia 15 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsewo na rok 2013
2014 8858 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr 399/XXXII/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 27 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2013
2014 8859 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXV/361/2013 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na rok 2013
2014 8860 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr XLI/294/13 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2013 r.
2014 8861 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/301/13 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 25 października 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2013 r.
2014 8862 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr XLIV/310/13 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2013 r.
2014 8863 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr XLV/322/13 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2013 r.
2014 8864 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr XLVI/327/13 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2013 r.
2014 8865 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/2/13 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 5 września 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok
2014 8866 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/141/2013 Rady Gminy Miedzna z dnia 25 października 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Miedzna na 2013 rok.
2014 8867 2014-09-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 42/2013 Wójta Gminy Miedzna z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Miedzna na 2013 rok.
2014 8868 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr XLIV.459.2013 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr XXXIII.363.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 17 grudnia 2012r.
2014 8869 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr 651/XXXVIII/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 24 września 2013r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2013.
2014 8870 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr 674/XXXIX/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 29 października 2013r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2013.
2014 8871 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr 692/XLII/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2013r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2013.
2014 8872 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr 522/LIV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
2014 8873 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr 527/LV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
2014 8874 2014-09-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 52/2013 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 15 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013
2014 8875 2014-09-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 57/2013 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013
2014 8876 2014-09-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 59/2013 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 8 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013
2014 8877 2014-09-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 66/2013 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013
2014 8878 2014-09-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 77/2013 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 4 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013
2014 8879 2014-09-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 92/2013 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013
2014 8880 2014-09-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 102/2013 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 7 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013
2014 8881 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr XLII/391/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 16 lipca 2013r. o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2013
2014 8882 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/171/13 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 27 września 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2013 r.
2014 8883 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/276/2013 Rady Gminy Prażmów z dnia 13 września 2013r. w sprawie zmian y uchwały budżetowej na 2013 rok
2014 8884 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/389/2013 Rady Gminy Długosiodło z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/323/2012 Rady Gminy Długosiodło z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2013 rok
2014 8885 2014-09-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 145/2013 Wójta Gminy Sabnie z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok
2014 8886 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/158/2013 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 27 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013
2014 8887 2014-09-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.48.13 Wójta Gminy Kampinos z dnia 2 września 2013r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2013r.
2014 8888 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr 310/13 Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 11 września 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2013 rok
2014 8889 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr 71/2013 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 30 września 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu przasnyskiego na 2013 rok
2014 8890 2014-09-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 72/2013 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 3 września 2013r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XXII/161/2012 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2012 roku.
2014 8891 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr 73/2013 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 18 października 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu przasnyskiego na 2013 rok
2014 8892 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr XXI/192/13 Rady Gminy w Troszynie z dnia 10 września 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2013
2014 8893 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/247/2013 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 25 września 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXVIII/193/2012 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu wyszkowskiego na rok 2013.
2014 8894 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr XLII/400/13 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 26 września 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok
2014 8895 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/156/2013 Rady Gminy Stanisławów z dnia 19 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2013.
2014 8896 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr 212/XXXII/2013 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 26 września 2013r. zmieniająca uchwałę Nr 170/XXIV/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r.  w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2013
2014 8897 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr 319/13 Rady Gminy Celestynów z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Celestynów na 2013 rok
2014 8898 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr 325/13 Rady Gminy Celestynów z dnia 29 października 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Celestynów na 2013 rok
2014 8899 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/258/2013 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2013 rok.
2014 8900 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr 175/XXXI/2013 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2014 8901 2014-09-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/260/2014 Rady Gminy Jakubów z dnia 9 września 2014r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
2014 8902 2014-09-29 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 września 2014r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa mazowieckiego
2014 8903 2014-09-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.102.2013 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 23 września 2013r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2013 r.
2014 8904 2014-09-29 Uchwała Uchwała nr XXX/165/2013 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 5 września 2013r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2013 rok Powiatu Siedleckiego
2014 8905 2014-09-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/326/13 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 23 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2013
2014 8906 2014-09-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/192/2013 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 18 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2013 rok
2014 8907 2014-09-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/254/13 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 19 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2013
2014 8908 2014-09-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/151/2013 Rady Gminy Łyse z dnia 13 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2013.
2014 8909 2014-09-29 Uchwała Uchwała nr XLI/390/13 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 12 września 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok
2014 8910 2014-09-29 Uchwała Uchwała nr XLVI/503/2013 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 r.
2014 8911 2014-09-29 Uchwała Uchwała nr XLVII/524/2013 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 29 października 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 r.
2014 8912 2014-09-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/198/2013 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 17 września 2013r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bieżuń na rok 2013.
2014 8913 2014-09-29 Uchwała Uchwała nr 306/XXXIV/13 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 27 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok.
2014 8914 2014-09-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/226/13 Rady Gminy Goworowo z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2013 r.
2014 8915 2014-09-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 228/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 24 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2013 r.
2014 8916 2014-09-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/247/2013 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 27 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2013 rok.
2014 8917 2014-09-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/256/2013 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 15 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2013 rok.
2014 8918 2014-09-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 33/2013 Wójta Gminy Poświętne z dnia 25 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 r.
2014 8919 2014-09-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 34/2013 Wójta Gminy Poświętne z dnia 7 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 r.
2014 8920 2014-09-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 35/2013 Wójta Gminy Poświętne z dnia 21 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 r.
2014 8921 2014-09-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/167/2013 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 25 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2014 8922 2014-09-29 Uchwała Uchwała nr XL/269/2013 Rady Gminy Rzekuń z dnia 12 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2013 rok
2014 8923 2014-09-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/213/2013 Rady Gminy Przasnysz z dnia 14 października 2013r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2013 Nr XXII/161/2012 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2012 roku.
2014 8924 2014-09-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 74/2013 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 11 września 2013r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XXII/161/2012 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2012 roku.
2014 8925 2014-09-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 84/2013 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 15 października 2013r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XXII/161/2012 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2012 roku.
2014 8926 2014-09-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 99/2013 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 19 listopada 2013r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XXII/161/2012 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2012 roku.
2014 8927 2014-09-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/320/2013 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 30 października 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2013.
2014 8928 2014-09-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/327/2013 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2013.
2014 8929 2014-09-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/166/2013 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013
2014 8930 2014-09-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/379/2013 Rady Gminy Jabłonna z dnia 23 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2013
2014 8931 2014-09-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/389/2013 Rady Gminy Jabłonna z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2013
2014 8932 2014-09-29 Uchwała Uchwała nr XLII/429/13 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 października 2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2013 rok
2014 8933 2014-09-29 Uchwała Uchwała nr 155/XXV/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 25 października 2013r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 119/XVIII/2012
2014 8934 2014-09-29 Uchwała Uchwała nr 430/2013 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 15 października 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2013 Nr XXX/180/2012 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2012 r.
2014 8935 2014-09-29 Uchwała Uchwała nr 437/2013 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 30 października 2013r. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2013 Nr XXX/180/2012 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2012 r.
2014 8936 2014-09-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 67/2013 Wójta Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 28 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
2014 8937 2014-09-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 74/2013 Wójta Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
2014 8938 2014-09-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/201/2013 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2013
2014 8939 2014-09-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/502/2014 Rady Gminy Długosiodło z dnia 5 września 2014r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli
2014 8940 2014-09-29 Uchwała Uchwała nr LV.601.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 23 lipca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII.493.2013 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2014-2023
2014 8941 2014-09-29 Uchwała Uchwała nr LV.607.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 23 lipca 2014r. zmieniająca uchwałę nr XXVII.272.2012 z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie podziału gminy Brwinów na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2014 8942 2014-09-29 Uchwała Uchwała nr 549/XLVI/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 24 września 2014r. w sprawie utworzenia na terenie miasta Ciechanów odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.
2014 8943 2014-09-29 Uchwała Uchwała nr 552/XLVI/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 24 września 2014r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miasta Ciechanów.
2014 8944 2014-09-29 Uchwała Uchwała nr 553/XLVI/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 24 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr 356/XXIX/2013 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów
2014 8945 2014-09-29 Uchwała Uchwała nr 554/XLVI/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 24 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr 355/XXIX/2013 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
2014 8946 2014-09-29 Uchwała Uchwała nr 555/XLVI/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 24 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr 303/XXV/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2014 8947 2014-09-29 Uchwała Uchwała nr XLI/268/2014 Rady Gminy Szczutowo z dnia 18 września 2014r. utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2014 8948 2014-09-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/356/14 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 12 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu specjalnym prowadzonym przez powiat żuromiński i warunków zwolnienia z tych opłat
2014 8949 2014-09-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 47/2014 Burmistrza Błonia z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Błoniu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014r. , informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2014r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Błoniu, Biblioteki Publicznej Gminy Błonie i Centrum Kultury w Błoniu
2014 8950 2014-09-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.125.2014.BŁ Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 września 2014r. Rada Gminy Nadarzyn
2014 8951 2014-09-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/284/14 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 11 września 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok
2014 8952 2014-09-29 Uchwała Uchwała nr XL III/287/14 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 11 września 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Brudzeń Duży przez inne niż Gmina Brudzeń Duży osoby prawne lub fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2014 8953 2014-09-29 Uchwała Uchwała nr XL/291/2014 Rady Gminy Jadów z dnia 19 września 2014r. w sprawie: zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Jadów, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania.
2014 8954 2014-09-29 Uchwała Uchwała nr L/378/2014 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 24 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w gminie Pułtusk
2014 8955 2014-09-29 Uchwała Uchwała nr XLVII/380/2014 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 24 września 2014r. w sprawie przedłużenia ulicy Miłej.
2014 8956 2014-09-29 Uchwała Uchwała nr XLVII/384/2014 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 24 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/318/2014 r. Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego, i od nieruchomości, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia dla inkasentów.
2014 8957 2014-09-29 Uchwała Uchwała nr 413/14 Rady Gminy Celestynów z dnia 20 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę Nr 373/14 Rady Gminy Celestynów z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Celestynów w 2014 roku”
2014 8958 2014-09-29 Uchwała Uchwała nr XLIX/283/2014 Rady Gminy Jednorożec z dnia 23 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Jednorożec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2014 8959 2014-09-29 Uchwała Uchwała nr XLIX/285/2014 Rady Gminy Jednorożec z dnia 23 września 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stegna
2014 8960 2014-09-29 Uchwała Uchwała nr XLIX/286/2014 Rady Gminy Jednorożec z dnia 23 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/216/2010 Rady Gminy Jednorożec z dnia 28 września 2010 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowościach: Jednorożec i Stegna
2014 8961 2014-09-29 Uchwała Uchwała nr XLIX/287/2014 Rady Gminy Jednorożec z dnia 23 września 2014r. w sprawie przedłużenia ulicy „Jasnej” w miejscowości Jednorożec
2014 8962 2014-09-30 Uchwała Uchwała nr 50/XXXVII/2014 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego w granicach administracyjnych miejscowość Zalesie
2014 8963 2014-09-30 Uchwała Uchwała nr 52/XXXVII/2014 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 17 czerwca 2014r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŻABIA WOLA OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT MIEJSCOWOŚCI BIENIEWIEC (obszar 1).
2014 8964 2014-09-30 Porozumienie Porozumienie Starosty Nowodworskiego; Starosty Żuromińskiego z dnia 15 września 2014r.
2014 8965 2014-09-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/248/14 Rady Gminy Ciechanów z dnia 15 września 2014r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wymianą pokryć dachowych zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Ciechanów
2014 8966 2014-09-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/334/14 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 25 września 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Ostrowskiego
2014 8967 2014-09-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/335/14 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 25 września 2014r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi na terenie powiatu ostrowskiego i jego parkowanie na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez Starostę Ostrowskiego oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2014 8968 2014-09-30 Uchwała Uchwała nr 17.207.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr 441/XXXVIII/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia dopłaty do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 8969 2014-09-30 Uchwała Uchwała nr 17.208.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr XXXII/291/2014 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na terenie powiatu węgrowskiego.
2014 8970 2014-09-30 Uchwała Uchwała nr 17.210.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr 577/VI/44/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli wykorzystania dotacji.
2014 8971 2014-09-30 Uchwała Uchwała nr 17.212.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie orzeczenia o nieważności Uchwały Nr XXXI/208/2014 Rady Gminy Poświętne z dnia 21 maja 2014 r. zmieniającej Uchwałę Nr XIX/115/2012 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2014 8972 2014-09-30 Uchwała Uchwała nr 18.218.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr XLVI/443/2014 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia ulgi dotyczącej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla rodzin posiadających Pruszkowską Kartę Dużej Rodziny.
2014 8973 2014-09-30 Uchwała Uchwała nr 18.219.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr XXVIII/322/14 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych oraz niepublicznych szkół i placówek oświatowych dotowanych z budżetu Powiatu Mińskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.
2014 8974 2014-09-30 Uchwała Uchwała nr 18.221.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr LIV/329/14 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 10 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/128/04 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 06 grudnia 2004 r. w sprawie opłaty targowej.
2014 8975 2014-09-30 Uchwała Uchwała nr 18.222.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie orzeczenia o nieważności Uchwały Nr XXXI/209/2014 Rady Gminy Poświętne z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia dopłaty dla „Rodzin 3+ w Gminie Poświętne” do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne.