Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Lipiec 2014

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2014 6258 2014-07-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.79.2014.BŁ Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 czerwca 2014r. Rada Miejska w Grójcu
2014 6259 2014-07-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.80.2014.MZ1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 czerwca 2014r. Rada Gminy Lesznowola
2014 6260 2014-07-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.81.2014.MZ1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 czerwca 2014r. Rada Miejska w Piasecznie
2014 6261 2014-07-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.P.4131. 21.2014.PM Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 czerwca 2014r. Rada Gminy Raciąż
2014 6262 2014-07-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.78.2014.MS1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 czerwca 2014r. Rada Gminy Radzanowo
2014 6263 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr XLIV/597/2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazwy Zbigniewa Herberta ulicy w Legionowie.
2014 6264 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr XLIV/598/2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania imienia Jana Pawła II tworzonemu parkowi w sąsiedztwie kościoła parafialnego pod wezwaniem Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 47 w Legionowie.
2014 6265 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr XLIV/599/2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2014 - 2022
2014 6266 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr XLIV/611/2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Legionowie oraz nadania jej Statutu
2014 6267 2014-07-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 28/2014 Burmistrza Miasta Gostynin z dnia 27 marca 2014r. w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Gostynina oraz sprawozdań z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury
2014 6268 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXIV/191/2014 Rady Gminy Radzanów z dnia 21 maja 2014r. zmieniająca uchwałę nr XXI/114/2012 Rady Gminy Radzanów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Radzanów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2014 6269 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXIV/192/2014 Rady Gminy Radzanów z dnia 21 maja 2014r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzanowie.
2014 6270 2014-07-01 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 2762/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 kwietnia 2014r.
2014 6271 2014-07-01 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 2763/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 kwietnia 2014r.
2014 6272 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXII/289/14 Rady Gminy Dobre z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie opłaty targowej, sposobu jej poboru oraz określenia inkasentów i wysokości pobieranego wynagrodzenia.
2014 6273 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr XLVII/383/14 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez publiczne: przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone przez Gminę Mszczonów.
2014 6274 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr 520/XLIV/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr 297/XXV/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie oraz „Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania” zmienionej uchwałą Nr 439/XXXVII/2013 Rady Miasta Ciechanów dnia 23 grudnia 2013 r.
2014 6275 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr 522/XLIV/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę Nr 210/XVII/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa
2014 6276 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr 523/XILV/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę Nr 198/XV/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa
2014 6277 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr 524/XLIV/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę Nr 268/XXIII/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 września 2012 roku w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa
2014 6278 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr 528/XLIV/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Ciechanowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
2014 6279 2014-07-01 Porozumienie Porozumienie nr 10/2014 Starosty Makowskiego z dnia 9 maja 2014r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursów zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Makowski
2014 6280 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr XLI/495/14 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki.
2014 6281 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr 233/XL/2014 Rady Gminy Grudusk z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zasad i trybu korzystania z obiektów sportowych Gminy Grudusk oraz regulaminów korzystania z tych obiektów
2014 6282 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr 234/XL/2014 Rady Gminy Grudusk z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grudusku
2014 6283 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXII/474/2014 Rady Gminy Długosiodło z dnia 9 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/444/2013 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2014 rok
2014 6284 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXIII/478/2014 Rady Gminy Długosiodło z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Długosiodło
2014 6285 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXIII/479/2014 Rady Gminy Długosiodło z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2014 6286 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXV/225/2014 Rady Gminy Sadowne z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z gminnych obiektów sportowych
2014 6287 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXV/228/2014 Rady Gminy Sadowne z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Sadowne przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
2014 6288 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXV/229/2014 Rady Gminy Sadowne z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Sadowne
2014 6289 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr XXX/153/2013 Rady Gminy Goszczyn z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goszczyn na rok 2014
2014 6290 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXIV/168/2014 Rady Gminy Goszczyn z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goszczynie
2014 6291 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr 244/XXVII/13 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok.
2014 6292 2014-07-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 1/2013 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.
2014 6293 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr 133/XXVIII/2013 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2013 rok
2014 6294 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr 144/XXIX/2013 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 21 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2013 rok
2014 6295 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/149/2013 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 18 stycznia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2013 rok Nr XXVII/147/2012 Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 14 grudnia 2012 roku
2014 6296 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XL/232/13 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 27 lutego 2013r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XXXVI/213/12 na rok 2013
2014 6297 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XLI/240/13 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 20 marca 2013r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XXXVI/213/12 na rok 2013
2014 6298 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XLIII/254/13 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 24 maja 2013r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XXXVI/213/12 na rok 2013
2014 6299 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/268/13 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 27 czerwca 2013r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XXXVI/213/12 na rok 2013
2014 6300 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XLV/280/13 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 9 sierpnia 2013r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XXXVI/213/12 na rok 2013
2014 6301 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XLVI/289/13 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 30 września 2013r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XXXVI/213/12 na rok 2013
2014 6302 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/231/13 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 30 stycznia 2013r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XXXVI/213/12 na rok 2013
2014 6303 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/229/13 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 7 stycznia 2013r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XXXVI/213/12 na rok 2013
2014 6304 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XLVIII/303/13 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 18 listopada 2013r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XXXVI/213/12 na rok 2013
2014 6305 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XLVII/299/13 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 22 października 2013r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XXXVI/213/12 na rok 2013
2014 6306 2014-07-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/13 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2013 r.
2014 6307 2014-07-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/13 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2013 r.
2014 6308 2014-07-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 22/13 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 1 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2013 r.
2014 6309 2014-07-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 24/13 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 14 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2013 r.
2014 6310 2014-07-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 34/13 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 15 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2013 r.
2014 6311 2014-07-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 162/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 3 stycznia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2013 r.
2014 6312 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/237/13 Rady Gminy Stare Babice z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Babice na 2013 r.
2014 6313 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XXII/1/13 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok
2014 6314 2014-07-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.3.2013 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 14 stycznia 2013r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2013 r.
2014 6315 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XXX/165/2013 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 18 stycznia 2013r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2013
2014 6316 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/370/2013 Rady Miasta Legionowo z dnia 23 stycznia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2013 r.
2014 6317 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/227/2013 Rady Gminy Rzekuń z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2013 rok
2014 6318 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/243/2013 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2013 rok
2014 6319 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/532/2013 Rady Miasta Siedlce z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce na 2013 rok
2014 6320 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr 192.XXXI.2013 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 25 stycznia 2013r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2013
2014 6321 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/158/2013 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy w Krzynowłodze Małej na 2013 rok.
2014 6322 2014-07-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2013 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 14 stycznia 2013r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2013
2014 6323 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr 744/350/14 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 27 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (Uszczegółowienie RPO WM)
2014 6324 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr 745/350/14 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 27 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013
2014 6325 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr 824/353/14 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 10 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013
2014 6326 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr 852/354/14 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie przedłożenia Sejmikowi Województwa Mazowieckiego autopoprawki do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za 2013 rok
2014 6327 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/260/2013 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wiśniew na 2014 rok.
2014 6328 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/274/2014 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 27 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/146/2012 Rady Gminy Wiśniew z dnia 25 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do Rady Gminy.
2014 6329 2014-07-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2014 Wójta Gminy Osieck z dnia 28 marca 2014r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Osieck, sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury i informacji o stanie mienia Gminy Osieck za rok 2013.
2014 6330 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/363/2014 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do Publicznego Gimnazjum Nr 2 dla kandydatów spoza obwodu szkoły
2014 6331 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/371/2014 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2013
2014 6332 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/378/2014 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 17 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę nr XXXVII/363/2014 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do Publicznego Gimnazjum Nr 2 dla kandydatów spoza obwodu szkoły
2014 6333 2014-07-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-S.4131.7.2014.HL Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 czerwca 2014r. Rada Miejska w Łochowie
2014 6334 2014-07-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-S.4131.8.2014.HL Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 czerwca 2014r. Rada Miejska w Łochowie
2014 6335 2014-07-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.83.2014.RM Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 czerwca 2014r. Rada Gminy Rzekuń
2014 6336 2014-07-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-P.4131.22.2014.MRM Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 czerwca 2014r. Rada Gminy w Słupnie
2014 6337 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr LIV/518/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/193/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia27 marca 2012 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zasad udzielania i rozmiaru obniżek, o których mowa w art. 42 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
2014 6338 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr LIV/519/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLII/324/2009 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli
2014 6339 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr LVI/395/14 Rady Miejskiej w Warce z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Warka lub jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2014 6340 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr 259/XXXIII/14 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół w Nowym Duninowie.
2014 6341 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr 260/XXXIII/14 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany do Uchwały 228/XXX/2010 z dnia 30 kwietnia 2010r. dotyczącej ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, nagród i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w Szkołach Podstawowych oraz Gimnazjum w Nowym Duninowie.
2014 6342 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr 278/XXXII/14 Rady Gminy Bulkowo z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Bulkowo
2014 6343 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr 279/XXXII/14 Rady Gminy Bulkowo z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie warunków i trybu składania deklaracji mieszkańca Gminy Bulkowo o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2014 6344 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr 284/XXXII/14 Rady Gminy Bulkowo z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie do prowadzenia postępowań w sprawach przyznawania zryczałtowanych dodatków energetycznych.
2014 6345 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr 300/XXXIV/14 Rady Gminy Bulkowo z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadający Gminie Bulkowo lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz w sprawie wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2014 6346 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/372/14 Rady Gminy Cegłów z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/16/07 w sprawie zasad udzielania stypendium uczniom szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Cegłów
2014 6347 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XLIII-494/2014 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zaliczenia do kategorii drogi powiatowej drogi położonej na terenie Powiatu Wołomińskiego.
2014 6348 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XLII/221/14 Rady Gminy w Regiminie z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zwolnienia z odpłatności za świadczenia przyznawane w zakresie dożywiania uczniów w szkołach, gdy dochód rodziny przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej
2014 6349 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/231/14 Rady Gminy w Regiminie z dnia 27 maja 2014r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Regimin.
2014 6350 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr 244/XL/14 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia wymiaru godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach samorządowych prowadzonych przez Gminę Szydłowiec oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar
2014 6351 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/318/2013 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 23 stycznia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nadarzyn na rok 2013.
2014 6352 2014-07-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2013 rok.
2014 6353 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XXX/229/13 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2013 r.
2014 6354 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr 7/2013 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 17 stycznia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2013 rok
2014 6355 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr 14/2013 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 8 stycznia 2013r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na 2013 r.
2014 6356 2014-07-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 164/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 21 stycznia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2013 r.
2014 6357 2014-07-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2013 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XXII/161/2012 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2012 roku.
2014 6358 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/218/13 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2013
2014 6359 2014-07-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/13 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2014 6360 2014-07-03 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.02.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2013 roku
2014 6361 2014-07-03 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.03.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 8 lutego 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2013 roku.
2014 6362 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/306/13 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok
2014 6363 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XXII/127/2013 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 r.
2014 6364 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/290/13 Rady Miasta Zielonka z dnia 24 stycznia 2013r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2013
2014 6365 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XXV/263/13 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 31 stycznia 2013r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na rok 2013
2014 6366 2014-07-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2013 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 14 stycznia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2014 6367 2014-07-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2013 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2014 6368 2014-07-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2013 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2014 6369 2014-07-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/2013 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2014 6370 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr 316/VI/30/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2013
2014 6371 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr 521/XLI/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 maja 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Mroków – obszar I.
2014 6372 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr 525/XLII/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z wykonania budżetu gminy za 2013 rok.
2014 6373 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr 529/XLII/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie założenia Zespołu Szkół Publicznych w Mysiadle , ul. Kwiatowa 28.
2014 6374 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr 530/XLII/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Gimnazjum w Zespole Szkół Publicznych w Mysiadle, ul. Kwiatowa 28.
2014 6375 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr 531/XLII/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie określenia obwodu Gimnazjum w Zespole Szkół Publicznych im. Noblistów Polskich w Lesznowoli, ul. Szkolna 6.
2014 6376 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr 532/XLII/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie określenia obwodu Gimnazjum w Zespole Szkół Publicznych w Nowej Iwicznej, ul. I. Krasickiego 56.
2014 6377 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr 533/XLII/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie określenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Lesznowola.
2014 6378 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr 535/XLII/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Lesznowola.
2014 6379 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr 536/XLII/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, inne formy wychowania przedszkolnego oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Lesznowola.
2014 6380 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr 544/XLII/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Lesznowola
2014 6381 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr 545/XLI/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazwy drodze
2014 6382 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/433/2014 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Stok Lacki-Folwark
2014 6383 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/434/2014 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie obelisku
2014 6384 2014-07-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2014 Wójta Gminy Krasne z dnia 24 marca 2014r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Krasne za 2013 rok
2014 6385 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr LIV/530/14 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki przez podmioty inne niż Gmina oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2014 6386 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr LIV/531/14 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Umiastowie
2014 6387 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/243/2014 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Ostrołęce za 2013 rok
2014 6388 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/244/2014 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2014 6389 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/245/2014 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami powiatu ostrołęckiego
2014 6390 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/246/2014 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 25 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia okręgów wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatu w Ostrołęce
2014 6391 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/249/2014 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie przekształcenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Myszyńcu
2014 6392 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/330/14 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zasad udzielania i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej z budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania oraz jej rozliczania
2014 6393 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/314/2014 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 25 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
2014 6394 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/315/2014 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie: ustalenia maksymalnego wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania oraz wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna.
2014 6395 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/320/2014 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie: określenia zasad korzystania z obiektu użyteczności publicznej - targowiska gminnego na terenie Gminy Pomiechówek
2014 6396 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/321/2014 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia cen biletów komunikacji lokalnej
2014 6397 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/322/2014 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/127/03 Rady Gminy w Pomiechówku z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie tworzenia zakładu budżetowego oraz nadania mu statutu
2014 6398 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/323/2014 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie: określenia zasad korzystania z obiektu użyteczności publicznej – parku linowego w Pomiechówku
2014 6399 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XLIX/278/2014 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie określenia statutów sołectw w Gminie Zakrzew.
2014 6400 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XLIX/279/2014 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmian w podziale Gminy Zakrzew na okręgi wyborcze.
2014 6401 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XLIX/280/2014 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmian w podziale Gminy Zakrzew na obwody głosowania.
2014 6402 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr LXII / 366 / 2014 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2014 6403 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XLIX.284.2014 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII.273.2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Brańszczyk
2014 6404 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/322/14 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych oraz niepublicznych szkół i placówek oświatowych dotowanych z budżetu Powiatu Mińskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2014 6405 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/306/2014 Rady Gminy Radzanowo z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, udzielonych dla publicznych oraz niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Radzanowo.
2014 6406 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/308/2014 Rady Gminy Radzanowo z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Radzanowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2014 6407 2014-07-03 Ogłoszenie Ogłoszenie Wójta Gminy Michałowice z dnia 18 lutego 2014r. Wójt Gminy Michałowice ogłasza zestawienie wysokości czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2013 rok.
2014 6408 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XL/243/2014 Rady Gminy Jakubów z dnia 29 maja 2014r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Mistów
2014 6409 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XL/225/2014 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 8 maja 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/219/2014 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gołymin-Ośrodek.
2014 6410 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII /199/ 2014 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 21 maja 2014r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania uczniom stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki
2014 6411 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/200/2014 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 21 maja 2014r. w sprawie nadania Statutu Zasadniczej Szkole Zawodowej w Kosowie Lackim.
2014 6412 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/201/2014 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy w mieście Różan
2014 6413 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr LII/296/2014 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 maja 2014r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogielnicy do załatwiania spraw pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2014 6414 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/242/2014 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg powiatowych Powiatu Przysuskiego
2014 6415 2014-07-03 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie zmiany w składzie Rady Powiatu Łosickiego
2014 6416 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr 275/LXIII/2014 Rady Gminy Sanniki z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 156/XXXV/2012 Rady Gminy Sanniki z dnia 26 września 2012 roku w sprawie podziału gminy Sanniki na okręgi wyborcze.
2014 6417 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr 278/LXIII/2014 Rady Gminy Sanniki z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 250/XXXIV/2006 Rady Gminy Sanniki z dnia 24.02.2006 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochrona dróg gminnych.
2014 6418 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII.0007.272.2014 Rady Gminy w Siennicy z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Siennica przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, terminu i sposobu rozliczania udzielonej dotacji
2014 6419 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII.0007.274.2014 Rady Gminy w Siennicy z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, w tym nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Siennica
2014 6420 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/227/14 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 24 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu makowskiego
2014 6421 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/230/14 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Makowskiego
2014 6422 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/231/14 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 24 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność powiatu makowskiego
2014 6423 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/194/2014 Rady Gminy w Broku z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w przedszkolu miejskim w Broku.
2014 6424 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/196/2014 Rady Gminy w Broku z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,, Pomoc państwa w zakresie dożywiania ‘’ na lata 2014-2020 na terenie gminy Brok.
2014 6425 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XLIV/437/2014 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 maja 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łajski
2014 6426 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/204/2014 Rady Gminy Poświętne z dnia 21 maja 2014r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Międzylesiu
2014 6427 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/206/2014 Rady Gminy Poświętne z dnia 21 maja 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania nieodpłatnie z pomocy w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 6428 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/207/2014 Rady Gminy Poświętne z dnia 21 maja 2014r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Poświętne.
2014 6429 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XLV/245/2014 Rady Gminy Kowala z dnia 29 maja 2014r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XLII/238/2014 z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2014 6430 2014-07-03 Aneks Aneks nr 8 Prezydenta Miasta Płocka; Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 czerwca 2014r. zawarty pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą-Miasto Płock, do Porozumienia Nr 1/MKZ/P/47/2007 z dnia 3 kwietnia 2007r. w sprawie powierzenia Gminie Płock prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
2014 6431 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr LIV/231/14 Rady Gminy Kampinos z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kampinosie.
2014 6432 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr LIV/232/14 Rady Gminy Kampinos z dnia 25 czerwca 2014r. zmieniająca rozporządzenie w sprawie ustanowienia pomników przyrody
2014 6433 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr LIV/233/14 Rady Gminy Kampinos z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Kampinos na lata 2014 – 2017”
2014 6434 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr LIV/235/14 Rady Gminy Kampinos z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminów korzystania z parków rekreacyjno- wypoczynkowych położonych na terenie Gminy Kampinos.
2014 6435 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/384/2014 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie podziału Powiatu Przasnyskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych
2014 6436 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/385/2014 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Przasnyskiego
2014 6437 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XLI/214/2014 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie pozbawienia drogi gminnej dotychczasowej kategorii dróg celem zaliczenia jej do kategorii dróg powiatowych.
2014 6438 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XLI/215/2014 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole samorządowe prowadzone przez Gminę Szelków.
2014 6439 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XLI/216/2014 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady korzystania z siłowni zewnętrznej w miejscowości Stary Szelków.
2014 6440 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XLII/219/2014 Rady Gminy Słubice z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z pomieszczeń remizy użyczonych przez OSP Łaziska na rzecz Gminy Słubice
2014 6441 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XLII/220/2014 Rady Gminy Słubice z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie określenia innych sposobów udokumentowania wykonania obowiązków pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych
2014 6442 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XLII/221/2014 Rady Gminy Słubice z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Słubice i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2014 6443 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XLII/222/2014 Rady Gminy Słubice z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym w Słubicach
2014 6444 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/256/2014 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie założenia Gimnazjum dla Dorosłych w Nowej Wsi
2014 6445 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr 285/XLI/2014 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 26 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz zasady obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Powiat Legionowski.
2014 6446 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr 286/XLI/2014 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie podziału powiatu legionowskiego na okręgi wyborcze
2014 6447 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr 208/XXXVI/2014 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez gminę Małkinia Górna.
2014 6448 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr L/331/2014 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie tygodniowego pensum dla nauczycieli realizujących etat łączony zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto Przasnysz
2014 6449 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr L/333/2014 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazwy rondu
2014 6450 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/333/14 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 22 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
2014 6451 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/336/14 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 22 maja 2014r. w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na wypowiedzenie porozumienia dotyczącego powierzenia prowadzenia niektórych zadań publicznych w tym wydawania decyzji administracyjnych w pierwszej instancji należących do właściwości Powiatu Żyrardowskiego.
2014 6452 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/338/14 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 22 maja 2014r. w sprawie w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2014 6453 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XLV/311/2014 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie okręgów wyborczych
2014 6454 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr SR.XLV.0007.341.2014 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 15 maja 2014r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod linię 400 kV „Miłosna - Siedlce - Ujrzanów” dla części wsi: Kąty Goździejewskie, Walercin, Gorzanka, Gmina Dębe Wielkie.
2014 6455 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XL/251/2014 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 30 kwietnia 2014r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PUSZCZA MARIAŃSKA OBEJMUJĄCEGO MIEJSCOWOŚĆ BEDNARY
2014 6456 2014-07-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.90.2014.BŁ Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 lipca 2014r. Rada Miejska w Halinowie
2014 6457 2014-07-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.91.2014.BŁ Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 lipca 2014r. Rada Miejska w Pruszkowie
2014 6458 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr 253/102/13 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2013 rok
2014 6459 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr VI/205/13 Rady Gminy Magnuszew z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2013.
2014 6460 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr VI/213/13 Rady Gminy Magnuszew z dnia 13 marca 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2013.
2014 6461 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr VI/199/13 Rady Gminy Magnuszew z dnia 27 stycznia 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2013.
2014 6462 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/222/2013 Rady Gminy Prażmów z dnia 18 stycznia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
2014 6463 2014-07-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 165/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2013 r.
2014 6464 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/146/13 Rady Gminy Kampinos z dnia 30 stycznia 2013r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2013r.
2014 6465 2014-07-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.6.2013 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 23 stycznia 2013r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2013 r.
2014 6466 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr 832/XXX/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 stycznia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2014 6467 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr 833/XXX/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 stycznia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2014 6468 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr 834/XXX/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 stycznia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2014 6469 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr 835/XXX/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 stycznia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2014 6470 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr 838/XXX/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 stycznia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2014 6471 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr 128/XIX/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 29 stycznia 2013r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 119/XVIII/2012 r
2014 6472 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr 338/2013 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2013 Nr XXX/180/2012 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2012 r.
2014 6473 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/388/2013 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 r.
2014 6474 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/205/2013 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2013 rok
2014 6475 2014-07-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2013 Burmistrza Przasnysza z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2013 rok
2014 6476 2014-07-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2013 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XXII/161/2012 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2012 roku.
2014 6477 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXV/204/2013 Rady Gminy Baranowo z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok.
2014 6478 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/167/2013 Rady Gminy w Sabniach z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013r.
2014 6479 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/228/2014 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie podziału Gminy Baboszewo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2014 6480 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/229/2014 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie podziału Gminy Baboszewo na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2014 6481 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr LVII/493/2014 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 26 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę Nr 89/83 z dnia 30 grudnia 1983 roku w sprawie nadania nazwy ulicy
2014 6482 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr LVII/494/2014 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasto Płońsk na prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych w granicach miasta Płońsk
2014 6483 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XLI/477/14 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 27 maja 2014r. w sprawie przyjęcia programu „SOCHACZEW WETERANOM”
2014 6484 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/482/14 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie zmiany nazwy placu.
2014 6485 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/485/14 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/392/13 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 25 października 2013r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Sochaczew
2014 6486 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr LVI/519/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazwy rondu
2014 6487 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr LVII/543/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 24 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2014 6488 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XL/212/2014 Rady Gminy w Platerowie z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Platerów
2014 6489 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr LVI/551/14 Rady Gminy Raszyn z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Raszyn
2014 6490 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr L/317/2014 Rady Gminy Radziejowice z dnia 15 maja 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2014 6491 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr l/318/2014 Rady Gminy Radziejowice z dnia 15 maja 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2014 6492 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr L/319/2014 Rady Gminy Radziejowice z dnia 15 maja 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2014 6493 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr L/320/2014 Rady Gminy Radziejowice z dnia 15 maja 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2014 6494 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr L/321/2014 Rady Gminy Radziejowice z dnia 15 maja 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2014 6495 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/146/2014 Rady Gminy Wierzbno z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz punkcie przedszkolnym prowadzonych przez Gminę Wierzbno oraz określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wierzbno.
2014 6496 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XL/204/2014 Rady Gminy Mirów z dnia 30 maja 2014r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2014 6497 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr 751/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie udzielenia zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiącego pomoc de minimis dla przedsiebiorców inwestujących w zakup lub budowę nieruchomości w Radomiu kwotę powyżej 1 000 000 zł.
2014 6498 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr 752/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie udzielenia zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiącego pomoc de minimis dla przedsiębiorców po raz pierwszy inwestujących w Radomiu
2014 6499 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr 753/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie udzielenia zwolnienia od podatku od nieruchomości na odnowę zabytkowych budynków.
2014 6500 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr 755/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr 507/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 marca 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Radomia.
2014 6501 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr 756/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Miasta Radomia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2014 6502 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr 758/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w autobusach komunikacji miejskiej w Radomiu.
2014 6503 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr 759/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie określenia Regulaminów przewozu osób i rzeczy autobusami komunikacji miejskiej w Radomiu.
2014 6504 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr 760/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Lubelska”
2014 6505 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr 479/XL/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 marca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Orylska” w Ciechanowie
2014 6506 2014-07-07 Uchwała Uchwała nr LII/471/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2014 – 2021
2014 6507 2014-07-07 Uchwała Uchwała nr LIII /476/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 7 marca 2014r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2014 – 2021
2014 6508 2014-07-07 Uchwała Uchwała nr LIV/491/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 kwietnia 2014r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2014 – 2021
2014 6509 2014-07-07 Uchwała Uchwała nr LV/509/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 maja 2014r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2014 – 2021
2014 6510 2014-07-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Ząbki z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ząbki
2014 6511 2014-07-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 23/2014 Wójta Gminy Garwolin z dnia 21 marca 2014r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Garwolin, planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Garwolinza 2013 rok
2014 6512 2014-07-07 Uchwała Uchwała nr xxxix/294/2013 Rady Gminy Teresin z dnia 18 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Teresin na rok 2014
2014 6513 2014-07-07 Uchwała Uchwała nr 309/XXXVII/13 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 19 grudnia 2013r. Uchwała budżetowa Powiatu Grodziskiego na 2014 rok
2014 6514 2014-07-07 Uchwała Uchwała nr 211/2014 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie sprawozdania finansowego Powiatu Sokołowskiego za 2013 rok
2014 6515 2014-07-07 Uchwała Uchwała nr 201/XLII/2014 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr 60/XIV/2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 26 października 2011 r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej.
2014 6516 2014-07-07 Uchwała Uchwała nr 175/XXVI/2014 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmian do statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzgowie
2014 6517 2014-07-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2014 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 28 marca 2014r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stanisławów za 2013 rok, wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego.
2014 6518 2014-07-07 Uchwała Uchwała nr LI/361/14 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 marca 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Nasielsk w 2014r.
2014 6519 2014-07-07 Uchwała Uchwała nr LIV/379/14 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2014 6520 2014-07-07 Uchwała Uchwała nr 376/XLII/14 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 23 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr 345/XXXIX/14 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie zamiaru utworzenia w miejscowości Łaz oddziału zamiejscowego Przedszkola Samorządowego w Chorzelach.
2014 6521 2014-07-07 Uchwała Uchwała nr 377/XLII/14 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 23 maja 2014r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 352/XL/14 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 marca 2014r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chorzele.
2014 6522 2014-07-07 Uchwała Uchwała nr XLII/219/14 Rady Gminy w Regiminie z dnia 27 marca 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Regimin w 2014 r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
2014 6523 2014-07-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 66/2014 Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 31 marca 2014r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Sochaczew, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Miasto Sochaczew za rok 2013
2014 6524 2014-07-07 Uchwała Uchwała nr LXXXIII/2123/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie zmiany statutu Zespołu Ognisk Wychowawczych im. Kazimierza Lisieckiego – „Dziadka” w Warszawie, ul. Stara 4
2014 6525 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/272/2014 Rady Gminy Łąck z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie ustanowienia sztandaru Gminy Łąck.
2014 6526 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr LXXXIII/2107/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu miasta stołecznego Warszawy
2014 6527 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr LXXXIV/2138/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXXXIII/2107/2014 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 5 czerwca 2014 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu miasta stołecznego Warszawy
2014 6528 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr LXXXIV/2147/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie przyznania uprawnienia umundurowanym harcerzom oraz posiadającym identyfikator wolontariuszom do bezpłatnych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie
2014 6529 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr 9.116.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18 marca 2014r. w sprawie Uchwały Nr 472/XLVII/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 18 lipca 2013 r. zmieniającej uchwałę w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty.
2014 6530 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr 9.117.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18 marca 2014r. w sprawie Uchwały Nr 473/XLVII/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 18 lipca 2013 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2014 6531 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr 9.119.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18 marca 2014r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr 531/VI/41/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli wykorzystania dotacji
2014 6532 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr 9.120.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18 marca 2014r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XXXIII/157/2014 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sieciechów.
2014 6533 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr 9.121.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18 marca 2014r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XLI/261/2014 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 6 marca 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały nr III/13/2010 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Węgrów prowadzonych przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego.
2014 6534 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr 9.123.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18 marca 2014r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr XLV/456/14 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Wyszków.
2014 6535 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr 9.127.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18 marca 2014r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr 1292/XLIII/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy osobom fizycznym na likwidację niskiej emisji w Piasecznie
2014 6536 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr 10.135.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2014r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr XXXIX/373/14 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie opłaty targowej.
2014 6537 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr 10.142.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2014r. w sprawie orzeczenia o nieważności Uchwały Nr XXXVI/301/14 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania i trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki.
2014 6538 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr 10.143.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2014r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XXV/303/14 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 5 marca 2014 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych oraz niepublicznych szkół i placówek oświatowych dotowanych z budżetu Powiatu Mińskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.
2014 6539 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr 10.144.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2014r. w sprawie w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr LIII/576/2014 Rady Miejskiej Góry Kalwarii dnia 4 marca 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczenia dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Góra Kalwaria oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.
2014 6540 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr 10.145.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2014r. w sprawie w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr LIII/577/2014 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek, klub dziecięcy lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie gminy Góry Kalwarii.
2014 6541 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr 10.146.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2014r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr LIII/588/2014 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 12 lutego 2013 r. poz. 1681)
2014 6542 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr 10.147.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2014r. w sprawie wskazania naruszenia prawa w uchwale Nr LIII/587/2014 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 12 lutego 2013 r. poz. 1680);
2014 6543 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr 11.159.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr XXXVIII/192/2014 Rady Gminy w Mirowie z dnia 21 marca 2014 roku w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
2014 6544 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr 11.160.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr XXXV/318/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia dopłat dla właścicieli nieruchomości do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2014 rok
2014 6545 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr 11.162.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr 411/XXXV/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Radzymin przez inne niż Gmina Radzymin osoby prawne i osoby fizyczne oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2014 6546 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr 11.163.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XLIX/378/14 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczenia dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli wykorzystania udzielonej dotacji.
2014 6547 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/782/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Siedlce przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2014 6548 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/783/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Siedlce oraz określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Siedlce.
2014 6549 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/786/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2014 6550 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/787/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce.
2014 6551 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/282/2014 Rady Gminy Jadów z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia opiekuńczo-wychowawcze przekraczające podstawę programową w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jadów.
2014 6552 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/184/2014 Rady Gminy Lutocin z dnia 1 lipca 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/158/2013 Rady Gminy Lutocin z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutocinie
2014 6553 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr XLVIII/279/14 Rady Gminy w Orońsku z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXII/111/04 Rady Gminy w Orońsku z dnia 03 grudnia 2004 r. w sprawie utworzenia instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Orońsku oraz nadania Statutu tej instytucji.
2014 6554 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr 564/VI/44/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 21 maja 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2014-2019
2014 6555 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr 571/VI/44/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 21 maja 2014r. w sprawie zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych w budynkach wielomieszkaniowych
2014 6556 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr 572/VI/44/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 21 maja 2014r. w sprawie opłat za korzystanie z systemu Konstanciński Rower Miejski.
2014 6557 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr 577/VI/44/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 21 maja 2014r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli wykorzystania dotacji
2014 6558 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr 597/VI/45/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 11 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2014-2019
2014 6559 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr 602/VI/45/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 11 czerwca 2014r. w sprawie nadania Ścieżce Zdrowia imienia Tomasza Hopfera
2014 6560 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr 613/VI/46/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2014-2019
2014 6561 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/392/14 Rady Gminy Stare Babice z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2014 6562 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/394/14 Rady Gminy Stare Babice z dnia 27 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2014 6563 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/402/14 Rady Gminy Stare Babice z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Blizne Łaszczyńskiego
2014 6564 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/403/14 Rady Gminy Stare Babice z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Stare Babice na lata 2014–2018
2014 6565 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr XLI/254/2014 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 4 czerwca 2014r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Puszcza Mariańska
2014 6566 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr 751/2014 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zniesienia ochrony z pomnika przyrody rosnącego w pasie drogowym ul. Widokowej w miejscowości Radonie w gminie Grodzisk Mazowiecki
2014 6567 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr 752/2014 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 maja 2014r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody rosnącego na terenie działki o numerze ewidencyjnym 7, obręb 25 w Grodzisku Mazowieckim
2014 6568 2014-07-09 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 11/2014 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 maja 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnego obiektu Targowiska Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Montwiłła
2014 6569 2014-07-09 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 12/2014 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 maja 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz niepublicznych szkół podstawowych, prowadzonych na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki przez inne niż gmina Grodzisk Mazowiecki osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2014 6570 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr 831/XLIX/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku.
2014 6571 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr 832/XLIX/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie: zmiany Uchwały nr 352/XXIV/08 Rady Miasta Płocka z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy, zmienionej Uchwałą Nr 360/XXV/08 Rady Miasta Płocka z dnia 24 czerwca 2008 r., Uchwałą Nr 818/LVII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2010 r. oraz Uchwałą Nr 644/XXXVII/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 27 sierpnia 2013 r.
2014 6572 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr 833/XLIX/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia regulaminu porządkowego Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku
2014 6573 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr 834/XLIX/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27   listopada 2012 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka.
2014 6574 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr X/34/14 Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą "Natura" z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura” za 2013 rok.
2014 6575 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr 622/LXIII/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Ostrołęki wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok
2014 6576 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr 623/LXIII/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta Ostrołęki za 2013 rok
2014 6577 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr 625/LXIII/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie podziału miasta Ostrołęki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2014 6578 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr 626/LXIII/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Ostrołęki
2014 6579 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XLVI.288.2014 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Miasto i Gminę Pilawa
2014 6580 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XLVI.289.2014 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Pilawie
2014 6581 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/251/14 Rady Gminy w Liwie z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazwy rondu drogowemu w miejscowości Liw.
2014 6582 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/256/14 Rady Gminy w Liwie z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia przekraczające wymiar zajęć objętych bezpłatnym nauczaniem, wychowaniem i opieką w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Liw
2014 6583 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XLI/401/2014 Rady Miasta Mława z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia cen biletów oraz wykazu osób uprawnionych do przejazdów bezpłatnych i ulgowych w komunikacji miejskiej Miasta Mława
2014 6584 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XLI/403/2014 Rady Miasta Mława z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2014 6585 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/331/14 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 28 maja 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej.
2014 6586 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/321/14 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia „Programu Opieki nad Zabytkami dla Powiatu Mińskiego na lata 2014-2018”
2014 6587 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr LVI/521/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2014 – 2021
2014 6588 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr LVII/537/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2014 – 2021
2014 6589 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr LVII/540/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w publicznych przedszkolach oraz wysokości opłat za niektóre świadczenia z zakresu wychowania przedszkolnego udzielane przez te przedszkola
2014 6590 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr LVII/541/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 24 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji
2014 6591 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr LVII/542/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 24 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne nie będące jednostką samorządu terytorialnego oraz dla osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji
2014 6592 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/355/2014 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia zwolnienia przedmiotowego od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 6593 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/356/2014 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żelechów.
2014 6594 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/486/14 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew pod nazwą „Południowa pierzeja rynku – etap I”.
2014 6595 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr 280/XLI/2014 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Legionowskiego za 2013 r.
2014 6596 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XXX/24/2014 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 8 maja 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/44/2010 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 października 2010r. sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.
2014 6597 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XXX/25/2014 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 8 maja 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
2014 6598 2014-07-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/2014 Wójta Gminy Teresin z dnia 21 marca 2014r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2013
2014 6599 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/192/2014 Rady Gminy Łyse z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łyse
2014 6600 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr 306.L.2014 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 27 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.
2014 6601 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr LVIII/631/2014 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie miasta Góra Kalwaria w sprawie budżetu Gminy Góra Kalwaria na rok 2015 w ramach budżetu obywatelskiego
2014 6602 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/219/2014 Rady Gminy Latowicz z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Latowicz.
2014 6603 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/339/14 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 30 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu żuromińskiego
2014 6604 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr L/327/2014 Rady Gminy Rzekuń z dnia 27 maja 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Rzekuń, obejmującego tereny w obrębach wsi: Ławy, Nowa Wieś Wschodnia, Teodorowo.
2014 6605 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/231/2014 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 26 czerwca 2014r. określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia w sprawie przekraczające wymiar zajęć objętych bezpłatnym nauczaniem, wychowaniem i opieką w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Mordy.
2014 6606 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/184/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Czarnia.
2014 6607 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/187/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia tybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie gminy Czarnia niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2014 6608 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/242/2014 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie podziału Powiatu Gostynińskiego na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2014 6609 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/243/2014 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie : uchwalenia statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie.
2014 6610 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/245/2014 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 30 czerwca 2014r. zmieniająca Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2014-2024
2014 6611 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr 254/LIII/2014 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla przedszkoli niepublicznych oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne lub osoby fizyczne na terenie Gminy Miasta Gostynina, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2014 6612 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr LVII/372/14 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 25 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXX/196/04 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 6 lipca 2004 r. w sprawie nadania nazw ulic we wsi Borowiec
2014 6613 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr LVII/373/14 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 25 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XLVII/283/05 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Suchostruga
2014 6614 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr LVII/374/14 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 25 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XVIII/86/96 Rady Gminy w Tarczynie z dnia 27 lutego 1996 r. w sprawie nazw ulic we wsi Tarczyn
2014 6615 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr LVII/378/14 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 25 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/122/12 z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarczynie
2014 6616 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr LVII/379/14 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/311/13 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie ustanowienia dopłaty dla właścicieli nieruchomości do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 6617 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr LVII/380/14 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 6618 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/272/2014 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku.
2014 6619 2014-07-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/14 Wójta Gminy w Regiminie z dnia 31 marca 2014r. w sprawie: przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok oraz sprawozdania o którym mowa w art. 265 pkt 2.
2014 6620 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/222/2014 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Szydłowiecki, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2014 6621 2014-07-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 101/2013 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r.
2014 6622 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr 401/XXXVII/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 stycznia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
2014 6623 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr 237/XXVII/13 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 23 stycznia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2013 rok
2014 6624 2014-07-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/2013 Wójta Gminy Michałowice z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2013 Gminy Michałowice Nr XXIV/222/2012.
2014 6625 2014-07-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 41/2013 Wójta Gminy Michałowice z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2013 Gminy Michałowice Nr XXIV/222/2012.
2014 6626 2014-07-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 54/2013 Wójta Gminy Michałowice z dnia 22 marca 2013r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2013 Gminy Michałowice Nr XXIV/222/2012.
2014 6627 2014-07-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 73/2013 Wójta Gminy Michałowice z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2013 Gminy Michałowice Nr XXIV/222/2012.
2014 6628 2014-07-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 75/2013 Wójta Gminy Michałowice z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2013 Gminy Michałowice Nr XXIV/222/2012.
2014 6629 2014-07-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.10.2013 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2013 r.
2014 6630 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/248/2013 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 17 stycznia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2013.
2014 6631 2014-07-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 22/2013 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2013 rok.
2014 6632 2014-07-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/2013 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 6 lutego 2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2013 rok.
2014 6633 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/270/2013 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2013r
2014 6634 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XXIX.168.2013 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 23 stycznia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2013 rok.
2014 6635 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/1/13 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 9 stycznia 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2013
2014 6636 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/287/2013 Rady Miasta Sulejówek z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2013
2014 6637 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr 215/XX/2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie zmian budżetu powiatu płockiego na rok 2013 uchwalonego uchwałą nr 200/XIX/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku
2014 6638 2014-07-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2013 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 225/XXI/13 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2013 rok.
2014 6639 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XXX.173.2013 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 5 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2013 rok
2014 6640 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr II.7.2013 Rady Gminy Jasieniec z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasieniec na rok 2013
2014 6641 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/229/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2013 Gminy Michałowice Nr XXIV/222/2012.
2014 6642 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/145/13 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2013 r.
2014 6643 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr 16/2013 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2013 rok
2014 6644 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/124/13 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na rok 2013
2014 6645 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/120/2013 Rady Gminy Karniewo z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 r.
2014 6646 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XXV/250/2013 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2013.
2014 6647 2014-07-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 221.2014 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 26 marca 2014r. w sprawie: przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok
2014 6648 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XLV.265.2014 Rady Gminy Rząśnik z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rząśnik na 2014- 2019
2014 6649 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XLV.267.2014 Rady Gminy Rząśnik z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze publicznej i drodze wewnętrznej w miejscowości Wólka Wojciechówek
2014 6650 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr LIV/275/2014 Rady Gminy Sochaczew z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zasad i trybu przyznawania wyróżnień, nagród i stypendiów sportowych Gminy Sochaczew.
2014 6651 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XLV/339/2014 Rady Miasta Pionki z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIX/217/2012 Rady Miasta Pionki z dnia 12 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Miasta Pionki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2014 6652 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XLV/340/2014 Rady Miasta Pionki z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXII/245/2012 Rady Miasta Pionki z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Miasta Pionki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 6653 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XLV/343/2014 Rady Miasta Pionki z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie: określenia czasu realizacji zajęć bezpłatnego nauczania i wychowania oraz wysokosci opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziaąłch przedszkolnych w szkołąch podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Pionki
2014 6654 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr L/521/14 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/273/09 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2014 6655 2014-07-09 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 7 lipca 2014r. o decyzji w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania taryfy dla ciepła dla Kozienickiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Kozienicach
2014 6656 2014-07-09 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 8 lipca 2014r. o wygaśnięciu mandatu radnego i nieprzeprowadzaniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kadzidło
2014 6657 2014-07-09 Decyzja Decyzja nr DRE-4210-3(9)/2014/142/XVI/RWy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła PGNiG Termika S.A. z siedzibą w Warszawie
2014 6658 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXI.392.2014 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXVII.329.2013 Miejskiej w Tłuszczu z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2014 - 2023
2014 6659 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXI.395.2014 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 24 czerwca 2014r. zmiany nazwy Szkoły Podstawowej im. Wacława Sieroszewskiego w Kozłach oraz Przedszkola Samorządowego w Kozłach wchodzących w skład Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Kozłach
2014 6660 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXI.397.2014 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Tłuszcz przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2014 6661 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX-75/2014 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 26 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydzierżawiania nieruchomości stanowiących własność lub będących we władaniu Gminy Wołomin
2014 6662 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX-77/2014 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołomin
2014 6663 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/246/2014 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Publicznego w Kałuszynie prowadzonego przez Gminę Kałuszyn
2014 6664 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/248/2014 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kałuszyn.
2014 6665 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/249/2014 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie regulaminów targowisk miejskich
2014 6666 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/250/2014 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru na terenie Gminy Kałuszyn
2014 6667 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr LIX/303/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 9 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów.
2014 6668 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr LIX/ 304 /2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 9 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazwy drodze
2014 6669 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr LIX/ 305 / 2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 9 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazwy drodze
2014 6670 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr LIX / 306 /2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 9 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazwy drodze
2014 6671 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr LIX/ 307 /2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 9 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazwy drodze
2014 6672 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr LIX / 308 / 2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 9 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazwy drodze
2014 6673 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr LIX /315/ 2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 9 czerwca 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Jaktorów, jak również jednostkom podległym
2014 6674 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/350/14 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 26 lutego 2014r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MSZCZONÓW OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT MIEJSCOWOŚCI NOSY - PONIATKI
2014 6675 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/374/14 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 21 maja 2014r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mszczonowa dla terenu obejmujacego działki nr ew. 238/1, 239, 240 w ich granicach ewidencyjnych
2014 6676 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII.453.2014 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Halinów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2014 6677 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII.454.2014 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Zagórze, gmina Halinów.
2014 6678 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr LXXXII/2082/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie m.st. Warszawy
2014 6679 2014-07-10 Porozumienie Porozumienie nr GK.031.2.2014 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 10 lutego 2014r.
2014 6680 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/251/2014 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 20 maja 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2014-2029
2014 6681 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/252/2014 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 30 stycznia 2014r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY GLINOJECK NA 2014 r.
2014 6682 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr Nr XXVIII/278/2014 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w publicznym przedszkolu i punkcie przedszkolnym prowadzonych przez Gminę Glinojeck.
2014 6683 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/279/2014 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzenia oraz nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Glinojeck.
2014 6684 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/281/2014 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego, zasiłku okresowego i pomocy rzeczowej.
2014 6685 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/284/2014 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 26 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2014 6686 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/373/14 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 21 maja 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment miasta Mszczonowa
2014 6687 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr 196.XL.2014 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 4 czerwca 2014r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipowcu Kościelnym
2014 6688 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr 197.XL.2014 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 4 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 127.XXV.2013 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Lipowiec Kościelny, zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną od właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2014 6689 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/205/14 Rady Gminy Pniewy z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie zmiany wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty.
2014 6690 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr XLVIII/259/10 Rady Gminy Pniewy z dnia 12 lipca 2010r. w sprawie zaliczenia dróg lokalnych do kategorii dróg gminnych
2014 6691 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/226/2014 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami dla Gminy Opinogóra Górna na lata 2014 - 2018”
2014 6692 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/227/2014 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2014 6693 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr LIII/403/14 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Krobów gm. Grójec
2014 6694 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr LIII/404/14 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmiany nazwy części ulicy Worowskiej, położonej za drogą krajową nr 50 i nadania nazw nowym ulicom w mieście Grójcu
2014 6695 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr LIII/405/14 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazwy placowi położonemu w granicach administracyjnych miasta Grójca
2014 6696 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr LIII/408/14 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2014 6697 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr 308/XLI/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Sucha
2014 6698 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr 309/XLI/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez własciciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 6699 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr 310/XLI/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2014 6700 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr 312/XLI/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych na terenie Gminy Nowa Sucha
2014 6701 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr XLV/494/14 Rady Miasta Zielonka z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazwy skwerowi przy skrzyżowaniu ulic Kolejowej i Sienkiewicza
2014 6702 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr XLV/500/14 Rady Miasta Zielonka z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia cen urzędowych oraz ulg za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w mieście Zielonka
2014 6703 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr 251/XXXI/14 Rady Gminy Stara Biała z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie geodezyjnym Kruszczewo
2014 6704 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/333/14 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i warunków zwolnień z tych opłat w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ostrów Mazowiecka.
2014 6705 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr LVIII/389/2014 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmian w podziale Gminy Zwoleń na obwody głosowania
2014 6706 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr 759/2014 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 maja 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Kałęczyn w rejonie ul. Belgijskiej w Gminie Grodzisk Mazowiecki
2014 6707 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr 760/2014 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 maja 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Odrano Wola w rejonie ul. Malarskiej w Gminie Grodzisk Mazowiecki
2014 6708 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr 761/2014 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 maja 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Książenice w rejonie ul. Młodości w Gminie Grodzisk Mazowiecki
2014 6709 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr 903/356/14 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 24 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013
2014 6710 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr 943/359/14 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 1 lipca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (Uszczegółowienie RPO WM)
2014 6711 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr 944/359/14 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 1 lipca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013
2014 6712 2014-07-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2013 Wójta Gminy Karniewo z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Karniewo na 2013 r.
2014 6713 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/144/2013 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 8 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Andrzejewo na rok 2013
2014 6714 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/244 /2013 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2013
2014 6715 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/232/13 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżcie gminy w 2013 roku
2014 6716 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/158/2013 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2013 rok
2014 6717 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr XXX/204/2013 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXVIII/193/2012 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu wyszkowskiego na rok 2013.
2014 6718 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/545/2013 Rady Miasta Siedlce z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce na 2013 rok
2014 6719 2014-07-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 34/2013 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 11 lutego 2013r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2013
2014 6720 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/303/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2013 rok.
2014 6721 2014-07-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 167/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 5 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2013 r.
2014 6722 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr XXII/161/2013 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 4 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta i Gminy Bieżuń na rok 2013 Nr XXI/153/2012 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 28 grudnia 2012r.
2014 6723 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr XXII/162/2013 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 4 lutego 2013r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bieżuń na rok 2013.
2014 6724 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/142/13 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2013 rok
2014 6725 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr XXII/333/2013 Rady Gminy Długosiodło z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/323/2012 Rady Gminy Długosiodło z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2013 rok
2014 6726 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/182/2013 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2013 rok.
2014 6727 2014-07-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2013 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XXII/161/2012 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2012 roku.
2014 6728 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/185/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2014 6729 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr 300/XXIV/2012 Rady Gminy Lesznowola z dnia 15 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2012
2014 6730 2014-07-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.13.2013 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 8 lutego 2013r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2013 r.
2014 6731 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/168/2013 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 11 lutego 2013r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2013
2014 6732 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/205/13 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2013 rok.
2014 6733 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/216/2013 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 13 lutego 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kozienickiego na 2013 rok
2014 6734 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/222/2013 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 15 lutego 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kozienickiego na 2013 rok
2014 6735 2014-07-10 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.04.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2013 roku
2014 6736 2014-07-10 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.05.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2013 roku
2014 6737 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/266/2013 Rady Miasta Mława z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
2014 6738 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/220/2014 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 2 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/149/2013 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Opinogóra Górna
2014 6739 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/221/2014 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 2 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/150/2013 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2014 6740 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/222/2014 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 2 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXIV/138/2012 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 6741 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/225/2014 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 2 czerwca 2014r. w sprawie ustanowienia herbu i flagi Gminy Opinogóra Górna oraz zasad ich używania
2014 6742 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/230/2014 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 25 czerwca 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/171/2013 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 31 maja 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów
2014 6743 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr XLVII/269/14 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie: określenia czasu realizacji zajęć bezpłatnego nauczania i wychowania oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Olszewo-Borki.
2014 6744 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr XLVII/270/14 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne, dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie gminy Olszewo-Borki oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2014 6745 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/445/2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 maja 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Młochów - rejon parku.
2014 6746 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr XLV/452/2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nadarzyn za 2013 rok.
2014 6747 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/257/14 Rady Gminy Goworowo z dnia 28 maja 2014r. w sprawie przyjęcia herbu, flagi, baneru, łańcuchów władzy i pieczęci gminy Goworowo oraz zasad ich stosowania
2014 6748 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/258/14 Rady Gminy Goworowo z dnia 28 maja 2014r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Gminy Goworowo oraz zasad i trybu jej nadawania i noszenia
2014 6749 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr XLV/266/14 Rady Gminy Goworowo z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących programu dla rodzin wielodzietnych
2014 6750 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr 567/VI/44/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 21 maja 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic: Górna, Kozia, Niska, Stawowa, Szkolna i Zaułek.
2014 6751 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr XLIX/346/14 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzone przez gminę – Miasto Żyrardów
2014 6752 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr XLIX/349/14 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie okręgów wyborczych
2014 6753 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr XLIX/350/14 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie stałych obwodów głosowania.
2014 6754 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr 836/XLIX/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Trzepowo” w Płocku
2014 6755 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/225/2014 Rady Gminy Sadowne z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z gminnych obiektów sportowych
2014 6756 2014-07-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.89.2014.MZ1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 lipca 2014r. Rada Gminy Lesznowola
2014 6757 2014-07-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.95.2014.MZ1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 lipca 2014r. Rada Miejska Konstancin-Jeziorna
2014 6758 2014-07-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-R.4131.28.2014.AW Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 lipca 2014r. Rada Miejska w Iłży
2014 6759 2014-07-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX – I.4131.93.2014.GH Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 lipca 2014r. Rada Miasta Żyrardowa
2014 6760 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr XXX/329/2013 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nadarzyn na rok 2013.
2014 6761 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/308/13 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok
2014 6762 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr 255/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 8 lutego 2013r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej miasta Józefowa na 2013 rok.
2014 6763 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/401/2013 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 r.
2014 6764 2014-07-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/2013 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XXII/161/2012 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2012 roku.
2014 6765 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr 344/2013 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2013 Nr XXX/180/2012 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2012 r.
2014 6766 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr XXV/151/13 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
2014 6767 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr XXX/169/2013 Rady Gminy w Sabniach z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok
2014 6768 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/172/2013 Rady Gminy w Sabniach z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok
2014 6769 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/168/2013 Rady Gminy Wąsewo z dnia 25 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsewo na rok 2013
2014 6770 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr XX/125/13 Rady Gminy Nur z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok
2014 6771 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/174/2013 Rady Gminy Jadów z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2013
2014 6772 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr XXI/158/2013 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2013
2014 6773 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/305/13 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2013
2014 6774 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr XXV/122/2013 Rady Gminy Rzewnie z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzewnie na 2013 rok.
2014 6775 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/252/2013 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2013.
2014 6776 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr XXX/260/2013 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 1 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmianw budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2013.
2014 6777 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/291/2013 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2013 rok.
2014 6778 2014-07-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.21.2013 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2013 r.
2014 6779 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr 856/XXXI/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2014 6780 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr 857/XXXI/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2014 6781 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr 858/XXXI/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2013 Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 829/XXIX/2012 z dnia 28.12.2012 r.
2014 6782 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr 859/XXXI/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2014 6783 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr 860/XXXI/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej.
2014 6784 2014-07-11 Zarządzenie Zarządzenie nr UG.0050.9.2013 Wójta Gminy Troszyn z dnia 7 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013
2014 6785 2014-07-11 Zarządzenie Zarządzenie nr UG.0050.11.2013 Wójta Gminy Troszyn z dnia 15 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013
2014 6786 2014-07-11 Zarządzenie Zarządzenie nr UG.0050.15.2013 Wójta Gminy Troszyn z dnia 4 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013
2014 6787 2014-07-11 Zarządzenie Zarządzenie nr UG.0050.16.2013 Wójta Gminy Troszyn z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013
2014 6788 2014-07-11 Zarządzenie Zarządzenie nr UG.0050.3.2013 Wójta Gminy Troszyn z dnia 4 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013
2014 6789 2014-07-11 Zarządzenie Zarządzenie nr UG.0050.17.2013 Wójta Gminy Troszyn z dnia 7 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013
2014 6790 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr 574/XXXIV/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 30 kwietnia 2013r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2013.
2014 6791 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr 526/XXXI/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 29 stycznia 2013r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2013.
2014 6792 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr 592/XXXV/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 28 maja 2013r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2013.
2014 6793 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr 537/XXXII/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2013r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2013.
2014 6794 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr 550/XXXIII/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 26 marca 2013r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2013.
2014 6795 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr 615/XXXVI/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 25 czerwca 2013r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2013.
2014 6796 2014-07-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 152.2013 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr. XXVII.164.2012 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Rząśnik na rok 2013
2014 6797 2014-07-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 163.2013 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 22 maja 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale r. XXVII.164.2012 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Rząśnik na rok 2013
2014 6798 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/140/2013 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 11 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sarnaki na rok 2013
2014 6799 2014-07-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2013 Wójta Gminy Poświętne z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 r.
2014 6800 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr 174/XXVII/2013 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 13 lutego 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2013
2014 6801 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr 188/XXVIII/2013 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 18 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2013
2014 6802 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr LVIII/458/2014 Rady Miasta Marki z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr LVI/443/2014 Rady Miasta Marki z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marki na lata 2014-2029
2014 6803 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/251/2014 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę i Miasto Przysucha
2014 6804 2014-07-14 Informacja Informacja Starosty Siedleckiego z dnia 2 lipca 2014r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Borki Siedleckie, gmina Suchożebry i obręby Dąbrowa, gmina Mokobody
2014 6805 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XXX/238/14 Rady Gminy Osieck z dnia 19 maja 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Osieck dla części działek nr 50/3, 51/3, 52/3 i 53/3 położonych we wsi Sobienki
2014 6806 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr 245/13 Rady Gminy Celestynów z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Celestynów na 2013 rok
2014 6807 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr 258/13 Rady Gminy Celestynów z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Celestynów na 2013 rok
2014 6808 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr 243/13 Rady Gminy Celestynów z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Celestynów na 2013 rok
2014 6809 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/191/2013 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2013 Nr XXX/180/2012 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2012 r.
2014 6810 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XVII/128/2013 Rady Gminy Suchożebry z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013
2014 6811 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr 182/XXVI/2013 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 28 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę Nr 170/XXIV/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2013
2014 6812 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr 202.XXXII.2013 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 lutego 2013r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2013
2014 6813 2014-07-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2013 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XXII/161/2012 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2012 roku.
2014 6814 2014-07-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 13 lutego 2013r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2013 rok.
2014 6815 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr 257/104/13 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2013 rok
2014 6816 2014-07-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.15.2013 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 15 lutego 2013r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2013 r.
2014 6817 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/239/13 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2013 rok Nr XXIX/221/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 grudnia 2012 roku
2014 6818 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/240/13 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2013 r.
2014 6819 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XX/168/2013 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.
2014 6820 2014-07-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2013 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 18 lutego 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2013 r.
2014 6821 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr 312/XXV/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2013.
2014 6822 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/2/13 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok
2014 6823 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/141/2013 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 27 lutego 2013r. Zmieniająca Uchwałę budżetową Gminy Szreńsk na rok 2013 Nr XXII/138/2013 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 31 stycznia 2013 r.
2014 6824 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/180/2013 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dąbrówka na 2013 rok
2014 6825 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI.386.2013 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr XXXIII.363.2012 Rady Miejskiej  w Brwinowie z dnia 17 grudnia 2012r.
2014 6826 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/172/13 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok Nr: XXXII/153/12 z dnia 17 grudnia 2012
2014 6827 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/176/13 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 15 marca 2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok
2014 6828 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/183/13 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 21 marca 2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok
2014 6829 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/199/13 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok
2014 6830 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XLI/213/13 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 12 lipca 2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok
2014 6831 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/232/2013 Rady Gminy Rzekuń z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2013 rok
2014 6832 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/250/2013 Rady Gminy Rzekuń z dnia 24 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2013 rok
2014 6833 2014-07-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2013 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 15 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013
2014 6834 2014-07-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 25/2013 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 29 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013
2014 6835 2014-07-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 37/2013 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013
2014 6836 2014-07-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 41/2013 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 16 maja 2013r. w sprawie sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013
2014 6837 2014-07-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 46/2013 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 11 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013
2014 6838 2014-07-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 50/2013 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013
2014 6839 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr III/18/10 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.
2014 6840 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr LXXXIV/2142/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zniżek w cenach biletów za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie dla osób zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych we właściwym urzędzie skarbowym oraz dla dzieci tych osób
2014 6841 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr LXXXIV/2143/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie, zmiany uchwały w sprawie ustalenia ulg za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie oraz zmiany uchwały w sprawie regulaminu przewozu osób i bagażu środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie
2014 6842 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr LXXXIV/2144/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia ulg za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie
2014 6843 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr LXXXIV/2145/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia zniżek w cenach biletów za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego m.st. Warszawy dla mieszkańców gmin, z którymi zawarto porozumienie w sprawie dopłat do cen biletów
2014 6844 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr LXXXIV/2146/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu przewozu środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie
2014 6845 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr LXXXIV/2159/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zwolnienia z opłat osób obowiązanych do ubiegania się o wydanie nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu z powodu zmiany administracyjnej
2014 6846 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr LXXXIV/2161/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie utworzenia Żłobka nr 51 przy ul. Św. Bonifacego 81 w Warszawie
2014 6847 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr LXXXIV/2165/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie odpłatności za korzystanie z nauki i kształcenia przez osoby niebędące obywatelami polskimi w szkołach, placówkach i ośrodkach prowadzonych przez m.st. Warszawę
2014 6848 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr LXXXIV/2166/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach m.st. Warszawy
2014 6849 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr LXXXIV/2167/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i osoby fizyczne oraz dla, innych niż m.st. Warszawa, osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2014 6850 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr LXXXIV/2169/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie nadania imienia „Polskich Podróżników” Przedszkolu nr 55 w Warszawie, ul. Cybisa 1
2014 6851 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr LXXXIV/2170/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie nadania imienia Przedszkolu nr 201 w Warszawie, ul. Wilczy Dół 4
2014 6852 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr LXXXIV/2171/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych w m.st. Warszawie oraz zmieniająca akt założycielski LI Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Warszawie, ul. Kadrowa 5/15
2014 6853 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr LXXXIV/2174/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany statutu Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
2014 6854 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr LXXXIV/2175/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania nazwy skwerowi w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
2014 6855 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr LXXXIV/2176/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu ulic w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
2014 6856 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XLIX/281/2014 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia " Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jedlnia-Letnisko"
2014 6857 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XLIX/288/2014 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jedlnia-Letnisko
2014 6858 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XLIX/289/2014 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc Gminy Jedlnia-Letnisko w zakresie dożywiania na lata 2014-2020"
2014 6859 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XLIX/290/2014 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo swiadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnosciowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państawa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 6860 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr L/508/14 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę nr LVIII/444/10 z dnia 28 października 2010r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wyszków.
2014 6861 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr 1489/XLVIII/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 2 lipca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 749/XXVII/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów zmienionej uchwałą nr 1169/XXXIX/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 października 2013r.
2014 6862 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr 1490/XLVIII/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 2 lipca 2014r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Piaseczno
2014 6863 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/171/14 Rady Gminy Wilga z dnia 18 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę Nr VI/31/11 z dnia 28 czerwca 2011r w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wildze.
2014 6864 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/260/2014 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Sokołowskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Sokołowski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2014 6865 2014-07-14 Decyzja Decyzja nr DRE-4210-8(2)/2014/248/IXZM/ARY Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 11 lipca 2014r. w sprawie zmiany taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej "Legionowo" Sp. z o.o. z siedzibą w Legionowie
2014 6866 2014-07-15 Decyzja Decyzja nr OŁO-4210-16(12)/2014/403/XIII/DSS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 lipca 2014r.
2014 6867 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr 178/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 lipca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2014 rok
2014 6868 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr 180/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 lipca 2014r. w sprawie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego
2014 6869 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr 181/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 lipca 2014r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Błonie oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Błonie
2014 6870 2014-07-15 Decyzja Decyzja nr DRE-4210-4(8)/2014/158/XII/ARy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 lipca 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Radomskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej "RADPEC" S.A. z siedzibą w Radomiu
2014 6871 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr LXXXIV/2140/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Czyste -rejon ulicy Kolejowej
2014 6872 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr LXXXV/2184/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3 lipca 2014r. w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek
2014 6873 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr LXXXV/2185/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3 lipca 2014r. w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami
2014 6874 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr LXXXV/2186/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3 lipca 2014r. w sprawie zwolnienia z opłat za miejsca do pochowania zmarłych odznaczonych: Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Krzyża Wojskowego i Honorowych Obywateli m.st. Warszawy oraz sprawowania opieki nad grobami zmarłych zasłużonych dla Rzeczypospolitej Polskiej i Miasta Stołecznego Warszawy, a także innymi obiektami upamiętniającymi wydarzenia historyczne na cmentarzach komunalnych m.st. Warszawy
2014 6875 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr LXXXV/2187/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3 lipca 2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z Ogrodu Krasińskich w Warszawie
2014 6876 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr LXXXV/2188/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3 lipca 2014r. w sprawie utworzenia Warszawskiej Rady Seniorów
2014 6877 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr LXXXV/2189/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3 lipca 2014r. w sprawie utworzenia Centrum Administracyjnego Nr 1 do obsługi placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz zmiany statutów tych placówek
2014 6878 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr LXXXV/2190/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3 lipca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze Miasta Stołecznego Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych
2014 6879 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr LXXXV/2193/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3 lipca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany siedziby oraz połączenia Przedszkola nr 175 w Warszawie, ul. Astronautów 5 ze Szkołą Podstawową nr 227 im. Kapitana Lucyny Hertz w Warszawie, ul. Astronautów 17 w Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Warszawie, ul. Astronautów 17
2014 6880 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr LXXXV/2194/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3 lipca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego m.st. Warszawy pod nazwą Centrum Sportu Wilanów
2014 6881 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr LXXXV/2200/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3 lipca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy parkowi w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
2014 6882 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr LXXXV/2201/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3 lipca 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
2014 6883 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr LXXXV/2202/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3 lipca 2014r. w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
2014 6884 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr LXXXV/2203/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3 lipca 2014r. w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu ulic w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
2014 6885 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr LXXXV/2204/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3 lipca 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
2014 6886 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr LXXXV/2205/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3 lipca 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
2014 6887 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr LXXXV/2206/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3 lipca 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
2014 6888 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr LXXXV/2207/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3 lipca 2014r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
2014 6889 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr LXXXV/2208/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3 lipca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Wiśniowej Góry – część I
2014 6890 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr LXXXV/2213/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3 lipca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów poprzemysłowych w rejonie ulicy Orłów Piastowskich – część I
2014 6891 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr LXXXV/2214/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3 lipca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Żelaznej – część północna A
2014 6892 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr LXXXV/2215/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3 lipca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy na okręgi wyborcze do Rady Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
2014 6893 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr LXXXV/2216/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3 lipca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy na okręgi wyborcze do Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
2014 6894 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr LXXXV/2217/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3 lipca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy na okręgi wyborcze do Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
2014 6895 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr LXXXV/2218/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3 lipca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy na okręgi wyborcze do Rady Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
2014 6896 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr LXXXV/2219/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3 lipca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy na okręgi wyborcze do Rady Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
2014 6897 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr LXXXV/2220/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3 lipca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy na okręgi wyborcze do Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
2014 6898 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr LXXXV/2221/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3 lipca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału dzielnicy Wawer m.st. Warszawy na okręgi wyborcze do Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
2014 6899 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr LXXXV/2222/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3 lipca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy na okręgi wyborcze do Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
2014 6900 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr LXXXV/2223/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3 lipca 2014r. w sprawie podziału Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy na okręgi wyborcze do Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
2014 6901 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr LXXXV/2224/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3 lipca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Dzielnicy Wola m.st. Warszawy na okręgi wyborcze do Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
2014 6902 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr LXXXV/2225/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3 lipca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy na okręgi wyborcze do Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
2014 6903 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr LXXXV/2226/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3 lipca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy na okręgi wyborcze do Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
2014 6904 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr XL/304/2014 Rady Gminy Baranowo z dnia 30 maja 2014r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Baranowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.
2014 6905 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr XL/311/2014 Rady Gminy Baranowo z dnia 30 maja 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Baranowo.
2014 6906 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr LXIII/372/2014 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 10 lipca 2014r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łomianki oraz warunków zwolnienia z tych opłat
2014 6907 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr LXIII/375/2014 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 10 lipca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały nr XV/85/2007 z dnia 30 sierpnia 2007r. Rady Miejskiej w Łomiankach dotyczącej wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których gmina jest zarządcą, na obszarze gminy Łomianki
2014 6908 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr XLVI/306/2014 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 10 lipca 2014r. w sprawie nadania nazw ulicom w Mieście Maków Mazowiecki
2014 6909 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/273/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie zwolnienia rodziców z opłat za świadczenia przekraczające bezpłatną podstawę programową w Oddziałach Przedszkolnych i Punktach Przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Przasnysz.
2014 6910 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr 315/XXXIV/14 Rady Gminy Gozdowo z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 153/XVII/12 Rady Gminy Gozdowo z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gozdowo, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2014 6911 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr 318/XXXIV/14 Rady Gminy Gozdowo z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr 123/XIII/12 Rady Gminy Gozdowo z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz szczegółowe zasady zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone o różnym tygodniowym wymiarze godzin.
2014 6912 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr XLIV/608 /2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo dla obszaru obejmującego teren działki o nr ewid. 38/12 z obrębu ewid. nr 65
2014 6913 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr 299/XLII/2014 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 11 czerwca 2014r. w sprawie utwoarzenia Żłobka Samorządowego w Gąbinie i nadania statutu.
2014 6914 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/190/2014 Rady Gminy w Kuczborku Osadzie z dnia 1 lipca 2014r. w sprawie: zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuczborku - Osadzie
2014 6915 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/243/2014 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania
2014 6916 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/165/14 Rady Gminy Gzy z dnia 11 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2014 - 2018 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2014 6917 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/166/14 Rady Gminy Gzy z dnia 11 czerwca 2014r. w sprawie zmiany rozporządzenia Nr 37 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 sierpnia 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu pułtuskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2008r., Nr 152, poz. 5335) dotyczącej konieczności zmiany parametrów drzew przy jednoczesnym wykonaniu nasadzeń zamiennych drzewami w tym samym gatunku w miejscu usuwanych drzew oraz zmiany numeru ewidencyjnego działki, na której znajduje się pomnik przyrody
2014 6918 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/246/2014 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXI1/138/2012 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów za wybitne osiągnięcia edukacyjne dla uczniów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Stara Błotnica zmienionej uchwałą Nr XXX/189/2013 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXI1/138/2012 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów za wybitne osiągnięcia edukacyjne dla uczniów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Stara Błotnica.
2014 6919 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/181/14 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udostępniania oraz użytkowania siłowni plenerowych na terenie Gminy Sobienie-Jeziory
2014 6920 2014-07-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 260 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 maja 2014r. w sprawie nadania Statutu Mazowieckiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Warszawie
2014 6921 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr 327/XXXI/14 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 12 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2014 6922 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/264/2014 Rady Gminy Łąck z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Łąck lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania osób uprawnionych do udzielania ulg.
2014 6923 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/265/2014 Rady Gminy Łąck z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu publicznym oraz opłat za świadczenia przekraczające wymiar tych zajęć udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Łąck.
2014 6924 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr XXX/246/2014 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sobolew, w czasie przekraczającym wymiar zajęć.
2014 6925 2014-07-16 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 15 lipca 2014r. o wygaśnięciu mandatu radnego i nieprzeprowadzaniu wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Myszyńcu
2014 6926 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr XXX/241/2014 Rady Gminy Sochocin z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/5/2010 Rady Gminy Sochocin z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
2014 6927 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr XXX/242/2014 Rady Gminy Sochocin z dnia 25 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę Nr IX/80/2011 Rady Gminy Sochocin z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze oraz ustalania liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2014 6928 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr 311/XLI/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 6929 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr XX.240.2014 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XI.120. 2012 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 18 września 2012 roku w sprawie utworzenia okręgów wyborczych dla wyboru Rady Gminy Wieniawa.
2014 6930 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr 288/XXXIX/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2014 6931 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr 289/XXXIX/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i punkty przedszkolne, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Drobin
2014 6932 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr 293/XXXIX/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 czerwca 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr 271/XXXVI/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2014-2025
2014 6933 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr 31/2013 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 18 marca 2013r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu  Powiatu Legionowskiego na 2013 r.
2014 6934 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/288/2014 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 14 marca 2014r. w sprawie zmian w załączniku do Uchwały Nr XXV/123/2005 z dnia 11 lutego 2005 roku w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Białobrzegach
2014 6935 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr XLI/310/2014 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/171/2006 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 27 lutego 2006 r. i uchwały Nr XII/93/2011 z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
2014 6936 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr XLII/315/2014 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Białobrzegi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2013
2014 6937 2014-07-17 Uchwała Uchwała nr II/6/13 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 11 marca 2013r. w sprawie prowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2013
2014 6938 2014-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/174/2013 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 15 marca 2013r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2013
2014 6939 2014-07-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 45/2013 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 11 marca 2013r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2013
2014 6940 2014-07-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/169/2013 Rady Gminy Przasnysz z dnia 14 marca 2013r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2013 Nr XXII/161/2012 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2012 roku.
2014 6941 2014-07-17 Uchwała Uchwała nr XX/118/2013 Rady Gminy w Broku z dnia 6 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 r.
2014 6942 2014-07-17 Uchwała Uchwała nr 29/2013 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 5 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań  z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
2014 6943 2014-07-17 Uchwała Uchwała nr 226/XXI/2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia 20 marca 2013r. w sprawie zmian budżetu powiatu płockiego na rok 2013 uchwalonego uchwałą nr 200/XIX/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku
2014 6944 2014-07-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 172/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 13 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2013 r.
2014 6945 2014-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/150/13 Rady Gminy Kampinos z dnia 13 marca 2013r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2013r.
2014 6946 2014-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/177/2013 Rady Gminy w Sabniach z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok
2014 6947 2014-07-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/259 /2013 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 19 marca 2013r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2013
2014 6948 2014-07-17 Uchwała Uchwała nr XX/160/13 Rady Gminy w Skórcu z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2014 6949 2014-07-17 Uchwała Uchwała nr XIX/114/2013 Rady Gminy Miedzna z dnia 6 marca 2013r. w sprawie zmian uchwały budzetowej gminy Miedzna na 2013 rok.
2014 6950 2014-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/333/2013 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nadarzyn na rok 2013.
2014 6951 2014-07-17 Uchwała Uchwała nr 267/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej miasta Józefowa na 2013 rok.
2014 6952 2014-07-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/165/2013 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na rok 2013
2014 6953 2014-07-17 Uchwała Uchwała nr XIX/170/2013 Rady Gminy Sochocin z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2013 rok
2014 6954 2014-07-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 40/2013 Burmistrza Przasnysza z dnia 29 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2013 rok
2014 6955 2014-07-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 23/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 29 marca 2013r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2013 rok.
2014 6956 2014-07-17 Uchwała Uchwała nr 205.XXXIII.2013 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 marca 2013r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2013 rok
2014 6957 2014-07-17 Uchwała Uchwała nr XXX/163/2013 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2013 rok
2014 6958 2014-07-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.27.2013 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2013 r.
2014 6959 2014-07-17 Uchwała Uchwała nr 254/XXVIII/13 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 1 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok.
2014 6960 2014-07-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/163/2013 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 22 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na 2013 rok.
2014 6961 2014-07-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 174/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2013 r.
2014 6962 2014-07-17 Uchwała Uchwała nr 2/I/2013 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 12 marca 2013r. w sprawie zmieniająca uchwałę budżetową Związku Gmin Regionu Płockiego na 2013 rok
2014 6963 2014-07-17 Uchwała Uchwała nr 334/VI/31/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 7 marca 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2013
2014 6964 2014-07-17 Uchwała Uchwała nr XXII/137/2013 Rady Gminy Łyse z dnia 27 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2013.
2014 6965 2014-07-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/158/13 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 28 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
2014 6966 2014-07-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 22 marca 2013r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi na 2013 rok
2014 6967 2014-07-17 Uchwała Uchwała nr 350/2013 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 14 marca 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2013 Nr XXX/180/2012 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2012 r.
2014 6968 2014-07-17 Uchwała Uchwała nr XXX/397/2013 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2013 r.
2014 6969 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr LII/1522/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2013 rok
2014 6970 2014-07-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/2013 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XXII/161/2012 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2012 roku.
2014 6971 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/174/13 Rady Gminy w Troszynie z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2013
2014 6972 2014-07-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/2013 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 29 marca 2013r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XXII/161/2012 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2012 roku.
2014 6973 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr XXVI/201/2013 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2013.
2014 6974 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr 148/XXV/2013 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2014 6975 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr XXV/159/13 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2013 rok
2014 6976 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr XXV/231/13 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 21 marca 2013r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2013
2014 6977 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr XXX/196/2013 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2013 rok.
2014 6978 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/132/2013 Rady Gminy Poświętne z dnia 12 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 r.
2014 6979 2014-07-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.19.2013 Burmistrza Miasta Marki z dnia 28 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2013 rok.
2014 6980 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr 270/108/13 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 28 marca 2013r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2013 rok
2014 6981 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr 230/XXII/13 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 225/XXI/13 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2013 rok.
2014 6982 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/248/2013 Rady Gminy Prażmów z dnia 1 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
2014 6983 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr XXI.224.2013 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 12 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na rok 2013
2014 6984 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr XXVI/266/13 Rady Gminy Stare Babice z dnia 21 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Babice na 2013 r.
2014 6985 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/225/2013 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 20 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kozienickiego na 2013 rok
2014 6986 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr 421/XLI/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 20 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
2014 6987 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/245/2013 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 18 marca 2013r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Pułtusk na rok 2013 nr XXXII/235/2013 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 25 stycznia 2013 roku
2014 6988 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/254/2013 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 18 marca 2013r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2013
2014 6989 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr XVII/120/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 21 marca 2013r. w sprawie zmian Uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2013 rok
2014 6990 2014-07-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 37/2012 Wójta Gminy Czarnia z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2012
2014 6991 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/237/13 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 13 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2013 roku
2014 6992 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/241/13 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmina w budżecie gminy w 2013 roku
2014 6993 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr XXVI/142/2013 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 20 marca 2013r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2013 rok Powiatu Siedleckiego
2014 6994 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/305/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 19 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2013 rok.
2014 6995 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXI.184.2013 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 12 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2013 rok
2014 6996 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr IV/21/155/2013 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2013 rok
2014 6997 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr 118/XIX/13 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 27 marca 2013r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Boguty-Pianki na rok 2013
2014 6998 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXV/218/2013 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 21 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2013 rok
2014 6999 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/218/13 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 28 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2013
2014 7000 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXIV/328/13 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 26 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok
2014 7001 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/198/2013 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2013 Nr XXX/180/2012 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2012 r.
2014 7002 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr 266/XXVI/2013 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2013.
2014 7003 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXI/158/13 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 22 marca 2013r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2013 r.
2014 7004 2014-07-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 50/2013 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 28 marca 2013r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2013
2014 7005 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXI/238/13 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 21 marca 2013r. w sprawie zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2013
2014 7006 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr 135/XX/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 22 marca 2013r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 119/XVIII/2012 r.
2014 7007 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr XXVI/209/2013 Rady Gminy Baranowo z dnia 18 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
2014 7008 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr XXI/138/13 Rady Gminy Nur z dnia 6 marca 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2013 rok
2014 7009 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr XLIV.458.2013 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII.362.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2012-2023
2014 7010 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr XLV.472.2013 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 25 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII.362.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2012-2023
2014 7011 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr XLVII.494.2013 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brwinów na rok 2014
2014 7012 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr XLIX.521.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII.493.2013 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2014-2023
2014 7013 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr LI.546.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 24 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII.493.2013 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2014-2023
2014 7014 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr LII.558.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 9 maja 2014r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Żółwin
2014 7015 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr LII.578.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 9 maja 2014r. w sprawie utworzenia filii publicznego przedszkola
2014 7016 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr LII.579.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 9 maja 2014r. zmieniająca uchwałę nr 69-IV z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu gminy Brwinów
2014 7017 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr LII.561.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 9 maja 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego do przyznania nieodpłatnej pomocy oraz zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 7018 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr LII.563.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 9 maja 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII.275.2012 z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Brwinów liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 4,5% (z wyjątkiem piwa)
2014 7019 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr LII.580.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 9 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII.493.2013 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2014-2023
2014 7020 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr XL/256/2014 Rady Gminy Pionki z dnia 11 lipca 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 7021 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXI/192/2014 Rady Gminy Mokobody z dnia 9 czerwca 2014r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Mokobodach
2014 7022 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr 465/LI/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury- Ośrodka Kultury w Serocku oraz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Serock
2014 7023 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr 467/LI/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad dofinansowania wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie gminy Miasto i Gmina Serock
2014 7024 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr 468/LI/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2014-2021
2014 7025 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr XLVII/366/2014 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 15 lipca 2014r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z obiektów sportowych Gminy Pułtusk
2014 7026 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr XLIV/607 /2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo dla obszaru obejmującego teren działek o nr ewid. 26/2 i 30/3 z obrębu ewid. nr 44
2014 7027 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXVI/232/2014 Rady Gminy Gózd z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały o podziale Gminy Gózd na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2014 7028 2014-07-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/269/14 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na realizację zadań publicznych innych niż wskazane ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonania zleconych zadań
2014 7029 2014-07-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/270/14 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Myszyniec
2014 7030 2014-07-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/271/14 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Myszyniec
2014 7031 2014-07-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/272/14 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Myszyniec
2014 7032 2014-07-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/273/14 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Myszyniec
2014 7033 2014-07-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/274/14 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Myszyniec
2014 7034 2014-07-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/275/14 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego
2014 7035 2014-07-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/276/14 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
2014 7036 2014-07-21 Uchwała Uchwała nr XLV/426/2014 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 maja 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Żbików – Bąki w Pruszkowie – Obszar I
2014 7037 2014-07-21 Uchwała Uchwała nr XLVI/436/2014 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Anielin – część 1
2014 7038 2014-07-21 Uchwała Uchwała nr XLVI/441/2014 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Pruszkowa oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2014 7039 2014-07-21 Uchwała Uchwała nr XLVI/442/2014 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego oraz uprawnień do ulg i przejazdów bezpłatnych w środkach komunikacji miejskiej Miasta Pruszkowa.
2014 7040 2014-07-21 Uchwała Uchwała nr XLVI/446/2014 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/230/2012 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie podziału miasta Pruszków na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2014 7041 2014-07-21 Uchwała Uchwała nr XLVI/447/2014 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/264/2012 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie podziału miasta Pruszków na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2014 7042 2014-07-21 Uchwała Uchwała nr 1044/363/14 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 15 lipca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (Uszczegółowienie RPO WM)
2014 7043 2014-07-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 89/2014 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 12 marca 2014r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2014 - 2023
2014 7044 2014-07-21 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XLV/196/2013 Rady Gminy Tczów z dnia 30 grudnia 2013r.
2014 7045 2014-07-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2014 Wójta Gminy Tczów z dnia 20 marca 2014r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, wykonania planu finansowego instytucji kultury, wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz informację o stanie mienia komunalnego za 2013 rok.
2014 7046 2014-07-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/192/2014 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 31 marca 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Sokołów Podlaski, warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2014 7047 2014-07-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/204 /2014 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Sokołowie Podlaskim
2014 7048 2014-07-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/205/2014 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Sokołów Podlaski na lata 2014-2017”.
2014 7049 2014-07-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/206/2014 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Sokołów Podlaski, warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2014 7050 2014-07-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/194/2014 Rady Gminy Szydłowo z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielenia spółkom wodnym dotacji celowej oraz sposobu jej rozliczenia
2014 7051 2014-07-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/197/2014 Rady Gminy Szydłowo z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, zasad udzielania i rozmiaru obniżek, przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć oraz zasad ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla niektórych grup nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Szydłowo
2014 7052 2014-07-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/200/2014 Rady Gminy Mokobody z dnia 15 lipca 2014r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Mokobody dla spółek wodnych,trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania
2014 7053 2014-07-21 Uchwała Uchwała nr XLII/283/14 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 26 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Brudzeń Duży Nr XXI/142/12 z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2014 7054 2014-07-21 Uchwała Uchwała nr 1448/XLVII/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 11 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO części wsi Jastrzębie
2014 7055 2014-07-21 Uchwała Uchwała nr 1449/XLVII/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 11 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna obszaru ograniczonego ulicami Szpitalną, Korczaka, Zagajnikową, Sienkiewicza, Gerbera, Czajewicza oraz projektowaną ulicą zlokalizowaną przy szpitalu, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 727/XXVI/2008 z dnia 17.09.2008 dla obszaru oznaczonego symbolem 5MN/U
2014 7056 2014-07-21 Uchwała Uchwała nr 1450/XLVII/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 11 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna zatwierdzonego Uchwałą Nr 1439/XLVIII/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16.06.2010 r. obszaru ograniczonego ulicami: Armii Krajowej, Żeromskiego, Kilińskiego, Sierakowskiego, Warszawską, Młynarską i Puławską
2014 7057 2014-07-21 Uchwała Uchwała nr 1451/XLVII/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 11 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno obszaru ograniczonego ulicami: Okulickiego, Julianowską, granicą administracyjną miasta Piaseczna oraz ulicami: Przesmyckiego, Żeglińskiego, Chyliczkowską, Armii Krajowej (obszar C7, C8, D1, D2, D3, D4, D8) zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 427/XVIII/2012 z dnia 15.02.2012 dla działki 11/8 z obrębu 21
2014 7058 2014-07-21 Uchwała Uchwała nr 1452/XLVII/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 11 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO części wsi Gołków, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 379/XVI/2011 z dnia 29.12.2011 r. w zakresie drogi wewnętrznej 6KDW (ul. Kettlinga)
2014 7059 2014-07-21 Uchwała Uchwała nr 1464/XLVII/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 11 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na likwidację niskiej emisji w Piasecznie
2014 7060 2014-07-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/276/2014 Rady Gminy Stoczek z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia przekraczające wymiar zajęć objętych bezpłatnym nauczaniem, wychowaniem i opieką w przedszkolu, punkcie przedszkolnym , oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stoczek.
2014 7061 2014-07-22 Aneks Aneks nr 6 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 czerwca 2014r. zawarty pomiędzy Wojewodą Mazowieckim - Jackiem Kozłowskim, zwanym dalej „Wojewodą” a Miastem st. Warszawą, zwanym dalej „Miastem”, reprezentowanym przez Prezydenta m.st. Warszawy - Hannę Gronkiewicz-Waltz do porozumienia z dnia 10 marca 2008 r. w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 64, poz. 2356, z 2009 r. Nr 99, poz. 2802, z 2010 r. Nr 101, poz. 1902, z 2011 r. Nr 81, poz. 2620 z 2012 r. poz. 4858 oraz z 2013 r. poz. 4583), zwanego dalej „porozumieniem”
2014 7062 2014-07-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 322 Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 lipca 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, którymi gospodaruje Wojskowa Agencja Mieszkaniowa oraz wysokości stawek procentowych tych bonifikat
2014 7063 2014-07-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 348 Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 lipca 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie likwidacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „Petrobudowa" z siedzibą w Płocku
2014 7064 2014-07-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/219/2014 Rady Gminy Kołbiel z dnia 27 czerwca 2014r. ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne w Kołbieli i oddziały przedszkolne funkcjonujące w szkołach podstawowych Gminy Kołbiel.
2014 7065 2014-07-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/220/2014 Rady Gminy Kołbiel z dnia 27 czerwca 2014r. zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy
2014 7066 2014-07-24 Wyrok Wyrok nr VII SA/Wa 81/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 marca 2014r.
2014 7067 2014-07-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/2014 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2014 - 2023.
2014 7068 2014-07-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 49/2014 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2014 - 2023.
2014 7069 2014-07-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 151/2014 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2014 - 2023
2014 7070 2014-07-24 Decyzja Decyzja nr DRE-4210-7(5)/2014/13859/IV/ARy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 18 lipca 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła w części dotyczącej prowadzonej działalności gospodarczej polegającej na dostarczaniu ciepła do odbiorców ze źródła zlokalizowanego w miejscowości Witkowo przy ul. Magnoliowej 3A oraz przy ul. Magnoliowej 3B, na terenie województwa wielkopolskiego, Zespołu Zarządców Nieruchomości Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie
2014 7071 2014-07-24 Uchwała Uchwała nr LV/528/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 10 lipca 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Karczew stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XIX/148/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 13 grudnia 2011 roku.
2014 7072 2014-07-24 Uchwała Uchwała nr LII/ 294 /2014 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie: dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014- 2019.
2014 7073 2014-07-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2014 Burmistrza Gminy Różan z dnia 26 marca 2014r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2013
2014 7074 2014-07-24 Uchwała Uchwała nr 276/XXXVI/14 Rady Gminy w Mochowie z dnia 15 lipca 2014r. zmieniajaca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2014 7075 2014-07-24 Uchwała Uchwała nr 277/XXXVI/14 Rady Gminy w Mochowie z dnia 15 lipca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 7076 2014-07-24 Uchwała Uchwała nr 278/XXXVI/14 Rady Gminy w Mochowie z dnia 15 lipca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2014 7077 2014-07-24 Uchwała Uchwała nr 279/XXXVI/14 Rady Gminy w Mochowie z dnia 15 lipca 2014r. zmieniająca Uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
2014 7078 2014-07-24 Uchwała Uchwała nr 288/XXXVI/14 Rady Gminy w Mochowie z dnia 15 lipca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2014 7079 2014-07-24 Uchwała Uchwała nr 1/2014 Zarządu Związku Międzygminnego "Mazowsze Zachodnie" z dnia 24 marca 2014r. w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie za rok 2013
2014 7080 2014-07-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/14 Burmistrza Mszczonowa z dnia 28 marca 2014r. w sprawie przekazania sprawozdania w wykonania budżetu Gminy Mszczonów, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2013 rok
2014 7081 2014-07-24 Uchwała Uchwała nr 568/VI/44/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 21 maja 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Lasów Chojnowsko-Oborskich i terenów przyległych.
2014 7082 2014-07-24 Porozumienie Porozumienie nr 031.24.2014 Województwa Mazowieckiego z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie powierzenia przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz udzielenia dotacji celowej.
2014 7083 2014-07-24 Porozumienie Porozumienie nr 031.30.2014 Województwa Mazowieckiego z dnia 26 maja 2014r. w sprawie powierzenia przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz udzielenia dotacji celowej.
2014 7084 2014-07-24 Porozumienie Porozumienie nr 031.61.2014 Województwa Mazowieckiego z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie powierzenia przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz udzielenia dotacji celowej.
2014 7085 2014-07-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 168/2014 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 5 maja 2014r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2014 - 2023
2014 7086 2014-07-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 175/2014 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 20 marca 2014r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Odrzywół wraz z informacja o stanie mienia oraz informacje o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2013 rok.
2014 7087 2014-07-24 Uchwała Uchwała nr XXV/178/2014 Rady Gminy Odrzywół z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Odrzywół absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2013 rok
2014 7088 2014-07-24 Uchwała Uchwała nr XXV/177/2014 Rady Gminy Odrzywół z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2013 rok i sprawozdania finansowego
2014 7089 2014-07-24 Postanowienie Postanowienie nr DRE-4210-3(13)/2014/142/XVI/RWy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 lipca 2014r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w numerze taryfy dla ciepła PGNiG Termika S.A. z siedzibą w Warszawie, stanowiącej załącznik do decyzji Prezesa URE zatwierdzającej tę decyzję nr DRE-4210-3(9)/2014/142/XVI/RWy
2014 7090 2014-07-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/235/2013 Rady Gminy Klembów z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Pasek, gmina Klembów
2014 7091 2014-07-24 Uchwała Uchwała nr XXXIX.289.2013 Rady Gminy Klembów z dnia 26 września 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wola Rasztowska, gmina Klembów
2014 7092 2014-07-24 Uchwała Uchwała nr XXXIX.290.2013 Rady Gminy Klembów z dnia 26 września 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wola Rasztowska, gmina Klembów
2014 7093 2014-07-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/232/2013 Rady Gminy Klembów z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
2014 7094 2014-07-24 Uchwała Uchwała nr XLII.333.2014 Rady Gminy Klembów z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2014
2014 7095 2014-07-24 Uchwała Uchwała nr XLII.334.2014 Rady Gminy Klembów z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2023
2014 7096 2014-07-24 Uchwała Uchwała nr XLII.342.2014 Rady Gminy Klembów z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dobczyn, gmina Klembów
2014 7097 2014-07-24 Uchwała Uchwała nr XLIV.382.2014 Rady Gminy Klembów z dnia 27 marca 2014r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Rasztów, gmina Klembów
2014 7098 2014-07-24 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 5/2014 Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 21 lipca 2014r. o wygaśnięciu mandatu radnego i nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Szreńsku.
2014 7099 2014-07-24 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 6/2014 Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 21 lipca 2014r. o wygaśnięciu mandatu radnego i nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy Płońsk.
2014 7100 2014-07-24 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 7/2014 Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 21 lipca 2014r. o wygaśnięciu mandatu radnego i nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Żurominie
2014 7101 2014-07-24 Uchwała Uchwała nr XXXV/210/2014 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Huszlew.
2014 7102 2014-07-24 Uchwała Uchwała nr XXXV/212/2014 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie : określenia rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom , którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Huszlew
2014 7103 2014-07-24 Uchwała Uchwała nr XXXV/217/2014 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Huszlew
2014 7104 2014-07-24 Uchwała Uchwała nr 383/XLIII/14 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Chorzele.
2014 7105 2014-07-24 Uchwała Uchwała nr 386/XLIII/14 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Chorzelach oraz warunków częściowego zwolnienia od opłat.
2014 7106 2014-07-24 Uchwała Uchwała nr 387/XLIII/14 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w „ Klubie Dziecięcym w Chorzelach” oraz warunków częściowego zwolnienia od opłat.
2014 7107 2014-07-24 Uchwała Uchwała nr 474/XXXIX/14 Rady Miasta Milanówka z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr 349/XXX/09 Rady Miasta Milanówka z dnia 27 października 2009 r. w sprawie Regulaminu Targowiska Miejskiego w Milanówku
2014 7108 2014-07-24 Uchwała Uchwała nr 475/XXXIX/14 Rady Miasta Milanówka z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr 468/XXXIX/10 z dnia 28 października 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku
2014 7109 2014-07-24 Uchwała Uchwała nr 349/XLIV/14 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia podziału Powiatu Grodziskiego na okręgi wyborcze, ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2014 7110 2014-07-24 Uchwała Uchwała nr 352/XLIV/14 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych na terenie Powiatu Grodziskiego
2014 7111 2014-07-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/194/2014 Rady Gminy Grębków z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz
2014 7112 2014-07-24 Uchwała Uchwała nr VI/31/2014 Rady Gminy Krasne z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Milewie-Szwejkach podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Krasnem
2014 7113 2014-07-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/205/2014 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Kosów Lacki.
2014 7114 2014-07-24 Uchwała Uchwała nr 21/XXXV/2014 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 25 marca 2014r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Ojrzanów.
2014 7115 2014-07-24 Uchwała Uchwała nr 27/XXXV/2014 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 25 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 3/XXXVII/2010 z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2014 7116 2014-07-24 Uchwała Uchwała nr 34/XXXVI/2014 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowościach Ojrzanów, Osowiec, Musuły.
2014 7117 2014-07-24 Uchwała Uchwała nr 36/XXXVI/2014 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr 53/ XI /2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 września 2011 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Woli
2014 7118 2014-07-24 Uchwała Uchwała nr 37/XXXVI/2014 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie szczegółowych warunków ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2014 7119 2014-07-25 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 lipca 2014r. o sprostowaniu błędów
2014 7120 2014-07-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.105.2014.BŁ Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 lipca 2014r. Rada Miejska w Pruszkowie,
2014 7121 2014-07-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.100.2014.MZ1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 lipca 2014r. Rada Miejska Konstancin - Jeziorna
2014 7122 2014-07-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.104.2014.BŁ Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 lipca 2014r. Rada Gminy Siedlce
2014 7123 2014-07-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.101.2014.MZ1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 lipca 2014r. Rada Gminy Lesznowola
2014 7124 2014-07-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-R.4131.29.2014.MN Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 lipca 2014r. Rada Gminy w Belsku Dużym
2014 7125 2014-07-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 117/2014 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 31 marca 2014r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nieporęt za rok 2013, sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nieporęcie oraz sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Nieporęcie i Biblioteki Publicznej Gminy Nieporęt za rok 2013 i informacji o stanie mienia Gminy Nieporęt.
2014 7126 2014-07-25 Uchwała Uchwała nr XLII/311/2014 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi z wykonania budżetu za 2013 rok i sprawozdania finansowego
2014 7127 2014-07-25 Uchwała Uchwała nr XLII/312/2014 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Białobrzegi za 2013 rok
2014 7128 2014-07-25 Uchwała Uchwała nr XLII/313/2014 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach za 2013 rok
2014 7129 2014-07-25 Uchwała Uchwała nr XLII/314/2014 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach za 2013 rok
2014 7130 2014-07-25 Porozumienie Porozumienie nr 1/2014 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 14 lipca 2014r. w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Ciechanów wykonania zadania pn. "Zarządzanie przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych w granicach administarcyjnych gminy".
2014 7131 2014-07-25 Uchwała Uchwała nr 1476/XLVIII/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 2 lipca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1364/XLV/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 kwietnia 2014 r.
2014 7132 2014-07-25 Uchwała Uchwała nr XXII/231/2013 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 7133 2014-07-25 Uchwała Uchwała nr XXXVI/201/2014 Rady Gminy Jastrząb z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/120/2013 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jastrząb, warunków i zasad korzystania z tych obiektów, oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich.
2014 7134 2014-07-25 Uchwała Uchwała nr LV/332/14 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Miasto i Gminę Łosice
2014 7135 2014-07-25 Uchwała Uchwała nr 1472/XLVIII/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 2 lipca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie nr 1092/XXXVII/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie zasad ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach gruntowych nie będących drogami, stanowiących własność Gminy Piaseczno ,
2014 7136 2014-07-25 Uchwała Uchwała nr 1485/XLVIII/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 2 lipca 2014r. w sprawie nadania nazwy MOTYLKOWA ulicy położonej we wsi Chylice w gminie Piaseczno
2014 7137 2014-07-25 Uchwała Uchwała nr 1486/XLVIII/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 2 lipca 2014r. w sprawie nadania nazwy HERBACIANA ulicy położonej we wsi Henryków Urocze w gminie Piaseczno
2014 7138 2014-07-25 Uchwała Uchwała nr 1487/XLVIII/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 2 lipca 2014r. w sprawie nadania nazwy OSTOJA ulicy położonej we wsi Mieszkowo w gminie Piaseczno
2014 7139 2014-07-25 Uchwała Uchwała nr 1488/XLVIII/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 2 lipca 2014r. w sprawie nadania nazwy RZEKOTKI ulicy położonej we wsi Żabieniec IRS w gminie Piaseczno
2014 7140 2014-07-25 Porozumienie Porozumienie nr 031.16.2014 Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 marca 2014r. pomiędzy Powiatem Wołomińskim z siedzibą w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3 zwanym dalej „Powiatem” reprezentowanym przez:
2014 7141 2014-07-25 Aneks Aneks nr 11 Wójta Gminy Michałowice z dnia 18 lutego 2014r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 15 października 2007 roku
2014 7142 2014-07-25 Aneks Aneks nr 13 Wójta Gminy Michałowice z dnia 18 lutego 2014r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 30 kwietnia 2004 roku
2014 7143 2014-07-25 Aneks Aneks nr 14 Wójta Gminy Michałowice z dnia 23 kwietnia 2014r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 30 kwietnia 2004 roku
2014 7144 2014-07-25 Uchwała Uchwała nr XXXVI/343/14 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 16 lipca 2014r. w sprawie utworzenia Przedszkola Specjalnego i włączenia go do Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie.
2014 7145 2014-07-25 Uchwała Uchwała nr XXXVI/344/14 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 16 lipca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie założenia 3 – letniej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Żurominie
2014 7146 2014-07-25 Uchwała Uchwała nr XXXVI/345/14 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 16 lipca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Specjalnych oraz zmiany jego aktu założycielskiego
2014 7147 2014-07-25 Uchwała Uchwała nr XXXVI/346/14 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 16 lipca 2014r. w sprawie czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu specjalnym prowadzonym przez powiat żuromiński i warunków zwolnienia z tych opłat
2014 7148 2014-07-25 Uchwała Uchwała nr XXXVI/347/14 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 16 lipca 2014r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych, szkół specjalnych oraz przedszkola specjalnego na terenie powiatu żuromińskiego
2014 7149 2014-07-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/355/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/250/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych oraz niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne a także dla osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, na terenie Gminy Michałowice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji.
2014 7150 2014-07-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/357/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/289/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 2014­2018 .
2014 7151 2014-07-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/358/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 czerwca 2014r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie Gminy Michałowice.
2014 7152 2014-07-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/363/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 czerwca 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/255/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie Gminy Michałowice.
2014 7153 2014-07-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/364/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 czerwca 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr IX/81/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 08 września 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Michałowice.
2014 7154 2014-07-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/365/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 czerwca 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/344/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 08 maja 2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Michałowice.
2014 7155 2014-07-25 Uchwała Uchwała nr XXVII/169/2014 Rady Gminy Miedzna z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Miedzna na lata 2014-2018".
2014 7156 2014-07-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII/177/2014 Rady Gminy Miedzna z dnia 26 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XVI/97/2012 Rady Gminy Miedzna z dnia 31 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Miedzna na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do Rady Gminy.
2014 7157 2014-07-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII/178/2014 Rady Gminy Miedzna z dnia 26 czerwca 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XVI/95/2012 Rady Gminy Miedzna z dnia 31 października 2012 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Miedzna oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowaczych i opiekuńczych niektórych nauczycieli.
2014 7158 2014-07-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII/179/2014 Rady Gminy Miedzna z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia przekraczające wymiar zajęć objętych bezpłatnym nauczaniem, wychowaniem i opieką w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miedzna.
2014 7159 2014-07-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Żabia Wola z dnia 25 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr 70/XXIII/2012 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców gminy i zagospodarowania tych odpadów
2014 7160 2014-07-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Żabia Wola z dnia 25 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr 70/XXIII/2012 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców gminy i zagospodarowania tych odpadów
2014 7161 2014-07-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr 67/XXIII/2012 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Żabia Wola oraz wysokości stawki opłaty
2014 7162 2014-07-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr 14/XXV/2013 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Żabia Wola
2014 7163 2014-07-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr 14/XXV/2013 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Żabia Wola
2014 7164 2014-07-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr 1/XXIV/2013 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik, wykorzystywany w celu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2014 7165 2014-07-28 Uchwała Uchwała nr XLIX/351/14 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Żyrardowa na lata 2014 -2017”
2014 7166 2014-07-28 Porozumienie Porozumienie nr EDU.031.1.2014 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie współdziałania Gminy Legionowo z Gminą Jabłonna w zakresie realizacji zadań edukacji publicznej obejmujących wychowanie przedszkolne realizowane w przedszkolach publicznych i w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych.
2014 7167 2014-07-28 Porozumienie Porozumienie nr EDU.031.2.2014 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie współdziałania Gminy Legionowo z Gminą Nieporęt w zakresie realizacji zadań edukacji publicznej obejmujących wychowanie przedszkolne realizowane w przedszkolach publicznych i w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych.
2014 7168 2014-07-28 Porozumienie Porozumienie nr EDU.031.3.2014 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie współdziałania Gminy Legionowo z Gminą Wieliszew w zakresie realizacji zadań edukacji publicznej obejmujących wychowanie przedszkolne realizowane w przedszkolach publicznych i w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych.
2014 7169 2014-07-28 Porozumienie Porozumienie nr EDU.031.4.2014 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie współdziałania Gminy Legionowo z gminą Miasto i Gmina Serock w zakresie realizacji zadań edukacji publicznej obejmujących wychowanie przedszkolne realizowane w przedszkolach publicznych i w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych.
2014 7170 2014-07-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/240/14 Rady Gminy w Skórcu z dnia 14 lipca 2014r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 7171 2014-07-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/241/14 Rady Gminy w Skórcu z dnia 14 lipca 2014r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 7172 2014-07-28 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 16 lipca 2014r. w sprawie założenia i prowadzenia Przedszkola Specjalnego przez Powiat Żuromiński o następującej treści:
2014 7173 2014-07-28 Uchwała Uchwała nr LVII/402/2014 Rady Miasta Sulejówek z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie uchylenia uchwały nr 218/XXII/2000 Rady Miejskiej w Sulejówku z dnia 31 marca 2000r. w sprawie ustalenia stawek podstawowych czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości gminnych wydzierżawianych przez Miasto Sulejówek
2014 7174 2014-07-28 Uchwała Uchwała nr LVII/403/2014 Rady Miasta Sulejówek z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Sulejówek
2014 7175 2014-07-28 Uchwała Uchwała nr 204/XLIII/2014 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez Przedszkole Miejskie w Podkowie Leśnej.
2014 7176 2014-07-28 Uchwała Uchwała nr XLII/760/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 23 maja 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg publicznych położonych w granicach Miasta Siedlce, których zarządcą jest Prezydent Miasta Siedlce na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
2014 7177 2014-07-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 181/2014 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 19 maja 2014r. w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2014 - 2023.
2014 7178 2014-07-28 Decyzja Decyzja nr DRE-4210-6(7)/2014/554/XII/RK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 lipca 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku
2014 7179 2014-07-28 Decyzja Decyzja nr DRE-4210-9(2)/2014/113/IXzm/ESz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 lipca 2014r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła „Geotermii Mazowieckiej” S.A. z siedzibą w Mszczonowie
2014 7180 2014-07-28 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 1598/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 kwietnia 2014r.
2014 7181 2014-07-28 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 1653/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2014r.
2014 7182 2014-07-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/196/2014 Rady Gminy Radzanów z dnia 9 lipca 2014r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Radzanów
2014 7183 2014-07-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/197/2014 Rady Gminy Radzanów z dnia 9 lipca 2014r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Radzanów w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2014 7184 2014-07-28 Porozumienie Porozumienie nr NR IR.032.5.2014.BL Starosty Węgrowskiego z dnia 8 lipca 2014r. zawarte w dniu 08.07.2014 roku pomiędzy: Gminą Miedzna reprezentowaną przez: Pana Janusza Rutkowskiego – Wójta Gminy Miedzna za kontrasygnatą Pani Jolanty Ołtusek – Skarbnika Gminy Miedzna, a Powiatem Węgrowskim, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu Węgrowskiego, reprezentowany przez: 1.Pana Krzysztofa Fedorczyka – Starostę Węgrowskiego 2.Panią Ewę Besztak – Wicestarostę Węgrowskiego za kontrasygnatą Pani Anny Bala – Skarbnika Powiatu Węgrowskiego
2014 7185 2014-07-28 Porozumienie Porozumienie nr 21/2014 Starosty Nowodworskiego zawarte w dniu 7 lipca 2014 r. w Nowym Dworze Maz. pomiędzy: Powiatem Nowodworskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: 1) Krzysztof Kapusta - Starosta 2) Henryk Mędreckiego - Wicestarosta a Gminą Pomiechówek, reprezentowaną przez Wójta – Dariusza Bieleckiego na podstawie art. 12 pkt 8a w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. 2013 poz. 595 z późn. zm.), art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. 2013 poz. 594 z późn. zm.), art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych ( Dz. U. 2013 poz. 260 z późn. zm.) o następującej treści:
2014 7186 2014-07-28 Uchwała Uchwała nr 230/XXXVI/2014 Rady Gminy Zatory z dnia 30 maja 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 136/XXI/2012 Rady Gminy Zatory z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2014 7187 2014-07-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/262/14 Rady Gminy Bielany z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bielany
2014 7188 2014-07-28 Uchwała Uchwała nr XLIX/290/14 Rady Gminy w Orońsku z dnia 25 lipca 2014r. w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego podatku: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2014 7189 2014-07-28 Uchwała Uchwała nr 222/XXXIV/2014 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 22 lipca 2014r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Staroźreby
2014 7190 2014-07-28 Informacja Informacja Starosty Mińskiego z dnia 23 lipca 2014r. o zakończeniu modernizacji ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Dębe Wielkie z wyłączeniem obrębów: Choszczówka Dębska, Dębe Wielkie, Ostrów Kania i Ruda, pow. miński, woj. mazowieckie.
2014 7191 2014-07-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/321/14 Rady Gminy Izabelin z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały z dnia 22 czerwca 2011 r. dotyczącej ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez gminne przedszkola prowadzone przez Gminę Izabelin
2014 7192 2014-07-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/322/14 Rady Gminy Izabelin z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zwrotu kosztów przejazdu dzieci i uczniów z miejsca zamieszkania do przedszkoli i szkół w danym roku szkolnym, umożliwiających realizację rocznego przygotowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych
2014 7193 2014-07-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/332/14 Rady Gminy Izabelin z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/172/12 z dnia 24 października 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2014 7194 2014-07-28 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 21 maja 2014r. do Porozumienia z dnia 7 czerwca 2013 r. dotyczącego: ”przekazania Gminie przez Powiat ograniczonego zarządzania przystankami zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych na terenie miasta Pruszkowa
2014 7195 2014-07-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII.250.2014 Rady Gminy Stromiec z dnia 15 lipca 2014r. w sprawie pozbawienia niektórych odcinków dróg, na terenie gminy Stromiec, kategorii drogi gminnej
2014 7196 2014-07-28 Uchwała Uchwała nr XLIII.357.2014 Rady Gminy Klembów z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2023
2014 7197 2014-07-28 Uchwała Uchwała nr XLIII.361.2014 Rady Gminy Klembów z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 7198 2014-07-28 Uchwała Uchwała nr XLIII.362.2014 Rady Gminy Klembów z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 7199 2014-07-28 Uchwała Uchwała nr XLIII.363.2014 Rady Gminy Klembów z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Klembów
2014 7200 2014-07-28 Uchwała Uchwała nr XLIV.380.2014 Rady Gminy Klembów z dnia 27 marca 2014r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Klembów na 2014 rok
2014 7201 2014-07-28 Uchwała Uchwała nr XLIV.381.2014 Rady Gminy Klembów z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/204/2013 Rady Gminy Klembów z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie
2014 7202 2014-07-28 Uchwała Uchwała nr XLIV.383.2014 Rady Gminy Klembów z dnia 27 marca 2014r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Sitki, gmina Klembów
2014 7203 2014-07-28 Uchwała Uchwała nr XLIV.388.2014 Rady Gminy Klembów z dnia 27 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
2014 7204 2014-07-28 Uchwała Uchwała nr VI.390.2014 Rady Gminy Klembów z dnia 10 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2023
2014 7205 2014-07-28 Uchwała Uchwała nr XLVI.402.2014 Rady Gminy Klembów z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2023
2014 7206 2014-07-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.103.2014.RM Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 lipca 2014r. Rada Gminy Magnuszew
2014 7207 2014-07-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-S.4131.11.2014.TN Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 lipca 2014r. Rada Miejska w Pilawie
2014 7208 2014-07-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 372 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 lipca 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt w jednostce Policji
2014 7209 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII N/199/13 Rady Gminy Somianka z dnia 20 marca 2013r. w sprawie zmian do Uchwały budżetowej XXXI/176/12 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2012 roku
2014 7210 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr 264/107/13 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 20 marca 2013r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2013 rok
2014 7211 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr XL/306/2013 Rady Miasta Sulejówek z dnia 21 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2013.
2014 7212 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr 356/XXVI/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2013.
2014 7213 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/332/13 Rady Miasta Otwocka z dnia 5 marca 2013r. wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2013 rok.
2014 7214 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.404.2013 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr XXXIII.363.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 17 grudnia 2012r.
2014 7215 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/340/13 Rady Miasta Otwocka z dnia 26 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2013 rok
2014 7216 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/264/2013 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 26 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2013.
2014 7217 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/272/2013 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2013.
2014 7218 2014-07-29 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.07.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 14 marca 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2013 roku
2014 7219 2014-07-29 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.08.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2013 roku
2014 7220 2014-07-29 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.10.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 16 kwietnia 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2013 roku
2014 7221 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr 54/2013 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 28 marca 2013r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu  Powiatu Legionowskiego na 2013 r.
2014 7222 2014-07-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 22/2013 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 29 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2014 7223 2014-07-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 32/2013 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2014 7224 2014-07-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 42/2013 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2014 7225 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/210/13 Rady Gminy Izabelin z dnia 20 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013 Gminy Izabelin
2014 7226 2014-07-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 127/2013 Wójta Gminy Izabelin z dnia 15 lutego 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2013 r.
2014 7227 2014-07-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 136/2013 Wójta Gminy Izabelin z dnia 15 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2013 r.
2014 7228 2014-07-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 140/2013 Wójta Gminy Izabelin z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2013 r.
2014 7229 2014-07-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/13 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 19 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2014 7230 2014-07-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/13 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 16 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2014 7231 2014-07-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 24/13 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2014 7232 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr XX/161/13 Rady Gminy w Liwie z dnia 7 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Rady Gminy Liw Nr XIX/144/12 z dnia 28.12.2012r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Liw na rok 2013.
2014 7233 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr XXI/179/2013 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 18 marca 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.
2014 7234 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/127/2013 Rady Gminy Rzewnie z dnia 21 marca 2013r. w sprawie zmian w budżeie gminy na 2013 rok.
2014 7235 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/196/2013 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 22 marca 2013r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2013 rok
2014 7236 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/407/2013 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 r.
2014 7237 2014-07-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 80/2013 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 27 marca 2013r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatkow budżetu Gminy Nieporet na 2013 rok
2014 7238 2014-07-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 84/2013 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 3 kwietnia 2013r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Nieporęt na 2013 rok
2014 7239 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr 877/XXXII/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2014 7240 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr 878/XXXII/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2014 7241 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr 879/XXXII/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2014 7242 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr 880/XXXII/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2014 7243 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr 881/XXXII/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2013 Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 829/XXIX/2012 z dnia 28.12.2012 r.
2014 7244 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr 884/XXXII/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2014 7245 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr 885/XXXII/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2014 7246 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr 886/XXXII/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2014 7247 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr 887/XXXII/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2014 7248 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/185/13 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2014 7249 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr XIX/155/13 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 14 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r.
2014 7250 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr 225/XXIX/13 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 22 marca 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2013.
2014 7251 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr XXII/141/2013 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013.
2014 7252 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/152/2013 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013.
2014 7253 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr XXV/156/2013 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 1 lipca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013.
2014 7254 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/208/2013 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXVIII/193/2012 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu wyszkowskiego na rok 2013.
2014 7255 2014-07-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 26/2013 Wójta Gminy Karniewo z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Karniewo na 2013 r.
2014 7256 2014-07-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/2013 Wójta Gminy Karniewo z dnia 10 czerwca 2013r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Karniewo na 2013 r.
2014 7257 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/147/2013 Rady Gminy Karniewo z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 r.
2014 7258 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/145/2013 Rady Gminy Karniewo z dnia 11 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 r.
2014 7259 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/141/2013 Rady Gminy Karniewo z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 r.
2014 7260 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/127/2013 Rady Gminy Karniewo z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 r.
2014 7261 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/289/13 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 27 marca 2013r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na rok 2013
2014 7262 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr XX/162/12 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 marca 2012r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2012
2014 7263 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/209/12 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 listopada 2012r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2012
2014 7264 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/220/13 Rady Gminy Cegłów z dnia 14 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/216/13 z 10 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cegłów na 2013 rok.
2014 7265 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/122/2013 Rady Gminy Strachówka z dnia 22 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strachówka na 2013 rok.
2014 7266 2014-07-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/2013 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 29 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 225/XXI/13 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2013 rok.
2014 7267 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr XXX/300/2013 Rady Gminy Jabłonna z dnia 20 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2013
2014 7268 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr XXX/322/13 Rady Miasta Zielonka z dnia 27 marca 2013r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2013
2014 7269 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr 516/2013 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
2014 7270 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/3/13 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 21 marca 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok
2014 7271 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/180/2013 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 26 marca 2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2013 rok Miasta Piastowa.
2014 7272 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr 25/2013 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2013 rok
2014 7273 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/174/2013 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 21 marca 2013r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na 2013 rok.
2014 7274 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr 265/XXIX/13 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok.
2014 7275 2014-07-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 38/2013 Bumistrza Miasta i GMiny Chorzele z dnia 29 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok.
2014 7276 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/349/2013 Rady Gminy Długosiodło z dnia 28 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/323/2012 Rady Gminy Długosiodło z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2013 rok
2014 7277 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/345/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 marca 2013r. o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2013
2014 7278 2014-07-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2014 Wójta Gminy Karniewo z dnia 27 marca 2014r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Karniewo za 2013 r.
2014 7279 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr LII/20/2014 Rady Gminy Nieporęt z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2014 – 2023.
2014 7280 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/242/2014 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 18 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Czerwonce
2014 7281 2014-07-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2014 Wójta Gminy Czerwonka z dnia 26 marca 2014r. W sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Czerwonka za 2013 rok.
2014 7282 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/384/2014 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego należnego od osób fizycznych, opłaty od posiadania psów, opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów.
2014 7283 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/385/2014 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/326/2013 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczania inkasentów, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów
2014 7284 2014-07-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 184/2014 Wójta Gminy Sabnie z dnia 10 lipca 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sabnie na lata 2014-2022
2014 7285 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr LIII/546/14 Rady Miasta Otwocka z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Otwocka do zawarcia porozumienia międzygminnego z Miastem Stołecznym Warszawa, dotyczącego uruchomienia linii autobusowych uzupełniających ZTM na trasie Wólka Mlądzka – PKP Otwock oraz na trasie Świerk – PKP Otwock
2014 7286 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr LIII/547/14 Rady Miasta Otwocka z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego na trasie Wólka Mlądzka – PKP Otwock oraz na trasie Świerk – PKP Otwock
2014 7287 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr LIII/550/14 Rady Miasta Otwocka z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie zmiany nazwy ulicy
2014 7288 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr LXXXIV/2139/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Zwoleńskiej - część I
2014 7289 2014-07-30 Uchwała Uchwała nr 452/XXXIX/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ciemne Etap 1-A.
2014 7290 2014-07-30 Uchwała Uchwała nr 454/XXXIX/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Radzymina Etap 3-A.
2014 7291 2014-07-30 Uchwała Uchwała nr 456/XXXIX/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazwy skwerowi położonemu w mieście Radzymin.
2014 7292 2014-07-30 Uchwała Uchwała nr 457/XXXIX/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin.
2014 7293 2014-07-30 Uchwała Uchwała nr 458/XXXIX/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie wzniesienia pomnika.
2014 7294 2014-07-30 Uchwała Uchwała nr 459/XXXIX/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.
2014 7295 2014-07-30 Uchwała Uchwała nr 460/XXXIX/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie określenia elektronicznego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2014 7296 2014-07-30 Uchwała Uchwała nr 463/XXXIX/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 17 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Radzymin.
2014 7297 2014-07-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/444/2014 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 maja 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Wieliszew (rejon ul. Żytniej) gm. Wieliszew.
2014 7298 2014-07-30 Uchwała Uchwała nr XLV/446/2014 Rady Gminy Wieliszew z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2013
2014 7299 2014-07-30 Uchwała Uchwała nr XLV/447/2014 Rady Gminy Wieliszew z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok
2014 7300 2014-07-30 Uchwała Uchwała nr XLV/450/2014 Rady Gminy Wieliszew z dnia 26 czerwca 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/231/2012 Rady Gminy Wieliszew z dnia 19 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Wieliszew na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2014 7301 2014-07-30 Uchwała Uchwała nr XLV/451/2014 Rady Gminy Wieliszew z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Wieliszew
2014 7302 2014-07-30 Uchwała Uchwała nr XLV/459/2014 Rady Gminy Wieliszew z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXI/277/09 Rady Gminy Wieliszew z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wieliszew.
2014 7303 2014-07-30 Uchwała Uchwała nr XLV/460/2014 Rady Gminy Wieliszew z dnia 26 czerwca 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XXI/193/2012 Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wspomagających, logopedów, reedukatorów, terapeutów, pedagogów, psychologów i doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wieliszew.
2014 7304 2014-07-30 Uchwała Uchwała nr XLV/461/2014 Rady Gminy Wieliszew z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 7305 2014-07-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/2014 Wójta Gminy Nur z dnia 27 marca 2014r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok
2014 7306 2014-07-30 Uchwała Uchwała nr XLVII.433.2014 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 2 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Budziska, gmina Halinów
2014 7307 2014-07-30 Uchwała Uchwała nr L/313/2014 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 18 lipca 2014r. w sprawie zmian w Statucie Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą
2014 7308 2014-07-30 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 8/2014 Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 28 lipca 2014r. o wygaśnięciu mandatu Wójta Gminy Sońsk i nieprzeprowadzeniu wyborów przedterminowych Wójta Gminy Sońsk.
2014 7309 2014-07-30 Uchwała Uchwała nr XLII/250/2014 Rady Gminy Jakubów z dnia 25 lipca 2014r. w sprawie zmieniająca uchwałę nr XXI/123/2012 Rady Gminy Jakubów z dnia 22 października 2012 roku w sprawie podziału Gminy Jakubów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2014 7310 2014-07-30 Uchwała Uchwała nr XLII/251/2014 Rady Gminy Jakubów z dnia 25 lipca 2014r. w sprawie zmieniająca uchwałę nr XXV/152/2013 Rady Gminy Jakubów z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie podziału Gminy Jakubów na stałe obwody głosowania i ustalenia siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 7311 2014-07-30 Uchwała Uchwała nr XL/214/2014 Rady Gminy Klwów z dnia 9 lipca 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych szkół, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji.
2014 7312 2014-07-30 Uchwała Uchwała nr XL/215/2014 Rady Gminy Klwów z dnia 9 lipca 2014r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Klwów na lata 2014–2018.
2014 7313 2014-07-30 Uchwała Uchwała nr XLII/249/2014 Rady Gminy Strzegowo z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegowie
2014 7314 2014-07-30 Uchwała Uchwała nr LIV/254/2014 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy: Aleja Świętego Jana Pawła II na terenie miasta Ostrów Mazowiecka
2014 7315 2014-07-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 24/2014 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 31 marca 2014r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Ostrów Mazowiecka i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2013 rok
2014 7316 2014-07-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 25/2014 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 31 marca 2014r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Ostrów Mazowiecka sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych Miejskiego Domu Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowi Mazowieckiej za 2013 rok.
2014 7317 2014-07-30 Uchwała Uchwała nr XXII.252.2013 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na rok 2013
2014 7318 2014-07-30 Uchwała Uchwała nr 34/2013 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 15 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2013 rok
2014 7319 2014-07-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/314/2013 Rady Gminy Wieliszew z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2013 rok.
2014 7320 2014-07-30 Uchwała Uchwała nr 377/VI/32/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 11 kwietnia 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2013
2014 7321 2014-07-30 Uchwała Uchwała nr 359/2013 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 5 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2013 Nr XXX/180/2012 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2012 r.
2014 7322 2014-07-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 25/2013 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 15 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XXII/161/2012 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2012 roku.
2014 7323 2014-07-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 61/2013 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 12 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2013
2014 7324 2014-07-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/274/2013 Rady Miasta Mława z dnia 9 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
2014 7325 2014-07-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/162/13 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2013 r.
2014 7326 2014-07-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/181/2013 Rady Gminy Wąsewo z dnia 21 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsewo na rok 2013
2014 7327 2014-07-30 Uchwała Uchwała nr 595/VI/44/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 21 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr 236/IV/16/2004 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 4 października 2004 r. w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć  dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów szkół /zespołów/ i przedszkoli na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna.
2014 7328 2014-07-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/213/2013 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXVIII/193/2012 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu wyszkowskiego na rok 2013.
2014 7329 2014-07-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2013 Wójta Gminy Karniewo z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Karniewo na 2013 r.
2014 7330 2014-07-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 39/13 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2013 r.
2014 7331 2014-07-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 43/13 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 7 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2013 r.
2014 7332 2014-07-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 54/13 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2013 r.
2014 7333 2014-07-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2013 Wójta Gminy Poświętne z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 r.
2014 7334 2014-07-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/155/13 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 19 kwietnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2013 r.
2014 7335 2014-07-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/152/13 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 25 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Krasnosielc na 2013 r.
2014 7336 2014-07-30 Uchwała Uchwała nr XXX/165/13 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2013 r.
2014 7337 2014-07-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/225/13 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 25 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2013
2014 7338 2014-07-30 Uchwała Uchwała nr XXX/173/2013 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 19 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy w Krzynowłoga Mała na 2013 rok.
2014 7339 2014-07-30 Uchwała Uchwała nr 281/112/13 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2013 rok
2014 7340 2014-07-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 30/2013 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XXII/161/2012 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2012 roku.
2014 7341 2014-07-30 Uchwała Uchwała nr 199/XXIX/2013 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 19 kwietnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2013
2014 7342 2014-07-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/162/13 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2013 rok
2014 7343 2014-07-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/225/2013 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 18 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2013 rok
2014 7344 2014-07-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/341/2013 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nadarzyn na rok 2013.
2014 7345 2014-07-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.24.2013 Burmistrza Miasta Marki z dnia 19 kwietnia 2013r. w sprawie uchylenia zarządzenia Burmistrza Miasta Marki nr 0050.19.2013 z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2013 rok.
2014 7346 2014-07-30 Uchwała Uchwała nr 16/2013 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 15 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2013 rok.
2014 7347 2014-07-30 Uchwała Uchwała nr 19/2013 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 26 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2013 rok.
2014 7348 2014-07-30 Uchwała Uchwała nr 30/2013 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 19 kwietnia 2013r. w sprawie wpowadzenia zmian w budżecie powiatu przasnyskiego na 2013 rok.
2014 7349 2014-07-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 180/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2013 r.
2014 7350 2014-07-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/278/13 Rady Gminy Stare Babice z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Babice na 2013 r.
2014 7351 2014-07-30 Uchwała Uchwała nr 604/VI/45/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 11 czerwca 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Czernidła.
2014 7352 2014-07-30 Uchwała Uchwała nr 607/VI/45/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 11 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Łęg - etap 1.
2014 7353 2014-07-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/244/14 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 lipca 2014r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wymianą pokryć dachowych zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Ciechanów
2014 7354 2014-07-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2013 Wójta Gminy Szelków z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2014 7355 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXI/331/13 Rady Miasta Zielonka z dnia 25 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2013
2014 7356 2014-07-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 53/2013 Burmistrza Przasnysza z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2013 rok
2014 7357 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr XXVI/245/13 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2013
2014 7358 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr 139/XXI/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 19 kwietnia 2013r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 119/XVIII/2012 r.
2014 7359 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr XVII/164/2013 Rady Gminy w Potworowie z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej
2014 7360 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXIII/190/13 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 24 kwietnia 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr XXX/176/13 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 16 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2013 rok
2014 7361 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXIII/192/13 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2014 7362 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXIV/197/2013 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2013 rok Miasta Piastowa.
2014 7363 2014-07-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 31/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2013 rok.
2014 7364 2014-07-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2013 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013r.
2014 7365 2014-07-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.23.13 Rady Gminy Kampinos z dnia 26 kwietnia 2013r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2013r.
2014 7366 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXIV/334/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2013 rok.
2014 7367 2014-07-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 107/2013 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r.
2014 7368 2014-07-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 108/2013 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r.
2014 7369 2014-07-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 110/2013 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 23 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r.
2014 7370 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr 275/XXX/13 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok.
2014 7371 2014-07-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 48/2013 Bumistrza Miasta i GMiny Chorzele z dnia 19 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
2014 7372 2014-07-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 56/2013 Bumistrza Miasta i GMiny Chorzele z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok.
2014 7373 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr 156/XXVI/2013 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2014 7374 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXIV/206/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 12 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2014 7375 2014-07-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 72/2013 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2013
2014 7376 2014-07-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 77/2013 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 10 maja 2013r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2013
2014 7377 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr XXVII/211/2013 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2013
2014 7378 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr XXIII/171/2013 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2013.
2014 7379 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXI/413/2013 Rady Miasta Legionowo z dnia 24 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2013 r.
2014 7380 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr 277/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 12 kwietnia 2013r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej miasta Józefowa na 2013 rok.
2014 7381 2014-07-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 38/2013 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2013 rok.
2014 7382 2014-07-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 39/2013 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 7 maja 2013r. w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2013 rok.
2014 7383 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXIII/305/2013 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2013 rok.
2014 7384 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXV/336/13 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 18 kwietnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok
2014 7385 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXII.192.2013 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 15 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2013 rok
2014 7386 2014-07-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2013 Wójta Gminy Czerwonka z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.
2014 7387 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr XXX/576/2013 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2013 rok.
2014 7388 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr XLI/180/2013 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 10 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok uchwalonej Uchwałą Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr XXXIX/161/2013 z dnia 31 stycznia 2013
2014 7389 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXI/314/2013 Rady Gminy Jabłonna z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2013
2014 7390 2014-07-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 177/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 4 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2013 r.
2014 7391 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr XXV/ 172 /2013 Rady Gminy Sadowne z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy na 2013 rok
2014 7392 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr 287/113/13 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2013 rok
2014 7393 2014-07-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 182/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2013 r.
2014 7394 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr 439/XLIII/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 18 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
2014 7395 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr XXV/183/2013 Rady Gminy Jadów z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2013
2014 7396 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr 910/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 829/XXIX/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28.12.2012 r.
2014 7397 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr 911/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 879/XXXII/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20.03.2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2014 7398 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr 912/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2014 7399 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr 913/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2014 7400 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr 914/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2014 7401 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr 915/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2014 7402 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr 916/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2014 7403 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr XXVII -43/2013 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2013
2014 7404 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr XXVIII-54/2013 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 22 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2013
2014 7405 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr XLVI/506/14 Rady Miasta Zielonka z dnia 24 lipca 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przekraczające realizację bezpłatnej podstawy programowej, udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Zielonka
2014 7406 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr XLVI/507/14 Rady Miasta Zielonka z dnia 24 lipca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/204/04 Rady Miasta Zielonka z dnia 26 maja 2004 r.
2014 7407 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr XLVI/508/14 Rady Miasta Zielonka z dnia 24 lipca 2014r. w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody
2014 7408 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr XLVI/509/14 Rady Miasta Zielonka z dnia 24 lipca 2014r. w sprawie przepisów porządkowych dotyczących regularnego przewozu osób w komunikacji miejskiej
2014 7409 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr XLVI/510/14 Rady Miasta Zielonka z dnia 24 lipca 2014r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2014– 2018
2014 7410 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr 420/VI/2014 Rady Miasta Józefowa z dnia 25 lipca 2014r. w sprawie zmiany w zasadach i trybie umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności cywilnoprawnych Gminy Józefów.
2014 7411 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr 423/VI/2014 Rady Miasta Józefowa z dnia 25 lipca 2014r. w sprawie zmiany opisu granic okręgów wyborczych, utworzonych na terenie miasta Józefowa
2014 7412 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr 424/VI/2014 Rady Miasta Józefowa z dnia 25 lipca 2014r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania, utworzonych na terenie miasta Józefowa
2014 7413 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/28/14 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazwy skwerowi położonemu w miejscowości Garbatka-Letnisko
2014 7414 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/30/14 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad zabytkami Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2014-2018”
2014 7415 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXVIII-49/2014 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 29 maja 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Osiedla 1-go Maja I” położonego pomiędzy ulicami: Lipińska, Al. Niepodległości, 1-go Maja, Oleńki w Wołominie.
2014 7416 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXVIII-50/2014 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 29 maja 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „osiedla 1-go Maja II” położonego pomiędzy ulicami: 1-go Maja, al. Niepodległości, północna granica rowu melioracyjnego do ulicy Lipiny B w Wołominie.
2014 7417 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXVIII-51/2014 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 29 maja 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Osiedla 1-go Maja III” położonego na południe od rowu melioracyjnego oraz ograniczonego ulicami: Al. Niepodległości, Lipiny Kąty, Lipiny B w Wołominie
2014 7418 2014-07-31 Informacja Informacja nr G.G.661.5.2011.2014; G.G.661.2.2011.2014 Starosty Otwockiego z dnia 28 lipca 2014r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla jednostek ewidencyjnych: - Gmina Kołbiel (bez obrębu ewidencyjnego Kołbiel), - Gmina Sobienie Jeziory, powiat otwocki, województwo mazowieckie
2014 7419 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr XLVIII/301/2014 Rady Gminy Radziejowice z dnia 27 marca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radziejowice obejmującego fragment miejscowości Radziejowice i Tartak Brzózki (obręb ewid. Tartak)
2014 7420 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr L/315/2014 Rady Gminy Radziejowice z dnia 15 maja 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radziejowice dla fragmentu wsi Radziejowice i Adamów Parcel
2014 7421 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr LXIV/299/2014 Rady Miasta Garwolina z dnia 28 lipca 2014r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 7 września 2014 roku
2014 7422 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXVI/283/2014 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Dąbrówka Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty / Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 ze. zm.) Rada Gminy Dąbrówka uchwala co następuje:
2014 7423 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXVI/285/2014 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli wspomagających w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrówka.
2014 7424 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXVI/286/2014 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kuligów.
2014 7425 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXVI/289/2014 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania.
2014 7426 2014-07-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.102.2014.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 lipca 2014r. Rada Miasta Stołecznego Warszawy
2014 7427 2014-07-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.107.2014.MZ1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 lipca 2014r. Rada Miejska Góra Kalwaria
2014 7428 2014-07-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygn