Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Czerwiec 2014

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2014 5493 2014-06-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/14 Wójta Gminy Olszanka z dnia 27 marca 2014r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Olszanka za 2013 rok.
2014 5494 2014-06-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2014 Wójta Gminy w Gniewoszowie z dnia 28 marca 2014r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013r wraz z informacją o stanie mienia gminy oraz wykonania planów finansowych Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszów i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie.
2014 5495 2014-06-02 Uchwała Uchwała nr XLII/247/2014 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 28 maja 2014r. w sprawie likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Nowym Mieście nad Pilicą
2014 5496 2014-06-02 Uchwała Uchwała nr XLII/248/2014 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 28 maja 2014r. w sprawie likwidacji Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Nowym Mieście nad Pilicą, ul. Tomaszowska 11 A.
2014 5497 2014-06-02 Uchwała Uchwała nr XLII/249/2014 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 28 maja 2014r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz dodatków do wynagrodzenia.
2014 5498 2014-06-02 Uchwała Uchwała nr XLII/250/2014 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 28 maja 2014r. w sprawie: pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 6606 W stanowiącą ulicę Mszczonowską w Grójcu.
2014 5499 2014-06-02 Uchwała Uchwała nr LXII/364/2014 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 22 maja 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr X/67/2011 z późniejszymi zmianami w sprawie ustalenia ceny za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego oraz regulaminu przewozu osób i bagażu środkami „Komunikacji Miejskiej Łomianki” Sp. z o.o. z dnia 21 lipca 2011 roku
2014 5500 2014-06-02 Uchwała Uchwała nr LXII/365/2014 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 22 maja 2014r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin opiekujących się sierotami zupełnymi oraz dziećmi niepełnosprawnymi zamieszkałych na terenie Gminy Łomianki
2014 5501 2014-06-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/242/2014 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 22 maja 2014r. w sprawie: likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Hubalczyków w Ruskim Brodzie
2014 5502 2014-06-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/243/2014 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 22 maja 2014r. w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Przysucha
2014 5503 2014-06-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/244/2014 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 22 maja 2014r. w sprawie: ustalenia planu sieci oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Przysucha
2014 5504 2014-06-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/245/2014 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 22 maja 2014r. w sprawie: określenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Przysusze
2014 5505 2014-06-02 Uchwała Uchwała nr XL/233/2014 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 13 maja 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/107/2000 Rady Gminy w Starej Kornicy z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie zatwierdzenia dróg gminnych
2014 5506 2014-06-02 Informacja Informacja Starosty Płockiego z dnia 27 maja 2014r. o przyjęciu projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków obszaru gminy Staroźreby.
2014 5507 2014-06-02 Informacja Informacja Starosty Płockiego z dnia 27 maja 2014r. o przyjęciu projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków obszaru gminy Mała Wieś.
2014 5508 2014-06-02 Informacja Informacja Starosty Płockiego z dnia 27 maja 2014r. o przyjęciu projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków obszaru gminy Bielsk.
2014 5509 2014-06-02 Uchwała Uchwała nr XLVI/377/14 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 21 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjecia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mszczonów w roku 2014
2014 5510 2014-06-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/197/2014 Rady Gminy Mirów z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mirów.
2014 5511 2014-06-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/199/2014 Rady Gminy Mirów z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady korzystania z gminnego obiektu sportowego położonego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Bieszkowie Dolnym.
2014 5512 2014-06-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.57.2014.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 maja 2014r. Rada Miejska w Radomiu
2014 5513 2014-06-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-R.4131.23.2013.AW Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 maja 2014r. Rada Miejska w Radomiu
2014 5514 2014-06-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131. 53 .2014.GH Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 maja 2014r. Rada Powiatu Grodziskiego
2014 5515 2014-06-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-R.4131.25.2014.AW Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 maja 2014r. Rada Gminy Goszczyn
2014 5516 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr LXXXII/2064/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 maja 2014r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Specjalnej nr 99 w Warszawie, ul. Bartnicza 2 i Gimnazjum Specjalnemu nr 104 w Warszawie, ul. Bartnicza 2
2014 5517 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr LXXXII/2065/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów w m.st. Warszawie oraz określenia granic ich obwodów oraz zmieniająca akty założycielskie niektórych gimnazjów w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
2014 5518 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr LXXXII/2066/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 maja 2014r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 353 w Warszawie, ul. Cieplarniana 23
2014 5519 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr LXXXII/2067/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 maja 2014r. w sprawie zmiany nazwy Gimnazjum nr 133 im. Księdza Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Warszawska 63
2014 5520 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr LXXXII/2068/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 maja 2014r. w sprawie zmiany nazwy Gimnazjum nr 72 im. Antoniego Bolesława Dobrowolskiego w Warszawie, ul. S. Przybyszewskiego 45
2014 5521 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr LXXXII/2071/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 maja 2014r. w sprawie wyłączenia niektórych szkół z Zespołu Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 w Warszawie, ul. Stawki 10 oraz ich likwidacji
2014 5522 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr LXXXII/2072/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 maja 2014r. w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego nr 24 z Zespołu Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, ul. Stawki 14 oraz likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 24 w Warszawie, ul. Stawki 14
2014 5523 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr LXXXII/2073/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 maja 2014r. w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego nr 1 z Zespołu Szkół Gastronomicznych im. prof. E. Pijanowskiego w Warszawie, ul. Poznańska 6/8 oraz likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 1 w Warszawie, ul. Poznańska 6/8
2014 5524 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr LXXXII/2075/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 maja 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Stawu Zawadowskiego
2014 5525 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr LXXXII/2076/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 maja 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Starego Mokotowa dla zabudowy w pierzei ul. Madalińskiego w kwartale I 7
2014 5526 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr LXXXII/2093/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 maja 2014r. w sprawie zwolnienia z opłat osób obowiązanych do ubiegania się o wydanie nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu z powodu zmiany administracyjnej
2014 5527 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr LXXXII/2096/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 maja 2014r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
2014 5528 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr LXXXII/2097/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 maja 2014r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
2014 5529 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr LXXXII/2098/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 maja 2014r. w sprawie nadania i zniesienia nazwy ulicy w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
2014 5530 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr VI/59/2011 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011
2014 5531 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr VII/61/2011 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 26 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011.
2014 5532 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr VIII/71/2011 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011.
2014 5533 2014-06-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 183/2011 Wójta Gminy Michałowice z dnia 26 października 2011r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011 Gminy Michałowice Nr IV /20/2011.
2014 5534 2014-06-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 198/2011 Wójta Gminy Michałowice z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011 Gminy Michałowice Nr IV /20/2011.
2014 5535 2014-06-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 203/2011 Wójta Gminy Michałowice z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Michałowice na lata 2011-2020.
2014 5536 2014-06-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 206/2011 Wójta Gminy Michałowice z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011 Gminy Michałowice Nr IV/20/2011.
2014 5537 2014-06-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 215/2011 Wójta Gminy Michałowice z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011 Gminy Michałowice Nr IV/20/2011.
2014 5538 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XXV/156/12 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2012 roku
2014 5539 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/158/12 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 22 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2012 roku
2014 5540 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/168/12 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2012 roku
2014 5541 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/172/12 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 23 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2012 roku
2014 5542 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/178/12 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2012 roku
2014 5543 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XXX/186/12 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 25 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2012 roku
2014 5544 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/200/12 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2012 roku
2014 5545 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/204/12 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2012 roku
2014 5546 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/220/12 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 29 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2012 roku
2014 5547 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/228/13 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 11 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2013 roku
2014 5548 2014-06-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2012 Burmistrza Gminy Brok z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2012 r.
2014 5549 2014-06-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2012 Burmistrza Gminy Brok z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2012 r.
2014 5550 2014-06-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/2012 Burmistrza Gminy Brok z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie Gminy na 2012 r.
2014 5551 2014-06-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 26/2012 Burmistrza Gminy Brok z dnia 20 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2012 r.
2014 5552 2014-06-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 30/2012 Burmistrza Gminy Brok z dnia 28 września 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2012 r.
2014 5553 2014-06-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 31/2012 Burmistrza Gminy Brok z dnia 28 września 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2012 r.
2014 5554 2014-06-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 36/2012 Burmistrza Gminy Brok z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2012 r.
2014 5555 2014-06-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 38/2012 Burmistrza Gminy Brok z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2012 r.
2014 5556 2014-06-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 41/2012 Burmistrza Gminy Brok z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2012 r.
2014 5557 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XIX/117/2012 Rady Gminy w Broku z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 r.
2014 5558 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr 304/2012 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowodworskiego na rok 2012 r.
2014 5559 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/182/2012 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2012.
2014 5560 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/523/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce na 2012 rok
2014 5561 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XXIV-263/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII-123/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 21.12.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2012
2014 5562 2014-06-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 24/2012 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2014 5563 2014-06-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.88A.2012 Burmistrza Miasta Marki z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2012 rok.
2014 5564 2014-06-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.92.2012 Burmistrza Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2012 rok.
2014 5565 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr 125/XXI/2012 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2014 5566 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr 245/XXIV/2012 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr 240/XXIII/2012 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 listopada 2012 r.
2014 5567 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr 246/XXIV/2012 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2012.
2014 5568 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XXI/166/2012 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dąbrówka na 2012 rok
2014 5569 2014-06-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 41/2012 Wójta Gminy Karniewo z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Karniewo na 2012 r.
2014 5570 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XX/103/2012 Rady Gminy Karniewo z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 r.
2014 5571 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XXI/116/2012 Rady Gminy Karniewo z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 r.
2014 5572 2014-06-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 87/12 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 24 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2012 roku
2014 5573 2014-06-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 88/12 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2012 roku
2014 5574 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr 169/XXVI/2012 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 29 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2012
2014 5575 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XIX/132/12 Rady Gminy Sterdyń z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012
2014 5576 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/174/12 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Olszewo-Borki w 2012 roku
2014 5577 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/142/2012 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czerwonka na rok 2012
2014 5578 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr 781/XXVIII/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2014 5579 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr 782/XXVIII/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2014 5580 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr 783/XXVIII/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2014 5581 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr 784/XXVIII/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2014 5582 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr 785/XXVIII/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2014 5583 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr 786/XXVIII/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2014 5584 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr 787/XXVIII/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2014 5585 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr 788/XXVIII/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2014 5586 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr 789/XXVIII/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2014 5587 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr 790/XXVIII/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012
2014 5588 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr 13/XXXI/14 Rady Gminy Wiskitki z dnia 31 marca 2014r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WISKITKI DOTYCZĄCEGO CZĘŚCI MIEJSCOWOŚCI DZIAŁKI
2014 5589 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr 19/XXXII/14 Rady Gminy Wiskitki z dnia 16 maja 2014r. w sprawie zmiany imienia Szkoły Podstawowej we Franciszkowie
2014 5590 2014-06-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 24 Wójta Gminy Wiskitki z dnia 25 marca 2014r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wiskitki oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury.
2014 5591 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XL/224/2014 Rady Gminy Górzno z dnia 11 kwietnia 2014r. zmieniająca rozporządzenie w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu garwolińskiego.
2014 5592 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/303/2014 Rady Gminy Radziejowice z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany opisu granic okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Radziejowice
2014 5593 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/304/2014 Rady Gminy Radziejowice z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Radziejowice.
2014 5594 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/305/2014 Rady Gminy Radziejowice z dnia 27 marca 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2014 5595 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XLIX/309/2014 Rady Gminy Radziejowice z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2014 5596 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XLIX/310/2014 Rady Gminy Radziejowice z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2014 5597 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XLIX/311/2014 Rady Gminy Radziejowice z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2014 5598 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr IV/32/203/2014 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 26 maja 2014r. w sprawie podziału Powiatu Ciechanowskiego na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do Rady Powiatu Ciechanowskiego
2014 5599 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr IV/32/206/2014 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 26 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/30/199/2014 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu ciechanowskiego w roku budżetowym 2014.
2014 5600 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XLV/258/14 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 21 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne, dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie gminy Olszewo-Borki oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2014 5601 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/261/14 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 maja 2014r. w sprawie herbu i flagi Gminy Olszewo-Borki oraz regulaminu zasad stosowania insygniów Gminy Olszewo-Borki
2014 5602 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XLII/418/2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 26 marca 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji.
2014 5603 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/431/2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego do przyznania nieodpłatnej pomocy oraz zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ na lata 2014-2020.
2014 5604 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/386/14 Rady Gminy Stare Babice z dnia 29 maja 2014r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Janowie
2014 5605 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/391/14 Rady Gminy Stare Babice z dnia 29 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji
2014 5606 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/208/2014 Rady Gminy Borowie z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z obiektów sportowych na terenie gminy Borowie
2014 5607 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/209/2014 Rady Gminy Borowie z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/82/2012 z dnia 23 marca 2013 roku w sprawie ustalenia punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Borowie
2014 5608 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XLII/230/2014 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 26 maja 2014r. w sprawie umieszczenia tablicy pamiątkowej
2014 5609 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/334/14 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 29 maja 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/251/13 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Żuromińskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Żuromiński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2014 5610 2014-06-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 08/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 21 marca 2014r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2013 r
2014 5611 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XXVII.151.2012 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2012 rok.
2014 5612 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr 177.XXX.2012 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 grudnia 2012r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sierpeckiego na rok 2012
2014 5613 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/135/12 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu makowskiego na 2012 rok
2014 5614 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/160/2012 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2012 rok Miasta Piastowa.
2014 5615 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XXX/177/2012 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2012 Nr XIX/101/2011 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2011 r.
2014 5616 2014-06-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 26/2012 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 31 grudnia 2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2014 5617 2014-06-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.135.2012 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2012 r.
2014 5618 2014-06-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.136.2012 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2012 r.
2014 5619 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XXX/203/2012 Rady Gminy Prażmów z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok
2014 5620 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/226/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 5 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na rok 2012
2014 5621 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/164/2012 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2012 rok Miasta Piastowa.
2014 5622 2014-06-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.109.2012 Burmistrza Radzymina z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu na 2012 r.
2014 5623 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr 454/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok
2014 5624 2014-06-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 156/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 r.
2014 5625 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/190/12 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2012 rok.
2014 5626 2014-06-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 123/2012 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2012 rok.
2014 5627 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XIX/208/12 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.
2014 5628 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII.158.2012 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2012 rok
2014 5629 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XIX/117/12 Rady Gminy Nur z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2012 rok
2014 5630 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/307/12 Rady Miasta Otwocka z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2012 rok
2014 5631 2014-06-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 126/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu miasta i gminy na 2012 rok
2014 5632 2014-06-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 125/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta i gminy na 2012 rok oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
2014 5633 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/145/2012 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na rok 2012
2014 5634 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XXV/147/2012 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 29 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na rok 2012
2014 5635 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/143/2012 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2012.
2014 5636 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XXX/150/2012 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2012.
2014 5637 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XXX/151/2012 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2013.
2014 5638 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XXI/120/2012 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 r.
2014 5639 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr IV/19/140/2012 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2012 rok.
2014 5640 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr 820/XXIX/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2014 5641 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr 822/XXIX/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2014 5642 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr 823/XXIX/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2014 5643 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr 824/XXIX/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2014 5644 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr 825/XXIX/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 786/XXVIII/2012 w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2014 5645 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr 826/XXIX/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 725/XXVII/2012 w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2014 5646 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr 827/XXIX/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr 790/XXVIII/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 12.12.2012 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012
2014 5647 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr 828/XXIX/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012
2014 5648 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr 791/XXVIII/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2014 5649 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/240/2012 Rady Miasta Mława z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok
2014 5650 2014-06-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 22.2012 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2014 5651 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr 201/XXVI/12 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2012.
2014 5652 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr 246/99/12 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowskiego na 2012 rok
2014 5653 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/122/2012 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2014 5654 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/158/2012 Rady Gminy Wąsewo z dnia 28 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsewo na rok 2012
2014 5655 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr II/8/10 Rady Gminy w Skórcu z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 r.
2014 5656 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/237/10 Rady Gminy w Skórcu z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 r.
2014 5657 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/220/10 Rady Gminy w Skórcu z dnia 21 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 r.
2014 5658 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/225/10 Rady Gminy w Skórcu z dnia 17 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 r.
2014 5659 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/236/10 Rady Gminy w Skórcu z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 r.
2014 5660 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/214/10 Rady Gminy w Skórcu z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 r.
2014 5661 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/145/2012 Rady Gminy w Sabniach z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok
2014 5662 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr 251/VI/2012 Rady Miasta Józefowa z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej miasta Józefowa na 2012 rok.
2014 5663 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/156/2012 Rady Gminy w Sabniach z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok
2014 5664 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/131/12 Rady Gminy w Skórcu z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 r.
2014 5665 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XIX/144/12 Rady Gminy w Skórcu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 r.
2014 5666 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XXX/207/10 Rady Gminy w Skórcu z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 r.
2014 5667 2014-06-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.58.2014.MZ1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 czerwca 2014r. Rada Miejska Góra Kalwaria
2014 5668 2014-06-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.60.2014.MZ1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 czerwca 2014r. Rada Miejska Góra Kalwaria
2014 5669 2014-06-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.62.2014.BŁ Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 czerwca 2014r. Rada Gminy Rusinów
2014 5670 2014-06-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.61.2014.BŁ Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 czerwca 2014r. Rada Gminy Rusinów
2014 5671 2014-06-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.-I.4131.67.2014.BB Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 czerwca 2014r. Rada Gminy Wiązowna
2014 5672 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XXX.369.2014 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 27 maja 2014r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXVII.329.2013 Miejskiej w Tłuszczu z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2014 - 2023
2014 5673 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XXX.377.2014 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 27 maja 2014r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w mieście Tłuszcz
2014 5674 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XXX.379.2014 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 27 maja 2014r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Tłuszcz
2014 5675 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XXX.380.2014 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 27 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/129/2012 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Tłuszczu
2014 5676 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/329/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 7 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII/218/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie podziału gminy Michałowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 5677 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XLII-478/2014 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 maja 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVII-408/2014 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2014 5678 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XLII/232/2014 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 maja 2014r. w sprawie uchylenia uchwały nr XVI/99/2008 Rady Gminy w Ciepielowie w sprawie poboru w drodze inkasa opłaty skarbowej
2014 5679 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/249/2014 Rady Gminy Wąsewo z dnia 17 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wąsewo
2014 5680 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XLIX/373/2014 Rady Gminy Płońsk z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie wieloletniego progrmu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2014 - 2018 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2014 5681 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XLIX/376/2014 Rady Gminy Płońsk z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Szerominek
2014 5682 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XLIX/377/2014 Rady Gminy Płońsk z dnia 3 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ilinko
2014 5683 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr L/278/2014 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 27 maja 2014r. w sprawie Zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
2014 5684 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/281/14 Rady Gminy Dobre z dnia 30 maja 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Dobre oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2014 5685 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/204/2014 Rady Gminy Brochów z dnia 4 marca 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brochów
2014 5686 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/210/2014 Rady Gminy Brochów z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 5687 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXII.173.2014 Rady Gminy Głowaczów z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
2014 5688 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/15/14 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 10 kwietnia 2014r. w sprawie opłaty za świadczenia usług wykraczających poza realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym „Pod Sosnową Szyszką” prowadzonym przez Gminę Garbatka – Letnisko
2014 5689 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XLV/362/14 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 15 kwietnia 2014r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MSZCZONÓW OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT MIEJSCOWOŚCI WRĘCZA I OLSZÓWKA
2014 5690 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XL/484/14 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 27 maja 2014r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki
2014 5691 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XL/485/14 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 27 maja 2014r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych oraz granic obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki:
2014 5692 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XL/486/14 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 27 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Nowy Dwór Mazowiecki na prowadzenie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, oddziałów wychowania przedszkolnego przy niepublicznych szkołach podstawowych, przedszkoli niepublicznych i niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2014 5693 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XL/487/14 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 27 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/526/06 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 23 października 2006r .
2014 5694 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XL/491/14 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 27 maja 2014r. w sprawie nadania nazwy skwerowi na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki
2014 5695 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/288/2014 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Mławskiego za 2013 rok.
2014 5696 2014-06-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX- I.4131.66.2014. MPZ Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 czerwca 2014r. Rada Miasta Ciechanów
2014 5697 2014-06-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX- I.4131.63.2014. MPZ Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 czerwca 2014r. Rada Miasta Ciechanów
2014 5698 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr 223/XXVI/12 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2012 rok
2014 5699 2014-06-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 1/2013 Wójta Gminy Czerwonka z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.
2014 5700 2014-06-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 47/2012 Wójta Gminy Czerwonka z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budzecie gminy na rok 2012.
2014 5701 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr XIX/154/2012 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Czerwonka na rok 2012
2014 5702 2014-06-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 26/2012 Wójta Gminy Młynarze z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Młynarze na 2012 rok
2014 5703 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/259/2012 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkwa na 2012 rok.
2014 5704 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr XXX/276/2013 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2013 rok.
2014 5705 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/281/2013 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2013 rok.
2014 5706 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/293/2013 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 21 marca 2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2013 rok.
2014 5707 2014-06-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 25/2013 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 6 marca 2013r. w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2013 rok.
2014 5708 2014-06-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 31/2013 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 27 marca 2013r. w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2013 rok.
2014 5709 2014-06-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 32/2013 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 3 kwietnia 2013r. w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2013 rok.
2014 5710 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr XXI/115/2012 Rady Gminy Stanisławów z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2012.
2014 5711 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/126/2013 Rady Gminy Stanisławów z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2013.
2014 5712 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr XXI/147/2012 Rady Gminy Bielany z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Bielany na 2012 rok
2014 5713 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr XXII/149/2012 Rady Gminy Bielany z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Bielany na 2012 rok
2014 5714 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/191/2012 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XV/100/2011 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu wyszkowskiego na rok 2012.
2014 5715 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/275/12 Rady Miasta Zielonka z dnia 20 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2012 Nr XV/150/11 Rady Miasta Zielonka z dnia 21 grudnia 2011 roku
2014 5716 2014-06-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 47/2012 Wójta Gminy Poświętne z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 r.
2014 5717 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/163/12 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Olszewo-Borki w 2012 roku
2014 5718 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/158/2012 Rady Gminy Jadów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu gminy niewygasających z upływem roku budżetowego 2012
2014 5719 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr 188/2012 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na 2012 r.
2014 5720 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr 189/2012 Zarządu Powiatu Legionowskiego z dnia 31 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
2014 5721 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/263/2012 Rady Gminy Jabłonna z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2012
2014 5722 2014-06-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 28/2012 Wójta Gminy Młynarze z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Młynarze na 2012 rok
2014 5723 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr XXI/107/2012 Rady Gminy Strachówka z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strachówka na 2012 rok.
2014 5724 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr VIII/185/2012 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Glinojeck na rok 2012
2014 5725 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr 282/XXIII/2012 Rady Gminy Lesznowola z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2012
2014 5726 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr VI/19/12 Zgromadzenia Związku Komunalnego Brwinów z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Związku Komunalnego Brwinów na 2012r.
2014 5727 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/111/12 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na rok 2012
2014 5728 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr XXX/168/2012 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2012 rok.
2014 5729 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/266/2012 Rady Miasta Marki z dnia 19 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę nr XX/135/2012 Rady Miasta Marki z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie budżetu Miasta Marki na 2012 rok.
2014 5730 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/121/12 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2012 r.
2014 5731 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/127/12 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2012 r.
2014 5732 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr XXV/136/12 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2012 r.
2014 5733 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr XX/132/2012 Rady Gminy Sadowne z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2014 5734 2014-06-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.85.2012 Burmistrza Miasta Marki z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2012 rok.
2014 5735 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr IV/18/129/2012 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2012 rok.
2014 5736 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr XXV/109/12 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na rok 2012
2014 5737 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr 92/2012 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2012 rok
2014 5738 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr 98/2012 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2012 rok
2014 5739 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr 103/2012 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2012 rok
2014 5740 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr 105/2012 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2012 rok
2014 5741 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr 107/2012 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2012 rok
2014 5742 2014-06-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 93/2012 Burmistrza Przasnysza z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2012 rok
2014 5743 2014-06-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 101/2012 Burmistrza Przasnysza z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2012 rok
2014 5744 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr 111/XVII/12 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Boguty-Pianki na rok 2012
2014 5745 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr 114/XVIII/12 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Boguty-Pianki na rok 2012
2014 5746 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr 317/2012 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2012 Nr XIX/101/2011 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2011 r.
2014 5747 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr 327/2013 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 9 stycznia 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2013 Nr XXX/180/2012 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2012 r.
2014 5748 2014-06-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 160/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 r.
2014 5749 2014-06-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.68.12 Wójta Gminy Kampinos z dnia 28 grudnia 2012r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2012r.
2014 5750 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/232/2012 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie zmian w u chwale budżetowej na rok 2012
2014 5751 2014-06-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/Fn/13 Wójta Gminy Somianka z dnia 28 marca 2014r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz sprawozdania z wykonania olanu finansowego GOK w Somiance i GBP w Somiance za 2013 r.
2014 5752 2014-06-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 37/2014 Wójta Gminy Leszno z dnia 28 marca 2014r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2013 rok
2014 5753 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr XLV/329/2014 Rady Gminy Teresin z dnia 28 maja 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Paprotnia
2014 5754 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/176/14 Rady Gminy Czerwin z dnia 3 czerwca 2014r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury w Czerwinie oraz nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Czerwinie
2014 5755 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/275/2014 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zwoleniu i włączenia do Zespołu Szkół Rolniczo- Technicznych, im. Bohaterów Walki z Faszyzmem w Zwoleniu
2014 5756 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr 517/XLII/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 maja 2014r. uchylająca uchwałę Rady Miasta Ciechanów Nr 504/XLI/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 roku zmieniającą uchwałę Nr 210/XVII/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa
2014 5757 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr 518/XLII/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 maja 2014r. uchylająca uchwałę Rady Miasta Ciechanów Nr 505/XLI/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 roku zmieniającą uchwałę Nr 268/XXIII/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 września 2012 roku w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa
2014 5758 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr 519/XLII/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 maja 2014r. uchylająca uchwałę Rady Miasta Ciechanów Nr 506/XLI/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 roku zmieniającą uchwałę Nr 198/XV/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa
2014 5759 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/483/14 Rady Miasta Zielonka z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/474/14 Rady Miasta Zielonka z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia Miejskiej Rady Seniorów w Zielonce
2014 5760 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/487/14 Rady Miasta Zielonka z dnia 29 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu korzystania z terenu Glinianek, stanowiących część Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
2014 5761 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr XL/389/2014 Rady Miasta Mława z dnia 20 maja 2014r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących przyznawania dodatku energetycznego
2014 5762 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr XL/397/2014 Rady Miasta Mława z dnia 20 maja 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2014 5763 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr 263/XXXIX/2014 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 26 marca 2014r. w sprawie uchwalenia:MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁONIAWY-BRAMURA
2014 5764 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr 278/XL/2014 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zasad i warunków używania Herbu i Flagi Powiatu Legionowskiego
2014 5765 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr XLVI/293/2014 Rady Gminy Radzanowo z dnia 19 maja 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w południowej części miejscowości Kostrogaj położonej pomiędzy granicami obszaru wyznaczonego symbolami A, B, C, D, E, F oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę w miejscowości Kostrogaj o numerze ewidencyjnym 85/2 gmina Radzanowo.
2014 5766 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr XLI/247/2014 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 30 maja 2014r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin nauczycieli
2014 5767 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/352/2014 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 maja 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łochów w zakresie wsi Gwizdały i Pogorzelec.
2014 5768 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/353/2014 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 maja 2014r. w sprawie uchwalenia regulaminu Targowiska "Mój Rynek" w Łochowie.
2014 5769 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/354/2014 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 maja 2014r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Łochów, wyznaczania terminu płatności oraz wprowadzenia zwolnień z opłaty targowej.
2014 5770 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/355/2014 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 maja 2014r. w sprawie ustalenia zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasenta oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2014 5771 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/356/2014 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 maja 2014r. w sprawie ustanowienia Medalu Heleny i Ignacego Jana Paderewskich " Za zasługi dla Ziemi Łochowskiej"
2014 5772 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/357/2014 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 maja 2014r. w sprawie ustalenia Regulaminu Przyznawania Medalu Heleny i Ignacego Jana Paderewskich „Za zasługi dla Ziemi Łochowskiej”.
2014 5773 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/358/2014 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 maja 2014r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z obiektów sportowych działających na terenie Gminy Łochów.
2014 5774 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/359/2014 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 maja 2014r. w sprawie wprowadzenie Regulaminu korzystania z gminnych placów zabaw na terenie Gminy Łochów.
2014 5775 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/360/2014 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/263/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Łochów oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2014 5776 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXII.179.2014 Rady Gminy Głowaczów z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.
2014 5777 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXII.180.2014 Rady Gminy Głowaczów z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.
2014 5778 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXII.181.2014 Rady Gminy Głowaczów z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2014 5779 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr XLVI/305/2014 Rady Gminy Leszno z dnia 29 maja 2014r. w sprawie podziału Gminy Leszno na sołectwa
2014 5780 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr XLVI/308/2014 Rady Gminy Leszno z dnia 29 maja 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Grądy, gmina Leszno
2014 5781 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr XLVI/309/2014 Rady Gminy Leszno z dnia 29 maja 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolych w szkole podstawowej dla których organem prowadzącym jest Gmina Leszno
2014 5782 2014-06-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Leszno z dnia 29 maja 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Leszno”
2014 5783 2014-06-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Leszno z dnia 29 maja 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2014 5784 2014-06-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Leszno z dnia 29 maja 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 5785 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr 191/603/2014 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 25 marca 2014r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2013 r.
2014 5786 2014-06-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.95.2012 Burmistrza Miasta Marki z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2012 rok.
2014 5787 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/ 65 / 12 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012
2014 5788 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/243/2012 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012
2014 5789 2014-06-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 143/2012 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rząśnik na 2012 rok
2014 5790 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV.365.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr XVII.178.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 16.12. 2011r.
2014 5791 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XXI/134/2012 Rady Gminy Korczew z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2014 5792 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr 159/XXV/2012 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2012
2014 5793 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr 234/XXVI/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.
2014 5794 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr 196/XIX/2012 Rady Powiatu w Płocku z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian budżetu powiatu płockiego na rok 2012 uchwalonego uchwałą nr 104/X/2011 z dnia 21 grudnia 2011 roku
2014 5795 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XXI/1/12 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012
2014 5796 2014-06-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 237/2012 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2012
2014 5797 2014-06-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 249/2012 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2012
2014 5798 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XXI/142/2012 Rady Gminy Sadowne z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2014 5799 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XX/135/2012 Rady Gminy Bielany z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Bielany na 2012 rok
2014 5800 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/167/2013 Rady Gminy Bielany z dnia 13 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Bielany na 2013 rok.
2014 5801 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/175/2013 Rady Gminy Bielany z dnia 7 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Bielany na 2013 rok
2014 5802 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XIX/95/2012 Rady Gminy Młynarze z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Młynarze na rok 2012
2014 5803 2014-06-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 24/2012 Wójta Gminy Młynarze z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Młynarze na 2012 rok
2014 5804 2014-06-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 25/2012 Wójta Gminy Młynarze z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Młynarze na 2012 rok
2014 5805 2014-06-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 91/2012 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.
2014 5806 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XXVI.145.2012 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2012 rok
2014 5807 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr 273/XXX/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2012 roku
2014 5808 2014-06-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 311/2012 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Nieporęt na 2012 rok.
2014 5809 2014-06-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 250/2012 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 28 września 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Nieporęt na 2012 rok.
2014 5810 2014-06-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 35/2013 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 15 lutego 2013r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Nieporęt na 2013 rok
2014 5811 2014-06-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 351/2012 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatkow budżetu Gminy Nieporet na 2012 rok.
2014 5812 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr 477/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2012.
2014 5813 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr 497/XXX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2012r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2012.
2014 5814 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr 302/2012 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowodworskiego na rok 2012 r
2014 5815 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr 294/2012 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowodworskiego na rok 2012
2014 5816 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr 321/2012 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowodworskiego na rok 2012 r.
2014 5817 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr 318/2012 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 24 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowodworskiego na rok 2012
2014 5818 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr 299/2012 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowodworskiego na rok 2012 r.
2014 5819 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr 308/2012 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowodworskiego na rok 2012 r.
2014 5820 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr 317/2012 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowodworskiego na rok 2012 r.
2014 5821 2014-06-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 22/2012 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012.
2014 5822 2014-06-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 23/2012 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2012.
2014 5823 2014-06-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 28/2012 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012.
2014 5824 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XIX/112/2012 Rady Gminy Sypniewo z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012.
2014 5825 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XVIII /131/2012 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 19 września 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dąbrówka na 2012 rok
2014 5826 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XIX/140/2012 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 19 października 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dąbrówka na 2012 rok
2014 5827 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XX/155/2012 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dąbrówka na 2012 rok
2014 5828 2014-06-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 44/2012 Wójta Gminy Czerwonka z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012.
2014 5829 2014-06-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 45/2012 Wójta Gminy Czerwonka z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012.
2014 5830 2014-06-06 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.64.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2012 roku.
2014 5831 2014-06-06 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.66.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2012 roku
2014 5832 2014-06-06 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.67.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2012 roku
2014 5833 2014-06-06 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.68.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2012 roku
2014 5834 2014-06-06 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.59.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2012 roku
2014 5835 2014-06-06 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.69.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2012 roku.
2014 5836 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/252/2012 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2012 rok.
2014 5837 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr 211/XXVII/12 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2012.
2014 5838 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr 502/XXXIX/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 27 marca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Łazy
2014 5839 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr LVI/440/2014 Rady Miasta Marki z dnia 28 maja 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Marki obejmującego obszar Centrum Handlowego M1 położonego w Markach
2014 5840 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr L/328/2014 Rady Gminy Rzekuń z dnia 27 maja 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/318/2014 Rady Gminy Rzekuń z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do poprawy warunków życia rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy Rzekuń
2014 5841 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr 1386/XLV/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1340/XLIV/2010 z dnia 24.02.2010, dla obszaru urbanistycznego oznaczonego symbolem 3 UC
2014 5842 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr 222/XXXIV/2014 Rady Gminy Zatory z dnia 7 maja 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 159/XXIII/2013 Rady Gminy Zatory z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zatory.
2014 5843 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XLI / 274 / 14 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 26 maja 2014r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Brudzeń Duży.
2014 5844 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/166/2014 Rady Gminy Goszczyn z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków oraz wysokości dopłat do dostarczonej wody i odprowadzania ścieków
2014 5845 2014-06-06 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-10(11)/2014/429/IX/ASz1 Prezesa Urzędu Regualcji Energetyki z dnia 5 czerwca 2014r.
2014 5846 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr 43.LIII.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Wiązowna.
2014 5847 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/191/2014 Rady Gminy Jastrząb z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2014-2017 dla Gminy Jastrząb.
2014 5848 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XLIX/323/2014 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 29 maja 2014r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XLVIII/314/2014 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Przasnysz w 2014 roku
2014 5849 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr LXI/288/2014 Rady Miasta Garwolina z dnia 26 maja 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Miastu Garwolin, jak również jednostkom podległym, oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych
2014 5850 2014-06-06 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 czerwca 2014r. w sprawie ogłoszenia "Wykazu spółek wodnych i związków spółek wodnych z terenu województwa mazowieckiego, którym przyznano dotację podmiotową z budżetu państwa w 2014r."
2014 5851 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr 803/XLVIII/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 27 maja 2014r. w sprawie: zmiany Statutu Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego w Płocku.
2014 5852 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr 804/XLVIII/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 27 maja 2014r. w sprawie: zmiany Statutu Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Płocku.
2014 5853 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr 805/XLVIII/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 27 maja 2014r. w sprawie: zmiany Statutu Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w Płocku.
2014 5854 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr 806/XLVIII/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 27 maja 2014r. w sprawie: zmiany Statutu Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 w Płocku.
2014 5855 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr 807/XLVIII/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 27 maja 2014r. w sprawie: zmiany Statutu Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 w Płocku.
2014 5856 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr 808/XLVIII/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 27 maja 2014r. w sprawie: zmiany Statutu Rodzinnego Domu Dziecka Nr 4 w Płocku.
2014 5857 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr 809/XLVIII/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 27 maja 2014r. w sprawie: zmiany statutu Żłobka Miejskiego nr 1 w Płocku.
2014 5858 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr 810/XLVIII/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 27 maja 2014r. w sprawie: zmiany statutu Żłobka Miejskiego nr 2 w Płocku.
2014 5859 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr 811/XLVIII/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 27 maja 2014r. w sprawie: zmiany statutu Żłobka Miejskiego nr 3 w Płocku.
2014 5860 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr 812/XLVIII/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 27 maja 2014r. w sprawie: zmiany statutu Żłobka Miejskiego nr 4 w Płocku.
2014 5861 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr 813/XLVIII/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 27 maja 2014r. w sprawie: zmiany Statutu Zarządu Jednostek Oświatowych – Jednostka Budżetowa
2014 5862 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr 814/XLVIII/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 27 maja 2014r. w sprawie: zmiany uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka.
2014 5863 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr 815/XLVIII/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 27 maja 2014r. w sprawie: przekształcenia publicznej szkoły ponadgimnazjalnej dla dorosłych – technikum uzupełniającego w liceum ogólnokształcące i podpisania aktu przekształcenia.
2014 5864 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr 820/XLVIII/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 27 maja 2014r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 388/XXVII/08 Rady Miasta Płocka z dnia 30 września 2008 roku w sprawie opłaty targowej na terenie miasta Płocka.
2014 5865 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XLVIII/486/14 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 maja 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XL/407/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 31 października 2013r.w sprawie nadania nazwy ulicy.
2014 5866 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XLVIII/487/14 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 maja 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/275/09 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie nadania nazw ulicom położonym w Wyszkowie.
2014 5867 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XLVIII/488/14 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 maja 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Wyszkowie.
2014 5868 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XLVIII/489/14 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 maja 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2014 5869 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XLVIII/490/14 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 maja 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXIV/199/12 z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2014 5870 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XLVIII/491/14 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 maja 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXIV/200/12 z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów.
2014 5871 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XLVIII/492/14 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 maja 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXIV/201/12 z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów oraz granic ich obwodów.
2014 5872 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XLVIII/493/14 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 maja 2014r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej na sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobkach, klubach dziecięcych i przez dziennych opiekunów na terenie Gminy Wyszków.
2014 5873 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XLVIII/495/14 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 maja 2014r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Wyszków.
2014 5874 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XLVIII/496/14 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 maja 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XXXI/281/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2014 5875 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XLVIII/497/14 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 maja 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XXXI/282/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2014 5876 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XLVIII/498/14 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 maja 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XXXI/283/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2014 5877 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XLVIII/503/14 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyznania jednorazowej zapomogi dla rodzin, w których podczas jednego porodu urodziło się troje lub więcej dzieci.
2014 5878 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr 127/XXIX/2014 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 9 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2014 5879 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr 128/XXIX/2014 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 9 maja 2014r. w sprawie zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy
2014 5880 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr 129/XXIX/2014 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 9 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy Szulborze Wielkie miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2014 5881 2014-06-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 196/14 Burmistrza Myszyńca z dnia 21 marca 2014r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Myszyniec oraz w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2013 rok.
2014 5882 2014-06-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 11.2014 Wójta Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 25 marca 2014r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2013 rok
2014 5883 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/172/14 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 30 maja 2014r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Wyśmierzyc za rok 2013
2014 5884 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/175/14 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 30 maja 2014r. w sprawie: określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wyśmierzyce
2014 5885 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr LV/435/2014 Rady Miasta Marki z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2014 5886 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr LV/436/2014 Rady Miasta Marki z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/278/2013 Rady Miasta Marki z dnia 6 lutego 2013 roku w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2014 5887 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XLV/259/2014 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 2 czerwca 2014r. w sprawie Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku
2014 5888 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XLV/261/2014 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 2 czerwca 2014r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2013.
2014 5889 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XLV/263/2014 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 2 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad zbywania aktywów trwałych będących we władaniu spółek kapitałowych, w których Powiat Pułtuski posiada odpowiednio udziały lub akcje
2014 5890 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XLV/266/2014 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 2 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Pułtuskiego.
2014 5891 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XLV/268/2014 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 2 czerwca 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy drogach kategorii powiatowej na obszarze Powiatu Pułtuskiego oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2014 5892 2014-06-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 260a Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 maja 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie uchylenia zarządu komisarycznego oraz likwidacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe „Holdbud” w Warszawie
2014 5893 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr XLIX/266/2014 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku
2014 5894 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/346/2013 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice na lata 2013 - 2026
2014 5895 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/375/2013 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 24 października 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice na lata 2013-2026
2014 5896 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/386/2013 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice na lata 2013 - 2026
2014 5897 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/388/2013 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice na lata 2013-2026
2014 5898 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr XLII/432/2014 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice na lata 2014-2026
2014 5899 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr 611/LXI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 maja 2014r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich
2014 5900 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr 612/LXI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Ostrołęki, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Ostrołęka oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2014 5901 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr 613/LXI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 maja 2014r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pobytu Seniora w Ostrołęce
2014 5902 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr 238/XXX/14 Rady Gminy Stara Biała z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2014 5903 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr 239/XXX/14 Rady Gminy Stara Biała z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zmiany opisu granic okręgów wyborczych
2014 5904 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr 242/XXX/14 Rady Gminy Stara Biała z dnia 29 maja 2014r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunki i sposób ich przyznawania
2014 5905 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr 245/XXX/14 Rady Gminy Stara Biała z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zmian w Statucie Przedszkola w Nowych Proboszczewicach
2014 5906 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr 231/XLVI/2013 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Miasta Gostynina na rok 2014
2014 5907 2014-06-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 332/2014 Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 19 marca 2014r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Maków Mazowiecki za 2013 rok
2014 5908 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr 406/VI/2014 Rady Miasta Józefowa z dnia 23 maja 2014r. w sprawie zmiany nazwy ulicy
2014 5909 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr XLV.231.2014 Rady Gminy Rybno z dnia 4 czerwca 2014r. w sprawie likwidacji gminnej jednostki organizacyjnej - Gminnego Zakładu Komunalnego w Rybnie.
2014 5910 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr XLVII.439.2014 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 2 czerwca 2014r. w sprawie: zmiany Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Halinów zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Halinów przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
2014 5911 2014-06-09 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 6 czerwca 2014r. o nieobsadzeniu mandatu radnego Rady Miasta Ostrołęki
2014 5912 2014-06-10 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 2/14 Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 22 maja 2014r. w sprawie Sprawozdania Zarządu z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie za rok 2013
2014 5913 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr XLVII/365/2014 Rady Gminy Prażmów z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonym przez Gminę Prażmów przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2014 5914 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr XLVII/366/2014 Rady Gminy Prażmów z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Prażmów oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2014 5915 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/348/2014 Rady Gminy Prażmów z dnia 26 marca 2014r. w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Prażmowie.
2014 5916 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr LIII/519/14 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 3 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Ożarowie Mazowieckim
2014 5917 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr LIII/521/14 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 3 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Ożarowie Mazowieckim
2014 5918 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr XXX/238/2014 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 maja 2014r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych położonych na terenie Gminy Kałuszyn
2014 5919 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr XXX/241/2014 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 maja 2014r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie – Przychodni Opieki Zdrowotnej.
2014 5920 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr 271/XXXV/14 Rady Gminy w Mochowie z dnia 27 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mochowo
2014 5921 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr 275/XXXV/14 Rady Gminy w Mochowie z dnia 27 maja 2014r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Mochowo na lata 2013 - 2016"
2014 5922 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr 352/XXXVII/14 Rady Gminy w Słupnie z dnia 2 czerwca 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 1 lipca 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku i ustalenia dopłaty do grup taryfowych w Nowym Gulczewie i Borowiczkach-Pieńkach.
2014 5923 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr 351/XXXVII/14 Rady Gminy w Słupnie z dnia 2 czerwca 2014r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Słupno oraz warunków zwolnienia z tych opłat
2014 5924 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr XLIV/294/2014 Rady Gminy Wierzbica z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wierzbica w 2014 roku”
2014 5925 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr XLIV/307/2014 Rady Gminy Wierzbica z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Gminne Przedszkola Publiczne dla których organem prowadzącym jest Gmina Wierzbica.
2014 5926 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr LIV / 531 / 14 Rady Gminy Raszyn z dnia 9 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn
2014 5927 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr LIV/534 /2014 Rady Gminy Raszyn z dnia 29 maja 2014r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe transportu zbiorowego dla lokalnej linii komunikacyjnej Raszyn – Pruszków – Raszyn, ustalenia osób uprawnionych do korzystania z ulgowych i bezpłatnych przejazdów oraz ustalenia wysokości opłaty dodatkowej i manipulacyjnej w komunikacji gminnej.
2014 5928 2014-06-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2014 Wójta Gminy Joniec z dnia 27 kwietnia 2014r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2013 rok.
2014 5929 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr LVI/443/2014 Rady Miasta Marki z dnia 28 maja 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marki na lata 2014-2029
2014 5930 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/217/2014 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 30 maja 2014r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieczfni Kościelnej
2014 5931 2014-06-10 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 1 Burmistrza Miasta Gostynin z dnia 8 kwietnia 2014r. w sprawie realizacji „Programu profilaktyki raka szyjki macicy na rok 2014”
2014 5932 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/254/2014 Rady Gminy Szczutowo z dnia 30 maja 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczutowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie- Prawo energetyczne
2014 5933 2014-06-11 Uchwała Uchwała nr 448/XXXVII/14 Rady Miasta Milanówka z dnia 15 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr 416/XXXV/14 Rady Miasta Milanówka z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego dla osób, dzieci i uczniów objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 5934 2014-06-11 Uchwała Uchwała nr LII/523/14 Rady Gminy Raszyn z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Dawidy Bankowe w Gminie Raszyn - rejon ul. Oleńki
2014 5935 2014-06-11 Uchwała Uchwała nr LII/519/14 Rady Gminy Raszyn z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn
2014 5936 2014-06-11 Uchwała Uchwała nr LII/524/2014 Rady Gminy Raszyn z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Raszyn na rok 2014
2014 5937 2014-06-11 Uchwała Uchwała nr 724/2014 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka F1
2014 5938 2014-06-11 Uchwała Uchwała nr XXI/209/2014 Rady Gminy Garwolin z dnia 29 maja 2014r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Garwolin
2014 5939 2014-06-11 Uchwała Uchwała nr XXI/210/2014 Rady Gminy Garwolin z dnia 29 maja 2014r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Rębkowskiej
2014 5940 2014-06-11 Uchwała Uchwała nr XXI/211/2014 Rady Gminy Garwolin z dnia 29 maja 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2014 5941 2014-06-11 Uchwała Uchwała nr XXI/212/2014 Rady Gminy Garwolin z dnia 29 maja 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Publicznym Żłobku w Sulbinach oraz maksymalnej wysokości opłat za wyżywienie
2014 5942 2014-06-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/14/2014 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 20 marca 2014r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2014 5943 2014-06-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI.243.2014 Rady Gminy Stromiec z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2014 5944 2014-06-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI.244.2014 Rady Gminy Stromiec z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 5945 2014-06-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI.247.2014 Rady Gminy Stromiec z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie zmian w wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stromiec na lata 2012-2016
2014 5946 2014-06-11 Uchwała Uchwała nr XLIX/505/14 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 9 czerwca 2014r. w sprawie opłaty targowej.
2014 5947 2014-06-11 Uchwała Uchwała nr XLIX/506/14 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 9 czerwca 2014r. w sprawie poboru opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz określenia wysokości wynagrodzenia.
2014 5948 2014-06-11 Uchwała Uchwała nr XLIX/507/14 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 9 czerwca 2014r. w sprawie Targowiska Miejskiego i jego regulaminu.
2014 5949 2014-06-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2014 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 31 marca 2014r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pokrzywnica, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokrzywnicy
2014 5950 2014-06-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/238/2014 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 14 maja 2014r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Przysusze z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.
2014 5951 2014-06-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 298 Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt w jednostce Policji
2014 5952 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr LXXXIII/2116/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej
2014 5953 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr 452/XXXVII/14 Rady Miasta Milanówka z dnia 15 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Milanówek
2014 5954 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr 272/XLI/2014 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 28 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania jednorazowego stypendium Wójta Gminy Płoniawy-Bramura dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia w dziedzinie artystycznej i sporcie.
2014 5955 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/425/2014 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 6 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrozach
2014 5956 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr 335/XXXII/2014 Rady Powiatu w Płocku z dnia 4 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Powiatu Płockiego
2014 5957 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr 334/XXXII/2014 Rady Powiatu w Płocku z dnia 4 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów
2014 5958 2014-06-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 64/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 15 maja 2014r. w sprawie przedstawienia sprawozdania finansowego Gminy Karczew za 2013 rok
2014 5959 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr LII/509/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zmiany granic stałych okręgów głosowania ustalonych Uchwałą Nr XXXIII/296/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie podziału Gminy Karczew na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2014 5960 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr LII/510/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zmiany w opisie granic obwodu głosowania Nr 1 i Nr 2 w mieście Karczew ustalonych w Uchwale Nr XXXV/322/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie podziału Gminy Karczew na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 5961 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr LII/512/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 maja 2014r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyjmowania odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, znajdującego się na terenie KPEC sp. z o. o. przy ul. Ciepłowniczej 1 w Karczewie
2014 5962 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr XLVII/323/2014 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 9 czerwca 2014r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Lipsko oraz warunków zwolnienia z tych opłat
2014 5963 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr XLIV/459/2014 Rady Gminy Jabłonna z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie siedziby Publicznego Gimnazjum im. Orła Białego w Jabłonnie, ul. Szkolna 2.
2014 5964 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr LIII/520/14 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 3 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Płochocinie
2014 5965 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/234/2014 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2014 5966 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/426/2014 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 6 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie pomocy w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 5967 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr LVI/366/14 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 11 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Tarczyn oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2014 5968 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr XLIV/350/2014 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 maja 2014r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów dzierżawy gruntów pod garaże.
2014 5969 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/191/2014 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia zasad przekazywania sołectwom Gminy Szreńsk składników mienia do korzystania
2014 5970 2014-06-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 25/14 Wójta Gminy Rybno z dnia 25 marca 2014r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2013 rok.
2014 5971 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr 198/XLI/2014 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 11 czerwca 2014r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Podkowy Leśnej
2014 5972 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr 187/XL/2014 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 3 kwietnia 2014r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2025
2014 5973 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr XLII/202/14 Rady Gminy Pniewy z dnia 23 maja 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pniewy.
2014 5974 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr XLII/203/14 Rady Gminy Pniewy z dnia 23 maja 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pniewy na obszarze działek nr 140/3 i 191 położonych we wsi Wola Pniewska
2014 5975 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr XL/235/2014 Rady Gminy Strzegowo z dnia 28 marca 2014r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z kompleksu sportowego w Strzegowie przy ul. Sportowej.
2014 5976 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr XLI/241/2014 Rady Gminy Strzegowo z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/235/2014 Rady Gminy Strzegowo z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z kompleksu sportowego w Strzegowie przy ul. Sportowej
2014 5977 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr 236/XXXIX/14 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 maja 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru południowo - zachodniej części Miasta Szydłowca, część II
2014 5978 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr 237/XXXIX/14 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 maja 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru południowo - zachodniej części Miasta Szydłowca, część III
2014 5979 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr XXX/185/2014 Rady Gminy w Kuczborku Osadzie z dnia 30 maja 2014r. w sprawie: zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuczborku - Osadzie
2014 5980 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr XXX/184/2014 Rady Gminy w Kuczborku Osadzie z dnia 30 maja 2014r. w sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały Nr XVI/78/2012 Rady Gminy w Kuczborku - Osadzie z dnia 27 września 2012 roku w sprawie podziału Gminy Kuczbork - Osada na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów, liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2014 5981 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr XLI/211/2014 Rady Gminy Policzna z dnia 30 maja 2014r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta Gminy Policzna z wykonania budżetu za 2013 rok i sprawozdania finansowego.
2014 5982 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr XLI/212/2014 Rady Gminy Policzna z dnia 30 maja 2014r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Policzna absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2013 rok.
2014 5983 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/236/2014 Rady Gminy Sochocin z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Sochocin
2014 5984 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/237/2014 Rady Gminy Sochocin z dnia 28 maja 2014r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, banneru, sztandaru i pieczęci Gminy Sochocin oraz zasad ich używania.
2014 5985 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr XLVII/205/14 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 10 czerwca 2014r. w sprawie likwidacji I Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 2 w Łosicach
2014 5986 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr XLVII/206/14 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 10 czerwca 2014r. w sprawie likwidacji II Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 3 RCKU im. Stanisława Staszica w Łosicach
2014 5987 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr XLVII/207/14 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 10 czerwca 2014r. w sprawie określenia szczegółowego tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz 191 t.j.) nauczycielon realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych
2014 5988 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr 441/XXXVIII/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 29 maja 2014r. w sprawie ustanowienia dopłaty do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2014 5989 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr 443/XXXVIII/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 29 maja 2014r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Radzymin publicznych przedszkolach.
2014 5990 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr 444/XXXVIII/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 29 maja 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie niepublicznym przedszkolom dotacji z budżetu gminy, o których mowa w art. 1 pkt 20 lit. b ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.
2014 5991 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr 445/XXXVIII/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 29 maja 2014r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert.
2014 5992 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr 449/XLIX/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26 maja 2014r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Ludwinowo Dębskie nazwy ul. Doliny Sosnowej
2014 5993 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr 450/XLIX/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26 maja 2014r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Kania Nowa nazwy ul. Sokola
2014 5994 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr 451/XLIX/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26 maja 2014r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Nowa Wieś nazwy ul. Damiana
2014 5995 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr 452/XLIX/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26 maja 2014r. w sprawie nadania drodze położonej w Serocku nazwy ul. Jana Kochanowskiego
2014 5996 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr 453/XLIX/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26 maja 2014r. w sprawie zmiany gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Miasto i Gmina Serock na lata 2013-2017
2014 5997 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr 454/XLIX/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26 maja 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2014-2021
2014 5998 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr LI/286/2014 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 20 maja 2014r. w sprawie: dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014- 2019.
2014 5999 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr LI/288/2014 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 20 maja 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/211/2013 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Piastowa oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2014 6000 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr LI/289/2014 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 20 maja 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XLIII/201/2008 z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych
2014 6001 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr L/279/2014 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie: dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2019.
2014 6002 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr L/280/2014 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Skłodowskiej – Curie przy Al. Krakowskiej 20 w Piastowie.
2014 6003 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr L/281/2014 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Bohaterów spod Darnicy przy ul. Żbikowskiej 25 w Piastowie.
2014 6004 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/239/2014 Rady Gminy Łąck z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Antoninów – Korzeń Rządowy
2014 6005 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/240/2014 Rady Gminy Łąck z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Grabina.
2014 6006 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/241/2014 Rady Gminy Łąck z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ludwików.
2014 6007 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/242/2014 Rady Gminy Łąck z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łąck.
2014 6008 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/243/2014 Rady Gminy Łąck z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Matyldów.
2014 6009 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/244/2014 Rady Gminy Łąck z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowe Rumunki.
2014 6010 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/245/2014 Rady Gminy Łąck z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Koszelówka.
2014 6011 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/246/2014 Rady Gminy Łąck z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kościuszków - Władysławów.
2014 6012 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/247/2014 Rady Gminy Łąck z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Korzeń Królewski - Podlasie.
2014 6013 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/248/2014 Rady Gminy Łąck z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sendeń Duży.
2014 6014 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/249/2014 Rady Gminy Łąck z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sendeń Mały.
2014 6015 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/250/2014 Rady Gminy Łąck z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wincentów.
2014 6016 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/251/2014 Rady Gminy Łąck z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wola Łącka.
2014 6017 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/252/2014 Rady Gminy Łąck z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zaździerz.
2014 6018 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/253/2014 Rady Gminy Łąck z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zdwórz.
2014 6019 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/254/2014 Rady Gminy Łąck z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zofiówka.
2014 6020 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr XLIV/448/2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Nadarzyn.
2014 6021 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr 524/XLI/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 maja 2014r. w sprawie nadania nazwy drodze
2014 6022 2014-06-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Ząbki z dnia 14 maja 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Ząbkach Rady Miasta Ząbki
2014 6023 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr LV/510/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2014 6024 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr 318/XLI/14 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 21 maja 2014r. w sprawie obwieszczenia o sprostowanie błędów pisarskch w Uchwale Nr 308/XL/14 z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy i Miasta Żuromin na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2014 6025 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr XXIV.228.2014 Rady Gminy w Potworowie z dnia 28 marca 2014r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Potworów w 2014 roku
2014 6026 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr XXXI.18.2014 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 6 czerwca 2014r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemiątkowie
2014 6027 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr XXI/142/12 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2014 6028 2014-06-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2014 Wójta Gminy Świercze z dnia 27 marca 2014r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2013
2014 6029 2014-06-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 20 marca 2014r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Żuromin oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Powiatowo-Miejskiej Biblioteki Publicznej i Żuromińskiego Centrum Kultury za 2013 rok
2014 6030 2014-06-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 16 Wójta Gminy Mochowo z dnia 24 marca 2014r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2013 oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2013
2014 6031 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII.186.2014 Rady Gminy Głowaczów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2014-2017
2014 6032 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/275/2014 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 22 maja 2014r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Dąbrówka.
2014 6033 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/276/2014 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 22 maja 2014r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gmine Dabrówka
2014 6034 2014-06-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 250/2014 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 26 marca 2014r. w sprawie: przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok
2014 6035 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr 431/LXII/2014 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zasad udzielania obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze w szkole, zespole szkolno – przedszkolnym lub w przedszkolu prowadzonym przez Miasto Sierpc.
2014 6036 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr 432/LXII/2014 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 231/XXVI/2009 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 18 marca 2009r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 – Karta Nauczyciela pracujących w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Sierpc oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli prowadzących zajęcia o różnym wymiarze obowiązkowego wymiaru godzin zajęć.
2014 6037 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr 433/LXII/2014 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 28 maja 2014r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 47/VI//2011 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Sierpc.
2014 6038 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr 437/LXII/2014 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 28 maja 2014r. w sprawie: opłaty targowej na terenie miasta Sierpca.
2014 6039 2014-06-17 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr 169/XLII/14 Rady Gminy Sierpc z dnia 28 stycznia 2014r.
2014 6040 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr 183/XLIV/14 Rady Gminy Sierpc z dnia 29 maja 2014r. w sprawie określenia zasad korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej - stadionu w miejscowości Białyszewo oraz boiska sportowego w miejscowości - Dziembakowo.
2014 6041 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr 184/XLIV/14 Rady Gminy Sierpc z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr 206/L/10 Rady Gminy Sierpc z dnia 19 lipca 2010 roku w sprawie opłaty za świadczenia w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Sierpc.
2014 6042 2014-06-18 Uchwała Uchwała nr LIV/356/14 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 28 marca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ew. 85 oraz części działki nr ew. 138, obreb Rembertów
2014 6043 2014-06-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2014 Wójta Gminy Czerwińsk z dnia 24 marca 2014r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2013
2014 6044 2014-06-18 Uchwała Uchwała nr XLV/244/2014 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 10 kwietnia 2014r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Młodzieszyn w latach 2014 – 2018
2014 6045 2014-06-18 Uchwała Uchwała nr ZO.XLIV.0007.327.2014 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 27 marca 2014r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Dębe Wielkie
2014 6046 2014-06-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/222/2014 Rady Gminy Baboszewo z dnia 12 maja 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Baboszewo
2014 6047 2014-06-18 Uchwała Uchwała nr XV/100/2012 Rady Gminy Domanice z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2014 6048 2014-06-18 Uchwała Uchwała nr XVII/108/2012 Rady Gminy Domanice z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2014 6049 2014-06-18 Uchwała Uchwała nr XLIV/441/2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 maja 2014r. w sprawie nadania imienia Gimnazjum im. Św. Jana Pawła II w Nadarzynie.
2014 6050 2014-06-18 Uchwała Uchwała nr XLIV/447/2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 maja 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Stara Wieś.
2014 6051 2014-06-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/157/14 Rady Gminy Wilga z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/112/13 z dnia 1 marca 2013r w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Wilga oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2014 6052 2014-06-18 Uchwała Uchwała nr XXX/162/14 Rady Gminy Wilga z dnia 10 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośroka Pomocy Społecznej w Wildze
2014 6053 2014-06-18 Uchwała Uchwała nr XXX/163/14 Rady Gminy Wilga z dnia 10 kwietnia 2014r. sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wildze do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2014 6054 2014-06-18 Uchwała Uchwała nr XXX/164/2014 Rady Gminy Wilga z dnia 10 kwietnia 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/123/2000 z dnia 31 sierpnia 2000r w sprawie nadania nazw ulic w Osiedlu Turystyczno-Wypoczynkowym w Wildze.
2014 6055 2014-06-18 Uchwała Uchwała nr XXX/165/2014 Rady Gminy Wilga z dnia 10 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Wilga na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2014 6056 2014-06-18 Uchwała Uchwała nr 1419/XLVI/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 maja 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 359/XIV/2007 z dnia 17.10.2007r. zmienionego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1242/XLII/2009 z dnia 16.12.2009r. obszaru wyznaczonego od zachodu, północy i wschodu granicą administracyjną z gminą Lesznowola oraz od południa osią istniejącej ul. Orężnej.
2014 6057 2014-06-18 Uchwała Uchwała nr 1410/XLVI/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 maja 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO części wsi Baszkówka II ZATWIERDZONEGO UCHWAŁĄ RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE NR 977/XLVII/2001 Z DNIA 24.10.2001 R. (DZ. URZ. WOJ. MAZ. Z 16.11.2001 R. NR 245, POZ. 4793)
2014 6058 2014-06-18 Uchwała Uchwała nr 1417/XLVI/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 maja 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zalesie Górne dla obszaru działki nr ew. 460.
2014 6059 2014-06-18 Uchwała Uchwała nr 1418/XLVI/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 maja 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna teren śródmieścia etap I ,zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 365/XVI/2003 z dnia 20.11.2003r. (DZ. URZ. WOJ. MAZ. NR 6 poz. 270 z 12.01.2004r.) dla obszaru oznaczonego symbolem 11UA.
2014 6060 2014-06-18 Uchwała Uchwała nr XLIV/460/2014 Rady Gminy Jabłonna z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Jabłonnie
2014 6061 2014-06-18 Uchwała Uchwała nr XLV/467/2014 Rady Gminy Jabłonna z dnia 28 maja 2014r. w sprawie: nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Chotomów gminie Jabłonna
2014 6062 2014-06-18 Uchwała Uchwała nr XLV/ 468/2014 Rady Gminy Jabłonna z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/460/2014 Rady Gminy Jabłonna z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Jabłonnie
2014 6063 2014-06-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.69.2014.MZ1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 czerwca 2014r. Rada Miejska w Piasecznie
2014 6064 2014-06-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.74.2014.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 czerwca 2014r. Rada Miasta Stołecznego Warszawy
2014 6065 2014-06-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.75.2014.MZ1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 czerwca 2014r. Rada Miejska w Piasecznie
2014 6066 2014-06-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.76.2014.MZ1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 czerwca 2014r. Rada Miejska w Piasecznie
2014 6067 2014-06-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.77.2014.MZ1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 czerwca 2014r. Rada Miejska w Piasecznie
2014 6068 2014-06-20 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie ogłoszenia rejestru domów pomocy społecznej na terenie województwa mazowieckiego
2014 6069 2014-06-20 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie ogłoszenia rejestru jednostek specjalistycznych poradnictwa na terenie województwa mazowieckiego
2014 6070 2014-06-20 Uchwała Uchwała nr XLII/764/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 23 maja 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2014 6071 2014-06-20 Uchwała Uchwała nr XLII/765/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 23 maja 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2014 6072 2014-06-23 Uchwała Uchwała nr XLVI/354/2014 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 13 czerwca 2014r. w sprawie nadania Statutu Pułtuskiej Bibliotece Publicznej im. Joachima Lelewela w Pułtusku
2014 6073 2014-06-23 Decyzja Decyzja nr OŁO-4210-11(12)/2014/405/IX/SR Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 czerwca 2014r.
2014 6074 2014-06-23 Uchwała Uchwała nr XXIV.223.2014 Rady Gminy w Potworowie z dnia 28 marca 2014r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przysuskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań drogowych na terenie Gminy Potworów
2014 6075 2014-06-23 Uchwała Uchwała nr XXXIX/247/2014 Rady Gminy Winnica z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Winnicy
2014 6076 2014-06-23 Uchwała Uchwała nr 1395/XLVI/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 maja 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego ulicami: Armii Krajowej, Chyliczkowską od wschodu i południowego wschodu granicą administracyjną miasta zatw. Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1440/XLVIII/2010 z dnia 16.06.2010
2014 6077 2014-06-23 Zarządzenie Zarządzenie nr OK.0050.16.2014 Wójta Gminy Siennica z dnia 25 marca 2014r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Siennica za 2013 r. oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury /Biblioteka/ za 2013 r.
2014 6078 2014-06-23 Uchwała Uchwała nr 167/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie nowego brzmienia statutu Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie
2014 6079 2014-06-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/2014 Burmistrza Łochowa z dnia 28 marca 2014r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Łochów za 2013 rok.
2014 6080 2014-06-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/237/2014 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 14 maja 2014r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Przysuskiego za 2013 rok.
2014 6081 2014-06-23 Uchwała Uchwała nr 11/2014 Zarządu Powiatu Przysuskiego z dnia 11 marca 2014r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu przysuskiego za 2013 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego powiatu przysuskiego.
2014 6082 2014-06-23 Uchwała Uchwała nr 287/IV/14 Zarządu Powiatu Żyrardowskiego z dnia 27 marca 2014r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu za 2013 rok oraz z wykonania planu finansowego Muzeum Mazowsza Zachodniego za 2013 rok
2014 6083 2014-06-23 Uchwała Uchwała nr XXXIII/195/14 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 11 czerwca 2014r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2014 6084 2014-06-23 Uchwała Uchwała nr XXXIII/197/14 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 11 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia okręgów wyborczych w wyborach do Rady Powiatu Żyrardowskiego
2014 6085 2014-06-23 Uchwała Uchwała nr XXXIII/194/14 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 11 czerwca 2014r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Zespole Szkół w Mszczonowie
2014 6086 2014-06-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/199/2014 Rady Gminy Stupsk z dnia 13 czerwca 2014r. w sprawie zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stupsku.
2014 6087 2014-06-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/197/2014 Rady Gminy Stupsk z dnia 13 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Stupsk w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stupsk
2014 6088 2014-06-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/198/2014 Rady Gminy Stupsk z dnia 13 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Stupsk w sprawie określenia sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Stupsk i zagospodarowania tych odpadów
2014 6089 2014-06-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/336/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 maja 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2014 6090 2014-06-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/337/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 maja 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIX/272/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
2014 6091 2014-06-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/344/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 maja 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Michałowice
2014 6092 2014-06-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/209/2014 Rady Gminy Suchożebry z dnia 11 czerwca 2014r. w sprawie powszechnego udostępnienia obiektu centrum edukacyjno- turystyczno rekreacyjnego w miejscowości Suchożebry zlokalizowanego przy Zespole Szkół Publicznych im. H. Sienkiewicza w Suchożebrach
2014 6093 2014-06-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/203/2014 Rady Gminy Suchożebry z dnia 11 czerwca 2014r. w sprawie określenia wysokości opłat za świadczenia przekraczające wymiar zajęć bezpłatnych w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Suchożebry.
2014 6094 2014-06-23 Uchwała Uchwała nr 273/XLI/2014 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 28 maja 2014r. w sprawie Statutu Gminy Płoniawy-Bramura
2014 6095 2014-06-23 Uchwała Uchwała nr 278/XLIII/2014 Rady Gminy Bodzanów z dnia 10 stycznia 2014r. Uchwała Budżetowa Gminy Bodzanów na rok 2014
2014 6096 2014-06-23 Uchwała Uchwała nr 302/XLV/2014 Rady Gminy Bodzanów z dnia 26 maja 2014r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki Nr ewid. 114/2 w miejscowości Borowice
2014 6097 2014-06-23 Decyzja Decyzja nr OŁO-4210-13(15)/2014/607/VIII/MGę Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 czerwca 2014r.
2014 6098 2014-06-23 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 1897/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 marca 2014r.
2014 6099 2014-06-23 Uchwała Uchwała nr V/24/2014 Rady Gminy Krasne z dnia 20 maja 2014r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2014 6100 2014-06-23 Uchwała Uchwała nr XLVI/352/2014 Rady Gminy Prażmów z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zmian w uchwale nr XLII/323/2013 Rady Gminy Prażmów z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2014 6101 2014-06-23 Uchwała Uchwała nr XLVI/353/2014 Rady Gminy Prażmów z dnia 26 marca 2014r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Prażmów w 2014 roku”
2014 6102 2014-06-23 Uchwała Uchwała nr XLVI/354/2014 Rady Gminy Prażmów z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zmian w uchwale nr XLII/313/2013 Rady Gminy Prażmów z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2014 6103 2014-06-23 Uchwała Uchwała nr XLV/269/2014 Rady Gminy Jednorożec z dnia 11 czerwca 2014r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Żelaznej Rządowej i Publicznej Szkoły Podstawowej w Parciakach
2014 6104 2014-06-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/274/2014 Rady Gminy Jadów z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie: zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Jadów, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania.
2014 6105 2014-06-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/272/2014 Rady Gminy Jadów z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/141/2012 Rady Gminy Jadów z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Jadów na stałe okręgi wyborcze ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2014 6106 2014-06-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/273/2014 Rady Gminy Jadów z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/256/2014 Rady Gminy Jadów z dnia 13 marca 2014r. w sprawie określenia opłaty targowej w Gminie Jadów
2014 6107 2014-06-23 Uchwała Uchwała nr XXX/232/14 Rady Gminy w Skórcu z dnia 4 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Skórzec
2014 6108 2014-06-23 Uchwała Uchwała nr XXX/233/14 Rady Gminy w Skórcu z dnia 4 czerwca 2014r. W sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skórcu
2014 6109 2014-06-23 Uchwała Uchwała nr XXXI.19.2014 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 6 czerwca 2014r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2014 6110 2014-06-24 Uchwała Uchwała nr LI/330/2014 Rady Gminy Rzekuń z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rzekuń
2014 6111 2014-06-24 Uchwała Uchwała nr XI/107/2012 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przysusze
2014 6112 2014-06-24 Uchwała Uchwała nr XXXV/208/2014 Rady Gminy Domanice z dnia 2 maja 2014r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Domanice na lata 2014-2017
2014 6113 2014-06-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/2014 Burmistrza Błonia z dnia 31 marca 2014r. w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Błoniu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013r. , informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2013r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Błoniu, Biblioteki Publicznej Gminy Błonie i Centrum Kultury w Błoniu.
2014 6114 2014-06-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/237/2014 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 28 maja 2014r. w sprawie ustalenia sieci punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stara Błotnica
2014 6115 2014-06-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/239/2014 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 28 maja 2014r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stara Błotnica
2014 6116 2014-06-24 Uchwała Uchwała nr 1.6.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 8 stycznia 2014r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XXXI-84/2013 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie trybu udzielenia i rozliczania dotacji na rzecz publicznych przedszkoli, szkół oraz placówek prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2014 6117 2014-06-24 Uchwała Uchwała nr 2.17.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 stycznia 2014r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr XL/311/2013 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Błonie
2014 6118 2014-06-24 Uchwała Uchwała nr 2.18.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 stycznia 2014r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XL/320/13 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2014 6119 2014-06-24 Uchwała Uchwała nr 2.25.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 stycznia 2014r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XXXVII.223.2013 Rady Gminy Rząśnik z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji
2014 6120 2014-06-24 Uchwała Uchwała nr 3.42.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 21 stycznia 2014r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XXXII/144/2013 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych o uprawnieniach szkół i placówek publicznych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2014 6121 2014-06-24 Uchwała Uchwała nr 4.58.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XLIX/115/2013 Rady Gminy Nieporęt z dnia 19 grudnia 2013 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 6122 2014-06-24 Uchwała Uchwała nr 5.65.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 4 lutego 2014r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr 698/XLII/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej na 2014 rok dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie miasta Płocka.
2014 6123 2014-06-24 Uchwała Uchwała nr 5.66.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 4 lutego 2014r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr 701/XLII/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2013 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne niż miasto Płock osoby prawne lub fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2014 6124 2014-06-24 Uchwała Uchwała nr 5.67.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 4 lutego 2014r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XLIII/441/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez publiczne i niepubliczne szkoły, przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone na terenie Gminy Wyszków przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego.
2014 6125 2014-06-24 Uchwała Uchwała nr 5.69.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 4 lutego 2014r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr XXXII/238/2013 Rady Gminy Jadów z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie określenia zasad i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej
2014 6126 2014-06-24 Uchwała Uchwała nr 6.81.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie orzeczenia o nieważności Uchwały Nr XXVI/162/2014 Rady Gminy w Broku z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej.
2014 6127 2014-06-24 Uchwała Uchwała nr 7.90.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XXVIII/175/2013 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu przez Gminę Różan.
2014 6128 2014-06-24 Uchwała Uchwała nr 7.94.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25 lutego 2014r. orzeczenia nieważności Uchwały Nr XLIV.252.2014 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie warunków i trybu składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2014 6129 2014-06-24 Uchwała Uchwała nr 8.99.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 4 marca 2014r. w sprawie orzeczenia o nieważności w części Uchwały Nr XL/273/2014 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości.
2014 6130 2014-06-24 Uchwała Uchwała nr 8.104.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 4 marca 2014r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr LII/463/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 stycznia 2014 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 6131 2014-06-24 Uchwała Uchwała nr 8.109.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 4 marca 2014r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały Nr XXVIII.353.2014 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowych dla spółek wodnych
2014 6132 2014-06-24 Uchwała Uchwała nr 8.111.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 4 marca 2014r. w sprawie Uchwały Nr 564/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2014 6133 2014-06-24 Uchwała Uchwała nr 8.112.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 4 marca 2014r. w sprawie w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr XLI/326/14 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki/kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Gminy Błonie.
2014 6134 2014-06-24 Uchwała Uchwała nr 8.113.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 4 marca 2014r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr XLI/330/2014 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 5 lutego 2014 roku w sprawie zwolnień z opłaty targowej.
2014 6135 2014-06-25 Uchwała Uchwała nr LXXXIII/2111/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej
2014 6136 2014-06-25 Uchwała Uchwała nr LXXXIII/2117/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy
2014 6137 2014-06-25 Uchwała Uchwała nr LXXXIII/2119/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą „Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego”
2014 6138 2014-06-25 Uchwała Uchwała nr LXXXIII/2121/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania
2014 6139 2014-06-25 Uchwała Uchwała nr LXXXIII/2122/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutów ośrodkom pomocy społecznej m.st. Warszawy
2014 6140 2014-06-25 Uchwała Uchwała nr LXXXIII/2125/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie zmiany siedziby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 19 w Warszawie, ul. Małcużyńskiego 5
2014 6141 2014-06-25 Uchwała Uchwała nr LXXXIII/2126/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie wysokości dotacji dla szkół ponadgimnazjalnych działających na terenie m.st. Warszawy prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe
2014 6142 2014-06-25 Uchwała Uchwała nr LXXXIII/2127/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m. st. Warszawie oraz zmieniająca akt założycielski Przedszkola nr 128 ul. Nauczycielska 14, w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy
2014 6143 2014-06-25 Uchwała Uchwała nr LXXXIII/2128/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą „Lasy Miejskie – Warszawa”
2014 6144 2014-06-25 Uchwała Uchwała nr LXXXIII/2129/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2014 6145 2014-06-25 Uchwała Uchwała nr LXXXIII/2130/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie ustanowienia Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej
2014 6146 2014-06-25 Uchwała Uchwała nr LXXXIII/2131/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
2014 6147 2014-06-25 Uchwała Uchwała nr LXXXIII/2132/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w dzielnicach Ursus m.st. Warszawy i Włochy m.st. Warszawy
2014 6148 2014-06-25 Informacja Informacja nr G.6620.32.110.2014 Starosty Mińskiego z dnia 16 czerwca 2014r. o zakończeniu modernizacji ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Jakubów, powiat miński.
2014 6149 2014-06-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 155/2014 Wójta Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 26 marca 2014r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2013.
2014 6150 2014-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/180/2014 Rady Gminy Sypniewo z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazw dróg wewnętrznych w Sypniewie.
2014 6151 2014-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/181/2014 Rady Gminy Sypniewo z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego
2014 6152 2014-06-25 Porozumienie Porozumienie nr 2 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 21 maja 2014r. w sprawie przekazania środków finansowych na rekompensaty pieniężne dla policjantów Komendy Miejskiej Policji w Radomiu
2014 6153 2014-06-25 Porozumienie Porozumienie nr 4 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 5 maja 2014r. w sprawie powierzenia Gminie Przytyk realizacji zadania Powiatu Radomskiego w zakresie kultury pod nazwą XV Ogólnopolskie Targi Papryki 2014.
2014 6154 2014-06-25 Uchwała Uchwała nr IV/17/2014 Rady Gminy Radzanów z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie ustelenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga, psychologa szkolnego, logopedy oraz doradcy zawodowego jak również nauczycieli realizujących w ramach etatu zajęcia o różnym wymiarze.
2014 6155 2014-06-25 Uchwała Uchwała nr XXX/216/2014 Rady Gminy Chynów z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Chynów
2014 6156 2014-06-25 Uchwała Uchwała nr XLIII/236/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 4 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Wolanów
2014 6157 2014-06-25 Uchwała Uchwała nr XLI/244/2014 Rady Gminy Repki z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Repki w 2014 roku.
2014 6158 2014-06-25 Uchwała Uchwała nr XLIV/270/2014 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Belsku Dużym
2014 6159 2014-06-25 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha z dnia 8 maja 2014r. w sprawie wspóldziałania przy wydawaniu gazety samorządowej pn. "Kurier Ziemi Przysuskiej"
2014 6160 2014-06-25 Uchwała Uchwała nr XL.235.2014 Rady Gminy Przytyk z dnia 20 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przytyku.
2014 6161 2014-06-25 Porozumienie Porozumienie nr 031.6.2014 Powiatu Wołomińskiego z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wołomiński.
2014 6162 2014-06-25 Porozumienie Porozumienie nr 031.15.2014 Powiatu Wołomińskiego z dnia 31 marca 2014r. pomiędzy Powiatem Wołomińskim z siedzibą w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3 zwanym dalej „Powiatem” reprezentowanym przez:
2014 6163 2014-06-25 Porozumienie Porozumienie nr 031.19.2014 Powiatu Wołomińskiego z dnia 12 marca 2014r. Powiatu Wołomińskiego i Gminy Strachówka pomiędzy Powiatem Wołomińskim z siedzibą w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3 zwanym dalej „Powiatem” reprezentowanym przez:
2014 6164 2014-06-25 Uchwała Uchwała nr XLI/421/14 Rady Miasta Kobyłka z dnia 14 maja 2014r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
2014 6165 2014-06-25 Uchwała Uchwała nr XLI/429/14 Rady Miasta Kobyłka z dnia 14 maja 2014r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2014 6166 2014-06-25 Uchwała Uchwała nr XLI/430/14 Rady Miasta Kobyłka z dnia 14 maja 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kobyłka w 2014 roku
2014 6167 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr XLII/299/2014 Rady Miasta Raciąż z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania stypendiów naukowych i nagród dla uczniów Miejskiego Zespołu Szkół w Raciążu.
2014 6168 2014-06-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2014 Wójta Gminy Siemiątkowo z dnia 12 marca 2014r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego jednostek kultury.
2014 6169 2014-06-26 Porozumienie Porozumienie nr IR. 031.2.2014 BL Powiatu Mińskiego zawarte dnia 29 kwietnia 2014 roku pomiędzy: Powiatem Węgrowskim, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu Węgrowskiego, reprezentowany przez: 1.Krzysztofa Fedorczyka – Starostę Węgrowskiego 2.Ewę Besztak – Wicestarostę Węgrowskiego za kontrasygnatą Skarbnika Powiatu Węgrowskiego – Anny Bala, zwanym dalej „Powierzającym” a Gminą Łochów, reprezentowaną przez: Mariana Dzięcioła – Burmistrza Łochowa za kontrasygnatą Skarbnika Gminy Łochów– Krystyny Wetoszka zwanym dalej „Przyjmującym”
2014 6170 2014-06-26 Zarządzenie Zarządzenie nr FN.9.2014 Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 27 marca 2014r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok
2014 6171 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXV/248/2014 Rady Gminy Wąsewo z dnia 17 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wąsewo
2014 6172 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr 283/XXXVIII/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie określania zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób obiętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
2014 6173 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr 285/XXXVIII/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 5 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę Nr 271/XXXVI/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2014-2025
2014 6174 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr 1411/XLVI/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 maja 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla działek oznaczonych nr ew. 28, 29, 30/3, 30/4, 30/5 z obrębu 19
2014 6175 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr 1412/XLVI/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 maja 2014r. w sprawie MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO części wsi Bobrowiec
2014 6176 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr 1416/XLVI/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 maja 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Złotokłos
2014 6177 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr XLV/429/2014 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 maja 2014r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2014 6178 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr XLV/427/2014 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 maja 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2014 6179 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr XLV/431/2014 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 maja 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XLIII/ 406/2014 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 27.03.2014r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Pruszkowa.
2014 6180 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr XLV/430/2014 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 maja 2014r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2014 6181 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr XLV/428/2014 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 maja 2014r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Pruszkowa.e
2014 6182 2014-06-27 Uchwała Uchwała nr 216/XXXIII/2014 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2014 6183 2014-06-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/2014 Wójta Gminy Mokobody z dnia 21 marca 2014r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mokobody oraz planów finansowych jednostek za 2013 r.
2014 6184 2014-06-27 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 6 maja 2014r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych
2014 6185 2014-06-27 Uchwała Uchwała nr XLVIII/371/2014 Rady Gminy Prażmów z dnia 13 czerwca 2014r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Prażmów za rok 2013
2014 6186 2014-06-27 Uchwała Uchwała nr XLVIII/380/2014 Rady Gminy Prażmów z dnia 13 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/348/2014 Rady Gminy Prażmów, z dnia 26 marca 2014 w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Prażmowie.
2014 6187 2014-06-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie ogłoszenia rejestru placówek zapewniających miejsca noclegowe na terenie województwa mazowieckiego
2014 6188 2014-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/262/2014 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2014-2029
2014 6189 2014-06-27 Informacja Informacja Starosty Zwoleńskeigo z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków
2014 6190 2014-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII-58/2014 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 29 maja 2014r. w sprawie uchwalenia Regulaminu targowiska miejskiego nr 1 przy ul. 1 Maja w Wołominie
2014 6191 2014-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII-65/2014 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 29 maja 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Wołominie
2014 6192 2014-06-27 Uchwała Uchwała nr XLII/220/2014 Rady Gminy Policzna z dnia 20 czerwca 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XLI/211/2014 Rady Gminy Policzna z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta Gminy Policzna z wykonania budżetu za 2013 rok i sprawozdania finansowego.
2014 6193 2014-06-27 Uchwała Uchwała nr XLIX/306/2014 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 13 czerwca 2014r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2013 rok.
2014 6194 2014-06-27 Uchwała Uchwała nr XLIX/307/2014 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 13 czerwca 2014r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2013.
2014 6195 2014-06-27 Uchwała Uchwała nr XLIX/310/2014 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 13 czerwca 2014r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Mazowieckiemu.
2014 6196 2014-06-27 Uchwała Uchwała nr XLV/361/14 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 26 maja 2014r. w sprawie: nadania Statutu oraz Regulaminu Młodzieżowej Radzie Miejskiej w Błoniu.
2014 6197 2014-06-27 Uchwała Uchwała nr XLV/363/14 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 26 maja 2014r. w sprawie: pomocy zdrowotnej dla nauczycieli placówek oświatowych Gminy Błonie.
2014 6198 2014-06-27 Uchwała Uchwała nr XLV/364/14 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 26 maja 2014r. w sprawie: określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej na organizację opieki nad dzieckiem do lat 3 w żłobku lub klubie dziecięcym lub przez dziennego opiekuna na terenie Gminy Błonie.
2014 6199 2014-06-27 Uchwała Uchwała nr XLV/365/14 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 26 maja 2014r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XLI/335/14 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 05 lutego 2014 r. w sprawie podywższenia kryterium dochodowego dla osób, dzieci i uczniów objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
2014 6200 2014-06-27 Uchwała Uchwała nr XLV/366/14 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 26 maja 2014r. w sprawie: zmiany uchwały Nr IX/44/11 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Błoniu.
2014 6201 2014-06-27 Uchwała Uchwała nr XLV/369/14 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 26 maja 2014r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Błonie, jak również jednostkom organizacyjnym gminy, oraz wskazania organu do tego uprawnionego.
2014 6202 2014-06-27 Uchwała Uchwała nr XLVI/381/14 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Błonie za rok 2013 i sprawozdania finansowego za 2013 rok.
2014 6203 2014-06-27 Uchwała Uchwała nr XLVI/382/14 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Błonia.
2014 6204 2014-06-27 Uchwała Uchwała nr 169/XXXI/2014 Rady Gminy Zawidz z dnia 6 czerwca 2014r. w sprawie przedłużenia okresu realizacji projektu systemowego pt. "Czas na zmiany w gminie Zawidz" , w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki .
2014 6205 2014-06-27 Uchwała Uchwała nr LII/29/2014 Rady Gminy Nieporęt z dnia 31 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia stawki tej opłaty
2014 6206 2014-06-27 Uchwała Uchwała nr LIV/39/2014 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 maja 2014r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 6207 2014-06-27 Uchwała Uchwała nr LIV/40/2014 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 maja 2014r. w sprawie nadania nazwy „Mokra” drodze wewnętrznej, położonej we wsi Rynia gmina Nieporęt stanowiącej działkę ewid. o nr 100/2.
2014 6208 2014-06-27 Uchwała Uchwała nr LIV/41/2014 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 maja 2014r. w sprawie nadania nazwy „Okrężna” drodze wewnętrznej, położonej we wsi Beniaminów gmina Nieporęt stanowiącej działkę ewid. o nr 327.
2014 6209 2014-06-27 Uchwała Uchwała nr LIV/45/2014 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej.
2014 6210 2014-06-27 Uchwała Uchwała nr 449/LXIII/2014 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie: zmiany uchwały nr 227/XXXII/2012 dot. okręgów wyborczych
2014 6211 2014-06-27 Uchwała Uchwała nr 450/LXIII/2014 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie: opłaty targowej na terenie miasta Sierpca.
2014 6212 2014-06-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 22/2012 Wójta Gminy Czarnia z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2012
2014 6213 2014-06-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 24/2012 Wójta Gminy Czarnia z dnia 14 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2012
2014 6214 2014-06-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 25/2012 Wójta Gminy Czarnia z dnia 5 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2012
2014 6215 2014-06-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 129/12 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 16 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2012 r.
2014 6216 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XXV/124/2012 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2012.
2014 6217 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XVII/190/12 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.
2014 6218 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XIV/104/2012 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dąbrówka na 2012 rok
2014 6219 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr 211/XXVII/2012 Rady Gminy Gostynin z dnia 28 grudnia 2012r. Uchwała budżetowa Gminy Gostynin na rok 2013
2014 6220 2014-06-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 135/12 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 29 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2012 r.
2014 6221 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/194/12 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowskiego na 2012 rok
2014 6222 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr 99/XV/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 18 czerwca 2012r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 59/X/2011 r.
2014 6223 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/99/2012 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 16 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2012 rok.
2014 6224 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/180/2012 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2012 rok.
2014 6225 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XXV/208/12 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowskiego na 2012 rok
2014 6226 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr 182/2012 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 21 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowodworskiego na rok 2012 r.
2014 6227 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/362/2012 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 r.
2014 6228 2014-06-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 27/2012 Wójta Gminy Czarnia z dnia 24 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2012
2014 6229 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/127/2012 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 8 października 2012r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2012.
2014 6230 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr VII/91/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 24 marca 2011r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2011
2014 6231 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr VI.36.2014 Rady Gminy Jasieniec z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie zatwierdzenia zarządzenia nr 29.2014 Wójta Gminy Jasieniec z dnia 23 maja 2014r. w sprawie czasowego zakazu sprzedaży alkoholu
2014 6232 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/336/2013 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014-2022
2014 6233 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/337/2013 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia planu Uchwały Budżetowej na rok 2014.
2014 6234 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/193/2014 Rady Gminy Mokobody z dnia 9 czerwca 2014r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia przekraczające wymiar zajęć objętych bezpłatnym nauczaniem, wychowaniem i opieką w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mokobody
2014 6235 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/196/2014 Rady Gminy Mokobody z dnia 9 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2014 6236 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr 381/XLIII/2014 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku do uchwały Nr 227/XXII/2008 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 22 września 2008 roku w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Jedlance
2014 6237 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr ZO.XLV.0007.342.2014 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 15 maja 2014r. w sprawie: zniesienia dwóch jednostek pomocniczych, podzielenia jednostki pomocniczej i utworzenia trzech jednostek pomocniczych oraz określenia ich granic.
2014 6238 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr 55.LIII.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 kwietnia 2014r. w sparwie uchwalenia Statutu Gminy
2014 6239 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr 72.LIV.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia 28 maja 2014r. w sparwie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie.
2014 6240 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr 213/XXIX/2014 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni
2014 6241 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XLV/366/2014 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25 czerwca 2014r. zmieniająca rozporządzenie Nr 7 Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu węgrowskiego
2014 6242 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XLV/368/2014 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/353/2014 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30.05.2014 r.
2014 6243 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XLV/369/2014 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/359/2014 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30.05.2014 r.w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z gminnych placów zabaw na terenie Gminy Łochów.
2014 6244 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr 281/XXXVII/14 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie podziału Powiatu Otwockiego na okręgi wyborcze i ustalenia ich granic, nadania numerów okręgom wyborczym i określeniu liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym
2014 6245 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr LIV/328/14 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 10 czerwca 2014r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Łosice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2014 6246 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr LIV/329/14 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 10 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/128/04 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie opłaty targowej.
2014 6247 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XLII/320/14 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 26 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu
2014 6248 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr 446/XXXVII/14 Rady Miasta Milanówka z dnia 15 maja 2014r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Milanówek
2014 6249 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr LIV / 276 / 2014 Rady Gminy Sochaczew z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2014 6250 2014-06-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 10 czerwca 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr X/63/2007 Rady Miejskiej w Bieżuniu w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
2014 6251 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/249/2014 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 10 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Bieżuniu w sprawie podziału Miasta i Gminy Bieżuń na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2014 6252 2014-06-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Bieżuń z dnia 12 marca 2014r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy, sprawozdania finansowego Miasta i Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za rok 2013.
2014 6253 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XLII/412/14 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mińsk Mazowiecki
2014 6254 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XLII/416/14 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 23 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2014 6255 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XLII/417/14 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 23 czerwca 2014r. zmieniająca rozporządzenie w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie powiatu mińskiego
2014 6256 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr 1430/XLVII/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 11 czerwca 2014r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2013
2014 6257 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr 1455/XLVII/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 11 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazwy PACHNĄCEJ RÓŻY ulicy położonej we wsi Chylice w gminie Piaseczno