Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Grudzień 2014

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2014 10792 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr 421/14 Rady Gminy Celestynów z dnia 30 września 2014r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody – pomnika przyrody
2014 10793 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr 427/14 Rady Gminy Celestynów z dnia 30 września 2014r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2014 10794 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr XLIX/344/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 26 września 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DLA DWUTOROWEJ LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ NN 400 KV OSTROŁĘKA – OLSZTYN MĄTKI NA TERENIE GMINY KADZIDŁO
2014 10795 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr XLIX/345/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 26 września 2014r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, prowadzenia ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Kadzidło
2014 10796 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr XLIII/327/2014 Rady Gminy Baranowo z dnia 26 września 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DLA DWUTOROWEJ LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ NN 400 KV OSTROŁĘKA – OLSZTYN MĄTKI NA TERENIE GMINY BARANOWO
2014 10797 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr 210/XLVI/2014 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 28 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2014 10798 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr LXII/492/2014 Rady Miasta Marki z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr LVI/443/2014 Rady Miasta Marki z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marki na lata 2014-2029
2014 10799 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr LXII/494/2014 Rady Miasta Marki z dnia 29 października 2014r. w sprawie wprowadzenia oraz określenia wysokości stawki opłaty prolongacyjnej
2014 10800 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr XLIV/292/14 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 31 października 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2014 10801 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr XLIV/293/14 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 31 października 2014r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze Gminy Brudzeń Duży na 2015 rok
2014 10802 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr XLIV/294/14 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 31 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok
2014 10803 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXIII/228/14 Rady Gminy Sterdyń z dnia 28 października 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2015 przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na rok 2015 na obszarze Gminy Sterdyń
2014 10804 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr 330/XLV/2014 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 30 października 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanego do ustalenia podatku rolnego.
2014 10805 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXIV/234/2014 Rady Gminy Poświętne z dnia 26 września 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku na 2015 r.
2014 10806 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXIV/235/2014 Rady Gminy Poświętne z dnia 26 września 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 10807 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXIV/236/2014 Rady Gminy Poświętne z dnia 26 września 2014r. w sprawie opłaty targowej
2014 10808 2014-12-01 Aneks Aneks nr 7/C Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 7 października 2014r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych
2014 10809 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr LXII/261/14 Rady Gminy Kampinos z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego oraz zwolnień od tego podatku
2014 10810 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr LXII/262/14 Rady Gminy Kampinos z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
2014 10811 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr LXII/263/14 Rady Gminy Kampinos z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2014 10812 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr 672/LXVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2014 10813 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr 673/LXVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Ostrołęka i miejskim jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2014 10814 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXIX/229/2014 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 10 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Kosów Lacki na 2015 rok.
2014 10815 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXIX /230/ 2014 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 10 listopada 2014r. w sprawie poboru opłaty skarbowej
2014 10816 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr XLVIII/248/14 Rady Gminy w Regiminie z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok
2014 10817 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXIV/189/14 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015r.
2014 10818 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr XLV/247/2014 Rady Gminy Górzno z dnia 31 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok.
2014 10819 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr XLV/248/2014 Rady Gminy Górzno z dnia 31 października 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2015.
2014 10820 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr XVL/249/2014 Rady Gminy Górzno z dnia 31 października 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów wymiaru podatku leśnego na rok 2015.
2014 10821 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr XLV/250/2014 Rady Gminy Górzno z dnia 31 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015 obowiązujących na terenie Gminy Górzno.
2014 10822 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr LIV/356/2014 Rady Gminy Leszno z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie opłaty targowej w Gminie Leszno
2014 10823 2014-12-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/2014 Wójta Gminy Czerwonka z dnia 23 maja 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok.
2014 10824 2014-12-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 26/2014 Wójta Gminy Czerwonka z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok.
2014 10825 2014-12-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 27/2014 Wójta Gminy Czerwonka z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok.
2014 10826 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr LI/524/14 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2014 rok
2014 10827 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr LIII/544/14 Rady Miasta Otwocka z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2014 rok
2014 10828 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXVII/215/2014 Rady Gminy Domanice z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Domanice na 2014 rok
2014 10829 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXV/211/2014 Rady Gminy Strachówka z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2014 rok
2014 10830 2014-12-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 73/2014 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 16 lipca 2014r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2014 rok.
2014 10831 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr XLVIII/273/2014 Rady Gminy Sabnie z dnia 1 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok
2014 10832 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr XLVII/255/2014 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 19 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2014 rok
2014 10833 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr XXX/219/2014 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 12 maja 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2014.
2014 10834 2014-12-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 208/2014 Wójta Gminy Izabelin z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2014 r.
2014 10835 2014-12-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 213/2014 Wójta Gminy Izabelin z dnia 20 maja 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2014 r.
2014 10836 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr XLV.275.2014 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 22 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2014 rok.
2014 10837 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr LVI/544/14 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 20 sierpnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
2014 10838 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr LIX/574/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego na 2015 rok
2014 10839 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr LIX/575/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku leśnego na 2015 rok
2014 10840 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr LIX/576/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015
2014 10841 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr XLII/591/14 Rady Gminy Raszyn z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2015 roku.
2014 10842 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr XLII/592/14 Rady Gminy Raszyn z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjętej za podstawę obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy w 2015 roku.
2014 10843 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr XXX/209/2014 Rady Gminy w Broku z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Brok w 2015 roku.
2014 10844 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/179/14 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego.
2014 10845 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/180/14 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień z tego podatku
2014 10846 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr 211.XLIII.2014 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2014 10847 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr 212.XLIII.2014 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 10848 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr LI/358/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Kadzidło w 2015 roku
2014 10849 2014-12-01 Aneks Aneks Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 12 maja 2014r. do Porozumienia zawartego w dniu 14 sierpnia 2007 r.
2014 10850 2014-12-01 Aneks Aneks Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 13 czerwca 2014r. do porozumienia z dnia 15 listopada 2008 r.
2014 10851 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr XXX/233/2014 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2014 10852 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr L/506/2014 Rady Gminy Jabłonna z dnia 29 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na 2015 rok
2014 10853 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr L/507/2014 Rady Gminy Jabłonna z dnia 29 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok
2014 10854 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr LI.314.2014 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego
2014 10855 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr LI.315.2014 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Pilawa
2014 10856 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr L/274/2014 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 24 października 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2015 rok na obszarze Gminy Sokołów Podlaski.
2014 10857 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr L/275/2014 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 24 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2015 obowiązujących na terenie gminy Sokołów Podlaski oraz zwolnień w tym podatku.
2014 10858 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr L/276/2014 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 24 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015 obowiązujących na terenie Gminy Sokołów Podlaski oraz zwolnień w tym podatku.
2014 10859 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr LXIV/345/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Jaktorów oraz zwolnień, w tym podatku.
2014 10860 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr LXIV/346/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Jaktorów oraz zwolnień w tym podatku.
2014 10861 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr XLIII/272/2014 Rady Gminy Szczutowo z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.
2014 10862 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr XLIII/273/2014 Rady Gminy Szczutowo z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015 rok
2014 10863 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr 887/LII/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 28 października 2014r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
2014 10864 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr 125.2014 Zgromadzenia Związku Gmin “Radomka” z siedzibą w Przytyku z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku Gmin "RADOMKA" na lata 2014-2017.
2014 10865 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.0007.285.2014 Rady Gminy w Siennicy z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości oraz sposobu jego poboru w 2015 roku
2014 10866 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.0007.286.2014 Rady Gminy w Siennicy z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za 1 dt stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na 2015 rok
2014 10867 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.007.287.2014 Rady Gminy w Siennicy z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Siennica
2014 10868 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.0007.288.2014 Rady Gminy w Siennicy z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2015 rok
2014 10869 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.0007.289.2014 Rady Gminy w Siennicy z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów obliczenia podatku leśnego na 2015 rok
2014 10870 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.0007.293.2014 Rady Gminy w Siennicy z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
2014 10871 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr XLIV/230/2014 Rady Gminy w Platerowie z dnia 31 października 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2015
2014 10872 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr XLIV/231/2014 Rady Gminy w Platerowie z dnia 31 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 10873 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr XLIV/232/2014 Rady Gminy w Platerowie z dnia 31 października 2014r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2014 10874 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr XLIV/233/2014 Rady Gminy w Platerowie z dnia 31 października 2014r. w sprawie: określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2015 obowiązujących na terenie Gminy Platerów oraz zwolnień w tym podatku.
2014 10875 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr XIV/62/14 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę dla obliczenia podatku rolnego na 2015 r. na terenie gminy Chlewiska
2014 10876 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr XIV/63/14 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz stosowania zwolnień na 2015r.
2014 10877 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr XIV/64/14 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2015 r.
2014 10878 2014-12-01 Postanowienie Postanowienie nr 31/14 Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 27 listopada 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu Radomskiego
2014 10879 2014-12-01 Postanowienie Postanowienie nr 32/14 Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 27 listopada 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu Grójeckiego
2014 10880 2014-12-01 Postanowienie Postanowienie nr 33/14 Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 27 listopada 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu Grójeckiego
2014 10881 2014-12-01 Postanowienie Postanowienie nr 34/14 Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 27 listopada 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu Przysuskiego
2014 10882 2014-12-01 Postanowienie Postanowienie nr 35/14 Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 27 listopada 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu Białobrzeskiego
2014 10883 2014-12-01 Postanowienie Postanowienie nr 36/14 Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 27 listopada 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu Zwoleńskiego
2014 10884 2014-12-01 Postanowienie Postanowienie nr 37/14 Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 27 listopada 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Wieniawa
2014 10885 2014-12-01 Postanowienie Postanowienie nr 38/14 Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 27 listopada 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu Radomskiego
2014 10886 2014-12-02 Uchwała Uchwała nr LIII/546/14 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 października 2014r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Wyszków.
2014 10887 2014-12-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.160.2014.AJS Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 listopada 2014r. Rada Miejska w Wyszkowie
2014 10888 2014-12-02 Uchwała Uchwała nr 239/XXXVIII/2014 Rady Gminy Zatory z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zatory, część wsi Zatory.
2014 10889 2014-12-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.166.2014.AK Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 listopada 2014r. Rada Gminy Zatory
2014 10890 2014-12-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-S.4131.16.2014.HL Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 listopada 2014r. Rada Gminy Sokołów Podlaski
2014 10891 2014-12-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.165.2014.MZ1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 listopada 2014r. Rada Miejska w Piasecznie
2014 10892 2014-12-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.170.2014.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 listopada 2014r. Rada Miejska w Przasnyszu
2014 10893 2014-12-02 Uchwała Uchwała nr XLVII/639/2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 października 2014r. w sprawie dopłat do biletów na przejazd środkami lokalnego transportu zbiorowego na trasie z Legionowa do Warszawy i z Warszawy do Legionowa oraz na terenie Legionowa dla osób zameldowanych na terenie gminy Legionowo.
2014 10894 2014-12-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.I.4131.163.2014.MPZ Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 listopada 2014r. Rada Miasta Legionowo
2014 10895 2014-12-02 Uchwała Uchwała nr LIII/549/14 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wyszków dla obrębów geodezyjnych Lucynów, Lucynów Duży, Tumanek i części wsi Deskurów
2014 10896 2014-12-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.169.2014.BŁ Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 listopada 2014r. Rada Miejska w Wyszkowie
2014 10897 2014-12-02 Uchwała Uchwała nr XLIII/236/14 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2015 na obszarze gminy Krasnosielc
2014 10898 2014-12-02 Uchwała Uchwała nr XLIII/237/14 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015 r.
2014 10899 2014-12-02 Uchwała Uchwała nr XLV/239/2014 Rady Gminy Słubice z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2014 10900 2014-12-02 Uchwała Uchwała nr XLV/240/2014 Rady Gminy Słubice z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na terenie gminy Słubice
2014 10901 2014-12-02 Uchwała Uchwała nr XLV/241/2014 Rady Gminy Słubice z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Słubice
2014 10902 2014-12-02 Uchwała Uchwała nr XLV/242/2014 Rady Gminy Słubice z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Słubice
2014 10903 2014-12-02 Uchwała Uchwała nr XLV/243/2014 Rady Gminy Słubice z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od tego podatku
2014 10904 2014-12-02 Uchwała Uchwała nr XLV/244/2014 Rady Gminy Słubice z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie opłaty targowej
2014 10905 2014-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/342/14 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 31 października 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2014 10906 2014-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/204/2014 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2014 10907 2014-12-02 Uchwała Uchwała nr 232/XXVII/2014 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej do naliczenia podatku rolnego
2014 10908 2014-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/261/2014 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zarządzania poboru tego podatku w drodze inkasa oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku
2014 10909 2014-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/262/2014 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Kałuszyn
2014 10910 2014-12-02 Uchwała Uchwała nr L/486/2014 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok
2014 10911 2014-12-02 Uchwała Uchwała nr L/487/2014 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 października 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2014 10912 2014-12-02 Uchwała Uchwała nr LVI/331 /2014 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie: dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 - 2019
2014 10913 2014-12-02 Uchwała Uchwała nr LV/337/2014 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015 rok.
2014 10914 2014-12-02 Uchwała Uchwała nr LV/338/2014 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna do celów wymiaru podatku leśnego na 2015 rok.
2014 10915 2014-12-02 Uchwała Uchwała nr LV/339/2014 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie ustalenia stawek w podatku od nieruchomości na 2015 rok.
2014 10916 2014-12-02 Uchwała Uchwała nr LV/340/2014 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2015 rok.
2014 10917 2014-12-02 Uchwała Uchwała nr LV/341/2014 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok.
2014 10918 2014-12-02 Uchwała Uchwała nr LV/342/2014 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych na 2015 rok.
2014 10919 2014-12-02 Uchwała Uchwała nr LV/343/2014 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2015rok
2014 10920 2014-12-02 Uchwała Uchwała nr LV/344/2014 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
2014 10921 2014-12-02 Uchwała Uchwała nr XLVIII/2/2014 Zgromadzenia Związku Gmin Północnego Mazowsza z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Północnego Mazowsza na rok 2015
2014 10922 2014-12-02 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr UMIG-D/2429/IT/2/POR/2014 Rady Miasta I Gminy Góra Kalwaria z dnia 3 października 2014r. w sprawie powierzenia przez Gminę Góra Kalwaria Gminie Piaseczno części zadań związanych z lokalnym transportem zbiorowym
2014 10923 2014-12-02 Aneks Aneks nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 16 października 2014r. do porozumienia miedzygminnego z dnia 03.10.2014r. nr UMIGD/2429/IT/2/POR/2014
2014 10924 2014-12-02 Uchwała Uchwała nr 405/XLVI/14 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 października 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego.
2014 10925 2014-12-02 Uchwała Uchwała nr XLV /346 /2014 Rady Gminy Baranowo z dnia 10 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015.
2014 10926 2014-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/272/2014 Rady Gminy w Liwie z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2015 obowiązujących na terenie Gminy Liw oraz zwolnień, w tym podatku.
2014 10927 2014-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/273/2014 Rady Gminy w Liwie z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2015.
2014 10928 2014-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/274/2014 Rady Gminy w Liwie z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015.
2014 10929 2014-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/275/2014 Rady Gminy w Liwie z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2014 10930 2014-12-02 Uchwała Uchwała nr XLVIII/647/2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 19 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2014 - 2022
2014 10931 2014-12-02 Uchwała Uchwała nr XLVIII/649/2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 19 listopada 2014r. w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2015 rok
2014 10932 2014-12-03 Uchwała Uchwała nr LII.489.2014 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Halinów
2014 10933 2014-12-03 Uchwała Uchwała nr LII.491.2014 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Długa Kościelna, gmina Halinów.
2014 10934 2014-12-03 Uchwała Uchwała nr LII.492.2014 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Okuniew, gmina Halinów.
2014 10935 2014-12-03 Uchwała Uchwała nr 106.LX.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia 24 września 2014r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Wiązownie.
2014 10936 2014-12-03 Uchwała Uchwała nr 119.LX.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia 24 września 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą publiczną ogólnie dostępną, położoną w obrębie geodezyjnym Wiązowna Gminna.
2014 10937 2014-12-03 Uchwała Uchwała nr 120.LX.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia 24 września 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położonej w obrębie geodezyjnym Izabela.
2014 10938 2014-12-03 Uchwała Uchwała nr 121.LX.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia 24 września 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną we wsi Malcanów.
2014 10939 2014-12-03 Uchwała Uchwała nr 122.LX.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia 24 września 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położonej w obrębie geodezyjnym Czarnówka.
2014 10940 2014-12-03 Uchwała Uchwała nr 131.LXI.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 października 2014r. zmieniająca uchwałę Nr 106.LX.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia 24 września 2014 roku w/s powołania Gminnej Rady Seniorów w Wiązownie.
2014 10941 2014-12-03 Uchwała Uchwała nr 138.LXI.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 października 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą publiczną ogólnie dostępną, położoną w obrębie geodezyjnym Czarnówka.
2014 10942 2014-12-03 Uchwała Uchwała nr 139.LXI.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 października 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą publiczną ogólnie dostępną, położoną w obrębie geodezyjnym Emów.
2014 10943 2014-12-03 Uchwała Uchwała nr 140.LXI.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 października 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą publiczną ogólnie dostępną, położoną w obrębie geodezyjnym Glinianka.
2014 10944 2014-12-03 Uchwała Uchwała nr 141.LXI.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 października 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położonej w obrębie geodezyjnym Góraszka.
2014 10945 2014-12-03 Uchwała Uchwała nr 142.LXI.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 października 2014r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Kąck.
2014 10946 2014-12-03 Uchwała Uchwała nr 143.LXI.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 października 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położonej w obrębie geodezyjnym Majdan.
2014 10947 2014-12-03 Uchwała Uchwała nr 144.LXI.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 października 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą publiczną ogólnie dostępną, położoną w obrębie geodezyjnym Wiązowna Gminna.
2014 10948 2014-12-03 Uchwała Uchwała nr 145.LXI.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 października 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą publiczną ogólnie dostępną, położoną w obrębie geodezyjnym Wiązowna Kościelna.
2014 10949 2014-12-03 Uchwała Uchwała nr 331/XLV/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 30 października 2014r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Statutu Gminy Nowa Sucha
2014 10950 2014-12-03 Uchwała Uchwała nr LIII/299/2014 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie nadania nazw ulicom położonym we wsi Cerekiew w gminie Zakrzew.
2014 10951 2014-12-03 Uchwała Uchwała nr LIII/302/2014 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy w Zakrzewie przyjętego Uchwałą Nr XII/102/2003 z dnia 14 października 2003 roku.
2014 10952 2014-12-03 Uchwała Uchwała nr LVIII/412/2014 Rady Gminy Płońsk z dnia 16 października 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Skarżyn
2014 10953 2014-12-03 Uchwała Uchwała nr LV/317/2014 Rady Gminy w Jabłonnie Lackiej z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 10954 2014-12-03 Uchwała Uchwała nr LV/318/2014 Rady Gminy w Jabłonnie Lackiej z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej poboru opłaty w drodze inkasa za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jabłonna Lacka oraz ustalenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia inkaso.
2014 10955 2014-12-03 Uchwała Uchwała nr XLI-106/2014 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 24 października 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowościach Wołomin oraz Nowe Lipiny
2014 10956 2014-12-03 Uchwała Uchwała nr XLI-113/2014 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 24 października 2014r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2014 10957 2014-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/299/14 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 16 października 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Wydmusy
2014 10958 2014-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/300/14 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 16 października 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Wykrot
2014 10959 2014-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/215/2014 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2014 10960 2014-12-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 24/2013 Wójta Gminy Młynarze z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Młynarze na 2013 rok
2014 10961 2014-12-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/219/2014 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2014 10962 2014-12-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 293/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2014 rok
2014 10963 2014-12-03 Uchwała Uchwała nr XLV/613/2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2014 r.
2014 10964 2014-12-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.68.2014 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 5 sierpnia 2014r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2014 r.
2014 10965 2014-12-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.97.2014 Burmistrza Radzymina z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu na 2014 r.
2014 10966 2014-12-03 Uchwała Uchwała nr XL/337/14 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2014 rok.
2014 10967 2014-12-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/369/2014 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2014
2014 10968 2014-12-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/250/2014 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2014 Nr XL/244/2013 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2013 r.
2014 10969 2014-12-03 Uchwała Uchwała nr 285.XLIV.2014 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2014
2014 10970 2014-12-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 32/2014 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2014 Nr XXXI/236/2013 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 grudnia 2013 roku.
2014 10971 2014-12-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 83/2014 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2014 Nr XXXI/236/2013 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 grudnia 2013 roku.
2014 10972 2014-12-03 Uchwała Uchwała nr L/216/14 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2014 r.
2014 10973 2014-12-03 Uchwała Uchwała nr LI/219/14 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 5 września 2014r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2014 r.
2014 10974 2014-12-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/304/14 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2014 roku.
2014 10975 2014-12-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/307/14 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2014 roku.
2014 10976 2014-12-03 Uchwała Uchwała nr XLIX/314/14 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 10 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2014 roku.
2014 10977 2014-12-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/447/2014 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na rok 2014
2014 10978 2014-12-03 Uchwała Uchwała nr XLIV/461/2014 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na rok 2014
2014 10979 2014-12-03 Uchwała Uchwała nr 1523/XLIX/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2014 10980 2014-12-03 Uchwała Uchwała nr 1524/XLIX/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2014 Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1283/XLII/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
2014 10981 2014-12-03 Uchwała Uchwała nr 1525/XLIX/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2014 10982 2014-12-03 Uchwała Uchwała nr 1526/XLIX/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2014 10983 2014-12-03 Uchwała Uchwała nr 1527/XLIX/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2014 10984 2014-12-03 Uchwała Uchwała nr 1513/XLIX/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2014 10985 2014-12-03 Uchwała Uchwała nr 1514/XLIX/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2014 10986 2014-12-03 Uchwała Uchwała nr 1515/XLIX/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2014 10987 2014-12-03 Uchwała Uchwała nr 1516/XLIX/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2014 10988 2014-12-03 Uchwała Uchwała nr 1517/XLIX/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1476/XLVIII/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 2 lipca 2014
2014 10989 2014-12-03 Uchwała Uchwała nr 1518/XLIX/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2014 10990 2014-12-03 Uchwała Uchwała nr 1519/XLIX/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2014 10991 2014-12-03 Uchwała Uchwała nr 1520/XLIX/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2014 10992 2014-12-03 Uchwała Uchwała nr 1521/XLIX/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2014 10993 2014-12-03 Uchwała Uchwała nr 1529/XLIX/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2014 10994 2014-12-03 Uchwała Uchwała nr 1522/XLIX/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2014 10995 2014-12-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2014 Wójta Gminy Szelków z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2014 10996 2014-12-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 55/14 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 4 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2014 r.
2014 10997 2014-12-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/504/14 Rady Miasta Zielonka z dnia 24 lipca 2014r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2014
2014 10998 2014-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/241/2014 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bieżuń na rok 2014.
2014 10999 2014-12-03 Uchwała Uchwała nr XXX/159/2014 Rady Gminy Młynarze z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Młynarze na rok 2014
2014 11000 2014-12-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/230/2014 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 2 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2014 rok
2014 11001 2014-12-03 Uchwała Uchwała nr LVI/328/2014 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłatyza gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2014 11002 2014-12-03 Uchwała Uchwała nr LVI/335/2014 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/122/2008 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 5 lutego 2008 r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie Miasta Piastowa
2014 11003 2014-12-03 Uchwała Uchwała nr LVI/336/2014 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/117/2008 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Miasta Piastowa
2014 11004 2014-12-03 Uchwała Uchwała nr LVI/337/2014 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXXIII/358/2006 Rady Miejskiej w Piastowi z dnia 10 października 2006 r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie Miasta Piastowa
2014 11005 2014-12-03 Uchwała Uchwała nr LVI/338/2014 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie: ujednolicenia nazewnictwa ulic na terenie miasta Piastowa.
2014 11006 2014-12-03 Uchwała Uchwała nr X/41/2014 Rady Gminy Radzanów z dnia 29 października 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 11007 2014-12-03 Uchwała Uchwała nr 293/XLVII/14 Rady Gminy Przyłęk z dnia 30 października 2014r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami dla Gminy Przyłęk na lata 2014 – 2017 wraz z „Kartami Gminnej Ewidencji Zabytków”
2014 11008 2014-12-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 145/14 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 20 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2014r.
2014 11009 2014-12-03 Uchwała Uchwała nr 397/158/14 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2014 rok
2014 11010 2014-12-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/2014 Wójta Gminy Szelków z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2014 11011 2014-12-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 169/2014 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 5 maja 2014r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Nieporęt na 2014 rok
2014 11012 2014-12-03 Uchwała Uchwała nr L/532/14 Rady Miasta Zielonka z dnia 23 października 2014r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Zielonka
2014 11013 2014-12-03 Uchwała Uchwała nr L/538/14 Rady Miasta Zielonka z dnia 23 października 2014r. w sprawie Programu współpracy organów samorządowych Gminy Zielonka z organizacjami pozarządowymi w roku 2015
2014 11014 2014-12-03 Uchwała Uchwała nr L/539/14 Rady Miasta Zielonka z dnia 23 października 2014r. w sprawie regulaminu przyznawania nagród oraz stypendiów sportowych
2014 11015 2014-12-03 Uchwała Uchwała nr L/541/14 Rady Miasta Zielonka z dnia 23 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2014 11016 2014-12-03 Uchwała Uchwała nr L//542/14 Rady Miasta Zielonka z dnia 23 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Zielonka
2014 11017 2014-12-03 Uchwała Uchwała nr L/545/14 Rady Miasta Zielonka z dnia 23 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen urzędowych oraz ulg za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w mieście Zielonka
2014 11018 2014-12-03 Uchwała Uchwała nr XLII/408/2014 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 28 października 2014r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pruszkowskiego
2014 11019 2014-12-03 Uchwała Uchwała nr XLIV/267/2014 Rady Gminy Jakubów z dnia 27 października 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne funkcjonujące przy szkołach podstawowych Gminy Jakubów
2014 11020 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr 869/LI/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 30 września 2014r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kilińskiego-Spółdzielcza" w Płocku
2014 11021 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr 464/LXVI/2014 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 29 października 2014r. w sprawie nadania statutów Osiedlom od Nr 1 do Nr 7 położonym na terenie miasta Sierpca.
2014 11022 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr 466/LXVI/2014 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 29 października 2014r. w sprawie: przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2019.
2014 11023 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr 467/LXVI/2014 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr 366/XLIX/2013 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 23 października 2013 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę miasto Sierpc
2014 11024 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr 468/LXVI/2014 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 29 października 2014r. w sprawie: przyjęcia Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2014 – 2017
2014 11025 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/340/14 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 29 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu mińskiego
2014 11026 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/343/14 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 29 października 2014r. w sprawie obowiązujących w 2015 roku wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2014 11027 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/344/14 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 29 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Miński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2014 11028 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/261/2014 Rady Gminy Jakubów z dnia 27 października 2014r. w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w gminie Jakubów na rok 2015
2014 11029 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XLIX/516/2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 października 2014r. w sprawie określenia wysokości ekwiwalentu członkom Ochotniczej Straży Pożarnej w Młochowie oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Nadarzynie, za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym w roku 2014.
2014 11030 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XLIX/519/2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 października 2014r. w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Ruścu i nadania statutu.
2014 11031 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XLIX/520/2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 października 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku Nr 1 Zaczarowany Ogród w Ruścu.
2014 11032 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XL/407/2014 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 października 2014r. w sprawie nadania nazwy drodze publicznej.
2014 11033 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/340/2014 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania.
2014 11034 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr 639/VI/48/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 22 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr 313/ IV/20/2005 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie nadania statutu Konstancińskiego Domu Kultury
2014 11035 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr 641/VI/48/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 22 października 2014r. w sprawie zmiany  uchwały nr 577/VI/44/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli wykorzystania dotacji
2014 11036 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr 646/VI/48/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 22 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna nr 411/VI/33/2013 z dnia 15 maja 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Konstancin-Jeziorna oraz w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z tych obiektów, zmienionej uchwałą Nr 507/VI/41/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 12 lutego 2014r.
2014 11037 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XLVIII/405/14 Rady Gminy Cegłów z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/180/12 w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Zespole Szkolnym w Cegłowie
2014 11038 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr LIII/348/2014 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 października 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i przedszkolom niepublicznym prowadzonym przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji
2014 11039 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr LIII/354/2014 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 października 2014r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Przasnysz
2014 11040 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/467/2014 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 października 2014r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 11041 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/468/2014 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/340/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 września 2013 r. w sprawie okreslenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2014 11042 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XLIX/403/2014 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 26 września 2014r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej.
2014 11043 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XLIX/404/2014 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 26 września 2014r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej Podstrefa Chorzele 1.
2014 11044 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XLIX/405/2014 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 26 września 2014r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej Podstrefa Chorzele 2.
2014 11045 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr 884/LII/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 28 października 2014r. w sprawie ustalenia na 2015 rok wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi na terenie miasta Płocka i przechowywanie go na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od jego usunięcia.
2014 11046 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr 885/LII/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 28 października 2014r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Płocka, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina – Miasto Płock, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2014 11047 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII /224 /2014 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 24 października 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miasta i Gminy Kosów Lacki
2014 11048 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XLI/259/2014 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 30 października 2014r. w sprawie założenia Centrum Kształcenia Ustawicznego w Garwolinie.
2014 11049 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XLI/260/2014 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 30 października 2014r. w sprawie likwidacji Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Garwolinie.
2014 11050 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/246/2014 Rady Gminy Sadowne z dnia 3 października 2014r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Wydmy zielenieckie”.
2014 11051 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XLII/302/2014 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 30 września 2014r. w sprawie nadania nazwy rondu
2014 11052 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr LIX/351/14 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 8 października 2014r. w sprawie powszechnego udostępniania boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Oświatowym w Niemojkach
2014 11053 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr LX/358/14 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 28 października 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Łosicach
2014 11054 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/266/2014 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmiany zasad korzystania z niektórych obiektów użyteczności publicznej
2014 11055 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/441/2014 Rady Miasta Mława z dnia 28 października 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XIII/134/2011 Rady Miasta Mława z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2012-2016
2014 11056 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr LIII/349/2014 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 29 października 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu wyszkowskiego na rok 2015.
2014 11057 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr LIII/350/2014 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 29 października 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów, w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
2014 11058 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr LXIII/339/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 października 2014r. w sprawie nadania nazw drogom
2014 11059 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr LI/358/2014 Rady Gminy Teresin z dnia 31 października 2014r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej i określenia rodzajów świadczeń w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania
2014 11060 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr LIII/544/14 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 października 2014r. w sprawie nadania nazw ulicom.
2014 11061 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr LIII/545/14 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 października 2014r. zmieniająca uchwałę nr X/65/2007 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
2014 11062 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr LIII/547/14 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 października 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/269/09 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia, określenia wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
2014 11063 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr LIII/550/14 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 października 2014r. w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z obiektów sportowych Gminy Wyszków.
2014 11064 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XLII/204/2014 Rady Gminy Rzewnie z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok.
2014 11065 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XLII/202/2014 Rady Gminy Rzewnie z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, przyjmowanej jako podstawa do ustalenia podatku rolnego na rok 2015 na obszarze Gminy Rzewnie.
2014 11066 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr 316/XLIII/2014 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Wyszogród w 2015 roku.
2014 11067 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr 317/XLIII/2014 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatkowych od nieruchomości oraz zwolnień dotyczących tego podatku na 2015 rok
2014 11068 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr 318/XLIII/2014 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok.
2014 11069 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr 209/XLVI/2014 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 28 października 2014r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 r.
2014 11070 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr 259/XL/2014 Rady Gminy Bielsk z dnia 21 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2015.
2014 11071 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr 260/XL/2014 Rady Gminy Bielsk z dnia 21 listopada 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2015 oraz zwolnień od podatku.
2014 11072 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr 261/XL/2014 Rady Gminy Bielsk z dnia 21 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015 oraz zwolnień w tym podatku.
2014 11073 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr 264/XL/2014 Rady Gminy Bielsk z dnia 21 listopada 2014r. w sprawie opłaty targowej
2014 11074 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XI/46/2014 Rady Gminy Krasne z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2014 11075 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr LII/308/2014 Rady Gminy Sabnie z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Sabnie w roku 2015
2014 11076 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XLI/471/2014 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w roku 2015
2014 11077 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/242/2014 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na 2015 rok
2014 11078 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XL/311/2014 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów podatku rolnego.
2014 11079 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/290/2014 Rady Gminy Stoczek z dnia 3 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2014 11080 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr L/536/14 Rady Miasta Zielonka z dnia 23 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 r.
2014 11081 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/243/14 Rady Gminy Latowicz z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2015 r.
2014 11082 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/244/14 Rady Gminy Latowicz z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy Latowicz na 2015 r.
2014 11083 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/428/14 Rady Gminy Stare Babice z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2014 11084 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr 264/XLIV/14 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 11085 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr 265/XLIV/14 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 11086 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XLII/288/2014 Rady Gminy Kotuń z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego na rok 2015 na terenie Gminy Kotuń
2014 11087 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XLII/289/2014 Rady Gminy Kotuń z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Kotuń oraz zwolnień w tym podatku
2014 11088 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XLII/244/14 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 30 października 2014r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy w 2015 r.
2014 11089 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XLII/245/14 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 30 października 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2015 roku.
2014 11090 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr LVIII/291/2014 Rady Gminy Sochaczew z dnia 29 października 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2015
2014 11091 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr LVIII/295/2014 Rady Gminy Sochaczew z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/164/2013 dotyczącej inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2014 11092 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/182/14 Rady Gminy Wilga z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy do wymiaru podatku rolnego na rok 2015
2014 11093 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/187/14 Rady Gminy Wilga z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wilga Nr XXVIII/116/09 z dnia 26 marca 2009r w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
2014 11094 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/183/14 Rady Gminy Gzy z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie gminy na 2015 rok
2014 11095 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/296/14 Rady Gminy Dobre z dnia 10 listopada 2014r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2014 11096 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/299/14 Rady Gminy Dobre z dnia 10 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości .
2014 11097 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/261/2014 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2015 r.
2014 11098 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/262/2014 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2015 obowiązujących na terenie Gminy Stara Kornica i zwolnień w tym podatku
2014 11099 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/263/2014 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015 obowiązujących na terenie Gminy Stara Kornica oraz zwolnień w tym podatku.
2014 11100 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/266/14 Rady Gminy w Skórcu z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2015
2014 11101 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/268/14 Rady Gminy w Skórcu z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2015 obowiązujących na terenie Gminy Skórzec oraz zwolnień w tym podatku
2014 11102 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/269/14 Rady Gminy w Skórcu z dnia 12 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku rolnego oraz podatku od nieruchomości w formie inkasa oraz zasad wynagradzania za inkaso na terenie sołectw Gminy Skórzec
2014 11103 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/242/2014 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2015
2014 11104 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/243/2014 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie: określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
2014 11105 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/228/2014 Rady Gminy Kołbiel z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w podatku od nieruchomości
2014 11106 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/229/2014 Rady Gminy Kołbiel z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej, jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Kołbiel w 2015 r.
2014 11107 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/230/2014 Rady Gminy Kołbiel z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów podatku leśnego w 2015 r.
2014 11108 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XLII/262/2014 Rady Gminy w Parysowie z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2015 r.
2014 11109 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XLII/263/2014 Rady Gminy w Parysowie z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy w 2015 r.
2014 11110 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XLII/264/2014 Rady Gminy w Parysowie z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2015 r.
2014 11111 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XLII/265/2014 Rady Gminy w Parysowie z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Parysów w 2015 r.
2014 11112 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/302/2014 Rady Gminy Maciejowice z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2015
2014 11113 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/303/2014 Rady Gminy Maciejowice z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2014 11114 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/304/2014 Rady Gminy Maciejowice z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej
2014 11115 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/305/2014 Rady Gminy Maciejowice z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do naliczenia podatku rolnego na rok 2015.
2014 11116 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/306/2014 Rady Gminy Maciejowice z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 11117 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/307/2014 Rady Gminy Maciejowice z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
2014 11118 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XLV/207/14 Rady Gminy Olszanka z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015 rok.
2014 11119 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XLV/208/14 Rady Gminy Olszanka z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, jako podstawy do obliczenia podatku leśnego i sposobu poboru tego podatku na 2015 rok.
2014 11120 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XLV/209/14 Rady Gminy Olszanka z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień podatku od nieruchomości na terenie gminy Olszanka.
2014 11121 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XLV/210/14 Rady Gminy Olszanka z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.
2014 11122 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr L.445.2014 Rady Gminy Klembów z dnia 20 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczania podatku rolnego na 2015 rok
2014 11123 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr L.446.2014 Rady Gminy Klembów z dnia 20 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 11124 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/275/2014 Rady Gminy Wąsewo z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych
2014 11125 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/276/2014 Rady Gminy Wąsewo z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek leśny oraz informacji o lasach
2014 11126 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/277/2014 Rady Gminy Wąsewo z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek rolny oraz informacji o gruntach
2014 11127 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/278/2014 Rady Gminy Wąsewo z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku
2014 11128 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/279/2014 Rady Gminy Wąsewo z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2014 11129 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr 623/XLVII/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 11130 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr 624/XLVII/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 11131 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr 625/XLVII/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2015 r.
2014 11132 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/475/14 Rady Miasta Kobyłka z dnia 1 października 2014r. w sprawie opłaty targowej na 2015 rok na terenie miasta Kobyłka.
2014 11133 2014-12-04 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 15/2014 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 października 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty i wysokości jej stawek procentowych przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz ustalenia stopy procentowej rozłożonej na raty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2014 11134 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XLII/365/14 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 30 października 2014r. w sprawie ustalenia nazw ulic we wsi Karolina
2014 11135 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr 347/XXXIII/14 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 24 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czernice Borowe
2014 11136 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XLI/392/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 września 2014r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Michałowice.
2014 11137 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XLI/394/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 września 2014r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie oraz zmiany uchwały Nr XLII/365/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 lipca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Michałowice
2014 11138 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XLI/398/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 września 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Michałowice
2014 11139 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XLI/399/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 września 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Michałowice
2014 11140 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XLI/400/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 września 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Michałowice
2014 11141 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XLI/401/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 września 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XX/138/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice.
2014 11142 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XLI/402/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 września 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIX/272/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
2014 11143 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/245/2014 Rady Gminy Baboszewo z dnia 29 października 2014r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Baboszewo na lata 2015-2020
2014 11144 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/246/2014 Rady Gminy Baboszewo z dnia 29 października 2014r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Baboszewo
2014 11145 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/172/14 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 25 września 2014r. w sprawie wprowadzenia zwolnień z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sieciechów oraz w sprawie określenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji, warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2014 11146 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr LXIX/313/2014 Rady Miasta Garwolina z dnia 27 października 2014r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 11147 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr 302/XLV/2014 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 30 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Legionowskiego.
2014 11148 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr 303/XLV/2014 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 30 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Legionowskiego
2014 11149 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr 306/XLV/2014 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 30 października 2014r. w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych w Powiecie Legionowskim
2014 11150 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr 488/XLII/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 15 października 2014r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2014 11151 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr 490/XLII/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 15 października 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin.
2014 11152 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr 491/XLII/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 15 października 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin.
2014 11153 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr 492/XLII/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 15 października 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin.
2014 11154 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr 493/XLII/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 15 października 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin.
2014 11155 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr 494/XLII/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 15 października 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin.
2014 11156 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr LXIV/678/2014 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 28 października 2014r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz opiekunami dziennymi w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat trzech.
2014 11157 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XLI/196/2014 Rady Gminy Rzewnie z dnia 18 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rzewnie.
2014 11158 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XLI/197/2014 Rady Gminy Rzewnie z dnia 18 września 2014r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komiunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Rzewnie i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2014 11159 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XL/217/2014 Rady Powiatu Siedleckiego z dnia 30 października 2014r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, posiadających licencję zawodnika uprawniającą do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym.
2014 11160 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/261/14 Rady Gminy w Skórcu z dnia 22 października 2014r. w sprawie wysokości i zasad udzielenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Skórzec.
2014 11161 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/262/14 Rady Gminy w Skórcu z dnia 22 października 2014r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na danej nieruchomości, składanej przez właściciela nieruchomości
2014 11162 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/178/2014 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 23 października 2014r. w sprawie zmian w statucie Gminy Sieciechów
2014 11163 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr LVIII/565/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 października 2014r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2014 11164 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr LVIII/566/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 października 2014r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej tj. usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu.
2014 11165 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr L/508/2014 Rady Gminy Jabłonna z dnia 29 października 2014r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
2014 11166 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XLVIII/270/2014 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 29 września 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/224/2013 Rady Gminy Sokołów Podlaski z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Sokołów Podlaski
2014 11167 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/227/2014 Rady Gminy w Platerowie z dnia 31 października 2014r. zmieniająca uchwałę Nr IX/41/2011 Rady Gminy w Platerowie z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia trybu i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek działających na terenie Gminy Platerów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2014 11168 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/234/2014 Rady Gminy w Platerowie z dnia 31 października 2014r. zmieniająca rozporządzenie w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie powiatu łosickiego i znosząca formę ochrony przyrody - pomnika przyrody
2014 11169 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XLII/233/2014 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 17 października 2014r. w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej
2014 11170 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/349/14 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 31 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/195/05 Rady Gminy w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2014 11171 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr L/488/2014 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 października 2014r. w sprawie ustanowienia programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w dziedzinie nauki, kultury i sportu oraz zasad przyznawania nagród Wójta Gminy Wieliszew w tym zakresie dla szczególnie uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wieliszew
2014 11172 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr L/491/2014 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 października 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łajski
2014 11173 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr L/492/2014 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 października 2014r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Sikory obręb Kępa Kikolska
2014 11174 2014-12-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 589 Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wieniawa
2014 11175 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr LIX/575/14 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 30 października 2014r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w obrębie SHR Wolica
2014 11176 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr LIX/576/14 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 30 października 2014r. o zmianie uchwały w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki
2014 11177 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr 248/XLIII/2014 Rady Gminy Grudusk z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grudusk
2014 11178 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr 249/XLIII/2014 Rady Gminy Grudusk z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 142/XXVII/2013 Rady Gminy Grudusk z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2014 11179 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr 250/XLIII/2014 Rady Gminy Grudusk z dnia 29 października 2014r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Nr 233/XL/2014 Rady Gminy Grudusk z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z obiektów sportowych Gminy Grudusk oraz regulaminów korzystania z tych obiektów
2014 11180 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/234/2014 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 października 2014r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Szydłowcu.
2014 11181 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/236/2014 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 października 2014r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu obowiązująca w 2015r.
2014 11182 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/237/2014 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmiany godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Szydłowieckiego na rok 2014.
2014 11183 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/240/2014 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych na obszarze powiatu szydłowieckiego.
2014 11184 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr XLVIII.420.2014 Rady Gminy Klembów z dnia 18 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII.415.2014 Rady Gminy Klembów z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole oraz punkt przedszkolny, dla których organem prowadzącym jest Gmina Klembów
2014 11185 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr XLVIII.423.2014 Rady Gminy Klembów z dnia 18 września 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Pasek, gmina Klembów
2014 11186 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr XLVIII.424.2014 Rady Gminy Klembów z dnia 18 września 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ostrówek, gmina Klembów
2014 11187 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/225/2014 Rady Gminy Poświętne z dnia 26 września 2014r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Wólce Dąbrowickiej
2014 11188 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/228/2014 Rady Gminy Poświętne z dnia 26 września 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XIX/115/2012 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz w sprawie warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2014 11189 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/229/2014 Rady Gminy Poświętne z dnia 26 września 2014r. w sprawie ustanowienia dopłaty dla „Rodzin 3+ w Gminie Poświętne” do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne.
2014 11190 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/231/2014 Rady Gminy Poświętne z dnia 26 września 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/153/2013 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Poświętne
2014 11191 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/233/2014 Rady Gminy Poświętne z dnia 26 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały nr X/51/07 Rady Gminy Poświętne z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg na drogach gminnych
2014 11192 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr 334/XLV/2014 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 30 października 2014r. w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej rozporządzenie w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu płockiego.
2014 11193 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/224/14 Rady Gminy Sterdyń z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sterdyni
2014 11194 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/227/14 Rady Gminy Sterdyń z dnia 28 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2014 11195 2014-12-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.171.2014.RM Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 grudnia 2014r. Rada Gminy Lelis
2014 11196 2014-12-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.168.2014.KS Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 grudnia 2014r. Rada Gminy Sochaczew
2014 11197 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr XLVI/493/2014 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 30 października 2014r. w sprawie wysokości podatku rolnego
2014 11198 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr LIV/260/14 Rady Gminy w Promnie z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2015 rok na obszarze gminy Promna.
2014 11199 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr LIV/261/14 Rady Gminy w Promnie z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok
2014 11200 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr LIV/262/14 Rady Gminy w Promnie z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Promna na rok 2015.
2014 11201 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr 69/XL/2014 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 28 października 2014r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do naliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 oraz ustalenia wysokości stawek na podatek rolny
2014 11202 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/267/14 Rady Gminy w Skórcu z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2015 obowiązujących na terenie Gminy Skórzec oraz zwolnień w tym podatku
2014 11203 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr 231/XXVII/2014 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie wysokości stawek i zwolnień podatku od nieruchomości
2014 11204 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr 234/XXVII/2014 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie: określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień dotyczących tego podatku na rok 2015
2014 11205 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr XLI/228/2014 Rady Gminy Borowie z dnia 30 października 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Borowie
2014 11206 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr XLI/229/2014 Rady Gminy Borowie z dnia 30 października 2014r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Borowie
2014 11207 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr XLI/230/2014 Rady Gminy Borowie z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 11208 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr XLI/231/2014 Rady Gminy Borowie z dnia 30 października 2014r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2014 11209 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr XLI/232/2014 Rady Gminy Borowie z dnia 30 października 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej
2014 11210 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr XLI/233/2014 Rady Gminy Borowie z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
2014 11211 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/263/2014 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów przyjmowanej jako podstawy obliczenia podatku rolnego na 2015 rok na obszarze Gminy Kałuszyn.
2014 11212 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/264/2014 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie określenia wzorów informacji podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny.
2014 11213 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/526/2014 Rady Gminy Długosiodło z dnia 31 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku
2014 11214 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/527/2014 Rady Gminy Długosiodło z dnia 31 października 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Długosiodło
2014 11215 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/528/2014 Rady Gminy Długosiodło z dnia 31 października 2014r. w sprawie obniżenia ceny 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Długosiodło
2014 11216 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr II/4/2014 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego w 2015 roku
2014 11217 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr I/8/2014 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego
2014 11218 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr XLII.293.2014 Rady Gminy Błędów z dnia 27 października 2014r. w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości od roku 2015
2014 11219 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr XL.II.294.2014 Rady Gminy Błędów z dnia 27 października 2014r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od roku 2015
2014 11220 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr I/6/2014 Rady Gminy Obryte z dnia 27 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego
2014 11221 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr 350/XXXVIII/14 Rady Gminy Gozdowo z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2015 obowiązujących na terenie gminy Gozdowo oraz zwolnień, w tym podatku.
2014 11222 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr 31.217.2014 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta , przyjmowaną jako podstawa do wymiaru podatku rolnego na rok 2015
2014 11223 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr XL/178/2014 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2015
2014 11224 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr XL/244/2014 Rady Gminy Raciąż z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości
2014 11225 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/256/14 Rady Gminy Ciechanów z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 11226 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr 345/XLI/2014 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na 2015 rok.
2014 11227 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr 347/XLI/2014 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok.
2014 11228 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr X/43/2014 Rady Gminy Radzanów z dnia 29 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok.
2014 11229 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr X/44/2014 Rady Gminy Radzanów z dnia 29 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok.
2014 11230 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr 406/XLVI/14 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2014 11231 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr XCIII/2380/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Białołęka Wieś, dla terenów oznaczonych symbolem przeznaczenia: 1 i 2KD-G, 1 i 4ZI, 1ZI/ZP i 1WS.
2014 11232 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr XCIII/2381/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Starego Mokotowa dla zabudowy w pierzei ul. Rejtana pomiędzy ul. Puławską i ul. Sandomierską w kwartale E11- E12
2014 11233 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr XCIII/2382/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wierzbna w rejonie ul. Krasickiego
2014 11234 2014-12-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.181.2014.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 grudnia 2014r. Rada Miasta Stołecznego Warszawy
2014 11235 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr XCIII/2383/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Nowodwory Południowe
2014 11236 2014-12-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.180.2014.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 grudnia 2014r. Rada Miasta Stołecznego Warszawy
2014 11237 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr XCIII/2388/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i osoby fizyczne oraz dla, innych niż m.st. Warszawa, osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2014 11238 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr XCIII/2389/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych w m.st. Warszawie oraz określenia granic ich obwodów
2014 11239 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr XCIII/2390/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m.st. Warszawie
2014 11240 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr XCIII/2391/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów w m.st. Warszawie oraz określenia granic ich obwodów
2014 11241 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr XCIII/2392/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 października 2014r. w sprawie utworzenia Szkoły Filialnej w Warszawie, ul. gen. K. Ziemskiego "Wachnowskiego" 22, podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej nr 217 z Oddziałami Integracyjnymi im. "Obrońców Radiostacji AK w Rembertowie" w Warszawie, ul. I. Paderewskiego 45
2014 11242 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr XCIII/2393/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 października 2014r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
2014 11243 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr XCIII/2394/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 października 2014r. w sprawie zniesienia nazwy ulicy w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
2014 11244 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr XCIII/2395/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 października 2014r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
2014 11245 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr XCIII/2396/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmiany nazw ulic w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
2014 11246 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr XCIII/2397/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 października 2014r. w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
2014 11247 2014-12-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.178.2014.AK Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 grudnia 2014r. Rada Gminy Puszcza Mariańska
2014 11248 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/189/2014 Rady Gminy Lutocin z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIV/127/2009 Rady Gminy Lutocin z dnia 17 września 2009 roku. dotyczącej uchwalenia Statutu Gminy Lutocin.
2014 11249 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII.439.2014 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2015 rok
2014 11250 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr NR XXXIII/257/2014 Rady Gminy Sochocin z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2015
2014 11251 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/258/2014 Rady Gminy Sochocin z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin
2014 11252 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr LXI/413/2014 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 października 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2015
2014 11253 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr LXI/414/2014 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok
2014 11254 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr LXI/415/2014 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 października 2014r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok
2014 11255 2014-12-08 Uchwała Uchwała nr LI/330/2014 Rady Gminy Radziejowice z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radziejowice obejmującego fragment miejscowości Zboiska (OBSZAR 2)
2014 11256 2014-12-08 Uchwała Uchwała nr 474/XLI/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 9 września 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Radzymina Etap 5
2014 11257 2014-12-08 Uchwała Uchwała nr 622/VI/47/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 10 września 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kierszek.
2014 11258 2014-12-08 Uchwała Uchwała nr L/402/2014 Rady Gminy Prażmów z dnia 23 września 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części wsi Uwieliny.
2014 11259 2014-12-08 Uchwała Uchwała nr LII/417/2014 Rady Gminy Prażmów z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Bronisławów
2014 11260 2014-12-08 Uchwała Uchwała nr II/6/2014 Rady Gminy Strzegowo z dnia 3 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2014 11261 2014-12-08 Uchwała Uchwała nr II/3/2014 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na obszarze gminy Andrzejewo na rok podatkowy 2015.
2014 11262 2014-12-08 Uchwała Uchwała nr 233/XXVII/2014 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie określenia zasad ustalenia i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej
2014 11263 2014-12-08 Uchwała Uchwała nr I/5/2014 Rady Gminy Karniewo z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2014 11264 2014-12-08 Uchwała Uchwała nr XXVII.251.2014 Rady Gminy w Potworowie z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie opłaty targowej
2014 11265 2014-12-08 Uchwała Uchwała nr XXVII.252.2014 Rady Gminy w Potworowie z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie podatku od nieruchomości
2014 11266 2014-12-08 Uchwała Uchwała nr XXVII.253.2014 Rady Gminy w Potworowie z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie podatku od środków transportowych
2014 11267 2014-12-08 Uchwała Uchwała nr XXVII.254.2014 Rady Gminy w Potworowie z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2014 11268 2014-12-08 Uchwała Uchwała nr I/4/2014 Rady Gminy Klwów z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XLIII/232/2014 Rady Gminy Klwów z dnia 30 października 2014 roku w sprawie ustalenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na 2015 r.
2014 11269 2014-12-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/298/2014 Rady Gminy Łąck z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015rok
2014 11270 2014-12-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/300/2014 Rady Gminy Łąck z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015 rok
2014 11271 2014-12-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/301/2014 Rady Gminy Łąck z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na rok 2015
2014 11272 2014-12-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/302/2014 Rady Gminy Łąck z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2014 11273 2014-12-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/303/2014 Rady Gminy Łąck z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej
2014 11274 2014-12-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/299/2014 Rady Gminy Łąck z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2014 11275 2014-12-08 Uchwała Uchwała nr 349/XXXVIII/14 Rady Gminy Gozdowo z dnia 30 października 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2015 r.
2014 11276 2014-12-08 Uchwała Uchwała nr 351/XXXVIII/14 Rady Gminy Gozdowo z dnia 30 października 2014r. w sprawie opłaty od posiadania psów.
2014 11277 2014-12-08 Uchwała Uchwała nr XLVIII/252/2014 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2015r.
2014 11278 2014-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/246/2014 Rady Gminy Gózd z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2015r.
2014 11279 2014-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/247/2014 Rady Gminy Gózd z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2015
2014 11280 2014-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/248/2014 Rady Gminy Gózd z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok oraz zwolnień w tym podatku.
2014 11281 2014-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/249/2014 Rady Gminy Gózd z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2015r.
2014 11282 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr LX/584/14 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2014-2017 dla Gminy Ożarów Mazowiecki
2014 11283 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr LIV.303.2014 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie bezpłatnego udostępnienia placów zabaw na terenie Gminy Brańszczyk
2014 11284 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/295/14 Rady Gminy Dobre z dnia 10 listopada 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Dobre oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2014 11285 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr 502/LV/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 3 listopada 2014r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Dębe nazwy ul. Migdałowa
2014 11286 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr 503/LV/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 3 listopada 2014r. w sprawie nadania drodze położonej w Serocku nazwę ul. Nowoczesna
2014 11287 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII-546/2014 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2014 11288 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr LI/553/14 Rady Miasta Zielonka z dnia 14 listopada 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/338/05 Rady Miasta Zielonka z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zielonka
2014 11289 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr LI/554/14 Rady Miasta Zielonka z dnia 14 listopada 2014r. zmieniająca Uchwałę XLII/230/01 Rady Miasta Zielonka z dnia 16 października 2001 roku w sprawie katalogu ulic Miasta Zielonka
2014 11290 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr LI/409/14 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszczonowie
2014 11291 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr LI/411/14 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 11292 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr LI/412/14 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2014 11293 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr XLI/237/2014 Rady Gminy Domanice z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Domanice.
2014 11294 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr XLI/238/2014 Rady Gminy Domanice z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku leśnego na obszarze Gminy Domanice .
2014 11295 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/526/14 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie opłaty targowej
2014 11296 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/527/14 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2015r.
2014 11297 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/528/14 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2014 11298 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/529/14 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2015r.
2014 11299 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr LIII/224/2014 Rady Gminy w Tczowie z dnia 31 października 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok 2015.
2014 11300 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr LIII/225/2014 Rady Gminy w Tczowie z dnia 31 października 2014r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok
2014 11301 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr LIII/226/2014 Rady Gminy w Tczowie z dnia 31 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok.
2014 11302 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr LIII/227/2014 Rady Gminy w Tczowie z dnia 31 października 2014r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2014 11303 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr LXI/81/2014 Rady Gminy Nieporęt z dnia 30 października 2014r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości
2014 11304 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr LXI/82/2014 Rady Gminy Nieporęt z dnia 30 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2014 11305 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr LXII/94/2014 Rady Gminy Nieporęt z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Nieporęt w roku 2015
2014 11306 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr XL/394/2014 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla określenia podatku rolnego na 2015r.
2014 11307 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr XL/395/2014 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2014 11308 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr XLV/242/2014 Rady Gminy Baranów z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Baranów na rok 2015.
2014 11309 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr XLV/243/2014 Rady Gminy Baranów z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu 1 dt żyta do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Baranów na rok 2015.
2014 11310 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/387/2014 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015 na obszarze Gminy Zbuczyn.
2014 11311 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/386/ 2014 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2015 na obszarze Gminy Zbuczyn.
2014 11312 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/388/2014 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na rok 2015 obowiązujących na obszarze Gminy Zbuczyn.
2014 11313 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/385//2014 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, jako podstawy do obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Zbuczyn na rok 2015.
2014 11314 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/384/2014 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Zbuczyn na 2015 rok.
2014 11315 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr L/398/14 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, zakładanych i prowadzonych przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na terenie Gminy Błonie oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania.
2014 11316 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr LX/416/14 Rady Miejskiej w Warce z dnia 6 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warce
2014 11317 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr XL/235/2014 Rady Gminy Borkowice z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie zmiany w uchwale dotyczącej wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2014 11318 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr XL/236/2014 Rady Gminy Borkowice z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze Gminy Borkowice.
2014 11319 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/203/14 Rady Gminy Rusinów z dnia 3 listopada 2014r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 11320 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr 310/XLVI/2014 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2014 11321 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr XLII/264/2014 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie przyjęcia Programu i zasad współpracy Gminy Stara Błotnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.
2014 11322 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/330/2014 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu nowodworskiego
2014 11323 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr LIV/355/2014 Rady Gminy Leszno z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie Statutu Gminy Leszno
2014 11324 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/191/14 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk położonego w Sobieniach-Jeziorach
2014 11325 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr LXII/598/14 Rady Gminy Raszyn z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2014 11326 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/187/2014 Rady Gminy Lutocin z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części miejscowości Lutocin - część działki nr 579.
2014 11327 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr XLII/363/14 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Mińsk Mazowiecki
2014 11328 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr LXV/685/2014 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Góra Kalwaria - os. Marianki, rejon ulicy Wiejskiej
2014 11329 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr 272/XLIV/14 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowcu
2014 11330 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr LIX/275/2014 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 29 października 2014r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ostrów Mazowiecka
2014 11331 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/229/2014 Rady Gminy Baranów z dnia 10 września 2014r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Baranów
2014 11332 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/236/2014 Rady Gminy Baranów z dnia 15 października 2014r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych przez nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina Baranów
2014 11333 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr XLV/245/2014 Rady Gminy Baranów z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie nadania nazwy placowi położonemu w miejscowości Baranów
2014 11334 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/235/2014 Rady Gminy Baranów z dnia 15 października 2014r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania i regulaminu dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Baranów
2014 11335 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/239/2014 Rady Gminy Baranów z dnia 15 października 2014r. w sprawie: nadania nazwy Poziomkowa ulicy położonej we wsi Boża Wola, Gmina Baranów
2014 11336 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/234/2014 Rady Gminy Baranów z dnia 15 października 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/115/2012 Rady Gminy Baranów z dnia 30 października 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2014 11337 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr LIII/228/2014 Rady Gminy w Tczowie z dnia 31 października 2014r. w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2014 11338 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/247/2014 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 22 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie gminy Gołymin-Ośrodek
2014 11339 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/248/2014 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 22 września 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w prowadzonych przez Gminę Gołymin - Ośrodek przedszkolach publicznych oraz oddziałach przedszkolnych oraz warunków zwolnienia z tych opłat
2014 11340 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr XLVII/250/2014 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 17 października 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2014 11341 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr SR.XLVIII.0007.380.2014 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 4 września 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy Malinowa w miejscowości Dębe Wielkie, gmina Dębe Wielkie
2014 11342 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr 342/XXXVIII/14 Rady Gminy Gozdowo z dnia 30 października 2014r. w sprawie przebiegu oraz nadania nazw ulicom i placom we wsi Gozdowo i wsi Lelice, gminy Gozdowo.
2014 11343 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr 345/XXXVIII/14 Rady Gminy Gozdowo z dnia 30 października 2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminu Meczu Piłki Nożnej klasy okręgowej oraz klasy A i B niebędącego imprezą masową .
2014 11344 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr 352/XXXVIII/14 Rady Gminy Gozdowo z dnia 30 października 2014r. w sprawie ustalenia zasad udostępniania świetlic wiejskich z terenu Gminy Gozdowo.
2014 11345 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/434/14 Rady Gminy Stare Babice z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Babicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego
2014 11346 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/225/2014 Rady Gminy Kołbiel z dnia 30 września 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za dożywianie w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach zadań własnych gminy
2014 11347 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/232/2014 Rady Gminy Kołbiel z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2014 11348 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr XLV/211/14 Rady Gminy Olszanka z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/137/13 Rady Gminy Olszanka z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.
2014 11349 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr XLV/212/14 Rady Gminy Olszanka z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Olszanka.
2014 11350 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr XLV/234/2014 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 28 października 2014r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Sarnakach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2014 11351 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/245/2014 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Sarnaki.
2014 11352 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXV.244.2013 Rady Gminy Klembów z dnia 28 maja 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2024.
2014 11353 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.275.2013 Rady Gminy Klembów z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2024
2014 11354 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.279.2013 Rady Gminy Klembów z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2013 – 2016 dla Gminy Klembów”
2014 11355 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr L.448.2014 Rady Gminy Klembów z dnia 20 listopada 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2023
2014 11356 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr 602/XLV/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 24 września 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Wola i Zgorzała etap I, zatwierdzonego uchwałą Nr 332/XXVI/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 26 marca 2013 r.
2014 11357 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr 635/XLVII/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie nadania nazwy drodze
2014 11358 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr 636/XLVII/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie nadania nazwy drodze
2014 11359 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr 637/XLVII/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie nadania nazwy drodze
2014 11360 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr XLVII/478/14 Rady Miasta Kobyłka z dnia 1 października 2014r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych i stawki tej opłaty na terenie Miasta Kobyłka
2014 11361 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr XLVII/479/14 Rady Miasta Kobyłka z dnia 1 października 2014r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kobyłka
2014 11362 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr XLVII/480/14 Rady Miasta Kobyłka z dnia 1 października 2014r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXI/204/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 4 października 2012r. w sprawie podziału terenu Gminy Kobyłka na sektory w celu zorganizowania odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
2014 11363 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr XLVII/481/14 Rady Miasta Kobyłka z dnia 1 października 2014r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości z terenu Miasta Kobyłka i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
2014 11364 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr XLVII/482/14 Rady Miasta Kobyłka z dnia 1 października 2014r. w sprawie terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za pozbywanie się odpadów komunalnych na terenie Miasta Kobyłka
2014 11365 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr XLVII/483/14 Rady Miasta Kobyłka z dnia 1 października 2014r. w sprawie określenia wymagań jakie powienien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich częsci na terenie Miasta Kobyłka
2014 11366 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr XLVII/484/14 Rady Miasta Kobyłka z dnia 1 października 2014r. w sprawie przyporządkowania numeracji porządkowej nieruchomości położonych w Kobyłce do ul. Czarnej, znajdującej się w granicach administracyjnych gminy Radzymin
2014 11367 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr 395/XLIV/14 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2014 11368 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr 396/XLIV/14 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2014 11369 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr 65/XXXIX/2014 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 23 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr 14 /XXV/2013 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Żabia Wola
2014 11370 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr 66/XXXIX/2014 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 23 września 2014r. o zmianie uchwały nr 21/VI/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Żabia Wola.
2014 11371 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr LIV/264/14 Rady Gminy w Promnie z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenie pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 11372 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr LIV/265/14 Rady Gminy w Promnie z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 11373 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr LXI/84/2014 Rady Gminy Nieporęt z dnia 30 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej.
2014 11374 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr LXI/86/2014 Rady Gminy Nieporęt z dnia 30 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej
2014 11375 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr LXI/87/2014 Rady Gminy Nieporęt z dnia 30 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie cen za korzystanie z Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt – Pilawa.
2014 11376 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr LXII/95/2014 Rady Gminy Nieporęt z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie nadania nazwy „Słonecznego Poranka” gminnej drodze wewnętrznej, położonej we wsi Józefów gmina Nieporęt stanowiącej działkę ewid. o nr 93/2.
2014 11377 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr LXII/96/2014 Rady Gminy Nieporęt z dnia 14 listopada 2014r. uchylająca uchwałę w sprawie nadania nazwy „Okrężna” drodze wewnętrznej położonej we wsi Beniaminów gmina Nieporęt stanowiącej działkę ewid. o nr 327.
2014 11378 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr 358/XXXV/2014 Rady Powiatu w Płocku z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr 179/XVI/2012 Rady Powiatu w Płocku z dnia 26 września 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z nich
2014 11379 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr 328.LIV.2014 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów za usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym
2014 11380 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/285/2014 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2014 11381 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/286/2014 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 6 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia WIELOLETNIEGO PROGRAMU GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY SOBOLEW NA LATA 2011-2015.
2014 11382 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/287/2014 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole; a także nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze; określania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz pedagogów, psychologów i logopedów – w szkołach prowadzonych przez Gminę Sobolew.
2014 11383 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr LI.313.2014 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Puznówka, gmina Pilawa dla określonego terenu
2014 11384 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr LI.318.2014 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z boiska sportowego w Trąbkach, przy ul. Osadniczej 12A
2014 11385 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/212/2014 Rady Gminy Grębków z dnia 6 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę nr XXVI/136/2013 Rady Gminy Grębków z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Grębków
2014 11386 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/213/2014 Rady Gminy Grębków z dnia 6 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę nr XXIII/116/2012 Rady Gminy Grębków z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usługowych w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 11387 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/271/14 Rady Gminy w Skórcu z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie wysokości i zasad udzielenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Skórzec.
2014 11388 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr XL/310/2014 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Karpin.
2014 11389 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr LVII/336/14 Rady Gminy Somianka z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Popowo – Letnisko
2014 11390 2014-12-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 591 Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Węgrowa
2014 11391 2014-12-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 592 Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Brochów
2014 11392 2014-12-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 593 Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Mirów
2014 11393 2014-12-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 594 Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Zatory
2014 11394 2014-12-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.177.2014.MZ1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 grudnia 2014r. Rada Gminy Lesznowola
2014 11395 2014-12-10 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 1919/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 grudnia 2012r.
2014 11396 2014-12-10 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 1928/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 grudnia 2013r.
2014 11397 2014-12-10 Wyrok Wyrok nr III SA/Wa 827/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2014r.
2014 11398 2014-12-10 Postanowienie Postanowienie nr 288/2014 Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 25 listopada 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Zatory
2014 11399 2014-12-10 Postanowienie Postanowienie nr 289/2014 Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 25 listopada 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu Żuromińskiego.
2014 11400 2014-12-10 Postanowienie Postanowienie nr 290/2014 Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 25 listopada 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu w Pułtusku.
2014 11401 2014-12-10 Postanowienie Postanowienie nr 291/2014 Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 25 listopada 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu w Pułtusku.
2014 11402 2014-12-10 Postanowienie Postanowienie nr 292/2014 Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 25 listopada 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu Ciechanowskiego.
2014 11403 2014-12-10 Postanowienie Postanowienie nr 293/2014 Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 25 listopada 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu Płońskiego.
2014 11404 2014-12-10 Postanowienie Postanowienie nr 295/2014 Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu Mławskiego
2014 11405 2014-12-10 Decyzja Decyzja nr DRE-4210-21(2)/2014/336/XIZM/RK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie zmiany taryfy dla ciepła Zakładu Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o.
2014 11406 2014-12-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 46/2014 Starosty Mławskiego z dnia 17 listopada 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Domu Dziecka w Kowalewie w 2015 roku.
2014 11407 2014-12-10 Postanowienie Postanowienie nr 264/2014 Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 26 listopada 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2014 11408 2014-12-10 Postanowienie Postanowienie nr 265/2014 Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 27 listopada 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2014 11409 2014-12-10 Postanowienie Postanowienie nr 266/2014 Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 27 listopada 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2014 11410 2014-12-10 Postanowienie Postanowienie nr 267/2014 Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 27 listopada 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2014 11411 2014-12-10 Postanowienie Postanowienie nr 268/2014 Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 27 listopada 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2014 11412 2014-12-10 Postanowienie Postanowienie nr 269/2014 Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 27 listopada 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2014 11413 2014-12-10 Postanowienie Postanowienie nr 270/2014 Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 27 listopada 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2014 11414 2014-12-10 Postanowienie Postanowienie nr 271/2014 Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 27 listopada 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2014 11434 2014-12-10 Uchwała Uchwała nr XLIV/255/2014 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/184/2013 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 19.04.2013r.
2014 11435 2014-12-10 Uchwała Uchwała nr XLV/328/2014 Rady Gminy Wiśniew z dnia 30 października 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Wiśniew na 2015 r.
2014 11436 2014-12-10 Uchwała Uchwała nr XLV/329/2014 Rady Gminy Wiśniew z dnia 30 października 2014r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok i zwolnień w tym podatku obowiązujących na obszarze gminy Wiśniew.
2014 11437 2014-12-10 Uchwała Uchwała nr XLIX/259/2014 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 27 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2014 11438 2014-12-10 Uchwała Uchwała nr XLIX/260/2014 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 27 października 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015 rok.
2014 11439 2014-12-10 Uchwała Uchwała nr XLIX/261/2014 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 27 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku
2014 11440 2014-12-10 Uchwała Uchwała nr LIII/196/2014 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2015.
2014 11441 2014-12-10 Uchwała Uchwała nr LIII/197/2014 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2015 obowiązujących na terenie Gminy Trojanów oraz zwolnień w tym podatku.
2014 11442 2014-12-10 Uchwała Uchwała nr LIII/198/2014 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015 obowiązujących na terenie Gminy Trojanów.
2014 11443 2014-12-10 Postanowienie Postanowienie nr 86/2014 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu w Wyszkowie
2014 11444 2014-12-10 Postanowienie Postanowienie nr 87/2014 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu w Wyszkowie
2014 11445 2014-12-10 Postanowienie Postanowienie nr 88/2014 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu w Wyszkowie
2014 11446 2014-12-10 Postanowienie Postanowienie nr 89/2014 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
2014 11447 2014-12-10 Postanowienie Postanowienie nr 90/2014 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
2014 11448 2014-12-10 Postanowienie Postanowienie nr 91/2014 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Ostrołęki
2014 11449 2014-12-10 Postanowienie Postanowienie nr 92/2014 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Ostrołęki
2014 11450 2014-12-10 Postanowienie Postanowienie nr 93/2014 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Ostrołęki
2014 11451 2014-12-10 Postanowienie Postanowienie nr 94/2014 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu w Wyszkowie
2014 11452 2014-12-10 Postanowienie Postanowienie nr 310/2014 Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu Żuromińskiego.
2014 11453 2014-12-10 Wyrok Wyrok nr VII SA/Wa 2579/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 maja 2014r.
2014 11415 2014-12-10 Postanowienie Postanowienie nr 31/O14 Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Powiatu Radomskiego
2014 11416 2014-12-10 Postanowienie Postanowienie nr 33/O/14 Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Powiatu Grójeckiego
2014 11417 2014-12-10 Postanowienie Postanowienie nr 34/O/14 Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Powiatu w Przysusze
2014 11418 2014-12-10 Postanowienie Postanowienie nr 35/O/14 Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Powiatu Białobrzeskiego
2014 11419 2014-12-10 Postanowienie Postanowienie nr 36/O/14 Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Powiatu Zwoleńskiego
2014 11420 2014-12-10 Postanowienie Postanowienie nr 38/O/14 Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 8 grudnia 2014r. obsadzenia mandatu radnego Rady Powiatu Radomskiego
2014 11421 2014-12-10 Postanowienie Postanowienie nr 40/W/14 Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Radomiu
2014 11422 2014-12-10 Postanowienie Postanowienie nr 41/O/14 Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Powiatu Radomskiego
2014 11423 2014-12-10 Postanowienie Postanowienie nr 41/W/14 Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 3 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu Radomskiego
2014 11424 2014-12-10 Postanowienie Postanowienie nr 42/W/14 Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 3 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu Lipskiego
2014 11425 2014-12-10 Postanowienie Postanowienie nr 43/W/14 Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 3 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu Kozienickiego
2014 11426 2014-12-10 Postanowienie Postanowienie nr 44/W/14 Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 3 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu Radomskiego
2014 11427 2014-12-10 Postanowienie Postanowienie nr 45/O/14 Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Powiatu Radomskiego
2014 11428 2014-12-10 Postanowienie Postanowienie nr 45/W/14 Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 3 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu Radomskiego
2014 11429 2014-12-10 Postanowienie Postanowienie nr 46/14 Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 3 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Mirów
2014 11430 2014-12-10 Postanowienie Postanowienie nr 47/O/14 Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Powiatu Radomskiego
2014 11431 2014-12-10 Postanowienie Postanowienie nr 47/W/14 Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 3 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu Radomskiego
2014 11432 2014-12-10 Postanowienie Postanowienie nr 48/W/14 Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 3 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu Szydłowieckiego
2014 11433 2014-12-10 Postanowienie Postanowienie nr 50/W/14 Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu Białobrzeskiego
2014 11454 2014-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/276/2014 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Sobolew w 2015 r.
2014 11455 2014-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/277/2014 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r., przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Sobolew w 2015 r.
2014 11456 2014-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/278/2014 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sobolew w 2015 r.
2014 11457 2014-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/279/2014 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, obowiązujących na terenie Gminy Sobolew w 2015 r.
2014 11458 2014-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/280/2014 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sobolew w 2015 r.
2014 11459 2014-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/281/2014 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Sobolew w 2015 r. – poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego – od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2014 11460 2014-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/288/2014 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Sobolew przez osoby prawne inne niż Gmina Sobolew lub osoby fizyczne - niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli wykorzystania tych dotacji.
2014 11461 2014-12-13 Uchwała Uchwała nr 444/VI/2014 Rady Miasta Józefowa z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok
2014 11462 2014-12-13 Uchwała Uchwała nr 445/VI/2014 Rady Miasta Józefowa z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2014 11463 2014-12-13 Uchwała Uchwała nr 446/VI/2014 Rady Miasta Józefowa z dnia 30 października 2014r. w sprawie : ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na rok 2015.
2014 11464 2014-12-13 Uchwała Uchwała nr 447/VI/2014 Rady Miasta Józefowa z dnia 30 października 2014r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i określenia wysokości opłaty od posiadania psów w 2015 r.
2014 11465 2014-12-13 Uchwała Uchwała nr 450/VI/2014 Rady Miasta Józefowa z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmiany nazwy i położenia skweru
2014 11466 2014-12-13 Uchwała Uchwała nr 460/VI/2014 Rady Miasta Józefowa z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2014 11467 2014-12-13 Uchwała Uchwała nr 234/XXXVI/2014 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2015
2014 11468 2014-12-13 Uchwała Uchwała nr 236/XXXVI/2014 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2015 rok
2014 11469 2014-12-13 Uchwała Uchwała nr 237/XXXVI/2014 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryf na 2015 r. za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
2014 11470 2014-12-13 Uchwała Uchwała nr 238/XXXVI/2014 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej na skutek wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej
2014 11471 2014-12-13 Uchwała Uchwała nr 245/XXXVI/2014 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy na rok 2015
2014 11472 2014-12-13 Uchwała Uchwała nr 6/II/14 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy
2014 11473 2014-12-13 Decyzja Decyzja nr DRE-4210-19(5)/2014/1271/XIII/ARy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, dla ENEA Wytwarzanie S.A. z siedzibą w Świerżach Górnych, w części dotyczącej zaopatrzenia w ciepło odbiorców usytuowanych w Świerżach Górnych
2014 11474 2014-12-13 Decyzja Decyzja nr OŁO-4210-20(16)/2014/434/VIII/SR Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 3 grudnia 2014r.
2014 11475 2014-12-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 590 Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 grudnia 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie likwidacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Warszawskie Przedsiębiorstwo Budowy Elektrowni i Przemysłu "BETON-STAL"
2014 11476 2014-12-13 Uchwała Uchwała nr XLIII/306/2014 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej w Łaskarzewie
2014 11477 2014-12-13 Uchwała Uchwała nr XLIII/307/2014 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie ustalenia opłat za usługi dodatkowe, świadczone na targowisku miejskim w Łaskarzewie
2014 11478 2014-12-13 Uchwała Uchwała nr XLIII/308/2014 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie ustalenia opłat za usługi dodatkowe, świadczone na targowisku miejskim w Łaskarzewie
2014 11479 2014-12-13 Uchwała Uchwała nr XLIII/309/2014 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Łaskarzewa w 2015 roku oraz zwolnień w tym podatku
2014 11480 2014-12-13 Uchwała Uchwała nr XLIII/310/2014 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Łaskarzewa w 2015 roku
2014 11481 2014-12-13 Uchwała Uchwała nr XLIII/311/2014 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta , przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2015 rok
2014 11482 2014-12-13 Uchwała Uchwała nr LII/416/2014 Rady Gminy Prażmów z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Prażmów nr XLIV/334/2014 z dnia 3 lutego 2014 roku w sprawie uchwalenia zasad udostępniania sal sportowych, obiektów sportowych i pomieszczeń szkolnych stanowiących własność Gminy Prażmów i oddanych w trwały zarząd szkołom publicznym z terenu gminy
2014 11483 2014-12-13 Uchwała Uchwała nr II.7.2014 Rady Gminy Rybno z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie średniej ceny skupu żyta będącą podstawą do ustalania podatku rolnego na obszarze Gminy Rybno
2014 11484 2014-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/256/14 Rady Gminy Osieck z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz opłat lokalnych na 2015 rok
2014 11485 2014-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/257/14 Rady Gminy Osieck z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Osieck na 2015 rok
2014 11486 2014-12-13 Uchwała Uchwała nr II/7/2014 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2015
2014 11487 2014-12-13 Uchwała Uchwała nr II/3/2014 Rady Gminy Stanisławów z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/223/2014 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 października 2014 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2015 i zwolnień w tym podatku.
2014 11488 2014-12-13 Uchwała Uchwała nr II/8/2014 Rady Gminy Radzanów z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2014 11489 2014-12-13 Uchwała Uchwała nr II/9/2014 Rady Gminy Radzanów z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2014 11490 2014-12-13 Uchwała Uchwała nr 235/XXXVI/2014 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku
2014 11491 2014-12-13 Uchwała Uchwała nr II/4/2014 Rady Gminy Kowala z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia ceny żyta przyjętego do wymiaru podatku rolnego na 2015 rok.
2014 11492 2014-12-13 Uchwała Uchwała nr XXX/230/14 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 25 września 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/88/04 z dnia 28 maja 2004 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w sprawie inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej.
2014 11493 2014-12-14 Uchwała Uchwała nr XLIV/316/2014 Rady Gminy Wiśniew z dnia 25 września 2014r. w sprawie: wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr VII/38/03 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wiśniew.
2014 11494 2014-12-14 Uchwała Uchwała nr XLIV/322/2014 Rady Gminy Wiśniew z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty
2014 11495 2014-12-14 Uchwała Uchwała nr XLIV/323/2014 Rady Gminy Wiśniew z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2014 11496 2014-12-14 Uchwała Uchwała nr XLIV/324/2014 Rady Gminy Wiśniew z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wiśniew.
2014 11497 2014-12-14 Uchwała Uchwała nr XLV/330/2014 Rady Gminy Wiśniew z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015 obowiązujących na terenie Gminy Wiśniew
2014 11498 2014-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/220/2014 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta
2014 11499 2014-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/225/2014 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie zmiany w Statucie Sokołowskiego Ośrodka Kultury w Sokołowie Podlaskim
2014 11500 2014-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/227/2014 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie ustalenia opłat w Żłobku prowadzonym przez Miasto Sokołów Podlaski oraz warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat
2014 11501 2014-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/228/2014 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2014 11502 2014-12-14 Uchwała Uchwała nr 262/LII/2014 Rady Gminy Iłów z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień dotyczących tego podatku na 2015 rok.
2014 11503 2014-12-14 Uchwała Uchwała nr 263/LII/2014 Rady Gminy Iłów z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na rok 2015
2014 11504 2014-12-14 Uchwała Uchwała nr 264/LII/2014 Rady Gminy Iłów z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobraną wodę z urządzeń wodociągowych wodociągu wiejskiego w Iłowie i Brzozówku oraz wprowadzone ścieki komunalne na oczyszczalnie ścieków w Iłowie
2014 11505 2014-12-14 Uchwała Uchwała nr 265/LII/2014 Rady Gminy Iłów z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015 obowiązujących na terenie Gminy Iłów oraz zwolnień, w tym podatku.
2014 11506 2014-12-14 Uchwała Uchwała nr 267/LII/2014 Rady Gminy Iłów z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Iłów na lata 2014-2017
2014 11507 2014-12-14 Uchwała Uchwała nr FK.XLIX.0007.389.2014 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 30 października 2014r. w sprawie ustanowienia dopłaty do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne
2014 11508 2014-12-14 Uchwała Uchwała nr KE.XLIX.0007.390.2014 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr KE.XXVII.0007.197.2012 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej
2014 11509 2014-12-14 Uchwała Uchwała nr GOPS XLVIII.0007.372. 2014 Rady Gminy w Dębem Wielkim z dnia 4 września 2014r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2014 11510 2014-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/210/14 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 20 listopada 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie z dróg pojazdów i ich parkowanie na terenie Powiatu Żyrardowskiego na rok 2015.
2014 11511 2014-12-14 Uchwała Uchwała nr XLVIII/461/2014 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 25 września 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Pruszkowa oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2014 11512 2014-12-14 Uchwała Uchwała nr LI/301/2014 Rady Gminy Sabnie z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sabnie.
2014 11513 2014-12-14 Uchwała Uchwała nr LI/302/2014 Rady Gminy Sabnie z dnia 29 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2014 11514 2014-12-14 Uchwała Uchwała nr LI/304/2014 Rady Gminy Sabnie z dnia 29 października 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sabnie
2014 11515 2014-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/281/2014 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie ustalenia wysokości oplat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2014 11516 2014-12-14 Uchwała Uchwała nr II/11/2014 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2015 dla celów podatku rolnego
2014 11517 2014-12-14 Uchwała Uchwała nr LII/371/14 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 października 2014r. w sprawie: zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Żyrardowa
2014 11518 2014-12-14 Uchwała Uchwała nr LIII/384/14 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 13 listopada 2014r. uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wypowiedzenie porozumienia dotyczącego powierzenia prowadzenia niektórych zadań publicznych w tym wydawania decyzji administracyjnych w pierwszej instancji należących do właściwości Powiatu Żyrardowskiego.
2014 11519 2014-12-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/230/2014 Rady Gminy Słubice z dnia 8 września 2014r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki Nr ewid. 15 we wsi Juliszew
2014 11520 2014-12-14 Uchwała Uchwała nr 372/XLVIII/14 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 30 października 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, na terenie Powiatu Grodziskiego.
2014 11521 2014-12-14 Uchwała Uchwała nr L/478/2014 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie nadania nazwy placowi przy ul. Stalowej w Pruszkowie
2014 11522 2014-12-14 Uchwała Uchwała nr XIII/58/14 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 8 października 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów kontynuacji i rozwoju zabudowy w granicach sołectw: Chlewiska i Wola Zagrodnia - etap I
2014 11523 2014-12-14 Uchwała Uchwała nr LIV/353/2014 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30 września 2014r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Kamianka
2014 11524 2014-12-14 Uchwała Uchwała nr LIX/276/2014 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 29 października 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Ostrów Mazowiecka
2014 11525 2014-12-14 Uchwała Uchwała nr LIV/566/14 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 20 listopada 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2014 11526 2014-12-14 Uchwała Uchwała nr 505/XLIII/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin.
2014 11527 2014-12-14 Uchwała Uchwała nr 506/XLIII/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego oraz uprawnień do ulg i przejazdów bezpłatnych w środkach komunikacji na terenie gminy Radzymin.
2014 11528 2014-12-14 Uchwała Uchwała nr 509/XLIII/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr 415/XXXV/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania, rodzaju i wysokości nagród za wysokie wyniki sportowe.
2014 11529 2014-12-14 Uchwała Uchwała nr XLII/320/2014 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostęnych
2014 11530 2014-12-14 Uchwała Uchwała nr XLIX/282/2014 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 23 września 2014r. w sprawie Statutu Gminy Miastków Kościelny
2014 11531 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr XLIX/468/2014 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 16 października 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Tworki nad Utratą w Pruszkowie
2014 11532 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr II/4/2014 Rady Gminy Pacyna z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015 obowiązujących na terenie Gminy Pacyna oraz zwolnień w tym podatku
2014 11533 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr II/ 7 /2014 Rady Gminy Pacyna z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2015 obowiązujących na terenie Gminy Pacyna oraz zwolnień w tym podatku
2014 11534 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr II/8/2014 Rady Gminy Pacyna z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2015
2014 11535 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX / 230 /2014 Rady Gminy Korczew z dnia 27 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015 obowiązujących na terenie Gminy Korczew.
2014 11536 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/231/2014 Rady Gminy Korczew z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie ustalenia i poboru oraz terminu płatności, opłaty targowej oraz określenie inkasenta
2014 11537 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/232/2014 Rady Gminy Korczew z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie określenia stawek wysokości podatku od nieruchomości na 2015 rok oraz zwolnień w tym podatku
2014 11538 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/233/2014 Rady Gminy Korczew z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa wymiaru podatku rolnego na 2015 rok
2014 11539 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/235/2014 Rady Gminy Korczew z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
2014 11540 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr 275/XXXV/14 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny żyta jako podstawy wymiaru podatku rolnego w 2015 roku
2014 11541 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr 276/XXXV/14 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie ustalenia opłat lokalnychna 2015 rok
2014 11542 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr 277/XXXV/14 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok.
2014 11543 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr 279/XXXV/14 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 7 listopada 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr 138/XVII/12 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 28.09.2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Duninowie.
2014 11544 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr XL/242/2014 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 29 października 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego
2014 11545 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/235/2014 Rady Gminy Ceranów z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2014 11546 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/236/2014 Rady Gminy Ceranów z dnia 13 listopada 2014r. zmieniająca rozporządzenie w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu sokołowskiego.
2014 11547 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr 141/XXXIII/2014 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 10 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Szulborze Wielkie w 2015 r.
2014 11548 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr 358/XLVI/14 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego.
2014 11549 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr 317/LIII/2014 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2015r.
2014 11550 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr II/7/2014 Rady Gminy Stupsk z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015 rok.
2014 11551 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr II/3/14 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015 rok.
2014 11552 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr II/4/14 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
2014 11553 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr II/3/14 Rady Gminy w Orońsku z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2015 dla celów podatku rolnego
2014 11554 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr II/4/14 Rady Gminy w Orońsku z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 11555 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr II/5/14 Rady Gminy w Orońsku z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie uchylenia uchwały XL/239/2013 z dnia 30 października 2013 roku w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa do ustalenia podatku leśnego na obszarze gminy na 2014 rok
2014 11556 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr XLI/236/2014 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do naliczenia podatku rolnego na 2015 rok.
2014 11557 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr XLI/237/2014 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2014 11558 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr XLI/238/2014 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych .
2014 11559 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr 9/II/2014 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie:obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2015
2014 11560 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr 10/II/2014 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2015 obowiązujących na terenie Gminy Szczawin Kościelny
2014 11561 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr 11/II/2014 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie:zwolnień w podatku od nieruchomości .
2014 11562 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr 12/II/2014 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie:określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015 obowiązujących na terenie Gminy Szczawin Kościelny.
2014 11563 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr 13/II/2014 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie:określenia wysokości opłaty targowej na terenie Gminy Szczawin Kościelny na 2015 rok.
2014 11564 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr III/8/14 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015.
2014 11565 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr III/9/14 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok.
2014 11566 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr III/10/14 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na 2015 rok
2014 11567 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr III/11/14 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2015 rok
2014 11568 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr II/7/2014 Rady Gminy Winnica z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2014 11569 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr II/10/2014 Rady Gminy Winnica z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2014 11570 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr II/11/2014 Rady Gminy Winnica z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 11571 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr II/10/2014 Rady Gminy Brochów z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015 r.
2014 11572 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr L/293/14 Rady Gminy Goworowo z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy
2014 11573 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr L/294/14 Rady Gminy Goworowo z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy
2014 11574 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr XCIV/2410/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Towarowej
2014 11575 2014-12-15 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.195.2014.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 grudnia 2014r. Rada Miasta Stołecznego Warszawy
2014 11576 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr XCIV/2411/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Jazdowa – część zachodnia
2014 11577 2014-12-15 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.197.2014.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 grudnia 2014r. Rada Miasta Stołecznego Warszawy
2014 11578 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr XCIV/2412/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Sielce - Beethovena
2014 11579 2014-12-15 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.202.2014.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 grudnia 2014r. Rada Miasta Stołecznego Warszawy
2014 11580 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr XCIV/2413/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Ronda Wiatraczna – część I.
2014 11581 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr XCIV/2414/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie dla zabudowy w terenie 7.UK
2014 11582 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr XCIV/2415/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu nieruchomości przy ul. Niecałej 14
2014 11583 2014-12-15 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.194.2014.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 grudnia 2014r. Rada Miasta Stołecznego Warszawy
2014 11584 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr XCIV/2416/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu nieruchomości przy ul. Elektoralnej 5/7
2014 11585 2014-12-15 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.192.2014.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 grudnia 2014r. Rada Miasta Stołecznego Warszawy
2014 11586 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr XCIV/2431/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie ustalenia granic strefy biletowej 1
2014 11587 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr XCIV/2433/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie zwolnienia z opłat osób obowiązanych do ubiegania się o wydanie nowego prawa jazdy oraz nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu z powodu zmiany administracyjnej
2014 11588 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr XCIV/2435/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie przekształcenia LXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Warszawie, ul. Mokotowska 16/20.
2014 11589 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr XCIV/2436/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie nadania imienia Technikum nr 8 w Warszawie, ul. Dzieci Warszawy 42 oraz Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 37 w Warszawie, ul. Dzieci Warszawy 42
2014 11590 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr XCIV/2439/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie nieodpłatnego przewozu grup zorganizowanych dzieci i młodzieży szkolnej środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie w ramach Warszawskiego Programu „Lato/Zima w Mieście”
2014 11591 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr XCIV/2446/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy
2014 11592 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr XCIV/2450/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie nadania i zniesienia nazw ulic w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
2014 11593 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr XCIV/2451/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu ulic w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
2014 11594 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr XCIV/2452/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie nadania i zmiany nazwy ulicy w dzielnicach Włochy m.st. Warszawy i Ochota m.st. Warszawy
2014 11595 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr XCIV/2453/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu ulic w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
2014 11596 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr XCIV/2454/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
2014 11597 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr XCIV/2455/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
2014 11598 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr XCIV/2456/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
2014 11599 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr L/401/2014 Rady Gminy Prażmów z dnia 23 września 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - części wsi Ustanów, Krupia Wólka, Jeziórko - etap II.
2014 11600 2014-12-15 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.I.4131.190.2014.GH Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 grudnia 2014r. Rada Gminy Prażmów
2014 11601 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr LII/411/2014 Rady Gminy Prażmów z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Prażmów dla części wsi Krupia Wólka.
2014 11602 2014-12-15 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.200.2014.MZ1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 grudnia 2014r. Rada Gminy Prażmów
2014 11603 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr LI/254/14 Rady Gminy w Promnie z dnia 17 września 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Promna
2014 11604 2014-12-15 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.187.2014.RM Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 grudnia 2014r. Rada Miasta Ciechanów
2014 11605 2014-12-15 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.188.2014.RM Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 grudnia 2014r. Rada Miasta Ciechanów
2014 11606 2014-12-15 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.189.2014.RM Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 grudnia 2014r. Rada Gminy Kampinos
2014 11607 2014-12-15 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.199.2014.MS1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 grudnia 2014r. Rada Miejska w Gostyninie
2014 11608 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/235/2014 Rady Gminy Garwolin z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2015
2014 11609 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/236/2014 Rady Gminy Garwolin z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2015
2014 11610 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/237/2014 Rady Gminy Garwolin z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2015 rok
2014 11611 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/240/2014 Rady Gminy Garwolin z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie zmiany statutu Publicznego Żłobka w Sulbinach
2014 11612 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/253/14 Rady Gminy Ciechanów z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2015
2014 11613 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/65/14 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 6 listopada 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XIV/89/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chlewiska
2014 11614 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/66/14 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2014 11615 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/67/14 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności, dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2014 11616 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/68/14 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2014 11617 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr II/8/2014 Rady Gminy Kołbiel z dnia 10 grudnia 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/228/2014 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w podatku od nieruchomości
2014 11618 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr 353/XLVI/14 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Żurominie.
2014 11619 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr 354/XLVI/14 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Żurominie.
2014 11620 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr 355/XLVI/14 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 285/XXXI/98 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 8 czerwca 1998 roku w sprawie: nadania nazw ulicom.
2014 11621 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr II/5/2014 Rady Gminy Bielany z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Bielany na 2015 rok.
2014 11622 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr II/6/2014 Rady Gminy Bielany z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na rok 2015.
2014 11623 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr II/7/2014 Rady Gminy Bielany z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie określenia stawek podatków od nieruchomości na 2015 rok oraz zwolnień w tych podatkach.
2014 11624 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr II/8/2014 Rady Gminy Bielany z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2015.
2014 11625 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr II/2/2014 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 11626 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr II/3/2014 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2015 dla celów podatku rolnego
2014 11627 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr II/11/14 Rady Gminy Wodynie z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2015 r.
2014 11628 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr II/12/14 Rady Gminy Wodynie z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok oraz zwolnień w tym podatku
2014 11629 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr II/13/14 Rady Gminy Wodynie z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia stawek podatku od środków transportowych na 2015 r. oraz zwolnień w tym podatku
2014 11630 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/184/14 Rady Gminy Gzy z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2014 11631 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr XLVI/36/2014 Rady Gminy Gielniów z dnia 10 listopada 2014r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok.
2014 11632 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr XLVI/37/2014 Rady Gminy Gielniów z dnia 10 listopada 2014r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok
2014 11633 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr XVI/38/2014 Rady Gminy Gielniów z dnia 10 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015 rok
2014 11634 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr XVI/39/2014 Rady Gminy Gielniów z dnia 10 listopada 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gminy Gielniów
2014 11635 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr 14/II/2014 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie:wysokości opłat za wodę pobieraną z urządzeń wodociągowych na terenie Gminy Szczawin Kościelny i opłat za oczyszczanie nieczystości przez gminną oczyszczalnię ścieków na 2015 rok.
2014 11636 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr II/ 5 /2014 Rady Gminy Pacyna z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia opłat za pobór wody na 2015r.
2014 11637 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr II/ 6 /2014 Rady Gminy Pacyna z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za oczyszczanie nieczystości płynnych na 2015r.
2014 11638 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr XLIII/534/14 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie zniesienia statutu pomnika przyrody
2014 11639 2014-12-15 Postanowienie Postanowienie nr 32/O/14 Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Powiatu Grójeckiego
2014 11640 2014-12-15 Postanowienie Postanowienie nr 42/O/14 Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Powiatu Lipskiego
2014 11641 2014-12-15 Postanowienie Postanowienie nr 43/O/14 Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Powiatu Kozienickiego
2014 11642 2014-12-15 Postanowienie Postanowienie nr 44/O/14 Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Powiatu Radomskiego
2014 11643 2014-12-15 Postanowienie Postanowienie nr 47/O/P/14 Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Postanowienia Nr 47/O/14 z dnia 9 grudnia 2014r.
2014 11644 2014-12-15 Postanowienie Postanowienie nr 48/O/14 Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Powiatu w Szydłowcu
2014 11645 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr XLII/249/2014 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa dróg powiatowych Powiatu Białobrzeskiego
2014 11646 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr XLII/408/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego w 2015 roku.
2014 11647 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr I/5/2014 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 1 grudnia 2014r. zmieniająca załącznik do Uchwały Rady Powiatu w Przysusze Nr II/9/2002 z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Przysuskiego
2014 11648 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr XLIX/469/2014 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 16 października 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa - Plantowa
2014 11649 2014-12-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 22 listopada 2014r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa mazowieckiego
2014 11650 2014-12-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 22 listopada 2014r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa mazowieckiego
2014 11651 2014-12-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 1 grudnia 2014r. uzupełniające obwieszczenie z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa mazowieckiego
2014 11652 2014-12-15 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 23 listopada 2014r. w sprawie sprostowania Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa mazowieckiego
2014 11653 2014-12-15 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 25 listopada 2014r. w sprawie sprostowania Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa mazowieckiego
2014 11654 2014-12-15 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 25 listopada 2014r. w sprawie sprostowania Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa mazowieckiego
2014 11655 2014-12-16 Postanowienie Postanowienie nr 285/2014 Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2014 11656 2014-12-16 Postanowienie Postanowienie nr 286/2014 Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2014 11657 2014-12-16 Postanowienie Postanowienie nr 287/2014 Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2014 11658 2014-12-16 Postanowienie Postanowienie nr 288/2014 Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2014 11659 2014-12-16 Postanowienie Postanowienie nr 289/2014 Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2014 11660 2014-12-16 Postanowienie Postanowienie nr 290/2014 Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2014 11661 2014-12-16 Postanowienie Postanowienie nr 291/2014 Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2014 11662 2014-12-16 Postanowienie Postanowienie nr 292/2014 Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce wygasłego mandatu radnego
2014 11663 2014-12-16 Postanowienie Postanowienie nr 293/2014 Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce wygasłego mandatu radnego
2014 11664 2014-12-16 Postanowienie Postanowienie nr 294/2014 Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce wygasłego mandatu radnego
2014 11665 2014-12-16 Postanowienie Postanowienie nr 295/2014 Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce wygasłego mandatu radnego
2014 11666 2014-12-16 Postanowienie Postanowienie nr 296/2014 Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce wygasłego mandatu radnego
2014 11667 2014-12-16 Postanowienie Postanowienie nr 297/2014 Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce wygasłego mandatu radnego
2014 11668 2014-12-16 Postanowienie Postanowienie nr 298/2014 Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce wygasłego mandatu radnego
2014 11669 2014-12-16 Postanowienie Postanowienie nr 12/14 Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 26 listopada 2014r. w sprawie wygaszenia mandatu radnego
2014 11670 2014-12-16 Postanowienie Postanowienie nr 13/14 Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 26 listopada 2014r. w sprawie wygaszenia mandatu radnego
2014 11671 2014-12-16 Postanowienie Postanowienie nr 14/14 Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 27 listopada 2014r. w sprawie wygaszenia mandatu radnego
2014 11672 2014-12-16 Postanowienie Postanowienie nr 15/14 Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 27 listopada 2014r. w sprawie wygaszenia mandatu radnego
2014 11673 2014-12-16 Postanowienie Postanowienie nr 16/14 Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 27 listopada 2014r. w sprawie wygaszenia mandatu radnego
2014 11674 2014-12-16 Postanowienie Postanowienie nr 17/14 Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 27 listopada 2014r. w sprawie wygaszenia mandatu radnego
2014 11675 2014-12-16 Postanowienie Postanowienie nr 18/14 Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 2 grudnia 2014r. w sprawie wygaszenia mandatu radnego
2014 11676 2014-12-16 Postanowienie Postanowienie nr 19/14 Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 3 grudnia 2014r. w sprawie wygaszenia mandatu radnego
2014 11677 2014-12-16 Postanowienie Postanowienie nr 21/14 Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie wygaszenia mandatu radnego
2014 11678 2014-12-16 Postanowienie Postanowienie nr 22/14 Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie wygaszenia mandatu radnego
2014 11679 2014-12-16 Postanowienie Postanowienie nr 23/14 Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie wstąpienia kandydata na radnego w skład Rady Miasta Siedlce
2014 11680 2014-12-16 Postanowienie Postanowienie nr 24/14 Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie wstąpienia kandydata na radnego w skład Rady Powiatu Mińskiego
2014 11681 2014-12-16 Postanowienie Postanowienie nr 25/14 Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie wstąpienia kandydata na radnego w skład Rady Powiatu Węgrowskiego
2014 11682 2014-12-16 Postanowienie Postanowienie nr 26/14 Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie wstąpienia kandydata na radnego w skład Rady Powiatu Sokołowskiego
2014 11683 2014-12-16 Postanowienie Postanowienie nr 27/14 Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie wstąpienia kandydata na radnego w skład Rady Powiatu Sokołowskiego
2014 11684 2014-12-16 Postanowienie Postanowienie nr 28/14 Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie wstąpienia kandydata na radnego w skład Rady Powiatu Siedleckiego
2014 11685 2014-12-16 Postanowienie Postanowienie nr 29/14 Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie wstąpienia kandydata na radnego w skład Rady Powiatu Mińskiego
2014 11686 2014-12-16 Postanowienie Postanowienie nr DWW-772-1/14 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 2 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów radnych
2014 11687 2014-12-16 Postanowienie Postanowienie nr DWW-772-2/14 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 3 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2014 11688 2014-12-16 Postanowienie Postanowienie nr DWW-772-3-14 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 3 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2014 11689 2014-12-16 Postanowienie Postanowienie nr DWW-772-4/14 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2014 11690 2014-12-16 Postanowienie Postanowienie nr DWW-772-5/14 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2014 11691 2014-12-16 Postanowienie Postanowienie nr DWW-772-6/14 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2014 11692 2014-12-16 Postanowienie Postanowienie nr DWW-772-7/14 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2014 11693 2014-12-16 Postanowienie Postanowienie nr DWW-772-8/14 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2014 11694 2014-12-16 Postanowienie Postanowienie nr DWW-772-9/14 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2014 11695 2014-12-16 Postanowienie Postanowienie nr DWW-772-10/14 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2014 11696 2014-12-16 Postanowienie Postanowienie nr DWW-772-11/14 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów radnych
2014 11697 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr III/10/2014 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2014 11698 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr III/11/2014 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów ustalenia podatku rolnego
2014 11699 2014-12-16 Postanowienie Postanowienie nr 299/2014 Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu burmistrza
2014 11700 2014-12-16 Postanowienie Postanowienie nr 300/2014 Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce wygasłego mandatu radnego
2014 11701 2014-12-16 Postanowienie Postanowienie nr 301/2014 Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce wygasłego mandatu radnego
2014 11702 2014-12-16 Postanowienie Postanowienie nr 302/2014 Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2014 11703 2014-12-16 Postanowienie Postanowienie nr 303/2014 Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce wygasłego mandatu radnego
2014 11704 2014-12-16 Postanowienie Postanowienie nr 304/2014 Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce wygasłego mandatu radnego
2014 11705 2014-12-16 Postanowienie Postanowienie nr 96/2014 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie wstąpienia w skład Rady Miasta Ostrołęki Pana Dariusza Maciaka
2014 11706 2014-12-16 Postanowienie Postanowienie nr 97/2014 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie wstąpienia w skład Rady Miasta Ostrołęki Pana Henryka Gut
2014 11707 2014-12-16 Postanowienie Postanowienie nr 98/2014 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie wstąpienia w skład Rady Miasta Ostrołęki Pana Michała Skowrońskiego
2014 11708 2014-12-16 Postanowienie Postanowienie nr DWW-772-12/14 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów radnych
2014 11709 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr II/7/2014 Rady Gminy Wierzbica z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2015 dla ustalenia podatku rolnego.
2014 11710 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/245/14 Rady Gminy Latowicz z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015 obowiązujących na terenie Gminy Latowicz.
2014 11711 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr II/7/2014 Rady Gminy Olszanka z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień podatku od nieruchomości na terenie gminy Olszanka.
2014 11712 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr II/8/2014 Rady Gminy Olszanka z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Olszanka.
2014 11713 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr V/8/2014 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok.
2014 11714 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr V/9/2014 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2015 rok.
2014 11715 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr V/10/2014 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na 2015 rok.
2014 11716 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr V/11/2014 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie w sprawie opłaty targowej na 2015r.
2014 11717 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr V/12/2014 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok.
2014 11718 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr II/5/2014 Rady Gminy Szydłowo z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2014 11719 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr III/6/2014 Rady Gminy Sońsk z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2014 11720 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr II/13/2014 Rady Gminy Strachówka z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku
2014 11721 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr II/14/2014 Rady Gminy Strachówka z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 11722 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr II/6/2014 Rady Miasta Garwolina z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok
2014 11723 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr 5/III/2014 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego
2014 11724 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr 10.III.2014 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na obszarze gminy Płoniawy-Bramura na 2015 rok
2014 11725 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr II/8/2014 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2014 11726 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr II/6/14 Rady Gminy Somianka z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego
2014 11727 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr I/4/2014 Rady Gminy Korczew z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie ustalania opłaty targowej
2014 11728 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr II/6/2014 Rady Gminy Rzekuń z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego
2014 11729 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr LII/412/2014 Rady Gminy Prażmów z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2014 11730 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr LII/413/2014 Rady Gminy Prażmów z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Prażmów Nr XV/87/2011 z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2014 11731 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr II/6/2014 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2014 11732 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr II/7/2014 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr X/42/2003 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 29 września 2003 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Czerwonka.
2014 11733 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr II/11/2014 Rady Gminy Brochów z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2015 oraz zwolnień od tego podatku
2014 11734 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr II/12/2014 Rady Gminy Brochów z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 r oraz zwolnień od tego podatku
2014 11735 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr LIX/580/14 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2015 roku.
2014 11736 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr LIX/581/14 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2015 roku.
2014 11737 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr II.7.2014 Rady Gminy Odrzywół z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok oraz zwolnień z podatku od nieruchomości
2014 11738 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr II.8.2014 Rady Gminy Odrzywół z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie: obniżenia ceny 1 q żyta stanowiącą podstawę do obliczania podatku rolnego na 2015 rok
2014 11739 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr II.9.2014 Rady Gminy Odrzywół z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Odrzywół na 2015 rok
2014 11740 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr II.10.2014 Rady Gminy Odrzywół z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie: obniżenia ceny 1 m3 drewna stanowiącą podstawę do obliczania podatku leśnego na 2015 rok
2014 11741 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr LX/354/14 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 28 października 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2015 na obszarze Miasta i Gminy Łosice
2014 11742 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr LX/355/14 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 28 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 11743 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr II/7/14 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015
2014 11744 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr LX / 220 / 2014 Rady Gminy Chotcza z dnia 10 listopada 2014r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2015 dla celów podatku rolnego
2014 11745 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr LX / 221/ 2014 Rady Gminy Chotcza z dnia 10 listopada 2014r. W sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna na rok 2015 dla celów podatku leśnego
2014 11746 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr 13/III/2014 Rady Gminy Bodzanów z dnia 11 grudnia 2014r. W sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2015.
2014 11747 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr 14/III/2014 Rady Gminy Bodzanów z dnia 11 grudnia 2014r. W sprawie podatku od nieruchomości na rok 2015.
2014 11748 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr 15/III/2014 Rady Gminy Bodzanów z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie : ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2015.
2014 11749 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/220/14 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok
2014 11750 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/221/14 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie ustalenia ceny drewna przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku leśnego na 2015 rok
2014 11751 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/222/14 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie określenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2015 rok
2014 11752 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/223/14 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok
2014 11753 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX.261. 2014 Rady Gminy Stromiec z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2015 r. na obszarze Gminy Stromiec
2014 11754 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr 5/II/14 Rady Gminy Bulkowo z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia ceny żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015 rok
2014 11755 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr 6/II/14 Rady Gminy Bulkowo z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na rok 2015
2014 11756 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr 7/II/14 Rady Gminy Bulkowo z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok
2014 11757 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr 8/II/14 Rady Gminy Bulkowo z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2015 rok
2014 11758 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr ii/9/14 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2015 dla ustalenia podatku rolnego.
2014 11759 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr II/10/14 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2014 11760 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr II/11/14 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 11761 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr II/12/14 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Iłży nr XLIV/223/13 z dnia 7 listopada 2013 roku dotyczącej zwolnień z podatku od nieruchomości.
2014 11762 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr 7/II/14 Rady Gminy Sierpc z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta przyjmowanej jako podstawa do ustalenia podatku rolnego na obszarze gminy Sierpc
2014 11763 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr 8/II/14 Rady Gminy Sierpc z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień w tym podatku
2014 11764 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr 9/II/14 Rady Gminy Sierpc z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2015 roku
2014 11765 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr 10/II/14 Rady Gminy Sierpc z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu drewna jako podstawy do ustalenia podatku leśnego na obszarze gminy Sierpc
2014 11766 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr 11/II/14 Rady Gminy Sierpc z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej na terenie gminy Sierpc w 2015 r.
2014 11767 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr 3/III/2014 Rady Gminy w Mochowie z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2015
2014 11768 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr 4/III/2014 Rady Gminy w Mochowie z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna do celów wymiaru podatku leśnego na rok 2015
2014 11769 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr 5/III/2014 Rady Gminy w Mochowie z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok
2014 11770 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr 6/III/2014 Rady Gminy w Mochowie z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie opłaty targowej na rok 2015
2014 11771 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr 7/III/2014 Rady Gminy w Mochowie z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2015 rok
2014 11772 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr 8/III/2014 Rady Gminy w Mochowie z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015
2014 11773 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr III/14/14 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie stawek dziennych opłaty targowej w 2015 r.
2014 11774 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr III/15/14 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie podatku od nieruchomości w roku podatkowym 2015
2014 11775 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr III/16/14 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2014 11776 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr III/17/14 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku podatkowym 2015.
2014 11777 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr III/18/14 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego w roku podatkowym 2015
2014 11778 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr III/19/14 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie opłaty od posiadania psów w roku podatkowym 2015
2014 11779 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr LVII.626.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 28 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Brwinów w 2015 roku
2014 11780 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr LVII.627.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 28 października 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę przy obliczania podatku rolnego w 2015 roku
2014 11781 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr LVII.628.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 28 października 2014r. w sprawie zarządzenia poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso w 2015 roku
2014 11782 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr LVII.629.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 28 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok
2014 11783 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr LVII.630.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 28 października 2014r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2014 11784 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr II/7/14 Rady Gminy Czerwin z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2015 rok
2014 11785 2014-12-16 Informacja Informacja nr DRE-4110-35(4)/2014/226/ESz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 grudnia 2014r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr WCC/570-ZTO-B/226/W/DRE/2014/ESz w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła udzielonej przedsiębiorcy: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "Żyrardów" Sp. z o.o. z siedzibą w Żyrardowie (zwanemu dalej: „Koncesjonariuszem).
2014 11786 2014-12-16 Decyzja Decyzja nr DRE-4210-23(4)/2014/226/IXZM/RWY Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie zmiany taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej "Żyrardów" Sp. z o.o. z siedzibą w Żyrardowie
2014 11787 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr II/12/2014 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 11788 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr II/9/14 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie: zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Błoniu Nr L/403/14 z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 r.
2014 11789 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr II/9/2014 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości na 2015 rok.
2014 11790 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr 18/II/2014 Rady Gminy Iłów z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie stawek opłaty targowej
2014 11791 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr 5/IV/2014 Rady Gminy Załuski z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Załuski w 2015 roku
2014 11792 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr 1604/LIII/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr 597/XXIII/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 11793 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr II/7/2014 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2014 11794 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr XLV/212/14 Rady Gminy Paprotnia z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa wymiaru podatku rolnego na rok 2015
2014 11795 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr XLV/213/14 Rady Gminy Paprotnia z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomosci na rok 2015 oraz zwolnień w tym podatku.
2014 11796 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr XLV/214/14 Rady Gminy Paprotnia z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa wymiaru podatku leśnego na rok 2015
2014 11797 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr XLV/215/14 Rady Gminy Paprotnia z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015
2014 11798 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr XLVII/477/14 Rady Miasta Kobyłka z dnia 1 października 2014r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Miasto Kobyłka w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz wysokości cen za te usługi
2014 11799 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX.260.2014 Rady Gminy Stromiec z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie : trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne na terenie Gminy Stromiec a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2014 11800 2014-12-17 Postanowienie Postanowienie nr 99/2014 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie wstąpienia w skład Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej Pana Krzysztofa Guziewskiego
2014 11801 2014-12-17 Postanowienie Postanowienie nr 100/2014 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie wstąpienia w skład Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej Pana Grzegorza Stanisława Rostkowskiego
2014 11802 2014-12-17 Postanowienie Postanowienie nr 101/2014 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie wstąpienia w skład Rady Powiatu w Wyszkowie Pana Krzysztofa Chmiel
2014 11803 2014-12-17 Postanowienie Postanowienie nr 102/2014 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie wstąpienia w skład Rady Powiatu w Wyszkowie Pana Bogdana Mirosława Pągowskiego
2014 11804 2014-12-17 Postanowienie Postanowienie nr 103/2014 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie wstąpienia w skład Rady Powiatu w Wyszkowie Pana Kamila Giza
2014 11805 2014-12-17 Postanowienie Postanowienie nr 104/2014 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
2014 11806 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/187/2014 Rady Gminy Sienno z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie określenia wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości
2014 11807 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr II/6/2014 Rady Gminy Przesmyki z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2015
2014 11808 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr II/7/2014 Rady Gminy Przesmyki z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2015 obowiązujących na obszarze Gminy Przesmyki oraz zwolnień w tym podatku
2014 11809 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr II/8/2014 Rady Gminy Przesmyki z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2014 11810 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr III / 3 /2014 Rady Miasta Pionki z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 11811 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr III / 4/ 2014 Rady Miasta Pionki z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2014 11812 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr 9/II/2014 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na rok 2015
2014 11813 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr 10/II/2014 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2014 11814 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr III/10/14 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2014 11815 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr II/11/2014 Rady Miasta Sulejówek z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 11816 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr II/10/2014 Rady Gminy Młynarze z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015, na obszarze gminy Młynarze
2014 11817 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr II/13/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015 rok
2014 11818 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr II/14/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia średniej ceny drewna przyjętej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na 2015 rok
2014 11819 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr II/15/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie określenia stawek dziennej opłaty targowej na targowiskach na terenie Miasta i Gminy Drobin na 2015 rok
2014 11820 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr II/16/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok
2014 11821 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr II/17/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku na 2015 rok
2014 11822 2014-12-18 Uchwała Uchwała nr II / 17 /2014 Rady Gminy Pacyna z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Pacyna
2014 11823 2014-12-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/281/2014 Rady Gminy Wąsewo z dnia 14 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Wąsewo, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wąsewo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2014 11824 2014-12-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/284/2014 Rady Gminy Wąsewo z dnia 14 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
2014 11825 2014-12-18 Uchwała Uchwała nr 675/LXVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Śródmieście Płn.-11 Listopada” w Ostrołęce dla części jednostki strukturalnej MWU7-KPJ
2014 11826 2014-12-18 Uchwała Uchwała nr II/7/2014 Rady Gminy Jastrząb z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Jastrząb na rok 2015
2014 11827 2014-12-18 Uchwała Uchwała nr 14/II/15 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
2014 11828 2014-12-18 Uchwała Uchwała nr 15/II/14 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2014 11829 2014-12-18 Uchwała Uchwała nr 16/II/14 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2014 11830 2014-12-18 Uchwała Uchwała nr 17/II/14 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2015 będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na obszarze Gminy Czernice Borowe na rok podatkowy 2015.
2014 11831 2014-12-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.193.2014.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 grudnia 2014r. Gminy Zaręby Kościelne
2014 11832 2014-12-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131. 185 .2014.MS Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 grudnia 2014r. Rada Gminy Leszno
2014 11833 2014-12-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 617 Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Młodzieszyn
2014 11834 2014-12-18 Uchwała Uchwała nr III/6/14 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie dokonania zmian w uchwale Nr XIV/63/14 z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz stosowania zwolnień na 2015r.
2014 11835 2014-12-18 Postanowienie Postanowienie nr 40/O/14 Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Miejskiej w Radomiu
2014 11836 2014-12-18 Postanowienie Postanowienie nr 50/O/14 Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Powiatu Białobrzeskiego
2014 11837 2014-12-19 Uchwała Uchwała nr XLII/409/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Gmina Michałowice jest organem prowadzącym.
2014 11838 2014-12-19 Uchwała Uchwała nr XLII/412/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej Gminy Michałowice w Michałowicach
2014 11839 2014-12-19 Postanowienie Postanowienie nr 311/2014 Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Powiatu Płońskiego.
2014 11840 2014-12-19 Postanowienie Postanowienie nr 312/2014 Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Powiatu Ciechanowskiego.
2014 11841 2014-12-19 Postanowienie Postanowienie nr 313/2014 Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Powiatu w Pułtusku.
2014 11842 2014-12-19 Postanowienie Postanowienie nr 314/2014 Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Powiatu Żuromińskiego
2014 11843 2014-12-19 Postanowienie Postanowienie nr 315/2014 Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Powiatu w Pułtusku.
2014 11844 2014-12-19 Decyzja Decyzja nr DRE-4210-20(5)/2014/113/IXzm2/ESz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła „Geotermii Mazowieckiej” S.A. z siedzibą w Mszczonowie
2014 11845 2014-12-19 Uchwała Uchwała nr XLVIII/391/14 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 20 sierpnia 2014r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MSZCZONÓW OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT MIEJSCOWOŚCI WYMYSŁÓW, FRAGMENT MIEJSCOWOŚCI MARKÓW -TOWARZYSTWO ORAZ FRAGMENT MIASTA MSZCZONÓW
2014 11846 2014-12-19 Uchwała Uchwała nr 26/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Radomia.
2014 11847 2014-12-19 Postanowienie Postanowienie nr 305/2014 Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce wygasłego mandatu radnego
2014 11848 2014-12-19 Postanowienie Postanowienie nr 306/2014 Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce wygasłego mandatu radnego
2014 11849 2014-12-19 Postanowienie Postanowienie nr 307/2014 Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2014 11850 2014-12-19 Informacja Informacja nr DRE-4110-39(3)/2014/170/ESz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 19 grudnia 2014r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 19 grudnia 2014 r. Nr WCC/155-ZTO-L/170/W/DRE/2014/ESz w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła udzielonej przedsiębiorcy: Dalkia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanemu dalej: „Koncesjonariuszem).
2014 11851 2014-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/208/14 Rady Gminy Nur z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015 rok
2014 11852 2014-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/209/14 Rady Gminy Nur z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze Gminy Nur na rok podatkowy 2015.
2014 11853 2014-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/210/14 Rady Gminy Nur z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku
2014 11854 2014-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/211/14 Rady Gminy Nur z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Nur na rok podatkowy 2015
2014 11855 2014-12-22 Porozumienie Porozumienie nr 1/2014 Zarządu Powiatu Żyrardowskiego z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie powierzenia Powiatowi Żyrardowskiemu zarządzania drogą powiatową zawarte w dniu 12 listopada 2014 r. w Żyrardowie pomiędzy: Powiatem Żyrardowskim a Powiatem Sochaczewskim
2014 11856 2014-12-22 Porozumienie Porozumienie nr 113/2014 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 15 października 2014r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Powiatu Płońskiego w ramach kursu II stopnia w zawodzie mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych.
2014 11857 2014-12-22 Porozumienie Porozumienie Powiatu Ostrowskiego w sprawie powierzenia przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz udzielenia dotacji celowej
2014 11858 2014-12-22 Porozumienie Porozumienie nr EP.031.1.2014 Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół w Tłuszczu i Zespołu Szkół w Wołominie.
2014 11859 2014-12-22 Porozumienie Porozumienie nr EP.031.2.2014 Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 17 marca 2014r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół w Wołominie.
2014 11860 2014-12-22 Porozumienie Porozumienie nr EP.031.3.2014 Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół w Tłuszczu i Zespołu Szkół w Wołominie.
2014 11861 2014-12-22 Uchwała Uchwała nr LV/283/2014 Rady Gminy w Jabłonnie Lackiej z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonnie Lackiej.
2014 11862 2014-12-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 618 Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Piastowie
2014 11863 2014-12-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 619 Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Radzyminie
2014 11864 2014-12-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 620 Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miasta Marki
2014 11865 2014-12-22 Uchwała Uchwała nr L/301/2014 Rady Gminy Jednorożec z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Jednorożec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2015 rok.
2014 11866 2014-12-22 Uchwała Uchwała nr XLIX/328/2014 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Miasta Maków Mazowiecki oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2014 11867 2014-12-22 Porozumienie Porozumienie nr EP.031.4.2014 Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 20 października 2014r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół w Tłuszczu i Zespołu Szkół w Wołominie.
2014 11868 2014-12-22 Uchwała Uchwała nr LX/ 222/ 2014 Rady Gminy Chotcza z dnia 10 listopada 2014r. w sprawie: przyjęcia rocznego Programu Współpracy Gminy Chotcza z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2014 11869 2014-12-22 Uchwała Uchwała nr 11/II/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 8 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za przewozy osób autobusami komunikacji miejskiej w Mieście i Gminie Serock oraz ustalenia osób uprawnionych do korzystania z ulgowych oraz bezpłatnych przejazdów
2014 11870 2014-12-22 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 16 grudnia 2014r. i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły PLB140004
2014 11871 2014-12-22 Aneks Aneks nr 11 Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 listopada 2014r. zawarty pomiędzy: Wojewodą Mazowiecki, Panem Jackiem Kozłowskim a miastem stołecznym Warszawą reprezentowanym przez Prezydenta m.st. Warszawy, Panią Hannę Gronkiewicz-Waltz
2014 11872 2014-12-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 597 Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 grudnia 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie uchylenia zarządu komisarycznego oraz likwidacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „Holdbud” w Warszawie
2014 11873 2014-12-22 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie rezerwatu przyrody „Borowiec”
2014 11874 2014-12-22 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie rezerwatu przyrody „Czarnia”
2014 11875 2014-12-22 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie rezerwatu przyrody „Jedlina”
2014 11876 2014-12-22 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie rezerwatu przyrody „Kawęczyn”
2014 11877 2014-12-22 Uchwała Uchwała nr 321/XVLIII/14 Rady Gminy Bodzanów z dnia 29 września 2014r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bodzanów obejmującego obszar wsi Kępa Polska – dz. Nr ewid. 261/1-261/9, 264/1-264/9
2014 11878 2014-12-22 Porozumienie Porozumienie nr 10/2014 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 28 maja 2014r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: 1. Wojciecha Kudelskiego – Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Szydłowieckim reprezentowanym przez: 1.Włodzimierza Górlickiego – Starostę Powiatu Szydłowieckiego 2. Romana Woźniaka – Wicestarostę Powiatu Szydłowieckiego zwanych dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2014 11879 2014-12-22 Porozumienie Porozumienie nr 11/2014 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 30 października 2014r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego - Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Mińskim, reprezentowanym przez: 1. Antoniego Jana Tarczyńskiego – Starostę Mińskiego 2. Krzysztofa Płochockiego – Wicestarostę Powiatu Mińskiego zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2014 11880 2014-12-22 Porozumienie Porozumienie nr 14/2014 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 27 listopada 2014r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego - Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Mińskim, reprezentowanym przez: 1. Antoniego Jana Tarczyńskiego – Starostę Mińskiego 2. Krzysztofa Płochockiego – Wicestarostę Powiatu Mińskiego zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2014 11881 2014-12-22 Porozumienie Porozumienie nr 2/2014 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 17 lutego 2014r. Zawarte pomiędzy: Miastem Siedlce reprezentowanym przez: Pana Wojciecha Kudelskiego - Prezydenta Miasta Siedlce przy kontrasygnacie Pana Kazimierza Paryły - Skarbnika Miasta Siedlce a Gminą Trzebieszów reprezentowaną przez: Krzysztofa Wolińskiego – Wójta Gminy Trzebieszów przy kontrasygnacie Pani Ewy Szczygielskiej – Skarbnika Gminy Trzebieszóww sprawie współfinansowania, przez Gminę Trzebieszów, pozaszkolnego punktu katechetycznego nauczania religii Kościoła Bożego w Chrystusie.
2014 11882 2014-12-22 Porozumienie Porozumienie nr 031.90.2014 Powiatu Wołomińskiego z dnia 10 października 2014r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Wołominie.
2014 11883 2014-12-22 Porozumienie Porozumienie nr 031.94.2014 Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 października 2014r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Wołominie.
2014 11884 2014-12-22 Porozumienie Porozumienie nr 031.99.2014 Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 października 2014r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Wołominie.
2014 11885 2014-12-22 Porozumienie Porozumienie nr 031.103.2014 Województwa Mazowieckiego z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie powierzenia przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz udzielenia dotacji celowej.
2014 11886 2014-12-22 Aneks Aneks nr nr 19 Wójta Gminy Lesznowola z dnia 28 marca 2014r. do Porozumienia z dnia 9 grudnia 2010 roku
2014 11887 2014-12-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/244/2014 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 9 września 2014r. w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli wykorzystania dotacji udzielanych dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych zakładanych i prowadzonych na terenie powiatu warszawskiego zachodniego przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego.
2014 11888 2014-12-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/246/2014 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 9 września 2014r. w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Bramkach
2014 11889 2014-12-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/248/2014 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 9 września 2014r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych
2014 11890 2014-12-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/249/2014 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 9 września 2014r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg powiatowych oraz ustalenia przebiegu dróg powiatowych
2014 11891 2014-12-23 Uchwała Uchwała nr II/6/2014 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie dokonania zmian w Statucie Gminy Kazanów
2014 11892 2014-12-23 Uchwała Uchwała nr XLVII/249/2014 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Krzynowłoga Mała na lata 2014-2019
2014 11893 2014-12-23 Uchwała Uchwała nr XLII/205/2014 Rady Gminy Rzewnie z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzewniu.
2014 11894 2014-12-23 Uchwała Uchwała nr XLV/225/2014 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szelkowie.
2014 11895 2014-12-23 Uchwała Uchwała nr XLIX/287/2014 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie Programu współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.
2014 11896 2014-12-23 Uchwała Uchwała nr XLIX/288/2014 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów na obszarze powiatu pułtuskiego na rok 2015.
2014 11897 2014-12-23 Uchwała Uchwała nr XXX/211/2014 Rady Gminy w Broku z dnia 14 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Brok.
2014 11898 2014-12-23 Uchwała Uchwała nr LIV/286/2014 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu lipskiego
2014 11899 2014-12-23 Uchwała Uchwała nr 262/LVI/2014 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego p.n. "Przytorze'
2014 11900 2014-12-23 Uchwała Uchwała nr II/4/2014 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Miastków Kościelny na 2015r.
2014 11901 2014-12-23 Uchwała Uchwała nr II/5/2014 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015r.
2014 11902 2014-12-23 Uchwała Uchwała nr II/6/2014 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie stawki opłaty targowej na 2015 rok
2014 11903 2014-12-23 Uchwała Uchwała nr II/7/2014 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok
2014 11904 2014-12-23 Uchwała Uchwała nr II/8/2014 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty
2014 11905 2014-12-23 Aneks Aneks nr 11 Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 maja 2014r. zawarty pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Stołecznym Warszawa w sprawie powierzenia Miastu Stołecznemu Warszawie obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2014 11906 2014-12-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 633 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Nasielsku
2014 11907 2014-12-23 Uchwała Uchwała nr II/13/2014 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu
2014 11908 2014-12-23 Uchwała Uchwała nr II.16.2014 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie: określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa.
2014 11909 2014-12-23 Uchwała Uchwała nr III/13/14 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 12 grudnia 2014r. o zmianie uchwały w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki na rok 2015
2014 11910 2014-12-23 Uchwała Uchwała nr II/7/2014 Rady Gminy Sypniewo z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Sypniewo w 2015 roku.
2014 11911 2014-12-23 Uchwała Uchwała nr II/8/2014 Rady Gminy Sypniewo z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Sypniewo na 2015 rok.
2014 11912 2014-12-23 Uchwała Uchwała nr II/9/2014 Rady Gminy Sypniewo z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku na obszarze Gminy Sypniewo na 2015 rok.
2014 11913 2014-12-23 Uchwała Uchwała nr II/3/2014 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 5 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XL/305/2013 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 11914 2014-12-23 Uchwała Uchwała nr II/4/2014 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 5 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XLII/322/2014 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2014 11915 2014-12-23 Uchwała Uchwała nr II/5/2014 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015 rok
2014 11916 2014-12-23 Uchwała Uchwała nr II/6/2014 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 11917 2014-12-24 Informacja Informacja Starosty Ostrowskiego z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Ołowskie jednostka ewidencyjna Nur powiat ostrowski woj. mazowieckie
2014 11918 2014-12-24 Informacja Informacja Starosty Ostrowskiego z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Białe-Szczepanowice jednostka ewidencyjna Boguty-Pianki powiat ostrowski woj. mazowieckie
2014 11919 2014-12-24 Informacja Informacja Starosty Ostrowskiego z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Drewnowo-Gołyń jednostka ewidencyjna Boguty-Pianki powiat ostrowski woj. mazowieckie
2014 11920 2014-12-24 Informacja Informacja Starosty Ostrowskiego z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Godlewo-Gudosze jednostka ewidencyjna Szulborze Wielkie powiat ostrowski woj. mazowieckie
2014 11921 2014-12-24 Informacja Informacja Starosty Ostrowskiego z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Zabiele-Pikuły jednostka ewidencyjna Boguty-Pianki powiat ostrowski woj. mazowieckie
2014 11922 2014-12-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/245/2014 Rady Gminy Sadowne z dnia 3 października 2014r. w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla sportowców za osiągnięte wyniki.
2014 11923 2014-12-24 Informacja Informacja Starosty Ostrołęckiego z dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie operatu opisowo-kartograficznego modernizacji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych w jednostce ewidencyjnej Czerwin
2014 11924 2014-12-24 Informacja Informacja Starosty Ostrołęckiego z dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych w jednostce ewidencyjnej Goworowo
2014 11925 2014-12-24 Informacja Informacja Starosty Ostrołęckiego z dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych w jednostce ewidencyjnej Łyse
2014 11926 2014-12-24 Informacja Informacja Starosty Ostrołęckiego z dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych w jednostce ewidencyjnej Myszyniec
2014 11927 2014-12-24 Uchwała Uchwała nr LVII.623.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 28 października 2014r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Owczarnia.
2014 11928 2014-12-24 Uchwała Uchwała nr LVII.624.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 28 października 2014r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Domaniew.
2014 11929 2014-12-24 Uchwała Uchwała nr LV/357/2014 Rady Gminy Rzekuń z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Borawe i Goworki
2014 11930 2014-12-24 Uchwała Uchwała nr 1595/LIII/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014
2014 11931 2014-12-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2014 Wójta Gminy Lubowidz z dnia 7 marca 2014r. w sprawie przekazania sprawozdania wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2013
2014 11932 2014-12-24 Uchwała Uchwała nr 516/2014 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gostynińskiego oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2014 roku.
2014 11933 2014-12-24 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Ciechanowskiego; Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 20 listopada 2014r. w sprawie ustalenia zasad prowadzenia punktu katechetycznego Kościoła Wolnych Chrześcijan oraz udziału w kosztach nauczania religii
2014 11934 2014-12-24 Uchwała Uchwała nr II.3.2014 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Brańszczyk
2014 11935 2014-12-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.198.2014.MZ1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 grudnia 2014r. Rada Gminy Lesznowola
2014 11936 2014-12-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.203.2014.BŁ Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 grudnia 2014r. Rada Gminy w Czerwińsku
2014 11937 2014-12-29 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 5 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia średniej miesięcznej kwoty dotacji na jednego uczestnika w ośrodku wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie mazowieckim na 2015r.
2014 11938 2014-12-29 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 2074/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 stycznia 2013r.
2014 11939 2014-12-29 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 2953/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 marca 2014r.
2014 11940 2014-12-29 Uchwała Uchwała nr II/10/14 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie : zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2014 11941 2014-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/223/2014 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Sokołowie Podlaskim
2014 11942 2014-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/226/2014 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Żłobek Miejski w Sokołowie Podlaskim i ustalenia Statutu Żłobka.
2014 11943 2014-12-29 Uchwała Uchwała nr 603/XLV/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 24 września 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Wólka Kosowska
2014 11944 2014-12-29 Uchwała Uchwała nr LII.479.2014 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Chobot – część A, gmina Halinów
2014 11945 2014-12-29 Uchwała Uchwała nr LII.480.2014 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Królewskie Brzeziny – część A, gmina Halinów
2014 11946 2014-12-29 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 23 grudnia 2014r. i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 23 grudnia 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Doliny Omulwi i Płodownicy PLB140005
2014 11947 2014-12-29 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 23 grudnia 2014r. i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 23 grudnia 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Doliny Wkry i Mławki PLB140008
2014 11948 2014-12-29 Uchwała Uchwała nr 333/XLV/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 30 października 2014r. w sprawie nadania statutu sołectwu Antoniew
2014 11949 2014-12-29 Uchwała Uchwała nr 334/XLV/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 30 października 2014r. w sprawie nadania statutu sołectwu Borzymówka
2014 11950 2014-12-29 Uchwała Uchwała nr 335/XLV/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 30 października 2014r. w sprawie nadania statutu sołectwu Braki
2014 11951 2014-12-29 Uchwała Uchwała nr 336/XLV/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 30 października 2014r. w sprawie nadania statutu sołectwu Glinki
2014 11952 2014-12-29 Uchwała Uchwała nr 337/XLV/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 30 października 2014r. w sprawie nadania statutu sołectwu Kolonia Gradowska
2014 11953 2014-12-29 Uchwała Uchwała nr 338/XLV/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 30 października 2014r. w sprawie nadania statutu sołectwu Kornelin-Leonów
2014 11954 2014-12-29 Uchwała Uchwała nr 339/XLV/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 30 października 2014r. w sprawie nadania statutu sołectwu Kościelna Góra
2014 11955 2014-12-29 Uchwała Uchwała nr 340/XLV/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 30 października 2014r. w sprawie nadania statutu sołectwu Kozłów Biskupi
2014 11956 2014-12-29 Uchwała Uchwała nr 341/XLV/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 30 października 2014r. w sprawie nadania statutu sołectwu Kozłów Szlachecki
2014 11957 2014-12-29 Uchwała Uchwała nr 342/XLV/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 30 października 2014r. w sprawie nadania statutu sołectwu Kurdwanów
2014 11958 2014-12-29 Uchwała Uchwała nr 343/XLV/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 30 października 2014r. w sprawie nadania statutu sołectwu Marysinek
2014 11959 2014-12-29 Uchwała Uchwała nr 344/XLV/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 30 października 2014r. w sprawie nadania statutu sołectwu Mizerka-Stary Żylin
2014 11960 2014-12-29 Uchwała Uchwała nr 345/XLV/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 30 października 2014r. w sprawie nadania statutu sołectwu Nowa Sucha
2014 11961 2014-12-29 Uchwała Uchwała nr 346/XLV/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 30 października 2014r. w sprawie nadania statutu sołectwu Nowy Białynin
2014 11962 2014-12-29 Uchwała Uchwała nr 347/XLV/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 30 października 2014r. w sprawie nadania statutu sołectwu Nowy Dębsk
2014 11963 2014-12-29 Uchwała Uchwała nr 348/XLV/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 30 października 2014r. w sprawie nadania statutu sołectwu Nowy Kozłow Drugi-Szeligi
2014 11964 2014-12-29 Uchwała Uchwała nr 349/XLV/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 30 października 2014r. w sprawie nadania statutu sołectwu Nowy Kozłów Pierwszy
2014 11965 2014-12-29 Uchwała Uchwała nr 350/XLV/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 30 października 2014r. w sprawie nadania statutu sołectwu Okopy
2014 11966 2014-12-29 Uchwała Uchwała nr 351/XLV/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 30 października 2014r. w sprawie nadania statutu sołectwu Orłów
2014 11967 2014-12-29 Uchwała Uchwała nr 352/XLV/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 30 października 2014r. w sprawie nadania statutu sołectwu Rokotów
2014 11968 2014-12-29 Uchwała Uchwała nr 353/XLV/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 30 października 2014r. w sprawie nadania statutu sołectwu Roztropna
2014 11969 2014-12-29 Uchwała Uchwała nr 354/XLV/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 30 października 2014r. w sprawie nadania statutu sołectwu Stara Sucha-Nowy Żylin
2014 11970 2014-12-29 Uchwała Uchwała nr 355/XLV/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 30 października 2014r. w sprawie nadania statutu sołectwu Stary Białynin
2014 11971 2014-12-29 Uchwała Uchwała nr 356/XLV/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 30 października 2014r. w sprawie nadania statutu sołectwu Stary Dębsk
2014 11972 2014-12-29 Uchwała Uchwała nr 357/XLV/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 30 października 2014r. w sprawie nadania statutu sołectwu Wikcinek
2014 11973 2014-12-29 Uchwała Uchwała nr 358/XLV/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 30 października 2014r. w sprawie nadania statutu sołectwu Zakrzew
2014 11974 2014-12-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 166/2014 Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za lokale mieszkalne oraz wysokości stawek czynszu za lokale socjalne
2014 11975 2014-12-29 Postanowienie Postanowienie nr 51/W/14 Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu Kozienickiego
2014 11976 2014-12-29 Postanowienie Postanowienie nr 52/W/14 Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Iłży
2014 11977 2014-12-29 Postanowienie Postanowienie nr 53/O/14 Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Miejskiej w Radomiu
2014 11978 2014-12-29 Postanowienie Postanowienie nr 53/W/14 Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Radomiu
2014 11979 2014-12-29 Postanowienie Postanowienie nr 54/W/14 Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Solec nad Wisłą