Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Listopad 2014

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2014 10002 2014-11-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 244/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 14 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2014 rok
2014 10003 2014-11-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 245/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2014 rok
2014 10004 2014-11-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 247/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 10 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2014 rok
2014 10005 2014-11-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 248/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2014 rok
2014 10006 2014-11-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 249/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 3 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2014 rok
2014 10007 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr IV/29/192/2014 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2014 rok
2014 10008 2014-11-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2014 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 7 stycznia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2014 r.
2014 10009 2014-11-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2014 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2014 r.
2014 10010 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/166/2014 Rady Gminy Rzewnie z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzewnie na 2014 rok.
2014 10011 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/276/14 Rady Gminy Somianka z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2014 10012 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXV-1/2014 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2014
2014 10013 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr 271.XLIV.2013 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 20 grudnia 2013r. zmieniająca Uchwałe w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2013 rok
2014 10014 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/187/2014 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2014 10015 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/206/14 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2014 rok
2014 10016 2014-11-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2014 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2014 Nr XXXI/236/2013 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 grudnia 2013 roku.
2014 10017 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr 1/2014 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 7 stycznia 2014r. w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
2014 10018 2014-11-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2014 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2014
2014 10019 2014-11-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 154/2013 Wójta Gminy Sabnie z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok
2014 10020 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr II.11.2014 Rady Gminy Jasieniec z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr I.1.2014 Rady Gminy Jasieniec z dnia 23 stycznia 2014r.
2014 10021 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr 438/XXXVI/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2013
2014 10022 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr 466/XXXVIII/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej  Gminy Lesznowola na rok 2014 Nr 442/XXXVI/2013 Rady Gminy Lesznowola  z dnia 20 grudnia 2013r.
2014 10023 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr 467/XXXVIII/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej  Gminy Lesznowola na rok 2014
2014 10024 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr Nr Nr XXVIII/159/2014 Rady Gminy Sypniewo z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/154/2013 Rady Gminy Sypniewo z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy na rok 2014.
2014 10025 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr XLII/236/2014 Rady Gminy w Sabniach z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok
2014 10026 2014-11-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 28/2014 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 10 lutego 2014r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2014
2014 10027 2014-11-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 51/2014 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 10 marca 2014r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2014
2014 10028 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr 209/XXXII/2014 Rady Gminy Załuski z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowy Gminy Załuski na rok 2014 Nr 201/XXXI/2014 z dnia 30 grudnia 2013 roku.
2014 10029 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr 193/XXXIII/2014 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 10 lutego 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2014 10030 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr 710/XLIII/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 28 stycznia 2014r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2014.
2014 10031 2014-11-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 35/2013 Wójta Gminy Czerwonka z dnia 31 grudnia 2013r. zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.
2014 10032 2014-11-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 34/2013 Wójta Gminy Czerwonka z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetwoej na 2013 rok.
2014 10033 2014-11-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2014 Wójta Gminy Czerwonka z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok.
2014 10034 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr 378/148/14 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2014 rok
2014 10035 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr XXV/194/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 24 lipca 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2014 r.
2014 10036 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/196/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2014 r.
2014 10037 2014-11-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2014 Wójta Gminy Czarnia z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2014
2014 10038 2014-11-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2014 Wójta Gminy Czarnia z dnia 23 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2014
2014 10039 2014-11-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/2014 Wójta Gminy Czarnia z dnia 8 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2014
2014 10040 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr 297/XXXIX/14 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 23 października 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Otwockiego
2014 10041 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr 299/XXXIX/14 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 23 października 2014r. w sprawie zmiany nazwy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabosłyszącej w Otwocku przy ul. Literackiej 8
2014 10042 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr 300/XXXIX/14 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 23 października 2014r. w sprawie zmiany nazwy Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 Otwocku przy ul. Literackiej 8
2014 10043 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr 301/XXXIX/14 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 23 października 2014r. w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 2 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Otwocku przy ul. Literackiej 8
2014 10044 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr 302/XXXIX/14 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 23 października 2014r. w sprawie zmiany nazwy Gimnazjum Specjalnego Nr 2 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Otwocku przy ul. Literackiej 8
2014 10045 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr 303/XXXIX/14 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 23 października 2014r. w sprawie zmiany nazwy Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Otwocku przy ul. Literackiej 8
2014 10046 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr 304/XXXIX/14 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 23 października 2014r. w sprawie zmiany nazwy Technikum Specjalnego Nr 3 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Otwocku przy ul. Literackiej 8
2014 10047 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr 305/XXXIX/14 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 23 października 2014r. w sprawie zmiany nazwy Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 4 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Otwocku przy ul. Literackiej 8
2014 10048 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr 306/XXXIX/14 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 23 października 2014r. w sprawie zmiany nazwy Szkoły Policealnej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Otwocku przy ul. Literackiej 8
2014 10049 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr 309/XXXIX/14 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 23 października 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie obiektów pływających w roku 2015
2014 10050 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr 311/XXXIX/14 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 23 października 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Otwockiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Otwocki, ustalenia warunków oraz zasad korzystania z nich
2014 10051 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr 313/XXXIX/14 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 23 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr 62/IX/11 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Otwockiego
2014 10052 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr 513/XLI/14 Rady Miasta Milanówka z dnia 9 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok
2014 10053 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr 514/XLI/14 Rady Miasta Milanówka z dnia 9 października 2014r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok
2014 10054 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr 518/XLI/14 Rady Miasta Milanówka z dnia 9 października 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy bocznej od ul. Ruczaj oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. ew. nr 3/18 w obr.05-03
2014 10055 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr 519/XLI/14 Rady Miasta Milanówka z dnia 9 października 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy bocznej od ul. Kazimierzowskiej oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. ew. nr 63/4, 63/6, 63/8, 63/10, 63/9, 96/8, 96/6, 96/10 w obr. 07-05.
2014 10056 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr 520/XLI/14 Rady Miasta Milanówka z dnia 9 października 2014r. w sprawie nadania nazwy ronda u zbiegu ulic Wojska Polskiego i Północnej.
2014 10057 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr 521/XLI/14 Rady Miasta Milanówka z dnia 9 października 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej przedłużenie ul. Sadowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. ew. nr 2/2 w obr. 05-03
2014 10058 2014-11-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 38/2014 Wójta Gminy w Gniewoszowie z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014r. oraz przebiegu wykonania planów finansowych Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszów i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie
2014 10059 2014-11-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 280/2013 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Siedlce, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim jest miasto Siedlce za I półrocze 2013 roku
2014 10060 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/464/2014 Rady Gminy Wieliszew z dnia 11 lipca 2014r. w sprawie uchwalenia Regulaminu zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na terenie Gminy Wieliszew
2014 10061 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/268/2014 Rady Gminy w Liwie z dnia 16 października 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Liw, jak również jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych
2014 10062 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr XLIX/495/2014 Rady Gminy Jabłonna z dnia 30 września 2014r. w sprawie dopłat do biletów na przejazd środkami lokalnego transportu zbiorowego na trasie z gminy Jabłonna do Warszawy i z Warszawy do gminy Jabłonna oraz na terenie gminy Jabłonna dla osób zamieszkałych na terenie gminy Jabłonna, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Legionowie oraz dla dzieci tych osób.
2014 10063 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/236/2014 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 25 września 2014r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z boiska sportowego w Opinogórze Górnej.
2014 10064 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr L/279/2014 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 24 października 2014r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego dotyczącego lokalizacji siłowni wiatrowych na terenie Gminy Sokołów Podlaski.
2014 10065 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/239/2014 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 25 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Andrzejewo.
2014 10066 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/376/2014 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 19 września 2014r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia przekraczające wymiar zajęć objętych bezpłatnym nauczaniem, wychowaniem i opieką w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zbuczyn
2014 10067 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/377/2014 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 19 września 2014r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki opłaty.
2014 10068 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr LIII/303/2014 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 22 października 2014r. w sprawie zmian Statutu Gminy Jedlnia-Letnisko
2014 10069 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr LIII/305/2014 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 22 października 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej drogę gminną położonej w miejscowości Jedlnia-Letnisko gmina Jedlnia-Letnisko
2014 10070 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr LX/585/14 Rady Gminy Raszyn z dnia 21 października 2014r. w sprawie ustalenia planu sieci i określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Raszyn
2014 10071 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr XLIV/244/2014 Rady Gminy Górzno z dnia 26 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie Gminy Górzno dla przeprowadzenia wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego i wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.
2014 10072 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr L/446/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2013
2014 10073 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr LI/457/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2013
2014 10074 2014-11-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 32/14 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2014 r.
2014 10075 2014-11-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 35/14 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2014 r.
2014 10076 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr 188/XXIX/2014 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 31 stycznia 2014r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 170/XXVII/2013
2014 10077 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr XLVIII/267/2014 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 11 marca 2014r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 Rady Gminy Solec nad Wisłą Nr XLVI/250/2014 z dnia 21 stycznia 2014r.
2014 10078 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/367/2014 Rady Miasta Mława z dnia 4 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2014 10079 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr LIII/342/14 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 12 lutego 2014r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr L/320/13 na rok 2014
2014 10080 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/288/2014 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kozienickiego na 2014 rok
2014 10081 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr 384/XXXIV/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 4 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2014.
2014 10082 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr 297/XXVII/2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie zmian budżetu powiatu płockiego na rok 2013 uchwalonego uchwałą nr 200/XIX/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku
2014 10083 2014-11-04 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.69.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 24 grudnia 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2013 roku
2014 10084 2014-11-04 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.1.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 22 stycznia 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2014 roku
2014 10085 2014-11-04 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.2.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2014 roku
2014 10086 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr 289/XXVI/2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie zmian budżetu powiatu płockiego na rok 2013 uchwalonego uchwałą nr 200/XIX/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku
2014 10087 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/195/14 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2014 r.
2014 10088 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr 278.XLV.2014 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 31 stycznia 2014r. zmieniająca Uchwałe w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2014 rok.
2014 10089 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr 297/XXXVIII/14 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 2 stycznia 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2014.
2014 10090 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr XLIII.393.2014 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2014 rok
2014 10091 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr XLVIII/467/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 stycznia 2014r. o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2014
2014 10092 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr XLI/246/2014 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 3 lutego 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2014 Nr XL/244/2013 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2013 r.
2014 10093 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr XLIX/479/14 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 26 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
2014 10094 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/351/2014 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 18 marca 2014r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2014
2014 10095 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/375/2014 Rady Miasta Mława z dnia 25 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2014 10096 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/218/13 Rady Gminy w Troszynie z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2013
2014 10097 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr XXV/231/13 Rady Gminy w Troszynie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2013
2014 10098 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/316/14 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2014
2014 10099 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr XXV/206/14 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.
2014 10100 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr VI/22/14 Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą "Natura" z dnia 21 lutego 2014r. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura” na 2014 r.
2014 10101 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/383/14 Rady Miasta Kobyłka z dnia 3 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na rok 2014
2014 10102 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/220/14 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 6 marca 2014r. w sprawie zmian w budżetu Gminy Stary Lubotyń na rok 2014.
2014 10103 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/450/14 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
2014 10104 2014-11-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 06/2014 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 15 stycznia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2014 rok.
2014 10105 2014-11-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2014 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2014 rok.
2014 10106 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/728/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2014 rok
2014 10107 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/237/2014 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu
2014 10108 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr XLIV.408.2014 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 3 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2014 rok.
2014 10109 2014-11-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.12.2014 Burmistrza Miasta Marki z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2014 rok
2014 10110 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/179/14 Rady Gminy Nur z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok
2014 10111 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/713/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2014 rok
2014 10112 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr XLV.473.2013 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 25 października 2013r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr XXXIII.363.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 17 grudnia 2012r.
2014 10113 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr XLVI.485.2013 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr XXXIII.363.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 17 grudnia 2012r.
2014 10114 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr XLVII.492.2013 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr XXXIII.363.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 17 grudnia 2012r.
2014 10115 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr 549/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2014 10116 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/291/2014 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 rok
2014 10117 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr 185/2014 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 7 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
2014 10118 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr 187/2014 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 14 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
2014 10119 2014-11-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 186/14 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i planu finansowego gminnej instytucji kultury za I półrocze 2014 r.
2014 10120 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/215/14 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 25 września 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łaskarzew
2014 10121 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/227/2014 Rady Gminy Strachówka z dnia 15 października 2014r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z pomnika przyrody wiąz szypułkowy ( Ulmus laevis ) rosnącego na terenie działki o numerze ewidencyjnym 35/5 w miejscowości Osęka, gmina Strachówka
2014 10122 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/228/2014 Rady Gminy Strachówka z dnia 15 października 2014r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z pomnika przyrody topola czarna ( Populus nigra) które rosło na skrzyżowaniu działek o numerach ewidencyjnych 134 oraz 76 stanowiących drogi gminne w miejscowości Księżyki, gmina Strachówka.
2014 10123 2014-11-04 Aneks Aneks nr 1.2014 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 16 października 2014r. do Porozumienia Nr 2.2014 zawartego 18 sierpnia 2014 roku
2014 10124 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/339/2014 Rady Gminy Baranowo z dnia 26 września 2014r. zmieniająca uchwalę w sprawie określenia stawek opłaty targowej.
2014 10125 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr 558/XLVII/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 października 2014r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2014 10126 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr 568/XLVII/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 października 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do naliczenia podatku rolnego
2014 10127 2014-11-04 Porozumienie Porozumienie nr 031.1.1.2014 Starosty Żuromińskiego; Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 25 września 2014r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego
2014 10128 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr XL/3/2014 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 23 października 2014r. w sprawie ustalenia na rok 2015 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu
2014 10129 2014-11-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 126/2014 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 28 marca 2014r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Siedlce za 2013 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim jest miasto Siedlce za 2013 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta Siedlce
2014 10130 2014-11-04 Informacja Informacja nr GP.661.6.2012 Starosty Wołomińskiego z dnia 2 września 2014r.
2014 10131 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr 808/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 października 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały 759/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie określenia Regulaminów przewozu osób i rzeczy autobusami komunikacji miejskiej w Radomiu.
2014 10132 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr 811/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 października 2014r. w sprawie przyjęcia" Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony obywateli i porządku publicznego na lata 2015-2018".
2014 10133 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr 812/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 października 2014r. w sprawie ustalenia na rok 2015 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu
2014 10134 2014-11-04 Aneks Aneks nr 15 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 października 2014r. zawarty pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Samorządem Województwa Mazowieckiego do Porozumienia z dnia 29 października 2008 r. w sprawie przekazywania środków z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji które zostaną zgłoszone do finansowania w ramach Pomocy Technicznej objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
2014 10135 2014-11-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.153.2014.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 października 2014r. Rada Miasta Stołecznego Warszawy
2014 10136 2014-11-04 Rozporządzenie Porządkowe Rozporządzenie porządkowe nr 4 Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia zakazu w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych na terenie m. st. Warszawy
2014 10137 2014-11-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 218/2013 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie przeniesień środków budżetowych
2014 10138 2014-11-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 261/2013 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2014 10139 2014-11-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 331/2013 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 30 września 2013r. w sprawie przeniesień środków budżetowych
2014 10140 2014-11-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 371/2013 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 31 października 2013r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2014 10141 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/195/2014 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 28 marca 2014r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2014 rok Powiatu Siedleckiego
2014 10142 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/213/14 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 25 marca 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2014 rok
2014 10143 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr 687/2014 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2014 10144 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr XLV.417.2014 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 20 marca 2014r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2014 rok.
2014 10145 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr XLI/549/2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 26 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2014 r.
2014 10146 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr 409/XXXV/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 14 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2014.
2014 10147 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr 486/2014 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 10 marca 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2014 Nr XL/244/2013 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2013 r.
2014 10148 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr 20/2014 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na 2014 r.
2014 10149 2014-11-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2013 Wójta Gminy Młynarze z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Młynarze na 2013 rok
2014 10150 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/149/2013 Rady Gminy Młynarze z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Młynarze na rok 2013
2014 10151 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr XXV/136/2013 Rady Gminy Młynarze z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Młynarze na rok 2013
2014 10152 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/139/2013 Rady Gminy Młynarze z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Młynarze na rok 2013
2014 10153 2014-11-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2013 Wójta Gminy Młynarze z dnia 16 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Młynarze na 2013 rok
2014 10154 2014-11-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/2013 Wójta Gminy Młynarze z dnia 21 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Młynarze na 2013 rok
2014 10155 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr XXII/121/2013 Rady Gminy Młynarze z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Młynarze na rok 2013
2014 10156 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/128/2013 Rady Gminy Młynarze z dnia 19 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Młynarze na rok 2013
2014 10157 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/132/2013 Rady Gminy Młynarze z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Młynarze na rok 2013
2014 10158 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr 160 / XXXIII / 2013 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2013 rok
2014 10159 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr 163 / XXXIV / 2013 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2013 rok
2014 10160 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr XXII/167/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 19 marca 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2014 rok.
2014 10161 2014-11-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2014 Wójta Gminy Czarnia z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2014.
2014 10162 2014-11-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 20.2014 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 10 marca 2014r. w sprawie: : wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2014 rok.
2014 10163 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr XL/246/2014 Rady Gminy Sońsk z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sońsk na rok 2014.
2014 10164 2014-11-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2014 Wójta Gminy Miedzna z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Miedzna na 2014rok.
2014 10165 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/367/14 Rady Gminy Stare Babice z dnia 20 marca 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Stare Babice na 2014 rok
2014 10166 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr XXIX.354.2014 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 25 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na rok 2014
2014 10167 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr XCII/2344/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy
2014 10168 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr XLII/418/14 Rady Gminy Stare Babice z dnia 23 października 2014r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty
2014 10169 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/252/2014 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 22 sierpnia 2014r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych oddziałach przedszkolnych prowadzonym przez Gminę Czerwonka.
2014 10170 2014-11-05 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 629/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25 czerwca 2014r.
2014 10171 2014-11-05 Informacja Informacja Starosty Siedleckiego z dnia 30 października 2014r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków obrębów Sosna- Korabie, Sosna-Trojanki, Podnieśno gmina Suchożebry i obrębu Nowe Opole, gmina Siedlce
2014 10172 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr XLV/348/14 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 30 października 2014r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i publicznych szkół specjalnych, prowadzonych na terenie Powiatu Ostrowskiego
2014 10173 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr XLV/435/14 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 października 2014r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis
2014 10174 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr LXVI/385/2014 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 9 października 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2014 10175 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr LXVI/386/2014 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 9 października 2014r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
2014 10176 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr LXVI/387/2014 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 9 października 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Łomianki przez inne niż Gmina Łomianki osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji
2014 10177 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr LXVI/392/2014 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 16 października 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2014 10178 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr 515/XLI/14 Rady Miasta Milanówka z dnia 9 października 2014r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego.
2014 10179 2014-11-05 Porozumienie Porozumienie nr 3.2014 Zarządu Powiatu Siedleckiego z dnia 29 września 2014r. w sprawie powierzenia Gminie Korczew zadań powiatu z zakresu dróg powiatowych
2014 10180 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr XL/332/2014 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 24 października 2014r. w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków : motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, nagród oraz niektórych innych składników wynagrodzenia a także szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i w szkołach prowadzonych przez Gminę Pomiechówek.
2014 10181 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr XL/333/2014 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 24 października 2014r. w sprawie zamiany Uchwały Nr XXXVIII/315/2014 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania oraz wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna
2014 10182 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr XL/334/2014 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 24 października 2014r. w sprawie: nadania nazwy drodze w miejscowości Goławice Pierwsze
2014 10183 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr XL/335/2014 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 24 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok.
2014 10184 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr XL/336/2014 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 24 października 2014r. w sprawie opłaty targowej
2014 10185 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr XL/337/2014 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 24 października 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2014 10186 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr XL/342/2014 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 24 października 2014r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Pomiechówek na lata 2014–2018
2014 10187 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/197/2014 Rady Gminy Suchożebry z dnia 18 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014
2014 10188 2014-11-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2014 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 3 lutego 2014r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2014 rok Miasta Piastowa.
2014 10189 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr XLIX/270/2014 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 18 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2014 rok Miasta Piastowa.
2014 10190 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/208/14 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 13 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2014 10191 2014-11-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.20.2014 Burmistrza Miasta Marki z dnia 27 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2014 rok
2014 10192 2014-11-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2014 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr 304/XXVIII/13 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2014 rok.
2014 10193 2014-11-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 133/2013 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 225/XXI/13 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2013 rok.
2014 10194 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/357/2014 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 11 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2014.
2014 10195 2014-11-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2014 Wójta Gminy Poświętne z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r.
2014 10196 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr 48/XXXV/14 Rady Gminy Wiskitki z dnia 31 października 2014r. w sprawie diet dla sołtysów
2014 10197 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr 51/XXXV/14 Rady Gminy Wiskitki z dnia 31 października 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego
2014 10198 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr 53/XXXV/14 Rady Gminy Wiskitki z dnia 31 października 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 37/XXXIV/2014 Rady Gminy Wiskitki z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2014 10199 2014-11-06 Informacja Informacja nr 2 Starosty Gostynińskiego z dnia 3 listopada 2014r. w sprawie zatwierdzenia operatu opisowo - kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków gminy miejskiej Gostynin oraz gmin wiejskich: Sanniki, Pacyna i Szczawin Kościelny powiat gostyniński.
2014 10200 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr XLIX/391/2014 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 października 2014r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku
2014 10201 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr XLIX/395/2014 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/354/2014 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Łochów, wyznaczania terminu płatności oraz wprowadzenia zwolnień z opłaty targowej.
2014 10202 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr 308/XXXIX/14 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 23 października 2014r. w sprawie ustalenia na rok 2015 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazd
2014 10203 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr 312/XXXIX/14 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 23 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr 67/IX/1999 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 25 czerwca 1999 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej oraz zatwierdzenia Regulaminu jej działania
2014 10204 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr XLV/327/2014 Rady Miasta Raciąż z dnia 29 października 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XXX/185/2013 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Raciąż
2014 10205 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr XLV/328/2014 Rady Miasta Raciąż z dnia 29 października 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XXV/159/2012 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 10206 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr XLV/332/2014 Rady Miasta Raciąż z dnia 29 października 2014r. w sprawie wprowadzenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na ochronę przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2014 10207 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr XLV/338/2014 Rady Miasta Raciąż z dnia 29 października 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2014 10208 2014-11-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 62/2014 Wójta Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 22 sierpnia 2014r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Garbatka-Letnisko, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2014 r.
2014 10209 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/255/2014 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/184/2013 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 19.04.2013r.
2014 10210 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr LIV/329/14 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 26 września 2014r. w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2014 10211 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr XLIX.439.2014 Rady Gminy Klembów z dnia 30 października 2014r. w sprawie zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowych dla spółek wodnych
2014 10212 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr LVIII/401/14 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok.
2014 10213 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr LVIII/402/14 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 października 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Nasielsk w 2015 r.
2014 10214 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr LVIII/403/14 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 10215 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr LVIII/409/14 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 października 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/199/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 25 października 2012 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2014 10216 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr LVIII/410/14 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 października 2014r. zmieniająca uchwałę NR XXXVIII/276/13 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2014 10217 2014-11-06 Informacja Informacja nr 1 Starosty Lipskiego z dnia 3 listopada 2014r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków
2014 10218 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr XLI/349/14 Rady Gminy Izabelin z dnia 29 października 2014r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli w gminie Izabelin, określenia granicy obwodu Szkoły Podstawowej przy Zespole Szkół w Izabelinie oraz określenia granicy obwodu Gimnazjum przy Zespole Szkół w Izabelinie
2014 10219 2014-11-07 Zarządzenie Zarządzenie nr UG.0050.19.2013 Wójta Gminy Troszyn z dnia 20 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013
2014 10220 2014-11-07 Zarządzenie Zarządzenie nr UG.0050.20.2013 Wójta Gminy Troszyn z dnia 31 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013
2014 10221 2014-11-07 Zarządzenie Zarządzenie nr UG.0050.22.2013 Wójta Gminy Troszyn z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013
2014 10222 2014-11-07 Zarządzenie Zarządzenie nr UG.0050.27.2013 Wójta Gminy Troszyn z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013
2014 10223 2014-11-07 Zarządzenie Zarządzenie nr UG.0050.36.2013 Wójta Gminy Troszyn z dnia 20 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013
2014 10224 2014-11-07 Zarządzenie Zarządzenie nr UG.0050.37.2013 Wójta Gminy Troszyn z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013
2014 10225 2014-11-07 Zarządzenie Zarządzenie nr UG.0050.40.2013 Wójta Gminy Troszyn z dnia 22 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013
2014 10226 2014-11-07 Zarządzenie Zarządzenie nr UG.0050.43.2013 Wójta Gminy Troszyn z dnia 25 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013
2014 10227 2014-11-07 Zarządzenie Zarządzenie nr UG.0050.44.2013 Wójta Gminy Troszyn z dnia 28 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013
2014 10228 2014-11-07 Zarządzenie Zarządzenie nr UG.0050.46.2013 Wójta Gminy Troszyn z dnia 31 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013
2014 10229 2014-11-07 Zarządzenie Zarządzenie nr UG.0050.47.2013 Wójta Gminy Troszyn z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013
2014 10230 2014-11-07 Zarządzenie Zarządzenie nr UG.0050.54.2013 Wójta Gminy Troszyn z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013
2014 10231 2014-11-07 Zarządzenie Zarządzenie nr UG.0050.56.2013 Wójta Gminy Troszyn z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013
2014 10232 2014-11-07 Zarządzenie Zarządzenie nr UG.0050.57.2013 Wójta Gminy Troszyn z dnia 3 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013
2014 10233 2014-11-07 Zarządzenie Zarządzenie nr UG.0050.59.2013 Wójta Gminy Troszyn z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013
2014 10234 2014-11-07 Zarządzenie Zarządzenie nr UG.0050.60.2013 Wójta Gminy Troszyn z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013
2014 10235 2014-11-07 Zarządzenie Zarządzenie nr UG.0050.63.2013 Wójta Gminy Troszyn z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013
2014 10236 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/234/14 Rady Gminy w Troszynie z dnia 25 marca 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2014
2014 10237 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/246/14 Rady Gminy w Troszynie z dnia 4 kwietnia 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2014
2014 10238 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr 33/2014 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 18 marca 2014r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na 2014 r.
2014 10239 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr 34/2014 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 18 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
2014 10240 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr 573/LVIII/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2014 10241 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr 299/XXXVIII/2013 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 grudnia 2013r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na rok 2013
2014 10242 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/185/2014 Rady Gminy w Broku z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r.
2014 10243 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr XLII/428/2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nadarzyn na rok 2014.
2014 10244 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/460/2014 Rady Gminy Długosiodło z dnia 7 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/444/2013 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2014 rok
2014 10245 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr LXXX/2041/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2014 rok
2014 10246 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr LXXXII/2062/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2014 rok
2014 10247 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr 166/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2014 rok
2014 10248 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/272/2014 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2014.
2014 10249 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/157/2014 Rady Gminy Miedzna z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Miedzna na 2014 rok.
2014 10250 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr 809/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 października 2014r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia.
2014 10251 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/218/2014 Rady Gminy Mirów z dnia 31 października 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015 r.
2014 10252 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr XLI/306/2014 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 21 października 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu w roku 2015
2014 10253 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr XLI/309/2014 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 21 października 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr IV/37/11 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 11 marca 2011 roku w sprawie: ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Zwoleński
2014 10254 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr XLI/316/2014 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 21 października 2014r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu
2014 10255 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr XLI/250/14 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 28 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat makowski
2014 10256 2014-11-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 72.2014 Wójta Gminy Rybno z dnia 11 sierpnia 2014r. w sprawie : przekazania informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno na lata 2014-2023
2014 10257 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr XLVII/329/2014 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 29 października 2014r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym.
2014 10258 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr 219/XXXIX/2014 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia zwolnień w tym podatku.
2014 10259 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr 220/XXXIX/2014 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 30 października 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2014 10260 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr XLI/352/14 Rady Gminy Izabelin z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/204/13 Rady Gminy Izabelin z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia programu wspierającego rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Izabelin
2014 10261 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr XLI/353/14 Rady Gminy Izabelin z dnia 29 października 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Hornówek
2014 10262 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr XLI/354/14 Rady Gminy Izabelin z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmiany nazwy części ulicy Środkowej na ulicę Początkową we wsi Izabelin C
2014 10263 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr XLVIII/281/14 Rady Gminy Goworowo z dnia 25 września 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok
2014 10264 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr XLVIII/285/14 Rady Gminy Goworowo z dnia 25 września 2014r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki tej opłaty
2014 10265 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr XLVIII/286/14 Rady Gminy Goworowo z dnia 25 września 2014r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2014 10266 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr 235/XLV/14 Rady Gminy Rościszewo z dnia 30 października 2014r. w sprawie obnbiżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów wymiaru podatku leśnego na obszarze gminy Rościszewo na 2015 rok.
2014 10267 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr 236/XLV/14 Rady Gminy Rościszewo z dnia 30 października 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta ,przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Rościszewo na 2015 rok.
2014 10268 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr 237/XLV/14 Rady Gminy Rościszewo z dnia 30 października 2014r. w sprawie podatku od środków transportowych na 2015 rok.
2014 10269 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr 238/XLV/14 Rady Gminy Rościszewo z dnia 30 października 2014r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na 2015 rok.
2014 10270 2014-11-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-S.4131.14.2014.TN Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 listopada 2014r. Rada Miejska w Żelechowie
2014 10271 2014-11-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.154.2014.BŁ Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 listopada 2014r. Rada Gminy Chynów
2014 10272 2014-11-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.142.2014.AJS Wojewody Mazowieckiego z dnia 6 listopada 2014r. Rada Gminy Iłów
2014 10273 2014-11-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 54/2014 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 8 sierpnia 2014r. w sprawie opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Małkinia Górna za I półrocze 2014 roku.
2014 10274 2014-11-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 55/2014 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 8 sierpnia 2014r. w sprawie opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej gminy Małkinia Górna za I półrocze 2014 roku.
2014 10275 2014-11-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 56/2014 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 8 sierpnia 2014r. w sprawie opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji półrocznej o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu i Gminnej Biblioteki Publicznej w 2014 roku.
2014 10276 2014-11-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/508/14 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 28 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok.
2014 10277 2014-11-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/509/2014 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 28 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok.
2014 10278 2014-11-10 Uchwała Uchwała nr 332/XXXIX/2014 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 2 września 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectw położonych na terenie Gminy Mała Wieś
2014 10279 2014-11-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/257/2014 Rady Gminy Wąsewo z dnia 22 maja 2014r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk przy Publicznej Szkole Podstawowej w Rząśniku Włościańskim
2014 10280 2014-11-12 Uchwała Uchwała nr XLI/347/14 Rady Gminy Izabelin z dnia 29 października 2014r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2015 rok
2014 10281 2014-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/156/2014 Rady Gminy Wierzbno z dnia 27 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok
2014 10282 2014-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/157/2014 Rady Gminy Wierzbno z dnia 27 października 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2014 10283 2014-11-12 Porozumienie Porozumienie nr 10/2013 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 19 września 2013r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego - Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Mińskim reprezentowanym przez: 1. Antoniego Jana Tarczyńskiego – Starostę Mińskiego 2. Krzysztofa Płochockiego – Wicestarostę Powiatu Mińskiego zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach
2014 10284 2014-11-12 Porozumienie Porozumienie nr 11/2013 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 10 października 2013r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego - Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym"a Powiatem Mińskim reprezentowanym przez:1. Antoniego Jana Tarczyńskiego – Starostę Mińskiego 2. Krzysztofa Płochockiego – Wicestarostę Powiatu Mińskiego zwanym dalej "Przyjmującym"w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach
2014 10285 2014-11-12 Porozumienie Porozumienie nr 1/2014 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 28 stycznia 2014r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego - Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Mińskim, reprezentowanym przez: 1. Antoniego Jana Tarczyńskiego – Starostę Mińskiego 2.Krzysztofa Płochockiego – Wicestarostę Powiatu Mińskiego zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2014 10286 2014-11-12 Porozumienie Porozumienie nr 4/2014 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 10 marca 2014r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego - Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Mińskim, reprezentowanym przez: 1. Antoniego Jana Tarczyńskiego – Starostę Mińskiego 2.Krzysztofa Płochockiego – Wicestarostę Powiatu Mińskiego zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2014 10287 2014-11-12 Porozumienie Porozumienie nr ZU-B/2014 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 20 grudnia 2013r. zawarte w Wyszkowie pomiędzy Zarządem Powiatu Wyszkowskiego reprezentowanym przez:1.Bogdana Mirosława Pągowskiego - Starostę Powiatu 2.Zdzisława Damiana Bociana - Wicestarostę Powiatu zwanym w dalszej części porozumienia „Zarządem Powiatu” a Wójtem Gminy Brańszczyk Mieczysławem Pękulem zwanym w dalszej części „Wójtem Gminy”.
2014 10288 2014-11-12 Porozumienie Porozumienie nr B/BU/2014 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 17 marca 2014r. zawarte w Wyszkowie pomiędzy Zarządem Powiatu Wyszkowskiego reprezentowanym przez: 1.Bogdana Mirosława Pągowskiego- Starostę Powiatu 2.Zdzisława Damiana Bociana - Wicestarostę Powiatu przy kontrasygnacie Anny Anuszewskiej- Skarbnika Powiatu zwanym w dalszej części porozumienia ,,Zarządem Powiatu” a Wójtem Gminy Brańszczyk - Mieczysławem Pękulem zwanym w dalszej części porozumienia „Wójtem Gminy”.
2014 10289 2014-11-12 Aneks Aneks nr 1 do Porozumienia ZU-B/2014 z dnia 20 grudnia 201 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 28 marca 2014r. zawarty w Wyszkowie pomiędzy Zarządem Powiatu Wyszkowskiego reprezentowanym przez: 1. Bogdana Mirosława Pągowskiego -Starostę Powiatu Wyszkowskiego 2. Zdzisława Damiana Bociana - Wicestarostę Powiatu przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Wyszkowskiego – Anny Anuszewskiej, zwanym w dalszej części Porozumienia „Zarządem Powiatu” a Wójtem Gminy Brańszczyk Mieczysławem Pękulem zwanym w dalszej części „Wójtem Gminy”.
2014 10290 2014-11-12 Porozumienie Porozumienie nr BCH/2014 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 18 sierpnia 2014r. zawarte w Wyszkowie pomiędzy Zarządem Powiatu Wyszkowskiego reprezentowanym przez: 1.Bogdana Mirosława Pągowskiego– Starostę Powiatu Wyszkowskiego 2. Krystiana Pędzich– Członka Zarządu zwanym w dalszej częściPorozumienia „Zarządem Powiatu” a Wójtem Gminy Brańszczyk – Mieczysławem Pękulem, zwanym w dalszej części Porozumienia „Wójtem Gminy”.
2014 10291 2014-11-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/230/2014 Rady Gminy Klwów z dnia 30 października 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2015 rok.
2014 10292 2014-11-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/231/2014 Rady Gminy Klwów z dnia 30 października 2014r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna do wymiaru podatku leśnego na 2015 rok.
2014 10293 2014-11-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/232/2014 Rady Gminy Klwów z dnia 30 października 2014r. w sprawie ustalenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na 2015 r.
2014 10294 2014-11-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/233/2014 Rady Gminy Klwów z dnia 30 października 2014r. w sprawie ustalenia stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na 2015 rok.
2014 10295 2014-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/259/14 Rady Gminy w Skórcu z dnia 22 października 2014r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Skórzec
2014 10296 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XCII/2347/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 października 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Henrykowa
2014 10297 2014-11-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.155.2014.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 6 listopada 2014r. Rada Miasta Stołecznego Warszawy
2014 10298 2014-11-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.152.2014.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 6 listopada 2014r. Rada Miejska w Szydłowcu
2014 10299 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XCII/2364/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych w m.st. Warszawie
2014 10300 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XCII/2365/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 października 2014r. w sprawie zmiany nazwy Gimnazjum nr 56 w Warszawie, ul. Filarecka 2
2014 10301 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XCII/2367/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego
2014 10302 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XCII/2368/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 października 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicom w dzielnicach Ursus m.st. Warszawy i Bemowo m.st. Warszawy
2014 10303 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XCII/2369/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 października 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w dzielnicach Śródmieście m.st. Warszawy i Wola m.st. Warszawy
2014 10304 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XCII/2370/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 października 2014r. w sprawie zniesienia nazwy ulicy w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
2014 10305 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XCII/2371/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 października 2014r. w sprawie nadania, zmiany i zniesienia nazw ulic w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
2014 10306 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XCII/2372/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 października 2014r. w sprawie nadania, zmiany i zniesienia nazw ulic w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
2014 10307 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XCII/2373/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 października 2014r. w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu ulic w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
2014 10308 2014-11-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 52/2014 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 23 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr 304/XXVIII/13 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2014 rok.
2014 10309 2014-11-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2014 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr 304/XXVIII/13 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2014 rok.
2014 10310 2014-11-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/2014 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 4 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr 304/XXVIII/13 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2014 rok.
2014 10311 2014-11-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 28/2014 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 1 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr 304/XXVIII/13 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2014 rok.
2014 10312 2014-11-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 35/2014 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr 304/XXVIII/13 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2014 rok.
2014 10313 2014-11-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 44/2014 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 13 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr 304/XXVIII/13 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2014 rok.
2014 10314 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr 220/2014 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 28 lipca 2014r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2014 10315 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/281/2014 Rady Gminy Jadów z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2014
2014 10316 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XLI/455/14 Rady Miasta Zielonka z dnia 27 marca 2014r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2014
2014 10317 2014-11-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 253/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2014 rok
2014 10318 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XLV/199/14 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2014 r.
2014 10319 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XL/745/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2014 rok
2014 10320 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XLI/758/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2014 rok
2014 10321 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/280/2014 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2014.
2014 10322 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr 52/2014 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 1 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na 2014 r.
2014 10323 2014-11-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/2014 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2014 Nr XXXI/236/2013 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 grudnia 2013 roku.
2014 10324 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr 15/2014 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 26 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2014 rok
2014 10325 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr 630/XXXVII/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 27 sierpnia 2013r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2013.
2014 10326 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr 690/XL/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 28 listopada 2013r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2013.
2014 10327 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr LI/354/14 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2014r.
2014 10328 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XLVIII/334/14 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2014 r.
2014 10329 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr 312/XXX/14 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr 304/XXVIII/13 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2014 rok.
2014 10330 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr LII/371/14 Rady Miejskiej w Warce z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2014 10331 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr LI/499/14 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
2014 10332 2014-11-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 162/14 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.
2014 10333 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr L/302/2014 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 rok
2014 10334 2014-11-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/2014 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 22 kwietnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2014 r.
2014 10335 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/380/14 Rady Gminy Stare Babice z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Stare Babice na 2014 rok
2014 10336 2014-11-13 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.11.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 9 kwietnia 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2014 roku
2014 10337 2014-11-13 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.13.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2014 roku
2014 10338 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XLIII.403.2014 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 27 marca 2014r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2014 rok.
2014 10339 2014-11-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 23/2014 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 31 marca 2014r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2014 rok.
2014 10340 2014-11-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 27/2014 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 10 kwietnia 2014r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2014 rok.
2014 10341 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/202/2014 Rady Gminy Domanice z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Domanice na 2014 rok
2014 10342 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr 431/140/2014 Zarządu Powiatu Węgrowskiego` z dnia 18 marca 2014r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Węgrowskiego sprawozdania rocznego z wykonania budzetu powiatu za 2013 r.
2014 10343 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr 325/XLVIII/2014 Rady Gminy Bodzanów z dnia 29 września 2014r. W sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2014 10344 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr 239/XXVII/2014 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr 119/XIII/2012 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 18 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Czerwińsk nad Wisłą na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 10345 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XLVIII.422.2014 Rady Gminy Klembów z dnia 18 września 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2023
2014 10346 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr VII.432.2014 Rady Gminy Klembów z dnia 9 października 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2023
2014 10347 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XLIX.438.2014 Rady Gminy Klembów z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2023
2014 10348 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr VII.434.2014 Rady Gminy Klembów z dnia 9 listopada 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
2014 10349 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XLVI/287/2014 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 3 września 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ujęcia wód podziemnych nr II w Łęczeszycach
2014 10350 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XLVI/229/2014 Rady Gminy Policzna z dnia 29 października 2014r. w sprawie obniżenia ceny żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w gminie Policzna.
2014 10351 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XLVI/230/2014 Rady Gminy Policzna z dnia 29 października 2014r. w sprawie określenia dziennej stawki opłaty targowej, poboru w drodze inkasa, określenia inkasenta i wynagrodzenia za inkaso.
2014 10352 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/204/14 Rady Gminy Rusinów z dnia 3 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015 rok
2014 10353 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/205/14 Rady Gminy Rusinów z dnia 3 listopada 2014r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna do celów wymiaru podatku leśnego na 2015 rok
2014 10354 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/248/2014 Rady Gminy Baboszewo z dnia 29 października 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczania podatku rolnego
2014 10355 2014-11-14 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 2/2014 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Siedlcach z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie całego miasta Siedlce, częsci gminy Siedlce i części terenu gminy Siedlce i częsci terenu gminy Wiśniew.
2014 10356 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr LV/301/2014 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 28 października 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2015 dla ustalenia podatku rolnego.
2014 10357 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr LV/302/2014 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 28 października 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna na rok 2015 dla celów podatku leśnego
2014 10358 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr LXIX/315/2014 Rady Miasta Garwolina z dnia 27 października 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/16/2007 Rady Miasta Garwolin z dnia 19 stycznia 2007 r. zmienionej Uchwałą Nr XLIX/212/2009 z dnia 23 listopada 2009 r. sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 10359 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr LXIX/316/2014 Rady Miasta Garwolina z dnia 27 października 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2015
2014 10360 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr 497/XLII/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 15 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr 313/XXII/2008 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 25 listopada 2008 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2014 10361 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr 498/XLII/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 15 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr 233/XXIII/2012 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2014 10362 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr 19.232.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 lipca 2014r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały Nr 85.LVII.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji oraz wskazania naruszenia prawa w tej uchwale
2014 10363 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr 19.233.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 lipca 2014r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XLVIII/355/2014 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie wprowadzenia zwolnienia przedmiotowego od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2014 10364 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr 19.237.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 lipca 2014r. w sprawie orzeczenia o nieważności Uchwały Nr XXXVII/274/2014 Rady Gminy Jadów z dnia 12 czerwca 2014 roku w sprawie: zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Jadów, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania.
2014 10365 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr 19.238.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 lipca 2014r. w sprawie orzeczenia o nieważności Uchwały Nr XXVIII/219/14 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 17.06.2014 rok w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółce wodnej, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania.
2014 10366 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr 19.241.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 lipca 2014r. w sprawie orzeczenia o nieważności Uchwały Nr XXXVI/284/2014 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalania stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół, placówek zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Dąbrówka przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego.
2014 10367 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr 19.243.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 lipca 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXI/32/2014 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 26.06.2014r. w sprawie zasad i trybu udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Jedlińsk.
2014 10368 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr 20.248.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 sierpnia 2014r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XXXI/275/14 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego.
2014 10369 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr 20.250.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 sierpnia 2014r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr 401/14 Rady Gminy Celestynów z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Celestynów.
2014 10370 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr 20.255.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 sierpnia 2014r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr LVII/494/2014 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasto Płońsk na prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych w granicach miasta Płońsk
2014 10371 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr 21.258.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 sierpnia 2014r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XLVII/329/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 25 lipca 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.
2014 10372 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr LXII/538/2014 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr LIX/505/2014 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 21 sierpnia 2014 roku w sprawie podziału Gminy Miasto Płońsk na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2014 10373 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr LXII/539/2014 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr XXXV/307/2012 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie podziału Gminy Miasto Płońsk na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych, zmienionej uchwałą Nr LX/518/2014 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 25 września 2014 roku.
2014 10374 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XLI/389/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 września 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII/218/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie podziału gminy Michałowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 10375 2014-11-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 14 listopada 2014r. o wygaśnięciu mandatu radnego Rady Gminy Czerwin
2014 10376 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XCIV/2407/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy
2014 10377 2014-11-17 Uchwała Uchwała nr 260/XXXIX/2014 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 26 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2014
2014 10378 2014-11-17 Uchwała Uchwała nr 269/XL/2014 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2014
2014 10379 2014-11-17 Uchwała Uchwała nr XLVIII/301/2014 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 2 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2014 10380 2014-11-17 Uchwała Uchwała nr XLVII/362/2014 Rady Gminy Prażmów z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2014 10381 2014-11-17 Uchwała Uchwała nr LI/504/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 kwietnia 2014r. o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2014
2014 10382 2014-11-17 Uchwała Uchwała nr LVI/399/2014 Rady Miasta Sulejówek z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2014.
2014 10383 2014-11-17 Uchwała Uchwała nr XL/346/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 16 maja 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2013
2014 10384 2014-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/208/14 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasnosielc na 2014 r.
2014 10385 2014-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/238/2014 Rady Gminy Wąsewo z dnia 26 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Wąsewo na rok 2014
2014 10386 2014-11-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 101/14 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2014r.
2014 10387 2014-11-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 108/14 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2014r.
2014 10388 2014-11-17 Uchwała Uchwała nr XLI/406/14 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 26 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2014
2014 10389 2014-11-17 Uchwała Uchwała nr XLIII/572/2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 26 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2014 r.
2014 10390 2014-11-17 Uchwała Uchwała nr 318/XXIX/2014 Rady Powiatu w Płocku z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zmian budżetu powiatu płockiego na rok 2014 uchwalonego uchwałą nr 295/XXVII/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku
2014 10391 2014-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/269/2014 Rady Gminy Jadów z dnia 23 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2014
2014 10392 2014-11-17 Uchwała Uchwała nr 303.XLIX.2014 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 maja 2014r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2014 rok
2014 10393 2014-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/337/14 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2014
2014 10394 2014-11-17 Uchwała Uchwała nr 511/2014 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 7 maja 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2014 Nr XL/244/2013 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2013 r.
2014 10395 2014-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/291/2014 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2014.
2014 10396 2014-11-17 Uchwała Uchwała nr XXX.368.2014 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 27 maja 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na rok 2014
2014 10397 2014-11-17 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.17.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 21 maja 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2014 roku
2014 10398 2014-11-17 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.18.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 23 maja 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2014 roku
2014 10399 2014-11-17 Uchwała Uchwała nr XLII/229/2014 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 30 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2014
2014 10400 2014-11-17 Uchwała Uchwała nr L/300/14 Rady Gminy Somianka z dnia 23 maja 2014r. w sprawie zmian do Uchwały budżetowej XLV/271/13 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2013 roku
2014 10401 2014-11-17 Uchwała Uchwała nr 274/XL/2014 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 29 maja 2014r. zmieniająca uchwałę Nr 238/XXXV/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2014
2014 10402 2014-11-17 Uchwała Uchwała nr XLVII.437.2014 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 2 czerwca 2014r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2014 rok.
2014 10403 2014-11-17 Uchwała Uchwała nr LIII/554/14 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 października 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Wyszków.
2014 10404 2014-11-17 Uchwała Uchwała nr XLII/359/14 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 30 października 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta do wymiaru podatku rolnego na 2015 rok.
2014 10405 2014-11-17 Uchwała Uchwała nr XLII/360/14 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku na 2015 rok.
2014 10406 2014-11-17 Uchwała Uchwała nr XLII/361/14 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok.
2014 10407 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr 810/2014 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok.
2014 10408 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr 811/2014 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok.
2014 10409 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr 812/2014 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów w 2015 roku
2014 10410 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr 813/2014 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 października 2014r. w sprawie ustalenia podstawy naliczenia podatku rolnego na 2015 rok.
2014 10411 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr 814/2014 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 października 2014r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 10412 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr XL/235/2014 Rady Gminy Domanice z dnia 15 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku.
2014 10413 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr XLVI/840/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 października 2014r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w roku 2015.
2014 10414 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr XLVI/841/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 października 2014r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w roku 2015.
2014 10415 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr LIV/315/2014 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 23 września 2014r. w sprawie: dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2019.
2014 10416 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr LV/325/2014 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 13 października 2014r. w sprawie: dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014- 2019.
2014 10417 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr LV/326/2014 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 13 października 2014r. w sprawie: zmiany w uchwale Nr XLII/238/2013 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 22 października 2013 roku w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, wzoru deklaracji na podatek rolny, wzoru informacji w sprawie podatku rolnego zmienionej uchwałą Nr XLIII/247/2013 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 19 listopada 2013 roku.
2014 10418 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr LI/359/2014 Rady Gminy Teresin z dnia 31 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok
2014 10419 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr LI/360/2014 Rady Gminy Teresin z dnia 31 października 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2015
2014 10420 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr LI/361/2014 Rady Gminy Teresin z dnia 31 października 2014r. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2015
2014 10421 2014-11-18 Decyzja Decyzja nr DRE-4210-5(22)/2014/170/XII/RWy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Dalkia Warszawa S.A.
2014 10422 2014-11-19 Uchwała Uchwała nr XCIV/2406/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu miasta stołecznego Warszawy
2014 10423 2014-11-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 70/14 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2014 r.
2014 10424 2014-11-19 Uchwała Uchwała nr 196/XXX/2014 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 21 marca 2014r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 170/XXVII/2013
2014 10425 2014-11-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/299/2013 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na rok 2013
2014 10426 2014-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/312/2013 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 21 marca 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na rok 2013
2014 10427 2014-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/325/2013 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na rok 2013
2014 10428 2014-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/345/2013 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na rok 2013
2014 10429 2014-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/374/2013 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 24 października 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na rok 2013
2014 10430 2014-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/385/2013 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na rok 2013
2014 10431 2014-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/387/2013 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na rok 2013
2014 10432 2014-11-19 Uchwała Uchwała nr XLII/431/2014 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na rok 2014
2014 10433 2014-11-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 33/14 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 10434 2014-11-19 Uchwała Uchwała nr 455/XLIX/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2014 roku
2014 10435 2014-11-19 Uchwała Uchwała nr XLII/775/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 23 maja 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XL/745/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2014 rok
2014 10436 2014-11-19 Uchwała Uchwała nr XLII/776/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 23 maja 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XLI/758/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2014 rok
2014 10437 2014-11-19 Uchwała Uchwała nr XLII/777/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 23 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2014 rok
2014 10438 2014-11-19 Uchwała Uchwała nr XXIV.222.2014 Rady Gminy w Potworowie z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2014
2014 10439 2014-11-19 Uchwała Uchwała nr XLVI/351/2014 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 13 czerwca 2014r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2014
2014 10440 2014-11-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/212/2014 Rady Gminy Suchożebry z dnia 11 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014.
2014 10441 2014-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/346/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 maja 2014r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2014 Gminy Michałowice Nr XXXIV/305/2013.
2014 10442 2014-11-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 29/2014 Wójta Gminy Strachówka z dnia 22 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2014 rok.
2014 10443 2014-11-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 35/2014 Wójta Gminy Strachówka z dnia 5 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2014 rok.
2014 10444 2014-11-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 36/2014 Wójta Gminy Strachówka z dnia 8 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2014 rok.
2014 10445 2014-11-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 38/2014 Wójta Gminy Strachówka z dnia 23 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachowka na 2014 r.
2014 10446 2014-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/366/2014 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 27 maja 2014r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2014
2014 10447 2014-11-19 Uchwała Uchwała nr 286/XXXVIII/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 5 czerwca 2014r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2014 Nr 272/XXXVI/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 stycznia 2014 roku
2014 10448 2014-11-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 56/2014 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2014 Nr XXXI/236/2013 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 grudnia 2013 roku.
2014 10449 2014-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXII.172.2014 Rady Gminy Głowaczów z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
2014 10450 2014-11-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/316/2014 Rady Gminy Rzekuń z dnia 17 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2014 rok
2014 10451 2014-11-19 Uchwała Uchwała nr VIIIN.424.2014 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 2 października 2014r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXVII.329.2013 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2014 - 2023
2014 10452 2014-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/263/2014 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 30 października 2014r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2015 r.
2014 10453 2014-11-19 Uchwała Uchwała nr XLVI/217/14 Rady Gminy Pniewy z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok.
2014 10454 2014-11-19 Uchwała Uchwała nr XLVI/218/14 Rady Gminy Pniewy z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015 rok.
2014 10455 2014-11-19 Aneks Aneks nr 2 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 26 września 2014r. do Porozumienia Nr IR.272.7.2013 r. z dnia 01.03.2013 r.
2014 10456 2014-11-19 Uchwała Uchwała nr 234/XLV/14 Rady Gminy Rościszewo z dnia 30 października 2014r. w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości na 2015 rok obowiązujących na terenie Gminy Rościszewo oraz zwolnień w tym podatku.
2014 10457 2014-11-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 6 listopada 2014r. o wygaśnięciu mandatu radnego Rady Gminy Sypniewo
2014 10458 2014-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/193/2014 Rady Gminy Lutocin z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 10459 2014-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/194/2014 Rady Gminy Lutocin z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do ustalenia wymiaru podatku rolnego
2014 10460 2014-11-19 Uchwała Uchwała nr 188/XXIX/2014 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 31 października 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2014 10461 2014-11-19 Uchwała Uchwała nr 189/XXIX/2014 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 31 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 10462 2014-11-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.159.2014.KS Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 listopada 2014r. Rada Miejska w Sochaczewie
2014 10463 2014-11-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.156.2014.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 listopada 2014r. Rada Gminy Chlewiska
2014 10464 2014-11-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131. 157. 2014.BB Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 listopada 2014r. Rada Powiatu w Otwocku
2014 10465 2014-11-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131. 158 .2014.BB Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 listopada 2014r. Rada Powiatu w Otwocku
2014 10466 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr XL.306.2013 Rady Gminy Klembów z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2024
2014 10467 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr XLVII.410.2014 Rady Gminy Klembów z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2023
2014 10468 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr XLVII.411.2014 Rady Gminy Klembów z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizacje zadania pn: „-Wodociąg grupowy Klembów. Budowa wodociągu w miejscowości Ostrówek, Lipka, Sitki, Nowy Kraszew, Michałów”
2014 10469 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr LIV/185/2014 Rady Gminy Joniec z dnia 27 października 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2014 10470 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr LIV/187/2014 Rady Gminy Joniec z dnia 27 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku
2014 10471 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr XL/243/2014 Rady Gminy Raciąż z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2014 10472 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr XLIII/209/2014 Rady Gminy Sienno z dnia 10 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2015 rok
2014 10473 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr XLIII/210/2014 Rady Gminy Sienno z dnia 10 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na 2015 rok
2014 10474 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr XLIII/211/2014 Rady Gminy Sienno z dnia 10 listopada 2014r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok
2014 10475 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr XLIII/212/2014 Rady Gminy Sienno z dnia 10 listopada 2014r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok
2014 10476 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr 637/VI/48/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 22 października 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2014-2019
2014 10477 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr LI/325/2014 Rady Gminy Radzanowo z dnia 29 października 2014r. w sprawie: określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2015
2014 10478 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr LI/326/2014 Rady Gminy Radzanowo z dnia 29 października 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2014 10479 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr 297/LXIX/2014 Rady Gminy Sanniki z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 r.
2014 10480 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr 298/LXIX/2014 Rady Gminy Sanniki z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 r.
2014 10481 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr 299/LXIX/2014 Rady Gminy Sanniki z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2015
2014 10482 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr 300/LXIX/2014 Rady Gminy Sanniki z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sanniki
2014 10483 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr IX.49.2014 Rady Gminy Jasieniec z dnia 30 października 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Jasieniec na rok 2015
2014 10484 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr IX.50.2014 Rady Gminy Jasieniec z dnia 30 października 2014r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej i ustalenia inkasa na terenie gminy Jasieniec na 2015 rok.
2014 10485 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII /249/14 Rady Gminy Ciechanów z dnia 29 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2015
2014 10486 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr 246/XLIII/2014 Rady Gminy Grudusk z dnia 29 października 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku
2014 10487 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr 247/XLIII/2014 Rady Gminy Grudusk z dnia 29 października 2014r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2014 10488 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XLIV/274/2014 Rady Gminy Jakubów z dnia 27 października 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Jakubów na 2015 rok.
2014 10489 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XLIV/275/2014 Rady Gminy Jakubów z dnia 27 października 2014r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej na 2015 rok oraz zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa.
2014 10490 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XLIV/276/2014 Rady Gminy Jakubów z dnia 27 października 2014r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2015 rok.
2014 10491 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XLIV/278/2014 Rady Gminy Jakubów z dnia 27 października 2014r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2014 10492 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr LV/562/14 Rady Miasta Otwocka z dnia 26 sierpnia 2014r. zmieniająca „Program Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Otwocka” przyjęty Uchwałą nr XVI/158/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2011 r.
2014 10493 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr LVII/567/2014 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 września 2014r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2014 10494 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/294/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia 8 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015.
2014 10495 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XLVI/337/2014 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok.
2014 10496 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XLVI/338/2014 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok
2014 10497 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XLVI/339/2014 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 30 października 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015 r.
2014 10498 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr 660/VI/49/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w roku 2015
2014 10499 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr 236/XXXVIII/2014 Rady Gminy Zatory z dnia 30 października 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2014 10500 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XLVIII/397/14 Rady Gminy Cegłów z dnia 30 października 2014r. w sprawie obniżenia ceny 1q żyta do opodatkowania podatkiem rolnym gruntów rolnych na terenie Gminy Cegłów w roku 2015
2014 10501 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XLVIII/398/14 Rady Gminy Cegłów z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku na terenie gminy Cegłów w roku 2015
2014 10502 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XLVIII/399/14 Rady Gminy Cegłów z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia w roku 2015 na terenie gminy Cegłów wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 10503 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr 179/XXXV/2014 Rady Gminy Zawidz z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku na terenie gminy Zawidz na 2015 rok.
2014 10504 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr 180/XXXV/2014 Rady Gminy Zawidz z dnia 30 października 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy.
2014 10505 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr 181/XXXV/2014 Rady Gminy Zawidz z dnia 30 października 2014r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok.
2014 10506 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr 264/LVI/2014 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok.
2014 10507 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr 265/LVI/2014 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2014 10508 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XLVI/275/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 24 października 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego
2014 10509 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XLVI/276/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 24 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok
2014 10510 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XLVI/277/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 24 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015 obowiązujących na terenie Gminy Wolanów.
2014 10511 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XLV/272/2014 Rady Gminy Pionki z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok
2014 10512 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XLV/273/2014 Rady Gminy Pionki z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2015 rok
2014 10513 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XLV/274/2014 Rady Gminy Pionki z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015r.
2014 10514 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XLV/275/2014 Rady Gminy Pionki z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2014 10515 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr 328/XLV/2014 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, stawek opłaty od posiadania psów.
2014 10516 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr 329/XLV/2014 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2015 rok.
2014 10517 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XL/237/2014 Rady Gminy Borkowice z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego na 2015 rok.
2014 10518 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XLIV/265/2014 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 29 października 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Naruszewo
2014 10519 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXV.28.2014 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 29 października 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2014 10520 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/223/2014 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2015 i zwolnień w tym podatku.
2014 10521 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/224/2014 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 października 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na rok 2015 i zwolnień w tym podatku.
2014 10522 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/225/2014 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 października 2014r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna jako podstawy obliczenia podatku leśnego na rok 2015.
2014 10523 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/226/2014 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Stanisławów.
2014 10524 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XLVI/464/2014 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 października 2014r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2015 obowiązujących na terenie Gminy Siedlce
2014 10525 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XLVI/465/2014 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2015 na obszarze Gminy Siedlce oraz zwolnień w tym podatku
2014 10526 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XLVI/466/2014 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 października 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego na rok 2015.
2014 10527 2014-11-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 253/2013 Wójta Gminy Michałowice z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2013 Gminy Michałowice Nr XXIV/222/2012.
2014 10528 2014-11-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 248/2013 Wójta Gminy Michałowice z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2013 Gminy Michałowice Nr XXIV/222/2012.
2014 10529 2014-11-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 235/2013 Wójta Gminy Michałowice z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2013 Gminy Michałowice Nr XXIV/222/2012.
2014 10530 2014-11-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 191/2013 Wójta Gminy Michałowice z dnia 29 października 2013r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2013 Gminy Michałowice Nr XXIV/222/2012.
2014 10531 2014-11-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 182/2013 Wójta Gminy Michałowice z dnia 17 października 2013r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2013 Gminy Michałowice Nr XXIV/222/2012.
2014 10532 2014-11-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 164/2013 Wójta Gminy Michałowice z dnia 19 września 2013r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2013 Gminy Michałowice Nr XXIV/222/2012.
2014 10533 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XLIV.416.2014 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 17 kwietnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2014 rok.
2014 10534 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XLV.422.2014 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2014 rok.
2014 10535 2014-11-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 51.2014 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 22 maja 2014r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2014 rok.
2014 10536 2014-11-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 32.2014 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2014 rok.
2014 10537 2014-11-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 63/2014 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 11 czerwca 2014r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2014 rok.
2014 10538 2014-11-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 44/14 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 lipca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 10539 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/499/2014 Rady Gminy Długosiodło z dnia 18 lipca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/444/2013 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2014 rok
2014 10540 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/233/14 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2014 rok
2014 10541 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/190/2014 Rady Gminy w Broku z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r.
2014 10542 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XLIV/432/2014 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2014 rok
2014 10543 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/211/2014 Rady Gminy Poświętne z dnia 21 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2014 10544 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/401/14 Rady Gminy Stare Babice z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Stare Babice na 2014 rok
2014 10545 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/175/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 7 maja 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2014 rok
2014 10546 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/183/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2014 rok.
2014 10547 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XLVII/209/14 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 10 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 r.
2014 10548 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr 777/XLVI/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 29 kwietnia 2014r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2014.
2014 10549 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr 799/XLVIII/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 27 maja 2014r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2014.
2014 10550 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr 830/XLIX/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 24 czerwca 2014r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2014.
2014 10551 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XL/286/2014 Rady Gminy Wiśniew z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2014 rok.
2014 10552 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XLI/291/2014 Rady Gminy Wiśniew z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2014 rok.
2014 10553 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/207/2014 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 30 lipca 2014r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2014 rok Powiatu Siedleckiego
2014 10554 2014-11-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 70/2014 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2014 Nr XXXI/236/2013 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 grudnia 2013 roku.
2014 10555 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr 418/14 Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 22 lipca 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2014 rok
2014 10556 2014-11-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.56.2014 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 24 lipca 2014r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2014 r.
2014 10557 2014-11-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 287/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 22 lipca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2014 rok
2014 10558 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XLIX/344/14 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 czerwca 2014r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2014
2014 10559 2014-11-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 117/14 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 9 lipca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2014r.
2014 10560 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XXX/191/2014 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014
2014 10561 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/197/2014 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014
2014 10562 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/200/2014 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014
2014 10563 2014-11-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2014 Burmistrza Gminy Różan z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014
2014 10564 2014-11-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2014 Burmistrza Gminy Różan z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014
2014 10565 2014-11-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2014 Burmistrza Gminy Różan z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014
2014 10566 2014-11-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/2014 Burmistrza Gminy Różan z dnia 23 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014
2014 10567 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr 1474/XLVIII/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 2 lipca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2014 10568 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr 1475/XLVIII/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 2 lipca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2014 10569 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr 1477/XLVIII/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 2 lipca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2014 10570 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr 1478/XLVIII/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 2 lipca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2014 10571 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr LII/293/2014 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2014 rok Miasta Piastowa.
2014 10572 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/210/2014 Rady Gminy Mokobody z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok 2015
2014 10573 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/211/2014 Rady Gminy Mokobody z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 r. obowiązujących na terenie Gminy Mokobody oraz zwolnień, w tym podatku
2014 10574 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/212/2014 Rady Gminy Mokobody z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015 obowiązujących na terenie Gminy Mokobody oraz zwolnień w tym podatku
2014 10575 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XLIV/277/2014 Rady Gminy Jakubów z dnia 27 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok
2014 10576 2014-11-21 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 listopada 2014r. o decyzji w sprawie odmowy zatwierdzenia zmiany IX taryfy dla ciepła dla Zakładu Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim
2014 10577 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr L/535/14 Rady Miasta Zielonka z dnia 23 października 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok
2014 10578 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr L/537/14 Rady Miasta Zielonka z dnia 23 października 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2015
2014 10579 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr LI/551/14 Rady Miasta Zielonka z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie opłaty targowej na 2015 roku
2014 10580 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr L/304/2014 Rady Gminy Jednorożec z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2014 10581 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XL/403/2014 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 października 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2014 10582 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XLIX/510/2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 października 2014r. w sprawie ustalenia stawki podatku rolnego na rok 2015
2014 10583 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr LI/415/14 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do ustalenia podatku rolnego na 2015 rok
2014 10584 2014-11-21 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 września 2014r. zawarte pomiędzy Wojeodą Mazowieckim a Powiatem Pruszkowskim
2014 10585 2014-11-21 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 października 2014r. zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Powiatem Wołomińskim
2014 10586 2014-11-24 Uchwała Uchwała nr L/276/2014 Rady Gminy Sabnie z dnia 22 września 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Chmielnik
2014 10587 2014-11-24 Uchwała Uchwała nr L/277/2014 Rady Gminy Sabnie z dnia 22 września 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Grodzisk
2014 10588 2014-11-24 Uchwała Uchwała nr L/278/2014 Rady Gminy Sabnie z dnia 22 września 2014r. w sprawie uchwalenia Sołectwa Hilarów
2014 10589 2014-11-24 Uchwała Uchwała nr L/279/2014 Rady Gminy Sabnie z dnia 22 września 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Hołowienki
2014 10590 2014-11-24 Uchwała Uchwała nr L/280/2014 Rady Gminy Sabnie z dnia 22 września 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kolonia Hołowienki
2014 10591 2014-11-24 Uchwała Uchwała nr L/281/2014 Rady Gminy Sabnie z dnia 22 września 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kostki-Pieńki
2014 10592 2014-11-24 Uchwała Uchwała nr L/282/2014 Rady Gminy Sabnie z dnia 22 września 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kupientyn-Kolonia
2014 10593 2014-11-24 Uchwała Uchwała nr L/283/2014 Rady Gminy Sabnie z dnia 22 września 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kupientyn
2014 10594 2014-11-24 Uchwała Uchwała nr L/284/2014 Rady Gminy Sabnie z dnia 22 września 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kurowice
2014 10595 2014-11-24 Uchwała Uchwała nr L/285/2014 Rady Gminy Sabnie z dnia 22 września 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kolonia Kurowice
2014 10596 2014-11-24 Uchwała Uchwała nr L/286/2014 Rady Gminy Sabnie z dnia 22 września 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nieciecz - Dwór
2014 10597 2014-11-24 Uchwała Uchwała nr L/287/2014 Rady Gminy Sabnie z dnia 22 września 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nieciecz Włościańska
2014 10598 2014-11-24 Uchwała Uchwała nr L/288/2014 Rady Gminy Sabnie z dnia 22 września 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Niewiadoma
2014 10599 2014-11-24 Uchwała Uchwała nr L/289/2014 Rady Gminy Sabnie z dnia 22 września 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sabnie
2014 10600 2014-11-24 Uchwała Uchwała nr L/290/2014 Rady Gminy Sabnie z dnia 22 września 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stasin
2014 10601 2014-11-24 Uchwała Uchwała nr L/291/2014 Rady Gminy Sabnie z dnia 22 września 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Suchodół
2014 10602 2014-11-24 Uchwała Uchwała nr L/292/2014 Rady Gminy Sabnie z dnia 22 września 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Tchórznica Szlachecka
2014 10603 2014-11-24 Uchwała Uchwała nr L/293/2014 Rady Gminy Sabnie z dnia 22 września 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Tchórznica Włościańska
2014 10604 2014-11-24 Uchwała Uchwała nr L/294/2014 Rady Gminy Sabnie z dnia 22 września 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wymysły
2014 10605 2014-11-24 Uchwała Uchwała nr L/295/2014 Rady Gminy Sabnie z dnia 22 września 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zembrów
2014 10606 2014-11-24 Uchwała Uchwała nr LII/370/14 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 października 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Stary Goniwilk, Kalinów, Nowy Goniwilk, Piastów, Władysławów w gminie Żelechów
2014 10607 2014-11-24 Uchwała Uchwała nr LVI N/335/14 Rady Gminy Somianka z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2014 10608 2014-11-24 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 4 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 19 listopada 2014r. w sprawie ogłoszenia ’’Wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł w okresie od dnia 1 stycznia 2014r. do dnia 30 września 2014r."
2014 10609 2014-11-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 5902/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie publikacji „Sprawozdania z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2013 r.”
2014 10610 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr XLVIII/491/14 Rady Miasta Kobyłka z dnia 29 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2015
2014 10611 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr XLVIII/492/14 Rady Miasta Kobyłka z dnia 29 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015
2014 10612 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr LIII/347/2014 Rady Gminy Leszno z dnia 28 października 2014r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
2014 10613 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr LIII/348/2014 Rady Gminy Leszno z dnia 28 października 2014r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2014 10614 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr LIII/349/2014 Rady Gminy Leszno z dnia 28 października 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego
2014 10615 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr LIII/351/2014 Rady Gminy Leszno z dnia 28 października 2014r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2014 10616 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr XLVI/240/2014 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 października 2014r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do podstawy obliczenia podatku rolnego na obszarze Miasta i Gminy Mordy na 2015 rok
2014 10617 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr XLVI/241/2014 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 października 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, dla celów wymiaru podatku leśnego na obszarze Miasta i Gminy Mordy na 2015 rok
2014 10618 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr XLVI/243/2014 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 października 2014r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2015
2014 10619 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXIV/297/14 Rady Gminy Dobre z dnia 10 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego .
2014 10620 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXIV/298/14 Rady Gminy Dobre z dnia 10 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów obliczania podatku leśnego.
2014 10621 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr 509/LV/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 3 listopada 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2014-2021
2014 10622 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr 511/LV/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 3 listopada 2014r. w sprawie opłaty miejscowej
2014 10623 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr 512/LV/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 3 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Miasta i Gminy Serock na 2015r.
2014 10624 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr 513/LV/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 3 listopada 2014r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2014 10625 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr 514/LV/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 3 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
2014 10626 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/285/2014 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2014-2029
2014 10627 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr 129.LXI.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok.
2014 10628 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr 130.LXI.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 października 2014r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.
2014 10629 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr 132.LXI.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 października 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Wiązowna.
2014 10630 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr L/303/2014 Rady Gminy Jednorożec z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Jednorożec oraz wprowadzenia zwolnień
2014 10631 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/195/2014 Rady Gminy w Kuczborku Osadzie z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2014 10632 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr XLVIII/287/2014 Rady Gminy Repki z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do naliczenia podatku rolnego na rok 2015
2014 10633 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr XLVIII/288/2014 Rady Gminy Repki z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok
2014 10634 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr XLVIII/289/2014 Rady Gminy Repki z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Repki oraz zwolnień, w tym podatku na 2015 r.
2014 10635 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr XLVIII/290/2014 Rady Gminy Repki z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2014 10636 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr XXIX/226/2014 Rady Gminy Suchożebry z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2015
2014 10637 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr XXIX/227/2014 Rady Gminy Suchożebry z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2015 obowiązujących na terenie Gminy Suchożebry oraz zwolnień w tym podatku.
2014 10638 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr XXIX/228/2014 Rady Gminy Suchożebry z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015 obowiązujących na terenie Gminy Suchożebry oraz zwolnień w tym podatku.
2014 10639 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr LI/292/14 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy oraz wprowadzenia zwolnień
2014 10640 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXIV/237/14 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Gniewoszów na 2015r.
2014 10641 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXIV/238/14 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy Gniewoszów na 2015r.
2014 10642 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr XLVIII.282.2014 Rady Gminy Rząśnik z dnia 30 października 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego na 2015 rok
2014 10643 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr XLI/45/14 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 30 października 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2014 10644 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr LII/374/14 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Żelechów na rok 2015
2014 10645 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr LII/375/14 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 października 2014r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2014 10646 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr LII/376/14 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 października 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015 rok
2014 10647 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr LII/377/14 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 października 2014r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na rok 2015 na terenie gminy Żelechów
2014 10648 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr LII/378/14 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok
2014 10649 2014-11-26 Decyzja Decyzja nr DRE-4210-10(12)/2014/265/XII/RK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 26 listopada 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa ENERGA OPEC Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrołęce.
2014 10650 2014-11-26 Decyzja Decyzja nr DRE-4210-14(9)/2014/142/XV/ESz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, dla PGNiG TERMIKA S.A. z siedzibą w Warszawie, w części dotyczącej zaopatrzenia w ciepło odbiorców usytuowanych w Warszawie, w rejonie ul. Marynarskiej
2014 10651 2014-11-26 Decyzja Decyzja nr DRE-4210-12(9)/2014/142/XV/ARy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, dla PGNiG TERMIKA S.A. z siedzibą w Warszawie, w części dotyczącej zaopatrzenia w ciepło odbiorców usytuowanych w Warszawie, w rejonie ul. Chełmżyńskiej
2014 10652 2014-11-26 Decyzja Decyzja nr DRE-4210-13(9)/2014/142/XV/ARy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, dla PGNiG TERMIKA S.A. z siedzibą w Warszawie, w części dotyczącej zaopatrzenia w ciepło odbiorców usytuowanych w Warszawie, w rejonie ul. Annopol
2014 10653 2014-11-26 Decyzja Decyzja nr DRE-4210-16(9)/2014/142/XV/ESz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, dla PGNiG TERMIKA S.A. z siedzibą w Warszawie, w części dotyczącej zaopatrzenia w ciepło odbiorców usytuowanych w Warszawie, w rejonie ul. Jana Kazimierza
2014 10654 2014-11-26 Decyzja Decyzja nr DRE-4210-15(9)/2014/142/XV/ESz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, dla PGNiG TERMIKA S.A. z siedzibą w Warszawie, w części dotyczącej zaopatrzenia w ciepło odbiorców usytuowanych w Warszawie, w rejonie ul. Marsa
2014 10655 2014-11-26 Informacja Informacja Starosty Żuromińskiego z dnia 29 października 2014r. o operacie opisowo-kartograficznym obrębów: Boguszewiec, Chrapoń, Chrapoń Rudziska, Chromakowo, Dębówka, Elżbiecin, Felcyn, Głęboka, Mojnowo, Przeradz Nowy, Obręb, Parlin, Pietrzyk, Przeradz Mały, Przeradz Wielki, Psota, Seroki, Siemcichy, Swojęcin, Starcz Bombol, Szoniec, Zimolza w jednostce ewidencyjnej Lutocin, powiat żuromiński woj. mazowieckie.
2014 10656 2014-11-26 Informacja Informacja Starosty Żuromińskiego z dnia 29 października 2014r. o operacie opisowo-kartograficznym obrębów : Adamowo, Dąbrówki, Dźwierzno, Gołuszyn, Karniszyn, Karniszyn-Parcele, Kobyla Łąka, Kocewo, Mak, Małocin, Myślin, Pełki, Pozga, Sadłowo, Sadłowo- Parcele, Sławęcin, Stanisławowo, Stawiszyn-Łaziska, Stawiszyn-Zwalewo, Strzeszewo, Trzaski, Wieluń- Zalesie, Wilewo, Władysławowo, Zgliczyn-Pobodzy w jednostce ewidencyjnej Bieżuń, pow. żuromiński, woj. mazowieckie.
2014 10657 2014-11-26 Informacja Informacja Starosty Nowodworskiego z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków, obejmującej obręby ewidencyjne: Dobra Wola, Andzin, Wiktorowo, położonych na terenie gminy Nasielsk, powiat nowodworski
2014 10658 2014-11-26 Informacja Informacja Starosty Żuromińskiego z dnia 29 października 2014r. o operacie opisowo – kartograficznym obrębów: Bądzyn, Biały Dwór, Cieszki, Dziwy, Galumin, Goliaty,Huta, Jasiony, Kipichy, Konopaty Lasy Chłopskie, Kozilas, Lisiny, Łazy, Mały Las, Mleczówka, Obórki, Osówka, Pątki, Płociczno, Przerodki, Purzyce, Ruda, Rynowo, Sinogóra, Straszewy, Suchy Grunt, Syberia, Toruniak, Wronka, Wylazłowo, Zatorowizna, Zieluń, Żarnówka i Żelaźnia w jednostce ewidencyjnej Lubowidz pow.żuromiński woj.mazowieckie.
2014 10659 2014-11-26 Informacja Informacja Starosty Żuromińskiego z dnia 29 października 2014r. o operacie opisowo-kartograficznym obrębów : Bagienice Duże, Bagienice Małe, Bagienice Nowe, Chodubka, Chojnowo, Gościszka, Gościszka Baraki, Kozielsk, Krzywki Bratki, Kuczbork, Łążek, Mianowo, Nidzgora, Niedziałki Sadykierz, Nowa Wieś, Olszewko, Osowa, Szronka w jednostce ewidencyjnej Kuczbork-Osada, pow. żuromiński, woj. mazowieckie.
2014 10660 2014-11-26 Informacja Informacja Starosty Żuromińskiego z dnia 29 października 2014r. o operacie opisowo-kartograficznym obrębów: Będzymin, Chamsk, Dąbrowice, Dębsk, Franciszkowo, Kliczewo Duże, Kliczewo Małe, Kosewo, Kruszewo, Nowe Nadratowo, Młudzyn, Olszewo, Poniatowo, Raczyny, Rozwozin, Rzężawy, Sadowo, Stare Nadratowo, Tadajówka, Wólka Kliczewska w jednostce ewidencyjnej Żuromin powiat żuromiński woj. mazowieckie.
2014 10661 2014-11-26 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 9/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Wisły
2014 10662 2014-11-26 Uchwała Uchwała nr LIII/296/2014 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2015 i wprowadzenia ulgi w podatku rolnym.
2014 10663 2014-11-26 Uchwała Uchwała nr LIII/297/2014 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2015 obowiązujących na terenie Gminy Zakrzew oraz zwolnień w tym podatku.
2014 10664 2014-11-26 Uchwała Uchwała nr LIII/298/2014 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2015 obowiązujących na terenie Gminy Zakrzew oraz zwolnień w tym podatku.
2014 10665 2014-11-26 Uchwała Uchwała nr 321/XLV/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 30 października 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015 rok
2014 10666 2014-11-26 Uchwała Uchwała nr 322/XLV/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w roku 2015
2014 10667 2014-11-26 Uchwała Uchwała nr 323/XLV/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2015
2014 10668 2014-11-26 Uchwała Uchwała nr 332/XLV/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 30 października 2014r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2014 10669 2014-11-26 Uchwała Uchwała nr XLVII/251/2014 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok
2014 10670 2014-11-26 Uchwała Uchwała nr XLVII/252/2014 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok
2014 10671 2014-11-26 Uchwała Uchwała nr XLVII/253/2014 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2014 10672 2014-11-26 Uchwała Uchwała nr LIX/413/2014 Rady Gminy Płońsk z dnia 30 października 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego
2014 10673 2014-11-26 Uchwała Uchwała nr LIX/414/2014 Rady Gminy Płońsk z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 10674 2014-11-26 Uchwała Uchwała nr LIX/415/2014 Rady Gminy Płońsk z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 10675 2014-11-26 Uchwała Uchwała nr LII.481.2014 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta przyjętej do celów wymiaru podatku rolnego.
2014 10676 2014-11-26 Uchwała Uchwała nr LII.482.2014 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok.
2014 10677 2014-11-26 Uchwała Uchwała nr LII.483.2014 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie: określenia zwolnień z podatku od nieruchomości na 2015 rok.
2014 10678 2014-11-26 Uchwała Uchwała nr LII.484.2014 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok.
2014 10679 2014-11-26 Uchwała Uchwała nr LII.485.2014 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie: określenia wysokości stawek opłaty targowej na rok 2015 oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa.
2014 10680 2014-11-26 Uchwała Uchwała nr LII.486.2014 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2014 10681 2014-11-26 Uchwała Uchwała nr 263/XLIV/14 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 października 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego za 2015 r.
2014 10682 2014-11-26 Uchwała Uchwała nr LX/580/14 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki
2014 10683 2014-11-26 Uchwała Uchwała nr LX/581/14 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego na rok 2015
2014 10684 2014-11-26 Uchwała Uchwała nr LX/582/14 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki na rok 2015
2014 10685 2014-11-26 Uchwała Uchwała nr Nr LIV/186/2014 Rady Gminy Joniec z dnia 27 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 10686 2014-11-26 Uchwała Uchwała nr LV/316/2014 Rady Gminy w Jabłonnie Lackiej z dnia 30 października 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie gminy Jabłonna Lacka
2014 10687 2014-11-26 Uchwała Uchwała nr LIV.298.2014 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok
2014 10688 2014-11-26 Uchwała Uchwała nr LIV.299.2014 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na 2015 rok
2014 10689 2014-11-27 Uchwała Uchwała nr GOPS XLVIII.0007.370.2014 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 4 września 2014r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dębe Wielkie
2014 10690 2014-11-27 Uchwała Uchwała nr GOPS XLVIII.0007.371.2014 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 4 września 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 10691 2014-11-27 Uchwała Uchwała nr KE.XLVIII.0007.374.2014 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 4 września 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dębe Wielkie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2014 10692 2014-11-27 Uchwała Uchwała nr FK.XLIX.0007.385.2014 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok
2014 10693 2014-11-27 Uchwała Uchwała nr FK.XLIX.0007.386.2014 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 30 października 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2014 10694 2014-11-27 Uchwała Uchwała nr FK.XLIX.0007.387.2014 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 30 października 2014r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2014 10695 2014-11-27 Uchwała Uchwała nr XCII/2348/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 października 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Zbójna Góra w rejonie ulicy Fromborskiej
2014 10696 2014-11-27 Uchwała Uchwała nr XCII/2349/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 października 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Stadionu Narodowego
2014 10697 2014-11-27 Uchwała Uchwała nr XCII/2350/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 października 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Miasto – Ogród Sadyba część I
2014 10698 2014-11-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.164.2014.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 listopada 2014r. Rada Miasta Stołecznego Warszawy
2014 10699 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr 211/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 3 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2014 rok
2014 10700 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr 214/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 3 listopada 2014r. zmieniająca rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu położonego na terenie powiatów garwolińskiego, mińskiego i otwockiego
2014 10701 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr 217/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 3 listopada 2014r. w sprawie Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Mazowieckiego
2014 10702 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr 220/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 3 listopada 2014r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Sieciechów oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Sieciechów
2014 10703 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr 221/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 3 listopada 2014r. uchylająca uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Młodzieszyn
2014 10704 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr 223/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 3 listopada 2014r. w sprawie programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska tj. obszarów dróg wojewódzkich na terenie województwa mazowieckiego, na których został przekroczony długookresowy poziom dźwięku A we wszystkich dobach roku i porach nocy w roku
2014 10705 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr 224/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 3 listopada 2014r. w sprawie programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska tj. obszarów linii kolejowych na terenie województwa mazowieckiego, na których został przekroczony długookresowy poziom dźwięku A we wszystkich dobach roku i porach nocy w roku
2014 10706 2014-11-28 Porozumienie Porozumienie nr 10/2014 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 3 listopada 2014r. zawarte pomiędzy Powiatem Mińskim, reprezentowanym Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu którego działają: 1) Pan Antoni Jan Tarczyński - Starosta Miński,2) Pan Krzysztof Płochocki - Wicestarosta Miński,przy kontrasygnacie Pani Teresy Bąk - Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Węgrowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu, którego działają:1) Pan Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski, 2) Pani Ewa Besztak - Wicestarosta Węgrowski, zwanym dalej „Przyjmującym”
2014 10707 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr XLII/203/2014 Rady Gminy Rzewnie z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 roku, przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Rzewnie na 2015 rok.
2014 10708 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr XCIII/2374/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 października 2014r. w sprawie podziału samorządowej instytucji kultury Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy i utworzenia instytucji kultury pod nazwą Prom Kultury Saska Kępa
2014 10709 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr 730/XLIV/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 25 lutego 2014r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2014
2014 10710 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr 771/XLV/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 25 marca 2014r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2014.
2014 10711 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr LV/532/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 10 lipca 2014r. o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2014
2014 10712 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/231/2013 Rady Gminy Klembów z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2013 rok
2014 10713 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXIX.288.2013 Rady Gminy Klembów z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2013 rok
2014 10714 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr IV/33/212/2014 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2014 rok
2014 10715 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/146/13 Rady Gminy Wilga z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wilga na rok 2014
2014 10716 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr XLIII/419/14 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 4 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2014
2014 10717 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr 765/2014 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2014 10718 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/231/2014 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 21 lipca 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2014.
2014 10719 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr XXX/189/14 Rady Gminy Nur z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok
2014 10720 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr XLIII/440/14 Rady Miasta Kobyłka z dnia 25 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na rok 2014
2014 10721 2014-11-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 223/2014 Wójta Gminy Izabelin z dnia 24 lipca 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2014 r.
2014 10722 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr XLVIII/276/14 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 16 lipca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 10723 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr LIII/315/2014 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 rok
2014 10724 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr LIX/646/2014 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 29 lipca 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 r.
2014 10725 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/22/14 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 22 maja 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2014
2014 10726 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/26/14 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2014
2014 10727 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/327/14 Rady Gminy Izabelin z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 Gminy Izabelin
2014 10728 2014-11-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 214/2014 Wójta Gminy Izabelin z dnia 23 maja 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2014 r.
2014 10729 2014-11-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 218/2014 Wójta Gminy Izabelin z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2014 r.
2014 10730 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr LVIII/408/2014 Rady Miasta Sulejówek z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2014.
2014 10731 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr LIX/423/2014 Rady Miasta Sulejówek z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2014.
2014 10732 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr 549/2014 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 23 lipca 2014r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2014 rok
2014 10733 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr 536/2014 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 21 lipca 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2014 Nr XL/244/2013 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2013 r.
2014 10734 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr 346/XLI/2014 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015 rok.
2014 10735 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr x/42/2014 Rady Gminy Radzanów z dnia 29 października 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015 rok.
2014 10736 2014-11-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 334/W/2014 Wójta Gminy Cegłów z dnia 24 marca 2014r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Cegłówza 2013 rok.
2014 10737 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr LXV/687/2014 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych znajdujących się na terenie miasta Góra Kalwaria położonych w I strefie (I strefa obejmuje zespół miejski o największych walorach historycznych) oraz na terenie miejscowości Czersk położonych w historycznym układzie urbanistycznym, w których dokonano remontu fasady
2014 10738 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr LXV/688/2014 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 10739 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr LXVI/690/2014 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2014 10740 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/266/2014 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2014 10741 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr XLVIII/246/14 Rady Gminy w Regiminie z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną do celów wymiarowych podatku rolnego na rok 2015
2014 10742 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr XLVIII/247/14 Rady Gminy w Regiminie z dnia 6 listopada 2014r. sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2015 obowiązujących na terenie Gminy Regimin.
2014 10743 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr XXX/187/2014 Rady Gminy Miedzna z dnia 29 października 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015.
2014 10744 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr XXX/188/2014 Rady Gminy Miedzna z dnia 29 października 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok.
2014 10745 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr XXX/189/2014 Rady Gminy Miedzna z dnia 29 października 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od tego podatku na 2015 rok.
2014 10746 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr 290/XLVII/14 Rady Gminy Przyłęk z dnia 30 października 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 10747 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr 291/XLVII/14 Rady Gminy Przyłęk z dnia 30 października 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2015
2014 10748 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr XLV/265/2014 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 10749 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr XLV/266/2014 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2014 10750 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/319/2014 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 29 września 2014r. w sprawie zaliczenia dróg w m. Węgrów do kategorii publicznych gminnych oraz określenia przebiegu tych dróg.
2014 10751 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/322/2014 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 29 września 2014r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Węgrowa na lata 2015 - 2019
2014 10752 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/323/2014 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 29 września 2014r. w sprawie nadania nazwy ulic
2014 10753 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr XLVIII/332/2014 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 29 października 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2014 10754 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr LXXI/357/14 Rady Gminy Leoncin z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2014 10755 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr LI/363/14 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 25 września 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej będących w trwałym zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żyrardowie.
2014 10756 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/206/2014 Rady Gminy Grębków z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2015
2014 10757 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/207/2014 Rady Gminy Grębków z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok
2014 10758 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/208/2014 Rady Gminy Grębków z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015
2014 10759 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr 267/XXXIII/14 Rady Gminy Stara Biała z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2015 na obszarze gminy Stara Biała
2014 10760 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr 268/XXXIII/14 Rady Gminy Stara Biała z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 10761 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/239/2014 Rady Gminy Chynów z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015
2014 10762 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/240/2014 Rady Gminy Chynów z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2015
2014 10763 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/241/2014 Rady Gminy Chynów z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie ustalenia ceny skupu 100 kg ziarna żyta jako podstawy do naliczania podatku rolnego na rok 2015
2014 10764 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/242/2014 Rady Gminy Chynów z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie ceny sprzedaży drewna jako podstawy do naliczania podatku leśnego na rok 2015
2014 10765 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr XLII/260/2014 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok.
2014 10766 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr XLII/261/2014 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015 rok.
2014 10767 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr XLII/262/2014 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna do celów wymiaru podatku leśnego na 2015 rok.
2014 10768 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr XLII/263/2014 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 4 listopada 2014r. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Stara Błotnica na rok 2015.
2014 10769 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/174/14 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 25 września 2014r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sieciechów na lata 2014-2018
2014 10770 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr XLII/184/14 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2015 rok
2014 10771 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr XLII/185/14 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2015 obowiązujących na terenie gminy Wyśmierzyce
2014 10772 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr XLII/186/14 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie podatku od środków transportowych
2014 10773 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr XLIX/253/2014 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 31 października 2014r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Zabrodzie, gm. Zabrodzie.
2014 10774 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr XLIX/ 254 /2014 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 31 października 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów podatku rolnego.
2014 10775 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr L/401/14 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok.
2014 10776 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr L/402/14 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2015 rok.
2014 10777 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr L/403/14 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok.
2014 10778 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr L/404/14 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie: opłaty targowej.
2014 10779 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr L/405/14 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2014 10780 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr XLIV.250.2014 Rady Gminy w Przytyku z dnia 30 października 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2015.
2014 10781 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr XLIV.251.2014 Rady Gminy w Przytyku z dnia 30 października 2014r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015 obowiązujących na terenie Gminy Przytyk oraz zwolnień w tym podatku
2014 10782 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr XLIV.252.2014 Rady Gminy w Przytyku z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Przytyk oraz zwolnień, w tym podatku.
2014 10783 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr LIX/288/14 Rady Gminy Korytnica z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku
2014 10784 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr LIX/289/14 Rady Gminy Korytnica z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnien w tym podatku
2014 10785 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr LIX/290/14 Rady Gminy Korytnica z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2015
2014 10786 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr LIX/291/14 Rady Gminy Korytnica z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Korytnica miejsc sprzedaży napojów alkoholowych
2014 10787 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/635/2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 października 2014r. w sprawie nadania nazwy Tadeusza Gołębiewskiego rondu w Legionowie.
2014 10788 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/636/2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2014 - 2022
2014 10789 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/643/2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 października 2014r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury im. Charlesa Spencera Chaplina w Legionowie
2014 10790 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/644/2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Legionowo
2014 10791 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXIX/301/2014 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 10 października 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Dąbrówka.