Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Październik 2014

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2014 8976 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr XXX/225/2013 Rady Gminy Jadów z dnia 31 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2013
2014 8977 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr 284/XXVI/13 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 31 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 225/XXI/13 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2013 rok.
2014 8978 2014-10-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 93/2013 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 30 października 2013r. w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2013 rok.
2014 8979 2014-10-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 98/2013 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 13 listopada 2013r. w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2013 rok.
2014 8980 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr XXX/309/2013 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 24 września 2013r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2013
2014 8981 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXV/159/13 Rady Gminy Olszanka z dnia 24 października 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na rok 2013.
2014 8982 2014-10-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.104.2013 Burmistrza Miasta Marki z dnia 31 października 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2013 rok.
2014 8983 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXIX/183/13 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 31 października 2013r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2013 r.
2014 8984 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr 224/XXXIII/2013 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 24 października 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2013
2014 8985 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr 228/XXXIV/2013 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2013
2014 8986 2014-10-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 54/13 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 października 2013r. zmieniające Zarządzenie Nr 53/13 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 22 października 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2014 8987 2014-10-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 87/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 14 października 2013r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy oraz zmian w planie finansowym dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2013 rok.
2014 8988 2014-10-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 93/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 28 października 2013r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy oraz zmian w planie finansowym dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2013 rok.
2014 8989 2014-10-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 94/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 31 października 2013r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2013 rok.
2014 8990 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr XLII/244/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 25 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2014 8991 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr XL/415/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 31 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2013 rok.
2014 8992 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXIX/215/2013 Rady Gminy w Sabniach z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok
2014 8993 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr XL.236.2013 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2013 rok.
2014 8994 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr 639/2013 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
2014 8995 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr XX/148/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2013 rok.
2014 8996 2014-10-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 33/2013 Wójta Gminy Czerwonka z dnia 19 listopada 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.
2014 8997 2014-10-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 228/2013 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2013
2014 8998 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXI/145/2013 Rady Gminy Rzewnie z dnia 16 września 2013r. w sprawie zmian w budzecie Gminy Rzewnie na rok 2013.
2014 8999 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr 470/VI/39/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2013
2014 9000 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr 246/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 listopada 2013r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2013 Nr 171/XXII/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 20 grudnia 2012 roku
2014 9001 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr XLIII/244/2013 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 19 listopada 2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2013 rok Miasta Piastowa.
2014 9002 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr XLIV/252/2013 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 3 grudnia 2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2013 rok Miasta Piastowa.
2014 9003 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr XXVI /153/ 2013 Rady Gminy Sypniewo z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013
2014 9004 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr XLIV/197/13 Rady Gminy Kampinos z dnia 13 listopada 2013r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2013r.
2014 9005 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr XLI/184/13 Rady Gminy Kampinos z dnia 11 września 2013r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2013 r.
2014 9006 2014-10-01 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 5 września 2014r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnego Bugu PLB 140001
2014 9007 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr 417/XXXIV/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 17 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej  Gminy Lesznowola na rok 2013
2014 9008 2014-10-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 53/13 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 22 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2014 9009 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr XLVI/625/2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 24 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2014 - 2022
2014 9010 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr XLVI/629/2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 24 września 2014r. w sprawie pozbawienia niektórych dróg gminnych dotychczasowej kategorii oraz zaliczenia niektórych dróg na terenie miasta Legionowo do kategorii dróg gminnych
2014 9011 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr XLVI/630/2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 24 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w 2014 r.
2014 9012 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr XLVI/631/2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 24 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Legionowo
2014 9013 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr XLVI/632/2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 24 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych gimnazjów na terenie Gminy Legionowo
2014 9014 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr XLVI/633/2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 24 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie Programu Stypendialnego Gminy Legionowo
2014 9015 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr XLVI/634/2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 24 września 2014r. w sprawie zmian w podziale na stałe obwody głosowania oraz zmiany nazwy siedziby obwodowej komisji wyborczej
2014 9016 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr XLIV/427/14 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 22 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Mińsku Mazowieckim na 2014 rok
2014 9017 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr XLIV/433/14 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 22 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłat
2014 9018 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr XLV/270/2014 Rady Gminy Repki z dnia 9 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 9019 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr XLV/271/2014 Rady Gminy Repki z dnia 9 września 2014r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Repki
2014 9020 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr XLV/272/2014 Rady Gminy Repki z dnia 9 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Repki, warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2014 9021 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr XL/188/14 Rady Gminy Czerwin z dnia 22 września 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w gminie Czerwin
2014 9022 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr Xl/189/14 Rady Gminy Czerwin z dnia 22 września 2014r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Czerwinie
2014 9023 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr XLIII/224/2014 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 25 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 9024 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr LIV N/324/14 Rady Gminy Somianka z dnia 24 września 2014r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów tych podatków i wynagrodzenia za inkaso
2014 9025 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr LIV N/325/14 Rady Gminy Somianka z dnia 24 września 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla innych niż Gmina Somianka osób fizycznych i prawnych prowadzących niepubliczne przedszkola, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2014 9026 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr XLVI/245/2014 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 11 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.
2014 9027 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr XLIV/428/14 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 22 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Rady Powiatu Mińskiego, Rady Miasta Mińsk Mazowiecki oraz Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki
2014 9028 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXII/259/2013 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2013.
2014 9029 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXVI/346/2013 Rady Miasta Mława z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
2014 9030 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/240/13 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Myszyniec na 2013 rok.
2014 9031 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr 346/13 Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2013 rok
2014 9032 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXIV/201/13 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2013 rok
2014 9033 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr XLIII/188/13 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2013 r.
2014 9034 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr XLVII/293/13 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2013 roku.
2014 9035 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXVI/167/13 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na rok 2013
2014 9036 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXVII/169/13 Rady Gminy Olszanka z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na rok 2013.
2014 9037 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr XLII/258/13 Rady Gminy Somianka z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmian do Uchwały budżetowej XXXI/176/12 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2012 roku
2014 9038 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr XLV/269/13 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian do Uchwały budżetowej XXXI/176/12 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2012 roku
2014 9039 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr XL/230/13 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2014 9040 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr XL/402/2013 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nadarzyn na rok 2013.
2014 9041 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr IV/28/188/2013 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ceichanowskiego na 2013 rok
2014 9042 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr 247/XXXVII/2013 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2013
2014 9043 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr XXX/163/2013 Rady Gminy Strachówka z dnia 13 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strachówka na 2013 rok.
2014 9044 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXIX/294/13 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 listopada 2013r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2013
2014 9045 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXIV-123/2013 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2013
2014 9046 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXII/151/2013 Rady Gminy Rzewnie z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzewnie na 2013 rok.
2014 9047 2014-10-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 163/13 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2013 r.
2014 9048 2014-10-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 164/13 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2013 r.
2014 9049 2014-10-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 172/13 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2013 r.
2014 9050 2014-10-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/14 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 17 stycznia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2014 r.
2014 9051 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXVII/279/2013 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2013 rok
2014 9052 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr XLVIII/379/2013 Rady Miasta Marki z dnia 27 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę nr XXXVI/273/2013 Rady Miasta Marki z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Marki na 2013 rok.
2014 9053 2014-10-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.120.2013 Burmistrza Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2013 rok.
2014 9054 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXV/201/13 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
2014 9055 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr XLII/283/2013 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXVIII/193/2012 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu wyszkowskiego na rok 2013.
2014 9056 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr 177/XXVIII/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 17 grudnia 2013r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 119/XVIII/2012
2014 9057 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr 172/XXVII/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 11 grudnia 2013r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 119/XVIII/2012
2014 9058 2014-10-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 126/2013 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 225/XXI/13 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2013 rok.
2014 9059 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr 87/2013 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawiewprowadzenia zmian w budżecie powiatu przasnyskiego na 2013 rok
2014 9060 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr 496/VI/40/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2013
2014 9061 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr IX/72/13 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2013
2014 9062 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/405/2013 Rady Gminy Długosiodło z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/323/2012 Rady Gminy Długosiodło z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2013 rok
2014 9063 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/442/2013 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/323/2012 Rady Gminy Długosiodło z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2013 rok
2014 9064 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr LXII / 336 / 2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 września 2014r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie budowy gminnej oczyszczalni ścieków
2014 9065 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XLVI/350/2014 Rady Miasta Pionki z dnia 23 września 2014r. w sprawie: utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Miasta Pionki
2014 9066 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XLVI/349/2014 Rady Miasta Pionki z dnia 23 września 2014r. w sprawie: określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży tych napojów oraz zasad ich usytuowania na terenie Gminy Miasta Pionki
2014 9067 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XLV/615/2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo dla obszaru obejmującego teren działek o nr ewid. 200, 201/4 oraz część działki o nr ewid. 202 z obrębu ewid. nr 65
2014 9068 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/225/2014 Rady Gminy Borkowice z dnia 23 września 2014r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Borkowice
2014 9069 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XLI/355/14 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/198/12 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mińsk Mazowiecki
2014 9070 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr 288/LXVII/2014 Rady Gminy Sanniki z dnia 29 września 2014r. w sprawie: zmiany uchwały nr 159/XXXV/2012 Rady Gminy Sanniki z dnia 26 września 2012 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sanniki na lata 2013-2017
2014 9071 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XLVIII/282/2014 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 24 września 2014r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w powiecie pułtuskim.
2014 9072 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr 645/LXV/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany opisu granic okręgów wyborczych w mieście Ostrołęka
2014 9073 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr 646/LXV/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania w mieście Ostrołęka
2014 9074 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr 647/LXV/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 września 2014r. w sprawie utworzenia w mieście Ostrołęka odrębnych obwodów głosowania
2014 9075 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr 367/XLVIII/2014 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
2014 9076 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/395/2014 Rady Gminy Czosnów z dnia 16 września 2014r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Czosnów
2014 9077 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/396/2014 Rady Gminy Czosnów z dnia 16 września 2014r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez gminę Czosnów
2014 9078 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr LIX/408/14 Rady Miejskiej w Warce z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/52/11 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 9079 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr 1552/L/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 września 2014r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
2014 9080 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr 1553/L/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 września 2014r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
2014 9081 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr 1555/L/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku
2014 9082 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr L/252/2014 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 19 września 2014r. w sprawie uzupełnienia załącznika nr 2 do Uchwały nr XXXIII/172/2013 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 15 marca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na drogach kategorii powiatowej na terenie Powiatu Gostynińskiego oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2014 9083 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr L/256/2014 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 19 września 2014r. zmieniająca Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2014-2024
2014 9084 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr LII/531/14 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 25 września 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2014 9085 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr LII/532/14 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 25 września 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXXVI/273/09 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy Wyszków miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2014 9086 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr LII/533/14 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 25 września 2014r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu w wyborach do rad gmin,rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st.Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
2014 9087 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/220/2014 Rady Gminy Borowie z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie przedłużenia ulic w miejscowości Borowie
2014 9088 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr 797/2014 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów do głosowania na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
2014 9089 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XLVI/315/2014 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów, budynków lub ich części, budowli lub ich części, położonych na obszarach objętych specjalną strefą ekonomiczną na terenie Miasta Węgrowa
2014 9090 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/801/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie przyjęcia "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na lata 2014-2022 dla Miasta Siedlce i gmin, z którymi Miasto Siedlce zawarło porozumienia w zakresie prowadzenia transportu publicznego".
2014 9091 2014-10-02 Informacja Informacja nr OŁO-4210-46(11)/2014/1425/VIII/BG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 26 września 2014r.
2014 9092 2014-10-02 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 1515/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 października 2013r.
2014 9093 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/209/2014 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 22 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Różan
2014 9094 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/185/2013 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2014 9095 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/464/13 Rady Miasta Otwocka z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2013 rok
2014 9096 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr 100/2013 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 25 października 2013r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego nr 2013 rok
2014 9097 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr 124/2013 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2013 rok
2014 9098 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr 109/2013 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2013 rok
2014 9099 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr 346/13 Rady Gminy Celestynów z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Celestynów na 2013 rok
2014 9100 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr LI/336/13 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 30 grudnia 2013r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XXXVI/213/12 na rok 2013
2014 9101 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/282/13 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2013 rok.
2014 9102 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XLVII/334/13 Rady Miejskiej w Warce z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
2014 9103 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XLVIII/336/13 Rady Miejskiej w Warce z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
2014 9104 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr 179/2013 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na 2013 r.
2014 9105 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr 180/2013 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 14 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
2014 9106 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr 184/2013 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 19 listopada 2013r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na 2013 r.
2014 9107 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr 185/2013 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 19 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
2014 9108 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/498/2013 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2013 r.
2014 9109 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr 213/2013 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 20 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
2014 9110 2014-10-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 99/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2013 rok.
2014 9111 2014-10-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 103/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2013 rok.
2014 9112 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XLIII/248/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2014 9113 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/181/2013 Rady Gminy Suchożebry z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013.
2014 9114 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr 347/137/13 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 13 listopada 2013r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2013 rok
2014 9115 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr 359/142/13 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2013 rok
2014 9116 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/290/13 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok.
2014 9117 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr 356/140/13 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2013 rok
2014 9118 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/269/13 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 28 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2013
2014 9119 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XL/270/2013 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2013 rok.
2014 9120 2014-10-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 101/2013 Burmistrza Przasnysza z dnia 29 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2013 rok
2014 9121 2014-10-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 114/2013 Burmistrza Przasnysza z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2013 rok
2014 9122 2014-10-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 96/2013 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XXII/161/2012 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2012 roku.
2014 9123 2014-10-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 107/2013 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XXII/161/2012 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2012 roku.
2014 9124 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/274/2013 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2013 rok
2014 9125 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/310/2013 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 26 września 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2013.
2014 9126 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr XLI.241.2013 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2013 rok.
2014 9127 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr XLI/187/13 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2013 r.
2014 9128 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr XLV/425/13 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok
2014 9129 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr 337/13 Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 13 grudnia 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2013 rok
2014 9130 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr 342/13 Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2013 rok
2014 9131 2014-10-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.111.2013 Burmistrza Miasta Marki z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2013 rok.
2014 9132 2014-10-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.118.2013 Burmistrza Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2013 rok
2014 9133 2014-10-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 42/2013 Wójta Gminy Poświętne z dnia 9 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 r.
2014 9134 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr 235/XXXII/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 października 2013r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2013 Nr 171 / XXII / 2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 20 grudnia 2012 roku
2014 9135 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr 249/XXXIV/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 246/XXXIII/2013 Rady Miejskiej Rady w Drobinie z dnia 28 listopada 2013 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2013 Nr 171/XXII/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 20 grudnia 2012 roku
2014 9136 2014-10-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 77/2013 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2014 9137 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr 179/XXXII/2013 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 9 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2014 9138 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/180/2013 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2013 rok Powiatu Siedleckiego
2014 9139 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/342/13 Rady Gminy Stare Babice z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Stare Babice na 2013 rok.
2014 9140 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/265/2013 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2013.
2014 9141 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/342/2013 Rady Miasta Mława z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
2014 9142 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr 514/LI/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 31 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
2014 9143 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr 517/LIII/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
2014 9144 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr 318/124/13 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 17 lipca 2013r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2013 rok
2014 9145 2014-10-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.127.2013 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2013 r.
2014 9146 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr XLV/417/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 4 października 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2013
2014 9147 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/421/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2013
2014 9148 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr XLVII/434/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2013
2014 9149 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr 153/XXIII/13 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Boguty-Pianki na rok 2013
2014 9150 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr 162/XXIV/13 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Boguty-Pianki na rok 2013
2014 9151 2014-10-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 29/2013 Wójta Gminy Czerwonka z dnia 24 października 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.
2014 9152 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr XL/297/2013 Rady Gminy Prażmów z dnia 22 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
2014 9153 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr XL/336/2013 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2013
2014 9154 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr XLI/343/2013 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2013
2014 9155 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/176/13 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 28 października 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2013 r.
2014 9156 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/263/2013 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 10 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Węgrowskiego na 2013 rok
2014 9157 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/270/2013 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Węgrowskiego na 2013 rok
2014 9158 2014-10-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 118/13 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 22 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2013 r.
2014 9159 2014-10-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 126/13 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 31 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2013 r.
2014 9160 2014-10-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 130/13 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2013 r.
2014 9161 2014-10-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 134/13 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 13 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2013 r.
2014 9162 2014-10-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 141/13 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2013 r.
2014 9163 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/360/2013 Rady Gminy Wieliszew z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2013 rok.
2014 9164 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/372/2013 Rady Gminy Wieliszew z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2013 rok.
2014 9165 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr 264.XLIII.2013 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 listopada 2013r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2013 rok
2014 9166 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr 255/XXXII/14 Rady Gminy Stara Biała z dnia 25 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie w celu przeprowadzenia wyborów samorządowych
2014 9167 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr 258/XXXII/14 Rady Gminy Stara Biała z dnia 25 września 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Stara Biała w roku 2015
2014 9168 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr 307/XLI/2014 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 1 października 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.
2014 9169 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr XL/239/14 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 26 września 2014r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg położonych na terenie Gminy Szelków do kategorii dróg powiatowych
2014 9170 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr XL/240/14 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 26 września 2014r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdów z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2014 9171 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/292/14 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 15 września 2014r. w sprawie zmiany opisu siedziby obwodowej komisji wyborczej w Białusnym Lasku
2014 9172 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/294/14 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 15 września 2014r. w sprawie określenia granic obwodu Publicznego Gimnazjum w Myszyńcu
2014 9173 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/295/14 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 15 września 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/274/14 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Myszyniec
2014 9174 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr LIII/179/2014 Rady Gminy Joniec z dnia 29 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2014 9175 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr LIII/181/2014 Rady Gminy Joniec z dnia 29 września 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jońcu
2014 9176 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr 299//XLV/14 Rady Gminy Bodzanów z dnia 26 maja 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Bodzanów dla obszarów rozmieszczenia elektrowni wiatrowych w miejscowości Gromice - II
2014 9177 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr 300/XLV/14 Rady Gminy Bodzanów z dnia 26 maja 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Bodzanów dla obszarów rozmieszczenia elektrowni wiatrowych w miejscowościach Mąkolin i Archutowo
2014 9178 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/216/2014 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 12 września 2014r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placu zabaw w Kosowie Lackim.
2014 9179 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI /217/ 2014 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 12 września 2014r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z boisk sportowych i szkolnego kompleksu sportowego będących własnością Gminy Kosów Lacki.
2014 9180 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr LVII/394/14 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/194/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 25 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Nasielsk na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2014 9181 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr LVII/400/14 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 25 września 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej geodezyjnego podziału.
2014 9182 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr XLIV/312/2014 Rady Miasta Raciąż z dnia 25 września 2014r. zmieniająca Uchwałę nr XXXVII/242/2013 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 25 października 2013 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, w tym nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych przez Gminę Miasto Raciąż
2014 9183 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr XLIV/313/2014 Rady Miasta Raciąż z dnia 25 września 2014r. zmieniająca Uchwałę nr XXVII/170/2013 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie podziału miasta Raciąża na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2014 9184 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/266/2014 Rady Gminy Pionki z dnia 29 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Oddziale Zewnętrznym w Pionkach Zakładu Karnego w Żytkowicach.
2014 9185 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr L/292/14 Rady Gminy w Orońsku z dnia 26 września 2014r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady korzystania z gminnego obiektu sportowego położonego w Łaziskach
2014 9186 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr LII/344/2014 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 25 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
2014 9187 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/321/2014 Rady Gminy Wierzbica z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020.”
2014 9188 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/322/2014 Rady Gminy Wierzbica z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 9189 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/394/2014 Rady Gminy Czosnów z dnia 16 września 2014r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół prowadzonych na terenie gminy Czosnów oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2014 9190 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr 784/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmian w podziale Gminy Miasta Radomia na stałe obwody głosowania.
2014 9191 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr 785/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta Radomia w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
2014 9192 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/203/2014 Rady Gminy Pacyna z dnia 29 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym dla Dorosłych w Skrzeszewach w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.
2014 9193 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr 1501/XLIX/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części wsi Baszkówka i części wsi Wólka Pracka
2014 9194 2014-10-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.126.2014.BŁ Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 września 2014r. Rada Gminy Bielsk
2014 9195 2014-10-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.128.2014.MS Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 października 2014r. Rada Gminy Jabłonna
2014 9196 2014-10-06 Uchwała Uchwała nr XLI/207/2013 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 22 listopada 2013r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2013
2014 9197 2014-10-06 Uchwała Uchwała nr XL/203/2013 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 14 listopada 2013r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2013
2014 9198 2014-10-06 Uchwała Uchwała nr XL/265/2013 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXVIII/193/2012 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu wyszkowskiego na rok 2013.
2014 9199 2014-10-06 Uchwała Uchwała nr 74.2013 Zarządu Związku Gmin “Radomka” z siedzibą w Przytyku z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Związku Gmin „RADOMKA” na 2013 r.
2014 9200 2014-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/228/13 Rady Gminy Goworowo z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2013 r.
2014 9201 2014-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII-101/2013 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2013
2014 9202 2014-10-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 114/2013 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 25 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 225/XXI/13 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2013 rok.
2014 9203 2014-10-06 Uchwała Uchwała nr 293/XXVII/13 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 225/XXI/13 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2013 rok.
2014 9204 2014-10-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 148/2013 Wójta Gminy Sabnie z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok
2014 9205 2014-10-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 126/2013 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r.
2014 9206 2014-10-06 Uchwała Uchwała nr XLII/187/13 Rady Gminy Kampinos z dnia 10 października 2013r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2013r.
2014 9207 2014-10-06 Uchwała Uchwała nr 329/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 25 października 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej miasta Józefowa na 2013 rok.
2014 9208 2014-10-06 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.36.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 20 września 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2013 roku
2014 9209 2014-10-06 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.37.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 24 września 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2013 roku
2014 9210 2014-10-06 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.38.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2013 roku
2014 9211 2014-10-06 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.40.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 3 października 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2013 roku
2014 9212 2014-10-06 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.41.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 8 października 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2013 roku
2014 9213 2014-10-06 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.44.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 24 października 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2013 roku
2014 9214 2014-10-06 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.46.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 29 października 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2013 roku
2014 9215 2014-10-06 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.47.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2013 roku
2014 9216 2014-10-06 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.58.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2013 roku
2014 9217 2014-10-06 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.66.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2013 roku
2014 9218 2014-10-06 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.67.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2013 roku
2014 9219 2014-10-06 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.68.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2013 roku
2014 9220 2014-10-06 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.72.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2013 roku
2014 9221 2014-10-06 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.73.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2013 roku
2014 9222 2014-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/337/13 Rady Miasta Kobyłka z dnia 28 października 2013r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na rok 2013
2014 9223 2014-10-06 Uchwała Uchwała nr 142/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2013 rok
2014 9224 2014-10-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 104/2013 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2013 rok.
2014 9225 2014-10-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 109/2013 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2013 rok.
2014 9226 2014-10-06 Uchwała Uchwała nr XLV/334/2014 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 2 października 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast , zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
2014 9227 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr LIX/573/14 Rady Gminy Raszyn z dnia 25 września 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn
2014 9228 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr LIX/577/14 Rady Gminy Raszyn z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 9229 2014-10-07 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 1022/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 lipca 2014r.
2014 9230 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr XL/300/2014 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Zwoleńskiego
2014 9231 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr 1484/XLVIII/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 2 lipca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru między granicą administracyjna z gminą Lesznowola a ulicami: Okulickiego, Puławską, Jana Pawła II oraz terenami kolei Warszawa-Radom.
2014 9232 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr LX/513/2014 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 25 września 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Płońsk
2014 9233 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr LX/518/2014 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/307/2012 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie podziału Gminy Miasto Płońsk na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 9234 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr LX/519/2014 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 25 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Areszcie Śledczym, Szpitalu i Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym w Płońsku w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku
2014 9235 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/232/2014 Rady Gminy Raciąż z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciążu
2014 9236 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/238/2014 Rady Gminy Raciąż z dnia 25 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.
2014 9237 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr XLVII/321/2014 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 29 września 2014r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, określenia numeru i granic obwodu oraz siedziby obwodowej komisji wyborczej
2014 9238 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/437/2014 Rady Miasta Mława z dnia 29 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Miasta Mława na stałe obwody głosowania
2014 9239 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/438/2014 Rady Miasta Mława z dnia 29 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Mławie w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wyborach wójta , burmistrza i prezydenta miasta zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
2014 9240 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/201/2014 Rady Gminy w Broku z dnia 26 września 2014r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2014 9241 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/202/2014 Rady Gminy w Broku z dnia 26 września 2014r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2014 9242 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/203/2014 Rady Gminy w Broku z dnia 26 września 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/131/2013 Rady Gminy w Broku z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
2014 9243 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/204/2014 Rady Gminy w Broku z dnia 26 września 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/114/2012 Rady Gminy w Broku z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2014 9244 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/205/2014 Rady Gminy w Broku z dnia 26 września 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII/144/2013 Rady Gminy w Broku z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2014 9245 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr 168/2014 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 16 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
2014 9246 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr 295/XLIV/2014 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 25 września 2014r. w sprawie ustalenia obowiązujących w 2015 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości stawek w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2014 9247 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr 266/XXXIV/14 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 5 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały 124/XVIII/08 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie zmian w Statucie Gminy Nowy Duninów i przyjęcia tekstu jednolitego
2014 9248 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr 267/XXXIV/14 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 5 września 2014r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Brwilnie Dolnym w zakresie drogi lokalnej
2014 9249 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr 271/XXXIV/14 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 5 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 189/XXV/05 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2014 9250 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr 272/XXXIV/14 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 5 września 2014r. w sprawie zmiany do Uchwały 228/XXX/10 z dnia 30 kwietnia 2010 r. dotyczącej ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługe lat, motywacyjnego, funkcyjnego, nagród i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokośc oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w szkołach Podstawowych oraz Gimnazjum w Nowym Duninowie, z późn. zm.
2014 9251 2014-10-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 39/2014 Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku.
2014 9252 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr 1094/XXXVIII/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 25 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2014 9253 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr 1095/XXXVIII/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 25 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2014 9254 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr 1096/XXXVIII/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 25 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2014 9255 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr 1097/XXXVIII/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 25 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2014 9256 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr 1098/XXXVIII/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 25 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2014 9257 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr 1099/XXXVIII/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 25 września 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 913/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17.04.2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2014 9258 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr 1100/XXXVIII/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 25 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2014 9259 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr 1101/XXXVIII/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 25 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2014 9260 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr 1102/XXXVIII/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 25 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2014 9261 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr 1103/XXXVIII/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 25 września 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1067/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28.08.2013 r.
2014 9262 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr 1104/XXXVIII/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 25 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2014 9263 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr 1105/XXXVIII/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 25 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2014 9264 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr 1171/XL/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2014 9265 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr 1172/XL/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2014 9266 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr 1173/XL/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2014 9267 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr 1174/XL/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2014 9268 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr 1175/XL/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2014 9269 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr 1176/XL/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2014 9270 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr 1177/XL/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2014 9271 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr 1178/XL/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1131/XXXIX/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 października 2013 r.
2014 9272 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr 1179/XL/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013
2014 9273 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr 1182/XL/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2014 9274 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr 1183/XL/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2014 9275 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr 326/127/13 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2013 rok
2014 9276 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr 330/128/13 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 11 września 2013r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2013 rok
2014 9277 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr 335/131/13 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2013 rok
2014 9278 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/263/13 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 31 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2013
2014 9279 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr XXII/173/2013 Rady Gminy Suchożebry z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013.
2014 9280 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr 319/XXXVI/13 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 roku.
2014 9281 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/409/13 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2013
2014 9282 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/239/2013 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2013 rok
2014 9283 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/246/2013 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2013 rok
2014 9284 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/185/13 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 22 października 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2013 rok
2014 9285 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr 387/151/14 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 19 marca 2014r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013
2014 9286 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/316/2014 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 11 września 2014r. w sprawie: zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego prowadzonych przez powiat nowodworski
2014 9287 2014-10-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 89/2014 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 20 sierpnia 2014r. w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2014 r.
2014 9288 2014-10-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 91/2013 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 29 października 2013r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XXII/161/2012 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2012 roku.
2014 9289 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/267/2013 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 24 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2013 rok
2014 9290 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/314/13 Rady Gminy Stare Babice z dnia 2 października 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Stare Babice na 2013 rok.
2014 9291 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/218/2013 Rady Gminy Jadów z dnia 1 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2013
2014 9292 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXII-90/2013 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 9 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2013
2014 9293 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/177/2013 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 25 października 2013r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2013 rok Powiatu Siedleckiego
2014 9294 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/487/2013 Rady Miasta Legionowo z dnia 30 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2013 r.
2014 9295 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/353/2013 Rady Gminy Wieliszew z dnia 3 października 2013r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2013 rok.
2014 9296 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/656/2013 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2013 rok
2014 9297 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr XLII/276/2013 Rady Gminy Rzekuń z dnia 25 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2013 rok
2014 9298 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr XL.360.2013 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 października 2013r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2013 rok.
2014 9299 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr XLI.365.2013 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2013 rok.
2014 9300 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/170/2013 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2014 9301 2014-10-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 233/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 29 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2013 r.
2014 9302 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/209/2013 Rady Gminy w Sabniach z dnia 25 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok
2014 9303 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr 336/XXXI/2013 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 16 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2013.
2014 9304 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/329/13 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 28 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2013
2014 9305 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/188/13 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r.
2014 9306 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/327/2013 Rady Miasta Mława z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
2014 9307 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr 281/XXXV/13 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2013.
2014 9308 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/224/13 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2014 9309 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr 69/2013 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 16 lipca 2013r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2013 rok
2014 9310 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr 81/2013 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 14 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2013 rok
2014 9311 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr 401/2013 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 13 sierpnia 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2013 Nr XXX/180/2012 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2012 r.
2014 9312 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr 406/2013 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2013 Nr XXX/180/2012 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2012 r.
2014 9313 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr 410/2013 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2013 Nr XXX/180/2012 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2012 r.
2014 9314 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr 390/2013 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 17 lipca 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2013 Nr XXX/180/2012 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2012 r.
2014 9315 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr 181/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2013 rok
2014 9316 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr 168/XXVI/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 14 listopada 2013r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 119/XVIII/2012
2014 9317 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr LXI/1729/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 lipca 2013r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2013 rok
2014 9318 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr LXIV/1777/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2013 rok
2014 9319 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr LXX/1829/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2013 rok
2014 9320 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr XLIV/256/2014 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 25 września 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII/191/2013 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 24 września 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Stara Kornica
2014 9321 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr XLV/474/2014 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 18 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2014 9322 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr LII/292/2014 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 3 października 2014r. w sprawie uchwalenia Statutów sołectw Gminy Zakrzew.
2014 9323 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/523/14 Rady Miasta Zielonka z dnia 30 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2014 9324 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/526/14 Rady Miasta Zielonka z dnia 30 września 2014r. w sprawie regulaminu udzielania stypendiów dla niepełnosprawnych uczniów i studentów
2014 9325 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/528/14 Rady Miasta Zielonka z dnia 30 września 2014r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
2014 9326 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/529/14 Rady Miasta Zielonka z dnia 30 września 2014r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2014 9327 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr LV/ 427 /14 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 22 września 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Falęcin
2014 9328 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr LV/428/14 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 22 września 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca
2014 9329 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr LV/429/14 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 22 września 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/279/13 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 21 stycznia 2013 roku w sprawie podziału gminy i miasta Grójec na stałe obwodu głosowania
2014 9330 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr LV/430/14 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 22 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku
2014 9331 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr 476/ XLI /2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 9 września 2014r. w sprawie utworzenia w Gminie Radzymin odrębnego obwodu głosowania.
2014 9332 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr 477/XLI/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 9 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Radzymin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib odwodowych komisji wyborczych.
2014 9333 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr 481/XLI/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 9 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2014 9334 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr 482/XLI/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 9 września 2014r. w sprawie w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2014 9335 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr 483/XLI/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 9 września 2014r. w sprawie w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2014 9336 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr XLI/395/2014 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 23 września 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2014 9337 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr XL/372/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XX/190/2012 z dnia 22 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Michałowice na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2014 9338 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr XLIV/169/14 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 25 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej Zdrowa Jesień w Bogurzynie.
2014 9339 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr XLVIII/ 255 /2014 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 19 września 2014r. w sprawie przyjęcia uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXV/154/2012 z dnia 30 października 2012 r. w sprawie podziału gminy na obwody
2014 9340 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr XLVIII/256/ 2014 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 19 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów , sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
2014 9341 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr LIII/332/2014 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 26 września 2014r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą.
2014 9342 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr 242/XXXII/2014 Rady Gminy Świercze z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia przekraczające wymiar zajęć objętych bezpłatnym nauczaniem, wychowaniem i opieką w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych , dla których organem prowadzącym jest Gmina Świercze
2014 9343 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr XXX/236/2014 Rady Gminy Baboszewo z dnia 29 września 2014r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne w Baboszewie.
2014 9344 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr L/253/2014 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 19 września 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów
2014 9345 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr XL/303/2014 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany załącznika do Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu
2014 9346 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/353/2014 Rady Miasta Pionki z dnia 23 września 2014r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji
2014 9347 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/354/2014 Rady Miasta Pionki z dnia 23 września 2014r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Radomskiego na dofinansowanie zadania pn. „Budowa Zakładu Opiekuńczo Leczniczego dla osób starszych i niepełnosprawnych w Pionkach”
2014 9348 2014-10-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 31/2014 Wójta Gminy Czerwińsk nad Wisłą z dnia 18 sierpnia 2014r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwińsku nad Wisłą za I półrocze 2014 r.
2014 9349 2014-10-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 104.2014 Wójta Gminy Stromiec z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie przyjęcia i przedłożenia Radzie Gminy Stromiec oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stromiec, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2014 r.
2014 9350 2014-10-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 41/2014 Wójta Gminy Rościszewo z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu,informacji o kształtowaniu sie wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Rościszewie,samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rościszewie za I półrocze 2014 r.
2014 9351 2014-10-09 Uchwała Uchwała nr 322.LIII.2014 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 września 2014r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych działających na terenie Powiatu Sierpeckiego.
2014 9352 2014-10-09 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 11/2014 Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 7 października 2014r. o wygaśnięciu mandatu radnego Rady Miejskiej w Płońsku
2014 9353 2014-10-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/254/2014 Rady Gminy Strzegowo z dnia 20 sierpnia 2014r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Samorządowym Przedszkolu w Strzegowie
2014 9354 2014-10-09 Uchwała Uchwała nr VLIII/255/2014 Rady Gminy Strzegowo z dnia 20 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegowie
2014 9355 2014-10-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/269/2014 Rady Gminy Strzegowo z dnia 23 września 2014r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
2014 9356 2014-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII-48/2014 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 29 maja 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. "Tereny obsługi technicznej gminy wraz z przyległymi terenami usługowo - produkcyjnymi we wsi Stare Lipiny"
2014 9357 2014-10-09 Uchwała Uchwała nr XL-80/2014 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmian w uchwale Rady Miejskiej w Wołominie Nr XXIII-4/2013 z dnia 23 stycznia 2013 roku w sprawie podziału Gminy Wołomin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 9358 2014-10-09 Uchwała Uchwała nr XL-81/2014 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 25 września 2014r. w sprawie utworzenia w Gminie Wołomin odrębnego obwodu głosowania
2014 9359 2014-10-09 Uchwała Uchwała nr XL-88/2014 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 25 września 2014r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania aktów prawa miejscowego z organizacjami działającymi w sferze pożytku publicznego
2014 9360 2014-10-09 Uchwała Uchwała nr LI/333/2014 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 24 września 2014r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo - wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo - terapeutycznej i interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.
2014 9361 2014-10-09 Uchwała Uchwała nr XLV/816/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 września 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach
2014 9362 2014-10-09 Uchwała Uchwała nr XLV/818/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 września 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2014 9363 2014-10-09 Uchwała Uchwała nr XLV/819/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 września 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2014 9364 2014-10-09 Uchwała Uchwała nr XLV/820/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 września 2014r. w sprawie zaliczenia ulicy przebiegającej działkami nr 25/14, 25/15, 25/16, 48/1, 48/10, 48/16, 48/17, 56/1, 56/2 i 56/12 obręb 42 w Siedlcach do kategorii dróg gminnych
2014 9365 2014-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/232/2014 Rady Gminy Domanice z dnia 4 września 2014r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Domanice na lata 2014-2017
2014 9366 2014-10-09 Uchwała Uchwała nr LXVIII/307/2014 Rady Miasta Garwolina z dnia 29 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta Garwolina na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 9367 2014-10-09 Uchwała Uchwała nr LXVIII/308/2014 Rady Miasta Garwolina z dnia 29 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2014 9368 2014-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXV.236.2014 Rady Gminy Stromiec z dnia 25 marca 2014r. w sprawie zmian w podziale Gminy Stromiec na obwody głosowania
2014 9369 2014-10-09 Uchwała Uchwała nr LXI/482/2014 Rady Miasta Marki z dnia 24 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr LVI/443/2014 Rady Miasta Marki z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marki na lata 2014-2029
2014 9370 2014-10-09 Uchwała Uchwała nr xli/485/2014 Rady Miasta Marki z dnia 24 września 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w podziale miasta Marki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 9371 2014-10-09 Uchwała Uchwała nr 183/XXVIII/2014 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 23 września 2014r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłat za zajecie pasa drogowego dla dróg gminnych położonych na terenie Gminie Dzierzgowo
2014 9372 2014-10-09 Uchwała Uchwała nr LX/252/14 Rady Gminy Kampinos z dnia 1 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 9373 2014-10-09 Uchwała Uchwała nr LIV/317/2014 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 23 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/213/2013r. Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Piastowa
2014 9374 2014-10-09 Uchwała Uchwała nr LIV/318/2014 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 23 września 2014r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłatyza gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2014 9375 2014-10-09 Uchwała Uchwała nr LIV/319/2014 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 23 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta Piastowa na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2014 9376 2014-10-09 Uchwała Uchwała nr LIV/320/2014 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 23 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta Piastowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2014 9377 2014-10-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/386/2014 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 6 października 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2014 9378 2014-10-09 Uchwała Uchwała nr 496/XL/14 Rady Miasta Milanówka z dnia 11 września 2014r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
2014 9379 2014-10-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/219/2014 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez gminę Sarnaki
2014 9380 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr XLII/502/14 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/55/11 z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie Regulaminu Stypendialnego w Gminie Nowy Dwór Mazowiecki.
2014 9381 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr XLII/503/14 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim
2014 9382 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr XLII/504/14 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/329/13 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim w sprawie nadania Statutu Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim
2014 9383 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr XLII/505/14 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 30 września 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXXV/451/2001 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 08 listopada 2001 roku.
2014 9384 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr XLII/507/14 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 30 września 2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminu meczów piłki nożnej niebędących imprezami masowymi na sezon 2014/2015 i lata następne
2014 9385 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr XLII/508/14 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 30 września 2014r. w sprawie utworzenia w mieście Nowy Dwór Mazowiecki odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.
2014 9386 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr XLII/509/14 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/465/14 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 08 kwietnia 2014r. w sprawie podziału miasta Nowy Dwór Mazowiecki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2014 9387 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr XLII/524/14 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim nr XXXIII/389/13 z dnia 24 września 2013 roku, wprowadzającej na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki Program „Nowodworska Karta Familijna”.
2014 9388 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr XLVIII/498/2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 24 września 2014r. w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej Gminy Nadarzyn
2014 9389 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr XLVIII/499/2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 24 września 2014r. w sprawie dopłat do biletów na przejazd środkami lokalnego transportu zbiorowego ZTM na trasie z Nadarzyna do Warszawy i z Warszawy do Nadarzyna oraz na terenie Gminy Nadarzyn dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Nadarzyn, rozliczających podatek w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie i posiadających Kartę Nadarzyniaka oraz dla dzieci tych osób
2014 9390 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr 261/LII/2014 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 24 września 2014r. w sprawie:ustalenia nazw ulic w miejscowości Szczawin Kościelny
2014 9391 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr LXI/401/14 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 6 października 2014r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów Burmistrza Tarczyna dla uczniów szczególnie uzdolnionych
2014 9392 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/205/2014 Rady Gminy Stanisławów z dnia 23 września 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szymankowszczyzna
2014 9393 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/210/2014 Rady Gminy Stanisławów z dnia 23 września 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie
2014 9394 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/215/2014 Rady Gminy Stanisławów z dnia 23 września 2014r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stanisławów
2014 9395 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/216/2014 Rady Gminy Stanisławów z dnia 23 września 2014r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Stanisławów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 9396 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr 655/LXII/2014 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 30 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rady miejskiej, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wyboru burmistrza w dniu 16 listopada 2014r.
2014 9397 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr LXII/656/2014 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 30 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2014 9398 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr LXII/664/2014 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 30 września 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Tomice – rejon drogi krajowej nr 79
2014 9399 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr LXII/666/2014 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 30 września 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „BEMA” w Górze Kalwarii
2014 9400 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr LXII/667/2014 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 30 września 2014r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej na sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobkach, klubach dziecięcych i przez dziennych opiekunów na terenie gminy Góry Kalwarii.
2014 9401 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr LXII/668/2014 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 30 września 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla przedszkoli niepublicznych oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne lub osoby fizyczne na terenie Gminy Góra Kalwaria, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2014 9402 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr LXII/670/2014 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 30 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej
2014 9403 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr LXII/671/2014 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 30 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Góra Kalwaria
2014 9404 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr LXII/673/2014 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 30 września 2014r. zmieniająca uchwałę Nr 594/XLVIII/2010 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem budżetu, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego.
2014 9405 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr XXI/196/2013 Rady Gminy w Potworowie z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2013
2014 9406 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/202/2013 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na rok 2013
2014 9407 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/220/13 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2014 9408 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/200/2013 Rady Gminy Sochocin z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2013 rok
2014 9409 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/202/2013 Rady Gminy Sochocin z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2013 rok
2014 9410 2014-10-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 39/2013 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2014 9411 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr 120/2013 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 16 lipca 2013r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu  Powiatu Legionowskiego na 2013 r.
2014 9412 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr 121/2013 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 16 lipca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań  z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
2014 9413 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr 161/2013 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu  Powiatu Legionowskiego na 2013 r.
2014 9414 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr 162/2013 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 26 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań  z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
2014 9415 2014-10-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 174/2013 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 10 października 2013r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2013
2014 9416 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr 171/2013 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 22 października 2013r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na 2013 r.
2014 9417 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr 177/2013 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu  Powiatu Legionowskiego na 2013 r.
2014 9418 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr 178/2013 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 5 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
2014 9419 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr 189/2013 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 3 grudnia 2013r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na 2013 r.
2014 9420 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr 190/2013 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 3 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
2014 9421 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr 196/2013 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na 2013 r.
2014 9422 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr 197/2013 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 11 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
2014 9423 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr 198/2013 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na 2013 r.
2014 9424 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr 199/2013 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 17 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
2014 9425 2014-10-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 239/2013 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2013
2014 9426 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr 221/XXXIII/2013 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 31 października 2013r. zmieniająca uchwałę Nr 170/XXIV/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2013
2014 9427 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/515/2013 Rady Miasta Legionowo z dnia 23 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2013 r.
2014 9428 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr XL/302/2013 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2013
2014 9429 2014-10-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 36/2013 Wójta Gminy Poświętne z dnia 28 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 r.
2014 9430 2014-10-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 43/2013 Wójta Gminy Poświętne z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 r.
2014 9431 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/205/2013 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.
2014 9432 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/214/2013 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 r.
2014 9433 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/317/2013 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 29 października 2013r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2013
2014 9434 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/327/2013 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2013
2014 9435 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/331/2013 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2013
2014 9436 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr XXX/225/2013 Rady Gminy Przasnysz z dnia 6 grudnia 2013r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2013 Nr XXII/161/2012 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2012 roku.
2014 9437 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr XLV/281/2013 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2013 rok
2014 9438 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/230/2013 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 grudnia 2013r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2013 Nr XXII/161/2012 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2012 roku.
2014 9439 2014-10-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 86/2013 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 23 października 2013r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XXII/161/2012 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2012 roku.
2014 9440 2014-10-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 112/2013 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XXII/161/2012 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2012 roku.
2014 9441 2014-10-13 Zarządzenie Zarządzenie nr Nr 150/2013 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 9 grudnia 2013r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XXII/161/2012 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2012 roku.
2014 9442 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr Nr Nr XXVII/157/2013 Rady Gminy Sypniewo z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013.
2014 9443 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr XL/242/13 Rady Gminy Goworowo z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2013 r.
2014 9444 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr XXV/158/13 Rady Gminy Nur z dnia 15 października 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2013 rok
2014 9445 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/170/13 Rady Gminy Nur z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2013 rok
2014 9446 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr 300/XXVIII/13 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 225/XXI/13 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2013 rok.
2014 9447 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr 368/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2013.
2014 9448 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/255/2013 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 23 października 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXVIII/193/2012 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu wyszkowskiego na rok 2013.
2014 9449 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr XLI/273/2013 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXVIII/193/2012 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu wyszkowskiego na rok 2013.
2014 9450 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr 33/V/2013 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie zmieniająca uchwałę budżetową Związku Gmin Regionu Płockiego na 2013 rok
2014 9451 2014-10-13 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.63.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2013 roku
2014 9452 2014-10-13 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.64.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 6 grudnia 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2013 roku
2014 9453 2014-10-13 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.65.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2013 roku
2014 9454 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr 358/141/13 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2013 rok
2014 9455 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII//204/2013 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 21 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2013 rok
2014 9456 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/259/13 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 3 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2013
2014 9457 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/279/13 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 19 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2013
2014 9458 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/699/2013 Rady Miasta Siedlce z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2013 rok
2014 9459 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr 386/2013 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 10 lipca 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2013 Nr XXX/180/2012 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2012 r.
2014 9460 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr 442/2013 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2013 Nr XXX/180/2012 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2012 r.
2014 9461 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr 455/2013 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2013 Nr XXX/180/2012 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2012 r.
2014 9462 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr 460/2013 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2013 Nr XXX/180/2012 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2012 r.
2014 9463 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/237/2013 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2013 Nr XXX/180/2012 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2012 r.
2014 9464 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr XXX/292/13 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2013
2014 9465 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr 286/XXXVI/13 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 13 grudnia 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2013
2014 9466 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr 293/XXXVII/13 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2013.
2014 9467 2014-10-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 230/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 10 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2013 r.
2014 9468 2014-10-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 232/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 22 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2013 r.
2014 9469 2014-10-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 239/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2013 r.
2014 9470 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr Uchwała Nr Uchwała Nr XXXIX/399/2013 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nadarzyn na rok 2013.
2014 9471 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr L/317/13 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 19 grudnia 2013r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XXXVI/213/12 na rok 2013
2014 9472 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/335/13 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Stare Babice na 2013 rok.
2014 9473 2014-10-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 48/2013 Wójta Gminy Miedzna z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Miedzna na 2013 rok.
2014 9474 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/375/2013 Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2013 rok.
2014 9475 2014-10-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 27/2013 Wójta Gminy Czarnia z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2013
2014 9476 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr XXI/154/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2013
2014 9477 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/407/2013 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na rok 2013
2014 9478 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/270/2013 Starosty Powiatu Kozienickiego z dnia 30 października 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2013 rok
2014 9479 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/282/2013 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2013 rok
2014 9480 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/180/2013 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2014 9481 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr XLVI/204/13 Rady Gminy Kampinos z dnia 17 grudnia 2013r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2013r.
2014 9482 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr 334/13 Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 9 grudnia 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2013 rok
2014 9483 2014-10-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 102/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 9 grudnia 2013r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy oraz zmian w planie finansowym wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2013 rok.
2014 9484 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/197/13 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
2014 9485 2014-10-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 100/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy oraz zmian w planie finansowym dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2013 rok.
2014 9486 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr VIII/56/13 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2013
2014 9487 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr XLVI/318/13 Rady Miejskiej w Warce z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
2014 9488 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr XLI/416/13 Rady Miasta Otwocka z dnia 1 października 2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2013 rok
2014 9489 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr XLIII/402/13 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 24 października 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok
2014 9490 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/45/13 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 29 października 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2013
2014 9491 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/48/13 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2013
2014 9492 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/55/13 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2013
2014 9493 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/190/2013 Rady Gminy Sadowne z dnia 24 października 2013r. w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy na 2013 rok.
2014 9494 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr XLI/242/13 Rady Gminy Somianka z dnia 25 października 2013r. w sprawie: zmian do Uchwały budżetowej XXXI/176/12 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2012 roku
2014 9495 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/224/2013 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 17 października 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dąbrówka na 2013 rok
2014 9496 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr XXX/231/2013 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dąbrówka na 2013 rok
2014 9497 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/239/2013 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dąbrówka na 2013 rok
2014 9498 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/247/2014 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 17 stycznia 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dąbrówka na 2014 rok
2014 9499 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr 203/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 6 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2014 rok
2014 9500 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr 205/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 6 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023.
2014 9501 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr 338/XXXVII/14 Rady Gminy Gozdowo z dnia 5 września 2014r. w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Gozdowo na lata 2014-2017” .
2014 9502 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr XLV/824/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w zakładach opieki zdrowotnej, domu pomocy społecznej oraz zakładzie karnym znajdujących się na terenie miasta Siedlce, w których przeprowadzone będzie głosowanie w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
2014 9503 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr 792/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 6 października 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gołębiowska”
2014 9504 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr 797/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 6 października 2014r. zmieniająca uchwałę nr 396/2008 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 września 2008 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Straż Miejska z siedzibą w Radomiu.
2014 9505 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr 800/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 6 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr 785/2014 z dnia 29 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta Radomia w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
2014 9506 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr 258/LV/2014 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 września 2014r. w sprawie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
2014 9507 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr 261/LV/2014 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 września 2014r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Miasta Gostynina odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.
2014 9508 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr XLV/495/14 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 23 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie miasta Sochaczewa w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
2014 9509 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr XLV/503/14 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 23 września 2014r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizowania imprez sportowych, kulturalnych i rozrywkowych na terenie Gminy Miasta Sochaczew w obiektach i na terenach stanowiących własność miasta lub jednostek organizacyjnych miasta oraz regulaminu korzystania z gminnych stadionów.
2014 9510 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr LVIII/270/2014 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 24 września 2014r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Ostrów Mazowiecka i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 9511 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr LVIII/271/2014 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 24 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz burmistrza miasta, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.
2014 9512 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr XL/42/14 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 25 września 2014r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania Nr 6 w Zakładzie Karnym w Żytkowicach
2014 9513 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/259/2014 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 6 października 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2014 9514 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr XLI/260/2014 Rady Gminy Sońsk z dnia 16 maja 2014r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sońsk
2014 9515 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr LXV/271/2014 Rady Gminy Sońsk z dnia 19 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Niepublicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej „Palium” w Sońsku, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach bezpośrednich wójtów, burmistrzów, prezydenta miasta, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.
2014 9516 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr LXV/273/2014 Rady Gminy Sońsk z dnia 19 września 2014r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Sońsk na lata 2014 – 2020”
2014 9517 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr LXV/274/2014 Rady Gminy Sońsk z dnia 19 września 2014r. w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sońsk
2014 9518 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr LXV/275/2014 Rady Gminy Sońsk z dnia 19 września 2014r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej biorących udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
2014 9519 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/259/2014 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 18 września 2014r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2014 9520 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/260/2014 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 18 września 2014r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Sobolew.
2014 9521 2014-10-13 Aneks Aneks nr 8 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 19 września 2014r. zawarty w dniu 19.09.2014r. pomiędzy Powiatem Żuromińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Żuromińskiego w osobach:
2014 9522 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr 286/XLV/14 Rady Gminy Przyłęk z dnia 12 września 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Przyłęk
2014 9523 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/204/2014 Rady Gminy Stupsk z dnia 29 września 2014r. w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego
2014 9524 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr LX/69/2014 Rady Gminy Nieporęt z dnia 25 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej.
2014 9525 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr 317/XLIII/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 25 września 2014r. w sprawie zniesienia ochrony użytków ekologicznych
2014 9526 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr 318/XLIII/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 25 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Sucha
2014 9527 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr LXIX/345/14 Rady Gminy Leoncin z dnia 30 września 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XIX/95/11 z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2014 9528 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr XLIX/522/14 Rady Miasta Zielonka z dnia 30 września 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Centrum Miasta Zielonka
2014 9529 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr VIII.42.2014 Rady Gminy Jasieniec z dnia 25 września 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od budynkow, budowli i gruntów na 2015 rok.
2014 9530 2014-10-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.127.2014.AJS Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 października 2014r. Rada Gminy Dębe Wielkie
2014 9531 2014-10-14 Uchwała Uchwała nr 195/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2013 rok
2014 9532 2014-10-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/400/13 Rady Miasta Zielonka z dnia 30 października 2013r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2013
2014 9533 2014-10-14 Uchwała Uchwała nr 71.2013 Zarządu Związku Gmin “Radomka” z siedzibą w Przytyku z dnia 9 października 2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Związku Gmin „RADOMKA” na 2013 r.
2014 9534 2014-10-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.110.2013 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 11 października 2013r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2013 r.
2014 9535 2014-10-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.117.2013 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 31 października 2013r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2013 r.
2014 9536 2014-10-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/201/2013 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2013.
2014 9537 2014-10-14 Uchwała Uchwała nr 329/XXXVII/13 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 r.
2014 9538 2014-10-14 Uchwała Uchwała nr 312/XXXV/13 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok.
2014 9539 2014-10-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 175/2013 Bumistrza Miasta i GMiny Chorzele z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok.
2014 9540 2014-10-14 Uchwała Uchwała nr 259/XXXV/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2013 Nr 171 / XXII / 2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 20 grudnia 2012 roku
2014 9541 2014-10-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/172/2013 Rady Gminy Stanisławów z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2013.
2014 9542 2014-10-14 Uchwała Uchwała nr XLIX/351/2013 Rady Miasta Sulejówek z dnia 24 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2013.
2014 9543 2014-10-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/200/2013 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 18 października 2013r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2013
2014 9544 2014-10-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX.232.2013 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 24 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2013 rok
2014 9545 2014-10-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/0050/2013 Wójta Gminy Stary Lubotyń z dnia 30 października 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2013 rok.
2014 9546 2014-10-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/199/13 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
2014 9547 2014-10-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/357/13 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2013
2014 9548 2014-10-14 Uchwała Uchwała nr XLV/434/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 października 2013r. o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2013
2014 9549 2014-10-14 Uchwała Uchwała nr XLVI/444/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 listopada 2013r. o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2013
2014 9550 2014-10-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/198/2013 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 17 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na 2013 rok.
2014 9551 2014-10-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/385/2013 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nadarzyn na rok 2013.
2014 9552 2014-10-14 Uchwała Uchwała nr XLVII/371/2013 Rady Miasta Marki z dnia 30 października 2013r. zmieniająca uchwałę nr XXXVI/273/2013 Rady Miasta Marki z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Marki na 2013 rok.
2014 9553 2014-10-14 Uchwała Uchwała nr 1125/XXXIX/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2014 9554 2014-10-14 Uchwała Uchwała nr 1126/XXXIX/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2014 9555 2014-10-14 Uchwała Uchwała nr 1127/XXXIX/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2014 9556 2014-10-14 Uchwała Uchwała nr 1128/XXXIX/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2014 9557 2014-10-14 Uchwała Uchwała nr 1129/XXXIX/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2014 9558 2014-10-14 Uchwała Uchwała nr 1130/XXXIX/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2014 9559 2014-10-14 Uchwała Uchwała nr 1131/XXXIX/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 października 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1103/XXXVIII/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 25.09.2013 r.
2014 9560 2014-10-14 Uchwała Uchwała nr 1132/XXXIX/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2014 9561 2014-10-14 Uchwała Uchwała nr 1133/XXXIX/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2014 9562 2014-10-14 Uchwała Uchwała nr 1134/XXXIX/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2014 9563 2014-10-14 Uchwała Uchwała nr 1135/XXXIX/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2014 9564 2014-10-14 Uchwała Uchwała nr 1136/XXXIX/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2014 9565 2014-10-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/2/13 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 24 października 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok
2014 9566 2014-10-14 Uchwała Uchwała nr 395/2013 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2013 Nr XXX/180/2012 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2012 r.
2014 9567 2014-10-14 Uchwała Uchwała nr 343/134/13 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 22 października 2013r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2013 rok
2014 9568 2014-10-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 84/2013 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 9 października 2013r. w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2013 rok.
2014 9569 2014-10-14 Uchwała Uchwała nr LXI/400/14 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 6 października 2014r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg publicznych gminnych
2014 9570 2014-10-14 Uchwała Uchwała nr XLI/226/2014 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 19 września 2014r. w sprawie ustalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków i jego funkcjonowania
2014 9571 2014-10-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII /222/ 2014 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 26 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Kosów Lacki.
2014 9572 2014-10-14 Uchwała Uchwała nr LVII/561/14 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 30 września 2014r. w sprawie utworzenia w Gminie Ożarów Mazowiecki odrębnego obwodu głosowania w Domu Opiekuńczo - Leczniczym w Pilaszkowie
2014 9573 2014-10-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/215/2014 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 30 września 2014r. uchylająca uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2014 9574 2014-10-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/216/2014 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 30 września 2014r. o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
2014 9575 2014-10-14 Uchwała Uchwała nr XXV/277/2014 Rady Gminy Łąck z dnia 1 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Łąck nr XXIV/264/2014 z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Łąck lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania osób uprawnionych do udzielania ulg.
2014 9576 2014-10-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/175/14 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 25 września 2014r. w sprawie wynajmowania lokali użytkowych oraz pomieszczeń gospodarczych stanowiących własność Gminy Sieciechów
2014 9577 2014-10-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/177/14 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 25 września 2014r. w sprawie naniesienia zmian w Uchwale Rady Gminy w Sieciechowie Nr VII/41/07 z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2014 9578 2014-10-14 Uchwała Uchwała nr 108.LX.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia 24 września 2014r. w sprawie przyjęcia statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Radiówku oraz zlecenia realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w Gminie Wiązowna.
2014 9579 2014-10-14 Uchwała Uchwała nr LVII/557/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 września 2014r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród nauczycielom ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze i opiekuńcze na 2015 rok
2014 9580 2014-10-14 Uchwała Uchwała nr LVII/558/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 września 2014r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
2014 9581 2014-10-14 Uchwała Uchwała nr LVII/560/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 września 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2015
2014 9582 2014-10-14 Uchwała Uchwała nr LVII/561/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 września 2014r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2015
2014 9583 2014-10-14 Uchwała Uchwała nr XLII/306/2014 Rady Gminy Teresin z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Teresin obejmującego część obrębu geodezyjnego Teresin Gaj
2014 9584 2014-10-14 Uchwała Uchwała nr XLVIII/340/2014 Rady Gminy Teresin z dnia 12 sierpnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Teresin obejmującego część obrębów Paprotnia i Teresin Gaj
2014 9585 2014-10-14 Uchwała Uchwała nr XLVIII/341/2014 Rady Gminy Teresin z dnia 12 sierpnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Teresin obejmującego część wsi Seroki - Parcela
2014 9586 2014-10-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/347/14 Rady Gminy Stare Babice z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Stare Babice na 2014 rok.
2014 9587 2014-10-14 Uchwała Uchwała nr 1228/XLI/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2014 9588 2014-10-14 Uchwała Uchwała nr 1229/XLI/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2014 9589 2014-10-14 Uchwała Uchwała nr 1230/XLI/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2014 9590 2014-10-14 Uchwała Uchwała nr 1231/XLI/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1178/XL/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 listopada 2013 r.
2014 9591 2014-10-14 Uchwała Uchwała nr 1233/XLI/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2014 9592 2014-10-14 Uchwała Uchwała nr 1234/XLI/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2014 9593 2014-10-14 Uchwała Uchwała nr 1235/XLI/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2014 9594 2014-10-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 103/2013 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 15 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013
2014 9595 2014-10-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 115/2013 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 21 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013
2014 9596 2014-10-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 116/2013 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 23 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013
2014 9597 2014-10-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 119/2013 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013
2014 9598 2014-10-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 124/2013 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013
2014 9599 2014-10-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 125/2013 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013
2014 9600 2014-10-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 142/2013 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 9 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013
2014 9601 2014-10-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 145/2013 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013
2014 9602 2014-10-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 146/2013 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013
2014 9603 2014-10-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 242/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2013 r.
2014 9604 2014-10-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/167/2013 Rady Gminy Strachówka z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strachówka na 2013 rok.
2014 9605 2014-10-14 Uchwała Uchwała nr Nr Nr XXXVII/213/2013 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na 2013 rok.
2014 9606 2014-10-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/185/13 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2013 r.
2014 9607 2014-10-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/420/13 Rady Miasta Zielonka z dnia 18 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2013
2014 9608 2014-10-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/218/2013 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 30 grudnia 2013r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2013
2014 9609 2014-10-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 117/2013 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XXII/161/2012 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2012 roku.
2014 9610 2014-10-14 Uchwała Uchwała nr XLV/ 256/2013 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2013 rok Miasta Piastowa.
2014 9611 2014-10-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 151 / 2013 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 28 października 2013r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2013 rok Miasta Piastowa.
2014 9612 2014-10-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 155 / 2013 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2013 rok Miasta Piastowa.
2014 9613 2014-10-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 163/ 2013 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2013 rok Miasta Piastowa.
2014 9614 2014-10-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 164 / 2013 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2013 rok Miasta Piastowa.
2014 9615 2014-10-14 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 września 2014r. a Powiatem Mińskim sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń
2014 9616 2014-10-14 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 września 2014r. a Powiatem Otwockim w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń
2014 9617 2014-10-14 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 września 2014r. a Powiatem Legionowskim w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń
2014 9618 2014-10-14 Aneks Aneks nr 2 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 września 2014r. do porozumienia w sprawie utworzenia Terenowych Punktów Paszportowych oraz powierzenia prowadzenia spraw z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków paszportowych i wydawania dokumentów paszportowych zawarty pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Powiatem Wołomińskim
2014 9619 2014-10-15 Uchwała Uchwała nr 867/LI/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka.
2014 9620 2014-10-15 Uchwała Uchwała nr 871/LI/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 30 września 2014r. w sprawie uszczegółowienia opisu dotychczasowych stałych obwodów głosowania oraz utworzenia odrębnych obwodów głosowania w mieście Płocku.
2014 9621 2014-10-15 Uchwała Uchwała nr 872/LI/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmiany regulaminu przyznawania nagrody Prezydenta Miasta Płocka dla dzieci i młodzieży za osiągnięcia artystyczne.
2014 9622 2014-10-15 Uchwała Uchwała nr 873/LI/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr 848/L/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Miasta Płocka.
2014 9623 2014-10-15 Uchwała Uchwała nr 875/LI/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr 730/LI/10 Rady Miasta Płocka z dnia 25 maja 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie - Miasto Płock lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów i osób do tego uprawnionych.
2014 9624 2014-10-15 Uchwała Uchwała nr 487/LIV/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 września 2014r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej części z użytkowania jako drogi publicznej
2014 9625 2014-10-15 Uchwała Uchwała nr 488/LIV/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 września 2014r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2014 9626 2014-10-15 Uchwała Uchwała nr 491/LIV/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 września 2014r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Jachranka nazwę ul. Dosińska
2014 9627 2014-10-15 Uchwała Uchwała nr 492/LIV/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany nazwy drogi położonej we wsi Nowa Wieś
2014 9628 2014-10-15 Uchwała Uchwała nr 493/LIV/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 września 2014r. w sprawie nadania drodze położonej w Serocku nazwy ul. Tony Halika
2014 9629 2014-10-15 Uchwała Uchwała nr 494/LIV/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 września 2014r. w sprawie nadania drodze położonej w Serocku nazwy ul. Czesława Centkiewicza
2014 9630 2014-10-15 Uchwała Uchwała nr 495/LIV/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 września 2014r. w sprawie nadania drodze położonej w Serocku nazwy ul. Mikołaja Reja
2014 9631 2014-10-15 Uchwała Uchwała nr 496/LIV/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2014-2021
2014 9632 2014-10-15 Uchwała Uchwała nr 799/2014 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 września 2014r. w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki
2014 9633 2014-10-15 Uchwała Uchwała nr 199/XXVIII/14 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 26 września 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ,,Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 9634 2014-10-15 Uchwała Uchwała nr 200/XXVIII/14 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 26 września 2014r. w sprawie zmiany w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Boguty-Pianki
2014 9635 2014-10-15 Uchwała Uchwała nr XLIX/390/2014 Rady Gminy Prażmów z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wola Prażmowska
2014 9636 2014-10-15 Uchwała Uchwała nr XLIX.306.2014 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 8 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Pilawa
2014 9637 2014-10-15 Uchwała Uchwała nr XLII/299/2014 Rady Gminy Maciejowice z dnia 3 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/160/2012 z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2014 9638 2014-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/255/14 Rady Gminy w Skórcu z dnia 25 września 2014r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Skórzec
2014 9639 2014-10-15 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 12/2014 Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 13 października 2014r. o wygaśnięciu mandatu radnego i nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy  Pokrzywnica.
2014 9640 2014-10-15 Uchwała Uchwała nr XLII/211/2014 Rady Gminy Mirów z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia wymiaru godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach samorządowych prowadzonych przez Gminę Mirów oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar.
2014 9641 2014-10-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 82/B/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 26 marca 2014r. w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Serock oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury w Serocku, Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Serock i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku za rok 2013
2014 9642 2014-10-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 169/B/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Serock, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2014 r.
2014 9643 2014-10-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 243/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2013 r.
2014 9644 2014-10-16 Uchwała Uchwała nr XLII/210/2013 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 16 grudnia 2013r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2013
2014 9645 2014-10-16 Uchwała Uchwała nr 296/XXXVII/ 2013 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 listopada 2013r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na rok 2013
2014 9646 2014-10-16 Uchwała Uchwała nr 284/XXXVI/2013 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 października 2013r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na rok 2013
2014 9647 2014-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/302/13 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2013
2014 9648 2014-10-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 114/2013 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XXII/161/2012 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2012 roku.
2014 9649 2014-10-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 117/2013 Burmistrza Przasnysza z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2013 rok
2014 9650 2014-10-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 122/2013 Burmistrza Przasnysza z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2013 rok
2014 9651 2014-10-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2014 Burmistrza Przasnysza z dnia 10 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przanysza na 2014 rok
2014 9652 2014-10-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2014 Burmistrza Przasnysza z dnia 14 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2014 rok
2014 9653 2014-10-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 103/2013 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XXII/161/2012 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2012 roku.
2014 9654 2014-10-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.144.2013 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2013 r.
2014 9655 2014-10-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.149.2013 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2013 r.
2014 9656 2014-10-16 Uchwała Uchwała nr 362/143/13 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2013 rok
2014 9657 2014-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/157/2013 Rady Gminy Rzewnie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzewnie na 2013 rok.
2014 9658 2014-10-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/419/2013 Rady Gminy Długosiodło z dnia 6 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/323/2012 Rady Gminy Długosiodło z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2013 rok
2014 9659 2014-10-16 Uchwała Uchwała nr XLI/226/2013 Rady Gminy w Sabniach z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok
2014 9660 2014-10-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 180/2013 Wójta Gminy Izabelin z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2013 r.
2014 9661 2014-10-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 188/2013 Wójta Gminy Izabelin z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2013 r.
2014 9662 2014-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/281/13 Rady Gminy Izabelin z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013 Gminy Izabelin
2014 9663 2014-10-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/198/13 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r.
2014 9664 2014-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/236/2013 Rady Gminy Jadów z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2013
2014 9665 2014-10-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/183/2013 Rady Gminy Korczew z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2014 9666 2014-10-16 Uchwała Uchwała nr VI/32/13 Zgromadzenia Związku Komunalnego Brwinów z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Związku Komunalnego Brwinów na 2013r.
2014 9667 2014-10-16 Uchwała Uchwała nr VI/34/13 Zgromadzenia Związku Komunalnego Brwinów z dnia 16 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa na rok 2014
2014 9668 2014-10-16 Uchwała Uchwała nr XLI/318/2013 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2013
2014 9669 2014-10-16 Uchwała Uchwała nr XL/242/2013 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2013 Nr XXX/180/2012 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2012 r.
2014 9670 2014-10-16 Zarządzenie Zarządzenie nr Nr 29/2013 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 15 października 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2013 r.
2014 9671 2014-10-16 Zarządzenie Zarządzenie nr Nr 31/2013 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 22 października 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2013 r.
2014 9672 2014-10-16 Zarządzenie Zarządzenie nr Nr 36/2013 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2013 r.
2014 9673 2014-10-16 Zarządzenie Zarządzenie nr Nr 39/2013 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2013 r.
2014 9674 2014-10-16 Zarządzenie Zarządzenie nr Nr 41/2013 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 9 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2013 r.
2014 9675 2014-10-16 Zarządzenie Zarządzenie nr Nr 42/2013 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2013 r.
2014 9676 2014-10-16 Uchwała Uchwała nr XXV/160/2013 Rady Gminy Łyse z dnia 30 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2013.
2014 9677 2014-10-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 114/2013 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2013 rok.
2014 9678 2014-10-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 116/2013 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2013 rok.
2014 9679 2014-10-16 Uchwała Uchwała nr XLVI/446/13 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok
2014 9680 2014-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/302/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2013 Gminy Michałowice Nr XXIV/222/2012.
2014 9681 2014-10-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 44/2013 Wójta Gminy Poświętne z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 r.
2014 9682 2014-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/226/2013 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsewo na rok 2013
2014 9683 2014-10-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/217/2013 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bieżuń na rok 2013.
2014 9684 2014-10-16 Uchwała Uchwała nr XL/214/2013 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2013 rok
2014 9685 2014-10-16 Uchwała Uchwała nr XLII.387.2013 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2013 rok
2014 9686 2014-10-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 106/2013 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 31 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 225/XXI/13 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2013 rok.
2014 9687 2014-10-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 121/2013 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 225/XXI/13 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2013 rok.
2014 9688 2014-10-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 128/2013 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 225/XXI/13 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2013 rok.
2014 9689 2014-10-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 133/2013 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 225/XXI/13 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2013 rok.
2014 9690 2014-10-16 Uchwała Uchwała nr L/542/2013 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 r.
2014 9691 2014-10-16 Uchwała Uchwała nr LI/550/2013 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 r.
2014 9692 2014-10-16 Uchwała Uchwała nr XLVII/225/2013 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok uchwalonej Uchwałą Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr XXXIX/61/2013 z dnia 31 stycznia 2013
2014 9693 2014-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/348/13 Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na rok 2013
2014 9694 2014-10-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.103.2013 Burmistrza Radzymina z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu na 2013 r.
2014 9695 2014-10-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.118.2013 Burmistrza Radzymina z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie zmian planu wydatków budżetu na 2013 r.
2014 9696 2014-10-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.120.2013 Burmistrza Radzymina z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu na 2013 r.
2014 9697 2014-10-16 Uchwała Uchwała nr 367/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej miasta Józefowa na 2013 rok.
2014 9698 2014-10-16 Uchwała Uchwała nr XLII/303/13 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 grudnia 2013r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2013
2014 9699 2014-10-16 Uchwała Uchwała nr 240/XXXVI/2013 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2013
2014 9700 2014-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/210/2013 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2013
2014 9701 2014-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/250/2013 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 13 grudnia 2013r. w sprawiew dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2013 rok
2014 9702 2014-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/258/2013 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2013 rok
2014 9703 2014-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/263/2013 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2013 rok
2014 9704 2014-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/191/13 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2013 rok
2014 9705 2014-10-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 55/13 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 31 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2014 9706 2014-10-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 63/13 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2014 9707 2014-10-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 64/13 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 9 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2014 9708 2014-10-16 Uchwała Uchwała nr XLIV/262/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2014 9709 2014-10-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/174/2013 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013
2014 9710 2014-10-16 Uchwała Uchwała nr XXVII.326.2013 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na rok 2013
2014 9711 2014-10-16 Uchwała Uchwała nr 468/VI/38/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2013
2014 9712 2014-10-16 Uchwała Uchwała nr XLV/449/2014 Rady Gminy Siedlce z dnia 24 września 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości: Żelków-Kolonia, Rakowiec, Wołyńce, Wołyńce-Kolonia.
2014 9713 2014-10-16 Uchwała Uchwała nr XLV/450/2014 Rady Gminy Siedlce z dnia 24 września 2014r. w sprawie zasad udzielenia dotacji na rzecz spółek wodnych, trybu postępowania przy udzieleniu dotacji na rzecz spółek wodnych i sposobu ich rozliczenia.
2014 9714 2014-10-16 Uchwała Uchwała nr XLV/454/2014 Rady Gminy Siedlce z dnia 24 września 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siedlce, części wsi Nowe Opole.
2014 9715 2014-10-16 Uchwała Uchwała nr L/397/14 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 8 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszczonowie
2014 9716 2014-10-16 Uchwała Uchwała nr L/398/14 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 8 października 2014r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mszczonów
2014 9717 2014-10-16 Uchwała Uchwała nr L/403/14 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 8 października 2014r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2014 9718 2014-10-16 Uchwała Uchwała nr L/404/14 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 8 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie okreslenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielm lub zarządzającym jest Gmina Mszczonów oraz warunków i zasad korzystania z przystanków
2014 9719 2014-10-16 Uchwała Uchwała nr L/405/14 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 8 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 9720 2014-10-16 Uchwała Uchwała nr L/406/14 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 8 października 2014r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za odpady komunalne w drodze inkasa i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 9721 2014-10-16 Uchwała Uchwała nr LVII/563/14 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 30 września 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki dla części wsi Jawczyce - obszar przy ul. Piwnej
2014 9722 2014-10-16 Uchwała Uchwała nr 320/XLIV/2014 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 3 września 2014r. w sprawie zmianyStatutu Miasta i Gminy Gąbin.
2014 9723 2014-10-16 Uchwała Uchwała nr XLIX.252.2014 Rady Gminy Rybno z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Rybno nr XLVI.242.2014 z dnia 4 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2014 9724 2014-10-16 Uchwała Uchwała nr XLIX.253.2014 Rady Gminy Rybno z dnia 29 września 2014r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego .
2014 9725 2014-10-16 Uchwała Uchwała nr 243/XL/2014 Rady Gminy Załuski z dnia 2 września 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Załuskach
2014 9726 2014-10-16 Uchwała Uchwała nr XL/252/2014 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 29 września 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2014 9727 2014-10-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/175/2013 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 r.
2014 9728 2014-10-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/176/2013 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Poświętne niewygasających z upływem roku budżetowego 2013
2014 9729 2014-10-17 Uchwała Uchwała nr XLIII/452/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2013 rok.
2014 9730 2014-10-17 Uchwała Uchwała nr XLIX/390/2013 Rady Miasta Marki z dnia 19 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę nr XXXVI/273/2013 Rady Miasta Marki z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Marki na 2013 rok.
2014 9731 2014-10-17 Uchwała Uchwała nr 560/XLIII/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 lipca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Lesznowola
2014 9732 2014-10-17 Uchwała Uchwała nr 561/XLIII/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 lipca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Stachowo i części obrębu Kosów
2014 9733 2014-10-17 Uchwała Uchwała nr 588/XLIV/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części wsi Lesznowola, Kolonia Lesznowola, oraz P.A.N. Jastrzębiec, P.A.N. Kosów
2014 9734 2014-10-17 Uchwała Uchwała nr 595/XLV/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 24 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr 461/XXXVII/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z gminnych obiektów sportowych w Gminie Lesznowola.
2014 9735 2014-10-17 Uchwała Uchwała nr 596/XLV/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 24 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr 489/XXXIX/2014 z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z pomieszczeń i powierzchni w obiekcie oświatowym w Mysiadle, ul. Kwiatowa 28.
2014 9736 2014-10-17 Uchwała Uchwała nr 599/XLV/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 24 września 2014r. zmieniająca uchwałę Nr 570/XLIV/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych i publicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lesznowola przez osoby fizyczne i prawne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2014 9737 2014-10-17 Uchwała Uchwała nr 601/XLV/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 24 września 2014r. w sprawie zmiany obrębu
2014 9738 2014-10-17 Uchwała Uchwała nr 606/XLV/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 24 września 2014r. w sprawie nadania nazwy drodze
2014 9739 2014-10-17 Uchwała Uchwała nr XLVII/250/2014 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 26 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/203/2013 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 05 grudnia 2013r. w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej
2014 9740 2014-10-17 Uchwała Uchwała nr XLV/501/14 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 23 września 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew dla terenu położonego w narożniku Alei 600-Lecia i torów kolejki wąskotorowej.
2014 9741 2014-10-17 Uchwała Uchwała nr XCI/2322/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 września 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Kosiarzy
2014 9742 2014-10-17 Uchwała Uchwała nr XCI/2323/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 września 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego trasy mostowej Mostu Marii Skłodowskiej-Curie na odcinku od nurtu Wisły do ulicy Modlińskiej
2014 9743 2014-10-17 Uchwała Uchwała nr XCI/2324/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Starego Mokotowa dla zabudowy w kwartale G9MW(U)
2014 9744 2014-10-17 Uchwała Uchwała nr XCI/2327/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 września 2014r. w sprawie utworzenia Żłobka nr 52 w Warszawie, ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej 8a
2014 9745 2014-10-17 Uchwała Uchwała nr XCI/2331/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 września 2014r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2014 9746 2014-10-17 Uchwała Uchwała nr XCI/2332/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 września 2014r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
2014 9747 2014-10-17 Uchwała Uchwała nr XCI/2333/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta stołecznego Warszawy
2014 9748 2014-10-17 Uchwała Uchwała nr XCI/2336/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany statutu Domu Spotkań z Historią
2014 9749 2014-10-17 Uchwała Uchwała nr XCI/2338/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu ulic w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
2014 9750 2014-10-17 Uchwała Uchwała nr XCI/2339/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu ulic w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
2014 9751 2014-10-17 Uchwała Uchwała nr XCI/2340/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału m.st. Warszawy na stałe obwody głosowania
2014 9752 2014-10-17 Uchwała Uchwała nr XCI/2341/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, a także ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku
2014 9753 2014-10-17 Uchwała Uchwała nr 1482/XLVIII/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 2 lipca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania części wsi Julianów Północny zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie nr 1405/XLVII/2010 z dnia 19.05.2010 r. dla obszaru ograniczonego od zachodu osią ulicy Julianowskiej, od północy 30m pasem terenu od północnej linii rozgraniczającej projektowanej drogi 2KDD, od wschodu wschodnią granicą działki ozn. nr ew. 19/1 i jej przedłużeniem w kierunku północnym , od południa południową granicą działki ozn. nr ew. 19/1 i jej przedłużeniem w kierunku zachodnim,
2014 9754 2014-10-17 Informacja Informacja nr 1 Starosty Gostynińskiego z dnia 1 października 2014r. w sprawie zatwierdzenia operatu opisowo - kartograficznego ewidencji gruntów i budynków gminy Gostynin powiat gostyniński
2014 9755 2014-10-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/216/14 Rady Gminy Sterdyń z dnia 1 sierpnia 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Sterdyń, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Sterdyń oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2014 9756 2014-10-17 Uchwała Uchwała nr XLII/287/2014 Rady Gminy Stoczek z dnia 10 października 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województwa i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r
2014 9757 2014-10-17 Uchwała Uchwała nr LII/193/2014 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 13 października 2014r. w sprawie utworzenia dodatkowego obwodu głosowania na terenie gminy Trojanów dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyboru wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
2014 9758 2014-10-17 Uchwała Uchwała nr L/288/14 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 24 września 2014r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Olszewo-Borki
2014 9759 2014-10-17 Uchwała Uchwała nr L/290/14 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 24 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
2014 9760 2014-10-17 Uchwała Uchwała nr XLVI/283/2014 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 3 września 2014r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grójeckiemu na modernizację dróg powiatowych
2014 9761 2014-10-17 Uchwała Uchwała nr XLVI/284/2014 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 3 września 2014r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grójeckiemu na organizację dożynek powiatu grójeckiego w Lewiczynie
2014 9762 2014-10-17 Uchwała Uchwała nr XLVII/290/2014 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 8 października 2014r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grójeckiemu na modernizację dróg powiatowych
2014 9763 2014-10-17 Uchwała Uchwała nr XLVII/291/2014 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 8 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych
2014 9764 2014-10-17 Uchwała Uchwała nr 258/XLIII/14 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 września 2014r. w sprawie przyjęcia Regulamin dotyczącego zasad i trybu korzystania ze stadionu MKS „Szydłowianka” podczas rozgrywania meczów piłki nożnej niebędących imprezą masową
2014 9765 2014-10-17 Uchwała Uchwała nr 261/XLIII/14 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 września 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szydłowiec
2014 9766 2014-10-17 Uchwała Uchwała nr XLII/253/2014 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ojrzeniu
2014 9767 2014-10-17 Wyrok Wyrok nr VIII SA/Wa 489/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 4 grudnia 2013r.
2014 9768 2014-10-17 Wyrok Wyrok nr VIII SA/Wa 266/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 maja 2014r.
2014 9769 2014-10-17 Wyrok Wyrok nr VIII SA/Wa 167/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22 lipca 2014r.
2014 9770 2014-10-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.130.2014.BŁ Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 października 2014r. Rada Gminy Czerwin
2014 9771 2014-10-20 Uchwała Uchwała nr 640/LXV/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 września 2014r. w sprawie uchwalenia „Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Ostrołęka na lata 2014 – 2023”
2014 9772 2014-10-20 Uchwała Uchwała nr 641/LXV/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 września 2014r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy w mieście Ostrołęka
2014 9773 2014-10-20 Uchwała Uchwała nr 642/LXV/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 września 2014r. w sprawie ustalenia nazwy ronda
2014 9774 2014-10-20 Uchwała Uchwała nr 643/LXV/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 września 2014r. w sprawie ustalenia nazwy ronda
2014 9775 2014-10-20 Uchwała Uchwała nr 644/LXV/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 września 2014r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Miasta Ostrołęki
2014 9776 2014-10-20 Uchwała Uchwała nr 655/LXV/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 września 2014r. w sprawie powołania Rady Seniorów w Ostrołęce oraz nadania jej Statutu
2014 9777 2014-10-20 Uchwała Uchwała nr 615/VI/47/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 10 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach samorządowych wyznaczonych na dzień 16 listopada 2014 r.
2014 9778 2014-10-20 Uchwała Uchwała nr 617/VI/47/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 10 września 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2014-2019
2014 9779 2014-10-20 Uchwała Uchwała nr 619/VI/47/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 10 września 2014r. w sprawie nadania imienia Jana Meistera Szkole Podstawowej Nr 4 w Słomczynie oraz Gimnazjum Nr 4 w Słomczynie, wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 4.
2014 9780 2014-10-20 Uchwała Uchwała nr 635/VI/47/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 10 września 2014r. w sprawie przyjęcia Programu „Konstancińska Karta Mieszkańca”.
2014 9781 2014-10-20 Uchwała Uchwała nr LI/325/2014 Rady Gminy Radziejowice z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminie Radziejowice.
2014 9782 2014-10-20 Uchwała Uchwała nr LI/326/2014 Rady Gminy Radziejowice z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2014 9783 2014-10-20 Uchwała Uchwała nr LIII/337/2014 Rady Gminy Radziejowice z dnia 7 sierpnia 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2014 9784 2014-10-20 Uchwała Uchwała nr XLIX.461.2014 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kazimierów, gmina Halinów
2014 9785 2014-10-20 Uchwała Uchwała nr L.474.2014 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 7 października 2014r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Zagórze, gmina Halinów.
2014 9786 2014-10-21 Uchwała Uchwała nr XLV/251/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 18 września 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Wolanów
2014 9787 2014-10-21 Uchwała Uchwała nr XLV/252/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 18 września 2014r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Bieniędzice
2014 9788 2014-10-21 Uchwała Uchwała nr XLV/253/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 18 września 2014r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Chruślice
2014 9789 2014-10-21 Uchwała Uchwała nr XLV/254/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 18 września 2014r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Franciszków
2014 9790 2014-10-21 Uchwała Uchwała nr XLV/255/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 18 września 2014r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Garno
2014 9791 2014-10-21 Uchwała Uchwała nr XLV/256/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 18 września 2014r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Jarosławice
2014 9792 2014-10-21 Uchwała Uchwała nr XLV/257/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 18 września 2014r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Kacprowice.
2014 9793 2014-10-21 Uchwała Uchwała nr XLV/258/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 18 września 2014r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Kolonia Wawrzyszów
2014 9794 2014-10-21 Uchwała Uchwała nr XLV/259/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 18 września 2014r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Kolonia Wolanów.
2014 9795 2014-10-21 Uchwała Uchwała nr XLV/260/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 18 września 2014r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Kowala – Duszocina
2014 9796 2014-10-21 Uchwała Uchwała nr XLV/261/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 18 września 2014r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Kowalanka.
2014 9797 2014-10-21 Uchwała Uchwała nr XLV/262/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 18 września 2014r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Młodocin Większy.
2014 9798 2014-10-21 Uchwała Uchwała nr XLV/263/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 18 września 2014r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Mniszek
2014 9799 2014-10-21 Uchwała Uchwała nr XLV/264/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 18 września 2014r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Podlesie.
2014 9800 2014-10-21 Uchwała Uchwała nr XLV/265/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 18 września 2014r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Rogowa
2014 9801 2014-10-21 Uchwała Uchwała nr XLV/266/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 18 września 2014r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Sławno.
2014 9802 2014-10-21 Uchwała Uchwała nr XLV/267/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 18 września 2014r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Strzałków
2014 9803 2014-10-21 Uchwała Uchwała nr XLV/268/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 18 września 2014r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Ślepowron.
2014 9804 2014-10-21 Uchwała Uchwała nr XLV/269/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 18 września 2014r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Wacławów.
2014 9805 2014-10-21 Uchwała Uchwała nr XLV/270/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 18 września 2014r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Waliny.
2014 9806 2014-10-21 Uchwała Uchwała nr XLV/271/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 18 września 2014r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Wawrzyszów.
2014 9807 2014-10-21 Uchwała Uchwała nr XLV/272/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 18 września 2014r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Wolanów
2014 9808 2014-10-21 Uchwała Uchwała nr XLV/273/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 18 września 2014r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Wymysłów.
2014 9809 2014-10-21 Uchwała Uchwała nr XLV/274/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 18 września 2014r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Zabłocie.
2014 9810 2014-10-21 Uchwała Uchwała nr LVI/390/2014 Rady Miasta Sulejówek z dnia 27 marca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Glinianki I w Sulejówku
2014 9811 2014-10-21 Uchwała Uchwała nr LXIII/442/2014 Rady Miasta Sulejówek z dnia 9 października 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Miasta Sulejówek – etap pierwszy
2014 9812 2014-10-21 Uchwała Uchwała nr XLII/212/2014 Rady Gminy Mirów z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany nazwy siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Zbijowie Małym.
2014 9813 2014-10-21 Uchwała Uchwała nr 314/LI/2014 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 22 września 2014r. w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania Nr 5 w Domu Pomocy Społecznej w Bądzynie w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz w wyborach Wójta Gminy Lubowidz.
2014 9814 2014-10-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/246/2014 Rady Gminy Sochocin z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu gminy
2014 9815 2014-10-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/247/2014 Rady Gminy Sochocin z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochocinie
2014 9816 2014-10-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/248/2014 Rady Gminy Sochocin z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin
2014 9817 2014-10-21 Uchwała Uchwała nr 256/XLIII/14 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 września 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru sołectw Szydłówek I i Szydłówek II gmina Szydłowiec ETAP I
2014 9818 2014-10-21 Uchwała Uchwała nr 202.XLI.2014 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2014 9819 2014-10-21 Uchwała Uchwała nr 203.XLI.2014 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2014 9820 2014-10-21 Uchwała Uchwała nr XLVI/459/14 Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania przez Burmistrza Miasta Kobyłka udziałów i akcji Miasta Kobyłka w spółkach prawa handlowego
2014 9821 2014-10-21 Uchwała Uchwała nr XLVI/276/2014 Rady Gminy Repki z dnia 9 października 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2014 9822 2014-10-21 Uchwała Uchwała nr XLVI/280/2014 Rady Gminy Repki z dnia 9 października 2014r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymnia czystości i porządku na terenie Gminy Repki
2014 9823 2014-10-21 Uchwała Uchwała nr XLVI/281/2014 Rady Gminy Repki z dnia 9 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2014 9824 2014-10-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/203/2014 Rady Gminy Radzanów z dnia 30 września 2014r. w sprawie: ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radzanów.
2014 9825 2014-10-21 Uchwała Uchwała nr XLII/201/2014 Rady Gminy Sienno z dnia 9 października 2014r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami
2014 9826 2014-10-22 Uchwała Uchwała nr 247/XXXVIII/2014 Rady Gminy Bielsk z dnia 10 września 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku.
2014 9827 2014-10-22 Uchwała Uchwała nr 250/XXXVIII/2014 Rady Gminy Bielsk z dnia 10 września 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie geodezyjnym Machcinko
2014 9828 2014-10-22 Uchwała Uchwała nr 251/XXXVIII/2014 Rady Gminy Bielsk z dnia 10 września 2014r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Bielsk
2014 9829 2014-10-22 Porozumienie Porozumienie nr 8/2014 Zarządu Powiatu Węgrowskiego` z dnia 5 września 2014r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego a Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego
2014 9830 2014-10-22 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 września 2014r. zawarte pomiędzy Powiatem Warszawskim Zachodnim w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń
2014 9831 2014-10-22 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 września 2014r. zawarte pomiędzy Powiatem Grójeckim w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń
2014 9832 2014-10-22 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 października 2014r. zawarte pomiędzy Powiatem Piaseczyńskim w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń
2014 9833 2014-10-22 Uchwała Uchwała nr XLIII/326/2014 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 29 sierpnia 2014r. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Białobrzegi, obejmującego działki nr 2100, 2114/1, 2084/11 i 2084/12 o łącznej pow. 0,1688 ha położone w Białobrzegach przy ul. Reymonta
2014 9834 2014-10-23 Uchwała Uchwała nr XLII/217/10 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 8 września 2010r. w sprawie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego gminy Opinogóra Górna dla fragmentu miejscowości Władysławowo
2014 9835 2014-10-23 Uchwała Uchwała nr XLII/218/10 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 8 września 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów wsi: Chrzanówek, Długołęka, Dzbonie, Elżbiecin, Opinogóra Górna, Opinogóra-Kolonia, Kołaczków, Kołaki-Budzyno, Kotermań, Pomorze, Przedwojewo, Rembówko, Wierzbowo, Władysławowo, Wola Wierzbowska i Zygmuntowo, Gmina Opinogóra Górna
2014 9836 2014-10-23 Uchwała Uchwała nr XLVII/452/2014 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa - Żbików II etap 2
2014 9837 2014-10-23 Uchwała Uchwała nr XLVIII/462/2014 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 25 września 2014r. w sprawie utworzenia w mieście Pruszków odrębnych obwodów głosowania w szpitalach w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
2014 9838 2014-10-23 Uchwała Uchwała nr XXXIV/209/2014 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 17 września 2014r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Sokołów Podlaski
2014 9839 2014-10-23 Uchwała Uchwała nr XXXIV/212/2014 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 17 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym w Sokołowie Podlaskim dla przeprowadzenia głosowania w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.
2014 9840 2014-10-23 Uchwała Uchwała nr XL/456/2014 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 10 października 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku
2014 9841 2014-10-23 Uchwała Uchwała nr XL/457/2014 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 10 października 2014r. w sprawie opłaty targowej w gminie Mrozy
2014 9842 2014-10-23 Uchwała Uchwała nr XL/463/2014 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 10 października 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania głosowania na terenie gminy Mrozy
2014 9843 2014-10-23 Uchwała Uchwała nr XLI/253/2014 Rady Gminy w Parysowie z dnia 29 września 2014r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2014 9844 2014-10-24 Uchwała Uchwała nr XLIX/272/2014 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 20 października 2014r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Ostrołęckiego
2014 9845 2014-10-24 Uchwała Uchwała nr XLIX/273/2014 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 20 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania oraz przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Ostrołęcki
2014 9846 2014-10-24 Uchwała Uchwała nr XLIX/274/2014 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 20 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli w szkołach, dla których Powiat Ostrołęcki jest organem prowadzącym
2014 9847 2014-10-24 Uchwała Uchwała nr 285/XLV/14 Rady Gminy Przyłęk z dnia 12 września 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień, w tym podatku
2014 9848 2014-10-24 Uchwała Uchwała nr 246/XXXVIII/2014 Rady Gminy Bielsk z dnia 10 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Goślicach.
2014 9849 2014-10-24 Uchwała Uchwała nr XLVII-532/2014 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 października 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
2014 9850 2014-10-24 Uchwała Uchwała nr LIII/338/2014 Rady Gminy Radziejowice z dnia 7 sierpnia 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2014 9851 2014-10-24 Uchwała Uchwała nr L/348/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 17 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 9852 2014-10-24 Uchwała Uchwała nr L/349/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 17 października 2014r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2014 9853 2014-10-24 Uchwała Uchwała nr L/355/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 17 października 2014r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kadzidło na lata 2014 - 2018
2014 9854 2014-10-24 Uchwała Uchwała nr LVII/214/2014 Rady Gminy Chotcza z dnia 29 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad korzystania z przystanków i ustalania wysokości stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Chotcza
2014 9855 2014-10-24 Decyzja Decyzja nr OŁO-4210-18(16)/2014/341/X/DSS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 października 2014r.
2014 9856 2014-10-24 Aneks Aneks nr 8 Starosty Ciechanowskiego; Starosty Żuromińskiego z dnia 17 września 2014r. do Porozumienia zawartego w dniu 15 kwietnia 2005r.
2014 9857 2014-10-24 Uchwała Uchwała nr 399/XLV/2014 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 17 października 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym obowiązujących w 2015 roku.
2014 9858 2014-10-24 Uchwała Uchwała nr 67/2014 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 18 sierpnia 2014r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu ciechanowskiego oraz planu finansowego samorządowych instytucji kultury w powiecie ciechanowskim za I półrocze 2014 roku
2014 9859 2014-10-24 Uchwała Uchwała nr LIV/349/2014 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2014 9860 2014-10-24 Uchwała Uchwała nr LIV/350/2014 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30 września 2014r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody stanowiącego drzewo w miejscowości Goworki, gmina Rzekuń
2014 9861 2014-10-24 Uchwała Uchwała nr LX/425/2014 Rady Miasta Sulejówek z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Miasta Sulejówek.
2014 9862 2014-10-24 Uchwała Uchwała nr LX/426/2014 Rady Miasta Sulejówek z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Sulejówek na lata 2014-2018"
2014 9863 2014-10-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.134.2014.RM Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 października 2014r. Rada Miasta Ostrołęki
2014 9864 2014-10-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.135.2014.RM Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 października 2014r. Rada Miasta Ostrołęki
2014 9865 2014-10-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.138.2014.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 października 2014r. Rada Miejska w Grójcu
2014 9866 2014-10-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.140.2014.BŁ Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 października 2014r. Rada Miejska w Grójcu
2014 9867 2014-10-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.136.2014.BB Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 października 2014r. Rada Miasta Józefowa
2014 9868 2014-10-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.142.2014.AJS Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 października 2014r. Rada Gminy Cegłów
2014 9869 2014-10-27 Uchwała Uchwała nr XXXV/205/14 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 21 października 2014r. w sprawie czasu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Żyrardowskiego w 2015 roku
2014 9870 2014-10-27 Uchwała Uchwała nr XLIX/385/2014 Rady Gminy Prażmów z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania
2014 9871 2014-10-27 Uchwała Uchwała nr LVI.612.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 5 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI.420.2013 z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Brwinów oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2014 9872 2014-10-27 Uchwała Uchwała nr LVI.614.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 5 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Brwinowa, wysokości stawek opłat za parkowanie, opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania
2014 9873 2014-10-27 Uchwała Uchwała nr LVI.615.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 5 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII.493.2013 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2014-2023
2014 9874 2014-10-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 62/2014 Wójta Gminy Gostynin z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym informacji o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2014 roku.
2014 9875 2014-10-28 Uchwała Uchwała nr 309/XLVI/14 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 czerwca 2014r. W sprawie ustalenie regulaminu gospodarowania funduszem zdrowotnym przeznaczonym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bodzanów.
2014 9876 2014-10-28 Uchwała Uchwała nr XLIX/482/2014 Rady Gminy Wieliszew z dnia 25 września 2014r. w sprawie utworzenia w Mazowieckim Szpitalu Onkologicznym w Wieliszewie odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia Wyborów Samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku
2014 9877 2014-10-28 Uchwała Uchwała nr XLVIII/486/2014 Rady Gminy Jabłonna z dnia 27 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/268/2012 z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie podziału Gminy Jabłonna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2014 9878 2014-10-28 Uchwała Uchwała nr XLVIII/492/2014 Rady Gminy Jabłonna z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie uchwlenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna części południowej wsi Boża Wola
2014 9879 2014-10-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/393/14 Rady Gminy Cegłów z dnia 25 września 2014r. w sprawie utworzenia dodatkowego obwodu głosowania na terenie gminy Cegłów dla przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy, Rady powiatu i Semiku Województwa Mazowieckiego oraz wyboru Wójta Gminy Cegłów
2014 9880 2014-10-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/395/14 Rady Gminy Cegłów z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/129/12 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cegłowie
2014 9881 2014-10-28 Uchwała Uchwała nr 436/VI/2014 Rady Miasta Józefowa z dnia 19 września 2014r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Józefowa na lata 2014 - 2018
2014 9882 2014-10-28 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 1852/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 listopada 2012r.
2014 9883 2014-10-28 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 65/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 października 2013r.
2014 9884 2014-10-28 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 595/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22 lipca 2014r.
2014 9885 2014-10-28 Uchwała Uchwała nr LX/561/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji
2014 9886 2014-10-28 Uchwała Uchwała nr LX/562/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne nie będące jednostką samorządu terytorialnego oraz dla osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji
2014 9887 2014-10-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Ząbki z dnia 29 września 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowych warunków: przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i niektóre specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za te usługi, jak również trybu pobierania tych opłat
2014 9888 2014-10-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Ząbki z dnia 29 września 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie sposobu sprawiania pogrzebu
2014 9889 2014-10-28 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 lipca 2014r. a Miastem Zielonka, zwanym dalej „Miastem”, reprezentowanym przez Burmistrza Miasta Zielonka w sprawie powierzenia Miastu Zielonka obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2014 9890 2014-10-28 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Czosnów z dnia 11 września 2014r. w sprawie powierzenia Gminie Czosnów obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2014 9891 2014-10-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.141.2014.BŁ Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 października 2014r. Rada Miejska w Piastowie
2014 9892 2014-10-29 Uchwała Uchwała nr XLI/216/2014 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2014 rok
2014 9893 2014-10-29 Uchwała Uchwała nr XLII/222/2014 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 10 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiegop na 2014 rok
2014 9894 2014-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/286/14 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 16 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2014
2014 9895 2014-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/293/14 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 6 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2014
2014 9896 2014-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/299/14 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 27 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2014
2014 9897 2014-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/305/14 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 31 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2014
2014 9898 2014-10-29 Uchwała Uchwała nr 27/2014 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 4 marca 2014r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na 2014 r.
2014 9899 2014-10-29 Uchwała Uchwała nr 28/2014 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 4 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
2014 9900 2014-10-29 Uchwała Uchwała nr 29/2014 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 4 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
2014 9901 2014-10-29 Uchwała Uchwała nr XLVII/300/2014 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2014 rok
2014 9902 2014-10-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 141/14 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 14 stycznia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.
2014 9903 2014-10-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 140/2013 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
2014 9904 2014-10-29 Uchwała Uchwała nr LII/372/2013 Rady Miasta Sulejówek z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2013.
2014 9905 2014-10-29 Uchwała Uchwała nr LIV/383/2014 Rady Miasta Sulejówek z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2014.
2014 9906 2014-10-29 Uchwała Uchwała nr LV/389/2014 Rady Miasta Sulejówek z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2014.
2014 9907 2014-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/391/2014 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2014 rok.
2014 9908 2014-10-29 Uchwała Uchwała nr XL/406/2014 Rady Gminy Wieliszew z dnia 17 lutego 2014r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2014 rok.
2014 9909 2014-10-29 Uchwała Uchwała nr XXX/449/2014 Rady Gminy Długosiodło z dnia 14 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/444/2013 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2014 rok
2014 9910 2014-10-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/14 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 9911 2014-10-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/14 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 3 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 9912 2014-10-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 66/13 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2014 9913 2014-10-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 69/13 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2014 9914 2014-10-29 Uchwała Uchwała nr XLII/239/2014 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2014
2014 9915 2014-10-29 Uchwała Uchwała nr XLII/245/2014 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2014.
2014 9916 2014-10-29 Uchwała Uchwała nr XL/365/2013 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budzecie Miasta Pruszkowa na 2013 rok.
2014 9917 2014-10-29 Uchwała Uchwała nr XLI.386.2014 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2014 rok.
2014 9918 2014-10-29 Uchwała Uchwała nr XLII.396.2014 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2014 rok.
2014 9919 2014-10-29 Uchwała Uchwała nr LII/567/2014 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 r.
2014 9920 2014-10-29 Uchwała Uchwała nr LIII/592/2014 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 4 marca 2014r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2014 r.
2014 9921 2014-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/251/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia 6 marca 2014r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2014 Nr XXXI/236/2013 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 grudnia 2013 roku.
2014 9922 2014-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/259/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2014 Nr XXXI/236/2013 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 grudnia 2013 roku.
2014 9923 2014-10-29 Uchwała Uchwała nr XLVI/288/2014 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2014 rok
2014 9924 2014-10-29 Uchwała Uchwała nr 340/XXXVIII/14 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.
2014 9925 2014-10-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/2014 Bumistrza Miasta i GMiny Chorzele z dnia 11 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.
2014 9926 2014-10-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 186/2013 Bumistrza Miasta i GMiny Chorzele z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok.
2014 9927 2014-10-29 Uchwała Uchwała nr 501/VI/41/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2014
2014 9928 2014-10-29 Uchwała Uchwała nr 537/VI/42/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 10 marca 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2014
2014 9929 2014-10-29 Uchwała Uchwała nr XLV/268/2014 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2014 9930 2014-10-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/290/2014 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XLI/275/2013 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszkowskiego na 2014 r.
2014 9931 2014-10-29 Uchwała Uchwała nr XLIV/455/14 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 14 stycznia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2014 rok.
2014 9932 2014-10-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.3.2014 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 15 stycznia 2014r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2014 r.
2014 9933 2014-10-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.5.2014 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 21 stycznia 2014r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2014 r.
2014 9934 2014-10-29 Uchwała Uchwała nr XL/271/2014 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2014 rok
2014 9935 2014-10-29 Uchwała Uchwała nr XLIX/344/14 Rady Miejskiej w Warce z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2014 9936 2014-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/246/2014 Rady Gminy Jadów z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2014
2014 9937 2014-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/262/2014 Rady Gminy Jadów z dnia 13 marca 2014r. w sprawie sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2014
2014 9938 2014-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/196/14 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasnosielc na 2014 r.
2014 9939 2014-10-29 Uchwała Uchwała nr 456/XXXVIII/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Nr 433/XXXVII/2013 na rok 2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 23 grudnia 2013 r.
2014 9940 2014-10-29 Uchwała Uchwała nr 350/14 Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2014 rok
2014 9941 2014-10-29 Uchwała Uchwała nr 354/14 Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2014 rok
2014 9942 2014-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/428/14 Rady Miasta Zielonka z dnia 30 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2014
2014 9943 2014-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/340/2014 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 11 lutego 2014r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2014
2014 9944 2014-10-29 Uchwała Uchwała nr 248/XXXVI/2014 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 30 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę Nr 238/XXXV/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2014
2014 9945 2014-10-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII.335.2014 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na rok 2014
2014 9946 2014-10-29 Uchwała Uchwała nr 624/VI/47/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 10 września 2014r. w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy Aleja Miłośników Konstancina
2014 9947 2014-10-29 Uchwała Uchwała nr XLIV/343/2014 Rady Gminy Baranowo z dnia 27 października 2014r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Baranowo.
2014 9948 2014-10-29 Uchwała Uchwała nr XLIV/344/2014 Rady Gminy Baranowo z dnia 27 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Baranowo i zagospodarowania tych odpadów.
2014 9949 2014-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/176/14 Rady Gminy Gzy z dnia 9 października 2014r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Gzy
2014 9950 2014-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/178/14 Rady Gminy Gzy z dnia 9 października 2014r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
2014 9951 2014-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/179/14 Rady Gminy Gzy z dnia 9 października 2014r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarzadzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
2014 9952 2014-10-29 Uchwała Uchwała nr 375/XL/14 Rady Gminy w Słupnie z dnia 17 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień dotyczących tego podatku
2014 9953 2014-10-29 Uchwała Uchwała nr XLVII/324/2014 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 23 października 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywania na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2015 roku
2014 9954 2014-10-29 Uchwała Uchwała nr 402/XLV/2014 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 17 października 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku do uchwały Nr 205/XXII/2012 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 26 października 2012 roku w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Jedlance.
2014 9955 2014-10-29 Uchwała Uchwała nr 433/VI/2014 Rady Miasta Józefowa z dnia 19 września 2014r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Józefowa pn. „Etap III B-1”
2014 9956 2014-10-29 Uchwała Uchwała nr XL/225/2014 Rady Gminy Borowie z dnia 23 września 2014r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2014 9957 2014-10-29 Uchwała Uchwała nr XLV/249/2014 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 22 października 2014r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na lata 2014 -2032 dla Gminy Ciepielów”
2014 9958 2014-10-29 Uchwała Uchwała nr 1569/LI/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 października 2014r. w sprawie nadania nazw: NIEZWYKŁA i WYJĄTKOWA ulicom położonym we wsi Szczaki w gminie Piaseczno
2014 9959 2014-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/243/2014 Rady Gminy Sadowne z dnia 3 października 2014r. w sprawie powszechnego udostępnienia boiska piłkarskiego wraz z bieżnią sportową
2014 9960 2014-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/230/2014 Rady Gminy Borkowice z dnia 14 października 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Borkowice.
2014 9961 2014-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/259/2014 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmiany podziału gminy Kałuszyn na stałe obwody głosowania
2014 9962 2014-10-29 Uchwała Uchwała nr LII/343/2014 Rady Gminy Leszno z dnia 16 października 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Marianów, gmina Leszno
2014 9963 2014-10-29 Uchwała Uchwała nr LII/344/2014 Rady Gminy Leszno z dnia 16 października 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Wyględy, gmina Leszno
2014 9964 2014-10-29 Uchwała Uchwała nr LII/345/2014 Rady Gminy Leszno z dnia 16 października 2014r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Leszno
2014 9965 2014-10-29 Uchwała Uchwała nr 335/XXXIX/2014 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 2 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2014 9966 2014-10-29 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 8 października 2014r. do porozumienia z dnia 11 października 2013 r. w sprawie powierzenia Gminie Andrzejewo realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2608W Andrzejewo – Jabłonowo – Leśniewo – Szulborze Wielkie – Zuzela w miejscowości Andrzejewo ul. Rynek”.
2014 9967 2014-10-29 Aneks Aneks nr 8 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 15 października 2014r. do Porozumienia zawartego w dniu 26 kwietnia 2005r. pomiędzy Powiatem Żuromińskim, a Powiatem Mławskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty
2014 9968 2014-10-30 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 29 października 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bagno Całowanie PLB140011
2014 9969 2014-10-30 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 29 października 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Kostrzynia PLB140009
2014 9970 2014-10-30 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 29 października 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Liwca PLB140002
2014 9971 2014-10-30 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 29 października 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Środkowego Świdra PLH140025
2014 9972 2014-10-30 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 29 października 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Zwoleńki PLH140006
2014 9973 2014-10-30 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 29 października 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Bagno Całowanie PLH140001
2014 9974 2014-10-30 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 29 października 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Kozienicka PLB140013
2014 9975 2014-10-30 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 29 października 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Nadliwiecka PLH140032
2014 9976 2014-10-30 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 29 października 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Pakosław PLH140015
2014 9977 2014-10-30 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 29 października 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Puszcza Biała PLB140007
2014 9978 2014-10-30 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 29 października 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Puszcza Kozienicka PLH140035
2014 9979 2014-10-30 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 29 października 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Uroczyska Łąckie PLH140021
2014 9980 2014-10-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.148.2014.BŁ Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 października 2014r. Rada Gminy Michałowice
2014 9981 2014-10-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.145.2014.BŁ Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 października 2014r. Rada Gminy Michałowice
2014 9982 2014-10-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.147.2014.BŁ Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 października 2014r. Rada Gminy Michałowice
2014 9983 2014-10-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.146.2014.BŁ Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 października 2014r. Rada Gminy Michałowice
2014 9984 2014-10-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.149.2014.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 października 2014r. Rada Miasta Łaskarzew
2014 9985 2014-10-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.151.2014.MZ1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 października 2014r. Rada Gminy Stanisławów
2014 9986 2014-10-31 Uchwała Uchwała nr XXXV/40/2014 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 6 października 2014r. w sprawie Statutu Gminy Jedlińsk
2014 9987 2014-10-31 Uchwała Uchwała nr XCIII/2387/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 października 2014r. w sprawie likwidacji Placówki Rodzinnej przy ul. 15 Sierpnia 15 w Warszawie
2014 9988 2014-10-31 Uchwała Uchwała nr 651/LXV/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 września 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Śródmieście Płn. – 11 Listopada” w Ostrołęce dla części jednostki strukturalnej PTB 9
2014 9989 2014-10-31 Uchwała Uchwała nr 652/LXV/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 września 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Śródmieście Płn.-11 Listopada” w Ostrołęce dla jednostki strukturalnej ZP 5a i części jednostki strukturalnej MNU6
2014 9990 2014-10-31 Uchwała Uchwała nr 653/LXV/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 września 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Śródmieście Płn.-11 Listopada” w Ostrołęce dla jednostki strukturalnej UU8
2014 9991 2014-10-31 Uchwała Uchwała nr 654/LXV/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 września 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Śródmieście Płd.-Goworowska” w Ostrołęce dla jednostki strukturalnej UUM7.
2014 9992 2014-10-31 Uchwała Uchwała nr LII/341/2014 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 27 października 2014r. w sprawie przyjęcia "Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Lipsko na lata 2014-2018"
2014 9993 2014-10-31 Uchwała Uchwała nr LII/345/2014 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 27 października 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2015 dla ustalenia podatku rolnego
2014 9994 2014-10-31 Uchwała Uchwała nr LIX/350/14 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 8 października 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2014 9995 2014-10-31 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/221/2014 Rady Gminy Przesmyki z dnia 20 października 2014r. w sprawie przekazania Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Przesmykach prowadzenia spraw z zakresu dodatków mieszkaniowych i udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przesmykach upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych
2014 9996 2014-10-31 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/222/2014 Rady Gminy Przesmyki z dnia 20 października 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przesmykach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2014 9997 2014-10-31 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/224/2014 Rady Gminy Przesmyki z dnia 20 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Przesmyki, warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2014 9998 2014-10-31 Uchwała Uchwała nr LVII/282/14 Rady Gminy Korytnica z dnia 10 października 2014r. zmieniająca uchwałę Nr LVI/277/14 Rady Gminy Korytnica z dnia 8 sierpnia 2014 roku w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Korytnica
2014 9999 2014-10-31 Uchwała Uchwała nr LXX/352/14 Rady Gminy Leoncin z dnia 22 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/189/12 z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Leoncin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych Komisji Wyborczych.
2014 10000 2014-10-31 Uchwała Uchwała nr VIIIN.425.2014 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 2 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XX.218.2012 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 10001 2014-10-31 Aneks Aneks nr 9 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 17 października 2014r. do Porozumienia zawartego w dniu 3 stycznia 2005r. pomiędzy Powiatem Żuromińskim, a Powiatem Płońskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty