Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Styczeń 2014

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2014 1 2014-01-02 Uchwała Uchwała nr LIII/378/2013 Rady Miasta Sulejówek z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 2 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr 433/XXXVII/2013 Rady Miasta Ciechanów z dnia 23 grudnia 2013r. uchwała budżetowa na 2014 rok
2014 3 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr 439/XXXVII/2013 Rady Miasta Ciechanów z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr 297/XXV/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie oraz „Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania”
2014 4 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/292/13 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Ostrów Mazowiecka na 2014 rok.
2014 5 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/298/13 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/279/13 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 8 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2013-2017.
2014 6 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/219/2013 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały o umarzaniu, odraczaniu terminów lub rozkładaniu na raty spłat należności cywilnoprawnych przypadających Powiatowi Garwolińskiemu oraz powiatowym jednostkom organizacyjnym.
2014 7 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XXX/176/2013 Rady Gminy w Borkowicach z dnia 18 grudnia 2013r. Uchwał Budżetowa Gminy Borkowice na rok 2014
2014 8 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XL/272/2013 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2014
2014 9 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr 170/XXVII/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 11 grudnia 2013r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2014
2014 10 2014-01-03 Decyzja Decyzja nr DRE-4210-59(9)/2013/247/IX/ARy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o. z siedzibą w Ciechanowie.
2014 11 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr 287/XXXVI/13 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 13 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurominie
2014 12 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr 289/XXXVI/13 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 13 grudnia 2013r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania Nr 10 w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Żurominie wyznaczonych na dzień 16 lutego 2014r.
2014 13 2014-01-03 Aneks Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 25 października 2013r. do porozumienia nr WEiS.031.2.2013 zawartego w dniu 21 czerwca 2013 r. pomiędzy Stronami niniejszego Aneksu:
2014 14 2014-01-03 Aneks Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 25 października 2013r. do porozumienia nr WEiS.031.3.2013 zawartego w dniu 21 czerwca 2013 r. pomiędzy Stronami niniejszego Aneksu:
2014 15 2014-01-03 Aneks Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 25 października 2013r. do porozumienia nr WEiS.031.5.2013 zawartego w dniu 21 czerwca 2013 r. pomiędzy Stronami niniejszego Aneksu:
2014 16 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/514/2013 Rady Miasta Legionowo z dnia 23 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2013 - 2022
2014 17 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/517/2013 Rady Miasta Legionowo z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2014 - 2022 r.
2014 18 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/518/2013 Rady Miasta Legionowo z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2014 r.
2014 19 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/519/2013 Rady Miasta Legionowo z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Legionowo.
2014 20 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVII.327.2013 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Tłuszczu Nr XX.213.2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2013 - 2023
2014 21 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVII.328.2013 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 17 grudnia 2013r. uchwała budżetowa Gminy Tłuszcz na rok 2014
2014 22 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVII.329.2013 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2014 - 2023
2014 23 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVII.331.2013 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie sprawie określenia trybu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2014 24 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVII.333.2013 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie nadania Statutu Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu
2014 25 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/701/2013 Rady Miasta Siedlce z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Siedlce na 2014 rok
2014 26 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/693/2013 Rady Miasta Siedlce z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Siedlce.
2014 27 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/692/2013 Rady Miasta Siedlce z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2014 28 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/691/2013 Rady Miasta Siedlce z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/410/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 maja 2012 r. podziału obszaru miasta Siedlce na sektory, w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2014 29 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/690/2013 Rady Miasta Siedlce z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/172/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Siedlce oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2014 30 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/197/2013 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2014.
2014 31 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr 190/XXVII/2013 Rady Gminy Świercze z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2014 32 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr 191/XXVII/2013 Rady Gminy Świercze z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 33 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/415/13 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2014 34 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr 380/XXXII/13 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
2014 35 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr 381/XXXII/13 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok
2014 36 2014-01-03 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Mińskiego z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim
2014 37 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/287/13 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 18 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu mińskiego
2014 38 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/434/13 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 19 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2014
2014 39 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/438/13 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w rejonie trasy Gen. Thommee
2014 40 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/178/2013 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Różan na lata 2014 – 2018
2014 41 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/179/2013 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2014 42 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/175/2013 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Różan.
2014 43 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/176/2013 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego w Różanie.
2014 44 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/171/2013 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy na rok 2014
2014 45 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/146/2013 Rady Gminy Rzewnie z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.
2014 46 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/147/2013 Rady Gminy Rzewnie z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, przyjmowanej jako podstawa do ustalenia podatku rolnego na rok 2014 na obszarze Gminy Rzewnie
2014 47 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/148/2013 Rady Gminy Rzewnie z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 roku, przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Rzewnie na 2014 rok.
2014 48 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/345/2013 Rady Miasta Mława z dnia 23 grudnia 2013r. uchwała budżetowa Miasta Mława na 2014
2014 49 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/350/2013 Rady Miasta Mława z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/134/2011 Rady Miasta Mława z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2012-2016
2014 50 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/352/2013 Rady Miasta Mława z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej oraz wyłączenia z użytkowania drogi gminnej położonej na działce nr 2757/3 w obrębie nr 10 w rejonie ul. Olsztyńskiej w Mławie.
2014 51 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XXX/135/2012 Rady Gminy Tczów z dnia 28 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy Tczów na 2013 rok
2014 52 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/191/2013 Rady Gminy Brochów z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Budżetu gminy Brochów na 2014 rok
2014 53 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/194/2013 Rady Gminy Brochów z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom/niepublicznym punktom przedszkolnym/ niepublicznym zespołom wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Brochów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2014 54 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/295/13 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrardowie
2014 55 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr IX/46/2013 Rady Gminy Krasne z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2014
2014 56 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/255/2013 Rady Miasta Raciąż z dnia 30 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/161/2012 Rady Miejskiej w Raciążu dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik na terenie miasta Raciąż
2014 57 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XLIX/112/2013 Rady Gminy Nieporęt z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę Nieporęt publicznych przedszkolach w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.
2014 58 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XLIX/113/23 Rady Gminy Nieporęt z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie cen za korzystanie z gminnej pływalni sportowej w Stanisławowie Pierwszym.
2014 59 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XLIX/114/2013 Rady Gminy Nieporęt z dnia 19 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia stawki tej opłaty
2014 60 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XLIX/115/2013 Rady Gminy Nieporęt z dnia 19 grudnia 2013r. zmianiejąca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 61 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/170/2013 Rady Gminy Stanisławów z dnia 17 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Stanisławów na rok 2014.
2014 62 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/174/2013 Rady Gminy Stanisławów z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej.
2014 63 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/175/2013 Rady Gminy Stanisławów z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Stanisławów.
2014 64 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/176/2013 Rady Gminy Stanisławów z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/167/2013 Rady Gminy Stanisławów z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Stanisławów
2014 65 2014-01-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.153.2013.RM Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 stycznia 2014r. Rada Gminy Rzekuń
2014 66 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/62/13 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2014 67 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/265/13 Rady Gminy Somianka z dnia 19 grudnia 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr XLII/255/13 Rady Gminy Somianka z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie opłaty targowej
2014 68 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XI.53.2013 Rady Gminy Jasieniec z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawiezmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej i ustalenia inkasa na terenie gminy Jasieniec na 2014 rok.
2014 69 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/169/2013 Rady Gminy Sienno z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok
2014 70 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XLIV /229 /2013 Rady Gminy Jabłonna Lacka z dnia 17 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Jabłonna Lacka.
2014 71 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/230/2013 Rady Gminy Jabłonna Lacka z dnia 17 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych.
2014 72 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XLI/231/2013 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 24 września 2013r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Piastowa „Wysockiego”
2014 73 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XLV/258/2013 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013.
2014 74 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XLV/260/2013 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie: Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 - 2019.
2014 75 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XLV/261/2013 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 17 grudnia 2013r.
2014 76 2014-01-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 28 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Zwoleńki PLH140006
2014 77 2014-01-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 29 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Forty Modlińskie PLH140020
2014 78 2014-01-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 30 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Krogulec PLH140008
2014 79 2014-01-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 31 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Myszynieckie Bory Sasankowe PLH 140049
2014 80 2014-01-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 32 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Pakosław PLH140015
2014 81 2014-01-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 33 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Uroczyska Łąckie PLH140021
2014 82 2014-01-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 34 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Zachodniokurpiowskie Bory Sasankowe PLH140052
2014 83 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/268/2013 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
2014 84 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/280/2013 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały ustalającej tryb udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów.
2014 85 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/281/2013 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały ustalającej tryb udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz osób prowadzących wychowanie przedszkolne w formach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy o systemie oświaty.
2014 86 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr 2202/311/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 17 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013
2014 87 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/290/2013 Rady Gminy Teresin z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Teresin "Teresińskiej Karty Dużej Rodziny 3+"
2014 88 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/212/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2014 89 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/222/2013 Rady Gminy Obryte z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2014 90 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/223/2013 Rady Gminy Obryte z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Obryte
2014 91 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/226/2013 Rady Gminy Obryte z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych gminy Obryte,warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Obryte.
2014 92 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/190/2013 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 30 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw położonych na terenie Gminy Gołymin-Ośrodek
2014 93 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/201/2013 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 20 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Gołymin-Ośrodek na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2014 94 2014-01-07 Aneks Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 25 października 2013r. do porozumienia nr WEiS.031.1.2013 zawartego w dniu 21 czerwca 2013 r. pomiędzy Stronami niniejszego Aneksu:
2014 95 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XL/309/13 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 16 grudnia 2013r. Uchwała budżetowa Gminy Błonie na rok 2014
2014 96 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XL/311/13 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie: określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Błonie.
2014 97 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XL/320/13 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości.
2014 98 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr 362/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 18 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa na rok 2014
2014 99 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr 368/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie: zwolnienia z podatku leśnego w 2014 roku.
2014 100 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/333/2013 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 17 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa na rok 2014
2014 101 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/334/2013 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2014 102 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/174/2013 Rady Gminy Mirów z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zatwierdzenia budżetu na 2014 rok.
2014 103 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI-403/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2014 rok
2014 104 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XLII/211/2013 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 16 grudnia 2013r. zmieniająca Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2013-2024
2014 105 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XLII/212/2013 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 16 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Powiatu Gostynińskiego na rok 2014
2014 106 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XLII/213/2013 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2014-2024
2014 107 2014-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/221/2013 Rady Gminy Obryte z dnia 27 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Obryte na rok 2014
2014 108 2014-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/280/2013 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Pomiechówek na rok 2014
2014 109 2014-01-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/155/13 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXIV/142/13 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2014 110 2014-01-08 Uchwała Uchwała nr XXI/202/2013 Rady Gminy w Potworowie z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej.
2014 111 2014-01-08 Uchwała Uchwała nr 192/XXVII/2013 Rady Gminy Świercze z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Świercze.
2014 112 2014-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/240/2013 Rady Gminy Jadów z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2014
2014 113 2014-01-08 Uchwała Uchwała nr LII/368/2013 Rady Miasta Sulejówek z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2014 114 2014-01-08 Uchwała Uchwała nr LI/363/2013 Rady Miasta Sulejówek z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru opłaty targowej na terenie Miasta Sulejówek,  a także jej wysokości
2014 115 2014-01-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/164/13 Rady Gminy Nur z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok.
2014 116 2014-01-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/165/13 Rady Gminy Nur z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku.
2014 117 2014-01-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/166/13 Rady Gminy Nur z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Nur na rok podatkowy 2014
2014 118 2014-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXXIII/239/2013 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie bezpłatnego udostępnienia obiektów boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Gulin realizowanego w ramach projektu „Budowa Centrum Rekreacji w miejscowości Gulin”.
2014 119 2014-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXXIII/240/2013 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014 - 2020" w formie pieniężnej.
2014 120 2014-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXXIII/241/2013 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim ”pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014 -2020„ w formie rzeczowej.
2014 121 2014-01-08 Uchwała Uchwała nr 249/XXXIX/13 Rady Gminy Przyłęk z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie uchylenia uchwały
2014 122 2014-01-08 Uchwała Uchwała nr 250/XXXIX/13 Rady Gminy Przyłęk z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie uchylenia uchwały
2014 123 2014-01-08 Uchwała Uchwała nr 251/XXXIX/13 Rady Gminy Przyłęk z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia opłat za wodę dostarczaną z gminnych urządzeń wodociągowych i wprowadzenie ścieków do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych
2014 124 2014-01-08 Uchwała Uchwała nr XL/212/2013 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2014 rok
2014 125 2014-01-08 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ogłoszenia "Wykazu spółek wodnych i związków spółek wodnych z terenu województwa mazowieckiego, którym przyznano dotację podmiotową z budżetu Wojewody Mazowieckiego w 2013r."
2014 126 2014-01-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/448/13 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 30 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa na rok 2014
2014 127 2014-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/305/13 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 19 grudnia 2013r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU ŻUROMIŃSKIEGO NA ROK 2014
2014 128 2014-01-08 Uchwała Uchwała nr XXX/141/13 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za świadczenia w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Sieciechów w Zespole Placówek Oświatowych w Sieciechowie
2014 129 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/422/13 Budżetowa na rok 2014 Miasta Zielon Rady Miasta Zielonka z dnia 18 grudnia 2013r.
2014 130 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XL/306/2013 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Łochów na rok 2014.
2014 131 2014-01-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 1/2014 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 2 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej im. Wandy Olędzkiej, ul. Stefana Okrzei 5 w Legionowie w 2014 r.
2014 132 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr 304/XXVIII/13 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2014 rok.
2014 133 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/236/2013 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2014
2014 134 2014-01-09 Porozumienie Porozumienie nr 3/2013 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 15 lutego 2013r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego – Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Gostynińskim reprezentowanym przez: Jana Baranowskiego – Starostę Powiatu Gostynińskiego Andrzeja Kujawskiego – Wicestarostę Powiatu Gostynińskiego zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2014 135 2014-01-09 Porozumienie Porozumienie nr 1/2013 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 14 stycznia 2013r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego – Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Gostynińskim reprezentowanym przez: Jana Baranowskiego – Starostę Powiatu Gostynińskiego Andrzeja Kujawskiego – Wicestarostę Powiatu Gostynińskiego zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2014 136 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/284/2013 Rady Gminy Rzekuń z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie ustalenia nazw ulic w miejscowości Czarnowiec
2014 137 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XLV/294/2013 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia nazw ulic w miejscowości Czarnowiec
2014 138 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XL/244/2013 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Powiatu Pułtuskiego na rok 2014
2014 139 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XL/238/2013 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie Statutu Domu Pomocy Społecznej w Obrytem
2014 140 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr 460/XXXVII/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie trybu i zasad korzystania z gminnych obiektów sportowych w Gminie Lesznowola.
2014 141 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr 461/XXXVII/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z gminnych obiektów sportowych w Gminie Lesznowola.
2014 142 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XLVII/448/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli lub innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Karczew przez inne niż Gmina Karczew osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji
2014 143 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XLVII/453/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 20 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa na rok 2014 Gminy Karczew
2014 144 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XXV/158/2013 Rady Gminy Łyse z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2014.
2014 145 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XXV/163/2013 Rady Gminy Łyse z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat, jak również trybu ich pobierania.
2014 146 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/254/2013 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany opisu granic w związku z uchwałą w sprawie podziału Miasta Maków Mazowiecki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2014 147 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/255/2013 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania w związku z uchwałą Nr XXVI/171/2012 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Miasta Maków Mazowiecki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 148 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/256/2013 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości
2014 149 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/260/2013 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2014 rok
2014 150 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/441/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez publiczne i niepubliczne szkoły, przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone na terenie Gminy Wyszków przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego.
2014 151 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/444/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
2014 152 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/445/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2014 153 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/446/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2014 154 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/447/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wyszków.
2014 155 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/450/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Wyszków na 2014 rok.
2014 156 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/328/2013 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Skaryszew.
2014 157 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/329/2013 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/112/2011 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej.
2014 158 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/333/2013 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/266/2013 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 22 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2014 159 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/334/2013 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skaryszewie Nr XXVI/267/2013 z dnia 22 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji.
2014 160 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/154/2013 Rady Gminy Sypniewo z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy na rok 2014.
2014 161 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/245/13 Rady Gminy w Orońsku z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2014 162 2014-01-09 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr 303/XXXII/13 Rady Gminy w Słupnie z dnia 30 grudnia 2013r. na rok 2014
2014 163 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr 310/XXXII/13 Rady Gminy w Słupnie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie Regulaminu Rady Gminy w Słupnie
2014 164 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr 313/XXXII/13 Rady Gminy w Słupnie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, prowadzenia ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Słupno
2014 165 2014-01-09 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XLIX/426/2013 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 19 grudnia 2013r.
2014 166 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XLIX/430/2013 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płońsku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej obejmujących przyznawanie dodatku energetycznego
2014 167 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XLIX/431/2013 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLI/357/2013 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach gminnych w mieście Płońsku
2014 168 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XL/292/2013 Rady Gminy Prażmów z dnia 22 października 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Prażmów dla części wsi Krępa
2014 169 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XXV/177/2013 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 6 grudnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Sokołowie Podlaskim
2014 170 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr 446/XXXVI/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 426/XXXV/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych
2014 171 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr 450/XXXVI/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2014 - 2016
2014 172 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr 451/XXXVI/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Lesznowoli
2014 173 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr 455/XXXVI/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr 332/XXVI/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Wola i Zgorzała etap I
2014 174 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/203/13 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Lubotyń na rok 2014.
2014 175 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XLII/279/2013 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wyszkowskiego w roku 2014.
2014 176 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XLII/282/2013 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXVIII/192/2012 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszkowskiego na lata 2013 – 2021.
2014 177 2014-01-09 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 7 stycznia 2014r. w sprawie zmiany w składzie Rady m. st. Warszawy
2014 178 2014-01-10 Decyzja Decyzja nr DRE-4210-71(5)/2013/2014/409/X/ESz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 3 stycznia 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Usług Inżynieryjno - Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Sokołowie Podlaskim
2014 179 2014-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/160/2013 Rady Gminy Lutocin z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Lutocin
2014 180 2014-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/161/2013 Rady Gminy Lutocin z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu
2014 181 2014-01-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 149/2013 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie przyjęcia korekty sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Siedlce za 2012 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim jest miasto Siedlce za 2012 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta Siedlce za 2012 rok
2014 182 2014-01-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 146/2013 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2014 183 2014-01-10 Uchwała Uchwała nr 406/XLV/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 18 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Serock na rok 2014
2014 184 2014-01-10 Uchwała Uchwała nr 390/XLIII/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Miasto i Gmina Serock
2014 185 2014-01-10 Uchwała Uchwała nr 405/XLV/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2014-2021
2014 186 2014-01-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/177/2013 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniach ratowniczych oraz szkoleniach pożarniczych
2014 187 2014-01-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/179/2013 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Poświętne na rok 2014
2014 188 2014-01-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/180/2013 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę nr XIX/116/2012 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia Programu „Rodzina 3+ w Gminie Poświętne”
2014 189 2014-01-10 Uchwała Uchwała nr VIII/43/2013 Rady Gminy Radzanów z dnia 29 października 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne na terenie Gminy Radzanów a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2014 190 2014-01-10 Uchwała Uchwała nr IX/44/2013 Rady Gminy Radzanów z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzanowie.
2014 191 2014-01-10 Porozumienie Porozumienie nr 031.1.2013 Wójta Gminy Parysów z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia i powierzenia wykonania zadania w zakresie opieki przedszkolnej nad dziećmi z terenu Powierzającego uczęszczających do przedszkoli na terenie Przyjmującego
2014 192 2014-01-10 Uchwała Uchwała nr LI/339/13 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/315/13 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku podatkowym 2014
2014 193 2014-01-10 Uchwała Uchwała nr IX/73/13 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie Budżetu na rok 2014
2014 194 2014-01-10 Uchwała Uchwała nr ix/74/13 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Chlewiska na lata 2014-2023
2014 195 2014-01-10 Uchwała Uchwała nr XXV/201/13 Rady Gminy w Skórcu z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji celu publicznego pn. „Budowa napowietrznej linii 400 kV Miłosna – Siedlce – Ujrzanów” w części miejscowości : Gołąbek, Dąbrówka – Ług, Skórzec, Dąbrówka – Stany, Nowaki w gminie Skórzec
2014 196 2014-01-10 Uchwała Uchwała nr 349/13 Rady Gminy Celestynów z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie budżetu Gminy Celestynów na 2014 rok
2014 197 2014-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/179/2013 Rady Gminy w Borkowicach z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji.
2014 198 2014-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/180/2013 Rady Gminy w Borkowicach z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borkowicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2014 199 2014-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/205/13 Rady Gminy Wolanów z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie powszechnego udostępnienia boiska sportowego wraz z infrastrukturą techniczną w Gminie Wolanów w miejscowości Wolanów przy Zespole Szkół Ogólnokształcących PSP i PG w Wolanowie
2014 200 2014-01-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.157.2013.BŁ Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 stycznia 2014r. Rada Gminy Chynów
2014 201 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/171/2013 Rady Gminy Sienno z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sienno na 2014 rok
2014 202 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/175/13 Rady Gminy Stupsk z dnia 28 grudnia 2013r.
2014 203 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr 256/ XXIX/13 Rady Gminy Bulkowo z dnia 29 października 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 238/XXVIII/13 Rady Gminy Bulkowo z dnia 1 października 2013r. w sprawie powierzenia Jednostce Gospodarka Komunalna przy Urzędzie Gminy Bulkowo zadań własnych Gminy Bulkowo z zakresu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bulkowo
2014 204 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XXXV.201.2013 Rady Gminy Przytyk z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie połączenia Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
2014 205 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/196/13 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu makowskiego na 2014rok
2014 206 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/155/2013 Rady Gminy Rzewnie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospdoarowanie odpadami komunalnymi składanej przez wlaścicieli nieruchomości.
2014 207 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/172/13 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie ustalenia dla terenu gminy Łaskarzew liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2014 208 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XLVIII/229/13 Rady Gminy Korytnica z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014-2019
2014 209 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XLVIII/232/13 Rady Gminy Korytnica z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego
2014 210 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/374/2013 RADY GMINY MROZY z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mrozy na rok 2014
2014 211 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/379/2013 RADY GMINY MROZY z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w gminie Mrozy
2014 212 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr LVIII/288/13 Rady Gminy Leoncin z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/256/13 Rady Gminy Leoncin z dnia 25 września 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Leoncin, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych obiektów.
2014 213 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr LVIII/289/13 Rady Gminy Leoncin z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z obiektu użyteczności publicznej - hali sportowej w Leoncinie
2014 214 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/193/2013 Rady Gminy Słubice z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy Słubice za uczestnictwo w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
2014 215 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/194/2013 Rady Gminy Słubice z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/29/2011 z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2014 216 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr 260/XXXI/2013 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie uchylenia uchwały nr 151/XVII/2012 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 23 lipca 2012r. w sprawie określenia zasad i trybu konsultacji z mieszkańcami Gminy Mała Wieś w sprawie projektów statutów sołectw.
2014 217 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr 263/XXXI/2013 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2014 218 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr 497/VI/40/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2013-2018
2014 219 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr 499/VI/40/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2014
2014 220 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr 500/VI/40/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finanasowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2014-2019
2014 221 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/219/2013 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 30 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Powiatu Grójeckiego na rok 2014
2014 222 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/225/2013 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na obszarze Powiatu Grójeckiego w 2014 r.
2014 223 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/227/2013 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, obowiązujących w 2014 r
2014 224 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr 5.66.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XXXV/393/2013 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2014 225 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr 5.77.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie orzeczenia o nieważności uchwały Nr 434/13 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 23 stycznia 2013 roku w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Mińskiego organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku – o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2014 226 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr 5.80.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XXIII/125/2013 Rady Gminy w Borkowicach z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki takiej opłaty.
2014 227 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr 5.81.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr XXIII/128/2013 Rady Gminy w Borkowicach z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Borkowice.
2014 228 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr 5.82.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie Uchwały Nr 341/XXVII/2013 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów
2014 229 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr 6.91.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 marca 2013r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XXV/268/13 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2014 230 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr 6.92.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 marca 2013r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr XXV/270/13 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkanych i wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Kobyłka.
2014 231 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr 6.99.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 marca 2013r. w sprawie wskazania naruszenia prawa w uchwale Rady Gminy Osieck z dnia 28 grudnia 2012 roku Nr XIX/151/12 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2014 232 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr 6.100.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 marca 2013r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XXI/137/2013 Rady Gminy Kołbiel z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2014 233 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr 6.101.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 marca 2013r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XXI/138/2013 Rady Gminy Kołbiel z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2014 234 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr 6.102.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 marca 2013r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr XXX/190/13 Rady Gminy Goworowo z dnia 30 stycznia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty.
2014 235 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr 6.104.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 marca 2013r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XXII/116/13 Rady Gminy w Rusinowie z dnia 11 lutego 2013 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady.
2014 236 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr 6.107.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 marca 2013r. w sprawie orzeczenia o nieważności Uchwały Nr XXII/147/2012 Rady Gminy Kotuń z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty.
2014 237 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr 6.108.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 marca 2013r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XXXVI/282/2013 Rady Miasta Marki z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2014 238 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr 6.112.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 marca 2013r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr 841/XXX/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 706/XXVI/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie Miasta i Gminy Piaseczno
2014 239 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr 6.115.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 marca 2013r. w sprawie orzeczenia o nieważności Uchwały Nr XXXVII/235/2009 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalania stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół i gimnazjów zakładanych i prowadzonych na terenie Miasta Sokołów Podlaski przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego.
2014 240 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XLI/268/2013 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie sprostowania błędu w załączniku graficznym do uchwały Nr XIX/130/08 Rady Gminy Radzanowo z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania części miejscowości Rogozino, położonej pomiędzy: drogą powiatową nr 223, rowem melioracyjnym, drogą powiatową nr 219, drogą wojewódzką nr 567, częścią zachodniej granicy m. Rogozino, częścią północnej granicy m. Rogozino, droga gminną nr 9 i drogą wojewódzką nr 567.
2014 241 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XLI/269/2013 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa i zawarcie porozumienia w sprawie współpracy w ramach Obszaru Funkcjonalnego m. Płocka powołanego na potrzeby Regionalnego Instrumentu Terytorialnego.
2014 242 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/263/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2013-2018.
2014 243 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/264/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2014-2020
2014 244 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/265/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 23 grudnia 2013r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2014
2014 245 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/267/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/240/2009 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 25 września 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego.
2014 246 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/284/2013 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 30 grudnia 2013r. uchwała budżetowa na 2014 rok
2014 247 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/426/2013 Rady Gminy Długosiodło z dnia 6 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu Targowiska "Mój Rynek" w Długosiodle
2014 248 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr 698/XLII/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej na 2014 rok dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniające dziennych opiekunów na terenie miasta Płocka
2014 249 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr 701/XLII/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie miasta Płocka przez inne niż miasto Płock osoby prawne lub fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2014 250 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr 703/XLII/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa i zawarcie porozumienia w sprawie współpracy w ramach Obszaru Funkcjonalnego m. Płocka powołanego na potrzeby Regionalnego Instrumentu Terytorialnego.
2014 251 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr 706/XLII/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Płocka.
2014 252 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/155/13 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Wyśmierzyce na 2014 rok
2014 253 2014-01-13 Decyzja Decyzja nr DRE-4210-63(6)/2013/2014/142/XIV/ESz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 8 stycznia 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, dla PGNiG TERMIKA S.A. z siedzibą w Warszawie, w części dotyczącej zaopatrzenia w ciepło odbiorców z Ciepłowni Regaty.
2014 254 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/271/13 Rady Gminy Izabelin z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mościska, Etap III część A
2014 255 2014-01-13 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XXXIII/283/13 Rady Gminy Izabelin z dnia 18 grudnia 2013r.
2014 256 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr 240/XXXII/13 Rady Gminy w Mochowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych
2014 257 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr 241/XXXII/13 Rady Gminy w Mochowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Mochowo, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mochowo
2014 258 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr 242/XXXII/13 Rady Gminy w Mochowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z boiska gminnego w Mochowie Parcele, gm. Mochowo
2014 259 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr 247/XXXII/13 Rady Gminy w Mochowie z dnia 30 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Mochowo na 2014 rok
2014 260 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/225/2014 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 8 stycznia 2014r. w sprawiepodwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 261 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/226/2014 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 8 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 262 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/215/2013 Rady Gminy Kotuń z dnia 28 października 2013r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kotuń
2014 263 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/222/2013 Rady Gminy Kotuń z dnia 9 grudnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Bojmie, Jagodne, Sionna, Mingosy, Wilczonek, Chlewiska i Pieróg dla przebiegu linii elektroenergetycznej 400 kV
2014 264 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/223/2013 Rady Gminy Kotuń z dnia 9 grudnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Polaki dla przebiegu linii elektroenergetycznej 400 kV
2014 265 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/224/2013 Rady Gminy Kotuń z dnia 9 grudnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Polaki - teren usługowo-mieszkaniowy
2014 266 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/225/2013 Rady Gminy Kotuń z dnia 9 grudnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kotuń dla przebiegu linii elektroenergetycznej 400 kV - część 1.
2014 267 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/234/2013 Rady Gminy Kotuń z dnia 27 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Kotuń
2014 268 2014-01-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.155.2013.BŁ Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 stycznia 2014r. Rada Gminy Nadarzyn
2014 269 2014-01-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 11 Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 stycznia 2014r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Winnica
2014 270 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/193/2013 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie: ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Szydłowieckiego na rok 2014.
2014 271 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/194/2013 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie:ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokość kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu obowiązujące w 2014r.
2014 272 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/199/2013 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Szydłowieckiego.
2014 273 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr 73/XXXII/2013 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały NR 21/VI/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Żabia Wola
2014 274 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/229/2013 Rady Gminy Jednorożec z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Jednorożec na 2014 rok
2014 275 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/187/13 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krasnosielc na 2014 r.
2014 276 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXX/244/2013 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych o uprawnieniach publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2014 277 2014-01-14 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 26/2013 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie częściowej refundacji kosztów wychowania przedszkolnego poniesionych przez Gminę Nieporęt w roku szkolnym 2013/2014 z tytułu uczęszczania uczniów będących mieszkańcami Gminy Radzymin do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Nieporęt
2014 278 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr 222/XXIX/13 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ogólnego i bezpłatnego udostępniania placu zabaw przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Nowym Duninowie realizowanego w ramach projektu pn. „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Nowym Duninowie".
2014 279 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr 229/XXIX/13 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa i zawarcie porozumienia w sprawie współpracy w ramach Obszaru Funkcjonalnego m. Płocka powołanego na potrzeby Regionalnego Instrumentu Terytorialnego.
2014 280 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/133/13 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wiśniewo na rok 2014.
2014 281 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/156/13 Rady Gminy Rusinów z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Rusinów na rok 2014
2014 282 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/265/2013 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek dla części wsi Błędowo”.
2014 283 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.224.2013 Rady Gminy Rząśnik z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchylenia w części uchwały Rady Gminy Rząśnik Nr XXVII/130/2004 z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rząśnik w zakresie objętym skargą Wojewody Mazowieckiego znak LEX-I.0552.19.2013.BŁ z dnia 02.08.2013r. po uwzględnieniu ustaleń podjętych na postępowaniu mediacyjnym przeprowadzonym w WSA w Warszawie w dniu 19.11.2013r.
2014 284 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/208/2013 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2014
2014 285 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/211/2013 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzynowłodze Małej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2014 286 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/179/2013 Rady Gminy Pacyna z dnia 30 grudnia 2013r. Uchwala Budżetowa Gminy Pacyna na rok 2014
2014 287 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/178/2013 Rady Gminy Pacyna z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacyna na lata 2014 - 2020
2014 288 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr LVIII/282/13 Rady Gminy Leoncin z dnia 30 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Leoncin na rok 2014
2014 289 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr LVIII/283/13 Rady Gminy Leoncin z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2014-2023
2014 290 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr 67/XXXI/2013 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 października 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola obejmującego miejscowość Kaleń.
2014 291 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/175/2014 Rady Gminy Mokobody z dnia 13 stycznia 2014r. w sprawiew podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania
2014 292 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/261/2013 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2014
2014 293 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/263/2013 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia na 2014 rok.
2014 294 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/195/13 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie: uchwalenia zasad udzielania pomocy w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 na terenie gminy Zaręby Kościelne.
2014 295 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/196/13 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie: ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
2014 296 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/200/13 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Zaręby Kościelne na rok 2014
2014 297 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/203/13 Rady Gminy w Skórcu z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Skórzec na rok 2014.
2014 298 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/208/13 Rady Gminy w Skórcu z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Skórzec
2014 299 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/326/2013 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczania inkasentów, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów
2014 300 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/327/2013 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2014 301 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/329/2013 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2014 302 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/332/2013 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie utworzenia Komunalnego zakładu Budżetowego w Czosnowie
2014 303 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/333/2013 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywania w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
2014 304 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/376/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały NR XXVI/231/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Siedlce oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2014 305 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr L/454/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Miasta Ząbki na stałe obwody głosowania, ustalenia numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 306 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr L/456/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie likwidacji Straży Miejskiej w Ząbkach
2014 307 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XLI/268/2013 Rady Gminy Leszno z dnia 30 grudnia 2013r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY LESZNO NA 2014 ROK
2014 308 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr 452/XXXVI/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie Statutów Sołectw Gminy Lesznowola.
2014 309 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXV/31/2013 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 30 września 2013r. w sprawie regulaminu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Jedlińsk
2014 310 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XLIX/445/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 16 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2014 311 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr 194/XXVII/2013 Rady Gminy Świercze z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej
2014 312 2014-01-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 13 stycznia 2014r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Myszyńcu przeprowadzonych w dniu 12 stycznia 2014 r.
2014 313 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/158/2013 Rady Gminy Lutocin z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutocinie
2014 314 2014-01-14 Informacja Informacja nr WGG.6623.1.2012-13 Starosty Wołomińskiego z dnia 4 grudnia 2013r.
2014 315 2014-01-14 Porozumienie Porozumienie nr 031.66.2013 Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 października 2013r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Wołominie i w Tłuszczu.
2014 316 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XLV/233/13 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w celu uzyskania opinii dotyczących zmian wprowadzonych do statutów sołectw i osiedli w Gminie Iłża.
2014 317 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/208/2013 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014 - 2021
2014 318 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/209/2013 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa na rok 2014
2014 319 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr 248/LV/2013 Rady Gminy Sanniki z dnia 30 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Sanniki na rok 2014
2014 320 2014-01-15 Porozumienie Porozumienie nr CRU/131/2013 Starosty Przasnyskiego z dnia 11 września 2013r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. mjr H. Sucharskiego w Przasnyszu.
2014 321 2014-01-15 Porozumienie Porozumienie nr CRU141/2013 Starosty Przasnyskiego z dnia 11 października 2013r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. mjr H. Sucharskiego w Przasnyszu.
2014 322 2014-01-15 Porozumienie Porozumienie nr CRU/147/2013 Starosty Przasnyskiego z dnia 25 października 2013r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. mjr H. Sucharskiego w Przasnyszu
2014 323 2014-01-15 Porozumienie Porozumienie nr CRU/149/2013 Starosty Przasnyskiego z dnia 30 października 2013r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. mjr H. Sucharskiego w Przasnyszu.
2014 324 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XLII/256/2013 Rady Gminy Radziejowice z dnia 24 października 2013r. w sprawie miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego gminy Radziejowice,  obejmującego fragmenty wsi Kuranów
2014 325 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XLII/255/2013 Rady Gminy Radziejowice z dnia 24 października 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radziejowice obejmującego fragmenty miejscowości Pieńki Towarzystwo i Krzyżówka.
2014 326 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XLI/248/2013 Rady Gminy Radziejowice z dnia 10 września 2013r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADZIEJOWICE OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT MIEJSCOWOŚCI ZBOISKA
2014 327 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr 164/XXIV/13 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Boguty-Pianki na rok 2014
2014 328 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XL/232/13 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2014 rok
2014 329 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XL/233/13 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Olszewo-Borki
2014 330 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XL/236/13 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy na terenie gminy Olszewo-Borki w miejscowości Olszewo-Borki
2014 331 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XLVI.477.2013 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Brwinowie.
2014 332 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XLVI.483.2013 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 27 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę nr XXIII.245.2012 z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Brwinowie oraz uchwałę nr XXIII.246.2012 z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej w Brwinowie.
2014 333 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XXX/162/2013 Rady Gminy Karniewo z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Karniewo na lata 2013-2016.
2014 334 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XXX/163/2013 Rady Gminy Karniewo z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej.
2014 335 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XXX/165/2013 Rady Gminy Karniewo z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXI/115/05 Rady Gminy Karniewo z dnia 7 grudnia 2005 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2014 336 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr 202/XXXVI/2014 Rady Gminy Grudusk z dnia 9 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 337 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr 203/XXXVI/2014 Rady Gminy Grudusk z dnia 9 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 338 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr 204/XXXVI/2014 Rady Gminy Grudusk z dnia 9 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 339 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr V/20/13 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Natura" z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2014 340 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XXV/142/2013 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 30 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Powiatu Sochaczewskiego na rok 2014
2014 341 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XXV/143/2013 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2014-2021
2014 342 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr 218/XXIX/13 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 30 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Nowy Duninów na rok 2014
2014 343 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XLVII/291/13 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łosice na rok 2014.
2014 344 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/273/2013 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 30 grudnia 2013r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2014
2014 345 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIIII/217/2013 Rady Gminy Kowala z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2014 346 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/218/2013 Rady Gminy Kowala z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny żyta przyjętego do wymiaru podatku rolnego na 2014 rok.
2014 347 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/216/2013 Rady Gminy Jakubów z dnia 30 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę nr XXI/123/2012 Rady Gminy Jakubów z dnia 22 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Jakubów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2014 348 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/200/2013 Rady Gminy Raciąż z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie Uchwała Budżetowa Gminy Raciąż na rok 2014
2014 349 2014-01-15 Informacja Informacja nr OŁO-4210-47(3)/2013/2014432/XI/MGę Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 7 stycznia 2014r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 7 stycznia 2014 r. odmawiającej zatwierdzenia zmiany XI taryfy dla ciepła zatwierdzonej dla CIEPŁOWNI SIERPC – Sp. z o.o. decyzją Nr OWA-4210-64(6)/2012/432/XI/RWR z dnia 24 sierpnia 2012 r.
2014 350 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr 408/XXXIV/13 Rady Miasta Milanówka z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2014 351 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr VI/2013 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN NAD IŁŻANKĄ z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie Uchwalenia budżetu Związku Gmin nad Iłżanką na 2014 rok.
2014 352 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr 155.XLIX.2013 Rady Gminy Wiązowna z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie nadania nazw ulicom położonym w obrębie geodezyjnym Czarnówka.
2014 353 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr 156.XLIX.2013 Rady Gminy Wiązowna z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położonej w obrębie geodezyjnym Góraszka.
2014 354 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/205/14 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 14 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 na terenie gminy Stary Lubotyń.
2014 355 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/206/14 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 14 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 356 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XL/342/13 Rady Gminy Cegłów z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia pomocy społecznej w postaci posiłku dla osób potrzebujących z terenu gminy Cegłów
2014 357 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XLV/257/2013 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie: dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 - 2019.
2014 358 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XX/152/2013 Rady Gminy Odrzywół z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok oraz zwolnień z podatku od nieruchomości
2014 359 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XX/153/2013 Rady Gminy Odrzywół z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny 1 q żyta stanowiącą podstawę do obliczania podatku rolnego na 2014 rok
2014 360 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XX/154/2013 Rady Gminy Odrzywół z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Odrzywół na 2014 rok
2014 361 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XXI/162/2013 Rady Gminy Odrzywół z dnia 30 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Odrzywół na rok 2014
2014 362 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr 205/XXXI/2013 Rady Gminy Zatory z dnia 30 grudnia 2013r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ZATORY NA ROK 2014
2014 363 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr 208/XXXI/2013 Rady Gminy Zatory z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych.
2014 364 2014-01-15 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 31 grudnia 2013r. zawarte pomiędzy: Gminą ,,A” – Gminą Brańszczyk z siedzibą: ul. Jana Pawła II 45, 07- 221 Brańszczyk, reprezentowaną przez Mieczysława Pękula – Wójta Gminy Brańszczyk, zwaną dalej „Powierzającym” a Gminą „B” – Gminą Wyszków z siedzibą: Aleja Róż 2, 07 – 200 Wyszków, reprezentowaną przez Grzegorza Nowosielskiego – Burmistrza Wyszkowa, zwaną dalej „Przyjmującym”
2014 365 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XLIII/265/2013 Rady Gminy Radziejowice z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2014
2014 366 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XLIII/266/2013 Rady Gminy Radziejowice z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2014 367 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XL/341/2013 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
2014 368 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XLI/345/2013 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu przasnyskiego na rok 2014
2014 369 2014-01-15 Aneks Aneks nr 9 Starosty Żuromińskiego z dnia 14 stycznia 2014r. DO POROZUMIENIA Z DNIA 19 STYCZNIA 2005 r. zmienionego aneksami nr 1/05 z dnia 28-12-2005 r. , nr 2 z dnia 04-01-2007 r., nr 3 z dnia 09-01-2008 r., nr 4 z dnia 12-01-2009 r. , nr 5 z dnia 11-01-2010 r., nr 6 z dnia 14-01-2011 r., nr 7 z dnia 10-01-2012 r. i nr 8 z dnia 15-01-2013 r. zawarty w dniu 14- 01-2014 r. pomiędzy Starostą Żuromińskim - Januszem Welencem a Nadleśniczym Nadleśnictwa Lidzbark – Dariuszem Szczawińskim
2014 370 2014-01-15 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.160.2013.MPZ Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 stycznia 2014r. Rada Miejska w Glinojecku
2014 371 2014-01-16 Decyzja Decyzja nr DRE-4210-70(8)/2013/2014/13859/IV/ESz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 stycznia 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa: Zespół Zarządców Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w części dotyczącej zaopatrzenia w ciepło odbiorców ze źródeł ciepła opalanych węglem kamiennym, zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego (w Warszawie - Rembertowie) i województwa wielkopolskiego (w Witkowie).
2014 372 2014-01-16 Decyzja Decyzja nr DRE-4210-72(8)/2013/2014/13859/IV/RWy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 stycznia 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa: Zespół Zarządców Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w części dotyczącej zaopatrzenia w ciepło odbiorców ze źródeł ciepła opalanych paliwem gazowym, zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, lubuskiego, podkarpackiego, lubelskiego, śląskiego, dolnośląskiego, opolskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego i zachodniopomorskiego.
2014 373 2014-01-16 Decyzja Decyzja nr DRE-4210-73(9)/2013/2014/13859/IV/RWy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 stycznia 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa: Zespół Zarządców Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w części dotyczącej zaopatrzenia w ciepło odbiorców ze źródeł ciepła opalanych olejem opałowym, zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, opolskiego, łódzkiego i zachodniopomorskiego.
2014 374 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr 1/XXX/14 Rady Gminy Wiskitki z dnia 15 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
2014 375 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr 2/XXX/14 Rady Gminy Wiskitki z dnia 15 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
2014 376 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/161/13 Rady Gminy Czerwin z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta Gminy Czerwin
2014 377 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/163/13 Rady Gminy Czerwin z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2014
2014 378 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr 232/XLVII/2014 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 15 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 379 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr 233/XLVII/2014 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 15 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 380 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr 234/XLVII/2014 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 15 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w formie zasiłku celowego dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014- 2020.
2014 381 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr XL/404/2013 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 grudnia 2013r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2014
2014 382 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr 179/XXV/2013 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 20 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Dzierzążnia na rok 2014
2014 383 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr XXX/187/2013 Rady Gminy Domanice z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domanicach
2014 384 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/190/2013 Rady Gminy Domanice z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domanice na lata 2014 - 2017
2014 385 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/191/2013 Rady Gminy Domanice z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domanice na rok 2014
2014 386 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/214/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok.
2014 387 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/219/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sobolew w 2014 r.
2014 388 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr 195/XXVII/2013 Rady Gminy Świercze z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie Programu współpracy Gminy Świercze z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014
2014 389 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr XLV/291/2013 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2014 rok
2014 390 2014-01-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 15 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 stycznia 2014r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Zakrzewie
2014 391 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XLI/213/14 Rady Gminy Rybno z dnia 9 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 392 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XLI/214/14 Rady Gminy Rybno z dnia 9 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 393 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XLI/215/14 Rady Gminy Rybno z dnia 9 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 394 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr 305/XXXVIII/2013 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu Stypendium Gminy Gostynin dla najzdolniejszych uczniów".
2014 395 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr 306/XXXVIII/2013 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zasad wydzierżawiania nieruchomości stanowiących własność Gminy Gostynin lub będących w jej posiadaniu na okres powyżej 3 lat w celu umieszczania urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów budowlanych związanych z infrastrukturą techniczną oraz reklam
2014 396 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV-122/2013 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2014
2014 397 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV-128/2013 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2014 398 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/285/14 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 9 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2014 rok.
2014 399 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr 223/XL/2013 Rady Gminy Iłów z dnia 17 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Iłów na 2014 rok.
2014 400 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/277/13 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mińskiego na 2014r.
2014 401 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/244/13 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Brudzeń Duży
2014 402 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/251/13 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 30 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania
2014 403 2014-01-17 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr IV/28/183/2013 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 30 grudnia 2013r.
2014 404 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr IV/28/185/2013 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie: przyjęcia programu zdrowotnego pn. „Edukacja przyszłych rodziców w Szkole Rodzenia”
2014 405 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XXI/163/2013 Rady Gminy Odrzywół z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad zabytkami dla Gminy Odrzywół na lata 2013-2016
2014 406 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr I/1/14 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 14 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 407 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr I/2/14 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 14 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 408 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr I/3/14 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 14 stycznia 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Chlewiska
2014 409 2014-01-17 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XXVII/191/2013 Rady Powiatu Szydłowieckiego z dnia 27 grudnia 2013r.
2014 410 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr 210/XXXI/2013 Rady Gminy Zatory z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
2014 411 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr VI/256/14 Rady Gminy Magnuszew z dnia 14 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego Programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 412 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr 216/XXXIII/2013 Rady Gminy Bielsk z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie Uchwała Budżetowa
2014 413 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/299/13 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ostrów Mazowiecka.
2014 414 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr 151/XXVII/2013 Rady Gminy Zawidz z dnia 30 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa
2014 415 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr 155/XXVII/2013 Rady Gminy Zawidz z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 416 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr 290/XXXVII/13 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie aktualizacji opisu granic okręgu wyborczego nr 1 w Żurominie.
2014 417 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr 291/XXXVII/13 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie aktualizacji opisu granic obwodu głosowania nr 4 w Żurominie.
2014 418 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/300/14 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 14 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania ”na lata 2014-2020.
2014 419 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/301/14 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 14 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 w formie pieniężnej.
2014 420 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/302/14 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 14 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim wspierania finansowego gmin „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 w formie rzeczowej.
2014 421 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XLIV/236/2013 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu lipskiego.
2014 422 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr 254/LVI/2014 Rady Gminy Sanniki z dnia 13 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 423 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr 255/LVI/2014 Rady Gminy Sanniki z dnia 13 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 424 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr 256/LVI/2014 Rady Gminy Sanniki z dnia 13 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020”.
2014 425 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XLIV/453/14 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 14 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia pomocy w zakresie dożywiania dla osób i rodzin, których dochód przekracza kryterium dochodowe, w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020.
2014 426 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XLIV/454/14 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 14 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy Wyszków w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 427 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr 198/XXVI/13 Rady Gminy Stara Biała z dnia 20 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Stara Biała na 2014 rok
2014 428 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/157/13 Rady Gminy Paprotnia z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokosci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez włascicieli nieruchomosci zamieszkałej.
2014 429 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XLIV/159/2013 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2014 rok.
2014 430 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/221/2013 Rady Gminy Pionki z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Pionki
2014 431 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/224/2014 Rady Gminy Pionki z dnia 10 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014-2020” w formie pieniężnej.
2014 432 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/225/2014 Rady Gminy Pionki z dnia 10 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014-2020” w formie rzeczowej.
2014 433 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/226/2014 Rady Gminy Pionki z dnia 10 stycznia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/148/2012 Rady Gminy w Pionkach z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2014 434 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/228/2014 Rady Gminy Pionki z dnia 10 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 435 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XLIV/329/2013 Rady Gminy Płońsk z dnia 16 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Płońsk na 2014 rok
2014 436 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XLIV/331/2013 Rady Gminy Płońsk z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso.
2014 437 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XLIV/332/2013 Rady Gminy Płońsk z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Płońsku
2014 438 2014-01-17 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Wyszkowa z dnia 16 stycznia 2014r. zawarte pomiędzy: Gminą „A” – Gminą Somianka z siedzibą: Somianka 16B, 07 – 203 Somianka, reprezentowaną przez Agnieszkę Salwin – Zastępcę Wójta Gminy Somianka , zwaną dalej „Powierzającym” a Gminą „B” – Gminą Wyszków z siedzibą: Aleja Róż 2, 07 – 200 Wyszków, reprezentowaną przez Grzegorza Nowosielskiego – Burmistrza Wyszkowa, zwaną dalej „Przyjmującym”
2014 439 2014-01-17 Aneks Aneks nr 3 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty
2014 440 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr 182/XXXIII/13 Rady Gminy Rościszewo z dnia 30 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Rościszewo na 2014 rok.
2014 441 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XLVIII/228/13 Rady Gminy Korytnica z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014
2014 442 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr L/332/2013 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zwoleń
2014 443 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr L/333/2013 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 30 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa gminy Zwoleń na 2014r.
2014 444 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr L/334/2013 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia dopłat dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Zwoleń
2014 445 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr L/335/2013 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXIV/225/2012 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 446 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr L/336/2013 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w uchwale Nr XLI/289/2013 Rady Miejskiej w Zwoleniu w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2014 447 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr L/337/2013 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XLI/290/2013 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2014 448 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr L/338/2013 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w uchwale Nr XLI/291/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. Rady Miejskiej w Zwoleniu w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 449 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr L/351/2013 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXIV/224/2012 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2014 450 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr 1/315/14 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 7 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013
2014 451 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/175/2013 Rady Gminy w Platerowie z dnia 13 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2024.
2014 452 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/176/2013 Rady Gminy w Platerowie z dnia 13 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa na rok 2014 Gminy Platerów
2014 453 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr 220/XXXV/13 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2014 - 2025
2014 454 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr 221/XXXV/13 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa na rok 2014.
2014 455 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/230/2013 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie nadania Statutu Węgrowskiemu Ośrodkowi Kultury w Węgrowie
2014 456 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/245/2013 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmian w Statucie Węgrowskiego Ośrodka Kultury w Węgrowie
2014 457 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XXX/212/13 Rady Gminy Ciechanów z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie Regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlicy wiejskiej
2014 458 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/213/14 Rady Gminy Ciechanów z dnia 15 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
2014 459 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/214/14 Rady Gminy Ciechanów z dnia 15 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
2014 460 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/215/14 Rady Gminy Ciechanów z dnia 15 stycznia 2014r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2014 – 2016
2014 461 2014-01-17 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Żuromińskiego z dnia 9 stycznia 2014r. w sprawie działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2013 roku
2014 462 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/306/2014 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 10 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kwot kryterium dochodowego
2014 463 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/307/2014 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 10 stycznia 2014r. w sprawie wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020”.
2014 464 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/308/2014 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 10 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały określającej zasady zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe, zasiłki celowe
2014 465 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr 534/LV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2014 rok
2014 466 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XLIV/186/2013 Rady Gminy Tczów z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Tczów na lata 2014-2018
2014 467 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XLIV/188/2013 Rady Gminy Tczów z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów
2014 468 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/218/2013 Rady Gminy Repki z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie Uchwały Budżetowej na rok 2014
2014 469 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XLI/285/2013 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2013.
2014 470 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/149/2013 Rady Gminy Goszczyn z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Sielcu
2014 471 2014-01-17 Wyrok Wyrok nr III SA/Wa 1393/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 października 2013r.
2014 472 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XVIII.209.2013 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Wieniawa
2014 473 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XLIII/190/13 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie budżetu powiatu łosickiego na 2014 r.
2014 474 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI.206.2013 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 grudnia 2013r.
2014 475 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/161/2013 Rady Gminy Szydłowo z dnia 27 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Szydłowo na rok 2014
2014 476 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr Nr 201/XXXVI/2013 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 30 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Nowe Miasto na rok 2014
2014 477 2014-01-17 Porozumienie Porozumienie nr U/399/IOŚ/1018/13 Nr IR.031.1.3.2013.BL Zarządu Powiatu Węgrowskiego` z dnia 10 grudnia 2013r. Pana Jarosława Grendę – Burmistrza Miasta Węgrowa  za kontrasygnatą Pani Agnieszki Kądziela – Biernat – Skarbnika Miasta Węgrowa,  a  Powiatem Węgrowskim w imieniu którego działa Zarząd Powiatu Węgrowskiego, reprezentowany przez:  1.Pana Krzysztofa Fedorczyka- Starostę Węgrowskiego  2.Panią Ewę Besztak – Wicestarostę Węgrowskiego  za kontrasygnatą Pani Anny Bala – Skarbnika Powiatu Węgrowskiego.
2014 478 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr 224/XLVI/2013 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 marca 2006 r. Nr 216/XXXVIII/06 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania, odpłatności i zwolnienia od opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
2014 479 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/216/2013 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Przysuskiego na rok 2014
2014 480 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/220/2013 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów
2014 481 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/217/2013 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zaciągnięcia w 2014 roku kredytu długoterminowego
2014 482 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr LIX/294/14 Rady Gminy Leoncin z dnia 15 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 483 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr LIX/296/14 Rady Gminy Leoncin z dnia 15 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 484 2014-01-17 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OR.031.3.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pilawa z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie przejęcia od Gminy Osieck zadania własnego gminy w zakresie edukacji publicznej w części dotyczącej dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Osieck do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Otwocku
2014 485 2014-01-17 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OR.031.4.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pilawa z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie przejęcia od Gminy Borowie zadania własnego gminy w zakresie edukacji publicznej w części dotyczącej dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Borowie do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Otwocku
2014 486 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr L/234/2014 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 14 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim wspierania finansowego gmin „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 w formie rzeczowej.
2014 487 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr L/235/2014 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 14 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 w formie pieniężnej.
2014 488 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr L/236/2014 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 14 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania ”na lata 2014-2020.
2014 489 2014-01-17 Informacja Informacja nr GKN-I.273.5.2012 Starosty Radomskiego z dnia 13 stycznia 2014r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków
2014 490 2014-01-17 Informacja Informacja nr GKN-I.273.2.2012 Starosty Radomskiego z dnia 13 stycznia 2014r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków
2014 491 2014-01-17 Informacja Informacja nr GKN-I.273.3.2012 Starosty Radomskiego z dnia 13 stycznia 2014r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków
2014 492 2014-01-17 Informacja Informacja nr GKN-I.273.4.2012 Starosty Radomskiego z dnia 13 stycznia 2014r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków
2014 493 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/210/2013 Rady Gminy Strzegowo z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz zarządzenia inkasa i wyznaczenia inkasenta poboru opłaty targowej
2014 494 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/220 /2014 Rady Gminy Strzegowo z dnia 7 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 495 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/221/2014 Rady Gminy Strzegowo z dnia 7 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 496 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/222/2014 Rady Gminy Strzegowo z dnia 7 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 497 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/230/2014 Rady Gminy Bielany z dnia 13 stycznia 2014r. w sprawie wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywioania na lata 2014-2020"
2014 498 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/231/2014 Rady Gminy Bielany z dnia 13 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kwot kryterium dochodowego.
2014 499 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/232/2014 Rady Gminy Bielany z dnia 13 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/72/07 Rady Gminy Bielany z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku przyznaną odpłatnie osobom i rodzinom okreslonym w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa z zakresie dozywiania".
2014 500 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/233/2014 Rady Gminy Bielany z dnia 13 stycznia 2014r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2014 501 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr LXXIV/1913/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie nieodpłatnego przewozu grup zorganizowanych dzieci i młodzieży szkolnej środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie w ramach Warszawskiego Programu „Lato/Zima w Mieście”
2014 502 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr LXXIV/1918/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia ulg za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie
2014 503 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/211/2013 Rady Gminy w Liwie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Liw na rok 2014.
2014 504 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr 284/XXXVI/13 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 13 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy i Miasta Żuromin na rok 2014
2014 505 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/209/2013 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 30 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa na rok 2014 Gminy Stara Kornica
2014 506 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr 258/XXXV/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 23 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę Nr 170/XXII/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2013-2020
2014 507 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/153/2013 Rady Gminy Rzewnie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia uchwały Budżetowej Gminy Rzewnie na 2014 rok.
2014 508 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr VI/243/13 Rady Gminy Magnuszew z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Magnuszew na 2013 rok
2014 509 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr VI/244/13 Rady Gminy Magnuszew z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2013-2024.
2014 510 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr VI/246/13 Rady Gminy Magnuszew z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2013-2024
2014 511 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr VI/251/13 Rady Gminy Magnuszew z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2014-2024.
2014 512 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr VI/252/13 Rady Gminy Magnuszew z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie: Uchwała Budżetowa na rok 2014.
2014 513 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr VI/254/14 Rady Gminy Magnuszew z dnia 14 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 514 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr VI/255/14 Rady Gminy Magnuszew z dnia 14 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 515 2014-01-17 Porozumienie Porozumienie nr 105/2013 Starosty Płońskiego z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Powiatu Płońskiego w ramach kursu III stopnia w zawodzie mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych.
2014 516 2014-01-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2014 Starosty Zwoleńskeigo z dnia 15 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia w 2014 roku miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Gródku
2014 517 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/126/2013 Rady Gminy Wierzbno z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXI/128/05 Rady Gminy w Wierzbnie z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie stawek opłaty targowej
2014 518 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr 1240/XLI/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 852/XXX/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Miasta i Gminy Piaseczno, zmienionej uchwałą nr 1168/XXXIX/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 października 2013r.
2014 519 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr 1243/XLI/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego.
2014 520 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr 1244/XLI/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 381/XVI/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29.12.2011 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie.
2014 521 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr 1253/XLI/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie nadania nazw: LEŚNA, PRZYLEŚNA i ŻWIROWA ulicom położonym we wsi Bobrowiec w gminie Piaseczno
2014 522 2014-01-17 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 1441/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 stycznia 2013r.
2014 523 2014-01-17 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 1795/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 października 2013r.
2014 524 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr 310/XXXIX/2014 Rady Gminy Gostynin z dnia 15 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 525 2014-01-17 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Płońskiego z dnia 15 stycznia 2014r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego – Dom Dziecka im. Janusza Korczaka w Płońsku w 2014 roku
2014 526 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/219/2014 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 13 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 527 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/220/2014 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 13 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 528 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/221/2014 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 13 stycznia 2014r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Białobrzeskiego w 2014 roku.
2014 529 2014-01-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/379/2013 Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Wieliszew na 2014 rok
2014 530 2014-01-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/380/2013 Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr XIV/122/11Rady Gminy Wieliszew z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Wieliszew na prowadzenie niepublicznych przedszkoli i niepublicznych form wychowania przedszkolnego.
2014 531 2014-01-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/382/2013 Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie Programu Stypendialnego w Gminie Wieliszew.
2014 532 2014-01-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/383/2013 Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury –Ośrodka Kultury w Wieliszewie i Biblioteki Publicznej Gminy Wieliszew – w jedną instytucję kultury.
2014 533 2014-01-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/386/2013 Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łajski.
2014 534 2014-01-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2014 Starosty Powiatu Kozienickiego z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w Placówce Socjalizacyjnej ,,PANDA" w Kozienicach w 2014 roku.
2014 535 2014-01-20 Uchwała Uchwała nr 421/XXXV/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Nowa Iwiczna, zatwierdzonego uchwałą Nr 261/XXXIV/05 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 września 2005 r.
2014 536 2014-01-20 Uchwała Uchwała nr XXX/226/2013 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie nadania nazwy ulic w miejscowości Wszebory.
2014 537 2014-01-20 Uchwała Uchwała nr XXX/227/2013 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wszebory.
2014 538 2014-01-20 Uchwała Uchwała nr XXX/228/2013 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Marianów. 
2014 539 2014-01-20 Wyrok Wyrok nr VI SA/Wa 2757/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 listopada 2013r.
2014 540 2014-01-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/243/13 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Myszyniec Stary
2014 541 2014-01-20 Decyzja Decyzja nr DRE-4210-88(6)/2012/2014/21986/I/ARY Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Stora Enso Narew Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrołęce.
2014 542 2014-01-20 Uchwała Uchwała nr 158.XLIX.2013 Rady Gminy Wiązowna z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązowna na lata 2014 – 2029
2014 543 2014-01-20 Uchwała Uchwała nr 159.XLIX.2013 Rady Gminy Wiązowna z dnia 20 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Wiązowna na 2014 rok
2014 544 2014-01-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI.205.2013 Rady Gminy w Przytyku z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2014 - 2022
2014 545 2014-01-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI.208.2013 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przytyku
2014 546 2014-01-20 Uchwała Uchwała nr XXXVII/197/2013 Rady Gminy Górzno z dnia 27 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014 obowiązujących na terenie Gminy Górzno.
2014 547 2014-01-20 Uchwała Uchwała nr XXXVII/198/2013 Rady Gminy Górzno z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Górzno na rok 2014.
2014 548 2014-01-20 Uchwała Uchwała nr XXI/158/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Czarnia na rok 2014
2014 549 2014-01-20 Uchwała Uchwała nr XXI/160/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawie wypłacania dodatków energetycznych.
2014 550 2014-01-20 Uchwała Uchwała nr XXV/153/2013 Rady Gminy Miedzna z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Miedzna na 2014 rok.
2014 551 2014-01-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/170/2013 Rady Gminy Mokobody z dnia 30 grudnia 2013r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2014 GMINY MOKOBODY
2014 552 2014-01-21 Uchwała Uchwała nr 1236/XLI/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013
2014 553 2014-01-21 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 20 stycznia 2014r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Somianka przeprowadzonych w dniu 19 stycznia 2014 r.
2014 554 2014-01-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/427/13 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie Uchwały Nr VI/32/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Ekonomicznego w Sochaczewie.
2014 555 2014-01-21 Uchwała Uchwała nr XLII/289/2014 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 20 stycznia 2014r. w sprawie trybu i zasad udzielania pomocy zakresie dożywiania na terenie Miasta i Gminy Lipsko dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 556 2014-01-21 Uchwała Uchwała nr XLII/290/2014 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 20 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez inne niż Miasto i Gminę Lipsko osoby prawne i osoby fizyczne.
2014 557 2014-01-21 Uchwała Uchwała nr XXI/163/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/100/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Czarnia oraz warunków i zasad korzystania z przystanków.
2014 558 2014-01-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/387/2013 Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany nazwy i nadania nazw ulic w miejscowości Wieliszew.
2014 559 2014-01-21 Uchwała Uchwała nr 192/XXII/2014 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 17 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 560 2014-01-21 Uchwała Uchwała nr 193/XXII/2014 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 17 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 561 2014-01-21 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Wyszkowa z dnia 15 stycznia 2014r. zawarte pomiędzy: Gminą ,,A” – Gminą Brańszczyk z siedzibą: ul. Jana Pawła II 45, 07- 221 Brańszczyk, reprezentowaną przez Mieczysława Pękula – Wójta Gminy Brańszczyk, zwaną dalej „Powierzającym” a Gminą „B” – Gminą Wyszków z siedzibą: Aleja Róż 2, 07 – 200 Wyszków, reprezentowaną przez Grzegorza Nowosielskiego – Burmistrza Wyszkowa, zwaną dalej „Przyjmującym”
2014 562 2014-01-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/174/13 Rady Gminy Olszanka z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na 2014 rok.
2014 563 2014-01-21 Uchwała Uchwała nr XLII/431/13 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2014 roku.
2014 564 2014-01-21 Uchwała Uchwała nr XLII/432/13 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2014 roku.
2014 565 2014-01-21 Uchwała Uchwała nr XLIII/447/13 Rady Miasta Otwocka z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie ustalenie sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Otwock.
2014 566 2014-01-21 Uchwała Uchwała nr XLIII/448 /13 Rady Miasta Otwocka z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Otwock, przyznania pierwszeństwa w ich nabyciu oraz ustalenia zasad ich sprzedaży.
2014 567 2014-01-21 Uchwała Uchwała nr XLIII/450/13 Rady Miasta Otwocka z dnia 26 listopada 2013r. W sprawie zmiany uchwały dotyczącej zaliczenia dróg na terenie Gminy Otwock do kategorii dróg gminnych.
2014 568 2014-01-21 Uchwała Uchwała nr XLIII/458/13 Rady Miasta Otwocka z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Otwocka
2014 569 2014-01-21 Uchwała Uchwała nr XLV/271/13 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2013r. Uchwała budżetowa na 2014 rok
2014 570 2014-01-21 Uchwała Uchwała nr XLV/274/13 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somiance
2014 571 2014-01-21 Uchwała Uchwała nr XLVI/325/13 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Nasielsk na 2014 rok
2014 572 2014-01-21 Uchwała Uchwała nr 332/XXXVII/13 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr 246/XXVII/13 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Chorzele na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2014 573 2014-01-21 Uchwała Uchwała nr 334/XXXVII/13 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie opłaty targowej.
2014 574 2014-01-21 Uchwała Uchwała nr 335/XXXVII/13 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Chorzelach.
2014 575 2014-01-21 Uchwała Uchwała nr XLV/280/2013 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 18 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Powiatu Płońskiego na rok 2014
2014 576 2014-01-21 Uchwała Uchwała nr XLV/231/13 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 16 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa na rok 2014
2014 577 2014-01-21 Uchwała Uchwała nr XLV/234/13 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Iłża dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne na terenie Gminy Iłża oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2014 578 2014-01-21 Uchwała Uchwała nr XLV/235/13 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie: zmiany uchwały określającej szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania.
2014 579 2014-01-21 Uchwała Uchwała nr XLIII.245.2013 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Brańszczyk na rok 2014
2014 580 2014-01-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/150/2013 Rady Gminy w Kuczborku Osadzie z dnia 30 grudnia 2013r. Uchwała budżetowa Gminy Kuczbork - Osada na rok 2014
2014 581 2014-01-21 Informacja Informacja nr GPV.6601.2.2013 Starosty Białobrzeskiego z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie projektu operatu opisowo – kartograficznego
2014 582 2014-01-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/196/2013 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Białobrzeskiego
2014 583 2014-01-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/202/2013 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 31 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa na 2014 rok
2014 584 2014-01-21 Uchwała Uchwała nr 194/XXII/2014 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 17 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 585 2014-01-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.162.2013.MZ1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 stycznia 2014r. Rada Gminy Lesznowola
2014 586 2014-01-22 Protokół Protokół Gminnej Komisji do spraw Referendum w Nadarzynie z dnia 20 stycznia 2014r. ustalenia wyniku referendum gminnego w sprawie odwołania Rady Gminy Nadarzyn przed upływem kadencji
2014 587 2014-01-22 Protokół Protokół Gminnej Komisji do spraw Referendum w Nadarzynie z dnia 20 stycznia 2014r. ustalenia wyniku referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Nadarzyn przed upływem kadencji
2014 588 2014-01-22 Uchwała Uchwała nr FK.XXXIX.0007.294.2013 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Dębe Wielkie na rok 2014.
2014 589 2014-01-22 Uchwała Uchwała nr SR.XXIXX.0007.296.2013 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie: nadania nazwy ulicy Babiego Lata w miejscowości Celinów, gmina Dębe Wielkie
2014 590 2014-01-22 Uchwała Uchwała nr GOPS.XL.0007.300.2013 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie: nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dębem Wielkim
2014 591 2014-01-22 Uchwała Uchwała nr ZO.XL.0007.303.2013 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie: stawek czynszów i zasad korzystania z lokali użytkowych w obiektach komunalnych gminy Dębe Wielkie
2014 592 2014-01-22 Uchwała Uchwała nr GOPS.XLI.0007.304.2014 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 14 stycznia 2014r. w sprawie: ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
2014 593 2014-01-22 Uchwała Uchwała nr GOPS.XLI.0007.305.2014 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 14 stycznia 2014r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania ” na lata 2014-2020 w formie rzeczowej
2014 594 2014-01-22 Uchwała Uchwała nr GOPS.XLI.0007.306.2014 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 14 stycznia 2014r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 w formie pieniężnej
2014 595 2014-01-22 Uchwała Uchwała nr ZO.XLI.0007.307.2014 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 14 stycznia 2014r. w sprawie: dokonania zmiany w uchwale ZO.XL.0007.303.2013 w sprawie stawek czynszu i zasad korzystania z lokali użytkowych w obiektach komunalnych gminy Dębe Wielkie.
2014 596 2014-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXV/235/2013 Rady Gminy Szczutowo z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty
2014 597 2014-01-22 Uchwała Uchwała nr 265/XXXV/2013 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Nowa Sucha na rok 2014
2014 598 2014-01-22 Uchwała Uchwała nr 270/XXXV/2013 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia planu sieci prowadzonych przez Gminę Nowa Sucha publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych i gimnazjów wraz z określeniem granic ich obwodów
2014 599 2014-01-22 Uchwała Uchwała nr 271/XXXV/2013 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 30 grudnia 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr 263/XXXIV/2013 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole prowadzone przez Gminę Nowa Sucha
2014 600 2014-01-22 Uchwała Uchwała nr XXVI/157/13 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu targowiska „Mój Rynek”.
2014 601 2014-01-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/160/13 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 30 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa na rok 2014 Gminy Sobienie Jeziory
2014 602 2014-01-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/161/13 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobienie Jeziory na lata 2014 – 2017
2014 603 2014-01-22 Uchwała Uchwała nr XXX/450/2014 Rady Gminy Długosiodło z dnia 14 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
2014 604 2014-01-22 Uchwała Uchwała nr XXX/451/2014 Rady Gminy Długosiodło z dnia 14 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 w formie rzeczowej
2014 605 2014-01-22 Uchwała Uchwała nr XXX/452/2014 Rady Gminy Długosiodło z dnia 14 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywania dla osób objętych programem wieloletnim "Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020” w formie pieniężnej.
2014 606 2014-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/304/13 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części wsi Bramki.
2014 607 2014-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/305/13 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Błonie.
2014 608 2014-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/1/2014 Rady Gminy Gielniów z dnia 13 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 609 2014-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/2/2014 Rady Gminy Gielniów z dnia 13 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 610 2014-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/3/2014 Rady Gminy Gielniów z dnia 13 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 611 2014-01-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2013 Burmistrza Gminy Różan z dnia 25 marca 2013r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2012
2014 612 2014-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/178/2013 Rady Gminy Przesmyki z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przesmyki na 2014 rok
2014 613 2014-01-22 Uchwała Uchwała nr XL/215/14 Rady Gminy w Regiminie z dnia 7 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 614 2014-01-22 Informacja Informacja nr DRE-4110-11(6)/2013/2014/13859/ARy, Nr DRE-4110-18 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 stycznia 2014r. o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 stycznia 2014 r., w sprawach zmiany koncesji na: wytwarzanie ciepła Nr WCC/1163L/13859/W/DRE/2014/ARy, przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr PCC/1139L/13859/W/DRE/2014/ARy oraz obrót ciepłem Nr OCC/335E/13859/W/DRE/2014/ARy, udzielonych Przedsiębiorcy: Zespół Zarządców Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zwanemu dalej: „Koncesjonariuszem")
2014 615 2014-01-22 Informacja Informacja nr DRE-4110-17(6)/2013/2014/571/ESz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 stycznia 2014r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 stycznia 2014 r. Nr WCC/1185D/571/W/DRE/2014/ESz, w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła udzielonej Przedsiębiorcy: Żuromińskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Żurominie (zwanemu dalej: „Koncesjonariuszem").
2014 616 2014-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/335/2013 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Czosnów na rok 2014
2014 617 2014-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII.219.2013 Rady Gminy Stromiec z dnia 30 grudnia 2013r. Uchwała budżetowa Gminy Stromiec na rok 2014
2014 618 2014-01-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/2012 Burmistrza Gminy Różan z dnia 23 marca 2012r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy na rok 2011
2014 619 2014-01-22 Uchwała Uchwała nr xxx/182/2013 Rady Gminy Domanice z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Domanice na lata 2013 - 2014
2014 620 2014-01-22 Uchwała Uchwała nr 327/XXXVII/13 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2014 rok
2014 621 2014-01-22 Uchwała Uchwała nr X/60/2013 Rady Gminy Radzanów z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie Uchwała Budżetowa na rok 2014 Gminy Radzanów.
2014 622 2014-01-22 Uchwała Uchwała nr LI/295/2013 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 17 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Sadowej Południe
2014 623 2014-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.230.2013 Rady Gminy Rząśnik z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnik na lata 2014 - 2017
2014 624 2014-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.231.2013 Rady Gminy Rząśnik z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Rząśnik na rok 2014
2014 625 2014-01-22 Uchwała Uchwała nr XLIX/341/14 Rady Miejskiej w Warce z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w Gminie Warka w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
2014 626 2014-01-22 Uchwała Uchwała nr XLIX/342/14 Rady Miejskiej w Warce z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014 – 2020”
2014 627 2014-01-22 Uchwała Uchwała nr XLIX/346/14 Rady Miejskiej w Warce z dnia 16 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warce
2014 628 2014-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/191/2014 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych Wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020 w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.
2014 629 2014-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/193/2014 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020
2014 630 2014-01-22 Uchwała Uchwała nr XXV/203/2013 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kałuszyn na rok 2014
2014 631 2014-01-22 Uchwała Uchwała nr XXV/208/2013 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kałuszynie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2014 632 2014-01-22 Aneks Aneks nr 7 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 30 grudnia 2013r. zawarty w dniu 30.12.2013r. pomiędzy Powiatem Żuromińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Żuromińskiego w osobach:
2014 633 2014-01-22 Uchwała Uchwała nr L/275/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa na rok 2014
2014 634 2014-01-22 Uchwała Uchwała nr XLVII/354/13 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 16 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Grójec na rok 2014
2014 635 2014-01-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/278/2013 Rady Gminy Baranowo z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i innych placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Baranowo przez osoby fizyczne lub osoby prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2014 636 2014-01-23 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Wyszkowa z dnia 21 stycznia 2014r. zawarte pomiędzy: Gminą ,,A” – Gminą Długosiodło z siedzibą: ul. T. Kościuszki 2, 07 – 210 Długosiodło, reprezentowaną przez Stanisława Jastrzębskiego – Wójta Gminy Długosiodło, zwaną dalej „Powierzającym” a, Gminą „B” – Gminą Wyszków z siedzibą: Aleja Róż 2, 07 – 200 Wyszków, reprezentowaną przez Grzegorza Nowosielskiego – Burmistrza Wyszkowa, zwaną dalej „Przyjmującym”
2014 638 2014-01-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/177/13 Rady Gminy Pniewy z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pniewy
2014 639 2014-01-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII/230/2013 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim
2014 640 2014-01-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 1/2014 Starosty Pułtuskiego z dnia 13 stycznia 2014r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej powiatu pułtuskiego w 2014 roku
2014 641 2014-01-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2014 Starosty Szydłowieckiego z dnia 21 stycznia 2014r. w sprawie: ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w Łaziskach w 2014 roku.
2014 642 2014-01-23 Porozumienie Porozumienie nr 1/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 17 stycznia 2014r. w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego w przedmiocie dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy i Miasta Żuromin do Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie.
2014 643 2014-01-23 Aneks Aneks nr Nr 2 Wójta Gminy Lutocin z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie dowozu dzieci
2014 637 2014-01-23 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XXV/195/2013 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 16 grudnia 2013r.
2014 644 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr 245/XXXVII/2013 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2014
2014 645 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr 404/XXXIV/13 Rady Miasta Milanówka z dnia 19 grudnia 2013r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2014
2014 646 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr 57/XXIX/13 Rady Gminy Wiskitki z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu.
2014 647 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr 60/XXIX/13 Rady Gminy Wiskitki z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicom w Jesionce
2014 648 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr 261/XXXIV/13 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2014-2028
2014 649 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr 262/XXXIV/13 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2014
2014 650 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/216/2013 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ojrzeń na rok 2014
2014 651 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr XXXV/200/2013 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Andrzejewo
2014 652 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr XXXV/196/2013 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Andrzejewo na rok 2014
2014 653 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/180/2013 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta na rok 2014.
2014 654 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr XLIV/285/2013 Rady Gminy Rzekuń z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Rzekuń w zakresie związanym ze zmianą przebiegu części trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Narew - Ostrołęka
2014 655 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr XXXIX/311/13 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 30 października 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Badowo Dańki.
2014 656 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr XL/317/13 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 19 listopada 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Badowo Mściska
2014 657 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr XLII/440/13 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 października 2013r. zmieniająca uchwałę Nr X/91/03 Rady Miasta Otwocka z dnia 16 września 2003 roku z późniejszymi zmianami w sprawie lokalizacji targowisk i miejsc przeznaczonych do prowadzenia handlu odręcznego, obwoźnego i obnośnego.
2014 658 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr XLIII/449/13 Rady Miasta Otwocka z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Otwock oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2014 659 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr XXXVII/402/2013 Rady Gminy Jabłonna z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna dotyczącego północnej części wsi Chotomów
2014 660 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr XXXVII/403/2013 Rady Gminy Jabłonna z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna wsi Wólka Górska
2014 661 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr XXXVII/219/2014 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 17 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 662 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr XXXV/198/2014 Rady Gminy Borowie z dnia 17 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borowiu
2014 663 2014-01-24 Informacja Informacja nr 1/2014 Starosty Sochaczewskiego z dnia 22 stycznia 2014r. w sprawie operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków dla powiatu sochaczewskiego, z terenu gmin: Brochów, Iłów, Młodzieszyn, Nowa Sucha i Rybno – w zakresie modernizacji ewidencji budynków i lokali oraz kontrolę użytków gruntowych
2014 664 2014-01-24 Aneks Aneks nr 2 .. z dnia 2 stycznia 2014r. do Porozumienia z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie powierzenia zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Mrozy
2014 665 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/201/2013 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany w sposobie i zakresie świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Mordy i zagospodarowania tych odpadów.
2014 666 2014-01-24 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 1128/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 1 sierpnia 2013r.
2014 667 2014-01-24 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 1394/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 2 października 2013r.
2014 668 2014-01-24 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 1108/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 października 2013r.
2014 669 2014-01-24 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 1470/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 października 2013r.
2014 670 2014-01-24 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 1288/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 października 2013r.
2014 671 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr 275/XXXV/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 672 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/185/2014 Rady Gminy Przesmyki z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
2014 673 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr XXXI/186/2014 Rady Gminy Przesmyki z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 674 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr 274/XXXIII/2014 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 675 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr 276/XXXIII/2014 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 676 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr XLV/143/2014 Rady Gminy Joniec z dnia 15 stycznia 2014r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2014rok
2014 677 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr XLV/145/2014 Rady Gminy Joniec z dnia 15 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 678 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr XLV/146/2014 Rady Gminy Joniec z dnia 15 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014- 2020.
2014 679 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/384/2013 Rady Gminy Jabłonna z dnia 23 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/60/2011 Rady Gminy Jabłonna z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Jabłonna
2014 680 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/386/2013 Rady Gminy Jabłonna z dnia 23 października 2013r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2014 681 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr 658/2013 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok
2014 682 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr 666/2013 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych na 2014 rok z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz rodzajów świadczeń, warunków i sposobu ich przyznawania
2014 683 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr 667/2013 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 18 grudnia 2013r. o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2014 684 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr 668/2013 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 18 grudnia 2013r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki
2014 685 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr 669/2013 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie miasta Grodzisk Mazowiecki
2014 686 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr 2/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2014 rok
2014 687 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr 4/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 stycznia 2014r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Miedzna oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Miedzna
2014 688 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr 5/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 stycznia 2014r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Sobolew oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Sobolew
2014 689 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr 9/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 stycznia 2014r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Łomianki
2014 690 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/240/2013 Rady Gminy Wiśniew z dnia 27 października 2013r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi urzędowej, banneru i pieczęci Gminy Wiśniew oraz zasad ich używania.
2014 691 2014-01-24 Aneks Aneks nr 1/2014 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 13 stycznia 2014r.
2014 692 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr 197/XLII/2013 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie:określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2014 693 2014-01-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/169/2013 Rady Gminy Karniewo z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Uchwały Budżetowej na 2014 r.
2014 694 2014-01-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/433/2013 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2014 695 2014-01-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/434/2013 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2014 696 2014-01-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/444/2013 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2014 rok
2014 697 2014-01-27 Uchwała Uchwała nr 258/XXXVII/2013 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych.
2014 698 2014-01-27 Uchwała Uchwała nr XLVI/252/2014 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 21 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 699 2014-01-27 Uchwała Uchwała nr XLVI/253/2014 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 21 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 700 2014-01-27 Uchwała Uchwała nr XLVI/ 259/2014 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 21 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia w oddziałach przedszkolnych przy Publicznych Szkołach Podstawowych prowadzonych przez Gminę Solec nad Wisłą
2014 701 2014-01-27 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XXXVIII/175/13 Rady Gminy Pniewy z dnia 30 grudnia 2013r.
2014 702 2014-01-27 Uchwała Uchwała nr XLV/142/2014 Rady Gminy Joniec z dnia 15 stycznia 2014r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Joniec na 2014 rok.
2014 703 2014-01-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/211/2013 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/87/2011 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Kicinach przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Adelinie
2014 704 2014-01-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/215/2013 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na rok 2014
2014 705 2014-01-27 Aneks Aneks nr 1.2013 Zarządu Powiatu Siedleckiego z dnia 30 grudnia 2013r. do Porozumienia Nr 1.2013 zawartego w dniu 9 lipca 2013 roku
2014 706 2014-01-27 Aneks Aneks nr 8 Zarządu Powiatu w Kozienicach z dnia 10 stycznia 2014r. Zarządu Powiatu w Kozienicach do Porozumienia w sprawie realizowania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Kozienickiego przez Bibliotekę Publiczną Gminy Kozienice im. ks. Franciszka Siarczyńskiego w Kozienicach z dnia 30 marca 2007 r.pomiędzy:
2014 707 2014-01-28 Uchwała Uchwała nr 120/XV/2011 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 grudnia 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na rok 2011
2014 708 2014-01-28 Uchwała Uchwała nr XI/76/2011 Rady Gminy Baranowo z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
2014 709 2014-01-28 Uchwała Uchwała nr XII/79/2011 Rady Gminy Baranowo z dnia 26 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
2014 710 2014-01-28 Uchwała Uchwała nr XIII/89/2011 Rady Gminy Baranowo z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
2014 711 2014-01-28 Uchwała Uchwała nr XV/104/2011 Rady Gminy Baranowo z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
2014 712 2014-01-28 Uchwała Uchwała nr XI/52/2011 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2011 rok.
2014 713 2014-01-28 Uchwała Uchwała nr XII/55/2011 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2011rok
2014 714 2014-01-28 Uchwała Uchwała nr XIII/70/2011 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2011 rok
2014 715 2014-01-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2012 Wójta Gminy Młynarze z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Młynarze na 2012 rok
2014 716 2014-01-28 Uchwała Uchwała nr XX/117/12 Rady Gminy Cegłów z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/101/12 Rady Gminy Cegłów z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cegłów na 2012 rok.
2014 717 2014-01-28 Uchwała Uchwała nr 115/XI/2012 Rady Powiatu w Płocku z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie zmian budżetu powiatu płockiego na rok 2012 uchwalonego uchwałą nr 104/X/2011 z dnia 21 grudnia 2011 roku
2014 718 2014-01-28 Uchwała Uchwała nr XVIII/85/2012 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 17 stycznia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2012.
2014 719 2014-01-28 Uchwała Uchwała nr XX/91/2012 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 21 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2012.
2014 720 2014-01-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 1/2012 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 18 stycznia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2014 721 2014-01-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2012 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 12 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2014 722 2014-01-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2012 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 26 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2014 723 2014-01-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/2012 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2014 724 2014-01-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/134/12 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2012 roku.
2014 725 2014-01-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/152/12 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 23 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2012 roku.
2014 726 2014-01-28 Uchwała Uchwała nr XVI/97/2012 Rady Gminy w Bielanach z dnia 24 stycznia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Bielany na 2012 rok
2014 727 2014-01-28 Uchwała Uchwała nr XXI/91/11 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok
2014 728 2014-01-28 Uchwała Uchwała nr XXII/95/12 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 13 stycznia 2012r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok
2014 729 2014-01-28 Uchwała Uchwała nr XXII/97/12 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 13 stycznia 2012r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok Nr: XX/86/11 z dnia 19 grudnia 2011 r.
2014 730 2014-01-28 Uchwała Uchwała nr 100/IX/2011 Rady Powiatu w Płocku z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie zmian budżetu powiatu płockiego na rok 2011 uchwalonego uchwałą nr 26/III/2011 z dnia 28 stycznia 2011 roku
2014 731 2014-01-28 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.1.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2012 roku
2014 732 2014-01-28 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.2.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2012 roku.
2014 733 2014-01-28 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.4.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 17 lutego 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2012 roku.
2014 734 2014-01-28 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.10.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2012 roku
2014 735 2014-01-28 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.12.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 21 marca 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2012 roku
2014 736 2014-01-28 Uchwała Uchwała nr 53/VII/2011 Rady Gminy Gostynin z dnia 21 kwietnia 2011r. w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin
2014 737 2014-01-28 Uchwała Uchwała nr 131/XVI/2012 Rady Gminy Gostynin z dnia 20 stycznia 2012r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na rok 2012
2014 738 2014-01-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2012 Wójta Gminy Michałowice z dnia 10 stycznia 2012r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012 Gminy Michałowice Nr XII/119/2012.
2014 739 2014-01-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 22/2012 Wójta Gminy Michałowice z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012 Gminy Michałowice Nr XII/119/2011.
2014 740 2014-01-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 29/2012 Wójta Gminy Michałowice z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012 Gminy Michałowice Nr XII/119/2011.
2014 741 2014-01-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2012 Wójta Gminy Czarnia z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2012
2014 742 2014-01-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2012 Wójta Gminy Czarnia z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2012.
2014 743 2014-01-28 Uchwała Uchwała nr XV/91/2012 Rady Gminy Strzegowo z dnia 26 stycznia 2012r. zmieniająca Uchwałę budżetową Gminy Strzegowo na rok 2012 Nr XIV/90/2011 Rady Gminy Strzegowo z dnia 30 grudnia 2011roku
2014 744 2014-01-28 Uchwała Uchwała nr XIII/ 90 /2012 Rady Gminy Sadowne z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2014 745 2014-01-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 29/2012 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie przeniesień środków budżetowych
2014 746 2014-01-28 Uchwała Uchwała nr XVI/352/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce na 2012 rok
2014 747 2014-01-28 Uchwała Uchwała nr XVIII/126/2011 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę nr V/27/2011 Rady Miasta Marki z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie budżetu miasta Marki na 2011 rok.
2014 748 2014-01-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 1/12 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 4 stycznia 2012r. w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2012 rok.
2014 749 2014-01-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2012 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2012 rok.
2014 750 2014-01-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2012 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 1 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2012 rok.
2014 751 2014-01-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/12 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2012 rok.
2014 752 2014-01-28 Uchwała Uchwała nr XVII/153/2012 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2012 rok.
2014 753 2014-01-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/153 /09 Rady Gminy Sterdyń z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Sterdyń na rok 2009.
2014 754 2014-01-28 Uchwała Uchwała nr XXI/180/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 31 stycznia 2012r. o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2012
2014 755 2014-01-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/12 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2012 roku
2014 756 2014-01-28 Uchwała Uchwała nr XVII/201/2012 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 stycznia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2012 r.
2014 757 2014-01-28 Uchwała Uchwała nr XVII/108/12 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 18 stycznia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Olszewo-Borki w 2012 roku
2014 758 2014-01-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu miasta i gminy na 2012 rok
2014 759 2014-01-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 112/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu miasta i gminy na 2011 rok
2014 760 2014-01-28 Uchwała Uchwała nr VI/123/2012 Rady Gminy Magnuszew z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012.
2014 761 2014-01-28 Uchwała Uchwała nr XX/150/12 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2012 rok.
2014 762 2014-01-28 Uchwała Uchwała nr 115.XIX.2012 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 27 stycznia 2012r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sierpeckiego na rok 2012
2014 763 2014-01-28 Uchwała Uchwała nr XVI/88/2012 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 27 stycznia 2012r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2012
2014 764 2014-01-28 Uchwała Uchwała nr XVIII N/103/12 Rady Gminy Somianka z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie: zmian do uchwały budżetowej Nr XVII/100/11 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2011 roku.
2014 765 2014-01-28 Uchwała Uchwała nr XV/101/2012 Rady Gminy Jadów z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2012
2014 766 2014-01-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 85/2012 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rząśnik na 2012 rok
2014 767 2014-01-28 Uchwała Uchwała nr VI/36/2011 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr IV/21/2010 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu wyszkowskiego na rok 2011.
2014 768 2014-01-28 Uchwała Uchwała nr XVI/110/2012 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XV/100/2011 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu wyszkowskiego na rok 2012.
2014 769 2014-01-28 Uchwała Uchwała nr 177/XVIII/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2012 roku
2014 770 2014-01-28 Uchwała Uchwała nr XX/89/2012 Rady Miasta Garwolin z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012 Rady Miasta Garwolin Nr XVIII/83/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku.
2014 771 2014-01-28 Uchwała Uchwała nr XI/99/2012 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Glinojeck na rok 2012
2014 772 2014-01-28 Uchwała Uchwała nr XII/87/2012 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 16 stycznia 2012r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Bieżuń na rok 2012 Nr XI/77/2011 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 20 grudnia 2011r.
2014 773 2014-01-28 Uchwała Uchwała nr XVII/95/12 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2012 r.
2014 774 2014-01-28 Uchwała Uchwała nr XIV-128/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII-123/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 21.12.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2012
2014 775 2014-01-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 86/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 16 stycznia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 r.
2014 776 2014-01-28 Uchwała Uchwała nr 295/XIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2012r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2012.
2014 777 2014-01-28 Uchwała Uchwała nr 314/XX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 28 lutego 2012r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2012.
2014 778 2014-01-28 Uchwała Uchwała nr 339/XXI/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2012r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2012.
2014 779 2014-01-28 Uchwała Uchwała nr 365/XXIII/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 24 kwietnia 2012r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2012.
2014 780 2014-01-28 Uchwała Uchwała nr 380/XXIV/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 29 maja 2012r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2012.
2014 781 2014-01-28 Uchwała Uchwała nr 397/XXV/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2012r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2012.
2014 782 2014-01-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.8.2012 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2012 r.
2014 783 2014-01-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.16.2012 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2012 r.
2014 784 2014-01-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.21.2012 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 6 marca 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2012 r.
2014 785 2014-01-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.35.2012 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 30 marca 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2012 r.
2014 786 2014-01-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.40.2012 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2012 r.
2014 787 2014-01-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.45.2012 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 17 maja 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2012 r.
2014 788 2014-01-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.50.2012 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 29 maja 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2012 r.
2014 789 2014-01-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.53.2012 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 12 czerwca 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2012 r.
2014 790 2014-01-28 Uchwała Uchwała nr XVII/18/12 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 22 marca 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012
2014 791 2014-01-28 Uchwała Uchwała nr XVIII/30/12 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 24 maja 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012
2014 792 2014-01-28 Uchwała Uchwała nr XXI.215.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie reasumpcji uchwały nr XX.194.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr XVII.178.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 16.12. 2011r.
2014 793 2014-01-28 Uchwała Uchwała nr XXI.217.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr XVII.178.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 16.12. 2011r.
2014 794 2014-01-28 Uchwała Uchwała nr XXII.225.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 27 marca 2012r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr XVII.178.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 16.12. 2011r.
2014 795 2014-01-28 Uchwała Uchwała nr XXII.227.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 27 marca 2012r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr XVII.178.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 16.12. 2011r.
2014 796 2014-01-28 Uchwała Uchwała nr XXIII.236.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 11 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr XVII.178.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 16.12. 2011r.
2014 797 2014-01-28 Uchwała Uchwała nr XVI/83/2012 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 13 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.
2014 798 2014-01-28 Uchwała Uchwała nr XIII/135/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 1 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na rok 2012
2014 799 2014-01-28 Uchwała Uchwała nr XVII.90.2012 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2012 rok
2014 800 2014-01-28 Uchwała Uchwała nr XIV.90.2012 Rady Gminy Stromiec z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok
2014 801 2014-01-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2012 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 17 stycznia 2012r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XIV/99/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2011 roku.
2014 802 2014-01-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/257/2013 Rady Gminy Wiśniew z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod linię 400 kV „Miłosna – Siedlce-Ujrzanów” dla części wsi Lipniak, Stok Wiśniewski, Myrcha, Wólka Wiśniewska, Mościbrody, Borki-Kosiorki, Borki-Sołdy, Helenów.
2014 803 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/215/2013 Rady Gminy Jakubów z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji celu publicznego pn."Budowa napowietrznej linii 400 kV Miłosna - Siedlce Ujrzanów" w części miejscowości: Ludwinów,Tymoteuszew, Łaziska, Szczytnik, Rządza, Góry, Budy Kumińskie w gminie Jakubów.
2014 804 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XVI/152/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 2 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nadarzyn na rok 2012.
2014 805 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XIV/78/2012 Rady Gminy Łyse z dnia 3 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.
2014 806 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XVI/91//2012 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 15 lutego 2012r. Rady Powiatu w Ostrołęce w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2012 rok
2014 807 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XI/94/2012 Rady Gminy Sochocin z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2012 rok
2014 808 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XXI/111/2012 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 20 lutego 2012r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2012 Nr XIX/101/2011 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2011 r.
2014 809 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr 14/2012 Zarządu Powiatu Legionowskiego z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na 2012 r.
2014 810 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr VI/141/12 Rady Gminy Magnuszew z dnia 17 lutego 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012.
2014 811 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XII/81/12 Rady Gminy Sterdyń z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012.
2014 812 2014-01-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2012 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XIV/99/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2011 roku.
2014 813 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XI/81/12 Rady Gminy w Skórcu z dnia 2 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012r.
2014 814 2014-01-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 20 lutego 2012r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta i gminy na 2012 rok oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
2014 815 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XVI/72/12 Rady Gminy Olszanka z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na rok 2012
2014 816 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr 232/XX/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 2 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2012 r.
2014 817 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XVII/375/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce na 2012 rok
2014 818 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XIV/71/2012 Rady Gminy Strachówka z dnia 3 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strachówka na 2012 rok.
2014 819 2014-01-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2012 Wójta Gminy Szelków z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012.
2014 820 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XXI/137/2012 Rady Gminy Rzekuń z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2012 rok.
2014 821 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr 10/2012 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 1 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2012 rok.
2014 822 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr 13/2012 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2012 rok.
2014 823 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XVI/85/2012 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2012 rok Powiatu Siedleckiego
2014 824 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr 135/59/12 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowskiego na 2012 rok
2014 825 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XVII/111/2012 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 13 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XV/100/2011 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu wyszkowskiego na rok 2012.
2014 826 2014-01-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/2012 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2012
2014 827 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XVI/97/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 1 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.
2014 828 2014-01-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 87/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 3 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 r.
2014 829 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XXI/237/2012 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 r.
2014 830 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XIX/124/2012 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 2 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2012 rok
2014 831 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr IV/22/2011 Rady Gminy Domanice z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2014 832 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr X/69/2011 Rady Gminy Domanice z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2014 833 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XI/71/2011 Rady Gminy Domanice z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2014 834 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XII/77/2011 Rady Gminy Domanice z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2014 835 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XIII/2/12 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 2 lutego 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012
2014 836 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XVII/90/2012 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 10 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2012 rok.
2014 837 2014-01-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/12 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 12 stycznia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2012 roku
2014 838 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr 1/2012 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 10 stycznia 2012r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na 2012 r.
2014 839 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XV/115/12 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2012
2014 840 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr 133/58/12 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowskiego na 2012 rok
2014 841 2014-01-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2012 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 17 stycznia 2012r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XIV/99/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2011 roku.
2014 842 2014-01-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 81/2012 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rząśnik na 2012 rok
2014 843 2014-01-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2012 Rady Gminy Przasnysz z dnia 1 lutego 2012r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XIV/99/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2011 roku.
2014 844 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XV/130/12 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 12 stycznia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2012
2014 845 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XII/92/12 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2014 846 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XVI/118/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2012 rok
2014 847 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XV/98/2012 Rady Gminy Wąsewo z dnia 22 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsewo na rok 2012
2014 848 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XIII-11/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wołomin na rok 2012
2014 849 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/164/2012 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2012r.
2014 850 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XVII/163/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nadarzyn na rok 2012.
2014 851 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XIII/88/2012 Rady Gminy Domanice z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2014 852 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr 253/XXI/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2012 r.
2014 853 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr 131/XVII/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 20 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.
2014 854 2014-01-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.15.2012 Burmistrza Miasta Marki z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2012 rok.
2014 855 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XVII/178/12 Rady Miasta Zielonka z dnia 27 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2012 Nr XV/150/11 Rady Miasta Zielonka z dnia 21 grudnia 2011 roku
2014 856 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XIV/131/12 Rady Gminy Stare Babice z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Babice na 2012 r.
2014 857 2014-01-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2012 Burmistrza Przasnysza z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2012 rok
2014 858 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XV/108/2012 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.
2014 859 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr 175/2012 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowodworskiego na rok 2012 r.
2014 860 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr 139/60/12 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowskiego na 2012 rok
2014 861 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XVII/162/12 Rady Miasta Otwocka z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2012 rok
2014 862 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XVII/92/2012 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 27 lutego 2012r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2012
2014 863 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/121/2012 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XV/100/2011 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu wyszkowskiego na rok 2012.
2014 864 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XIV/231/2012 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/110/2011 Rady Gminy Długosiodło z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Długosiodło na 2012 rok
2014 865 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XIII/91/2012 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Bieżun na rok 2012.
2014 866 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XV/101/2012 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 10 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Zabrodzie na 2012 rok.
2014 867 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr 131/XII/12 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na 2012 rok.
2014 868 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XV/1/12 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 2 lutego 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012
2014 869 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XVI/14/12 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012
2014 870 2014-01-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2012 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XIV/99/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2011 roku.
2014 871 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/208/2012 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2012 r.
2014 872 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XIV/105/2012 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2012
2014 873 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr VI/144/2012 Rady Gminy Magnuszew z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012.
2014 874 2014-01-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2012 Wójta Gminy Młynarze z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Młynarze na 2012 rok
2014 875 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XVII/76/12 Rady Gminy Olszanka z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie zmian w uchwale Nr XVI/72/12 z 9 lutego 2012 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na rok 2012
2014 876 2014-01-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu miasta i gminy na 2012 rok.
2014 877 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr 15/2012 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 27 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
2014 878 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/767/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2012 rok
2014 879 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XLV/235/2013 Rady Gminy Jabłonna Lacka z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok.
2014 880 2014-01-29 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Lutocin z dnia 20 stycznia 2014r.
2014 881 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr 5/2014 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 21 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
2014 882 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XXI/161/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie przyznawania usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz zasad ustalania i trybu pobierania opłat jak również warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za te usługi.
2014 883 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XXV.210.2013 Rady Gminy Błędów z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu targowiska gminnego w Błędowie.
2014 884 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/137/ 2013 Rady Gminy Joniec z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie utworzenia Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Królewie i nadania jej Statutu.
2014 885 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXI.241.2013 Rady Gminy Błędów z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/137/04 Rady Gminy w Błędowie z dnia 9 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych działających na terenie gminy Błędów.
2014 886 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr 202/XXXVI/2013 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Nowe Miasto.
2014 887 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/190/2013 Rady Gminy Baranów z dnia 18 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Baranów na rok 2014
2014 888 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/192/2014 Rady Gminy Baranów z dnia 13 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 889 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/193/2014 Rady Gminy Baranów z dnia 13 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 890 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/191/2013 Rady Gminy Baranów z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014-2017
2014 891 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/377/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały NR XXXIII/296/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ze Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie w sprawie przejęcia w zarządzanie przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy drogach krajowych na terenie Gminy Siedlce.
2014 892 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/371/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie nadania nazw ulic będących drogami publicznymi i drogami wewnętrznymi w miejscowości Błogoszcz.
2014 893 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XLII.256.2014 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kwot kryterium dochodowego
2014 894 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XLII.257.2013 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasady zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe, zasiłki celowe
2014 895 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XLII.259.2014 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilawie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących przyznawania dodatku energetycznego
2014 896 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/179/2014 Rady Gminy Stanisławów z dnia 20 stycznia 2014r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stanisławów
2014 897 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/182/2014 Rady Gminy Stanisławów z dnia 20 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020" w formie pieniężnej i rzeczowej
2014 898 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/180/2014 Rady Gminy Stanisławów z dnia 20 stycznia 2014r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Stanisławów
2014 899 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XXV/249/2013 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/176/2012 z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2014 900 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XLII/272/2014 Rady Gminy Radzanowo z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 901 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XLII/273/2014 Rady Gminy Radzanowo z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 902 2014-01-29 Porozumienie Porozumienie nr 031.1.2014 Powiatu Wołomińskiego z dnia 2 stycznia 2014r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Wołominie.
2014 903 2014-01-29 Porozumienie Porozumienie nr 031.69.2013 Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Wołominie.
2014 904 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr 1283/XLII/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 stycznia 2014r.
2014 905 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr 247/XXXIX/13 Rady Gminy Przyłęk z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014-2022
2014 906 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr 248/XXXIX/13 Rady Gminy Przyłęk z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie: Uchwała Budżetowa na rok 2014
2014 907 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr 264/XXXII/2013 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mała Wieś na lata 2014-2019
2014 908 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr 268/XXXII/2013 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mała Wieś na rok 2014
2014 909 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/192/2013 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Mordy na 2014 rok.
2014 910 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XLI/193/10 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2010 rok.
2014 911 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/261/2013 Rady Gminy Teresin z dnia 19 września 2013r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY TERESIN OBEJMUJĄCEGO CZĘŚĆ OBRĘBU TERESIN GAJ
2014 912 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/270/2013 Rady Gminy Teresin z dnia 30 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Teresin obejmującego część wsi Seroki Parcela
2014 913 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/271/2013 Rady Gminy Teresin z dnia 30 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Teresin obejmującego część obrębu Nowa Piasecznica.
2014 914 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/288/2013 Rady Gminy Teresin z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Teresin
2014 915 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XLI/300/2014 Rady Gminy Teresin z dnia 13 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 916 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XLI/301/2014 Rady Gminy Teresin z dnia 13 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 917 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/159/2014 Rady Gminy Goszczyn z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
2014 918 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/255/2012 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 r.
2014 919 2014-01-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 23/12 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2012 rok.
2014 920 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XIV/88/12 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu makowskiego na 2012 rok.
2014 921 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr 129/12 Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu makowskiego na 2012 rok.
2014 922 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr 134/VI/2012 Rady Miasta Józefowa z dnia 17 lutego 2012r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej miasta Józefowa na 2012 rok.
2014 923 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XIX/75/12 Rady Gminy Kampinos z dnia 29 lutego 2012r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2012r.
2014 924 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr VI/33/2011 Rady Gminy Miedzna z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miedzna na 2011 r.
2014 925 2014-01-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/12 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2012 roku
2014 926 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr 160/XIII/2012 Rady Gminy Lesznowola z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2012.
2014 927 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XV/137/2012 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2012.
2014 928 2014-01-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2012 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 12 stycznia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzekuń na 2011 rok
2014 929 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XVII/135/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2012 r.
2014 930 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/148/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2012 r.
2014 931 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XIV/149/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 23 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na rok 2012
2014 932 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XIII/97/2012 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czerwonka na rok 2012
2014 933 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XXII/186/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 lutego 2012r. o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2012
2014 934 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XVII/108/12 Rady Gminy Goworowo z dnia 27 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 r.
2014 935 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XXII/174/2012 Rady Miasta Sulejówek z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2012
2014 936 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XI/73/2012 Rady Gminy Suchożebry z dnia 16 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012
2014 937 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XIII/142/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012 Gminy Michałowice Nr XII/119/2011.
2014 938 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XV/99/2012 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 22 lutego 2012r. zmieniająca Uchwałę budżetową Gminy Szreńsk na rok 2012 Nr XIV/94/2012 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 31 stycznia 2012 r.
2014 939 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XII/118/2012 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na rok 2012 Nr XI/114/2011z dnia 28 grudnia 2011 roku.
2014 940 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XII/120/2012 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2012
2014 941 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XX.194.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 10 lutego 2012r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr XVII.178.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 16.12. 2011r.
2014 942 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XX.196.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 10 lutego 2012r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr XVII.178.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 16.12. 2011r.
2014 943 2014-01-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 42/2012 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie : dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Nieporęt na 2012 rok.
2014 944 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr 74/XI/2012 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2014 945 2014-01-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.1.2014.MS1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 stycznia 2014r. Rada Gminy Radzanowo
2014 946 2014-01-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.4.2014.BŁ Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 stycznia 2014r. Rada Gminy Siedlce
2014 947 2014-01-30 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Płockiego z dnia 23 stycznia 2014r.
2014 948 2014-01-30 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Płockiego z dnia 23 stycznia 2014r.
2014 949 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/165/2014 Rady Gminy w Broku z dnia 17 stycznia 2014r. w sprawie rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobów ich przyznawania dla nauczycieli szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Brok.
2014 950 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/168/2014 Rady Gminy w Broku z dnia 17 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brok w 2014 roku”.
2014 951 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/170/2014 Rady Gminy w Broku z dnia 17 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 na terenie gminy Brok
2014 952 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr 385/LIV/2013 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 18 grudnia 2013r. uchwała budżetowa Miasta Sierpc na 2014.
2014 953 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr 393/LV/2013 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez miasto publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2014 954 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr 394/LV/2013 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie Uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Miasta Sierpc z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”
2014 955 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr 399/LVII/2014 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 15 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kwot kryterium dochodowego określających prawo do świadczeń z pomocy społecznej oraz odstąpienia od zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej objętej niniejszą uchwałą.
2014 956 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr 400/LVIII/2014 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 20 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr 399/LVII/2014 z dnia 15 stycznia 2014r. ws podwyższenia kwot kryterium dochodowego określających prawo do świadczeń z pomocy społecznej oraz odstąpienia od zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej objętej niniejszą uchwałą.
2014 957 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr 320/XXXVII/2014 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Radomskiego za 2013 rok.
2014 958 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr 329/XXXVII/2014 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach
2014 959 2014-01-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2014 Starosty Grójeckiego z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej w powiecie grójeckim
2014 960 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XII/67/2012 Rady Gminy Miedzna z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miedzna na 2012 rok.
2014 961 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr IV/36/11 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 28 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na rok 2011 Nr II/10/10 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 28 grudnia 2010 r.
2014 962 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr 201/XLIII/2014 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 15 stycznia 2014r. w sprawie: Uchwała Budżetowa Gminy Szczawin Kościelny na rok 2014.
2014 963 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr 202/XLIII/2014 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 15 stycznia 2014r. w sprawie:podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 964 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/191/14 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku, żywności lub świadczenia rzeczowego dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020".
2014 965 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/193/14 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 966 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/186/2013 Rady Gminy Borowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borowie na 2014 rok
2014 967 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/189/2013 Rady Gminy Borowie z dnia 30 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 968 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/200/2014 Rady Gminy Borowie z dnia 17 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego
2014 969 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/201/2014 Rady Gminy Borowie z dnia 17 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania
2014 970 2014-01-30 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OK.031.5.2013 Wójta Gminy Borowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia i powierzenia wykonania zadania w zakresie opieki przedszkolnej nad dziećmi z terenu Powierzającego uczęszczających do przedszkoli na terenie Przyjmującego
2014 971 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr LIII/250/2013 Rady Miasta Garwolina z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2014 972 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/222/2014 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia herbu i flagi Powiatu Przysuskiego oraz ustalenia zasad ich używania
2014 973 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/171/2013 Rady Gminy Strachówka z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2014 rok
2014 974 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/389/2013 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Parole w Gminie Nadarzyn – etap I.
2014 975 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/390/2013 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 65 położonej we wsi Parole w Gminie Nadarzyn.
2014 976 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/410/2013 Rady Gminy Długosiodło z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2014 977 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XLVII/332/14 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 17 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Nasielsk przez inne niż Gmina Nasielsk osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2014 978 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XXX/276/2013 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie zmian w regulaminie określającym wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, oraz kryteriów i trybu przyznawania oraz wysokości nagród ze środków funduszu nagród i innych świadczeń, za wyjątkiem świadczeń o charakterze socjalnym dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Węgrowski
2014 979 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XXX/277/2013 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie zmiany w Statucie Powiatu Węgrowskiego
2014 980 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XXX/278/2013 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawiezmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie
2014 981 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/185/2013 Rada Gminy w Huszlewie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok
2014 982 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/291/14 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 983 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/292/14 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie pomocy w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 984 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/442/14 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z miejskiej komunikacji autobusowej na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki oraz ustalenia osób uprawnionych do korzystania z ulg
2014 985 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XLI / 227/2014 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 9 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania ”na lata 2014-2020.
2014 986 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/160/2014 Rady Gminy w Broku z dnia 17 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brok na rok 2014
2014 987 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XLI/228/2013 Rady Gminy w Sabniach z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sabnie na 2014 rok
2014 988 2014-01-30 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Wyszkowa z dnia 29 stycznia 2014r. zawarte pomiędzy: Gminą „A” - Gminą Rząśnik z siedzibą: ul. Jesionowa 3, 07 – 205 Rząśnik, reprezentowaną przez Pawła Kołodziejskiego – Wójta Gminy Rząśnik, zwaną dalej „Powierzającym” a Gminą „B” - Gminą Wyszków z siedzibą: Aleja Róż 2, 07 – 200 Wyszków, reprezentowaną przez Grzegorza Nowosielskiego – Burmistrza Wyszkowa, zwaną dalej „Przyjmującym”
2014 989 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XLIV.248.2014 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia pomocy w zakresie dożywiania dla osób i rodzin, których dochód przekracza kryterium dochodowe, w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 990 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XLIV.252.2014 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie warunków i trybu składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2014 991 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XLIV.254.2014 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawiew ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2014 992 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XLIV.255.2014 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brańszczyk działki o numerze ewidencyjnym 71 w miejscowości Białebłoto-Stara Wieś
2014 993 2014-01-31 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Przysuskiego z dnia 23 stycznia 2014r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2013 roku
2014 994 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XLV/270/2014 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 995 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XLV/272/2014 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 996 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XL/265/2014 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
2014 997 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XL/266/2014 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
2014 998 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XL/273/2014 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości
2014 999 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XLIII/267/2013 Rady Gminy Radziejowice z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Radziejowice, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2014 1000 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XLVI/284/2014 Rady Gminy Radziejowice z dnia 21 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/267/2013 z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Radziejowice, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2014 1001 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XLVI/292/2014 Rady Gminy Radziejowice z dnia 21 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Radziejowice Nr XXXVII/236/2013 z dnia 23 maja 2013 r. dotyczącej podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Radziejowice.
2014 1002 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XXIV/153/2012 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Uchwała Budżetowa na rok 2013
2014 1003 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XXVIII/223/2014 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 15 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1004 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XXVIII/224/2014 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 15 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1005 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXIX.235.2014 Rady Gminy Rząśnik z dnia 15 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego przeznaczonego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 1006 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXIX.237.2014 Rady Gminy Rząśnik z dnia 15 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 1007 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXII/175/2014 Rady Gminy Karniewo z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1008 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXII/177/2014 Rady Gminy Karniewo z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1009 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXIII/217/2013 Rady Gminy Pionki z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pionki na lata 2014-2020
2014 1010 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXIII/218/2013 Rady Gminy Pionki z dnia 20 grudnia 2013r. UCHWAŁA BUDŻETOWA na rok 2014
2014 1011 2014-01-31 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 22 stycznia 2014r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Celestynów przeprowadzonych w dniu 19 stycznia 2014 r.
2014 1012 2014-01-31 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 22 stycznia 2014r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kołbiel przeprowadzonych w dniu 19 stycznia 2014 r.
2014 1013 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr LXXIV/1924/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2014 1014 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr LXXIV/1925/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego nr 23 w Warszawie, ul. Objazdowa 3 z Zespołu Szkół nr 40 w Warszawie, ul. Objazdowa 3 i jego likwidacji
2014 1015 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr LXXIV/1926/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie wyłączenia XIV Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Warszawie, ul. W. Burdzińskiego 4 z Zespołu Szkół nr 73 w Warszawie, ul. W. Burdzińskiego 4 i jego likwidacji
2014 1016 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr LXXIV/1927/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
2014 1017 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr LXXIV/1928/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu ulic w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
2014 1018 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr LXXIV/1929/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
2014 1019 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr LXXIV/1930/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
2014 1020 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr LXXV/1936/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez m.st. Warszawę w roku szkolnym 2014/2015