Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Wrzesień 2013

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2013 9475 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/173/2013 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie utworzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej w Białobrzegach i nadania statutu
2013 9476 2013-09-02 Postanowienie Postanowienie nr 44/2013 Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 26 sierpnia 2013r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Prezydenta Miasta Żyrardowa przed upływem kadencji
2013 9477 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr 579/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie statutu Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu.
2013 9478 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr 580/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany w Statucie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej nadanym Uchwałą Nr 164/2007 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29.08.2007 r.
2013 9479 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr 581/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr 75/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu dróg gminnych na ternie Miasta Radomia.
2013 9480 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr 583/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 497/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia opłat za niektóre świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia
2013 9481 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr 584/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr 367/ 2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w mieście Radomiu .
2013 9482 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr 586/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie nadanania nazw ulic
2013 9483 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr 587/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2013 9484 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/452/2013 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2013 - 2020
2013 9485 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/456/2013 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty na należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Legionowo i jej jednostkom podległym
2013 9486 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/460/2013 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Legionowo
2013 9487 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/461/2013 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Legionowo
2013 9488 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/463/2013 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu użytkowania Hali Widowiskowo-Sportowej ARENA LEGIONOWO przy ul. B.Chrobrego 50B w Legionowie
2013 9489 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/278/2013 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/203/2013 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 6 lutego 2013 r.
2013 9490 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/279/2013 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIII/267/2013 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 26 czerwca 2013 r.
2013 9494 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/302/13 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzania poboru opłaty za odpady komunalne w drodze inkasa i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 9495 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/305/13 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mszczonów w roku 2012
2013 9496 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/198/2013 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ciepielów
2013 9497 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/199/2013 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie opłat za świadczenia w Samorządowym Przedszkolu w Ciepielowie prowadzonym przez Gminę Ciepielów
2013 9498 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr 387/XXXIII/2013 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 sierpnia 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr 287/XXV/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów przez inne niż Gmina Miejska Ciechanów osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 9499 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr 388/XXXIII/2013 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Ciechanów
2013 9500 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXX/206/2013 Rady Gminy Kotuń z dnia 8 lipca 2013r. w sprawie określenia granicy obwodu Szkoły Podstawowej im. Bohdana Arcta w Kotuniu
2013 9501 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/152/2013 Rady Gminy Stanisławów z dnia 20 sierpnia 2013r. w sprawie regulaminu nadawania Honorowego Obywatelstwa Gminy Stanisławów
2013 9502 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/161/13 Rady Gminy Sterdyń z dnia 26 lipca 2013r. w sprawie zasad i trybu korzystania z obiektu świetlicy wiejskiej w Stelągach.
2013 9503 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XXII/158/2012 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 24 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Belsk Duży na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2013 9504 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XXX/142/13 Rady Gminy Czerwin z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Czerwin na lata 2013 - 2016
2013 9505 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XXX/143/13 Rady Gminy Czerwin z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czerwin.
2013 9506 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/203/2013 Rady Gminy Wąsewo z dnia 24 lipca 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi odbierania z terenu nieruchomości odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 9507 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/141/2013 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP.
2013 9508 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XXX/233/2013 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/180/2012 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. dotyczącej trybu udzielania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 9509 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/294/13 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 9510 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/302/13 Rady Miejskiej w Warce z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zasad sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Warka
2013 9511 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/304/13 Rady Miejskiej w Warce z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2013 9512 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/339/2013 Rady Gminy Jabłonna z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego zmiany wschodniej części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna dotyczącego części północno – zachodniej obszaru wsi Jabłonna.
2013 9513 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr 86/100/2013 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz realizacji wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2013 r.
2013 9514 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.342.2013 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Rady Miejskiej w Halinowie
2013 9515 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/190/2013 Rady Gminy Sochocin z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin na lata 2013-2030
2013 9516 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/340/2013 Rady Miasta Marki z dnia 7 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/318/2013 Rady Miasta Marki z dnia 15 maja 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marki na lata 2013-2024
2013 9517 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/234/2013 Rady Miasta Raciąż z dnia 28 sierpnia 2013r. zmieniająca Uchwałę nr VII/52/93 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 2 lutego 1993 roku w sprawie połączenia instytucji kultury
2013 9518 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/221/2013 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie wyłączenia Publicznego Gimnazjum dla Dorosłych z Zespołu Szkół Rolniczo- Technicznych w Zwoleniu im. Bohaterów Walki z Faszyzmem, ul. Wojska Polskiego 78
2013 9519 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/222/2013 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie likwidacji Publicznego Gimnazjum dla Dorosłych w Zwoleniu
2013 9520 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/189/2013 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz dodatków do wynagrodzenia
2013 9521 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/315/13 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 30 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Mińsk Mazowiecki
2013 9522 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/316/13 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 30 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 9523 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/166/2013 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w Zespole Placówek Oświatowych w Gołyminie – Ośrodku prowadzonym przez Gminę Gołymin-Ośrodek
2013 9524 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/168/2013 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 31 lipca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, emerytów i rencistów korzystających z opieki zdrowotnej będących pracownikami placówek oświatowych w Gminie Gołymin – Ośrodek
2013 9525 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/169/2013 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół oraz granic ich obwodów prowadzonych przez Gminę Gołymin-Ośrodek
2013 9526 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/171/2013 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 31 lipca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Gimnazjum w Gołyminie – Ośrodku oraz określenia granic jego obwodu
2013 9527 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr 287/XXXII/2013 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach.
2013 9528 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr 290/XXXII/2013 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 30 sierpnia 2013r. o zmianie Uchwały Nr 312/XXXII/2002 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 15 lutego 2002r. w sprawie przekształcenia publicznych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat radomski w szkoły ponadgimnazjalne.
2013 9529 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr 291/XXXII/2013 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie założenia Szkoły Podstawowej Specjalnej w Pionkach
2013 9530 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr 292/XXXII/2013 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie założenia Gimnazjum Specjalnego w Pionkach.
2013 9531 2013-09-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 września 2013r. Rada Gminy w Bielanach
2013 9532 2013-09-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 424 Wojewody Mazowieckiego z dnia 6 września 2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Sabniach
2013 9533 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/368/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 25 lipca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszkowa dla kwartału ulic: Generała Józefa Sowińskiego, 1 Maja, Prostej i Gen. Wincentego Kowalskiego.
2013 9534 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/370/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 25 lipca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wyszków dla miejscowości Ślubów.
2013 9535 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/372/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 25 lipca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wyszków dla miejscowości Kamieńczyk – etap A
2013 9536 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/379/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie nadania statutu Miejsko - Gminnej Bibliotece Publicznej im. Cypriana Norwida w Wyszkowie.
2013 9537 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/380/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie nadania statutu Wyszkowskiemu Ośrodkowi Kultury „Hutnik”.
2013 9538 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/381/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie połączenia zakładu budżetowego "Kryta Pływalnia w Wyszkowie" i jednostki budżetowej - "Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wyszkowie" i utworzenia zakładu budżetowego p.n. "Wyszkowski Ośrodek Sportu i Rekreacji".
2013 9539 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/382/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2013 9540 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/383/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2013 9541 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr 269/XXIX/13 Rady Gminy w Słupnie z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Słupno
2013 9542 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr 270/XXIX/13 Rady Gminy w Słupnie z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych w Gminie Słupno oraz określenia granic ich obwodów
2013 9543 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr 271/XXIX/13 Rady Gminy w Słupnie z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów w Gminie Słupno oraz określenia granic ich obwodów
2013 9544 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr 272/XXIX/13 Rady Gminy w Słupnie z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Słupno
2013 9545 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr 273/XXIX/13 Rady Gminy w Słupnie z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie zasad i trybu korzystania z obiektu świetlicy wiejskiej w Mirosławiu oraz placu zabaw zlokalizowanego przy tej świetlicy
2013 9546 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr 275/XXIX/13 Rady Gminy w Słupnie z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Słupno gmina Słupno
2013 9547 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr 276/XXIX/13 Rady Gminy w Słupnie z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Słupno gmina Słupno.
2013 9548 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr XXV/377/2013 Rady Gminy Długosiodło z dnia 2 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Długosiodło.
2013 9549 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr XXV/378/2013 Rady Gminy Długosiodło z dnia 2 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 9550 2013-09-09 Uchwała Uchwała nr 562/2013 Zarządu Powiatu w Ostrołęce z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w okresie I półrocza 2013 r.
2013 9551 2013-09-09 Uchwała Uchwała nr 563/2013 Zarządu Powiatu w Ostrołęce z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostrołęckiego za I półrocze 2013 r.
2013 9552 2013-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXV /201/2013 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 23 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i punkty przedszkolne prowadzone przez Gminę Młodzieszyn
2013 9553 2013-09-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/217/2013 Rady Miasta Garwolina z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Garwolin
2013 9554 2013-09-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/254/13 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia nazw ulic we wsi Królewiec.
2013 9555 2013-09-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/257/13 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zasad obciążania, wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.
2013 9556 2013-09-09 Uchwała Uchwała nr 219/XXXIV/2013 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Gąbin.
2013 9557 2013-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/203/2013 Rady Gminy Obryte z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Obryte
2013 9558 2013-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/204/2013 Rady Gminy Obryte z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2013 9559 2013-09-09 Uchwała Uchwała nr XXV/184/13 Rady Gminy Latowicz z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie poboru opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów oraz określenie wynagrodzenia za inkaso.
2013 9560 2013-09-09 Uchwała Uchwała nr 29/XXVI/13 Rady Gminy Wiskitki z dnia 19 sierpnia 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Wiskitki, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 9561 2013-09-09 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 2094/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 maja 2013r.
2013 9562 2013-09-09 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 2515/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 marca 2013r.
2013 9563 2013-09-09 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 521/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 maja 2013r.
2013 9564 2013-09-09 Porozumienie Porozumienie nr WEiS.031.1.2013 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie współdziałania Gminy Legionowo z Gminą Wieliszew w zakresie realizacji zadań edukacji publicznej obejmujących wychowanie przedszkolne realizowane w przedszkolach publicznych i w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych.
2013 9565 2013-09-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/180/2013 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieczfni Kościelnej.
2013 9566 2013-09-09 Uchwała Uchwała nr SR.XXXIV.0007.254.2013 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 1 sierpnia 2013r. w sprawie: nadania nazwy ulicy Konwaliowa w miejscowości Chrośla, gmina Dębe Wielkie
2013 9567 2013-09-09 Uchwała Uchwała nr SR.XXXIV.0007.253.2013 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 1 sierpnia 2013r. w sprawie: nadania nazwy ulicy Błękitna w miejscowości Dębe Wielkie, gmina Dębe Wielkie.
2013 9491 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/296/13 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy wspólnej dla wsi Suszeniec i Janówek
2013 9492 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/297/13 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy wspólnej dla wsi Zimnice i Piekary
2013 9493 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/298/13 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Zimnice
2013 9568 2013-09-11 Uchwała Uchwała nr 293/XXXII/2013 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie założenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Pionkach.
2013 9569 2013-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/354/2013 Rady Gminy Jabłonna z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/423/2006 Rady Gminy Jabłonna z dnia 18 stycznia 2006 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych a także zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Jabłonna.
2013 9570 2013-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/355/2013 Rady Gminy Jabłonna z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/237/2012 RADY GMINY JABŁONNA z dnia 26 września 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 9571 2013-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/356/2013 Rady Gminy Jabłonna z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jabłonna.
2013 9572 2013-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/357/2013 Rady Gminy Jabłonna z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Jabłonna
2013 9573 2013-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/360/2013 Rady Gminy Jabłonna z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie: nadania nazwy drogom wewnętrznym we wsi i gminie Jabłonna.
2013 9574 2013-09-11 Uchwała Uchwała nr 1030/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 3 lipca 2013r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Julianów w gminie Piaseczno
2013 9575 2013-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/222/13 Rady Gminy Goworowo z dnia 8 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2013 9576 2013-09-11 Uchwała Uchwała nr XLI/292/13 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2013 9577 2013-09-11 Uchwała Uchwała nr XXX/194/2013 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu Garwolińskiego.
2013 9578 2013-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/192/2013 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie : zmiany Statutu Powiatu Gostynińskiego.
2013 9579 2013-09-11 Uchwała Uchwała nr 44/XXIX/2013 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 18 czerwca 2013r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŻABIA WOLA OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT MIEJSCOWOŚCI ŻABIA WOLA DZ. NR EWID. 418,419,420,421,422,423,424.
2013 9580 2013-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/260/2013 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie przyjęcia "Programu Opieki nad Zabytkami w Powiecie Kozienickim na lata 2013 - 2016"
2013 9581 2013-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/236/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 6 września 2013r. w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso od podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2013 9582 2013-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/237/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 6 września 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 9583 2013-09-11 Uchwała Uchwała nr 179/XXIII/13 Rady Gminy Stara Biała z dnia 5 września 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowe Proboszczewice
2013 9584 2013-09-11 Uchwała Uchwała nr 180/XXIII/13 Rady Gminy Stara Biała z dnia 5 września 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Stara Biała
2013 9585 2013-09-11 Uchwała Uchwała nr XL/438/13 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn
2013 9586 2013-09-11 Uchwała Uchwała nr XL/439/13 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn
2013 9587 2013-09-11 Uchwała Uchwała nr XL/442/13 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Podolszyn Nowy w Gminie Raszyn - rejon ulicy Olszynowej
2013 9588 2013-09-11 Uchwała Uchwała nr 362/XXXIX/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Jachranka nazwy ul. Słoneczny Zakątek
2013 9589 2013-09-11 Uchwała Uchwała nr 363/XXXIX/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Miasto i Gmina Serock
2013 9590 2013-09-11 Uchwała Uchwała nr 364/XXXIX/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzeboiwsk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2013 9591 2013-09-11 Uchwała Uchwała nr 368/XXXIX/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2013-2021
2013 9592 2013-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/317/2013 Rady Miasta Mława z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2013 9593 2013-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/311/2013 Rady Miasta Mława z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Miastu Mława lub jej jednostkom podległym
2013 9594 2013-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/312/2013 Rady Miasta Mława z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie: ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Mława
2013 9595 2013-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/316/2013 Rady Miasta Mława z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2013 9596 2013-09-11 Uchwała Uchwała nr XXV/207/13 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Myszyniec
2013 9597 2013-09-11 Uchwała Uchwała nr XXV/212/13 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Myszyniec
2013 9598 2013-09-11 Uchwała Uchwała nr XXV/213/13 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2013 9599 2013-09-12 Aneks Aneks nr 1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 sierpnia 2013r. do porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Czosnów obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarty pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Czosnów
2013 9600 2013-09-12 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 6 sierpnia 2013r. zmieniające porozumienie z dnia 12 lipca 2010r. w sprawie powierzenia miastu stołecznemu Warszawa organizacji centrum powiadamiania ratunkowego zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a miastem stołecznym Warszawa
2013 9601 2013-09-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 133/13 Burmistrza Myszyńca z dnia 22 marca 2013r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Myszyniec oraz w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2012 rok.
2013 9602 2013-09-12 Uchwała Uchwała nr KE.XXXIV.0007.255.2013 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 1 sierpnia 2013r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2013 9603 2013-09-12 Uchwała Uchwała nr 287/XXXIII/13 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych na terenie Powiatu Grodziskiego.
2013 9604 2013-09-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/353/2013 Rady Gminy Jabłonna z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego Gminy Jabłonna w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2013 9605 2013-09-12 Uchwała Uchwała nr XXIV.281.2013 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Tłuszczu Nr XX.213.2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2013 - 2023
2013 9606 2013-09-12 Uchwała Uchwała nr 60/2013 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 8 sierpnia 2013r. w sprawie informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2013 roku.
2013 9607 2013-09-12 Uchwała Uchwała nr 61/2013 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 8 sierpnia 2013r. w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej profnozy finansowej za I półrocze 2013 r
2013 9608 2013-09-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/194/2013 Rady Gminy Wiśniew z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wiśniew.
2013 9609 2013-09-12 Uchwała Uchwała nr XXX/219/2013 Rady Gminy Wiśniew z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/123/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wiśniew, udostępnionych dla operatorów i przewoźników publicznego transportu zbiorowego
2013 9610 2013-09-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/201/2013 Rady Gminy Wiśniew z dnia 24 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 9611 2013-09-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/202/2013 Rady Gminy Wiśniew z dnia 24 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wiśniew.
2013 9612 2013-09-12 Uchwała Uchwała nr XXX/215/2013 Rady Gminy Wiśniew z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/29/2011 w sprawie określenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso należności podatkowych pobranych od osób fizycznych.
2013 9613 2013-09-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 9 września 2013r. o zmianie w składzie Rady Miasta Żyrardowa
2013 9614 2013-09-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 6 września 2013r. o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy Szczawin Kościelny w okręgu nr 14 zarządzonych na dzień 20 października 2013 r.
2013 9615 2013-09-12 Uchwała Uchwała nr XXI/172/13 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi odbierania z terenu nieruchomości odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 9616 2013-09-12 Uchwała Uchwała nr XXI/173/13 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zaręby Kościelne
2013 9617 2013-09-12 Uchwała Uchwała nr XXI/175/13 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
2013 9618 2013-09-12 Uchwała Uchwała nr XXI/171/13 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 9619 2013-09-12 Uchwała Uchwała nr 150/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 września 2013r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Wiskitki oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Wiskitki
2013 9620 2013-09-12 Uchwała Uchwała nr 128/XIX/2013 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 10 września 2013r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania stawki tej opłaty
2013 9621 2013-09-12 Uchwała Uchwała nr VI/227/13 Rady Gminy Magnuszew z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2013-2024.
2013 9622 2013-09-12 Uchwała Uchwała nr VI/233/13 Rady Gminy Magnuszew z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie wyłączenia Przedszkola Samorządowego z Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Magnuszewie.
2013 9623 2013-09-12 Uchwała Uchwała nr VI/234/13 Rady Gminy Magnuszew z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole(zespołach), oraz szczegółowych zasad zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych i określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga, psychologa i logopedy zatrudnionego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Magnuszew.
2013 9624 2013-09-12 Uchwała Uchwała nr XLV/490/2013 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Łubna i Szymanów – tereny po wschodniej stronie drogi powiatowej do Konstancina II
2013 9625 2013-09-12 Uchwała Uchwała nr XLV/492/2013 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Góra Kalwaria na lata 2013-2016
2013 9626 2013-09-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/291/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/248/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siedlce
2013 9627 2013-09-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/292/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 9628 2013-09-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/293/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Siedlcach z siedzibą w Chodowie
2013 9629 2013-09-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/295/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Siedleckim w sprawie przejęcia w zarządzanie przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy drogach powiatowych na terenie Gminy Siedlce.
2013 9630 2013-09-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/296/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia ze Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie w sprawie przejęcia w zarządzanie przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy drogach krajowych na terenie Gminy Siedlce.
2013 9631 2013-09-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/297/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/216/2012 Rady Gminy Siedlce z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty
2013 9632 2013-09-13 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 9 września 2013r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Sobolewie przeprowadzonych w dniu 8 września 2013 r
2013 9633 2013-09-13 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 9 września 2013r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Starej Kornicy przeprowadzonych w dniu 8 września 2013 r.
2013 9634 2013-09-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/154/2013 Rady Gminy Strachówka z dnia 9 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Strachówka
2013 9635 2013-09-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/230/2013 Rady Miasta Raciąż z dnia 28 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę nr IX/55/2011 RADY MIEJSKIEJ W RACIĄŻU z dnia 19 sierpnia 2011 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Miejskie Przedszkole w Raciążu
2013 9636 2013-09-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/618/2013 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie zaliczenia ulic na działce nr 6/4 obręb 6 oraz na działce nr 6/15 obręb 6 w Siedlcach do kategorii dróg gminnych.
2013 9637 2013-09-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/149/2013 Rady Gminy Sienno z dnia 10 września 2013r. w sprawie zmian w uchwale w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sienno
2013 9638 2013-09-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/291/2013 Rady Gminy Czosnów z dnia 7 września 2013r. w sprawie zaliczenia do kategorii drogi gminnej, drogi nr 2403W w relacji: od drogi 579 – Kazuń Polski - Czeczotki
2013 9639 2013-09-13 Uchwała Uchwała nr V.21.2013 Rady Gminy Jasieniec z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Olszany
2013 9640 2013-09-13 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2013 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w mieście Siedlce
2013 9641 2013-09-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/192/2013 Rady Gminy Kowala z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 9642 2013-09-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 117/2013 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 9 sierpnia 2013r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i planu finansowego gminnej instytucji kultury za I półrocze 2013 r.
2013 9643 2013-09-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.113.2013.MZ1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 września 2013r. Rada Gminy Lesznowola
2013 9644 2013-09-16 Uchwała Uchwała nr XLI.421.2013 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 10 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII.362.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2012-2023
2013 9645 2013-09-16 Uchwała Uchwała nr XLII.430.2013 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII.362.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2012-2023
2013 9646 2013-09-16 Uchwała Uchwała nr LXIII/1731/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Szczęśliwic Południowych
2013 9647 2013-09-16 Uchwała Uchwała nr LXIII/1733/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie pozbawienia drogi publicznej kategorii drogi powiatowej z jednoczesnym zaliczeniem jej do kategorii dróg gminnych
2013 9648 2013-09-16 Uchwała Uchwała nr LXIII/1737/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie m.st. Warszawy
2013 9649 2013-09-16 Uchwała Uchwała nr LXIII/1745/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2013 9650 2013-09-16 Uchwała Uchwała nr LXIII/1753/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i osoby fizyczne oraz dla, innych niż m.st. Warszawa, osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 9651 2013-09-16 Uchwała Uchwała nr LXIII/1754/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Specjalnej nr 243 w Warszawie, ul. Elektoralna 12/14, Gimnazjum Specjalnemu nr 146 w Warszawie, ul. Elektoralna 12/14 oraz Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 5 w Warszawie, ul. Elektoralna 12/14
2013 9652 2013-09-16 Uchwała Uchwała nr LXIII/1755/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany siedziby oraz połączenia Przedszkola nr 175 w Warszawie, ul. Astronautów 5 ze Szkołą Podstawową nr 227 im. Kapitana Lucyny Hertz w Warszawie, ul. Astronautów 17 w Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Warszawie, ul. Astronautów 17
2013 9653 2013-09-16 Uchwała Uchwała nr LXIII/1756/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie założenia Przedszkola nr 420 w Warszawie, ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 8
2013 9654 2013-09-16 Uchwała Uchwała nr LXIII/1757/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie wyłączenia niektórych szkół z Zespołu Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego d. "Kolejówka" w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 56 oraz ich likwidacji
2013 9655 2013-09-16 Uchwała Uchwała nr LXIII/1758/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie wyłączenia niektórych szkół z Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 56 oraz ich likwidacji
2013 9656 2013-09-16 Uchwała Uchwała nr LXIII/1759/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie wyłączenia niektórych szkół z Zespołu Szkół nr 4 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 46 oraz ich likwidacji
2013 9657 2013-09-16 Uchwała Uchwała nr LXIII/1760/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie nadania imienia Gimnazjum nr 44 w Warszawie, ul. Smolna 30
2013 9658 2013-09-16 Uchwała Uchwała nr LXIII/1761/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie utworzenia Szkoły Filialnej w Warszawie, ul. Ostródzka 144 podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 112 im. Marii Kownackiej w Warszawie, ul. Zaułek 34.
2013 9659 2013-09-16 Uchwała Uchwała nr LXIII/1762/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie utworzenia Szkoły Filialnej w Warszawie, ul. Sprawna 28 podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 154 im. Pawła Edmunda Strzeleckiego w Warszawie, ul. Leśnej Polanki 63/65.
2013 9660 2013-09-16 Uchwała Uchwała nr LXIII/1764/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej
2013 9661 2013-09-16 Uchwała Uchwała nr LXIII/1765/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zniesienia statusu pomników przyrody
2013 9662 2013-09-16 Uchwała Uchwała nr LXIII/1766/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2013 9663 2013-09-16 Uchwała Uchwała nr LXIII/1767/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
2013 9664 2013-09-16 Uchwała Uchwała nr LXIII/1768/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2013 9665 2013-09-16 Uchwała Uchwała nr LXIII/1769/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2013 9666 2013-09-16 Uchwała Uchwała nr LXIII/1770/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zniesienia statusu pomników przyrody
2013 9667 2013-09-16 Uchwała Uchwała nr 258/XXXIII/13 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg będących w zarządzie Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
2013 9668 2013-09-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/193/2013 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie : udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Białobrzeskiego w 2013 roku.
2013 9669 2013-09-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/150/2013 Rady Gminy Grębków z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Grębków
2013 9670 2013-09-16 Uchwała Uchwała nr XXX/308/13 Rady Gminy Stare Babice z dnia 5 września 2013r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody stanowiącego drzewo w miejscowości Lipków, gmina Stare Babice
2013 9671 2013-09-16 Porozumienie Porozumienie nr 23/2013 Zarządu Powiatu w Kozienicach z dnia 2 września 2013r. Zarządu Powiatu w Kozienicach zawarte pomiędzy Powiatem Kozienickim z siedzibą w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: 1) Starosta-Pan mgr Janusz Stąpór, 2) Wicestarosta- Pan mgr Józef Grzegorz Małaśnicki przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu- Pani mgr Jadwigi Kręcisz, zwanym dalej ,,Powiatem", a Gminą Kozienice z siedzibą w Kozienicach, ul. Parkowa 5, reprezentowaną przez: 1) Burmistrza Gminy Kozienice- Pana dr inż. Tomasza Śmietankę przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani mgr Barbary Galińskiej, zwanym dalej ,,Gminą" w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2013r.
2013 9672 2013-09-16 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 1035/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 lipca 2013r.
2013 9673 2013-09-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 26/2013 Wójta Gminy Rościszewo z dnia 22 sierpnia 2013r. w sprawie : przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finaansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury-Gminnej Biblioteki Publicznej w Rościszewie,samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej-Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rościszewie za I półrocze 2013 r.
2013 9674 2013-09-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/373/13 Rady Miasta Zielonka z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków"
2013 9675 2013-09-16 Uchwała Uchwała nr 360/XXXIX/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock- obręb 20, powiat legionowski, woj. mazowieckie
2013 9676 2013-09-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 77.2013 Wójta Gminy Stromiec z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie przyjęcia i przedłożenia Radzie Gminy Stromiec oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stromiec, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2013 r.
2013 9677 2013-09-16 Uchwała Uchwała nr VI.35.2013 Rady Gminy Jasieniec z dnia 8 sierpnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Jasieńcu
2013 9678 2013-09-16 Uchwała Uchwała nr VI.37.2013 Rady Gminy Jasieniec z dnia 8 sierpnia 2013r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grójeckiemu
2013 9679 2013-09-16 Uchwała Uchwała nr 246/XXVI/13 Rady Gminy Gozdowo z dnia 23 sierpnia 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
2013 9680 2013-09-16 Uchwała Uchwała nr 247/XXVI//13 Rady Gminy Gozdowo z dnia 23 sierpnia 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 9681 2013-09-16 Uchwała Uchwała nr 248/XXVI/13 Rady Gminy Gozdowo z dnia 23 sierpnia 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
2013 9682 2013-09-16 Uchwała Uchwała nr 249/XXVI/13 Rady Gminy Gozdowo z dnia 23 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
2013 9683 2013-09-16 Uchwała Uchwała nr XXV/218/13 Rady Gminy Dobre z dnia 5 września 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobre dla części wsi Świdrów, uchwalonego uchwałą Nr XXV/193/05 Rady Gminy Dobre z dnia 26 kwietnia 2005 roku opublikowany w Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 145, poz. 4537 z dnia 20 czerwca 2005 roku.
2013 9684 2013-09-16 Uchwała Uchwała nr XXV/219/13 Rady Gminy Dobre z dnia 5 września 2013r. w sprawie uchylenia Uchwały Rady Gminy Dobre nr XXII/190/13 z dnia 6 marca 2013 roku w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dobre.
2013 9685 2013-09-16 Uchwała Uchwała nr XXV/220/13 Rady Gminy Dobre z dnia 5 września 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Dobre oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2013 9686 2013-09-17 Protokół Protokół Miejskiej Komisji do Spraw Referendum z dnia 16 września 2013r. ustalenia wyniku referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Gostynina przed upływem kadencji zarządzonego na dzień 15 września 2013 r.
2013 9687 2013-09-18 Uchwała Uchwała nr XXXI/184/2013 Rady Gminy Kowala z dnia 19 lipca 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych na terenie gminy Kowala.
2013 9688 2013-09-18 Uchwała Uchwała nr 173/XXVII/2013 Rady Gminy Załuski z dnia 22 lipca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Załuski obejmującego fragment terenu w miejscowości Przyborowice Dolne
2013 9689 2013-09-18 Uchwała Uchwała nr 301/XXXIII/13 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 23 sierpnia 2013r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.
2013 9690 2013-09-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 121/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 1 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chorzele.
2013 9691 2013-09-18 Uchwała Uchwała nr XXV/214/13 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Myszyniec
2013 9692 2013-09-18 Uchwała Uchwała nr XXXIV/373/13 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie Regulaminu Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „Azorek”
2013 9693 2013-09-18 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/216/2013 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 6 września 2013r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2013 - 2016 dla Gminy Zakrzew.
2013 9694 2013-09-18 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/218/2013 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 6 września 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXXVII/211/2013 z dnia 25 lipca 2013 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2013 9695 2013-09-18 Uchwała Uchwała nr XXXVI/244/2013 Rady Gminy Kadzidło z dnia 9 września 2013r. w sprawie dokonania zmian w sieci dróg gminnych na terenie Gminy Kadzidło
2013 9696 2013-09-18 Uchwała Uchwała nr XXXVI/245/2013 Rady Gminy Kadzidło z dnia 9 września 2013r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Kadzidło oraz inne organy.
2013 9697 2013-09-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-P.4131.19.2013.MRM Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 września 2013r. Rada Gminy w Słupnie
2013 9698 2013-09-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-P.4131.20.2013.MRM Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 września 2013r. Rada Miejska w Gostyninie
2013 9699 2013-09-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.112.2013.MZ1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 września 2013r. Rada Gminy Lesznowola
2013 9700 2013-09-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.117.2013.MZ1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 września 2013r. Rada Gminy Lesznowola
2013 9701 2013-09-18 Uchwała Uchwała nr 135/XXI/13 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 28 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 9702 2013-09-18 Uchwała Uchwała nr 136/XXI/13 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi świadczone przez Świetlicę Wiejską w miejscowości Tymianki-Okunie
2013 9703 2013-09-18 Uchwała Uchwała nr 138/XXI/13 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji celowej i sposobu jej rozliczania spółkom wodnym działającym na terenie Gminy Boguty-Pianki
2013 9704 2013-09-18 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 16 września 2013r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Stromiec przeprowadzonych w dniu 15 września 2013 r.
2013 9705 2013-09-19 Uchwała Uchwała nr LXIV/1778/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia żłobka i zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół
2013 9706 2013-09-19 Uchwała Uchwała nr LXIV/1787/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia na terenie m.st. Warszawy poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 9707 2013-09-19 Uchwała Uchwała nr LXIV/1796/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 września 2013r. w sprawie wyłączenia z centrum kształcenia ustawicznego i likwidacji III Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Warszawie, ul. Księcia Janusza 45/47
2013 9708 2013-09-19 Uchwała Uchwała nr 13.251.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Rady Gminy Celestynów Nr 281/13 z dnia 23 maja 2013 roku zmieniającej uchwałę Nr 199/12 Rady Gminy Celestynów z dnia 27 września 2012 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 9709 2013-09-19 Uchwała Uchwała nr 13.253.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr 940/XXXIV/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Piaseczno przez inne niż Gmina Piaseczno osoby prawne lub fizyczne oraz dla innych niż Gmina Piaseczno, osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 9710 2013-09-19 Uchwała Uchwała nr 13.255.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie wskazania naruszenia prawa w uchwale Nr XXVIII/129/13 Rady Gminy Paprotnia z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej.
2013 9711 2013-09-19 Uchwała Uchwała nr 13.258.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr XXXV/215/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie gminy Nowe Miasto nad Pilicą.
2013 9712 2013-09-19 Uchwała Uchwała nr 13.259.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XXVI/201/2013 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2013 9713 2013-09-19 Uchwała Uchwała nr 13.260.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XLII/319/2013 Rady Miasta Sulejówek z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru opłaty targowej na terenie Miasta Sulejówek, a także jej wysokości.
2013 9714 2013-09-19 Uchwała Uchwała nr 14.262.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 lipca 2013r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XXXVI/172/2013 Rady Miasta Garwolina z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej.
2013 9715 2013-09-19 Uchwała Uchwała nr 14.266.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 lipca 2013r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr LXI/446/2013 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 23 maja 2013 roku z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie ustanowienia dopłaty dla właścicieli nieruchomości do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 9716 2013-09-19 Uchwała Uchwała nr 14.268.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 lipca 2013r. w sprawie wskazania naruszenia prawa w uchwale Nr 211/XXVII/2013 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 maja 2013 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2013 9717 2013-09-19 Uchwała Uchwała nr 14.269.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 lipca 2013r. w sprawie orzeczenia nieważności w części: - Uchwały Nr XXXIV/359/2013 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Nadarzyn oraz wysokości stawki opłaty, a także - Uchwały Nr XXXIV/360/2013 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/297/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (Dz. Urz. Wojew. Mazowieckiego 9068 z dnia 12 grudnia 2012 r. poz. 9068).
2013 9718 2013-09-19 Uchwała Uchwała nr 14.270.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 lipca 2013r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XXIV/370/2013 Rady Gminy Długosiodło z dnia 5 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/308/2012 Rady Gminy Długosiodło z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 9719 2013-09-19 Uchwała Uchwała nr 14.271.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 lipca 2013r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr XXXIV/253/13 Rady Gminy Cegłów z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/209/12 w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej pojemności.
2013 9720 2013-09-19 Uchwała Uchwała nr 14.272.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 lipca 2013r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XXXIV/252/13 Rady Gminy Cegłów z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/231/13 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Cegłów oraz wskazania naruszenia prawa.
2013 9721 2013-09-19 Uchwała Uchwała nr 14.273.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 lipca 2013r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XV.174.2013 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia zwolnienia przedmiotowego od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 9722 2013-09-19 Uchwała Uchwała nr 14.274.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 lipca 2013r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XV.176.2013 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wieniawa oraz wskazania naruszenia prawa.
2013 9723 2013-09-19 Uchwała Uchwała nr 14.275.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 lipca 2013r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr XXII/245/13 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zasad udzielania dotacji, trybu postępowania w sprawie udzielania i sposobu jej rozliczania spółkom wodnym działającym na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka.
2013 9724 2013-09-19 Uchwała Uchwała nr 14.276.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 lipca 2013r. w sprawie wskazania naruszenia prawa w Uchwale Nr XL/226/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/188/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Mogielnica.
2013 9725 2013-09-19 Uchwała Uchwała nr 14.277.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 lipca 2013r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr XXVII/155/13 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 28 maja 2013r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2013 9726 2013-09-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 109.430.2013 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie informacji Wójta Gminy Wiązowna o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wiązowna oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2013 roku.
2013 9727 2013-09-19 Informacja Informacja nr 1 Starosty Żuromińskiego z dnia 30 sierpnia 2013r. o operacie opisowo-kartograficznym obrębu Cierpigórz jedn. ew. Żuromin, powiat żuromiński, woj. mazowieckie.
2013 9728 2013-09-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/201/2013 Rady Gminy Sońsk z dnia 28 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sońsk w 2013 roku
2013 9729 2013-09-19 Uchwała Uchwała nr 137/XXI/13 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Boguty-Pianki, jak również jednostkom podległym, oraz wskazania organu do tego uprawnionego
2013 9730 2013-09-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 140/2013 Wójta Gminy Sabnie z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sabnie, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sabniach za I półrocze 2013 roku
2013 9731 2013-09-19 Uchwała Uchwała nr 273/XXV/13 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 5 września 2013r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Czernicach Borowych
2013 9732 2013-09-19 Uchwała Uchwała nr 282/XXV/13 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 5 września 2013r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Czernice Borowe.
2013 9733 2013-09-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/179/13 Rady Gminy Wolanów z dnia 6 września 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Garno
2013 9734 2013-09-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/180/13 Rady Gminy Wolanów z dnia 6 września 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.
2013 9735 2013-09-19 Uchwała Uchwała nr 638/XXXVII/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Płocka
2013 9736 2013-09-19 Uchwała Uchwała nr 640/XXXVII/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia opłat za usunięcie pojazdu z drogi na terenie miasta Płocka i przechowywanie go na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od jego usunięcia.
2013 9737 2013-09-19 Uchwała Uchwała nr 644/XXXVII/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały nr 352/XXIV/08 Rady Miasta Płocka z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy, zmienionej Uchwałą Nr 360/XXV/08 Rady Miasta Płocka z dnia 24 czerwca 2008 r. oraz Uchwałą Nr 818/LVII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2010 r.
2013 9738 2013-09-19 Uchwała Uchwała nr LXIV/1797/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 września 2013r. w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
2013 9739 2013-09-19 Uchwała Uchwała nr LXIV/1798/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 września 2013r. w sprawie nazwy ulicy w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
2013 9740 2013-09-19 Uchwała Uchwała nr LXIV/1799/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 września 2013r. w sprawie nazwy ulicy w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
2013 9741 2013-09-19 Uchwała Uchwała nr LXIV/1800/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 września 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
2013 9742 2013-09-19 Uchwała Uchwała nr LXIV/1801/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 września 2013r. w sprawie zmiany nazwy stacji metra w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
2013 9743 2013-09-19 Uchwała Uchwała nr LXIV/1802/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 września 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
2013 9744 2013-09-20 Uchwała Uchwała nr LXV/1803/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 września 2013r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, a także ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji ds. referendum w referendum gminnym w sprawie odwołania Prezydenta m.st. Warszawy przed upływem kadencji zarządzonym na dzień 13 października 2013 roku
2013 9745 2013-09-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/245/2013 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 13 sierpnia 2013r. w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek dla fragmentu wsi Stanisławowo”.
2013 9746 2013-09-20 Uchwała Uchwała nr 152/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 września 2013r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg wojewódzkich niektórych odcinków dróg położonych na terenie m.st. Warszawy
2013 9747 2013-09-20 Uchwała Uchwała nr XXIV/179/13 Rady Gminy Latowicz z dnia 11 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/129/12 Rady Gminy Latowicz z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej
2013 9748 2013-09-20 Uchwała Uchwała nr 293/13 Rady Gminy Celestynów z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Celestynów
2013 9749 2013-09-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/13 Burmistrza Mszczonowa z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przekazania sprawozdania w wykonania budżetu Gminy Mszczonów, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2012 rok
2013 9750 2013-09-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/281/2013 Rady Miasta Pionki z dnia 12 września 2013r. w sprawie: określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży tych napojów oraz zasad ich usytuowania na terenie Gminy Miasta Pionki
2013 9751 2013-09-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/282/2013 Rady Miasta Pionki z dnia 12 września 2013r. w sprawie: wprowadzenia zmiany w załączniku Nr 4 do uchwały Nr VI/64/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Miasta Pionki
2013 9752 2013-09-20 Uchwała Uchwała nr 179/XXXI/ /2013 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 12 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście
2013 9753 2013-09-20 Uchwała Uchwała nr 180/XXXI/2013 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 12 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym, obowiązkowym wymiarze godzin i określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów .
2013 9754 2013-09-20 Uchwała Uchwała nr XXXIX/243/2013 Rady Gminy Radziejowice z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/223/2013 Rady Gminy Radziejowice z dnia 25 kwietnia 2013 r. dotyczącej pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.
2013 9755 2013-09-20 Uchwała Uchwała nr XXXIX/244/2013 Rady Gminy Radziejowice z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Radziejowicach.
2013 9756 2013-09-20 Uchwała Uchwała nr XXXIX/245/2013 Rady Gminy Radziejowice z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2013 9757 2013-09-20 Uchwała Uchwała nr 1072/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych za osiągnięte wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym
2013 9758 2013-09-20 Uchwała Uchwała nr 1082/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie nadania nazwy BENIOWSKIEGO ulicy we wsi Gołków w gminie Piaseczno
2013 9759 2013-09-20 Uchwała Uchwała nr 1083/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej we wsi Gołków w gminie Piaseczno
2013 9760 2013-09-20 Uchwała Uchwała nr 1088/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia gminnego programu wspierania rodziny
2013 9761 2013-09-20 Uchwała Uchwała nr 1092/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie zasad ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach gruntowych nie będących drogami, stanowiących własność Gminy Piaseczno
2013 9762 2013-09-23 Uchwała Uchwała nr 142/2013 Zarządu Powiatu w Zwoleniu z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Zwoleniu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zwoleńskiego i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2013 roku.
2013 9763 2013-09-23 Uchwała Uchwała nr 183/XXVII/2013 Rady Gminy Zatory z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr 53/IX/11 Rady Gminy w Zatorach z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zatory
2013 9764 2013-09-23 Uchwała Uchwała nr 172/XXV/2013 Rady Gminy Świercze z dnia 1 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2013 9765 2013-09-23 Uchwała Uchwała nr XXXI-83/2013 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Wołomin
2013 9766 2013-09-23 Uchwała Uchwała nr XXXI-84/2013 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na rzecz publicznych przedszkoli, szkół oraz placówek prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 9767 2013-09-23 Uchwała Uchwała nr XXXI-89/2013 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wołomin
2013 9768 2013-09-23 Uchwała Uchwała nr 198/XXXII/13 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 18 września 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonej przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Szydłowiec
2013 9769 2013-09-23 Uchwała Uchwała nr 199/XXXII/13 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 18 września 2013r. w sprawie zwolnienia przedmiotowego od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 9770 2013-09-23 Uchwała Uchwała nr XLI/392/13 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 12 września 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Ożarowie Mazowieckim
2013 9771 2013-09-23 Uchwała Uchwała nr XLI/393/13 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 12 września 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Ożarowie Mazowieckim
2013 9772 2013-09-23 Uchwała Uchwała nr XLI/395/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 12 września 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki dla obszaru Macierzysz – Jawczyce – Mory część IV
2013 9773 2013-09-23 Uchwała Uchwała nr XLI/397/13 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 12 września 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców na terenie gminy Ożarów Mazowiecki oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2013 9774 2013-09-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 450 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 września 2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lutocin
2013 9775 2013-09-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 451 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 września 2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pokrzywnica
2013 9776 2013-09-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 452 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 września 2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Nasielsku
2013 9777 2013-09-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-P.4131.22.2013.MRM Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 września 2013r. Rada Miasta i Gminy Gąbin
2013 9778 2013-09-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/178/2013 Rady Gminy Górzno z dnia 2 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Górzno we wsiach Reducin i Łąki
2013 9779 2013-09-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 27/2013 Burmistrza Miasta Gostynin z dnia 26 marca 2013r. w sprawie: przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Gostynina oraz sprawozdań z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2012.
2013 9780 2013-09-24 Uchwała Uchwała nr XIX/188/2013 Rady Gminy w Potworowie z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2013 9781 2013-09-24 Uchwała Uchwała nr XIX/187/2013 Rady Gminy w Potworowie z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
2013 9782 2013-09-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/349/2013 Rady Gminy Wieliszew z dnia 5 września 2013r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wieliszew.
2013 9783 2013-09-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/156/2013 Rady Gminy Łyse z dnia 13 września 2013r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat, jak również trybu ich pobierania.
2013 9784 2013-09-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/133/2013 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 4 września 2013r. w sprawie: określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jastrzębia.
2013 9785 2013-09-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/136/2013 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 4 września 2013r. w sprawie: poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów.
2013 9786 2013-09-24 Uchwała Uchwała nr XXXI/256/13 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 19 września 2013r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu ostrowskiego
2013 9787 2013-09-24 Uchwała Uchwała nr XXXI/257/13 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 19 września 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie przyjęcia zasad i trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji celowej i sposobu jej rozliczania spółkom wodnym działającym na terenie Powiatu Ostrowskiego
2013 9788 2013-09-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 44/2013 Wójta Gminy Radzanów z dnia 14 sierpnia 2013r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Radzanów, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji jednostek określonych w art.9 pkt 10,13 i 14 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2013 rok.
2013 9789 2013-09-24 Uchwała Uchwała nr V/23/2013 Rady Gminy Radzanów z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji.
2013 9790 2013-09-24 Uchwała Uchwała nr VI/31/2013 Rady Gminy Radzanów z dnia 16 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Radzanowie.
2013 9791 2013-09-24 Uchwała Uchwała nr VI/32/2013 Rady Gminy Radzanów z dnia 16 sierpnia 2013r. w sprawie regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2013 9792 2013-09-24 Uchwała Uchwała nr VI/33/2013 Rady Gminy Radzanów z dnia 16 sierpnia 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Radzanów oraz warunków i zasad korzystania z przystanków.
2013 9793 2013-09-25 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 września 2013r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa mazowieckiego
2013 9794 2013-09-25 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 27 maja 2013r. zawarte pomiędzy Powiatem Płońskim, reprezentowanym przez: 1. Jana Mączewskiego – Starostę Płońskiego, 2. Andrzeja Stolpę – Wicestarostę Płońskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Anetty Gołaszewskiej zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Grójeckim reprezentowanym przez: 1. Mariana Górskiego – Starostę Grójeckiego, 2. Janusza Różyckiego – Wicestarostę Grójeckiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Jadwigi Ostrowskiej zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Powiatu Płońskiego w ramach kursu I stopnia w zawodzie mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych. Podstawą zawarcia porozumienia jest art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 216 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami), art. 46 i art. 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 80, poz. 526), uchwała Nr XXXI/174/2005 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych w przedmiocie organizowania nauki zawodu dla uczniów powiatowych szkół ponadgimnazjalnych realizujących kształcenie zawodowe.
2013 9795 2013-09-25 Uchwała Uchwała nr XXXI/178/2013 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dla dyrektorów i nauczycieli pełniących w szkole funkcje kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Andrzejewo
2013 9796 2013-09-25 Uchwała Uchwała nr XXXVI/202/2013 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 18 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terenu działania Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Myszyńcu oraz utworzenia jej Filii w Czerwinie
2013 9797 2013-09-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/236/2013 Rady Miasta Raciąż z dnia 19 września 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości.
2013 9798 2013-09-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII/142/2013 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 16 lipca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 9799 2013-09-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/119/2013 Rady Gminy w Jońcu z dnia 13 września 2013r. w sprawie regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę w Jońcu
2013 9800 2013-09-25 Uchwała Uchwała nr XXVI.0007.207.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 12 września 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XX/160/2012 z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 9801 2013-09-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/27/2013 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 9 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jedlińsk
2013 9802 2013-09-25 Uchwała Uchwała nr XXI/184/2013 Rady Gminy Baboszewo z dnia 13 września 2013r. w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w Baboszewie
2013 9803 2013-09-25 Uchwała Uchwała nr XXI/185/2013 Rady Gminy Baboszewo z dnia 13 września 2013r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2013 9804 2013-09-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/170/2013 Rada Gminy Ceranów z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie zmieniająca rozporządzenie w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu sokołowskiego
2013 9805 2013-09-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/171/2013 Rada Gminy Ceranów z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Ceranów
2013 9806 2013-09-25 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 23 września 2013r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Garwolinie przeprowadzonych w dniu 22 września 2013 r.
2013 9807 2013-09-25 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 23 września 2013r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Sabniach przeprowadzonych w dniu 22 września 2013 r.
2013 9808 2013-09-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 64/2013 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Czernice Borowe za pierwsze półrocze 2013 r.
2013 9809 2013-09-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 65/2013 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Czernice Borowe za pierwsze półrocze 2013 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za pierwsze półrocze 2013 r.
2013 9810 2013-09-25 Uchwała Uchwała nr XLIV/407/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 12 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu sprawiania pogrzebu
2013 9811 2013-09-25 Uchwała Uchwała nr XLIV/408/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 12 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków: przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i niektóre specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za te usługi, jak również trybu pobierania tych opłat
2013 9812 2013-09-25 Uchwała Uchwała nr XLIV/413/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 12 września 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Ząbki, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2013 9813 2013-09-25 Uchwała Uchwała nr XLI/180/13 Rady Gminy Kampinos z dnia 11 września 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kampinos w gminie Kampinos
2013 9814 2013-09-25 Uchwała Uchwała nr XLI/181/13 Rady Gminy Kampinos z dnia 11 września 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujący wieś Kampinos A część Ia
2013 9815 2013-09-25 Uchwała Uchwała nr XLI/182/13 Rady Gminy Kampinos z dnia 11 września 2013r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
2013 9816 2013-09-25 Uchwała Uchwała nr XXXVI/328/2013 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie opłaty za nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach publicznych prowadzonych przez miasto Pruszków
2013 9817 2013-09-26 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-49(8)/2013/265/XI/RK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 września 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa ENERGA OPEC Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrołęce.
2013 9818 2013-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXVII/237/2013 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 20 września 2013r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXVIII/192/2012 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszkowskiego na lata 2013 – 2021.
2013 9819 2013-09-26 Uchwała Uchwała nr XVI.189.2013 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury – Gminne Centrum Kultury w Wieniawie.
2013 9820 2013-09-26 Uchwała Uchwała nr XVI.190.2013 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 29 sierpnia 2013r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole prowadzone przez Gminę Wieniawa.
2013 9821 2013-09-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/38/13 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności
2013 9822 2013-09-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/39/13 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 9823 2013-09-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/40/13 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Garbatka-Letnisko stanowiącym załącznik do uchwały Nr V/3/12 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Garbatka-Letnisko.
2013 9824 2013-09-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/407/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 3 września 2013r. w sprawiew inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew
2013 9825 2013-09-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/404/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 3 września 2013r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Karczew
2013 9826 2013-09-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/393/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 3 września 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Karczew, obejmującego teren działek:609; 620/1; 620/2;882/2 położonych w Otwocku Małym w rejonie ul. Częstochowskiej
2013 9827 2013-09-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/401/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 3 września 2013r. w sprawie opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Karczew
2013 9828 2013-09-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/402/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 3 września 2013r. w sprawie zmiany statutu  Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie
2013 9829 2013-09-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/406/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 3 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Karczewie Nr X/58/2011 z dnia 6 maja 2011 roku w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2013 9830 2013-09-27 Uchwała Uchwała nr XXV/153/2013 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Poświętne
2013 9831 2013-09-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/161/2013 Rady Gminy Poświętne z dnia 18 września 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr XXV/153/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Poświętne
2013 9832 2013-09-27 Uchwała Uchwała nr 565/2013 Zarządu Powiatu w Płocku z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Powiatu Płockiego oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2013 roku
2013 9833 2013-09-27 Porozumienie Porozumienie nr 1/2013 Zarządu Powiatu Żyrardowskiego z dnia 29 sierpnia 2013r. zawarte w dniu 29.08.2013 r. pomiędzy: Powiatem Żyrardowskim z siedzibą w Żyrardowie przy ul. Limanowskiego 45 Reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:Starosta Powiatu Żyrardowskiego - Wojciech SzustakiewiczWicestarosta - Krzysztof Ciołkiewiczprzy kontrasygnacie Skarbnika – Edyty Fedorowiczzwanym dalej Powiatem,a gminą - Miastem Żyrardów z siedzibą w Żyrardowie przy Placu Jana Pawła II Nr 1 reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Żyrardowa - Andrzeja Wilka zwaną dalej Miastem, w sprawie założenia i prowadzenia Przedszkola Specjalnego przez Powiat.
2013 9834 2013-09-27 Uchwała Uchwała nr 322/XXX/2013 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 6 września 2013r. w sprawie bezpłatnego udostępnienia boiska ogólnodostępnego w Słupnie, realizowanego w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” projektu pn.: „Budowa boiska ogólnodostępnego w Słupnie”.
2013 9835 2013-09-27 Uchwała Uchwała nr 330/XXX/2013 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 6 września 2013r. zmieniająca uchwałę Nr 285/XXVII/2013 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Radzymin oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2013 9836 2013-09-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/263/2013 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 23 września 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście
2013 9837 2013-09-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/264/2013 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 23 września 2013r. w sprawie określenia elektronicznego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2013 9838 2013-09-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/150/2013 Rady Gminy Karniewo z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dla nauczycieli realizujących w ramach etatu zajęcia o różnym wymiarze.
2013 9839 2013-09-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/151/2013 Rady Gminy Karniewo z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg których zarządcą jest Wójt Gminy Karniewo
2013 9840 2013-09-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/171/2013 Rady Gminy Słubice z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Słubice
2013 9841 2013-09-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/172/2013 Rady Gminy Słubice z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/138/2012 Rady Gminy Słubice z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 9842 2013-09-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/173/2013 Rady Gminy Słubice z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/108/2012 Rady Gminy Słubice z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2012-2017
2013 9843 2013-09-27 Uchwała Uchwała nr XXX/326/2013 RADY GMINY MROZY z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Mrozy
2013 9844 2013-09-27 Uchwała Uchwała nr XXX/327/2013 RADY GMINY MROZY z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Mrozach
2013 9845 2013-09-27 Uchwała Uchwała nr XXX/329/2013 RADY GMINY MROZY z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2013 9846 2013-09-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/284/13 Rady Gminy Cegłów z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie gminy Cegłów oraz wprowadzenia jej poboru w drodze inkasa i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 9847 2013-09-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/285/13 Rady Gminy Cegłów z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Targowiska Gminnego „Mój Rynek"
2013 9848 2013-09-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/288/13 Rady Gminy Cegłów z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Cegłów
2013 9849 2013-09-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/294/13 Rady Gminy Cegłów z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/109/12 w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własności Gminy Cegłów oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony
2013 9850 2013-09-27 Uchwała Uchwała nr XXV/215/13 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 29 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 9851 2013-09-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 465 Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 września 2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bielany
2013 9852 2013-09-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-R.4131.45.2013.BM Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 września 2013r. Rada Powiatu w Grójcu
2013 9853 2013-09-30 Aneks Aneks nr 10 Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 września 2013r. zawarty pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a miastem stołecznym Warszawą do Porozumienia z dnia 1 czerwca 2005r. w sprawie powierzenia miastu stołecznemu Warszawie prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Mazowieckiego, realizowanych przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
2013 9854 2013-09-30 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu w Kozienicach z dnia 2 września 2013r. Zarządu Powiatu w Kozienicach do Porozumienia Zarządu Powiatu w Kozienicach Nr 22/2013 z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2013 r. dotyczącego realizacji zadania pn. przebudowa drogi powiatowej 1722W Chinów - Łuczynów, polegająca na dobudowie chodnika w m. Łuczynów, zawarty pomiędzy: Powiatem Kozienickim z siedzibą w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: 1) Starosta - mgr Janusz Stąpór, 2) Wicestarosta- mgr Józef Grzegorz Małaśnicki, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani mgr Jadwigi Kręcisz, zwanym dalej ,,Powiatem", a Gminą Kozienice z siedzibą w Kozienicach, ul. Parkowa 5, reprezentowaną przez: 1) Burmistrza Gminy Kozienice- Pana dr inż. Tomasza Śmietankę przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani mgr Barbary Galińskiej, zwaną dalej ,,Gminą", w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2013r.
2013 9855 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/151/13 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga, psychologa, logopedy
2013 9856 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/177/2013 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 19 września 2013r. w sprawie nadania Statutu dla Domu Kultury w Przysusze
2013 9857 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr 194/XXXI/13 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 9 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 150/XXIII/12 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Szydłowiec, warunków i zasad korzystania z tych obiektów, oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich
2013 9858 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr 195/XXXI/13 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 9 września 2013r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Szydłowiec
2013 9859 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/168/2013 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 25 września 2013r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Szelkowie i Gminnego Ośrodka Kultury w Szelkowie, i utworzenia Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Starym Szelkowie.
2013 9860 2013-09-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 72/2013 Wójta Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 12 sierpnia 2013r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 r.
2013 9861 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr XXX/195/2013 Rady Gminy Winnica z dnia 12 września 2013r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Winnica
2013 9862 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr XXX/196/2013 Rady Gminy Winnica z dnia 12 września 2013r. w sprawie Regulaminu porządkowego korzystania z kompleksu sportowego przy Publicznym Gimnazjum im. Bogdana Jańskiego i Publicznej Szkole Podstawowej im. prof. Ignacego Mościckiego w Winnicy oraz z obiektów rekreacyjno – sportowych przy Publicznej Szkole Podstawowej w Błędostowie i Samorządowym Przedszkolu w Winnicy
2013 9863 2013-09-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 25 września 2013r. o nieprzeprowadzaniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Huszlewie
2013 9864 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/197/2013 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 24 września 2013r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Środowiskowego Domu Samopomocy w Łychowskiej Woli.
2013 9865 2013-09-30 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 508/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25 czerwca 2013r.
2013 9866 2013-09-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 48/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2013
2013 9867 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr 431/VI/36/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 12 września 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2013-2018
2013 9868 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr 437/VI/36/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 12 września 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 16, 17, 18, 19, 20, 21 i 22 z obrębu 03-05 w Konstancinie-Jeziornie.
2013 9869 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr 438/VI/36/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 12 września 2013r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Konstancin-Jeziorna w czasie przekraczającym wymiar bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.
2013 9870 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr 447/VI/36/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 12 września 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Kawęczynek, gm. Konstancin-Jeziorna
2013 9871 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr 448/VI/36/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 12 września 2013r. w sprawie ustanowienia dopłaty dla właścicieli nieruchomości do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi