Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Sierpień 2013

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2013 8799 2013-08-01 Uchwała Uchwała nr 47/VI/11 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2011 rok
2013 8800 2013-08-01 Uchwała Uchwała nr 78/VIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 marca 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2011.
2013 8801 2013-08-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 29/2011 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr III/21/2010 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2010 roku.
2013 8802 2013-08-01 Uchwała Uchwała nr VII/36/2011 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 15 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2011 rok
2013 8803 2013-08-01 Uchwała Uchwała nr VI/46/11 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu Rady Powiatu Łosickiego na 2011 rok.
2013 8804 2013-08-01 Uchwała Uchwała nr 51/VI/2011 Rady Miasta Józefowa z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej miasta Józefowa na 2011 rok.
2013 8805 2013-08-01 Uchwała Uchwała nr 49/23/11 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 13 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowskiego na 2011 rok
2013 8806 2013-08-01 Uchwała Uchwała nr VI/37/11 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu makowskiego na 2011 rok.
2013 8807 2013-08-01 Uchwała Uchwała nr IV/32/2011 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 28 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011.
2013 8808 2013-08-01 Uchwała Uchwała nr V/40/2011 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011.
2013 8809 2013-08-01 Uchwała Uchwała nr 27/V/2011 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 18 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dzierzgowo na 2011 rok
2013 8810 2013-08-01 Uchwała Uchwała nr VI/32/11 Rady Gminy Izabelin z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2011 Gminy Izabelin
2013 8811 2013-08-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/2011 Wójta Gminy Izabelin z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 r.
2013 8812 2013-08-01 Uchwała Uchwała nr VII.61.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 13 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr IV.33.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 09 lutego 2011r.
2013 8813 2013-08-01 Uchwała Uchwała nr VI/37/2011 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dąbrówka na 2011 rok
2013 8814 2013-08-01 Uchwała Uchwała nr VIII/47/2011 Rady Gminy Rzekuń z dnia 21 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
2013 8815 2013-08-01 Uchwała Uchwała nr 645/36/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 12 kwietnia 2011r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2011 r.
2013 8816 2013-08-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 85/2011 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2011 r.
2013 8817 2013-08-01 Uchwała Uchwała nr VI/77/2011 Rady Gminy Magnuszew z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2011.
2013 8818 2013-08-01 Uchwała Uchwała nr 108/IX/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 19 kwietnia 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2011
2013 8819 2013-08-01 Uchwała Uchwała nr V/41/2011 Rady Miasta Mława z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
2013 8820 2013-08-01 Uchwała Uchwała nr 54/VI/2011 Rady Powiatu Legionowskiego z dnia 28 kwietnia 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Legionowskiego Nr 26/III/11 z dnia 27 stycznia 2011 r.
2013 8821 2013-08-01 Uchwała Uchwała nr 33/2011 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 7 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2011Nr V/28/11 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 14 stycznia 2011 r.
2013 8822 2013-08-01 Uchwała Uchwała nr VII/28/11 Rady Gminy Wolanów z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
2013 8823 2013-08-01 Uchwała Uchwała nr XXXIII/342/2013 Rady Gminy Wieliszew z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Wieliszew (obręb PGR) – teren przy Urzędzie Gminy Wieliszew gm. Wieliszew.
2013 8824 2013-08-01 Uchwała Uchwała nr XXXIII/343/2013 Rady Gminy Wieliszew z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Wieliszew (obręb PGR)- teren przy Gimnazjum gm. Wieliszew.
2013 8825 2013-08-01 Uchwała Uchwała nr 940/XXXIV/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 maja 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Piaseczno przez inne niż Gmina Piaseczno osoby prawne lub fizyczne oraz dla innych niż Gmina Piaseczno, osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 8826 2013-08-01 Uchwała Uchwała nr XXII/153/2013 Rady Gminy Zakroczym z dnia 26 czerwca 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/108/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 listopada 2012 r. - w sprawie opłaty targowej
2013 8827 2013-08-01 Uchwała Uchwała nr XXII/158/2013 Rady Gminy Zakroczym z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zakroczym w 2013 roku.
2013 8828 2013-08-01 Uchwała Uchwała nr XXII/159/2013 Rady Gminy Zakroczym z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie opłat za świadczenia w prowadzonym przez Gminę Zakroczym - Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu.
2013 8829 2013-08-01 Uchwała Uchwała nr XXII/162/2013 Rady Gminy Zakroczym z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/128/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 grudnia 2012 r. - w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Zakroczym.
2013 8830 2013-08-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/141/13 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2013 8831 2013-08-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/142/13 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 8832 2013-08-01 Uchwała Uchwała nr XXX/175/2013 Rady Gminy Raciąż z dnia 24 lipca 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/139/2012 Rady Gminy Raciąż z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 8833 2013-08-01 Uchwała Uchwała nr 171/XXIV/2013 Rady Gminy Świercze z dnia 6 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Świercze
2013 8834 2013-08-01 Uchwała Uchwała nr XX/185/13 Rady Gminy w Troszynie z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Troszyn
2013 8835 2013-08-01 Uchwała Uchwała nr XX/186/13 Rady Gminy w Troszynie z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Troszyn na lata 2013-2017
2013 8836 2013-08-01 Uchwała Uchwała nr 472/XLVII/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 18 lipca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
2013 8837 2013-08-01 Uchwała Uchwała nr 473/XLVII/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 18 lipca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 8838 2013-08-01 Uchwała Uchwała nr 80.XL.2013 Rady Gminy Wiązowna z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2013 8839 2013-08-01 Uchwała Uchwała nr 164/XXIV/2013 Rady Gminy Świercze z dnia 6 czerwca 2013r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dla uzdolnionych uczniów w Gminie Świercze
2013 8840 2013-08-01 Uchwała Uchwała nr 165/XXIV/2013 Rady Gminy Świercze z dnia 6 czerwca 2013r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Świercze
2013 8841 2013-08-01 Uchwała Uchwała nr 167/XXIV/2013 Rady Gminy Świercze z dnia 6 czerwca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych Gminy Świercze, warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Świercze
2013 8842 2013-08-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/21/2013 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Jedlińsk na lata 2010 - 2014
2013 8843 2013-08-02 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 10/2013 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 12 lipca 2013r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia obwodów rybackich na publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych płynących
2013 8844 2013-08-02 Uchwała Uchwała nr XLI/282/2013 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej w obrębie geodezyjnym miasta Zwoleń
2013 8845 2013-08-02 Uchwała Uchwała nr XLI/289/2013 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 8846 2013-08-02 Uchwała Uchwała nr XLI/290/2013 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2013 8847 2013-08-02 Uchwała Uchwała nr XLI/291/2013 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 8848 2013-08-02 Wyrok Wyrok nr II SA/Wa 350/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2013r.
2013 8849 2013-08-02 Wyrok Wyrok nr II SA/Wa 363/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2013r.
2013 8850 2013-08-02 Wyrok Wyrok nr II SA/Wa 364/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2013r.
2013 8851 2013-08-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/223/2013 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 8852 2013-08-02 Uchwała Uchwała nr XLII.425.2013 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty oraz określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Brwinów
2013 8853 2013-08-02 Uchwała Uchwała nr XLII.426.2013 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na terenie Gminy Brwinów
2013 8854 2013-08-02 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Gostynin
2013 8855 2013-08-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.103.2013.RM Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 sierpnia 2013r. Rada Gminy Leszno
2013 8856 2013-08-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX - I.4131. 104 .2013.GH Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 sierpnia 2013r. Rada Gminy Wieliszew
2013 8857 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr VI/27/2011 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Bieżuń na rok 2011.
2013 8858 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr V/25/11 Rady Gminy Prażmów z dnia 24 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
2013 8859 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr 37/18/11 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 9 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowskiego na 2011 rok
2013 8860 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr 33/VI/7/2011 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2011
2013 8861 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr VI/37/2011 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Maków Mazowiecki na 2011 rok.
2013 8862 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr 39/V/2011 Rady Gminy Lesznowola z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2011.
2013 8863 2013-08-05 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.6.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 15 kwietnia 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2011 roku
2013 8864 2013-08-05 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.7.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2011 roku
2013 8865 2013-08-05 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.8.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 21 kwietnia 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2011 roku
2013 8866 2013-08-05 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.9.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 4 maja 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2011 roku
2013 8867 2013-08-05 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.10.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 5 maja 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2011 roku
2013 8868 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr IX/51/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 8 kwietnia 2011r. o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2011
2013 8869 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr 43/VII/11 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
2013 8870 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr 55/VIII/11 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 18 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
2013 8871 2013-08-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 41/11 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 1 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2011 r.
2013 8872 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr 39/2011 Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2011 rok
2013 8873 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr IV/5/32/2011 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 29 kwietnia 2011r. zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2011 rok.
2013 8874 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr IV/5/33/2011 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego defucytu budżetu powiatu ciechanowskiego w roku budżetowym 2011
2013 8875 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr 51/2011 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 16 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2011 rok
2013 8876 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr VII/59/2011 Rady Gminy Jabłonna z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2011
2013 8877 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr V/37/2011 Rady Gminy Sadowne z dnia 15 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2013 8878 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr 54/VI/8/2011 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2011
2013 8879 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr VII/44/11 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowskiego na 2011 rok
2013 8880 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr VI/39/2011 Rady Gminy Korczew z dnia 11 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2013 8881 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr V/22/2011 Rady Gminy Miedzna z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miedzna na 2011 rok.
2013 8882 2013-08-05 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.5.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 11 kwietnia 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2011 roku
2013 8883 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr VIII/65/11 Rady Gminy Wieliszew z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2011 rok.
2013 8884 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr VI/50/11 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011 Nr IV/23/11 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 18 stycznia 2011 r.
2013 8885 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr VII/28/11 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 21 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2011
2013 8886 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr VI/20/2011 Rady Gminy Karniewo z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 r.
2013 8887 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr 37/VIII/2011 Rady Gminy Sanniki z dnia 3 marca 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2011 r.
2013 8888 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr 54/XII/2011 Rady Gminy Sanniki z dnia 27 kwietnia 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2011 r.
2013 8889 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr V/25/11 Rady Gminy Wiśniew z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wiśniew na 2011 rok
2013 8890 2013-08-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/2011 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 18 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2013 8891 2013-08-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 22/2011 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2013 8892 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XIV/255/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2011 rok
2013 8893 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr VII/38/2011 Rady Gminy Rzekuń z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
2013 8894 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr VII/26/2011 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 28 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
2013 8895 2013-08-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050/16/2011 Burmistrza Miasta Marki z dnia 31 marca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2011 rok.
2013 8896 2013-08-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 24/2011 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr III/21/2010 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2010 roku.
2013 8897 2013-08-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/2011 Wójta Gminy Miedzna z dnia 28 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miedzna na 2011 rok.
2013 8898 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr VI/19/2011 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 15 marca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2011 rok Miasta Piastowa.
2013 8899 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr 29/11 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 3 marca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
2013 8900 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr V/32/11 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 15 marca 2011r. w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu makowskiego na 2011 rok.
2013 8901 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr VI/37/2011 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czerwonka na rok 2011
2013 8902 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr VII.40.2011 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2011 rok
2013 8903 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr VI/38/11 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Babice na 2011r.
2013 8904 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr X/113/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2011
2013 8905 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr X/114/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2011
2013 8906 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XI/55/2011 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2011
2013 8907 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr VII/26/2011 Rady Gminy Karniewo z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 r.
2013 8908 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr VII/45/2011 Rady Gminy Sońsk z dnia 14 kwietnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sońsk na rok 2011
2013 8909 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr VII/46/2011 Rady Gminy Sońsk z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sońsk na rok 2011
2013 8910 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr VII/54/11 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 26 kwietnia 2011r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2011
2013 8911 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr 95/2011 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
2013 8912 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr V/29/11 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 30 marca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2011 r.
2013 8913 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr VI/36/11 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2011 r.
2013 8914 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr VIII/49/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 marca 2011r. o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2011
2013 8915 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr VI/57/11 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 26 maja 2011r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na rok 2011
2013 8916 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr 46/VI/2011 Rady Gminy Gostynin z dnia 31 marca 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na rok 2011
2013 8917 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr 73/VI/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 marca 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2011 roku.
2013 8918 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr 95/VII/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2011 roku
2013 8919 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr 96/VII/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2011 roku
2013 8920 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr 97/VII/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2011 roku
2013 8921 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr 98/VII/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2011 roku
2013 8922 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr 99/VII/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2011 roku
2013 8923 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr 100/VII/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2011 roku
2013 8924 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr 101/VII/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2011 roku
2013 8925 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr 102/VII/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2011 roku
2013 8926 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr 103/VII/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2011 roku
2013 8927 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr 104/VII/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2011 roku
2013 8928 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr 106/VII/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2011 roku
2013 8929 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr 107/VII/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2011 roku
2013 8930 2013-08-05 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.1.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 8 marca 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Piaseczno w 2011 roku
2013 8931 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr VII/40/2011 Rady Gminy Klembów z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2011 rok
2013 8932 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr VII/42/2011 Rady Gminy Klembów z dnia 31 marca 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy na rok 2011
2013 8933 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr V/37/2011 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2011
2013 8934 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr VI/26/2011 Rady Gminy Poświętne z dnia 31 marca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 r.
2013 8935 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr VI/44/2011 Rady Gminy Długosiodło z dnia 18 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/16/2010 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Długosiodło na 2011 rok
2013 8936 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr 42/2011 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 5 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na 2011 r.
2013 8937 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr VIII/52/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr III/21/2010 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2010 roku.
2013 8938 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr IV/28/11 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.
2013 8939 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr V/36/11 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2013 8940 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr 30/11 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 7 kwietnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2011 rok.
2013 8941 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr 33/11 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2011 rok.
2013 8942 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr VI/25/11 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2011 rok.
2013 8943 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr VII/42/11 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2011 rok.
2013 8944 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr VI/30/2011 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na rok 2011
2013 8945 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr V/22/11 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 28 marca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011
2013 8946 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr V/21/2011 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 11 marca 2011r. w sprawie zmiany budżetu miasta uchwalonego Uchwałą Nr IV/10/2011 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 31 stycznia 2011 roku
2013 8947 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr V/48/11 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 11 kwietnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2011.
2013 8948 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr V/30/11 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 4 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowskiego na 2011 rok
2013 8949 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr VI-55/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV-29/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28.02.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2011
2013 8950 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr VIII/37/2011 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 11 kwietnia 2011r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2011 rok Powiatu Siedleckiego
2013 8951 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr VIIIN/52/11 Rady Gminy Somianka z dnia 13 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2011 rok
2013 8952 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr V/45/11 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 18 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2011
2013 8953 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr VII/33/11 Rady Gminy Kampinos z dnia 14 kwietnia 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2011r.
2013 8954 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr VII/70/2011 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 r.
2013 8955 2013-08-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 29/2011 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na rok 2011.
2013 8956 2013-08-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/2011 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 21 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 r.
2013 8957 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr 533/31/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2011 r.
2013 8958 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr V/32/2011 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 3 marca 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dąbrówka na 2011 rok
2013 8959 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr VI/25/2011 Rady Gminy Rzekuń z dnia 3 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
2013 8960 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr VI/32/11 Rady Gminy w Bielanach z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Bielany na 2011 rok.
2013 8961 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr 104/VIII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2011 r.
2013 8962 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr V-37/2011 Burmistrza Wołomina z dnia 23 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wołomin na rok 2011
2013 8963 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr 74/VI/10/2011 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2011
2013 8964 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr IX/55/2011 Rady Miasta Marki z dnia 26 maja 2011r. zmieniająca uchwałę nr V/27/2011 Rady Miasta Marki z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie budżetu Miasta Marki na 2011 rok.
2013 8965 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr 157/XXXII/2013 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna
2013 8966 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/211/13 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 25 lipca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXXVI/201/2013 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2013 8967 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXX/265/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego dla rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Michałowice „Rodzina 3+”
2013 8968 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXX/266/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie ustanowienia dopłaty dla właścicieli nieruchomości do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2013
2013 8969 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/264/2013 Rady Gminy Prażmów z dnia 10 maja 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - części wsi Ustanów, Krupia Wólka, Jeziórko - etap I.
2013 8970 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXV/150/2013 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia regulaminu udostępnienia boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Cygów realizowanego w ramach osi 4 LEADER, działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi"– Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, projekt pn.: ”Budowa boiska sortowego wielofunkcyjnego w Cygowie gmina Poświętne”
2013 8971 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXV/154/2013 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem
2013 8972 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/227/2013 Rady Gminy Baranowo z dnia 2 czerwca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłay za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 8973 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/175/2013 Rady Gminy Łąck z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Łąck nr IV/34/2011 z dnia 20 kwietnia 2011 r. dotyczącej zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łąck
2013 8974 2013-08-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-S.4131.23.2013.TN Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 sierpnia 2013r. Rada Powiatu Garwolińskiego
2013 8975 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/235/2013 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXVIII/192/2012 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszkowskiego na lata 2013 – 2021.
2013 8976 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr 169/XXX/2013 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr 148/XXVI/2013 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 07 marca 2013r., w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 8977 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr 170/XXX/2013 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie zasad i trybu korzystania z obiektu - hala sportowa w Nowym Mieście.
2013 8978 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr 173/XXX/2013 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe Miasto.
2013 8979 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr XXI/217/2013 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów oraz świadczenia dodatkowych usług
2013 8980 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr XXI/218/2013 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/195/2013 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Miasta i Gminy Glinojeck
2013 8981 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr XXI/219/2013 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/176/2012 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2013 8982 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr XXI/221/2013 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Glinojeck oraz warunków i zasad korzystania z przystanków
2013 8983 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr XXI/222/2013 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie opłat za korzystanie przez operatora lub przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Glinojeck
2013 8984 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr XL/250/2013 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 25 lipca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Przasnysz
2013 8985 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr XL/251/2013 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 25 lipca 2013r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności
2013 8986 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr XL/252/2013 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 25 lipca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 8987 2013-08-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 240/2013 Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 25 marca 2013r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Maków Mazowiecki za 2012 rok.
2013 8988 2013-08-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/2013 Wójta Gminy Miastków Kościelny z dnia 25 marca 2013r. w sprawie sprawozdania z wykonania budzetu Gminy Miastków kościelny za 2012r. wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej i samorzadowej instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego
2013 8989 2013-08-06 Aneks Aneks nr 1/ 2013 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 30 lipca 2013r. do Porozumienia Gminy Kowala i Gminy Skaryszew Nr 1/2012 z dnia 3 stycznia 2012r. w sprawie wspólnej sprzedaży udziałów w lokalu mieszkalnym o pow. 67,62m2 , usytuowanym w budynku wielorodzinnym na działce Nr 311/11 o urządzonej Księdze Wieczystej nr RA1R/00092982/2 oraz udziałów w nieruchomościach gruntowych o numerach ewidencyjnych: 311/3, 311/7, 311/8, 311/9, 311/12 i 311/14 o łącznej pow. 0,4947ha, położonych w miejscowości Gębarzów, o urządzonych księgach wieczystych nr: RA1R/00070056/2 i nr RA1R/00070060/3, oraz udziałów w działce Nr 311/11 zapisanej w Akcie Notarialnym Repertorium A Nr 6900/94 z dnia 10.10.1994r.  Zawarta pomiędzy:  Gminą Kowala z siedzibą w Kowali 105A, 26-624 Kowala, reprezentowaną przez Sławomira Stanika-Wójta Gminy, a Miastem i Gminą Skaryszew z siedzibą w Skaryszewie ul. Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew, reprezentowanym przez Ireneusza Kumięgę – Burmistrza Miasta i Gminy.
2013 8990 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/280/2013 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
2013 8991 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/287/2013 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Przasnyskiego.
2013 8992 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/292/2013 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na drogach powiatowych na terenie Powiatu Przasnyskiego, których właścicielem lub zarządcą jest Powiat Przasnyski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków przez operatorów i przewoźników
2013 8993 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/293/2013 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie określenia stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na drogach powiatowych na terenie Powiatu Przasnyskiego, których właścicielem lub zarządcą jest Powiat Przasnyski
2013 8994 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr 292/13 Rady Gminy Celestynów z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Celestynowie
2013 8995 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr 294/13 Rady Gminy Celestynów z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Celestynów oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 8996 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr 295/13 Rady Gminy Celestynów z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Celestynów
2013 8997 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr 300/13 Rady Gminy Celestynów z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Celestynów
2013 8998 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr 301/13 Rady Gminy Celestynów z dnia 29 lipca 2013r. zmieniająca uchwałę Nr 295/13 Rady Gminy Celestynów z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2013 8999 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/165/2013 Rady Gminy Klwów z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2013 9000 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/230/2013 Rady Gminy Baranowo z dnia 2 czerwca 2013r. w sprawie przyjęcia herbu, flagi, baneru i pieczęci Gminy Baranowo oraz zasad ich używania.
2013 9001 2013-08-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2013 Wójta Gminy Siemiątkowo z dnia 15 marca 2013r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego jednostek kultury.
2013 9002 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/239/2013 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 19 lipca 2013r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 9003 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr 190/XXIX/13 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 150/XXIII/12 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 18 grudnia 2012 r w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Szydłowiec, warunków i zasad korzystania z tych obiektów, oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich.
2013 9004 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr XXII/148/2013 Rady Gminy Domanice z dnia 22 marca 2013r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Domanice na lata 2013-2016
2013 9005 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr XXII/150/2013 Rady Gminy Domanice z dnia 22 marca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Domanice oraz warunków i zasad korzystania z przystanków.
2013 9006 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr XXV/159/2013 Rady Gminy Domanice z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Domanice na lata 2013-2016
2013 9007 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr XXV/162/2013 Rady Gminy Domanice z dnia 14 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/145/2013 Rady Gminy Domanice z dnia 6 lutego 2013 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Domanice i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 9008 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr XXV/163/2013 Rady Gminy Domanice z dnia 14 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XX/137/2012 Rady Gminy Domanice z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 9009 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr 70.XL.2013 Rady Gminy Wiązowna z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą publiczną ogólnie dostępną, położoną w obrębie geodezyjnym Zakręt.
2013 9010 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr 71.XL.2013 Rady Gminy Wiązowna z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geodezyjnym Majdan.
2013 9011 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr 72.XL.2013 Rady Gminy Wiązowna z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 18/IV/98 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 listopada 1998 r. w sprawie nadania nazwy ulicom położonym we wsi Zakręt.
2013 9012 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr 73.XL.2013 Rady Gminy Wiązowna z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą publiczną ogólnie dostępną, położoną w obrębie geodezyjnym Wiązowna Kościelna.
2013 9013 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr 74.XL.2013 Rady Gminy Wiązowna z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położonej w obrębie geodezyjnym Duchnów.
2013 9014 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr 75.XL.2013 Rady Gminy Wiązowna z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą publiczną ogólnie dostępną, położoną w obrębie geodezyjnym Duchów.
2013 9015 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr XXII/150/13 Rady Gminy Sterdyń z dnia 27 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin przysługujących nauczycielom pełniącym stanowisko kierownicze, rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego a także tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli.
2013 9016 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr XXII/151/13 Rady Gminy Sterdyń z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie likwidacji Filii Bibliotecznej Gminnej Biblioteki Publicznej w Sterdyni zlokalizowanej w Kiełpińcu oraz zmiany statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Sterdyni
2013 9017 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr XXII/152/13 Rady Gminy Sterdyń z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sterdyń
2013 9018 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr V.23.2013 Rady Gminy Jasieniec z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Jasieniec.
2013 9019 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr 85.XLI.2013 Rady Gminy Wiązowna z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia zmiany przebiegu niektórych dróg gminnych na terenie Gminy Wiązowna.
2013 9020 2013-08-06 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 17 lipca 2013r. do Porozumienia z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie powierzenia Gminie Przytyk zadania w zakresie kultury pod nazwą XIV Ogólnopolskie Targi Papryki 2013
2013 9021 2013-08-06 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 30/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 kwietnia 2013r.
2013 9022 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/233/2013 Rady Gminy Klembów z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVI/101/07 Rady Gminy Klembów z dnia 17 grudnia 2007 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz transportu nieczystości ciekłych
2013 9023 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/362/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 25 lipca 2013r. zmieniająca uchwałę nr LVIII/444/10 z dnia 28 października 2010r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wyszków.
2013 9024 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/364/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 25 lipca 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2013 9025 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/373/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 25 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/72/11 z dnia 21 lipca 2011 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, użyczania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.
2013 9026 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/374/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 25 lipca 2013r. zmieniająca uchwałę NR XXXI/282/12 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2013 9027 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/375/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 25 lipca 2013r. zmieniająca uchwałę NR XXXIV/330/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie dopłat do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 9028 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/276/13 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 9029 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/281/13 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 17 lipca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nasielsk.
2013 9030 2013-08-06 Informacja Informacja nr 1 STAROSTY POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO z dnia 2 sierpnia 2013r. o zakończeniu modernizacji ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej miasto Żyrardów, obręb nr 0004 powiat żyrardowski.
2013 9031 2013-08-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 15 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 22 lipca 2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie zezwolenia na czynności podlegające zakazom, w stosunku do bobra europejskiego (Castor fiber L.)
2013 9032 2013-08-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 16 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie rezerwatu przyrody „Na Torfach”
2013 9033 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr XXX/180/2013 Rady Gminy Jakubów z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jakubowie
2013 9034 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr XXX/182/2013 Rady Gminy Jakubów z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Jakubów
2013 9035 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/185/2013 Rady Gminy Jakubów z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach prowadzonych przez gminę Jakubów
2013 9036 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/188/2013 Rady Gminy Jakubów z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 9037 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/189/2013 Rady Gminy Jakubów z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Jakubów w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wyskokości wynagrodzenia za inkaso
2013 9038 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/382/13 Rady Gminy Raszyn z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/365/12 Rady Gminy Raszyn z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej
2013 9039 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr 164/XXIX/2013 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 23 czerwca 2013r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Nowe Miasto oraz zasad ich używania.
2013 9040 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr XXX/308/13 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Miasta Kobyłka za 2012 rok
2013 9041 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr XXX/319/13 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy Porzeczkowej
2013 9042 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr XXX/322/13 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 26 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę Nr VI/49/03 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 27 marca 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kobyłka
2013 9043 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr XXI/130/2013 Rady Gminy Sypniewo z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych których właścicielem jest Gmina Sypniewo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 9044 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr XXII/134/2013 Rady Gminy Sypniewo z dnia 26 lipca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/118/2013 Rady Gminy Sypniewo z dnia 30 stycznia 2013 roku, w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/111/2012 Rady Gminy Sypniewo z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sypniewo.
2013 9045 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr XXII/135/2013 Rady Gminy Sypniewo z dnia 26 lipca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/115/2012 Rady Gminy Sypniewo z dnia 20 grudnia 2012 roku, w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 9046 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr XXII/136/2013 Rady Gminy Sypniewo z dnia 26 lipca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/117/2013 Rady Gminy Sypniewo z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 9047 2013-08-07 Uchwała Uchwała nr 219/XXXIII/2013 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 26 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki za pojemnik o określonej pojemności
2013 9048 2013-08-07 Uchwała Uchwała nr 486/2013 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 26 marca 2013r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Płońskiego za 2012 rok, sprawozdania finansowego Powiatu Płońskiego za 2012 rok, informacji o stanie mienia Powiatu Płońskiego na dzień 31.12.2012 roku oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku za 2012 rok.
2013 9049 2013-08-07 Porozumienie Porozumienie nr 2/ROŚ/2013 Starosty Ostrowskiego z dnia 2 stycznia 2013r. w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy Małkinia Górna.
2013 9050 2013-08-07 Uchwała Uchwała nr LII/246/13 Rady Gminy Leoncin z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie: utworzenie Punktu Przedszkolnego „Adaś i Ola idą do przedszkola”
2013 9051 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr 242/XXXIV/13 Rady Gminy Bodzanów z dnia 16 lipca 2013r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty
2013 9052 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr 245/XXXVI/13 Rady Gminy Bodzanów z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 242/XXXIV/13 z dnia 16.07.2013r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty
2013 9053 2013-08-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/2013 Wójta Gminy Mokobody z dnia 25 marca 2013r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mokobody oraz planów finansowych jednostek za 2012 rok.
2013 9054 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/153/2013 Rady Gminy Mirów z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie określenia elektronicznego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2013 9055 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/154/2013 Rady Gminy Mirów z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/90/2005 Rady Gminy Mirów z dnia 31 marca 2005 r. określającej regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mirów.
2013 9056 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/156/2013 Rady Gminy Mirów z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Mirów, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielenia tych ulg
2013 9057 2013-08-08 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 6 sierpnia 2013r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Łaskarzew przeprowadzonych w dniu 4 sierpnia 2013 r.
2013 9058 2013-08-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/2013 Wójta Gminy Nur z dnia 15 marca 2013r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok
2013 9059 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr 344/XLVI/2013 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 24 lipca 2013r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania i jej Regulaminu na terenie gminy - miasto Sierpc
2013 9060 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr 345/XLVI/2013 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 24 lipca 2013r. w sprawie ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania na terenie gminy - miasto Sierpc.
2013 9061 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/323/2013 RADY GMINY MROZY z dnia 2 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na rok 2013
2013 9062 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/324/2013 RADY GMINY MROZY z dnia 2 sierpnia 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 9063 2013-08-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 383 Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 sierpnia 2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym
2013 9064 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr XLIV/477/2013 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Tomice - Domanówek
2013 9065 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr XLIV/479/2013 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Czersk
2013 9066 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr XLIV/486/2013 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie ustanowienia dopłaty dla właścicieli nieruchomości do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 9067 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr XLIV/487/2013 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/447/2013 Rady Miejskiej z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria
2013 9068 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr 55/VI/2011 Rady Gminy Lesznowola z dnia 17 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2011.
2013 9069 2013-08-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 95/2011 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 9 maja 2011r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2011 r.
2013 9070 2013-08-08 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.11.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2011 roku
2013 9071 2013-08-08 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.12.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 30 maja 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2011 roku
2013 9072 2013-08-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/2011 Wójta Gminy Szelków z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011.
2013 9073 2013-08-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 181/2011 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2013 9074 2013-08-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 231/2011 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie przeniesień środków budżetowych
2013 9075 2013-08-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 270/2011 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 26 lipca 2011r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2013 9076 2013-08-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 318/2011 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie przeniesień środków budżetowych
2013 9077 2013-08-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 358/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 września 2011r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2013 9078 2013-08-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 39/2011 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 16 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2011
2013 9079 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr VII/42/2011 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zmiany budżetu miasta uchwalonego Uchwałą Nr IV/10/2011 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 31 stycznia 2011 roku
2013 9080 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr XI/65/2011 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 27 września 2011r. w sprawie zmiany budżetu miasta uchwalonego Uchwałą Nr IV/10/2011 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 31 stycznia 2011 roku
2013 9081 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr VIII/45/2011 Rady Gminy Klembów z dnia 19 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2011 rok
2013 9082 2013-08-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 23/2011 Wójta Gminy Miedzna z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miedzna na 2011 rok.
2013 9083 2013-08-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 44/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
2013 9084 2013-08-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2011 Wójta Gminy Poświętne z dnia 12 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 r.
2013 9085 2013-08-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 46/2011 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr III/21/2010 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2010 roku.
2013 9086 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr 61/2011 Zarządu Powiatu Legionowskiego z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na 2011 r.
2013 9087 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr VIII/35/11 Rady Gminy Kampinos z dnia 31 maja 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2011r.
2013 9088 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr 62/2011 Zarządu Powiatu Legionowskiego z dnia 31 maja 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
2013 9089 2013-08-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.56.2011 Burmistrza Radzymina z dnia 24 maja 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Radzymin na rok 2011 Nr 07/III/2011 z dnia 26 stycznia 2011r
2013 9090 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr 64/28/11 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowskiego na 2011 rok
2013 9091 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr XN/59/11 Rady Gminy Somianka z dnia 25 maja 2011r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2011 rok
2013 9092 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr IX/49/11 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 25 maja 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Olszewo-Borki w 2011 roku.
2013 9093 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr VIII/65/11 Rady Miasta Zielonka z dnia 30 maja 2011r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2011 Nr IV/19/11 Rady Miasta Zielonka z dnia 31 stycznia 2011 roku
2013 9094 2013-08-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/2011 Burmistrza Gminy Brok z dnia 26 maja 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2011 r.
2013 9095 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr IX/35/2011 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 20 maja 2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2011.
2013 9096 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr 1002/49/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2011 r.
2013 9097 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr VII/47/2011 Rady Gminy Korczew z dnia 16 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2013 9098 2013-08-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 74/2011 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 17 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2011
2013 9099 2013-08-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 51/2011 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2013 9100 2013-08-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 52/2011 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2013 9101 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr XIII/74/2011 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2011 rok
2013 9102 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr VII/50/2011 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 27 maja 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2011
2013 9103 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr 55/11 Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 30 maja 2011r. w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu makowskiego na 2011 rok.
2013 9104 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr XII/125/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 31 maja 2011r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2011
2013 9105 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr IX/38/2011 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 27 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
2013 9106 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr XII/127/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 31 maja 2011r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2011
2013 9107 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr XI/61/11 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2011 r.
2013 9108 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr VIII/30/2011 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 11 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
2013 9109 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr IX/49/2011 Rady Gminy Rzekuń z dnia 5 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
2013 9110 2013-08-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2011 Wójta Gminy Poświętne z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 r.
2013 9111 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr VIII.44.2011 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 19 maja 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2011 rok
2013 9112 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr VII/35/11 Rady Gminy w Sabniach z dnia 27 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok
2013 9113 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr VII/42/11 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 30 maja 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2011 r.
2013 9114 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr VIII/91/2011 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 maja 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2011 r.
2013 9115 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr X/81/11 Rady Gminy Wieliszew z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2011 rok.
2013 9116 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr VIII/36/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 30 maja 2011r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2011.
2013 9117 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr IIN/50/2011 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 9 maja 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2011
2013 9118 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr VII/52/2011 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 26 maja 2011r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Maków Mazowiecki na 2011 rok.
2013 9119 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr IX/57/2011 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 25 maja 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr IV/21/2010 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu wyszkowskiego na rok 2011.
2013 9120 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr IX/49/11 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2011 rok.
2013 9121 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr XI/97/2011 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 r.
2013 9122 2013-08-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 38/2011 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 25 maja 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rząśnik na 2011 rok
2013 9123 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr IX/57/2011 Rady Miasta Sulejówek z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2011.
2013 9124 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr VIII.68.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 16 maja 2011r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr IV.33.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 09 lutego 2011r.
2013 9125 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr VI/37/2011 Rady Gminy Domanice z dnia 6 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2013 9126 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr VII/44/2011 Rady Gminy Domanice z dnia 30 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2013 9127 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr 37/VII/2011 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 18 maja 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2011
2013 9128 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr XII/126/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 31 maja 2011r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2011
2013 9129 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr VI/23/2011 Rady Gminy w Mokobodach z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2013 9130 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr VI/31/11 Rady Gminy w Sabniach z dnia 24 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok
2013 9131 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr VI/32/11 Rady Gminy w Sabniach z dnia 24 marca 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011-2022
2013 9132 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr VIII/48/2011 Rady Gminy Domanice z dnia 1 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2013 9133 2013-08-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 189/2011 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 23 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2011
2013 9134 2013-08-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 208/2011 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 12 września 2011r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2011
2013 9135 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr 57/2011 Zarządu Powiatu Legionowskiego z dnia 17 maja 2011r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na 2011 r.
2013 9136 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr VI/53/2011 Rady Miasta Mława z dnia 11 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
2013 9137 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr X/55/11 Rady Gminy w Bielanach z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Bielany na 2011 rok.
2013 9138 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr XI/254/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce na 2011 rok
2013 9139 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr VII/36/2011 Rady Gminy Nur z dnia 5 maja 2011r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok.
2013 9140 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr V/25/2011 Rady Gminy w Broku z dnia 11 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 r.
2013 9141 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr IX/42/2011 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 24 maja 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2011
2013 9142 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr VII/48/2011 Rady Gminy Jadów z dnia 17 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2011
2013 9143 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr 57/26/11 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 11 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowskiego na 2011 rok
2013 9144 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr 61/VIII/2011 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 maja 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na rok 2011
2013 9145 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr VIII/78/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 31 maja 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2011 rok
2013 9146 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr IX/67/2011 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26 maja 2011r. w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2011 rok.
2013 9147 2013-08-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 72/11 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 27 maja 2011r. w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2011 rok.
2013 9148 2013-08-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 48/11 Burmistrza Miasta i Gminy Żuromin z dnia 16 maja 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2011.
2013 9149 2013-08-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 52/11 Burmistrza Miasta i Gminy Żuromin z dnia 30 maja 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2011.
2013 9150 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr XIII/62/2011 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 maja 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2011 Nr V/28/11 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 14 stycznia 2011 r.
2013 9151 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr VI/83/2011 Rady Gminy Magnuszew z dnia 18 maja 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2011.
2013 9152 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr VII/ 60 /11 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 24 maja 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011 Nr IV/23/11 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 18 stycznia 2011 r.
2013 9153 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr VIII/70 /11 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011 Nr IV/23/11 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 18 stycznia 2011 r.
2013 9154 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr VIII/57/11 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowskiego na 2011 rok
2013 9155 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr 930/47/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 24 maja 2011r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2011 r.
2013 9156 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr VII/60/2011 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 4 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Glinojeck na rok 2011
2013 9157 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr VII/43/2011 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 5 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nadarzyn na rok 2011
2013 9158 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr VII/41/2011 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 24 maja 2011r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Bieżuń na rok 2011.
2013 9159 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr VIII/51/2011 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Bieżuń na rok 2011.
2013 9160 2013-08-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 25/2011 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2013 9161 2013-08-09 Uchwała Uchwała nr VI/30/2011 Rady Gminy Radzanów z dnia 4 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzanów na rok 2011
2013 9162 2013-08-09 Uchwała Uchwała nr VII/42/2011 Rady Gminy Radzanów z dnia 30 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzanów na 2011rok
2013 9163 2013-08-09 Uchwała Uchwała nr IX/50/2012 Rady Gminy Radzanów z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzanów na rok 2011 r
2013 9164 2013-08-09 Uchwała Uchwała nr X/55/2011 Rady Gminy Radzanów z dnia 25 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzanów na rok 2011
2013 9165 2013-08-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050/55/2011 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 26 maja 2011r. w sprawie dokonania zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2011 r.
2013 9166 2013-08-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.61.2011 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 6 czerwca 2011r. w sprawie dokonania zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2011 r.
2013 9167 2013-08-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.63.2011 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie dokonania zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2011 r.
2013 9168 2013-08-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.66.2011 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie dokonania zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2011 r.
2013 9169 2013-08-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.74.2011 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie dokonania zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2011 r.
2013 9170 2013-08-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.85.2011 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 18 lipca 2011r. w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2011 r.
2013 9171 2013-08-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.89.2011 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2011 r.
2013 9172 2013-08-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.97.2011 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2011 r.
2013 9173 2013-08-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.100.2011 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 8 września 2011r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2011 r.
2013 9174 2013-08-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.101.2011 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 14 września 2011r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2011 r.
2013 9175 2013-08-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.107.2011 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 28 września 2011r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2011 r.
2013 9176 2013-08-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.108.2011 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 30 września 2011r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2011 r.
2013 9177 2013-08-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.112.2011 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 7 października 2011r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2011 r.
2013 9178 2013-08-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.119.2011 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 19 października 2011r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2011 r.
2013 9179 2013-08-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.122.2011 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 31 października 2011r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2011 r.
2013 9180 2013-08-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.129.2011 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2011 r.
2013 9181 2013-08-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.132.2011 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2011 r.
2013 9182 2013-08-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.144.2011 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2011 r.
2013 9183 2013-08-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.145.2011 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2011 r.
2013 9184 2013-08-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.157.2011 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2011 r.
2013 9185 2013-08-09 Uchwała Uchwała nr II/13/11 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego z dnia 12 maja 2011r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego za 2010 rok
2013 9186 2013-08-09 Uchwała Uchwała nr II/14/11 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego z dnia 12 maja 2011r. w sprawie udzielenia Zarządowi Związku absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok
2013 9187 2013-08-09 Uchwała Uchwała nr II/17/11 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego z dnia 12 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego na rok 2011
2013 9188 2013-08-09 Uchwała Uchwała nr VII/42/11 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 27 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2011 rok.
2013 9189 2013-08-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 39/2011 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 16 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 r.
2013 9190 2013-08-09 Uchwała Uchwała nr 52/2011 Zarządu Powiatu Legionowskiego z dnia 10 maja 2011r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na 2011 r.
2013 9191 2013-08-09 Uchwała Uchwała nr 60/VII/2011 Rady Powiatu Legionowskiego z dnia 26 maja 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Legionowskiego Nr 26/III/11 z dnia 27 stycznia 2011 r
2013 9192 2013-08-09 Uchwała Uchwała nr VII/46/11 Rady Gminy Stare Babice z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Babice na 2011 r.
2013 9193 2013-08-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 42/2011 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 30 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 r.
2013 9194 2013-08-09 Uchwała Uchwała nr VII/54/11 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 23 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2011
2013 9195 2013-08-09 Uchwała Uchwała nr IX/51/2011 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2011 rok
2013 9196 2013-08-09 Uchwała Uchwała nr X/59/2011 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2011 rok
2013 9197 2013-08-09 Uchwała Uchwała nr XII/70/2011 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2011 rok
2013 9198 2013-08-09 Uchwała Uchwała nr VII-62/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV-29/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28.02.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2011
2013 9199 2013-08-09 Uchwała Uchwała nr 887/46/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 17 maja 2011r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2011 r.
2013 9200 2013-08-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 32/11 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 maja 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2011 roku
2013 9201 2013-08-09 Uchwała Uchwała nr V/31/11 Rady Gminy w Troszynie z dnia 20 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Troszyn na rok 2011
2013 9202 2013-08-09 Uchwała Uchwała nr VIII/41/11 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 31 marca 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr IV/13/10 na rok 2011
2013 9203 2013-08-09 Uchwała Uchwała nr X/50/11 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 26 maja 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr IV/13/10 na rok 2011
2013 9204 2013-08-09 Uchwała Uchwała nr 111/X/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2011 r.
2013 9205 2013-08-09 Uchwała Uchwała nr VIII/182/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce na 2011 rok
2013 9206 2013-08-09 Uchwała Uchwała nr 135/X/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 31 maja 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2011.
2013 9207 2013-08-09 Uchwała Uchwała nr 48/11 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 25 maja 2011r. w sprawie : wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
2013 9208 2013-08-09 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 sierpnia 2013r. w sprawie zarządzenia środków w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Białorusi i możliwości jego przeniesienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
2013 9209 2013-08-09 Uchwała Uchwała nr XLI/376/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 7 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto Ząbki oraz określenia granic ich obwodów
2013 9210 2013-08-09 Uchwała Uchwała nr XLII/379/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2013 – 2019
2013 9211 2013-08-09 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Ząbki z dnia 7 czerwca 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga, psychologa, logopedy i doradców zawodowych w szkołach prowadzonych przez Miasto Ząbki
2013 9212 2013-08-09 Uchwała Uchwała nr XLI/212/13 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 12 lipca 2013r. w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Iłża za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2013 9213 2013-08-09 Uchwała Uchwała nr 10.214.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 7 maja 2013r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr XXXVIII/295/2013 Rady Miasta Marki z dnia 27 marca 2013 r. zmieniającej uchwałę Nr XXXVI/282/2013 Rady Miasta Marki z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2013 9214 2013-08-09 Uchwała Uchwała nr 10.215.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 7 maja 2013r. w sprawie wskazania naruszenia prawa w uchwale Nr XXXVIII/296/2013 Rady Miasta Marki z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/281/2013 Rady Miasta Marki z dnia 6 lutego 2013 roku w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 9215 2013-08-09 Uchwała Uchwała nr 10.218.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 7 maja 2013r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XXXV/203/13 Rady Gminy Somianka z dnia 8 kwietnia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania stawki takiej opłaty.
2013 9216 2013-08-09 Uchwała Uchwała nr 10.220.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 7 maja 2013r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XXVII/174/2013 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
2013 9217 2013-08-09 Uchwała Uchwała nr 10.221.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 7 maja 2013r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XXVII/175/2013 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2013 9218 2013-08-09 Uchwała Uchwała nr 11.226.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 21 maja 2013r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XXVII/153/2013 Rady Gminy w Klwowie z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Klwów.
2013 9219 2013-08-09 Uchwała Uchwała nr 11.232.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 21 maja 2013r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XXII/175/13 Rady Gminy Osieck z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wskazanie naruszenia prawa.
2013 9220 2013-08-09 Uchwała Uchwała nr 11.233.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 21 maja 2013r. w sprawie wskazania naruszenia prawa w uchwale Nr XXXII/182/2013 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 22 kwietnia 2013 zmieniającej Uchwalę Nr XXX/164/2013 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2013 9221 2013-08-09 Uchwała Uchwała nr 12.244.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 4 czerwca 2013r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XXXIII/330/2013 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 25 kwietnia 2013 roku zmieniającej uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kozienice.
2013 9222 2013-08-09 Uchwała Uchwała nr 12.245.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 4 czerwca 2013r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XXVII/29/13 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.
2013 9223 2013-08-09 Uchwała Uchwała nr 12.246.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 4 czerwca 2013r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XXVII/30/13 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz wskazania naruszenia prawa.
2013 9224 2013-08-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 4816/2013 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 sierpnia 2013r. w sprawie publikacji „Aneksu Nr 7 do porozumienia z dnia 27 września 2004 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Nowodworskiemu prowadzenia niektórych zadań m.st. Warszawy z zakresu pomocy społecznej”
2013 9225 2013-08-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/187/2013 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 5 sierpnia 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Krzynowłoga Mała oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2013 9226 2013-08-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/188/2013 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 5 sierpnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Krzynowłoga Mała
2013 9227 2013-08-12 Uchwała Uchwała nr XLII/301/13 Rady Miejskiej w Warce z dnia 8 sierpnia 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 9228 2013-08-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/173/2013 Rady Gminy Górzno z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole prowadzone przez gminę Górzno
2013 9229 2013-08-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/174/2013 Rady Gminy Górzno z dnia 21 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości z terenu Gminy Górzno
2013 9230 2013-08-12 Uchwała Uchwała nr XXX/239/2013 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/316/10 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Białobrzegi na lata 2010 – 2013.
2013 9231 2013-08-12 Uchwała Uchwała nr XXX/241/2013 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły.
2013 9232 2013-08-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/166/2013 Rady Gminy Domanice z dnia 12 lipca 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XX/136/2012 Rady Gminy Domanice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia pojemności pojemnika
2013 9233 2013-08-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/167/2013 Rady Gminy Domanice z dnia 12 lipca 2013r. w sprawie zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 9234 2013-08-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/184/2013 Rady Gminy w Parysowie z dnia 17 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/157/2013 z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Parysów
2013 9235 2013-08-13 Uchwała Uchwała nr XL/186/2013 Rady Gminy Sochaczew z dnia 24 lipca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 9236 2013-08-13 Uchwała Uchwała nr 192/XXXIII/2013 Rady Gminy Iłów z dnia 23 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr 167/XXVIII/2013 z dnia 25 stycznia 2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 9237 2013-08-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/161/2013 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 30 lipca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Szelkowie i Gminnego Ośrodka Kultury w Szelkowie.
2013 9238 2013-08-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/164/2013 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Szelków.
2013 9239 2013-08-13 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 6/2013 Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 12 sierpnia 2013r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Raciąż przeprowadzonych w dniu 11 sierpnia 2013 r.
2013 9240 2013-08-13 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 5/2013 Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 12 sierpnia 2013r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Wiśniewie przeprowadzonych w dniu 11 sierpnia 2013 r.
2013 9241 2013-08-14 Decyzja Decyzja nr OGD-4210-27(21)/2013/1331/XIII/BB Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 sierpnia 2013r.
2013 9242 2013-08-14 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-45(8)/2013/142/XIV/ESz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 sierpnia 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, dla PGNiG TERMIKA S.A. z siedzibą w Warszawie, w części dotyczącej zaopatrzenia w ciepło odbiorców usytuowanych w Warszawie w rejonie ul. Jana Kazimierza,
2013 9243 2013-08-14 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-44(8)/2013/142/XIV/ESz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 sierpnia 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, dla PGNiG TERMIKA S.A. z siedzibą w Warszawie, w części dotyczącej zaopatrzenia w ciepło odbiorców usytuowanych w Warszawie w rejonie ul. Marynarskiej
2013 9244 2013-08-14 Uchwała Uchwała nr 239/XXX/13 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 8 sierpnia 2013r. w sprawie utworzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku i nadania statutu
2013 9245 2013-08-14 Uchwała Uchwała nr XXV/152/2013 Rady Gminy w Mokobodach z dnia 9 sierpnia 2013r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2013 9246 2013-08-14 Uchwała Uchwała nr XXV/150/2013 Rady Gminy w Mokobodach z dnia 9 sierpnia 2013r. w sprawie ząrzadzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów, określenia wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów
2013 9247 2013-08-14 Uchwała Uchwała nr XXV/151/2013 Rady Gminy w Mokobodach z dnia 9 sierpnia 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Mokobody
2013 9248 2013-08-14 Uchwała Uchwała nr 445/XLV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Ostrołęki wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok
2013 9249 2013-08-14 Uchwała Uchwała nr 446/XLV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta Ostrołęki za 2012 rok
2013 9250 2013-08-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/353/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszkowa dla kwartału ulic: 11 – go Listopada, Pułtuskiej, Wspólnej, Dworcowej, I Armii Wojska Polskiego i Prostej.
2013 9251 2013-08-14 Uchwała Uchwała nr XX/111/12 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 28 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa na rok 2013 Gminy Sobienie Jeziory
2013 9252 2013-08-14 Uchwała Uchwała nr XX/112/12 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobienie Jeziory na lata 2013 – 2016
2013 9253 2013-08-14 Uchwała Uchwała nr XXX/240/2013 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjanym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Białobrzegi.
2013 9254 2013-08-14 Uchwała Uchwała nr XXX/242/2013 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla trenerów i instruktorów sportu prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym.
2013 9255 2013-08-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/368/2013 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/322/2013 z dnia 27 lutego 2013 Rady Gminy Nadarzyn w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Nadarzyn oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2013 9256 2013-08-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/369/2013 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr VI/37/2007 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Nadarzyn poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 9257 2013-08-14 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 2673/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 marca 2013r.
2013 9258 2013-08-14 Uchwała Uchwała nr 1252/270/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 9 lipca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (Uszczegółowienie RPO WM)
2013 9259 2013-08-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/311/2013 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 6 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Sienkiewicza” w Pruszkowie - Obszar II
2013 9260 2013-08-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/155/13 Rady Gminy Głowaczów z dnia 19 lipca 2013r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego
2013 9261 2013-08-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/227/2013 Rady Gminy Leszno z dnia 25 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2013 9262 2013-08-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/228/2013 Rady Gminy Leszno z dnia 25 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 9263 2013-08-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/229/2013 Rady Gminy Leszno z dnia 25 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Leszno
2013 9264 2013-08-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/234/2013 Rady Gminy Leszno z dnia 9 lipca 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 9265 2013-08-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/233/2013 Rady Gminy Leszno z dnia 9 lipca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Leszno, Etap A - Część I
2013 9266 2013-08-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/234/2013 Rady Gminy Klembów z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Klembów, części wsi Wola Rasztowska
2013 9267 2013-08-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/270/13 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nasielsku.
2013 9268 2013-08-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/273/13 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nasielsk obejmującego obszar wsi Andzin
2013 9269 2013-08-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/288/2013 Rady Gminy Płońsk z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Płońsk
2013 9270 2013-08-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/290/2013 Rady Gminy Płońsk z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Szerominek, gmina Płońsk.
2013 9271 2013-08-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/292/2013 Rady Gminy Płońsk z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Rozporządzenia Nr 41 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 sierpnia 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu płońskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2008 r. Nr 152 poz. 5339) dotyczącej konieczności zmiany parametrów drzew przy jednoczesnym wykonaniu nasadzeń zamiennych drzewami w tym samym gatunku w miejscu usuwanych drzew.
2013 9272 2013-08-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/180/2013 Rady Gminy Repki z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Repki
2013 9273 2013-08-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/181/2013 Rady Gminy Repki z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 9274 2013-08-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/182/2013 Rady Gminy Repki z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 9275 2013-08-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/183/2013 Rady Gminy Repki z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 9276 2013-08-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/184/2013 Rady Gminy Repki z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Repki
2013 9277 2013-08-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/185/2013 Rady Gminy Repki z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 9278 2013-08-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/321/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji
2013 9279 2013-08-19 Uchwała Uchwała nr XLIII/392/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 2 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2013 9280 2013-08-19 Uchwała Uchwała nr XLIII/391/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 2 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości
2013 9281 2013-08-19 Uchwała Uchwała nr XLIII/400/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 2 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Ząbki
2013 9282 2013-08-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/391/13 Rady Miasta Otwocka z dnia 25 czerwca 2013r. Zmieniająca Uchwałę Nr IX/91/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym, osobom prawnym oraz przedsiębiorcom na finansowanie lub dofinansowanie z budżetu Miasta Otwocka, ze środków pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska, przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, obejmujących budowę przyłączy do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej, wybudowanej w ramach Projektu nr 2004/PL/16/C/PE/013 „System wodno-kanalizacyjny w Otwocku” współfinansowanego z Funduszu Spójności.
2013 9283 2013-08-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/230/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 9 sierpnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2013-2018.
2013 9284 2013-08-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/231/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 9 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/209/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą
2013 9285 2013-08-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/232/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 9 sierpnia 2013r. w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Nowym Mieście nad Pilicą na lata 2013-2016.
2013 9286 2013-08-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/233/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 9 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowe Miasto nad Pilicą w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie.
2013 9287 2013-08-20 Uchwała Uchwała nr Nr XXXVIII/234/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 9 sierpnia 2013r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXII/188/2001 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 28 czerwca 2001 roku w sprawie zasad i trybu korzystania z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy Nowe Miasto nad Pilicą.
2013 9288 2013-08-20 Uchwała Uchwała nr XXX/320/13 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Kobyłka w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz wysokości cen za te usługi
2013 9289 2013-08-20 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 19 sierpnia 2013r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Czerwin i Rady Gminy Czerwin przed upływem kadencji
2013 9290 2013-08-20 Porozumienie Porozumienie nr WEiS.031.5.2013 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie współdziałania Gminy Legionowo z Gminą Jabłonna w zakresie realizacji zadań edukacji publicznej obejmujących wychowanie przedszkolne realizowane w przedszkolach publicznych i w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych.
2013 9291 2013-08-20 Uchwała Uchwała nr 176/XXVII/2013 Rady Gminy Załuski z dnia 22 lipca 2013r. zmieniająca uchwałę Nr 139/XXIII/2012 Rady Gminy Załuski z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 9292 2013-08-20 Informacja Informacja Starosty Sierpeckiego z dnia 13 sierpnia 2013r. w sprawie zatwierdzenia operatu opisowo - kartograficznego opracowanego w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków miasta Sierpc.
2013 9293 2013-08-20 Uchwała Uchwała nr XXIV/110/2013 Rady Gminy Wierzbno z dnia 3 lipca 2013r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga, psychologa oraz logopedy, jak również nauczycieli realizujących w ramach etatu zajęcia o różnym wymiarze w szkołach i przedszkolu prowadzonym przez gminę Wierzbno.
2013 9294 2013-08-20 Sprawozdanie Sprawozdanie nr Gl 7114.1.2013 Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 14 sierpnia 2013r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonego na obszarze Gminy Miasto Sochaczew.
2013 9295 2013-08-20 Uchwała Uchwała nr 198/XL/2013 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 12 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania ze stadionu w Gostyninie przy ul. Sportowej 1
2013 9296 2013-08-20 Uchwała Uchwała nr 199/XL/2013 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 12 sierpnia 2013r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Miasta Gostynina odrębnych obwodów głosowania w referendum gminnym w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Gostynina przed upływem kadencji zarządzonym na dzień 15 września 2013 roku.
2013 9297 2013-08-20 Uchwała Uchwała nr 200/XL/2013 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 12 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 159/XXX/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 9298 2013-08-20 Uchwała Uchwała nr 575/2013 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Grodzisk Mazowiecki, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 9299 2013-08-20 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-48(7)/2013/39/X/RWy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 sierpnia 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego „Mińsk Mazowiecki” Spółka Akcyjna z siedzibą w Mińsku Mazowieckim
2013 9300 2013-08-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/173/2013 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia oraz ustalenia czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie , wychowanie i opiekę w Punkcie Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Andrzejewie, prowadzonym przez Gminę Andrzejewo.
2013 9301 2013-08-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/159/2013 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szreńsk
2013 9302 2013-08-20 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 19 sierpnia 2013r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Solcu nad Wisłą przeprowadzonych w dniu 18 sierpnia 2013 r.
2013 9303 2013-08-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/168/2013 Rady Gminy Tczów z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie ustalania opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Tczów
2013 9304 2013-08-21 Uchwała Uchwała nr XLI/200/13 Rady Gminy Korytnica z dnia 9 sierpnia 2013r. w sprawie poboru opłaty za gospodarownie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów oraz określenie wynagrodzenia za inkaso
2013 9305 2013-08-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/274/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 11 lipca 2013r. w sprawie nadania nazw rondom położonym na terenie Gminy Michałowice
2013 9306 2013-08-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/138/2013 Rady Gminy Sypniewo z dnia 14 sierpnia 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 9307 2013-08-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/140/2013 Rady Gminy Sypniewo z dnia 14 sierpnia 2013r. w sprawie określenia elektronicznego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2013 9308 2013-08-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/141/2013r Rady Gminy Sypniewo z dnia 14 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/117/2013 Rady Gminy Sypniewo z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013r poz. 4159 z późn. zm.)
2013 9309 2013-08-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/142/2013 Rady Gminy Sypniewo z dnia 14 sierpnia 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2013 9310 2013-08-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/139/2013 Rady Gminy Sypniewo z dnia 14 sierpnia 2013r. w sprawie określenia dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi.
2013 9311 2013-08-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/147/2013 Rady Gminy Stanisławów z dnia 23 lipca 2013r. w sprawie wyboru metody oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Stanisławów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2013 9312 2013-08-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/146/2013 Rady Gminy Stanisławów z dnia 23 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/125/2013 Rady Gminy Stanisławów z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie zasad i trybu używania herbu i nazwy gminy Stanisławów
2013 9313 2013-08-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/138/2013 Rady Gminy Jastrząb z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jastrząb
2013 9314 2013-08-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/318/2013 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Pruszkowa oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 9315 2013-08-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/303/2013 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielenia i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 9316 2013-08-21 Uchwała Uchwała nr XLII/296/2013 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 19 lipca 2013r. w sprawie zmian w uchwale Nr XLI/289/2013 Rady Miejskiej w Zwoleniu w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 9317 2013-08-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/151/13 Rady Gminy Olszanka z dnia 12 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszance.
2013 9318 2013-08-21 Porozumienie Porozumienie nr WEiS. 031.2.2013 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie współdziałania Gminy Legionowo z Gminą Nieporęt w zakresie realizacji zadań edukacji publicznej obejmujących wychowanie przedszkolne realizowane w przedszkolach publicznych i w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych.
2013 9319 2013-08-21 Porozumienie Porozumienie nr 031.32.2013 Starosty Wołomińskiego z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Wołominie i w Tłuszczu, zawarte pomiędzy Powiatem Wołomińskim a Powiatem Szydłowieckim
2013 9320 2013-08-21 Porozumienie Porozumienie nr 031.46.2013 Starosty Wołomińskiego z dnia 1 lipca 2013r. w sprawie powierzenia przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz udzielenia dotacji celowej, zawarte pomiędzy Województwem Mazowieckim a Powiatem Wołomińskim
2013 9321 2013-08-21 Porozumienie Porozumienie nr 44/2013 Starosty Wołomińskiego z dnia 26 czerwca 2013r. pomiędzy Powiatem Wołomińskim a Gminą Strachówka
2013 9322 2013-08-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 400 Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Huszlewie
2013 9323 2013-08-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 401 Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Pacynie
2013 9324 2013-08-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX - I.4131.106.2013.MPZ Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 sierpnia 2013r. Rada Miejska w Łomiankach
2013 9325 2013-08-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.108.2013.MZ1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 sierpnia 2013r. Rada Gminy Huszlew
2013 9326 2013-08-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/139/2013 Rady Gminy Jastrząb z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji
2013 9327 2013-08-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/WF/2013 Burmistrza Miasta Sierpc z dnia 27 marca 2013r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2012 rok.
2013 9328 2013-08-23 Uchwała Uchwała nr 227/XXVI/13 Rady Gminy Bulkowo z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 9329 2013-08-23 Uchwała Uchwała nr 228/XXVI/13 Rady Gminy Bulkowo z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 9330 2013-08-23 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Radomskiego do Porozumienia z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie powierzenia Gminie Jedlnia -Letnisko zadania w zakresie kultury pod nazwą Powiatowo - Gminne Dożynki 2013
2013 9331 2013-08-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/243/2013 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 13 sierpnia 2013r. w sprawie: nadania nazwy drodze w miejscowości Błędowo
2013 9332 2013-08-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/244/2013 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 13 sierpnia 2013r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2013 9333 2013-08-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/246/2013 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 13 sierpnia 2013r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za świadczenia w prowadzonym przez Gminę Pomiechówek przedszkolu publicznym
2013 9334 2013-08-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII/212/2013 Rady Gminy Jadów z dnia 16 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/52/2011 Rady Gminy Jadów z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia opiekuńczo wychowawcze przekraczające podstawę programową w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jadów
2013 9335 2013-08-23 Uchwała Uchwała nr VI/42/13 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 19 sierpnia 2013r. w sprawie dokonania zmian zapisu w Uchwale Nr XIV/91/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 9336 2013-08-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/198 /2013 Rady Gminy Przasnysz z dnia 5 sierpnia 2013r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego należnych od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 9337 2013-08-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/202/2013 Rady Gminy Przasnysz z dnia 5 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Przasnyszu z siedzibą w Bogatem
2013 9338 2013-08-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII/208/2013 Rady Gminy Jadów z dnia 16 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/122/08 Rady Gminy Jadów z dnia 12 września 2008r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy Jadów
2013 9339 2013-08-23 Uchwała Uchwała nr XXXVI/281/13 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa obejmującego działki o nr ew. 1510/1, 1511/1, 1512/1, 1513/1, 1514/1, 1502/1, 1502/2, 1503, 1504/1, 1504/2, 1505 w ich granicach ewidencyjnych oraz część działki o nr ew. 1509/1.
2013 9340 2013-08-23 Wyrok Wyrok nr II SA/Wa 337/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 czerwca 2013r.
2013 9341 2013-08-23 Wyrok Wyrok nr II SA/Wa 352/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 czerwca 2013r.
2013 9342 2013-08-23 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 2517/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 marca 2013r.
2013 9343 2013-08-23 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 2819/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 marca 2013r.
2013 9344 2013-08-23 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 2820/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 marca 2013r.
2013 9345 2013-08-23 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 2737/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25 lutego 2013r.
2013 9346 2013-08-23 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 2895/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2013r.
2013 9347 2013-08-23 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 346/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 maja 2013r.
2013 9348 2013-08-23 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 347/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 maja 2013r.
2013 9349 2013-08-23 Informacja Informacja nr OWA-4110-4(8)/2013/113/ARy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 sierpnia 2013r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 20 sierpnia 2013 r. WCC/669-ZTO-B/113/W/OWA/2013/ARy, w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła udzielonej przedsiębiorcy: "Geotermia Mazowiecka" S.A. z siedzibą w Mszczonowie (zwanemu dalej: „Koncesjonariuszem).
2013 9350 2013-08-23 Informacja Informacja nr OWA-4110-8(3)/2013/1262/ARy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 22 sierpnia 2013r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 sierpnia 2013 r. PCC/845-ZTO-B/1262/W/OWA/2013/ARy, w sprawie zmiany koncesji na 1) przesyłanie ciepła, 2) dystrybucję ciepła udzielonych przedsiębiorcy: EDF POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanemu dalej: „Koncesjonariuszem).
2013 9351 2013-08-23 Aneks Aneks nr 12 Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 lipca 2013r. zawarty pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Samorządem Województwa Mazowieckiego reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w imieniu którego działa Marszałek Województwa Mazowieckiego.
2013 9352 2013-08-23 Porozumienie Porozumienie nr WEiS.031.3.2013 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie współdziałania Gminy Legionowo z gminą Miasto i Gmina Serock w zakresie realizacji zadań edukacji publicznej obejmujących wychowanie przedszkolne realizowane w przedszkolach publicznych i w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych.
2013 9353 2013-08-23 Uchwała Uchwała nr XXXIV/354/2013 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Stara Wieś w Gminie Nadarzyn.
2013 9354 2013-08-23 Uchwała Uchwała nr XXXIV/355/2013 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Urzut w Gminie Nadarzyn.
2013 9355 2013-08-23 Uchwała Uchwała nr XXXIV/356/2013 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Kajetany w Gminie Nadarzyn – rejon ul. Klonowej.
2013 9356 2013-08-23 Uchwała Uchwała nr XXXIV/357/2013 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Kajetany w Gminie Nadarzyn - rejon ul. Czarny Las.
2013 9357 2013-08-23 Uchwała Uchwała nr XXXIV/358/2013 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Szamoty w Gminie Nadarzyn.
2013 9358 2013-08-26 Postanowienie Postanowienie nr 26/13 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 20 sierpnia 2013r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w srawie odwołania Prezydenta m. st. Warszawy przed upływem kadencji
2013 9359 2013-08-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2013 Wójta Gminy Karniewo z dnia 25 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Karniewo za 2012 r.
2013 9360 2013-08-26 Uchwała Uchwała nr XXXVII.324.2013 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Okuniew, gmina Halinów
2013 9361 2013-08-26 Uchwała Uchwała nr XXXVII.325.2013 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zagórze, gmina Halinów
2013 9362 2013-08-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 26 sierpnia 2013r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Czerwonka przeprowadzonych w dniu 25 sierpnia 2013 r.
2013 9363 2013-08-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 26 sierpnia 2013r. o wynikach przedterminowych wyborów Wójta Gminy Zabrodzie przeprowadzonych w dniu 11 sierpnia 2013 r.oraz w dniu 25 sierpnia 2013 r.
2013 9364 2013-08-26 Uchwała Uchwała nr 168/XXIX/2013 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 22 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych z nieruchomości.
2013 9365 2013-08-26 Uchwała Uchwała nr 167/XXIX/2013 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 22 sierpnia 2013r. w sprawie nadania nazwy placowi w miejscowości Małkinia Górna.
2013 9366 2013-08-26 Uchwała Uchwała nr 164/XXIX/2013 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 22 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2013 9367 2013-08-26 Uchwała Uchwała nr 227/XXVIII/2013 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 14 sierpnia 2013r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Mała Wieś
2013 9368 2013-08-26 Uchwała Uchwała nr 228 XXVIII 2013 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 14 sierpnia 2013r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2013 9369 2013-08-26 Uchwała Uchwała nr 229/XXVIII/2013 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 14 sierpnia 2013r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Mała Wieś gmina Mała Wieś
2013 9370 2013-08-26 Uchwała Uchwała nr 230/XXVIII/2013 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 14 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2013 9371 2013-08-26 Uchwała Uchwała nr 234/XXVIII/2013 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 14 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
2013 9372 2013-08-26 Decyzja Decyzja nr 71/2013 Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie wpisania zabytku do rejestru zabytków
2013 9373 2013-08-26 Decyzja Decyzja nr 56/13 Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 22 stycznia 2013r. w sprawie wpisania zabytku do rejestru zabytków
2013 9374 2013-08-26 Decyzja Decyzja nr 530/13 Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 16 maja 2013r. w sprawie wpisania zabytku do rejestru zabytków
2013 9375 2013-08-26 Decyzja Decyzja nr 389/13 Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 17 kwietnia 2013r. w sprawie wpisania zabytku do rejestru zabytków
2013 9376 2013-08-26 Decyzja Decyzja nr 529/13 Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 16 maja 2013r. w sprawie wpisania zabytku do rejestru zabytków
2013 9377 2013-08-26 Postanowienie Postanowienie nr 1/2013 Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 26 sierpnia 2013r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Pułtusk przed upływem kadencji.
2013 9378 2013-08-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/130/2013 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie: wyboru metody obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie zamieszkałych nieruchomości oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
2013 9379 2013-08-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/131/2013 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji
2013 9380 2013-08-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.111.2013.BŁ Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 sierpnia 2013r. Rada Miejska w Wyszkowie
2013 9381 2013-08-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.107.2013.MZ1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 sierpnia 2013r. Rada Miejska w Piasecznie
2013 9382 2013-08-27 Uchwała Uchwała nr 18.132.12 Rady Gminy Grabów nad Pilicą z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2013 9383 2013-08-27 Uchwała Uchwała nr 211/XXIX/13 Rady Gminy w Mochowie z dnia 23 sierpnia 2013r. zmieniająca Uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
2013 9384 2013-08-27 Aneks Aneks nr 4/4/PT-I/P/183/2013 Gminy Stara Biała i Gminy Miasto Płock z dnia 1 sierpnia 2013r. do porozumienia Nr 9/WGM-V/P/22/2012 z dnia 24 stycznia 2012 r.
2013 9385 2013-08-27 Aneks Aneks nr 3/5/PT-I/P/182/2013 Gminy Brudzeń Duży i Gminy Miasto Płock z dnia 1 sierpnia 2013r. do porozumienia Nr 2/WGM-V/P/8/2012 z dnia 23 stycznia 2012 r.
2013 9386 2013-08-27 Porozumienie Porozumienie nr 3/PT-I/P/163/2013 Gminy Łąck i Gminy - Miasto Płock z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie organizacji transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Gminy - Miasto Płock i Gminy Łąck.
2013 9387 2013-08-27 Uchwała Uchwała nr XLIV/382/2013 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 22 sierpnia 2013r. o zmianie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 9388 2013-08-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/188/13 Rady Gminy w Promnie z dnia 12 sierpnia 2013r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczania inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 9389 2013-08-27 Uchwała Uchwała nr 205/XXVI/13 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 14 sierpnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowy Duninów Gminy Nowy Duninów
2013 9390 2013-08-27 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 7 sierpnia 2013r. do Porozumienia z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie powierzenia Gminie Miasta Radom zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej w 2013 roku
2013 9391 2013-08-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/237/2013 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 19 lipca 2013r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, w tym nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Miasto Łaskarzew
2013 9392 2013-08-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/299/2013 Rady Gminy Płońsk z dnia 1 sierpnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Arcelin
2013 9393 2013-08-27 Uchwała Uchwała nr 215/XXIX/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 11 lipca 2013r. zmieniająca uchwałę Nr 170/XXII/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2013-2020
2013 9394 2013-08-27 Uchwała Uchwała nr 220/XXX/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 9 sierpnia 2013r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rogotwórsku
2013 9395 2013-08-27 Uchwała Uchwała nr 219/XXX/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 9 sierpnia 2013r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Miry Zimińskiej – Sygietyńskiej w Cieszewie
2013 9396 2013-08-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/176/2013 Rady Gminy Górzno z dnia 2 sierpnia 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia inkasa i inkasentów
2013 9397 2013-08-27 Wyrok Wyrok nr II SA/Wa 326/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 maja 2013r.
2013 9398 2013-08-27 Uchwała Uchwała nr 303/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Józefowa pn. Centrum Michalina - etap A
2013 9399 2013-08-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/369/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 25 lipca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszkowa dla obszaru części ul. I Armii Wojska Polskiego i miejscowości Natalin.
2013 9400 2013-08-27 Uchwała Uchwała nr I/4/13 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie podziału Gminy Chlewiska na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 9401 2013-08-27 Uchwała Uchwała nr XLII/319/2013 Rady Miasta Sulejówek z dnia 23 maja 2013r. w sprawie: określenia zasad ustalania i poboru opłaty targowej na terenie Miasta Sulejówek,  a także jej wysokości
2013 9402 2013-08-27 Uchwała Uchwała nr XLIII/325/2013 Rady Miasta Sulejówek z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Sulejówek Nr XLII/319/2013 z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zasad ustalania i poboru opłaty targowej na terenie Miasta Sulejówek,  a także jej wysokości
2013 9403 2013-08-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/156/2013 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 9404 2013-08-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/158/2013 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 26 lipca 2013r. w sprawie uchwalenie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sarnakach
2013 9405 2013-08-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/164/2013 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 26 lipca 2013r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2013 9406 2013-08-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/165/2013 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 26 lipca 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy
2013 9407 2013-08-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 55/2013 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 5 sierpnia 2013r. w sprawie opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Małkinia Górna za I półrocze 2013 roku.
2013 9408 2013-08-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 56/2013 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 5 sierpnia 2013r. w sprawie opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej gminy Małkinia Górna za I półrocze 2013 rok.
2013 9409 2013-08-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 57/2013 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 5 sierpnia 2013r. w sprawie opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji półrocznej o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu i Gminnej Biblioteki Publicznej w 2013 roku.
2013 9410 2013-08-28 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 26 sierpnia 2013r. i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Doliny Przysowy i Słudwi PLB100003
2013 9411 2013-08-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/263/2013 Rady Gminy Rzekuń z dnia 22 sierpnia 2013r. w sprawie utworzenia i organizacji punktów przedszkolnych na terenie gminy Rzekuń.
2013 9412 2013-08-29 Uchwała Uchwała nr XXV/116/2013 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie: podziału Gminy Jastrzębia na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 9413 2013-08-29 Uchwała Uchwała nr 1293/273/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 16 lipca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013
2013 9414 2013-08-29 Uchwała Uchwała nr 1368/276/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 26 lipca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013
2013 9415 2013-08-29 Uchwała Uchwała nr 1396/277/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 6 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013
2013 9416 2013-08-29 Uchwała Uchwała nr XXX/192/2013 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Garwolinie
2013 9417 2013-08-29 Uchwała Uchwała nr 1334/274/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 22 lipca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (Uszczegółowienie RPO WM)
2013 9418 2013-08-29 Uchwała Uchwała nr LXIII/1730/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie opłat za korzystanie z systemu Warszawski Rower Publiczny w m. st. Warszawie w dniu 30 sierpnia 2013 roku
2013 9419 2013-08-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/204/2013 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr VII/42/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego należnych od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 9420 2013-08-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/212/2013 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 13 sierpnia 2013r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Błędówko.
2013 9421 2013-08-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/213/2013 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 13 sierpnia 2013r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Brody, Brody-Parcele.
2013 9422 2013-08-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/214/2013 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 13 sierpnia 2013r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Bronisławka
2013 9423 2013-08-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/215/2013 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 13 sierpnia 2013r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Cegielnia-Kosewo
2013 9424 2013-08-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/216/2013 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 13 sierpnia 2013r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Czarnowo
2013 9425 2013-08-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/217/2013 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 13 sierpnia 2013r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Falbogi Borowe.
2013 9426 2013-08-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/218/2013 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 13 sierpnia 2013r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Goławice Drugie.
2013 9427 2013-08-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/211/2013 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 13 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Błędowo.
2013 9428 2013-08-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/219/2013 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 13 sierpnia 2013r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Goławice Pierwsze.
2013 9429 2013-08-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/220/2013 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 13 sierpnia 2013r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Kikoły.
2013 9430 2013-08-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/221/2013 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 13 sierpnia 2013r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Kosewko.
2013 9431 2013-08-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/222/2013 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 13 sierpnia 2013r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Kosewo.
2013 9432 2013-08-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/223/2013 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 13 sierpnia 2013r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Nowe Orzechowo.
2013 9433 2013-08-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/224/2013 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 13 sierpnia 2013r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Nowy Modlin.
2013 9434 2013-08-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/225/2013 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 13 sierpnia 2013r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Pomiechowo.
2013 9435 2013-08-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/226/2013 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 13 sierpnia 2013r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Pomiechówek.
2013 9436 2013-08-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/227/2013 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 13 sierpnia 2013r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Pomocnia.
2013 9437 2013-08-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/228/2013 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 13 sierpnia 2013r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Stanisławowo.
2013 9438 2013-08-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/229/2013 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 13 sierpnia 2013r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Stare Orzechowo.
2013 9439 2013-08-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/230/2013 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 13 sierpnia 2013r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Szczypiorno.
2013 9440 2013-08-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/231/2013 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 13 sierpnia 2013r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Śniadówko.
2013 9441 2013-08-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/232/2013 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 13 sierpnia 2013r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Wola Błędowska.
2013 9442 2013-08-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/233/2013 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 13 sierpnia 2013r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Wójtostwo.
2013 9443 2013-08-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/234/2013 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 13 sierpnia 2013r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Wólka Kikolska.
2013 9444 2013-08-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/235/2013 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 13 sierpnia 2013r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Wymysły.
2013 9445 2013-08-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/236/2013 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 13 sierpnia 2013r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Zapiecki.
2013 9446 2013-08-29 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 3 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 22 sierpnia 2013r. w sprawie ogłoszenia „Wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł w okresie od dnia 1 stycznia 2013r. do dnia 30 czerwca 2013r.”
2013 9447 2013-08-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/280/2013 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 11 czerwca 2013r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2012
2013 9448 2013-08-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/295/2013 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 20 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Pruszkowski
2013 9449 2013-08-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/297/2013 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 20 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie
2013 9450 2013-08-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/298/2013 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 20 sierpnia 2013r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Pruszkowskiego
2013 9451 2013-08-30 Uchwała Uchwała nr XXX/174/13 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 22 sierpnia 2013r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz odbierania nieczystości ciekłych
2013 9452 2013-08-30 Uchwała Uchwała nr XXX/175/13 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 22 sierpnia 2013r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 9453 2013-08-30 Uchwała Uchwała nr XXX/176/2013 Rady Gminy Kowala z dnia 27 czerwca 2013r. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
2013 9454 2013-08-30 Uchwała Uchwała nr XX.176.2012 Rady Gminy w Błędowie z dnia 25 października 2012r. w sprawie : okręgów wyborczych utworzonych dla wyboru Rady Gminy Błędów
2013 9455 2013-08-30 Uchwała Uchwała nr XXVII.219.2013 Rady Gminy w Błędowie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie podziału Gminy Błędów na obwody głosowania oraz ustalenie ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 9456 2013-08-30 Uchwała Uchwała nr 235/XXX/2013 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 25 lipca 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr 229/XXIX/2013 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie przekształcenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Jakuba Kopacza w Nowej Suchej w Publiczne Przedszkole w Nowej Suchej
2013 9457 2013-08-30 Uchwała Uchwała nr 316/13 Rady Gminy Celestynów z dnia 26 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę Nr 135/12 Rady Gminy Celestynów z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, punkty przedszkolne i oddziały przedszkolne w szkołach Gminy Celestynów w czasie przekraczającym wymiar zajęć przeznaczony na realizację programu wychowania przedszkolnego uwzględniającego podstawę programową wychowania przedszkolnego.
2013 9458 2013-08-30 Uchwała Uchwała nr 317/13 Rady Gminy Celestynów z dnia 26 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2013 9459 2013-08-30 Uchwała Uchwała nr XLI.420.2013 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 10 czerwca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Brwinów oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2013 9460 2013-08-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/260/2013 Rady Gminy Rzekuń z dnia 22 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia nazw ulic w miejscowościach: Dzbenin, Przytuły Stare.
2013 9461 2013-08-30 Uchwała Uchwała nr XL/205/2013 Rady Gminy Jabłonna Lacka z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa.
2013 9462 2013-08-30 Uchwała Uchwała nr XL/206/2013 Rady Gminy Jabłonna Lacka z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru opłaty w drodze inkasa za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jabłonna Lacka oraz ustalenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia inkaso.
2013 9463 2013-08-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/175/2013 Rady Gminy Górzno z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górznie
2013 9464 2013-08-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/323/2013 Rady Miasta Sulejówek z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulejówek na lata 2013 - 2020.
2013 9465 2013-08-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/329/2013 Rady Miasta Sulejówek z dnia 11 lipca 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulejówek na lata 2013 - 2020.
2013 9466 2013-08-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/148/2013 Rady Gminy Stanisławów z dnia 20 sierpnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod linię 400 kV Miłosna – Siedlce Ujrzanów dla części wsi: Wólka Wybraniecka, Suchowizna, Wólka Czarnińska, Szymankowszczyzna, Czarna, Porąb, gmina Stanisławów
2013 9467 2013-08-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/149/2013 Rady Gminy Stanisławów z dnia 20 sierpnia 2013r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Ładzyń
2013 9468 2013-08-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/150/2013 Rady Gminy Stanisławów z dnia 20 sierpnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowosci Ładzyń
2013 9469 2013-08-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/151/2013 Rady Gminy Stanisławów z dnia 20 sierpnia 2013r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stanisławów
2013 9470 2013-08-30 Uchwała Uchwała nr XXXII - 358/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wołomińskiego
2013 9471 2013-08-30 Uchwała Uchwała nr 636/XXXVII/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Płock.
2013 9472 2013-08-30 Uchwała Uchwała nr 639/XXXVII/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie: zmiany uchwały nr 349/XXI/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2012 roku zmienionej uchwałą nr 433/XXVI/2012 z dnia 28 sierpnia 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Płocka, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina – Miasto Płock, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2013 9473 2013-08-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 272/2013 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 12 sierpnia 2013r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i planu finansowego gminnej instytucji kultury za I półrocze 2013 r.
2013 9474 2013-08-30 Porozumienie Porozumienie nr 5/2013 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 22 lipca 2013r. w sprawie powierzenia przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz udzielenia dotacji celowej zawarte pomiędzy Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, w imieniu którego działają: 1. Leszek Ruszczyk – Wicemarszałek, 2. Mirosław Krusiewicz - Dyrektor Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie - określonym dalej jako „Zleceniobiorca” , a Miastem Ostrołęka, w imieniu którego działają: Janusz Kotowski – Prezydent Miasta Ostrołęki przy kontrasygnacie Ewy A. Waszkiewicz - Sznyter - Skarbnika Miasta Ostrołęki, określanymi dalej jako ,,Zleceniodawca’’.