Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Marzec 2013

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2013 2590 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXII/289/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2013 2591 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXII/290/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2013 2592 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXII/291/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2013 2593 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXII/292/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2013 2594 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXII/293/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Wyszkowie.
2013 2595 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXII/300/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 14 lutego 2013r. zmieniajaca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy.
2013 2596 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/211/13 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/56/2003 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą „Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim”.
2013 2597 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/212/13 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/198/12 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mińsk Mazowiecki.
2013 2598 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/213/13 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałaniu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki”.
2013 2599 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/217/13 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia nazw ulic we wsi Niedziałka Druga.
2013 2600 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/218/13 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki.
2013 2601 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XIX/122/2012 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania
2013 2602 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XIX/123/2012 Rady Gminy Huszlew z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Huszlew
2013 2603 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XIX/124/2012 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej pojemności.
2013 2604 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XIX/125/2012 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2605 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XIX/126/2012 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 2606 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XIX/128/2012 Rada Gminy w Huszlewie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Huszlew i zagospodarowaniatych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2607 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XIX/127/2012 Rada Gminy w Huszlewie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Huszlew
2013 2608 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/219/13 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/116/12 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania i trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki.
2013 2609 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII/159/2013 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 15 lutego 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 2610 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII/160/2013 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 15 lutego 2013r. w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności
2013 2611 2013-03-01 Porozumienie Porozumienie nr 1/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 18 lutego 2013r. w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego w przedmiocie dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy i Miasta Żuromin do Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie.
2013 2612 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXIV/223/2013 Rady Gminy Rzekuń z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie ustalenia nazw ulic w miejscowościach Rzekuń i Dzbenin
2013 2613 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr 3/XXII/13 Rady Gminy Wiskitki z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie obwodów głosowania
2013 2614 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/213/2013 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 18 lutego 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2013 2615 2013-03-01 Porozumienie Porozumienie nr 43/2012 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Nasielsk zadania zarządzania drogą Powiatu Nowodworskiego
2013 2616 2013-03-01 Aneks Aneks nr 5 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 5 listopada 2012r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych
2013 2617 2013-03-01 Aneks Aneks nr 5 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 5 listopada 2012r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych
2013 2618 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr VII/2010 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Gmin Regionu Płockiego za 2009 rok
2013 2619 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr VIII/2010 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 29 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę budżetową Związku Gmin Regionu Płockiego na 2010 rok
2013 2620 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XLII/235/10 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 19 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.
2013 2621 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr 519/LXIV/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2010 r.
2013 2622 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XL/329/10 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2010
2013 2623 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr LVIII/242/2010 Rady Gminy Rzekuń z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
2013 2624 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXIII/192/10 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2010 rok Powiatu Siedleckiego
2013 2625 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr 431/XLVIII/10 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wiązowna na 2010 rok
2013 2626 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr 156/XXXIII/2010 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 26 marca 2010r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 143/XXXI/2009 na 2010 r.
2013 2627 2013-03-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 71/2010 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 12 marca 2010r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2010
2013 2628 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXIX/195/10 Rady Gminy Ciechanów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy Ciechanów na rok 2010
2013 2629 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XLIX/259/10 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 18 marca 2010r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2010 r.
2013 2630 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr 128/XXX/10 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 26 marca 2010r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Boguty-Pianki na rok 2010.
2013 2631 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XLIV/186/2010 Rady Gminy Huszlew z dnia 5 marca 2010r. w sprawie zmian w Budżecie Gminy Huszlew na rok 2010
2013 2632 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr III/32/223/10 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2010 rok
2013 2633 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXX/182/2010 Rady Gminy Łyse z dnia 30 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.
2013 2634 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XLII/452/2010 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 12 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2010
2013 2635 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr LVII/330/2010 Rady Miasta Sulejówek z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2010.
2013 2636 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr L/379/10 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2010 rok
2013 2637 2013-03-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 24/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2010 rok
2013 2638 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XLIV N/232/10 Rady Gminy Somianka z dnia 14 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2010
2013 2639 2013-03-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 152/2010 Wójta Gminy Poświętne z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Poświętne na 2010 r.
2013 2640 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XLIII/351/10 Rady Gminy Przasnysz z dnia 7 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XL/332/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2009 roku.
2013 2641 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr 352/152/10 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 21 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowskiego na 2010 rok
2013 2642 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXIV/231/10 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu makowskiego na 2010 rok
2013 2643 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr 251/XLII/10 Rady Powiatu Legionowskiego z dnia 27 kwietnia 2010r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Legionowskiego Nr 224/XXXVIII/09 z dnia 29 grudnia 2009 r.
2013 2644 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr 287/XXVIII/10 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na 2010 rok
2013 2645 2013-03-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 312/10 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 r.
2013 2646 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr 407/XXXIX/2010 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 26 marca 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok
2013 2647 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XLII/458/2010 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 2 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 rok
2013 2648 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXIV/162/2010 Rady Gminy w Mirowie z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010
2013 2649 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XL/216/2010 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 30 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
2013 2650 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XLVI/235/2010 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 12 marca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Brańszczyk na 2010r.
2013 2651 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XL/193/2010 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 4 marca 2010r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej Powiatu Ostrołęckiego na 2010 rok oraz w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołeckiego na 2010 rok
2013 2652 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr 220/XLII/2010 Rady Gminy Sanniki z dnia 29 marca 2010r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Sanniki na 2011 r. środków stanowiących fundusz sołecki
2013 2653 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr 225/XLII/2010 Rady Gminy Sanniki z dnia 29 marca 2010r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2010 r.
2013 2654 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXIV/287/10 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 26 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.
2013 2655 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXV/167/2010 Rady Gminy Suchożebry z dnia 5 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010
2013 2656 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXIX/164/10 Rady Gminy Rzewnie z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010rok.
2013 2657 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr L/1495/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie nieodpłatnego przewozu uczestników 43. Rajdu Arsenał oraz Rajdu Meksyk środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie
2013 2658 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr 26.322.2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie orzeczenia nieważności w części oraz wskazania naruszenia prawa w uchwale Nr XVII/115/2012 Rady Gminy Chynów z dnia 6 listopada 2012 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok.
2013 2659 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr 26.327.2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr 224/XXII/12 Rady Miasta Milanówka z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok.
2013 2660 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr 26.328. 2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XVI/155/12 Rady Gminy w Troszynie z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych.
2013 2661 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr 26.329.2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XXI/92/12 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 23 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku.
2013 2662 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr 26.330.2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XXI/96/2012 Rady Gminy Rzewnie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok.
2013 2663 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr 26.331.2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XXIII/120/2012 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2013 2664 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr 26.332.2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XXXII/359/2012 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2013 2665 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr 26.335.2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XIX/110/2012 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2013 2666 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr 26.336.2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XIX/113/2012 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych na terenie Gminy Różan.
2013 2667 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr 26.337.2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XV/93/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Czarnia.
2013 2668 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr 26.338.2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XV/99/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych.
2013 2669 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr 26.340.2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18 stycznia 2013r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XXII/137/2012 Rady Gminy Winnica z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty targowej.
2013 2670 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr 26.341.2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XXX/224/2012 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2013 2671 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr 26.344.2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr VIII/66/11 Rady Gminy Izabelin z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Izabelin
2013 2672 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XIX/157/2012 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia regulaminu czystośći i porządku na terenie Gminy Czerwonka
2013 2673 2013-03-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2013 Starosty Powiatu Kozienickiego z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w Placówce Socjalizacyjnej ,,PANDA" w Kozienicach w roku 2013
2013 2674 2013-03-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/1013 Starosty Powiatu Kozienickiego z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Kozienicach w roku 2013
2013 2675 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr 214/XXVI/13 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego
2013 2676 2013-03-01 Porozumienie Porozumienie nr 2/2013 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 4 lutego 2013r. zawarte w dniu 4 lutego 2013 roku pomiędzy Gminą Stare Babice z siedzibą w Starych Babicach przy ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice, reprezentowaną przez Krzysztofa Turka – Wójta Gminy zwaną w dalszej części porozumienia Gminą Stare Babice
2013 2677 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXI/15/12 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Zespołowi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Konstancinie – Jeziornie
2013 2678 2013-03-01 Porozumienie Porozumienie nr 4/2013 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 15 stycznia 2013r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu edukacji publicznej polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez “Powierzającego”
2013 2679 2013-03-01 Protokół Protokół Gminnej Komisji do spraw Referendum w Celestynowie z dnia 25 lutego 2013r. USTALENIA WYNIKU REFERENDUM GMINNEGO
2013 2680 2013-03-04 Uchwała Uchwała nr XXII/151/2013 Rady Gminy Sadowne z dnia 23 stycznia 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku  na terenie Gminy Sadowne
2013 2681 2013-03-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/230/13 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 11 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/205/12 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 29 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Łosice
2013 2682 2013-03-04 Uchwała Uchwała nr L/1488/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału m.st. Warszawy na okręgi wyborcze do Rady m.st. Warszawy
2013 2683 2013-03-04 Uchwała Uchwała nr L/1489/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie podziału Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy na okręgi wyborcze do Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
2013 2684 2013-03-04 Uchwała Uchwała nr L/1490/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie podziału Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy na okręgi wyborcze do Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
2013 2685 2013-03-04 Uchwała Uchwała nr L/1491/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału m.st. Warszawy na stałe obwody głosowania
2013 2686 2013-03-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/180/2013 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 18 lutego 2013r. w sprawie: zmiany uchwały Nr VII/27/11 Rady Gminy Pomiechówek, z dnia 31 marca 2011r. w sprawie poboru podatków w drodze inkaso, wyznaczeniu inkasentów oraz określenia wynagrodzenia dla inkasentów.
2013 2687 2013-03-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 7 Starosty Mławskiego z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Domu Dziecka w Kowalewie w 2013 roku
2013 2688 2013-03-05 Uchwała Uchwała nr 141/XV/2012 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 28 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy Czerwińsk nad Wisłą na rok 2013
2013 2689 2013-03-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 1 marca 2013r. w sprawie zmiany w składzie Rady m.st. Warszawy
2013 2690 2013-03-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 1 marca 2013r. w sprawie zmiany w składzie Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
2013 2691 2013-03-06 Sprawozdanie Sprawozdanie nr GL 7114.1.2013 Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonego na obszarze Gminy Miasto Sochaczew.
2013 2692 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr 311/233/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 19 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013
2013 2693 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/216/13 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Żuromińskiego
2013 2694 2013-03-06 Porozumienie Porozumienie nr 4 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Iłża zadań w zakresie kultury w 2013 r.
2013 2695 2013-03-06 Porozumienie Porozumienie nr 5/2013 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 15 stycznia 2013r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu edukacji publicznej polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez “Powierzającego”.
2013 2696 2013-03-06 Informacja Informacja Starosty Mławskiego o operatach opisowo – kartograficznych gm. Lipowiec Kościelny
2013 2697 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XLVIII/224/2010 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ojrzeń na rok 2010
2013 2698 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr 13/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2013 rok
2013 2699 2013-03-06 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 15/2012 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie przyjmowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Iłża do instalacji odzysku i utylizacji odpadów komunalnych
2013 2700 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXV/137/2013 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2013 2701 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXV/139/2013 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 22 lutego 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/160/09 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 30 października 2009 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Powiatu Siedleckiego przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego.
2013 2702 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr 141/XXX/2013 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 27 lutego 2013r. określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 2703 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr 142/XXX/2013 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 27 lutego 2013r. zmiany Uchwały Nr 171/XXXVIII/2005 Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym z dnia 26.10.2005r. dotyczącej określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata .
2013 2704 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXII/ 236 /2012 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 18 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa na rok 2013
2013 2705 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXII/ 239 /2012 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie zmian statutu Powiatu Pruszkowskiego.
2013 2706 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/255/2013 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 12 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pruszkowskiego
2013 2707 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXX/324/2013 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/305/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 grudnia 2012r. o uchwaleniu regulaminu dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków.
2013 2708 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXX/326/2013 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie likwidacji komunalnego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Usług Komunalnych w Nadarzynie
2013 2709 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/305/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków.
2013 2710 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/161/2012 Rady Gminy Wąsewo z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsewo na rok 2013
2013 2711 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/162/2012 Rady Gminy Wąsewo z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wąsewo
2013 2712 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/163/2012 Rady Gminy Wąsewo z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczaniu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2713 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/164/2012 Rady Gminy Wąsewo z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2714 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/165/2012 Rady Gminy Wąsewo z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie Gminy Wąsewo
2013 2715 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/166/2012 Rady Gminy Wąsewo z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 2716 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/274/2013 Rady Miasta Marki z dnia 30 stycznia 2013r. zmieniająca uchwałę nr XX/136/2012 Rady Miasta Marki w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2032
2013 2717 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/277/2013 Rady Miasta Marki z dnia 6 lutego 2013r. w sprawie podziału gminy na sektory
2013 2718 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/278/2013 Rady Miasta Marki z dnia 6 lutego 2013r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2013 2719 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/279/2013 Rady Miasta Marki z dnia 6 lutego 2013r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych
2013 2720 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/280/2013 Rady Miasta Marki z dnia 6 lutego 2013r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
2013 2721 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/281/2013 Rady Miasta Marki z dnia 6 lutego 2013r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2722 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/282/2013 Rady Miasta Marki z dnia 6 lutego 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 2723 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/273/2013 Rady Miasta Marki z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Marki na 2013 rok.
2013 2724 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/283/2013 Rady Miasta Marki z dnia 6 lutego 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 2725 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr 496/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat w żłobkach utworzonych przez Gminę Miasta Radomia.
2013 2726 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr 497/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia opłat za niektóre świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia
2013 2727 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/200/2013 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych  z mieszkańcami Powiatu Zwoleńskiego
2013 2728 2013-03-07 Uchwała Uchwała nr L/1426/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego i korzystania z parkingów działających w systemie Parkuj i Jedź (Park&Ride) w m.st. Warszawie w związku z organizacją meczów Reprezentacji Polski w piłce nożnej na Stadionie Narodowym w Warszawie w 2013 roku
2013 2729 2013-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/167/2013 Rady Gminy Jabłonna Lacka z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Jabłonna Lacka na lata 2013-2017 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego gminy Jabłonna Lacka
2013 2730 2013-03-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/162/2013 Rady Gminy Jadów z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 2731 2013-03-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/163/2013 Rady Gminy Jadów z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2013 2732 2013-03-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/164/2013 Rady Gminy Jadów z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 2733 2013-03-07 Uchwała Uchwała nr XXII-122/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 19 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zasad usytuowania oraz zakazu sprzedaży, spożywania i podawania
2013 2734 2013-03-07 Uchwała Uchwała nr XXII-124/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie
2013 2735 2013-03-07 Uchwała Uchwała nr XXIII-4/2013 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 23 stycznia 2013r. w sprawie podziału Gminy Wołomin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 2736 2013-03-07 Uchwała Uchwała nr XXIII-12/2013 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 23 stycznia 2013r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wołominie
2013 2737 2013-03-07 Uchwała Uchwała nr XXIV-22/2013 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie ustanowienia i finansowania okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, a także nagród i wyróżnień dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.
2013 2738 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XL /216/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów.
2013 2739 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/539/2013 Rady Miasta Siedlce z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2013 2740 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXX/198/2013 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych.
2013 2741 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXX/203/2013 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXVIII/192/2012 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszkowskiego na lata 2013 – 2021.
2013 2742 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/137/2012 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: uchwała budżetowa na rok 2013.
2013 2743 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr 171/XXII/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 20 grudnia 2012r. uchwała Budżetowa na rok 2013
2013 2744 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/196/2013 Rady Gminy Radzanowo z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Rogozino, gmina Radzanowo
2013 2745 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/197/2013 Rady Gminy Radzanowo z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Rogozino, gmina Radzanowo
2013 2746 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/198/2013 Rady Gminy Radzanowo z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie Statutu Gminy Radzanowo
2013 2747 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/199/2013 Rady Gminy Radzanowo z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie zmian w uchwale nr XXX/190/2013 Rady Gminy Radzanowo z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Radzanowo
2013 2748 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr 185/XXVIII/2012 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubowidz
2013 2749 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr 186/XXVIII/2012 Rady Gminy Lubowidz z dnia 28 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy Lubowidz na rok 2013
2013 2750 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr 126/XXIV/2012 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 27 grudnia 2012r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY NOWE MIASTO NA ROK 2013
2013 2751 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/96/13 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 7 lutego 2013r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania pomocy społecznej oraz zasad zwrotu wydatków za przyznane świadczenia.
2013 2752 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/271/2013 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Pruszkowa.
2013 2753 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr 171/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 11 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia komunalnej instytucji kultury i nadania jej statutu
2013 2754 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/231/13 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/128/04 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 06 grudnia 2004 r. w sprawie opłaty targowej
2013 2755 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr 178/XXIII/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Statutu Miasta i Gminy Drobin.
2013 2756 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/157/2013 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 25 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrołęckiego na lata 2013-2025
2013 2757 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/162/2013 Rady Gminy Winnica z dnia 18 lutego 2013r. w sprawie opłaty targowej
2013 2758 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/163/2013 Rady Gminy Winnica z dnia 18 lutego 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Winnica
2013 2759 2013-03-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 75/2013 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Placówce Pieczy Zastępczej "Korczakówka"w Ostrołęce.
2013 2760 2013-03-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 76/2013 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej w Ostrołęce.
2013 2761 2013-03-08 Aneks Aneks nr 3/14/PT-I/P/246/2012 Gminy Radzanowo i Gminy Miasto Płock z dnia 31 grudnia 2012r. do porozumienia Nr 7/WGM-V/P/6/2012 z dnia 23 stycznia 2012 r. zawarty pomiędzy Gminą - Miasto Płock, zwaną dalej "Miastem", reprezentowaną przez Andrzeja Nowakowskiego - Prezydenta Miasta Płocka, a Gminą Radzanowo, zwaną dalej "Gminą", reprezentowaną przez Tadeusza Pokorskiego - Wójta Gminy Radzanowo, o następującej treści.
2013 2762 2013-03-08 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 1/WZS/P/3/2013 Gminy Rościszewo i Gminy Miasto Płock z dnia 17 stycznia 2013r. Porozumienie międzygminne o przejęciu przez Gminę - Miasto Płock zadań Gminy Rościszewo w zakresie usuwania następstw nadużywania alkoholu poprzez przyjmowanie osób w stanie nietrzeźwości z Gminy Rościszewo do Izby Wytrzeźwień w Płocku.
2013 2763 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXI/116/2013 Rady Gminy Młynarze z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego
2013 2764 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXI/119/2013 Rady Gminy Młynarze z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 2765 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/159/2013 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Ostrołęckiego
2013 2766 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/160/2013 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielanej dla niepublicznych szkół o uprawnieniach publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych na terenie powiatu ostrołęckiego
2013 2767 2013-03-08 Aneks Aneks nr 2/10/PT-I/P/229/2012 Gminy Gozdowo i Gminy Miasto Płock z dnia 27 listopada 2012r. do porozumienia Nr 8/WGM-V/P/7/2012 z dnia 23 stycznia 2012 r.
2013 2768 2013-03-08 Aneks Aneks nr 3/16/PT-I/P/248/2012 Gminy Gozdowo i Gminy Miasto Płock z dnia 31 grudnia 2012r. do porozumienia Nr 8/WGM-V/P/7/2012 z dnia  23 stycznia 2012 r. zawarty pomiędzy:  Gminą – Miasto Płock, zwaną dalej „Miastem”, reprezentowaną przez Andrzeja Nowakowskiego – Prezydenta Miasta Płocka,  a  Gminą Gozdowo, zwaną dalej „Gminą”, reprezentowaną przez Dariusza Kalkowskiego – Wójta Gminy Gozdowo, o następującej treści.
2013 2769 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/120/2013 Rady Gminy Szydłowo z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 2770 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/121/2013 Rady Gminy Szydłowo z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2771 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/208/2012 Rady Gminy Wierzbica z dnia 28 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa na rok 2013
2013 2772 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/210/2012 Rady Gminy Wierzbica z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie nadania statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wierzbicy
2013 2773 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/253/2013 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Przasnyskiego
2013 2774 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXV/229/2012 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie przekazania do realizacji zadania publicznego.
2013 2775 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/246/2012 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu przasnyskiego na rok 2013
2013 2776 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/381/2013 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2013 2777 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/383/2013 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie Programu Stypendialnego Gminy Legionowo
2013 2778 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/384/2013 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Legionowo na prowadzenie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, oddziałów wychowania przedszkolnego przy niepublicznych szkołach podstawowych, przedszkoli niepublicznych i niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2013 2779 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/385/2013 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Legionowo
2013 2780 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/392/2013 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia "Karty Dużej Rodziny"
2013 2781 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/329/13 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie nadania Statutu Miejskiej i Powiatowej Bibliotece  Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim
2013 2782 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/331/13 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały XXVI/301/2012 z 18 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
2013 2783 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/332/13 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 2784 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/333/13 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt , a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2013 2785 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/113/2013 Rady Gminy Rzewnie z dnia 17 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie  Gminy Rzewnie
2013 2786 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/115/2013 Rady Gminy Rzewnie z dnia 17 stycznia 2013r. w sprawie podziału Gminy Rzewnie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 2787 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXV/120/2013 Rady Gminy Rzewnie z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013rok.
2013 2788 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XV/108/2012 Rady Gminy Odrzywół z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Odrzywół oraz zagospodarowania tych odpadów
2013 2789 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XV/109/2012 Rady Gminy Odrzywół z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawi przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 2790 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XV/110/2012 Rady Gminy Odrzywół z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
2013 2791 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XV/107/2012 Rady Gminy Odrzywół z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 2792 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XV/106/2012 Rady Gminy Odrzywół z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczaniu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2793 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XV/111/2012 Rady Gminy Odrzywół z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 2794 2013-03-08 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Odrzywół z dnia 9 stycznia 2013r. w sprawie wspólnego przeprowadzenia i udzielenia zamówienia publicznego na odbiór odpadów komunalnych i ich dowóz do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych
2013 2795 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXV/121/2013 Rady Gminy Rzewnie z dnia 19 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2013 2796 2013-03-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.I-4131.186.2012.MPZ Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 grudnia 2012r. Rada Miasta Mińsk Mazowiecki
2013 2797 2013-03-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.198.2012.RM Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 grudnia 2012r. Rada Miejska w Ożarowie Mazowieckim
2013 2798 2013-03-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.200.2012.RM Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 stycznia 2013r. Rada Gminy Stare Babice
2013 2799 2013-03-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.204.2012.AJS Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 stycznia 2013r. Rada Gminy Nadarzyn
2013 2800 2013-03-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.219.2012.AJS Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 stycznia 2013r. Rada Gminy Jakubów
2013 2801 2013-03-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.224.2012.BŁ Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 stycznia 2013r. Rada Miejska w Nowym Mieście nad Pilicą
2013 2802 2013-03-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.225.2012.MS1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 stycznia 2013r. Rada Miasta Zielonka
2013 2803 2013-03-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.226.2012.MS1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 stycznia 2013r. Rada Miasta Zielonka
2013 2804 2013-03-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.203.2012.AJS Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 stycznia 2013r. Rada Miasta Pruszkowa
2013 2805 2013-03-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.234.2013.MK Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 stycznia 2013r. Rada Miasta Sulejówek
2013 2806 2013-03-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.236.2012.GH Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 stycznia 2013r. Rada Gminy Prażmów
2013 2807 2013-03-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.235.2012.MPZ Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 stycznia 2013r. Rada Miasta Mińsk Mazowiecki
2013 2808 2013-03-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-R.4131.51.2012.MN Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 stycznia 2013r. Rada Gminy w Chotczy
2013 2809 2013-03-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-R.4131.49.2013.AW Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 stycznia 2013r. Rada Gminy Kowala
2013 2810 2013-03-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-R.4131.50.2012.MN Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 stycznia 2013r. Rada Gminy i Miasta Przysucha
2013 2811 2013-03-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.245.2012.MK Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 stycznia 2013r. Rada Gminy Dobre
2013 2812 2013-03-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-R.4131.52.2013.AW Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 stycznia 2013r. Rada Gminy w Zakrzewie
2013 2813 2013-03-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.244.2012.AJS Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 stycznia 2013r. Rada Miejska w Piastowie
2013 2814 2013-03-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.247.2012.GH Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 stycznia 2013r. Rada Gminy Lesznowola
2013 2815 2013-03-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.250.2012.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 stycznia 2013r. Rada Miasta Stołecznego Warszawy
2013 2816 2013-03-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.1.2013.AJS Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 stycznia 2013r. Rada Gminy Dębe Wielkie
2013 2817 2013-03-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-R.4131.55.2012.M.N. Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 stycznia 2013r. Rada Gminy Policzna
2013 2818 2013-03-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-R.4131.54.2012.BM Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 stycznia 2013r. Rada Gminy Gniewoszów
2013 2819 2013-03-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-R.4131.56.2012.MN Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 stycznia 2013r. Rada Gminy Błędów
2013 2820 2013-03-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-R.4131.60.2012.MN Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 stycznia 2013r. Rada Gminy Chynów
2013 2821 2013-03-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-R.4131.61.2013.M.N Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 stycznia 2013r. Rada Miejska w Szydłowcu
2013 2822 2013-03-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-R.4131.62.2012.MN Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 stycznia 2013r. Rada Miejska w Szydłowcu
2013 2823 2013-03-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-R.4131.63.2012.MN Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 stycznia 2013r. Rada Gminy Garbatka-Letnisko
2013 2824 2013-03-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-R.4131.64.2012.MN Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 stycznia 2013r. Rada Gminy Garbatka-Letnisko
2013 2825 2013-03-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-R.4131.65.2012.MN Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 stycznia 2013r. Rada Gminy Garbatka - Letnisko
2013 2826 2013-03-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-R.4131.3.2013.AW Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 stycznia 2013r. Rada Gminy Gózd
2013 2827 2013-03-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-R.4131.1.2013.AW Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 stycznia 2013r. Rada Gminy w Jastrzębi
2013 2828 2013-03-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-R.4131.2.2013.AW Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 stycznia 2013r. Rada Gminy w Tczowie
2013 2829 2013-03-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-R.4131.5.3013.AW Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 stycznia 2013r. Rada Gminy w Wierzbicy
2013 2830 2013-03-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.205.2012.MZ1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 grudnia 2012r. Rada Miejska w Piasecznie
2013 2831 2013-03-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.210.2012.GH Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 stycznia 2013r. Rada Gminy Wieliszew
2013 2832 2013-03-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.233.2012.MZ1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 stycznia 2013r. Rada Gminy Lesznowola
2013 2833 2013-03-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-R.4131.53.2012.AW Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 stycznia 2013r. Rada Gminy w Sieciechowie
2013 2834 2013-03-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 93 Wojewody Mazowieckiego z dnia 6 marca 2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Platerowie
2013 2835 2013-03-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-O.4131.13.1.2012.AD Wojewody Mazowieckiego z dnia 6 grudnia 2012r. Rada Gminy Sypniewo
2013 2836 2013-03-11 Uchwała Uchwała nr 176/XXXIV/2013 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasta Gostynina.
2013 2837 2013-03-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/176/2013 Rady Gminy Jadów z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Borzymy
2013 2838 2013-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/395/2013 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu korzystania ze Stadionu w Baniosze".
2013 2839 2013-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/399/2013 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Góra Kalwaria.
2013 2840 2013-03-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/113/2013 Rady Gminy Jastrząb z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie podziału Gminy Jastrząb na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 2841 2013-03-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/115/2013 Rady Gminy Jastrząb z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jastrząb.
2013 2842 2013-03-11 Uchwała Uchwała nr 182/XXV/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie obwodów głosowania
2013 2843 2013-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/215/2013 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/171/2012 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 25 września 2012 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Przasnysz.
2013 2844 2013-03-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/156/2013 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego tryb udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół oraz zakres i tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2013 2845 2013-03-11 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Przysuskiego z dnia 20 lutego 2013r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2012 roku
2013 2846 2013-03-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/168/2013 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Powiatu Przysuskiego pod nazwą Powiatowe Centrum Sportu i Rekreacji w Przysusze.
2013 2847 2013-03-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/169/2013 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 20 lutego 2013r. zmieniającej załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/177/2009 Rady Powiatu w Przysusze z dnia 09 września 2009 r. w sprawie utworzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej w Przysusze.
2013 2848 2013-03-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/161/2013 Rady Gminy Jadów z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jadów
2013 2849 2013-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/207/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg na terenie Gminy Jaktorów do kategorii dróg gminnych
2013 2850 2013-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX /208/ 2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 18 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/169/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 października 2012 r w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.
2013 2851 2013-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX / 213 / 2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 18 lutego 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze
2013 2852 2013-03-11 Uchwała Uchwała nr XL/239/13 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Tarczyn
2013 2853 2013-03-11 Uchwała Uchwała nr XL/237/13 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 27 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXXV/204/12 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 7 grudnia 2012 roku w sprawie stawek dziennych opłaty targowej w 2013 r.
2013 2854 2013-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/215/13 Rady Gminy Cegłów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cegłów na lata 2013 – 2023.
2013 2855 2013-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/216/13 Rady Gminy Cegłów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Cegłów na 2013 rok.
2013 2856 2013-03-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/252/2012 RADY GMINY MROZY z dnia 15 lutego 2013r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mrozy”
2013 2857 2013-03-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/253/2013 RADY GMINY MROZY z dnia 15 lutego 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2013 2858 2013-03-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/254/2013 RADY GMINY MROZY z dnia 15 lutego 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mrozy.
2013 2859 2013-03-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/255/2013 RADY GMINY MROZY z dnia 15 lutego 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Mrozy i zagospodarowania tych odpadów
2013 2860 2013-03-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/257/2013 RADY GMINY MROZY z dnia 15 lutego 2013r. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2013 2861 2013-03-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/258/2013 RADY GMINY MROZY z dnia 15 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 2862 2013-03-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/260/2013 RADY GMINY MROZY z dnia 15 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Mrozy na lata 2013 – 2017
2013 2863 2013-03-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/262/2013 RADY GMINY MROZY z dnia 15 lutego 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mrozy oraz zasad i warunków korzystania z tych przystanków
2013 2864 2013-03-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/268/2013 RADY GMINY MROZY z dnia 15 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/134/2012 Rady Gminy Mrozy z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie nadania Statuty Gminnego Centrum Kultury im. Heleny Wielobyckiej w Mrozach
2013 2865 2013-03-11 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 marca 2013r. w sprawie ogłoszenia zmiany Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego z siedzibą w Płocku
2013 2866 2013-03-11 Uchwała Uchwała nr XXV/186/2013 Rady Gminy Szczutowo z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Szczutowo na rok 2013.
2013 2867 2013-03-11 Uchwała Uchwała nr XXV/249/13 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Stare Babice
2013 2868 2013-03-11 Uchwała Uchwała nr XXV/250/13 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Stare Babice
2013 2869 2013-03-11 Uchwała Uchwała nr XXV/251/13 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2870 2013-03-11 Uchwała Uchwała nr XXV/252/13 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty
2013 2871 2013-03-11 Uchwała Uchwała nr XXV/253/13 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2872 2013-03-11 Uchwała Uchwała nr XXV/254/13 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stare Babice
2013 2873 2013-03-11 Uchwała Uchwała nr XXII/111/2012 Rady Gminy Rzewnie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Uchwały Budżetowej Gminy Rzewnie na 2013 rok.
2013 2874 2013-03-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/298/12 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Sochaczew
2013 2875 2013-03-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/299/12 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 2876 2013-03-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/300/12 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłatyza gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2877 2013-03-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/302/12 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2878 2013-03-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/171/2013 Rady Gminy Jadów z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Biblioteki Publicznej Gminy Jadów
2013 2879 2013-03-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2013 Starosty Węgrowskiego z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Samorządowym Domu Pomocy Społecznej „Pogodnej Starości” w Ostrówku przy ul. Zaciszna 8, Gmina Łochów, Powiat Węgrowski w 2013 roku
2013 2880 2013-03-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2013 Starosty Węgrowskiego z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Samorządowym Domu Pomocy Społecznej w Starych Lipkach,  Gmina Stoczek, Powiat Węgrowski w 2013 roku
2013 2881 2013-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/222/2013 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 27 lutego 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/218/2013 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 30 stycznia 2013 roku
2013 2882 2013-03-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/169/2013 Rady Gminy Jadów z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Strachów
2013 2883 2013-03-11 Uchwała Uchwała nr 130/XIX/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Staroźreby
2013 2884 2013-03-11 Uchwała Uchwała nr 325/VI/30/2013 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Okrzeszyn, zatwierdzonego uchwałą nr 483/V/44/2010 z dnia 14 czerwca 2010 r.
2013 2885 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXIV.167.2013 Rady Gminy Stromiec z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie opłaty targowej i zarządzenia poboru opłaty targowej w formie inkasa
2013 2886 2013-03-12 Porozumienie Porozumienie nr 2 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 31 stycznia 2013r. zawarte pomiędzy Powiatem Radomskim a Gminą Przytyk
2013 2887 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr 201.XXXII.2013 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Powiatowej Bibliotece Publicznej w Sierpcu
2013 2888 2013-03-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2013 Starosty Radomskiego z dnia 1 marca 2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej w powiecie radomskim
2013 2889 2013-03-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2013 Starosty Radomskiego z dnia 1 marca 2013r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej
2013 2890 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/161/2013 Rady Gminy Obryte z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sokołowie Włościańskim w Szkołę Filialną im. Jana Pawła II w Sokołowie Włościańskim podporządkowaną organizacyjnie Publicznej Szkole Podstawowej w Obrytem wchodzącej w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Obrytem
2013 2891 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/162/2013 Rady Gminy Obryte z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Zambskach Kościelnych w Szkołę Filialną im. Janusza Korczaka w Zambskach Kościelnych podporządkowaną organizacyjnie Publicznej Szkole Podstawowej w Obrytem wchodzącej w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Obrytem
2013 2892 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/163/2013 Rady Gminy Obryte z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Gródku Rządowym w Szkołę Filialną w Gródku Rządowym podporządkowaną organizacyjnie Publicznej Szkole Podstawowej w Obrytem wchodzącej w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Obrytem
2013 2893 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/322/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie podziału Gminy Karczew na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 2894 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/323/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród nauczycielom ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze i opiekuńcze na 2013 r.
2013 2895 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/325/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/388/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 1 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2013 2896 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/326/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVI/117/2007 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 11 grudnia 2007 roku w sprawie regulaminu przyznawania uczniom nagrody Burmistrza Karczewa za szczególne osiągnięcia i osiągnięcia sportowe
2013 2897 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/327/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/309/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Karczew
2013 2898 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/319/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXIX/234/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 sierpnia 2012 roku w sprawie zaliczenia dróg na terenie miasta i gminy Karczew do kategorii dróg gminnych oraz w sprawie ustalenia ich przebiegu
2013 2899 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/320/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie miasta Karczewa do kategorii dróg gminnych oraz w sprawie ustalenia ich przebiegu
2013 2900 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXII/152/2012 Rady Gminy Korczew z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Korczew na rok 2013.
2013 2901 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/212/13 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 28 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu
2013 2902 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/214/13 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Ostrowi Mazowieckiej z działalności w roku 2012
2013 2903 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/234/13 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie ustanowienia „Programu Stypendialnego Gminy Mszczonów” dla uczniów szczególnie uzdolnionych".
2013 2904 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/237/13 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mszczonów w roku 2013
2013 2905 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/240/13 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Marków Towarzystwo.
2013 2906 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/241/13 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały budżetowej gminy Mszczonów na 2012 rok
2013 2907 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/242/13 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Mszczonów.
2013 2908 2013-03-12 Aneks Aneks nr 1/2013 .. z dnia 2 stycznia 2013r. do Porozumienia z dnia 22 grudnia 2011r. zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu Mińskiego a Wójtem Gminy Mrozy w sprawie powierzenia zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Mrozy zawarty pomiędzy Zarządem Powiatu Mińskiego reprezentowanym przez: 1. Starostę – Pana Antoniego Jana Tarczyńskiego 2. Wicestarostę – Pana Krzysztofa Płochockiego  a Wójtem Gminy Mrozy Panem Dariuszem Jaszczukiem o następującej treści:
2013 2909 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXX/151/13 RADY GMINY RYBNO z dnia 18 lutego 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rybno
2013 2910 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXX/153/13 RADY GMINY RYBNO z dnia 18 lutego 2013r. w sprawie przyjęcia Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Rybno oraz Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
2013 2911 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXI/96/12 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
2013 2912 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXI/98/12 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 2913 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXII/105/12 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sieciechów.
2013 2914 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXII/106/12 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
2013 2915 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXV/181/2013 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie podziału Gminy Zbuczyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 2916 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXV/196/2013 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie opłaty targowej.
2013 2917 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXV/197/2013 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie ustalenia opłat za usługi dodatkowe, świadczone na targowisku gminnym w Zbuczynie.
2013 2918 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/115/2012 Rady Gminy w Mirowie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mirowie.
2013 2919 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr 290/XXXII/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Dosin nazwy ul. Liliowa
2013 2920 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr 291/XXXII/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie nadania drodze położonej w Serocku nazwy ul. Jana Kochanowskiego
2013 2921 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr 292/XXXII/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie zmiany obwodów szkolnych w gminie Miasto i Gmina Serock
2013 2922 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr 293/XXXII/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 stycznia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów, nagród oraz wyróżnień za wysokie osiągnięcia w dziedzinie kultury
2013 2923 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr 294/XXXII/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 stycznia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów, nagród oraz wyróżnień za wysokie osiągnięcia w dziedzinie sportu
2013 2924 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr 295/XXXII/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 stycznia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów, nagród oraz wyróżnień za wysokie osiągnięcia w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym
2013 2925 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/387/13 Rady Gminy Raszyn z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn
2013 2926 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/388/13 Rady Gminy Raszyn z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn
2013 2927 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/389/13 Rady Gminy Raszyn z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn
2013 2928 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/390/13 Rady Gminy Raszyn z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Raszyn –Obszar V obejmującego część wsi Janki
2013 2929 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/391/13 Rady Gminy Raszyn z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie reasumpcji Uchwały Nr XXVII/341/12 z dnia 30 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Raszyn na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Raszyn.
2013 2930 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/396/13 Rady Gminy Raszyn z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/77/11 Rady Gminy Raszyn z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie przyjęcia trybu, zasad przyznawania oraz sposobu rozliczania dotacji przeznaczonej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz realizacji inwestycji dla spółek wodnych działających na terenie Gminy Raszyn, ze środków budżetu Gminy Raszyn
2013 2931 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXV/160/2013 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stara Kornica w 2013 r."
2013 2932 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr L/1427/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej
2013 2933 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr L/1440/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Warszawską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2013 2934 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr L/1443/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej
2013 2935 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr L/1445/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie zmiany siedziby poradni psychologiczno - pedagogicznej oraz utworzenia zespołu poradni psychologiczno - pedagogicznych
2013 2936 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr L/1447/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie zmiany siedziby Zespołu Szkół 28 w Warszawie, ul. W. Żywnego 25
2013 2937 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr L/1455/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie zmiany siedziby Gimnazjum nr 43 im. Wojska Polskiego w Warszawie, ul. E. Plater 31 i IX Liceum Ogólnokształcącego im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie, ul. E. Plater 29 oraz połączenia tych szkół w Zespół Szkół nr 125 w Warszawie, ul. Hoża 88
2013 2938 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr L/1456/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie połączenia Gimnazjum nr 166 w Warszawie, ul. Czerniakowska 128 i LXXV Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Warszawie, ul. Czerniakowska 128 w Zespół Szkół nr 121 w Warszawie, ul. Czerniakowska 128
2013 2939 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr L/1457/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie połączenia Szkoły Podstawowej nr 34 im. Stanisława Dubois w Warszawie przy ul. L. Kruczkowskiego 12b oraz Przedszkola nr 41 „Wiślana Kropelka” w Warszawie przy ul. L. Kruczkowskiego 12b w Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 w Warszawie przy ul. L. Kruczkowskiego 12b
2013 2940 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr L/1458/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie zmiany nazwy Gimnazjum nr 49 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie, ul. Smocza 19 oraz zmiany obwodów niektórych gimnazjów w m.st. Warszawie
2013 2941 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr L/1459/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie połączenia Gimnazjum nr 51 im. Bolesława Prusa w Warszawie, ul. Jana Olbrachta 48/56 i Szkoły Podstawowej nr 351 w Warszawie, ul. Jana Olbrachta 48/56 w Zespół Szkół nr 122 z siedzibą w Warszawie, ul. Jana Olbrachta 48/56.
2013 2942 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr L/1460/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie zmiany nazwy Gimnazjum nr 50 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. gen. Władysława Sikorskiego w Zespole Szkół nr 117 w Warszawie, ul. Józefa Bema 76 oraz zmiany obwodów niektórych gimnazjów w m.st. Warszawie
2013 2943 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr L/1463/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie zmiany obwodów niektórych szkół w dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
2013 2944 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr L/1467/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie połączenia Przedszkola nr 381 w Warszawie, ul. S. Szobera 1/3 i Szkoły Podstawowej nr 316 im. Astrid Lindgren w Warszawie, ul. S. Szobera 1/3 w Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Warszawie, ul. S. Szobera 1/3
2013 2945 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr L/1473/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
2013 2946 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr L/1474/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
2013 2947 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr L/1475/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie nadania nazw ulicom w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
2013 2948 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr L/1476/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
2013 2949 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr L/1477/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie nadania i zmiany nazwy ulicy w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
2013 2950 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr L/1480/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie podziału Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy na okręgi wyborcze do Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
2013 2951 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr L/1481/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie podziału Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy na okręgi wyborcze do Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
2013 2952 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr L/1482/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie podziału Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy na okręgi wyborcze do Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
2013 2953 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr L/1483/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie podziału Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy na okręgi wyborcze do Rady Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
2013 2954 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr L/1484/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie podziału Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy na okręgi wyborcze do Rady Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
2013 2955 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr L/1485/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie podziału Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy na okręgi wyborcze do Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
2013 2956 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr L/1486/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie podziału Dzielnicy Wola m.st. Warszawy na okręgi wyborcze do Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
2013 2957 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr L/1487/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie podziału Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy na okręgi wyborcze do Rady Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
2013 2958 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXV/267/13 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, za pozbywanie się odpadów komunalnych na terenie Gminy Kobyłka
2013 2959 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXV/268/13 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie określania wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2960 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXV/269/13 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kobyłka
2013 2961 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr 258/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 8 lutego 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Józefowa
2013 2962 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXV/136/2013 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Mordy”
2013 2963 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXV/137/2013 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Mordy i zagospodarowania tych odpadów.
2013 2964 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXV/138/2013 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej
2013 2965 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXV/139/2013 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2013 2966 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXV/140/2013 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2967 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr 162/XXVIII/2013 Rady Gminy w Iłowie z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, udzielonych dla niepublicznych szkól, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Iłów.
2013 2968 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/175/2013 Rady Miasta Garwolina z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie podziału miasta Garwolina na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 2969 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XVI/158/2013 Rady Gminy w Potworowie z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji.
2013 2970 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/141/2013 Rady Gminy Stupsk z dnia 26 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
2013 2971 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/311/13 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Ożarów Mazowiecki oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2013 2972 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/314/13 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki
2013 2973 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/315/13 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Pilaszkowie
2013 2974 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/139/2013 Rady Gminy Stupsk z dnia 26 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Stupsk w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stupsk
2013 2975 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/166/2013 Rady Gminy Jadów z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie terminu, częstości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2976 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXII/326/2013 Rady Gminy Długosiodło z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Długosiodło.
2013 2977 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXII/327/2013 Rady Gminy Długosiodło z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Długosiodle
2013 2978 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXII/328/2013 Rady Gminy Długosiodło z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2013 2979 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXII/330/2013 Rady Gminy Długosiodło z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie opłaty targowej
2013 2980 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXII/331/2013 Rady Gminy Długosiodło z dnia 21 lutego 2013r. w przedmiocie wyodrębnienia w budżecie Gminy Długosiodło środków stanowiących fundusz sołecki
2013 2981 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXII/334/2013 Rady Gminy Długosiodło z dnia 21 lutego 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr XXI/307/2012 z dnia 21 grudnia 2012 roku
2013 2982 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXII/335/2013 Rady Gminy Długosiodło z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2013 2983 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXII/336/2013 Rady Gminy Długosiodło z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2013 2984 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXII/338/2013 Rady Gminy Długosiodło z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Długosiodło
2013 2985 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXV/143/2013 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej
2013 2986 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XLVI/220/13 Rady Gminy Leoncin z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Leoncin
2013 2987 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XLVI/222/13 Rady Gminy Leoncin z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leoncin w 2013 roku
2013 2988 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XLVI/223/13 Rady Gminy Leoncin z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola i punkty przedszkolne prowadzone przez Gminę Leoncin
2013 2989 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XLVI/224/13 Rady Gminy Leoncin z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu członkom Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie gminy Leoncin.
2013 2990 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/149/12 Rady Gminy w Regiminie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Regimin.
2013 2991 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/150/12 Rady Gminy w Regiminie z dnia 28 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy Regimin na rok 2013
2013 2992 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXII-120/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2013
2013 2993 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr 538/XXXII/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka
2013 2994 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr 541/XXXII/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie zmiany w Statucie Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku.
2013 2995 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr 274/XXXVIII/2013 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Rypińskiej, Ziemiańskiej i Armii Ludowej w Sierpcu
2013 2996 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr 285/XXXVIII/2013 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie: nadania nazwy nowo powstałej ulicy w Sierpcu.
2013 2997 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr ZO.XXIX.0007.210.2013 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie: likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dębem Wielkim.
2013 2998 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr SZAS.XXIX.0007.211.2013 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/24/2011 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki przyznawania nagród, a także wypłacania innych świadczeń, wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dębe Wielkie.
2013 2999 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr KE.XXIX.0007.212.2013 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dębe Wielkie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 3000 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr KE.XXIX.0007.213.2013 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dębe Wielkie
2013 3001 2013-03-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2013 Starosty Siedleckiego z dnia 5 marca 2013r. w sprawie ustalenia w 2013 roku średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy dla Osób z Chorobą Alzheimera w Ptaszkach gm. Mordy z filią w Kukawkach gm. Przesmyki
2013 3002 2013-03-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2013 Starosty Siedleckiego z dnia 5 marca 2013r. w sprawie ustalenia w 2013 roku średniego miesięcznego wydatku na utrzymanie dziecka w Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach , gm. Mokobody
2013 3003 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/166/2013 Rady Gminy Jabłonna Lacka z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jabłonna Lacka
2013 3004 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/137/2013 Rady Gminy Stupsk z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stupsk w 2013 roku
2013 3005 2013-03-13 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Płockiego z dnia 11 lutego 2013r. w sprawie powierzenia założenia oraz prowadzenia samorządowi Miasta i Gminy Drobin Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Drobinie.
2013 3006 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXV/158/2012 Rady Miasta Raciąż z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Raciąż
2013 3007 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/179/2013 Rady Miasta Raciąż z dnia 21 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/158/2012 Rady Miejskiej w Raciążu dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Raciąż
2013 3008 2013-03-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 370/13 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 7 marca 2013r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym
2013 3009 2013-03-13 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Makowskiego z dnia 25 stycznia 2013r. z działalności komisji bezpieczeństwa i porządku za 2012 rok
2013 3010 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXI/132/2013 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 8 lutego 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Różan.
2013 3011 2013-03-13 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Sierpeckiego z dnia 28 lutego 2013r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Sierpeckiego za rok 2012
2013 3012 2013-03-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2013 Starosty Otwockiego z dnia 4 marca 2013r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Otwockiego w 2013 r.
2013 3013 2013-03-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2013 Starosty Otwockiego z dnia 4 marca 2013r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych kosztów utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Otwockiego w 2013 r.
2013 3014 2013-03-13 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Otwockiego z dnia 17 stycznia 2013r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2012 rok
2013 3015 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXV/192/2013 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie zmian w statucie Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie
2013 3016 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXV/193/2013 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Mieszkaniu Chronionym w Mławie, ul. Słowackiego 18.
2013 3017 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/271/2013 Rady Miasta Mława z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Mława
2013 3018 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/165/2013 Rady Gminy Jadów z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 3019 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XX/84/2013 Rady Gminy Wierzbno z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wierzbno
2013 3020 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XX/85/2013 Rady Gminy Wierzbno z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2013 3021 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XX/86/2013 Rady Gminy Wierzbno z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3022 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XX/87/2013 Rady Gminy Wierzbno z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3023 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XX/88/2013 Rady Gminy Wierzbno z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3024 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr 487/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Leśniczówka” w Radomiu.
2013 3025 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr 488/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radomia „Witolda – Kilińskiego” przyjętego uchwałą Nr 260/2000 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20 marca 2000 r., zmienionego Uchwałą Nr 826/2006 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 maja 2006 r. – etap I.
2013 3026 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr 489/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie nadania imienia Rotmistrza Witolda Pileckiego Zespołowi Szkół Samochodowych w Radomiu, ul. 25 Czerwca 66.
2013 3027 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr 491/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie zmiany nazwy V Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Radomiu ul. Traugutta 52a, na V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Romualda Traugutta w Radomiu, ul. Traugutta 52a.
2013 3028 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr 492/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie zmiany nazwy Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. św. Kazimierza Jagiellończyka w Radomiu, ul. Wyścigowa 49, na Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. św. Kazimierza Jagiellończyka w Radomiu, ul. Wyścigowa 49.
2013 3029 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr 493/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr 367/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w mieście Radomiu.
2013 3030 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr 494/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr 366/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych oraz gimnazjów prowadzonych na terenie Gminy Miasta Radomia.
2013 3031 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr 495/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Radomia na 2013 r.
2013 3032 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr 498/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie ustalenia na rok 2013 stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym
2013 3033 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr 185/XXVI/2013 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 28 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2013 3034 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr 187/XXVI/2013 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie.
2013 3035 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr 19.134.2012 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 28 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa na rok 2013
2013 3036 2013-03-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 33/2013 Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za lokale mieszkalne oraz wysokości stawek czynszu za lokale socjalne.
2013 3037 2013-03-14 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2013 Wójta Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 8 marca 2013r. w sprawie podania do publicznej wiadomości zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nie należących do publicznego zasobu mieszkaniowego za II półrocze 2012 roku położonych na obszarze Gminy Grabów nad Pilicą.
2013 3038 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV.175.2013 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 6 marca 2013r. w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty
2013 3039 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV.176.2013 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 6 marca 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 3040 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV.179.2013 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 6 marca 2013r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brańszczyk”
2013 3041 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/159/13 Rady Gminy Korytnica z dnia 1 marca 2013r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 3042 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XVII/118/2013 Rady Gminy Suchożebry z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Suchożebry
2013 3043 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XVII/119/2013 Rady Gminy Suchożebry z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za zagospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3044 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XVII/120/2013 Rady Gminy Suchożebry z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na danej nieruchomości, składanej przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy
2013 3045 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XVII/121/2013 Rady Gminy Suchożebry z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suchożebry w 2013r.
2013 3046 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XVII/124/2013 Rady Gminy Suchożebry z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Borki Siedleckie i Przygody
2013 3047 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXX/322/2013 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Nadarzyn oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2013 3048 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXX/323/2013 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie sposobu ustalenia wysokości opłaty dodatkowej i manipulacyjnej w komunikacji gminnej
2013 3049 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/243/13 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 7 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 3050 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/244/13 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 7 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3051 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/245/13 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 7 marca 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3052 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/246/13 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 7 marca 2013r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 3053 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/247/13 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 7 marca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mszczonów
2013 3054 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/290/12 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 21 grudnia 2012r. Budżetowa Gminy Miasto Sochaczew na rok 2013
2013 3055 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr NR XXX/321/13 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 5 marca 2013r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie miasta Sochaczew w sprawie budżetu Gminy Miasto Sochaczew na rok 2014
2013 3056 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXX/322/13 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 5 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Sochaczew
2013 3057 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XIX/150/2013 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów lokalizacji elektrowni wiatrowych na terenie Gminy WieczfniaKościelna
2013 3058 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XIX/151/2013 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie zmiany nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wieczfnia Kościelna
2013 3059 2013-03-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Sochaczewie przy ul. 15 Sierpnia 44.
2013 3060 2013-03-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia obwodu publicznej SzkołyPodstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Sochaczewie, ul. Staszica 25.
2013 3061 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/313/13 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Miasto Sochaczew, przez inne niż Gmina Miasto Sochaczew osoby prawne i fizyczne oraz dla innych niż Gmina Miasto Sochaczew osób prawnych i osób fizycznych, prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2013 3062 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/156/2013 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Luberadzu
2013 3063 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/157/2013 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 28 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę nr XX/117/2012 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 8 sierpnia 2012 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów, dla których gmina Ojrzeń jest organem prowadzącym
2013 3064 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/159/2013 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ojrzeń
2013 3065 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/160/2013 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Ojrzeń
2013 3066 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/161/2013 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2013 3067 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/249/2013 Rady Gminy Płońsk z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie trybu udzielania dotacji i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie gminy Płońsk przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.
2013 3068 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/253/2013 Rady Gminy Płońsk z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Poświętne.
2013 3069 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/244/13 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 6 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/160/04 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania.
2013 3070 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/245/13 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 6 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/159/04 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia okręgów wyborczych.
2013 3071 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/246/13 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 6 marca 2013r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w referendum gminnym w sprawie odwołania Burmistrza Nasielska przed upływem kadencji, zarządzonym na dzień 7 kwietnia 2013 roku.
2013 3072 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/249/13 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 6 marca 2013r. w sprawie ustalenia zasad i trybu dzierżawienia nieruchomości stanowiących drogi wewnętrzne będące własnością Gminy Nasielsk
2013 3073 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/114/2012 Rady Gminy Chotcza z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek tej opłaty
2013 3074 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXIX /115 /2012 Rady Gminy Chotcza z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3075 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/ 116 / 2012 Rady Gminy Chotcza z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji
2013 3076 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/ 117 /2012 Rady Gminy Chotcza z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chotcza
2013 3077 2013-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 119/09 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
2013 3078 2013-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 479/09 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie dokonania zmiany prognozy łącznej kwoty długu Gminy Nieporęt i jego spłaty na koniec 2009 roku i lata następne
2013 3079 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/169/09 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na 2009 rok.
2013 3080 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr 436/XXIII/09 Rady Gminy Lesznowola z dnia 27 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.
2013 3081 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/326/2009 Rady Miasta Marki z dnia 28 października 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/313/2009 Rady Miasta Marki z dnia 9 września 2009 roku, zmieniającej uchwałę nr XXIV/248/2009 Rady Miasta Marki z dnia 14 stycznia 2009 roku w sprawie budżetu Miasta Marki
2013 3082 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/327/2009 Rady Miasta Marki z dnia 28 października 2009r. zmieniająca uchwałę nr XXIV/248/2009 Rady Miasta Marki z dnia 14 stycznia 2009 roku w sprawie budżetu Miasta Marki na 2009 rok
2013 3083 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXII/171/09 Rady Gminy w Troszynie z dnia 30 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009r
2013 3084 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/177/2009 Rady Gminy Korczew z dnia 15 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2013 3085 2013-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 142/2009 Wójta Gminy Izabelin z dnia 30 października 2009r. w sprawie zmian budżetu w 2009 roku
2013 3086 2013-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 86/2009 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
2013 3087 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XLIII/465/2010 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 30 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 rok
2013 3088 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/187/2010 Rady Gminy Sochocin z dnia 30 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2010 rok.
2013 3089 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XL/262/10 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 24 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2010 roku
2013 3090 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr L/265/10 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 30 marca 2010r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2010 rok
2013 3091 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XL/223/2010 Rady Gminy w Radziejowicach z dnia 23 marca 2010r. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2013 3092 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XLII/287/2010 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 4 marca 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Maków Mazowiecki na 2010 rok.
2013 3093 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XL/419/2010 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2010
2013 3094 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XL/420/2010 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2010
2013 3095 2013-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr KB-0151-1/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 9 lutego 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2010 roku
2013 3096 2013-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/10 Wójta Gminy Raszyn z dnia 11 stycznia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010
2013 3097 2013-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2010 Wójta Gminy Szelków z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.
2013 3098 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XLI/444/2010 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2010
2013 3099 2013-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2010 Wójta Gminy Kampinos z dnia 24 marca 2010r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2010 r.
2013 3100 2013-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/10 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 31 marca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2010 r.
2013 3101 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr 477/LVI/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 marca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2010 roku
2013 3102 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXX/191/2010 Rady Gminy Odrzywół z dnia 29 marca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2013 3103 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XLV/410/2010 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmian w Budżecie Gminy Nadarzyn na rok 2010.
2013 3104 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XL/205/10 Rady Gminy Ciechanów z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy Ciechanów na rok 2010
2013 3105 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XLVI/19/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 25 marca 2010r. w sprawie: dokonania zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010 Gminy Nieporęt
2013 3106 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr 563/XLV/2010 Rady Mieejskiej w Górze Kalwarii z dnia 30 marca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 540/XLIV/2010 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 2 marca 2010 roku
2013 3107 2013-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 150/2010 Wójta Gminy Poświętne z dnia 30 marca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Poświętne na 2010 r.
2013 3108 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XLI/197/10 Rady Gminy w Regiminie z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Regimin na 2010 rok.
2013 3109 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr L/252/10 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 26 marca 2010r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XLVII/241/09 na rok 2010
2013 3110 2013-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/10 Burmistrza Tarczyna z dnia 16 marca 2010r. w sprawie przedłożenia Regionalnej Izbie Obrachunkowej i Radzie Miejskiej w Tarczynie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2009
2013 3111 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/207/2010 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zmian budżetu na 2010 rok
2013 3112 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr 646/336/10 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 7 kwietnia 2010r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2010 r.
2013 3113 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/368/10 Rady Gminy Stare Babice z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Babice na 2010r.
2013 3114 2013-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 164/2010 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 18 marca 2010r. w sprawie wykonania budżetu gminy za 2009rok
2013 3115 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/231/10 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 16 marca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2010.
2013 3116 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXX/110/10 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 22 marca 2010r. w sprawie zmiany budżetu gminy Ceranów na rok 2010
2013 3117 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr 288/XXXIX/10 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2010.
2013 3118 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XLI/215/2010 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 25 marca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Zabrodzie na 2010 rok
2013 3119 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/293/2010 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 marca 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XXXII/265/2009 Rady Gminy Długosiodło z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Długosiodło na 2010 rok
2013 3120 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr 1342/XLV/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24 marca 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2010 roku
2013 3121 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr 1343/XLV/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24 marca 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2010 roku
2013 3122 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr 1344/XLV/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24 marca 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2010 roku
2013 3123 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr 1345/XLV/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24 marca 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2010 roku
2013 3124 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr 1346/XLV/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24 marca 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2010 roku
2013 3125 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr 1347/XLV/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24 marca 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2010 roku
2013 3126 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr 1348/XLV/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24 marca 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2010 roku
2013 3127 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr 1349/XLV/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24 marca 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2010 roku
2013 3128 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr 1350/XLV/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24 marca 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2010 roku
2013 3129 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr 1351/XLV/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24 marca 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2010 roku
2013 3130 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr 1352/XLV/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24 marca 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2010 roku
2013 3131 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr 1353/XLV/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24 marca 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2010 roku
2013 3132 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr 603/2010 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
2013 3133 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/283/2010 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 31 marca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2010 rok
2013 3134 2013-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 95/2010 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2010
2013 3135 2013-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 0152/9/2010 Burmistrza Miasta Marki z dnia 26 marca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok.
2013 3136 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr 28/10 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 30 marca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2010 rok.
2013 3137 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/174/10 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 26 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2010 rok.
2013 3138 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XLI-311/10 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII-295/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2009 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2010.
2013 3139 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XLI/189/2010 Rady Gminy Rząśnik z dnia 25 marca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Rząśnik na rok 2010
2013 3140 2013-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr KB-0151-4/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 15 marca 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2010 roku
2013 3141 2013-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 311/10 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 15 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 r.
2013 3142 2013-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/10 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010 r.
2013 3143 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXX/134/2010 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 26 kwietnia 2010r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2010
2013 3144 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XLV/298/2010 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Maków Mazowiecki na 2010 rok
2013 3145 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XLII/245/10 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowskiego na 2010 rok.
2013 3146 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr 354/153/10 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowskiego na 2010 rok.
2013 3147 2013-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2010 Wójta Gminy Szelków z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.
2013 3148 2013-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 151/2010 Wójta Gminy Poświętne z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Poświętne na 2010 r.
2013 3149 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/140/2010 Rady Gminy Brochów z dnia 17 marca 2010r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Brochów na rok 2010 Nr XXVI 135 2009
2013 3150 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/228/2010 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 18 marca 2010r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dąbrówka na 2010 rok
2013 3151 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/218/10 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 18 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wiśniew na 2010 rok
2013 3152 2013-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2010 Wójta Gminy Miedzna z dnia 30 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miedzna na 2010 rok.
2013 3153 2013-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2010 Rady Gminy Miedzna z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miedzna na 2010 rok.
2013 3154 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/184/10 Rady Gminy Stanisławów z dnia 26 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2010
2013 3155 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XL/362/10 Rady Gminy Wieliszew z dnia 20 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2010r.
2013 3156 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XL/372/10 Rady Gminy Wieliszew z dnia 20 kwietnia 2010r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wieliszew.
2013 3157 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr I/1/2010 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 5 marca 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010
2013 3158 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr 503/XXXVI/2010 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 marca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010 Gminy Radzymin Nr 482/XXXIV/2010 z dnia 27 stycznia 2010r.
2013 3159 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XLI/206/2010 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołeckiego na 2010 r.
2013 3160 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XLIV/362/10 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 25 marca 2010r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2010
2013 3161 2013-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 475(30)/10 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wiązowna na 2010 rok
2013 3162 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr LV/235/2010 Rady Gminy Rzekuń z dnia 18 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
2013 3163 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr LVI/236/2010 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
2013 3164 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr 565/XLV/2010 Rady Mieejskiej w Górze Kalwarii z dnia 30 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2013 3165 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/164/10 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na rok 2010
2013 3166 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/153/10 Rady Gminy Młynarze z dnia 26 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Młynarze na rok 2010
2013 3167 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/174/10 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 9 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Lubotyń na rok 2010.
2013 3168 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/144/10 Rady Gminy Strachówka z dnia 30 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2010 rok.
2013 3169 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/148/10 Rady Gminy Nur z dnia 26 marca 2010r. w sprawie zmian budżetu na 2010 rok
2013 3170 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr III/14/2010 Rady Gminy w Kowali z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010r.
2013 3171 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XLIX/300/2010 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 31 marca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XLV/279/2009 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu wyszkowskiego na rok 2010.
2013 3172 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XLIV/477/2010 Rady Gminy Jabłonna z dnia 17 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2010.
2013 3173 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XL/276/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 marca 2010r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2010 Gminy Michałowice Nr XXXVIII/262/2009
2013 3174 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XLI/159/10 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 21 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2013 3175 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/347/2010 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010
2013 3176 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr 27/2010 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 30 marca 2010r. w sprawie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu legionowskiego na 2010 r.
2013 3177 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr 28/2010 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 30 marca 2010r. w sprawie zmian w planach fiansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
2013 3178 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr LIX/523/2010 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 1 marca 2010r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr LVIII/511/2010 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 29 stycznia 2010r.
2013 3179 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr LIX/524/2010 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 1 marca 2010r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr LVIII/511/2010 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 29 stycznia 2010r.
2013 3180 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr LIX/525/2010 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 1 marca 2010r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr LVIII/511/2010 Rady Miejskie jw Brwinowie z dnia 29 stycznia 2010r.
2013 3181 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr LIX/526/2010 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 1 marca 2010r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr LVIII/511/2010 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 29 stycznia 2010r.
2013 3182 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr LIX/527/2010 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 1 marca 2010r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr LVIII/511/2010 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 29 stycznia 2010r.
2013 3183 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr LIX/528/2010 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 1 marca 2010r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr LVIII/511/2010 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 29 stycznia 2010r.
2013 3184 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXII/117/10 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2010
2013 3185 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr LI/1497/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2013 3186 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr LI/1498/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 marca 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2013 3187 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr LI/1499/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 marca 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3188 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/246/2013 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów nad zalewem w mieście Zwoleniu
2013 3189 2013-03-15 Porozumienie Porozumienie nr IR.272.7.2013 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 1 marca 2013r. w sprawie wykonania projektu budowalno-wykonawczego przebudowy drogi wraz z projektem odwodnienia dla ciągu ulic: Przesmyckiego (teren gminy Konstancin-Jeziorna) i Zburzyckiego (teren gminy Piaseczno) w ramach zadania pod nazwą " Budowa ciągu ulic Zubrzyckiego - Przesmyckiego wraz  infrastrukturą)
2013 3190 2013-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 1/2013 Starosty Szydłowieckiego z dnia 8 marca 2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach gm. Orońsko
2013 3191 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXII/172/2013 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 21 stycznia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Trojany
2013 3192 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/161/2013 Rady Gminy Gózd z dnia 15 lutego 2013r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
2013 3193 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXVII /164/2013 Rady Gminy Gózd z dnia 15 lutego 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gózd, warunków i zasad korzystania z tych obiektów, oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich.
2013 3194 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII.168.2013 Rady Gminy Rząśnik z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
2013 3195 2013-03-15 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 lutego 2013r.
2013 3196 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXX/274/2013 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie określenia warunków tworzenia oraz trybu finansowania zadań z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Miasta Pruszkowa.
2013 3197 2013-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 95 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 marca 2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miasta Milanówka
2013 3198 2013-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 96 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 marca 2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pomiechówek
2013 3199 2013-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 97 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 marca 2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Izabelin
2013 3200 2013-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 98 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 marca 2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Celestynów
2013 3201 2013-03-15 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.220.2012.MZ Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 stycznia 2013r. Rada Miasta Milanówka
2013 3202 2013-03-15 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.212.2012.BB Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 stycznia 2013r. Rada Miasta Józefowa
2013 3203 2013-03-15 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-R.4131.57.2012.BM Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 stycznia 2013r. Rada Miejska w Nowym Mieście n/Pilicą
2013 3204 2013-03-15 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-R.4131.58.2012.AW Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 stycznia 2013r. Rada Gminy Pionki
2013 3205 2013-03-15 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-R.4131.59.2012.AW Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 stycznia 2013r. Rada Gminy Goszczyn
2013 3206 2013-03-15 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-R.4131.4.2013.AW Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 stycznia 2013r. Rada Gminy Pionki
2013 3207 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/157/2013 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Miastków Kościelny, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 3208 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/158/2013 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie ustalenia Regulaminu funduszu zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miastków Kościelny.
2013 3209 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/159/2013 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie zmiany treści uchwały Nr XXV/123/2012 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 31 sierpnia 2012r.
2013 3210 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr 227/XXV/13 Rady Gminy w Słupnie z dnia 1 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie w samorządową instytucję kultury pn. „Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie”
2013 3211 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr 228/XXV/13 Rady Gminy w Słupnie z dnia 1 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie oraz nadania Statutu Gminnego Ośrodka Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie
2013 3212 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr 229/XXV/13 Rady Gminy w Słupnie z dnia 1 marca 2013r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Słupno na lata 2013-2017.
2013 3213 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr 230/XXV/13 Rady Gminy w Słupnie z dnia 1 marca 2013r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Słupno
2013 3214 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr 30/10 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 marca 2010r. w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2010 rok
2013 3215 2013-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 117/09 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
2013 3216 2013-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 25/09 Wójta Gminy Sobienie Jeziory z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009
2013 3217 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/200/2009 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2009 roku
2013 3218 2013-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 476/2009 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2013 3219 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XLVIII/713/2009 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce na 2009 rok
2013 3220 2013-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 217/2009 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2009 rok
2013 3221 2013-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 218/2009 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2009 rok
2013 3222 2013-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 224/2009 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 10 grudnia 2009r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2009 rok
2013 3223 2013-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 230/2009 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2009 rok.
2013 3224 2013-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 213 /2009 Wójta Gminy Sadowne z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Sadowne na 2009 rok
2013 3225 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/148 /09 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2013 3226 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/131/2010 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 29 marca 2010r. zmieniająca Uchwałę Budzetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2010.
2013 3227 2013-03-15 Informacja Informacja Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 marca 2013r.
2013 3228 2013-03-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2013 Starosty Nowodworskiego z dnia 8 marca 2013r. w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Nasielsku na rok 2013.
2013 3229 2013-03-18 Aneks Aneks nr 5 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 5 listopada 2012r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych
2013 3230 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XXVI/201/2012 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2013- 2019
2013 3231 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XXVI/202/2012 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie budżetu powiatu na rok 2013
2013 3232 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XXXIV/315/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 20 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa na rok 2013 Gminy Karczew
2013 3233 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr 162/XX/2012 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 26 października 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2013 3234 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr 192/XXIV/2013 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małej Wsi
2013 3235 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr 193/XXIV/2013 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie obwodów głosowania
2013 3236 2013-03-18 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XVIII/144/2012 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 28 grudnia 2012r.
2013 3237 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/122/2013 Rady Gminy Sienno z dnia 7 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2013 3238 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/123/2013 Rady Gminy Sienno z dnia 7 marca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3239 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/124/2013 Rady Gminy Sienno z dnia 7 marca 2013r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
2013 3240 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/125/2013 Rady Gminy Sienno z dnia 7 marca 2013r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 3241 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/126/2013 Rady Gminy Sienno z dnia 7 marca 2013r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 3242 2013-03-18 Aneks Aneks nr 1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 stycznia 2013r. do porozumienia w sprawie utworzenia Terenowych Punktów Paszportowych oraz powierzenia prowadzenia spraw z zakresu administracji rządowej dotyczącej przyjmowania wniosków paszportowych i wydawania dokumentów paszportowych zawarty pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Powiatem Otwockim
2013 3243 2013-03-18 Aneks Aneks nr 1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 stycznia 2013r. do porozumienia w sprawie utworzenia Terenowego Punktu Paszportowego oraz powierzenia prowadzenia spraw z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków paszportowych i wydawania dokumentów paszportowych zawarty pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Powiatem Pruszkowskim
2013 3244 2013-03-18 Aneks Aneks nr 1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 stycznia 2013r. do porozumienia w sprawie utworzenia Terenowego Punktu Paszportowego oraz powierzenia prowadzenia spraw z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków paszportowych i wydawania dokumentów paszportowych zawarty pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Powiatem Mińskim
2013 3245 2013-03-18 Aneks Aneks nr 1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 stycznia 2013r. do porozumienia w sprawie utworzenia Terenowych Punktów Paszportowych oraz powierzenia prowadzenia spraw z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków paszportowych i wydawania dokumentów paszportowych zawarty pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Powiatem Piaseczyńskim
2013 3246 2013-03-18 Aneks Aneks nr 1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 stycznia 2013r. do porozumienia w sprawie utworzenia Terenowych Punktów Paszportowych oraz powierzenia prowadzenia spraw z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków paszportowych i wydawania dokumentów poszportowych zawarty pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Powiatem Wołomińskim
2013 3247 2013-03-18 Aneks Aneks nr 2 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 stycznia 2013r. do porozumienia w sprawie utworzenia Terenowych Punktów Paszportowych oraz powierzenia prowadzonych spraw z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków paszportowych i wydawania dokumentów paszportowych zawarty pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Powiatem Warszawskim Zachodnim
2013 3248 2013-03-18 Aneks Aneks nr 2 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 stycznia 2013r. do porozumienia w sprawie utworzenia Terenowych Punktów Paszportowych oraz powierzenia prowadzenia spraw z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków paszportowych i wydawania dokumentów paszportowych zawarty pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Powiatem Legionowskim
2013 3249 2013-03-18 Aneks Aneks nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 stycznia 2013r. do porozumienia w sprawie utworzenia Punktów Paszportowych zawartego pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Stołecznym Warszawa
2013 3250 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr 136/XXV/2013 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Nowe Miasto z terenami otaczającymi zbiornik retencyjny uchwalonym przez Radę Gminy Nowe Miasto Uchwałą Nr 119/XVI/2005 z dnia 30 marca 2005 roku.
2013 3251 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr 137/XXV/2013 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3252 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr 138/XXV/2013 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt , a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie gminy Nowe Miasto.
2013 3253 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr 139/XXV/2013 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Nowe Miasto.
2013 3254 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr 141/XXV/2013 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Nowe Miasto
2013 3255 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr 142/XXV/2013 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Nowe Miasto podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych innych niż wskazane ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconych zadań.
2013 3256 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/285/2013 Rady Gminy Wieliszew z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 3257 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/287/2013 Rady Gminy Wieliszew z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia cen urzędowych biletów miesięcznych i jednorazowych za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Wieliszew.
2013 3258 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/198/2013 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/175/2012 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych
2013 3259 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XXII/100/12 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2013.
2013 3260 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/113/13 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2013 3261 2013-03-19 Uchwała Uchwała nr XXI/213/2013 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych stanowiących własność, będących w użytkowaniu lub w użytkowaniu wieczystym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie
2013 3262 2013-03-19 Uchwała Uchwała nr LI/1500/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 marca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu św. Katarzyny - część I
2013 3263 2013-03-19 Uchwała Uchwała nr LI/1501/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 marca 2013r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2013 3264 2013-03-19 Uchwała Uchwała nr LI/1505/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad obrotu lokalami mieszkalnymi m.st. Warszawy
2013 3265 2013-03-19 Uchwała Uchwała nr LI/1510/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 marca 2013r. w sprawie połączenia Gimnazjum nr 73 im. Jerzego Huberta Wagnera w Warszawie, ul. J. Conrada 6 i Szkoły Podstawowej nr 352 w Warszawie, ul. J.Conrada 6 w Zespół Szkół nr 124 w Warszawie ul. J. Conrada 6.
2013 3266 2013-03-19 Uchwała Uchwała nr LI/1516/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 marca 2013r. w sprawie nadania nazw stacjom metra w Dzielnicach Wola, Śródmieście i Praga-Północ m.st. Warszawy
2013 3267 2013-03-19 Uchwała Uchwała nr Nr XXXV/173/2013 Rady Gminy Jabłonna Lacka z dnia 4 marca 2013r. w sprawie podziału Gminy Jabłonna Lacka na stałe obwody głosowania, ustalenia numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 3268 2013-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/170/2013 Rady Gminy Jabłonna Lacka z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych oraz niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne, trybu i zakresu kontroli wykorzystania tych dotacji.
2013 3269 2013-03-19 Uchwała Uchwała nr XX/102/12 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Łaskarzew na stałe obwody głosowania
2013 3270 2013-03-19 Uchwała Uchwała nr XX/107/12 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łaskarzew na 2013 rok
2013 3271 2013-03-19 Uchwała Uchwała nr XXI/111/13 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie zasad i warunków używania herbu, flagi i pieczęci Gminy Łaskarzew
2013 3272 2013-03-19 Uchwała Uchwała nr XXI/116/13 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia „ Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łaskarzew”
2013 3273 2013-03-19 Uchwała Uchwała nr XXI/118/13 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3274 2013-03-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Bolesława Krzywoustego w Sochaczewie, ul. Hanki Sawickiej 5.
2013 3275 2013-03-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie przy ul. F. Chopina 99 
2013 3276 2013-03-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia obwodu publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Sochaczewie, ul. H. Sawickiej 7. 
2013 3277 2013-03-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia obwodu publicznego Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi im. Króla Władysława Jagiełły w Sochaczewie, ul. Staszica 106.
2013 3278 2013-03-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia obwodu publicznego Gimnazjum Nr 3 w Sochaczewie przy ul. F. Chopina 99 
2013 3279 2013-03-19 Aneks Aneks nr 9 Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 lutego 2013r. do Porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Stołecznemu Warszawie obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych zawarty pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Stołecznym Warszawa
2013 3280 2013-03-19 Aneks Aneks nr 11 Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 lutego 2013r. zawarty pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Samorządem Województwa Mazowieckiego reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w imieniu którego działa Marszałek Województwa Mazowieckiego
2013 3281 2013-03-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 99 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 marca 2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Raciążu
2013 3282 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/144/2013 Rady Gminy Słubice z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren działki o numerze ewidencyjnym 138/2 w obrębie geodezyjnym Łaziska w gminie Słubice
2013 3283 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr XL/234/2013 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łomianki
2013 3284 2013-03-20 Porozumienie Porozumienie nr 1 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 31 stycznia 2013r. zawarte pomiędzy Powiatem Radomskim a Gminą Jedlnia-Letnisko
2013 3285 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/183/13 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie Statutu Gminy Olszewo – Borki
2013 3286 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr 179/XX /12 Rady Gminy Bulkowo z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 3287 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr 177/XX/12 Rady Gminy Bulkowo z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bulkowo
2013 3288 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr 180/XX/12 Rady Gminy Bulkowo z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym
2013 3289 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr 178/XX/12 Rady Gminy Bulkowo z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3290 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr 112/XXI/2013 Rady Gminy Zawidz z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Grąbcu
2013 3291 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr 117/XXI/2013 Rady Gminy Zawidz z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zawidz” w 2013r..
2013 3292 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr 113/XXI/2013 Rady Gminy Zawidz z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum oraz granic ich obwodów
2013 3293 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr 868/XXXI/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie nr 1091/XXXVII/2009 z dnia 8.07.2009 r. w sprawie nadania nazw: POŚWIERKI, CZUBATKI, CZECZOTKI, GŁUSZCA, KRUKA i GĄSIORKA ulicom położonym we wsi Głosków w gminie Piaseczno.
2013 3294 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr 875/XXXI/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale nr 564/XXII/2012 z dnia 20.06.2012 o podziale Gminy Piaseczno na sektory
2013 3295 2013-03-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 100 Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 marca 2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Celestynów
2013 3296 2013-03-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 101 Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 marca 2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miasta Milanówka
2013 3297 2013-03-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 102 Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 marca 2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pomiechówek
2013 3298 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/237/13 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 22 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żelechów na 2013 rok
2013 3299 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr 229/12 Rady Gminy Celestynów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie budżetu Gminy Celestynów na 2013 rok
2013 3300 2013-03-20 Aneks Aneks nr 7 Zarządu Powiatu w Kozienicach z dnia 12 marca 2013r. do Porozumienia w sprawie realizowania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Kozienickiego przez Bibliotekę Publiczną Gminy Kozienice im. ks. Franciszka Siarczyńskiego w Kozienicach z dnia 30 marca 2007 r.
2013 3301 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr XXiX/149/2012 RADY GMINY RYBNO z dnia 28 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa
2013 3302 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/161/13 Rady Gminy w Regiminie z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie podziału Gminy Regimin na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 3303 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/164/13 Rady Gminy w Regiminie z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Regimin
2013 3304 2013-03-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/13 Starosty Mińskiego z dnia 11 marca 2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej ,,Jedlina" w Mieni
2013 3305 2013-03-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/13 Starosty Mińskiego z dnia 12 marca 2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Kątach
2013 3306 2013-03-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/13 Starosty Mińskiego z dnia 13 marca 2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni
2013 3307 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr XXX/328/13 Rady Miasta Otwocka z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie zmiany w treści Uchwały Nr XXV/285/12 z dnia 30.10.2012 r. w sprawie podziału miasta Otwocka na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2013 3308 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr XXX/329/13 Rady Miasta Otwocka z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie podziału miasta Otwocka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 3309 2013-03-20 Informacja Informacja nr 1 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 7 lutego 2013r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2012 rok położonych na obszarze Gminy Otwock
2013 3310 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr XXIII/158/2012 Rady Gminy Sońsk z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Sońsk na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2013 3311 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr XXV/174/2012 Rady Gminy Sońsk z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Sońsk na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2013 3312 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/196/2013 Rady Gminy Sońsk z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie podziału Gminy Sońsk na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 3313 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/197/2013 Rady Gminy Sońsk z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Sońsk Nr XXV/172/2012 z dnia 11 grudnia 2012 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 3314 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/146/2012 Rady Gminy w Promnie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Promna
2013 3315 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/147/2012 Rady Gminy w Promnie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Promna
2013 3316 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/148/2012 Rady Gminy w Promnie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 3317 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/149/2012 Rady Gminy w Promnie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2013 3318 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr XVIII/215/13 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie likwidacji Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Mińsku Mazowieckim oraz szkół wchodzących w jego skład
2013 3319 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr XVIII/216/13 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 27 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych oraz niepublicznych szkół i placówek oświatowych dotowanych z budżetu Powiatu Mińskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2013 3320 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr XVIII/224/13 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Miński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 3321 2013-03-20 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu mińskiego
2013 3322 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXIX / 215 /2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 18 lutego 2013r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody ożywionej
2013 3323 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr 251/XXIV/13 Rady Miasta Milanówka z dnia 26 lutego 2013r. zmieniająca rozporządzenie w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu grodziskiego
2013 3324 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr 253/XXIV/13 Rady Miasta Milanówka z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego tryb udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych jednostek oświatowych, prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego i osoby fizyczne oraz dla niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakres i tryb kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 3325 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr 254/XXVI/13 Rady Miasta Milanówka z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy /Felicji Witkowskiej/
2013 3326 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr 255/XXIV/13 Rady Miasta Milanówka z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy /Lazurowa/
2013 3327 2013-03-21 Porozumienie Porozumienie nr 3 Zarządu Powiatu Radomskiego w sprawie powierzenia Miastu Pionki realizacji wymienionych w porozumieniu zadań własnych Powiatu Radomskiego w zakresie kultury
2013 3328 2013-03-21 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 19 marca 2013r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Baranów  przeprowadzonych w dniu 17 marca 2013 r.
2013 3329 2013-03-21 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 2/2013 Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 18 marca 2013r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sochocin przeprowadzonych w dniu 17 marca 2013 r.
2013 3330 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXV/141/2013 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawi regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Opinogóra Górna
2013 3331 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/166/13 Rady Gminy Korytnica z dnia 8 marca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Korytnica
2013 3332 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/167/13 Rady Gminy Korytnica z dnia 8 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3333 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/168/13 Rady Gminy Korytnica z dnia 8 marca 2013r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3334 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/169/13 Rady Gminy Korytnica z dnia 8 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 3335 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/170/13 Rady Gminy Korytnica z dnia 8 marca 2013r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Korytnica i zagospodarowania tych odpadów
2013 3336 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/171/13 Rady Gminy Korytnica z dnia 8 marca 2013r. w sprawie przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 3337 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/212/2013 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 5 marca 2013r. w sprawie przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalneoraz wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie tymi odpadami.
2013 3338 2013-03-21 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Węgrowskiego w sprawie organizacji szkolenia kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej
2013 3339 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/248/13 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 6 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 3340 2013-03-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2013 Starosty Węgrowskiego z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie ogłoszenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Domu Dziecka „Julin” w Kaliskach, Gmina Łochów, Powiat Węgrowski w 2013 roku
2013 3341 2013-03-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2013 Starosty Białobrzeskiego z dnia 6 marca 2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu pomocy Społecznej w Niedabylu
2013 3342 2013-03-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2013 Starosty Grodziskiego z dnia 15 marca 2013r. w sprawie ogłoszenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Izdebnie Kościelnym z filią w Grodzisku Mazowieckim i w Domu Rehabilitacyjno – Opiekuńczym Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej w Milanówku
2013 3343 2013-03-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2013 Starosty Grodziskiego z dnia 15 marca 2013r. w sprawie ogłoszenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Domu Dziecka Sióstr Rodziny Maryi w Kostowcu
2013 3344 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XVI/153/2013 Rady Gminy w Potworowie z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zaciągnięcia w 2013r. pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
2013 3345 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XVI/154/2013 Rady Gminy w Potworowie z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zaciagnięcia pożyczki na Rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Grabowa gmina Potworów
2013 3346 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/306/13 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie podjęcia działań promujących Rodziny Wielodzietne
2013 3347 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/308/13 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zielonka
2013 3348 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/256/2013 RADY GMINY MROZY z dnia 15 lutego 2013r. uchylająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2013 3349 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/261/2013 RADY GMINY MROZY z dnia 15 lutego 2013r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mrozy
2013 3350 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/267/2013 RADY GMINY MROZY z dnia 15 lutego 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrozach.
2013 3351 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXII/190/13 Rady Gminy Dobre z dnia 6 marca 2013r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dobre.
2013 3352 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXII/191/13 Rady Gminy Dobre z dnia 6 marca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Dobre oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2013 3353 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXII/193/13 Rady Gminy Dobre z dnia 6 marca 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy .
2013 3354 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXII/194/13 Rady Gminy Dobre z dnia 6 marca 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2013 3355 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXII/195/13 Rady Gminy Dobre z dnia 6 marca 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy .
2013 3356 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XX/120/2013 Rady Gminy w Broku z dnia 6 marca 2013r. w sprawie podziału Gminy Brok na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 3357 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XX/124/2013 Rady Gminy w Broku z dnia 6 marca 2013r. w sprawie rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobów ich przyznawania dla nauczycieli szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Brok.
2013 3358 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XV/139/2013 Rady Gminy Łąck z dnia 6 lutego 2013r. w sprawie Uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łąck
2013 3359 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XV/140/2013 Rady Gminy Łąck z dnia 6 lutego 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Łąck.
2013 3360 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XV/141/2013 Rady Gminy Łąck z dnia 6 lutego 2013r. w sprawie ustalenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 3361 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XV/144/2013 Rady Gminy Łąck z dnia 6 lutego 2013r. w sprawie Akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury- Gminnego Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu w Podlasiu.
2013 3362 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr 147/XXVI/2013 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 7 marca 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe Miasto.
2013 3363 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr 148/XXVI/2013 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 7 marca 2013r. w sprawie w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 3364 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr 149/XXVI/2013 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 7 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3365 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr 150/XXVI/2013 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 7 marca 2013r. w sprawie w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 3366 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr 151/XXVI/2013 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 7 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2013 3367 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr 153/XXVI/2013 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 7 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowe Miasto w 2013 roku.
2013 3368 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/378/2010 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 30 marca 2010r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2010
2013 3369 2013-03-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 120/09 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XXVII/233/08 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2008 r.
2013 3370 2013-03-21 Zarządzenie Zarządzenie nr KB-0151-49/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2009 roku
2013 3371 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr 485/XXXVII/2010 Rady Gminy Lesznowola z dnia 11 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2013 3372 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr LII/286/10 Rady Miasta Iłża z dnia 24 marca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok
2013 3373 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXV/148/09 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2013 3374 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/157/09 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2013 3375 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XLVI/235/09 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 10 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2013 3376 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XLVII/240/09 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2013 3377 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr 108/XXIX/2009 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2009.
2013 3378 2013-03-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 217/2009 Wójta Gminy Sadowne z dnia 30 grudnia 2009r. opracowania zmian w układzie wykonawczym budżetu i przekazania podległym jednostkom planu dochodów i wydatków na 2009 rok
2013 3379 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/171/2009 Rady Gminy Sadowne z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Sadowne na rok 2009
2013 3380 2013-03-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 210/2009 Wójta Gminy Sadowne z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie opracowania zmian w układzie wykonawczym budżetu i przekazania podległym jednostkom planu dochodów i wydatków na 2009 rok
2013 3381 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/127/2009 Rady Gminy Sarnaki z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
2013 3382 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/130/2009 Rady Gminy Sarnaki z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
2013 3383 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XLI/224/09 Rady Gminy Sońsk z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2009.
2013 3384 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/115/09 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok
2013 3385 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/213/09 Rady Gminy w Stromcu z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Stromiec na 2009 rok
2013 3386 2013-03-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 163/2009 Wójta Gminy Raszyn z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2013 3387 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/153/09 Rady Gminy Rzewnie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
2013 3388 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr LIII/226/2009 Rady Gminy Rzekuń z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
2013 3389 2013-03-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 64/2009 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 31 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok.
2013 3390 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/147/09 Rady Gminy w Przytyku z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
2013 3391 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr 179/XXXV/09 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na rok 2009
2013 3392 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr 183/XXXVI/09 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na rok 2009
2013 3393 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/133/09 Rady Gminy Nur z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmian budżetu na 2009 rok
2013 3394 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/351/2009 Rady Miasta Marki z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/336/2009 Rady Miasta Marki z dnia 25 listopada 2009 roku, zmieniającej uchwałę nr XXIV/248/2009 Rady Miasta Marki z dnia 14 stycznia 2009 roku w sprawie budżetu Miasta Marki na 2009 rok.
2013 3395 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/352/2009 Rady Miasta Marki z dnia 16 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę nr XXIV/352/2009 Rady Miasta Marki z dnia 14 stycznia 2009 roku w sprawie budżetu Miasta Marki na 2009 rok
2013 3396 2013-03-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 0152/84/2009 Burmistrza Miasta Marki z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009 rok.
2013 3397 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/145/09 Rady Gminy Młynarze z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Młynarze na 2009 rok
2013 3398 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/200/09 Rady Gminy Maciejowice z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Maciejowice na 2009 rok
2013 3399 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/136/09 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 r.
2013 3400 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/139/09 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 r.
2013 3401 2013-03-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 86/2009 Wójta Gminy Jadów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Jadów na 2009 rok
2013 3402 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr 524/XL/2009 Rady Mieejskiej w Górze Kalwarii z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2013 3403 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXV/176/09 Rady Gminy Dobre z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Dobre na 2009 rok.
2013 3404 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr 399/09 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2009
2013 3405 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/270/09 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 r.
2013 3406 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/313/09 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2009
2013 3407 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr 386/XLIII/09 Rady Gminy Wiązowna z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wiązowna na 2009 rok.
2013 3408 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr 478/LXI/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2009 r.
2013 3409 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/244/09 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2009 roku
2013 3410 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XLII/261/2009 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2009 r.
2013 3411 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr V/188/09 Rady Gminy Magnuszew z dnia 31 grudnia 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy
2013 3412 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XLII/373/2009 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nadarzyn na rok 2009.
2013 3413 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr 120/XXVIII/09 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Boguty-Pianki na rok 2009
2013 3414 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/260/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Michałowice na 2009 rok.
2013 3415 2013-03-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 473/09 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 462/09 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2009 r.
2013 3416 2013-03-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 474/09 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 463/09 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie prognozy łącznej kwoty długu Gminy Nieporęt i jego spłaty na koniec 2009 roku i lata następne
2013 3417 2013-03-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 475/09 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2013 3418 2013-03-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 476/09 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie dokonania zmiany prognozy łącznej kwoty długu Gminy Nieporęt i jego spłaty na koniec 2009 roku i lata następne
2013 3419 2013-03-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 499/09 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2013 3420 2013-03-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 505/09 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie dokonania zmiany prognozy łącznej kwoty długu Gminy Nieporęt i jego spłaty na koniec 2009 roku i lata następne.
2013 3421 2013-03-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 508/09 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2013 3422 2013-03-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 509/09 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie dokonania zmiany prognozy łącznej kwoty długu Gminy Nieporęt i jego spłaty na koniec 2009 roku i lata następne
2013 3423 2013-03-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 523/09 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 31 grudnia 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2013 3424 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/203/2009 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2009 roku
2013 3425 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/384/09 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kobyłka na 2009 rok
2013 3426 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXX/183/09 Rady Gminy Goworowo z dnia 29 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok
2013 3427 2013-03-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 190/09 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2009 rok
2013 3428 2013-03-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 169/09 Wójta Gminy Raszyn z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
2013 3429 2013-03-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 143/2009 Wójta Gminy Poświętne z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
2013 3430 2013-03-21 Zarządzenie Zarządzenie nr KB-0151-51/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 31 grudnia 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy Piaseczno w 2009 roku
2013 3431 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/247/2009 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
2013 3432 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr 433/LIII/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy Serock w 2009 roku
2013 3433 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XL/692/09 Rady Gminy Raszyn z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Raszyn na rok 2009
2013 3434 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr III/2010 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 31 marca 2010r. zmieniająca uchwałę budżetową Związku Gmin Regionu Płockiego na 2010 rok
2013 3435 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XLI/273/2009 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Maków Mazowiecki na 2009 rok
2013 3436 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/271/10 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2010 Nr XXXIV/258/09 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2009 r.
2013 3437 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/162/09 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
2013 3438 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/174/2009 Rady Gminy Łyse z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
2013 3439 2013-03-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 58/2009 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 10 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok.
2013 3440 2013-03-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 60/2009 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok.
2013 3441 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr LIX/284/2009 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Piastowa na 2009 rok .
2013 3442 2013-03-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 193/09 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 31 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2009 rok
2013 3443 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XL/326/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XXVII/233/08 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2008 roku
2013 3444 2013-03-21 Zarządzenie Zarządzenie nr KB-0151-48/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2009 roku
2013 3445 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XLVII/247/09 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2009 r.
2013 3446 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/207/09 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok.
2013 3447 2013-03-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 419(107)/09 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 29 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wiązowna na 2009 rok
2013 3448 2013-03-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 426(114)/09 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wiązowna na 2009 rok
2013 3449 2013-03-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 429(117)/09 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wiązowna na 2009 rok
2013 3450 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr 635/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2009 rok.
2013 3451 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr 637/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie wydatków budżetu miasta Płocka, które w 2009 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.
2013 3452 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr 687/XLVIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 30 marca 2010r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2010
2013 3453 2013-03-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 166/09 Burmistrza Gminy Różan z dnia 31 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
2013 3454 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XLI/449/2009 Rady Gminy Jabłonna z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
2013 3455 2013-03-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 25/09 Wójta Gminy Karniewo z dnia 31 grudnia 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Karniewo na 2009 r.
2013 3456 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXI/119/09 Rady Gminy Poświętne z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 r.
2013 3457 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XLII/230/09 Rady Gminy Sońsk z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2009.
2013 3458 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/224/2009 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009r.
2013 3459 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XLIII/295/2009 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2009 rok.
2013 3460 2013-03-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 30/2009 Wójta Gminy Młynarze z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Młynarze na 2009 rok
2013 3461 2013-03-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 31/2009 Wójta Gminy Młynarze z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Młynarze na 2009 rok
2013 3462 2013-03-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 214/2009 Wójta Gminy Sadowne z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie opracowania zmian w układzie wykonawczym budżetu i przekazania podległym jednostkom planu dochodów i wydatków na 2009 rok
2013 3463 2013-03-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 261/09 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Babice na 2009 rok
2013 3464 2013-03-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 176/2009 Wójta Gminy Raszyn z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2013 3465 2013-03-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 83/09 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 31 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2009 roku
2013 3466 2013-03-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 28/09 Wójta Gminy Sobienie Jeziory z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009
2013 3467 2013-03-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 31/09 Wójta Gminy Sobienie Jeziory z dnia 11 grudnia 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009
2013 3468 2013-03-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 148/V/09 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 14 grudnia 2009r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2009 rok
2013 3469 2013-03-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 149/V/09 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2009 rok
2013 3470 2013-03-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 90/2009 Wójta Gminy Jadów z dnia 31 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Jadów na 2009 rok.
2013 3471 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr LVII/509/2009 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr XLII/335/2009 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 stycznia 2009r.
2013 3472 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XCVIII/444/2009 Rady Miasta Pionki z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009 rok.
2013 3473 2013-03-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 0151/164/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 31 grudnia 2009r. w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Ząbki na 2009 rok
2013 3474 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/216/2009 Rady Gminy Baranowo z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
2013 3475 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr 213/XL/2009 Rady Gminy Sanniki z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Sanniki na 2009 rok
2013 3476 2013-03-21 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 marca 2013r. o sprostowaniu błędu
2013 3477 2013-03-21 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 marca 2013r. o sprostowaniu błędów
2013 3478 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr 137/XXII/2013 Rady Gminy Świercze z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie podziału Gminy Świercze na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 3479 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XX/158/2013 Rady Gminy w Liwie z dnia 7 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 3480 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XX/154/2013 Rady Gminy w Liwie z dnia 7 marca 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Liw
2013 3481 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XX/156/2013 Rady Gminy w Liwie z dnia 7 marca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Liw
2013 3482 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XX/171/13 Rady Gminy w Liwie z dnia 7 marca 2013r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Liwie.
2013 3483 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XX/155/2013 Rady Gminy w Liwie z dnia 7 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 3484 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/167/2012 Rady Gminy Kadzidło z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kadzidło.
2013 3485 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/168/2012 Rady Gminy Kadzidło z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów.
2013 3486 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/169/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty oraz terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3487 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/171/2012 Rady Gminy Kadzidło z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska gminnego w Kadzidle
2013 3488 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/172/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Dylewo
2013 3489 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/173/2012 Rady Gminy Kadzidło z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatku mieszkaniowego.
2013 3490 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/142/2012 Rady Gminy Sochaczew z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów wsi Czerwonka Parcel i Czyste w gminie Sochaczew
2013 3491 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/145/2012 Rady Gminy Sochaczew z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 3492 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/146/2012 Rady Gminy Sochaczew z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3493 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/147/2012 Rady Gminy Sochaczew z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3494 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/153/2013 Rady Gminy Sochaczew z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3495 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/154/2013 Rady Gminy Sochaczew z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sochaczew.
2013 3496 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXII/140/2013 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie zmian do statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szreńsku
2013 3497 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/224/2013 Rady Gminy Prażmów z dnia 18 stycznia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łoś
2013 3498 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/225/2013 Rady Gminy Prażmów z dnia 18 stycznia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łoś
2013 3499 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/226/ 2013 Rady Gminy Prażmów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łoś
2013 3500 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/227/ 2013 Rady Gminy Prażmów z dnia 18 stycznia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łoś
2013 3501 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/228/ 2013 Rady Gminy Prażmów z dnia 18 stycznia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łoś
2013 3502 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/229/ 2013 Rady Gminy Prażmów z dnia 18 stycznia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łoś
2013 3503 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/230/2013 Rady Gminy Prażmów z dnia 18 stycznia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łoś
2013 3504 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/231/2013 Rady Gminy Prażmów z dnia 18 stycznia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łoś
2013 3505 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/232/2013 Rady Gminy Prażmów z dnia 18 stycznia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kamionka
2013 3506 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXV/161/2012 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie nadania nazwy rondu
2013 3507 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXV/165/2012 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie podziału Miasta na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic, numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 3508 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/170/2013 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie opadami komunalnymi
2013 3509 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII /189/2013 Rady Gminy Stoczek z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stoczek oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2013 3510 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/92/2013 Rady Gminy Joniec z dnia 1 marca 2013r. w sprawie podziału Gminy Joniec na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 3511 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/190/13 Rady Gminy Somianka z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Somianka w 2013 roku
2013 3512 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/191/13 Rady Gminy Somianka z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Somianka
2013 3513 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/192/13 Rady Gminy Somianka z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie opłaty targowej
2013 3514 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XVI/77/2012 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kuczbork - Osada miejscowości Zielona
2013 3515 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr I/3/2013 Rady Gminy Krasne z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Krasne
2013 3516 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr I/4/2013 Rady Gminy Krasne z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie podziału gminy Krasne na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 3517 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr I/7/2013 Rady Gminy Krasne z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krasne
2013 3518 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr I/8/2013 Rady Gminy Krasne z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3519 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/276/13 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 11 marca 2013r. w sprawie nadania Statutu Muzeum Ziemi Mińskiej w Mińsku Mazowieckim
2013 3520 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/277/13 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 11 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska miejskiego
2013 3521 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/279/13 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 11 marca 2013r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie miasta Mińsk Mazowiecki
2013 3522 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/281/13 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 11 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim
2013 3523 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/282/13 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 11 marca 2013r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Miejskich Nr 2 w Mińsku Mazowieckim
2013 3524 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/283/13 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 11 marca 2013r. w sprawie ustawienia pomnika upamiętniającego boje wojenne 7 Pułku Ułanów Lubelskich
2013 3525 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/284/13 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 11 marca 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i innych placówek oświatowych prowadzonych na terenie miasta Mińsk Mazowiecki przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2013 3526 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXV/145/13 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 20 marca 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie z dróg pojazdów i ich parkowanie na terenie Powiatu Żyrardowskiego
2013 3527 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXV/147/13 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 20 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/118/12 z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożeniu na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2013 3528 2013-03-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.22.2013 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2013 – 2019.
2013 3529 2013-03-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2013 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 8 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za 2012 rok.
2013 3530 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXV/171/2012 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 21 listopada 2012r. W SPRAWIE OGŁOSZENIA TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU MIASTA ŁASKARZEW
2013 3531 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/185/2012 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2013
2013 3532 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/189/2013 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 6 lutego 2013r. w sprawie w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łaskarzew
2013 3533 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/190/2013 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 6 lutego 2013r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Miasto Łaskarzew publicznych przedszkoli
2013 3534 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/191/2013 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 6 lutego 2013r. w sprawie w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Łaskarzew
2013 3535 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/192/2013 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 6 lutego 2013r. w sprawie w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez miasto Łaskarzew
2013 3536 2013-03-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2013 Wójta Gminy Borkowice z dnia 12 marca 2013r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za lokale mieszkalne
2013 3537 2013-03-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2013 Wójta Gminy Borkowice z dnia 12 marca 2013r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za lokale mieszkalne socjalne
2013 3538 2013-03-21 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-21(3)/2013/9183/VIIIZM/ARy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 7 marca 2013r. w sprawie zmiany taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Ciepłowniczo-Usługowego "Piaseczno" Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie.
2013 3539 2013-03-21 Porozumienie Porozumienie nr cru/194/2012 Starosty Przasnyskiego z dnia 31 października 2012r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. mjr. H. Sucharskiego w Przasnyszu
2013 3540 2013-03-21 Porozumienie Porozumienie nr CRU/197/2012 Starosty Przasnyskiego z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. mjr. H. Sucharskiego w Przasnyszu
2013 3541 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr XXII/138/2013 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 31 stycznia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Szreńsk na rok 2013
2013 3542 2013-03-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 108 Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 marca 2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie uchylenia zarządu komisarycznego oraz likwidacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe "Holdbud" w Warszawie
2013 3543 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr 45/VI/2013 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 12 marca 2013r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego w granicach administracyjnych Gmin: Bielsk, Brudzeń Duży, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Gminy Gostynin, Łąck, Pacyna, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród
2013 3544 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr 46/VI/2013 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 12 marca 2013r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego w granicach administracyjnych Gmin: Bielsk, Brudzeń Duży, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Gminy Gostynin, Łąck, Pacyna, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród
2013 3545 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr 47/VI/2013 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 12 marca 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego w granicach administracyjnych Gmin: Bielsk, Brudzeń Duży, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Gminy Gostynin, Łąck, Pacyna, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród
2013 3546 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr 48/VI/2013 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 12 marca 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego w granicach administracyjnych Gmin: Bielsk, Brudzeń Duży, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Gminy Gostynin, Łąck, Pacyna, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2013 3547 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr 49/VI/2013 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 12 marca 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego w granicach administracyjnych Gmin: Bielsk, Brudzeń Duży, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Gminy Gostynin, Łąck, Pacyna, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród
2013 3548 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr 50/VI/2013 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 12 marca 2013r. w sprawie podziału terenu Związku Gmin Regionu Płockiego w granicach administracyjnych Gmin: Bielsk, Brudzeń Duży, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Gminy Gostynin, Łąck, Pacyna, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród na sektory
2013 3549 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/111/13 Rady Gminy Paprotnia z dnia 22 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Paprotnia na rok 2013
2013 3550 2013-03-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 3571/2013 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 14 marca 2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia działającą na prawach powiatu.
2013 3551 2013-03-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 3572/2013 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 14 marca 2013r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia działającą na prawach powiatu.
2013 3552 2013-03-25 Uchwała Uchwała nr XXI/97/12 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 3553 2013-03-25 Uchwała Uchwała nr XIX/103/2013 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie: nadania nazwy urzędowej ulicy w miejscowości Zielona
2013 3554 2013-03-25 Uchwała Uchwała nr 238/XXVIII/13 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 221/XXVI/12 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, funkcjonujących na terenie Powiatu Grodziskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2013 3555 2013-03-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/295/2013 Rady Miasta Sulejówek z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie: określenia zasad ustalania i poboru opłaty targowej na terenie Miasta Sulejówek,  a także jej wysokości
2013 3556 2013-03-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/296/2013 Rady Miasta Sulejówek z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Sulejówek oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2013 3557 2013-03-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/163/2013 Rady Gminy Przasnysz z dnia 14 marca 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Przasnysz w 2013 roku
2013 3558 2013-03-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/162/2013 Rady Gminy Przasnysz z dnia 14 marca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przasnysz
2013 3559 2013-03-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/212/2013 Rady Gminy Radziejowice z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicom
2013 3560 2013-03-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/210/2013 Rady Gminy Radziejowice z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3561 2013-03-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/209/2013 Rady Gminy Radziejowice z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie terminu , częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3562 2013-03-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/208/2013 Rady Gminy Radziejowice z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 3563 2013-03-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/200/2013 Rady Gminy Radziejowice z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziejowice na lata 2013 - 2021
2013 3564 2013-03-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/207/2013 Rady Gminy Radziejowice z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 3565 2013-03-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 109 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 marca 2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Słupnie
2013 3566 2013-03-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 4025/2013 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 marca 2013r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w 2013 r. w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez m.st. Warszawę oraz na zlecenie m.st. Warszawy
2013 3567 2013-03-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 4038/2013 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 20 marca 2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie m.st. Warszawy w 2013 roku
2013 3568 2013-03-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/294/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przemysłowo-produkcyjno-usługowego przy ulicy Białostockiej w Wyszkowie.
2013 3569 2013-03-26 Informacja Informacja nr 1/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 15 marca 2013r. w sprawie danych dotyczących czynszu najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2012 rok położonych na obszarze Miasta Płock
2013 3570 2013-03-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-R.4131.17.2012.MN Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 lutego 2013r. Rada Gminy Grabów nad Pilicą
2013 3571 2013-03-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-R.4131.8.2013.MN Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 stycznia 2013r. Rada Gminy Głowaczów
2013 3572 2013-03-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.5.2013.BB Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 lutego 2013r. Rada Gminy Osieck
2013 3573 2013-03-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.8.2013.BŁ Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 lutego 2013r. Rada Miejska w Wyszkowie
2013 3574 2013-03-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-R.4131.6.2013.BM Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 stycznia 2013r. Rada Gminy w Kazanowie
2013 3575 2013-03-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-R.4131.13.2013.BM Wojewody Mazowieckiego z dnia 6 lutego 2013r. Rada Miasta w Skaryszewie
2013 3576 2013-03-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-R.4131.9.2013.BM Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 lutego 2013r. Rada Gminy w Orońsku
2013 3577 2013-03-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.6.2012.MPZ Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 stycznia 2013r. Rada Gminy Mińsk Mazowiecki
2013 3578 2013-03-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-P.4131.1.2013.MRM Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 stycznia 2013r. Rada Gminy Nowe Miasto
2013 3579 2013-03-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.237.2012.MZ Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 stycznia 2013r. Rada Gminy Stanisławów
2013 3580 2013-03-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.O.4131.1.1.2013.LP Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 stycznia 2013r. Rada Gminy Karniewo
2013 3581 2013-03-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-O.4131.2.2013.EB Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 stycznia 2013r. Rada Gminy Karniewo
2013 3582 2013-03-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.2.2013.AJS Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 stycznia 2013r. Rada Miejska w Wyszkowie
2013 3583 2013-03-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.-I.4131.3.2013.MPZ Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 stycznia 2013r. Rada Miejska w Łomiankach
2013 3584 2013-03-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-R.4131.7.2013.MN Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 stycznia 2013r. Rada Miasta i Gminy Białobrzegi
2013 3585 2013-03-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-R.4131.11.2013.MN Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 lutego 2013r. Rada Gminy Pniewy
2013 3586 2013-03-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 marca 2013r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa mazowieckiego
2013 3587 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr 365/09 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2009
2013 3588 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr 367/09 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2009
2013 3589 2013-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 106/V/09 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie zmian budżetu miasta oraz częściowego rozdysponowania rezerwy budżetowej na 2009 rok
2013 3590 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/171/2009 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zabrodzie na rok 2009
2013 3591 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XLIII/222/09 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 10 sierpnia 2009r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2009 rok
2013 3592 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/140/09 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 12 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2013 3593 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XXII/192/09 Rady Gminy Prażmów z dnia 2 czerwca 2009r. Rady Gminy Prażmów w sprawie zmian w budżecie gminy w 2009r.
2013 3594 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/134/09 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009r.
2013 3595 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII-177/2009 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Pilawa na 2009 rok
2013 3596 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr 417/XXVIII/2009 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie zmian budżetu na 2009 r.
2013 3597 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XXII/197/09 Rady Gminy Prażmów z dnia 2 czerwca 2009r. Rady Gminy Prażmów w sprawie zmian w budżecie gminy w 2009r.
2013 3598 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XXII/198/09 Rady Gminy Prażmów z dnia 2 czerwca 2009r. Rady Gminy Prażmów w sprawie zmian w budżecie gminy w 2009r.
2013 3599 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XLIII-326/10 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII-295/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2009 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2010.
2013 3600 2013-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/10 z dnia 7 maja 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2010 r.
2013 3601 2013-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 34/2010 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 5 maja 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2010
2013 3602 2013-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 37/2010 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 19 maja 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2010
2013 3603 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr 594/XLVIII/2010 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 maja 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem budżetu, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego.
2013 3604 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr 595/XLVIII/2010 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2013 3605 2013-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 0152/25/2010 Burmistrza Miasta Marki z dnia 20 maja 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok.
2013 3606 2013-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr KB-0151-12/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 20 maja 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2010 roku
2013 3607 2013-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2010 Wójta Gminy Szelków z dnia 19 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.
2013 3608 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr 38/10 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 7 maja 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2010 rok.
2013 3609 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XLIV/145/09 Rady Gminy Wolanów z dnia 29 października 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
2013 3610 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/204/09 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 14 października 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok.
2013 3611 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/165/09 Rady Gminy Dobre z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Dobre na 2009 rok
2013 3612 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXV/204/2009 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 6 listopada 2009r. zmiana budżetu Gminy Dąbrówka na 2009 rok
2013 3613 2013-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2010 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 21 maja 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
2013 3614 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXV/302/2010 Rady Gminy Długosiodło z dnia 25 maja 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XXXII/265/2009 Rady Gminy Długosiodło z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Długosiodło na 2010 rok
2013 3615 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr 721/2010 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta Radomia na 2010r.
2013 3616 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XLI-223/2010 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2010 rok
2013 3617 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr 535/XXXIX/2010 Rady Gminy Lesznowola z dnia 25 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2013 3618 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XLII/227/10 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 28 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wiśniew na 2010 rok
2013 3619 2013-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 483(38)/10 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wiązowna na 2010 rok
2013 3620 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/281/2010 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 26 maja 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010.
2013 3621 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/188/10 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta i mminy Mordy na 2010 rok.
2013 3622 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr 53/10 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 31 maja 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2010 rok
2013 3623 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr III/34/236/10 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 24 maja 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2010 rok
2013 3624 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XLII-319/10 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII-295/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2009 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2010.
2013 3625 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XXX/179/2010 Rady Gminy Kołbiel z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2010.
2013 3626 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr 131/XXXI/10 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Boguty-Pianki na rok 2010.
2013 3627 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/204/2010 Rady Gminy Radzanów z dnia 12 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzanów na rok 2010
2013 3628 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XLII/222/2010 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
2013 3629 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XLV/363/10 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XL/332/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2009 roku.
2013 3630 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/207/2010 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 15 marca 2010r. zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok
2013 3631 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr 523/XXXVII/2010 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010 Gminy Radzymin Nr 482/XXXIV/2010 z dnia 27 stycznia 2010r.
2013 3632 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XLV/235/10 Rady Gminy Somianka z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2010
2013 3633 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr Nr XXXIII/212/2010 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmian budżetu na 2010 rok
2013 3634 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XL/233/2010 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 16 kwietnia 2010r. zmiana budżetu Gminy Dąbrówka na 2010 rok
2013 3635 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XL/234/2010 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 16 kwietnia 2010r. zmiana budżetu Gminy Dąbrówka na 2010 rok
2013 3636 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XIX/105/2010 Rady Gminy w Broku z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 r.
2013 3637 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr LXIII/566/2010 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr LVIII/511/2010 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 29 stycznia 2010r.
2013 3638 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr LXIII/567/2010 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr LVIII/511/2010 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 29 stycznia 2010r.
2013 3639 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XLI-222/2010 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 22 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XL-215/2010 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2010 rok.
2013 3640 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XLV/281/2010 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 16 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2010 rok
2013 3641 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/162/10 Rady Gminy Nur z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie zmian budżetu na 2010 rok
2013 3642 2013-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr KB-0151-7/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 6 kwietnia 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2010 roku
2013 3643 2013-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr KB-0151-8/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 8 kwietnia 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2010 roku
2013 3644 2013-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr KB-0151-9/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 12 kwietnia 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2010 roku
2013 3645 2013-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr KB-0151-10/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 20 kwietnia 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2010 roku
2013 3646 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XLV / 374 / 10 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2010
2013 3647 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XLI/ 222/10 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wiśniew na 2010 rok
2013 3648 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr 306/V/2010 Rady Miasta Józefowa z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej miasta Józefowa na 2010 rok.
2013 3649 2013-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 41/2010 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 25 maja 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2010
2013 3650 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XL/220/2010 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010
2013 3651 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr III/33/228/10 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2010 rok
2013 3652 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr LIX/335/2010 Rady Miasta Sulejówek z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010.
2013 3653 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr LIX/336/2010 Rady Miasta Sulejówek z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010.
2013 3654 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/175/10 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.
2013 3655 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr LXV/309/2010 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2010 rok Miasta Piastowa.
2013 3656 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XLVIII/317/2010 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2010 rok
2013 3657 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XLIX/324/2010 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2010 rok
2013 3658 2013-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr KB-0151-11/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2010 roku
2013 3659 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXV/293/10 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.
2013 3660 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/174/10 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2013 3661 2013-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 31/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta i gminy na 2010 rok oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
2013 3662 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XLIX/219/10 Rady Gminy Kampinos z dnia 26 kwietnia 2010r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2010 r.
2013 3663 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr V/211/10 Rady Gminy Magnuszew z dnia 20 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010.
2013 3664 2013-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 308/10 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 6 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 r.
2013 3665 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr 58/10 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2010 rok
2013 3666 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr LI/256/10 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 14 kwietnia 2010r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XLVII/241/09 na rok 2010
2013 3667 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr LII/259/10 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 28 kwietnia 2010r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XLVII/241/09 na rok 2010
2013 3668 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/174/2010 Rady Gminy Suchożebry z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010
2013 3669 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/328/10 Rady Gminy Izabelin z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany budżetu w 2010 r.
2013 3670 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XLIII/455/2010 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2010
2013 3671 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XLIII/457/2010 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2010
2013 3672 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr 299/XL/10 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2010
2013 3673 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr 542/LXVI/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2010 r.
2013 3674 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr 1384/XLVI/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 kwietnia 2010r. sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2010 roku.
2013 3675 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr 1385/XLVI/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2010 roku.
2013 3676 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr 1387/XLVI/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2010 roku.
2013 3677 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr 1390/XLVI/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2010 roku.
2013 3678 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr LIII/290/10 Rady Miasta Iłża z dnia 9 kwietnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok
2013 3679 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr LVI/296/10 Rady Miasta Iłża z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok
2013 3680 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XLII/193/2010 Rady Gminy Rząśnik z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Rząśnik na rok 2010
2013 3681 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr LI/392/10 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2010 rok
2013 3682 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XLVI/377/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 12 kwietnia 2010r. o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2010
2013 3683 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XLVII/384/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 kwietnia 2010r. o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2010
2013 3684 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXV/157/10 Rady Gminy Młynarze z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Młynarze na rok 2010
2013 3685 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr 493/LIX/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26 maja 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2010 roku
2013 3686 2013-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 36/10 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 19 maja 2010r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XL/332/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2009 roku.
2013 3687 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/301/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XXVII/233/08 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2008 roku.
2013 3688 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/234/2009 Rady Gminy Siedlce z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Siedlce
2013 3689 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XLIII/227/2009 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 14 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Lipsko na rok 2009
2013 3690 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr VIII/39/09 Rady Gminy w Radzanowie z dnia 20 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009rok
2013 3691 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/249/09 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2009 roku.
2013 3692 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr 1111/XXXVIII/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy Piaseczno w 2009 roku
2013 3693 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr 1113/XXXVIII/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy Piaseczno w 2009 roku
2013 3694 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr 1114/XXXVIII/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy Piaseczno w 2009 roku
2013 3695 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr 1115/XXXVI/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2009 roku
2013 3696 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr 1116/XXXVIII/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2009 roku
2013 3697 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr 1117/XXXVI/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2009 r.
2013 3698 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr 1118/XXXVIII/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie zmian budzetu gminy Piaseczno w 2009 roku
2013 3699 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr 1119/XXXVIII/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy Piaseczno w 2009 roku
2013 3700 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XXV/152/2009 Rady Gminy Kołbiel z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2009
2013 3701 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/198/09 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 7 sierpnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009r.
2013 3702 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/202/09 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009rok
2013 3703 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XIX/110/2009 Rady Gminy Poświętne z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 r.
2013 3704 2013-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 66/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2009 rok
2013 3705 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XLII/132//09 Rady Gminy Wolanów z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
2013 3706 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr 360/155/10 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 19 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowskiego na 2010 rok.
2013 3707 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XLIII/247/10 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 28 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowskiego na 2010 rok.
2013 3708 2013-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr KB-0151-13/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 24 maja 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2010 roku
2013 3709 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XLIII/197/2010 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 27 maja 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Rząśnik na rok 2010
2013 3710 2013-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 60/2010 Burmistrza Przasnysza z dnia 21 maja 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2010 rok
2013 3711 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XLVI/370/10 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 maja 2010r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XL/332/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2009 roku.
2013 3712 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXV/232/10 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 25 maja 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu makowskiego na 2010 rok
2013 3713 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr 730/2010 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20 maja 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2010r.
2013 3714 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr 732/2010 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 31 maja 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2010 rok
2013 3715 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr 733/2010 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 31 maja 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2010 rok
2013 3716 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr 226/XXXVIII/2010 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 28 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2013 3717 2013-03-28 Porozumienie Porozumienie nr 1/2013 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 5 marca 2013r. w sprawie dofinansowania części kosztów utrzymania i funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji w Radomiu - Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych do Wytrzeźwienia.
2013 3718 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XIX/124/2013 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały określającej zasady przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad i zwolnień od tych opłat.
2013 3719 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XIX/126/2013 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie ustalenia granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto Sokołów Podlaski.
2013 3720 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XIX/128/2013 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sokołów Podlaski
2013 3721 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XIX/129/2013 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie zmian w Statucie Miasta Sokołów Podlaski
2013 3722 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XIX/130/2013 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie podziału Miasta Sokołów Podlaski na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 3723 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/234/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Michałowice
2013 3724 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/236/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę
2013 3725 2013-03-28 Informacja Informacja nr G.6620.130.2011 Starosty Powiatu Garwolińskiego z dnia 12 marca 2013r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków (gminy Wilga)
2013 3726 2013-03-28 Informacja Informacja nr G.7430-230/2010 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 8 marca 2013r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków (gminy Maciejowice)
2013 3727 2013-03-28 Informacja Informacja nr G.7430-231/2010 Starosty Powiatu Garwolińskiego z dnia 11 marca 2013r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków (gminy Trojanów)
2013 3728 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XX/157/2013 Rady Gminy w Liwie z dnia 7 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2013 3729 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/299/2013 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie ustalenia zasad i trybu dzierżawienia nieruchomości stanowiących drogi wewnętrzne, będące własnością oraz we władaniu Gminy Wieliszew.
2013 3730 2013-03-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2013 Starosty Pruszkowskiego z dnia 12 marca 2013r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej
2013 3731 2013-03-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2013 Starosty Lipskiego z dnia 22 marca 2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w Powiatowym Zespole Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie - Socjalizacyjna placówka opiekuńczo-wychowawcza w Siennie z mieszkaniem usamodzielnienia w Lipie Miklas.
2013 3732 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/124/2013 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeczniowie.
2013 3733 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr 257/XXVIII/13 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 1 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 251/XXVII/13 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie zbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych z terenu Gminy Chorzele.
2013 3734 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr 260/XXVIII/13 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 1 marca 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2013 3735 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr 261/XXVIII/13 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 1 marca 2013r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz w sprawie pozbawienia drogi publicznej kategorii drogi gminnej.
2013 3736 2013-03-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/13 Starosty Mińskiego z dnia 19 marca 2013r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w Domu Dziecka im. Matki Weroniki w Siennicy
2013 3737 2013-03-28 Sprawozdanie Sprawozdanie nr SO.5511.1.2013 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 15 stycznia 2013r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za rok 2012.
2013 3738 2013-03-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2013 Starosty Powiatu Garwolińskiego z dnia 4 lutego 2013r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Garwolińskiego
2013 3739 2013-03-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2013 Starosty Powiatu Garwolińskiego z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej na terenie Powiatu Garwolińskiego
2013 3740 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/190/2013 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie zmiany w Statucie Powiatu Zwoleńskiego
2013 3741 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XXX/233/2013 Rady Gminy Teresin z dnia 1 marca 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Granice
2013 3742 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr 38/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2013 rok
2013 3743 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr 39/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie „Podziału Województwa Mazowieckiego na obwody łowieckie”
2013 3744 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr 41/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 marca 2013r. w sprawie „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2013/2014 w ramach projektu – Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych”
2013 3745 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr 502/2013 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie ustalenia uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych w komunikacji miejskiej w mieście i gminie Grodzisk Mazowiecki
2013 3746 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr 168 / XXXI / 2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Miasta Gostynina na rok 2013
2013 3747 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XXV/163/2012 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na rok 2013
2013 3748 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/126/2012 Rady Gminy Baranów z dnia 28 grudnia 2012r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY BARANÓW NA ROK 2013
2013 3749 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/127/2012 Rady Gminy Baranów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów na lata 2013-2017
2013 3750 2013-03-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/2013 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 18 marca 2013r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Jednorożec za 2012 rok
2013 3751 2013-03-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2013 Starosty Gostynińskiego z dnia 15 marca 2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie Powiatu Gostynińskiego
2013 3752 2013-03-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2013 Starosty Gostynińskiego z dnia 14 marca 2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie
2013 3753 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/175/2013 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 15 marca 2013r. zmieniająca Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2013-2024
2013 3754 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XXI/118/2013 Rady Gminy Młynarze z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Młynarze
2013 3755 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/181/2013 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Pułtusku.
2013 3756 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/183/2013 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2012.
2013 3757 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/185/2013 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji ponadgimnazjalnym szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 3758 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/121/2013 Rady Gminy Karniewo z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku  na terenie gminy Karniewo.
2013 3759 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/122/2013 Rady Gminy Karniewo z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Karniewo.
2013 3760 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/123/2013 Rady Gminy Karniewo z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład  mieszkaniowego zasobu Gminy Karniewo.
2013 3761 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XXX/324/13 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 5 marca 2013r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Sochaczew na rok 2013
2013 3762 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XXX/329/13 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 5 marca 2013r. w sprawie ustalenia nazw na terenie miasta Sochaczew
2013 3763 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XXI/160/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 3764 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/172/2013 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 15 marca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na drogach kategorii powiatowej na terenie Powiatu Gostynińskiego oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2013 3765 2013-03-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/13 STAROSTY POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO z dnia 21 marca 2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez Powiat Żyrardowski w roku 2013
2013 3766 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/187/2013 Rady Gminy Leszno z dnia 11 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Leszno
2013 3767 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/188/2013 Rady Gminy Leszno z dnia 11 lutego 2013r. w sprawie Statutu Zespołu Sportowo – Rekreacyjnego w Lesznie oraz regulaminów obowiązujących na terenie tej instytucj
2013 3768 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/288/2013 Rady Gminy Wieliszew z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy Wieliszew.
2013 3769 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXI.187.2013 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 12 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2013 3770 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXI.190.2013 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 12 marca 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXV-138/2008 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 30 października 2008 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli na terenie Miasta i Gminy Pilawa
2013 3771 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XXX.172.2013 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 5 lutego 2013r. zmieniajaca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik okreslonej pojemności
2013 3772 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XXX.182.2013 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 5 lutego 2013r. w sprawie uzupełnienia nazwy obwodu głosowania
2013 3773 2013-03-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2013 Starosty Nowodworskiego z dnia 21 marca 2013r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego „Nowy Start” w Ruszkowie prowadzonej na zlecenie powiatu nowodworskiego w roku 2013.
2013 3774 2013-03-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2013 Starosty Nowodworskiego z dnia 21 marca 2013r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez powiat nowodworski w roku 2013.
2013 3775 2013-03-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/13 Starosty Pruszkowskiego z dnia 26 marca 2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowej niepublicznej placówce opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego „Dom Miłosierdzia” w Walendowie gmina Nadarzyn.
2013 3776 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XXX/223/2013 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 20 marca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łochów.
2013 3777 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XXX/227/2013 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 20 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat za pojemniki określonej pojemności.
2013 3778 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XXX/226/2013 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 20 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2013 3779 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XXX/225/2013 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 20 marca 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 3780 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XXX/224/2013 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 20 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 3781 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XXX/233/2013 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 20 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/94/2011 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 26 października 2011 roku.
2013 3782 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XXX/222/2013 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 20 marca 2013r. w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Łochów, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2013 3783 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/148/2013 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 4 marca 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXIV/139/2012 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Opinogóra Górna
2013 3784 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XIX/125/2013 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie ustalenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Sokołów Podlaski.
2013 3785 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr 4.XXXV.2013 Rady Gminy Wiązowna z dnia 23 stycznia 2013r. w sprawie podziału gminy Wiązowna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 3786 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr 265/107/13 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 20 marca 2013r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2012.
2013 3787 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XXV/205/2013 Rady Gminy Baranowo z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie podziału Gminy Baranowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów , granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.