Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Grudzień 2013

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2013 12460 2013-12-02 Postanowienie Postanowienie nr 60/13 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 28 listopada 2013r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Nadarzyn oraz Rady Gminy Nadarzyn przed upływem kadencji
2013 12461 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/158/2013 Rady Gminy Poświętne z dnia 18 września 2013r. zmieniająca uchwałę Nr VIII/46/2011 Rady Gminy Poświętne z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Poświętne
2013 12462 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/167/2013 Rady Gminy Poświętne z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku na 2014 r.
2013 12463 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/168/2013 Rady Gminy Poświętne z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 r.
2013 12464 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/169/2013 Rady Gminy Poświętne z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie opłaty targowej na rok 2014
2013 12465 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/171/2013 Rady Gminy Poświętne z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/158/2013 Rady Gminy Poświętne z dnia 18 września 2013 r., zmieniającej uchwałę Nr VIII/46/2011 Rady Gminy Poświętne z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Poświętne
2013 12466 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/172/2013 Rady Gminy Poświętne z dnia 22 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Poświętne
2013 12467 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr II/7/13 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Natura" z dnia 15 października 2013r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 12468 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr II/8/13 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Natura" z dnia 15 października 2013r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2013 12469 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr II/10/13 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Natura" z dnia 15 października 2013r. w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 12470 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr II/12/13 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Natura" z dnia 15 października 2013r. w sprawie: podziału terenu Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura” na sektory, w celu zorganizowania odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
2013 12471 2013-12-02 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 37/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 maja 2013r.
2013 12472 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr 197/XXIX/2013 Rady Gminy Zatory z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 12473 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/245/2013 Rady Miasta Raciąż z dnia 25 października 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji imienia Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu
2013 12474 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr 109/XXV/2013 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Szulborze Wielkie w 2014 r.
2013 12475 2013-12-02 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-61(4)/2013/1271/XII/RK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego: ENEA Wytwarzanie S.A. z siedzibą w Swierżach Górnych
2013 12476 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/363/2013 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 26 września 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach.
2013 12477 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/371/2013 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 26 września 2013r. w sprawie nadania imienia Muzeum Regionalnemu w Kozienicach i nadania nowego statutu
2013 12478 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.348.2013 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 12479 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.350.2013 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 24 października 2013r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Pruszkowie Nr XXVII/245/2012 z dnia 29.11.2012r w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2013 12480 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/35/2013 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok
2013 12481 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/34/2013 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2014
2013 12482 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/223/2013 Rady Gminy Szczutowo z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
2013 12483 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/224/2013 Rady Gminy Szczutowo z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 12484 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/227/2013 Rady Gminy Szczutowo z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok
2013 12485 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XLVI/425/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z ogólnodostępnych miejskich obiektów sportowych
2013 12486 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XLVI/426/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu ustalania opłat za korzystanie z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz powierzenia Burmistrzowi Miasta Ząbki uprawnienia do ustalenia ich wysokości
2013 12487 2013-12-02 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Ząbki z dnia 13 listopada 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 12488 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr 202/XXXI/2013 Rady Gminy Bielsk z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2014.
2013 12489 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr 203/XXXI/2013 Rady Gminy Bielsk z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014 oraz zwolnień od podatku
2013 12490 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr 204/XXXI/2013 Rady Gminy Bielsk z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014 oraz zwolnień w tym podatku
2013 12491 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr 207/XXXI/2013 Rady Gminy Bielsk z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie opłaty targowej
2013 12492 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XLVI/278/13 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2014 na obszarze Miasta i Gminy Łosice
2013 12493 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XLVI/279/13 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 12494 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XLVI/280/13 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014
2013 12495 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XLVI/281/13 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 12496 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XLVI/316/2013 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 28 października 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2014
2013 12497 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XLVI/317/2013 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 28 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 12498 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XLVI/318 /2013 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 28 października 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok
2013 12499 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XLVI/321/2013 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 28 października 2013r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXIV/222/2012 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zwoleń
2013 12500 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XLVI/322/2013 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 28 października 2013r. w sprawie zmian w uchwale Nr XLI/291/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. Rady Miejskiej w Zwoleniu w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 12501 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXII.209.2013 Rady Gminy Stromiec z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy.
2013 12502 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXII.208.2013 Rady Gminy Stromiec z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2014 r. na obszarze Gminy Stromiec
2013 12503 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXII.207.2013 Rady Gminy Stromiec z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2013 12504 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXII.206.2013 Rady Gminy Stromiec z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014
2013 12505 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XLIX/262/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości , rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na 2014 rok.
2013 12506 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XLIX/263/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie opłaty targowej na 2014r.
2013 12507 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XLIX/264/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.
2013 12508 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XLIX/260/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.
2013 12509 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XLIX/266/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wodę z urządzeń miejskich i wiejskich i odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej.
2013 12510 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XLIX/261/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie w podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 12511 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr 306/XXXV/2013 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym obowiązujących w 2014 roku.
2013 12512 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr L/259/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 października 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze
2013 12513 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr L/260/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 października 2013r. w sprawie nadania nazw drogom
2013 12514 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/167/13 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 27 września 2013r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gniewoszów w roku 2013
2013 12515 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/168/13 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 27 września 2013r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2013 – 2016 dla Gminy Gniewoszów".
2013 12516 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr 252/XXXIII/2013 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w roku 2014
2013 12517 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/464/13 Rady Gminy Raszyn z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjętej za podstawę obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy w 2014 roku.
2013 12518 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/465/13 Rady Gminy Raszyn z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2014 roku.
2013 12519 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/203/2013 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2014 rok
2013 12520 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/204/2013 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014 obowiązujących na terenie Gminy Stara Kornica i zwolnień w tym podatku
2013 12521 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/205/2013 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014 obowiązujących na terenie Gminy Stara Kornica oraz zwolnień w tym podatku.
2013 12522 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/255/2013 Rady Gminy Leszno z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 12523 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/256/2013 Rady Gminy Leszno z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego
2013 12524 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/257/2013 Rady Gminy Leszno z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2013 12525 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/258/2013 Rady Gminy Leszno z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie opłaty targowej w Gminie Leszno
2013 12526 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/271/13 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i publicznych szkół specjalnych, prowadzonych na terenie Powiatu Ostrowskiego
2013 12527 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/164/09 Rady Gminy Sterdyń z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Sterdyń
2013 12528 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr xxx/178/2013 Rada Gminy w Huszlewie z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do naliczenia podatku rolnego na 2014 rok.
2013 12529 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXX/179/2013 Rada Gminy w Huszlewie z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2013 12530 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXX /193/ 2013 Rady Gminy Sadowne z dnia 19 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 12531 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XLI.366.2013 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie udzielenia jednorazowego wsparcia finansowego dla mieszkańców Gminy Halinów poszkodowanych w wyniku niekorzystnych warunków atmosferycznych
2013 12532 2013-12-02 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 28 listopada 2013r. o zmianie w składzie Rady Miejskiej w Wyszkowie
2013 12533 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/334/13 Rady Miasta Kobyłka z dnia 30 września 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Załuskiego w Kobyłce, obejmującego działki ew. nr 172/1, 173/1, 173/2, 175/1 obręb 29
2013 12534 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/205/13 Rady Gminy Ciechanów z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014
2013 12535 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/206/13 Rady Gminy Ciechanów z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2014
2013 12536 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/208/13 Rady Gminy Ciechanów z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Ciechanów
2013 12537 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/209/13 Rady Gminy Ciechanów z dnia 26 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ciechanów
2013 12538 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/298/2013 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku
2013 12539 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/299/2013 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2013 12540 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/301/2013 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/293/2013 z dnia 30 października 2013 r.
2013 12541 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr 186/XXXIV/2013 Rady Gminy Grudusk z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 12542 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr 187/XXXIV/2013 Rady Gminy Grudusk z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 12543 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr 188/XXXIV/2013 Rady Gminy Grudusk z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2013 12544 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr 189/XXXIV/2013 Rady Gminy Grudusk z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od podatku
2013 12545 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr 192/XXXIV/2013 Rady Gminy Grudusk z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Grudusk
2013 12546 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr 193/XXXIV/2013 Rady Gminy Grudusk z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia trybu konsultacji dotyczącej zmian w Statucie Sołectwa Humięcino-Koski
2013 12547 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr 194/XXXIV/2013 Rady Gminy Grudusk z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia trybu konsultacji dotyczącej ustalenia Statutu Sołectwa Humięcino-Klary
2013 12548 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr 195/XXXIV/2013 Rady Gminy Grudusk z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 113/XXI/2012 Rady Gminy Grudusk z dnia 27 czerwca 2012 r. dotyczącej podziału Gminy Grudusk na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2013 12549 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr 197/XXXIV/2013 Rady Gminy Grudusk z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie ustalenia "Regulaminu funduszu zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Grudusk"
2013 12550 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXV/272/13 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2013 12551 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXV/273/13 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2013 12552 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XLII/129/2013 Rady Gminy Joniec z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 12553 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XLII/130/2013 Rady Gminy Joniec z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 12554 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XLII/131/2013 Rady Gminy Joniec z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2013 12555 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XLII/132/2013 Rady Gminy Joniec z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku
2013 12556 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XLII/136/2013 Rady Gminy Joniec z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2013 12557 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/413/13 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie opłaty targowej
2013 12558 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/414/13 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2014 r.
2013 12559 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/417/13 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały XXVI/301/2012 z 18 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
2013 12560 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/418/13 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/303/12 z dnia 18 grudnia 2012 r.w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 12561 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/419/13 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/304/12 z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 12562 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/253/2013 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 12563 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/255/2013 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie opłaty targowej
2013 12564 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/256/2013 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 12565 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/257/2013 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie: nadania imienia Wandy Chotomskiej Szkole Podstawowej w Orzechowie
2013 12566 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/262/2013 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia herbu, flagi i pieczęci Gminy Pomiechówek
2013 12567 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/263/2013 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Pomiechówek
2013 12568 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/266/2013 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie: nadania nazwy drodze w miejscowości Goławice Pierwsze
2013 12569 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/271/2013 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2013 12570 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/229/2013 Rady Gminy Maciejowice z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014 obowiązujących na terenie Gminy Maciejowice oraz zwolnień, w tym podatku.
2013 12571 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/230/2013 Rady Gminy Maciejowice z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do naliczenia podatku rolnego na 2014 rok
2013 12572 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/231/2013 Rady Gminy Maciejowice z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na rok 2014.
2013 12573 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/232/2013 Rady Gminy Maciejowice z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie inkasa podatku leśnego, podatku rolnego i podatku od nieruchomości na rok 2014.
2013 12574 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/233/2013 Rady Gminy Maciejowice z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na rok 2014.
2013 12575 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXV/139/2013 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 12576 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXV/144/2013 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXIII/112/2005 Rady Gminy w Kuczborku - Osadzie z dnia 18 marca 2005 roku w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kuczbork - Osada
2013 12577 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXII.212.2013 Rady Gminy Stromiec z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz opłat i warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Stromiec
2013 12578 2013-12-04 Informacja Informacja nr OWA-4110-16(2)/2013/170/ARy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 25 listopada 2013r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 22 listopada 2013 r. Nr WCC/155-ZTO-K/170/W/OWA/2013/ARy, w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła udzielonej przedsiębiorcy: Dalkia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanemu dalej: „Koncesjonariuszem).
2013 12579 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXII /274/13 Rady Gminy Izabelin z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 12580 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/275/13 Rady Gminy Izabelin z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie podatku od środków transportowych przeznaczonych na rzecz obrony Państwa
2013 12581 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/213/2013 Rady Gminy Obryte z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego
2013 12582 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/215/2013 Rady Gminy Obryte z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2013 12583 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXX/215/2013 Rady Gminy Wąsewo z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku
2013 12584 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXX/216/2013 Rady Gminy Wąsewo z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 12585 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXX/222/2013 Rady Gminy Wąsewo z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Wąsewo dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych form wychowania przedszkolnego i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2013 12586 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/229/13 Rady Gminy Goworowo z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie obniżenia śrdeniej ceny żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy
2013 12587 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/230/13 Rady Gminy Goworowo z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Goworowo na rok podatkowy 2014
2013 12588 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XLII/217/2013 Rady Gminy Jabłonna Lacka z dnia 30 października 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Jabłonna Lacka.
2013 12589 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/219/2013 Rady Gminy Jabłonna Lacka z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie gminy Jabłonna Lacka
2013 12590 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/220/2013 Rady Gminy Jabłonna Lacka z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Jabłonna Lacka
2013 12591 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/221/2013 Rady Gminy Jabłonna Lacka z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych
2013 12592 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/225/2013 Rady Gminy Jabłonna Lacka z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2013 12593 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/204/2013 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 12594 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/205/2013 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 12595 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XL/261/2013 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wyszkowskiego na lata 2013 - 2016 z perspektywą do 2020 r.”
2013 12596 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XL/264/2013 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXVIII/192/2012 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszkowskiego na lata 2013 – 2021.
2013 12597 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr 255/XXVII/13 Rady Gminy Gozdowo z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gozdowo.
2013 12598 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr 257/XXVII/13 Rady Gminy Gozdowo z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie opłaty od posiadania psów.
2013 12599 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr 258/XXVII/13 Rady Gminy Gozdowo z dnia 7 listopada 2013r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji stosowanych w podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego .
2013 12600 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr 259/XXVII/13 Rady Gminy Gozdowo z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Gozdowo na rok 2014.
2013 12601 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr 260/XXVII/13 Rady Gminy Gozdowo z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014 obowiązujących na terenie Gminy Gozdowo oraz zwolnień, w tym podatku.
2013 12602 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr 261/XXVII/13 Rady Gminy Gozdowo z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie opłaty targowej.
2013 12603 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr 268/XXVII/13 Rady Gminy Gozdowo z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
2013 12604 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/497/2013 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2013 - 2022
2013 12605 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/499/2013 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2014 rok
2013 12606 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/500/2013 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2013 12607 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/501/2013 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uporządkowania handlu na terenie miasta Legionowa
2013 12608 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/506/2013 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w postaci prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących przyznawania dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej
2013 12609 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/507/2013 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie
2013 12610 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/509/2013 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na udzielenie osobom fizycznym i Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
2013 12611 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/511/2013 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie likwidacji Filii Nr 1 – Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Legionowie oraz zmiany statutu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Legionowie
2013 12612 2013-12-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 589 Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 grudnia 2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Łąck
2013 12613 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/139/13 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 29 października 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2013 12614 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXX/140/13 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego
2013 12615 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXX/143/13 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku
2013 12616 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr 238/XXVIII/13 Rady Gminy Bulkowo z dnia 1 października 2013r. w sprawie powierzenia Jednostce Gospodarka Komunalna przy Urzędzie Gminy Bulkowo zadań własnych Gminy Bulkowo z zakresu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bulkowo
2013 12617 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr 240/XXVIII/13 Rady Gminy Bulkowo z dnia 1 października 2013r. w sprawie ustalenia granic obwodu publicznej Szkoły Podstawowej w Nowych Łubkach
2013 12618 2013-12-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 27 /2013 Starosty Szydłowieckiego z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w Łaziskach w 2013 roku
2013 12619 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/174/2013 Rady Gminy w Borkowicach z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Borkowice.
2013 12620 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXX/194/2013 Rady Gminy Sadowne z dnia 19 listopada 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2013 12621 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/140/13 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sobienie-Jeziory
2013 12622 2013-12-04 Informacja Informacja nr 1.2013 Starosty Pruszkowskiego z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie modernizacja ewidencji gruntów i budynków miasta Pruszkowa
2013 12623 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr 61/XXX/2013 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 24 września 2013r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Osowiec, Zalesie
2013 12624 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr 65/XXXI/2013 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 października 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do naliczenia podatku rolnego za rok podatkowy 2014 oraz ustalenia wysokości stawek na podatek rolny
2013 12625 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/353/13 Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014
2013 12626 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/354/13 Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2013 12627 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/355/13 Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014
2013 12628 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/356/13 Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie opłaty targowej na 2014 r. na terenie miasta Kobyłka.
2013 12629 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/357/13 Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie opłaty od posiadania psów w roku 2014
2013 12630 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/358/13 Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 listopada 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVI/284/13 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 6 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych i stawki tej opłaty na terenie Gminy Kobyłka
2013 12631 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/359/13 Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 listopada 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr XXV/267/13 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, za pozbywanie się odpadów komunalnych na terenie Gminy Kobyłka
2013 12632 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/360/13 Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 listopada 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVI/268/13 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 12633 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/362/13 Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Pl. 15 Sierpnia w Kobyłce oraz terenów przyległych
2013 12634 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII-109/2013 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII-41/2013 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 24 kwietnia 2013 roku
2013 12635 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII-110/2013 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie: zmiany granic parku kulturowego pod nazwą "Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku"
2013 12636 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII-113/2013 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr V – 22/2003 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 27 lutego 2003 r.
2013 12637 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII-118/2013 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na obszarze Gminy Wołomin
2013 12638 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr 294/XXVII/13 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2014 będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na obszarze Gminy Czernice Borowe na rok podatkowy 2014.
2013 12639 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr 295/XXVII/13 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku.
2013 12640 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr 296/XXVII/13 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2013 12641 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr 297/XXVII/13 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 69/V/11 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego – od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.
2013 12642 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr 176/XX/2013 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie wysokości stawek i zwolnień podatku od nieruchomości
2013 12643 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr 177/XX/2013 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie ceny skupu żyta przyjętej do naliczenia podatku rolnego
2013 12644 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr 178/XX/2013 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie określenia zasad ustalenia i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej
2013 12645 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr 179/XX/2013 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek podatku odśrodków transportowych i zwolnień dotyczących tego podatku na rok 2014
2013 12646 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/229/13 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2013 12647 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/230/13 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.
2013 12648 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/231/13 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.
2013 12649 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/232/13 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.
2013 12650 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/237/13 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Brudzeń Duży, Bądkowo Kościelne i części miejscowości Brudzeń Mały w zakresie działki Nr ewid. 68 w obrębie Bądkowo Kościelne
2013 12651 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/194/2013 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2014r.
2013 12652 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/195/2013 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 12653 2013-12-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 25 listopada 2013r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Sabniach przeprowadzonych w dniu 24 listopada 2013 r.
2013 12654 2013-12-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 3 grudnia 2013r. w sprawie zmiany w składzie Rady Powiatu Wołomińskiego
2013 12655 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr 190/XXV/13 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2014 na obszarze gminy Stara Biała
2013 12656 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr 192/XXV/13 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie : nadania nazwy ulicom w miejscowości MASZEWO DUŻE
2013 12657 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/153/13 Rady Gminy Czerwin z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2014 rok
2013 12658 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXX/207/2013 Rady Gminy Bielany z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Bielany na 2014 rok.
2013 12659 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXX/208/2013 Rady Gminy Bielany z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku lesnego na rok 2014.
2013 12660 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXX/210/2013 Rady Gminy Bielany z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2014.
2013 12661 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXI/198/2013 Rady Gminy w Potworowie z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie opłaty targowej
2013 12662 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXI/199/2013 Rady Gminy w Potworowie z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie podatku od nieruchomości
2013 12663 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXI/200/2013 Rady Gminy w Potworowie z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie podatku od środkow transportowych
2013 12664 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXI/201/2013 Rady Gminy w Potworowie z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 12665 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/178/2013 Rady Gminy Tczów z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok 2014.
2013 12666 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/179/2013 Rady Gminy Tczów z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 12667 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/180/2013 Rady Gminy Tczów z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty targowej
2013 12668 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/181/2013 Rady Gminy Tczów z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2013 12669 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/182/2013 Rady Gminy Tczów z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok
2013 12670 2013-12-05 Informacja Informacja Starosty Ostrowskiego z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Drewnowo-Lipskie gm. Boguty Pianki powiat ostrowski woj. mazowieckie
2013 12671 2013-12-05 Informacja Informacja Starosty Ostrowskiego z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Świerże Zielone gm. Zaręby Kościelne powiat ostrowski woj. mazowieckie
2013 12672 2013-12-05 Informacja Informacja Starosty Ostrowskiego z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Żebry-Kolonia gm. Nur powiat ostrowski woj. mazowieckie
2013 12673 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/361/2013 Rady Gminy Wieliszew z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.
2013 12674 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/362/2013 Rady Gminy Wieliszew z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2013 12675 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/364/2013 Rady Gminy Wieliszew z dnia 7 listopada 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr X/83/11 Rady Gminy Wieliszew z dnia 31 maja 2011 r w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy na lata 2011 – 2015.
2013 12676 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/369/2013 Rady Gminy Wieliszew z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Skrzeszew i Topolina.
2013 12677 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/370/2013 Rady Gminy Wieliszew z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia „Karty Dużej Rodziny”.
2013 12678 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XLI.367.2013 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę nr XL.353.2013 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 października 2013 r, w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 r.
2013 12679 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XLI.369.2013 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie: uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2014 - 2018.
2013 12680 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XLI.370.2013 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury - Domu Kultury w Halinowie i Domu Kultury w Okuniewie i utworzenia instytucji kultury o nazwie Gminne Centrum Kultury oraz nadania jej statutu
2013 12681 2013-12-05 Informacja Informacja Starosty Legionowskiego z dnia 13 listopada 2013r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków gminy Jabłonna (z wyłączeniem obrębów Chotomów i Rajszew), powiat legionowski, województwo mazowieckie
2013 12682 2013-12-05 Informacja Informacja Starosty Legionowskiego z dnia 13 listopada 2013r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków gminy Nieporęt, powiat legionowski, województwo mazowieckie
2013 12683 2013-12-05 Informacja Informacja Starosty Legionowskiego z dnia 13 listopada 2013r. w sprawiew operatu ewidencji gruntów i budynków gminy Serock (z wyłączeniem obrębów Gąsiorowo, Kania Nowa, Kania Polska, Łacha, Nowa Wieś i Wierzbica) powiat legionowski, województwo mazowieckie
2013 12684 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/210/2013 Rady Gminy Jakubów z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie metody ustalenia opłaty oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Jakubów
2013 12685 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/211/2013 Rady Gminy Jakubów z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie uchylająca uchwałę w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Jakubów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2013 12686 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/212/2013 Rady Gminy Jakubów z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Jakubów i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 12687 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/168/2013 Rady Gminy Domanice z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawiezmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Domanice na lata 2013-2016
2013 12688 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/178/2013 Rady Gminy Domanice z dnia 29 października 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Domanice.
2013 12689 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/179/2013 Rady Gminy Domanice z dnia 29 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku.
2013 12690 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XL/258/2013 Rady Gminy Radzanowo z dnia 28 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Radzanowo nr XXXIX/253/2013 z dnia 30 października 2013 r.
2013 12691 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/190/13 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdów z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2013 12692 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XLI/204/2013 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów.
2013 12693 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XLI/208/2013 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 22 listopada 2013r. zmieniająca Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2013-2024
2013 12694 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/277/2013 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Przasnysz, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Przasnysz oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 12695 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/278/2013 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 12696 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/279/2013 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności
2013 12697 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/177/13 Rady Gminy Latowicz z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Latowicz
2013 12698 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/185/13 Rady Gminy Latowicz z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Latowicz
2013 12699 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/189/13 Rady Gminy Latowicz z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2014 r.
2013 12700 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/190/13 Rady Gminy Latowicz z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy Latowicz na 2014 r.
2013 12701 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/191/13 Rady Gminy Latowicz z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014 obowiązujących na terenie Gminy Latowicz
2013 12702 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/161/2013 Rady Gminy Pacyna z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2014
2013 12703 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/162/2013 Rady Gminy Pacyna z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za oczyszczanie nieczystości płynnych na 2014r.
2013 12704 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/163/2013 Rady Gminy Pacyna z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ustalenia opłat za pobór wody na 2014r.
2013 12705 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/164/2013 Rady Gminy Pacyna z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie opłaty targowej
2013 12706 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/165/2013 Rady Gminy Pacyna z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014 obowiązujących na terenie Gminy Pacyna oraz zwolnień w tym podatku
2013 12707 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/158/2013 Rady Gminy Pacyna z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014 obowiązujących na terenie Gminy Pacyna oraz zwolnień w tym podatku
2013 12708 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/249/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2013-2018.
2013 12709 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/250/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok.
2013 12710 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/251/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna do celów wymiaru podatku leśnego na 2014 rok.
2013 12711 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/252/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie ustalenia stawek w podatku od nieruchomości na 2014 rok.
2013 12712 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/253/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2014 rok.
2013 12713 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/254/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.
2013 12714 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/255/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych na 2014 rok.
2013 12715 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/256/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2014 rok
2013 12716 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/257/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
2013 12717 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/258/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”
2013 12718 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/261/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIII/202/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 15 marca 2013 roku w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2013 12719 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/185/2013 Rady Gminy Korczew z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa na 2014 rok
2013 12720 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/186/2013 Rady Gminy Korczew z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie ustalenia opłaty targowej na 2014 rok
2013 12721 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/187/2013 Rady Gminy Korczew z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa wymiaru podatku rolnego na 2014 rok
2013 12722 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/188/2013 Rady Gminy Korczew z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie podatku od środków transportowych na 2014rok
2013 12723 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/189/2013 Rady Gminy Korczew z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek wysokości podatku od nieruchomości na 2014 rok oraz zwolnień w tym podatku
2013 12724 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/150/13 Rady Gminy Wodynie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2014 r.
2013 12725 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/151/13 Rady Gminy Wodynie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok oraz zwolnień w tym podatku
2013 12726 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/152/13 Rady Gminy Wodynie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia stawek podatku od środków transportowych na 2014 r. oraz zwolnień w tym podatku
2013 12727 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/179/2013 Rady Gminy Klwów z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2014 rok.
2013 12728 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/180/2013 Rady Gminy Klwów z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie ustalenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na 2014 r.
2013 12729 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/181/2013 Rady Gminy Klwów z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie ustalenia stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na 2014 rok.
2013 12730 2013-12-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 602 Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 grudnia 2013r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, którymi gospodaruje Wojskowa Agencja Mieszkaniowa oraz wysokości stawek procentowych tych bonifikat
2013 12731 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/37/2013 Rady Gminy Gielniów z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.
2013 12732 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/38/2013 Rady Gminy Gielniów z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.
2013 12733 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/39/2013 Rady Gminy Gielniów z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 12734 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr 160/XXVI/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego
2013 12735 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr 161/XXVI/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku
2013 12736 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr 162/XXVI/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na rok 2014
2013 12737 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr 163/XXVI/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryf na 2014 r. za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
2013 12738 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr 164/XXVI/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na targowisku w Staroźrebach
2013 12739 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr 165/XXVI/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej oraz warunków obniżenia czynszu
2013 12740 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr 166/XXVI/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Staroźreby
2013 12741 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr 1154/XXXIX/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 października 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wólka Kozodawska , zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 875/XXIX/2008 z dnia 17.12.2008 r. ( DZ. URZ. WOJ. MAZ. NR 28 poz. 637 z dn.05.03.2009 r.)
2013 12742 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/152/13 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014r.
2013 12743 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/153/13 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014.
2013 12744 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/154/13 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ustalenia stawki podatku od środków transportowych na rok 2014
2013 12745 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/182/2013 Rady Gminy Brochów z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 r oraz zwolnień od tego podatku
2013 12746 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/183/2013 Rady Gminy Brochów z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014 oraz zwolnień od tego podatku
2013 12747 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/184/2013 Rady Gminy Brochów z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 r.
2013 12748 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/307/13 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.
2013 12749 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/308/13 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Nasielsk w 2014 r.
2013 12750 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/309/13 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2013 12751 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/316/13 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie nadania nazw ulic
2013 12752 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/320/13 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Nasielsk
2013 12753 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/254/2013 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2013 12754 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr 190/XXXIV/2013 Rady Gminy Grudusk z dnia 27 listopada 2013r. sprawie dokonania zmian w Uchwale Nr 182/XXXIII/2013 Rady Gminy Grudusk z dnia 25 września 2013 r., dotyczącej ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół i przedszkola realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2013 12755 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/214/2013 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2013 12756 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/215/2013 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Naruszewo.
2013 12757 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/216/2013 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2013 12758 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XLVII/227/2013 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze miasta Ostrów Mazowiecka w 2014 roku.
2013 12759 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XLVII/229/2013 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Ostrów Mazowiecka, warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 12760 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/320/2013 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 29 października 2013r. zmieniająca uchwalę w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury Muzeum Dulag 121 – nadania Aktu Utworzenia – nadania Statutu
2013 12761 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/327/13 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 12762 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XLII/318/2013 Rady Gminy Płońsk z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do naliczenia podatku rolnego
2013 12763 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XLII/319/2013 Rady Gminy Płońsk z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 12764 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XLII/320/2013 Rady Gminy Płońsk z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Płońsk.
2013 12765 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XIX.126.2012 Rady Gminy Błędów z dnia 27 września 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bolesławiec Leśny
2013 12766 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII.250.2013 Rady Gminy Błędów z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości od roku 2014
2013 12767 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII.251.2013 Rady Gminy Błędów z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od roku 2014
2013 12768 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr 636/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kozienicka – cmentarz - etap I”.
2013 12769 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr 637/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie zmiany Statutu Miasta.
2013 12770 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/245/2013 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 19 listopada 2013r. w sprawie: dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 - 2019.
2013 12771 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/246/2013 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 19 listopada 2013r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XLII/237/2013 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 22 października 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 12772 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/247/2013 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 19 listopada 2013r. w sprawie: zmiany w uchwale Nr XLII/238/2013 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 22 października 2013 roku w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, wzoru deklaracji na podatek rolny, wzoru informacji w sprawie podatku rolnego
2013 12773 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/248/2013 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 19 listopada 2013r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Piastów
2013 12774 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/219/2013 Rady Gminy Jednorożec z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Jednorożec oraz wprowadzenia zwolnień
2013 12775 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/220/2013 Rady Gminy Jednorożec z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2013 12776 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr FK.XXXVIII.0007.283.2013 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie:zwolnień w podatku od nieruchomości
2013 12777 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr ZO.XXXVIII.0007.286.2013 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie:trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonych dotacji.
2013 12778 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/278/13 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/267/13 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 31 października 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku na 2014 rok.
2013 12779 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/279/13 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 12780 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr 422/XXXV/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 12781 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr 423/XXXV/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2014 r.
2013 12782 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr 424/XXXV/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 12783 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr 425/XXXV/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2013 12784 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr 431/XXXV/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznowoli do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.
2013 12785 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr 432/XXXV/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2013 12786 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr 434/XXXV/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze
2013 12787 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr 435/XXXV/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze
2013 12788 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/284/13 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/272/13 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 8 listopada 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2013 12789 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/285/13 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/273/13 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 8 listopada 2013 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2013 12790 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr VIII/55/13 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej gminy Chlewiska na lata 2013-2017
2013 12791 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr VIII/54/13 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr II/9/13 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 11 marca 2013r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chlewiskach
2013 12792 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr VIII/59/13 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę dla obliczenia podatku rolnego na 2014 rok na terenie gminy Chlewiska
2013 12793 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr VIII/60/13 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz stosowania zwolnień na 2014 rok
2013 12794 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr VIII/61/2013 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2014r.
2013 12795 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr VIII/62/13 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/1/05 Rady Gminy Chlewiska z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie nadania statutu Samorządowej Instytucji Kultury – Gminny Ośrodek Kultury w Chlewiskach
2013 12796 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/126/13 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok.
2013 12797 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/127/13 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
2013 12798 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/131/13 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśniewie do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wiśniewo.
2013 12799 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/312/13 Rady Miejskiej w Warce z dnia 28 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Warka
2013 12800 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/315/13 Rady Miejskiej w Warce z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy drogach gminnych na terenie Gminy Warka oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2013 12801 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/316/13 Rady Miejskiej w Warce z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie: przyjęcia „Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Warka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2014-2015”
2013 12802 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr 270/XXXV/13 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie zmiany Statutu Gminy i Miasta Żuromin.
2013 12803 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr 273/XXXV/13 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
2013 12804 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr 274/XXXV/13 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego.
2013 12805 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr 275/XXXV/13 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz ustalenia stawki tej opłaty.
2013 12806 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr 278/XXXV/13 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej w Żurominie.
2013 12807 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr 279/XXXV/13 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej w Żurominie.
2013 12808 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr 280/XXXV/13 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Żurominie.
2013 12809 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/190/2013 Rady Gminy Raciąż z dnia 3 grudnia 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 12810 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/191/2013 Rady Gminy Raciąż z dnia 3 grudnia 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości
2013 12811 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/192/2013 Rady Gminy Raciąż z dnia 3 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia stawek opłaty targowej
2013 12812 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/193/2013 Rady Gminy Raciąż z dnia 3 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.
2013 12813 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/194/2013 Rady Gminy Raciąż z dnia 3 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciążu
2013 12814 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/183/2013 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 19 listopada 2013r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2013 12815 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr 423/XXXVI/2013 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów przez inne niż Gmina Miejska Ciechanów osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 12816 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr 424/XXXVI/2013 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do naliczenia podatku rolnego
2013 12817 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XL/266/2013 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Wyszkowskiego.
2013 12818 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr 141.XLVIII.2013 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 8.XXXV.2013 Rady Gminy Wiązowna z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Wiązowna.
2013 12819 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr 142.XLVIII.2013 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 12820 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr 144.XLVIII.2013 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.
2013 12821 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/316/13 Rady Gminy Cegłów z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu w Gminie Cegłów.
2013 12822 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/317/13 Rady Gminy Cegłów z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych prowadzonych na terenie Gminy Cegłów przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2013 12823 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/319/13 Rady Gminy Cegłów z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny 1q żyta do opodatkowania podatkiem rolnym gruntów rolnych na terenie gminy Cegłów w roku 2014
2013 12824 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/320/13 Rady Gminy Cegłów z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku na terenie gminy Cegłów w roku 2014
2013 12825 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/321/13 Rady Gminy Cegłów z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie określenia w roku 2014 na terenie gminy Cegłów wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2013 12826 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/327/13 Rady Gminy Cegłów z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/284/13 w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie gminy Cegłów oraz wprowadzenia jej poboru w drodze inkasa i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 12827 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/328/13 Rady Gminy Cegłów z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/285/13 w sprawie uchwalenia Regulaminu Targowiska Gminnego „Mój Rynek”
2013 12828 2013-12-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.141.2013.BŁ Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 grudnia 2013r. Rada Gminy Belsk Duży
2013 12829 2013-12-09 Wyrok Wyrok nr VII SA/Wa 2834/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 kwietnia 2013r.
2013 12830 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr 1186/XL/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy osobom fizycznym na likwidację niskiej emisji w Piasecznie
2013 12831 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr 1195/XL/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie nadania nazwy im. Tadeusza Mazowieckiego rondu na skrzyżowaniu ulic Nadarzyńskiej i Wojska Polskiego w Piasecznie.
2013 12832 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr 1222/XL/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno do zawarcia porozumienia międzygminnego z miastem stołecznym Warszawa, dotyczącego wykonywania lokalnego transportu zbiorowego łączącego obszar Gminy Piaseczno z Warszawą.
2013 12833 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr 1223/XL/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno do zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Prażmów, dotyczącego wykonywania lokalnego transportu zbiorowego łączącego obszar Gminy Piaseczno z Gminą Prażmów.
2013 12834 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr 1224/XL/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1082/XXXVII/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie nadania nazwy BENIOWSKIEGO ulicy we wsi Gołków w gminie Piaseczno
2013 12835 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr 1225/XL/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 1072/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych za osiągnięte wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym
2013 12836 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr X.47.2013 Rady Gminy Jasieniec z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Jasieniec na rok 2014.
2013 12837 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr X.48.2013 Rady Gminy Jasieniec z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej i ustalenia inkasa na terenie gminy Jasieniec na 2014 rok.
2013 12838 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/358/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego na rok 2014.
2013 12839 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/359/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014 na obszarze Gminy Siedlce oraz zwolnień w tym podatku
2013 12840 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/360/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2014 obowiązujących na terenie Gminy Siedlce
2013 12841 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/207/13 Rady Gminy w Liwie z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie nadania nazwy rondu drogowemu w miejscowości Liw
2013 12842 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr 236/LIV/2013 Rady Gminy Sanniki z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 r.
2013 12843 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr 237/LIV/2013 Rady Gminy Sanniki z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2014
2013 12844 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr 238/LIV/2013 Rady Gminy Sanniki z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie: ustalenia zwolnień w podatku od nieruchomości w 2014 r. na terenie Gminy Sanniki.
2013 12845 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr 239/LIV/2013 Rady Gminy Sanniki z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 r.
2013 12846 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr L/234/2013 Rady Miasta Garwolina z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2013 12847 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr L/235/2013 Rady Miasta Garwolina z dnia 25 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania i ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w ustalonej strefie płatnego parkowania w mieście Garwolin
2013 12848 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr L/237/2013 Rady Miasta Garwolina z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2014
2013 12849 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/225/13 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy oraz wprowadzenia zwolnień
2013 12850 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/226/13 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy
2013 12851 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/228/13 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne, dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie gminy Olszewo-Borki oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 12852 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/232/2013 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2013 12853 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/234/2013 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie określenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2013 12854 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/238/2013 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 12855 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/239/2013 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania środków transportowych
2013 12856 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII.159.2013 Rady Gminy Głowaczów z dnia 14 października 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Głowaczów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 12857 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXX.165.2013 Rady Gminy Głowaczów z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2014 obowiązująca na terenie Gminy Głowaczów oraz zwolnień, w tym podatku
2013 12858 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXX.166.2013 Rady Gminy Głowaczów z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014rok obowiązujących na terenie Gminy Głowaczów oraz zwolnień w tym podatku
2013 12859 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/411/13 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie opłaty targowej na 2014 rok
2013 12860 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/412/13 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 r.
2013 12861 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/413/13 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2014
2013 12862 2013-12-09 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-51(9)/2013/226/IX/ARy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 6 grudnia 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „Żyrardów” Sp.z o.o. z siedzibą w Żyrardowie.
2013 12863 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr LXXI/1843/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem dla osób wykonujących przewozy osób taksówkami
2013 12864 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr LXXI/1847/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutów ośrodkom pomocy społecznej m.st. Warszawy
2013 12865 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr LXXI/1848/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 listopada 2013r. uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą „Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego”
2013 12866 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr LXXI/1849/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie utworzenia żłobka i zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół
2013 12867 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr LXXI/1850/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego m.st. Warszawy pod nazwą Centrum Sportu Wilanów
2013 12868 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr LXXI/1854/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego
2013 12869 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr LXXI/1855/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie zmiany statutu Domu Kultury "Włochy"
2013 12870 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr LXXI/1856/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie zmiany statutu Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
2013 12871 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr LXXI/1857/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
2013 12872 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr LXXI/1858/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
2013 12873 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr LXXI/1859/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
2013 12874 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/680/2013 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w roku 2014.
2013 12875 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/676/2013 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zaliczenia ulicy przebiegającej działkami nr 79/4 obręb 49, 2/3 i 2/2 obręb 121 oraz 1/54 obręb 122 w Siedlcach do kategorii dróg gminnych
2013 12876 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/675/2013 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe o charakterze użyteczności publicznej organizowane przez Gminę Miasto Siedlce środkami lokalnego transportu zbiorowego oraz w sprawie ustalenia kategorii osób uprawnionych do przejazdów ulgowych.
2013 12877 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/666/2013 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXXV/650/2013 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 października 2013 r. zmieniającą uchwałę Nr IX/117/99 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 kwietnia 1999 roku w sprawie uznania za pomniki przyrody
2013 12878 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/665/2013 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie nadania statutu Centrum Kultury i Sztukiim. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce
2013 12879 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/664/2013 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Siedlcach
2013 12880 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/663/2013 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Siedlcach.
2013 12881 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/662/2013 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Siedlcach.
2013 12882 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/661/2013 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 listopada 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr XXV/492/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2013 12883 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/660/2013 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone w "Domu nad Stawami" Domu Pomocy Społecznej w Siedlcach
2013 12884 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/659/2013 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 listopada 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/462/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 października 2012 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Miasta Siedlce.
2013 12885 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXX/230/2013 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów podatku rolnego.
2013 12886 2013-12-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2013 Wójta Gminy Wilga z dnia 26 marca 2013r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wilga za rok 2012
2013 12887 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/259/2013 Rady Gminy Baranowo z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok .
2013 12888 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/257/2013 Rady Gminy Baranowo z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2013 12889 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/258/2013 Rady Gminy Baranowo z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
2013 12890 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/138/2013 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczanie aktywów trwałych Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie
2013 12891 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV.193.2013 Rady Gminy w Przytyku z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2014.
2013 12892 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV.194.2013 Rady Gminy w Przytyku z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014 obowiązujących na terenie Gminy Przytyk oraz zwolnień w tym podatku
2013 12893 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV.195.2013 Rady Gminy w Przytyku z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na rok 2014 obowiązujących na terenie Gminy Przytyk oraz zwolnień, w tym podatku.
2013 12894 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr SZAS.XXXV.0007.260.2013 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 30 września 2013r. w sprawie: zmiany uchwały Nr SZAS.VII.007.36.2011 z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole prowadzone przez Gminę Dębe Wielkie.
2013 12895 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr FK.XXXVII.0007.276.2013 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 30 października 2013r. w sprawie:obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 12896 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr FK.XXXVII.0007.278.2013 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 30 października 2013r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 r
2013 12897 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr SR.XXXVI.0007.270.2013 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 30 września 2013r. w sprawie: nadania nazwy ulicy Jesienna w miejscowości Bykowizna, gmina Dębe Wielkie
2013 12898 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/332/2013 Rady Miasta Mława z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Miasta Mława
2013 12899 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/333/2013 Rady Miasta Mława z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zasad przyznawania przez Burmistrza Miasta Mława stypendium dla uzdolnionych uczniów oraz studentów
2013 12900 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/329/2013 Rady Miasta Mława z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 12901 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV /331 / 2013 Rady Miasta Mława z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2013 12902 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XX/194/2013 Rady Gminy Łąck z dnia 28 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na rok 2014
2013 12903 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XX/195/2013 Rady Gminy Łąck z dnia 28 października 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok
2013 12904 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XX/196/2013 Rady Gminy Łąck z dnia 28 października 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej
2013 12905 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XX/197/2013 Rady Gminy Łąck z dnia 28 października 2013r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2013 12906 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XX/198/2013 Rady Gminy Łąck z dnia 28 października 2013r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2013 12907 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XX/193/2013 Rady Gminy Łąck z dnia 28 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014rok
2013 12908 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XX/199/2013 Rady Gminy Łąck z dnia 28 października 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
2013 12909 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/213/2013 Rady Gminy Pionki z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/56/2011 Rady Gminy w Pionkach z dnia 24 lutego 2011r dotyczącej zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 12910 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/214/2013 Rady Gminy Pionki z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/190/2013 Rady Gminy Pionki z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia Inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 12911 2013-12-09 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Pionki z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie przejęcia przez Gminę Miasta Pionki zadania z zakresu oświaty, polegającego na dowozie dzieci niepełnosprawnych będących mieszkańcami Gminy Pionki, realizujących obowiązek szkolny w Publicznym Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Pionkach
2013 12912 2013-12-09 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Pionki z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie przejęcia do prowadzenia przez Gminę Miasta Pionki zadania publicznego z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, będących mieszkańcami Gminy Pionki, w oddziałach żłobkowych funkcjonujących przy miejskich przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Pionki
2013 12913 2013-12-09 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Pionki z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie sprawie przekazania zadań z zakresu oświaty polegających na objęciu wychowaniem i nauczaniem dzieci, będących mieszkańcami Gminy Pionki, w miejskich przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Pionki
2013 12914 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr 183/XL/2013 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie:obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2014
2013 12915 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr 184/XL/2013 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie:określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014 obowiązujących na terenie Gminy Szczawin Kościelny
2013 12916 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr 185/XL/2013 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 12917 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr 186/XL/2013 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014 obowiązujących na terenie Gminy Szczawin Kościelny.
2013 12918 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr 187/XL/2013 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie: określenia wysokości opłaty targowej na terenie Gminy Szczawin Kościelny na 2014 rok.
2013 12919 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr 188/XL/2013 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie: wysokości opłat za wodę pobieraną z urządzeń wodociągowych na terenie Gminy Szczawin Kościelny i opłat za oczyszczanie nieczystości przez gminną oczyszczalnię ścieków na 2014 rok.
2013 12920 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXII/169/2013 Rady Gminy Suchożebry z dnia 27 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Suchożebry.
2013 12921 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXII/163/2013 Rady Gminy Suchożebry z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2014.
2013 12922 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXII /164/2013 Rady Gminy Suchożebry z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014 obowiązujących na terenie Gminy Suchożebry oraz zwolnień w tym podatku
2013 12923 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXII/ 165 /2013 Rady Gminy Suchożebry z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014 obowiązujących na terenie Gminy Suchożebry oraz zwolnień w tym podatku.
2013 12924 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXII/166/2013 Rady Gminy Suchożebry z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie ustalenia zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania
2013 12925 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXII/167/2013 Rady Gminy Suchożebry z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego – dróg, których zarządcą jest Gmina Suchożebry.
2013 12926 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr 320/XXXVI/13 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego.
2013 12927 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr 321/XXXVI/13 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2013 12928 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr 322/XXXVI/13 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa.
2013 12929 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr 323/XXXVI/13 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2013 12930 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr 324/XXXVI/13 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chorzele.
2013 12931 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr 325/XXXVI/13 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia rocznego programu i zasad współpracy Gminy Chorzele z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok.
2013 12932 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr 372/XL/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 2 października 2013r. w sprawie nadania drodze położonej w Serocku nazwy ul. Stanisława Ignacego Witkiewicza
2013 12933 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr 373/XL/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 2 października 2013r. w sprawie nadania drodze położonej w Serocku nazwy ul. Franciszka Marii Lanciego
2013 12934 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr 374/XL/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 2 października 2013r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Gąsiorowo nazwy ul. Dolna
2013 12935 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr 376/XL/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 2 października 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2013-2021
2013 12936 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr 378/XL/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 2 października 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu gminy Miasto i Gmina Serock
2013 12937 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr 381/XLI/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 października 2013r. zmieniająca Uchwałę nr 282/XLVI/97 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 24.01.1997r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Jadwisin
2013 12938 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr 382/XLI/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 października 2013r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Jadwisin nazwy ul. Konwaliowa
2013 12939 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr 383/XLI/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 października 2013r. w sprawie nadania drodze położonej w Serocku nazwy ul. Sielankowa
2013 12940 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr 384/XLI/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 października 2013r. w sprawie nadania drodze położonej w Serocku nazwy ul. Współczesna
2013 12941 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr 385/XLI/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 października 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Serocku
2013 12942 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr 391/XLIII/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Stasi Las nazwy ul. Pałacowa
2013 12943 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr 392/XLIII/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie opłaty miejscowej
2013 12944 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr 393/XLIII/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Miasta i Gminy Serock na 2014r.
2013 12945 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr 394/XLIII/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, opłaty targowej, opłaty miejscowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 12946 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr 395/XLIII/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2013-2021
2013 12947 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/197/2013 Rady Gminy Gózd z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2014r.
2013 12948 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/199/2013 Rady Gminy Gózd z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XXIX/178/2013 z dnia 24.05.2013r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów i określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 12949 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/201/2013 Rady Gminy Gózd z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Gózd
2013 12950 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/420/2013 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miasto Płońsk
2013 12951 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/421/2013 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 28 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę nr XLVII/402/2013 z dnia 24.10.2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień z tego podatku
2013 12952 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/216/2013 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie połączenia sołectwa Nowa Wieś z sołectwem Rokicina
2013 12953 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/202/2013 Rady Gminy Strzegowo z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 12954 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/203/2013 Rady Gminy Strzegowo z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2013 12955 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/204/2013 Rady Gminy Strzegowo z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 12956 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/207/2013 Rady Gminy Strzegowo z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej
2013 12957 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/204/2013 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok.
2013 12958 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/205/2013 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.
2013 12959 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/206/2013 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Stara Błotnica na rok 2014.
2013 12960 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/207/2013 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie stawek opłaty targowej.
2013 12961 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/209/2013 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie zatwierdzenia wysokości stawek za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Stara Błotnica
2013 12962 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr NR XXXIII/210/2013 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy
2013 12963 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/211/2013 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 12964 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/173/2013 Rady Gminy w Platerowie z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014 obowiązujących na terenie Gminy Platerów oraz zwolnień w tym podatku.
2013 12965 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/186/2013 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do podstawy obliczenia podatku rolnego na obszarze Miasta i Gminy Mordy na 2014 rok
2013 12966 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/187/2013 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie: obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, dla celów wymiaru podatku leśnego na obszarze Miasta i Gminy Mordy na 2014 rok
2013 12967 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/188/2013 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na 2014 rok
2013 12968 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/189/2013 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2014
2013 12969 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/228/2013 Rady Gminy Stoczek z dnia 22 listopada 2013r. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2013 12970 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/229/2013 Rady Gminy Stoczek z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
2013 12971 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/230/2013 Rady Gminy Stoczek z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie opłaty targowej.
2013 12972 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/ 232 /2013 Rady Gminy Stoczek z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi odbierania z terenu nieruchomości odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2013 12973 2013-12-09 Aneks Aneks Powiatu Ostrowskiego z dnia 25 września 2013r. do porozumienia zawartego z Powiatem Makowskim na kształcenie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ostrowski.
2013 12974 2013-12-09 Aneks Aneks Powiatu Ostrowskiego z dnia 25 września 2013r. do porozumienia zawartego z Miastem Ostrołęka na kształcenie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ostrowski.
2013 12975 2013-12-09 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-52(12)/2013/113/IX/ARy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 6 grudnia 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła „Geotermii Mazowieckiej" S.A. z siedzibą w Mszczonowie.
2013 12976 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/265/2013 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 r.
2013 12977 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/266/2013 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.
2013 12978 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/267/2013 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.
2013 12979 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/230/2013 Rady Gminy Jadów z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Jadów w 2014 roku.
2013 12980 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/247/2013 Rady Gminy Wiśniew z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Wiśniew na 2014 r.
2013 12981 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/248/2013 Rady Gminy Wiśniew z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014 obowiązujących na terenie Gminy Wiśniew
2013 12982 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/250/2013 Rady Gminy Wiśniew z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wiśniew Nr XXI/159/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty
2013 12983 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/183/2013 Rada Gminy Ceranów z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2013 12984 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/284/2013 Rady Gminy Teresin z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji
2013 12985 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/163/2013 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym prowadzonym przez Gminę Różan.
2013 12986 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/167/2013 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Różan na 2014 rok.
2013 12987 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/168/2013 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 r. przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Różan na 2014 r.
2013 12988 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/169/2013 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji w sprawie podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego.
2013 12989 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/197/13 Rady Gminy Rybno z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 12990 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/198/13 Rady Gminy Rybno z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Rybno
2013 12991 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/199/13 Rady Gminy Rybno z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 12992 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/200/13 Rady Gminy Rybno z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych.
2013 12993 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/201/13 Rady Gminy Rybno z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Rybno służebnościami gruntowymi i przesyłu.
2013 12994 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr 342/13 Rady Gminy Celestynów z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Celestynów, warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków.
2013 12995 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr 343/13 Rady Gminy Celestynów z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska zlokalizowanego przy ul. Norwida w miejscowości Stara Wieś
2013 12996 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr LIII / 303 / 2013 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie przeprowadzenia Konsultacji Społecznych w zakresie podziału administracyjnego Gminy Łomianki oraz projektów Statutów Jednostek Pomocniczych Gminy Łomianki
2013 12997 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr LIII / 309 /2013 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie gminy Łomianki.
2013 12998 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr 242/XXVIII/13 Rady Gminy Bulkowo z dnia 1 października 2013r. w sprawie ustalenia granic obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Bulkowie
2013 12999 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr 258/XXX/13 Rady Gminy Bulkowo z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok
2013 13000 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr 259/XXX/13 Rady Gminy Bulkowo z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na rok 2014
2013 13001 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr 260/XXX/13 Rady Gminy Bulkowo z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 13002 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr 261/XXX/13 Rady Gminy Bulkowo z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 13003 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr 263/XXX/13 Rady Gminy Bulkowo z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadanych psów
2013 13004 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/196/2013 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 13005 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XLVII/96/2013 Rady Gminy Nieporęt z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Nieporęt w roku 2014
2013 13006 2013-12-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 603 Wojewody Mazowieckiego z dnia 6 grudnia 2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Żurominie
2013 13007 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/235/2013 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 29 października 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu w roku 2014
2013 13008 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr 183/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie ograniczenia populacji zwierząt
2013 13009 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr 184/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie programu ochrony powietrza dla stref województwa mazowieckiego, w których został przekroczony poziom docelowy benzo(a)pirenu w powietrzu
2013 13010 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr 185/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy miasto Radom, w której zostały przekroczone poziomy dopuszczalne pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu
2013 13011 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr 186/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracja warszawska, w której zostały przekroczone poziomy dopuszczalne pyłu zawieszonego PM10 i dwutlenku azotu w powietrzu
2013 13012 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr 187/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Mokobody oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Mokobody
2013 13013 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr 188/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie zasad gospodarowania mieniem Województwa Mazowieckiego
2013 13014 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr 190/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie wykazu przystanków komunikacyjnych, zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Mazowieckie oraz warunków i zasad korzystania z nich
2013 13015 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXX/209/2013 Rady Gminy Bielany z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek podatków od nieruchomości na 2014 rok oraz zwolnień w tych podatkach.
2013 13016 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/145/13 Rady Gminy Paprotnia z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie okreslenia stawek podatku od nieruchomosci na rok 2014 oraz zwolnień w tym podatku.
2013 13017 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/144/13 Rady Gminy Paprotnia z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa wymiaru podatku rolnego na rok 2014
2013 13018 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/146/13 Rady Gminy Paprotnia z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedazy drewna przyjmowanej jako podstawa wymiaru podatku leśnego na rok 2014
2013 13019 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XLII.226.2013 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na 2014 rok
2013 13020 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XLII.227.2013 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 13021 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/262/2013 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmian w Statucie Miejsko-Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach.
2013 13022 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/268/2013 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie uchylenia uchwały Nr VI/28/2011 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 1 marca 2011 roku w sprawie ustalenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasenta oraz wynagrodzenia za inkaso.
2013 13023 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/269/2013 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Białobrzegi z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolonatriacie na rok 2014.
2013 13024 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/270/2013 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Białobrzegi.
2013 13025 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/345/13 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2013 13026 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/346/13 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych
2013 13027 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/347/13 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/126/04 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 1 marca 2004 r.
2013 13028 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/349/13 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Grójec
2013 13029 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/361/2013 RADY GMINY MROZY z dnia 29 listopada 2013r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Mrozy dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Mrozy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 13030 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/363/2013 RADY GMINY MROZY z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 13031 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/364/2013 RADY GMINY MROZY z dnia 29 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 13032 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/365/2013 RADY GMINY MROZY z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mrozy
2013 13033 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/368/2013 RADY GMINY MROZY z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mrozach
2013 13034 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/369/2013 RADY GMINY MROZY z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Mrozach
2013 13035 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr 221/XXXI/13 Rady Gminy w Mochowie z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2014
2013 13036 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr 222/XXXI/13 Rady Gminy w Mochowie z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna do celów wymiaru podatku leśnego na rok 2014
2013 13037 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr 223/XXXI/13 Rady Gminy w Mochowie z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 13038 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr 224/XXXI/13 Rady Gminy w Mochowie z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014
2013 13039 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr 225/XXXI/13 Rady Gminy w Mochowie z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie opłaty targowej na rok 2014
2013 13040 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr 226/XXXI/13 Rady Gminy w Mochowie z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2014 rok
2013 13041 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr 232/XXXI/13 Rady Gminy w Mochowie z dnia 29 listopada 2013r. zmieniająca Uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
2013 13042 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr 234/XXXI/13 Rady Gminy w Mochowie z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Mochowo z organizacjami pozarządowymi na rok 2014”
2013 13043 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr 236/XXXI/13 Rady Gminy w Mochowie z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mochowie
2013 13044 2013-12-10 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1 Rady Gminy w Mochowie z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Gminy Mochowo.
2013 13045 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XLV/418/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 4 października 2013r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2013 – 2019.
2013 13046 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/422/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 listopada 2013r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2013 – 2021.
2013 13047 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/ 424 /2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Ząbki, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2013 13048 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/428/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 listopada 2013r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 13049 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/429/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 13050 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XLVII/435/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2013 – 2021.
2013 13051 2013-12-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.125.2013 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2013 – 2021.
2013 13052 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XLIX/314 /13 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie podatku od nieruchomości w roku podatkowym 2014
2013 13053 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XLIX/315/13 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku podatkowym 2014
2013 13054 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI.217.2013 Rady Gminy Rząśnik z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego na 2014 rok.
2013 13055 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXV/128/2013 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 13056 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXV/129/2013 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2014 dla celów podatku rolnego
2013 13057 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/178/2013 Rady Gminy Policzna z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w gminie Policzna.
2013 13058 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/179/2013 Rady Gminy Policzna z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie określenia dziennej stawki opłaty targowej, poboru w drodze inkasa, określenia inkasenta i wynagrodzenia za inkaso.
2013 13059 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXX/156/2013 Rady Gminy Jastrząb z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Jastrząb na rok 2014
2013 13060 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXX/157/2013 Rady Gminy Jastrząb z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości .
2013 13061 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXX/158/2013 Rady Gminy Jastrząb z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie : ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2013 13062 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXX/163/2013 Rady Gminy Jastrząb z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi .
2013 13063 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/192/13 Rady Gminy Wolanów z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2013 13064 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/194/13 Rady Gminy Wolanów z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości opłaty za inkaso.
2013 13065 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/195/13 Rady Gminy Wolanów z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 13066 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/196/13 Rady Gminy Wolanów z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wolanów.
2013 13067 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/197/13 Rady Gminy Wolanów z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 13068 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/198/13 Rady Gminy Wolanów z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego
2013 13069 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/199/13 Rady Gminy Wolanów z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 13070 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/200/13 Rady Gminy Wolanów z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014 obowiązujących na terenie Gminy Wolanów.
2013 13071 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/401/2013 Rady Gminy Długosiodło z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2013 13072 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/402/2013 Rady Gminy Długosiodło z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2013 13073 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/403/2013 Rady Gminy Długosiodło z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXVI/395/2013 Rady Gminy Długosiodło z dnia 26 września 2013 r.
2013 13074 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/407/2013 Rady Gminy Długosiodło z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Długosiodło
2013 13075 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/408/2013 Rady Gminy Długosiodło z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Długosiodło
2013 13076 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/409/2013 Rady Gminy Długosiodło z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku
2013 13077 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/165/2013 Rady Gminy Sienno z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego w Siennie
2013 13078 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/178/2013 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2014
2013 13079 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/179/2013 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 13080 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr 46/XXVIII/13 Rady Gminy Wiskitki z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego
2013 13081 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr 47/XXVIII/13 Rady Gminy Wiskitki z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 53/XX/12 Rady Gminy Wiskitki z dnia 3 grudnia 2012 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień
2013 13082 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr 48/XXVIII/13 Rady Gminy Wiskitki z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2013 13083 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/330/2013 Rady Miasta Mława z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia opłaty targowej
2013 13084 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr 168.XXXIII.2013 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 13085 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr 169.XXXIII.2013 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 13086 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/338/13 Rady Miasta Kobyłka z dnia 28 października 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Kobyłka
2013 13087 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/340/13 Rady Miasta Kobyłka z dnia 28 października 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Miasta Kobyłka.
2013 13088 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/182/2013 Rady Gminy Policzna z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi skladanej przez właścicieli nieruchomości
2013 13089 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/183/2013 Rady Gminy Policzna z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2013 13090 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr 225/XXXIV/2013 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie
2013 13091 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr 229/XXXIV/2013 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 28 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2013 13092 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr 230/XXXIV/2013 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 28 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole specjalne prowadzone przez Powiat Legionowski.
2013 13093 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr 232/XXXIV/2013 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami powiatu legionowskiego.
2013 13094 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr 233/XXXIV/2013 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ustalenia obowiązujących w 2014 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości stawek w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2013 13095 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr FK.XXXVII.0007.277.2013 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 30 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 13096 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/260/2013 Rady Gminy Baranowo z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminnym Przedszkolu w Baranowie.
2013 13097 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/233/2013 Rady Gminy Jadów z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu Targowiska „Mój Rynek" w Jadowie
2013 13098 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/264/2013 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Zbuczyn na 2014 rok.
2013 13099 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/267/2013 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zwolnień od podatku od środków transportowych i od podatku od nieruchomości na rok 2014 obowiązujących na obszarze Gminy Zbuczyn.
2013 13100 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/265/ 2013 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014 na obszarze Gminy Zbuczyn.
2013 13101 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/266/2013 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014 na obszarze Gminy Zbuczyn.
2013 13102 2013-12-11 Wyrok Wyrok nr II FSK 2772/11 Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 października 2013r.
2013 13103 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr 154/XXIII/13 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie zmiany w uchwale w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014
2013 13104 2013-12-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 41/2013 Starosty Mławskiego z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Domu Dziecka w Kowalewie w 2014 roku.
2013 13105 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr 226/XXXV/2013 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubowidz
2013 13106 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr 227/XXXV/2013 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 200/XXXI/2013 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Lubowidz i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 13107 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/141/2013 Rady Gminy Młynarze z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014, na obszarze gminy Młynarze
2013 13108 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XLI / 166 / 2013 Rady Gminy Chotcza z dnia 31 października 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2014 dla celów podatku rolnego
2013 13109 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XLI / 167/ 2013 Rady Gminy Chotcza z dnia 31 października 2013r. w sprawie: obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna na rok 2014 dla celów podatku leśnego
2013 13110 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr 396/XXXI/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 6 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części wsi Łazy i części wsi Wólka Kosowska OBSZAR I
2013 13111 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr 426/XXXV/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych
2013 13112 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/149/2013 Rady Gminy Sypniewo z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Sypniewo w 2014 roku.
2013 13113 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/150/2013 Rady Gminy Sypniewo z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok i zwolnień w tym podatku .
2013 13114 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/151/2013 Rady Gminy Sypniewo z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku na obszarze Gminy Sypniewo na 2014 rok.
2013 13115 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/198/13 Rady Gminy w Promnie z dnia 22 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 13116 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/199/13 Rady Gminy w Promnie z dnia 22 października 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Promna na rok 2014.
2013 13117 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/197/13 Rady Gminy w Promnie z dnia 22 października 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2014 rok na obszarze gminy Promna.
2013 13118 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr 164/XXXIV/2013 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 13119 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr 165/XXXIV/2013 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 13120 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr 166/XXXIV/2013 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz zwolnień
2013 13121 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/207/2013 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2013 13122 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/210/2013 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/179/2013 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 19 marca 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty.
2013 13123 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/211/2013 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.
2013 13124 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/212/2013 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/183/2013 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 19 marca 2013 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2013 13125 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/239/2013 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 6 grudnia 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 13126 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/240/2013 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 6 grudnia 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku
2013 13127 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/241/2013 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 6 grudnia 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 13128 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/243/2013 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 6 grudnia 2013r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Rumoka
2013 13129 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/244/2013 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 6 grudnia 2013r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Dukt-Krusz
2013 13130 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr 213/XLIII/2013 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr 198/XL/2013 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania ze stadionu w Gostyninie przy ul. Sportowej 1
2013 13131 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr 214/XLIII/2013 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasta Gostynina oraz w sprawie utraty mocy obowiązującej niektórych innych uchwał
2013 13132 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr 215/XLIII/2013 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w sprawie utraty mocy obowiązującej niektórych innych uchwał
2013 13133 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr 216/XLIII/2013 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz w sprawie utraty mocy obowiązującej niektórych innych uchwał
2013 13134 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XLII/424/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2013 13135 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XLII/425/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2013 13136 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XLII/426/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2013 13137 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XLII/427/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Wyszkowie.
2013 13138 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XLII/434/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
2013 13139 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XLII/438/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
2013 13140 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/184/13 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2014 rok.
2013 13141 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/186/13 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozłożenia na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Zaręby Kościelne i jej jednostkom podległym.
2013 13142 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/187/13 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
2013 13143 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/181/13 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.
2013 13144 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/182/13 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na 2014 rok.
2013 13145 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XLII/261/2013 Rady Gminy Radziejowice z dnia 24 października 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2013 13146 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XLII/259/2013 Rady Gminy Radziejowice z dnia 24 października 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2013 13147 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XLII/260/2013 Rady Gminy Radziejowice z dnia 24 października 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2013 13148 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XLII/257/2013 Rady Gminy Radziejowice z dnia 24 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia zwolnień z podatku od nieruchomości
2013 13149 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XLVI/436/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród nauczycielom ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze i opiekuńcze na 2014 r.
2013 13150 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XLVI/437/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego na 2014 rok
2013 13151 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XLVI/438/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/407/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 3 września 2013 roku w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew
2013 13152 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XLVI/441/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia Statutu Grupy Remontowej w Karczewie
2013 13153 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XLVI/442/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Karczew przez spółkę Wodociągi i Kanalizacja Karczew Sp. z o.o.
2013 13154 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/314/2013 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla określenia podatku rolnego na 2014 rok.
2013 13155 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/315/2013 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2013 13156 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/316/2013 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od srodków transportowych.
2013 13157 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/317/2013 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zapewnienia właściwej organizacji Skaryszewskiego Jarmarku Końskiego zwanego "Wstępami" odbywającego się corocznie w pierwszy poniedziałek Wielkiego Postu.
2013 13158 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/321/2013 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu miejsko-gminnego targowiska "Mój Rynek" w Skaryszewie.
2013 13159 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/180/2013 Rady Gminy Słubice z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 13160 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/181/2013 Rady Gminy Słubice z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku
2013 13161 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/182/2013 Rady Gminy Słubice z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od tego podatku
2013 13162 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/183/2013 Rady Gminy Słubice z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie opłaty targowej
2013 13163 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr LVI/267/13 Rady Gminy Leoncin z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 13164 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr LVI/268/13 Rady Gminy Leoncin z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 13165 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr LVI/269/13 Rady Gminy Leoncin z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2013 13166 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr 375/LIII/2013 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014 obowiązujących na terenie Miasta Sierpc.
2013 13167 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr 376/LIII/2013 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014 obowiązujących na terenie Miasta Sierpc.
2013 13168 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr 377/LIII/2013 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2014
2013 13169 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr 378/LIII/2013 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów wymiaru podatku leśnego na 2014 r.
2013 13170 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr 379/LIII/2013 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 4 grudnia 2013r. W sprawie: opłaty od posiadania psów na 2014 rok.
2013 13171 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr 381/LIII/2013 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 367/XLIX/2013 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 23 października 2013 r. ws. ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2013 13172 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/291/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 listopada 2013r. zmieniająca Uchwałę Rady Gminy w Michałowicach Nr XIII/132/2012 z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2013 13173 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/290/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2013 13174 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/289/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 2014-2018
2013 13175 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/288/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Michałowice.
2013 13176 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/287/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/250/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych oraz niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne a także dla osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, na terenie Gminy Michałowice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji.
2013 13177 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/286/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 listopada 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr XLVII/330/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych
2013 13178 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/285/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego w 2014 roku.
2013 13179 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/284/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 r. na terenie Gminy Michałowice.
2013 13180 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/283/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 r. na terenie Gminy Michałowice.
2013 13181 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr LII/267/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014 obowiązujących na terenie Gminy Jaktorów oraz zwolnień w tym podatku.
2013 13182 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr LII/266/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014 obowiązujących na terenie Gminy Jaktorów oraz zwolnień, w tym podatku.
2013 13183 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/275/2013 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym.
2013 13184 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/277/2013 Rady Powiatu w Kozienicach z dnia 27 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/166/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach.
2013 13185 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/202/2013 Rady Gminy Winnica z dnia 3 grudnia 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 13186 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/203/2013 Rady Gminy Winnica z dnia 3 grudnia 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 13187 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/204/2013 Rady Gminy Winnica z dnia 3 grudnia 2013r. w sprawie podatku od środków transportowych
2013 13188 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/205/2013 Rady Gminy Winnica z dnia 3 grudnia 2013r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej
2013 13189 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/208/2013 Rady Gminy Winnica z dnia 3 grudnia 2013r. w sprawie Regulaminu porządkowego korzystania z kompleksu sportowego przy Publicznym Gimnazjum im. Bogdana Jańskiego i Publicznej Szkole Podstawowej im. prof. Ignacego Mościckiego w Winnicy oraz z obiektów rekreacyjno – sportowych przy Publicznej Szkole Podstawowej w Błędostowie i Samorządowym Przedszkolu w Winnicy
2013 13190 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/210/2013 Rady Gminy Winnica z dnia 3 grudnia 2013r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zasad przyznawania i zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznawane w ramach zadań własnych na dożywianie uczniów
2013 13191 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXX/156/2013 Rady Gminy Radzanów z dnia 29 października 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XII/69/2011 Rady Gminy Radzanów w sprawie ustalenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 13192 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/161/2013 Rady Gminy Radzanów z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2013 13193 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/162/2013 Rady Gminy Radzanów z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku.
2013 13194 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/163/2013 Rady Gminy Radzanów z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych
2013 13195 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XLV.463. 2013 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 25 października 2013r. w sprawie określenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych w budynkach wielomieszkaniowych
2013 13196 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XLV.465.2013 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 25 października 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów w 2014 roku
2013 13197 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XLV.466.2013 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 25 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Brwinów w 2014 roku.
2013 13198 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XLV.467.2013 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 25 października 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę przy obliczaniu podatku rolnego w 2014 roku
2013 13199 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XLV.468.2013 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 25 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Brwinów w 2014 roku
2013 13200 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XLV.469.2013 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 25 października 2013r. w sprawie zarządzenia poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso w 2014 roku
2013 13201 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XLV.474.2013 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 25 października 2013r. w sprawie określenia wymagań, które powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 13202 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXX/166/2013 Rady Gminy Przesmyki z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2014
2013 13203 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXX/167/2013 Rady Gminy Przesmyki z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014 obowiązujących na obszarze Gminy Przesmyki oraz zwolnień w tym podatku
2013 13204 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXX/168/2013 Rady Gminy Przesmyki z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2013 13205 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/211/2013 Rady Gminy w Sabniach z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Sabnie w roku 2014
2013 13206 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/212/2013 Rady Gminy w Sabniach z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na terenie Gminy Sabnie oraz zwolnień w podatku od nieruchomości
2013 13207 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/213/2013 Rady Gminy w Sabniach z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Sabnie.
2013 13208 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/240/2013 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Maków Mazowiecki
2013 13209 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/194/2013 Rady Gminy Gózd z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2014r.
2013 13210 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/195/2013 Rady Gminy Gózd z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2014
2013 13211 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/196/2013 Rady Gminy Gózd z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok oraz zwolnień w tym podatku.
2013 13212 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/198/2013 Rady Gminy Gózd z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr V/24/2011 z dnia 23.02.2011 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 13213 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/171/2013 Rady Gminy Garwolin z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2014
2013 13214 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/172/2013 Rady Gminy Garwolin z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2014
2013 13215 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/173/2013 Rady Gminy Garwolin z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2014 rok
2013 13216 2013-12-11 Porozumienie Porozumienie nr 031.68.2013 Województwa Mazowieckiego z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie powierzenia przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz udzielenia dotacji celowej.
2013 13217 2013-12-11 Porozumienie Porozumienie nr 031.70.2013 Województwa Mazowieckiego z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie powierzenia przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz udzielenia dotacji celowej.
2013 13218 2013-12-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I. 4131.143 .2013.MZ Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 grudnia 2013r. Rada Miejska w Tłuszczu
2013 13219 2013-12-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.-I.4131. 147 .2013.MPZ Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 grudnia 2013r. Rada Gminy Mińsk Mazowiecki
2013 13220 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XLII/252/13 Rady Gminy Somianka z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 13221 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XLII/253/13 Rady Gminy Somianka z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 13222 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XLII/254/13 Rady Gminy Somianka z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego
2013 13223 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XLII/255/13 Rady Gminy Somianka z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie opłaty targowej
2013 13224 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XLII/259/13 Rady Gminy Somianka z dnia 28 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/186/12 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Somiance
2013 13225 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XLII/260/13 Rady Gminy Somianka z dnia 28 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/230/13 Rady Gminy Somianka z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance i Gminnej Biblioteki Publicznej w Somiance – w jedną instytucję kultury
2013 13226 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XLII/262/13 Rady Gminy Somianka z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu przez Gminę Somianka
2013 13227 2013-12-12 Aneks Aneks nr 4 Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 listopada 2013r. do porozumienia z dnia 12 lipca 2010r. w sprawie powierzenia miastu stołecznemu Warszawie organizacji centrum powiadamiania ratunkowego, zawartego pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a miastem stołecznym Warszawą
2013 13228 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/163/13 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 r.
2013 13229 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/164/13 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, jako podstawy do obliczenia podatku leśnego i sposobu poboru tego podatku na 2014 r.
2013 13230 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/165/13 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.
2013 13231 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr xvi/97/2012 Rady Gminy Miedzna z dnia 31 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Miedzna na okręgi wyboecze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do Rady Gminy.
2013 13232 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/152/13 Rady Gminy Paprotnia z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Paprotnia oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2013 13233 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr 136.XLVII.2013 Rady Gminy Wiązowna z dnia 30 października 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą publiczną ogólnie dostępną, położoną w obrębie geodezyjnym Wiązowna Kościelna.
2013 13234 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr 137.XLVII.2013 Rady Gminy Wiązowna z dnia 30 października 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą publiczną ogólnie dostępną, położoną w obrębie geodezyjnym Lipowo.
2013 13235 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XL/301/13 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok
2013 13236 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XL/302/13 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na rok 2014 na terenie gminy Żelechów
2013 13237 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XL/303/13 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Żelechów na rok 2014
2013 13238 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XL/304/13 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 13239 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XL/305/13 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok
2013 13240 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/183/13 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014.
2013 13241 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr 288/XXXVII/2013 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Gostynin przez inne niż gmina Gostynin osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2013 13242 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr 289/XXXVII/2013 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie ustalenia zasad i trybu dzierżawy nieruchomości komunalnych stanowiących drogi wewnętrzne będące we władaniu Gminy Gostynin.
2013 13243 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr 290/XXXVII/2013 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie ustalenia Regulaminu targowiska gminnego
2013 13244 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr 291/XXXVII/2013 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014 obowiązujących na terenie Gminy Gostynin oraz zwolnień w tym podatku.
2013 13245 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr 292/XXXVII/2013 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2014
2013 13246 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr 293/XXXVII/2013 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na rok 2014.
2013 13247 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr 294/XXXVII/2013 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok oraz zwolnień przedmiotowych od tego podatku.
2013 13248 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr 297/XXXVII/2013 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek.
2013 13249 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/117/2013 Rady Gminy Wierzbno z dnia 30 października 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXIII/106/2013 Rady Gminy Wierzbno z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Wierzbno oraz warunków i zasad korzystania z przystanków
2013 13250 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/119/2013 Rady Gminy Wierzbno z dnia 30 października 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr VII/23/2003 Rady Gminy w Wierzbnie z dnia 22 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wierzbno
2013 13251 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/121/2013 Rady Gminy Wierzbno z dnia 30 października 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 13252 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/122/2013 Rady Gminy Wierzbno z dnia 30 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 13253 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr 191/XXX/2013 Rady Gminy Załuski z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Załuski w roku 2014
2013 13254 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr VIII/34/2013 Rady Gminy Krasne z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 13255 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr VIII/35/2013 Rady Gminy Krasne z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2013 13256 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr VIII/36/2013 Rady Gminy Krasne z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2013 13257 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr VIII/37/2013 Rady Gminy Krasne z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 13258 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr 2067/305/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie częściowego zakazu uprawiania amatorskiego połowu ryb w ramach obwodu rybackiego rzeki Narew – nr 6
2013 13259 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/226/13 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym w Myszyńcu
2013 13260 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/227/13 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2013 13261 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/228/13 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazanie organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2013 13262 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/232/13 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Myszyniec obejmującego obszar gruntów położonych na terenie wsi Myszyniec Stary
2013 13263 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/238/13 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 28 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2013 13264 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/239/13 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 28 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Myszyniec
2013 13265 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XLVIII/328/2013 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów o funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej i usług publicznych przy ul. Batalionów Chłopskich w mieście Zwoleniu
2013 13266 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV.200.2013 Rady Gminy w Przytyku z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przytyku.
2013 13267 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/259/2013 Rady Gminy Leszno z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych Rodzin Wielodzietnych zameldowanych na terenie Gminy Leszno
2013 13268 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/140/2013 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 29 listopada 2013r. obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2014r.
2013 13269 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/166/13 Rady Gminy Stupsk z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok.
2013 13270 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr LVI/270/13 Rady Gminy Leoncin z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie opłaty targowej
2013 13271 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr LVII/276/13 Rady Gminy Leoncin z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr LVI/268/13 z dnia 27 listopada Rady Gminy Leoncin w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 13272 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr LVII/277/13 Rady Gminy Leoncin z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 13273 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr Nr XXXI/311/2013 Rady Gminy Czosnów z dnia 3 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji, udzielonych niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego, działającym na terenie gminy Czosnów
2013 13274 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr IV.300.2013 Rady Gminy Klembów z dnia 21 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 13275 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXX/159/2013 Rady Gminy Grębków z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2014
2013 13276 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXX/160/2013 Rady Gminy Grębków z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 13277 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXX/161/2013 Rady Gminy Grębków z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014
2013 13278 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/153/2013 Rady Gminy Lutocin z dnia 6 grudnia 2013r. w sprawie:określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 13279 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/154/2013 Rady Gminy Lutocin z dnia 6 grudnia 2013r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 13280 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/155/2013 Rady Gminy Lutocin z dnia 6 grudnia 2013r. w sprawie: określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych
2013 13281 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/257/2013 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 25 października 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Białobrzegi w 2013 r.
2013 13282 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/135/ 2013 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 4 września 2013r. w sprawie: ustanowienia herbu, flagi, baneru i pieczęci Gminy JASTRZĘBIA.
2013 13283 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/147/13 Rady Gminy Paprotnia z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2014
2013 13284 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/254/2013 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie ustalenia godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mławskiego na 2014r.
2013 13285 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XVII/107/2012 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012.
2013 13286 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XX/121/2012 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy na rok 2013
2013 13287 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/173/2013 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2014
2013 13288 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/174/2013 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 13289 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XVI/180/2013 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29 listopada 2013r. w sprawieobniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej, jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Kołbiel
2013 13290 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr 641/2013 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.
2013 13291 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr 642/2013 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.
2013 13292 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr 643/2013 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów w 2014 roku
2013 13293 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr 644/2013 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie ustalenia podstawy naliczenia podatku rolnego na 2014 rok.
2013 13294 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr 645/2013 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 13295 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr 649/2013 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia w miejscu, jak i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2013 13296 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXV/176/13 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Gniewoszów na 2014r.
2013 13297 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXV/177/13 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy Gniewoszów na 2014 r.
2013 13298 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXV/178/13 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/119/12 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 13299 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXV/179/13 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2013 13300 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXX/240/2013 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych
2013 13301 2013-12-13 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 11 grudnia 2013r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Nasielsku przeprowadzonych w dniu 8 grudnia 2013 r.
2013 13302 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XLI/299/2013 Rady Gminy Prażmów z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 13303 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XLIX/349/2013 Rady Miasta Sulejówek z dnia 24 października 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu targowisk miejskich
2013 13304 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XLIX/350/2013 Rady Miasta Sulejówek z dnia 24 października 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulejówek na lata 2013 - 2020.
2013 13305 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr 208/XXXIV/13 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Szydłowiec.
2013 13306 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr 209/XXXIV/13 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 152/XXIII/12 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji oraz dokumentach potwierdzających dane zawarte w deklaracji.
2013 13307 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr 210/XXXIV/13 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie warunków i trybu składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują oraz nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 13308 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr 242/XXXVI/2013 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, stawek opłaty od posiadania psów.
2013 13309 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr 243/XXXVI/2013 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2014 rok.
2013 13310 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr 244/XXXVI/2013 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanego do ustalenia podatku rolnego.
2013 13311 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr 246/XXXVI/2013 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2013 13312 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr 247/XXXVI/2013 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Gąbin.
2013 13313 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/154/2013 Rady Gminy Mokobody z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie ustalenia inkasa należności podatkowych należnych od osób fizycznych
2013 13314 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/155/2013 Rady Gminy Mokobody z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2014
2013 13315 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/156/2013 Rady Gminy Mokobody z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok obowiązujących na terenie Gminy Mokobody oraz zwolnień w tym podatku
2013 13316 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/157/2013 Rady Gminy Mokobody z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014 obowiązujących na terenie Gminy Mokobody oraz zwolnień w tym podatku
2013 13317 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/205/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Sobolew w 2014 r.
2013 13318 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/206/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 r., przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Sobolew w 2014 r.
2013 13319 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/207/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sobolew w 2014 r.
2013 13320 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/208/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, obowiązujących na terenie Gminy Sobolew w 2014 r.
2013 13321 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/210/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Sobolew w 2014 r. – poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego – od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 13322 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XX/150/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Czarnia.
2013 13323 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr 191/XXXV/2013 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na rok 2014
2013 13324 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr 192/XXXV/2013 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2013 13325 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr 193/XXXV/2013 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2013 13326 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr 194/XXXV/2013 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Nowe Miasto przez inne niż Gmina Nowe Miasto osoby prawne i osoby fizyczne oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 13327 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/191/2013 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 wartałów przyjmowanej jako podstawy obliczenia podatku rolnego na 2014 rok na obszarze Gminy Kałuszyn.
2013 13328 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/192/2013 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zarządzania poboru tego podatku w drodze inkasa oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku
2013 13329 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/193/2013 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Kałuszyn
2013 13330 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/195/2013 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie – Przychodni Opieki Zdrowotnej.
2013 13331 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/198/2013 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 13332 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/201/2013 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zarządzania poboru tego podatku w drodze inkasa oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku
2013 13333 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/181/2013 Rady Gminy Policzna z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia dopłaty dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 13334 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/265/2013 Rady Gminy Baranowo z dnia 12 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2013 13335 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/266/2013 Rady Gminy Baranowo z dnia 12 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Baranowo.
2013 13336 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/201/2013 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, przedszkoli niepublicznych i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2013 13337 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/204/2013 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów podatku rolnego.
2013 13338 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/205/2013 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, wprowadzenia zwolnień w tym podatku oraz w sprawie inkaso.
2013 13339 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/206/2013 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 13340 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr 241/XXXVIII/2013 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2014r.
2013 13341 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr 240/XXXVIII/2013 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku.
2013 13342 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr 242/XXXVIII/2013 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości.
2013 13343 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr 243/XXXVIII/2013 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2013 13344 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXX/288/13 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu żuromińskiego
2013 13345 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/202/13 Rady Gminy w Regiminie z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok
2013 13346 2013-12-13 Aneks Aneks nr 7 Starosty Żuromińskiego z dnia 28 listopada 2013r.
2013 13347 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr IX/46/2013 Rady Gminy Radzanów z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok.
2013 13348 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr IX/47/2013 Rady Gminy Radzanów z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 13349 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr LI/356/2013 Rady Miasta Sulejówek z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
2013 13350 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr LI/357/2013 Rady Miasta Sulejówek z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 13351 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/315/2013 Rady Gminy Czosnów z dnia 3 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia cen biletów komunikacji lokalnej
2013 13352 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr LIV / 316 / 2013 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 5 grudnia 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr X/67/2011 w sprawie ustalenia ceny za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego oraz regulaminu przewozu osób i bagażu środkami „Komunikacji Miejskiej Łomianki” Sp. z o.o. z dnia 21 lipca 2011 roku
2013 13353 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr 477/VI/39/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Czarnów, gm. Konstancin-Jeziorna.
2013 13354 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr 479/VI/39/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Czarnów, gm. Konstancin-Jeziorna.
2013 13355 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr 491/VI/39/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie ustanowienia dopłaty dla właścicieli nieruchomości do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 13356 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr 492/VI/39/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 306/VI/28/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna składanej przez właściciela nieruchomości zmienionej uchwałą Nr 365/VI/31/2013 z dnia 7 marca 2013 r.
2013 13357 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr 495/VI/39/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2014 r.
2013 13358 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr 478/VI/39/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Czarnów, gm. Konstancin-Jeziorna.
2013 13359 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr 471/VI/39/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2013-2018
2013 13360 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/177/13 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 r.
2013 13361 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/178/13 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Krasnosielc.
2013 13362 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/179/13 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2014 na obszarze gminy Krasnosielc.
2013 13363 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/230/2013 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie Programu współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.
2013 13364 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/231/2013 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 5 grudnia 2013r. ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów na obszarze powiatu pułtuskiego na rok 2014.
2013 13365 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/233/2013 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy drogach kategorii powiatowej na obszarze Gminy Pułtusk oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 13366 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/235/2013 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg kategorii powiatowej na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
2013 13367 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/234/2013 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatora lub przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Pułtuski.
2013 13368 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/153/2013 Rady Gminy Szydłowo z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Szydłowo
2013 13369 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/154/2013 Rady Gminy Szydłowo z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2013 13370 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/155/2013 Rady Gminy Szydłowo z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 13371 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XLVIII/108/2013 Rady Gminy Nieporęt z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie Gminnego programu „Nieporęcka Karta Rodziny 3+”
2013 13372 2013-12-13 Aneks Aneks nr 1 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 11 października 2013r. do Porozumienia Nr IR.272.7.2013r. z dnia 01.03.2013r.
2013 13373 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVII.42 .2013 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na rok 2014
2013 13374 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVII.43.2013 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 13375 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XX/149/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Czarnia.
2013 13376 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XVII/104/2012 Rady Gminy Miedzna z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Miedzna na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 13377 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr IX/48/2013 Rady Gminy Radzanów z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.
2013 13378 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/362/2013 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice na lata 2013–2026
2013 13379 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/378/2013 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 24 października 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Kozienice.
2013 13380 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/379/2013 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 24 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 13381 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/380/2013 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 24 października 2013r. w sprawie wprowadzenia zwolnień z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kozienice
2013 13382 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/381/2013 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 24 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2013 13383 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/389/2013 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie wysokości podatku rolnego
2013 13384 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/390/2013 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 27 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 13385 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/401/2013 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od tych opłat, a także trybu ich pobierania.
2013 13386 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/152/2013 Rady Gminy Lutocin z dnia 6 grudnia 2013r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do ustalenia wymiaru podatku rolnego
2013 13387 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XLVIII/534/2013 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 13388 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr 231/XXXIV/2013 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na obszarze gminy Płoniawy-Bramura na 2014 rok
2013 13389 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr 232/XXXIV/2013 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2013 13390 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXX/134/13 Rady Gminy Gzy z dnia 6 grudnia 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie gminy na 2014 rok
2013 13391 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXX/135/13 Rady Gminy Gzy z dnia 6 grudnia 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 13392 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXX/136/13 Rady Gminy Gzy z dnia 6 grudnia 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 13393 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXX/137/13 Rady Gminy Gzy z dnia 6 grudnia 2013r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach
2013 13394 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/203/2013 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej
2013 13395 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/210/2013 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego Gminy Zabrodzie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2013 13396 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII.223.2013 Rady Gminy Rząśnik z dnia 13 grudnia 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji.
2013 13397 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/387/2013 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ustalenia stawki podatku rolnego na rok 2014
2013 13398 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/388/2013 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie: określenia wysokości ekwiwalentu członkom Ochotniczej Straży Pożarnej w Młochowie oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Nadarzynie, za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym w roku 2013.
2013 13399 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/227/2013 Rady Gminy Kotuń z dnia 9 grudnia 2013r. obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego na rok 2014 na terenie Gminy Kotuń.
2013 13400 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/228/2013 Rady Gminy Kotuń z dnia 9 grudnia 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Kotuń
2013 13401 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/391/2013 Rady Gminy Jabłonna z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 13402 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/392/2013 Rady Gminy Jabłonna z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok
2013 13403 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/393/2013 Rady Gminy Jabłonna z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie stawek opłaty targowej
2013 13404 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/396/2013 Rady Gminy Jabłonna z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jabłonna
2013 13405 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XLI.244.2013 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego
2013 13406 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XLI.245.2013 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Pilawa
2013 13407 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXXIX/212/2013 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 25 października 2013r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiacych własność gminy oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata
2013 13408 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XL/215/2013 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Miastków Kościelny na 2014 rok
2013 13409 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XL/216/2013 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014r.
2013 13410 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XL/217/2013 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie stawki oplaty targowej na 2014r.
2013 13411 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XL/218/2013 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawelk podatku od środków transportowych na 2014r.
2013 13412 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/220/2013 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 13 grudnia 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów ustalenia podatku rolnego
2013 13413 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/254/2013 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 31 października 2013r. w sprawie ustalenia opłat za usługi dodatkowe, świadczone na targowisku miejskim w Łaskarzewie
2013 13414 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/255/2013 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 31 października 2013r. W sprawie ustalenia opłat za usługi dodatkowe, świadczone na targowisku miejskim w Łaskarzewie
2013 13415 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/256/2013 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 31 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Łaskarzewa w 2014 roku oraz zwolnień w tym podatku
2013 13416 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/257/2013 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 31 października 2013r. w sprawie w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Łaskarzewa w 2014 roku
2013 13417 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/258/2013 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 31 października 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2014 rok
2013 13418 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/265/2013 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej w Łaskarzewie
2013 13419 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/266/2013 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 27 listopada 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI/256/2013 Rady Miasta w Łaskarzewie z dnia 31 października w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Łaskarzewa w 2014 roku oraz zwolnień w tym podatku
2013 13420 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/267/2013 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr. XXXVI/257/2013 Rady Miasta w Łaskarzewie z dnia 31 października 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Łaskarzewa w 2014 roku
2013 13421 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/197/2013 Rady Gminy w Parysowie z dnia 29 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w Parysowie nr XXI/137/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 13422 2013-12-16 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OK.031.3.2013 Wójta Gminy Borowie z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia i powierzenia wykonania zadania w zakresie opieki przedszkolnej nad dziećmi z terenu Powierzającego uczęszczających do przedszkoli na terenie Przyjmującego
2013 13423 2013-12-16 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OK.031.4.2013 Wójta Gminy Borowie z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia i powierzenia wykonania zadania w zakresie opieki przedszkolnej nad dziećmi z terenu Powierzającego uczęszczających do przedszkoli na terenie Przyjmującego
2013 13424 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XLV/427/13 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 12 grudnia 2013r. o zmianie uchwały w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki na rok 2014
2013 13425 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XLV/429/13 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Ożarów Mazowiecki do współpracy w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym i zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Ożarów Mazowiecki a m. st. Warszawa i pozostałymi gminami Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego
2013 13426 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XLV/430/13 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie zaliczenia dróg na obszarze Gminy Ożarów Mazowiecki do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2013 13427 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XLV/433/13 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Ożarowie Mazowieckim
2013 13428 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XLV/434/13 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Ożarowie Mazowieckim
2013 13429 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XLV/435/13 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Ożarowie Mazowieckim
2013 13430 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XLV/436/13 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Płochocinie
2013 13431 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XLV/437/13 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Płochocinie
2013 13432 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr 242/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 234/XXXII/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 października 2013 roku zmieniająca uchwałę nr 170/XXII/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2013-2020
2013 13433 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr 245/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę Nr 170/XXII/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2013-2020
2013 13434 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr 241/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.
2013 13435 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr 159/XXIII/13 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 13436 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr 155/XXIII/13 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 5 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2013 13437 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr 158/XXIII/13 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 5 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2013 13438 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/178/2013 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 16 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2013 13439 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXX/162/2013 Rady Gminy Strachówka z dnia 13 grudnia 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku.
2013 13440 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XLI.246.2013 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Pilawa na rok 2014.
2013 13441 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XLIV/254/2013 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 3 grudnia 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr XLIII/201/2008 z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych
2013 13442 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XLIV/255/2013 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 3 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia ,,Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy – Miasta Piastowa na lata 2013 – 2017”.
2013 13443 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XLVIII/111/2013 Rady Gminy Nieporęt z dnia 12 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Nieporęt.
2013 13444 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XLVIII/110/2013 Rady Gminy Nieporęt z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie : nadania nazwy „im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego” rondu położonemu na skrzyżowaniu ulicy Strużańskiej z ulicą Szkolną we wsi Józefów gmina Nieporęt.
2013 13445 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/165/13 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 13446 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/166/13 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie ustalenia ceny drewna przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku leśnego na 2014 rok
2013 13447 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/167/13 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie określenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2014 rok
2013 13448 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/168/13 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok
2013 13449 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr 677/XL/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie ustalenia opłat za usunięcie pojazdu z drogi na terenie miasta Płocka i przechowywanie go na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od jego usunięcia.
2013 13450 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr 680/XL/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok
2013 13451 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/182/2013 Rady Gminy Borowie z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Borowie
2013 13452 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/180/2013 Rady Gminy Borowie z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 13453 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/178/2013 Rady Gminy Borowie z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2013 13454 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/181/2013 Rady Gminy Borowie z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Borowie
2013 13455 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/179/2013 Rady Gminy Borowie z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej
2013 13456 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/177/2013 Rady Gminy Borowie z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
2013 13457 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/158/2013 Rady Gminy Mokobody z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/122/2012 z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 13458 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/164/2013 Rady Gminy Mokobody z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zasad obciążania nieruchomości będących własnością Gminy Mokobody
2013 13459 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/165/2013 Rady Gminy Mokobody z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2013 13460 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/166/2013 Rady Gminy Mokobody z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 13461 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/167/2013 Rady Gminy Mokobody z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia zasad dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mokobody
2013 13462 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/168/2013 Rady Gminy Mokobody z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mokobody, udostępnionych dla operatorów i przewoźników publicznego transportu zbiorowego
2013 13463 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/169/2013 Rady Gminy Mokobody z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mokobody
2013 13464 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr 641/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 9 grudnia 2013r. w sprawie "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Radomia na lata 2013 – 2020 ”
2013 13465 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr 644/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 9 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych o uprawnieniach szkół i placówek publicznych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 13466 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr 645/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 9 grudnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Radomiu
2013 13467 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr 646/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 9 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Radomia.
2013 13468 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr 647/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 9 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
2013 13469 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr 648/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 9 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 165/2011Rady Miejskiej w Radomiu z dn 29 sierpnia 2011r. w sprawie udzielenia zwolnienia od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną.
2013 13470 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr 649/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 9 grudnia 2013r. w sprawie poboru w drodze inkasa opłaty skarbowej.
2013 13471 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr 181/XXXII/2013 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 9 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok.
2013 13472 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/224/2013 Rady Gminy Sońsk z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 13473 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr 194/XLI/2013 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014 obowiązujących na terenie Gminy Szczawin Kościelny.
2013 13474 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr 360/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 13475 2013-12-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 16 grudnia 2013r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bielany przeprowadzonych w dniu 15 grudnia 2013 r.
2013 13476 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/175/2013 Rady Gminy Baranów z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 13477 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/176/2013 Rady Gminy Baranów z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie sposobów udokumentowania wykonywanych obowiązków związanych z pozbywaniem się zebranych na terenie nieruchomości niezamieszkałych odpadów komunalnych w gminie Baranów.
2013 13478 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/185/2013 Rady Gminy Baranów z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Baranów na rok 2014.
2013 13479 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/186/2013 Rady Gminy Baranów z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu 1 dt żyta do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Baranów na rok 2014.
2013 13480 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/183/2013 Rady Gminy Baranów z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie ustalenia zasad nadawania Tytułu Honorowego „Zasłużony dla Gminy Baranów” oraz Tytułu „Osobowość Roku Gminy Baranów”
2013 13481 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/184/2013 Rady Gminy Baranów z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych  i zwolnień w tym podatku obowiązujących na terenie Gminy Baranów.
2013 13482 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX.362.2013 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie : określenia godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie miasta Pruszkowa
2013 13483 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr Nr XXXIX.353.2013 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XVI/146/2011 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej.
2013 13484 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX.363.2013 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży.
2013 13485 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX.352.2013 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszkowie.
2013 13486 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/206/13 Rady Gminy Osieck z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz opłat lokalnych na 2014 rok
2013 13487 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/207/13 Rady Gminy Osieck z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Osieck na 2014 rok.
2013 13488 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/208/13 Rady Gminy Osieck z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
2013 13489 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/209/13 Rady Gminy Osieck z dnia 14 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 13490 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/210/13 Rady Gminy Osieck z dnia 14 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 13491 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/211/13 Rady Gminy Osieck z dnia 14 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 13492 2013-12-17 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Łosickiego z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie projektów operatów opisowo-kartograficznych
2013 13493 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/193/13 Rady Gminy Wolanów z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 13494 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr 383/XXXII/13 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Milanówek
2013 13495 2013-12-17 Porozumienie Porozumienie nr 10/2013 Zarządu Powiatu Węgrowskiego` z dnia 31 października 2013r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu którego występują:  1)Pan Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski,  2)Pani Ewa Besztak - Wicestarosta Węgrowski,  przy kontrasygnacie Pani Anny Bali – Skarbnika Powiatu  zwanym dalej „Powierzającym” a  Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu, którego występują:  1) Pan Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński,  2) Pan Krzysztof Płochocki – Wicestarosta Miński,  zwanym dalej „Przyjmującym” w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych - kurs III stopnia w zawodzie piekarz - kierowanych przez Powierzającego.
2013 13496 2013-12-17 Porozumienie Porozumienie nr 11/2013 Zarządu Powiatu Węgrowskiego` z dnia 5 listopada 2013r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu którego występują:  1)Pan Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski,  2)Pani Ewa Besztak - Wicestarosta Węgrowski,  przy kontrasygnacie Pani Anny Bali – Skarbnika Powiatu  zwanym dalej „Powierzającym” a  Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu, którego występują:  1) Pan Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński,  2) Pan Krzysztof Płochocki – Wicestarosta Miński,  zwanym dalej „Przyjmującym” w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych - kurs III stopnia w zawodzie cukiernik oraz ślusarz - kierowanych przez Powierzającego.
2013 13497 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XLII/158/2013 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych.
2013 13498 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XLII/ 157/2013 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2013 13499 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XLIII/162/2013 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2014.
2013 13500 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XLIII/163/2013 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014 obowiązujących na terenie Gminy Trojanów oraz zwolnień w tym podatku.
2013 13501 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XLIII/164/2013 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014 obowiązujących na terenie Gminy Trojanów.
2013 13502 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XLIII/167/2013 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania oraz wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Trojanów.
2013 13503 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr 115.XLV.2013 Rady Gminy Wiązowna z dnia 30 września 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Gmina Wiązowna.
2013 13504 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr 247/XXXIV/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 245/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 listopada 2013 roku zmieniająca uchwałę Nr 170/XXII/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2013-2020
2013 13505 2013-12-17 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 2321/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 stycznia 2013r.
2013 13506 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/185/2013 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do naliczenia podatku rolnego
2013 13507 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/187/2013 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 13508 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XXX/172/13 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie czasu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Żyrardowskiego w 2014 roku
2013 13509 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XXX/174/13 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2013 13510 2013-12-17 Aneks Aneks nr 4 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 25 listopada 2013r. Zarządu Powiatu Żuromińskiego
2013 13511 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XLIV/321/13 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/305/13 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 25 października 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nasielsk.
2013 13512 2013-12-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-O.4131.22.2013.GSS Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 grudnia 2013r. Rada Gminy Krzynowłoga Mała
2013 13513 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr LXXII/1863/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego trasy mostowej Mostu Marii Skłodowskiej-Curie na odcinku od węzła z Trasą N-S do ul. Marymonckiej
2013 13514 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr LXXII/1866/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2014
2013 13515 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr LXXII/1867/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 13516 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr LXXII/1869/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy
2013 13517 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr LXXII/1872/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie nadania imienia Technikum nr 11 w Warszawie, ul. Odrowąża 75
2013 13518 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr LXXII/1874/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
2013 13519 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr LXXII/1875/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
2013 13520 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr LXXII/1876/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
2013 13521 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr LXXII/1877/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
2013 13522 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr LXXII/1878/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
2013 13523 2013-12-18 Uchwała Uchwała nr L/258/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 października 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów.
2013 13524 2013-12-18 Informacja Informacja Starosty Piaseczyńskiego z dnia 9 grudnia 2013r. w sprawie projektu operatu opisowo-kartograficznego
2013 13525 2013-12-18 Uchwała Uchwała nr 191/XXIX/2013 Rady Gminy Zatory z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej
2013 13526 2013-12-18 Uchwała Uchwała nr 192/XXIX/2013 Rady Gminy Zatory z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
2013 13527 2013-12-18 Uchwała Uchwała nr 265/XL/13 Rady Gminy Bodzanów z dnia 27 listopada 2013r. W sprawie podatku od nieruchomości
2013 13528 2013-12-18 Uchwała Uchwała nr 264/XL/2013 Rady Gminy Bodzanów z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2014
2013 13529 2013-12-18 Uchwała Uchwała nr 266/XL/2013 Rady Gminy Bodzanów z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie: ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2014
2013 13530 2013-12-18 Uchwała Uchwała nr 267/XL/13 Rady Gminy Bodzanów z dnia 27 listopada 2013r. W sprawie opłaty od posiadania psów na 2014 rok
2013 13531 2013-12-18 Uchwała Uchwała nr 639/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 9 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2029
2013 13532 2013-12-18 Aneks Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 9 grudnia 2013r. do Porozumienia nr 4/2013 z dnia 3 lipca 2013r. w sprawie przekazania środków finansowych na częściowe pokrycie kosztów zakupu samochodów osobowych w policyjnej wersji „nieoznakowany” dla Komendy Miejskiej Policji Radomiu
2013 13533 2013-12-18 Uchwała Uchwała nr 640/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 9 grudnia 2013r. w sprawie
2013 13534 2013-12-18 Porozumienie Porozumienie Powiatu Ostrowskiego z dnia 15 listopada 2013r. o powierzeniu prowadzenia zadań publicznych z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych
2013 13535 2013-12-18 Uchwała Uchwała nr XXV/195/13 Rady Gminy w Skórcu z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczania podatku rolnego na 2014 r. na terenie Gminy Skórzec
2013 13536 2013-12-18 Uchwała Uchwała nr XXV/196/13 Rady Gminy w Skórcu z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek i sposobu poboru podatku od nieruchomości na terenie Gminy Skórzec oraz zwolnień od tego podatku
2013 13537 2013-12-18 Uchwała Uchwała nr XXV/197/13 Rady Gminy w Skórcu z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2014 obowiązujących na terenie Gminy Skórzec oraz zwolnień w tym podatku
2013 13538 2013-12-18 Uchwała Uchwała nr XXXI/186/2013 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 13539 2013-12-18 Uchwała Uchwała nr XL/282/2013 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 16 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa na rok 2014
2013 13540 2013-12-19 Porozumienie Porozumienie nr 12/2013 Zarządu Powiatu Węgrowskiego` z dnia 29 listopada 2013r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu którego występują:  1)Pan Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski, 2)Pani Ewa Besztak - Wicestarosta Węgrowski, przy kontrasygnacie Pani Anny Bali – Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu, którego występują: 1) Pan Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński, 2) Pan Krzysztof Płochocki – Wicestarosta Miński, zwanym dalej „Przyjmującym” w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych - kurs II stopnia w zawodzie fryzjer oraz piekarz - kierowanych przez Powierzającego.
2013 13541 2013-12-19 Porozumienie Porozumienie nr 031.33.2013 Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Tłuszczu i w Wołominie.
2013 13542 2013-12-19 Porozumienie Porozumienie nr 031.65.2013 Powiatu Wołomińskiego z dnia 25 października 2013r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespoł Szkół w Wołominie i w Tłuszczu.
2013 13543 2013-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/271/2013 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasenta oraz wynagrodzenia za inkaso.
2013 13544 2013-12-19 Uchwała Uchwała nr 213/XXXVII/2013 Rady Gminy Iłów z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie stawek opłaty targowej w 2014 r.
2013 13545 2013-12-19 Uchwała Uchwała nr 214/XXXVII/2013 Rady Gminy Iłów z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2013 13546 2013-12-19 Uchwała Uchwała nr XLIV/190/2013 Rady Gminy Tczów z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty targowej
2013 13547 2013-12-19 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 6 Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia średniej miesięcznej kwoty dotacji na jednego uczestnika w ośrodku wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie mazowieckim na 2014 r.
2013 13548 2013-12-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 621 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Ojrzeń
2013 13549 2013-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/193/13 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 12 grudnia 2013r. o zmianie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stary Lubotyń na lata 2013 - 2017
2013 13550 2013-12-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/206/2013 Rady Gminy Repki z dnia 13 grudnia 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 13551 2013-12-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/208/2013 Rady Gminy Repki z dnia 13 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 13552 2013-12-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/210/2013 Rady Gminy Repki z dnia 13 grudnia 2013r. w sprawie określenia wysokości bonifikaty i warunków jej udzielania
2013 13553 2013-12-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/2013/2013 Rady Gminy Repki z dnia 13 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, określenia granic ich obwodów oraz ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Repki.
2013 13554 2013-12-20 Uchwała Uchwała nr 250/XXXIII/2013 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok
2013 13555 2013-12-20 Uchwała Uchwała nr 248/XXXIII/2013 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatkowych od nieruchomości oraz zwolnień dotyczących tego podatku na 2014 rok
2013 13556 2013-12-20 Uchwała Uchwała nr 249/XXXIII/2013 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Wyszogród w 2014 r.
2013 13557 2013-12-20 Uchwała Uchwała nr XLIV/248/2013 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie godzin otwarcia sklepów spożywczo- przemysłowych na stacjach paliw płynnych i gazowych na terenie gminy Solec nad Wisłą
2013 13558 2013-12-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/276/13 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2014.
2013 13559 2013-12-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/283/13 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu ostrowskiego
2013 13560 2013-12-20 Uchwała Uchwała nr XXX/170/13 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 11 grudnia 2013r.
2013 13561 2013-12-20 Uchwała Uchwała nr XL/266/2013 Rady Gminy Leszno z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz dla osób prawnych i osób fizycznych prowadzących niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 13562 2013-12-20 Uchwała Uchwała nr XXX/168/2013 Rady Gminy Grębków z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Grębkowie.
2013 13563 2013-12-20 Uchwała Uchwała nr XXX/167/2013 Rady Gminy Grębków z dnia 26 listopada 2013r. zmieniająca rozporządzenie w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu węgrowskiego
2013 13564 2013-12-20 Uchwała Uchwała nr XLVI/2/2013 Zgromadzenia Związku Gmin Północnego Mazowsza z dnia 18 grudnia 2013r. Zgromadzenia Związku Gmin Północnego Mazowsza w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Północnego Mazowsza na rok 2014
2013 13565 2013-12-20 Uchwała Uchwała nr 197/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2014 rok
2013 13566 2013-12-20 Uchwała Uchwała nr XII/35/13 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Mazowsze Zachodnie" z siedzibą w Mszczonowie z dnia 16 grudnia 2013r. Budżetowa Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie na rok 2014
2013 13567 2013-12-20 Uchwała Uchwała nr XXXIX/330/2013 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na drogach powiatowych na terenie Powiatu Przasnyskiego, których właścicielem lub zarządcą jest Powiat Przasnyski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków przez operatorów i przewoźników
2013 13568 2013-12-20 Uchwała Uchwała nr 663/2013 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 644/2013 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim w sprawie ustalenia podstawy naliczenia podatku rolnego na 2014 rok.
2013 13569 2013-12-20 Uchwała Uchwała nr 664/2013 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 642/2013 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok
2013 13570 2013-12-20 Uchwała Uchwała nr Nr XXV/173/2013 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 6 grudnia 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta
2013 13571 2013-12-20 Uchwała Uchwała nr 158/XL/13 Rady Gminy Sierpc z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta przyjmowanej jako podstawa do ustalenia podatku rolnego na obszarze gminy Sierpc
2013 13572 2013-12-20 Uchwała Uchwała nr 159/XL/13 Rady Gminy Sierpc z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu drewna jako podstawy do ustalenia podatku leśnego na obszarze gminy Sierpc
2013 13573 2013-12-20 Uchwała Uchwała nr 160/XL/13 Rady Gminy Sierpc z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień w tym podatku
2013 13574 2013-12-20 Uchwała Uchwała nr 161/XL/13 Rady Gminy Sierpc z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2014 roku
2013 13575 2013-12-20 Uchwała Uchwała nr 162/XL/13 Rady Gminy Sierpc z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie stawek opłaty targowej na terenie gminy Sierpc
2013 13576 2013-12-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/206/2013 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 4 grudnia 2013r. obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 13577 2013-12-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/207/2013 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień z tego podatku
2013 13578 2013-12-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/184/2013 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska.
2013 13579 2013-12-20 Uchwała Uchwała nr LXXIII/1890/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia granic strefy biletowej 1
2013 13580 2013-12-23 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 9/2013 Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 23 grudnia 2013r. o wynikach przedterminowych wyborów Wójta Gminy Joniec przeprowadzonych w dniu 8 grudnia 2013 r. oraz w dniu 22 grudnia 2013 r.
2013 13581 2013-12-23 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 10/2013 Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 23 grudnia 2013r. o wynikach przedterminowych wyborów Wójta Gminy Winnica przeprowadzonych w dniu 22 grudnia 2013 r.
2013 13582 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr XXII/203/2013 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu
2013 13583 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/345/13 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2014
2013 13584 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/347/13 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i innych placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2013 13585 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/348/13 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie miasta Mińsk Mazowiecki
2013 13586 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/349/13 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Mińsku Mazowieckim na 2014 rok
2013 13587 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/350/13 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2013 13588 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/351/13 Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego
2013 13589 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/352/13 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2013 13590 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr 171/XXVII/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania
2013 13591 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/207/2013 Rady Gminy Repki z dnia 13 grudnia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Repki
2013 13592 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr XXXIII/170/2013 Rady Gminy Pacyna z dnia 20 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014 obowiązujących na terenie gminy Pacyna oraz zwolnień w tym podatku
2013 13593 2013-12-23 Decyzja Decyzja nr DRE-4210-69(3)/2013/1247/XII/ARy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego: Energa Elektrownie Ostrołęka S.A. z siedzibą w Ostrołęce
2013 13594 2013-12-23 Decyzja Decyzja nr DRE-4210-62(5)/2013/137/VIII/RWy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetycznego w Siedlcach Sp. z o.o.
2013 13595 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr LXXIII/1888/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia na terenie m.st. Warszawy liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
2013 13596 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr LXXIII/1889/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie m.st. Warszawy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2013 13597 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr LXXIII/1892/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów w m.st. Warszawie oraz określenia granic ich obwodów
2013 13598 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr LXXIII/1893/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m.st. Warszawie
2013 13599 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr LXXIII/1894/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych w m.st. Warszawie oraz określenia granic ich obwodów
2013 13600 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr LXXIII/1898/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół nr 110 w Warszawie, ul. Wrzeciono 24 oraz likwidacji LXXIV Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Pułaskiego w Warszawie, ul. Wrzeciono 24
2013 13601 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr LXXIII/1910/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu ulic w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
2013 13602 2013-12-24 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 lipca 2013r. w sprawie powierzenia Gminie Halinów obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Halinów
2013 13603 2013-12-24 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 sierpnia 2013r. w sprawie powierzenia Gminie Kałuszyn obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Kałuszyn
2013 13604 2013-12-24 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 września 2013r. w sprawie powierzenia Gminie Kotuń obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Kotuń.
2013 13605 2013-12-24 Aneks Aneks nr 1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 lipca 2013r. do porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Maków Mazowiecki obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarty pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Maków Mazowiecki
2013 13606 2013-12-24 Aneks Aneks nr 1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 września 2013r. do porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Ożarów Mazowiecki obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel , zawarty pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Ożarów Mazowiecki
2013 13607 2013-12-24 Aneks Aneks nr 1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 września 2013r. do porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Szydłowo obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel zawarty pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Szydłowo
2013 13608 2013-12-24 Aneks Aneks nr 1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 października 2013r. do porozumienia z dnia 8 maja 2013r. w sprawie powierzenia Miastu Sochaczew obowiązku realizacji prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarty pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Sochaczew
2013 13609 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/201/2013 Rady Gminy Sochocin z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin na lata 2013-2030
2013 13610 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/203/2013 Rady Gminy Sochocin z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin
2013 13611 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/204/2013 Rady Gminy Sochocin z dnia 17 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Sochocin na rok 2014
2013 13612 2013-12-24 Aneks Aneks Powiatu Ostrowskiego z dnia 25 września 2013r. do porozumienia zawartego z Powiatem Szydłowieckim na kształcenie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ostrowski.
2013 13613 2013-12-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.150.2013.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 grudnia 2013r. Rada Miejska w Radomiu
2013 13614 2013-12-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-P.4131.29.2013.MRM Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 grudnia 2013r. Rada Miejska w Gostyninie
2013 13615 2013-12-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.149.2013.BB Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 grudnia 2013r. Rada Miasta Otwocka
2013 13616 2013-12-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.152.2013.BB Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 grudnia 2013r. Rada Gminy Celestynów
2013 13617 2013-12-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/261/2013 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kadzidło.
2013 13618 2013-12-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/263/2013 Rady Gminy Kadzidło z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Kadzidło oraz inne organy.
2013 13619 2013-12-27 Uchwała Uchwała nr XLII/216/2013 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Gostynińskiego na 2014 rok.
2013 13620 2013-12-27 Uchwała Uchwała nr XXX/165/2013 Rady Gminy Strachówka z dnia 13 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę nr XXII/118/2012 Rady Gminy Strachówka z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ( Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013r. poz. 286, z poźn. zm. )
2013 13621 2013-12-27 Uchwała Uchwała nr XL/210/2013 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Ostrołęckiego
2013 13622 2013-12-27 Uchwała Uchwała nr XLIV/315/2013 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Nasielsk przez inne niż Gmina Nasielsk osoby prawne i osoby fizyczne oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 13623 2013-12-27 Informacja Informacja Starosty Mińskiego z dnia 18 grudnia 2013r. o zakończeniu modernizacji ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Kałuszyn – obszar wiejski z wyłączeniem obrębu Ryczołek pow. miński.
2013 13624 2013-12-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/156/13 Rady Gminy Wodynie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 r.
2013 13625 2013-12-27 Uchwała Uchwała nr 262/XXXIV/2013 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 29 listopada 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr 229/XXIX/2013 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie przekształcenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Jakuba Kopacza w Nowej Suchej w Publiczne Przedszkole w Nowej Suchej
2013 13626 2013-12-27 Uchwała Uchwała nr 263/XXXIV/2013 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole prowadzone przez Gminę Nowa Sucha
2013 13627 2013-12-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/181/2013 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia wydatków nie wygasających z końcem 2013 roku.
2013 13628 2013-12-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/182/2013 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu
2013 13629 2013-12-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/185/2013 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 20 grudnia 2013r.
2013 13630 2013-12-27 Uchwała Uchwała nr XLI/329/13 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy wspólnej dla wsi Kowiesy, Kowiesowo i Piekarowo
2013 13631 2013-12-27 Uchwała Uchwała nr XLI/330/13 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicom wspólnym dla wsi Olszówka (obręb ew. 66) i wsi Wręcza (obręb ew. 67 i 68) oraz zmiany Uchwały Nr IX/44/99 Rady Gminy w Radziejowicach z dnia 27 kwietnia 1999 roku w sprawie nadania nazwy ulicom
2013 13632 2013-12-27 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Mszczonowie budżet gminy mszczonów na 2014 rok
2013 13633 2013-12-27 Uchwała Uchwała nr XLVII/319/13 Rady Miejskiej w Warce z dnia 18 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warce
2013 13634 2013-12-27 Uchwała Uchwała nr XLVII/320/13 Rady Miejskiej w Warce z dnia 18 grudnia 2013r. w