Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Wrzesień 2012

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2012 6078 2012-09-03 Uchwała Uchwała nr XVI/148/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Sochaczew
2012 6079 2012-09-03 Uchwała Uchwała nr XVI/115/2012 Rady Gminy Wiśniew z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z gminnych placów zabaw na terenie gminy Wiśniew
2012 6080 2012-09-03 Uchwała Uchwała nr XVI/120/2012 Rady Gminy Wiśniew z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/109/2012 Rady Gminy Wiśniew z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Wiśniew na lata 2012-2016.
2012 6081 2012-09-03 Uchwała Uchwała nr XVI/121/2012 Rady Gminy Wiśniew z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie: zmiany uchwały Nr VI/29/2011 w sprawie określenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso należności podatkowych pobranych od osób fizycznych
2012 6082 2012-09-03 Uchwała Uchwała nr XVI/122/2012 Rady Gminy Wiśniew z dnia 21 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśniewie.
2012 6083 2012-09-03 Uchwała Uchwała nr XVI/123/2012 Rady Gminy Wiśniew z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wiśniew, udostępnionych dla operatorów i przewoźników publicznego transportu zbiorowego
2012 6084 2012-09-03 Uchwała Uchwała nr XVI/124/2012 Rady Gminy Wiśniew z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wiśniew
2012 6085 2012-09-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/157/2012 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2012-2015 dla Miasta i Gminy Skaryszew
2012 6086 2012-09-03 Uchwała Uchwała nr XIX/155/2012 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu
2012 6087 2012-09-03 Uchwała Uchwała nr XV/87/12 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Sobienie Jeziory na lata 2012 – 2017”
2012 6088 2012-09-03 Uchwała Uchwała nr XV/88/12 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sobienie Jeziory.
2012 6089 2012-09-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 81/2012 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i planu finansowego gminnej instytucji kultury za I półrocze 2012 r.
2012 6090 2012-09-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/161/2012 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska przy ul. Orlika w Przasnyszu
2012 6091 2012-09-03 Uchwała Uchwała nr XVII/83/2012 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stanisławów
2012 6092 2012-09-03 Uchwała Uchwała nr XVII/84/2012 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Stanisławów
2012 6093 2012-09-03 Uchwała Uchwała nr XVII/85/2012 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom i wicedyrektorom oraz nauczycielom którzy pełnią obowiązki kierownicze w zastępstwie w szkołach prowadzonych przez Gminę Stanisławów
2012 6095 2012-09-03 Uchwała Uchwała nr 185/XXI/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 5 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.
2012 6096 2012-09-03 Uchwała Uchwała nr 187/XXI/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 5 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę nr 179/XX/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 8 czerwca 2012 roku w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chorzele.
2012 6097 2012-09-03 Uchwała Uchwała nr 190/XXI/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 5 sierpnia 2012r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Zarębach zlokalizowanego w miejscowości Łaz.
2012 6098 2012-09-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/188/2012 Rady Gminy Rzekuń z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia nazw ulicy w miejscowości Dzbenin
2012 6099 2012-09-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/ 127/12 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie: zmiany pisowni nazw niektórych ulic i placów w Iłży.
2012 6100 2012-09-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/ 126 /12 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie: wprowadzenia zmiany do statutu Gminy Iłża.
2012 6101 2012-09-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/130/12 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie: podziału Gminy Iłża na okręgi wyborcze
2012 6102 2012-09-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 113/2012 Wójta Gminy Sokołów Podlaski z dnia 23 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sokołów Podlaski za 2011r.
2012 6103 2012-09-04 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-64(6)/2012/432/XI/RWr Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa: Ciepłownia Sierpc Sp. z o.o. z siedzibą w Sierpcu.
2012 6104 2012-09-04 Uchwała Uchwała nr XXII/240/12 Rady Miasta Otwocka z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie udzielania osobom fizycznym bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
2012 6105 2012-09-04 Uchwała Uchwała nr XXII/241/12 Rady Miasta Otwocka z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Otwock”
2012 6106 2012-09-04 Uchwała Uchwała nr XXII/242/12 Rady Miasta Otwocka z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Otwocku do prowadzenia postępowania w sprawach udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2012 6107 2012-09-04 Uchwała Uchwała nr XIX/107/2012 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie podziału Gminy Opinogóra Górna na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2012 6108 2012-09-04 Uchwała Uchwała nr 375/2012 Zarządu Powiatu w Ostrołęce z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej  w okresie I półrocza 2012 r.
2012 6109 2012-09-04 Uchwała Uchwała nr 376/2012 Zarządu Powiatu w Ostrołęce z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostrołęckiego za I półrocze 2012 r.
2012 6110 2012-09-04 Uchwała Uchwała nr VI/32/12 Rady Gminy Radzanów z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzanów.
2012 6111 2012-09-04 Uchwała Uchwała nr VII/41/2012 Rady Gminy Radzanów z dnia 9 sierpnia 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
2012 6112 2012-09-04 Uchwała Uchwała nr XXII/139/2012 Rady Gminy Radzanowo z dnia 20 sierpnia 2012r. w sprawie: wysokości opłat za przewozy osób na trasie Białkowo-Rogozino-Płock.
2012 6113 2012-09-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/101/2012 Rady Gminy Radzanów z dnia 20 lipca 2012r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Radzanów.
2012 6114 2012-09-04 Uchwała Uchwała nr 188/XX/2012 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie likwidacji I Liceum Profilowanego w Pionkach
2012 6115 2012-09-04 Uchwała Uchwała nr 189/XX/2012 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie likwidacji I Technikum Uzupełniającego w Pionkach.
2012 6116 2012-09-04 Uchwała Uchwała nr 192/XX/2012 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie założenia I Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Pionkach i włączenia go do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Marii Skłodowskiej Curie w Pionkach.
2012 6117 2012-09-04 Uchwała Uchwała nr 190/XX/2012 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Chwałowicach
2012 6118 2012-09-04 Uchwała Uchwała nr 191/XX/2012 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wierzbicy, ul. Sienkiewicza 55 i likwidacji szkół wchodzących w jego skład
2012 6119 2012-09-04 Uchwała Uchwała nr 381/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „SZWARLIKOWSKA” na obszarze położonym w rejonie ulic: Szpitalnej, Esterki, Szwarlikowskiej, Reja, ronda Mireckiego – Okulickiego – Placu Ks. Romana Kotlarza w Radomiu.
2012 6120 2012-09-04 Uchwała Uchwała nr 386/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany w Statucie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej nadanym Uchwałą Nr 164/2007 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29.08.2007 r.
2012 6121 2012-09-04 Uchwała Uchwała nr 388/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół
2012 6122 2012-09-04 Uchwała Uchwała nr 390/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie nadania statutu Domowi Kultury „Idalin” w Radomiu
2012 6123 2012-09-04 Uchwała Uchwała nr 391/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr 368/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie nadania statutu dla Ośrodka Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” w Radomiu
2012 6124 2012-09-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 64/2012 Wójta Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2011.
2012 6125 2012-09-04 Porozumienie Porozumienie nr 2/FN/2012 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Świercze prowadzenia i finansowania zadań publicznych
2012 6126 2012-09-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/100/2012 Rady Gminy Radzanów z dnia 20 lipca 2012r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania spółkom wodnym dotacji celowej oraz sposobu jej rozliczania.
2012 6127 2012-09-04 Uchwała Uchwała nr 1166/XL/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 października 2009r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2009r
2012 6128 2012-09-04 Uchwała Uchwała nr 1167/XL/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 października 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2009r
2012 6129 2012-09-04 Uchwała Uchwała nr 1168/XL/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 października 2009r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2009r
2012 6130 2012-09-04 Uchwała Uchwała nr 1169/XL/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 października 2009r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2009r
2012 6131 2012-09-04 Uchwała Uchwała nr 1189/XLI/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy Piaseczno w 2009 roku
2012 6132 2012-09-04 Uchwała Uchwała nr 1190/XLI/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy Piaseczno w 2009 roku
2012 6133 2012-09-04 Uchwała Uchwała nr 1191/XLI/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy Piaseczno w 2009 roku
2012 6134 2012-09-04 Uchwała Uchwała nr 1192/XLI/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy Piaseczno w 2009 roku
2012 6135 2012-09-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 200/09 Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 17 września 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
2012 6136 2012-09-04 Uchwała Uchwała nr XXX/190/2009 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie zmiany budżetu miasta uchwalonego uchwałą nr XXII/123/2008 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 19 grudnia 2008r.
2012 6137 2012-09-04 Uchwała Uchwała nr 532/2009 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
2012 6138 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/254/09 Rady Gminy w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok.
2012 6139 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/226/2009 Rady Gminy Prażmów z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2009 roku
2012 6140 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr 657/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 14 grudnia 2009r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Radomia na 2009 rok
2012 6141 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr 659/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 14 grudnia 2009r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Radomia na 2009 rok
2012 6142 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XI/64/09 Rady Gminy w Radzanowie z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
2012 6143 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/162/2009 Rady Gminy Łyse z dnia 8 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 6144 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr 631/XLIII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta Płocka na 2009 rok
2012 6145 2012-09-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/09 Wójta Gminy Sobienie Jeziory z dnia 13 maja 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009
2012 6146 2012-09-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/09 Wójta Gminy Sobienie Jeziory z dnia 5 czerwca 2009r. w sprawie w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009
2012 6147 2012-09-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/09 Wójta Gminy Sobienie Jeziory z dnia 16 lipca 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009
2012 6148 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XX/91/09 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 6149 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XXII/96/09 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 30 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę nr XX/91/09 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 6150 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/99/09 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok
2012 6151 2012-09-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 116/09 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XXVII/233/08 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2008 roku.
2012 6152 2012-09-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 41/09 Wójta Gminy Szelków z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
2012 6153 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/196/09 Rady Gminy Jadów z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
2012 6154 2012-09-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 147/2009 Wójta Gminy Raszyn z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok
2012 6155 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/422/2009 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 24 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2009
2012 6156 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XXV/142/09 Rady Gminy Karniewo z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
2012 6157 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XXI/169/2012 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie przekazania zadania własnego Miasta i Gminy Lipsko polegającego na prowadzeniu przez Powiat Lipski przedszkola specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Hucie
2012 6158 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XIX/107/12 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Stary Lubotyń na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 6159 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XIX/108/12 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania z budżetu Gminy Stary Lubotyń dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych
2012 6160 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XIX/110/12 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Stary Lubotyń
2012 6161 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XIX/111/12 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Stary Lubotyń oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2012 6162 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/154/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu sołectw Tomczyce i Ulaski Gostomskie w gminie Mogielnica. na obszarze oznaczonym na załączniku graficznym nr 1 literami od A do W.
2012 6163 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XXI/123/2012 Rady Gminy Obryte z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Obryte na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 6164 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr 102/XVII/2012 Rady Gminy Świercze z dnia 19 lipca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Świercze
2012 6165 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XX/184/2012 RADY GMINY MROZY z dnia 24 sierpnia 2012r. zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Mrozy Nr III/23/11 z dnia 1 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Mrozy przez osoby prawne i osoby fizyczne oraz w sprawie trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji
2012 6166 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XX/185/2012 RADY GMINY MROZY z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na współfinansowanie pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła Starokatolickiego Mariawitów
2012 6167 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XX/186/2012 RADY GMINY MROZY z dnia 24 sierpnia 2012r. zmieniająca rozporządzenie w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu mińskiego
2012 6168 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XX/190/2012 RADY GMINY MROZY z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrozach
2012 6169 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/184/12 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/159/12 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mszczonów w roku 2012
2012 6170 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/183/12 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulic w Mszczonowie
2012 6171 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XIX/152/2012 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie określania trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2012 6172 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XIX/154/2012 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie: ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli realizujących w ramach etatu zajęcia o różnym tygodniowym wymiarze godzin a także nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz zasad zaliczania do obowiązkowego wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym.
2012 6173 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr 154.XXV.2012 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki
2012 6174 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr 229/XXV/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie nadania drodze położonej w Serocku nazwy ul. Modlińska
2012 6175 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr 231/XXV/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 lipca 2012r. zmieniająca uchwałę nr 396/LXIV/98 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 04.04.1998r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych dotychczasowym najemcom oraz określenia zasad ich sprzedaży
2012 6176 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr 234/XXV/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr 147/XVI/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30.11.2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Serock
2012 6177 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr 235/XXV/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Miasto i Gminę Serock
2012 6178 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr 236/XXV/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie przyjęcia programu "Serocka Karta Dużej Rodziny 3+"
2012 6179 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr 237/XXV/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Miasta i Gminy Serock
2012 6180 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr 240/XXV/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2012-2021
2012 6181 2012-09-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 29/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Skaryszewie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia Miasta i Gminy oraz planów finansowych instytucji kultury i ZOZ.
2012 6182 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr 11.171.2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 maja 2012r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr 223/VI/22/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie przyjęcia zasad i trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji spółkom wodnym działającym na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna i sposobu ich rozliczania.
2012 6183 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XIX/67/12 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Wiśniewo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 6184 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XX/70/12 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2012 6185 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/102/2012 Rady Gminy w Borkowicach z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkól oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie.
2012 6186 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/97/2012 Rady Gminy w Borkowicach z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia zasad i wysokości opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Borkowice, wykraczające poza podstawę programową
2012 6187 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/65/2012 Rady Gminy Nieporęt z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie: zmiany uchwały Nr LI/57/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nieporęt za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze.
2012 6188 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/66/2012 Rady Gminy Nieporęt z dnia 23 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez gminę Nieporęt w czasie przekraczającym wymiar zajęć zapewniających bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.
2012 6189 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/70/2012 Rady Gminy Nieporęt z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie: nadania nazwy „Odrodzenia” drodze wewnętrznej, położonej we wsi Nieporęt gmina Nieporęt, stanowiącej działkę ewid. o nr 476/8.
2012 6190 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XX/207/2012 Rady Miasta Mława z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/170/2012 Rady Miasta Mława z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie
2012 6191 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XX/206/2012 Rady Miasta Mława z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/505/2010 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 14 września 2010r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Mława
2012 6192 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/145/2012 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez niepubliczne szkoły podstawowe i niepubliczne oddziały przedszkolne w niepublicznych szkołach podstawowych na terenie Gminy Solec nad Wisłą
2012 6193 2012-09-05 Informacja Informacja Starosty Powiatu Grodziskiego z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów oraz założenia ewidencji budynków i lokali jednostki ewidencyjnej miasta Milanówek
2012 6194 2012-09-05 Informacja Informacja Starosty Powiatu Grodziskiego z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów oraz założenia ewidencji budynków i lokali jednostki ewidencyjnej miasta Podkowa Leśna
2012 6195 2012-09-05 Informacja Informacja Starosty Ostrowskiego z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków
2012 6196 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr NR XXIV/140/12 Rady Gminy Somianka z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie ustalania wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2012 6197 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/185/12 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Bikówek
2012 6198 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/186/12 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Częstoniew
2012 6199 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/187/12 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Częstoniew Kolonia
2012 6200 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/188/12 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Dębie
2012 6201 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/189/12 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Duży Dół
2012 6202 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/190/12 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Falęcin
2012 6203 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/191/12 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Głuchów
2012 6204 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/192/12 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Gościeńczyce
2012 6205 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/193/12 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Grudzkowola
2012 6206 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/194/12 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Janówek
2012 6207 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/195/12 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kępina
2012 6208 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/196/12 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kobylin
2012 6209 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/197/12 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kociszew
2012 6210 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/198/12 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Las Lesznowolski
2012 6211 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/199/12 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Lesznowola
2012 6212 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/200/12 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Lisówek
2012 6213 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/201/12 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Maciejowice
2012 6214 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/202/12 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Marianów
2012 6215 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/203/12 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Mieczysławówka
2012 6216 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/204/12 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Mięsy
2012 6217 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/205/12 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołetwa Mirowice Parcela
2012 6218 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/206/12 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Mirowice Wieś
2012 6219 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/207/12 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Pabierowice
2012 6220 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/208/12 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Piekiełko
2012 6221 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/209/12 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Podole
2012 6222 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/210/12 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Skurów
2012 6223 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/211/12 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Słomczyn
2012 6224 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/212/12 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Szczęsna
2012 6225 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/213/12 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Uleniec
2012 6226 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/214/12 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wola Krobowska
2012 6227 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/215/12 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wola Worowska
2012 6228 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/216/12 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Worów
2012 6229 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/217/12 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wólka Turowska
2012 6230 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/218/12 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Zakrzewska Wola
2012 6231 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/219/12 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Zalesie
2012 6232 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/220/12 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Załącze
2012 6233 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/221/12 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Żyrówek
2012 6234 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/222/12 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia statutów sołectwa Kośmin
2012 6235 2012-09-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 206/2009 Wójta Gminy Sadowne z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sadowne na 2009r.
2012 6236 2012-09-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 207/2009 Wójta Gminy Sadowne z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie opracowania zmian w układzie wykonawczym budżetu i przekazania podległym jednostkom planu dochodów i wydatków na 2009 rok
2012 6237 2012-09-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 208/2009 Wójta Gminy Sadowne z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sadowne na 2009r.
2012 6238 2012-09-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 209/2009 Wójta Gminy Sadowne z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie opracowania zmian w układzie wykonawczym budżetu i przekazania podległym jednostkom planu dochodów i wydatków na 2009 rok
2012 6239 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr XL/441/2009 Rady Gminy Jabłonna z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2009.
2012 6240 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr 114/XXVII/09 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Boguty-Pianki na rok 2009
2012 6241 2012-09-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 0152/68/2009 Burmistrza Miasta Marki z dnia 29 października 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009 rok.
2012 6242 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr 488/XXXVIII/2009 Rady Mieejskiej w Górze Kalwarii z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.
2012 6243 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr 486/XXXVII/2009 Rady Mieejskiej w Górze Kalwarii z dnia 28 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.
2012 6244 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/190/2009 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 8 grudnia 2009r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Zabrodzie na rok 2009
2012 6245 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr 239/XXV/09 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na rok 2009.
2012 6246 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr XLI/284/2009 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2009 rok.
2012 6247 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr XXX/243/09 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 9 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbuczyn na rok 2009.
2012 6248 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/241/09 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2009 roku
2012 6249 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/286/09 Rady Gminy Izabelin z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie zmiany budżetu w 2009 r.
2012 6250 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/258/2009 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siedlce na 2009 rok
2012 6251 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/193/09 Rady Gminy Somianka z dnia 30 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2009
2012 6252 2012-09-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 79/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 30 października 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok.
2012 6253 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr IX/50/09 Rady Gminy w Kowali z dnia 23 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
2012 6254 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/183/2009 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 30 października 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/130/2008 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 30 grudnia 2008 roku.
2012 6255 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/223/09 Rady Gminy w Promnie z dnia 29 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2012 6256 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr 204/XXXIV/09 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 22 października 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok.
2012 6257 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr 595/XLII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 27 października 2009r. w sprawie zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2009 rok.
2012 6258 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr 607/XLIII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2009 rok.
2012 6259 2012-09-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 241/09 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 13 października 2009r. w sprawie uchylenia Zarządzenie Nr 235/09 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 25 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Babice na 2009 rok
2012 6260 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr XXV/182/2008 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 10 lipca 2008r. w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
2012 6261 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr XXV/184/2008 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 10 lipca 2008r. w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
2012 6262 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/185/2008 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 23 września 2008r. w sprawie przyjęcia statutu jednostki budżetowej o nazwie Grupa Remontowa w Karczewie i zmiany uchwały nr XV/116/2004 z dnia 30 marca 2004r. dot. powołania gminnej jednostki budżetowej - Grupa Remontowa w Karczewie
2012 6263 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/186/2008 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 23 września 2008r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XXXVIII/303/2006 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 13 czerwca 2006r. dot. zmiany statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Karczewie oraz ogłoszenia tekstu jednolitego statutu
2012 6264 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/189/2008 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 23 września 2008r. w sprawie zmiany uchwąły nr IX/48/2007 z dnia 24 maja 2007r. dotyczącej poboru podatku rolnego, leśnego oraz podatku od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia ich wynagrodzenia
2012 6265 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/191/2008 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 23 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
2012 6266 2012-09-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII.136.2012 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Brańszczyk na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2012 6267 2012-09-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/100/2012 Rady Gminy w Mokobodach z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/27/2011 Rady Gminy w Mokobodach z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie ustalenia inkasa należności podatkowych należnych od osób fizycznych
2012 6268 2012-09-10 Uchwała Uchwała nr XX/153/12 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki.
2012 6269 2012-09-10 Uchwała Uchwała nr XX/154/12 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Mińsk Mazowiecki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 6270 2012-09-10 Uchwała Uchwała nr XX/155/12 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2012 6271 2012-09-10 Uchwała Uchwała nr XX/156/12 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mińsk Mazowiecki.
2012 6272 2012-09-10 Uchwała Uchwała nr XX/157/12 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych.
2012 6273 2012-09-10 Uchwała Uchwała nr XXIV.205.2012 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Wielgolas Brzeziński, gmina Halinów
2012 6274 2012-09-10 Uchwała Uchwała nr XXI/105/2012 Rady Gminy Policzna z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Policzna na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 6275 2012-09-10 Wyrok Wyrok nr sygn.akt IV SA/WA 123/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 16 marca 2012r. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 16 marcas 2012 r
2012 6276 2012-09-10 Uchwała Uchwała nr XV/81/2009 Rady Gminy w Broku z dnia 10 września 2009r. w sprawie zmiany uchwał budżetowej na 2009 r.
2012 6277 2012-09-10 Uchwała Uchwała nr XVI/84/2009 Rady Gminy w Broku z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 r.
2012 6278 2012-09-10 Uchwała Uchwała nr XLI/216/09 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009r.
2012 6279 2012-09-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 100/09 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 25 listopada 2009r. w spraiwie zmiany do uchwały budżetowej Nr XXVII/233/08 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2008 r.
2012 6280 2012-09-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/50/09 Rady Gminy Jasieniec z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Jasieniec.
2012 6281 2012-09-10 Zarządzenie Zarządzenie nr KB-0151-40/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2009 roku
2012 6282 2012-09-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/158/09 Rady Gminy w Starym Lubotyniu z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
2012 6283 2012-09-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/174/09 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i planie zadań inwestycyjnych powiatu na 2009 rok.
2012 6284 2012-09-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 183/09 Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
2012 6285 2012-09-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 187/09 Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 30 lipca 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
2012 6286 2012-09-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 196/09 Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
2012 6287 2012-09-10 Uchwała Uchwała nr XLV/242/09 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 9 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2009r.
2012 6288 2012-09-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/245/09 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2009r.
2012 6289 2012-09-10 Uchwała Uchwała nr XLIV/237/09 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 29 września 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2009 rok
2012 6290 2012-09-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 422/09 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 20 października 2009r. w sprawie uchylenia w części Zarządzenia Nr 387/09 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 30 września 2009 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2009 r.
2012 6291 2012-09-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 441/09 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2009 r.
2012 6292 2012-09-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/150/09 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
2012 6293 2012-09-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/415/2009 Rady Gminy Jabłonna z dnia 28 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009rok
2012 6294 2012-09-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/428/2009 Rady Gminy Jabłonna z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r rok
2012 6295 2012-09-10 Uchwała Uchwała nr XIX/123/2012 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Białobrzeskiego  w 2012 roku.
2012 6296 2012-09-10 Uchwała Uchwała nr 112/XVII/2012 Rady Gminy Zatory z dnia 13 lipca 2011r. w sprawie w sprawie podziału Gminy Zatory na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 6297 2012-09-10 Uchwała Uchwała nr XVI/130/12 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 23 lipca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Myszyniec Stary
2012 6298 2012-09-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/2012 Wójta Gminy Baranów z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Baranów oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2011
2012 6299 2012-09-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/89/2012 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 30 marca 2012r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miejscowości Andrzejewo
2012 6300 2012-09-10 Uchwała Uchwała nr XXI/113/2012 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Andrzejewo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 6301 2012-09-10 Uchwała Uchwała nr XXI/114/2012 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli i dyrektorów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Andrzejewo.
2012 6302 2012-09-10 Uchwała Uchwała nr XXI/110/2012 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 29 sierpnia 2012r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za 1 m2 lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Andrzejewo dnia 8 czerwca 2012r.
2012 6303 2012-09-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/230/12 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Wyszków na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 6304 2012-09-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 65/2012 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 roku.
2012 6305 2012-09-10 Uchwała Uchwała nr XX- 214 /2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
2012 6306 2012-09-10 Uchwała Uchwała nr XX-215/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania.
2012 6307 2012-09-10 Uchwała Uchwała nr XX-216/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2012 6308 2012-09-10 Uchwała Uchwała nr XX-220/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających swoją siedzibę na obszarze Powiatu Wołomińskiego
2012 6309 2012-09-12 Uchwała Uchwała nr XIII/113/2012 Rady Gminy Długosiodło z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2012 6310 2012-09-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 382 Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 września 2012r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Czerwonka
2012 6311 2012-09-12 Uchwała Uchwała nr XIX/131/2012 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Wąsewo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2012 6312 2012-09-12 Uchwała Uchwała nr XIX/133/2012 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
2012 6313 2012-09-12 Uchwała Uchwała nr XIX/135/2012 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Wąsewo, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wąsewo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2012 6314 2012-09-12 Uchwała Uchwała nr XIX/136/2012 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Wąsewo
2012 6315 2012-09-12 Uchwała Uchwała nr XXI126/2012 Rady Gminy Naruszewo z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany w Regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Naruszewo.
2012 6316 2012-09-12 Uchwała Uchwała nr XXI/127/2012 Rady Gminy Naruszewo z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Naruszewo
2012 6317 2012-09-12 Informacja Informacja nr 1 Starosty Żuromińskiego z dnia 30 sierpnia 2012r. o operacie opisowo - kartograficznym obrębu Brudnice jedn. ew. Żuromin, powiat żuromiński, woj. mazowieckie
2012 6318 2012-09-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/130/2012 Rady Miasta Raciąż z dnia 3 września 2012r. o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Burmistrza Miasta z tytułu nieudzielenia absolutorium
2012 6319 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr XXII/442/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie zaliczenia ulicy Berdyczowskiej i ulicy Feliksa Hłaski w Siedlcach do kategorii dróg gminnych.
2012 6320 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr XXII/443/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany części Uchwały Nr XXXI/117/84 Miejskiej Rady Narodowej w Siedlcach z dnia 10 stycznia 1984r w sprawie nadania nazw nowopowstałym ulicom.
2012 6321 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr XXII/444/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2012 6322 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr XXII/428/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 sierpnia 2012r. zmieniający Uchwałę Nr XVI/341/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w mieście Siedlce.
2012 6323 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr 100/XXIV/2012 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie: przejęcia przez Gminę – Miasto Płock zadań Gminy Szczawin Kościelny w zakresie usuwania następstw nadużywania alkoholu poprzez przyjmowanie osób w stanie nietrzeźwości z Gminy Szczawin Kościelny do Izby Wytrzeźwień w Płocku.
2012 6324 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/165/2012 Rady Gminy Czosnów z dnia 29 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Czosnów Nr 12/III/02 z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie Statutu Biblioteki Publicznej Gminy Czosnów.
2012 6325 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/169/2012 Rady Gminy Czosnów z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości w gminie Czosnów.
2012 6326 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/172/2012 Rady Gminy Czosnów z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsiach Kaliszki i Cząstków Polski.
2012 6327 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr XXX / 183 / 2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, który stanowi załącznik do Uchwały nr XXV/152/2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 kwietnia 2012 roku
2012 6328 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr 151.XXV.2012 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie organizacji oraz ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych
2012 6329 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/170/2009 Rady Gminy Sadowne z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sadowne na rok 2009.
2012 6330 2012-09-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 205/2009 Wójta Gminy Sadowne z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie opracowania zmian w układzie wykonawczym budżetu i przekazania podległym jednostkom planu dochodów i wydatków na 2009 rok
2012 6331 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr XL/198/09 Rady Gminy Somianka z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2009
2012 6332 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr XLI/391/09 Rady Miasta Zielonka z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka
2012 6333 2012-09-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 104/09 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2009 r
2012 6334 2012-09-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 106/09 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Miasta Zielonka na 2009 r. do Uchwały Rady Miasta Nr XLI/391/09 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2009 rok
2012 6335 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/232/09 Rady Gminy w Promnie z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy.
2012 6336 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr XXX/255/2009 Rady Gminy Długosiodło z dnia 20 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/181/2008 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Długosiodło na rok 2009
2012 6337 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/270/09 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2009 roku
2012 6338 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr LIII/474/2009 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 29 października 2009r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej nr XLII/335/2009 Rady Miejskiejw Brwinowie z dnia 14 stycznia 2009r.
2012 6339 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr LIII/476/2009 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 29 października 2009r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr XLII/335/2009 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 stycznia 2009r.
2012 6340 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr LIII/477/2009 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 29 października 2009r. w sprawie zezwolenia na zaciągnięcie przez Burmistrza zobowiązania w zakresie zadań bieżących przekraczających granicę ustaloną w budżecie Gminy Brwinów na 2009r.
2012 6341 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr LIII/478/2009 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 29 października 2009r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr XLII/335/2009 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 stycznia 2009r.
2012 6342 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr 375/XLI/09 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
2012 6343 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/315/09 Rady Gminy Wieliszew z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wieliszew na 2009 rok
2012 6344 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/149/09 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009r.
2012 6345 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr V/177/09 Rady Gminy Magnuszew z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie: uchylenia Uchwały Nr V/171/09 Rady Gminy Magnuszew z dnia 23 września 2009 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
2012 6346 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr V/179/09 Rady Gminy Magnuszew z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu preferencyjnego w BOŚ S.A
2012 6347 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII-124/2009 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wołomin na 2009 rok
2012 6348 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/231/09 Rady Gminy w Promnie z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIV/223/09 z dnia 29.10.2009r.
2012 6349 2012-09-14 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-70(5)/2012/367/VIIzm1/RK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 września 2012r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła  Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.  z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej.
2012 6350 2012-09-14 Decyzja Decyzja nr OŁO-4210-22(18)/2012/291/X/BG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10 września 2012r.
2012 6351 2012-09-14 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-63(8)/2012/336/X/AR Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 września 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwu: Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie.
2012 6352 2012-09-14 Uchwała Uchwała nr XLVI/349/09 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na rok 2009.
2012 6353 2012-09-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/103/09 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy
2012 6354 2012-09-14 Uchwała Uchwała nr XX/104/09 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2009
2012 6355 2012-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXV-185/2009 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 24 września 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Pilawa na 2009r.
2012 6356 2012-09-14 Uchwała Uchwała nr X/61/09 Rady Gminy Kowala z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
2012 6357 2012-09-14 Uchwała Uchwała nr XL/326/09 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2009 rok
2012 6358 2012-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/160/2009 Rady Gminy Rząśnik z dnia 28 września 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rząśnik na 2009 rok
2012 6359 2012-09-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 76/09 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 14 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2009 roku
2012 6360 2012-09-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/137/09 Rady Gminy Młynarze z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Młynarze na 2009 rok
2012 6361 2012-09-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/172/09 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2009 rok.
2012 6362 2012-09-14 Uchwała Uchwała nr XLIV/229/2009 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 12 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Lipsko na rok 2009
2012 6363 2012-09-14 Uchwała Uchwała nr 1188/XLI/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2009 roku.
2012 6364 2012-09-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 23/09 Wójta Gminy Karniewo z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Karniewo na 2009 rok
2012 6365 2012-09-14 Uchwała Uchwała nr 467/XXXII/2009 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr 328/XXIII/2008 Rady Miejskiej z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzymin na 2009 rok
2012 6366 2012-09-14 Uchwała Uchwała nr XLI/371/2009 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nadarzyn na rok 2009
2012 6367 2012-09-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 213/09 Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 20 listopada 2009r. zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
2012 6368 2012-09-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 272/09 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
2012 6369 2012-09-14 Uchwała Uchwała nr 381/09 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2009
2012 6370 2012-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/155/09 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
2012 6371 2012-09-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/320/2012 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej
2012 6372 2012-09-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/322/2012 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Solec – Łubna rejon drogi krajowej nr 79 – część wschodnia
2012 6373 2012-09-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/323/2012 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Góra Kalwaria – osiedla Parcela
2012 6374 2012-09-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/326/2012 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Góra Kalwaria
2012 6375 2012-09-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/327/2012 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie  zmiany Uchwały Nr XXVII/305/2012 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Góra Kalwaria
2012 6376 2012-09-14 Porozumienie Porozumienie nr 29/WZS/P/111/2012 Wojewody Mazowieckiego i Gminy - Miasto Płock z dnia 29 maja 2012r. w sprawie w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminie – Miastu Płock na realizację zadań „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce”, ustanowionego uchwałą nr 209/2003 Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2003 r., w sprawie ustanowienia wieloletniego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce
2012 6377 2012-09-14 Porozumienie Porozumienie nr 30/WZS/P/112/2012 Wojewody Mazowieckiego i Gminy - Miasto Płock z dnia 30 maja 2012r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminie – Miastu Płock na realizację zadań „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce”, ustanowionego uchwałą nr 209/2003 Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2003 r., w sprawie ustanowienia wieloletniego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce,
2012 6378 2012-09-14 Porozumienie Porozumienie nr MEN/2012/DKOW/1056/48/WZS/P/150/2012 Ministra Edukacji Narodowej i Gminy - Miasto Płock z dnia 3 lipca 2012r. z jednostką samorządu terytorialnego dotyczące udzielenia dotacji na realizację powierzonego zadania
2012 6379 2012-09-14 Porozumienie Porozumienie nr 1/ES/NRI/ED/2012/13/WEK-I/P/73/2012 Gminy Miasto Płock i Województwa Mazowieckiego z dnia 13 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia Województwu zadań Miasta z zakresu organizacji doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto.
2012 6380 2012-09-14 Porozumienie Porozumienie nr 2/ES/NRI/ED/2012/16/WEK-I/P/157/2012 Gminy Miasto Płock i Województwa Mazowieckiego z dnia 16 lipca 2012r. w sprawie organizacji Kursu przygotowującego do egzaminu First Certificate in English (FCE) dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę - Miasto Płock
2012 6381 2012-09-14 Uchwała Uchwała nr 191/XX/2012 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 28 sierpnia 2012r. zmieniająca Uchwałę Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 27 kwietnia 2012 roku
2012 6382 2012-09-14 Uchwała Uchwała nr 195/XX/2012 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin.
2012 6383 2012-09-14 Uchwała Uchwała nr 196/XX/2012 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gmiy Radzymin.
2012 6384 2012-09-14 Uchwała Uchwała nr 197/XX/2012 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin.
2012 6385 2012-09-14 Uchwała Uchwała nr XV/175/12 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Mińsku Mazowieckim
2012 6386 2012-09-14 Uchwała Uchwała nr XV/177/12 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania lub wynajmowania majątku trwałego oraz dokonywania zakupów i przyjmowania darowizn przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim
2012 6387 2012-09-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 42/2012 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 35/2012 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małkinia Górna.
2012 6388 2012-09-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 54/2012 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 8 sierpnia 2012r. w sprawie opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej gminy Małkinia Górna za I półrocze 2012 rok
2012 6389 2012-09-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 55/2012 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 8 sierpnia 2012r. w sprawie opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Małkinia Górna za I półrocze 2012 roku.
2012 6390 2012-09-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 56/2012 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 8 sierpnia 2012r. w sprawie opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji półrocznej o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu i Gminnej Biblioteki Publicznej w 2012 rok .
2012 6391 2012-09-17 Uchwała Uchwała nr XXV/123/2012 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Miastków Kościelny przez osoby prawne i osoby fizyczne oraz w sprawie trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji.
2012 6392 2012-09-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/227/12 Rady Miasta Zielonka z dnia 30 sierpnia 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr XVI/163/12 Rady Miasta Zielonka z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Zielonka
2012 6393 2012-09-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/228/12 Rady Miasta Zielonka z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży
2012 6394 2012-09-18 Uchwała Uchwała nr XXV/142/2012 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 31 sierpnia 2012r. zmieniająca Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2012-2024
2012 6395 2012-09-18 Uchwała Uchwała nr XX/92/2012 Rady Gminy Szydłowo z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Szydłowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 6396 2012-09-18 Uchwała Uchwała nr XX/94/2012 Rady Gminy Szydłowo z dnia 24 sierpnia 2012r. zmiany w regulaminie szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szydłowo.
2012 6397 2012-09-18 Uchwała Uchwała nr 129/XIV/12 Rady Gminy Gozdowo z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie zmiany statutów sołectw .
2012 6398 2012-09-18 Uchwała Uchwała nr 130/XIV/12 Rady Gminy Gozdowo z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie przebiegu oraz nadania nazw ulicom i placom we wsi Rękawczyn , gminy Gozdowo.
2012 6399 2012-09-18 Uchwała Uchwała nr 233/XVIII/2012 Rady Gminy Lesznowola z dnia 9 sierpnia 2012r. sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na rzecz spółek wodnych, trybu postępowania przy udzielaniu dotacji i sposobu jej rozliczania w Gminie Lesznowola.
2012 6400 2012-09-18 Uchwała Uchwała nr 167/XIX/12 Rady Gminy w Słupnie z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2012 6401 2012-09-18 Uchwała Uchwała nr 179/XIX/12 Rady Gminy w Słupnie z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Słupno gm. Słupno.
2012 6402 2012-09-18 Uchwała Uchwała nr 180/XIX/12 Rady Gminy w Słupnie z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Cekanowo gm. Słupno.
2012 6403 2012-09-18 Uchwała Uchwała nr XXVII.274.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zniesienia ochrony z pomników przyrody zmieniająca rozporządzenie  w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu pruszkowskiego
2012 6404 2012-09-19 Uchwała Uchwała nr 56 / 68 / 2012 Zarządu Powiatu Białobrzeskiego z dnia 30 sierpnia 2012r. przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2012 roku.
2012 6405 2012-09-19 Uchwała Uchwała nr XX/152/2012 Rady Gminy Szczutowo z dnia 7 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/135/2012 Rady Gminy Szczutowo z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczutowie z siedzibą w Gójsku.
2012 6406 2012-09-19 Aneks Aneks nr 11 Wójta Gminy Michałowice z dnia 10 lipca 2012r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 30 kwietnia 2004 roku
2012 6407 2012-09-19 Uchwała Uchwała nr XXI/105/2012 Rady Gminy Stupsk z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stupsku.
2012 6408 2012-09-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/206/2012 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelechowie.
2012 6409 2012-09-19 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 5/2012 Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 10 września 2012r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Lubowidzu  przeprowadzonych w dniu 9 września 2012 r.
2012 6410 2012-09-19 Informacja Informacja Starosty Siedleckiego z dnia 6 września 2012r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków obrębów: Jagodnia, Purzec, Wołyńce-Kolonia i Wólka-Leśna gm. Siedlce oraz obrębu Lipniak gm.. Wiśniew
2012 6411 2012-09-19 Uchwała Uchwała nr XVII/84/2012 Rady Gminy Karniewo z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Karniewo przez osoby fizyczne lub prawne oraz trybu i zakresu kontroli wykorzystania tych dotacji.
2012 6412 2012-09-19 Uchwała Uchwała nr XVII/88/2012 Rady Gminy Karniewo z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XVI/77/2012 Rady Gminy Karniewo z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia sieci oraz obwodów prowadzonych przez Gminę Karniewo przedszkoli samorządowych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz uchwały Nr XIV/84/08 Rady Gminy Karniewo z dnia 11 czerwca 2008 roku w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2012 6413 2012-09-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/130/2012 Rady Miasta Garwolina z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, stanowiących własność Miasta Garwolin.
2012 6414 2012-09-19 Informacja Informacja nr OWA-4210-67(6)/2012/142/XIVZM/RW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 7 września 2012r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 września 2012 r. nr OWA-4210-67(5)/2012/142/XIVZM/RW
2012 6415 2012-09-19 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-54(11)/2012/9183/VIII/AR Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 11 września 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwu: Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo - Usługowe "Piaseczno" Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie.
2012 6416 2012-09-19 Uchwała Uchwała nr SR.XXIII.0007.155.2012 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie: nadania nazwy ulicy Złota w miejscowości Dębe Wielkie, gmina Dębe Wielkie.
2012 6417 2012-09-19 Uchwała Uchwała nr SR.XXIII.0007.156.2012 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie: nadania nazwy ulicy Sosnowa w miejscowości Debe Wielkie, gmina Dębe Wielkie
2012 6418 2012-09-19 Uchwała Uchwała nr 221/XXXI/2012 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 5 września 2012r. w sprawie zmian do Statutu Miasta Sierpca
2012 6419 2012-09-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 12.2012 Wójta Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 26 marca 2012r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego jednostek kultury.
2012 6094 2012-09-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2012 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 30 marca 2012r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stanisławów za 2011 rok, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego.
2012 6420 2012-09-21 Uchwała Uchwała nr XXV/134/2012 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2012-2015
2012 6421 2012-09-21 Uchwała Uchwała nr XXV/138/2012 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie z dworca autobusowego i przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Nowe Miasto nad Pilicą.
2012 6422 2012-09-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/154/2012 Rady Gminy Płońsk z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru gruntów położonych we wsi Siedlin.
2012 6423 2012-09-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/155/2012 Rady Gminy Płońsk z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Bońki i Brody.
2012 6424 2012-09-21 Uchwała Uchwała nr XXV/166/2012 Rady Gminy Płońsk z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami projektów statutów sołectw w gminie Płońsk
2012 6425 2012-09-21 Uchwała Uchwała nr XXV/170/2012 Rady Gminy Płońsk z dnia 30 sierpnia 2012r. o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy.
2012 6426 2012-09-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/142/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 6 września 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Kadzidło
2012 6427 2012-09-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/143/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 6 września 2012r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kadzidło
2012 6428 2012-09-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/144/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 6 września 2012r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2012 6429 2012-09-21 Uchwała Uchwała nr XIX/120/12 Rady Gminy Ciechanów z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów na terenie gminy Ciechanów
2012 6430 2012-09-21 Uchwała Uchwała nr XIX/121/12 Rady Gminy Ciechanów z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie gminy Ciechanów
2012 6431 2012-09-21 Uchwała Uchwała nr XIX/123/12 Rady Gminy Ciechanów z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania
2012 6432 2012-09-21 Uchwała Uchwała nr XIX/124/12 Rady Gminy Ciechanów z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Ciechanów
2012 6433 2012-09-21 Uchwała Uchwała nr XIX/126/12 Rady Gminy Ciechanów z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Niestum
2012 6434 2012-09-21 Uchwała Uchwała nr XX/116/2012 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 20 sierpnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Krzynowłoga Mała na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2012 6435 2012-09-21 Uchwała Uchwała nr XX/117/2012 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 20 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krzynowłoga Mała oraz określenia granic ich obwodów
2012 6436 2012-09-21 Uchwała Uchwała nr XX/118/2012 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 20 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia sieci oraz granic obwodu Publicznego Gimnazjum w Krzynowłodze Małej
2012 6437 2012-09-21 Uchwała Uchwała nr XX/119/2012 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Krzynowłoga Mała
2012 6438 2012-09-21 Uchwała Uchwała nr XX/123/2012 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 20 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Krzynowłoga Mała
2012 6439 2012-09-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/234/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Młochów
2012 6440 2012-09-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/235/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Stara Wieś
2012 6441 2012-09-21 Uchwała Uchwała nr NR XXIII/239/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 6442 2012-09-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/240/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 6443 2012-09-21 Uchwała Uchwała nr 419/XXVI/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Płock.
2012 6444 2012-09-21 Uchwała Uchwała nr 420/XXVI/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 4 września 2012r. w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół specjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzonych na terenie miasta Płocka
2012 6445 2012-09-21 Uchwała Uchwała nr 427/XXVI/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie: nadania statutu Płockiej Galerii Sztuki.
2012 6446 2012-09-21 Uchwała Uchwała nr 428/XXVI/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie: nadania statutu Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego.
2012 6447 2012-09-21 Uchwała Uchwała nr 429/XXVI/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie: nadania statutu Płockiemu Ośrodkowi Kultury i Sztuki.
2012 6448 2012-09-21 Uchwała Uchwała nr 430/XXVI/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie: nadania statutu Chórowi Pueri et Puellae Cantores Plocenses w Płocku.
2012 6449 2012-09-21 Uchwała Uchwała nr 431/XXVI/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 28 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Płocka.
2012 6450 2012-09-21 Uchwała Uchwała nr 433/XXVI/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie: zmiany uchwały nr 349/XXI/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Płocka, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina – Miasto Płock, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2012 6451 2012-09-21 Uchwała Uchwała nr 434/XXVI/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie: ustalenia nazw ulic
2012 6452 2012-09-21 Uchwała Uchwała nr 435/XXVI/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie: ustalenia nazwy ulicy
2012 6453 2012-09-21 Uchwała Uchwała nr 436/XXVI/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie: ustalenia nazwy ulicy
2012 6454 2012-09-21 Uchwała Uchwała nr 437/XXVI/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie nadania nazwy urzędowej Plac Książęcy dla placu położonego przy ul. Piekarskiej w Płocku (działka budowlana oznaczona numerem ewidencyjnym 661/1, obręb geodezyjny nr 8)
2012 6455 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr 110/XV/2012 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni
2012 6456 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr 111/XV/2012 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Dzierzążnia na okręgi wyborcze, ustaleniu ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 6457 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr XVII/108/2012 Rady Gminy Bielany z dnia 17 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa oraz wynagrodzenia za inkaso podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, od osób fizycznych.
2012 6458 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr XVII/114/2012 Rady Gminy Bielany z dnia 17 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany ustalenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego, psychologa i logopedy oraz nauczycieli realizujących w ramach etatu zajęcia o różnym wymiarze.
2012 6459 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/205/2012 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 11 września 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/116/2011 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
2012 6460 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/206/2012 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 11 września 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2012 6461 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/207/2012 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 11 września 2012r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za przewozy osób autobusami komunikacji miejskiej w Pułtusku oraz ustalenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów
2012 6462 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr XX/151/2012 Rady Gminy Szczutowo z dnia 7 września 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2012 6463 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr XX/155/2012 Rady Gminy Szczutowo z dnia 7 września 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Szczutowo.
2012 6464 2012-09-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 17 września 2012r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Olszewo-Borki przeprowadzonych w dniu 16 września 2012 r.
2012 6465 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr 197/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 10 września 2012r. w sprawie likwidacji aglomeracji Dziembakowo
2012 6466 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr 198/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 10 września 2012r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Gostynin oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Gostynin
2012 6467 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr 199/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 10 września 2012r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Łaskarzew oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Łaskarzew
2012 6468 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr 200/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 10 września 2012r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Mińsk Mazowiecki oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Mińsk Mazowiecki
2012 6469 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr XI/58/11 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 29 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa na rok 2012  Gminy Sobienie Jeziory
2012 6470 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr XI/59/11 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobienie Jeziory  na lata 2012 – 2016
2012 6471 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr XII/67/12 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu przez Gminę Sobienie Jeziory
2012 6472 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr XIII/76/12 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 29 marca 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobienie Jeziory  na lata 2012 – 2016
2012 6473 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr XIV/79/12 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 31 maja 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobienie Jeziory  na lata 2012 – 2016
2012 6474 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr XV/91/12 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobienie Jeziory na lata 2012 – 2016
2012 6475 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr XVI/95/12 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 20 sierpnia 2012r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobienie Jeziory na lata 2012 – 2016
2012 6476 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr XX/111/2012 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 12 września 2012r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Opinogóra Górna
2012 6477 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/114/2012 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 13 sierpnia 2012r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stara Kornica
2012 6478 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/115/2012 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 13 sierpnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Stara Kornica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 6479 2012-09-24 Sprawozdanie Sprawozdanie nr GL.7114.2.2012 Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 11 września 2012r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonego na obszarze Gminy Miasto Sochaczew.
2012 6480 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr 172/XIX/12 Rady Gminy w Słupnie z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupno
2012 6481 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr 173/XIX/12 Rady Gminy w Słupnie z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupno.
2012 6482 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr 174/XIX/12 Rady Gminy w Słupnie z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupno
2012 6483 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr XXI/146/12 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Brudzeń Duży, Bądkowo Kościelne i części miejscowości, Brudzeń Mały
2012 6484 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr XXI/143/12 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie nadania imienia Gustawa Zielińskiego – Szkole Podstawowej w Sikorzu
2012 6485 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr 114/XV/12 Rady Gminy Stara Biała z dnia 6 września 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2012 6486 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr 116/XV/12 Rady Gminy Stara Biała z dnia 6 września 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stara Biała
2012 6487 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr 118/XV/12 Rady Gminy Stara Biała z dnia 6 września 2012r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Stara Biała”.
2012 6488 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr 117/XV/12 Rady Gminy Stara Biała z dnia 6 września 2012r. w sprawie ustalenia opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Stara Biała.
2012 6489 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr XX/71/12 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 28 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania pomocy społecznej oraz zasad zwrotu wydatków za przyznane świadczenia
2012 6490 2012-09-24 Porozumienie Porozumienie nr 2/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 29 sierpnia 2012r. między  Województwem Mazowieckiem, działającym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, reprezentowany przez:  1. Adama Struzika – Marszałka Województwa Mazowieckiego  a  Województwem Podlaskim, działającym przez Zarząd Województwa Podlaskiego, reprezentowany przez:  1. Jarosława Zygmunta Dworzańskiego - Marszałka Województwa Podlaskiego.  2. Walentego Koryckiego - Wicemarszałka  zwanych dalej Stronami, o następującej treści:
2012 6491 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr XXII/153/12 Rady Gminy Goworowo z dnia 3 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2012 6492 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr XXI/173/2012 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Stok Lacki.
2012 6493 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr XXI/172/2012 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/58/91 Rady Gminy w Siedlcach z dnia 30 grudnia 1991 roku w sprawie utworzenia oraz nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Siedlcach
2012 6494 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr XXI/171/2012 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/280/2005 Rady Gminy Siedlce z dnia 24 lutego 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2012 6495 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr XXI/133/2012 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Zabrodzie miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2012 6496 2012-09-24 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 13/2012 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 6 lipca 2012r. w sprawie przyjmowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Zwoleń do instalacji odzysku i utylizacji odpadów komunalnych
2012 6497 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr XXII/165/2012 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2012 rok na terenie Gminy Łochów.
2012 6498 2012-09-24 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 18 maja 2012r. sygn. akt IV SA/WA 273/12
2012 6499 2012-09-24 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 31 maja 2012r. sygn. akt IV SA/WA 1971/11
2012 6500 2012-09-24 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 12 czerwca 2012r. sygn. akt IV SA/WA 1171/11
2012 6501 2012-09-24 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 2/2012 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Piasecznie z dnia 5 września 2012r. w sprawie uchylenia rozporządzenia nr 1/2012 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Piasecznie z dnia 2 czerwca 2012r. w sprawie zwalczania wścieklizny na terenie powiatu piaseczyńskiego
2012 6502 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr XVI.166.2012 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Tłuszczu nr XI/113/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2012 – 2020
2012 6503 2012-09-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 40/2012 Wójta Gminy Poświętne z dnia 18 września 2012r. w sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego za najem lokali
2012 6504 2012-09-25 Uchwała Uchwała nr XXIII.130.2012 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto i Gmina Pilawa
2012 6505 2012-09-25 Uchwała Uchwała nr XXI/127/2012 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 17 września 2012r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania oraz odpłatności za wynajem i zwolnień z opłat sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Krzynowłodze Małej
2012 6506 2012-09-25 Uchwała Uchwała nr XX/102/2012 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 1 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Szelków.
2012 6507 2012-09-25 Uchwała Uchwała nr 166/XXI/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 6 września 2012r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 147/XIX/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28.06.2012 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2012 6508 2012-09-25 Uchwała Uchwała nr 167/XXI/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 6 września 2012r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
2012 6509 2012-09-25 Uchwała Uchwała nr XXI/108/2012 Rady Gminy Słubice z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2012-2017
2012 6510 2012-09-25 Uchwała Uchwała nr XLI/1063/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów w m.st. Warszawie oraz określenia granic ich obwodów
2012 6511 2012-09-25 Uchwała Uchwała nr XLI/1064/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych w m. st. Warszawie
2012 6512 2012-09-25 Uchwała Uchwała nr XLI/1065/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych w m.st. Warszawie oraz określenia granic ich obwodów
2012 6513 2012-09-25 Uchwała Uchwała nr XLI/1066/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m.st. Warszawie
2012 6514 2012-09-25 Uchwała Uchwała nr XLI/1068/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie założenia CXLI Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Warszawie wchodzącego w skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 4 w Warszawie w Zespole Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Warszawie, ul. W. Reymonta 16
2012 6515 2012-09-25 Uchwała Uchwała nr XLI/1069/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie likwidacji CI Liceum Ogólnokształcącego Integracyjnego w Warszawie, ul. św. Bonifacego 10
2012 6516 2012-09-25 Uchwała Uchwała nr XLI/1070/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie połączenia Gimnazjum nr 142 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Roberta Schumana w Warszawie, ul. Olgierda 35/41 i CXXXVII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Warszawie, ul. Olgierda 35/41 w Zespół Szkół nr 113 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Warszawie, ul. Olgierda 35/41
2012 6517 2012-09-25 Uchwała Uchwała nr XLI/1071/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie likwidacji niektórych szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 w Warszawie, ul. Kazimierzowska 60
2012 6518 2012-09-25 Uchwała Uchwała nr XLI/1072/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie likwidacji XVIII Liceum Profilowanego w Warszawie, ul. F. Joliot-Curie 13
2012 6519 2012-09-25 Uchwała Uchwała nr XLI/1094/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany nazwy Ośrodka Dokształcania Zawodowego wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 3 w Warszawie, ul. Sołtyka 8/10
2012 6520 2012-09-25 Uchwała Uchwała nr XLI/1096/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie ustanowienia Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego
2012 6521 2012-09-25 Uchwała Uchwała nr XLI/1097/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie ustanowienia Nagrody Literackiej m. st. Warszawy
2012 6522 2012-09-25 Uchwała Uchwała nr XLI/1098/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie nazw niektórych ulic i skweru w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
2012 6523 2012-09-25 Uchwała Uchwała nr XLI/1099/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie nadania nazw ulicom w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
2012 6524 2012-09-25 Uchwała Uchwała nr XLI/1100/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie nazwy ulicy w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
2012 6525 2012-09-25 Uchwała Uchwała nr XLI/1101/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie nadania i zmiany nazwy ulicy w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
2012 6526 2012-09-25 Uchwała Uchwała nr XLI/1102/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
2012 6527 2012-09-25 Uchwała Uchwała nr XLI/1103/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie nazw niektórych ulic i placu w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
2012 6528 2012-09-25 Uchwała Uchwała nr XLI/1104/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie nadania nazw ulicom w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
2012 6529 2012-09-25 Uchwała Uchwała nr XLI/1105/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie nazw niektórych ulic w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
2012 6530 2012-09-25 Uchwała Uchwała nr XLI/1106/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie nazw niektórych ulic w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
2012 6531 2012-09-25 Uchwała Uchwała nr XLI/1107/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie nazw niektórych ulic i skweru w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
2012 6532 2012-09-25 Uchwała Uchwała nr XLI/1108/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie nazw niektórych ulic i skweru w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
2012 6533 2012-09-25 Uchwała Uchwała nr XLI/1109/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości m.st. Warszawy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata
2012 6534 2012-09-25 Uchwała Uchwała nr XLI/1126/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie utworzenia Bielańskiego Środowiskowego Domu Samopomocy w Warszawie przy ul. Grębałowskiej 14
2012 6535 2012-09-25 Uchwała Uchwała nr XLI/1127/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Warszawie przy ul. Rydygiera 3
2012 6536 2012-09-25 Uchwała Uchwała nr XLI/1128/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy "Na Targówku"w Warszawie przy ul. Św. Wincentego 85
2012 6537 2012-09-25 Uchwała Uchwała nr XLI/1129/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy "Pod Skrzydłami" w Warszawie przy ul. Grójeckiej 109
2012 6538 2012-09-25 Uchwała Uchwała nr XLI/1130/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutów ośrodkom pomocy społecznej m.st. Warszawy
2012 6539 2012-09-25 Uchwała Uchwała nr XLI/1131/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie utworzenia Domu Pomocy Społecznej „Na Bachusa” przy ul. Bachusa 7 w Warszawie
2012 6540 2012-09-25 Uchwała Uchwała nr XLI/1137/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
2012 6541 2012-09-25 Uchwała Uchwała nr XLI/1138/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2012 6542 2012-09-25 Uchwała Uchwała nr XLI/1139/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2012 6543 2012-09-25 Uchwała Uchwała nr XLI/1142/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Gilarskiej
2012 6544 2012-09-26 Uchwała Uchwała nr XVI/156/2012 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zasad udzielania dotacji ze środków finansowych powiatu przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
2012 6545 2012-09-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 16 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie rezerwatu przyrody „Stawy Gnojna im. Rodziny Bieleckich”
2012 6546 2012-09-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 17 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Rezerwat im. Bolesława Hryniewieckiego”
2012 6547 2012-09-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/233/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Karczew przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2012 6548 2012-09-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/234/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie w sprawie zaliczenia dróg na terenie miasta i gminy Karczew do kategorii dróg gminnych oraz w sprawie ustalenia ich przebiegu
2012 6549 2012-09-26 Uchwała Uchwała nr XXIV/142/12 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 10 września 2012r. podziału Gminy Olszewo-Borki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 6550 2012-09-26 Uchwała Uchwała nr 621/XXIV/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie nadania nazwy RÓWNOLEGŁA ulicy we wsi Bogatki w gminie Piaseczno
2012 6551 2012-09-26 Uchwała Uchwała nr 623/XXIV/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
2012 6552 2012-09-26 Uchwała Uchwała nr 626/XXIV/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie: uchwalenia Statutu Centrum Kultury w Piasecznie
2012 6553 2012-09-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 2249/2012 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Radomia za 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
2012 6554 2012-09-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 412 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 września 2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie uchylenia zarządu komisarycznego oraz likwidacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Przedsiębiorstwo Budowlano - Usługowe "Holdbud" w Warszawie
2012 6555 2012-09-26 Uchwała Uchwała nr XX/149/2012 Rady Gminy Baranowo z dnia 3 sierpnia 2012r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Baranowo
2012 6556 2012-09-27 Uchwała Uchwała nr XVII/81/2012 Rady Gminy Lutocin z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie: podziału Gminy Lutocin na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 6557 2012-09-27 Obwieszczenie Obwieszczenie nr . Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 września 2012r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa mazowieckiego
2012 6558 2012-09-28 Uchwała Uchwała nr XXV/141/12 Rady Gminy Somianka z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez publiczne szkoły podstawowe prowadzone na terenie Gminy Somianka przez inne niż Gmina Somianka osoby prawne oraz osoby fizyczne.
2012 6559 2012-09-28 Uchwała Uchwała nr XVIII/183/2012 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 6 września 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadgimnazjalnych publicznych i niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych oraz publicznych szkół specjalnych na terenie powiatu węgrowskiego, w których realizuje się obowiązek szkolny lub obowiązek nauki
2012 6560 2012-09-28 Uchwała Uchwała nr XVII/7/12 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 6 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielanej dla szkół i placówek niepublicznych na terenie Powiatu Piaseczyńskiego